Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Szűz Mária üzenetei

2008

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021, 2022

A jelenések Lourdesben reggel,
Fatimában délben,
Medjugorjében este történnek.
Szűz Mária A Rosa Maria Mystica szobrok és róluk készült képek közül 1977. és 1989. között 63 könnyezett 22 országban.

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. január 13.

"Drága Gyermekeim!

Édesanyai szívem vágya, hogy boldogok legyetek! És pedig úgy, ahogy Szent Fiam, Jézus tanít a boldogságról az Ő Örömhírében és a Hang könyvekben. A boldogsághoz vezető út a Szent Fiam által kért gondolkodás-átalakítás, amely a mulandót eszköznek, ugró deszkának használja a Mennyek Országa felé. A Föld a boldogság felé történő irányba állás eszköze, és nem a boldogság kibontakoztatásának helye. Kérem értetek a Dicsőséges Szent Háromságot, hogy áldjon meg benneteket a Bölcsesség Lelkével!

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 28/2800 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. január 25.

"Drága Gyermekek! A Nagybőjttel kegyelmi időszakhoz közeledtek. Szívetek fölszántott föld és kész arra, hogy befogadja azt a gyümölcsöt, amely majd nemesnek érik be. Kicsinyeim, Szabadon választhattok a jó és a rossz között. Ezért hívlak benneteket imádkozni és bőjtölni. Az örömöt ültessétek el szívetekben és az öröm gyümölcsei javatokra növekednek majd, a többiek pedig látják ezt és életetek által el is fogadják. Mondjatok le a bűnről és válasszátok az örök Életet. Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. február 10.

"Drága Gyermekeim!

Isten minden embert az Örök Szeretetben megélhető boldogságra teremtett. Ennek Útja az a gondolkodás-átalakításból fakadó, békét árasztó jóakarattal átitatott magatartás, amelyet Szent Fiam tanított és tanít ma is. Szeressétek egymást úgy, ahogy Ő, az emberi alakban megjelent Örök Szeretet teszi! Csak Benne, Jézusban, találhattok rá a valódi, a soha el nem múló boldogságra, a benső békére és jóságra, az eszményi szépségre és harmóniára, az örök egészségre és fiatalságra.
A Jóságos Mennyei Atya szívére akarja ölelni minden eltévedt gyermekét, - miként a tékozló fiú apja teszi - hogy megvigasztalja, és arcáról a szenvedés könnyét letörölve Atyai csókkal köszöntse Haza térő gyermekét.
Veletek vagyok, és segíteni szeretnék minden gyermekemnek az Égi Hazába vezető útra találásban, az azon való járásban. Egyben kérem a ti segítségeteket is, hogy segítsetek nekem e szándékomat megvalósítani!
Kérem értetek a Dicsőséges Szent Háromságot, hogy áldjon meg benneteket a Bölcsesség Lelkével!

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 28/2817 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. február 25.

"Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újból az imádkozásra és önmegtagadásra hívlak benneteket. Napjaitok buzgó kis imádságokkal legyenek átszőve azokért, akik még nem ismerték meg Isten Szeretetét. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. március 9.

"Drága Gyermekeim!

"Szent Fiamban, Jézusban, az Irgalom Istene testesült meg, Aki az Őt keresztre feszítőkért így imádkozott: 'Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek!'
Én is e szavakkal kérem a Jóságos Mennyei Atyát, hogy bocsásson meg mind azoknak, akik a tévedés széles útján járnak, mert nem tudják mit tesznek! Gyermekeim! Benneteket szeretettel kérlek arra a számotokra kitüntető feladatra, hogy Jézusomat egyre jobban megismerve és megszeretve, életeteket egyre jobban átjárhassa Jézus Irgalma, az Irgalom Jézusa!
Gyermekeim! Boldogok az irgalmasok, mert irgalmat nyernek!
Kérem értetek a Dicsőséges Szent Háromságot, hogy áldjon meg benneteket az Irgalom Lelkével!"

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 1/25 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. március 25.

"Drága Gyermekek! Arra hívlak meg benneteket, hogy személyes megtérésteken munkálkodjatok. Még messze vagytok attól, hogy Istennel találkozzatok a szívetekben. Ezért töltsétek el minél több időt imádságban és hódolatban Jézus, a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt, hogy Ő megváltoztasson benneteket és élő hitet, örök élet utáni vágyat ültessen szívetekbe. Kicsinyeim csak az Isten örökkévaló, minden más múlandó. Veletek vagyok és szeretettel bátorítlak benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. április 13.

"Drága Gyermekeim!

Szeretettel hívok mindenkit arra a lelket gazdagító feladat felvállalásra, amely a gondolkodás-átalakítás útján egyre jobban megismerheti Szent Fiamat, Jézust, és ezzel párhuzamosan arra az önismeretre, amelyben a külső körülmények hatására felismerhetitek önmagatokban, hogy lelkileg hol tartotok Jézus iránti hitben, Jézusba vetett reményben, Isten- és emberszeretetben. E felismerésből fakadóan pedig lehetőségetek van Szent Fiam segítségével elrontott önmagatok megjavítására. Az égi angyalokkal együtt veletek vagyunk, hogy segíthessünk nektek e Földre szóló, de feltétlenül égi küldetésben. Nagyon szeretlek benneteket, nagyon szeretünk benneteket!
Kérem értetek a Dicsőséges Szent Háromságot, hogy áldjon meg benneteket az Isten-ismeretből fakadó önismeret lelkével!"

Édesanyai szeretettel: Mária

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 4/259 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. április 25.

"Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket mind, hogy növekedjetek Isten Szeretetében, mint a virág, amelyik megérzi a tavasz meleg sugarait. Kicsinyeim, úgy növekedjetek ti is Isten Szeretetében és vigyétek Isten Szeretetét mindazokhoz, akik messze vannak Istentől. Isten Akaratát keressétek, tegyetek jót azokkal, akiket Isten helyez utatokra, legyetek világosság és öröm. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. május 11.

"Drága Gyermekeim!

Szeretettel kérlek titeket arra, hogy bátran kérjétek a mi Szerető Istenünket, hogy erősítsen meg benneteket az Ő Szeretetének Lelkével, a Pünkösdi Lélekkel, hogy szívetekben egyre jobban fellobbanhasson az áldozattá válást is vállaló Isten és ember-szeretet eszményien szép lángja!
Kérem értetek a Dicsőséges Szent Háromságot, hogy áldjon meg benneteket a PÜNKÖSDI LÉLEK TÜZÉVEL!

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 20/1970 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. május 25.

"Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, amikor Isten megengedte hogy veletek legyek kicsinyeim, újra a gondolkodás-átalakításra hívlak benneteket. Amíg veletek vagyok rendkívüli módon munkálkodjatok a világ megmentésén. Isten irgalmas és különleges kegyelmeket ad, amiket az imádságban keressetek. Veletek vagyok és nem hagylak magatokra benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. június 08.

"Drága Gyermekeim!

"Az én építő, buzdító, vigasztaló, lelket tápláló üzeneteim Örök Forrása a Szerető Isten Szentlelke, amelyből, aki akar, valódi szellemi kincseket hozhat elő. A Szeretet örök érvényű, soha el nem múló törvény - tanítását, amely a Szeretésre, tehát az Istenre teremtett ember számára, Szent Fiam, Jézus egyre mélyebb megismerése és megszeretése útján, a Benne történő lelki fejlődés valóságában hordozza, a soha véget nem érően megvalósuló, örök szeretetben egyre jobban kibontakozó, színről - színre látás boldogító valóságát.
Kérem értetek a Dicsőséges Szent Háromságot, hogy áldjon meg benneteket az Istent megismerés és megszeretés vágyának lelkével!

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 4/308 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. június 25.

"Drága Gyermekek! Ma is nagy örömmel a szívemben hívlak benneteket, hogy engem kövessetek és fogadjátok meg üzeneteimet. Legyetek a Béke és a Szeretet örömteli hordozói ezen a békétlen világon. Veletek vagyok és Fiammal, Jézussal, a Béke Királyával együtt áldom meg mindegyikőtöket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. július 13.

"Drága Gyermekeim!

"Édesanyai szívem vágya, hogy minden gyermekem Szent Fiamhoz, Jézushoz jöjjön, Ráfigyelve, Nála és Tőle tanuljon helyesen szeretni. Ennek útja a gondolkodás-átalakítás örömre hangoló szellemi munkája, amelyben ráláthattok arra a való-igazságra, hogy a nevetek be van írva a Mennyek Országában. Kérem értetek a Dicsőséges Szent Háromságot, hogy áldjon meg benneteket az Öröm lelkével!

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 40/4307 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. július 25.

"Drága Gyermekek! Most, amikor ti a testi pihenésen gondolkodtok, én a megtérésre hívlak Benneteket. Imádkozzatok és dolgozzatok ezen úgy, ahogy szívetek vágyik a Teremtő Istenre, aki maga az igazi pihenés lelketek és testetek számára. Hadd fedje föl Arcát nektek, és Hadd adja a Békéjét számotokra. Veletek vagyok és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. augusztus 10.

"Drága Gyermekeim!

A Földön, ahol megjelenik az Isten végtelen szeretetének tiszta fénye, ott megjelenik a kísértő is, a világosság angyalának a képében. Aki jeleket és csodákat ígérve, a hazugság megtévesztő szellemi táplálékával eteti az odafigyelőt, nem pedig a boldog örök élet, éltető kenyerével. De boldogok azok, akik jeleket és csodákat nem látnak, és mégis hisznek az én Szent Fiamban! Boldogok azok, akik nem a jeleket, nem a csodákat keresik, hanem Jézust, Akiben a Mennyek Országa jelent meg a Földön. Aki befogadja Őt értelmébe, szívébe, lelkébe, megéli azt a csodát, amely nem elbűvöl, hanem képessé tesz a megingás nélküli kereszthordozásra. Gyermekeim! Szeressétek egymást úgy, ahogy Szent Fiam szeret benneteket! Kérem értetek a Dicsőséges Szent Háromságot, hogy áldjon meg benneteket a Szeretet Lelkével!

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 3/215 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. augusztus 25.

"Drága Gyermekek! Ma újra személyes megtérésre hívlak benneteket. Ti legyetek azok, akik megtérnek és életükkel tanúskodnak, szeretnek, megbocsátanak és a Föltámadott örömét idehozzák, ebbe a világba, ahol a Fiam meghalt és ahol az emberek nem érzik annak szükségét hogy keressék és fölfedezzék Őt életükben. Ti imádjátok Őt és hadd legyen reményetek azon Szívek reménye, akik még nem ismerik Jézust. Köszönöm hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. szeptember 14.

"Drága Gyermekeim!

Hálát adok Jézusnak, Aki nem csak létben tart bennünket, hanem az Ő boldogságával is betölti lényünket, hogy a színről ? színre látás örömében bontakozzon ki bennünk az Isten azon gondolata, amely által mindenki egyedi, és ezért Ráfigyelve élhetjük meg különböző szerepeknél fogva azt a boldogságot, amely nem más, mint a benső szabadságból fakadó különbözőségek dinamikus harmóniája.
E boldogító véget nem érő szellemi fejlődés feltétele mindenki számára, a Jézusban megjelent Isten tanítása szerinti erkölcsi értékrend, és az ebből fakadó magatartás.
Testvéreim! A jövő soha sem kilátástalan, csak beláthatatlan azok számára, akik Jézus szeretete szerint élnek. Igen, mert az Isten, az övéinek gondviselő Istene!
Kérem értetek a Dicsőséges Szent Háromságot, hogy áldjon meg benneteket a Kitartás Lelkével!

Jézusban testvéri szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 9/708 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. szeptember 25.

"Drága Gyermekek! Hadd legyen életetek újból egy Béke melletti döntés. Legyetek a Béke boldog hordozói és ne feledjétek, hogy kegyelmi időben éltek, amelyben Isten hatalmas kegyelmeket ad nektek jelenlétem által. Kicsinyeim ne zárkózzatok be magatokba, hanem használjátok fel jól ezt az időt és keressétek a Béke és a Szeretet ajándékait életetek számára, hogy az tanúságtétel legyen a többieknek. Anyai áldásommal áldalak meg benneteket. Köszönöm hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. október 12.

"Szeretett Tanítvány-Testvéreim!

Szeretettel kérlek benneteket, ne botránkozzatok meg azon, hogy testvéreimként szólítalak meg titeket. Igen, Jézus tanítványai vagyunk mindannyian, mert az Ő szeretete szerint akarunk élni, és mivel az Ő szeretete szerint, az Ő szeretetéből akarunk élni, ezért összeköt minket az Isten Szentlelke, Aki egyben a Kapcsolatok, a Testvéri Kapcsolatok Lelke is.
Nemcsak hogy összeköt bennünket a Testvéri Kapcsolatok Lelke, hanem ezáltal, Jézus úgy is gazdagít Önmagával mindannyiunkat, hogy a Belőle fakadó testvéri kapcsolat ajándékával is megajándékozza külön - külön az Ő szeretete szerint élőket. Ez a testvéri kapcsolat több és mélyebb, mint a vér szerinti testvériség. Több, mert örök és mélyebb, mert ezt Maga az Ajándékozó Isten kapcsolja egybe. Testvéreim!
A Földön is van lehetőség Jézus megismerésére, és a Tőle tanulásra. A tananyag ugyan az a Földön is, mint az Égben. A Boldogító Szeretet, Aki Maga az Isten. Testvéreim! Szeretettel kérlek benneteket, hogy egymást segítve tanuljunk együtt Jézustól szeretni a Mennyei Atya dicsőségére és mindannyiunk örömére!

Jézusban testvéri szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 22/2219 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. október 25.

"Drága Gyermekek! Különösképp kérlek benneteket mind arra, hogy imádkozzatok szándékaim szerint, hogy az imádságtokkal megállíthassátok a Sátán tervét ezen a világon, amely naponta kerül mind távolabb Istentől, helyezi magát Isten helyébe, és rombol le mindent ami a lelketekben szép és jó. Ezért kicsinyeim, fegyverezzétek föl magatokat imával, és bőjttel, úgy hogy tudatában lehessetek annak, hogy Isten mennyire szeretet benneteket, és tegyétek meg Isten akaratát. Köszönöm hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. november 09.

"Szeretett Tanítvány-Testvéreim!

Az Isten világa a Szeretet világa. Itt mindenki úgy akar szeretni, ahogy Isten szeret mindenkit. Ebben a csodálatos égi világban csak az találja meg a helyét, az otthonát, akinek már a Földön is törekvési iránya, tehát szíve vágya, a Jézusban megjelent Isten által elmondott, és életével bemutatott erkölcsi értékrend szerinti gondolkodásmód, és az ebből fakadó magatartás szerinti élet vállalása. Aki a Földön Jézust megismeri, őt, Jézus is megismeri, hiszen Nála és Tőle tanulta a találékony szeretetben megvalósuló alkalmazkodás művészetét. Vagyis a Földön úgy élni békében másokkal, hogy a jézusi gondolkodásmódot föl nem adjátok. Béke veletek!

Jézusban testvéri szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 8/645 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. november 25.

"Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben ma is hívlak benneteket: imádkozzatok azért hogy a kis Jézus megszülessen a szívetekben. Ő, aki maga a Béke, hadd ajándékozza általatok a Békét az egész világnak. Kicsinyeim, azért imádkozzatok szűntelenül e fölzaklatott Világért, ahol nincs reménység, hogy ti a Béke tanúságtevőivé válhassatok mindenki számára. A remény hadd kezdjen így áradni szívetekből, mint a Kegyelem folyama. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2008. december 14.

"Szeretett Tanítvány-Testvéreim!

Az Isten által elgondolt szeretet másik neve türelem. Türelem, amely szeretetben tud várakozni abban az Istenre figyelésben, amelyben a nagy egésszel összhangban, a számára is megfelelő helyen és időben végzi el a kapott szerepének megfelelő feladatát.
Türelem, amely az által is növekszik, amíg Istenre figyelve várakozik. Akár évezredekig is várakozik arra, hogy akit szeret, az belülről kifelé elinduljon a benső boldogságra vezető gondolkodás-átalakítás útján. Aki tudja, hogy örökké él, annak számára ez korántsem kibírhatatlan. Béke veletek!

Jézusban testvéri szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 8/645 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2008. december 25.

"Drága Gyermekek! Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül! Nem imádkoztok! Ma arra hívlak benneteket, hogy álljatok meg a jászol előtt és elmélkedjetek Jézusról, akit nektek adok ma is, hogy megáldjon benneteket és segítsen megérteni azt, hogy nélküle nincs jövő a számotokra. Kicsinyeim, ezért adjátok át életeteket Jézus kezébe, hogy Ő vezessen és Ő őrizzen meg benneteket minden rossztól. Köszönöm, hogy követitek hívásom."


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)