Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Szűz Mária üzenetei

2007

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021, 2022

A jelenések Lourdesben reggel,
Fatimában délben,
Medjugorjében este történnek.
Szűz Mária A Rosa Maria Mystica szobrok és róluk készült képek közül 1977. és 1989. között 63 könnyezett 22 országban.

2007. január 25.

"Drága Gyermekeim!

Örömteli szívvel köszöntelek benneteket!
Gyermekeim! Az Evangéliumokban minden benne van ahhoz, hogy Isten által elgondolt módon legyetek boldogok. Ennek legfontosabb feltétele részetekről a gondolkodásmódotok Jézushoz alakítása. Ha nem ismeritek Szent Fiam gondolkodását, nem tudtok hinni az Örömhírben, a Jóhírben. Bizony, nekem is alakítanom kellett a gondolkodásom Jézushoz.
Ezért kérlek szeretettel benneteket, hogy olvassátok rendszeresen az Örömhírt, elmélkedjétek át annak tanítását, és rendszeresen beszéljétek meg egymással, hogy hitté váljon bennetek. Ehhez a tanuláshoz, - amelynek tananyaga a Mennyek Országa -, nagy segítséget adnak a Hang-könyvek.
A Hang-könyvek Szent Fiamnak az Evangéliumokban elmondott tanítását tartalmazzák részeiben kibontva korotok embere számára a mai kor nyelvén.
Gyermekeim! A földi élet mulandósága hasonló a mező virágához, amely pompájában már messziről látszik, de élete, szépsége mégis csak mulandó. Csak úgy lehettek igazán boldogok, ha önmagatokban Jézusra figyelve, belül, a lelketekben szabaddá tudtok válni mindentől, ami mulandó, a Mennyek Országáért, vagyis Jézusért. Aki Jézussal jár, annak szívében már itt a Földön valóság a Hazataláltság Öröme, ezért lesz ő ÉGI BÉKE A FÖLDÖN!
Köszönöm, hogy meghallgattatok!

AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET AZ ÖRÖM LELKÉVEL!"

Édesanyai szeretettel: Mária

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 26/2659 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

2007. február 25.

"Drága Gyermekeim!

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket!
Gyermekeim! Aki a gondolkodását Jézushoz akarja alakítani, annak számára Jézus óta az időszak mindig megfelelő. Szent Fiamban a Benső Szabadító jelent meg a Földön, Aki Önmagát egyetlen erkölcsi Igazságnak nevezve tanította minden körülményben azt a Valóságot, hogy szeretnetek kell egymást úgy, ahogy Ő szeret benneteket. Ő az egyetlen erkölcsi Igazság, Aki képes mindenkit megszabadítani a gonosztól, ha Őt befogadja. E befogadásnak, részetekről nélkülözhetetlen feltétele a gondolkodás-átalakítás és annak folytatása, aminek következtében egész gondolkodásmódotok egyre jobban átitatódik Jézus szívének szeretetével, tanításának tartalmával, és azzal a Szabadsággal, amelyben a Szeretet minden korlát és megkötözöttség nélkül tud Áradó Életként, éltetőn áradni.
Köszönöm Mennyei Atyánknak hogy meghallgattok engem!

AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET A BUZGÓSÁG LELKÉVEL!"

Édesanyai szeretettel: Mária

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 23/2235 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

2007. márcus 18.

"Drága Gyermekeim!

Égi Édesanyátokként végtelen szeretettel jövök hozzátok, és Isten áldását hozom nektek. Édesanyai szívem vágya, hogy mindannyian együtt örüljünk Isten Országában, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi szív föl sem tudja fogni annak szépségét, csodálatosan boldogító voltát! Édesanyai szívem vágya, hogy befogadjátok a Szent Fiamban megjelent Szabadítót, az Igét, hogy tisztaszívűek legyetek! Édesanyai szívem vágya, hogy rálássatok a Szent Fiamban megjelent valódi Útra, a valódi Igazságra, és a valódi Életre! Édesanyai szívem vágya, hogy a valóságos Jézust megismerjétek és megszeressétek, és ez által másokkal is képesek legyetek megismertetni és megszerettetni! Részetekről vállalva, a békét árasztó jó akartban megélt szolgáló szeretet keresztútját. Édesanyai szívem vágya, hogy a Szent Szellem által újjászületve, színről-színre láthassátok az Én Szent Fiamat! Köszönöm Mennyei Atyánknak hogy mindenkor meghallgattok engem!

AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET A HŰSÉG LELKÉVEL!"

Édesanyai szeretettel: Mária

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 10/809 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

2007. márcus 25.

"Drága Gyermekeim!

Békesség nektek!
Mint mindig, most is nagy szeretettel jövök hozzátok, hogy segítségemmel egyre közelebb kerülhessetek Szent Fiamhoz, Aki az Égi Béke a Földön. Bíztalak benneteket, hogy Jézusra figyelve, Vele és Érte élve a gondolkodás-átalakítás útján egyre jobban erősítsétek szívetekben azt a hitet, amelyet univerzális hitként ismertek.
Veletek van az egész Mennyország, és veletek együtt munkálkodunk abban a békét árasztó jóakaratban megvalósuló szeretésben, amely által gazdagabb lesz a világmindenség. Angyalaim, nagyon szerelek benneteket és már közel van az az idő, amikor soha véget nem érő örömben, a boldogító színről-színre látásban együtt örülünk Istennek és egymásnak.
Köszönöm Mennyei Atyánknak, hogy mindenkor meghallgattok engem!"

AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET AZ ÉLŐ UNIVERZÁLIS HIT LELKÉVEL!"

Édesanyai szeretettel: Mária

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 36/3786 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

2007. április 25.

"Drága Gyermekeim!

Szívemben nagy örömmel jövök hozzátok, mert mérhetetlen szeretettel szeretem mindegyikőtöket! Ezért jelen korotokban, szinte második földi életemnek lehettek tanúi. A benneteket nagyon szerető égi testvérekkel együtt veletek vagyunk, hogy segíthessünk nektek a gondolkodás-módotokat egyre jobban átalakítani az Én Szent Fiam boldogító, szívbékét adó befogadásának irányába. Szeretettel kérlek benneteket, hogy éljetek jobban a felkínált égi segítséggel, amelyek nap mint nap értetek áldásként áradnak reátok.
Köszönöm a Mennyei Atyánknak, hogy meghallgattok engem!

AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET A BUZGÓSÁG LELKÉVEL!"

Édesanyai szeretettel: Mária

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 2/136 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje

2007. május 25.

"Drága Gyermekek! Imádkozzatok velem a Szentlélekhez: Ő vezessen benneteket az életszentség útján Isten akaratának keresésében. És ti többiek, akik még messze vagytok az imádkozástól: alakítsátok át a gondolkodásotokat, és szívetek csendjében lelketek üdvösségét keressétek és tápláljátok imádsággal. Anyai áldásommal egyenként áldalak meg benneteket mind. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2007. június 10.

"Drága Gyermekeim!

Édesanyai szívem örömteli szeretetével köszöntelek benneteket ezen az ünnepnapon, amelyet az az öröm tesz ünneppé, hogy ma újra Szent Fiam, Jézus nevében jöttünk össze, és magatokhoz vehetitek Őt, az Élet Kenyerét, Aki örökéletet ad annak, aki Belőle táplálkozik. Szeretettel kérlek benneteket, hogy rendszeresen párbeszéd-imában emeljétek lelketeket Szent Fiamhoz, hogy az Ő Szentlelke - Akinek templomai vagytok - segítsen és vezessen benneteket a benső boldogságra formáló gondolkodás-átalakítás útján, amely úton járva, egyre jobban szent életté tudjátok formálni életeteket az égi segítséggel. Szeretettel hívom azon gyermekeimet is gondolkodás-átalakításra - akik még nem jöttek Jézushoz -, hogy a Valódi Boldogság, az Igaz Gyöngy, amit oly nagyon kerestek, nem a rajtatok kívüli világban, hanem bennetek van. Rátalálhattok e Benső Boldogságra, ha szívetek mélyén, a mélység csendjében keresitek Jézust, Aki a Boldogító Égi Béke a Földön. Köszönöm a Mennyei Atyánknak, hogy mindenkor meghallgattok engem!"

MEGÁLDALAK BENNETEKET ÉDESANYAI ÁLDÁSOMMAL!

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 28/2898 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2007. június 25.

"Drága Gyermekek! Ma nagy örömmel a szívemben újra gondolkodás-átalakításra hívlak benneteket. Kicsinyeim, ne feledjétek, hogy ti mind fontosak vagytok abban hatalmas tervben, amelyet Isten Međugorje-n keresztül vezet. Isten szeretné megtéríteni és meghívni az egész világot az üdvösségre és a hozzá vezető útra, Hozzá, aki maga a kezdete és a vége minden élőlénynek. Kicsinyeim, szívem mélyéből, különleges módon hívom mindőtöket, hogy nyíljatok meg erre a hatalmas kegyelemre, amit jelenlétemmel Isten ajándékoz nektek. Szeretném megköszönni mindőtöknek az áldozatvállalást és az imádságot. Veletek vagyok és mindőtöket megáldom. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2007. július 08.

"Drága Gyermekeim!

Szívemben nagy örömmel jövök hozzátok, és édesanyai szívem örömteli szeretetével köszöntelek benneteket a mai ünnepnapon, amelyen együtt örülünk Isten embert tápláló szeretetének, és örülünk egymásnak is.
Gyermekeim! Az Örök Élet gyermekeiként járjátok bátran a Szent Fiam által felkínált benső boldogságra formáló, a benső szabadságra vivő gondolkodás - átalakítás útját, amelyen járva megvalósítható életetekben az az Örök Életre vezető Igazság, amelyben úgy szeretitek egymást ahogy Jézus szeret minket.
Gyermekeim! Bölcsességgel átitatott szeretettel másoknak is bátran kínáljátok föl a Szent Fiamban testet öltött Örök Szeretetet, az egyetlen megoldást, az egyetlen orvosságot e lelki beteg világ számára. Köszönöm, hogy meghallgattok engem!

NAGYON SZERETEM MINDEGYIKŐTÖKET, VELETEK VAGYOK ÉS MEGÁLDALAK BENNETEKET édesanyai szívem bátorító, boldogító szeretetével!"

Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 5/361 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2007. július 25.

"Drága Gyermekek! Ma, az egyházközség védőszentjének napján, arra hívlak benneteket, hogy a Szentektől kapott örökség szerint éljetek. Ők példa és bátorítás legyenek az életszentség felé. Az imádság legyen olyan számotokra mint a belégzett levegő és nem teher. Kicsinyeim, Szeretetét az Isten maga mutatja meg és ti majd megtapasztaljátok annak örömét, hogy a szeretteim vagytok. Isten megáld benneteket és bőséges kegyelmet ad. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2007. augusztus 12.

"Drága Gyermekeim!

Örömteli szívvel köszöntelek benneteket ezen az ünnepnapon, amelyen Szent Fiam, Jézus öröme és békéje tölti be a szívünket, Aki által lehetünk Égi Béke a Földön.
Gyermekeim! Imádkozni annyit jelent, mint beszélgetni Istennel, az Örök Szeretettel.
Az ember lelki fejlődésének természetes velejárója, hogy idővel az imádkozást már nem tehernek éli meg, hanem a benső szabadság örömének vágyától indítva, benső igényként válik számára természetessé, hogy saját szavaival beszélgessen Istennel, Aki a Benső Béke, az Öröm és a Jóság Forrása. Oly természetessé kell hogy váljon a párbeszéd ima életetekben, mint a lélegzés, ami a földi élet, az Élet nélkülözhetetlen velejárója. Nagyon szeretem mindegyikőtöket, veletek vagyok és megáldalak benneteket édesanyai szívem szeretetével.
Köszönöm, hogy meghallgattatok."

Mária

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 20/1965 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2007. augusztus 25.

"Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy alakítsátok át a gondolodásotokat. Kicsinyeim, hadd lehessen életetek az Istenség visszfénye és nem a gyűlöleté és a hitetlenségé. Imádkozzatok kicsinyeim, hogy az imádság életetekké váljon. Így fedezitek föl életetekben azt a békét és örömöt, amit Isten azoknak ad, akiknek Szíve nyitott a Szeretetére. Ti pedig, akik távol vagytok Isten Irgalmától, forduljatok Isten felé, hogy kérésetek Hozzá szóljon, hogy ne kelljen süketnek tettetnie magát és nehogy lekéssetek. Ezért - ebben a kegyelmi időben - alakítsátok át a gondolkodásotokat és Istent tegyétek az első helyre életetekben. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2007. szeptember 9.

"Drága Gyermekeim!

Örömteli szívvel köszöntelek benneteket a mai ünnepnapon, és szeretettel hívok mindenkit arra az örömre, amelyet Szent Fiam, Jézus kínál föl az Örömhírben! Gyermekeim! A gondolkodás-átalakítás feladat teljes útja egyben az Isten által elgondolt boldog emberré válás útja is. Ezen az úton lehet botladozni, lehet elesni, de Szent Fiam segítségével mindig képesek vagytok felállni, és folytatni tovább azt az emberhez méltó csodálatos feladatot, amelynek vállalásával önmagatokban képesek vagytok egyre jobban rálátni arra az örömteli valóságra, hogy a Mennyek Országa bennetek van. Nagyon szeretem mindegyikőtöket, veletek vagyok, és kérem Szent Fiamat, hogy áldjon meg benneteket a Hűség Lelkével! Köszönöm hogy meghallgattatok.

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 7/564 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2007. szeptember 25.

"Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy szívetek minél tüzesebb szeretettel lángoljon a Megfeszített iránt, és ne feledjétek: Ő irántatok való szeretetből föláldozta életét azért hogy megmentsen titeket. Kicsinyeim, meditáljatok és imádkozzatok hogy Szívetek megnyílhasson Isten Szeretetére. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Részlet a Hang 4349. számú leveléből:

"Én, Jézus nem úgy vittem fel bűneiteket a keresztre, ahogy azt sokan elképzelik. Úgy vittem fel, hogy ezzel ti is lehetőséget kaptatok az Én, a te Jézusod sorsában való részesedésre. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: 'Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (János:15;20).' Bizony, nem lehet különb a tanítvány mesterénél! Aki úgy gondolja, hogy Én, Jézus helyette megtettem valamit, az nagyon téved! Veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit! Ez akkor is igaz, ha Pál apostolom leveleiből mást olvastok ki! Ne áltassátok magatokat!"

Budapest
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2007. október 14.

"Drága Gyermekeim!

Szívem örökké Istenért lángoló szeretetével buzdítalak benneteket a gondolkodás-átalakítás szellemi munkájának folytatására, arra a tanulásra, amelyben Szent Fiamat, Jézust, egyre jobban megismerhetitek és megszerethetitek. A Tőle tanultakat pedig, a minden napok gyakorlatában is alkalmazva, hogy boldog életté válhasson bennetek az irgalmas szolgáló szeretetben megvalósuló Jézust visszaszeretés. Ehhez, ez emberhez méltó feladathoz nagy segítséget és útmutatást ad Jézus Örömhíre, a Hang könyvekben és a tanítványi közösségben kibontott evangéliumi tanítás, amelynek egyre mélyebb megismerése és befogadása által, lelketek épülhet és szépülhet abban a Végtelen Jóakaratban, Aki az Égi Béke a Földön. Nagyon szeretem mindegyikőtöket és Szerető, Szeplőtelen Szívemen keresztül megáld benneteket a dicső Szentháromság, az ATYA, a FIÚ és a SZENTLÉLEK!

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 17/1606 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2007. október 25.

"Drága Gyermekek! Az Isten szeretetből küldött közétek azért, hogy a megváltás útján vezethesselek benneteket. Sokan kinyitottátok szíveteket és befogadtátok üzeneteimet, sokan viszont elvesztek ezen az úton és teljes szívükkel sohasem ismerhették meg a Szeretet Istenét. Ezért arra hívlak benneteket, hogy legyetek Szeretet és Fény ott ahol sötétség és bűn van. Veletek vagyok és megáldalak benneteket mind. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2007. november 11.

"Drága Gyermekeim!

Bátorság és kitartás szeretett gyermekeim! Isten ajándékaként jöttem közétek, hogy édesanyaként segítselek benneteket egyre közelebb a Szent Fiamban megjelent Örök Szeretethez, a Szeretet Istenéhez. Bátorságot kérek tőletek, hogy legyen bátorságotok választani és folytatni azt a lelket gazdagító szellemi munkát, amelyben Jézusra figyelve, Tőle tanulva formálhatjátok önmagatokat boldog szeretetteljes emberré. Kitartás pedig ahhoz kell, hogy számotokra ne az eredmény, hanem a FORRÁS - Aki Maga Jézus, - legyen a fontos. Ha hallgattok rám, Jézus Szeretetének Fényei lesztek a bűn sötét rabságától szenvedő világban. Nagyon szeretem mindegyikőtöket és megáld benneteket a dicső Szentháromság, a Bátorság és a Kitartás Lelkével!

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 6/460sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2007. november 25.

"Drága Gyermekek! Ma, amikor Krisztus Királyt, minden teremtmény Királyát ünneplitek, kívánom azt hogy Ő legyen életetek Királya. Kicsinyeim, csak ajándékozás által foghatjátok föl Jézus Keresztáldozatának ajándékát mindegyikőtökért. Kicsinyeim, szenteljetek időt Istennek, hogy Ő átalakítson és kegyelmével betöltsön benneteket és így kegyelemmé válhassattok mások számára. Kicsinyeim, én vagyok a szeretet kegyelmi ajándéka számotokra, aki Istentől jön erre a békétlen világra. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

Budapest - Gazdagrét
A HANG-kötetek szűrőjének ismeretében

2007. december 9.

"Drága Gyermekeim!

Most, amikor Szent Karácsony ünnepére készültök, és szívetek az éggel együtt örülhet a Jézusban megjelent Igazságnak, a Benső Szabadítónak, hogy az Örömhírében tanított és bemutatott Szeretet Útja, egyben a ti benső szabadságotok útja is lehessen.
Aki Szent Fiam segítségével elindul, és járja a benső szabadságra törekvés útját, az a saját testében fogja megtapasztalni az újjászületés ajándékát, ami nélkül nem lehet senki a Mennyek Országának lakója.
Sem az Égben, sem a Földön, teremtmény számára nem létezik nagyobb boldogság, nagyobb öröm, mint a Boldog Isten teremtményt boldogító örök szeretetének soha véget nem érő birtoklásában megvalósuló egymást szeretés, amely minden megkötözöttségtől és feltételtől mentes.
Kérem értetek a Dicsőséges Szent Háromságot, hogy áldjon meg benneteket a Benső Szabadság Lelkével!

Édesanyai szeretettel: Mária"

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 41/4486 sz. leveléből: Tovább 

Tolmácsolta: Petróczi István

Medjugorje
A HANG-kötetek szűrője nélkül

2007. december 25.

"Drága Gyermekek! Nagy örömmel hozom hozzátok a Béke Királyát, hogy Ő áldjon meg benneteket áldásával. Dicsőítsétek Őt és szenteljetek időt Teremtőtöknek, aki után szívetek vágyakozik. Ne feledjétek, hogy Ti csupán átutazók vagytok ezen a Földön, ahol a dolgok pusztán apró örömöket adhatnak, míg Fiam révén az Örök Életet kaptátok ajándékba. Azért vagyok veletek, hogy Szívetek vágyakozása felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)