AZ ÉGI BÉKE A FÖLDÖN KIRÁLYNŐJÉNEK ÜZENETEI!

 • A Hang kötetek szerzőiről
 • A HANG kötetek letöltése
 • A főoldal heti frissítése
 • Léleképítő idézetek
 • A HANG közösségekről
 • A HANG terjesztése
 • Égi béke a Földön
 • Esthajnal magazin
 • Mária üzentei
 • Hang Szociális Alapítvány
 • Közösségi fórum
 • Kihelyezhető bannerjeink
 • Vendégkönyv és chat


 • AZ ÉGI BÉKE A FÖLDÖN KIRÁLYNŐJÉNEK ÜZENETEI!

  2004

  2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021, 2022

  A jelenések Lourdesben reggel,
  Fatimában délben,
  Medjugorjében este történnek.
  Szűz Mária A Rosa Maria Mystica szobrok és róluk készült képek közül 1977. és 1989. között 63 könnyezett 22 országban.

  2004. január 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Ma újra emeljétek lelketeket Istenhez! Kis gyermekeim, imádkozzatok azokért a tévedésben élő, de jó szándékú emberekért, akik még nem jöttek el Jézushoz, megismerni Benne az Isten szeretetét. Imádkozzatok értük, hogy szívükben kinyílhasson a Szeretet virága, és még a tartózkodóbbak is vonzódjanak Szívemhez és Szent Fiam Jézus Szívéhez, azért, ha eljön az ideje, Lelke által újjászülhesse őket, Égi Békét és Szeretetet hordozó emberekké"

  Részlet a Hang 3775. sz. leveléből

  " A világ, mint földrajzi objektum, nem menthető meg. A világ, mint Istentől elfordult emberek sokasága, szintén nem menthető meg. Erre mondtam, hogy nem értük imádkozom (János 17;9). Azokért a jó szándékú emberekért kell könyörögnötök, akik tudatlanságukban nehezítik embertársaik életét, így akarva-akaratlan, önmaguknak is ellenségei."

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. február 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Ahogy eddig még soha, ma is arra hívlak benneteket, nyissátok meg szíveteket üzeneteimre! Kis gyermekeim, legyetek azok, akik Istenhez segítik a Lelkeket és ne azok, akik eltávolítják Tőle! Veletek vagyok, és úgy szeretem mindegyikőtöket, mint senkit a világon. Ez a bűnbánat -tartás és gondolkodás-átalakítás ideje. Szívem mélyéből hívlak benneteket, teljes szívetekből legyetek az én gyermekeim, és akkor meg fogjátok látni a ti Istenetek nagyszerűségét, mert Ő bőségesen adja nektek áldását és az Égi Békét."

  A HANG tanítása:

  Bűnbánat és Szabadság 3816. sz. levél:

  "A bűnbánat szükséges ahhoz, hogy valaki olyan önismeretről tegyen tanúságot, amelyben egyben gyógyító erő is rejtőzik. A bűnbánat alapja az, hogy lelki sebeket hordoztok, és ezt legalább önmagatok előtt beismeritek!
  Minden bűn..." Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. március 18.

  ÉGI ÉDESANYÁNK ÉVENKÉNTI EGYSZERI JELENÉSE MIRJANA DRAGICEVIC-SOLDONAK 2004. március 18-án

  2004.március 18. - A látnok Mirjana Dragicevic-Soldonak 1981.június 24 -től 1982.december 25-ig minden nap megjelent a Szűzanya. Az utolsó jelenés alkalmával rábízta a 10. titkot, és közölte vele, hogy ezután egy évben egyszer, március 18-án fog neki megjelenni. Mint éveken át, most is ez történt.

  Ebben az évben többezer zarándok gyűlt össze Rózsafüzér imára a Medjugorje-i Cenacolo közösségben. A jelenés 5 percig /13:58 - 14:03/ tartott, a Szűzanya a következő üzenetet mondta:

  "Drága Gyermekeim! Ma újra, szívetek teljes szeretetével figyeljetek Rám! Kis gyermekeim, vágyom elmondani nektek, hogy Akit kitartóan kerestek, és Aki után vágyakoztok, bennetek van, és jelen van minden rászorulóban. Számára, a megfelelő hely az általa megtisztított szívetek, ahol Szent Fiamé kell, hogy legyen az abszolút első hely, és majd csak eztán láthatjátok Őt meg! Figyeljetek rám, és hagyjátok magatokat általam vezetni az Édesanyai úton!"

  A HANG tanítása az abszolút első helyről - részlet a 4294. és 599. számú levélből:

  "Vagy Általam, Velem és Bennem oldjátok meg életeteket, vagy nem lesz soha megoldott életetek! Vagy ABSZOLÚT ELSŐ helyre kerülhetek életetekben, vagy nem lehetek ott hatékony módon! Nincs szellemi teremtmény a világon... Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. március 25.

  "Drága Gyermekek!

  Ma is arra hívlak benneteket, hogy emeljétek lelketek Istenhez. Kicsinyeim, különösen most, ebben a kegyelmi időben nyissátok ki a szíveteket, és egyértelmű szeretettel szeressétek a Megfeszítettet. Csak így lesz bennetek Égi Béke, és szívetekből áradjon imádság a világba. Kicsinyeim, legyetek mások számára példakép, és ösztönzés a jóságra. Közel vagyok hozzátok és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok"

  A HANG tanítása az egyértelmű szeretetről. Részlet a 3846 sz. levélből.

  "Az ÉN, a te Jézusodnak Titokzatos Teste az Egyház. Ez az Egyház a földön különböző hitvallások alapján már régen széttöredezett. E széttöredezett részek különböző jogi formulákkal igyekeznek behatárolni magukat. Ma már egyik sem meri vállalni..." Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. április 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Ma is hívlak benneteket, hogy még jobban törekedjetek, Istennek odaadottan élni, üzeneteim szerint, az alapalázat birtokában, és szeretetben, hogy az Összetartó Szeretet Lelke betölthessen benneteket kegyelmével és erejével. Köszönöm hogy mindenkor meghallgattok!"

  A HANG tanítása az Istennek odaadottságról. Részlet a HANG 3366 sz. leveléből.

  "Amint az Isten szükségszerűen közösség, úgy az Isten képére teremtett ember sem képes személyiségét kibontani szellemi, emberi kapcsolatok nélkül. Egy újjászületett számára ..." Tovább 

  A HANG tanítása az alapalázatról. Részlet a HANG 4142 sz. leveléből.

  "Azért van józan eszetek, azért élek Én, Jézus bennetek boldogító módon, azért írták le az Általam kiválasztott emberek az evangéliumaimat, hogy ezek alapján Rám, Jézusra hallgatva ..." Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. május 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Ma is buzdítalak benneteket, hogy adjátok oda magatokat, ahogy én adom Magam, Szent Fiam, Jézus Szívének. Csak így lehettek mindennap az enyémek, és buzdítsátok egyre jobban egymást, a nagyobb Istennek odaadottságra. Szíveteket így tudja az Ég öröme betölteni, és lesztek, az Égi Béke és Szeretet küldöttei. Köszönöm hogy mindenkor meghallgattok"

  Részlet a HANG 2592 sz. leveléből:

  "Én, Jézus, nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek vagyok az Istene. A te életedben ez azt jelenti, hogy mindig ..." Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. Június 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Ma is nagyon örülök nektek. Szeretném megköszönni, hogy segítetek nekem, hogy minél több ember eljusson Jézushoz. Mindegyikőtök segítsége nagyon fontos, ezért gyermekeim, imádkozzatok velem minden szívért, és örvendezzetek velem minden szív fölött, aki a gondolkodás átalakítás útjára lépve, az Égi Béke eszköze lett a világban. Az imacsoportok erősek és általuk látható, hogy a Szentlélek világszerte munkálkodik. Köszönöm Jézusnak, hogy mindig meghallgattok, és meg teszitek amit kérek tőletek."

  Részlet a HANG 809 sz. leveléből:

  "Mária valóban felülmúlhatatlan Édesanya. Aggódó szeretete tette lehetővé számára, hogy éppen a ti korotokban ..." Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. július 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Újra hívlak benneteket, hogy üzeneteimre legyetek nyitottak. Nincs nagyobb vágyam, mint az, hogy minden gyermekem Jézushoz találjon. Ezt segíthetitek imával, böjttel és gondolkodás átalakítással. Aki Jézusra talál, azt, Jézus újjá fogja szülni, és be fogja tölteni az Ő szeretetével. Amikor már szeretet van a szívben, égi béke lesz bennetek. Köszönöm hogy mindenkor meg hallgattok."

  Részlet a Hang 4307 sz. leveléből:

  "Mivel Nekem testvéreim vagytok, ezért Mária a ti égi édesanyátok. (Máté: 28.10)! Ő, mint jóságos édesanya a kapott szerepéhez méltóan mindent elkövet, hogy gyermekei, tehát az egész világ Engem felismerjen, Nálam tanuljon, és Lelkem által újjászületve állapotszerű örömforrás legyen minden gyermeke számára az a 'felismerés', hogy be van írva nevetek a mennyben (Lukács: 10.20)."

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. augusztus 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Gondolkodás átalakításra hívlak benneteket. Határozzátok el újra, úgy, mint jelenésem első napjaiban, hogy Fiam, Jézus tanítása szerint akartok élni. Kis gyermekeim, csak így lesz erőtök leborulni és kinyitni a szíveteket Isten előtt. Isten hallja imáitokat, és válaszol is rájuk. Isten előtt mindegyikőtökért közben járok. Köszönöm hogy hallgattok reám."

  Részlet a Hang 3799 sz. leveléből:

  "Azért jöttem közétek, hogy Általam, Velem és Bennem, a Lélek által nektek juttatott szerep, feladat alapján megvalósítsátok ahhoz a CÉLHOZ irányulást, amelyet Márk 1;15-ben elmondottam. Ez csak közösségben valósítható meg!" Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. szeptember 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Ma újra hívlak benneteket arra, hogy szeressétek egymás! Szeressétek egymást Jézus tanítása szerint, ebben a gyűlölettel teli világban, ahol a szeretetlenség láttán sokakban kihűl a szeretet! Tegyétek, a Jézus tanítása szerinti jót az emberekkel, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék Mennyei Atyátokat, a Teremtőt! Kis gyermekeim, emeljétek lelketek Istenhez, és ebben az imában nyissátok ki szívetek ajtaját Jézusnak, Aki, szívetek ajtaja előtt áll és kopogtat, mert ima nélkül nem tudjátok befogadni az Isten Szeretetét. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm hogy hallgattok Reám"

  Részletek a HANG 2884 sz. a 4544 sz. és a 2053 sz. leveleiből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. október 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Értetek van a kegyelmi időszak. Ezért, akik gyengültek lelkük Istenhez emelésében, erősítsék meg ima életüket. Az ima által tudtok erőt meríteni a minden napi élet szeretetben történő megélésére, és így lesz Jézus jelen a szívetekben. Jézusnak odaadott életetek, hasonlóan a szentek életéhez,* legyen példa mások számára a gondolkodás átalakításból fakadó szentté válás útján. Aki így tesz, az a Szeretet tanújává válik a földi élet poklában."

  * a fordító megjegyzése: Pl. a Feri bácsi élete.

  Részletek a HANG 3/230 sz. és a 43/4719 sz. leveleiből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. november 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Ez alkalommal arra kérlek benneteket, hogy átélt imával segítsétek küldetésem. Kis gyermekeim, különösen azokért az embertársaitokért imádkozzatok, akik még nem jöttek el Jézushoz, megismerni Benne a Szeretet Istenét, és akik még nem keresik Őt, a Szabadítót. Legyetek ti az én kitárt karjaim, hogy a ti Szeretetből fakadó magatartásotok jó példa legyen azok számára, akik szeretetre vágynak. Így váltok vonzóvá a bennetek élő Szeretet által a jó szándékú emberek felé, hogy még a tartózkodóbb embertársaitokban is vágy ébredhessen Fiam, Jézus iránt. Ha így tesztek, a Szeretet Istene meg ajándékoz benneteket az Ő Békéjével, és minden áldásával. Köszönöm hogy hallgattok Reám."

  Részlet a HANG 17/1679 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2004. december 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Mérhetetlen örömmel hordozom karjaimban fiamat, Jézust, aki arra hív benneteket, hogy váljatok Égi Békévé a Földön. Csak ezen az Úton tud megáldani benneteket, amellyel Önmagát azonosította, és adja meg mind azt, amit hittel Tőle kértek. Gyermekeim, emeljétek lelketeket Istenhez, és az Ő bölcsességével átitatott szelídségével legyetek, a Szeretet Örömhírének tanúságtevői, a mindennapi életben, ott, ahol éltek. Mind addig meg fogok jelenni a Földön, amíg Mindenható Atyánk ezt jónak látja. Nagyon szeretlek benneteket és ezzel a szeretettel, járok közben mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy meghallgattatok"

  Részlet a HANG 33/3459 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  Jézus

  Információ


  Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
  Mobiltelefon: 06-30-202 5553
  Fax: (1) 431 7657

  [Égi béke]   [Esthajnal]   [Mária üzentei]  


  Szűz Mária medjugorjei üzenetei magyarul a Web-Hang oldalán