AZ ÉGI BÉKE A FÖLDÖN KIRÁLYNŐJÉNEK ÜZENETEI!

 • A Hang kötetek szerzőiről
 • A HANG kötetek letöltése
 • A főoldal heti frissítése
 • Léleképítő idézetek
 • A HANG közösségekről
 • A HANG terjesztése
 • Égi béke a Földön
 • Esthajnal magazin
 • Mária üzentei
 • Hang Szociális Alapítvány
 • Közösségi fórum
 • Kihelyezhető bannerjeink
 • Vendégkönyv és chat


 • AZ ÉGI BÉKE A FÖLDÖN KIRÁLYNŐJÉNEK ÜZENETEI!

  2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021, 2022

  A jelenések Lourdesben reggel,
  Fatimában délben,
  Medjugorjében este történnek.
  Szűz Mária A Rosa Maria Mystica szobrok és róluk készült képek közül 1977. és 1989. között 63 könnyezett 22 országban.

  2003. január 25

  "Drága Gyermekek! Ezzel az üzenetemmel újra arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Különösen most, amikor a béke válságban van, legyetek ti azok, akik imádkoznak a békéért és tanúskodnak mellette. Kicsinyeim, legyetek ti a béke ebben a békétlen világban. Köszönöm hogy követtétek hívásom."

  2003. február 25

  "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és böjtöljetek a Békéért. Kicsinyeim, már elmondtam és most újra megismétlem, hogy csak az imádsággal és a böjttel állíthatók meg a háborúk. A Béke drága ajándék Istentől. Kérd, imádkozz érte; - és elnyered azt. A békérol beszélj, és a békét hordozd szívedben. Ápold mint a virágot, amely vizet, gondoskodást és fényt igényel. Legyetek ti azok, akik a békét elviszik másokhoz. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Köszönöm hogy követtétek hívásom."

  2003. március 25

  "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy a Békéért imádkozzatok. Kicsinyeim, imádkozzatok szívből és ne adjátok fel a reményt, mert az Isten szereti teremtményeit. Idejövetelemmel szeretne egyenként megmenteni benneteket. Én az életszentség útjára hívlak benneteket. Imádkozzatok, és az imádságban nyitottak lesztek Isten akaratára, így mindazzal amit tesztek Isten terve valósul meg bennetek és általatok. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

  2003. április 25

  "Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok ki az imádság felé. Az elmúlt nagyböjt alatt fölismerhettétek hogy milyen kicsinyek vagytok és hogy milyen kicsiny a hitetek. Kicsinyeim, Ma újra döntsetek Isten mellett hogy veletek és általatok megváltoztassa az emberek szívét és a ti szíveteket is. Legyetek örömteli hordozói a Föltámadott Jézusnak ebben a békétlen világban, amelyik Isten után vágyakozik és mindarra ami Tőle származik. Kicsinyeim, veletek vagyok, és különleges szeretettel szeretlek benneteket! Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

  2003. május 25

  "Drága Gyermekek! Ma újra imádkozásra hívlak benneteket. Újítsátok meg személyes imáitokat, és különösképp kérjétek a Szentlelket, hogy segítsen benneteket szívből imádkozni. Kicsinyeim, közbenjárok értetek és a megtérésre hívom mindegyikőtöket. Megtérésteket a körülöttetek lévők megújulása követi és örömmé válik az imádságuk. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

  2003. június 25

  "Drága Gyermekek! Nagy örömmel hívlak benneteket ma is arra, hogy üzeneteim szerint éljetek. Veletek vagyok és köszönöm, hogy megvalósítjátok, amit mondok. Arra hívlak benneteket, újítsátok meg azt, hogy új és még nagyobb lelkesedéssel és örömmel éltek üzeneteim szerint. Az imádság pedig váljék mindennapi gyakorlattá közöttetek. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

  2003. július 25

  "Drága Gyermekek! Ma újra imádságra hívlak benneteket. Kicsinyeim, imádkozzatok addig amíg az imádság örömmé nem válik számotokra. Csak eképp fedezitek föl a Békét a szívetekben és csak így lesz megelégedett a lelketek. Szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek a többieknek arról a Szeretetről amit a szívetekben és az életben éreztek. Veletek vagyok és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm hogy követtétek hívásom."

  2003. augusztus 25

  "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy teljes szívetekből adjatok hálát Istennek minden nektek adott kegyelemért amit a Természet összes jelével és valamennyi színével adott. Isten szeretne magához közelebb vonni és arra indítani benneteket, hogy Neki adjatok hálát és dicsőséget. Kicsinyeim ezért hívlak újra benneteket arra, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és ne feledjétek, hogy veletek vagyok. Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért, amíg őbenne teljessé nem válik örömötök. Köszönöm hogy követtétek hívásom."

  2003. szeptember 25

  "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy gyertek közelebb a szívemhez. Csak így értitek meg azt az ajándékot, hogy itt jelen lehetek közöttetek. Kicsinyeim, Fiam, Jézus Szívéhez szeretnélek vezetni benneteket. Ti azonban ellenkeztek és nem szeretnétek megnyitni szíveteket az imádságban. Kicsinyeim, újra kérlek benneteket hogy ne legyetek süketek, hanem halljátok meg üzeneteimet, amelyek a megváltástokért vannak. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

  2003. október 25

  "Drága Gyermekek! Újra megszentelődésre hívlak benneteket Szívemhez és Fiam, Jézus szívéhez. Kicsinyeim, arra vágyom, hogy a gondolkodás-átalakítás és az Istennek odaadottság útján vezesselek benneteket! Csak így, veletek együtt tudunk egyre több lelket az üdvösség útján vezetni. Kicsinyeim, ne halogassátok, hanem teljes szívetekből mondjátok ki: "Én segíteni akarok Jézusnak és Máriának, hogy minél több testvér jöhessen szabadon az Istennek odaadottság útját megismerni!" Így fogjátok megérezni, milyen jó Jézus barátjának lenni. Köszönöm hogy követtétek hívásomat."

  2003. november 25

  "Drága Gyermekek! Ez alkalommal még jobban szeretnélek ösztönözni benneteket a bensőséges imára. Kicsinyeim, imádkozzatok azért, hogy Jézus megszülessen minden ember szívében, különösen azok szívében, akik nem ismerik Őt! Legyetek ti a szeretet, az öröm és az égi béke ebben a békétlen világban! Veletek vagyok, és Isten előtt mindegyikőtökért közbenjárok. Köszönöm, hogy hallgattok rám."

  Fordította: Petróczi István

  A HANG tanítása a közbenjárásról; Részlet a HANG 949 sz. leveléből:

  "Az a szeretet boldogít, amit valaki magában hord, és nem az, amit kap. Ez itt a mennyek országában nyilvánvaló. A földön viszont, ahol hiányosságok vannak, ott helyénvaló a segítségkérés, de elsősorban ott sem annak érdekében, aki kér, hanem annak érdekében, akit kérnek. Ő az, aki ez által ki tudja mutatni szeretetét. Ezért a közbenjárásnál elsősorban azok járnak jól, akiket kértek, és csak másodsorban azok, akik kérik. Igen, mert így adtok számukra olyan lehetőséget, amelyben számotokra is felismerhető módon tudják kimutatni a bennük lévő, az őket boldogító szeretetüket. Így a kérő imára elsősorban azoknak van szükségük, akiket kértek, és másodsorban nektek, akik kérik őket. Önmagamnak mondanék ellent, ha nem tenném lehetővé a menny lakói számára, hogy közben járjanak értetek. Igen, mert ez a magatartásuk a bennük lévő szeretet természetével együtt jár, mint ahogy a földön élők igényeivel is együtt jár az, hogy szeretteikhez forduljanak segítségért. Ezt az érzületet nem szüntetheti meg az, hogy valaki Hozzám is fordulhat közvetlenül. Ti nemcsak Hozzám akartok tartozni, hanem egymáshoz is! A bennetek lévő szeretetnek mondana ellene az, ha azt mondanátok, hogy nem akartok egymáshoz tartozni, csak Hozzám, és nem igényeltek segítséget senkitől, csak Tőlem. Ha pedig Én másokon keresztül akarlak segíteni benneteket, akkor az nektek nem is kell. Ez bizony nem lenne bennetek a szeretet hangja!"

  A földön viszont, ahol hiányosságok vannak, ott helyénvaló a segítségkérés, de elsősorban ott sem annak érdekében, aki kér, hanem annak érdekében, akit kérnek. Ők azok, akik ez által ki tudják mutatni szeretetüket. Ezért a közbenjárásnál elsősorban azok járnak jól, akiket kértek,- akiket Mária kér: Kicsinyeim, imádkozzatok azért, hogy Jézus megszülessen minden ember szívében, különösen azok szívében, akik nem ismerik Őt! Legyetek ti a szeretet, az öröm és az égi béke ebben a békétlen világban! - és csak másodsorban azok, akik kérik. Igen, mert így (kaptok), adtok számukra olyan lehetőséget, amelyben számotokra, (az Isten előtt) is felismerhető módon tudják, tudjátok kimutatni a bennetek lévő, a titeket boldogító szeretetet.

  2003. december 25

  "Drága Gyermekeim!
  A kis Jézussal a karjaimban áldalak meg benneteket, nektek hozom Őt, az Égi Béke Királyát, hogy átvegyétek tőle az Ő Békéjét. Kis gyermekeim, veletek vagyok, és nagyon szeretlek mindannyiótokat.
  A "nagyon" azt jelenti: jobban szeretünk benneteket Szent Fiammal, mint ahogy ti azt képesek vagytok megélni. Köszönöm hogy meghallgattatok."

  Fordította: Petróczi István

  A HANG tanítása az Égi Békéről; Részlet a HANG 4338 sz. leveléből:

  "Én, Jézus annak a békének vagyok Istene, amely békét nem kívülről fegyverrel, hanem belülről türelemmel és várakozni tudással hozok létre bennetek Lelkem által. Az Én lelkem a szabadság Lelke. Vagyis az, aki gyermekem akar lenni, abban azon dolgozik a Lélek, hogy minden külső és belső hatás, kísértés ellenére képes legyen mindenkor megtenni az Általam neki felkínált, meglátott jót! Nem az tehát az Én gyermekem, aki elvárja, hogy helyette tegyek érte valamit, hanem az, aki a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés vállalásával igazolja azt, hogy együtt akar munkálkodni Velem.
  Velem, Jézussal megszületett az égi béke a Földön! Az a vágyam, hogy ez a béke a te szívedben otthonra találjon, öröklakást vegyen nálad!
  Ha valóban gyermekem akarsz lenni, akkor hidd el, hogy ez már meg is valósult! Egész földi életem arról tett bizonyságot, hogy halálosan komolyan veszek mindenkit, aki igyekszik komolyan venni Engem, Jézust.
  Arra a gondolkodás-átalakításra, amelyre felszólítottalak benneteket nyilvános működésem kezdetén, elmondottam nektek ennek az irányvonalát is. E mondatom így hangzott: "Beteljesedett az idő, és már elérkezett hozzátok az Isten országa. Alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az evangéliumban!(Márk 1;15)"
  Higgy abban az ISTENGYERMEKSÉGBEN, amely Általam, Velem és Bennem, benned is megvalósult!"

  Jakov 2003. december 25-i évenkénti egyszeri jelenése:

  1998. szeptember 12-i utolsó jelenés alkalmával Jakov Colonak a Szűzanya a következőket mondta: ezután Jakov csak minden évben Karácsony 25.-én fog jelenést látni. Ebben az évben is így volt. A jelenés 15:15-kor kezdődött és 8 percig tartott.

  Szűzanya a követkőket mondta:

  "Drága gyermekeim! Ma ezen a sajátos úton szólok hozzátok. Jézus vágya az, vegyétek át Tőle az Égi Békét. Emeljétek szíveteket Hozzá, hogy az Ő Békéje legyen a ti szívetekben! Gyermekeim, ha szívetekből hiányzik az Égi Béke, nem tudjátok felfogni az Isten szeretetét, Jézus születésének és bennetek maradásának örömét. Kis gyermekeim, ezért még ma induljatok el a gondolkodás átalakítás útján Isten felé! Ha lelketeket Istenhez emelitek, és önmagatokat odaadjátok Neki, akkor szívetek betelik az Ő szeretetével és az Égi Békével. Csak így lehettek Égi Béke a Földön! Megáldalak benneteket édesanyai áldásommal!"

  Tolmácsolta: Petróczi István

  Jézus

  Információ


  Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
  Mobiltelefon: 06-30-202 5553
  Fax: (1) 431 7657

  [Égi béke]   [Esthajnal]   [Mária üzentei]  


  Szűz Mária medjugorjei üzenetei magyarul a Web-Hang oldalán