Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2020

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

1. hét

(2019. 12. 30. - 2020. 01. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MEG AKAROK GYÓGYULNI

Mit kell tennem testi-lelki gyógyulásom érdekében?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Legfőbb problémád az, hogy nem tudsz szívből megbocsátani önmagadnak. Meg kell mondjam, hogy Én állapotszerű megbocsátó vagyok. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy semmiféle büntető ítéletet soha senki ellen nem hozok. Helyesen csak az hisz Bennem, aki ezt elhiszi! A súlyos probléma abból adódik, hogy ti nem tudtok megbocsátani önmagatoknak! Ez azért nehéz számotokra, mert nem akartok átlépni az igazság rendjéből az irgalom rendjébe. Azért nem akarjátok ezt, mert lelketek mélyén tudjátok, hogy akkor nektek is meg kell bocsátani minden ellenetek vétőnek, és ez az, ami nehézzé teszi számotokra azt, hogy megbocsássatok önmagatoknak.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem elég tudnotok azt, hogy másoknak meg kell bocsátanotok. Tudnotok kell, éspedig átélten, tehát mint-egy világnézeti, ideológiai átéléssel, hogy önmagának árt az, aki valami olyat tesz, amit ti bűnnek neveztek.
Mindaddig, amíg ezt nem teszed magadévá, nem tud javulni gyökeresen állapotod. E téren az imák, a másoktól jövő bátorítások csak tüneti kezelést adnak, de gyökeres orvoslást nem.
Én kimondhatatlanul szeretlek! Magam is szenvedem benned azt, hogy nem akarod megérteni: eddigi bűneid, hibáid alapvetően nem bűnök, hanem lelki betegségek, amelyek éppen azáltal nem tudnak begyógyulni, mert nem hiszed el, hogy betegségek voltak. Magad is nevetnél magadon, ha az bántana, hogy régebben náthás voltál. Butaságnak tartanád, ha olyan betegség bántana, ami már meggyógyult. Ezt kellene átélned múlt bűneiddel, hibás tetteiddel kapcsolatban is. Én hiába bocsátok meg, hiába gyógyítalak meg, ha ezt te nem hiszed, nem akarod átélni.
Drága Gyermek! Bocsáss meg magadnak, mivel Én már el is felejtet-tem minden vétkedet!

Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/995

Jézus - Hang

2. hét

(2020. 01. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MAGAMRÓL, JÖVENDÖLÉSRŐL, REIKI-RŐL, LÁNYOMRÓL

1. Nagy félelem van bennem.
2. Nagyon érzékeny vagyok.
3. Nehéz a középszerűséget elviselnem.
4. Álmomat gonosz szellemek zavarják. Hogyan lehet megszabadulni tőlük?
5. Jézus elfogad engem is?
6. Egy "látó" jövendölt nekem. Igaz az, amit mondott?
7. Igaz-e az, amit REIKI-mesterem mondott, mikor a hetedik széket el foglaltam?
8. Isten áldása van mostani házasságomon?
9. Kislányom valóban tanít engem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Minden félelemnek gyökere a halálfélelem. Ezt már több alkalommal is kifejtettem az eddigi HANG-kötetekben. Komolyan el kellene hinned e szavaimat: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem!" (János 11;26)

2. Érzékenységednek másik neve: hiúsági komplexus. Ennek megszüntetéséhez azt kellene szívből elfogadnod, hogy az emberek véleménye se nem árt, se nem használ. Nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ez vonatkozik a 3-dik pontra is.

4. Alvás előtt bele kell 'öltöznöd' az őrangyalokba. Tehát kérni kell védelmüket.

5. Én mindenkit elfogadok. A probléma az, hogy Engem gyakran nem akartok elfogadni, mivel ez megaláztatással jár.

6. Részben igaz, amit a 'látó' mondott neked. Azért részben, mert amit a 'magasabb' szellemi szintről és a gyógyító energiáról mondott, az zavaros kijelentés. Minden szellemi lény, tehát te is fejlődésre teremtett lény vagy, aki egyre magasabb szintre kell hogy kerüljön. Ami pedig a gyógyító energiát illeti, arról tudnod kell, hogy mindenki magában hordja ezt, és a hit által ez mindenkinél működik is. A gyógyítás karizmája egy külön adomány, melynek birtokába nem az jut, aki akar, hanem az, aki Tőlem ezt a szerepet kapja. Ne akard! Elégedj meg azzal a gyógyító energiával, amit birtokolsz, s akarj mélyülni hitedben, szeretetedben. Ami ennek következménye, az valóban boldogítani fog. A karizmák nem boldogítanak. A hit, a remény és a szeretet boldogít!- Ez vonatkozik a 7-dik pontra is.

8. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. Aki kapcsolatokat ápol, az Lelkem áldását hordja. Aki kapcsolatokat széttép, az kilép Lelkem hatóköréből. Én csak a szeretet körén belül vagyok mindenható. A szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Éppen ezért csak azt tudom boldogítani, aki vállalja az életelvesztést is Értem!

9. Aki tanulékony, az mindenkitől tud tanulni.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/996

Jézus - Hang

3. hét

(2020. 01. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÖSZÖNÖM, HOGY SZÓLHATOK HOZZÁD!

Köszönöm, hogy szólhatok Hozzád!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Számomra és az egész Mennyország számára öröm az, ha valaki megvall Engem akár önmaga előtt is, azáltal, hogy szívével Hozzám fordul, és segítséget kér Tőlem. Én azért jöttem közétek, hogy belétek költözzem, és azért költözöm belétek, hogy értetek, veletek és általatok tanúsítsam a világnak a szeretet győzelmét.
Amit te kérsz, az szívem leghőbb vágya! Problémákat megoldani, félreértéseket tisztázni, botlásokat megbocsátani, feszültségeket feloldani, az újra kezdéseket bátorítani, csüggedésben erőt adni, sötétségbe bevilágítani, sebeket gyógyítani, örömet sugározni, aggódó szeretettel átölelni, a szív hullámait lecsendesíteni, megértésről biztosítani, nagyvonalúságot megvalósítani, rugalmasságot hűségben megtartani, szeretetem kimeríthetetlenségéről tanúskodni, ezek mind, mind arra irányulnak, hogy Én nemcsak vagyok, hanem értetek vagyok.
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. E szavak el nem koptathatók! Kell hogy ott csengjenek szívedben akkor is, ha csend vesz körül, akkor is, ha vihar dúl körülötted vagy benned. Szeretlek! Ezt a hangomat semmi és senki el nem nyomhatja! E szavamban ERŐ rejlik! Teremtő, békét teremtő erő!

Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/997

Jézus - Hang

4. hét

(2020. 01. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÉPÍTÉSRŐL, MAGAMRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT

1. Egy harangláb építéséről kérek véleményt!
2. Sorsomról, jövőmről szeretnék hallani!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Én semmiféle harangnak és semmiféle haranglábnak nem vagyok szorgalmazója. Én annak a szorgalmazója vagyok, hogy etessétek az éhezőket, ruházzátok a ruhátlanokat, ápoljátok betegeiteket, segítsetek ott, ahol segíteni kell a rászorulókon. Ha templom, harang és egyéb építmény ezt szolgálja, akkor áldásom van munkátokon, ha nem ezt szolgálja, akkor nincs közöm hozzá. Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást! (Máté 9;13).

2. Sorsod felől nem mondhatok semmit, mivel magatartásod, tehát szabad döntéseid következtében alakul olyanná, amilyenné. Csak azt tudom ígérni, hogy Én hű maradok hozzád! Én úgy szeretlek, hogy ennél jobban már senki sem szerethet. Ez a szeretetem irántad soha nem fog csökkenni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/998

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)