Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2018

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

1. hét

(2018. 01. 01. - 07.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ZAVARÓ ÍRÁSOKRÓL

Egy most megjelent folyóiratban Jézus nevében olyan kijelentések olvashatók, amelyek nagyon megzavarhatják a hiszékeny olvasók táborát.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Volt olyan eset, amikor Engem ördögnek mondottak (János 10;20). Természetes, hogy ennek ellenkezője is előfordulhat. Mondhatják az ördögöt is Jézusnak.
Isten őrizzen, hogy cáfolatot küldj annak a folyóiratnak! Az ilyen esetek nagyszerű próbatételek az Enyéim számára! Akik kívülről, és nem szívükre hallgatva az evangéliumaimból akarják táplálni lelküket, szellemüket, azok nem megtérni akarnak, hanem elszórakozni és másokat is szórakoztatni akarnak érdekesnél érdekesebb információkkal.
Ismétlem! Isten őrizzen, hogy vitába szállj olyan elméletekkel, amelyek falsul hangzanak szívedben, s amelyek tekervényes szellemi bukfencekkel igyekeznek alapot találni maguknak! Ne féltsd enyéimet! Aki Istent szerető, annak minden a javára válik (Róm 8;28). Aki pedig nem Istent szerető, annak hiába beszélsz! Higgyétek el, hogy semmi sem történik kívülről keletkezett hatásra! Mikor fogjátok végre elhinni, hogy nem azért kell hirdetnetek tanításomat, és nem azért kell tanúságot tenni Mellettem, mert ennek lesz következménye mások megtérése, hanem azért, mert ezzel igazoljátok saját megtéréseteket! A különböző szekták terjedése egyáltalán nem veszélyesek az enyéimre nézve!
Az enyéim számára egyetlen veszélyt a BŰN jelent! Ezt pedig nem tudja más elkövetni a te kontódra. Amikor arról beszéltem, hogy inkább attól féljetek, aki a testet-lelket a kárhozatba képes taszítani, akkor pontosan arra figyelmeztettelek benneteket, hogy önmagatokkal szemben legyetek óvatosak (Máté 10;28)!
Tanácsom tehát a következő: Ha valaki az említett cikkel kapcsolatban megkérdez téged, akkor tégy tanúságot Mellettem, de ne szállj vitába senkivel, amíg nem provokálnak.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/888

Jézus - Hang

2. hét

(2018. 01. 08. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KERESŐ LÉLEK VAGYOK

Sok kérdésben keresem a megfelelő eszközöket.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Föltettél tizenegy kérdést, s közben megjegyezted, hogy tudod, Én szívedben élek. Nem azon kellene gondolkodnod, hogy hogyan is tudnék benned hatékonyabban működni annak érdekében, hogy növekedj a szere-tetben? A szeretéshez nem eszközöket kell keresni, hanem el kell kezdeni jót akarni ott és akkor, ahol és amikor arra lehetőség mutatkozik! Te látásban, aura-ismeretben és sok olyasminek ismeretében akarsz előbbre lépni, ami legtöbb embert éppen abban segít, hogy elmenjen a lényeg mellett! A lényeg: SZERETNI ÉS SZERETNI TANÍTANI!
Kedves Barátom! Lehet, hogy kevés időd van a tanulásra, de ahhoz nem lehet kevés időd, hogy másért élj! Ezt minden pillanatban meg lehet tenni, és meg is kell tenni annak, akinek a szívében élek! Nem aura-látásra vagytok teremtve, és még csak arra sincs szükséged, hogy gyakorold az imában való elmélyedést! Neked pontosan arra van szükséged, hogy ne foglalkozz önmagaddal, hanem segíts ott és úgy, ahol és ahogyan éppen képes vagy rá! Semmi más dolgod nincsen! Imádkoznod úgy és annyit kell, hogy ezt meg tudd valósítani! Csak aki elveszíti életét, az találja meg azt! (Máté 10;39 és 16;25).

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/889

Jézus - Hang

Megjegyzés: A 890-es levél aktualiítását vesztette, mert az ott említett alkoholmentő szolgálat megszünt.

3. hét

(2018. 01. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETNÉK JOBB LENNI ÉS MÁSOKON SEGÍTENI

1. Hol rontottam el az életemet?
2. Mit tehetek a családom tagjaiért, hogy Istenhez jussanak?
3. Előző életem hibái miatt kell vezekelnem?
4. Miként kell vélekedni az ufókról?
5. Mit tehetek meghalt hozzátartozóimért?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Legtöbb ember úgy gondolja, hogy házassága nem olyan, mint amilyen lehetne, ha a másik fél másképpen viselkedne. Ennek a látásnak hibája az, hogy a házasságot a boldogság szigetének gondolja legtöbb ember mindaddig, amíg a tapasztalat erre rá nem cáfol. Ahol pedig az történik, hogy a tapasztalat nem cáfol erre rá, ott akkor következik be a tragédia, amikor valamelyik fél meghal. Azt kell megélnie a Földön maradottnak, hogy bálványa ledőlt, tehát boldogsága odavan, nincs kivel elfoglalnia magát.
Szükségszerűen ki kell ábrándulnia mindenkinek abból, hogy a házasság boldogításra való. Nem! Boldogításra egyedül Isten képes. A házastársaknak arra kellene törekednie, hogy egymást Istenhez segítsék. Ha nem ezt teszik, akkor önző maguk körül forognak, s még jó, ha eljutnak az elfásulásig. Legalább nem érzik annyira boldogtalanságukat. A férfiak legtöbbször az italhoz és más különböző narkotikumokhoz menekülnek, bár tudják, hogy csak pillanatnyi fájdalomcsillapítót használnak bajuk eltakarására. Az asszonyok szintén vagy narkotikumok után néznek, vagy valami babonás vallásosságban próbálnak maguknak nyugalmat találni. Boldogság helyett a bódultság állapotát igyekeznek elérni.
Ilyen hosszú bevezetés után válaszolok első kérdésedre. A Földre általában olyan elrontott élettel jöttök, amely életet a szeretet áldozatai által vagytok képesek olyanná tenni, hogy Isten Lelke által újjászülessetek. Igen, mert Isten országában nem olyan gazemberek vannak, akik miután bocsánatot kértek Istentől, bocsánatot nyertek, hanem olyan szentek, akiket Isten szentté tett! Igazzá tett! Újjá teremtett! Ezért boldog mindenki, aki ott van. Tehát nem azért, mert Isten irgalma oda juttatta, hanem azért, mert nincs szégyellni valója, mivel új teremtmény!
Házasságodban tehát a feladatod az, amit aláhúztam!

2. Semmit nem tehetsz azért, hogy családod tagjai Istenhez jussanak. Ők sem spórolhatják meg az áldozatos szeretet keresztútját! Én sem spórolhattam meg, pedig Én nem egy elrontott élet megjavítását vállaltam, amikor a Földre születtem! Hogyan is kerülhetné hát ki az, aki éppen csak ilyen életáldozat által válhat alkalmassá arra, hogy újjászülessen? Te csak önmagad odaadottságán dolgozhatsz! De e téren nem szabad bűnrészességet vállalnod! Vagyis nem bólinthatsz rá arra, amit rossznak ítélsz, még akkor sem, ha ezért haragudni fognak rád! Éppen ezek a hozzáállásaid biztosítják számodra az áldozattá válást. A jobb a békesség! nem az Én szándékom szerinti gondolkodást igazolja. Sokkal jobban e mondatom: 'Nem békét jöttem hozni a föld-re, hanem kardot' (Máté 10;34)!

3. Tehát előző életed hibái miatt is kell vezekelned. És azért is, hogy helyes önismeretre juss. Volt olyan életed, amelyben nem Hozzám voltál szilárdul hűséges, hanem makacsul ragaszkodtál olyan látáshoz, amely nagyon megkeserítette beosztottaid életét. Most ezt a karmádat kell átállítanod úgy, hogy Hozzám légy hűséges minden körülményben!

4. Jobb, ha szellemi lényekről beszélsz. Vannak jó és vannak rossz szellemi lények. Ez utóbbiak az Istent szeretőknek nem tudnak ártani, mivel nekik minden a javukra válik (Róm 8;28)!

5. Imádkozz a megholtakért! Magadnak is, nekik is ezzel teszed a legjobbat!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/891

Jézus - Hang

5. hét

(2018. 01. 29. - 03. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HŰSÉGES AKAROK MARADNI

Fogadd el imámat, és segíts, hogy Veled tudjam élni életemet.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Kedves Barátom!
Engem könnyű megtalálni, de nem könnyű megtartani. Aki Hozzám emeli lelkét, az már kapcsolatba is került Velem. De aki nem vállal Engem, mint UTAT, az megszakítja velem a kapcsolatot akkor is, ha lelkét időnként Hozzám emeli. Sőt! Akkor is, ha igyekszik állandóan lelkét Hozzám emelni.
Ti nem azért születtetek a Földre, hogy imádkozzatok, hanem azért, hogy önzéseiteket levessétek. E feladat elvégzéséhez természetesen nélkülözhetetlen az imádság, de csak mint eszköz! Szeretetben csak gyakorlat által lehet növekedni. És ez az, amiért leszülettél te is a Földre! Ha elolvasod a HANG-könyveket, kitisztul előtted, hogy mit is jelent szeretetben növekedni.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/892

Jézus - Hang

6. hét

(2018. 02. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

1. Hogy hívják őrangyalomat?
2. Milyen vagyok szerinte?


A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Legjobban teszed, ha őrangyalodnak nevezed azt a szellemi testvéredet, aki sokat fárad azért, hogy lelkedben rendet teremtsen. Azért teszed legjobban, ha őrangyalnak nevezed, mert bizonyos lelki fejlődés után változik a szellemvezetőd. Amint ugyanaz a személy jár óvodába, elemibe, középiskolába, egyetemre, de a tanárok nem ugyanazok, így van a szellemvilágban is. Ezért legjobb, ha őrangyalodnak nevezed azt, aki valóban éppen akkor őrangyalod, amikor szólsz hozzá.

2. E második kérdésedre nem lehet válaszolni. Te magad is tudod, hogy egyik nap ilyen vagy, a másik nap olyan vagy! A Földön nincs végleges megállapodottság. Ezért nem avatható szentté senki addig, amíg a Földön él!
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/893

Jézus - Hang

7. hét

(2018. 02. 12. - 18.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LEHET HÍVŐNEK HITETLEN PARTNERE?

Hívő leány járhat-e hitetlen fiúval?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

HANG: "Kedves Gyermekem!

Kérdésedre csak félreérthető választ lehet adni. Ezért inkább másképpen teszem fel e kérdést, és akkor pontos választ kaphatsz kérdésedre.
Járhat-e hívő leány rossz szándékú fiúval, vagy csak jó szándékú fiúval tartson kapcsolatot? Mint látod, e kérdésben már benne van a válasz is. Nyílván csak jó szándékú fiúval érdemes kapcsolatot tartani! De honnan lehet tudni, hogy melyik fiú jó, illetve rossz szándékú?
Jó szándékú az, aki nyitott arra, hogy Isten, lélek, örökélet témákkal foglalkozzék. Aki menekül az ilyen témák elől, vagy érvek helyett minősítésekkel áll elő (szidja a papokat, a vallásosakat, a templomokat, a szertartásokat, stb.) az akkor is rosszhiszemű, rossz szándékú, ha ezt mézesmázos szavakkal teszi, s közben udvarló szavakat, mozdulatokat (simogatás, ölelés,) tesz. Az ilyen még a hitetlennél is rosszabb! Igen, mert lehetnek jó szándékú hitetlenek, és lehetnek olyanok, akik rossz szándékúan is hívőknek tartják magukat.
Az egyedül fontos tehát az, hogy valaki jó szándékúan tanulékony vagy sem!?
Nagyon sok olyan ember van, aki rossz szándékú, s közben minden lehető vallásos rendezvényben szerepet akar játszani! A vallásosság ördöge az egyik legördögibb ördög. Az első testvérgyilkosságot is (Káin és Ábel) oltárvita váltotta ki, melyben az egyik vallásos - Káin - rossz szándékú volt!
Legyen számotokra a legfontosabb az, hogy mindig jó szándékkal és tanulékonysággal akartok csak élni és szóba állni!
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/894

Jézus - Hang

8. hét

(2018. 02. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: OKA VAGYOK FÉRJEM HALÁLÁNAK?

1. Férjem baleset áldozata lett. Ha nem engedtem volna oda, akkor is eléri őt a halál?
2. Halála előtt integetett. Vajon mit akart ezzel közölni?
3. Lesz még valaki, aki úgy mellettem és gyermekeim mellett lesz, mint ő?
4. Édesapán nagyon beteg. Meggyógyul-e még?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Ha valaki nem szántszándékkal akar meghalni, az mindig az Általam küldött angyallal találkozik, amikor meghal. Férjeddel is ez történt.
2. Amit kezével ki akart fejezni, az saját benső lényének bizonyos rendezetlenségét jelezte, de boldogságának lényegét nem érintette. Olyasmit akart kifejezni, hogy ő értetek akart élni.
3. Ne ringasd magadat hamis illúziókban! Te kaphatsz mástól pillanatnyi enyhülést fájdalmaidra, de a te számodra is csak Nálam van igazi otthonod. Gyermekeidnek pedig csak egy természetes apja lehet, s ez nem pótolható és nem is szükséges! Elhunyt férjed halála nem szakította meg azt a kapcsolatot veletek, amelyet földi életében kiépített. Most is értetek él, csak más dimenzióban, és ez számotokra nem hátrányt jelent. Hátrányt csak az Én hiányom jelent mindenki számára!
4. Édesapád betegsége vagy egészsége nem a te ügyed. A te ügyed az, hogy abban az állapotban, amelyben van, adjon neked lehetőséget arra, hogy kimutasd iránta Irántam való szeretetedet. Azért mondom, hogy Irántam való szeretetedet, mert Én mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, s ezért amit egynek tesztek a rászorulók közül, azt nekem teszitek. Bizony, Én vagyok a legnagyobb szenvedő közöttetek!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/895

Jézus - Hang

9. hét

(2018. 02. 26. - 03. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GYÓGYÍTÁSRÓL, TEMPLOMBA JÁRÁSRÓL, PÉNZRŐL

1. Hit által gyógyítok.
2. A nagyon komoly betegek is meggyógyulhatnak így?
3. Jó a Biblia szavai által kontrollálni bizonyos információkat?
4. Csak sugallat hatására megyek templomba. Anyámat, testvéremet szeretném átformálni.
5. Baj, hogy nem tudom átformálni őket?
6. Jó úton járok?
7. Családommal egy úton járunk.
8. Mit kell tennünk, hogy tisztábban lássunk?
9. Üzemanyagra elfogadhatok pénzt?
10. Sok hiba van az emberben. Jól látom ezt?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Kedves Barátom!

1. Jól gyógyítasz. Csupán egyetlen, de nagyon lényeges dologra rá kell mutatnom. Minden betegnek föl kell hívni a figyelmét arra, hogy csak akkor érdemes meggyógyulnia, ha ezáltal vállalja a szeretetben való növekedést. Igen, mert a meggyógyulás egyben felelősség is!

2. A súlyos, karmikus betegségek is gyógyíthatók, de az ilyen esetekben sokszorosan nagy hangsúlyt kell tenni arra, amit az előző pontban elmondtam.

3. A Bibliában feltétlenül rangsorolni kell! Tehát az evangéliumokban és az Apostolok Cselekedeteiben föllelhető kijelentéseimhez kell igazítani a Biblia többi részét, és nem szabad szavaimmal azonos szinten kezelni azokat. Olyan nincs, hogy amit Nálam nem lehet megtalálni, azt a Biblia más helyein kell keresni. Csak arról lehet szó, hogy ami Nálam csupán MAG-ként található, az másutt kifejtve olvasható. Mindez természetesen csak az erkölcsi tartalmú kijelentésekre vonatkozik, tehát azokra, amelyek boldogságotokat érintik.

4. Az nem jó, ha csak sugallatok hatására mész templomba. Azért nem jó, mert Én sokkal jobban tisztelem szabadságotokat, semhogy mindig benső irányítás alapján erőltetném rátok akaratomat. Azért van a józan eszetek, hogy azt használva hozzátok meg döntéseiteket. A józan ész pedig azt mondja, hogy csak olyankor vagy fölmentve a templomba járás alól, ha helyette Nekem tetszőbb dologgal vagy elfoglalva, pl. betegápolással, szegények gondozásával, stb.

5. Csak magadat akard átformálni. Más átformálását csak annyiban szabad vállalnod, amennyiben az a másik téged akar valami rosszra rávenni, s te kénytelen vagy őt akaratának megváltoztatására rávenni, mert nem egyezhetsz bele abba, amit te rossznak ítélsz. De azt már nem teheted meg, hogy az általad jónak ítélt magatartást rákényszerítsd másra. Az ilyen magatartás alapvetően ellentmondásos lenne. A szeretés és az erőszakoskodás egymást kizáró viselkedési formák.

6. Mindaddig jó úton jársz, amíg Hozzám mérve magadat, nyugodt a lelkiismereted. Kérdésedre nem válaszolhatok másképpen. Ha azt kérdeznéd, hogy tegnap így és így csináltam. Ez jó volt-e? Vagy azt kérdeznéd, hogy holnap így és így fogok csinálni, ez jó lesz-e? Erre tudnék konkrét választ adni. De hogy te jelenleg jó úton jársz-e? Ezt neked tudnod kell!

7. Csak abban legyetek egyek, amiben Velem azonosulni tudtok. Az egység nem lehet cél. Az egység: eredmény! Akik Velem egyek, azok egymással is egyek!

8. A látás fejlődését a tanulás és az imádság biztosítja. Egyik sem elég önmagában!

9. Pénzt elfogadni mindig szabad! Abból kell lelkiismereti kérdést csinálnod, hogy mire használod a kapott pénzt!

10. Jól látod! Sok hiba van bennetek. De nem az a lényeg, hogy milyenek vagytok, hanem az, hogy milyenek akartok lenni! A jóra való törekvést soha nem szabad feladni!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/896

Jézus - Hang

10. hét

(2018. 03. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TUD-E ÉS FOG-E SEGÍTENI JÉZUS?

1. Tud-e segíteni egy sokat szenvedő kuncsaftomon?
2. Leányom megváltozik-e? Fog-e nekem segíteni, engem elismerni?
3. Tud segíteni, hogy társam jobban el tudjon engem viselni?
4. Segítsen nekem, hogy ne bizonytalankodjam.


A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

1. Tudok segíteni kuncsaftodon!

2. Kettőtökön múlik!

3. Ez is kettőtökön múlik!

4. Ez rajtad múlik!

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/897

Jézus - Hang

11. hét

(2018. 03. 12. - 18.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉLEK. ÚJRA KELL MAJD SZÜLETNEM?

1. Elérhetem-e, hogy ne szülessek újra a Földre?
2. Félek az emberektől.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell újra megszületnie a Földre. De amíg valaki nem született újjá saját testében, addig nem képes megmaradni abban a dimenzióban, amely boldogságotokat hordozza (János 3;3)!
Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;11). b/ Könyörögni kell ezért a kegyelemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13). c/ Ellene kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felismert, és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lenni a komoly, őszinte bűnbánatra.
Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden kegyelem!, s az ember csak akadályozója lehet ennek, de előidézője nem.
Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, tehát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK! E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, hanem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!
Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZABADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!

2. Ne félj az emberektől! De óvakodj tőlük! Ez az egyetlen fegyvered az okosság mellett, amellyel meg tudsz védeni Engem szívedben!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/898

Jézus - Hang

12. hét

(2018. 03. 19. - 25.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LEÁNYOM VALLÁSTALAN. EGY TESTVÉREM ELLENSÉGEM

1. Leányom eltávolodott a templomtól.
2. Van egy testvérem, aki ellenségem.
3 Idősebbik leányomról és családjáról mi a véleményed?
4. A csütörtöki imaórán kevesen vagyunk. Hagyjuk abba?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

" Csak azzal foglalkozz, ami téged érint. Ne másokkal!

1. Jobban szeresd azt, mint eddig, aki eltávolodott a templomtól. Ha nem látni rajtad, hogy téged a templom boldogít, akkor kár a fáradságért!

2. Nekem is volt sok ellenségem. A fontos az, hogy te ne légy senkinek ellensége. Sőt! Jobban szeresd ellenségedet, mint másokat (Máté 5;44, Luk-ács 6;27,35)!

3. Téged csak az érdekeljen, hogy rólad mi a véleményem! Bizony, vannak hibáid!

4. A templomnak van elöljárója. Neki kell döntenie, hogy mit tegyetek!

Amit soha nem szabad abbahagyni, az a megjavulás, a mások szeretése! Ez mindig feladatod. Szeretni pedig csak az tud, aki nem uralkodni, hanem szolgálni akar erőszak nélkül.

Megáldalak a BÉKE LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/899

Jézus - Hang

13. hét

(2018. 03. 26. - 04. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MEGVILÁGOSODÁSRÓL. REINKARNÁCIÓ ELLEN

1. A megvilágosodásról szeretnék hallani.
2. Egy szórólapot terjesztenek a templomokban, amely ellene van a reinkarnációnak.
3. Tanítanom kell, hogy az emberek kinyissák szívüket Jézus felé?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A megvilágosodás helyett az újjászületés szót jobb használni. Ez röviden a következőt jelenti:
Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell újra megszületnie a Földre. De amíg valaki nem született újjá saját testében, addig nem képes megmaradni abban a dimenzióban, amely boldogságotokat hordozza (János 3;3)!
Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;11). b/ Könyörögnie kell ezért a kegyelemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13) c/ Ellene kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felismert és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lennie a komoly, őszinte bűnbánatra.
Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden kegyelem!, s az ember csak akadályozottja lehet ennek, de előidézője nem.
Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, tehát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK!
E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, hanem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!
Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZABADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!

2. Az említett szórólap oly gyenge érveket tartalmaz, hogy ez inkább erősíti, mint akadályozza a reinkarnáció elfogadását annak számára, aki normálisan használja az eszét, és nem esik hasra egyházi hatalmasságok üres látszattekintélye előtt!

3. Pontosan az a küldetésed tartalma, amit e pontban kérdezel! Ne engedj az elbizonytalanítás ördögének!
Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/900

Jézus - Hang

14. hét

(2018. 04. 01. - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NYUGTALAN VAGYOK. KI A DUÁLOM?

1. Nyugtalan vagyok és saját szavaimmal nem tudok imádkozni.
2. Hogyan tudnék jobban fejlődni lelkileg?
3. Tanulási problémáim is vannak.
4. Gyermekem és apja nem értik meg egymást.
5. Tudhatom, hogy ki a duálom?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Elfáradtál idegileg. Ha naponta tudnál legalább egy órát arra szánni, hogy kikapcsold magadat, az sokat jelentene. E kikapcsolás olyan nyugalmi helyzetben történő semmire gondolás szellemileg, lelkileg, mint mikor valaki testileg kifekszik a Napra, s engedi, hogy a sugarak átjárják pórusait. Ha naponta egy órát el tudsz így lazulni, és erőltetés nélkül csak arra gondolsz, hogy téged szeret az Isten, akkor idegileg rendbe tudsz jönni.

2. Ne magaddal törődj, hanem azt értesd meg magaddal, hogy semmi más dolgod nincs, mint amit éppen el tudsz végezni.

3. A szellemi munka az valóban munka, és nem játék. El kell kezdeni!

4. Gyermeked és apja kapcsolatában te nem tehetsz szinte semmit.

5. Nincs duálpár! Hidd el, hogy nincs! Csak vagyok Én, vagy te, és vannak emberek és események, amelyeket arra kell felhasználnod, hogy Ve-lem szorosabb kapcsolatod legyen. Erről van szó!

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/901

Jézus - Hang

15. hét

(2018. 04. 09. - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HELYESEN SZERETEK?

Jól szeretem-e nagy fiamat?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Nem szereted jól nagyfiadat! Nem, mert szó sincs arról, hogy valami puha, meleg szeretetre volna szüksége. Az ilyen szeretetre csak azoknak a teljesen magatehetetlen piciny gyermekeknek, vagy teljesen lebénult embereknek van szükségük, akik sem etetni, sem tisztába tenni nem képesek önmagukat. Aki csak egy kicsit is normális, annak az ilyen szeretet nagyon helytelen szeretetet.
Az az anya szereti helyesen gyermekét, aki nincs megkötözve gyermekével. Aki gyermekének csak azt a jót akarja, amit én akarok neki! Vagyis azt, hogy vállaljon minél több áldozatot, vállalja az életének is elveszítését, hogy az örökéletre meg tudja azt menteni (Máté 10; 39)! Az az anya szereti jól gyermekét, aki azt akarja, hogy gyermeke soha ne vegyen kezébe fegyvert, s inkább öljék meg, mintsem ő akarjon megölni bárkit is. Aki tudja, hogy mindaz, aki kardot ragad, az a kirántott kard által elvész, elkárhozik (Máté 26; 52)!(Jel. 13; 10). Az az anya szereti helyesen gyermekét, aki nem gyermekével törődik, hanem Énvelem, aki jelen vagyok minden rászorulóban!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/902

Jézus - Hang

16. hét

(2018. 04. 16. - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: Kérdező: KAPCSOLAT A TEREMTŐMMEL

1. Saját Teremtőmnek írok levelet?!
2. Még nem adtam oda életemet Neked, Uram!
3. Bátyám ügyében kérek tanácsot.
4. Félek, hogy nem akarod szerepem tisztázását.


A HANG válasza:

"Gyermekem!

1. Nincs abban semmi különös, hogy Nekem írsz. Az volna a jó, ha gyakrabban beszélgetnél Velem. Annyira közel vagyok hozzád, hogy Én tartalak LÉTBEN! Ha csak akkora hited lesz, mint a mustármag, akkor már segíthetek neked. Akkor vagy nyitott Felém, ha elhiszed, hogy szeretetem tevékeny szeretet, amely örök célok felé akar irányítani téged, annak ellenére, hogy te, mint egy kocsi a ragadós sárba, gyakran beleragadsz a mulandó dolgok túlértékelésébe.
2. Várom, hogy életedet úgy add át Nekem, ahogy Én adom saját életemet át neked. Amint te nem létezhetsz odaadottságom nélkül, úgy Én sem létezhetek számodra odaadottságod nélkül.
3. Konkrét tanácsot nem adhatok, mivel az idő tengelyén a mindenkori pillanat a döntő. Ilyenkor mindig jelen vagyok számodra.
4. Én is félek, hogy nem akarod szerepem tisztázását.
Lehet, hogy úgy érzed, áldásommal nem sokra mész. Pedig nincs igazad! Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 11/904

Jézus - Hang

17. hét

(2018. 04. 23. - 29.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY SZEKTÁRÓL

1. Olyan helyen, ahol sok kegyelmet kaptam Istentől, olyan események játszódnak le, amelyek megbotránkoztattak engem. Amikor ezeket szóvá tettem, akkor kiközösítettek.
2. Hibás vagyok-e? Valóban a Szent Szellem munkájában kételkedtem?
3. Hogyan viselkedjek tovább?
4. Nem tudom szeretni azokat, akik bántják az Urat.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A Földön mindig mindenki ki van téve tévedéseknek. Egyik legkárosabb tévedés az, amikor valaki tévedése következtében szeretetlenné válik. Hidd el, valóban igazat mondtam akkor, amikor a kereszten így imádkoztam: "...nem tudják mit cselekszenek (Lukács 23;34)!" Akkor legtöbben valóban nem tudták, hogy mit tesznek! Tévedésben voltak, és így követték el a világ legnagyobb szeretetlenségét!
A te esetedben is ezt kell feltételezned! Azok a gyermekeim, akik között nagy és szent megtapasztalásokat éltél át, sokszor esnek tévedésbe, és ezek a tévedések hosszú távon sok lélekben okoznak majd súlyos problémákat. De bízzál! Te az Én oldalamon állsz mindaddig, amíg mindenkinek jót akarsz, és amíg engeded, hogy józan eszeden keresztül működni tudjak benned!

2. Te nem a Szent Szellem munkája ellen vétettél! Azok a hisztérikus nevetők vétettek ellene, de nem mindegyik tette ezt rosszhiszeműleg. Van ilyen is közöttük! A Szent Szellem ellen abban a társaságban éppen az vét, akiről a legkevésbé gondoljátok!

3. Ha jót akarsz magadnak, akkor ne menj közéjük! Nagyon szomorú dolgok fognak még ott történni! Ne menj közéjük! Imádkozz értük! Van közöttük olyan, aki még megmenekülhet!

4. Szeretni mindenkit kell! Először is, aki Engem bántani akar, az önmagát bántja, tehát sajnálni kell. Másodszor pedig szeretni annyit jelent, mint engedni Engem magadban élni! Tehát jót akarni mindenkinek! Azt a jót, amit Én akarok az illetőnek. Ha te ezt nem akarod, akkor Engem nem akarsz, és akkor éppen úgy becsapva érezheted magadat, mint azok, akik jóhiszeműen helytelenül viselkednek Rám hivatkozva.

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/905

Jézus - Hang

18. hét

(2018. 04. 30. - 05. 06.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ANYÁMRÓL, LEÁNYOMRÓL

1. Édesanyám közöttünk szokott-e lenni?
2. Egyik leányommal nagy gondban vagyok.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Édesanyád mindig veletek van! Ha ezt mondom, akkor átmelegszik tőle a szíved. Ha pedig azt mondom, hogy Én mindig veled vagyok, az közel sem bír számodra olyan jelentőséggel.
Érdemes lenne elgondolkodnod azon, hogy vajon ennek mi az oka? Ha arra gondolsz, hogy minden jó, ami anyádon keresztül hozzád ért, az az Én szívemből nőtt ki, ha arra gondolsz, hogy Önmagamra teremtettelek Atyámmal és a Szentlélekkel, ha arra gondolsz, hogy édesanyád soha nem pótolhat Engem, de Én mindig mindenkit képes vagyok pótolni, ha arra gondolsz, hogy ti mindannyian annyiban vagytok egymáséi, amennyiben Enyéim vagytok, ha mindezt egyszer végig gondolod, akkor megérted azt, hogy nem édesanyádra van szükséged, hanem Rám. Neki is Rám van szüksége! És mindenkinek, aki boldog akar lenni, mivel ezt az állapotot nem lehet máskép-pen elérni, csak Énáltalam!

2. Én is nagy gondban vagyok leányod miatt. Nekem is fáj, hogy nem hallgat a szívében élő Lelkem hangjára, hanem bizonyos szirén-hangok olyan útra viszik, amely út nagyon sok csalódást és szenvedést tartogat számára. Ez Nekem is, neked is fáj most, mert neki nem fáj. Eljön az idő, amikor főleg neki fog fájni, s nekünk kevésbé, mert tudni fogjuk, hogy számára a lelkében megélt fájdalom képes csupán gyógyulást hozni.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/906

Jézus - Hang

19. hét

(2018. 05. 07. - 13.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BENSŐ VILÁGOM PROBLEMATIKUS

1. Hogyan győzhetők le a gonosz gondolatok?
2. Benső világom problematikus.
3. Szeretnék helyes önismeretre jutni!


A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Nálad elsősorban nem egyes eseteket kell szemügyre venni, hanem az egész életviteledet. Ha egy karórával elkezdenek teniszezni, akkor nem az a megoldás, hogy ahol az órát megütötték, ott hogyan lehet azt kijavítani, hanem az, hogy tudomásul kell venni: a karóra nem arra való, hogy teniszlabdának nézzék!
Amint leveledben írtad, nőtlen vagy, de mégsem az. Amíg ilyen fából vaskarika élethelyzetben élsz, addig hozzád sem tudok nyúlni!

2. Természetesen benső világod rendezésével kell elkezdeni mindent. Ebben segítek, ha kéred. Minden pillanatban rendelkezésére állok azoknak, akik önmagukat Hozzám akarják igazítani, de nem tudok semmit tenni ott, ahol Engem akar valaki önmagához igazítani.

3. A helyes önismeret útja a helyes Isten-ismeret. Pontosabban: ahogy kezdesz Engem helyesen ismerni, úgy kezdesz tisztában lenni önmagaddal.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/907

Jézus - Hang

20. hét

(2018. 05. 14. - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VÁLLALKOZÁSRÓL, KÖZÖSSÉGET KERESEK

1. Vállalkozásom kudarcba fulladt.
2. Hiányolom azt a közösséget, amelyet a Szentlelked tart össze.
3. Remélhetek?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Két fegyvert adtam kezetekbe: a/ Legyetek okosak, mint a kígyó, és b/ óvakodjatok az emberektől (Máté 10;16). Ha e két fegyvert valaki jól használja, még akkor is kudarcba fulladhat vállalkozása. A vállalkozások ilyenek! Én egyetlen vállalkozást finanszírozok csak! Ha valaki mindenéről lemond Értem és az evangéliumért, az százszorosát nyeri itt a Földön, s a másvilágon pedig az örök életet (Máté 19;29).

2. Én is hiányolom. Láss hozzá, és Lelkem segíteni fog, hogy ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, érezzétek az Én jelenlétemet és Lelkemnek munkáját (Máté 18;21).

3. Bennem még soha nem csalódott senki!!!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/908

Jézus - Hang

21. hét

(2018. 05. 21. - 27.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: A VALLÁS ISTENTŐL VAN? MELYIK?

1. Istentől eredő egy bizonyos vallás?
2. Szükséges valamelyik vallási közösség táborához tartozni?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Isten semmiféle vallást nem alapított! A mennyek országában nincsenek vallások. Ott olyan emberek, szellemek vannak, akik a szeretetre tették életüket. Az általad említett próféciák csak annyiban hitelesek, amennyiben az evangéliumaimban olvasható világvégi próféciákkal összhangban vannak. Minden más ilyen irányú prófécia: TORZÍTÁS!

2. Bár Isten nem alapított vallást, mint ahogyan nem alapított nemzeteket sem, de amint mindenkinek hozzá kell tartoznia egy nemzethez, ha a Földön élni akar, úgy hozzá kell tartoznia egy valláshoz is, ha képviselni akarja közösségileg is a SZERETET ISTENÉT!
De amint evilági országokhoz sem lehet úgy tartozni, hogy ne tenné ki magát bárki bizonyos hatalmi üldöztetésnek, így van ez a vallásokban is. Bármelyikhez tartozol, ha Engem képviselsz, és eléje helyezel vallási vezetőid elképzeléseinek, akkor nem kerülheted ki, hogy ne osztozz sorsomban (János 15;20)!
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/909

Jézus - Hang

22. hét

(2018. 05. 28. - 06. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LEHET-E ÁLTALAM ELGONDOLT TÁRSAM?

1. Megkaphatom-e az általam elgondolt társam?
2. Hogyan segíthetem fiamat abban, hogy hinni tudjon?
3. Mi a feladatom? Gyógyíthatok-e majd? Hogyan szolgáljam családomat?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Általad elgondolt társ nem létezik. Vagy Én lehetek társad, vagy társtalan leszel. Tőled függ, hogy akit legközelebb engedsz szívedhez, az Hozzám visz-e közelebb, vagy nehezíti-e kettőnk kapcsolatát.

2. Szabadabbá kell válnod gyermekedtől, ha helyesen akarod őt szeretni. Mindenki csak azáltal tud másokat közelebb segíteni Hozzám, hogy önmagát Hozzám igazítja.

3. Feladatod az, hogy többet foglalkozz Velem. Nem olyan értelemben, hogy Engem próbálj agitálni, hogy mit tegyek, hanem olyan értelemben, hogy egyre jobban akarj megismerni Engem, szándékomat, kívánságaimat. Minden más ennek következménye!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/910

Jézus - Hang

23. hét

(2018. 06. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZOMBATRÓL, DOBOGÓKŐRŐL, NOSTRADAMUSRÓL STB.

1. Ünnepeljük-e a szombatot?
2. Dobogókőről kérdeznék.
3. Nostradamus?
4. Mi a pánik félelem?
5. Kik, mik az ufók?
6. Jézus szeretetrezgésszáma hogyan fogható fel?
7. Mit jelent a fejem feletti aranyglória?
8. Mi módon találkozhatom az Úrral?
9. Pár személyről.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Te nagyon összetévesztettél Engem valakivel!

8. Minden rászorulóban Velem találkozol.

Megáldalak!

Jézus - A Hang: 11/911

Jézus - Hang

24. hét

(2018. 06. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: AGYKONTROLLRÓL

Az agykontroll elnyomja a Szentlélek erejét?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Kizárólag csak a jó szándék hiánya és a lezártság akadályozhatja a Szentlélek munkáját.
Isten lényegéhez tartozik a nyitottság. Ez nyilatkozik meg a teremtésben, a sugalmazásban, a megtestesülésben egyaránt.
Szerzetesektől ne várj olyan nyitottságot, mely a Szentlélek szabad működéséhez feltétlenül szükséges. Ők fogadalmat tettek bizonyos lezártságra, holott fogadalmat csak rossz ellen szabadna tenni és nem a jó mellett, mivel a jónál lehet jobb is, melyet sajnos bizonyos jóra tett fogadalmak leárnyékolhatnak.
Az agykontroll inkább segíti a Lélek munkáját, mint akadályozza, mivel az első kegyelem a natúra, a természet, melynek minél tökéletesebb felhasználása a Szentléleknek kifejezett szándéka!
Megáldalak a JÓZANSÁG és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/912

Jézus - Hang

25. hét

(2018. 06. 18. - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: UTAMRÓL, JÉZUSI ÁLMAIMRÓL, MAGAMRÓL

1. Merre menjek?
2. Gyógyíthatok-e?
3. Jézusi álmaim voltak.
4. Bizonytalan vagyok.
5. Édesapámról szeretnék többet tudni.
6. Megszentelő vagy megszentelendő vagyok-e?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A KIO-ban tökéletes választ találsz kérdésedre.
2. A gyógyításra nem a betegeknek van szükségük, hanem azoknak, akik gyógyítani tudnak. A beteg lehet boldog betegen is, és lehet boldogtalan egészségesen is. A szeretet dönti el, hogy valaki értelmes életet él vagy sem. A gyógyítás nagy felelősség! Lényegesen könnyebb helyzetben vannak azok, akik nem tudnak gyógyítani. Aki hisz, az Általam közvetlenül is meggyó-gyulhat. Aki nem hisz vagy nem jól hisz, annak legtöbbször a betegség na-gyobb előny, mint az egészség.
3. Álmaidban sokat segítettem neked.
4. Az ősellenségnek leghathatósabb fegyvere az elbizonytalanítás!
5. Velem foglalkozz többet, s légy szabadabb minden megkötözöttség-től.
6. Mindkettő vagy!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/913-914

Jézus - Hang

26. hét

(2018. 06. 25. - 07. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGÉSZSÉGI, HÁZASSÁGI, ÖNNEVELŐI PROBLÉMÁIM

Egészségügyi, házassági, önkibontakozó problémával állok Jézus elé.


A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Minden probléma gyökere a Velem való kapcsolat minőségében kere-sendő. Ez az út nem fordítható meg! Nem úgy van tehát, hogy ha valaki mással, önmagával egyenesbe jön, akkor Velem is, hanem fordítva! Vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Ezt semmiképpen sem lehet megmásítani!
Tartózkodni kell tehát minden olyan kapcsolattól, amely a benső békét megzavarhatná! A Velem való benső békére gondolok! Tárgyak, események és személyek egyaránt eszközök mindannyiotok életében arra, hogy Velem egyre mélyebb kapcsolatba kerüljetek. Aki nem ezt tartja szem előtt, azon nem tudok segíteni. Nem bábok, hanem szabad lények vagytok. Engem sze-retni csak szabad döntés alapján lehet. Aki Engem kikapcsol, az nem kerülhe-ti ki azt, hogy önzésének ne válna áldozatává. Az kapcsol ki Engem, aki ön-magához sem őszinte. Az őszinte önmagához, aki az örökkévalóság szemüve-gén keresztül nézi önmagát! Vagyis úgy, hogy gyakran megkérdezi önmagá-tól, mielőtt bármiben döntene: mi ez az örökkévalósághoz képest?

Megáldalak az ŐSZINTESÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/915

Jézus - Hang

27. hét

(2018. 07. 2. - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!

Kérem az újjászületés kegyelmét!


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Kedves Barátom!
Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;3,7). b/ Könyörögni kell ezért a kegyelemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13). c/ Elle-ne kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felis-mert, és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lennie a komoly, őszinte bűnbánatra.
Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden kegyelem!, s az ember csak akadályozottja lehet ennek, de előidézője nem.
Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, tehát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK!
E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, hanem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!
Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZABADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!
Megáldalak a SZENTLÉLEK SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/916

Jézus - Hang

28. hét

(2018. 07. 09. - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SÚLYOS HÁZASSÁGI GONDOM VAN

Súlyos házassági problémával állok Jézus elé.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Drága Gyermekem!
Könyörgő imáid és hűséges harcod áldásként hullanak vissza rátok! De az, hogy férjed szívével visszataláljon az elhagyott útra, nem Tőlem függ. Amit Én tehetek, az az, hogy melletted vagyok, erősítelek, bátorítalak és hűségedet megáldom.
Az nem jó, ha úgy gondolod, hogy nem tudnál férjed nélkül élni. Ha ez így igaz, akkor már el is veszítetted őt. Ő nem isten! Az Isten Én vagyok! Ha valaki életében Én nem vagyok az első, akkor nem is vagyok ott jelen! Minden tárgy, minden esemény, minden személy eszköz csupán arra, hogy Hozzám közelebb kerülj! Ha ezt nem érted meg, akkor nem is tudok segíteni neked!
Mérhetetlenül szeretlek! Az Én kezemben van boldogságod, s te feltétlenül csalódni fogsz, ha ezt nem Tőlem akarod, nem Velem akarod megélni.
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/917

Jézus - Hang

29. hét

(2018. 07. 16. - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: DEPRESSZIÓRÓL

Nagyon depressziós vagyok!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Két dolgot kellene elhinned ahhoz, hogy ne legyél búskomor. Az egyik az, hogy a földi élet nagyon rövid. Te, aki már túl vagy életed delén, már megtapasztalhattad azt, hogy mennyire mulandó minden. Te igazán tudhatnád, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!
Tapasztalhatod, hogy egyre gyorsabban fogy nemcsak az erőd, de az időd is! Gondold el! Van értelme keseregni a miatt a pár hónap miatt, ami még hátra van? Amint elszaladtak az évtizedek, nyilván még gyorsabban el fognak szaladni az elkövetkezendő hetek, esetleg hónapok! Ez akkor is így lesz, ha keseregsz, akkor is, ha nem keseregsz. Minden látás kérdése! Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja. Van, aki minden rózsa mellett meglátja a tövist, és van, aki minden tövis mellett meglátja a rózsát. Van, aki a félig töltött poharat úgy látja, hogy félig tele van, és van, aki úgy látja, hogy félig üres. Embere válogatja.
Drága Gyermekem! Idős korban mutatkozik meg, hogy eddigi életedben mennyire vetted komolyan az önnevelést. Menyire formáltad, alakítottad magadat úgy, hogy komolyan vedd az Én jelenlétemet.
Neked csak két dolog fájhat. Az egyik az, amit magadnak okoztál, a másik az, amit mások okoztak és okoznak Nekem. Amit magadnak okoztál, azért nyilván neked kell vállalnod a következményeket. Amit mások okoztak Nekem, az olyan szenvedés, amelyet kitüntetésnek is vehetsz, hogy megosztom veled. Akit szeretünk, azzal tudunk együtt szenvedni. Én tudok veled szenvedni. Te tudsz Velem együtt szenvedni?
Az elején azt mondtam, hogy jobban észre kellene venned azt, hogy mennyire rövid az élet. A másik dolog, amire föl kell hívnom figyelmedet, az Én vagyok! Hidd el, akinek Én nem vagyok elég, annak semmi sem elég. Az mindig elégedetlen. Én csak annak az életében tudok eredményesen működni, aki nem önmagával van elfoglalva, hanem Velem! Ha párszor végigjárnád Velem lélekben a keresztutat, akkor megértenéd, hogy mennyire kitüntetett vagy. Ha néha elgondolkodnál azokon a csontváz embereken, gyermekeken, akiket néha a tévében látni lehet, akkor nagyon elszégyellnéd magadat azért, hogy te mennyivel jobb életet élsz, pedig semmivel sem tettek azok több rosszat, mint te, és te nem tettél eddigi életedben semmivel sem több jót, mint ők.
Ó Gyermekem! A Föld csak addig volt Paradicsom, amíg nem tette bele ember a lábát. Attól kezdve, hogy megjelent itt az ember, bizony e siralomvölgy, e pokol már nem Paradicsom. Hidd el, legtöbb embernek még így is oly nehezére esek e földi nyomorúságot elhagyni akkor, mikor eljön érte a halál angyala.
Gyermekem! Nagyon szeretlek! Oly régen hálálkodtál, oly régen dicsőítettél Engem. Pedig ezt várom tőled. Ha van hited, akkor elhiszed azt, hogy az Isten görbe vonalakkal is tud egyenes sorokat írni. Ha van hited, akkor hálás vagy Nekem nemcsak a pillanatnyi jóért, hanem a szenvedésekért is, mert ezek által csiszolódik ki lelkedben az a gyémánt, amely majd egy örökkévalóságon át ékesíthet téged.
Drága Gyermekem! Szeressük egymást! Én teljesen rád bíztam Magamat. Te mikor akarod már egyszer teljesen Rám bízni magadat?
Ott vagyok lelked mélyén, és várom, hogy hálálkodó, dicsérő imával föl akarsz keresni Engem. Kérlek, ne várjak rád hiába!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/918

Jézus - Hang

30. hét

(2018. 07. 23. - 29.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HALLASZ ENGEM URAM? SZERETETRE VÁGYOM!

1. Valóban hallasz, ha szólok Hozzád?
2. Férjemmel nem vagyok harmóniában.
3. Szeretetre vágyom!A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Én nemcsak hallgatlak, de még a gondolataidat is ismerem, és nagyon örülök, amikor gondolataidat Felém irányítod. Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint bárki a világon. Ott vagyok a szívedben, lelkedben. Szenvedem fájdalmaidat, és örülök örömeidnek. Örülnék, ha téged vigasztalna az a tudat, hogy mindig benned vagyok!

2. Férjedet is nagyon szeretem. Valóban sokszor vigasztalásra szorul. De ez a vigasztalás akkor hatásos, ha cselekedetekben, szolgálatokban nyilvánul meg feléje. Neki nem hallania, hanem éreznie kell, hogy szeretet van benned iránta.

3. Én is szeretetre vágyom! Azt talán mondanom sem kell, hogy Engem mérhetetlenül többen gyűlölnek, mint téged. Az Én boldogságom te vagy. Örülnék, ha a te boldogságod pedig Én lennék! Bennem nem lehet csalódni.
A földi élet fiatalnak, öregnek egyaránt mulandó, és fiatal, öreg akkor teszi önmagának a legjobbat, ha nem itt a Földön akar mulandó örömökben részesülni, hanem másokért akar élni, s így bízik abban, hogy Én már itt a Földön is olyan békét tudok teremteni szívében, amely nagyobb boldogságot jelent, mint a pillanat nyújtotta örömök.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/919

Jézus - Hang

31. hét

(2018. 07. 30. - 08. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÉZUSSAL KELL FOGLALKOZNI

1. Mi okból hályogos valakinek a szeme?
2. Akar-e valaki találkozni velem, vagy levélben keressem fel?
3. Mikor érdemes őt felkeresni, illetve miért nem érdemes?
4. Az eltűnt macskám és a cicája. Élnek-e?
5. Van új gazdája? Láthatnám?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom! Nagyon szeretlek!
Ha jót akarsz magadnak, akkor igyekezz Velem foglalkozni!

MEGÁLDALAK!"

Jézus - A Hang: 11/920

Jézus - Hang

32. hét

(2018. 08. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SOK A BENSŐ BIZONYTALANSÁGOM

1. Milyen út eredményes számomra?
2. Mitől félek?
3. Miért vagyok bizonytalan a cél elérésében?
4. Miért keresem a mulandóban a boldogságomat?
5. Mi rendítette meg így a hitemet az igaz útban?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A szeretni tanítás útja!

2. A haláltól félsz lelked legmélyén olyankor, amikor félsz.

3. Mert bizonytalan vagy az eszközökben, amelyek célhoz segíthetnek.

4. Mert értelmileg ugyan belátod a mulandóság értéktelenségét, de imáidban nem ültetted még át szívedbe az értelemmel belátott igazságokat!

5. Amit igaznak tartottál, az nem volt igaz!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/921

Jézus - Hang

33. hét

(2018. 08. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZÁMONKÉRÉSRŐL. LÉLEKKERESZTELT VAGYOK?

1. A számonkérés földi életem végét vagy a végítéletet jelenti?
2. Álmaimban mindig valami hiányérzet lesz rajtam úrrá.
3. Egy könyv megírásáról álmodtam.
4. Lélekkeresztelt vagyok?


A HANG válasza:

"Drága Barátom!

1. A számonkérés és a végítélet csak a földi dimenzióban választható szét. Itt hiányosságnak ismerhető fel mindaz, ami a földi életben romlandónak nevezhető. Itt a megfelelő fejlődési útra való rátalálás után e kérdésnek nincs értelme.

2. Álmaid azt a valóságot vetítik eléd, amelyet napjaidban éber állapotban sorozatosan megtapasztalsz. Ennek megszűnése nem azáltal válik lehetővé, hogy jobban vigyázol, hanem azáltal, hogy másra teszed a hangsúlyt. Ha jobban át tudod élni azt, hogy nem az a fontos, hogy veled mi történik, ha-nem az, hogy Velem mi történik a te éltedben, akkor megszűnik benned minden hiányérzet, mivel Velem csak az történhet a te életedben, ami javadra vá-lik!

3. Megtérésed és gyógyulásod FOLYAMAT! Jó, ha figyelemmel kíséred, és rugalmas vagy alakulni, formálódni e tekintetben. Egy rakétát nem elég kilőni bizonyos cél irányában. Mindig készen kell lenni a pályamódosításokra is! Sőt! Karban kell tartani a pályamódosításokhoz szükséges eszközöket is! (Egyre bizalomteljesebb nyitottság Felém, és egyre nagyobb óvatos-ság minden más felé!)

4. A fát gyümölcseiről lehet felismerni. A józanság mérlegén mutatkozik meg igazán, hogy mennyire lehettél új ember Lelkem által. (A józanság nem azonos az aggályossággal! A józanság a SZABADSÁG másik neve!)

Te ismered az eddig megjelent HANG-kötetek gondolati magvát. Azért tettem ezt számodra lehetővé, mert az átlagnál nagyobb támadásoknak, kísértéseknek vagy kitéve ebben a témában. Gyermeked sem nőhet a fejed fölé! A te felelősséged nem osztható meg! Vigyázz! A komplikáció nem az Én világom. Isten: ABSZOLÚT SZIMPLEX! Csak a ti világotok bonyolult, mert ti és az ősellenség azzá teszitek. Az Én világom nagyon átlátszó, tiszta, örömteli, boldogító, logikus és békét sugárzó! Az Én világomban nincs hangsúly a testen, a test állapotán! Az Én világomban a szívbékén, örömön, harmónián, a hazataláltság érzésén van a hangsúly. Ezt ne feledd el soha!

Megáldalak SZERETETEM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/922

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)