Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2017

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

1. hét

(2017. 01. 02. - 08.)

Témáink:

"Mindenki azért jött le a Földre, hogy Istent jobban megismerje, szeresse, szolgálja. Aki előtt emellett még az is világos, hogy mindenkinek az a hivatása, hogy szeretni tanítsa azt, akit taníthat, az mindig tudni fogja, hogy Földre-jöttének feladatát és hivatását milyen módon élheti meg legjobban."

"Mindenkinek meg kell találnia azokat a legjobbnak, legalkalmasabbnak tűnő eszközöket, amelyekkel legmegfelelőbb módon ismerheti meg, szeretheti és szolgálhatja Istent, és amelyekkel a legoptimálisabban törekedhet arra, hogy szeretni tanítson."

"Nem léteztek ókori istenek. Semmiféle isten sem létezett soha. Egyetlen Isten van, volt és lesz. Az az Isten, aki Bennem megtestesült azért, hogy segítsen bennetek helyreállítani a rendet. Nálam nélkül semmit sem tehettek olyat, ami ne szorulna javításra. Senki sem lehet boldog Nélkülem. Csak Általam, Velem, Bennem! Ez régen is így volt, most sem lehet másképpen. Komoly várakozási idő volt részetekről az az advent, mely megelőzte földi születésemet!"

"Sajnos, ez nem jelenti azt, hogy régen voltak bálványistenek, és mióta Én megjelentem, azóta már nincsenek. Ma új formát öltöttek ezek a ti fantáziátokkal kreált, de a valóságban nem létező istenek. Ilyenek a technika, a sport, a pénz, a tudományok, és minden olyan valóság, mely a boldogság ígéretével csalogatja magához azokat, akik elcsalogathatók. Szükségesnek tartom megvilágítani, hogy Én e szó alatt, ISTEN, azt értem, akitől boldogságotokat várjátok. Ilyen értelemben mondom, hogy nem volt, nincs és nem is lesz más Isten, csak az, aki Bennem testet öltött születésemkor."

"Testi egészséged valóban helyreállítható. Önfegyelem kérdése. Nem arra az önfegyelemre gondolok, amely kemény aszkézissel akarja kordába szorítani vágyaidat, hanem az Irántam bizalmat ébresztő gondolatok ápolását megcélzó önfegyelemre. Égi édesanyátok, Mária, Medjugorjében azt kérte, hogy kenyéren és vízen böjtöljenek minden szerdán és pénteken azok, akiknek bizalma eljutott arra a fokra, hogy ezt képesek megtenni. Eddig még mindenkinek csak használt, ha vállalkozott erre."

Kérdező: TUDOMÁNYOKRÓL

1. A tudományokat ápolni vagy elvetni kell?
2. Léteztek-e az ókori istenek?
3. Egészségi állapotomat hogyan hozhatom helyre?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Mindenki azért jött le a Földre, hogy Istent jobban megismerje, szeresse, szolgálja. Aki előtt emellett még az is világos, hogy mindenkinek az a hivatása, hogy szeretni tanítsa azt, akit taníthat, az mindig tudni fogja, hogy Földre-jöttének feladatát és hivatását milyen módon élheti meg legjobban.
Mindenkinek meg kell találnia azokat a legjobbnak, legalkalmasabbnak tűnő eszközöket, amelyekkel legmegfelelőbb módon ismerheti meg, szeretheti és szolgálhatja Istent, és amelyekkel a legoptimálisabban törekedhet arra, hogy szeretni tanítson.

2. Nem léteztek ókori istenek. Semmiféle isten sem létezett soha. Egyetlen Isten van, volt és lesz. Az az Isten, aki Bennem megtestesült azért, hogy segítsen bennetek helyreállítani a rendet. Nálam nélkül semmit sem tehettek olyat, ami ne szorulna javításra. Senki sem lehet boldog Nélkülem. Csak Általam, Velem, Bennem! Ez régen is így volt, most sem lehet másképpen. Komoly várakozási idő volt részetekről az az advent, mely megelőzte földi születésemet!
Sajnos, ez nem jelenti azt, hogy régen voltak bálványistenek, és mióta Én megjelentem, azóta már nincsenek. Ma új formát öltöttek ezek a ti fantáziátokkal kreált, de a valóságban nem létező istenek. Ilyenek a technika, a sport, a pénz, a tudományok, és minden olyan valóság, mely a boldogság ígéretével csalogatja magához azokat, akik elcsalogathatók. Szükségesnek tartom megvilágítani, hogy Én e szó alatt, ISTEN, azt értem, akitől boldogságotokat várjátok. Ilyen értelemben mondom, hogy nem volt, nincs és nem is lesz más Isten, csak az, aki Bennem testet öltött születésemkor.

3. Testi egészséged valóban helyreállítható. Önfegyelem kérdése. Nem arra az önfegyelemre gondolok, amely kemény aszkézissel akarja kordába szorítani vágyaidat, hanem az Irántam bizalmat ébresztő gondolatok ápolását megcélzó önfegyelemre.
Égi édesanyátok, Mária, Medjugorjében azt kérte, hogy kenyéren és vízen böjtöljenek minden szerdán és pénteken azok, akiknek bizalma eljutott arra a fokra, hogy ezt képesek megtenni. Eddig még mindenkinek csak használt, ha vállalkozott erre.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/837

2. hét

(2016. 01. 09. - 15.)

Témáink:

"Betegséged valóban olyan lehetőség, amely elősegítheti benső érlelődésedet. A betegség az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy valaki valódi én-jét megismerje. Akit a fájdalom megkérdez, az nem tud egykönnyen mellébeszélni!"

"Mivel gyermeked apjával a kapcsolatod nem rendezett, ez az a bizonyos első gomb, mely ha nincs jól gombolva, akkor a többi sincs a helyén! Olyan nincs, hogy valamit nem lehet rendezni! Teljes képtelenség és a hitetlenségnek kiáltó jele, ha valaki úgy gondolja, hogy életében összekuszálni lehet bármit, de rendbe szedni még Velem sem lehet a legfontosabbat. Mert számodra annál fontosabb nem lehet, mint e kapcsolat rendezése. E nélkül nem rendezheted Velem sem a kapcsolatodat. Ennyit nyilván neked is tudnod kell! Én nem tehetem meg azt, amit nektek kell megtennetek!"

"E kötetben már többször említettem, hogy olvassátok el a HANG-könyvek köteteit. Azért íratom, hogy segítsek rajtatok. Senkinek sem oldhatom meg életét szájbarágósan! Felnőtt szellemi lények vagytok. Értelmes emberek módjára kell eljárnotok, ha értelmet akartok adni életeteknek! Vagy mindent vállalnotok kell egymásért, vagy el kell hagynotok egymást. Nincs közbülső megoldás, ha boldogulni akartok!"

"Testvéreid is tükrök, amely tükör által helyesen megismerheted önmagadat. Minden környezet mindig az! Nincs jó és rossz körülmény, mely bárkinek is érinthetné boldogságát! Minden csak hozzáállás kérdése. Palotákban is lehet nyomorultul boldogtalan bárki, és kunyhóban is lehet boldog, ha megfelelően áll hozzá! Hidd el, születésem pillanatában a legnyomorúságosabb környezetben, rongyos istállóban, a Föld legboldogabb embereit lehetett látni!"

"A meditációidban kapott biztatások nem reálisak. Nem, mert hitegetnek, hogy majd eljön az idő, amikor ÉN csinálok valamit érdekedben. Ez így nem igaz! Én minden pillanatban mindent megteszek érted, de nem tehetek meg helyetted semmit, amit neked meg kellett volna tenned, de nem tetted meg, és nem is bántad meg, hogy nem tetted meg. Aki megbánja, hogy Ellenem tett, ahelyett pótolom mulasztását, ahelyett megteszem, amit ő nem tett meg. De ehhez valóban fájlalnia, bánnia kell, amit nem tett meg, illetve amit rosszul tett eddig."

"Nagyon szeretlek, de ez téged nem ment föl semmi alól! Kérd Tőlem az erőt arra, hogy meg tudd tenni azt, amit neked kell megtenned. Más feladatod nincs is! Ha olyasmiért érzed rosszul magadat, amiről nem tehetsz, és emiatt zúgolódsz, akkor burkoltan Engem vádolsz. Lelked mélyén ilyenkor az él, hogy ha te az Én helyemben lennél, akkor bizony másképpen intéznéd sorsodat. Ha tudsz hálát adni olyankor is, amikor egy hitetlen ember zúgolódik, akkor kezdesz Hozzám tartozni!"

"Nagyon szeretlek és nagyon várlak! Imáidban ne Engem akarj megváltoztatni, ne Nekem akard elmondani, hogy mit kellene tennem, hanem ha nem dicsőítesz, ha kérés tör fel benned, akkor kérj erőt, bölcsességet, hűséget, türelmet, kitartást, csak azt ne, hogy Én másképpen tegyek, mint ahogy jónak látom!"

Kérdező: LESZÁZALÉKOLT VAGYOK

1. Leszázalékolt vagyok.
2. Gyermekem apjával nem házasodhattunk még össze.
3. Testvéreim árnyéka akadályoz a fejlődésben, de nem mehetek máshová.
4. Meditációimban bíztatásokat kapok. Ezek valóban Istentől jönnek, vagy csak saját vágyaim vetítem beléjük?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Gyermekem! Betegséged valóban olyan lehetőség, amely elősegítheti benső érlelődésedet. A betegség az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy valaki valódi én-jét megismerje. Akit a fájdalom megkérdez, az nem tud egykönnyen mellébeszélni!

2. Mivel gyermeked apjával a kapcsolatod nem rendezett, ez az a bizonyos első gomb, mely ha nincs jól gombolva, akkor a többi sincs a helyén! Olyan nincs, hogy valamit nem lehet rendezni! Teljes képtelenség és a hitetlenségnek kiáltó jele, ha valaki úgy gondolja, hogy életében összekuszálni lehet bármit, de rendbe szedni még Velem sem lehet a legfontosabbat. Mert számodra annál fontosabb nem lehet, mint e kapcsolat rendezése. E nélkül nem rendezheted Velem sem a kapcsolatodat. Ennyit nyilván neked is tudnod kell! Én nem tehetem meg azt, amit nektek kell megtennetek!
E kötetben már többször említettem, hogy olvassátok el a HANG-könyvek köteteit. Azért íratom, hogy segítsek rajtatok. Senkinek sem oldhatom meg életét szájbarágósan! Felnőtt szellemi lények vagytok. Értelmes emberek módjára kell eljárnotok, ha értelmet akartok adni életeteknek! Vagy mindent vállalnotok kell egymásért, vagy el kell hagynotok egymást. Nincs közbülső megoldás, ha boldogulni akartok!

3. Testvéreid is tükrök, amely tükör által helyesen megismerheted önmagadat. Minden környezet mindig az! Nincs jó és rossz körülmény, mely bárkinek is érinthetné boldogságát! Minden csak hozzáállás kérdése. Palotákban is lehet nyomorultul boldogtalan bárki, és kunyhóban is lehet boldog, ha megfelelően áll hozzá! Hidd el, születésem pillanatában a legnyomorúságosabb környezetben, rongyos istállóban, a Föld legboldogabb embereit lehetett látni!

4. A meditációidban kapott biztatások nem reálisak. Nem, mert hitegetnek, hogy majd eljön az idő, amikor ÉN csinálok valamit érdekedben. Ez így nem igaz! Én minden pillanatban mindent megteszek érted, de nem tehetek meg helyetted semmit, amit neked meg kellett volna tenned, de nem tetted meg, és nem is bántad meg, hogy nem tetted meg. Aki megbánja, hogy Ellenem tett, ahelyett pótolom mulasztását, ahelyett megteszem, amit ő nem tett meg. De ehhez valóban fájlalnia, bánnia kell, amit nem tett meg, illetve amit rosszul tett eddig.
Nagyon szeretlek, de ez téged nem ment föl semmi alól! Kérd Tőlem az erőt arra, hogy meg tudd tenni azt, amit neked kell megtenned. Más feladatod nincs is! Ha olyasmiért érzed rosszul magadat, amiről nem tehetsz, és emiatt zúgolódsz, akkor burkoltan Engem vádolsz. Lelked mélyén ilyenkor az él, hogy ha te az Én helyemben lennél, akkor bizony másképpen intéznéd sorsodat. Ha tudsz hálát adni olyankor is, amikor egy hitetlen ember zúgolódik, akkor kezdesz Hozzám tartozni!
Nagyon szeretlek és nagyon várlak! Imáidban ne Engem akarj megváltoztatni, ne Nekem akard elmondani, hogy mit kellene tennem, hanem ha nem dicsőítesz, ha kérés tör fel benned, akkor kérj erőt, bölcsességet, hűséget, türelmet, kitartást, csak azt ne, hogy Én másképpen tegyek, mint ahogy jónak látom!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/838

3. hét

(2017. 01. 16. - 22.)

Témáink:

"Nagy szeretettel kérlek, mivel már 8 kötet kapható e könyvekből, olvasd el ezeket! Igazán nem annak érdekében kérem, hogy fogyjanak a könyvek, hanem annak érdekében, hogy feltöltekezz azzal a szellemiséggel, amelyek gondolataimból áradnak, hogy építsék, buzdítsák és vigasztalják azokat, akik olvassák ezeket."

"Annyi ártó erőnek vagytok kitéve! Oly sok a széthúzó, romboló, elkeserítő és kétségbeejtő hatás ma közöttetek és bennetek! Annyira szükségetek volna arra, hogy az evangéliumaim tartalmát magatokra, a ti korotokra alkalmazva halljátok!"

"Én nem hagytalak árván titeket! Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Még egy kis idő, és látni is fogtok Engem! De e találkozásra fel kell készülnötök! Bizonyos értelemben váratlanul jövök. Mint a tolvaj! De nektek nem előnyös, ha nem vártok. Azt szeretném, ha téged úgy találnálak felékesítve lélekben, mint a testében felékesített menyasszony várja vőlegényét."

"Az általad említett kapcsolatok, ha nem azt célozzák, hogy Velem mélyüljön kapcsolatod, akkor jobb, ha sohasem jönnek létre. Amin nincs áldásom, azon átok ül! Áldásom pedig csak azon a kapcsolaton van, amely túlnő a mulandóság határain!"

"A te eddigi kapcsolataid nem kudarcba fulladtak, csupán megmutatták igazi arcukat! Amit te kudarcnak nevezel, az minden emberi kapcsolat természetes kísérője! Nézz utána, és megdöbbenve fogod látni, hogy micsoda tiszavirág-életűek az emberi kapcsolatok által beígért boldogságok!"

"Drága Gyermekem! Nem szeretnélek igazán, ha hitegetnélek! Ha igazán hiszel Bennem, tehát ha Értem teszed azt, mit reggeltől estig tenned akkor is kell, ha nem Értem teszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy mekkora különbség van kettőnk kapcsolata és bármi más kapcsolat között. Meg fogod tapasztalni, hogy lelkedért cserébe semmit nem érdemes odaadni!"

Kérdező: MI AZ OKA KUDARCAIMNAK?

1. Rendeződik-e kapcsolatom azzal, akivel szakítottunk az ő lekötöttsége miatt?
2. Miért fullad kudarcba mindig kapcsolatom?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Kérdéseidre a válaszaim a HANG 10-dik kötetébe kerülnek bele. Nagy szeretettel kérlek, mivel már 8 kötet kapható e könyvekből, olvasd el ezeket! Igazán nem annak érdekében kérem, hogy fogyjanak a könyvek, hanem annak érdekében, hogy feltöltekezz azzal a szellemiséggel, amelyek gondolataimból áradnak, hogy építsék, buzdítsák és vigasztalják azokat, akik olvassák ezeket.
Annyi ártó erőnek vagytok kitéve! Oly sok a széthúzó, romboló, elkeserítő és kétségbeejtő hatás ma közöttetek és bennetek! Annyira szükségetek volna arra, hogy az evangéliumaim tartalmát magatokra, a ti korotokra alkalmazva halljátok!
Én nem hagytalak árván titeket! Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Még egy kis idő, és látni is fogtok Engem! De e találkozásra fel kell készülnötök! Bizonyos értelemben váratlanul jövök. Mint a tolvaj! De nektek nem előnyös, ha nem vártok. Azt szeretném, ha téged úgy találnálak felékesítve lélekben, mint a testében felékesített menyasszony várja vőlegényét.
Az általad említett kapcsolatok, ha nem azt célozzák, hogy Velem mélyüljön kapcsolatod, akkor jobb, ha sohasem jönnek létre. Amin nincs áldásom, azon átok ül! Áldásom pedig csak azon a kapcsolaton van, amely túlnő a mulandóság határain!
A te eddigi kapcsolataid nem kudarcba fulladtak, csupán megmutatták igazi arcukat! Amit te kudarcnak nevezel, az minden emberi kapcsolat természetes kísérője! Nézz utána, és megdöbbenve fogod látni, hogy micsoda tiszavirág-életűek az emberi kapcsolatok által beígért boldogságok!
Drága Gyermekem! Nem szeretnélek igazán, ha hitegetnélek! Ha igazán hiszel Bennem, tehát ha Értem teszed azt, mit reggeltől estig tenned akkor is kell, ha nem Értem teszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy mekkora különbség van kettőnk kapcsolata és bármi más kapcsolat között. Meg fogod tapasztalni, hogy lelkedért cserébe semmit nem érdemes odaadni!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/839

4. hét

(2017. 01. 23. - 29.)

Témáink:

"Igen! Égi üzenetet kaptál! Valóban szent az az áldozat, amelyet felajánlhatsz Istennek. Te egyike vagy azoknak, akiknek szenvedése enyhíti a világ fájdalmát! Te egyike vagy azoknak, akik átérezve a földi élet zarándok voltát, másokban is erősíthetik a reményt, a célba jutás reményét. Te egyike vagy azoknak, akik az Én seregem angyalai közül valók. Te elsősorban azért jöttél a Földre, mert megkértelek erre. Természetesen azalatt, míg mások megszentelődnek általad, te magad is növekedsz a kegyelemben, vagyis mélyül benned a Velem való kapcsolat. "

"Mária élénken szemmel kíséri földi életed útját. Az Ő szeretete föl tud izzani benned, s ilyenkor éled át azt, hogy mennyire nem a Földnek, hanem az égnek gyermeke vagy. Mária általad már sokat tett azért, hogy szebb legyen a Föld, hogy elviselhetőbb legyen azoknak élete, akiket részben tudatlanságuk, részben a gonosz lélek, részben pedig saját gyengeségük irányított rossz utakra, s így került vállaikra olyan teher, mely már bensőleg kikezdte állhatatosságukat."

"Az a gonosz, amelyről beszéltem, és akiről azt mondottam, hogy ha lehet, még a választottakat is megtéveszti, éppen a te odaadottságod miatt nem árthat akarata szerint. Olyan gát-szereped van, amely sok embert ment meg a bűn hullámaitól, bár a gátnak kemény ostromot kell ezért kiállnia e bűnhullámok támadása miatt."

Szűz Mária: "'Édes Gyermekem! Szeplőtelen szívem szeretete meg akarja osztani veled örömét, bánatát egyaránt. Kérlek, vállald el velem a neked kiosztott földi szerepet. Rám mindig számíthatsz! Csalhatatlan jelekkel foglak irányítani, vezetni, csak bízz Bennem!"

Szűz Mária: "A könnyek adománya, amelyet kaptál, enyhíti az én fájdalomtól könnyező szívemet. Ma sokfelé jelennek meg könnyeim. A te szemedben is, általad is e világért ontom szeretetem könnyeit. A világ összes édesanyjának szeretete sem éri el azt a fokot, ahogyan én szeretlek téged! Senki nem lehet úgy anyád, mint én."

Szűz Mária: "Én úgy vagyok anyád, ahogy Fiam mestere volt az apostolainak. Nem te választottál engem, hanem én választottalak téged! Általában a tanulók választják meg, hogy ki legyen tanítójuk, mesterük. Fiam esetében nem így volt. Ő választotta maga köré tanítványait. Általában az itteni szellemek választják ki maguknak Földre születésükre saját édesanyjukat. E téren nálad szintén rendhagyó volt az eset. Velem döntötted el, hogy milyen sorsvonalat fogsz követni, tehát Én választottalak téged. Újra mondom: BÍZZÁL BENNEM!'"

Kérdező: ÉGI ÜZENETET KAPTAM?

1. Égi üzenetet kaptam egyik álmomban, mikor nagyapám sorait olvastam?
2. Máriától kaptam üzenetet Medjugorjéban?
3. Ima alatt könnyezem. Miért?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Igen! Égi üzenetet kaptál! Valóban szent az az áldozat, amelyet felajánlhatsz Istennek. Te egyike vagy azoknak, akiknek szenvedése enyhíti a világ fájdalmát! Te egyike vagy azoknak, akik átérezve a földi élet zarándok voltát, másokban is erősíthetik a reményt, a célba jutás reményét. Te egyike vagy azoknak, akik az Én seregem angyalai közül valók. Te elsősorban azért jöttél a Földre, mert megkértelek erre. Természetesen azalatt, míg mások megszentelődnek általad, te magad is növekedsz a kegyelemben, vagyis mélyül benned a Velem való kapcsolat.

2-3. Mária élénken szemmel kíséri földi életed útját. Az Ő szeretete föl tud izzani benned, s ilyenkor éled át azt, hogy mennyire nem a Földnek, hanem az égnek gyermeke vagy. Mária általad már sokat tett azért, hogy szebb legyen a Föld, hogy elviselhetőbb legyen azoknak élete, akiket részben tudatlanságuk, részben a gonosz lélek, részben pedig saját gyengeségük irányított rossz utakra, s így került vállaikra olyan teher, mely már bensőleg kikezdte állhatatosságukat.
Az a gonosz, amelyről beszéltem, és akiről azt mondottam, hogy ha lehet, még a választottakat is megtéveszti, éppen a te odaadottságod miatt nem árthat akarata szerint. Olyan gát-szereped van, amely sok embert ment meg a bűn hullámaitól, bár a gátnak kemény ostromot kell ezért kiállnia e bűnhullámok támadása miatt.
Mária mindenkor menedéked! Most Ő szól hozzád!
'Édes Gyermekem! Szeplőtelen szívem szeretete meg akarja osztani veled örömét, bánatát egyaránt. Kérlek, vállald el velem a neked kiosztott földi szerepet. Rám mindig számíthatsz! Csalhatatlan jelekkel foglak irányítani, vezetni, csak bízz Bennem! A 3-dik pontban feltett kérdésedre is így kapsz megfelelő választ. A könnyek adománya, amelyet kaptál, enyhíti az én fájdalomtól könnyező szívemet. Ma sokfelé jelennek meg könnyeim. A te szemedben is, általad is e világért ontom szeretetem könnyeit. A világ összes édesanyjának szeretete sem éri el azt a fokot, ahogyan én szeretlek téged! Senki nem lehet úgy anyád, mint én. Én úgy vagyok anyád, ahogy Fiam mestere volt az apostolainak. Nem te választottál engem, hanem én választottalak téged! Általában a tanulók választják meg, hogy ki legyen tanítójuk, mesterük. Fiam esetében nem így volt. Ő választotta maga köré tanítványait. Általában az itteni szellemek választják ki maguknak Földre születésükre saját édesanyjukat. E téren nálad szintén rendhagyó volt az eset. Velem döntötted el, hogy milyen sorsvonalat fogsz követni, tehát Én választottalak téged.
Újra mondom: BÍZZÁL BENNEM!'
Drága Gyermekem! Szeretettel adom rád ÁLDÁSOMAT!"

Jézus - A Hang: 10/840

5. hét

(2017. 01. 30. - 02. 05.)

Témáink:

"Először is nem kaptál gúnyolódó élettársat. Az élettársakat nem szokták osztogatni. Azokat mindenki maga választja. Erre szoktátok mondani, hogy ki mit főzött, azt kell megennie. De azért nem ilyen tragikus a helyzeted. Kétségtelen, hogy a magad által választott sorsvonaladon neked kell kidolgoznod azt a benső szabadságodat, amely aztán lehetővé tudja tenni számodra, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd megtenni, éspedig benső békéd biztosítása érdekében tudd megtenni azt, amit megtenni jónak látsz. Erőkifejtés nélkül nincs előrelépés! Márpedig sem az erőkifejtésben, sem az előrelépésben nem szabad szünetet tartani. A lelki fejlődés nem ismer olyan szabadságolást, amely kikapcsolhatná az erőkifejtés"

"A Szentlélek elleni bűn nem más, mint a végső megátalkodottság. Erre nincs bocsánat sem itt a Földön, sem más dimenziókban. A Szentlélek elleni bűn tehát nem lokalizálható bizonyos cselekedetekre, mivel ez a léleknek egy olyan állapota, amelyről az illető tudja, hogy rossz, s mégsem akar szabadulni ettől az állapottól. Ebben a bűnben általában azok a hatalmasok leledzenek, akik bár tudják, hogy rossz, de mégis uralkodni akarnak másokon. Onnan tudják, hogy rossz, mert ők sem szeretnék, ha rajtuk mások uralkodnának."

"Mindenkinek magának kell felmérnie azt, hogy mire alkalmas, és mire nem. Mindenki boldog akar lenni. Ennek alapja pedig az önismeret. Ez se nem mellőzhető, sem mástól át nem vehető. Éppen ezért csak önmagát okolhatja az, aki boldogtalan! "

"Nálam magasabb szintű szellemi vezető nincs! Velem bármikor találkozhatsz! Én mindig küldök számodra olyan szellemi vezetőket, amilyenekre éppen szükséged van. E téren ne gondold magadat különbnek másoknál! Nálam nélkül semmi vagy. De Velem minden!"

"Ne arra várj, hogy majd egyszer valami nagyot kell tenned! A jelent szenteld meg! Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez, feloldásához kell a bátorság, a bölcsesség, az Isten- és az önbecsülés!"

Kérdező: NAGY FELADAT ELŐTT ÁLLOK?

1. Gúnyolódó élettársat kaptam e földi életre.
2. A Szentlélek elleni bűn kategóriájába tartozik-e bűnöm?
3. Alkalmas vagyok előadást tartani reinkarná-ciós témáról?
4. Nagyon magas szintű szellemi vezetők neveltek. Bizonyára nagy feladatra készítettek?!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Kedves Barátom! Először is nem kaptál gúnyolódó élettársat. Az élettársakat nem szokták osztogatni. Azokat mindenki maga választja. Erre szoktátok mondani, hogy ki mit főzött, azt kell megennie. De azért nem ilyen tragikus a helyzeted.
Kétségtelen, hogy a magad által választott sorsvonaladon neked kell kidolgoznod azt a benső szabadságodat, amely aztán lehetővé tudja tenni számodra, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd megtenni, éspedig benső békéd biztosítása érdekében tudd megtenni azt, amit megtenni jónak látsz. Erőkifejtés nélkül nincs előrelépés! Márpedig sem az erőkifejtésben, sem az előrelépésben nem szabad szünetet tartani. A lelki fejlődés nem ismer olyan szabadságolást, amely kikapcsolhatná az erőkifejtést.

2. A Szentlélek elleni bűn nem más, mint a végső megátalkodottság. Erre nincs bocsánat sem itt a Földön, sem más dimenziókban. A Szentlélek elleni bűn tehát nem lokalizálható bizonyos cselekedetekre, mivel ez a léleknek egy olyan állapota, amelyről az illető tudja, hogy rossz, s mégsem akar szabadulni ettől az állapottól. Ebben a bűnben általában azok a hatalmasok leledzenek, akik bár tudják, hogy rossz, de mégis uralkodni akarnak másokon. Onnan tudják, hogy rossz, mert ők sem szeretnék, ha rajtuk mások uralkodnának.

3. Mindenkinek magának kell felmérnie azt, hogy mire alkalmas, és mire nem. Mindenki boldog akar lenni. Ennek alapja pedig az önismeret. Ez se nem mellőzhető, sem mástól át nem vehető. Éppen ezért csak önmagát okolhatja az, aki boldogtalan!

4. Nálam magasabb szintű szellemi vezető nincs! Velem bármikor találkozhatsz! Én mindig küldök számodra olyan szellemi vezetőket, amilyenekre éppen szükséged van. E téren ne gondold magadat különbnek másoknál! Nálam nélkül semmi vagy. De Velem minden!
Ne arra várj, hogy majd egyszer valami nagyot kell tenned! A jelent szenteld meg! Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez, feloldásához kell a bátorság, a bölcsesség, az Isten- és az önbecsülés! Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/841

6. hét

(2017. 02. 06. - 12.)

Témáink:

"SEM ÉN, SEM AZ ÉLET NEM VETT EL TŐLED SEMMIT! Amíg ezt föl nem fogod, addig nem tudjuk megérteni egymást, illetve te nem tudsz megérteni Engem. Mert Én megértelek, de nem adok neked igazat! Megértetni Magamat csak azzal tudom, aki a fejével gondolkodik, mert az való arra, és nem érzéseivel, amelyek nem arra valók! Megismétlem: Sem Én, sem az élet nem vett el tőled semmit! Te amiatt vagy bajban, mert nem tudsz megtartani sem Engem, sem az életet! Azért nem tudsz megtartani, mert még nem adtál oda sem Nekem, sem az életnek SEMMIT!"

"Kész őrület! Te olyan valakihez akarod kötni életedet, aki szórakozni akar, és nem szeretetből áldozattá válni! Ember! Hol élsz!?! Mi lenne veled, ha ilyen életet választanál? És mi lenne leendő családoddal, ha azt hallanád feleségedtől, hogy neki elege van az egészből?"

"Drága Barátom! Mindaddig, amíg azzal hitegeted magad, hogy körülményeid megváltozása lehet alapja benső békédnek és boldogságodnak, addig nagyon ostoba vagy, amíg jó szándékú vagy. Ha aztán már jó szándékú sem leszel, akkor azt kell mondanom rád, hogy nemcsak ostoba vagy, hanem gonosz is vagy, tehát nincs közünk egymáshoz."

"Barátom! Hozzám tartozni, az nagyon komoly dolog! Az Én életem megnyerése Nekem sem ment olcsóbban, mint mulandó életem elvesztése árán. Gondolod, hogy te olcsóbban meg tudod úszni? Gondolod, hogy te okosabb, különb vagy Nálam? Gondolod, hogy majd te megmutatod Nekem, hogy nincs igazam? Gondolod, hogy te jobban tudod, mi kell a boldogsághoz, mint Én? Gondolod, hogy Én hazudtam, amikor azt mondtam, hogy Én vagyok az út, az igazság és az ÉLET!?"

"Drága Barátom! Nagyon szeretlek! Én igazán szeretlek! Azért ajándékozlak meg azzal, hogy szabadon dönthess Mellettem vagy Ellenem. Te egyáltalán nem szereted azt, akiről beszélsz! Te önmagadat szereted!!! Ha igazán szeretnéd, akkor örülnél annak, hogy az illető szabad tőled! Örülnél annak, hogy úgy dönthet, ahogy akar, és nem úgy, ahogyan te akarod, hogy döntsön. Engem is az tesz boldoggá, hogy nem uralkodok fölöttetek, hanem szabad döntéseitek határozhatják meg, hogy boldogok vagy boldogtalanok akartok-e lenni."

"Amíg valaki valamihez ragaszkodik, valamit birtokolni akar, addig rabszolgája annak. E téren pedig az ilyen rabszolga nem ember, hanem nagyon ember alatti lény!"

"Én azért jöttem közétek, hogy Isten gyermekei legyetek, és aki e lehetőséget eljátssza, az valóban ember alatti lénnyé válik. Erre mindenkinek megvan a lehetősége, és ez nem sajnos, hanem feltétele annak, hogy boldog legyen az, aki boldog akar lenni, és átkozott, kárhozott legyen az, aki átkozott, kárhozott akar lenni!"

"Szenvedésedet enyhíteni nem tudom. Csak azt tudom mondani, hogy az élet LÁTÁS kérdése. Ha majd kezded LÁTNI, hogy mennyi hálálkodnivalód van (de ez csak akkor lesz, ha lesz szemed mások nyomorára és az Én szenvedésemre), akkor kezdődhet el benned valami, ami szívedet az ÉLETHEZ kapcsolhatja. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, csak várlak szomorúan."

Kérdező: ELHAGYTAK!

Akit szeretek, elhagyott, s nélküle semmit sem ér az életem!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Kemény szavakat mondok, mert szeretlek, s nem beszélhetek mellé!
SEM ÉN, SEM AZ ÉLET NEM VETT EL TŐLED SEMMIT! Amíg ezt föl nem fogod, addig nem tudjuk megérteni egymást, illetve te nem tudsz megérteni Engem. Mert Én megértelek, de nem adok neked igazat! Megértetni Magamat csak azzal tudom, aki a fejével gondolkodik, mert az való arra, és nem érzéseivel, amelyek nem arra valók! Megismétlem: Sem Én, sem az élet nem vett el tőled semmit! Te amiatt vagy bajban, mert nem tudsz megtartani sem Engem, sem az életet! Azért nem tudsz megtartani, mert még nem adtál oda sem Nekem, sem az életnek SEMMIT!
Kész őrület! Te olyan valakihez akarod kötni életedet, aki szórakozni akar, és nem szeretetből áldozattá válni! Ember! Hol élsz!?! Mi lenne veled, ha ilyen életet választanál? És mi lenne leendő családoddal, ha azt hallanád feleségedtől, hogy neki elege van az egészből?
Drága Barátom! Mindaddig, amíg azzal hitegeted magad, hogy körülményeid megváltozása lehet alapja benső békédnek és boldogságodnak, addig nagyon ostoba vagy, amíg jó szándékú vagy. Ha aztán már jó szándékú sem leszel, akkor azt kell mondanom rád, hogy nemcsak ostoba vagy, hanem gonosz is vagy, tehát nincs közünk egymáshoz.
Barátom! Hozzám tartozni, az nagyon komoly dolog! Az Én életem megnyerése Nekem sem ment olcsóbban, mint mulandó életem elvesztése árán. Gondolod, hogy te olcsóbban meg tudod úszni? Gondolod, hogy te okosabb, különb vagy Nálam? Gondolod, hogy majd te megmutatod Nekem, hogy nincs igazam? Gondolod, hogy te jobban tudod, mi kell a boldogsághoz, mint Én? Gondolod, hogy Én hazudtam, amikor azt mondtam, hogy Én vagyok az út, az igazság és az ÉLET!?
Drága Barátom! Nagyon szeretlek! Én igazán szeretlek! Azért ajándékozlak meg azzal, hogy szabadon dönthess Mellettem vagy Ellenem. Te egyáltalán nem szereted azt, akiről beszélsz! Te önmagadat szereted!!! Ha igazán szeretnéd, akkor örülnél annak, hogy az illető szabad tőled! Örülnél annak, hogy úgy dönthet, ahogy akar, és nem úgy, ahogyan te akarod, hogy döntsön. Engem is az tesz boldoggá, hogy nem uralkodok fölöttetek, hanem szabad döntéseitek határozhatják meg, hogy boldogok vagy boldogtalanok akartok-e lenni.
Amíg valaki valamihez ragaszkodik, valamit birtokolni akar, addig rabszolgája annak. E téren pedig az ilyen rabszolga nem ember, hanem nagyon ember alatti lény!
Én azért jöttem közétek, hogy Isten gyermekei legyetek, és aki e lehetőséget eljátssza, az valóban ember alatti lénnyé válik. Erre mindenkinek megvan a lehetősége, és ez nem sajnos, hanem feltétele annak, hogy boldog legyen az, aki boldog akar lenni, és átkozott, kárhozott legyen az, aki átkozott, kárhozott akar lenni!
Szenvedésedet enyhíteni nem tudom. Csak azt tudom mondani, hogy az élet LÁTÁS kérdése. Ha majd kezded LÁTNI, hogy mennyi hálálkodnivalód van (de ez csak akkor lesz, ha lesz szemed mások nyomorára és az Én szenvedésemre), akkor kezdődhet el benned valami, ami szívedet az ÉLETHEZ kapcsolhatja. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, csak várlak szomorúan.
VÁROM A TALÁLKOZÁST VELED!"

Jézus - A Hang: 10/842

7. hét

(2017. 02. 13. - 19.)

Témáink:

"A lelki életben nincs nyaralás a Földön. A földi életnek pontosan az az értelme, hogy az Én győzelmemnek meg kell nyilvánulnia azoknak életében, akik átadták magukat Nekem. A földi élet erre való! Engem is csak egy időre hagyott el a Sátán, miután a pusztában kudarcot vallott (Lukács 4;13). Ez így van mindenkivel. De ez nem baj! Nem hagytalak árván benneteket! Lelkem benned él! Végtelenül nagyobb az, aki benned van, mint az a kísértő, aki kívüled van (1János 4;4). Bár ő belülről kísért, még sincs benned! Nem tud érdemben hatni rád, mint a szúnyogok is csak dönghetnek akörül, aki szúnyogirtóval kente be magát."

"Mivel jelen vagyok ott, ahol páran összejönnek az Én nevemben, ezért gyakorlatilag konkrét feladatot csak rajtatok keresztül adhatok nektek, s nem a HANG-médiumon keresztül. Ti is médiumaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt! Tehát ezt tudom tanácsolni: szeressétek egymást, amint Én szeretlek titeket! Arról legyetek megismerhetők, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ha ezt nagyon komolyan megélitek, akkor képesek lesztek szeretni ellenségeiteket is, ami a földi életben csúcsérték! Tehát arra törekedjetek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek benneteket!"

"Neked az a feladatod, hogy Engem, mint Utat, taníts és képviselj társaid körében. A Biblia nagyon szent könyv! De okosan csak az használja, aki az evangéliumokban megismerhető tanításomat használja zsinórmértéknek az élet számára csakúgy, mint a Biblia többi részének megértésére is."

Kérdező: MEDDIG TÁMAD A KÍSÉRTŐ?

1. Meddig képes munkálkodni a kísértő?
2. Mi az, aminek eleget kell tennünk?
3. Én hogyan tudok helyesen Érted dolgozni?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Drága Gyermekem! A lelki életben nincs nyaralás a Földön. A földi életnek pontosan az az értelme, hogy az Én győzelmemnek meg kell nyilvánulnia azoknak életében, akik átadták magukat Nekem. A földi élet erre való! Engem is csak egy időre hagyott el a Sátán, miután a pusztában kudarcot vallott (Lukács 4;13). Ez így van mindenkivel. De ez nem baj! Nem hagytalak árván benneteket! Lelkem benned él! Végtelenül nagyobb az, aki benned van, mint az a kísértő, aki kívüled van (1János 4;4). Bár ő belülről kísért, még sincs benned! Nem tud érdemben hatni rád, mint a szúnyogok is csak dönghetnek akörül, aki szúnyogirtóval kente be magát.

2. Mivel jelen vagyok ott, ahol páran összejönnek az Én nevemben, ezért gyakorlatilag konkrét feladatot csak rajtatok keresztül adhatok nektek, s nem a HANG-médiumon keresztül.
Ti is médiumaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt! Tehát ezt tudom tanácsolni: szeressétek egymást, amint Én szeretlek titeket! Arról legyetek megismerhetők, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ha ezt nagyon komolyan megélitek, akkor képesek lesztek szeretni ellenségeiteket is, ami a földi életben csúcsérték! Tehát arra törekedjetek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek benneteket!

3. Neked az a feladatod, hogy Engem, mint Utat, taníts és képviselj társaid körében. A Biblia nagyon szent könyv! De okosan csak az használja, aki az evangéliumokban megismerhető tanításomat használja zsinórmértéknek az élet számára csakúgy, mint a Biblia többi részének megértésére is.
Közlöm veled, hogy HANG-médiumomat arra kértem, hogy miután már tíz kötet megjelent, s ezek mind az Én sugalmazott gondolataimat tartalmazzák, ezért csak azoknak leveleit hozza Elém, akik már e tíz könyvet elolvasták. Illetve csak olyan kérdésekre fogok reagálni, amelyek nem találhatók meg a már megjelent kötetekben. Eddig már nyolc kötet jött ki a nyomdából, és hamarosan kijön a kilencedik is. E sorok, melyeket olvasol, már a tizedik kötet vége felé találhatók. Én azért írattam le e válaszaimat, hogy olvassátok! Közösségekben is e könyvek nagyon nagy lelki haszonnal tanulmányozhatók. Ha tanulmányozás közben olyan probléma merülne fel, melyre e könyvekben nem találtok megoldást, akkor természetesen szívesen válaszolok további kérdéseitekre.
NAGY SZERETETTEL ÁLDALAK MEG, ÉS ÁLDÁSOM BÉKÉT SUGÁRZÓ MELEGÉT KÜLDÖM MINDAZOKNAK, AKIK VELED SZELLEMI, LELKI KAPCSOLATBAN VANNAK!"

Jézus - A Hang: 10/843


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)