Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2017

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

1. hét

(2017. 01. 02. - 08.)

Témáink:

"Mindenki azért jött le a Földre, hogy Istent jobban megismerje, szeresse, szolgálja. Aki előtt emellett még az is világos, hogy mindenkinek az a hivatása, hogy szeretni tanítsa azt, akit taníthat, az mindig tudni fogja, hogy Földre-jöttének feladatát és hivatását milyen módon élheti meg legjobban."

"Mindenkinek meg kell találnia azokat a legjobbnak, legalkalmasabbnak tűnő eszközöket, amelyekkel legmegfelelőbb módon ismerheti meg, szeretheti és szolgálhatja Istent, és amelyekkel a legoptimálisabban törekedhet arra, hogy szeretni tanítson."

"Nem léteztek ókori istenek. Semmiféle isten sem létezett soha. Egyetlen Isten van, volt és lesz. Az az Isten, aki Bennem megtestesült azért, hogy segítsen bennetek helyreállítani a rendet. Nálam nélkül semmit sem tehettek olyat, ami ne szorulna javításra. Senki sem lehet boldog Nélkülem. Csak Általam, Velem, Bennem! Ez régen is így volt, most sem lehet másképpen. Komoly várakozási idő volt részetekről az az advent, mely megelőzte földi születésemet!"

"Sajnos, ez nem jelenti azt, hogy régen voltak bálványistenek, és mióta Én megjelentem, azóta már nincsenek. Ma új formát öltöttek ezek a ti fantáziátokkal kreált, de a valóságban nem létező istenek. Ilyenek a technika, a sport, a pénz, a tudományok, és minden olyan valóság, mely a boldogság ígéretével csalogatja magához azokat, akik elcsalogathatók. Szükségesnek tartom megvilágítani, hogy Én e szó alatt, ISTEN, azt értem, akitől boldogságotokat várjátok. Ilyen értelemben mondom, hogy nem volt, nincs és nem is lesz más Isten, csak az, aki Bennem testet öltött születésemkor."

"Testi egészséged valóban helyreállítható. Önfegyelem kérdése. Nem arra az önfegyelemre gondolok, amely kemény aszkézissel akarja kordába szorítani vágyaidat, hanem az Irántam bizalmat ébresztő gondolatok ápolását megcélzó önfegyelemre. Égi édesanyátok, Mária, Medjugorjében azt kérte, hogy kenyéren és vízen böjtöljenek minden szerdán és pénteken azok, akiknek bizalma eljutott arra a fokra, hogy ezt képesek megtenni. Eddig még mindenkinek csak használt, ha vállalkozott erre."

Kérdező: TUDOMÁNYOKRÓL

1. A tudományokat ápolni vagy elvetni kell?
2. Léteztek-e az ókori istenek?
3. Egészségi állapotomat hogyan hozhatom helyre?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Mindenki azért jött le a Földre, hogy Istent jobban megismerje, szeresse, szolgálja. Aki előtt emellett még az is világos, hogy mindenkinek az a hivatása, hogy szeretni tanítsa azt, akit taníthat, az mindig tudni fogja, hogy Földre-jöttének feladatát és hivatását milyen módon élheti meg legjobban.
Mindenkinek meg kell találnia azokat a legjobbnak, legalkalmasabbnak tűnő eszközöket, amelyekkel legmegfelelőbb módon ismerheti meg, szeretheti és szolgálhatja Istent, és amelyekkel a legoptimálisabban törekedhet arra, hogy szeretni tanítson.

2. Nem léteztek ókori istenek. Semmiféle isten sem létezett soha. Egyetlen Isten van, volt és lesz. Az az Isten, aki Bennem megtestesült azért, hogy segítsen bennetek helyreállítani a rendet. Nálam nélkül semmit sem tehettek olyat, ami ne szorulna javításra. Senki sem lehet boldog Nélkülem. Csak Általam, Velem, Bennem! Ez régen is így volt, most sem lehet másképpen. Komoly várakozási idő volt részetekről az az advent, mely megelőzte földi születésemet!
Sajnos, ez nem jelenti azt, hogy régen voltak bálványistenek, és mióta Én megjelentem, azóta már nincsenek. Ma új formát öltöttek ezek a ti fantáziátokkal kreált, de a valóságban nem létező istenek. Ilyenek a technika, a sport, a pénz, a tudományok, és minden olyan valóság, mely a boldogság ígéretével csalogatja magához azokat, akik elcsalogathatók. Szükségesnek tartom megvilágítani, hogy Én e szó alatt, ISTEN, azt értem, akitől boldogságotokat várjátok. Ilyen értelemben mondom, hogy nem volt, nincs és nem is lesz más Isten, csak az, aki Bennem testet öltött születésemkor.

3. Testi egészséged valóban helyreállítható. Önfegyelem kérdése. Nem arra az önfegyelemre gondolok, amely kemény aszkézissel akarja kordába szorítani vágyaidat, hanem az Irántam bizalmat ébresztő gondolatok ápolását megcélzó önfegyelemre.
Égi édesanyátok, Mária, Medjugorjében azt kérte, hogy kenyéren és vízen böjtöljenek minden szerdán és pénteken azok, akiknek bizalma eljutott arra a fokra, hogy ezt képesek megtenni. Eddig még mindenkinek csak használt, ha vállalkozott erre.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/837

2. hét

(2016. 01. 09. - 15.)

Témáink:

"Betegséged valóban olyan lehetőség, amely elősegítheti benső érlelődésedet. A betegség az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy valaki valódi én-jét megismerje. Akit a fájdalom megkérdez, az nem tud egykönnyen mellébeszélni!"

"Mivel gyermeked apjával a kapcsolatod nem rendezett, ez az a bizonyos első gomb, mely ha nincs jól gombolva, akkor a többi sincs a helyén! Olyan nincs, hogy valamit nem lehet rendezni! Teljes képtelenség és a hitetlenségnek kiáltó jele, ha valaki úgy gondolja, hogy életében összekuszálni lehet bármit, de rendbe szedni még Velem sem lehet a legfontosabbat. Mert számodra annál fontosabb nem lehet, mint e kapcsolat rendezése. E nélkül nem rendezheted Velem sem a kapcsolatodat. Ennyit nyilván neked is tudnod kell! Én nem tehetem meg azt, amit nektek kell megtennetek!"

"E kötetben már többször említettem, hogy olvassátok el a HANG-könyvek köteteit. Azért íratom, hogy segítsek rajtatok. Senkinek sem oldhatom meg életét szájbarágósan! Felnőtt szellemi lények vagytok. Értelmes emberek módjára kell eljárnotok, ha értelmet akartok adni életeteknek! Vagy mindent vállalnotok kell egymásért, vagy el kell hagynotok egymást. Nincs közbülső megoldás, ha boldogulni akartok!"

"Testvéreid is tükrök, amely tükör által helyesen megismerheted önmagadat. Minden környezet mindig az! Nincs jó és rossz körülmény, mely bárkinek is érinthetné boldogságát! Minden csak hozzáállás kérdése. Palotákban is lehet nyomorultul boldogtalan bárki, és kunyhóban is lehet boldog, ha megfelelően áll hozzá! Hidd el, születésem pillanatában a legnyomorúságosabb környezetben, rongyos istállóban, a Föld legboldogabb embereit lehetett látni!"

"A meditációidban kapott biztatások nem reálisak. Nem, mert hitegetnek, hogy majd eljön az idő, amikor ÉN csinálok valamit érdekedben. Ez így nem igaz! Én minden pillanatban mindent megteszek érted, de nem tehetek meg helyetted semmit, amit neked meg kellett volna tenned, de nem tetted meg, és nem is bántad meg, hogy nem tetted meg. Aki megbánja, hogy Ellenem tett, ahelyett pótolom mulasztását, ahelyett megteszem, amit ő nem tett meg. De ehhez valóban fájlalnia, bánnia kell, amit nem tett meg, illetve amit rosszul tett eddig."

"Nagyon szeretlek, de ez téged nem ment föl semmi alól! Kérd Tőlem az erőt arra, hogy meg tudd tenni azt, amit neked kell megtenned. Más feladatod nincs is! Ha olyasmiért érzed rosszul magadat, amiről nem tehetsz, és emiatt zúgolódsz, akkor burkoltan Engem vádolsz. Lelked mélyén ilyenkor az él, hogy ha te az Én helyemben lennél, akkor bizony másképpen intéznéd sorsodat. Ha tudsz hálát adni olyankor is, amikor egy hitetlen ember zúgolódik, akkor kezdesz Hozzám tartozni!"

"Nagyon szeretlek és nagyon várlak! Imáidban ne Engem akarj megváltoztatni, ne Nekem akard elmondani, hogy mit kellene tennem, hanem ha nem dicsőítesz, ha kérés tör fel benned, akkor kérj erőt, bölcsességet, hűséget, türelmet, kitartást, csak azt ne, hogy Én másképpen tegyek, mint ahogy jónak látom!"

Kérdező: LESZÁZALÉKOLT VAGYOK

1. Leszázalékolt vagyok.
2. Gyermekem apjával nem házasodhattunk még össze.
3. Testvéreim árnyéka akadályoz a fejlődésben, de nem mehetek máshová.
4. Meditációimban bíztatásokat kapok. Ezek valóban Istentől jönnek, vagy csak saját vágyaim vetítem beléjük?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Gyermekem! Betegséged valóban olyan lehetőség, amely elősegítheti benső érlelődésedet. A betegség az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy valaki valódi én-jét megismerje. Akit a fájdalom megkérdez, az nem tud egykönnyen mellébeszélni!

2. Mivel gyermeked apjával a kapcsolatod nem rendezett, ez az a bizonyos első gomb, mely ha nincs jól gombolva, akkor a többi sincs a helyén! Olyan nincs, hogy valamit nem lehet rendezni! Teljes képtelenség és a hitetlenségnek kiáltó jele, ha valaki úgy gondolja, hogy életében összekuszálni lehet bármit, de rendbe szedni még Velem sem lehet a legfontosabbat. Mert számodra annál fontosabb nem lehet, mint e kapcsolat rendezése. E nélkül nem rendezheted Velem sem a kapcsolatodat. Ennyit nyilván neked is tudnod kell! Én nem tehetem meg azt, amit nektek kell megtennetek!
E kötetben már többször említettem, hogy olvassátok el a HANG-könyvek köteteit. Azért íratom, hogy segítsek rajtatok. Senkinek sem oldhatom meg életét szájbarágósan! Felnőtt szellemi lények vagytok. Értelmes emberek módjára kell eljárnotok, ha értelmet akartok adni életeteknek! Vagy mindent vállalnotok kell egymásért, vagy el kell hagynotok egymást. Nincs közbülső megoldás, ha boldogulni akartok!

3. Testvéreid is tükrök, amely tükör által helyesen megismerheted önmagadat. Minden környezet mindig az! Nincs jó és rossz körülmény, mely bárkinek is érinthetné boldogságát! Minden csak hozzáállás kérdése. Palotákban is lehet nyomorultul boldogtalan bárki, és kunyhóban is lehet boldog, ha megfelelően áll hozzá! Hidd el, születésem pillanatában a legnyomorúságosabb környezetben, rongyos istállóban, a Föld legboldogabb embereit lehetett látni!

4. A meditációidban kapott biztatások nem reálisak. Nem, mert hitegetnek, hogy majd eljön az idő, amikor ÉN csinálok valamit érdekedben. Ez így nem igaz! Én minden pillanatban mindent megteszek érted, de nem tehetek meg helyetted semmit, amit neked meg kellett volna tenned, de nem tetted meg, és nem is bántad meg, hogy nem tetted meg. Aki megbánja, hogy Ellenem tett, ahelyett pótolom mulasztását, ahelyett megteszem, amit ő nem tett meg. De ehhez valóban fájlalnia, bánnia kell, amit nem tett meg, illetve amit rosszul tett eddig.
Nagyon szeretlek, de ez téged nem ment föl semmi alól! Kérd Tőlem az erőt arra, hogy meg tudd tenni azt, amit neked kell megtenned. Más feladatod nincs is! Ha olyasmiért érzed rosszul magadat, amiről nem tehetsz, és emiatt zúgolódsz, akkor burkoltan Engem vádolsz. Lelked mélyén ilyenkor az él, hogy ha te az Én helyemben lennél, akkor bizony másképpen intéznéd sorsodat. Ha tudsz hálát adni olyankor is, amikor egy hitetlen ember zúgolódik, akkor kezdesz Hozzám tartozni!
Nagyon szeretlek és nagyon várlak! Imáidban ne Engem akarj megváltoztatni, ne Nekem akard elmondani, hogy mit kellene tennem, hanem ha nem dicsőítesz, ha kérés tör fel benned, akkor kérj erőt, bölcsességet, hűséget, türelmet, kitartást, csak azt ne, hogy Én másképpen tegyek, mint ahogy jónak látom!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/838

3. hét

(2017. 01. 16. - 22.)

Témáink:

"Nagy szeretettel kérlek, mivel már 8 kötet kapható e könyvekből, olvasd el ezeket! Igazán nem annak érdekében kérem, hogy fogyjanak a könyvek, hanem annak érdekében, hogy feltöltekezz azzal a szellemiséggel, amelyek gondolataimból áradnak, hogy építsék, buzdítsák és vigasztalják azokat, akik olvassák ezeket."

"Annyi ártó erőnek vagytok kitéve! Oly sok a széthúzó, romboló, elkeserítő és kétségbeejtő hatás ma közöttetek és bennetek! Annyira szükségetek volna arra, hogy az evangéliumaim tartalmát magatokra, a ti korotokra alkalmazva halljátok!"

"Én nem hagytalak árván titeket! Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Még egy kis idő, és látni is fogtok Engem! De e találkozásra fel kell készülnötök! Bizonyos értelemben váratlanul jövök. Mint a tolvaj! De nektek nem előnyös, ha nem vártok. Azt szeretném, ha téged úgy találnálak felékesítve lélekben, mint a testében felékesített menyasszony várja vőlegényét."

"Az általad említett kapcsolatok, ha nem azt célozzák, hogy Velem mélyüljön kapcsolatod, akkor jobb, ha sohasem jönnek létre. Amin nincs áldásom, azon átok ül! Áldásom pedig csak azon a kapcsolaton van, amely túlnő a mulandóság határain!"

"A te eddigi kapcsolataid nem kudarcba fulladtak, csupán megmutatták igazi arcukat! Amit te kudarcnak nevezel, az minden emberi kapcsolat természetes kísérője! Nézz utána, és megdöbbenve fogod látni, hogy micsoda tiszavirág-életűek az emberi kapcsolatok által beígért boldogságok!"

"Drága Gyermekem! Nem szeretnélek igazán, ha hitegetnélek! Ha igazán hiszel Bennem, tehát ha Értem teszed azt, mit reggeltől estig tenned akkor is kell, ha nem Értem teszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy mekkora különbség van kettőnk kapcsolata és bármi más kapcsolat között. Meg fogod tapasztalni, hogy lelkedért cserébe semmit nem érdemes odaadni!"

Kérdező: MI AZ OKA KUDARCAIMNAK?

1. Rendeződik-e kapcsolatom azzal, akivel szakítottunk az ő lekötöttsége miatt?
2. Miért fullad kudarcba mindig kapcsolatom?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Kérdéseidre a válaszaim a HANG 10-dik kötetébe kerülnek bele. Nagy szeretettel kérlek, mivel már 8 kötet kapható e könyvekből, olvasd el ezeket! Igazán nem annak érdekében kérem, hogy fogyjanak a könyvek, hanem annak érdekében, hogy feltöltekezz azzal a szellemiséggel, amelyek gondolataimból áradnak, hogy építsék, buzdítsák és vigasztalják azokat, akik olvassák ezeket.
Annyi ártó erőnek vagytok kitéve! Oly sok a széthúzó, romboló, elkeserítő és kétségbeejtő hatás ma közöttetek és bennetek! Annyira szükségetek volna arra, hogy az evangéliumaim tartalmát magatokra, a ti korotokra alkalmazva halljátok!
Én nem hagytalak árván titeket! Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Még egy kis idő, és látni is fogtok Engem! De e találkozásra fel kell készülnötök! Bizonyos értelemben váratlanul jövök. Mint a tolvaj! De nektek nem előnyös, ha nem vártok. Azt szeretném, ha téged úgy találnálak felékesítve lélekben, mint a testében felékesített menyasszony várja vőlegényét.
Az általad említett kapcsolatok, ha nem azt célozzák, hogy Velem mélyüljön kapcsolatod, akkor jobb, ha sohasem jönnek létre. Amin nincs áldásom, azon átok ül! Áldásom pedig csak azon a kapcsolaton van, amely túlnő a mulandóság határain!
A te eddigi kapcsolataid nem kudarcba fulladtak, csupán megmutatták igazi arcukat! Amit te kudarcnak nevezel, az minden emberi kapcsolat természetes kísérője! Nézz utána, és megdöbbenve fogod látni, hogy micsoda tiszavirág-életűek az emberi kapcsolatok által beígért boldogságok!
Drága Gyermekem! Nem szeretnélek igazán, ha hitegetnélek! Ha igazán hiszel Bennem, tehát ha Értem teszed azt, mit reggeltől estig tenned akkor is kell, ha nem Értem teszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy mekkora különbség van kettőnk kapcsolata és bármi más kapcsolat között. Meg fogod tapasztalni, hogy lelkedért cserébe semmit nem érdemes odaadni!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/839

4. hét

(2017. 01. 23. - 29.)

Témáink:

"Igen! Égi üzenetet kaptál! Valóban szent az az áldozat, amelyet felajánlhatsz Istennek. Te egyike vagy azoknak, akiknek szenvedése enyhíti a világ fájdalmát! Te egyike vagy azoknak, akik átérezve a földi élet zarándok voltát, másokban is erősíthetik a reményt, a célba jutás reményét. Te egyike vagy azoknak, akik az Én seregem angyalai közül valók. Te elsősorban azért jöttél a Földre, mert megkértelek erre. Természetesen azalatt, míg mások megszentelődnek általad, te magad is növekedsz a kegyelemben, vagyis mélyül benned a Velem való kapcsolat. "

"Mária élénken szemmel kíséri földi életed útját. Az Ő szeretete föl tud izzani benned, s ilyenkor éled át azt, hogy mennyire nem a Földnek, hanem az égnek gyermeke vagy. Mária általad már sokat tett azért, hogy szebb legyen a Föld, hogy elviselhetőbb legyen azoknak élete, akiket részben tudatlanságuk, részben a gonosz lélek, részben pedig saját gyengeségük irányított rossz utakra, s így került vállaikra olyan teher, mely már bensőleg kikezdte állhatatosságukat."

"Az a gonosz, amelyről beszéltem, és akiről azt mondottam, hogy ha lehet, még a választottakat is megtéveszti, éppen a te odaadottságod miatt nem árthat akarata szerint. Olyan gát-szereped van, amely sok embert ment meg a bűn hullámaitól, bár a gátnak kemény ostromot kell ezért kiállnia e bűnhullámok támadása miatt."

Szűz Mária: "'Édes Gyermekem! Szeplőtelen szívem szeretete meg akarja osztani veled örömét, bánatát egyaránt. Kérlek, vállald el velem a neked kiosztott földi szerepet. Rám mindig számíthatsz! Csalhatatlan jelekkel foglak irányítani, vezetni, csak bízz Bennem!"

Szűz Mária: "A könnyek adománya, amelyet kaptál, enyhíti az én fájdalomtól könnyező szívemet. Ma sokfelé jelennek meg könnyeim. A te szemedben is, általad is e világért ontom szeretetem könnyeit. A világ összes édesanyjának szeretete sem éri el azt a fokot, ahogyan én szeretlek téged! Senki nem lehet úgy anyád, mint én."

Szűz Mária: "Én úgy vagyok anyád, ahogy Fiam mestere volt az apostolainak. Nem te választottál engem, hanem én választottalak téged! Általában a tanulók választják meg, hogy ki legyen tanítójuk, mesterük. Fiam esetében nem így volt. Ő választotta maga köré tanítványait. Általában az itteni szellemek választják ki maguknak Földre születésükre saját édesanyjukat. E téren nálad szintén rendhagyó volt az eset. Velem döntötted el, hogy milyen sorsvonalat fogsz követni, tehát Én választottalak téged. Újra mondom: BÍZZÁL BENNEM!'"

Kérdező: ÉGI ÜZENETET KAPTAM?

1. Égi üzenetet kaptam egyik álmomban, mikor nagyapám sorait olvastam?
2. Máriától kaptam üzenetet Medjugorjéban?
3. Ima alatt könnyezem. Miért?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Igen! Égi üzenetet kaptál! Valóban szent az az áldozat, amelyet felajánlhatsz Istennek. Te egyike vagy azoknak, akiknek szenvedése enyhíti a világ fájdalmát! Te egyike vagy azoknak, akik átérezve a földi élet zarándok voltát, másokban is erősíthetik a reményt, a célba jutás reményét. Te egyike vagy azoknak, akik az Én seregem angyalai közül valók. Te elsősorban azért jöttél a Földre, mert megkértelek erre. Természetesen azalatt, míg mások megszentelődnek általad, te magad is növekedsz a kegyelemben, vagyis mélyül benned a Velem való kapcsolat.

2-3. Mária élénken szemmel kíséri földi életed útját. Az Ő szeretete föl tud izzani benned, s ilyenkor éled át azt, hogy mennyire nem a Földnek, hanem az égnek gyermeke vagy. Mária általad már sokat tett azért, hogy szebb legyen a Föld, hogy elviselhetőbb legyen azoknak élete, akiket részben tudatlanságuk, részben a gonosz lélek, részben pedig saját gyengeségük irányított rossz utakra, s így került vállaikra olyan teher, mely már bensőleg kikezdte állhatatosságukat.
Az a gonosz, amelyről beszéltem, és akiről azt mondottam, hogy ha lehet, még a választottakat is megtéveszti, éppen a te odaadottságod miatt nem árthat akarata szerint. Olyan gát-szereped van, amely sok embert ment meg a bűn hullámaitól, bár a gátnak kemény ostromot kell ezért kiállnia e bűnhullámok támadása miatt.
Mária mindenkor menedéked! Most Ő szól hozzád!
'Édes Gyermekem! Szeplőtelen szívem szeretete meg akarja osztani veled örömét, bánatát egyaránt. Kérlek, vállald el velem a neked kiosztott földi szerepet. Rám mindig számíthatsz! Csalhatatlan jelekkel foglak irányítani, vezetni, csak bízz Bennem! A 3-dik pontban feltett kérdésedre is így kapsz megfelelő választ. A könnyek adománya, amelyet kaptál, enyhíti az én fájdalomtól könnyező szívemet. Ma sokfelé jelennek meg könnyeim. A te szemedben is, általad is e világért ontom szeretetem könnyeit. A világ összes édesanyjának szeretete sem éri el azt a fokot, ahogyan én szeretlek téged! Senki nem lehet úgy anyád, mint én. Én úgy vagyok anyád, ahogy Fiam mestere volt az apostolainak. Nem te választottál engem, hanem én választottalak téged! Általában a tanulók választják meg, hogy ki legyen tanítójuk, mesterük. Fiam esetében nem így volt. Ő választotta maga köré tanítványait. Általában az itteni szellemek választják ki maguknak Földre születésükre saját édesanyjukat. E téren nálad szintén rendhagyó volt az eset. Velem döntötted el, hogy milyen sorsvonalat fogsz követni, tehát Én választottalak téged.
Újra mondom: BÍZZÁL BENNEM!'
Drága Gyermekem! Szeretettel adom rád ÁLDÁSOMAT!"

Jézus - A Hang: 10/840

5. hét

(2017. 01. 30. - 02. 05.)

Témáink:

"Először is nem kaptál gúnyolódó élettársat. Az élettársakat nem szokták osztogatni. Azokat mindenki maga választja. Erre szoktátok mondani, hogy ki mit főzött, azt kell megennie. De azért nem ilyen tragikus a helyzeted. Kétségtelen, hogy a magad által választott sorsvonaladon neked kell kidolgoznod azt a benső szabadságodat, amely aztán lehetővé tudja tenni számodra, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd megtenni, éspedig benső békéd biztosítása érdekében tudd megtenni azt, amit megtenni jónak látsz. Erőkifejtés nélkül nincs előrelépés! Márpedig sem az erőkifejtésben, sem az előrelépésben nem szabad szünetet tartani. A lelki fejlődés nem ismer olyan szabadságolást, amely kikapcsolhatná az erőkifejtés"

"A Szentlélek elleni bűn nem más, mint a végső megátalkodottság. Erre nincs bocsánat sem itt a Földön, sem más dimenziókban. A Szentlélek elleni bűn tehát nem lokalizálható bizonyos cselekedetekre, mivel ez a léleknek egy olyan állapota, amelyről az illető tudja, hogy rossz, s mégsem akar szabadulni ettől az állapottól. Ebben a bűnben általában azok a hatalmasok leledzenek, akik bár tudják, hogy rossz, de mégis uralkodni akarnak másokon. Onnan tudják, hogy rossz, mert ők sem szeretnék, ha rajtuk mások uralkodnának."

"Mindenkinek magának kell felmérnie azt, hogy mire alkalmas, és mire nem. Mindenki boldog akar lenni. Ennek alapja pedig az önismeret. Ez se nem mellőzhető, sem mástól át nem vehető. Éppen ezért csak önmagát okolhatja az, aki boldogtalan! "

"Nálam magasabb szintű szellemi vezető nincs! Velem bármikor találkozhatsz! Én mindig küldök számodra olyan szellemi vezetőket, amilyenekre éppen szükséged van. E téren ne gondold magadat különbnek másoknál! Nálam nélkül semmi vagy. De Velem minden!"

"Ne arra várj, hogy majd egyszer valami nagyot kell tenned! A jelent szenteld meg! Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez, feloldásához kell a bátorság, a bölcsesség, az Isten- és az önbecsülés!"

Kérdező: NAGY FELADAT ELŐTT ÁLLOK?

1. Gúnyolódó élettársat kaptam e földi életre.
2. A Szentlélek elleni bűn kategóriájába tartozik-e bűnöm?
3. Alkalmas vagyok előadást tartani reinkarná-ciós témáról?
4. Nagyon magas szintű szellemi vezetők neveltek. Bizonyára nagy feladatra készítettek?!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Kedves Barátom! Először is nem kaptál gúnyolódó élettársat. Az élettársakat nem szokták osztogatni. Azokat mindenki maga választja. Erre szoktátok mondani, hogy ki mit főzött, azt kell megennie. De azért nem ilyen tragikus a helyzeted.
Kétségtelen, hogy a magad által választott sorsvonaladon neked kell kidolgoznod azt a benső szabadságodat, amely aztán lehetővé tudja tenni számodra, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd megtenni, éspedig benső békéd biztosítása érdekében tudd megtenni azt, amit megtenni jónak látsz. Erőkifejtés nélkül nincs előrelépés! Márpedig sem az erőkifejtésben, sem az előrelépésben nem szabad szünetet tartani. A lelki fejlődés nem ismer olyan szabadságolást, amely kikapcsolhatná az erőkifejtést.

2. A Szentlélek elleni bűn nem más, mint a végső megátalkodottság. Erre nincs bocsánat sem itt a Földön, sem más dimenziókban. A Szentlélek elleni bűn tehát nem lokalizálható bizonyos cselekedetekre, mivel ez a léleknek egy olyan állapota, amelyről az illető tudja, hogy rossz, s mégsem akar szabadulni ettől az állapottól. Ebben a bűnben általában azok a hatalmasok leledzenek, akik bár tudják, hogy rossz, de mégis uralkodni akarnak másokon. Onnan tudják, hogy rossz, mert ők sem szeretnék, ha rajtuk mások uralkodnának.

3. Mindenkinek magának kell felmérnie azt, hogy mire alkalmas, és mire nem. Mindenki boldog akar lenni. Ennek alapja pedig az önismeret. Ez se nem mellőzhető, sem mástól át nem vehető. Éppen ezért csak önmagát okolhatja az, aki boldogtalan!

4. Nálam magasabb szintű szellemi vezető nincs! Velem bármikor találkozhatsz! Én mindig küldök számodra olyan szellemi vezetőket, amilyenekre éppen szükséged van. E téren ne gondold magadat különbnek másoknál! Nálam nélkül semmi vagy. De Velem minden!
Ne arra várj, hogy majd egyszer valami nagyot kell tenned! A jelent szenteld meg! Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez, feloldásához kell a bátorság, a bölcsesség, az Isten- és az önbecsülés! Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/841

6. hét

(2017. 02. 06. - 12.)

Témáink:

"SEM ÉN, SEM AZ ÉLET NEM VETT EL TŐLED SEMMIT! Amíg ezt föl nem fogod, addig nem tudjuk megérteni egymást, illetve te nem tudsz megérteni Engem. Mert Én megértelek, de nem adok neked igazat! Megértetni Magamat csak azzal tudom, aki a fejével gondolkodik, mert az való arra, és nem érzéseivel, amelyek nem arra valók! Megismétlem: Sem Én, sem az élet nem vett el tőled semmit! Te amiatt vagy bajban, mert nem tudsz megtartani sem Engem, sem az életet! Azért nem tudsz megtartani, mert még nem adtál oda sem Nekem, sem az életnek SEMMIT!"

"Kész őrület! Te olyan valakihez akarod kötni életedet, aki szórakozni akar, és nem szeretetből áldozattá válni! Ember! Hol élsz!?! Mi lenne veled, ha ilyen életet választanál? És mi lenne leendő családoddal, ha azt hallanád feleségedtől, hogy neki elege van az egészből?"

"Drága Barátom! Mindaddig, amíg azzal hitegeted magad, hogy körülményeid megváltozása lehet alapja benső békédnek és boldogságodnak, addig nagyon ostoba vagy, amíg jó szándékú vagy. Ha aztán már jó szándékú sem leszel, akkor azt kell mondanom rád, hogy nemcsak ostoba vagy, hanem gonosz is vagy, tehát nincs közünk egymáshoz."

"Barátom! Hozzám tartozni, az nagyon komoly dolog! Az Én életem megnyerése Nekem sem ment olcsóbban, mint mulandó életem elvesztése árán. Gondolod, hogy te olcsóbban meg tudod úszni? Gondolod, hogy te okosabb, különb vagy Nálam? Gondolod, hogy majd te megmutatod Nekem, hogy nincs igazam? Gondolod, hogy te jobban tudod, mi kell a boldogsághoz, mint Én? Gondolod, hogy Én hazudtam, amikor azt mondtam, hogy Én vagyok az út, az igazság és az ÉLET!?"

"Drága Barátom! Nagyon szeretlek! Én igazán szeretlek! Azért ajándékozlak meg azzal, hogy szabadon dönthess Mellettem vagy Ellenem. Te egyáltalán nem szereted azt, akiről beszélsz! Te önmagadat szereted!!! Ha igazán szeretnéd, akkor örülnél annak, hogy az illető szabad tőled! Örülnél annak, hogy úgy dönthet, ahogy akar, és nem úgy, ahogyan te akarod, hogy döntsön. Engem is az tesz boldoggá, hogy nem uralkodok fölöttetek, hanem szabad döntéseitek határozhatják meg, hogy boldogok vagy boldogtalanok akartok-e lenni."

"Amíg valaki valamihez ragaszkodik, valamit birtokolni akar, addig rabszolgája annak. E téren pedig az ilyen rabszolga nem ember, hanem nagyon ember alatti lény!"

"Én azért jöttem közétek, hogy Isten gyermekei legyetek, és aki e lehetőséget eljátssza, az valóban ember alatti lénnyé válik. Erre mindenkinek megvan a lehetősége, és ez nem sajnos, hanem feltétele annak, hogy boldog legyen az, aki boldog akar lenni, és átkozott, kárhozott legyen az, aki átkozott, kárhozott akar lenni!"

"Szenvedésedet enyhíteni nem tudom. Csak azt tudom mondani, hogy az élet LÁTÁS kérdése. Ha majd kezded LÁTNI, hogy mennyi hálálkodnivalód van (de ez csak akkor lesz, ha lesz szemed mások nyomorára és az Én szenvedésemre), akkor kezdődhet el benned valami, ami szívedet az ÉLETHEZ kapcsolhatja. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, csak várlak szomorúan."

Kérdező: ELHAGYTAK!

Akit szeretek, elhagyott, s nélküle semmit sem ér az életem!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Kemény szavakat mondok, mert szeretlek, s nem beszélhetek mellé!
SEM ÉN, SEM AZ ÉLET NEM VETT EL TŐLED SEMMIT! Amíg ezt föl nem fogod, addig nem tudjuk megérteni egymást, illetve te nem tudsz megérteni Engem. Mert Én megértelek, de nem adok neked igazat! Megértetni Magamat csak azzal tudom, aki a fejével gondolkodik, mert az való arra, és nem érzéseivel, amelyek nem arra valók! Megismétlem: Sem Én, sem az élet nem vett el tőled semmit! Te amiatt vagy bajban, mert nem tudsz megtartani sem Engem, sem az életet! Azért nem tudsz megtartani, mert még nem adtál oda sem Nekem, sem az életnek SEMMIT!
Kész őrület! Te olyan valakihez akarod kötni életedet, aki szórakozni akar, és nem szeretetből áldozattá válni! Ember! Hol élsz!?! Mi lenne veled, ha ilyen életet választanál? És mi lenne leendő családoddal, ha azt hallanád feleségedtől, hogy neki elege van az egészből?
Drága Barátom! Mindaddig, amíg azzal hitegeted magad, hogy körülményeid megváltozása lehet alapja benső békédnek és boldogságodnak, addig nagyon ostoba vagy, amíg jó szándékú vagy. Ha aztán már jó szándékú sem leszel, akkor azt kell mondanom rád, hogy nemcsak ostoba vagy, hanem gonosz is vagy, tehát nincs közünk egymáshoz.
Barátom! Hozzám tartozni, az nagyon komoly dolog! Az Én életem megnyerése Nekem sem ment olcsóbban, mint mulandó életem elvesztése árán. Gondolod, hogy te olcsóbban meg tudod úszni? Gondolod, hogy te okosabb, különb vagy Nálam? Gondolod, hogy majd te megmutatod Nekem, hogy nincs igazam? Gondolod, hogy te jobban tudod, mi kell a boldogsághoz, mint Én? Gondolod, hogy Én hazudtam, amikor azt mondtam, hogy Én vagyok az út, az igazság és az ÉLET!?
Drága Barátom! Nagyon szeretlek! Én igazán szeretlek! Azért ajándékozlak meg azzal, hogy szabadon dönthess Mellettem vagy Ellenem. Te egyáltalán nem szereted azt, akiről beszélsz! Te önmagadat szereted!!! Ha igazán szeretnéd, akkor örülnél annak, hogy az illető szabad tőled! Örülnél annak, hogy úgy dönthet, ahogy akar, és nem úgy, ahogyan te akarod, hogy döntsön. Engem is az tesz boldoggá, hogy nem uralkodok fölöttetek, hanem szabad döntéseitek határozhatják meg, hogy boldogok vagy boldogtalanok akartok-e lenni.
Amíg valaki valamihez ragaszkodik, valamit birtokolni akar, addig rabszolgája annak. E téren pedig az ilyen rabszolga nem ember, hanem nagyon ember alatti lény!
Én azért jöttem közétek, hogy Isten gyermekei legyetek, és aki e lehetőséget eljátssza, az valóban ember alatti lénnyé válik. Erre mindenkinek megvan a lehetősége, és ez nem sajnos, hanem feltétele annak, hogy boldog legyen az, aki boldog akar lenni, és átkozott, kárhozott legyen az, aki átkozott, kárhozott akar lenni!
Szenvedésedet enyhíteni nem tudom. Csak azt tudom mondani, hogy az élet LÁTÁS kérdése. Ha majd kezded LÁTNI, hogy mennyi hálálkodnivalód van (de ez csak akkor lesz, ha lesz szemed mások nyomorára és az Én szenvedésemre), akkor kezdődhet el benned valami, ami szívedet az ÉLETHEZ kapcsolhatja. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, csak várlak szomorúan.
VÁROM A TALÁLKOZÁST VELED!"

Jézus - A Hang: 10/842

7. hét

(2017. 02. 13. - 19.)

Témáink:

"A lelki életben nincs nyaralás a Földön. A földi életnek pontosan az az értelme, hogy az Én győzelmemnek meg kell nyilvánulnia azoknak életében, akik átadták magukat Nekem. A földi élet erre való! Engem is csak egy időre hagyott el a Sátán, miután a pusztában kudarcot vallott (Lukács 4;13). Ez így van mindenkivel. De ez nem baj! Nem hagytalak árván benneteket! Lelkem benned él! Végtelenül nagyobb az, aki benned van, mint az a kísértő, aki kívüled van (1János 4;4). Bár ő belülről kísért, még sincs benned! Nem tud érdemben hatni rád, mint a szúnyogok is csak dönghetnek akörül, aki szúnyogirtóval kente be magát."

"Mivel jelen vagyok ott, ahol páran összejönnek az Én nevemben, ezért gyakorlatilag konkrét feladatot csak rajtatok keresztül adhatok nektek, s nem a HANG-médiumon keresztül. Ti is médiumaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt! Tehát ezt tudom tanácsolni: szeressétek egymást, amint Én szeretlek titeket! Arról legyetek megismerhetők, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ha ezt nagyon komolyan megélitek, akkor képesek lesztek szeretni ellenségeiteket is, ami a földi életben csúcsérték! Tehát arra törekedjetek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek benneteket!"

"Neked az a feladatod, hogy Engem, mint Utat, taníts és képviselj társaid körében. A Biblia nagyon szent könyv! De okosan csak az használja, aki az evangéliumokban megismerhető tanításomat használja zsinórmértéknek az élet számára csakúgy, mint a Biblia többi részének megértésére is."

Kérdező: MEDDIG TÁMAD A KÍSÉRTŐ?

1. Meddig képes munkálkodni a kísértő?
2. Mi az, aminek eleget kell tennünk?
3. Én hogyan tudok helyesen Érted dolgozni?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Drága Gyermekem! A lelki életben nincs nyaralás a Földön. A földi életnek pontosan az az értelme, hogy az Én győzelmemnek meg kell nyilvánulnia azoknak életében, akik átadták magukat Nekem. A földi élet erre való! Engem is csak egy időre hagyott el a Sátán, miután a pusztában kudarcot vallott (Lukács 4;13). Ez így van mindenkivel. De ez nem baj! Nem hagytalak árván benneteket! Lelkem benned él! Végtelenül nagyobb az, aki benned van, mint az a kísértő, aki kívüled van (1János 4;4). Bár ő belülről kísért, még sincs benned! Nem tud érdemben hatni rád, mint a szúnyogok is csak dönghetnek akörül, aki szúnyogirtóval kente be magát.

2. Mivel jelen vagyok ott, ahol páran összejönnek az Én nevemben, ezért gyakorlatilag konkrét feladatot csak rajtatok keresztül adhatok nektek, s nem a HANG-médiumon keresztül.
Ti is médiumaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt! Tehát ezt tudom tanácsolni: szeressétek egymást, amint Én szeretlek titeket! Arról legyetek megismerhetők, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ha ezt nagyon komolyan megélitek, akkor képesek lesztek szeretni ellenségeiteket is, ami a földi életben csúcsérték! Tehát arra törekedjetek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek benneteket!

3. Neked az a feladatod, hogy Engem, mint Utat, taníts és képviselj társaid körében. A Biblia nagyon szent könyv! De okosan csak az használja, aki az evangéliumokban megismerhető tanításomat használja zsinórmértéknek az élet számára csakúgy, mint a Biblia többi részének megértésére is.
Közlöm veled, hogy HANG-médiumomat arra kértem, hogy miután már tíz kötet megjelent, s ezek mind az Én sugalmazott gondolataimat tartalmazzák, ezért csak azoknak leveleit hozza Elém, akik már e tíz könyvet elolvasták. Illetve csak olyan kérdésekre fogok reagálni, amelyek nem találhatók meg a már megjelent kötetekben. Eddig már nyolc kötet jött ki a nyomdából, és hamarosan kijön a kilencedik is. E sorok, melyeket olvasol, már a tizedik kötet vége felé találhatók. Én azért írattam le e válaszaimat, hogy olvassátok! Közösségekben is e könyvek nagyon nagy lelki haszonnal tanulmányozhatók. Ha tanulmányozás közben olyan probléma merülne fel, melyre e könyvekben nem találtok megoldást, akkor természetesen szívesen válaszolok további kérdéseitekre.
NAGY SZERETETTEL ÁLDALAK MEG, ÉS ÁLDÁSOM BÉKÉT SUGÁRZÓ MELEGÉT KÜLDÖM MINDAZOKNAK, AKIK VELED SZELLEMI, LELKI KAPCSOLATBAN VANNAK!"

Jézus - A Hang: 10/843

9. hét

(2017. 02. 27. - 03. 05.)

Témáink:

"Ha tudnátok, hogy mennyire döntő boldogságotok szempontjából a hit!? Pedig tudhatnátok! Szinte minden alkalmat felhasználtam annak érdekében, hogy ezt tudassam veletek. És azt is, hogy ez mennyire függ tőletek is! Vagy dicsértelek, vagy szidtalak benneteket a hittel kapcsolatban, függően attól, hogy erősnek vagy gyengének ítéltem azt bennetek."

"A hit az egyik választó vonal az ember és az ember alatti lények között. Tudja ezt az ősellenség is nagyon jól! Tudja, hogy boldogságotok áll, bukik azon, hogy milyen bennetek a hit. Ezért vagy gyengíteni, vagy hiszékenységgé akarja torzítani. Sajnos, mindkettőt sikerrel végzi."

"Gyengíti azáltal, hogy körülrak benneteket más, hiendő dolgokkal, s így fölhígítja azt a hitet, amelynek csak Felém kellene irányulnia. Arra törekszik, hogy bennetek olyasmi alakuljon ki, mintha a Nekem hívés, a Bennem hívés egy lenne a sok másnak, másban hívés közül, s ezzel már közömbösítet-te is hatását. E kijelentések: "Mindegy, hogy ki miben hisz, mindegy, hogy ki, milyen felekezethez tartozik, mindegy, hogy ..." Ezek a mindegyek relativizálják a lényeget, és szinte elszívják az erőt az egyértelműség vállalásától, s az így legyengített, felhígított hit már képtelen életalakító erőt kifejteni. Magadra vonatkoztatva soha nem lehet mindegy, hogy kinek és miben hiszel!"

"A hit torzítását pedig azáltal éri el az ősellenség, hogy igyekszik dolgoknak, eseményeknek, megérzéseknek olyan erőt tulajdonítani, amilyen erőt Én azoknak nem adtam. Tehát babonás hitté torzítja a Nekem, a Bennem hívést, s így pontosan azt az eredményt éri el, mint a felhígítással. Eltereli a figyelmet az egy fontosra koncentrálásról, tehát arról, hogy Velem hogyan lehet állapotszerű kapcsolatot tartani, és olyan pótcselekvésekre állítja a váltót, amelyek sohasem juttatják végállomásra az utazót. Egyszerűen azért, mert a hiszékeny ember úgy tudja elfecsérelni idejét, hogy szinte észre sem veszi azt! Drága Gyermekem! Nem véletlenül beszéltem eddig a hitről. Kérdéseid megoldásának alapját képezi az, hogy e téren rend legyen fejedben, szívedben egyaránt"

"Az idegbetegségből a Belém vetett hit által lehet kilábalni. A szentek között nem találsz idegbetegeket. Nem, mert a szentek nem magukkal voltak elfoglalva. Nem értek rá önmagukra! Én mindennél fontosabb voltam számukra. Aki ezt az utat választja, az megszabadul minden idegbajától!"

"Kérdés az, hogy kivel járod utadat. Ha Velem járod, akkor minden út jó út számodra, és minden társaság jó társaság, mely el tud viselni Bennünket!"

"Imádkozz apukádért."

"A meditációban lényeg az, hogy az értelem vegye át az érzések irányítását, s az érzések így erősítsék a meditáció gyümölcstermését, a helyes elhatározások megvalósítására az akaratot. A helyes meditációról több helyen is olvashatsz a HANG-könyvekben."

"Meg kell tudnod válogatni, hogy milyen szellemmel akarsz kapcsolatba kerülni, mert különben nagyon pórul járhatsz. Még a legéhesebb ember sem eszik meg MINDENT!, ha nem akar magának rosszat. A szellemi, lelki táplálkozásban is válogatni kell!"

"Valóban felébresztenek éjszaka. Kérd őrangyalodat, hogy e téren legyen résen!"

"E kérdésedre nem válaszolok. Higgy abban, hogy Én ott voltam!"

Kérdező: JÓ AZ, HA KAPCSOLATOM VAN SZELLEMEKKEL?

1. Meggyógyul-e idegbeteg sógornőm?
2. Jó az út, amin járok?
3. Segít az a társaság, amelyet megneveztem?
4. Sokszor álmodom elhunyt apámmal. Jelentenek ezek valamit?
5. Meditációimban a kellemetlen érzéseimet rossz szellemek hatása okozta?
6. Hiba az, ha megpróbálok szellemi lényekkel kapcsolatba kerülni?
7. Valóban felébresztenek éjszaka, vagy csak úgy gondolom?
8. Ki volt az a kisfiú, aki éjszaka férjem szobájában volt?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Örülök, hogy hiszel Bennem! Érted örülök ennek. Ha tudnátok, hogy mennyire döntő boldogságotok szempontjából a hit!? Pedig tudhatnátok! Szinte minden alkalmat felhasználtam annak érdekében, hogy ezt tudassam veletek. És azt is, hogy ez mennyire függ tőletek is! Vagy dicsértelek, vagy szidtalak benneteket a hittel kapcsolatban, függően attól, hogy erősnek vagy gyengének ítéltem azt bennetek.
A hit az egyik választó vonal az ember és az ember alatti lények között. Tudja ezt az ősellenség is nagyon jól! Tudja, hogy boldogságotok áll, bukik azon, hogy milyen bennetek a hit. Ezért vagy gyengíteni, vagy hiszékenységgé akarja torzítani. Sajnos, mindkettőt sikerrel végzi.
Gyengíti azáltal, hogy körülrak benneteket más, hiendő dolgokkal, s így fölhígítja azt a hitet, amelynek csak Felém kellene irányulnia. Arra törekszik, hogy bennetek olyasmi alakuljon ki, mintha a Nekem hívés, a Bennem hívés egy lenne a sok másnak, másban hívés közül, s ezzel már közömbösítet-te is hatását. E kijelentések: "Mindegy, hogy ki miben hisz, mindegy, hogy ki, milyen felekezethez tartozik, mindegy, hogy ..." Ezek a mindegyek relativizálják a lényeget, és szinte elszívják az erőt az egyértelműség vállalásától, s az így legyengített, felhígított hit már képtelen életalakító erőt kifejteni. Magadra vonatkoztatva soha nem lehet mindegy, hogy kinek és miben hiszel!
A hit torzítását pedig azáltal éri el az ősellenség, hogy igyekszik dolgoknak, eseményeknek, megérzéseknek olyan erőt tulajdonítani, amilyen erőt Én azoknak nem adtam. Tehát babonás hitté torzítja a Nekem, a Bennem hívést, s így pontosan azt az eredményt éri el, mint a felhígítással. Eltereli a figyelmet az egy fontosra koncentrálásról, tehát arról, hogy Velem hogyan lehet állapotszerű kapcsolatot tartani, és olyan pótcselekvésekre állítja a váltót, amelyek sohasem juttatják végállomásra az utazót. Egyszerűen azért, mert a hiszékeny ember úgy tudja elfecsérelni idejét, hogy szinte észre sem veszi azt!
Drága Gyermekem! Nem véletlenül beszéltem eddig a hitről. Kérdéseid megoldásának alapját képezi az, hogy e téren rend legyen fejedben, szívedben egyaránt.

1. Az idegbetegségből a Belém vetett hit által lehet kilábalni. A szentek között nem találsz idegbetegeket. Nem, mert a szentek nem magukkal voltak elfoglalva. Nem értek rá önmagukra! Én mindennél fontosabb voltam számukra. Aki ezt az utat választja, az megszabadul minden idegbajától!

2. Kérdés az, hogy kivel járod utadat. Ha Velem járod, akkor minden út jó út számodra,

3. és minden társaság jó társaság, mely el tud viselni Bennünket!

4. Imádkozz apukádért.

5. A meditációban lényeg az, hogy az értelem vegye át az érzések irányítását, s az érzések így erősítsék a meditáció gyümölcstermését, a helyes elhatározások megvalósítására az akaratot. A helyes meditációról több helyen is olvashatsz a HANG-könyvekben.

6. Meg kell tudnod válogatni, hogy milyen szellemmel akarsz kapcsolatba kerülni, mert különben nagyon pórul járhatsz. Még a legéhesebb ember sem eszik meg MINDENT!, ha nem akar magának rosszat. A szellemi, lelki táplálkozásban is válogatni kell!

7. Valóban felébresztenek éjszaka. Kérd őrangyalodat, hogy e téren legyen résen!

8. E kérdésedre nem válaszolok. Higgy abban, hogy Én ott voltam!

Megáldalak, hogy tovább is egy tudjak lenni veled. Megáldalak Én, az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET!"

Jézus - A Hang: 10/844

10. hét

(2017. 03. 06. - 12.)

Témáink:

"Mindig férjed oldalára kell állnod! Soha, soha nem állhatsz gyermeked oldalára, ha jót akarsz gyermekednek és magadnak, amikor arról van szó, hogy kihez tartozol elsősorban!"

"A gyermeked választott téged. Ő tudja, miért. Te a férjedet választottad, s neked tudnod kell, hogy miért. Azért, hogy EGY legyél vele. Ezt az EGY-séget egy gyermek elárulhatja, de soha meg nem szüntetheti, míg a Földön éltek!"

"Neked tehát elsősorban nem gyermekeddel van bajod, hanem saját magaddal! Gyermekedről úgyis le kell válnod, ha akarod, ha nem. Férjedtől soha nem válhatsz le. Te legfeljebb tudomásul veheted azt, hogy ő levált rólad, de te ezt nem teheted meg anélkül, hogy ne háborogna lelkiismereted, tehát anélkül, hogy ne háborognék Én benned."

"Arra kérlek hát szeretettel, hogy férjed és gyermeked problémáját csak olyan mértékben akard megoldani, amennyiben ezt férjeddel megbeszélted. Soha és semmiképpen sem férjed ellenére!"

"Erkölcsileg nem lehet igaza gyermekednek veletek szemben, mert egyetlen erkölcsi igazság létezik: szeretni kell! Férjedet azáltal szereted, és ezt még a leglehetetlenebb helyzetben is meg kell tenned, ha mentegeted! Gyermeked akkor szereted helyesen, ha neveled. Most nevelés alatt azt értem, hogy meg kell értetni vele, hogy felelősséget kell vállalnia szavaiért, tetteiért. Te nem falazhatsz neki! Nem lehetsz bűnrészes!"

"Az Én édesanyámnak sem volt könnyű megérteni, hogy szabaddá kell válnia Tőlem olyan értelemben, hogy meg kellett tanulnia, hogy hol végződik az ő szabadságának határa, és hol kezdődik az Enyém! Azt gyermeked nem tudja magától kitalálni, hogy hol kezdődik a te szabadságodnak határa, és hol végződik az övé. Erre neked kell megtanítanod, és nem elméletileg, hanem kemény megtapasztalások útján.
Egyértelműen tudomására kell hoznod: eddig és ne tovább! Ezt másképpen sem te, sem ő megtanulni nem tudja. Ne feledd: aki rosszul szeret, az GYŰLÖL, és aki jól gyűlöl, az SZERET!"

Kérdező: EGY ÁLDATLAN ÁLLAPOT

Áldatlan az állapot a férjem és leányom között.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Mindig férjed oldalára kell állnod! Soha, soha nem állhatsz gyermeked oldalára, ha jót akarsz gyermekednek és magadnak, amikor arról van szó, hogy kihez tartozol elsősorban!
A gyermeked választott téged. Ő tudja, miért. Te a férjedet választottad, s neked tudnod kell, hogy miért. Azért, hogy EGY legyél vele. Ezt az EGY-séget egy gyermek elárulhatja, de soha meg nem szüntetheti, míg a Földön éltek!
Neked tehát elsősorban nem gyermekeddel van bajod, hanem saját magaddal! Gyermekedről úgyis le kell válnod, ha akarod, ha nem. Férjedtől soha nem válhatsz le. Te legfeljebb tudomásul veheted azt, hogy ő levált rólad, de te ezt nem teheted meg anélkül, hogy ne háborogna lelkiismereted, tehát anélkül, hogy ne háborognék Én benned.
Arra kérlek hát szeretettel, hogy férjed és gyermeked problémáját csak olyan mértékben akard megoldani, amennyiben ezt férjeddel megbeszélted. Soha és semmiképpen sem férjed ellenére!
Erkölcsileg nem lehet igaza gyermekednek veletek szemben, mert egyetlen erkölcsi igazság létezik: szeretni kell! Férjedet azáltal szereted, és ezt még a leglehetetlenebb helyzetben is meg kell tenned, ha mentegeted! Gyermeked akkor szereted helyesen, ha neveled. Most nevelés alatt azt értem, hogy meg kell értetni vele, hogy felelősséget kell vállalnia szavaiért, tetteiért. Te nem falazhatsz neki! Nem lehetsz bűnrészes!
Az Én édesanyámnak sem volt könnyű megérteni, hogy szabaddá kell válnia Tőlem olyan értelemben, hogy meg kellett tanulnia, hogy hol végződik az ő szabadságának határa, és hol kezdődik az Enyém! Azt gyermeked nem tudja magától kitalálni, hogy hol kezdődik a te szabadságodnak határa, és hol végződik az övé. Erre neked kell megtanítanod, és nem elméletileg, hanem kemény megtapasztalások útján.
Egyértelműen tudomására kell hoznod: eddig és ne tovább! Ezt másképpen sem te, sem ő megtanulni nem tudja. Ne feledd: aki rosszul szeret, az GYŰLÖL, és aki jól gyűlöl, az SZERET!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/845

11. hét

(2017. 03. 13. - 19.)

Témáink:

"Bizalmadat kellene erősítened Irántam. El kellene olvasnod a HANG-könyveket. Azért írattam azokat, hogy megismerjétek azokat az erőforrásokat, és azok használatát, amelyek óriási segítséget adnak arra, hogy átvegyétek Tőlem szívem szándékát és Lelkem erejét"

"Mindenkinek van oka bűnbánatot érezni, de csak addig, amíg Elém nem hozta lelkének sebeit. Az Én gyógyító erőm nem csökkent az évszázadok folyamán. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! Jöjjetek hát Hozzám, ha elfáradtatok, és az élet terhét nehéznek érzitek. Én ma is meg akarlak enyhíteni benneteket (Máté 11;28). Én mindig kész vagyok a kapcsolatteremtésre. Erre várok! Nélkületek nem tudom megtenni!"

"Ne mondd, hogy nem tudsz imádkozni! Lelkedet, szellemedet bármikor Hozzám tudod emelni, és ez az imádság! Ha akarod, mindig láthatsz valami jót életedben, s ilyenkor mondhatsz pár hálatelt szót Felém. Mérd magadat a nálad mérhetetlenül nagyobb nyomorban élőkhöz! Ilyeneket gyakran láthatsz a tévében, hallhatsz a rádióban, és olvashatsz az újságokban. Ez inkább hálára fog serkenteni, mert a magad baja eltörpül ezek mellett. Ha pedig ilyenkor is túl nehéznek érzed életed terheit, akkor pár szóval könyöröghetsz erőért, enyhülésért. Ezt a világon mindenki képes megtenni, ha hiszi, hogy Én ott vagyok, ahol Hozzám szólnak. Ne mondd hát, hogy nem tudsz imádkozni!"

"A hamvasztás vagy nem hamvasztás, egyáltalán nem tartozik a lényeghez! A holttestnek teljesen mindegy! Ez teljesen mindegy annak is, aki a holttestet valamikor éltette. Amennyiben azoknak nem mindegy, akik a temetést rendezik, döntsenek belátásuk szerint."

"Anyád várja, hogy segíts rajta. Ezt részben azáltal tudod megtenni, hogy mentegeted hibáit magad előtt. Ez szintén nem nehéz, csak arra kell gondolnod, hogy nem tudod, mit örökölt ő a Földre jöttekor, életében milyen hatásoknak volt kitéve, és azt sem, hogy hogyan működött lelke mélyén együtt a kapott kegyelmekkel. Részben fohászokat vár tőled érte az ég. Pl. ilyeneket: Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!"

Kérdező: BŰNTUDATOM VAN

1. Bűntudatot érzek, nem tudok imádkozni, nyugtalanítanak álmaim.
2. A hamvasztásról mi a véleményed?
3. Anyám szenved, és várja, hogy segítsek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Bizalmadat kellene erősítened Irántam. El kellene olvasnod a HANG-könyveket. Azért írattam azokat, hogy megismerjétek azokat az erőforrásokat, és azok használatát, amelyek óriási segítséget adnak arra, hogy átvegyétek Tőlem szívem szándékát és Lelkem erejét.
Mindenkinek van oka bűnbánatot érezni, de csak addig, amíg Elém nem hozta lelkének sebeit. Az Én gyógyító erőm nem csökkent az évszázadok folyamán. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! Jöjjetek hát Hozzám, ha elfáradtatok, és az élet terhét nehéznek érzitek. Én ma is meg akarlak enyhíteni benneteket (Máté 11;28). Én mindig kész vagyok a kapcsolatteremtésre. Erre várok! Nélkületek nem tudom megtenni!
Ne mondd, hogy nem tudsz imádkozni! Lelkedet, szellemedet bármikor Hozzám tudod emelni, és ez az imádság! Ha akarod, mindig láthatsz va-lami jót életedben, s ilyenkor mondhatsz pár hálatelt szót Felém. Mérd magadat a nálad mérhetetlenül nagyobb nyomorban élőkhöz! Ilyeneket gyakran láthatsz a tévében, hallhatsz a rádióban, és olvashatsz az újságokban. Ez inkább hálára fog serkenteni, mert a magad baja eltörpül ezek mellett. Ha pedig ilyenkor is túl nehéznek érzed életed terheit, akkor pár szóval könyöröghetsz erőért, enyhülésért. Ezt a világon mindenki képes megtenni, ha hiszi, hogy Én ott vagyok, ahol Hozzám szólnak. Ne mondd hát, hogy nem tudsz imádkozni!
2. A hamvasztás vagy nem hamvasztás, egyáltalán nem tartozik a lényeghez! A holttestnek teljesen mindegy! Ez teljesen mindegy annak is, aki a holttestet valamikor éltette. Amennyiben azoknak nem mindegy, akik a temetést rendezik, döntsenek belátásuk szerint.
3. Anyád várja, hogy segíts rajta. Ezt részben azáltal tudod megtenni, hogy mentegeted hibáit magad előtt. Ez szintén nem nehéz, csak arra kell gondolnod, hogy nem tudod, mit örökölt ő a Földre jöttekor, életében milyen hatásoknak volt kitéve, és azt sem, hogy hogyan működött lelke mélyén együtt a kapott kegyelmekkel. Részben fohászokat vár tőled érte az ég. Pl. ilyeneket: Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/846

12. hét

(2017. 03. 20. - 26.)

Témáink:

A levélre itt Feri bácsi válaszol. A kérdezőnek megérveli, hogy kötött imák helyett miért a saját szavaival imádkozzon.

Feri bácsi felhívja arra a figyelmet, hogy Jézus az emberi szív szeretetét szeretné olyan áldozatos tettekben megnyilatkozva látni, amelyekben az emberek nem arról tesznek tanúságot, hogy Istent szeretnék jobb belátásra bírni különböző szövegvariánsokkal, hanem arról, hogy valóban a szeretet irányítja életüket.

Elhangzik a válaszban, hogy az ima nagyon fontos, de csak addig jó, amíg a valódi szeretetet növeli. Különben pótcselekvés, önbecsapás, tévedés.

Szó van még arról, hogy Isten a magyar népet nem szereti jobban, mint más országok népeit.

Kérdező: EGY IMA TERJESZTÉSÉRŐL

Egy ima terjesztését kérem!

A médium válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "KEDVES TESTVÉREM!

Köszönöm kedves levelét. Örülök, hogy Loyolai szent Ignác 'Krisztus lelke...' imáját több helyen is szeretik és imádkozzák. Egészen biztos, hogy azok, akik még nem szoktak saját szavaikkal, s így saját szívükkel Jézushoz fordulni, legalább kis ízelítőt kapnak abból, hogy hogyan is kell imádkozni. Bár meggyőződésem, hogy ha valaki szívből kimondja: 'Jézusom szeretlek', és e szavak valóban az ő szívéből jövő szavak, ezek jobban tetszenek Isten-nek, mint hetvenhét 'Krisztus lelke...' ima, amit nem az, aki mondja, hanem valaki más imádkozott valamikor, mint saját imáját.
Kedves Testvérem! Bennem Jézus hangja sohasem köti szövegekhez Isten irántunk való szeretetét, és sohasem szólít fel senkit mások által megfogalmazott imaszövegek mondására. Ha megnézi a Bibliában, még a Miatyánkra sem mondja, hogy ezt imádkozzuk, hanem azt, hogy ÍGY imádkozzunk. Vagyis a benne foglalt hét kérés szerint. A Rózsafüzérben is nem az Üdvözlégy szavain, hanem a benne foglalt hittitkokról való elmélkedésen van a hangsúly.
Az én Jézusom az emberi szív szeretetét szeretné olyan áldozatos tettekben megnyilatkozva látni, amelyekben az emberek nem arról tesznek tanúságot, hogy Istent szeretnék jobb belátásra bírni különböző szövegvariánsokkal, hanem arról, hogy valóban szeretet irányítja életüket. Főleg az a szeretet, amely az ellenséget inkább akarja szeretetével kitüntetni, mint szeretteit, a szolgálatot nagyobbra értékeli, mint a dirigálást.
Azt pedig soha ne higgye el se Natália nővérnek, se másnak, hogy Isten ezt a káromkodós népet jobban szereti, mint más országok népeit. Isten nem országokban, hanem Jézusban gondolkodik, tehát saját Fiában. Ebből logikusan következik, hogy mindazokban, akik elfogadják Fiát Uruknak, Megszabadítójuknak. Magyarok istene nem létezik! Csak egy Isten, aki számára Magyarország sem létezik, csak mennyek országa, és olyan emberek, akik bármely, maguk által csinált országban is élnek, életüket a mennyek országa felé irányítják. De nem imákkal! Nem az, aki mondja Neki: Uram! Uram!, hanem az, aki SZERET!!! Az ima nagyon fontos, de csak addig jó, amíg a valódi szeretetet növeli. Különben pótcselekvés, önbecsapás, tévedés.
Drága Testvérem! Szeretettel kérem, ha nem akarja nagy csalódásoknak kitenni magát, akkor alakítsa át gondolkodását az általam felismert Jézus szerint, mert ez a Jézus tökéletesen megegyezik az evangéliumok Jézusával.
Ennek a Jézusnak áldását kérem további életére!"

Jézus - A Hang: 10/847

13. hét

(2017. 03. 27. - 04. 02.)

Témáink:

A médium kérdez, aki a tizedik HANG-kötet utolsó lapjaihoz ért. Közel ezer hálálkodó levél fekszik íróasztalala fiókjaiban, ezek közül tesz egyet közzé.

Kérdező: A MÉDIUM KÉRDEZ

Kérdező: maga a médium.

Uram! Te látod szívemet, s tudod, hogy csak azt írom le, amit igaznak élek meg belülről. E tizedik kötet utolsó lapjaihoz értem. Közel ezer hálálkodó levél fekszik íróasztalalom fiókjaiban. Ezek között vannak csodálatosnál csodálatosabbak. Ezek egy pillanatig sem hagyták lankadni figyelmemet Irántad, irántuk. Most lelkem mélyén azt érzem, kedves Előtted, ha egy most érkezett levelet közzé teszek. Gondolom ezt azért is így érzem lelkemben, mert ez egy egyszerű, sallangmentes levél, nem problémáira várja válaszodat, hanem egy hálás és bizakodó szív dobbanása Feléd.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Megáldom a sorok íróját, és olvasóit egyaránt!"

"Drága Atyám! A levelet megkaptam, melyet tiszta szívből köszönök. Könnyek között olvastam el, és olyan boldognak érzem magam, mint még soha! Úgy érzem, én vagyok a világ legboldogabbja!
Nagyon szeretném ezt az örömöt és boldogságot megosztani Önnel és gyermekeimmel, meg akik hisznek és bíznak a jó Istenben.
Nagyon kérem a jó Istent, hogy mindkét fiam boldog és egészséges legyen. Mindkettő az IGAZ ÚTON haladjon a boldogság felé.
Nagyon nagy szeretettel és tiszta szívből köszönök mindent, amit értem és gyermekeimért tett! Még több hálaadó imát fogok elmondani gyermeke-immel együtt. Maradok nagy, nagy szeretettel és tisztelettel"
aláírás

Jézus - A Hang: 10/848

14. hét - 1. levél

(2017. 03. 27. - 04. 02.)

Témáink:

Jézus megindokolva elmondja, hogy a jövőben szeretné, ha csak olyan levelekre kellene válaszolnia, melyeknek kérdezői a már addig megjelent köteteket elolvasták.

Kérdező: A MÉDIUM VÁLASZOL

Egy későn kérdezőnek a médium válasza.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben KEDVES URAM!
Levele május 18-án érkezett, tehát azon a napon, amelyre Ön a választ szerette volna megkapni a HANG-tól levelére. Ezért, mivel már úgyis megvalósíthatatlan lett az időpont tartása, nem kérdezhettem meg a HANG-ot.
A kért könyveket elküldtem. Mivel most már a tizedik könyv végén járok, és nyolc már kijött a nyomdából, tehát az olvasók rendelkezésére áll, a HANG arra kért, tudassam azokkal, akik leveleikkel fölkeresik a HANG-ot, hogy a jövőben szeretné, ha csak olyan levelekre kellene válaszolnia, melyeknek kérdezői az eddig megjelent köteteket már elolvasták, mivel részben nem akar ismétlésekbe bocsátkozni, részben pedig az eddig megjelent kötetek nagyon alkalmasak arra, hogy az olvasót már előre felkészítsék a jövőben felme-rülő erkölcsi problémák kezelésére, feloldására.
Ezért is örülök, hogy kérte a HANG (1-től 4-ig) példányait, sőt, nem-csak egyet-egyet kért, ami arról tanúskodik, hogy nemcsak olvasója, de apos-tola is a HANG által megszólaló Mesterünknek.
Testvéri szeretettel

Jézus - A Hang: 10/849

14. hét - 2. levél

(2017. 03. 27. - 04. 02.)

Témáink:

"EGY A SZÜKSÉGES! De az egy szükséges megvalósításához sok nem szükségest is használni kell!"

"Az iskolába járás, a tanulás komoly önfegyelmet, összeszedettséget kíván. Fejleszti az értelem kritikai érzékét, megtanít olyan látásra, amely már sok embert segített közelebb Hozzám."

"A jelenlegi kultúrkörötökben szellemi emberré nem válhattok tanulás nélkül. Tanulni persze iskolába járás nélkül is lehet. De ami a növénynek az asszimilálás, ami az állatnak a vadászás, az embernek az a megélhetéséhez szükséges MUNKA! Ez pedig sokkal problematikusabb iskolai végzettség nélkül, mint iskolai végzettséggel"

"... túl nagy hangsúlyt tettetek az iskolai végzettségre. Mindkét véglettől tartózkodnod kell! Nem szabad, hogy minden idődet megegye az iskola. És nem szabad, hogy ne legyen időd az iskolára."

"Minden ember azért jött a Földre, hogy Isten megismerje, szeresse, Őt szolgálja. E cél érdekében kell megfelelő eszközként felfogni az iskolába járást."

Kérdező: ÉRDEMES ISKOLÁBA JÁRNI?

Szüksége van az embereknek arra az ismeretanyagra, amelyet az iskolában szereznek meg?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Kedves Barátom! EGY A SZÜKSÉGES! De az egy szükséges megvalósításához sok nem szükségest is használni kell!
Az iskolába járás, a tanulás komoly önfegyelmet, összeszedettséget kíván. Fejleszti az értelem kritikai érzékét, megtanít olyan látásra, amely már sok embert segített közelebb Hozzám.
A jelenlegi kultúrkörötökben szellemi emberré nem válhattok tanulás nélkül. Tanulni persze iskolába járás nélkül is lehet. De ami a növénynek az asszimilálás, ami az állatnak a vadászás, az embernek az a megélhetéséhez szükséges MUNKA! Ez pedig sokkal problematikusabb iskolai végzettség nélkül, mint iskolai végzettséggel.
Teljesen igazad van, hogy túl nagy hangsúlyt tettetek az iskolai végzettségre. Mindkét véglettől tartózkodnod kell! Nem szabad, hogy minden idődet megegye az iskola. És nem szabad, hogy ne legyen időd az iskolára.
Minden ember azért jött a Földre, hogy Isten megismerje, szeresse, Őt szolgálja. E cél érdekében kell megfelelő eszközként felfogni az iskolába járást.
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/850

15. hét

(2017. 04. 10. - 16.)

Témáink:

"Mint tudod, betegséged pszichikai eredetű. Tehát megszüntetése is csak azáltal történhet, hogy félelmedet engeded kigyomlálni magadból. Most ezt szeretném tenni! Csak tömör mondatokkal mutatok rá a megoldásra. Azért teszem ezt így, mert már ebben a tizedik kötetben több kérdezőnek elmondtam, s most neked is elmondom, hogy olvasd el az eddig megjelent köteteket. A 9-dik is pár hét múlva már kijön a nyomdából. Azért kérlek erre, mert az általad fölvetett kérdések tartalmára e kötetekben többször is válaszoltam már, s tudom, hogy nem elég csupán a betegség gyökerére rámutatnom. Sok szerteágazó probléma felvetése, azok megoldása mind-mind fontosak, hogy valaki szellemileg, lelkileg megfelelő tartalommal nézzen szembe az életben felmerült nehézségekkel. Csak így viheti sikerre azt a vágyát, amelyet úgy hívtok, hogy boldogság. E könyveket médiumomnál pontosan annyiért kaphatod meg, amennyit az üzletekben kérnek érte. Tehát nem te fizeted a postaköltséget. "

" Nagyon mélyen lecövekelt igazsággá kell válnia benned annak, hogy mások általad semmit sem nyerhetnek és semmit sem veszíthetnek. Ennek alapja az, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden kárukra szolgál. A másik megfogalmazása ennek az, hogy mindenki csak önmagáért felel. Ha pedig valaki valamit elrontott, és Hozzám fordul, Én vállalom az ő tette következményeit, s ha kell, csodát is teszek azért, hogy ő ezt megtapasztalja. De csak ha Hozzám fordul! Aki fél, az valójában nem hisz Bennem, s így nem is szerethet helyesen sem Engem, sem embertársát, sem önmagát! "

"Én soha senkit nem büntetek. Isten nem büntet! Isten szeret! Neki is fáj, ha valaki bünteti önmagát, mint az anyának fáj, ha látja, hogy gyermeke egy kalapáccsal ráüt saját kezére. Amit ti büntetésnek neveztek, az nem más, mint olyan természetellenes cselekedet részetekről, melynek fájdalom a következménye. Azt nem tudom megtenni, hogyha valaki ártani akar önmagá-nak, az ne ártson. Ez ellenkezne szabadságotokat tisztelő szeretetemmel. Várom, hogy kigyógyulj félelmedből."

Kérdező: AGGÓDOM MÁSOKÉRT!

1. Betegségem lelki eredetű?
2. Félelem van bennem. Aggódom mások életéért.
3. Büntetésként kell ezeket megélnem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Leányom!

1. Mint tudod, betegséged pszichikai eredetű. Tehát megszüntetése is csak azáltal történhet, hogy félelmedet engeded kigyomlálni magadból. Most ezt szeretném tenni!
Csak tömör mondatokkal mutatok rá a megoldásra. Azért teszem ezt így, mert már ebben a tizedik kötetben több kérdezőnek elmondtam, s most neked is elmondom, hogy olvasd el az eddig megjelent köteteket. A 9-dik is pár hét múlva már kijön a nyomdából. Azért kérlek erre, mert az általad fölvetett kérdések tartalmára e kötetekben többször is válaszoltam már, s tudom, hogy nem elég csupán a betegség gyökerére rámutatnom. Sok szerteágazó probléma felvetése, azok megoldása mind-mind fontosak, hogy valaki szellemileg, lelkileg megfelelő tartalommal nézzen szembe az életben felmerült nehézségekkel. Csak így viheti sikerre azt a vágyát, amelyet úgy hívtok, hogy boldogság. E könyveket médiumomnál pontosan annyiért kaphatod meg, amennyit az üzletekben kérnek érte. Tehát nem te fizeted a postaköltséget.

2. Nagyon mélyen lecövekelt igazsággá kell válnia benned annak, hogy mások általad semmit sem nyerhetnek és semmit sem veszíthetnek. Ennek alapja az, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden kárukra szolgál.
A másik megfogalmazása ennek az, hogy mindenki csak önmagáért felel. Ha pedig valaki valamit elrontott, és Hozzám fordul, Én vállalom az ő tette következményeit, s ha kell, csodát is teszek azért, hogy ő ezt megtapasztalja. De csak ha Hozzám fordul! Aki fél, az valójában nem hisz Bennem, s így nem is szerethet helyesen sem Engem, sem embertársát, sem önmagát!

3. Én soha senkit nem büntetek. Isten nem büntet! Isten szeret! Neki is fáj, ha valaki bünteti önmagát, mint az anyának fáj, ha látja, hogy gyermeke egy kalapáccsal ráüt saját kezére. Amit ti büntetésnek neveztek, az nem más, mint olyan természetellenes cselekedet részetekről, melynek fájdalom a következménye. Azt nem tudom megtenni, hogyha valaki ártani akar önmagá-nak, az ne ártson. Ez ellenkezne szabadságotokat tisztelő szeretetemmel.
Várom, hogy kigyógyulj félelmedből.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/851

16. hét

(2017. 04. 17. - 23.)

Témáink:

Jézus arra kéri olvasóit, hogy olvassák a Hang-köteteket, azért iratta le azokat. Jelzi, hogy a tizedik kötet végétől már csak tömören válaszol olyan kérdésekre, amelyekre a válaszokat megtaláljátok az előző kötetekben.

"Amit a tenyérjóslás kapcsán mondtak neked, az persze hogy igaz! Nincs ember a világon, akit valamilyen baleset ne érne!"

"Beszélj gyakran őrangyaloddal! Ő azért vállalta melletted a kísérő szerepet, hogy segítsen!"

"Az angyalok, szellemtestvéreid, nagyon szeretnek téged, de éppen, mert fejlődésed érdekében szabadságodnak nagy tisztelői, érdemben csak akkor segíthetnek neked, ha erre felkéred őket. Azért mondtam ezt többes számban, mert nem-csak egy angyal vigyázza életedet. De EGY különösen!"

Kérdező: MI A FELADATOM?

1. Mi céllal születtem?
2. Mi a feladatom?
3. Igaz, hogy baleset fog érni? (Ezt jósolták a tenyeremből) Kikerülhető ez?
4. Hogyan szerezhetem vissza testem, lelkem egészségét?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Arra kérlek, olvasd el a HANG-könyveket! E tizedik kötet végén már csak tömören válaszolok közvetlenül olyan kérdésekre, amelyekre a válaszokat meg tudjátok találni az eddigi kötetekben. Azért írattam le azokat, hogy elolvassátok! Mindannyitoknak többre van szükségetek, mint egy-egy kérdés kitisztázása. Ezért fontos e könyveket mind elolvasni.
Amit a tenyérjóslás kapcsán mondtak neked, az persze hogy igaz! Nincs ember a világon, akit valamilyen baleset ne érne! Beszélj gyakran őrangyaloddal! Ő azért vállalta melletted a kísérő szerepet, hogy segítsen! Az angyalok, szellemtestvéreid, nagyon szeretnek téged, de éppen, mert fejlődésed érdekében szabadságodnak nagy tisztelői, érdemben csak akkor segíthetnek neked, ha erre felkéred őket. Azért mondtam ezt többes számban, mert nem-csak egy angyal vigyázza életedet. De EGY különösen!
Megáldalak a BÉKESSÉG és a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/852


17. hét

(2017. 04. 24. - 30.)

Témáink:

"Drága Gyermekem! Te bátorítást kérsz. Úgy gondolod, hogy bátorság kell ahhoz, amire felkértelek? Hát van ebben valami! Kell bátorság ahhoz, hogy tanúságot tegyen valaki arról, ami érzése szerint meghaladja az erejét. Ez igaz."

"Ti azt szoktátok mondani, hogy gyáva népnek nincs hazája. Ezt aláhúzottan megtoldhatom azzal, hogy gyáva embernek nincs hazája Nálam! De a két bátorság között, az evilági ország és az Isten országa által megkívánt bátorság között az az óriási különbség, hogy míg evilági országban egyes kivételes esetek követelik szívetek bátorságát, addig az Isten országa ÁLLAPOTSZERŰ bátorságot kíván. Igen, mert az Isten országának vállalásához nem egyes esetekben és egyes nagy tettekkel kell tanúságot tenni, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviselését kell bátor szívvel vállalni. Ez valóban bátorságot, Általam megerősített bátorságot kíván."

"Ennek a bátorságnak részetekről a ti hitetek a forrása. A hit, mint minden erény, gyakorlás által növelhető. Lelkem mindig rendelkezésetekre áll. Bár be lenne mindig kapcsolva szívetek adó-vevő készüléke is (e bekapcsolt állapot a hitből élés)! De nemcsak a napi gondok kívánnak bátor helytállást. Bátorság kell annak a szerepnek a vállalásához is, amely egy Általam ajándékozott karizma gyakorlásához kell. De ebben az esetben nálad még nagyobb hangsúlyt tennék a szelídségre."

"A hangerő nem erő! Nem erő akkor sem, ha leírt fölkiáltó jelek formájában akarnak hatni. Az Én erőmet, Lelkem erejét, Isten országának erejét egyedül a JÓ AKARATÚ SZERETET hordozza! Amíg ezt ápolod magadban, addig ne félj! Én veled vagyok, és senki nem árthat neked! A jó akarat jelenléte olyan önfegyelmet kíván, amely képes megteremteni lelkedben azt a csendet, amely rezonáló doboza HANG-omnak benned."

"A szelídség és az önfegyelem által biztosított benső csend az a két szárny, amelyek által Lelkem galambja nemcsak szíved ablakára repül, hanem postagalambként száll tőled az Én üzenetemmel azok szívére, akiknek üzenetemet megcímeztem."

"Te pontosan azért lehetsz nagyon nyugodt, mert nem neked kell egyedül vállalnod a prófétai szerep betöltését, hanem KETTEN közösen tesszük ezt. Tehát nem rajtad, hanem rajtam van a nagyobb teher e téren, és természetesen a nagyobb felelősség is. Ne félj hát! Legyőzhetetlenek vagyunk KETTEN!"

"Egy tartalmilag bármilyen tanítással kapcsolatban törekedned kell arra, hogy ne az érzéseid, hanem az értelmed legyen az irányító. Szinte minden kudarcba fulladt szerelemnek legfőbb oka az szokott leni, hogy az érzéseket, amelyek lehettek kezdetben nagyon szépek és nemesek, elébe helyezték a józanságnak."

"Ne tedd a hangsúlyt a zenekarra! Te hangszer vagy!"

" A szellemi lények anyagba ágyazottan tudattalanul is élvezik uralmukat az anyag fölött. Ez a gyökere az állatok iránti szeretetnek. Bármilyen kisebbségi érzéssel él egy ember, az állatok társaságában meg tudja élni, hogy ő is valaki! Az egyik állattal kapcsolatban ezt úgy éli meg, pl. a lónál, hogy azt szereti, a másiknál, pl. a szúnyognál úgy, hogy agyonüti."

"Minden félelem gyökere a halálfélelem. Ahogy kibékül valaki e gondolattal, úgy szűnnek meg szorongásai."

Kérdező: BÁTORÍTÁST KÉREK!

Bátorítást szeretnék kapni! És négy kérdésre választ.
1. Egy tanításról szeretnék véleményt kapni, mely rossz érzéseket keltett bennem.
2. Törvényszerű, vagy csak lehetősége van meg annak, hogy az ember élete folyamán megtalálja saját zenekarát?
3. Állatok és emberek kapcso-latáról szeretnék véleményt hallani.
4. Félelmemnek mi az oka?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Te bátorítást kérsz. Úgy gondolod, hogy bátorság kell ahhoz, amire felkértelek? Hát van ebben valami! Kell bátorság ahhoz, hogy tanúságot tegyen valaki arról, ami érzése szerint meghaladja az erejét. Ez igaz.
Ti azt szoktátok mondani, hogy gyáva népnek nincs hazája. Ezt aláhúzottan megtoldhatom azzal, hogy gyáva embernek nincs hazája Nálam! De a két bátorság között, az evilági ország és az Isten országa által megkívánt bátorság között az az óriási különbség, hogy míg evilági országban egyes kivételes esetek követelik szívetek bátorságát, addig az Isten országa ÁLLAPOTSZERŰ bátorságot kíván. Igen, mert az Isten országának vállalásához nem egyes esetekben és egyes nagy tettekkel kell tanúságot tenni, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviselését kell bátor szívvel vállalni. Ez valóban bátorságot, Általam megerősített bátorságot kíván.
Ennek a bátorságnak részetekről a ti hitetek a forrása. A hit, mint minden erény, gyakorlás által növelhető. Lelkem mindig rendelkezésetekre áll. Bár be lenne mindig kapcsolva szívetek adó-vevő készüléke is (e bekapcsolt állapot a hitből élés)!
De nemcsak a napi gondok kívánnak bátor helytállást. Bátorság kell annak a szerepnek a vállalásához is, amely egy Általam ajándékozott karizma gyakorlásához kell. De ebben az esetben nálad még nagyobb hangsúlyt tennék a szelídségre.
A hangerő nem erő! Nem erő akkor sem, ha leírt fölkiáltó jelek formájában akarnak hatni. Az Én erőmet, Lelkem erejét, Isten országának erejét egyedül a JÓ AKARATÚ SZERETET hordozza! Amíg ezt ápolod magadban, addig ne félj! Én veled vagyok, és senki nem árthat neked! A jó akarat jelenléte olyan önfegyelmet kíván, amely képes megteremteni lelkedben azt a csendet, amely rezonáló doboza HANG-omnak benned.
A szelídség és az önfegyelem által biztosított benső csend az a két szárny, amelyek által Lelkem galambja nemcsak szíved ablakára repül, hanem postagalambként száll tőled az Én üzenetemmel azok szívére, akiknek üzenetemet megcímeztem.
Te pontosan azért lehetsz nagyon nyugodt, mert nem neked kell egyedül vállalnod a prófétai szerep betöltését, hanem KETTEN közösen tesszük ezt. Tehát nem rajtad, hanem rajtam van a nagyobb teher e téren, és természetesen a nagyobb felelősség is. Ne félj hát! Legyőzhetetlenek vagyunk KETTEN!
E bevezetés után, most tömören válaszolok kérdéseidre is.

1. Egy tartalmilag bármilyen tanítással kapcsolatban törekedned kell arra, hogy ne az érzéseid, hanem az értelmed legyen az irányító. Szinte minden kudarcba fulladt szerelemnek legfőbb oka az szokott leni, hogy az érzéseket, amelyek lehettek kezdetben nagyon szépek és nemesek, elébe helyezték a józanságnak.

2. Ne tedd a hangsúlyt a zenekarra! Te hangszer vagy!

3. A szellemi lények anyagba ágyazottan tudattalanul is élvezik uralmukat az anyag fölött. Ez a gyökere az állatok iránti szeretetnek. Bármilyen kisebbségi érzéssel él egy ember, az állatok társaságában meg tudja élni, hogy ő is valaki! Az egyik állattal kapcsolatban ezt úgy éli meg, pl. a lónál, hogy azt szereti, a másiknál, pl. a szúnyognál úgy, hogy agyonüti.

4. Minden félelem gyökere a halálfélelem. Ahogy kibékül valaki e gondolattal, úgy szűnnek meg szorongásai.
Megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/853


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)