Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2019

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1. hét

(2018. 12. 31. - 2019- 01. 06.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERZETESI HIAVATÁSRÓL

1. Szerzetesi hivatásról
2. Néha elegem van magamból és az emberekből.

A HANG válasza:

Drága Gyermekem!

1. Nekem nincs NEGATÍV véleményem a szerzetesi állapotról! POZITÍV sincs! Egyszerűen kijelentem, hogy nem azonos az Engem követéssel. Ez józan ésszel nagyon könnyen belátható! Aki nem Engem akar követni, hanem valamilyen benső indításra olyan utat választ, amely szívét megnyugtatja, azt Én nem helytelenítem. Csak azt helytelenítem, ha valaki az Engem követésnek mond olyan utat, amilyen utat Én soha nem azonosítot-tam Önmagammal. Az Én utam: senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, és a segítés, a másért élés útja. Ez és semmi más. Az Én utam nem ismer olyan fogadalmakat, amilyen fogadalmakkal a szerzetesek kötik magukat döntéseikhez.
A szegénységnél ugyan nincs jobb, de a szegénység meghatározásával sokszor nem értek egyet. Nem ismerem el szegénységnek azt, amikor a személynek még annyi vagyona sincs, hogy abból bárkinek adni tudna, de a RENDNEK, amelynek tagja, mindene megvan. Egyenesen helytelenítem a tisztasági fogadalomnak azt az értelmezését, amely általános. Legtöbb esetben a házasélet kedvesebb számomra, mint a szüzesség! Tehát nagyon helytelenítem, amikor valaki olyan jóra tesz fogadalmat, aminél az ő életében is lehet még jobb! Az pedig kifejezetten Ellenemre van, amikor valaki engedelmességet fogad! Igen, mert az ilyen fogadalom egyszerűen lehetetlenné teszi Számomra, hogy közvetlenül szólhassak hozzá. Ezt csak ELÖLJÁRÓJA által tehetem. Ennek pedig szükségszerű következménye a lélektani törvények alapján, hogy a fogadalmat tevő - ha némi lelki egészség van az illetőben - stréberré váljék, vagyis törekedjék arra, hogy elöljáró legyen, tehát, hogy közvetlenül szólhassak hozzá!
Szó sincs tehát negatív hozzáállásról! Csupán arról van szó, hogy nevén nevezzük a dolgokat!

2. Ami pedig félelmedet illeti az emberekkel kapcsolatban, hát e téren bizony nem állsz egyedül. Alkatilag nem arra vagy rendelve, hogy látványos közszerepléseket vállalj. Ezek soha nem lesznek kedvedre valók. De éppen, mert nem kedvedre valók, felhasználhatlak ilyenre, mivel kevés az esélye annak, hogy az esetleges sikereket önmagadnak tulajdonítsd.
Nagyon szeretlek! Tégy úgy, ahogy a szíved diktálja! Én mindig veled leszek! Sokkal jobban szeretjük egymást, semmint döntéseiddel Ellenem akarnál fordulni! Nagyon ismerlek, nagyon szeretlek! Törekedj te is arra, hogy Engem egyre jobban megismerj! Tanulj és imádkozz! Egyiket se engedd a másik rovására érvényesülni életedben!

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/942

Jézus - Hang

2. hét

(2019. 01. 07. - 13.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL

Egy kapcsolatról szeretném a HANG véleményét hallani!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Én csak egy kapcsolatra tudom áldásomat adni! Kettőre nem! Azoknak, akik házasságban élnek, csak azt tudom tanácsolni, hogy Velem akarjanak egyre szorosabb kapcsolatba kerülni. Ha aztán a jelenlegi házassági kapcsolat valamelyik hibájából felbomlott, akkor a vétlen félnek tudok segíteni. De azt nem tehetem, hogy hazudjak neked. Te sem és más sem tud még a legtökéletesebb ember által sem boldog lenni. Az, amit te most boldogságnak színezel ki a fantáziádban, semmi más, mint a narkotikumnak egyik formája. Nem boldogság, hanem bódultság.
Nagyon szeretnék segíteni neked, de Én csak annak tudok segíteni, aki valóban Tőlem várja ezt a segítséget, és nem egy másik emberi kapcsolattól.
Hidd el, nincs boldogító emberi kapcsolat! Életetek egyik legnagyobb tévedése az, hogy magatokon kívülről várjátok életetek megoldását. Eddig még senkinek sem sikerült ez. Nem, mert önmaga elől és Előlem is menekül az, aki egy másik nyomorult ember által akar boldogulni!
Drága Gyermekem! Mérhetetlenül szeretlek! De nem tudom megtenni azt, hogy helyetted meglássam ennek a kijelentésemnek az igazát. Vagy magad törekszel ezt meglátni, vagy vak maradsz, és egy bizonyos bódultság után továbbra is békétlen, boldogtalan leszel.
Nagyon szeretnék segíteni! De e segítséget nem adhatom meg úgy, ahogy azt Én helytelenítem. Csak úgy, ahogy helyeslem!
Szeretetem nem tüneti kezelést akar adni, hanem hosszú távon olyan gyógyulást, amely boldogságod nélkülözhetetlen része lehet.
Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/943

Jézus - Hang

3. hét

(2019. 01. 14. - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VÉDEKEZÉS AZ ÁRTÓ ERŐKTŐL

1. Szeretnék védekezni az ártó szellemek ellen!
2. Szeretnék Istenre találni!
3. Van olyan közösség, ahol egész nap imádkoznak és dolgoznak?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Nagyon ismerem életedet! Óriási változáson, fejlődésen mentél át azóta, hogy vállaltad életed karmikus feloldásait itt a Földön. Ezt te azért nem érzékeled, mert nem tudod, hogy honnan indultál. Azok az ártó szellemek, akiket te néha érzékelsz, nem akarják tudomásul venni, hogy kiszakadtál körükből, s mindaddig zaklatni fognak, amíg úgy gondolják, hogy van reményük téged megállítani a Felém vezető úton.
a/ Két tanácsot adok. Az egyik: Reggel úgy kezdd a napot, hogy ilyen vagy ehhez hasonló fohásszal fordulj az angyalok felé: 'Kedves angyaltestvéreim! Gyertek, vonjatok teljesen védelmetek alá engem. Elől, hátul, jobbról, balról, alul, felül takarjatok be önmagatokkal, s így biztonságos lesz egész napom. Köszönöm, hogy szerető testvéreim vagytok, és a ti szerető gondoskodásotok miatt biztos lehetek abban, hogy semmi ártó erő nem érhet el hozzám! Dicsőítem Istent a ti nevetekben is. Amen.'
b/ A másik tanács szintén egy egyszerű ima, melyet három keresztvetés közben mondj el: 'Jézusom! Beléd öltözik gondolatom +, akaratom + és érzelemvilágom + Amen."
Tehát ne foglalkozz velük közvetlenül, hanem törekedj közömbös lenni velük szemben!

2. Már rátaláltál Istenre. Nem kereshetnéd, ha már meg nem talált volna Ő téged, és te Őt! Nálad csupán e kapcsolat elmélyedéséről lehet szó.

3. Nincs olyan közösség, amely csak imával és munkával töltené idejét. De nem is kell hogy legyen. Én abban tudok szabadon élni, aki nem akar semmi rendkívüli életformát, s ugyanakkor tudja, hogy állapotszerűen jót kell akarnia mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ha ez nem sikerül, az nem baj. Csak nem szabad erről lemondanod! Újra és újra kell kezdened a hinni akarást, a szeretni akarást.
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/944

Jézus - Hang

4. hét

(2019. 01. 21. - 27.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY TANÍTÁSRÓL ÉS EGY KAPCSOLATRÓL

1. Egy tanítással kapcsolatban kérdezem a HANGOT.
2. Egy kapcsolat megoldását szeretném tudni.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Az első kérdéseddel kapcsolatban nem mondok véleményt. Ha elolvasod a HANG-köteteket (hamarosan már a 10-dik kötet is megjelenik), megérted, hogy miért nem mondok véleményt. Veletek mindent, de helyettetek semmit! Azért első kegyelem a természet, tehát a józan ész, hogy használjátok!

2. Egy kellemetlen kísértésben vagy! Nincs a világon ember, aki ne találkozna életében olyan emberrel (esetleg többször is!), akiről úgy gondolja, hogy az az IGAZI. (Mindig, mindenkinél van szebb, jobb és gazdagabb!).
Amikor valaki életsorsszerűen döntött, akkor döntését lényegesen kell hogy érintse egy olyan lezártság, amely megakadályozza ennek a döntésnek megszüntetését.
A te számodra szívedet megnyugtató csak olyan álláspont lehet, amely férjeddel is teljesen összhangban van. Minden más nyitottság előző életdön-tésed elárulását jelenti!
Egészen más az, ha valakit elhagy a párja, és egészen más az, ha valaki olyan szituációba megy bele, amely elhagyóvá, tehát árulóvá teszi őt. Az Én Lelkem csak olyan kapcsolatoknak a Lelke, amely kapcsolatok elbírják a FÉNYT, a VILÁGOSSÁGOT, a NYILVÁNOSSÁGOT. Éppen ezért csak egészséges kapcsolatokra lehet azt mondani, hogy Általam megáldott kapcsolatok. Minden olyan kapcsolat, amelyről csak azt lehet tudni, hogy előbb-utóbb kitudódik, FEKÉLY a lélek életén, amely előbb-utóbb kifakad. Sajnos az ilyen kifakadásoknak nem gyógyulás szokott a következménye lenni, hanem az egész lélek elfertőzését szokta eredményezni.
Legyetek éberek! A szeretet a Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat, amelyet a jelenben vállal fel az Engem szerető lélek a már egyszer meghozott életsors-döntésének megóvása saját jövője, örök boldogsága érdekében!

Megáldalak a JÓZANSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/945

Jézus - Hang

5. hét

(2019. 01. 28. - 02. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉRJEM VÉGLEG ELHAGYOTT?

Vajon végleg elhagyott bennünket a férjem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A fiatalkorban barátságból kiérlelődött kapcsolatok szoktak a legéleterősebb kapcsolatok lenni a Földön. Persze, ebbe is bele lehet fáradni, és bele is kell fáradni! Azért mondom, hogy KELL, mert a hűség alapja soha nem lehet a másik ember. Amint senki nem építheti életét teljesen önmagára, ha van némi önismerete, éppen úgy, sőt még kevésbé építheti másik emberre, akit mégsem ismerhet annyira, mint önmagát, de annyira mindenesetre, hogy hibátlannak nem tudhatja őt, és természetesen nem is várhat olyan értékelést a maga részére, mint saját magától.
Mivel az önszeretet CSÚCSÉRTÉK (Máté 22;39) (de nem azért, mert ezt kell elérnie bárkinek is, hanem azért, mert ehhez kell igazodnia mindenkinek, mert így vagytok teremtve), ezért minden normális ember tudja, hogy semmit nem használ önmagának még azzal sem, ha az egész világot megnyeri is, ha ennek következtében lelkének kárát vallja (Máté 16;26)!
A boldogságról egyszerűen nem lehet lemondani! Ez jelenti azt, hogy senki sem szerethet senkit jobban önmagánál! Vagyis, senki sem akarhat senki kedvéért örökké tartó rosszat önmagának. Ideiglenes rosszat természetesen nemcsak akarhat, de akarnia is kell mindenkinek, vagyis kell vállalnia áldozatot, de csak annak reményében teheti normális ember ezt, hogy ezáltal végeredményben ő jár jól! Csak az képes elveszíteni életét, aki előtt egyértelművé vált az, hogy ezáltal nyeri azt meg (Lukács 9;24). Senki sem élhet abban a tudatban, hogy végleg vesztesen hagyja el földi életét. Aki nem akarja rövid távon elveszíteni életét, az ezt csak azáltal teheti meg, hogy kikapcsolja a halálnak, az örökéletnek még a gondolatát is. Csak azáltal teheti, hogy megpróbál nem hinni az örök boldogságban. Tehát csak azáltal, hogy lemond a becsületes gondolkodásról, vagyis valamilyen narkotikumba menekül.
Amikor tehát valaki belefárad a másik emberrel kapcsolatban fenntartott hűségébe, akkor lehetősége van felismernie, hogy vagy feláldozza magát e hűség oltárán Istenért, vagy feláldozza embertársát hűtlenségével pillanatnyi bódultságért. Mivel a bódultság nem örökérvényű, ezért újra válaszút elé kerül az, akit nem az önszeretet (ami életelvesztés Istenért), hanem az önzés (másik ember föláldozása) vezérel, s újra csak mások szenvedése árán képes új bódultságba, narkotikumba menekülni. Ez így megy mindaddig, amíg rá nem ébred arra, hogy az önzés nem vezet sehová, amit jónak lehetne mondani. Mindenképpen összetört emberi szívek jelzik önzésének kegyetlenségét, míg végül ő maga is kárhozatban véglegesülten találja magát.
Drága Gyermekem! Nagy szeretettel kérlek, hűségedet csak Reám alapozd! Úgy rendezkedj be, hogy életed alapja KETTŐNK egymás iránti hűsége legyen. Ez az egyetlen helyes megoldás. Függetlenül attól, hogy szerencsétlen párodnak még milyen utakat kell bejárnia ahhoz, hogy Rám építse életét, te ne várj másra! Nagyon szeretlek, és nagyon drukkolok kettőnk kapcsolatáért. Ennél fontosabb számodra semmi sem lehet! Hidd el, férjednek is akkor teszed a legjobbat és természetesen gyermekednek is, ha hallgatsz Rám!
Drága Gyermekem! Tudom, hogy ti nem szerettek bizonytalanságban élni. Tudom, hogy nem szerettek várakozni sem. Tudom, hogy belátható időn belül szeretnétek mindent rendezettnek tudni magatok körül és magatokban egyaránt. De valójában csak e második a lényeg. A lényeg az, hogy magatokban legyen rend. A többi mind látszat és mulandó. Az a kis hidacska, amit ti földi életnek neveztek, csak a fantáziátokban tudja nagynak és rendkívülien fontosnak mutatni magát. Múlt és jövő nem más, mint emlékeitek és vágyaitok, álmaitok világa, amelynek csak annyi a reális alapja, amennyit a jelenben képes gyakorolni rátok. Azt pedig, hogy mennyit képes rátok gyakorolni, tőletek függ! Mindaz, aki legalább törekvésében igyekszik az örök élet igézetében élni, az csalódásmentesen tudja olyan benső békében megélni jelen életét, hogy környezetének fényt és meleget képes ezáltal sugározni.
Hidd el, Én tudom legjobban, hogy neked és gyermekednek is mire és hogyan van szükségetek. Ne a te elgondolásod legyen jövőtöket illetően a döntő! Én görbe vonalakkal is tudok egyenes sorokat írni, és írok is!
Azok az események, amelyekről nem tehetsz, még akkor is az Én uralmam alatt állnak, ha látszatra a poklok poklát éreztetik veletek. Az enyéim számára Én ura vagyok a körülményeknek is.
Isten lényegéhez tartozik a BOLDOG ÉLET! Ez azt jelenti, hogy bennetek sem tud másképpen élni, még akkor sem, ha a felszínen ádáz küzdelem folyik a helyes látásért! Igen. Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja, és mindenki olyannak látja, amilyennek Általam, Velem és Bennem látni akarja!
Neked tehát nincs más feladatod, mint az, hogy arra a jelenre koncentrálj, amelynek másik neve a te örök életed. Isten nemcsak önmagáról mondhatta :"Én vagyok, aki vagyok!" Mondhatja ezt rólad is. Te is az vagy, aki vagy, még akkor is, ha ez a vagyságod egy olyan fejlődés áramában él, amelynek vége sohasem lesz. A Teremtő és a teremtmény között a lényeges különbség az, hogy a Teremtő: ÖRÖK FORRÁS. A teremtmény pedig azáltal istenül meg, hogy e FORRÁSHOZ igazodik, e FORRÁSBÓL él, e FORRÁSNAK adja állandóan vissza önmagát!
Drága Gyermekem! Szeretném, ha megértenél! Ne férjedre várj, hanem Velem akard áldottá tenni jelen életedet. Ha ezt teszed, akkor teszed legjobban lehetővé férjednek azt, hogy visszataláljon, de akkor már nem csupán hozzád, családjához, hanem HOZZÁNK!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/946

Jézus - Hang

6. hét

(2019. 02. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KILÁTÁSTALAN A HELYZETEM

1. Van-e kiút egy kilátástalan helyzetből?
2. Mit kell tennünk, hogy jó irányban haladjunk?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Kilátástalan helyzet nincs! Ha volna, akkor Isten nem lehetne az övéi számára sem végleges megoldás! Pedig az!
Bennem úgy jelent meg az Isten közöttetek, ahogy egyáltalán egy emberben megjelenhet (János 14;9). Nekem, mint embernek, nem kudarc volt a keresztre feszítésem, hanem kinyilvánítása annak, hogy még a halál sem teheti kilátástalanná annak helyzetét, aki üldözőiért, kivégzőiért még a kereszten is imádkozni tud (Lukács 23;34).
Az ima a kulcsa minden kilátástalan helyzet megoldásának! Nem ima-szövegek gépies elmondására gondolok! Az imádkozik, aki lelkét, szellemét Istenhez emeli! Aki ezt teszi, lehet, hogy így kezdi imáját: "Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár (Máté 26;39)." De a befejezés mindig ez: "Ne igyam ki a kelyhet, amelyet Atyám adott nekem?" (János 18;11). Ez tehát azt jelenti, hogy a feltornyosuló nehézségek látása helyett ARRA lát rá, aki még hajunk szálait is számon tartja.
Minden imának kell hogy legyen olyan következménye, amely élteti az imádkozóban azt az önértékelést, hogy többet ér a verebeknél (Máté 6;26). Aki idáig eljut, márpedig idáig az imában minden normálisan gondolkodó ember képes eljutni, az már nincs is kilátástalan helyzetben!

2. Jó irányban az halad, aki Velem halad. Velem az halad, aki Értem teszi azt, mit tesz. Aki reggel tudatosan elhatározza, hogy Értem fog gondolkodni, szólni és cselekedni, az JÓ ÚTON HALAD!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/947

7. hét

(2019. 02. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NEM LÁTOM AZ UTAT!

1. Szeretnék Jézus felé menni, de nem látom az utat!
2. Hogyan segíthetem ki férjemet depressziós állapotából?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Pontosan olyan lelki állapotban vagy, mint apostolom, aki megvallotta, hogy nem ismeri az utat (János 14;5). Neked sem mondhatok mást, mint neki: (János 14;6)!
Evangéliumaim alapján felismerhető vagyok annak, aki vállalja, hogy az ennek kapcsán felmerülő problémáira választ keres. E fáradozás nélkül Engem megismerni nem lehet, tehát az ÚT nem ismerhető fel.
2. Minden helytelen állapotból csak az tud kijutni, aki AKAR! Akkor akar valaki kijutni helytelen állapotából, ha helytelennek ismeri fel, és kéri a segítséget. Pszichikailag nem lehet segíteni annak, aki ezt nem kéri. Ha lehetne, akkor Én lennék az első, aki ezt megtenném. De nem lehet!
Tehát magad lelki állapotát kell stabilizálnod az Én segítségemmel, s várnod kell, míg példaadó életed hatására nem kér tőled segítséget. Ez a legtöbb, amit tehetsz. Imáid sem irányulhatnak másra, mint arra, hogy megfelelő példaadó életet tudj élni!
Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/948

Jézus - Hang

8. hét

(2019. 02. 18. - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZELÍDSÉGRŐL ÉS A SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁRÓL

1. Jézus ostorfonása és azzal való hadonászása nem fér össze bennem az evangéliumok Jézusának képével.
2. Miért kell a szentek közbenjárását igénybe venni?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Úgy látszik, médiumom nem tolmácsolta elég világosan és egyértelműen a múltkori válaszomat. Ezért most megpróbálom még egyszer.

1. Erőszak az, amikor valaki ereje többletének tudatában megpróbálja rákényszeríteni akaratát valakire. Annak a fölháborodásnak illusztrálására, amelyről mindenki tudja, hogy jogos, bármilyen eszközt használ valaki, akinek kisebb fizikai erő áll rendelkezésére, mint ami azok birtokában van, akik ellen erejét felhasználja, nem erőalkalmazás! Ha tehát egy plébános egy zászlórúddal hadonászva zavarja ki a búcsúsokat a templom előcsarnokából, nem erőszakot használ, hiszen könnyedén leszerelhetnék a búcsúsok, ha akarnák, hanem jogos felháborodásának ad kifejezést, és ezt még azok is akceptálják, akik ellen irányul! Haragudni nem bűn! Sőt, természetes érzelem-megnyilvánulás az erkölcsi rossz ellen (Márk 3;5)!

2. A szentek közbenjárásával kapcsolatban a következőket kell tudnod:
Az a szeretet boldogít, amit valaki magában hord, és nem az, amit kap. Ez itt, a mennyek országában nyilvánvaló. A Földön viszont, ahol hiányosságok vannak, ott helyénvaló a segítségkérés, de elsősorban ott sem annak érdekében, aki kér, hanem annak érdekében, akit kérnek. Ő az, aki ezáltal ki tudja mutatni szeretetét. Ezért a közbenjárásnál elsősorban azok járnak jól, akiket kértek, és csak másodsorban azok, akik kérik. Igen, mert így adtok számukra olyan lehetőséget, amelyben számotokra is felismerhető módon tudják kimutatni a bennük lévő, az őket boldogító szeretetüket. Így a kérő imára elsősorban azoknak van szükségük, akiket kértek, és másodsorban nektek, akik kérik őket. Önmagamnak mondanék ellent, ha nem tenném lehetővé a menny lakói számára, hogy közben járjanak értetek. Igen, mert ez a magatartásuk a bennük lévő szeretet természetével együtt jár, mint ahogy a Földön élők igényeivel is együtt jár az, hogy szeretteikhez forduljanak segítségért. Ezt az érzületet nem szüntetheti meg az, hogy valaki Hozzám is fordulhat közvetlenül. Ti nemcsak Hozzám akartok tartozni, hanem egymáshoz is! A bennetek lévő szeretetnek mondana ellene az, ha azt mondanátok, hogy nem akartok egymáshoz tartozni, csak Hozzám, és nem igényeltek segítséget senkitől, csak Tőlem. Ha pedig Én másokon keresztül akarlak segíteni benneteket, akkor az nektek nem is kell. Ez bizony nem lenne bennetek a szeretet hangja!
Drága Barátom! Ne akarjátok kirekeszteni egymást szeretetetek kibontakoztatásából!
A Földön ti is rászorultok másokra, és rátok is szorulnak mások! Ez a függés nem szűnik meg azáltal, hogy valaki átlépi a földi élet határát, mivel ez nem is annyira függés, mint inkább a szeretet termékeny kapcsolata. A Földön igény van betöltődésre is, míg itt a kiáradás az, ami boldogít. Ez a kiáradás akkor is van, ha nem kéritek, de ha kéritek, akkor sokkal személyibbé válik, s ezért a ti szívetekben izzóbban tud megnyilvánulni.
Lehet, hogy neked kicsit komplikáltnak tűnik az előbb elmondott okfejtés. Ennek oka az, hogy nem mint gyermek állsz hozzá a szentekhez, hanem mint okos felnőtt, aki még azt sem érti meg, hogy Nekem miért volt szükségem a szentek segítségére (Lukács 9;31, és 22;43).
Én nem létezem számodra sem mindenkin kívül, csak mindenki által! Nemcsak a názáreti Ácsban vagyok jelen, hanem mindannyitokban. A Földön elsősorban rászoruló módon, az égben elsősorban segítő módon vagyok jelen mindenkiben! Ha tehát a szentekhez fordulsz, akkor nem Engem kerülsz meg, hanem úgy találkozol velem, hogy ezáltal az illető szentnek is jobban lehetővé teszed azt, hogy átélje a Velem való és érted élő, boldogító kapcsolatát.

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/949

Jézus - Hang

9. hét

(2019. 02. 25. - 03. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: A SZELLEMVILÁGGAL ÉS EGYÉBBEL KAPCSOLAT

ALCÍM

A HANG válasza:

1. Mi a feladatom itt a Földön?
2. Hogyan kerülhetek kapcsolatba a szellemvilággal?
3. Barátnőmmel kapcsolatban szeretnék tisztán látni.
4. Édesanyámat hogyan tudnám legjobban segíteni a gyógyulásban?

"Kedves Barátom!

1. El kell olvasnod a HANG köteteit! Feltétlenül meg kell értened, hogy pontosan akkor jársz az Én utamon, amikor rizikót vállalsz olyan életelvesztés-megnyerés játszmában, amelyben Én csak belülről irányíthatlak közvetlenül.

2. Te kapcsolatban vagy a szellemvilággal! Ebből a világból mentél le a Földre azért, hogy megtanuld és megvalósítsd a szeretni tanítás isteni hivatását. Az érlelődést sem siettetni, sem elhanyagolni nem szabad! Égi célok érdekében kell földi értékeket eszköznek használni.

3. E téren nem adhatok más útbaigazítást, mint azt, amit úgyis tudsz. Embert ember nem képes boldogítani! Istennél kevesebbel senki be nem érheti! Minden emberi kapcsolat annyiban áldott kapcsolat, amennyiben Hozzám segíti.

4. A betegség is kegyelem. Az egészség többször bódít, mint boldogít. Édesanyádat neked nem gyógyítanod kell, hanem az Én szeretetemmel szeretned. Tehát azt a jót kell akarnod neki, amit Én akarok. Én pedig mindenkinek a legjobbat akarom, tehát MAGAMAT!

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/950

Jézus - Hang

10. hét

(2019. 03. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE?

1. Milyen megbízatással jöttem a Földre?
2. Fizikai vagy asztrál síkon kell segíteni az embereken?
3. Milyen karmikus adósságom van?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Nagy gondban vagyok veletek. Önálló, szabad döntések helyett KÍVÜLRŐL várjátok Tőlem az eligazítást. Médiumaimat rendre kísértésbe hozzátok azáltal, hogy olyan konkrét választ akartok kapni kérdéseitekre, amely megóv benneteket az egyéni döntésekkel járó felelősség vállalásától. Mind a mai napig nem értitek meg azt a kijelentésemet, amely szerint jobb nektek, hogy Én elmentem (János 16;7).
Nekem nem az a fontos, hogy egy feladat, melynek elvégzésére képesek vagytok, elvégződjék, hanem az, hogy érett, mérlegelni tudó és akaró, kockázatokat vállaló, még az élet elvesztésének kockázatát is Értem vállaló, felelős lelkekké váljatok. Olyanokká, akik nem arra várnak, hogy kívülről világos utasítást kapjanak, hanem hisznek Bennem, bíznak Bennem, Bennem, aki Lelkem által belülről, a józan ész által vagy annak ellenére, de szándékban Értem és Engem vállalva lépnek a szellemi, lelki fejlődés útjára.

2. Az embereket mindenképpen szolgálni, de nem kiszolgálni kell. Tehát eléjük kell élni, hogy betelt az idő, elérkezett Általam a Földre az Isten országa, s ennek felismerése azt kell hogy eredményezze, amit nyilvános működésem kezdetén jelentettem be (Márk 1;15). Tehát mindent a gondolkodásátalakítás szolgálatába kell állítanotok!
Tanulj tehát, hogy taníthass, és legyenek megtapasztalásaid, hogy tanúskodhass!

3. Karmikus adósságod az, hogy a fától nehezen látod meg az erdőt! Kétségtelenül okos dolog az, hogy részletek által akarod megoldani az egészet, de számodra az lenne a fontos, hogy az EGÉSZ álljon előtted élesen, s ne vessz bele a részletekbe. Az EGÉSZ pedig - mint már annyiszor mondot-tam - a SZERETNI TANÍTÁS!

Megáldalak a BELSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/951

Jézus - Hang

11. hét

(2019. 03. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KIK DOLGOZNAK RAJTAM?

1. Mi az Úr célja velem?
2. Mikorra várhatom a gyógyulásomat?
3. Kik dolgoznak rajtam? Kell-e védekeznem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Nagy gondban vagyok veletek. Mint előzőleg már megírtam (951. levél, 1. válasz).

2. E második kérdésedre azt kell válaszolnom, hogy halálra ítélt tested gyógyulása számodra hangulati kérdés. Hidd el, hogy igazán csak akkor tudod jól érezni magadat, ha feledve magadat, mások gondját-baját igyekszel boncolgatni a benned lévő szeretetemmel. Ennél kevesebb nem tud megnyugtatni, ennél több pedig nem áll rendelkezésedre.

3. Most csalódást fogok okozni neked. Senki nem dolgozik rajtad olyan értelemben, hogy bárkinek kezében is eszköz lehetnél. Ezt még Én sem tudom megtenni veled! Vannak olyan események, amelyeknek a testre gyakorolt hatása külsőleg is megnyilvánulhat, de ez nem érinti a lényeget. Amint a tenger mélyén honoló csendet nem zavarhatja meg a felszínen hullámokat hasító hajó, legyen az bármilyen csatahajó is, éppen így lelked az Én otthonom, s nincs olyan űrlény vagy szellem, aki ezt felbolygatni tudná, hacsak te erre tudatosan engedélyt nem adsz! Akkor érhet téged belülről bántódás, ha tudatosan Nekem ellentmondasz az erkölcs területén. Mindaddig, amíg szándékod az, hogy Nekem kedvembe járj, semmiféle bőrkiütés, semmiféle testi elváltozás benső békédet, tehát boldogságodat meg nem zavarhatja. Hidd el, Isten a körülményeknek is Istene, és semmi nem árthat azoknak, akik Engem szeretnek (Mk 16,18)!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL !"

Jézus - A Hang: 11/952

Jézus - Hang

12. hét

(2019. 03. 18. - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: AGGASZT A BIZONYTALAN JÖVŐM

1. Munkámmal kapcsolatban idegileg nagyon fáraszt az, hogy bizonytalan a jövőm.
2. Családomban nem érzem azt a megbecsülést, amit - ondolom - joggal elvárhatok.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

Miután médiumom nagy-nehezen átrágta magát gyakran olvashatatlan szavaidon, azt már nem tudta eldönteni, hogy a HANG tíz kötetéből melyiket kéred. Nem, mert te ezt írtad: "Szeretném megrendelni a "Hang" című kötetet."
Szeretettel kérlek, írd meg világosabban, hogy akarod-e mind a tíz kötetet (darabja: 250 Ft.), vagy csak valamelyiket belőle. Amit kérsz, azt postán megkapod úgy, hogy még a postaköltséget sem kell fizetned.
Munkáddal és kérdéseiddel kapcsolatban ma sem tudok okosabbat mondani, mint mondottam kétezer évvel ezelőtt (Máté 6;25-34). Annyit viszont hozzáteszek, hogy családodat ne féltsd! Családod nem a tiéd, hanem az Enyém!
Az a megkötözöttség, amely fölösleges teherként nehezedik idegeidre, arra figyelmeztet, hogy ne akarj az Én helyembe lépni, és ne engedj mást az Én helyembe kerülni! Amíg valaki hangsúlyt tesz arra, hogy mások, akár gyermeke, akár házastársa, hogyan viselkednek vele szemben, addig elmegy a lényeg mellett. Vagyis amellett, hogy ő Velem kapcsolatban hogyan viselkedjen.
Amíg valaki nem ébred annak tudatára, hogy életében a legnagyobb jó pontosan az, hogy Velem kapcsolatban lehet, addig olyan rabláncot hord, ami már a Földön is pokollá teszi életét, mivel depressziók, csalódások, értetlen-ségek, meg nem becsülések sorozatát éli meg.
Mielőtt a Földre jöttetek, tudtátok, hogy azért kellett eljönnötök, mert csak a Földön vagytok képesek megharcolni magatokban azt a szabadságharcot, amely nélkül Lelkem nem tud bennetek boldogítóan működni (2Kor 3;17).
Az a szülő, aki nem tud szabaddá válni gyermekétől, nem is tudja azt helyesen szeretni. Neked nem gyermekeidért kell élned, hanem Értem! Nem te választottad gyermekeidet, hanem ők választottak téged, éspedig egy rövid időre! Választásukért ők felelnek, és nem te! Te azért felelsz, hogy életedben Isten abszolút első legyen! Tehát úgy legyen az első, hogy nincs második. Családod TÜKÖR! E TÜKÖRBEN megismerheted jó és kevésbé jó tulajdonságaidat. Ne a TÜKRÖN akarj változtatni, hanem magadon!
Számodra ez a boldogság útja!"

Jézus - A Hang: 11/953

Jézus - Hang

13. hét

(2019. 03. 25. - 31.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VÁLJAK ÁLDOZATTÁ CSALÁDOMÉRT?

1. Édesanyám fel tud-e készülni betegségének megszüntetésére?
2. Érdemes vállalnom, hogy áldozattá váljak családom érdekében?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Édesanyád már akkor felkészült betegségének elfogadására, mielőtt a Földre jött. Betegségének megszűnése nem csupán tőle függ. Tőle az függ, hogy lelkében Rám találva megértse: minden csak javára válhat mindaddig, amíg Én vagyok számára a legfontosabb!

2. A te életáldozatodra pedig természetesen csak azt mondhatom, amire magad is rájöhetsz. Értem kell vállalnod minden áldozatot! Nem feladatod az, hogy férjedet megjavítsad! Az ő feladata a megjavulás, és akár megteszi, akár nem, magatartásának következményei reá hullnak vissza vagy áldásként, vagy átokként, attól függően, hogy javul vagy nem javul.
A te számodra férjed és egész családod, rokonságod olyan TÜKÖR, amelyben felismerheted hibáidat és erényeidet egyaránt. Nem a tükrön kell tehát változtatnod, hanem magadon, hogy életáldozatod az örök életed számára teremjenek jó gyümölcsöket.

Megáldalak benneteket SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/954

Jézus - Hang

14. hét

(2019. 04. 1. - 7.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ERŐSZAKKAL TEREMTHETEK RENDET?

1. Hogyan érhetem el, hogy családomban szeretet uralkodjék?
2. Valóban én vagyok a hibás?
3. Erőszakkal nem akarok rendet teremteni. Talán jobb lett volna, ha nem küldöm el azt, akit elküldtem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Amit te szeretnél, arra Én sem vagyok képes! Neked nem magad körül, hanem csupán magadban kell rendet teremtened. Ennek egyszerű módja az, ha lemondasz arról, hogy az igazadért harcolj. Csak azok lehetnek boldogok és békét hordozók, akik fölvállalják a Földön azt, hogy az irgalom rendjén munkálkodjanak.
Valóban nem szabad erőszakkal megpróbálni rendet teremteni. De azt is nyilvánosságra kell hoznod, hogy nem akarsz senkivel bűnrészességet vállalni! Te arra, amit rossznak tartasz, nem mondhatod senki kedvéért, hogy az jó! Arra kell törekedned, hogy ne azért kelljen szenvedned, mert gyengébb vagy másoknál, hanem azért, mert nem vállalod, hogy rád kényszerítsenek olyasmit, amit rossznak tartasz.

2. Amiben hibásnak tartod magadat, csak abban vagy hibás. Ne engedd, hogy a bűntudat eluralkodjék rajtad! Ha hibáztál, jöjj Hozzám, s Én mindig megbocsátok. Ennek örülj!, és ne azon keseregj, hogy hibáztál!

3. Ha komolyan Hozzám akarsz tartozni, akkor nem kell elküldened soha senkit, mivel úgyis elhagynak azok, akik Engem nem tudnak elviselni benned. Mert Én benned akarok élni! Lelked valóban az Én Lelkem otthona, temploma! Az öntudat nem gőg!, és az önleértékelés nem alázat! Én nagyra értékellek téged! Nagyon szeretlek, és nagyon bízom abban, hogy a jövőben jobban meg tudom értetni Magamat veled.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/955

Jézus - Hang

15. hét

(2019. 04. 08. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EL LEHET TÚLOZNI AZ ISTEN IRÁNTI SZERETETET?

1. Egy csodálatos álmomról kérem a HANG véleményét.
2. Hiszem, hogy Jézus bennem él!
3. Nem viszem túlzásba Isten szeretetét!
4. Őrangyalomról szeretnék többet tudni.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Álmod Tőlem volt! Én szóltam hozzád, és az a vágyam, hogy együtt élj Velem. Lelkemmel irányítani foglak. Meg fogod tapasztalni, hogy a legtermészetesebb utak is mennyire rendkívüliek, ha Általam, Velem és Bennem járod azokat!

2. Számomra is egyik legboldogítóbb megjelenési formám az, hogy benned élhetek (János 14;23).

3. Az isteni erényeket, tehát a HITET, A REMÉNYT ÉS A SZERETETET nem lehet túlzásba vinni. Elrontani lehet mindegyiket. Az elrontott HIT = babona. Az elrontott REMÉNY = vakmerőség. Az elrontott SZERETET = önzés. [Nem ÖNSZERETET!, mert az ÖNSZERETET az csúcsérték (Máté 22;39)]!

4. Őrangyalod mindig van, de nem mindig ugyanaz. Szellemi, lelki fejlődésed szerint változnak őrangyalaid, amint egy gyermek életében a különböző iskolai fokozatok szerint változnak a tanárok. Mindig a neked legmegfelelőbb szellemtestvéred áll rendelkezésedre. Köszönd meg többször a feléd áradó szeretetét, és kérd segítségét, hogy a benne lévő szeretet, mely őt is boldogítja, mindkettőtöket jobban át tudjon járni!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/956

Jézus - Hang

16. hét

(2019. 04. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT NEM ISTEN SZÓL HOZZÁNK KÖZVETLENÜL?

1. Miért nem Isten szól odaátról, ha mindenható és hatalmas?
2. A tenger-elméletünkről mi a véleménye a HANG-nak?
3. Jézus miért jött a Földre?
4. Miért lenne Isten HÁRMASSÁG?
5. Ha Isten mindent tud, akkor miért fontos számára az ember a Földön?
6. Hogyan lehet Isten velünk LÉTAZONOSSÁGBAN?
7. Szenvedés nélküli szeretet még a Mennyországban sincs jelenleg? Mi az, hogy jelenleg? Ott is van idő? Van tér is?
8. Hogyan állhatnak közelebb a szentek és angyalok az emberhez, mint Isten?
9. A szentek túlzott tisztelete nem juttat vakvágányra bennünket?

A HANG válasza:

"Drága Barátaim!

Nagyon örülök kérdéseiteknek! Igen, mert e kérdések arról tesznek tanúságot, hogy gondolkodó, szellemi emberek vagytok, akik nem akarnak szériában gyártott elméletekkel ruházkodni, hanem belülről, önmagatok által és önmagatokra szabott nézetek irányításától remélitek azt, hogy lelki, szellemi fejlődéseteket biztosítani tudjátok.
Az ilyen szellemi alapállásnak addig van létjogosultsága, amíg a nyitottság és a tanulékonyság jellemez benneteket. Föltett kérdéseitek ezt igazolják.
Mielőtt válaszolnék kérdéseitekre, előre kell bocsátanom pár gondolatot:

1. Minden olyan valóság megismerése, amely nem érzékszerveitek megtapasztalásain nyugszik, az vagy kikövetkeztetés útján (logikus gondolkodás), vagy tekintélyelv (hit) alapján szerezhető meg.

2. Minden olyan valóság, amelyet csak tükör által, homályban láthattok, tehát tekintélyelv alapján fogadtok el [ilyenek az anyagon túli létből az erkölcsi magatartásotokra (a boldogságotokra) hatással lévő felismerések], csak annyiban rendelkezhet kötelező erővel, amennyiben itt és most értelemmel is alátámaszthatók. Tehát késznek kell lennetek arra, hogy lecseréljétek vagy módosítsátok teóriátokat olyan - szintén lecserélhető, módosítható - teóriára, amely egyértelműbb feleletet ad a jelenben felmerülő kérdéseitekre.

3. Meg kell még említenem, hogy leveletekre adandó válaszom sok tekintetben újabb kérdéseket vethet fel, ezért érdemes lenne elgondolkodnotok azon, hogy nem lenne-e okosabb egy személyes találkozást megbeszélni médiumommal, amikor is a közvetlen párbeszéd előnyeit felhasználva tisztultabb fogalmi rend birtokába kerülhetnétek. Ezek után megpróbálok tömören válaszolni felvetett kérdéseitekre:

1. Először is a SZERETET ISTENE és az ISTEN SZERETETE nem lehetnek egymással ellentétben! Ez azt jelenti, hogy Isten, aki létbentartó módon van jelen teremtményeiben, éppen azáltal tudja boldogítani terem-ményeit, ha bevonja őket olyan partneri szerep vállalásába, mely lehetővé teszi számukra a bennük lévő jelenlétének, tehát a bennük lévő SZERETETNEK, általuk tudatosan vállalt kiáradását. Ezért, ha nem feltétlenül szükséges, Isten nem szokta kikerülni teremtményei felhasználását.
Másodszor pedig Isten nem mindenható abszolút értelemben. Abszolút értelemben a mindenhatóság = fából vaskarika. Isten még azt sem teheti meg, hogy ne kárhozzon el az, aki el akar kárhozni. Finomabban: Isten nem teheti meg, hogy ne létezzen az, aki Nélküle akar létezni. Mint ahogy azt sem teheti meg, hogy Nélküle boldog legyen az, aki boldogságra, tehát Istenre van teremtve! Aki tehát Isten nélkül akar létezni, az csak boldogtalanul létezhet!
Ha tehát Isten nem abszolút mindenható, akkor nem lehet abszolút mindentudó sem, mivel Isten tulajdonságai azonosak Isten lényegével! Isten nem a teremtményei jövőjének ismeretében teremthette meg Önmagára a szellemi lényeget, hanem saját szeretetének, szeretete erejének tudatában tette ezt. Ez a SZERETET előbb-utóbb mindenkit át fog ölelni, mert előbb-utóbb mindenki rá fog jönni SZABADON, hogy boldogságát, tehát élete értelmét és célját másképpen nem érheti el! A SZERETET hatalma éppen a kiszolgáltatottságában van! Szerény hasonlattal élve, egy gyermek hatalma és ereje éppen kiszolgáltatottságában van. Kiszolgáltatottsága miatt áll VÉDELEM alatt! A SZERETET LEGYŐZHETETLEN! Éppen azáltal, hogy nem vállalja a harcot! Nem árt, megbocsát és ad! AZ ISTEN ILYEN!

2. A tenger-elméletről nem a leghízelgőbb a véleményem, bár sok megnyugtató momentumot tartalmaz. Maga az egész a problematikus! A tenger ugyanis nem cseppekből áll! Cseppnek azt a vízmennyiséget nevezitek, amely a Föld vonzása következtében elválik a tengertől. A tenger nem cseppekből áll, mint ahogy azt sem lehet mondani, hogy bögre-vizekből áll! Bár, mint mondottam, megnyugtató és termékenyítő gondolatnak tűnik az, hogy amint a Föld vonzása képes leválasztani valamely vízrészt a tengertől, előbb-utóbb mégis oda tér vissza, az ember is, a boldogságra teremtett szellemi létező is ki van téve annak a szomorú sorsnak, hogy a Föld vonzása leválasztja a SZERETETRŐL, ahová ezután csak keserves szenvedések, áldozatok árán juthat vissza.
Mégis, e teóriában az első gomb valahogy félre van gombolva. Szerencsésebbnek tűnik az a hasonlat, amelyet Én mondottam egykor: "Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők" (János 15;5). Mostani tudatotoknak talán még jobban megfelelne az a hasonlat, ha azt mondanám, hogy Atyám a Nap, Én vagyok a Napsugár, melynek Fénye és Melege a SZENTLÉLEK, ti pedig ennek a Napsugárnak, mely hullámzásnak is, részecskéknek is felfogható, valamiképpen megélői, élvezői lehettek, míg le nem váltok Rólam, illetve ha visszatértek Hozzám! Földre-jöttömnek egyik értelme éppen az volt, hogy emberi szinten elmondjam és megmutassam nektek, hogyan lehet eljutni Hozzám, és hogyan lehet megmaradni Bennem.

3. És ezzel már át is térek harmadik kérdésetekre.
Isten oldaláról nézve, Nekem el KELLETT jönnöm. Miért? A szerető, teremtő Isten lényegével azonos, tehát Részéről szükséges az, hogy teremtsen. De az is szükséges, hogy Önmagához méltót teremtsen. Önmagához viszont csak Ő Maga méltó! Ezért logikailag Istenben az volt az ELSŐ, hogy teremtményesüljön. Ez történt meg Általam! Bennem úgy teremtményesült meg az Isten, mint sem Előttem, sem Utánam soha senki másban! Teremtményi szinten azt lehet mondani, hogy Isten pontosan olyan, mint Jézus! "Aki Engem látott, az látta az Atyát is" (János 14;9)! Velem betelt az idő (Márk 1;15)! A teremtmény oldaláról is megtörtént az, ami Isten oldaláról egyáltalán megtörténhet. E teljességgel elkezdődött tehát a mulandó világnak, mint CÉLNAK, a vége. E pillanattól kezdve már csak ESZKÖZ JELLEGŰ, már csak annak van CÉL-értelme, ami túlmutat a mulandóság határain. Ezért értelmetlen minden rang- és uralmi kórság! E pillanattól kezdve minden eszköz arra, hogy Általam, Velem és Bennem átértékelődjön a mulandó világ olyan múlhatatlan valósággá, amelyben Isten lesz minden mindenben, de nem úgy, mint a tengerbe visszatérő tengercsepp, hanem úgy, mint a parázsba került szén, amely szintén parázzsá válik!

4. Mivel a SZERETET mindig az ajándékozás valamilyen formája, ezért léte csak akkor lehetséges, ha van AJÁNDÉKOZÓ, van AJÁNDÉKOZOTT és van AJÁNDÉK. Ha bármelyik hiányzik e háromból, már nem létezhet szeretet-megnyilvánulás! És négy sem lehetséges, mert akkor a három közül valamelyiknek duplikálódnia kell.
Isten HÁROMSÁGA nem egyszerű elnevezés csupán, hanem értelemmel alátámasztható MISZTÉRIUM! Az Isten-kép egyik eltorzulási formája az EGY-ISTEN túlhangsúlyozása a HÁROMSÁGOS ISTEN rovására, tagadására. Akik ezt teszik, azok valójában Velem, Jézussal sem tudnak lényegében mit kezdeni, csupán felületi szinten, leszűkített kapcsolatban tudnak élni Velem. Emlékképpé zsugorodom életükben, s Lelkem ereje ezáltal nem képes megfelelő szabadságot biztosítani másoknak velük szemben, így úgy gondolják, hogy mindig szükségük van hatalmi támogatásra. Sajnos, ez nemcsak azokkal történik meg, akik tagadják Isten HÁROMSÁGÁT, hanem azokkal is, akik hirdetik ugyan, de úgy elmisztifikálják, hogy gyakorlatilag nem tudnak mit kezdeni vele, tehát gyakorlatilag tagadják azt.
Így épült a Sátán az ÉN TITOKZATOS TESTEMBEN hatalmi struktúrává! Így azok, akik nem fogadják el, vagy elfogadják, de csak elméleti síkon Isten HÁROMSÁGÁT, azok önmagukkal sem tudnak mit kezdeni olyan értelemben, hogy a szőlőtő-szőlővessző LÉTAZONOSSÁGOT FELFOGHATNÁK. Valamikor ezt így fejeztem ki: "Ha valaki szeret Engem, az Atya is szereti őt, hozzá megyünk és lakást veszünk nála" (János 14;23). Sőt!, szinte mind a HAT (6) megjelenési formámat bizonyos értelemben képzelgésnek tartják, s nem tudják elfogadni azokat megélhető realitásoknak. E megjelenési formáim a HANG köteteiben megtalálhatók.

5. Mivel Isten nem lehet abszolút értelemben mindenható, éppen így mindentudó is csak annyiban lehet, amennyiben ez mindenki javát szolgálja. Tehát bután az Isten sem tudhat semmit. Nem tudhat pl. olyat, hogy te egyszerre vagy szabad is meg nem is ugyanabban a helyzetben és irányban. A predestináció azért képtelenség, mert Istent buta módon abszolutizálja. Az ember és az egész teremtés Istennek is érdekes! De nem azért, mert nem tudja, hogy mi jön ki belőle, hanem azért, amiért egy művésznek érdekes az alkotása. Maga a megvalósítás, a megvalósulás az izgalmas.
Isten bizonyos értelemben elég önmagának (ezért SZENTHÁROMSÁG), egy másik értelemben pedig nem, mivel nemcsak befelé képes élni, hanem teremtményeiben, teremtményei felé is. Megjelenési formái Neki is nélkülözhetetlenül fontosak!

6. Istennél a szabad választás azt jelenti, hogy amit akar, az Van, amit nem akar, az nincs. Szellemi teremtményei akarhatják azt, amit Ő akar, tehát ami van, és akarhatják azt, amit nem akar, vagyis ami nincs, ami csak látszat. Amikor azt akarja valaki, amit Isten akar, akkor Isten Lelke élteti őt. Ez jelenti a LÉTAZONOSSÁGOT! Isten Lelke a teremtményeiben is azonos saját AKARATÁVAL! Amikor valaki tudatosan nem akarja azt, amit Isten akar, akkor ez a LÉTAZONOSSÁG csupán létbentartássá degradálódik. Ez csak a szellemi létezőknél lehetséges, mivel szabadságuk, választási szabadságuk révén képesek kiszorítani Istent erkölcsi életük területéről, tehát akarhatnak boldogtalanok lenni. Isten csak ezen a területen kiszolgáltatott a teremtményeinek. Más területen abszolút ÚR! Az valami mérhetetlen nagy megtiszteltetés a teremtmények felé, s ugyanakkor az önszeretet tartalma, hogy vigyázhatnak, sőt vigyázniuk is kell Istenre, ha boldogok akarnak lenni!

7. A mennyek országa és a földi élet vonatkozásban vannak egymással. E vonatkozás egyik pontján nincs "jelenleg", de a másik pontján VAN! E kérdésetek válaszában tehát arról van szó, hogy mindaddig, míg a Földön bárki boldogtalanná teheti önmagát, Isten, aki bizonyos értelemben MAGA A MENNYORSZÁG, szenved emiatt. A szeretéssel elvileg mindig együtt jár a szenvedés. Gyakorlatilag viszont csak addig, amíg van szenvedést okozó. A szenvedést okozóknak a Földön kell megszűnniük, hogy a Mennyországban se legyen szenvedés. Ezt a vonatkozás természete követeli!
Itt meg kell még említenem, hogy Isten és teremtményei vonatkozásában mindig van, tehát a mennyek országában is van a teremtmények oldalán olyan, amit időhöz lehet hasonlítani, mivel a teremtményekben itt is van változás, kommunikálás, fejlődés, kibontakozás. A látás-szeretés, még jobban látás, még jobban szeretés végtelenre nyitottan transzformálják egymást. A mennyek országa kicsit sem unalmas állapot! Apostolom erre érzett rá az 1. János 3;2-ben.
Amit pedig a "térről" mondottatok, arról tudnotok kell, hogy a tér nem egy önálló valóság, hanem az anyagnak az a tulajdonsága, hogy viszonyítható más anyaghoz. A Földön (és nemcsak a Földön) az időről is azt lehet mondani (ismét azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben), hogy nem létezik teremtményektől, mozgástól független, önálló léttel. A múlt és a jövő a JELEN "tulajdonsága". Egyik sincs a maga valóságában sem a jelenben, sem a jelen nélkül. A múlt azért múlt, mert már nincs. A jövő azért jövő, mert még nincs. A jelen mindig hordoz valamit abból, ami volt, és abból, ami lesz. Ami volt, azt az emlékezés szintjén, ami lesz, azt az elgondolás, tervezés, fejlődés, haladás szintjén. Tehát minden teremtett létező a maga létsíkjának megfelelő szintjén hordoz egy olyan tulajdonságot, amely alapján lehet múltról vagy jövőről beszélni vele kapcsolatban, illetve ha szellem lény, tud beszélni mással kapcsolatban.

8. Mivel a szentek is, az angyalok is TEREMTETT lények, és nem egylényegűek a TEREMTŐVEL, ezért a MEGTAPASZTALÁS felületi szintjén közelebb vannak egymáshoz, mint a Teremtő hozzájuk. Szó sincs arról, hogy jobban szerethetnék vagy jobban megérthetnék egymást, mint ahogy a Teremtő érti teremtményeit, de igenis szó van arról, hogy a FEJLŐDÉST, az önmagukra és egymásra vonatkozást jobban megtapasztalják, mint teszi ezt Teremtőjük. Isten ettől nem kevesebb, mert a teremtmények relatív tökéletessége Istenhez viszonyítva tökéletlenség. Isten pl. nem tud járni. Tehát a járás megtapasztalása terén a járni tudók közelebb vannak egymáshoz, mint Teremtőjükhöz. De a járást megtapasztalható képesség, mely tökéletesség a maga nemében, ahhoz viszonyítva, hogy valaki mindenütt jelen van, tökéletlenség.
A szentek és angyalok tehát Istenhez viszonyított tulajdonságaikban közelebb állnak egymáshoz, mint Istenhez. Tehát a tökéletlenségük viszonylatában. ( A járás tökéletlenség ahhoz viszonyítva, hogy valaki mindenütt ott van!). A teremtmények boldogtalansága lehetséges. A Teremtő boldogtalansága nem lehetséges. Ilyen értelemben a teremtmények közelebb lehetnek egymáshoz, mint a Teremtőjük őhozzájuk.

9. A rossz nem más, mint egy elrontott jó. Soha nem szabad negligálni, elhanyagolni egy jót azért, mert elrontható. A szentek tisztelete is elrontható, tehát lehet bálványimádás, az Isten tisztelete is elrontható, tehát lehet babona, a szeretet is elrontható, tehát lehet önzés, stb. De sem ezek, sem más olyan érték, amely JÓ, de el lehet rontani, nem jogosíthat fel senkit arra, hogy ne tartsa azt jónak!
A HITET, a REMÉNYT, a SZERETETET nem lehet eltúlozni, de mindegyiket el lehet rontani. Ennek ellenére, határtalanul kell HINNI, REMÉLNI, SZERETNI

! Megáldalak benneteket a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/957

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)