Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2019

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1. hét

(2018. 12. 31. - 2019- 01. 06.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERZETESI HIAVATÁSRÓL

1. Szerzetesi hivatásról
2. Néha elegem van magamból és az emberekből.

A HANG válasza:

Drága Gyermekem!

1. Nekem nincs NEGATÍV véleményem a szerzetesi állapotról! POZITÍV sincs! Egyszerűen kijelentem, hogy nem azonos az Engem követéssel. Ez józan ésszel nagyon könnyen belátható! Aki nem Engem akar követni, hanem valamilyen benső indításra olyan utat választ, amely szívét megnyugtatja, azt Én nem helytelenítem. Csak azt helytelenítem, ha valaki az Engem követésnek mond olyan utat, amilyen utat Én soha nem azonosítot-tam Önmagammal. Az Én utam: senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, és a segítés, a másért élés útja. Ez és semmi más. Az Én utam nem ismer olyan fogadalmakat, amilyen fogadalmakkal a szerzetesek kötik magukat döntéseikhez.
A szegénységnél ugyan nincs jobb, de a szegénység meghatározásával sokszor nem értek egyet. Nem ismerem el szegénységnek azt, amikor a személynek még annyi vagyona sincs, hogy abból bárkinek adni tudna, de a RENDNEK, amelynek tagja, mindene megvan. Egyenesen helytelenítem a tisztasági fogadalomnak azt az értelmezését, amely általános. Legtöbb esetben a házasélet kedvesebb számomra, mint a szüzesség! Tehát nagyon helytelenítem, amikor valaki olyan jóra tesz fogadalmat, aminél az ő életében is lehet még jobb! Az pedig kifejezetten Ellenemre van, amikor valaki engedelmességet fogad! Igen, mert az ilyen fogadalom egyszerűen lehetetlenné teszi Számomra, hogy közvetlenül szólhassak hozzá. Ezt csak ELÖLJÁRÓJA által tehetem. Ennek pedig szükségszerű következménye a lélektani törvények alapján, hogy a fogadalmat tevő - ha némi lelki egészség van az illetőben - stréberré váljék, vagyis törekedjék arra, hogy elöljáró legyen, tehát, hogy közvetlenül szólhassak hozzá!
Szó sincs tehát negatív hozzáállásról! Csupán arról van szó, hogy nevén nevezzük a dolgokat!

2. Ami pedig félelmedet illeti az emberekkel kapcsolatban, hát e téren bizony nem állsz egyedül. Alkatilag nem arra vagy rendelve, hogy látványos közszerepléseket vállalj. Ezek soha nem lesznek kedvedre valók. De éppen, mert nem kedvedre valók, felhasználhatlak ilyenre, mivel kevés az esélye annak, hogy az esetleges sikereket önmagadnak tulajdonítsd.
Nagyon szeretlek! Tégy úgy, ahogy a szíved diktálja! Én mindig veled leszek! Sokkal jobban szeretjük egymást, semmint döntéseiddel Ellenem akarnál fordulni! Nagyon ismerlek, nagyon szeretlek! Törekedj te is arra, hogy Engem egyre jobban megismerj! Tanulj és imádkozz! Egyiket se engedd a másik rovására érvényesülni életedben!

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/942

Jézus - Hang

2. hét

(2019. 01. 07. - 13.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL

Egy kapcsolatról szeretném a HANG véleményét hallani!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Én csak egy kapcsolatra tudom áldásomat adni! Kettőre nem! Azoknak, akik házasságban élnek, csak azt tudom tanácsolni, hogy Velem akarjanak egyre szorosabb kapcsolatba kerülni. Ha aztán a jelenlegi házassági kapcsolat valamelyik hibájából felbomlott, akkor a vétlen félnek tudok segíteni. De azt nem tehetem, hogy hazudjak neked. Te sem és más sem tud még a legtökéletesebb ember által sem boldog lenni. Az, amit te most boldogságnak színezel ki a fantáziádban, semmi más, mint a narkotikumnak egyik formája. Nem boldogság, hanem bódultság.
Nagyon szeretnék segíteni neked, de Én csak annak tudok segíteni, aki valóban Tőlem várja ezt a segítséget, és nem egy másik emberi kapcsolattól.
Hidd el, nincs boldogító emberi kapcsolat! Életetek egyik legnagyobb tévedése az, hogy magatokon kívülről várjátok életetek megoldását. Eddig még senkinek sem sikerült ez. Nem, mert önmaga elől és Előlem is menekül az, aki egy másik nyomorult ember által akar boldogulni!
Drága Gyermekem! Mérhetetlenül szeretlek! De nem tudom megtenni azt, hogy helyetted meglássam ennek a kijelentésemnek az igazát. Vagy magad törekszel ezt meglátni, vagy vak maradsz, és egy bizonyos bódultság után továbbra is békétlen, boldogtalan leszel.
Nagyon szeretnék segíteni! De e segítséget nem adhatom meg úgy, ahogy azt Én helytelenítem. Csak úgy, ahogy helyeslem!
Szeretetem nem tüneti kezelést akar adni, hanem hosszú távon olyan gyógyulást, amely boldogságod nélkülözhetetlen része lehet.
Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/943

Jézus - Hang

3. hét

(2019. 01. 14. - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VÉDEKEZÉS AZ ÁRTÓ ERŐKTŐL

1. Szeretnék védekezni az ártó szellemek ellen!
2. Szeretnék Istenre találni!
3. Van olyan közösség, ahol egész nap imádkoznak és dolgoznak?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Nagyon ismerem életedet! Óriási változáson, fejlődésen mentél át azóta, hogy vállaltad életed karmikus feloldásait itt a Földön. Ezt te azért nem érzékeled, mert nem tudod, hogy honnan indultál. Azok az ártó szellemek, akiket te néha érzékelsz, nem akarják tudomásul venni, hogy kiszakadtál körükből, s mindaddig zaklatni fognak, amíg úgy gondolják, hogy van reményük téged megállítani a Felém vezető úton.
a/ Két tanácsot adok. Az egyik: Reggel úgy kezdd a napot, hogy ilyen vagy ehhez hasonló fohásszal fordulj az angyalok felé: 'Kedves angyaltestvéreim! Gyertek, vonjatok teljesen védelmetek alá engem. Elől, hátul, jobbról, balról, alul, felül takarjatok be önmagatokkal, s így biztonságos lesz egész napom. Köszönöm, hogy szerető testvéreim vagytok, és a ti szerető gondoskodásotok miatt biztos lehetek abban, hogy semmi ártó erő nem érhet el hozzám! Dicsőítem Istent a ti nevetekben is. Amen.'
b/ A másik tanács szintén egy egyszerű ima, melyet három keresztvetés közben mondj el: 'Jézusom! Beléd öltözik gondolatom +, akaratom + és érzelemvilágom + Amen."
Tehát ne foglalkozz velük közvetlenül, hanem törekedj közömbös lenni velük szemben!

2. Már rátaláltál Istenre. Nem kereshetnéd, ha már meg nem talált volna Ő téged, és te Őt! Nálad csupán e kapcsolat elmélyedéséről lehet szó.

3. Nincs olyan közösség, amely csak imával és munkával töltené idejét. De nem is kell hogy legyen. Én abban tudok szabadon élni, aki nem akar semmi rendkívüli életformát, s ugyanakkor tudja, hogy állapotszerűen jót kell akarnia mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ha ez nem sikerül, az nem baj. Csak nem szabad erről lemondanod! Újra és újra kell kezdened a hinni akarást, a szeretni akarást.
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/944

Jézus - Hang

4. hét

(2019. 01. 21. - 27.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY TANÍTÁSRÓL ÉS EGY KAPCSOLATRÓL

1. Egy tanítással kapcsolatban kérdezem a HANGOT.
2. Egy kapcsolat megoldását szeretném tudni.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Az első kérdéseddel kapcsolatban nem mondok véleményt. Ha elolvasod a HANG-köteteket (hamarosan már a 10-dik kötet is megjelenik), megérted, hogy miért nem mondok véleményt. Veletek mindent, de helyettetek semmit! Azért első kegyelem a természet, tehát a józan ész, hogy használjátok!

2. Egy kellemetlen kísértésben vagy! Nincs a világon ember, aki ne találkozna életében olyan emberrel (esetleg többször is!), akiről úgy gondolja, hogy az az IGAZI. (Mindig, mindenkinél van szebb, jobb és gazdagabb!).
Amikor valaki életsorsszerűen döntött, akkor döntését lényegesen kell hogy érintse egy olyan lezártság, amely megakadályozza ennek a döntésnek megszüntetését.
A te számodra szívedet megnyugtató csak olyan álláspont lehet, amely férjeddel is teljesen összhangban van. Minden más nyitottság előző életdön-tésed elárulását jelenti!
Egészen más az, ha valakit elhagy a párja, és egészen más az, ha valaki olyan szituációba megy bele, amely elhagyóvá, tehát árulóvá teszi őt. Az Én Lelkem csak olyan kapcsolatoknak a Lelke, amely kapcsolatok elbírják a FÉNYT, a VILÁGOSSÁGOT, a NYILVÁNOSSÁGOT. Éppen ezért csak egészséges kapcsolatokra lehet azt mondani, hogy Általam megáldott kapcsolatok. Minden olyan kapcsolat, amelyről csak azt lehet tudni, hogy előbb-utóbb kitudódik, FEKÉLY a lélek életén, amely előbb-utóbb kifakad. Sajnos az ilyen kifakadásoknak nem gyógyulás szokott a következménye lenni, hanem az egész lélek elfertőzését szokta eredményezni.
Legyetek éberek! A szeretet a Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat, amelyet a jelenben vállal fel az Engem szerető lélek a már egyszer meghozott életsors-döntésének megóvása saját jövője, örök boldogsága érdekében!

Megáldalak a JÓZANSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/945

Jézus - Hang

5. hét

(2019. 01. 28. - 02. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉRJEM VÉGLEG ELHAGYOTT?

Vajon végleg elhagyott bennünket a férjem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A fiatalkorban barátságból kiérlelődött kapcsolatok szoktak a legéleterősebb kapcsolatok lenni a Földön. Persze, ebbe is bele lehet fáradni, és bele is kell fáradni! Azért mondom, hogy KELL, mert a hűség alapja soha nem lehet a másik ember. Amint senki nem építheti életét teljesen önmagára, ha van némi önismerete, éppen úgy, sőt még kevésbé építheti másik emberre, akit mégsem ismerhet annyira, mint önmagát, de annyira mindenesetre, hogy hibátlannak nem tudhatja őt, és természetesen nem is várhat olyan értékelést a maga részére, mint saját magától.
Mivel az önszeretet CSÚCSÉRTÉK (Máté 22;39) (de nem azért, mert ezt kell elérnie bárkinek is, hanem azért, mert ehhez kell igazodnia mindenkinek, mert így vagytok teremtve), ezért minden normális ember tudja, hogy semmit nem használ önmagának még azzal sem, ha az egész világot megnyeri is, ha ennek következtében lelkének kárát vallja (Máté 16;26)!
A boldogságról egyszerűen nem lehet lemondani! Ez jelenti azt, hogy senki sem szerethet senkit jobban önmagánál! Vagyis, senki sem akarhat senki kedvéért örökké tartó rosszat önmagának. Ideiglenes rosszat természetesen nemcsak akarhat, de akarnia is kell mindenkinek, vagyis kell vállalnia áldozatot, de csak annak reményében teheti normális ember ezt, hogy ezáltal végeredményben ő jár jól! Csak az képes elveszíteni életét, aki előtt egyértelművé vált az, hogy ezáltal nyeri azt meg (Lukács 9;24). Senki sem élhet abban a tudatban, hogy végleg vesztesen hagyja el földi életét. Aki nem akarja rövid távon elveszíteni életét, az ezt csak azáltal teheti meg, hogy kikapcsolja a halálnak, az örökéletnek még a gondolatát is. Csak azáltal teheti, hogy megpróbál nem hinni az örök boldogságban. Tehát csak azáltal, hogy lemond a becsületes gondolkodásról, vagyis valamilyen narkotikumba menekül.
Amikor tehát valaki belefárad a másik emberrel kapcsolatban fenntartott hűségébe, akkor lehetősége van felismernie, hogy vagy feláldozza magát e hűség oltárán Istenért, vagy feláldozza embertársát hűtlenségével pillanatnyi bódultságért. Mivel a bódultság nem örökérvényű, ezért újra válaszút elé kerül az, akit nem az önszeretet (ami életelvesztés Istenért), hanem az önzés (másik ember föláldozása) vezérel, s újra csak mások szenvedése árán képes új bódultságba, narkotikumba menekülni. Ez így megy mindaddig, amíg rá nem ébred arra, hogy az önzés nem vezet sehová, amit jónak lehetne mondani. Mindenképpen összetört emberi szívek jelzik önzésének kegyetlenségét, míg végül ő maga is kárhozatban véglegesülten találja magát.
Drága Gyermekem! Nagy szeretettel kérlek, hűségedet csak Reám alapozd! Úgy rendezkedj be, hogy életed alapja KETTŐNK egymás iránti hűsége legyen. Ez az egyetlen helyes megoldás. Függetlenül attól, hogy szerencsétlen párodnak még milyen utakat kell bejárnia ahhoz, hogy Rám építse életét, te ne várj másra! Nagyon szeretlek, és nagyon drukkolok kettőnk kapcsolatáért. Ennél fontosabb számodra semmi sem lehet! Hidd el, férjednek is akkor teszed a legjobbat és természetesen gyermekednek is, ha hallgatsz Rám!
Drága Gyermekem! Tudom, hogy ti nem szerettek bizonytalanságban élni. Tudom, hogy nem szerettek várakozni sem. Tudom, hogy belátható időn belül szeretnétek mindent rendezettnek tudni magatok körül és magatokban egyaránt. De valójában csak e második a lényeg. A lényeg az, hogy magatokban legyen rend. A többi mind látszat és mulandó. Az a kis hidacska, amit ti földi életnek neveztek, csak a fantáziátokban tudja nagynak és rendkívülien fontosnak mutatni magát. Múlt és jövő nem más, mint emlékeitek és vágyaitok, álmaitok világa, amelynek csak annyi a reális alapja, amennyit a jelenben képes gyakorolni rátok. Azt pedig, hogy mennyit képes rátok gyakorolni, tőletek függ! Mindaz, aki legalább törekvésében igyekszik az örök élet igézetében élni, az csalódásmentesen tudja olyan benső békében megélni jelen életét, hogy környezetének fényt és meleget képes ezáltal sugározni.
Hidd el, Én tudom legjobban, hogy neked és gyermekednek is mire és hogyan van szükségetek. Ne a te elgondolásod legyen jövőtöket illetően a döntő! Én görbe vonalakkal is tudok egyenes sorokat írni, és írok is!
Azok az események, amelyekről nem tehetsz, még akkor is az Én uralmam alatt állnak, ha látszatra a poklok poklát éreztetik veletek. Az enyéim számára Én ura vagyok a körülményeknek is.
Isten lényegéhez tartozik a BOLDOG ÉLET! Ez azt jelenti, hogy bennetek sem tud másképpen élni, még akkor sem, ha a felszínen ádáz küzdelem folyik a helyes látásért! Igen. Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja, és mindenki olyannak látja, amilyennek Általam, Velem és Bennem látni akarja!
Neked tehát nincs más feladatod, mint az, hogy arra a jelenre koncentrálj, amelynek másik neve a te örök életed. Isten nemcsak önmagáról mondhatta :"Én vagyok, aki vagyok!" Mondhatja ezt rólad is. Te is az vagy, aki vagy, még akkor is, ha ez a vagyságod egy olyan fejlődés áramában él, amelynek vége sohasem lesz. A Teremtő és a teremtmény között a lényeges különbség az, hogy a Teremtő: ÖRÖK FORRÁS. A teremtmény pedig azáltal istenül meg, hogy e FORRÁSHOZ igazodik, e FORRÁSBÓL él, e FORRÁSNAK adja állandóan vissza önmagát!
Drága Gyermekem! Szeretném, ha megértenél! Ne férjedre várj, hanem Velem akard áldottá tenni jelen életedet. Ha ezt teszed, akkor teszed legjobban lehetővé férjednek azt, hogy visszataláljon, de akkor már nem csupán hozzád, családjához, hanem HOZZÁNK!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/946

Jézus - Hang

6. hét

(2019. 02. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KILÁTÁSTALAN A HELYZETEM

1. Van-e kiút egy kilátástalan helyzetből?
2. Mit kell tennünk, hogy jó irányban haladjunk?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Kilátástalan helyzet nincs! Ha volna, akkor Isten nem lehetne az övéi számára sem végleges megoldás! Pedig az!
Bennem úgy jelent meg az Isten közöttetek, ahogy egyáltalán egy emberben megjelenhet (János 14;9). Nekem, mint embernek, nem kudarc volt a keresztre feszítésem, hanem kinyilvánítása annak, hogy még a halál sem teheti kilátástalanná annak helyzetét, aki üldözőiért, kivégzőiért még a kereszten is imádkozni tud (Lukács 23;34).
Az ima a kulcsa minden kilátástalan helyzet megoldásának! Nem ima-szövegek gépies elmondására gondolok! Az imádkozik, aki lelkét, szellemét Istenhez emeli! Aki ezt teszi, lehet, hogy így kezdi imáját: "Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár (Máté 26;39)." De a befejezés mindig ez: "Ne igyam ki a kelyhet, amelyet Atyám adott nekem?" (János 18;11). Ez tehát azt jelenti, hogy a feltornyosuló nehézségek látása helyett ARRA lát rá, aki még hajunk szálait is számon tartja.
Minden imának kell hogy legyen olyan következménye, amely élteti az imádkozóban azt az önértékelést, hogy többet ér a verebeknél (Máté 6;26). Aki idáig eljut, márpedig idáig az imában minden normálisan gondolkodó ember képes eljutni, az már nincs is kilátástalan helyzetben!

2. Jó irányban az halad, aki Velem halad. Velem az halad, aki Értem teszi azt, mit tesz. Aki reggel tudatosan elhatározza, hogy Értem fog gondolkodni, szólni és cselekedni, az JÓ ÚTON HALAD!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/947

7. hét

(2019. 02. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NEM LÁTOM AZ UTAT!

1. Szeretnék Jézus felé menni, de nem látom az utat!
2. Hogyan segíthetem ki férjemet depressziós állapotából?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Pontosan olyan lelki állapotban vagy, mint apostolom, aki megvallotta, hogy nem ismeri az utat (János 14;5). Neked sem mondhatok mást, mint neki: (János 14;6)!
Evangéliumaim alapján felismerhető vagyok annak, aki vállalja, hogy az ennek kapcsán felmerülő problémáira választ keres. E fáradozás nélkül Engem megismerni nem lehet, tehát az ÚT nem ismerhető fel.
2. Minden helytelen állapotból csak az tud kijutni, aki AKAR! Akkor akar valaki kijutni helytelen állapotából, ha helytelennek ismeri fel, és kéri a segítséget. Pszichikailag nem lehet segíteni annak, aki ezt nem kéri. Ha lehetne, akkor Én lennék az első, aki ezt megtenném. De nem lehet!
Tehát magad lelki állapotát kell stabilizálnod az Én segítségemmel, s várnod kell, míg példaadó életed hatására nem kér tőled segítséget. Ez a legtöbb, amit tehetsz. Imáid sem irányulhatnak másra, mint arra, hogy megfelelő példaadó életet tudj élni!
Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/948

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)