Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2021

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

1. hét

(2021. 01. 04. - 10.)

LAKÉSFELÚJÍTÁS MIATT NEM JELENT MEG ÚJ HANG-LEVÉL

2. hét

(2021. 01. 11 - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÉLMÉNYEIMRŐL

1. Egy templomi élményről szeretném hallani a HANG véleményét!

2. Életem legfőbb feladatának tekintem létrehozni a még nevenincs központot. Jól van ez így?

3. Napi feladatomról, mint útról, mit kell tudnom?

4. Az általam már kétszer hallott hang és látomásaim milyen információt közvetítenek?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Amikor belül görcsök oldódnak, olyankor nagy tisztító energiák szabadulnak fel lelkedben. Ezek az energiák olyan érzékenységet biztosítanak számodra, mely lehetővé teszi, hogy gyorsabb és biztosabb elhatározásra juss, mint amire csupán a logika járomszalagán nehezen és bizonytalanul juthatnál. Tehát az intuíciót növeli benned.

2. Életed legfőbb feladatában együtt dolgozom veled! Ha visszanézel eddigi életedre, akkor felismerheted, hogy már régen erre a munkára készítettelek fel, s eddigi körülményeidben mindig jeleztem, hogy veled vagyok. A jövőt illetően vannak ugyan olyan pontok, amelyeknek további kimenetele bizonytalan, mert mások szabad döntése valóban szabad, s nem meghatározott, de a nagy egész feltétlenül áldásomat hordozza.

3. Amit az augusztusi találkozón hallottál. Látnod kell, hogy aznap mit kell figyelmen kívül hagynod, mivel kell megbirkóznod, és miben kell elmélyülnöd.

4. Mindkettő azt jelzi, hogy együvé tarozunk! És lehetővé teszem számodra azt, hogy mélyülj a Rám-figyelésben.

Gondviselő szeretetem mindig veled van!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1044

Jézus - Hang

3. hét

(2021. 01. 18 - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álmomról kérem a HANG véleményét, melyben, mint gyermekekkel foglalkozó óvónő, átéltem, hogy milyen kevés lehetőségük van a gyerekeknek arra, hogy megfelelő szeretetet kapjanak.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Amikor a Földön jártam, akkor gyermekeket állítottam a felnőttek elé példaképnek, mivel egy gyermeknek még nincs annyi rossz tapasztalata, ami kihozhatná belőle azokat a romboló erőket, amelyek sajnos a felnőtt világban annyira ismertek. - Ez akkor volt! - Most már nagyon korán kezdődik azoknak az ártó sugárzásoknak beépülése a gyermeki lélekbe, mely sugárzások a különböző médiákon keresztül gátlástalanul áradnak szerte a világban.
A te álmod egy régebbi és a mostani általános emberi idegállapot keretében mutatta meg neked, hogy a mostani gyermekeknek már nincs is igazi gyermekkoruk, mert pont az a szeretet, amely a te szívedet még átjárja irántuk, ez hiányzik legtöbb felnőttben, s így, mivel senki sem adhatja azt, amije nincs, hát a felnövekvő fiatalság, a ti szemetek láttára, romboló erők játékszerévé válik.
Imádkozz a gyermekekért! Álmod ezt kéri tőled!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1045

Jézus - Hang

4. hét

(2021. 01. 25 - 31.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MORMONOKRÓL, SZELLEMEKRŐL, FÉLELEMRŐL

1. Mi a véleménye a HANG-nak a mormonokról?
2. Csak a Földön vannak különnemű szellemi lények?
3. Apám halála és a bennem lévő félelem összefüggnek?

A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

1. Minden intézményesült vallásban vannak olyan erkölcsi normák, amelyek áldásomat hordozzák, és vannak olyanok, amelyek idegenek Tőlem. Az általad említett csoportosulásban Engem nem fogadnak el olyannak, mint a te vallásodban. Ott több a Tőlem idegen elem, mint nálatok. Kétségtelen, hogy nagy hangsúlyt tesznek a családok együttes ünnepségeire. De erkölcsileg a gazdagság ténye és az ellenség gyakorlati szeretésének hiánya nagyon távol viszi őket Tőlem.

2. A földi dimenzión túl nincs értelme különneműekről beszélni (Máté 22: 29-30).

3. Félelmed idegállapotoddal függ össze. Idegállapotod pedig részben karmikus, részben az élő hittel és bizalommal oldható. Aki be tudta építeni magába azt, hogy minden csak javára válhat, mivel benne élek, az elindul azon az úton, amelyen oldódnak félelmei.

NAGYON SZERETLEK, ÉS ENNEK A SZERETETNEK HŰSÉ-GÉVEL ÉS MELEGÉVEL MEGÁLDALAK!"

Jézus - A Hang: 12/1046

Jézus - Hang

5. hét

(2021. 02. 1 - 7.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZENTFÖLDI UTAZÁSRÓL

1. Részt veszek egy szentföldi körúton. Jól teszem-e?
2. Változtassak-e munkahelyet?
3. Mi a véleményed egy könyvről?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Mindhárom kérdésed arról tanúskodik, hogy te nagyon szeretsz Engem, de úgy gondolod, hogy saját döntéseidben nem lehetsz egészen biztos, és ezért az Én döntésemre vársz.
Drága Gyermek! Nekem az a vágyam, hogy felelős személyek legyetek. Nem baj, ha nem a legtökéletesebb döntést hozzátok. A fontos az, hogy tanuljátok meg: nincs magasabb fórum, mint mindegyikteknek a saját lelkiismerete.
A HANG-kötetek mind arra akarnak ránevelni benneteket, hogy a szükséges gondolkodás-átalakítás belülről történjen. A hibákból, melléfogásokból tanultok a legtöbbet és a legalaposabban!
Elégedj meg azzal, hogy Én mindig veled vagyok, bárhogyan is döntesz. A fontos az, hogy Velem tedd, amit teszel, és ne tudatosan Ellenem. Veled vagyok a szentföldi zarándokutadon éppen úgy, mint munkahelyeden, bárhol is van az.
Ami pedig az általad említett könyvet, a "Növekedés a boldogságban"-t illeti, erre is csak azt tudom mondani, hogy belül kell ráérezned arra, hogy számodra mit, hogyan és milyen intenzitással kell elfogadnod.
Szeretlek, segítlek, mindent elkövetek, hogy szabadságod tiszteletben tartása mellett felelős személlyé formálódj Általam, Velem és Bennem.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL"

Jézus - A Hang: 12/1047

Jézus - Hang

6. hét

(2021. 01. 08. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MI VAN HALOTT FÉRJEMMEL?

1. Férjem halála nagyon megvisel. Mi van vele?
2. Irigykedem másokra, akik együtt vannak még.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1.Te úgy gondolod, hogy azért szenvedsz lelkileg, mert nem tudsz belenyugodni Isten akaratába, vagyis férjed halálába. Valójában nem erről van szó nálad!
Te abba nem tudsz belenyugodni, hogy következménye van eddigi életállapotodnak. Te abba nem tudsz belenyugodni, hogy ha te valamit akarsz, annak olyan következménye van, amelyet te nem akarsz. Te egy képtelenségbe nem tudsz belenyugodni! Olyan ez, mint mikor valaki elindul délre, és mérges, hogy nem északra érkezik. Elindul Pécsre, és mérges, hogy nem Bécsbe jut el.
Istennek sohasem akarata az, hogy valaki meghaljon! Istennek mindig az az akarata, hogy minden ember boldog legyen! Aki Isten akaratát teszi, az az is! Te nem Isten akaratát kerested, hanem a magad akaratát, a férjed akaratát, gyermeked akaratát, mások akaratát, és most meglepődsz, mert ez sehová sem vezetett! Nem is vezethetett!
Drága Leányom! Kezdd el keresni az Én akaratomat! E tekintetben nem az események egyszerű belenyugvásáról van szó! A nullával egyenlő az, ha valaki csak ezt teszi! Akarni kell, amit Én akarok, szeretni kell, amit Én szeretek, keresni kell, ami Nekem kedves, kerülni kell, ami Engem szomorít, tenni azt, ami a halálod óráján majd vigasztalásodra szolgál!
Ne azon gondolkozz, hogy vele mi van, hanem azon, hogy Velem mi van a te szívedben! Vele az van, ami az ő földi életének következménye. Vagyis annyiban boldog, amennyiben jó szándékkal igyekezett másokat szolgálni azért, hogy szíve békéjét Nálam megtalálja.
Ne rajta akarj segíteni, hanem Rajtam! Én kiszolgáltattam magamat neked is, és minden embernek azért, hogy boldogok legyenek Általam, Velem és Bennem! Ez a földi ember életének rendje! Ezért született le mindenki a Földre!
Természetesen rajta is segítesz, ha rajtam segítesz, de semmit sem tehetsz érte, ha nem Értem teszed azt, amit teszel. Amit Én értetek tettem, az azért volt eredményes, mert Atyámért tettem azt, amit tettem értetek. Tehát az Ő AKARATÁT teljesítettem.

2. Drága Gyermek! Nagyon szeretném megértetni veled, hogy mások látszat-boldogsága miatt milyen csacsiság engedni az irigység ördögének! Hogy is láthatnál bele bárkinek is az életébe?! Azt, hogy két sétáló ember milyen poklot hordhat magában, azt csak innen lehet látni! És bárki, aki nem Isten akaratára törekedett fölfűzni életét, az kínkeserves tapasztalattal fogja tapasztalni, hogy boldogtalanságán dolgozott eddig. Igen, mert Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nem a másik emberre!
Igyekezz feladatokban gondolkodni! Foglald le magadat azzal a munkával, amely Értem vállalt szolgáló munka. Csak az ilyen életforma vezet ki a lelki sötétségből a FÉNYRE!
Mérhetetlenül szeretlek! Ha hiszel Nekem, akkor ki tudlak vezetni szenvedéseid börtönéből. Jelen vagyok a Bibliában. Olvasd az evangéliumaimat. Jelen vagyok minden rászorulóban! Vigasztald a szomorkodókat, viseld gondját a szenvedőknek. Én élek ezekben! Keresd meg azokat, akikkel Rólam elbeszélgethetsz, mert ahol ketten-hárman összejöttök a nevemben, ott vagyok közöttetek. Vonulj vissza lelked szobájába! Ott várok rád! Engem meg lehet találni napsütésben, viharban, csillagokban és fellegekben, madarakban, virágokban, de legfőképpen a szenvedő emberekben. Férjednek is ezzel teszed a legnagyobb jót! Őt is csak az a szeretetáram képes boldogítani, amely Általam jár át benneteket. Ez pedig főleg akkor történik, amikor foglalkoztok Velem. Ez nem önzés részemről. Nagyobb jó nincs Nálam! Ezért akarom Magamat adni nektek, ezért kérlek, hogy fogadj el Engem!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1048

7. hét

(2021. 02. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MITŐL TISZTA EGY SUGALLAT?

1. Tiszták azok a látások, amelyek információkat közölnek velem?
2. Az általad sugalmazott írások tiszták?
3. Szeretném tisztábban hallani HANGODAT!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Csak azokban a látásokban bízzál, amelyeket neked adok. Minden más információ lehet számodra félrevezető! Ha magadban nem észlelsz biztos hangot, képet, akkor várj! Ne siess el semmit! Ha Én valamit akarok veled, azt Én egyértelművé is tudom tenni benned. Ne engedd, hogy mások irányítsanak! Te kontrolláld magadat is, másokat is. Minden nap olvasd evangéliumaimat. Ezek által sok mondanivalóm van számodra. Ami Tőlem jön, az mindig határozott, megnyugtató és harmóniát teremt.
Újra mondom: Tanulj meg VÁRNI! Amikor valaki nem látja, nem hallja tisztán gondolataimat, akkor ezt a problémát nem úgy kell megoldania, hogy erőlteti a megoldást. Vannak olyan problémák, amelyek éppen azáltal oldódnak meg, hogy elviselitek velük kapcsolatban a bizonytalanságot, és várjátok azt az erőt, azt a fényt, amely nyugodt biztonsággal vezet tovább. A kapkodás semmiben sem jó!
Hidd el, senki nem ronthatja el miattad életét, de igenis megjavíthatja általad. Talán éppen úgy, ahogyan te nem is gondolod. Ilyen értelemben igaz ez: utaim, gondolataim kiismerhetetlenek (Róm 11;33).
Senkinek sem adok kész tervet. Én csak magocskát adok, amelyet ha szeretet, áldozatos szeretet táplál, akkor csodálatos gyümölcsfává tud nőni. Apostolaimnak sem adtam készt terveket, csupán a gyakorlati szeretnek azt a tanítását, amely kovász tud lenni az emberiség tésztájában. Ha életemet valamilyen keretbe szorítjátok, akkor az eltorzul. De ha élni engeditek magatokban, akkor mindenkor kiformálja azt a keretét, amely hatékony kapukkal rendelkezik arra, hogy azon az Én bárányaim belépve legelőt találjanak maguk számára.

2. Az Általam sugallt írások sem tiszták olyan értelemben, hogy ne kellene azokat Lelkem irányítására rendszeres pályamódosításokkal a mindenkor közöttetek lévő életemhez igazítanotok. Nem véletlen, hogy Én soha nem rögzítettem semmit írásban, pedig hidd el, tudtam írni (János 8;6)! Tehát sem íráshoz, sem tervhez nem szabad feltételek nélkül ragaszkodni. Csak Lelkemhez, aki benned, bennetek él, és aki értelmezni, kibontani akarja közöttetek időben az Én örök gondolataimat.

3.Ha tisztábban akarod hallani hangomat, akkor nem arra kell várnod, hogy hangosabban szóljak, hanem arra kell törekedned, hogy jobban elcsendesedj. Amint az élet keresztjeit sem azáltal teszem elviselhetőbbé enyéim számára, hogy csökkentem azokat, hanem azáltal, hogy növelem bennetek az erőmet. Így hangom hallása sem azáltal valósul meg, hogy Én változtatok rajta, hanem azáltal, hogy ti változtattok magatokon. Tehát nagyobb csendet kell teremtened magadban, és akkor jobban fogsz hallani Engem.
Drága Leányom! Tudom, hogy még sok más kérdést is intéztél Hozzám. De azokat azért nem válaszolom meg, mert részben nem tartozik kettőnk kapcsolatának lényegéhez, részben pedig érted és veled mindent, de helyetted nem teszek meg semmit.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1049

Jézus - Hang

9. hét

(2021. 02. 24. - 03. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÉZUSRÓL

1. Jézus szenvedését lehet enyhíteni?

2. Külföldi testvérem nem él együtt Jézussal.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekeim!

1. Szenvedésemet természetesen enyhíti minden szeretetből vállalt áldozat a Földön. Amit egynek tesztek a szenvedők közül, azt Velem, Nekem teszitek (Máté 25;35-45)! Drága Gyermekem! Értsd meg! A szenvedés és a boldogság egy gyékényen tud árulni a Földön (Máté 5;11-12). Azzal a boldogsággal, amely a Lélekkeresztség után átjár, vigyázz! Az igazi boldogságnak lehetnek érzelmi megnyilvánulásai, de ezek egyáltalán nem tartoznak a lényeghez. A boldogság lényegéhez az tartozik, hogy valaki bizonyos abban, amit tesz, az Nekem kedves. Függetlenül attól, hogy valaki közben mit érez! Csak a szeretetből vállalt áldozat segíti a lélek fejlődését. Az érzelmek: SOHA! Ezért nem jó narkotikumokhoz nyúlni!

2. Testvérednek is saját magán kell majd megtapasztalnia azt, hogy nincs Nélkülem boldogság, csak BÓDULTSÁG. Ennek is el fog jönni majd az ideje!

Megáldalak az ÁLDOZATOS SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1050

Jézus - Hang

9. hét

(2021. 02. 24. - 03. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÖNFEGYELEMRŐL

Ismerem epekövem keletkezésének okait. Tudom, hogy önfegyelemmel megoldható a problémám, de nem tudok eléggé fegyelmezett lenni. Ebben kérem a segítséget!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Az önfegyelem, önuralom nem szerezhető meg sem környezetváltozással, sem elhatározás által. Értelmi tisztázás segíti elő azt, hogy valaki helyesen fejlődjék szellemileg, lelkileg. Az ilyen értelmi tisztázásra, tehát helyes elmélkedésre, nagyszerű alkalmat biztosít egy betegség.
Minden betegségnek Részemről az a célja, hogy gondolkozni kezdjetek azon, hogy miért születtetek le a Földre.
Amikor nemcsak így kívülről, hanem belülről világosodik meg előtted az, hogy a szeretni tanítás eszközeit kell megtalálnod és alkalmaznod, tehát az, hogy te magad tudd magadat átlépni, akkor indultál el az egészségesedés útján.
Ha már belülről nem probléma az epekő, mert belülről látod, hogy epekővel épp úgy lehet szeretni és szeretni tanítani, mint epekő nélkül, akkor gyógyultál meg arra, hogy boldog légy, függetlenül attól, hogy van epeköved vagy nincs, hogy mid van és mid nincs.
Az ÉLET (lélek) megnyeréséhez szükséges egy bizonyos életelvesztés (Máté 10;39 / Márk 8;35 / Lukács 9;24).
Tehát egy betegség kapcsán nem meggyógyulni kell, hanem megtérni! Ennek természetes következménye lesz a gyógyulás. Tehát itt is változtatni kell a sorrenden, vagyis át kell alakítanod gondolkodásodat.
Nagyon szeretlek! Nagyon szeretném megosztani ÉLETEMET, ERŐMET, BOLDOGSÁGOMAT veled!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a BÉKE LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1051

Jézus - Hang

10. hét

(2021. 03. 08. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETEM AZT, AKIT A FIAM NEM SZERET

1. Fiam elvált, de volt felesége, ha eljön hozzám, akkor én fogadom. Helyesen teszem?
2. Máriától kaptam jelet a rózsafüzérrel kapcsolatban?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Nagyon okos az, ha mindenkit befogadsz, aki meglátogat, és jó szándékkal van irántad. Se fiadra, se másra ne légy tekintettel akkor, amikor szíved szeretetének kimutatásáról van szó!
2. Anyám nagyon szeret téged, és mindazok, akik az említett jelenési helyet meglátogatják, valami jelet kapnak Tőle, hogy az számukra kegyelmi forrás legyen.

MEGÁLDALAK ANYÁM SZERETETÉVEL EGYESÜLTEN!"

Jézus - A Hang: 12/1052

Jézus - Hang

11. hét

(2021. 03. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TUDHATJA GYERMEKEM A HANG VÁLASZÁT?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A HANG írásainak bármelyik részét bárkinek meg lehet mutatni! Azok, akik a megértés szándékával figyelmesen olvassák, azok sok bölcsességet és nagy erőt meríthetnek ezekből az írásokból.
Az Én szavaimnak teremtő és boldogító, békét teremtő és benső vihart lecsendesítő erejük van. E könyveket nemcsak megmutatni kellene, hanem TERJESZTENI is mindazoknak, akik apostoli munkát vállalnak a szeretni tanítás érdekében!
A ti jelen korotokban a HANG-könyvek az a kovász, mely szeretné átjárni az emberiség tésztáját.
Ma sok könyv jelenik meg, melyek Tőlem küldött információkat közölnek veletek. De mindegyik csak annyiban hiteles, amennyiben a HANG könyvek mérlegén hitelesnek bizonyul!
A HANG-könyvek pedig annyiban hitelesek, amennyiben evangéliumaim mérlegén bizonyulnak annak! Az evangéliumaim és a HANG-könyvek között kettő lényeges különbség van. Az egyik az, hogy az evangéliumokban fellelhető sok magocska a HANG-kötetekben kibontva mutatkozik meg. A másik az, hogy az evangéliumokban sokkal több olyan magocska van, amelyet a HANG-kötetek nem érintenek.
Példákat nem említek, mert nem segítenék, ha ezt tenném.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1053

Jézus - Hang

13. hét

(2021. 03. 29. - 04. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÖRÖKKÉ FEJLŐDÜNK?

1. Az emberi lélek fejlődésének soha nem lesz vége? Sosem leszünk olyan tökéletesek, amilyennek Isten szeretne minket látni?
2. Pozitív irányban haladok lelkileg?
3. Szüleimmel sokszor nem vagyok összhangban. Ki hibás ebben?
4. Őrangyalom nevét szeretném tudni!
5. A számítástechnika az én utam?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1.Te is látod, ha átgondolod, hogy helytelen a kérdésfeltevés. Miért? Azért, mert a lélek fejlődésének sohasem lesz vége, és mindig olyan tökéletesnek kell lenni, amilyet Isten akar. Gondolj egy olyan pohárra, amely mindig növekszik, s mindig tele kell legyen.
Te azért fogod Istent látni, mert szereted. Mert látod, még jobban fogod szeretni. Mert még jobban fogod szeretni, még többet fogsz látni belőle, mert még többet fogsz látni belőle, még jobban fogod szeretni. És ez így megy a végtelenségig! Erről van szó!

2. Akkor haladsz pozitív irányban, ha mindenhez a megértés szándékával közeledsz (értetlen kritizálás helyett).

3. Hol szüleid, hol te vagy a hibás. Szüleidnek több a tapasztalata, neked rugalmasabb az átlátó képességed. Nem az értelem által felvázolt igazság javít a helyzeten. A megértés által, tehát a szeretet által lehet elviselhetőbb a kapcsolat. Erre kell törekedned akkor is, ha ezt tőlük nem tapasztalod.

4. Nem adhatom meg őrangyalod nevét, mert nem csak egy angyal vállalta azt, hogy segít neked lelkileg előbbre jutni.

5. A te utad Én vagyok! Ha abszolút első vagyok életedben, akkor nyugodtan foglalkozhatsz azzal, ami éppen kedvedre való!

Megáldalak BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1054

Jézus - Hang

14. hét

(2021. 04. 5. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉRJHEZ MENJEK, VAGY APÁCA LEGYEK?

1. Hozzá mehetek-e barátomhoz feleségül, vagy várjak még, mert nem ő rendeltetett mellém?
2. Legyek betegápoló apáca?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Ha valakit elhagytak, és értelmetlennek látja magányos életét, annak feltétlenül azt ajánlom, hogy igyekezzen értelmessé tenni azt. Ha valaki úgy gondolja, hogy egy társsal az oldalán lehetséges ez, akkor annak e döntésére Én áldásomat adom, még akkor is, ha külső szertartások keretében nem jöhet létre ez a döntés.
De mindenképpen tudnod kell, hogy boldogítani egyedül Isten képes azt a szellemi lényt, azt az embert, akit Önmagára teremtett! Csak részben igaz az, hogy valakit valaki mellé rendel az Isten. Csupán arról van szó, úgy vagytok teremtve, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ez nem jelenti azt, hogy mással mindig jó lenni! Szeretni mindig nehéz a Földön. Áldozattal jár! Néha túlontúl nagy áldozattal jár. Én mindig erőforrás vagyok, de senki helyett nem tudom elintézni a dolgokat, csökkenteni a kereszteket. Csak erőt tudok adni annak, aki nagyon komolyan vesz Engem. Aki kér, az kap, aki keres, az talál Nálam mindenre és mindenkor olyan megoldást, amely békével töltheti el szívét. Én nem adok senki mellé társat, csak lehetőséget adok mindenkinek arra, hogy társat találjon magának, ha nagyon akar.

2. Kétségtelen, hogy apácarendekben is társra lehet találni úgy, hogy a nyomasztó magány érzése helyébe egy nagyon komoly otthonérzés, egy stabil valahová tartozás lép. Természetesen, ez egészen más, mint a házasság, de egyiket sem szabad kijátszani a másik ellen.
Én mindenképpen melletted vagyok! Áldásom gyermeke lettél azzal az imával, amelyet leveledben leírtál. Én szívembe írtalak téged!

Megáldalak azzal a SZÍVBÉKÉVEL, amely LELKEM EREJÉT hor-dozza. Vess keresztet magadra!"

Jézus - A Hang: 12/1055

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)