Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2022

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

1. hét

(2022. 01. 03. - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TÖRŐDIK VELEM AZ ÚR?

Számon tart engem, megbocsátott nekem az Úr?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Ha a világon csak te lettél volna egyedül, akkor is eljöttem volna a Földre, hogy találkozhass Velem!
Az Én szeretetem forrása MAGA A SZERETET TENGERE!
Ez a FORRÁS tehát soha nemcsak ki nem apad, de nem is csökken! Ezzel a SZERETETTEL gondolok rád, és várom a színről színre találkozást veled!
Most hiába mondanék akármilyen szép szavakat, úgysem tudnám érzékeltetni veled azt, amit érzek irántad!
Nagyon kérlek, hidd el, hogy múltad minden nyomorúsága egyetlen bűnbánó könny hatására nemcsak semmivé válik, de oly csodás szépséggé, jósággá változik át, amit csak halvány hasonlattal lehet hasonlítani ahhoz, mikor a csodálatosan szép pillangó kijön a gubójából. Igen. Te az Én tava-szom egyik ragyogása vagy.
Nagyon szeretlek. Ha nehezen hiszed el, hát nézz a keresztre! Ott megmutattam, hogy milyen az Istennek az ADÁS hatalma! Mindent odaadtam érted, neked! Örüljünk együtt egymásnak!

MEGÁLDALAK LELKEM ÖRÖMÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1091

Jézus - Hang

2. hét

(2022. 01. 10 - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYUNK?

1. Ki ölte meg bátyámat?
2. Átok alatt áll családunk?
3. Részesültem-e bocsánatban?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. A te nyolc kérdésedet azért vontam össze három kérdésbe, mert a válaszaim fedik egymást.
Abban a lelkiállapotban, amelyben vagytok, nem mutathatok rá bűnösre, mert az nem a szeretetet növelné bennetek. Azt ajánlom, ne is azzal foglalkozzatok, hogy ki kit ölt meg, hanem azzal, hogy itt és most ne a múlt, hanem a jelen feladatai legyenek szeretettel átitatva. Higgyétek el, csak az lesz értékes számotokra örökkön örökké, amit szeretettel át tudtok itatni.
Ahhoz, hogy e téren képesek legyetek előre lépni, az szükséges, hogy szabaddá váljatok még azoktól a megkötözöttségektől is, amelyeket vérkapcsolatnak neveztek. Tudom, hogy nagyon kemények azok a szavaim, amelyeket Lukács 14;26-ban olvashattok, de csak az igazság szabadíthat meg benneteket a boldogtalanságotoktól (János 8;32).

2. Szó sincs róla, hogy átok alatt lennétek! Csupán arról van szó, hogy nagyon megmerevültetek a negatív gondolkodásban. Ha több hálaimát mondanátok, akkor jobban rá tudna nyílni szemetek arra, hogy mennyire szeretlek benneteket, s meglátnátok, hogy milyen sokan vannak azok, akiknek sorsa sokkal keservesebb, mint a tiétek. Az Én sorsomról nem is beszélve!

3. Drága Gyermekem! Az egy pillanatra sem lehet kérdéses, hogy Én megbocsátok-e neked. Az minden vágyam, hogy bocsánatomat elfogadjátok. Neked már régen arra van szükséged, hogy te tudjál megbocsátani saját magadnak! Ezt pedig azáltal tudod megtenni, ha megérted, hogy az önszeretet, tehát nem az önzés, csúcsérték! Vagyis az a magatartás, amely főleg azokkal a feladatokkal foglalkozik, amelyek reá várnak, és nem önmagával. Minél előbbre jutsz e téren, annál többet és annál jobban tudok Én foglalkozni veled.

Nagyon szeretetlek és megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1092

Jézus - Hang

3. hét

(2022. 01. 17 - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZEMPONTOKAT KERESEK

1. Jelenlegi munkahelyemet irigy társaimnak vagy fentről jövő rendelkezésnek kell felfognom?
2. Van-e segítőm?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Mindig mindent úgy kell felfognod, hogy az, amiről nem tehetsz, fentről jön. Amikor Engem elfogtak, akkor ilyen szavakat mondtam: "Ne igyam-e ki a kelyhet, amelyet Atyám ad nekem?" (János 18;11)
Azt viszont tudnod kell, hogy minden olyan életsors, amely fájdalommal jár, azért jár azzal, mert rosszindulatú emberek idézik ezt elő, sőt, maga az ördög még jóindulatú embereket is fel tud használni e célra, és ezek idézik elő a Földön a szenvedések nagy részét.
Ha van benned jó szándék, akkor az a most szükségből vállalt munkahely szenvedéseit áldássá formálja életedben.
Természetes, hogyha a körülmények és a józan eszed azt diktálja, akkor váltanod kell másik munkahely felé, de ezt nem jó erőltetni.

2. Természetes, hogy van segítőd! Többen is vannak, akik mindent megtesznek, ami rajtuk múlik, hogy elviselhetőbbé tegyék életedet. De tudnod kell, hogy azok a szavaim ma is érvényesek, amelyeket Lukács 11;10-ben olvasol. Vagyis vagy megvalósítom kérésedet, vagy pedig éreztetem veled, hogy jobb számodra, ha nem valósul meg az, amit kérsz. Szentlelkemet biztosan megkapod! (Lukács 11;13)

Nagyon szeretlek, és megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1093

Jézus - Hang

4. hét

(2022. 01. 17 - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NEM MEREK BÍZNI A FÉRFIAKBAN

1. Megismerkedtem egy fiatal férfival, akinek leánya intézetben van. A férfi sajnos iszákos. 2. Nem merek bízni a férfiakban.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Ha egy férfi saját gyermekéért nem tud jó irányban változni, az nem fog másnak a kedvéért sem komoly áldozatot hozni. Légy nagyon óvatos! Az iszákos emberek gyakran teljesen az ördög hatalmába kerülnek, s bizony, iszonyatosan nehéz, elviselhetetlen terhet raknak azoknak a vállaira, akik megbíztak bennük.
Ma a ti világotokban legtöbb bajt az italozók okozzák! Aki teheti, kerülje őket.
Azt viszont tudnod kell, hogy Én rajtuk is tudok segíteni. De csak akkor, ha szívvel-lélekkel Hozzám fordulnak segítségért. Csak a megtért iszákos ember remélheti, hogy kikerül a Sátán karmai közül. Ha valaki úgy kezd barátkozni iszákossal, hogy a megtérését nem állítja feltétlen feltételül a további barátkozáshoz, az rövidesen maga is a Sátán karmai között találja magát. Ne játszadozzatok saját üdvösségetekkel!

2. Ne is bízz bennük! Csak abban szabad bíznod, aki igazolta életével, hogy lehet bízni benne. Soha ne elégedj meg szavakkal, amikor valaki a bizalmadat kéri. Még Én sem kérek bizalmat senkitől addig, amíg nem igazolom előtte, hogy érdemes bíznia Bennem!
Amit pedig arról a bizonyos 30 kérdésedről írtál, azt mondhatom, hogy az eddig megjelent HANG-kötetek választ adnak a kérdésekre. E téren a problémát az jelenti, hogy legtöbb embernek arra van pénze, hogy tévét, új-ságot, különböző szórakoztató regényeket vásároljon, de ha a HANG-köteteket kínálod fel nekik, akkor inkább csak egy levél erejéig hoznak áldozatot.
Jó, ha tudod: bármilyen hosszúlejáratú fizetés formájában hozzá lehet jutni e könyvekhez, mivel gondoskodtam arról, hogy médiumomnak ne kell-jen nélkülöznie, amíg ezeket írja.
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Nagyon szeretném, ha minél kevesebb szenvedéssel tudnád életedet folytatni tovább. Nagyon szeretném, ha bizalmadat csak annak ajándékoznád, akiben nem kell később keserűen csa-lódnod. Kérlek, légy nagyon megfontolt!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1094

Jézus - Hang

5. hét

(2022. 01. 31 - 02. 06.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÖVESSEM FÉRJEMET KÜLFÖLDRE?

1.Hogyan javíthatnék az anyám és köztem lévő viszonyon?
2. Harcolhatok-e valaki ellen valamilyen jó cél érdekében?
3. Kövessem-e férjemet külföldre?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Kapcsolatokon javítani nem lehet. Kapcsolatokat csak elfogadni lehet annak érdekében, hogy ki-ki önmagán javítson.
A te helyzetedben anyád olyan tükör számodra, amelyben megláthatod azt, hogy hol tartasz szabadság dolgában. Anyád megkötözöttsége nem lehet ok arra, hogy te is megkötözött légy!
Csak az emberalatti világ ismer olyat, hogy pl. egy gyümölcs, ha nem válik el a fájától, az árt a gyümölcsnek is, és árt a fának is. Az embernél nem így van. Ott megteheti, sőt meg is kell tennie az egyik félnek azt, amit a másik fél esetleg nem akar, t.i. hogy szabaddá váljon a másiktól.
Bármekkora fájdalmat okoz is ezzel a másiknak, pontosan ezzel használ neki, mert így lesz egészséges tükör ő a másik - az azért szenvedő, mert szabaddá válni nem akaró - számára.
Én még anyámat is megtagadtam annak érdekében, hogy segítsem őt a szabaddá válás útján előre (Máté 12;48). Anyám örökké hálás ezért Nekem!
Drága Gyermekem! Akkor teszed a legnagyobb jót anyádnak, amikor magadnak a legnagyobb jót teszed. Magadnak pedig akkor teszel jót anyáddal kapcsolatban, ha nem személyben, hanem feladatban gondolkodol és cselekszel!
Azzal egyáltalán nem szabad törődnöd, hogy ő ezt megérti vagy sem. Ez az ő dolga! Az sem baj, ha ő ezt szeretetlenségnek fogja fel. Ez is az ő dolga! Te ne akard megmagyarázni neki, hogy mit, miért teszel. És ha azt mondja, hogy ő ebbe belehal, és ezt meg is teszi, az sem baj! Ez is az ő dolga! Őt is, téged is csak az IGAZSÁG tehet szabaddá (János 8;32)!, az IGAZSÁG pedig az, hogy a gyümölcs lehullott a fáról! Tehát már nem csünghet a fán akkor sem, ha a fa még csüngeni akar a gyümölcsön!
Az meg végképpen ne zavarjon, hogy anyád vallásosnak tudja magát. Engem pontosan azért végeztek ki, mert megállapították Rólam, hogy nem vagyok vallásos! És igazuk volt! Valóban nem sokra értékeltem a különböző vallási előírásokat, és a kötött imákkal sem álltam valami jól. Sőt! Kemény szavakkal keltem ki ezek ellen, amikor azt láttam, hogy ezeket, mint pótcselekvéseket oly nagyra értékelik azok, akik e téren mindent elkövetnek, csak megtérni ne kelljen nekik, csak tudjanak kibújni a gondolkodás-, a szemléletváltás alól (Máté 23;5).
Drága Gyermekem! Summásan összefoglalom: Ne törődj azzal, hogy anyád mit gondol, szól és cselekszik. Te csak azzal törődj, hogy szabaddá válj tőle MINDEN ÁRON! Igen, MINDEN ÁRON! Mert ez a szeretet!!! Neki ekkor teszed a legnagyobb jót, mert ez az Én akaratom, és nem akkor, amikor azt teszed, ami az ő akarata!
Azért mertem a MINDEN ÁRON kifejezést használni, mert MINDEN ÁRON kell szeretni!, és a szeretni akarás kizár miden szeretetlen eszközt! A szeretni akarás, mint CÉL, MINDEN ESZKÖZT SZENTESÍT! Valójában a kettő, a CÉL ÉS AZ ESZKÖZ: EGY! Egy akkor is, ha ebbe a másik belehal!

2. Pontatlan a kérdésfeltevésed. Van ilyen, hogy nem békét jöttem hozni a Földre, hanem kardot (Máté 10; 34)! De ez semmiképpen sem jelent fizikai erőalkalmazást! Ez azt jelenti, hogy neked lehetnek ellenségeid, de te nem lehetsz senkinek ellensége. Te csak jóakarója lehetsz felebarátaidnak, testvéreidnek egyaránt, akkor is, ha ők neked ellenségeid. Vagyis, te csak azt akarhatod mindenkinek, amit Én akarok nekik, és nem azt, amit ők akarnak maguknak. Ha ők azt akarják maguknak, amit Én akarok nekik, az jó nekik is, meg neked is. De ha csak te akarod azt nekik, amit Én akarok, és ők nem, azt ők nem élik meg jónak, de neked egyedül ez a jó. Bizony, kardot is jöttem hozni!

3. Férjedet mindenhová kövesd, amennyire követheted! Azért vagy a felesége! Te nem alkalmazottja vagy neki! Tehát nem úgy van, hogy amíg ő valahol van, addig te valahol másutt helyt állsz helyette. Ismétlem: nem alkalmazottja vagy férjednek, hanem EGY vagytok! (Máté 19;6) Ezt kell élnetek, amennyire ez lehetséges!

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1095

Jézus - Hang

6. hét

(2022. 02. 07 - 13.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FIAM VALÓBAN ANGYAL?

1. Igaz az, hogy fiam angyal?
2. Nagyon bánt a családban a gyakori marakodás.
3. Szeretnék többet tudni őrangyalomról!

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Fiad is, te is angyalok vagytok. Bukott angyalok. A Földön szinte mindenki bukott angyal! Azért jöttetek le a Földre, hogy itt olyan szeretetre tegyetek szert, amely képes áldozattá válni Értem. Aki ezt eléri, az már olyan angyal lesz a halála után, akinek már nem kell többé vállalnia az emberi sorsot. Fiad tehát csak a fenti értelemben mondható angyalnak!

2. Mindent el kell követned annak érdekében, hogy szívedben ne legyen gyűlölet azok iránt, akiket a gyűlölet vezérel. De arra nem vagy képes, és nem is kell törekedned, hogy ne legyenek marakodások. Elég, ha azt eléred, hogy te ne légy rosszindulatú.
Meg kell mondanom, hogy Én nemcsak békét jöttem hozni a Földre, hanem kardot is (Máté 10;34)! Az Általam hozott KARD élesen el tudja választani a rosszindulatú embereket a jó szándékú emberektől.
A te szándékod addig jó, amíg tudatosan ápolni akarod férjeddel a kapcsolatot. Tehát addig, amíg akkor is meg akarod őt érteni, ha nem tudsz neki igazat adni. Azt viszont mindenkinek tudnia kell a családodban, hogy aki férjedet bántja, az téged is bánt! Nemcsak jóban, a rossz sorsban is EGYEK vagytok.
Más dolog az, ha ő elhagy téged. Akkor már nem azonos a sorsotok. De ezt tegye ő és ne te!

3. Több angyalod is van. A legfőbb angyalod, akit joggal nevezhetsz ŐRANGYALODNAK, csodálatos erővel tud feltölteni téged, és olyan fényt biztosíthat neked, amelyben tisztán megláthatod, hogy mi a teendőd.
Erre ő akkor képes, ha kéred őt. Ennek oka az, hogy nagyon tiszteletben tartja a te szabadságodat. Elég ennyit tudnod róla. Ha ezt komolyan veszed, akkor részesülni fogsz azokban a megtapasztalásokban, amelyek békét, harmóniát biztosítanak számodra.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1096

Jézus - Hang

7. hét

(2022. 02. 14 - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉRJEM MEGHALT. GYERMEKEM KIGÚNYOL

1. Férjemet az Úr adta, az Úr elvette. Legyen áldott az Úr neve. Jót mondok, ha ezt mondom?
2. Hitetlen gyermekem kigúnyolja vallásosságomat.
3. Nem tudok belenyugodni, hogy fiam elvált.
4. Jézus rám mosolygott álmomban.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Nagyon jól mondtad azt, amit mondtál férjeddel kapcsolatban!

2. Nekem is fáj, ha Miattam valakit bántanak, de ez a fájdalmam benned számodra nem lehet oka semmiféle szeretetlenségnek. Neked az a feladatod, hogy jóval viszonozd a rosszat, megbocsátással a megbántást, és békével a békétlenkedők butaságait. Neked nem azt kell megmutatnod, hogy aki Hozzám tartozik annak könnyebb a keresztje, hanem azt, hogy nagyobb az ereje!

3.Elég szomorú, hogy nem tudsz belenyugodni fiad elválásába. Én még abba is bele tudtam nyugodni, hogy keresztre feszítsenek, és te még abba sem tudsz belenyugodni, hogy fiad másképpen élje életét, mint te szeretnéd.
Tudomásul kell venned, hogy már semmi közöd ahhoz, hogy fiad mit csinál! Neked csak arra kell vigyáznod, hogy ne légy bűnrészes. Tehát arra kell törekedned, hogy ne éljen belőled, hanem járja a maga útját. Ő valójában már régen nem a te gyermeked!
Sajnos, hogy az anyák sokszor nagyon meg vannak kötözve gyermekeikkel, s bár tudják, hogy a testi köldökzsinórt, ha nem vágnák el, abba belepusztulna az anya is, a gyerek is, de azt nem akarják tudomásul venni, hogy a lelki, a szellemi köldökzsinór ápolása mindig nagy tragédiákhoz vezet. A gyermekétől való megszabadulást ANYÁMNAK sem volt könnyű megtanulnia, de megtanulta, mert meg kellett tapasztalnia, hogy megtagadom őt, ha nem válik szabaddá Tőlem (Máté 12;48).


4. Igen, rád mosolyogtam! Nagyon szeretlek, és tudom, hogy te is nagyon szeretsz Engem. Benső békédet nem azért nem tudod megtalálni, mert nem vagy jó szándékú. Te nagyon jó szándékú vagy. A te békédet bizonyos tudatlanságod akadályozza. Ezért mondtam el a fentieket, mert nem akarlak tudatlanságban hagyni. Számodra nem lehet fontosabb, mint a te szíved békéje! Te nem felelsz senkiért, csak önmagadért.

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1097

Jézus - Hang

8. hét

(2022. 02. 21 - 27.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ELLENSÉGSZERETETRŐL

1. Apám betegségével kapcsolatban mi a feladatom?
2. Ellenségszeretetről
3. Segítséget kérek, hogy hétköznapjaim megszentelődjenek.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1.Minden betegséget azért engedek meg, hogy elősegítsem, fölerősítsem annak lehetőségét, hogy az, aki szenvedi földi állapotát, Hozzám forduljon. Ezeket a kegyelmeket szoktátok kegyetlen kegyelemnek nevezni. A hangsúlyt a KEGYELEMRE kell tenni!
Apádat csak imával és tanúságtevéssel tudod segíteni. A tanúságtevésen azt értem, hogy rá kell mutatnod azokra az erőforrásokra - imára, angyalokra és természetesen Rám, Jézusra-, ahonnan mindig remélhetsz olyan lelki gyógyulást, amelyet legtöbbször testi gyógyulás is követ.

2.Az ellenségszeretet elsősorban nem értelmi tevékenység. Jóakarat kérdése. Szeretni lényegében azt jelenti, hogy jót akarni. Mindaz, aki azt akarja a másik embernek, amit úgy gondol, hogy Én is akarom, az jót akar, az SZERET! Ezt a magatartást kell megélned azokkal szemben, akiket te ellenségnek nevezel. Ez nem zárja ki azt, hogy ne értsd meg őket, de a hangsúly az Általam feltételezett jót akaráson van!

3. Örömmel segítek! Ott vagyok szívedben! E jelenlétem sokkal valóságosabb, sokkal élőbb, mint azt valaha is teljességgel át tudnád élni. Minél jobban hiszed és éled, hogy benned ÉLEK, és érted ÉLEK benned, annál tisztultabb ünneppé tudom tenni hétköznapjaidat!

Kimondhatatlanul szeretlek! Megáldalak SZERETETEMMEL!"

Jézus - A Hang: 12/1098

Jézus - Hang

9. hét

(2022. 02. 28 - 03. 06.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KIK MOZGATJÁK A TÁRGYAKAT LÁTHATATLANUL?

1. Újításom mindenképpen végleg elveszett?
2. Anyagi gondjaimnak lesz valaha vége?
3. Az otthon történt tárgyak változása milyen szellemek műve?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Az elmúlt események megtanítottak arra, hogy nem elég a jó szándék ahhoz, hogy valami létrejöjjön. Sok bölcsesség és nagy körültekintés kell ahhoz, hogy a Földön a jó előbbre haladjon. A Földön csak a gaz nő magától!
A te jó szándékod csak Előttem kedves. Ezt a te világodban nem díjazzák! Meg kell tanulnod, hogy hiába vagy másoknál okosabb. Azok, akiknek nagyobb az iskolai végzettségük, mindig igazolni fogják, hogy te nem lehetsz okosabb náluk!
Újításod tehát nem azért került zsákutcába, mert Én téged féltettelek. Tehát nem Rajtam állt! Nem Tőlem függött! A mulandó világ különböző technikai vívmányai a ti emberi gyarlóságotok gyermekei. Ezeket nem Én gyártom, nem Én forgalmazom. Ezeket ti találjátok ki, természetesen a Tőlem kapott képességeitek felhasználásával, és következményeit, áldásait vagy nem áldásait is nektek kell vállalnotok.
Én nem a földi élet meghosszabbításáért, biztosításáért jöttem közétek, hanem azért, hogy boldogok legyetek azáltal, hogy átalakítjátok gondolkodásotokat, és ezt nem tudjátok másképpen megtenni, csak úgy, ha többet és behatóbban foglalkoztok Velem. Én arra küldtem tanítványaimat a világba, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népet. A találmányok kitalálása nem az Én világom! Hidd el, az atombombát is nagyon jó szándékú emberek találták ki. És milyen kár, hogy kitalálták!

2. Minden anyagi problémája megoldódik annak, aki megvalósítja az Általam felkínált feladat vállalását (Máté 6;33).

3. Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy a szellemek tárgyak helyét, formáját megváltoztatják, akkor mindannyiszor, ahányszor ilyesmit észlel, mondjon egy ilyen vagy ehhez hasonló dicsőítő fohászt: "Dicsőség neked, Istenem!" Ha jó szellem a tárgyak megváltoztatója, akkor azért teszi ezt, hogy dicsőítsd Istent, ha rossz szellem tesz ilyet, akkor ezt abba fogja hagyni, ha te az ő munkáját látva dicsőíted Istent. Ha csupán képzelődés az egész - és ennek mindannyian ki vagytok téve -, akkor e képzelődés normális módon meg fog szűnni, mivel a dicsőítő ima következménye mindig áldás és béke a Szentlélekben.

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1099

Jézus - Hang

10. hét

(2022. 03. 07 - 13.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FELELŐSSÉGET ÉRZEK VALAKIÉRT

1. Nagyon szeretnék segíteni valakin, akit az ital megkötözött.
2. Súlyos felelősséget érzek az illető iránt.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Hidd el, te sem szereted jobban az illetőt, mint Én. Hidd el, az ő életállapotáért senki nem felel. Hidd el, az a karmikus vonal, amelyet vállalt születése előtt, nem oldódik meg sem a te, sem az Én kívánságom hatására. A tiédre azért, mert nem tudod, hogy mi miért van, az Enyémre pedig azért, mert tudom, hogy mi miért van.
A te imáidnak elsősorban rád van jótékony hatása. És ez nagyon tiszteletre méltó szempont. Imádkozz is érte! Egyetlen fohászod sem hiábavaló! Nem szabad elkeseredned amiatt, hogy nem látod eredményét vergődésednek! Gyakran nem történnek dolgok a ti elképzelésetek, az általatok elgondolt gyorsaság szerint. De a dolgok történnek!

2. Kétségtelen, hogy te is része lettél az ő életének, és így nem is lehet számodra közömbös, hogy mi lesz vele. De ezt az együttérzést ne keverd össze a felelősséggel! Neked már régen tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik!
Nagyon szeretlek, és nagyon szeretnék segíteni neked is, és annak is, akinek sorsát ennyire szíveden viseled. Én mindkettőtök sorsát szívemen viselem!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1100

Jézus - Hang

11. hét

(2022. 03. 14 - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BETEGÁPOLÁSRÓL

1. Lelki fejlődésem jó irányban halad?
2. Környezetemmel kapcsolatban mit javasol a HANG?
3. Nagyon fáradok a beteggondozásban.
4.A jövőmről való tervezgetésem jó-e?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1.Lelki fejlődésed milyensége a reggeli és az esti imáid függvénye. E két FORRÁS határozza meg a folyamot.

2. A környezetnek tükör szerepe van. Arra kell törekedned, hogy légy nagyvonalúbb, és ébredj rá arra a benső erődre, amely Én magam vagyok benned. Az Én erőm a te erőd! Ez HIT kérdése. Csinálj úgy, mintha hinnéd, és hinni fogod! Ez jelenti azt, hogy a te akaratod, szándékod, próbálkozásod (úgy csinálsz, mintha hinnéd), és az Én kegyelmem (erőben részesülsz) együtt működik!

3. Engem ápolsz a betegben, amennyiben az erre valóban rászorul. Amikor pedig olyan igénnyel lép fel, amihez Nekem nincs közöm - ezt meg tudod ítélni a Tőlem kapott bölcsességeddel -, akkor ne törődj vele. E téren is meg kell tanulnod azt a nagyvonalúságot, amely nem más, mint igazságban megnyilvánuló szeretet.

4. Jó, ha készítesz terveket, csak ne légy megkötözve velük. Elég a mának a maga baja (Máté 6;34)!

Megáldalak a NAGYVONALÚSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1101

Jézus - Hang

12. hét

(2022. 03. 21 - 27.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GYERMEKEM PÉNZIMÁDÓ

1. Társam halálát én is elősegítettem.
2. Halála után álmomból gyakran egy hang szólított fel.
3. Gyermekem nagy pénzimádó.
4. Anyám ott van Nálad, Uram? Valóban nem szeretett ő engem?
5. Feleslegesnek érzem magam, és úgy gondolom, hogy azok is, akikkel együtt élek.

A HANG válasza:

"Gyermekem, Drága Gyermekem!

1. Mindannyian közrejátszotok abban, hogy meghaljon valaki. Az a szándék, amely rosszat akar, az akkor is rosszat tesz, ha nem hal bele a másik, az pedig, aki jót akar, az akkor is jót tesz, ha ebbe belehal a másik. Sajnos, aki az italnak adta magát, az csak közvetve tud jót tenni. Vagyis úgy, hogy aki mellette van, fölmérheti, hogy meddig tart ereje, elviselő képessége. Az ősellenség legalkalmasabb eszközei közé tartoznak azok, akik benső szabadságuk kivívása helyett különböző bódulatokba menekülnek. Haláluk után ez nagyon gyötri őket.
Valójában nem is az Én megbocsátásommal van probléma. A probléma az, hogy az iszákosok nem képesek önmaguknak megbocsátani, és ezért itt sem találják meg azt a benső békét, amely éppen azáltal teremtődik meg valakiben, hogy az igazság rendjét felcseréli az irgalom rendjével.
Rendnek kell lenni! A pokol rendje annak az igazságnak a rendje, amelyben mindenki azt igényli, azt fogadja el, amiről azt tudja, hogy neki az jár, és dühös, ha látja, hogy más azt kapja, ami annak a másiknak szerinte nem jár.
A tisztulás rendje az irgalom rendje. Tehát annak átélése, hogy nemcsak másnak, de magatoknak is kötelező megbocsátanotok.
A mennyország az új teremtmények szeretet-rendje. Mert mindaz, aki úgy adja át magát Nekem, hogy enged Engem élni önmagában, azt Én újjá teremtem! A régi megszűnt, és valami, valaki új valósult meg!

2.Az alvás állapotában olyan dimenziók felé nyílik meg szellemetek, amely dimenziók hatni akarnak rátok. Azt a hatást általában el is érik, hogy átéljétek: az emberi szellem kapcsolatban van a testen túli világgal. E kapcsolat viszont számotokra csak akkor előnyös, ha éber állapotban is a szívbékére törekedtek. Ilyenkor nagyon éberen őrködnek felettetek azok a jó szellemek, akiket ti angyaloknak neveztek. De számodra és minden Földön élő ember számára az éber állapot a lényeg. Az álom csak a szellemek világának LÉTEZÉSÉT erősítheti bennetek, de sem jobbá, sem rosszabbá nem tehet senkit. Tehát boldogságod nem azon dől el, hogy mit álmodsz, hanem azon, hogy éber állapotban hogyan szeretsz.

3. Gyermeked helyett sem élheted meg te helyesen az életet. Neki is keserves tapasztalatok árán kell megtanulnia, hogy pénzért nem lehet boldogságot, szívbékét vásárolni. Ezt csak Nálam lehet megszerezni, éspedig alázattal, vagyis azáltal, hogy valaki vállalja az általa meglátott jóért mindazt a bántást, ami éri őt, és ugyanekkor nyitott és tanulékony marad arra, hogy tovább fejlődjön a szeretetben.

4. Anyád is jót akart neked a maga módján. Azon nem kell rágódni, hogy ki szeret és ki nem szeret valakit. Nem az a szeretet boldogít, amit kaptok, hanem az, amit magatokban hordoztok. Senkinek nem volt és ma sincs annyi rosszakarója, mint Nekem. És mégis végtelenül boldog vagyok, mert mindenkit szeretek. Függetlenül attól, hogy megérdemli-e vagy sem.
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Akiben a jó akarása uralkodik, az rongyos istállóban is tud boldog lenni (gondolj Betlehemre), és tud palotában is boldogtalan lenni (gondolj Heródesre). Hiába törekszel arra, hogy leányodat megneveld. Ha eddig nem sikerült, miből gondolod, hogy most, amikor már valóban nem szorul rád annyira, mint régen, most sikerülni fog? Nem fog sikerülni. De emiatt neki fájjon a feje, és ne neked.

Drága Gyermekem! Nagyon át kell alakítanod gondolkodásodat ahhoz, hogy értékelni tudd szenvedéseidet, és hálát tudj adni olyasmiért, amiért jelenleg szívesebben zúgolódnál.

5. Tudnod kell, hogy Számomra nem vagy felesleges. Te Nekem EGYETLENEM vagy! Tehát nem úgy szeretlek, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ezért van csak EGY belőled!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1102

Jézus - Hang

13. hét

(2022. 03. 28. - 04. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NEM AZT KAPTAM, AMIT VÁRTAM

Meg kell mondanom, az előző levelemre kapott válaszban csalódtam, mert nem azt vártam, amit kaptam. De azért hitelesnek tartom a HANG szavait.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Nem te vagy az első, aki csalódik Bennem. Bizony, azért hagytak el tanítványaim, amikor elhagytak, mert csalódtak Bennem. Bennem? Ó nem! Álmaikban, vágyaikban, abban a képben, amit Rólam elgondoltak, abban csalódtak. Bizony a legkeservesebb csalódások egyike az, amikor azt éli meg valaki, hogy Bennem csalódik.
Kedves Barátom! Megmondom neked, ki az, aki nem csalódik bennem: Az, aki VIGYÁZ RÁM! És ki az, aki csalódik Bennem? Az, aki arra vár, hogy VIGYÁZZAK RÁ!
Az átlagemberi tudat alapján kérdezhetnéd: Hát hogyan? Isten nem vigyáz ránk? A válaszom: Én nem mondtam, hogy nem vigyáz rátok Isten. Én azt mondtam, hogy nektek az a feladatotok, hogy vigyázzatok Rám. Az Isten dolgát bízzátok az Istenre! De a ti dolgotokat ne bízzátok az Istenre! Ne, mert Isten éppen azért bízta rátok, hogy az a ti dolgotok legyen. Sőt! Legfőbb dolgotok legyen az, hogy vigyáztok Rám!
Ha föl tudnátok fogni, hogy milyen csodálatos, milyen kitüntető feladatot kaptatok azáltal, hogy nektek vigyáznotok kell Rám, akkor nemcsak értelmetekkel, de szívetekkel is át tudnátok élni valamit abból, amit Anyám élt át, amikor Rám vigyázott.
Bizony, a poklok poklát élte át, amikor Jeruzsálemben elveszített. De megtalált, mert keresett! Megtalált, éspedig a templomban talált Rám, bár nemcsak magát, hanem Engem is okolt azért, hogy elveszített. De - ismétlem - megtalált, mert akárhogyan is, bánkódva, zúgolódva, önmarcangolón és Engem is vádolva, de keresett, és a templomban megtalált.
Kedves Barátom! Valahogyan neked is osztoznod kell ebben az értelemben Anyám sorsában. Hidd el, örömében is osztozni fogsz!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1103

Jézus - Hang

14. hét

(2022. 04. 04 - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: AZ ÉN FIAM JÉZUS?

1. Köszönetet mondok Jézusnak mindenért.
2. Az én fiam Jézus? Ezt láttam egy látomásban.
3. Fiam eddigi bolyongásaiért ki a felelős?
4. Miért engem választott anyjául?
5. Nagyobb szerepet szántál nekem, mint amit most teszek?
6. Elviselhetőbb lesz-e a férjem?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Nagyon örülök minden olyan gondolatnak, amellyel háládat fejezed ki Irántam. Semmi nem gyógyítja úgy elromlott benső szemeiteket, mint a szívből jövő hála! Igen, mert az ilyen hozzáállás kegyelmi adományaimhoz rányitja szemeteket szeretetem kimeríthetetlen gazdagságára, és arra, hogy ez a gazdagság teljesen rendelkezésetekre áll!

2. Te is Jézus vagy, és mindenki az az enyéim számára, aki mint rászoruló szeretetet és segítséget vár. Minden rászorulóban jelen vagyok! De hagyjatok már föl azzal a butasággal, hogy olyan megtestesülésemre vártok, mint amilyen már volt egyszer, amikor mint názáreti Ács, közöttetek éltem. Az a megjelenési formám annyira elégséges volt egyszer, hogy a többi öt mind ebből nyeri életét.
Megjelenési formáimat most nem sorolom fel. Megtalálhatod ezeket a HANG-kötetekben.

3.Mindenki csak önmagáért felel. Igazi boldogságát fiad is csak akkor találja meg, ha úgy lesz mások számára áldássá, hogy ezt környezete is tanúsítja. Ezt pedig csak Általam, Velem és Bennem lehet megvalósítania.

4. Fiadat kérdezd meg, hogy miért választott téged anyjául.

5. Annál nagyobb szerep nincs, mint a hétköznapok megszentelése azáltal, hogy az Általam felkínált lehetőségeket, mint talentumokat, mint a szeretni tanítás eszközeit, éli át valaki. Ez volt az Én szerepem is, ez a tiéd is! Ennél nagyobb feladatot Isten senkinek sem tud adni!

6. Egyedül tőled függ, hogy férjed elviselhetőbb lesz-e. Az Én erőm a te erőd is. Amennyire ebbe belemélyedsz, annyiban leszel egyre erősebb, és ennek következtében egyre elviselhetőbbé, sőt!, egyre értékesebbé, így egyre könnyebbé válhat életed keresztje (Máté 11;30). De ennek, mint már mondottam, feltétele az Engem vállalás (Máté 11;29).

Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1104

Jézus - Hang

15. hét

(2022. 04. 11 - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

Egy fiatalemberről szeretnék információt kapni annak érdekében, hogy gyógyulását elősegítsem.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Én csak olyan információkkal tudok szolgálni neked, melyeket saját lelki gyógyulásod érdekében tudsz felhasználni.
Én mérhetetlenül szeretem azt a fiatalembert is és téged is, de sem rajta, sem rajtad, és senkin sem tudok segíteni áttételesen, tehát úgy, hogy elmondom másnak, hogy mit kellene tennie a fiatalembernek. Más szóval, nem mehetek bele semmiféle ködösítésbe! Csak azon és akkor tudok segíteni, aki Hozzám fordul személyesen mindenfajta ködösítés nélkül.
Amikor a názáreti Ács testében közöttetek jártam, akkor megtehettem, hogy segítettem közvetve is (Márk 7;29 és Máté 8;13), de most, hogy mindenki közvetlenül tud találkozni Velem, csak annak és akkor tudok segíteni, aki közvetlenül, személyesen tudomást vesz Rólam saját életében, és így kéri segítségemet.
Neked viszont tudok segíteni, mert hidd el, te is rászorulsz gyógyulásra!
Leveledet egy női névvel írtad alá, egy férfi címére kéred, és egy lelkibeteg fiatalember számára kérsz lelki tanácsot. Az egész olyan, mintha cinkosoddá akarnál tenni. Erre nem vállalkozhatom!
Fontos volna, hogy lelkileg te is meggyógyuljál! Fontos volna, hogy elhidd: benned élek, és ha vállalod azt, hogy igazságban nyilvánuljon meg szereteted, akkor általad is tudok segíteni másokon.
De előbb neked ki kell tisztáznod a Velem való kapcsolatod tartalmát, célját!

Megáldalak az OKOSSÁG és a VILÁGOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1105

Jézus - Hang

16. hét

(2022. 04. 18 - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TÚLZOTTAN SZERETLEK?

1. Túlzásba viszem a Veled való kapcsolatot?
2. Mit jelent, hogy nem akarsz befolyásolni?

A HANG válasza:

"Drága, drága Gyermekem!

1. Szó sincs róla, hogy a Velem való kapcsolatot túlzásba lehetne vinni! Csak arról lehet szó, hogy e kapcsolatot el lehet rontani. Sajnos ezt el lehet rontani tudatlanul is. Ez azt jelenti, hogy lehet valakinek olyan meggyőződése, amely nem azonos az Én meggyőződésemmel. Vagyis, a vallásoskodásra lehet annyi és olyan időt szánni, amennyit és amit éppen a szeretet, az áldozatos szeretet gyakorlásától vesz el az, aki ezt eltúlozza.
Amit nem lehet eltúlozni, az az, hogy okosan, bölcsen másokért élj. Ezt nem lehet eltúlozni. De az imára szánt időt, azt igen! Engem nem az szeret, aki sokszor elmondja, hogy szeret, hanem az, akire sokan azt mondják, hogy szereti őket. Tehát ha te másokat nagyon segítesz abban, amire rászorulnak, akkor szeretsz Engem igazán. Olvasd csak el, ha megteheted, a Bibliából Máté 25; 34-től 40-ig!

2. Senkit sem akarok befolyásolni olyan értelemben, hogy cselekedeteiért Rám háríthassa a felelősséget. Olyan értelemben természetesen mindenkinek életébe bele akarok folyni, hogy elmondjam a szeretetről azt, amit gondolok. De gondolataim megvalósításának csak akkor van értéke Előttem, ha az illető BENSŐLEG azonosul gondolataimmal, tehát annyira a sajátjának éli meg, hogy ennek következtében kitüntetésnek veszi, ha emiatt bántják őt. Nem elég tehát Értem élni annak, aki elérte már azt a lelki fokot, amelyet te elértél. Neked már ÁLTALAM, VELEM ÉS BENNEM kell Értem élned. Ez jelenti azt, hogy nem befolyásolni akarlak, hanem EGY akarok lenni veled.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1106

Jézus - Hang

17. hét

(2022. 04. 25 - 05. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GONOSZ ERŐK

1. Megszabadultam-e végleg a gonosz erőktől?
2. Miért volt, hogy gonosz erők hatása alá kerültem?
3. Járjak betegekhez?
4. Ref. templomban esküdtünk. Gyónhatok ezért?
5. Férjem kigyógyul betegségéből?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Mindaddig szabad vagy a gonosz erőktől, amíg Hozzám akarsz tartozni. Nem lehet két úrnak szolgálni (Máté 6;24)! Aki Engem szolgál, arra Én nagyon vigyázok! Akkor szolgálsz Engem, ha a reggeli imádban felajánlod magadat Nekem, és felindítod magadban a szándékot, hogy bele akarsz öltözni angyalaimba, és így akarod Velem élni a napodat, melyet Tőlem kaptál azért, hogy Bennem növekedj!

2. Tudatlanságod miatt kerültél gonosz erők hatása alá. Ezért kerülhettél ki ebből. Ha tudatosan tetted volna, akkor nem tudnék segíteni rajtad úgy, ahogy most tudok. Bizony tudatlanságod mellett a beavató mestered is oka volt rossz állapotodnak. Nagyon okosan teszed, ha nem jársz többé olyan tanfolyamokra, amelyeket előzőleg Velem meg nem beszéltél. Közvetlenül úgy ismerheted meg az Én eligazításomat, ha az evangéliumaimból akarod azt kiolvasni. Közvetve pedig úgy, hogy olyan lelki emberektől kérdezed meg, hogy miért nem járnak tanfolyamokra, akikről tudod, hogy szeretnek Engem.

3. Én benne vagyok minden szenvedőben. Ha tehát betegeket látogatsz, akkor Engem látogatsz. És amit nekik teszel, azt Nekem teszed (Máté 25;39-40)!

4. Mint tudod, rendnek lenni kell! A róm.kat. egyháznak is vannak olyan előírásai, amelyeket meg kell tartania annak, aki ehhez az egyházhoz tartozónak mondja magát. Amíg azt vallod, hogy római katolikus vagy, addig számodra a kat. templomi esküvő feltétele annak, hogy szentgyónáshoz járulhass. Ez különben egyértelmű akkor, ha nincs jogi akadálya a katolikus templomban kötendő házasságnak.
Legokosabb, ha személyesen megbeszéled ezt a témát a HANG-médiummal!

5. Minden betegség azért van, hogy a beteg megtérjen, és nem azért, hogy meggyógyuljon. Ha megtért, akkor ennek lehet következménye az, hogy meggyógyul. A meg nem tért betegnek óriási kegyelem a betegség. Mintegy utolsó kegy részemről, hogy Felém forduljon!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1107

Jézus - Hang

18. hét

(2022. 05. 02 - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KERESEM A HELYEMET

1. Hol van a helyem? Külföldön vagy Magyarországon?
2. Mi a feladatom? Milyen eszközöket szerezzek arra, hogy Isten munkatársa lehessek a szeretni tanítás által?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Amit te kérdezel tőlem, arra Én nem válaszolhatok. Én valami egészen másért jöttem le a Földre! Azért jöttem, hogy kapcsolatba kerüljek veletek, és ti kapcsolatba kerüljetek Velem. Jókora árat fizettem azért, hogy ez megvalósuljon. Nézz a keresztre, s arról leolvashatod, hogy ez Nekem mibe került! Megtettem, s így biztosítottam üdvösségemet (Lukács 24;26). Most rajtatok a sor, hogy ti is biztosítsátok üdvösségeteket, vagyis ti is igyekezzetek kapcsolatot kiépíteni Velem!
A gyakorlatban ez úgy történik, hogy reggeli imádban megbeszéled Velem, hogy mire akarod felhasználni idődet, szeretetedet és pénzedet azon a napon, amelyet azért kaptál Teremtődtől, hogy okosan sáfárkodj vele.
Tehát át kell gondolnod, hogy mit kell tenned aznap, hogyan kell tenned azt, amit tenned kell, és hogyan kell aznap gazdálkodnod anyagi javaiddal úgy, hogy abból vagy azáltal segíteni tudj a rászorulókon is.
Ha ezt megbeszéled Velem, s kéred áldásomat elinduló napodra, akkor az esti imádban, ha visszanézel napodra, látni fogod, hogy Én halálosan komolyan veszlek téged, s ezért joggal várom el tőled is, hogy te nagyon komolyan vegyél Engem.
Jó, ha szerzel magadnak barátokat a szellemvilágból, akár a sírok rendezésével is, de fontosabb és jobb az, ha a halandókra, tehát a Földön élőkre fordítod figyelmedet.
Megkértem médiumomat, hogy ő a saját nevében írjon neked pár sort.

Megáldalak BÉKÉM, ERŐM, BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1108

Jézus - Hang

19. hét

(2022. 05. 09 - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: REINKARNÁCIÓRÓL

A reinkarnációval kapcsolatban nagyon visszafogottan nyilatkozik a HANG.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Két szempontot ajánlok figyelmedbe. Az egyik az, hogy amikor mint a názáreti Ács jártam közöttetek, mielőtt elmentem, tettem olyan kijelentést, mely szerint még sok mondanivalóm volna, de hallgatóim nem tudták volna elviselni (János 16;12). Így vagyok a HANG olvasóival is.
Az a rettenetes erős, görcsös beidegzettség, mely ma a különböző keresztény felekezetek vezetőit jellemzi, azt eredményezi, hogy szinte személyes támadásnak élik meg, ha a reinkarnációról hallanak! Van ennek pozitív magyarázata is. Sok vezető, mivel nem ismeri a reinkarnáció lényegét, ezért attól tart, hogy e tan olyan erkölcsi zsilipeket nyit meg, melyek romboló hatással lesznek az emberekre. Úgy gondolják, hogy sokan azért lesznek gátlástalanok erkölcsileg, mert ezt mondják: 'Nem baj, ha most nem változunk meg! Majd a következő életünkben!' - Mondanom sem kell, hogy aki így gondolkodik, annak fogalma sincs a reinkarnáció lényegéről! És természetesen Istennek szeretetben és igazságban megnyilvánuló jóságáról sem!
A másik pedig az, hogy te a harmadik kötet olvasásakor érezted e témát visszafogottnak. Én gondosan ügyeltem arra, hogy a tíz kötet elolvasása után már ne legyen kétséges az olvasó előtt a reinkarnáció.
Nagyon szeretlek! Higgy az újjászületésben, hogy ne kelljen újra születned! Igen. Aki átélte már saját testében az újjászületés csodáját, annak nem kell többé alámerülnie a földi élet poklába (János 3;3)!

Megáldalak a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1109

Jézus - Hang

20. hét

(2022. 05. 16 - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MAGAMRÓL

1. Véleményt kérek magamról!
2. Jó úton járok?
3. Munkahelyi gondjaimra kérek tanácsot!
4. Elhunyt férjem jó helyen van?
5. Érdemes komolyan venni barátommal kapcsolatunkat?

A HANG válasza:

"Gyermekem!

1. Lelkiismereteden keresztül mindig véleményt mondok rólad.
2. Ha megvizsgálod reggeli és esti imádat, akkor választ kapsz e kérdésedre. Soha nem leszek hajlandó megtenni azt, amit neked kell megtenned! Veled és érted mindent, de helyetted semmit! Ezt kívánja irántad való szeretetem!
3. Az előző pontban adott válaszom vonatkozik erre a pontra is.
4. Minden hely "jó hely" annak, aki tudja, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik (Róm. 8;28). Imádkozz volt férjedért!
5. Nem alapozhatsz arra, akit kérdeztél. Ezt neked tudnod kell! De vigyázz! Minden emberi kapcsolatot komolyan kell venni! Az emberi élet nem játékszer!, hanem Isten sorsa közöttetek!!!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1110

Jézus - Hang

21. hét

(2022. 05. 23 - 29.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HÁLÁT ADOK ISTENNEK

Hála és köszönet mindenért! Kérem életem további útján irányításodat!

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Hálaimáidnak nagyon örülök, mert ezek olyan szemeket nyitnak neked, hogy még jobban és többet fogsz felismerni abból a szeretetből, ami Felőlem feléd árad. Örülök, hogy hálaimáid által mélyül kapcsolatunk, és te állandóan növekedni tudsz abban a boldogságban, amely lényegében az Én boldogságom, az Én békém benned.
De örülök kérésednek is. Igen, mert amíg a hálaimáid azt láttatják meg veled, hogy mennyire szeretlek, addig a kérőimáid azt mélyítik el benned, hogy mennyire fontos együtt élnünk! Mennyire fontos, hogy ápold a Velem való kapcsolatot! Tehát egészséges alázatra nevelnek téged, és ezzel ismét csak azt növelik benned, hogy még több hálával telik meg szíved, mert még jobban érzékeltethetem veled, hogy még a hajad szálait is számon tartom!
Nagyon örülök neked! Örülj te is, továbbra is, Nekem!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1111

Jézus - Hang

22. hét

(2022. 05. 30 - 06. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÓ A VEGETÁRIUS ÉLET?

1. Miért nem engedett meghalni engem az Úr, mikor az orvosok már négyszer lemondtak rólam?
2. Bizonytalan vagyok az utamon. Jó-e a vegetáriusi étel?
3. Szeretnék egy olyan élettársat, aki Hozzád segít tovább!
4. Szeretném azokat, akikről úgy érzem, hogy hozzám tartoznak, Hozzád segíteni!
5. Remélem, látom a FÉNYT, amire vágyom!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Nagyon bízom benned! Nem hagyhatod el a Földet addig, amíg szerepedet be nem töltöd! Vezetlek, irányítalak! Higgy Bennem!

2. A vegetáriusi életmód jó, de nem szükségszerű. Nem az a fontos, ami a szájon bemegy, hanem az, ami a szájon kijön (Máté 15;11)! E téren a józan ész a döntő!

3. Drága Gyermekem! Én is szeretnék ilyen élettársat melléd! Sajnos, nem tőlünk függ ez csupán. Te nem tehetsz mást, mint azt, hogy nyitott maradj e téren. Atyám valóban szabadnak teremtett benneteket! De tudnod kell, hogy mindaz, amiről nem tehetsz, nem befolyásolja komolyan kapcsolatunkat. És ez a lényeg! Boldoggá csak Én tehetlek!

4. E pontban szintén az ő hozzáállásuk, jó szándékuk a döntő. Te akkor teszel értük legtöbbet, ha amellett, hogy imádkozol értük, életpéldáddal igazolod előttük, hogy döntő a Velem való kapcsolat!

5. Igen, látod a FÉNYT! Én vagyok a világ világossága (János 8;12)! Velem jött a világosság a világotokba (János 3;19)! Mindaddig, amíg reggel elhatározod, hogy Velem akarsz járni életed útján, Én veled vagyok, és irányítani foglak. Higgy Bennem!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1112

Jézus - Hang

23. hét

(2022. 06. 06 - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT HALT MEG?

Tragikus körülmények között meghalt az, akit nagyon szeretek. Miért?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Amikor valakinek tele van sebekkel a lelke, akkor annak, ha simogatják, az is fáj. Ilyen most a te lelked állapota. De hát Én nem mondhatok senkinek mást, mint az igazságot! Ha kérdezel, kénytelen vagyok válaszolni akkor is, ha ezzel fájdalmat okozok. Fájdalmadnak oka nem Én leszek, hanem a te hozzáállásod az élethez!
Adj hálát Istennek, hogy az történt, ami történt. Neked fogalmad sincs, hogy mitől szabadultál meg! Én tudom, hogy mit beszélek! Mérhetetlen sok lelki szenvedés várt volna még rád, ha nem történik az, ami akkor történt. De hidd el, hogy annak a fiúnak is csak előnye származik abból a tragédiából! Én látom, hogy mi lett volna további életében, és csak azt tudom neked mondani, ha te is így látnád, ahogyan Én látom, akkor nagyon egyetértenél Velem!
Furcsa, de igaz, hogy amit ti a legrosszabbnak éltek meg, az gyakran az, amiért egy örökkévalóságon át hálásak lesztek Istennek! Messzire nézzen, aki élni akar!!! Nincsenek véletlenek. Isten a körülményeknek is az Istene.
Az Én kereszthalálomat is, akik látták, a legnagyobb rossznak gondolták, s a legnagyobb jó származik ebből számotokra.
Adj hálát Istennek, hogy Ő nem úgy gondolkodik, mint te! Ti nagyon röviden és nagyon keveset láttok abból, amit földi életnek neveztek. A Föld nem a boldogság országa. A földi életnek másik neve inkább: POKOL! Eljön az idő, amikor nagyon igazat adsz majd Nekem!
A te feladatod az, hogy becsülettel tégy meg minden nap mindent, ami a feladatod! Ezzel segítesz legtöbbet volt barátodnak is, és magadnak is. De ezzel teszel legtöbbet azért is, hogy elviselhetőbb legyen másoknak is a földi élet.
Nagyon szeretlek, és mindent megteszek, hogy gyógyítsam lelki sebeidet!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1113

Jézus - Hang

24. hét

(2022. 06. 13 - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MI LESZ VELEM?

1. Vállalkozásom sikeres lesz-e?
2. Idősödő társam meg fogom tudni tartani?
3. Hogyan tudom segíteni beteg anyámat?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Nagyon szeretnék olyan választ adni kérdéseidre, hogy azok minél kevesebb fájdalmat és csalódást okozzanak neked, de természetemnél fogva Én csak igazat mondhatok, tehát éppen úgy, mint kérdéseid megoldása, e levélre való reagálásod is a te hozzáállásodtól függ.
Kéred, hogy ne a te címedre menjen válaszom, nehogy a családod erről tudomást szerezzen. Én vagyok a világ világossága (János 8;12). Én csak olyan dologban szoktam benső fényemet, tehát tanácsaimat szűkíteni, melynek széles nyilvánossága valakinek árthat lelkileg.
Nem tudom megérteni, hogy miért ne tudhatná meg családod, kinek árthatna válaszom - kivéve neked, ha nem egyenes úton jársz -, hogy számodra vállalkozásod sikere problematikus, hogy bizonytalan vagy barátoddal kapcsolatos jövődben, hogy segíteni szeretnél anyádon.
Kedves Gyermekem! Vállald föl magadat! Nincs titok, amely ki ne tudódnék (Máté 10;26)! Ha nyitottabbá válsz családoddal szemben, akkor a felvázolt problémáid helyébe olyan problémák lépnek, amelyeknek oldozgatása valóban segíteni fogják lelki fejlődésedet.
A most felvázolt kérdéseid mindegyikére megtalálod a válaszokat a HANG eddig megjelent köteteiben.
Légy tanulékony és alázatos! Közelíts mindenkihez a megértés szándékával! Míg valaki menekülésben van, addig semmiképpen sem lehet boldog! Csak önmagadra találással találhatod meg lelki békédet, tehát azt a boldogságot, ami után vágyódik a szíved! Éppen, mert nagyon szeretlek, csak ebben tudlak segíteni!

Megáldalak a MEGÉRTÉS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1114

Jézus - Hang

24. hét

(2022. 06. 13 - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MI LESZ VELEM?

1. Vállalkozásom sikeres lesz-e?
2. Idősödő társam meg fogom tudni tartani?
3. Hogyan tudom segíteni beteg anyámat?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Nagyon szeretnék olyan választ adni kérdéseidre, hogy azok minél kevesebb fájdalmat és csalódást okozzanak neked, de természetemnél fogva Én csak igazat mondhatok, tehát éppen úgy, mint kérdéseid megoldása, e levélre való reagálásod is a te hozzáállásodtól függ.
Kéred, hogy ne a te címedre menjen válaszom, nehogy a családod erről tudomást szerezzen. Én vagyok a világ világossága (János 8;12). Én csak olyan dologban szoktam benső fényemet, tehát tanácsaimat szűkíteni, melynek széles nyilvánossága valakinek árthat lelkileg.
Nem tudom megérteni, hogy miért ne tudhatná meg családod, kinek árthatna válaszom - kivéve neked, ha nem egyenes úton jársz -, hogy számodra vállalkozásod sikere problematikus, hogy bizonytalan vagy barátoddal kapcsolatos jövődben, hogy segíteni szeretnél anyádon.
Kedves Gyermekem! Vállald föl magadat! Nincs titok, amely ki ne tudódnék (Máté 10;26)! Ha nyitottabbá válsz családoddal szemben, akkor a felvázolt problémáid helyébe olyan problémák lépnek, amelyeknek oldozgatása valóban segíteni fogják lelki fejlődésedet.
A most felvázolt kérdéseid mindegyikére megtalálod a válaszokat a HANG eddig megjelent köteteiben.
Légy tanulékony és alázatos! Közelíts mindenkihez a megértés szándékával! Míg valaki menekülésben van, addig semmiképpen sem lehet boldog! Csak önmagadra találással találhatod meg lelki békédet, tehát azt a boldogságot, ami után vágyódik a szíved! Éppen, mert nagyon szeretlek, csak ebben tudlak segíteni!

Megáldalak a MEGÉRTÉS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1114

Jézus - Hang

25. hét

(2022. 06. 20 - 06. 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HÁLÁS VAGYOK

Tele van szívem hálával, Uram!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A benned és általad átélt öröm az Én örömöm. Igen. Nagyon örülök, hogy lélekben EGY tudok lenni veled! Eddigi keresztutaid és mindaz, ami még előtted áll, szintén EGY az Én utammal. Sőt! Én vagyok ez az ÚT!
Most ugyan csak parányi részét tudom érzékeltetni veled szívem szeretetéből irántad, de hidd el, csak idő kérdése, és örömöm, békém tengerében olyan otthonra találsz, amiről nem is álmodtál!
De amíg ez el nem érkezik, addig feltétlenül szükséged van az erőmre. Ezért most megáldalak

ERŐM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1115

Jézus - Hang

26. hét

(2022. 06. 27 - 07. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÓL TESZEM AZT, AMIT TESZEK?

1. Jól csinálom-e azt, amit teszek?
2. Jól nevelem gyermekeimet?
3. Elég türelmes vagyok férjemmel?
4. Fiammal szakított mennyasszonya. Hogyan segíthetek?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Első kérdésedre nem lehet egyértelműen válaszolni, mivel van, amikor helyesen cselekszel, és van, amikor tetteidet magad is úgy ítéled meg, hogy lehettek volna jobbak is. Mindig a szíved békéje az irányadó, tehát a nyugodt lelkiismeret!

2. E kérdésre is és a 3-dik kérdésedre is az a válaszom, amit az első kérdésedre adtam.

4. Te csak akkor és annyiban szólj bele fiad életébe, amikor és amennyiben ő ezt kéri, igényli!
Valóban okosan tennéd, ha megtanulnád olvashatóan leírni nevedet, címedet! Senki sem lesz különb attól, ha olvashatatlanul ír! Sok bosszúságtól mentenél meg ezáltal másokat!

Megáldalak az EMPÁTIA LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1116

Jézus - Hang

27. hét

(2022. 07. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GYERMEKEIMRŐL NEM MONDHAT SENKI ROSSZAT!

1. Nem tudom szó nélkül lenyelni, ha más dönt helyettem.
2. Nem engedem meg, hogy rosszat mondjanak gyermekeimről.
3. Lesz-e olyan társam, akivel egyezni fog elgondolásom?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Ne is nyeld le! Bűnrészes lennél olyankor, amikor szívedben egyértelmű, hogy helytelenül gondolkodik a másik, és te hallgatsz! Igaz, hogy az általad jónak látott magatartást csak olyankor szabad smirglibe csomagolni, amikor így van remény arra, hogy felfigyeljenek rád! Tehát nagyon fontos a csomagolás!

2. Engedd meg, hogy rosszat mondjanak a gyermekekről! Mert vagy igaz, amit mondanak, és akkor hálásnak kell lenned, hogy volt, aki ki merte mondani, vagy nem mondtak igazat, akkor pedig tudod értelmesen, szeretettel cáfolni azt.
Az Én gyermekeim nem ismerik e szót, hogy másnak valamit is "NEM ENGEDEK MEG!" Az Én gyermekeim kiállnak az általuk meglátott és belátott jó mellett, de nem akadályoznak senkit abban, hogy azt mondja és azt tegye, amit akar (Máté 5;39)!

3. Rajtam kívül soha nem lesz olyan társad, aki szellemben egy húron tud pendülni veled. Ilyen társa senkinek sincs! Olyan társra találhatsz, aki hol IGEN, hol NEM lesz számodra, de ezzel nem sokra mész!

Megáldalak BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1117

Jézus - Hang

28. hét

(2022. 07. 11 - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT JÖTTEM?

1. Mennyire tisztán tudom venni a kapott sugallatokat?
2. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem a Földre?
3. Megtörtént-e már az újjászületésem?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. A Lélektől kapott sugallatok annál tisztábban fogalmazódhatnak meg benned, minél átéltebb a reggeli imád.

2. Egyenlő hangsúly van mindkettőn. Te pontosan azáltal szentelődsz, hogy mások megszentelésére törekszel.

3. Te ott tartasz - egy hasonlattal élve -, ahol az a kiscsirke, amely már kicsit feltörte a tojás héját, de még nem fér ki rajta. Ne fáradj bele, s átélheted az újjászületés csodáját.

Megáldalak a KITARTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1118

Jézus - Hang

30. hét

(2022. 07. 11 - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: AGGÁLYOS IS VAGYOK!

1. Túlságosan élvezem az ételeket.
2. Nehezemre esik a tanúságtevés és beszélgetés Jézusról.
3. Férjem előtt is gátlásos vagyok a jézusi dolgokban.
4. Gyötrődöm a múltam hibái miatt.
5. Gyónás után még rosszabbul érzem magamat. Félek, hogy kiesek a kegyelmi állapotból.
6. Szörnyű teher számomra az aggályoskodás.
7. A depresszióról

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Én is túlságosan élveztem az ételeket. Ezért hívtak falánk és borissza embernek (Máté 11;19). Nagyon szerettem lakodalmakba járni. Az első csodámat is ott csináltam. Mégpedig sok vizet sok és nagyon finom borrá változtattam (János 2;10!) Tehát Én ebben messze túlszárnyallak téged! Egyáltalán nem baj, ha ebben is példaképed leszek!

2. Ha nehezedre esik a tanúságtevés, akkor ne tégy tanúságot. Nekem elsősorban nem a te tanúságtevésedre van szükségem, hanem arra, hogy jól érezd magadat Velem! Ennek majd következménye lesz a tanúságtevés, amikor rád kérdeznek, hogy mi az oka benső békédnek.

3. Férjed előtt se vallásoskodj! Mesterkélt, nyögvenyelős dolgokat Én senkitől sem kívánok.

4. Te tele vagy hiúsággal! Igen. Te úgy gondolod, hogy Isten nem azért szeret téged, mert Ő jó, hanem azért, mert te vagy a jó. Ez egy nagy butaság.
Azt hiszed, érinti Isten boldogságát az, hogy te jó vagy vagy sem? Szó sincs róla! Istent egyedül az teszi boldoggá, hogy - függetlenül attól, te milyen vagy - mindig és mérhetetlenül szeret téged. Valójában téged is csak a benned lévő szeretet képes boldogítani.
Ha bízol Benne, akkor az neked jó, ha nem bízol Benne, akkor az neked nem jó. Isten állapotszerű megbocsátás! Isten nem tud mást csinálni, csak szeretni! Isten részéről nem kegy, nem ajándék az, hogy szeret! Neki ez a természete! Neki CSAK így jó! Te akármit csinálsz, Őt sem megsérteni nem tudod, sem szeretetlenné tenni nem tudod sem magad iránt, sem mások iránt. Fájdalmat ugyan tudsz Neki okozni, amikor nem akarsz szándéka szerint boldog lenni. Azért fáj ez Neki, mert Ő benned él, és tudja, hogy úgysem lehetsz boldog önerődből! Csak ha Rá bízod magadat! Csak úgy lehetsz boldog, ha nem törődsz magaddal, ha nem magaddal foglalkozol, hanem másokkal, és persze Vele, Velünk is.

5. Teljesen ostoba dolog gyónni menni, ha azt tapasztalod, hogy az nem boldogít! Teljesen ostoba dolog azt hinni, hogy tőled függ, hogy Isten megfelelően szerethessen téged! Tőled az függ, hogy te szerethesd megfelelően Istent. Ezt pedig nem félelemmel, nem szorongással, nem önsanyargatással, nem ostoba kicsinyeskedéssel, hogy kinek, mikor, hogyan fordítasz hátat, stb. éred el, hanem azzal a gyermeki bizalommal, amelyben sokkal több az öröm Isten jósága miatt, mint a szorongás saját ostobaságaid miatt.
Drága Gyermekem! Annyira bele vagy gabalyodva önmagadba, annyira tele vagy különböző hiúsági komplexusokkal, hogy sem pszichológus, sem Isten nem képes téged hajadnál fogva ezekből kicibálni. Csak egyetlen dolog segíthet rajtad! Ha elhiszed, és szíveddel, lelkeddel igyekszel átélni, hogy nem az a fontos, hogy milyen vagy, hanem az, hogy kié vagy! Ha valóban elhiszed, hogy Isten téged nem úgy szeret, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit! Ha még valakit úgy szeretne, mint téged, akkor kettő lenne belőled!!!

6. Ne tartsd magadat olyan nagyra! Ne mondd magadat olyan kicsinek! Nem vagy te olyan nagy!!!

7. A depresszió nem más, mint pszichikai AIDS. A lélek immunrendszerét bénítja le, mert el akarja hitetni, el akarja fogadtatni a gőgös, hiú emberrel azt, hogy ne akarjon az irgalom rendjében élni! Ő van olyan nem-akárki, hogy neki az igazság rendjében a helye! Ez a REMÉNYTELENSÉG állapota! Ez tette Júdást a kárhozat fiává! Drága Gyermekem!
Az igazság rendje (mindenkinek megadni azt, ami neki jár), ez a POKOL! Az irgalom rendje az együttélés Istennel a Földön. Ez akkor valóság, ha így beszélsz: 'Meg tudom bocsátani Istennek, hogy nem vagyok olyan, mint szeretném. Meg tudom bocsátani magamnak, hogy olyan vagyok, amilyen nem szeretnék lenni. És meg tudom bocsátani másoknak, hogy ők olyanok, amilyenek! Ez a TISZTÍTÓHELY!'
A szeretet rendje pedig nem más, mint BÖLCS JÓAKARAT! Ez azoknak az új teremtményeknek életformája, akik úgy el tudtak feledkezni magukról, hogy teljesen kinyíltak az ISTENNEK! Ez pedig a MENNYEK ORSZÁGA!
Csak öntudatos ember képes helyes módon alázatos lenni, mert az alázat olyan nyitottság, amely képes mindenkor a jót jobbal felcserélni, miközben a meglátott legjobbért minden gyalázatot vállal. Tehát úgy lép át önmagán, hogy szinte észre sem veszi. Furcsa módon ez csak nagy öntudattal lehetséges! Éppen ezért:

Megáldalak az ÖNTUDAT LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1119

Jézus - Hang

31. hét

(2022. 08. 01 - 07.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VÁLLALKOZÁSUNKRÓL

1. Az anyagi problémák egyre nehezebben kezelhetők.
2. Jó- vagy mellékvágányra került vállalkozásunk?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Egyáltalán nem vagyok elragadtatva attól, hogy mint írtad, leveledről nem tud senki. Én a világ Világossága vagyok. Aki Engem nem tud felvállalni e világ előtt, az arról tesz tanúságot, hogy alkalmatlan még arra, hogy bármiben is föl tudjam őt vállalni.
Hiába szeretnék segíteni rajtatok, amíg hitetek csupán arra elég, hogy úgy a háttérben elfogadtok Engem! Én vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok jelen!
Azzal a lelki hozzáállással, amellyel most rendelkezel, Én hiába idézném és hiába fejteném ki neked a Máté 6; 25-34-ben elmondottakat.
Férjed vallásossága sem ér sokat, ha az nem teszi őt boldoggá! Mindannyian mindaddig csalódni fogtok Bennem, illetve a Rólam alkotott elképzeléseitekben, amíg úgy gondoljátok, hogy elég az, ha Én értetek vagyok, s az már nem lényeg, hogy ti Értem legyetek.
Drága Gyermekem! Pont fordítva van a dolog! Az volna a fontos, hogy ti Értem legyetek (Máté 6; 33)! Én tudom a dolgomat nélkületek is, de ti nem tudjátok a dolgotokat Nélkülem! Csak a Velem való személyes kapcsolat tudja megfelelő sínre tenni életeteket!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a

HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1120

Jézus - Hang

32. hét

(2022. 08. 01 - 07.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LÁTOMÁSAIMRÓL, EGY KAPCSOLATRÓL

1. Álmomban egy fénylénnyel beszéltem. Ki volt ő?
2. Valóban Máriát láttam álmomban?
3. Felvegyük-e a kapcsolatot a szombathelyiekkel?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Őrangyalod nem először jelentkezett álmodban. Most éppen mint fénylény jelentkezett.

2. Igen. Napjaitokban Máriának óriási vállalkozásai vannak irányotokban. Már csupán megjelenésével is maradandó nyomot tud hagyni a lelkekben. Szeresd nagyon Máriát, és köszönd meg őt Istennek!

3. A Szentlélek a kapcsolatok Lelke. Minden kapcsolat mindaddig kedves Előttem, amíg azt élitek át a kapcsolatban, hogy a Szentlélek a REND lelke! A BÉKE lelke! A benső SZABADSÁG lelke.
Ahhoz, hogy ez így legyen, nagyon fontos az indulás! Csak azzal a szándékkal helyes bárkivel is kapcsolatba kerülni, amely szándék a szelídséget, a békét, és főleg a gyakorlati szeretet megvalósítását szorgalmazza. Ahol azt tapasztaljátok, hogy e szándék meddő, onnan mielőbb el kell jönnötök. Az ilyen kapcsolatot mielőbb fel kell számolnotok. Mert Én nemcsak békét jöttem hozni a Földre, hanem kardot is (Máté 10;34)! Éppen ezért, bár az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke, de a kapcsolat minőségéért, a minőség fenntartásáért nektek kell vállalnotok a felelősséget. Ha ezt megteszitek, akkor Én a minőség finomítását mindig felvállalom.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1122

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)