Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2023

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

1. hét

(2023. 01. 02 - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÜDVÖZÜLHET AZ, AKI GAZDAG? ŐRANGYALOMRÓL

1. Mostani őrangyalomnak mi a neve?
2. Az átlagnál gazdagabb ember üdvözülhet-e?
3. "Külön" élek feleségemtől. Mi erről a HANG véleménye?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Jelenlegi őrangyalod neve: LUCENSZ. Számodra ő az a világító, aki segít téged abban, hogy egyre jobban és egyre tisztábban láss! Szükséged is van erre!

2. Egy ember üdvösségét nem az dönti el, hogy mije van, hanem az, hogy amije van, azt mire használja. Tárgy senkit sem üdvözít. Döntő a magatartás. Döntő, hogy hogyan él valaki, és nem az, hogy kivel vagy mivel él.

3. Mint tudod, az Én Lelkem a kapcsolat lelke. A szeretet nem ismer válást. Csupán tudomásul veszi, ha elhagyták.
Mérhetetlen szeretetem Lelkem által nyilatkozik meg. Lelkem gyümölcseinek felsorolását megtalálhatod a Galatákhoz címzett levél 5-dik fejezetének 22-23-dik verseiben. Amikor most megáldalak, akkor e gyümölcsök megjelenését kívánom életedben.

Megáldalak a SZENTLÉLEK GYÜMÖLCSEIVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1140

Jézus - Hang

2. hét

(2023. 01. 09 - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SE VELE, SE NÉLKÜLE

A mostani társkapcsolatomban a se vele, se nélküle, a hogyan vele, hogyan nélküle keresztjét cipelem. Nem látok megoldást. Nem tudom, mit tegyek.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

Nem is tudom, hogyan nyúljak a lelkedhez úgy, hogy szeretetem nagyobb bizonyosság legyen számodra, mint a fájdalom, melyet lelki sebeid már akkor is okoznak, ha csak érintem őket. De hozzád kell nyúlnom, mert kérdeztél. Aki kérdez, az mindig számíthat rá, hogy feleletet, igaz feleletet hall Tőlem. Igen. Csak az a szeretet hiteles, amely igazságban nyilvánul meg! Igen. Csak az igazság tesz szabaddá téged is, mint minden szellemi teremtményemet (János 8;32).
A te életedben jelenleg az igazság az, hogy boldog is akarsz lenni, és környezetedet is meg akarod változtatni, mert úgy gondolod, hogy ezen az úton érheted el boldogságodat. Így is mondhatom: akarod azt, amit Én, vagyis, hogy boldog légy, és akarod azt, hogy boldogságod megvalósulása mások megváltozásától függjön, vagyis akarod azt, amit Én nem akarok. Hát ez az út vagy a bolondok házába vezet, vagy valami narkotikumhoz, tehát valami olyan eszköz használatához, amely lehetővé teszi pillanatnyilag azt, hogy ne kelljen gondolkodnod. Mindkettő tehát üzembiztosan az elembertelenedés, tehát a boldogtalanság útja. Ki akarsz tehát kerülni egy olyan döntést, egy olyan áldozatvállalást, amely nélkül egészen biztos, hogy boldog soha nem lehetsz.
Drága Gyermekem! El kell már döntened, hogy mit akarsz!? Akarsz-e valóban Engem, tehát a boldogságodat, vagy pedig csak pótcselekvésnek akarsz Engem, hogy továbbra is kétfelé sántikálj?! Ezt Én helyetted eldönteni nem tudom. Segíteni megpróbálok neked, de helyetted dönteni, ez olyan lenne, mintha helyetted akarnék boldog lenni! Ez nem megy!
Nekem nincs más eszközöm számodra, mint saját Magam! Élettársaddal való kapcsolatod nem gyógyítható. Akkor sem, ha ő ennek ellenkezőjét állítja. Akkor sem, ha te ennek ellenkezőjét állítod! Neked el kell döntened, hogy neki hiszel vagy Nekem hiszel?! Ha Nekem hiszel, akkor fel kell számolnod e kapcsolatot. De nem azáltal, hogy neki hátat fordítasz, hanem azáltal, hogy Felém közeledsz.
Ő fog majd neked hátat fordítani, ha komolyan Felém fordulsz! Az ezzel járó fájdalmat gyógyulásod érdekében vállalnod kell. Olyan ez, mint mikor valakinek vállalnia kell egy operációval járó fájdalmat a gyógyulás érdekében.
Az elmondott álmaid arra figyelmeztetnek, hogy ugyanúgy, mint eddig, ezután is szükségszerű következményei lesznek döntéseidnek.
Álmaidban azon döntéseid végkifejlettségét élhetted át, amelyeket nem Mellettem, nem Értem és természetesen nem Velem hoztál.
Drága Gyermekem! Mivel Én nem tudok ellentmondásba keveredni Önmagammal, ezért nem tudom megakadályozni sem azt, hogy Ellenem dönts, sem azt, hogy döntésednek ne legyenek logikus következményei. Amilyen fát ültetsz, olyan gyümölcsöt fogsz arról szüretelni. A jó fának jó, a rossz fának rossz gyümölcse terem! Egyikről sem a fa tehet. Az tehet róla, aki ültette!
Ha Mellettem döntesz, akkor még fel fogsz keresni leveleddel, és Én továbbra is megígérhetem neked, hogy Bennem nem fogsz csalódni!
Soha nem hagyom magukra azokat, akik hisznek Bennem, akik szeretnek Engem! Mindig igazolom enyéimnek, hogy ők a Győztes oldalán állnak, ha Mellettem állnak! Szeretném ezt neked is igazolni!

Megáldalak LELKEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1141

Jézus - Hang

3. hét

(2023. 01. 16 - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HANG- ÉS TESTI-KAPCSOLAT-PROBLÉMÁM VAN

1. A HANG című könyvek olvasása közben itt-ott úgy érzem, hogy nincs összhangban az evangéliumokkal.
2. Kétszer elváltam. Elhagytak! Merjek harmadszor is házasság lépni?
3. Egyházi házasság nélkül bűn a testi kapcsolat?
4. Testvérem testileg, lelkileg beteg. Meggyógyul valaha?

A HANG válasza:

"Gyermekem!

1. Ha a HANG című könyvekben olyasmit találsz, ami ellenkezésben áll az evangéliumaimban olvasható gondolataimmal, akkor az nem Tőlem van! Én nem kerülhetek ellentétbe önmagammal! Nagyon kérlek, írd meg a HANG-médiumomnak, hogy te milyen ellentétet találtál. Ő nagyon hálás lesz ezért neked! Az eddig több mint ezer reagálásból csupán öt levél kifogásolta a HANG-könyvek tartalmát, s ebből négy azt vetette a médium szemére, hogy hogyan merészelt egyházi engedély nélkül ilyen könyveket kiadni.
Egy volt csak olyan, egy naiv kis legényke, aki csupa össze-vissza csacsiságokkal jött elő, pontatlanul idézve a Bibliát, a HANG-könyvek mondatait. Tehát úgy akarta megjátszani a nagyokost, hogy az inkább nevetséges, mint bántó. Te viszont csak említed, hogy találtál Tőlem nem származható gondolatokat, de nem említed meg, hogy melyek voltak ezek.
Ezután teszed fel a további kérdéseidet. Ez így nem logikus. Nem, mert ha nem a te elgondolásod szerint válaszol a HANG, akkor azzal áltathatod magadat, hogy lám, te már előre jelezted, te már feltételezted, hogy nem Én, Jézus, hanem valaki más, akár csupán maga a médium, válaszol. Ez így nem jól van! De válaszolok kérdéseidre. Igyekezni fogok úgy válaszolni, hogy ne találj bennük ellentétet az evangéliumokban talált gondolataimmal.

2,3. Írod, hogy nem akarsz egyedül élni, de tartasz egy harmadik házasság gondolatától is. Továbbá akarsz mással testi kapcsolatot, de szeretnél ezzel együtt szentáldozáshoz is járulni, mert mint írod, ez neked nagyon fontos. Mindebből az következik, hogy szeretnél a Katolikus Egyház keretén belül úgy élni, hogy ne kelljen ennek az egyháznak az előírásait megtartanod.
Milyen tanácsot adhatok Én neked erre? Ne törődj egyházad előírásaival? Ez tényleg ellentétben állna az evangéliumaimmal. Törődj vele? Ez ellentétben áll jelen állapotoddal. Írod, hogy neked kell döntened. Ez igaz. De akkor miért kérdezel Engem?
Megmondom, hogy miért kérdezel. Azért, mert nem akarod teljes mértékben magadra vállalni döntésedért a felelősséget. Kiskaput vársz Tőlem, mely nyitva áll, ha menekülni kell! Nem biztosítok kiskaput!
Mivel nagyon szeretlek, ezért olyan elveket ismételek meg, melyek megmásíthatatlanok.

A/ Soha senkit nem tett még boldoggá házasság! Vigyázz! Legtöbben, amikor boldogságot mondanak, akkor ezalatt örömet értenek és élvezetet kívánnak. A boldogság nem ez. A boldogság, amint egyik filozófusotok bölcsen megfogalmazta: a jónak a birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Egyetlen ilyen jó van, melynél ez lehetséges: a SZERETÉS!, tehát maga az ISTEN!
B/ Mindig mindenkit csak Isten tehet boldoggá, mivel minden szellemi lényt ERRE, ÖNMAGÁRA teremtett!
C/ Mindig azt a legnehezebb szeretni, akivel együtt éltek a Földön. Ez azért van így, mert körülményeitek arra valók, hogy leleplezzenek benneteket, tehát hogy helyes önismeretre jussatok, és arra, hogy az Isten iránti szeretetetekről, tehát az áldozattá válás vállalásának mértékéről magatok és mások előtt is tanúságot tegyetek.
D/ Csak a mulandó élet elvesztése árán van örök élet megnyerése (Máté 1;39; Márk 8;35; Lukács 9;24)!
Drága Gyermek! Egyetlen olyan felekezet sincs a világon, amely belemenne abba, hogy kimazsolázzátok belőle azt, amit éppen kellemesnek véltek magatok számára, és félretegyétek azt, ami éppen áldozatot követel tőletek. Így van ezzel a Katolikus Egyház is!

4. Testvéred betegsége nagy lehetőség arra, hogy ő is, környezete is jobban felismerje az önzetlen szeretet fontosságát, és vállalja annak keresztjét.
Nagyon szeretlek! És újra arra kérlek, írd meg, miben látod ellenkezni a HANG hangját az Én evangéliumaim hangjától. Azért nagyon fontos ez, mert a HANG-médiumnak segítenetek kell, hogy egyre tisztultabban, egyre egyértelműbben fogalmazza meg azokat a gondolatokat, amelyeket Én, Jézus sugallok benne. E médium által nagyon sok embernek áldása akarok lenni!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1142

Jézus - Hang

4. hét

(2023. 01. 16 - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉRJEM HÚSZ ÉV UTÁN VÁLNI AKAR

1. Több mint húsz éve vagyunk házasok. Férjem válni akar.
2. Van-e kiút életem zsákutcájából?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Isten mindenható! De csak annak számára, aki úgy akar boldog lenni, ahogy Isten akarja! Aki nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt az Isten akarja, azon az Isten sem tud segíteni!
Mi által akar boldogítani Isten? Előbb arról mondok pár szót, hogy mi által nem. Isten senkit nem akar és nem is tud boldoggá tenni a körülmények által. Isten senkit nem akar és nem is tud boldoggá tenni egy másik ember által. Isten senkit nem akar és nem is tud boldogítani Önmaga által.
E három NEM UTÁN elmondom, hogy hogyan akar és hogyan tud Isten mindenkit boldogítani. Kettőn áll a vásár! Rajtad és Istenen! Nem véletlenül írtam így a sorrendet! Azért írtam így, mert e sorrendből bizonyos értelemben az Istent ki is hagyhatom. De téged nem! Vagyis: RAJTAD FORDUL MINDEN!
De azért írtam mégis melléd az Istent is, mert bár rajtad fordul boldogságod, de csak azáltal, hogy benn az életedben Istent abszolút elsőnek helyezed. Vagyis nincs második! Ha ezt megértetted, akkor kerül, amibe kerül, elindulsz a benső béke, vagyis a Földön elérhető boldogság felé.
Isten akkor abszolút ELSŐ, ha minden áldott nap Ő mondja meg, hogy hogyan és miért kell élned. Azt, hogy kiért kell élned, azt nem mondja meg, mert éppen azért első, mivelhogy Érte élsz!
Ilyen előzmény után, már mondhatom, hogy nincs olyan mélység, nincs olyan kétségbeejtő helyzet, amelyből ki ne hoználak, ha Engem fölvállalsz! Egy pillanatra se gondold, hogy képtelen vagy rá, mivel az Én erőm a te erőd mindaddig, amíg Nekem hátat nem fordítasz.
Én sokkal jobban szeretlek téged, mint bárki szerethetne a világon. Nézz a keresztre! Hát így szeret téged az Isten! E szeretet elől nem lehet örökké menekülni! E szeretet mindig eléd kerül, és ezt mondja: 'Nézd! E kereszt másik oldalán hely van számodra is! Egy csak az tud lenni Velem, aki úgy adja magát Nekem, mint Én adom magamat neki! Az ember boldogságforrása az Én áldozati oltáromon, az Én keresztemen található meg, de csak annak, aki keresztemen áldozati bárányként Hozzám simul! Nem úgy van, hogy kis boldogságnak kis ára van, nagy boldogságnak nagy ára van. Csak NAGY boldogság van, és ennek lealkudhatatlanul nagy ára van (Márk 8;35)!'
Most megijesztettelek?! Szándékom nem ez volt. Szándékom az, hogy megértessem veled: soha nem szenvedsz egyedül! Benned szenvedek akkor is, ha te erről nem tudsz. De boldogítani csak akkor tudlak, ha tudod, hogy a te szenvedésed az Enyém is! Ha ezt felismered, akkor le tudom csendesíteni szíved háborgó tengerét, bármilyen vihar korbácsolta azt fel!
Én vagyok a megbocsátás, az erő, a megoldás, a béke, az ÉLET! Rajtam kívül csak gyűlölködés, elgyengülés, feszültség, békétlenség, HALÁL van, ami a POKOL!
Én nem választhatok helyetted. Minden segítséget megadtam neked ahhoz, hogy Engem válassz! Minden rajtad áll!
Ne azzal emészd magadat, hogy te mit tettél, ne arról álmodozz, hogy ő, akiről valaha azt gondoltad, hogy boldogítani fog, most mit fog tenni! Keresd és leld fel azokat a lehetőségeket, amelyek által Velem jobban kapcsolatba kerülhetsz! Csak így jutsz megoldásra (Máté 6;25-34-ig bezárólag. Elmélkedj erről!)
Örülj annak, hogy azzal a "tragédiának" nevezett eseménnyel, amelybe életed került, egy óriási lehetőséget kaptál a valódi megtérésre!
Én nemcsak mondom, de élem is (ismét csak azt mondom, hogy nézz a keresztre!) az irántad való szeretetemet. Most ezzel a mérhetetlen és múlhatatlan SZERETETEMMEL MEGÁLDALAK. Vess magadra keresztet!"

Jézus - A Hang: 13/1143

Jézus - Hang

5. hét

(2023. 01. 30 - 02. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FURCSA HATÁSOK ÉRTEK AZ UTÓBBI IDŐBEN

1. Több évvel ezelőtt egy búgó hang kíséretében lebénultam.
2. Rendkívüli fényjelenség, színes vibrálás jelenik meg olykor a szememben.
3. Olyan valami jelenik meg előttem, ami nem bánt, de én félek.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

Elöljáróban meg kell mondanom, hogy általában nem tartozik a lényeghez az, ami történik valakivel. A lényeghez az tartozik, hogy ki hogyan viselkedik abban a körülményben, amelyben történnek vele az események. A földi em-ber életének értékét az határozza meg, hogy mennyire tud belülről elindulva hasznára lenni azoknak, akikkel együtt él. Számodra azért tartom fontosnak, hogy ezt tudomásul vedd, mert nagyon kimerítővé válik az a magatartás, amelyben valaki arra figyel, hogy mi történik vele, és nem arra, hogy őáltala mi történik másokkal! Csak fokozódik a félelmed, ha nem hallgatsz Rám! De csökken, sőt megszűnik, ha arra teszed a hangsúlyt, hogy hol és hogyan tudj másoknak szolgálatára állni.
Sajnos, a megsérült emberi természet nagyon hajlamos arra, hogy ese-mények, akár a Földről származnak, akár máshonnan, eltereljék a lényegről a figyelmét. Szinte minden idegbetegségnek ez a melegágya!
Az első és a második pontban említett problémád is főleg érrendszeri probléma. Mint mindenki, úgy te is ki vagy téve a szellemvilágból és minden-féle létezőtől eredő különböző sugárzásoknak. Az ingadozó vérnyomás és az ingadozó cukorszint nagy lehetőséget adnak e sugárhatások nem éppen sze-rencsés érzékelésére. De félned nem szabad! Nem, mert nincs mitől. Neked csak magadtól kell tartanod! Pontosan ezt tudod kivédeni azzal, hogy nem a veled történtekre koncentrálsz, hanem a Tőlem kapott feladataidra. Ezekre mindig rá tudom irányítani figyelmedet, ha van reggeli imád, és időt szánsz arra, hogy megbeszéld Velem teendőidet.
Őrangyalaidtól se olyasmit kérdezz, hogy mi és miért történik veled, hanem azt, hogy Én mit kívánok tőled. Azt nem kell kérdezned, hogy mi a legfőbb feladatod, mert azt tudnod kell: a szeretni tanítás! De a hogyanját bi-zony meg kell beszélnünk, meg kell beszélned őrangyaloddal.
Drága Gyermekem!
NAGYON SZERETLEK és MEGÁLDALAK!"

Jézus - A Hang: 13/1144

Jézus - Hang

6. hét

(2023. 02. 06 - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TÉVEDÉSEM SZERETNÉM JÓVÁ TENNI

1. Jó szándékkal helytelen irányba vezettem embereket.
2. Irányt váltottam, s ezért sok támadás ér bennünket.
3. Válaszút elé állítottam tanítványaimat. Türelmetlenül?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Minden jó szándékú ember többé-kevésbé helytelen irányba vezeti azokat, akik rá hallgatnak. Ennek egyszerű oka az, hogy ti tükör által, homályban láttok. Egyedül Én voltam az a világtörténelemben, aki csalhatatlanul helyes irányba tudtam állítani enyéimet, mivel nekem nem kellett mást tennem, mint Magamra mutatni, és ezt mondani: "Én vagyok az ÚT!"

2. Nyilvánvaló, hogy támadások érnek! Pontosan azért mondottam, hogyha Engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak (János 15;20).

3. Nem voltál türelmetlen. Nem lehet két úrnak szolgálni (Máté 6;24).

Arra azonban fel kell hívnom a figyelmedet, hogy jó szándékú emberekkel kapcsolatban nemcsak a tartalomra, hanem a formára is vigyáznod kell. Az igazság csak akkor termékeny, ha szeretet a házastársa!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1145

Jézus - Hang

7. hét

(2023. 02. 13 - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÁLLHATATLAN VAGYOK?

Nem találom helyemet. Abbahagytam az egyetemet is, mert úgy gondolom, hogy az örök élet szempontjából nincs értelme.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Bármennyire szeretlek, nem tehetem meg, hogy ne mondjak neked ellent. Sőt! Éppen, mert szeretlek, azért nem hagyhatlak tudatlanságban.
Szellemi emberré kell válnod! Ez csak tanulással megy! Nagyon is sok értelme van az egyetemnek és minden iskolának, amely pallérozza az eszeteket! Az kétségtelen, hogy a lelki fejlődés, tehát a szeretetben való növekedés a lényeg! De ehhez nagyszerű eszköz minden iskolai végzettség.
Vigyázz! Az ősellenség hangja az, ami a szellemi munka áldozatától el akar terelni téged. Az értelemnek figyelme és az akaratnak fegyelme az a sínpár, amely nélkül csak cammogni tudsz előre, de komoly haladást ezek nélkül el nem érhetsz!
A megkezdett munkák be nem fejezése biztos jele annak, hogy pszichés bajok vannak nálad! Ezekből Én képes vagyok meggyógyítani téged, de csak akkor, ha te is komolyan akarod. Talán már ismered az Én szállóigémet: 'Veled és érted mindent, de nélküled semmit!' Ezt vésd jól az eszedbe, szívedbe egyaránt!
Csak akkor találhatod meg helyedet, ha Én nálad helyet találok!

Megáldalak a BÁTORSÁG és az ERŐ LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1146

Jézus - Hang

7. hét

(2023. 02. 20 - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MÉLYÍTENI AKAROM KAPCSOLATOMAT AZ ÉGIEKKEL

1. Hogyan kerülhetek közelebb Jézushoz?
2. Beszélj a küldetésemről!
3. Szeretném, ha átadhatnék egy üzenetet az égieknek.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Ha a reggeli imádban figyelsz Rám, akkor mindig tudni fogod, hogy hogyan lehet egyre közelebb kerülni Hozzám!
Tudnod kell, hogy a lelki életben nincs statikus állapot. Vagy előre halad valaki, vagy hátra. Vagy fejlődsz, vagy visszafejlődsz.
Akkor vagy a fejlődés útján, ha saját szavaiddal napközben is beszélgetsz Velem. Akkor vagy a fejlődés útján, ha állapotszerű benned az, hogy együtt járjuk földi életed útját, ha együtt éljük át emberi kapcsolataidat is, ha együtt éljük át, hogy te Bennem és Én benned szeretjük az Atyát. Tehát akkor, ha állapot benned az Én Lelkem hatékony jelenléte, vagyis a Galata levél 5: 22-23-ban olvasható lelki gyümölcsök. Felsorolom ezeket itt, mivel nemcsak te olvasod e sorokat, hanem olyanok is olvasni fogják, akiknek nem lesz kezük ügyében a Biblia: A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság.

2. Küldetésed azonos az Enyémmel! Amint az Atya küldött Engem, úgy küldelek Én téged (János 17;18). Nem kell félned! Én veled vagyok (János 14;23). Küldetésed tartalma tehát a szeretni tanítás, amelyet, ha engeded, akkor Lelkem irányításával az egész mennyország örömére meg tudsz valósítani.
Keress magadnak olyan közösséget, amelyben nemcsak Rólam, hanem Velem és Tőlem tanulhatsz. Vagyis olyan közösséget, melynek tagjai egyaránt imádkoznak és tanulnak, vagyis beszélnek Velem és beszélnek Rólam.
Az ősellenség mindent elkövet, hogy egyre kevesebb legyen az ilyen közösség, de azért, ha valaki akar, akkor talál ilyet. Ha pedig nem talál, akkor teremt!

3. Minden hozzánk címzett üzenet eljut hozzánk! Mi is nagyon szeretünk téged! E téren élen jár Velem Mária, égi édesanyád, és azok az angyali lelkek, akik nagy gonddal végzik segítő munkájukat veled kapcsolatban.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1147

Jézus - Hang

10. hét

(2023. 03. 06 - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT ANNYI A SZENVEDÉS?

1. Miért kell annyi szenvedésen keresztül mennem?
2. Boldogabbra fordul-e életem azzal, akire gondolok?
3. Jó úton járok-e?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. A Föld nem a mennyek országa. A mennyek országa Velem jelent meg közöttetek (Márk 1;15). Ti emberek soha nem jutnátok helyes önismeretre, ha nem lenne szenvedés a Földön. Önismeret nélkül pedig Engem sem tudtok felismerni. Pontosan a szenvedések teszik bizonyossá a Hozzám tartozást (János 17;14)! Szenvedésemben tehát osztoznod kell, ha dicsőségemben is osztozni akarsz. A földi szenvedésem és az örök dicsőségem elválaszthatatlanok egymástól. Csak együtt lehet vállalni a kettőt (Lukács 24;26)!

2. Nem fordul boldogabbra életed azzal, akire gondolsz. Kizárólag Én vagyok arra rendelve, hogy boldogítsak! Mindenkinek az a feladata, hogy Velem legyen egyre szorosabb kapcsolatban. Aki ezt teszi, ahhoz csatlakozni fognak olyanok, akik szintén Engem keresnek. Így meg tudják osztani egymással a hazataláltság örömét, s együtt növekedhetnek abban a boldogságban, amelynek tartalma az Engem birtoklás, a Velem együtt élés (János 14;23). Én vagy első vagyok valakinek az életében, vagy nem is vagyok ott! A Velem kialakított kapcsolat nem lehet pótcselekvés! Én csak lényeg lehetek életedben, és nem járulék! Te már mélyen szívedbe vésted, hogy Én mérhetetlenül szeretlek téged, csak azt nem érted, hogy miért engedtem meg azt a sok vihart, melyben részed volt. Bármilyen furcsa most neked, a te érdekedben tettem, amit tettem. Amint Atyám is a saját érdekemben engedte meg azt a sok szenvedést, melyben részem volt, ahogy Lukács 24;26-ban olvashatod. E szenvedések csak az örök élet szemszögéből értelmezhetők: 'mi ez az örökkévalósághoz képest?!'

3. Én vagyok az ÚT (János 14:6)! Ha nem teszed másnak azt, amit nem szeretnél, ha veled tennének mások, ha azt teszed másnak, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek mások, akkor jó úton jársz! Én vagyok az ÚT. Ha Velem jársz, akkor tiéd a világ világossága (János 8;12)!

Kimondhatatlanul szeretlek! Megáldalak BÉKÉMMEL!"

Jézus - A Hang: 13/1148

Jézus - Hang

11. hét

(2023. 03. 13 - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HOGYAN SZERESSEM AZT, AKI MEGCSAL?

1. Rossz erők akarnak uralkodni rajtam.
2. Házastársam mással folytat viszonyt. Hogyan szeressem?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. A Földön olyan háború folyik enyéim ellen, amely minden nap küzdelemre szólít fel. A földi élet ilyen! Ha meginogsz, ha sebeket kapsz, Én erősíteni, gyógyítani akarlak! Én is szenvedtem kísértést!
Te a Győztes oldalán állsz! E gondolatból erőt meríthetsz!

2. Csak az a szeretet érdemli meg, hogy szeretetnek nevezzék, amely IGAZSÁGBAN nyilvánul meg. A benned megszólaló benső hang igazat mond, bár kicsit pontatlanul fogalmaz. Nem az a helyes fogalmazás, hogy te mit érdemelsz tőle, hanem az, hogy ő hűtlen, s ennek a következményeit magára kell vállalnia mindaddig, amíg bűnbánatot nem tart. Te akkor szereted őt helyesen, ha nem hunysz szemet hűtlensége felett. Ezt neki tudomására kell hoznod. Te bárány lehetsz, de nem lehetsz birka, ha Hozzám akarsz tartozni. Aki Hozzám tartozik, azt lehet felhasználni, de nem lehet kihasználni! Vagyis csak arra lehet felhasználni, hogy önismeretre segítse a másikat, s nem szabad engedned, hogy kihasználjon, vagyis hogy elodázza annak felismerését, hogy Ellenem fordult! Senkinek sem épülhet boldogsága más család életének romjaira, boldogtalanságára. Ezt tudomására kell hoznod, ha az Én szeretetemmel szereted őt!

Drága Gyermekem! Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1149

Jézus - Hang

12. hét

(2023. 03. 20 - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÓ A HÁZSZENTELÉS?

1. Nyugtalanítanak éjszakai kopogások.
2. Szeretném megszenteltetni a lakásomat

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Nem elégedhetsz meg tüneti kezeléssel. Az imák, a keresztvetések, a szenteltvíz használata, a házszentelések, ezek mind-mind csupán tüneti kezelések. Jók ezek, de nem szabad ezekre tenni a hangsúlyt. Most megmondom neked, hogy mi a lényeg.
Gyermekem! A szellemvilág keresztül-kasul jár benneteket állandóan. Éjjel-nappal benne éltek a szellemvilág birodalmában, mint a hal a vízben. Akárcsak fizikailag a rádió hullámainak tengerében.
A rossz szellemektől nem kell félned, ha Hozzám tartozol. Inkább ők félnek tőled, mert te a Győztes oldalán állsz! Hozzám könnyű tartozni. Csak annyit kell mondanod, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Szabadítódnak.
Ha ennyi reggeli imád van, akkor már olyan vagy a rossz szellemek számára, mint a szúnyogok számára az, aki bekente magát szúnyogirtóval. A szúnyogok dünnyöghetnek körülette, de rá nem szállhatnak. Ez természetük parancsa! Ha Belém öltöztél az előbb említett reggeli fohásszal, akkor a szellemvilág természetének parancsa az, hogy csak azok jöhetnek közeledbe, akik Engem is, téged is szeretnek!
Egyszerűen nem kell foglalkoznod a kopogásokkal. Legfeljebb annyit, hogy eszedbe juttassa: Dicsőítened kell Istent. Ha ezt teszed, akkor a rossz szellemek sohasem fognak kopogni. Bolondok lennének önmaguk ellen dolgozni.
Ha pedig mégis van kopogás, annak ellenére, hogy dicsőíted Istent, akkor az vagy valóban hőingadozás következménye, vagy a jó szellemek jelenlétének igazolása. Ez tehát csak megnyugtathat, mivel felhívják figyelmedet arra, hogy nem vagy egyedül, hogy jó társaságban vagy.

2. Lakásodat te is megszentelheted! Nem kell mást tenned, mint szenteltvízzel meghintened a négy égtáj felé a szobádat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Szenteltvízhez könnyű hozzájutni.
Drága Gyermekem! Örülj Nekem! Függetlenül attól, hogy van kopogás, vagy nincs kopogás. Én vagyok! És, mint tudod, nemcsak vagyok, hanem érted vagyok veled, benned!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1150

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)