Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2023

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

1. hét

(2023. 01. 02 - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÜDVÖZÜLHET AZ, AKI GAZDAG? ŐRANGYALOMRÓL

1. Mostani őrangyalomnak mi a neve?
2. Az átlagnál gazdagabb ember üdvözülhet-e?
3. "Külön" élek feleségemtől. Mi erről a HANG véleménye?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Jelenlegi őrangyalod neve: LUCENSZ. Számodra ő az a világító, aki segít téged abban, hogy egyre jobban és egyre tisztábban láss! Szükséged is van erre!

2. Egy ember üdvösségét nem az dönti el, hogy mije van, hanem az, hogy amije van, azt mire használja. Tárgy senkit sem üdvözít. Döntő a magatartás. Döntő, hogy hogyan él valaki, és nem az, hogy kivel vagy mivel él.

3. Mint tudod, az Én Lelkem a kapcsolat lelke. A szeretet nem ismer válást. Csupán tudomásul veszi, ha elhagyták.
Mérhetetlen szeretetem Lelkem által nyilatkozik meg. Lelkem gyümölcseinek felsorolását megtalálhatod a Galatákhoz címzett levél 5-dik fejezetének 22-23-dik verseiben. Amikor most megáldalak, akkor e gyümölcsök megjelenését kívánom életedben.

Megáldalak a SZENTLÉLEK GYÜMÖLCSEIVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1140

Jézus - Hang

2. hét

(2023. 01. 09 - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SE VELE, SE NÉLKÜLE

A mostani társkapcsolatomban a se vele, se nélküle, a hogyan vele, hogyan nélküle keresztjét cipelem. Nem látok megoldást. Nem tudom, mit tegyek.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

Nem is tudom, hogyan nyúljak a lelkedhez úgy, hogy szeretetem nagyobb bizonyosság legyen számodra, mint a fájdalom, melyet lelki sebeid már akkor is okoznak, ha csak érintem őket. De hozzád kell nyúlnom, mert kérdeztél. Aki kérdez, az mindig számíthat rá, hogy feleletet, igaz feleletet hall Tőlem. Igen. Csak az a szeretet hiteles, amely igazságban nyilvánul meg! Igen. Csak az igazság tesz szabaddá téged is, mint minden szellemi teremtményemet (János 8;32).
A te életedben jelenleg az igazság az, hogy boldog is akarsz lenni, és környezetedet is meg akarod változtatni, mert úgy gondolod, hogy ezen az úton érheted el boldogságodat. Így is mondhatom: akarod azt, amit Én, vagyis, hogy boldog légy, és akarod azt, hogy boldogságod megvalósulása mások megváltozásától függjön, vagyis akarod azt, amit Én nem akarok. Hát ez az út vagy a bolondok házába vezet, vagy valami narkotikumhoz, tehát valami olyan eszköz használatához, amely lehetővé teszi pillanatnyilag azt, hogy ne kelljen gondolkodnod. Mindkettő tehát üzembiztosan az elembertelenedés, tehát a boldogtalanság útja. Ki akarsz tehát kerülni egy olyan döntést, egy olyan áldozatvállalást, amely nélkül egészen biztos, hogy boldog soha nem lehetsz.
Drága Gyermekem! El kell már döntened, hogy mit akarsz!? Akarsz-e valóban Engem, tehát a boldogságodat, vagy pedig csak pótcselekvésnek akarsz Engem, hogy továbbra is kétfelé sántikálj?! Ezt Én helyetted eldönteni nem tudom. Segíteni megpróbálok neked, de helyetted dönteni, ez olyan lenne, mintha helyetted akarnék boldog lenni! Ez nem megy!
Nekem nincs más eszközöm számodra, mint saját Magam! Élettársaddal való kapcsolatod nem gyógyítható. Akkor sem, ha ő ennek ellenkezőjét állítja. Akkor sem, ha te ennek ellenkezőjét állítod! Neked el kell döntened, hogy neki hiszel vagy Nekem hiszel?! Ha Nekem hiszel, akkor fel kell számolnod e kapcsolatot. De nem azáltal, hogy neki hátat fordítasz, hanem azáltal, hogy Felém közeledsz.
Ő fog majd neked hátat fordítani, ha komolyan Felém fordulsz! Az ezzel járó fájdalmat gyógyulásod érdekében vállalnod kell. Olyan ez, mint mikor valakinek vállalnia kell egy operációval járó fájdalmat a gyógyulás érdekében.
Az elmondott álmaid arra figyelmeztetnek, hogy ugyanúgy, mint eddig, ezután is szükségszerű következményei lesznek döntéseidnek.
Álmaidban azon döntéseid végkifejlettségét élhetted át, amelyeket nem Mellettem, nem Értem és természetesen nem Velem hoztál.
Drága Gyermekem! Mivel Én nem tudok ellentmondásba keveredni Önmagammal, ezért nem tudom megakadályozni sem azt, hogy Ellenem dönts, sem azt, hogy döntésednek ne legyenek logikus következményei. Amilyen fát ültetsz, olyan gyümölcsöt fogsz arról szüretelni. A jó fának jó, a rossz fának rossz gyümölcse terem! Egyikről sem a fa tehet. Az tehet róla, aki ültette!
Ha Mellettem döntesz, akkor még fel fogsz keresni leveleddel, és Én továbbra is megígérhetem neked, hogy Bennem nem fogsz csalódni!
Soha nem hagyom magukra azokat, akik hisznek Bennem, akik szeretnek Engem! Mindig igazolom enyéimnek, hogy ők a Győztes oldalán állnak, ha Mellettem állnak! Szeretném ezt neked is igazolni!

Megáldalak LELKEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1141

Jézus - Hang

3. hét

(2023. 01. 16 - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HANG- ÉS TESTI-KAPCSOLAT-PROBLÉMÁM VAN

1. A HANG című könyvek olvasása közben itt-ott úgy érzem, hogy nincs összhangban az evangéliumokkal.
2. Kétszer elváltam. Elhagytak! Merjek harmadszor is házasság lépni?
3. Egyházi házasság nélkül bűn a testi kapcsolat?
4. Testvérem testileg, lelkileg beteg. Meggyógyul valaha?

A HANG válasza:

"Gyermekem!

1. Ha a HANG című könyvekben olyasmit találsz, ami ellenkezésben áll az evangéliumaimban olvasható gondolataimmal, akkor az nem Tőlem van! Én nem kerülhetek ellentétbe önmagammal! Nagyon kérlek, írd meg a HANG-médiumomnak, hogy te milyen ellentétet találtál. Ő nagyon hálás lesz ezért neked! Az eddig több mint ezer reagálásból csupán öt levél kifogásolta a HANG-könyvek tartalmát, s ebből négy azt vetette a médium szemére, hogy hogyan merészelt egyházi engedély nélkül ilyen könyveket kiadni.
Egy volt csak olyan, egy naiv kis legényke, aki csupa össze-vissza csacsiságokkal jött elő, pontatlanul idézve a Bibliát, a HANG-könyvek mondatait. Tehát úgy akarta megjátszani a nagyokost, hogy az inkább nevetséges, mint bántó. Te viszont csak említed, hogy találtál Tőlem nem származható gondolatokat, de nem említed meg, hogy melyek voltak ezek.
Ezután teszed fel a további kérdéseidet. Ez így nem logikus. Nem, mert ha nem a te elgondolásod szerint válaszol a HANG, akkor azzal áltathatod magadat, hogy lám, te már előre jelezted, te már feltételezted, hogy nem Én, Jézus, hanem valaki más, akár csupán maga a médium, válaszol. Ez így nem jól van! De válaszolok kérdéseidre. Igyekezni fogok úgy válaszolni, hogy ne találj bennük ellentétet az evangéliumokban talált gondolataimmal.

2,3. Írod, hogy nem akarsz egyedül élni, de tartasz egy harmadik házasság gondolatától is. Továbbá akarsz mással testi kapcsolatot, de szeretnél ezzel együtt szentáldozáshoz is járulni, mert mint írod, ez neked nagyon fontos. Mindebből az következik, hogy szeretnél a Katolikus Egyház keretén belül úgy élni, hogy ne kelljen ennek az egyháznak az előírásait megtartanod.
Milyen tanácsot adhatok Én neked erre? Ne törődj egyházad előírásaival? Ez tényleg ellentétben állna az evangéliumaimmal. Törődj vele? Ez ellentétben áll jelen állapotoddal. Írod, hogy neked kell döntened. Ez igaz. De akkor miért kérdezel Engem?
Megmondom, hogy miért kérdezel. Azért, mert nem akarod teljes mértékben magadra vállalni döntésedért a felelősséget. Kiskaput vársz Tőlem, mely nyitva áll, ha menekülni kell! Nem biztosítok kiskaput!
Mivel nagyon szeretlek, ezért olyan elveket ismételek meg, melyek megmásíthatatlanok.

A/ Soha senkit nem tett még boldoggá házasság! Vigyázz! Legtöbben, amikor boldogságot mondanak, akkor ezalatt örömet értenek és élvezetet kívánnak. A boldogság nem ez. A boldogság, amint egyik filozófusotok bölcsen megfogalmazta: a jónak a birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Egyetlen ilyen jó van, melynél ez lehetséges: a SZERETÉS!, tehát maga az ISTEN!
B/ Mindig mindenkit csak Isten tehet boldoggá, mivel minden szellemi lényt ERRE, ÖNMAGÁRA teremtett!
C/ Mindig azt a legnehezebb szeretni, akivel együtt éltek a Földön. Ez azért van így, mert körülményeitek arra valók, hogy leleplezzenek benneteket, tehát hogy helyes önismeretre jussatok, és arra, hogy az Isten iránti szeretetetekről, tehát az áldozattá válás vállalásának mértékéről magatok és mások előtt is tanúságot tegyetek.
D/ Csak a mulandó élet elvesztése árán van örök élet megnyerése (Máté 1;39; Márk 8;35; Lukács 9;24)!
Drága Gyermek! Egyetlen olyan felekezet sincs a világon, amely belemenne abba, hogy kimazsolázzátok belőle azt, amit éppen kellemesnek véltek magatok számára, és félretegyétek azt, ami éppen áldozatot követel tőletek. Így van ezzel a Katolikus Egyház is!

4. Testvéred betegsége nagy lehetőség arra, hogy ő is, környezete is jobban felismerje az önzetlen szeretet fontosságát, és vállalja annak keresztjét.
Nagyon szeretlek! És újra arra kérlek, írd meg, miben látod ellenkezni a HANG hangját az Én evangéliumaim hangjától. Azért nagyon fontos ez, mert a HANG-médiumnak segítenetek kell, hogy egyre tisztultabban, egyre egyértelműbben fogalmazza meg azokat a gondolatokat, amelyeket Én, Jézus sugallok benne. E médium által nagyon sok embernek áldása akarok lenni!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1142

Jézus - Hang

4. hét

(2023. 01. 16 - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉRJEM HÚSZ ÉV UTÁN VÁLNI AKAR

1. Több mint húsz éve vagyunk házasok. Férjem válni akar.
2. Van-e kiút életem zsákutcájából?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Isten mindenható! De csak annak számára, aki úgy akar boldog lenni, ahogy Isten akarja! Aki nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt az Isten akarja, azon az Isten sem tud segíteni!
Mi által akar boldogítani Isten? Előbb arról mondok pár szót, hogy mi által nem. Isten senkit nem akar és nem is tud boldoggá tenni a körülmények által. Isten senkit nem akar és nem is tud boldoggá tenni egy másik ember által. Isten senkit nem akar és nem is tud boldogítani Önmaga által.
E három NEM UTÁN elmondom, hogy hogyan akar és hogyan tud Isten mindenkit boldogítani. Kettőn áll a vásár! Rajtad és Istenen! Nem véletlenül írtam így a sorrendet! Azért írtam így, mert e sorrendből bizonyos értelemben az Istent ki is hagyhatom. De téged nem! Vagyis: RAJTAD FORDUL MINDEN!
De azért írtam mégis melléd az Istent is, mert bár rajtad fordul boldogságod, de csak azáltal, hogy benn az életedben Istent abszolút elsőnek helyezed. Vagyis nincs második! Ha ezt megértetted, akkor kerül, amibe kerül, elindulsz a benső béke, vagyis a Földön elérhető boldogság felé.
Isten akkor abszolút ELSŐ, ha minden áldott nap Ő mondja meg, hogy hogyan és miért kell élned. Azt, hogy kiért kell élned, azt nem mondja meg, mert éppen azért első, mivelhogy Érte élsz!
Ilyen előzmény után, már mondhatom, hogy nincs olyan mélység, nincs olyan kétségbeejtő helyzet, amelyből ki ne hoználak, ha Engem fölvállalsz! Egy pillanatra se gondold, hogy képtelen vagy rá, mivel az Én erőm a te erőd mindaddig, amíg Nekem hátat nem fordítasz.
Én sokkal jobban szeretlek téged, mint bárki szerethetne a világon. Nézz a keresztre! Hát így szeret téged az Isten! E szeretet elől nem lehet örökké menekülni! E szeretet mindig eléd kerül, és ezt mondja: 'Nézd! E kereszt másik oldalán hely van számodra is! Egy csak az tud lenni Velem, aki úgy adja magát Nekem, mint Én adom magamat neki! Az ember boldogságforrása az Én áldozati oltáromon, az Én keresztemen található meg, de csak annak, aki keresztemen áldozati bárányként Hozzám simul! Nem úgy van, hogy kis boldogságnak kis ára van, nagy boldogságnak nagy ára van. Csak NAGY boldogság van, és ennek lealkudhatatlanul nagy ára van (Márk 8;35)!'
Most megijesztettelek?! Szándékom nem ez volt. Szándékom az, hogy megértessem veled: soha nem szenvedsz egyedül! Benned szenvedek akkor is, ha te erről nem tudsz. De boldogítani csak akkor tudlak, ha tudod, hogy a te szenvedésed az Enyém is! Ha ezt felismered, akkor le tudom csendesíteni szíved háborgó tengerét, bármilyen vihar korbácsolta azt fel!
Én vagyok a megbocsátás, az erő, a megoldás, a béke, az ÉLET! Rajtam kívül csak gyűlölködés, elgyengülés, feszültség, békétlenség, HALÁL van, ami a POKOL!
Én nem választhatok helyetted. Minden segítséget megadtam neked ahhoz, hogy Engem válassz! Minden rajtad áll!
Ne azzal emészd magadat, hogy te mit tettél, ne arról álmodozz, hogy ő, akiről valaha azt gondoltad, hogy boldogítani fog, most mit fog tenni! Keresd és leld fel azokat a lehetőségeket, amelyek által Velem jobban kapcsolatba kerülhetsz! Csak így jutsz megoldásra (Máté 6;25-34-ig bezárólag. Elmélkedj erről!)
Örülj annak, hogy azzal a "tragédiának" nevezett eseménnyel, amelybe életed került, egy óriási lehetőséget kaptál a valódi megtérésre!
Én nemcsak mondom, de élem is (ismét csak azt mondom, hogy nézz a keresztre!) az irántad való szeretetemet. Most ezzel a mérhetetlen és múlhatatlan SZERETETEMMEL MEGÁLDALAK. Vess magadra keresztet!"

Jézus - A Hang: 13/1143

Jézus - Hang

5. hét

(2023. 01. 30 - 02. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FURCSA HATÁSOK ÉRTEK AZ UTÓBBI IDŐBEN

1. Több évvel ezelőtt egy búgó hang kíséretében lebénultam.
2. Rendkívüli fényjelenség, színes vibrálás jelenik meg olykor a szememben.
3. Olyan valami jelenik meg előttem, ami nem bánt, de én félek.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

Elöljáróban meg kell mondanom, hogy általában nem tartozik a lényeghez az, ami történik valakivel. A lényeghez az tartozik, hogy ki hogyan viselkedik abban a körülményben, amelyben történnek vele az események. A földi em-ber életének értékét az határozza meg, hogy mennyire tud belülről elindulva hasznára lenni azoknak, akikkel együtt él. Számodra azért tartom fontosnak, hogy ezt tudomásul vedd, mert nagyon kimerítővé válik az a magatartás, amelyben valaki arra figyel, hogy mi történik vele, és nem arra, hogy őáltala mi történik másokkal! Csak fokozódik a félelmed, ha nem hallgatsz Rám! De csökken, sőt megszűnik, ha arra teszed a hangsúlyt, hogy hol és hogyan tudj másoknak szolgálatára állni.
Sajnos, a megsérült emberi természet nagyon hajlamos arra, hogy ese-mények, akár a Földről származnak, akár máshonnan, eltereljék a lényegről a figyelmét. Szinte minden idegbetegségnek ez a melegágya!
Az első és a második pontban említett problémád is főleg érrendszeri probléma. Mint mindenki, úgy te is ki vagy téve a szellemvilágból és minden-féle létezőtől eredő különböző sugárzásoknak. Az ingadozó vérnyomás és az ingadozó cukorszint nagy lehetőséget adnak e sugárhatások nem éppen sze-rencsés érzékelésére. De félned nem szabad! Nem, mert nincs mitől. Neked csak magadtól kell tartanod! Pontosan ezt tudod kivédeni azzal, hogy nem a veled történtekre koncentrálsz, hanem a Tőlem kapott feladataidra. Ezekre mindig rá tudom irányítani figyelmedet, ha van reggeli imád, és időt szánsz arra, hogy megbeszéld Velem teendőidet.
Őrangyalaidtól se olyasmit kérdezz, hogy mi és miért történik veled, hanem azt, hogy Én mit kívánok tőled. Azt nem kell kérdezned, hogy mi a legfőbb feladatod, mert azt tudnod kell: a szeretni tanítás! De a hogyanját bi-zony meg kell beszélnünk, meg kell beszélned őrangyaloddal.
Drága Gyermekem!
NAGYON SZERETLEK és MEGÁLDALAK!"

Jézus - A Hang: 13/1144

Jézus - Hang

6. hét

(2023. 02. 06 - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TÉVEDÉSEM SZERETNÉM JÓVÁ TENNI

1. Jó szándékkal helytelen irányba vezettem embereket.
2. Irányt váltottam, s ezért sok támadás ér bennünket.
3. Válaszút elé állítottam tanítványaimat. Türelmetlenül?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Minden jó szándékú ember többé-kevésbé helytelen irányba vezeti azokat, akik rá hallgatnak. Ennek egyszerű oka az, hogy ti tükör által, homályban láttok. Egyedül Én voltam az a világtörténelemben, aki csalhatatlanul helyes irányba tudtam állítani enyéimet, mivel nekem nem kellett mást tennem, mint Magamra mutatni, és ezt mondani: "Én vagyok az ÚT!"

2. Nyilvánvaló, hogy támadások érnek! Pontosan azért mondottam, hogyha Engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak (János 15;20).

3. Nem voltál türelmetlen. Nem lehet két úrnak szolgálni (Máté 6;24).

Arra azonban fel kell hívnom a figyelmedet, hogy jó szándékú emberekkel kapcsolatban nemcsak a tartalomra, hanem a formára is vigyáznod kell. Az igazság csak akkor termékeny, ha szeretet a házastársa!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1145

Jézus - Hang

7. hét

(2023. 02. 13 - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÁLLHATATLAN VAGYOK?

Nem találom helyemet. Abbahagytam az egyetemet is, mert úgy gondolom, hogy az örök élet szempontjából nincs értelme.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Bármennyire szeretlek, nem tehetem meg, hogy ne mondjak neked ellent. Sőt! Éppen, mert szeretlek, azért nem hagyhatlak tudatlanságban.
Szellemi emberré kell válnod! Ez csak tanulással megy! Nagyon is sok értelme van az egyetemnek és minden iskolának, amely pallérozza az eszeteket! Az kétségtelen, hogy a lelki fejlődés, tehát a szeretetben való növekedés a lényeg! De ehhez nagyszerű eszköz minden iskolai végzettség.
Vigyázz! Az ősellenség hangja az, ami a szellemi munka áldozatától el akar terelni téged. Az értelemnek figyelme és az akaratnak fegyelme az a sínpár, amely nélkül csak cammogni tudsz előre, de komoly haladást ezek nélkül el nem érhetsz!
A megkezdett munkák be nem fejezése biztos jele annak, hogy pszichés bajok vannak nálad! Ezekből Én képes vagyok meggyógyítani téged, de csak akkor, ha te is komolyan akarod. Talán már ismered az Én szállóigémet: 'Veled és érted mindent, de nélküled semmit!' Ezt vésd jól az eszedbe, szívedbe egyaránt!
Csak akkor találhatod meg helyedet, ha Én nálad helyet találok!

Megáldalak a BÁTORSÁG és az ERŐ LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1146

Jézus - Hang

7. hét

(2023. 02. 20 - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MÉLYÍTENI AKAROM KAPCSOLATOMAT AZ ÉGIEKKEL

1. Hogyan kerülhetek közelebb Jézushoz?
2. Beszélj a küldetésemről!
3. Szeretném, ha átadhatnék egy üzenetet az égieknek.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Ha a reggeli imádban figyelsz Rám, akkor mindig tudni fogod, hogy hogyan lehet egyre közelebb kerülni Hozzám!
Tudnod kell, hogy a lelki életben nincs statikus állapot. Vagy előre halad valaki, vagy hátra. Vagy fejlődsz, vagy visszafejlődsz.
Akkor vagy a fejlődés útján, ha saját szavaiddal napközben is beszélgetsz Velem. Akkor vagy a fejlődés útján, ha állapotszerű benned az, hogy együtt járjuk földi életed útját, ha együtt éljük át emberi kapcsolataidat is, ha együtt éljük át, hogy te Bennem és Én benned szeretjük az Atyát. Tehát akkor, ha állapot benned az Én Lelkem hatékony jelenléte, vagyis a Galata levél 5: 22-23-ban olvasható lelki gyümölcsök. Felsorolom ezeket itt, mivel nemcsak te olvasod e sorokat, hanem olyanok is olvasni fogják, akiknek nem lesz kezük ügyében a Biblia: A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság.

2. Küldetésed azonos az Enyémmel! Amint az Atya küldött Engem, úgy küldelek Én téged (János 17;18). Nem kell félned! Én veled vagyok (János 14;23). Küldetésed tartalma tehát a szeretni tanítás, amelyet, ha engeded, akkor Lelkem irányításával az egész mennyország örömére meg tudsz valósítani.
Keress magadnak olyan közösséget, amelyben nemcsak Rólam, hanem Velem és Tőlem tanulhatsz. Vagyis olyan közösséget, melynek tagjai egyaránt imádkoznak és tanulnak, vagyis beszélnek Velem és beszélnek Rólam.
Az ősellenség mindent elkövet, hogy egyre kevesebb legyen az ilyen közösség, de azért, ha valaki akar, akkor talál ilyet. Ha pedig nem talál, akkor teremt!

3. Minden hozzánk címzett üzenet eljut hozzánk! Mi is nagyon szeretünk téged! E téren élen jár Velem Mária, égi édesanyád, és azok az angyali lelkek, akik nagy gonddal végzik segítő munkájukat veled kapcsolatban.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1147

Jézus - Hang

10. hét

(2023. 03. 06 - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT ANNYI A SZENVEDÉS?

1. Miért kell annyi szenvedésen keresztül mennem?
2. Boldogabbra fordul-e életem azzal, akire gondolok?
3. Jó úton járok-e?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. A Föld nem a mennyek országa. A mennyek országa Velem jelent meg közöttetek (Márk 1;15). Ti emberek soha nem jutnátok helyes önismeretre, ha nem lenne szenvedés a Földön. Önismeret nélkül pedig Engem sem tudtok felismerni. Pontosan a szenvedések teszik bizonyossá a Hozzám tartozást (János 17;14)! Szenvedésemben tehát osztoznod kell, ha dicsőségemben is osztozni akarsz. A földi szenvedésem és az örök dicsőségem elválaszthatatlanok egymástól. Csak együtt lehet vállalni a kettőt (Lukács 24;26)!

2. Nem fordul boldogabbra életed azzal, akire gondolsz. Kizárólag Én vagyok arra rendelve, hogy boldogítsak! Mindenkinek az a feladata, hogy Velem legyen egyre szorosabb kapcsolatban. Aki ezt teszi, ahhoz csatlakozni fognak olyanok, akik szintén Engem keresnek. Így meg tudják osztani egymással a hazataláltság örömét, s együtt növekedhetnek abban a boldogságban, amelynek tartalma az Engem birtoklás, a Velem együtt élés (János 14;23). Én vagy első vagyok valakinek az életében, vagy nem is vagyok ott! A Velem kialakított kapcsolat nem lehet pótcselekvés! Én csak lényeg lehetek életedben, és nem járulék! Te már mélyen szívedbe vésted, hogy Én mérhetetlenül szeretlek téged, csak azt nem érted, hogy miért engedtem meg azt a sok vihart, melyben részed volt. Bármilyen furcsa most neked, a te érdekedben tettem, amit tettem. Amint Atyám is a saját érdekemben engedte meg azt a sok szenvedést, melyben részem volt, ahogy Lukács 24;26-ban olvashatod. E szenvedések csak az örök élet szemszögéből értelmezhetők: 'mi ez az örökkévalósághoz képest?!'

3. Én vagyok az ÚT (János 14:6)! Ha nem teszed másnak azt, amit nem szeretnél, ha veled tennének mások, ha azt teszed másnak, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek mások, akkor jó úton jársz! Én vagyok az ÚT. Ha Velem jársz, akkor tiéd a világ világossága (János 8;12)!

Kimondhatatlanul szeretlek! Megáldalak BÉKÉMMEL!"

Jézus - A Hang: 13/1148

Jézus - Hang

11. hét

(2023. 03. 13 - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HOGYAN SZERESSEM AZT, AKI MEGCSAL?

1. Rossz erők akarnak uralkodni rajtam.
2. Házastársam mással folytat viszonyt. Hogyan szeressem?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. A Földön olyan háború folyik enyéim ellen, amely minden nap küzdelemre szólít fel. A földi élet ilyen! Ha meginogsz, ha sebeket kapsz, Én erősíteni, gyógyítani akarlak! Én is szenvedtem kísértést!
Te a Győztes oldalán állsz! E gondolatból erőt meríthetsz!

2. Csak az a szeretet érdemli meg, hogy szeretetnek nevezzék, amely IGAZSÁGBAN nyilvánul meg. A benned megszólaló benső hang igazat mond, bár kicsit pontatlanul fogalmaz. Nem az a helyes fogalmazás, hogy te mit érdemelsz tőle, hanem az, hogy ő hűtlen, s ennek a következményeit magára kell vállalnia mindaddig, amíg bűnbánatot nem tart. Te akkor szereted őt helyesen, ha nem hunysz szemet hűtlensége felett. Ezt neki tudomására kell hoznod. Te bárány lehetsz, de nem lehetsz birka, ha Hozzám akarsz tartozni. Aki Hozzám tartozik, azt lehet felhasználni, de nem lehet kihasználni! Vagyis csak arra lehet felhasználni, hogy önismeretre segítse a másikat, s nem szabad engedned, hogy kihasználjon, vagyis hogy elodázza annak felismerését, hogy Ellenem fordult! Senkinek sem épülhet boldogsága más család életének romjaira, boldogtalanságára. Ezt tudomására kell hoznod, ha az Én szeretetemmel szereted őt!

Drága Gyermekem! Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1149

Jézus - Hang

12. hét

(2023. 03. 20 - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÓ A HÁZSZENTELÉS?

1. Nyugtalanítanak éjszakai kopogások.
2. Szeretném megszenteltetni a lakásomat

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Nem elégedhetsz meg tüneti kezeléssel. Az imák, a keresztvetések, a szenteltvíz használata, a házszentelések, ezek mind-mind csupán tüneti kezelések. Jók ezek, de nem szabad ezekre tenni a hangsúlyt. Most megmondom neked, hogy mi a lényeg.
Gyermekem! A szellemvilág keresztül-kasul jár benneteket állandóan. Éjjel-nappal benne éltek a szellemvilág birodalmában, mint a hal a vízben. Akárcsak fizikailag a rádió hullámainak tengerében.
A rossz szellemektől nem kell félned, ha Hozzám tartozol. Inkább ők félnek tőled, mert te a Győztes oldalán állsz! Hozzám könnyű tartozni. Csak annyit kell mondanod, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Szabadítódnak.
Ha ennyi reggeli imád van, akkor már olyan vagy a rossz szellemek számára, mint a szúnyogok számára az, aki bekente magát szúnyogirtóval. A szúnyogok dünnyöghetnek körülette, de rá nem szállhatnak. Ez természetük parancsa! Ha Belém öltöztél az előbb említett reggeli fohásszal, akkor a szellemvilág természetének parancsa az, hogy csak azok jöhetnek közeledbe, akik Engem is, téged is szeretnek!
Egyszerűen nem kell foglalkoznod a kopogásokkal. Legfeljebb annyit, hogy eszedbe juttassa: Dicsőítened kell Istent. Ha ezt teszed, akkor a rossz szellemek sohasem fognak kopogni. Bolondok lennének önmaguk ellen dolgozni.
Ha pedig mégis van kopogás, annak ellenére, hogy dicsőíted Istent, akkor az vagy valóban hőingadozás következménye, vagy a jó szellemek jelenlétének igazolása. Ez tehát csak megnyugtathat, mivel felhívják figyelmedet arra, hogy nem vagy egyedül, hogy jó társaságban vagy.

2. Lakásodat te is megszentelheted! Nem kell mást tenned, mint szenteltvízzel meghintened a négy égtáj felé a szobádat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Szenteltvízhez könnyű hozzájutni.
Drága Gyermekem! Örülj Nekem! Függetlenül attól, hogy van kopogás, vagy nincs kopogás. Én vagyok! És, mint tudod, nemcsak vagyok, hanem érted vagyok veled, benned!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1150

Jézus - Hang

13. hét

(2023. 03. 27 - 04. 02.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIT JELENTENEK ÁLMAIM?

1. Álmomban utasítást kaptam, hogy kérjem el a feladatomat az Atyától.
2.Egy évtizedek óta nem látott családnál vagyok álmomban. Jó nekem ott! Ott azt mondták, hogy egy médium helyét kell elfoglalnom.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Amit álmodban kaptál utasítást, azt ébrenlétben meg kell valósítanod! Igen. Ébren és figyelemmel kell reggel beszélgetned Isteneddel, hogy át tudja adni neked az aznapra szóló eszközöket feladatod teljesítésére.
A lényeget tudod. Feladatod az, hogy mindenkit, akivel közelebbi kapcsolatba kerülsz, meg kell tanítanod szeretni, vagyis arra, hogy soha ne ártson senkinek, hogy mindig bocsásson meg mindenkinek, és segítsen ott, ahol segíthet.
Nem ezt kell átvenned, hanem azokat az eszközöket akarja megmutatni neked az Atya, amelyekkel a szeretni tanítást, mint célt, megcélozhatod.

2. Nagyon mélyre nyúlnak részfeladataid gyökerei. Közvetítő szerepedet egyértelművé kell tenned magad előtt is, hogy kellő alázattal tudd adni másoknak azt az erőt, ami Tőlem kaptál, azt a bátorítást, amely Velem összekapcsol és megelevenít embertársaidban, és azt a békét, amely az új látások hatására sem borul fel, hanem inkább jobban elmélyed benned és azokban, akik felé küldetésed szól.
E második álmod tehát egy olyan beavatás egyik része, amely tovább segít a lelki fejlődésed útján.
Azt ajánlom, hogy maradj a józan realitások talaján. Légy türelmes, és csak arra koncentrálj, hogy a napi feladatok minőségére figyelj. Vagyis nagyobb gondod legyen az, hogy hogyan teszel valamit, mint az, hogy mit teszel. Azt, hogy mit kell tenned, legtöbbször nem te határozhatod meg. De az, hogy hogyan teszed azt, amit tenned kell, az tőled függ. Erre kell hát tenned a hangsúlyt!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1151

Jézus - Hang

14. hét

(2023. 04. 03 - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: PIÓ ATYÁRÓL

1. Pió atyáról szeretnék hallani!
2. Nem tudok úgy együtt lenni Istennel, ahogyan szeretnék.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Pár évtizeddel ezelőtt hagyta el a Földet az a testvérem, akit ti Pió atyának neveztek. Ez a volt kapucinus, franciskánus barát ma is sokat segít azoknak, akik lelki vezetést kérnek tőle.
Köszönjétek őt meg Istennek, mert a ti korotok egyik legnagyobb kétlábon járó kegyelme volt ő közöttetek. A könyv, mely róla szól, megszerezhető.
Piusz atya, a ti országotok nagyszerű gyermeke, akit ti méltán jelölhettek a "szent" jelzővel, pár éve hagyta el a Földet. Azóta sokat segített már médiumomnak, a HANG című könyvek szerzőjének és másoknak is. Érte is adjatok hálát Istennek!

2. Minél több dicsőítő imát mondasz saját szavaiddal, annál jobban tudod fegyelmezni magadat, annál jobban fogsz tudni koncentrálni arra, hogy Velem együtt vagy.
Szeretetem nemcsak segít neked, de tud várni is arra, hogy egyre jobban átadd magadat olyan szolgálatokra, amelyeket Értem vállalsz.

Megáldalak a TÜRELEM és BÉKE LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1152

Jézus - Hang

15. hét

(2023. 04. 10 - 16.)

HÚSVÉT

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Jézus Krisztus a titkos szenvedéseiről

1. Kötéllel átkötötték a lábamat és a lépcsőn lerángattak egy tisztátalan, bűzös pincébe.

2. Valamennyi ruhámat letépték rólam és testemet hegyes vasakkal összeszurkálták.

3. Testem köré kötelet kötöttek és a pince padlóján ide-oda huzigáltak.

4. Derekam köré tekert kötéllel egy gerendához fűztek és függni hagytak, amíg kicsúsztam belőle és leestem. Ekkor fájdalmamban véres könnyeket sírtam.

5. Kikötöttek egy oszlophoz, és testemet különböző fegyverekkel szurkálták, égő parazsat szórtak sebekkel teli testemre és fáklyákkal égettek. Kövekkel dobáltak.

6. Görbe hegyű árakkal és hegyes vasakkal szúrtak át bőrömet, húst is téptek le a testemről, az ereimről.

7. kikötöttek egy oszlophoz, és izzó vastáblára állítottak.

8. Tövissel koronáztak meg és szememet a legtisztátalanabb kendővel kötötték be.

9. Olyan székre ültettek le, amely kiálló hegyes szögekkel volt tele, ezek mélyen a testembe fúródtak.

10. Sebeimbe olvasztott ólmot és szurkot öntöttek.

11. Kínszenvedtetésem és megcsúfoltatásom fokozására tűket és szegeket szurkáltak kitépett szakállam sebhelyeibe.

12. Egy keresztre dobtak, amelyhez olyan erősen és szorosan kötöttek, hogy alig tudtam lélegezni.

13. Fejemre hágtak, az egyik a mellkasomra állt és átszúrta nyelvemet tövissel.

14. A legundorítóbb váladékot öntötték a szájamba.

15. A legcsúnyább szavakkal és kifejezésekkel illettek. Kezemet hátra kötötték és sűrű ütlegelések között vezettek ki a fogházból, állandóan vesszőztetve.

A Passió c. film főszereplőjével készült riport és elementáris tanúságtétel - Jim Caviezel

16. hét

(2023. 04. 17 - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Jól értem-e a Szentháromság lényegét?
2. Van egy feladatom, amelyet nem tudok tisztán látni, és így nem is tudom jól megoldani. Kérem segítségedet!

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. A Földön mindenki tükör által, homályban lát. A Szentháromságról gondolt gondolatok mindig csupán szimbólumok lehetnek számotokra. Még a színről színre látásban sem lehet a legmagasabb szellemi lényeknek sem átfogni kimerítően a Szentháromságot. Egyedül Isten Lelke ismeri Isten mélységeit. De ez ne bátortalanítson el téged! Az, amit te a Szentháromságról megsejtettél, mérhetetlenül nagy energiákat tud felszabadítani benned. Igen, mert sejtésed éppen az, hogy a SZERETET az ISTEN!

2. Minél jobban törekedni fogsz feladatokban gondolkodni, annál nagyobb lehetőséget kapok Én benned arra, hogy átjárjalak és irányítsalak a szabadság Lelkével, a LÉLEK SZABADSÁGÁVAL.
Nagyon örülök neked! Írásod stílusán átragyog Lelkem harmóniája, s ez téged is, másokat is melegséggel, üdeséggel tölt el. Görcsöket feloldó, békességet felkínáló, megértésre reményt keltő hangulatot tudok teremteni általad azoknak, akik kapcsolatba kerülnek veled. És ez nem kevés abban a korban, amelyben most éltek!

Megáldalak LELKEM ÖRÖMÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1153

Jézus - Hang

17. hét

(2023. 04. 24 - 30.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIRE LEHET BIZTATNI VALAKIT?

1. Biztathatok-e egy világtalant, hogy visszanyeri látását?
2. Biztathatom-e azzal, hogy megfelelő "belső" látáshoz jut?
3. Válhat-e jézusi munkássá?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Vakságát mindenki vagy hozta magával, vagy kapta mástól, vagy szerezte magának. Mindhárom esetben eszköz arra, hogy érzékenyebb legyen olyan dolgok iránt, amelyek az átlagember képességeit meghaladják.
A Velem való kapcsolat nincs kötve a fizikai szem durva látásához. De mindenki megkapja ezt az eszközt, ha a Tőlem elfogadott feladat elvégzése ezt megkívánja. Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó, és mindenkinek megadja a szerepéhez szükséges eszközöket.
A testi szemek csak olyasmiben adnak segítséget, ami a mulandó dolgokban ad némi eligazítást. A lényeget testi szemmel látni sohasem lehet! Ezért gyakrabban jelent akadályt, mint segítséget a lélek szabad szárnyalására.
Ezt figyelembe véve ígérheted, hogy az illető visszanyeri látását, ha a megtérésre teszi a hangsúlyt. Minden képesség egyben felelősség forrása is!

2. Mindenki eljut benső látásra, ha akar! A döntő az, hogy a látni vágyót milyen vágyak vezérlik. Akinek fantáziája állandóan mulandóságok bűv-körében él, akik csupán olyan sikerélményekhez akarnak jutni, amelyek az egészséges szemű embereknek sem jutnak osztályrészül, azok még akkor sem jutnak benső látásra, ha szemük meggyógyul. De aki rájön arra, hogy Engem mindenki megtalálhat, ha akar, mivel mindenkiben ott vagyok, aki Engem szeret (János 14;23), az tudja, hogy Atyám mindenkinek megadja azt, amire szüksége van (Máté 5;32)! Ez nemcsak ételre, italra, ruhára vonatkozik, hanem minden képességre és minden lehetőségre is.

3. Minden embert munkára kérek fel. Igenis világosítsd fel az illetőt, hogy pontosan az az értelme életének, hogy képességeihez mérten Értem éljen. Egy látás képességével nem rendelkező ember, ha igaz szeretet él benne, gyakran jobban és több embernek tud szemeket nyitni az igazi értékek meglátására, mint akárhány ép szemű ember!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1154

Jézus - Hang

18. hét

(2023. 05. 01 - 07.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NEM ÉRDEMES SZERELMESNEK LENNI!

Nem érdemes egy embert szerelemmel szeretni?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Most egy kis történetet mondok el neked, s ezzel mutatok rá, hogy a szerelemmel kapcsolatban mi a legfőbb probléma nálatok. Nevezzük a történet egyetlen főszereplőjét N-nek.
N meghívást kap egy csodálatos, varázslatos üdülőhelyre. Még brosúrát, képeket, ismertetőt is kap erről a helyről, bár ezek a brosúrák nagyon haloványan érzékeltetik az üdülőhely fenséges pompáját, gazdag kínálatát.
N elindul az üdülőhelyre. Alig tesz meg pár kilométert, egy olyan helyre érkezik, mely nagyon hasonló a brosúrában leírtakhoz, csak kissé haloványabb. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy biztosan ez az! Meg is áll, letelepszik, berendezkedik hosszasabb tartózkodásra. A brosúráról már meg is feledkezik, úgy gondolja, azt csak a fantázia színezte ki túlságosan, s az igazi üdülő az, ahol most él.
De hamarosan rájön, hogy az általa választott üdülő messze elmarad várakozásaitól. Azzal a gondolattal nem tud szóba állni, hogy talán nem is ez az az üdülő, ahová jönnie kellett volna. Csupán azt éli meg, hogy becsapták őt!
Pedig nem csapták őt be! Csupán ő keverte össze a minden fantáziát felülmúló üdülőt azzal az üdülővel, amelynél leállt, amelyről azt hitte, hogy.... Tehát valójában ő csapta be saját magát.
Drága Gyermekem! Ti mindannyian szerelemre vagytok teremtve. Atyám és Én minden fantáziát felülmúló szerelmes szeretettel szeretünk benneteket! Ennek a szerelemnek visszhangja hangzott benned is, amikor szerelmesen kezdtél szeretni. De túl hamar vélted megtalálni szerelmed tárgyát (személyét). Valójában önmagadat csaptad be!
Drága Gyermek! Életedet csak olyan személlyel kösd össze, aki Hozzám, a szerelem TENGERÉHEZ segít téged közelebb, és óvakodj attól, aki önmagát a szerelem TENGEREKÉNT mutatja be neked. Ha pedig nem közeledik senki hozzád ilyen szándékkal, akkor se légy nyugtalan, mert Én, Jézus, benned élek, és érted élek benned! Nekem sem volt könnyű rád várni! Tudjál most te is áldozatot hozni Értem!
A földi életben három olyan érzés van, amely csodákra képes: a vallás, a hazaszeretet és a szerelem. Mindháromnak feladata az, hogy VELEM egyesítsen! És mindhárom elrontása a legnagyobb rosszat, a Tőlem való eltávolodást képes megteremteni bennetek.
Ismétlem: Csak olyannal kösd össze életedet, aki HOZZÁM segít közelebb téged. Isten mindenkit ÖNMAGÁRA teremtett, és mindaddig nyugtalan lesz szívetek, amíg BENNEM meg nem nyugszik.

Megáldalak az ÉBERSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1155

Jézus - Hang

19. hét

(2023. 05. 08 - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK

1. Gátlásos vagyok, s nehezen tudok megszólalni.
2. Olvashatatlan a kérdés.(Médium megjegyzése)

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Olvashatatlan írásod azt jelenti, hogy görcsös én-központúságod következtében nemcsak nem bírod, de nem is akarod átlépni önmagadat.
Furcsa módon az lépi át önmagát, aki el tudja fogadni magát olyannak, amilyen, s így már nem maga körül forog, hanem inkább teendőivel foglalkozik. Ezt bizony gyakorolnod kell. Ez nem megy "magától"!
A magaddal nem törődés egyben magadat nem kímélés is. Amíg magadat kíméled, addig nem tudsz megfelelően törődni másokkal. Ha nem kíméled magadat, csak akkor leszel alkalmas arra, hogy másokkal megfelelő kapcsolatot tudj kiépíteni.
Neked nem pihenésre van szükséged, hanem munkára! És arra, hogy másokra légy jobban tekintettel!
Én nagyon szeretlek, de ez nem boldogíthat téged mindaddig, amíg te is nem kezded el nagyon és helyesen szeretni azokat, akikkel kapcsolatba kerülsz.
A boldogság, ami nem más, mint a benső béke, nem attól függ, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzád, hanem attól, hogy te hogyan viszonyulsz másokhoz, tehát attól, hogy mennyire tanulsz meg TŐLEM helyesen szeretni!
Írásod olvashatósága vagy olvashatatlansága mindig meg fogja mutatni neked, hogy hol tartasz a helyes szeretésben, vagyis hogy mennyire vagy tekintettel másokra.

Megáldalak az ALÁZAT és a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1156

Jézus - Hang

20. hét

(2023. 05. 15 - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SOK KÜLÖNBÖZŐ KÉRDÉS

1. Mi a véleményed rólam?
2. Minden eddigi életem hitetlen volt?
3. Szüleimet én választottam?
4. Egyik tanáromat ismertem már más életemben is?
5. Valóban szóltál leányomhoz?
6. Leányomnak lesz társa és gyermeke?
7. Aki zsidó, az mindig annak születik?
8. Mi a karmikus bűnöm?
9. Messze járok a helyes ÚTTÓL?

A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

1. Véleményem rólad az, ami neked magadról, mikor lelkiismeretet vizsgálsz.

2. Nem volt minden életed hitetlen. Hitetlen ember nincs is! Csak arról lehet szó, hogy helyesen vagy helytelenül hisz valaki. Mindenki abban hisz, amiért él! Helyesen csak az hisz, aki Értem él!

3. Szüleidet te választottad. Mindenki maga választja szüleit. Ebben is példát adtam nektek.

4. A 4, 5, 6 kérdéseid forrása kíváncsiság, és nem lelki épülés.

7. Nem mindig születik zsidónak az, aki zsidóként halt meg.

8. Karmikus bűn nincs. A bűn: mindig tudva és akarva tenni a szeretet ellen. Te is sok ilyen bűnt követtél el, s ezért kellett lejönnöd a Földre. Újjá kell születned mostani testedben, ha nem akarsz újra lejönni a Földre. Akkor születsz újjá, ha hiszel ebben, kitartóan kéred Tőlem, és bűnbánó lélekkel vágyod ezt.
Van karmikus sorsvonal. Ez végighúzódik egész életeden. Ez ad neked lehetőségeket arra, hogy újjászületésed után vágyakozzál.

9. Én mindig az ÚTRA hívlak. Arra az ÚTRA, amely azonos VELEM!
Azt, hogy mennyire jársz a helyes úton, a reggeli imáid és esti lelkiismeretvizsgálataid mutatják meg. Mivel ez változó, ezért pontos válasz nem adható kérdésedre. Ha elolvastad volna a HANG-könyvek mind a tíz kötetét, akkor kérdéseid legtöbbjét föl sem tetted volna.
Nagyon szeretlek, és nagyon szeretnélek az újjászületés kegyelmében részesíteni. Kérd ezt, és készülj fel rá szándékvilágod tisztításával és vágyaid Felém irányításával.

Megáldalak LELKEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1157

Jézus - Hang

21. hét

(2023. 05. 22 - 28.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MILYEN VAGYOK?

1. Magamról, életemről szeretnék egy átfogó képet kapni.
2. Feladataimról, jövőbeli munkámról, a Veled való további élet lehetőségeiről szeretnék hallani valamit!
3. Szeretnék egyre jobban kedvedbe járni!

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Az a vágy, ami téged feszít és hajt, az a kívánságod, hogy könnyebben, lendületesebben tudj együttműködni Velem, ez mind szép, de nem reális.
A Földre azért jöttél le, mert születésed előtt nem akartad elfogadni azt, hogy az igazi, önzetlen szeretet nemcsak abban áll, hogy másért élj, hanem abban is, hogy mérkőzz meg azokkal a lehúzó erőkkel, amelyek bizony mindig a könnyebb megoldások felé akarnak terelni.
Vállalnod kellett egy olyan természetet, amely az alázata mellett is nyugtalan, és a megelégedettsége mellett is többre, másra vágyik annál, mint aminek elérésére képesnek véli magát.
Ez a benső ellentmondás egy olyan hontalanság érzetét kelti benned, amely egyszerűen föl nem oldható.
Ha majd tudomásul veszed, hogy olyan vagy, amilyen vagy, akkor könnyebben tudomásul fogod majd venni, hogy az embereket is el kell tudnod fogadni olyanoknak, amilyenek. És azt is, hogy Engem sem lehet mássá tenni sem azzal, ha szeretnek, sem azzal, ha nem szeretnek.

2. A te jövőd nem kisebb és nem nagyobb, mint az Én jövőm benned. Partneremnek akarlak, és te nagyon tudod lelked mélyén, hogy ilyen fenséges feladatod van. A partnerség Velem egyben barátság is! Minden barátság velejárója, hogy vagy azonosak között jön létre, vagy azonossá teszi azokat, akik barátként fogadják el egymást. E második az, mit neked vállalnod kell!
Mit kell vállalnod? Elfogadni azt, hogy a tanítvány nem lehet különb a mesterénél (Lukács 6;40). Azt, hogy nemcsak különb, de könnyebb sem lehet sorsod, mint az Enyém (János 15;20).
Itt most ne csak külső erők támadására gondolj, hanem azokra a bántó szellemi erőkre is, amelyeknek Én is ki voltam téve, mivel Engem is csak egy időre hagyott el a Gonosz (Lukács 4;13). A "test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége" (1János 2;16) nem az Atyától vannak. Ezek ellen közösen kell küzdenünk a te életedben is. Ez kettőnk közös feladata. Ha ezt vállalod Velem, akkor a legfőbb életcél, a szeretni tanítás máris előtted áll.
3. Nagyon örülök, hogy szeretnél jobban kedvembe járni. Ez a szándékod, ez a törekvésed juttat a Mennyországba!, vagyis a színről színre látásra.

Megáldalak a BÁTORSÁG és a TÜRELEM LELKÉVEL !"

Jézus - A Hang: 13/1158

Jézus - Hang

22. hét

(2023. 05. 29- - 06. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: RÉSZLET EGY LEVÉLRE ADOTT VÁLASZBÓL

Részlet egy anyagi problémákkal küzdő, és e téren segítséget kérő levélre adott válaszból:

MÉDIUM: "Bennem valóban szól Jézus, de Ő csak morális kérdésekben ad eligazítást, mint tette kétezer évvel ezelőtt, amikor a názáreti Ács alakjában, mint vándortanító, elindult hirdetni, hogy Vele elérkezett az Isten országa, melyet mindaz megtalál, aki hajlandó az Ő szándéka és tanítása szerint átalakítani a gondolkodását (Márk 1;15).
Ha tehát erkölcsi kérdésekben, tehát az Isten gondolata szerinti boldogsága érdekében terjeszt kérdéseket a HANG elé, akkor azokat írja meg, s én megküldöm Önnek a HANG válaszát. De a mulandó élet anyagi problémáiban sem kétezer évvel ezelőtt, sem most nem ad olyan tanácsot, ami anyagi gazdagodáshoz vezethetne.
Jézustól tehát nem lehet várni, hogy olyan segítséget adjon, amelynek következtében gondolkodás-átalakítás nélkül is el tudná mondani valaki, hogy elég a pénze."

Jézus - A Hang: 13/1159

Jézus - Hang

23. hét

(2023. 06. 05 - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SOK KÉRDÉSRE KEVÉS VÁLASZ

Harminchat kérdés.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Ha elolvasod és át is elmélkeded az eddig megjelent HANG-könyvek 10 kötetét, akkor kérdéseidre magad is választ fogsz tudni adni önmagadnak. Szellemi erőfeszítés nélkül nem lehet sem szellemileg, sem lelkileg fejlődni.
Magadnak kell elmélyedned evangéliumaimban, ha azt akarod, hogy a Tőlem származó és neked is örök életet felkínáló tanításom ne csupán ruha legyen rajtad, hanem energia legyen benned!

Megáldalak az ERŐFESZÍTÉS és a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1160

Jézus - Hang

24. hét

(2023. 06. 12 - 18.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT NEM TELJES FIAM GYÓGYULÁSA?

Mi az oka annak, hogy fiamnak, aki mozgássérült, a kezelések után csak rövid időre javul állapota?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Fiad nyilván csupán tüneti kezeléseket kap. Gyökeres orvoslást nem lehet senkinek kívülről adni! Csak belülről! Fiadnak belül kell megtalálnia életének értelmét. Amíg ezt nem éri el, addig jobb is számára, ha nem él át végleges testi gyógyulást.
Ti nehezen hiszitek el, hogy a betegség is kegyelem! Büntetésnek élitek meg, pedig nem az, hanem felszólítás arra, hogy behatóan gondolkozzatok életetek értelméről, vagyis a mulandóság és az örökkévalóság értékrendjéről.
Ha valaki ezt teszi, az hálás lesz azért, hogy a körülmények besegítettek neki abban, hogy őszinte legyen önmagához, és olyan önismeretre jusson, amely lehetővé teszi Számomra, hogy békét teremtsek szívében.
Ne csupán a gyógyulásért, hanem inkább a tiszta benső látás kegyelméért imádkozzatok. Csak ennek következtében lehet áldásos a gyógyulás!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1161

Jézus - Hang

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HOL GYÓGYÍT ISTEN EMBERE?

1. Áldó, gyógyító erősítést kérek.
2. Hol van az a Damaszkusz, ahol Isten embere meggyógyít?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Benned és veled szenvedek. Az Én szenvedésem sohasem hiábavaló! Aki Velem együtt szenved, akivel Én együtt szenvedhetek, az óriási lehetőségeket kínál fel környezete számára annak érdekében, hogy helyes önismeret, letisztult hűség, önzetlen szeretet és olyan szemlélet formálódjék a szívekben, amely az önismeret mellett megfelelő helyre teszi az örök értékeket, szemben a mulandóság értékeivel.
Az természetes vágy benned, hogy meg akarsz gyógyulni. Az már minősített vágy, ha erőt akarsz ahhoz, hogy szenvedéseidben Velem akarj jobban eggyé válni. De a csúcs, amelyet meg kell céloznod, az az, hogy áldássá tudjalak tenni betegségedben, egészségedben egyaránt környezeted számára. Ha erre törekszel, akkor Én Magam vagyok az a Damaszkuszi ÚT, és Én Magam vagyok az az Isten-ember, aki gyógyítalak, ha így vagy áldás, és gyógyítok másokat általad, ha úgy vagy áldás. De mindenképpen a gyermeki Rám-hagyatkozás a döntő!

2. Fölkértem médiumomat, hogy ő is imádkozzon érted. Mások imája azért fontos számodra, mert a nagy egész, melynek szerves része vagy, és amelyet az Én „titokzatos testemnek” is szoktatok nevezni, így tesz téged alkalmassá arra, hogy az egész világ számára kegyelmi forrássá légy.
Ne feledd! Az Én erőm a te erőd is! Megáldalak azzal a testi, lelki áldással, amelyre naponta szükséged van!

Nagyon szeretlek!!!"

Jézus - A Hang: 13/1162

Jézus - Hang

26. hét

(2023. 06. 26 - 07. 02.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÖT ÁLMOMRÓL KÉREM A HANG VÉLEMÉNYÉT!

1. Az égen gyönyörű szivárványt és csillagokat láttam!
2. Egy gyönyörű környezetben csak szépet láttam.
3. A Földet térképszerűen láttam, s egy részén piros kereszt.
4. Gyönyörű tájat láttam, ahová nem volt könnyű bejutni.
5. Szintén gyönyörű körülmények között tudom magam.

A HANG válasza:

"A földi világ és a szellemvilág dimenziója között - hasonlattal élve - olyan különbség van, mint egy gyönyörű szőttes bal- és jobbfele között. Te álmaidban a földi életből, tehát az életed baloldaláról átláthattál életed jobboldalára, tehát arra a kegyelmi oldalra, ahol igazi otthonod vár téged. Erre gondolva mondtam egykor, hogy elmegyek és helyet készítek nektek (János 14;2).
Bízzál Bennem! Az él helyesen, aki a boldog örökélet reményében él! Ehhez igazítsd a földi életed mulandó értékeit!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1163

Jézus - Hang

27. hét

(2023. 07. 03 - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HOGYAN ÉS MIBEN VÁLTOZZAM MEG?

1. Mit jelent homlokomon a jel?
2. Hogyan tudom csökkenteni a bennem lévő feszültséget?
3. Mikor kérhetek segítséget másoktól?
4. Jól szeretem-e családomat?
5. Hogyan találhatom meg önmagamat?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Valóban vannak jelek, inkább így mondom: szimbólumok, melyeket hordoznotok kell, és amelyeket csak a szellemvilág szellemei és a Földön azok láthatnak, akiknek munkájához e szimbólumok ismerete szükséges.
Neked nem kell ezzel törődnöd, de nem árt, ha tudsz róla. Őrangyalaidnak a te szimbólumod jó eligazítást ad arra, hogy hatékonyan tudjanak segíteni neked azok, akik látják rajtad e szimbólumot.

2. Meg kell tanulnod relaxálni! Ennek elérésére ma sok eszköz áll rendelkezésetekre. Ha valaki naponta csak tíz percet relaxál, az már nagy benső rugalmasságra tesz szert!

3. Naponta kell kérned a bölcsességet arra, hogy ne kihasználni, hanem felhasználni akard embertársaidat.

4. Az szereti jól családját, aki Engem jól szeret. A reggeli és az esti imáid pontosan megmutatják, hogy hol tartasz e téren.

5. Meg kell tanulnod egyre jobban feladatokban gondolkodni. Feladatokban, és nem személyekben. Bizony volt olyan, hogy Én még Pétert is lesátánoztam (Máté 16;23), Édesanyámat is megtagadtam (Lukács 8;21), amikor nem feladatokban, hanem személyekben akartak gondolkodni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1164

Jézus - Hang

28. hét

(2023. 07. 10 - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MI A VÉLEMÉNYED RÓLAM?

1. Miért vonzódom a gyermekekhez inkább, mint a felnőttekhez?
2. Mi a véleményed rólam?
3. Lesz-e gyermekeket szerető társam?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A gyermekekhez való túlságos vonzódásodnak kettős oka van. Az egyik az, hogy a gyermek egyszerű, ártatlan, őszinte, s általában nyitott a jóra. Mindazok, akikben van fogékonyság ezek iránt, vonzódnak a gyermekekhez.
A másik ok már nem pozitív. Nem, mert gyermekekkel szemben nem kell különösen ügyelni arra, hogy valaki hogyan fejezi ki magát, nem kell akkora felelősséget érezni, mert a gyermek óhatatlanul játékos, és azért a játék mindig csak játék!
A gyermek, ha szóvá is teszi egy felnőtt hibáját, de nem vonja a felnőttet felelősségre. Ilyen értelemben tehát az emberek magatartása lehet könnyelműbb. Sajnos ennek a következménye az, hogy sok gyermek felnőtt korában sem veszi komolyan az életet. Gondolj a ma annyira divatos diszkók és különböző videók, magnók hatására!
A gyermek nagyon aranyos tud lenni, nagyon lehet őket szeretni, de szeretni tanítani a felnőtteket kell. Márpedig minden felnőttnek ez a hivatása!
A gyermek legyen aranykulcs a szülőkhöz, a felnőttekhez. Erre törekedj!

2. Rólad az a véleményem, amit a reggeli és esti imáidban kihallasz szívedből, ha a reggeli imádban saját szavaiddal beszéled meg Velem a napodat, és az esti imáidban saját szavaiddal komoly lelkiismeret-vizsgálatot tartasz, vagyis visszaemlékszel arra, hogy mit beszéltél meg reggel Velem.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1165

Jézus - Hang

29. hét

(2023. 07. 17 - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT JÖTTEM LE A FÖLDRE?

1. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem le a Földre?
2. Hol tartok az újjászületés felé vezető úton?
3. Nincs kedvem folytatni az iskolát.
4. Hogyan segíthetem szüleimet fejlődésükben?
5. Elhunyt hozzátartozóimról szeretnék hallani!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A megszentelődés által szentelsz meg másokat. Országotokban egyszámjegyű azok száma, akik csak megszentelni jöttek le közétek.

2. Reggeli és esti imáidban, ha saját szavaiddal beszélgetsz Velem, akkor el tudom neked mondani, hogy hol tartasz lelkileg. Életed hullámzásában bőven van hangulati elem, s ez nem kedvez annak, hogy határozott választ lehessen mondani lelki fejlődésed intenzitásáról.

3. Az iskola és egyéb vállalt feladat befejezetlensége nemcsak különböző lelki betegségek érzékelhető tünete, de még az egészséges lelkületet is képes beteggé tenni. Amíg más, bölcs emberek szemében is nem válik számodra lehetetlenné egy elkezdett feladat befejezése, addig maradj hűséges még akkor is, ha már semmi kedved sincs hozzá. A befejezetlen munkák vagy éretlen benső jellemről tanúskodnak, vagy éretlen jellemmé formálnak. "A mennyek országa erőszakot szenved...erőszakosok szerzik meg azt!" (Máté 11;12) Nagyon természetes, hogy nem másokon kell erőszakot vennetek, hanem önmagatokon!

4. Szüleid lelki fejlődésében akkor és úgy tudsz segíteni, amikor és ahogy ők ezt kérik tőled. Hidd el!, éppen elég energiát igényel az, hogy saját lelki fejlődésed haladását tudd biztosítani!

5. Elhunyt hozzátartozóid között vannak olyanok, akik már nem szorulnak segítségre. De ezekről nem adhatok személy szerint tájékoztatást. Ezt tiltja a szellemvilág törvénye, mely Engem is kötelez! Persze ritka kivételek vannak! A te kéréseddel kapcsolatban azonban ez nem áll fenn.
Imádkozz halottaidért! Ez áldást jelent számodra is, mivel erősíti benned a szellemvilággal létrejött kapcsolatodat, s ugyanakkor növeli az egyetemes szeretet-szintet.

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1166

Jézus - Hang

30. hét

(2023. 07. 24 - 30.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: OKA VAGYOK GYERMEKEM HALÁLÁNAK?

1. Miért halt meg mindkét fiam egyszerre? Miattam?
2. Akadályozzák kapcsolatfelvételünket unokánkkal. Miért?
3. A gyermeknek gyarapítunk. Ez az életcélunk.
4. Miért ilyen gonosz a menyem?
5. Megkapom-e jogos tulajdonomat?
6. Anyám, apám, miért haltak meg?
7. Miért ér ennyi tragédia engem?
8. Fájdalmunkban csak a munkába menekülünk.
9. Gyermekeim lelke kap-e új életet?
10. Mit rontottunk el?
11. Hogyan éljek ezután jól?
12. Lelki békére vágyom!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Részben miattad, miattatok haltak meg gyermekeitek. Nem olyan értelemben, hogy te okoztad volna, hanem olyan értelemben, hogy rádöbbenjetek: életetek célja nem lehet sem gyermek, sem unoka! Egyedül az lehet minden ember életének célja, hogy szabaddá váljon mindentől és mindenkitől! Csak benső szabadsággal lehet helyesen szeretni! A megkötözöttség mindig elköt a benső békétől, a boldogságtól, tehát Tőlem! Csak ahol a szabadság, ott él a LÉLEK (2Kor 3;17)!

2. Drága Gyermekem! Unokád utáni vágyad, mert nem teljesül a te elgondolásod szerint, gyűlölet forrása benned, s ez nyilván nem Tőlem van! Neked legfontosabb az unokád. Ez bálványimádás! Én még Édesanyámat, Máriát is megtagadtam (Lukács 8;21), amikor arra akarták rávenni, hogy számára ne Isten akarata legyen a legfontosabb.
Neked le kell váltanod unokádat Velem! Amíg unokádért élsz, addig semmi közünk egymáshoz! Vagy Értem élsz, vagy elválnak útjaink! Én vagy abszolút első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott. Abszolút elsőnek lenni annyit jelent, hogy nincs második! Annyit jelent, hogy Én mondom meg neked, hogy naponta mit tegyél, és nem te mondod meg nekem, hogy mit tegyek!
Valójában neked sem gyermeked, sem unokád nincs, és nem is volt! Egy gyermek mondhatja valakinek, hogy az az ő anyja, de egy anya nem mondhatja, hogy az ő gyermeke! Azért van ez így, mert a gyermek választja meg szüleit, tehát mondhatja, hogy az övé az a szülő, hisz magának választotta. De egy szülő nem mondhatja, hogy övé a gyermek, csak azt, hogy kapott egy gyermeket azért, hogy felnevelje, azért, hogy a földi életben gondozza úgy, ahogy tudja, de a gyermek az Istené! Az unokához meg főleg semmi köze nincs ilyen értelemben a nagyszülőnek!
Drága Gyermekem! Hidd el, iszonyatos fájdalmat okoztok önmagatoknak azáltal, hogy ahelyett, hogy megkötözöttségeiteket feloldanátok, inkább ideológiákat gyártotok, hogy még jobban alátámasszátok, megerősítsétek! Nem egy embert juttatott már ez a viselkedés a bolondokházába! Te is ott akarsz kikötni? Rajtad áll!
Aki Értem él, az feltétlenül rendeződik idegileg! Aki nem Értem él, az feltétlenül tönkremegy idegileg! A döntés a ti kezetekben van! Nem bábszínházat rendeztem be, amikor embert teremtettem, hanem szabad lényekkel engedtem benépesülni a Földet, hogy karmikus sorsukat a földi életben fel tudják oldani. De ennek feltétlen feltétele az, hogy küzdjenek mindennemű megkötözöttség ellen. Én SZABADÍTÓNAK jöttem a Földre. Nevem is ezt jelenti: Jézus = Isten, a szabadító!
Ezzel válaszoltam is az első négy kérdésedre. Szó sincs tehát arról, hogy menyed gonoszsága volna problémád gyökere. Arról van szó, hogy te nagyon meg vagy kötözve unokáddal. Tehát problémád gyökere a te megkötözöttséged!
Az egy egészen más téma, hogy menyed is meg van kötözve gyermekével, aki szintén nem az övé, hanem az Istené! De az már az ő ügye, az ő boldogságának lesz majd akadálya, ha közben fel nem oldja ezt magában.

5. Jogos tulajdonoddal kapcsolatban, melyet bármennyire jogosnak gondolsz, úgyis itt kell hagynod, csak azt tudom mondani, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam valakinek, aki ehhez hasonló problémával keresett fel (Lukács 12;14-15).
Az összes többi kérdésedre csak azt tudom mondani, hogy mindaddig, amíg nem vállalod a gondolkodás-átalakítást, mindaddig, amíg nem kerülhetek gondolkodásod középpontjába, csak a szíved ajtaja előtt állok, és kopogtatok. A kopogtatások azok az események, amelyeket te tragédiáknak nevezel, holott csak azért engedhetem meg ezeket, mert szeretlek, és javadat, örök javadat akarom. Tehát azt akarom, hogy beengedj magadba (Jelenések könyve 3;20)!
Amíg nem törekszel arra, hogy hálaimákat mondj azért, mert Hozzám tartozol, addig nem tudom könnyíteni kereszted súlyát! Életed keresztjei egyszer el fognak juttatni téged az Én keresztemig, és akkor békét találsz Nálam lelkedben. Amíg ez be nem következik, Nekem várnom kell rád.
Várlak, mert szeretlek, és éppen azért, mert szeretlek, mindig nyitott vagyok feléd. Bár te lennél olyan nyitott Felém!
Senki a világon nem képes boldogságot adni Rajtam kívül! Erre előbb-utóbb mindenkinek, akár sok-sok csalódáson keresztül, de rá kell jönnie. Hidd el, nem könnyű várni rátok! De ismerem szeretetem erejét, és Én valóban legyőztem azt a világot (János 16;33), amely boldogtalanná tudja tenni életeteket. De csak Én győztem le, tehát csak Nálam lehet átvenni szívetek békéjét! Senki mástól!
Az ég szerelmére kérlek benneteket, higgyétek már ezt el! Lelki szenvedéseitektől csak így szabadulhattok meg! E nélkül narkotikumokhoz fogtok menekülni. E narkotikum lehet ital vagy munka, vagy bárminemű elfoglaltság. Ez mind-mind csak menekülés, és ezekben nem boldogság, csupán bódultság vár rátok!, s még borzalmasabb lesz a kijózanodás! Ha a keresztre nézel, akkor nem kell sokat magyaráznom, hogy mennyire szeretlek! Keresztem és szívedben megszólaló hangom elég kell legyen, hogy valamit felfogj irántad való végtelen szeretetemből. Ha ez nem történik meg, akkor valóban azt kell mondanom, hogy neked az Isten sem elég! Akinek pedig nem elég az Isten, annak nem lehet elég az sem, ami az Istennél kevesebb!
Megáldalak ERŐM, BÉKÉM, HŰSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1167

Jézus - Hang

33. hét

(2023. 08. 14 - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETNÉK MEGJAVULNI!

1. Sok nyomorúságom beismerésével jövök Eléd.
2. Hogyan harcoljak hibáim ellen?
3. Lelki adósságaimat hogyan egyenlíthetem ki?
4. Mit vársz jelenleg tőlem?
5. Szellemi társammal a kapcsolatunkat segítsd továbbra is!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Örülj, mert amíg te árnyékaidról beszélsz, addig Én a FÉNYT látom benned!

2. Van ilyen, hogy annak, aki utánam akar jönni, annak meg kell tagadnia önmagát, és úgy kell követnie Engem. Ennek a hogyanját szíves-örömest megbeszélem veled reggeli imáidban, ha saját szavaiddal keresel fel Engem, aki benned élek (János 14;23). Higgy a PÁRBESZÉDIMA nagyszerűségében!

3. Lelki adósságaid miatt ne aggódj! Ismered az alapelvet: az Istent szeretőknek minden javukra válik. A te életed eddigi ballépései, sőt az ezután történt ballépéseid is javukra váltak azoknak, akik szeretnek Engem! Akik pedig nem szeretnek, azokkal még Én sem tudok mit kezdeni! Nincsenek hát lelki adósságaid! Ami ilyen értelemben volt, azt Én már régen lerendeztem a te javadra, és mindazok javára, akik jó szándékkal élik életüket.

4. Mit várok tőled? Nem sokat. MINDENT!

5. Minden olyan kapcsolat, mely Hozzám segít közelebb, áldásomat hordozza. A Szentlélek a szeretet-kapcsolatok lelke!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1168

Jézus - Hang

34. hét

(2023. 08. 20 - 27.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉLEK!

Időnként páni félelem lesz rajtam úrrá. Mit tegyek?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Két forrása van páni félelmednek. Az egyik az idegállapotod. A másik a szemtelen szellemek ügyeskedése.
Az első forrás megszüntetése pihenést, kikapcsolódást, rendezett életvitelt igényel. A második több dicsőítő, hálálkodó imát. Vagyis azon a napon, amelyen e félelem jelentkezik, és ahányszor megjelenik, annyiszor egy-két perces dicsőítő, hálálkodó imát mondj el.
Az egészből nem kell nagy ügyet csinálnod! Ezt azáltal éred el, ha örülni igyekszel a Velem való élő kapcsolatnak. Ha kibontod e kapcsolat-csomagot, ha részleteibe is belegondolsz annak, hogy benned élek. Ha ezt rendszeresen megteszed, akkor olyan benső fénynek kerülsz birtokába, amely lehetetlenné teszi a félelem pánik szintű sötétségének állapotát.

Megáldalak a FÉNY IRÁNYÁBA FORDULÁS KEGYELMÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1169

Jézus - Hang

35. hét

(2023. 08. 28 - 09 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK!

1. Betegségemből csak hosszú idő múlva remélhetek gyógyulást.
2. Szenvedem a magányt!
3. Le kell mondanom egyetlen nagy szerelmemről!
4. Kérem a segítséget a lelki feltöltődéshez!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Igaz, hogy fertőzés következtében lettél beteg, de az is igaz, hogy te ezt már akkor tudtad, amikor még meg sem születtél! Egy olyan karmikus sorsvonalról van szó nálad, amely nem konkretizálható egy-egy életeseményre, hanem egész életviteled benső átfényesítését vállaltad akkor, amikor lejöttél a Földre, és Én ehhez rendre meg is adom nemcsak a lehetőséget, hanem az erőt is, amire szükséged van a lehetőségek helyes felhasználásához. Lelked magja egészséges, de a ruha, amely ezt befödi, vagyis a test és a körülményeid állapota bizony gyakran nyomorúságos. Gyakran vagy olyan helyzetben, mint az a királylány, akit koldusruhába öltöztetnek! Bizony nem könnyű nemes méltóságodat megélned olyan rongyokban, amelyek benső fenségedet, Hozzám-tartozásodat eltakarják. Ezen valóban csak az tud átsegíteni, ha tudatos benned, hogy nem érdekes, milyen vagy, hanem az a fontos, hogy az Enyém vagy!

2. Földi életem legnagyobb keresztje Nekem is a magányom volt. Szinte senkivel nem találtam meg a megfelelő hangot! Pedig előttem még világosabb volt, mint előtted, hogy van Atyám, hogy Isten szeretet, hogy az Ő édes gyermeke vagyok, hogy Ő gondviselőm, stb. Mégis! Én úgy igyekeztem ezt feloldani, hogy nem személyekben, hanem feladatokban törekedtem gondolkodni. Sarkallt az a meggyőződésem, hogy vándorlásom, mint a választott nép sivatagi vándorlása, egyszer véget ér. Szinte kizárólag csak a HŰSÉGRE koncentráltam. Így tudtam aztán Atyám kezébe ajánlani lelkemet. Nem tévedésből hívom fel figyelmedet Lukács 24;26-ra!

3. Ezt a keresztet is érintettem az előző pontban.

4. Segítséget feltétlenül ígérek, de neked tudnod kell, hogy hűségedet neked kell megőrizned. Tudnod kell, hogy erődön felüli nehézségekbe csak akkor engedlek bele, ha felelősséget vállalok érted, vagyis felfokozom az erődet.
Ne félj hát! Ne akadj meg azon, hogy helyetted nem teszek meg semmit! Azt tudatosítsd, azt tedd állapotszerűvé magadban, hogy veled és érted MINDENT megteszek, ami szíved békéjének biztosításához szükséges.
Tehát szívembe írtalak, szívemen hordozlak!

Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 13/1170

Jézus - Hang

36. hét

(2023. 09. 04 - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÁLMAIMRÓL, APÁMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL

1. Miért nincs gyermekünk?
2. Egy álmomról, melyben kis szigetre repültem, ahol egy templomból egy pap jött ki.
3. Egy másik álmomban elhunyt ismerősömről kellett volna valamit leszednem, majd segítenem kellett valakit az életre. Majd sokan akadályozták a fölfelé haladásomat.
4. Elhunyt apámról, őrangyalomról, szeretnék hallani valamit.
5. Vallásos énekeket szoktam énekelni.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Most nem beszélhetek arról, hogy előző életeid következtében miért választottál olyan karmikus sorsot, amilyet választottál. Csak annyit mondhatok, nem azzal kell foglalkoznod, hogy ami nincs, az miért nincs, hanem azzal, hogy ami van, azt hogyan kell ki- és felhasználnod!

2. Első álmod olyan ideális beállítottságra figyelmeztet, amelyhez erőt Istentől és Isten emberétől kell várnod és kapnod. Többek között e levelem is ilyen erőforrás számodra.

3. Második álmod arra figyelmeztet, hogy a szolgáló szeretet küzdelemmel, áldozatvállalásokkal jár együtt, melyek bizony néha nagyon bosszantóak tudnak lenni. De a földi élet ilyen! Ahová tartasz, a mennyek országa, itt és most reményként él benned. De ez nem kevés! Csak erős legyen! Erről viszont mindketten, sőt elhunyt szeretteiddel, angyalaimmal, anyámmal, Máriával együtt gondoskodunk, segítünk neked!

4. Imával tudod ápolni elhunyt hozzátartozóiddal a kapcsolatot. Ez téged feltétlenül erősít abban, hogy tudatosuljon benned: otthonodat nem kell és nem is szabad a mulandóságban keresni. Itt, az örökkévalóságban vár rád az a szeretet-ország, melynek boldogító nagyszerűségét a Földön emberi szív ki sem bírhatná!

5. Énekeidbe bele szoktak kapcsolódnak az ég angyalai is. Bizony, ti még a mennyország szépségét is képesek vagytok növelni, ha tiszta szándékkal száll hozzánk szívetek imája az ének hangján!

Anyám és angyalaim szeretete őrködik életed felett!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1171

Jézus - Hang

37. hét

(2023. 09. 11 - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TÚL ÉRZÉKENY VAGYOK?

1. Ne harcoljak a munkahelyemért?
2. Bántottak. Igazuk volt?
3. Idegkimerültségem meg fog szűnni?
4. Beszélhetnek hozzám elhunytjaim?
5. Vágyom a Lélekkeresztségre!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A szeretetnek igazságban kell megnyilvánulnia. Tehát nem arról van szó, hogy harcolj az igazadért, hanem arról, hogy ne légy bűnrészes. Az bűnrészes, aki nem emeli fel szavát, amikor azt látja, hogy hallgatása csak megnyugtatná azt, aki rosszat tesz. Tehát nem harcolnod kell, hanem véleményt nyilvánítani, még akkor is, ha emiatt téged anyagi hátrány ér. Ne feledd: akik Hozzám tartoznak, azok bárányok, de nem birkák!

2. Nem tették jól, ha bántottak, de igazuk volt. Soha nem lehet jó az, ha valaki valakit bánt! De tudnod kell, hogy mindig, mindenkinek, mindenben, bizonyos értelemben igaza van.
Én az IRGALOM rendjét hoztam el nektek. Ez pedig annyit jelent gyakorlatban, hogy az igazságnak szeretetben, a szeretetnek igazságban kell megnyilvánulnia. Aki így cselekszik, az cselekszik jól!

3. Feltétlenül meg fog szűnni idegkimerültséged, ha időt szánsz arra, hogy problémáidat Velem megbeszéld.
Jó szándékkal Hozzám sokféleképpen lehet jönni, de Tőlem elmenni, Velem járni csak szívbékével lehet. Békét hoztam nektek! Ne nyugtalankodjék szívetek (János 14;27)!

4. Akik itt vannak a tieid közül, azok szólhatnak hozzád, és szólnak is, amikor ezt lelked fejlődése megkívánja. De ezt te ne erőltesd! 5. Lukács 11;13, és Máté 18;19-20.

Hidd el, hogy szeretetem irántad kimondhatatlan! Egy örökkévalóságon át sem fog kimerülni ennek boldogító valósága!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1172

Jézus - Hang

38. hét

(2023. 09. 18 - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HÁROM ÁLOMRÓL KÉREM A HANG VÉLEMÉNYÉT!

1. Első álmomban egy madzagot húztam kifeszítve, amely nem szakadt el.
2. Belém akartak táplálni valamit, de nem tudom, hogy mit.
3. Kővé meredt elefántok szájából tiszta víz jött ki.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Az első álmod arra figyelmeztet téged, hogy gyakran köszönd meg azt a többleterőt, amellyel rendelkezel. Amint az említett madzagnak sem természete az, hogy ne szakadjon el, úgy a te tűrőképességedhez is Tőlem kapod az erőt ajándékként, és nem vagy saját erődre hagyatkozva csupán.

2. A másik álmod azt jelzi, hogy sok titokzatos erő kering körülötted és benned. Ezért gyakran kérd őrangyalaid segítségét, mert nagy szükséged van az ő segítségükre, bölcsességükre, szerető gondoskodásukra.

3. A harmadik álmod pedig azt közli veled, hogy Én, Jézus, mindent jóra, a te javadra tudok fordítani. Ezt a HANG-könyvekben gyakran úgy fogalmaztam meg, ahogy Lelkem már a Bibliában is megfogalmazta: "Az Istent szeretőknek minden javukra válik" (Római levél 8;28).
Drága Gyermekem! Benned élek! Azért adtam az értelmet, hogy használd! Légy okos és óvatos! Nincs mitől félned addig, amíg a reggeli imáidban Nekem ajánlod magadat. De ez a felajánlás nagyon fontos!
Mérhetetlenül szeretlek! Ez nem egy egyszerű kijelentés, hanem annak a valóságnak megfogalmazása, amely tudatja veled, hogy benső békédet, boldogságodat csak Nálam találhatod meg!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1173

Jézus - Hang

39. hét

(2023. 09. 25 - 10- 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÉT ÁLOMRÓL

1. Két álmomról kérek véleményt, melyek a másvilággal kapcsolatosak!
2. Helyes-e a kézbe áldoztatás?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Álmaid két fontos figyelmeztetést tartalmaznak. Az egyik az, hogy lelked mélyén élő kapcsolatban vagy az égiekkel, tehát tudatosítanod kell magadban azt, hogy nagyon vigyáznak rád azok, akik Istentől erre felhatalmazást kaptak. A másik figyelmeztetés, hogy az angyalok vigyázó szerepében akkor hiszel igazán, ha törekszel nagyon reális lenni. Ne engedd tehát, hogy figyelmed elterelődjön a hétköznapi, földi feladataid elvégzéséről.
Aki komolyan hisz a jó szellemek segítő szolgálatában, az nem arra törekszik, hogy lelki élményekhez jusson, hanem arra, hogy földi életében idejét és szeretetét okosan használja fel .

2. A kézből áldoztatás sokkal méltóbb felnőtt emberekhez, mint a szájba áldoztatás. Tanítványaim el sem tudták volna képzelni, hogy szájukba és nem kezükbe adom Magamat, amikor az UTOLSÓ VACSORÁN megáldoztattam őket!
A kézbe áldoztatás valamit képes lefaragni abból a hatalmi, magukat kiváltságosoknak képzelő, túltengő és helytelen öntudatból, mely annyira jellemzi egyházam hierarchikus arculatát. Drága Gyermekem! Én nem rendeltem és nem is fogadok el alá- és fölérendeltséget ember és ember között. Ti mindannyian testvérei vagytok egymásnak. Ezt hirdettem, és ezt képviselem ma is. Nincs olyan, hogy Rám hivatkozással igényelhetné valaki magának azt, hogy ő tisztelendő vagy főtisztelendő, vagy még főbbtisztelendő, stb (Máté 23;8). Ezeket ti találtátok ki, és hidd el, nem alázat sugallta ezt nektek!

Megáldalak a JÓZANSÁG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 13/1174

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)