Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2020

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

1. hét

(2019. 12. 30. - 2020. 01. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MEG AKAROK GYÓGYULNI

Mit kell tennem testi-lelki gyógyulásom érdekében?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Legfőbb problémád az, hogy nem tudsz szívből megbocsátani önmagadnak. Meg kell mondjam, hogy Én állapotszerű megbocsátó vagyok. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy semmiféle büntető ítéletet soha senki ellen nem hozok. Helyesen csak az hisz Bennem, aki ezt elhiszi! A súlyos probléma abból adódik, hogy ti nem tudtok megbocsátani önmagatoknak! Ez azért nehéz számotokra, mert nem akartok átlépni az igazság rendjéből az irgalom rendjébe. Azért nem akarjátok ezt, mert lelketek mélyén tudjátok, hogy akkor nektek is meg kell bocsátani minden ellenetek vétőnek, és ez az, ami nehézzé teszi számotokra azt, hogy megbocsássatok önmagatoknak.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem elég tudnotok azt, hogy másoknak meg kell bocsátanotok. Tudnotok kell, éspedig átélten, tehát mint-egy világnézeti, ideológiai átéléssel, hogy önmagának árt az, aki valami olyat tesz, amit ti bűnnek neveztek.
Mindaddig, amíg ezt nem teszed magadévá, nem tud javulni gyökeresen állapotod. E téren az imák, a másoktól jövő bátorítások csak tüneti kezelést adnak, de gyökeres orvoslást nem.
Én kimondhatatlanul szeretlek! Magam is szenvedem benned azt, hogy nem akarod megérteni: eddigi bűneid, hibáid alapvetően nem bűnök, hanem lelki betegségek, amelyek éppen azáltal nem tudnak begyógyulni, mert nem hiszed el, hogy betegségek voltak. Magad is nevetnél magadon, ha az bántana, hogy régebben náthás voltál. Butaságnak tartanád, ha olyan betegség bántana, ami már meggyógyult. Ezt kellene átélned múlt bűneiddel, hibás tetteiddel kapcsolatban is. Én hiába bocsátok meg, hiába gyógyítalak meg, ha ezt te nem hiszed, nem akarod átélni.
Drága Gyermek! Bocsáss meg magadnak, mivel Én már el is felejtet-tem minden vétkedet!

Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/995

Jézus - Hang

2. hét

(2020. 01. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MAGAMRÓL, JÖVENDÖLÉSRŐL, REIKI-RŐL, LÁNYOMRÓL

1. Nagy félelem van bennem.
2. Nagyon érzékeny vagyok.
3. Nehéz a középszerűséget elviselnem.
4. Álmomat gonosz szellemek zavarják. Hogyan lehet megszabadulni tőlük?
5. Jézus elfogad engem is?
6. Egy "látó" jövendölt nekem. Igaz az, amit mondott?
7. Igaz-e az, amit REIKI-mesterem mondott, mikor a hetedik széket el foglaltam?
8. Isten áldása van mostani házasságomon?
9. Kislányom valóban tanít engem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Minden félelemnek gyökere a halálfélelem. Ezt már több alkalommal is kifejtettem az eddigi HANG-kötetekben. Komolyan el kellene hinned e szavaimat: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem!" (János 11;26)

2. Érzékenységednek másik neve: hiúsági komplexus. Ennek megszüntetéséhez azt kellene szívből elfogadnod, hogy az emberek véleménye se nem árt, se nem használ. Nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ez vonatkozik a 3-dik pontra is.

4. Alvás előtt bele kell 'öltöznöd' az őrangyalokba. Tehát kérni kell védelmüket.

5. Én mindenkit elfogadok. A probléma az, hogy Engem gyakran nem akartok elfogadni, mivel ez megaláztatással jár.

6. Részben igaz, amit a 'látó' mondott neked. Azért részben, mert amit a 'magasabb' szellemi szintről és a gyógyító energiáról mondott, az zavaros kijelentés. Minden szellemi lény, tehát te is fejlődésre teremtett lény vagy, aki egyre magasabb szintre kell hogy kerüljön. Ami pedig a gyógyító energiát illeti, arról tudnod kell, hogy mindenki magában hordja ezt, és a hit által ez mindenkinél működik is. A gyógyítás karizmája egy külön adomány, melynek birtokába nem az jut, aki akar, hanem az, aki Tőlem ezt a szerepet kapja. Ne akard! Elégedj meg azzal a gyógyító energiával, amit birtokolsz, s akarj mélyülni hitedben, szeretetedben. Ami ennek következménye, az valóban boldogítani fog. A karizmák nem boldogítanak. A hit, a remény és a szeretet boldogít!- Ez vonatkozik a 7-dik pontra is.

8. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. Aki kapcsolatokat ápol, az Lelkem áldását hordja. Aki kapcsolatokat széttép, az kilép Lelkem hatóköréből. Én csak a szeretet körén belül vagyok mindenható. A szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Éppen ezért csak azt tudom boldogítani, aki vállalja az életelvesztést is Értem!

9. Aki tanulékony, az mindenkitől tud tanulni.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/996

Jézus - Hang

3. hét

(2020. 01. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÖSZÖNÖM, HOGY SZÓLHATOK HOZZÁD!

Köszönöm, hogy szólhatok Hozzád!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Számomra és az egész Mennyország számára öröm az, ha valaki megvall Engem akár önmaga előtt is, azáltal, hogy szívével Hozzám fordul, és segítséget kér Tőlem. Én azért jöttem közétek, hogy belétek költözzem, és azért költözöm belétek, hogy értetek, veletek és általatok tanúsítsam a világnak a szeretet győzelmét.
Amit te kérsz, az szívem leghőbb vágya! Problémákat megoldani, félreértéseket tisztázni, botlásokat megbocsátani, feszültségeket feloldani, az újra kezdéseket bátorítani, csüggedésben erőt adni, sötétségbe bevilágítani, sebeket gyógyítani, örömet sugározni, aggódó szeretettel átölelni, a szív hullámait lecsendesíteni, megértésről biztosítani, nagyvonalúságot megvalósítani, rugalmasságot hűségben megtartani, szeretetem kimeríthetetlenségéről tanúskodni, ezek mind, mind arra irányulnak, hogy Én nemcsak vagyok, hanem értetek vagyok.
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. E szavak el nem koptathatók! Kell hogy ott csengjenek szívedben akkor is, ha csend vesz körül, akkor is, ha vihar dúl körülötted vagy benned. Szeretlek! Ezt a hangomat semmi és senki el nem nyomhatja! E szavamban ERŐ rejlik! Teremtő, békét teremtő erő!

Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/997

Jézus - Hang

4. hét

(2020. 01. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÉPÍTÉSRŐL, MAGAMRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT

1. Egy harangláb építéséről kérek véleményt!
2. Sorsomról, jövőmről szeretnék hallani!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Én semmiféle harangnak és semmiféle haranglábnak nem vagyok szorgalmazója. Én annak a szorgalmazója vagyok, hogy etessétek az éhezőket, ruházzátok a ruhátlanokat, ápoljátok betegeiteket, segítsetek ott, ahol segíteni kell a rászorulókon. Ha templom, harang és egyéb építmény ezt szolgálja, akkor áldásom van munkátokon, ha nem ezt szolgálja, akkor nincs közöm hozzá. Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást! (Máté 9;13).

2. Sorsod felől nem mondhatok semmit, mivel magatartásod, tehát szabad döntéseid következtében alakul olyanná, amilyenné. Csak azt tudom ígérni, hogy Én hű maradok hozzád! Én úgy szeretlek, hogy ennél jobban már senki sem szerethet. Ez a szeretetem irántad soha nem fog csökkenni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/998

Jézus - Hang

6. hét

(2020. 02. 03. - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIT TEHETEK?

Mit tehetek?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Nagyon jól tudod, hogy nem azt a 'menekülést' helytelenítem, amikor valaki égő házból akar kirohanni, hanem azt, amikor valaki az elől a munka elől menekül, amelyet vállalnia kellene, hogy felépítse házát. Nem gondolok olyan személyes kapcsolatra sem, amely extatikus kéjhömpölyt zúdít rád, de igenis gondolok olyanra, amely által mások életét segíteni próbálhatnád. Mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon!
Én akkor is szántam a tömeget, amikor gerendával a vállamon korbácsoltak föl a Golgotára. És amikor a síró asszonyok sajnálatukat fejezték ki, lehurrogtam őket (Lukács 23;28). Amikor testvéremet, assziszi Ferencet az apja kötélvégen, ütlegelve húzott végig a városon, ő akkor a körülállókat arra kérte, hogy sajnálják szegény apját, hisz annyira ki van borulva önmagából.
Kedves Barátom! Én sajnállak, és mindaddig sajnálni foglak, amíg sajnáltatni fogod magadat! Nem tudok helyetted megtanulni feladatokban gondolkodni! Nem tudok helyetted élni! Csak veled! Ezt teszem! Fájdalommal, amikor háborogsz, békével, ha kicsit elfordulva magadtól teszed azt, amit éppen tehetsz.
Te nem tanácsot vársz Tőlem. Ezzel már tele van a hócipőd. Amire te vársz, az az, hogy minél jobban és minél érdekesebben lássad a környezetedben azt, hogy miért és mennyire lélekromboló a te szegény, nyomorult, csődtömeg a sokadik hatványon, zátonyra, szakadékba, pokolba, és annak is az eddig még soha nem létezett szörnyűségek bugyrába zuhant, abszolút kilátástalan életed, melyben semmi helye sincs semmi értelmes dolognak, s főleg nem valami értelmes istennek.
Kedves Barátom! Ne gondolj cinikusnak!
Megáldalak!!!

Jézus - A Hang: 12/999

Jézus - Hang

7. hét

(2020. 02. 10. - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÁLMAIMRÓL, SZÜLEIMRŐL

1. Szüleimről,
2. álmaimról,
3. magamról kérdezem a HANG-ot.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

1. Te nem vagy felelős másokért. Mindenki csak önmagáért felel. Tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még az is, ha nagyon rosszul bánnak velük, ha félre akarják nevelni őket. Gondolj csak arra, hogy Számomra még a keresztrefeszítés is javamra vált (Lukács 24;26)! Ne engedd tehát, hogy a bűntudat elhatalmasodjon rajtad! Az ördög ezt szeretné! Apád jelenlegi boldogságával kapcsolatban csak azt mondom: ne higgy a látszatnak!
Anyád boldogsága sem születhet megkötözöttségből, csak felszabadulásból. Az igazi szabadság az, ha valaki Velem köti össze magát (2Kor 3;17). Ember embert soha nem tehet boldoggá! Az emberi kapcsolatok nem erre vannak kitalálva, hanem arra, hogy helyes önismeretre jussatok - mivel minden ember és körülmény TÜKÖR a másik embernek -, és így közelebb tudjatok kerülni Hozzám. Boldogítani csak Én tudok! Ezt a tisztemet, még ha akarnám, akkor sem tudnám átadni senkinek!

2. Álmaid gyökere a halálfélelem! Ez nálad jogos! Ha valaki a tengeren hajójának horgonyát úgy gondolja, hogy legjobb, ha más hajóra veti, akkor bizonytalan érzések hatalmasodnak el rajta, mivel a másik hajó semmivel sem biztosabb alap, mint saját hajója.
Te a jövődet bizonytalannak éled meg, mert nem arra a jelenre teszed a hangsúlyt, amely jelen az Én jelenem. Kívülről várod a biztosítást, holott ennek alapját, tehát Engem, magadban hordasz! Ha erre teszed a hangsúlyt, akkor meg fogod élni, hogy nem is te hordasz Engem, hanem Én hordozlak téged! De ehhez jobban kell tudatosítanod magadban azt, hogy Én benned élek!

3. Saját problémáddal kapcsolatban elmondok egy történetet. Volt egyszer egy mesterember. Több inassal dolgozott. Szerette inasait, kivéve az egyiket, aki pedig különb volt a többinél, de alkatánál fogva, és mert az otthoni gondok miatt anyját is ápolnia kellett, nem tudott úgy kedvében járni mesterének, mint a többi inas. Amikor a mestert valahol ünnepelték, mert jó mester volt, ő nem tudott ott lenni, és egy alkalommal még az is előfordult, hogy ügyetlenségből mesterének egyik kitüntetését leverte a falról. Ez végleg megpecsételte sorsát. A mester, bár mindig a legkényelmetlenebb munkákkal bízta meg, s bár ezeket is a legjobban végezte el, mégsem volt megelégedve ezzel az inasával soha. Egy alkalommal a mester a tetőn dolgozott, amikor felrobbant alatta egy gőzkazán, s őt tetőstől, állványostól a levegőbe röpítette, majd lezuhant és meghalt.
Halála pillanatában látta, hogy inasai, akik eddig szerették őt, csak azért szerették, mert jó volt hozzájuk. Tehát nem is őt szerették, hanem önmagukat, s most inkább bosszankodtak, mint sajnálkoztak, mikor mesterük holttestét látták. Csupán az az egy inas, akit ő mindig becsmérelt, lehurrogott, ő volt az egyedüli, aki imádkozni kezdett érte, s kérte bűneire Isten bocsánatát.
Amikor e mester ezt látta, nagy vágy fogta el, hogy újra lejöjjön a Földre, vállalva olyan sorsot, amelyben a mostohán bánt inasának szenvedéseit magára tudja vállalni.
Drága Gyermekem! Te vagy ez a mester! Ha el tudod fogadni szívedben karmikus sorsodat, akkor megszűnik hatalma fölötted, s te föllélegezhetsz.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1000

Jézus - Hang

8. hét

(2020. 02. 17. - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HALÁLFÉLELEMRŐL, REIKI-RŐL,...

1. Milyen orvosság van a halálfélelem ellen?
2. Sokat szeretnék tenni az emberek érdekében!
3. Mi a véleménye a HANG-nak agykontrollról, REIKI-ről?
4. Egy gyülekezetről szeretném hallani a HANG véleményét, ahol állítólag a Szentlélekkel tudnak beszélni a jelenlévők.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Amikor megjelenik egy élet a Földön, akkor ezzel együtt megjelenik az életösztön is. Ez az alapja a halálfélelemnek. Ez ellen közvetlenül nem lehet tenni semmit. Közvetve igen. "Aki bennem hisz, az nem lát halált sohasem" (János 11;26). E kijelentésem olyan erő- és életforrást tud kinyitni szívetekben, mely képessé tesz benneteket arra, hogy az életösztön-adta halálfélelem erejét csökkentse. Erről tanúskodik a vértanúk serege! Aki rá tud kérdezni az eseményekre ezzel a kérdéssel: "mi ez az örökkévalósághoz képest?", az megtapasztalhatja, hogy a halálfélelem aránylag rövid idő alatt feloldható, megszüntethető a földi emberben.

2. Az emberi szív nyugtalanságának egyik forrása az, hogy többet akar tenni, mint amire a lehetőségei alkalmat kínálnak. Válaszolj magadnak reggelenként e három kérdésre: mitől kell távolodnom, mivel kell szembeszállnom, miben kell elmélyülnöm?

3. Az eddig fel nem használt, bennetek lévő képességek feltárása anynyiban érték, amennyiben a CÉLT, a szeretni tanítást segíti elő.

4. Mindenütt jelen vagyok Lelkem által, tehát bárhol lehet Velem találkozni és beszélni, ha valaki valóban ezt akarja.
Már figyelmeztettelek benneteket Márk 13;21-23-ban.

Megáldalak az OKOSSÁG és a MÉRTÉKTARTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1001

Jézus - Hang

9. hét

(2020. 02. 24. - 03. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VERSEKRŐL

1. Fogok-e még verseket írni?
2. Jól teszem, hogy mindenkit Feléd akarok fordítani?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!!

1. Ami a te szabad döntésedtől függ, abba soha nem szólok bele. Fontos tudnod, hogy nem háríthatod át a felelősséget soha Rám! Ez nem szeretetlenség a Részemről, hanem éppen ellenkezőleg, a legnagyobb fokú megbecsülése annak, hogy nem szolgám vagy, hanem testvérem, munkatársam!

2. Azért jöttél a Földre, hogy mindenkit Felém akarj fordítani. De vigyáznod kell, mert Én csak olyan erőszakot díjazok, amelyet önmagatokkal szemben alkalmaztok, és soha nem helyeslem azt, ha valakit olyan 'agymosásnak' vettek alá, mely alól nem tud kitérni.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1002

Jézus - Hang

10. hét

(2020. 03. 02. - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BEAVATÁSRÓL, GYERMEKEMRŐL

1. Vállaljak-e további beavatást? 2.Amerikában dolgozó gyermekem jövőjéről és az itthoni gyermekemről szeretném hallani a HANG véleményét!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Hited mélységét lelked nyugalma mutatja meg. Ha valaki teljes szívvel, teljes lélekkel hisz Bennem, annak nincs szüksége semmiféle beavatásra, mivel ezt Én közvetlenül végzem el benne.
Akit az nyugtat meg, ha komoly anyagi áldozatot hoz bizonyos 'beavatásokért', az tegye ezt. Én a szabadság Lelkét adtam nektek! Tehát Rám nem lehet felelősséget áthárítani! Aki Engem elfogad, az mindent megkapott Istentől, amit szellemi teremtmény egyáltalán megkaphat! Természetesen olyan mértékben, amilyen mértékben befogadott Engem önmagába!

2. Gyermekeid karmikus sorsa nem érint téged, ezért ennek ragozásába nem megyek bele.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1003

Jézus - Hang

11. hét

(2020. 03. 09. - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK!

Tele vagyok jajjal-bajjal! Segítséget kérek!

A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

Kétségtelenül a legnagyobb problémák egyike az, amikor valaki szinte vég nélkül tudja sorolni szenvedéseit, s nem látja még halvány reményét sem annak, hogy változtatni tudjon sorsán.
Három rövid gondolatot mondok, s arra kérlek, hogy az eddig megjelent HANG-kötetekből halld meg szavaimat, amelyeket hozzád intézek azért, hogy karmikus sorsvonaladban némi pihenőre lelj, s tudd vállalni a sorsvonalba ágyazott gondok feloldását.

1. Amikor egy olyan élet élésére vállalkoztál, mint amilyenben most vagy, akkor ezt azért tetted, mert tudtad, hogy a földi élet nevetségesen rövid ahhoz képest, ami ezután következik. De tudtad azt is, hogy volt már előző életed, és előző életeid hiányait nem volnál képes elviselni a mostani élet gondjainak vállalása nélkül. Neked tehát abban a 'keretben' kell elfogadnod szíved békéjét Tőlem, amelyben vagy, és nem abban, ami csak álmaidban létezik, de a valóságban nem.

2. A másik gondolat a következő: Benned élek, és neked nem megoldásokon kell törnöd a fejedet, hanem hinni abban, hogy Én nem elvárásokkal, nem kívánságokkal állok előtted, hanem pihentető jó szándékkal, tehát úgy, hogy földi hontalanságodban, minden érzelmi kilengésedben Nálam keress és találj pihenést.

3. Magadnak csak akkor tudsz megbocsátani, ha az Én szerető jóságom nem lesz benned megkérdőjelezhető. Tehát olyan pozitív gondolatokkal kell közeledned Hozzám, melyek arra ébresztenek rá, hogy sem oka, sem bírálója nem vagyok lelki sebeidnek. Én vagyok az a gyógyító, megszabadító, aki nem engedi, hogy bárki is, aki Felém fordul, tönkremenjen idegileg. Valóban mérhetetlenül szeretlek, és szívem nagy vágya az, hogy boldogan szívemre öleljelek, hogy boldogan szívedre ölelj!

Megáldalak JELENLÉTEM GYÓGYÍTÓ SUGÁRZÁSÁVAL!"

Jézus - A Hang: 12/1004

Jézus - Hang

12. hét

(2020. 03. 16. - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NEM ISTENNEK TETSZŐ A SZERZETESI ÉLET?

1. A szerzetesi élet miért nem Istentől jövő?
2. A fogadalmak miért nem szent dolgok, ha ezek tesznek igazán szabaddá?
3. Ahová menni szándékozom, Jézus szerinti célkitűzéssel rendelkezik? Ő hív ide?
4. Imamódokról kérek véleményt!
5. Ki lehet lelki vezetőm?
6. Mit kell tennem Jézusért?
7. Szükséges segítenem anyámnak, aki már a túlvilágon van?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1-2. Sem Én, sem Lelkem nem tervezett soha szerzetesi életformát. A kicsiség, szegénység, kiszolgáltatottság sorsát ajánlottam azoknak, akik Engem követni akarnak. E sorsot, hogy megtagadni közvetlenül ne kelljen, olyan szerzetesi kerettel fonjátok be, amely kereten belül ezt fogadalmakkal biztosítani akarjátok magatoknak.
Én nem alapítottam szerzetesrendeket, és a mennyek országában sincsenek szerzetesek. Én magamat Útnak ajánlottam fel mindenki számára, aki szívében az Én békémet hordani akarja. De mindenki tudatállapotának megfelelően, tehát lelkiismerete szerint köteles élni a Földön, ha azt akarja, hogy üdvözüljön.
Akinek tudatállapota szerint egy szerzetesi közösségben vagyok követhető, ahol bizonyos fogadalmak nemcsak kizárják a rosszat, de akadályozzák bizonyos jónak is a növekedését - pl. az engedelmességi fogadalommal, melytől teljesen elhatárolom Magam, mivel strébereket, törtetőket nevel (csak elöljáródnak mondhatom meg, hogy mit akarok veled, s te, ha hangomat hal-lani akarod, akkor kell hogy elöljárója légy beosztottaidnak!) -, annak természetesen ezt kell vállalnia.
Mint mondottam, a mennyek országában nincsenek szerzetesek, de vannak olyanok, akik tudatállapotuknak megfelelően bizonyos szerzetesrendekben és bizonyos fogadalmakkal igyekeztek biztosítani bizonyos 'lombik' keresztutat maguk számára, hogy legalább lélekben sorsomhoz kapcsolják sorsukat. Ha nagyon mélyen megismersz, magad is belátod, hogy Lelkem ugyan mindenütt jelen van, de magukat a szerzeteket csupán a faj- és önfenntartási ösztön élteti, vezeti. Ezt mutatja az is, hogy valódi ökumenének soha nem lehetnek zászlóvivői!
Azon pedig egyáltalán ne csodálkozz, hogy nem érzed fedésben a HANG Jézusát azzal a Jézussal, akit te eddig magadban kialakítottál. Nem is vagyok fedésben vele. Ha komolyan áttanulmányozod az evangéliumokat, akkor látni fogod, hogy a HANG Jézusa és az EVANGÉLIUMOK Jézusa teljesen fedésben vannak egymással. Ez természetes, mivel ugyanaz a Jézus szól hozzád mindkettőn keresztül. Én nem vagyok fedésben Pál Jézusával sem, és egyetlen ószövetségi próféta Jézusával sem. Ők Rólam beszélnek, de nem Engem mondanak! Engem az evangéliumok mondanak!
Drága Gyermek! Szomorúságot, fájdalmat okoztam? Szándékom nem ez volt. Mivel kérdeztél, hát nem mondhattam mást, mint amit mondtam. Ha nem tartod igaznak, akkor ne fogadd el. Legfontosabb számodra itt a Földön szíved békéje, és nem az, hogy mit mond a HANG. Bár igaz, hogy az IGAZSÁG tesz szabaddá (János 8;32), de legtöbb ember a tudatlansága miatt érzi magát boldognak. Ezzel válaszoltam a 2-dik pontra is.

3. Biztosan megegyezik szándékommal az a célkitűzés, amelyet az em-lített társaság neked is felkínál, de mint mondottam, Én senkit nem hívok szerzetesnek, de minden jó szándékú döntést megáldok. Tehát azt is, ha te jó szándékkal szerzetbe lépsz.

4. Az imádkozik, aki lelkét az Istenhez emeli. Míg magad döntöd el ennek hogyanját, addig Lelkem vezetni tud. Amikor már mások fogják eldönteni ezt, akkor azt csendes belenyugvással veszem tudomásul. Ellene vagyok minden testi-lelki erőszaknak. E kijelentésemet, hogy az Isten országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt (Máté 11;12), ne keverd bele ebbe!

5-6-7. Mindaddig, amíg gyakorlatilag nem dőlt el sorsod, nem mondhatok semmit a többi kérdéseiddel kapcsolatban.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL (2Kor 3;17)!"

Jézus - A Hang: 12/1005

Jézus - Hang

13. hét

(2020. 03. 23. - 29.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HÁROM SZIMBÓLUM

Mit jelentenek a bejelentkezett szimbólumok?

A HANG válasza:

"Gyermekem!

Mindhárom kép, olyan szimbólum, amelyek életedet, sorsodat, jelen feladatodat szimbolizálják.

1. Háttérből kell figyelemmel kísérned mindazokat, akikért felelősséget érzel.

2. Erődet személyesen Jézus vigyázza, mert emberfölötti az, amit vál-lalnod kell.

3. Olyan társat állít melléd vezetőül, aki téged is hordozni képes.

Ne érezd ezt ellentmondásosnak. Akit Én vigyázok, annak tudnia kell, hogy a Velem való közvetlenség nem tesz feleslegessé közvetítőket, mivel teremtményeim nem csökkentik, hanem színezik felétek áradó szeretetemet.
Egy hasonlatot mondok. Árad a Fehér Fény. Ez vagyok Én. A Fény egy prizmába ütközik. Ez az Általam felkért hatalmas szellemi vezető. A Fény ezen hatol át, s így bocsátja rendelkezésetekre a szivárvány minden színpompáját. Így válok gazdagítóvá értetek szellemeim által!
Maradj továbbra is józan, megfontolt, szilárd!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1006

Jézus - Hang

14. hét

(2020. 03. 30. - 04. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álmomról szeretném hallani a HANG véleményét, amely az inárcsi plébános úrral (N. P.: Feri bácsi) is kapcsolatban áll. Keresztre feszített férfiak között hallottam, hogy valamit meg kell oldanom, és ebben az inárcsi plébános úr segíteni tud.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Valóban tudok segíteni rajtad azon keresztül, aki most Inárcson kisegít. Ő az Én prófétám, és azért választottam ki, hogy ne csak prófétai sorsa legyen, hanem prófétai szerepe is. Halld hát rajta keresztül szavaimat:

Többen tehetetlenek veled kapcsolatban. Nem szabad, hogy akadálya légy annak, amit prófétáimon és rajtad keresztül közölni akarok a világgal. A benned megszólaló 'hang' olyan kontrollra szorul, amelyet az említett inárcsi prófétám tökéletesen magára tud vállalni. Ha tehát bármi olyan információt észlelsz agyadban, amelyet közölnöd kell mással, előbb kontrolláltasd az inárcsi prófétámmal.
Hidd el, nem fogsz csalódni Bennem! Neked valóban nagy szükséged van arra, hogy kiszűrd magadból mindazokat az ártó hangokat, amelyek megnehezítik saját életedet és mások életét.
A keresztre feszítést vállalók között találod meg segítő társaidat!
Parancsolom Magam, Jézus Krisztus nevében minden ártó erőnek, hogy távozzék tőled!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1007

Jézus - Hang

15. hét

(2020. 04. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ISMÉT EGY ÁLOM

Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

Álmaidban a tudattalan világod olyan képsorokat vetít eléd, amelyek tanítanak, figyelmeztetnek vagy kéréssel fordulnak feléd.
Tanítanak akkor, ha homályos ismereteidet kell világosabbá tenni, tehát mikor olyasmit, amit csak sejtesz, úgy megvilágítják a tudattalan képei, hogy megvilágosodik előtted az a probléma, amivel foglalkoztál.
Figyelmeztetnek akkor, ha tudatodat meghaladó események bekövetkezésének folyamatában már eldőltek bizonyos dolgok, amelyek téged feltét-lenül és nagyon fognak érinteni.
Amikor egy álomban tanítást kapsz, akkor nincs szükséged másra, mint arra, hogy hálát adj érte. E második esetben viszont angyalaidat kell kérned, hogy intsenek óvatosságra, ha nem vigyázol eléggé, és védjenek meg az ártó erők befolyásától.
Ha pedig kéréssel fordulnak feléd álomképekben Földön túli lények, akkor kell kérned egy hozzáértő segítségét úgy, mint most tetted.
Álmaidban arra kérnek téged a rád vigyázó szellemek, hogy válogasd meg azokat, akiket szellemi embereknek gondolsz, mert nem sorsszerű az, hogy 'ablak nélküli' szobában a vallásosság érzése tegye elviselhetővé majd szürke életedet. Sokkal színesebb és érdekesebb életre vállalkoztál akkor, amikor lejöttél a Földre.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1008

Jézus - Hang

17. hét

(2020. 04. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ŰRLÉNYEKRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL

1.Több kérdés a világ teremtésével kapcsolatban, más civilizációkról, űrlényekről, az evolúcióról, stb.
2. Kell-e újra születnie annak, aki Lélekkeresztségben részesült?
3. Mi az életfeladatom?

A HANG válasza:

"Gyermekeim!

1. Ha elolvassátok az eddig megjelent HANG-köteteket, akkor megvilágosodik előttetek, hogy ÉN ma miért és milyen kérdésekre látom fontosnak megadni azt a választ, amely benneteket a boldogságigényetek területén eligazíthat.

2. Annak nem kell újra leszületnie a Földre, aki már saját testében újjászületett, s a Lélekkeresztség által kapott feladatát elvégezte.

3. Kivétel nélkül minden ember feladata az, hogy szeretni tanítsa azokat, akik erre fogékonyak.

Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a
LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1009

Jézus - Hang

18. hét

(2020. 04. 27. - 05 .03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: A SZERETNI TANÍTÁS MINDENKIT KÖTELEZ?

1. Helyes-e, ha könyveket árulok?
2. A rendszeretetről kérem véleményedet.
3. Önmagam legyőzésének mi az útja?
4. Mindenkinek karmikus feladata a szeretni tanítás?
5. Egy álomból Neveddel ébredtem fel. Ez Tőled jött?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A magad által is rombolónak minősített könyveket nem szabad árulnod. Nem szabad, hogy a pénzforgalom legyen számodra a legfontosabb! Amint a testi mérgek forgalmazása földi tilalom alatt áll a boltokban, úgy a lelki mérgek forgalmazása égi tilalom alatt áll!

2. Belülről kell elindulnia annak, aki kívülről is rendet akar látni maga körül. Aki kívülről indul el, az lehet, hogy soha nem ér el ahhoz a rendhez, amelyet önmagában kell teremtenie. Aki belülről indul el, az előbb-utóbb biztosan elér a külső rendhez is. A HANG első kötetének 30-dik pontjában bőven szólok erről.

3. A reggeli ima, vagyis tervkészítés, és az esti számonkérés az útja minden erkölcsi önnevelésnek.

4. Igen. De kérni kell a BÖLCSESSÉG LELKÉT, hogy ez alkalmas eszközökkel történjék!

5. Igen. Mindig veled vagyok! Sőt! Érted vagyok veled!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1010

Jézus - Hang

19. hét

(2020. 05. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: CSALÁDI GONDOK - DEPRESSZIÓ, ISZÁKOSSÁG

1. Egyik lányom depressziós, a másiknak nincs önbizalma. Mit tehetek értük?
2. Hogyan viszonyuljak férjemhez?
3. Aki iszákos, azon lehet-e segíteni?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekeim!

Senki sem képes úgy alkalmazkodni környezetéhez, hogy mindig mindenkinek kedvében járjon. Vannak olyan problémák, és a te problémáid szinte mind ilyenek, amelyeket nem megoldani kell, hanem elviselni, s ha ezt vállalod benső békédet megőrizve, akkor idővel oldódnak e problémák.
A hallgatás és pár bátorító szó, a megértés szándékával közeledés a másikhoz, ezek azok a szempontok, amelyek irányt mutatnak számodra.
Tudnod kell, hogy kimondhatatlanul szeretlek! Nincs olyan perc életedben, hogy magadra hagynálak! Rád figyelő szeretetem nem fárad el! Semmi kételyt ne engedj be szívedbe Velem kapcsolatban! Felmerülő problémáid annyira hozzátartoznak földi életedhez, mint a szél által felkavart por a levegőhöz. De a szélnek is van jó hatása. Nemcsak port kavar, de fel is frissíti a levegőt. Problémáid szintén olyan önismeretre, olyan próbálkozásokra késztetnek, amelyek szeretetednek erejét, földi életedet jótékony áldozattá finomítják.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1011

Jézus - Hang

20. hét

(2020. 05. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MEDDIG LEHET ELVISELNI MÁSOK GYŰLÖLETÉT?

Meddig lehet elviselni mások gyűlöletét?

A HANG válasza:

"Gyermekeim!

"Drága Gyermekem!

A te életedben nem mások gyűlölete az, ami kezd elviselhetetlen lenni számodra, hanem az a megkötözöttség, amely fiadhoz kapcsol. A gyűlöletet azoknak nehéz elviselni, akik gyűlölnek. Ezért akarják elpusztítani a gyűlölt személyt. Mindig az a szerencsétlen, aki gyűlöl, és aki nem szabad. Ez az IGAZSÁG! És ez az igazság tesz szabaddá mindenkit! (János 8;32)
Hidd el! Senki nem szeret téged Nálam jobban! Ezért mondhatom Én meg azt, amit nagyon nehéz neked meghallanod. De meg kell mondanom, ha javadat kívánom. Márpedig ez leghőbb vágyam!
Te nem Értem élsz, hanem fiadért! Ez a bálványimádás egyik formája! De hát ez egy természetellenes magatartás, mivel te sem vagy alacsonyabb rendű, mint minden más szellemi lény, tehát téged is Isten önmagára teremtett, és nem gyermekedre!
Amikor valaki a Földre születik, akkor két ellentétesnek tűnő eseményláncsort indít el. Az egyik az, hogy sorsvonalában azt, akit anyjának választott, addig és annyira használja fel, ameddig és amennyire ennek szükségét látja. A másik pedig, hogy az anya számára elindítja azt a történelmet, amelynek lényegéhez tartozik a gyermekétől való leoldás, szabaddá válás folyamata. Amíg egy anya ezt meg nem érti, el nem fogadja, addig ne is álmodjon boldogságról!
Egy gyermek, ha az anyja nem vált tőle szabaddá, akkor vagy gyötrődésnek, vagy bódultságnak teszi ki az anyát. Gyötrődésnek akkor, ha a gyermek - saját szabadságával élve - eltávolodik anyjától, bódultságnak akkor, ha esetenkénti kedveskedésével elhiteti anyjával, hogy nem is kell neki gyermekétől szabaddá válnia.
Drága Gyermekem! Egészen biztos, hogy isteni méretű szeretettel szeretlek! Ez a szeretet csak azért lehetséges feléd, mert annyira szabad vagyok tőled, hogyha te akarod, akár el is kárhozhatsz! Csak ezzel a mérhetetlen szabadsággal rendelkezve vagyok képes arra a mérhetetlen szeretetre, amely mérhetetlen boldogságot képes biztosítani neked egy örökkévalóságon át!

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1012

Jézus - Hang

21. hét

(2020. 05. 18. - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GYÜLEKEZETRŐL, NINCS TÁRSAM, STB.

1.A Karizmatikus Keresztények Hit Gyülekezetéről.
2. Munkahelyemmel kapcsolatban jól választottam?
3. Mi az, amin változtatnom kell?
4. Én vagyok felelős, hogy nincs társam, vagy karmikus ez?
5. Jó úton haladok?
6. Mi a visszahúzó erő életemben?
7. A birtokomban lévő energiát használhatom-e?
8. Személyre szóló tanácsot kérek.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A sok kérdéseid közül csak kevésre válaszolok, mivel ha az eddig megjelent 10 kötetet elolvasod, megkapod mindegyikre a választ.

1. Azokat nevezitek karizmatikusoknak, akik átéltek egy nagy Isten-élményt, a Lélekkeresztséget, s ennek következtében tapasztalatból beszélnek, amikor tanúságot tesznek Rólam. Ma már minden intézményes gyülekezetben vannak ilyenek. Ennek érdekében nem kell más gyülekezetbe járni, mint amelyhez most is tartozol.
Sajnos, a Hit Gyülekezete és más különböző gyülekezetek, bár hirdetik, hogy bármilyen valláshoz tartozó előtt nyitva van ajtajuk, de a gyakorlat nem ez. Ha csatlakozol egy ilyen társasághoz, előbb-utóbb rákényszerítenek, hogy hagyd el előző vallásodat.
Vannak katolikus karizmatikusok is! Ez egészen más, mint a Hit Gyülekezet karizmatikusai.

2. A karmikus sorsvonaladért is te vagy a felelős.

3. Személyre szóló tanácsom: Mivel a szeretni tanítás az egyetlen cél, amiért a Földre jöttél, ezért tedd fel reggelenként e három kérdést magadnak: a) mi az, amitől távolodnom kell?, b) mi az, amivel szembe kell szállnom?, c) mi az, amiben el kell mélyednem?
Válaszaid megadják felelős munkád irányát.
Nagyon szeretlek. Sokkal jobban, semmint a Földön ezt teljesen át tudnám éreztetni veled. Még töredékében is belehalnál az örömtől! Márpedig addig a Földön kell maradnod, míg a vállalt feladatodat a szeretni tanítás irányában el nem végzed!

Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 12/1014

Jézus - Hang

22. hét

(2020. 05. 25. - 31.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LEÁNYOMRÓL ÉS MÁRIA KÖNNYEIRŐL

1. Egy rendkívül megrázó eseményt élt át leányom. Ekkor három óra kiesett életéből. Mi volt ez? 2. Láttam Máriát könnyezni.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1.Leányod tudva-tudatlanul úgy nyílt ki a szellemvilág felé, hogy nem biztosította előbb magát.
Nagyon fontos, hogy reggelenként az angyalokba öltözötten induljatok el életetek útjára!
Leányodnak tudatosan kell Felém, Jézushoz, fordulnia ahhoz, hogy kihúzzam azoknak az ártó erőknek bűvköréből, melybe felelőtlenül belekeveredett.
Higgyétek el! Én nem engedek senkit VÉLETLENÜL rosszul járni. Sajnos, szándékvilágotok, amelyek lelketek legmélyén irányítják döntéseiteket, gyakran figyelmen kívül hagynak Engem! Én senkit nem engedek erején felüli kísértésbe esni. Minden látványos rossznak története van. Külső szemlélő számára észrevétlenül kezdődnek az ilyen dolgok.

2. Anyám könnyezése, mellyel igyekszik jobb útra téríteni Isten gyermekeit, a te számodra is azért lett láthatóvá, hogy jobban bízd anyámra életedet. Benne nem fogsz csalódni. De ne olyan csodát várj, amely elbűvöl, hanem olyan erőt, amely képessé tesz a megingás nélküli kereszthordozásra!
Szívem szeretete mindig rendelkezésedre áll! Én valóban állhatatosan szeretlek! Szeretlek akkor is, ha ezt nem viszonozod! Közvetlenül viszonozni azzal tudod, ha több hálaimát mondasz!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1015

Jézus - Hang

23. hét

(2020. 06. 1. - 7.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: INGÁMAT VALAKI IRÁNYÍTJA

Ingámat valaki irányítja.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Mivel Én csak azt mondhatom, ami az igazság, ezért rövid távon előfordul, hogy nem tűnik építőnek, buzdítónak és vigasztalónak az, amit mondok. De hidd el, hogy hosszú távon beigazolódik: érdemes figyelni Rám!
Ingádat valóban nem te irányítod. Sajnos, egyre több olyan inga van, amelyet nem boldogító erők irányítanak. Ennek legfőbb oka az, hogy úgy nyíltok ki a szellemvilág felé, ahogyan nem szabadna kinyílnotok.
Aki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni, annak benső, mély imában előbb át kell adnia magát NEKEM, JÉZUSNAK! Aki ezt elmulasztja, az kiteszi magát olyan ártó, megtévesztő erőknek, akiket csak már későn lehet egyértelműsíteni, leleplezni.
Normális körülmények között az inga a tudattalan világ jelzőkészüléke, s mint ilyen, tud pozitív információkat adni olyan dolgokról, amelyeket a tudati szint nem érhet el. Mivel te nemcsak ilyesmire akartad használni az ingát, így olyan erőnek adtad át a kormányzást, akinek benső világáról nincs biztos ismereted.
Valamikor két fegyvert adtam kezetekbe: legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől (Máté 10;16-17). Ma ezt mondhatom: óvakodjatok a szellemektől mindaddig, míg angyalaitokkal nem biztosítottátok magatokat!
Drága Leányom! Nagyon kérlek, kérd nagyon komolyan őrangyalaidat - több is van! -, hogy védjék idegállapotodat, és segítsenek abban, amiben segítségre szorulsz, vagyis abban, hogy mindenfajta kontrollálatlan kíváncsiságnak ellent tudj állni.
Örülök, hogy felkerestél a HANG-médiumom által. Nagyon szeretlek, és nemcsak aggódom érted, de meg is teszek mindent, hogy aggódásom következménye olyan segítséget biztosítson számodra, amely erősíti önfegyelmedet, s nem az inga által, hanem az evangéliumaim által akarod majd formálni életedet.
Nagyon, nagyon, nagyon szeretlek!

Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1016

Jézus - Hang

24. hét

(2020. 06. 8. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LÁTNI, HALLANI SZERETNÉK!

Mit kell tennem, hogy tisztánlátó, halló legyek?

A HANG válasza:

"Drága Leányom!

Örülök kérdésednek! Örülök, mert aki kérdez, az gazdagodni akar. Aki pedig Engem kérdez, az Bennem akar gazdagodni.
Drága Leányom! A Bennem gazdagodásnak kulcsa nem Nálam van. Nálam a szerepkiosztás kulcsa van! Bennem az gazdagodik, aki vállalja azt, hogy szellemi erőfeszítéssel szellemi emberré váljék. Tehát tanulni kell!
Ha komolyan tanulmányozod evangéliumaimat, akkor feltétlenül birtokába kerülsz azoknak a képességeknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Tőlem kapott feladatot tökéletesen és boldogítóan tudd elvégezni! Ennél többre pedig nem is kell vágyakoznod!
Hidd el, hogy azok, akik azért akarnak szellemi erők birtokába jutni, hogy megspórolják maguk számára a tanulással járó fáradalmakat, sokkal többet ártanak maguknak, mint első pillanatra gondolják. Én arra kértem valamikor tanítványaimat, hogy TANÍTVÁNNYÁ tegyenek minden embert. Az a tanítvány, aki állapotszerű tanuló. E tanítványoknak ígértem, hogy jelek fogják kísérni életüket, amely jelek tanúskodni fognak arról, hogy az Én tanítványaim.
Tehát nem fordított a sorrend. Nem úgy van, hogy előbb jönnek a jelek, utána a tanítvánnyá levés, tehát az állapotszerű tanulás vállalása, hanem úgy, hogy előbb jön a kemény szellemi munka, és utána a Tőlem származó JELEK!
JELEK lehetnek megtévesztőek, tehát nem Tőlem származók is! Ez pontosan akkor van, ha kimarad a tanulás! Most nem olyan tanulásra gondolok, amelyet különböző ezoterikus tanfolyamokon lehet elsajátítani, hanem olyanra, amelyet a józan ész használatával az evangéliumaim alapján a Bibliából és az ezzel járó imából lehet meríteni. Nem azt mondtam, hogy a Bibliából, hanem azt, hogy az evangéliumaim alapján a Bibliából! Mert aki nem az evangéliumok fényében világítja át a Bibliát, az ki tud abból olvasni mindent és annak az ellenkezőjét is! Tehát inkább lejáratja a Bibliát, mintsem pozitív módon tudná használni!
Nagy szeretettel kísérem minden léptedet!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL"

Jézus - A Hang: 12/1017

Jézus - Hang

25. hét

(2020. 06. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NORMÁLIS VAGYOK?

1. Gyógyítok Jézus erejével.
2. Hagyjam ezt abba?
3. Elálmosodnak azok, akikre nézek.
4. Érvényben van-e a Margit néném által átadott médiumi üzenet?
5. Nem tartanak engem normálisnak.
6. Kérem szépen a számomra szükséges átvilágítást!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A Tőlem származó gyógyító erő: ESZKÖZ! Ha eszköznek használod arra, hogy mást a szeretni tanítás irányába fordíts, akkor ne hagyd abba, akkor áldásom kíséri munkádat. De közölnöd kell az emberekkel azt, hogy mindenki azért lesz beteg, hogy megtérjen, és nem azért, hogy meggyógyuljon. Természetesen a megtéréssel, tehát azzal a döntéssel, amely vállalja Értem a szeretet állapotán túl azt is, hogy másokat is igyekszik megtanítani szeretni, ezzel a megfelelő testi állapot, a gyógyulás is együtt jár.

4. A Tőlem származó közlés mindig örök érvényű!

5. Engem sem tartottak normálisnak (Márk 3;21).

Nagyon szeretlek, és sok örömet szerzel Nekem! Ne félj! Bízz Bennem! Fordulj mindenki felé a megértés szándékával akkor is, ha ellenséges érzülettel találkozol. Az emberekben több a jó, mint ami a felszínen mutatkozik. Az emberek tele vannak sebekkel! S mint tudod, a fájó rész még akkor is fáj, ha simogatják. Légy tehát megértő és elnéző! Így tudod legyőzni a rosszat jóval! Angyalaim veled vannak!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1018

Jézus - Hang

26. hét

(2020. 06. 22. - 28.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT NINCS CSALÁDUNK?

1. Miért nincs gyermekem?
2. Nyugtalankodjam testvérem miatt?
3. Zavarnak az elhanyagolt lakások.
4. Számomra mi a legfontosabb?
5. A mi családunk rossz gyümölcsöt terem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Van olyan karmikus sors, amely nem jár együtt gyermekáldással. Vannak olyan szeretetszolgálatok, amelyeket jobban tudnak felvállalni gyermektelenek, mint olyanok, akiknek gyermekeik vannak. Nem az a bölcs dolog, amikor valaki azon problémázik, hogy sorsa miért olyan, amilyen, hanem az a bölcs, ha valaki azon problémázik, hogy jelen sorsát hogyan tudná legjobban a szeretet szolgálatába állítani.

2. Soha ne nyugtalankodj másokért! Csak magad miatt légy kissé gondban! Tehát saját lelki fejlődésed legyen számodra fontos. Ebben sohasem mások magatartása a döntő. Minden esemény, személy tükör! Ezekben kell olyan önismeretre jutnod, amely bensőleg kell hogy mozgasson előre a szeretetben való növekedés felé. Ezzel válaszoltam a harmadik és negyedik kérdésedre is.

5. Józan ítélő képességet azért kaptál, hogy te ítéld meg azokat a gyümölcsöket, amelyek elárulják egy fa milyenségét. De vigyázz! Egy hasonlat nem akar állapotszerű, megváltozhatatlan ítéletben megkövülni. Nem lehet azt mondani, hogy egy ember, egy család mindig rossz fa vagy mindig jó fa!
Remélem, szavaimból megérzed azt, hogy nagyon szeretlek!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1019

Jézus - Hang

27. hét

(2020. 06. 29. - 07. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BALESET ÉRT. MI A TEENDŐM?

A HANG válasza:

"Leányom!

Istennek kegyetlen kegyelmei azok a bajok, amelyek benneteket érnek. De nem a kegyetlenre kell tenned a hangsúlyt, mivel ez csak a ti oldalatokról nézve kegyetlen. A hangsúly a kegyelmen van!
Amikor valaki magatehetetlen, akkor van ideje (van ugyan ideje máskor is, csak akkor meg tudja tenni, hogy ne arra használja, amire kell, hanem arra, amit ő fontosnak lát) imádkozni, tanulni. Mert aki e sínpárt nem használja kellő mértékben életében, az mindig elmegy a lényeg mellett, vagyis nem arra használja fel idejét, amire való.
A Földre mindenki azért születik, hogy szeretni tanítsa azokat, akik neki erre lehetőséget adnak. Ennek természetesen van egy feltétlen feltétele, mégpedig az, hogy mutasson példát a szeretésre.
Amikor valaki korlátozva van mozgásában, akkor azon kell gondolkodnia, hogy milyen eszközöket kell igénybe vennie a szeretni tanításhoz akkor, amikor már meggyógyult. És természetesen a jelent is meg kell szentelnie. Ez a türelemnek, az alázatnak és az önfegyelemnek különböző formái által tud megvalósulni.
Nagyon szeretlek! Lehetőséget kaptál arra, hogy imádkozz és tanulj! Ha helyesen használod fel most idődet, akkor a halálod óráján majd boldogsággal fog eltölteni a visszagondolás erre.

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1020

Jézus - Hang

28. hét

(2020. 07. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MI VAN MEGHALT FÉRJEMMEL?

1. Férjem készületlen halállal halt meg. Mi van vele?
2. Imádság közben bűnös gondolatok jönnek.

A HANG válasza:

"Drága Leányom!

Volt férjed sorsáról elég, ha azt tudod, hogy nagyon másképpen gondolkodik most már, mint amikor veled élt. Egészen másképpen értékel téged is! Még nem adatott meg neki az, hogy változtasson sorsán. Imáid ebben segíteni tudnak neki.
A te imáid sokat érnek, és ezért van az, hogy a Kísértő támadni kezd, amikor imádkozol. Azt ajánlom, hogy saját szavaiddal imádkozz, és több dicsőítő imát mondj!
A kötött imák is jók, de fontosabb Nekem az, hogy Velem töltse valaki az időt lélekben, mint az, hogy mit mond. Ha annyi időt foglalkozol Velem gondolatban, mint amennyit imára szoktál fordítani, akkor ez legtöbbször sokkal mélyebb és életszerűbb kapcsolatot tud kiépíteni közted és Köztem, mint a kötött ima.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1021

Jézus - Hang

29. hét

(2020. 07. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÁTEREDŐ BŰNRŐL ÉS EGYÉB MÁSRÓL

1. Van-e áteredő bűn?
2. Mi közöm az ősszüleim bűnéhez?
3. Hogyan lehet allergiából kigyógyulni?
4.Jó úton járok-e?
5. A számítástechnika az én utam?
6. Kell-e minden héten szentmisét hallgatni?
7. Mi a karmikus bűnöm?
8. Hogyan lehet bejutni a BOKOR Bázisközösségbe?
9. Lehet-e úgy imádkozni, hogy csak gondolok Istenre?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Öröklött betegség lehet, de az öröklött bűn, az fából vaskarika! Minden bűn szeretetlenség! Éspedig tudatos szeretetlenség!

2. Annyiban van közöd első őseid bűnéhez, hogy ők voltak az elsők, akik tudatosan szeretetlenek voltak. Tehát ők nyitották meg a sorát a szeretetlenségeknek a Földön. A te bűneid is ebben a sorban vannak. Ennyiben van közöd ehhez.

3. Mindenből ki lehet gyógyulni. Az allergiából is. A szabadság irányában haladókról leválik az allergia. Szabadság = külső és belső kényszer ellenére tenni a meglátott jót!

4. Az jár jó úton, aki szívében a Tőlem kapott békével járja útját.

6. A pozitív törvények nem köteleznek mindig. A negatív törvények igen.

7. Karmikus sors van. Karmikus bűn nincs. Mindenkinek a maga, illetve a neki választott karmikus sorsvonalon kell szeretetlenségeit korrigálnia.

8. Bármelyik Bokor-tag felvilágosít a Bokor Bázisközösséghez tartozás feltételeiről. Ezzel Én, a HANG, nem foglalkozom, mint ahogy nem foglalkozom semmiféle egyesület, intézmény, vallás, szerzetesrend szabályainak ismertetésével sem.

9. Csak úgy lehet imádkozni, hogy Istenre gondolsz. Azt nem lehet megtenni, hogy valaki CSAK Isten jelenlétére gondoljon. Bármi létének tudomásulvétele még nem gondolkodás! Aki tudomásul veszi Isten létét, az még nem gondolkodik! Aki lelkét Istenhez emeli, az imádkozik!

Nagy szeretettel figyelem lelki fejlődésedet!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1022

Jézus - Hang

30. hét

(2020. 07. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÉZUS A LEGNAGYOBB SZENVEDŐ?

Hogyan kell érteni azt, hogy Jézus a legnagyobb szenvedő a világon?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Sajnos, nem tudom csökkenteni fájdalmadat, amit fájdalmam felett érzel. Igen, Én vagyok a világon a legnagyobb szenvedő. Halld hát a magyarázatot.
Amikor egy édesanya látja, hogy gyermeke szenved, olyankor az együttérzés nagy szenvedővé teszi az anyát is. Fokozza ezt a szenvedést az, amikor az anya azt látja, hogy gyermeke elkerülhetné a pokol kínjait, elkerülhetné a kárhozatot, a boldogtalanságot, de konokságból nem kerüli el. Az ilyen anyai fájdalom óriási, de ez nem közelíti meg az Én fájdalmamat, mivel az anya esetében csupán együttérzésről, empátiáról van szó. Nálam nem erről van szó csupán!
A szenvedés, csakúgy, mint az öröm, személyes, tehát át nem ruházható tulajdonságok. Ti tudtok együtt érezni egymással, de ez az érzés mégis csak a ti saját érzésetek, és nem a másik érzése. Te tudsz együtt érezni olyannal, akinek fáj a foga, de nem tudod fájni az ő fogát! Az ő fogfájása közölhetetlen! Egyedül az övé akkor is, ha az egész világ együtt érez vele! Nálam nem így van.
A Szentlélek az EGYETLEN, aki képes kinyitni bárki személyét, és így tudja EGGYÉ tenni a kettőt. Így teszi EGGYÉ az Atyát a Fiúval, és így tesz EGGYÉ Engem veletek. Én tehát nemcsak együtt érzek veletek, hanem FÁJOM fájdalmatokat. Az Én fájdalmamat nem lehet megszüntetni azzal, hogy kiirtjátok egymást. Az Én fájdalmam csak akkor enyhül, ha enyhítitek egymás fájdalmát. Érted ezt? Az Én fájdalmam miatt tehát nem mások fájdalmán kell botránkoznotok, hanem egymás fájdalmát kell enyhítenetek, ha azt akarjátok, hogy ne szenvedjek annyira.
Valóban nem szabadna nyugodnotok addig, amíg szenvedő ember van közöttetek. Nincs is igaz megnyugvása Enyéimnek, tehát azoknak, akik szeretnek, amíg valaki szenved a világon.
Bizony, a mennyek országában van szenvedés. Bizony, itt látható, hogy mennyire boldogok, akik sírnak, mert a fájdalom és a szeretés mindaddig együtt jár, amíg van szenvedés, amelyet szellemi teremtmény okoz szellemi teremténynek.
Annak a szerető szívnek a szenvedése, aki önként vállalja magára a széttört csontok összeforrásának fájdalmát, kitüntető, különösen értékelendő a szenvedése. Az ilyen szívek az Én igazi vigasztalóim!
Sajnos, legtöbb ember menekül az önként vállalt szenvedések elől még akkor is, ha ennek következtében növeli mások szenvedéseit. Pedig tudnotok kellene, hogy a fejlődő szeretet útja olyan, hogy rendre döntenie kell: vagy áldozattá válik másért, vagy másokat áldoz fel önmagáért. Ilyenkor elromlik benne a szeretet. Ez az az eset, amikor valaki másnak a kárán akar boldog lenni, ami képtelenség.
Drága Gyermekem! Ha csökkenteni akarod szenvedésemet, akkor nem a szenvedő emberek kiirtásán kell gondolkodnod, hanem azon, hogy bármi-lyen áldozatot vállalj annak érdekében, hogy másoknak ne okozz szenvedést. Ha ezt teszed, Nekem teszed! Ennek következtében tudhatod magadat Atyám áldottjának (Máté 25; 34-46).

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1023

Jézus - Hang

31. hét

(2020. 07. 27. - 08. 02.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÉT SZEMÉLY KÉRDEZ

Két különböző személy kérdez. Az első kérdése:

1. A gonosz emberek Földre születésének mi az előzménye?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Kérdésedről szívesen íratnék egy tanulmányt a HANG-médiumommal, de egyelőre erre nincs neki ideje, mivel a konkrét és sürgős esetekre koncentrál. Ezért most tömören válaszolok neked. Általában a hatalmon lévő emberek azok a gonosz emberek, akik lelkük mélyén tudatosan ellent mondanak a szeretetnek, s inkább másokat áldoznak fel, csak nekik ne kelljen áldozattá válni. Azok a hatalmon nem lévő emberek, akiket te gonoszaknak mondasz, nem annyira gonoszak, mint inkább félrevezetett és nagyon megsérült lelkek, akik még alig találkoztak szerető szívvel. Ezeket a butaságuk menti!
Amit feltétlenül tudnod kell, az az, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik (Róm 8;28).
Ismétlem: Ha módjában lesz médiumomnak a gonosz leszületésének kifejtése, akkor ezt meg fogja tenni."

2. A második személy kérdése: Érvényes-e a negyedik parancs, ha szüleink méltatlanok a tiszteletre?

"Gyermekem! A válaszom kérdésedre: részben igen. Csak részben, mert tisztelni csak azt lehet, aki tiszteletre méltó, és csak abban, amiben tiszteletre méltó. Szeretni mindenkit kell, ha jó, ha rossz. Tisztelni csak tiszteletre méltót lehet. Ha valaki meg akarja tudni, hogy szüleit miért tisztelje, az keresse meg bennük azt, ami tiszteletre méltó. Attól senki sem tiszteletre méltó, hogy szülő. Attól sem, hogy öreg! Azt, hogy ki miben tiszteletre méltó, azt annak kell megkeresnie, aki tisztelni akarja a másik embert. A szülőkben feltétlenül van valami tiszteletre méltó, ha más nem, hát az, hogy vállalták azt, hogy életed karmikus vonalát bizonyos értelemben meghatározzák. Csak ezen a vonalon tudsz megszentelődni!
Drága Gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon remélem, hogy Lelkem jelenléte segít mindegyiketeknek abban, hogy a felvetett kérdéseitekre értelmeteknek megnyugtató választ halljatok ki szavaimból. Ha ez mégsem történne meg, akkor keressetek tovább, de abba ne nyugodjatok be-le, hogy nincs megfelelő válasz, mert VAN!, csak meg kell keresni, csak ki kell várni.

Megáldalak benneteket SZERETETEM és BIZALMAM LELKÉVEL!

Jézus - A Hang: 12/1024

Jézus - Hang

32. hét

(2020. 08. 03. - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HALLOM A "HANGOT"!

Egy HANG szól bennem. Erről kérek véleményt!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A benned megszólaló HANG mindaddig pozitív hatású marad, amíg nem feltétel nélkül figyeled.
Én mindenkiben szólni akarok. Benned is! Ebből a világból viszont az Én HANGOM olyan közegen kénytelen áthatolni, amely közegnek tisztasága tőletek függ. Ezalatt azt értem, hogy neked kell eldöntened, mennyire tartod fontosnak azt, hogy Velem, Jézussal, az evangéliumaimban található kijelentéseimmel foglalkozz.
Jelenleg nincs tisztultabb mérce számotokra, mint a négy evangéliu-momban és az 'Apostolok cselekedeteiben' található kijelentéseim. Ezeket kell Lelkem irányítása alatt józan eszetek használatával feldogoznotok magatokban, hogy közvetlenül, minél kisebb hibaszázalékkal tudjak kommunikálni veletek.
Neked is csak azt mondhatom, hogy érted és veled mindenre képes vagyok, de helyetted nem tudok megtenni semmit!
Tőlem jönnek tehát fejedbe a gondolatok, de vannak olyan 'zavaró állomások', melyek létét Én megszüntetni nem tudom. Azért nem tudom, mert ez a ti, a te feladatod!
Bízz Bennem, de légy óvatos, mérlegelő. Meg akarlak menteni az aggályoskodástól, de óvakodnod kell a könnyelműségtől. Ezért kezdtem azzal mondanivalómat, hogy ne feltétel nélkül figyeld a benned megszólaló HAN-GOT, hanem mérlegelj józanul.
Naponta kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT (Jakab 1;5)! Én mérhetetlenül szeretlek, és olyan feladatot bíztam rád, amelyet csak Lelkem józanságával tudsz magad és mások lelki javára megvalósítani. De meg kell valósítanod!
Földi mércével mérve hosszú ideje készítelek erre! Nem 'derült égből villámcsapás' vagyok számodra, hanem szerető, szerelmes jó barát, jó peda-gógus, jó testvér!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1025

Jézus - Hang

33. hét

(2020. 08. 09. - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: CSODÁLOM ISTEN SZERETETÉT!

Minek köszönhetem, hogy ennyi jóban részesít engem Isten?

A HANG válasza:

"Drága Leányom!

Mint a HANG-médiummal történt találkozásotok alkalmával megtapasztalhattad, Én nem a félelem lelkét sugárzom magamból, hanem a szeretet, a vidámság, a harmónia, az erő lelkét.
Én mindenkit külön-külön EGY-ként szeretek, s nem vagyok személyválogató. Társad vagyok! Társa vagyok Társadnak, családodnak egyaránt, de mindegyiketeknek külön feladatotok van.
E külön feladat megvalósításában viszont segítenetek kell egymást, és ennek első lépése az, hogy senki ne akarja a másikat saját feladatának szolgálatába állítani, de igenis akarja mindegyik a másikat segíteni abban, ami Velem van kapcsolatban! A kezdeményezésnek tehát nem attól kell kiindulnia, akin segíteni kell, hanem attól, aki segíteni akar.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1026

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)