Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2020

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

1. hét

(2019. 12. 30. - 2020. 01. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MEG AKAROK GYÓGYULNI

Mit kell tennem testi-lelki gyógyulásom érdekében?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Legfőbb problémád az, hogy nem tudsz szívből megbocsátani önmagadnak. Meg kell mondjam, hogy Én állapotszerű megbocsátó vagyok. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy semmiféle büntető ítéletet soha senki ellen nem hozok. Helyesen csak az hisz Bennem, aki ezt elhiszi! A súlyos probléma abból adódik, hogy ti nem tudtok megbocsátani önmagatoknak! Ez azért nehéz számotokra, mert nem akartok átlépni az igazság rendjéből az irgalom rendjébe. Azért nem akarjátok ezt, mert lelketek mélyén tudjátok, hogy akkor nektek is meg kell bocsátani minden ellenetek vétőnek, és ez az, ami nehézzé teszi számotokra azt, hogy megbocsássatok önmagatoknak.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem elég tudnotok azt, hogy másoknak meg kell bocsátanotok. Tudnotok kell, éspedig átélten, tehát mint-egy világnézeti, ideológiai átéléssel, hogy önmagának árt az, aki valami olyat tesz, amit ti bűnnek neveztek.
Mindaddig, amíg ezt nem teszed magadévá, nem tud javulni gyökeresen állapotod. E téren az imák, a másoktól jövő bátorítások csak tüneti kezelést adnak, de gyökeres orvoslást nem.
Én kimondhatatlanul szeretlek! Magam is szenvedem benned azt, hogy nem akarod megérteni: eddigi bűneid, hibáid alapvetően nem bűnök, hanem lelki betegségek, amelyek éppen azáltal nem tudnak begyógyulni, mert nem hiszed el, hogy betegségek voltak. Magad is nevetnél magadon, ha az bántana, hogy régebben náthás voltál. Butaságnak tartanád, ha olyan betegség bántana, ami már meggyógyult. Ezt kellene átélned múlt bűneiddel, hibás tetteiddel kapcsolatban is. Én hiába bocsátok meg, hiába gyógyítalak meg, ha ezt te nem hiszed, nem akarod átélni.
Drága Gyermek! Bocsáss meg magadnak, mivel Én már el is felejtet-tem minden vétkedet!

Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/995

Jézus - Hang

2. hét

(2020. 01. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MAGAMRÓL, JÖVENDÖLÉSRŐL, REIKI-RŐL, LÁNYOMRÓL

1. Nagy félelem van bennem.
2. Nagyon érzékeny vagyok.
3. Nehéz a középszerűséget elviselnem.
4. Álmomat gonosz szellemek zavarják. Hogyan lehet megszabadulni tőlük?
5. Jézus elfogad engem is?
6. Egy "látó" jövendölt nekem. Igaz az, amit mondott?
7. Igaz-e az, amit REIKI-mesterem mondott, mikor a hetedik széket el foglaltam?
8. Isten áldása van mostani házasságomon?
9. Kislányom valóban tanít engem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Minden félelemnek gyökere a halálfélelem. Ezt már több alkalommal is kifejtettem az eddigi HANG-kötetekben. Komolyan el kellene hinned e szavaimat: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem!" (János 11;26)

2. Érzékenységednek másik neve: hiúsági komplexus. Ennek megszüntetéséhez azt kellene szívből elfogadnod, hogy az emberek véleménye se nem árt, se nem használ. Nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ez vonatkozik a 3-dik pontra is.

4. Alvás előtt bele kell 'öltöznöd' az őrangyalokba. Tehát kérni kell védelmüket.

5. Én mindenkit elfogadok. A probléma az, hogy Engem gyakran nem akartok elfogadni, mivel ez megaláztatással jár.

6. Részben igaz, amit a 'látó' mondott neked. Azért részben, mert amit a 'magasabb' szellemi szintről és a gyógyító energiáról mondott, az zavaros kijelentés. Minden szellemi lény, tehát te is fejlődésre teremtett lény vagy, aki egyre magasabb szintre kell hogy kerüljön. Ami pedig a gyógyító energiát illeti, arról tudnod kell, hogy mindenki magában hordja ezt, és a hit által ez mindenkinél működik is. A gyógyítás karizmája egy külön adomány, melynek birtokába nem az jut, aki akar, hanem az, aki Tőlem ezt a szerepet kapja. Ne akard! Elégedj meg azzal a gyógyító energiával, amit birtokolsz, s akarj mélyülni hitedben, szeretetedben. Ami ennek következménye, az valóban boldogítani fog. A karizmák nem boldogítanak. A hit, a remény és a szeretet boldogít!- Ez vonatkozik a 7-dik pontra is.

8. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. Aki kapcsolatokat ápol, az Lelkem áldását hordja. Aki kapcsolatokat széttép, az kilép Lelkem hatóköréből. Én csak a szeretet körén belül vagyok mindenható. A szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Éppen ezért csak azt tudom boldogítani, aki vállalja az életelvesztést is Értem!

9. Aki tanulékony, az mindenkitől tud tanulni.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/996

Jézus - Hang

3. hét

(2020. 01. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÖSZÖNÖM, HOGY SZÓLHATOK HOZZÁD!

Köszönöm, hogy szólhatok Hozzád!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Számomra és az egész Mennyország számára öröm az, ha valaki megvall Engem akár önmaga előtt is, azáltal, hogy szívével Hozzám fordul, és segítséget kér Tőlem. Én azért jöttem közétek, hogy belétek költözzem, és azért költözöm belétek, hogy értetek, veletek és általatok tanúsítsam a világnak a szeretet győzelmét.
Amit te kérsz, az szívem leghőbb vágya! Problémákat megoldani, félreértéseket tisztázni, botlásokat megbocsátani, feszültségeket feloldani, az újra kezdéseket bátorítani, csüggedésben erőt adni, sötétségbe bevilágítani, sebeket gyógyítani, örömet sugározni, aggódó szeretettel átölelni, a szív hullámait lecsendesíteni, megértésről biztosítani, nagyvonalúságot megvalósítani, rugalmasságot hűségben megtartani, szeretetem kimeríthetetlenségéről tanúskodni, ezek mind, mind arra irányulnak, hogy Én nemcsak vagyok, hanem értetek vagyok.
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. E szavak el nem koptathatók! Kell hogy ott csengjenek szívedben akkor is, ha csend vesz körül, akkor is, ha vihar dúl körülötted vagy benned. Szeretlek! Ezt a hangomat semmi és senki el nem nyomhatja! E szavamban ERŐ rejlik! Teremtő, békét teremtő erő!

Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/997

Jézus - Hang

4. hét

(2020. 01. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÉPÍTÉSRŐL, MAGAMRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT

1. Egy harangláb építéséről kérek véleményt!
2. Sorsomról, jövőmről szeretnék hallani!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Én semmiféle harangnak és semmiféle haranglábnak nem vagyok szorgalmazója. Én annak a szorgalmazója vagyok, hogy etessétek az éhezőket, ruházzátok a ruhátlanokat, ápoljátok betegeiteket, segítsetek ott, ahol segíteni kell a rászorulókon. Ha templom, harang és egyéb építmény ezt szolgálja, akkor áldásom van munkátokon, ha nem ezt szolgálja, akkor nincs közöm hozzá. Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást! (Máté 9;13).

2. Sorsod felől nem mondhatok semmit, mivel magatartásod, tehát szabad döntéseid következtében alakul olyanná, amilyenné. Csak azt tudom ígérni, hogy Én hű maradok hozzád! Én úgy szeretlek, hogy ennél jobban már senki sem szerethet. Ez a szeretetem irántad soha nem fog csökkenni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/998

Jézus - Hang

6. hét

(2020. 02. 03. - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIT TEHETEK?

Mit tehetek?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Nagyon jól tudod, hogy nem azt a 'menekülést' helytelenítem, amikor valaki égő házból akar kirohanni, hanem azt, amikor valaki az elől a munka elől menekül, amelyet vállalnia kellene, hogy felépítse házát. Nem gondolok olyan személyes kapcsolatra sem, amely extatikus kéjhömpölyt zúdít rád, de igenis gondolok olyanra, amely által mások életét segíteni próbálhatnád. Mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon!
Én akkor is szántam a tömeget, amikor gerendával a vállamon korbácsoltak föl a Golgotára. És amikor a síró asszonyok sajnálatukat fejezték ki, lehurrogtam őket (Lukács 23;28). Amikor testvéremet, assziszi Ferencet az apja kötélvégen, ütlegelve húzott végig a városon, ő akkor a körülállókat arra kérte, hogy sajnálják szegény apját, hisz annyira ki van borulva önmagából.
Kedves Barátom! Én sajnállak, és mindaddig sajnálni foglak, amíg sajnáltatni fogod magadat! Nem tudok helyetted megtanulni feladatokban gondolkodni! Nem tudok helyetted élni! Csak veled! Ezt teszem! Fájdalommal, amikor háborogsz, békével, ha kicsit elfordulva magadtól teszed azt, amit éppen tehetsz.
Te nem tanácsot vársz Tőlem. Ezzel már tele van a hócipőd. Amire te vársz, az az, hogy minél jobban és minél érdekesebben lássad a környezetedben azt, hogy miért és mennyire lélekromboló a te szegény, nyomorult, csődtömeg a sokadik hatványon, zátonyra, szakadékba, pokolba, és annak is az eddig még soha nem létezett szörnyűségek bugyrába zuhant, abszolút kilátástalan életed, melyben semmi helye sincs semmi értelmes dolognak, s főleg nem valami értelmes istennek.
Kedves Barátom! Ne gondolj cinikusnak!
Megáldalak!!!

Jézus - A Hang: 12/999

Jézus - Hang

7. hét

(2020. 02. 10. - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÁLMAIMRÓL, SZÜLEIMRŐL

1. Szüleimről,
2. álmaimról,
3. magamról kérdezem a HANG-ot.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

1. Te nem vagy felelős másokért. Mindenki csak önmagáért felel. Tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még az is, ha nagyon rosszul bánnak velük, ha félre akarják nevelni őket. Gondolj csak arra, hogy Számomra még a keresztrefeszítés is javamra vált (Lukács 24;26)! Ne engedd tehát, hogy a bűntudat elhatalmasodjon rajtad! Az ördög ezt szeretné! Apád jelenlegi boldogságával kapcsolatban csak azt mondom: ne higgy a látszatnak!
Anyád boldogsága sem születhet megkötözöttségből, csak felszabadulásból. Az igazi szabadság az, ha valaki Velem köti össze magát (2Kor 3;17). Ember embert soha nem tehet boldoggá! Az emberi kapcsolatok nem erre vannak kitalálva, hanem arra, hogy helyes önismeretre jussatok - mivel minden ember és körülmény TÜKÖR a másik embernek -, és így közelebb tudjatok kerülni Hozzám. Boldogítani csak Én tudok! Ezt a tisztemet, még ha akarnám, akkor sem tudnám átadni senkinek!

2. Álmaid gyökere a halálfélelem! Ez nálad jogos! Ha valaki a tengeren hajójának horgonyát úgy gondolja, hogy legjobb, ha más hajóra veti, akkor bizonytalan érzések hatalmasodnak el rajta, mivel a másik hajó semmivel sem biztosabb alap, mint saját hajója.
Te a jövődet bizonytalannak éled meg, mert nem arra a jelenre teszed a hangsúlyt, amely jelen az Én jelenem. Kívülről várod a biztosítást, holott ennek alapját, tehát Engem, magadban hordasz! Ha erre teszed a hangsúlyt, akkor meg fogod élni, hogy nem is te hordasz Engem, hanem Én hordozlak téged! De ehhez jobban kell tudatosítanod magadban azt, hogy Én benned élek!

3. Saját problémáddal kapcsolatban elmondok egy történetet. Volt egyszer egy mesterember. Több inassal dolgozott. Szerette inasait, kivéve az egyiket, aki pedig különb volt a többinél, de alkatánál fogva, és mert az otthoni gondok miatt anyját is ápolnia kellett, nem tudott úgy kedvében járni mesterének, mint a többi inas. Amikor a mestert valahol ünnepelték, mert jó mester volt, ő nem tudott ott lenni, és egy alkalommal még az is előfordult, hogy ügyetlenségből mesterének egyik kitüntetését leverte a falról. Ez végleg megpecsételte sorsát. A mester, bár mindig a legkényelmetlenebb munkákkal bízta meg, s bár ezeket is a legjobban végezte el, mégsem volt megelégedve ezzel az inasával soha. Egy alkalommal a mester a tetőn dolgozott, amikor felrobbant alatta egy gőzkazán, s őt tetőstől, állványostól a levegőbe röpítette, majd lezuhant és meghalt.
Halála pillanatában látta, hogy inasai, akik eddig szerették őt, csak azért szerették, mert jó volt hozzájuk. Tehát nem is őt szerették, hanem önmagukat, s most inkább bosszankodtak, mint sajnálkoztak, mikor mesterük holttestét látták. Csupán az az egy inas, akit ő mindig becsmérelt, lehurrogott, ő volt az egyedüli, aki imádkozni kezdett érte, s kérte bűneire Isten bocsánatát.
Amikor e mester ezt látta, nagy vágy fogta el, hogy újra lejöjjön a Földre, vállalva olyan sorsot, amelyben a mostohán bánt inasának szenvedéseit magára tudja vállalni.
Drága Gyermekem! Te vagy ez a mester! Ha el tudod fogadni szívedben karmikus sorsodat, akkor megszűnik hatalma fölötted, s te föllélegezhetsz.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1000

Jézus - Hang

8. hét

(2020. 02. 17. - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HALÁLFÉLELEMRŐL, REIKI-RŐL,...

1. Milyen orvosság van a halálfélelem ellen?
2. Sokat szeretnék tenni az emberek érdekében!
3. Mi a véleménye a HANG-nak agykontrollról, REIKI-ről?
4. Egy gyülekezetről szeretném hallani a HANG véleményét, ahol állítólag a Szentlélekkel tudnak beszélni a jelenlévők.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Amikor megjelenik egy élet a Földön, akkor ezzel együtt megjelenik az életösztön is. Ez az alapja a halálfélelemnek. Ez ellen közvetlenül nem lehet tenni semmit. Közvetve igen. "Aki bennem hisz, az nem lát halált sohasem" (János 11;26). E kijelentésem olyan erő- és életforrást tud kinyitni szívetekben, mely képessé tesz benneteket arra, hogy az életösztön-adta halálfélelem erejét csökkentse. Erről tanúskodik a vértanúk serege! Aki rá tud kérdezni az eseményekre ezzel a kérdéssel: "mi ez az örökkévalósághoz képest?", az megtapasztalhatja, hogy a halálfélelem aránylag rövid idő alatt feloldható, megszüntethető a földi emberben.

2. Az emberi szív nyugtalanságának egyik forrása az, hogy többet akar tenni, mint amire a lehetőségei alkalmat kínálnak. Válaszolj magadnak reggelenként e három kérdésre: mitől kell távolodnom, mivel kell szembeszállnom, miben kell elmélyülnöm?

3. Az eddig fel nem használt, bennetek lévő képességek feltárása anynyiban érték, amennyiben a CÉLT, a szeretni tanítást segíti elő.

4. Mindenütt jelen vagyok Lelkem által, tehát bárhol lehet Velem találkozni és beszélni, ha valaki valóban ezt akarja.
Már figyelmeztettelek benneteket Márk 13;21-23-ban.

Megáldalak az OKOSSÁG és a MÉRTÉKTARTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1001

Jézus - Hang

9. hét

(2020. 02. 24. - 03. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VERSEKRŐL

1. Fogok-e még verseket írni?
2. Jól teszem, hogy mindenkit Feléd akarok fordítani?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!!

1. Ami a te szabad döntésedtől függ, abba soha nem szólok bele. Fontos tudnod, hogy nem háríthatod át a felelősséget soha Rám! Ez nem szeretetlenség a Részemről, hanem éppen ellenkezőleg, a legnagyobb fokú megbecsülése annak, hogy nem szolgám vagy, hanem testvérem, munkatársam!

2. Azért jöttél a Földre, hogy mindenkit Felém akarj fordítani. De vigyáznod kell, mert Én csak olyan erőszakot díjazok, amelyet önmagatokkal szemben alkalmaztok, és soha nem helyeslem azt, ha valakit olyan 'agymosásnak' vettek alá, mely alól nem tud kitérni.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1002

Jézus - Hang

10. hét

(2020. 03. 02. - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BEAVATÁSRÓL, GYERMEKEMRŐL

1. Vállaljak-e további beavatást? 2.Amerikában dolgozó gyermekem jövőjéről és az itthoni gyermekemről szeretném hallani a HANG véleményét!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Hited mélységét lelked nyugalma mutatja meg. Ha valaki teljes szívvel, teljes lélekkel hisz Bennem, annak nincs szüksége semmiféle beavatásra, mivel ezt Én közvetlenül végzem el benne.
Akit az nyugtat meg, ha komoly anyagi áldozatot hoz bizonyos 'beavatásokért', az tegye ezt. Én a szabadság Lelkét adtam nektek! Tehát Rám nem lehet felelősséget áthárítani! Aki Engem elfogad, az mindent megkapott Istentől, amit szellemi teremtmény egyáltalán megkaphat! Természetesen olyan mértékben, amilyen mértékben befogadott Engem önmagába!

2. Gyermekeid karmikus sorsa nem érint téged, ezért ennek ragozásába nem megyek bele.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1003

Jézus - Hang

11. hét

(2020. 03. 09. - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK!

Tele vagyok jajjal-bajjal! Segítséget kérek!

A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

Kétségtelenül a legnagyobb problémák egyike az, amikor valaki szinte vég nélkül tudja sorolni szenvedéseit, s nem látja még halvány reményét sem annak, hogy változtatni tudjon sorsán.
Három rövid gondolatot mondok, s arra kérlek, hogy az eddig megjelent HANG-kötetekből halld meg szavaimat, amelyeket hozzád intézek azért, hogy karmikus sorsvonaladban némi pihenőre lelj, s tudd vállalni a sorsvonalba ágyazott gondok feloldását.

1. Amikor egy olyan élet élésére vállalkoztál, mint amilyenben most vagy, akkor ezt azért tetted, mert tudtad, hogy a földi élet nevetségesen rövid ahhoz képest, ami ezután következik. De tudtad azt is, hogy volt már előző életed, és előző életeid hiányait nem volnál képes elviselni a mostani élet gondjainak vállalása nélkül. Neked tehát abban a 'keretben' kell elfogadnod szíved békéjét Tőlem, amelyben vagy, és nem abban, ami csak álmaidban létezik, de a valóságban nem.

2. A másik gondolat a következő: Benned élek, és neked nem megoldásokon kell törnöd a fejedet, hanem hinni abban, hogy Én nem elvárásokkal, nem kívánságokkal állok előtted, hanem pihentető jó szándékkal, tehát úgy, hogy földi hontalanságodban, minden érzelmi kilengésedben Nálam keress és találj pihenést.

3. Magadnak csak akkor tudsz megbocsátani, ha az Én szerető jóságom nem lesz benned megkérdőjelezhető. Tehát olyan pozitív gondolatokkal kell közeledned Hozzám, melyek arra ébresztenek rá, hogy sem oka, sem bírálója nem vagyok lelki sebeidnek. Én vagyok az a gyógyító, megszabadító, aki nem engedi, hogy bárki is, aki Felém fordul, tönkremenjen idegileg. Valóban mérhetetlenül szeretlek, és szívem nagy vágya az, hogy boldogan szívemre öleljelek, hogy boldogan szívedre ölelj!

Megáldalak JELENLÉTEM GYÓGYÍTÓ SUGÁRZÁSÁVAL!"

Jézus - A Hang: 12/1004

Jézus - Hang

12. hét

(2020. 03. 16. - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NEM ISTENNEK TETSZŐ A SZERZETESI ÉLET?

1. A szerzetesi élet miért nem Istentől jövő?
2. A fogadalmak miért nem szent dolgok, ha ezek tesznek igazán szabaddá?
3. Ahová menni szándékozom, Jézus szerinti célkitűzéssel rendelkezik? Ő hív ide?
4. Imamódokról kérek véleményt!
5. Ki lehet lelki vezetőm?
6. Mit kell tennem Jézusért?
7. Szükséges segítenem anyámnak, aki már a túlvilágon van?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1-2. Sem Én, sem Lelkem nem tervezett soha szerzetesi életformát. A kicsiség, szegénység, kiszolgáltatottság sorsát ajánlottam azoknak, akik Engem követni akarnak. E sorsot, hogy megtagadni közvetlenül ne kelljen, olyan szerzetesi kerettel fonjátok be, amely kereten belül ezt fogadalmakkal biztosítani akarjátok magatoknak.
Én nem alapítottam szerzetesrendeket, és a mennyek országában sincsenek szerzetesek. Én magamat Útnak ajánlottam fel mindenki számára, aki szívében az Én békémet hordani akarja. De mindenki tudatállapotának megfelelően, tehát lelkiismerete szerint köteles élni a Földön, ha azt akarja, hogy üdvözüljön.
Akinek tudatállapota szerint egy szerzetesi közösségben vagyok követhető, ahol bizonyos fogadalmak nemcsak kizárják a rosszat, de akadályozzák bizonyos jónak is a növekedését - pl. az engedelmességi fogadalommal, melytől teljesen elhatárolom Magam, mivel strébereket, törtetőket nevel (csak elöljáródnak mondhatom meg, hogy mit akarok veled, s te, ha hangomat hal-lani akarod, akkor kell hogy elöljárója légy beosztottaidnak!) -, annak természetesen ezt kell vállalnia.
Mint mondottam, a mennyek országában nincsenek szerzetesek, de vannak olyanok, akik tudatállapotuknak megfelelően bizonyos szerzetesrendekben és bizonyos fogadalmakkal igyekeztek biztosítani bizonyos 'lombik' keresztutat maguk számára, hogy legalább lélekben sorsomhoz kapcsolják sorsukat. Ha nagyon mélyen megismersz, magad is belátod, hogy Lelkem ugyan mindenütt jelen van, de magukat a szerzeteket csupán a faj- és önfenntartási ösztön élteti, vezeti. Ezt mutatja az is, hogy valódi ökumenének soha nem lehetnek zászlóvivői!
Azon pedig egyáltalán ne csodálkozz, hogy nem érzed fedésben a HANG Jézusát azzal a Jézussal, akit te eddig magadban kialakítottál. Nem is vagyok fedésben vele. Ha komolyan áttanulmányozod az evangéliumokat, akkor látni fogod, hogy a HANG Jézusa és az EVANGÉLIUMOK Jézusa teljesen fedésben vannak egymással. Ez természetes, mivel ugyanaz a Jézus szól hozzád mindkettőn keresztül. Én nem vagyok fedésben Pál Jézusával sem, és egyetlen ószövetségi próféta Jézusával sem. Ők Rólam beszélnek, de nem Engem mondanak! Engem az evangéliumok mondanak!
Drága Gyermek! Szomorúságot, fájdalmat okoztam? Szándékom nem ez volt. Mivel kérdeztél, hát nem mondhattam mást, mint amit mondtam. Ha nem tartod igaznak, akkor ne fogadd el. Legfontosabb számodra itt a Földön szíved békéje, és nem az, hogy mit mond a HANG. Bár igaz, hogy az IGAZSÁG tesz szabaddá (János 8;32), de legtöbb ember a tudatlansága miatt érzi magát boldognak. Ezzel válaszoltam a 2-dik pontra is.

3. Biztosan megegyezik szándékommal az a célkitűzés, amelyet az em-lített társaság neked is felkínál, de mint mondottam, Én senkit nem hívok szerzetesnek, de minden jó szándékú döntést megáldok. Tehát azt is, ha te jó szándékkal szerzetbe lépsz.

4. Az imádkozik, aki lelkét az Istenhez emeli. Míg magad döntöd el ennek hogyanját, addig Lelkem vezetni tud. Amikor már mások fogják eldönteni ezt, akkor azt csendes belenyugvással veszem tudomásul. Ellene vagyok minden testi-lelki erőszaknak. E kijelentésemet, hogy az Isten országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt (Máté 11;12), ne keverd bele ebbe!

5-6-7. Mindaddig, amíg gyakorlatilag nem dőlt el sorsod, nem mondhatok semmit a többi kérdéseiddel kapcsolatban.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL (2Kor 3;17)!"

Jézus - A Hang: 12/1005

Jézus - Hang

13. hét

(2020. 03. 23. - 29.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HÁROM SZIMBÓLUM

Mit jelentenek a bejelentkezett szimbólumok?

A HANG válasza:

"Gyermekem!

Mindhárom kép, olyan szimbólum, amelyek életedet, sorsodat, jelen feladatodat szimbolizálják.

1. Háttérből kell figyelemmel kísérned mindazokat, akikért felelősséget érzel.

2. Erődet személyesen Jézus vigyázza, mert emberfölötti az, amit vál-lalnod kell.

3. Olyan társat állít melléd vezetőül, aki téged is hordozni képes.

Ne érezd ezt ellentmondásosnak. Akit Én vigyázok, annak tudnia kell, hogy a Velem való közvetlenség nem tesz feleslegessé közvetítőket, mivel teremtményeim nem csökkentik, hanem színezik felétek áradó szeretetemet.
Egy hasonlatot mondok. Árad a Fehér Fény. Ez vagyok Én. A Fény egy prizmába ütközik. Ez az Általam felkért hatalmas szellemi vezető. A Fény ezen hatol át, s így bocsátja rendelkezésetekre a szivárvány minden színpompáját. Így válok gazdagítóvá értetek szellemeim által!
Maradj továbbra is józan, megfontolt, szilárd!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1006

Jézus - Hang

14. hét

(2020. 03. 30. - 04. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álmomról szeretném hallani a HANG véleményét, amely az inárcsi plébános úrral (N. P.: Feri bácsi) is kapcsolatban áll. Keresztre feszített férfiak között hallottam, hogy valamit meg kell oldanom, és ebben az inárcsi plébános úr segíteni tud.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Valóban tudok segíteni rajtad azon keresztül, aki most Inárcson kisegít. Ő az Én prófétám, és azért választottam ki, hogy ne csak prófétai sorsa legyen, hanem prófétai szerepe is. Halld hát rajta keresztül szavaimat:

Többen tehetetlenek veled kapcsolatban. Nem szabad, hogy akadálya légy annak, amit prófétáimon és rajtad keresztül közölni akarok a világgal. A benned megszólaló 'hang' olyan kontrollra szorul, amelyet az említett inárcsi prófétám tökéletesen magára tud vállalni. Ha tehát bármi olyan információt észlelsz agyadban, amelyet közölnöd kell mással, előbb kontrolláltasd az inárcsi prófétámmal.
Hidd el, nem fogsz csalódni Bennem! Neked valóban nagy szükséged van arra, hogy kiszűrd magadból mindazokat az ártó hangokat, amelyek megnehezítik saját életedet és mások életét.
A keresztre feszítést vállalók között találod meg segítő társaidat!
Parancsolom Magam, Jézus Krisztus nevében minden ártó erőnek, hogy távozzék tőled!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1007

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)