Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

- Jézus szenvedés-története - médiumítás - Kadarkút!-

Uram!
Érdekes, hogy szenvedés-történetedet a különböző médiumok mennyire eltérően írják le. Példaként hozom eléd Kadarkutat, ahol ennek tanúja lehettem. Kérlek, beszélj erről!

Drága Barátom!

Az én szenvedés-történetem természetesen csak egyféleképpen zajlódhatott le, úgy ahogy ezt Én, Jézus megéltem. Ezen a tényen mit sem változtat az, hogy ahány médium, annyi leírás. Médiumaim azonban, nem azért jegyzik le ezeket az eseményeket ennyire eltérően, mert Én ilyen különbözőképpen közlöm velük, hanem, mert mondanivalóm így jelenik meg tudatukban. Ők így tanultak Rólam, erre nyitottak.

Ezzel is tanúbizonyságot kaptatok arról, hogy az Isten valóságot közöl, és nem igazságot. Gondoljatok csak a reinkarnáció tényére. Számotokra ez természetes, míg kadarkúti médiumom számára botránykő. Nem gondolhatja senki sem komolyan, hogy ahány médium, annyiféle valóságot közlök. Valóság csak egy létezik, de ahány ember, annyi istenkép.

A speciális hitre, azok képviselőire, híveire leginkább az értem élés a jellemző, és nem a Belőlem élés. Az értem élésre jellemző az is, hogy kiváltságnak tekinti, ha valakiben az Isten, vagy Szűz Mária szól, míg számotokra nagyon is természetes, hogy Isten, Szűz Mária, vagy más égi lény bármelyikkőtökben megszólalhat.

Bár, az Égi Béke A Földön közösség Belőlem, az Én akaratomból született, mégis reális veszély számára, hogy az Értem élés közösségévé váljon a Belőlem élés helyett. Ez a veszély akkor áll fenn, ha a közösség nem képes túlnőni a Hangkönyvek tartalmán, és nem lelki-szellemi fejlődésének eszközeként használja azokat, hanem csupán ismételgeti annak mondanivalóját mindenfajta gondolkodás-átalakítás nélkül. Bármilyen fájdalmas, de a Hangközösség rálépett erre az útra. Ez az eltérített folyamat most még helyreállítható a Bátorság és a Bölcsesség Lelkével. A Remény Hangja közösség védőbástya lehet ebben.

A földi világ eljutott arra a szintre, hogy most már nem elég az Értem élés, és csak az a közösség lesz képes fennmaradni, melynek aktív éltető ereje Én vagyok. Amelyben nem a nevemben cselekednek meg valamit, hanem Én, Jézus vagyok, aki él, cselekszik általatok. Az Égi Béke A Földön közösségnek nagyon fontos, és felelősségteljes feladatot, sorsot szánok az utolsó időkre.

Kadarkút olyan közösség, mely felszínes Istenismerete miatt hosszútávon nem maradhat fenn, ha nem hajlandó a változásra, ám, mégis szükség van rá, hogy e médiumom által is megszólíthassak embereket, akik ily módon Hozzám találhatnak, de a gondolkodás-átalakítás munkáját ők sem spórolhatják meg. Ezért változnia kell az Egyháznak is, melynek korlátokkal átszőtt tanai, hatással vannak Kadarkútra is. Prófétáim, médiumaim saját sorsukkal igazolják majd hitelességüket, Hozzám tartozásukat, és Én tanúbizonyságot teszek majd róluk az emberek előtt.

Uram! Kadarkúti médiumod által jegyzett szenvedés-történethez hogyan viszonyuljunk?

Minden médiumom, akik által szeretet-valóságomat közlöm, a maga istenképe, látása, lelkülete szerint tolmácsolja szenvedésemet, keresztutam, keresztre feszítésem történetét is. Médiumaim mindenkor beleviszik önmagukat közléseikbe; hiszen, Isten lelke is csak azokkal az információkkal képes dolgozni, melyekkel a médiumok szelleme rendelkezik.
De azon gyermekeim is különböző istenképpel, lelkülettel, látással rendelkeznek, akik ezeket a közléseket olvassák. Ezért nem lehet, és nem is ajánlatos egységesíteni mindent, mert mindenkinek magának kell tudnia, éreznie, hogy a közlések tartalma és formája közül melyik az, ami számára legmegfelelőbb.

A Hangközösség egy időben megpróbálkozott azzal, hogy a Vida-féle evangéliumot használja, ami nem aratott osztatlan sikert a közösség tagjainak körében. Ugyanígy nem lehet előírni azt sem, hogy egy közösség tagjai egységesen használják bármely médium által közölt szenvedés-történetemet, vagy bármilyen történetemet. Nem véletlen, hogy szűkszavú voltam minden olyan akkori történést illetően, mely érzelmet motivál, és már nem hordoz erkölcsi értéket. A Szentlélek mindenkiben felfűti azt a szeretet-tartalmat, melyben átélheti és értékelheti az Általam, és anyám, Mária által megélt szenvedések kelyhét. A befogadás szabadságát mindenkor meg kell hagyni mindenki számára.

A Hangkönyv, mint az Evangéliumok igazságainak kibontása, az első Hangmédiumom lelki-szellemi fejlődése miatt jöhetett létre! Ő nyitottan várta bárki, Hanggal kapcsolatos kritikus gondolatait, de meggyőződését a Hang tisztaságáról nem tudták megingatni, mert nem tudták Velem, az Evangéliumok Jézusával megcáfolni. Ez azonban, nem jelenti azt, hogy a későbbiekben a szellemi fejlődés következtében ne lenne olyan felismert gondolat, melyet ne lehetne jobban is értelmezni! A kinyilatkoztatások ideje soha nem jár le! A Hangkönyvek a Hangközösség védjegyei, ezért a Hangközösség addig marad fenn, amíg lesz két ember, akik hűséggel ragaszkodnak e szeretet-tartalom megéléséhez. Arra senki nem kötelezhető, hogy egységesen gondolkodjon bármi felől is! Egységesnek a szeretetben kell lennetek, abban, hogy mindenkit olyanak szerettek, amilyen.

Csupán egy valamiből nem engedhettek! Minden eszköz csak annyiban használható a közösségen belül, amennyiben összhangban van az Evangéliumokban és a Hangkönyvekben megfogalmazott tanításaimmal. Szenvedés-történetemmel kapcsolatosan azonban, mindenki olyan eszközt használhat felkészülése, reám való hangolódása érdekében, amilyennel leginkább azonosulni tud, amellyel a leghatékonyabban, legmélyebben tudja átélni érte vállalt kínszenvedésemet.

A Passió című film nagyon hitelesen mutatja be azt a világot, körülményt, és eseménysorozatot, melyeket a Golgotára vezető utamon, és keresztre feszítésemkor el kellett szenvednem. Az emberi brutalitás olykor nagyon találékony. Bárcsak, a jó cselekedetekben lennétek ennyire fantáziadúsak!

MEGÁLDALAK A BENSŐ BÉKE ÉS TÜRELEM LELKÉVEL!

Lejegyezte: Tóth Csaba
Kontroll: Szabóné Halász Judit

Budapest, 2011. február 21.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu