Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Nikodémus látogatása Jézusnál
Jn 3;1-13

Nikodémus a sötétség leple alatt - amikor senki sem látja - keresi meg az Úr Jézust. Nyíltan nem meri vállalni, de tudja, hogy Istentől jött, mert látta a csodáit.

Jézushoz nem lehetett - nem lehet lopva, titokban tartozni sem régen, sem a jelenben. Ha valakit nem szül újjá a Szentlélek, nem lesz belőle új lélek, bizony nem tudja felfogni az Isten Valóságát, magát Jézus Krisztust.
Jézust csak az újjászületett lelkünkkel vagyunk képesek megtapasztalni magunkban.

Nikodémus nem érti, és azt kérdezi test szerint gondolkodva: hogyan lehetséges ez?
Annyira a testi mivoltjával van megkötözve, hogy az Úr Jézusnak nyomatékosítania kell mondanivalóját:

Ha valaki nem merül alá a bűnbánatba, és nem mossa le róla az Isten a bűnét azáltal, hogy megbocsát neki, és a Szentlélek nem tudja őt újjászülni, az illető nem tud bemenni az Isten Országába, ahová csak újjászületettek mehetnek be.

A földi testét az embernek bizony át kell szellemiesítenie azáltal, hogy itt a Földön magába kell fogadnia az Istent. Belülről az Isten Lelkének kell rajta dolgozni.

Újjá kell lennetek, mondja újból az Úr Jézus a csodálkozó Nikodémusnak.
Új életté kell válnotok a Szentlélek munkája által (Jn 3;1), majd folytatja tovább, és itt magyarázza meg teljes mélységében, idézve az Ószövetségből, példaként felhozva a Prédikátorok könyve 11;5-öt - amit Nokodémusnak ismernie kellett volna -, hogy valamilyen módon megértesse.

Ezt mondja: Amilyen módon nem ismered azokat a Földön lévő titkokat, mint pl.: a szél honnan jön, hová megy (a szél járását); a terhes asszony méhének titkait, de tudod, hogy vannak, mert a földi élethez tartoznak, bár nem láthatók, úgy nem tudhatod az Istennek dolgait sem, mert folyamatában nem láthatod, csak a végeredményt látod.

Nikodémus még mindig nem érti, és erre fel mondja az Úr Jézus:
Hogy lehet ezt nem érteni, mikor Izrael tanítójának tartod magad?

Bizony mondhatta volna így is: Ha te a láthatatlan Istenben hiszel, akkor ez a láthatatlan Isten a te számodra láthatatlanul teszi a dolgát.
De Én azért jöttem, hogy erről szóljak, mert Én ezt látom, és amit látok, arról teszek tanúságot, és ti ennek nem hisztek!

Ha erről az újjászületésről beszélek, ami itt kell hogy megtörténjék a Földön, ezt nem hiszed el, akkor hogy hiszed majd azt, ha arról beszélek, ami az Isten Országában történik.

Csak az juthat az égbe, úgy mint az Emberfia, aki szintén Onnan jött:

- a lélek, az újjászületett lélek! -

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2011. 03 16.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu