Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - Medjugorje



ÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések Jézussal



Beszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Az igazi boldogság - 7.

Mt 5;9 "Boldogok a békességszerzők, mert őket az Isten fiainak hívják."

Boldog az a tanítványság útján járó lélek, aki a békesség szerzésére törekszik. Törekszik arra, hogy békéje legyen Istenben, hogy béke legyen benne, és békében tudjon élni másokkal is.
A békességszerzőkben így Jézus otthonra is talál, mert az Ő békéjét hordozzák.
Ők tudják igazán, hogy az igazi boldogság a szívnek a békéje, az Úr Jézustól elfogadott benső béke. Olyan, mint egy belső mosoly, ami nyugalmat ad.
Arra tanít bennünket az Úr Jézus, hogy nem a körülmények függvénye az emberi szív békéje, hanem az Istennel való élő kapcsolat hűséges ápolása tehet bárkit és bárhol boldoggá.
A benső béke mindig következménye az Istennel való kapcsolatunk rendezésének.
Ez egy kemény önfegyelmező és önlegyőző munka eredménye az Úr Jézus segítségével.
Ha önzetlen szeretet van bennünk minden körülményben, megtaláljuk a szívünk békéjét.

A békességszerzők élete dinamikus szeretetben nyilvánul meg. Türelmesek, megtanultak várakozni. Tudják, hogy a türelmetlenség árt minden kapcsolatnak, mert ez vezet a békétlenséghez, a szeretetlenséghez.
Azt tanuljuk az Úr Jézustól, hogy a boldogságunk attól függ, hogy milyen a kapcsolatunk Vele.
Ha Vele járjuk életünk útját, akkor Ő él bennünk. Átvehetjük az Ő békéjét. Boldogok csak úgy lehetünk, hogyha hagyjuk, hogy Ő éljen bennünk. Ha hagyjuk, hogy Ő szeressen a szívünkkel, Ő dolgozzon a kezünkkel, Ő járjon a lábunkkal, Ő szóljon a szánkkal, Ő lásson a szemünkkel, Ő halljon a fülünkkel. Vagyis teljesen betöltsön és átjárjon az Ő jelenléte bennünket. Ez a Földön elérhető legnagyobb boldogság.

Csak ha átvettük Istentől az Ő békéjét, ez vezet el oda, hogy Isten fiai lehetünk.
Amíg nem találjuk meg Nála a benső békénket, addig lelkileg hontalanok vagyunk.
Addig nem tudjuk, hogy kihez is tartozunk igazán. Nem vagyunk Vele Egységben, nem vagyunk a helyünkön.
A mi békénk csak Nála van, csak Benne bízhatunk határtalanul. Vagy elfogadjuk Őt életünk értelmének, vagy értelmetlen marad az életünk.
A békességszerzők ezt a Jézussal való egységben levést viszik el embertársaikhoz, vagyis ezzel fordulnak az emberek felé. Jézus szeretetét, békéjét árasztják magukból. Reményt, vigasztalást nyújtanak másoknak. A jézusi utat kínálják fel másoknak is.

A benső béke nem hangulati elem, hanem erkölcsi tartalom, egy látásmód, a hovatartozás látásmódja. Tudom, hogy Istenhez tartozom. Ha bennem a jó szándék békét okoz, akkor biztos, hogy az Isten van velem.
A benső béke (Jézus) elveszíthető, de az Isten-ismeret, az irgalom és az önismeret, a tanulás birtokában visszaszerezhető. Vigyázzak Rá!

Az Ige, a tanítás befogadása által olyan benső békét kapunk, hogy minden körülmény ellenére nyugodtak maradhatunk. Már akkor is nyugodtak és békések vagyunk, ha csak rágondolunk az Istenre. A szívem békéjét csak az önzetlen szeretet vonalán találom meg, és hittel, Isten iránti mérhetetlen bizalommal tudom kézben tartani.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2012. április


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu