Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Az igazi boldogság - 4.

Mt 5;6 "Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazság(osság)ot, mert megelégülnek vele."

Amint a fizikai test fejlődéséhez és megmaradásához szükség van a test táplálására, ugyanúgy szüksége van a léleknek szellemi táplálékra a fejlődéséhez, az Istenben megmaradásához.
Ahhoz, hogy a lélek ne haljon meg, Istenre van szüksége.
Isten jelenléte nélkül ellehetetlenedik a lélek.
Amikor a szellemi éhség és szomjúság jelei mutatkoznak, akkor nélkülözi a lélek az Istent, az Úr Jézust.
A lélek vágyik arra, hogy be tudja fogadni Jézus Krisztust a szívébe, mert Ő az az Igazság, Aki szabaddá tesz bennünket megkötözöttségeinktől, a benső rabságunktól, a boldogtalanságunktól. Boldoggá csak az tud válni, aki betöltekezik az Úr Jézussal, az Igazsággal, és azonosulni is tud Vele.
Elfogadja Őt Urának és Megszabadítójának.

Más az Igazság, és más az, amikor valaki a maga igazát keresi.
Az Igazság maga a Valóság.
Az én igazam vagy más igazának a keresése nem más, mint az általam elgondolt világ szerinti igazságszolgáltatás, ami eleve nem lehet igaz, mert nem jézusi.
Ha bántanak, ne az igazadat keresd, hanem Engem, az Igazságot - tanítja az Úr Jézus.
De ezt az Igazságot csak az irgalom rendjében lehet megtalálni.

Egy erkölcsi igazság van: Szeretni kell egymást!

Aki az Úr Jézust elfogadja Igazságként, az megtapasztalja majd az Ő jóságát is.
Aki éhezi és szomjazza az Igazságot, aki az Ő útján jár, és Hozzá igazítja a gondolkodását, az elindult a boldogság útján. Az ilyen lélek feltétlenül találkozni is fog Vele személyesen, birtokolhatja Őt, és megelégszik Vele, mert már az Úr Jézus benne él a Szentlélek által.

Az Élet és a Boldogság azonos tartalmak.
A Földre szállt Kenyér (az Élet) maga az Igazság. Az Ige az Igazság hordozója.
Az Ige, a Földre szállt Kenyér a lélek tápláléka, nélküle halott az ember.
Az Igazságot és a Valóságot nem lehet elszakítani, mert mind a kettő Maga Jézus Krisztus.
Csak az Ő szerető Valósága képes megszabadítani, mert be tudjuk fogadni Őt. - Felemel!
Minden más igazsághoz való ragaszkodás megkötözöttség a mulandósággal. - Lehúz!

Akiket az Igazság nem érdekel, akik az ördög szolgálatában állnak, azok jól elvannak a maguk hazug valóságában a saját igazukkal. Problémáikat hazugság árán oldják meg, így bódítva magukat, becsapva másokat.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2012. április


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu