Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Az igazi boldogság - 3.

Mt 5;5 "Boldogok a szelídek, mert ők bir(tokol)ják (birtokba veszik, osztályrészül kapják) a földet."

Boldog az az ember, aki bár erővel rendelkezik, mégis képes szelíd maradni. Parancsolhatna, de inkább kér, üthetne, de mégsem üt.
Az erő szelídsége az, mikor az ember nem él az erejével, hanem a szeretet nevében lemond arról, amit egyébként megtehetne.
Ezt a szelídséget mutatta be az Úr Jézus.
Az a szelíd, aki úgy áll ki öntudatosan az igaza mellett, hogy a bántást nem viszonozza fizikai bántással, de szavaival, érveivel visszautasítja azt (Jn 18;23).
Tehát a fizikai erőt nem alkalmazók a szelídek. Az igazi szelíd olyan, mint Jézus.
Az igazi szelíd nem árt, megbocsát, soha nem tesz senkinek a kárára.
Mindenkinek csak a jót akarja. Azt a jót, amit Isten akar neki, vagyis azt, hogy a szeretet útját járja.
Bizony boldogtalan a visszaütő, az erőszakoskodó, a másikat eltaposó, a könyöklő, az önzésében megmerevedett, minden áron érvényesülni akaró ember, mert gonoszságában csak ártalmára van mindenkinek, legfőképpen önmagának.
Nem is örökölheti meg az új Földet!

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2012. április


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu