Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
- gondolatok Isten és ember kapcsalatáról -


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

A szeretést tanulni kell!

Drága Jézusom!

Szeretettel köszöntünk a mai napon is. Tudjuk, hogy itt vagy velünk, mert megígérted. Most is tanulni akarunk Tőled és egymástól.
Édes Jézusom, azt tanuljuk Tőled, hogy a legfontosabb az ember életében a szeretet. De nem mindegy, hogy miből táplálkozik, és hogy ki is ennek a Forrása. Felhívod a figyelmünket arra, hogy csak egy szeretet létezik, és ez maga az élő, valóságos Isten, Aki az Életet jelenti számunkra.
Te Magad vagy ez édes Jézusom, Aki bennünk élsz Tanításod és Igéid által, Szent Tested és Szent Véred által is. Ez a Szeretet megismerhető, megtanulható, megszerethető. Gondolatban, szóban, cselekvésben megnyilvánuló jóakarat és jó szándék áradása Istentől emberig, az embertől egyrészt Isten felé, másrészt embertársam felé.
Isten a szeretetét mindig árasztja felénk.
Nekünk a szeretést tanulni kell. Tanulva megismerni az Istent. A megismerés által megszeretni, és azzal a szeretettel, amit Istenből merítünk - embertársunk felé fordulva, a szeretet útját járva -, a keskeny utat, az Életet tudjuk választani.
Döntenünk kell, Uram, egyértelmű döntést kell hoznia mindenkinek, hogy az Életre vezető keskeny utat vagy a romlásba vezető széles utat járja-e.
Radikális döntést kell hoznia mindenkinek, hogy Téged, a Világosságot, vagy a világot, a sötétséget, választja. Az nem lehet, hogy mindkét úton topogok egy kicsit, mert fél lábbal csak állni lehet, de haladni nem.

Édes Jézusom, azt mondod Hangod által:
Ha Engem választasz, nagyon komolyan kell ismerni Engem. Bele kell állni a tanulásba, mert az Istenben való gazdagodás által tudsz csak Engem megszeretni. Így tudod megérteni azt, hogy mit jelent az a parancs, hogy:

SZERESD URADAT, ISTENEDET teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és szeresd embertársadat, mint önmagadat!

Ha nem ismersz Engem, nem is tudsz szeretni Engem.
Ha nem ismersz Engem, magadat sem ismered, és magadat sem szereted helyesen.
Ha nem ismered és nem szereted helyesen magadat, embertársadat sem tudod szeretni.
Az Engem tanulás /aki ebbe már beleállt, az tudja jól, hogy/ öröm azok számára, akik ezen az úton elindultak Felém. Csodálatos felismerések, egyik a másik után. Azok a gyermekeim, akik Felém tartanak, vállalták a gondolkodás-átalaki-tást, mert tudják, hogy a Mennyországnak, a boldogságnak ára van:

Ez az Istenben való fejlődés.

Édes Jézusom! Áldj meg minket a tanulás örömével, és azzal a vággyal, hogy akarjunk Téged egyre jobban megismerni és megszeretni! Ámen.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2010. december 07.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu