Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
- gondolatok Isten és ember kapcsalatáról -


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Múlandóság és Élet

Akiben élhetek, az a Valóságot éli meg. Azt a Valóságot, ami maga a Teljesség, ami nem múlik el, ami nem káprázat.
Akiben Én élhetek, az olyan táplálékot vehet magához, amire nagyon nagy szüksége van a léleknek. Azt a szellemi táplálékot, ami maga az Élet, az IGÉT, a Földre szállt mennyei kenyeret.
Mindenkinek, aki élni akar, Velem kell táplálkoznia már itt a Földön is, hogy a lelke el ne vesszen, hanem az örök életre tudjon megmaradni, mondja ezt Jézus Krisztus.

Az Élet maga a SZERETET! A szeretetben való létezés. Állandóan létezik, hisz az Atyából forrásozik. Az Élet maga az adás, az áradás. Az Élet soha nem von el, csak ad. A halál, a haldoklás, a mulandóság vesz el mindent, mert azt hiszi, hogy ezáltal a mulandóságot meghosszabbíthatja. Pedig nem!

A mulandóságban mindennek megvan a maga ideje, ameddig fennállhat, azután elmúlik, megszűnik. Ezt nem tudja elhordozni az, aki a mulandóságban él, és folyton vesz és szerez, mert azt hiszi, hogy ez az élete. Rosszul hiszi!

Életet csak Isten adhat, hiszen Ő MAGA AZ ÉLET!
Istenre vagyunk teremtve, Belőle élünk.
Mi az örök élet várományosai vagyunk még akkor is, ha jelenleg a Földön élünk. Itt a Földön nagyon megfeledkezik a lélek arról, hogy ki is ő valójában. Annyira, hogy szinte belemerül az anyagba, a mulandóságba. Megszűnteti a kapcsolatát az Élő Istennel. De teljesen nem tudja, mert van benne egy pici kis láng, egy pislákoló mécses, elrejtve a szívében.
Eljött az Isten a Földre, elhozta Magában azt a TÜZET, azt az ÉLETET, amit ha befogad, elfogad a lélek, akkor - ha akarja - ezt a mécsest fellobbanthatja.

Az Isten csak felkínálni tudja Magát, mint lehetőséget, amit mindenkinek magába kell fogadni, ha élni akar.
Ha ezt a TÜZET, ezt a FÉNYT, ezt az ÉLETET befogadtam, akkor tud csak boldogítani engem. Akkor már itt a Földön a lelkem - elfordulva a mulandóságtól - életre kel. Az anyaggal való megkötözöttségét egyre jobban oldani akarja, mert már tudja, hogy nem ez az ő élettere.

Mikor azt mondjuk, hogy szeretünk, akkor jót akarunk a másiknak.
A Legfőbb JÓT.
A Legfőbb JÓ pedig Maga az Isten. Az Isten Maga az ÉLET.
Tehát ha szeretünk, akkor mindenkinek azt az életet akarjuk felkínálni, ami őt is élővé teszi. Tehát mindig mindenkinek az ISTENT, az ÉLETET kínáljuk fel, ha szeretünk. Élni tanítjuk azt, akit szeretünk.
Ezt tette az Isten is velünk, amikor utánunk jött, és utánunk hozta az ÉLETET.
Földre szállt az ÉLET Jézus Krisztusban, hogy tápláljon bennünket Önmagával, hogy élhessünk.

Már itt a Földön élővé kell tenni a lelkünket, alkalmassá arra, hogy az örök életet - amit eredetileg kaptunk a teremtésünkkor - majd el tudjuk hordozni.

Milyen csodálatos az Isten! Folyamatosan kínálja nekünk az ÉLETET!
Nekünk csak el kell fogadni ŐT, és hinni BENNE!
Nekünk nincs életünk önmagunkban, csak ha Jézus él bennünk!

JÉZUSOM!
Irántad való szeretetből felajánljuk NEKED a régi életünket, a régi lelkünket, hogy ÁLTALAD, LELKED által megújulva és BENNED élve az örök életünket átvehessük TŐLED!

          Hallgass meg, URAM!

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2010. március 09.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu