Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


A Hang-kötetek nemzetközi terjesztése


Jézus tanításai a Han g kötetekben

A Hang könyvek - Jézust idézve - azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak az Istent keresőknek. Teremtőnk egyedülálló módon szól hozzánk e könyveken keresztül korunk emberéhez! Egyedülállóság alatt Jézus elsősorban a Hang kötetek tartalmának tisztaságát, és közléseinek egyedi módját érti. Szerinte elkezdődött az idő, amikor ma élő tanítványai természetes lelki alapállásként képviselik azt, ami eddig rendkívülinek számított.
Ha a Web-Hang mások segítségével lehetőséget tud teremteni rá, hosszabb távon a legfontosabb világnyelveken szeretné elérhetővé tenni e-köteteket, amelyek 1993-tól folyamatosan jelentek meg magyar nyelven.
A terjesztés az Internet felhasználásával hatékony módszernek tűnik mind világviszonylatban, de még a magyar kisközségeknek is, mivel e kötetek nem kaphatóak a könyvesboltokban sem.
Itt mondjuk el, hogy a Hang könyveket rendszeresen tanulmányozók gondolkodásuk komoly átalakításával olyan belső átalakuláson mennek át, hogy a külső körülményeiktől függetlenül boldoggá válnak. Megtapasztalhatják, hogy a Földön elérhető legnagyobb boldogság a szívbéke. Vallják, hogy jónak lenni nehéz, de jó, rossznak lenni viszont könnyű, de rossz. A Hang köteteket olvasók az eltelt években országszerte egyre több közösséget hoztak létre.
A nemzetközi terjesztésben a nulláról indulunk, bár az első kötet németre való lefordítása mára megtörtént, de ehhez még lektort és kiadót keresünk. A további német és más nyelvekre való fordításhoz pedig hiteles fordítókra van szükségünk, és adományok elfogadására is kényszerülünk ennek a munkának a finanszírozásához.
A külföldön élő, hozzánk hasonló gondolkodású magyarokat külön is kérjük a Hang kötetek világméretű terjesztésének segítésére.

Úgy gondoljuk, hogy a Hang nemzetközi elérhetőségének lehetővé tétele kiemelten fontos teendő, ami szinkronban van Jézusunk alábbi válaszaival:

"Az eddig megjelent kötetekben sok ezer kérdésre adtam már meg a választ, s az a kívánságom, hogy használjátok e könyveket, mint korotoknak Általam nyújtott még egy utolsó próbálkozását arra, hogy valóban sikerüljön átalakítanotok gondolkodásotokat!"

"Az a hit, amely szintén nélkülözhetetlen annak életében, aki a földön emberként él, csak akkor van szinkronban az Általam, a te Jézusod által elvárt hittel, ha nem fajuk, nemzetiségük, vallásuk, nemük, képességük, foglalkozásuk szerint osztályozzák az embereket, hanem mindenkiben lehetőséget látnak arra, hogy úgy szeressék a másik embert, mint önmagukat.
Ezt, a Tőlem elvárt hitet nem lehet lehatárolt hitvallásban rögzíteni, mert ez a hit nem más, mint Isten valódi ereje bennetek!"

"Fontosnak tartom, hogy e könyvek olvasása révén induljon el országotokban egy olyan gondolkodás-átalakítási folyamat, amely mint kovász, képes az egész világot átjárni! Misszióra, küldetésre hívlak tehát benneteket, e könyvek által!"

"A HANG írásainak bármelyik részét bárkinek meg lehet mutatni! Azok, akik a megértés szándékával figyelmesen olvassák, azok sok bölcsességet és nagy erőt meríthetnek ezekből az írásokból.
Az Én szavaimnak teremtő és boldogító, békét teremtő és benső vihart lecsendesítő erejük van. E könyveket nemcsak megmutatni kellene, hanem TERJESZTENI is mindazoknak, akik apostoli munkát vállalnak a szeretni tanítás érdekében!
A ti jelen korotokban a HANG-könyvek az a kovász, mely szeretné átjárni az emberiség tésztáját.
Ma sok könyv jelenik meg, melyek Tőlem küldött információkat közölnek veletek. De mindegyik csak annyiban hiteles, amennyiben a HANG könyvek mérlegén hitelesnek bizonyul!"
(Azt pedig maga Jézus mondja a Hangban, hogy e-kötetek is annyiban tekinthetőek hitelesnek, amennyiben összhangban vannak az Evangéliumokkal. Az eltelt 10 évben azonban ilyennek tekinthető jelzés nem érkezett Feri bácsihoz, hozzáértő helyekről sem.)

"...a HANG-könyveket Én diktálom, médiumom írja, és ti terjesztitek. Az emberiség szellemi, lelki gazdagodása állna le azzal, ha e három közül bármelyik hiányozna!"

"...nem volt még katolikus pap a világon, akin keresztül úgy közvetítettem volna gondolataimat, mint ő általa. Éppen ezért mindenki szeretetem áldását hordozza, aki e könyveket felvállalja. De azt is meg kell mondanom, hogy botránykővé válik az, aki Engem így fölvállal! Sajnos, lesznek olyanok, akik ezért vagy föl se vállalják, vagy elbizonytalanodva abbahagyják e könyvek terjesztését, és engedik, hogy kihűljön bennük a kezdeti lelkesedés."

"Okosan teszed, ha terjesztesz olyan könyveket, amelyek szíved szerint építő hatással vannak az emberekre. Ma ez is egyik formája az apostolkodásnak. Éspedig egyik leghatékonyabb formája! De vállalnod kell ezzel bizonyos meg nem értéseket, megaláztatásokat is!
A HANG-könyvek megrendelhetők a médiumomnál. Neki is nagy örömet okoz, ha vannak munkatársai, akik a terjesztést vállalják. Azok, akik vállalkoznak erre a munkára, haláluk óráján nagy békével fogják átlépni az örökkévalóság kapuját, mert gyümölcstermő földi életről számolhatnak be. Nagyon szeretném, ha minden emberhez el tudnám juttatni építő, vigasztaló, buzdító szavaimat a HANG-könyveken keresztül.
Mindenkire különleges áldásomat adom, aki bekapcsolódik ebbe a munkába! E különleges áldást feltétlenül meg fogják tapasztalni az érdekeltek. Főleg most, mikor már kevés idő van hátra ahhoz, hogy megrendüljön a föld."

Segítők, fordítók, támogatók jelentkezését az alábbi mobilszámon és E-mail címen várjuk:

Nagy Péter

06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)