Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - Medjugorje



ÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Szűz Mária üzenetei

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021, 2022

2011

A jelenések Lourdesben reggel,
Fatimában délben,
Medjugorjében este történnek.
Szűz Mária A Rosa Maria Mystica szobrok és róluk készült képek közül 1977. és 1989. között 63 könnyezett 22 országban.

Medjugorje - Szűz Mária

2011. január 25.

"Drága Gyermekek! Ma újra veletek vagyok és reátok nézek és megáldalak benneteket, és nem vesztem el a reményt afelől hogy ez a Világ jóra változik és hogy a Béke fog uralkodni az emberek szívében. Az Öröm eluralkodik majd a földön, mert megnyíltatok hívásomra és Isten Szeretére. A Szentlélek megváltoztatja mindazokat, akik igent mondanak. Ezért szeretném nektek mondani: Köszönöm hogy követtétek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2011. február 25.

"Drága Gyermekek! A Természet éled és a fákon megjelennek az első rügyek, amelyek a legcsodálatosabb virágokat és gyümölcsöket hozzák. Kicsinyeim, azt szeretném hogy dolgozzatok megtérésteken és hogy ti legyetek azok, akik tanúságot egész életükkel tesznek, hogy példátok másoknak jel és ösztönzés legyen a megtéréshez. Veletek vagyok és Jézus Fiamnál közbenjárok megtéréstekért. Köszönöm hogy követtétek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2011. március 25.

Drága Gyermekek! Ma különösen szeretnélek a megtérésre hívni benneteket. Ma hadd kezdődjék egy új élet a szívetekben. Gyermekek, az igent szeretném hallani tőletek, hadd legyen örömteli Isten akaratának megélése életetek minden pillanatában. Ma különlegesképp áldalak meg benneteket, Szívemből és fiam, Jézus Szívéből, a Béke, a Szeretet és az Egység anyai áldásával. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2011. április 25.

"Drága Gyermekek! Miként a természet az év legszebb színeit adja, én is arra hívlak benneteket, hogy életetek tanúságot adjon és segítsen másoknak, hogy Szeplőtelen Szívemhez közeledjen, hogy a Mindenható iránti szeretet lángra lobbanjon szívükben. Veletek vagyok és szűntelen imádkozom, hogy életetek a Mennyországot tükrözze már itt a földön. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2011. május 25.

"Drága Gyermekek! Ma értetek imádkozom, akik a Megtérés kegyelmét keresitek. Ti kopogtattok ugyan Szívem ajtaján, de reménység és imádság nélkül, bűnösen, az Istennel való kiengesztelődés szentsége nélkül. Kicsinyeim, hagyjátok el a bűnt és döntsetek az életszentség mellett. Akkor tudok csak segíteni és meghallgatni imáitokat és kérni közbenjárást a Mindenható előtt. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2011. június 25.

"Drága Gyermekek! A Magasságbelinek együtt adjunk hálát azért, hogy közöttetek jelen vagyok. Örvendezik az én szívem, amikor azt látom, hogy üzeneteim szerint szeretetben és örömben éltek. Sokan már válaszoltak hívásomra, én mégis várok és keresem a szunnyadó szíveket is, hogy fölébredjenek a hitetlenség álmából. Kicsinyeim, jöjjetek még közelebb Szeplőtelen Szívemhez hogy az örökkévalóság felé vezethesselek benneteket mind. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2011. július 25.

"Drága Gyermekek! Az imádság és a csend ideje legyen számotokra ezen idő. Isten Szeretetében pihenjen testetek és lelketek. Kicsinyeim engedjétek meg, hogy vezesselek benneteket, hogy szívetek megnyíljon a Szentlélek felé hogy virágozzék minden mi jó bennetek és hozzon százszoros termést. Szívből mondott imával kezdjétek és fejezzétek be a napot. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2011. augusztus 25.

"Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és bőjtöljetek szándékaimért, mert a sátán meg akarja semmisíteni a tervem. Itt, ezzel a plébániával kezdtem el és az egész világot meghívtam tervemhez. Sokan válaszoltak is, de megszámlálhatatlanul sokan nem akarják meghallani, vagy elfogadni hívásom. Ezért ti, akik igent mondtatok, legyetek erősek és elszántak. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2011. szeptember 25.

"Drága Gyermekek! Most arra hívlak benneteket, hogy ez mindannyiótoknak a tanúságtétel ideje legyen. Ti, akik az Isten szeretetében éltek és megtapasztaltátok az Ő ajándékait tegyetek tanúságot mind szavaitokkal, mind életetekkel, hogy mások számára is a hitben legyen az öröm és a biztatás. Veletek vagyok és szűntelenül közbenjárok Istennél mindannyiótokért, hogy hitetek legyen az Isten Szeretetében, és örömteli, és élő. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2011. október 25.

"Drága gyermekek! Nézlek benneteket, és nem látok a szívetekben örömöt. Ma szeretném nektek adni a Feltámadott örömét, hogy Ő vezessen és öleljen át benneteket szeretetével és gyöngédségével. Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Medjugorje - Szűz Mária

2011. november 25.

"Drága Gyermekek! Ma reményt és örömöt szeretnék adni nektek. Kicsinyeim, körülöttetek minden a földi dolgokhoz vezet, én azonban a kegyelmi időkhöz szeretnélek vezetni benneteket, hogy ebben az időben minél közelebb lehessetek Fiamhoz, hogy Ő vezethessen benneteket Szeretete és az Örökkévalóság felé, amelyre minden Szív vágyakozik. Kicsinyeim, imádkozzatok és hadd legyen ez kegyelmi idő a Lelketeknek. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2011. december 25.

"Drága Gyermekek, a Fiamat, Jézust ma újra a karomon hozom hozzátok,hogy a békéjét Ő adja nektek. Kicsinyeim, imádkozzatok és tegyetek tanúságot, hogy a szívekben ne az ember, hanem Isten békéje uralkodjék, amelyet senki sem pusztíthat el. Ezt a szívbéli békét Isten azoknak adja, akiket szeret. A keresztségben mindőtöket különlegesen meghívtak és szeretnek, ezért tegyetek tanúságot és imádkozzatok hogy ti legyetek kinyújtott kezeim a mai világ felé, amely az Istenre és a békére epekedik. Köszönöm, hogy követitek hívásom."


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)