Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Szűz Mária üzenetei

2010

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021, 2022

A jelenések Lourdesben reggel,
Fatimában délben,
Medjugorjében este történnek.
Szűz Mária A Rosa Maria Mystica szobrok és róluk készült képek közül 1977. és 1989. között 63 könnyezett 22 országban.

Medjugorje - Szűz Mária

2010. január 25.

"Drága Gyermekek! Hadd legyen ez a mostani idő személyes imátok ideje, hogy a hit magja növekedjen szívetekben és másoknak tett örömteli tanúságtétellé növekedjék. Veletek vagyok és szeretnélek benneteket mind arra ösztönözni, hogy növekedjetek és örvendezzetek a ti Teremtő Uratokban. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2010. február 25.

"Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, amikor a természet is arra készülődik hogy az év legcsodálatosabb színeit adja, Kicsinyeim én arra hívlak benneteket, hogy nyissátok ki szívetek a Teremtő Isten felé és Ő változtasson és formázzon át benneteket a saját képére, hogy mindaz a jó, ami álomba merült szívetekben, ébredjen föl az új életre és az örökkévalóság utáni vágyra. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2010. március 25.

"Drága Gyermekek! Ma is arra szeretnélek hívni benneteket mind, hogy legyetek erősek az imádkozásban és amikor kísértések törnek reátok, keresztény hivatástokat éljétek meg örömben, alázatosságban és tanúságot téve mindenkinek. Veletek vagyok és Fiam Jézus elé viszlek benneteket mind, aki erősségtek és támaszotok lesz. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2010. április 25.

"Drága Gyermekek! Ebben az időben, amikor különösképp imádkoztok és közbenjárásom kéritek, hívlak benneteket: Kicsinyeim, Imádkozzatok, hogy imádságtok révén segíthessek és minél több szív nyíljon ki üzeneteim felé. Imádkozzatok a szándékaim szerint. Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek mind. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2010. május 25.

"Drága Gyermekek! Isten megadta nektek a kegyelmet ahhoz, hogy éljetek, hogy megvédjétek mindazt a jót, ami bennetek és körülöttetek van, hogy lelkesítsétek társaitokat arra, hogy jobbak és szentek legyenek; de a Sátán sem alszik: az újdonságokkal félrevezet benneteket, hogy a maga útjára vigyen. Kicsinyeim, Ezért Szeplőtelen Szívem iránti szeretetben szeressétek Istent mindenek fölött és éljetek parancsai szerint. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2010. június 25.

"Drága Gyermekek! Boldogan hívlak benneteket mind arra, hogy boldogan éljetek üzeneteim szerint: Kicsinyeim, csak így lehettek közelebb Fiamhoz. Egyedül Hozzá szeretnélek vezetni benneteket, és Benne megtaláljátok az igazi Békét és szívetek örömét. Megáldom mindőtöket és mérhetetlen Szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2010. július 25.

"Drága Gyermekek! Újra arra hívlak Benneteket, hogy örömmel kövessetek. Szeretnélek benneteket mind Fiamhoz, Megváltótokhoz vezetni. Ti nem vagytok tudatában annak, hogy Nélküle nincs örömötök és békétek sem a jövőben, sem az Örökéletben. Kicsinyeim, ezért használjátok ki az örömteli ima és önátadás eme idejét. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2010. augusztus 25.

"Drága Gyermekek! Ma is nagy örömmel és újból arra szeretnélek hívni benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Hadd legyen ez az idő a személyes ima ideje. Napközben találjatok egy olyan helyet, ahol majd elmélyülten örömmel imádkoztok. Szeretlek benneteket és megáldalak benneteket mind. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2010. szeptember 25.

"Drága Gyermekek! Ma veletek vagyok és megáldalak benneteket mind a Béke anyai áldásával, és sürgetlek benneteket, hogy még jobban éljétek a hit szerinti életet, mert még gyengék vagytok és nincs bennetek alázat. Kicsinyeim, sürgetlek benneteket, hogy dolgozzatok többet személyes megtérésteken és beszéljetek kevesebbet róla, hogy tanúságtételetek gyümölcsöző legyen. Életetek szűntelen imádsággá váljék. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2010. október 25.

"Drága Gyermekek! Legyen ez az idő az imádságé. Kicsinyeim, hívásommal a megtérés útjának követése melletti döntésre szeretnélek hívni benneteket; ezért imádkozzatok és kérjétek Minden Szent közbenjárását. Hadd legyenek Ők számotokra példakép és biztatás és öröm az Örök Élet felé vezető úton. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2010. november 25.

"Drága Gyermekek! Reátok tekintek és azt látom a szívetekben hogy ott halál van reménytelenséggel, békétlenség és éhinség mellett. Sem imádság sem Isten iránti bizalom nincs, ezért engedte meg nekem a Magasságos hogy reményt és örömet hozzak nektek. Nyíljatok meg. Nyissátok ki szíveteket Isten irgalma felé hiszen Ő mindazt megadja nektek, amire szükségtek van és Ő betölti Szíveteket Békével, mert Ő maga a Béke és a ti Reménységtek. Köszönöm, hogy követitek hívásom."

Medjugorje - Szűz Mária

2010. december 25.

"Drága Gyermekek! Ma fiam Jézus és én szeretnénk bőséges örömöt és békét adni, hogy mindegyikőtök örömteli hordozója és tanúságtevője legyen a békének és az örömnek azon a helyen ahol él. Kicsinyeim, legyetek áldás és legyetek béke. Köszönöm, hogy követitek hívásom."


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)