AZ ÉGI BÉKE A FÖLDÖN KIRÁLYNŐJÉNEK ÜZENETEI!

 • A Hang kötetek szerzőiről
 • A HANG kötetek letöltése
 • A főoldal heti frissítése
 • Léleképítő idézetek
 • A HANG közösségekről
 • A HANG terjesztése
 • Égi béke a Földön
 • Esthajnal magazin
 • Mária üzentei
 • Hang Szociális Alapítvány
 • Közösségi fórum
 • Kihelyezhető bannerjeink
 • Vendégkönyv és chat


 • AZ ÉGI BÉKE A FÖLDÖN KIRÁLYNŐJÉNEK ÜZENETEI!

  2006

  2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021, 2022

  A jelenések Lourdesben reggel,
  Fatimában délben,
  Medjugorjében este történnek.
  Szűz Mária A Rosa Maria Mystica szobrok és róluk készült képek közül 1977. és 1989. között 63 könnyezett 22 országban.

  2006. január 25.

  "Szeretett Gyermekek!

  Ez alkalommal is nagy örömmel hívlak benneteket gondolkodás-átalakításra, hogy Jézus Örömhírének tanulói, megélői, és tanítói legyetek ott, ahol éltek. Az Ő Örömhírének hiteles tanúságtevőivé csak akkor válhattok, ha törekedtek megismerni Őt az Evangéliumok és a HANG tanítása alapján. Ha így tesztek, akkor magatartásotokkal szavaitokkal hitelesen tudtok majd tanúságot tenni a ti életetekben arról, hogy hisztek Jézusban. Ezért éltek tanítása szerint. Hinni annyit jelent, hogy Akiben hiszek, arra ráteszem az életem.
  Szívetekben közel vagyok hozzátok, és szeretetemmel Fiamnál közbenjárok értetek.
  Köszönöm, hogy meghallgattatok!

  Megáldalak benneteket az ÉGI BÉKE ÁLDÁSÁVAL!

  Szeretettel: Mária"

  A Hang tanítása, részlet a 42/4632. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2006. február 25.

  "Szeretett Gyermekek!

  Szívem örökké Istenért izzó szeretetével jövök hozzátok, hogy segítselek, tanítsalak, erősítselek benneteket vállalni a Szent Fiam által felkínált Irgalmasság útját. Ez az Út Jézus iránti szeretetből a földi emberek javát szolgáló józan önmegtagadás vállalása. A bensőséges ima sokat segít e feladat meglátásában. Isten mérhetetlenül, tehát úgy szeret benneteket külön-külön, ahogy csak egy Isten tud szeretni. Ha erre többször és átélten gondoltok, akkor Szent Fiam irántatok való szeretetének visszhangja nem fog elmaradni bennetek, vagyis fel fog izzani szívetekben az Iránta való szeretet. Ez pedig közvetlenül a Fiamat megismerés vágyában, önfegyelemben, józan önmegtagadásokban, közvetve pedig az emberek iránti jóakaratban fog megnyilvánulni.
  Az eszményi jó földbe hullott mag az, aki hallja az Ige szavát, meg is érti, és termést hoz, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik pedig harmincszorosat.
  Veletek vagyok, és gyöngéd szeretettel szeretem külön-külön mindegyikőtöket.

  AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET A NYITOTTSÁG LELKÉVEL!

  Mária"

  A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 12/1053 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2006. március 25.

  "Bátorság, Drága Gyermekeim!

  Édesanyai szívem vágya, hogy Szent Fiamra találjon, Nála tanuljon, és Lelke által újjászülessen minden gyermekem! Hatékonyan segíteni ebben csak akkor tudok, ha vállaljátok a gondolkodás-átalakítás útját, amelyen járva Szent Fiam tanítása szerint formáljátok magatokat jobbá az örök boldogságotok érdekében. Ha így tesztek, már a jelenben is öröm tölti be a szíveteket.
  Bátorság, Drága Gyermekeim!
  Isten minden megpróbáltatásotokban és szenvedésetekben veletek van. Ha lelketeket Hozzá emelitek, akkor át tudjátok Tőle venni azt a bátorságot, békét, lelki erőt és örömöt, amivel képesek lesztek vállalni a mindennapi élet apró nehézségeit ott, ahol éltek.
  Nagyon közel vagyunk hozzátok, és szeretném, ha együtt mun­kálkodnátok Velem, Velünk.
  Köszönöm, hogy meghallgattatok.

  AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET AZ OKOSSÁG ÉS A BÁTORSÁG LELKÉVEL!

  Mária"

  A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 7/557 sz. leveléből:
  /Fiatalokról, konzervatív papokról/
  Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2006. április 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Békesség nektek!

  Ez alkalommal is erősíteni és bátorítani szeretnélek benneteket, hogy higgyetek jobban Szent Fiamban. Jöjjetek Hozzá, és ismerjétek meg egyre jobban az Ő Örömhírét! Ő legyőzte a halált és minden megkötözöttséget. Ő a Feltámadás és az Örök Élet, csak Benne van újjászületés! Rajtam keresztül is hív benneteket, hogy részesei lehessetek az Ő örömének, részesei lehessetek a boldog örökéletnek. Gyermekeim! Ti nem úgy látjátok Istent ahogy mi látjuk, de ha lelketeket hozzá emelitek, megtapasztalhatjátok az Ő szeretetének közelségét, az Égi Békét a Földön. Szeretettel kérlek benneteket, hallgassatok Rám! Veletek vagyok, és Isten előtt mindegyikőtökért közben járok.
  Köszönöm, hogy meghallgattatok.

  AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET A BIZALOM LELKÉVEL.

  Mária"

  A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 14/1303 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2006. május 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Békesség nektek!

  Ez alkalommal is szeretettel hívlak benneteket arra az Útra, amellyel Szent Fiam azonosította Magát. Ha hallgattok Rám, és üzeneteim szerint éltek, akkor Jézussal járva ki tudjátok bontani benső világotok értékeit, amelyeket teremtésetek hajnalán Istentől kaptatok.
  Gyermekeim! A Menny a ti igazi Hazátok, ahová Haza vár benneteket az Isten.
  Nap mint nap döntsetek Szent Fiam mellett, és vállalva a gondolkodás-átalakítás útját rendszeresen és komolyan foglalkozzatok Jézussal. Akár imában, akár tanulásban, annál hamarább tudjátok átvenni Tőle az Ő ajándékát, azt a Szívbékét, amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet soha tőletek!
  Gyermekeim! Keressétek Isten Országát és az Ő Igazságát, önmagatokat Jézusnak átadva úgy, hogy Benne megtisztulva, áldásként élve a világban tanúságot tehessetek arról, hogy az Isten irgalma végtelen.
  Köszönöm, hogy meghallgattatok.

  AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET A BIZALOM LELKÉVEL

  Mária"

  A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 11/947 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2006. június 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Békesség nektek!

  Szívemben túláradó örömmel jövök mindig hozzátok. Szívem teljes szeretetével hálát adok a mi Áldott Istenünknek értetek, akik meghallgattok engem, és törekedtek Szent Fiam tanítása szerint élni.
  Gyermekeim! Az örökélet, az a Valóság, amelyet a Szerető Isten mindenkinek felkínál, de csak az juthat be a Szeretet Örök Országába, aki vállalja a gondolkodás módjának Jézushoz alakítását, aminek következménye lesz az, hogy feltétlenül át fogja élni az újjászületés csodáját, és mint égi gyermek a Szeretet Örök Országának boldog várományosa. Szívetekben közel vagyunk hozzátok, és köszönöm Istennek, hogy Jézus mellett döntöttetek, és mint Égi Édesanyát befogadtatok az életetekbe.
  Béke veletek!

  AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET AZ ÖRÖM LELKÉVEL!"

  Mária"

  A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 11/898 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2006. július 25.

  "Drága Gyermekeim!

  "Nagy örömmel köszöntelek benneteket!
  Gyermekeim! Mint ahogy a test számára fontos a pihenés, ugyan úgy a lélek számára is fontos, hogy Istenben megpihenjen. Szeretettel ajánlom nektek, hogy minden nap legyen időtök arra, hogy Szent Fiammal, Jézussal foglalkozzatok.
  Ha csendet teremtetek magatokban, és bensőséges imában lelketeket Hozzá emelitek, meghalljátok majd a Szeretet Szent Szellemének szelíd hangját, Aki épít, buzdít, vígasztal, és segít nektek abban, hogy gondolkodás-módotokat egyre jobban Jézushoz tudjátok alakítani. Ha hallgattok rám, a megfelelő időben Szent Fiam a pünkösdi Lélek által újjáteremti benső világotokat, mielőtt külső világotok megújulna.
  Veletek vagyok, és Isten előtt közben járok mindegyikőtökért!
  Köszönöm, hogy meghallgattatok.

  AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET A SZERETET LELKÉVEL!"

  Mária"

  A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 14/1299 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2006. augusztus 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Édesanyai szívem szeretetével köszöntelek benneteket.
  Aki imádkozik, az lelkét Istenhez emeli. Ezért kérlek benneteket oly gyakran, hogy imádkozzatok, vagyis lelketeket emeljétek a szívetekben megtalálható Szeretethez, Akiben lelketek megnyugszik, és Aki megajándékoz benneteket az Égi Békével. Amikor lelketek Jézushoz emelitek, Benne közel vagyunk egymáshoz. Ha törekedtek átalakítani gondolkodás-módotokat úgy, ahogy Szent Fiam kéri tőletek, ráláttok majd arra, hogy mennyire rövid a földi élet és a földi élet szenvedései képesek növelni a vágyat, a honvágyat, az Égi Otthon után. Amikor pedig eljön az ideje, a pünkösdi Lélek újjáteremti benső világotokat, amely nagy lelki élménnyel jár együtt. Soha nem tapasztalt Öröm járja majd át a szíveteket, és Istent dicsőítő, Neki hálát adó szavak szállnak majd ajkaitokról az Ég felé. Így az örök élettel megajándékozva, Isten édes gyermekeként a tékozló fiú Haza tér.
  Köszönöm, hogy meghallgattatok!

  AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET A SZERETET LELKÉVEL!"

  Mária"

  A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 29/2952 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2006. szeptember 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Hálát adok a Jóságos Mennyei Atyánknak, hogy veletek lehetek, és gondolkodás átalakításra hívhatlak benneteket.
  Gyermekeim, szeretettel kérlek benneteket, maradjatok hűségesek Jézushoz, keressétek Őt a szívetekben, mert csak is Benne találjátok meg szívetek békéjét, az Égi Békét a Földön.
  Gyermekeim, Jézust könnyebb követni, mint bárki mást, mert az Ő élete azonos a tanításával. Az Ő magatartása könnyen követhető példa mindazok számára, akik vállalják Őt, mint Utat, és ezért állapotszerűen dolgoznak gondolkodásmódjuk Hozzá alakításán.
  Az égi angyalokkal együtt, hűségesen segítünk benneteket az égi Haza felé vezető Úton mind addig, amíg Jézusra nyitott szívvel fordultok e szent égi segítség irányába.
  Köszönöm, hogy meghallgattatok.

  AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET A TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL"

  Mária"

  A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 38/4102 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2006. október 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Örömteli szívvel és szívem teljes szeretetével jövök hozzátok nap mint nap. A kegyelem időszakában is segíteni szeretnélek benneteket a gondolkodás átalakítás útján, hogy szívetek otthona lehessen annak a Békének és Szeretetnek, amelyre oly régóta vágytok.
  Akik pedig már vállalták a gondolkodás-módjuk Szent Fiam tanítása szerinti átalakítását, őket is bíztatni szeretném: Merjétek vállalni bátran a tanítványi utat hűséggel kitartva Jézus mellett, követve az Ő Szent Lelkének sugallatát, amely a ráfigyelőt szolgáló szeretetre hívja, és e szeretet életetek minden pillanatában csiszolja azt a koronát, amely egész lényeteket át fogja ragyogni egy örökkévalóságon át.
  Hálát adok Égi Atyánknak, hogy szívetekben visszhangra talált az a HANG, AKI AZ ÉGI BÉKE A FÖLDÖN!
  Köszönöm, hogy meghallgattatok!

  AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET A BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!

  Mária"

  A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 16/1404 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2006. november 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Édesanyai szívem szeretetével köszöntelek benneteket!
  Jelen korotokban nagyobb a FÉNY, és így jobban látható a jó és a rossz egyaránt.
  Ezért, aki Istenért akar élni, lehetősége van arra, hogy ezt tisztább Isten-ismeret birtokában tegye meg. Nagyon fontos, hogy ez bölcsességgel átitatott szeretettel, tehát Jézus tanítása szerint történjen.
  Aki Szent Fiam tanítása szerint akar helyes Isten- és emberszeretetben élni, annak meg kell Őt ismernie, és Tőle kell tanulnia azt, hogy mit jelent helyesen szeretni.
  Ebben segít az ima, főleg a párbeszédima, ami nagyon fontos és hasznos ajándéka Istennek. Aki imádkozik, az lelkét, szellemét Istenhez emeli, és így megtapasztalja önmagában az Isten békét adó édes jelenlétét. Imában erőt és buzdítást kap szívetek a szolgáló szeretet oltárán a szeretet gyümölcseinek kibontására. Az égi testvéreitekkel együtt nagy szeretettel segítünk benneteket ebben a Földre szóló, de feltétlenül ÉGI küldetésben.
  Gyermekeim!
  Ti mindannyian átutazók vagytok a Földön. Ezért ha valakinek az Égi Hazába kell utaznia egy bizonyos vonaton, és számára már nem vitás, hogy az Égi Haza várja őt, akkor nem csak azt éli meg, hogy van Égi Haza, de már maga az utazás is átmelegíti, békével járja át a szívét akkor is, ha a vonat döcög, és közben számára kedves utasok szállnak le előtte, akik már elérkeztek saját Égi Hazájukba.
  Köszönöm, hogy meghallgattatok!

  AZ ÉGI BÉKE NEVÉBEN MEGÁLDALAK BENNETEKET A SZERETET LELKÉVEL!"

  Mária

  A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 1/76 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2006. december 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Szívemben mérhetetlen örömmel jövök hozzátok. Karjaimban az újszülött Jézust hozom, Aki az Égi Béke a Földön. Örüljetek velem, mert ez a nap az öröm és a béke ünnepe az Égben és a Földön is! 2000 éve ezen a napon Emberré lett Jézus által az Isten.
  Gyermekeim! Ma is hívlak benneteket a Szent Fiam által elmondott és bemutatott Szeretet megtanulására és megélésére abban a piciny világban, amelynek család a neve.
  Az én óhajom drága gyermekeim, hogy ki-ki a maga családjában legyen Istennek odaadott. Őt az abszolút első helyre téve életetekben, az Isten örömével és békéjével szívetekben a szolgáló szeretet oltárán magatartásotokkal mutassatok példát családotok többi tagjának arról, hogy Szeretet az Isten. Az a Szeretet, Aki a ti szívetek Békéje is, ha egyszer befogadtátok Őt, és engeditek Neki, hogy Békét teremtsen bennetek.
  Gyermekeim! Jézus Békéje nem a világ, nem a pillanatnyi fegyverszünet békéje. Az Ő Békéje ettől mérhetetlenül több. Az Istent befogadott, az Istenben megnyugodott, az Istenbe bele- simult szív Harmóniája, mert benne él az Isten. Ezért Forrása az emberben mindannak, ami szép, jó és értelmes. Jézus Békéjét a világ nem adhatja, de el sem veheti tőletek. Ha lelketeket rendszeresen Jézushoz emelitek, akkor megajándékoz­, átitat benneteket Szent Lelkének örömével, békéjével és erejével.
  Köszönöm, hogy meghallgattatok!

  ÉGI ÉDESANYÁTOKKÉNT NAGYON SZERETLEK BENNETEKET, ÉS ÉDESANYAI ÁLDÁSOMMAL ÁLDALAK MEG TITEKET!"

  Mária

  A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 15/1424 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  A speciális hit, azaz a vallás képviselői Mária üzenteit a www.medjugorje.org oldalon olvashatják. Akik az univerzális hit képviselői és a Hangból is tudják, hogy Jézus nem volt vallásos, az általunk közzétett üzenetet olvassák Petróczi István égi tolmácsolásában. Természetesen Mária jól ismeri a Hangot és tisztában van Jézus alábbi gondolatával: "Fontosnak tartom, hogy e könyvek olvasása révén induljon el országotokban egy olyan gondolkodás-átalakítási folyamat, amely mint kovász, képes az egész világot átjárni! Misszióra, küldetésre hívlak tehát benneteket, e könyvek által!"

  Jézus

  Információ


  Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
  Mobiltelefon: 06-30-202 5553
  Fax: (1) 431 7657

  [Égi béke]   [Esthajnal]   [Mária üzentei]  


  Szűz Mária medjugorjei üzenetei magyarul a Web-Hang oldalán