AZ ÉGI BÉKE A FÖLDÖN KIRÁLYNŐJÉNEK ÜZENETEI!

 • A Hang kötetek szerzőiről
 • A HANG kötetek letöltése
 • A főoldal heti frissítése
 • Léleképítő idézetek
 • A HANG közösségekről
 • A HANG terjesztése
 • Égi béke a Földön
 • Esthajnal magazin
 • Mária üzentei
 • Hang Szociális Alapítvány
 • Közösségi fórum
 • Kihelyezhető bannerjeink
 • Vendégkönyv és chat


 • AZ ÉGI BÉKE A FÖLDÖN KIRÁLYNŐJÉNEK ÜZENETEI!

  2005

  2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021, 2022

  A jelenések Lourdesben reggel,
  Fatimában délben,
  Medjugorjében este történnek.
  Szűz Mária A Rosa Maria Mystica szobrok és róluk készült képek közül 1977. és 1989. között 63 könnyezett 22 országban.

  2005. január 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Örömteli szívvel hívlak benneteket: jöjjetek Jézushoz, és emeljétek Hozzá lelketek.
  Gyermekeim, imádkozzatok, és tegyétek a Jézus által tanított Szeretetet, amelyben egy lehet minden szív. Az egység, az összetartás, amire vágytok, csak akkor lesz közöttetek, ha mindannyian lelketeket Jézushoz emelitek, Érte, Vele, és Benne elindulva, megbocsátotok egymásnak, és önmagatoknak.
  El ne felejtsétek: Bízzatok Jézusban, Ő legyőzte a világot! Azt a világot is, mely bennetek van, és azt a világot is, mely körülvesz benneteket! A ti feladatotok, hogy a GYŐZTES oldalára álljatok!
  Köszönöm hogy meghallgattatok és megáldalak benneteket Édesanyai Szívem Szeretetével."

  Részletek a HANG 6/348 és a 7/568 sz. leveleiből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2005. február 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Nagy örömmel hívlak benneteket, arra az Útra, amelyben Jézust, az abszolút első helyre teszik azok, akik komolyan követni akarják Őt. Váljatok így, a Szeretet kitárt karjaivá ebben a szeretetlen világban. Jézus megáld titeket, és a keskeny Úton járóknak meg fogja adni a lélekkeresztséget, amely szükséges ahhoz, hogy hitelesen tudjatok tanúságot tenni az Ő szeretetéről és békéjéről. Mindig veletek vagyok, és közben járok mindegyikőtökért.
  Kis gyermekeim, el ne felejtsétek, féltőn vigyázó szeretettel szeretlek benneteket!
  Köszönöm hogy meghallgattatok és megáldalak benneteket Édesanyai szívem szeretet gyümölcsöket érlelő szeretetével!"

  A HANG tanítása a 16/1449, 11/898, 20/1970, 19/1837, 22/2134, 19/1821 sz. Hang levelek részleteinek összeállítása alapján: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2005. március 25.

  "Drága Gyermekeim!

  Szívemben nagy örömmel hívlak benneteket, a kivételt nem ismerő Irgalmas Szeretet Útjára. Kis gyermekeim, az Isten szeretetében mindenki különböző, mint a rét virága. Két egy forma virág nem létezik. De minden pillanatban, örömben és bánatban, Szeretni mindig lehet! Így válik élővé szívetek Szeretete. A föltámadott Jézus veletek van, és legyetek ti, az Ő Irgalmas Szeretetének tanúságtevői. Együtt örülünk, és együtt szomorkodunk veletek. Édesanyai Szeretetem palástjával óvlak benneteket. Kis gyermekek, nagyon örülünk az Égben, ha nap, mint nap törekedtek gondolkodásmódotokat Jézushoz igazítani. Köszönöm, hogy meg hallgatattatok"

  Részlet a HANG 1/25 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  ÉGI ÉDESANYÁNK ÉVENKÉNTI EGYSZERI JELENÉSE MIRJANA DRAGICEVIC-SOLDONAK 2005. Március 18-án

  2005.március 18. - A látnok Mirjana Dragicevic-Soldonak 1981.június 24 -től 1982.december 25-ig minden nap megjelent a Szűzanya. Az utolsó jelenés alkalmával rábízta a 10. titkot, és közölte vele, hogy ezután egy évben egyszer, március 18-án fog neki megjelenni. Mint éveken át, most is ez törtét.
  Ebben az évben is többezer zarándok gyűlt össze Rózsafüzér imára a Medjugorje-i Cenacolo közösségben. A jelenés 5 percig /14:09 - 14:14/ tartott, a Szűzanya a következő üzenetet mondta:

  "Drága Gyermekeim!

  Égi Édesanyaként jövök hozzátok, aki nagyon szereti az ő gyermekeit. Gyermekeim, a vágyam, hogy Isten által jóváhagyott módon taníthassalak, buzdíthassalak, bátoríthassalak benneteket! Ezért imádkozom. Imádkozom azért is, hogy elfogadjátok Fiam, minden szenvedő emberben. A soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, és a másokat szolgáló szeretés útja az, amellyel Fiam, - AKI ÉGI BÉKE a Földön - Önmagát azonosította, és amellyel, ti is naponta, legalább szándékban, törekvésben, azonosulhattok! Gyermekeim, lelketeket emeljétek Istenhez, és tegyétek lehetővé számomra, hogy Isten által jóváhagyott módon taníthassalak, buzdíthassalak, bátoríthassalak benneteket!"

  MEGÁLDALAK BENNETEKET A NYITOTTSÁG LELKÉVEL!

  Részlet a HANG 2/145 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2005. április 25.

  "Drága Gyermekek!

  Szeretettel kérlek benneteket, valósítsátok meg Jézussal a párbeszéd imát! Mert csak így tudjátok Tőle átvenni azokat a gondolatokat, és erőket, amelyekkel gazdagítani akar benneteket. Amikor Vele beszéltek, legyetek összeszedettek. Ő mindig, külön, külön, nagyon figyel mindegyikőtökre. A párbeszéd ima és az evangéliumok rendszeres olvasása, tehát a kapcsolat Fiammal, nagyon fontos. Csak azok tudnak lelkileg, szellemileg fejlődni, akik a párbeszéd ima mellett, foglalkoznak Jézussal. Őt tanulják, Nála tanulnak, Tőle tanulnak.
  Így adtok lehetőséget a Szentléleknek arra, hogy belépjen életetekbe az, Aki megújít benneteket. Általa váltok Jézus tanítványaivá, vállalva, a tanulva tanítás szerepét.
  Legyetek Jézus tanítványai, hogy általatok is tanítványává lehessen minden nép!
  Minden szívben fellobbanhasson a pünkösdi Tűz, mint örök Láng, az a Szeretet, amely Égi Béke a Földön.
  Köszönöm hogy meghallgattatok."

  PÁRBESZÉD-IMÁDSÁG A Hang 1/5 sz. levele alapján: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2005. május 25.

  "Drága Gyermekek!

  Örömteli szívvel hívlak benneteket arra az Útra, amelyen járva a ti örömötök is teljes lesz. Alapalázat és Univerzálishit. Ez az egyetlen Út, a ti örömötök beteljesedésének Útja. Ezen az Úton járva, - amellyel Jézus, Önmagát azonosította, - a magatartásotokon keresztül tudtok tanúságot tenni mások előtt, a bennetek élő Szeretetről.
  Szítsátok föl magatokban újra azt a Szeretetet, Örömöt, Istennek odaadottságot, amely Nálam jártatokban töltötte be a szíveteket! Így válva jellé azok számára, akik még távol vannak Jézustól, Jézus Szeretetétől.
  Veletek vagyok, és édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket!
  Köszönöm hogy meghallgattatok."

  Részlet a HANG 41/4505 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2005. június 25.

  "Drága Gyermekek!

  Örömtelei szívvel, és szívből jövő hálával mondok köszönetet jelenéseim évfordulóján Égi Atyánknak, minden szeretetből meghozott áldozatért, amit szándékom szerint törekedtetek megtenni, a Szeretet oltárán. Kis gyermekek, szeretettel hívlak benneteket tovább járni a jézusi Utat, amelyen járva az Égi Béke és Szeretet apostolaivá válhattok otthonaitokban, és a nagyvilágban. Szeretettel kérlek benneteket, imádkozzatok azért, hogy a Szentlélek megvilágosíthasson, és vezethessen titeket a szenté válás útján!
  Veletek vagyok, és megáldalak benneteket édesanyai áldásom Otthont adó, meleg Szeretetével!
  Köszönöm hogy meghallgattatok!"

  A HANG 10/809 sz. levelének tanítása: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2005. július 25.

  "Drága Gyermekek!

  Örömteli szívvel jövök hozzátok, és szívből jövő örömmel hívlak benneteket arra az Útra, amelyet Szent Fiam, Jézus kínál föl nektek.
  Értetek van a kegyelmi időszak! Ha törekedtek jól kihasználni - jobban, mint valaha - a kegyelem időszakát, és képességeitek szerint éltek a gondolkodás Jézushoz alakítás lehetőségével, mert Benne egyre jobban megismerhető és megszerethető a Valóságos Isten és a Valóságos Ember. Akit így másoknak is helyesen tudtok felkínálni megismerésre és megszeretésre.
  Gyermekek! Minden nap, amikor csak eszetekbe jut, legyen rövid szívből jövő imátok. Ha az ima mellé böjt is párosul, a sátáni erők elgyöngülnek elsősorban bennetek és körülöttetek is.
  Veletek vagyok, és mindegyikőtökért közbenjárok a Mennyei Atyánál.
  Köszönöm hogy meghallgattatok. "

  Részlet a HANG 5/405 sz. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2005. augusztus 25.

  "Drága Gyermekek!

  Az Édesanyai Szív segítő szeretetével hívlak benneteket, jöjjetek Szent Fiamhoz! Isten ajándéka számotokra a kegyelem időszaka, ami nem tart sokáig. Ezért kérlek benneteket, hogy törekedjetek jól felhasználni minden pillanatát, hogy a gondolkodás Jézushoz alakításának útján átéljétek az Újjászületés csodáját, ami nélkül nincs Mennyország.
  Megáldalak benneteket, és Égi Atyánk előtt külön-külön mindegyikőtökért közbenjárok. Köszönöm hogy meghallgattatok."

  A Hang tanítása az Újjászületésről és a a közbenjárásról: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2005. szeptember 25.

  "Drága Gyermekek!

  Szeretettel és örömteli szívvel hívlak benneteket gondolkodás - átalakításra, azon gyermekeimet is, akik most még lelkileg távol tartják magukat szívemtől.
  Ne felejtsétek el, Égi Édesanyátok vagyok, és szenvedek amiatt, hogy sok gyermekem nem akarja vállalni Jézust úgy, mint ahogy én vállaltam Őt annak idején! Szeretetből jövök hozzátok, és bízom abban, hogy segítségemmel képesek vagytok elhagyni a bűn útját, és dönthettek a szentté válás, a saját testben történő újjászületés, vagyis a feltámadás mellett.
  Köszönöm, hogy meghallgattatok!"

  A Hang tanítása a 2 kötet 169. levele alapján: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2005. október 25.

  "Szeretett Gyermekek!

  Szeretettel és örömteli szívvel hívlak benneteket gondolkodás - átalakításra, azon Mérhetetlen Szeretettel szeretlek benneteket, és ezzel a Szeretettel jövök hozzátok!
  Kérlek benneteket, segítsétek küldetésem. Segíthettek abban, hogy a Szeretetet mások is megismerjék és megszeressék. De ehhez előbb nektek kell tanulékony nyitottságban a gondolkodásmódotok Jézushoz alakításán dolgoznotok. Benne megismerhető és megszerethető a Valóságos Isten és a Valóságos ember. Csak így tudtok majd tanúságot tenni arról a Mérhetetlen Jóságról, aki Maga Jézus.
  Kérlek titeket, higgyetek Benne! Lelketeket Hozzá emelve tegyétek meg másoknak mind azt a Jót, amit magatoknak is akartok, és ne tegyétek másnak azt, amit magatoknak sem tennétek! Ha hallgattok Rám, Szeretet lesz bennetek, mert a Szerető Isten egyben Ajándékozó Isten is, Aki örömmel ajándékoz Égi Ajándékokat. Én is az Ő ajándéka vagyok számotokra, hogy Édesanyai szeretetemmel építselek, buzdítsalak, vigasztaljalak, és segítselek benneteket Jézushoz egyre közelebb kerülni.

  Szeretettel: Mária"

  A HANG 20/2007 sz. levelének tanítása: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2005. november 25.

  "Szeretett Gyermekek!

  Szívemben a Menny örömével jövök hozzátok, és biztatlak benneteket arra, hogy bátran vállaljátok az Evangéliumokban felkínált gondolkodás átalakítást, ami a valódi boldogság útja. Mikor leszülettetek a Földre, Jézus igen értékes ajándékkal áldott meg mindenkit képessége szerint. Ezen értékek felismerése önmagatokban, és tevékeny szeretetben történő kibontása életetekben csak rajtatok múlik. Ehhez a feladathoz szerető égi testvérek ajánlják föl segítségüket, Isten dicsőségére, és hogy mindannyian épüljünk és szépüljünk abban a Jó akartban, ami Égi Béke a Földön.
  Drága Gyermekek!
  Imádkozzuk együtt, és kérjük Jézustól, hogy a gondolkodás átalakítás útján járók közül, akik még nem születtek újjá, átéljék az újjászületés csodáját, akik pedig átélték már a Menny ezen ajándékát, szítsák föl magukban újra azt az élményt, amellyel újjászületésükkor a Szent Szellem elárasztotta őket. Így lesz mennyei öröm a ti szívetekben is!
  Veletek vagyok, és gyöngéd szeretettel szeretem mindegyikőtöket!

  MEGÁLDALAK BENNETEKET A GONDOLKODÁS ÁTALAKÍTÁS LELKÉVEL!
  Köszönöm hogy meghallgattatok.

  Szeretettel: Mária"

  A HANG 5/370 sz. levelének tanítása: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  2005. december 25.

  "Szeretett Gyermekek!

  Szentkarácsony örömével a szívemben jövök hozzátok. Karjaimban a kis Jézust, az Égi Béke Királyát hozom, Aki megálld benneteket az Ő Békéjének Lelkével.
  Drága Gyermekek! Személyre szólóan külön - külön hívom mindegyikőtöket, hogy a gondolkodásmód Jézushoz alakítás útját vállalva legyetek az Égi Béke és a Szentkarácsony örömének hordozói ebben a bódultságot hajszoló békétlen világban. Ha így tesztek, Isten áldásává fogtok válni ott, ahol éltek.
  Édes Gyermekek! Égi Édesanyaként a gyermek Jézussal a karjaimban külön - külön személyre szólóan áldom meg mindegyikőtöket.
  Köszönöm hogy meghallgattatok!"

  Szeretettel: Mária"

  Részlet a Hang 37/4013. leveléből, amely a Dombi Feri bácsi karácsonyi köszöntője 1999 karácsonyán: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  ÉGI ÉDESANYÁNK ÉVENKÉNTI EGYSZERI JELENÉSE A LÁTNOK, JAKOV COLONAK 2005. DECEMBER 25-ÉN

  Jakov Colo számára a legutolsó napi jelenés 1998. Szeptember 12-én volt. Ekkor a Szűzanya a következőt mondta neki: "ez után, egy évben egyszer, December 25-én, karácsony napján fog jelenést látni." A jelenés 14: 45-kor kezdődött, és 7 percig tartott.

  A Szűzanya a következőket mondta:

  "Drága Gyermekek!

  Nagyon szeretlek benneteket! Ma, Szentkarácsony ünnepén, a gyermek Jézussal a karjaimban személyre szólóan hívok mindenkit, változtassátok meg gondolkodásmódotokat és higgyetek Jézus örömhírének!
  Gyermekek! A Mennyei Atya megengedte nekem, hogy egy kegyelmi időszakon át veletek lehessek, és folyamatosan hívjak mindenkit észre térésre. Még így is sok szív zárva maradt.
  Kis Gyermekek! Jézus az Égi Béke, a Szeretet és Öröm, ezért ha akarjátok, már most dönthettek Mellette. Ha lelketeket Hozzá emelitek, Tőle megkapjátok azt a segítséget, amellyel elindulhattok a gondolkodásmód Hozzá alakításának útján. Gyermekek! Csak Jézussal együtt járva lesz a szívetekben Égi Béke és maradandó Öröm. Vele járva, Ő betölti szíveteket az Ő szeretetével és lelketeket az Ő örömével.

  Veletek vagyok, és édesanyai áldásommal megáldalak benneteket!"

  Szeretettel: Mária"

  A HANG tanítása: Részlet a Hang 4/282. leveléből: Tovább 

  Tolmácsolta: Petróczi István

  Jézus

  Információ


  Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
  Mobiltelefon: 06-30-202 5553
  Fax: (1) 431 7657

  [Égi béke]   [Esthajnal]   [Mária üzentei]  


  Szűz Mária medjugorjei üzenetei magyarul a Web-Hang oldalán