Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Nagy Péter: Közösségi Hármas Aranyszabály betartásáról
A témához kapcsolódó Hang-levelek
A Közösségi Hármas Aranyszabály jelentőségének magyarázata

nyomtatás

Drága Jézusom!

Kérlek, a Közösségi Hármas Aranyszabály betartásáról, illetve be nem tartásáról fejtsd ki álláspontodat az Égi Béke a Földön Közösség tagjainak!

"Drága Barátaim, drága Gyermekeim!

A Földön a Közösségi Hármas Aranyszabály SZENT dolog, ezért nem véletlenül neveztem ARANYSZABÁLYNAK. Az Égi Béke a Földön közösségekben ennek betartása és betartatása azt a RENDET biztosítja, ami a Szentlélek jelenlétének alapvető feltétele! A logika törvényei szerint ebből az következik, hogy ennek az ellenkezője is igaz. A Közösségi Hármas Aranyszabály állapotszerű be nem tartása pedig a Szentlélek jelenlétét korlátozza, vagy meg is szüntetheti. Természetesen Én az ilyen közösségben soha nem tudok a szándékom szerint jelen lenni teljes mértékben, vagy sehogy sem. (vö: Hang 1/33 - "Az Én közösségeimben nem lehet egy karmester, aki pálcájával dirigál. Ilyesmit a Szentlélek elvisel ugyan, de nem szentel meg. Vagyis az Én békémet nem továbbíthatja, bármennyire is szeretné.")

Tévedtek, amikor a közösségből való elküldhetőség problémáját Júdás problémájára hivatkozva magyarázzátok. Azért tévedtek, mert Júdás az Általam vezetett apostoli közösségben soha nem tanúsított olyan magatartást kifelé, amivel rombolta volna közösségemet. Azt pedig tudnotok kell már, hogy Én léleklátóként és mások belső szabadságát tiszteletben tartva - pláne akkor, amikor még valaki a végső döntését meg sem hozta - soha senkit nem adok ki (Hang: 8/641).

Bizony a Közösségi Hármas Aranyszabály állapotszerű megszegése oly mértékben akadályozza a Szentlélek jelenlétét, hogy ott már a tagok többségének egyéni jó szándéka ellenére is megkérdőjelezhető az, hogy a közösség a napi gyakorlatban mennyire tud megmaradni jézusinak.

Az Általam elképzelt jézusi közösség alapvető feladata, hogy Hozzám alakítva a gondolkodásotokat tanuljatok, hogy értelmet megnyugtató választ kapjatok kérdéseitekre, hogy megbeszéljétek egyéni problémáitokat, és, hogy úgy töltődjetek fel az összejöveteleiteken lelkileg Velem - ami nem lehetséges a külvilágban, hogy a közösségen kívül eltöltött időtökhöz, feladataitokhoz erőt adjon.

A sátán támadását nem a közösségen belül kell elviselnetek az ARANYSZABÁLYOK megszegésével és ezek elnézésével! Az Én Utamat járva ezt a külvilágban tapasztaljátok, többeknél beleértve a családi és munkahelyi környezetet is.

A Földön semmi nem létezhet bizonyos keretek nélkül, így egy jézusi közösség sem, mert keretek nélkül a káosznak adtok teret. Esetetekben ez a keret a Közösségi Hármas Aranyszabály. Aki a Közösségi Hármas Aranyszabályt állapotszerűen megszegi, azt egyénileg, illetve közösségi szinten figyelmeztetni kell!

Ha ezután az illető átgondolja és belátja tévedését, akkor egy közösség óriási lépést tett afelé, hogy összejövetelein Velem találkozzon. Ha ez a figyelmeztetés elmarad, akkor a közösség tagjai súlyos mulasztással vétkeznek, és bűnrészesek lesznek a Közösségi Hármas Aranyszabály be nem tartásában, és ezáltal akaratlanul is a RENDNEK, tehát a SZENTLELKEM JELENLÉTÉNEK ÁRTANAK.

A súlyos jelző itt azért jogos, mert nem akármiről, hanem ARANYSZABÁLYOK megsértéséről van szó, ami a REND kiiktatását, és így a Szentlélek jelenlétének korlátozását, sőt jelenlétének megszűnését is maga után vonja, illetve vonhatja.
Ha valaki nem bánja meg a Közösségi Hármas Aranyszabályt állapotszerűen megszegő magatartását, és így be sem tartja azt, akkor ezzel már ki is lépett az Égi Béke a Földön Közösségből, hiába gondolja és hangoztatja ennek az ellenkezőjét. A Szeretet maga az Élet, ami hol lágy, hol kemény, és nektek most kemény szavakra van szükségetek.

Tévedtek abban, ha azt gondoljátok, hogy közösségeitekből minden uralkodni vágyó személy önként elmegy majd magától, mert ott rosszul érzi magát! Én a Hang-levelekben nem ezt mondtam! Először is van, amikor valaki úgy dönt, hogy "akkor érzi jól magát, ha rosszul érzi magát". Erről viszont beszéltem nektek a Hangban (Hang: 39/4226). Az ilyen emberen az Isten sem tud segíteni (Hang: 39/4226). Az ilyen személy - ha megszállott - tévesen és tudatlanul is abban hisz, hogy épp az uralkodása megvalósításától fogja jól érezni magát, és próbál addig kitartani, amíg célját el nem éri. Mindezt Velem ideologizálja meg önmagának és közössége tagjainak is. Egy megszállott embert ilyenkor a gonosz irányít, és nem ő önmagát! A benne lévő gonosz szellem pedig akkor érzi jól magát, ha sikerül rombolnia egy jézusi közösséget.

Általában azok a megtévedt, és természetüknél fogva uralkodásra hajlamos - uralkodásukat megvalósítani nem tudó - gyermekeim mennek el egy jézusi közösségből, akik valóban Engem keresnek, de nem megszállottak. Ők azok, akik egy ilyen helyzetben előbb-utóbb valóban rosszul érzik magukat. Ők azok, akik valamit megsejtettek, megértettek a tanításomból, mégsem tudták a szívükbe átültetni azt.

Elmélyültebb gondolkodásra kérlek titeket! Ha ezt teszitek, akkor a Közösségi Hármas Aranyszabályban egyértelműen fel fogjátok fedezni az Univerzális Hit és az Alapalázat tartalmát, ami megegyezik az első és második főparanccsal (Hang: 42/4632).
Ha valaki vagy valakik állapotszerűen tanítani mennek egy közösségbe és nem tanulni, akkor uralkodni akarnak mások felett, ami a Második Főparancsot tagadja meg (Univerzális Hit).
Amikor valaki vagy valakik a tanításomat - így a Hármas Aranyszabályt - figyelmen kívül hagyják, és rendre megszegik, azok az Első Főparancsot szegik meg (Alapalázat). Ez így nem szeretet, hanem annak az ellenkezője.

Aki ezt a magatartást elnézi és nem szól, az mulasztással vétkezik. Aki ezek megszegését is szeretetnek nevezi, az akaratlanul is bűnrészessé válik, és híján van a bölcsességnek.

Tehát egy jézusi közösségnek is vannak a Földön keretei, amelyek az említett ARANYSZABÁLYOK! Ezek a keretek az erkölcs területére vonatkoznak, és így a közösségi Jelenlétem feltételei. Aki ezeket a szabályokat ÁLLAPOTSZERŰEN megszegi, az erkölcstelenül viselkedik.

Ha tehát közösségetek egy vagy több tagja állapotszerűen megszegi a Közösségi Hármas Aranyszabályt, ti pedig elnézitek, sőt ezt hívjátok helyes szeretetnek, azzal ti is vétkeztek, illetve bűnrészesek vagytok.
Az ilyen közösségre nem lehet azt mondani, hogy a tagok "egyénenként közösségben vannak Velem, Jézussal" (Hang: 1/33) akkor sem, ha ez bizonyos személyekre valóban igaz. Ezért nem erre a helyzetre mondtam, hogy "ha egy ilyen közösségből valaki elmegy, az az ördög műve" (Hang: 1/33).

Egyéni döntés függvénye, hogy valaki vagy valakik olyan új Égi Béke a Földön kisközösséget alapít vagy alapítanak, ahol az ERKÖLCSI REND, amelyet a Közösségi Hármas Aranyszabályban fogalmaztam meg, gyakorlati értéket is képvisel, és ahol Szentlelkem szárnyalni tud.

Az állapotszerűen hatalmi harcot folytató személyek mind elvben, mind a gyakorlatban megszegik a Közösségi Hármas Aranyszabályt, amihez Nekem és természetesen az Égi Béke a Földön Közösségnek nincs semmi köze. Egy valódi jézusi közösségből - a többiek egységes döntése alapján - nemcsak el lehet, hanem el is kell küldeni azokat, akik a kicsiség, kiszolgáltatottság és szegénység közegét elhagyják. Ez azután történhet meg, ha az előzetes egyéni és közösségi figyelmeztetések eredménytelenek voltak (Mt 18, 15-17; KIO 341 és 438. oldal; Lóky Vali: Elmélkedések; A Hang: 19/1821). A figyelmeztetések során vigyáznotok kell arra, nehogy szeretetlen beszéddel vétkezzetek. Az elküldött személyek később visszatérhetnek közösségeitekbe, ha korábbi magatartásukat láthatóan megbánták, és gondolkodásukat átalakítva elfogadták a Közösségi Hármas Aranyszabályt.

Szomorúságot okoztok Nekem, amikor látom, hogy nemcsak új tagok körében, hanem az évek óta Égi Béke a Földön Közösségbe járók között is vannak olyanok, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy a Közösségi Hármas Aranyszabály mit jelent, akik pedig ismerik, azok között sokan vannak olyanok, akik ezeket nemcsak nem tartják fontosnak, hanem helytelenül is értelmezik.

Nyomatékosan kérlek benneteket, hogy az új tagokkal ismertessétek meg a Közösségi Hármas Aranyszabályt! Előzetes beszélgetések során és a közösségben első alkalommal kérdezzetek rá, hogy érti-e ezeket, és kész-e betartani? Hiszen ha már elvben is nemet mond valaki az Általam említett ARANYSZABÁLYOKRA, bármit is állít magáról, Engem tagad meg. Ilyen személy pedig egy jézusi közösség tagja nem lehet!

Kérlek titeket, hogy tanításomat ne kész téglaként használjátok, hanem a Szentlélek és a józan ész irányítson benneteket, egyébként tanításommal épp az ellenkezőjét tehetitek annak, amit egyéni és közösségi szintű boldogságotok érdekében kérek tőletek.

Aki most ezt az üzenetet közvetíti, annak régebben elmondtam már, hogy tanításomat a világotokban többféle célra is használják. Most ebből idéz:
"Teljesen mindegy az, hogy milyen korban, kultúrában éltek, üzenetemnek csak azok fognak örülni, akik kicsinyek, szegények és kiszolgáltatottak tudnak maradni. Mindenki más vagy menekülésre, vagy hatalmi ambíciói kiélésére használja tanításomat!"

Megáldalak benneteket a bölcsesség, tanulékonyság és bátorság lelkével, valamint a józan ész használatával!"

Lejegyezte: Nagy Péter

Budapest, 2012. 09. 09.

A témához kapcsolódó Hang-levelek:

A jézusi közösségbe járás hármas aranyszabálya, amit több levél fogalmaz meg hasonlóan, de más szavakkal:

Hang: 23/2259

  1. Az első feltétel: "Nem szabad engednetek, hogy a széthúzás szelleme gyökeret verjen közöttetek. Ezt úgy éritek el, hogy külön-külön lelketek mélyén erősítitek magatokban azt a meggyőződést, hogy legalább annyira szeret itt benneteket minden jelenlévő, mint ti őket! Tehát nem lehet semmi alapja a sértődősködésnek!
    Bátran mondhatja tehát bárki azt, amit gondol, mert tudja, hogy bárhogyan reagálnak a többiek, az mindig szeretettől indíttatva fog történni!

  2. A másik feltétel, hogy külön-külön imával és tanulással kell készülnötök összejöveteleitekre! Tehát mindig kell hogy mindegyikteknek legyen valami a tarsolyában, amit a többiek épülésére szívesen közkinccsé tesz, ha ezt a többiek kívánják!

  3. A harmadik feltétel pedig az az őszinte szándék külön-külön mindegyiktekben, hogy inkább tanulni akar itt, mint tanítani. Tehát feltétlenül gazdagabban fog innen elmenni, mint ahogy ide jött!

Ha e három feltételt komolyan veszitek, akkor tapasztalni fogjátok, hogy Lelkem médiuma lett e HANG-kör."

Hang: 40/4264

"Egy olyan közösségben, ahol nevemben jönnek össze, tehát amelyet valóban jézusi közösségnek lehet mondani, a hármas aranyszabály mindenkire nézve KÖTELEZŐ. Mindenki kijelentheti önmagára nézve:

  1. Feltétlenül van szellemi, lelki adnivalóm, ha a többiek ezt igénylik (ezért készülni kell az összejövetelre!)

  2. Feltétlenül gazdagodni fogok lelkileg, szellemileg általuk (ezért nyitottnak és tanulékonynak kell lennem a közösségben!)

  3. Legalább annyira szeretnek engem testvéreim, mint én őket (tehát nem érzékenykedhetek!)

E hármas aranyszabály egyike sem hiányozhat! Egy jézusi közösséget csak akkor szabad elhagyni, ha a közösség többi tagja ezt helyesli. Nincs jó és kevésbé jó közösség. Csak jó és kevésbé jó emberek vannak. Ha valaki a hármas aranyszabályhoz tartja magát, akkor az a közösség, amely nem jézusi, kiiktatja az ilyet magából."

Hang: 42/4632

"Eredeti bűn az önzés és a felelősség-áthárítás. Ennek leoldása a gondolkodás-átalakítás az evangéliumok alapján, amelyet kontrollálnotok kell a nevemben összejött közösségeitekben.

Az ALAPALÁZAT: úgy kiállni a meglátott jó mellett, hogy nyitottnak maradni annak a jobbnak az irányában, amely VELEM, Jézussal, az evangéliumaim alapján alátámasztható. Nincs tehát Tőlem származó új evangélium! Azért nevezem ezt alapalázatnak, mert csak erre épülhet fel minden, ami örök értékeket képes hordozni. Ez az első főparancs tartalma!

Az UNIVERZÁLIS HIT: minden embernek joga van arra, hogy embernek tudja magát, és kötelessége, hogy embernek tartsa azt, aki embernek született. Ez a második főparancs tartalma!

Ez a két pillére annak az új teológiának, amely alkalmas arra, hogy az imámban kért egység, az ÖKUMENÉ, köztetek is létrejöhessen (Jn 17;3-26)!. ... A HANG-könyvek tartalma ezt célozza meg! Ez az egyetlen ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat! Ennek ... a Földön a legnagyobb akadálya a minden vallásban megtapasztalható uralkodási vágy az emberek fölött."

Hang: 19/1821

"A BOKOR-BÁZISKÖZÖSSÉG nem küzdőtere a jónak és a rossznak olyan értelemben, hogy halálos sebet kaphatna, és így végleg legyőzhető lehetne benne a jó. Nem, mert nemcsak elvben, de gyakorlatban sem alkalmazható itt olyan hatalmi harc, amely trónfosztást és trónra emelést tűz ki célul. Bárki ilyen céllal indulna harcba, máris automatikusan nem lehetne e KÖZÖSSÉG tagja, mivel célja érdekében a kicsiség, kiszolgáltatottság és szegénység közegét el kellene hagynia!"

A fenti Hang-idézetet illetően fontos ismerni Jézus alábbi szavait a 43/4742 számú Hang-levélből:

"... az Égi Béke a Földön közösséget a Bokor Közösségtől csak karizmatikus lelkülete különbözteti meg, és semmi más! A két közösség a lényeget tekintve tökéletesen egy! Annyira egy, hogy egyetlen jó szándékú közösség sem mondhatja el magáról, hogy maradéktalanul Engem, Jézust képvisel, amíg e Bokor Közösség által képviselt hitvallást nem teszi magáévá."

Hang 25/2458

     "Közösséget vezetek. Jól végzem-e a feladatomat?
HANG: Drága Gyermekem!

" Ha az Én nevemben jöttök össze, akkor Én jelen vagyok abban a közösségben.
Jelenlétemet a másokra figyelő szeretet jellemzi legjobban. Csak abban a közösségben tudok hatékonyan működni, amelyben elsősorban tanulni jönnek össze a közösség tagjai, és csak másodsorban tanítani! Lelkileg gazdagodni, és másokat akkor gazdagítani, ha azt mások igénylik.
Az Én közösségeimben tehát nincs engedelmeskedtetés, hanem csupán a többiekre figyelés van! Vezetői helyemet nem adhatom át másnak. Mindenkinek meg kell legyen a lehetősége arra, hogy általa megszólaljak. Én mindig olyat mondok, ami épít, buzdít és vigasztal. Természetesen elnöknek, irányítónak, összefogónak lennie kell, mert Lelkem a REND lelke. De ti egymásnak testvérei vagytok. Tehát nincs alá-, fölérendelés. Ha mindenki arra törekszik, hogy a szeretet, öröm, béke érzékelhető legyen közöttetek, akkor te jól végzed a feladatodat.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

A Közösségi Hármas Aranyszabály jelentőségének magyarázata

A Közösségi Hármas Aranyszabály kötelező betartását Jézus kéri a Hangban. Ennek elfogadása, vagy elvetése gyökeresen ellentétes következményekkel jár.

Tudni kell, hogy a jézusi közösségekhez nem csak olyan emberek sodródnak, akik kicsinyek, kiszolgáltatottak és szegények tudnak maradni, tehát jézusiak, hanem olyanok is, akik a közösségbe járást menekülésre, vagy hatalmi ambíciójuk kiélésére használják. Ezt Jézus mondja a Hangban és ezt tapasztaltuk is.
A hatalmi ambíciójukat többek között olyanok tudják kiélni, akik társaiknál lexikálisan jobban ismerik a Hangot, túlzottan bíznak önmagukban, amit szellemi uralkodásra használnak mások fölött. Az ilyen emberek lexikális tudásukat nem tudták átültetni kellően a szívükbe, de könnyen meg tudják téveszteni a kisebb lexikális ismerettel rendelkezőket. Sokak hajlamosak elhinni, hogy nagyobb lexikális tudással rendelkező társuk okosabb náluk, miközben nem ez a helyes erkölcsi mérce. Ennek eredménye lehet, hogy a hatalmi ambícióval rendelkező ember átveszi a közösség irányítását. Ez azonban csak akkor történhet meg, ha egy közösségben az Isten által javasolt Közösségi Hármas Aranyszabály nem volt kötelező és számonkérhető. Ekkor a szellemi hatalmat gyakorló "tanító" a Közösségi Hármas Aranyszabály helyett bevezeti majd az általa jónak tartott közösségi szokásokat, amelyek végül az általa - és nem a Jézus által - jónak tartott szabályokká merevednek. Ő mondja meg a közösség tagjainak, hogy mi a helyes, és a Szentlélek irányítása háttérbe kerül, vagy kiiktatódik. Nem lehet szabadon azt mondani, amit gondolunk, hanem azt kell, amit ő elvár tőlünk. Így kimondatlanul is alá-fölérendeltség alakul ki a tagok között. A vezető természetesen engedelmességet várna el mindenkitől.

Röviden: Közösségi Hármas Aranyszabály helyett ember szabta szabályok lesznek a mérvadók. Az Univerzális Hit (ami a Második Főparancs), sérül, vagy kiiktatódik, a speciális hit jellemzői pedig megjelennek. (Mint tudjuk, Jézus csak az Univerzális Hittel azonosította magát - Hang: 42/4632).

Míg az alá-fölérendeltség alkalmatlan a Szentlélek szabad áramlására, addig a Közösségi Hármas Aranyszabály kötelező betartatása ennek a biztosítéka! A Közösségi Hármas Aranyszabály egy szent szövetség Isten és az Égi Béke a Földön Közösség, illetve az Égi Béke a Földön Közösség egyes tagjai között, ami biztosítéka annak, hogy mindig mindenki szabadon azt mondhatja, amit gondol. A vallások közötti ÖKUMENÉHOZ ennek mellőzésével egyébként lehetetlen eljutni.

Ahol a Közösségi Hármas Aranyszabály betartatása nem kötelező, ott a tartalmi szabadság helyett a formális szabadság érvényesül, ami ÁLSZERETET. A formális szabadság egy nyitott kapu, ami kiváló támadási felületet a gonosz szellemeknek. A Közösségi Hármas Aranyszabály be nem tartatása valójában a sátán érdeke. Ő a Földön fő ellenségének tekinti a Hang tanítását, illetve az Égi Béke a Földön Közösséget, így rendre próbál küldeni közénk Hangot ismerő áljézusi, hamiskrisztusi embereket. Közös jellemzőjük, hogy nagy az uralkodásvágyuk mások felett.

Ha a hatalomért nem egy nagyobb lexikális tudású ember indul a harcba, hanem egy Jézus tanítását felületesen ismerő, de rosszirányú nyitottsága miatt a szellemvilággal idejekorán kapcsolatba került médium, akkor a Közösségi Hármas Aranyszabály kötelező betartatásának mellőzése miatt nagyon súlyos helyzet alakulhat ki egy jézusi közösségben. Egy ilyen ember bármilyen üzenetet is kap, Jézusnak tulajdonítja. Kiválasztottságának a tudata elvakulttá teszi. Értelmes érvekkel meggyőzhetetlen, az építő kritikát bántásként, üldözésként éli meg. Az üzeneteit több igaz állításba csomagolva a gonosz szellemektől kapja, és a közösségi tagok felé utasításoknak szánja. Esetükben a többszöri közösségi figyelmeztetés semmit nem ér.

Az Égi Béke a Földön Közösségben Feri bácsi távozásával nem kapott kellő hangsúlyt a Közösségi Hármas Aranyszabály.

Visszamenőleg nehezebb az Égi Béke a Földön kisközösségekben a Közösségi Hármas Aranyszabályt mindenki számára kötelezővé tenni, de szükség lenne erre mindenkinek tudatosan igent mondania! Ne felejtsük: ezeknek a szabályoknak a kötelező betartását Jézus kéri tőlünk a Hangban. Tanulnunk kell korábbi hibáinkból! Szükség van mindannyiunk alázatára!

Mielőtt pedig valaki belép egy Hang közösségbe, elengedhetetlen, hogy megismerje a Közösségi Hármas Aranyszabályt, és azt csatlakozáskor felvállalja.

Egy jézustalan magatartás karmikus következménye az, ha a Közösségi Hármas Aranyszabályt valaki elfogadja, majd mégis hatalmi harcot kezdeményez, és ezért a közössége többszöri eredménytelen figyelmeztetés után elküldi. Ez nem retorzió, nem büntetés, nem ítélet. A 24/2385 számú Hang levél - a retorzió, a büntetés és az ítélet kapcsán - nem erről a helyzetről beszél. (Címe: KARMÁRÓL, ÍTÉLKEZÉSRŐL. Ugyanakkor a megfelelő helyzetre természetesen elengedhetetlen alkalmazni ennek a levélnek a tartalmát közösségen belül is. Ha valaki valamiért elbukott, az Irgalom Rendjében nem lehet megbüntetni, retorziót alkalmazni, ítéletet hozni fölötte.)

A közösségen és házasságon kívüli magánkapcsolataink már nem közösen meghozott szabályokon alapulnak. Kívülálló emberekkel nem szoktunk kötni olyan erkölcsi szövetséget, aminek a betartását mindkét fél felvállalja. Magánkapcsolatainkban így a másik féltől nem várhatunk el semmiféle betartandó szabályt. Jézusi ember erőszakkal semmilyen alapon nem küldheti el magától a magánkapcsolatát. Úgyis elhagynak majd minket azok, akik nem tudják elviselni bennünk Jézust. (Hang: 11/955; címe: ERŐSZAKKAL TEREMTHETEK RENDET?)

A hamis krisztusok korában a Közösségi Hármas Aranyszabály mellőzésével újra és újra megjelenhetnek közöttünk olyan hatalmi harcot kezdeményező "tanítók", médiumok, álpróféták "a Hang védelmében", akik elvárásaikkal megpróbálhatják átszabni a Közösségi Hármas Aranyszabály kötelező kereteit. Ez mindig elviselhetetlen lesz a belső szabadságra vágyók számára. Az Égi Béke a Földön Közösségben, kisközösségekben a Közösségi Hármas Aranyszabály mellőzése miatt nem győzhet soha a rossz!

Betartandó isteni keretek nélkül - amire a megsérült emberi természet miatt van szükség a Földön - jézusi közösségi szinten az Égi Béke tartósan és teljes biztonsággal nem valósítható meg.

A Közösségi Hármas Aranyszabály súlytalansága miatt van az, hogy az Égi Béke a Földön Közösség(ek)nek a különbözőségek dinamikus harmóniáját kellene ugyan megtestesíteniük, de ez nem mindig sikerül megfelelően. Vannak olyan közösségek ma is, akik bár Égi Béke a Földön Közösségnek vallják magukat, valójában a különbözőségek statikus harmóniáját, vagy a különbözőségek dinamikus diszharmóniáját testesítik meg a napi gyakorlatban.

Mivel közösségi szintű boldogságunkról van szó, újra hangsúlyozom: a Földön az Isten által javasolt keretek betartása nélkül nem lehet tartós az Égi Béke a közösségeinkben. Keretek nélküli Égi Béke csak a Mennyországban létezik.

Nekünk nyitottnak kel lennünk minden olyan közösség gondolata felé, ami jézusi. Ilyenek a Bokor közösség szellemiségének, lelkületének és működésének egyes területei. A KIO-val is ezt tette Feri bácsi. Nem az számít, hogy egy másik közösség egyes gondolataival nem értünk egyet, hanem az számít, hogy van-e bennük számunkra értékes jézusi gondolat.

A Bokornál Jézus a kicsiség, kiszolgáltatottság és szegénység közegét elhagyó, hatalmi harcba indulók elküldését pozitívumként értékeli. Ez pedig összhangban van Jézus azon kijelentésével a Hangban, hogy a Közösségi Hármas Aranyszabály betartása az Égi Béke a Földön Közösségben mindenki számára kötelező.

Megjegyzés:

A különbözőségek statikus harmóniája látszatharmónia. Ilyen ott van, ahol a vezetők és/vagy a tagok az emberek közötti egységre, nem pedig az egyes személyek Istennel való egységére teszik a hangsúlyt.

A különbözőségek dinamikus diszharmóniája ott van, ahol egyesek hatalmi harcba indulnak, uralkodni akarnak másokon, és ennek a következménye - előzetes figyelmeztetésük majd elküldésük hiányában - a végeláthatatlan marakodás, sértődés és vita.

Írta: Nagy Péter

Budapest, 2012. 12. 04.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu