Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalA HALAK KORSZAKÁNAK VÉGE

"Az Emberfia mikor eljön, vajon talál-e hitet a földön?" (Lukács 18;8)

"Értsétek meg! Nekem nem az a célom, hogy megnyugtassalak benneteket, hanem az, hogy olyan igazságot közöljek, melyet nagyon fontos tudnotok." (Hang 3/219)

"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

A halak korszakának vége

Az emberiség életében közel kétezer évente jelentős változás zajlik le, s ezeknek a ciklusváltásoknak a során az emberiség új fejlettségi fokozatba kerül. Igaz ezért az ősi asztrológia világkorszakokra vonatkozó tanítása, történelmünk állatövi jegyek szerinti időfelosztása. A fordulópontok azonban nincsenek pontos dátumokhoz kötve, az egyes korszakok úgy váltják egymást, mint ahogy az éjszaka közelgő végét jelzi a fokozatosan beköszöntő hajnali világosság. A korszak végének erkölcsi tüneteiről válogatásokat teszünk közzé a Hang kötetekből.

"... Nem, nem e Földön vállalhat életet. Ez a föld már nagyon megérett a pusztulásra. Kit érdekel a vezetők közül, hogy mi lesz a világ sorsa? Senkit! Mindegyiket egyéni pillanatnyi sorsa érdekli csupán." (1/20)

"Környező világotok pusztulását el nem kerülhetitek. Nem is érdemes sok energiát pazarolni arra, hogy azt a kis időt, ami még hátravan a végső pusztulásig, nevetséges pillanatokkal meghosszabbítsátok. Ti, akik a galaktikák mérhetetlenségében is képesek vagytok gondolkodni, még odáig sem jutottatok, hogy a Szentírásnak legalább azokat a részeit, melyek az Én szavaim tartalmát hordozzák, vagyis az evangéliumokat, betéve tudnátok. Az arab világban nem egy ember tudja betéve a KORÁN-t. Ti pedig, akik úgy gondoljátok, hogy civilizáltabbak vagytok, mint bármelyik náció, éppen attól sajnáljátok az időt, ami által boldogság tölthetné el szíveteket." (5/391)

"A világ azért is került végső pusztulás elé, mert a búcsúsok a búcsújáró helyeket nem arra használták, amire Én és Anyám szerette volna, hogy használják. Legtöbbször ez tudatlanságból történt, de ez történt." (6/506)

"Sajnos egyénileg is, és kollektíve is össze kell roncsolódnotok, hogy felhagyjatok e délibábkergetéssel. Nem tudok segíteni rajtatok, nem tudlak megmenteni benneteket, mert ti nem akartok megmenekülni. Nem is hiszitek el, hogy veszélyben vagytok! Nem is hiszitek el, hogy pusztulás előtt áll világotok. Nem hiszitek el, hogy itt segíteni, a pohárba tiszta vizet önteni már csak egy világkatasztrófa képes. Nem hiszitek el, hogy reménytelen eset vagytok fantáziálásaitokkal, s minden olyan próbálkozásaitokkal, amelyekkel nem Engem, hanem a legkülönbözőbb narkotikumokat akarjátok biztosítani magatoknak, csak helyesen HINNI ne kelljen!" (7/576)

"Hidd el, a világ az anyák és a nők magatartása miatt jut pusztulásra. Éppen úgy, mint az első bűn elkövetésekor is Éva miatt nyílt ki a földön a pokol kapuja, a végítéletkor is a nők magatartása fogja igazolni legjobban azt, hogy a világ megérett a pusztulásra." (9/702)

"Magyarország és minden más ország, pusztulásra ítélt ország! Nincs kivétel! Az egész Föld pusztulásra ítélt világ!" (805)

"Bizony a ti korotokban annyira elgépiesedett már minden, hogy tiszta, felemelő, szent érzések már csak elvétve találhatók köreitekben. Pedig hát az érzéketlen ember szívtelen ember, a szívtelen ember pedig embertelen ember. Embertelen világotok pontosan azért van pusztulásra ítélve, mert az embert nem a mechanizmus, nem az elektromos fejlődés élteti, hanem a szíve!
Igen. Te a győztes oldalán állsz akkor is, ha az egész világ pusztulásról, szenvedésről, katasztrófákról beszél. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik (Rom. 8;28). Te csak jól járhatsz! Minden szeretetből vállalt áldozatod olyan boldogító kincset biztosít számodra, amelyet sem rabló, sem rozsda, sem moly tönkre nem tehet, tehát örökérvényű!" (10/814)

"Drága Gyermekem! Valóban megértetek a végső pusztulásra!" (15/1424)

"Háborús álmaid, sajnos, nem üres álomképek! Világotok megérett a pusztulásra! Valóban csak "fehér hajón" lehet olyan kikötőbe jutni, ahol biztonságban érezheti magát az, aki eljutott oda." (16/1786)

"Felelős testi kapcsolat csak házasságon belül lehetséges. A ti korotok tele van felelőtlen emberekkel, és ezek diktálják, formálják a közvéleményt. Ez az oka annak, hogy ma sokan dicsekszenek azzal, ami szégyenük, és szégyenkeznek amiatt, amivel méltán dicsekedhetnének. Amíg az imát csendben, szinte rejtetten mondják, addig a káromkodást üvöltve harsogják. Nagyon szomorú az, hogy ezt tartjátok normálisnak. Iszonyatos pusztulás vár világotokra. Abban a korban éltek, amelyről ezt mondtam: 'Az Emberfia mikor eljön, vajon talál-e hitet a földön?'"(Lukács 18;8) (20/1934)

"Velem nemcsak betelt az idő, nemcsak az Isten országa érkezett el, hanem a pusztulás éve is! Amint egy fa elültetése nemcsak egy esemény, hanem egy folyamat kezdete is, mivel e fa természetes fejlődése következtében a Napból és a földből kezdi magába asszimilálni mindazt, ami növekedéséhez szükséges, tehát rombol és épít, így az Én megjelenésem is, miként a kovász, amely kezdi átjárni a tésztát, valami olyasmit indított el, amiről Előfutárom ilyeneket mondott: 'A fejsze már a fák gyökerére tétetett.'" (Máté 3;10)"! (20/1989)

"Amit leveledben leírtál, tehát szereteted visszautasítását, ez azt mutatja, hogy megérett már nagyon a föld a pusztulásra! Igen, mert amint te leírtál, az szinte általános." (21/2112)

"Teljesen megértem érzéseidet! Az a rideg valóság, ami körülvesz benneteket, szinte maga a pokol! 'Alá szállani a poklokra', bizony, nem kellemes vállalkozás! Számomra is életem egyik legnagyobb vállalkozása volt! Az a világ, amely körülvesz benneteket, nem az Én világom! Éppen ezért pusztulásra ítélt világ! Én mégsem azért imádkoztam az Atyához, hogy vegyen ki benneteket e világból, hanem azért, hogy óvjon meg benneteket a gonosztól (János 17;15). Tehát azért imádkoztam, hogy képesek legyetek benső világotokat megóvni a külső világ ártó hatásaitól. Azért imádkoztam, hogy ne győzzön le benneteket a rossz, hanem ti győzzétek le a rosszat a Jóval, tehát Velem!" (22/2144)

"A világ, amelyben a földön éltek, mindenképpen pusztulásra ítélt világ. Ami mulandó, az feltétlenül elmúlik. Ti emberek, hordoztok magatokban olyan képességet, amelyet erkölcsi képességnek neveztek. Minden embernek arra kellene törekednie, hogy az erkölcsi értékeket, tehát olyan kincseket szerezzetek magatoknak, amelyek a szeretet gyümölcsei, mert ezeket a halál sem veheti el tőletek. Aki nem ezt tartja a legfontosabbnak, aki elsősorban nem erre törekszik, az olyan pótcselekvésekkel tölti el idejét, amellyel nem örömére, hanem bánatára fog szembesülni a halála óráján." (29/3003)

"Valóban megérett a pusztulásra az a világotok, ahol értelmes emberek az ember alatti világ miatt vannak gondban ahelyett, hogy az embertársaik, sőt ellenségeik szeretetével foglalkoznának. Amikor kutyák ártatlan gyermekeket marnak halára, amikor patkányok felélik az éhező emberek ételét, amikor a különböző legyek és poloskák, tetűk és szúnyogok, a legborzalmasabb emberi betegségeket okozzák nektek, akkor valóban megkérdezik az ég angyalai: Emberek! Mire és hogyan használjátok a józan eszeteket? Az ösztöneitek, vagy a józan értelem irányít benneteket?" (29/3026)

Összállította és kommentálta: Nagy Péter


Szerkesztő: Nagy Péter
06/30/202-5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu