Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalA  B O L D O G S Á G R Ó L

1. rész


A boldogság parfümjéből
nem tudsz úgy locsolni másra,
hogy néhány csepp rád ne hulljon."

               Ralph Waldo Emerson

Út a Boldogsághoz

"Mindenki csak úgy lehet boldog, ahogy Isten megálmodta róla." (A Hang - 22./2167.)MÁTÉ EVANGÉLIUMÁBAN, A HEGYI BESZÉDBEN VAN LEGRÉSZLETESEBBEN KIFEJTVE, HOGY KIK A BOLDOGOK
(Máté 5: 3-10)

 1. Boldogok, a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.

 2. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvígasztalják őket.

 3. Boldogok, a szelídek, mert övék lesz a föld.

 4. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.

 5. Boldogok, az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.

 6. Boldogok, a tisztaszívüek, mert ők meglátják az Istent.

 7. Boldogok, a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.

 8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

A NYOLC BOLDOGSÁG RÉSZLETESEBB MAGYARÁZATÁT A HANG KÖTETEKBEN OLVASHATJUK
19/1852., illetve 1863. levél, a kiadástól függően

 1. "Lelki szegény az, aki lelkére, lelkiismeretére hallgatva szegényíti magát és nem az, aki valamilyen katasztrófa miatt lett szegény!"

 2. "Az a szomorú boldog, aki amiatt szomorú, hogy az emberek nem szeretik a SZERETETET! Tehát az, akivel Én megoszthatom az Én szomorúságomat."

 3. "Azok a szelídek a boldogok, akik az erő világa értékeinek (katonaság!) ellene mondanak! Ezek legyőzhetetlenek. Csak ők birtokolhatják a háborúság és gyűlölködés nélküli földet!"

 4. "Azok az igazságra szomjazók a boldogok, akik egyetlen erkölcsi igazságot ismernek és fogadnak el. Ezt pedig így hangoztatják: szeretnünk kell egymást!"

 5. "Azok az irgalmasok a boldogok, akik kiszakították magukat az igazság (jogi igazság) rendjéből, és átültetődtek az irgalom rendjébe!"

 6. "Azok a boldog tiszta szívűek, akik szándékukban egyértelműen döntöttek a nem-ártás, megbocsátás és segítő szolgálat mellett! Ezek az igazi TISZTÁNLÁTÓK! Ezek látnak legtöbbet az Istenből!"

 7. "Azok a boldog békességben élők, akikben Én otthonra találtam a Magam számára. Azokban vagyok otthon, akik tudják, hogy Isten bármilyen körülményben békét tud és akar is adni szívükbe. Akik tudják, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Akik tudják, hogy nem magukon kívül kell keresniük a boldogságukat, ami nem más, mint a szívbéke!"

 8. "Azok az igazságért szenvedők a boldogok, akik Rám hallgatva, elfogadják e kívánságomat: Inkább szeressétek ellenségeiteket!"

A LELKI SZEGÉNYEKRE VONATKOZÓ RÉSZT A HANG MÁSHOL MÉG RÉSZLETSEBBEN KIFEJTI
23/2243., illetve 2255. levél, a kiadástól függően

"E kijelentésem: "Boldogok a lelki szegények" azt jelenti, hogy nem azok a szegények boldogok, akiknek leégett a házuk, vagy elvitt mindenüket az árvíz. Azok sem, akiket kiraboltak, kiforgattak mindenükből, hanem azok, akik lelkükre, lelkiismeretükre hallgatva segítettek rászorulókat, és így szegényítették magukat, így lettek szegények.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki a még nála is szegényebbeket észreveszi és segíti, az a 'lelki szegény'. Aki viszont mindig azon van, hogy másoknak jobban megy sorsuk, aki mindig azokra figyel, akiknek több van, mint neki, vágyaiban lelki gazdag, és tele van irigységgel és minden olyan szándékkal, hogy elvegye másoktól azt, amilyük van.

A döntő tehát az, ki merre néz! Aki a nála szegényebbek felé néz, és itt most nemcsak anyagi szegénységről van szó, szó van a szomorúakról, a magukra maradottakról, és egyéb rászorulókról, aki tehát ezeket észreveszi, az azt éli meg, hogy neki még mindig több lelki kincse van, mint emezeknek, és így szeretet él benne ezek iránt, és nem irigység. Lelki szegény tehát az, aki a szegények felé fordul! Aki mindig a gazdagok felé néz, annak olyan gazdagság ragad lelkéhez, amely lehúzza őt a pokol felé."2. rész

"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

A SZENVEDÉS NEM ELLENTÉTE A BOLDOGSÁGNAK

"Szenvedés nélküli szeretet jelenleg még a Mennyországban sincs. Nincs, mert a szenvedés nem ellentéte a boldogságnak, viszont velejárója az együttérzésnek. Aki szereti a szenvedőket, az szenved is velük. Atyám is szenvedett Velem a kereszten. Én is szenvedek veletek a ti keresztjeiteken, és mindazok, akik szeretnek benneteket, azok így vannak, akár a földön, akár az égben.
Szeretet nélküli szenvedés sajnos van. Nagyon is van. Ez a pokol. Az igazságnak az a rendje, ahol 'kisül Isten igazsága!', ahogy ti mondjátok.
A Velem szenvedés nemhogy ellentéte a boldogságnak, hanem velejárója. Van ilyen, hogy 'boldogok, akik sírnak.' De jó és fontos azt is elfogadni, hogy végső kifejlettségében, örök egyes-egyedül az a SZERETET, mely már leoldott magáról minden szenvedést." (Hang - 2/167)

A BOLDOGSÁG TOVÁBBI MEGHATÁROZÁSAI A HANG-KÖTETEKBEN
(lásd: Hang - 40/4372)

Statikus meghatározás: A foldön elérhető legnagyobb boldogság a belső béke, a szívbéke;
Dinamikus meghatározás: A foldön elérhető legnagyobb boldogság a hazatalálság öröme;
Közösségekre vonatkozó meghatározás: a különbözőségek dinamikus harmóniája;
Filozófiai meghatározás: a jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül. A jó pedig nem más, mint a boldogító Isten.

A BOLDOGSÁG NEM ADHATÓ ÁT MÁSNAK

Ember és ember között a boldogság nem átadható. Senki sem lehet boldog, vagy boldogtalan a másik helyett, de a másik miatt sem! Mindenki önmaga miatt lehet boldog, a másikért! Másokért kell boldognak lenned, aminek a jele, hogy irigylésre méltóvá válsz mások szemében (lásd: Hang - 7/546)
"Senkit sem teremtettem boldogításra. Mindenkit boldogságra teremtettem. A boldogító egyedül Én vagyok! De ehhez hinni kell BENNEM" (Hang - 2/101)
"Tudom, hogy mindannyian boldogok akartok lenni, és tudom, ennek elérésére senki sem jut el úgy, ahogy akar, függetlenül Tőlem, hanem csak úgy, ahogy akar Általam. Ami tőletek függ, az lényegében nem más, mint az, hogy ennek belátását tegyétek magatokévá az idő tengelyén. Tehát csak idő kérdése ez mindannyitok számára." (Hang - 1/8)
"A világon Én vagyok az egyetlen, aki saját boldogságomat át tudom adni annak, aki elfogad engem olyannak, amilyen vagyok. Kizárólag csak Lelkem képes személyiségedet úgy megnyitni, hogy EGY lehessek veled. Itt tehát nem valami felületes egységről van szó, hanem annyira EGY tudok lenni Enyéimmel, amint az izzó parázsba dobott szén egy tud lenni a parázsló tűzzel. Az izzó parázs Én vagyok, s te ilyenné azonosulsz Bennem!" (Hang - 7/546)
Egy másik világ boldogító üzenetét hoztam el nektek. Sajnos akkor is gyógyításaimon akadtatok fönn, s tanításom legtöbbször süket fülekre talált. Így van ez most is. - Újra mondom: Én vagyok az ÚT! (Hang - 2/101)

A BOLDOGSÁG ÉS AZ ANYAGI HELYZET KAPCSOLATA

A szegénység, lényegét tekintve, nem pénz kérdése. Bár legtöbbször egybeesik a kettő. A szegénység látás kérdése!
Aki azokat látja, akik nála szegényebbek, annak szívében uralkodóvá válik az, hogy van adnivalója, és kell is adnia, vagyis ki kell mutatnia gyakorlatilag is szeretetét, tehát szegényítenie kell magát. Ilyen értelemben tehát Isten szemében az a szegény, aki gazdagnak tudja magát.
A gazdag az, aki mindig a nála gazdagabbakat figyelve azt éli meg, hogy neki nem adnia, hanem állandóan kapnia, szereznie kell. Így tehát az önzés uralja életét. A gazdag tehát Isten előtt az, aki szegénynek tudja magát.
A szegénység és a gazdagság tehát élettér, és nem mennyiség kérdése. Ezért nincs a gazdagoknak életterük a mennyországban, és ezért az üdvösség csak a szegények osztályrésze, mert a mennyország csak a szeretésnek lehet az élettere, tehát azoknak, akik adni akarnak másoknak, és nem kapni, szerezni akarnak másoktól." (Hang - 23/2314)

'Keressétek az Isten országát és annak igazságát, és mindent megkaptok, amire szükségetek van"

"Anyagi jólétet igazán nem lehet biztosítani azoknak, akik az után vágyódnak. Anyagi jólétük csak azoknak van, akik Utánam vágyódnak. Ezeknek még akkor is jólétük van, ha egy vasuk sincs. Az anyagi javak olyanok, hogy azokból ki van vonva az a tápszer, mely kielégíthetne bárkit is lelkileg.
A vágyak beteljesülése anyagi téren csak a fantázia világában ad megnyugvást. A valóságban soha! Véletlenül sem igaz, hogy a leggazdagabb országokban van a legtöbb boldog ember. Igaz, hogy anyagi megalapozottság kell. De nem erre épül a boldogság. Ez következménye annak a lelki megalapozottságnak, melyről annak idején így beszéltem: 'Keressétek az Isten országát és annak igazságát, és mindent megkaptok, amire szükségetek van'" (Hang - 2/100)

HA JÉZUS AZ ÉLETEDBEN ABSZOLÚT ELSŐ, MINDIG MEGMONDJA, MIT TEGYÉL A BOLDOGSÁGODÉRT

A tieidnek is meg kell tanulni, hogy Én csak annak életében vagyok abszolút első, akinek életében nincs második. Akinek életében így élek, annak Én mindig megmondom, hogy mit tegyen boldogsága érdekében, s biztosítlak, Bennem még senki sem csalódott! Ahhoz, hogy valaki meghallja hangomat, az szükséges, hogy legkevesebb negyed órát foglalkozzék Velem intenzív módon naponta. E foglalkozásban nagyon nagy segítséget tud adni a Szentírás. Főleg az EVANGÉLIUMOK! Igaz, problémákat fog okozni, de éppen ez az egyik lényeges célja! Problémamentesen csak az él, aki nem gondolkodik. (Hang - 2/100)

SENKI NEM ATTÓL LESZ BOLDOG, HOGY SZERETIK

"Senkinek sincs szüksége arra, hogy szeressék! Megismétlem, nehogy félreírásnak véld. Senkinek sincs szüksége arra, hogy emberektől szeretetet kapjon. Erre Én bőségesen elég vagyok, hogy teljesítsem, sőt túlteljesítsem bárki szeretetigényét. Viszont mindenkinek nagyon nagy szüksége van arra, hogy ő szeressen másokat. Aki igazán szeret, az nem ér rá foglalkozni azzal, hogy őt ki és hogyan szereti." (Hang - 2/100)

HA BOLDOG SZERETNÉL LENNI, NE LÉGY ELFOGLALVA ÖNMAGADDAL

"Az szereti igazán önmagát, aki törekszik arra, hogy ne legyen önmagával elfoglalva. Aki erre törekszik, az képes, sőt kikerülhetetlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy Én mennyire szeretem őt. Az Én szeretetem mindent felülmúl. De csak ott, ahol nem akadályozzák az emberek szeretetem feléjük áradását azzal, hogy elfoglalják magukat önmagukkal." (Hang - 2/100)

NEM A KÖRÜLMÉNYEID BOLDOGÍTANAK

"Nagyon fontos volna mielőbb ráébrednetek arra, hogy kivétel nélkül mindenki, és bármilyen körülmények között képes arra, hogy boldog legyen. Ha nem így lenne, akkor Én vagy gonosz lennék, vagy buta. Gonosz lennék, ha olyanokat is boldogságra teremtettem volna, akikről tudtam, hogy körülményeik e boldogságot megakadályozhatják. Buta lennék, ha nem láttam volna előre, hogy nem lehetnek boldogok, pedig arra teremtettem őket. Mondom, nem lehetnek, bár akarják."
Istent szeretőknek éppen azért válik minden a javukra, - még a börtön is, sőt még a keresztre feszítés is - / Lk. 24; 26./, mert képesek dönteni az általuk meglátott jó mellett minden külső és belső kényszer ellenére is. (Hang - 2/100)

A FÖLDÖN NEKÜNK KELL ISTENRE VIGYÁZNI, NEM NEKI RÁNK, HA BOLDOGOK AKARUNK LENNI

Az Isten a földön a gonosszal szemben kiszolgáltatott! A SZERETET az ilyen! Nektek, akik azt tanultátok, hogy Isten vigyáz rátok, nektek meg kell tanulnotok, hogy nektek kell Istenre vigyázni, különben elvesztitek Őt. Aki nem vigyáz a SZERETETRE, az szeretetnélkülivé válik. (Hang - 2/100)


Kommentálta: Nagy Péter
06/30/202-5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu