Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - Medjugorje



ÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2021

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2021. 01. 04. - 10.)

LAKÉSFELÚJÍTÁS MIATT NEM JELENT MEG ÚJ HANG-LEVÉL

2. hét

(2021. 01. 11 - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÉLMÉNYEIMRŐL

1. Egy templomi élményről szeretném hallani a HANG véleményét!

2. Életem legfőbb feladatának tekintem létrehozni a még nevenincs központot. Jól van ez így?

3. Napi feladatomról, mint útról, mit kell tudnom?

4. Az általam már kétszer hallott hang és látomásaim milyen információt közvetítenek?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Amikor belül görcsök oldódnak, olyankor nagy tisztító energiák szabadulnak fel lelkedben. Ezek az energiák olyan érzékenységet biztosítanak számodra, mely lehetővé teszi, hogy gyorsabb és biztosabb elhatározásra juss, mint amire csupán a logika járomszalagán nehezen és bizonytalanul juthatnál. Tehát az intuíciót növeli benned.

2. Életed legfőbb feladatában együtt dolgozom veled! Ha visszanézel eddigi életedre, akkor felismerheted, hogy már régen erre a munkára készítettelek fel, s eddigi körülményeidben mindig jeleztem, hogy veled vagyok. A jövőt illetően vannak ugyan olyan pontok, amelyeknek további kimenetele bizonytalan, mert mások szabad döntése valóban szabad, s nem meghatározott, de a nagy egész feltétlenül áldásomat hordozza.

3. Amit az augusztusi találkozón hallottál. Látnod kell, hogy aznap mit kell figyelmen kívül hagynod, mivel kell megbirkóznod, és miben kell elmélyülnöd.

4. Mindkettő azt jelzi, hogy együvé tarozunk! És lehetővé teszem számodra azt, hogy mélyülj a Rám-figyelésben.

Gondviselő szeretetem mindig veled van!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1044

Jézus - Hang

3. hét

(2021. 01. 18 - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álmomról kérem a HANG véleményét, melyben, mint gyermekekkel foglalkozó óvónő, átéltem, hogy milyen kevés lehetőségük van a gyerekeknek arra, hogy megfelelő szeretetet kapjanak.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Amikor a Földön jártam, akkor gyermekeket állítottam a felnőttek elé példaképnek, mivel egy gyermeknek még nincs annyi rossz tapasztalata, ami kihozhatná belőle azokat a romboló erőket, amelyek sajnos a felnőtt világban annyira ismertek. - Ez akkor volt! - Most már nagyon korán kezdődik azoknak az ártó sugárzásoknak beépülése a gyermeki lélekbe, mely sugárzások a különböző médiákon keresztül gátlástalanul áradnak szerte a világban.
A te álmod egy régebbi és a mostani általános emberi idegállapot keretében mutatta meg neked, hogy a mostani gyermekeknek már nincs is igazi gyermekkoruk, mert pont az a szeretet, amely a te szívedet még átjárja irántuk, ez hiányzik legtöbb felnőttben, s így, mivel senki sem adhatja azt, amije nincs, hát a felnövekvő fiatalság, a ti szemetek láttára, romboló erők játékszerévé válik.
Imádkozz a gyermekekért! Álmod ezt kéri tőled!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1045

Jézus - Hang

4. hét

(2021. 01. 25 - 31.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MORMONOKRÓL, SZELLEMEKRŐL, FÉLELEMRŐL

1. Mi a véleménye a HANG-nak a mormonokról?
2. Csak a Földön vannak különnemű szellemi lények?
3. Apám halála és a bennem lévő félelem összefüggnek?

A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

1. Minden intézményesült vallásban vannak olyan erkölcsi normák, amelyek áldásomat hordozzák, és vannak olyanok, amelyek idegenek Tőlem. Az általad említett csoportosulásban Engem nem fogadnak el olyannak, mint a te vallásodban. Ott több a Tőlem idegen elem, mint nálatok. Kétségtelen, hogy nagy hangsúlyt tesznek a családok együttes ünnepségeire. De erkölcsileg a gazdagság ténye és az ellenség gyakorlati szeretésének hiánya nagyon távol viszi őket Tőlem.

2. A földi dimenzión túl nincs értelme különneműekről beszélni (Máté 22: 29-30).

3. Félelmed idegállapotoddal függ össze. Idegállapotod pedig részben karmikus, részben az élő hittel és bizalommal oldható. Aki be tudta építeni magába azt, hogy minden csak javára válhat, mivel benne élek, az elindul azon az úton, amelyen oldódnak félelmei.

NAGYON SZERETLEK, ÉS ENNEK A SZERETETNEK HŰSÉ-GÉVEL ÉS MELEGÉVEL MEGÁLDALAK!"

Jézus - A Hang: 12/1046

Jézus - Hang

5. hét

(2021. 02. 1 - 7.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZENTFÖLDI UTAZÁSRÓL

1. Részt veszek egy szentföldi körúton. Jól teszem-e?
2. Változtassak-e munkahelyet?
3. Mi a véleményed egy könyvről?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Mindhárom kérdésed arról tanúskodik, hogy te nagyon szeretsz Engem, de úgy gondolod, hogy saját döntéseidben nem lehetsz egészen biztos, és ezért az Én döntésemre vársz.
Drága Gyermek! Nekem az a vágyam, hogy felelős személyek legyetek. Nem baj, ha nem a legtökéletesebb döntést hozzátok. A fontos az, hogy tanuljátok meg: nincs magasabb fórum, mint mindegyikteknek a saját lelkiismerete.
A HANG-kötetek mind arra akarnak ránevelni benneteket, hogy a szükséges gondolkodás-átalakítás belülről történjen. A hibákból, melléfogásokból tanultok a legtöbbet és a legalaposabban!
Elégedj meg azzal, hogy Én mindig veled vagyok, bárhogyan is döntesz. A fontos az, hogy Velem tedd, amit teszel, és ne tudatosan Ellenem. Veled vagyok a szentföldi zarándokutadon éppen úgy, mint munkahelyeden, bárhol is van az.
Ami pedig az általad említett könyvet, a "Növekedés a boldogságban"-t illeti, erre is csak azt tudom mondani, hogy belül kell ráérezned arra, hogy számodra mit, hogyan és milyen intenzitással kell elfogadnod.
Szeretlek, segítlek, mindent elkövetek, hogy szabadságod tiszteletben tartása mellett felelős személlyé formálódj Általam, Velem és Bennem.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL"

Jézus - A Hang: 12/1047

Jézus - Hang

6. hét

(2021. 01. 08. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MI VAN HALOTT FÉRJEMMEL?

1. Férjem halála nagyon megvisel. Mi van vele?
2. Irigykedem másokra, akik együtt vannak még.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1.Te úgy gondolod, hogy azért szenvedsz lelkileg, mert nem tudsz belenyugodni Isten akaratába, vagyis férjed halálába. Valójában nem erről van szó nálad!
Te abba nem tudsz belenyugodni, hogy következménye van eddigi életállapotodnak. Te abba nem tudsz belenyugodni, hogy ha te valamit akarsz, annak olyan következménye van, amelyet te nem akarsz. Te egy képtelenségbe nem tudsz belenyugodni! Olyan ez, mint mikor valaki elindul délre, és mérges, hogy nem északra érkezik. Elindul Pécsre, és mérges, hogy nem Bécsbe jut el.
Istennek sohasem akarata az, hogy valaki meghaljon! Istennek mindig az az akarata, hogy minden ember boldog legyen! Aki Isten akaratát teszi, az az is! Te nem Isten akaratát kerested, hanem a magad akaratát, a férjed akaratát, gyermeked akaratát, mások akaratát, és most meglepődsz, mert ez sehová sem vezetett! Nem is vezethetett!
Drága Leányom! Kezdd el keresni az Én akaratomat! E tekintetben nem az események egyszerű belenyugvásáról van szó! A nullával egyenlő az, ha valaki csak ezt teszi! Akarni kell, amit Én akarok, szeretni kell, amit Én szeretek, keresni kell, ami Nekem kedves, kerülni kell, ami Engem szomorít, tenni azt, ami a halálod óráján majd vigasztalásodra szolgál!
Ne azon gondolkozz, hogy vele mi van, hanem azon, hogy Velem mi van a te szívedben! Vele az van, ami az ő földi életének következménye. Vagyis annyiban boldog, amennyiben jó szándékkal igyekezett másokat szolgálni azért, hogy szíve békéjét Nálam megtalálja.
Ne rajta akarj segíteni, hanem Rajtam! Én kiszolgáltattam magamat neked is, és minden embernek azért, hogy boldogok legyenek Általam, Velem és Bennem! Ez a földi ember életének rendje! Ezért született le mindenki a Földre!
Természetesen rajta is segítesz, ha rajtam segítesz, de semmit sem tehetsz érte, ha nem Értem teszed azt, amit teszel. Amit Én értetek tettem, az azért volt eredményes, mert Atyámért tettem azt, amit tettem értetek. Tehát az Ő AKARATÁT teljesítettem.

2. Drága Gyermek! Nagyon szeretném megértetni veled, hogy mások látszat-boldogsága miatt milyen csacsiság engedni az irigység ördögének! Hogy is láthatnál bele bárkinek is az életébe?! Azt, hogy két sétáló ember milyen poklot hordhat magában, azt csak innen lehet látni! És bárki, aki nem Isten akaratára törekedett fölfűzni életét, az kínkeserves tapasztalattal fogja tapasztalni, hogy boldogtalanságán dolgozott eddig. Igen, mert Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nem a másik emberre!
Igyekezz feladatokban gondolkodni! Foglald le magadat azzal a munkával, amely Értem vállalt szolgáló munka. Csak az ilyen életforma vezet ki a lelki sötétségből a FÉNYRE!
Mérhetetlenül szeretlek! Ha hiszel Nekem, akkor ki tudlak vezetni szenvedéseid börtönéből. Jelen vagyok a Bibliában. Olvasd az evangéliumaimat. Jelen vagyok minden rászorulóban! Vigasztald a szomorkodókat, viseld gondját a szenvedőknek. Én élek ezekben! Keresd meg azokat, akikkel Rólam elbeszélgethetsz, mert ahol ketten-hárman összejöttök a nevemben, ott vagyok közöttetek. Vonulj vissza lelked szobájába! Ott várok rád! Engem meg lehet találni napsütésben, viharban, csillagokban és fellegekben, madarakban, virágokban, de legfőképpen a szenvedő emberekben. Férjednek is ezzel teszed a legnagyobb jót! Őt is csak az a szeretetáram képes boldogítani, amely Általam jár át benneteket. Ez pedig főleg akkor történik, amikor foglalkoztok Velem. Ez nem önzés részemről. Nagyobb jó nincs Nálam! Ezért akarom Magamat adni nektek, ezért kérlek, hogy fogadj el Engem!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1048

7. hét

(2021. 02. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MITŐL TISZTA EGY SUGALLAT?

1. Tiszták azok a látások, amelyek információkat közölnek velem?
2. Az általad sugalmazott írások tiszták?
3. Szeretném tisztábban hallani HANGODAT!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Csak azokban a látásokban bízzál, amelyeket neked adok. Minden más információ lehet számodra félrevezető! Ha magadban nem észlelsz biztos hangot, képet, akkor várj! Ne siess el semmit! Ha Én valamit akarok veled, azt Én egyértelművé is tudom tenni benned. Ne engedd, hogy mások irányítsanak! Te kontrolláld magadat is, másokat is. Minden nap olvasd evangéliumaimat. Ezek által sok mondanivalóm van számodra. Ami Tőlem jön, az mindig határozott, megnyugtató és harmóniát teremt.
Újra mondom: Tanulj meg VÁRNI! Amikor valaki nem látja, nem hallja tisztán gondolataimat, akkor ezt a problémát nem úgy kell megoldania, hogy erőlteti a megoldást. Vannak olyan problémák, amelyek éppen azáltal oldódnak meg, hogy elviselitek velük kapcsolatban a bizonytalanságot, és várjátok azt az erőt, azt a fényt, amely nyugodt biztonsággal vezet tovább. A kapkodás semmiben sem jó!
Hidd el, senki nem ronthatja el miattad életét, de igenis megjavíthatja általad. Talán éppen úgy, ahogyan te nem is gondolod. Ilyen értelemben igaz ez: utaim, gondolataim kiismerhetetlenek (Róm 11;33).
Senkinek sem adok kész tervet. Én csak magocskát adok, amelyet ha szeretet, áldozatos szeretet táplál, akkor csodálatos gyümölcsfává tud nőni. Apostolaimnak sem adtam készt terveket, csupán a gyakorlati szeretnek azt a tanítását, amely kovász tud lenni az emberiség tésztájában. Ha életemet valamilyen keretbe szorítjátok, akkor az eltorzul. De ha élni engeditek magatokban, akkor mindenkor kiformálja azt a keretét, amely hatékony kapukkal rendelkezik arra, hogy azon az Én bárányaim belépve legelőt találjanak maguk számára.

2. Az Általam sugallt írások sem tiszták olyan értelemben, hogy ne kellene azokat Lelkem irányítására rendszeres pályamódosításokkal a mindenkor közöttetek lévő életemhez igazítanotok. Nem véletlen, hogy Én soha nem rögzítettem semmit írásban, pedig hidd el, tudtam írni (János 8;6)! Tehát sem íráshoz, sem tervhez nem szabad feltételek nélkül ragaszkodni. Csak Lelkemhez, aki benned, bennetek él, és aki értelmezni, kibontani akarja közöttetek időben az Én örök gondolataimat.

3.Ha tisztábban akarod hallani hangomat, akkor nem arra kell várnod, hogy hangosabban szóljak, hanem arra kell törekedned, hogy jobban elcsendesedj. Amint az élet keresztjeit sem azáltal teszem elviselhetőbbé enyéim számára, hogy csökkentem azokat, hanem azáltal, hogy növelem bennetek az erőmet. Így hangom hallása sem azáltal valósul meg, hogy Én változtatok rajta, hanem azáltal, hogy ti változtattok magatokon. Tehát nagyobb csendet kell teremtened magadban, és akkor jobban fogsz hallani Engem.
Drága Leányom! Tudom, hogy még sok más kérdést is intéztél Hozzám. De azokat azért nem válaszolom meg, mert részben nem tartozik kettőnk kapcsolatának lényegéhez, részben pedig érted és veled mindent, de helyetted nem teszek meg semmit.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1049

Jézus - Hang

9. hét

(2021. 02. 24. - 03. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÉZUSRÓL

1. Jézus szenvedését lehet enyhíteni?

2. Külföldi testvérem nem él együtt Jézussal.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekeim!

1. Szenvedésemet természetesen enyhíti minden szeretetből vállalt áldozat a Földön. Amit egynek tesztek a szenvedők közül, azt Velem, Nekem teszitek (Máté 25;35-45)! Drága Gyermekem! Értsd meg! A szenvedés és a boldogság egy gyékényen tud árulni a Földön (Máté 5;11-12). Azzal a boldogsággal, amely a Lélekkeresztség után átjár, vigyázz! Az igazi boldogságnak lehetnek érzelmi megnyilvánulásai, de ezek egyáltalán nem tartoznak a lényeghez. A boldogság lényegéhez az tartozik, hogy valaki bizonyos abban, amit tesz, az Nekem kedves. Függetlenül attól, hogy valaki közben mit érez! Csak a szeretetből vállalt áldozat segíti a lélek fejlődését. Az érzelmek: SOHA! Ezért nem jó narkotikumokhoz nyúlni!

2. Testvérednek is saját magán kell majd megtapasztalnia azt, hogy nincs Nélkülem boldogság, csak BÓDULTSÁG. Ennek is el fog jönni majd az ideje!

Megáldalak az ÁLDOZATOS SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1050

Jézus - Hang

9. hét

(2021. 02. 24. - 03. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÖNFEGYELEMRŐL

Ismerem epekövem keletkezésének okait. Tudom, hogy önfegyelemmel megoldható a problémám, de nem tudok eléggé fegyelmezett lenni. Ebben kérem a segítséget!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Az önfegyelem, önuralom nem szerezhető meg sem környezetváltozással, sem elhatározás által. Értelmi tisztázás segíti elő azt, hogy valaki helyesen fejlődjék szellemileg, lelkileg. Az ilyen értelmi tisztázásra, tehát helyes elmélkedésre, nagyszerű alkalmat biztosít egy betegség.
Minden betegségnek Részemről az a célja, hogy gondolkozni kezdjetek azon, hogy miért születtetek le a Földre.
Amikor nemcsak így kívülről, hanem belülről világosodik meg előtted az, hogy a szeretni tanítás eszközeit kell megtalálnod és alkalmaznod, tehát az, hogy te magad tudd magadat átlépni, akkor indultál el az egészségesedés útján.
Ha már belülről nem probléma az epekő, mert belülről látod, hogy epekővel épp úgy lehet szeretni és szeretni tanítani, mint epekő nélkül, akkor gyógyultál meg arra, hogy boldog légy, függetlenül attól, hogy van epeköved vagy nincs, hogy mid van és mid nincs.
Az ÉLET (lélek) megnyeréséhez szükséges egy bizonyos életelvesztés (Máté 10;39 / Márk 8;35 / Lukács 9;24).
Tehát egy betegség kapcsán nem meggyógyulni kell, hanem megtérni! Ennek természetes következménye lesz a gyógyulás. Tehát itt is változtatni kell a sorrenden, vagyis át kell alakítanod gondolkodásodat.
Nagyon szeretlek! Nagyon szeretném megosztani ÉLETEMET, ERŐMET, BOLDOGSÁGOMAT veled!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a BÉKE LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1051

Jézus - Hang

10. hét

(2021. 03. 08. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETEM AZT, AKIT A FIAM NEM SZERET

1. Fiam elvált, de volt felesége, ha eljön hozzám, akkor én fogadom. Helyesen teszem?
2. Máriától kaptam jelet a rózsafüzérrel kapcsolatban?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Nagyon okos az, ha mindenkit befogadsz, aki meglátogat, és jó szándékkal van irántad. Se fiadra, se másra ne légy tekintettel akkor, amikor szíved szeretetének kimutatásáról van szó!
2. Anyám nagyon szeret téged, és mindazok, akik az említett jelenési helyet meglátogatják, valami jelet kapnak Tőle, hogy az számukra kegyelmi forrás legyen.

MEGÁLDALAK ANYÁM SZERETETÉVEL EGYESÜLTEN!"

Jézus - A Hang: 12/1052

Jézus - Hang

11. hét

(2021. 03. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TUDHATJA GYERMEKEM A HANG VÁLASZÁT?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A HANG írásainak bármelyik részét bárkinek meg lehet mutatni! Azok, akik a megértés szándékával figyelmesen olvassák, azok sok bölcsességet és nagy erőt meríthetnek ezekből az írásokból.
Az Én szavaimnak teremtő és boldogító, békét teremtő és benső vihart lecsendesítő erejük van. E könyveket nemcsak megmutatni kellene, hanem TERJESZTENI is mindazoknak, akik apostoli munkát vállalnak a szeretni tanítás érdekében!
A ti jelen korotokban a HANG-könyvek az a kovász, mely szeretné átjárni az emberiség tésztáját.
Ma sok könyv jelenik meg, melyek Tőlem küldött információkat közölnek veletek. De mindegyik csak annyiban hiteles, amennyiben a HANG könyvek mérlegén hitelesnek bizonyul!
A HANG-könyvek pedig annyiban hitelesek, amennyiben evangéliumaim mérlegén bizonyulnak annak! Az evangéliumaim és a HANG-könyvek között kettő lényeges különbség van. Az egyik az, hogy az evangéliumokban fellelhető sok magocska a HANG-kötetekben kibontva mutatkozik meg. A másik az, hogy az evangéliumokban sokkal több olyan magocska van, amelyet a HANG-kötetek nem érintenek.
Példákat nem említek, mert nem segítenék, ha ezt tenném.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1053

Jézus - Hang

13. hét

(2021. 03. 29. - 04. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÖRÖKKÉ FEJLŐDÜNK?

1. Az emberi lélek fejlődésének soha nem lesz vége? Sosem leszünk olyan tökéletesek, amilyennek Isten szeretne minket látni?
2. Pozitív irányban haladok lelkileg?
3. Szüleimmel sokszor nem vagyok összhangban. Ki hibás ebben?
4. Őrangyalom nevét szeretném tudni!
5. A számítástechnika az én utam?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1.Te is látod, ha átgondolod, hogy helytelen a kérdésfeltevés. Miért? Azért, mert a lélek fejlődésének sohasem lesz vége, és mindig olyan tökéletesnek kell lenni, amilyet Isten akar. Gondolj egy olyan pohárra, amely mindig növekszik, s mindig tele kell legyen.
Te azért fogod Istent látni, mert szereted. Mert látod, még jobban fogod szeretni. Mert még jobban fogod szeretni, még többet fogsz látni belőle, mert még többet fogsz látni belőle, még jobban fogod szeretni. És ez így megy a végtelenségig! Erről van szó!

2. Akkor haladsz pozitív irányban, ha mindenhez a megértés szándékával közeledsz (értetlen kritizálás helyett).

3. Hol szüleid, hol te vagy a hibás. Szüleidnek több a tapasztalata, neked rugalmasabb az átlátó képességed. Nem az értelem által felvázolt igazság javít a helyzeten. A megértés által, tehát a szeretet által lehet elviselhetőbb a kapcsolat. Erre kell törekedned akkor is, ha ezt tőlük nem tapasztalod.

4. Nem adhatom meg őrangyalod nevét, mert nem csak egy angyal vállalta azt, hogy segít neked lelkileg előbbre jutni.

5. A te utad Én vagyok! Ha abszolút első vagyok életedben, akkor nyugodtan foglalkozhatsz azzal, ami éppen kedvedre való!

Megáldalak BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1054

Jézus - Hang

14. hét

(2021. 04. 5. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉRJHEZ MENJEK, VAGY APÁCA LEGYEK?

1. Hozzá mehetek-e barátomhoz feleségül, vagy várjak még, mert nem ő rendeltetett mellém?
2. Legyek betegápoló apáca?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Ha valakit elhagytak, és értelmetlennek látja magányos életét, annak feltétlenül azt ajánlom, hogy igyekezzen értelmessé tenni azt. Ha valaki úgy gondolja, hogy egy társsal az oldalán lehetséges ez, akkor annak e döntésére Én áldásomat adom, még akkor is, ha külső szertartások keretében nem jöhet létre ez a döntés.
De mindenképpen tudnod kell, hogy boldogítani egyedül Isten képes azt a szellemi lényt, azt az embert, akit Önmagára teremtett! Csak részben igaz az, hogy valakit valaki mellé rendel az Isten. Csupán arról van szó, úgy vagytok teremtve, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ez nem jelenti azt, hogy mással mindig jó lenni! Szeretni mindig nehéz a Földön. Áldozattal jár! Néha túlontúl nagy áldozattal jár. Én mindig erőforrás vagyok, de senki helyett nem tudom elintézni a dolgokat, csökkenteni a kereszteket. Csak erőt tudok adni annak, aki nagyon komolyan vesz Engem. Aki kér, az kap, aki keres, az talál Nálam mindenre és mindenkor olyan megoldást, amely békével töltheti el szívét. Én nem adok senki mellé társat, csak lehetőséget adok mindenkinek arra, hogy társat találjon magának, ha nagyon akar.

2. Kétségtelen, hogy apácarendekben is társra lehet találni úgy, hogy a nyomasztó magány érzése helyébe egy nagyon komoly otthonérzés, egy stabil valahová tartozás lép. Természetesen, ez egészen más, mint a házasság, de egyiket sem szabad kijátszani a másik ellen.
Én mindenképpen melletted vagyok! Áldásom gyermeke lettél azzal az imával, amelyet leveledben leírtál. Én szívembe írtalak téged!

Megáldalak azzal a SZÍVBÉKÉVEL, amely LELKEM EREJÉT hor-dozza. Vess keresztet magadra!"

Jézus - A Hang: 12/1055

Jézus - Hang

16. hét

(2021. 04. 19. - 25.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LEGYEK JEHOVA TANÚJA?

1. Miért nem hallom én a HANG-ot, ha egyszer bennem él?
2. Szeretném megtalálni az utat, amelyen Jézus szeretetével találkozhatom.
3. Csak Jehova Tanúi csoportot ismerek. Menjek el oda?
4. Családi gondjaimmal kapcsolatban is szeretnék megnyugtató irányítást kapni.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Hallod te a HANGOMAT, csak nem tudtad eddig, hogy az az Én hangom! Neked is van lelkiismereted, vagyis olyan benső érzéked, amely lehetővé teszi Számomra, hogy tudassam veled, mi jó és mi nem jó. Tehát a lelkiismereted az a mikrofon, amelybe Én beszélek bele olyankor, amikor boldogságod érdekében szólok.
Igaz, ezt a mikrofont, melyet mindenkibe belehelyeztem, el lehet hangolni, és akkor nagyon torzul hangzik a HANG-om, de akkor is az Én hangom szól rajta keresztül.
E benső mikrofon akkor tud megfelelőre hangolódni, ha van benned nyitottság, és jó szándék arra, hogy az értelmeddel jónak ítélt döntést mindenkor képes légy jobbal lecserélni. De ezt a jobbat szintén be kell látnod értelmeddel. Én csak gondolkodni akaró emberekben tudok gondolatokat ébreszteni annak érdekében, hogy lássák, hogyan lehetnek boldogok.
Aki nem a fejével, hanem valamelyik más testrészével gondolkodik, azzal nem tudok mit kezdeni. Ezért veszélyesek a narkotizálások. Ezért kell tudnotok, hogy nem a Biblia az Általam felkínált élet forrása, hanem a Szentlélek, aki józan eszetek által akar szólni hozzátok. Az a csoport, amelyet te említettél, éppen ezt lépte át, ezt tette félre, s így lett a Bibliára hivatkozva bálványimádó. Legtöbbjüket menti a jó szándék és az ebből fakadó nagy ügybuzgalom, ami jellemzi őket.
Senkinek sem ajánlanám, hogy hozzájuk kapcsolja életét. Azért nem, mert már eddig is mérhetetlenül sokat csalódtak, és ezután is olyan csalódások érik őket, amelyeket nem kárpótol az a pillanatnyi biztonsági, bódultsági érzés, mely jellemzőjük.
Nem az a boldog, aki sokat tesz, hanem az, aki mindenkit és mindenkor nagyon szeret. Ennek pedig az ellenségszeretés a próbája! Áldani átkozóitokat, jót tenni azokkal, akik rosszat tesznek nektek, tehát mennyei Atyátok stílusát megélni, Aki felkelti Napját jókra, gonoszokra, esőt az igazaknak, hami-saknak egyaránt.
Az az ember, aki nem vállalja az emberölés mesterségét kitanulni, s nem tesz esküt arra, hogy parancsra gyilkolni fog, természetesen az Én szívem szerint cselekszik, bármilyen felekezethez, csoporthoz tartozik is! Ezt a magatartást tehát helyeslem az általad említett csoportnál. De van ott nagyon sok olyan felfogás, előírás, amely teljesen idegen Tőlem.
Az evangéliumaimban megtalálhatod azt az utat, amelyet Önmagammal azonosítottam.
Családi gondjaiddal kapcsolatban arra hívom fel figyelmedet, hogy ne ess túlzásba! Csak magadért felelsz! A legtöbb, amit másokért tehetsz, az az, hogy szíved békéjét Általam, Velem és Bennem biztosítod. Senki sem lesz sem jobb, sem rosszabb attól, amilyen te vagy. Az Istent szeretőknek minden javukra válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárukra válik. Nem te, de még Isten sem tudja megtenni azt, hogy valaki Istent szerető legyen, ha az illető ezt nem akarja. Tehát megtérítés helyett megtérni kell!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1056

Jézus - Hang

17. hét

(2021. 04. 26. - 05. 02.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy csodálatos álmomról kérdezem a HANGOT.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Az Én szeretetemnek csak igazságban szabad megnyilvánulnia, és semmiképpen sem ámításban, ezért álmoddal kapcsolatban tudatom veled, hogy nem valami jövőkép vetítődött eléd, amely a látomással szinkronban megvalósulásra vár, hanem olyan pillanatnyi lelki állapot szimbóluma, amelyért feltétlenül hálásnak kell lenned, mivel lelked mélyén azt éled meg, hogy problémáid, gondjaid lényegét nem neked kell megoldanod, de mégis, sőt a vártnál jobban fognak azok megoldódni, éppen azért, mert átvehette Lelkem ezek kormányzását.
Tehát nem álmodozásra kell felhasználnod álmodat, hanem hálálkodásra azért, hogy Lelkem úgy működhet benned, ahogy működhet.
Drága Gyermekem! Kevés olyan ember él a Földön, akinek lelki állapota stabil. Sajnos azok is kevesen vannak, akik mentesek lennének a felesleges szorongásoktól. Te lelked mélyen megkaptad ezt a kegyelmet. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy tudtad mélyíteni magadban azt a hitet, amelyet Én az enyéimben csak azért kevesellhettem, mert nem Tőlem, hanem tőletek függ, hogy ez megtörténjék. A másik ok az, hogy a Tőlem kapott szerepedre a későbbiekben neked is, de másoknak is szüksége lesz, hogy erőt tudj meríteni a Velem való élő kapcsolatból.
Újra mondom: Adj hálát álmodért, és a jövőben is tégy meg mindent, hogy egyre jobban mélyüljön, tisztuljon benned az a HIT, amely nem más, mint a szívednek a szeme. Ez csak gyakorlat által történhet. Imában, cselekedetekben egyaránt!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1057

Jézus - Hang

18. hét

(2021. 05. 03. - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FENNTARTÁSAIM VANNAK!

1. Előbbre visz engem a transzcendentális meditáció?
2. A dianetikáról kérek véleményt!
3. Kisebbségi érzésem van. Lehet ezen változtatni?
4. Fenntartásaim vannak a bennem szóló hanggal kapcsolatban.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1.Nagyon kevesen meditálnak jól. Ennek az az oka, hogy nem olyan keresztény meditálóktól tanuljátok a meditálást, akik hitelesen Tőlem, Általam tanultak meditálni.
Loyolai szent Ignác az egyik nagy mestere a helyes meditálóknak. Meditációs könyveihez könnyen hozzá lehet jutni.
Ha egy meditálás nem áll szakavatott mester irányítása alatt vagy megfelelő aszkézis keretében, akkor a szemtelen szellemek nagyon be tudnak zavarni. Nem olcsó dolog a lélek fejlődése. Ára van annak, éspedig olyan kifelé áradó szeretet-áldozat az ára, amely befelé tisztulást idéz elő! Semmiképpen sem elég csak egyszerűen elcsendesedni, s kiengedni kezetekből a gyeplőt. Bár a gyeplőt ki kell engedni, de nem mindegy, hogy kinek a kezébe adjátok át!

2. A dianetika nagyon nehézkes gyakorlati út. Van erről szó a HANG más kötetében is.

3. Nem karmikus dolog a kisebbségi érzés, bár karmikus vonások nehezíthetik. Hozzá kell idomulnod ahhoz az erkölcsi látáshoz, amely egyértelművé teszi benned azt az igazságot, hogy te nem leszel jobb, ha jót gondolnak rólad, és nem leszel rosszabb, ha rosszat gondolnak rólad. Tehát a lényeget tekintve közömbös az, hogy ki mit gondol. Ennek a megvalósítása azáltal történik, hogy személyek helyett feladatokban kezdesz gondolkodni. Tehát arra kell válaszolnod reggelenként, hogy milyen feladatok várnak rád, és nem arra, hogy milyen személyeknek kell megfelelned. E kettőt meg kell tanulnod ketté választani. Isten Lelke csak ott tud segíteni, ahol abszolút ELSŐ. Vagyis nincs második!

4. Az ősellenségnek leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás. Ennek kivédése úgy történik, hogy arra törekszel, hogy építő, buzdító, vigaszta-ló gondolatokat engedj feltörni magadban. Az ilyen gondolatoknak éltető lelke a SZENTLÉLEK!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1058

Jézus - Hang

19. hét

(2021. 05. 10. - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK

1. Jó úton haladok-e?
2. Gyógyítható-e a betegségem?
3. Lesz-e igazi házastársam?
4. Változtassam meg életpályámat?
5. Szeretnék kiegyensúlyozott lenni. Hogyan kezdjem el?

A HANG válasza:

"Gyermekeim!

1. Csak az halad jó úton, aki rendszeresen gondol a halálra, és arra törekszik, hogy az örökkévalóság szemüvegén át nézze a mulandóságot. Az ilyen ember áldásomat hordozza.

2. Minden betegség gyógyítható. Kivéve azt, hogy a földi élet maga egy gyógyíthatatlan betegség, melybe mindannyian előbb-utóbb belehaltok.

3. A 3. és 4. pontban kérdezettekre az eddig megjelent HANG-kötetekben már bőséges eligazítást adtam.

5. Légy fegyelmezett, és akkor kiegyensúlyozott leszel.

Érted aggódó SZERETETEM LELKÉVEL megáldalak!"

Jézus - A Hang: 12/1059

Jézus - Hang

20. hét

(2021. 05. 17. - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FONTOSAK A SZENTSÉGEK?

1. Oly nagyon fontosak a szentségek?
2. Hogyan imádkozzam?
3. Érzékeny és egyben merev is vagyok minden vallással szemben.
4. Hogyan tudnám megfejteni saját álmaimat?
5. Egy rendről szeretnék hallani!
6. Jézus valóban újra megszületett?

A HANG válasza:

"Drága gyermekeim!

1. Sok dologban igazad van, de csak részben! A különböző szentségek az Én ruháim, amelyekben közöttetek maradtam azért, hogy bizonyos célok érdekében segítselek benneteket, hogy a végső CÉL, a Velem történő színről színre látás számotokra elérhető legyen.
Nélkülem nem lehetsz ember! Nélkülem csak embertelen ember lehetsz! Szentségek nélkül lehet emberi cselekedeteket véghezvinni, de emberséges életet nem lehet élni. Persze a butaság mindenkit felment a felelősség alól.
Igaz, a szentségek - keresztelés, szentáldozás, gyónás stb.- nem automaták, tehát ezeket is lehet rosszul alkalmazni, és mivel minden rossz egy elrontott jó, a szentségekkel való helytelen kapcsolat inkább árt, mint használ. De egy fát nem az árnyékáról kell megismernetek, hanem gyümölcseiről, és azok a SZENTEK - gondolok most a jelen korban is élő kalkuttai Teréz anyára, aki szentségi jelenlétem nélkül, napi szentáldozás nélkül, el sem tudná képzelni az életét - azt igazolják, hogy a szentségek helyes használatának csodálatos hatásai vannak.
Itt említem meg, hogy a HANG-médiumom sem tudná elképzelni életét napi szentáldozás nélkül!

2. Úgy imádkozz, ahogyan szíved diktálja. A saját szavaiddal beszélj Hozzám! Amint teljes sötétben két egymást szerető ember beszélgetni tud egymással anélkül, hogy látnák egymást, így szólhatsz Hozzám azzal a bizonyossággal, hogy bár szemeddel nem láthatsz, de szíveddel tudod, hogy nem a levegőbe beszélsz, amikor Hozzám szólsz. Ha pedig mered vállalni a HIT-NEK azt a bizonyosságát, hogy amikor egyes szám második személyben magadnak olyasmit mondasz, ami téged épít, buzdít, vigasztal, akkor a te szavaiddal Én szólok hozzád, akkor nagy és csodálatos megtapasztalásokban lesz majd részed. Akkor valóban TE az leszel, aki megtaláltad otthonodat imádban, a Velem való élő kapcsolatban. A "MIATYÁNK" imának minden egyes szavát érdemes átelmélkedni, átgondolni! Csodálatos lelki kincseket lehet ebből az imából meríteni.

3. A Földön rendnek kell lenni! Minden vallási rendszer arra való, hogy bizonyos keretet adjon tárgyilagos szemléletre Velem kapcsolatban. De nem a keret a lényeg, hanem Én! A keret viszont kell, hogy a földi élet élhető legyen! A keretnél nem szabad megragadni se pro, se kontra.

4. Vannak olyan irodalmi termékek, amelyek segítenek az álom-szimbólumok megfejtésében. Nem az álmoskönyvekre gondolok!

5. Minden REND rendtagok begyűjtésére is alakult. Aki benső indítást érez, az vizsgálja meg az általa gondolt rendet, és így döntsön szíve békéjének fenntartása érdekében. Én nem alapítottam semmiféle RENDET, de tudom, hogy Lelkem nagyon segíti azokat a RENDEKET, amelyek Felém irányítják azokat, akik erre vágynak.

6. Nekem nincs és nektek sincs szükségetek arra, hogy Én újra leszülessek a Földre. Itt vagyok közöttetek, és ott vagyok bennetek is, ha szeretet él szívetekben (János 14;23).

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1060

Jézus - Hang

21. hét

(2021. 05. 24. - 30.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ANYÓS PROBLÉMA

Anyósomat szeretném helyesen szeretni!

A HANG válasza:

"Drága gyermekeim!

Vannak meg nem valósítható dolgok. Vannak emberek, akiket alig lehet elviselni egy másik embernek. A te eseted is ezek közé tartozik.
Van, aki nem is tud konfliktushelyzet nélkül élni, mert benső világát nem tudja hermetikusan elzárni a környezetétől, s így amit magában hord, meg nem oldott görcsöket, ezeket átvetíti azokra, akikre éppen lehetősége van.
A gonoszságot és a betegséget gyakran nem lehet megkülönböztetni abban az emberben, aki kivetíti saját önző, uralkodni akaró vágyait. Csak Isten képes ezt megítélni, mert ti nem tudjátok sem magatokról, sem másokról, hogy ki és milyen öröklött, szerzett terheltségeket, karmikus sorsvonalat hozott magával.
Az idegzet megerősítését elősegíti az, ha mindent elkövetsz, amit elkövethetsz azért, hogy ne kelljen találkoznod, ne kelljen hosszabb időd töltened azzal, aki számodra elviselhetetlen. Ezen kívül arra kell gondolnod, és azt kell besulykolnod magadba, hogy beteg emberrel van dolgod, s akkor már nem fogod olyan komolyan venni az illető bántó magatartását.
Ne légy érzékeny! Meg kell tanulnod, hogy leperegjenek rólad azok a szavak, amelyek téged nem építenek, nem buzdítanak, nem vigasztalnak. Igen, ezekkel azért nem kell törődnöd, mert ezekhez Nekem semmi közöm! Tehát neked sem lehet semmi közöd hozzájuk, ha egy akarsz lenni Velem! Márpedig neked ezt az EGYSÉGET igenelned kell, mert ezért Én nagyon hatékonyan imádkoztam (János 17;20-21).

Megáldalak az ERŐSSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1061

Jézus - Hang

22. hét

(2021. 05. 31. - 06. 06.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HALOTTHAMVASZTÁSRÓL, HOMOSZEXUALITÁSRÓL

1. A halottak elhamvasztásáról.
2. Azonos neműek házasságáról.
3. A nemek átoperálásáról.
4. Hogyan lehetek már a földi életben Isten gyermeke?

A HANG válasza:

"Barátom!

1. Teljesen mindegy, hogy mit csináltok azzal a húsdarabbal, amit hullának neveztek. A hullának mindegy.

2. Házasság csak különneműek között lehetséges. Minden más abnormális dolog e téren! Más dolog az, hogy ki, miért és mennyire felelős szubjektíve.

3. Beteges gondolatok nem származhatnak egészséges szellemtől. Lehetősége van legtöbb szellemnek arra, hogy már születése előtt eldöntse, milyen nemű akar lenni. Akinek nincs erre lehetősége, annak azért nincs, mert éretlen rá. Azért éretlen, mert előző életében ilyen éretlen gondolatoknak adta át magát. Aki annyira tönkrement, hogy nem képes dönteni saját sorsvonaláról, arról mások döntenek. Olyanok, akik szeretik az illetőt, és segíteni akarnak neki. Nem kell senkinek megerőltetnie az eszét ahhoz, hogy belássa: senkinek sem függ attól a boldogsága, hogy fiú vagy leány.

4. Csak a Földön válhat földi ember Isten gyermekévé. Megtérni annyit jelent, mint egyértelműen dönteni Isten mellett. Ha ezt megtetted, akkor Isten gyermeke vagy. Ha nem tetted meg, akkor az Ördög gyermeke vagy (Já-nos 8;44)!
Az halad a helyes úton, aki Velem járja élete útját, mert Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet (János 14;6)!

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1062

Jézus - Hang

23. hét

(2021. 05. 03. - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VERSEIMRŐL

1. Nem értem, hogy verseim születése tőlem függ.
2. Elkezdted már a HANG tanulmányokat diktálni?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!!

1. Nem értem, hogy miért nem érted azt, amit írtam?
Isten Lelke nem az erőszak lelke. A prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának (1Kor 14;32)! Nem vagytok dróton rángatott bábok!
Az előfordulhat, hogy nem tudsz verset írni, amikor akarsz, de az nem fordulhat elő, hogy olyankor írjál, amikor nem akarsz! Aki egy benső ihletnek nem tud ellenállni, az zárt osztályra való. Más az, hogy valaki nem akar ellenállni, mert jónak látja, hogy ne álljon ellen. Van olyan, hogy valaki benső ellenállhatatlan ihletre hivatkozva gyilkol. Az ilyen ember nem beszámítható! Te döntöd tehát el, hogy írsz verseket vagy sem. Az természetes, hogy az ihlet nem tőled jön. De az az érzékenység, amellyel az ihletést fogod, a tiéd, és neked kell eldöntened, hogy milyen ihletre és milyen intenzitással állsz rendelkezésre.

2. Oly sok még a kérdező, hogy szeretetem nem teszi még lehetővé médiumom korlátozott ideje miatt, hogy ne válaszoljak a feltett kérdésekre, hanem helyette hosszabb tanulmányt diktáljak.
Jobban kellene terjesztenetek mind a tíz HANG-kötetet, hogy ennek következtében kevesebb kérdéssel forduljanak már a HANG-médiumhoz. Ha ez megtörténik, akkor eleget tudok tenni ígéretemnek, s tudok tanulmányokat közölni. De addig nem. Médiumom nem áldozhatja fel idejét a HANG-könyvek terjesztésére, mert akkor nemcsak tanulmányokat nem tudok közölni, de válaszokat sem tudok küldeni a kérdezőknek.

Megáldalak a JÓZANSÁG, a REALITÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1063

Jézus - Hang

24. hét

(2021. 06. 14. - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SOK GYÖTRŐ KÉRDÉS

1. Miért nem születtek meg előző gyermekeim?
2. Van-e összefüggés felajánlásom és gyermekem megszületése között?
3. Gyermekem gyakran felsír. Hogyan segíthetek rajta?
4. Egyik éjszaka igaz volt az a dübörgő hang, amit hallottam?
5. Nagyanyámon hogyan lehet segíteni?
6. Min változtassak életemben?
7. A böjt idegessé tesz. Mit tegyek?
8. Nyelvima magyarázata.
9. Nálad van dédnagyapám? Mit tegyek halottaimért?

A HANG válasza:

"Drága gyermekeim!

1. Neked volt szükséged azokra a lelki gyötrődésekre lelked benső érlelődése miatt. Neked is volt előző életed, és te mostani gyötrődéseidet tudatosan betervezted jelen életedbe, mielőtt megszülettél. Volt, amikor szülésznő voltál, és akkor nem álltál hivatásod magaslatán. De az már elmúlt!

2. Van. Gyermeked az imádság gyermeke. Ez erőt és terhet egyaránt jelent.

3. A szerető ölelés, simogatás segít. Ennek legyen táplálója az imádságod.

4. Te az Enyém vagy, s így nincs mitől félned!

5. Az ő baja karmikus. Nem nyúlhatsz bele. Könnyítheted jósággal, imával. Ő sem tud ezzel mást csinálni.

6. Ne változtatáson törd a fejed! Törekedj nyugalomra, békére, a dolgok elviselésére! Ha ezt teszed, ez át fog sugározni körülményeidre is.

7. Nemcsak étel-ital böjt van. Van szóböjt, mikor pl. fél napig csak akkor beszélsz, ha kérdeznek. Van mozgásböjt, mikor pár óránként legalább öt percre leülsz, és elgondolkodol az előző órákban történt viselkedésedről. Van szemböjt, amikor tévé helyett valami okos dolgot olvasol, stb.- Olyan böjtöt ne vállalj, ami nyugtalanná tesz. Csak olyat, ami békét ad!

8. Nyelvimád magyarázata: "Repülni vágyom!, szárnyakat kérek! Erősítsd lelkem szárnyalását!, Hozzád vágyom, Hozzád, édes mindenem!, Hozzád vágyom, Hozzád vágyom! Kevés a Föld nekem!"
(Tudnod kell, hogy a nyelvek magyarázata nem fordítás!, hanem a benned ilyenkor élő szándékodnak érthető szavakba foglalása. Ne zavarjon hát, ha mindig ugyanazzal kezded, hisz mindig a te szándékodról van szó!)

9. Ápold magadban mindazt a jót, amire halottaiddal kapcsolatban emlékszel, és imádkozz halottaidért kötött imákat. Pl. egy Miatyánkot, Üdvözlégyet, egy tized rózsafüzért vagy bármit. De ami még fontosabb: a magad számára imádkozz a jó halál kegyelméért!

Nagyon szeretetlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1064

Jézus - Hang

26. hét

(2021. 06. 28. - 07. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MÁSFÉL OLDALON HARMINC KÉRDÉS

A HANG válasza:

"Drága gyermekeim!

Ha mind a harminc kérdésre válaszolnék, akkor újabb sokszor harminc kérdés merülne fel benned. Van ennek jó oldala is, de megoldást nem az ad, ha kérdés-erdőbe téved valaki, hanem az, ha egyetlen kérdést igyekszik - mondjuk - egy év alatt megoldani. Ha így tennél, akkor harminc év alatt megoldódnának kérdéseid. Ha nem így teszel, akkor nem oldódik meg egy sem úgy, ahogyan te szeretnéd.
De van egy másik módja is annak, hogy kérdéseid feloldódjanak benned. A HANG eddig megjelent tíz kötetének elolvasása, ha a MEGÉRTÉS SZÁNDÉKÁVAL olvasod azokat, minden kérdésedre ad olyan választ, amely elősegíti lelked békéjét, tehát boldogságodat.
E két megoldáson kívül nem tudok harmadikat ajánlani, mert minden más valamilyen narkotikumba való menekülést jelentene.

Megáldalak az OKOSSÁG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1065

Jézus - Hang

27. hét

(2021. 07. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GYÜLEKEZETI ÉS BETEGSÉG PROBLÉMÁM VAN

1. Nem értek egyet egy gyülekezettel, de vágyódom részesülni az ő adományaikban. 2. Nem tudok megszabadulni a betegségemtől, amiről tudom, hogy pszichikailag megszüntethető.

A HANG válasza:

"Drága gyermekeim!

"Drága Gyermekem! 1.Bármennyire szeretlek, nem dönthetem el helyetted, hogy melyik gyülekezethez tartozz. Annyit mondhatok, hogy bármelyikhez tartozol, ha Engem követni akarsz, meggyűlik a bajod a gyülekezet vezetőivel. Némi eligazítást azonban adhatok.
Ma már szinte mindenfelé vannak karizmatikus csoportok, amelyek éppen azért nevezhetők annak, mert tagjai átéltek egy olyan istenélményt, amelyet ti Lélekkeresztségnek neveztek. Tehát bőségesen vannak olyan közösségek, melyek érzelmileg is mélyebb és átéltebb igazsághordozók, mint az általad említett gyülekezet tagjai.
Amíg valakit jó érzések átélése, ajándékok megszerzése vonz, addig maga az AJÁNDÉKOZÓ távol marad az illetőtől. Ha valaki evangéliumaim szerint rendezi életét, akkor pontosan azokat az érzéseket és ajándékokat fogja kapni, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy szeretetben tudjon áldozattá válni.
Gondolj arra, hogy az, akit a legnagyobbnak mondtam a Földön, ker. János, semmiféle csodát nem tett életében, s börtönben fejezte be életét úgy, hogy lefejezték. Üzentem neki, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg Bennem (Máté 11;6).
Akiknek a Biblia, úgy ahogy van, az életük elirányítója, és nem a Szentlélek által átitatott józan ész, azok bálványimádók akkor is, ha a leghatározottabban tagadnák ezt. A Biblia nagyon szent könyv, de az első kegyelem megfelelő használata nélkül (első kegyelem a natúra, tehát a józan ész!) többet árt, mint használ!
Ha valaha le lehetett volna írni az ÉLETET, s ezt Én, aki magamról joggal állíthattam, hogy az ÉLET vagyok (János 14;6), nem tettem meg, akkor Én nagyot vétettem mulasztással. A Szentlélek sem írt le semmit! A Bibliát gyarló emberek írták, akik részben értették, részben félreértették a kapott sugallatokat.
A Bibliában minden olyan kijelentés, amely nem hozható összhangba az evangéliumokban található kijelentéseimmel, nem Istentől valók. Egyedül Én voltam az, aki elmondhattam, hogy mindent átadtam nektek, ami az IGÉMET illeti (János 17;14). Igaz, volt még sok mondanivalóm, amelyeket nem mondtam el akkor, mert nem bírtátok volna elviselni (János 16;12). De ezek a mondanivalók magjában ott voltak tanításomban, csak akkor miattatok, gyengeségetek miatt nem fejthettem ki ezeket. Ma már nagy részét ki tudom fejteni. De csak annak, aki használja a józan eszét is.
Az általad említett gyülekezetben sokan nem gondolnak erre. De van ott sok jó szándékú ember is. Ezek az emberek bármennyire jó szándékúak, éppen e miatt a bálványimádás miatt az ellenségszeretéssel nem tudnak mit kezdeni. Persze, ettől még boldogok a maguk módján, csak éppen nem lesz általuk szebb, elviselhetőbb, és főleg nem lesz gyakorlatilag egyértelműbb az a CÉL, amiért Én a Földre jöttem. Náluk nem azon van a hangsúly, hogy Általam és Velem és Bennem csinálniuk kell valamit, hanem azon, hogy Én helyettük csináltam valamit.

2. A betegségedtől csak akkor szabadulhatsz meg, ha belátod, hogy az nem tartozik a lényeghez. Tehát, ha belülről meg tudod élni azt, hogy az ilyen kiütésekkel is lehet szeretni, és ezek nélkül is lehet békétlennek lenni.
Minden attól függ, hogy mennyire válsz lényeglátóvá!

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!

Jézus - A Hang: 12/1066

Jézus - Hang

28. hét

(2021. 07. 12. - 18)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÓSOKRÓL, KÁRTYAVETŐKRŐL

1. Jósokhoz, kártyavetőkhöz járok.
2. Helyesli Isten jelenlegi viselkedésemet?
3. Honnan ismerhetem fel, hogy ki való hozzám?

A HANG válasza:

"Drága gyermekeim!

1. Olyan zavaró állomásoknak tetted ki lelkedet, hogy szinte képtelen vagyok hatni rád.

2. Nagyon helytelenítem viselkedésedet! Tudnod kell, hogy áldozatvállalás nélkül nincs lelki fejlődés. Te éppen az áldozatok alól akarsz kibújni olyan pótcselekvésekkel, amelyekhez különböző, Tőlem teljesen idegen erőktől várod és kéred a segítséget.

3. Csak az lehet hozzád való, aki Hozzám is való! Hozzám az való, aki az evangéliumaimban fellelhető Út-ként vállalja sorsomat.
Karmikus sorsvonalad csak akkor oldódik Általam, ha közvetlenül Tőlem várod életed problémáira a megoldást, és nem ködös közvetítők által!
Engem megtalálsz a Bibliában, megtalálsz a HANG-kötetekben, és megtalálsz saját szívedben is, de semmiképpen nem találsz meg, sőt elveszítesz minden ködös, okkult machinációban, praktikákban, mint a kártyavetés és ezekhez hasonló sötét erők felébresztésében.
Drága Gyermekem! Légy észnél!

Megáldalak a BELÉM VETETT BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1067

Jézus - Hang

29. hét

(2021. 07. 19. - 25.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LELKIISMERETFURDALÁSOM VAN!

A bennem felismert energiák továbbadása miatt lelkiismeretfurdalásom van.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Lelkiismeretfurdalásod jogos! Minden magadban felismert adományomat csak akkor tudod megfelelő felelősséggel használni, ha világosan látod, hogy mi a CÉL!
Ma legtöbb beteg meggyógyulni akar, és nem megtérni! Pedig minden betegség, minden baj Részemről azért engedtetik meg, hogy megtérjenek az emberek, és nem azért, hogy a testi egészséget tartsák életük céljának!
Te csak akkor fogsz tudni megnyugodni lelkileg, ha az Általam benned megmutatott energiáidat, energiáimat eszköznek használod arra, hogy az, aki ezek által az energiák által gyógyulni akar, közelebb kerüljön Hozzám! Tehát elsősorban APOSTOLI küldetésed van!
Gyógyítói küldetése elsődlegesen senkinek sincs. Aki mégis így alkalmazza a felismert energiákat, az Ellenem dolgozik, és nem Velem. Tehát hosszú távon nem áldást, hanem átkot közvetít!
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és nagyon vágyom arra, hogy megértsük egymást! Élj és dolgozz Értem! Én érted élek!

Megáldalak LELKEM BÉKÉT TEREMTŐ EREJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1068

Jézus - Hang

30. hét

(2021. 07. 26. - 08. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÉTSÉGBE VAGYOK ESVE!

1. Kétségbe vagyok esve férjem viselkedése miatt. Megszállott ő?
2. Két álmomra kérek magyarázatot!

A HANG válasza:

"Drága gyermekeim!

1. Amit leveledben leírtál, annak már csírái jelen voltak a házasságkötés pillanatában is. Az kétségtelen, hogy minden meggondolatlanságnak van következménye. Az is kétségtelen, hogy minden meggondolatlanságot meg lehet bánni, és mindig van újrakezdési lehetősége azoknak, akik Velem akarják járni éltük útját.
Ami nem megy, és sem eddig, sem ezután nem fog menni, az az, hogy valaki egy másik valakit meg tudjon javítani. Csak megjavulni lehet! Megjavítani nem lehet senki emberfiát. Én sem vagyok képes senkit megjavítani. Megjavulást kérek mindenkitől, és aki ezt vállalja, annak adom erőmet, hogy sikeres legyen próbálkozása.
Nyilván olyan szempontok kötnek az általad említett emberhez, amelyet nem akarsz felszámolni, mert úgy gondolod, hogy akkor rosszabbul járnál.
Értsd meg! A te sorsod a te kezedben van! Neked kell megtalálnod azt az életformát, amelyben szíved nyugalmát biztosíthatom számodra. Az enyéim nem erőszakosak, de határozottak akkor, amikor saját benső békéjükről van szó. Az enyéim számára ennél fontosabb nem létezik a világon! Mert mit használ, ha az egész világot meg is nyeri valaki, de lelke nyugalma kárt szen-ved. Mit is adhatna bárki is lelkéért (Máté 16;26, Márk 8;36-37)?!

2. Álmaid arról tanúskodnak, hogy tudatalatti világod jó talaj. Tehát igenis képes vagy határozott lenni olyankor, amikor arról van szó, hogy te a szeretet oldalán maradj, hogy akkor és azokkal is fenntartsd a szeretet-kapcsolatot, amikor és akikkel akár férjed, akár maga a Sátán akarja ezt korlátozni. Bizony ilyen esetben igazolódik be e kijelentésem: "Nem békét jöttem hozni, hanem kardot" (Máté 10;34.) És meg fognak valósulni azok a szavaim is, amelyeket Lukács 14;37-ben olvasol.
Okosan tetted, hogy kiöntötted szívedet. Légy erős!
Ha azt éled meg, hogy férjed már régen elhagyott téged, akkor ezt tedd egyértelművé, mert a ködösítés senkinek sem használ. Legkevésbé neked!

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1069

Jézus - Hang

31. hét

(2021. 08. 02. - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL, ÚJJÁSZÜLETETTEKRŐL

1. Egy visszatérő álmomról kérem a HANG véleményét!
2. Hogyan fejlődnek az újjászületettek tovább?
3. Hány őrangyalom van?
4. Magamról kérek véleményt!

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Akivel valaha találkoztál, az nagyon alkalmas volt arra, hogy a benned élő alter-egód (a te animád) kivetítését elősegítse. Ez visszatérő álmodnak is az oka.

2. Szeretés - ismerés, jobban szeretés - jobban ismerés, még jobban szeretés - még jobban ismerés a végtelenségig tart. Csak az anyag ismer olyan fejlődést, amelynek a hanyatlás is velejárója.

3. Mindenkinek van EGY őrangyala, de ez a szellemi barátod közösséghez tartozik, tehát egész csoport vigyáz téged. Lelked, szellemed fejlődésének fokai szerint veszi át más és más EGY az irányító szolgálatot, de mindig mindegyik egy csoporthoz is tartozik. Ezért lehet azt mondani, hogy sok őrangyalod van. A mindenkori őrangyalod neve feléd a küldetésének tartalmát fejezi ki, és nem azt, ahogy őt a szellemvilág nevezi. Úgy nem is lehetne nektek megnevezni az angyalvilág szellemeit, legfeljebb szimbólummal jelölni. A mostani angyalod neve: DIGNUSZ. Az magyarul azt jelenti, hogy ALKALMAS. Azért mondtam meg latinul, mert azért ez több, mint amit a ti nyelvetekben az alkalmas szó jelent. A latin szó egyben méltóságot is mond, amikor valakire azt mondja, hogy méltó rá.

4. Gyakran kérdezd meg lelkiismeretedet, ha helyes önismeretre akarsz jutni.

Megáldalak a HIGGADTSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1070

Jézus - Hang

32. hét

(2021. 08. 09 - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HIGGYEK A REINKARNÁCIÓBAN?

1. Van esély arra, hogy házastársam hívővé váljék?
2. Nem érzem jól magam a pedagógus pályán. Mit tegyek?
3. Higgyek a reinkarnációban?
4. Egy meghalt rokonom tud segíteni nekem?
5. A Mennyországba akarok jutni. Mit kell tennem ezért?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Előbb-utóbb mindenki meg fog térni. Azt még Én sem tudom megtenni, hogy társadat vagy bárkit is megtérítsek. A te feladatod az, hogy magadat fegyelmezd az önzetlen szeretet vállalására.
Erkölcsi nevelést mindenki csak önmagának tud adni! Azt, hogy ez kinek mennyire sikerült, az mutatja meg, hogy ki mennyire boldog.

2. Aki valóban Nekem akar kedvemben járni, és szabaddá vált attól, hogy emberi tekintetek irányítsák, az mindenütt képes erre. Aki még nem szabadult meg - legalább részben - az emberi megkötözöttségektől, az bárhol dolgozik, sehol sem fogja jól érezni magát.

3. Ne higgy a reinkarnációban! Csak abban higgy, amit értelmeddel is alá tudsz támasztani. Tehát a reinkarnációban is csak akkor higgy, ha már értelemmel is belátod annak igazát. Amiben hisz valaki, arra ráteszi az életét! Csak arra tedd az életed, amit értelmesnek tartasz!

4. Tud segíteni rokonod. És te mindig örömet okozol neki, amikor szeretetből áldozatot vállalsz.

5. Csak az jut a Mennyországba, aki már itt a Földön beengedte lelkébe a Mennyországot. Ehhez saját testedben újjá kell születned (János 3;3)!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1071

Jézus - Hang

33. hét

(2021. 08. 16. - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZELLEMIDÉZÉSRŐL

1. Bűn-e a szellemidézés, és milyen következményekkel jár?
2. Igaz-e, hogy a szellemek néha itt vannak velünk. Honnan lehet tudni, hogy melyik jó és melyik rossz?
3. Lehet-e gyermekem?
4. Szeretnék tudni valamit a mamáról.
5. Miért álmodtam, hogy halála után visszajött?
6. Van olyan, hogy valaki megtalálhatja igazi párját?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. A szellemidézés azok számára, akik nem jártasak a szellemvilágban, nagyon veszélyes! Sőt! Kifejezetten ártalmas! Nagyon komoly szakértelem és valódi, élő kapcsolat kell a Szentlélekkel ahhoz, hogy valakit ne vigyenek tévútra a szemtelen szellemek. Csak akkor és ott szabad ezzel foglalkozni, amikor és ahol van valaki, aki birtokában van a szellemek megkülönböztetése adományának.

2. Állandóan átjárnak benneteket különböző szellemek. Ez a testben éléssel együtt jár. Mint ahogyan átjárnak benneteket rádióhullámok és egyéb sugárzások. Ennek Én, Jézus is ki voltam téve közöttetek. Ezért mondhattam Péternek: "Távozz Sátán" (Máté 16;23)! És ezért mondhattam tanítványaimnak: "Nem tudjátok, hogy milyen szellem van bennetek" (Lukács 9;52).
A szellemek gyümölcseikről ismerhetők fel. Akik a Lélek gyümölcseit segítik érlelni bennetek (Gal 5;22-23), azok a jó szellemek. Akik ezt akadályozni próbálják különböző kísértésekkel (Gal 5;19-21), azok a gonosz szellemek.
Aki Engem szeret, annak nem kell félnie a rossz szellemektől. Sőt! Nekik kell félniük, és félnek is az enyéimtől!

3. Lehet gyermeked, de nem leszel ettől boldogabb! Én csak a lehetőségét tudom megadni. Ha valaki minden áron arra törekszik, hogy gyermeke legyen, az feltétlenül elmegy a lényeg mellett! A földi élet rövid. A tét nagy! Nem arra kell törekednetek, hogy benneteket vállaljanak Földre születni vágyó lelkek, hanem arra, hogy ti tudjátok vállalni azt a szeretet-áldozatot, amely biztosítja az élő kapcsolatot Velem. Boldogságotokat csak Bennem tudjátok megtalálni! Vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott!

4. és 5. Azért álmodtál vele, mert vágyaidban nagyon fontos ő a te számodra. Ez nem baj mindaddig, amíg e kapcsolat Hozzám segít közelebb. Nem mondhatok róla semmit.

6. Olyan nincs, hogy valaki megtalálja igazi párját, és azt is lehet mondani, hogy csak olyan van, hogy valaki megtalálja igazi párját. Azért igaz e két ellentétes kijelentés mindegyike, mert nézőpont kérdése e kérdésre adott válasz.
Abszolút értelemben igazi párja csak Isten lehet mindenkinek, mert mindenki Istenre van teremtve. Tehát bárkivel él valaki, ha Értem él, akkor megnyerte az ÉLETET! De bárkivel él valaki, ha nem Értem él, akkor elvesztette az ÉLETET!
Messzire vezetne, ha most azt akarnám megmagyarázni, hogy miért nem lehet azt mondani: ennek könnyebb, annak nehezebb, ezzel könnyebb, azzal nehezebb Istenért élni.
Elégedj meg most azzal, hogy tudod: Vagy Értem élsz, és akkor boldog leszel minden körülményben, vagy nem Értem élsz, és akkor boldogtalan leszel a legszebb, legjobb, leggazdagabb, legcsodálatosabb ember mellett is. És azt is elég tudnod, hogy sem elősegíteni, sem akadályozni senkit nem lehet abban, hogy Mellettem döntsön vagy Ellenem. E döntés ugyanis belül dől el mindenkiben!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1072

Jézus - Hang

34. hét

(2021. 08. 23. - 29.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: DEPRESSZIÓRÓL

1. A depresszió ellen hogyan lehet küzdeni?
2. Halottakkal lehet beszélni?
3. A kötött vagy a szabad ima a kedvesebb Istennek?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Két gondolatot egyben így fogalmazhatok meg: Mi ez az örökkévalósághoz képest?!?! Ha ezt gyakran fölteszed magadnak, akkor a következő két gondolat fog megvilágosodni benned: a/ Az életem amúgy is rövid, s még rövidebb benne annak a problémának léte, amely most elkeseríthet. b/ A boldog örökkévalóság gyermeke vagyok! Ha ezzel a gondolattal foglalkozol, akkor hited mértéke és fejlődése egyre csökkenteni fogja és végül meg is fogja szüntetni benned a depressziót, mert létrehozza és erősíti azt a pszichikai immunrendszert, amit reményből élésnek lehet nevezni. Csak remény által lehet élni! Bennem nem lehet csa-lódni!

2. Lehet beszélni a halottakkal, de az a jó, ha valaki szabaddá válik be-lül azoktól, akik már elmentek. Azért jó ez, mert sokkal előnyösebbek azok a beszélgetések, amelyeket őrangyalaitokkal, szentjeitekkel, Velem, Jézussal, a mennyei Atyával folytattok. Efelé kell venned az irányt.

3. A szabad ima gyümölcsözőbb, mint a kötött ima, de csak akkor, ha hálálkodó, dicsőítő gondolatokat hordoz. Minél több ilyen imát mondasz, annál jobban fogod tudni átélni, hogy milyen gazdag vagy azáltal, hogy az Enyém vagy!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1073

Jézus - Hang

35. hét

(2021. 08. 30. - 09. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GAZDAGODNI SZERETNÉK LELKILEG!

1. Nem érzem személyesnek a kötött imát. Még a Miatyánkot sem!
2. Társam nagyon le tud állni a lelki fejlődésben. Hogyan lehet ezen segíteni?
3. Egy címet kérnék, akivel kapcsolatba kerülhetnék benső gazdagodásom érdekében!

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Beszélgess Velem saját szavaiddal! Amikor a Miatyánkra tanítottam tanítványaimat, akkor nem azt mondtam, hogy ezt imádkozzátok, hanem azt, hogy ÍGY imádkozzatok! Ha tehát kértek, akkor aszerint a hét kérés szerint imádkozzatok, amelyeket a Miatyánk tartalmaz. De Én arra kérlek, hogy főleg dicsőítő, hálálkodó imákat mondj, és a saját szavaiddal tedd ezt! Ezekre van neked szükséged. Igen, mert eközben fogod meglátni, hogy mennyi hálálkodnivalód van, tehát azt, hogy mennyire gazdag az, aki Hozzám tartozik!

2. Felnőtt ember nem nevelhető! Vagy neveli önmagát, vagy neveletlen marad. Te bárhogy viselkedhetsz vele, ő a te magatartásodat negatív és pozitív értelemben is fel tudja használni a maga számára. Te önmagadért felelsz! Azért kell úgy viselkedned, hogy Előttem megállhass!

3. Elküldök egy címet. Az illető felesége gyermekorvos.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1074

Jézus - Hang

36. hét

(2021. 09. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZENTMISE HALOTTAIMÉRT

1. Mondassak-e misét halottaimért?
2. Fáj, hogy nem fogadják el a HANG szavait még a fölszenteltek sem.
3. Nem szabad leborulni a templomban az oltár előtt?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Ha már mondattál egyszer szentmisét halottaidért, akkor nem kell hogy mondass másodszor is. Elég, ha te részt veszel egy szentmisén - bárkiért is mutatja be azt a miséző pap -, és azt magadban felajánlod értük.

2. Ez Nekem is fáj! Ha neked fáj, az azt jelenti, hogy meg tudtam osztani veled fájdalmamat. Ez nagyon jó jel, mert akivel meg tudom osztani fájdalmamat, azzal meg fogom osztani dicsőségemet is!

3. A templomban úgy kell viselkedni, ahogy azt megengedi a templom papja. Neked ahhoz kell tartanod magadat. Ha nem veszi jó néven, akkor ne borulj le. Én nem leszek attól kevesebb, ha nem borul le valaki Előttem, és nem leszek több, ha leborul.

Borulj le olyankor és ott Előttem, amikor és ahol nem láthat senki! A különcködés nem Nekem tetsző cselekedet!

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1075

Jézus - Hang

37. hét

(2021. 09. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BESZÉLTEM JÉZUSSAL

1. Beszéltem Jézussal. Ez többször is meg fog ismétlődni?
2. Visszatérő álmom az, hogy egy erdőben állatok el akarnak taposni.
3. Fiam vállalkozása nem sikerült.
4. Küldhetem a GYÓGYÍTÓ FÉNYT távolból is?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A HANG első kötetében található PÁRBESZÉDIMA arra tanít, hogy bármikor képes vagy beszélgetni Velem. Nem szükséges ehhez az, amit utóbb átéltél. Nem a látvány, nem az élmény a fontos, hanem az, hogy elhidd: Én beszélek hozzád általad akkor, amikor te magadnak olyasmit mondasz, ami téged épít, buzdít és vigasztal.

2. Visszatérő álmod arra figyelmeztet, hogy számodra nagyon fontos kapcsolatban lenned őrangyaloddal. Minden reggel kérjed őt, hogy legyen melletted, és segítsen, védjen, vigyázzon rád. Ő ezt sokkal hatásosabban tud-ja megtenni, ha kéred, mintha nem kérnéd.

3. Fiad még mindig itt a Földön akar valami feltűnően jót tenni. Nem engedhetem meg, mert elvinné őt a lényegtől. Még így is nehéz őt a lényegre szorítanom. Sokkal jobban szeretem őt, mint ő azt valaha is el tudná képzelni. De ez a szeretet nem mulandó értékek sikereiben igazolódik.

4. Természetes, hogy küldhetsz FÉNYT távolból is! A fényadás nem korlátozódik tér-idő dimenziókra.
Légy óvatos és megfontolt!

Megáldalak az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1076

Jézus - Hang

38. hét

(2021. 09. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

Őrangyalomról szeretnék többet tudni!

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Több angyal is vigyázza életedet. De mindig van közöttük EGY, aki legfőbb feladatának éli meg azt, hogy segítsen neked megmaradni azon az úton, amely szíved békéjét biztosítani tudja.
Azért van több angyalod is, mert itt, ebben a világban nagyon nagy a szeretet, és nem is tudnának egymás nélkül, magányosan élni azok, akik a mennyország örömét hordják magukban.
De azért is többen vannak, mert itt is vannak speciális szerepek, és így hatékonyabban tudnak segíteni nektek az angyalok.
Az az Egy, aki számodra jelenleg a legfőbb, pontosan azért a legfőbb, mert neki az a szerepe, hogy más angyalok segítségét feléd irányítsa. De ez az EGY angyal sem ugyanaz mindig.
Lelked, szellemed fejlődése éppen a te érdekedben szükségessé teszi azt, hogy váltsák egymást, amint a Földön is más tanítja ugyanazt a gyermeket az óvodában, más az általános iskolában, más a középiskolában, más a felsőbb iskolákban.
Jelenlegi legfőbb angyalod neve: ADJUTOR, vagyis SEGÍTŐ.

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1077

Jézus - Hang

39. hét

(2021. 09. 27. - 10. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIT JELENT A "MALASZT" SZÓ?

1. Hol tartok a lelki, szellemi fejlődésemben? Mire kellnkülönösen figyelnem? 2. Az egyik imaszövegben lévő: "öntsd lelkünkbe szent malasztodat" mit értelmez, és a malaszt szónak mi az értelme?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. A Földre azért jöttél, hogy megtanuld azt a rugalmasságot, amely képes téged nehéz helyzetekben is megtartani az irgalmas szeretet útján. Tehát a meg nem alkuvás mellett dolgozz ki magadból ilyen rugalmasságot.
E feladatnak akkor tudsz eleget tenni, ha azokat is meg akarod érteni, akikkel nem értesz egyet. Tudatosítanod kell magadban azt, hogy a megértés és az egyetértés nem hordoznak magukban azonos tartalmakat!
Amennyire a gyakorlatban ez kitisztul benned, annyira vagy lelkileg fejlődőképes!

2. A "malaszt" szó kegyelmet jelent, és amikor valaki azért imádkozik, hogy ebben gazdagodjék, akkor arra kér bennünket, hogy segítsük őt a helyes nyitottság, az égiekre való ráhagyatkozás átélésében.

Megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1078

Jézus - Hang

40. hét

(2021. 10. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY TANÍTÁSRÓL

1. Tanácsot kérek egy tanítással kapcsolatban!
2. Hogyan válhatok alkalmassá a megfelelő szolgálatra?
3. Gyermekemért mit tudok tenni azon kívül, hogy imádkozom érte?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A három kérdésedre egyetlen gondolatsorral fogok válaszolni.
Minden tanítás, amely megjelenik a Földön, hordoz valamit abból, ami a lé-nyeg, vagyis abból, hogy miképpen lehettek boldogok.
A teremtő Isten két lehetőséget kínál fel nektek arra, hogy Őreá és ma-gatokra találjatok.
Az egyik lehetőség maga az emberi természet. Nem csupán kőtábláról, de az emberi szívekből is kiolvasható az, hogy csak az lehet jó más számára, amit magadnak is jónak tartasz, és kerülnöd kell, ha boldog akarsz lenni, azt, hogy olyat tégy másnak, amit nagyon nem szeretnél, ha mások veled tennének.
Mivel azonban ez az egyszerű és könnyen átlátható út azáltal, hogy az értelemmel bíró ember az eszét nem arra használja, amire való, tehát nem Isten megismerésére, megszeretésére, szolgálatára, hanem saját mulandó kényelmének, mások megfélemlítésének, másokon való uralkodás lehetőségének biztosítására használja, ezért egy még ennél is kézzelfoghatóbb utat mutat a Teremtő az Ő teremtményeinek. Ez pedig Ő MAGA, aki úgy szolgáltatta ki Magát nektek, mint egy kisgyermek, úgy tanított benneteket, mint ÉGI MESTER, és úgy öltétek meg, mint gonosztevő, lázadó rabszolgát.
E másik út tehát ÉN VAGYOK! ÉN valóban a boldogság elérésének egyetlen ÚTJA, az egyetlen ERKÖLCSI IGAZSÁG, a valódi, soha el nem múló ÉLET vagyok. Vagyis a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenknek megbocsátás, és a mindenkori segítőkészség Istene vagyok, aki azért öltött emberi testet, hogy elmondja és megmutassa nektek: ÁLTALAM, VELEM és BENNEM képes az ember emberré lenni, és emberien, vagyis boldogan, szívbékével élni, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között él!
Gyermekednek sem tudsz másképpen és jobban segítséget nyújtani, mint imával és azzal az életpéldával, amelyet, ha valóban akarsz, könnyen megtanulhatsz Tőlem. Engedd, hogy benned éljek!

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1079

Jézus - Hang

41. hét

(2021. 10. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MI VAN A KÁRHOZOTTAKKAL?

1. Hála és köszönet mindenért!
2. Feleségem depressziós.
3. Kérjük, Uram, az ERŐDET!
4. Mi van a halálos bűnben meghaltakkal? 5. Mi az oka a bennem megtörtént változásnak?
6. Mennyiben építőek az 1988-ban elkezdett írásaim?
7. Mi van elhunyt rokonainkkal?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Az egyik legnagyobb jó számodra az, ha hálaimákat mondasz. Igen, mert a hálaimák a legalkalmasabbak arra, hogy ráismerj gazdagságodra, amelyet Tőlem kaptál.

2. A depresszió legmélyebb gyökere az, hogy a lélek nem tud megbocsátani NEKEM! Vagyis úgy gondolkodik, hogy ha ő a helyemben lenne, akkor másképpen intézné egy olyan szegény, nyomorult léleknek a sorsát, mint ő. Pozitíve így fogalmazhatom meg feleséged feladatát: El kell hinnie, hogy Én jobban szeretem őt, mint ő saját magát. Ez a HIT akkor válik valóban ÉLŐVÉ, ha bizalmat teremt Irántam a szívében.

3. Erőm mindig rendelkezésetekre áll. Hit és bizalom kérdése, hogy mennyit használtok fel ebből.

4. Én csak kétféle bűnt ismerek. Az egyik a bűnbánatot felébresztő bűn. Ez nyilván közelebb hozza Hozzám elkövetőjét! A másik a megátalkodottság. Tehát az, amikor valaki megideologizálja bűneit annyira, hogy a bűnt erénynek állítja be a maga számára. Ezt nevezem Én a Szentlélek elleni bűnnek. Erre a bűnre nincs bocsánat, mert nem is akar bocsánatot rá az, aki így él.
E bűnre nincs ugyan bocsánat a bűn természete miatt, de ebből is ki lehet lépni, s mihelyt az illető bűnét bűnnek ismeri el, azt megbánja, akkor már részesülhet bocsánatban.
Tehát örök kárhozatról lehet beszélni, de ne beszéljetek örök kárhozottról!

5. A benned történt változás oka a benned végbement felismerése annak, hogy Én valóban szeretlek!

6. Az Istent szeretőknek mindenkor és minden javára válik.

7. Elhunyt elődeid sorsának ismerete számodra csak annyiban fontos, hogy tudd: értük mondott imáid nem hiábavalóak!

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1080

Jézus - Hang

42. hét

(2021. 10. 18. - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TERMÉSZETGYÓGYÁSZOK? ORVOSOK?

1. Nagyon szeretném társamat meggyógyítani. Azt jósolták, hogy fiatalon hal meg.
2. Jobban hiszek a természetgyógyászokban, mint az orvosokban.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Ne tedd ki magadat olyan jóslásoknak, melyek a földi élet határát akarják megszabni. Életnek és halálnak ura ÉN vagyok! Nekem adatott ilyen értelemben is minden hatalom a Földön (Máté 28;18). Nem tudhatod, hogy te halsz-e meg előbb vagy társad. Nem Tőlem valók az ilyen jóslások! Azt sem tudod, hogy te holnap élsz-e még?!
Neked nem arra kell törekedned, hogy társad a te elgondolásod szerint meggyógyuljon, hanem arra, hogy könnyítsd életét, szeresd őt úgy, ahogy tudod, és mindezt azért tedd, mert részben minden szenvedőben Én szenvedek, részben pedig azért, mert neked a benned lévő, a belőled kiáradó szeretetről kell majd elszámolnod!
Tudnod kell, hogy a hosszú földi élet nem jobb, mint a rövid földi élet, és a rövid földi élet nem rosszabb, mint a hosszú földi élet! Amíg ezt komolyan magadévá nem teszed, addig nem tudok békét adni a szívedbe, pedig azért jöttem a Földre, és azért jutottam el hozzád is, hogy ezt megtegyem.
Nagyon szeretlek, de ez elsősorban Engem boldogít. Téged az fog boldogítani és társadat is, ha Értem kezditek szeretni egymást!

2. Kétségtelen, hogy a hitnek csodálatos ereje van. Olyan energiákat tud felszabadítani, amelyek hatékonyabban tudnak hatni, mint a legtöbb orvosság. Az is kétségtelen, hogy fűben, fában, folyadékban és levegőben, sőt a lélegzésben és mozgásban is gyógyító erők rejlenek. De ne mondd, hogy a természetgyógyászokban jobban hiszel, mint az orvosokban, mert közöttük is van sok sarlatán, és az orvosok között is van sok lelkiismeretes ember. Inkább úgy fogalmazz, hogy nagyobbra értékeled a természet-nyújtotta gyógyszereket, mint a legtöbb orvosságot.

Nagyon szeretlek benneteket. Valóban értetek élek! Megáldalak benne-teket a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1081

Jézus - Hang

43. hét

(2021. 10. 25. - 31.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY ELFERDÜLT SZEMLÉLET

1. Nem tudom jóvátenni eddigi botlásaimat.
2. Az állatok ellen elkövetett bűnöket nagyobbnak tartom, mint az em-berek elleni bűnöket.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Te nagyon beteggé teszed magad azáltal, hogy nem hallgatsz a józan eszedre. Tudod te, hogy hány állatot lélegzel be egyetlen lélegzéssel? Tudod te, hogy hány állatot ütöttem Én agyon földi életemben? Egyáltalán tudod te, hogy mi a különbség egy ember és egy állat között?
Egyenesen felháborító ostobaság az, amivel téged az ördög megetetett! Csak ember teremtődött BOLDOGSÁGRA! Az állat arra való, hogy ebben segítse az embert. Amelyik nem ezt teszi, azt el kell pusztítani olyankor, amikor a józan ész ezt diktálja!
A BOLDOGSÁG pedig nem azt jelenti, hogy te jól érezd magadat, hanem azt, hogy az emberekért élj! Az állat nem szeretet tárgya! Az ember élete arra való, hogy szeresse Istent és embertársát. A szeretet lényege a szolgálat! Aki állatot szolgál ember létére, az meggyalázza Isten tervét! Meggyalázza magát az Istent! Az állatnak a feladata az, hogy szolgálja az embert. Az állatnak kell az emberért élnie, és nem az embernek az állatért! Minden kutyát, minden macskát, minden rovart és bacilust el kell pusztítani, ha nem emberek szolgálatát valósítja meg! És mentsen meg Isten minden embert attól, hogy állatok szolgálatára aljasodjon le! Az állatnak nincs lelke! Állatnak nincs örök élete! A mennyek országa nem az állatok világa! Az állatok, a férgek világa a KÁRHOZAT! A POKOL! (Márk 9;48)
Éppen azért, mert a faj- és önfenntartási ösztön jelenül meg az állatban, amikor e két ösztön megszűnik működni, akkor már értelmetlen a további élete. Az állatban nincs boldogság utáni vágy! Az állat nem akar, nem akarhat az elvesztés félelme nélkül jót birtokolni!
Gondolj csak arra, hogy hány sertést pusztítottam el azáltal, hogy a geráziai megszállottból kijövő ördögöknek ezt megengedtem! (Márk 5;13) Hidd el, hogy azok közül egyetlen sertés mérhetetlenül többet ért, mint a te macskád!
Drága Gyermek! Te nem a macskádat szereted, hanem magadat, ha nem Rám, ha nem józan eszedre hallgatsz, hanem az ördög butaságait teszed magadévá!
Te ugyancsak bajba kerülnél, ha látnád, hogy a bolhák hogyan szívják vérét a te macskádnak. Vajon melyiknek a pártjára kellene állnod? Ha pedig azt látnád, hogy az általad, lélegzeted által beléd került különböző állatokat hogyan pusztítja el a benned lévő, az általad termelt bomlási folyamat, akkor bizony komolyan kellene a te logikád szerint az öngyilkosság gondolatával foglalkoznod, ez viszont azt jelentené, hogy a bolondokházába való vagy, és nem emberek közé!
Drága Gyermek! A Nekem megírt problémádat ne mondd el másnak, mert ha elmondod, akkor az emberek joggal fogják azt mondani, hogy nem vagy normális!
Az ember alatti élő világ nem az erkölcsi lények világa. Tehát nincs személyiségük, tehát nincs boldog és boldogtalan állat! Az állatvilágban az ösztönök, a faj- és önfenntartási ösztön az egyetlen mozgató erő.
Akkor mondhatod magadat normális embernek, ha nem látszatra mondasz ítéletet, hanem a józan ész mérlegelése alapján. Nincs boldog vagy boldogtalan állat! Nincs vidám és szomorú állat. Nincs, mert az állat nem személyiség. Csupán arról lehet szó, hogy rajtuk a vidámság, szomorúság, boldogság, boldogtalanság külső megnyilvánulásait észlelheted bizonyos ösztönjáték következményeként.

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1082

Jézus - Hang

44. hét

(2021. 11. 01. - 07.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIT KÉR TŐLEM JÉZUS?

1. Mit kér tőlem Jézus?
2. Bánt, hogy nem jártam iskolába.
3. Szeretném Jézus szerint nevelni gyermekeimet!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Azt kérem tőled, hogy túlzások nélkül, de rendszeresen mondj hálát mindazért, amit eddig Tőlem kaptál. Adj hálát azért, hogy vagy, hogy az Enyém vagy. Köszönd meg azt is, hogy nincsenek iskoláid, mert ezáltal könnyebb átélned, hogy Isten gyermeke vagy.
Nem akarom sorolni, hogy miminden van, amit megköszönhetsz, mert nem akarlak befolyásolni. De ha csak azért adsz hálát, mert tudhatod, hogy szeretlek, már ez is növeli az egész mennyország örömét.

2. Közlöm veled, hogy apostolaim nagy része írástudatlan ember volt az első pár évszázadban. Neked nem azzal kell törődnöd, hogy mi lett volna ha..., hanem azzal, hogy ami jelenleg van, az segítsen téged közelebb Hozzám!
Ha kéred reggel áldásomat munkádra, ha napközben többször megköszönöd, hogy benned élek, ha Értem vállalod, hogy okosan, bölcsen viselkedj az emberekkel - már amennyire erődtől telik -, akkor meg tudom tartani benned az Én békémet.
Nem az értelmi ismeretek sokasága, hanem a szív szándéka az, ami eldönti, hogy valakit boldogítani képes legyek vagy sem.

3. A gyermekeid nevelésének sem lehet más alapja, mint a példamutatás. Ha látják rajtad, hogy téged valóban tudlak boldogítani, akkor ennek feltétlenül jó hatása lesz életükre. Azok járatnak le Engem gyermekeik előtt, akik hirdetik ugyan, hogy Engem szeretnek, hogy bennük élek, de ennek ellenére sohasem elégedettek, mindig sopánkodnak, keseregnek, és számukra sohasem jó az és úgy, ami és ahogy van.
Drága Gyermekem! Mérhetetlen szeretettel szeretlek, és ez nem csökken akkor sem, ha te nem vagy megelégedve magaddal. Mindaddig, amíg Velem meg vagy elégedve, növelni tudom benned az Én boldogító jelenlétem örömét!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1083

Jézus - Hang

46. hét

(2021. 11. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BÉKE VAN A SZÍVEMBEN

Sok testi-lelki szenvedés után úgy érzem, hogy Isten békét adott szívembe.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Földi életed lényegét és értelmét nem az adta meg, amit veled tettek, hanem az, ahogyan te reagáltál a veled történt eseményekre.
Az a karmikus sorsvonal, amelyet vállaltál, mikor a Földre születtél, a te szeretetből fakadó megbocsátásod révén mérhetetlenül sok és nagy görcsöket oldott meg benned, és tette számodra lehetővé azt, hogy előkészülj arra az újjászületésre, amely saját testedben fog végbemenni. Jelenleg ennek az eseménynek előszobájában vagy.
Az okos, reményteli várakozás most a te feladatod. Én hajad szálait is számon tartom, és te, aki az Én EGYETLENEM vagy, bizton remélheted azt, hogy hamarosan tejesen megszűnik fölötted a pokol minden hatalma.
Fordulj gyakrabban őrangyalodhoz, aki bár így is mindent megtesz érted, amit tehet, de több és hatékonyabb segítséget tud nyújtani akkor, ha kéréssel fordulsz feléje.
Felém pedig gyakran fordulj dicsőítő, hálaadó imával, gondolatokkal. Ez azért fontos, hogy egyre tisztultabban lásd meg, mennyire szeretlek. Igen, mert feléd irányuló szeretetem gazdagsága, ha felismered, csodálatosan tudja csökkenteni, sőt egészen meg is tudja szüntetni a kívülről jövő, rád nehezedő, rosszindulatból életedet megnehezítő ártó erők mesterkedéseit.
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Nemcsak benned vagyok, hanem érted vagyok benned!

Megáldalak SZERETETEM, BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1084

Jézus - Hang

47. hét

(2021. 11. 22. - 28.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LEHET ROSSZAT TENNI JÉZUSÉRT?

1. Valóban nem szabad túlságosan ráhagyatkozni Istenre?
2. Van helytelenül megnyilvánult szolgálat, ha azt, amit teszek, Jézusért teszem?
3. Hogyan lehet felismerni, hogy fel- vagy kihasználnak?
4. Őrangyalom volt, aki kimentett az égő ágyból?


A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Az Istenre való ráhagyatkozást nem lehet eltúlozni! Legfeljebb elrontani. Nem lehet túlzottan bízni, de lehet rosszul bízni Istenben! Az bízik roszszul Istenben, aki arra vár, hogy Isten tegye meg helyette azt, amit neki kellene megtennie.

2. Tudatlanságból lehet rosszat tenni jó szándékkal. Kérned kell a BÖLCSESSÉG adományát (Jakab 1;5), hogy ne tegyél rosszat jó szándékkal sem.

3. Bűnrészességet nem szabad vállalnod. Én arra kértelek benneteket, hogy legyetek óvatosak az emberekkel szemben (Máté 10;17). Azt szoktam mondani a HANG-médiumom által, hogy legyetek BÁRÁNYOK, de ne legyetek BIRKÁK!
Van olyan, hogy könnyű, és van olyan, hogy nehéz felismerni azt, hogy mikor akarnak kihasználni és mikor akarnak felhasználni. E téren a rizikó vállalása szükségszerű. Az okos embert általában csak egyszer lehet kihasználni! Igen, mert másodszorra már jobban fog vigyázni!

4. Több angyal is vigyázza életedet, de egy különösen. Ennek neve: EXCITANSZ. Ő mentett ki az égő ágyból. És már többször is felélénkítette figyelmedet.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1085

Jézus - Hang

48. hét

(2021. 11. 29. - 12. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HELYEMET KERESEM

1. Megfelelő helyen vagyok?
2. Emberi, baráti kapcsolataimat hogyan tudnám állandósítani?
3. Hol kezdjem a megváltoztatásomat?
4. Mi végett születtem a Földre?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Nem vagy megfelelő helyen. A Földön nincs megfelelő helye az enyéimnek! Azért Siralomvölgy a Föld, mert a hontalanság érzése itt a legotthonosabb.
Neked nem is arra kell tenned a hangsúlyt, hogy helyeden vagy-e a Földön vagy sem, hanem arra, hogy Én helyemen vagyok-e a szívedben?
Az, amit csinálsz, mindaddig legyen fontos, amíg egyértelműleg nem kínálkozik fel ennél megfelelőbb számodra. De amit nem szabad halogatnod, az az, hogy Nekem benned, neked Bennem legyen az az igazi otthon, ahol mindketten jól megvagyunk egymással.
Én vagyok az ÚT! Tehát azok a könyvek, előadások, beszélgetések, meditációk, imádságok, amelyek Velem vannak kapcsolatban, mindezek elősegítik a gyakorlati szeretetem megvalósulását benned. Egyre tisztultabban kell átélned, hogy mennyire fontos az a szeretni tanítás, amelynek háttere az olyan magatartásod, amely tanúsítja, hogy éled a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, a rászorulókon segítés áldozatos szeretet-életét.

2. Emberi kapcsolataid állandósítására azért sem tudok tanácsot adni, mert e téren kettőn áll a vásár. Csak akkor van reményed egy emberi kapcsolat állandósítására, ha a másik fél Hozzám akar tartozni, éspedig feltétel nélkül! Igen. Két úrnak nem lehet szolgálni (Máté 6;24)!

3. Inkább a mikorra kell tenned a hangsúlyt. Reggel kell kezdened! Minden reggel! A gondolkodásátalakításnak soha nem lehet vége! Minden reggel kérned kell Tőlem a bölcsesség adományát (Jakab 1;5), és látnod kell előre, hogy mire és hogyan kell szíved szeretetét naponta megélned.

4. Mindenki azért született a Földre, hogy Istent egyre jobban megismerje, megszeresse, szolgálja, és másokat is ennek felvállalására buzdítson. E tekintetben te sem vagy kivétel!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1086

Jézus - Hang

49. hét

(2021. 11. 29. - 12. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HOGYAN ISMERHETEM FEL SEGÍTŐTÁRSAIMAT?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

Az Én első adományom a józan ész! Aki azt veszi észre magában, hogy rendkívüli feladat utáni vágy él benne, az biztosan tévedésben van, mert Én a természet rendjét nem szoktam felforgatni, csupán felhasználni.
Számodra a legfontosabb az, hogy a környezetedben lévő emberektől kapott információk alapján rendezd életedet, és ne a benned megszólaló hangok szerint!
Az nem jó, ha valaki kinyílik a szellemvilág felé, mielőtt az emberek között megtalálta volna azt a józan társát, aki birtokában van a szellemek megkülönböztetésének. Amíg ez nem történik meg, addig csak Velem, Jézussal kell élő kapcsolatba kerülnöd.
Ez pedig elsősorban a normális gyakorlati szeretet területén történik meg. Tehát azon a területen, amelyen szolgálnod kell azokat, akik erre rászorulnak. Semmi más feladatod nincs! Csak a szolgáló szeretet által lehet eljutni az Én országomba! Ehhez lehet keresni eszközöket. Ilyen eszköz lehet az ima, a mérsékelt böjt, a józan alamizsnálkodás, a másik ember bajának meghallgatása. De soha nem lehet a rendkívüli dolgok keresése!
A szelíd és alázatos szív mindig képes az Én nevemben parancsolni azoknak az ártó szellemeknek, akik téves utakra akarják irányítani azokat, akik Hozzám tartoznak.

Nagyon szeretlek, és megáldalak Békém Lelkével!"

Jézus - A Hang: 12/1087

Jézus - Hang

50. hét

(2021. 12. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MI AZ ÚR AKARATA?

1. Mit akar tőlem az Úr?
2. Fiam kapcsolatát nehezem fogadom el.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1.Valamikor azt mondtam nektek, hogy jobb, ha Én elmegyek (János 16;7). Ezt azért mondottam, mert akkor is tudtam és most is tudom, hogy belülről kell éretté válnotok. Lelkem benned él, és bár azt nem mondja meg, hogy mit tegyél, de azt mindig tudtodra adja, hogy mit ne tegyél.
Nem vállalhatom át tőled döntéseidért a felelősséget, csak annyit tehetek, hogy tilosat jelzek, ha olyat akarsz tenni, ami nem kedves Előttem. Áldásomat adom minden vállalkozásodra mindaddig, amíg azt nem látom, hogy az károdra lenne.
Sima, zökkenőmentes út nincs a földi életben. Ilyenről kár ábrándoznod. A Föld nem mennyország! Sokkal inkább pokol!
Azok a vergődések, amelyek bizony sebeket is adnak, olyan megtapasztalásokhoz juttatnak, mely megtapasztalások tisztítják szándékodat, s így érlelik ki benned az önzetlenségnek és függetlenségnek azt a fokát, amely elő tudja segíteni számodra azt az újjászületést, amelyről Nikodémusnak beszéltem egykor, és amelyről azt mondtam, hogy nélküle nincs üdvösség (János 3;3)!
Tehát nem csak úgy általában adok kérdésedre választ. Illetve nem azért nem adok konkrét választ, mert bár tudnék, de nem akarok, hanem azért, mert a te érdekedben nem is adhatok!
Imáid és áldozataid szüntelenül Előttem vannak, és jó illatú füstként szállnak Atyám trónusához. Mindannyiszor, ahányszor Nekem ajánlod életed, egyre nagyobb fény és erő járja át lelkedet!

2. Fiaddal kapcsolatban neked semmiképpen sem szabad elutasítóan viselkedned, bár nehézségeid feltárása őelőtte nem szeretetlenség. Fiad sem spórolhatja meg azokat a keserves megtapasztalásokat, amelyek reá várnak.
Aki Istent szerető, annak minden a javára válik, aki pedig nem Istent szerető, az mindenképpen boldogtalanságán dolgozik. Mindenkinek BELÜLRŐL kell Istent szeretővé válni! Erre senkit sem lehet 'rábeszélni'! Ha lehetne, akkor Én mindenkit rábeszélnék! De nem lehet.
Pontosan a megtapasztalások révén jut el valaki olyan válaszutakhoz, amelyeknél el KELL döntenie, hogy Hozzám akar-e tartozni, vagy Ellenem akar-e élni.
Drága Gyermekem! Imáid, imáitok legyenek az Én békém hordozói. Vagyis legyen bennük fontosabb a minőség, mint a mennyiség!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1088

Jézus - Hang

51. hét

(2021. 12. 20. - 26)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: AKI MEGSZÁLLOTT

1. Hálásan köszönöm a kapott kegyelmeket! 2. Időnként férjem megszállott.

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Hálaimád azért kedves és nagyon igaz, mert te már új teremtmény vagy! Örüljünk egymásnak!

2. Férjed valóban megszállott időként. Az ital által sok lélekbe megy bele a Sátán! A te férjedet is kiszemelte magának. De neked nem szabad fél-ned tőle! Ő féljen tőled!!! Neked ártani nem tud, de te kiűzni sem tudod őt olyankor, amikor a férjed ezt lehetővé teszi számára, sőt igenli is az ital által.
Drága Gyermekem! Kemény próbát kell kiállnod. De nem vagy egye-dül! Az Én életem él benned, az Én Lelkem a te lelked lelke!
Imádkozz férjedért, és szolid böjtöt is vállalj érte. Újra mondom: NE FÉLJ!!!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1089

Jézus - Hang

52. hét

(2021. 12. 24. - 2022. 01. 02.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FIZESSEK BEAVATÁSÉRT?

1. Bocsánatot kérek Jézustól.
2. Egyszer láttam magamat "magamon kívül".
3. Az Őrangyalom nevét szeretném tudni.
4. Egy buddhista közösségről
5. Vállaljam-e a REIKI 3/a fokozatát?

A HANG válasza:

"Drága gyermekem!

1. Bűnbánatod mindig megindítja szívemet. Én már régen megtisztítottalak! Szeretném, ha inkább Velem, mint magaddal foglalkoznál. Azért szeretném ezt, mert akkor Én tudnék többet foglalkozni veled!

2. Meg kell mondjam neked, hogy testetek nem börtön. Amikor angyalaim azt látják jónak, hogy valaki lássa önmagát "kívülről", olyankor ez megvalósul minden különösebb nehézség nélkül. Alvás állapotában gyakran van ilyen.

3. Több angyal is szívén viseli sorsodat! Közülük a legfőbb jelenleg: AMPLEKTENSZ. Ez magyarul: ölelő, átkaroló, elfogadó, felkaroló, ápoló, befogadó, dédelgető, szerető.

4. A buddhizmus mindenkinek lehetővé teszi azt, hogy belülről kapjon olyan megvilágosítást, amely elirányíthatja őt további életében.
Nektek azért nincs erre szükségetek, mert Tőlem sokkal egyszerűbben és teljesen letisztultan vehetitek át önmagatokat.

5. Nincs áldásom semmiféle olyan beavatáson, amely ezért anyagi áldozatot kíván. Az még elviselhető, hogy egy tanfolyamon a résztvevőtől az előadó óránként párszáz forintot kérjen, de aki beavatásért pénzt ad, az nem az Én szándékom szerint cselekszik.
Drága Gyermekem! Hidd el! Én bárkit be tudok avatni, és be is avatok mindenkit, aki Tőlem ezt kéri, abba a szerepbe, amelyet neki jónak ítélek. Égi kegy pénzért nem vásárolható! Aki pedig bármilyen ismeretet úgy akar átadni, hogy azért az átlag órabérnél többet kér, ahhoz Nekem semmi közöm!
A pénzért beavató úgynevezett mesterek azzal szoktak érvelni, hogy nekik is pénzükbe került az, hogy bizonyos beavatásokat elnyertek. Erre csak azt mondom, hogy az ő előző ostobaságukért fizetett összeget ne akarják az Én gyermekeimen bevasalni. Keressenek maguknak a Sátán fiai között olyanokat, akik erre hajlandók!
Drága Gyermekem! Csak olyan beavatást vállalj, ami nem kerül pénzedbe. Amit az eddigiekért fizettél, azt már vissza nem csinálhatod. De legalább tanuld meg a múltból azt, hogy amit eddig tudatlanságból tettél, s ezért nem tudom be neked bűnül, a jövőben tudatlanságodra már nem hivatkozhatsz.
A beavatásokból könnyen meggazdagodókat csak azáltal lehet leállítani, ha nem lesznek jelentkezők arra, hogy pénzért beavassák őket.
Ismétlem! Nincs áldásom annak munkáján, aki bár tudja, hogy nem szabad pénzért beavatódni, és mégis megteszi. Ezek lesznek azok, akik hallani fogják azt, amit Máté 7;22-23-ban mondottam!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1090

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)