Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2020

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2019. 12. 30. - 2020. 01. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MEG AKAROK GYÓGYULNI

Mit kell tennem testi-lelki gyógyulásom érdekében?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Legfőbb problémád az, hogy nem tudsz szívből megbocsátani önmagadnak. Meg kell mondjam, hogy Én állapotszerű megbocsátó vagyok. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy semmiféle büntető ítéletet soha senki ellen nem hozok. Helyesen csak az hisz Bennem, aki ezt elhiszi! A súlyos probléma abból adódik, hogy ti nem tudtok megbocsátani önmagatoknak! Ez azért nehéz számotokra, mert nem akartok átlépni az igazság rendjéből az irgalom rendjébe. Azért nem akarjátok ezt, mert lelketek mélyén tudjátok, hogy akkor nektek is meg kell bocsátani minden ellenetek vétőnek, és ez az, ami nehézzé teszi számotokra azt, hogy megbocsássatok önmagatoknak.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem elég tudnotok azt, hogy másoknak meg kell bocsátanotok. Tudnotok kell, éspedig átélten, tehát mint-egy világnézeti, ideológiai átéléssel, hogy önmagának árt az, aki valami olyat tesz, amit ti bűnnek neveztek.
Mindaddig, amíg ezt nem teszed magadévá, nem tud javulni gyökeresen állapotod. E téren az imák, a másoktól jövő bátorítások csak tüneti kezelést adnak, de gyökeres orvoslást nem.
Én kimondhatatlanul szeretlek! Magam is szenvedem benned azt, hogy nem akarod megérteni: eddigi bűneid, hibáid alapvetően nem bűnök, hanem lelki betegségek, amelyek éppen azáltal nem tudnak begyógyulni, mert nem hiszed el, hogy betegségek voltak. Magad is nevetnél magadon, ha az bántana, hogy régebben náthás voltál. Butaságnak tartanád, ha olyan betegség bántana, ami már meggyógyult. Ezt kellene átélned múlt bűneiddel, hibás tetteiddel kapcsolatban is. Én hiába bocsátok meg, hiába gyógyítalak meg, ha ezt te nem hiszed, nem akarod átélni.
Drága Gyermek! Bocsáss meg magadnak, mivel Én már el is felejtet-tem minden vétkedet!

Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/995

Jézus - Hang

2. hét

(2020. 01. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MAGAMRÓL, JÖVENDÖLÉSRŐL, REIKI-RŐL, LÁNYOMRÓL

1. Nagy félelem van bennem.
2. Nagyon érzékeny vagyok.
3. Nehéz a középszerűséget elviselnem.
4. Álmomat gonosz szellemek zavarják. Hogyan lehet megszabadulni tőlük?
5. Jézus elfogad engem is?
6. Egy "látó" jövendölt nekem. Igaz az, amit mondott?
7. Igaz-e az, amit REIKI-mesterem mondott, mikor a hetedik széket el foglaltam?
8. Isten áldása van mostani házasságomon?
9. Kislányom valóban tanít engem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Minden félelemnek gyökere a halálfélelem. Ezt már több alkalommal is kifejtettem az eddigi HANG-kötetekben. Komolyan el kellene hinned e szavaimat: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem!" (János 11;26)

2. Érzékenységednek másik neve: hiúsági komplexus. Ennek megszüntetéséhez azt kellene szívből elfogadnod, hogy az emberek véleménye se nem árt, se nem használ. Nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ez vonatkozik a 3-dik pontra is.

4. Alvás előtt bele kell 'öltöznöd' az őrangyalokba. Tehát kérni kell védelmüket.

5. Én mindenkit elfogadok. A probléma az, hogy Engem gyakran nem akartok elfogadni, mivel ez megaláztatással jár.

6. Részben igaz, amit a 'látó' mondott neked. Azért részben, mert amit a 'magasabb' szellemi szintről és a gyógyító energiáról mondott, az zavaros kijelentés. Minden szellemi lény, tehát te is fejlődésre teremtett lény vagy, aki egyre magasabb szintre kell hogy kerüljön. Ami pedig a gyógyító energiát illeti, arról tudnod kell, hogy mindenki magában hordja ezt, és a hit által ez mindenkinél működik is. A gyógyítás karizmája egy külön adomány, melynek birtokába nem az jut, aki akar, hanem az, aki Tőlem ezt a szerepet kapja. Ne akard! Elégedj meg azzal a gyógyító energiával, amit birtokolsz, s akarj mélyülni hitedben, szeretetedben. Ami ennek következménye, az valóban boldogítani fog. A karizmák nem boldogítanak. A hit, a remény és a szeretet boldogít!- Ez vonatkozik a 7-dik pontra is.

8. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. Aki kapcsolatokat ápol, az Lelkem áldását hordja. Aki kapcsolatokat széttép, az kilép Lelkem hatóköréből. Én csak a szeretet körén belül vagyok mindenható. A szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Éppen ezért csak azt tudom boldogítani, aki vállalja az életelvesztést is Értem!

9. Aki tanulékony, az mindenkitől tud tanulni.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/996

Jézus - Hang

3. hét

(2020. 01. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÖSZÖNÖM, HOGY SZÓLHATOK HOZZÁD!

Köszönöm, hogy szólhatok Hozzád!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Számomra és az egész Mennyország számára öröm az, ha valaki megvall Engem akár önmaga előtt is, azáltal, hogy szívével Hozzám fordul, és segítséget kér Tőlem. Én azért jöttem közétek, hogy belétek költözzem, és azért költözöm belétek, hogy értetek, veletek és általatok tanúsítsam a világnak a szeretet győzelmét.
Amit te kérsz, az szívem leghőbb vágya! Problémákat megoldani, félreértéseket tisztázni, botlásokat megbocsátani, feszültségeket feloldani, az újra kezdéseket bátorítani, csüggedésben erőt adni, sötétségbe bevilágítani, sebeket gyógyítani, örömet sugározni, aggódó szeretettel átölelni, a szív hullámait lecsendesíteni, megértésről biztosítani, nagyvonalúságot megvalósítani, rugalmasságot hűségben megtartani, szeretetem kimeríthetetlenségéről tanúskodni, ezek mind, mind arra irányulnak, hogy Én nemcsak vagyok, hanem értetek vagyok.
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. E szavak el nem koptathatók! Kell hogy ott csengjenek szívedben akkor is, ha csend vesz körül, akkor is, ha vihar dúl körülötted vagy benned. Szeretlek! Ezt a hangomat semmi és senki el nem nyomhatja! E szavamban ERŐ rejlik! Teremtő, békét teremtő erő!

Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/997

Jézus - Hang

4. hét

(2020. 01. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÉPÍTÉSRŐL, MAGAMRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT

1. Egy harangláb építéséről kérek véleményt!
2. Sorsomról, jövőmről szeretnék hallani!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Én semmiféle harangnak és semmiféle haranglábnak nem vagyok szorgalmazója. Én annak a szorgalmazója vagyok, hogy etessétek az éhezőket, ruházzátok a ruhátlanokat, ápoljátok betegeiteket, segítsetek ott, ahol segíteni kell a rászorulókon. Ha templom, harang és egyéb építmény ezt szolgálja, akkor áldásom van munkátokon, ha nem ezt szolgálja, akkor nincs közöm hozzá. Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást! (Máté 9;13).

2. Sorsod felől nem mondhatok semmit, mivel magatartásod, tehát szabad döntéseid következtében alakul olyanná, amilyenné. Csak azt tudom ígérni, hogy Én hű maradok hozzád! Én úgy szeretlek, hogy ennél jobban már senki sem szerethet. Ez a szeretetem irántad soha nem fog csökkenni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/998

Jézus - Hang

6. hét

(2020. 02. 03. - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIT TEHETEK?

Mit tehetek?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Nagyon jól tudod, hogy nem azt a 'menekülést' helytelenítem, amikor valaki égő házból akar kirohanni, hanem azt, amikor valaki az elől a munka elől menekül, amelyet vállalnia kellene, hogy felépítse házát. Nem gondolok olyan személyes kapcsolatra sem, amely extatikus kéjhömpölyt zúdít rád, de igenis gondolok olyanra, amely által mások életét segíteni próbálhatnád. Mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon!
Én akkor is szántam a tömeget, amikor gerendával a vállamon korbácsoltak föl a Golgotára. És amikor a síró asszonyok sajnálatukat fejezték ki, lehurrogtam őket (Lukács 23;28). Amikor testvéremet, assziszi Ferencet az apja kötélvégen, ütlegelve húzott végig a városon, ő akkor a körülállókat arra kérte, hogy sajnálják szegény apját, hisz annyira ki van borulva önmagából.
Kedves Barátom! Én sajnállak, és mindaddig sajnálni foglak, amíg sajnáltatni fogod magadat! Nem tudok helyetted megtanulni feladatokban gondolkodni! Nem tudok helyetted élni! Csak veled! Ezt teszem! Fájdalommal, amikor háborogsz, békével, ha kicsit elfordulva magadtól teszed azt, amit éppen tehetsz.
Te nem tanácsot vársz Tőlem. Ezzel már tele van a hócipőd. Amire te vársz, az az, hogy minél jobban és minél érdekesebben lássad a környezetedben azt, hogy miért és mennyire lélekromboló a te szegény, nyomorult, csődtömeg a sokadik hatványon, zátonyra, szakadékba, pokolba, és annak is az eddig még soha nem létezett szörnyűségek bugyrába zuhant, abszolút kilátástalan életed, melyben semmi helye sincs semmi értelmes dolognak, s főleg nem valami értelmes istennek.
Kedves Barátom! Ne gondolj cinikusnak!
Megáldalak!!!

Jézus - A Hang: 12/999

Jézus - Hang

7. hét

(2020. 02. 10. - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÁLMAIMRÓL, SZÜLEIMRŐL

1. Szüleimről,
2. álmaimról,
3. magamról kérdezem a HANG-ot.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

1. Te nem vagy felelős másokért. Mindenki csak önmagáért felel. Tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még az is, ha nagyon rosszul bánnak velük, ha félre akarják nevelni őket. Gondolj csak arra, hogy Számomra még a keresztrefeszítés is javamra vált (Lukács 24;26)! Ne engedd tehát, hogy a bűntudat elhatalmasodjon rajtad! Az ördög ezt szeretné! Apád jelenlegi boldogságával kapcsolatban csak azt mondom: ne higgy a látszatnak!
Anyád boldogsága sem születhet megkötözöttségből, csak felszabadulásból. Az igazi szabadság az, ha valaki Velem köti össze magát (2Kor 3;17). Ember embert soha nem tehet boldoggá! Az emberi kapcsolatok nem erre vannak kitalálva, hanem arra, hogy helyes önismeretre jussatok - mivel minden ember és körülmény TÜKÖR a másik embernek -, és így közelebb tudjatok kerülni Hozzám. Boldogítani csak Én tudok! Ezt a tisztemet, még ha akarnám, akkor sem tudnám átadni senkinek!

2. Álmaid gyökere a halálfélelem! Ez nálad jogos! Ha valaki a tengeren hajójának horgonyát úgy gondolja, hogy legjobb, ha más hajóra veti, akkor bizonytalan érzések hatalmasodnak el rajta, mivel a másik hajó semmivel sem biztosabb alap, mint saját hajója.
Te a jövődet bizonytalannak éled meg, mert nem arra a jelenre teszed a hangsúlyt, amely jelen az Én jelenem. Kívülről várod a biztosítást, holott ennek alapját, tehát Engem, magadban hordasz! Ha erre teszed a hangsúlyt, akkor meg fogod élni, hogy nem is te hordasz Engem, hanem Én hordozlak téged! De ehhez jobban kell tudatosítanod magadban azt, hogy Én benned élek!

3. Saját problémáddal kapcsolatban elmondok egy történetet. Volt egyszer egy mesterember. Több inassal dolgozott. Szerette inasait, kivéve az egyiket, aki pedig különb volt a többinél, de alkatánál fogva, és mert az otthoni gondok miatt anyját is ápolnia kellett, nem tudott úgy kedvében járni mesterének, mint a többi inas. Amikor a mestert valahol ünnepelték, mert jó mester volt, ő nem tudott ott lenni, és egy alkalommal még az is előfordult, hogy ügyetlenségből mesterének egyik kitüntetését leverte a falról. Ez végleg megpecsételte sorsát. A mester, bár mindig a legkényelmetlenebb munkákkal bízta meg, s bár ezeket is a legjobban végezte el, mégsem volt megelégedve ezzel az inasával soha. Egy alkalommal a mester a tetőn dolgozott, amikor felrobbant alatta egy gőzkazán, s őt tetőstől, állványostól a levegőbe röpítette, majd lezuhant és meghalt.
Halála pillanatában látta, hogy inasai, akik eddig szerették őt, csak azért szerették, mert jó volt hozzájuk. Tehát nem is őt szerették, hanem önmagukat, s most inkább bosszankodtak, mint sajnálkoztak, mikor mesterük holttestét látták. Csupán az az egy inas, akit ő mindig becsmérelt, lehurrogott, ő volt az egyedüli, aki imádkozni kezdett érte, s kérte bűneire Isten bocsánatát.
Amikor e mester ezt látta, nagy vágy fogta el, hogy újra lejöjjön a Földre, vállalva olyan sorsot, amelyben a mostohán bánt inasának szenvedéseit magára tudja vállalni.
Drága Gyermekem! Te vagy ez a mester! Ha el tudod fogadni szívedben karmikus sorsodat, akkor megszűnik hatalma fölötted, s te föllélegezhetsz.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1000

Jézus - Hang

8. hét

(2020. 02. 17. - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HALÁLFÉLELEMRŐL, REIKI-RŐL,...

1. Milyen orvosság van a halálfélelem ellen?
2. Sokat szeretnék tenni az emberek érdekében!
3. Mi a véleménye a HANG-nak agykontrollról, REIKI-ről?
4. Egy gyülekezetről szeretném hallani a HANG véleményét, ahol állítólag a Szentlélekkel tudnak beszélni a jelenlévők.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Amikor megjelenik egy élet a Földön, akkor ezzel együtt megjelenik az életösztön is. Ez az alapja a halálfélelemnek. Ez ellen közvetlenül nem lehet tenni semmit. Közvetve igen. "Aki bennem hisz, az nem lát halált sohasem" (János 11;26). E kijelentésem olyan erő- és életforrást tud kinyitni szívetekben, mely képessé tesz benneteket arra, hogy az életösztön-adta halálfélelem erejét csökkentse. Erről tanúskodik a vértanúk serege! Aki rá tud kérdezni az eseményekre ezzel a kérdéssel: "mi ez az örökkévalósághoz képest?", az megtapasztalhatja, hogy a halálfélelem aránylag rövid idő alatt feloldható, megszüntethető a földi emberben.

2. Az emberi szív nyugtalanságának egyik forrása az, hogy többet akar tenni, mint amire a lehetőségei alkalmat kínálnak. Válaszolj magadnak reggelenként e három kérdésre: mitől kell távolodnom, mivel kell szembeszállnom, miben kell elmélyülnöm?

3. Az eddig fel nem használt, bennetek lévő képességek feltárása anynyiban érték, amennyiben a CÉLT, a szeretni tanítást segíti elő.

4. Mindenütt jelen vagyok Lelkem által, tehát bárhol lehet Velem találkozni és beszélni, ha valaki valóban ezt akarja.
Már figyelmeztettelek benneteket Márk 13;21-23-ban.

Megáldalak az OKOSSÁG és a MÉRTÉKTARTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1001

Jézus - Hang

9. hét

(2020. 02. 24. - 03. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VERSEKRŐL

1. Fogok-e még verseket írni?
2. Jól teszem, hogy mindenkit Feléd akarok fordítani?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!!

1. Ami a te szabad döntésedtől függ, abba soha nem szólok bele. Fontos tudnod, hogy nem háríthatod át a felelősséget soha Rám! Ez nem szeretetlenség a Részemről, hanem éppen ellenkezőleg, a legnagyobb fokú megbecsülése annak, hogy nem szolgám vagy, hanem testvérem, munkatársam!

2. Azért jöttél a Földre, hogy mindenkit Felém akarj fordítani. De vigyáznod kell, mert Én csak olyan erőszakot díjazok, amelyet önmagatokkal szemben alkalmaztok, és soha nem helyeslem azt, ha valakit olyan 'agymosásnak' vettek alá, mely alól nem tud kitérni.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1002

Jézus - Hang

10. hét

(2020. 03. 02. - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BEAVATÁSRÓL, GYERMEKEMRŐL

1. Vállaljak-e további beavatást? 2.Amerikában dolgozó gyermekem jövőjéről és az itthoni gyermekemről szeretném hallani a HANG véleményét!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Hited mélységét lelked nyugalma mutatja meg. Ha valaki teljes szívvel, teljes lélekkel hisz Bennem, annak nincs szüksége semmiféle beavatásra, mivel ezt Én közvetlenül végzem el benne.
Akit az nyugtat meg, ha komoly anyagi áldozatot hoz bizonyos 'beavatásokért', az tegye ezt. Én a szabadság Lelkét adtam nektek! Tehát Rám nem lehet felelősséget áthárítani! Aki Engem elfogad, az mindent megkapott Istentől, amit szellemi teremtmény egyáltalán megkaphat! Természetesen olyan mértékben, amilyen mértékben befogadott Engem önmagába!

2. Gyermekeid karmikus sorsa nem érint téged, ezért ennek ragozásába nem megyek bele.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1003

Jézus - Hang

11. hét

(2020. 03. 09. - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK!

Tele vagyok jajjal-bajjal! Segítséget kérek!

A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

Kétségtelenül a legnagyobb problémák egyike az, amikor valaki szinte vég nélkül tudja sorolni szenvedéseit, s nem látja még halvány reményét sem annak, hogy változtatni tudjon sorsán.
Három rövid gondolatot mondok, s arra kérlek, hogy az eddig megjelent HANG-kötetekből halld meg szavaimat, amelyeket hozzád intézek azért, hogy karmikus sorsvonaladban némi pihenőre lelj, s tudd vállalni a sorsvonalba ágyazott gondok feloldását.

1. Amikor egy olyan élet élésére vállalkoztál, mint amilyenben most vagy, akkor ezt azért tetted, mert tudtad, hogy a földi élet nevetségesen rövid ahhoz képest, ami ezután következik. De tudtad azt is, hogy volt már előző életed, és előző életeid hiányait nem volnál képes elviselni a mostani élet gondjainak vállalása nélkül. Neked tehát abban a 'keretben' kell elfogadnod szíved békéjét Tőlem, amelyben vagy, és nem abban, ami csak álmaidban létezik, de a valóságban nem.

2. A másik gondolat a következő: Benned élek, és neked nem megoldásokon kell törnöd a fejedet, hanem hinni abban, hogy Én nem elvárásokkal, nem kívánságokkal állok előtted, hanem pihentető jó szándékkal, tehát úgy, hogy földi hontalanságodban, minden érzelmi kilengésedben Nálam keress és találj pihenést.

3. Magadnak csak akkor tudsz megbocsátani, ha az Én szerető jóságom nem lesz benned megkérdőjelezhető. Tehát olyan pozitív gondolatokkal kell közeledned Hozzám, melyek arra ébresztenek rá, hogy sem oka, sem bírálója nem vagyok lelki sebeidnek. Én vagyok az a gyógyító, megszabadító, aki nem engedi, hogy bárki is, aki Felém fordul, tönkremenjen idegileg. Valóban mérhetetlenül szeretlek, és szívem nagy vágya az, hogy boldogan szívemre öleljelek, hogy boldogan szívedre ölelj!

Megáldalak JELENLÉTEM GYÓGYÍTÓ SUGÁRZÁSÁVAL!"

Jézus - A Hang: 12/1004

Jézus - Hang

12. hét

(2020. 03. 16. - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NEM ISTENNEK TETSZŐ A SZERZETESI ÉLET?

1. A szerzetesi élet miért nem Istentől jövő?
2. A fogadalmak miért nem szent dolgok, ha ezek tesznek igazán szabaddá?
3. Ahová menni szándékozom, Jézus szerinti célkitűzéssel rendelkezik? Ő hív ide?
4. Imamódokról kérek véleményt!
5. Ki lehet lelki vezetőm?
6. Mit kell tennem Jézusért?
7. Szükséges segítenem anyámnak, aki már a túlvilágon van?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1-2. Sem Én, sem Lelkem nem tervezett soha szerzetesi életformát. A kicsiség, szegénység, kiszolgáltatottság sorsát ajánlottam azoknak, akik Engem követni akarnak. E sorsot, hogy megtagadni közvetlenül ne kelljen, olyan szerzetesi kerettel fonjátok be, amely kereten belül ezt fogadalmakkal biztosítani akarjátok magatoknak.
Én nem alapítottam szerzetesrendeket, és a mennyek országában sincsenek szerzetesek. Én magamat Útnak ajánlottam fel mindenki számára, aki szívében az Én békémet hordani akarja. De mindenki tudatállapotának megfelelően, tehát lelkiismerete szerint köteles élni a Földön, ha azt akarja, hogy üdvözüljön.
Akinek tudatállapota szerint egy szerzetesi közösségben vagyok követhető, ahol bizonyos fogadalmak nemcsak kizárják a rosszat, de akadályozzák bizonyos jónak is a növekedését - pl. az engedelmességi fogadalommal, melytől teljesen elhatárolom Magam, mivel strébereket, törtetőket nevel (csak elöljáródnak mondhatom meg, hogy mit akarok veled, s te, ha hangomat hal-lani akarod, akkor kell hogy elöljárója légy beosztottaidnak!) -, annak természetesen ezt kell vállalnia.
Mint mondottam, a mennyek országában nincsenek szerzetesek, de vannak olyanok, akik tudatállapotuknak megfelelően bizonyos szerzetesrendekben és bizonyos fogadalmakkal igyekeztek biztosítani bizonyos 'lombik' keresztutat maguk számára, hogy legalább lélekben sorsomhoz kapcsolják sorsukat. Ha nagyon mélyen megismersz, magad is belátod, hogy Lelkem ugyan mindenütt jelen van, de magukat a szerzeteket csupán a faj- és önfenntartási ösztön élteti, vezeti. Ezt mutatja az is, hogy valódi ökumenének soha nem lehetnek zászlóvivői!
Azon pedig egyáltalán ne csodálkozz, hogy nem érzed fedésben a HANG Jézusát azzal a Jézussal, akit te eddig magadban kialakítottál. Nem is vagyok fedésben vele. Ha komolyan áttanulmányozod az evangéliumokat, akkor látni fogod, hogy a HANG Jézusa és az EVANGÉLIUMOK Jézusa teljesen fedésben vannak egymással. Ez természetes, mivel ugyanaz a Jézus szól hozzád mindkettőn keresztül. Én nem vagyok fedésben Pál Jézusával sem, és egyetlen ószövetségi próféta Jézusával sem. Ők Rólam beszélnek, de nem Engem mondanak! Engem az evangéliumok mondanak!
Drága Gyermek! Szomorúságot, fájdalmat okoztam? Szándékom nem ez volt. Mivel kérdeztél, hát nem mondhattam mást, mint amit mondtam. Ha nem tartod igaznak, akkor ne fogadd el. Legfontosabb számodra itt a Földön szíved békéje, és nem az, hogy mit mond a HANG. Bár igaz, hogy az IGAZSÁG tesz szabaddá (János 8;32), de legtöbb ember a tudatlansága miatt érzi magát boldognak. Ezzel válaszoltam a 2-dik pontra is.

3. Biztosan megegyezik szándékommal az a célkitűzés, amelyet az em-lített társaság neked is felkínál, de mint mondottam, Én senkit nem hívok szerzetesnek, de minden jó szándékú döntést megáldok. Tehát azt is, ha te jó szándékkal szerzetbe lépsz.

4. Az imádkozik, aki lelkét az Istenhez emeli. Míg magad döntöd el ennek hogyanját, addig Lelkem vezetni tud. Amikor már mások fogják eldönteni ezt, akkor azt csendes belenyugvással veszem tudomásul. Ellene vagyok minden testi-lelki erőszaknak. E kijelentésemet, hogy az Isten országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt (Máté 11;12), ne keverd bele ebbe!

5-6-7. Mindaddig, amíg gyakorlatilag nem dőlt el sorsod, nem mondhatok semmit a többi kérdéseiddel kapcsolatban.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL (2Kor 3;17)!"

Jézus - A Hang: 12/1005

Jézus - Hang

13. hét

(2020. 03. 23. - 29.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HÁROM SZIMBÓLUM

Mit jelentenek a bejelentkezett szimbólumok?

A HANG válasza:

"Gyermekem!

Mindhárom kép, olyan szimbólum, amelyek életedet, sorsodat, jelen feladatodat szimbolizálják.

1. Háttérből kell figyelemmel kísérned mindazokat, akikért felelősséget érzel.

2. Erődet személyesen Jézus vigyázza, mert emberfölötti az, amit vál-lalnod kell.

3. Olyan társat állít melléd vezetőül, aki téged is hordozni képes.

Ne érezd ezt ellentmondásosnak. Akit Én vigyázok, annak tudnia kell, hogy a Velem való közvetlenség nem tesz feleslegessé közvetítőket, mivel teremtményeim nem csökkentik, hanem színezik felétek áradó szeretetemet.
Egy hasonlatot mondok. Árad a Fehér Fény. Ez vagyok Én. A Fény egy prizmába ütközik. Ez az Általam felkért hatalmas szellemi vezető. A Fény ezen hatol át, s így bocsátja rendelkezésetekre a szivárvány minden színpompáját. Így válok gazdagítóvá értetek szellemeim által!
Maradj továbbra is józan, megfontolt, szilárd!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1006

Jézus - Hang

14. hét

(2020. 03. 30. - 04. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álmomról szeretném hallani a HANG véleményét, amely az inárcsi plébános úrral (N. P.: Feri bácsi) is kapcsolatban áll. Keresztre feszített férfiak között hallottam, hogy valamit meg kell oldanom, és ebben az inárcsi plébános úr segíteni tud.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Valóban tudok segíteni rajtad azon keresztül, aki most Inárcson kisegít. Ő az Én prófétám, és azért választottam ki, hogy ne csak prófétai sorsa legyen, hanem prófétai szerepe is. Halld hát rajta keresztül szavaimat:

Többen tehetetlenek veled kapcsolatban. Nem szabad, hogy akadálya légy annak, amit prófétáimon és rajtad keresztül közölni akarok a világgal. A benned megszólaló 'hang' olyan kontrollra szorul, amelyet az említett inárcsi prófétám tökéletesen magára tud vállalni. Ha tehát bármi olyan információt észlelsz agyadban, amelyet közölnöd kell mással, előbb kontrolláltasd az inárcsi prófétámmal.
Hidd el, nem fogsz csalódni Bennem! Neked valóban nagy szükséged van arra, hogy kiszűrd magadból mindazokat az ártó hangokat, amelyek megnehezítik saját életedet és mások életét.
A keresztre feszítést vállalók között találod meg segítő társaidat!
Parancsolom Magam, Jézus Krisztus nevében minden ártó erőnek, hogy távozzék tőled!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1007

Jézus - Hang

15. hét

(2020. 04. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ISMÉT EGY ÁLOM

Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

Álmaidban a tudattalan világod olyan képsorokat vetít eléd, amelyek tanítanak, figyelmeztetnek vagy kéréssel fordulnak feléd.
Tanítanak akkor, ha homályos ismereteidet kell világosabbá tenni, tehát mikor olyasmit, amit csak sejtesz, úgy megvilágítják a tudattalan képei, hogy megvilágosodik előtted az a probléma, amivel foglalkoztál.
Figyelmeztetnek akkor, ha tudatodat meghaladó események bekövetkezésének folyamatában már eldőltek bizonyos dolgok, amelyek téged feltét-lenül és nagyon fognak érinteni.
Amikor egy álomban tanítást kapsz, akkor nincs szükséged másra, mint arra, hogy hálát adj érte. E második esetben viszont angyalaidat kell kérned, hogy intsenek óvatosságra, ha nem vigyázol eléggé, és védjenek meg az ártó erők befolyásától.
Ha pedig kéréssel fordulnak feléd álomképekben Földön túli lények, akkor kell kérned egy hozzáértő segítségét úgy, mint most tetted.
Álmaidban arra kérnek téged a rád vigyázó szellemek, hogy válogasd meg azokat, akiket szellemi embereknek gondolsz, mert nem sorsszerű az, hogy 'ablak nélküli' szobában a vallásosság érzése tegye elviselhetővé majd szürke életedet. Sokkal színesebb és érdekesebb életre vállalkoztál akkor, amikor lejöttél a Földre.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1008

Jézus - Hang

17. hét

(2020. 04. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ŰRLÉNYEKRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL

1.Több kérdés a világ teremtésével kapcsolatban, más civilizációkról, űrlényekről, az evolúcióról, stb.
2. Kell-e újra születnie annak, aki Lélekkeresztségben részesült?
3. Mi az életfeladatom?

A HANG válasza:

"Gyermekeim!

1. Ha elolvassátok az eddig megjelent HANG-köteteket, akkor megvilágosodik előttetek, hogy ÉN ma miért és milyen kérdésekre látom fontosnak megadni azt a választ, amely benneteket a boldogságigényetek területén eligazíthat.

2. Annak nem kell újra leszületnie a Földre, aki már saját testében újjászületett, s a Lélekkeresztség által kapott feladatát elvégezte.

3. Kivétel nélkül minden ember feladata az, hogy szeretni tanítsa azokat, akik erre fogékonyak.

Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a
LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1009

Jézus - Hang

18. hét

(2020. 04. 27. - 05 .03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: A SZERETNI TANÍTÁS MINDENKIT KÖTELEZ?

1. Helyes-e, ha könyveket árulok?
2. A rendszeretetről kérem véleményedet.
3. Önmagam legyőzésének mi az útja?
4. Mindenkinek karmikus feladata a szeretni tanítás?
5. Egy álomból Neveddel ébredtem fel. Ez Tőled jött?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A magad által is rombolónak minősített könyveket nem szabad árulnod. Nem szabad, hogy a pénzforgalom legyen számodra a legfontosabb! Amint a testi mérgek forgalmazása földi tilalom alatt áll a boltokban, úgy a lelki mérgek forgalmazása égi tilalom alatt áll!

2. Belülről kell elindulnia annak, aki kívülről is rendet akar látni maga körül. Aki kívülről indul el, az lehet, hogy soha nem ér el ahhoz a rendhez, amelyet önmagában kell teremtenie. Aki belülről indul el, az előbb-utóbb biztosan elér a külső rendhez is. A HANG első kötetének 30-dik pontjában bőven szólok erről.

3. A reggeli ima, vagyis tervkészítés, és az esti számonkérés az útja minden erkölcsi önnevelésnek.

4. Igen. De kérni kell a BÖLCSESSÉG LELKÉT, hogy ez alkalmas eszközökkel történjék!

5. Igen. Mindig veled vagyok! Sőt! Érted vagyok veled!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1010

Jézus - Hang

19. hét

(2020. 05. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: CSALÁDI GONDOK - DEPRESSZIÓ, ISZÁKOSSÁG

1. Egyik lányom depressziós, a másiknak nincs önbizalma. Mit tehetek értük?
2. Hogyan viszonyuljak férjemhez?
3. Aki iszákos, azon lehet-e segíteni?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekeim!

Senki sem képes úgy alkalmazkodni környezetéhez, hogy mindig mindenkinek kedvében járjon. Vannak olyan problémák, és a te problémáid szinte mind ilyenek, amelyeket nem megoldani kell, hanem elviselni, s ha ezt vállalod benső békédet megőrizve, akkor idővel oldódnak e problémák.
A hallgatás és pár bátorító szó, a megértés szándékával közeledés a másikhoz, ezek azok a szempontok, amelyek irányt mutatnak számodra.
Tudnod kell, hogy kimondhatatlanul szeretlek! Nincs olyan perc életedben, hogy magadra hagynálak! Rád figyelő szeretetem nem fárad el! Semmi kételyt ne engedj be szívedbe Velem kapcsolatban! Felmerülő problémáid annyira hozzátartoznak földi életedhez, mint a szél által felkavart por a levegőhöz. De a szélnek is van jó hatása. Nemcsak port kavar, de fel is frissíti a levegőt. Problémáid szintén olyan önismeretre, olyan próbálkozásokra késztetnek, amelyek szeretetednek erejét, földi életedet jótékony áldozattá finomítják.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1011

Jézus - Hang

20. hét

(2020. 05. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MEDDIG LEHET ELVISELNI MÁSOK GYŰLÖLETÉT?

Meddig lehet elviselni mások gyűlöletét?

A HANG válasza:

"Gyermekeim!

"Drága Gyermekem!

A te életedben nem mások gyűlölete az, ami kezd elviselhetetlen lenni számodra, hanem az a megkötözöttség, amely fiadhoz kapcsol. A gyűlöletet azoknak nehéz elviselni, akik gyűlölnek. Ezért akarják elpusztítani a gyűlölt személyt. Mindig az a szerencsétlen, aki gyűlöl, és aki nem szabad. Ez az IGAZSÁG! És ez az igazság tesz szabaddá mindenkit! (János 8;32)
Hidd el! Senki nem szeret téged Nálam jobban! Ezért mondhatom Én meg azt, amit nagyon nehéz neked meghallanod. De meg kell mondanom, ha javadat kívánom. Márpedig ez leghőbb vágyam!
Te nem Értem élsz, hanem fiadért! Ez a bálványimádás egyik formája! De hát ez egy természetellenes magatartás, mivel te sem vagy alacsonyabb rendű, mint minden más szellemi lény, tehát téged is Isten önmagára teremtett, és nem gyermekedre!
Amikor valaki a Földre születik, akkor két ellentétesnek tűnő eseményláncsort indít el. Az egyik az, hogy sorsvonalában azt, akit anyjának választott, addig és annyira használja fel, ameddig és amennyire ennek szükségét látja. A másik pedig, hogy az anya számára elindítja azt a történelmet, amelynek lényegéhez tartozik a gyermekétől való leoldás, szabaddá válás folyamata. Amíg egy anya ezt meg nem érti, el nem fogadja, addig ne is álmodjon boldogságról!
Egy gyermek, ha az anyja nem vált tőle szabaddá, akkor vagy gyötrődésnek, vagy bódultságnak teszi ki az anyát. Gyötrődésnek akkor, ha a gyermek - saját szabadságával élve - eltávolodik anyjától, bódultságnak akkor, ha esetenkénti kedveskedésével elhiteti anyjával, hogy nem is kell neki gyermekétől szabaddá válnia.
Drága Gyermekem! Egészen biztos, hogy isteni méretű szeretettel szeretlek! Ez a szeretet csak azért lehetséges feléd, mert annyira szabad vagyok tőled, hogyha te akarod, akár el is kárhozhatsz! Csak ezzel a mérhetetlen szabadsággal rendelkezve vagyok képes arra a mérhetetlen szeretetre, amely mérhetetlen boldogságot képes biztosítani neked egy örökkévalóságon át!

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1012

Jézus - Hang

21. hét

(2020. 05. 18. - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GYÜLEKEZETRŐL, NINCS TÁRSAM, STB.

1.A Karizmatikus Keresztények Hit Gyülekezetéről.
2. Munkahelyemmel kapcsolatban jól választottam?
3. Mi az, amin változtatnom kell?
4. Én vagyok felelős, hogy nincs társam, vagy karmikus ez?
5. Jó úton haladok?
6. Mi a visszahúzó erő életemben?
7. A birtokomban lévő energiát használhatom-e?
8. Személyre szóló tanácsot kérek.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A sok kérdéseid közül csak kevésre válaszolok, mivel ha az eddig megjelent 10 kötetet elolvasod, megkapod mindegyikre a választ.

1. Azokat nevezitek karizmatikusoknak, akik átéltek egy nagy Isten-élményt, a Lélekkeresztséget, s ennek következtében tapasztalatból beszélnek, amikor tanúságot tesznek Rólam. Ma már minden intézményes gyülekezetben vannak ilyenek. Ennek érdekében nem kell más gyülekezetbe járni, mint amelyhez most is tartozol.
Sajnos, a Hit Gyülekezete és más különböző gyülekezetek, bár hirdetik, hogy bármilyen valláshoz tartozó előtt nyitva van ajtajuk, de a gyakorlat nem ez. Ha csatlakozol egy ilyen társasághoz, előbb-utóbb rákényszerítenek, hogy hagyd el előző vallásodat.
Vannak katolikus karizmatikusok is! Ez egészen más, mint a Hit Gyülekezet karizmatikusai.

2. A karmikus sorsvonaladért is te vagy a felelős.

3. Személyre szóló tanácsom: Mivel a szeretni tanítás az egyetlen cél, amiért a Földre jöttél, ezért tedd fel reggelenként e három kérdést magadnak: a) mi az, amitől távolodnom kell?, b) mi az, amivel szembe kell szállnom?, c) mi az, amiben el kell mélyednem?
Válaszaid megadják felelős munkád irányát.
Nagyon szeretlek. Sokkal jobban, semmint a Földön ezt teljesen át tudnám éreztetni veled. Még töredékében is belehalnál az örömtől! Márpedig addig a Földön kell maradnod, míg a vállalt feladatodat a szeretni tanítás irányában el nem végzed!

Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 12/1014

Jézus - Hang

22. hét

(2020. 05. 25. - 31.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LEÁNYOMRÓL ÉS MÁRIA KÖNNYEIRŐL

1. Egy rendkívül megrázó eseményt élt át leányom. Ekkor három óra kiesett életéből. Mi volt ez? 2. Láttam Máriát könnyezni.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1.Leányod tudva-tudatlanul úgy nyílt ki a szellemvilág felé, hogy nem biztosította előbb magát.
Nagyon fontos, hogy reggelenként az angyalokba öltözötten induljatok el életetek útjára!
Leányodnak tudatosan kell Felém, Jézushoz, fordulnia ahhoz, hogy kihúzzam azoknak az ártó erőknek bűvköréből, melybe felelőtlenül belekeveredett.
Higgyétek el! Én nem engedek senkit VÉLETLENÜL rosszul járni. Sajnos, szándékvilágotok, amelyek lelketek legmélyén irányítják döntéseiteket, gyakran figyelmen kívül hagynak Engem! Én senkit nem engedek erején felüli kísértésbe esni. Minden látványos rossznak története van. Külső szemlélő számára észrevétlenül kezdődnek az ilyen dolgok.

2. Anyám könnyezése, mellyel igyekszik jobb útra téríteni Isten gyermekeit, a te számodra is azért lett láthatóvá, hogy jobban bízd anyámra életedet. Benne nem fogsz csalódni. De ne olyan csodát várj, amely elbűvöl, hanem olyan erőt, amely képessé tesz a megingás nélküli kereszthordozásra!
Szívem szeretete mindig rendelkezésedre áll! Én valóban állhatatosan szeretlek! Szeretlek akkor is, ha ezt nem viszonozod! Közvetlenül viszonozni azzal tudod, ha több hálaimát mondasz!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1015

Jézus - Hang

23. hét

(2020. 06. 1. - 7.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: INGÁMAT VALAKI IRÁNYÍTJA

Ingámat valaki irányítja.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Mivel Én csak azt mondhatom, ami az igazság, ezért rövid távon előfordul, hogy nem tűnik építőnek, buzdítónak és vigasztalónak az, amit mondok. De hidd el, hogy hosszú távon beigazolódik: érdemes figyelni Rám!
Ingádat valóban nem te irányítod. Sajnos, egyre több olyan inga van, amelyet nem boldogító erők irányítanak. Ennek legfőbb oka az, hogy úgy nyíltok ki a szellemvilág felé, ahogyan nem szabadna kinyílnotok.
Aki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni, annak benső, mély imában előbb át kell adnia magát NEKEM, JÉZUSNAK! Aki ezt elmulasztja, az kiteszi magát olyan ártó, megtévesztő erőknek, akiket csak már későn lehet egyértelműsíteni, leleplezni.
Normális körülmények között az inga a tudattalan világ jelzőkészüléke, s mint ilyen, tud pozitív információkat adni olyan dolgokról, amelyeket a tudati szint nem érhet el. Mivel te nemcsak ilyesmire akartad használni az ingát, így olyan erőnek adtad át a kormányzást, akinek benső világáról nincs biztos ismereted.
Valamikor két fegyvert adtam kezetekbe: legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől (Máté 10;16-17). Ma ezt mondhatom: óvakodjatok a szellemektől mindaddig, míg angyalaitokkal nem biztosítottátok magatokat!
Drága Leányom! Nagyon kérlek, kérd nagyon komolyan őrangyalaidat - több is van! -, hogy védjék idegállapotodat, és segítsenek abban, amiben segítségre szorulsz, vagyis abban, hogy mindenfajta kontrollálatlan kíváncsiságnak ellent tudj állni.
Örülök, hogy felkerestél a HANG-médiumom által. Nagyon szeretlek, és nemcsak aggódom érted, de meg is teszek mindent, hogy aggódásom következménye olyan segítséget biztosítson számodra, amely erősíti önfegyelmedet, s nem az inga által, hanem az evangéliumaim által akarod majd formálni életedet.
Nagyon, nagyon, nagyon szeretlek!

Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1016

Jézus - Hang

24. hét

(2020. 06. 8. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LÁTNI, HALLANI SZERETNÉK!

Mit kell tennem, hogy tisztánlátó, halló legyek?

A HANG válasza:

"Drága Leányom!

Örülök kérdésednek! Örülök, mert aki kérdez, az gazdagodni akar. Aki pedig Engem kérdez, az Bennem akar gazdagodni.
Drága Leányom! A Bennem gazdagodásnak kulcsa nem Nálam van. Nálam a szerepkiosztás kulcsa van! Bennem az gazdagodik, aki vállalja azt, hogy szellemi erőfeszítéssel szellemi emberré váljék. Tehát tanulni kell!
Ha komolyan tanulmányozod evangéliumaimat, akkor feltétlenül birtokába kerülsz azoknak a képességeknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Tőlem kapott feladatot tökéletesen és boldogítóan tudd elvégezni! Ennél többre pedig nem is kell vágyakoznod!
Hidd el, hogy azok, akik azért akarnak szellemi erők birtokába jutni, hogy megspórolják maguk számára a tanulással járó fáradalmakat, sokkal többet ártanak maguknak, mint első pillanatra gondolják. Én arra kértem valamikor tanítványaimat, hogy TANÍTVÁNNYÁ tegyenek minden embert. Az a tanítvány, aki állapotszerű tanuló. E tanítványoknak ígértem, hogy jelek fogják kísérni életüket, amely jelek tanúskodni fognak arról, hogy az Én tanítványaim.
Tehát nem fordított a sorrend. Nem úgy van, hogy előbb jönnek a jelek, utána a tanítvánnyá levés, tehát az állapotszerű tanulás vállalása, hanem úgy, hogy előbb jön a kemény szellemi munka, és utána a Tőlem származó JELEK!
JELEK lehetnek megtévesztőek, tehát nem Tőlem származók is! Ez pontosan akkor van, ha kimarad a tanulás! Most nem olyan tanulásra gondolok, amelyet különböző ezoterikus tanfolyamokon lehet elsajátítani, hanem olyanra, amelyet a józan ész használatával az evangéliumaim alapján a Bibliából és az ezzel járó imából lehet meríteni. Nem azt mondtam, hogy a Bibliából, hanem azt, hogy az evangéliumaim alapján a Bibliából! Mert aki nem az evangéliumok fényében világítja át a Bibliát, az ki tud abból olvasni mindent és annak az ellenkezőjét is! Tehát inkább lejáratja a Bibliát, mintsem pozitív módon tudná használni!
Nagy szeretettel kísérem minden léptedet!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL"

Jézus - A Hang: 12/1017

Jézus - Hang

25. hét

(2020. 06. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NORMÁLIS VAGYOK?

1. Gyógyítok Jézus erejével.
2. Hagyjam ezt abba?
3. Elálmosodnak azok, akikre nézek.
4. Érvényben van-e a Margit néném által átadott médiumi üzenet?
5. Nem tartanak engem normálisnak.
6. Kérem szépen a számomra szükséges átvilágítást!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A Tőlem származó gyógyító erő: ESZKÖZ! Ha eszköznek használod arra, hogy mást a szeretni tanítás irányába fordíts, akkor ne hagyd abba, akkor áldásom kíséri munkádat. De közölnöd kell az emberekkel azt, hogy mindenki azért lesz beteg, hogy megtérjen, és nem azért, hogy meggyógyuljon. Természetesen a megtéréssel, tehát azzal a döntéssel, amely vállalja Értem a szeretet állapotán túl azt is, hogy másokat is igyekszik megtanítani szeretni, ezzel a megfelelő testi állapot, a gyógyulás is együtt jár.

4. A Tőlem származó közlés mindig örök érvényű!

5. Engem sem tartottak normálisnak (Márk 3;21).

Nagyon szeretlek, és sok örömet szerzel Nekem! Ne félj! Bízz Bennem! Fordulj mindenki felé a megértés szándékával akkor is, ha ellenséges érzülettel találkozol. Az emberekben több a jó, mint ami a felszínen mutatkozik. Az emberek tele vannak sebekkel! S mint tudod, a fájó rész még akkor is fáj, ha simogatják. Légy tehát megértő és elnéző! Így tudod legyőzni a rosszat jóval! Angyalaim veled vannak!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1018

Jézus - Hang

26. hét

(2020. 06. 22. - 28.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT NINCS CSALÁDUNK?

1. Miért nincs gyermekem?
2. Nyugtalankodjam testvérem miatt?
3. Zavarnak az elhanyagolt lakások.
4. Számomra mi a legfontosabb?
5. A mi családunk rossz gyümölcsöt terem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Van olyan karmikus sors, amely nem jár együtt gyermekáldással. Vannak olyan szeretetszolgálatok, amelyeket jobban tudnak felvállalni gyermektelenek, mint olyanok, akiknek gyermekeik vannak. Nem az a bölcs dolog, amikor valaki azon problémázik, hogy sorsa miért olyan, amilyen, hanem az a bölcs, ha valaki azon problémázik, hogy jelen sorsát hogyan tudná legjobban a szeretet szolgálatába állítani.

2. Soha ne nyugtalankodj másokért! Csak magad miatt légy kissé gondban! Tehát saját lelki fejlődésed legyen számodra fontos. Ebben sohasem mások magatartása a döntő. Minden esemény, személy tükör! Ezekben kell olyan önismeretre jutnod, amely bensőleg kell hogy mozgasson előre a szeretetben való növekedés felé. Ezzel válaszoltam a harmadik és negyedik kérdésedre is.

5. Józan ítélő képességet azért kaptál, hogy te ítéld meg azokat a gyümölcsöket, amelyek elárulják egy fa milyenségét. De vigyázz! Egy hasonlat nem akar állapotszerű, megváltozhatatlan ítéletben megkövülni. Nem lehet azt mondani, hogy egy ember, egy család mindig rossz fa vagy mindig jó fa!
Remélem, szavaimból megérzed azt, hogy nagyon szeretlek!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1019

Jézus - Hang

27. hét

(2020. 06. 29. - 07. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BALESET ÉRT. MI A TEENDŐM?

A HANG válasza:

"Leányom!

Istennek kegyetlen kegyelmei azok a bajok, amelyek benneteket érnek. De nem a kegyetlenre kell tenned a hangsúlyt, mivel ez csak a ti oldalatokról nézve kegyetlen. A hangsúly a kegyelmen van!
Amikor valaki magatehetetlen, akkor van ideje (van ugyan ideje máskor is, csak akkor meg tudja tenni, hogy ne arra használja, amire kell, hanem arra, amit ő fontosnak lát) imádkozni, tanulni. Mert aki e sínpárt nem használja kellő mértékben életében, az mindig elmegy a lényeg mellett, vagyis nem arra használja fel idejét, amire való.
A Földre mindenki azért születik, hogy szeretni tanítsa azokat, akik neki erre lehetőséget adnak. Ennek természetesen van egy feltétlen feltétele, mégpedig az, hogy mutasson példát a szeretésre.
Amikor valaki korlátozva van mozgásában, akkor azon kell gondolkodnia, hogy milyen eszközöket kell igénybe vennie a szeretni tanításhoz akkor, amikor már meggyógyult. És természetesen a jelent is meg kell szentelnie. Ez a türelemnek, az alázatnak és az önfegyelemnek különböző formái által tud megvalósulni.
Nagyon szeretlek! Lehetőséget kaptál arra, hogy imádkozz és tanulj! Ha helyesen használod fel most idődet, akkor a halálod óráján majd boldogsággal fog eltölteni a visszagondolás erre.

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1020

Jézus - Hang

28. hét

(2020. 07. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MI VAN MEGHALT FÉRJEMMEL?

1. Férjem készületlen halállal halt meg. Mi van vele?
2. Imádság közben bűnös gondolatok jönnek.

A HANG válasza:

"Drága Leányom!

Volt férjed sorsáról elég, ha azt tudod, hogy nagyon másképpen gondolkodik most már, mint amikor veled élt. Egészen másképpen értékel téged is! Még nem adatott meg neki az, hogy változtasson sorsán. Imáid ebben segíteni tudnak neki.
A te imáid sokat érnek, és ezért van az, hogy a Kísértő támadni kezd, amikor imádkozol. Azt ajánlom, hogy saját szavaiddal imádkozz, és több dicsőítő imát mondj!
A kötött imák is jók, de fontosabb Nekem az, hogy Velem töltse valaki az időt lélekben, mint az, hogy mit mond. Ha annyi időt foglalkozol Velem gondolatban, mint amennyit imára szoktál fordítani, akkor ez legtöbbször sokkal mélyebb és életszerűbb kapcsolatot tud kiépíteni közted és Köztem, mint a kötött ima.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1021

Jézus - Hang

29. hét

(2020. 07. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÁTEREDŐ BŰNRŐL ÉS EGYÉB MÁSRÓL

1. Van-e áteredő bűn?
2. Mi közöm az ősszüleim bűnéhez?
3. Hogyan lehet allergiából kigyógyulni?
4.Jó úton járok-e?
5. A számítástechnika az én utam?
6. Kell-e minden héten szentmisét hallgatni?
7. Mi a karmikus bűnöm?
8. Hogyan lehet bejutni a BOKOR Bázisközösségbe?
9. Lehet-e úgy imádkozni, hogy csak gondolok Istenre?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Öröklött betegség lehet, de az öröklött bűn, az fából vaskarika! Minden bűn szeretetlenség! Éspedig tudatos szeretetlenség!

2. Annyiban van közöd első őseid bűnéhez, hogy ők voltak az elsők, akik tudatosan szeretetlenek voltak. Tehát ők nyitották meg a sorát a szeretetlenségeknek a Földön. A te bűneid is ebben a sorban vannak. Ennyiben van közöd ehhez.

3. Mindenből ki lehet gyógyulni. Az allergiából is. A szabadság irányában haladókról leválik az allergia. Szabadság = külső és belső kényszer ellenére tenni a meglátott jót!

4. Az jár jó úton, aki szívében a Tőlem kapott békével járja útját.

6. A pozitív törvények nem köteleznek mindig. A negatív törvények igen.

7. Karmikus sors van. Karmikus bűn nincs. Mindenkinek a maga, illetve a neki választott karmikus sorsvonalon kell szeretetlenségeit korrigálnia.

8. Bármelyik Bokor-tag felvilágosít a Bokor Bázisközösséghez tartozás feltételeiről. Ezzel Én, a HANG, nem foglalkozom, mint ahogy nem foglalkozom semmiféle egyesület, intézmény, vallás, szerzetesrend szabályainak ismertetésével sem.

9. Csak úgy lehet imádkozni, hogy Istenre gondolsz. Azt nem lehet megtenni, hogy valaki CSAK Isten jelenlétére gondoljon. Bármi létének tudomásulvétele még nem gondolkodás! Aki tudomásul veszi Isten létét, az még nem gondolkodik! Aki lelkét Istenhez emeli, az imádkozik!

Nagy szeretettel figyelem lelki fejlődésedet!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1022

Jézus - Hang

30. hét

(2020. 07. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÉZUS A LEGNAGYOBB SZENVEDŐ?

Hogyan kell érteni azt, hogy Jézus a legnagyobb szenvedő a világon?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Sajnos, nem tudom csökkenteni fájdalmadat, amit fájdalmam felett érzel. Igen, Én vagyok a világon a legnagyobb szenvedő. Halld hát a magyarázatot.
Amikor egy édesanya látja, hogy gyermeke szenved, olyankor az együttérzés nagy szenvedővé teszi az anyát is. Fokozza ezt a szenvedést az, amikor az anya azt látja, hogy gyermeke elkerülhetné a pokol kínjait, elkerülhetné a kárhozatot, a boldogtalanságot, de konokságból nem kerüli el. Az ilyen anyai fájdalom óriási, de ez nem közelíti meg az Én fájdalmamat, mivel az anya esetében csupán együttérzésről, empátiáról van szó. Nálam nem erről van szó csupán!
A szenvedés, csakúgy, mint az öröm, személyes, tehát át nem ruházható tulajdonságok. Ti tudtok együtt érezni egymással, de ez az érzés mégis csak a ti saját érzésetek, és nem a másik érzése. Te tudsz együtt érezni olyannal, akinek fáj a foga, de nem tudod fájni az ő fogát! Az ő fogfájása közölhetetlen! Egyedül az övé akkor is, ha az egész világ együtt érez vele! Nálam nem így van.
A Szentlélek az EGYETLEN, aki képes kinyitni bárki személyét, és így tudja EGGYÉ tenni a kettőt. Így teszi EGGYÉ az Atyát a Fiúval, és így tesz EGGYÉ Engem veletek. Én tehát nemcsak együtt érzek veletek, hanem FÁJOM fájdalmatokat. Az Én fájdalmamat nem lehet megszüntetni azzal, hogy kiirtjátok egymást. Az Én fájdalmam csak akkor enyhül, ha enyhítitek egymás fájdalmát. Érted ezt? Az Én fájdalmam miatt tehát nem mások fájdalmán kell botránkoznotok, hanem egymás fájdalmát kell enyhítenetek, ha azt akarjátok, hogy ne szenvedjek annyira.
Valóban nem szabadna nyugodnotok addig, amíg szenvedő ember van közöttetek. Nincs is igaz megnyugvása Enyéimnek, tehát azoknak, akik szeretnek, amíg valaki szenved a világon.
Bizony, a mennyek országában van szenvedés. Bizony, itt látható, hogy mennyire boldogok, akik sírnak, mert a fájdalom és a szeretés mindaddig együtt jár, amíg van szenvedés, amelyet szellemi teremtmény okoz szellemi teremténynek.
Annak a szerető szívnek a szenvedése, aki önként vállalja magára a széttört csontok összeforrásának fájdalmát, kitüntető, különösen értékelendő a szenvedése. Az ilyen szívek az Én igazi vigasztalóim!
Sajnos, legtöbb ember menekül az önként vállalt szenvedések elől még akkor is, ha ennek következtében növeli mások szenvedéseit. Pedig tudnotok kellene, hogy a fejlődő szeretet útja olyan, hogy rendre döntenie kell: vagy áldozattá válik másért, vagy másokat áldoz fel önmagáért. Ilyenkor elromlik benne a szeretet. Ez az az eset, amikor valaki másnak a kárán akar boldog lenni, ami képtelenség.
Drága Gyermekem! Ha csökkenteni akarod szenvedésemet, akkor nem a szenvedő emberek kiirtásán kell gondolkodnod, hanem azon, hogy bármi-lyen áldozatot vállalj annak érdekében, hogy másoknak ne okozz szenvedést. Ha ezt teszed, Nekem teszed! Ennek következtében tudhatod magadat Atyám áldottjának (Máté 25; 34-46).

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1023

Jézus - Hang

31. hét

(2020. 07. 27. - 08. 02.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÉT SZEMÉLY KÉRDEZ

Két különböző személy kérdez. Az első kérdése:

1. A gonosz emberek Földre születésének mi az előzménye?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Kérdésedről szívesen íratnék egy tanulmányt a HANG-médiumommal, de egyelőre erre nincs neki ideje, mivel a konkrét és sürgős esetekre koncentrál. Ezért most tömören válaszolok neked. Általában a hatalmon lévő emberek azok a gonosz emberek, akik lelkük mélyén tudatosan ellent mondanak a szeretetnek, s inkább másokat áldoznak fel, csak nekik ne kelljen áldozattá válni. Azok a hatalmon nem lévő emberek, akiket te gonoszaknak mondasz, nem annyira gonoszak, mint inkább félrevezetett és nagyon megsérült lelkek, akik még alig találkoztak szerető szívvel. Ezeket a butaságuk menti!
Amit feltétlenül tudnod kell, az az, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik (Róm 8;28).
Ismétlem: Ha módjában lesz médiumomnak a gonosz leszületésének kifejtése, akkor ezt meg fogja tenni."

2. A második személy kérdése: Érvényes-e a negyedik parancs, ha szüleink méltatlanok a tiszteletre?

"Gyermekem! A válaszom kérdésedre: részben igen. Csak részben, mert tisztelni csak azt lehet, aki tiszteletre méltó, és csak abban, amiben tiszteletre méltó. Szeretni mindenkit kell, ha jó, ha rossz. Tisztelni csak tiszteletre méltót lehet. Ha valaki meg akarja tudni, hogy szüleit miért tisztelje, az keresse meg bennük azt, ami tiszteletre méltó. Attól senki sem tiszteletre méltó, hogy szülő. Attól sem, hogy öreg! Azt, hogy ki miben tiszteletre méltó, azt annak kell megkeresnie, aki tisztelni akarja a másik embert. A szülőkben feltétlenül van valami tiszteletre méltó, ha más nem, hát az, hogy vállalták azt, hogy életed karmikus vonalát bizonyos értelemben meghatározzák. Csak ezen a vonalon tudsz megszentelődni!
Drága Gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon remélem, hogy Lelkem jelenléte segít mindegyiketeknek abban, hogy a felvetett kérdéseitekre értelmeteknek megnyugtató választ halljatok ki szavaimból. Ha ez mégsem történne meg, akkor keressetek tovább, de abba ne nyugodjatok be-le, hogy nincs megfelelő válasz, mert VAN!, csak meg kell keresni, csak ki kell várni.

Megáldalak benneteket SZERETETEM és BIZALMAM LELKÉVEL!

Jézus - A Hang: 12/1024

Jézus - Hang

32. hét

(2020. 08. 03. - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HALLOM A "HANGOT"!

Egy HANG szól bennem. Erről kérek véleményt!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A benned megszólaló HANG mindaddig pozitív hatású marad, amíg nem feltétel nélkül figyeled.
Én mindenkiben szólni akarok. Benned is! Ebből a világból viszont az Én HANGOM olyan közegen kénytelen áthatolni, amely közegnek tisztasága tőletek függ. Ezalatt azt értem, hogy neked kell eldöntened, mennyire tartod fontosnak azt, hogy Velem, Jézussal, az evangéliumaimban található kijelentéseimmel foglalkozz.
Jelenleg nincs tisztultabb mérce számotokra, mint a négy evangéliu-momban és az 'Apostolok cselekedeteiben' található kijelentéseim. Ezeket kell Lelkem irányítása alatt józan eszetek használatával feldogoznotok magatokban, hogy közvetlenül, minél kisebb hibaszázalékkal tudjak kommunikálni veletek.
Neked is csak azt mondhatom, hogy érted és veled mindenre képes vagyok, de helyetted nem tudok megtenni semmit!
Tőlem jönnek tehát fejedbe a gondolatok, de vannak olyan 'zavaró állomások', melyek létét Én megszüntetni nem tudom. Azért nem tudom, mert ez a ti, a te feladatod!
Bízz Bennem, de légy óvatos, mérlegelő. Meg akarlak menteni az aggályoskodástól, de óvakodnod kell a könnyelműségtől. Ezért kezdtem azzal mondanivalómat, hogy ne feltétel nélkül figyeld a benned megszólaló HAN-GOT, hanem mérlegelj józanul.
Naponta kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT (Jakab 1;5)! Én mérhetetlenül szeretlek, és olyan feladatot bíztam rád, amelyet csak Lelkem józanságával tudsz magad és mások lelki javára megvalósítani. De meg kell valósítanod!
Földi mércével mérve hosszú ideje készítelek erre! Nem 'derült égből villámcsapás' vagyok számodra, hanem szerető, szerelmes jó barát, jó peda-gógus, jó testvér!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1025

Jézus - Hang

33. hét

(2020. 08. 09. - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: CSODÁLOM ISTEN SZERETETÉT!

Minek köszönhetem, hogy ennyi jóban részesít engem Isten?

A HANG válasza:

"Drága Leányom!

Mint a HANG-médiummal történt találkozásotok alkalmával megtapasztalhattad, Én nem a félelem lelkét sugárzom magamból, hanem a szeretet, a vidámság, a harmónia, az erő lelkét.
Én mindenkit külön-külön EGY-ként szeretek, s nem vagyok személyválogató. Társad vagyok! Társa vagyok Társadnak, családodnak egyaránt, de mindegyiketeknek külön feladatotok van.
E külön feladat megvalósításában viszont segítenetek kell egymást, és ennek első lépése az, hogy senki ne akarja a másikat saját feladatának szolgálatába állítani, de igenis akarja mindegyik a másikat segíteni abban, ami Velem van kapcsolatban! A kezdeményezésnek tehát nem attól kell kiindulnia, akin segíteni kell, hanem attól, aki segíteni akar.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1026

Jézus - Hang

34. hét

(2020. 08. 17. - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÜLÖNÖS ADOTTSÁGOM VAN

Különleges adottságokat észlelek magamban azóta, hogy kislányunk eltávozott tőlünk az örök hazába.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Ha elolvasod a HANG-könyveket, kérdésedre bőven találsz azokban olyan gondolatokat, amelyek eligazíthatnak téged. Most itt csak röviden válaszolok kérdésedre.
Először is, te nagyon meg voltál és még ma is meg vagy kötözve gyermekeddel. Ez érthető, de nem szerencsés állapot. Belejutottál egy félmegoldásba, amely egyben fogva is tart. Jó az, hogy tudod: gyermeked él, de nem jó, ha nem tudod őt elengedni. Neki sem jó! Mindenkinek a szabadság légköre a legjobb, mert akkor tud mindenki Lelkem irányítása szerint békét hordani önmagában.
Gyermekeddel való túlzott megkötözöttséged nem tette számodra lehetővé azt, hogy örökélet-perspektívában gondolkozz. Nem értetted meg, hogy sohasem veszíthetitek el azt, akivel a SZERETET összeköt benneteket, de nem is birtokolhatja senki azt, akit szeret.
Az Istened Én vagyok, és nem gyermeked. Gyermeked Tőlem kapott eszköz volt életetekben arra, hogy Hozzám kerüljetek közelebb.
A bálványimádásnak sokféle formája van. Mindaz, aki nem elsősorban Értem él, bálványimádó. Én csak abszolút első tudok lenni bárkinek az életében. Ez azt jelenti, hogy nem állok egy sor elején, hanem Én határozom meg, hogy kinél, mikor és hogyan legyen valaki az első, második, stb.
Te kinyíltál a szellemvilág felé a gyermekeddel való megkötözöttséged nagy akarásában, s bizony a szemtelen szellemek ki szokták használni az ilyen lehetőségeket, hacsak kemény önfegyelemmel Rám nem koncentrál valaki úgy, hogy képes lezárni szívében minden kaput, és csak az Én kérésemre figyelve nyílik meg ott, akkor és afelé, ahol, amikor és aki felé Én ezt megkívánom.
Drága Barátom! Benső szellemi érzékenységednek meg kell tanulnod parancsolni, mert a prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának (1Kor 14;32). Ha nem engedelmeskedik, akkor nem a prófétaság lelke uralma alatt állsz. A prófétaság lelke mindig épít, buzdít, vigasztal, és sohasem törekszik arra, hogy érdekessé tegye magát.
Gyermeked segítségét kérheted, de jobb, ha elengeded, és inkább őrangyalaiddal, Velem, Anyámmal foglalkozol. Legfőképpen pedig foglalkozz evangéliumaimmal!
Lelkem az ÉPÍTŐ REND LELKE! Nem csupán RENDÉPÍTŐ!
Megáldalak az ERŐ és a SZELÍDSÉG LELKÉVEL"

Jézus - A Hang: 12/1027

Jézus - Hang

35. hét

(2020. 08. 24. - 30.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GONDOLATAIM MINŐSÉGÉRŐL

Gondolataim szinkronban vannak Jézus gondolataival?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Én csak azokkal a fogalmakkal tudok bennetek megszólalni, amelyeket megszereztetek magatoknak.
Amit a pápáról és a papokról írtál, az nagyon helyes. Valóban a pápa irányítása alatt álló katonáknak tudhatják magukat a papok, de van ezek között is, aki inkább figyel Rám, mint bárki másra. Ezekkel szokott meggyűlni a bajuk az egyházi elöljáróknak. Alig találsz egyházatok nagyjai között olyat, akit ki ne akartak volna közösíteni, félre ne akartak volna állítani az egyházi hatalmasok.(Sőt! Volt olyan is, hogy ezt meg is tették!)
Amit a Zsidó levélből és a Páli levelekből beépítettél tudatodba, az addig jó, amíg azoknál jobbal nem találkozol. Így van ez minden olyan területen, ahol tükör által homályban láttok.
Fontos az, hogy a morális területre tedd a hangsúlyt. Ez a nemártás, megbocsátás, segítés területe. Minden elmélet használható addig, amíg a gyakorlati szeretetnek e területén előbbre segítenek valakit. Azok az elméletek segítenek e téren legjobban, amelyek csökkentik vagy egészen megszüntetik a szeretet következményei miatti félelmet szívetekben. (Félelmet a kicsiségtől, kiszolgáltatottságtól, szegénységtől.)
Tehát az elmélet akkor jó, ha nem megideologizálja gyengeségeiteket, hanem megerősíti akaratotokat a szeretetből áldozattá válás irányában!
Aki szívvel-lélekkel Hozzám akar tartozni, annak vállalnia kell az állapotszerű vértanúságot (Márk 8;35)!
Megáldalak az ÖRÖK SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1028

Jézus - Hang

36. hét

(2020. 08. 31. - 09. 06.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HANGRÓL, MAGAMRÓL

1.A HANG azonos-e Jézussal?
2. A másokban megszólaló HANG mennyiben hiteles?
3. Egy könyvről kérdezem, hogy hiteles-e?
4. Az imával történt kézrátételes gyógyításról mi a HANG véleménye? És a Szentszellemmel való betöltésről?
5. Jó úton járok? Nem tartom magamat méltónak Jézus szeretetére.
6. Miért olyan kapcsolatom anyámmal, mint amilyen?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Én vagyok Jézus, akihez te kérdéseket intéztél. Az eddig megjelent HANG-könyvek azért hitelesek, mert összhangban vannak evangéliumaimmal. A bárkiben megszólaló HANG annyiban az Én hangom, amennyiben evangéliumaimmal szinkronban van. Éppen ezért kell tanulmányoznotok a Bibliában található szavaimat, hogy tudjátok eldönteni, mikor ki szól hozzátok.
A HANG könyvek eddig hitelesek voltak. De a jövőben is, mint eddig, csak annyiban lesznek hitelesek, amennyiben az evangéliumok hallhatók ki belőlük!
A kérdezett könyvvel kapcsolatban légy óvatos! Mindig csak azt fogadd el, amit össze tudsz egyeztetni az evangéliumokkal. Ehhez természetesen szükséges az, hogy ezekkel többet foglalkozz! Imával és ima nélkül, kézrátétellel és e nélkül mindenki tud gyógyítani, mert olyannak teremtett benneteket az Én Atyám, hogy ha hit van bennetek, akkor az csodákra képes. Sajnos, a gonosz is képes csodákat tenni (Mt 7;22-23).
Ha hittel kéritek magatokra a Szentlelket, akkor meg is kapjátok (Luk-ács 11;13), mert ott vagyok, ahol nevemben jöttök össze (Máté 18;20).
Addig jársz jó úton, amíg Velem jársz! Isten senkit sem azért szeret, mert méltó rá valaki! Senkit sem azért szeret, mert akit szeret, az jó! Isten mindenkit azért szeret, mert Ő jó! E téren is az Atya és Én EGY vagyunk!
Utolsó kérdésedre azt kell mondanom, hogy az Én kapcsolatom sem volt felhőtlen anyámmal, pedig nála jobb anya nincs a világon! Az anyák nehezen fogadják el azt, hogy gyermekeiket nem birtokolhatják.
A negyedik parancs azt kívánja, hogy tisztelet legyen benned anyád iránt. Ehhez pedig az kell, hogy találj benne olyat, ami tiszteletre méltó. Már azért is tiszteletre méltó ő, mert miután te kiválasztottad őt anyádul, ő ekkor nem dobott el téged magától!
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Tisztelni annyit jelent, hogy tiszteletre méltót felfedezni a másikban, s ennek külső jelét is adni.
Megáldalak a FELISMERÉS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1029

Jézus - Hang

37. hét

(2020. 09. 07. - 13.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SORSOMRÓL

1.Miért vagyok magányos? Miért érnek sorscsapások (halott gyermeket szültem, munkanélküliség, betegség, anyósom gyűlöl, tönkrement házasság)? 2. Jövőre vonatkozó személyes útmutatást, tanácsot kérek! Remélhetek jobb sorsot?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekeim!

Rettenetesen bemerevültél egy olyan vonalba, amely nagyon megnehezíti pozitív látásodat. Pár hónappal ezelőtt láthattatok a tévében egy olyan adást, amelyben egy pap számolt be életének azokról az éveiről, amelyet kegyetlen keleti fogságban töltött el. Ebben elmondta, hogy azon versenyeztek egymással, ki tud több olyan eseményt mondani az elmúlt napjáról, amelynek örülni tudott. Volt olyan, aki annak tudott örülni, hogy a fegyőr előtt nem kellett levetnie a sapkáját negyven fokos hidegben, mikor az őt megszólította. Lelkem tehát mindenkinek és minden körülményben sugall olyan gondolatokat, amelyek pozitív irányban mutatják a megoldást bármiféle szenvedés közepette.
Te nagyon megmerevültél azokban a kegyetlennek tűnő sorscsapásokban, amelyek kétségtelenül kegyetlennek tűnnek földi szemmel, s amelyekre nem könnyű rákérdezni ezzel: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?'
Karmikus sorsvonaladat azért választottad olyannak, amilyen, mert egyik előző életed annyira felelőtlen és felhőtlen bohémsággal telt el, hogy csak többszöri élet után merted vállalni a mostanit. Igen. Ebben a korban csillant fel előtted az, hogy olyan sorsot vállalj, amelyben képes leszel életáldozatoddal ráhangolódni arra a rezgésre, mely az örök harmóniának örök része lehet.
Benned óriási erők feszülnek! Messze átlagon felüli a teherbíró képességed. Sőt! Képes vagy annyira élővé tenni kapcsolatodat Velem, hogy pontosan nehézségeid következtében tudod mások lelkét Hozzám irányítani. Igen, mert aki a te sorsodhoz, hozzád méri életét, az kénytelen elszégyellni magát, látva, hogy ő sokkal jobb körülményekben sem képes fölébe kerülni nehézségeinek, mikor te képes vagy a szenvedés tengerében is Belém kapaszkodni.
Halott gyermeked éppen azért választott téged, mert neked volt arra szükséged, hogy ilyen megtapasztalásod legyen. A többi nehézség pedig mind-mind tükör, amely olyan önismeretre tud juttatni, mely nélkül Engem sem ismerhetnél meg Erőnek, Sziklának, s nem volna lehetőség számodra arra, hogy mélyüljön hited, tehát tisztuljon szívednek szeme. Ez pedig nélkülözhetetlenül fontos ahhoz, hogy a majdani színről színre látáskor ne kelljen többé elhagynod Engem.
Én neked nem tudok földi boldogságról, csak ÖRÖK boldogságról beszélni. Nem adhatok neked tüneti kezelést, csak gyökeres orvoslást! Ezért mondtam el azt, amit elmondtam. Irántad való mérhetetlen szeretetem megáld téged most a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1030

Jézus - Hang

38. hét

(2020. 09. 14. - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: IGAZA VAN ANYÁMNAK?

1. Miért nem látogatja gyermekeit az apjuk?
2. Valóban olyan rossz vagyok, mint anyám ezt mondja?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Gyermekeid apja önmaga elől is menekül. Nem mer önmagával szembenézni, s gyermekei léte, látása olyan nehézzé tennék számára az igazságot, hogy ő azt vállalni nem meri.
Sajnos, fiad apja sem hajlandó gyökeresen szakítani önzésével, és így csak addig vagy jó számára, amíg átmenetileg jól jár veled. Gyermekeid érzik ezt, és azért nem akarják, hogy visszajöjjön hozzád. Érdemes gyermekeidre figyelned. Gyakran jobban megérzik, hogy mi válik javadra, mint te.

2. Drága Gyermekem! Kétségtelen, hogy lehetnél összeszedettebb, de az nem felel meg a valóságnak, amivel anyád gyakran vádol. Ő maga is tudja, hogy gyakran túloz, de úgy gondolja, hogy akkor jobban tud rád hatni.
Neked is fontos volna, hogy reggel imádkozz, és kérd az angyalok se-gítségét. Jobban éreznéd egész napodon az Én áldásomat.

Megáldalak az ERŐ és a BÉKESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1031

Jézus - Hang

39. hét

(2020. 09. 21. - 27.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: CSALÁDI GONDJAIMRÓL

1. A családtagokkal való kapcsolatok problémáinak megoldását szeretném látni!
2. Jót akaró tanácsokkal sem próbálhatok nevelni másokat?
3. Unokáim megsínylik, ha nem látogatom rendszeresen őket.
4. Az előző levelemre kapott válaszokban nem mindent értek teljesen.

A HANG válasza:

"Gyermekeim!

1. Nincs megoldás. Csak elviselés, önnevelés, várakozni tudás van, és az, hogy mindig a megértés szándékával kell odafordulnod a másikhoz, és nem azzal a szándékkal, hogy téged értsenek meg.

2. Jó tanácsokat csak annak lehet adni eredménnyel, aki azt kéri. Kéretlenül többet ártasz, mint használsz tanácsaiddal.

3. Unokáid csak azt sínylik meg, amit ők hoztak össze maguknak. Minden olyan eseményt, amiről nem tehetnek, Én tudok olyan hatásúvá tenni, hogy előnyükre válik, ha lelkükben van jó szándék.

4. Te már annyi élettapasztalattal rendelkezel, oly sok értelmes gondolatot hallottál már kívülről, belülről egyaránt, hogy képes vagy szavaim alapján magadra vonatkoztatni azt, amit kell, és úgy, ahogy az békét biztosíthat számodra.
Gyermekem! Bármennyire is szeretlek, nem tudlak megmenteni azoktól a szenvedésektől, amelyek életed útján még csiszolni fognak téged. Legyen számodra megnyugtató az, hogy Én nemcsak vagyok, de érted vagyok a te életedben. Törekedj arra, hogy imáidban a hálaimákon legyen a hangsúly. Ezek az imák nagyon alkalmasak arra, hogy megláttassák veled, mennyire gazdag vagy Általam és Bennem!

Megáldalak az ERŐ, a BÉKE és a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1032

Jézus - Hang

40. hét

(2020. 09. 27. - 10. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NAGYON BOLDOG VAGYOK!

Nagyon boldog vagyok! Jelen életemről, céljaimról kérdezem a HAN-GOT.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Engem nem szoktak kérdezi olyanok, akik boldog állapotban tudják magukat. Engem azok szoktak kérdezni, akik boldogok akarnak lenni. Majd ha ráébredsz arra, hogy a boldogságot nem kevered össze a pillanatnyi jó érzéssel, ha majd csalódások érnek, mert életedet nem Rám, hanem valaki más, hiúságodat simogató, mulandó érzéseidre építetted, akkor kérdezz, és Én válaszolni fogok neked.
Most csak ezt mondom:

A földi életben
A JÓBAN AZ A ROSSZ,
A ROSSZBAN AZ A JÓ,
HOGY MINDEN MULANDÓ!

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1033

Jézus - Hang

41. hét

(2020. 10. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

Jó úton járok? Mi a véleménye rólam Jézusnak?

A HANG válasza:

"Gyermekeim!

Az jár jó úton, aki Velem jár, mert Én vagyok az Út (János 14;6). Az jár Velem, aki ismerni akar Engem. Az akar ismerni Engem, aki egyénileg és közösségben is foglalkozik Velem. Az foglalkozik Velem, aki egyénileg Rólam tanul és Velem rendszeresen beszélget (imádkozik), és aki közösségileg Engem tanul, tehát a gyakorlati szeretetet éli.
Rólad alkotott véleményem változó, amint erkölcsi magatartásod is változik. Örülök, amikor Általam, Velem és Bennem akarod megtalálni boldogságodat, tehát szíved békéjét, és szenvedem, amikor nem ezt tapasztalom.
Irántad való szeretetem soha nem változik! Részemről egyetlen pillanatra sem lankad figyelmem annak érdekében, hogy általad, veled és benned tudjak élni.

Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 12/1034

Jézus - Hang

42. hét

(2020. 10. 12. - 18.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VESZÉLYBEN A HÁZASSÁGOM!

Különböző tényezők kezdik szétbomlasztani házasságunkat.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Egy házasságban nem elvárásoknak, hanem várakozásoknak van csak helye. Egy idő után e várakozásoknak is vége szakadhat. Ez akkor történik, amikor valamelyik fél azt éli meg, hogy elhagyták. Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, de ha a Lelkem által létrejött kapcsolatot széttépi valamelyik, akkor ezt, bármennyire fájdalmas, tudomásul kell venni.
Isten csak olyan értelemben teremtette az egyik embert a másik emberre, hogy Istenhez segítők legyenek egymás számára. Ha nem ez történik, akkor már eleve nincs is ott Isten!
Drága Gyermek! Értsd meg! Sokkal jobban szeretlek benneteket, semmint embertől tenném függővé boldogságotokat!
Isten szeretetéről azt állítani, hogy bárkinek is boldogságát egy másik ember magatartásától tette függővé, hát ez enyhén szólva: káromlás!
Elsősorban tehát nem házasságotokat, hanem saját boldogságodat kell helyre tenned, tehát a Velem való kapcsolatodat, s ennek az is következménye lehet, hogy rendbe jön házasságod, de ez akkor már nem elsőrendű kérdés! Első és mindenek fölötti a Velem való kapcsolatod!
Gyermeked harmonikus fejlődésének érdekében is ez az első, és ezt nem előzheti meg és nem pótolhatja semmi!
Arra kérlek szeretettel, szítsd fel magadban jobban a Velem való élő kapcsolatot! Rajtam kívül, Nélkülem nincs megoldás, mert ÉN MAGAM vagyok a megoldás!

Megáldalak a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1035

Jézus - Hang

43. hét

(2020. 10. 19. - 25.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZELLEMI LÉNYEKRŐL

Kik azok a szellemi lények, akik velem naponta kapcsolatban állnak?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Naponta különböző szándékú szellemi lények igyekeznek veled kapcsolatban állni. A döntő az, hogy te milyen szellemi lényekkel akarsz kapcsolatot fenntartani!
Amíg a Földön éltek, mindig ki vagytok téve annak, hogy a megtévesztés szelleme támadjon benneteket. Addig jó, amíg szellemi lények segítenek imádkozni, énekelni. De ez is csak akkor jó, ha nem vonják el figyelmedet a napi feladatodtól. Mert nemcsak az a rossz, ha valaki rosszat tesz, hanem az is, ha a jót rosszkor teszi. Ezért kell óvatosnak lenned.
Örülök, hogy feltetted e kérdést. A szellemek megkülönböztetése nagyon fontos! Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Ez azt jelenti, hogy föl kell mérned az esti lelkiismeretvizsgálatban:
örömmel vagy megbánással fogadod az aznapi munkáddal kapcsolatban az aznapi szellemi kapcsolatok hatását.
Tudatosan fordulj gyakran őrangyalodhoz!
Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1036

Jézus - Hang

44. hét

(2020. 10. 26. - 11. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÚJRASZÜLETÉSRŐL VAN SZÓ A BIBLIÁBAN?

1.Az újraszületésre nem találok hivatkozást a Bibliában.
2. Az alapítványokkal kapcsolatban már ismered nézetemet.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1.Három helyet adok meg a Bibliában: Jób 1;21/ Jeremiás 21;5 és Máté 11;14. Mindehhez viszont szükséges tudomásul venni azt, amit Máté 11;15-ben olvasol!
Ha valakinek nincs füle ezekhez, az nem baj! Annak azért nincs, mert nem kell ezzel foglalkoznia. Hozzám nem az visz közelebb bárkit is, hogy elfogadja vagy nem fogadja el a reinkarnációt, hanem az, ha növekszik a gyakorlati szeretet megvalósításában.

2. Ma sok alapítvány lát napvilágot országotokban. Ezek az alapítványok törekvéseiteknek természetes következményei. Bizony a lehetőségek olyan talentumok, amelyeket úgy kell használnotok, hogy még több lehetőség származzék belőlük lelki javatokra.
Semmiféle alapítvány létrehozására Tőlem "kívülről" nem kaptok sem bíztatást, sem lebeszélést. Azért kell így tennem, hogy ne Rám hárítsátok a felelősséget a következményekért. Csak gondold el: Én helyeselnék egy alapítványt, s menet közben valaki elkezdene ebben Ellenemre dolgozni. Így a többiek, akik szavamra hallgatva indultak el, Belőlem ábrándulhatnának ki, mondván, hogy becsaptam őket!
Ha alapítványon dolgozol, azokkal beszéld meg és hozzátok meg a döntéseteket, akik abba az alapítványba hajlandók befektetni. Részemről csak a szív békéjét tudom ígérni annak, aki Engem akar képviselni minden körülményben.
Nem vagyok hajlandó senkiért kezességet vállalni, csak Magamért!

Megáldalak a BÉKE és a TÜRELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1037

Jézus - Hang

45. hét

(2020. 11. 02. - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HALÁL UTÁN MI LESZ VELÜNK?

1. Lehet rosszabb állapotban valaki halála után, mint előző életében volt?

2.Többre vagyok hivatva, mint lelkem tisztaságára vigyázzak?

A HANG válasza:

"Gyermekeim!

1. Amikor valaki leszületik a Földre, ezt azért teszi - hacsak kifejezetten nem azért jött, hogy megszentelje e világot -, mert a választott karmikus sorsvonalán olyan lehetőségeket kap, amelyek által jobbá válhat. De ha ezeket a lehetőségeket nem használja fel, akkor mint az, aki a talentumát elásta, rosszabb sorsra számíthat következő életében, mint amit itt hagyott.

2. Egy lélek tisztántartása, az következmény. Nem negatívumok, tehát nem a rossz elhagyása, kiirtása tesz valakit jobbá - ilyet nem is lehet csinálni pusztán önmagában! -, hanem a felismert jónak a vállalásával, a szeretet gyakorlati megvalósításával fejlődik a lélek! Valójában mindenki csak mulasztással vétkezhet! A jónak elmulasztásával. Aki nem mulasztja el, hogy a jelent megszentelje, annak nincs ideje arra, hogy rosszat tegyen!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1038

Jézus - Hang

49. hét

(2020. 11. 30. - 12. 06.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HIÁNYZIK A SZENTÁLDOZÁS!

1. Mivel újra férjhez mentem, nagyon fájlalom az Oltáriszentség hiányát.

2. Szeretnék hittant tanítani, de állapotom miatt elerőtlenedek e téren!

3. Édesanyám betegségével kapcsolatban kérdezem: meggyógyul?, tudom őt segíteni?

A HANG válasza:

"Drága Leányom!

Sajnos, az az egyházi intézmény, amelyhez tartozol, sokkal merevebb, semmint megnyugtató megoldást tudna felkínálni problémád megoldására.
Előtted két út áll. Azok, akik hasonló helyzetben vannak, a következő két megoldást szokták választani.
Az egyik az, hogy szentáldozáshoz járulnak olyan helyen, ahol nem okoznak ezzel botrányt. Azért teszik ezt, mert nagyon-nagyon vágyakoznak táplálkozni Velem ilyen módon is. A másik pedig az, hogy hangsúlyozottan próbálnak találkozni Velem olyan formában, amely forma ellen a ti egyházatok sem állít fel tilalmat. Ilyen az, hogy többet foglalkoznak a Szentírással, kapcsolatot létesítenek jézusi közösségekkel, tehát komolyan veszik e szavaimat: 'Ahol ketten, hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük.'

2. A hitoktatást kétségtelenül csak ott tudod vállalni, ahol a helyi lelkész melléd áll. Bár három-négy gyermekkel saját otthonodban is vállalhatod azt, hogy így foglalkozz gyermekekkel. De ehhez szintén kell engedélye an-nak, akivel együtt élsz.
Az nem megoldás, hogy visszahúzódol. Meg kell találnod szereteted kiáradásának azt az útját, ahol tanúságot tudsz tenni Mellettem!
Amikor imádkozol, olyankor különösen EGY vagyok veled. Ezt tuda-tosítsd magadban!

3. Édesanyád betegségével kapcsolatban csak azt mondhatom, hogy szinte minden ember olyan karmikus sorsvonalon éli le földi életét, amely nem lehet mentes a különböző betegségektől. Nem is a betegségből való kilá-balásra, nem is a gyógyulásra kell elsősorban törekednetek, hanem arra, hogy mélyebb, erősebb, tisztultabb kapcsolat alakuljon ki éppen a betegség által közöttünk. A betegség nagyon megkönnyíti azt az önismeretet, amely nélkül helyes istenismeret sem lehetséges.

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1039

Jézus - Hang

50. hét

(2020. 12. 07. - 13.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: URAM! SZÓLJ HOZZÁM!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Gyakran és sokféleképpen szóltam és még fogok is szólni hozzád, csak legyen füled a hallásra.
Meg kell mondanom neked, hogy lelkiismereted tiszta forrását a külvilág vásári lármája, ricsaja gyakran annyi hordalékkal szórja be, hogy hangom nehezen jut el tisztán hozzád.
Próbálj minden nap pár percre elcsendesedni, mert lelked mélyén mindig ott vagyok, és szeretettel várlak.
Erősíteni, bátorítani, finomítani akarlak abban az irányban, amely a FÉNY felé vezet.
Közvetlenül úgy tudod kimutatni Irántam való szeretetedet, hogy figyelsz a lelkiismereted által megszólaló hangomra. Ha figyelsz rám, akkor reggelenként meghallod Tőlem azt, amit csökkentened kell, amit növelned kell, és amit megszüntetned kell a Tőlem ajándékba kapott napon. Mert minden napod Tőlem kapott ajándék annak érdekében, hogy általad, veled és benned az egész világ számára csökkenjen a bizonytalanság, növekedjen a jó, és szűnjön meg a rossz. E feladat teljesítésére képes vagy Általam, Velem és Bennem!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1040

Jézus - Hang

51. hét

(2020. 12. 14. - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZEMÉLYES ÜZENETET KÉREK!

Kérem a HANGOT, adjon nekem személyes üzenetet!

A HANG válasza:

"Drága Leányom!

Boldogítóan természetes mindkettőnk számára, hogy a HANG tisztán kap visszhangot benned. Azért boldogítóan természetes ez, mert ugyanaz a LÉLEK működik benned, AKI élteti a HANG köteteinek hangját.
Mint tudod, nincsenek véletlenek. Születésed óta hangolódsz HANGOMRA! Hidd el, egy egész élet kemény munkáját, örömét, bánatát érdemes vállalni azért, hogy egyszer HANGOM visszhangja élni kezdjen valakiben. Minden szellemi életnek ez ad értelmet!
Én vagyok a mennyek országának HANGJA a Földön. Ahol e HANG visszhangra talál, ott megjelenik LELKEM fénye, melege, ereje, békéje, és az a remény, amelynek alapja az Én szívem szeretete.
A földi élet mindig tartogat lehetőséget olyan zavaróállomásoknak, melyek házastársban, gyermekben, unokában, rokonban, barátban működni kezdenek. Én sem voltam mentes földi életemben ilyenektől. Imáim gyakran éppen azt a célt szolgálták, hogy kiszűrjem ezeket abból a tiszta forrásból, lelkiismeretemből, melyből Atyám szólt Hozzám, kettőnk Lelke által.
Jelenthet felhőt, mely árnyékot vet, jelenthet fájdalmat, szomorúságot, mely jobb lenne, ha nem lenne, de nem jelenthet elkeseredést, és főleg nem jelentheti a szeretet csökkentését szívedben az, ha közvetlen környezetedben értetlenséggel találkozol, mikor HANGOM hangzik benned, mikor HANGOM hallatod.

Megáldalak a BIZALOM, az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1041

Jézus - Hang

52. hét

(2020. 12. 21. - 27.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT NINCS TÁRSAM?

Mi az oka annak, hogy számomra a társkapcsolat kudarcba fullad?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Ne hibáztasd magadat olyasmiért, ami kettőn áll! Egy társkapcsolat két ember egymás iránti hűségén épülhet csak föl életre szólóan. Ehhez pedig feltétlenül szükséges a két embernek hűsége Hozzám! Nélkülem csak megnyomorodni lehet egy házasságban, de kibontakozni nem!
Azt kell kitisztáznod magadban, hogy igazi szívbékét csak Én adhatok. Ezt adhatom házasságban is, és házasságon kívül is. Ahhoz, hogy valaki el tudja fogadni Tőlem a szívbékét, nem szabad erőltetni a házasságba lépést. Ha karmikus sorsvonaladhoz hozzátartozik a házasság, akkor feltétlenül bele-sodródsz. Ha nem tartozik sorsvonaladhoz, akkor pedig csak bajt bajra teté-zel, ha erőlteted.
Arra kell törekedned, hogy a napi feladataidban ne érje szó a ház elejét! A többi nem a te felelősséged! A te Istened szerepeket kiosztó Isten, és neked azok a felkínált lehetőségek mutatják meg földi életedben Isten által megáldott szerepedet, amelyekkel naponta találkozol.
Nincs boldog házasság! Nincs, mert embernek nincs képessége olyan állapotszerű harmóniát biztosítani más ember számára, amely soha nem múlik el. Márpedig, ha valamiben ott van az elmúlás bizonyossága, az csak akkor boldogíthat valakit, ha e tekintetben nem használja az eszét, tehát éppen azt, ami emberré teszi. Ez viszont nem boldogság, hanem BÓDÍTÁS!
Boldog ember az, aki nem ámítja magát, hanem ehelyett értelmét használva Értem él!
Hidd el, Én igazán tudom, hogy mire van szükséged! Bennem nem lehet csalódni!
Van olyan probléma, amelyet nem megoldani kell, hanem elviselni. Ennek lesz következménye az, hogy meg is oldódik. Ilyen a te problémád is.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/1042

Jézus - Hang

53. hét

(2020. 12. 28. - 2021. 01. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álmomról kérem a HANG magyarázatát!

A HANG válasza:

"Gyermekeim!

Álmod sem a múltból, sem a jövőből nem küld feléd olyan információt, amely fontos volna számodra.
Álmodban arról van szó, hogy családi kapcsolataid szálai olyan képeket formáltak tudatodban, amelyek e szálak benső elrendezését jelzik.
Családi kapcsolataid görcseinek legnagyobb részét már feloldottad, és ma már sokkal több benned az, ami helyén van, mint az, amit még el kell rendezned. Ilyen értelemben a nehezén már túl vagy!

Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 12/1043

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)