Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2019

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2018. 12. 31. - 2019- 01. 06.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERZETESI HIAVATÁSRÓL

1. Szerzetesi hivatásról
2. Néha elegem van magamból és az emberekből.

A HANG válasza:

Drága Gyermekem!

1. Nekem nincs NEGATÍV véleményem a szerzetesi állapotról! POZITÍV sincs! Egyszerűen kijelentem, hogy nem azonos az Engem követéssel. Ez józan ésszel nagyon könnyen belátható! Aki nem Engem akar követni, hanem valamilyen benső indításra olyan utat választ, amely szívét megnyugtatja, azt Én nem helytelenítem. Csak azt helytelenítem, ha valaki az Engem követésnek mond olyan utat, amilyen utat Én soha nem azonosítot-tam Önmagammal. Az Én utam: senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, és a segítés, a másért élés útja. Ez és semmi más. Az Én utam nem ismer olyan fogadalmakat, amilyen fogadalmakkal a szerzetesek kötik magukat döntéseikhez.
A szegénységnél ugyan nincs jobb, de a szegénység meghatározásával sokszor nem értek egyet. Nem ismerem el szegénységnek azt, amikor a személynek még annyi vagyona sincs, hogy abból bárkinek adni tudna, de a RENDNEK, amelynek tagja, mindene megvan. Egyenesen helytelenítem a tisztasági fogadalomnak azt az értelmezését, amely általános. Legtöbb esetben a házasélet kedvesebb számomra, mint a szüzesség! Tehát nagyon helytelenítem, amikor valaki olyan jóra tesz fogadalmat, aminél az ő életében is lehet még jobb! Az pedig kifejezetten Ellenemre van, amikor valaki engedelmességet fogad! Igen, mert az ilyen fogadalom egyszerűen lehetetlenné teszi Számomra, hogy közvetlenül szólhassak hozzá. Ezt csak ELÖLJÁRÓJA által tehetem. Ennek pedig szükségszerű következménye a lélektani törvények alapján, hogy a fogadalmat tevő - ha némi lelki egészség van az illetőben - stréberré váljék, vagyis törekedjék arra, hogy elöljáró legyen, tehát, hogy közvetlenül szólhassak hozzá!
Szó sincs tehát negatív hozzáállásról! Csupán arról van szó, hogy nevén nevezzük a dolgokat!

2. Ami pedig félelmedet illeti az emberekkel kapcsolatban, hát e téren bizony nem állsz egyedül. Alkatilag nem arra vagy rendelve, hogy látványos közszerepléseket vállalj. Ezek soha nem lesznek kedvedre valók. De éppen, mert nem kedvedre valók, felhasználhatlak ilyenre, mivel kevés az esélye annak, hogy az esetleges sikereket önmagadnak tulajdonítsd.
Nagyon szeretlek! Tégy úgy, ahogy a szíved diktálja! Én mindig veled leszek! Sokkal jobban szeretjük egymást, semmint döntéseiddel Ellenem akarnál fordulni! Nagyon ismerlek, nagyon szeretlek! Törekedj te is arra, hogy Engem egyre jobban megismerj! Tanulj és imádkozz! Egyiket se engedd a másik rovására érvényesülni életedben!

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/942

Jézus - Hang

2. hét

(2019. 01. 07. - 13.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL

Egy kapcsolatról szeretném a HANG véleményét hallani!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Én csak egy kapcsolatra tudom áldásomat adni! Kettőre nem! Azoknak, akik házasságban élnek, csak azt tudom tanácsolni, hogy Velem akarjanak egyre szorosabb kapcsolatba kerülni. Ha aztán a jelenlegi házassági kapcsolat valamelyik hibájából felbomlott, akkor a vétlen félnek tudok segíteni. De azt nem tehetem, hogy hazudjak neked. Te sem és más sem tud még a legtökéletesebb ember által sem boldog lenni. Az, amit te most boldogságnak színezel ki a fantáziádban, semmi más, mint a narkotikumnak egyik formája. Nem boldogság, hanem bódultság.
Nagyon szeretnék segíteni neked, de Én csak annak tudok segíteni, aki valóban Tőlem várja ezt a segítséget, és nem egy másik emberi kapcsolattól.
Hidd el, nincs boldogító emberi kapcsolat! Életetek egyik legnagyobb tévedése az, hogy magatokon kívülről várjátok életetek megoldását. Eddig még senkinek sem sikerült ez. Nem, mert önmaga elől és Előlem is menekül az, aki egy másik nyomorult ember által akar boldogulni!
Drága Gyermekem! Mérhetetlenül szeretlek! De nem tudom megtenni azt, hogy helyetted meglássam ennek a kijelentésemnek az igazát. Vagy magad törekszel ezt meglátni, vagy vak maradsz, és egy bizonyos bódultság után továbbra is békétlen, boldogtalan leszel.
Nagyon szeretnék segíteni! De e segítséget nem adhatom meg úgy, ahogy azt Én helytelenítem. Csak úgy, ahogy helyeslem!
Szeretetem nem tüneti kezelést akar adni, hanem hosszú távon olyan gyógyulást, amely boldogságod nélkülözhetetlen része lehet.
Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/943

Jézus - Hang

3. hét

(2019. 01. 14. - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VÉDEKEZÉS AZ ÁRTÓ ERŐKTŐL

1. Szeretnék védekezni az ártó szellemek ellen!
2. Szeretnék Istenre találni!
3. Van olyan közösség, ahol egész nap imádkoznak és dolgoznak?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Nagyon ismerem életedet! Óriási változáson, fejlődésen mentél át azóta, hogy vállaltad életed karmikus feloldásait itt a Földön. Ezt te azért nem érzékeled, mert nem tudod, hogy honnan indultál. Azok az ártó szellemek, akiket te néha érzékelsz, nem akarják tudomásul venni, hogy kiszakadtál körükből, s mindaddig zaklatni fognak, amíg úgy gondolják, hogy van reményük téged megállítani a Felém vezető úton.
a/ Két tanácsot adok. Az egyik: Reggel úgy kezdd a napot, hogy ilyen vagy ehhez hasonló fohásszal fordulj az angyalok felé: 'Kedves angyaltestvéreim! Gyertek, vonjatok teljesen védelmetek alá engem. Elől, hátul, jobbról, balról, alul, felül takarjatok be önmagatokkal, s így biztonságos lesz egész napom. Köszönöm, hogy szerető testvéreim vagytok, és a ti szerető gondoskodásotok miatt biztos lehetek abban, hogy semmi ártó erő nem érhet el hozzám! Dicsőítem Istent a ti nevetekben is. Amen.'
b/ A másik tanács szintén egy egyszerű ima, melyet három keresztvetés közben mondj el: 'Jézusom! Beléd öltözik gondolatom +, akaratom + és érzelemvilágom + Amen."
Tehát ne foglalkozz velük közvetlenül, hanem törekedj közömbös lenni velük szemben!

2. Már rátaláltál Istenre. Nem kereshetnéd, ha már meg nem talált volna Ő téged, és te Őt! Nálad csupán e kapcsolat elmélyedéséről lehet szó.

3. Nincs olyan közösség, amely csak imával és munkával töltené idejét. De nem is kell hogy legyen. Én abban tudok szabadon élni, aki nem akar semmi rendkívüli életformát, s ugyanakkor tudja, hogy állapotszerűen jót kell akarnia mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ha ez nem sikerül, az nem baj. Csak nem szabad erről lemondanod! Újra és újra kell kezdened a hinni akarást, a szeretni akarást.
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/944

Jézus - Hang

4. hét

(2019. 01. 21. - 27.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY TANÍTÁSRÓL ÉS EGY KAPCSOLATRÓL

1. Egy tanítással kapcsolatban kérdezem a HANGOT.
2. Egy kapcsolat megoldását szeretném tudni.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Az első kérdéseddel kapcsolatban nem mondok véleményt. Ha elolvasod a HANG-köteteket (hamarosan már a 10-dik kötet is megjelenik), megérted, hogy miért nem mondok véleményt. Veletek mindent, de helyettetek semmit! Azért első kegyelem a természet, tehát a józan ész, hogy használjátok!

2. Egy kellemetlen kísértésben vagy! Nincs a világon ember, aki ne találkozna életében olyan emberrel (esetleg többször is!), akiről úgy gondolja, hogy az az IGAZI. (Mindig, mindenkinél van szebb, jobb és gazdagabb!).
Amikor valaki életsorsszerűen döntött, akkor döntését lényegesen kell hogy érintse egy olyan lezártság, amely megakadályozza ennek a döntésnek megszüntetését.
A te számodra szívedet megnyugtató csak olyan álláspont lehet, amely férjeddel is teljesen összhangban van. Minden más nyitottság előző életdön-tésed elárulását jelenti!
Egészen más az, ha valakit elhagy a párja, és egészen más az, ha valaki olyan szituációba megy bele, amely elhagyóvá, tehát árulóvá teszi őt. Az Én Lelkem csak olyan kapcsolatoknak a Lelke, amely kapcsolatok elbírják a FÉNYT, a VILÁGOSSÁGOT, a NYILVÁNOSSÁGOT. Éppen ezért csak egészséges kapcsolatokra lehet azt mondani, hogy Általam megáldott kapcsolatok. Minden olyan kapcsolat, amelyről csak azt lehet tudni, hogy előbb-utóbb kitudódik, FEKÉLY a lélek életén, amely előbb-utóbb kifakad. Sajnos az ilyen kifakadásoknak nem gyógyulás szokott a következménye lenni, hanem az egész lélek elfertőzését szokta eredményezni.
Legyetek éberek! A szeretet a Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat, amelyet a jelenben vállal fel az Engem szerető lélek a már egyszer meghozott életsors-döntésének megóvása saját jövője, örök boldogsága érdekében!

Megáldalak a JÓZANSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/945

Jézus - Hang

5. hét

(2019. 01. 28. - 02. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉRJEM VÉGLEG ELHAGYOTT?

Vajon végleg elhagyott bennünket a férjem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A fiatalkorban barátságból kiérlelődött kapcsolatok szoktak a legéleterősebb kapcsolatok lenni a Földön. Persze, ebbe is bele lehet fáradni, és bele is kell fáradni! Azért mondom, hogy KELL, mert a hűség alapja soha nem lehet a másik ember. Amint senki nem építheti életét teljesen önmagára, ha van némi önismerete, éppen úgy, sőt még kevésbé építheti másik emberre, akit mégsem ismerhet annyira, mint önmagát, de annyira mindenesetre, hogy hibátlannak nem tudhatja őt, és természetesen nem is várhat olyan értékelést a maga részére, mint saját magától.
Mivel az önszeretet CSÚCSÉRTÉK (Máté 22;39) (de nem azért, mert ezt kell elérnie bárkinek is, hanem azért, mert ehhez kell igazodnia mindenkinek, mert így vagytok teremtve), ezért minden normális ember tudja, hogy semmit nem használ önmagának még azzal sem, ha az egész világot megnyeri is, ha ennek következtében lelkének kárát vallja (Máté 16;26)!
A boldogságról egyszerűen nem lehet lemondani! Ez jelenti azt, hogy senki sem szerethet senkit jobban önmagánál! Vagyis, senki sem akarhat senki kedvéért örökké tartó rosszat önmagának. Ideiglenes rosszat természetesen nemcsak akarhat, de akarnia is kell mindenkinek, vagyis kell vállalnia áldozatot, de csak annak reményében teheti normális ember ezt, hogy ezáltal végeredményben ő jár jól! Csak az képes elveszíteni életét, aki előtt egyértelművé vált az, hogy ezáltal nyeri azt meg (Lukács 9;24). Senki sem élhet abban a tudatban, hogy végleg vesztesen hagyja el földi életét. Aki nem akarja rövid távon elveszíteni életét, az ezt csak azáltal teheti meg, hogy kikapcsolja a halálnak, az örökéletnek még a gondolatát is. Csak azáltal teheti, hogy megpróbál nem hinni az örök boldogságban. Tehát csak azáltal, hogy lemond a becsületes gondolkodásról, vagyis valamilyen narkotikumba menekül.
Amikor tehát valaki belefárad a másik emberrel kapcsolatban fenntartott hűségébe, akkor lehetősége van felismernie, hogy vagy feláldozza magát e hűség oltárán Istenért, vagy feláldozza embertársát hűtlenségével pillanatnyi bódultságért. Mivel a bódultság nem örökérvényű, ezért újra válaszút elé kerül az, akit nem az önszeretet (ami életelvesztés Istenért), hanem az önzés (másik ember föláldozása) vezérel, s újra csak mások szenvedése árán képes új bódultságba, narkotikumba menekülni. Ez így megy mindaddig, amíg rá nem ébred arra, hogy az önzés nem vezet sehová, amit jónak lehetne mondani. Mindenképpen összetört emberi szívek jelzik önzésének kegyetlenségét, míg végül ő maga is kárhozatban véglegesülten találja magát.
Drága Gyermekem! Nagy szeretettel kérlek, hűségedet csak Reám alapozd! Úgy rendezkedj be, hogy életed alapja KETTŐNK egymás iránti hűsége legyen. Ez az egyetlen helyes megoldás. Függetlenül attól, hogy szerencsétlen párodnak még milyen utakat kell bejárnia ahhoz, hogy Rám építse életét, te ne várj másra! Nagyon szeretlek, és nagyon drukkolok kettőnk kapcsolatáért. Ennél fontosabb számodra semmi sem lehet! Hidd el, férjednek is akkor teszed a legjobbat és természetesen gyermekednek is, ha hallgatsz Rám!
Drága Gyermekem! Tudom, hogy ti nem szerettek bizonytalanságban élni. Tudom, hogy nem szerettek várakozni sem. Tudom, hogy belátható időn belül szeretnétek mindent rendezettnek tudni magatok körül és magatokban egyaránt. De valójában csak e második a lényeg. A lényeg az, hogy magatokban legyen rend. A többi mind látszat és mulandó. Az a kis hidacska, amit ti földi életnek neveztek, csak a fantáziátokban tudja nagynak és rendkívülien fontosnak mutatni magát. Múlt és jövő nem más, mint emlékeitek és vágyaitok, álmaitok világa, amelynek csak annyi a reális alapja, amennyit a jelenben képes gyakorolni rátok. Azt pedig, hogy mennyit képes rátok gyakorolni, tőletek függ! Mindaz, aki legalább törekvésében igyekszik az örök élet igézetében élni, az csalódásmentesen tudja olyan benső békében megélni jelen életét, hogy környezetének fényt és meleget képes ezáltal sugározni.
Hidd el, Én tudom legjobban, hogy neked és gyermekednek is mire és hogyan van szükségetek. Ne a te elgondolásod legyen jövőtöket illetően a döntő! Én görbe vonalakkal is tudok egyenes sorokat írni, és írok is!
Azok az események, amelyekről nem tehetsz, még akkor is az Én uralmam alatt állnak, ha látszatra a poklok poklát éreztetik veletek. Az enyéim számára Én ura vagyok a körülményeknek is.
Isten lényegéhez tartozik a BOLDOG ÉLET! Ez azt jelenti, hogy bennetek sem tud másképpen élni, még akkor sem, ha a felszínen ádáz küzdelem folyik a helyes látásért! Igen. Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja, és mindenki olyannak látja, amilyennek Általam, Velem és Bennem látni akarja!
Neked tehát nincs más feladatod, mint az, hogy arra a jelenre koncentrálj, amelynek másik neve a te örök életed. Isten nemcsak önmagáról mondhatta :"Én vagyok, aki vagyok!" Mondhatja ezt rólad is. Te is az vagy, aki vagy, még akkor is, ha ez a vagyságod egy olyan fejlődés áramában él, amelynek vége sohasem lesz. A Teremtő és a teremtmény között a lényeges különbség az, hogy a Teremtő: ÖRÖK FORRÁS. A teremtmény pedig azáltal istenül meg, hogy e FORRÁSHOZ igazodik, e FORRÁSBÓL él, e FORRÁSNAK adja állandóan vissza önmagát!
Drága Gyermekem! Szeretném, ha megértenél! Ne férjedre várj, hanem Velem akard áldottá tenni jelen életedet. Ha ezt teszed, akkor teszed legjobban lehetővé férjednek azt, hogy visszataláljon, de akkor már nem csupán hozzád, családjához, hanem HOZZÁNK!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/946

Jézus - Hang

6. hét

(2019. 02. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KILÁTÁSTALAN A HELYZETEM

1. Van-e kiút egy kilátástalan helyzetből?
2. Mit kell tennünk, hogy jó irányban haladjunk?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Kilátástalan helyzet nincs! Ha volna, akkor Isten nem lehetne az övéi számára sem végleges megoldás! Pedig az!
Bennem úgy jelent meg az Isten közöttetek, ahogy egyáltalán egy emberben megjelenhet (János 14;9). Nekem, mint embernek, nem kudarc volt a keresztre feszítésem, hanem kinyilvánítása annak, hogy még a halál sem teheti kilátástalanná annak helyzetét, aki üldözőiért, kivégzőiért még a kereszten is imádkozni tud (Lukács 23;34).
Az ima a kulcsa minden kilátástalan helyzet megoldásának! Nem ima-szövegek gépies elmondására gondolok! Az imádkozik, aki lelkét, szellemét Istenhez emeli! Aki ezt teszi, lehet, hogy így kezdi imáját: "Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár (Máté 26;39)." De a befejezés mindig ez: "Ne igyam ki a kelyhet, amelyet Atyám adott nekem?" (János 18;11). Ez tehát azt jelenti, hogy a feltornyosuló nehézségek látása helyett ARRA lát rá, aki még hajunk szálait is számon tartja.
Minden imának kell hogy legyen olyan következménye, amely élteti az imádkozóban azt az önértékelést, hogy többet ér a verebeknél (Máté 6;26). Aki idáig eljut, márpedig idáig az imában minden normálisan gondolkodó ember képes eljutni, az már nincs is kilátástalan helyzetben!

2. Jó irányban az halad, aki Velem halad. Velem az halad, aki Értem teszi azt, mit tesz. Aki reggel tudatosan elhatározza, hogy Értem fog gondolkodni, szólni és cselekedni, az JÓ ÚTON HALAD!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/947

7. hét

(2019. 02. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NEM LÁTOM AZ UTAT!

1. Szeretnék Jézus felé menni, de nem látom az utat!
2. Hogyan segíthetem ki férjemet depressziós állapotából?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Pontosan olyan lelki állapotban vagy, mint apostolom, aki megvallotta, hogy nem ismeri az utat (János 14;5). Neked sem mondhatok mást, mint neki: (János 14;6)!
Evangéliumaim alapján felismerhető vagyok annak, aki vállalja, hogy az ennek kapcsán felmerülő problémáira választ keres. E fáradozás nélkül Engem megismerni nem lehet, tehát az ÚT nem ismerhető fel.
2. Minden helytelen állapotból csak az tud kijutni, aki AKAR! Akkor akar valaki kijutni helytelen állapotából, ha helytelennek ismeri fel, és kéri a segítséget. Pszichikailag nem lehet segíteni annak, aki ezt nem kéri. Ha lehetne, akkor Én lennék az első, aki ezt megtenném. De nem lehet!
Tehát magad lelki állapotát kell stabilizálnod az Én segítségemmel, s várnod kell, míg példaadó életed hatására nem kér tőled segítséget. Ez a legtöbb, amit tehetsz. Imáid sem irányulhatnak másra, mint arra, hogy megfelelő példaadó életet tudj élni!
Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/948

Jézus - Hang

8. hét

(2019. 02. 18. - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZELÍDSÉGRŐL ÉS A SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁRÓL

1. Jézus ostorfonása és azzal való hadonászása nem fér össze bennem az evangéliumok Jézusának képével.
2. Miért kell a szentek közbenjárását igénybe venni?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Úgy látszik, médiumom nem tolmácsolta elég világosan és egyértelműen a múltkori válaszomat. Ezért most megpróbálom még egyszer.

1. Erőszak az, amikor valaki ereje többletének tudatában megpróbálja rákényszeríteni akaratát valakire. Annak a fölháborodásnak illusztrálására, amelyről mindenki tudja, hogy jogos, bármilyen eszközt használ valaki, akinek kisebb fizikai erő áll rendelkezésére, mint ami azok birtokában van, akik ellen erejét felhasználja, nem erőalkalmazás! Ha tehát egy plébános egy zászlórúddal hadonászva zavarja ki a búcsúsokat a templom előcsarnokából, nem erőszakot használ, hiszen könnyedén leszerelhetnék a búcsúsok, ha akarnák, hanem jogos felháborodásának ad kifejezést, és ezt még azok is akceptálják, akik ellen irányul! Haragudni nem bűn! Sőt, természetes érzelem-megnyilvánulás az erkölcsi rossz ellen (Márk 3;5)!

2. A szentek közbenjárásával kapcsolatban a következőket kell tudnod:
Az a szeretet boldogít, amit valaki magában hord, és nem az, amit kap. Ez itt, a mennyek országában nyilvánvaló. A Földön viszont, ahol hiányosságok vannak, ott helyénvaló a segítségkérés, de elsősorban ott sem annak érdekében, aki kér, hanem annak érdekében, akit kérnek. Ő az, aki ezáltal ki tudja mutatni szeretetét. Ezért a közbenjárásnál elsősorban azok járnak jól, akiket kértek, és csak másodsorban azok, akik kérik. Igen, mert így adtok számukra olyan lehetőséget, amelyben számotokra is felismerhető módon tudják kimutatni a bennük lévő, az őket boldogító szeretetüket. Így a kérő imára elsősorban azoknak van szükségük, akiket kértek, és másodsorban nektek, akik kérik őket. Önmagamnak mondanék ellent, ha nem tenném lehetővé a menny lakói számára, hogy közben járjanak értetek. Igen, mert ez a magatartásuk a bennük lévő szeretet természetével együtt jár, mint ahogy a Földön élők igényeivel is együtt jár az, hogy szeretteikhez forduljanak segítségért. Ezt az érzületet nem szüntetheti meg az, hogy valaki Hozzám is fordulhat közvetlenül. Ti nemcsak Hozzám akartok tartozni, hanem egymáshoz is! A bennetek lévő szeretetnek mondana ellene az, ha azt mondanátok, hogy nem akartok egymáshoz tartozni, csak Hozzám, és nem igényeltek segítséget senkitől, csak Tőlem. Ha pedig Én másokon keresztül akarlak segíteni benneteket, akkor az nektek nem is kell. Ez bizony nem lenne bennetek a szeretet hangja!
Drága Barátom! Ne akarjátok kirekeszteni egymást szeretetetek kibontakoztatásából!
A Földön ti is rászorultok másokra, és rátok is szorulnak mások! Ez a függés nem szűnik meg azáltal, hogy valaki átlépi a földi élet határát, mivel ez nem is annyira függés, mint inkább a szeretet termékeny kapcsolata. A Földön igény van betöltődésre is, míg itt a kiáradás az, ami boldogít. Ez a kiáradás akkor is van, ha nem kéritek, de ha kéritek, akkor sokkal személyibbé válik, s ezért a ti szívetekben izzóbban tud megnyilvánulni.
Lehet, hogy neked kicsit komplikáltnak tűnik az előbb elmondott okfejtés. Ennek oka az, hogy nem mint gyermek állsz hozzá a szentekhez, hanem mint okos felnőtt, aki még azt sem érti meg, hogy Nekem miért volt szükségem a szentek segítségére (Lukács 9;31, és 22;43).
Én nem létezem számodra sem mindenkin kívül, csak mindenki által! Nemcsak a názáreti Ácsban vagyok jelen, hanem mindannyitokban. A Földön elsősorban rászoruló módon, az égben elsősorban segítő módon vagyok jelen mindenkiben! Ha tehát a szentekhez fordulsz, akkor nem Engem kerülsz meg, hanem úgy találkozol velem, hogy ezáltal az illető szentnek is jobban lehetővé teszed azt, hogy átélje a Velem való és érted élő, boldogító kapcsolatát.

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/949

Jézus - Hang

9. hét

(2019. 02. 25. - 03. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: A SZELLEMVILÁGGAL ÉS EGYÉBBEL KAPCSOLAT

ALCÍM

A HANG válasza:

1. Mi a feladatom itt a Földön?
2. Hogyan kerülhetek kapcsolatba a szellemvilággal?
3. Barátnőmmel kapcsolatban szeretnék tisztán látni.
4. Édesanyámat hogyan tudnám legjobban segíteni a gyógyulásban?

"Kedves Barátom!

1. El kell olvasnod a HANG köteteit! Feltétlenül meg kell értened, hogy pontosan akkor jársz az Én utamon, amikor rizikót vállalsz olyan életelvesztés-megnyerés játszmában, amelyben Én csak belülről irányíthatlak közvetlenül.

2. Te kapcsolatban vagy a szellemvilággal! Ebből a világból mentél le a Földre azért, hogy megtanuld és megvalósítsd a szeretni tanítás isteni hivatását. Az érlelődést sem siettetni, sem elhanyagolni nem szabad! Égi célok érdekében kell földi értékeket eszköznek használni.

3. E téren nem adhatok más útbaigazítást, mint azt, amit úgyis tudsz. Embert ember nem képes boldogítani! Istennél kevesebbel senki be nem érheti! Minden emberi kapcsolat annyiban áldott kapcsolat, amennyiben Hozzám segíti.

4. A betegség is kegyelem. Az egészség többször bódít, mint boldogít. Édesanyádat neked nem gyógyítanod kell, hanem az Én szeretetemmel szeretned. Tehát azt a jót kell akarnod neki, amit Én akarok. Én pedig mindenkinek a legjobbat akarom, tehát MAGAMAT!

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/950

Jézus - Hang

10. hét

(2019. 03. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE?

1. Milyen megbízatással jöttem a Földre?
2. Fizikai vagy asztrál síkon kell segíteni az embereken?
3. Milyen karmikus adósságom van?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Nagy gondban vagyok veletek. Önálló, szabad döntések helyett KÍVÜLRŐL várjátok Tőlem az eligazítást. Médiumaimat rendre kísértésbe hozzátok azáltal, hogy olyan konkrét választ akartok kapni kérdéseitekre, amely megóv benneteket az egyéni döntésekkel járó felelősség vállalásától. Mind a mai napig nem értitek meg azt a kijelentésemet, amely szerint jobb nektek, hogy Én elmentem (János 16;7).
Nekem nem az a fontos, hogy egy feladat, melynek elvégzésére képesek vagytok, elvégződjék, hanem az, hogy érett, mérlegelni tudó és akaró, kockázatokat vállaló, még az élet elvesztésének kockázatát is Értem vállaló, felelős lelkekké váljatok. Olyanokká, akik nem arra várnak, hogy kívülről világos utasítást kapjanak, hanem hisznek Bennem, bíznak Bennem, Bennem, aki Lelkem által belülről, a józan ész által vagy annak ellenére, de szándékban Értem és Engem vállalva lépnek a szellemi, lelki fejlődés útjára.

2. Az embereket mindenképpen szolgálni, de nem kiszolgálni kell. Tehát eléjük kell élni, hogy betelt az idő, elérkezett Általam a Földre az Isten országa, s ennek felismerése azt kell hogy eredményezze, amit nyilvános működésem kezdetén jelentettem be (Márk 1;15). Tehát mindent a gondolkodásátalakítás szolgálatába kell állítanotok!
Tanulj tehát, hogy taníthass, és legyenek megtapasztalásaid, hogy tanúskodhass!

3. Karmikus adósságod az, hogy a fától nehezen látod meg az erdőt! Kétségtelenül okos dolog az, hogy részletek által akarod megoldani az egészet, de számodra az lenne a fontos, hogy az EGÉSZ álljon előtted élesen, s ne vessz bele a részletekbe. Az EGÉSZ pedig - mint már annyiszor mondot-tam - a SZERETNI TANÍTÁS!

Megáldalak a BELSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/951

Jézus - Hang

11. hét

(2019. 03. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KIK DOLGOZNAK RAJTAM?

1. Mi az Úr célja velem?
2. Mikorra várhatom a gyógyulásomat?
3. Kik dolgoznak rajtam? Kell-e védekeznem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Nagy gondban vagyok veletek. Mint előzőleg már megírtam (951. levél, 1. válasz).

2. E második kérdésedre azt kell válaszolnom, hogy halálra ítélt tested gyógyulása számodra hangulati kérdés. Hidd el, hogy igazán csak akkor tudod jól érezni magadat, ha feledve magadat, mások gondját-baját igyekszel boncolgatni a benned lévő szeretetemmel. Ennél kevesebb nem tud megnyugtatni, ennél több pedig nem áll rendelkezésedre.

3. Most csalódást fogok okozni neked. Senki nem dolgozik rajtad olyan értelemben, hogy bárkinek kezében is eszköz lehetnél. Ezt még Én sem tudom megtenni veled! Vannak olyan események, amelyeknek a testre gyakorolt hatása külsőleg is megnyilvánulhat, de ez nem érinti a lényeget. Amint a tenger mélyén honoló csendet nem zavarhatja meg a felszínen hullámokat hasító hajó, legyen az bármilyen csatahajó is, éppen így lelked az Én otthonom, s nincs olyan űrlény vagy szellem, aki ezt felbolygatni tudná, hacsak te erre tudatosan engedélyt nem adsz! Akkor érhet téged belülről bántódás, ha tudatosan Nekem ellentmondasz az erkölcs területén. Mindaddig, amíg szándékod az, hogy Nekem kedvembe járj, semmiféle bőrkiütés, semmiféle testi elváltozás benső békédet, tehát boldogságodat meg nem zavarhatja. Hidd el, Isten a körülményeknek is Istene, és semmi nem árthat azoknak, akik Engem szeretnek (Mk 16,18)!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL !"

Jézus - A Hang: 11/952

Jézus - Hang

12. hét

(2019. 03. 18. - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: AGGASZT A BIZONYTALAN JÖVŐM

1. Munkámmal kapcsolatban idegileg nagyon fáraszt az, hogy bizonytalan a jövőm.
2. Családomban nem érzem azt a megbecsülést, amit - ondolom - joggal elvárhatok.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

Miután médiumom nagy-nehezen átrágta magát gyakran olvashatatlan szavaidon, azt már nem tudta eldönteni, hogy a HANG tíz kötetéből melyiket kéred. Nem, mert te ezt írtad: "Szeretném megrendelni a "Hang" című kötetet."
Szeretettel kérlek, írd meg világosabban, hogy akarod-e mind a tíz kötetet (darabja: 250 Ft.), vagy csak valamelyiket belőle. Amit kérsz, azt postán megkapod úgy, hogy még a postaköltséget sem kell fizetned.
Munkáddal és kérdéseiddel kapcsolatban ma sem tudok okosabbat mondani, mint mondottam kétezer évvel ezelőtt (Máté 6;25-34). Annyit viszont hozzáteszek, hogy családodat ne féltsd! Családod nem a tiéd, hanem az Enyém!
Az a megkötözöttség, amely fölösleges teherként nehezedik idegeidre, arra figyelmeztet, hogy ne akarj az Én helyembe lépni, és ne engedj mást az Én helyembe kerülni! Amíg valaki hangsúlyt tesz arra, hogy mások, akár gyermeke, akár házastársa, hogyan viselkednek vele szemben, addig elmegy a lényeg mellett. Vagyis amellett, hogy ő Velem kapcsolatban hogyan viselkedjen.
Amíg valaki nem ébred annak tudatára, hogy életében a legnagyobb jó pontosan az, hogy Velem kapcsolatban lehet, addig olyan rabláncot hord, ami már a Földön is pokollá teszi életét, mivel depressziók, csalódások, értetlen-ségek, meg nem becsülések sorozatát éli meg.
Mielőtt a Földre jöttetek, tudtátok, hogy azért kellett eljönnötök, mert csak a Földön vagytok képesek megharcolni magatokban azt a szabadságharcot, amely nélkül Lelkem nem tud bennetek boldogítóan működni (2Kor 3;17).
Az a szülő, aki nem tud szabaddá válni gyermekétől, nem is tudja azt helyesen szeretni. Neked nem gyermekeidért kell élned, hanem Értem! Nem te választottad gyermekeidet, hanem ők választottak téged, éspedig egy rövid időre! Választásukért ők felelnek, és nem te! Te azért felelsz, hogy életedben Isten abszolút első legyen! Tehát úgy legyen az első, hogy nincs második. Családod TÜKÖR! E TÜKÖRBEN megismerheted jó és kevésbé jó tulajdonságaidat. Ne a TÜKRÖN akarj változtatni, hanem magadon!
Számodra ez a boldogság útja!"

Jézus - A Hang: 11/953

Jézus - Hang

13. hét

(2019. 03. 25. - 31.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VÁLJAK ÁLDOZATTÁ CSALÁDOMÉRT?

1. Édesanyám fel tud-e készülni betegségének megszüntetésére?
2. Érdemes vállalnom, hogy áldozattá váljak családom érdekében?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Édesanyád már akkor felkészült betegségének elfogadására, mielőtt a Földre jött. Betegségének megszűnése nem csupán tőle függ. Tőle az függ, hogy lelkében Rám találva megértse: minden csak javára válhat mindaddig, amíg Én vagyok számára a legfontosabb!

2. A te életáldozatodra pedig természetesen csak azt mondhatom, amire magad is rájöhetsz. Értem kell vállalnod minden áldozatot! Nem feladatod az, hogy férjedet megjavítsad! Az ő feladata a megjavulás, és akár megteszi, akár nem, magatartásának következményei reá hullnak vissza vagy áldásként, vagy átokként, attól függően, hogy javul vagy nem javul.
A te számodra férjed és egész családod, rokonságod olyan TÜKÖR, amelyben felismerheted hibáidat és erényeidet egyaránt. Nem a tükrön kell tehát változtatnod, hanem magadon, hogy életáldozatod az örök életed számára teremjenek jó gyümölcsöket.

Megáldalak benneteket SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/954

Jézus - Hang

14. hét

(2019. 04. 1. - 7.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ERŐSZAKKAL TEREMTHETEK RENDET?

1. Hogyan érhetem el, hogy családomban szeretet uralkodjék?
2. Valóban én vagyok a hibás?
3. Erőszakkal nem akarok rendet teremteni. Talán jobb lett volna, ha nem küldöm el azt, akit elküldtem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Amit te szeretnél, arra Én sem vagyok képes! Neked nem magad körül, hanem csupán magadban kell rendet teremtened. Ennek egyszerű módja az, ha lemondasz arról, hogy az igazadért harcolj. Csak azok lehetnek boldogok és békét hordozók, akik fölvállalják a Földön azt, hogy az irgalom rendjén munkálkodjanak.
Valóban nem szabad erőszakkal megpróbálni rendet teremteni. De azt is nyilvánosságra kell hoznod, hogy nem akarsz senkivel bűnrészességet vállalni! Te arra, amit rossznak tartasz, nem mondhatod senki kedvéért, hogy az jó! Arra kell törekedned, hogy ne azért kelljen szenvedned, mert gyengébb vagy másoknál, hanem azért, mert nem vállalod, hogy rád kényszerítsenek olyasmit, amit rossznak tartasz.

2. Amiben hibásnak tartod magadat, csak abban vagy hibás. Ne engedd, hogy a bűntudat eluralkodjék rajtad! Ha hibáztál, jöjj Hozzám, s Én mindig megbocsátok. Ennek örülj!, és ne azon keseregj, hogy hibáztál!

3. Ha komolyan Hozzám akarsz tartozni, akkor nem kell elküldened soha senkit, mivel úgyis elhagynak azok, akik Engem nem tudnak elviselni benned. Mert Én benned akarok élni! Lelked valóban az Én Lelkem otthona, temploma! Az öntudat nem gőg!, és az önleértékelés nem alázat! Én nagyra értékellek téged! Nagyon szeretlek, és nagyon bízom abban, hogy a jövőben jobban meg tudom értetni Magamat veled.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/955

Jézus - Hang

15. hét

(2019. 04. 08. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EL LEHET TÚLOZNI AZ ISTEN IRÁNTI SZERETETET?

1. Egy csodálatos álmomról kérem a HANG véleményét.
2. Hiszem, hogy Jézus bennem él!
3. Nem viszem túlzásba Isten szeretetét!
4. Őrangyalomról szeretnék többet tudni.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Álmod Tőlem volt! Én szóltam hozzád, és az a vágyam, hogy együtt élj Velem. Lelkemmel irányítani foglak. Meg fogod tapasztalni, hogy a legtermészetesebb utak is mennyire rendkívüliek, ha Általam, Velem és Bennem járod azokat!

2. Számomra is egyik legboldogítóbb megjelenési formám az, hogy benned élhetek (János 14;23).

3. Az isteni erényeket, tehát a HITET, A REMÉNYT ÉS A SZERETETET nem lehet túlzásba vinni. Elrontani lehet mindegyiket. Az elrontott HIT = babona. Az elrontott REMÉNY = vakmerőség. Az elrontott SZERETET = önzés. [Nem ÖNSZERETET!, mert az ÖNSZERETET az csúcsérték (Máté 22;39)]!

4. Őrangyalod mindig van, de nem mindig ugyanaz. Szellemi, lelki fejlődésed szerint változnak őrangyalaid, amint egy gyermek életében a különböző iskolai fokozatok szerint változnak a tanárok. Mindig a neked legmegfelelőbb szellemtestvéred áll rendelkezésedre. Köszönd meg többször a feléd áradó szeretetét, és kérd segítségét, hogy a benne lévő szeretet, mely őt is boldogítja, mindkettőtöket jobban át tudjon járni!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/956

Jézus - Hang

16. hét

(2019. 04. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT NEM ISTEN SZÓL HOZZÁNK KÖZVETLENÜL?

1. Miért nem Isten szól odaátról, ha mindenható és hatalmas?
2. A tenger-elméletünkről mi a véleménye a HANG-nak?
3. Jézus miért jött a Földre?
4. Miért lenne Isten HÁRMASSÁG?
5. Ha Isten mindent tud, akkor miért fontos számára az ember a Földön?
6. Hogyan lehet Isten velünk LÉTAZONOSSÁGBAN?
7. Szenvedés nélküli szeretet még a Mennyországban sincs jelenleg? Mi az, hogy jelenleg? Ott is van idő? Van tér is?
8. Hogyan állhatnak közelebb a szentek és angyalok az emberhez, mint Isten?
9. A szentek túlzott tisztelete nem juttat vakvágányra bennünket?

A HANG válasza:

"Drága Barátaim!

Nagyon örülök kérdéseiteknek! Igen, mert e kérdések arról tesznek tanúságot, hogy gondolkodó, szellemi emberek vagytok, akik nem akarnak szériában gyártott elméletekkel ruházkodni, hanem belülről, önmagatok által és önmagatokra szabott nézetek irányításától remélitek azt, hogy lelki, szellemi fejlődéseteket biztosítani tudjátok.
Az ilyen szellemi alapállásnak addig van létjogosultsága, amíg a nyitottság és a tanulékonyság jellemez benneteket. Föltett kérdéseitek ezt igazolják.
Mielőtt válaszolnék kérdéseitekre, előre kell bocsátanom pár gondolatot:

1. Minden olyan valóság megismerése, amely nem érzékszerveitek megtapasztalásain nyugszik, az vagy kikövetkeztetés útján (logikus gondolkodás), vagy tekintélyelv (hit) alapján szerezhető meg.

2. Minden olyan valóság, amelyet csak tükör által, homályban láthattok, tehát tekintélyelv alapján fogadtok el [ilyenek az anyagon túli létből az erkölcsi magatartásotokra (a boldogságotokra) hatással lévő felismerések], csak annyiban rendelkezhet kötelező erővel, amennyiben itt és most értelemmel is alátámaszthatók. Tehát késznek kell lennetek arra, hogy lecseréljétek vagy módosítsátok teóriátokat olyan - szintén lecserélhető, módosítható - teóriára, amely egyértelműbb feleletet ad a jelenben felmerülő kérdéseitekre.

3. Meg kell még említenem, hogy leveletekre adandó válaszom sok tekintetben újabb kérdéseket vethet fel, ezért érdemes lenne elgondolkodnotok azon, hogy nem lenne-e okosabb egy személyes találkozást megbeszélni médiumommal, amikor is a közvetlen párbeszéd előnyeit felhasználva tisztultabb fogalmi rend birtokába kerülhetnétek. Ezek után megpróbálok tömören válaszolni felvetett kérdéseitekre:

1. Először is a SZERETET ISTENE és az ISTEN SZERETETE nem lehetnek egymással ellentétben! Ez azt jelenti, hogy Isten, aki létbentartó módon van jelen teremtményeiben, éppen azáltal tudja boldogítani terem-ményeit, ha bevonja őket olyan partneri szerep vállalásába, mely lehetővé teszi számukra a bennük lévő jelenlétének, tehát a bennük lévő SZERETETNEK, általuk tudatosan vállalt kiáradását. Ezért, ha nem feltétlenül szükséges, Isten nem szokta kikerülni teremtményei felhasználását.
Másodszor pedig Isten nem mindenható abszolút értelemben. Abszolút értelemben a mindenhatóság = fából vaskarika. Isten még azt sem teheti meg, hogy ne kárhozzon el az, aki el akar kárhozni. Finomabban: Isten nem teheti meg, hogy ne létezzen az, aki Nélküle akar létezni. Mint ahogy azt sem teheti meg, hogy Nélküle boldog legyen az, aki boldogságra, tehát Istenre van teremtve! Aki tehát Isten nélkül akar létezni, az csak boldogtalanul létezhet!
Ha tehát Isten nem abszolút mindenható, akkor nem lehet abszolút mindentudó sem, mivel Isten tulajdonságai azonosak Isten lényegével! Isten nem a teremtményei jövőjének ismeretében teremthette meg Önmagára a szellemi lényeget, hanem saját szeretetének, szeretete erejének tudatában tette ezt. Ez a SZERETET előbb-utóbb mindenkit át fog ölelni, mert előbb-utóbb mindenki rá fog jönni SZABADON, hogy boldogságát, tehát élete értelmét és célját másképpen nem érheti el! A SZERETET hatalma éppen a kiszolgáltatottságában van! Szerény hasonlattal élve, egy gyermek hatalma és ereje éppen kiszolgáltatottságában van. Kiszolgáltatottsága miatt áll VÉDELEM alatt! A SZERETET LEGYŐZHETETLEN! Éppen azáltal, hogy nem vállalja a harcot! Nem árt, megbocsát és ad! AZ ISTEN ILYEN!

2. A tenger-elméletről nem a leghízelgőbb a véleményem, bár sok megnyugtató momentumot tartalmaz. Maga az egész a problematikus! A tenger ugyanis nem cseppekből áll! Cseppnek azt a vízmennyiséget nevezitek, amely a Föld vonzása következtében elválik a tengertől. A tenger nem cseppekből áll, mint ahogy azt sem lehet mondani, hogy bögre-vizekből áll! Bár, mint mondottam, megnyugtató és termékenyítő gondolatnak tűnik az, hogy amint a Föld vonzása képes leválasztani valamely vízrészt a tengertől, előbb-utóbb mégis oda tér vissza, az ember is, a boldogságra teremtett szellemi létező is ki van téve annak a szomorú sorsnak, hogy a Föld vonzása leválasztja a SZERETETRŐL, ahová ezután csak keserves szenvedések, áldozatok árán juthat vissza.
Mégis, e teóriában az első gomb valahogy félre van gombolva. Szerencsésebbnek tűnik az a hasonlat, amelyet Én mondottam egykor: "Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők" (János 15;5). Mostani tudatotoknak talán még jobban megfelelne az a hasonlat, ha azt mondanám, hogy Atyám a Nap, Én vagyok a Napsugár, melynek Fénye és Melege a SZENTLÉLEK, ti pedig ennek a Napsugárnak, mely hullámzásnak is, részecskéknek is felfogható, valamiképpen megélői, élvezői lehettek, míg le nem váltok Rólam, illetve ha visszatértek Hozzám! Földre-jöttömnek egyik értelme éppen az volt, hogy emberi szinten elmondjam és megmutassam nektek, hogyan lehet eljutni Hozzám, és hogyan lehet megmaradni Bennem.

3. És ezzel már át is térek harmadik kérdésetekre.
Isten oldaláról nézve, Nekem el KELLETT jönnöm. Miért? A szerető, teremtő Isten lényegével azonos, tehát Részéről szükséges az, hogy teremtsen. De az is szükséges, hogy Önmagához méltót teremtsen. Önmagához viszont csak Ő Maga méltó! Ezért logikailag Istenben az volt az ELSŐ, hogy teremtményesüljön. Ez történt meg Általam! Bennem úgy teremtményesült meg az Isten, mint sem Előttem, sem Utánam soha senki másban! Teremtményi szinten azt lehet mondani, hogy Isten pontosan olyan, mint Jézus! "Aki Engem látott, az látta az Atyát is" (János 14;9)! Velem betelt az idő (Márk 1;15)! A teremtmény oldaláról is megtörtént az, ami Isten oldaláról egyáltalán megtörténhet. E teljességgel elkezdődött tehát a mulandó világnak, mint CÉLNAK, a vége. E pillanattól kezdve már csak ESZKÖZ JELLEGŰ, már csak annak van CÉL-értelme, ami túlmutat a mulandóság határain. Ezért értelmetlen minden rang- és uralmi kórság! E pillanattól kezdve minden eszköz arra, hogy Általam, Velem és Bennem átértékelődjön a mulandó világ olyan múlhatatlan valósággá, amelyben Isten lesz minden mindenben, de nem úgy, mint a tengerbe visszatérő tengercsepp, hanem úgy, mint a parázsba került szén, amely szintén parázzsá válik!

4. Mivel a SZERETET mindig az ajándékozás valamilyen formája, ezért léte csak akkor lehetséges, ha van AJÁNDÉKOZÓ, van AJÁNDÉKOZOTT és van AJÁNDÉK. Ha bármelyik hiányzik e háromból, már nem létezhet szeretet-megnyilvánulás! És négy sem lehetséges, mert akkor a három közül valamelyiknek duplikálódnia kell.
Isten HÁROMSÁGA nem egyszerű elnevezés csupán, hanem értelemmel alátámasztható MISZTÉRIUM! Az Isten-kép egyik eltorzulási formája az EGY-ISTEN túlhangsúlyozása a HÁROMSÁGOS ISTEN rovására, tagadására. Akik ezt teszik, azok valójában Velem, Jézussal sem tudnak lényegében mit kezdeni, csupán felületi szinten, leszűkített kapcsolatban tudnak élni Velem. Emlékképpé zsugorodom életükben, s Lelkem ereje ezáltal nem képes megfelelő szabadságot biztosítani másoknak velük szemben, így úgy gondolják, hogy mindig szükségük van hatalmi támogatásra. Sajnos, ez nemcsak azokkal történik meg, akik tagadják Isten HÁROMSÁGÁT, hanem azokkal is, akik hirdetik ugyan, de úgy elmisztifikálják, hogy gyakorlatilag nem tudnak mit kezdeni vele, tehát gyakorlatilag tagadják azt.
Így épült a Sátán az ÉN TITOKZATOS TESTEMBEN hatalmi struktúrává! Így azok, akik nem fogadják el, vagy elfogadják, de csak elméleti síkon Isten HÁROMSÁGÁT, azok önmagukkal sem tudnak mit kezdeni olyan értelemben, hogy a szőlőtő-szőlővessző LÉTAZONOSSÁGOT FELFOGHATNÁK. Valamikor ezt így fejeztem ki: "Ha valaki szeret Engem, az Atya is szereti őt, hozzá megyünk és lakást veszünk nála" (János 14;23). Sőt!, szinte mind a HAT (6) megjelenési formámat bizonyos értelemben képzelgésnek tartják, s nem tudják elfogadni azokat megélhető realitásoknak. E megjelenési formáim a HANG köteteiben megtalálhatók.

5. Mivel Isten nem lehet abszolút értelemben mindenható, éppen így mindentudó is csak annyiban lehet, amennyiben ez mindenki javát szolgálja. Tehát bután az Isten sem tudhat semmit. Nem tudhat pl. olyat, hogy te egyszerre vagy szabad is meg nem is ugyanabban a helyzetben és irányban. A predestináció azért képtelenség, mert Istent buta módon abszolutizálja. Az ember és az egész teremtés Istennek is érdekes! De nem azért, mert nem tudja, hogy mi jön ki belőle, hanem azért, amiért egy művésznek érdekes az alkotása. Maga a megvalósítás, a megvalósulás az izgalmas.
Isten bizonyos értelemben elég önmagának (ezért SZENTHÁROMSÁG), egy másik értelemben pedig nem, mivel nemcsak befelé képes élni, hanem teremtményeiben, teremtményei felé is. Megjelenési formái Neki is nélkülözhetetlenül fontosak!

6. Istennél a szabad választás azt jelenti, hogy amit akar, az Van, amit nem akar, az nincs. Szellemi teremtményei akarhatják azt, amit Ő akar, tehát ami van, és akarhatják azt, amit nem akar, vagyis ami nincs, ami csak látszat. Amikor azt akarja valaki, amit Isten akar, akkor Isten Lelke élteti őt. Ez jelenti a LÉTAZONOSSÁGOT! Isten Lelke a teremtményeiben is azonos saját AKARATÁVAL! Amikor valaki tudatosan nem akarja azt, amit Isten akar, akkor ez a LÉTAZONOSSÁG csupán létbentartássá degradálódik. Ez csak a szellemi létezőknél lehetséges, mivel szabadságuk, választási szabadságuk révén képesek kiszorítani Istent erkölcsi életük területéről, tehát akarhatnak boldogtalanok lenni. Isten csak ezen a területen kiszolgáltatott a teremtményeinek. Más területen abszolút ÚR! Az valami mérhetetlen nagy megtiszteltetés a teremtmények felé, s ugyanakkor az önszeretet tartalma, hogy vigyázhatnak, sőt vigyázniuk is kell Istenre, ha boldogok akarnak lenni!

7. A mennyek országa és a földi élet vonatkozásban vannak egymással. E vonatkozás egyik pontján nincs "jelenleg", de a másik pontján VAN! E kérdésetek válaszában tehát arról van szó, hogy mindaddig, míg a Földön bárki boldogtalanná teheti önmagát, Isten, aki bizonyos értelemben MAGA A MENNYORSZÁG, szenved emiatt. A szeretéssel elvileg mindig együtt jár a szenvedés. Gyakorlatilag viszont csak addig, amíg van szenvedést okozó. A szenvedést okozóknak a Földön kell megszűnniük, hogy a Mennyországban se legyen szenvedés. Ezt a vonatkozás természete követeli!
Itt meg kell még említenem, hogy Isten és teremtményei vonatkozásában mindig van, tehát a mennyek országában is van a teremtmények oldalán olyan, amit időhöz lehet hasonlítani, mivel a teremtményekben itt is van változás, kommunikálás, fejlődés, kibontakozás. A látás-szeretés, még jobban látás, még jobban szeretés végtelenre nyitottan transzformálják egymást. A mennyek országa kicsit sem unalmas állapot! Apostolom erre érzett rá az 1. János 3;2-ben.
Amit pedig a "térről" mondottatok, arról tudnotok kell, hogy a tér nem egy önálló valóság, hanem az anyagnak az a tulajdonsága, hogy viszonyítható más anyaghoz. A Földön (és nemcsak a Földön) az időről is azt lehet mondani (ismét azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben), hogy nem létezik teremtményektől, mozgástól független, önálló léttel. A múlt és a jövő a JELEN "tulajdonsága". Egyik sincs a maga valóságában sem a jelenben, sem a jelen nélkül. A múlt azért múlt, mert már nincs. A jövő azért jövő, mert még nincs. A jelen mindig hordoz valamit abból, ami volt, és abból, ami lesz. Ami volt, azt az emlékezés szintjén, ami lesz, azt az elgondolás, tervezés, fejlődés, haladás szintjén. Tehát minden teremtett létező a maga létsíkjának megfelelő szintjén hordoz egy olyan tulajdonságot, amely alapján lehet múltról vagy jövőről beszélni vele kapcsolatban, illetve ha szellem lény, tud beszélni mással kapcsolatban.

8. Mivel a szentek is, az angyalok is TEREMTETT lények, és nem egylényegűek a TEREMTŐVEL, ezért a MEGTAPASZTALÁS felületi szintjén közelebb vannak egymáshoz, mint a Teremtő hozzájuk. Szó sincs arról, hogy jobban szerethetnék vagy jobban megérthetnék egymást, mint ahogy a Teremtő érti teremtményeit, de igenis szó van arról, hogy a FEJLŐDÉST, az önmagukra és egymásra vonatkozást jobban megtapasztalják, mint teszi ezt Teremtőjük. Isten ettől nem kevesebb, mert a teremtmények relatív tökéletessége Istenhez viszonyítva tökéletlenség. Isten pl. nem tud járni. Tehát a járás megtapasztalása terén a járni tudók közelebb vannak egymáshoz, mint Teremtőjükhöz. De a járást megtapasztalható képesség, mely tökéletesség a maga nemében, ahhoz viszonyítva, hogy valaki mindenütt jelen van, tökéletlenség.
A szentek és angyalok tehát Istenhez viszonyított tulajdonságaikban közelebb állnak egymáshoz, mint Istenhez. Tehát a tökéletlenségük viszonylatában. ( A járás tökéletlenség ahhoz viszonyítva, hogy valaki mindenütt ott van!). A teremtmények boldogtalansága lehetséges. A Teremtő boldogtalansága nem lehetséges. Ilyen értelemben a teremtmények közelebb lehetnek egymáshoz, mint a Teremtőjük őhozzájuk.

9. A rossz nem más, mint egy elrontott jó. Soha nem szabad negligálni, elhanyagolni egy jót azért, mert elrontható. A szentek tisztelete is elrontható, tehát lehet bálványimádás, az Isten tisztelete is elrontható, tehát lehet babona, a szeretet is elrontható, tehát lehet önzés, stb. De sem ezek, sem más olyan érték, amely JÓ, de el lehet rontani, nem jogosíthat fel senkit arra, hogy ne tartsa azt jónak!
A HITET, a REMÉNYT, a SZERETETET nem lehet eltúlozni, de mindegyiket el lehet rontani. Ennek ellenére, határtalanul kell HINNI, REMÉLNI, SZERETNI

! Megáldalak benneteket a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/957

Jézus - Hang

17. hét

(2019. 03. 22. - 28.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK-E? MI A TEENDŐM?

Jó úton járok? Mi a teendőm?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Kérdésedre válaszolva két kérdést kell megvizsgálnod. 1. Kivel élsz? 2. Hogyan élsz?
Az jár jó úton, aki Velem él! Az él Velem, aki minden reggel nemcsak Velem indul útjára, de előtte meg is beszéli velem, hogy hová megyünk, és miért megyünk oda, ahová megyünk. Ezen kívül még azt is megbeszéli Velem az, aki Velem akar élni, hogy hogyan viselkedjünk ott, ahová megyünk. Tehát hogyan készítsük elő a talajt arra, hogy a szeretni tanítás valahogyan elkezdődjék. Mert Velem csak azért lehet élni, hogy növekedjék a fény, a béke, de ugyanakkor annak az igazságnak a megismerése is, amely egyedül képes sza-baddá tenni (János 8;32-36).
Mivel minden ember HIVATÁSA a szeretni tanítás, ezért ezt szem előtt tartva kell megválasztani, alkalmazni az erre legmegfelelőbb eszközöket. A lelki nagykorúság megköveteli, hogy ne csak ti alkalmazkodjatok Hozzám, hanem Én is alkalmazkodjam hozzátok. Csak ezáltal válhattok felelős személlyé, csak ezáltal lehet kipróbált a szeretetetek.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/958

Jézus - Hang

18. hét

(2019. 04. 29. - 05. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: APOSTOLOK, HANG, MÁRIA, UFÓK, REINKARNÁCIÓ

1. Jézus Péter apostolt tette földi helytartójává?
2. A HANG alakjában úgy szól Jézus, mint az apostolok által?
3. Mária misszióját hogyan lehet a legjobban segíteni?
4. A Bibliában nincs utalás az újraszületésről, médiumokról.
5. Az ufók valóban angyalok?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Helytartója annak van, aki nincs jelen ott, ahol időnként szükség volna jelenlétére. Mivel Én Lelkem által mindenütt jelen vagyok, ezért nagyon csínján kellene bánnotok e kijelentéssel: 'Jézus földi helytartója'. Annyi magyarázatot kellene tenni hozzá, hogy jobb e kijelentést nem használni. Ezzel is úgy vagytok, mint a pápai tévedhetetlenséggel. Ahhoz, hogy ne lehessen félreérteni, szinte külön tanulmányt kell mellékelni hozzá magyarázatként.
E szavak 'helytartó', 'tévedhetetlen', jól jönnek egy olyan hatalmi struktúrában, ahol valaki egyeduralomra törekszik. A lényegen nem változtat az, hogy ezt valaki csúnyán vagy szépen teszi. E szavak nehezen találnak kapcsolatot azzal a szolgáló szeretet-állapottal, amelyet Én Egyházamtól elvárok. Én Pétert is bárányként küldtem a farkasok közé (Máté 10;16), és neki is szólt az, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok (Máté 23;8-11), tehát ne legyen úgy, mint a világi jogrendben, amely alá-fölérendelésen alapul. Köztetek ne így legyen (Lukács 22;26)!
Amikor Pétert arra kértem, hogy legeltesse juhaimat, akkor arra kértem, hogy legyen ő a főkolompos a juhok között. Pásztornak egyedül magamat mondottam (János 10;14-16)! Pétert pedig azonnal lesátánoztam, amikor nem úgy gondolkodott, ahogyan Én (Márk 8:33). Ma sincs ez másképpen. Egyházamba a hatalmi struktúrával maga a Sátán épült be! Én a szeretetszolgálat RENDJÉT tudom csak Magaménak vallani az Egyházban! Az egy akol és egy pásztor nem annyit jelent, hogy egykor mindenkinek a pápa lesz a pásztora, és egyháza az lesz, akit ő elfogad bárányának. Akkor lesz egy akol és egy pásztor, ha Én leszek az Egyetlen pásztora mindazoknak, akik különböző formákban, de Engem tekintenek az egyetlen Pásztoruknak (János 10;16). Ehhez a pápáknak fel kell adniuk minden hatalmi rangkórságukat, s a szolgáló szeretet szellemében azt kell vállalniuk, hogy éppen a mindenkire kiterjedő szolgáló szeretet alapján ők legyenek olyan egységesítő elv, melyet minden részegyházam képes elfogadni.
De ez csak akkor következhet be, ha minden részegyház meggyőződ-het arról, hogy senki nem akar uralkodni rajtuk, Rajtam!

2. A HANG által bizonyos értelemben úgy szólok, mint az apostolok által szóltam, bizonyos értelemben pedig sokkal jobban szólok. Úgy szólok abban az értelemben, hogy az apostolok által mondottakkal nem kerülhetek ellentétbe. Jobban szólok olyan értelemben, hogy bizonyos tanítási MAGOKAT jobban kifejtek a ma élő emberek értelmi képességének megfele-lően. Ez természetes, mivel fejlődő lények vagytok. Nagy baj lenne, ha ma is azon a szellemi fejlődési szinten lennétek, mint voltatok kétezer évvel ezelőtt.

3. Mária lényegében egyirányú utca! Istentől felétek. Tehát nem köz-benjáró olyan értelemben, hogy őrá hallgatok, rátok pedig nem, de közbenjá-ró olyan értelemben, hogy az ő édesanyai szívén átitatott szándékaim, gondo-lataim, kívánságaim bennetek akarnak megtérést eredményezni. Pontosan az a feladata Máriának, mint a HANG-médiumnak, csak világméretben, míg a HANG-médium a dolog természeténél fogva térben csupán pár ezer embert ér el, és időben is nagyon korlátozott.
Mária misszióját úgy lehet segíteni, ahogy azt ő kéri. Imával, böjttel, megtéréssel.
Azt meg kell mondjam, hogy kevés olyan embert lehet találni most a Földön, aki annyira egy húron pendül Máriával, mint a HANG-médiumom!

4. A Bibliában gyakran van szó médiumitásról is, újraszületésről is. Pé-ter az Atya médiuma volt, amikor megvallotta, hogy Én ki vagyok (Máté 16;17). Sajnos apostolaim voltak negatív médiumok is (Lukács 9;55).
Az újraszületéssel kapcsolatban szintén találsz utalást a Bibliának azon helyein is, ahol Én beszélek, illetve kérdezek. Amikor azt kérdeztem tanítvá-nyaimtól, hogy kinek tartanak Engem az emberek, akkor ők válaszaikban egyértelművé tették, hogy bejárt gondolatpálya volt számukra az újraszületés, és Én ezt egyáltalán nem helytelenítettem. Ker. Jánosról pedig magam is val-lottam, hogy ő Illés (Máté 17;12).
Nem sorolom fel a Bibliában található és ide vonatkoztatható részeket, mert ezek bár igazolják az újraszületés tényét, de ezek nem ismerése nem érinti a jelen megszentelésének lényegét. Arra viszont szeretettel figyelmez-tetlek, hogy ne tégy felelőtlen kijelentéseket! Amíg nem tanulmányoztad át a Bibliát az újraszületés szempontjából, addig ne mondd, hogy " ...a Bibliában ezekről nem találtam utalást". Az ilyen felelőtlen kijelentés árt! Akadályozza saját és esetleg mások szellemi fejlődését is Velem kapcsolatban.
Fontosnak tartom még megjegyezni, hogy a Biblia, bár egyik legjobb és legalkalmasabb eszköz arra, hogy valaki Engem jól megismerjen, de ezt a sze-repét csak akkor tudja betölteni, ha rangsoroltok a Bibliában. Tehát akkor, ha az Én kijelentéseimhez igazítjátok a többit.
A FORRÁS a Szentlélek, akinek ha átadjátok józan eszeteket, akkor nagyon tud működni bennetek. A Biblia könyveit is a Szentléleknek átadott értelmű emberek állították össze. Nem az égből pottyant közétek!
Azok, akik nem a Szentlelket és a józan észt tartják a forrásnak, hanem a Bibliát, azok az elmúlt kétezer év alatt, mindig a Bibliára hivatkozva, mér-hetetlen szenvedést zúdítottak az emberiségre. Az összes egymás ellen harco-ló keresztény felekezetek történelme ezt bizonyítja.

5. Az ufók valóban angyalok. Vagyis küldöttek! Velem foglalkozzatok, ne az ufókkal! Angyalaimért adjatok hálát, kérjétek segítségüket, mert felétek áradó szeretetük így hatékonyabb számotokra, de Velem foglalkozzatok. Tar-tózkodjatok a pótcselekvésektől a LÉNYEG érdekében!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/959

Jézus - Hang

19. hét

(2019. 05. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÉLETEMRŐL, BETEGSÉGEKRŐL, NOSTRADÁMUSRÓL

1. Ki voltam előző életemben?
2. Miért kellett újból megszületnem?
3. Mit kell megtanulnom a férjem betegségéből és a saját betegségemből?
4. Meggyógyulhatunk-e?
5. Nostradámus jóslatairól kérek véleményt!
6. Valakinek a tanításáról kérek véleményt!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Előző életeteket azért nem tudjátok, mert jelen életetekben pártatlannak kell lennetek azért, hogy szabadon vállaljátok a szeretet áldozatát. Csak azoknak tárom fel előző életét, akiknek erre szükségük van.
Három út áll rendelkezésemre, hogy tudassam veletek előző életeteket.

A/ Vágyaitok, álmodozásaitok gyakran nőnek ki előző életetekből.
B/ Az alvás állapotában angyalaim gyakran adnak nektek megfelelő információkat, melyek előző életetekre utalnak.
C/ Vannak médiumaim, akik által tudatom előző életetek lényegét, ha ezt jónak látom.
Most azt látom jónak, hogy neked tudomásodra hozzam e hármas utat. A többit rád bízom.

2. Mindenkinek azért kell lejönnie a Földre, hogy ráálljon a szeretni tanítás útjára. Az út nem más, mint az okos szeretés. A cél pedig a SZERETNI TANÍTÁS.

3. A betegségek egyik leghatékonyabb eszközei a megtérésnek. A betegségek tehát önismeretre akarnak juttatni.

4. Mindenki meggyógyulhat! Egy igazi, benső megtérés után már nem komoly probléma a betegségtől való megszabadulás, mert aki megtért, az tudja, hogy betegen is lehet szeretetben élni. És ez a lényeg! Minden elmúlik, de EZ NEM!

5., 6. Sem jóslatokról, sem személyek tanításáról nem mondok véleményt. A ti dolgotok ezekből kihámozni azt, ami fontos.
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/960

Jézus - Hang

20. hét

(2019. 05. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK!

Hogyan válhatnék még jobbá? Mit kell tennem, hogy hasznosabb legyek az emberek számára?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Nagyon örülök annak a lelki fejlődésnek, amely benned kedvem szerint bontakozik. Nincs szükséged semmiféle különleges tanácsra. Angyalaim olyan munkát végeztek benned, amely nem szorul további magyarázatra. Jól érzékelsz Engem magadban, és ez a lényeg! Furcsa módon ez az érzékelés nem azt jelenti, hogy vagyok Én és vagy te, hanem azt, hogy valamit jónak látsz, arra igent mondasz, úgy éled meg, hogy ezt te láttad és tetted, pedig ezt Én láttam és tettem benned.
Eljutottál arra a lelki szintre, amikor már meg kell értened, hogy érzékelhető módon Rám csak olyankor van szükséged, amikor valamit nem úgy teszel, ahogy kell. Amikor szándékom szerint teszel, akkor már nem is kell azt érzékelned, hogy nem te tetted, hanem elég hinned, hogy azt Én tettem benned. Pál apostolom ezt így fejezte ki: "Élek én, de már nem én, hanem Krisz-tus él bennem!"(Gal 2;20).
Megáldalak a benned tovább fejlődni vágyó SZERETETEMMEL!"

Jézus - A Hang: 11/961

Jézus - Hang

21. hét

(2019. 05. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BŰNTUDATOM VAN. SZERETETRE VÁGYOM!

1. Nem áldozhatok.
2. Anyámmal jobban kellett volna bánnom. Szeretném, ha megbocsátana.
3. Szeretnék vállalkozni valami újra, de párom mindent rám bíz, pedig nagyon tudna segíteni.
4. Szeretetre vágyom, de már megalázónak tartom, hogy kolduljam.

A HANG válasza:

"Drága Gyermek!

1. A HANG köteteiből megtudhatod, hogy van hat megjelenési formám. Ezek közül csak az egyik az a szentségi jelenlétem, amelyet szentáldozáskor vesztek magatokhoz. Ha nemcsak erre az egyre koncentrálsz, akkor azt is eléred egyszer, hogy így találkozhatunk.

2. Ha édesanyád nem bocsátana meg, akkor saját magának ártana. Légy nyugodt! A vele kapcsolatban megélt bűntudatodnak már nincs alapja. De tanulnod kell a múltból, hogy jobban megszenteld a jelent. Tanulj megbocsátani azoknak, akikkel együtt éled életedet! Nem arról van szó, hogy légy elnéző! Arról van szó, hogy ne légy sértődékeny!

3. A benned lévő tettrekészség csak akkor válik áldássá, ha önfegyelemmel párosul. Elszalad azzal a ló, aki nem tartja keményen kezében a ló kantárját! A Velem való kapcsolatból kell merítened azt a bölcsességet, amely értelmileg, érzelmileg, akaratilag harmóniában tud tartani. Minden szeretetnek megölője tud az lenni, ha valaki a másik embert akarja nevelni. E kijelen-tésem: 'A mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt!' (Máté 11;12), azt jelenti, hogy önmagatokkal szemben legyetek erőszakosak, míg másokkal soha és semmiképpen!

4. Te nem arra vágysz, hogy szeressenek, hanem arra, hogy jól érezd magad, tehát arra, hogy ne kelljen állapotszerűen megélned azt, hogy a szeretet: ÁLDOZAT! Kívánságod jogos! Jogos, de be nem hajtható. Bizony, bele kell törődnötök abba, hogy vannak időszakok, amikor csak morzsák jutnak a mulandóan boldogító érzésekből. Ilyen időszak az egész földi életre is kiterjedhet! Ezen nem változtatni kell, hanem tanulni belőle olyan önismeretet, amely alázatossá tehet, és nagyobb teret adhat Lelkemnek arra, hogy bennetek hatékonyabban működni tudjon. Igen. Örök értékek felé csak a mulandó értékek feláldozása árán képes fordulni a legtöbb emberi szív. A nagybetűvel írt ÉLET megnyerése bizony a kisbetűvel írt élet elvesztésével jár! Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/962

Jézus - Hang

22. hét

(2019. 05. 27. - 06. 02.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: A CUKORBETEGSÉGRŐL

A cukorbetegségről szeretném hallani a HANG véleményét!

A HANG válasza:

Drága Gyermekem!

Minden betegségnek elsődleges célja nem a gyógyulás, hanem a megtérés. A megtérésnek az a formája, amelyet pályamódosításnak lehet nevezni, feltétlenül célja minden betegségnek. Ma nagyon gyakori nálatok az, amit cukorbajnak neveztek. Vannak közöttetek különböző természetű emberek, de abban sajnos egyet kell értenetek Velem, hogy mai életetekből kiesett az önfegyelem.
A cukorbaj valójában nem is betegség. Egy olyan hormonhiányról van szó a szervezetben, amely hiánnyal nagyszerűen lehet élni, ha valaki megtanul parancsolni önmagának. De ezt meg kell tanulnia. Igaz, ezt mindenkinek meg kellene tanulni, de akinek vércukor problémája van, az olyan szerencsés helyzetben van, hogy szinte rá van kényszerítve a fegyelmezett életre. A fegyelmezett élet áldásai kimeríthetetlenek!
Minden betegség kegyelem! A földi élet egészét nézve nincs is egészséges ember. Csak olyan van, hogy valakiben lappang a betegség, és valakiben már előjött. Akiben lappang, az egészségesnek gondolva magát, könnyen elfelejti, hogy halálos beteg. Minden ember halálos beteg. Akinél már előjött a betegség, az ezt könnyebben belátja.
Nem egészségre teremtett benneteket Isten, hanem Önmagára! A Földön senkinél sem lehet a szó legszorosabb értelmében egészségről beszélni. Egészség csak ott lehetséges, ahol bár fejlődően, de mindig teljességet él meg az, akit Önmagára teremtett az Isten. Ez a Földön nem lehetséges. A Föld soha nem lehet Mennyország!
A cukorbaj nemcsak önfegyelemre kényszerít, hanem az élet értékeinek helyes sorrendjét is segíti meglátni, s így az önismeret olyan Isten-ismeretté válhat, amely valóságos békét és boldogságot tud előidézni.
Aki tehát cukorbeteg, az ne azon keseregjen, hogy cukorbeteg, hanem adjon hálát azért, hogy könnyebben átteheti a hangsúlyt a mulandó élet hiábavalóságáról az örök értékek keresésére. Ha nem ezt teszi, akkor ezt a kegyelmet is hiába kapta. De még mindig jobban jár, mintha nem kapta volna, mert e nélkül a helytelen életszemlélet jobban elhatalmasodott volna rajta, mint így. Tehát nagyobb bajba került volna halála után, ahol semmiféle felelősség nem hárítható át másra.
Itt említem meg, hogy HANG-médiumom közel egy évvel ezelőtt 27-es vércukorral került kórházba. Azóta sokkal nagyobb önfegyelemben él, s ennek köszönhető, hogy alig több mint egy év alatt tíz könyvet tudott kiadni.
Szeretettel kérlek benneteket tehát, ne a gyógyulás legyen a legfőbb cél, hanem az olyan fegyelmezett élet, amely az Irántam való szeretetben nyilvánul meg. Aki ezt célozza meg, az nyugodt lehet, hogy mindig meg fogja kapni azt az egészséget, amelyre szüksége van szeretetének kimutatására, a szeretetben való növekedésre.
Legyen szemetek minden figyelmeztető jelre - minden betegség ilyen -, és legyetek hálásak akkor is, ha keresztnek élitek meg e jeleket.
Hozzám jöjjetek mindnyájan, akik az élet terhét hordozzátok! Én megenyhítelek titeket. De ennek feltétlen feltétele az, hogy vegyétek magatokra az Én igámat, és tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok. Csak így tudom átadni nektek az Én békémet (Máté 11;28-30).
Megáldalak benneteket az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/963

Jézus - Hang

23. hét

(2019. 06. 03. - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÁLOMRÓL, BEAVATÁSRÓL, JÓSLÁSRÓL, FÉRJEMRŐL

1. Egy álomról kérdezem a HANG-ot, amelyben arra ébredtem, hogy ezt kiabálom: "Látok!" Min kell változtatnom ennek hatására?
2. Beavatás nélkül beavatódtam. Lehetséges ez?
3. Áthozható a Földre bizonyos szeretetérzés? Lehet földi Mesterem az, aki iránt így érzek? Hogyan viselkedjek vele? A tenyerünkben ben-ne van a sorsunk?
4. Férjemről és gyermekemről szeretném a HANG véleményét hallani!

A HANG válasza:

"Gyermekem! Nagyon tömören tudnék válaszolni kérdéseidre, de szeretetem szükségét érzi annak, hogy bővebben szóljak.

Először is tudnod kell, hogy az Ősellenség mérhetetlen nagy tapasztalattal, emberismerettel rendelkezik, és megadatott számára az, hogy a felszínen próbára tegyen benneteket. Te, akinek erős empatikus képességed van, csak akkor érezheted magadat biztonságban, ha Velem teljes egységet akarsz, s férjeddel pedig teljes őszinteségben élsz.

1. Nélkülem nincs valós beavatás. Általam akkor is lehetséges, ha ezt közvetlenül teszem valakivel. Aki pénzért avatódik be, az nem az Általam elgondolt módon avatódik be. Soha nem működtem pénzért senkiben.

2. Nincs Mester rajtam kívül. Nincs olyan, hogy különleges szeretetet hoztok a Földre. Isten mindenkit Önmagára teremtett. Nincs lelki, szellemi ikerpár. Duálpár csak olyan értelemben van, hogy mindenki duállá válik, ha valakit közelebb segít Hozzám!

3. Te kinyíltál a szellemvilág felé úgy, hogy nem volt megfelelő szűrő a birtokodban. Angyalaim sokat segítettek és segítenek még most is neked azért, mert jó szándékkal tetted azt, amit tettél. De jól jegyezd meg: a jó szándék nem elég arra, hogy valaki helyes úton járjon! Mindennap kérned kell a szellemek megkülönböztetésének adományát, s törekedned kell arra, hogy Engem az EVANGÉLIUMAIM alapján egyre jobban megismerj, és arra is, hogy férjedet ne hanyagold el.
Hazug és ámító utakra visz minden tenyérjóslás és minden kártyavetés! Tenyérből ugyan kiolvashatók bizonyos jellemvonalak, de sorsok soha! Olyan ez, mint mikor valaki megismerhet egy kést, annak élét, anyagát, de azt, hogy mire fogják használni, operálásra vagy ölésre, azt nem!

4. Légy nagyon óvatos! Sokat használd a józan eszedet! Azért kaptad! Könnyen olyan területre tévedhetsz, amelyen Én már nem követhetlek. Remélem, ezt nem akarod?! Mindez vonatkozik a kérdezett gyermekedre is. Aki rendkívüli utakat jár, az nem az Én utamat járja! Még akinek rendkívüli szerepet adtam, az is rendes útként akarja azt járni! Gyereked sem jött le másért a Földre, mint a többi ember, vagyis ő is azért jött, hogy megtanulja azt, hogyan lehet másokat megtanítani szeretni. Ehhez a legegyszerűbb eszközöket kell neki is, neked is megtalálnotok.
Nagyon szeretlek, de ezzel ne elégedj meg! E magatartásom elsősorban Engem boldogít. Téged és tieidet is az fogja boldogítani, ha az Én szeretetemmel szeretitek egymást.
Az említett férfival való kapcsolatnak nem lesz jó vége, ha nem számolod fel. Nincs rajta áldásom! Ha nem hallgatsz Rám, majd meg fogod tapasztalni!
Nagyon szeretném, ha megtalálnád azt az UTAT, amelyet Magammal azonosítottam!
Megáldalak a BENSŐ REND LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/964

Jézus - Hang

24. hét

(2019. 06. 10. - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MAGAMRÓL, IMÁRÓL, BÖJTRŐL

1. Több kérdés magamról, másokról.
2. Imáról, böjtről.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Nem vállalhatom, hogy olyan információkat adjak, amelyeket máshonnan is meg tudsz szerezni némi fáradsággal. Nézeteid annyiban értékesek, amennyiben békét hoznak szívedbe. Mindig Én szólok hozzád, amikor javulási szándékkal fordulsz Hozzám.
A HANG-kötetek mind a tíz könyve azért íródott, hogy segítse elő benned is a gondolkodás-átalakítás megfelelő folyamatát, irányát.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/965

Jézus - Hang

25. hét

(2019. 06. 17. - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÖNMAGAM MEGJAVÍTÁSÁRÓL

1. Jó úton haladok-e?
2. Jól viselem-e gondját betegemnek?
3. Hogyan segítsek mindig elégedetlen férjemnek?
4. Hogyan biztosíthatom lelki egyensúlyomat?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem! Kérdéseidre fordított sorrendben tartom jónak, hogy válaszoljak.

4. A lelki egyensúly biztosítása a következő igazságokon alapul:
a/ Mindenki csak önmagáért felel. b/ Az Istent szeretőknek minden javukra válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárára válik. c/ A másik ember tükör, amely által helyes önismeretre lehet jutni. d/ Nem személyekben, hanem feladatokban kell gondolkodni. Vagyis, nem az a lényeg, hogy kinek csinálsz valamit, hanem az, hogy mit csinálsz! Tehát azt kell csinálnod, amit Én akarok, és nem azt, amit a másik akar, hogy tedd vele! Mindenki csak azáltal lehet boldog, ha az Én akaratommal azonosul, és sohasem azáltal, ha akaratom ellenére akar az lenni.
Ezeket az igazságokat be kell építened életedbe. Ezt úgy éred el, hogy többször átgondolod őket.

3. A fentiek alapján tehát nem arra kell törekedned, hogy férjed megelégedett legyen. Erre neki kellene törekednie! Mivel az ő énközpontúsága végtelenre van nyitva, úgysem tudod soha kielégíteni. Egyszerűen nem kell törődnöd vele. Amíg nem jön rá, hogy mindaddig boldogtalan marad, amíg önmaga körül forog, addig az Isten sem tud segíteni rajta!

2. A betegeddel szemben is fontos, hogy feladatokban gondolkodj, és ne személyben. Ha erre törekszel, akkor rá fogsz jönni, hogy feladatod mindig annyi, amennyit nyugodt szívvel el tudsz végezni. Neked nem feladatod az, hogy mást boldogíts. Ez az Én feladatom! Neked az a feladatod, hogy engedd, hadd boldogítsalak Én téged is! Ezt azáltal éred el, ha belsőleg sza-baddá válsz, ha nem leszel megkötözve családoddal, csak Velem!

1. Az halad jó úton, aki Velem indul reggel, Velem tart élő kapcsolatot napközben, és Velem fejezi be napját.
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/966

Jézus - Hang

26. hét

(2019. 06. 24. - 30.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY KAPCSOLATROMLÁSRÓL, MEGJAVULSÁRÓL

1. Barátnőmmel romlik a kapcsolatunk.
2. Hogyan tudnék Jézusnak tetsző életet élni?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Minden kapcsolat nemcsak pusztulásra van ítélve, de a pusztítás szerepét is betölti, ha nem Tőlem indul ki, vagy nem Hozzám segít közelebb.
Az emberi kapcsolatokkal nem szabad játszani! Az ember nem játékszer, hanem az örök Istent képviselni jött le a mulandó földi életre. Tehát Isten megbecsülését, sőt, Isten becsületét vállalta magára minden ember. Istent becsteleníti meg tehát az, aki játszik az emberi kapcsolatokkal. Vagy áldást, vagy átkot hordoz egy kapcsolat. Áldást, ha Felém irányul, Belőlem és Értem él, átkot, ha öncélú, ha pillanatnyi bódultság igézetében él.

2. Velem kell kapcsolatodat rendezned, és akkor minden rendeződik benned, és minden rendeződik másokkal is, mivel a kettőnk kapcsolatának kivetítése minden más kapcsolat. Te a magad részéről csak arra vagy képes, hogy Velem légy jó kapcsolatban. Ennek természetes következménye lesz az, hogy mindazokkal jó kapcsolatod lesz, akik Velem rendezték kapcsolatukat.
Velem akkor vagy jó kapcsolatban, ha a kőtáblára vésett tíz parancson túl - a tíz parancs csupán egy természetes alap - szándékodban arra törekszel, hogy olyan tökéletes légy a magad szintjén, mint amilyen tökéletes az Isten a maga szintjén. Tehát arra kell törekedned, hogy állapotszerűen tudjak élni benned!

Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/967

Jézus - Hang

27. hét

(2019. 07. 01. - 07.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SIKERTELEN SZERELEMRŐL, HÁLA A SZELLEMEKÉRT

1. Miért nem tudok 5-ről a 6-ra jutni szerelmemmel?
2. Elhunyt szeretteim eddigi segítségét nagyon köszönöm.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

1. Óriási tévedésben vagy! Eddig még soha senkit nem tett boldoggá semmiféle szerelem. Csak a mesékben és regényekben van boldogító szerelem! Mindaddig, amíg a fantáziád uralja életedet és nem a józan ész, nem tud rajtad segíteni senki.
Mindenki Isten iránti szerelemre van teremtve. Ez a benső igény mindig hajótörést szenved, ha egy-egy emberre veti horgonyát. Az emberi kapcsolatoknak az a feladata, hogy önismeretre segítse tagjait, és Hozzám segítsék egymást. Ahol egy kapcsolat nem ezt a tartalmat hordozza, ott Én nem vagyok jelen.

2. Bölcsen teszed, ha köszönetet mondasz a szellemvilágból eddig hozzád érkezett segítségért. Az ilyen magatartás felfokozza számukra a lehetőséget arra, hogy még jobban segítsenek neked.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/968

Jézus - Hang

28. hét

(2019. 07. 08. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BÁNTANAK. KERESZTEMRŐL, APOSTOLKODNI SZERETNÉK

1. Társam elfordult tőlem, mert Jézus számomra az irányító.
2. Nem én választottam a keresztemet. Ez a Te kereszted?
3. Hogyan vihetek másokat Eléd?
4. Benső látás nélkül kerülhetek kapcsolatba az angyalokkal?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Bizony, ellensége lesz az enyéimnek saját házanépe (Máté 10;36).

2. Minden kereszt az Enyém, ha annak fogod fel!

3. Az imádságnak kimondhatatlanul nagy átalakító ereje van!

4. A HIT a szívnek a szeme. Ez az igazi benső látás. Akinek hite van, az bármikor kapcsolatba kerülhet az égiekkel!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/969

Jézus - Hang

29. hét

(2019. 07. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VISELKEDÉSRŐL TANULÁSRÓL, TANÍTÁSRÓL

1. Helyes-e apósomékat szociális otthonba tenni?
2. Társamat hogyan irányíthatom jobban Hozzád?
3. Anyám a jehovistákkal kapcsolatot tart fenn.
4. Ne tegyek tükröt mások elé?
5. Apám fél a haláltól. Beszéljek neki a szellemvilágról?
6. Rendszeresen összejövünk a Te nevedben.
7. Milyen hibámra kell legjobban figyelnem?
8. A szívbékével hogyan tudok szolgálni másokat?
9. Őrangyalomról szeretnék többet tudni!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Senkit nem helyes akarata ellenére bárhová is elhelyezni.

2. Mindenkinek az a feladata, hogy segítse eljutni Hozzám embertársát. Szeretetre senkit sem lehet eljuttatni veszekedéssel. Csak fölkínálni lehet másoknak azt a boldogságot, azt a boldogsághoz vezető utat, amelyet te már elértél, megtaláltál.

3. Beszűkült értelmi tudattal is lehet közeledni Hozzám. De Hozzám jutni csak szabadságban lehet (2Kor 3;17).
Akik magukat Jehova Tanúinak mondják, azok közül legtöbben jó szándékú, beszűkült tudatú, a benső szabadságról valóban lemondott emberek. Szeressétek őket, de nem érdemes időt fecsérelni rájuk.

4. Ne tegyél tükröt mások elé. Életed maga legyen a tükör. Nem jó az, ha valaki feladatnak éli meg azt, hogy másokat megjavítson, másokat önismeretre juttasson. Az a jó, ha valaki önmaga törekszik önismeretre jutni, és önmagát igyekszik megjavítani. Ne a rosszak megjavításával foglalkozzatok! (Máté 5;39)

5. Feltétlenül beszélned kell a szellemvilágról mindazoknak, akik ezt neked lehetővé teszik. Mulasztással vétkeznél, ha ezt nem tennéd!

6. Nem mindegy, hogy milyen céllal jöttök össze az Én nevemben. Elsősorban azért kell így összejönnötök, hogy tanításommal foglalkozzatok az evangéliumaim alapján. Én valóban ott vagyok, ahol nevemben jöttök össze! (Máté 18;20)

7. Elsősorban Rám kell figyelned!

8. A szívbékének olyan kisugárzása van, hogy az önmagáért beszél!

9. Őrangyalod változó. Amint változnak a tanárok különböző fokozatú iskolák szerint, bár a diák ugyanaz, úgy van itt is.

Megáldalak a SZERETET és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/970

Jézus - Hang

30. hét

(2019. 07. 22. - 28.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HANGRÓL, JEHOVISTÁKRÓL, LÁTOMÁSRÓL, ÁLLATOKRÓL

1. Helyes-e apósomékat szociális otthonba tenni?
2. Társamat hogyan irányíthatom jobban Hozzád?
3. Anyám a jehovistákkal kapcsolatot tart fenn.
4. Ne tegyek tükröt mások elé?
5. Apám fél a haláltól. Beszéljek neki a szellemvilágról?
6. Rendszeresen összejövünk a Te nevedben.
7. Milyen hibámra kell legjobban figyelnem?
8. A szívbékével hogyan tudok szolgálni másokat?
9. Őrangyalomról szeretnék többet tudni!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Senkit nem helyes akarata ellenére bárhová is elhelyezni.

2. Mindenkinek az a feladata, hogy segítse eljutni Hozzám embertársát. Szeretetre senkit sem lehet eljuttatni veszekedéssel. Csak fölkínálni lehet másoknak azt a boldogságot, azt a boldogsághoz vezető utat, amelyet te már elértél, megtaláltál.

3. Beszűkült értelmi tudattal is lehet közeledni Hozzám. De Hozzám jutni csak szabadságban lehet (2Kor 3;17).

Akik magukat Jehova Tanúinak mondják, azok közül legtöbben jó szándékú, beszűkült tudatú, a benső szabadságról valóban lemondott emberek. Szeressétek őket, de nem érdemes időt fecsérelni rájuk. 4. Ne tegyél tükröt mások elé. Életed maga legyen a tükör. Nem jó az, ha valaki feladatnak éli meg azt, hogy másokat megjavítson, másokat önismeretre juttasson. Az a jó, ha valaki önmaga törekszik önismeretre jutni, és önmagát igyekszik megjavítani. Ne a rosszak megjavításával foglalkozzatok! (Máté 5;39)

5. Feltétlenül beszélned kell a szellemvilágról mindazoknak, akik ezt neked lehetővé teszik. Mulasztással vétkeznél, ha ezt nem tennéd!

6. Nem mindegy, hogy milyen céllal jöttök össze az Én nevemben. Elsősorban azért kell így összejönnötök, hogy tanításommal foglalkozzatok az evangéliumaim alapján. Én valóban ott vagyok, ahol nevemben jöttök össze! (Máté 18;20)

7. Elsősorban Rám kell figyelned!

8. A szívbékének olyan kisugárzása van, hogy az önmagáért beszél!

9. Őrangyalod változó. Amint változnak a tanárok különböző fokozatú iskolák szerint, bár a diák ugyanaz, úgy van itt is.

Megáldalak a SZERETET és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/971

Jézus - Hang

31. hét

(2019. 07. 29. - 08. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TÖBBNEJŰSÉGRŐL, APÁMRÓL

1. A többnejűségről.
2. Apámmal kapcsolatban kérek útmutatást!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Az első pontra két mondat tartalmát kell összevetned.
a/ Isten az embert fejlődő lénynek teremtette. b/ Isten az embert Önmagára teremtette.
Volt olyan korszaka az emberi történelemnek, amikor a többnejűség szintjén élt. Ma is vannak olyan fajok és vallások, amelyek ezen a szinten tartják tagjaikat. De általában ezen már régen túljutottatok. Még a primitív népek is túl vannak már ezen. Csak ott található követőre e felfogás, ahol sem az emberi természetet, sem engem, Jézust, nem fogadnak el az emberek irányelvül.
A keresztény államokban annyira egyértelművé vált Isten gondolata a többnejűségről, hogy ezt törvénnyel tiltják már. Tehát ahol valaki e szintre akar visszafejlődni, annak el kell költöznie olyan államba, ahol ez megengedett, és át kell térnie olyan vallásra, amely Engem nem tart egylényegűnek az Atyával. Meg kell mondanom, hogy csak ezért disszidálni ilyen államba nem érdemes!
Te ne egyezz soha bele abba, hogy ezt az erkölcsi visszafejlődést helyeseld! Ez nem lesz szeretetlenség részedről, hanem annak a józanságnak a megnyilvánulása, amelyre éppen férjednek a legnagyobb szüksége van, hogy ne nyaktól lefelé, hanem nyaktól fölfelé ismerje fel magában az embert!

2. Apáddal kapcsolatban pontosan az a szeretet kötelez, amely mindenki felé kötelez. Tehát annyiban, amennyiben rászorul segítségedre, mellé kell állnod. De ne légy vele megkötözve, mert akkor nem tudod helyesen - tehát az Én szeretetemmel - szeretni őt.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/972

Jézus - Hang

32. hét

(2019. 08. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: UNOKÁIMRÓL SZERETNÉK HALLANI!

Két unokám sorsát szeretném a HANG elé vinni!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem! Nagyon örülök lelki, szellemi fejlődésednek. A Tőlem feléd áradó kegyelem nem volt hiábavaló! AZ ÚTON vagy! És ez a LÉNYEG!
Családod sorsát azáltal tudod befolyásolni, hogy látván kiegyensúlyozott életedet, segíthetsz olyankor, amikor tanácsot kérnek tőled. De csak olyankor!
A körülötted élőknek, mielőtt a Földre jöttek, volt módjuk megválasztani sorsvonalukat, amelyen oldódhat önzésük, és befogadókká válhatnak arra, hogy hitből élőkké váljanak.
Az kétségtelenül melléfogás volt, hogy fizető gyógyítótól vártak segítséget. Jobb lett volna, ha máskor is fölkeresik azt, aki érezte, hogy energia távozik belőle. De nagyon fontos, hogy ne erőltesd elgondolásodat, s ne is tartsd azt titokban.
Földi életed hátralévő idejét arra kell felhasználnod, hogy Velem és Bennem megtaláld szíved nyugalmát. Rá kell érzened, hogy hol van egyes emberrel kapcsolatban a te szabadságod határa, illetve hogy hol kezdőik a másik ember szabadsága. E határvonalat át nem lépheted! Bebocsátást nyerhetsz, de ügyelned kell, hogy ne csupán elviseljék, hanem igényeljék tanácsaidat. Valójában nem egymáshoz tartoztok, hanem tükrei vagytok egymásnak. Mindenki Hozzám kell hogy tartozzon, és csak annyiban tartozhattok egymáshoz, amennyiben ezt mindegyik részről a Hozzám tartozás eredményezi. Őrizd meg benső szabadságodat! Addig tud irányítani Lelkem, amíg ezt megteszed (2Kor 3;17).
Nagyszülőnek, szülőnek, gyermeknek, unokának olyan szenvedések árán kell megtanulniuk a földi élet eszközjellegét, az örökélet egyedüli fontosságát, melyeket ők maguk is okoznak egymásnak.
A BÖLCSESSÉG lényege éppen abban áll, hogy nem a problémák megoldását, hanem azok elviselését kell elsősorban megtanulni. Ennek természetesen lehet következménye bizonyos problémák megoldása is. De a döntő olyan szívbékének megtalálása, amelyet az elviselés jellemez. Nemcsak a saját, de mások betegsége sem arra való, hogy bárki is céllá emelje az egészséget. Mindenki betegsége arra való, hogy mindenki megtérjen! Tehát olyan szemléletre jusson, amely segíti a megtértet arra, hogy Általam, Velem és Bennem élje életét!
Jaj lenne nektek, ha a földi élet pokla csupán árnyalt szenvedéseket hordozna! Akkor még könnyebben összekevernétek a poklot a mennyországgal. Így is azt teszitek, mivel inkább akartok élni a földi élet poklában, mint az Én közvetlen társaságomban a mennyek országában! Több gondot fordítotok a földi élet elviselhetővé tételére, mint a mennyek országának elnyerésére!
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! E kijelentésemet akkor fogadod el nemcsak eszeddel, de szíveddel is, ha ezért többször adsz hálát Nekem.
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/973

Jézus - Hang

33. hét

(2019. 08. 12. - 18.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM? NYELVEKEN VALÓ IMÁMRÓL

1. Újjászülettem-e már?
2. Az én nyelveken-szólásom imádság?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Az újjászületés feltétlenül megtörténik ott, ahol valaki őszinte vággyal kéri ezt Tőlem. Az őszinte vágy lényegéhez tartozik, hogy higgye el az illető, Én hűségesen megtartom ígéreteimet. Van olyan, hogy valaki egész földi életében a HIT bázisán hordozza a Tőlem kapott új életét, és ez csak ritkán és halványan nyilvánul meg az ÉRZELEM bázisán is.
Ha tartottál már őszinte bűnbánatot eddigi életed felett, ha kértél már Tőlem bocsánatot, és elhitted, hogy Én megbocsátó Isten vagyok, ha imádkoztál már és másokat is kértél már, hogy imádkozzanak azért, hogy Lélekkeresztségben részesülj, akkor egészen biztosan megtörtént ez. Különböző embereknél különböző élményt jelent ez. Amiben megegyezik mindenkinél, az az, hogy attól kezdve az újjászületettnek más a hozzáállása Istenhez, emberekhez, eseményekhez, tehát az ÉLETHEZ.

2. Gyakorold a nyelveken-szólást! Általában mint minden nyelv, ez is gyakorlás által érik, gazdagodik, finomul, mélyül, alakul. Ne engedj az elbi-zonytalanítás ördögének!
Nekem a te nyelvimád olyan öröm, mint egy anyának, mikor gyermeke beszélni kezd hozzá. A gyermek nem gondolatot közöl, hanem arra tesz kísérletet, hogy nyelvkészségével is éreztesse anyjával, hogy kapcsolatot akar létesíteni vele.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/974

Jézus - Hang

34. hét

(2019. 08. 19. - 25.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HIÁBA HOZTAM MEG MINDEN ÁLDOZATOT

Mindent felszámoltam, mindenről lemondtam, s most úgy érzem, inkább teher vagyok azok számára, akikért eddig éltem.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Nagyon szeretném úgy erősíteni szívedet, hogy életed hátralévő idejét békében tudd megélni.
Idős korban nagy a veszélye annak, hogy hálát vártok azért a szeretetért, amit másoknak ajándékoztatok. Az is nagy veszély, hogy csalódtok saját elképzeléseitekben, főleg ami a rokonságot illeti. E nagy veszélyeknek az a gyökere, hogy betegségeitek miatt ráértek magatokkal foglalkozni, s kevés erőt éreztek magatokban arra, hogy másoknak hasznos segítséget nyújtsatok. Többes számban azért beszélek, mert amit mondok, annyira általános, hogy szinte mindenki átéli ezt.
Drága Gyermekem! Ha eddig nem tanultad meg, akkor most kell megtanulnod azt, hogy egyedül az Istennek tetszés az, ami boldogít, és ezt nem akkor éri el valaki, ha emberek elvárásainak próbál eleget tenni, hanem akkor, ha Isten iránti szeretetből teszi azt, amit erejének megfelelően meg tud tenni másokért. Arra mindenki képes, hogy imádkozzon azokért, akikkel a földi élet összekapcsolta őt.
Legtöbb ember azért boldogtalan idős korában, mert nem tudja megtenni azt, amit szeretne, s megfeledkezik arról, hogy Isten nem azt akarja, hogy vágyaitok irányítsanak benneteket, azt sem, hogy embertársaitok legyenek azok, akik irányíthatnának. Isten azt akarja, hogy béke legyen szívetekben. E békét csak az tudja átvenni Istentől, aki le tud mondani saját akaratá-ról, és mások akaratát is alá tudja rendelni a lelkiismeretében megszólaló Lélek hangjának.
A körülmény mindig TÜKÖR, melyben helyes önismeretre lehet jutni annak, aki meg akarja ismerni, fel akarja ismerni saját erényeit, hibáit. Helyes önismeret nélkül nincs helyes Istenismeret sem.
Boldog csak az tud lenni, aki örülni tud annak, hogy megteheti azt, amit meg tud tenni másokért, és Rám tudja bízni azok sorsát, akiknek sorsába nincs módja beleszólni.
Drága Gyermekem! Nagyon szeretném, ha megelégedett lennél! Hidd el, ez elsősorban nem körülményeidtől, hanem tőled függ! Én a körülményeidnek is Istene vagyok, tehát ERŐM rendelkezésedre áll, ha arra akarod használni, amire való, vagyis arra, hogy ki tudd mutatni szeretetedet, szeretetünket. Ha tehát meg akarsz Engem jeleníteni, ebben Én nagyon segíteni akarlak téged.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/975

Jézus - Hang

35. hét

(2019. 08. 26. - 10. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GYERMEKEMRŐL

Gyermekemmel kapcsolatban HANGOT hallottam és LÁTOMÁST láttam. Mi volt ez?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Az a hatás, amelyet gyermeked jötte kiváltott benned, így tudott rendeződni benned. A HANG is, a LÁTOMÁSOD is azt akarják tudatni veled, hogy érdemes volt világra hoznod gyermekedet, mert neked is, másoknak is áldást fog jelenteni.
Azok a részletekre menő előrejelzések nem Tőlem vannak. Nem is szabad törődnöd velük. Gondolok a medálra, a dátumra, a lószőrre. Gondolok a különböző földrészekre, a hatalomra, stb. Ezek nagyon alkalmasak arra, hogy megnehezítsék a szellemi, lelki köldökzsinór elvágását. Pedig csak az a szülő tudja helyesen nevelni gyermekét, aki szabaddá tud válni tőle. Az szeret jól, aki azt teszi, amit Én látok jónak, és nem azt, amit ő vagy az, akinek a jót tenni akarja. Ezt pedig csak benső szabadság birtokában, tehát megkötözött-ségek nélkül lehet tökéletesen megvalósítani.
Mivel bizonytalan vagy a Velem való kapcsolatodban, ezért nagyon sebezhető vagy a benső biztonságot illetően. Aki nem Értem él igazán, tehát nem Bennem hisz, az benső biztonságát hiszékenységgel akarja megszerezni. Ez a csalódások sorozatát indítja el azok életében, akik nem Rám, a SZIKLÁRA építették életüket.
Nagyon szeretlek. Örülnék, ha szavaim termékeny talajra találnának lelkedben.
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/976

Jézus - Hang

36. hét

(2019. 09. 02. - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FELADATOMRÓL, APA-GYERMEK KAPCSOLATRÓL

1. Mi a feladatom még az életben?
2. Férjem kapcsolata a fiával?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A HANG köteteiben megtalálod kérdéseidre a válaszokat. Ezért most csak röviden, szinte tőmondatokban válaszolok.

1. A szeretni tanításhoz kell meglátnod naponta a lehetőségeket. Alapvetően fontos a tanulás és az imádság. A tanulás a fejben, az imádság a szívben képes rendet teremteni. Ezek nélkül fejben, szívben egyaránt összeviszszaság marad.

2. Minden kapcsolat kettőn áll. De a szívbékének megszerzéséhez elég az, ha valaki bízik abban, hogy Én szeretem őt annyira, hogy Általam és Velem képes megtalálni szíve nyugalmát még akkor is, ha az egész világ ellene fordul.
Szeretlek, és bízom abban, hogy tartalmassá tudom még tenni további életedet.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/977

Jézus - Hang

37. hét

(2019. 09. 09. - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: A HANG-KÖTETEKRŐL, A HANG-MÉDIUMRÓL

1. Hány HANG-kötet jelent meg eddig?
2. Három új gondolatot szeretnék kapni a HANG-médiumtól.

Médium::

" Köszönöm kedves leveledet. Eddig tíz könyvem jelent meg, s már a tizenegyediknek is a végén járok.
Pár hónapig szüneteltetnem kell a kiadását. Ennek egyik oka az, hogy az eddig megjelentekben legtöbben már megtalálhatják kérdéseikre a választ, s ezeket bárkinek el tudom küldeni, ha megrendelik nálam. A másik ok pedig az, hogy a HANG nagyobb tanulmányok sugallatára tett ígéretet, s ezeket sajtó alá rendezni hosszadalmasabb feladatnak tűnik, mint az egy-egy problémára adott válaszok rendezése.
Kérésedre, hogy három új gondolatot írjak, nem tudom, hogy mire gondolsz, mivel az eddigi könyveimben található gondolatok nem ismertek annyira számomra, hogy emlékezni tudnék rájuk, s így lehet, hogy amit én most ÚJNAK gondolok, nagyon is nem új annak, aki már olvasta mind a tíz kötetet.
Jelenleg az a gondolat foglalkoztat leginkább, amit hatalmi, uralkodási túltengésnek nevezhetnék. Úgy gondolom, hogy talán minden szeretetlenségnek forrása az, hogy nem tartjuk tiszteletben egymás szabadságának határait, s ami nagyban az országok határainál játszódik le, az szinte mindennapos konfliktusok előidézője emberi kapcsolatainkban, sőt Istennel való kapcsolatunkban is.
Azért, hogy 'három új gondolat' kívánságodnak eleget tegyek, így fogalmazom meg az előző bekezdést: Baj van az önuralmunkkal, baj van az embereken uralkodni akarásunkkal, és baj van az Istenen uralkodni akarásunkkal. Pozitíve: Nem szolgáljuk, szeretjük helyesen magunkat, nem szolgáljuk, szeretjük helyesen embertársainkat, és nem szolgáljuk, szeretjük helyesen Istenünket.
Isten áldását kérem további életedre."

Jézus - A Hang: 11/978

Jézus - Hang

38. hét

(2019. 09. 16. - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ISTEN JÁTSZIK VELÜNK? CSALÁDTAGOKRÓL

1. Félek a tanfolyamoktól. Miért?
2. Jó az, amit egy amerikai igehirdető csinál? Menjek el hozzá?
3. Mi vár ránk a halál után? Isten "játszik" velünk? Miért?
4. Gyermekeim, főleg az egyik, komoly gondot jelent. Helyesen te-szem, ha kineziológussal pénzért kezeltetem?
5. Édesanyámmal kapcsolatban szeretnék erőt, bölcsességet kapni.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Jól érzed a dolgokat. A ma országotokban elburjánzó tanfolyamok mögött sokkal több a jóhiszemű emberek kihasználását megcélzó kapzsiság, mint a szeretetből áradó jóindulat.

2. Az említett igehirdető tanítása nem azonos az Én tanításommal. Arról kétségtelenül tanúságot tesz, hogy a hitnek gyógyító ereje van. Csak saját tanításomat tudom ajánlani mindenkinek. Igen, mert Én tapasztalatból beszélek. Azt mondom el nektek, amit Atyámnál látok!

3. Isten nem játszik veletek. Akit Isten önmagára teremtett, vagyis szeretetre, annak szükségszerűen az Ő szabadságával kell rendelkeznie, már amennyire ez teremtménynél lehetséges. Erről van szó! Az igaz, hogy Isten nem teremthet önmagával azonos isteneket! Vagyis egyedül Istennél jelentheti a szabadság azt, hogy amit akar, az van, amit nem akar, az nincs. Az Önmagára teremtett teremtményeinél a szabadság e téren azt jelenti, hogy akarhatják azt, ami van, s ilyenkor azonosulnak Teremtőjük akaratával, és akarhatják azt, ami nincs. Ilyenkor ellentétét akarják, mint Teremtőjük. Ha azt akarják, ami VAN, tehát Isten akaratát, tehát boldogságukat, akkor boldogok, ha azt akarják, amiben nincs jelen az Isten, tehát a bűnt, akkor boldogtalanok. Tehát nem Isten játszik veletek, hanem a teremtmény képes játszani Istennel! Bizony, e játékra nemcsak a teremtmény fizethet rá, de Isten is. Istennek nagyon fáj, ha valaki nem boldog, pedig boldog lehetne Vele. Nyílván az nem boldog, aki Isten nélkül akar az lenni. Isten ezt nem akarja. Isten szenved az ilyen teremténye miatt.
Csak Istennél esik egybe a szabadság és a tökéletesség. Teremtményeinél csak a SZABADSÁG esik egybe Istennel az előbb említett megszorítással. Szellemi teremtény választhat a jó és rossz között! Tehát akarhat Isten nélkül is boldog lenni. De ez soha nem sikerülhet neki, mert Isten csak boldognak tudja szeretni őt!
Minden teremtmény olyan, amilyennek Isten szeretni tudja őt! Ezért a boldogtalan ember egyben embertelen ember is! Isten nem képes boldogtalannak szeretni szellemi lényt! Isten nem tud rosszat akarni. Nem tud rosszul szeretni. Csak szellemi teremtmény képes ártani önmagának, s ezzel fájdalmat okozni Istenének. Isten sokkal jobb, mint gondoljátok, s a Földön élő szellemi lények általában sokkal ostobábbak, mint ezt magukról gondolnák! A boldogtalanság sokkal nagyobb érték lemondását követeli, mint azok lemondása, akik boldogok. Igen, mert aki boldogtalan, az Istenről mondott le, lemondott a boldogságáról. A boldogtalanságról közvetlenül nem lehet lemondani, mert az a nincs, a semmi! Ezért nem tud kielégíteni! A boldogtalanság, az megkötözöttség! A megkötözöttség nem más, mint lemondani arról a szabadságról, amelynek pontosan az a tulajdonsága, hogy csak a jót akarhatja. A rossz, az mindig a szabadságról való lemondás! Tehát lemondás arról az égi békéről, amely a Szentlélek jelenlétének velejárója (2Kor 3;17). Ezért minden rossz gyökere az az uralomvágy, amely a szabadság megszüntetését célozza meg! Éppen ezért mindig félelemmel jár! A teljes szabadság kizárja a félelmet!

4. Objektíve nem teszi senki jól azt, ha pénzt ad azért, hogy meggyógyuljon. Aki Hozzám tartozik, annak nincs szüksége egészségre. Mindenkinek Rám van szüksége. Aki Velem él, annak nincs szüksége semmire, mert Általam mindene megvan. Nem a betegeknek van szükségük a gyógyítókra, hanem a gyógyítóknak a betegekre. Ha nem lennének betegek, a gyógyítók nem tudnának mit kezdeni tudományukkal! A betegek azért fizetnek gyógyulásuk érdekében, mert nem hiszik el, hogy a betegség nem rosszabb, mint az egészség, és az egészség nem jobb, mint a betegség. Mindkét állapot alkalmas arra, hogy megnyilvánuljon a szeretet, s mindkét állapot alkalmas ennek ellenkezőjére is. Az egészséges emberek általában több boldogtalanságnak forrásai, mint a betegek!
Tudom, van olyan, hogy a betegnek van szüksége az orvosra. Ez akkor van így, amikor a betegnek nem a testi egészség a legfontosabb, hanem az a feladat, amit Tőlem kap. Ilyenkor feltétlenül gyógyítok vagy közvetlenül, vagy gyógyító által. De ez nem pénz kérdése.

5. Hozzám kell hűségesnek lenned! Bizony gyakran tapasztalhatjátok igazságát e kijelentésemnek: "Ellensége lesz az embernek saját háza-népe" (Máté 10;36)!

Megáldalak az ERŐ és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/979

Jézus - Hang

39. hét

(2019. 09. 23. - 29.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FIATALOKRÓL, ÁLOMRÓL, ISMERŐS ISMERETLENEKRŐL

1. A fiatalok jobban érdeklődnek a HANG-könyvek iránt, mint az idősebb korosztály. Mi az oka ennek?
2. Szeretek tanítani gyermekeket, fiatalokat, bár nem végeztem ehhez megfelelő iskolát.
3. Miért nem kapok megfelelő munkát?
4. Egy álmomról, amelyben nem találom meg a megfelelő helyet arra, amire szükségem van.
5. Ismeretlen helyeken ismerős arcú embereket látok.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A HANG kötetei valóban Lelkem által sugallt írások. A most felnövekvő generáció természeténél fogva nyitottabb a régi igazságok újszerű meglátására.
Ti fejlődő lények vagytok, és Nekem gondoskodnom kell arról, hogy örökérvényű megállapításaim koronként más és más ruhát öltsenek. Így jobban, könnyebben érthetőek.

2. Ha a szívedre hallgatsz, amikor Engem akarsz képviselni, akkor hatékonyan fogsz tudni beszélni azokkal, akiknek van szívük figyelni Rám. Ez a döntő. A hivatalos formában történt tanítás szinte lehetetlenné teszi azt, hogy Engem képviseljen ilyenkor valaki. Legfeljebb Rólam szólhat.

3. Ne azon rágódj, hogy miért történtek veled azok, amik történtek, hanem előre tekints!

4. Álmod szoros kapcsolatban áll külső, belső világoddal egyaránt. Kettősségben élsz! Lelked mélyén ezt nagyon helyteleníted, de körülményeid rákényszerítenek. Ebben a helyzetben nem a probléma megoldására kell törekedned, hanem annak elviselésére. Ha ezt teszed, akkor a probléma automatikusan meg is oldódik.
Úgy tudsz törekedni az elviselésre, hogy családodban igyekszel elviselni az értetlenségeket. Vagyis úgy fogadni azokat, hogy csak a felszínen súrolják lelkedet. Vannak gyermekek, aki a tóparton azzal szórakoznak, hogy lapos köveket csúsztatnak a víz felületén. Az ilyen kő valóban siklik a víz felszínén annak ellenére, hogy fajsúlya sokkal nagyobb a víznél. Fontos, hogy milyen szögben érinti a kő a vizet.
Neked úgy kell hozzáállnod az otthoni nehézségekhez, hogy azok csak súrolni tudják lelkedet. Ez a megoldás!
Kimondhatatlanul szeretlek. Egyetlen pillanatra sem hagylak magadra! Erőm a te erőd is. Bölcsességem rendelkezésedre áll. Szeretetem benned is leleményes!
Légy hálás akkor is, ha kő éri lelked felszínét! Benső békédre angyalaim vigyáznak!

5. E problémának nincs különösebb jelentősége.

Megáldalak a HIT, a REMÉNY, a SZERETET LELKÉVEL! "

Jézus - A Hang: 11/980

Jézus - Hang

40. hét

(2019. 09. 30. - 10. 06.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY ALAPÍTVÁNYRÓL

Egy alapítványról szeretném hallani a HANG véleményét!

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Ma sok alapítvány lát napvilágot országotokban. Ezek az alapítványok törekvéseiteknek természetes következményei. Bizony a lehetőségek olyan talentumok, amelyeket úgy kell használnotok, hogy még több lehetőség származzék belőlük lelki javatokra.
Semmiféle alapítvány létrehozására Tőlem 'kívülről' nem kaptok sem bíztatást, sem lebeszélést. Azért kell így tennem, hogy ne Rám hárítsátok a felelősséget a következményekért. Csak gondold el: Én helyeselnék egy alapítványt, s menetközben valaki elkezdene ebben Ellenemre dolgozni. Így a többiek, akik szavamra hallgatva indultak el, Belőlem ábrándulhatnának ki, mondván, hogy becsaptam őket!
Ha alapítványon dolgozol, azokkal beszéld meg és hozzátok meg a döntéseteket, akik abba az alapítványba hajlandók befektetni. Részemről csak a szív békéjét tudom ígérni annak, aki Engem akar képviselni minden körülményben.
Nem vagyok hajlandó senkiért kezességet vállalni, csak Magamért!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/981

Jézus - Hang

41. hét

(2019. 10. 07. - 13.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETNÉK GYERMEKET

Szeretnénk gyermeket családunkban.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Hidd el, hogy semmit sem jó MINDEN ÁRON akarni! Kivéve azt, hogy Lelkem irányítása alatt maradjatok. Az Én Lelkem csak akkor irányít benneteket rendkívüli eszközök igénybevételére, amikor valakinek innen azért kell lemennie a Földre, hogy megszentelő feladatot valósítson meg. De akkor is a rendkívüli eszközök nem erőltetettség következményeként jelennek meg számotokra, hanem szinte belesodródtok az ilyen eszközökbe.
Nagyon sok olyan munka vár megvalósításra közöttetek, amelyeket csak gyermektelen családok tudnak felvállalni. Az ilyen munkára sajnos kevés a jelentkező. Ma vannak közöttetek olyanok, akik vállalhatnának gyermeket, de nem teszik, mert úgy gondolják, hogy látható világotok hamarosan elpusztul, s eljön az az idő, amelyről így jövendöltem: Márk 13;17. Az ilyenek magatartását nem helyeslem. De igenis fontosnak tartom, hogy minél kevesebb családi megkötözöttséggel, minél nagyobb külső és belső szabadsággal álljatok rendelkezésre a bennetek lévő Lelkemnek.
Kimondhatatlanul szeretlek! A legjobbat akarom neked, bármit teszel is. Áldás akarok lenni bennetek a szebb és tisztultabb jövő reményében!

Megáldalak LELKEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/982

Jézus - Hang

42. hét

(2019. 10. 14. - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ANYÓS PROBLÉMA

Menyemmel nagyon rossz a viszonyom.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Neked megmondom: előző életedben szó szerint halálba szekáltad az anyósodat. Előző halálod után megvilágosodott előtted, hogy olyan sorsvonalat kell vállalnod, amelyre föl kell fűznöd azt a szabadságharcot, amit mostani életedben vívnod kell a menyeddel való megkötözöttséged felszámolására.
Ennek a harcnak kétségtelen, hogy egyik eszköze az, hogy unokáidtól is szabaddá kell válnod. Nem a tieid ők, hanem az Enyémek! Mint ahogy menyed sem tárgy, amely fölött uralkodhatnál.
Amennyiben nem teszed magadat szabaddá, úgy még nagyobb nehézségeknek teszed ki magadat a jövőben.
Azt tudod, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Azt is tudod, hogy senki sem lesz Istent szerető attól, hogy azt mondja magáról, hogy Istent szerető. Sem szertartások, sem imádságok nem tesznek senki Istent szeretővé. Egyedül az emberek irányában megélt gyakorlati szeretetre való törekvés tesz földi halandót Istent szeretővé! Ezt nagyon fontos tudnod! Mivel Isten sem azért szeret benneteket, mert ti jók vagytok, hanem azért, mert Ő jó, úgy nektek sem azért kell szeretnetek bárkit is, mert jó, hanem azért, mert ezzel igazoljátok, hogy ti jók vagytok.
Azt ajánlom, amennyire megteheted, tedd meg, hogy ne menj meglátogatni unokáidat. Ne tedd ki magadat fölöslegesen olyan kísértésnek, amely kiolthatja benned a szeretetet. Szabadságra törekedj tehát! Ennek majd kö-vetkezménye lehet az, hogy szeretetben is növekedni tudsz.
Neked tudnod kell, hogy menyed messze megelőzhet téged a mennyek országában. Nem tudhatod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddig, és azt sem, hogy eddigi életeiben hogyan működött együtt azzal a kegyelemmel, amely rendelkezésére állt. Ha csak egyet nem tudsz ezek közül, már nem mondhatsz fölötte elmarasztaló ítéletet. A valóság az, hogy egyet sem tudsz!
Hidd el, soha nem jár jó úton az, aki egy másik embert nevelni akar. Csak az jár jó úton, aki önmagát akarja megnevelni! (Máté 5;39)
Drága Gyermekem! Mérhetetlen szeretetemmel teljesen rendelkezésedre bocsátom Lelkemet, Erőmet, Jóságomat! Nagyon melletted állok, hogy karmikus sorsvonaladat fel tudd oldani olyan áldozatos szeretettel, amely szabaddá tehet téged környezeted minden olyan befolyásától, amelyet nem te választottál magadnak.

Megáldalak benső BÉKÉM LELKÉVEL, EREJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/983

Jézus - Hang

43. hét

(2019. 10. 21. - 27.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÖNFEGYELEMRŐL, IMÁRÓL, ÉGIEKRŐL

1. Milyen téren és hogyan fegyelmezzem magam?
2. Hogyan imádkozhatnék helyesen?
3. Megtudhatom-e védőangyalom nevét?
4. Mivel okozhatnám a legnagyobb örömet az égieknek?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Hidd el! Egész életviteled, tehát a Hozzám és a földi élethez való hozzáállásod az Én áldásomat hordozza. Ez befelé érleli lelked érzékenységét, kifelé pedig jótékonyan sugározza jelenlétem komolyságát.
Égi anyátok, Mária, évek óta arra szólítja fel a világot, hogy hetenként kétszer, szerdán és pénteken, komoly böjttel fegyelmezzék magukat azok, akik különös elkötelezettséget akarnak vállalni embertársaik megvilágosodásáért, megjavulásáért.
Nemcsak étel-ital böjt van. Van szó, szem, alvás böjt is. Jó, ha minden héten van legalább egy nap, amelyen soron van valamelyik böjt életed megfegyelmezésére, és a szívedben lévő kegyelem kiáradásának előmozdítására.

2. Imádkozni annyit jelent, hogy Istenhez emelitek lelketeket. Minden olyan tudatos együttlét Velem, Lelkemmel, Atyámmal, amely mögött jó szándék húzódik, az helyes imádság. Az imádságoknak tehát egyetlen formájához sem jó ragaszkodni. Lelkem mindig tudatja veled azt, hogy milyen formában tudod leghatékonyabban Hozzám emelni lelkedet.

3. Több angyal is szorgoskodik érted, és legfőbb irányítójuk nem állandó. Ezért legjobb, ha csak egyszerűen angyalnak, vagy angyalaimnak szólítod őket. A mostani legfőbb irányító angyalod neve: Obszervansz, vagyis: Hódoló!

4. Nekem, az égieknek legnagyobb örömöt a hálálkodó, dicsőítő imádságok okoznak. Igen, mert ezek azok az imák, amelyek által legjobban tudatosul bennetek, hogy mennyire szeret benneteket az Isten, hogy mennyire szolgálnak benneteket az égi szellemek, hogy mennyire nemcsak bennetek vagyok, de értetek vagyok bennetek!

Megáldalak LELKEM GYÜMÖLCSEIVEL (Gal 5;22-23)!"

Jézus - A Hang: 11/984

Jézus - Hang

44. hét

(2019. 10. 28. - 11. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM? MI AZ ÚR SZÁNDÉKA? TITKOKRÓL

1. Újjászülettem-e saját testemben?
2. Festményeimmel mi a szándéka az Úrnak?
3. Két jel, amit kaptam, a zöld szem és a kisfiam, amit láttam, mit jelent?
4. Álmom, melyben a Föld újjászületését láttam, mint jelent?
5. Hogyan tud szabadon élni bennem a Szentháromság?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Igen. Gyakran egybeesik az újjászületés a Lélekkeresztséggel. Nálad nem. Nálad az újjászületés következménye az az érdeklődés, amely Felém irányítja figyelmedet.
Ha kéred, akkor megkapod Tőlem a Lélekkeresztség kegyelmét, amely tanúságtevésre és meghatározott küldetés elvégzésére képesít fel.

2. Nekem veled van szándékom! Ehhez hozzátartozik minden olyan tevékenységed, ami kapcsolatban van veled. Tervem éppen az, hogy az érzékelhető világon túli valóság hírnöke légy!

3. A szimbólumok azt érzékeltetik, hogy kulcsokat kaptál. Kulcsokat, amelyekkel zárnod és nyitnod kell. Le kell zárnod múltadnak azokat a folyosóit, melyek visszanézésre bíztatnak, és ki kell nyitnod olyan ajtókat, amelyek a jelent segítik jobbá, szebbé tenni. A zöld szem és gyermeked a jövőbeli reményt akarja erősíteni benned.

4. Ez az álom nem szorul magyarázatra. A rád gyakorolt hatása jelenti számodra a megszívlelendőt.

5. A Szentháromság élete benned is úgy akar élni, mint Bennem. Tehát az állapotszerű MÁSÉRT-ÉLÉS, a SZOLGÁLÓ SZERETET a Szentháromság élete minden szellemi teremtményében.

Megáldalak az ATYA a FIÚ és a SZENTLÉLEK nevében!"

Jézus - A Hang: 11/985

Jézus - Hang

45. hét

(2019. 11. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HÁZASSÁGTÖRÉSRŐL, MEDITÁCIÓRÓL

1. A családban nem találjuk meg az egymáshoz vezető utat.
2. Van olyan, hogy a feleség miatt követ el a házastárs házasságtörést?
3. Kitől kapok válaszokat a meditációmban?

A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

1. Mindenkinek csak HOZZÁM kell megtalálnia az utat! Csak akik Hozzám találtak, azok tudnak érdemben egymásra találni.

2. Olyan nincs, hogy valaki oka legyen más bűnének. Mindenki megkapja az erőt arra, hogy hű maradjon Hozzám, függetlenül attól, hogy a másik milyen! A bűnrészesség nem annyit jelent, hogy oka vagy más bűnének, hanem annyit, hogy ha valaki hűtlen Hozzám, akkor te követed őt ebben. Tehát nem Rám, hanem őreá vagy tekintettel!

3. Rossz meditáció az, amikor úgy nyílik ki valaki a szellemvilág felé, hogy nem biztosítja magát a jó angyalok védelmével, ha nem kéri előtte az Én áldásomat, védelmemet. Ha ezek elmaradnak, akkor mindenféle szemtelen szellem képes hatni a meditálóra.
Kedves Gyermekem! Ha Engem komolyan képviselsz, akkor szíved szeretetét feltétlenül érezni fogják azok, akik körülötted élnek, mert a környezeted olyan tükör, amely visszatükrözi azt, ami benned van. Környezeted magatartása a legjobb segítség arra, hogy önmagadat helyesen megismerd. Ne azokra az elképzeléseidre hallgass, amelyeket kialakítottál magadról, hanem figyelj arra, hogy tieid hogyan vélekednek rólad.
Csak egyetlen példa: Írod, hogy telefonszámodat azért adtad meg, mivel tudod, hogy nehezen olvasható a leveled. Ha igazi szeretetet lenne benned Irántam, akkor nem arra várnál, hogy telefonon kérdezzék meg, mit jelentenek egyes leírt szavaid, hanem arra törekednél, hogy olvasható legyen írásod. Tehát úgy írnál, hogy tekintettel lennél írásod olvasójára is. Ez lenne a szeretetben való növekedés helyes útja benned!

Megáldalak az empátia, a mások lelkébe való beleérzés LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/986

Jézus - Hang

46. hét

(2019. 11. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: IMÁRÓL, GYERMEKEMRŐL, FÉRJEMRŐL, BOLDOGSÁGRÓL

1. Hogyan tudnék figyelmesebben imádkozni?
2. Gyermekem fog-e boldogulni?
3. Férjemmel továbbra is gyötrődnünk kell?
4. Sikeres lesz-e vállalkozásom?
5. Leszek-e valaha boldog a Földön?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Saját szavaiddal, párbeszédimával tudod legjobban jelenleg átélni azt, hogy veled vagyok. (Párbeszéd-ima: lásd HANG 1. kötete)

2. Gyermekedtől függ, hogy mi lesz vele. Vannak boldogtalan milliomosok, és vannak anyagilag szegény boldogok!

3. Igen! A szeretet elsősorban nem élvezet, hanem ÁLDOZAT! Ha nem hiszed, nézz a KERESZTRE!

4. Én csak egyetlen vállalkozásért kezeskedem. Aki vállalja, hogy Velem járja élete útját, az az Én utamat járja. Ezért kezeskedem! Ezt mindig felkínálom nektek!

5. A Föld soha nem lesz mennyország, de a Földön is megízlelhető a mennyország (Márk 1;15).

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha megértenéd szavaimat. Át kell alakítanod a gondolkodásodat. Ez csak akkor sikerülhet, ha vállalkozol arra, hogy Velem gondolkodj. Ehhez pedig az kell, hogy egyre jobban megismerd gondolataimat az evangéliumok alapján. Tehát nem a Bibliát mondtam, bár tudnod kell, hogy az egy nagyon szent könyv, de csak azok tudják helyesen használni, akik a benne lévő négy evangéliumomat jól ismerik.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/987

Jézus - Hang

47. hét

(2019. 11. 18. - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: A HARMADIK SZEMRŐL, LABILIS VAGYOK. SZENVEDEK.

1. Némi látásom van a harmadik szemmel. Hogyan fejleszthetem ezt?
2. Testileg, lelkileg labilis vagyok. Várható javulás?
3. Sok szenvedés zúdult mostanában rám. Mi ennek az oka?
4. Egy játék-ígéret szerint külföldi utazást nyertem. Valóság ez?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Arra kell törekedned, hogy úgy láss, ahogy Én látok! Át kell alakítanod gondolkodásodat. A Bibliában található evangéliumaim adják a legmegfelelőbb eligazítást e téren.

2. Feltétlenül várható javulás! Aki Velem éli életét, az pontosan a boldogság irányában fejlődik legészrevehetőbben. A testi, lelki bajoknak az a feladatuk, hogy elősegítsék azt a megtérést, amelynek áldásos hatását nemcsak a lélek, a szellem tapasztalja, hanem az egész ember.

3. A sok gond, baj, amelyet most át kell élned, részben a gonosz szellemek mesterkedését igazolja. Ha tudatosul benned, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, akkor ezek is áldássá válhatnak. Sokkal több olyan jó szándékú ember van, akiket különböző sorscsapások hoztak közelebb Hozzám, mint olyanok, akik jólétükben, szerencséjükben fordultak volna Felém. 4. Ne ringasd magadat illúziókban! Ha nem akarod kitenni magadat különböző csalódásoknak, akkor csak Bennem bizakodjál!

Minden képzeletet meghaladó szeretettel szeretlek! E szeretetnek értékét annyiban vagy képes tudatosítani, amennyiben az örökkévalósághoz méred a mulandó problémáidat. Vagyis mindenre így tudsz gondolni: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest!?'

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/988

Jézus - Hang

48. hét

(2019. 11. 25. - 12 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LK 16:19-RŐL, ŐRANGYALRÓL, ÚJRA KERESZTELÉSRŐL

1. Hogyan szerezhetünk barátokat a hamis mammonból (Lk 16;9)?
2. Hogyan kell érteni ezt: ' Ha kérdeznek, válaszolok, de nem erőltetem senkire a megtérést.'
3. Az Őrangyal közelebb van hozzánk, mint a HANG?
4. Hibáimról kérdezek.
5. Egy könyvből kötött imákat írtam ki. Ezekkel egyetértek, de nem tudok ilyen szépet magamtól kitalálni.
6. Megkeresztelkedjem újból?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Ha nemcsak hívőknek, hanem hitetleneknek is, ha nemcsak veled azonos gondolkodásúaknak, hanem azoknak is, akik egészen másképpen gondolkodnak, mint te, segítesz, akkor barátaiddá tudod őket tenni. Az anyagi javakat mammonnak is, hamisnak is lehet mondani. Természetesen azok, akiket ilyen javakkal barátokká lehet tenni, azok csak a felszínen barátok, de barátok.

2. Van olyan pszichikai erőszak, amely idegen Tőlem. Ennek legbiztosabb elkerülése az, ha valaki Irántam való szeretetből annyira harmonikusan él, hogy ennek okára mások rákérdeznek. Az ilyen ember válaszában kétségtelenül hatásos tanúságot tud tenni Rólam. Sokkal hatásosabb az ilyen tanúságtevés, mint az erőszakolt agitálás.
Természetesen, aki missziós tevékenységre kap szerepet, annak kérdezés nélkül is hirdetnie kell azt, amire Tőlem megbízatást kapott.

3. Teremtmények annyiban nevezhetők közelebb lévőknek egymáshoz, mint Én, amennyiben Istennek tervét, amely szellemi teremtményeiben a szeretet kibontakozását hivatott biztosítani, ezt lehetővé is teszi. 4. Előbbre jut az, aki hibái kiirtása helyett pozitív tulajdonságai kibontakozására teszi a hangsúlyt.
Ez nem zárja ki, sőt feltételezi a hibák ismeretét, de a törekvés iránya, a pozitív irányú kibontakozás a legfontosabb.
Körülményeid azok a tükrök, melyek által helyes önismeretre juthatsz.

5. Amikor a lelki vigasz alszik benned, olyankor a hűségnek a kötött ima az éltetője.
Személyes kapcsolatokban nem biztosítható a szeretet fenntartása betanult, másoktól átvett szövegek által. Ezek bármennyire színesek, idővel szükségszerűen kifakulnak, ellaposodnak. Míg a spontán, szívből jövő szavak, még akkor is, ha színtelennek tűnnek, vérbőségről, élő kapcsolatról tesznek tanúságot.

6. Ha benső igényed az újból való megkeresztelkedés, megteheted, de Nálam nem a szertartások, hanem a magatartások a döntőek. Hetvenhétszer keresztelkedhet az, aki nem szeret, mégsem ismerem el Magaménak, és ha valaki soha meg nem keresztelkedik, de szeretetben él, azt a szívemre ölelem. Én arra soha nem adtam utasítást, hogy valaki hogyan csináljon egy szertartást. Ha szertartást kértem, akkor Számomra mindig elég volt az, hogy ezt legjobb szándékával tegye az, aki teszi, illetve tegyék vele azok, akik ezt teszik. Ha egy szertartás nem szándékom szerinti LEPECSÉTELÉSE egy elhatározásnak, akkor csupán pótcselekvés. Egy szándék viszont lepecsételés nélkül is lehet igazi, kedvemre való.

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/989

Jézus - Hang

49. hét

(2019. 12. 02. - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LELKI BÉKÉRŐL, SEGÍTÉSRŐL, BEFOLYÁSOLÁSRÓL

1. Hogyan juthatok lelki békéhez?
2. Honnan tudom, hogy aki rajtam segíteni akar, azt az Isten vezeti?
3. Lehet-e a másik embert tudatalattiján keresztül befolyásolni?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Nem út vezet a lelki békéhez. Aki Engem befogad, annak lelki békét adok. Amíg valaki Velem jár, addig békéje van akkor is, ha a felszínen hullámok fodrozódnak.

2. Nem azt kell tudnod, hogy Én segítek-e vagy nem Én, hanem arra kell figyelned, hogy a téged ért hatás épít, buzdít vagy vigasztal téged (függően attól, hogy mire van szükséged). Ha ezt tapasztalod, akkor az biztosan Tőlem van. Ilyen értelemben tehát nem a forrást kell vizsgálnod, hanem a folyamot. Gyümölcseiről ismeritek meg a forrást!

3. Lehet befolyásolni másokat. De az erkölcs, a beszámíthatóság területén Isten senkit nem enged erején felüli kísértésbe esni.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/990

Jézus - Hang

50. hét

(2019. 12. 09. - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HOMOSZEXUALITÁSRÓL, ÜDVÖSSÉGRŐL, ZENÉRŐL

1. Segítséget kérek, hogy a rossz ne tudja elnyomni bennem a jót!
2. Az üdvösség útjáról kérek véleményt.
3. A homoszexualitásról.
4. Taníthatok-e, ha nem tudok eleget?
5. A zene lehet-e isteni és sátáni is?
6. Anyám halála nekem is a VÉGET jelenti?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Én nemcsak vagyok, hanem érted vagyok. Te a Győztes oldalán állsz, ha mellém állsz. Bízzatok, Én legyőztem a világot!

2. Olyan nincs, hogy valaki nem tud az üdvösség útján járni. Csak olyan van, hogy nem akar! Aki Velem jár, az nemcsak saját üdvösségének útját járja, hanem áldássá válik mások számára is.

3. Minden, amit természetellenesnek ismersz meg, az betegség, ha nem tehetsz róla, és bűn, ha tehetsz róla. Ha betegség, akkor kérheted a gyógyulást. Mindenképpen vigyáznod kell, hogy másokat meg ne fertőzzön a te betegséged.

4. Csak Én mondhatom, hogy ELEGET tudok. A tanítva tanulás nemcsak lehetséges, de nagyon fontos is!

5. A ZENE olyan kifejezési eszköz, amely isteni, ördögi egyaránt lehet. A ZENE hatása megmutatja, hogy ki áll mögötte!

6. Anyádat azért választottad, mert mindkettőtöknek szükségetek volt e döntésedre. De te is, anyád is, Értem kell hogy éljetek. Segítelek megszabadulni anyáddal való megkötözöttségedtől, mint ahogyan segítettem saját anyámat is megszabadulni minden vérségi megkötözöttségétől.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/991

Jézus - Hang

51. hét

(2019. 11. 16. - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ÁLMAIMRÓL, VÉDELMET KÉREK, GYÓGYÍTÁSRÓL

1. Álmomban találkoztam nagyanyámmal, aki szégyellt engem.
2. Anyámmal hogyan tudnám javítani a kapcsolatomat?
3. Védelmet kérek ártó erők ellen.
4. Nincs olyan barátom, akire vágyom.
5. Miben változzam?
6. Egy természetgyógyászról kérek véleményt.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Volt nagyanyád örül, hogy bizonyos lelki sebek meggyógyulhattak benned. Ő ma is sokat tesz érted!

2. Hallgatással!

3. Két gondolatot kínálok fel. Az egyik: Minden reggel tedd fel magadnak e három kérdést: Mitől kell ma távolodnom? Mivel kell ma szembeszállnom? Miben kell ma elmélyülnöm?- A másik: a "Jézusom szeretlek" fohászt mondd olyankor, amikor elbizonytalanodást észlelsz magadban.

4. Hidd el, hogy akinek Én nem vagyok elég, annak semmi és senki nem elég. Ha Én elég vagyok valakinek, akkor számíthat arra, hogy küldök melléje olyan valakit, aki feloldva földi magányát, Hozzám segíti őt. De aki türelmetlen, az nagyon árthat magának. Az első bűn is türelmetlenség által jelent meg a Földön.

5. Ha evangéliumaimat vizsgálod, akkor észre fogod venni azt, hogy miben kell átalakítanod a gondolkodásodat, tehát miben kell változnod.

6. Személyekről nem adok véleményt. Sokkal jobban tisztellek benneteket, mint ti egymást, vagy akár csak magatokat is.

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/992

Jézus - Hang

52. hét

(2019. 11. 23. - 29.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KÉREM ISTEN ÁLDÁSÁT!

Kérem házasságunkra az Isten áldását!

A HANG válasza:

"Drága Barátom!

MEGÁLDALAK! Megáldom házasságodat! Megáldom minden erőfeszítésedet, amely szíved szeretetének kibontását szolgálja. Megáldom TÁRSADAT is ebben a minőségben, ebben az erőfeszítésben.
Az Én Lelkem a KAPCSOLATOK Lelke! A ti kapcsolatotoknak is a Lelke. Minden örömötök növekedni fog, ha Velem megosztjátok, és minden szenvedésetek csökkeni fog, ha Velem megosztjátok.
A házasság KERESZT! Jobb lator keresztje, és áldás, ha önismeretre és Felémfordulásra késztet. Bal lator keresztje, ha önérdekérvényesítésre és a rosszal való megalkuvásra késztet.
Minden házasság hajlamos arra, hogy kezdetben elhitesse veletek: a szeretet a Földön elsősorban élvezet, és nem áldozat. Aki józanul tudomásul veszi azt, hogy ennek az ellenkezője az igaz, az megtalálja szíve békéjét, mert tudja, hogy csak Velem, Bennem és Általam lehet boldog minden szellemi teremtmény! Aki nem veszi ezt tudomásul, az olyan csalódásoknak teszi ki magát, amely csalódások teljesen ki tudják ábrándítani őt az életből.
Drága Barátom! Bízzál Bennem! Azt a munkát, amelyet elkezdtem benned, szeretném Lelkem által folytatni, és úgy alakítani, hogy soha véget ne érjen benned az Én boldogító jelenlétem.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 12/994

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)