Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2018

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2018. 01. 01. - 07.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ZAVARÓ ÍRÁSOKRÓL

Egy most megjelent folyóiratban Jézus nevében olyan kijelentések olvashatók, amelyek nagyon megzavarhatják a hiszékeny olvasók táborát.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Volt olyan eset, amikor Engem ördögnek mondottak (János 10;20). Természetes, hogy ennek ellenkezője is előfordulhat. Mondhatják az ördögöt is Jézusnak.
Isten őrizzen, hogy cáfolatot küldj annak a folyóiratnak! Az ilyen esetek nagyszerű próbatételek az Enyéim számára! Akik kívülről, és nem szívükre hallgatva az evangéliumaimból akarják táplálni lelküket, szellemüket, azok nem megtérni akarnak, hanem elszórakozni és másokat is szórakoztatni akarnak érdekesnél érdekesebb információkkal.
Ismétlem! Isten őrizzen, hogy vitába szállj olyan elméletekkel, amelyek falsul hangzanak szívedben, s amelyek tekervényes szellemi bukfencekkel igyekeznek alapot találni maguknak! Ne féltsd enyéimet! Aki Istent szerető, annak minden a javára válik (Róm 8;28). Aki pedig nem Istent szerető, annak hiába beszélsz! Higgyétek el, hogy semmi sem történik kívülről keletkezett hatásra! Mikor fogjátok végre elhinni, hogy nem azért kell hirdetnetek tanításomat, és nem azért kell tanúságot tenni Mellettem, mert ennek lesz következménye mások megtérése, hanem azért, mert ezzel igazoljátok saját megtéréseteket! A különböző szekták terjedése egyáltalán nem veszélyesek az enyéimre nézve!
Az enyéim számára egyetlen veszélyt a BŰN jelent! Ezt pedig nem tudja más elkövetni a te kontódra. Amikor arról beszéltem, hogy inkább attól féljetek, aki a testet-lelket a kárhozatba képes taszítani, akkor pontosan arra figyelmeztettelek benneteket, hogy önmagatokkal szemben legyetek óvatosak (Máté 10;28)!
Tanácsom tehát a következő: Ha valaki az említett cikkel kapcsolatban megkérdez téged, akkor tégy tanúságot Mellettem, de ne szállj vitába senkivel, amíg nem provokálnak.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/888

Jézus - Hang

2. hét

(2018. 01. 08. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KERESŐ LÉLEK VAGYOK

Sok kérdésben keresem a megfelelő eszközöket.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Föltettél tizenegy kérdést, s közben megjegyezted, hogy tudod, Én szívedben élek. Nem azon kellene gondolkodnod, hogy hogyan is tudnék benned hatékonyabban működni annak érdekében, hogy növekedj a szere-tetben? A szeretéshez nem eszközöket kell keresni, hanem el kell kezdeni jót akarni ott és akkor, ahol és amikor arra lehetőség mutatkozik! Te látásban, aura-ismeretben és sok olyasminek ismeretében akarsz előbbre lépni, ami legtöbb embert éppen abban segít, hogy elmenjen a lényeg mellett! A lényeg: SZERETNI ÉS SZERETNI TANÍTANI!
Kedves Barátom! Lehet, hogy kevés időd van a tanulásra, de ahhoz nem lehet kevés időd, hogy másért élj! Ezt minden pillanatban meg lehet tenni, és meg is kell tenni annak, akinek a szívében élek! Nem aura-látásra vagytok teremtve, és még csak arra sincs szükséged, hogy gyakorold az imában való elmélyedést! Neked pontosan arra van szükséged, hogy ne foglalkozz önmagaddal, hanem segíts ott és úgy, ahol és ahogyan éppen képes vagy rá! Semmi más dolgod nincsen! Imádkoznod úgy és annyit kell, hogy ezt meg tudd valósítani! Csak aki elveszíti életét, az találja meg azt! (Máté 10;39 és 16;25).

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/889

Jézus - Hang

Megjegyzés: A 890-es levél aktualiítását vesztette, mert az ott említett alkoholmentő szolgálat megszünt.

3. hét

(2018. 01. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETNÉK JOBB LENNI ÉS MÁSOKON SEGÍTENI

1. Hol rontottam el az életemet?
2. Mit tehetek a családom tagjaiért, hogy Istenhez jussanak?
3. Előző életem hibái miatt kell vezekelnem?
4. Miként kell vélekedni az ufókról?
5. Mit tehetek meghalt hozzátartozóimért?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Legtöbb ember úgy gondolja, hogy házassága nem olyan, mint amilyen lehetne, ha a másik fél másképpen viselkedne. Ennek a látásnak hibája az, hogy a házasságot a boldogság szigetének gondolja legtöbb ember mindaddig, amíg a tapasztalat erre rá nem cáfol. Ahol pedig az történik, hogy a tapasztalat nem cáfol erre rá, ott akkor következik be a tragédia, amikor valamelyik fél meghal. Azt kell megélnie a Földön maradottnak, hogy bálványa ledőlt, tehát boldogsága odavan, nincs kivel elfoglalnia magát.
Szükségszerűen ki kell ábrándulnia mindenkinek abból, hogy a házasság boldogításra való. Nem! Boldogításra egyedül Isten képes. A házastársaknak arra kellene törekednie, hogy egymást Istenhez segítsék. Ha nem ezt teszik, akkor önző maguk körül forognak, s még jó, ha eljutnak az elfásulásig. Legalább nem érzik annyira boldogtalanságukat. A férfiak legtöbbször az italhoz és más különböző narkotikumokhoz menekülnek, bár tudják, hogy csak pillanatnyi fájdalomcsillapítót használnak bajuk eltakarására. Az asszonyok szintén vagy narkotikumok után néznek, vagy valami babonás vallásosságban próbálnak maguknak nyugalmat találni. Boldogság helyett a bódultság állapotát igyekeznek elérni.
Ilyen hosszú bevezetés után válaszolok első kérdésedre. A Földre általában olyan elrontott élettel jöttök, amely életet a szeretet áldozatai által vagytok képesek olyanná tenni, hogy Isten Lelke által újjászülessetek. Igen, mert Isten országában nem olyan gazemberek vannak, akik miután bocsánatot kértek Istentől, bocsánatot nyertek, hanem olyan szentek, akiket Isten szentté tett! Igazzá tett! Újjá teremtett! Ezért boldog mindenki, aki ott van. Tehát nem azért, mert Isten irgalma oda juttatta, hanem azért, mert nincs szégyellni valója, mivel új teremtmény!
Házasságodban tehát a feladatod az, amit aláhúztam!

2. Semmit nem tehetsz azért, hogy családod tagjai Istenhez jussanak. Ők sem spórolhatják meg az áldozatos szeretet keresztútját! Én sem spórolhattam meg, pedig Én nem egy elrontott élet megjavítását vállaltam, amikor a Földre születtem! Hogyan is kerülhetné hát ki az, aki éppen csak ilyen életáldozat által válhat alkalmassá arra, hogy újjászülessen? Te csak önmagad odaadottságán dolgozhatsz! De e téren nem szabad bűnrészességet vállalnod! Vagyis nem bólinthatsz rá arra, amit rossznak ítélsz, még akkor sem, ha ezért haragudni fognak rád! Éppen ezek a hozzáállásaid biztosítják számodra az áldozattá válást. A jobb a békesség! nem az Én szándékom szerinti gondolkodást igazolja. Sokkal jobban e mondatom: 'Nem békét jöttem hozni a föld-re, hanem kardot' (Máté 10;34)!

3. Tehát előző életed hibái miatt is kell vezekelned. És azért is, hogy helyes önismeretre juss. Volt olyan életed, amelyben nem Hozzám voltál szilárdul hűséges, hanem makacsul ragaszkodtál olyan látáshoz, amely nagyon megkeserítette beosztottaid életét. Most ezt a karmádat kell átállítanod úgy, hogy Hozzám légy hűséges minden körülményben!

4. Jobb, ha szellemi lényekről beszélsz. Vannak jó és vannak rossz szellemi lények. Ez utóbbiak az Istent szeretőknek nem tudnak ártani, mivel nekik minden a javukra válik (Róm 8;28)!

5. Imádkozz a megholtakért! Magadnak is, nekik is ezzel teszed a legjobbat!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/891

Jézus - Hang

5. hét

(2018. 01. 29. - 03. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HŰSÉGES AKAROK MARADNI

Fogadd el imámat, és segíts, hogy Veled tudjam élni életemet.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Kedves Barátom!
Engem könnyű megtalálni, de nem könnyű megtartani. Aki Hozzám emeli lelkét, az már kapcsolatba is került Velem. De aki nem vállal Engem, mint UTAT, az megszakítja velem a kapcsolatot akkor is, ha lelkét időnként Hozzám emeli. Sőt! Akkor is, ha igyekszik állandóan lelkét Hozzám emelni.
Ti nem azért születtetek a Földre, hogy imádkozzatok, hanem azért, hogy önzéseiteket levessétek. E feladat elvégzéséhez természetesen nélkülözhetetlen az imádság, de csak mint eszköz! Szeretetben csak gyakorlat által lehet növekedni. És ez az, amiért leszülettél te is a Földre! Ha elolvasod a HANG-könyveket, kitisztul előtted, hogy mit is jelent szeretetben növekedni.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/892

Jézus - Hang

6. hét

(2018. 02. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

1. Hogy hívják őrangyalomat?
2. Milyen vagyok szerinte?


A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Legjobban teszed, ha őrangyalodnak nevezed azt a szellemi testvéredet, aki sokat fárad azért, hogy lelkedben rendet teremtsen. Azért teszed legjobban, ha őrangyalnak nevezed, mert bizonyos lelki fejlődés után változik a szellemvezetőd. Amint ugyanaz a személy jár óvodába, elemibe, középiskolába, egyetemre, de a tanárok nem ugyanazok, így van a szellemvilágban is. Ezért legjobb, ha őrangyalodnak nevezed azt, aki valóban éppen akkor őrangyalod, amikor szólsz hozzá.

2. E második kérdésedre nem lehet válaszolni. Te magad is tudod, hogy egyik nap ilyen vagy, a másik nap olyan vagy! A Földön nincs végleges megállapodottság. Ezért nem avatható szentté senki addig, amíg a Földön él!
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/893

Jézus - Hang

7. hét

(2018. 02. 12. - 18.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LEHET HÍVŐNEK HITETLEN PARTNERE?

Hívő leány járhat-e hitetlen fiúval?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

HANG: "Kedves Gyermekem!

Kérdésedre csak félreérthető választ lehet adni. Ezért inkább másképpen teszem fel e kérdést, és akkor pontos választ kaphatsz kérdésedre.
Járhat-e hívő leány rossz szándékú fiúval, vagy csak jó szándékú fiúval tartson kapcsolatot? Mint látod, e kérdésben már benne van a válasz is. Nyílván csak jó szándékú fiúval érdemes kapcsolatot tartani! De honnan lehet tudni, hogy melyik fiú jó, illetve rossz szándékú?
Jó szándékú az, aki nyitott arra, hogy Isten, lélek, örökélet témákkal foglalkozzék. Aki menekül az ilyen témák elől, vagy érvek helyett minősítésekkel áll elő (szidja a papokat, a vallásosakat, a templomokat, a szertartásokat, stb.) az akkor is rosszhiszemű, rossz szándékú, ha ezt mézesmázos szavakkal teszi, s közben udvarló szavakat, mozdulatokat (simogatás, ölelés,) tesz. Az ilyen még a hitetlennél is rosszabb! Igen, mert lehetnek jó szándékú hitetlenek, és lehetnek olyanok, akik rossz szándékúan is hívőknek tartják magukat.
Az egyedül fontos tehát az, hogy valaki jó szándékúan tanulékony vagy sem!?
Nagyon sok olyan ember van, aki rossz szándékú, s közben minden lehető vallásos rendezvényben szerepet akar játszani! A vallásosság ördöge az egyik legördögibb ördög. Az első testvérgyilkosságot is (Káin és Ábel) oltárvita váltotta ki, melyben az egyik vallásos - Káin - rossz szándékú volt!
Legyen számotokra a legfontosabb az, hogy mindig jó szándékkal és tanulékonysággal akartok csak élni és szóba állni!
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/894

Jézus - Hang

8. hét

(2018. 02. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: OKA VAGYOK FÉRJEM HALÁLÁNAK?

1. Férjem baleset áldozata lett. Ha nem engedtem volna oda, akkor is eléri őt a halál?
2. Halála előtt integetett. Vajon mit akart ezzel közölni?
3. Lesz még valaki, aki úgy mellettem és gyermekeim mellett lesz, mint ő?
4. Édesapán nagyon beteg. Meggyógyul-e még?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Ha valaki nem szántszándékkal akar meghalni, az mindig az Általam küldött angyallal találkozik, amikor meghal. Férjeddel is ez történt.
2. Amit kezével ki akart fejezni, az saját benső lényének bizonyos rendezetlenségét jelezte, de boldogságának lényegét nem érintette. Olyasmit akart kifejezni, hogy ő értetek akart élni.
3. Ne ringasd magadat hamis illúziókban! Te kaphatsz mástól pillanatnyi enyhülést fájdalmaidra, de a te számodra is csak Nálam van igazi otthonod. Gyermekeidnek pedig csak egy természetes apja lehet, s ez nem pótolható és nem is szükséges! Elhunyt férjed halála nem szakította meg azt a kapcsolatot veletek, amelyet földi életében kiépített. Most is értetek él, csak más dimenzióban, és ez számotokra nem hátrányt jelent. Hátrányt csak az Én hiányom jelent mindenki számára!
4. Édesapád betegsége vagy egészsége nem a te ügyed. A te ügyed az, hogy abban az állapotban, amelyben van, adjon neked lehetőséget arra, hogy kimutasd iránta Irántam való szeretetedet. Azért mondom, hogy Irántam való szeretetedet, mert Én mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, s ezért amit egynek tesztek a rászorulók közül, azt nekem teszitek. Bizony, Én vagyok a legnagyobb szenvedő közöttetek!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/895

Jézus - Hang

9. hét

(2018. 02. 26. - 03. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GYÓGYÍTÁSRÓL, TEMPLOMBA JÁRÁSRÓL, PÉNZRŐL

1. Hit által gyógyítok.
2. A nagyon komoly betegek is meggyógyulhatnak így?
3. Jó a Biblia szavai által kontrollálni bizonyos információkat?
4. Csak sugallat hatására megyek templomba. Anyámat, testvéremet szeretném átformálni.
5. Baj, hogy nem tudom átformálni őket?
6. Jó úton járok?
7. Családommal egy úton járunk.
8. Mit kell tennünk, hogy tisztábban lássunk?
9. Üzemanyagra elfogadhatok pénzt?
10. Sok hiba van az emberben. Jól látom ezt?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Kedves Barátom!

1. Jól gyógyítasz. Csupán egyetlen, de nagyon lényeges dologra rá kell mutatnom. Minden betegnek föl kell hívni a figyelmét arra, hogy csak akkor érdemes meggyógyulnia, ha ezáltal vállalja a szeretetben való növekedést. Igen, mert a meggyógyulás egyben felelősség is!

2. A súlyos, karmikus betegségek is gyógyíthatók, de az ilyen esetekben sokszorosan nagy hangsúlyt kell tenni arra, amit az előző pontban elmondtam.

3. A Bibliában feltétlenül rangsorolni kell! Tehát az evangéliumokban és az Apostolok Cselekedeteiben föllelhető kijelentéseimhez kell igazítani a Biblia többi részét, és nem szabad szavaimmal azonos szinten kezelni azokat. Olyan nincs, hogy amit Nálam nem lehet megtalálni, azt a Biblia más helyein kell keresni. Csak arról lehet szó, hogy ami Nálam csupán MAG-ként található, az másutt kifejtve olvasható. Mindez természetesen csak az erkölcsi tartalmú kijelentésekre vonatkozik, tehát azokra, amelyek boldogságotokat érintik.

4. Az nem jó, ha csak sugallatok hatására mész templomba. Azért nem jó, mert Én sokkal jobban tisztelem szabadságotokat, semhogy mindig benső irányítás alapján erőltetném rátok akaratomat. Azért van a józan eszetek, hogy azt használva hozzátok meg döntéseiteket. A józan ész pedig azt mondja, hogy csak olyankor vagy fölmentve a templomba járás alól, ha helyette Nekem tetszőbb dologgal vagy elfoglalva, pl. betegápolással, szegények gondozásával, stb.

5. Csak magadat akard átformálni. Más átformálását csak annyiban szabad vállalnod, amennyiben az a másik téged akar valami rosszra rávenni, s te kénytelen vagy őt akaratának megváltoztatására rávenni, mert nem egyezhetsz bele abba, amit te rossznak ítélsz. De azt már nem teheted meg, hogy az általad jónak ítélt magatartást rákényszerítsd másra. Az ilyen magatartás alapvetően ellentmondásos lenne. A szeretés és az erőszakoskodás egymást kizáró viselkedési formák.

6. Mindaddig jó úton jársz, amíg Hozzám mérve magadat, nyugodt a lelkiismereted. Kérdésedre nem válaszolhatok másképpen. Ha azt kérdeznéd, hogy tegnap így és így csináltam. Ez jó volt-e? Vagy azt kérdeznéd, hogy holnap így és így fogok csinálni, ez jó lesz-e? Erre tudnék konkrét választ adni. De hogy te jelenleg jó úton jársz-e? Ezt neked tudnod kell!

7. Csak abban legyetek egyek, amiben Velem azonosulni tudtok. Az egység nem lehet cél. Az egység: eredmény! Akik Velem egyek, azok egymással is egyek!

8. A látás fejlődését a tanulás és az imádság biztosítja. Egyik sem elég önmagában!

9. Pénzt elfogadni mindig szabad! Abból kell lelkiismereti kérdést csinálnod, hogy mire használod a kapott pénzt!

10. Jól látod! Sok hiba van bennetek. De nem az a lényeg, hogy milyenek vagytok, hanem az, hogy milyenek akartok lenni! A jóra való törekvést soha nem szabad feladni!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/896

Jézus - Hang

10. hét

(2018. 03. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: TUD-E ÉS FOG-E SEGÍTENI JÉZUS?

1. Tud-e segíteni egy sokat szenvedő kuncsaftomon?
2. Leányom megváltozik-e? Fog-e nekem segíteni, engem elismerni?
3. Tud segíteni, hogy társam jobban el tudjon engem viselni?
4. Segítsen nekem, hogy ne bizonytalankodjam.


A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

1. Tudok segíteni kuncsaftodon!

2. Kettőtökön múlik!

3. Ez is kettőtökön múlik!

4. Ez rajtad múlik!

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/897

Jézus - Hang

11. hét

(2018. 03. 12. - 18.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉLEK. ÚJRA KELL MAJD SZÜLETNEM?

1. Elérhetem-e, hogy ne szülessek újra a Földre?
2. Félek az emberektől.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell újra megszületnie a Földre. De amíg valaki nem született újjá saját testében, addig nem képes megmaradni abban a dimenzióban, amely boldogságotokat hordozza (János 3;3)!
Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;11). b/ Könyörögni kell ezért a kegyelemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13). c/ Ellene kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felismert, és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lenni a komoly, őszinte bűnbánatra.
Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden kegyelem!, s az ember csak akadályozója lehet ennek, de előidézője nem.
Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, tehát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK! E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, hanem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!
Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZABADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!

2. Ne félj az emberektől! De óvakodj tőlük! Ez az egyetlen fegyvered az okosság mellett, amellyel meg tudsz védeni Engem szívedben!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/898

Jézus - Hang

12. hét

(2018. 03. 19. - 25.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LEÁNYOM VALLÁSTALAN. EGY TESTVÉREM ELLENSÉGEM

1. Leányom eltávolodott a templomtól.
2. Van egy testvérem, aki ellenségem.
3 Idősebbik leányomról és családjáról mi a véleményed?
4. A csütörtöki imaórán kevesen vagyunk. Hagyjuk abba?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

" Csak azzal foglalkozz, ami téged érint. Ne másokkal!

1. Jobban szeresd azt, mint eddig, aki eltávolodott a templomtól. Ha nem látni rajtad, hogy téged a templom boldogít, akkor kár a fáradságért!

2. Nekem is volt sok ellenségem. A fontos az, hogy te ne légy senkinek ellensége. Sőt! Jobban szeresd ellenségedet, mint másokat (Máté 5;44, Luk-ács 6;27,35)!

3. Téged csak az érdekeljen, hogy rólad mi a véleményem! Bizony, vannak hibáid!

4. A templomnak van elöljárója. Neki kell döntenie, hogy mit tegyetek!

Amit soha nem szabad abbahagyni, az a megjavulás, a mások szeretése! Ez mindig feladatod. Szeretni pedig csak az tud, aki nem uralkodni, hanem szolgálni akar erőszak nélkül.

Megáldalak a BÉKE LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/899

Jézus - Hang

13. hét

(2018. 03. 26. - 04. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MEGVILÁGOSODÁSRÓL. REINKARNÁCIÓ ELLEN

1. A megvilágosodásról szeretnék hallani.
2. Egy szórólapot terjesztenek a templomokban, amely ellene van a reinkarnációnak.
3. Tanítanom kell, hogy az emberek kinyissák szívüket Jézus felé?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A megvilágosodás helyett az újjászületés szót jobb használni. Ez röviden a következőt jelenti:
Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell újra megszületnie a Földre. De amíg valaki nem született újjá saját testében, addig nem képes megmaradni abban a dimenzióban, amely boldogságotokat hordozza (János 3;3)!
Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;11). b/ Könyörögnie kell ezért a kegyelemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13) c/ Ellene kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felismert és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lennie a komoly, őszinte bűnbánatra.
Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden kegyelem!, s az ember csak akadályozottja lehet ennek, de előidézője nem.
Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, tehát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK!
E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, hanem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!
Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZABADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!

2. Az említett szórólap oly gyenge érveket tartalmaz, hogy ez inkább erősíti, mint akadályozza a reinkarnáció elfogadását annak számára, aki normálisan használja az eszét, és nem esik hasra egyházi hatalmasságok üres látszattekintélye előtt!

3. Pontosan az a küldetésed tartalma, amit e pontban kérdezel! Ne engedj az elbizonytalanítás ördögének!
Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/900

Jézus - Hang

14. hét

(2018. 04. 01. - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NYUGTALAN VAGYOK. KI A DUÁLOM?

1. Nyugtalan vagyok és saját szavaimmal nem tudok imádkozni.
2. Hogyan tudnék jobban fejlődni lelkileg?
3. Tanulási problémáim is vannak.
4. Gyermekem és apja nem értik meg egymást.
5. Tudhatom, hogy ki a duálom?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Elfáradtál idegileg. Ha naponta tudnál legalább egy órát arra szánni, hogy kikapcsold magadat, az sokat jelentene. E kikapcsolás olyan nyugalmi helyzetben történő semmire gondolás szellemileg, lelkileg, mint mikor valaki testileg kifekszik a Napra, s engedi, hogy a sugarak átjárják pórusait. Ha naponta egy órát el tudsz így lazulni, és erőltetés nélkül csak arra gondolsz, hogy téged szeret az Isten, akkor idegileg rendbe tudsz jönni.

2. Ne magaddal törődj, hanem azt értesd meg magaddal, hogy semmi más dolgod nincs, mint amit éppen el tudsz végezni.

3. A szellemi munka az valóban munka, és nem játék. El kell kezdeni!

4. Gyermeked és apja kapcsolatában te nem tehetsz szinte semmit.

5. Nincs duálpár! Hidd el, hogy nincs! Csak vagyok Én, vagy te, és vannak emberek és események, amelyeket arra kell felhasználnod, hogy Ve-lem szorosabb kapcsolatod legyen. Erről van szó!

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/901

Jézus - Hang

15. hét

(2018. 04. 09. - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HELYESEN SZERETEK?

Jól szeretem-e nagy fiamat?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Nem szereted jól nagyfiadat! Nem, mert szó sincs arról, hogy valami puha, meleg szeretetre volna szüksége. Az ilyen szeretetre csak azoknak a teljesen magatehetetlen piciny gyermekeknek, vagy teljesen lebénult embereknek van szükségük, akik sem etetni, sem tisztába tenni nem képesek önmagukat. Aki csak egy kicsit is normális, annak az ilyen szeretet nagyon helytelen szeretetet.
Az az anya szereti helyesen gyermekét, aki nincs megkötözve gyermekével. Aki gyermekének csak azt a jót akarja, amit én akarok neki! Vagyis azt, hogy vállaljon minél több áldozatot, vállalja az életének is elveszítését, hogy az örökéletre meg tudja azt menteni (Máté 10; 39)! Az az anya szereti jól gyermekét, aki azt akarja, hogy gyermeke soha ne vegyen kezébe fegyvert, s inkább öljék meg, mintsem ő akarjon megölni bárkit is. Aki tudja, hogy mindaz, aki kardot ragad, az a kirántott kard által elvész, elkárhozik (Máté 26; 52)!(Jel. 13; 10). Az az anya szereti helyesen gyermekét, aki nem gyermekével törődik, hanem Énvelem, aki jelen vagyok minden rászorulóban!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/902

Jézus - Hang

16. hét

(2018. 04. 16. - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: Kérdező: KAPCSOLAT A TEREMTŐMMEL

1. Saját Teremtőmnek írok levelet?!
2. Még nem adtam oda életemet Neked, Uram!
3. Bátyám ügyében kérek tanácsot.
4. Félek, hogy nem akarod szerepem tisztázását.


A HANG válasza:

"Gyermekem!

1. Nincs abban semmi különös, hogy Nekem írsz. Az volna a jó, ha gyakrabban beszélgetnél Velem. Annyira közel vagyok hozzád, hogy Én tartalak LÉTBEN! Ha csak akkora hited lesz, mint a mustármag, akkor már segíthetek neked. Akkor vagy nyitott Felém, ha elhiszed, hogy szeretetem tevékeny szeretet, amely örök célok felé akar irányítani téged, annak ellenére, hogy te, mint egy kocsi a ragadós sárba, gyakran beleragadsz a mulandó dolgok túlértékelésébe.
2. Várom, hogy életedet úgy add át Nekem, ahogy Én adom saját életemet át neked. Amint te nem létezhetsz odaadottságom nélkül, úgy Én sem létezhetek számodra odaadottságod nélkül.
3. Konkrét tanácsot nem adhatok, mivel az idő tengelyén a mindenkori pillanat a döntő. Ilyenkor mindig jelen vagyok számodra.
4. Én is félek, hogy nem akarod szerepem tisztázását.
Lehet, hogy úgy érzed, áldásommal nem sokra mész. Pedig nincs igazad! Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 11/904

Jézus - Hang

17. hét

(2018. 04. 23. - 29.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY SZEKTÁRÓL

1. Olyan helyen, ahol sok kegyelmet kaptam Istentől, olyan események játszódnak le, amelyek megbotránkoztattak engem. Amikor ezeket szóvá tettem, akkor kiközösítettek.
2. Hibás vagyok-e? Valóban a Szent Szellem munkájában kételkedtem?
3. Hogyan viselkedjek tovább?
4. Nem tudom szeretni azokat, akik bántják az Urat.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A Földön mindig mindenki ki van téve tévedéseknek. Egyik legkárosabb tévedés az, amikor valaki tévedése következtében szeretetlenné válik. Hidd el, valóban igazat mondtam akkor, amikor a kereszten így imádkoztam: "...nem tudják mit cselekszenek (Lukács 23;34)!" Akkor legtöbben valóban nem tudták, hogy mit tesznek! Tévedésben voltak, és így követték el a világ legnagyobb szeretetlenségét!
A te esetedben is ezt kell feltételezned! Azok a gyermekeim, akik között nagy és szent megtapasztalásokat éltél át, sokszor esnek tévedésbe, és ezek a tévedések hosszú távon sok lélekben okoznak majd súlyos problémákat. De bízzál! Te az Én oldalamon állsz mindaddig, amíg mindenkinek jót akarsz, és amíg engeded, hogy józan eszeden keresztül működni tudjak benned!

2. Te nem a Szent Szellem munkája ellen vétettél! Azok a hisztérikus nevetők vétettek ellene, de nem mindegyik tette ezt rosszhiszeműleg. Van ilyen is közöttük! A Szent Szellem ellen abban a társaságban éppen az vét, akiről a legkevésbé gondoljátok!

3. Ha jót akarsz magadnak, akkor ne menj közéjük! Nagyon szomorú dolgok fognak még ott történni! Ne menj közéjük! Imádkozz értük! Van közöttük olyan, aki még megmenekülhet!

4. Szeretni mindenkit kell! Először is, aki Engem bántani akar, az önmagát bántja, tehát sajnálni kell. Másodszor pedig szeretni annyit jelent, mint engedni Engem magadban élni! Tehát jót akarni mindenkinek! Azt a jót, amit Én akarok az illetőnek. Ha te ezt nem akarod, akkor Engem nem akarsz, és akkor éppen úgy becsapva érezheted magadat, mint azok, akik jóhiszeműen helytelenül viselkednek Rám hivatkozva.

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/905

Jézus - Hang

18. hét

(2018. 04. 30. - 05. 06.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ANYÁMRÓL, LEÁNYOMRÓL

1. Édesanyám közöttünk szokott-e lenni?
2. Egyik leányommal nagy gondban vagyok.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Édesanyád mindig veletek van! Ha ezt mondom, akkor átmelegszik tőle a szíved. Ha pedig azt mondom, hogy Én mindig veled vagyok, az közel sem bír számodra olyan jelentőséggel.
Érdemes lenne elgondolkodnod azon, hogy vajon ennek mi az oka? Ha arra gondolsz, hogy minden jó, ami anyádon keresztül hozzád ért, az az Én szívemből nőtt ki, ha arra gondolsz, hogy Önmagamra teremtettelek Atyámmal és a Szentlélekkel, ha arra gondolsz, hogy édesanyád soha nem pótolhat Engem, de Én mindig mindenkit képes vagyok pótolni, ha arra gondolsz, hogy ti mindannyian annyiban vagytok egymáséi, amennyiben Enyéim vagytok, ha mindezt egyszer végig gondolod, akkor megérted azt, hogy nem édesanyádra van szükséged, hanem Rám. Neki is Rám van szüksége! És mindenkinek, aki boldog akar lenni, mivel ezt az állapotot nem lehet máskép-pen elérni, csak Énáltalam!

2. Én is nagy gondban vagyok leányod miatt. Nekem is fáj, hogy nem hallgat a szívében élő Lelkem hangjára, hanem bizonyos szirén-hangok olyan útra viszik, amely út nagyon sok csalódást és szenvedést tartogat számára. Ez Nekem is, neked is fáj most, mert neki nem fáj. Eljön az idő, amikor főleg neki fog fájni, s nekünk kevésbé, mert tudni fogjuk, hogy számára a lelkében megélt fájdalom képes csupán gyógyulást hozni.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/906

Jézus - Hang

19. hét

(2018. 05. 07. - 13.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BENSŐ VILÁGOM PROBLEMATIKUS

1. Hogyan győzhetők le a gonosz gondolatok?
2. Benső világom problematikus.
3. Szeretnék helyes önismeretre jutni!


A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Nálad elsősorban nem egyes eseteket kell szemügyre venni, hanem az egész életviteledet. Ha egy karórával elkezdenek teniszezni, akkor nem az a megoldás, hogy ahol az órát megütötték, ott hogyan lehet azt kijavítani, hanem az, hogy tudomásul kell venni: a karóra nem arra való, hogy teniszlabdának nézzék!
Amint leveledben írtad, nőtlen vagy, de mégsem az. Amíg ilyen fából vaskarika élethelyzetben élsz, addig hozzád sem tudok nyúlni!

2. Természetesen benső világod rendezésével kell elkezdeni mindent. Ebben segítek, ha kéred. Minden pillanatban rendelkezésére állok azoknak, akik önmagukat Hozzám akarják igazítani, de nem tudok semmit tenni ott, ahol Engem akar valaki önmagához igazítani.

3. A helyes önismeret útja a helyes Isten-ismeret. Pontosabban: ahogy kezdesz Engem helyesen ismerni, úgy kezdesz tisztában lenni önmagaddal.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/907

Jézus - Hang

20. hét

(2018. 05. 14. - 20.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VÁLLALKOZÁSRÓL, KÖZÖSSÉGET KERESEK

1. Vállalkozásom kudarcba fulladt.
2. Hiányolom azt a közösséget, amelyet a Szentlelked tart össze.
3. Remélhetek?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Két fegyvert adtam kezetekbe: a/ Legyetek okosak, mint a kígyó, és b/ óvakodjatok az emberektől (Máté 10;16). Ha e két fegyvert valaki jól használja, még akkor is kudarcba fulladhat vállalkozása. A vállalkozások ilyenek! Én egyetlen vállalkozást finanszírozok csak! Ha valaki mindenéről lemond Értem és az evangéliumért, az százszorosát nyeri itt a Földön, s a másvilágon pedig az örök életet (Máté 19;29).

2. Én is hiányolom. Láss hozzá, és Lelkem segíteni fog, hogy ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, érezzétek az Én jelenlétemet és Lelkemnek munkáját (Máté 18;21).

3. Bennem még soha nem csalódott senki!!!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/908

Jézus - Hang

21. hét

(2018. 05. 21. - 27.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: A VALLÁS ISTENTŐL VAN? MELYIK?

1. Istentől eredő egy bizonyos vallás?
2. Szükséges valamelyik vallási közösség táborához tartozni?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Isten semmiféle vallást nem alapított! A mennyek országában nincsenek vallások. Ott olyan emberek, szellemek vannak, akik a szeretetre tették életüket. Az általad említett próféciák csak annyiban hitelesek, amennyiben az evangéliumaimban olvasható világvégi próféciákkal összhangban vannak. Minden más ilyen irányú prófécia: TORZÍTÁS!

2. Bár Isten nem alapított vallást, mint ahogyan nem alapított nemzeteket sem, de amint mindenkinek hozzá kell tartoznia egy nemzethez, ha a Földön élni akar, úgy hozzá kell tartoznia egy valláshoz is, ha képviselni akarja közösségileg is a SZERETET ISTENÉT!
De amint evilági országokhoz sem lehet úgy tartozni, hogy ne tenné ki magát bárki bizonyos hatalmi üldöztetésnek, így van ez a vallásokban is. Bármelyikhez tartozol, ha Engem képviselsz, és eléje helyezel vallási vezetőid elképzeléseinek, akkor nem kerülheted ki, hogy ne osztozz sorsomban (János 15;20)!
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/909

Jézus - Hang

22. hét

(2018. 05. 28. - 06. 03.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LEHET-E ÁLTALAM ELGONDOLT TÁRSAM?

1. Megkaphatom-e az általam elgondolt társam?
2. Hogyan segíthetem fiamat abban, hogy hinni tudjon?
3. Mi a feladatom? Gyógyíthatok-e majd? Hogyan szolgáljam családomat?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Általad elgondolt társ nem létezik. Vagy Én lehetek társad, vagy társtalan leszel. Tőled függ, hogy akit legközelebb engedsz szívedhez, az Hozzám visz-e közelebb, vagy nehezíti-e kettőnk kapcsolatát.

2. Szabadabbá kell válnod gyermekedtől, ha helyesen akarod őt szeretni. Mindenki csak azáltal tud másokat közelebb segíteni Hozzám, hogy önmagát Hozzám igazítja.

3. Feladatod az, hogy többet foglalkozz Velem. Nem olyan értelemben, hogy Engem próbálj agitálni, hogy mit tegyek, hanem olyan értelemben, hogy egyre jobban akarj megismerni Engem, szándékomat, kívánságaimat. Minden más ennek következménye!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/910

Jézus - Hang

23. hét

(2018. 06. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZOMBATRÓL, DOBOGÓKŐRŐL, NOSTRADAMUSRÓL STB.

1. Ünnepeljük-e a szombatot?
2. Dobogókőről kérdeznék.
3. Nostradamus?
4. Mi a pánik félelem?
5. Kik, mik az ufók?
6. Jézus szeretetrezgésszáma hogyan fogható fel?
7. Mit jelent a fejem feletti aranyglória?
8. Mi módon találkozhatom az Úrral?
9. Pár személyről.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Te nagyon összetévesztettél Engem valakivel!

8. Minden rászorulóban Velem találkozol.

Megáldalak!

Jézus - A Hang: 11/911

Jézus - Hang

24. hét

(2018. 06. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: AGYKONTROLLRÓL

Az agykontroll elnyomja a Szentlélek erejét?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Kizárólag csak a jó szándék hiánya és a lezártság akadályozhatja a Szentlélek munkáját.
Isten lényegéhez tartozik a nyitottság. Ez nyilatkozik meg a teremtésben, a sugalmazásban, a megtestesülésben egyaránt.
Szerzetesektől ne várj olyan nyitottságot, mely a Szentlélek szabad működéséhez feltétlenül szükséges. Ők fogadalmat tettek bizonyos lezártságra, holott fogadalmat csak rossz ellen szabadna tenni és nem a jó mellett, mivel a jónál lehet jobb is, melyet sajnos bizonyos jóra tett fogadalmak leárnyékolhatnak.
Az agykontroll inkább segíti a Lélek munkáját, mint akadályozza, mivel az első kegyelem a natúra, a természet, melynek minél tökéletesebb felhasználása a Szentléleknek kifejezett szándéka!
Megáldalak a JÓZANSÁG és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/912

Jézus - Hang

25. hét

(2018. 06. 18. - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: UTAMRÓL, JÉZUSI ÁLMAIMRÓL, MAGAMRÓL

1. Merre menjek?
2. Gyógyíthatok-e?
3. Jézusi álmaim voltak.
4. Bizonytalan vagyok.
5. Édesapámról szeretnék többet tudni.
6. Megszentelő vagy megszentelendő vagyok-e?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A KIO-ban tökéletes választ találsz kérdésedre.
2. A gyógyításra nem a betegeknek van szükségük, hanem azoknak, akik gyógyítani tudnak. A beteg lehet boldog betegen is, és lehet boldogtalan egészségesen is. A szeretet dönti el, hogy valaki értelmes életet él vagy sem. A gyógyítás nagy felelősség! Lényegesen könnyebb helyzetben vannak azok, akik nem tudnak gyógyítani. Aki hisz, az Általam közvetlenül is meggyó-gyulhat. Aki nem hisz vagy nem jól hisz, annak legtöbbször a betegség na-gyobb előny, mint az egészség.
3. Álmaidban sokat segítettem neked.
4. Az ősellenségnek leghathatósabb fegyvere az elbizonytalanítás!
5. Velem foglalkozz többet, s légy szabadabb minden megkötözöttség-től.
6. Mindkettő vagy!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/913-914

Jézus - Hang

26. hét

(2018. 06. 25. - 07. 01.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGÉSZSÉGI, HÁZASSÁGI, ÖNNEVELŐI PROBLÉMÁIM

Egészségügyi, házassági, önkibontakozó problémával állok Jézus elé.


A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Minden probléma gyökere a Velem való kapcsolat minőségében kere-sendő. Ez az út nem fordítható meg! Nem úgy van tehát, hogy ha valaki mással, önmagával egyenesbe jön, akkor Velem is, hanem fordítva! Vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Ezt semmiképpen sem lehet megmásítani!
Tartózkodni kell tehát minden olyan kapcsolattól, amely a benső békét megzavarhatná! A Velem való benső békére gondolok! Tárgyak, események és személyek egyaránt eszközök mindannyiotok életében arra, hogy Velem egyre mélyebb kapcsolatba kerüljetek. Aki nem ezt tartja szem előtt, azon nem tudok segíteni. Nem bábok, hanem szabad lények vagytok. Engem sze-retni csak szabad döntés alapján lehet. Aki Engem kikapcsol, az nem kerülhe-ti ki azt, hogy önzésének ne válna áldozatává. Az kapcsol ki Engem, aki ön-magához sem őszinte. Az őszinte önmagához, aki az örökkévalóság szemüve-gén keresztül nézi önmagát! Vagyis úgy, hogy gyakran megkérdezi önmagá-tól, mielőtt bármiben döntene: mi ez az örökkévalósághoz képest?

Megáldalak az ŐSZINTESÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/915

Jézus - Hang

27. hét

(2018. 07. 2. - 08.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!

Kérem az újjászületés kegyelmét!


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Kedves Barátom!
Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;3,7). b/ Könyörögni kell ezért a kegyelemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13). c/ Elle-ne kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felis-mert, és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lennie a komoly, őszinte bűnbánatra.
Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden kegyelem!, s az ember csak akadályozottja lehet ennek, de előidézője nem.
Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, tehát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK!
E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, hanem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!
Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZABADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!
Megáldalak a SZENTLÉLEK SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/916

Jézus - Hang

28. hét

(2018. 07. 09. - 15.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SÚLYOS HÁZASSÁGI GONDOM VAN

Súlyos házassági problémával állok Jézus elé.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Drága Gyermekem!
Könyörgő imáid és hűséges harcod áldásként hullanak vissza rátok! De az, hogy férjed szívével visszataláljon az elhagyott útra, nem Tőlem függ. Amit Én tehetek, az az, hogy melletted vagyok, erősítelek, bátorítalak és hűségedet megáldom.
Az nem jó, ha úgy gondolod, hogy nem tudnál férjed nélkül élni. Ha ez így igaz, akkor már el is veszítetted őt. Ő nem isten! Az Isten Én vagyok! Ha valaki életében Én nem vagyok az első, akkor nem is vagyok ott jelen! Minden tárgy, minden esemény, minden személy eszköz csupán arra, hogy Hozzám közelebb kerülj! Ha ezt nem érted meg, akkor nem is tudok segíteni neked!
Mérhetetlenül szeretlek! Az Én kezemben van boldogságod, s te feltétlenül csalódni fogsz, ha ezt nem Tőlem akarod, nem Velem akarod megélni.
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/917

Jézus - Hang

29. hét

(2018. 07. 16. - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: DEPRESSZIÓRÓL

Nagyon depressziós vagyok!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Két dolgot kellene elhinned ahhoz, hogy ne legyél búskomor. Az egyik az, hogy a földi élet nagyon rövid. Te, aki már túl vagy életed delén, már megtapasztalhattad azt, hogy mennyire mulandó minden. Te igazán tudhatnád, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!
Tapasztalhatod, hogy egyre gyorsabban fogy nemcsak az erőd, de az időd is! Gondold el! Van értelme keseregni a miatt a pár hónap miatt, ami még hátra van? Amint elszaladtak az évtizedek, nyilván még gyorsabban el fognak szaladni az elkövetkezendő hetek, esetleg hónapok! Ez akkor is így lesz, ha keseregsz, akkor is, ha nem keseregsz. Minden látás kérdése! Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja. Van, aki minden rózsa mellett meglátja a tövist, és van, aki minden tövis mellett meglátja a rózsát. Van, aki a félig töltött poharat úgy látja, hogy félig tele van, és van, aki úgy látja, hogy félig üres. Embere válogatja.
Drága Gyermekem! Idős korban mutatkozik meg, hogy eddigi életedben mennyire vetted komolyan az önnevelést. Menyire formáltad, alakítottad magadat úgy, hogy komolyan vedd az Én jelenlétemet.
Neked csak két dolog fájhat. Az egyik az, amit magadnak okoztál, a másik az, amit mások okoztak és okoznak Nekem. Amit magadnak okoztál, azért nyilván neked kell vállalnod a következményeket. Amit mások okoztak Nekem, az olyan szenvedés, amelyet kitüntetésnek is vehetsz, hogy megosztom veled. Akit szeretünk, azzal tudunk együtt szenvedni. Én tudok veled szenvedni. Te tudsz Velem együtt szenvedni?
Az elején azt mondtam, hogy jobban észre kellene venned azt, hogy mennyire rövid az élet. A másik dolog, amire föl kell hívnom figyelmedet, az Én vagyok! Hidd el, akinek Én nem vagyok elég, annak semmi sem elég. Az mindig elégedetlen. Én csak annak az életében tudok eredményesen működni, aki nem önmagával van elfoglalva, hanem Velem! Ha párszor végigjárnád Velem lélekben a keresztutat, akkor megértenéd, hogy mennyire kitüntetett vagy. Ha néha elgondolkodnál azokon a csontváz embereken, gyermekeken, akiket néha a tévében látni lehet, akkor nagyon elszégyellnéd magadat azért, hogy te mennyivel jobb életet élsz, pedig semmivel sem tettek azok több rosszat, mint te, és te nem tettél eddigi életedben semmivel sem több jót, mint ők.
Ó Gyermekem! A Föld csak addig volt Paradicsom, amíg nem tette bele ember a lábát. Attól kezdve, hogy megjelent itt az ember, bizony e siralomvölgy, e pokol már nem Paradicsom. Hidd el, legtöbb embernek még így is oly nehezére esek e földi nyomorúságot elhagyni akkor, mikor eljön érte a halál angyala.
Gyermekem! Nagyon szeretlek! Oly régen hálálkodtál, oly régen dicsőítettél Engem. Pedig ezt várom tőled. Ha van hited, akkor elhiszed azt, hogy az Isten görbe vonalakkal is tud egyenes sorokat írni. Ha van hited, akkor hálás vagy Nekem nemcsak a pillanatnyi jóért, hanem a szenvedésekért is, mert ezek által csiszolódik ki lelkedben az a gyémánt, amely majd egy örökkévalóságon át ékesíthet téged.
Drága Gyermekem! Szeressük egymást! Én teljesen rád bíztam Magamat. Te mikor akarod már egyszer teljesen Rám bízni magadat?
Ott vagyok lelked mélyén, és várom, hogy hálálkodó, dicsérő imával föl akarsz keresni Engem. Kérlek, ne várjak rád hiába!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/918

Jézus - Hang

30. hét

(2018. 07. 23. - 29.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HALLASZ ENGEM URAM? SZERETETRE VÁGYOM!

1. Valóban hallasz, ha szólok Hozzád?
2. Férjemmel nem vagyok harmóniában.
3. Szeretetre vágyom!A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Én nemcsak hallgatlak, de még a gondolataidat is ismerem, és nagyon örülök, amikor gondolataidat Felém irányítod. Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint bárki a világon. Ott vagyok a szívedben, lelkedben. Szenvedem fájdalmaidat, és örülök örömeidnek. Örülnék, ha téged vigasztalna az a tudat, hogy mindig benned vagyok!

2. Férjedet is nagyon szeretem. Valóban sokszor vigasztalásra szorul. De ez a vigasztalás akkor hatásos, ha cselekedetekben, szolgálatokban nyilvánul meg feléje. Neki nem hallania, hanem éreznie kell, hogy szeretet van benned iránta.

3. Én is szeretetre vágyom! Azt talán mondanom sem kell, hogy Engem mérhetetlenül többen gyűlölnek, mint téged. Az Én boldogságom te vagy. Örülnék, ha a te boldogságod pedig Én lennék! Bennem nem lehet csalódni.
A földi élet fiatalnak, öregnek egyaránt mulandó, és fiatal, öreg akkor teszi önmagának a legjobbat, ha nem itt a Földön akar mulandó örömökben részesülni, hanem másokért akar élni, s így bízik abban, hogy Én már itt a Földön is olyan békét tudok teremteni szívében, amely nagyobb boldogságot jelent, mint a pillanat nyújtotta örömök.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/919

Jézus - Hang

31. hét

(2018. 07. 30. - 08. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÉZUSSAL KELL FOGLALKOZNI

1. Mi okból hályogos valakinek a szeme?
2. Akar-e valaki találkozni velem, vagy levélben keressem fel?
3. Mikor érdemes őt felkeresni, illetve miért nem érdemes?
4. Az eltűnt macskám és a cicája. Élnek-e?
5. Van új gazdája? Láthatnám?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom! Nagyon szeretlek!
Ha jót akarsz magadnak, akkor igyekezz Velem foglalkozni!

MEGÁLDALAK!"

Jézus - A Hang: 11/920

Jézus - Hang

32. hét

(2018. 08. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SOK A BENSŐ BIZONYTALANSÁGOM

1. Milyen út eredményes számomra?
2. Mitől félek?
3. Miért vagyok bizonytalan a cél elérésében?
4. Miért keresem a mulandóban a boldogságomat?
5. Mi rendítette meg így a hitemet az igaz útban?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A szeretni tanítás útja!

2. A haláltól félsz lelked legmélyén olyankor, amikor félsz.

3. Mert bizonytalan vagy az eszközökben, amelyek célhoz segíthetnek.

4. Mert értelmileg ugyan belátod a mulandóság értéktelenségét, de imáidban nem ültetted még át szívedbe az értelemmel belátott igazságokat!

5. Amit igaznak tartottál, az nem volt igaz!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/921

Jézus - Hang

33. hét

(2018. 08. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZÁMONKÉRÉSRŐL. LÉLEKKERESZTELT VAGYOK?

1. A számonkérés földi életem végét vagy a végítéletet jelenti?
2. Álmaimban mindig valami hiányérzet lesz rajtam úrrá.
3. Egy könyv megírásáról álmodtam.
4. Lélekkeresztelt vagyok?


A HANG válasza:

"Drága Barátom!

1. A számonkérés és a végítélet csak a földi dimenzióban választható szét. Itt hiányosságnak ismerhető fel mindaz, ami a földi életben romlandónak nevezhető. Itt a megfelelő fejlődési útra való rátalálás után e kérdésnek nincs értelme.

2. Álmaid azt a valóságot vetítik eléd, amelyet napjaidban éber állapotban sorozatosan megtapasztalsz. Ennek megszűnése nem azáltal válik lehetővé, hogy jobban vigyázol, hanem azáltal, hogy másra teszed a hangsúlyt. Ha jobban át tudod élni azt, hogy nem az a fontos, hogy veled mi történik, ha-nem az, hogy Velem mi történik a te éltedben, akkor megszűnik benned minden hiányérzet, mivel Velem csak az történhet a te életedben, ami javadra vá-lik!

3. Megtérésed és gyógyulásod FOLYAMAT! Jó, ha figyelemmel kíséred, és rugalmas vagy alakulni, formálódni e tekintetben. Egy rakétát nem elég kilőni bizonyos cél irányában. Mindig készen kell lenni a pályamódosításokra is! Sőt! Karban kell tartani a pályamódosításokhoz szükséges eszközöket is! (Egyre bizalomteljesebb nyitottság Felém, és egyre nagyobb óvatos-ság minden más felé!)

4. A fát gyümölcseiről lehet felismerni. A józanság mérlegén mutatkozik meg igazán, hogy mennyire lehettél új ember Lelkem által. (A józanság nem azonos az aggályossággal! A józanság a SZABADSÁG másik neve!)

Te ismered az eddig megjelent HANG-kötetek gondolati magvát. Azért tettem ezt számodra lehetővé, mert az átlagnál nagyobb támadásoknak, kísértéseknek vagy kitéve ebben a témában. Gyermeked sem nőhet a fejed fölé! A te felelősséged nem osztható meg! Vigyázz! A komplikáció nem az Én világom. Isten: ABSZOLÚT SZIMPLEX! Csak a ti világotok bonyolult, mert ti és az ősellenség azzá teszitek. Az Én világom nagyon átlátszó, tiszta, örömteli, boldogító, logikus és békét sugárzó! Az Én világomban nincs hangsúly a testen, a test állapotán! Az Én világomban a szívbékén, örömön, harmónián, a hazataláltság érzésén van a hangsúly. Ezt ne feledd el soha!

Megáldalak SZERETETEM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/922

Jézus - Hang

34. hét

(2018. 05. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETNÉM FEJEM ÉS SZÍVEM KITISZTÍTANI

Szeretném kitisztítani a fejemet, szívemet, hogy fel tudjam nevelni gyermekeimet.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Drága Gyermekem! Én is szeretném kitisztítani fejedet és szívedet. Ez három feladat megvalósításával történhet meg.
Az egyik az, hogy hallgass arra az orvosra, aki kezel téged. Vedd be azokat az orvosságokat, amelyeket előír neked. Tartsd magadat az ő utasításaihoz.
A másik az, hogy ne szellemi dolgokkal foglald le magadat, hanem valami gyakorlati munkával. Az egészséges elfáradás sokat tud segíteni annak érdekében, hogy idegileg felerősödj, s gondolataid Jézus szeretetében meg tudjanak nyugodni.
A harmadik pedig az, hogy ne sokat imádkozz, csak annyit, amennyit megerőltetés nélkül el tudsz végezni. Ez azt jelenti, hogy minden nap köszönd meg Istennek az Ő szeretetét, és kérj erőt Jézus nevében arra, hogy gondolataidnak ura tudjál maradni.
Neked le kell tudnod zárni lelkednek azt a részét, amely a szellemvilág felé kinyílt, s most nem tudsz e nyitottsággal mit kezdeni. Azt valóban akarnod kell, hogy gondolataidat a gyakorlati élet teendőire irányítsd, s higgy abban, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Főleg az, ha nem foglalkoznak szellemeket érintő dolgokkal.
Neked senki és semmi nem tud ártani, ha te nem engeded! Te az Enyém vagy! És ez a lényeg. Nem az, hogy milyen vagy, hanem az, hogy kié vagy! Te Jézusé vagy! Ez olyan biztos, mint Én élek!
Gyermekeid miatt ne aggódj! Őket is mérhetetlenül szeretem!
Megáldalak a JÓZANSÁG és az ERŐ LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/923

Jézus - Hang

35. hét

(2018. 08. 27. - 09. 02.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGYHÁZZAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK:

1. Ha egy pap sem tudja megtartani az egyházi játékszabályokat, akkor miért ilyenek a szabályok?
2. Ostobaság a cölibátus, ostobaság a vallás!
3. Gyermekem azért nem akarták megkeresztelni, mert nem jártam misére.
4. Probléma volt az esküvőnkkel is, mert nem templomban kötöttük.
5. Imáim nem "frázissá" hamisított sablon "szakkifejezések".
6. Hogyan lehet istenfélő az, aki tudja, hogy Isten szeretet?
7. Végre a természetgyógyászat mellett dönthettem.
8. Milyen alapon vették ki János kozmikus evangéliumát a Bibliából?
9. Papi áldás nélkül élek férjemmel, akit URAMNAK hívok!
10. Miért kell most elmennünk a jelenlegi helyünkről?
11. Gyermekem beteges. Mindent meg akarok tenni annak érdekében, hogy meggyógyuljon.
12. Jézus! Neked nem volt gyermeked! Te nem tudhatod, hogy mit jelent ANYÁNAK lenni!
13. Egészséget kérek családom számára.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Drága Gyermekem! A fenti pontokat csak azért írattam fel, ha esetleg úgy gondolom, hogy mások lelki fejlődése úgy kívánja, hogy gondolataimat olvassák, akkor - a te szavaiddal élve - legyen némi kerete a képnek. Tehát legyen némi háttere szavaimnak.
Először mondok pár szót az egyházról, mint intézményről, aztán a szentségekről, majd az imáról, végül pár szót Rólam, a megtestesült Istenről. Mindezek után szólok a természetgyógyászatról, a kozmikus evangéliumról, a betegségekről. Legvégül pedig megpróbálom megértetni veled, hogy te is és minden földi halandó sokkal jobban gyermekem Nekem, mint neked az a gyermek, aki rövid időre téged választott arra, hogy gondját viseld, s sokkal inkább anya vagyok bármelyiketeknél. Az a szülési fájdalom, az a benneteket kihordás, melyet Én vállaltam, nem kilenc hónapig tartott, hanem közel negyven évig az egyik fázisban, s tart immár kétezer éve egy másik fázisban! Elkezdem hát!
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők (János 15; 1-5)! Mivel a Földön is rendnek lenni kell, ezért éppen úgy, mint egy családban, a szőlőlugassá növekedett szőlővesszők között is, az egyházban rendnek lenni kell! Minden betegség rendellenesség. Amint egy anyának fáj, ha beteg valaki a családban, úgy a szőlőtőkének is fáj, ha betegség éri a vesszőket. Az egyház nem azonos az egyháziakkal, mint a szőlőlugas sem azonos egyes fürtökkel, vesszőkkel! A lugason vannak szép és rothadt fürtök, elszáradt vesszők. Van olyan, hogy legtöbb fürt rothadt, s legtöbb vessző terméketlen. De nem a TŐKÉTŐL! Ez a GONOSZTÓL van. Attól a GONOSZTÓL, aki az Én ellenlábasom, s aki közöttetek él és bennetek is, ha beengeditek magatokba!
Abban a SZŐLŐLUGASBAN, abban az egyházban, amely mindenütt ott van, ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben, nem ostobaság sem a cölibátus, sem a vallás! Csak ott ostobaság, ahol nem az Én nevemben jönnek össze, és nem Engem képviselnek!
Van olyan, hogy valaki az Isten országáért vállalja a cölibátust (Máté 19;12)! A vallás pedig egyenesen KÜLDETÉS annak igazolására, hogy bennetek élek (Lukács 24; 47-48)! Örök igazság az, hogy egy fát nem az árnyékáról lehet helyesen felismerni, hanem a gyümölcseiről. Annak a fának pedig, amelyet ti egyháznak neveztek, gyümölcsei a szentek és a jó szándékú nem szentek, a Dombi atyák, akik nélkül, hidd el, szegényebb és sötétebb lenne az élet a Földön!
Ne öntsétek hát ki a fürdővízzel együtt a gyermeket is! Keresztelő Jánostól szent Pálon keresztül a mai napig sokan éltek cölibátusban, és jól tették, hogy úgy éltek. Azt helytelenítem, ha a cölibátust kötelezően összekapcsolják a papszenteléssel. Minden olyan fogadalmat helytelenítek, amelyet valaki nem a rossz ellen tett, hanem valami jóra. A jónál mindig lehet jobb, ezért jóra nem szabadna fogadalmat tenni senkinek. És bár a vallásosság ördöge a legördögibb ördögök közé tartozik, de ez nem jelenti azt, hogy a vallás ostobaság. Abból, hogy valaki úgy gondolja, neki minden ruha rosszul áll, nem az következik, hogy járjon ruha nélkül. Az ember nem azért jár ruhában, mert fázik. Nyáron is abban jár, sőt még éjjel is abban van. Azért jártok ruhában, mert az ember több mint a test! Éppen így vallás nélkül ember nem lehet ember! Vagy inkább így mondom: csak embertelen ember lehet. Az elmúlt pár évtized hazátokban ugyancsak igazolta, hogy hová, milyen embertelen körülményekbe vezet a vallástalanság!
Bárki csalódhat saját istenképében, de Istenben soha! Vannak, akik csupán kimazsolázni akarják maguk számára az egyes vallási intézményeket, tehát csak azt akarják bennük elfogadni, ami pillanatnyilag kellemes számukra. Aki így tesz, az nem tesz jót! Egy vallási intézményben mindent vállalni kell, ami nincs ellenkezésben Velem, Jézussal! Vállalni kell akkor is, ha ez áldozatba kerül. És most nem csupán anyagi áldozatra gondolok. Gondolok azokra az áldozatokra, amelyeket fel kell vállalnotok azáltal, hogy bizony időnként még a "rikácsoló öregasszonyokat is" el kell tudnotok viselni! Ki tudja, holnap talán már te leszel az, akit másoknak kell majd elviselniük ahhoz, hogy kimutassák Mellettem a hűségüket! A Földön a szeretet elsősorban nem ÉLVEZET, hanem ÁLDOZAT! Én aztán ezt igazán tudom! Nézz a keresztre! Arról csak ezt olvashatod le!
Szeretettel kérlek, ne légy hát egyoldalúan elítélő mindazzal, ami az Egyházammal, az Egyházamban történik. Sem Velem, sem médiumommal, akinek e sorokat diktálom, nem találkozhattál volna nélküle!
Drága Gyermekem! Nagyon örülök, ha használod saját okos fejedet, de nem örülök, ha e téren félúton megállsz. Egyszerűen nem értem, miért akarod megkereszteltetni gyermekedet, ha egyszer nem igényled betagozódásodat az egyházba? Miért akarja valaki beíratni gyermekét egy olyan iskolába, amelybe ő maga nem jár, és nyilván gyermekét sem fogja bíztatni, hogy járjon majd? Gondold végig! A keresztelésnek nincs értelme következmények nélkül! Csak nem gondolod, hogy Én vagy Atyám jobban szeretünk valakit azáltal, hogy leöntötték vízzel a fejét, anélkül, hogy ő erről egyáltalán tudott volna, mintha nem öntötték volna le a Szentháromság nevében? Csak nem gondolsz Bennünket ilyen ostobának?! Mi végtelen szeretettel ölelünk magunk-hoz mindenkit, aki ezt számunkra lehetővé teszi! A keresztség szertartása el-kötelezettséget kíván és elkötelezettséget tételez fel! Ma, sajnos, ezt már na-gyon elrontottátok! Nem az elrontott keresztség a jó, hanem a keresztség, ha nem rontjátok el, vagyis elkötelezettséget pecsétel le. Természetesen nem a gyermeknél, hanem legalább a szülőknél, akiknek szavatolniuk kéne a gyer-mek vallásos jövőjét!
Drága Gyermek! Gondolkodj! Használd az eszedet arra, amire kaptad! Legalább gyermekedet ne akard belevinni olyan kesze-kuszába, amit jelenleg te most egyházakról, szentségekről megélsz! Természetesen a házasságodra is gondolok most.
Ha nem tudnád, akkor most megmondom: szentségekre sem Istennek, sem egyházaknak nincs szükségük. A szentségekre nektek van szükségetek, mert minden szentség találkozás Velem egy speciális cél érdekében. Az a speciális cél pedig, ami csak az ilyen találkozás által érhető el, az nem érhető el másképpen!
Az igaz, hogy minden rossz egy elrontott jó, és bizony minden jó elrontható. A szentségek is! Márpedig, ha valaki azért nem ül vontara, autóba, mert hátha karambol történik, ha valaki azért nem indul el gyalog sehová, mert hátha elesik útközben, az bizony nem ér el sehová!
Nagy szeretettel kérlek arra is, hogy imáiddal ne akard mások sablon-imáit "frázis-szakkifejezésekké" degradálni! Bizony az a MIATYÁNK, amire Én tanítottalak benneteket, az az ÜDVÖZLÉGY, melyet Gábor főangyal intézett Máriához, az a SZÍVEM ELSŐ GONDOLATJA reggeli ima és az az Ó ÉDES ISTENEM esti ima, a maga sablon szövegeivel sok lelket formált már szentté, s tett áldássá a ti számotokra, és ezek még senkit sem vittek tévútra, míg ezek nélkül már nagyon sokan tévútra jutottak, sőt el is kárhoztak! Általuk soha! Nélkülük gyakran! Persze ezeket is lehet hiába mondogatni, de sohasem lehet rosszra használni! Úgy vagytok ezzel is, mint a szőlővesszőkkel. Az elszáradt, terméketlen vesszők nem a tőke miatt száradnak el. Egy tönkrement élet nem az imádságok szövegei miatt ment tönkre. Lehet, hogy valaki sokat imádkozik, és mégsem tér meg. De nem a sok ima miatt, hanem annak ellenére! Mindenkinek olyan az élete, mint az imája!
Az istenfélelemről is szólok. Azért jelent meg közöttetek kisgyermek alakjában az Isten, hogy rádöbbenjetek: félteni kell az Istent! Az istenfélelemnek ma ez a pontosabb megfogalmazása. Első lépésben nem az Isten vigyáz rátok, hanem nektek kell Istenre vigyázni! Ha nem vigyáztok rá, el fogjátok Őt veszíteni, s Vele a boldogságotokat is. Ha vigyáztok Rá, akkor tud benneteket boldogítani! Olyan ez, mint egy gyermek a családban. Nem a gyermek vigyáz a szülőkre, de mégis a gyermek jelenti számukra a boldogítást! Tehát nem félni kell Istentől, hanem félteni kell Őt! A SZERETET ilyen!
Most halljad véleményemet a természetgyógyászatról.
Mindenki halálos betegséggel születik a Földre. A földi élet eszközei arra valók, hogy az örökélet tartalmát - a nem ártást, a megbocsátást, a másért élést - megszerezzétek.
Ha valakit beültetnek egy repülőbe, s nem mondják meg neki, hogy milyen hosszú a kifutópálya, akkor az illető nem azon kesereg, nem azért imádkozik, hogy jaj, csak minél hosszabb legyen az a kifutópálya, hanem mielőbb meghúzza a magassági kormányt.
A földi élet olyan kifutópálya, amely arra való, hogy belelendüljetek a szeretet világának légkörébe. Ez tehát annyit jelent, hogy lehet valaki boldog betegen is, és lehet boldogtalan egészségesen is. Amikor tehát valaki úgy érzi, hogy megkapta a gyógyításhoz szükséges eszközöket, akkor jó tudnia, hogy erre nem a betegnek, hanem neki, a gyógyítónak van szüksége. De elsősorban nem azért, hogy gyógyítson, hanem azért, hogy a gyógyítás képességét felhasználva szeretetre tanítsa azokat, akiket gyógyíthat! Különben nem használ a gyógyításával, hanem árt, mert az egészség egyben felelősség is! És ha valakit úgy gyógyítasz meg, hogy erre nem hívod fel nagyon komolyan a figyelmét, akkor súlyosan vétkezel mulasztással.
Megdöbbennél, ha látnád, hogy hány embert vezetett már Hozzám a betegsége, és hányan fordítottak Nekem hátat, miután meggyógyultak testileg. Jól jegyezd meg: a testi gyógyítás: ESZKÖZ! És nem cél! A cél Én vagyok! A Velem való találkozás, a Bennem történt elmélyedés, az Általam felkínált benső béke elfogadása és felkínálása másoknak. EZ A CÉL! Újra mondom: használd az eszedet! De ne csak félig! A fél tudás rosszabb, mint a tudatlanság! Aki nem csinál semmit, az előbb-utóbb rájön, hogy valamit csinálnia kell. De aki nem azt csinálja, amit kell, az egész életében önbecsapásban élhet!
Egy ilyen bevezető után mondom: a természetgyógyászat óriási kísértés arra, hogy különböző pótcselekvésekkel elraboljátok magatoktól az időt attól, hogy a LÉNYEGET, a SZERETNI TANÍTÁST megvalósítsátok. Én azt mondtam, hogy tegyetek tanítványommá minden embert. Ha valaki azt veszi észre, hogy nem azért vannak emberek körülötte, hogy Rólam tanuljanak, hogy Rólam tanúskodjanak, hogy tükrökké váljanak mások számára, olyan tükörré, amely tükörben vagy önismeretre jut az, aki belenéz, vagy összetöri a tükröt, tehát ha valaki nem akarja vállalni az áldozattá válást, az állapotszerű vértanúság állapotát, akkor bizony jobb lett volna, ha sohasem kezdett volna el foglalkozni a természetgyógyászattal. Sajnos, a legtöbb gonoszságot testileg egészséges emberek követték és követik el ma is. Senki ne érezze kitüntetésnek azt, ha gyógyítani tud, hanem olyan keresztnek, amely éppen azáltal kereszt, mert meg kell értetni a betegekkel, hogy nem a testi egészség a lényeg, hanem Én!
Drága Gyermek! Te sem és senki a világon nem tud igazán önmagára találni sem a természetgyógyászatban, sem másban, csak és egyedül Bennem!
A kozmikus evangéliummal és a betegségekkel kapcsolatban meg kell mondjam, hogy nagyon leértékelitek az Én Szentlelkemet. Pedig elmondtam: "nem hagylak árván benneteket! Elküldöm nektek a Szentlelket!" Bizony szinte káromlásnak hangzik, amikor olyasmit gondol valaki, hogy bármi lényegeset is kihagyhattak volna az Én tanításomból azok, akikre azt rábíztam! A jelenleg közkézen forgó evangéliumaim mindent, de igazán mindent tartalmaznak abból, ami boldogságotok biztosításához szükséges. Sem munka nélkül, sem érdekes rendkívüliségek által nem lesztek gazdagabbak. Csak és kizárólag komoly szellemi munkával és józan eszetek által megismerhető evangéliumaim alapján! Senki nem felel azért, amiről nem tehet! S Én vagyok annyira Isten, hogy nemcsak ott vagyok, ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben, hanem hatékonyan vagyok ott. Nem kisebb a hatékonyságom a kozmikus evangélium nélkül, sőt! Kevesebb félreértést, tévedést kell kijavítanom!
Amit pedig az anya-gyermek kapcsolatáról mondottál, hát arról sajnos nem sok hízelgőt tudok mondani neked. De mivel téged is csak az igazság tehet szabaddá, hát megpróbálom elmondani e téren az igazságot.
Isten mindenben és mindenkiben benne van létbentartó módon. De ez még nem elég. Mint tudod, a személyes tulajdonságokat a teremtett szellemek nem tudják átadni egymásnak. Bármennyire is fáj gyermeked foga, te próbálhatsz együtt érezni vele, de az ő fájdalma soha nem lesz a te fájdalmad. Pontosan így van az örömökkel is. Ha valakit valami öröm ér, azzal lehet együtt örülni, de nem lehet az ő örömét örülni! Nem, mert az öröm személyes tulajdonság, éppen úgy, mint a fájdalom. És most kapaszkodj!
Isten és a szellemi teremtményei között nem így van. Amint a Szentlélek úgy ki tudja nyitni az Atya és a Fiú személyét, hogy ezáltal lesznek ők EGY! Tehát az Atya fájdalmát a Szentlélek által a Fiú fájja!, a Fiú örömét az Atya a Szentlélek által örüli, pontosan úgy a Szentlélek képes nemcsak az isteni személyeket kinyitni így, hanem az emberi, a szellemi személyeket is Önmaga számára. Ez azt jelenti, hogy pontosan az az érzés képes átjárni az Istent, mint amit te érzel (és te is képes vagy pontosan azt a fájdalmat vagy örömet átélni, ami az Isten fájdalma, öröme, ha teljesen kinyíltál Feléje)! Ez a Szentlélek műve! Tehát nem csupán létegységben lehet veletek az Isten, hanem LÉTAZONOSSÁGBAN! Hát ezért csacska beszéd az, amit te Rólam mondtál, amikor azt tételezted fel, hogy Én nem tudhatom, mint jelent anyának lenni. Én ezt minden anyánál jobban tudom, mert minden anyával létazonosságban vagyok, tehát teljesen nyitott vagyok a Magam oldaláról nézve!
Azok, akik újjászülettek, tejesen megélhetik Isten örömét és Isten fájdalmát. Aki még nem született újjá, annál csak az Isten élheti meg az illető fájdalmát, esetleg örömét, de saját örömét nem adhatja át, mert a Szentlélek csak annyiban adhatja Magát, amennyiben valaki ezt engedi. Ez a szellemi lények csodálatos szabadságának velejárója.
Kissé szomorkásan mondom, hogy ti a megkötözöttségeitekből erényt próbáltok kovácsolni. Ez sokszorosan áll az édesanyákra. Nagy kísértés egy anya számára a gyermek! Ha egy anya nem vette még át Tőlem saját szabadságát, akkor nagyon megkötözött tud lenni gyermekével, s ez hosszú távon rettentő sok fölösleges szenvedés forrásává válik mind a gyermek, mind az anya számára.
Nagyon sokat kell még szenvednetek gyermekeitek miatt, hogy megtanuljatok szabaddá válni tőlük. Legtöbb esetben éppen a gyermek miatt nem lehetek az anyák boldogítója, mivel legtöbb esetben éppen a gyermek miatt nem lehetek életükben abszolút első. Márpedig ahol Én nem lehetek abszolút első, ott nem is vagyok jelen, nem is lehetek jelen boldogító módon. Ahol egy anyának a gyermeke a boldogsága, ott az Istennek nincs keresnivalója! Csak annak életében lehetek boldogító, csak ott lehetek abszolút első, ahol nincs második! Ahol Én irányítok. Ahol Engem valaki sorba akar állítani akárcsak elsőnek is, onnan Nekem el kell távoznom. Igen, mert nem csaphatlak be benneteket. Isten nem teremtett senkit sem önmagánál kisebbre. Tehát nem egymásra, nem gyerekre, nem teremtményre vagytok teremtve, hanem Rám! Azokról a szegény lelki nyomorékokról nem is beszélek, akik kutyákért, macskákért, állatokért áldozzák szinte egész életüket. Az kétségtelen, hogy ha valaki nem választ Engem egész szívével, akkor elindul azon az úton, amelyen még az állatoknál is alacsonyabb önértékelés áldozatává válik.
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/924

Jézus - Hang

36. hét

(2018. 09. 03. - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: JÉZUSI ÚTRÓL, PARAPSZICHOLÓGIÁRÓL

1. Rajta vagyok-e a jézusi úton? Vállalhatok súlyos anyagi terhet a parapszichológia érdekében? Kell ez nekem? Sokat dolgozunk, hogy előteremtsük a szükséges anyagiakat.
2. Anyámmal megromlott a viszonyom. Hogyan neveljem gyermekeimet?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Drága Gyermekem!
Abban a pillanatban, amikor valaki nem önmagát, hanem Engem keres, máris rajta van a helyes úton. Én nagyon ismerlek, és szeretetem tudja, hogy milyen a te teherbíró képességed. Tehát mindaddig, amíg a legfontosabb Én vagyok életedben, tehát abszolút első, mindaddig helyes úton jársz.
Semmiféle parapszichológia érdekében, amely pénzbe kerül, ne menj a saját fejed után. Csak azt az utat érdemes követned, amelyet férjed is helyesel. Ahol két ember már összekötötte életét, ott nem szabad anyagi dolgokban széthúzni. Mérhetetlenül nagyobb érték e téren az egyetértés, mint bármilyen szellemi gazdagodás. Tehát ne az érzéseid után menj, hanem férjed után!
Az nem baj, ha anyáddal megromlott a viszonyod. Csak Velem ne romoljon meg! Ha igazán szeretsz Engem, úgysem kerülheted el, hogy ne legyenek ellenségeid. Sőt! Saját házanépe lesz ellensége annak, aki végleg döntött Mellettem (Máté 10;36)!
Gyermekeid nevelésével kapcsolatban bizonyos értelemben nagyon egyszerű a feladatod, s bizonyos értelemben pedig nagyon komplikált. Nagyon egyszerű, mert csupán önmagadat kell nevelned. Nagyon komplikált, mert nem lehetsz bűnrészes! Tehát megfelelő időben és körülmények között nagyon határozottan kell tudnod NEM-et is mondani!
Nagyon szeretlek! Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/925

Jézus - Hang

37. hét

(2018. 09. 10. - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KOPOGTATÁSOKRÓL

1. Lakásunkban évtizedek óta kopogtatások hallatszanak.
2. Fülemmel kapcsolatban mit javasolnak az égiek?
3. Van-e valami üzenet számomra?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Nem minden kopogás jön a szellemvilágból. Ha ők jelentkeznek, akkor az két dolog miatt szokott történni. Az egyik az, hogy szeretnének újra megszületni, de nem rajtuk múlik. Ilyenkor azt kell kérnetek imában az őrangyalaitoktól, hogy tegyen valamit érdekükben. A másik pedig, amikor az itt maradottak megfeledkeznek arról, hogy halandók. Ilyenkor komolyan kell vennetek azt, hogy ne bántsátok egymást, és tudjatok megbocsátani annak, aki vétett ellenetek. Az önmagában nem elég, hogy imádkoztok a szellemvilágba jutottakért. Bár az is fontos. Fontos, de nem elég! Ha ők jeleznek, akkor nagyon fontos, hogy növekedjetek a szeretetben!

2. Minden testi baj szemléletváltozásra szólít fel. Természetesen a szeretet irányában. Amikor valakinek a fülével van baj, akkor ez felszólítás az ő számára, hogy jobban figyeljen befelé. Sajnos, legtöbb betegség csúcsértékké akarja emelni a testi egészséget. Pedig minden betegség arra akarja felhívni szenvedőjét, hogy jobban koncentráljon a CÉLRA, tehát arra, hogy kimutassa mások iránti szeretetét, és erre ösztönözzön másokat is!
A te fül-problémád gyógyítható, de nem közvetlenül, mivel meghatáro-zott szerepe van.

3. Üzenem, hogy mérhetetlenül szeretlek, és nagy gonddal vigyázok arra, hogy csak olyan események történjenek veled, amelyekért egy örökkévalóságon át hálás leszel majd.
Bizony nem üres frázis az, amikor arra kérlek benneteket, hogy bízzatok Bennem! Az a kimeríthetetlen energiaforrás, amelyet az Irántam megélt bizalom biztosít számotokra, bizony minden emberi képzeletet felülmúl!
Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/926

Jézus - Hang

38. hét

(2018. 09. 17. - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FELADATOMHOZ AZ ESZKÖZÖKET MEGKAPOM-E?

1. Feladatom elvégzéséhez sikerül-e kijutom az idén az "Új világba"?
2. Tehetek-e ezért bármit?
3. Kérhetek-e segítséget rokonaimtól? Hogyan?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Drága Barátom! Neked már tudnod kellene, hogy Én mindenkinek megadom nemcsak a lehetőséget, de a szükséges eszközöket is ahhoz, ami a feladatának elvégzéséhez szükséges. Azt is tudnod kellene, hogy helyetted semmit, de veled mindent megteszek annak érdekében, hogy boldog légy úgy, ahogy azt az evangéliumaimból kiolvashatod. Ebből logikusan következik, hogy semmit sem kell GÖRCSÖSEN csinálni! A görcsös emberek megkötözött emberek! A megkötözött emberek csak azt kérhetik Tőlem a biztos meghallgatás reményében, hogy szabaddá váljanak megkötözöttségeiktől.
Több nagyvonalúságot várok tőled!
Megáldalak a BIZALOM és a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/927

Jézus - Hang

39. hét

(2018. 09. 24. - 30.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HARAG ÉL BENNEM

1. Anyám soha nem szeretett?
2. Mit és hol rontottam el?
3. Képtelennek érzem magam arra, hogy kiűzzem magamból a haragot.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Mielőtt megszülettél, már akkor figyelmeztettek szerető lelkek téged arra, hogy erődet túlhaladó feladatra vállalkozol, ha abba a családba születsz, ahová születtél. De azt kellett tenned, mert volt benned egy olyan konokság, amely aztán földi életedben is nemegyszer megmutatkozott. Tudom, sovány vigasz, mégis elmondom: nem te vagy az egyetlen, aki úgy jött le a Földre, hogy ezzel erején felüli feladatot vállalt fel. Nyílván csak azért vállalhattad, mert tudtad, hogy segíteni fogok nemcsak azáltal, hogy erőmet adom, hanem azáltal is, hogy irányt, megoldást mutatok arra, hogy a gondok zegzugos tüskéin keresztül minél kevesebb sérüléssel tudj kilábalni a nehézségekből.
Azt nem kell ragoznom, hogy erőmmel benned élek, s ha elég bölcs vagy, akkor elviselhető lesz életed kereszthordozása. Most azt mondom el, hogy mit is jelent az, hogy bölcsnek kell lenned.
Amikor valaki egy nagy probléma előtt áll, akkor szinte mindig ki van téve annak, hogy az ősellenség, aki hatni tud minden földi halandó fantáziájára, idegileg nagyon kikészítse az illetőt. Velem is megtette ezt egészen a vérrel verejtékezésig.
A megoldás tehát az, hogy darabokra kell szedni a problémát, s nem szabad engedni annak a kísértésnek, hogy egy nagy-nagy gond előtt állsz, melyet szőröstül-bőröstül neked kell megoldanod. Nem. Bőven elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról! Neked azt kell csak átgondolnod, hogy itt és most mi a teendőd. Ne gondolj a holnapra! Azt sem tudod, élsz-e még holnap, azt sem tudod, anyád él-e még holnap, azt sem tudod, testvéreddel holnap mi lesz. Persze, feltételezni lehet, hogy mindannyian élni fogtok és marni fogjátok egymást. De hát e feltételezéssel elég lesz majd akkor foglalkoznod, amikor már realitássá válik.
Szedd szét tehát a problémát minél kisebb részekre, s akkor pontosan azon a részen fogsz tudni uralkodni, amelyen uralkodnod kell.
Nem akarok részletekre menően belemenni abba, hogy milyen részletei vannak gondjaidnak. Elég, ha ezt te magad megteszed. Fontos, hogy tudd: minden csak részleteiben oldható meg. Még jóllakni sem tudsz másképpen, csak úgy, hogy darabokban rágod, nyeled le az ételt. Így van ez a pszichikai dolgokkal is. Ez az igazi bölcsesség!
Törekedned kell a türelemre, a kitartásra, a bizalomra, és mindarra, amire éppen törekedned kell a cél érdekében. De mindig csak az a lépés a fontos, amelyet itt és most kell megtenned!
Még valamit. A harag nem bűn. Én is haragudtam földi életemben (Márk 3;5)! Az normális dolog, ha valaki haragszik arra, amit rossznak tart. A gyűlölet, az más dolog. Azt nem szabad engedni, hogy elhatalmasodjon rajtad. Gyűlölni annyit jelent, hogy sem irgalmat, sem igazságot nem akarok a másik félnek, csupán rosszat! Ezt nem szabad!
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/928

Jézus - Hang

40. hét

(2018. 10. 01. - 07.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: CSALÁDTAGJAIMMAL VALÓ KAPCSOLATOMRÓL

1. Hogyan tudok közelebb kerülni a családomhoz?
2. Hogyan tudnám unokáimat Istenhez közelebb vinni?
3. Irigykednek rám az emberek.
4. Meghalt férjem azelőtt gyakran bejelentkezett. Most már évek óta nem

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem! 1. Minden csak akkor válik sajátotokká, ha szabaddá váltatok tőle. Ha szabaddá válsz családodtól, akkor többször és hosszabb ideig fognak látogatni.
Semmiféle megkötözöttség sem jó. A megkötözöttség nem teszi lehetővé azt, hogy Én boldogítani tudjak valakit. Csak a szabad emberek lehetnek bensőleg békés, boldog emberek. Ennek útja pedig az, hogy meg kell elégedned Velem. Akinek Én nem vagyok elég, az sohasem lesz megelégedett. Ez HIT kérdése!
2. Csak akkor fogsz tudni pozitív módon hatni unokáidra, ha látják, hogy megéri nekik rád hallgatni. Ez akkor fog megtörténni, ha le tudják olvasni életedről, hogy boldog vagy Velem!
3. Akkor jutsz előbbre lelkileg, ha nem foglalkozol mások viselkedésével. Elég, ha magadat neveled!
4. Meghalt férjedtől is szabaddá kell válnod. Azért nem jelentkezhet, mert akadályozná lelked szabad fejlődését.
Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/929

Jézus - Hang

41. hét

(2018. 10. 8. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZOLGALÉLEK VAGYOK?

1. Úgy gondolom, szolgalélek vagyok, mert mindenkit szolgálok.
2. Mi a feladatom?
3. Megszabadulhatok-e az értelmet bódító megkötözöttségtől?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!
Nagy benned az élni akarás. Ahhoz, hogy ez az energia áldást jelentsen neked és környezetednek, két felismerésre, és e felismerések megvalósítására van szükséged.
Az első, amit fel kell ismerned, az az, hogy szabaddá kell válnod megkötözöttségeidtől. Tehát a SZABADSÁG! Most nem csupán szenvedélybetegségekre gondolok (a szenvedélybetegségek szinte mindig más megkötözöttségnek következményei), hanem főleg azokra a személyekre, akiket szülőnek, gyermeknek, unokának, társnak szoktatok nevezni, s akik szinte mindig az Én helyemet akarják elfoglalni életetekben. Nem úgy, hogy ők akarják, hanem úgy, hogy ti, hogy te akarod valamelyiket az Én helyembe állítani, mert úgy gondolod, hogy a jelen csak így viselhető el.
Ahhoz, hogy ne ess bele ebbe a csapdába, szükséges látni a CÉLT, amiért a Földre jöttél! Ez az a másik felismerés, amely nélkül senki sem tud semmit kezdeni szabadságával, éppen ezért nem is törekszik a benső szabadság elérésére (arra, hogy külső és belső kényszer ellenére akarja megvalósítani a felismert jót). Márpedig e CÉLT e szabadság nélkül nem lehet elérni.
Én nem adhatok olyan receptet, amely minden napodat körülhatárolt programmal tölthetné meg. Nem, mert ember vagy! Egy növény tudja, mi a dolga reggeltől estig. Az állat is aszerint él, amit beleprogramoztak. Az ember viszont, akit Magam számára partnernek gondolok, akivel szeretetben akarok élni, se nem növény, se nem állat, annak ellenére, hogy mindegyikből van benne némi rész, de nem ezektől ember az ember.
Szolgaléleknek mondod magadat. Nem lenne jó, ha valóban az lennél! Nem az a szolgalélek, aki mindenkit szolgál, hanem az, aki nem Isten miatt szolgál mindenkit. És ezzel már meg is mondtam, hogy mi is életed célja, értelme. ISTENÉRT KELL TENNED AZT, AMIT TESZEL! Ha naponta többször kontrollálod magadat e téren, akkor nemcsak célirányos leszel, de meg is fogsz szabadulni bizonyos megkötözöttségektől. Igen, mert Értem csak azt kell tenned, amit megtehetsz, s nem kell azt, amit nem tehetsz. Tehát nem leszel elégedetlen, mert felismered, hogy nem kell sem gyermekért, sem unokáért, sem másért élned, csak Értem. Ez pedig ragyogóan lehetséges gyerek, unoka, társ nélkül! Tehát felébred benned az a szabadságvágy, amelyet különböző érdekek és érzelmek megpróbálnak leárnyékolni még a legjobb szándékú gyermekeimnél is.
Boldogságod alapja, gyökere az a felismerés, hogy mindig sokkal jobban vagy, mint megérdemled! Aki ezt éli, az tudja, miért él, és elindult a benső szabadság útján, melyen Én fogom a kezét!
Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/930

Jézus - Hang

42. hét

(2018. 10. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ELÉG, HA IMÁDKOZOM? HASONMÁSOM LÉTEZIK?

1. Valaki hol éhesen, hol szomjasan jelenik meg előttem. Fényt küldök neki.
2. Találkoztam hasonmásommal. Lehetséges ez?
3. Őrangyalomról szeretnék többet tudni!
4. Újjászülettem már? 5. Elég, ha imádkozom?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Nagyon okosan teszed, ha imádkozol, ha fényt küldesz oda, ahol szíveddel érzed, hogy erre szükség van! Bármennyire is szeretnél konkrét választ kapni arra, hogy visszajött-e valaki szeretteid közül a Földre vagy nem, nem tehetem meg, mert részben nem érinti a lényeget, részben pedig nagyon földhözkötötté tenne téged. Ezért fejezek ki ilyen általános kívánságot, hogy imádkozz, és küldd a fényt. Aláhúzottan felhívom figyelmedet arra, hogy a szeretet felindítása nélkül a fényküldés mit sem ér, és a szívedben felindított szeretet kell hogy ne ismerjen kivételt!

2. Lélekben hasonmásod nincsen! Egyetlenem vagy!

3. Őrangyalod nevét azért nem érdemes említenem most, mert bizonyos lelki fejlődés után jelenlegi őrangyalod helyébe más lép az Én szándékom szerint.

4. Az újjászületés csak abban azonos mindenkinél, hogy nagy benső boldogsággal és békével jár, tehát a hazataláltság örömét éli meg az, aki ezt megéli. Ha nem vagy biztos afelől, hogy új teremtménye vagy-e Atyámnak, akkor ez azért van, hogy ez irányú vágyad ne lohadjon le, s ne érezd magadat olyan biztonságban, amely lelki fejlődésed akadálya lehetne.
Az imának mindig ESZKÖZ jellege van. A CÉL mindig az, hogy Velem élj! Ennek feltétlen feltétele, hogy Velem beszélj! De az együttélés a LÉNYEG!

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/931

Jézus - Hang

43. hét

(2018. 10. 22. - 28.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETNÉK FELÉBREDNI!

1. A társadalom elvárja, hogy fontosnak tartsam a pénzt.
2. Elvesztettem munkahelyemet a társadalom átszerveződése után.
3. Az élet eseményei ellenem fordulnak.
4. Az emberek ALSZANAK! Én föl akarok ébredni!

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Először bemutatkozom. Én vagyok Jézus, akit te nem ismersz. Nekem meg kell várnom, hogy mindazok az érdekességek, amelyek az agy fel nem használt részeinek fontosságát, a különböző pszichikai megvilágosodások rendkívüliségét a kiábrándulásig feszítik benned, ráébresszenek arra, hogy a halál kapujában állsz, s csak azt viszed el magaddal, amit itt a Földön azért gyűjtöttél, hogy ott hasznát vedd. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mi az? Nem árulom el. Neked kell kitalálnod! Az lesz az igazi nagy felébredés! Minden más felébredés ehhez képest csalóka ábránd, az idegek, az érzelmek, a fantázia játéka.
Kedves Barátom! Nincs társadalom, csak emberek vannak. Nincs életesemény, csak emberek viselkedése van, és senki és semmi nem fordul senki és semmi ellen vagy felé, hanem arról van szó, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden kárukra van. Persze van olyan életszemlélet is, amelyet jelenleg te képviselsz. Van, de ez nem vezet sehová!
Nem tehetek róla, ha szavaimat nem érted meg. Pontosan arra kell várnom, hogy megértsed!

Megáldalak a FIGYELEM és a FEGYELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/932

Jézus - Hang

44. hét

(2018. 10. 29. - 11. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: EGY ÖSSZEJÖVETELRŐL

Elmenjek-e egy olyan összejövetelre, mely metafizikai témákkal foglalkozik?


A HANG válasza:

Kedves Barátom!

Én csak az Isten országának keresésére vagyok propagandaeszköz. Bárhová mész ennek érdekében, ha neked megéri, akkor áldásom kíséri utadat. Én tehát a szándékot díjazom, és nem mást.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/933

Jézus - Hang

45. hét

(2018. 11. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GYÓGYULÁSRÓL ÉS BÖJTRŐL

1. Hol tartok most, és mire kell jobban vigyáznom?
2. Hogyan gyógyulhatok meg minél előbb?
3. A böjtről szeretnék többet tudni.


A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. 2. Amennyire teheted, tedd meg, hogy elolvasod a Hang eddigi köteteit. Azokban megtalálod válaszom kérdéseidre.

3. A böjttel kapcsolatban tudnod kell, hogy van kétféle étkezési böjt. Az egyik az, amelyet különböző felekezetek saját tagjaik számára előírnak, részben azért, hogy a testi vágyak fékezésével szellemi energiákat tudjanak erősíteni, részben pedig azért, hogy vezekeljenek, s így Velem jobban kapcsolatba kerüljenek.
A másik böjt pedig az, amikor Lelkem késztet valakit arra, hogy böjtöt tartson. Aki erre késztetést érez, az legyen óvatos! Beszélje meg egy okos és józan gondolkodású lelkésszel! Igen, mert a Gonosz, ha nem tud valakit rosszra vinni, akkor igyekszik annyira túlzásba vinni jó irányban az illetőt, hogy az valójában már nem jó! Minden böjtnek célja a lelki felerősödés. Ez legtöbbször testi bajok megszűnését is magával hozza. Ha csak önként, saját jó szántadból vállalsz böjtöt, akkor légy óvatos és ne légy feltűnő! Az Én negyven napos böjtöm egy határozott, egyértelmű elkötelezettség volt a szellem uralma mellett, ugyanekkor teljesen lefoglalt nyilvános működésem szinte legapróbb részlete is. Ezek egyike az volt, hogy válság-helyzetben azonnal imádkoznom kell.

Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/934

Jézus - Hang

46. hét

(2018. 11. 12. - 18.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NINCS MEGHITT KAPCSOLATOM

Az a feladatom, hogy ne legyen egy meghitt kapcsolatom?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Gyakran vagytok Velem is úgy, mint azzal az Isten-képpel, amely szíveteket uralja. Vagy mindent tőle vártok, vagy semmit, vagy pedig olyan féloldalasan, ha jónak látjátok, hát hallgatok rá, ha nem, akkor függetlenültök tőle. Ha jól belegondolsz, te is érintve találod magadat hol egyik, hol másik, hol harmadik formában.
Nehezen tudom megértetni veletek, hogy sem párválasztásra, sem munkahely-választásra, sem egyéni döntések meghozatalára nem vagyok alkalmas, mivel ezek lényegében keretek, és nem a tartalom. Én nem indulhatok el a keretből a tartalom felé, csak fordítva! Mivel tartalmat közlök, ezért nektek feladatotok az, hogy az általatok vállalt keretben e tartalomnak helyet biztosítsatok. A tartalom: ÖRÖK! A keret előbb-utóbb mindig VÁLTOZÓ!
A tartalom nem kevesebb, mint ÉN MAGAM! Rendelkezésetekre állok, és ti azt teszitek velem, amit jónak láttok. Ez így működik még ember és ember kapcsolatában is. Ha valaki egy másik valakinek rendelkezésére áll, akkor nem mondja meg, hogy mit tegyenek vele, mert akkor nem igaz, hogy rendelkezésére áll! Én mindenben rendelkezésetekre állok, kivéve a bűnt!
Mondok egy egyszerű példát. Médiumom szerette volna tudni, hogy vegyen tévét vagy sem. Azt is szerette volna tudni, hogy csináltasson hozzá parabola antennát vagy sem. Egyik kívánságát sem teljesítettem. Neki kell menet közben, folyamatosan döntenie arról, hogy amije van, azt mire használja. Azt viszont tudtára adtam, és tudtodra adom neked is, hogy mindent itt kell hagynotok a Földön, tehát ne engedjétek, hogy bármi is hozzátok nőjön, mert akkor - ahogy a ti nyelvetek olyan találóan mondja - földhözragadtak lesztek. Ez pedig tudod mit jelent! Mennyek országát semmiképpen!
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/935

Jézus - Hang

47. hét

(2018. 11. 19. - 25.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: GYÖNYÖRŰ ÁLMOKRÓL, JÉZUSNAK HUMORÁRÓL

1. Mit jelentenek gyönyörű álmaim?
2. Egy ismerősöm Földön kívüli lénnyel kommunikál.
3. Egy személyről kérek véleményt.
4. Jézusnak volt humora?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Gyönyörű álmaid arra figyelmeztetnek, hogy amikor szükséged lesz rá, akkor tudd: egy másik dimenzióból mindig megkapod azt az energiát, amire lelkednek szüksége lesz. Tehát nem eseményeket jelentenek, hanem erőközpontra figyelmeztetnek, melyre nagy szükséged lesz, s te már tudni fogod, hogy minden körülményben Én tartalak karjaimban, tehát te csak jól járhatsz akkor is, ha a látszat mást mutat.

2. Bárkivel kommunikálhat valaki. A döntő az, hogy mi a következmény. Csak olyan kommunikációt szabad ápolni, amely az áldozatos szeretet irányában erősít fel. Aki nem ezt tapasztalja magán, az azonnal kezdjen Velem kommunikálni! Kell hogy érjek számára annyit, mint bármely Földön kívüli lény. Aki nem így gondolkodik, az a hazugság atyjának malmára hajtja a vizet, sőt, cinkosává válik!

3. Bárki, bármikor megtérhet, ha akar!

4. A humorral vigyázni kell. Legtöbb esetben valakinek fájdalmat okoz. Ezért Én nem szerettem tréfálkozni. Bár néha tettem ilyet. Pl. János 10;32. A derű viszont sugárzott Rólam! Ez is hozzájárult ahhoz, hogy annyian követtek Engem utaimon.

Megáldalak VIDÁMSÁGOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/936

Jézus - Hang

48. hét

(2018. 11. 26. - 12. 02.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BŰN-E AZ ÁLLATOK MEGÖLÉSE?

1. Állatokat ölünk. Ez nem szól a ne ölj parancs ellen?
2. Nem tudom, mikor és kihez forduljak meditációimban?
3. Nem hátráltatom néha gyógyítás által a lelki fejlődést?
4. Egy ország olyan erős, mint pszichotronikusai?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Az állatok megölése nem szól a ne ölj parancs ellen! Az állat esetében a faj- és önfenntartás ösztönét élteti az Isten akarata. Amikor ezek felbomlanak, akkor nincs értelme, hogy tovább éljenek. Tehát az állat nem boldogságra van teremtve. Isten nem azért tartja életben, hogy boldog legyen, hanem azért, hogy a magasabb létszint, tehát az ember értelmes módon használja fel saját érdekében.
Az emberben is működik a faj- és önfenntartási ösztön, de ezek fel-bomlása után is él tovább, mert boldogságra, tehát Istenre van teremtve! Em-berrel más embernek nem szabad azt tennie, amit akar! Nem veheti át Isten szerepét! Emberrel csak Isten teheti azt, amit akar. Isten pedig azt akarja, hogy boldog legyen, vagyis úgy birtokolja a jót, hogy soha ne kelljen félnie annak elvesztésétől (Egyetlen ilyen JÓ van: AZ ISTEN!). Valójában e parancs: NE ÖLJ!, nem azt jelenti, hogy ne vágd le a másik élőlény fejét, hanem azt, hogy ne akard azt tenni embertársaddal, amit akarsz, hanem azt tedd vele, amit magad is szeretnél, ha veled tennének. Ezért nevezi GYILKOSNAK János már azt is, aki gyűlöli embertársát (1János levél: 3;15), még mielőtt a szó szoros értelmében megölte volna őt!

2. Még a szamárról is csak tréfából mondjátok, hogy éhen hal, ha ellen-tétes irányban, azonos távolságra tesznek eléje szénát. Nem! Okoskodás nél-kül elkezdi enni valamelyiket. Hát ezt tedd! Okoskodás helyett emeld lelked bárkihez közülünk. Csupán megemlítem: A Katolikus Egyházban a hétfő a Szentlélek napja, a kedd az őrangyalok napja, a szerda szent József napja, csütörtök az Oltáriszentség napja, péntek Jézus szíve napja, szombat a Szűz-anya napja és a vasárnap a Szentháromság napja.

3. A gyógyítás arra való, hogy, mintegy csomagba, bele tudja csomagolni a gyógyító azt a lelki táplálékot, amelyre a betegnek igazán szüksége van. Betegen lehet valaki boldog, de helyes lelki táplálék nélkül nem! Ha egy gyógyító nem arra használja képességét, hogy a másikat lelkileg táplálja, akkor bizony nagyon árt, elsősorban önmagának és természetesen a betegnek is.
Senki sem betegszik meg azért, hogy meggyógyuljon, hanem azért, hogy megtérjen, hogy elgondolkozzon azon, miért is jött le a Földre. Aki gyógyít, annak pedig tudnia kell, hogy mindenki azért születik a Földre, hogy másokat szeretni tanítson. Ennek természetesen feltétele, hogy ő maga is szeretetben éljen.

4. Innen nézve nincs erős ország! Minden ország pusztulásra ítélt or-szág, mint minden ember halálra ítélt ember. Vannak erős lelkek, és vannak gyenge lelkek. Vannak erős lelkek olyanok között, akik soha sem hallottak a pszichotronikáról, és vannak gyenge lelkek, akik élnek-halnak a pszichotronikáért! A pszichotronika egy eszköz arra, hogy szeretni tanítsátok egymást. Aki nem ezért pszichotronikus, és hidd el, sokan vannak ilyenek, az gyenge lélek minden látszat ellenére, mert önmagát nem képes kézben tartani.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/937

Jézus - Hang

49. hét

(2018. 12. 03. - 09.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MEGTALÁLOM-E LÉLEKTÁRSAMAT?

1. Jó-e a fejlődési irányom?
2. Álmaimban mindig utazom, de amikor visszatérek otthonomba, az sohasem ugyanaz.
3. Karmikus adósságomról szeretnék hallani.
4. Megtalálom-e lélektársamat?

A HANG válasza:

"Kedves Gyermekem!

Kérdéseidre magad is választ találsz a 10 HANG-kötet valamelyikében. Főleg az első kérdésre! Most tehát csak röviden válaszolok kérdéseidre.

1. Az irányt Én mutatom lelkiismereteden keresztül. Ahhoz, hogy időnként megfelelő pályamódosításokat végezz, a te részedről jó szándékod mellett a NYITOTTSÁG, tehát a TANULÉKONYSÁG szükséges.

2. Nagyon régóta keresed helyedet. Évezredeket gondolj! Itt volna már az ideje, hogy Nálam megtaláld önmagadat. Nagyon szeretlek és nagyon várlak!

3. Csak önmagaddal szemben van karmikus törlesztésed. Ebbe ütközöl mindannyiszor, ahányszor nyugtalanná válsz olyankor, amikor valamiről nem tehetsz. Ilyenkor lelked mélyén okosabbnak éled meg magad mindenkinél, még Nálam is!

4. Amint őrangyalaitok is változnak, úgy a földi életben sem egyetlen embertől kapjátok meg lelki fejlődésetekhez a megfelelő energiákat. Igazi lélektárs mindig az, aki Hozzám közelebb segít. Ezért nem mondhatok határozott igent kérdésedre, mert a földi életben mindaddig, amíg tart, mindenki letérhet - legalábbis bizonyos ideig - az ÚTRÓL! Ezért feltételek nélkül csak a bennetek élő Lelkemre mondhatjátok, hogy igazi lélektársatok. Isten mindenkit Önmagára teremtett. Tehát téged is!

Megáldalak SZERETETEM és ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/938

Jézus - Hang

50. hét

(2018. 12. 10. - 16.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BOLDOGOK A LELKI SZEGÉNYEK?

1. Hogyan kell érteni azt, hogy "boldogok a lelki szegények"?
2. Valaki kapcsolatba akar kerülni velem éjszaka, aki félelmet vált ki bennem. Mit tegyek?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Bizony nagyon félreérthető a "lelki szegény" kifejezés. Csak nagyon pártatlan és nagyon alapos elemzés tud értelmes magyarázatot adni rá. Ezt most megkönnyítem neked. Boldogok, akik lelkiismeretükre hallgatva szegényítik magukat! A "lelki szegénység" jelentésének ez a pontos tartalma! Tehát lelkileg gazdagodni kell! Ez úgy történik, hogy a lelkiismeretre hallgatva, anyagilag szegényíti magát valaki, a nála szegényebbek érdekében!

2. Ha éjszaka felébredsz, ne fantáziálj, mert az ősellenség ezt ki szokta használni. Legjobb ellenszer a következő fohász: "Jézusom, szeretlek." Ennek formája: Belégzés: Jézusom, kilégzés: szeretlek. Belégzés: Jézusom, kilégzés: szeretlek. Az így, ki-belégzés közben gondolt fohász semlegesít minden fé-lelmet keltő erőhatást.

Megáldalak SZERETETEM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/939

Jézus - Hang

51. hét

(2018. 12. 17. - 23.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: VAN FÖLDI ÚJJÁSZÜLETÉS?

1. Jó úton járok-e?
2. Szeretnék egy kis csoportot összehozni.
3. Újjászülethetünk-e még földi életünkben?
4. Várható-e társadalmi ellenállás /kigúnyolás, stb./?

A HANG válasza:

Kedves Barátom!

1. A HANG kötetei azt fejtik ki, hogy Én vagyok az ÚT! Amíg Hozzám méred magadat, addig - megfelelő pályamódosításokat vállalva - jó úton haladsz.

2. Ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, ott vagyok közöttetek (Máté 18;20)!

3. Aki nem születik újjá saját testében a Földön, az nem mehet be Atyám országába!(János 3;3). Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell újra megszületnie a Földre. De amíg valaki nem született újjá saját testében, addig nem képes megmaradni abban a dimenzióban, amely boldogságotokat hordozza (János 3;3)!
Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;3,7). b/ Könyörögnie kell ezért a kegye-lemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13) c/ Ellene kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felismert, és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lennie a komoly, őszinte bűnbánatra.
Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden kegyelem!, s az ember csak akadályozottja lehet ennek, de előidézője nem.
Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, tehát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK!
E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, hanem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!
Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZABADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!

4. Mindaz, aki népszerűségre tesz szert, számoljon azzal, hogy harapófogóba kerül. E harapófogó egyik ága az, hogy szövetkezni kell evilág hatalmasaival, uraival. A másik ág pedig az, hogy bódítani kell a népet. Aki nem ezt teszi, azt a harapófogó valamilyen módon összeroppantja. De bízzatok! Az Istent szeretőknek minden javukra válik. Boldogok, akik üldözést szenvednek Értem! (Máté 5;10-12).

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/940

Jézus - Hang

52. hét

(2018. 12. 24. - 30.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MI A FELADATOM?

Reikis vagyok. Hogyan használjam? Mi a feladatom?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Az eddig lediktált 10 HANG-kötet bőséges választ ad kérdéseidre. Sőt! Nemcsak a feltett kérdéseidre kapod meg bennük a választ, hanem már előre fel is készítenek a további életedben felmerülő kérdések helyes megoldására. Pontosan ezért írattam és adattam ki e könyveket, hogy olvassátok, éljétek, és engedjétek, hogy megalapozza, szabaddá tegye számotokra az utat arra, amire teremtve vagytok, a boldogságra. Tehát felkészítsen benneteket a hazataláltság örömének befogadására. Hidd el, igazat mondok!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/941

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)