Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2017

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2017. 01. 02. - 08.)

Témáink:

"Mindenki azért jött le a Földre, hogy Istent jobban megismerje, szeresse, szolgálja. Aki előtt emellett még az is világos, hogy mindenkinek az a hivatása, hogy szeretni tanítsa azt, akit taníthat, az mindig tudni fogja, hogy Földre-jöttének feladatát és hivatását milyen módon élheti meg legjobban."

"Mindenkinek meg kell találnia azokat a legjobbnak, legalkalmasabbnak tűnő eszközöket, amelyekkel legmegfelelőbb módon ismerheti meg, szeretheti és szolgálhatja Istent, és amelyekkel a legoptimálisabban törekedhet arra, hogy szeretni tanítson."

"Nem léteztek ókori istenek. Semmiféle isten sem létezett soha. Egyetlen Isten van, volt és lesz. Az az Isten, aki Bennem megtestesült azért, hogy segítsen bennetek helyreállítani a rendet. Nálam nélkül semmit sem tehettek olyat, ami ne szorulna javításra. Senki sem lehet boldog Nélkülem. Csak Általam, Velem, Bennem! Ez régen is így volt, most sem lehet másképpen. Komoly várakozási idő volt részetekről az az advent, mely megelőzte földi születésemet!"

"Sajnos, ez nem jelenti azt, hogy régen voltak bálványistenek, és mióta Én megjelentem, azóta már nincsenek. Ma új formát öltöttek ezek a ti fantáziátokkal kreált, de a valóságban nem létező istenek. Ilyenek a technika, a sport, a pénz, a tudományok, és minden olyan valóság, mely a boldogság ígéretével csalogatja magához azokat, akik elcsalogathatók. Szükségesnek tartom megvilágítani, hogy Én e szó alatt, ISTEN, azt értem, akitől boldogságotokat várjátok. Ilyen értelemben mondom, hogy nem volt, nincs és nem is lesz más Isten, csak az, aki Bennem testet öltött születésemkor."

"Testi egészséged valóban helyreállítható. Önfegyelem kérdése. Nem arra az önfegyelemre gondolok, amely kemény aszkézissel akarja kordába szorítani vágyaidat, hanem az Irántam bizalmat ébresztő gondolatok ápolását megcélzó önfegyelemre. Égi édesanyátok, Mária, Medjugorjében azt kérte, hogy kenyéren és vízen böjtöljenek minden szerdán és pénteken azok, akiknek bizalma eljutott arra a fokra, hogy ezt képesek megtenni. Eddig még mindenkinek csak használt, ha vállalkozott erre."

Kérdező: TUDOMÁNYOKRÓL

1. A tudományokat ápolni vagy elvetni kell?
2. Léteztek-e az ókori istenek?
3. Egészségi állapotomat hogyan hozhatom helyre?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Mindenki azért jött le a Földre, hogy Istent jobban megismerje, szeresse, szolgálja. Aki előtt emellett még az is világos, hogy mindenkinek az a hivatása, hogy szeretni tanítsa azt, akit taníthat, az mindig tudni fogja, hogy Földre-jöttének feladatát és hivatását milyen módon élheti meg legjobban.
Mindenkinek meg kell találnia azokat a legjobbnak, legalkalmasabbnak tűnő eszközöket, amelyekkel legmegfelelőbb módon ismerheti meg, szeretheti és szolgálhatja Istent, és amelyekkel a legoptimálisabban törekedhet arra, hogy szeretni tanítson.

2. Nem léteztek ókori istenek. Semmiféle isten sem létezett soha. Egyetlen Isten van, volt és lesz. Az az Isten, aki Bennem megtestesült azért, hogy segítsen bennetek helyreállítani a rendet. Nálam nélkül semmit sem tehettek olyat, ami ne szorulna javításra. Senki sem lehet boldog Nélkülem. Csak Általam, Velem, Bennem! Ez régen is így volt, most sem lehet másképpen. Komoly várakozási idő volt részetekről az az advent, mely megelőzte földi születésemet!
Sajnos, ez nem jelenti azt, hogy régen voltak bálványistenek, és mióta Én megjelentem, azóta már nincsenek. Ma új formát öltöttek ezek a ti fantáziátokkal kreált, de a valóságban nem létező istenek. Ilyenek a technika, a sport, a pénz, a tudományok, és minden olyan valóság, mely a boldogság ígéretével csalogatja magához azokat, akik elcsalogathatók. Szükségesnek tartom megvilágítani, hogy Én e szó alatt, ISTEN, azt értem, akitől boldogságotokat várjátok. Ilyen értelemben mondom, hogy nem volt, nincs és nem is lesz más Isten, csak az, aki Bennem testet öltött születésemkor.

3. Testi egészséged valóban helyreállítható. Önfegyelem kérdése. Nem arra az önfegyelemre gondolok, amely kemény aszkézissel akarja kordába szorítani vágyaidat, hanem az Irántam bizalmat ébresztő gondolatok ápolását megcélzó önfegyelemre.
Égi édesanyátok, Mária, Medjugorjében azt kérte, hogy kenyéren és vízen böjtöljenek minden szerdán és pénteken azok, akiknek bizalma eljutott arra a fokra, hogy ezt képesek megtenni. Eddig még mindenkinek csak használt, ha vállalkozott erre.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/837

2. hét

(2016. 01. 09. - 15.)

Témáink:

"Betegséged valóban olyan lehetőség, amely elősegítheti benső érlelődésedet. A betegség az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy valaki valódi én-jét megismerje. Akit a fájdalom megkérdez, az nem tud egykönnyen mellébeszélni!"

"Mivel gyermeked apjával a kapcsolatod nem rendezett, ez az a bizonyos első gomb, mely ha nincs jól gombolva, akkor a többi sincs a helyén! Olyan nincs, hogy valamit nem lehet rendezni! Teljes képtelenség és a hitetlenségnek kiáltó jele, ha valaki úgy gondolja, hogy életében összekuszálni lehet bármit, de rendbe szedni még Velem sem lehet a legfontosabbat. Mert számodra annál fontosabb nem lehet, mint e kapcsolat rendezése. E nélkül nem rendezheted Velem sem a kapcsolatodat. Ennyit nyilván neked is tudnod kell! Én nem tehetem meg azt, amit nektek kell megtennetek!"

"E kötetben már többször említettem, hogy olvassátok el a HANG-könyvek köteteit. Azért íratom, hogy segítsek rajtatok. Senkinek sem oldhatom meg életét szájbarágósan! Felnőtt szellemi lények vagytok. Értelmes emberek módjára kell eljárnotok, ha értelmet akartok adni életeteknek! Vagy mindent vállalnotok kell egymásért, vagy el kell hagynotok egymást. Nincs közbülső megoldás, ha boldogulni akartok!"

"Testvéreid is tükrök, amely tükör által helyesen megismerheted önmagadat. Minden környezet mindig az! Nincs jó és rossz körülmény, mely bárkinek is érinthetné boldogságát! Minden csak hozzáállás kérdése. Palotákban is lehet nyomorultul boldogtalan bárki, és kunyhóban is lehet boldog, ha megfelelően áll hozzá! Hidd el, születésem pillanatában a legnyomorúságosabb környezetben, rongyos istállóban, a Föld legboldogabb embereit lehetett látni!"

"A meditációidban kapott biztatások nem reálisak. Nem, mert hitegetnek, hogy majd eljön az idő, amikor ÉN csinálok valamit érdekedben. Ez így nem igaz! Én minden pillanatban mindent megteszek érted, de nem tehetek meg helyetted semmit, amit neked meg kellett volna tenned, de nem tetted meg, és nem is bántad meg, hogy nem tetted meg. Aki megbánja, hogy Ellenem tett, ahelyett pótolom mulasztását, ahelyett megteszem, amit ő nem tett meg. De ehhez valóban fájlalnia, bánnia kell, amit nem tett meg, illetve amit rosszul tett eddig."

"Nagyon szeretlek, de ez téged nem ment föl semmi alól! Kérd Tőlem az erőt arra, hogy meg tudd tenni azt, amit neked kell megtenned. Más feladatod nincs is! Ha olyasmiért érzed rosszul magadat, amiről nem tehetsz, és emiatt zúgolódsz, akkor burkoltan Engem vádolsz. Lelked mélyén ilyenkor az él, hogy ha te az Én helyemben lennél, akkor bizony másképpen intéznéd sorsodat. Ha tudsz hálát adni olyankor is, amikor egy hitetlen ember zúgolódik, akkor kezdesz Hozzám tartozni!"

"Nagyon szeretlek és nagyon várlak! Imáidban ne Engem akarj megváltoztatni, ne Nekem akard elmondani, hogy mit kellene tennem, hanem ha nem dicsőítesz, ha kérés tör fel benned, akkor kérj erőt, bölcsességet, hűséget, türelmet, kitartást, csak azt ne, hogy Én másképpen tegyek, mint ahogy jónak látom!"

Kérdező: LESZÁZALÉKOLT VAGYOK

1. Leszázalékolt vagyok.
2. Gyermekem apjával nem házasodhattunk még össze.
3. Testvéreim árnyéka akadályoz a fejlődésben, de nem mehetek máshová.
4. Meditációimban bíztatásokat kapok. Ezek valóban Istentől jönnek, vagy csak saját vágyaim vetítem beléjük?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Gyermekem! Betegséged valóban olyan lehetőség, amely elősegítheti benső érlelődésedet. A betegség az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy valaki valódi én-jét megismerje. Akit a fájdalom megkérdez, az nem tud egykönnyen mellébeszélni!

2. Mivel gyermeked apjával a kapcsolatod nem rendezett, ez az a bizonyos első gomb, mely ha nincs jól gombolva, akkor a többi sincs a helyén! Olyan nincs, hogy valamit nem lehet rendezni! Teljes képtelenség és a hitetlenségnek kiáltó jele, ha valaki úgy gondolja, hogy életében összekuszálni lehet bármit, de rendbe szedni még Velem sem lehet a legfontosabbat. Mert számodra annál fontosabb nem lehet, mint e kapcsolat rendezése. E nélkül nem rendezheted Velem sem a kapcsolatodat. Ennyit nyilván neked is tudnod kell! Én nem tehetem meg azt, amit nektek kell megtennetek!
E kötetben már többször említettem, hogy olvassátok el a HANG-könyvek köteteit. Azért íratom, hogy segítsek rajtatok. Senkinek sem oldhatom meg életét szájbarágósan! Felnőtt szellemi lények vagytok. Értelmes emberek módjára kell eljárnotok, ha értelmet akartok adni életeteknek! Vagy mindent vállalnotok kell egymásért, vagy el kell hagynotok egymást. Nincs közbülső megoldás, ha boldogulni akartok!

3. Testvéreid is tükrök, amely tükör által helyesen megismerheted önmagadat. Minden környezet mindig az! Nincs jó és rossz körülmény, mely bárkinek is érinthetné boldogságát! Minden csak hozzáállás kérdése. Palotákban is lehet nyomorultul boldogtalan bárki, és kunyhóban is lehet boldog, ha megfelelően áll hozzá! Hidd el, születésem pillanatában a legnyomorúságosabb környezetben, rongyos istállóban, a Föld legboldogabb embereit lehetett látni!

4. A meditációidban kapott biztatások nem reálisak. Nem, mert hitegetnek, hogy majd eljön az idő, amikor ÉN csinálok valamit érdekedben. Ez így nem igaz! Én minden pillanatban mindent megteszek érted, de nem tehetek meg helyetted semmit, amit neked meg kellett volna tenned, de nem tetted meg, és nem is bántad meg, hogy nem tetted meg. Aki megbánja, hogy Ellenem tett, ahelyett pótolom mulasztását, ahelyett megteszem, amit ő nem tett meg. De ehhez valóban fájlalnia, bánnia kell, amit nem tett meg, illetve amit rosszul tett eddig.
Nagyon szeretlek, de ez téged nem ment föl semmi alól! Kérd Tőlem az erőt arra, hogy meg tudd tenni azt, amit neked kell megtenned. Más feladatod nincs is! Ha olyasmiért érzed rosszul magadat, amiről nem tehetsz, és emiatt zúgolódsz, akkor burkoltan Engem vádolsz. Lelked mélyén ilyenkor az él, hogy ha te az Én helyemben lennél, akkor bizony másképpen intéznéd sorsodat. Ha tudsz hálát adni olyankor is, amikor egy hitetlen ember zúgolódik, akkor kezdesz Hozzám tartozni!
Nagyon szeretlek és nagyon várlak! Imáidban ne Engem akarj megváltoztatni, ne Nekem akard elmondani, hogy mit kellene tennem, hanem ha nem dicsőítesz, ha kérés tör fel benned, akkor kérj erőt, bölcsességet, hűséget, türelmet, kitartást, csak azt ne, hogy Én másképpen tegyek, mint ahogy jónak látom!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/838

3. hét

(2017. 01. 16. - 22.)

Témáink:

"Nagy szeretettel kérlek, mivel már 8 kötet kapható e könyvekből, olvasd el ezeket! Igazán nem annak érdekében kérem, hogy fogyjanak a könyvek, hanem annak érdekében, hogy feltöltekezz azzal a szellemiséggel, amelyek gondolataimból áradnak, hogy építsék, buzdítsák és vigasztalják azokat, akik olvassák ezeket."

"Annyi ártó erőnek vagytok kitéve! Oly sok a széthúzó, romboló, elkeserítő és kétségbeejtő hatás ma közöttetek és bennetek! Annyira szükségetek volna arra, hogy az evangéliumaim tartalmát magatokra, a ti korotokra alkalmazva halljátok!"

"Én nem hagytalak árván titeket! Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Még egy kis idő, és látni is fogtok Engem! De e találkozásra fel kell készülnötök! Bizonyos értelemben váratlanul jövök. Mint a tolvaj! De nektek nem előnyös, ha nem vártok. Azt szeretném, ha téged úgy találnálak felékesítve lélekben, mint a testében felékesített menyasszony várja vőlegényét."

"Az általad említett kapcsolatok, ha nem azt célozzák, hogy Velem mélyüljön kapcsolatod, akkor jobb, ha sohasem jönnek létre. Amin nincs áldásom, azon átok ül! Áldásom pedig csak azon a kapcsolaton van, amely túlnő a mulandóság határain!"

"A te eddigi kapcsolataid nem kudarcba fulladtak, csupán megmutatták igazi arcukat! Amit te kudarcnak nevezel, az minden emberi kapcsolat természetes kísérője! Nézz utána, és megdöbbenve fogod látni, hogy micsoda tiszavirág-életűek az emberi kapcsolatok által beígért boldogságok!"

"Drága Gyermekem! Nem szeretnélek igazán, ha hitegetnélek! Ha igazán hiszel Bennem, tehát ha Értem teszed azt, mit reggeltől estig tenned akkor is kell, ha nem Értem teszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy mekkora különbség van kettőnk kapcsolata és bármi más kapcsolat között. Meg fogod tapasztalni, hogy lelkedért cserébe semmit nem érdemes odaadni!"

Kérdező: MI AZ OKA KUDARCAIMNAK?

1. Rendeződik-e kapcsolatom azzal, akivel szakítottunk az ő lekötöttsége miatt?
2. Miért fullad kudarcba mindig kapcsolatom?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Kérdéseidre a válaszaim a HANG 10-dik kötetébe kerülnek bele. Nagy szeretettel kérlek, mivel már 8 kötet kapható e könyvekből, olvasd el ezeket! Igazán nem annak érdekében kérem, hogy fogyjanak a könyvek, hanem annak érdekében, hogy feltöltekezz azzal a szellemiséggel, amelyek gondolataimból áradnak, hogy építsék, buzdítsák és vigasztalják azokat, akik olvassák ezeket.
Annyi ártó erőnek vagytok kitéve! Oly sok a széthúzó, romboló, elkeserítő és kétségbeejtő hatás ma közöttetek és bennetek! Annyira szükségetek volna arra, hogy az evangéliumaim tartalmát magatokra, a ti korotokra alkalmazva halljátok!
Én nem hagytalak árván titeket! Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Még egy kis idő, és látni is fogtok Engem! De e találkozásra fel kell készülnötök! Bizonyos értelemben váratlanul jövök. Mint a tolvaj! De nektek nem előnyös, ha nem vártok. Azt szeretném, ha téged úgy találnálak felékesítve lélekben, mint a testében felékesített menyasszony várja vőlegényét.
Az általad említett kapcsolatok, ha nem azt célozzák, hogy Velem mélyüljön kapcsolatod, akkor jobb, ha sohasem jönnek létre. Amin nincs áldásom, azon átok ül! Áldásom pedig csak azon a kapcsolaton van, amely túlnő a mulandóság határain!
A te eddigi kapcsolataid nem kudarcba fulladtak, csupán megmutatták igazi arcukat! Amit te kudarcnak nevezel, az minden emberi kapcsolat természetes kísérője! Nézz utána, és megdöbbenve fogod látni, hogy micsoda tiszavirág-életűek az emberi kapcsolatok által beígért boldogságok!
Drága Gyermekem! Nem szeretnélek igazán, ha hitegetnélek! Ha igazán hiszel Bennem, tehát ha Értem teszed azt, mit reggeltől estig tenned akkor is kell, ha nem Értem teszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy mekkora különbség van kettőnk kapcsolata és bármi más kapcsolat között. Meg fogod tapasztalni, hogy lelkedért cserébe semmit nem érdemes odaadni!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/839

4. hét

(2017. 01. 23. - 29.)

Témáink:

"Igen! Égi üzenetet kaptál! Valóban szent az az áldozat, amelyet felajánlhatsz Istennek. Te egyike vagy azoknak, akiknek szenvedése enyhíti a világ fájdalmát! Te egyike vagy azoknak, akik átérezve a földi élet zarándok voltát, másokban is erősíthetik a reményt, a célba jutás reményét. Te egyike vagy azoknak, akik az Én seregem angyalai közül valók. Te elsősorban azért jöttél a Földre, mert megkértelek erre. Természetesen azalatt, míg mások megszentelődnek általad, te magad is növekedsz a kegyelemben, vagyis mélyül benned a Velem való kapcsolat. "

"Mária élénken szemmel kíséri földi életed útját. Az Ő szeretete föl tud izzani benned, s ilyenkor éled át azt, hogy mennyire nem a Földnek, hanem az égnek gyermeke vagy. Mária általad már sokat tett azért, hogy szebb legyen a Föld, hogy elviselhetőbb legyen azoknak élete, akiket részben tudatlanságuk, részben a gonosz lélek, részben pedig saját gyengeségük irányított rossz utakra, s így került vállaikra olyan teher, mely már bensőleg kikezdte állhatatosságukat."

"Az a gonosz, amelyről beszéltem, és akiről azt mondottam, hogy ha lehet, még a választottakat is megtéveszti, éppen a te odaadottságod miatt nem árthat akarata szerint. Olyan gát-szereped van, amely sok embert ment meg a bűn hullámaitól, bár a gátnak kemény ostromot kell ezért kiállnia e bűnhullámok támadása miatt."

Szűz Mária: "'Édes Gyermekem! Szeplőtelen szívem szeretete meg akarja osztani veled örömét, bánatát egyaránt. Kérlek, vállald el velem a neked kiosztott földi szerepet. Rám mindig számíthatsz! Csalhatatlan jelekkel foglak irányítani, vezetni, csak bízz Bennem!"

Szűz Mária: "A könnyek adománya, amelyet kaptál, enyhíti az én fájdalomtól könnyező szívemet. Ma sokfelé jelennek meg könnyeim. A te szemedben is, általad is e világért ontom szeretetem könnyeit. A világ összes édesanyjának szeretete sem éri el azt a fokot, ahogyan én szeretlek téged! Senki nem lehet úgy anyád, mint én."

Szűz Mária: "Én úgy vagyok anyád, ahogy Fiam mestere volt az apostolainak. Nem te választottál engem, hanem én választottalak téged! Általában a tanulók választják meg, hogy ki legyen tanítójuk, mesterük. Fiam esetében nem így volt. Ő választotta maga köré tanítványait. Általában az itteni szellemek választják ki maguknak Földre születésükre saját édesanyjukat. E téren nálad szintén rendhagyó volt az eset. Velem döntötted el, hogy milyen sorsvonalat fogsz követni, tehát Én választottalak téged. Újra mondom: BÍZZÁL BENNEM!'"

Kérdező: ÉGI ÜZENETET KAPTAM?

1. Égi üzenetet kaptam egyik álmomban, mikor nagyapám sorait olvastam?
2. Máriától kaptam üzenetet Medjugorjéban?
3. Ima alatt könnyezem. Miért?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Igen! Égi üzenetet kaptál! Valóban szent az az áldozat, amelyet felajánlhatsz Istennek. Te egyike vagy azoknak, akiknek szenvedése enyhíti a világ fájdalmát! Te egyike vagy azoknak, akik átérezve a földi élet zarándok voltát, másokban is erősíthetik a reményt, a célba jutás reményét. Te egyike vagy azoknak, akik az Én seregem angyalai közül valók. Te elsősorban azért jöttél a Földre, mert megkértelek erre. Természetesen azalatt, míg mások megszentelődnek általad, te magad is növekedsz a kegyelemben, vagyis mélyül benned a Velem való kapcsolat.

2-3. Mária élénken szemmel kíséri földi életed útját. Az Ő szeretete föl tud izzani benned, s ilyenkor éled át azt, hogy mennyire nem a Földnek, hanem az égnek gyermeke vagy. Mária általad már sokat tett azért, hogy szebb legyen a Föld, hogy elviselhetőbb legyen azoknak élete, akiket részben tudatlanságuk, részben a gonosz lélek, részben pedig saját gyengeségük irányított rossz utakra, s így került vállaikra olyan teher, mely már bensőleg kikezdte állhatatosságukat.
Az a gonosz, amelyről beszéltem, és akiről azt mondottam, hogy ha lehet, még a választottakat is megtéveszti, éppen a te odaadottságod miatt nem árthat akarata szerint. Olyan gát-szereped van, amely sok embert ment meg a bűn hullámaitól, bár a gátnak kemény ostromot kell ezért kiállnia e bűnhullámok támadása miatt.
Mária mindenkor menedéked! Most Ő szól hozzád!
'Édes Gyermekem! Szeplőtelen szívem szeretete meg akarja osztani veled örömét, bánatát egyaránt. Kérlek, vállald el velem a neked kiosztott földi szerepet. Rám mindig számíthatsz! Csalhatatlan jelekkel foglak irányítani, vezetni, csak bízz Bennem! A 3-dik pontban feltett kérdésedre is így kapsz megfelelő választ. A könnyek adománya, amelyet kaptál, enyhíti az én fájdalomtól könnyező szívemet. Ma sokfelé jelennek meg könnyeim. A te szemedben is, általad is e világért ontom szeretetem könnyeit. A világ összes édesanyjának szeretete sem éri el azt a fokot, ahogyan én szeretlek téged! Senki nem lehet úgy anyád, mint én. Én úgy vagyok anyád, ahogy Fiam mestere volt az apostolainak. Nem te választottál engem, hanem én választottalak téged! Általában a tanulók választják meg, hogy ki legyen tanítójuk, mesterük. Fiam esetében nem így volt. Ő választotta maga köré tanítványait. Általában az itteni szellemek választják ki maguknak Földre születésükre saját édesanyjukat. E téren nálad szintén rendhagyó volt az eset. Velem döntötted el, hogy milyen sorsvonalat fogsz követni, tehát Én választottalak téged.
Újra mondom: BÍZZÁL BENNEM!'
Drága Gyermekem! Szeretettel adom rád ÁLDÁSOMAT!"

Jézus - A Hang: 10/840

5. hét

(2017. 01. 30. - 02. 05.)

Témáink:

"Először is nem kaptál gúnyolódó élettársat. Az élettársakat nem szokták osztogatni. Azokat mindenki maga választja. Erre szoktátok mondani, hogy ki mit főzött, azt kell megennie. De azért nem ilyen tragikus a helyzeted. Kétségtelen, hogy a magad által választott sorsvonaladon neked kell kidolgoznod azt a benső szabadságodat, amely aztán lehetővé tudja tenni számodra, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd megtenni, éspedig benső békéd biztosítása érdekében tudd megtenni azt, amit megtenni jónak látsz. Erőkifejtés nélkül nincs előrelépés! Márpedig sem az erőkifejtésben, sem az előrelépésben nem szabad szünetet tartani. A lelki fejlődés nem ismer olyan szabadságolást, amely kikapcsolhatná az erőkifejtés"

"A Szentlélek elleni bűn nem más, mint a végső megátalkodottság. Erre nincs bocsánat sem itt a Földön, sem más dimenziókban. A Szentlélek elleni bűn tehát nem lokalizálható bizonyos cselekedetekre, mivel ez a léleknek egy olyan állapota, amelyről az illető tudja, hogy rossz, s mégsem akar szabadulni ettől az állapottól. Ebben a bűnben általában azok a hatalmasok leledzenek, akik bár tudják, hogy rossz, de mégis uralkodni akarnak másokon. Onnan tudják, hogy rossz, mert ők sem szeretnék, ha rajtuk mások uralkodnának."

"Mindenkinek magának kell felmérnie azt, hogy mire alkalmas, és mire nem. Mindenki boldog akar lenni. Ennek alapja pedig az önismeret. Ez se nem mellőzhető, sem mástól át nem vehető. Éppen ezért csak önmagát okolhatja az, aki boldogtalan! "

"Nálam magasabb szintű szellemi vezető nincs! Velem bármikor találkozhatsz! Én mindig küldök számodra olyan szellemi vezetőket, amilyenekre éppen szükséged van. E téren ne gondold magadat különbnek másoknál! Nálam nélkül semmi vagy. De Velem minden!"

"Ne arra várj, hogy majd egyszer valami nagyot kell tenned! A jelent szenteld meg! Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez, feloldásához kell a bátorság, a bölcsesség, az Isten- és az önbecsülés!"

Kérdező: NAGY FELADAT ELŐTT ÁLLOK?

1. Gúnyolódó élettársat kaptam e földi életre.
2. A Szentlélek elleni bűn kategóriájába tartozik-e bűnöm?
3. Alkalmas vagyok előadást tartani reinkarná-ciós témáról?
4. Nagyon magas szintű szellemi vezetők neveltek. Bizonyára nagy feladatra készítettek?!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Kedves Barátom! Először is nem kaptál gúnyolódó élettársat. Az élettársakat nem szokták osztogatni. Azokat mindenki maga választja. Erre szoktátok mondani, hogy ki mit főzött, azt kell megennie. De azért nem ilyen tragikus a helyzeted.
Kétségtelen, hogy a magad által választott sorsvonaladon neked kell kidolgoznod azt a benső szabadságodat, amely aztán lehetővé tudja tenni számodra, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd megtenni, éspedig benső békéd biztosítása érdekében tudd megtenni azt, amit megtenni jónak látsz. Erőkifejtés nélkül nincs előrelépés! Márpedig sem az erőkifejtésben, sem az előrelépésben nem szabad szünetet tartani. A lelki fejlődés nem ismer olyan szabadságolást, amely kikapcsolhatná az erőkifejtést.

2. A Szentlélek elleni bűn nem más, mint a végső megátalkodottság. Erre nincs bocsánat sem itt a Földön, sem más dimenziókban. A Szentlélek elleni bűn tehát nem lokalizálható bizonyos cselekedetekre, mivel ez a léleknek egy olyan állapota, amelyről az illető tudja, hogy rossz, s mégsem akar szabadulni ettől az állapottól. Ebben a bűnben általában azok a hatalmasok leledzenek, akik bár tudják, hogy rossz, de mégis uralkodni akarnak másokon. Onnan tudják, hogy rossz, mert ők sem szeretnék, ha rajtuk mások uralkodnának.

3. Mindenkinek magának kell felmérnie azt, hogy mire alkalmas, és mire nem. Mindenki boldog akar lenni. Ennek alapja pedig az önismeret. Ez se nem mellőzhető, sem mástól át nem vehető. Éppen ezért csak önmagát okolhatja az, aki boldogtalan!

4. Nálam magasabb szintű szellemi vezető nincs! Velem bármikor találkozhatsz! Én mindig küldök számodra olyan szellemi vezetőket, amilyenekre éppen szükséged van. E téren ne gondold magadat különbnek másoknál! Nálam nélkül semmi vagy. De Velem minden!
Ne arra várj, hogy majd egyszer valami nagyot kell tenned! A jelent szenteld meg! Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez, feloldásához kell a bátorság, a bölcsesség, az Isten- és az önbecsülés! Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/841

6. hét

(2017. 02. 06. - 12.)

Témáink:

"SEM ÉN, SEM AZ ÉLET NEM VETT EL TŐLED SEMMIT! Amíg ezt föl nem fogod, addig nem tudjuk megérteni egymást, illetve te nem tudsz megérteni Engem. Mert Én megértelek, de nem adok neked igazat! Megértetni Magamat csak azzal tudom, aki a fejével gondolkodik, mert az való arra, és nem érzéseivel, amelyek nem arra valók! Megismétlem: Sem Én, sem az élet nem vett el tőled semmit! Te amiatt vagy bajban, mert nem tudsz megtartani sem Engem, sem az életet! Azért nem tudsz megtartani, mert még nem adtál oda sem Nekem, sem az életnek SEMMIT!"

"Kész őrület! Te olyan valakihez akarod kötni életedet, aki szórakozni akar, és nem szeretetből áldozattá válni! Ember! Hol élsz!?! Mi lenne veled, ha ilyen életet választanál? És mi lenne leendő családoddal, ha azt hallanád feleségedtől, hogy neki elege van az egészből?"

"Drága Barátom! Mindaddig, amíg azzal hitegeted magad, hogy körülményeid megváltozása lehet alapja benső békédnek és boldogságodnak, addig nagyon ostoba vagy, amíg jó szándékú vagy. Ha aztán már jó szándékú sem leszel, akkor azt kell mondanom rád, hogy nemcsak ostoba vagy, hanem gonosz is vagy, tehát nincs közünk egymáshoz."

"Barátom! Hozzám tartozni, az nagyon komoly dolog! Az Én életem megnyerése Nekem sem ment olcsóbban, mint mulandó életem elvesztése árán. Gondolod, hogy te olcsóbban meg tudod úszni? Gondolod, hogy te okosabb, különb vagy Nálam? Gondolod, hogy majd te megmutatod Nekem, hogy nincs igazam? Gondolod, hogy te jobban tudod, mi kell a boldogsághoz, mint Én? Gondolod, hogy Én hazudtam, amikor azt mondtam, hogy Én vagyok az út, az igazság és az ÉLET!?"

"Drága Barátom! Nagyon szeretlek! Én igazán szeretlek! Azért ajándékozlak meg azzal, hogy szabadon dönthess Mellettem vagy Ellenem. Te egyáltalán nem szereted azt, akiről beszélsz! Te önmagadat szereted!!! Ha igazán szeretnéd, akkor örülnél annak, hogy az illető szabad tőled! Örülnél annak, hogy úgy dönthet, ahogy akar, és nem úgy, ahogyan te akarod, hogy döntsön. Engem is az tesz boldoggá, hogy nem uralkodok fölöttetek, hanem szabad döntéseitek határozhatják meg, hogy boldogok vagy boldogtalanok akartok-e lenni."

"Amíg valaki valamihez ragaszkodik, valamit birtokolni akar, addig rabszolgája annak. E téren pedig az ilyen rabszolga nem ember, hanem nagyon ember alatti lény!"

"Én azért jöttem közétek, hogy Isten gyermekei legyetek, és aki e lehetőséget eljátssza, az valóban ember alatti lénnyé válik. Erre mindenkinek megvan a lehetősége, és ez nem sajnos, hanem feltétele annak, hogy boldog legyen az, aki boldog akar lenni, és átkozott, kárhozott legyen az, aki átkozott, kárhozott akar lenni!"

"Szenvedésedet enyhíteni nem tudom. Csak azt tudom mondani, hogy az élet LÁTÁS kérdése. Ha majd kezded LÁTNI, hogy mennyi hálálkodnivalód van (de ez csak akkor lesz, ha lesz szemed mások nyomorára és az Én szenvedésemre), akkor kezdődhet el benned valami, ami szívedet az ÉLETHEZ kapcsolhatja. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, csak várlak szomorúan."

Kérdező: ELHAGYTAK!

Akit szeretek, elhagyott, s nélküle semmit sem ér az életem!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Kemény szavakat mondok, mert szeretlek, s nem beszélhetek mellé!
SEM ÉN, SEM AZ ÉLET NEM VETT EL TŐLED SEMMIT! Amíg ezt föl nem fogod, addig nem tudjuk megérteni egymást, illetve te nem tudsz megérteni Engem. Mert Én megértelek, de nem adok neked igazat! Megértetni Magamat csak azzal tudom, aki a fejével gondolkodik, mert az való arra, és nem érzéseivel, amelyek nem arra valók! Megismétlem: Sem Én, sem az élet nem vett el tőled semmit! Te amiatt vagy bajban, mert nem tudsz megtartani sem Engem, sem az életet! Azért nem tudsz megtartani, mert még nem adtál oda sem Nekem, sem az életnek SEMMIT!
Kész őrület! Te olyan valakihez akarod kötni életedet, aki szórakozni akar, és nem szeretetből áldozattá válni! Ember! Hol élsz!?! Mi lenne veled, ha ilyen életet választanál? És mi lenne leendő családoddal, ha azt hallanád feleségedtől, hogy neki elege van az egészből?
Drága Barátom! Mindaddig, amíg azzal hitegeted magad, hogy körülményeid megváltozása lehet alapja benső békédnek és boldogságodnak, addig nagyon ostoba vagy, amíg jó szándékú vagy. Ha aztán már jó szándékú sem leszel, akkor azt kell mondanom rád, hogy nemcsak ostoba vagy, hanem gonosz is vagy, tehát nincs közünk egymáshoz.
Barátom! Hozzám tartozni, az nagyon komoly dolog! Az Én életem megnyerése Nekem sem ment olcsóbban, mint mulandó életem elvesztése árán. Gondolod, hogy te olcsóbban meg tudod úszni? Gondolod, hogy te okosabb, különb vagy Nálam? Gondolod, hogy majd te megmutatod Nekem, hogy nincs igazam? Gondolod, hogy te jobban tudod, mi kell a boldogsághoz, mint Én? Gondolod, hogy Én hazudtam, amikor azt mondtam, hogy Én vagyok az út, az igazság és az ÉLET!?
Drága Barátom! Nagyon szeretlek! Én igazán szeretlek! Azért ajándékozlak meg azzal, hogy szabadon dönthess Mellettem vagy Ellenem. Te egyáltalán nem szereted azt, akiről beszélsz! Te önmagadat szereted!!! Ha igazán szeretnéd, akkor örülnél annak, hogy az illető szabad tőled! Örülnél annak, hogy úgy dönthet, ahogy akar, és nem úgy, ahogyan te akarod, hogy döntsön. Engem is az tesz boldoggá, hogy nem uralkodok fölöttetek, hanem szabad döntéseitek határozhatják meg, hogy boldogok vagy boldogtalanok akartok-e lenni.
Amíg valaki valamihez ragaszkodik, valamit birtokolni akar, addig rabszolgája annak. E téren pedig az ilyen rabszolga nem ember, hanem nagyon ember alatti lény!
Én azért jöttem közétek, hogy Isten gyermekei legyetek, és aki e lehetőséget eljátssza, az valóban ember alatti lénnyé válik. Erre mindenkinek megvan a lehetősége, és ez nem sajnos, hanem feltétele annak, hogy boldog legyen az, aki boldog akar lenni, és átkozott, kárhozott legyen az, aki átkozott, kárhozott akar lenni!
Szenvedésedet enyhíteni nem tudom. Csak azt tudom mondani, hogy az élet LÁTÁS kérdése. Ha majd kezded LÁTNI, hogy mennyi hálálkodnivalód van (de ez csak akkor lesz, ha lesz szemed mások nyomorára és az Én szenvedésemre), akkor kezdődhet el benned valami, ami szívedet az ÉLETHEZ kapcsolhatja. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, csak várlak szomorúan.
VÁROM A TALÁLKOZÁST VELED!"

Jézus - A Hang: 10/842

7. hét

(2017. 02. 13. - 19.)

Témáink:

"A lelki életben nincs nyaralás a Földön. A földi életnek pontosan az az értelme, hogy az Én győzelmemnek meg kell nyilvánulnia azoknak életében, akik átadták magukat Nekem. A földi élet erre való! Engem is csak egy időre hagyott el a Sátán, miután a pusztában kudarcot vallott (Lukács 4;13). Ez így van mindenkivel. De ez nem baj! Nem hagytalak árván benneteket! Lelkem benned él! Végtelenül nagyobb az, aki benned van, mint az a kísértő, aki kívüled van (1János 4;4). Bár ő belülről kísért, még sincs benned! Nem tud érdemben hatni rád, mint a szúnyogok is csak dönghetnek akörül, aki szúnyogirtóval kente be magát."

"Mivel jelen vagyok ott, ahol páran összejönnek az Én nevemben, ezért gyakorlatilag konkrét feladatot csak rajtatok keresztül adhatok nektek, s nem a HANG-médiumon keresztül. Ti is médiumaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt! Tehát ezt tudom tanácsolni: szeressétek egymást, amint Én szeretlek titeket! Arról legyetek megismerhetők, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ha ezt nagyon komolyan megélitek, akkor képesek lesztek szeretni ellenségeiteket is, ami a földi életben csúcsérték! Tehát arra törekedjetek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek benneteket!"

"Neked az a feladatod, hogy Engem, mint Utat, taníts és képviselj társaid körében. A Biblia nagyon szent könyv! De okosan csak az használja, aki az evangéliumokban megismerhető tanításomat használja zsinórmértéknek az élet számára csakúgy, mint a Biblia többi részének megértésére is."

Kérdező: MEDDIG TÁMAD A KÍSÉRTŐ?

1. Meddig képes munkálkodni a kísértő?
2. Mi az, aminek eleget kell tennünk?
3. Én hogyan tudok helyesen Érted dolgozni?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Drága Gyermekem! A lelki életben nincs nyaralás a Földön. A földi életnek pontosan az az értelme, hogy az Én győzelmemnek meg kell nyilvánulnia azoknak életében, akik átadták magukat Nekem. A földi élet erre való! Engem is csak egy időre hagyott el a Sátán, miután a pusztában kudarcot vallott (Lukács 4;13). Ez így van mindenkivel. De ez nem baj! Nem hagytalak árván benneteket! Lelkem benned él! Végtelenül nagyobb az, aki benned van, mint az a kísértő, aki kívüled van (1János 4;4). Bár ő belülről kísért, még sincs benned! Nem tud érdemben hatni rád, mint a szúnyogok is csak dönghetnek akörül, aki szúnyogirtóval kente be magát.

2. Mivel jelen vagyok ott, ahol páran összejönnek az Én nevemben, ezért gyakorlatilag konkrét feladatot csak rajtatok keresztül adhatok nektek, s nem a HANG-médiumon keresztül.
Ti is médiumaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt! Tehát ezt tudom tanácsolni: szeressétek egymást, amint Én szeretlek titeket! Arról legyetek megismerhetők, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ha ezt nagyon komolyan megélitek, akkor képesek lesztek szeretni ellenségeiteket is, ami a földi életben csúcsérték! Tehát arra törekedjetek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek benneteket!

3. Neked az a feladatod, hogy Engem, mint Utat, taníts és képviselj társaid körében. A Biblia nagyon szent könyv! De okosan csak az használja, aki az evangéliumokban megismerhető tanításomat használja zsinórmértéknek az élet számára csakúgy, mint a Biblia többi részének megértésére is.
Közlöm veled, hogy HANG-médiumomat arra kértem, hogy miután már tíz kötet megjelent, s ezek mind az Én sugalmazott gondolataimat tartalmazzák, ezért csak azoknak leveleit hozza Elém, akik már e tíz könyvet elolvasták. Illetve csak olyan kérdésekre fogok reagálni, amelyek nem találhatók meg a már megjelent kötetekben. Eddig már nyolc kötet jött ki a nyomdából, és hamarosan kijön a kilencedik is. E sorok, melyeket olvasol, már a tizedik kötet vége felé találhatók. Én azért írattam le e válaszaimat, hogy olvassátok! Közösségekben is e könyvek nagyon nagy lelki haszonnal tanulmányozhatók. Ha tanulmányozás közben olyan probléma merülne fel, melyre e könyvekben nem találtok megoldást, akkor természetesen szívesen válaszolok további kérdéseitekre.
NAGY SZERETETTEL ÁLDALAK MEG, ÉS ÁLDÁSOM BÉKÉT SUGÁRZÓ MELEGÉT KÜLDÖM MINDAZOKNAK, AKIK VELED SZELLEMI, LELKI KAPCSOLATBAN VANNAK!"

Jézus - A Hang: 10/843

9. hét

(2017. 02. 27. - 03. 05.)

Témáink:

"Ha tudnátok, hogy mennyire döntő boldogságotok szempontjából a hit!? Pedig tudhatnátok! Szinte minden alkalmat felhasználtam annak érdekében, hogy ezt tudassam veletek. És azt is, hogy ez mennyire függ tőletek is! Vagy dicsértelek, vagy szidtalak benneteket a hittel kapcsolatban, függően attól, hogy erősnek vagy gyengének ítéltem azt bennetek."

"A hit az egyik választó vonal az ember és az ember alatti lények között. Tudja ezt az ősellenség is nagyon jól! Tudja, hogy boldogságotok áll, bukik azon, hogy milyen bennetek a hit. Ezért vagy gyengíteni, vagy hiszékenységgé akarja torzítani. Sajnos, mindkettőt sikerrel végzi."

"Gyengíti azáltal, hogy körülrak benneteket más, hiendő dolgokkal, s így fölhígítja azt a hitet, amelynek csak Felém kellene irányulnia. Arra törekszik, hogy bennetek olyasmi alakuljon ki, mintha a Nekem hívés, a Bennem hívés egy lenne a sok másnak, másban hívés közül, s ezzel már közömbösítet-te is hatását. E kijelentések: "Mindegy, hogy ki miben hisz, mindegy, hogy ki, milyen felekezethez tartozik, mindegy, hogy ..." Ezek a mindegyek relativizálják a lényeget, és szinte elszívják az erőt az egyértelműség vállalásától, s az így legyengített, felhígított hit már képtelen életalakító erőt kifejteni. Magadra vonatkoztatva soha nem lehet mindegy, hogy kinek és miben hiszel!"

"A hit torzítását pedig azáltal éri el az ősellenség, hogy igyekszik dolgoknak, eseményeknek, megérzéseknek olyan erőt tulajdonítani, amilyen erőt Én azoknak nem adtam. Tehát babonás hitté torzítja a Nekem, a Bennem hívést, s így pontosan azt az eredményt éri el, mint a felhígítással. Eltereli a figyelmet az egy fontosra koncentrálásról, tehát arról, hogy Velem hogyan lehet állapotszerű kapcsolatot tartani, és olyan pótcselekvésekre állítja a váltót, amelyek sohasem juttatják végállomásra az utazót. Egyszerűen azért, mert a hiszékeny ember úgy tudja elfecsérelni idejét, hogy szinte észre sem veszi azt! Drága Gyermekem! Nem véletlenül beszéltem eddig a hitről. Kérdéseid megoldásának alapját képezi az, hogy e téren rend legyen fejedben, szívedben egyaránt"

"Az idegbetegségből a Belém vetett hit által lehet kilábalni. A szentek között nem találsz idegbetegeket. Nem, mert a szentek nem magukkal voltak elfoglalva. Nem értek rá önmagukra! Én mindennél fontosabb voltam számukra. Aki ezt az utat választja, az megszabadul minden idegbajától!"

"Kérdés az, hogy kivel járod utadat. Ha Velem járod, akkor minden út jó út számodra, és minden társaság jó társaság, mely el tud viselni Bennünket!"

"Imádkozz apukádért."

"A meditációban lényeg az, hogy az értelem vegye át az érzések irányítását, s az érzések így erősítsék a meditáció gyümölcstermését, a helyes elhatározások megvalósítására az akaratot. A helyes meditációról több helyen is olvashatsz a HANG-könyvekben."

"Meg kell tudnod válogatni, hogy milyen szellemmel akarsz kapcsolatba kerülni, mert különben nagyon pórul járhatsz. Még a legéhesebb ember sem eszik meg MINDENT!, ha nem akar magának rosszat. A szellemi, lelki táplálkozásban is válogatni kell!"

"Valóban felébresztenek éjszaka. Kérd őrangyalodat, hogy e téren legyen résen!"

"E kérdésedre nem válaszolok. Higgy abban, hogy Én ott voltam!"

Kérdező: JÓ AZ, HA KAPCSOLATOM VAN SZELLEMEKKEL?

1. Meggyógyul-e idegbeteg sógornőm?
2. Jó az út, amin járok?
3. Segít az a társaság, amelyet megneveztem?
4. Sokszor álmodom elhunyt apámmal. Jelentenek ezek valamit?
5. Meditációimban a kellemetlen érzéseimet rossz szellemek hatása okozta?
6. Hiba az, ha megpróbálok szellemi lényekkel kapcsolatba kerülni?
7. Valóban felébresztenek éjszaka, vagy csak úgy gondolom?
8. Ki volt az a kisfiú, aki éjszaka férjem szobájában volt?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Örülök, hogy hiszel Bennem! Érted örülök ennek. Ha tudnátok, hogy mennyire döntő boldogságotok szempontjából a hit!? Pedig tudhatnátok! Szinte minden alkalmat felhasználtam annak érdekében, hogy ezt tudassam veletek. És azt is, hogy ez mennyire függ tőletek is! Vagy dicsértelek, vagy szidtalak benneteket a hittel kapcsolatban, függően attól, hogy erősnek vagy gyengének ítéltem azt bennetek.
A hit az egyik választó vonal az ember és az ember alatti lények között. Tudja ezt az ősellenség is nagyon jól! Tudja, hogy boldogságotok áll, bukik azon, hogy milyen bennetek a hit. Ezért vagy gyengíteni, vagy hiszékenységgé akarja torzítani. Sajnos, mindkettőt sikerrel végzi.
Gyengíti azáltal, hogy körülrak benneteket más, hiendő dolgokkal, s így fölhígítja azt a hitet, amelynek csak Felém kellene irányulnia. Arra törekszik, hogy bennetek olyasmi alakuljon ki, mintha a Nekem hívés, a Bennem hívés egy lenne a sok másnak, másban hívés közül, s ezzel már közömbösítet-te is hatását. E kijelentések: "Mindegy, hogy ki miben hisz, mindegy, hogy ki, milyen felekezethez tartozik, mindegy, hogy ..." Ezek a mindegyek relativizálják a lényeget, és szinte elszívják az erőt az egyértelműség vállalásától, s az így legyengített, felhígított hit már képtelen életalakító erőt kifejteni. Magadra vonatkoztatva soha nem lehet mindegy, hogy kinek és miben hiszel!
A hit torzítását pedig azáltal éri el az ősellenség, hogy igyekszik dolgoknak, eseményeknek, megérzéseknek olyan erőt tulajdonítani, amilyen erőt Én azoknak nem adtam. Tehát babonás hitté torzítja a Nekem, a Bennem hívést, s így pontosan azt az eredményt éri el, mint a felhígítással. Eltereli a figyelmet az egy fontosra koncentrálásról, tehát arról, hogy Velem hogyan lehet állapotszerű kapcsolatot tartani, és olyan pótcselekvésekre állítja a váltót, amelyek sohasem juttatják végállomásra az utazót. Egyszerűen azért, mert a hiszékeny ember úgy tudja elfecsérelni idejét, hogy szinte észre sem veszi azt!
Drága Gyermekem! Nem véletlenül beszéltem eddig a hitről. Kérdéseid megoldásának alapját képezi az, hogy e téren rend legyen fejedben, szívedben egyaránt.

1. Az idegbetegségből a Belém vetett hit által lehet kilábalni. A szentek között nem találsz idegbetegeket. Nem, mert a szentek nem magukkal voltak elfoglalva. Nem értek rá önmagukra! Én mindennél fontosabb voltam számukra. Aki ezt az utat választja, az megszabadul minden idegbajától!

2. Kérdés az, hogy kivel járod utadat. Ha Velem járod, akkor minden út jó út számodra,

3. és minden társaság jó társaság, mely el tud viselni Bennünket!

4. Imádkozz apukádért.

5. A meditációban lényeg az, hogy az értelem vegye át az érzések irányítását, s az érzések így erősítsék a meditáció gyümölcstermését, a helyes elhatározások megvalósítására az akaratot. A helyes meditációról több helyen is olvashatsz a HANG-könyvekben.

6. Meg kell tudnod válogatni, hogy milyen szellemmel akarsz kapcsolatba kerülni, mert különben nagyon pórul járhatsz. Még a legéhesebb ember sem eszik meg MINDENT!, ha nem akar magának rosszat. A szellemi, lelki táplálkozásban is válogatni kell!

7. Valóban felébresztenek éjszaka. Kérd őrangyalodat, hogy e téren legyen résen!

8. E kérdésedre nem válaszolok. Higgy abban, hogy Én ott voltam!

Megáldalak, hogy tovább is egy tudjak lenni veled. Megáldalak Én, az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET!"

Jézus - A Hang: 10/844

10. hét

(2017. 03. 06. - 12.)

Témáink:

"Mindig férjed oldalára kell állnod! Soha, soha nem állhatsz gyermeked oldalára, ha jót akarsz gyermekednek és magadnak, amikor arról van szó, hogy kihez tartozol elsősorban!"

"A gyermeked választott téged. Ő tudja, miért. Te a férjedet választottad, s neked tudnod kell, hogy miért. Azért, hogy EGY legyél vele. Ezt az EGY-séget egy gyermek elárulhatja, de soha meg nem szüntetheti, míg a Földön éltek!"

"Neked tehát elsősorban nem gyermekeddel van bajod, hanem saját magaddal! Gyermekedről úgyis le kell válnod, ha akarod, ha nem. Férjedtől soha nem válhatsz le. Te legfeljebb tudomásul veheted azt, hogy ő levált rólad, de te ezt nem teheted meg anélkül, hogy ne háborogna lelkiismereted, tehát anélkül, hogy ne háborognék Én benned."

"Arra kérlek hát szeretettel, hogy férjed és gyermeked problémáját csak olyan mértékben akard megoldani, amennyiben ezt férjeddel megbeszélted. Soha és semmiképpen sem férjed ellenére!"

"Erkölcsileg nem lehet igaza gyermekednek veletek szemben, mert egyetlen erkölcsi igazság létezik: szeretni kell! Férjedet azáltal szereted, és ezt még a leglehetetlenebb helyzetben is meg kell tenned, ha mentegeted! Gyermeked akkor szereted helyesen, ha neveled. Most nevelés alatt azt értem, hogy meg kell értetni vele, hogy felelősséget kell vállalnia szavaiért, tetteiért. Te nem falazhatsz neki! Nem lehetsz bűnrészes!"

"Az Én édesanyámnak sem volt könnyű megérteni, hogy szabaddá kell válnia Tőlem olyan értelemben, hogy meg kellett tanulnia, hogy hol végződik az ő szabadságának határa, és hol kezdődik az Enyém! Azt gyermeked nem tudja magától kitalálni, hogy hol kezdődik a te szabadságodnak határa, és hol végződik az övé. Erre neked kell megtanítanod, és nem elméletileg, hanem kemény megtapasztalások útján.
Egyértelműen tudomására kell hoznod: eddig és ne tovább! Ezt másképpen sem te, sem ő megtanulni nem tudja. Ne feledd: aki rosszul szeret, az GYŰLÖL, és aki jól gyűlöl, az SZERET!"

Kérdező: EGY ÁLDATLAN ÁLLAPOT

Áldatlan az állapot a férjem és leányom között.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Mindig férjed oldalára kell állnod! Soha, soha nem állhatsz gyermeked oldalára, ha jót akarsz gyermekednek és magadnak, amikor arról van szó, hogy kihez tartozol elsősorban!
A gyermeked választott téged. Ő tudja, miért. Te a férjedet választottad, s neked tudnod kell, hogy miért. Azért, hogy EGY legyél vele. Ezt az EGY-séget egy gyermek elárulhatja, de soha meg nem szüntetheti, míg a Földön éltek!
Neked tehát elsősorban nem gyermekeddel van bajod, hanem saját magaddal! Gyermekedről úgyis le kell válnod, ha akarod, ha nem. Férjedtől soha nem válhatsz le. Te legfeljebb tudomásul veheted azt, hogy ő levált rólad, de te ezt nem teheted meg anélkül, hogy ne háborogna lelkiismereted, tehát anélkül, hogy ne háborognék Én benned.
Arra kérlek hát szeretettel, hogy férjed és gyermeked problémáját csak olyan mértékben akard megoldani, amennyiben ezt férjeddel megbeszélted. Soha és semmiképpen sem férjed ellenére!
Erkölcsileg nem lehet igaza gyermekednek veletek szemben, mert egyetlen erkölcsi igazság létezik: szeretni kell! Férjedet azáltal szereted, és ezt még a leglehetetlenebb helyzetben is meg kell tenned, ha mentegeted! Gyermeked akkor szereted helyesen, ha neveled. Most nevelés alatt azt értem, hogy meg kell értetni vele, hogy felelősséget kell vállalnia szavaiért, tetteiért. Te nem falazhatsz neki! Nem lehetsz bűnrészes!
Az Én édesanyámnak sem volt könnyű megérteni, hogy szabaddá kell válnia Tőlem olyan értelemben, hogy meg kellett tanulnia, hogy hol végződik az ő szabadságának határa, és hol kezdődik az Enyém! Azt gyermeked nem tudja magától kitalálni, hogy hol kezdődik a te szabadságodnak határa, és hol végződik az övé. Erre neked kell megtanítanod, és nem elméletileg, hanem kemény megtapasztalások útján.
Egyértelműen tudomására kell hoznod: eddig és ne tovább! Ezt másképpen sem te, sem ő megtanulni nem tudja. Ne feledd: aki rosszul szeret, az GYŰLÖL, és aki jól gyűlöl, az SZERET!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/845

11. hét

(2017. 03. 13. - 19.)

Témáink:

"Bizalmadat kellene erősítened Irántam. El kellene olvasnod a HANG-könyveket. Azért írattam azokat, hogy megismerjétek azokat az erőforrásokat, és azok használatát, amelyek óriási segítséget adnak arra, hogy átvegyétek Tőlem szívem szándékát és Lelkem erejét"

"Mindenkinek van oka bűnbánatot érezni, de csak addig, amíg Elém nem hozta lelkének sebeit. Az Én gyógyító erőm nem csökkent az évszázadok folyamán. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! Jöjjetek hát Hozzám, ha elfáradtatok, és az élet terhét nehéznek érzitek. Én ma is meg akarlak enyhíteni benneteket (Máté 11;28). Én mindig kész vagyok a kapcsolatteremtésre. Erre várok! Nélkületek nem tudom megtenni!"

"Ne mondd, hogy nem tudsz imádkozni! Lelkedet, szellemedet bármikor Hozzám tudod emelni, és ez az imádság! Ha akarod, mindig láthatsz valami jót életedben, s ilyenkor mondhatsz pár hálatelt szót Felém. Mérd magadat a nálad mérhetetlenül nagyobb nyomorban élőkhöz! Ilyeneket gyakran láthatsz a tévében, hallhatsz a rádióban, és olvashatsz az újságokban. Ez inkább hálára fog serkenteni, mert a magad baja eltörpül ezek mellett. Ha pedig ilyenkor is túl nehéznek érzed életed terheit, akkor pár szóval könyöröghetsz erőért, enyhülésért. Ezt a világon mindenki képes megtenni, ha hiszi, hogy Én ott vagyok, ahol Hozzám szólnak. Ne mondd hát, hogy nem tudsz imádkozni!"

"A hamvasztás vagy nem hamvasztás, egyáltalán nem tartozik a lényeghez! A holttestnek teljesen mindegy! Ez teljesen mindegy annak is, aki a holttestet valamikor éltette. Amennyiben azoknak nem mindegy, akik a temetést rendezik, döntsenek belátásuk szerint."

"Anyád várja, hogy segíts rajta. Ezt részben azáltal tudod megtenni, hogy mentegeted hibáit magad előtt. Ez szintén nem nehéz, csak arra kell gondolnod, hogy nem tudod, mit örökölt ő a Földre jöttekor, életében milyen hatásoknak volt kitéve, és azt sem, hogy hogyan működött lelke mélyén együtt a kapott kegyelmekkel. Részben fohászokat vár tőled érte az ég. Pl. ilyeneket: Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!"

Kérdező: BŰNTUDATOM VAN

1. Bűntudatot érzek, nem tudok imádkozni, nyugtalanítanak álmaim.
2. A hamvasztásról mi a véleményed?
3. Anyám szenved, és várja, hogy segítsek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Bizalmadat kellene erősítened Irántam. El kellene olvasnod a HANG-könyveket. Azért írattam azokat, hogy megismerjétek azokat az erőforrásokat, és azok használatát, amelyek óriási segítséget adnak arra, hogy átvegyétek Tőlem szívem szándékát és Lelkem erejét.
Mindenkinek van oka bűnbánatot érezni, de csak addig, amíg Elém nem hozta lelkének sebeit. Az Én gyógyító erőm nem csökkent az évszázadok folyamán. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! Jöjjetek hát Hozzám, ha elfáradtatok, és az élet terhét nehéznek érzitek. Én ma is meg akarlak enyhíteni benneteket (Máté 11;28). Én mindig kész vagyok a kapcsolatteremtésre. Erre várok! Nélkületek nem tudom megtenni!
Ne mondd, hogy nem tudsz imádkozni! Lelkedet, szellemedet bármikor Hozzám tudod emelni, és ez az imádság! Ha akarod, mindig láthatsz va-lami jót életedben, s ilyenkor mondhatsz pár hálatelt szót Felém. Mérd magadat a nálad mérhetetlenül nagyobb nyomorban élőkhöz! Ilyeneket gyakran láthatsz a tévében, hallhatsz a rádióban, és olvashatsz az újságokban. Ez inkább hálára fog serkenteni, mert a magad baja eltörpül ezek mellett. Ha pedig ilyenkor is túl nehéznek érzed életed terheit, akkor pár szóval könyöröghetsz erőért, enyhülésért. Ezt a világon mindenki képes megtenni, ha hiszi, hogy Én ott vagyok, ahol Hozzám szólnak. Ne mondd hát, hogy nem tudsz imádkozni!
2. A hamvasztás vagy nem hamvasztás, egyáltalán nem tartozik a lényeghez! A holttestnek teljesen mindegy! Ez teljesen mindegy annak is, aki a holttestet valamikor éltette. Amennyiben azoknak nem mindegy, akik a temetést rendezik, döntsenek belátásuk szerint.
3. Anyád várja, hogy segíts rajta. Ezt részben azáltal tudod megtenni, hogy mentegeted hibáit magad előtt. Ez szintén nem nehéz, csak arra kell gondolnod, hogy nem tudod, mit örökölt ő a Földre jöttekor, életében milyen hatásoknak volt kitéve, és azt sem, hogy hogyan működött lelke mélyén együtt a kapott kegyelmekkel. Részben fohászokat vár tőled érte az ég. Pl. ilyeneket: Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/846

12. hét

(2017. 03. 20. - 26.)

Témáink:

A levélre itt Feri bácsi válaszol. A kérdezőnek megérveli, hogy kötött imák helyett miért a saját szavaival imádkozzon.

Feri bácsi felhívja arra a figyelmet, hogy Jézus az emberi szív szeretetét szeretné olyan áldozatos tettekben megnyilatkozva látni, amelyekben az emberek nem arról tesznek tanúságot, hogy Istent szeretnék jobb belátásra bírni különböző szövegvariánsokkal, hanem arról, hogy valóban a szeretet irányítja életüket.

Elhangzik a válaszban, hogy az ima nagyon fontos, de csak addig jó, amíg a valódi szeretetet növeli. Különben pótcselekvés, önbecsapás, tévedés.

Szó van még arról, hogy Isten a magyar népet nem szereti jobban, mint más országok népeit.

Kérdező: EGY IMA TERJESZTÉSÉRŐL

Egy ima terjesztését kérem!

A médium válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "KEDVES TESTVÉREM!

Köszönöm kedves levelét. Örülök, hogy Loyolai szent Ignác 'Krisztus lelke...' imáját több helyen is szeretik és imádkozzák. Egészen biztos, hogy azok, akik még nem szoktak saját szavaikkal, s így saját szívükkel Jézushoz fordulni, legalább kis ízelítőt kapnak abból, hogy hogyan is kell imádkozni. Bár meggyőződésem, hogy ha valaki szívből kimondja: 'Jézusom szeretlek', és e szavak valóban az ő szívéből jövő szavak, ezek jobban tetszenek Isten-nek, mint hetvenhét 'Krisztus lelke...' ima, amit nem az, aki mondja, hanem valaki más imádkozott valamikor, mint saját imáját.
Kedves Testvérem! Bennem Jézus hangja sohasem köti szövegekhez Isten irántunk való szeretetét, és sohasem szólít fel senkit mások által megfogalmazott imaszövegek mondására. Ha megnézi a Bibliában, még a Miatyánkra sem mondja, hogy ezt imádkozzuk, hanem azt, hogy ÍGY imádkozzunk. Vagyis a benne foglalt hét kérés szerint. A Rózsafüzérben is nem az Üdvözlégy szavain, hanem a benne foglalt hittitkokról való elmélkedésen van a hangsúly.
Az én Jézusom az emberi szív szeretetét szeretné olyan áldozatos tettekben megnyilatkozva látni, amelyekben az emberek nem arról tesznek tanúságot, hogy Istent szeretnék jobb belátásra bírni különböző szövegvariánsokkal, hanem arról, hogy valóban szeretet irányítja életüket. Főleg az a szeretet, amely az ellenséget inkább akarja szeretetével kitüntetni, mint szeretteit, a szolgálatot nagyobbra értékeli, mint a dirigálást.
Azt pedig soha ne higgye el se Natália nővérnek, se másnak, hogy Isten ezt a káromkodós népet jobban szereti, mint más országok népeit. Isten nem országokban, hanem Jézusban gondolkodik, tehát saját Fiában. Ebből logikusan következik, hogy mindazokban, akik elfogadják Fiát Uruknak, Megszabadítójuknak. Magyarok istene nem létezik! Csak egy Isten, aki számára Magyarország sem létezik, csak mennyek országa, és olyan emberek, akik bármely, maguk által csinált országban is élnek, életüket a mennyek országa felé irányítják. De nem imákkal! Nem az, aki mondja Neki: Uram! Uram!, hanem az, aki SZERET!!! Az ima nagyon fontos, de csak addig jó, amíg a valódi szeretetet növeli. Különben pótcselekvés, önbecsapás, tévedés.
Drága Testvérem! Szeretettel kérem, ha nem akarja nagy csalódásoknak kitenni magát, akkor alakítsa át gondolkodását az általam felismert Jézus szerint, mert ez a Jézus tökéletesen megegyezik az evangéliumok Jézusával.
Ennek a Jézusnak áldását kérem további életére!"

Jézus - A Hang: 10/847

13. hét

(2017. 03. 27. - 04. 02.)

Témáink:

A médium kérdez, aki a tizedik HANG-kötet utolsó lapjaihoz ért. Közel ezer hálálkodó levél fekszik íróasztalala fiókjaiban, ezek közül tesz egyet közzé.

Kérdező: A MÉDIUM KÉRDEZ

Kérdező: maga a médium.

Uram! Te látod szívemet, s tudod, hogy csak azt írom le, amit igaznak élek meg belülről. E tizedik kötet utolsó lapjaihoz értem. Közel ezer hálálkodó levél fekszik íróasztalalom fiókjaiban. Ezek között vannak csodálatosnál csodálatosabbak. Ezek egy pillanatig sem hagyták lankadni figyelmemet Irántad, irántuk. Most lelkem mélyén azt érzem, kedves Előtted, ha egy most érkezett levelet közzé teszek. Gondolom ezt azért is így érzem lelkemben, mert ez egy egyszerű, sallangmentes levél, nem problémáira várja válaszodat, hanem egy hálás és bizakodó szív dobbanása Feléd.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Megáldom a sorok íróját, és olvasóit egyaránt!"

"Drága Atyám! A levelet megkaptam, melyet tiszta szívből köszönök. Könnyek között olvastam el, és olyan boldognak érzem magam, mint még soha! Úgy érzem, én vagyok a világ legboldogabbja!
Nagyon szeretném ezt az örömöt és boldogságot megosztani Önnel és gyermekeimmel, meg akik hisznek és bíznak a jó Istenben.
Nagyon kérem a jó Istent, hogy mindkét fiam boldog és egészséges legyen. Mindkettő az IGAZ ÚTON haladjon a boldogság felé.
Nagyon nagy szeretettel és tiszta szívből köszönök mindent, amit értem és gyermekeimért tett! Még több hálaadó imát fogok elmondani gyermeke-immel együtt. Maradok nagy, nagy szeretettel és tisztelettel"
aláírás

Jézus - A Hang: 10/848

14. hét - 1. levél

(2017. 03. 27. - 04. 02.)

Témáink:

Jézus megindokolva elmondja, hogy a jövőben szeretné, ha csak olyan levelekre kellene válaszolnia, melyeknek kérdezői a már addig megjelent köteteket elolvasták.

Kérdező: A MÉDIUM VÁLASZOL

Egy későn kérdezőnek a médium válasza.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben KEDVES URAM!
Levele május 18-án érkezett, tehát azon a napon, amelyre Ön a választ szerette volna megkapni a HANG-tól levelére. Ezért, mivel már úgyis megvalósíthatatlan lett az időpont tartása, nem kérdezhettem meg a HANG-ot.
A kért könyveket elküldtem. Mivel most már a tizedik könyv végén járok, és nyolc már kijött a nyomdából, tehát az olvasók rendelkezésére áll, a HANG arra kért, tudassam azokkal, akik leveleikkel fölkeresik a HANG-ot, hogy a jövőben szeretné, ha csak olyan levelekre kellene válaszolnia, melyeknek kérdezői az eddig megjelent köteteket már elolvasták, mivel részben nem akar ismétlésekbe bocsátkozni, részben pedig az eddig megjelent kötetek nagyon alkalmasak arra, hogy az olvasót már előre felkészítsék a jövőben felme-rülő erkölcsi problémák kezelésére, feloldására.
Ezért is örülök, hogy kérte a HANG (1-től 4-ig) példányait, sőt, nem-csak egyet-egyet kért, ami arról tanúskodik, hogy nemcsak olvasója, de apos-tola is a HANG által megszólaló Mesterünknek.
Testvéri szeretettel

Jézus - A Hang: 10/849

14. hét - 2. levél

(2017. 03. 27. - 04. 02.)

Témáink:

"EGY A SZÜKSÉGES! De az egy szükséges megvalósításához sok nem szükségest is használni kell!"

"Az iskolába járás, a tanulás komoly önfegyelmet, összeszedettséget kíván. Fejleszti az értelem kritikai érzékét, megtanít olyan látásra, amely már sok embert segített közelebb Hozzám."

"A jelenlegi kultúrkörötökben szellemi emberré nem válhattok tanulás nélkül. Tanulni persze iskolába járás nélkül is lehet. De ami a növénynek az asszimilálás, ami az állatnak a vadászás, az embernek az a megélhetéséhez szükséges MUNKA! Ez pedig sokkal problematikusabb iskolai végzettség nélkül, mint iskolai végzettséggel"

"... túl nagy hangsúlyt tettetek az iskolai végzettségre. Mindkét véglettől tartózkodnod kell! Nem szabad, hogy minden idődet megegye az iskola. És nem szabad, hogy ne legyen időd az iskolára."

"Minden ember azért jött a Földre, hogy Isten megismerje, szeresse, Őt szolgálja. E cél érdekében kell megfelelő eszközként felfogni az iskolába járást."

Kérdező: ÉRDEMES ISKOLÁBA JÁRNI?

Szüksége van az embereknek arra az ismeretanyagra, amelyet az iskolában szereznek meg?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Kedves Barátom! EGY A SZÜKSÉGES! De az egy szükséges megvalósításához sok nem szükségest is használni kell!
Az iskolába járás, a tanulás komoly önfegyelmet, összeszedettséget kíván. Fejleszti az értelem kritikai érzékét, megtanít olyan látásra, amely már sok embert segített közelebb Hozzám.
A jelenlegi kultúrkörötökben szellemi emberré nem válhattok tanulás nélkül. Tanulni persze iskolába járás nélkül is lehet. De ami a növénynek az asszimilálás, ami az állatnak a vadászás, az embernek az a megélhetéséhez szükséges MUNKA! Ez pedig sokkal problematikusabb iskolai végzettség nélkül, mint iskolai végzettséggel.
Teljesen igazad van, hogy túl nagy hangsúlyt tettetek az iskolai végzettségre. Mindkét véglettől tartózkodnod kell! Nem szabad, hogy minden idődet megegye az iskola. És nem szabad, hogy ne legyen időd az iskolára.
Minden ember azért jött a Földre, hogy Isten megismerje, szeresse, Őt szolgálja. E cél érdekében kell megfelelő eszközként felfogni az iskolába járást.
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/850

15. hét

(2017. 04. 10. - 16.)

Témáink:

"Mint tudod, betegséged pszichikai eredetű. Tehát megszüntetése is csak azáltal történhet, hogy félelmedet engeded kigyomlálni magadból. Most ezt szeretném tenni! Csak tömör mondatokkal mutatok rá a megoldásra. Azért teszem ezt így, mert már ebben a tizedik kötetben több kérdezőnek elmondtam, s most neked is elmondom, hogy olvasd el az eddig megjelent köteteket. A 9-dik is pár hét múlva már kijön a nyomdából. Azért kérlek erre, mert az általad fölvetett kérdések tartalmára e kötetekben többször is válaszoltam már, s tudom, hogy nem elég csupán a betegség gyökerére rámutatnom. Sok szerteágazó probléma felvetése, azok megoldása mind-mind fontosak, hogy valaki szellemileg, lelkileg megfelelő tartalommal nézzen szembe az életben felmerült nehézségekkel. Csak így viheti sikerre azt a vágyát, amelyet úgy hívtok, hogy boldogság. E könyveket médiumomnál pontosan annyiért kaphatod meg, amennyit az üzletekben kérnek érte. Tehát nem te fizeted a postaköltséget. "

" Nagyon mélyen lecövekelt igazsággá kell válnia benned annak, hogy mások általad semmit sem nyerhetnek és semmit sem veszíthetnek. Ennek alapja az, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden kárukra szolgál. A másik megfogalmazása ennek az, hogy mindenki csak önmagáért felel. Ha pedig valaki valamit elrontott, és Hozzám fordul, Én vállalom az ő tette következményeit, s ha kell, csodát is teszek azért, hogy ő ezt megtapasztalja. De csak ha Hozzám fordul! Aki fél, az valójában nem hisz Bennem, s így nem is szerethet helyesen sem Engem, sem embertársát, sem önmagát! "

"Én soha senkit nem büntetek. Isten nem büntet! Isten szeret! Neki is fáj, ha valaki bünteti önmagát, mint az anyának fáj, ha látja, hogy gyermeke egy kalapáccsal ráüt saját kezére. Amit ti büntetésnek neveztek, az nem más, mint olyan természetellenes cselekedet részetekről, melynek fájdalom a következménye. Azt nem tudom megtenni, hogyha valaki ártani akar önmagá-nak, az ne ártson. Ez ellenkezne szabadságotokat tisztelő szeretetemmel. Várom, hogy kigyógyulj félelmedből."

Kérdező: AGGÓDOM MÁSOKÉRT!

1. Betegségem lelki eredetű?
2. Félelem van bennem. Aggódom mások életéért.
3. Büntetésként kell ezeket megélnem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Leányom!

1. Mint tudod, betegséged pszichikai eredetű. Tehát megszüntetése is csak azáltal történhet, hogy félelmedet engeded kigyomlálni magadból. Most ezt szeretném tenni!
Csak tömör mondatokkal mutatok rá a megoldásra. Azért teszem ezt így, mert már ebben a tizedik kötetben több kérdezőnek elmondtam, s most neked is elmondom, hogy olvasd el az eddig megjelent köteteket. A 9-dik is pár hét múlva már kijön a nyomdából. Azért kérlek erre, mert az általad fölvetett kérdések tartalmára e kötetekben többször is válaszoltam már, s tudom, hogy nem elég csupán a betegség gyökerére rámutatnom. Sok szerteágazó probléma felvetése, azok megoldása mind-mind fontosak, hogy valaki szellemileg, lelkileg megfelelő tartalommal nézzen szembe az életben felmerült nehézségekkel. Csak így viheti sikerre azt a vágyát, amelyet úgy hívtok, hogy boldogság. E könyveket médiumomnál pontosan annyiért kaphatod meg, amennyit az üzletekben kérnek érte. Tehát nem te fizeted a postaköltséget.

2. Nagyon mélyen lecövekelt igazsággá kell válnia benned annak, hogy mások általad semmit sem nyerhetnek és semmit sem veszíthetnek. Ennek alapja az, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden kárukra szolgál.
A másik megfogalmazása ennek az, hogy mindenki csak önmagáért felel. Ha pedig valaki valamit elrontott, és Hozzám fordul, Én vállalom az ő tette következményeit, s ha kell, csodát is teszek azért, hogy ő ezt megtapasztalja. De csak ha Hozzám fordul! Aki fél, az valójában nem hisz Bennem, s így nem is szerethet helyesen sem Engem, sem embertársát, sem önmagát!

3. Én soha senkit nem büntetek. Isten nem büntet! Isten szeret! Neki is fáj, ha valaki bünteti önmagát, mint az anyának fáj, ha látja, hogy gyermeke egy kalapáccsal ráüt saját kezére. Amit ti büntetésnek neveztek, az nem más, mint olyan természetellenes cselekedet részetekről, melynek fájdalom a következménye. Azt nem tudom megtenni, hogyha valaki ártani akar önmagá-nak, az ne ártson. Ez ellenkezne szabadságotokat tisztelő szeretetemmel.
Várom, hogy kigyógyulj félelmedből.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/851

16. hét

(2017. 04. 17. - 23.)

Témáink:

Jézus arra kéri olvasóit, hogy olvassák a Hang-köteteket, azért iratta le azokat. Jelzi, hogy a tizedik kötet végétől már csak tömören válaszol olyan kérdésekre, amelyekre a válaszokat megtaláljátok az előző kötetekben.

"Amit a tenyérjóslás kapcsán mondtak neked, az persze hogy igaz! Nincs ember a világon, akit valamilyen baleset ne érne!"

"Beszélj gyakran őrangyaloddal! Ő azért vállalta melletted a kísérő szerepet, hogy segítsen!"

"Az angyalok, szellemtestvéreid, nagyon szeretnek téged, de éppen, mert fejlődésed érdekében szabadságodnak nagy tisztelői, érdemben csak akkor segíthetnek neked, ha erre felkéred őket. Azért mondtam ezt többes számban, mert nem-csak egy angyal vigyázza életedet. De EGY különösen!"

Kérdező: MI A FELADATOM?

1. Mi céllal születtem?
2. Mi a feladatom?
3. Igaz, hogy baleset fog érni? (Ezt jósolták a tenyeremből) Kikerülhető ez?
4. Hogyan szerezhetem vissza testem, lelkem egészségét?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Arra kérlek, olvasd el a HANG-könyveket! E tizedik kötet végén már csak tömören válaszolok közvetlenül olyan kérdésekre, amelyekre a válaszokat meg tudjátok találni az eddigi kötetekben. Azért írattam le azokat, hogy elolvassátok! Mindannyitoknak többre van szükségetek, mint egy-egy kérdés kitisztázása. Ezért fontos e könyveket mind elolvasni.
Amit a tenyérjóslás kapcsán mondtak neked, az persze hogy igaz! Nincs ember a világon, akit valamilyen baleset ne érne! Beszélj gyakran őrangyaloddal! Ő azért vállalta melletted a kísérő szerepet, hogy segítsen! Az angyalok, szellemtestvéreid, nagyon szeretnek téged, de éppen, mert fejlődésed érdekében szabadságodnak nagy tisztelői, érdemben csak akkor segíthetnek neked, ha erre felkéred őket. Azért mondtam ezt többes számban, mert nem-csak egy angyal vigyázza életedet. De EGY különösen!
Megáldalak a BÉKESSÉG és a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/852


17. hét

(2017. 04. 24. - 30.)

Témáink:

"Drága Gyermekem! Te bátorítást kérsz. Úgy gondolod, hogy bátorság kell ahhoz, amire felkértelek? Hát van ebben valami! Kell bátorság ahhoz, hogy tanúságot tegyen valaki arról, ami érzése szerint meghaladja az erejét. Ez igaz."

"Ti azt szoktátok mondani, hogy gyáva népnek nincs hazája. Ezt aláhúzottan megtoldhatom azzal, hogy gyáva embernek nincs hazája Nálam! De a két bátorság között, az evilági ország és az Isten országa által megkívánt bátorság között az az óriási különbség, hogy míg evilági országban egyes kivételes esetek követelik szívetek bátorságát, addig az Isten országa ÁLLAPOTSZERŰ bátorságot kíván. Igen, mert az Isten országának vállalásához nem egyes esetekben és egyes nagy tettekkel kell tanúságot tenni, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviselését kell bátor szívvel vállalni. Ez valóban bátorságot, Általam megerősített bátorságot kíván."

"Ennek a bátorságnak részetekről a ti hitetek a forrása. A hit, mint minden erény, gyakorlás által növelhető. Lelkem mindig rendelkezésetekre áll. Bár be lenne mindig kapcsolva szívetek adó-vevő készüléke is (e bekapcsolt állapot a hitből élés)! De nemcsak a napi gondok kívánnak bátor helytállást. Bátorság kell annak a szerepnek a vállalásához is, amely egy Általam ajándékozott karizma gyakorlásához kell. De ebben az esetben nálad még nagyobb hangsúlyt tennék a szelídségre."

"A hangerő nem erő! Nem erő akkor sem, ha leírt fölkiáltó jelek formájában akarnak hatni. Az Én erőmet, Lelkem erejét, Isten országának erejét egyedül a JÓ AKARATÚ SZERETET hordozza! Amíg ezt ápolod magadban, addig ne félj! Én veled vagyok, és senki nem árthat neked! A jó akarat jelenléte olyan önfegyelmet kíván, amely képes megteremteni lelkedben azt a csendet, amely rezonáló doboza HANG-omnak benned."

"A szelídség és az önfegyelem által biztosított benső csend az a két szárny, amelyek által Lelkem galambja nemcsak szíved ablakára repül, hanem postagalambként száll tőled az Én üzenetemmel azok szívére, akiknek üzenetemet megcímeztem."

"Te pontosan azért lehetsz nagyon nyugodt, mert nem neked kell egyedül vállalnod a prófétai szerep betöltését, hanem KETTEN közösen tesszük ezt. Tehát nem rajtad, hanem rajtam van a nagyobb teher e téren, és természetesen a nagyobb felelősség is. Ne félj hát! Legyőzhetetlenek vagyunk KETTEN!"

"Egy tartalmilag bármilyen tanítással kapcsolatban törekedned kell arra, hogy ne az érzéseid, hanem az értelmed legyen az irányító. Szinte minden kudarcba fulladt szerelemnek legfőbb oka az szokott leni, hogy az érzéseket, amelyek lehettek kezdetben nagyon szépek és nemesek, elébe helyezték a józanságnak."

"Ne tedd a hangsúlyt a zenekarra! Te hangszer vagy!"

" A szellemi lények anyagba ágyazottan tudattalanul is élvezik uralmukat az anyag fölött. Ez a gyökere az állatok iránti szeretetnek. Bármilyen kisebbségi érzéssel él egy ember, az állatok társaságában meg tudja élni, hogy ő is valaki! Az egyik állattal kapcsolatban ezt úgy éli meg, pl. a lónál, hogy azt szereti, a másiknál, pl. a szúnyognál úgy, hogy agyonüti."

"Minden félelem gyökere a halálfélelem. Ahogy kibékül valaki e gondolattal, úgy szűnnek meg szorongásai."

Kérdező: BÁTORÍTÁST KÉREK!

Bátorítást szeretnék kapni! És négy kérdésre választ.
1. Egy tanításról szeretnék véleményt kapni, mely rossz érzéseket keltett bennem.
2. Törvényszerű, vagy csak lehetősége van meg annak, hogy az ember élete folyamán megtalálja saját zenekarát?
3. Állatok és emberek kapcso-latáról szeretnék véleményt hallani.
4. Félelmemnek mi az oka?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Te bátorítást kérsz. Úgy gondolod, hogy bátorság kell ahhoz, amire felkértelek? Hát van ebben valami! Kell bátorság ahhoz, hogy tanúságot tegyen valaki arról, ami érzése szerint meghaladja az erejét. Ez igaz.
Ti azt szoktátok mondani, hogy gyáva népnek nincs hazája. Ezt aláhúzottan megtoldhatom azzal, hogy gyáva embernek nincs hazája Nálam! De a két bátorság között, az evilági ország és az Isten országa által megkívánt bátorság között az az óriási különbség, hogy míg evilági országban egyes kivételes esetek követelik szívetek bátorságát, addig az Isten országa ÁLLAPOTSZERŰ bátorságot kíván. Igen, mert az Isten országának vállalásához nem egyes esetekben és egyes nagy tettekkel kell tanúságot tenni, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviselését kell bátor szívvel vállalni. Ez valóban bátorságot, Általam megerősített bátorságot kíván.
Ennek a bátorságnak részetekről a ti hitetek a forrása. A hit, mint minden erény, gyakorlás által növelhető. Lelkem mindig rendelkezésetekre áll. Bár be lenne mindig kapcsolva szívetek adó-vevő készüléke is (e bekapcsolt állapot a hitből élés)!
De nemcsak a napi gondok kívánnak bátor helytállást. Bátorság kell annak a szerepnek a vállalásához is, amely egy Általam ajándékozott karizma gyakorlásához kell. De ebben az esetben nálad még nagyobb hangsúlyt tennék a szelídségre.
A hangerő nem erő! Nem erő akkor sem, ha leírt fölkiáltó jelek formájában akarnak hatni. Az Én erőmet, Lelkem erejét, Isten országának erejét egyedül a JÓ AKARATÚ SZERETET hordozza! Amíg ezt ápolod magadban, addig ne félj! Én veled vagyok, és senki nem árthat neked! A jó akarat jelenléte olyan önfegyelmet kíván, amely képes megteremteni lelkedben azt a csendet, amely rezonáló doboza HANG-omnak benned.
A szelídség és az önfegyelem által biztosított benső csend az a két szárny, amelyek által Lelkem galambja nemcsak szíved ablakára repül, hanem postagalambként száll tőled az Én üzenetemmel azok szívére, akiknek üzenetemet megcímeztem.
Te pontosan azért lehetsz nagyon nyugodt, mert nem neked kell egyedül vállalnod a prófétai szerep betöltését, hanem KETTEN közösen tesszük ezt. Tehát nem rajtad, hanem rajtam van a nagyobb teher e téren, és természetesen a nagyobb felelősség is. Ne félj hát! Legyőzhetetlenek vagyunk KETTEN!
E bevezetés után, most tömören válaszolok kérdéseidre is.

1. Egy tartalmilag bármilyen tanítással kapcsolatban törekedned kell arra, hogy ne az érzéseid, hanem az értelmed legyen az irányító. Szinte minden kudarcba fulladt szerelemnek legfőbb oka az szokott leni, hogy az érzéseket, amelyek lehettek kezdetben nagyon szépek és nemesek, elébe helyezték a józanságnak.

2. Ne tedd a hangsúlyt a zenekarra! Te hangszer vagy!

3. A szellemi lények anyagba ágyazottan tudattalanul is élvezik uralmukat az anyag fölött. Ez a gyökere az állatok iránti szeretetnek. Bármilyen kisebbségi érzéssel él egy ember, az állatok társaságában meg tudja élni, hogy ő is valaki! Az egyik állattal kapcsolatban ezt úgy éli meg, pl. a lónál, hogy azt szereti, a másiknál, pl. a szúnyognál úgy, hogy agyonüti.

4. Minden félelem gyökere a halálfélelem. Ahogy kibékül valaki e gondolattal, úgy szűnnek meg szorongásai.
Megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/853

18. hét

(2017. 05. 01. - 07.)

Témáink:

""Drága Gyermekem! Csendet, békét, nyugalmat kívánok tőled. A természetedet boncolgató képekben látni tudó szellemedet úgy kapcsold össze szíveddel, tehát törekvésközpontoddal, hogy a dicsőítés és a hála legyen jellemzője életednek."

"Adj hálát azért, hogy vagy, hogy az Enyém vagy, hogy van hited, hogy túl vagy már földi életed delén, hogy tapasztalhatod gondviselő szertetemet irántad, hogy tanulhatsz és taníthatsz, hogy kaphatsz és adhatsz, stb!"

"A hálaima adósságot törlesztő ima. Adj hálát azok helyett is, akik zúgolódnak, adj hálát azok helyett is, akik nem ismernek Engem és nem is tudják, hogy mennyire szeretem őket, és önmagukon kívül nem adhatnak hálát Nekem, pedig emiatt egy üdítő forrás hiányával küszködnek!"

"Adj hálát a múltadért, kapcsolataidért, kudarcaidért és sikereidért! Adj hálát barátaidért és ellenségeidért! És adj hálát főleg azért, hogy benned élek!"

Kérdező: MIT KÍVÁNSZ, URAM?

Mit kívánsz tőlem, Uram?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Csendet, békét, nyugalmat kívánok tőled. A természetedet boncolgató képekben látni tudó szellemedet úgy kapcsold össze szíveddel, tehát törekvésközpontoddal, hogy a dicsőítés és a hála legyen jellemzője életednek.
Adj hálát azért, hogy vagy, hogy az Enyém vagy, hogy van hited, hogy túl vagy már földi életed delén, hogy tapasztalhatod gondviselő szertetemet irántad, hogy tanulhatsz és taníthatsz, hogy kaphatsz és adhatsz, stb!
A hálaima adósságot törlesztő ima. Adj hálát azok helyett is, akik zúgolódnak, adj hálát azok helyett is, akik nem ismernek Engem és nem is tudják, hogy mennyire szeretem őket, és önmagukon kívül nem adhatnak hálát Nekem, pedig emiatt egy üdítő forrás hiányával küszködnek!
Adj hálát a múltadért, kapcsolataidért, kudarcaidért és sikereidért! Adj hálát barátaidért és ellenségeidért! És adj hálát főleg azért, hogy benned élek!
Megáldalak a HÁLA ÉRZÉSÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/854

19. hét

(2017. 05. 08. - 14.)

Témáink:

""Kedves Barátom! Valóban lehetséges olyan, hogy valakiben aránytalan a fejlődési ritmus. Sőt! Ez a természetes a pszichika terén. Amire hangsúlyt helyezel, az kap több tápanyagot a fejlődésre. Ahhoz, hogy valaki belülről arányosan fejlődjék, az szükséges, hogy ne legyen énközpontú."

"... tanácsom a következő: ne azzal foglalkozz, hogy te milyen vagy, hanem azzal, hogy hol és kinek tudsz segíteni abban, hogy Hozzám közelebb kerüljön. Ha ezt teszed, akkor szinte automatikusan harmonikussá válsz úgy, hogy magad sem tudod, hogyan (Márk.4;27-28)!"

"Kértél, hogy ne jelenjen meg kérésed e könyvben. Ha pedig ez elkerülhetetlen, akkor csapjam be az olvasókat a korodat illetően, s ne harmincegynéhány-, hanem legalább negyvenévesnek mondjalak. Drága Barátom! Nem tudod, kivel beszélsz!"

Kérdező: VESZÉLYES A GYORS FEJLŐDÉS?

Veszélyesen túl gyors bizonyos fejlődési szintem.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Valóban lehetséges olyan, hogy valakiben aránytalan a fejlődési ritmus. Sőt! Ez a természetes a pszichika terén. Amire hangsúlyt helyezel, az kap több tápanyagot a fejlődésre. Ahhoz, hogy valaki belülről arányosan fejlődjék, az szükséges, hogy ne legyen énközpontú. Tehát tanácsom a következő: ne azzal foglalkozz, hogy te milyen vagy, hanem azzal, hogy hol és kinek tudsz segíteni abban, hogy Hozzám közelebb kerüljön. Ha ezt teszed, akkor szinte automatikusan harmonikussá válsz úgy, hogy magad sem tudod, hogyan (Márk.4;27-28)!
Kértél, hogy ne jelenjen meg kérésed e könyvben. Ha pedig ez elkerülhetetlen, akkor csapjam be az olvasókat a korodat illetően, s ne harmincegynéhány-, hanem legalább negyvenévesnek mondjalak.
Drága Barátom! Nem tudod, kivel beszélsz!
Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/855


20. hét

(2017. 05. 22. - 28.)

Témáink:

"Gyermekem! Most e tizedik kötetben már csak tömören válaszolok minden kérdezőnek, mert a bővebb magyarázatot megtalálhatjátok az eddig megjelent kötetekben. Azért írattam le gondolataimat, hogy elolvassátok!"

"A Mária-tiszteletet részben azért nem fogadják el a protestáns felekezetek, mert nincs szó erről a Bibliában. Részben pedig azért, mert a Mária-tisztelők lejáratták babonás hozzáállásukkal Máriát."

"Nem menthető meg senki Üdvözlégyekkel. Kivéve az, aki ezeket összeszedetten mondja. Ha bárki bárkit megmenthetne, akkor Én lennék a legrosszabb hittérítő, mert Én is csak azokat tudtam megmenteni tanítványaim közül, akik maguk is akarták!"

"Nem lehet különb a tanítvány mesterénél! Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (János 15;20)! Csak ilyesfajta szenvedésre gondolhat jogosan az, aki az Értem szenvedésről beszél."

Kérdező: ÜDVÖZLÉGYEKKEL LEHET LELKEKET MENTENI?

1. Miért nem fogadja el a református egyház Szűz Máriát?
2. Egy-egy Üdvözléggyel megmenthető egy-egy lélek?
3. Szenvedésen keresztül juthatunk csak Istenhez?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Most e tizedik kötetben már csak tömören válaszolok minden kérdezőnek, mert a bővebb magyarázatot megtalálhatjátok az eddig megjelent kötetekben. Azért írattam le gondolataimat, hogy elolvassátok!
1. A Mária-tiszteletet részben azért nem fogadják el a protestáns felekezetek, mert nincs szó erről a Bibliában. Részben pedig azért, mert a Mária-tisztelők lejáratták babonás hozzáállásukkal Máriát.
2. Nem menthető meg senki Üdvözlégyekkel. Kivéve az, aki ezeket összeszedetten mondja. Ha bárki bárkit megmenthetne, akkor Én lennék a legrosszabb hittérítő, mert Én is csak azokat tudtam megmenteni tanítványaim közül, akik maguk is akarták!
3. Nem lehet különb a tanítvány mesterénél! Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (János 15;20)! Csak ilyesfajta szenvedésre gondolhat jogosan az, aki az Értem szenvedésről beszél.
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/856

21. hét

(2017. 05. 22. - 28.)

Témáink:

A Hang állapotszerű tanulása nélkül nem erősödsz lelkileg!

Kérdező: ERŐSÍTÉST KÉREK!

Azt mondták, hogy írjak Önnek. Ön majd lelket önt belém!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Én, Jézus, valóban lelket tudok önteni beléd! Lelkem jelképe galamb, de nem sült galamb. Tátott szájjal nem lehet várni, hogy valakibe belerepül!
Tíz kötet HANG-könyvet írattam már eddig annak érdekében, hogy lelket öntsek belétek. Olvasd el az eddigieket! Megrendelheted HANG-médiumomnál. Ha utána is volnának kérdéseid, akkor terjeszd majd Elém.
Megáldalak SZERETETEM ÉS BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/857
22. hét

(2017. 05. 22. - 28.)

Témáink:

"Drága Gyermekem! A házastársi kapcsolatban határozottnak kell lenned! Ez saját érdeked éppen úgy, mint egész családod érdeke! Nem lehetsz bűnrészes. Hazugságban nem élhetsz! Ha társad elhagyott, akkor ennek külsőleg is meg kell nyilvánulnia! E téren az elnézés egyben bűnrészesség is!"

"Gyermekedre vigyázz, mint a szemed fényére! Amíg nem nagykorú, addig nem engedheted olyan kapcsolatba, amely számodra nyugtalanító!"

"Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke ugyan, de a realitás lelke is! Te nem hagyhatod el társadat! De ha ő elhagyott, akkor azt tudomásul nem venni, enyhén szólva naivitás! Ha már megcsalt, akkor menjen, ahová akar. Még Én sem tudok kapcsolatban maradni azzal, aki elhagyott. E téren a határozatlanság mindkettőtöket tönkreteheti! Légy egyértelmű! Ne félj! Én veled vagyok! Soha nem megyek a magára-hagyóval! Mindig a magára-hagyottal maradok!"

"Amennyire rajtad áll tehát, ne dőlj be olyan gyerekes kijelentéseknek, hogy azért nem megy el, mert nincs hová mennie! Ezt gondolta volna meg akkor, mielőtt elhagyott! Ti bárányok lehettek, de ne legyetek birkák! Az Enyéimet lehet fölhasználni, de nem kihasználni!"

"Ha szeretet van benned, akkor tudomásul veszed, hogy ő elhagyott, de ezt vegye ő is tudomásul! Én még Pétert is lesátánoztam, (Márk 8;33), még anyámat is megtagadtam (Máté 12;48), amikor alkudozni próbáltak! Példát adtam nektek!(János 13;15)"

"Bízzál Bennem! Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"

Kérdező: HÁZASTÁRSI PROBLÉMA

1. Házastársammal kapcsolatban mi a teendőm?
2. Mi a feladatom?
3. Megerőltetés után beteg leszek.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! A házastársi kapcsolatban határozottnak kell lenned! Ez saját érdeked éppen úgy, mint egész családod érdeke! Nem lehetsz bűnrészes. Hazugságban nem élhetsz! Ha társad elhagyott, akkor ennek külsőleg is meg kell nyilvánulnia! E téren az elnézés egyben bűnrészesség is!
Gyermekedre vigyázz, mint a szemed fényére! Amíg nem nagykorú, addig nem engedheted olyan kapcsolatba, amely számodra nyugtalanító!
Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke ugyan, de a realitás lelke is! Te nem hagyhatod el társadat! De ha ő elhagyott, akkor azt tudomásul nem venni, enyhén szólva naivitás! Ha már megcsalt, akkor menjen, ahová akar. Még Én sem tudok kapcsolatban maradni azzal, aki elhagyott. E téren a határozatlanság mindkettőtöket tönkreteheti! Légy egyértelmű! Ne félj! Én veled vagyok! Soha nem megyek a magára-hagyóval! Mindig a magára-hagyottal maradok!
Amennyire rajtad áll tehát, ne dőlj be olyan gyerekes kijelentéseknek, hogy azért nem megy el, mert nincs hová mennie! Ezt gondolta volna meg akkor, mielőtt elhagyott! Ti bárányok lehettek, de ne legyetek birkák! Az Enyéimet lehet fölhasználni, de nem kihasználni!
Ha szeretet van benned, akkor tudomásul veszed, hogy ő elhagyott, de ezt vegye ő is tudomásul! Én még Pétert is lesátánoztam, (Márk 8;33), még anyámat is megtagadtam (Máté 12;48), amikor alkudozni próbáltak! Példát adtam nektek!(János 13;15)
Bízzál Bennem! Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"


Jézus - A Hang: 10/858

23. hét

(2017. 06. 05. - 11.)

Témáink:

"Minden ember gyógyíthatatlan betegséggel születik a Földre! Azok a betegségek, amelyeket ti gyógyíthatatlannak mondotok, azért jelennek meg, hogy figyelmeztessenek benneteket arra, hogy az emberi segítés VÉGES! A ti képességeiteknek határai vannak. Ez nem baj, mert azt, ami a legfontosabb boldogságotok érdekében, azt mindenki meg tudja tenni. Ez pedig nem más, mint az, hogy jöjjetek Hozzám, akik az élet terhét hordozzátok (Máté 11;28), és Én megenyhítelek benneteket."

" Te leveledben gyóntál Nekem, és ezt Én nagyon nagyra értékelem! Hidd el, hogy amit nekem bűnbánó szívvel elmondasz, azt már le is vettem rólad! Hidd el, hogy mérhetetlen szeretettel szeretlek, és éppen ezért Nálam mindig megtalálhatod lelked békéjét. De újra és újra mondom: HIGGY BENNEM!"

"Az nem érinti a lényeget, hogy valaki beteg vagy egészséges. Lehet bárki betegen boldog és egészségesen boldogtalan! Minden azon múlik, hogy Velem milyen kapcsolatot tart fenn valaki."

"Te tanúságot tettél arról, hogy Nálam akarod megtalálni szíved nyugalmát. Légy állhatatos, és meg is fogod tapasztalni az Én jóságomat! Engem nem befolyásol sem az, hogy ki milyen nemzetiségű, sem az, hogy ki milyen bűnöket követett el elmúlt életében."

"Engem egyetlen dolog érdekel: hiszed vagy nem, hogy Én szeretlek, és hiszed vagy nem, hogy szeretetem mindenre képes azok érdekében, akik viszontszeretnek? Ha ezt elhiszed, akkor nincs aggódásra semmi okod."

"Te nem felelsz senkiért, csak egyedül önmagadért! Ha pedig Hozzám jössz, akkor Én felelek érted, és neked akkor már megszűnik nyugtalanságod."

"Én nemcsak mondtam, hanem Magamra nézve is kötelezőnek éltem meg, hogy mindig, mindenkinek, minden bűnét megbocsátom, ha bűne terheit Hozzám hozza."

"Légy biztos abban, hogy nem az a lényeg, hogy milyen vagy! Fontos, hogy az Enyém vagy! Ha ezt elhiszed, akkor Én képes vagyok téged újjáteremteni."

Kérdező: ISTEN VALÓBAN MEGBOCSÁT?

1. Gyógyíthatatlan beteg vagyok? Valóban nem gyógyítható az AIDS?
2. Fe-lelősséget érzek az emberekért.
3. Isten valóban megbocsát nekem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Minden ember gyógyíthatatlan betegséggel születik a Földre! Azok a betegségek, amelyeket ti gyógyíthatatlannak mondotok, azért jelennek meg, hogy figyelmeztessenek benneteket arra, hogy az emberi segítés VÉGES! A ti képességeiteknek határai vannak. Ez nem baj, mert azt, ami a legfontosabb boldogságotok érdekében, azt mindenki meg tudja tenni. Ez pedig nem más, mint az, hogy jöjjetek Hozzám, akik az élet terhét hordozzátok (Máté 11;28), és Én megenyhítelek benneteket.
Igen. Te leveledben gyóntál Nekem, és ezt Én nagyon nagyra értékelem! Hidd el, hogy amit nekem bűnbánó szívvel elmondasz, azt már le is vettem rólad! Hidd el, hogy mérhetetlen szeretettel szeretlek, és éppen ezért Nálam mindig megtalálhatod lelked békéjét. De újra és újra mondom: HIGGY BENNEM!
Az nem érinti a lényeget, hogy valaki beteg vagy egészséges. Lehet bárki betegen boldog és egészségesen boldogtalan! Minden azon múlik, hogy Velem milyen kapcsolatot tart fenn valaki.
Te tanúságot tettél arról, hogy Nálam akarod megtalálni szíved nyugalmát. Légy állhatatos, és meg is fogod tapasztalni az Én jóságomat! Engem nem befolyásol sem az, hogy ki milyen nemzetiségű, sem az, hogy ki milyen bűnöket követett el elmúlt életében.
Engem egyetlen dolog érdekel: hiszed vagy nem, hogy Én szeretlek, és hiszed vagy nem, hogy szeretetem mindenre képes azok érdekében, akik viszontszeretnek? Ha ezt elhiszed, akkor nincs aggódásra semmi okod.
Te nem felelsz senkiért, csak egyedül önmagadért! Ha pedig Hozzám jössz, akkor Én felelek érted, és neked akkor már megszűnik nyugtalanságod.
Én nemcsak mondtam, hanem Magamra nézve is kötelezőnek éltem meg, hogy mindig, mindenkinek, minden bűnét megbocsátom, ha bűne terheit Hozzám hozza.
Légy biztos abban, hogy nem az a lényeg, hogy milyen vagy! Fontos, hogy az Enyém vagy! Ha ezt elhiszed, akkor Én képes vagyok téged újjáteremteni.
Megáldalak a HIT ÉS A BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/859

24. hét

(2017. 06. 12. - 18.)

Témáink:

" A HANG-könyvek köteteit sokszor vedd igénybe! A szeretet próbája mindig a gyakorlat. De nemcsak arra kell tekintettel lenned, hogy felmérd szereteted erejét, hanem arra is, hogy felmérd okosságod mértékét. Csak okossággal csökkenthetők a nagynak mutatkozó szeretetáldozatok vállalása."

"Társaddal szemben azt kell látnod, hogy hol van a te szabadságköröd határa. Te önmagadért felelsz! Én nem engedek senkit erején felüli kísértésekbe! A kísértővel nem, de a kísértettel mindig együtt vagyok! A tehertételek nemcsak a szeretetet mérik fel pontosan, hanem a hitet is. A hívőnek minden lehetséges (Márk 9;23)! Még az is, hogy szabaddá váljék ( 2Kor 3;17)!"

"Gyermekeid nevelésében nyugtasson meg az, hogy erkölcsileg jóra nevelést nem lehet adni senkinek. Nekem sem sikerült erkölcsileg jóra nevelnem senkit. Csupán elmondhattam azt, amit jónak gondoltam. Te sem tehetsz többet. Nyugtasson meg az a tudat, hogy csak önmagadért felelsz! Temiattad sem boldog, sem boldogtalan nem lehet senki, mint ahogy a te boldogságod is csak attól függ, hogy Velem milyen a kapcsolatod!"

"Minden félelem gyökere a halálfélelem. Egyszer komolyan rá kell szánnod magadat arra, hogy a halállal kapcsolatban tiszta látásra juss!"

"Mielőtt megáldalak, újból arra kérlek, hogy a HANG-könyveket gyakran vedd elő, mert azért írattam ezeket a könyveket, hogy rendszeres lelki, szellemi táplálékot nyújtsanak azoknak, akik éhezik azt az igazságot, amellyel Magamat azonosítottam, mikor ezt mondtam: ÉN vagyok az út, az IGAZ-SÁG, és az élet!(János 14;6)"

Kérdező: FÉLELMEIM OLDHATÓK?

1. Van-e bennem elég szeretet a fölvállalt feladat teljesítésére?
2. Társammal kapcsolatban tűrőképességem határához értem.
3. Gyermekeimet jól neve-lem? 4. Félelmeim hogyan oldhatók fel?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!
1. A HANG-könyvek köteteit sokszor vedd igénybe! A szeretet próbája mindig a gyakorlat. De nemcsak arra kell tekintettel lenned, hogy felmérd szereteted erejét, hanem arra is, hogy felmérd okosságod mértékét. Csak okossággal csökkenthetők a nagynak mutatkozó szeretetáldozatok vállalása.

2. Társaddal szemben azt kell látnod, hogy hol van a te szabadságköröd határa. Te önmagadért felelsz! Én nem engedek senkit erején felüli kísértésekbe! A kísértővel nem, de a kísértettel mindig együtt vagyok! A tehertételek nemcsak a szeretetet mérik fel pontosan, hanem a hitet is. A hívőnek minden lehetséges (Márk 9;23)! Még az is, hogy szabaddá váljék ( 2Kor 3;17)!

3.Gyermekeid nevelésében nyugtasson meg az, hogy erkölcsileg jóra nevelést nem lehet adni senkinek. Nekem sem sikerült erkölcsileg jóra nevelnem senkit. Csupán elmondhattam azt, amit jónak gondoltam. Te sem tehetsz többet. Nyugtasson meg az a tudat, hogy csak önmagadért felelsz! Temiattad sem boldog, sem boldogtalan nem lehet senki, mint ahogy a te boldogságod is csak attól függ, hogy Velem milyen a kapcsolatod!

4. Minden félelem gyökere a halálfélelem. Egyszer komolyan rá kell szánnod magadat arra, hogy a halállal kapcsolatban tiszta látásra juss!

Mielőtt megáldalak, újból arra kérlek, hogy a HANG-könyveket gyakran vedd elő, mert azért írattam ezeket a könyveket, hogy rendszeres lelki, szellemi táplálékot nyújtsanak azoknak, akik éhezik azt az igazságot, amellyel Magamat azonosítottam, mikor ezt mondtam: ÉN vagyok az út, az IGAZ-SÁG, és az élet!(János 14;6)
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/860

25. hét

(2017. 06. 19. - 06. 25.)

Témáink:

"Egy ismerősöd ajánlotta, hogy tedd fel kérdéseidet. Jól tette, hogy ajánlotta. De még jobban tette volna, ha átadta volna a HANG-köteteket, hogy olvasd el azokat. Szinte minden kérdésedre megkaptad volna bennük a választ."

"A cigarettázás semmiképpen sem a hitetlenség jele. Annak a jele, hogy sajnos rászoktál, s most nehezen szabadulsz tőle."

"Én mindig megbocsátom a bűneidet, ha erre megkérsz."

"Istenben más az egy és más a három. A természete EGY, a benső élete HÁROM. Gyenge hasonlattal: A Napnak van Fénye és van Melege. Egyik sem lehet meg a másik kettő nélkül. Neked is van értelmed, akaratod és érzelmed, de azért te EGY vagy!"

"Jézus halálának semmi köze a te bűneidhez. Én azért haltam meg, mert megöltek, és nem azért, hogy megbocsáthassak! Te pedig azért vétkezel, mert önző szoktál lenni. Ostoba és kegyetlen Isten-képe van annak, aki azt hiszi, hogy Isten képtelen volt addig megbocsátani, amíg Engem meg nem kínoztak, föl nem feszítettek! Én értetek haltam meg, de nem helyettetek! Is-ten örök SZERETET volt, van és lesz!"

"Betegség és egészség eszközök. Egyik sem jobb a másiknál. Mindkettő arra való, hogy Hozzám segítsen benneteket!"

"A keresztények az Én föltámadásom napját tartják az Úr napjának! A zsidók a szombatot. A mohamedánok a pénteket. Válogathatsz! Amelyik tár-sasághoz tartozol, annak a törvényeit kell követned!"

"Ismételten kérlek! Ha fejlődni akarsz lelkileg, ha kérdéseidre választ akarsz kapni, akkor foglalkozz Velem többet!"

Kérdező: CIGARETTÁZÁSRÓL

1. A cigarettázás nem a hitetlenség jele?
2. Hogyan szabadulhatok meg bűneimtől?
3. Hogyan lehet három az Egyisten?
4. Jézus halála által Isten már akkor megbocsátott, amikor még el sem követtem a bűnt?
5. Jó a betegség is valamire?
6. Melyik az Úr napja?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermek! Egy ismerősöd ajánlotta, hogy tedd fel kérdéseidet. Jól tette, hogy ajánlotta. De még jobban tette volna, ha átadta volna a HANG-köteteket, hogy olvasd el azokat. Szinte minden kérdésedre megkaptad volna bennük a választ.
Mivel már nyolc kötet megjelent, s a kilencedik is hamarosan kijön a nyomdából, s bizonyára a tizedik is egy hónapon belül már kapható lesz, ezért csak nagyon tömören válaszolok kérdéseidre. Bővebben megtalálhatod a megjelent könyvekben.

1. A cigarettázás semmiképpen sem a hitetlenség jele. Annak a jele, hogy sajnos rászoktál, s most nehezen szabadulsz tőle.

2. Én mindig megbocsátom a bűneidet, ha erre megkérsz.

3. Istenben más az egy és más a három. A természete EGY, a benső élete HÁROM. Gyenge hasonlattal: A Napnak van Fénye és van Melege. Egyik sem lehet meg a másik kettő nélkül. Neked is van értelmed, akaratod és érzelmed, de azért te EGY vagy!

4. Jézus halálának semmi köze a te bűneidhez. Én azért haltam meg, mert megöltek, és nem azért, hogy megbocsáthassak! Te pedig azért vétkezel, mert önző szoktál lenni. Ostoba és kegyetlen Isten-képe van annak, aki azt hiszi, hogy Isten képtelen volt addig megbocsátani, amíg Engem meg nem kínoztak, föl nem feszítettek! Én értetek haltam meg, de nem helyettetek! Isten örök SZERETET volt, van és lesz!

5. Betegség és egészség eszközök. Egyik sem jobb a másiknál. Mindkettő arra való, hogy Hozzám segítsen benneteket!

6. A keresztények az Én föltámadásom napját tartják az Úr napjának! A zsidók a szombatot. A mohamedánok a pénteket. Válogathatsz! Amelyik társasághoz tartozol, annak a törvényeit kell követned!

Ismételten kérlek! Ha fejlődni akarsz lelkileg, ha kérdéseidre választ akarsz kapni, akkor foglalkozz Velem többet!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/861

26. hét

(2017. 06. 26. - 07. 02.)

Témáink:

" A Jelenések könyvének tartalmát gyümölcsözőbben használhatjátok, ha nem történelmi korok lefényképezését keresitek benne, hanem saját egyéni életetek folyamán fellelhető eseményekre próbáltok ráismerni, mert e könyv-ben található képek minden ember életének eseményeit szimbolizálják. E könyv csak ezért lehet sugalmazott."

"A történeti eseményeket előre jósoló könyveket nem nevezitek sugalmazott írásoknak. Nem, mert nem az egyes ember életét érintik közvetlenül."

"Ami Tőlem van, az nem vehető meg pénzért. Amit valaha mondottam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" Ez mindenkorra érvényes."

"De azt is mondottam, hogy méltó a munkás a maga bérére (Máté 10;8-9). Tehát hatalmat nem, de ismeretet lehet pénzért venni. "

"Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a Velem való személyes kapcsolat nem tanfolyamok függvénye, hanem a jó szándékú, áldozatos szolgálatvállalás függvénye."

Kérdező: A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

1. Igaz-e, hogy a Jelenések könyvében leírt hatodik pecsétre már sor került?
2. Tanfolyamokkal elősegíthetem lelki fejlődésemet?


A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. A Jelenések könyvének tartalmát gyümölcsözőbben használhatjátok, ha nem történelmi korok lefényképezését keresitek benne, hanem saját egyéni életetek folyamán fellelhető eseményekre próbáltok ráismerni, mert e könyv-ben található képek minden ember életének eseményeit szimbolizálják. E könyv csak ezért lehet sugalmazott. A történeti eseményeket előre jósoló könyveket nem nevezitek sugalmazott írásoknak. Nem, mert nem az egyes ember életét érintik közvetlenül.

2. Ami Tőlem van, az nem vehető meg pénzért. Amit valaha mondottam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" Ez mindenkorra érvényes. De azt is mondottam, hogy méltó a munkás a maga bérére (Máté 10;8-9). Tehát hatalmat nem, de ismeretet lehet pénzért venni. Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a Velem való személyes kapcsolat nem tanfolyamok függvénye, hanem a jó szándékú, áldozatos szolgálatvállalás függvénye.

Ha elolvasod a HANG eddig megjelent köteteit, akkor tisztulni fog benned az Én-, az ön- és a világismeret.
Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/862

27. hét

(2017. 07. 03. - 09.)

Témáink:

Az igazi kapcsolatról és ennek ápolásáról.

Kérdező: HÁLAADÁS!

Hála és köszönet mindenért!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Te örülsz Nekem, Én örülök neked! Ez az igazi kapcsolat!
Ennek a kapcsolatnak ápolására hívom fel figyelmedet. A HANG-kötetek arra valók, hogy sokszor kapj tanácsokat Tőlem általuk. Az eddigi nyolc kötet mellett hamarosan megjelenik a kilencedik és a tizedik is. Azért írattam le gondolataimat, hogy életté váljanak bennetek.
Nagyon szeretlek, és nagyon bízom benned!
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/863

28. hét

(2017. 07. 10. - 16.)

Témáink:

"Hogyan kell Jézust komolyan kérni?"

"Ki tekinthető hitelesnek?"

Kérdező: HOGYAN KELL JÉZUST KOMOLYAN KÉRNI?

1. Mi módon kérhetem komolyan Jézust?
2. Hiteles egy bizonyos társaság tanítása?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom!

1. Az kér komolyan Engem, aki hangsúlyt tesz arra, hogy belsőleg, külsőleg egyaránt összeszedetten figyeljen oda, amikor Velem beszél. Az kér Engem komolyan, aki kérései alapján is növekedni akar a szeretetben, vagyis abban, hogy másoknak könnyebbé tegye azt az utat, amely Hozzám vezetheti őket. Az kér komolyan Engem, aki hiszi, hogy Én is komolyan veszem őt!

2. Minden társaság és minden egyén annyiban hiteles az Én szememben, amennyire azonos az evangéliumokból kiolvasható tanításommal. Azok a társaságok és egyének, akik szavaimat inkább magyarázgatják, mint megvalósítják, általában elmennek a lényeg mellett, és különböző pótcselekvésekbe bonyolódnak.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/864

29. hét

(2017. 07. 17. - 06. 23.)

Témáink:

"Nagyon szeretlek, és pontosan ezért nem mondhatok neked olyat, ami nem felel meg a valóságnak. Te kérdeztél Engem, s nekem nincs lehetőségem úgy a kedvedben járni, hogy az hamis illúziókba ringasson."

"Én soha senkit senkinek nem szoktam odaajánlani! Én nem rendelkezem senki fölött sem! Ember embert nem boldogíthat! Nem erre van teremtve! Természetellenes gondolat az, amely más embertől olyasmit vár, amit neki csak Isten adhat."

"Én egyedül és kizárólag csak MAGAMAT szoktam mindenkinek ajánlani. Embert embernek soha! Az a HANG, amely neked ezt mondta, az nem az Én HANGOM! Ez nem jelenti azt, hogy ne kapcsolhatnátok össze életeteket annak érdekében, hogy közelebb segítsétek egymást Hozzám! De ennek akadályai egészen más természetűek, mintsem Én ezek eltávolításában segíthetnék."

"Én nem vagyok pap! Nem is voltam papi nemzetségből való! Csak ti magyarázzátok bele életembe, hogy pap vagyok mindörökké! Én, az Isten Fia, názáreti Ácsként, majd vándortanítóként éltem, és azért kellett meghalnom, mert a papok vallástalannak ítéltek Engem! Hidd el, nem tettétek jól, hogy papot csináltatok Belőlem! Az első testvérgyilkosságtól kezdve (Kain és Ábel), amely oltárvita következménye volt, végig az emberiség történelmén a vallásosság ördöge okozza a legszörnyűbb gonoszságokat!"

"Az, akiről te beszélsz, semmiféle papi hivatással nem rendelkezik. Nem, mert ilyen nincs is! Egyetlen hivatás van! Egyetlen feladatra hívok: arra, hogy másokat tanítsatok szeretni. Ez minden ember Tőlem kapott hivatása. Vannak szerepek, melyek bármilyenek, az egyetlen hivatást kell hogy szolgálják."

"Akár összekötitek életeteket, akár nem, Én örülni fogok, ha szeretetre akartok másokat tanítani, és szomorkodni fogok, ha nem ezt teszitek."

Kérdező: JÓL SZÓL BENNEM A HANG?

1. Bennem a HANG valakivel kapcsolatban ezt mondta: "Neked akarom adni". 2. A HANG ezt is mondotta: "Az Úr Krisztus pap mindörökké!"

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és pontosan ezért nem mondhatok neked olyat, ami nem felel meg a valóságnak. Te kérdeztél Engem, s nekem nincs lehetőségem úgy a kedvedben járni, hogy az hamis illúziókba ringasson.

1. Én soha senkit senkinek nem szoktam odaajánlani! Én nem rendelkezem senki fölött sem! Ember embert nem boldogíthat! Nem erre van teremtve! Természetellenes gondolat az, amely más embertől olyasmit vár, amit neki csak Isten adhat.
Én egyedül és kizárólag csak MAGAMAT szoktam mindenkinek ajánlani. Embert embernek soha! Az a HANG, amely neked ezt mondta, az nem az Én HANGOM! Ez nem jelenti azt, hogy ne kapcsolhatnátok össze életeteket annak érdekében, hogy közelebb segítsétek egymást Hozzám! De ennek akadályai egészen más természetűek, mintsem Én ezek eltávolításában segíthetnék.

2. Én nem vagyok pap! Nem is voltam papi nemzetségből való! Csak ti magyarázzátok bele életembe, hogy pap vagyok mindörökké! Én, az Isten Fia, názáreti Ácsként, majd vándortanítóként éltem, és azért kellett meghalnom, mert a papok vallástalannak ítéltek Engem! Hidd el, nem tettétek jól, hogy papot csináltatok Belőlem! Az első testvérgyilkosságtól kezdve (Kain és Ábel), amely oltárvita következménye volt, végig az emberiség történelmén a vallásosság ördöge okozza a legszörnyűbb gonoszságokat!
Az, akiről te beszélsz, semmiféle papi hivatással nem rendelkezik. Nem, mert ilyen nincs is! Egyetlen hivatás van! Egyetlen feladatra hívok: arra, hogy másokat tanítsatok szeretni. Ez minden ember Tőlem kapott hivatása. Vannak szerepek, melyek bármilyenek, az egyetlen hivatást kell hogy szolgálják.
Akár összekötitek életeteket, akár nem, Én örülni fogok, ha szeretetre akartok másokat tanítani, és szomorkodni fogok, ha nem ezt teszitek.
Megáldalak a JÓZAN GONDOLKODÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/865

30. hét

(2017. 07. 24. - 30.)

Témáink:

"Drága Gyermekem! Én is köszönöm a te kedvességedet. Számotokra furcsának tűnik, pedig így van: Istennek nagyon jól esik, ha törődnek Vele! A Szeretet szereti, ha szeretik! Nagyon fontos a sorrend! Ha az, aki szeret, szereti, ha szeretik, ez isteni magatartás. Ha valaki előbb azt akarja, hogy szeressék, és ennek következtében, ennek hatására akar szeretni, ez embertelen magatartás."

"Az ilyen ember mindig azt éli meg, hogy még mindig nem szeretik őt eléggé. Aki viszont szeret, az mintegy ajándékként azt veszi észre, hogy szeretik, s ennek nagyon örül. Hát ezért örülök, mert te az Én kedves, Nekem ajándékozott AJÁNDÉK vagy! Örülök neked, kedves AJÁNDÉKOZÓM!"

"Közlöm veled, hogy a jövőben már csak azoknak akarok válaszolni kérdéseikre, akik az összes HANG-könyvemet olvasták. Ha alkalom adódik rá, kérlek, segíts Nekem abban, hogy ezt a szándékomat megértsék az emberek. Az a vágyam, hogy ne csak pillanatnyi problémáitokat oldjam meg, hanem egész életetek átalakításában partneretek tudjak lenni. Ezért írattam a HANG-köteteket."

Kérdező: HÁLA A HANG HANGJÁÉRT!

Hála és köszönet a HANG hangjáért! Ha bármi támaszt küldesz, nagyon megköszönöm.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Én is köszönöm a te kedvességedet. Számotokra furcsának tűnik, pedig így van: Istennek nagyon jól esik, ha törődnek Vele! A Szeretet szereti, ha szeretik! Nagyon fontos a sorrend! Ha az, aki szeret, szereti, ha szeretik, ez isteni magatartás. Ha valaki előbb azt akarja, hogy szeressék, és ennek következtében, ennek hatására akar szeretni, ez embertelen magatartás. Az ilyen ember mindig azt éli meg, hogy még mindig nem szeretik őt eléggé. Aki viszont szeret, az mintegy ajándékként azt veszi észre, hogy szeretik, s ennek nagyon örül. Hát ezért örülök, mert te az Én kedves, Nekem ajándékozott AJÁNDÉK vagy! Örülök neked, kedves AJÁNDÉKOZÓM!
Közlöm veled, hogy a jövőben már csak azoknak akarok válaszolni kérdéseikre, akik az összes HANG-könyvemet olvasták. Ha alkalom adódik rá, kérlek, segíts Nekem abban, hogy ezt a szándékomat megértsék az emberek.
Az a vágyam, hogy ne csak pillanatnyi problémáitokat oldjam meg, hanem egész életetek átalakításában partneretek tudjak lenni. Ezért írattam a HANG-köteteket.
Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"


Jézus - A Hang: 10/866

31. hét

(2017. 07. 31. - 08. 06.)

Témáink:

" Minden felekezetnek megvannak a maga szabályai, előírásai. Ha valaki komolyan veszi önmagát, akkor meg kell tartania azokat az előírásokat, amelyeket a saját vallási közössége megkövetel. Mindenből csak a kényelmest kivenni, s a kényelmetlent, az esetleges áldozatvállalást nem, ez nem a szeretet jele. "

"Az nem baj, ha vannak haragosaid. Csak benned ne legyen gyűlölet. Az gyűlöl, aki rosszat akar a másiknak. Ezt nem szabad tenned. Ha mások neked rosszat akarnak, az az ő bajuk! "

"Okos dolog a természet lehetőségeit eszköznek felhasználni arra, hogy növekedjen bennetek a szeretet. Erre valók!"

"Olvasd el a HANG-könyveket! Együtt akarok élni veled!"

Kérdező: BAJ, HA RITKÁN JÁROK TEMPLOMBA?

1. Ritkán járok templomba. Ez baj?
2. Vannak haragosaim.
3. Hiszek a termé-szetgyógyászatban. Ez babona?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Nagyon tömören válaszolok, mivel kérdéseidre a bővebb válaszokat megkaphatod az eddig megjelent HANG-könyvekből.

1. Minden felekezetnek megvannak a maga szabályai, előírásai. Ha valaki komolyan veszi önmagát, akkor meg kell tartania azokat az előírásokat, amelyeket a saját vallási közössége megkövetel. Mindenből csak a kényelmest kivenni, s a kényelmetlent, az esetleges áldozatvállalást nem, ez nem a szeretet jele.

2. Az nem baj, ha vannak haragosaid. Csak benned ne legyen gyűlölet. Az gyűlöl, aki rosszat akar a másiknak. Ezt nem szabad tenned. Ha mások neked rosszat akarnak, az az ő bajuk!

3. Okos dolog a természet lehetőségeit eszköznek felhasználni arra, hogy növekedjen bennetek a szeretet. Erre valók!

Ismétlem a bevezetést. Olvasd el a HANG-könyveket! Együtt akarok élni veled!

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!

Jézus - A Hang: 10/867

32. hét

(2017. 08. 07. - 13.)

Témáink:

"Minden földi lény sorsa az elmúlás!"

"Aki szeret, az jót akar. Az elhunytakkal akkor tesztek jót, ha szeretettel gondoltok rájuk, és imáitokkal Istennek ajánljátok őket."

"Istenélményben azért volt részed, hogy Istennek is része legyen abban a szeretetélményben, amit tőled kaphat."

"Azért nem válaszolok bővebben, mert az eddig megjelent kötetekből is megszerezheted lelked fejlődéséhez az erőt, az ismereteket."

Kérdező: REMÉNYTELEN AZ EMBERISÉG SORSA?

1. Reménytelen az emberiség sorsa?
2. A magyar nép sorsa megpecsételődött?
3. Szeretnék segíteni elhunyt rokonaimon.
4. Egy nagy istenélményben volt részem álmomban.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. és 2. Minden földi lény sorsa az elmúlás!

3. Aki szeret, az jót akar. Az elhunytakkal akkor tesztek jót, ha szeretettel gondoltok rájuk, és imáitokkal Istennek ajánljátok őket.

4. Istenélményben azért volt részed, hogy Istennek is része legyen abban a szeretetélményben, amit tőled kaphat.

Azért nem válaszolok bővebben, mert az eddig megjelent kötetekből is megszerezheted lelked fejlődéséhez az erőt, az ismereteket.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL

Jézus - A Hang: 10/868

33. hét

(2017. 08. 14. - 20.)

Témáink:

Sok kérdés, tömör válaszok - gondolkodásunk, lelki fejlődésünk érdekében

Kérdező: LÁTÁSRÓL, AGYKONTROLLRÓL ÉS SOK KÉRDÉSRŐL

1. Mi a különbség a látó és a tisztán látó között?
2. A látás megszerezhető vagy adomány?
3. Milyen feladatokat adhatok másoknak, hogy jobban Jézushoz tartozzanak?
4. Agykontrollról, természetgyógyászatról, s ehhez kapcsolódó tevékenységekről hogyan kell vélekedni?
5. Variálhatom a HANG gondolatait, s az így átdolgozott, az ÚT címen jelenne meg?
6. Hogyan legyen csak tanácsadás valami, és ne bírálat?
7. Sok kérdésem van még.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Drága Barátom!

Valóban sok kérdésed van, s még a felsoroltakra sem válaszolok mindre, mivel nem gondolkodhatom helyetted. Amit neked kell megoldanod, azt Én nem tehetem meg helyetted, mert akadályozná lelki, szellemi fejlődésedet. Te pedig éppen azért fordultál Hozzám, hogy fejlődésedet elősegítsem!

1. A tisztán látó és a látó között az a különbség, ami a jól megtanult és a kevésbé jól megtanult ismeret között van.

2. A kettő együtt jár. Aki törekszik rá, az megkapja.

3. Ajánld a HANG-ot, azért tettem közzé!

4. Az első kegyelem a természet!

5. Szellemi kincseiddel azt teszel, amit akarsz!

6. Megbírálni mindent meg kell! Elítélni is el kell azt, ami elítélendő. De büntetésből testi fájdalmat nem okozhatnak másoknak azok, akik Engem akarnak megélni mások előtt!

7. E kérdés megválaszolásával kezdtem hozzád szólni.

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/870

34. hét

(2017. 08. 21. - 27.)

Témáink:

Olvasd, sőt tanuld a Hang könyveket és akkor minden erkölcsi kérdésedre megkapod a választ!

Kérdező: ŐRANGYALRÓL, MÁRIA-ÉREMRŐL, VERSEIMRŐL

1. Őrangyalomról szeretnék többet tudni!
2. Találtam Mária-érmet, képet, könyvet Jézusról. Mit jelent ez?
3. Sok verset írtam már Jézusról, Máriáról.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem!

1. A HANG-kötetek bőven szólnak erről.

2. Nincsenek véletlenek! Neked kell kitalálnod, hogy ezek az eszközök milyen célt szolgálnak.

3. Szeretem verseidet, mert azok szíved virágai. Nekem a szándékod a fontos!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"


Jézus - A Hang: 11/871

Jézus - Hang

35. hét

(2017. 08. 27. - 09. 03.)

Témáink:

"... boldogságod nem azon fordul, hogy ki a hibás, hanem azon, hogy szeretsz-e Engem!? Nem azon, hogy milyen vagy, hanem azon, hogy KIÉ VAGY?!"

"Sírásaid kegyelem is, idegkimerültség is!"

"Aki szívével Hozzám akar tartozni, annak meg kell tanulni szakítani is, mivel nem lehet két úrnak szolgálni (Lukács 16;13)! Ha szakítottál, akkor SZABAD vagy, és Én teszek JÓVÁ mindent, mert ahol szabadság van, ott Lelkem működik (2.Kor.3;17)! Az Istent szeretőknek minden javukra válik (Róm. 8;28)!"

Kérdező: MAGAMRÓL

1. Csak én vagyok a hibás?
2. Sírásaim milyen jellegűek?
3. Hogyan tehetem jóvá, amit tettem? Szakítanom kell?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Drága Gyermekem!

1. Nemcsak te vagy a hibás. De a te boldogságod nem azon fordul, hogy ki a hibás, hanem azon, hogy szeretsz-e Engem!? Nem azon, hogy milyen vagy, hanem azon, hogy KIÉ VAGY?!

2. Sírásaid kegyelem is, idegkimerültség is!

3. Aki szívével Hozzám akar tartozni, annak meg kell tanulni szakítani is, mivel nem lehet két úrnak szolgálni (Lukács 16;13)! Ha szakítottál, akkor SZABAD vagy, és Én teszek JÓVÁ mindent, mert ahol szabadság van, ott Lelkem működik (2.Kor.3;17)! Az Istent szeretőknek minden javukra válik (Róm. 8;28)!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!

Jézus - A Hang: 11/872

Jézus - Hang

36. hét

(2017. 09. 04. - 10.)

Témáink:

Álomban is érhetnek minket olyan félrevezető támadások, amelyek a Jézushoz való hűséget akarják megszüntetni.

Jézus evangéliumi tanításai a Hang könyvekben

Kérdező: ÁLMAIMRÓL

Mit jelentenek álmaim?

A HANG válasza:

"Gyermekem!
Hűségedet nem szabad megtörnöd! A tudatalattidban ért támadások félrevezetők. Te a GYŐZTES oldalán állsz! Ezt kell mélyítened magadban! Élő pajzsod ÉN vagyok!
Megáldalak az ÖRÖM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/873

Jézus - Hang

37. hét

(2017. 09. 11. - 17.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BÍRÓSÁGRÓL, HALOTTAKRÓL, ISZÁKOSMENTŐKRŐL

1. Van értelme fellebbezni egy elutasított ügyben?
2. Van-e valaki, aki a megholtakkal tud kapcsolatot teremteni?
3. Két tűz között égek! Mit várhatok a jövőtől?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Isten bírósági ügyekkel nem foglalkozik.

2. A megholtakkal tudtok kapcsolatot teremteni, csak ők nem tudnak veletek. Illetve, csak akkor tudnak, ha erre engedélyt kapnak. Ne akarj halottidéző lenni, mert tönkre fogsz menni idegileg még jobban, mint ahogy most vagy!

3. Nincsen pokol tűz nélkül. A földi élet éppen arra való, hogy ebből kikerüljetek. Minden evilági törvényszerűséggel ellentétben e tűzből azáltal lehet kikerülni, ha vállaljátok!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/874

Jézus - Hang

38. hét

(2017. 09. 18. - 24.)

Témáink:

"A karmikus betegség is meggyógyulhat! Minden betegség meggyógyulhat, kivéve a földi életet!"

"Úgy kell berendeznetek életeteket, azzal a hozzáállással, hogy maga a földi élet egy olyan állapotszerű gyógyíthatatlan betegség, amelynek szeretettöltése teszi helyre azokat a tüneti betegségeket, amelyeknek ti nevet adtok, és amelyek arra valók, hogy általuk is képesek legyetek növekedni a szeretetben."

"Akkor érik termővé bennetek a helyes szeretet, ha felismeritek, hogy a néven nevezhető betegségek nem rosszabbak, mint az egészség, és az, amit ti egészségnek mondotok, nem jobb, mint bármelyik betegség."

" Mindkettő eszköz a Földön élő halálra ítéltek számára, hogy növekedjenek a szeretetben, amelynek egyik leglényegesebb jellemzője az a szabadság, amely lehetővé teszi, hogy minden külső és belső kényszer ellenére eredményesen legyetek képesek szándékolni a felismert jót! Tehát forrása és alkotója a LÉLEK! ( 2Kor 3;17)."

"Lelkiismereted mindig megmondja, hogy helyes vagy nem helyes az az út, amit választottál."

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KARMIKUS BETEGSÉGRŐL

1. Nagyothallásom karmikus betegség-e? Meggyógyulhatok belőle?
2. Helyes úton haladok-e?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. A karmikus betegség is meggyógyulhat! Minden betegség meggyógyulhat, kivéve a földi életet! Úgy kell berendeznetek életeteket, azzal a hozzáállással, hogy maga a földi élet egy olyan állapotszerű gyógyíthatatlan betegség, amelynek szeretettöltése teszi helyre azokat a tüneti betegségeket, amelyeknek ti nevet adtok, és amelyek arra valók, hogy általuk is képesek legyetek növekedni a szeretetben.

Akkor érik termővé bennetek a helyes szeretet, ha felismeritek, hogy a néven nevezhető betegségek nem rosszabbak, mint az egészség, és az, amit ti egészségnek mondotok, nem jobb, mint bármelyik betegség. Mindkettő eszköz a Földön élő halálra ítéltek számára, hogy növekedjenek a szeretetben, amelynek egyik leglényegesebb jellemzője az a szabadság, amely lehetővé teszi, hogy minden külső és belső kényszer ellenére eredményesen legyetek képesek szándékolni a felismert jót! Tehát forrása és alkotója a LÉLEK! ( 2Kor 3;17).

2. Lelkiismereted mindig megmondja, hogy helyes vagy nem helyes az az út, amit választottál.

Megáldalak a BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/875

Jézus - Hang

39. hét

(2017. 09. 25. - 10. 01.)

Témánk:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MUNKÁM ÉS ERŐM ARÁNYTALAN

Olyan feladatom van, amelyhez nincs elég erőm és tudásom.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

Senkitől sem kérem olyan feladat elvégzését, amelyhez ne biztosítanám a tudást és az erőt! Vagyis: mindig erődhöz és tudásodhoz mérten kell dolgoznod azon, hogy a JELENT megszenteld! Semmi más feladatod nincsen!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/876

Jézus - Hang

40. hét

(2017. 10. 02. - 08)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HIVATÁSRÓL, MUNKÁRÓL, MEGÉRTÉSRŐL, IGAZI TÁRSRÓL

1. Választott hivatásomat nehéz összeegyeztetni a pénzkereséssel és a gyermekneveléssel.
2. Mit tegyek családommal?
3. Hogyan értessem meg apámmal azt, amit szeretnék?
4. Menjek munkára?
5. Hogyan ismerem fel azt, aki igazi társam tud majd lenni?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Egyetlen hivatás van a világon: a szeretni tanítás!

2. Magaddal kell tenned azt, ami biztosítja szíved békéjét, tehát Engem befogadnod! A többi nem a te dolgod!

3. Csak azzal lehet értelmesen beszélni, aki kérdez. Ha apád kérdez, akkor tudod, hogy mit kell mondanod. Ha nem kérdez, akkor hiába győzködsz vele.

4. Menj munkára, ha mehetsz, mert aki nem dolgozik, az ne is egyék (2Tesz 3;10)!

5. Aki Hozzám segít közelebb, az az igazi társad!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/877

Jézus - Hang

41-42. hét

(2017. 10. 13. - 22.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SORSOMRÓL, FELADATOMRÓL

Lélek! Üzenj nekem sorsomról, életemről, feladatomról! Áldalak mindenért!

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Talán jobban segítene neked a lelki fejlődésedben, ha az Én sorsomról, életemről kívánnál tisztultabb látásra jutni Akkor jobban megvilágosodna előtted az a feladat, amit Én szeretnék benned, veled és általad megvalósítani.
Kérem hát tőled, hogy legyen időd Rám! Legyen időd arra, hogy meg-jelenési formáimmal többet foglalkozz!
Megjelenési formáimat megtalálod a HANG eddig megjelent kötetei-ben. (pl. HANG 9./725 ).
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL, LELKEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/878

Jézus - Hang

43. hét

(2017. 10. 22. - 29.)

Témáink:

Előző életeink következményei jelen életünkre

Az áldozathozsatal, a szenvedés, a lemondás és az "Isten az abszolút első" kapcsolata

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: NŐGYŰLÖLŐ VAGYOK. ÁLDOZAT ÉS LEMONDÁS

1. Anyámmal, egyáltalán a női nemmel mindig konfliktusaim vannak. Mi ennek az oka és hogyan szüntethető meg?
2. Mit jelent e szó: áldozat, és mit jelent e szó: lemondás?

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Előző életedben háremőr voltál. Nem kényszerből, hanem bosszúból. Most ennek feloldására jöttél a Földre. Tehát nem a menekülés, hanem a tudomásulvétel, és a Velem való személyes kapcsolat a megoldás.

2. Az áldozat mindig olyan szenvedés szabad vállalása, amely az "Isten az abszolút első" valóság hangsúlyozására történik.
A lemondásnak számtalan oka lehet. Egybeeshet az áldozatvállalással is. Vagy inkább így mondom: az áldozat mindig egybeesik valamilyen lemondással! De a lemondás nem mindig esik egybe az áldozattal.

Megáldalak az ÖRÖK ÉLETBEN VALÓ HIT EREJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/879

Jézus - Hang

44. hét

(2017. 10. 33. - 11. 05.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: FÉLEK JÉZUSTÓL. KELL-E SZIGORÚ BÖJT?

1. Mély fájdalmat érzek időnként a lelkemben. Mitől van ez?
2. Félek a Jézussal való találkozástól. Félek, hogy nem tartozom Hozzá! Mitől van ez?
3. Bűn-e a megszólás?
4. Gyógyítok, de kevés beteg jön hozzám. Miért?
5. Kell szigorú böjtöt tartani?
6. Van, amikor a meditációban nagyon jól érzem magam.

A HANG válasza:

"Gyermekem!

1. A Földön csak lelki fájdalom által létezik lelki fejlődés.

2. Rosszul ismersz Engem! Ha majd jobban megismersz, akkor vágyakozni fogsz arra, hogy színről színre láthass!

3. Különbséget kell tenni az ember és cselekedetei között. A rossz cselekedet mindig elítélendő. Az embert mindig mentegetni kell, mivel nem ismeritek cselekedetei rugóit.
A világtörténelemben egyedül Én voltam az, aki elítélően nyilatkozhattam egyes emberről, mivel fel tudtam ismerni, hogy ki él Szentlélek elleni bűnben, vagyis megátalkodottságban. Ti ezt sohasem ismerhetitek fel egyértelmű bizonyossággal. Más hibáiról tehát csak akkor beszélhettek nyugodt lélekkel, ha segítő szándékkal teszitek ezt.

4. Nagy tévedésben vagytok. Gyógyításra elsősorban nem a betegnek van szüksége, hanem annak, aki gyógyít. A beteg betegen is szerethet és gyógyultan is lehet boldogtalan. De aki tud gyógyítani, attól a szeretet azt követeli, hogy tegye ezt, mikor erre lehetősége van. Minél kevesebb lehetőséged van gyógyítani, annál jobb! Egy nagyon veszélyes ördögi csapdától menekülhetsz meg azáltal, ha keveset gyógyítasz. Én is menekültem a gyógyítás elől, amikor csak tehettem!

5. Szigorú böjtöt csak lelki-vezető engedélyével szabad vállalni. Ennek oka az, hogy a szigorú böjt nem lehet cél, csupán ESZKÖZ!

6. Nem jó, ha valaki a meditációban jól érzi magát! A meditáció nem erre való! Szeretetben csak úgy lehet növekedni, fejlődni, hogyha valaki lelki fájdalmakat is átél! Szirupos érzelmekbe ágyazottan soha!

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/880

Jézus - Hang

45. hét

(2017. 11. 06. - 12.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BIZONYTALANSÁGBAN ÉLEK

Vállaljak-e olyan házasságot, amelynek további sorsáról bizonytalanság él bennem?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A te számodra teljesen mindegy, hogy vállalod vagy sem. Te olyan vagy, hogy bármelyiket választod, úgyis megbánod. Ennek két oka van.

1. Az egyik ok benned van. Mindig azt látod jobbnak, amit elmulasztottál. Igen, mert fantáziád jobban irányít, mint szabadna. A fantázia nagyon ki tudja színezni azt, ami nincs. Így is mondhatom: ami van, nagyon hamar le tudja leplezni a fantázia ámításait.

2. A másik ok magában a házassági együttlétben van. Mindig azt a legnehezebb szeretni, akivel együtt kell élnetek. Igen, mert annak árnyéka vetítődik rá a másikra. Az árnyék pedig akkor is árnyék, ha a legízletesebb gyümölcsöt termő fának az árnyéka. Ti pedig FÉNYRE vagytok teremtve, tehát minden árnyék leárnyékolja boldogságotokat!
Tanácsom az, hogy ne a házasságtól várd boldogságodat, hanem Tőlem! Tőlem házasságban is, házasságon kívül is átveheted lelki békédet. Nélkülem pedig semmiképpen sem lehetsz boldog!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/881

Jézus - Hang

46. hét

(2017. 11. 13. - 19.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MI A TERVED VELEM?

Mondd meg, hogy mit akarsz?

A HANG válasza:

"Drága Barátom!

A HANG-könyveknek mind a tíz kötetében ezt mondom el!
Ha figyelmesen elmondod a MI ATYÁNK-ot, a benne foglalt hét kérés is ezt húzza alá. Egészen tömören tehát azt kell mondjam, hogy a SZERETNI TANÍTÁST akarom és várom el mindenkitől, aki kapcsolatban kíván maradni Velem. Ennek természetes feltétele az, hogy soha ne árts senkinek, hogy mindig megbocsáss mindenkinek, és segíts ott, ahol arra lehetőséged van. Ilyen egyszerű! De gyakorlatban ez oly nehéz, hogy Nélkülem nem megy!
Megáldalak az ÖRÖM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/882

Jézus - Hang

47. hét

(2017. 11. 20. - 26.)

Témánk:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SE VELE, SE NÉLKÜLE

Félnék újra rendezni férjemmel az életemet.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

A se 'vele, se nélküle' nem megy idegösszeomlás nélkül. Egyszer komolyan számba kell venned, hogy valóságnak éled-e meg azt, hogy ő elhagyott. Ha igen, akkor nem mehetsz utána. Esetleg csak arról lehet szó, hogy ő bűnbánatot tart, s akkor nem neked, hanem neki kell törekednie arra, hogy rendeződjön kapcsolatotok.
Ha viszont arra jössz rá, hogy te hagytad őt el, akkor ki kell nyilvánítanod, hogy te nem akarod őt elhagyni. Ez nem szerelem kérdése! Ez becsület, tisztesség kérdése! Felnőtt emberek életében az erkölcs területe nem játéktér! Boldogság - boldogtalanság, élet - halál, üdvösség - kárhozat függ e téren tő-letek!
Én mindig az ártatlan fél oldalán állok! A vétkes csak akkor érezhet Engem maga mellett, ha bűnbánatot tart!
Mindenképpen tisztában kell lenned azzal, hogy a kettőnk kapcsolatából kell kiindulnod, mert ha nem ez az alap, akkor minden jó szándék mellett is életedet homokra építed!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/883

Jézus - Hang

48. hét

(2017. 11. 20. - 26.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: AGGÓDOM SZÜLETENDŐ GYERMEKEM MIATT

1. Kisbabát várok, s az orvosok le akarnak beszélni róla, mivel szerintük a gyermek nem lesz egészséges.
2. Hogyan kell szeretnünk ellenségeinket?
3. Isten valóban féltékeny? A féltékenység nem negatív tulajdonság?
4. Ki a Szentlélek?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Három gondolat: a) Valóban az Isten az élet Ura! b) Mindenki halálos betegséggel születik a világra. c) Egy betegen született gyermek óriási mértékben tudja növelni azoknak szeretetét, akik gondját viselik. A földi élet pedig pontosan arra való, hogy minél hatékonyabban növekedjetek a szeretetben. Csak az örökélet szempontjából lehet helyesen nézni a mulandó életet!

2. Szeretni annyi, mint jót akarni. Mindenkinek azt a jót kell akarnod, amit magadnak is kívánsz másoktól. Ez a hozzáállás mindenki iránt kötelez mindenkit, aki Hozzám tartozik. Ellenség és felebarát között nem az a különbség, hogy az egyiket jobban, a másikat kevésbé kell szeretni, hanem az, hogy az ellenséggel szemben nem lehet olyan bizalmas viszonyt megélni, mint a felebaráttal szemben. De szeretni mindkettőt egyaránt kell!

3. Lehet pozitív töltése is a féltékenységnek. Amikor valakinek fáj az, hogy őeléje, őföléje emeltek mást. E fájdalmat is lehet féltékenységnek nevezni. Ilyen értelemben Isten féltékeny Isten!

4. A Szentlélek az Atyának és a Fiúnak kölcsönös AJÁNDÉKA, kölcsönös SZERETETE, kölcsönösen EGGYÉ TEVŐ LELKE!

Megáldalak a SZENTLÉLEK EREJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/884

Jézus - Hang

49. hét

(2017. 12. 04. - 10.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: BOLDOG LESZEK-E VALAHA?

1. Leszek-e még boldog az életben?
2. Férjem halála összetört idegileg.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem! Egy alapvető dolgot tisztáznod kell magadban. Ez pedig az, hogy világosan meg kell tudnod fogalmaznod: miért jöttél a világra? Segítek neked!

1. Isten mindenkit Önmagára teremtett, mert Istennél boldogítóbb létező nem létezhet!
Mindenki azért jön a világra, hogy szenvedések árán tanulja meg Istent megismerni, szeretni, szolgálni, s ezáltal Tőle a szívbékét átvenni. Felismerhette volna ezt már születése előtt is mindenki, s akkor megspórolhatta volna azt a sok szenvedést, amelyet itt a Földön vállalnia kell minden Földre születőnek saját önzése, mulasztása miatt.

2. Senki emberfiának nincs más, Istentől rendelt hivatása, mint az, hogy embertársát Istenhez közelebb vigye. Tehát mindenkinek az a feladata a Földön, hogy másokat megtanítson szeretni, tehát áldozattá válni annak érdekében, hogy békémet átvehesse Tőlem!
Te azért nem vagy most boldog, mert férjed nem arra tanított, hogy általa sohasem lehetsz boldog. Sajnos, te jó tanítványnak bizonyultál, s inkább ő volt számodra a fontos, és nem Én. Ha nem így lett volna, most boldog lennél!
Ne érts félre! Nem őt hibáztatom, hanem téged. Ő tette azt, amit tennie kellett. Szeretett! Te nem azt tetted, amit tenned kellett volna. Te tetted azt, hogy örültél, boldog voltál, hogy szeretnek, holott arra kellett volna törekedned, hogy te vállalj olyan szeretet-áldozatot, amely nem neked kedvez, hanem azoknak a rászorulóknak, akik mindig vannak körülöttetek!
De ne szomorkodj! Jobb későn, mint soha szemléletet váltani! Szeretni annyit jelent, mint jót akarni, függetlenül attól, hogy milyen érzései vannak annak, aki szeret. Szeretni annyit jelent, hogy HINNI! Hinni abban, hogyha te másokkal törődsz és nem magaddal, akkor Isten tud veled törődni, s meg fog téged ajándékozni Önmagával. De csak akkor, ha nem magaddal vagy elfoglalva!
Isten nem vállal segédmunkás szerepet senki életében! Isten vagy GAZDA, vagy nincs is jelen! Ha ezt megértetted, akkor megoldottad az életedet. Ennek érdekében mindent megteszek érted. De csak érted, de csak veled és nem helyetted!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/885

Jézus - Hang

51. hét

(2017. 12. 18. - 24.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HALOTTAIMRÓL, TUDATLANSÁGRÓL. JÓ ÚTON JÁROK?

1. Mi van elhunyt szeretteimmel? Tudatlanságuk nem hátrány számukra?
2. Jó úton haladok-e?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!
1. Szinte minden lényeges tudnivalót tudsz. Imádkozni, elmélkedni azt jelenti, hogy azt az ismeretanyagot, amelyet értelmeddel befogadtál, felhasználd, mint tüzelőanyagot arra, hogy szíved szeretettüzét világító és melegítő lánggá hevítsed magad és mások számára, örömére.
Kétféle tudatlanság van. Van bűnös, amiről tehet az, aki tudatlan. És van olyan tudatlanság, amiről nem tehet az, aki tudatlan. E második nem hátrány itt. Az első, az igen! A halottaiddal csak annyiban foglalkozz, hogy imádkozol értük. Sem neked, sem nekik nem szükséges, hogy többet tudj róluk! Rólam kell egyre többet tudnod!

2. Én vagyok az ÚT! Én vagyok az IRGALOM! A mennyei Atya olyan, amilyennek a !Tékozló fiú!-ról szóló példabeszédben mutattam be (Lukács 15; 11-32) nektek.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/886

Jézus - Hang

52. hét

(2017. 12. 25. - 31.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: APÓSOMRÓL, BIBLIÁRÓL, MIATYÁNKRÓL

1. Apósom hogyan látja most a másvilágról a Földet? Tud-e konkrét útmutatást adni?
2. Anyósomnak tud-e üzenni valamit?
3. A Bibliáról, a Miatyánkról most mi a véleménye?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Miből gondolod, hogy apósod a másvilágról látja a Földet? Pontosan a ti korotokban nagyon hamar reinkarnálódnak azok a szellemek, akik már elhagyták a Földet, és megoldatlan problémákat hagytak hátra maguk után. Éppen ezért számodra az a fontos, hogy imádkozz az elhunytért. Ez akkor is hasznotokra válik, ha az illető már újra elkezdte földi életét, és akkor is, ha itt kell olyan fejlődési utat vállalnia, amely nem lehetséges számodra komoly szenvedés nélkül.
Útmutatást pedig semmiképpen sem ő adhat nektek, hanem Én!
Az eddig megjelent HANG-kötetek ezt kívánják megvalósítani.

2. Anyósodnak pillanatokkal azután, miután meghalt, szerette volna elmondani, hogy egészen másképpen kell látnia az életet, mint eddig látta. Akkor azt szerette volna tudatni anyósoddal, amit minden kisóvodás is tud, de azok az emberek, akik emberekkel vannak megkötözve, nem akarnak tudomásul venni, vagyis azt, hogy Én vagyok a megoldás, és Velem kellene többet és odaadottabban foglalkoznia, ha egyáltalán valaha találkozni akar azzal a boldogsággal, amire teremtődött.

3. A Bibliáról és a Miatyánkról pontosan az a véleménye, amit már kifejtettem a HANG-kötetekben. A Bibliában rangsorolni kell, és a Miatyánk hét kérése minden lényegeset magában foglal.
Azt azonban tudnod kell, hogy amikor valaki újra megszületik, akkor mindaz, amit a szellemvilágban világosan látott, kitörlődik tudatából, hogy a reá váró életben pártatlan tudjon lenni döntéseit illetően.
Megáldalak a TEVÉKENY SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/887

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)