Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2015

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2014. 12. 29. - 2015. 01. 04.)

Témáink:

"Túlontúl gyorsan akarsz átlátni mindent. Vágyad érthető és dicséretes, mert szíved szeretete a motorja. De a jó szándék nem mindig jót szolgál. Van, amikor a sietség jó és fontos, de ez nagyon ritka. Általában ami gyors, annak nincs ideje és lehetősége a mélységre. Ami gyors, az könnyen húz a virágon egyet, hogy gyorsabban nőjön, rázza az óráját, hogy gyorsabban menjen az idő, és besötétíti a szobát, hogy hamarább legyen este. Ami gyors, az elsiklik bizonyos határok felett, s szinte észre sem veszi, már tilosban jár."

"A te kérdéseid, melyeknek csak egy részét írattam itt föl, kitesznek téged annak a veszélynek, hogy összekevered, mi a te és mi az Én feladatom. Ez nem volna baj, ha nem az volna a benső indítéka, hogy ne te szolgálj Engem, hanem Én szolgáljalak téged. Még ez sem volna baj, mert Én valóban szolgálni akarlak. A probléma abból adódik, hogy az Én szolgálatomnak van egy feltétlen feltétele. Ez pedig az, hogy ne az Én szolgálatom legyen számodra a fontos, hanem az, hogy te szolgálj Engem. "

"Hivatás, feladat. Hivatásod, ha Hozzám akarsz tartozni, ha nem, azáltal, hogy ember vagy, nem lehet más, mint a szeretni tanítás. Ez minden ember életében a LEG! Ez az emberi természet megmásíthatatlan szava. Aki süket e szóra, az feltétlenül az elembertelenedés útján halad. Más kérdés, hogy mi a feladatod. Ezt nem Nekem, hanem neked kell látnod. Nekem azt kell látnom, hogy mi az Én feladatom, neked pedig azt, hogy mi a te feladatod. Kérdezheted ugyan Tőlem, sőt jó is, ha naponta többször is megkérdezed. Ezzel tehetsz tanúságot magad előtt arról, hogy partnerem akarsz lenni. De azt, hogy a HANG erre neked ilyen formában válaszolni tudjon, az nem megy. Nem, mert nem vállalhatom át tőled azt a felelősséget, amely szeretetednek velejárója hétköznapi életedben."

"Nem tudom, miért kell kínlódnod. Szerintem nem kell kínlódnod. Bíznod kell Bennem, és szeretned kell azokat, akikkel kapcsolatba kerülsz. Ebben lehet annyi kínlódás, amennyi szükséges ahhoz, hogy fegyelmezett légy, de ha nem akarod, akkor ne légy fegyelmezett. Te jársz rosszabbul! Arra pedig, hogy az önfegyelemhez miért kell önfegyelem, hadd ne mondjak semmit."

" Mindenki csak a hite által tud kapcsolatba kerülni őrangyalával is, Velem is. Ezt szintén nem tehetem meg helyetted."

"Ami ... a megélhetést illeti, hát ilyen gondjaim Nekem is lettek volna, ha nem hiszem el, hogy többet érek a verebeknél. De elhittem! És miután ezt elrendeztem magamban, mindig megvolt az, amire szükségem volt. S miután Én példát adtam nektek, úgy gondolom, hogy e téren szintén legjobb lenne, ha elhinnéd, hogy többet érsz a verebeknél. Azért volna ez jó, mert akkor megvilágosodna előtted, hogy AZ, aki a madarakat táplálja, AZ neked ÉDESATYÁD, s te éppen ezért nagy bizalommal nézhetsz a jövőbe mindaddig, amíg nem akarsz elcsavarogni ATYÁD házából. Atyád háza nem más, mint a hittől átjárt józan eszed, amely átitatódott azzal az áldozatos szolgálatot vállaló szeretettel, amely a mindennapok szürkeségében is ezzel a szeretettel végzi egyszerű munkáját."

Kérdező: HIVATÁS, FELADAT

1. Mi az igazi hivatásom, feladatom?
2. Miért kell kínlódnom?
3. Hogyan tudok kapcsolatba kerülni őrangyalommal?
4. Megélhetési problémáim is vannak. Segíteni szeretnék szüleimnek is.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Túlontúl gyorsan akarsz átlátni mindent. Vágyad érthető és dicséretes, mert szíved szeretete a motorja. De a jó szándék nem mindig jót szolgál. Van, amikor a sietség jó és fontos, de ez nagyon ritka. Általában ami gyors, annak nincs ideje és lehetősége a mélységre. Ami gyors, az könnyen húz a virágon egyet, hogy gyorsabban nőjön, rázza az óráját, hogy gyorsabban menjen az idő, és besötétíti a szobát, hogy hamarább legyen este. Ami gyors, az elsiklik bizonyos határok felett, s szinte észre sem veszi, már tilosban jár. Miért mondom ezeket?
A te kérdéseid, melyeknek csak egy részét írattam itt föl, kitesznek téged annak a veszélynek, hogy összekevered, mi a te és mi az Én feladatom. Ez nem volna baj, ha nem az volna a benső indítéka, hogy ne te szolgálj Engem, hanem Én szolgáljalak téged. Még ez sem volna baj, mert Én valóban szolgálni akarlak. A probléma abból adódik, hogy az Én szolgálatomnak van egy feltétlen feltétele. Ez pedig az, hogy ne az Én szolgálatom legyen számodra a fontos, hanem az, hogy te szolgálj Engem.

Nézzük hát a feltett kérdéseket.

1. Hivatás, feladat. Hivatásod, ha Hozzám akarsz tartozni, ha nem, azáltal, hogy ember vagy, nem lehet más, mint a szeretni tanítás. Ez minden ember életében a LEG! Ez az emberi természet megmásíthatatlan szava. Aki süket e szóra, az feltétlenül az elembertelenedés útján halad. Más kérdés, hogy mi a feladatod. Ezt nem Nekem, hanem neked kell látnod. Nekem azt kell látnom, hogy mi az Én feladatom, neked pedig azt, hogy mi a te feladatod. Kérdezheted ugyan Tőlem, sőt jó is, ha naponta többször is megkérdezed. Ezzel tehetsz tanúságot magad előtt arról, hogy partnerem akarsz lenni. De azt, hogy a HANG erre neked ilyen formában válaszolni tudjon, az nem megy. Nem, mert nem vállalhatom át tőled azt a felelősséget, amely szeretetednek velejárója hétköznapi életedben.

2. Nem tudom, miért kell kínlódnod. Szerintem nem kell kínlódnod. Bíznod kell Bennem, és szeretned kell azokat, akikkel kapcsolatba kerülsz. Ebben lehet annyi kínlódás, amennyi szükséges ahhoz, hogy fegyelmezett légy, de ha nem akarod, akkor ne légy fegyelmezett. Te jársz rosszabbul! Arra pedig, hogy az önfegyelemhez miért kell önfegyelem, hadd ne mondjak semmit.

3. Mindenki csak a hite által tud kapcsolatba kerülni őrangyalával is, Velem is. Ezt szintén nem tehetem meg helyetted.

4. Ami pedig a megélhetést illeti, hát ilyen gondjaim Nekem is lettek volna, ha nem hiszem el, hogy többet érek a verebeknél. De elhittem! És miután ezt elrendeztem magamban, mindig megvolt az, amire szükségem volt. S miután Én példát adtam nektek, úgy gondolom, hogy e téren szintén legjobb lenne, ha elhinnéd, hogy többet érsz a verebeknél. Azért volna ez jó, mert akkor megvilágosodna előtted, hogy AZ, aki a madarakat táplálja, AZ neked ÉDESATYÁD, s te éppen ezért nagy bizalommal nézhetsz a jövőbe mindaddig, amíg nem akarsz elcsavarogni ATYÁD házából. Atyád háza nem más, mint a hittől átjárt józan eszed, amely átitatódott azzal az áldozatos szolgálatot vállaló szeretettel, amely a mindennapok szürkeségében is ezzel a szeretettel végzi egyszerű munkáját.
Szüleid is, szerintem, többet érnek a verebeknél. Ők sem tudják ezt másképpen megélni, csak úgy, mint te. Hinniük kell Bennem, és nem benned.
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/732

2. hét

(2015. 01. 05 - 11.)

Témáink:

"Az Én szívem a legbiztosabb otthon mindazok számára, akik fáradtak és az élet terhét hordozzák. Ezért mondottam egykor: "Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű!"(Mt 11;29). Minden olyan közösség, amely szívemet tiszteli, az természetes, hogy ehhez a SZÍVHEZ tartozik. Azt pedig fölösleges ragoznom, hogy ez egyet jelent azzal, hogy EGY vagyok azokkal, akik ilyen közösségbe járnak."

"Nincs más forrás, amely épít, buzdít, vigasztal, csak az Én szívem. Minden erő, amely eláraszt, Lelkem ereje benned, hogy tudj tanúságot tenni Mellettem. Az a sok szenvedés, gyötrődés és hontalanság, amelyen, mint valami sivatagon, át kellett menned, arra az ígéret-földre juttatott el téged, ahol az Én Lelkem gyümölcsei teremnek (Gal 5;22-23). Lelkem kenete, az újjászületés megtapasztalása, a Fény, ez az a szent HÁROMSÁG, melynek következménye itt a Földön az Én országom terjedése kifelé, és az Én békém elmélyülése befelé. "

"Bűneidet minden esztendőben meggyónjad. Ez a ti Egyházatoknak egyik előírása. Ez egy okos előírás. A probléma az, hogy az a keret, amelybe ezeket a gyónásokat befogják, nem alkalmasak arra, hogy az újjászületettek lélekben felfrissüljenek. Neked kell megtalálnod azt a személyt, akinél nem a hagyományos módon, hanem egy komoly beszélgetés keretében tudod teljesíteni egyházatoknak ezt az előírását. De teljesítsd! "

"Foglalkozni mindenkivel érdemes. Én és enyéim soha nem mondanak le senkiről. Csak arról lehet szó, hogy bennünket elhagy valaki. De arról nem, hogy mi bárkit is elhagynánk. Minket el lehet zavarni, de mi nem zavarunk el soha senkit. Ha Engem komolyan veszel, akkor úgyis el fognak hagyni azok, akik Engem nem akarnak, csak téged. "

Kérdező: Mi a célja a HANG-nak velem? Hang: Én erre a kérdésre egy kérdéssel válaszolnék neked: Mi a célod neked Velem? Erre kellene minden reggel válaszolnod magadnak, s akkor automatikusan megélnéd azt, ami az Én célom veled. Megáldalak a BÉKE, a BIZALOM, a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Kérdező: MIT GYÓNJAK?

1. Kérek véleményt Jézus Szent Szíve Családjáról.
2. Jézustól kaptam a gyógyító kenetet meg a fényt?
3. Mit gyónjak?
4. Barátnőmmel érdemes foglalkozni?
5. Mi a célja a HANG-nak velem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Az Én szívem a legbiztosabb otthon mindazok számára, akik fáradtak és az élet terhét hordozzák. Ezért mondottam egykor: "Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű!"(Mt 11;29).

Minden olyan közösség, amely szívemet tiszteli, az természetes, hogy ehhez a SZÍVHEZ tartozik. Azt pedig fölösleges ragoznom, hogy ez egyet jelent azzal, hogy EGY vagyok azokkal, akik ilyen közösségbe járnak. Feltételezve természetesen a legjobbakat.

2. Feltétlenül Tőlem kaptad mindazt, amit értéknek élsz meg. Nincs más forrás, amely épít, buzdít, vigasztal, csak az Én szívem. Minden erő, amely eláraszt, Lelkem ereje benned, hogy tudj tanúságot tenni Mellettem. Az a sok szenvedés, gyötrődés és hontalanság, amelyen, mint valami sivatagon, át kellett menned, arra az ígéret-földre juttatott el téged, ahol az Én Lelkem gyümölcsei teremnek (Gal 5;22-23). Lelkem kenete, az újjászületés megtapasztalása, a Fény, ez az a szent HÁROMSÁG, melynek következménye itt a Földön az Én országom terjedése kifelé, és az Én békém elmélyülése befelé.

3. Bűneidet minden esztendőben meggyónjad. Ez a ti Egyházatoknak egyik előírása. Ez egy okos előírás. A probléma az, hogy az a keret, amelybe ezeket a gyónásokat befogják, nem alkalmasak arra, hogy az újjászületettek lélekben felfrissüljenek. Neked kell megtalálnod azt a személyt, akinél nem a hagyományos módon, hanem egy komoly beszélgetés keretében tudod teljesíteni egyházatoknak ezt az előírását. De teljesítsd!

4. Foglalkozni mindenkivel érdemes. Én és enyéim soha nem mondanak le senkiről. Csak arról lehet szó, hogy bennünket elhagy valaki. De arról nem, hogy mi bárkit is elhagynánk. Minket el lehet zavarni, de mi nem zavarunk el soha senkit. Ha Engem komolyan veszel, akkor úgyis el fognak hagyni azok, akik Engem nem akarnak, csak téged.

5. Én erre a kérdésre egy kérdéssel válaszolnék neked: Mi a célod neked Velem? Erre kellene minden reggel válaszolnod magadnak, s akkor automatikusan megélnéd azt, ami az Én célom veled. Megáldalak a BÉKE, a BIZALOM, a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/733

3. hét

(2015. 01. 12 - 18.)

Témáink:

"... azok szenvednek e betegségtől (epilepszia), akiknek nagyon érzékeny reagálásuk van az anyagon túli világ felé. Most e betegségnek arról a formájáról beszélek, amely nem külső hatás, tehát baleset következtében keletkezett. Valóban e betegséged számodra sokkal több áldást hordoz, mint te azt most gondolod. Születésed előtt vállalnod kellett egy olyan betegséget, amely alkalmassá tesz arra, hogy legalább elvben hűséges maradj Hozzám, illetve ahhoz a világhoz, ahonnan a Földre jöttél. Ez a mostani állapotod egy olyan gyakorlati figyelmeztetés számodra, amely megkönnyíti azt, hogy ne ess végletekbe. Te tudod, hogy vigyáznod kell magadra!"

"Szereped szoros kapcsolatban áll karmikus állapotoddal. Olyan empatikus, mások életébe beleérző képességgel rendelkezel, amely képesség a legfontosabb életformának szükségszerű velejárója, vagyis annak, hogy szeretni kell. Neked ezt nem kell nehéz gyakorlatok által tanulnod, mert számodra ez természetes. Igaz ugyan, hogy elsősorban a szeretésnek nem a tevékeny formája az, amit jól meg tudsz élni, de nem is ez nálad a fontos, hanem a passzív formája. Vagyis, hogy meg tudd érteni azokat, akikkel kapcsolatba kerülsz, s ugyanakkor szinte érthetetlen számodra, hogy miért van annyi gonoszság a Földön. Szereped tehát a békességteremtés! (Mt 5;9)."

"Nem kell törekedned, hogy megkülönböztesd gondolataimat a te gondolataidtól. Arra kell törekedned, hogy gondolataidban is légy szeretetteljes. A többi az Én dolgom. Ha pedig nem sikerül gondolatban szeretetteljesnek lenned, hát az a gondolat tőled van."

" Te egy olyan világban élsz, amely tele van zavaró állomással. E teher alól Én sem voltam kivétel. Ezért is kellett időnként elvonulnom imádkozni. Neked is ezt ajánlom. Legyen rendszeres időd az imára. A tévé és minden más hírközlő eszköz ömlesztve adják nektek információikat. Bizony jó, ha megtanulsz szelektálni. Amint a test sem vehet be mindent, mint étket, mert vannak mérgező anyagok, éppen így a szellem is ki van téve annak, hogy megmérgeződjék. Kérd rendszeresen a bölcsesség Lelkét, hogy tudj megfelelően válogatni a szellemi ételek között!"

"Kézrátétellel lehet átadni energiákat. Minden simogatás ezt akarja elérni. Egy simogatásban nagyon sok szeretet-energia áradhat át arra a betegre, akit így megérintesz. És nagyon sok energiát vehet át tőled az, aki így közeledik hozzád."

"Nem szabad minden irányban nyitottá válni. Csak abban az irányban van építő ereje a nyitottságnak, amelyet Lelkem mutat neked. Lelkem pedig nagyon következetes a jó megmutatásában. Kérd Atyámtól az Én nevemben a Szentlelket (Lk 11;13)!"

Az Én Lelkem munkáját éppen abban tudod felfedezni, hogy amikor kinyit a jó felé, ugyanakkor bezárja az utat a rossz irányában. Önfegyelem nélkül nem lehet fejlődni lelkileg.

Kérdező: EPILEPSZIÁS VAGYOK

1. Beteg vagyok. Epilepsziás.
2. Mi a szerepem?
3. Sugallat és saját gondolatom hogyan különböztethető meg?
4. A tévé zavarja a tudatomat?
5. Gyógyíthatok kézrátétellel?
6. Hogyan kerülhetek magasabb szintre úgy, hogy az anyag ne játsszon szerepet benne.
7. Hogyan kell uralkodni magamon?
8. Hogyan kerülhető el a rossz?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. A te betegségedet szent betegségnek is mondjátok. Igen, mert általában azok szenvednek e betegségtől, akiknek nagyon érzékeny reagálásuk van az anyagon túli világ felé. Most e betegségnek arról a formájáról beszélek, amely nem külső hatás, tehát baleset következtében keletkezett.
Valóban e betegséged számodra sokkal több áldást hordoz, mint te azt most gondolod. Születésed előtt vállalnod kellett egy olyan betegséget, amely alkalmassá tesz arra, hogy legalább elvben hűséges maradj Hozzám, illetve ahhoz a világhoz, ahonnan a Földre jöttél. Ez a mostani állapotod egy olyan gyakorlati figyelmeztetés számodra, amely megkönnyíti azt, hogy ne ess végletekbe. Te tudod, hogy vigyáznod kell magadra!

2. Szereped szoros kapcsolatban áll karmikus állapotoddal. Olyan empatikus, mások életébe beleérző képességgel rendelkezel, amely képesség a legfontosabb életformának szükségszerű velejárója, vagyis annak, hogy szeretni kell. Neked ezt nem kell nehéz gyakorlatok által tanulnod, mert számodra ez természetes. Igaz ugyan, hogy elsősorban a szeretésnek nem a tevékeny formája az, amit jól meg tudsz élni, de nem is ez nálad a fontos, hanem a passzív formája. Vagyis, hogy meg tudd érteni azokat, akikkel kapcsolatba kerülsz, s ugyanakkor szinte érthetetlen számodra, hogy miért van annyi gonoszság a Földön. Szereped tehát a békességteremtés! (Mt 5;9).

3. Nem kell törekedned, hogy megkülönböztesd gondolataimat a te gondolataidtól. Arra kell törekedned, hogy gondolataidban is légy szeretetteljes. A többi az Én dolgom. Ha pedig nem sikerül gondolatban szeretetteljesnek lenned, hát az a gondolat tőled van.

4. A tévé is és minden zavarhatja mindenkinek a tudatát. Te egy olyan világban élsz, amely tele van zavaró állomással. E teher alól Én sem voltam kivétel. Ezért is kellett időnként elvonulnom imádkozni. Neked is ezt ajánlom. Legyen rendszeres időd az imára. A tévé és minden más hírközlő eszköz ömlesztve adják nektek információikat. Bizony jó, ha megtanulsz szelektálni. Amint a test sem vehet be mindent, mint étket, mert vannak mérgező anyagok, éppen így a szellem is ki van téve annak, hogy megmérgeződjék. Kérd rendszeresen a bölcsesség Lelkét, hogy tudj megfelelően válogatni a szellemi ételek között!

5. Kézrátétellel lehet átadni energiákat. Minden simogatás ezt akarja elérni. Egy simogatásban nagyon sok szeretet-energia áradhat át arra a betegre, akit így megérintesz. És nagyon sok energiát vehet át tőled az, aki így közeledik hozzád.

6. Nem szabad minden irányban nyitottá válni. Csak abban az irányban van építő ereje a nyitottságnak, amelyet Lelkem mutat neked. Lelkem pedig nagyon következetes a jó megmutatásában. Kérd Atyámtól az Én nevemben a Szentlelket (Lk 11;13)!

Az Én Lelkem munkáját éppen abban tudod felfedezni, hogy amikor kinyit a jó felé, ugyanakkor bezárja az utat a rossz irányában. Önfegyelem nélkül nem lehet fejlődni lelkileg. Ezzel válaszoltam a 7-dik és a 8-dik kérdésedre is.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/734

4. hét

(2015. 01. 019 - 25.)

Témáink:

"Vannak olyan törvények, amelyek megváltoztathatatlannak tűnnek mindaddig, míg a SZERETET közbe nem lép. Az Én Lelkem a SZERETET LELKE. Születésed által szüleid szeretete igazolta, hogy milyen erő rejlik a szeretetben. Amikor pedig térded meggyógyult, akkor szintén a szeretet tett tanúságot arról, hogy teremtő erővel rendelkezik."

"Azt kérdezed, hogy miért kaptad ezeket a kegyelmeket? Jól jegyezd meg! Nem azok a kegyelmek, nem az a szeretet boldogít téged sem, amit kapsz, hanem az, amit magadban hordasz, amit magadból árasztasz azok felé, akikkel kapcsolatba kerülsz."

"Mindent azért kaptok, hogy tanuljatok meg ADNI! Az Én országom a szeretet országa. Ez nem az adósok birodalma, hanem az adások megélőié!"

"Ha a földi életben rájössz arra, hogy adósom vagy, akkor elkezd benned érlelődni a vágy, hogy úgy éljek benned, hogy mindig legyen adnivalód, tehát úgy, mint a Mennyországban. Én nem is tudok másképpen élni senkiben, csak úgy, hogy szeretek, illetve hogy rászorulok a ti szeretetetekre."

"Fogadd el Tőlem az adás törvényét, mert ez fog boldogítani téged /amint ez boldogít Engem is/, függetlenül attól, hogy mennyi kegyelemben részesülsz."

Kérdező: NYITOTT GERINCCEL SZÜLETTEM

Nyitott gerinccel születtem. Szüleim áldozatos szeretete járóképes gyermeket nevelt belőlem Térdfájásomat egy imádkozó ember meggyógyította. Miért e sok kegyelem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Vannak olyan törvények, amelyek megváltoztathatatlannak tűnnek mindaddig, míg a SZERETET közbe nem lép. Az Én Lelkem a SZERETET LELKE. Születésed által szüleid szeretete igazolta, hogy milyen erő rejlik a szeretetben. Amikor pedig térded meggyógyult, akkor szintén a szeretet tett tanúságot arról, hogy teremtő erővel rendelkezik.
Azt kérdezed, hogy miért kaptad ezeket a kegyelmeket? Jól jegyezd meg! Nem azok a kegyelmek, nem az a szeretet boldogít téged sem, amit kapsz, hanem az, amit magadban hordasz, amit magadból árasztasz azok felé, akikkel kapcsolatba kerülsz. Mindent azért kaptok, hogy tanuljatok meg ADNI! Az Én országom a szeretet országa. Ez nem az adósok birodalma, hanem az adások megélőié!
Ha a földi életben rájössz arra, hogy adósom vagy, akkor elkezd benned érlelődni a vágy, hogy úgy éljek benned, hogy mindig legyen adnivalód, tehát úgy, mint a Mennyországban. Én nem is tudok másképpen élni senkiben, csak úgy, hogy szeretek, illetve hogy rászorulok a ti szeretetetekre.
Fogadd el Tőlem az adás törvényét, mert ez fog boldogítani téged /amint ez boldogít Engem is/, függetlenül attól, hogy mennyi kegyelemben részesülsz.
Megáldalak a SZELÍDSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/735

5. hét

(2015. 01. 26. - 02. 01.)

Témáink:

"Amint az anyagi világ sokrétű: ásvány, növény, állat, ember, úgy a szellemvilág is sokrétű. És a bennetek lévő, a titeket emberként éltető szellem is az, bizonyos szempontból. Ebből kaptok néha némi ízelítőt álomban. E téren a mélység egyben magasság is. Vagyis minél mélyebbre száll valaki álmában, annál magasabb régiók nyílhatnak meg előtte."

"A megrendülésnek az az állapota, amelyet te hiányolsz magadban az álmoddal kapcsolatban, az éppen az Én felszíni jelenlétem segítő érzését ébresztette fel benned, tehát nem istenségemnek, hanem emberségemnek természetes megnyilvánulása volt. Egy hasonlattal élve: ha a virágok öntudatra ébrednének, s te a virágok között a nekik megfelelő légkört akarnád biztosítani, akkor a kis virágok egy segítő virágnak élnének meg téged is, mivel annyira egy tudsz lenni velük."

" Ez nem azt mutatná, hogy ők nem értékelnek igazán téged, hanem azt, hogy te képes voltál annyira egy lenni velük, hogy ők azonosnak élhettek meg téged önmagukkal. Pontosan ez történt veled álmodban. Valamit megérezhettél abból, hogy nem fölötted, hanem érted vagyok. Tedd is erre a nagyobb hangsúlyt. Így lesz könnyebb mindkettőnknek egymásnak rendelkezésére állni. Nagyon emberi akarok lenni, hogy istenivé tudjalak benneteket tenni."

"Ha át tudnátok élni e két kijelentés azonosságát: "Isten az embert önmagára teremtette"=" Emberré lett Általam az Isten", vagyis az Én emberré-válásommal elkezdődött a ti megistenülésetek, akkor minden félelem megszűnne bennetek!"

"Az ne zavarjon, hogy nem emlékszel arra, amit álmodtál. Az alvásnak elsődlegesen az a feladata, hogy a tudatalatti világotokban rendeződjenek azok az összevisszaságok, amelyek napközben felgyülemlettek bennetek, és nem az, hogy velünk kapcsolatba lépjetek."

"Velünk mindig kapcsolatban vagytok, amíg ellene nem mondotok a szeretetnek. Tehát velünk a kapcsolatot ápolni álomban nem lehet, csak ébrenlétben. Erkölcsi magatartást csak tudatosan lehet tanúsítani! Ha álomban információt kaptok ebből a dimenzióból, az csak akkor érintheti boldogságotokat, ha a kapott információ nem szorul különösebb magyarázatra. A Bibliában többször találkozhatsz ilyennel."

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álmomról szeretném hallani a HANG véleményét, amelyben Jézussal, mint védelmezőmmel álmodtam, de nem volt bennem meghatódottság, megrendülés. Miért? Mostanában ritkán álmodom, pedig imádkozom.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Amint az anyagi világ sokrétű: ásvány, növény, állat, ember, úgy a szellemvilág is sokrétű. És a bennetek lévő, a titeket emberként éltető szellem is az, bizonyos szempontból. Ebből kaptok néha némi ízelítőt álomban. E téren a mélység egyben magasság is. Vagyis minél mélyebbre száll valaki álmában, annál magasabb régiók nyílhatnak meg előtte.
A megrendülésnek az az állapota, amelyet te hiányolsz magadban az álmoddal kapcsolatban, az éppen az Én felszíni jelenlétem segítő érzését ébresztette fel benned, tehát nem istenségemnek, hanem emberségemnek természetes megnyilvánulása volt. Egy hasonlattal élve: ha a virágok öntudatra ébrednének, s te a virágok között a nekik megfelelő légkört akarnád biztosítani, akkor a kis virágok egy segítő virágnak élnének meg téged is, mivel annyira egy tudsz lenni velük. Ez nem azt mutatná, hogy ők nem értékelnek igazán téged, hanem azt, hogy te képes voltál annyira egy lenni velük, hogy ők azonosnak élhettek meg téged önmagukkal. Pontosan ez történt veled álmodban. Valamit megérezhettél abból, hogy nem fölötted, hanem érted vagyok. Tedd is erre a nagyobb hangsúlyt. Így lesz könnyebb mindkettőnknek egymásnak rendelkezésére állni. Nagyon emberi akarok lenni, hogy istenivé tudjalak benneteket tenni.
Ha át tudnátok élni e két kijelentés azonosságát: "Isten az embert önmagára teremtette"=" Emberré lett Általam az Isten", vagyis az Én emberré-válásommal elkezdődött a ti megistenülésetek, akkor minden félelem megszűnne bennetek!
Az ne zavarjon, hogy nem emlékszel arra, amit álmodtál. Az alvásnak elsődlegesen az a feladata, hogy a tudatalatti világotokban rendeződjenek azok az összevisszaságok, amelyek napközben felgyülemlettek bennetek, és nem az, hogy velünk kapcsolatba lépjetek. Velünk mindig kapcsolatban vagytok, amíg ellene nem mondotok a szeretetnek. Tehát velünk a kapcsolatot ápolni álomban nem lehet, csak ébrenlétben. Erkölcsi magatartást csak tudatosan lehet tanúsítani! Ha álomban információt kaptok ebből a dimenzióból, az csak akkor érintheti boldogságotokat, ha a kapott információ nem szorul különösebb magyarázatra. A Bibliában többször találkozhatsz ilyennel.
Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/736

6. hét

(2015. 02. 02 - 08.)

Témáink:

"... azért mondtam, hogy jobb nektek, ha Én elmegyek, mert így részesei lehettek Lelkem irányításának. Tehát nem egy rajtatok kívüli HANG-nak kell irányítani benneteket. Még akkor sem, ha ez a HANG az Én hangom. A bennetek élő Lelkem hangját kell meghallanotok, hogy a nektek megfelelő útról le ne térjetek."

"...teremtsetek csendet magatokban, és úgy kérdezzétek meg Lelkemet, aki a ti lelkiismereteteken keresztül közvetlenül szólni akar hozzátok. Furcsa, de így van, akkor vagytok Istennek kedves gyermekei, ha felnőtt módon, befelé figyelve, döntéseitekért felelősséget vállalva teszitek azt, amit tenni jónak láttok."

" A testi, a földi élet kettős szerepet hordoz. Az egyik az, hogy leleplez, tehát önismeretre segít. A másik az, hogy megjavuljatok vagy elősegítsétek mások megjavulását. Ezért születtetek le ide a Földre. Ha valaki nem erre, nem ezért használja a testi, a földi életet, az vétkezik mulasztással, mert a földi élet, a test erre való. Erre, és semmi másra! Erre való az ébrenlét, az álom, erre való a pihenés, a munka, erre való az öröm, a bánat, erre való a barátság, a szerelem, erre való az egészség, a betegség. Minden, minden erre való! Ebből fog levizsgáztatni mindenkit a halál pillanata: meddig jutottál az önismeretben és önmagad megjavításán, mások javulásának előmozdításán mennyit és milyen odaadással fáradoztál?"

"Ha tudnátok értékelni a HANG-könyveimet, akkor nem lehetne belőlük eleget nyomtatni. E könyvekben vagyok az örök BIBLIÁNAK számotokra nyelveteken megnyilatkozó gyakorlati ELIGAZÍTÓ, sugalmazott szent könyv, melyet bárhol felüttök, eligazítást kaptok életetek legbonyolultabb tévelygései közepette is!"

Kérdező: A SZEXUÁLIS TANÁCSADÁSRÓL

1. Jó úton haladok-e?
2. A testi, földi életről.
3. Segít-e másnak az, ha felajánlom a HANG-könyvet olvasásra?
4. A szexuális tanácsadásról mi a véleménye a HANG-nak?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Valóban sokan szokták kérdezni Tőlem azt, hogy jó úton haladnak-e. Az nem baj, ha valaki ezt kérdezi. De tudnotok kell, hogy azért mondtam, hogy jobb nektek, ha Én elmegyek, mert így részesei lehettek Lelkem irányításának. Tehát nem egy rajtatok kívüli HANG-nak kell irányítani benneteket. Még akkor sem, ha ez a HANG az Én hangom. A bennetek élő Lelkem hangját kell meghallanotok, hogy a nektek megfelelő útról le ne térjetek.
Tehát teremtsetek csendet magatokban, és úgy kérdezzétek meg Lelkemet, aki a ti lelkiismereteteken keresztül közvetlenül szólni akar hozzátok. Furcsa, de így van, akkor vagytok Istennek kedves gyermekei, ha felnőtt módon, befelé figyelve, döntéseitekért felelősséget vállalva teszitek azt, amit tenni jónak láttok.

2. A testi, a földi élet kettős szerepet hordoz. Az egyik az, hogy leleplez, tehát önismeretre segít. A másik az, hogy megjavuljatok vagy elősegítsétek mások megjavulását. Ezért születtetek le ide a Földre. Ha valaki nem erre, nem ezért használja a testi, a földi életet, az vétkezik mulasztással, mert a földi élet, a test erre való. Erre, és semmi másra! Erre való az ébrenlét, az álom, erre való a pihenés, a munka, erre való az öröm, a bánat, erre való a barátság, a szerelem, erre való az egészség, a betegség. Minden, minden erre való! Ebből fog levizsgáztatni mindenkit a halál pillanata: meddig jutottál az önismeretben és önmagad megjavításán, mások javulásának előmozdításán mennyit és milyen odaadással fáradoztál?

3. Ha tudnátok értékelni a HANG-könyveimet, akkor nem lehetne belőlük eleget nyomtatni. E könyvekben vagyok az örök BIBLIÁNAK számotokra nyelveteken megnyilatkozó gyakorlati ELIGAZÍTÓ, sugalmazott szent könyv, melyet bárhol felüttök, eligazítást kaptok életetek legbonyolultabb tévelygései közepette is!

4. Szexuális tanácsadás-kérés Rajtam kívül nem vezet jóra. Általában vak vezet ilyenkor világtalant. Már kétezer évvel ezelőtt elmondtam, hogy ennek mi a vége (Mt 15;14 / Lk 6;39).

Kérd gyakran a Bölcsesség ajándékát! (Jakab 1;5)
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/737

7. hét

(2015. 02. 9 - 13.)

Témáink:

"Akkor imádkozol a legjobban, amikor Hozzám emeled lelkedet, tehát amikor saját szavaiddal hálát, köszönetet, dicsőítést mondasz, amikor, bocsánatot vagy eligazítást kérsz, s ezt mind a saját szavaiddal teszed. Ha pedig magadnak olyan szavakat mondasz, amelyek téged építenek, buzdítanak vagy vigasztalnak, akkor jó ha tudod, ezek a szavak Tőlem vannak."

"Az ne zavarjon, hogy szegényes a szókincsed, mert Engem nem lehet ékesszólással meghatni. Az őszinte szavak azok, amelyek elérik szívemet."

"Ha reggel kéred Tőlem erőmet, s megköszönöd már előre azokat a lehetőségeket, amelyekkel találkozni fogsz, hogy szeretetedet kimutasd, ha este hálát adsz jóért, nem jóért egyaránt, mert mindent azért engedtem meg, hogy épülj és szépülj lelkileg, ha napközben többször Rám gondolsz, arra, hogy benned élek, és érted vagyok benned, akkor te már nagyon szépen imádkoztál egész nap."

"A Szentíráshoz, főleg az evangéliumok olvasásához, nem kell különösebb értelmi felkészültség. Ha csak pár sort olvasol, s azon elgondolkodsz, ez már formálja szíved szeretetét."

"A HANG-om pedig különösen alkalmas arra, hogy elérje értelmedet, érzelmeidet egyaránt. Azért tettem lehetővé médiumom által, hogy már a hetedik kötetet nyomdába vigye, azért van már hat kötet forgalomban, mert szeretnék minél több lélekhez eljutni e könyvek által. E könyvek bármelyikét bárhol felnyitod, személyre szóló üzenetet találsz benne magad számára, sőt mások számára is."

"Feleségedet nagyon szeretem! Az a sok szenvedés, amelyben részesült, már születése előtt világos volt előtte, s azért vállalta, mert tudta, hogy az örök boldogsága lesz ezek által biztosítva. Sokkal közelebb van ő Hozzám, mint gondolná. Benső látását akarom tisztítani, mert az a színről színre látás, amely reá vár, ezt fogja igénybe venni."

"Fiad és családja lelki életére ne legyen gondod. Nekik is, mint minden embernek, belülről kell felismerniük Engem, ha végleg Nálam akarnak majd maradni. Neked csupán annyi a feladatod, hogy imádkozz értük, vagyis bízd sorsukat Rám! Akár minden nap tedd ezt meg. Ez nem azért fontos, hogy Én jobban észrevegyelek benneteket, hanem azért, hogy te tisztultabban, szeretetteljesebben kerülj kapcsolatba velük."

Kérdező: SZERETNÉK JÓL IMÁDKOZNI

1. Nem tudok jól imádkozni, de szeretnék!
2. Felfogásom nem tartom elégségesnek ahhoz, hogy a Szentírást eredményesen olvassam. Kevés a szókincsem.
3. Feleségemet háromszor műtötték.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Akkor imádkozol a legjobban, amikor Hozzám emeled lelkedet, tehát amikor saját szavaiddal hálát, köszönetet, dicsőítést mondasz, amikor, bocsánatot vagy eligazítást kérsz, s ezt mind a saját szavaiddal teszed. Ha pedig magadnak olyan szavakat mondasz, amelyek téged építenek, buzdítanak vagy vigasztalnak, akkor jó ha tudod, ezek a szavak Tőlem vannak.
Az ne zavarjon, hogy szegényes a szókincsed, mert Engem nem lehet ékesszólással meghatni. Az őszinte szavak azok, amelyek elérik szívemet.
Ha reggel kéred Tőlem erőmet, s megköszönöd már előre azokat a lehetőségeket, amelyekkel találkozni fogsz, hogy szeretetedet kimutasd, ha este hálát adsz jóért, nem jóért egyaránt, mert mindent azért engedtem meg, hogy épülj és szépülj lelkileg, ha napközben többször Rám gondolsz, arra, hogy benned élek, és érted vagyok benned, akkor te már nagyon szépen imádkoztál egész nap.
A Szentíráshoz, főleg az evangéliumok olvasásához, nem kell különösebb értelmi felkészültség. Ha csak pár sort olvasol, s azon elgondolkodsz, ez már formálja szíved szeretetét.
A HANG-om pedig különösen alkalmas arra, hogy elérje értelmedet, érzelmeidet egyaránt. Azért tettem lehetővé médiumom által, hogy már a hetedik kötetet nyomdába vigye, azért van már hat kötet forgalomban, mert szeretnék minél több lélekhez eljutni e könyvek által. E könyvek bármelyikét bárhol felnyitod, személyre szóló üzenetet találsz benne magad számára, sőt mások számára is.
Feleségedet nagyon szeretem! Az a sok szenvedés, amelyben részesült, már születése előtt világos volt előtte, s azért vállalta, mert tudta, hogy az örök boldogsága lesz ezek által biztosítva. Sokkal közelebb van ő Hozzám, mint gondolná. Benső látását akarom tisztítani, mert az a színről színre látás, amely reá vár, ezt fogja igénybe venni.
Fiad és családja lelki életére ne legyen gondod. Nekik is, mint minden embernek, belülről kell felismerniük Engem, ha végleg Nálam akarnak majd maradni. Neked csupán annyi a feladatod, hogy imádkozz értük, vagyis bízd sorsukat Rám! Akár minden nap tedd ezt meg. Ez nem azért fontos, hogy Én jobban észrevegyelek benneteket, hanem azért, hogy te tisztultabban, szeretetteljesebben kerülj kapcsolatba velük.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/738

8. hét

(2015. 02. 16-22.)

Témáink:

"Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Senki sem magára-maradott a földi életben. Ebből a világból, ahonnan és ahová valók vagytok, szerető szellemek dolgoznak azon, hogy külön-külön minden Földön élő szellemtestvérük életét visszairányítsák Hozzám."

"Van ennek a munkának egy tudatotoktól független része is. Komoly tanácskozás előzi meg, és választja ki azokat a szellemeket, akik ismerve Engem és ismerve téged, a legoptimálisabb lehetőségeket teremtik meg számodra annak érdekében, hogy felzárkózz Hozzám. A ti oldalatokról nézve nincs végleges döntés a tekintetben, hogy mikor és ki fog innen téged vigyázni. De azt, aki elvállalta ezt, azt egészen biztosan te a legjobb barátodnak mondhatod. Amint tehát a középiskolában más tanárok tanítanak, mint az általánosban, az egyetemeken más tanárok, mint a középiskolákban, úgy itt is, attól függően, hogy te hol tartasz, olyan vezető áll melletted, aki a legmegfelelőbb számodra."

"Te elégedj meg most azzal, hogy soha nem vagy magadra hagyott, és az Isten szeretetét feléd és a te szeretetedet Isten felé olyan szellem irányítja, aki számodra a legmegfelelőbb. Szellemvezetőd munkájának - pontosan azért, mert személye fejlődésed, lelki állapotod érdekében állíttatott melléd - fontos része az, ami a te tudatodtól, hitedtől, erényeidtől, szeretetedtől, önmegtagadásaidtól, imáidtól függ. Éppen ezért okozhatsz neki örömet, bánatot egyaránt. Találjon hát benned visszhangra az ő szeretete, szolgálata, hogy örülhessen fejlődésednek, és így okozója légy annak a nagyobb örömnek, amelyről beszéltem Lukács 15;10-ben."

"Sok okos könyvet írtatok már, és jól teszitek, ha eszetekre, szívetekre egyaránt hallgatva vizsgáljátok ezeket. De a legfontosabb mindig az legyen, hogy Hozzám kerüljetek, Hozzám mérjétek magatokat, Nekem tetszővé váljatok általuk."

"Mivel nem ebben a világban vannak gyökereid, ezért bárhová mész, csak egy ideig érezheted magadat otthon. Hidd el, nem ez a te hazád! A Filippi levél igazat mond a 3;20-ban. Azt a rövid időt, amit itt kell eltöltened, ne azzal töltsd ki, hogy hol éreznéd jól magadat, hanem azzal, hogy ott, ahol élsz, hogyan tudod jobban közvetíteni az Én Lelkemnek békéjét, erejét, bölcsességét. Ne hidd, hogy Én azért működtem ott, ahol működtem, mert máshol nem lettem volna hatékonyabb. Olvasd csak el Máté 11;21-et!"

"Ami pedig a szülőkkel való kapcsolatot illeti, arra azt kell mondjam, hogy a szülői tisztelet forrása az a meglátás, amelyben észreveszed szüleidben azt, ami bennük tiszteletre méltó. Minden emberben, még a legelvetemültebb emberben is van valami, ami tiszteletre méltó. Ha más nem, hát az a lehetőség, hogy megtérhet. Ez áll a te szüleidre is. Van negyedik parancs!"

"A HANG-kötetek annyira az Én szavaimat tolmácsolják, hogy méltán nevezhetők SZENTÍRÁSNAK! Bárhol felütöd, mindig találsz benne olyan gondolatot, amely pontosan neked szól. Én mestere vagyok annak, hogy amikor egy embernek szólok, azt mindenkinek mondom. Ebben Én utolérhetetlen vagyok. Ha az emberek ismernék e könyveknek erkölcsi értékét, nem lenne olvasni tudó ember, akinek könyvei között e könyv ne lenne ott a Biblia mellett! Tehát szinte minden gondolata neked is szól! A HANG valóban az ÉN SZERTETEMET akarja közvetíteni igazságban, és az Én IGAZSÁGOMAT szeretetben mindenki felé! "

Kérdező: ÚTMUTATÁST KÉREK!ÚTMUTATÁST KÉREK!

1. Benső vezetőinkről.
2. Egy könyvről: 'Vissza önmagunkhoz!'
3. Nem érzem jól magam családomban. Tanácsot kérek szüleimmel kapcsolatban.
4. Hozzám szólhattak a HANG másnak adott válaszai?
5. Útmutatást kérek: merre menjek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Senki sem magára-maradott a földi életben. Ebből a világból, ahonnan és ahová valók vagytok, szerető szellemek dolgoznak azon, hogy külön-külön minden Földön élő szellemtestvérük életét visszairányítsák Hozzám.
Van ennek a munkának egy tudatotoktól független része is. Komoly tanácskozás előzi meg, és választja ki azokat a szellemeket, akik ismerve Engem és ismerve téged, a legoptimálisabb lehetőségeket teremtik meg számodra annak érdekében, hogy felzárkózz Hozzám. A ti oldalatokról nézve nincs végleges döntés a tekintetben, hogy mikor és ki fog innen téged vigyázni. De azt, aki elvállalta ezt, azt egészen biztosan te a legjobb barátodnak mondhatod. Amint tehát a középiskolában más tanárok tanítanak, mint az általánosban, az egyetemeken más tanárok, mint a középiskolákban, úgy itt is, attól függően, hogy te hol tartasz, olyan vezető áll melletted, aki a legmegfelelőbb számodra.
Te elégedj meg most azzal, hogy soha nem vagy magadra hagyott, és az Isten szeretetét feléd és a te szeretetedet Isten felé olyan szellem irányítja, aki számodra a legmegfelelőbb.
Szellemvezetőd munkájának - pontosan azért, mert személye fejlődésed, lelki állapotod érdekében állíttatott melléd - fontos része az, ami a te tudatodtól, hitedtől, erényeidtől, szeretetedtől, önmegtagadásaidtól, imáidtól függ. Éppen ezért okozhatsz neki örömet, bánatot egyaránt. Találjon hát benned visszhangra az ő szeretete, szolgálata, hogy örülhessen fejlődésednek, és így okozója légy annak a nagyobb örömnek, amelyről beszéltem Lukács 15;10-ben.
Sok okos könyvet írtatok már, és jól teszitek, ha eszetekre, szívetekre egyaránt hallgatva vizsgáljátok ezeket. De a legfontosabb mindig az legyen, hogy Hozzám kerüljetek, Hozzám mérjétek magatokat, Nekem tetszővé váljatok általuk.
Mivel nem ebben a világban vannak gyökereid, ezért bárhová mész, csak egy ideig érezheted magadat otthon. Hidd el, nem ez a te hazád! A Filippi levél igazat mond a 3;20-ban. Azt a rövid időt, amit itt kell eltöltened, ne azzal töltsd ki, hogy hol éreznéd jól magadat, hanem azzal, hogy ott, ahol élsz, hogyan tudod jobban közvetíteni az Én Lelkemnek békéjét, erejét, bölcsességét. Ne hidd, hogy Én azért működtem ott, ahol működtem, mert máshol nem lettem volna hatékonyabb. Olvasd csak el Máté 11;21-et!
Ami pedig a szülőkkel való kapcsolatot illeti, arra azt kell mondjam, hogy a szülői tisztelet forrása az a meglátás, amelyben észreveszed szüleidben azt, ami bennük tiszteletre méltó. Minden emberben, még a legelvetemültebb emberben is van valami, ami tiszteletre méltó. Ha más nem, hát az a lehetőség, hogy megtérhet. Ez áll a te szüleidre is. Van negyedik parancs!
A HANG-kötetek annyira az Én szavaimat tolmácsolják, hogy méltán nevezhetők SZENTÍRÁSNAK! Bárhol felütöd, mindig találsz benne olyan gondolatot, amely pontosan neked szól. Én mestere vagyok annak, hogy amikor egy embernek szólok, azt mindenkinek mondom. Ebben Én utolérhetetlen vagyok.
Ha az emberek ismernék e könyveknek erkölcsi értékét, nem lenne olvasni tudó ember, akinek könyvei között e könyv ne lenne ott a Biblia mellett! Tehát szinte minden gondolata neked is szól!
A HANG valóban az ÉN SZERTETEMET akarja közvetíteni igazságban, és az Én IGAZSÁGOMAT szeretetben mindenki felé!
Megáldalak a BÉKETŰRÉS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/739

9. hét

(2015. 02. 23 - 03. 01.)

Témáink:

"Mindaz, aki Engem képviselni akar, bizonyos csalódásokon megy át, mert az Engem keresés ezzel jár! Nagy szeretetem azért engedi meg e csalódásokat, mert ezek a megtapasztalások teszik sziklává azt az alapot, amelyre építhetek. Igen. Mindaddig, amíg a megtévesztőnek reménye van arra, hogy hatékonyan félrevezessen benneteket, ezt meg is teszi. A tények viszont oly erős érvek, amelyek józanságra késztetik azt, akiben jó szándék van Felém, felétek."

"Ne ítéljetek el senkit! De tanuljátok meg, hogy mi a jó gyümölcs és mi a rossz gyümölcs. Végképpen rossz gyümölcs a bosszú, a gyűlölet, a tekintélyszerzés, az istenítés, és a legkézenfekvőbb a gazdagodási láz, a pénznek főszerephez juttatása."

"Ti kétségtelenül kinyíltatok a szellemvilág felé. Sajnos, ezt anélkül tettétek, hogy megfelelő védettséget biztosítottatok volna magatoknak. Ez sajnos, ma nagyon érthető. Azért érthető, mert azok az intézmények -s most a különböző egyházakra gondolok - az Én nevemben önmagukat képviselik elsősorban, s ez nagyon ki tudja ábrándítani a gondolkodó embereket, s tévútra tudja juttatni a jó szándékú lelkeket."

"Valami védettséget azonban mégis biztosítottatok. Ez a védettség pedig az a vágy bennetek, hogy Hozzám akartok tartozni. Amíg e vágy él bennetek, addig van lehetőségetek arra, hogy minden ördögi praktikát kivédjetek, s nem kell félnetek attól, hogy az ősellenség árthat nektek. Nem. Sőt! Minden gonosz erő, mindaddig, amíg fontos vagyok számotokra, Hozzám fog közelebb hozni benneteket. Igen, mert Én MINDENHATÓ vagyok az enyéim számára!"

"Nem kell félnetek semmiféle megrontástól, bosszútól. Én legyőztem a világot, és ti a GYŐZTES oldalán álltok!!! Ezt a szent valóságot mélyítsétek el magatokban. Az Én erőm a ti erőtök, és éppen ezért semmi nem árthat nektek.Belétek árasztottam Lelkemet, s ezzel a Lélekkel képesek vagytok gyógyítani, bátorítani, erősíteni mindenkit, aki Hozzám akar tartozni. Nekem nem képes ellenállni senki és semmi. Ne féljetek! Bízzatok! Nékem adatott minden hatalom a Földön és a mennyben! És Én annyit adok ebből nektek, amennyire szükségetek van ahhoz, hogy az Én békémnek hordozói és hirdetői legyetek."

"Boldogságra teremtett benneteket Isten, és ennek a boldogságnak vagyok Én a záloga. Higgyetek Bennem! Higgyetek jelenlétem valóságában, erejében! Higgyetek Lelkem mindent megszépítő munkájában. Nem Magamért éltem akkor sem, amikor emberalakban jártam a Földön, és nem Magamért élek most sem. Értetek adtam és adom erőmet, békémet, szeretetemet, jóságomat és az egész életemet!, tehát mindent! Nem vagyok hajlandó kevesebbet adni, és nem vagyok képes többet adni! "

"Szívem szeretetébe öltöztetlek benneteket, és amint a legkisebb gyertyaláng a legnagyobb sötétséget is könnyedén legyőzi maga körül, úgy vagytok ti az Én győzelmi jelvényemmel, a kereszttel megjelölve még a legsötétebb, legtombolóbb átoknak, bosszúnak közepette is. Tehát fölötte vagytok mindezeknek. Bízzatok Bennem! Nevemben űzzetek ördögöt, gyógyítsatok betegeket, erősítsétek a csüggedőket, bátorítsátok a félénk lelkeket, öleljétek magatokhoz az elfáradtakat, vezessétek Hozzám a tévelygőket, ébreszszétek föl az álmodozókat, hirdessétek, hogy elérkezett hozzátok az Isten Országa. Fogadjátok el, amit adnak nektek, de ne követeljetek semmit! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!"

"Meditációitokban, amikor jó szándékkal Velem akartok találkozni, akkor Velem is találkoztok. Ha pedig közénk akar férkőzni a világosság angyalának képében a megtévesztő, akkor ő le fog lepleződni, mert Én senkit sem engedek erején felüli kísértésbe esni, aki eszével, szívével egyaránt Engem kíván. Imáidban, meditációidban eddig is Velem találkoztál, és ennek lett következménye, hogy rátaláltál a HANG-omra! Ne félj! Soha nem hagylak el! Bízzál Bennem!"

Kérdező: BEAVATÓDTAM?

Akinél beavatódtam, annak magatartása elbizonytalanított Veled kapcsolatban.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Nem csodálom elbizonytalanodásodat. Ez azt igazolja, hogy lelked mélyén valóban Engem akarsz képviselni. Mindaz, aki Engem képviselni akar, bizonyos csalódásokon megy át, mert az Engem keresés ezzel jár!
Nagy szeretetem azért engedi meg e csalódásokat, mert ezek a megtapasztalások teszik sziklává azt az alapot, amelyre építhetek. Igen. Mindaddig, amíg a megtévesztőnek reménye van arra, hogy hatékonyan félrevezessen benneteket, ezt meg is teszi. A tények viszont oly erős érvek, amelyek józanságra késztetik azt, akiben jó szándék van Felém, felétek.
Ne ítéljetek el senkit! De tanuljátok meg, hogy mi a jó gyümölcs és mi a rossz gyümölcs. Végképpen rossz gyümölcs a bosszú, a gyűlölet, a tekintélyszerzés, az istenítés, és a legkézenfekvőbb a gazdagodási láz, a pénznek főszerephez juttatása.
Ti kétségtelenül kinyíltatok a szellemvilág felé. Sajnos, ezt anélkül tettétek, hogy megfelelő védettséget biztosítottatok volna magatoknak. Ez sajnos, ma nagyon érthető. Azért érthető, mert azok az intézmények -s most a különböző egyházakra gondolok - az Én nevemben önmagukat képviselik elsősorban, s ez nagyon ki tudja ábrándítani a gondolkodó embereket, s tévútra tudja juttatni a jó szándékú lelkeket.
Valami védettséget azonban mégis biztosítottatok. Ez a védettség pedig az a vágy bennetek, hogy Hozzám akartok tartozni. Amíg e vágy él bennetek, addig van lehetőségetek arra, hogy minden ördögi praktikát kivédjetek, s nem kell félnetek attól, hogy az ősellenség árthat nektek. Nem. Sőt! Minden gonosz erő, mindaddig, amíg fontos vagyok számotokra, Hozzám fog közelebb hozni benneteket. Igen, mert Én MINDENHATÓ vagyok az enyéim számára!
Nem kell félnetek semmiféle megrontástól, bosszútól. Én legyőztem a világot, és ti a GYŐZTES oldalán álltok!!! Ezt a szent valóságot mélyítsétek el magatokban. Az Én erőm a ti erőtök, és éppen ezért semmi nem árthat nektek. Belétek árasztottam Lelkemet, s ezzel a Lélekkel képesek vagytok gyógyítani, bátorítani, erősíteni mindenkit, aki Hozzám akar tartozni. Nekem nem képes ellenállni senki és semmi. Ne féljetek! Bízzatok! Nékem adatott minden hatalom a Földön és a mennyben! És Én annyit adok ebből nektek, amennyire szükségetek van ahhoz, hogy az Én békémnek hordozói és hirdetői legyetek.
Boldogságra teremtett benneteket Isten, és ennek a boldogságnak vagyok Én a záloga. Higgyetek Bennem! Higgyetek jelenlétem valóságában, erejében! Higgyetek Lelkem mindent megszépítő munkájában. Nem Magamért éltem akkor sem, amikor emberalakban jártam a Földön, és nem Magamért élek most sem. Értetek adtam és adom erőmet, békémet, szeretetemet, jóságomat és az egész életemet!, tehát mindent! Nem vagyok hajlandó kevesebbet adni, és nem vagyok képes többet adni! Szívem szeretetébe öltöztetlek benneteket, és amint a legkisebb gyertyaláng a legnagyobb sötétséget is könnyedén legyőzi maga körül, úgy vagytok ti az Én győzelmi jelvényemmel, a kereszttel megjelölve még a legsötétebb, legtombolóbb átoknak, bosszúnak közepette is. Tehát fölötte vagytok mindezeknek. Bízzatok Bennem! Nevemben űzzetek ördögöt, gyógyítsatok betegeket, erősítsétek a csüggedőket, bátorítsátok a félénk lelkeket, öleljétek magatokhoz az elfáradtakat, vezessétek Hozzám a tévelygőket, ébreszszétek föl az álmodozókat, hirdessétek, hogy elérkezett hozzátok az Isten Országa. Fogadjátok el, amit adnak nektek, de ne követeljetek semmit! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!
Meditációitokban, amikor jó szándékkal Velem akartok találkozni, akkor Velem is találkoztok. Ha pedig közénk akar férkőzni a világosság angyalának képében a megtévesztő, akkor ő le fog lepleződni, mert Én senkit sem engedek erején felüli kísértésbe esni, aki eszével, szívével egyaránt Engem kíván. Imáidban, meditációidban eddig is Velem találkoztál, és ennek lett következménye, hogy rátaláltál a HANG-omra!
Ne félj! Soha nem hagylak el! Bízzál Bennem!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/740

10. hét

(2015. 03. 2 - 08.)

Témáink:

"Én nem azért jöttem közétek, és nem azért vállaltam, hogy a HANG-médiumon keresztül szóljak hozzátok, hogy olyasmiről tudósítsalak benneteket, amit hamarosan úgyis meg fog tudni mindenki, ha előbb nem, hát a halála után, hanem azért, hogy ODA JUSSATOK, ahol mindezekről és még sok egyébről boldogan tudtok majd megfelelő LÁTÁST kapni."

"A földi életben sohasem szabad a hangsúlyt arra a területre tenni, amely területen az idők végezetéig tükör által, homályban láttok. Sajnos, mivel ezt nem fogadjátok el Tőlem, ezért van annyi harag, gyűlölet, háború közöttetek."

"Figyeld csak meg! Ahol az emberek bántják egymást, ott ezt soha nem azért teszik, mert kétségbe vonnák, hogy jónak kell lenni, hanem azért, hogy kinek van igaza olyasmiben, amiben teljes igazságra a Földön eljutni nem lehet. Az anyagba öltözött szellemnek, tehát a földi embernek csak az erkölcsi élet cselekvésének területén adatott meg az, hogy felismerje mi jó és mi nem jó."

"Minden normális ember minden különösebb tudományoskodás nélkül is tudja azt, hogy isteni parancs: amit nem akarsz magadnak, azt ne tedd másnak, és amit szeretnél, hogy veled tegyenek az emberek, azt tedd te is másnak. E parancs aktualizálására szoktam a HANG által eligazításokat adni, de nem adok semmiféle információt arról, amihez e nélkül is előbb-utóbb eljuttok."

"Jó volna, ha minden nap reggel feltennéd magadnak a kérdést: "Mire kell ma felhasználnom kapcsolatomat Jézussal?" És este számon kérnéd magadtól azt, amit reggel válaszoltál a föltett kérdésre. Ha ezt szokássá tennéd magad számára, akkor el tudnál indulni olyan úton, amely lelki fejlődésedet biztosítaná. Kérlek, vállald ezt!"

Kérdező: VÁLASZT VÁROK!

Uram! Bizonyos tudományoskodásra kér testvérem magyarázatot az evolúcióval kapcsolatban. Előző levelében nem kapott erre választ.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Én nem azért jöttem közétek, és nem azért vállaltam, hogy a HANG-médiumon keresztül szóljak hozzátok, hogy olyasmiről tudósítsalak benneteket, amit hamarosan úgyis meg fog tudni mindenki, ha előbb nem, hát a halála után, hanem azért, hogy ODA JUSSATOK, ahol mindezekről és még sok egyébről boldogan tudtok majd megfelelő LÁTÁST kapni.
A földi életben sohasem szabad a hangsúlyt arra a területre tenni, amely területen az idők végezetéig tükör által, homályban láttok. Sajnos, mivel ezt nem fogadjátok el Tőlem, ezért van annyi harag, gyűlölet, háború közöttetek.
Figyeld csak meg! Ahol az emberek bántják egymást, ott ezt soha nem azért teszik, mert kétségbe vonnák, hogy jónak kell lenni, hanem azért, hogy kinek van igaza olyasmiben, amiben teljes igazságra a Földön eljutni nem lehet. Az anyagba öltözött szellemnek, tehát a földi embernek csak az erkölcsi élet cselekvésének területén adatott meg az, hogy felismerje mi jó és mi nem jó.
Minden normális ember minden különösebb tudományoskodás nélkül is tudja azt, hogy isteni parancs: amit nem akarsz magadnak, azt ne tedd másnak, és amit szeretnél, hogy veled tegyenek az emberek, azt tedd te is másnak. E parancs aktualizálására szoktam a HANG által eligazításokat adni, de nem adok semmiféle információt arról, amihez e nélkül is előbb-utóbb eljuttok.
Jó volna, ha minden nap reggel feltennéd magadnak a kérdést: "Mire kell ma felhasználnom kapcsolatomat Jézussal?" És este számon kérnéd magadtól azt, amit reggel válaszoltál a föltett kérdésre. Ha ezt szokássá tennéd magad számára, akkor el tudnál indulni olyan úton, amely lelki fejlődésedet biztosítaná. Kérlek, vállald ezt!
Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/741

11. hét

(2015. 03. 09 - 15.)

Témáink:

" Az álom állapota nagyon alkalmas arra, hogy más dimenziók lakói kapcsolatba kerüljenek veletek. Az Én országomból gyakran látogatnak benneteket álmotokban, hogy érzelmeitekkel átszínezett tapasztalatokat szerezzetek, s ugyanakkor szabadságotok ne sérüljön. Minden olyan álom, amely pozitív érzelmeket hagy maga után, tőlünk van."

"Akik haraggal a szívükben halnak meg, azok itt nem tudnak magukkal mit kezdeni. Iszonyatosan szenvedik, mert tehetetlenek, s mivel másoktól várták életük jobbra fordulását, ezt kénytelenek itt is folytatni, csak sokkal reménytelenebb körülmények között, mivel az a társaság, amelybe kerültek, ilyen felfogásúakkal van tele, tehát nem könnyítik, hanem nehezítik egymás életét. Mivel az Én irgalmam gyakorlatban végtelen, s az ő szenvedésük pedig elvben végtelen csupán, ezért kemény pótvizsgák sorozata vár rájuk. Ne kívánd sorsukat, és imádkozz értük!"

" A nagy egész egységében mindenki mindenkivel kapcsolatban van. Ennek a ténynek ismeretében a szellemvilágból vannak olyan hatások felétek, amelyeket úgynevezett hatodik érzékkel lokalizálni tudtok. Vagyis rá tudtok érezni arra, hogy kinek a hatása ért el benneteket. Így aztán előfordulhat, hogy akár földi lény, akár szellemvilágban lévő lény kapcsolatát tudjátok érzékelni."

"Minden tudás Tőlem van. A kérdés, hogy ki mire használja a Tőlem kapott tudását. A Sátán tudása is forrásában Tőlem van, csak a felhasználásában van Ellenemre. Azt megítélni, hogy egy ismerethalmaz mögött ki áll, csak a gyümölcsök ismerete alapján lehet."

"A böjt, az önfegyelem és a testi tisztulás mellett azt is lehetővé teszi, hogy bár negatív formában, de mégis ki tudjátok mutatni azt a szeretetet, amely közvetlenül az Én irányomban nyilatkozhat így meg. Közvetlenül Nekem csak önmegtagadás által lehet kimutatni, hogy valaki szeret Engem. Közvetlenül csak elmondani tudod, hogy szeretsz. De ha az Irántam való szeretetből lemondasz olyasmiről, amiről különben nem kellene lemondanod, akkor mások előtt is és közvetlenül Előttem is megnyilvánulhat a Felém áradó szereteted."

"A gyermekkeresztelésnek közvetlenül a gyermekre nem lehet pozitív erkölcsi hatása, mivel a gyermek nem tudja, hogy mit tesznek vele. Márpedig, ha valaki valamiről nem tud, azt sem Én, sem ő, sem más nem tudhatja be neki erkölcsileg értékelhető cselekedetnek. Mégis ajánlani tudom a gyermekkeresztelést két okon. Az egyik az, hogy a szülők szavukat adják, hogy gyermekük jövője érdekében ápolni fogják Velem a személyes kapcsolatot. A másik ok: ha a gyermek felnő, s át akarja adni magát Nekem, akkor ebben az átadásában nem fogják kötni őt olyan objektív szertartások, amelyek akadályozhatnák a szubjektív élmények kibontakozását. Vagyis nem kell figyelnie szertartásokra, s minden figyelmét rákoncentrálhatja az Én jelenlétemre és saját odaadására."

Kérdező: JÉZUSSAL ÁLMODTAM.

1. Egyik éjjel Jézus felől álmodtam.
2. Akik haraggal a szívükben halnak meg, azokkal mi történik?
3. Igaz, hogy többször velünk volt nevelt lányunk édesanyja? Valakiről tudni szeretném, hogy tudása Jézustól van-e?
4. A böjtnek mi a szerepe az önfegyelem és a testi tisztulás mellett?
5. A gyermekkeresztelés hátrány vagy előny?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Az álom állapota nagyon alkalmas arra, hogy más dimenziók lakói kapcsolatba kerüljenek veletek. Az Én országomból gyakran látogatnak benneteket álmotokban, hogy érzelmeitekkel átszínezett tapasztalatokat szerezzetek, s ugyanakkor szabadságotok ne sérüljön. Minden olyan álom, amely pozitív érzelmeket hagy maga után, tőlünk van.

2. Akik haraggal a szívükben halnak meg, azok itt nem tudnak magukkal mit kezdeni. Iszonyatosan szenvedik, mert tehetetlenek, s mivel másoktól várták életük jobbra fordulását, ezt kénytelenek itt is folytatni, csak sokkal reménytelenebb körülmények között, mivel az a társaság, amelybe kerültek, ilyen felfogásúakkal van tele, tehát nem könnyítik, hanem nehezítik egymás életét.
Mivel az Én irgalmam gyakorlatban végtelen, s az ő szenvedésük pedig elvben végtelen csupán, ezért kemény pótvizsgák sorozata vár rájuk. Ne kívánd sorsukat, és imádkozz értük!

3. Ismét ezt a szót kell használnom: dimenzió. A nagy egész egységében mindenki mindenkivel kapcsolatban van. Ennek a ténynek ismeretében a szellemvilágból vannak olyan hatások felétek, amelyeket úgynevezett hatodik érzékkel lokalizálni tudtok. Vagyis rá tudtok érezni arra, hogy kinek a hatása ért el benneteket. Így aztán előfordulhat, hogy akár földi lény, akár szellemvilágban lévő lény kapcsolatát tudjátok érzékelni.
Minden tudás Tőlem van. A kérdés, hogy ki mire használja a Tőlem kapott tudását. A Sátán tudása is forrásában Tőlem van, csak a felhasználásában van Ellenemre. Azt megítélni, hogy egy ismerethalmaz mögött ki áll, csak a gyümölcsök ismerete alapján lehet.

4. A böjt, az önfegyelem és a testi tisztulás mellett azt is lehetővé teszi, hogy bár negatív formában, de mégis ki tudjátok mutatni azt a szeretetet, amely közvetlenül az Én irányomban nyilatkozhat így meg. Közvetlenül Nekem csak önmegtagadás által lehet kimutatni, hogy valaki szeret Engem. Közvetlenül csak elmondani tudod, hogy szeretsz. De ha az Irántam való szeretetből lemondasz olyasmiről, amiről különben nem kellene lemondanod, akkor mások előtt is és közvetlenül Előttem is megnyilvánulhat a Felém áradó szereteted.

5. A gyermekkeresztelésnek közvetlenül a gyermekre nem lehet pozitív erkölcsi hatása, mivel a gyermek nem tudja, hogy mit tesznek vele. Márpedig, ha valaki valamiről nem tud, azt sem Én, sem ő, sem más nem tudhatja be neki erkölcsileg értékelhető cselekedetnek. Mégis ajánlani tudom a gyermekkeresztelést két okon. Az egyik az, hogy a szülők szavukat adják, hogy gyermekük jövője érdekében ápolni fogják Velem a személyes kapcsolatot. A másik ok: ha a gyermek felnő, s át akarja adni magát Nekem, akkor ebben az átadásában nem fogják kötni őt olyan objektív szertartások, amelyek akadályozhatnák a szubjektív élmények kibontakozását. Vagyis nem kell figyelnie szertartásokra, s minden figyelmét rákoncentrálhatja az Én jelenlétemre és saját odaadására.
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/742

12. hét

(2015. 03. 16 - 22.)

Témáink:

"Böjtölni több okból szoktatok. Te nyilván nem a hiúsági, sem az egészség érdekében történt böjtről érdeklődsz, hanem arról a böjtről, amelyet a lélek javára vállal valaki. Ez is kétféle.
Az egyik az, amikor valaki nagyon fel akar készülni valami lelki munkára, pl. előadásra, lelki gyógyításra, ördögűzésre, bizonyos szentség-kiszolgáltatásokra. Ilyen esetben a böjt egy lelki edzés annak érdekében, hogy a lélek energiái menetkész állapotban legyenek.
A másik pedig, amikor benső késztetést érez valaki a böjtre. E második estben komoly - több napos - böjtöt csak lelki vezető engedélyével szabad vállalni, mivel az ősellenség egyik fegyvere az, hogy azoknál, akiket nem tud közvetlenül rosszra csábítani, arra próbálja rávenni, hogy túlozzák el az általuk jónak ítélt magatartást. Aki ilyen késztetést kap, azt azért kapja, mert a Szentlélek valami nagyszerű szerepre akarja az illető lelkét ezzel előkészíteni"

"Álmaid két üzenetet küldenek feléd. Az egyik az - és ez jó-, hogy nyitottságod természetedhez tartozik, a másik viszont egy hibádra hívja föl figyelmedet. Sok a befejezetlen munkád! Nem elég lelkesülni! Sokkal jobb egyet tenni, de jól befejezve, mint sokat, de félbehagyva. A félbemaradt munkák mindig félbemaradt jellemformálásról árulkodnak. Megdöbbennél, ha látnád, hogy hány olyan ember él a világban, akik áldásnak jöttek a Földre, és átokká váltak éppen azért, mert csak félig vállalták áldásszerepüket."

"Meg kell tanulnod, hogy sem férjed, sem mások nem mutathatják neked a megoldás útját. Erre gyedül Én vagyok képes. Ha vállalod, hogy rendszert vigyél az imádba, ha Velem beszéled meg döntéseidet, s ha Tőlem kéred döntéseid vállalásához és befejezéséhez az erőt, akkor békémnek leszel hordozója, közvetítője egyaránt.
Amikor Lelkem irányítását nem érzed, akkor tehetsz bármit. Ne légy aggályos! Soha ne bánd meg az olyan tetteidet, amelyeket nem azért tettél, hogy tudatosan Lelkem ellen tégy."

Kérdező: TÖBB NAPOS BÖJTRŐL

1. A több napos böjtről szeretnék többet tudni. 2.Két álmomról:
a.) Egy be nem fejezett, nagyon nyitott ház.
b.) Idegen helyről nem találom sem az utat, sem a férjemet, s nem tudom menjek-e a többiek után. Hamar egyedül maradok. Rossz érzéseim vannak ezekkel az álmokkal kapcsolatban. Nem érzem a Lélek irányítását.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Böjtölni több okból szoktatok. Te nyilván nem a hiúsági, sem az egészség érdekében történt böjtről érdeklődsz, hanem arról a böjtről, amelyet a lélek javára vállal valaki. Ez is kétféle.
Az egyik az, amikor valaki nagyon fel akar készülni valami lelki munkára, pl. előadásra, lelki gyógyításra, ördögűzésre, bizonyos szentség-kiszolgáltatásokra. Ilyen esetben a böjt egy lelki edzés annak érdekében, hogy a lélek energiái menetkész állapotban legyenek.
A másik pedig, amikor benső késztetést érez valaki a böjtre. E második estben komoly - több napos - böjtöt csak lelki vezető engedélyével szabad vállalni, mivel az ősellenség egyik fegyvere az, hogy azoknál, akiket nem tud közvetlenül rosszra csábítani, arra próbálja rávenni, hogy túlozzák el az általuk jónak ítélt magatartást. Aki ilyen késztetést kap, azt azért kapja, mert a Szentlélek valami nagyszerű szerepre akarja az illető lelkét ezzel előkészíteni.
Álmaid két üzenetet küldenek feléd. Az egyik az - és ez jó-, hogy nyitottságod természetedhez tartozik, a másik viszont egy hibádra hívja föl figyelmedet. Sok a befejezetlen munkád! Nem elég lelkesülni! Sokkal jobb egyet tenni, de jól befejezve, mint sokat, de félbehagyva. A félbemaradt munkák mindig félbemaradt jellemformálásról árulkodnak. Megdöbbennél, ha látnád, hogy hány olyan ember él a világban, akik áldásnak jöttek a Földre, és átokká váltak éppen azért, mert csak félig vállalták áldásszerepüket.
Meg kell tanulnod, hogy sem férjed, sem mások nem mutathatják neked a megoldás útját. Erre gyedül Én vagyok képes. Ha vállalod, hogy rendszert vigyél az imádba, ha Velem beszéled meg döntéseidet, s ha Tőlem kéred döntéseid vállalásához és befejezéséhez az erőt, akkor békémnek leszel hordozója, közvetítője egyaránt.
Amikor Lelkem irányítását nem érzed, akkor tehetsz bármit. Ne légy aggályos! Soha ne bánd meg az olyan tetteidet, amelyeket nem azért tettél, hogy tudatosan Lelkem ellen tégy.
Megáldalak BÉKÉM EREJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/743

13. hét

(2015. 03. 23 - 29.)

Témáink:

"Vágyaitok, bármennyire tiszteletre méltóak, csak annyiban kapnak támogatást tőlünk, amennyiben egyértelműen lelketek javára válik. Valamikor két tanítványom édesanyja jött Hozzám, és arra kért, hogy országomban két fia az édesanya által jónak látott helyet foglalhassa el. Válaszom kérésére az volt, hogy azt a helyet fogják elfoglalni, amelyet Atyám jelölt ki számukra (Mt 20;21-23). Ehhez hasonló most a válaszom neked is."

"Nagyszerű szellemtestvéreitek döntenek afelől, hogy ki szólhat hozzátok, és arról, hogy mi a legjobb számotokra. Ha figyelsz befelé, meg fogod tudni hallani annak a szellemtestvérednek a szavát, aki a legjobbat akarja közölni veled, akinek tanácsa a leghasznosabb számodra. Arról pedig légy meggyőződve, hogy a szeretet országában nem szűnhet meg a szeretet. Tehát feltétlenül találkoznak itt azok, éspedig végérvényesen, akiket a Földön a szeretet szálai fűztek össze. Ebben biztos lehetsz!"

"Minden jó szándékú vállalkozás lelkesedéssel kezdődik. Amikor valami rendszerré, intézménnyé válik, akkor a lelkesedésnek helyét elfoglalja a kötelességvállalás, s ilyenkor az emberek általában már nem eszmékben gondolkodnak, hanem olyan feladatokban, amelyeket szeretnének minél könnyebbé tenni a maguk számára."

"Az általad említett szeretetszolgálat jó szándékához, legalábbis kezdetben, kétség nem férhetett. A lelkesedést nagyon csökkentette az a felismerés, hogy a szállítmányok nagy része, melyek segíteni akartak a rászorulókon, olyan katonák zsákmánya lett, akiket nem a szeretet angyala, hanem a gyűlölet ördöge irányított, és irányít még ma is. Megáldalak a BÖLCSESSÉG és KITARTÁS LELKÉVEL!"

Kérdező: HALOTTAINKKAL BESZÉLHETÜNK?

1. Lehetséges-e, hogy meghalt édesapám szóljon hozzánk?
2. A Máltai Szeretetszolgálatban vállalt szerep ma már nem lelkesít.
3. Hogyan segíthetünk a harmadik világ éhezőin?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Vágyaitok, bármennyire tiszteletre méltóak, csak annyiban kapnak támogatást tőlünk, amennyiben egyértelműen lelketek javára válik. Valamikor két tanítványom édesanyja jött Hozzám, és arra kért, hogy országomban két fia az édesanya által jónak látott helyet foglalhassa el. Válaszom kérésére az volt, hogy azt a helyet fogják elfoglalni, amelyet Atyám jelölt ki számukra (Mt 20;21-23). Ehhez hasonló most a válaszom neked is.
Nagyszerű szellemtestvéreitek döntenek afelől, hogy ki szólhat hozzátok, és arról, hogy mi a legjobb számotokra. Ha figyelsz befelé, meg fogod tudni hallani annak a szellemtestvérednek a szavát, aki a legjobbat akarja közölni veled, akinek tanácsa a leghasznosabb számodra. Arról pedig légy meggyőződve, hogy a szeretet országában nem szűnhet meg a szeretet. Tehát feltétlenül találkoznak itt azok, éspedig végérvényesen, akiket a Földön a szeretet szálai fűztek össze. Ebben biztos lehetsz!
2. Minden jó szándékú vállalkozás lelkesedéssel kezdődik. Amikor valami rendszerré, intézménnyé válik, akkor a lelkesedésnek helyét elfoglalja a kötelességvállalás, s ilyenkor az emberek általában már nem eszmékben gondolkodnak, hanem olyan feladatokban, amelyeket szeretnének minél könnyebbé tenni a maguk számára.
Az általad említett szeretetszolgálat jó szándékához, legalábbis kezdetben, kétség nem férhetett. A lelkesedést nagyon csökkentette az a felismerés, hogy a szállítmányok nagy része, melyek segíteni akartak a rászorulókon, olyan katonák zsákmánya lett, akiket nem a szeretet angyala, hanem a gyűlölet ördöge irányított, és irányít még ma is.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG és KITARTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/744

14. hét

(2015. 03. 30 - 04. 05.)

Témáink:

"Most elmondom neked, hogy miért kerültök kapcsolatba valakivel, és elmondom azt is, hogy mi szokott a vége lenni ennek. Amint a vonat két sínen, tehát sínpáron gördül, úgy kellene nektek is két sínen, tehát sínpáron haladnotok, hogy boldogságotok ne csak ábránd legyen, hanem átélt valóság. A sínpár egyike az, hogy Isten önmagára teremtette értelemmel bíró teremtményeit. A másik, a párja ennek a sínnek, pedig az, hogy az Isten szükségszerűen közösség, mivel SZERETET! Számotokra tehát ez gyakorlatban annyit jelent, hogy minden találkozásnak az az Isten által elgondolt és megkívánt feladata, hogy közösen egyre istenibbé váljatok. Tehát arra kellene törekednetek, hogy segítsétek egymást Hozzám, mivel senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam! (Jn 14;6)."

"Boldog házasságról csak ott lehet beszélni, ahol egy házasságban mindkét fél boldog. Mivel boldoggá ember embert nem tehet, mivel boldoggá embert csak Isten Lelke tehet, ezért házasságban és azon kívül is, az az ember boldog, aki vágyakozik arra, hogy betöltődjék Isten Lelkével, s e vágyának beteljesülését hálával és dicsőítéssel tudja kifejezni, függetlenül attól, hogy házastársa hol tart e tekintetben. Egy házasságban az a fájdalom, amely átjárja valamelyik szívét azért, mert házastársa lelkileg nem adta át magát Nekem, ez nem akadálya a szenvedő fél boldogságának, mert tudhatja, hogy az ő szívének fájdalma az Én fájdalmam benne, s így még szorosabb kapcsolatban lehet Velem."

"Vigyázzatok! Nagyon veszélyes a DUÁLPÁR-bélyeg gyors használata, mivel e mögött szinte mindig az áll, hogy nem Én, hanem a megtalált vagy nem megtalált duálpár az okozója mindennek. Tévedésben vagytok! Nem fog boldogítani téged sem az, akiről most úgy gondolod, hogy boldogítani fog. Éppen így, te sem fogod tudni boldogítani őt. Vagy Bennem találja meg valaki boldogságát, vagy nem találja meg. Az ÉLET Én vagyok. És csak a boldog élet nevezhető ÉLETNEK. A Nélkülem élt élet vagy haldoklás, vagy menekülés a haldoklásba. De semmiképpen sem ÉLET!"

"Ha Értem élsz, akkor kapcsolatod boldogítani fog azzal, akit most életed áldásának tartasz. De csak akkor! Ha ő Értem él, akkor áldás lehetsz számára. De csak akkor!"

"Legtöbb párkapcsolatot az önzés rontja el. Ennek megnyilvánulása az az uralomvágy, amely birtokolni akarja a másikat, és nem arra használni, hogy Hozzám közelebb kerüljenek mindketten. Sajnos, legtöbbször ez a vége a legszebben induló szerelmi kapcsolatnak is. Azért hívtam fel erre figyelmedet, mert azt szeretném, hogy nálatok ne így legyen. Azt szeretném, hogy mindkettőtöknek Én legyek a FORRÁS, A FOLYAM ÉS A TENGER."

Kérdező: BOLDOGSÁG ÉS HÁZASSÁG

Azért kerültem kapcsolatba valakivel, hogy boldog házasságban éljünk?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Most elmondom neked, hogy miért kerültök kapcsolatba valakivel, és elmondom azt is, hogy mi szokott a vége lenni ennek.
Amint a vonat két sínen, tehát sínpáron gördül, úgy kellene nektek is két sínen, tehát sínpáron haladnotok, hogy boldogságotok ne csak ábránd legyen, hanem átélt valóság.
A sínpár egyike az, hogy Isten önmagára teremtette értelemmel bíró teremtményeit. A másik, a párja ennek a sínnek, pedig az, hogy az Isten szükségszerűen közösség, mivel SZERETET!
Számotokra tehát ez gyakorlatban annyit jelent, hogy minden találkozásnak az az Isten által elgondolt és megkívánt feladata, hogy közösen egyre istenibbé váljatok. Tehát arra kellene törekednetek, hogy segítsétek egymást Hozzám, mivel senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam! (Jn 14;6).
Boldog házasságról csak ott lehet beszélni, ahol egy házasságban mindkét fél boldog. Mivel boldoggá ember embert nem tehet, mivel boldoggá embert csak Isten Lelke tehet, ezért házasságban és azon kívül is, az az ember boldog, aki vágyakozik arra, hogy betöltődjék Isten Lelkével, s e vágyának beteljesülését hálával és dicsőítéssel tudja kifejezni, függetlenül attól, hogy házastársa hol tart e tekintetben. Egy házasságban az a fájdalom, amely átjárja valamelyik szívét azért, mert házastársa lelkileg nem adta át magát Nekem, ez nem akadálya a szenvedő fél boldogságának, mert tudhatja, hogy az ő szívének fájdalma az Én fájdalmam benne, s így még szorosabb kapcsolatban lehet Velem.
Vigyázzatok! Nagyon veszélyes a DUÁLPÁR-bélyeg gyors használata, mivel e mögött szinte mindig az áll, hogy nem Én, hanem a megtalált vagy nem megtalált duálpár az okozója mindennek. Tévedésben vagytok! Nem fog boldogítani téged sem az, akiről most úgy gondolod, hogy boldogítani fog. Éppen így, te sem fogod tudni boldogítani őt. Vagy Bennem találja meg valaki boldogságát, vagy nem találja meg. Az ÉLET Én vagyok. És csak a boldog élet nevezhető ÉLETNEK. A Nélkülem élt élet vagy haldoklás, vagy menekülés a haldoklásba. De semmiképpen sem ÉLET!
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Ha Értem élsz, akkor kapcsolatod boldogítani fog azzal, akit most életed áldásának tartasz. De csak akkor! Ha ő Értem él, akkor áldás lehetsz számára. De csak akkor!
Ha komolyan átgondolod az előbbi sorokat, akkor megérted, hogy mit jelent az, amikor azt mondom, hogy minden rossz egy elrontott jó.
Legtöbb párkapcsolatot az önzés rontja el. Ennek megnyilvánulása az az uralomvágy, amely birtokolni akarja a másikat, és nem arra használni, hogy Hozzám közelebb kerüljenek mindketten. Sajnos, legtöbbször ez a vége a legszebben induló szerelmi kapcsolatnak is.
Azért hívtam fel erre figyelmedet, mert azt szeretném, hogy nálatok ne így legyen. Azt szeretném, hogy mindkettőtöknek Én legyek a FORRÁS, A FOLYAM ÉS A TENGER.
Megáldalak SZERETETEM és ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/745

15. hét

(2015. 04. 06 - 12.)

Témáink:

"Amíg egy szervezet küzd egy betegség ellen, addig szenvedi ezt a küzdelmet. Láz, fájdalom ennek a velejárója. Amikor a szervezet már feladta a küzdelmet, akkor jól érzi magát a beteg, de ez számára már a földi vég kezdete."

"A haldoklás nem olyan értelemben jár fájdalommal, ahogy általában gondoljátok. A haldoklás állapotában mindenki kiszolgáltatottnak és magára hagyottnak érzi magát. Ilyenkor döbben rá, hogy életében is magára volt hagyatva, csak akkor a körülmények ezt tudták álcázni előtte. Amikor a HALÁL valakit megkérdez, akkor az illető már nem képes hazudni, mellébeszélni. Nem, mert ÉLI azt az igazságot, hogy mérlegre került."

"A fizikai fájdalom ilyenkor szinte enyhülést jelent ahhoz képest, amikor a lélek FÁJ! Ezért boldog ember az, aki nyugodt lelkiismerettel várja a halált. Boldog, akinek az élete nem menekülés volt, hanem készület volt a halál pillanatára. A haldokló közelében nem szabad kétségbeesni! A haldoklón az segít, aki érezteti vele, hogy boldog világ várja, ha hisz az Én szeretetem kimeríthetetlen irgalmában, és szerettei követni fogják őt."

"Az elváltak gyóntatását az nehezíti, hogy jogi keretek korlátozzák a gyóntatókat. Egy gyóntató, ha nem akarja megszegni az egyházjog előírásait, akkor a feloldozást nem tekintheti szeretet-megnyilvánulásnak, sem ennek megtagadását szeretetlenségnek, hanem egy jog képviselőjének tudva magát, teszi azt, amit a jog megkíván."

"E téren az a legnagyobb probléma, hogy az elváltak általában egymást okolják az elválásért. Valóban csak az Isten a megmondhatója annak, hogy melyiknek van igaza. Megoldható lenne ez a probléma, ha egy élő közösség tagja lenne már elválás előtt a házaspár. Igen, mert akkor a szeretet-közösség meg tudná ítélni, hogy melyik az ártatlan, és akkor nem sújtaná őt azzal, hogy lelke számára kapuk csukódjanak be."

"De így is, ha tudnál találni olyan közösséget, amelyik Engem komolyan vesz, akkor abban a közösségben lehetővé tennék számodra azt, hogy feloldozásban részesülj. Így, e nélkül csak arra van lehetőséged, csak addig részesülhetsz feloldozásban, amíg vállalod, hogy nem kötöd össze életedet mással."

"A karizmatikusok társaságát azért ajánlom mindenkinek, mert azokat hívjátok karizmatikusoknak, akik átélték a Lélekkeresztséget. Tehát egy olyan istenélményt éltek át, amely képessé tette őket arra, hogy Lelkem gyümölcseit, melyeket a Galata levél 5;22-23-ban olvashatsz, magukba ölelhették."

"Ami hátrányul szolgál nekik, az az, hogy felekezeteik vezetőit s e vezetők irányítását többre tartják, mint az Én Lelkem működését magukban. Ezzel leárnyékolják azt a szabadságot, amely szabadság az Én Lelkem jelenlétének természetes velejárója (2Kor 3:17)."

"Ha minden karizmatikus venné magának a fáradságot, és különböző felfogású emberekkel vállalnák a párbeszédet, s ezzel vállalkoznának arra, hogy olyan rendet teremtsenek a saját fejükben, mint amilyen az Én fejemben volt, amikor közöttetek jártam - ennek lehetősége adott az evangéliumaim alapján-, tehát olyan rendet, amelynek következtében minden felmerülő kérdésre értelmet megnyugtató választ tudnának átvenni Lelkemtől, akkor nem mondtam volna, hogy a HANG irányítását jobban ajánlom."

Kérdező: FELOLDOZÁSA ELVÁLTAKNAK

1. Halál, haldoklás
2. Feloldozása elvált személyeknek
3. Karizmatikusokról és a HANG-ról.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Amíg egy szervezet küzd egy betegség ellen, addig szenvedi ezt a küzdelmet. Láz, fájdalom ennek a velejárója. Amikor a szervezet már feladta a küzdelmet, akkor jól érzi magát a beteg, de ez számára már a földi vég kezdete.
A haldoklás nem olyan értelemben jár fájdalommal, ahogy általában gondoljátok. A haldoklás állapotában mindenki kiszolgáltatottnak és magára hagyottnak érzi magát. Ilyenkor döbben rá, hogy életében is magára volt hagyatva, csak akkor a körülmények ezt tudták álcázni előtte. Amikor a HALÁL valakit megkérdez, akkor az illető már nem képes hazudni, mellébeszélni. Nem, mert ÉLI azt az igazságot, hogy mérlegre került.
A fizikai fájdalom ilyenkor szinte enyhülést jelent ahhoz képest, amikor a lélek FÁJ! Ezért boldog ember az, aki nyugodt lelkiismerettel várja a halált. Boldog, akinek az élete nem menekülés volt, hanem készület volt a halál pillanatára.
A haldokló közelében nem szabad kétségbeesni! A haldoklón az segít, aki érezteti vele, hogy boldog világ várja, ha hisz az Én szeretetem kimeríthetetlen irgalmában, és szerettei követni fogják őt.

2. Az elváltak gyóntatását az nehezíti, hogy jogi keretek korlátozzák a gyóntatókat. Egy gyóntató, ha nem akarja megszegni az egyházjog előírásait, akkor a feloldozást nem tekintheti szeretet-megnyilvánulásnak, sem ennek megtagadását szeretetlenségnek, hanem egy jog képviselőjének tudva magát, teszi azt, amit a jog megkíván.
E téren az a legnagyobb probléma, hogy az elváltak általában egymást okolják az elválásért. Valóban csak az Isten a megmondhatója annak, hogy melyiknek van igaza. Megoldható lenne ez a probléma, ha egy élő közösség tagja lenne már elválás előtt a házaspár. Igen, mert akkor a szeretet-közösség meg tudná ítélni, hogy melyik az ártatlan, és akkor nem sújtaná őt azzal, hogy lelke számára kapuk csukódjanak be.
De így is, ha tudnál találni olyan közösséget, amelyik Engem komolyan vesz, akkor abban a közösségben lehetővé tennék számodra azt, hogy feloldozásban részesülj. Így, e nélkül csak arra van lehetőséged, csak addig részesülhetsz feloldozásban, amíg vállalod, hogy nem kötöd össze életedet mással.

3. A karizmatikusok társaságát azért ajánlom mindenkinek, mert azokat hívjátok karizmatikusoknak, akik átélték a Lélekkeresztséget. Tehát egy olyan istenélményt éltek át, amely képessé tette őket arra, hogy Lelkem gyümölcseit, melyeket a Galata levél 5;22-23-ban olvashatsz, magukba ölelhették. Ami hátrányul szolgál nekik, az az, hogy felekezeteik vezetőit s e vezetők irányítását többre tartják, mint az Én Lelkem működését magukban. Ezzel leárnyékolják azt a szabadságot, amely szabadság az Én Lelkem jelenlétének természetes velejárója (2Kor 3:17).
Ha minden karizmatikus venné magának a fáradságot, és különböző felfogású emberekkel vállalnák a párbeszédet, s ezzel vállalkoznának arra, hogy olyan rendet teremtsenek a saját fejükben, mint amilyen az Én fejemben volt, amikor közöttetek jártam - ennek lehetősége adott az evangéliumaim alapján-, tehát olyan rendet, amelynek következtében minden felmerülő kérdésre értelmet megnyugtató választ tudnának átvenni Lelkemtől, akkor nem mondtam volna, hogy a HANG irányítását jobban ajánlom.
Megáldalak. NAGYON SZERETLEK!"

Jézus - A Hang: 9/746

16. hét

(2015. 04. 13 - 19.)

Témáink:

"Sokkal jobban szeretlek Én annál, semhogy engednélek elkárhozni! Benned sokkal több a jóakarat, mint te magadról ezt feltételezed. Én nagyon jól ismerem minden tetted gyökerét, ezért merem mondani, hogy te nem vagy Nekem ellenségem."

"Az kétségtelen, hogy aki a tűzzel játszik, az könnyen megégetheti magát. Aki szellemekkel, szellemidézésekkel foglalkozik, az bizony kénytelen viselni ezeknek következményeit. De ezek a következmények csak addig árthatnak, míg Hozzám nem fordul valaki."

"Sokkal jobban el kell hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz. Igen, az Én oldalamon állsz, ezért semmi és senki nem árthat neked. Az Én szeretetem azért engedte meg, hogy szellemileg megzavarodj, mert csak így tudtad megtanulni azt, hogy Nálam fontosabb nem lehet semmi és senki a te életedben."

"Ha azt akarod, hogy egészen rendbe jöjj szellemileg, akkor el kell kezdened hálaimákat mondani Nekem. Hálát kell adnod az életedért, és azért, hogy a Tőlem kapott életet boldogságra kaptad. Furcsa, de meg kell értetned magaddal, hogy te boldog ember vagy, mert az Enyém vagy. Igen, mert nem az a lényeg, hogy valaki milyen, hanem az, hogy az Enyém vagy sem. Te az Enyém vagy, és ezért gyökerében megoldott az életed akkor is, ha a felszín mást mutat."

"Agysejtjeid, idegrendszered lehet ideig-óráig összekuszált, de aki ezek mögött van, az Én Lelkem ereje, lelked legmélyén olyan békét kínál fel neked, amelyet ha elfogadsz, akkor előbb-utóbb a felszínen is érzékelhető lesz ez. Elfogadni pedig nem nehéz. Azáltal fogadod el, hogy megköszönöd Nekem, hogy békét hoztam neked. Minél átéltebben köszönöd ezt meg, annál hatékonyabban fogod érezni jelenlétem erejét."

" Olyan ez, mint egy hangszer, egy zongora, melynek húrjai elhangolódtak, de a művész, aki e hangszeren játszik, az elhangolás miatt nem lesz kisebb művész. Sőt! Idővel tökéletesre fogja hangolni a zongorát! Én élek hát benned, és szeretetem elűzi tőled azokat az árnyakat, melyek zavarni akarnak. Örülj Nekem, adj sokszor hálát mindenért, és bízzál jobban Bennem! Mérhetetlen szeretettel szeretlek. Megáldalak a HIT, REMÉNY és SZERETET LELKÉVEL!" "

Kérdező: SZELLEMEK ZAVARNAK

Szellemlátomások nagyon megzavartak. Elkárhozással ijesztgettek.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Sokkal jobban szeretlek Én annál, semhogy engednélek elkárhozni! Benned sokkal több a jóakarat, mint te magadról ezt feltételezed. Én nagyon jól ismerem minden tetted gyökerét, ezért merem mondani, hogy te nem vagy Nekem ellenségem.
Az kétségtelen, hogy aki a tűzzel játszik, az könnyen megégetheti magát. Aki szellemekkel, szellemidézésekkel foglalkozik, az bizony kénytelen viselni ezeknek következményeit. De ezek a következmények csak addig árthatnak, míg Hozzám nem fordul valaki.
Sokkal jobban el kell hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz. Igen, az Én oldalamon állsz, ezért semmi és senki nem árthat neked. Az Én szeretetem azért engedte meg, hogy szellemileg megzavarodj, mert csak így tudtad megtanulni azt, hogy Nálam fontosabb nem lehet semmi és senki a te életedben. Ha azt akarod, hogy egészen rendbe jöjj szellemileg, akkor el kell kezdened hálaimákat mondani Nekem. Hálát kell adnod az életedért, és azért, hogy a Tőlem kapott életet boldogságra kaptad. Furcsa, de meg kell értetned magaddal, hogy te boldog ember vagy, mert az Enyém vagy. Igen, mert nem az a lényeg, hogy valaki milyen, hanem az, hogy az Enyém vagy sem. Te az Enyém vagy, és ezért gyökerében megoldott az életed akkor is, ha a felszín mást mutat. Agysejtjeid, idegrendszered lehet ideig-óráig összekuszált, de aki ezek mögött van, az Én Lelkem ereje, lelked legmélyén olyan békét kínál fel neked, amelyet ha elfogadsz, akkor előbb-utóbb a felszínen is érzékelhető lesz ez.
Elfogadni pedig nem nehéz. Azáltal fogadod el, hogy megköszönöd Nekem, hogy békét hoztam neked. Minél átéltebben köszönöd ezt meg, annál hatékonyabban fogod érezni jelenlétem erejét. Olyan ez, mint egy hangszer, egy zongora, melynek húrjai elhangolódtak, de a művész, aki e hangszeren játszik, az elhangolás miatt nem lesz kisebb művész. Sőt! Idővel tökéletesre fogja hangolni a zongorát!
Én élek hát benned, és szeretetem elűzi tőled azokat az árnyakat, melyek zavarni akarnak.
Örülj Nekem, adj sokszor hálát mindenért, és bízzál jobban Bennem!
Mérhetetlen szeretettel szeretlek. Megáldalak a HIT, REMÉNY és SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/747

17. hét

(2015. 04. 20 - 26.)

Témáink:

"Két görbeséget kell kiegyenesítened magadban. Az egyik az, hogy problémát jelent számodra az, ha valaki szomorkodik a te döntésed miatt. Valójában ezzel van tele a világ. Az emberek szomorkodnak döntéseim miatt. Úgy döntöttem, hogy az adás hatalmát hozom el nektek. Úgy döntöttem, hogy megkérlek benneteket arra, hogy arra tegyétek a hangsúlyt, amire Én tettem, tehát arra, hogy szeressetek, és ne arra, hogy titeket szeressenek. Úgy döntöttem, hogy aki le nem mond mindenéről, amije csak van, nem lehet az Én tanítványom (Lk 14;33). E döntéseim miatt nagyon sok ember nagyon szomorú. De eszemben sincs megváltoztatni döntéseimet. Eszemben sincs, hogy a szomorúak szomorúságáért Magamat hibáztassam. Nem! Alakítsátok át gondolkodásotokat, hogy ne legyetek szomorúak."

"A másik görbeség benned az, hogy magadban keresed a hibát gyermeked szomorúsága miatt. Az nem volna baj, ha szomorú lennél, mert ő szomorú. Az nem volna baj, ha fájna neked az, hogy gyermeked nem vállalja gondolkodásának átalakítását. Ez nem volna baj, mert emiatt Én is szomorú vagyok, ez Nekem is fáj. De az már nem helyes, és ez Nekem szintén fáj, ha magadban keresed gyermeked szomorúságának okát. Ne tedd ezt, mert ezzel magadon nem segítesz, gyermekednek sem segíted elő a gondolkodás-átalakítást, Nekem viszont fájdalmat okozol ezzel."

"Meg kell tanulnod helyesen szeretni gyermekeidet. Ezt elkezdeni sohasem késő! A helyes szeretésnek alapja az a felismerés, hogy az Istenszeretőknek minden javukra válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárukra válik. Döntésed tehát a lakással kapcsolatban egyik gyermekednek sem ártott, és egyik gyermekednek sem kedvezett. Nagy tévedésben van mindegyik, ha azt gondolja, hogy jól illetve rosszul járt. Jól járt az, amelyik Isten-szerető, és rosszul járt az, amelyik nem Isten-szerető. Függetlenül attól, hogy melyik lakást tudhatja magáénak."

Kérdező: JÓL DÖNTÖTTEM LAKÁSÜGYBEN?

Lakásügyben úgy döntöttem, hogy egyik gyermekem szomorú emiatt.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Két görbeséget kell kiegyenesítened magadban. Az egyik az, hogy problémát jelent számodra az, ha valaki szomorkodik a te döntésed miatt. Valójában ezzel van tele a világ. Az emberek szomorkodnak döntéseim miatt. Úgy döntöttem, hogy az adás hatalmát hozom el nektek. Úgy döntöttem, hogy megkérlek benneteket arra, hogy arra tegyétek a hangsúlyt, amire Én tettem, tehát arra, hogy szeressetek, és ne arra, hogy titeket szeressenek. Úgy döntöttem, hogy aki le nem mond mindenéről, amije csak van, nem lehet az Én tanítványom (Lk 14;33). E döntéseim miatt nagyon sok ember nagyon szomorú. De eszemben sincs megváltoztatni döntéseimet. Eszemben sincs, hogy a szomorúak szomorúságáért Magamat hibáztassam. Nem! Alakítsátok át gondolkodásotokat, hogy ne legyetek szomorúak.
A másik görbeség benned az, hogy magadban keresed a hibát gyermeked szomorúsága miatt. Az nem volna baj, ha szomorú lennél, mert ő szomorú. Az nem volna baj, ha fájna neked az, hogy gyermeked nem vállalja gondolkodásának átalakítását. Ez nem volna baj, mert emiatt Én is szomorú vagyok, ez Nekem is fáj. De az már nem helyes, és ez Nekem szintén fáj, ha magadban keresed gyermeked szomorúságának okát. Ne tedd ezt, mert ezzel magadon nem segítesz, gyermekednek sem segíted elő a gondolkodás-átalakítást, Nekem viszont fájdalmat okozol ezzel.
Drága gyermekem! Meg kell tanulnod helyesen szeretni gyermekeidet. Ezt elkezdeni sohasem késő! A helyes szeretésnek alapja az a felismerés, hogy az Istenszeretőknek minden javukra válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárukra válik. Döntésed tehát a lakással kapcsolatban egyik gyermekednek sem ártott, és egyik gyermekednek sem kedvezett. Nagy tévedésben van mindegyik, ha azt gondolja, hogy jól illetve rosszul járt. Jól járt az, amelyik Isten-szerető, és rosszul járt az, amelyik nem Isten-szerető. Függetlenül attól, hogy melyik lakást tudhatja magáénak.
Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/748

18. hét

(2015. 04. 27 - 05. 03.)

Témáink:

"Te említetted a leveledben, hogy nem jársz templomba, hogy más is lássa. Mert te nem vagy olyan hívő, aki templomba jár imádkozni, a templomon kívül pedig tovább űzi bűnös tevékenységét. Te, mint írod, magadban szoktál imádkozni, ahogy Én tanítottam. Te nagy tévedésben vagy! Én szoktam templomba járni, és ebben is példát adtam nektek. Aki kerüli az Én házamat, annak az otthon végzett imája - enyhén szólva - fabatkát sem ér! Én nem tanítottam soha senkit arra, hogy ne járjon templomba, hanem ehelyett imádkozzon otthon. A templomba járók nem azért mennek templomba, hogy imádkozni lássák őket az emberek, hanem azért, mert van egy olyan megjelenési formám, amellyel csak ott lehet találkozni így Velem. Az pedig már a jó szándékodat is megkérdőjelezi, amikor azt állítod, hogy a templomba járók a templomon kívül bűnös tevékenységet űznek. Mérhetetlenül több és gonoszabb tevékenységet űznek a templomba nem járó, az otthon imádkozók, mint az Én házamba járók!"

"Szeretettel kérlek, ne csinálj erényt a bűnös hanyagságodból! Ne akard megideologizálni a rosszat! A templomba járás sohasem volt és nem is lesz soha rossz. Akkor sem, ha a templomba járók között súlyos bűnösök is lesznek. Tehát akkor sem lesz rossz a templomba járás, ha te eljársz oda! Engem nem lehet félrevezetni!"

"Ha életeden az Én áldásom van, akkor gyógyításaidon is az áldásom van. Én nem tevékenységeket áldok meg, hanem személyeket. Az Én áldottaimnak áldást közvetítő erejük van, akár gyógyítanak, akár nem."

"Nincs duálpár! Illetve, mindenki duálpár, aki annak vallja magát. Szeretnélek megmenteni egy nagyon káros csalódástól. Sajnos, az általatok hangoztatott duál-elmélet nagyon nagy veszélyt hord magában. E veszély lényege az, hogy boldogságotok nem a Velem való kapcsolattól függ, hanem a duálpár megtalálásától. Ez egy teljesen hamis, téves, ördögien veszélyes felfogás! Szinte teljesen lehetetlenné tudja tenni az Általam vetett alapot, vagyis azt, hogy Én mindenkit Önmagamra teremtettem, és éppen ezért az Isten-szeretőknek minden javukra válik, tehát bárki lehet duálpárja, míg a nem Isten-szeretőknek minden kárára válik, tehát szintén bárki lehet duálpárja."

"Imádkozz azért, hogy soha ne érezd magadat felhatalmazva elmarasztaló ítélethozatalra. Az ítélkezést bízd Rám! Te fogadd el, hogy szíved békéje attól függ, hogy mennyire vagy képes Velem élő kapcsolatban maradni."

Kérdező: DUÁLPÁRRÓL

1. Találkoztam-e Jézussal a bibliai időben?
2. Gyógyítás terén jó úton járok-e? 3. Szeretném megtalálni a duál-páromat!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Aki Engem kérdez, az nem mindig kap olyan feleletet, amilyet szeretne. Amilyen válaszokat szeretnél kapni, olyan válaszokat Én neked adni nem tudok. Azért jöttem közétek, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ehhez tartom magamat.
Te említetted a leveledben, hogy nem jársz templomba, hogy más is lássa. Mert te nem vagy olyan hívő, aki templomba jár imádkozni, a templomon kívül pedig tovább űzi bűnös tevékenységét. Te, mint írod, magadban szoktál imádkozni, ahogy Én tanítottam.
Te nagy tévedésben vagy! Én szoktam templomba járni, és ebben is példát adtam nektek. Aki kerüli az Én házamat, annak az otthon végzett imája - enyhén szólva - fabatkát sem ér! Én nem tanítottam soha senkit arra, hogy ne járjon templomba, hanem ehelyett imádkozzon otthon. A templomba járók nem azért mennek templomba, hogy imádkozni lássák őket az emberek, hanem azért, mert van egy olyan megjelenési formám, amellyel csak ott lehet találkozni így Velem. Az pedig már a jó szándékodat is megkérdőjelezi, amikor azt állítod, hogy a templomba járók a templomon kívül bűnös tevékenységet űznek. Mérhetetlenül több és gonoszabb tevékenységet űznek a templomba nem járó, az otthon imádkozók, mint az Én házamba járók!
Szeretettel kérlek, ne csinálj erényt a bűnös hanyagságodból! Ne akard megideologizálni a rosszat! A templomba járás sohasem volt és nem is lesz soha rossz. Akkor sem, ha a templomba járók között súlyos bűnösök is lesznek. Tehát akkor sem lesz rossz a templomba járás, ha te eljársz oda! Engem nem lehet félrevezetni!
Ha életeden az Én áldásom van, akkor gyógyításaidon is az áldásom van. Én nem tevékenységeket áldok meg, hanem személyeket. Az Én áldottaimnak áldást közvetítő erejük van, akár gyógyítanak, akár nem.
Nincs duálpár! Illetve, mindenki duálpár, aki annak vallja magát. Szeretnélek megmenteni egy nagyon káros csalódástól. Sajnos, az általatok hangoztatott duál-elmélet nagyon nagy veszélyt hord magában. E veszély lényege az, hogy boldogságotok nem a Velem való kapcsolattól függ, hanem a duálpár megtalálásától. Ez egy teljesen hamis, téves, ördögien veszélyes felfogás! Szinte teljesen lehetetlenné tudja tenni az Általam vetett alapot, vagyis azt, hogy Én mindenkit Önmagamra teremtettem, és éppen ezért az Isten-szeretőknek minden javukra válik, tehát bárki lehet duálpárja, míg a nem Isten-szeretőknek minden kárára válik, tehát szintén bárki lehet duálpárja.
Nagyon szeretlek. Csak azt fogadd el igazi szeretetnek, ami igazságban is képes megnyilvánulni. Melletted vagyok, hisz érted élek! Imádkozz azért, hogy soha ne érezd magadat felhatalmazva elmarasztaló ítélethozatalra. Az ítélkezést bízd Rám! Te fogadd el, hogy szíved békéje attól függ, hogy mennyire vagy képes Velem élő kapcsolatban maradni.
Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/748

19. hét

(2015. 05. 04 - 10.)

Témáink:

"Személyekről azért nem mondok véleményt, mert részben mindenkinek lehetősége van arra, hogy bármikor megváltozzék bizonyos területeken, s akkor kitenném Magamat annak, hogy amit mondtam az illetőről, azt utólag javítanom kellene. Másrészt pedig azért nem mondok véleményt, mert nem a gyökereket kell vizsgálnotok, hanem a gyümölcsöt. Vagyis nem az a döntő, hogy kitől van valamilyen kijelentés, hanem az, hogy egyezik vagy nem egyezik azzal a lelkiséggel, amely evangéliumaimból felismerhető."

"Engem, a HANG-omat is, csak addig fogadhatjátok el, amíg harmóniában van evangéliumaim szellemével. Az a még egy százalékot sem elért ellenkezés, amely eddig megnyilvánult a HANG-gal szemben (hétszázból öt), mindegyik arról tett tanúságot, hogy ezek a kritikusok nem ismerik sem az evangéliumaimat, sem Engem. Tévesen, hamisan, elferdítetten idéznek a Szentírásból, és azonosítanak Engem Pállal, Jeremiással, Mózessel, stb."

"A HANG-kötetek csak olyanoknak valók, akik nyitottak a jobb felé, az igazságban megnyilatkozó szeretet felé, és a szeretetben megnyilatkozó igazság felé. Nem való azoknak, akik intézményeket, teológiákat úgy helyeznek Elém, hogy összemossák szavaimat másokkal, lehetnek azok a mások bármekkora szentek vagy tudósok is."

"Az feltétlenül baj, ha valaki gyermekeit elébe helyezi házastársának. Nagy baj! Ez az önzésnek egyik formája, mivel a gyermek, a szülő oldaláról helytelenül nézve, nem más, mint önnönmaga kiteljesülése."

"A gyermek választotta a szüleit. A szülők egymást választották. A gyermek azért választotta szüleit, mert úgy látta, hogy majdani szülei lesznek azok, akik a legjobb lehetőségeket fogják biztosítani számára annak érdekében, hogy szeretetét megfelelő áldozatok vállalásával kibontakoztassa. A szülők pedig azért választották egymást, hogy ebben a kapcsolatukban hozzák meg azt az áldozatot, amit a szeretet megkíván tőlük."

"A gyermekeknek tehát a szülőkre kell figyelniük, a szülőknek pedig egymásra. És nem fordítva! A gyermekek jövője attól függ, hogyan figyeltek szüleikre. A szülők jövője pedig attól, hogy hogyan figyeltek egymásra. Nagyon fontos ezt szem előtt tartani!"

Kérdező: SZEMÉLYEKRŐL

Meglehetősen olvashatatlan írással több kérdést helyezek a HANG elé. Sokat bosszankodtam, sok időt szántam rá, hogy megfejtsem szavait. Mire legtöbbet már megfejtettem, annyira elfáradtam pszichikailag, hogy szinte már nem is tudtam a HANG-ra figyelni.
Nagyon kérek mindenkit, akik olvashatatlanul szoktak írni, a jövőben olvastassák el levelüket egy átlagnormálisan olvasni tudó emberrel, és csak akkor küldjék el, ha az illető el tudta olvasni azt. Szeretettel kérek erre mindenkit. Nem is annyira a saját idegzetem érdekében, hanem azért, hogy a többi leveleket, melyek megválaszolásra várnak, ne ilyen keserű, bosszús állapotban kezdjem olvasni.
Itt leírom, mit vettem ki hosszas küszködés után leveléből:

1. Bizonyos személyek hitelességéről érdeklődöm.
2. Egy-két ismerősömet a HANG felé irányítottam. Jót tettem ezzel?
(Valószínűnek tartom, hogy a kérdező még azt is kérdezi, hogy nem baj-e, ha férjét nem tudja a gyermekei elé helyezni. De lehet, hogy nem ezt kérdezi, mert amit én férjnek olvastam, az lehet, hogy valami más.)

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Először is magamra vállalom azt az idegességet, amely médiumomat elfogja, valahányszor olvashatatlan levélre akar válaszolni az Én nevemben, illetve HANG-omat akarja közölni.
1. Személyekről azért nem mondok véleményt, mert részben mindenkinek lehetősége van arra, hogy bármikor megváltozzék bizonyos területeken, s akkor kitenném Magamat annak, hogy amit mondtam az illetőről, azt utólag javítanom kellene. Másrészt pedig azért nem mondok véleményt, mert nem a gyökereket kell vizsgálnotok, hanem a gyümölcsöt. Vagyis nem az a döntő, hogy kitől van valamilyen kijelentés, hanem az, hogy egyezik vagy nem egyezik azzal a lelkiséggel, amely evangéliumaimból felismerhető.
Engem, a HANG-omat is, csak addig fogadhatjátok el, amíg harmóniában van evangéliumaim szellemével. Az a még egy százalékot sem elért ellenkezés, amely eddig megnyilvánult a HANG-gal szemben (hétszázból öt), mindegyik arról tett tanúságot, hogy ezek a kritikusok nem ismerik sem az evangéliumaimat, sem Engem. Tévesen, hamisan, elferdítetten idéznek a Szentírásból, és azonosítanak Engem Pállal, Jeremiással, Mózessel, stb.
A HANG-kötetek csak olyanoknak valók, akik nyitottak a jobb felé, az igazságban megnyilatkozó szeretet felé, és a szeretetben megnyilatkozó igazság felé. Nem való azoknak, akik intézményeket, teológiákat úgy helyeznek Elém, hogy összemossák szavaimat másokkal, lehetnek azok a mások bármekkora szentek vagy tudósok is.
Az feltétlenül baj, ha valaki gyermekeit elébe helyezi házastársának. Nagy baj! Ez az önzésnek egyik formája, mivel a gyermek, a szülő oldaláról helytelenül nézve, nem más, mint önnönmaga kiteljesülése.
A gyermek választotta a szüleit. A szülők egymást választották. A gyermek azért választotta szüleit, mert úgy látta, hogy majdani szülei lesznek azok, akik a legjobb lehetőségeket fogják biztosítani számára annak érdekében, hogy szeretetét megfelelő áldozatok vállalásával kibontakoztassa. A szülők pedig azért választották egymást, hogy ebben a kapcsolatukban hozzák meg azt az áldozatot, amit a szeretet megkíván tőlük.
A gyermekeknek tehát a szülőkre kell figyelniük, a szülőknek pedig egymásra. És nem fordítva! A gyermekek jövője attól függ, hogyan figyeltek szüleikre. A szülők jövője pedig attól, hogy hogyan figyeltek egymásra. Nagyon fontos ezt szem előtt tartani!
Megáldalak az EMPÁTIA (BELEÉRZÉS) LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/750

20. hét

(2015. 05. 11 - 17.)

Témáink:

Egy elhunyt férj beszéde, imája a még Földön élő feleségének, a Mennyyország csodáiról, az ottani boldogságról és a földi élet értelméről.

Kérdező: HALOTTAINKRÓL

Férjem, aki meghalt, törődik-e velünk úgy, mint az itteni életében?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves kérdésedre válaszoljon ő."

'Köszönöm Atyámnak, hogy szólhatok azokhoz, akik utolsó földi életem karmikus vonalában mellettem álltak, s lehetővé tették számomra azt, hogy Melletted tudjak dönteni.
Szeretteim! Most sokkal közelebb vagyok hozzátok, mint amikor még földi vándor voltam. A földi életben azt elképzelni nem lehet, hogy az a szeretet, amely gyökereit nem a földi élet problémáiba eresztette, csupán annak viharait szenvedte, mennyire ki tud bontakozni itt, ahol már nincs vihar, nincs korlát, nincs zavaró körülmény, nincs elbizonytalanodás.
Higgyétek el, csak nevetni lehet azon a téveszmén, hogy a szeretetet el lehet temetni! A szeretet maga az ISTEN! Mulandóságért élni anynyi, mint elárulni azt, ami örök. Szeretni annyi, mint tanúskodni Isten mellett. Az életet csakúgy, mint a szeretetet, nem lehet szavakkal megfogalmazni. Csak ÉLNI lehet mindkettőt. Az itteni élet és a földi lét között az egyik nagy különbség az, hogy míg a Földön az életet és a szeretetet vágyainkban hordozzuk, addig itt éljük!
Azért mondok csak keveset, mert nem akarom torzítani azt, amit kifejezni nem lehet. Higgyetek, higgyetek, higgyetek! Csak ezt tudom mondani. A hit az az aranyhíd, amelyen keresztül erő árad felétek innen, ebből a világból. A szeretet már ennek a világnak a megjelenülése a Földön. Nektek szükségetek van erőre, tehát HITRE, hogy állapotszerűvé tudjátok tenni közös szeretetünk valóságát, tehát azt, hogy Isten él bennetek, és mi Istenben élünk!
Bár a földi élet lehetőséget ad arra, hogy széttépődjenek az eget és Földet összekötő szeretet szálai, de arra is, hogy erősödjenek, szépüljenek, tisztuljanak ezek a szálak. A magam részéről mindent megteszek azért, hogy örök kapcsolatban maradjak veletek. A ti részetekről pedig mindent meg kell tennetek, hogy örök kapcsolatban maradjatok Istennel, a SZERETETTEL! Így leszünk örökkön örökké együtt, EGY-ek!
Imádkozzunk! Istenem, örök Atyám, a Te családod vagyunk. A Te Lelked élteti lelkünket, életünket. Benned van otthonunk! Csak akkor találhatunk magunkra, ha egymásra találunk, és csak akkor találhatunk egymásra, ha RÁD találunk. Ami itt a LÁTÁS, az a Földön a HIT. Ami itt az állandóság, az a Földön a HITHŰSÉG! Ami itt a boldogság, az a Földön a HIT, a REMÉNY és a SZERETET!
Édes Atyám! Megköszönöm Néked a Földön élő szeretteimet, akikben a Te Lelked élteti a hitet, a reményt és a szeretetet. Áldd meg őket a vágyakozás lelkével, amely képes átlátni a földi élet korlátain, és ízelítőt adhat nekik az itteni élet felhőtlen ragyogásából. Erősítsd bennük azt a vágyódást, amely szabaddá teszi őket a napi gondok rabláncaitól, hogy a Te, a mi BÉKÉNK méltó helyet foglaljon el bennük. Add meg nekik a türelem, a megértés, az irgalom és a bizalom lelkét, hogy ne csak megélői, de továbbadói is legyenek annak a BÉKÉNEK, amelyet a Te szent Fiad, Jézus juttatott a Földre azért, hogy ember az embernek úgy lehessen testvére, amint Ő lett azzá minden teremtett szellemi lény örömére. Ámen.'

HANG: "Szálljon rátok testvéremnek, testvéreteknek imája áldásként! Hálás szívvel fogadjátok áldásomat, amelyet az ő imája esdett ki számotokra!"

Jézus - A Hang: 9/751

21. hét

(2015. 05. 18 - 24.)

Témáink:

"Nem adhatok arra tanácsot, hogy merre vedd utadat. Nem vállalhatom át döntéseidért a felelősséget. Ha úgy gondolod, hogy lelki igényed van erre az útra, és van lehetőséged is rá, akkor biztosan nyugtalan leszel mindaddig, amíg el nem utazol."

"Ha valakinek olyan szerepet adok, amelyet nagyon fontosnak tartok a nagy egész érdekében, akkor semmi kétséget sem hagyok benne afelől, hogy mi a teendője. Akinek kétségei vannak, az beszélje meg közvetlenül Velem, s közben figyelje a körülmények alakulását. Ez az útja annak, hogy felelősséggel felismerje akaratomat."

"Boldoggá ember embert nem tud tenni. Nem arra teremtettelek benneteket, hogy egymást boldogítsátok, hanem arra, hogy engedjétek meg Nekem, hogy boldogítsalak benneteket. Az engedi ezt meg nekem, aki először is tudja, hogy csak Én tudok boldogítani. Amíg valaki erre nem jött rá, addig kísérletezni fog. Minél előbb rájön valaki arra, hogy Én vagyok a megoldás, annál kevesebb csalódásnak teszi ki magát az illető."

"Neked nem embernek-tetszővé kell lenned, hanem Istennek-tetszővé! Ez a lényeg, ez mindennek az alapja. Ha erre törekszel, akkor mindenkinek a legfőbb jót fogod nyújtani, amit teremtmény csak nyújthat teremtménynek. Ha nem erre törekszel, akkor magadnak ártasz, bármit csinálsz. Senki nem okolhat jogosan mást saját boldogtalanságáért, és senki nem akadályozhat meg senkit abban, hogy boldog legyen, ha valaki Értem él!"

"A földi élet nem arra való, hogy társat keressetek magatoknak. Aki erre akarja használni földi életét, az szinte állandóan váltogatni fogja társát, mert mindig talál jobbat a jónál, érdekesebbet a megszokottnál."

"A földi élet arra való, hogy egyre behatóbban, egyre intenzívebben, egyre inkább magatokat feledve foglalkozzatok Velem! Magamra teremtettelek benneteket, és ez megmásíthatatlan. Ez nem attól függ, hogy hiszed vagy sem. A boldogságod függ attól, hogy ezt hiszed vagy sem."

"Hivatás egy van: a szeretni tanítás. Kivétel nélkül minden embernek ez a hivatása. Ha ez megvilágosodik előtted, akkor a többi már nem lehet probléma. Olyan munkát kell mindenkinek vállalnia, amely számára a legoptimálisabban lehetővé teszi, hogy hivatását, tehát a szeretni tanítást, mint életfeladatot felvállalja. Negatíve így mondhatom: nem szabad olyan munkát vállalnia senkinek, amely akadálya a szeretni tanításnak. Akkor sem szabad, ha a világ összes pénzét adják is érte. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja (Mt 16;26)."

Kérdező: BOLDOGÍTANI SZERETNÉK

1. Utazzam-e Izraelbe?
2. Hogyan tehetem boldoggá hozzátartozóimat?
3. Megtalálom-e a Földön a társamat?
4. Kell-e hivatást változtatnom?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Nem adhatok arra tanácsot, hogy merre vedd utadat. Nem vállalhatom át döntéseidért a felelősséget. Ha úgy gondolod, hogy lelki igényed van erre az útra, és van lehetőséged is rá, akkor biztosan nyugtalan leszel mindaddig, amíg el nem utazol.
Ha valakinek olyan szerepet adok, amelyet nagyon fontosnak tartok a nagy egész érdekében, akkor semmi kétséget sem hagyok benne afelől, hogy mi a teendője. Akinek kétségei vannak, az beszélje meg közvetlenül Velem, s közben figyelje a körülmények alakulását. Ez az útja annak, hogy felelősséggel felismerje akaratomat.

2. Boldoggá ember embert nem tud tenni. Nem arra teremtettelek benneteket, hogy egymást boldogítsátok, hanem arra, hogy engedjétek meg Nekem, hogy boldogítsalak benneteket. Az engedi ezt meg nekem, aki először is tudja, hogy csak Én tudok boldogítani. Amíg valaki erre nem jött rá, addig kísérletezni fog. Minél előbb rájön valaki arra, hogy Én vagyok a megoldás, annál kevesebb csalódásnak teszi ki magát az illető.
Neked nem embernek-tetszővé kell lenned, hanem Istennek-tetszővé! Ez a lényeg, ez mindennek az alapja. Ha erre törekszel, akkor mindenkinek a legfőbb jót fogod nyújtani, amit teremtmény csak nyújthat teremtménynek. Ha nem erre törekszel, akkor magadnak ártasz, bármit csinálsz. Senki nem okolhat jogosan mást saját boldogtalanságáért, és senki nem akadályozhat meg senkit abban, hogy boldog legyen, ha valaki Értem él!

3. A földi élet nem arra való, hogy társat keressetek magatoknak. Aki erre akarja használni földi életét, az szinte állandóan váltogatni fogja társát, mert mindig talál jobbat a jónál, érdekesebbet a megszokottnál.
A földi élet arra való, hogy egyre behatóbban, egyre intenzívebben, egyre inkább magatokat feledve foglalkozzatok Velem! Magamra teremtettelek benneteket, és ez megmásíthatatlan. Ez nem attól függ, hogy hiszed vagy sem. A boldogságod függ attól, hogy ezt hiszed vagy sem.

4. Hivatás egy van: a szeretni tanítás. Kivétel nélkül minden embernek ez a hivatása. Ha ez megvilágosodik előtted, akkor a többi már nem lehet probléma. Olyan munkát kell mindenkinek vállalnia, amely számára a legoptimálisabban lehetővé teszi, hogy hivatását, tehát a szeretni tanítást, mint életfeladatot felvállalja. Negatíve így mondhatom: nem szabad olyan munkát vállalnia senkinek, amely akadálya a szeretni tanításnak. Akkor sem szabad, ha a világ összes pénzét adják is érte. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja (Mt 16;26). Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/752

22. hét

(2015. 05. 25 - 31.)

Témáink:

"A Földön szinte semmi sem változott azóta, hogy elhagytam kivégzésem helyét. Az volt leghőbb vágyam, hogy könnyítsek rajtatok, s a vége az lett, hogy a mai napig sem érti meg a világ azt, amit akkor oly letagadhatatlanná tettem, vagyis hogy a Föld a keresztre feszítés helye."

"A Földön mindig mindenkinek kereszteket ácsolnak, és akik ácsolják, azok is előbb-utóbb azok között találják magukat, akiket keresztre feszítenek. Mindenki azért születik le a Földre, hogy vagy megtanulja, vagy megmutassa, hogyan kell vállalni a kereszt kínjait. Én nyílván azért jöttem, hogy megmutassam, ti pedig azért, hogy megtanuljátok."

"Ha egyszer megvilágosodik előtted, hogy kikerülhetetlen a keresztre feszítés, akkor már csak azt kell tanulgatnod, hogy hogyan tudd ezt benső békéd megőrzése mellett vállalni. Ezt próbálom most elmondani neked. Az erő világa az igazság rendje. E világban mindig az erősebbeknek van igazuk. Ezek vállalják magukra azt, hogy rendet teremtsenek. Azáltal teszik ezt, hogy igazukat igazságnak igazolják. E téren a becsületnek, a jóságnak, a megértésnek nincs komoly esélye arra, hogy érdemben szót kapjon. Ha ezt tudomásul veszed, már tettél egy lépést afelé, hogy ne legyen gyomorfekélyed. "

"A másik, amit nemcsak tudomásul kell venned, de nem is szabad lemondanod róla, az, hogy Én az irgalom rendjét hoztam el közétek, és pontosan az a győzelmem, hogy aki ezt magára vállalja, az a győztes! Belül hordoz békét. Belül, amiről tudja, hogy még a halál sem veheti el tőle. Sőt! Éppen a halál lesz az a pillanat, amikor ez mások előtt is nyilvánvalóvá lesz. Tehát elkezdődik benned egy olyan reményből élés, amelynek vége olyan birtoklás, amit Isten szavatol."

"Ennek az egész hozzáállásnak lényege és célja az, hogy életté váljék benned a következő: nem rajtad kívül van számodra a megoldás. Ne arra várj, hogy körülményeiden változtatok, s akkor majd megnézheti magát a rendőrség, a bíróság, stb. Én Magam, személyesen vagyok a megoldás! Neked csak annyi a teendőd, hogy azt az időt, amit be tudsz látni, töltsd meg irgalmas szereteteddel. A többi téged érdemben nem érinthet."

"Kedves Gyermekem! Szeretnél újra magadra találni? Én inkább azt javaslom, hogy magadat feledve törekedj Rám találni. Amikor azt mondtam, hogy jöjjetek Hozzám, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek benneteket, amikor azt mondottam, hogy vegyétek magatokra az Én igámat, mert az nem nehéz, vagyis legyetek az Én cirenei Simonjaim, hogy Én a ti cirenei Simonotok tudjak lenni, akkor rád is, a te jelenlegi helyzetedre is gondoltam (Máté 11;29-30)."

"Mindenkor veletek szenvedek, értetek szenvedek, és győzelemre vezetlek benneteket! Az Én erőm csatornája a te hited! Higgy! A mulandóság bármilyen hosszúnak mutatja magát, mulandóság marad. És bármi is annak tartalma, mi az az örökkévalósághoz képest?"

Kérdező: SZORONGATÁSBAN ÉLEK

1. Zaklatások miatt szorongásaim vannak. Hogyan lehet ezeket feloldani?
2. Szeretnék újra magamra találni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Gyermekem! A Földön szinte semmi sem változott azóta, hogy elhagytam kivégzésem helyét. Az volt leghőbb vágyam, hogy könnyítsek rajtatok, s a vége az lett, hogy a mai napig sem érti meg a világ azt, amit akkor oly letagadhatatlanná tettem, vagyis hogy a Föld a keresztre feszítés helye.
A Földön mindig mindenkinek kereszteket ácsolnak, és akik ácsolják, azok is előbb-utóbb azok között találják magukat, akiket keresztre feszítenek. Mindenki azért születik le a Földre, hogy vagy megtanulja, vagy megmutassa, hogyan kell vállalni a kereszt kínjait. Én nyílván azért jöttem, hogy megmutassam, ti pedig azért, hogy megtanuljátok.
Ha egyszer megvilágosodik előtted, hogy kikerülhetetlen a keresztre feszítés, akkor már csak azt kell tanulgatnod, hogy hogyan tudd ezt benső békéd megőrzése mellett vállalni. Ezt próbálom most elmondani neked.
Az erő világa az igazság rendje. E világban mindig az erősebbeknek van igazuk. Ezek vállalják magukra azt, hogy rendet teremtsenek. Azáltal teszik ezt, hogy igazukat igazságnak igazolják. E téren a becsületnek, a jóságnak, a megértésnek nincs komoly esélye arra, hogy érdemben szót kapjon. Ha ezt tudomásul veszed, már tettél egy lépést afelé, hogy ne legyen gyomorfekélyed.
A másik, amit nemcsak tudomásul kell venned, de nem is szabad lemondanod róla, az, hogy Én az irgalom rendjét hoztam el közétek, és pontosan az a győzelmem, hogy aki ezt magára vállalja, az a győztes! Belül hordoz békét. Belül, amiről tudja, hogy még a halál sem veheti el tőle. Sőt! Éppen a halál lesz az a pillanat, amikor ez mások előtt is nyilvánvalóvá lesz. Tehát elkezdődik benned egy olyan reményből élés, amelynek vége olyan birtoklás, amit Isten szavatol. Ennek az egész hozzáállásnak lényege és célja az, hogy életté váljék benned a következő: nem rajtad kívül van számodra a megoldás. Ne arra várj, hogy körülményeiden változtatok, s akkor majd megnézheti magát a rendőrség, a bíróság, stb. Én Magam, személyesen vagyok a megoldás! Neked csak annyi a teendőd, hogy azt az időt, amit be tudsz látni, töltsd meg irgalmas szereteteddel. A többi téged érdemben nem érinthet.
Kedves Gyermekem! Szeretnél újra magadra találni? Én inkább azt javaslom, hogy magadat feledve törekedj Rám találni. Amikor azt mondtam, hogy jöjjetek Hozzám, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek benneteket, amikor azt mondottam, hogy vegyétek magatokra az Én igámat, mert az nem nehéz, vagyis legyetek az Én cirenei Simonjaim, hogy Én a ti cirenei Simonotok tudjak lenni, akkor rád is, a te jelenlegi helyzetedre is gondoltam (Máté 11;29-30).
E hét nagyhét. Mindenkor veletek szenvedek, értetek szenvedek, és győzelemre vezetlek benneteket!
Az Én erőm csatornája a te hited! Higgy! A mulandóság bármilyen hosszúnak mutatja magát, mulandóság marad. És bármi is annak tartalma, mi az az örökkévalósághoz képest?
Megáldalak a HITHŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/753

23. hét

(2015. 06. 1 - 07.)

Témáink:

"Nem ti méritek ki a földi élet kifutó pályájának hosszát. Gyakran elégedetlenségben mutatkozik meg részetekről, amikor valaki, akit a szeretet szálai kötöttek hozzátok, végleg elmegy a Földről. Pedig nem emiatt vagytok elégedetlenek. Ez csupán jó ürügy arra, hogy magatok előtt elfogadható magyarázatot találjatok arra, hogy miért nincs értelme sokat foglalkozni Velem."

" Szép halállal csak nagyon öreg korban lehet találkozni. A halál ténye annyira tökéletes tanító, hogy minden lényegesre megtanítja azt, aki tanulni akar tőle. Aki viszont őt akarja tanítani, az betonfalnak ütközik. A halál mindenkit megkérdez. Nemcsak azt, akit elvisz, azokat is, akiket itt hagy. Csak a halálnak adott feleletből tudható meg, hogy mi lakik az emberben. A halálhoz és az élethez való viszonyulás egy és ugyanaz. Csak az viszonyul jól az élethez, aki jól viszonyul a halálhoz. És aki nem tud mit kezdeni a halállal, az valójában nem tud mit kezdeni az élettel sem."

"Ne azt kérdezd, hogy miért kellett férjednek meghalni, hanem azt, hogy miért kell neked még élned! Ha ezt kérdezed, és erre keresed magadban a választ, akkor meghallod hangomat, s otthont találsz Bennem."

"A karmikus sors olyan vállalt lehetőségeknek láncolata, amelyet nem lehet nem élni. Éppen azért karmikus, mert kikerülhetetlen. Amikor valaki helyesen viszonyul karmikus lehetőségeihez, akkor mondható róla az, hogy feloldja karmáját. Gyermekeid tehát sorsuk vonalán azzal küzdenek, hogy szívüket megnyugtatóan oldják fel azokat a karmikus lehetőségeket, amelyek jó felhasználása, mint a folyam medre a tenger felé, az örök élet végtelen beteljesülése felé juttatják az idő árján utazót. Imádkozz gyermekeidért!"

"Én nem mondok senki fölött ítéletet. Csak kérdezek. Azokat sem ítéltem el, akik Engem elítéltek. A világ hatalmasait sem ítéltem el, csupán a maguk felett kimondott saját ítéletüket fogalmaztam meg nekik, amikor jajokat kiáltottam rájuk! Ha béke van szívedben, akkor jó úton jársz. Ha nincs béke szívedben, akkor nem jársz jó úton. Mindenki ügyésze és egyben ügyvédje is önnönmagának."

"Az nem jó, ha nem tudsz szót érteni gyermekeiddel. Ez annak a jele, hogy nem akarsz tanulni tőlük. Addig vagy fejlődőképes, amíg tanulni tudsz. Tanulni mindenkitől lehet. Sokkal többet kellene kérdezned gyermekeidet. De nem ravaszságból (bár néha úgy sem ártana!), hogy így döbbentsd rá őket tévedéseikre, hanem tényleg azért, mert tanulni akarsz tőlük. Valamikor éretlen kisgyermekeket állítottam nagy és okos felnőttek elé, és éles határozottsággal állítottam, hogy tanulniuk kell ezektől a gyerekektől, ha Isten országába akarnak jutni (Lk 18;17). Nyilván nem a gyermek éretlenségére gondoltam, hanem a tanulékonyságára."

"Imádkozz szüleidért! Ez nekik is, neked is javadra válik. Nem információkra van neked szükséged, hanem szereteted kimutatására. Az imádság erre nagyszerű eszköz."

Kérdező: HELYES ÚTON JÁROK?

1. Miért kellett férjemnek meghalnia?
2. Gyermekeim karmikus sorsukat élik-e?
3. Helyes úton járok?
4. Nem tudok szót érteni gyermekeimmel.
5. Szeretnék szüleimről hallani.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermek!

1. Nem ti méritek ki a földi élet kifutó pályájának hosszát. Gyakran elégedetlenségben mutatkozik meg részetekről, amikor valaki, akit a szeretet szálai kötöttek hozzátok, végleg elmegy a Földről. Pedig nem emiatt vagytok elégedetlenek. Ez csupán jó ürügy arra, hogy magatok előtt elfogadható magyarázatot találjatok arra, hogy miért nincs értelme sokat foglalkozni Velem.
Drága Gyermekem! Szép halállal csak nagyon öreg korban lehet találkozni. A halál ténye annyira tökéletes tanító, hogy minden lényegesre megtanítja azt, aki tanulni akar tőle. Aki viszont őt akarja tanítani, az betonfalnak ütközik. A halál mindenkit megkérdez. Nemcsak azt, akit elvisz, azokat is, akiket itt hagy. Csak a halálnak adott feleletből tudható meg, hogy mi lakik az emberben. A halálhoz és az élethez való viszonyulás egy és ugyanaz. Csak az viszonyul jól az élethez, aki jól viszonyul a halálhoz. És aki nem tud mit kezdeni a halállal, az valójában nem tud mit kezdeni az élettel sem.

Drága Gyermekem! Ne azt kérdezd, hogy miért kellett férjednek meghalni, hanem azt, hogy miért kell neked még élned! Ha ezt kérdezed, és erre keresed magadban a választ, akkor meghallod hangomat, s otthont találsz Bennem.

2. Már többször kifejtettem, de most ismét megvilágítom azt, hogy mi a karmikus sors. A karmikus sors olyan vállalt lehetőségeknek láncolata, amelyet nem lehet nem élni. Éppen azért karmikus, mert kikerülhetetlen. Amikor valaki helyesen viszonyul karmikus lehetőségeihez, akkor mondható róla az, hogy feloldja karmáját. Gyermekeid tehát sorsuk vonalán azzal küzdenek, hogy szívüket megnyugtatóan oldják fel azokat a karmikus lehetőségeket, amelyek jó felhasználása, mint a folyam medre a tenger felé, az örök élet végtelen beteljesülése felé juttatják az idő árján utazót. Imádkozz gyermekeidért!

3. Én nem mondok senki fölött ítéletet. Csak kérdezek. Azokat sem ítéltem el, akik Engem elítéltek. A világ hatalmasait sem ítéltem el, csupán a maguk felett kimondott saját ítéletüket fogalmaztam meg nekik, amikor jajokat kiáltottam rájuk! Ha béke van szívedben, akkor jó úton jársz. Ha nincs béke szívedben, akkor nem jársz jó úton. Mindenki ügyésze és egyben ügyvédje is önnönmagának.

4. Az nem jó, ha nem tudsz szót érteni gyermekeiddel. Ez annak a jele, hogy nem akarsz tanulni tőlük. Addig vagy fejlődőképes, amíg tanulni tudsz. Tanulni mindenkitől lehet. Sokkal többet kellene kérdezned gyermekeidet. De nem ravaszságból (bár néha úgy sem ártana!), hogy így döbbentsd rá őket tévedéseikre, hanem tényleg azért, mert tanulni akarsz tőlük. Valamikor éretlen kisgyermekeket állítottam nagy és okos felnőttek elé, és éles határozottsággal állítottam, hogy tanulniuk kell ezektől a gyerekektől, ha Isten országába akarnak jutni (Lk 18;17). Nyilván nem a gyermek éretlenségére gondoltam, hanem a tanulékonyságára.

5. Imádkozz szüleidért! Ez nekik is, neked is javadra válik. Nem információkra van neked szükséged, hanem szereteted kimutatására. Az imádság erre nagyszerű eszköz.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/754

24. hét

(2015. 06. 08 - 14.)

Témáink:

"Mielőtt megszülettél, olyan szülőket kellett választanod magadnak, akik legjobban fogják számodra biztosítani azokat a körülményeket, amelyek a mérhetetlenül fontos önismeretre segíthetnek. Életutadnak tehát elindítója az volt, hogy megfelelő önismeretre juss. Előző életeidben sok tudományos tevékenységet folytattál, s ezekből szinte mindig hiányzott a szív. E nélkül pedig senki sem ismerheti meg helyesen önmagát. Életutadnak következménye tehát a jelenlegi önismereted, mely azért gyakorol rád sokkhatást, mivel fölfedezés!"

"... adj hálát, hogy eljutottál az önismeretnek arra a fokára, amire eljutottál. A példabeszédemben említett tékozló fiúnak is azért kellett úgy élnie, ahogyan élt, hogy elérje önismeretének azt a fokát, mely hazatalálásra kényszeríti. Ne amiatt keseregj hát, hogy szüleidnek fájdalmat okoztál, hanem amiatt örülj, hogy rájöttél: önmagadban nem sokat érő vagy! Ez óriási felfedezés! Nálam nélkül valóban semmit sem tehettek!(Jn 15;5)"

"Szüleidnek is szükségük volt arra a körülményre, amelyet a te gyarlóságod is alakított. Az érdes kövek mindegyikének szüksége van a másik érdességére, hogy csiszolódjanak. Újra és újra mondom: Az Isten-szeretőknek minden javukra válik. Gondolj az Én keresztre feszítésemre! Ártottak vele Nekem? Nem! Hasznomra volt! Olvasd csak el Lukács evangéliumának a 24-dik fejezet 26-dik versét!"

"Az tehát nem baj, hogy milyen vagy, ha tudod, hogy az Enyém vagy! Meglepődnél, ha látnád, hogy szüleid mennyire örülnek annak, hogy olyan voltál velük, amilyen voltál. Igen, mert önismeret hiányában voltál olyan, s így vált mindegyiktek javára a te magatartásod. Légy olyan, mint a szülő asszony. Szorong, jajong, amikor eljön az órája, de miután megszülte gyermekét, örül, hogy új élet jött világra (Jn 16;21). Az önismeret megszületése nem megy fájdalom nélkül. De miután megszületett, örülnöd kell, mert új élet kezdődött benned, veled, általad!"

"Feltétlenül fontos, hogy halottaid iránti szereteted ne halványuljon el!Halottaid élőbbek, mint te vagy! A szeretet szálait nem semmisítheti meg a halál! Ha ez megtörténhetne, ez azt jelentené, hogy a halál erősebb, mint Én. Ez pedig teljesen képtelenség! A Földön maradottak imával, emlékezéssel, a szép emlékek ápolásával tudják kimutatni szeretetüket, tiszteletüket azok iránt, akik már elhagyták a Földet. Szüleid nemcsak annak örülnek, hogy olyan voltál, amilyen, hanem annak is, hogy olyan vagy, amilyen vagy! Köszönd meg őket Istennek!"

"Békét adok neked! Az Én békémet adom neked!(János 14;27) Új szívet akarok adni! Fogadd el Tőlem! Mérhetetlen szeretettel szeretlek! Boldogságod akarok lenni. Engem az boldogít, ha feleded múltad hibáit, lelki betegségeidet, mivel meggyógyultál, s örülsz annak, hogy örülök neked!"

Kérdező: NINCS BÉKE A LELKEMBEN

1. Szüleimet nagyon szerettem, de amikor a betegség több türelmet igényelt volna, ezt elhanyagoltam. Nagyon méltatlannak érzem magam Isten szeretetére.
2. Örülök, hogy van értelme imádkozni a halottainkért.
3. Nincs béke a lelkemben. Édesanyám megbocsát?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!

1. Te egy útnak folyamatát szemlélve fogalmaztad meg ezt az első pontot. Most rámutatok ennek az útnak a kezdetére és végére, következményére. Mielőtt megszülettél, olyan szülőket kellett választanod magadnak, akik legjobban fogják számodra biztosítani azokat a körülményeket, amelyek a mérhetetlenül fontos önismeretre segíthetnek. Életutadnak tehát elindítója az volt, hogy megfelelő önismeretre juss. Előző életeidben sok tudományos tevékenységet folytattál, s ezekből szinte mindig hiányzott a szív. E nélkül pedig senki sem ismerheti meg helyesen önmagát.
Életutadnak következménye tehát a jelenlegi önismereted, mely azért gyakorol rád sokkhatást, mivel fölfedezés!
Szeretettel kérlek, adj hálát, hogy eljutottál az önismeretnek arra a fokára, amire eljutottál. A példabeszédemben említett tékozló fiúnak is azért kellett úgy élnie, ahogyan élt, hogy elérje önismeretének azt a fokát, mely hazatalálásra kényszeríti.
Ne amiatt keseregj hát, hogy szüleidnek fájdalmat okoztál, hanem amiatt örülj, hogy rájöttél: önmagadban nem sokat érő vagy! Ez óriási felfedezés! Nálam nélkül valóban semmit sem tehettek!(Jn 15;5)
Szüleidnek is szükségük volt arra a körülményre, amelyet a te gyarlóságod is alakított. Az érdes kövek mindegyikének szüksége van a másik érdességére, hogy csiszolódjanak. Újra és újra mondom: Az Isten-szeretőknek minden javukra válik. Gondolj az Én keresztre feszítésemre! Ártottak vele Nekem? Nem! Hasznomra volt! Olvasd csak el Lukács evangéliumának a 24-dik fejezet 26-dik versét!
Az tehát nem baj, hogy milyen vagy, ha tudod, hogy az Enyém vagy! Meglepődnél, ha látnád, hogy szüleid mennyire örülnek annak, hogy olyan voltál velük, amilyen voltál. Igen, mert önismeret hiányában voltál olyan, s így vált mindegyiktek javára a te magatartásod.
Légy olyan, mint a szülő asszony. Szorong, jajong, amikor eljön az órája, de miután megszülte gyermekét, örül, hogy új élet jött világra (Jn 16;21). Az önismeret megszületése nem megy fájdalom nélkül. De miután megszületett, örülnöd kell, mert új élet kezdődött benned, veled, általad!

2. Feltétlenül fontos, hogy halottaid iránti szereteted ne halványuljon el! Halottaid élőbbek, mint te vagy! A szeretet szálait nem semmisítheti meg a halál! Ha ez megtörténhetne, ez azt jelentené, hogy a halál erősebb, mint Én. Ez pedig teljesen képtelenség!
A Földön maradottak imával, emlékezéssel, a szép emlékek ápolásával tudják kimutatni szeretetüket, tiszteletüket azok iránt, akik már elhagyták a Földet.
Szüleid nemcsak annak örülnek, hogy olyan voltál, amilyen, hanem annak is, hogy olyan vagy, amilyen vagy! Köszönd meg őket Istennek!

3. Békét adok neked! Az Én békémet adom neked!(János 14;27) Új szívet akarok adni! Fogadd el Tőlem! Mérhetetlen szeretettel szeretlek! Boldogságod akarok lenni. Engem az boldogít, ha feleded múltad hibáit, lelki betegségeidet, mivel meggyógyultál, s örülsz annak, hogy örülök neked! Megáldalak ÖRÖMÖM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/755

25. hét

(2015. 06. 07 - 14.)

Témáink:

"Kettőnk kapcsolata a legdöntőbb számodra. Épen ezért nagyon fontos, hogy e téren tisztán láss. Nagyon sok mindent másképpen kell látnod Velem kapcsolatban, mint eddig láttál. Tehát a szellemi erőfeszítés és az életed önfegyelmezése elkerülhetetlen."

"Először is tudnod kell, hogy nem csinálok meg helyetted semmit. Azért jöttem le a Földre, és azért maradtam itt különböző megjelenési formákban, hogy veled dolgozzam együtt és ne nélküled, sőt ellenedre érted olyankor, amikor neked közvetlenül a lelkiismereteden keresztül meg tudom mondani, hogy mi a teendőd. Persze ehhez az kell, hogy időt szentelj arra, hogy meghalld magadban az Én hangomat. Csak akkor vagyok hajlandó bárki helyett is helyrehozni valamit, ha az illető megbánva tettét, jól átgondolva elhatározza, hogy a jövőben másképpen fog eljárni. Itt nagyon nagy hangsúly van e két szón: JÓL ÁTGONDOLVA."

"Én nem olyan tekintélyelv akarok lenni számotokra, hogy Nekem higgyetek. Ennél sokkal többet kívánok! Azt kívánom, hogy Bennem higgyetek. Ezt most megpróbálom megvilágítani. Higgyetek a józan eszeteknek! Ahhoz, hogy ismeretekhez jussatok, csak annyiban van Rám szükségetek, amennyiben megerősítem az első kegyelmet, amit kaptatok, ez pedig a natúra, az emberi természet, a józan ész! Amikor azt kérem, hogy Bennem higgyetek, akkor nem kívánok kevesebbet, mint azt, hogy Értem éljetek. Az hisz Bennem, aki Nekem adta az életét, vagyis aki mindent Értem tesz, amit tesz."

"Tőlem tehát ne várjatok új ismereteket! Én csak a legősibb ismeretet erősítettem meg tanításommal. Vagyis azt, hogy egyetlen erkölcsi igazság létezik, ami így szól: szeressétek egymást! Ez az ősrégi, természetetekbe oltott igazság annyiban új, amennyiben az évezredek alatt bennetek elromlott szeretet Általam új, javított, tehát az eredeti kiadásban jelent meg közöttetek (Jn 13;34)."

"Semmiféle tudománynak nem vetettem meg alapjait, míg a Földön voltam, csak ennek az egyetlen egy pancsnak megélésére tettem és tetettem a hangsúlyt. Minden más ismeret megszerzése vagy elhanyagolása a ti hozzáállásotok, felelősségetek. Ez azért van így, mert ha nem csupán az egyetlen lényegre tettem volna a hangsúlyt, akkor azt a temérdek pótcselekvést, amely nem érinti a lényeget, Velem próbáltátok volna alátámasztani."

"Azt, hogy mennyire vigyáztam erre, csak egyetlen példával húzom alá. Én mindent, virágot, madarakat, eget, földet, tengert, minden munkát, mesterséget felhasználtam arra, hogy ezekre tekintve felébresszem bennetek az Isten iránti szeretetet. De még véletlenül sem hoztam példát az ácsmesterségről, nehogy lehetőséget adjak arra, hogy összekeverjétek a munkát a hivatással. Sajnos, ennek ellenére is megteszitek ezt, s olyan pótcselekvéseket vállaltok, amihez a szeretni tanításnak - ami az egyetlen hivatása minden embernek- semmi köze sincs."

"A Velem való viszonyodat az határozza meg és az osztályozza le, hogy mennyire hittél Bennem, tehát mennyire éltél Értem. Mivel ez hullámzó, ezért viszonyunk is ilyennek mondható. A Föld nem az állandósultság hazája. A Földön csak törekedhettek, és kell is, hogy törekedjetek arra, hogy Értem éljetek. Ez bizony nem megy mindig egyformán."

"Mesteredről, illetve a vele való kapcsolatodról azt kell tudnod, hogy mindig van mestered, de nem mindig ugyanaz. Lelki fejlettségedtől függően változik mestered. Amint egy óvodást, egy iskolást, egy egyetemistát más és más tanít, bár az illető ugyanaz, így vagytok ti a mestereitekkel is. Ők igazodnak hozzátok. Persze nem változnak sűrűn, mivel lelki fejlődésetek általában nem gyors ütemű. De meg kell mondanom, hogy az utóbbi időben minden nagyon felgyorsult nálatok, mivel már kevés az időtök. A te mesterednek neve ugyanaz, aki volt, mikor megmondtam a nevét. Nevének jelentését szótárakból megtudhatod. Itt is áll, hogy helyetted nem teszem meg azt, amit te magad is megtehetsz. Ez vonatkozik a 3, 4, 5, 6, 7, stb. kérdésedre egyaránt."

"A szerénységnek csak azt a formáját tudom helyeselni, amelyben valaki arra törekszik, hogy ne takarjon el Engem önmagával mások előtt. Más szerénységet Én nem kértem soha tőletek. Ne is legyenek másképpen azok! Legyetek határozottak, öntudatosak, okosan érvelő, bátor emberek! Félreállva, szinte bocsánatot kérve, hogy szólni merészelt (ezt értik legtöbben szerénységen), nem lehet komoly tanúságot tenni Mellettem. Ezt megpróbálta annak idején Nikodémus az elítélőim előtt. Torkára is forrasztották a szót! Ilyen értelemben ne légy szerény!"

"Legyél szelíd! Az szelíd, aki úgy áll ki öntudatosan igaza mellett, hogy a bántást nem viszonozza fizikai bántással, de szavaival, érveivel visszautasítja azt. Vagyis általános értelemben egyáltalán nem szelíd. Tehát a fizikai erőt nem alkalmazók a szelídek."

"Valamit a gyötrő álmodról: Megkötözöttséget jelent. Lelked mélyén olyan veszélyt érzel, hogy hűséged elveszítése Irányomban realitás. Ne félj! Bár van mit helyre tenned magadban, de az Én hűségem annyira töretlen, és a te jó szándékod annyira valós, hogy félelmednek nincs alapja. Szeretettel kérlek, képességed határain belül igyekezz rendet teremteni magadban, s ne engedd, hogy a képzelet szárnyai elvegyék idődet, eltereljék figyelmedet a jelen megszentelésétől."

Kérdező: HOGYAN ÉRTÉKEL ENGEM JÉZUS?

1. Hogyan értékeled a Veled való viszonyomat?
2. Hogyan ítéled a Mesteremmel való viszonyomat?
3. Hogyan értékeled a férjemmel való viszonyomat?
4. Hogyan értékeled egy házaspárral való viszonyomat?
5. Az az összeállítás, amit leírtam, kitől származik?
6. Miért félek bizonyos dolgoktól? /Főleg egyre gondolok/
7. Voltam-e előző életemben színész, és leszek-e?
8. Add meg a szerénység pontos definícióját.
9. Miért nyertem pénzt?
10. Mit jelent pontosan a Mesterem neve?
11. Születésem percét megtudhatom?
12. Mit jelent az, hogy a Tied vagyok?
13. Mit jelent a gyötrő álom, hogy nem találom, amit keresek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem!

1. Kettőnk kapcsolata a legdöntőbb számodra. Épen ezért nagyon fontos, hogy e téren tisztán láss. Nagyon sok mindent másképpen kell látnod Velem kapcsolatban, mint eddig láttál. Tehát a szellemi erőfeszítés és az életed önfegyelmezése elkerülhetetlen.
Először is tudnod kell, hogy nem csinálok meg helyetted semmit. Azért jöttem le a Földre, és azért maradtam itt különböző megjelenési formákban, hogy veled dolgozzam együtt és ne nélküled, sőt ellenedre érted olyankor, amikor neked közvetlenül a lelkiismereteden keresztül meg tudom mondani, hogy mi a teendőd. Persze ehhez az kell, hogy időt szentelj arra, hogy meghalld magadban az Én hangomat. Csak akkor vagyok hajlandó bárki helyett is helyrehozni valamit, ha az illető megbánva tettét, jól átgondolva elhatározza, hogy a jövőben másképpen fog eljárni. Itt nagyon nagy hangsúly van e két szón: JÓL ÁTGONDOLVA. Én nem olyan tekintélyelv akarok lenni számotokra, hogy Nekem higgyetek. Ennél sokkal többet kívánok! Azt kívánom, hogy Bennem higgyetek. Ezt most megpróbálom megvilágítani. Higgyetek a józan eszeteknek! Ahhoz, hogy ismeretekhez jussatok, csak annyiban van Rám szükségetek, amennyiben megerősítem az első kegyelmet, amit kaptatok, ez pedig a natúra, az emberi természet, a józan ész! Amikor azt kérem, hogy Bennem higgyetek, akkor nem kívánok kevesebbet, mint azt, hogy Értem éljetek. Az hisz Bennem, aki Nekem adta az életét, vagyis aki mindent Értem tesz, amit tesz.
Tőlem tehát ne várjatok új ismereteket! Én csak a legősibb ismeretet erősítettem meg tanításommal. Vagyis azt, hogy egyetlen erkölcsi igazság létezik, ami így szól: szeressétek egymást! Ez az ősrégi, természetetekbe oltott igazság annyiban új, amennyiben az évezredek alatt bennetek elromlott szeretet Általam új, javított, tehát az eredeti kiadásban jelent meg közöttetek (Jn 13;34).
Semmiféle tudománynak nem vetettem meg alapjait, míg a Földön voltam, csak ennek az egyetlen egy pancsnak megélésére tettem és tetettem a hangsúlyt. Minden más ismeret megszerzése vagy elhanyagolása a ti hozzáállásotok, felelősségetek. Ez azért van így, mert ha nem csupán az egyetlen lényegre tettem volna a hangsúlyt, akkor azt a temérdek pótcselekvést, amely nem érinti a lényeget, Velem próbáltátok volna alátámasztani.
Azt, hogy mennyire vigyáztam erre, csak egyetlen példával húzom alá. Én mindent, virágot, madarakat, eget, földet, tengert, minden munkát, mesterséget felhasználtam arra, hogy ezekre tekintve felébresszem bennetek az Isten iránti szeretetet. De még véletlenül sem hoztam példát az ácsmesterségről, nehogy lehetőséget adjak arra, hogy összekeverjétek a munkát a hivatással. Sajnos, ennek ellenére is megteszitek ezt, s olyan pótcselekvéseket vállaltok, amihez a szeretni tanításnak - ami az egyetlen hivatása minden embernek- semmi köze sincs.
A Velem való viszonyodat az határozza meg és az osztályozza le, hogy mennyire hittél Bennem, tehát mennyire éltél Értem. Mivel ez hullámzó, ezért viszonyunk is ilyennek mondható. A Föld nem az állandósultság hazája. A Földön csak törekedhettek, és kell is, hogy törekedjetek arra, hogy Értem éljetek. Ez bizony nem megy mindig egyformán.

2. Mesteredről, illetve a vele való kapcsolatodról azt kell tudnod, hogy mindig van mestered, de nem mindig ugyanaz. Lelki fejlettségedtől függően változik mestered. Amint egy óvodást, egy iskolást, egy egyetemistát más és más tanít, bár az illető ugyanaz, így vagytok ti a mestereitekkel is. Ők igazodnak hozzátok. Persze nem változnak sűrűn, mivel lelki fejlődésetek általában nem gyors ütemű. De meg kell mondanom, hogy az utóbbi időben minden nagyon felgyorsult nálatok, mivel már kevés az időtök. A te mesterednek neve ugyanaz, aki volt, mikor megmondtam a nevét. Nevének jelentését szótárakból megtudhatod. Itt is áll, hogy helyetted nem teszem meg azt, amit te magad is megtehetsz. Ez vonatkozik a 3, 4, 5, 6, 7, stb. kérdésedre egyaránt.

8. A szerénységnek csak azt a formáját tudom helyeselni, amelyben valaki arra törekszik, hogy ne takarjon el Engem önmagával mások előtt. Más szerénységet Én nem kértem soha tőletek. Ne is legyenek másképpen azok! Legyetek határozottak, öntudatosak, okosan érvelő, bátor emberek! Félreállva, szinte bocsánatot kérve, hogy szólni merészelt (ezt értik legtöbben szerénységen), nem lehet komoly tanúságot tenni Mellettem. Ezt megpróbálta annak idején Nikodémus az elítélőim előtt. Torkára is forrasztották a szót! Ilyen értelemben ne légy szerény!
Legyél szelíd! Az szelíd, aki úgy áll ki öntudatosan igaza mellett, hogy a bántást nem viszonozza fizikai bántással, de szavaival, érveivel visszautasítja azt. Vagyis általános értelemben egyáltalán nem szelíd. Tehát a fizikai erőt nem alkalmazók a szelídek.

13. Valamit a gyötrő álmodról: Megkötözöttséget jelent. Lelked mélyén olyan veszélyt érzel, hogy hűséged elveszítése Irányomban realitás.
Ne félj! Bár van mit helyre tenned magadban, de az Én hűségem annyira töretlen, és a te jó szándékod annyira valós, hogy félelmednek nincs alapja. Szeretettel kérlek, képességed határain belül igyekezz rendet teremteni magadban, s ne engedd, hogy a képzelet szárnyai elvegyék idődet, eltereljék figyelmedet a jelen megszentelésétől.

Amely kérdésedre nem válaszoltam, azt tudatosan tettem.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/756

26. hét

(2015. 06. 22. - 28.)

Témáink:

"Ma nagypéntek van. Nem tudom, mond-e ez neked valamit. Azt kellene, hogy mondja, hogy Én érted is meghaltam! Bizonyos értelemben miattad is! Bárhol nyúlok életedhez, szinte nem tudom megfogni a lényeget, mivel egy egész emberi sorsot építettél olyasmire, ami nem érinti a lényeget. Idegen erők vezetésének adtad át magadat. Ezek az erők rajtad kívül és benned egyaránt hatnak rád, mert engeded, hogy hassanak rád, s Nekem még mindig várnom kell arra, hogy végigjárd zsákutcáid útvesztőit."

"Most nem magyarázkodom arról, hogy ha nem ölöd meg gyermekedet, akkor mérhetetlenül jobban jártál volna, mert ezt úgysem értenéd. Csak azt tudom mondani most, hogy Engem nem lehet félig vállalni."

"Én teljesen felvállaltalak téged. Ha nem hiszed el, nézz a keresztre! Annak a kehelynek minden cseppjét kiittam, amelyikben a te keserűséged is benne volt. Megrendítőbb módon már nem tudtam érzékeltetni veletek, hogy mennyire fontos Számomra a mennyei Atya, és hogy ezt kellene megtanulnotok Tőlem, ha boldog emberek akartok lenni."

"Szeretnélek vigasztalni! De csak annyiban tudlak, amennyiben te próbálsz vigasztalni Engem. Szeretnék otthonra találni benned. De csak annyiban tudok, amennyiben te megtalálod az otthonodat Bennem. Szeretnék érted élni, de csak annyiban tudok, amennyiben te Értem élsz. Szeretném a békémet átadni neked. De csak annyiban tudom, amennyiben te átadod nekem békétlenségedet."

"De te egy képtelenséget kérsz Tőlem! Azt kéred, hogy úgy legyek a tiéd, hogy te ne legyél az Enyém!, hogy te a magadé légy, saját vágyaid sodrában maradva akarsz Engem magad mellett tudni. Ezt nem lehet! Ez képtelenség!"

"Te hallgatsz arra, aki már sokszor becsapott, de ott belül, ahol Én akarok szólni hozzád, nem teremted meg magadban azt a csendet, azt a lehetőséget, hogy szóljak, irányítsalak, vezesselek. Hiába akarlak odavinni, ahová szeretnélek, ha te Engem akarsz odavinni, ahová te szeretnél. Én is makacs vagyok! De a te érdekedben vagyok az. Nem mehetek bele, hogy bármiért is Engem okolhass! Bennem még soha senki sem csalódott. Te már sokszor csalódtál magadban is, másokban is. Hogyan érhetném el, hogy Én legyek a legfontosabb neked? Hogyan érhetném el, hogy megértessem veled: gyermeked sohasem fog boldoggá tenni? Erre egyedül Én vagyok képes."

"Hogyan igazoljam előtted: hogy aki meg akarja menteni életét, az feltétlenül el fogja azt veszíteni, s aki vállalja, hogy elveszíti életét Értem, az feltétlenül meg fogja azt nyerni (Mt 10;39)!"

"Mondjam azt, hogy bízz abban, aki már annyiszor becsapott? Mondjam azt, hogy majd csak lesz valahogy? Mondjam azt, hogy majd Én...!? - Drága Gyermekem! Nem csaphatlak be! Nem rajtam áll, hogy boldogságodat illetően mi lesz veled. Máson sem múlik, hogy e szempontból mi lesz veled. E téren minden, de minden csak rajtad múlik. Ha előbb nem, de a halálod pillanatában - majd ha eljön, rádöbbensz, hogy milyen gyorsan eljött - be fogod látni, hogy nem körülményeidnek, hanem a körülményeidben hozott döntéseidnek mérlegére kerülsz, s érteni fogod, hogy könnyűnek vagy nem könnyűnek találtatásod egyedül rajtad állt!"

"Amit határozottan állíthatok, az az, hogy Én az életemnél is jobban szeretlek. Éppen a mai nap, e nagypéntek igazolja, hogy azt az életemet, amit odaadhattam, azt odaadtam érted. De azt az életemet, amely boldogíthatna, csak akkor tudom odaadni, ha átveszed Tőlem. Tehát, ha ÚT-ként vállalsz. Nagyon várom, hogy ez megérjen benned!"

Kérdező: MIT KELL TENNEM?

Értelmem és szívem nincs harmóniában. Nekem is, gyermekemnek is fontos volna, hogy lássam, mit kell tennem! Kérem a segítségét!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Ma nagypéntek van. Nem tudom, mond-e ez neked valamit. Azt kellene, hogy mondja, hogy Én érted is meghaltam! Bizonyos értelemben miattad is! Bárhol nyúlok életedhez, szinte nem tudom megfogni a lényeget, mivel egy egész emberi sorsot építettél olyasmire, ami nem érinti a lényeget. Idegen erők vezetésének adtad át magadat. Ezek az erők rajtad kívül és benned egyaránt hatnak rád, mert engeded, hogy hassanak rád, s Nekem még mindig várnom kell arra, hogy végigjárd zsákutcáid útvesztőit.
Most nem magyarázkodom arról, hogy ha nem ölöd meg gyermekedet, akkor mérhetetlenül jobban jártál volna, mert ezt úgysem értenéd. Csak azt tudom mondani most, hogy Engem nem lehet félig vállalni.
Én teljesen felvállaltalak téged. Ha nem hiszed el, nézz a keresztre! Annak a kehelynek minden cseppjét kiittam, amelyikben a te keserűséged is benne volt. Megrendítőbb módon már nem tudtam érzékeltetni veletek, hogy mennyire fontos Számomra a mennyei Atya, és hogy ezt kellene megtanulnotok Tőlem, ha boldog emberek akartok lenni.
Szeretnélek vigasztalni! De csak annyiban tudlak, amennyiben te próbálsz vigasztalni Engem. Szeretnék otthonra találni benned. De csak annyiban tudok, amennyiben te megtalálod az otthonodat Bennem. Szeretnék érted élni, de csak annyiban tudok, amennyiben te Értem élsz. Szeretném a békémet átadni neked. De csak annyiban tudom, amennyiben te átadod nekem békétlenségedet.
De te egy képtelenséget kérsz Tőlem! Azt kéred, hogy úgy legyek a tiéd, hogy te ne legyél az Enyém!, hogy te a magadé légy, saját vágyaid sodrában maradva akarsz Engem magad mellett tudni. Ezt nem lehet! Ez képtelenség!
Te hallgatsz arra, aki már sokszor becsapott, de ott belül, ahol Én akarok szólni hozzád, nem teremted meg magadban azt a csendet, azt a lehetőséget, hogy szóljak, irányítsalak, vezesselek. Hiába akarlak odavinni, ahová szeretnélek, ha te Engem akarsz odavinni, ahová te szeretnél. Én is makacs vagyok! De a te érdekedben vagyok az. Nem mehetek bele, hogy bármiért is Engem okolhass! Bennem még soha senki sem csalódott. Te már sokszor csalódtál magadban is, másokban is. Hogyan érhetném el, hogy Én legyek a legfontosabb neked? Hogyan érhetném el, hogy megértessem veled: gyermeked sohasem fog boldoggá tenni? Erre egyedül Én vagyok képes. Hogyan igazoljam előtted: hogy aki meg akarja menteni életét, az feltétlenül el fogja azt veszíteni, s aki vállalja, hogy elveszíti életét Értem, az feltétlenül meg fogja azt nyerni (Mt 10;39)!
Mondjam azt, hogy bízz abban, aki már annyiszor becsapott? Mondjam azt, hogy majd csak lesz valahogy? Mondjam azt, hogy majd Én...!? -
Drága Gyermekem! Nem csaphatlak be! Nem rajtam áll, hogy boldogságodat illetően mi lesz veled. Máson sem múlik, hogy e szempontból mi lesz veled. E téren minden, de minden csak rajtad múlik. Ha előbb nem, de a halálod pillanatában - majd ha eljön, rádöbbensz, hogy milyen gyorsan eljött - be fogod látni, hogy nem körülményeidnek, hanem a körülményeidben hozott döntéseidnek mérlegére kerülsz, s érteni fogod, hogy könnyűnek vagy nem könnyűnek találtatásod egyedül rajtad állt!
Amit határozottan állíthatok, az az, hogy Én az életemnél is jobban szeretlek. Éppen a mai nap, e nagypéntek igazolja, hogy azt az életemet, amit odaadhattam, azt odaadtam érted. De azt az életemet, amely boldogíthatna, csak akkor tudom odaadni, ha átveszed Tőlem. Tehát, ha ÚT-ként vállalsz.
Nagyon várom, hogy ez megérjen benned!
Megáldalak ERŐM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/757

27. hét

(2015. 06. 29. - 07. 05.)

Témáink:

"... ha szeretsz, akkor jó véleménnyel vagyok rólad, ha hiányzik belőled a szeretet, akkor pedig rossz véleménnyel vagyok rólad. Nincs a világon olyan lény, aki, ha normális, akkor egyforma véleménnyel lenne mindig bárkiről is. Gondolj arra, hogy még saját jó Édesanyámról sem volt mindig jó véleményem! Amikor tizenkét éves koromban ott maradtam a templomban, és ő napokig keresett, s végre megtalált, akkor kifejtettem előtte, hogy nem vagyok jó véleménnyel arról, hogy nem tudta, Engem hol kell keresnie (Lk 2;49). Hát akkor hogyan lehetnék rólad azonos véleménnyel?"

"Kérlek szeretettel, minden este kérdezd meg Tőlem, hogy mi a véleményem rólad! Kérdezd meg, hogy az elmúlt napodon, mi volt az, amit jobban is tehettél volna! Ha figyelsz a lelkiismereted szavára, akkor hallani fogod véleményemet, mert a lelkiismeret szavával mindig egyezik az Én véleményem. Aki lelkiismerete szerint él, arról jó véleménnyel vagyok. Aki lelkiismerete ellen cselekszik, arról rossz véleménnyel vagyok."

"Fontos tudnod azonban, hogy a lelkiismeret finomítását neked kell elvégezned, s ha ezt nem teszed meg, akkor e miatt a mulasztásod miatt lehet rólad rossz véleményem, még akkor is, ha lelkiismereted szerint teszel. De nem amiatt, hogy aszerint teszel, hanem amiatt, mert elmulasztottad finomítani azt. Erről viszont mindig értesítelek, amíg egyáltalán van lelkiismereted, vagyis amíg teljesen nem lettél megátalkodott."

"A megátalkodottság az az állapot, amire azt mondtam, hogy arra nincs bocsánat. Ezt neveztem Szentlélek elleni bűnnek."

"Ha olvasója vagy a HANG-omnak, akkor tudnod kell azt is, hogy Én nem vállalom át senkitől azt a felelősséget, hogy hová és mikor járjon, vagy hová és mikor ne járjon. Ennek egyszerű oka az, hogy bárhová és bármikor járhatsz, azt használhatod jóra is, és bárhonnan elmaradhatsz, az is javadra válhat."

"Szabadok vagytok! Szeretni csak szabadság birtokában lehet. Én mindenképpen szeretlek benneteket. Ezért vagyok boldog. Ha te mindent Értem teszel, akkor te is boldog leszel. Rosszat úgysem tudsz Értem tenni nyugodt lelkiismerettel, mert azt tiltaná a benned megszólaló HANG-om, vagyis a lelkiismereted. Neked még van élő lelkiismereted."

Kérdező: MI A VÉLEMÉNYE JÉZUSNAK RÓLAM?

1. Mi a véleménye Jézusnak rólam?
2. Járjak-e médium-tanfolyamra?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Drága Gyermekem! Képtelenséget kérdezel! Egyszerűen azért, mert ha szeretsz, akkor jó véleménnyel vagyok rólad, ha hiányzik belőled a szeretet, akkor pedig rossz véleménnyel vagyok rólad. Nincs a világon olyan lény, aki, ha normális, akkor egyforma véleménnyel lenne mindig bárkiről is. Gondolj arra, hogy még saját jó Édesanyámról sem volt mindig jó véleményem! Amikor tizenkét éves koromban ott maradtam a templomban, és ő napokig keresett, s végre megtalált, akkor kifejtettem előtte, hogy nem vagyok jó véleménnyel arról, hogy nem tudta, Engem hol kell keresnie (Lk 2;49). Hát akkor hogyan lehetnék rólad azonos véleménnyel?
Kérlek szeretettel, minden este kérdezd meg Tőlem, hogy mi a véleményem rólad! Kérdezd meg, hogy az elmúlt napodon, mi volt az, amit jobban is tehettél volna! Ha figyelsz a lelkiismereted szavára, akkor hallani fogod véleményemet, mert a lelkiismeret szavával mindig egyezik az Én véleményem. Aki lelkiismerete szerint él, arról jó véleménnyel vagyok. Aki lelkiismerete ellen cselekszik, arról rossz véleménnyel vagyok.
Fontos tudnod azonban, hogy a lelkiismeret finomítását neked kell elvégezned, s ha ezt nem teszed meg, akkor e miatt a mulasztásod miatt lehet rólad rossz véleményem, még akkor is, ha lelkiismereted szerint teszel. De nem amiatt, hogy aszerint teszel, hanem amiatt, mert elmulasztottad finomítani azt. Erről viszont mindig értesítelek, amíg egyáltalán van lelkiismereted, vagyis amíg teljesen nem lettél megátalkodott. A megátalkodottság az az állapot, amire azt mondtam, hogy arra nincs bocsánat. Ezt neveztem Szentlélek elleni bűnnek.
2. Ha olvasója vagy a HANG-omnak, akkor tudnod kell azt is, hogy Én nem vállalom át senkitől azt a felelősséget, hogy hová és mikor járjon, vagy hová és mikor ne járjon. Ennek egyszerű oka az, hogy bárhová és bármikor járhatsz, azt használhatod jóra is, és bárhonnan elmaradhatsz, az is javadra válhat.
Szabadok vagytok! Szeretni csak szabadság birtokában lehet. Én mindenképpen szeretlek benneteket. Ezért vagyok boldog. Ha te mindent Értem teszel, akkor te is boldog leszel. Rosszat úgysem tudsz Értem tenni nyugodt lelkiismerettel, mert azt tiltaná a benned megszólaló HANG-om, vagyis a lelkiismereted. Neked még van élő lelkiismereted.
Megáldalak a NAGYKORÚSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/758

28. hét

(2015. 07. 06. - 12.)

Témáink:

"Betegséged részben karmikus eredetű. Ez azt jelenti, hogy részedről egy olyan tudatosan vállalt kereszt, amelyről tudtad, hogy lelki fejlődésedet sokkal jobban elő fogja segíteni, mint bármi más. Azért mondom, hogy részben, mert részben tőled is függ, hogy mennyire csökken az ereje. Erejét csökkenteni úgy tudod, ha ráébreszted magadat arra, hogy ezt érdemes volt vállalni. Ha nem akarod elfogadni, akkor is hordoznod kell, ha viszont el tudod fogadni, akkor megszűnik az a pszichikai forrás, amelyből ez a betegség eddig erejét merítette."

"Az elfogadásnak módja pedig az, hogy tudj érte hálát adni. Valójában meg is érdemli e betegség, hogy hálát adj érte, mert amikor vállaltad, akkor nagyon örültél annak, hogy aránylag ilyen könnyen biztosíthatod magadnak azt a benső gazdagodást, amely aztán egy örökkévalóságon át boldogítani fog téged. Ma, amikor világotokban annyira elhatalmasodott az anyaghoz való kötöttség, a mulandó dolgok fölértékelése, óriási lelki energiákat képes fölszabadítani magában az, aki dicsőíteni tud Engem olyasmiért, amiért a világ fiai Engem káromolni szoktak."

"Kétségtelen, hogy ehhez hit kell! De hát éppen ez az, amit kértem tőletek évezredekkel ezelőtt is, és ezt kérem ma is! Ha hiszed, hogy ember vagy, akkor már elindultál a hit útján. Ilyen egyszerű! Aki embernek tudja magát, azt értelme kényszeríti arra, hogy különbnek érezze magát az állat-, növény-, tehát az emberalatti világnál. Az ember pedig csak egy dologban különb ezeknél. Abban, hogy örök élete van! Minden másban felülmúlja az embert az emberalatti világ!"

"Ha tehát elhiszed, hogy ember vagy, akkor megérted, hogy nem véletlenül vagy. Még a mulandóságban sincsenek véletlenek, hát hogyan lenne véletlen az, ami mérhetetlenül értékesebb, mint a mulandóság?!"

"Meg kell barátkoznotok, számolnotok kell azzal a lehetőséggel, hogy már születésetek előtt beleszólhattatok földi életetek sorsának alakulásába. Azért érdemes ezzel megbarátkozni, mert ez akkor is igaz, ha nem számoltok vele, de ebben az esetben ez az igazság nem tud segíteni rajtatok. De ha megbarátkozol ezzel az igazsággal, és elfogadod, hogy döntő szereped volt abban, hogy sorsod vonalát kipontozd, akkor ha most értelmed nem is tudja átlátni, de hited átsegít a kétségeken, és képes leszel szívből hálát adni azért, ami van, s amiről most nem tehetsz, hogy van. Szívből csak hitből lehet hálát adni. De ez a HIT szikla-igazságon áll! Ez olyan valóság, mint maga az örök élet!"

"Ha pszichikailag rá tudsz hangolódni arra, hogy számodra előny ez a betegség-állapot, akkor olyan benső fellazulás keletkezik benned, amely gátlásaidat oldva egyre alkalmasabbá teszi szervezetedet mindennemű betegséggel szembeni ellenállásra. Minden karmikus sorsvonal csak helyes döntések által oldódik fel. Ez alól nincs kivétel."

"Hidd hát el, hogy lelked javára, fejlődésed érdekében vállaltad ezt az egészségi, betegségi állapotot. Ha ezt elhiszed, akkor meglepő eredményeket fogsz tapasztalni magadon. Megtapasztalod, hogy nem egészséged következménye a boldogságod, tehát a benső békéd, hanem fordítva! A benső békéd következménye tested állapota. Igen, mert azt az állapotot éled meg, amely a legalkalmasabb eszköz arra, hogy Hozzám egyre közelebb kerülj. Ennél fontosabb, lényegesebb feladatod nem lehet a földi életben."

"Hidd el, ha szeretjük egymást, akkor szeretetemmel mindenre képes vagy! Mindenre, ami a boldogságodat illeti! Minden más mellékes! Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!""

Kérdező: MEGTALÁLOM-E A PÁROMAT?

1. Mit kell tennem, hogy meggyógyuljak?
2. Gátlásaimat hogyan tudom feloldani?
3. Megtalálom-e a páromat?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom!

Betegséged részben karmikus eredetű. Ez azt jelenti, hogy részedről egy olyan tudatosan vállalt kereszt, amelyről tudtad, hogy lelki fejlődésedet sokkal jobban elő fogja segíteni, mint bármi más. Azért mondom, hogy részben, mert részben tőled is függ, hogy mennyire csökken az ereje. Erejét csökkenteni úgy tudod, ha ráébreszted magadat arra, hogy ezt érdemes volt vállalni. Ha nem akarod elfogadni, akkor is hordoznod kell, ha viszont el tudod fogadni, akkor megszűnik az a pszichikai forrás, amelyből ez a betegség eddig erejét merítette.
Az elfogadásnak módja pedig az, hogy tudj érte hálát adni. Valójában meg is érdemli e betegség, hogy hálát adj érte, mert amikor vállaltad, akkor nagyon örültél annak, hogy aránylag ilyen könnyen biztosíthatod magadnak azt a benső gazdagodást, amely aztán egy örökkévalóságon át boldogítani fog téged.
Ma, amikor világotokban annyira elhatalmasodott az anyaghoz való kötöttség, a mulandó dolgok fölértékelése, óriási lelki energiákat képes fölszabadítani magában az, aki dicsőíteni tud Engem olyasmiért, amiért a világ fiai Engem káromolni szoktak.
Kétségtelen, hogy ehhez hit kell! De hát éppen ez az, amit kértem tőletek évezredekkel ezelőtt is, és ezt kérem ma is! Ha hiszed, hogy ember vagy, akkor már elindultál a hit útján. Ilyen egyszerű! Aki embernek tudja magát, azt értelme kényszeríti arra, hogy különbnek érezze magát az állat-, növény-, tehát az emberalatti világnál. Az ember pedig csak egy dologban különb ezeknél. Abban, hogy örök élete van! Minden másban felülmúlja az embert az emberalatti világ!
Ha tehát elhiszed, hogy ember vagy, akkor megérted, hogy nem véletlenül vagy. Még a mulandóságban sincsenek véletlenek, hát hogyan lenne véletlen az, ami mérhetetlenül értékesebb, mint a mulandóság?!
Meg kell barátkoznotok, számolnotok kell azzal a lehetőséggel, hogy már születésetek előtt beleszólhattatok földi életetek sorsának alakulásába. Azért érdemes ezzel megbarátkozni, mert ez akkor is igaz, ha nem számoltok vele, de ebben az esetben ez az igazság nem tud segíteni rajtatok. De ha megbarátkozol ezzel az igazsággal, és elfogadod, hogy döntő szereped volt abban, hogy sorsod vonalát kipontozd, akkor ha most értelmed nem is tudja átlátni, de hited átsegít a kétségeken, és képes leszel szívből hálát adni azért, ami van, s amiről most nem tehetsz, hogy van. Szívből csak hitből lehet hálát adni. De ez a HIT szikla-igazságon áll! Ez olyan valóság, mint maga az örök élet!
Ha pszichikailag rá tudsz hangolódni arra, hogy számodra előny ez a betegség-állapot, akkor olyan benső fellazulás keletkezik benned, amely gátlásaidat oldva egyre alkalmasabbá teszi szervezetedet mindennemű betegséggel szembeni ellenállásra. Minden karmikus sorsvonal csak helyes döntések által oldódik fel. Ez alól nincs kivétel.
Hidd hát el, hogy lelked javára, fejlődésed érdekében vállaltad ezt az egészségi, betegségi állapotot. Ha ezt elhiszed, akkor meglepő eredményeket fogsz tapasztalni magadon. Megtapasztalod, hogy nem egészséged következménye a boldogságod, tehát a benső békéd, hanem fordítva! A benső békéd következménye tested állapota. Igen, mert azt az állapotot éled meg, amely a legalkalmasabb eszköz arra, hogy Hozzám egyre közelebb kerülj. Ennél fontosabb, lényegesebb feladatod nem lehet a földi életben.
Hidd el, ha szeretjük egymást, akkor szeretetemmel mindenre képes vagy! Mindenre, ami a boldogságodat illeti! Minden más mellékes! Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/759

29. hét

(2015. 07. 13. - 19.)

Témáink:

"Azért kapod az üzeneteket, hogy legyen gondolatanyagod önmagad- és mások javára. Aki Hozzám tartozik, az nemcsak Hozzám tarozik! Én a rászorulók barátja voltam, vagyok és leszek."

"Két út áll rendelkezésemre, hogy éreztessem veletek szeretetem teremtő erejét. Az egyik az, amikor közvetlenül hatok rátok. Ez történik nálad, veled is. Amikor gondolatokat küldök, most mindegy, hogy szellem-kísérőd által, vagy anélkül, azért teszem, hogy teremtő erőm sugárzását erősítsem benned.
A másik út, amikor embereken keresztül segítek a rászorulókon. Ezt is tapasztalhatod. Igen. Rajtad keresztül sok embertársadnak adtam már bátorítást, bíztatást arra, hogy merjen felvállalni Engem szeretetben."

"Az pedig a földi élet velejárója, hogy akit partneremnek választok, annak különböző nehézségekkel kell megküzdenie. Nem szabad, hogy ezek a nehézségek elkedvetlenítsenek! Pontosan ez a célja az ősgonosznak! Ne hozd meg neki ezt az örömet! Nekem is meg kellett küzdenem azzal, hogy nem értettek meg szeretteim, sőt!, ma sem értenek meg sokan olyanok, akik pedig tele vannak jó szándékkal!"

"...az a fájdalmad, amelyet egyik testvéred eltávolodása vált ki belőled, arra figyelmeztessen, hogy ne a következményeket nézd olyankor, amikor meg vagy győződve arról, hogy a forrás Én vagyok!"

"E válaszom is azt a célt szolgálja, hogy megerősödj e bizonyosságban: benned élek és használni akarlak embertársaid érdekében. Igen. Rajtad keresztül még sok munkát fel akarok vállalni közöttetek. Ne féltsd magadat! Bízz Bennem erősen! Vissza fognak találni hozzád azok, akik megtévesztés áldozatai lettek! Szeresd őket továbbra is!"

"Az Én utam a Földön nem sétagalopp! Ezt most, közvetlenül a húsvéti feltámadás ünnepe előtt mondom. Neked is eljön a te feltámadásod! Te is meg fogod tapasztalni, hogy érdemes volt szeretni akkor is, amikor ezért nem járt viszonzás. Igen, meg fogod ezt tapasztalni. Velem még senki sem járt rosszul hosszú távon! Ne ragadj meg a felszín pillanatainál! Szíved mélyén mindig Rám találsz!"

"Nagyon szeretlek! Higgy jobban jelenlétem valóságában!"

Kérdező: MIÉRT KAPOK ÜZENETEKET?

1. Miért kapok üzeneteket?
2. Valaki elfordult tőlem. Miért?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Jól sejted! Azért kapod az üzeneteket, hogy legyen gondolatanyagod önmagad- és mások javára. Aki Hozzám tartozik, az nemcsak Hozzám tarozik! Én a rászorulók barátja voltam, vagyok és leszek.
Két út áll rendelkezésemre, hogy éreztessem veletek szeretetem teremtő erejét. Az egyik az, amikor közvetlenül hatok rátok. Ez történik nálad, veled is. Amikor gondolatokat küldök, most mindegy, hogy szellem-kísérőd által, vagy anélkül, azért teszem, hogy teremtő erőm sugárzását erősítsem benned. A másik út, amikor embereken keresztül segítek a rászorulókon. Ezt is tapasztalhatod. Igen. Rajtad keresztül sok embertársadnak adtam már bátorítást, bíztatást arra, hogy merjen felvállalni Engem szeretetben.
Az pedig a földi élet velejárója, hogy akit partneremnek választok, annak különböző nehézségekkel kell megküzdenie. Nem szabad, hogy ezek a nehézségek elkedvetlenítsenek! Pontosan ez a célja az ősgonosznak! Ne hozd meg neki ezt az örömet! Nekem is meg kellett küzdenem azzal, hogy nem értettek meg szeretteim, sőt!, ma sem értenek meg sokan olyanok, akik pedig tele vannak jó szándékkal!
Így az a fájdalmad, amelyet egyik testvéred eltávolodása vált ki belőled, arra figyelmeztessen, hogy ne a következményeket nézd olyankor, amikor meg vagy győződve arról, hogy a forrás Én vagyok!
E válaszom is azt a célt szolgálja, hogy megerősödj e bizonyosságban: benned élek és használni akarlak embertársaid érdekében. Igen. Rajtad keresztül még sok munkát fel akarok vállalni közöttetek. Ne féltsd magadat! Bízz Bennem erősen! Vissza fognak találni hozzád azok, akik megtévesztés áldozatai lettek! Szeresd őket továbbra is!
Drága Gyermekem! Az Én utam a Földön nem sétagalopp! Ezt most, közvetlenül a húsvéti feltámadás ünnepe előtt mondom. Neked is eljön a te feltámadásod! Te is meg fogod tapasztalni, hogy érdemes volt szeretni akkor is, amikor ezért nem járt viszonzás. Igen, meg fogod ezt tapasztalni. Velem még senki sem járt rosszul hosszú távon! Ne ragadj meg a felszín pillanatainál! Szíved mélyén mindig Rám találsz!
Nagyon szeretlek! Higgy jobban jelenlétem valóságában!
Megáldalak a BENSŐ HALLÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/760

30. hét

(2015. 07. 20. - 26.)

Témáink:

"Gyermeked félelmének hármas oka van. Az egyiket lehet karmikusnak is mondani. Arról van szó, hogy ő már születése előtt tudott arról, hogy férjed nem az a megbízható társ, akit te gondolsz. Ennek ellenére bízott abban, hogy férjed éppen őmiatta, pozitív módon fogja feloldani a benne rejlő jellemhibát. Miután ez nem így történt, ez még jobban felszínre hozta benne ezt az ősi szorongást. Félelme felerősödésének a másik összetevője valóban azok az ijesztő, agresszív játékok, amelyek még az erős idegzetűeket is megviselik. A harmadik pedig a te határozottságod hiánya vele szemben. Mindenkire érvényes állítás az, hogy vagy a gyerek uralkodik a szülőn, vagy a szülő a gyermeken. Egy gyerek korántsem olyan ártatlan, mint amilyennek látszik. Sok huncutságot, sok pszichikai fegyvert tud felsorakoztatni, szinte ösztönösen, ha látja, hogy így főszereplője lehet a körülötte élők életének. Terápiának azt ajánlanám, hogy magadat fogd össze jobban. Ne engedd, hogy gyermeked irányítson."

"Ebből neki sem származik sok jó hosszú távon. Nem szabad, hogy körülötte forogjon a világ. Vegye észre, hogy neked van fontosabb is, mint az ő pillanatnyi kívánságának kielégítése. Sajnos, ehhez az kell, hogy tényleg legyen fontosabb. Gyermekedhez igazodásodnál fontosabbnak kellene lennie annak a munkádnak, elhatározásodnak, amit éppen meg kell valósítanod. Nem gyermeked fog téged megszentelni, hanem az Értem elvállalt feladataid teljesítése."

"Tudom, hogy óriási nehézségnek tűnik, de mégis el kell egyszer kezdened, hogy feladatokban gondolkodj, és ne személyekben. Mint tudod, Én még saját Édesanyámon is át tudtam nézni, amikor nem vette tudomásul, hogy Én feladatokban gondolkodom (Mk 3;32-35)."

"Az nagyon jó, hogy szereted munkádat, és örülni tudsz a gyermekek örömének. De igazán csak akkor leszel eredményes gyógyító, ha nem leszel megkötözve velük, ha messzebb látva, mint ők, uralkodsz rajtuk."

"A gyermek iránti szeretetnek nem az az ismertető jele, hogy valaki szót fogad a gyerekének. Arra kell törekedned, hogy a gyermek hallgasson rád! Ha nem teszi, mert azt akarja, hogy te hallgass rá, akkor ne te, hanem ő szenvedje ezt meg. Ha egyszer rájön, hogy félelmével valóban még jobban magára marad, ha nem kezdi azt feldolgozni, akkor elindul a helyes úton."

"Nem radikális szakításra gondolok, de bölcs pedagógiával mégis meg kell tudnod teremtened azt a körülményt, amelyben, ha másképpen nem megy, hát megszenvedi azt, hogy ti feltétlenül nyugodt alvást igényeltek magatoknak akkor is, ha ez neki nem tetszik. Te sem, leányod sem attól lesztek emberségesek, ha engeditek, hogy gyermeked embertelen legyen veletek szemben. Bizony meg kell tanulnia, hogy nem egyedül érte vagy te a világon, hanem másért is."

"A normálistól kissé eltérő fejlődés az egyik oldalon valóban karmikus. Nem kell túlhangsúlyozni, s ha tud jó etikus döntéseket hozni majd életében, még előnyére is fog ez válni."

"Drága Gyermekem! Legalább te ne értékeld alul magadat! Tudnod kell, hogy te azért vagy, mert nálad nélkül szegényebb lenne a világ, a világom! Hogy mennyit érsz Nekem, azt éppen ma, szenvedésem napján, nagypénteken mutattam be az egész világnak."

Kérdező: GYERMEKEMRŐL ÉS MAGAMRÓL

1. Gyermekem éjszakai félelméről és bizonyos abnormitásról fejlődésével kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Magamról: értéktelen vagyok?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Gyermeked félelmének hármas oka van. Az egyiket lehet karmikusnak is mondani. Arról van szó, hogy ő már születése előtt tudott arról, hogy férjed nem az a megbízható társ, akit te gondolsz. Ennek ellenére bízott abban, hogy férjed éppen őmiatta, pozitív módon fogja feloldani a benne rejlő jellemhibát. Miután ez nem így történt, ez még jobban felszínre hozta benne ezt az ősi szorongást. Félelme felerősödésének a másik összetevője valóban azok az ijesztő, agresszív játékok, amelyek még az erős idegzetűeket is megviselik. A harmadik pedig a te határozottságod hiánya vele szemben. Mindenkire érvényes állítás az, hogy vagy a gyerek uralkodik a szülőn, vagy a szülő a gyermeken. Egy gyerek korántsem olyan ártatlan, mint amilyennek látszik. Sok huncutságot, sok pszichikai fegyvert tud felsorakoztatni, szinte ösztönösen, ha látja, hogy így főszereplője lehet a körülötte élők életének.
Terápiának azt ajánlanám, hogy magadat fogd össze jobban. Ne engedd, hogy gyermeked irányítson. Ebből neki sem származik sok jó hosszú távon. Nem szabad, hogy körülötte forogjon a világ. Vegye észre, hogy neked van fontosabb is, mint az ő pillanatnyi kívánságának kielégítése. Sajnos, ehhez az kell, hogy tényleg legyen fontosabb. Gyermekedhez igazodásodnál fontosabbnak kellene lennie annak a munkádnak, elhatározásodnak, amit éppen meg kell valósítanod. Nem gyermeked fog téged megszentelni, hanem az Értem elvállalt feladataid teljesítése.
Tudom, hogy óriási nehézségnek tűnik, de mégis el kell egyszer kezdened, hogy feladatokban gondolkodj, és ne személyekben. Mint tudod, Én még saját Édesanyámon is át tudtam nézni, amikor nem vette tudomásul, hogy Én feladatokban gondolkodom (Mk 3;32-35).
Az nagyon jó, hogy szereted munkádat, és örülni tudsz a gyermekek örömének. De igazán csak akkor leszel eredményes gyógyító, ha nem leszel megkötözve velük, ha messzebb látva, mint ők, uralkodsz rajtuk.
A gyermek iránti szeretetnek nem az az ismertető jele, hogy valaki szót fogad a gyerekének. Arra kell törekedned, hogy a gyermek hallgasson rád! Ha nem teszi, mert azt akarja, hogy te hallgass rá, akkor ne te, hanem ő szenvedje ezt meg. Ha egyszer rájön, hogy félelmével valóban még jobban magára marad, ha nem kezdi azt feldolgozni, akkor elindul a helyes úton.
Nem radikális szakításra gondolok, de bölcs pedagógiával mégis meg kell tudnod teremtened azt a körülményt, amelyben, ha másképpen nem megy, hát megszenvedi azt, hogy ti feltétlenül nyugodt alvást igényeltek magatoknak akkor is, ha ez neki nem tetszik. Te sem, leányod sem attól lesztek emberségesek, ha engeditek, hogy gyermeked embertelen legyen veletek szemben.
Bizony meg kell tanulnia, hogy nem egyedül érte vagy te a világon, hanem másért is.
A normálistól kissé eltérő fejlődés az egyik oldalon valóban karmikus. Nem kell túlhangsúlyozni, s ha tud jó etikus döntéseket hozni majd életében, még előnyére is fog ez válni.

2. Drága Gyermekem! Legalább te ne értékeld alul magadat! Tudnod kell, hogy te azért vagy, mert nálad nélkül szegényebb lenne a világ, a világom! Hogy mennyit érsz Nekem, azt éppen ma, szenvedésem napján, nagypénteken mutattam be az egész világnak.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/761

30. hét

(2015. 07. 26. - 08. 02.)

Témáink:

"Gyermeked félelmének hármas oka van. Az egyiket lehet karmikusnak is mondani. Arról van szó, hogy ő már születése előtt tudott arról, hogy férjed nem az a megbízható társ, akit te gondolsz. Ennek ellenére bízott abban, hogy férjed éppen őmiatta, pozitív módon fogja feloldani a benne rejlő jellemhibát. Miután ez nem így történt, ez még jobban felszínre hozta benne ezt az ősi szorongást. Félelme felerősödésének a másik összetevője valóban azok az ijesztő, agresszív játékok, amelyek még az erős idegzetűeket is megviselik. A harmadik pedig a te határozottságod hiánya vele szemben. Mindenkire érvényes állítás az, hogy vagy a gyerek uralkodik a szülőn, vagy a szülő a gyermeken. Egy gyerek korántsem olyan ártatlan, mint amilyennek látszik. Sok huncutságot, sok pszichikai fegyvert tud felsorakoztatni, szinte ösztönösen, ha látja, hogy így főszereplője lehet a körülötte élők életének. Terápiának azt ajánlanám, hogy magadat fogd össze jobban. Ne engedd, hogy gyermeked irányítson."

"Ebből neki sem származik sok jó hosszú távon. Nem szabad, hogy körülötte forogjon a világ. Vegye észre, hogy neked van fontosabb is, mint az ő pillanatnyi kívánságának kielégítése. Sajnos, ehhez az kell, hogy tényleg legyen fontosabb. Gyermekedhez igazodásodnál fontosabbnak kellene lennie annak a munkádnak, elhatározásodnak, amit éppen meg kell valósítanod. Nem gyermeked fog téged megszentelni, hanem az Értem elvállalt feladataid teljesítése."

"Tudom, hogy óriási nehézségnek tűnik, de mégis el kell egyszer kezdened, hogy feladatokban gondolkodj, és ne személyekben. Mint tudod, Én még saját Édesanyámon is át tudtam nézni, amikor nem vette tudomásul, hogy Én feladatokban gondolkodom (Mk 3;32-35)."

"Az nagyon jó, hogy szereted munkádat, és örülni tudsz a gyermekek örömének. De igazán csak akkor leszel eredményes gyógyító, ha nem leszel megkötözve velük, ha messzebb látva, mint ők, uralkodsz rajtuk."

"A gyermek iránti szeretetnek nem az az ismertető jele, hogy valaki szót fogad a gyerekének. Arra kell törekedned, hogy a gyermek hallgasson rád! Ha nem teszi, mert azt akarja, hogy te hallgass rá, akkor ne te, hanem ő szenvedje ezt meg. Ha egyszer rájön, hogy félelmével valóban még jobban magára marad, ha nem kezdi azt feldolgozni, akkor elindul a helyes úton."

"Nem radikális szakításra gondolok, de bölcs pedagógiával mégis meg kell tudnod teremtened azt a körülményt, amelyben, ha másképpen nem megy, hát megszenvedi azt, hogy ti feltétlenül nyugodt alvást igényeltek magatoknak akkor is, ha ez neki nem tetszik. Te sem, leányod sem attól lesztek emberségesek, ha engeditek, hogy gyermeked embertelen legyen veletek szemben. Bizony meg kell tanulnia, hogy nem egyedül érte vagy te a világon, hanem másért is."

"A normálistól kissé eltérő fejlődés az egyik oldalon valóban karmikus. Nem kell túlhangsúlyozni, s ha tud jó etikus döntéseket hozni majd életében, még előnyére is fog ez válni."

"Drága Gyermekem! Legalább te ne értékeld alul magadat! Tudnod kell, hogy te azért vagy, mert nálad nélkül szegényebb lenne a világ, a világom! Hogy mennyit érsz Nekem, azt éppen ma, szenvedésem napján, nagypénteken mutattam be az egész világnak."

Kérdező: GYERMEKEMRŐL ÉS MAGAMRÓL

1. Gyermekem éjszakai félelméről és bizonyos abnormitásról fejlődésével kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Magamról: értéktelen vagyok?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Gyermeked félelmének hármas oka van. Az egyiket lehet karmikusnak is mondani. Arról van szó, hogy ő már születése előtt tudott arról, hogy férjed nem az a megbízható társ, akit te gondolsz. Ennek ellenére bízott abban, hogy férjed éppen őmiatta, pozitív módon fogja feloldani a benne rejlő jellemhibát. Miután ez nem így történt, ez még jobban felszínre hozta benne ezt az ősi szorongást. Félelme felerősödésének a másik összetevője valóban azok az ijesztő, agresszív játékok, amelyek még az erős idegzetűeket is megviselik. A harmadik pedig a te határozottságod hiánya vele szemben. Mindenkire érvényes állítás az, hogy vagy a gyerek uralkodik a szülőn, vagy a szülő a gyermeken. Egy gyerek korántsem olyan ártatlan, mint amilyennek látszik. Sok huncutságot, sok pszichikai fegyvert tud felsorakoztatni, szinte ösztönösen, ha látja, hogy így főszereplője lehet a körülötte élők életének.
Terápiának azt ajánlanám, hogy magadat fogd össze jobban. Ne engedd, hogy gyermeked irányítson. Ebből neki sem származik sok jó hosszú távon. Nem szabad, hogy körülötte forogjon a világ. Vegye észre, hogy neked van fontosabb is, mint az ő pillanatnyi kívánságának kielégítése. Sajnos, ehhez az kell, hogy tényleg legyen fontosabb. Gyermekedhez igazodásodnál fontosabbnak kellene lennie annak a munkádnak, elhatározásodnak, amit éppen meg kell valósítanod. Nem gyermeked fog téged megszentelni, hanem az Értem elvállalt feladataid teljesítése.
Tudom, hogy óriási nehézségnek tűnik, de mégis el kell egyszer kezdened, hogy feladatokban gondolkodj, és ne személyekben. Mint tudod, Én még saját Édesanyámon is át tudtam nézni, amikor nem vette tudomásul, hogy Én feladatokban gondolkodom (Mk 3;32-35).
Az nagyon jó, hogy szereted munkádat, és örülni tudsz a gyermekek örömének. De igazán csak akkor leszel eredményes gyógyító, ha nem leszel megkötözve velük, ha messzebb látva, mint ők, uralkodsz rajtuk.
A gyermek iránti szeretetnek nem az az ismertető jele, hogy valaki szót fogad a gyerekének. Arra kell törekedned, hogy a gyermek hallgasson rád! Ha nem teszi, mert azt akarja, hogy te hallgass rá, akkor ne te, hanem ő szenvedje ezt meg. Ha egyszer rájön, hogy félelmével valóban még jobban magára marad, ha nem kezdi azt feldolgozni, akkor elindul a helyes úton.
Nem radikális szakításra gondolok, de bölcs pedagógiával mégis meg kell tudnod teremtened azt a körülményt, amelyben, ha másképpen nem megy, hát megszenvedi azt, hogy ti feltétlenül nyugodt alvást igényeltek magatoknak akkor is, ha ez neki nem tetszik. Te sem, leányod sem attól lesztek emberségesek, ha engeditek, hogy gyermeked embertelen legyen veletek szemben.
Bizony meg kell tanulnia, hogy nem egyedül érte vagy te a világon, hanem másért is.
A normálistól kissé eltérő fejlődés az egyik oldalon valóban karmikus. Nem kell túlhangsúlyozni, s ha tud jó etikus döntéseket hozni majd életében, még előnyére is fog ez válni.

2. Drága Gyermekem! Legalább te ne értékeld alul magadat! Tudnod kell, hogy te azért vagy, mert nálad nélkül szegényebb lenne a világ, a világom! Hogy mennyit érsz Nekem, azt éppen ma, szenvedésem napján, nagypénteken mutattam be az egész világnak.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/761

31. hét

(2015. 07. 27. - 08. 02.)

Témáink:

"Az ember életében az érzékiségnek természetes kiélése olyan, mint mikor egy folyó folyik a medrében. A meder a házasság! Amíg valaki nem él házasságban, addig a kiélés medre hiányzik, tehát természetes nem lehet. Minél szellemibb valaki, annál egyértelműbb ez számára. Minél testibb, annál több kiskaput keres arra, hogy ne kelljen vállalnia a házas emberek áldozatos életét, de a testi élvezetek korlátait tágíthassa. Bizony senkit nem segít Hozzám közelebb az, ha házasság előtt nemi életet él. Amikor arra hívtam fel figyelmedet, hogy a hatodik parancs előtt van még öt, akkor nem azt akartam elérni ezzel, hogy ezt vedd komolytalanabban, hanem azt, hogy az előző ötöt is vedd komolyan."

"Legtöbb ember úgy van, pl. az ötödik paranccsal, hogy még meg is esküszik rá, ha parancsolják neki, akkor lelkiismeret furdalás nélkül megöli addig ismeretlen embertársát is. Sőt ezt dicsőségnek fogja elkönyvelni. Gondolj arra, mekkora ellentmondás a keresztény katona! Bizony ez nagyobb rossz, mint mikor valaki paráználkodik. De ettől a paráználkodás, tehát a házasságon kívüli nemi élet élése rossz magadra. Az egyiket nem szabad megtenni, pl. parancsra ölni, vagy erre esküt tenni, a másikat meg kell tartani, pl. házassági keretet kell biztosítani a nemi élet számára. Az most egy egészen más dolog, hogy minden rosszra van bocsánat, ha van megfelelő bűnbánat. De a rossz, az rossz marad!"

"Az Én jóságom, ha megvannak valakiben a megfelelő feltételek, akkor eltörli a rosszat, de olyan feltételek sohasem lehetnek, hogy valakinek ajánlanám a rosszat! Ajánlom tehát, hogy ne a hatodik parancsnál kezdd a lelkiismeretvizsgálatot, hanem az elsővel. De a hatodikat se hagyd ki! Így meg fogod tapasztalni, hogy még a rossz is közelebb tud juttatni Hozzám téged. De nem azért, mert rossz, hanem annak felismerése, megbánása által, hogy rossz!"

"Minden tanulási vágynak forrása Én vagyok. Amint minden éhségnek, szomjúságnak forrása Én vagyok. De nem mindegy, hogy valaki mivel akarja csillapítani éhségét, szomjúságát! Pontosan így, nem mindegy, hogy valaki a szellem gazdagodás utáni vágyát, tehát a tanulásra késztetést, milyen irányban akarja kiélni. Én azért neveztem tanítványaimat tanítványoknak, mert ezzel is érzékeltetni akartam, hogy aki Hozzám tartozik, az állapotszerű tanuló kell hogy legyen. Természetes, hogy sok földi dolgot kell tanulnia annak, aki az égieket is meg akarja ismerni. Ha tudod, hogy minden földi ismeretet eszköznek kell tekintened, akkor tudni fogod azt is, hogy ami nem tűnik alkalmasnak arra, hogy eszköz legyen, azt nem fogod tanulni. A nyelvek tanulása nagyon sok áldást eredményezhet, mert megkönnyítheti az emberi kapcsolatok kialakítását, ami viszont feltétele annak, hogy tudjatok tanítványommá tenni minden népet (Mt 28;19)."

"Azok a párok egymáshoz valók, akik mindketten Engem tartanak életükben abszolút Elsőnek, tehát akik mindketten miattam vannak egymással elfoglalva. Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Lk 14;26)! Aki pedig nem méltó Hozzám, az nem méltó másik emberhez sem."

"Ha bárki közeledben olyan beszédet, viselkedést mutat, amiről tudod, hogy Engem bánt, akkor ez alkalom arra, hogy te vigasztalj Engem. Engem tiszta beszéddel, dicsőítő imákkal, áldozatot vállaló szeretet megnyilvánulásokkal, önmegtagadó fegyelmi eszközökkel nagyon lehet vigasztalni, és meg is teszik ezt azok, akik nemcsak szájukkal, de szívükkel is szeretnek Engem. Tégy te is így! "

Kérdező: HÁZASSÁG ELŐTTI SZEXRŐL

1. A házasság előtti szexről kérdezem a HANG véleményét.
2. Jézustól van bennem a késztetés a tanulásra?
3. Üzen Isten, ha nem vagyunk egymáshoz valók?
4. Apám káromkodó stílusa hat rám.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Már tapasztalhattad, hogy csak olyan kérdésekre válaszolok és csak annyiban, amely kérdések megválaszolása nem kibúvó valamely áldozatvállalás alól, hanem erőre és előre segít.

1. Az első kérdésedre már válaszoltam részletesebben előző alkalommal. Most tömören mondom, amit tudnod kell. Az ember életében az érzékiségnek természetes kiélése olyan, mint mikor egy folyó folyik a medrében. A meder a házasság! Amíg valaki nem él házasságban, addig a kiélés medre hiányzik, tehát természetes nem lehet. Minél szellemibb valaki, annál egyértelműbb ez számára. Minél testibb, annál több kiskaput keres arra, hogy ne kelljen vállalnia a házas emberek áldozatos életét, de a testi élvezetek korlátait tágíthassa. Bizony senkit nem segít Hozzám közelebb az, ha házasság előtt nemi életet él. Amikor arra hívtam fel figyelmedet, hogy a hatodik parancs előtt van még öt, akkor nem azt akartam elérni ezzel, hogy ezt vedd komolytalanabban, hanem azt, hogy az előző ötöt is vedd komolyan. Legtöbb ember úgy van, pl. az ötödik paranccsal, hogy még meg is esküszik rá, ha parancsolják neki, akkor lelkiismeret furdalás nélkül megöli addig ismeretlen embertársát is. Sőt ezt dicsőségnek fogja elkönyvelni. Gondolj arra, mekkora ellentmondás a keresztény katona! Bizony ez nagyobb rossz, mint mikor valaki paráználkodik. De ettől a paráználkodás, tehát a házasságon kívüli nemi élet élése rossz magadra. Az egyiket nem szabad megtenni, pl. parancsra ölni, vagy erre esküt tenni, a másikat meg kell tartani, pl. házassági keretet kell biztosítani a nemi élet számára. Az most egy egészen más dolog, hogy minden rosszra van bocsánat, ha van megfelelő bűnbánat. De a rossz, az rossz marad! Az Én jóságom, ha megvannak valakiben a megfelelő feltételek, akkor eltörli a rosszat, de olyan feltételek sohasem lehetnek, hogy valakinek ajánlanám a rosszat! Ajánlom tehát, hogy ne a hatodik parancsnál kezdd a lelkiismeretvizsgálatot, hanem az elsővel. De a hatodikat se hagyd ki! Így meg fogod tapasztalni, hogy még a rossz is közelebb tud juttatni Hozzám téged. De nem azért, mert rossz, hanem annak felismerése, megbánása által, hogy rossz!

2. Minden tanulási vágynak forrása Én vagyok. Amint minden éhségnek, szomjúságnak forrása Én vagyok. De nem mindegy, hogy valaki mivel akarja csillapítani éhségét, szomjúságát! Pontosan így, nem mindegy, hogy valaki a szellem gazdagodás utáni vágyát, tehát a tanulásra késztetést, milyen irányban akarja kiélni. Én azért neveztem tanítványaimat tanítványoknak, mert ezzel is érzékeltetni akartam, hogy aki Hozzám tartozik, az állapotszerű tanuló kell hogy legyen. Természetes, hogy sok földi dolgot kell tanulnia annak, aki az égieket is meg akarja ismerni. Ha tudod, hogy minden földi ismeretet eszköznek kell tekintened, akkor tudni fogod azt is, hogy ami nem tűnik alkalmasnak arra, hogy eszköz legyen, azt nem fogod tanulni. A nyelvek tanulása nagyon sok áldást eredményezhet, mert megkönnyítheti az emberi kapcsolatok kialakítását, ami viszont feltétele annak, hogy tudjatok tanítványommá tenni minden népet (Mt 28;19).

3. Azok a párok egymáshoz valók, akik mindketten Engem tartanak életükben abszolút Elsőnek, tehát akik mindketten miattam vannak egymással elfoglalva. Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Lk 14;26)! Aki pedig nem méltó Hozzám, az nem méltó másik emberhez sem.

4. Ha bárki közeledben olyan beszédet, viselkedést mutat, amiről tudod, hogy Engem bánt, akkor ez alkalom arra, hogy te vigasztalj Engem. Engem tiszta beszéddel, dicsőítő imákkal, áldozatot vállaló szeretet megnyilvánulásokkal, önmegtagadó fegyelmi eszközökkel nagyon lehet vigasztalni, és meg is teszik ezt azok, akik nemcsak szájukkal, de szívükkel is szeretnek Engem. Tégy te is így!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/762

32. hét

(2015. 08. 03. - 09.)

Témáink:

"Sajnos, a hiszékenység azért lett annyira úrrá közöttetek, mert nem hiszitek el, hogy a megoldás Nálam van. Ezt nagyon jól látod. Ezen sem te, sem Én változtatni nem tudunk. Nem lehet segíteni azon, aki nem akarja, hogy segítséget kapjon."

"A ti civilizált világotokban az emberek jól megvannak anélkül, hogy elhinnék azt, ami egyedül fontos: úgy szeretni, ahogy Én szeretlek titeket. Vagyis engedni azt, hogy éljek bennetek."

"Az emberek azért nem akarják ezt engedni, mert tudják, hogy akkor értékrendjükben meg kellene változtatni a sorrendet. Ma a sorrend ez: első a pillanatnyi helyzet minél előnyösebb kihasználása, azután jöhet a többi pillanat pillanatnyi kihasználása, és csak ezután lehet gondolkodni azon, hogy mi értelme van annak, amit örök értékeknek szoktak mondani az Istent szerető emberek."

"Te csak magaddal tudod elfogadtatni, s másoknak csupán elmondani tudod azt, hogy gondolkodás-átalakítás nélkül nincs élet-átalakítás. Igaz, az emberek nem is akarják saját életüket átalakítani. De annál jobban szeretnék más ember életét megváltoztatni. Pontosan emiatt van a legtöbb szenvedés nálatok."

"Te higgy a szeretetenergiában! Ez éltessen! Ez az, amivel a halál sem tud elbánni! Ez az, ami mindent képes legyőzni! Ez az, ami boldogságot, békét, harmóniát tud teremteni az emberi szívben!"

"Minden embernek szüksége van gyónásra. Vagy házastársnak, vagy jó barátnak, vagy egy pszichológusnak, vagy lelkipásztornak, de kell, hogy elmondjátok valakinek azt, ami szíveteket nyomja. Az kétségtelenül probléma, hogy kevés a jó gyóntató. Ha tudsz találni egy jó gyóntatót, akkor nem félni fogsz a gyónástól, hanem kifejezetten kívánni fogod azt."

"Ami pedig a szentáldozást illeti, hát arról egyértelműen azt mondtam, hogy aki nem eszi az Emberfiának testét, abban nem lesz élet (Jn 6;53). Akinek lehetősége van arra, hogy így találkozzék Velem egy falat kenyérben, és nem él ezzel a lehetőséggel, az nem akármilyen jót mulaszt el életében. Én valóban így is itt maradtam köztetek. Aki pedig különböző jogi akadályok miatt nem áldozhat, nem vehet úrvacsorát, az ha vágyaiban helyet ad ennek a vágynak is, akkor Én feltétlenül elárasztom őt így is Önmagammal. Ezt nevezitek ti lelkiáldozásnak."

Kérdező: GYÓNÁSRÓL, ÁLDOZÁSRÓL

1. Nem hisznek az emberek a szeretetenergiában.
2. Nyertem egy ingyenes utazást. Mit tegyek vele?
3. Gyónásról, szentáldozásról mi a HANG véleménye?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Sajnos, a hiszékenység azért lett annyira úrrá közöttetek, mert nem hiszitek el, hogy a megoldás Nálam van. Ezt nagyon jól látod. Ezen sem te, sem Én változtatni nem tudunk. Nem lehet segíteni azon, aki nem akarja, hogy segítséget kapjon.
A ti civilizált világotokban az emberek jól megvannak anélkül, hogy elhinnék azt, ami egyedül fontos: úgy szeretni, ahogy Én szeretlek titeket. Vagyis engedni azt, hogy éljek bennetek.
Az emberek azért nem akarják ezt engedni, mert tudják, hogy akkor értékrendjükben meg kellene változtatni a sorrendet. Ma a sorrend ez: első a pillanatnyi helyzet minél előnyösebb kihasználása, azután jöhet a többi pillanat pillanatnyi kihasználása, és csak ezután lehet gondolkodni azon, hogy mi értelme van annak, amit örök értékeknek szoktak mondani az Istent szerető emberek.
Te csak magaddal tudod elfogadtatni, s másoknak csupán elmondani tudod azt, hogy gondolkodás-átalakítás nélkül nincs élet-átalakítás. Igaz, az emberek nem is akarják saját életüket átalakítani. De annál jobban szeretnék más ember életét megváltoztatni. Pontosan emiatt van a legtöbb szenvedés nálatok.
Te higgy a szeretetenergiában! Ez éltessen! Ez az, amivel a halál sem tud elbánni! Ez az, ami mindent képes legyőzni! Ez az, ami boldogságot, békét, harmóniát tud teremteni az emberi szívben!

2. Ami pedig az ingyenutazást illeti, amit nyertél, azzal neked kell tudnod, hogy mit tégy vele. A külső dolgoknak az a rendeltetésük, hogy eszközök maradjanak a lélek javára. Csak az vállaljon utazást, aki belülről azt érzi, hogy lelki igényt elégít ki ezzel. Különben csak fölösleges időpocsékolás az utazás. Légy igényes arra, hogy mire használod fel a Tőlem kapott időt!

3. Gyónásról már több alkalommal beszéltem. Minden embernek szüksége van gyónásra. Vagy házastársnak, vagy jó barátnak, vagy egy pszichológusnak, vagy lelkipásztornak, de kell, hogy elmondjátok valakinek azt, ami szíveteket nyomja. Az kétségtelenül probléma, hogy kevés a jó gyóntató. Ha tudsz találni egy jó gyóntatót, akkor nem félni fogsz a gyónástól, hanem kifejezetten kívánni fogod azt.
Ami pedig a szentáldozást illeti, hát arról egyértelműen azt mondtam, hogy aki nem eszi az Emberfiának testét, abban nem lesz élet (Jn 6;53). Akinek lehetősége van arra, hogy így találkozzék Velem egy falat kenyérben, és nem él ezzel a lehetőséggel, az nem akármilyen jót mulaszt el életében. Én valóban így is itt maradtam köztetek. Aki pedig különböző jogi akadályok miatt nem áldozhat, nem vehet úrvacsorát, az ha vágyaiban helyet ad ennek a vágynak is, akkor Én feltétlenül elárasztom őt így is Önmagammal. Ezt nevezitek ti lelkiáldozásnak.
Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/763

33. hét

(2015. 08. 10. - 16.)

Témáink:

"Az epilepszia nagy kimerültséggel jár együtt. Ez mindenképpen megviseli a szervezetet. Éppen azért van az, hogy azok, akiknél ez nem külső sérülés következménye, hanem funkcionális, már természetüknél fogva átlagon felüli hajlamuk van a Velem való kapcsolatra. Aki kénytelen nagyobb keresztet hordozni, annak számára gondoskodom nagyobb erőforrásról is. A mélyebb, átéltebb ismeretek természetszerűen lassúbb ütemet diktálnak, és emiatt mélyebb nyomokat is hagynak a lélekben, mint azok, amelyek a felületen átfutnak. Ezért tanulsz nehezebben."

"Az ne jelentsen problémát, ha úgy gondolod, hogy nincs kérdeznivalód. Ez annak a jele, hogy tudatalatti világod pihentetni akarja szervezetedet, hogy azt, amit fel kell dolgoznod magadban, jobban és eredményesebben, kevesebb lelkienergia-vesztéssel tudd megtenni."

"Ne fáraszd magadat fölösleges gondokkal, kérdésekkel! Azok a problémák, amelyek eléd kerülnek, éppen elég munkát adnak szellemednek. Ne keresd magadnak a szellemi gondokat! Legyen elég az, ami kikerülhetetlen számodra."

"Én boldog embernek akarlak látni, és nem gondoktól, problémáktól gyötrődő léleknek. Tőled azt kívánom, hogy ne feszítsd túl magad! Bízz abban, hogy Én nemcsak tudok rólad, hanem szeretetemmel vigyázlak is! Számodra a földi élet legfontosabb teendője nem valami aktív munka, hanem annak a nyugodt, benső békének megélése, amely másokat arra ösztönöz, hogy kinyíljanak előtted, elmondják bajaikat, és te már azzal szinte mindent megtettél érdekükben, hogy türelmesen meghallgattad őket. Ez egy nagyon komoly, nehéz szerep, de erre megvan benned az erő."

"Ne legyen hát benned feszültség, ha nem üt meg valami komoly probléma, s nem merülnek föl benned megoldásra váró kérdések. Annak pedig kifejezetten örülj, ha ébrenlétedben nem tudsz arról, hogy álmodsz. Ez a jó pihenés jele. Ha fontosnak tartanám, hogy álmodban figyelmeztesselek valamire, akkor biztos lehetsz abban, hogy tudnál róla. De ha erre nincs szükséged, akkor ez kifejezetten jó számodra."

"A diétával kapcsolatban se legyenek felesleges gondjaid. Huszadrangú kérdések maradjanak huszadrangúak. Tudom, hogy fontos a testi egészségetek számára, hogy mit esztek, mit isztok, s az is, hogy mibe öltöztök. Ezt mind tudja a ti mennyei Atyátok is. Azért van józan eszetek, és azért vannak megfelelő szakértők, akik e téren el tudnak igazítani benneteket, ha belülről erre késztetést éreztek. De az ilyen kérdésekre nem válaszolhatok mindenkire érvényes válaszokkal, mivel e tekintetben időről időre változhat az, ami éppen a legmegfelelőbb annak, aki érintve van ezekben."

"Nagyon szeretlek! Adj többször hálát életedért. Ez nem Miattam fontos, hanem miattad. A hála érzése olyan szemeket tud nyitogatni, amelyek e nélkül csukva maradnak. Márpedig a boldog élethez jó benső látás kell!"

Kérdező: EPILEPSZIÁRÓL ÉS A DIÉTÁRÓL

1. Az epilepsziával együtt jár a nehéz tanulás?
2. Miért nem tudom, hogy mit kérdezzek?
3. Miért nem álmodom?
4. A diétáról szeretném hallani a HANG véleményét.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Az epilepszia nagy kimerültséggel jár együtt. Ez mindenképpen megviseli a szervezetet. Éppen azért van az, hogy azok, akiknél ez nem külső sérülés következménye, hanem funkcionális, már természetüknél fogva átlagon felüli hajlamuk van a Velem való kapcsolatra. Aki kénytelen nagyobb keresztet hordozni, annak számára gondoskodom nagyobb erőforrásról is. A mélyebb, átéltebb ismeretek természetszerűen lassúbb ütemet diktálnak, és emiatt mélyebb nyomokat is hagynak a lélekben, mint azok, amelyek a felületen átfutnak. Ezért tanulsz nehezebben.
Az ne jelentsen problémát, ha úgy gondolod, hogy nincs kérdeznivalód. Ez annak a jele, hogy tudatalatti világod pihentetni akarja szervezetedet, hogy azt, amit fel kell dolgoznod magadban, jobban és eredményesebben, kevesebb lelkienergia-vesztéssel tudd megtenni.
Kedves Barátom! Ne fáraszd magadat fölösleges gondokkal, kérdésekkel! Azok a problémák, amelyek eléd kerülnek, éppen elég munkát adnak szellemednek. Ne keresd magadnak a szellemi gondokat! Legyen elég az, ami kikerülhetetlen számodra.
Én boldog embernek akarlak látni, és nem gondoktól, problémáktól gyötrődő léleknek. Tőled azt kívánom, hogy ne feszítsd túl magad! Bízz abban, hogy Én nemcsak tudok rólad, hanem szeretetemmel vigyázlak is! Számodra a földi élet legfontosabb teendője nem valami aktív munka, hanem annak a nyugodt, benső békének megélése, amely másokat arra ösztönöz, hogy kinyíljanak előtted, elmondják bajaikat, és te már azzal szinte mindent megtettél érdekükben, hogy türelmesen meghallgattad őket. Ez egy nagyon komoly, nehéz szerep, de erre megvan benned az erő.
Ne legyen hát benned feszültség, ha nem üt meg valami komoly probléma, s nem merülnek föl benned megoldásra váró kérdések.
Annak pedig kifejezetten örülj, ha ébrenlétedben nem tudsz arról, hogy álmodsz. Ez a jó pihenés jele. Ha fontosnak tartanám, hogy álmodban figyelmeztesselek valamire, akkor biztos lehetsz abban, hogy tudnál róla. De ha erre nincs szükséged, akkor ez kifejezetten jó számodra.
A diétával kapcsolatban se legyenek felesleges gondjaid. Huszadrangú kérdések maradjanak huszadrangúak. Tudom, hogy fontos a testi egészségetek számára, hogy mit esztek, mit isztok, s az is, hogy mibe öltöztök. Ezt mind tudja a ti mennyei Atyátok is. Azért van józan eszetek, és azért vannak megfelelő szakértők, akik e téren el tudnak igazítani benneteket, ha belülről erre késztetést éreztek. De az ilyen kérdésekre nem válaszolhatok mindenkire érvényes válaszokkal, mivel e tekintetben időről időre változhat az, ami éppen a legmegfelelőbb annak, aki érintve van ezekben.
Nagyon szeretlek! Adj többször hálát életedért. Ez nem Miattam fontos, hanem miattad. A hála érzése olyan szemeket tud nyitogatni, amelyek e nélkül csukva maradnak. Márpedig a boldog élethez jó benső látás kell!
Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/764

33. hét

(2015. 08. 10. - 16.)

Témáink:

"Ti, akik anyagban ágyazottan látjátok a világot, általában szükségét érzitek bizonyos szertartásoknak, amelyek szintén az anyagi világból vett eszközökkel akarják tudtotokra adni, hogy ti mindannyian Isten gyermekei vagytok. Kellenek ezek a szertartások, de ne hidd, hogy Én nem vagyok szabad ezektől. Ne hidd, hogy ezek nélkül nem tehetem meg ugyanazt, amit ezek által teszek. Ha úgy lenne, akkor a szertartások nem értetek lennének csupán, sőt, főleg nem értetek lennének, hanem Értem, ami képtelenség."

"Az, akit te saját gyermekednek mondottál, nem a tiéd, de te az övé vagy. Igen, mert nem te választottad őt, hanem ő választott téged. Anyámnak is meg kellett tanulnia, hogy Én nem vagyok az övé, de ő az Enyém! Így van ez veletek is, nálatok is. Az, aki téged anyául választott, ezt a saját és a te érdekedben is tette. Ő most jobban, mert szabadabb, tud hatni rád, mint akkor, amikor még maga sem tudta, hogy te az övé vagy, de ő nem a tiéd."

"Az a fényjelenség, amiről kérdezel, nem egyszerű tudattalanból kilépő érzékcsalódás volt, hanem éppen azt akarta érzékeltetni veled, hogy neki kötelezettségei vannak halála után is veled szemben, de neked már nincs kötelezettséged vele kapcsolatban. Természetesen azt is érzékeltette, hogy a szeretetet nem lehet eltemetni!"

"Tudom, most nehezen érthető ez, amit mondtam, de úgyis fogtok majd találkozni, s akkor megérted, hogy amíg ő megkötözte magát veled, addig neked éppen az a feladatod, hogy szabaddá válj tőle, mert így tudsz majd vele nagy boldogságban találkozni, s így tudsz Velem egészen betöltődni. Ezek a földi fülek számára kemény szavaknak hangzanak, de így igazak. Az evangéliumomban még ennél is keményebben fogalmaztam (Lk 14;26)."

Kérdező: GYERMEKEM KERESZTELÉS NÉLKÜL HALT MEG

1. Gyermekem úgy halt meg, hogy nem volt megkeresztelve.
2. Álmaimról és egy fényjelenségről szeretnék hallani.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Ti, akik anyagban ágyazottan látjátok a világot, általában szükségét érzitek bizonyos szertartásoknak, amelyek szintén az anyagi világból vett eszközökkel akarják tudtotokra adni, hogy ti mindannyian Isten gyermekei vagytok. Kellenek ezek a szertartások, de ne hidd, hogy Én nem vagyok szabad ezektől. Ne hidd, hogy ezek nélkül nem tehetem meg ugyanazt, amit ezek által teszek. Ha úgy lenne, akkor a szertartások nem értetek lennének csupán, sőt, főleg nem értetek lennének, hanem Értem, ami képtelenség.
Már említettem egy kérdezőnek, aki hasonló problémával jött Hozzám, azt, amit most neked is elmondok.
Az, akit te saját gyermekednek mondottál, nem a tiéd, de te az övé vagy. Igen, mert nem te választottad őt, hanem ő választott téged. Anyámnak is meg kellett tanulnia, hogy Én nem vagyok az övé, de ő az Enyém! Így van ez veletek is, nálatok is. Az, aki téged anyául választott, ezt a saját és a te érdekedben is tette. Ő most jobban, mert szabadabb, tud hatni rád, mint akkor, amikor még maga sem tudta, hogy te az övé vagy, de ő nem a tiéd. Az a fényjelenség, amiről kérdezel, nem egyszerű tudattalanból kilépő érzékcsalódás volt, hanem éppen azt akarta érzékeltetni veled, hogy neki kötelezettségei vannak halála után is veled szemben, de neked már nincs kötelezettséged vele kapcsolatban. Természetesen azt is érzékeltette, hogy a szeretetet nem lehet eltemetni!
Tudom, most nehezen érthető ez, amit mondtam, de úgyis fogtok majd találkozni, s akkor megérted, hogy amíg ő megkötözte magát veled, addig neked éppen az a feladatod, hogy szabaddá válj tőle, mert így tudsz majd vele nagy boldogságban találkozni, s így tudsz Velem egészen betöltődni. Ezek a földi fülek számára kemény szavaknak hangzanak, de így igazak. Az evangéliumomban még ennél is keményebben fogalmaztam (Lk 14;26).
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/765

35. hét

(2015. 08. 24 - 30.)

Témáink:

"Számomra a gondolatban végzett ima pontosan olyan, mintha elharsogtad volna azt! Benned élek! Természetes, hogy gondolataid olyan nyitott könyv, melyből fáradság nélkül tudok olvasni. Mégis arra kérlek, hogy időnként imádkozz hangosan is. Erre nem Nekem, hanem neked van szükséged. A kimondott szó gyakran nagyobb teremtő erőt hordoz, mint a gondolaté. A kimondott szó jobban kordában tudja tartani a figyelmet, s így nehezebben szórakozik el az, aki hangosan beszél, mint aki gondolkodik. De ismétlem, Nekem pontosan annyit jelent a gondolati ima, mint a kimondott ima. Illetve inkább így mondom: minél átéltebb egy ima, annál jobban tudom javára fordítani annak, aki imádkozik."

"A férj-anyós problémával kapcsolatban te, aki két malomkő között őrlődsz, nem tehetsz mást, mint azt, hogy vigyázol, tudatosan ne adj alkalmat a feszültség szítására. Ennél többet nem tehetsz. Azt mindenképpen éreztetned kell anyáddal, hogy számodra nem ő, hanem a férjed a döntő. Ő semmiképpen sem foglalhat le téged magának. Neki és minden édesanyának egyik legsúlyosabb kötelezettsége, hogy még földi életükben törekedjenek szabaddá válni azoktól, akiket saját gyermeküknek gondolnak, holott nem is sajátjuk."

"Egy anya sem tehet arról, hogy az a gyermek az övé, amelyiket annak tud. Születés előtt még azt sem tudja, hogy fiút vagy leányt hoz majd a világra! Hogyan lehetne hát az övé, az ő érdeme? A gyermek mondhatja, hogy az az anyja, aki világra hozta, mert a gyermek választotta a szüleit, de az anya nem mondhatja, hogy az övé, hisz azt sem tudta, kit hoz a világra! Egy anya megakadályozhatja, hogy anya legyen, de nem döntheti el, hogy ki választja őt anyául. Ezért ő semmiképpen sem lehet első egy gyermek életében!"

"Életed egyik nagy gondja, amit meg kell oldanod, az, hogy saját szabadságod körén belül nem szabad engedned, hogy bárki, vérkapcsolatra hivatkozva, jogot formáljon magának arra, hogy téged dirigáljon. Ha ezt a hibalehetőséget minimumra csökkented, akkor felgyorsul lelki fejlődésed"

Kérdező: A GONDOLATI IMÁRÓL

1. A gondolati imáról szeretnék véleményt hallani.
2. Férjem és anyám kapcsolatát hogyan javíthatom meg?
3. Milyen hibámra figyeljek legjobban?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Számomra a gondolatban végzett ima pontosan olyan, mintha elharsogtad volna azt! Benned élek! Természetes, hogy gondolataid olyan nyitott könyv, melyből fáradság nélkül tudok olvasni.
Mégis arra kérlek, hogy időnként imádkozz hangosan is. Erre nem Nekem, hanem neked van szükséged. A kimondott szó gyakran nagyobb teremtő erőt hordoz, mint a gondolaté. A kimondott szó jobban kordában tudja tartani a figyelmet, s így nehezebben szórakozik el az, aki hangosan beszél, mint aki gondolkodik. De ismétlem, Nekem pontosan annyit jelent a gondolati ima, mint a kimondott ima. Illetve inkább így mondom: minél átéltebb egy ima, annál jobban tudom javára fordítani annak, aki imádkozik.
A férj-anyós problémával kapcsolatban te, aki két malomkő között őrlődsz, nem tehetsz mást, mint azt, hogy vigyázol, tudatosan ne adj alkalmat a feszültség szítására. Ennél többet nem tehetsz.
Azt mindenképpen éreztetned kell anyáddal, hogy számodra nem ő, hanem a férjed a döntő. Ő semmiképpen sem foglalhat le téged magának. Neki és minden édesanyának egyik legsúlyosabb kötelezettsége, hogy még földi életükben törekedjenek szabaddá válni azoktól, akiket saját gyermeküknek gondolnak, holott nem is sajátjuk.
Egy anya sem tehet arról, hogy az a gyermek az övé, amelyiket annak tud. Születés előtt még azt sem tudja, hogy fiút vagy leányt hoz majd a világra! Hogyan lehetne hát az övé, az ő érdeme? A gyermek mondhatja, hogy az az anyja, aki világra hozta, mert a gyermek választotta a szüleit, de az anya nem mondhatja, hogy az övé, hisz azt sem tudta, kit hoz a világra! Egy anya megakadályozhatja, hogy anya legyen, de nem döntheti el, hogy ki választja őt anyául. Ezért ő semmiképpen sem lehet első egy gyermek életében!
Életed egyik nagy gondja, amit meg kell oldanod, az, hogy saját szabadságod körén belül nem szabad engedned, hogy bárki, vérkapcsolatra hivatkozva, jogot formáljon magának arra, hogy téged dirigáljon. Ha ezt a hibalehetőséget minimumra csökkented, akkor felgyorsul lelki fejlődésed.
Megáldalak a benső SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/766

36. hét

(2015. 08. 31. - 09. 06.)

Témáink:

"Kedves Barátom! Szándékod tisztasága kedvessé tesz Előttem téged, és ennek velejárója, hogy munkáidon áldásom van. Munkád lényege és alapja olyan hit, amely képes kihozni belőletek mindent, amit jónak láttok. Igen, ez a hit csírájában ott van mindenkiben. Ezért fejezhettem ki nemtetszésemet, amikor hitetlenséggel találkoztam, és ezért mondhattam, hogy a hívőnek minden lehetséges. Gondolom, eddig egyet értünk"

" A problémád abból adódik, hogy a hit által felszabadított és működtető energiák hasznos irányba viszik-e el hallgatóidat. Ez már nem magától értetődő.
Meg kell értetned hallgatóiddal, hogy a testi egészség egyben FELELŐSSÉG is! Meg kell értetned, hogy senki sem azért született a Földre, hogy jól érezze magát, hanem azért, hogy felvállaljon egy feladatot, elvégezzen egy olyan munkát, amely nem lehet meg áldozatvállalás nélkül. Ezt fel kell vállalnia annak, aki növekedni akar a szeretetben, annak, aki boldog akar lenni. Tehát mindenkinek, mert nincs olyan ember a világon, akit ne a boldogság utáni vágy hajtana. "

"Pontosan ezért nem az a legfontosabb, hogy ki milyen, beteg vagy egészséges, hanem az, hogy hová tart!, mire teszi rá életét, magyarul: MIBEN HISZ! Mert aki amiben hisz, azt szeretnie kell, mert az áldozatvállalás nem megy másképpen. Nekem sem ment másképpen, nektek sem fog másképpen sikerülni."

"Nagyon örülök, hogy Hozzám fordultál. Ajánld ezt másoknak is, hogy forduljanak Hozzám, Jézushoz, aki mindaddig ott vagyok szívetekben, ameddig jó szándékotok egyértelmű. Bennem nem lehet csalódni! Jobban szeretlek benneteket, mint életemet! Azt az életemet, amelyet föláldozhattam, azt föláldoztam értetek. Azt az életemet pedig, amely örök és halhatatlan, odaajándékoztam nektek. Ennél többet nem kívánhattok Tőlem, mert ennél többet Isten sem tud adni nektek! Forduljatok hát bizalommal Hozzám, hogy a hit által felszabadított energiáitok, egészségetek, gyógyító erőtök és lelki harmóniátok olyan útra vigyenek benneteket, amely úton feltétlenül fogtok találkozni Velem személyesen, mert Én a Földön elsősorban ÚT vagyok! "

Kérdező: ELŐADÁSAIMRÓL

Előadásaim kedvesek-e Istennek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Szándékod tisztasága kedvessé tesz Előttem téged, és ennek velejárója, hogy munkáidon áldásom van.
Munkád lényege és alapja olyan hit, amely képes kihozni belőletek mindent, amit jónak láttok. Igen, ez a hit csírájában ott van mindenkiben. Ezért fejezhettem ki nemtetszésemet, amikor hitetlenséggel találkoztam, és ezért mondhattam, hogy a hívőnek minden lehetséges. Gondolom, eddig egyet értünk. A problémád abból adódik, hogy a hit által felszabadított és működtető energiák hasznos irányba viszik-e el hallgatóidat. Ez már nem magától értetődő.
Meg kell értetned hallgatóiddal, hogy a testi egészség egyben FELELŐSSÉG is! Meg kell értetned, hogy senki sem azért született a Földre, hogy jól érezze magát, hanem azért, hogy felvállaljon egy feladatot, elvégezzen egy olyan munkát, amely nem lehet meg áldozatvállalás nélkül. Ezt fel kell vállalnia annak, aki növekedni akar a szeretetben, annak, aki boldog akar lenni. Tehát mindenkinek, mert nincs olyan ember a világon, akit ne a boldogság utáni vágy hajtana.
Pontosan ezért nem az a legfontosabb, hogy ki milyen, beteg vagy egészséges, hanem az, hogy hová tart!, mire teszi rá életét, magyarul: MIBEN HISZ! Mert aki amiben hisz, azt szeretnie kell, mert az áldozatvállalás nem megy másképpen. Nekem sem ment másképpen, nektek sem fog másképpen sikerülni.
Nagyon örülök, hogy Hozzám fordultál. Ajánld ezt másoknak is, hogy forduljanak Hozzám, Jézushoz, aki mindaddig ott vagyok szívetekben, ameddig jó szándékotok egyértelmű. Bennem nem lehet csalódni! Jobban szeretlek benneteket, mint életemet! Azt az életemet, amelyet föláldozhattam, azt föláldoztam értetek. Azt az életemet pedig, amely örök és halhatatlan, odaajándékoztam nektek. Ennél többet nem kívánhattok Tőlem, mert ennél többet Isten sem tud adni nektek! Forduljatok hát bizalommal Hozzám, hogy a hit által felszabadított energiáitok, egészségetek, gyógyító erőtök és lelki harmóniátok olyan útra vigyenek benneteket, amely úton feltétlenül fogtok találkozni Velem személyesen, mert Én a Földön elsősorban ÚT vagyok!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/767

37. hét

(2015. 09. 7-13.)

Témáink:

"Álmod arról tudósított, ami lényegében valóság. Hallottál te már sokszor szeretetről, és tudattalanod egyértelműen hordozta benned azt az igazságot, hogy a szeretet nem más az erkölcsi rendben, mint a fizikai rendben a fény."

"Álmod hatása nem konzerválható. Az igazság ilyen. Át tud melegíteni, fel tud dobni, de állandósítani csak akarattal lehet. A szeretet akarat kérdése! Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Tehát akarni kell a jót, ha azt akarod, hogy szereteted éljen, állandósuljon."

"Amit te az álom után átéltél, az érzelmeidnek sodrása volt. Jó az, ha valakit jó irányban mozgatnak érzelmei, de a Földön minden emberben hullámzó érzelmek kavarognak, melyek gyakran a körülmények függvényei. Legtöbben azért hibáztatják körülményeiket, és azért akarják a körülményeik megváltoztatásával biztosítani boldogságukat, mert összekeverik az érzelmeket az akarattal."

"A kettőnek már a születése is ellentétes irányból ered. Aki érzelmeire hagyatkozik, az nagyon sok rosszat képes elkövetni, csakhogy jól érezze magát, tehát aláveti érzelmeinek az értelmét (gondolj a narkósokra!). Aki viszont az akaratát akarja erősíteni, annak szellemi munkával, értelmi belátással erősítenie kell a felismert jót, hogy aztán az akarata, még érzelmi hullámzások ellenére is, vállalja a meglátott jó irányában meghozandó áldozat nehézségeit."

"Hidd el, hogy aki szeret, az szeretetté változik! Ez egy soha véget nem érő folyamat. Ez a boldogok útja! Ezt kell értelmeddel nagyon alátámasztanod, ha boldog akarsz lenni, tehát ha akkor is szeretetben, jót akarásban akarsz élni, amikor már érzelmeid másfelé szeretnének sodorni."

"Tanulj meg elmélkedni, és biztosíts magadnak minden nap időt erre, akár visznek efelé érzelmeid, akár nem. Minden elmélkedés lényege, hogy felébressze a meditáló akaratának működését abban az irányban, amelyet értelmével boldogítónak ismert fel."

"Vak az érzelem is, vak az akarat is. A kettő között a lényeges különbség az, hogy míg az akarat elszántan veti magát az értelem irányítása alá, addig az érzelem még az értelmet is vezetni akarja. Ilyenkor valósul meg az a szomorú eset, hogy vak vezet világtalant. Az eredmény csak katasztrófa lehet! Az igazán sikeres meditáció az, amikor az akarat annyira hatása alá tud kerülni az értelmileg meglátott jónak, hogy ehhez még az érzelem is kénytelen felzárkózni. Így nem akadályozni, hanem elősegíteni, erősíteni fogja a célba törekvőt, az elmélkedőt."

"... törekedj arra, hogy a szeretet akkor is valóság legyen benned, ha ez áldozatba kerül, tehát akkor is, ha bizonyos esetekben negatív érzelmekkel kell számolnod. Arra vagy teremtve tehát, hogy az erkölcsi rendben fénnyé, szeretetté válj!"

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álmomról szeretném hallani a HANG véleményét. - Azt láttam álmomban, hogy akiben szeretet van, az fénnyé változik.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Álmod arról tudósított, ami lényegében valóság. Hallottál te már sokszor szeretetről, és tudattalanod egyértelműen hordozta benned azt az igazságot, hogy a szeretet nem más az erkölcsi rendben, mint a fizikai rendben a fény.
Álmod hatása nem konzerválható. Az igazság ilyen. Át tud melegíteni, fel tud dobni, de állandósítani csak akarattal lehet. A szeretet akarat kérdése! Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Tehát akarni kell a jót, ha azt akarod, hogy szereteted éljen, állandósuljon.
Amit te az álom után átéltél, az érzelmeidnek sodrása volt. Jó az, ha valakit jó irányban mozgatnak érzelmei, de a Földön minden emberben hullámzó érzelmek kavarognak, melyek gyakran a körülmények függvényei. Legtöbben azért hibáztatják körülményeiket, és azért akarják a körülményeik megváltoztatásával biztosítani boldogságukat, mert összekeverik az érzelmeket az akarattal.
A kettőnek már a születése is ellentétes irányból ered. Aki érzelmeire hagyatkozik, az nagyon sok rosszat képes elkövetni, csakhogy jól érezze magát, tehát aláveti érzelmeinek az értelmét (gondolj a narkósokra!). Aki viszont az akaratát akarja erősíteni, annak szellemi munkával, értelmi belátással erősítenie kell a felismert jót, hogy aztán az akarata, még érzelmi hullámzások ellenére is, vállalja a meglátott jó irányában meghozandó áldozat nehézségeit.
Hidd el, hogy aki szeret, az szeretetté változik! Ez egy soha véget nem érő folyamat. Ez a boldogok útja! Ezt kell értelmeddel nagyon alátámasztanod, ha boldog akarsz lenni, tehát ha akkor is szeretetben, jót akarásban akarsz élni, amikor már érzelmeid másfelé szeretnének sodorni.
Tanulj meg elmélkedni, és biztosíts magadnak minden nap időt erre, akár visznek efelé érzelmeid, akár nem. Minden elmélkedés lényege, hogy felébressze a meditáló akaratának működését abban az irányban, amelyet értelmével boldogítónak ismert fel.
Vak az érzelem is, vak az akarat is. A kettő között a lényeges különbség az, hogy míg az akarat elszántan veti magát az értelem irányítása alá, addig az érzelem még az értelmet is vezetni akarja. Ilyenkor valósul meg az a szomorú eset, hogy vak vezet világtalant. Az eredmény csak katasztrófa lehet! Az igazán sikeres meditáció az, amikor az akarat annyira hatása alá tud kerülni az értelmileg meglátott jónak, hogy ehhez még az érzelem is kénytelen felzárkózni. Így nem akadályozni, hanem elősegíteni, erősíteni fogja a célba törekvőt, az elmélkedőt.
Örülj az álmodnak, s törekedj arra, hogy a szeretet akkor is valóság legyen benned, ha ez áldozatba kerül, tehát akkor is, ha bizonyos esetekben negatív érzelmekkel kell számolnod. Arra vagy teremtve tehát, hogy az erkölcsi rendben fénnyé, szeretetté válj!
Megáldalak SZERETETEM ÁLDOZATOS EREJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/768

37. hét

(2015. 09. 07. - 13.)

Kérdező: KÜSZKÖDÖM KÖNNYEIMMEL

1. Gyakran küszködöm könnyeimmel.
2. Elég az ima az újrakezdéshez?
3. Várom az újjászületést!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!
1. A könnyek adománya kegyelem! Ezt akkor ismered fel, ha nem fáradságod hatására érzékenyülsz el, hanem annak hatására, hogy át tudod élni, bele tudod élni magad bizonyos történésekbe, amelyek ezt kiválthatják belőled.
A könnyek adománya azt jelzi, hogy olyan feladatot kaptál Istentől, amelyhez szükséges az empátia, a beleérzés mások gondjaiba. A könnyek adománya felkészít arra, hogy képes légy olyan keresztek elviselésére, amelyek passzivitást kívánnak tőled. Tehát arra képesít, hogy tudj hallgatni, meghallgatni, együtt érezni szavak nélkül, tudj vigasztalni másokat már pusztán jelenléteddel. De arra is felkészít, hogy örülni tudj az örvendezőkkel, s ezáltal másokban is öröm ébredjen Irányomban.
Adj tehát hálát könnyeidért, még akkor is, ha e könnyeket gyakran vissza kell tartanod, nehogy mások megbotránkozzanak rajtad.

2. Az imádság szükséges minden újrakezdéshez. Ennél kevesebbet nem tehetsz, többet pedig nem tudsz tenni. A fontos csak az, hogy olyankor, amikor azt éled meg, hogy eltértél a Lelkem által mutatott iránytól, s vissza akarsz találni, akkor ne fogadkozásokkal imádkozz, hanem hálatelt szívvel, azért, hogy újra LÁTSZ! Minden hűtlenségben van valami elvakultság, és minden újrakezdésben van valami rálátás az Én szeretetemre, hűségemre.

3. Mindenki újjászületik, akik hiszi, hogy képes vagyok Lelkem által újjá teremteni benső világotokat, mielőtt külső világotok megújulna. Aki ezt hiszi és ápolja magában a vágyat az újjászületés után, az megfelelő időben megtapasztalja Istennek újjáteremtő erejét, és azt a szívboldogságot, amelyet csak ez adhat az embernek.
Örülök, hogy erre vársz. Nem vársz hiába!
Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/769

38. hét

(2015. 09. 14. - 20.)

Témáink:

"te fájdalmad már nem gyermeked halálával kezdődött miatta. E fájdalom feldolgozása sem azáltal történik, hogy lássad pontosan a halála körülményeit. Az az egész esemény következménye volt egy láncolatnak, amely már régebben kezdődött, s szükségszerűen így kellett végződnie. Ezt hidd el saját gyermeked érdekében! Így menekült meg attól, hogy később ne csak neked, de másoknak se legyen szenvedések forrása. Ezt most részletesen nem tudom neked megmagyarázni, de hidd el, hogy nem megoldás az, ha egy eseményt ki akartok szakítani egy eseményláncolatból. Senki sem járna jól ezzel."

"Van egy könyvetek. Címét azért nem mondom, mert nem propagálni akarom ezt, de a tartalma azt beszéli el, hogy pár életút mennyire szükségszerűen fordult rá arra a hídra, amely alattuk összedőlt, s halálukat okozta. Neked most nem az a feladatod, hogy a körülmények tisztázása által még jobban szítsd a gyűlöletet. "

"Amit pedig az emlék bemocskolásáról mondasz, melyet meg akarsz akadályozni, szintén nem lehet cél. Nem, mert aki akar, az még a legtisztább érvek ellen is tud ellenérveket felsorakoztatni, ha akar. Ha pedig te arra törekszel, hogy a rossz emberek jót gondoljanak, akkor csak sajnálni tudom meddő fáradozásodat. Ezt még nekem sem sikerült soha elérnem."

"Soha nem fogod tudni megértetni olyanokkal, akik nem akarják megérteni, hogy miért kellett gyermekednek éjjel diszkózni, miért kellett idegen ember autójába beülni, melyet nyilván nem azért tett, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért. Kár a fáradságért! Neked azt kell tenned, hogy kérjed Tőlem az erőt ahhoz, hogy ez az eset is Hozzám hozzon közelebb minél több embert."

"Szeretettel kérlek, hallgass Rám! Ajánld fel fájdalmad, ajánld fel magadat Nekem, s Én ígérem, hogy segíteni fogok abban, hogy benső nyugalmadat megtaláld, s tudd feloldani azt a megkötözöttségedet, amely elhunyt gyermekeddel még most is összeszorítja szívedet. Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"

Kérdező: LEÁNYOM MEGHALT BALESETBEN

Leányomat baleset érte, melyben meghalt. Szeretném, ha nem mocskolnák be emlékét.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! A te fájdalmad már nem gyermeked halálával kezdődött miatta. E fájdalom feldolgozása sem azáltal történik, hogy lássad pontosan a halála körülményeit. Az az egész esemény következménye volt egy láncolatnak, amely már régebben kezdődött, s szükségszerűen így kellett végződnie. Ezt hidd el saját gyermeked érdekében! Így menekült meg attól, hogy később ne csak neked, de másoknak se legyen szenvedések forrása. Ezt most részletesen nem tudom neked megmagyarázni, de hidd el, hogy nem megoldás az, ha egy eseményt ki akartok szakítani egy eseményláncolatból. Senki sem járna jól ezzel.
Van egy könyvetek. Címét azért nem mondom, mert nem propagálni akarom ezt, de a tartalma azt beszéli el, hogy pár életút mennyire szükségszerűen fordult rá arra a hídra, amely alattuk összedőlt, s halálukat okozta.
Neked most nem az a feladatod, hogy a körülmények tisztázása által még jobban szítsd a gyűlöletet.
Amit pedig az emlék bemocskolásáról mondasz, melyet meg akarsz akadályozni, szintén nem lehet cél. Nem, mert aki akar, az még a legtisztább érvek ellen is tud ellenérveket felsorakoztatni, ha akar. Ha pedig te arra törekszel, hogy a rossz emberek jót gondoljanak, akkor csak sajnálni tudom meddő fáradozásodat. Ezt még nekem sem sikerült soha elérnem.
Soha nem fogod tudni megértetni olyanokkal, akik nem akarják megérteni, hogy miért kellett gyermekednek éjjel diszkózni, miért kellett idegen ember autójába beülni, melyet nyilván nem azért tett, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért. Kár a fáradságért! Neked azt kell tenned, hogy kérjed Tőlem az erőt ahhoz, hogy ez az eset is Hozzám hozzon közelebb minél több embert.
Drága Gyermekem! Kérdeztél, tehát válaszoltam. Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha lelked javára válna szíved fájdalma, s ne válna még több gyűlölet forrásává.
Szeretettel kérlek, hallgass Rám! Ajánld fel fájdalmad, ajánld fel magadat Nekem, s Én ígérem, hogy segíteni fogok abban, hogy benső nyugalmadat megtaláld, s tudd feloldani azt a megkötözöttségedet, amely elhunyt gyermekeddel még most is összeszorítja szívedet.
Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/770

39. hét

(2015. 09. 21. - 27.)

Témáink:

"... nem a nagy tettek teszik kedvessé Előttem gyermekeim életét, hanem az a kedves ragaszkodás, amelyet a hétköznapi élet apró-cseprő bajaiban, örömeiben együtt tudnak tölteni velem."

"A jelen megszentelésénél nagyobb tett nem létezik senki életében. A jelen megszentelése nem rendkívüliségek produkálásában áll, hanem abban, hogy az örökkévalóság mérlegén kell azt megélni. Ezt valamikor Isten jelenlétében való járásnak neveztétek. Most így mondjátok: "A Lélek vezetése alatt kell élni!" Igen. Egy fohász, egy szeretetből vállalt áldozat, egy megbocsátó gesztus, egy megértő, simogató szó, egy határozott ellenemondás a gonosznak, egy bűnbánatból kibuggyant könny, egy örömteli mosoly a megtapasztalt jó láttán, ezek mind-mind a legjobbak, a legfontosabbak, a legistenibb cselekedetek, amelyeknek forrása Én vagyok, gyümölcse pedig a ti boldogságotok, lelki békétek, melyet senki és semmi, még a halál sem tud elvenni tőletek."

"Fáradékonyságodnak különböző okai lehetnek, amelyek ellen hiába is küzdenél, mert olyan, mint a búvópatak. Egyik helyen megszünteted, a másik helyen újra feltör."

"Ha megvilágosodik előtted az, hogy a Földre senki nem született le azért, hogy jól érezze magát, hanem azért, hogy feladatot teljesítsen, éspedig nem is akármilyen feladatot, hanem Tőlem felvállalt feladatot, vagyis, hogy Engem megjelenítsen, akkor nem lesz már komoly problémád a fáradékonyság, mert hisz Én is fáradékony voltam, s bizony még a viharzó tavon is emiatt mélyen elnyomott az álom."

"Amikor valaki úgy gondolja, hogy számára nem megengedett a fáradékonyság, akkor e mögött legtöbbször az van, hogy erején felüli teljesítményt akar produkálni, mert nem tudja elviselni alázatosan, hogy nem ott vannak képességeinek határai, ahol ő szeretné. Drága Gyermekem! Nagyon örülök neked. Szívembe írtalak! Szívedben mindig Rám találsz! "

Kérdező: MI A LEGFONTOSABB TEENDŐM?

1. Mi a legfontosabb teendőm?
2. Problémát jelent fáradékonyságom.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Örülnék, ha meg tudnám értetni veled azt, hogy nem a nagy tettek teszik kedvessé Előttem gyermekeim életét, hanem az a kedves ragaszkodás, amelyet a hétköznapi élet apró-cseprő bajaiban, örömeiben együtt tudnak tölteni velem.
A jelen megszentelésénél nagyobb tett nem létezik senki életében. A jelen megszentelése nem rendkívüliségek produkálásában áll, hanem abban, hogy az örökkévalóság mérlegén kell azt megélni. Ezt valamikor Isten jelenlétében való járásnak neveztétek. Most így mondjátok: "A Lélek vezetése alatt kell élni!" Igen. Egy fohász, egy szeretetből vállalt áldozat, egy megbocsátó gesztus, egy megértő, simogató szó, egy határozott ellenemondás a gonosznak, egy bűnbánatból kibuggyant könny, egy örömteli mosoly a megtapasztalt jó láttán, ezek mind-mind a legjobbak, a legfontosabbak, a legistenibb cselekedetek, amelyeknek forrása Én vagyok, gyümölcse pedig a ti boldogságotok, lelki békétek, melyet senki és semmi, még a halál sem tud elvenni tőletek.
Fáradékonyságodnak különböző okai lehetnek, amelyek ellen hiába is küzdenél, mert olyan, mint a búvópatak. Egyik helyen megszünteted, a másik helyen újra feltör.
Ha megvilágosodik előtted az, hogy a Földre senki nem született le azért, hogy jól érezze magát, hanem azért, hogy feladatot teljesítsen, éspedig nem is akármilyen feladatot, hanem Tőlem felvállalt feladatot, vagyis, hogy Engem megjelenítsen, akkor nem lesz már komoly problémád a fáradékonyság, mert hisz Én is fáradékony voltam, s bizony még a viharzó tavon is emiatt mélyen elnyomott az álom.
Amikor valaki úgy gondolja, hogy számára nem megengedett a fáradékonyság, akkor e mögött legtöbbször az van, hogy erején felüli teljesítményt akar produkálni, mert nem tudja elviselni alázatosan, hogy nem ott vannak képességeinek határai, ahol ő szeretné.
Drága Gyermekem! Nagyon örülök neked. Szívembe írtalak! Szívedben mindig Rám találsz!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/771

A 772. levél a 10. Hang könyv előszava

41. hét

(2015. 09. 07. - 13.)

Témáink:

"Két fegyvert adtam kezetekbe, mikor emberként a Földön jártam. E kettő az okosság és az óvatosság volt. Ma sem vonom vissza azt, amit akkor mondtam! Légy okos és óvatos!"

" Számodra a leányod férje feltétlenül idegen kell hogy legyen. Leányodnak is az volt, mielőtt hozzáment. Ez nála megváltozott, miután már együtt élt férjével. Neked ő nem lehet más, mint idegen, aki ha úgy viselkedik, ahogy azt te jónak látod, akkor lehet egy kedves jó barát, egy kellemes ismerős, szívesen látott vendég, de semmi más!"

"Ha jót akarsz magadnak, akkor semmiképpen sem szabad belemenned abba, hogy egy fedél alatt élj leányod férjével. Csak baj fog származni belőle! Az életszentségnek és a jó modornak magas iskoláját kell bemutatnia annak, aki anyósának örömet és boldogságot akar biztosítani."

"Tudom, hogy nem kis áldozatot kíván tőled ez a tanácsom, de ez az áldozat még elviselhető. Ha magad mellé veszed mindkettőt, és azt kell megélned, hogy túlcsordult a szenvedésed pohara, már előre megmondom, hogy Én segíteni nem tudok, mivel tetteid következményét neked kell vállalnod."

"A szeretet nem felelőtlenség! A szeretet az Én jelenlétem egyértelmű képviselése. Az Én jelenlétemet az tudja elviselni, aki komolyan keres Engem. Az Engem keresés nem szavakból áll, hanem komoly életalakítás vállalásából, melyet nem lehet és nem is szabad megelőlegezni."

"Ha azt látod, hogy vejed becsületes munkával, józan életvitellel, áldozatos és kitartó odaadottságot mutat Felém, akkor és csak akkor állhatsz szóba azzal a gondolattal, hogy segíts rajtuk lakásod felajánlásával. Amíg ez nincs meg, addig csak tanácsot adhatsz neki, ha kéri, és ez a tanács sem lehet más, mint az, hogy elmondod neki, mit kívánok Én tőle."

"Valamikor azt mondottam, hogy vegyétek magatokra az ÉN igámat, s akkor nyugalmat talál lelketek. Hidd el, legtöbb elviselhetetlen nehézség abból adódik közöttetek, hogy nem az Én igámat veszitek magatokra, tehát nem azt, hogy Engem képviseljetek, hanem egymás igáját, s persze, hogy felőrlődtök ebben."

"Amit tehát javasolhatok, az ez: amennyiben rajtad áll, te csak akkor állj mellettük pénzzel, lakással, ha azt tapasztaltad, hogy vejed akar vállalni Engem, mint utat! E nélkül ne! Légy okos és óvatos! Sem jámbor szövegek, sem fogadkozások, ígéretek ne térítsenek le az okosság és azt óvatosság útjáról!"

Kérdező: BEFOGADJAM-E LAKÁSOMBA LÁNYOMÉKAT?

Befogadjam-e lakásomba lányomékat?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Leányom! Két fegyvert adtam kezetekbe, mikor emberként a Földön jártam. E kettő az okosság és az óvatosság volt. Ma sem vonom vissza azt, amit akkor mondtam! Légy okos és óvatos!
Számodra a leányod férje feltétlenül idegen kell hogy legyen. Leányodnak is az volt, mielőtt hozzáment. Ez nála megváltozott, miután már együtt élt férjével. Neked ő nem lehet más, mint idegen, aki ha úgy viselkedik, ahogy azt te jónak látod, akkor lehet egy kedves jó barát, egy kellemes ismerős, szívesen látott vendég, de semmi más!
Ha jót akarsz magadnak, akkor semmiképpen sem szabad belemenned abba, hogy egy fedél alatt élj leányod férjével. Csak baj fog származni belőle! Az életszentségnek és a jó modornak magas iskoláját kell bemutatnia annak, aki anyósának örömet és boldogságot akar biztosítani.
Tudom, hogy nem kis áldozatot kíván tőled ez a tanácsom, de ez az áldozat még elviselhető. Ha magad mellé veszed mindkettőt, és azt kell megélned, hogy túlcsordult a szenvedésed pohara, már előre megmondom, hogy Én segíteni nem tudok, mivel tetteid következményét neked kell vállalnod.
A szeretet nem felelőtlenség! A szeretet az Én jelenlétem egyértelmű képviselése. Az Én jelenlétemet az tudja elviselni, aki komolyan keres Engem. Az Engem keresés nem szavakból áll, hanem komoly életalakítás vállalásából, melyet nem lehet és nem is szabad megelőlegezni.
Ha azt látod, hogy vejed becsületes munkával, józan életvitellel, áldozatos és kitartó odaadottságot mutat Felém, akkor és csak akkor állhatsz szóba azzal a gondolattal, hogy segíts rajtuk lakásod felajánlásával. Amíg ez nincs meg, addig csak tanácsot adhatsz neki, ha kéri, és ez a tanács sem lehet más, mint az, hogy elmondod neki, mit kívánok Én tőle.
Drága Gyermekem! Valamikor azt mondottam, hogy vegyétek magatokra az ÉN igámat, s akkor nyugalmat talál lelketek. Hidd el, legtöbb elviselhetetlen nehézség abból adódik közöttetek, hogy nem az Én igámat veszitek magatokra, tehát nem azt, hogy Engem képviseljetek, hanem egymás igáját, s persze, hogy felőrlődtök ebben.
Amit tehát javasolhatok, az ez: amennyiben rajtad áll, te csak akkor állj mellettük pénzzel, lakással, ha azt tapasztaltad, hogy vejed akar vállalni Engem, mint utat! E nélkül ne! Légy okos és óvatos! Sem jámbor szövegek, sem fogadkozások, ígéretek ne térítsenek le az okosság és azt óvatosság útjáról!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/773

42. hét

(2015. 10. 12. - 18.)

Témáink:

"A teljes Rám-hagyatkozás alapja: kettőnk kapcsolata. Én vagyok a szőlőtő, te a szőlővessző. Én vagyok a Nap, te a napsugár. Én vagyok a Forrás, te a kis patak. Én vagyok az Út, te ennek az útnak vándora. Elég tehát annyit elhinned, hogy Számomra többet érsz a verebeknél! Ha minden reggel azzal a tudattal indulsz el életutadon, hogy még hajad szálait is számon tartom, akkor fejlődésnek indult a bizalmad. Igen, mert a bizalom sem egy statikus állapot, hanem egy olyan fejlődő élet, amelynek táptalaja te vagy, Én pedig az az Erő vagyok, aki küldi a Nap melegét, s biztosítom az esőt permetező felhőket. Mindegyik nélkülözhetetlen. Kell a táptalaj, és kell a Nap melege és a jótékony eső is. Tehát a bizalom egy olyan fejlődő élet, amely részben mindig teljes, részben pedig mindig növekszik. Gondolj egy olyan pohárra, amely mindig tele van éltető nektárral, s közben folyton növekszik."

"Szellemi, baráti körökbe menni úgy kell, hogy már előre fel kell készülnöd rá. E felkészülés módja a következő: a/ Tudatosítod magadban, hogy feltétlenül gazdagodni fogsz ott lelkileg, szellemileg. Ez nagyon fontos, mert ez a tudat nyitottságot és energiát biztosít a gazdagodás megvalósítására. b/ De készülnöd kell olyan értelemben is, hogy legyen anyagod másokat gazdagítani, ha igényt tartanak rá. Tehát vinned kell valamit, hogy legyen adnivalód! Ha e két szempontot komolyan veszed, akkor fogsz tudni koncentrálni."

"A benned megszólaló HANG-ra akkor mondhatod, hogy az Én HANG-om, ha egyértelmű, minden kétséget kizáróan világos. Ha a HANG nem ilyen, akkor az vagy tőled van, vagy valami szemtelen szellem játéka. Én vagyok a világ világossága! A benned lévő világnak is világossága vagyok!"

"A befelé figyelés nem erőltetés eredménye, hanem relaxálás, tehát ellazulás eredménye. Minden nap biztosíts magad számára - és ezáltal természetesen az Én számomra - lehetőséget olyan ellazulásra, amelyben nem a szellemed lazul el, tehát ne a fantáziádat engedd szabadon, hanem testedet, izomzatodat, hogy szellemileg Rám tudj koncentrálni. A figyelemösszpontosításnak ez a módja a legalkalmasabb arra, hogy huzamos ideig egészen belül meghallhass Engem."

"Mindenkiben ott van a gyógyító erő, mint kicsiny magocska. Ez az erő a hit által kezd működni. Ahhoz, hogy valaki gyógyító legyen, az szükséges, hogy higgyen a benne lévő erőben, és kapja meg szerepként ezt a feladatot. Ha önzetlen szeretetben él, akkor Tőlem megkaphatja ezt a szerepet. Ha önzésben, akkor az ősellenség is megadhatja övéinek ezt. Ezek lesznek azok, akik majd hivatkoznak Előttem, hogy az Én nevemben tettek csodákat, s Én ezeknek fogom mondani: "Nem ismerlek benneteket! Távozzatok Tőlem!" (Máté 7;23)."

"Nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek! Nincs a világon olyan írás, amely idővel meg ne hamisíttatna! Ennek egyszerű oka az, hogy minden fordítás ferdítés is, és minden élő nyelv - csak ilyenen lehet értelmes mondatokat írni - fejlődő, tehát változó kerete, ruhája olyan gondolatoknak, amelyek ugyancsak fejlődő értelemmel rendelkező emberekben fogalmazódtak meg. Az nem volt véletlen, hogy Én egyetlen leírt mondatot sem hagytam rátok!"

"ne az legyen a fontos, hogy mit és hogyan írtak, hanem az, hogy mit eredményez, milyen gyümölcsöket hoz számotokra a Biblia olvasása. Van olyan, akiben gyűlöletet ébreszt, van, akiben szeretetet. Van, akiben széthúzást, van, akiben összetartást hoz létre. Van, aki saját igazát olvassa ki belőle, és van, aki mások tévedéseit. Van, aki ítéletet, és van, aki bocsánatot. A Sátán Engem is a Bibliára hivatkozva kísértett! (Lukács 4;10-11)."

Kérdező: MEGHAMISÍTJÁK A BIBLIÁT?

1. Hogyan tudok teljesen Rád hagyatkozni?
2. Baráti körömben nem tudok jól koncentrálni.
3. A bennem megszólaló HANG-ról miből tudhatom meg, hogy Jézus hangja?
4. Hogyan figyeljek egészen belülre?
5. Hogyan lehet valakiből gyógyító?
6. Igaz-e, hogy meghamisítják a Bibliát?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Leveled első feléből vettem ki kérdéseket, amelyeket röviden meg akarok válaszolni. Azért tettem ezt, mert elégségesnek tartom arra, hogy e válaszok átgondolása által komolyan elindulj egy olyan lelki fejlődés útján, amely a többi problémáidra is kihozza belőled a megfelelő válaszokat további életedre vonatkozóan.
De azért is döntöttem így, mert a leveledben felvetett problémák teljes kitisztázása legalább egy napi időt venne el médiumomtól, s ha így állna hozzá minden levélhez, akkor évente csak pár száz levelet tudna megválaszolni, s évekbe kerülne, amíg valaki megkaphatná levelére a válaszomat.
Lehet, hogy eljön ennek is az ideje, de csak akkor, ha már mindenki, aki választ akart kapni Tőlem, elolvasta az összes HANG- könyveket, s ha még ezek után is lesznek kérdései, melyekre az eddigiek alapján nem kapott választ, akkor szánhatok egy-egy napot a válaszok megfogalmazására. Neked is nagyon ajánlom, hogy olvasd e könyveket, mert sok problémádra megkapod belőlük a választ, amelyet kérdéseidre közvetlenül nem kaptál meg.

1. A teljes Rám-hagyatkozás alapja: kettőnk kapcsolata. Én vagyok a szőlőtő, te a szőlővessző. Én vagyok a Nap, te a napsugár. Én vagyok a Forrás, te a kis patak. Én vagyok az Út, te ennek az útnak vándora. Elég tehát annyit elhinned, hogy Számomra többet érsz a verebeknél! Ha minden reggel azzal a tudattal indulsz el életutadon, hogy még hajad szálait is számon tartom, akkor fejlődésnek indult a bizalmad. Igen, mert a bizalom sem egy statikus állapot, hanem egy olyan fejlődő élet, amelynek táptalaja te vagy, Én pedig az az Erő vagyok, aki küldi a Nap melegét, s biztosítom az esőt permetező felhőket. Mindegyik nélkülözhetetlen. Kell a táptalaj, és kell a Nap melege és a jótékony eső is. Tehát a bizalom egy olyan fejlődő élet, amely részben mindig teljes, részben pedig mindig növekszik. Gondolj egy olyan pohárra, amely mindig tele van éltető nektárral, s közben folyton növekszik.

2. Szellemi, baráti körökbe menni úgy kell, hogy már előre fel kell készülnöd rá. E felkészülés módja a következő: a/ Tudatosítod magadban, hogy feltétlenül gazdagodni fogsz ott lelkileg, szellemileg. Ez nagyon fontos, mert ez a tudat nyitottságot és energiát biztosít a gazdagodás megvalósítására. b/ De készülnöd kell olyan értelemben is, hogy legyen anyagod másokat gazdagítani, ha igényt tartanak rá. Tehát vinned kell valamit, hogy legyen adnivalód! Ha e két szempontot komolyan veszed, akkor fogsz tudni koncentrálni.

3. A benned megszólaló HANG-ra akkor mondhatod, hogy az Én HANG-om, ha egyértelmű, minden kétséget kizáróan világos. Ha a HANG nem ilyen, akkor az vagy tőled van, vagy valami szemtelen szellem játéka. Én vagyok a világ világossága! A benned lévő világnak is világossága vagyok!

4. A befelé figyelés nem erőltetés eredménye, hanem relaxálás, tehát ellazulás eredménye. Minden nap biztosíts magad számára - és ezáltal természetesen az Én számomra - lehetőséget olyan ellazulásra, amelyben nem a szellemed lazul el, tehát ne a fantáziádat engedd szabadon, hanem testedet, izomzatodat, hogy szellemileg Rám tudj koncentrálni. A figyelemösszpontosításnak ez a módja a legalkalmasabb arra, hogy huzamos ideig egészen belül meghallhass Engem.

5. Mindenkiben ott van a gyógyító erő, mint kicsiny magocska. Ez az erő a hit által kezd működni. Ahhoz, hogy valaki gyógyító legyen, az szükséges, hogy higgyen a benne lévő erőben, és kapja meg szerepként ezt a feladatot. Ha önzetlen szeretetben él, akkor Tőlem megkaphatja ezt a szerepet. Ha önzésben, akkor az ősellenség is megadhatja övéinek ezt. Ezek lesznek azok, akik majd hivatkoznak Előttem, hogy az Én nevemben tettek csodákat, s Én ezeknek fogom mondani: "Nem ismerlek benneteket! Távozzatok Tőlem!" (Máté 7;23).

6. Nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek! Nincs a világon olyan írás, amely idővel meg ne hamisíttatna! Ennek egyszerű oka az, hogy minden fordítás ferdítés is, és minden élő nyelv - csak ilyenen lehet értelmes mondatokat írni - fejlődő, tehát változó kerete, ruhája olyan gondolatoknak, amelyek ugyancsak fejlődő értelemmel rendelkező emberekben fogalmazódtak meg. Az nem volt véletlen, hogy Én egyetlen leírt mondatot sem hagytam rátok!
Éppen ezért ne az legyen a fontos, hogy mit és hogyan írtak, hanem az, hogy mit eredményez, milyen gyümölcsöket hoz számotokra a Biblia olvasása. Van olyan, akiben gyűlöletet ébreszt, van, akiben szeretetet. Van, akiben széthúzást, van, akiben összetartást hoz létre. Van, aki saját igazát olvassa ki belőle, és van, aki mások tévedéseit. Van, aki ítéletet, és van, aki bocsánatot.
A Sátán Engem is a Bibliára hivatkozva kísértett! (Lukács 4;10-11).
E válaszaim a HANG-könyvek 10-dik kötetében fognak megjelenni. Ajánlom, hogy olvasd e könyveket, s meg fogod tapasztalni, hogy együtt tudunk dolgozni a te benső békéd megtalálásában, megőrzésében, lelked fejlődésének érdekében.
Amennyiben szabadságotokkal nem fogjátok akadályozni elgondolásomat, a 10-dik kötet után olyan szemelvény-gyűjtemény kiadására adom áldásomat, amely tartalom szerint foglalja majd össze és csoportosítja a tíz kötet anyagát.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/774

43. hét

(2015. 10. 19. - 25.)

Témáink:

"A földi élet velejárója, hogy elkopnak, kimerülnek azok a tartályok, amelyek feladata volt biztosítani számotokra azt, hogy uralkodjatok idegeitek fölött. A földi életbe mindenki belefárad, aki erre időt kap. Én is nehezen tudom elviselni mások szenvedését. Hidd el, emiatt Édesanyám szíve már sokszor meghasadt volna, ha ez itt egyáltalán lehetséges lenne. Hidd el, Engem naponta keresztre feszítenek a szenvedőkben, s Én vállalom ezt, mert tudom, hogy ez mindenkinek javára válik."

"Bizony a legnagyobb szenvedő az Atyaisten, az Ő egyszülött Fia és kettőjük közös Lelke! E szenvedéseiteknek pedig éppen azért lehet isteni szenvedés nevet adni, mert bennetek élünk, veletek szenvedünk. E szenvedésünkhöz erőt számunkra is annak megtapasztalása ad, hogy vannak, akik szeretnek, vannak, akik értünk vállalják, hogy szenvedjünk bennük, vannak, akik a szenvedésük által kerülnek közelebb ahhoz a megbocsátó irgalomhoz, amelynek egyik legtisztább megnyilatkozása az egyik lator bocsánatkérő fohásza volt a kereszten, s aki megélhette halála pillanatában, hogy ezért a pillanatért érdemes volt megszületnie. Megélhette, hogy bár bitófán vívta haláltusáját, de találkozott az IRGALOMMAL!"

"A te szenvedésedben is, a másokért érzett szenvedésednek fájdalmában is irgalmas jóságom az a gyógyír, amely segít téged abban, hogy elmondhasd: ezért érdemes volt megszületned."

"Gondolod, hogy ami eddig nem sikerült, az ezután sikerülni fog? Gondolod, hogy megváltoztathatod természetedet? Gondolod, hogy erre lenne szükséged? Vagy Nekem lenne erre szükségem? Nem. Bizony nem. Az a lényeg, hogy az Enyém vagy! A többi nem érdekes. Az a rövid kis idő, ami még hátravan ahhoz, hogy színről színre találkozhass Velem, nagyon hamar elmúlik. Hidd el, már Én is alig várom! Akkor majd megérted, hogy benned is, mint minden gyermekemben, az az isteni természet a fontos, amelyet Én biztosítok számodra egy örökkévalóságon át!"

"Bizony volt olyan, hogy mások szenvedéseit vállaltad magadra, de nem olyan értelemben, ahogy ezt gondolod. Ha valaki szeretetből vállal másokért szenvedéseket, az lelkileg termékenyítően hat. De ha valaki felvállalja mások helytelen cselekedeteinek következményeit anélkül, hogy az illető a helytelen cselekedetét megbánta volna, az bizony nem azt az Én keresztemet cipeli, amire azt mondtam, hogy édes és elviselhető, hanem - bocsánat a kifejezésért - butaságának keresztjét, s ez bizony azért nehéz, mert Én nem tudok hozzáférni, hogy segítsem őt. Tudomásul kell venned, hogy mások helyett sem megtérni, sem szenvedést vállalni nem lehet úgy, hogy ők ebből bűnbánat nélkül előnyhöz jussanak."

Kérdező: HOGYAN VÁLTOZZAM MEG?

1. Nehezen bírom mások szenvedését.
2. Hogyan változtathatok saját rossz természetemen?
3. Mások szenvedéseit vállaltam magamra?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Drága Gyermekem! A földi élet velejárója, hogy elkopnak, kimerülnek azok a tartályok, amelyek feladata volt biztosítani számotokra azt, hogy uralkodjatok idegeitek fölött. A földi életbe mindenki belefárad, aki erre időt kap.
Én is nehezen tudom elviselni mások szenvedését. Hidd el, emiatt Édesanyám szíve már sokszor meghasadt volna, ha ez itt egyáltalán lehetséges lenne. Hidd el, Engem naponta keresztre feszítenek a szenvedőkben, s Én vállalom ezt, mert tudom, hogy ez mindenkinek javára válik.
Bizony a legnagyobb szenvedő az Atyaisten, az Ő egyszülött Fia és kettőjük közös Lelke! E szenvedéseiteknek pedig éppen azért lehet isteni szenvedés nevet adni, mert bennetek élünk, veletek szenvedünk. E szenvedésünkhöz erőt számunkra is annak megtapasztalása ad, hogy vannak, akik szeretnek, vannak, akik értünk vállalják, hogy szenvedjünk bennük, vannak, akik a szenvedésük által kerülnek közelebb ahhoz a megbocsátó irgalomhoz, amelynek egyik legtisztább megnyilatkozása az egyik lator bocsánatkérő fohásza volt a kereszten, s aki megélhette halála pillanatában, hogy ezért a pillanatért érdemes volt megszületnie. Megélhette, hogy bár bitófán vívta haláltusáját, de találkozott az IRGALOMMAL!
A te szenvedésedben is, a másokért érzett szenvedésednek fájdalmában is irgalmas jóságom az a gyógyír, amely segít téged abban, hogy elmondhasd: ezért érdemes volt megszületned.
2. Gondolod, hogy ami eddig nem sikerült, az ezután sikerülni fog? Gondolod, hogy megváltoztathatod természetedet? Gondolod, hogy erre lenne szükséged? Vagy Nekem lenne erre szükségem? Nem. Bizony nem. Az a lényeg, hogy az Enyém vagy! A többi nem érdekes. Az a rövid kis idő, ami még hátravan ahhoz, hogy színről színre találkozhass Velem, nagyon hamar elmúlik. Hidd el, már Én is alig várom! Akkor majd megérted, hogy benned is, mint minden gyermekemben, az az isteni természet a fontos, amelyet Én biztosítok számodra egy örökkévalóságon át!
3. Bizony volt olyan, hogy mások szenvedéseit vállaltad magadra, de nem olyan értelemben, ahogy ezt gondolod. Ha valaki szeretetből vállal másokért szenvedéseket, az lelkileg termékenyítően hat. De ha valaki felvállalja mások helytelen cselekedeteinek következményeit anélkül, hogy az illető a helytelen cselekedetét megbánta volna, az bizony nem azt az Én keresztemet cipeli, amire azt mondtam, hogy édes és elviselhető, hanem - bocsánat a kifejezésért - butaságának keresztjét, s ez bizony azért nehéz, mert Én nem tudok hozzáférni, hogy segítsem őt.
Tudomásul kell venned, hogy mások helyett sem megtérni, sem szenvedést vállalni nem lehet úgy, hogy ők ebből bűnbánat nélkül előnyhöz jussanak. Nagyon szeretlek! Kezemben, szívemben van életed! Imádkozz a benső szabadság, a minden megkötözöttségtől való megszabadulás kegyelméért!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/775

44. hét

(2015. 10. 19. - 25.)

Témáink:

"Kettős feladat vállalásával jöttél a Földre. Az egyik éppen a keresés vállalása volt. Csak azok élik ezt meg, akik lelkük mélyén már tudják, hogy amit keresnek, azt csak olyan feladatokban tudják megtalálni, amelyek túlnyúlnak a mulandóság határain. Ezért keresők, s mindaddig keresők maradnak, amíg nem teszik ki magukat keserű csalódásoknak. A csalódást pedig csak azok kerülik el, akik nem bíznak mulandó dolgokban úgy, hogy azokat célnak tartanák."

"Aki a mulandó dolgokat, legyenek azok akár tárgyak, akár személyek, akár események, eszközöknek tartják annak érdekében, hogy örök értékek birtokába jussanak, azok bármennyire gátlásosak, az ÉLETRE szavaztak, míg a gátlástalanok a halálra."

"Valójában mindenkinek az ÉLETRE kellene szavaznia, de ehhez egy olyan benső érettség szükséges, amely bizony gátlásosságokban mutatkozik meg, s e nélkül nem megy. A gátlásos ember többre teremtődött, mint amit megél. A gátlástalan ember kevesebbre hangolta be magát, mint ami az emberi élethez szükséges. Éppen ezért nem rövidtávú csalódásoknak teszi ki magát, hanem magában az élet egészében csalódik. A gátlástalan emberek halála iszonyatos! Míg a gátlásos emberek éppen a földi élet végén jönnek rá, hogy mennyire jól jártak!"

"Látszatra a gátlásos emberek nehezen boldogulnak magukkal, másokkal egyaránt. Valójában azonban pontosan attól a veszélytől menekülnek meg, amelyben szinte szükségszerűen tönkremennek lelkileg azok, akik nem gátlásosak."

"Te nem rontottál el semmit azzal, hogy az a párkapcsolat nem úgy alakult, ahogyan szeretted volna. Ha valaki azért válik le tőled, mert túlságosan komoly vagy, akkor az az illető még nagyon éretlen hozzád! Ne kívánkozz arra, hogy bármilyen emberi kapcsolat érdekében lealacsonyodj! Maradj annak, aki vagy, s akkor, ha javadra válik, úgyis belesodródsz neked megfelelő párkapcsolatba, illetve lesz olyan, aki, ha még nem érte el azt a lelki érzékenységi fokot, amelyben te élsz, akkor majd igyekezni fog felkapaszkodni erre."

"Te semmiképpen se tedd lejjebb a mércét! Nem te vagy az életidegen! Nélkülem az élet nem érdemli meg az élet nevet! Ezt jegyezd meg jól! Egy örökkévalóságon át hálás leszel Nekem ezért, ha ehhez tartod magad!"

"Nagyon szeretlek. E szeretetet semmiféle földi szeretet nem közelítheti meg. Nem engedem, hogy magadra maradj! Ott élek szíved legmélyén, és érted élek ott! Gondolj többször erre, s kérd Tőlem azt a megtapasztalást, amely erősítheti benned az Irántam való hűségedet akkor is, amikor a várakozás fájdalmát éled át."

"Az Én szeretetem nem csupán szavakból áll! Nézz a keresztre, s gondolj arra, hogy nem hiába vagyok kitárt karral odaszegezve! Én aztán igazán a várakozás fájdalmát élem át már évezredek óta. Ha e fájdalomból kicsiny csepp neked is jut, ez ne kedvetlenítsen el, inkább érezd kitüntetésnek, hogy ebben is EGY lehettél Velem!"

Kérdező: KERESEM ÖNMAGAMAT

1. Keresem önmagamat.
2. Túlságosan gátlásos vagyok.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Kettős feladat vállalásával jöttél a Földre. Az egyik éppen a keresés vállalása volt. Csak azok élik ezt meg, akik lelkük mélyén már tudják, hogy amit keresnek, azt csak olyan feladatokban tudják megtalálni, amelyek túlnyúlnak a mulandóság határain. Ezért keresők, s mindaddig keresők maradnak, amíg nem teszik ki magukat keserű csalódásoknak. A csalódást pedig csak azok kerülik el, akik nem bíznak mulandó dolgokban úgy, hogy azokat célnak tartanák.
Aki a mulandó dolgokat, legyenek azok akár tárgyak, akár személyek, akár események, eszközöknek tartják annak érdekében, hogy örök értékek birtokába jussanak, azok bármennyire gátlásosak, az ÉLETRE szavaztak, míg a gátlástalanok a halálra.
Valójában mindenkinek az ÉLETRE kellene szavaznia, de ehhez egy olyan benső érettség szükséges, amely bizony gátlásosságokban mutatkozik meg, s e nélkül nem megy. A gátlásos ember többre teremtődött, mint amit megél. A gátlástalan ember kevesebbre hangolta be magát, mint ami az emberi élethez szükséges. Éppen ezért nem rövidtávú csalódásoknak teszi ki magát, hanem magában az élet egészében csalódik. A gátlástalan emberek halála iszonyatos! Míg a gátlásos emberek éppen a földi élet végén jönnek rá, hogy mennyire jól jártak!
Látszatra a gátlásos emberek nehezen boldogulnak magukkal, másokkal egyaránt. Valójában azonban pontosan attól a veszélytől menekülnek meg, amelyben szinte szükségszerűen tönkremennek lelkileg azok, akik nem gátlásosak.
Te nem rontottál el semmit azzal, hogy az a párkapcsolat nem úgy alakult, ahogyan szeretted volna. Ha valaki azért válik le tőled, mert túlságosan komoly vagy, akkor az az illető még nagyon éretlen hozzád! Ne kívánkozz arra, hogy bármilyen emberi kapcsolat érdekében lealacsonyodj! Maradj annak, aki vagy, s akkor, ha javadra válik, úgyis belesodródsz neked megfelelő párkapcsolatba, illetve lesz olyan, aki, ha még nem érte el azt a lelki érzékenységi fokot, amelyben te élsz, akkor majd igyekezni fog felkapaszkodni erre.
Te semmiképpen se tedd lejjebb a mércét! Nem te vagy az életidegen! Nélkülem az élet nem érdemli meg az élet nevet! Ezt jegyezd meg jól! Egy örökkévalóságon át hálás leszel Nekem ezért, ha ehhez tartod magad!
Nagyon szeretlek. E szeretetet semmiféle földi szeretet nem közelítheti meg. Nem engedem, hogy magadra maradj! Ott élek szíved legmélyén, és érted élek ott! Gondolj többször erre, s kérd Tőlem azt a megtapasztalást, amely erősítheti benned az Irántam való hűségedet akkor is, amikor a várakozás fájdalmát éled át.
Az Én szeretetem nem csupán szavakból áll! Nézz a keresztre, s gondolj arra, hogy nem hiába vagyok kitárt karral odaszegezve! Én aztán igazán a várakozás fájdalmát élem át már évezredek óta. Ha e fájdalomból kicsiny csepp neked is jut, ez ne kedvetlenítsen el, inkább érezd kitüntetésnek, hogy ebben is EGY lehettél Velem!
Nagyon szeretlek, és most megáldalak
a BIZALOM ÉS HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/776

44. hét

(2015. 10. 26. - 11. 01.)

Témáink:

"Kettős feladat vállalásával jöttél a Földre. Az egyik éppen a keresés vállalása volt. Csak azok élik ezt meg, akik lelkük mélyén már tudják, hogy amit keresnek, azt csak olyan feladatokban tudják megtalálni, amelyek túlnyúlnak a mulandóság határain. Ezért keresők, s mindaddig keresők maradnak, amíg nem teszik ki magukat keserű csalódásoknak. A csalódást pedig csak azok kerülik el, akik nem bíznak mulandó dolgokban úgy, hogy azokat célnak tartanák."

"Aki a mulandó dolgokat, legyenek azok akár tárgyak, akár személyek, akár események, eszközöknek tartják annak érdekében, hogy örök értékek birtokába jussanak, azok bármennyire gátlásosak, az ÉLETRE szavaztak, míg a gátlástalanok a halálra."

"Valójában mindenkinek az ÉLETRE kellene szavaznia, de ehhez egy olyan benső érettség szükséges, amely bizony gátlásosságokban mutatkozik meg, s e nélkül nem megy. A gátlásos ember többre teremtődött, mint amit megél. A gátlástalan ember kevesebbre hangolta be magát, mint ami az emberi élethez szükséges. Éppen ezért nem rövidtávú csalódásoknak teszi ki magát, hanem magában az élet egészében csalódik. A gátlástalan emberek halála iszonyatos! Míg a gátlásos emberek éppen a földi élet végén jönnek rá, hogy mennyire jól jártak!"

"Látszatra a gátlásos emberek nehezen boldogulnak magukkal, másokkal egyaránt. Valójában azonban pontosan attól a veszélytől menekülnek meg, amelyben szinte szükségszerűen tönkremennek lelkileg azok, akik nem gátlásosak."

"Te nem rontottál el semmit azzal, hogy az a párkapcsolat nem úgy alakult, ahogyan szeretted volna. Ha valaki azért válik le tőled, mert túlságosan komoly vagy, akkor az az illető még nagyon éretlen hozzád! Ne kívánkozz arra, hogy bármilyen emberi kapcsolat érdekében lealacsonyodj! Maradj annak, aki vagy, s akkor, ha javadra válik, úgyis belesodródsz neked megfelelő párkapcsolatba, illetve lesz olyan, aki, ha még nem érte el azt a lelki érzékenységi fokot, amelyben te élsz, akkor majd igyekezni fog felkapaszkodni erre."

"Te semmiképpen se tedd lejjebb a mércét! Nem te vagy az életidegen! Nélkülem az élet nem érdemli meg az élet nevet! Ezt jegyezd meg jól! Egy örökkévalóságon át hálás leszel Nekem ezért, ha ehhez tartod magad!"

"Nagyon szeretlek. E szeretetet semmiféle földi szeretet nem közelítheti meg. Nem engedem, hogy magadra maradj! Ott élek szíved legmélyén, és érted élek ott! Gondolj többször erre, s kérd Tőlem azt a megtapasztalást, amely erősítheti benned az Irántam való hűségedet akkor is, amikor a várakozás fájdalmát éled át."

"Az Én szeretetem nem csupán szavakból áll! Nézz a keresztre, s gondolj arra, hogy nem hiába vagyok kitárt karral odaszegezve! Én aztán igazán a várakozás fájdalmát élem át már évezredek óta. Ha e fájdalomból kicsiny csepp neked is jut, ez ne kedvetlenítsen el, inkább érezd kitüntetésnek, hogy ebben is EGY lehettél Velem!"

Kérdező: KERESEM ÖNMAGAMAT

1. Keresem önmagamat.
2. Túlságosan gátlásos vagyok.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Kettős feladat vállalásával jöttél a Földre. Az egyik éppen a keresés vállalása volt. Csak azok élik ezt meg, akik lelkük mélyén már tudják, hogy amit keresnek, azt csak olyan feladatokban tudják megtalálni, amelyek túlnyúlnak a mulandóság határain. Ezért keresők, s mindaddig keresők maradnak, amíg nem teszik ki magukat keserű csalódásoknak. A csalódást pedig csak azok kerülik el, akik nem bíznak mulandó dolgokban úgy, hogy azokat célnak tartanák.
Aki a mulandó dolgokat, legyenek azok akár tárgyak, akár személyek, akár események, eszközöknek tartják annak érdekében, hogy örök értékek birtokába jussanak, azok bármennyire gátlásosak, az ÉLETRE szavaztak, míg a gátlástalanok a halálra.
Valójában mindenkinek az ÉLETRE kellene szavaznia, de ehhez egy olyan benső érettség szükséges, amely bizony gátlásosságokban mutatkozik meg, s e nélkül nem megy. A gátlásos ember többre teremtődött, mint amit megél. A gátlástalan ember kevesebbre hangolta be magát, mint ami az emberi élethez szükséges. Éppen ezért nem rövidtávú csalódásoknak teszi ki magát, hanem magában az élet egészében csalódik. A gátlástalan emberek halála iszonyatos! Míg a gátlásos emberek éppen a földi élet végén jönnek rá, hogy mennyire jól jártak!
Látszatra a gátlásos emberek nehezen boldogulnak magukkal, másokkal egyaránt. Valójában azonban pontosan attól a veszélytől menekülnek meg, amelyben szinte szükségszerűen tönkremennek lelkileg azok, akik nem gátlásosak.
Te nem rontottál el semmit azzal, hogy az a párkapcsolat nem úgy alakult, ahogyan szeretted volna. Ha valaki azért válik le tőled, mert túlságosan komoly vagy, akkor az az illető még nagyon éretlen hozzád! Ne kívánkozz arra, hogy bármilyen emberi kapcsolat érdekében lealacsonyodj! Maradj annak, aki vagy, s akkor, ha javadra válik, úgyis belesodródsz neked megfelelő párkapcsolatba, illetve lesz olyan, aki, ha még nem érte el azt a lelki érzékenységi fokot, amelyben te élsz, akkor majd igyekezni fog felkapaszkodni erre.
Te semmiképpen se tedd lejjebb a mércét! Nem te vagy az életidegen! Nélkülem az élet nem érdemli meg az élet nevet! Ezt jegyezd meg jól! Egy örökkévalóságon át hálás leszel Nekem ezért, ha ehhez tartod magad!
Nagyon szeretlek. E szeretetet semmiféle földi szeretet nem közelítheti meg. Nem engedem, hogy magadra maradj! Ott élek szíved legmélyén, és érted élek ott! Gondolj többször erre, s kérd Tőlem azt a megtapasztalást, amely erősítheti benned az Irántam való hűségedet akkor is, amikor a várakozás fájdalmát éled át.
Az Én szeretetem nem csupán szavakból áll! Nézz a keresztre, s gondolj arra, hogy nem hiába vagyok kitárt karral odaszegezve! Én aztán igazán a várakozás fájdalmát élem át már évezredek óta. Ha e fájdalomból kicsiny csepp neked is jut, ez ne kedvetlenítsen el, inkább érezd kitüntetésnek, hogy ebben is EGY lehettél Velem!
Nagyon szeretlek, és most megáldalak
a BIZALOM ÉS HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/776

45. hét

(2015. 10. 02. - 08.)

Témáink:

"Akit szeretünk, azt féltjük. Én úgy érzékeltetem veletek szeretetemet, féltésemet, hogy nyugtalanok vagytok, ha olyat tettetek, ami károtokra van. Ti úgy mutatjátok ki, hogy szeretitek egymást, hogy szintén ti váltok nyugtalanná, ha a szeretett lénnyel valami baj történt. És itt van a probléma. Ez így nem jó. Nem, mert ez már nem az Én szeretetem benneteket, hanem a ti megkötözöttségetek egymással. Drága Gyermek! Neked meg kell elégedned azzal, ahogy Én szeretem gyermekedet. Meg kell elégedned azzal, hogy Én nyugtalanítsam az ő lelki-ismeretét, ha azt látom, hogy változtatnia kell valamin. Meg kell elégedned azzal is, hogy a te lelkiismeretedet Én nyugtalanítsam."

"Az nem jó, ha bárki más nyugtalanítani tud téged. Nem jó, ha gyermeked állapota, vagy bárki állapota miatt nyugtalankodsz. Nyugtalankodni csak akkor van JOGOD, ha valamit elrontottál. De ilyenkor is tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik, tehát, ha te bármi rosszat tettél, ha utána megbántad, akkor Én javára fordítom mindenkinek a te rossz tettedet is. A világtörténelemben nem történt nagyobb gonosztett annál, mint mikor Engem keresztre feszítettek. És ez a gonosztett is minden Istent szeretőnek javára vált. Természetesen Nekem is! Olvasd csak el Lukács 24;26 szavait! "

"Te bizony nem engedted el gyermekedet. Majd akkor fogod elengedni, ha azt éled meg, hogy számodra nem az a fontos, hogy vele mi lesz, hanem az, hogy veled és Velem mi lesz! Ővele úgyis az lesz, hogy jól jár, ha Istent szerető, és úgyis az lesz, hogy rosszul jár, ha nem Istent szerető. E választásába sem te, sem Én beleszólni nem tudunk. Ez annyira az ő szabadságköréhez tartozik, hogy oda még az Isten sem léphet be, ha egyszer szabadnak teremtette. Márpedig annak teremtette, azért ember."

"Téged nem azért választott ő anyjául, mert te "feltétel nélkül elfogadtad dolgait". Azért választott téged, mert neked pontosan ő tud olyan lehetőséget adni, amiben feloldhatod karmikus megkötözöttségedet, melyet ha nem teszel, akkor ő ugyan ezzel nem veszít, természetesen nem is nyer, de te veszítesz! Értsd meg! Nem azért vagy, hogy gyermekedért élj! A világon még senkit nem tett boldoggá az, hogy gyermekéért élhet. Értem kell élned, akár gyermeked ellenében is! Még pontosabban: A Tőlem kapott tanítás szerint kell élned, vagyis Engem, mint UTAT kell vállalnod, ha meg akarsz felelni annak a szerepnek, miért a Földre születtél."

"A te gyermeked baja egy a sokmillió baj közül, amiről értesülhetsz. Neked is meg kell tanulnod feladatokban gondolkodnod, és nem személyekben. Anyámnak is ez volt földi életében a legnehezebb, és minden édesanyának ez a legnehezebb. De meg kell tanulnotok, ha élni akartok!(Máté 10;37). Ő azért a te gyermeked, hogy vele kapcsolatban tanuld meg, hol van a te szabadságod határa, és hol kezdődik az övé. Mindenkit szeretned kell, de legnehezebb azokat, akikkel együtt éltek. Akit nem nehéz szeretni, azt nem is lehet érdemszerzően szeretni. A Földön érdemszerzően csak nehezen lehet szeretni (Máté 5;46). Áldozat nélkül nincs érdemszerző szeretet. A Földre senki sem jött azért, hogy jól érezze magát. Ide mindenki azért jött, hogy feladatot teljesítsen. Nehéz feladatot! Aki ezt belátja, az még örülni is tud ennek. Aki nem látja be, az kesereg."

"Az más lapra tartozik, hogy Én adok boldogító kegyelmeket már itt a Földön is. De senki sem ezért született, hogy ezt megkapja. Erre a Mennyország való. A bennetek lévő jelenlétem, tehát a bennetek lévő Mennyország, nem képes állandósítani senkiben sem élményszerűen a benső békét a Földön. Ezt Én sem tudtam megélni így, bár egyértelmű volt előttem tudatomban, hogy egy vagyok az Atyával. Ti e téren sem lehettek különbek Nálam!"

"Amit tehát tőled kérek, az ez: Legyen reggeli imád! Reggeli imádban beszéld meg velem, mi a teendőd azon a napon Velem kapcsolatban. Tehát nem gyermekeddel kapcsolatban, hanem Velem kapcsolatban. Ez érintheti a gyermekedet is, de nem ő a lényeg. A lényeg a kettőnk kapcsolata. Ezt kell kibontanod napi feladataidban, amelyek kell hogy túljuttassanak családi körödön mások felé, akik nagyon rászorulnak arra, hogy segítséget kapjanak tőled. Ne feledd: Én minden rászorulóban jelen vagyok és várlak! Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!" "

Kérdező: FIAM MIATTAM BETEG?

Fiam betegségével kapcsolatban kérem a HANG válaszát. Miattam nem gyógyul? Saját testi fájdalmam üzen valamit nekem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Akit szeretünk, azt féltjük. Én úgy érzékeltetem veletek szeretetemet, féltésemet, hogy nyugtalanok vagytok, ha olyat tettetek, ami károtokra van. Ti úgy mutatjátok ki, hogy szeretitek egymást, hogy szintén ti váltok nyugtalanná, ha a szeretett lénnyel valami baj történt. És itt van a probléma. Ez így nem jó. Nem, mert ez már nem az Én szeretetem benneteket, hanem a ti megkötözöttségetek egymással.
Drága Gyermek! Neked meg kell elégedned azzal, ahogy Én szeretem gyermekedet. Meg kell elégedned azzal, hogy Én nyugtalanítsam az ő lelkiismeretét, ha azt látom, hogy változtatnia kell valamin. Meg kell elégedned azzal is, hogy a te lelkiismeretedet Én nyugtalanítsam.
Az nem jó, ha bárki más nyugtalanítani tud téged. Nem jó, ha gyermeked állapota, vagy bárki állapota miatt nyugtalankodsz. Nyugtalankodni csak akkor van JOGOD, ha valamit elrontottál. De ilyenkor is tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik, tehát, ha te bármi rosszat tettél, ha utána megbántad, akkor Én javára fordítom mindenkinek a te rossz tettedet is. A világtörténelemben nem történt nagyobb gonosztett annál, mint mikor Engem keresztre feszítettek. És ez a gonosztett is minden Istent szeretőnek javára vált. Természetesen Nekem is! Olvasd csak el Lukács 24;26 szavait!
Te bizony nem engedted el gyermekedet. Majd akkor fogod elengedni, ha azt éled meg, hogy számodra nem az a fontos, hogy vele mi lesz, hanem az, hogy veled és Velem mi lesz! Ővele úgyis az lesz, hogy jól jár, ha Istent szerető, és úgyis az lesz, hogy rosszul jár, ha nem Istent szerető. E választásába sem te, sem Én beleszólni nem tudunk. Ez annyira az ő szabadságköréhez tartozik, hogy oda még az Isten sem léphet be, ha egyszer szabadnak teremtette. Márpedig annak teremtette, azért ember.
Téged nem azért választott ő anyjául, mert te "feltétel nélkül elfogadtad dolgait". Azért választott téged, mert neked pontosan ő tud olyan lehetőséget adni, amiben feloldhatod karmikus megkötözöttségedet, melyet ha nem teszel, akkor ő ugyan ezzel nem veszít, természetesen nem is nyer, de te veszítesz! Értsd meg! Nem azért vagy, hogy gyermekedért élj! A világon még senkit nem tett boldoggá az, hogy gyermekéért élhet. Értem kell élned, akár gyermeked ellenében is! Még pontosabban: A Tőlem kapott tanítás szerint kell élned, vagyis Engem, mint UTAT kell vállalnod, ha meg akarsz felelni annak a szerepnek, miért a Földre születtél. A te gyermeked baja egy a sokmillió baj közül, amiről értesülhetsz. Neked is meg kell tanulnod feladatokban gondolkodnod, és nem személyekben. Anyámnak is ez volt földi életében a legnehezebb, és minden édesanyának ez a legnehezebb. De meg kell tanulnotok, ha élni akartok!(Máté 10;37). Ő azért a te gyermeked, hogy vele kapcsolatban tanuld meg, hol van a te szabadságod határa, és hol kezdődik az övé.
Mindenkit szeretned kell, de legnehezebb azokat, akikkel együtt éltek. Akit nem nehéz szeretni, azt nem is lehet érdemszerzően szeretni. A Földön érdemszerzően csak nehezen lehet szeretni (Máté 5;46). Áldozat nélkül nincs érdemszerző szeretet. A Földre senki sem jött azért, hogy jól érezze magát. Ide mindenki azért jött, hogy feladatot teljesítsen. Nehéz feladatot! Aki ezt belátja, az még örülni is tud ennek. Aki nem látja be, az kesereg.
Az más lapra tartozik, hogy Én adok boldogító kegyelmeket már itt a Földön is. De senki sem ezért született, hogy ezt megkapja. Erre a Mennyország való. A bennetek lévő jelenlétem, tehát a bennetek lévő Mennyország, nem képes állandósítani senkiben sem élményszerűen a benső békét a Földön. Ezt Én sem tudtam megélni így, bár egyértelmű volt előttem tudatomban, hogy egy vagyok az Atyával. Ti e téren sem lehettek különbek Nálam!
Amit tehát tőled kérek, az ez: Legyen reggeli imád! Reggeli imádban beszéld meg velem, mi a teendőd azon a napon Velem kapcsolatban. Tehát nem gyermekeddel kapcsolatban, hanem Velem kapcsolatban. Ez érintheti a gyermekedet is, de nem ő a lényeg. A lényeg a kettőnk kapcsolata. Ezt kell kibontanod napi feladataidban, amelyek kell hogy túljuttassanak családi körödön mások felé, akik nagyon rászorulnak arra, hogy segítséget kapjanak tőled. Ne feledd: Én minden rászorulóban jelen vagyok és várlak!
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/777

46. hét

(2015. 11. 09. - 15.)

Témáink:

"A benned lévő zavart bizony ki kell tisztáznod. Addig nem lehet rendet teremteni sehol, amíg valaki csak azt látja, hogy nincs rend. Mindennek megfelelő helyet kell találni. Rendcsináláshoz csak így lehet érdemben hozzákezdeni."

"Isten minden szellemi teremtényét arra teremtette, azért hívta létbe, tehát mindenkinek az a hivatása, hogy másokat szeretetre serkentsen. Ennek feltétlen feltétele az, hogy segíteni kell másokon, gyógyítani, testi-lelki bajaikat enyhíteni kell azoknak, akiket szeretnétek megtanítani szeretni, tehát mindazokat, akikkel kapcsolatba kerültetek. E hivatás mindenki számára természettörvény! Aki nem ezt teszi, az természetellenesen él, tehát embertelen a Földön, és ördögi a szellemvilágban."

"E hivatás mellett, és soha nem ellene, meg kell látnotok környezetetekben azokat a lehetőségeket, amelyekkel a ti mennyei Atyátok igazolja azt, hogy számára többet értek a verebeknél. Aki tehát tudatosan éli hivatását, a szeretni tanítás megvalósítását, ami nem megy másképpen, csak úgy, ha szeretitek azt, akit meg akartok tanítani szeretni, tehát gyógyítjátok, testi-lelki bajait enyhítitek, akkor megteszitek azt, amire benneteket kértelek a Máté 6;33-ban, és ennek szükségszerű következménye lesz, hogy értelmetek segítségével fel is fogjátok használni a földi élethez szükséges megélhetésre adott lehetőségeket. De a hangsúly ezen van:" Keressétek az Isten országát,... a többit mind megkapjátok hozzá, mert tudja a ti Atyátok, hogy minderre szükségetek van!"

"Ez tehát azt jelenti, hogy nincs olyan munka, amely csak pénzszerzésre irányulna. De ugyanakkor minden munkát, a legszentebbnek tűnőt is föl lehet csak erre használni! Embere válogatja!"

"Nem az a lényeg, hogy mit csinálsz, hanem az, hogy miért csinálod! Minden Értem vállalt munka biztosít megélhetést, és minden nem Értem vállalt munka tönkretesz, függetlenül attól, hogy mennyit keresel vagy nem keresel vele."

"Arra a kérdésedre, hogy hol a helyed, és mi a szereped, a válaszom ez: Ott a helyed, ahol szíved békéjét megtalálod. Tehát Nálam! A szereped pedig, ha van becsületes reggeli imád - vagyis megbeszéled Velem, hogy miért kaptad az új napot, mire kell felhasználnod idődet és hogyan -, akkor minden reggel átvehető Lelkemtől."

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK MÁSOKON!

1. Szeretnék másokon segíteni, gyógyítani, testi-lelki bajaikon enyhíteni.
2. Nem szeretném, ha elvinne a pénz, és csak olyan munkát szeretnék vállalni, amely nemcsak pénzszerzésre való.
3. Hol a helyem, mi a szerepem?
4. Gyakran a könnyekig meghatódom Vele kapcsolatban.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! A benned lévő zavart bizony ki kell tisztáznod. Addig nem lehet rendet teremteni sehol, amíg valaki csak azt látja, hogy nincs rend. Mindennek megfelelő helyet kell találni. Rendcsináláshoz csak így lehet érdemben hozzákezdeni. Gondolkodjunk hát együtt!
Isten minden szellemi teremtényét arra teremtette, azért hívta létbe, tehát mindenkinek az a hivatása, hogy másokat szeretetre serkentsen. Ennek feltétlen feltétele az, hogy segíteni kell másokon, gyógyítani, testi-lelki bajaikat enyhíteni kell azoknak, akiket szeretnétek megtanítani szeretni, tehát mindazokat, akikkel kapcsolatba kerültetek.
E hivatás mindenki számára természettörvény! Aki nem ezt teszi, az természetellenesen él, tehát embertelen a Földön, és ördögi a szellemvilágban.
E hivatás mellett, és soha nem ellene, meg kell látnotok környezetetekben azokat a lehetőségeket, amelyekkel a ti mennyei Atyátok igazolja azt, hogy számára többet értek a verebeknél. Aki tehát tudatosan éli hivatását, a szeretni tanítás megvalósítását, ami nem megy másképpen, csak úgy, ha szeretitek azt, akit meg akartok tanítani szeretni, tehát gyógyítjátok, testi-lelki bajait enyhítitek, akkor megteszitek azt, amire benneteket kértelek a Máté 6;33-ban, és ennek szükségszerű következménye lesz, hogy értelmetek segítségével fel is fogjátok használni a földi élethez szükséges megélhetésre adott lehetőségeket. De a hangsúly ezen van:" Keressétek az Isten országát,... a többit mind megkapjátok hozzá, mert tudja a ti Atyátok, hogy minderre szükségetek van!"
Ez tehát azt jelenti, hogy nincs olyan munka, amely csak pénzszerzésre irányulna. De ugyanakkor minden munkát, a legszentebbnek tűnőt is föl lehet csak erre használni! Embere válogatja!
Drága Gyermekem! Nem az a lényeg, hogy mit csinálsz, hanem az, hogy miért csinálod! Minden Értem vállalt munka biztosít megélhetést, és minden nem Értem vállalt munka tönkretesz, függetlenül attól, hogy mennyit keresel vagy nem keresel vele.
Arra a kérdésedre, hogy hol a helyed, és mi a szereped, a válaszom ez: Ott a helyed, ahol szíved békéjét megtalálod. Tehát Nálam! A szereped pedig, ha van becsületes reggeli imád - vagyis megbeszéled Velem, hogy miért kaptad az új napot, mire kell felhasználnod idődet és hogyan -, akkor minden reggel átvehető Lelkemtől.
Megáldalak, hogy reggeli imádban akarj Velem érdemben találkozni!
Megáldalak az ÁHITAT LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/778

47. hét

(2015. 11. 16. - 22.)

Témáink:

"Engem félreismert akkor is a világ, amikor emberalakban jártam közöttetek, és félreismer most is, amikor különböző megjelenési formában itt élek közöttetek. Akkor is és most is gondolkodás-átalakítást kértem és kérek tőletek. Igen. Másképpen kell gondolkodnotok Rólam, mint eddig. Nálam emberibb ember nem volt és nem is lesz a Földön."

"Az Én nagyságom nem valami földöntúli fenséges méltóságban van, hanem az ADÁS hatalmában. Nem is beszéltem másról nektek akkor sem, és most sem tartom fontosnak, hogy mást tudjatok Rólam, mint azt, hogy ÚT, IGAZSÁG, ÉLET vagyok. A szeretet útja vagyok, azt az igazságot hoztam közétek, hogy szeressétek egymást úgy, amint Én szeretlek titeket, és csak a boldog örökélet érdemli meg az élet nevet."

"Én elsősorban nem bámulandó, csodálandó, még csak nem is imádandó vagyok, hanem követendő!!! Példát adtam nektek, hogy úgy éljetek, ahogyan Én éltem közöttetek. Ezt pedig csak akkor tudjátok megtenni, ha nem álmodoztok, hanem beszélgettek Rólam, és főleg beszélgettek Velem!"

"Meg kell mondjam, hogy nem akarjátok elhinni, mennyire szeretlek benneteket. Pedig akár a betlehemi jászolra, akár a golgotai keresztemre, akár a kettő közötti otthontalan életemre néztek, mindenütt ezt olvashatjátok ki körülményeimből, szívemből egyaránt. Nagyon szeretném, ha megértenél! Akkor értesz meg, ha elhiszed, hogy Én elérhető közelségben vagyok. Akkor értesz meg, ha nemcsak tudsz Rólam, de barátkozol is Velem. Hidd el, hogy Én, aki a szeretet állandó osztogatója vagyok, Én vagyok a világon a legnagyobb koldulója is a szeretetnek! És valami csodálatosan nagy adomány árad mindannyiszor a világra, ahányszor valaki igazán szeretni kezd Engem. Vagyis, ha bár tehetné, de nem bánt senkit, bár igazságtalanul bántották, mégis megbocsát, és bár maga is szegény, de észreveszi a magánál szegényebbeket, és segít ott és úgy, ahol és ahogy tud. Ha ezt látom, akkor "madarat lehet velem fogatni!" Ahol ezt látom, ott mindenre képes vagyok annak érdekében, aki szeret! Ez jelenti azt, hogy a hívőnek minden lehetséges, mert abban mindenhatóvá, teremtő szeretetté válok."

"Szeretni valóban nehéz a Földön, mert itt ez idegenül cseng. Igen, mert ti magatok is idegenek vagytok, csak ezt nem akarjátok tapasztalati valóságnak elfogadni. Pedig nincs maradandó lakásotok a Földön. Én, aki vándortársatok vagyok, egyben otthonotok is vagyok. E kijelentésem tartalmát imáidban, elmélkedéseidben kell életté váltanod. Igen. Én is időigényes vagyok! Csak az tud Rám vigyázni, aki időt szentel Rám. És csak arra tudok vigyázni, aki vigyázni akar Rám!"

"A leveledben leírt imádságról tudnod kell annyit, hogy azok a gondolatok, amelyeket tartalmaz, nem befejezett, elért valóságok, hanem törekvési irányok. Az hisz, aki úgy él, mintha hinne, az remél, aki úgy él, mintha remélne, az szeret, aki arra törekszik, hogy szeressen, stb. Ezért nem kell hozzá semmiféle tökéletességi fokot elérned, csak el kell határoznod, hogy ezekre törekszel, és már járod is ezt az utat."

Kérdező: NEM HITTEM JÉZUSNAK!

1. Nem hittem Jézusnak, miután megmondta az igazságot.
2. Nehéz úgy élnem, hogy ne okozzak Jézusnak fájdalmat.
3. Nagyon átélem, hogy nem érdemeltem meg a sok kapott kegyet.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Engem félreismert akkor is a világ, amikor emberalakban jártam közöttetek, és félreismer most is, amikor különböző megjelenési formában itt élek közöttetek.
Akkor is és most is gondolkodás-átalakítást kértem és kérek tőletek. Igen. Másképpen kell gondolkodnotok Rólam, mint eddig. Nálam emberibb ember nem volt és nem is lesz a Földön.
Az Én nagyságom nem valami földöntúli fenséges méltóságban van, hanem az ADÁS hatalmában. Nem is beszéltem másról nektek akkor sem, és most sem tartom fontosnak, hogy mást tudjatok Rólam, mint azt, hogy ÚT, IGAZSÁG, ÉLET vagyok. A szeretet útja vagyok, azt az igazságot hoztam közétek, hogy szeressétek egymást úgy, amint Én szeretlek titeket, és csak a boldog örökélet érdemli meg az élet nevet.
Én elsősorban nem bámulandó, csodálandó, még csak nem is imádandó vagyok, hanem követendő!!! Példát adtam nektek, hogy úgy éljetek, ahogyan Én éltem közöttetek. Ezt pedig csak akkor tudjátok megtenni, ha nem álmodoztok, hanem beszélgettek Rólam, és főleg beszélgettek Velem!
Meg kell mondjam, hogy nem akarjátok elhinni, mennyire szeretlek benneteket. Pedig akár a betlehemi jászolra, akár a golgotai keresztemre, akár a kettő közötti otthontalan életemre néztek, mindenütt ezt olvashatjátok ki körülményeimből, szívemből egyaránt.
Nagyon szeretném, ha megértenél! Akkor értesz meg, ha elhiszed, hogy Én elérhető közelségben vagyok. Akkor értesz meg, ha nemcsak tudsz Rólam, de barátkozol is Velem. Hidd el, hogy Én, aki a szeretet állandó osztogatója vagyok, Én vagyok a világon a legnagyobb koldulója is a szeretetnek! És valami csodálatosan nagy adomány árad mindannyiszor a világra, ahányszor valaki igazán szeretni kezd Engem. Vagyis, ha bár tehetné, de nem bánt senkit, bár igazságtalanul bántották, mégis megbocsát, és bár maga is szegény, de észreveszi a magánál szegényebbeket, és segít ott és úgy, ahol és ahogy tud. Ha ezt látom, akkor "madarat lehet velem fogatni!" Ahol ezt látom, ott mindenre képes vagyok annak érdekében, aki szeret! Ez jelenti azt, hogy a hívőnek minden lehetséges, mert abban mindenhatóvá, teremtő szeretetté válok.
Szeretni valóban nehéz a Földön, mert itt ez idegenül cseng. Igen, mert ti magatok is idegenek vagytok, csak ezt nem akarjátok tapasztalati valóságnak elfogadni. Pedig nincs maradandó lakásotok a Földön. Én, aki vándortársatok vagyok, egyben otthonotok is vagyok. E kijelentésem tartalmát imáidban, elmélkedéseidben kell életté váltanod. Igen. Én is időigényes vagyok! Csak az tud Rám vigyázni, aki időt szentel Rám. És csak arra tudok vigyázni, aki vigyázni akar Rám!
A leveledben leírt imádságról tudnod kell annyit, hogy azok a gondolatok, amelyeket tartalmaz, nem befejezett, elért valóságok, hanem törekvési irányok. Az hisz, aki úgy él, mintha hinne, az remél, aki úgy él, mintha remélne, az szeret, aki arra törekszik, hogy szeressen, stb. Ezért nem kell hozzá semmiféle tökéletességi fokot elérned, csak el kell határoznod, hogy ezekre törekszel, és már járod is ezt az utat.
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/779

48. hét

(2015. 11. 23. - 29.)

Témáink:

"Kérdéseidnek egyetlen főgyökere van: kettőnk kapcsolata. Minden olyan válasz, amely nem ebből indul ki, nemcsak tüneti kezelést sem ad, de még el is mérgesíti lelked sebeit. Egy sebre homokot szórni nem jelent tüneti kezelést. Kifejezetten ártalmas."

"Én azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni. Nemcsak emléket hagytam rátok, mint egy kedves családtag, aki halála előtt végrendelkezik az itt maradottak javára. Nem. Én valóban itt maradtam különböző formában, s az egyik legáldásosabb formám a bennetek való jelenlétem. Bennetek élek annyira, amennyire ezt engeditek. Az nem elég, hogy erőmet igénybe veszitek. Az sem elég, ha szeretetem rendelkezésetekre áll. Még az sem elég, hogy higgyetek Bennem. Hogy is volna elég az erőm, ha nem tudjátok, hogyan kell azt használni!? Hogy is volna elég szeretetem, ha nem tudjátok, mi annak a tartalma!? Hogy is volna elég hitetek, ha nem tudjátok, hogy miben kell hinnetek!?"

"Engem meg kell ISMERNI annak, aki boldog akar lenni. Vállalnia kell azt a szellemi munkát, amely lehetővé teszi, hogy működni tudjak benne. A kegyelem csak abban az irányban tud hatni, amelyben értelmetek nyitott. Tanítványom csak az lehet, aki tanulni akar Tőlem és Engem."

"Akkor kezdesz tanítványom lenni, ha az kezd érdekelni, hogy Én mit tanítottam, és az, hogy Velem mi van?! Ha tanulsz Engem, akkor megtapasztalásaid is lesznek. Újra és újra mondom: Én tanítani jöttem közétek, mert boldogtalanságotok forrása vétkes vagy vétlen tudatlanságotok. Abban mindkettő megegyezik, hogy pótolni kell egy hiányt. Megváltásotok nem más, mint fölkínálása Részemről annak a világosságnak, amely el tudja oszlatni értelmetek egéről a butaság sötét felhőit. Az a megváltott, aki ezt a megvilágosítást, megvilágosodást elfogadja. Semmit nem megy előre életetek, ha erőmet használjátok, de világszemléletemet nem ismeritek. Semmit nem használ sem az egészség, sem a gazdagság, sem a hatalom, ha nem láttok az Én szememmel, ha nem gondolkodtok az Én eszemmel, ha nem égtek az Én Lelkem által."

"Az az égi tűz, amelyet a Földre hoztam, csak akkor tudja kioltani életetekből a pokol tüzének lángját, szívemmel csak akkor tudtok lángolóan szeretni, ha eszemmel akartok gondolkodni. Ez nagyon is lehetséges!"

"Ma ateisták tanítanak iskoláitokban. Ateisták kormányoznak hivatalaitokban, ateisták irányítják gazdasági életeteket, s készítik fegyvereikkel romba dönteni a világot. Minek kell még eljönni, hogy megértsétek: vagy az Én tanítványaimmá lesztek, s ezzel az ÉLETET választjátok, vagy az ördög tanít benneteket saját praktikáira, s akkor a halálnak lesztek gyászhuszárai. Mikor értitek meg, hogy nem lehet kiszállni ebből a választási szorítóból?"

"Persze, hogy nem tudod megállni helyedet lelkileg, ha jönnek kísértések, megpróbáltatások. Az akaratot nem a nagy elhatározások teszik erőssé, hanem a nyugodt, következetes elmélkedésekben leszűrt tanulságok, az elhatározásaidnak megmotiválásai, a meglátott jó elérésére egy útnak okos gondolatokkal történt kikövezései, alátámasztásai. Még akkor is csak bukdácsolás az életetek, ha ezt teszitek. De akkor legalább nem reménytelen. E nélkül, rendszeres reggeli ima nélkül, rendszeres szentírásolvasás nélkül, rendszeres imádságok nélkül semmi sem megy! Én aztán igazán EGY voltam az Atyával, s mégis, még nekem is szükségem volt arra, hogy akár éjszakákat átimádkozzam, hogy lássak tisztán, és képes legyek tenni azt, amit jónak felismertem. Miből gondolod, hogy ennél kevesebbel te célhoz juthatsz? Nincs időd rendszeres imára, elmélkedésre? Aki örökkévalóságban gondolkodik, annak mindig van ideje arra, ami kapcsolatban van az örökkévalósággal. Az ember pedig olyan lény, aki az örökkévalóságból jött és az örökkévalóságban van végleges otthona. Ember az, aki mindent eszköznek tart e cél érdekében. Aki nem ezt teszi, annak ellenére, hogy szellemi lény, az embertelen."

"Betegséged forrása tehát a Velem való pongyola kapcsolatod, amelyet pótcselekvésekkel, póttanulással sem lehet éretté tenni. Neked nem szabadna betegnek lenned oly gyakran és olyan formában, hogy munkahelyedről hiányozz. Neked azt is meg kell tanulnod, hogy nem azért jöttél a Földre, hogy jól érezd magad, hanem azért, hogy lefizesd boldogságod árát. Bizony, a boldogságnak ára van! A Földön könnyen csak a kárhozottak élnek. De ne hidd, hogy ők boldogok! A Mennyország örökösei nehezen élnek a Földön. S minél biztosabban várományosok, annál nehezebben!"

"Természetes, hogy magányos vagy. A házasságban lévők is magányosak mindaddig, amíg igazán Rám nem találnak. Ezt a magányukat úgy élik meg, hogy szinte elviselhetetlen számukra a megszokott társ. Ezért vannak tele a kocsmák, s ezért annyi a válás. Aki rám talál, az ha Tőlem azt a szerepet kapja, hogy legyen családos, akkor szinte minden megerőltetés nélkül belesodródik ebbe."

"A scientológia alapítója által közzétett DIANETIKA gyakorlati alkalmazása nem valósítható meg. Elmélet marad, s mint minden elmélet, ez is le fog csengeni, túllép rajta az idő. Ismeretek gyarapítására kétségtelenül alkalmasak az ilyen és ehhez hasonló elméletek, s még reményt is nyújtanak arra, hogy nagyobb önmegvalósulást élj meg, de olyan idő- és önuralom-igényesek, olyan körülmények biztosítását kívánják, hogy menet közben belefáradnak gyakorlóik.
"Többet érsz el azzal, ha evangéliumaimat tanulmányozod. Nagyobb önismeretre fogsz jutni, és ami még ennél is fontosabb, jobban fogsz Engem ismerni, s természetesen szeretni is. Ezt várom tőled. Megáldalak!"

Kérdező: NAGYON BETEGES VAGYOK

1. Miért nem tudom jól megállni helyemet lelkileg?
2. Nagyon beteges vagyok.
3. Munkahelyem komoly problémát jelent.
4. Szenvedek a társtalanságtól.
5. Egy egyházról és annak alapítójáról kérek véleményt.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Kérdéseidnek egyetlen főgyökere van: kettőnk kapcsolata. Minden olyan válasz, amely nem ebből indul ki, nemcsak tüneti kezelést sem ad, de még el is mérgesíti lelked sebeit. Egy sebre homokot szórni nem jelent tüneti kezelést. Kifejezetten ártalmas.
Én azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni. Nemcsak emléket hagytam rátok, mint egy kedves családtag, aki halála előtt végrendelkezik az itt maradottak javára. Nem. Én valóban itt maradtam különböző formában, s az egyik legáldásosabb formám a bennetek való jelenlétem. Bennetek élek annyira, amennyire ezt engeditek. Az nem elég, hogy erőmet igénybe veszitek. Az sem elég, ha szeretetem rendelkezésetekre áll. Még az sem elég, hogy higgyetek Bennem. Hogy is volna elég az erőm, ha nem tudjátok, hogyan kell azt használni!? Hogy is volna elég szeretetem, ha nem tudjátok, mi annak a tartalma!? Hogy is volna elég hitetek, ha nem tudjátok, hogy miben kell hinnetek!?
Engem meg kell ISMERNI annak, aki boldog akar lenni. Vállalnia kell azt a szellemi munkát, amely lehetővé teszi, hogy működni tudjak benne. A kegyelem csak abban az irányban tud hatni, amelyben értelmetek nyitott. Tanítványom csak az lehet, aki tanulni akar Tőlem és Engem.
Akkor kezdesz tanítványom lenni, ha az kezd érdekelni, hogy Én mit tanítottam, és az, hogy Velem mi van?! Ha tanulsz Engem, akkor megtapasztalásaid is lesznek. Újra és újra mondom: Én tanítani jöttem közétek, mert boldogtalanságotok forrása vétkes vagy vétlen tudatlanságotok. Abban mindkettő megegyezik, hogy pótolni kell egy hiányt. Megváltásotok nem más, mint fölkínálása Részemről annak a világosságnak, amely el tudja oszlatni értelmetek egéről a butaság sötét felhőit. Az a megváltott, aki ezt a megvilágosítást, megvilágosodást elfogadja. Semmit nem megy előre életetek, ha erőmet használjátok, de világszemléletemet nem ismeritek. Semmit nem használ sem az egészség, sem a gazdagság, sem a hatalom, ha nem láttok az Én szememmel, ha nem gondolkodtok az Én eszemmel, ha nem égtek az Én Lelkem által.
Az az égi tűz, amelyet a Földre hoztam, csak akkor tudja kioltani életetekből a pokol tüzének lángját, szívemmel csak akkor tudtok lángolóan szeretni, ha eszemmel akartok gondolkodni. Ez nagyon is lehetséges!
Ma ateisták tanítanak iskoláitokban. Ateisták kormányoznak hivatalaitokban, ateisták irányítják gazdasági életeteket, s készítik fegyvereikkel romba dönteni a világot. Minek kell még eljönni, hogy megértsétek: vagy az Én tanítványaimmá lesztek, s ezzel az ÉLETET választjátok, vagy az ördög tanít benneteket saját praktikáira, s akkor a halálnak lesztek gyászhuszárai. Mikor értitek meg, hogy nem lehet kiszállni ebből a választási szorítóból?
Persze, hogy nem tudod megállni helyedet lelkileg, ha jönnek kísértések, megpróbáltatások. Az akaratot nem a nagy elhatározások teszik erőssé, hanem a nyugodt, következetes elmélkedésekben leszűrt tanulságok, az elhatározásaidnak megmotiválásai, a meglátott jó elérésére egy útnak okos gondolatokkal történt kikövezései, alátámasztásai. Még akkor is csak bukdácsolás az életetek, ha ezt teszitek. De akkor legalább nem reménytelen. E nélkül, rendszeres reggeli ima nélkül, rendszeres szentírásolvasás nélkül, rendszeres imádságok nélkül semmi sem megy! Én aztán igazán EGY voltam az Atyával, s mégis, még nekem is szükségem volt arra, hogy akár éjszakákat átimádkozzam, hogy lássak tisztán, és képes legyek tenni azt, amit jónak felismertem. Miből gondolod, hogy ennél kevesebbel te célhoz juthatsz? Nincs időd rendszeres imára, elmélkedésre? Aki örökkévalóságban gondolkodik, annak mindig van ideje arra, ami kapcsolatban van az örökkévalósággal. Az ember pedig olyan lény, aki az örökkévalóságból jött és az örökkévalóságban van végleges otthona. Ember az, aki mindent eszköznek tart e cél érdekében. Aki nem ezt teszi, annak ellenére, hogy szellemi lény, az embertelen.
Betegséged forrása tehát a Velem való pongyola kapcsolatod, amelyet pótcselekvésekkel, póttanulással sem lehet éretté tenni. Neked nem szabadna betegnek lenned oly gyakran és olyan formában, hogy munkahelyedről hiányozz. Neked azt is meg kell tanulnod, hogy nem azért jöttél a Földre, hogy jól érezd magad, hanem azért, hogy lefizesd boldogságod árát. Bizony, a boldogságnak ára van! A Földön könnyen csak a kárhozottak élnek. De ne hidd, hogy ők boldogok! A Mennyország örökösei nehezen élnek a Földön. S minél biztosabban várományosok, annál nehezebben!
Természetes, hogy magányos vagy. A házasságban lévők is magányosak mindaddig, amíg igazán Rám nem találnak. Ezt a magányukat úgy élik meg, hogy szinte elviselhetetlen számukra a megszokott társ. Ezért vannak tele a kocsmák, s ezért annyi a válás. Aki rám talál, az ha Tőlem azt a szerepet kapja, hogy legyen családos, akkor szinte minden megerőltetés nélkül belesodródik ebbe.
A scientológia alapítója által közzétett DIANETIKA gyakorlati alkalmazása nem valósítható meg. Elmélet marad, s mint minden elmélet, ez is le fog csengeni, túllép rajta az idő. Ismeretek gyarapítására kétségtelenül alkalmasak az ilyen és ehhez hasonló elméletek, s még reményt is nyújtanak arra, hogy nagyobb önmegvalósulást élj meg, de olyan idő- és önuralom-igényesek, olyan körülmények biztosítását kívánják, hogy menet közben belefáradnak gyakorlóik.
Többet érsz el azzal, ha evangéliumaimat tanulmányozod. Nagyobb önismeretre fogsz jutni, és ami még ennél is fontosabb, jobban fogsz Engem ismerni, s természetesen szeretni is.
Ezt várom tőled. Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 10/780

49. hét

(2015. 11. 30. - 12. 06.)

Témáink:

"Lelkiismereteden keresztül mindig megmondom, hogy hogyan vélekedek rólad. Vélekedésem tehát változó, mivel a te szándékvilágod is változó."

"Nem elég szeretetenergiát küldeni. A szeretetenergiával együtt kell menni, együtt kell élni, együtt kell szolgálni. Ha nem ezt teszed, akkor azok közé állsz, akik majd azt mondják Nekem: "Nem a Te nevedben tettünk csodákat?" Én pedig ezt fogom válaszolni: "Nem ismerlek benneteket, távozzatok Tőlem!" (Máté 7;22-23)."

"A te szereteted akkor igazi, ha szolgálatban, türelemben, megbocsátásban, segítésben, ajándékozásban, tehát életformában nyilvánul meg. Az nem baj, ha ez nem sikerül. De igenis baj, ha nem törekszel rá, hogy sikerüljön. Gondolj arra, hogy Engem szolgálsz abban, akit szolgálsz! Akkor is Engem szolgálsz, ha nem lehet Rám ismerni benne. Pontosan ezért szükséges szívednek nyitott szeme, vagyis a hited!"

" "Miatyánk" szövegével kapcsolatban pedig magad is láthatod, hogy mindegyik változata nagyon szép ima. Bármelyiket mondod, ha benne dobog a szíved, akkor Engem is szíven talál. Nekem mindegyik egyforma. Nem a szöveg a lényeg, hanem az, aki ajkáról Felém száll. Kétségtelen, hogy az általad küldött új változat számotokra világosabbnak tűnik, mint az ősrégi változat." Ez lentebb olvasható.

Kérdező: JÉZUS HOGYAN VÉLEKEDIK RÓLAM?

1. Mi a véleménye Jézusnak rólam?
2. Elég, ha szeretetenergiát küldök egy beteg felé?
3. Egy "Miatyánk" szöveg jobb-e a bibliainál?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Lelkiismereteden keresztül mindig megmondom, hogy hogyan vélekedek rólad. Vélekedésem tehát változó, mivel a te szándékvilágod is változó.

2. Nem elég szeretetenergiát küldeni. A szeretetenergiával együtt kell menni, együtt kell élni, együtt kell szolgálni. Ha nem ezt teszed, akkor azok közé állsz, akik majd azt mondják Nekem: "Nem a Te nevedben tettünk csodákat?" Én pedig ezt fogom válaszolni: "Nem ismerlek benneteket, távozzatok Tőlem!" (Máté 7;22-23).
A te szereteted akkor igazi, ha szolgálatban, türelemben, megbocsátásban, segítésben, ajándékozásban, tehát életformában nyilvánul meg. Az nem baj, ha ez nem sikerül. De igenis baj, ha nem törekszel rá, hogy sikerüljön. Gondolj arra, hogy Engem szolgálsz abban, akit szolgálsz! Akkor is Engem szolgálsz, ha nem lehet Rám ismerni benne. Pontosan ezért szükséges szívednek nyitott szeme, vagyis a hited!

3. A "Miatyánk" szövegével kapcsolatban pedig magad is láthatod, hogy mindegyik változata nagyon szép ima. Bármelyiket mondod, ha benne dobog a szíved, akkor Engem is szíven talál. Nekem mindegyik egyforma. Nem a szöveg a lényeg, hanem az, aki ajkáról Felém száll.
Kétségtelen, hogy az általad küldött új változat számotokra világosabbnak tűnik, mint az ősrégi változat. Ide iratom az általad küldött szöveget:

"MI ATYÁNK, TE, AKI A MENNYBEN VAGY, SZENT A TE NEVED MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ.
A TE ORSZÁGOD a mi országunk, amelyben a TE AKARATOD, az IGAZSÁGOD és a SZERETETED van jelen.
A TE SZENT SZELLEMED IRÁNYÍTSON bennünket, és bocsásd meg a botlásainkat.
ADJ nekünk erőt, hogy ellenálljunk a gonosz kísértéseknek, és hogy meg tudjunk bocsátani felebarátainknak szeretettel.
MENNYEI ATYÁNK, LÉGY velünk, és segíts bennünket, hogy a TE AKARATOD szerint éljünk, cselekedjünk és dicsőítsünk TÉGED a FIÚ és a SZENT SZELLEM által
mindörökké.
ÁMEN."

Jézus - A Hang: 10/781

50. hét

(2015. 12. 7. - 13.)

Témáink:

"Álmod a következőt tudatja veled: Lelked mélyén nagyon belekapaszkodsz abba, ami e világon otthonodat jelenti. De már megjelent tudatalatti világodban az a FÉNY, aki a te igazi otthonod. Benned még sok az elégedetlenség amiatt, mert nem úgy alakulnak körülötted a dolgok, ahogyan szeretnéd. Te még ezekbe kapaszkodsz. A FÉNY pedig már beléd kapaszkodott! Ő jobban vigyáz rád, mint te a mulandó dolgaidra. Ő jobb kísérőd, mint ahogy te kíséred életeddel azt, azokat, akik hozzád tartoznak."

"Álmod arra figyelmeztet, hogy szíved nyugalma abban a szabadságban van, amely még azt sem tartja fontosnak, hogy kinyíljék a harmadik szeme. Azt sem, hogy látó legyen, sőt még azt sem, hogy ellazuljon."

"Ez utóbbi ugyan nagyon jó, de nem lényeges. Az előbbire, tehát a harmadik szemre még azt sem lehet mondani, hogy jó. Amekkora értéket hordoz, annyi felelősséggel is jár, és akiknek e szemük megnyílt, sokkal jobban ki vannak téve a megtévesztő szellem támadásainak. Én nem ajánlanám senkinek, hogy a harmadik szem megnyílására törekedjen. Akinek szerepéhez erre szükség van, annak úgyis megnyílik e szem. Akinek pedig nincs erre szüksége, annak ez csak teher, sőt nagyon sok tévedés forrásává válik."

"Az ellazulásra viszont jó, ha törekszel. Nem szellemileg kell ellazulnod, hanem izomzatilag! Kis gyakorlattal mindenki el tudja lazítani izmait, ha megfelelően, lábától a fejéig gondolatban kiadja testrészeinek ellazulásra a parancsot. Ilyen testi ellazult állapotban azonban a gondolataidat nem szabad rábízni a fantázia szárnyaira, mivel e szárnyak könnyen kerülnek az ősellenség, egy megtévesztő szellem kormányzása alá. Neked az Én jelenlétemre kell koncentrálnod! Hidd el, találkozni fogsz Velem!"

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

1. Álmomban a házunk felé futottam, majd egy fényes gömb jelent meg, és azt mondta, hogy mindig velem lesz. Mit jelent ez?
2. Miért nem nyílik ki a harmadik szemem?
3. Nem tudok ellazulni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Álmod a következőt tudatja veled: Lelked mélyén nagyon belekapaszkodsz abba, ami e világon otthonodat jelenti. De már megjelent tudatalatti világodban az a FÉNY, aki a te igazi otthonod. Benned még sok az elégedetlenség amiatt, mert nem úgy alakulnak körülötted a dolgok, ahogyan szeretnéd. Te még ezekbe kapaszkodsz. A FÉNY pedig már beléd kapaszkodott! Ő jobban vigyáz rád, mint te a mulandó dolgaidra. Ő jobb kísérőd, mint ahogy te kíséred életeddel azt, azokat, akik hozzád tartoznak.
Álmod arra figyelmeztet, hogy szíved nyugalma abban a szabadságban van, amely még azt sem tartja fontosnak, hogy kinyíljék a harmadik szeme. Azt sem, hogy látó legyen, sőt még azt sem, hogy ellazuljon.
Ez utóbbi ugyan nagyon jó, de nem lényeges. Az előbbire, tehát a harmadik szemre még azt sem lehet mondani, hogy jó. Amekkora értéket hordoz, annyi felelősséggel is jár, és akiknek e szemük megnyílt, sokkal jobban ki vannak téve a megtévesztő szellem támadásainak. Én nem ajánlanám senkinek, hogy a harmadik szem megnyílására törekedjen. Akinek szerepéhez erre szükség van, annak úgyis megnyílik e szem. Akinek pedig nincs erre szüksége, annak ez csak teher, sőt nagyon sok tévedés forrásává válik.
Az ellazulásra viszont jó, ha törekszel. Nem szellemileg kell ellazulnod, hanem izomzatilag! Kis gyakorlattal mindenki el tudja lazítani izmait, ha megfelelően, lábától a fejéig gondolatban kiadja testrészeinek ellazulásra a parancsot. Ilyen testi ellazult állapotban azonban a gondolataidat nem szabad rábízni a fantázia szárnyaira, mivel e szárnyak könnyen kerülnek az ősellenség, egy megtévesztő szellem kormányzása alá. Neked az Én jelenlétemre kell koncentrálnod! Hidd el, találkozni fogsz Velem!
Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/782

51. hét

(2015. 12. 14. - 20.)

Témáink:

"A téged körülölelő természet az Én szeretetemnek egyik látványos megjelenülése. Szeretet az Isten. Szeretlek. Ezt mondja körülötted a rend, a szépség, a harmónia, a körülötted felszabadultan lüktető élet. Szeretlek. Ezt illatozzák a virágok, ezt éneklik a madarak, és ezt zongorázza a szél a fák lomborgonáin. Szeretlek. Ezt ragyogja a Nap simogató melege, az ég fehér bárányfelhőkkel bodorított kékje. Szeretlek. Ezt lélegzi a föld, a mező, az erdő, a rét, a tó és a patak. Ha megfelelően ápolnátok magatokban azt az érzéket, amely képes kinyitni szíveteket, értelmeteket, fantáziátok egyaránt az Én első kinyilatkoztatásomra, vagyis a természetre, akkor jobban és tisztábban tudnátok megélni Engem önmagatokban is. "

"Az nem baj, ha gátlásos vagy. Érzékenységed nem beteges eltorzulás, hanem annak egy sajátos megnyilvánulása, amit egykor Én így fogalmaztam meg számotokra: "Óvakodjatok az emberektől!" (Máté 10;17). Ez a vonásod még jobban kinyit a természet szépségei felé."

"Amit te "Te én" párbeszédnek mondasz, annak kimerítő tartalmát a HANG könyvek 1. kötetében megtalálhatod. Amit te Tenek mondasz, az mindig Én vagyok, amikor szándékod szerint építő, buzdító és vigasztaló gondolatok merülnek fel benned."

"Álmod olyan lényeges változást jelez előre, amely pozitív következményeket eredményez annak ellenére, hogy te életelvesztésnek élted meg. "Aki elveszíti éltét, az megtalálja azt" (Máté 10;39)."

Kérdező: PROBLÉMÁS A TERMÉSZETEM

1. Nagyon szeretem a természetet.
2. Gátlásos, visszahúzódó vagyok.
3. A Te én vagyok, ez nem tiszta előttem.
4. Mit jelent az az álmom, melyben megöltek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! A téged körülölelő természet az Én szeretetemnek egyik látványos megjelenülése. Szeretet az Isten. Szeretlek. Ezt mondja körülötted a rend, a szépség, a harmónia, a körülötted felszabadultan lüktető élet. Szeretlek. Ezt illatozzák a virágok, ezt éneklik a madarak, és ezt zongorázza a szél a fák lomborgonáin.
Szeretlek. Ezt ragyogja a Nap simogató melege, az ég fehér bárányfelhőkkel bodorított kékje. Szeretlek. Ezt lélegzi a föld, a mező, az erdő, a rét, a tó és a patak. Ha megfelelően ápolnátok magatokban azt az érzéket, amely képes kinyitni szíveteket, értelmeteket, fantáziátok egyaránt az Én első kinyilatkoztatásomra, vagyis a természetre, akkor jobban és tisztábban tudnátok megélni Engem önmagatokban is.
Az nem baj, ha gátlásos vagy. Érzékenységed nem beteges eltorzulás, hanem annak egy sajátos megnyilvánulása, amit egykor Én így fogalmaztam meg számotokra: "Óvakodjatok az emberektől!" (Máté 10;17). Ez a vonásod még jobban kinyit a természet szépségei felé.
Amit te "Te én" párbeszédnek mondasz, annak kimerítő tartalmát a HANG könyvek 1. kötetében megtalálhatod. Amit te Tenek mondasz, az mindig Én vagyok, amikor szándékod szerint építő, buzdító és vigasztaló gondolatok merülnek fel benned.
Álmod olyan lényeges változást jelez előre, amely pozitív következményeket eredményez annak ellenére, hogy te életelvesztésnek élted meg. "Aki elveszíti éltét, az megtalálja azt" (Máté 10;39).
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/783

52. hét

(2015. 12. 21. - 27.)

Témáink:

"Én mindenkin szeretnék segíteni! Minden másodpercben több ezer ember szenved balesetet. Mindegyik ember, EMBER! Mindegyik hozzátartozója azt szeretné, ha segíteni lehetne."

"Csak annyiban kell mindenkinek segíteni bárkin, amennyire erre lehetőség van. Amikor nincs esély arra, hogy valakin segíteni tudj, akkor bízd Rám az illetőt. Ne olyasmivel foglalkozz, ami távol van tőled, hanem azzal, ami ott áll előtted minden nap. A reggeli imádban kérdezd meg saját magadat, hogy mi az, amit Én azon a napon tőled megkívánok? Fogsz kapni olyan gondolatokat, amelyek felszólítanak majd, és el fogják mondani, hogy mivel töltsd ki a napodat."

"Dolgozz! Reggeltől estig foglald le magad okos dolgokkal. Olyanokkal, amelyek környezetednek is örömet tudnak okozni. Ne azon törd fejedet, hogy hogyan segítsd azokat, akik orvosok kezében vannak, hanem azon, hogy hogyan legyél hasznára azoknak, akik körülötted élnek."

"Hidd el, hogy minden megvan benned arra, hogy áldása legyél környezetednek. De csak önfegyelemmel, másokra figyeléssel, embertársaid tanácsait komolyan véve lehet általad szebb a Föld ott, ahol élsz."

"Te azért születtél le a Földre, hogy nyugodt, békés, kiegyensúlyozott, rugalmas, tanulékony emberré válj. Ezt várom Én is tőled! Ezt a szándékot szítsd fel magadban minden reggel gondolatban Előttem, és ezt kérd magadtól számon minden este, ugyancsak imában, Előttem."

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

Nagyon szeretnék segíteni egy balesetet szenvedőn!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Én mindenkin szeretnék segíteni! Minden másodpercben több ezer ember szenved balesetet. Mindegyik ember, EMBER! Mindegyik hozzátartozója azt szeretné, ha segíteni lehetne.
Csak annyiban kell mindenkinek segíteni bárkin, amennyire erre lehetőség van. Amikor nincs esély arra, hogy valakin segíteni tudj, akkor bízd Rám az illetőt. Ne olyasmivel foglalkozz, ami távol van tőled, hanem azzal, ami ott áll előtted minden nap. A reggeli imádban kérdezd meg saját magadat, hogy mi az, amit Én azon a napon tőled megkívánok? Fogsz kapni olyan gondolatokat, amelyek felszólítanak majd, és el fogják mondani, hogy mivel töltsd ki a napodat.
Dolgozz! Reggeltől estig foglald le magad okos dolgokkal. Olyanokkal, amelyek környezetednek is örömet tudnak okozni. Ne azon törd fejedet, hogy hogyan segítsd azokat, akik orvosok kezében vannak, hanem azon, hogy hogyan legyél hasznára azoknak, akik körülötted élnek.
Hidd el, hogy minden megvan benned arra, hogy áldása legyél környezetednek. De csak önfegyelemmel, másokra figyeléssel, embertársaid tanácsait komolyan véve lehet általad szebb a Föld ott, ahol élsz.
Te azért születtél le a Földre, hogy nyugodt, békés, kiegyensúlyozott, rugalmas, tanulékony emberré válj. Ezt várom Én is tőled!
Ezt a szándékot szítsd fel magadban minden reggel gondolatban Előttem, és ezt kérd magadtól számon minden este, ugyancsak imában, Előttem.
Megáldalak a TISZTASÁG, a HIGGADTSÁG, és a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/784

53. hét

(2015. 12. 28. - 2016. 01. 03.)

Témáink:

"Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke. Nem az elválásé. Az Én Lelkem az igazság lelke, nem a hazugságé. Az Én Lelkem a szabadság lelke, nem a megkötözöttségé. Mit jelent ez? Nem te hagytad el társadat, hanem ő hagyott el téged. Miután te ezt tudomásul vetted, akkor már nincs értelme, hogy olyasmit beszélj be magadnak, ami nem valóság. Tehát te szabad lettél attól, aki téged még hivatalos elválásotok előtt már lélekben elhagyott. E kijelentésem: "Amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza!" (Márk 10;9) sajnos éppen úgy megsérthető, mint az, hogy ne káromoljátok Istent, ne lopjatok, stb."

"Amikor tehát te lelkedben valóban átélted, hogy házastársad megszegte ígéretét, vagyis azt, hogy érted éljen annyira, amennyire te ezt lehetővé teszed számára, akkor te már nem voltál házastársa. Nem magad miatt, hanem őmiatta nem voltál az. Ha ő törekedett volna arra, hogy tegyen meg mindent érted, és te ennek ellenére elfordulsz tőle, akkor te lennél házasságtörő, és nem ő. De így te nem vagy ezzel vádolható. Ezt igazolja az is, hogy most te keresel Engem és nem ő. Tehát azt nem helyeslem, hogy ő elhagyott téged, de azt igen, hogy te már szabadnak tudod magadat tőle. Azt nem helyeslem, ha egy olyan emberhez mész feleségül, aki elhagyta házastársát, de helyesnek tudom tartani, ha olyanhoz mész, akit elhagyott házastársa."

"Aki az Én Lelkemmel töltődik be, az ettől sohasem lesz rosszul. Az Én lelkem gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önfegyelem (Gal 5;22-23). Ezekből egy sem hiányzik ott, ahol az Én Lelkem valakire kiárad! "

"Van egy szint, amelyen bárki megtapasztalhatja, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Te nem ezen a szinten vagy. Neked május 13-án feltétlenül nagyobb kegyelmeket közvetít Mária, mint bárki a világon. Őt keresd fel lélekben. Vele beszéld meg gondjaidat, neki mutasd meg lelki sebeidet. Tőle kérd testi bajodra is a gyógyulást! Ő édesanyád, aki a teremtmények közül a legjobban szeret téged a világon. Nála magadra találhatsz! Ő május Királynéja, a béke Királynéja, az irgalom és gyógyulás Királynéja. Ő vár téged, mert segíteni akar neked. Hidd el, így igaz!"

"Arról a kapcsolatról is, amit említettél leveledben, Anyám szívében megtalálod a megoldáshoz szükséges erőt. Köszönd meg Máriát az Istennek! Mária nem kötődik felekezetekhez! Mária hozzátok, gyermekeihez kötődik, Irántam való szeretetből! Megáldalak Mária Szívén keresztül!"

Kérdező: BETÖLTÖTT A SZENTLÉLEK?

1. Akivel éltem hivatalos házasságban, az nem volt társam. Elváltunk. Helyesen tettem ezt?
2. Valaki betöltött Szentszellemmel, de ezt nem éreztem jónak.
3. Menjek el május 13-án Gyöngyösre?
4. Beteg vagyok?
5. Jelenlegi kapcsolatomat is feltárom

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke. Nem az elválásé. Az Én Lelkem az igazság lelke, nem a hazugságé. Az Én Lelkem a szabadság lelke, nem a megkötözöttségé. Mit jelent ez?
Nem te hagytad el társadat, hanem ő hagyott el téged. Miután te ezt tudomásul vetted, akkor már nincs értelme, hogy olyasmit beszélj be magadnak, ami nem valóság. Tehát te szabad lettél attól, aki téged még hivatalos elválásotok előtt már lélekben elhagyott.
E kijelentésem: "Amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza!" (Márk 10;9) sajnos éppen úgy megsérthető, mint az, hogy ne káromoljátok Istent, ne lopjatok, stb.
Amikor tehát te lelkedben valóban átélted, hogy házastársad megszegte ígéretét, vagyis azt, hogy érted éljen annyira, amennyire te ezt lehetővé teszed számára, akkor te már nem voltál házastársa. Nem magad miatt, hanem őmiatta nem voltál az. Ha ő törekedett volna arra, hogy tegyen meg mindent érted, és te ennek ellenére elfordulsz tőle, akkor te lennél házasságtörő, és nem ő. De így te nem vagy ezzel vádolható. Ezt igazolja az is, hogy most te keresel Engem és nem ő. Tehát azt nem helyeslem, hogy ő elhagyott téged, de azt igen, hogy te már szabadnak tudod magadat tőle. Azt nem helyeslem, ha egy olyan emberhez mész feleségül, aki elhagyta házastársát, de helyesnek tudom tartani, ha olyanhoz mész, akit elhagyott házastársa.

2. Aki az Én Lelkemmel töltődik be, az ettől sohasem lesz rosszul. Az Én lelkem gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önfegyelem (Gal 5;22-23). Ezekből egy sem hiányzik ott, ahol az Én Lelkem valakire kiárad!

3-4. És itt hívom fel figyelmedet arra is, hogy nem ajánlom a gyöngyösi utat neked. Benned egyszer már káros hatása volt annak, hogy azzal a vonallal találkoztál. Neked nem ajánlom. Ezt így nem mondanám mindenkinek, de neked mondom.
Van egy szint, amelyen bárki megtapasztalhatja, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Te nem ezen a szinten vagy. Neked május 13-án feltétlenül nagyobb kegyelmeket közvetít Mária, mint bárki a világon. Őt keresd fel lélekben. Vele beszéld meg gondjaidat, neki mutasd meg lelki sebeidet. Tőle kérd testi bajodra is a gyógyulást! Ő édesanyád, aki a teremtmények közül a legjobban szeret téged a világon. Nála magadra találhatsz! Ő május Királynéja, a béke Királynéja, az irgalom és gyógyulás Királynéja. Ő vár téged, mert segíteni akar neked. Hidd el, így igaz!

5. Arról a kapcsolatról is, amit említettél leveledben, Anyám szívében megtalálod a megoldáshoz szükséges erőt. Köszönd meg Máriát az Istennek! Mária nem kötődik felekezetekhez! Mária hozzátok, gyermekeihez kötődik, Irántam való szeretetből!
Megáldalak Mária Szívén keresztül!"

Jézus - A Hang: 10/785

Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)