Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2014

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2013. 12. 30 - 2014. 01. 05.)

Témáink:

"A természetgyógyászat olyan mesterség, amely alkalmazni próbálja a természet erőit, törvényeit arra, hogy az emberek épségét úgy-ahogy helyreállítsa. Mindazoknak, akik e téren már valamit elértek, tudom ajánlani, hogy fejlesszék tovább e tevékenységüket, és egyre nagyobb hangsúlyt tegyenek arra, hogy az ember nem csupán test, sőt, főleg nem test! Éppen a teste az az embernek, amely kopik, használódik, ég egy bizonyos hőfokon, s végül tejesen felbomlik, bármit is tesznek vele."

"Nagyon fontos, hogy a természetgyógyászok képviseljék azt a felfogást, miszerint az ember igazi élete a testi állapot mögött húzódik meg, és az teszi az embert igazán emberré."

"Lelkem szikrája lobog minden emberben, és csak hordozójától függ, hogyan táplálja saját odaadottságával e tüzet, vagy lecseréli azzal a pokol tüzével, amelyet gyűlöletnek, önzésnek, hitetlenségnek, tehát hiszékenységnek lehet nevezni."

"Minden természetgyógyásznak át kell élnie, hogy elsősorban olyan apostolom Nékem, aki nem vallási szertartások vagy különböző tantételek hangoztatása által, hanem az Általunk teremtett világ erői által akarja Hozzám irányítani az embereket, mert benső békéjük, amit boldogságnak is lehet nevezni, csak akkor igazi, ha az Én békém tartja azt létben."

"Minden természetgyógyásznak tudnia kell, hogy Én gyökeres orvoslást adok mindenkinek, aki Hozzám jön. Senki, igazán senki a világon nem megy el Tőlem úgy, hogy ne gazdagodna, ne egészségesedne Általam."

"A természetgyógyászokat is, csak úgy, mint a vallási vezetőket, megkísérti az anyagiasság ördöge. Ennek kivédése komoly feladat. Nem arról van szó, hogy ne lenne méltó a munkás a maga bérére, de igenis szó van arról, hogy ezen nem lehet a hangsúly."

"Az anyagias természetgyógyászok és az anyagias papok egy gyékényen árulnak. A lélek sebeire nem tudnak megfelelő gyógyírt ajánlani. Hiába adnak jó tanácsokat, ha nincs e tanácsokban az Én erőm, akkor lehet, hogy történik külső gyógyulás, de belül romlani fog tovább a lélek, egészen a teljes kiábrándulásig."

"Én azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni, és általatok tudjam bizonyítani a világnak, hogy érdemes szeretetből áldozattá válni, érdemes a mulandóságot olyan eszköznek tekinteni, amellyel örök értékek birtokába tudtok jutni. Sőt! Csak az ilyen életre lehet azt mondani, hogy megérte végigélni."

"Bárhogy döntesz, annak mindegyiknek lesznek jó és nem jó következményei. A Földön minden olyan dologgal így van, ami nem tartozik az erkölcsi rend területére."

Kérdező: ELADJAM A HÁZAT?

1. Eladjam-e a házat?
2. Felújítsam-e természetgyógyászati tevékenységemet?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem ! A második kérdésedre válaszolok.
A természetgyógyászat olyan mesterség, amely alkalmazni próbálja a természet erőit, törvényeit arra, hogy az emberek épségét úgy-ahogy helyreállítsa. Mindazoknak, akik e téren már valamit elértek, tudom ajánlani, hogy fejlesszék tovább e tevékenységüket, és egyre nagyobb hangsúlyt tegyenek arra, hogy az ember nem csupán test, sőt, főleg nem test! Éppen a teste az az embernek, amely kopik, használódik, ég egy bizonyos hőfokon, s végül tejesen felbomlik, bármit is tesznek vele.
Nagyon fontos, hogy a természetgyógyászok képviseljék azt a felfogást, miszerint az ember igazi élete a testi állapot mögött húzódik meg, és az teszi az embert igazán emberré.
Lelkem szikrája lobog minden emberben, és csak hordozójától függ, hogyan táplálja saját odaadottságával e tüzet, vagy lecseréli azzal a pokol tüzével, amelyet gyűlöletnek, önzésnek, hitetlenségnek, tehát hiszékenységnek lehet nevezni.
Minden természetgyógyásznak át kell élnie, hogy elsősorban olyan apostolom Nékem, aki nem vallási szertartások vagy különböző tantételek hangoztatása által, hanem az Általunk teremtett világ erői által akarja Hozzám irányítani az embereket, mert benső békéjük, amit boldogságnak is lehet nevezni, csak akkor igazi, ha az Én békém tartja azt létben.
Minden természetgyógyásznak tudnia kell, hogy Én gyökeres orvoslást adok mindenkinek, aki Hozzám jön. Senki, igazán senki a világon nem megy el Tőlem úgy, hogy ne gazdagodna, ne egészségesedne Általam.
A természetgyógyászokat is, csak úgy, mint a vallási vezetőket, megkísérti az anyagiasság ördöge. Ennek kivédése komoly feladat. Nem arról van szó, hogy ne lenne méltó a munkás a maga bérére, de igenis szó van arról, hogy ezen nem lehet a hangsúly.
Az anyagias természetgyógyászok és az anyagias papok egy gyékényen árulnak. A lélek sebeire nem tudnak megfelelő gyógyírt ajánlani. Hiába adnak jó tanácsokat, ha nincs e tanácsokban az Én erőm, akkor lehet, hogy történik külső gyógyulás, de belül romlani fog tovább a lélek, egészen a teljes kiábrándulásig.
Én azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni, és általatok tudjam bizonyítani a világnak, hogy érdemes szeretetből áldozattá válni, érdemes a mulandóságot olyan eszköznek tekinteni, amellyel örök értékek birtokába tudtok jutni. Sőt! Csak az ilyen életre lehet azt mondani, hogy megérte végigélni.
A házaddal kapcsolatban nem tudok tanácsot adni. Nekem annak idején nem volt hová fejem lehajtsam (Mt 8;20), de ez nem zavarta meg az Atyámmal való kapcsolatomat. Bárhogy döntesz, annak mindegyiknek lesznek jó és nem jó következményei. A Földön minden olyan dologgal így van, ami nem tartozik az erkölcsi rend területére. Ez nem tartozik oda.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/680

2. hét

(2014. 01. 06. - 12.)

Témáink:

"Nem szertartások által lesz valaki keresztény, hanem olyan magatartás által, amely az Énáltalam felkínált szeretés elfogadásának következménye. Azt szokták megkeresztelni, aki erre nyilvánosan ígéretet tesz Nekem, illetve aki nevében ezt az ígéretet valaki vállalja (gyermekkeresztelés). Senki sem kárhozhat el saját hibáján kívül! Ha ilyesmi történne, ez ellene mondana Isten szeretetének és igazságosságának egyaránt."

"Én vagyok az élet kenyere. Eledelnek maradtam közöttetek. Minden eledel arra való, hogy energiát közvetítsen, hogy fejlődést mozdítson elő. Ha valaki csak felvesz energiát, de nem adja tovább, az valami nagyon nagy jót ront el! Nagyon ártalmas! Szépen kifejezve: lejáratja az energia értékét. Én azért maradtam közöttetek a kenyér színében, hogy végtelen szeretet-energiámat tudjátok átvenni, tudjatok ti is falat kenyérré válni azok számára, akik éppen azért esznek, rágnak, bántanak benneteket, mert nagyon kevés szeretet-energiával rendelkeznek."

"Ha szentáldozáshoz járultok, akkor képeseknek kell lennetek arra, hogy az Én szeretet-energiám a ti megbocsátásotok által feltöltse azoknak szeretetét, akik titeket eddig bántottak. A farkasoknak egyetlen esélyük van arra, hogy bárányokká váljanak: ha a bárányok vállalják, hogy fölfalják őket a farkasok. Ez azért van így, mert a báránylét magasabb, mint a farkaslét. A világrendben pedig a magasabb létsík az, ami képes magába asszimilálni az alacsonyabb létezőt. Így épül az ásvány a növénybe, a növény az állatba, az állat az emberbe, az ember az Istenbe, táplálkozás útján. E lehetőségnek megteremtése a szentmise. "

"Vannak olyan betegségek, amelyek ellen bizonyos lázzal tud csak a szervezet védekezni. Ilyenkor nem a láz megszüntetésére kell törekedni, hanem a betegség megszüntetésére, s ennek lesz következménye az, hogy a láz megszűnik. Volt barátod pszichikai láza nagyon fontos arra, hogy pszichésen gyógyuljon. Ne akard ezt akadályozni! Hagyd magára, és ne foglalkozz vele! Ezzel teszed neki is, magadnak is a legjobbat. Még csak ne is imádkozz érte! Egyszerűen ajánld pár mondatban az Atyának, és ezzel már meg is tettél érte mindent. Azért nem jó, ha imádkozol érte, mert ezzel csak körülötte forogsz, s ez semmiképpen sem jó."

"Általában az időfizika és egyéb okos fejtegetések sokat jelentenek azoknak, akiknek erre benső érzékük van. De ezek nélkül is el lehet jutni oda, ahová ezekkel. Amint különböző járművel el lehet jutni ugyanarra az állomásra. Nem érdemes e téren minősíteni."

"A mennyországban valóban van jelenleg szenvedés, mivel az, aki szeret, nagyon meg tudja szenvedni azok sorsát, akiket szeret. Természetesen egyszer eljön az az idő, amikor már nem lesz kiért fájjon a szíve a mennybélieknek, mert már mindenki meggyógyult. E kijelentésem a földi, tehát a tér-idő dimenzióban felfoghatatlan."

Kérdező: KERESZTELÉSRŐL ÉS EGYÉBRŐL

1. Keresztelés által nem lesz keresztény az ember?
2. Mondj valamit az Oltáriszentségről és a szentmiséről.
3. Tudok-e segíteni volt barátomon?
4. Egy időfizikusról kérek véleményt.
5. Van szenvedés a mennyben, s lesz, amikor nem lesz?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Nem szertartások által lesz valaki keresztény, hanem olyan magatartás által, amely az Énáltalam felkínált szeretés elfogadásának következménye. Azt szokták megkeresztelni, aki erre nyilvánosan ígéretet tesz Nekem, illetve aki nevében ezt az ígéretet valaki vállalja (gyermekkeresztelés). Senki sem kárhozhat el saját hibáján kívül! Ha ilyesmi történne, ez ellene mondana Isten szeretetének és igazságosságának egyaránt.
2. Én vagyok az élet kenyere. Eledelnek maradtam közöttetek. Minden eledel arra való, hogy energiát közvetítsen, hogy fejlődést mozdítson elő. Ha valaki csak felvesz energiát, de nem adja tovább, az valami nagyon nagy jót ront el! Nagyon ártalmas! Szépen kifejezve: lejáratja az energia értékét. Én azért maradtam közöttetek a kenyér színében, hogy végtelen szeretet-energiámat tudjátok átvenni, tudjatok ti is falat kenyérré válni azok számára, akik éppen azért esznek, rágnak, bántanak benneteket, mert nagyon kevés szeretet-energiával rendelkeznek. Ha szentáldozáshoz járultok, akkor képeseknek kell lennetek arra, hogy az Én szeretet-energiám a ti megbocsátásotok által feltöltse azoknak szeretetét, akik titeket eddig bántottak. A farkasoknak egyetlen esélyük van arra, hogy bárányokká váljanak: ha a bárányok vállalják, hogy fölfalják őket a farkasok. Ez azért van így, mert a báránylét magasabb, mint a farkaslét. A világrendben pedig a magasabb létsík az, ami képes magába asszimilálni az alacsonyabb létezőt. Így épül az ásvány a növénybe, a növény az állatba, az állat az emberbe, az ember az Istenbe, táplálkozás útján. E lehetőségnek megteremtése a szentmise.
3. Ne akarj segíteni volt barátodon, mert ez nem tenne jót sem neki, sem neked. Vannak olyan betegségek, amelyek ellen bizonyos lázzal tud csak a szervezet védekezni. Ilyenkor nem a láz megszüntetésére kell törekedni, hanem a betegség megszüntetésére, s ennek lesz következménye az, hogy a láz megszűnik. Volt barátod pszichikai láza nagyon fontos arra, hogy pszichésen gyógyuljon. Ne akard ezt akadályozni! Hagyd magára, és ne foglalkozz vele! Ezzel teszed neki is, magadnak is a legjobbat. Még csak ne is imádkozz érte! Egyszerűen ajánld pár mondatban az Atyának, és ezzel már meg is tettél érte mindent. Azért nem jó, ha imádkozol érte, mert ezzel csak körülötte forogsz, s ez semmiképpen sem jó.
4. Általában az időfizika és egyéb okos fejtegetések sokat jelentenek azoknak, akiknek erre benső érzékük van. De ezek nélkül is el lehet jutni oda, ahová ezekkel. Amint különböző járművel el lehet jutni ugyanarra az állomásra. Nem érdemes e téren minősíteni.
5. A mennyországban valóban van jelenleg szenvedés, mivel az, aki szeret, nagyon meg tudja szenvedni azok sorsát, akiket szeret. Természetesen egyszer eljön az az idő, amikor már nem lesz kiért fájjon a szíve a mennybélieknek, mert már mindenki meggyógyult. E kijelentésem a földi, tehát a tér-idő dimenzióban felfoghatatlan.
Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/681

3. hét

(2014. 01. 13. - 19.)

Témáink:

"Arra ... sohasem vállalkoztam és nem is fogok, hogy médiumom helyett rejtvényt fejtsek. Csak olyan kérdésekre vagyok hajlandó feleletet adni, amelyeket értelmes megfogalmazásban tár Elém médiumom."

"A Velem való kapcsolatodnál fontosabb nincs számodra (Mt 16;26). Mindaddig, amíg nem ezt állítod magad elé, nem tudok érdemben életed alakítója lenni. Amint magaddal, saját életeddel sem, úgy Velem sem lehet játszani. Vagy első vagyok valakinek életében, vagy nem is vagyok ott. Aki nincs Velem, az Ellenem van! (Mt 12;30). Nem lehet két úrnak szolgálni! (Lk 16;13)."

"A kábulat, a bódulat szöges ellentéte annak a józanságnak, amelyet az Én Lelkem akar adni neked, hogy valóban boldog légy! Ha vágyakozol Lelkem betöltődésére, meg fogod kapni (Lk 11;13). Én valóban újjá tudlak teremteni. Aki Lelkem által születik újjá, az nemcsak másképpen lát, hanem nagyon tisztán, nagyon békésen, nagyon magabiztosan, nagyon boldogítóan és nagyon harmonikusan látja és éli életét."

"Velem foglalkozz! Rám legyél kíváncsi! Engem akarj megélni magadban! Milliószor többet ér ez minden kábítószernél! Igazat mondtam akkor, amikor azt mondtam, hogy aki szeret Engem, ahhoz hozzá megyek, és benne fogok lakni (Jn 14;23). Lehet tehát Velem tapasztalatilag is találkozni! De ennek feltétele az, hogy ezt elhidd, és vágyakozz erre. Azért feltétel ez, mert csak így tudod alkalmassá tenni magadat arra, hogy boldogítani tudjalak. A kábítószereket, hogy hatni, bódítani tudjanak, be kell venni. Azért, hogy Én hatni tudjak, Engem el kell hinni, s erre pszichikailag rá kell hangolódnod az Utánam való vágyakozás által."

"Nagyon szeretlek! Légy tekintettel másokra!"

Kérdező: MI TÖRTÉNT VELEM?

Mi történt velem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Sajnos, médiumom képtelen volt elolvasni, amit írtál, mert annyira olvashatatlanok voltak egyes kulcsszavak. Pl. Akihez fordultál, akihez könyörögtél. De van még sok olyan szó, amely olvashatatlan egy normális ember számára. Arra pedig sohasem vállalkoztam és nem is fogok, hogy médiumom helyett rejtvényt fejtsek. Csak olyan kérdésekre vagyok hajlandó feleletet adni, amelyeket értelmes megfogalmazásban tár Elém médiumom. De azért adok neked pár megszívlelendő gondolatot.
A Velem való kapcsolatodnál fontosabb nincs számodra (Mt 16;26). Mindaddig, amíg nem ezt állítod magad elé, nem tudok érdemben életed alakítója lenni. Amint magaddal, saját életeddel sem, úgy Velem sem lehet játszani. Vagy első vagyok valakinek életében, vagy nem is vagyok ott. Aki nincs Velem, az Ellenem van! (Mt 12;30). Nem lehet két úrnak szolgálni! (Lk 16;13).
A kábulat, a bódulat szöges ellentéte annak a józanságnak, amelyet az Én Lelkem akar adni neked, hogy valóban boldog légy! Ha vágyakozol Lelkem betöltődésére, meg fogod kapni (Lk 11;13). Én valóban újjá tudlak teremteni. Aki Lelkem által születik újjá, az nemcsak másképpen lát, hanem nagyon tisztán, nagyon békésen, nagyon magabiztosan, nagyon boldogítóan és nagyon harmonikusan látja és éli életét.
Velem foglalkozz! Rám legyél kíváncsi! Engem akarj megélni magadban! Milliószor többet ér ez minden kábítószernél! Igazat mondtam akkor, amikor azt mondtam, hogy aki szeret Engem, ahhoz hozzá megyek, és benne fogok lakni (Jn 14;23). Lehet tehát Velem tapasztalatilag is találkozni! De ennek feltétele az, hogy ezt elhidd, és vágyakozz erre. Azért feltétel ez, mert csak így tudod alkalmassá tenni magadat arra, hogy boldogítani tudjalak. A kábítószereket, hogy hatni, bódítani tudjanak, be kell venni. Azért, hogy Én hatni tudjak, Engem el kell hinni, s erre pszichikailag rá kell hangolódnod az Utánam való vágyakozás által.
Nagyon szeretlek! Légy tekintettel másokra!
Megáldalak ERŐM ÉS SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/682

4. hét

(2014. 01. 20. - 26.)

Témáink:

"Valóban túl nagy keresztet vállaltál születésed előtt annak érdekében, hogy kicsiszold azt a koronádat, amely által úgy fogsz majd ragyogni, mint az égen a csillagok. Bátor voltál. Nagyon bíztál akkor abban, hogy Én úgyis melletted, sőt veled és benned leszek. Nagyon világos volt előtted, hogy ha te nagylelkű vagy, akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúlni. És ez így is van!"

"...bizony vigyáznod kell magadra annyira, mennyire képes vagy erre. Azért vannak a Földön azok az eszközök - orvos, gyógyszerek, kezelések, étkezési önfegyelem, stb. -, hogy okosan használjátok ezeket. De a hangsúly azon kell legyen, hogy milyen erkölcsi tartalommal, milyen Belém vetett bizalommal, milyen örök életbe vetett hittel, milyen szolgáló szeretettel használjátok fel azt az egészségi állapotot, amelyet éppen birtokoltok."

"Bár nem szoktam életforma változásra tanácsot adni, mert a gondolkodás-átalakítást szoktam szorgalmazni, amely úgyis magával hoz, kialakít megfelelő életformát, de neked mégis azt tanácsolom, hogy vedd fontolóra a leszázalékolást, ha testi, idegzeti egészséged ezt igényli. Anyagi gondjaid így is, úgy is lesznek mindaddig, amíg egészen életté nem válik benned Máté 6;25-34."

Mt 6,25 Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Bizony, több az élet, mint az eledel és a test, mint az öltözet.

Mt 6,26 Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja őket. Nem sokkal drágábbak vagytok-e ti azoknál?

Mt 6,27 Hát ki az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja az ő életét egy arasznyi idővel?

Mt 6,28 Az öltözet felől se aggodalmaskodjatok. Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem munkálkodnak és nem fonnak,

Mt 6,29 de mondom néktek, hogy Salamon az ő királyi dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül akármelyik.

Mt 6,30 Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek?

Mt 6,31 Ne aggodalmaskodjatok és ne kérdezzétek: Mit együnk? vagy: mit igyunk? vagy: mivel ruházkodjunk?

Mt 6,32 Mert mindezekért a pogányok törik magukat. Jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.

Mt 6,33 Hanem keressétek először Isten országát és annak igazságát és ezek mind ráadásul megadatnak nektek.

Mt 6,34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap maid aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.


(Ravasz László fordítása)

"Álmaid furcsa módon önmagad gyermekségét mutatják meg neked. Igen. Magaddal szembesülsz, magadra kell vigyáznod, magadért felelsz."

Kérdező: MI LESZ VELEM?

1. Mi lesz velem? Egészségi problémáim vannak, s úgy tűnik inkább súlyosodnak, mint csökkennének.
2. Leszázalékoltan nem tudok annyi fizetést kapni, amiből megélhetnék. Mit tegyek?
3. Fontos az orvosi ellátás is?
4. Gyakran álmodom kisgyermekről, kisgyermekkel.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Valóban túl nagy keresztet vállaltál születésed előtt annak érdekében, hogy kicsiszold azt a koronádat, amely által úgy fogsz majd ragyogni, mint az égen a csillagok. Bátor voltál. Nagyon bíztál akkor abban, hogy Én úgyis melletted, sőt veled és benned leszek. Nagyon világos volt előtted, hogy ha te nagylelkű vagy, akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúlni. És ez így is van!
Ezután az előzmény után azt mondom, hogy bizony vigyáznod kell magadra annyira, mennyire képes vagy erre. Azért vannak a Földön azok az eszközök - orvos, gyógyszerek, kezelések, étkezési önfegyelem, stb. -, hogy okosan használjátok ezeket. De a hangsúly azon kell legyen, hogy milyen erkölcsi tartalommal, milyen Belém vetett bizalommal, milyen örök életbe vetett hittel, milyen szolgáló szeretettel használjátok fel azt az egészségi állapotot, amelyet éppen birtokoltok.
Bár nem szoktam életforma változásra tanácsot adni, mert a gondolkodás-átalakítást szoktam szorgalmazni, amely úgyis magával hoz, kialakít megfelelő életformát, de neked mégis azt tanácsolom, hogy vedd fontolóra a leszázalékolást, ha testi, idegzeti egészséged ezt igényli. Anyagi gondjaid így is, úgy is lesznek mindaddig, amíg egészen életté nem válik benned Máté 6;25-34.
Álmaid furcsa módon önmagad gyermekségét mutatják meg neked. Igen. Magaddal szembesülsz, magadra kell vigyáznod, magadért felelsz.
Megáldalak a TESTVÉRI SZERETET MELEGÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/683

5. hét

(2014. 01. 27 - 02. 02.)

Témáink:

"Előtted három út áll: Az egyik az öngyilkosság. Ez a leggyávább, legbutább, legéretlenebb és legértelmetlenebb megoldás. Ettől semmi sem oldódik meg, mivel ennek következménye egy sokkal nyomorúságosabb élet, amelyről most még fantáziádban sem lehet elképzelésed. Csak annyit mondok: Én vagyok az ÉLET. Aki saját életét elveti, az pontosan ellentétemet választja. Én azért jöttem, hogy életetek legyen (Jn 10;10). A másik út: menekülés a narkotikumokba. Ez nagyon rövid távon némi elbódulással ámítja azt, aki ezt választja. Ez is az a széles út és tágas kapu, amely az előzőhöz hasonlóan a kárhozatba visz, és sokan mennek be rajta (Mt 7;13). A harmadik út pedig a gondolkodás-átalakításnak útja, amit ti megtérésnek szoktatok nevezni. Valójában ez az egyetlen, ami megoldást ad, mivel Engem választ maga mellé partnernek az illető arra, hogy boldog legyen. Ígéretemhez hűen ezeknek tudom adni az Én békémet ( Jn 14;27). "

"Hozzám nem az tér, aki külső cselekedetekre próbálja rávenni magát, hanem az, aki szívét kinyitja Felém úgy, hogy Lelkemmel be tudjam őt tölteni, át tudjam járni, és olyan szemléletre tudjam juttatni, amelyben világossá válik előtte, hogy semmit nem használ senkinek, ha akár az egész világot is megnyeri, de lelkének kárát vallja (Mt 16;26). Ez természetesen külső cselekedetekben is megnyilvánul."

"... minden belül dől el az ember életében. A külső forma csupán kerete azoknak a lehetőségeknek, amelyek alapján mindenkinek le kell vizsgáznia önmaga előtt. Nincs kivétel. Férjed semmivel sincs jobb állapotban, mint te. És senkinek sincs több és jobb lehetősége a boldogságra, mint neked. Ha ez nem lenne így, akkor Isten sem igazságos, sem szeretetteljes nem lenne. Ha pedig valaki a SZERETETRE azt mondja, hogy nem szeret (1Jn 4;8), az IGAZSÁGRA pedig, hogy hazugság (Jn 14;6), akkor az káromkodik, s annak nincs mit mondanom."

"... hogy mérni lehessen valakinek az állapotát, ahhoz el kell indulnia Felém. Amíg valaki ezt nem teszi meg, addig lelkileg légüres térben él. Nem is él. Halott! A Földön a halott emberek a boldogtalan emberek. Aki Velem találkozik, az találkozik az ÉLETTEL. Én vagyok a világ világossága (Jn 8;12). Az találkozik Velem, aki a FÉNYNYEL találkozik, tehát aki már látja, hogy milyen irányban kell haladnia, hogy teljesen kikerüljön a sötétségből."

"Sok helyet idézhetnék a Szentírásból, de téged egyik sem nyugtathat meg mindaddig, amíg nem hiszed el, hogy akinek Én nem vagyok elég, annak az egész világ összes legcsodálatosabb férfijai, legcsodálatosabb gyermekei, és a legtündöklőbb gazdagsága, legszebb külalakja sem lesz elég arra, hogy lelke megnyugodjék. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy nem a felsoroltakra vagytok teremtve. De ha valaki Engem befogad életébe, akkor a felsoroltakból mindig megkapja azt, amire szüksége van (Mt 6;33)."

Kérdező: ÖSSZETÖRT VAGYOK

Testileg, lelkileg összetört életű vagyok. Csak a gyermekeim tartják még bennem a lelket.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Annak az életszemléletnek, amely téged irányít, nem is lehet más következménye, mint az, amiben most vagy. Előtted három út áll: Az egyik az öngyilkosság. Ez a leggyávább, legbutább, legéretlenebb és legértelmetlenebb megoldás. Ettől semmi sem oldódik meg, mivel ennek következménye egy sokkal nyomorúságosabb élet, amelyről most még fantáziádban sem lehet elképzelésed. Csak annyit mondok: Én vagyok az ÉLET. Aki saját életét elveti, az pontosan ellentétemet választja. Én azért jöttem, hogy életetek legyen (Jn 10;10).
A másik út: menekülés a narkotikumokba. Ez nagyon rövid távon némi elbódulással ámítja azt, aki ezt választja. Ez is az a széles út és tágas kapu, amely az előzőhöz hasonlóan a kárhozatba visz, és sokan mennek be rajta (Mt 7;13). A harmadik út pedig a gondolkodás-átalakításnak útja, amit ti megtérésnek szoktatok nevezni.
Valójában ez az egyetlen, ami megoldást ad, mivel Engem választ maga mellé partnernek az illető arra, hogy boldog legyen. Ígéretemhez hűen ezeknek tudom adni az Én békémet ( Jn 14;27).
Hozzám nem az tér, aki külső cselekedetekre próbálja rávenni magát, hanem az, aki szívét kinyitja Felém úgy, hogy Lelkemmel be tudjam őt tölteni, át tudjam járni, és olyan szemléletre tudjam juttatni, amelyben világossá válik előtte, hogy semmit nem használ senkinek, ha akár az egész világot is megnyeri, de lelkének kárát vallja (Mt 16;26). Ez természetesen külső cselekedetekben is megnyilvánul.
Drága Gyermekem! Hidd el, hogy minden belül dől el az ember életében. A külső forma csupán kerete azoknak a lehetőségeknek, amelyek alapján mindenkinek le kell vizsgáznia önmaga előtt. Nincs kivétel. Férjed semmivel sincs jobb állapotban, mint te. És senkinek sincs több és jobb lehetősége a boldogságra, mint neked. Ha ez nem lenne így, akkor Isten sem igazságos, sem szeretetteljes nem lenne. Ha pedig valaki a SZERETETRE azt mondja, hogy nem szeret (1Jn 4;8), az IGAZSÁGRA pedig, hogy hazugság (Jn 14;6), akkor az káromkodik, s annak nincs mit mondanom.
Egyáltalán, hogy mérni lehessen valakinek az állapotát, ahhoz el kell indulnia Felém. Amíg valaki ezt nem teszi meg, addig lelkileg légüres térben él. Nem is él. Halott! A Földön a halott emberek a boldogtalan emberek. Aki Velem találkozik, az találkozik az ÉLETTEL. Én vagyok a világ világossága (Jn 8;12). Az találkozik Velem, aki a FÉNYNYEL találkozik, tehát aki már látja, hogy milyen irányban kell haladnia, hogy teljesen kikerüljön a sötétségből.
Sok helyet idézhetnék a Szentírásból, de téged egyik sem nyugtathat meg mindaddig, amíg nem hiszed el, hogy akinek Én nem vagyok elég, annak az egész világ összes legcsodálatosabb férfijai, legcsodálatosabb gyermekei, és a legtündöklőbb gazdagsága, legszebb külalakja sem lesz elég arra, hogy lelke megnyugodjék. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy nem a felsoroltakra vagytok teremtve.
De ha valaki Engem befogad életébe, akkor a felsoroltakból mindig megkapja azt, amire szüksége van (Mt 6;33).
Drága Gyermekem! Ajánlom, keresd ki a Bibliából a jelzett helyeket, mert azért közöltem ezeket veled, hogy segítségedre legyenek. Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/684

6. hét

(2014. 02. 03. - 09.)

Témáink:

"Bensőd valóban megváltozott, de nem átváltozott. Pedig ennek kell megtörténnie ahhoz, hogy Rám találj. Nincs más lehetőséged, mivel Magamra teremtettelek, és bármilyen társra találsz, senki sem helyettesíthet Engem. Társkereséseid azt igazolják, hogy valahogyan mindig ugyanazt kezded újra. Pontosan ezt teszik azok a férfiak is, akik ki akarnak használni téged. Ők ugyanúgy lényegében azt keresik, ami után te vágyódsz, vagyis olyan elbódulást, ami feledteti velük benső hontalanságukat."

"Drága Gyermekeim! Hontalanok vagytok mindannyian. Valahogy mindig elfelejtitek, hogy az erkölcsi rendben, tehát a boldogság világában nem úgy van, mint az anyag világában. Ha valami anyagi értéket elveszítettél, akkor természetes, hogy ott keresed, ahol elvesztetted. De az erkölcsi rendben nem így van. Ahol valaki elvesztette szíve nyugalmát, attól a szituációtól nagyon el kell távolodnotok, ha meg akarjátok találni azt újra. Aki egy házasságban elvesztette békéjét, annak nem házasságban kell azt megkeresnie, mert nem fog ez neki sikerülni. Köthet ugyan másik házasságot, ha őt elhagyták, de az sem fogja őt boldogítani"

"Istenre vagytok teremtve. Aki Istenért él, az fog társat találni magának, olyat, aki ebben segíteni fogja. De aki akár önmagáért, akár más emberért él, az előbb-utóbb önmaga békéjét is el fogja veszíteni, és a másik emberbe vetett hitét is. Ez nem történhet másképpen, mert ami természetellenes, az csak árthat annak, aki azt vállalja."

"Végeztél olyan tanfolyamot, amely rámutatott arra a benső világodra, ahol a dolgok eldőlnek. De nem elég, hogy tudod ezt. Azt kellene tudnod, hogy miért belül dőlnek el, és miért nem külső körülmények által?! Válaszolok erre: MIATTAM!"

"A te számodra rajtad kívül nincs Isten. Vagy elfogadsz magadban, vagy nem vagyok számodra. Ennek magyarázata az, hogy Engem nem lehet sorba állítani másokkal. Csak azért tudok élni, aki Értem él. Azt meg kell mondanom, hogy nagyon szeretnék érted élni! Mindaddig, amíg nem Értem élsz, csak elmondani tudom neked, hogy szeretlek. Megmutatni csak akkor tudom, ha te is elkezdesz Értem élni. Ezt úgy kell elkezdened, hogy elkezdesz Velem foglalkozni. Elkezdesz olyan könyveket olvasni, amelyek Rólam szólnak, s olyan imákon elmélkedni, amelyek hitelesek. Azok hitelesek, amelyeket hiteles emberek mondtak, írtak, énekeltek. Ha így teszel, akkor már elindultál Felém, s akkor már lehetőséget adtál Nekem arra, hogy érted éljek. Szeretlek! Szeretném ezt nemcsak mondani, hanem igazolni is."

Kérdező: KÉTSZER IS ELVÁLTAM MÁR

2-es REIKI-m van Ettől megváltozott a benső életem, de nem tudom, hogy hogyan tovább. Kétszer is elváltam már.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Bensőd valóban megváltozott, de nem átváltozott. Pedig ennek kell megtörténnie ahhoz, hogy Rám találj. Nincs más lehetőséged, mivel Magamra teremtettelek, és bármilyen társra találsz, senki sem helyettesíthet Engem. Társkereséseid azt igazolják, hogy valahogyan mindig ugyanazt kezded újra. Pontosan ezt teszik azok a férfiak is, akik ki akarnak használni téged. Ők ugyanúgy lényegében azt keresik, ami után te vágyódsz, vagyis olyan elbódulást, ami feledteti velük benső hontalanságukat.
Drága Gyermekeim! Hontalanok vagytok mindannyian. Valahogy mindig elfelejtitek, hogy az erkölcsi rendben, tehát a boldogság világában nem úgy van, mint az anyag világában. Ha valami anyagi értéket elveszítettél, akkor természetes, hogy ott keresed, ahol elvesztetted. De az erkölcsi rendben nem így van. Ahol valaki elvesztette szíve nyugalmát, attól a szituációtól nagyon el kell távolodnotok, ha meg akarjátok találni azt újra. Aki egy házasságban elvesztette békéjét, annak nem házasságban kell azt megkeresnie, mert nem fog ez neki sikerülni. Köthet ugyan másik házasságot, ha őt elhagyták, de az sem fogja őt boldogítani, mert nem arra vagytok teremtve, hogy egymásnak bármelyiktek is elég legyen. Nagyobbra vagytok teremtve önmagatoknál.
Istenre vagytok teremtve. Aki Istenért él, az fog társat találni magának, olyat, aki ebben segíteni fogja. De aki akár önmagáért, akár más emberért él, az előbb-utóbb önmaga békéjét is el fogja veszíteni, és a másik emberbe vetett hitét is. Ez nem történhet másképpen, mert ami természetellenes, az csak árthat annak, aki azt vállalja.
Végeztél olyan tanfolyamot, amely rámutatott arra a benső világodra, ahol a dolgok eldőlnek. De nem elég, hogy tudod ezt. Azt kellene tudnod, hogy miért belül dőlnek el, és miért nem külső körülmények által?! Válaszolok erre: MIATTAM!
A te számodra rajtad kívül nincs Isten. Vagy elfogadsz magadban, vagy nem vagyok számodra. Ennek magyarázata az, hogy Engem nem lehet sorba állítani másokkal. Csak azért tudok élni, aki Értem él. Azt meg kell mondanom, hogy nagyon szeretnék érted élni! Mindaddig, amíg nem Értem élsz, csak elmondani tudom neked, hogy szeretlek. Megmutatni csak akkor tudom, ha te is elkezdesz Értem élni. Ezt úgy kell elkezdened, hogy elkezdesz Velem foglalkozni. Elkezdesz olyan könyveket olvasni, amelyek Rólam szólnak, s olyan imákon elmélkedni, amelyek hitelesek. Azok hitelesek, amelyeket hiteles emberek mondtak, írtak, énekeltek. Ha így teszel, akkor már elindultál Felém, s akkor már lehetőséget adtál Nekem arra, hogy érted éljek. Szeretlek! Szeretném ezt nemcsak mondani, hanem igazolni is.
Megáldalak a HITHŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/685

7. hét

(2014. 02. 10. - 16.)

Témáink:

"Mindenki úgy gondolja, hogy akkor lenne szebb a világ, ha az általa meglátott, megtapasztalt bajok, hibák megszűnnének. Én is így gondolom. Mindenki úgy gondolja, hogy saját életében, ha rajta állna, rendbe jönnének a dolgok, de nem rajta áll. Én nem így gondolom. Két gondolati irány csap össze. A ti gondolkodásotok iránya, és az Enyém. Az elmúlt emberi történelem azt mutatja, hogy egyikünk sem enged a maga igazából. Az eredmény: Engem keresztre feszítenek, a ti világotok pedig veletek együtt elpusztul."

"... tudatlanok vagytok (Lk 23;34). De arra már nem tudok választ adni Magamnak, hogy miért akartok tudatlanok maradni?"

"Vagy mondjátok ki, hogy nem hiszitek el, honnan jöttem, ki vagyok, vagy higgyétek el, amit mondok. De azt, hogy elhiszitek, hogy Én égi lény vagyok, de nem hiszitek el, amit mondok, ezt káromlásnak nevezem. Mégpedig a Szentlélek elleni káromlásnak. Erre mondtam, hogy erre nincs bocsánat sem ezen, sem a másvilágon (Mt 12;31)."

"Első kijelentésem, amelyet nyilvánosság előtt tettem, ez volt: "Alakítsátok át gondolkodásotokat!" (Mk 1;15). Ti így fordítjátok: "Térjetek meg!" Már maga ez a fordítás is nehezíti szavaim megértését! Ti kívülről akartok elindulni befelé. Tőletek független tényezőktől várjátok azt, ami kizárólag csak tőletek függ: boldogságotokat, amire teremtve lettetek. Én pedig azt képviselem, hogy belülről kell elindulnotok kifelé, ha boldogok akartok lenni."

"Én soha nem jöttem volna a Földre, ha csak leghalványabb gondolatomba is beengedtem volna az elbizonytalanítás szikráját, vagyis azt, hogy boldogságom nem Tőlem, hanem tőletek függ."

"Nagyon könnyen lemondotok arról az igazságról, hogy boldogságotok vagy boldogtalanságotok forrása bennetek van. Pedig ez az az igazság, amely megszabadíthatna benneteket minden bajotoktól, megkötözöttségetektől (Jn 8;32-36)."

"Akit bárkinek halála letaglóz, az végeredményben egy olyan állapotszerű menekülésben él, amely előbb-utóbb megbosszulja magát. Szinte nincs még egy olyan valóság, mint a halál bizonyossága. Akit ez letaglóz, az azt bizonyítja, hogy pontosan ezzel nem számolt komolyan, pontosan ez elől menekült, holott pontosan ezzel kellett volna a legnagyobb hangsúllyal foglalkoznia."

"A megkötözöttségek egyik legfájóbb köteléke a szülő-gyermek kapcsolat. Anyámnak sem volt könnyű szabaddá válnia Tőlem. De ő hitt Nekem, és ezért képes volt erre (Mk 3;33). Aki meg van kötözve gyermekeivel, az előbb-utóbb bűnrészese is lesz gyermekei bűnének. Ennek pedig csak nyomorúság lehet a következménye."

"A pénz eddig még senkiben nem oldotta meg azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre mindenkinek szüksége lenne, ha boldog akar lenni. A pénz csak elodázza a lélek megtérését. Általában a szentek életének olvasásakor azt láthatod, hogy akkor voltak igazán boldogok, amikor le tudtak mondani mindenükről. Persze nem az lesz boldog, aki lemond mindenéről, hanem aki átalakítja a gondolkodását, tehát belülről Rám talál, tehát aki boldoggá válik, az mond le mindenéről, illetve az mindig megtalálja a módját annak, hogy másokon segítsen. Olyanokon, akik valóban rászorulók."

"Ha van valaki, akit nem tudsz szeretni, akkor senkit sem tudsz szeretni. A kályha, ha ég benne a tűz, akkor mindenkit melegít, akit elér. Az más dolog, hogy a papír, a fa, az acél, ezek mindegyik másképpen fogják fel a kályha melegét. De ez nem a kályha tüzének az ügye."

"Nem véletlenül mondottam ezt: "Inkább szerességek ellenségeiteket"! (Lk 6;35). Azért mondtam ezt, mert csak az beszélhet szeretetről, aki erre képes. Aki erre nem képes még elhatározásában sem, tehát még azt sem tudja megtenni, hogy mindenkinek jót akarjon akkor is, ha ez a jót akarás a gyakorlatban nem nagyon sikerül, az nem ismeri a szeretet lényegét, és így nem ismer Engem sem."

"Úgy gondolom, hogy benned van szeretet, jóakarat, jóindulat mindenki iránt, csak te nem ezt gondoltad szeretetnek. Pedig ez az. Ha jó szándékkal vagy gyermekeid apja iránt, akkor már kezdhetek élni benned. De ha nem, akkor nem neki teszel legnagyobb rosszat, hanem magadnak. A nyugtalan alvás a nyugtalan szív következménye szokott lenni, s ez őrli fel legjobban annak idegzetét, aki nem akarja befogadni az Én békémet."

"Alakítsd át gondolkodásodat, amíg nem késő! Ha nem teszed, mindent elveszítesz, ha elkezded, akkor magát az Istent nyered meg. Azt pedig mondanom sem kell, hogy az Istennel együtt jár az egész mennyország!"

Kérdező: ANYÁM HALÁLA LETAGLÓZOTT

1. Anyám halála letaglózott.
2. Felnőtt fiam miatt el kellett adnom otthonomat.
3. Ritkán találkozom enyéimmel.
4. Ha pénzem lenne...
5. Gyermekeim apját nem tudom szeretni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Mindenki úgy gondolja, hogy akkor lenne szebb a világ, ha az általa meglátott, megtapasztalt bajok, hibák megszűnnének. Én is így gondolom. Mindenki úgy gondolja, hogy saját életében, ha rajta állna, rendbe jönnének a dolgok, de nem rajta áll. Én nem így gondolom.
Két gondolati irány csap össze. A ti gondolkodásotok iránya, és az Enyém. Az elmúlt emberi történelem azt mutatja, hogy egyikünk sem enged a maga igazából. Az eredmény: Engem keresztre feszítenek, a ti világotok pedig veletek együtt elpusztul.
Ti nem tudtok megérteni Engem. Én nem tudlak megérteni titeket. Illetve nem tudom megérteni, hogy ti miért nem akartok megérteni Engem. Pedig meg akarlak érteni benneteket. Csak odáig tudok e téren eljutni, hogy tudatlanok vagytok (Lk 23;34). De arra már nem tudok választ adni Magamnak, hogy miért akartok tudatlanok maradni?
Vagy mondjátok ki, hogy nem hiszitek el, honnan jöttem, ki vagyok, vagy higgyétek el, amit mondok. De azt, hogy elhiszitek, hogy Én égi lény vagyok, de nem hiszitek el, amit mondok, ezt káromlásnak nevezem. Mégpedig a Szentlélek elleni káromlásnak. Erre mondtam, hogy erre nincs bocsánat sem ezen, sem a másvilágon (Mt 12;31).
Első kijelentésem, amelyet nyilvánosság előtt tettem, ez volt: "Alakítsátok át gondolkodásotokat!" (Mk 1;15). Ti így fordítjátok: "Térjetek meg!" Már maga ez a fordítás is nehezíti szavaim megértését!
Ti kívülről akartok elindulni befelé. Tőletek független tényezőktől várjátok azt, ami kizárólag csak tőletek függ: boldogságotokat, amire teremtve lettetek. Én pedig azt képviselem, hogy belülről kell elindulnotok kifelé, ha boldogok akartok lenni.
Én soha nem jöttem volna a Földre, ha csak leghalványabb gondolatomba is beengedtem volna az elbizonytalanítás szikráját, vagyis azt, hogy boldogságom nem Tőlem, hanem tőletek függ.
Belém hatolt ugyan ebből valami akkor, amikor a kereszten teljesen magatehetetlenül függtem, de akkor sem felétek, hanem az Atyám felé történt ez az elbizonytalanodás. És ez természetes, bizonyos fájdalom hatására, bizonyos ideig.
De azt sohasem gondoltam, hogy tőletek függhet boldogságom. Mindig tudtam, hogy Atyámmal való kapcsolatom a döntő e téren. De abban a szituációban is tudtam, hogy boldogságom Tőlem függ, vagyis hogy Én ne hagyjam el az Atyámat még akkor sem, ha úgy érzem, hogy Ő elhagyott. Ezért kiáltottam akkor is e szót: ATYÁM!, s ezzel kifejeztem, hogy Enyémnek tudom őt akkor is!
Leányom! Nagyon könnyen lemondotok arról az igazságról, hogy boldogságotok vagy boldogtalanságotok forrása bennetek van. Pedig ez az az igazság, amely megszabadíthatna benneteket minden bajotoktól, megkötözöttségetektől (Jn 8;32-36).

1. Akit bárkinek halála letaglóz, az végeredményben egy olyan állapotszerű menekülésben él, amely előbb-utóbb megbosszulja magát. Szinte nincs még egy olyan valóság, mint a halál bizonyossága. Akit ez letaglóz, az azt bizonyítja, hogy pontosan ezzel nem számolt komolyan, pontosan ez elől menekült, holott pontosan ezzel kellett volna a legnagyobb hangsúllyal foglalkoznia.

2. A megkötözöttségek egyik legfájóbb köteléke a szülő-gyermek kapcsolat. Anyámnak sem volt könnyű szabaddá válnia Tőlem. De ő hitt Nekem, és ezért képes volt erre (Mk 3;33). Aki meg van kötözve gyermekeivel, az előbb-utóbb bűnrészese is lesz gyermekei bűnének. Ennek pedig csak nyomorúság lehet a következménye.

3. Velem még ritkábban találkozol, mint a tieiddel, holott azok, akiket te tieidnek gondolsz, nem is a tieid!

4. A pénz eddig még senkiben nem oldotta meg azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre mindenkinek szüksége lenne, ha boldog akar lenni. A pénz csak elodázza a lélek megtérését.
Általában a szentek életének olvasásakor azt láthatod, hogy akkor voltak igazán boldogok, amikor le tudtak mondani mindenükről. Persze nem az lesz boldog, aki lemond mindenéről, hanem aki átalakítja a gondolkodását, tehát belülről Rám talál, tehát aki boldoggá válik, az mond le mindenéről, illetve az mindig megtalálja a módját annak, hogy másokon segítsen. Olyanokon, akik valóban rászorulók.

5. Ha van valaki, akit nem tudsz szeretni, akkor senkit sem tudsz szeretni. A kályha, ha ég benne a tűz, akkor mindenkit melegít, akit elér. Az más dolog, hogy a papír, a fa, az acél, ezek mindegyik másképpen fogják fel a kályha melegét. De ez nem a kályha tüzének az ügye.
Ha valakit nem tudsz szeretni, ez patikamérleg pontossággal mutatja, hogy csak önzésed irányít, és nem az Én benned lévő jelenlétem, tehát nem az a szeretet, amely átmelegíthetné szívedet. Nem véletlenül mondottam ezt: "Inkább szerességek ellenségeiteket"! (Lk 6;35). Azért mondtam ezt, mert csak az beszélhet szeretetről, aki erre képes. Aki erre nem képes még elhatározásában sem, tehát még azt sem tudja megtenni, hogy mindenkinek jót akarjon akkor is, ha ez a jót akarás a gyakorlatban nem nagyon sikerül, az nem ismeri a szeretet lényegét, és így nem ismer Engem sem.
Úgy gondolom, hogy benned van szeretet, jóakarat, jóindulat mindenki iránt, csak te nem ezt gondoltad szeretetnek. Pedig ez az. Ha jó szándékkal vagy gyermekeid apja iránt, akkor már kezdhetek élni benned. De ha nem, akkor nem neki teszel legnagyobb rosszat, hanem magadnak. A nyugtalan alvás a nyugtalan szív következménye szokott lenni, s ez őrli fel legjobban annak idegzetét, aki nem akarja befogadni az Én békémet. Drága Gyermekem! Alakítsd át gondolkodásodat, amíg nem késő! Ha nem teszed, mindent elveszítesz, ha elkezded, akkor magát az Istent nyered meg. Azt pedig mondanom sem kell, hogy az Istennel együtt jár az egész mennyország!
Megáldalak, hogy az Én szívemmel tudj szeretni mindenkit!"

Jézus - A Hang: 8/686

8. hét

(2014. 02. 17. - 23.)

Témáink:

"Te mielőtt megszülettél, nagyon jól láttad, hogy te is, gyermeked is, mindannyitok fontos lehetőséget fogtok nyújtani arra, hogy férjed ostoba kijelentése csütörtököt mondjon. Fog ő még rimánkodni, könyörögni, mert annyira fog lelkileg szenvedni, hogyha előre látná, bele is bolondulna. Rajta valóban meg fog valósulni az, amit mond. Mert bűnös, ezért fog könyörögve imádkozni egykor."

"...helyes az az elgondolásod, hogy Isten nem büntet. Mindenki önmagát bünteti, amikor olyat tesz, ami ellene mond természetének. És minden, ami nem kapcsolatos Velem, az számotokra természetellenes."

"Az a kapott információ, miszerint nem lakik benned az Isten, férjeddel kapcsolatban bizony igaz. Az a szeretet, amivel még Földre jöttöd előtt vállaltad miatta azokat a szenvedéseket, amelyek eddig értek, előbb-utóbb meg fogják hozni gyümölcsüket. Te magad nem lettél volna elég, hogy férjed szívét kissé meglágyítsad. Ezért vállalta gyermeked is, hogy a ti családotokba fog leszületni. Ha az ő szenvedése sem lesz elég férjed lelkiismeretének felébresztésére, akkor még több szenvedést kell majd átélnetek, hogy megmeneküljön a legrosszabbtól. Te erre valamikor IGEN-t mondtál!"

"... ne attól remélj jobb sorsot, hogy Engem akarj rávenni testi szenvedéseitek megszüntetésére, hanem attól, hogy szenvedéseidben megmutatod férjednek, hogy szeretetből érte mire vagy képes. Itt elsősorban nem te és nem gyermeked az érdekes. Az, akiért ezt vállaltátok! Te nemcsak megszentelődni jöttél a Földre. Azért is! Te megszentelni is jöttél (1Kor 7;14). Ezért jött gyermeked is. Ebben akar segíteni neked."

"Mint tudod, Én szükségszerűen közösség vagyok az Atyával és a Lélekkel. Ti is közösségi lények vagytok, és az, aki csak magára gondol, az éppen ezt téveszti szem elől. Neked azt kell tudatosítanod, hogy férjedért áldozat vagy, és ebben gyermeked sorstársad neked. Tehát szó sincs semmi büntetésről, semmi büntető Istenről. Amiről szó van, az az, hogy születésetek előtt olyan karmát vállaltatok, amely mindannyitokat elsegíthet az üdvösségre. És nemcsak a halál után, hanem már most e földi életben is békét találhat szívetek Bennem."

"Téged is, gyermekedet is nagyon szeretem. Férjedet nagyon sajnálom, mert tudom, hogy mi vár reá. Egy kicsit már ő is tudja, de gyáva ahhoz, hogy ezt belássa. Nagyon sajnálom őt, szegényt!"

"Imáidban kérj erőt ahhoz, hogy hű tudj maradni ahhoz a küldetésedhez, amit vállaltál. Azért kell kérned, hogy jobban kinyílj Felém. Mindannyitok életében feltétlenül elindul a gyógyulási folyamat, amikor kezded meglátni és megköszönni azokat az értékeket, amelyeket Tőlem eddig kaptál. Most még inkább kérnivalód van. Ez jó Nekem, mert lehetőségem van arra, hogy megláttassad hiányosságaidat, és függőségedet Velem kapcsolatban tudomásul vedd lelked békéje érdekében. De a hálaima az, amire igazán neked lenne szükséged, mert akkor nyílna rá szemed jobban az Én feléd áradó szeretetemre."

Kérdező: MIÉRT BÜNTET ISTEN?

1. Magam és gyermekem sok betegséget megéltünk. Miért? Isten büntet? Bűneink miatt?
2. Férjem azt mondja, hogy csak az imádkozik, aki bűnös. Neki a pénz az istene.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Ha csak egy földi életről kellene számot adnod, akkor jogosak lennének kérdéseid. Te mielőtt megszülettél, nagyon jól láttad, hogy te is, gyermeked is, mindannyitok fontos lehetőséget fogtok nyújtani arra, hogy férjed ostoba kijelentése csütörtököt mondjon. Fog ő még rimánkodni, könyörögni, mert annyira fog lelkileg szenvedni, hogyha előre látná, bele is bolondulna. Rajta valóban meg fog valósulni az, amit mond. Mert bűnös, ezért fog könyörögve imádkozni egykor.
De neked helyes az az elgondolásod, hogy Isten nem büntet. Mindenki önmagát bünteti, amikor olyat tesz, ami ellene mond természetének. És minden, ami nem kapcsolatos Velem, az számotokra természetellenes.
Az a kapott információ, miszerint nem lakik benned az Isten, férjeddel kapcsolatban bizony igaz. Az a szeretet, amivel még Földre jöttöd előtt vállaltad miatta azokat a szenvedéseket, amelyek eddig értek, előbb-utóbb meg fogják hozni gyümölcsüket. Te magad nem lettél volna elég, hogy férjed szívét kissé meglágyítsad. Ezért vállalta gyermeked is, hogy a ti családotokba fog leszületni. Ha az ő szenvedése sem lesz elég férjed lelkiismeretének felébresztésére, akkor még több szenvedést kell majd átélnetek, hogy megmeneküljön a legrosszabbtól. Te erre valamikor IGEN-t mondtál!
Drága Gyermekem! Arra kérlek tehát, ne attól remélj jobb sorsot, hogy Engem akarj rávenni testi szenvedéseitek megszüntetésére, hanem attól, hogy szenvedéseidben megmutatod férjednek, hogy szeretetből érte mire vagy képes. Itt elsősorban nem te és nem gyermeked az érdekes. Az, akiért ezt vállaltátok! Te nemcsak megszentelődni jöttél a Földre. Azért is! Te megszentelni is jöttél (1Kor 7;14). Ezért jött gyermeked is. Ebben akar segíteni neked.
Mint tudod, Én szükségszerűen közösség vagyok az Atyával és a Lélekkel. Ti is közösségi lények vagytok, és az, aki csak magára gondol, az éppen ezt téveszti szem elől. Neked azt kell tudatosítanod, hogy férjedért áldozat vagy, és ebben gyermeked sorstársad neked. Tehát szó sincs semmi büntetésről, semmi büntető Istenről. Amiről szó van, az az, hogy születésetek előtt olyan karmát vállaltatok, amely mindannyitokat elsegíthet az üdvösségre. És nemcsak a halál után, hanem már most e földi életben is békét találhat szívetek Bennem.
Téged is, gyermekedet is nagyon szeretem. Férjedet nagyon sajnálom, mert tudom, hogy mi vár reá. Egy kicsit már ő is tudja, de gyáva ahhoz, hogy ezt belássa. Nagyon sajnálom őt, szegényt!
Imáidban kérj erőt ahhoz, hogy hű tudj maradni ahhoz a küldetésedhez, amit vállaltál. Azért kell kérned, hogy jobban kinyílj Felém. Mindannyitok életében feltétlenül elindul a gyógyulási folyamat, amikor kezded meglátni és megköszönni azokat az értékeket, amelyeket Tőlem eddig kaptál. Most még inkább kérnivalód van. Ez jó Nekem, mert lehetőségem van arra, hogy megláttassad hiányosságaidat, és függőségedet Velem kapcsolatban tudomásul vedd lelked békéje érdekében. De a hálaima az, amire igazán neked lenne szükséged, mert akkor nyílna rá szemed jobban az Én feléd áradó szeretetemre.
Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/687

9. hét

(2014. 02. 24 - 03. 02.)

Témáink:

"Amit te kiolvastál a HANG 5/389-dik pontjában leírtakról, abban éppen az ellenkezője van annak, mint amit te mondasz. Az van ott, hogy ha azok, akik nem tartják érdemesnek azt, hogy angyalokkal, szentekkel beszéljenek, mert ők egyenesen Istenhez is fordulhatnak, hát akkor kiiktathatnák, ha logikusan gondolkodnának, a földi eszközöket is, ha el akarnának valahová jutni, mivel lehet közvetlenül Istennel beszélniük."

"De tudjátok, hogy szükségetek van arra, hogy ne csak Istennel beszéljetek, hanem embertársaitokkal is, mert azokra is rászorultok, annak ellenére, hogy Isten helyettük is képes lenne mindent elintézni javatokra. De nem intéz el mindent! Nem, mert így bontakozik ki igazán az Isten és egymás iránti szeretetetek."

"Gondolkodásodat úgy kell átalakítanod, hogy ne azt akard elhinni jónak, amit te gondolsz, hanem azt, amit az evangéliumok alapján Én gondolok jónak.(Mk 1;15)."

"Azért nem a hited szerint vannak a dolgok, mert te nem vagy olyan értelemben Isten, mint Én. Ne Engem akarj magadhoz igazítani, hanem akard magadat Hozzám igazítani. Egész életednek ez az értelme."

"Ha kapcsolatban vagy olyan tisztességes, becsületes pappal, akit te komolyan értékelsz, és az a pap azt tanácsolja, hogy ne levelezz a HANGGAL, akkor Én azt ajánlom, hogy fogadd meg tanácsát. Az illető bizonyára úgy látja, hogy inkább zavart okoz a HANG-kötetek olvasása számodra, mint rendet teremtene benned. Fogadj szót neki mindaddig, míg nem tudod megokolni, hogy miért nem hallgatsz rá. Örülj annak, ha valaki aggódik érted."

Kérdező: HOGYAN KELL ÁTALAKÍTANI A GONDOLKODÁST?

1. Ha jobban hinnénk Istenben, akkor Ő elvinne bennünket bárhová?
2. Hogyan kell átalakítani a gondolkodást?
3. Miért nem hitem szerint van, amit szeretnék?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Sajnos, ki kell ábrándítsalak. Bármennyire is hiszel Istenben, ő nem fog téged ingyen utaztatni. Amit te kiolvastál a HANG 5/389-dik pontjában leírtakról, abban éppen az ellenkezője van annak, mint amit te mondasz. Az van ott, hogy ha azok, akik nem tartják érdemesnek azt, hogy angyalokkal, szentekkel beszéljenek, mert ők egyenesen Istenhez is fordulhatnak, hát akkor kiiktathatnák, ha logikusan gondolkodnának, a földi eszközöket is, ha el akarnának valahová jutni, mivel lehet közvetlenül Istennel beszélniük. De tudjátok, hogy szükségetek van arra, hogy ne csak Istennel beszéljetek, hanem embertársaitokkal is, mert azokra is rászorultok, annak ellenére, hogy Isten helyettük is képes lenne mindent elintézni javatokra. De nem intéz el mindent! Nem, mert így bontakozik ki igazán az Isten és egymás iránti szeretetetek.
Gondolkodásodat úgy kell átalakítanod, hogy ne azt akard elhinni jónak, amit te gondolsz, hanem azt, amit az evangéliumok alapján Én gondolok jónak.(Mk 1;15).
Azért nem a hited szerint vannak a dolgok, mert te nem vagy olyan értelemben Isten, mint Én. Ne Engem akarj magadhoz igazítani, hanem akard magadat Hozzám igazítani. Egész életednek ez az értelme.
Ha kapcsolatban vagy olyan tisztességes, becsületes pappal, akit te komolyan értékelsz, és az a pap azt tanácsolja, hogy ne levelezz a HANGGAL, akkor Én azt ajánlom, hogy fogadd meg tanácsát. Az illető bizonyára úgy látja, hogy inkább zavart okoz a HANG-kötetek olvasása számodra, mint rendet teremtene benned. Fogadj szót neki mindaddig, míg nem tudod megokolni, hogy miért nem hallgatsz rá. Örülj annak, ha valaki aggódik érted.
Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 9/689

10. hét

(2014. 03. 03 - 09.)

Témáink:

"Valóban különleges alkat a fiad. Már a Földre jötte előtt is kereste azt az anyát, aki mellett olyan karmával, amellyel ő született, valahogyan boldogulni fog, és döntései révén önmagának is, anyjának is lehetővé válik a visszatalálás oda, ahonnan egykor mindketten kilendültetek"

"...annyira szövevényes fiad kereső- és szándékvilága, hogy ez számotokra a földi dimenzióban átláthatatlan. De mindketten meg tudjátok találni szívetek nyugalmát Nálam akkor, ha elhiszitek, hogy amikor példázódtam az ég madaraival és a mezők virágaival, akkor arra a mennyei Atyátokra akartam ráirányítani figyelmeteket, aki gyermekeinek még a haja szálait is számon tartja."

"...meg kell tanulnotok máról holnapra felelősséggel élni. Nem felelőtlenül, hanem felelősséggel. Ez azáltal fog sikerülni nektek, ha nagyon bíztok Bennem, és nagyon megtesztek mindent, ami éppen máról holnapra adódik számotokra."

"Volt olyan, hogy Atyám egy egész népet negyven éven át ellátott a pusztában úgy, hogy mindenük megvolt, amire szükségük volt. Atyám szeretete nem csökkent azóta sem. Sőt! Mivel benne élhetek lelketekben, így még biztosabbak lehettek abban, hogy látni fogjátok: nem jártatok rosszabbul másoknál, és nem jártak jobban mások, mint ti."

"Az, amiben ma éltek, csupán előjátéka annak az eljövendőnek, amely már az ajtóban áll és kopogtat. Csak meg kell hallani, észre kell venni az idők jeleit, s bátorítást kaptok arra, hogy érdemes bízni, kitartani Mellettem. Ne féljetek hát! A győztes oldalán álltok!"

"... ne keverjétek össze a két egymástól különálló életet: amit magatokban hordoztok, és ami körülöttetek forrong. Még azt sem mondhatom, hogy a körülöttetek lévő élet a bennetek lévő életért van. Nem. A benső életért ti magatok vagytok. A rajtatok kívüli világ romlásra ítéltetett. Szavaim súlyát, értelmét majd akkor fogjátok megérteni, amikor már tapasztalni fogjátok az új eget és az új Földet."

"Most nem tudok mást mondani, mint azt, hogy a holnap majd gondoskodik magáról. Ma kell megtenned azt, amit a mai nap követel."

"Kevés tiszta gyógyítóm van ma közöttetek. Aki arról beszélt, hogy égi lényektől van gyermeked bizonyos képessége, az a tiszta gyógyítóim közé tartozik. De kevés van ilyen."

"Türelmet kérek, és azt, hogy te ERŐT kérj Tőlem. Angyalaim vigyáznak benneteket. Újra mondom: NE FÉLJETEK!"

Kérdező: FIAM KÜLÖNLEGES ALKAT

Fiam különleges alkat. Nem találja helyét.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Valóban különleges alkat a fiad. Már a Földre jötte előtt is kereste azt az anyát, aki mellett olyan karmával, amellyel ő született, valahogyan boldogulni fog, és döntései révén önmagának is, anyjának is lehetővé válik a visszatalálás oda, ahonnan egykor mindketten kilendültetek.
Meghatározott célt nem tűzhettek ki magatok elé, mert annyira szövevényes fiad kereső- és szándékvilága, hogy ez számotokra a földi dimenzióban átláthatatlan. De mindketten meg tudjátok találni szívetek nyugalmát Nálam akkor, ha elhiszitek, hogy amikor példázódtam az ég madaraival és a mezők virágaival, akkor arra a mennyei Atyátokra akartam ráirányítani figyelmeteket, aki gyermekeinek még a haja szálait is számon tartja.
Tehát meg kell tanulnotok máról holnapra felelősséggel élni. Nem felelőtlenül, hanem felelősséggel. Ez azáltal fog sikerülni nektek, ha nagyon bíztok Bennem, és nagyon megtesztek mindent, ami éppen máról holnapra adódik számotokra.
Volt olyan, hogy Atyám egy egész népet negyven éven át ellátott a pusztában úgy, hogy mindenük megvolt, amire szükségük volt. Atyám szeretete nem csökkent azóta sem. Sőt! Mivel benne élhetek lelketekben, így még biztosabbak lehettek abban, hogy látni fogjátok: nem jártatok rosszabbul másoknál, és nem jártak jobban mások, mint ti.
Az, amiben ma éltek, csupán előjátéka annak az eljövendőnek, amely már az ajtóban áll és kopogtat. Csak meg kell hallani, észre kell venni az idők jeleit, s bátorítást kaptok arra, hogy érdemes bízni, kitartani Mellettem. Ne féljetek hát! A győztes oldalán álltok!
De ne keverjétek össze a két egymástól különálló életet: amit magatokban hordoztok, és ami körülöttetek forrong. Még azt sem mondhatom, hogy a körülöttetek lévő élet a bennetek lévő életért van. Nem. A benső életért ti magatok vagytok. A rajtatok kívüli világ romlásra ítéltetett. Szavaim súlyát, értelmét majd akkor fogjátok megérteni, amikor már tapasztalni fogjátok az új eget és az új Földet.
Most nem tudok mást mondani, mint azt, hogy a holnap majd gondoskodik magáról. Ma kell megtenned azt, amit a mai nap követel.
Kevés tiszta gyógyítóm van ma közöttetek. Aki arról beszélt, hogy égi lényektől van gyermeked bizonyos képessége, az a tiszta gyógyítóim közé tartozik. De kevés van ilyen.
Türelmet kérek, és azt, hogy te ERŐT kérj Tőlem. Angyalaim vigyáznak benneteket. Újra mondom: NE FÉLJETEK!
Megáldalak SZERETETEM EREJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/690

11. hét

(2014. 03. 10. - 16.)

Témáink:

"Az álom nagy lehetőséget ad vágyaitok képekben való megjelenítésére, és arra is, hogy ebből a mi világunkból információt kapjatok olyasmiről, amit tudnotok kell, hogy jobban tudjatok fejlődni lelkileg."

"Van az álmoknak még egy másik érdekessége is. Az, hogy a már folyamatban lévő események, melyek időben csak jóval később jelennek meg ébrenlétben, álomban már jóval előbb megmutatkozhatnak teljes kifejlettségükben is. Főleg olyan esetekben van ez így, amikor különben is nagyon érdekeltek vagytok abban az eseményben."

"Amikor Velem álmodtál, akkor lelkedben lévő jelenlétem formálódott olyan képpé, amely örömmel és békével töltött el. Lelked legmélyén most így élek benned. De meg kell mondjam neked, hogy az, amilyennek majd látni fogsz, mikor színről színre látjuk majd egymást, messze felül fogja múlni azt, amit álmodban Rólam láttál. Földi keret álomban sem képes átélni, megragadni Engem, mint ahogy milliárdnyi áram feszültsége, ereje nem vezethető át egy pár voltra méretezett fogyasztón"

"Anyámról, amit álmodtál, az komoly valóságot közölt veled. Ő mérhetetlenül fájlalja, hogy annyi fáradozása után sem jut el szava az emberek szívéhez. A ti évszázadotok annyi üzenetet kapott Márián keresztül, mint egyetlen század sem ezelőtt. Az ő anyai szíve, ha a mennyben ez lehetséges volna, már sokszor megszakadt volna."

"Teljesen érthetetlen, hogy mennyire süket fülekre talál az ÉG üzenete nálatok. Már lemondtunk arról, hogy egyházakon keresztül hitelesen figyelmeztetéseket adjunk. Csak a tiszta szívű látók, hallók, szeretetből és szeretetért élő egyszerű gyermekeim azok, akikben még van némi reményünk. Anyám gyermekeket, fiatalokat választott ki arra, hogy rajtuk keresztül hallassa szavát. Én inkább egy-két lelkipásztort láttam erre alkalmasnak a Magam számára az utóbbi időben, és olyan férfit és nőt, akik bár szeretik, nagyon szeretik egyházamat, de szabaddá tudtak válni azoktól a megkötözöttségektől, amelyeket egyházi hatalmasságok próbáltak rájuk kényszeríteni. Sorsuk nyilván nem lehet más, mint az Enyém volt, de vérük azok fejére hull, akik igyekeznek elhallgattatni őket."

"Anyám könnyei azok a fájdalomkönnyek, amelyek mint utolsó figyelmeztetés szeretnének hatni szívetekre, hogy a legrosszabbtól megmeneküljetek, hogy az égi hazában helyet tudjatok biztosítani magatoknak."

"...érzékeny idegrendszer jobban reagál a bekövetkezendő eseményekre. Ha tehát többször álmodsz meg előre dolgokat, akkor az nemcsak jót jelent, hanem azt is, hogy túlfeszítetted magadat."

"Ha olyasmit álmodsz meg, ami esetleg kellemetlenül érint, akkor álmod után, ha felébredtél, azonnal kérd őrangyalod segítségét. Angyalaitok, ha kéritek őket, sokszor bele tudnak nyúlni úgy bizonyos események menetébe, hogy azok végkifejletükben nem fognak ártani nektek akkor sem, ha azt álmodtátok, hogy bajba kerültetek."

Kérdező: EGY ÁLOM JÉZUSSAL

1. Volt egy gyönyörű álmom Jézussal, és egy fájdalmas álmom a Szűzanyával. Mária nagyon sírt! 2. Van olyan, hogy sokkal előbb megálmodok később bekövetkező eseményeket. Hogy lehet ez?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Az álom nagy lehetőséget ad vágyaitok képekben való megjelenítésére, és arra is, hogy ebből a mi világunkból információt kapjatok olyasmiről, amit tudnotok kell, hogy jobban tudjatok fejlődni lelkileg. Van az álmoknak még egy másik érdekessége is. Az, hogy a már folyamatban lévő események, melyek időben csak jóval később jelennek meg ébrenlétben, álomban már jóval előbb megmutatkozhatnak teljes kifejlettségükben is. Főleg olyan esetekben van ez így, amikor különben is nagyon érdekeltek vagytok abban az eseményben.
E bevezető után most részletezem a te álmaidat.
Amikor Velem álmodtál, akkor lelkedben lévő jelenlétem formálódott olyan képpé, amely örömmel és békével töltött el.
Lelked legmélyén most így élek benned. De meg kell mondjam neked, hogy az, amilyennek majd látni fogsz, mikor színről színre látjuk majd egymást, messze felül fogja múlni azt, amit álmodban Rólam láttál. Földi keret álomban sem képes átélni, megragadni Engem, mint ahogy milliárdnyi áram feszültsége, ereje nem vezethető át egy pár voltra méretezett fogyasztón.
Anyámról, amit álmodtál, az komoly valóságot közölt veled. Ő mérhetetlenül fájlalja, hogy annyi fáradozása után sem jut el szava az emberek szívéhez. A ti évszázadotok annyi üzenetet kapott Márián keresztül, mint egyetlen század sem ezelőtt. Az ő anyai szíve, ha a mennyben ez lehetséges volna, már sokszor megszakadt volna.
Teljesen érthetetlen, hogy mennyire süket fülekre talál az ÉG üzenete nálatok. Már lemondtunk arról, hogy egyházakon keresztül hitelesen figyelmeztetéseket adjunk. Csak a tiszta szívű látók, hallók, szeretetből és szeretetért élő egyszerű gyermekeim azok, akikben még van némi reményünk. Anyám gyermekeket, fiatalokat választott ki arra, hogy rajtuk keresztül hallassa szavát. Én inkább egy-két lelkipásztort láttam erre alkalmasnak a Magam számára az utóbbi időben, és olyan férfit és nőt, akik bár szeretik, nagyon szeretik egyházamat, de szabaddá tudtak válni azoktól a megkötözöttségektől, amelyeket egyházi hatalmasságok próbáltak rájuk kényszeríteni. Sorsuk nyilván nem lehet más, mint az Enyém volt, de vérük azok fejére hull, akik igyekeznek elhallgattatni őket.
Anyám könnyei azok a fájdalomkönnyek, amelyek mint utolsó figyelmeztetés szeretnének hatni szívetekre, hogy a legrosszabbtól megmeneküljetek, hogy az égi hazában helyet tudjatok biztosítani magatoknak.
A második kérdésedre már a bevezetőben válaszoltam. Csak még annyit fűznék hozzá, hogy érzékeny idegrendszer jobban reagál a bekövetkezendő eseményekre. Ha tehát többször álmodsz meg előre dolgokat, akkor az nemcsak jót jelent, hanem azt is, hogy túlfeszítetted magadat.
Ha olyasmit álmodsz meg, ami esetleg kellemetlenül érint, akkor álmod után, ha felébredtél, azonnal kérd őrangyalod segítségét. Angyalaitok, ha kéritek őket, sokszor bele tudnak nyúlni úgy bizonyos események menetébe, hogy azok végkifejletükben nem fognak ártani nektek akkor sem, ha azt álmodtátok, hogy bajba kerültetek.
Megáldalak az ÁHÍTAT és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/691

12. hét

(2014. 03. 17. - 23.)

Témáink:

A "másutt kellene lennem" kisértés három fajtája.

"Az első kisértés - "Tedd azt, amiről tudod, hogy rossz" magyarázata.

"A második kisértés - "Csináld a jót, de úgy, hogy az már normális ésszel túlzásnak mondható." - magyarázata.

"A harmadik kisértés - "Ne azt a jót tedd, ami éppen előtted van, hanem valami más jót." - magyarázata.

Kérdező: HOL A HELYEM?

Egy benső érzés azt mondja, hogy másutt kellene lennem.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Három fajta kísértésre hívom fel a figyelmedet:

   1. Tedd azt, amiről tudod, hogy rossz.
   2. Csináld a jót, de úgy, hogy az már normális ésszel túlzásnak mondható.
   3. Ne azt a jót tedd, ami éppen előtted van, hanem valami más jót.

1. Az első kísértésnek főleg a megkötözött emberek vannak kitéve. Szinte ráűzi őket a kísértő a rossz cselekedetre. E kísértésnek legyőzéséhez kettő fegyver áll rendelkezésetekre. Az egyik a bűnbánat, a másik a megkötözöttségtől való szabadítás.
A bűnbánat általában tüneti kezelést ad. Mikor valaki újra és újra megbánja, és újra és újra elköveti a rosszat. Legtöbb jámborsági gyóntatás ilyen esettel találja szemben magát.
A másik fegyver használata már gyökeres megoldást szokott eredményezni, bár itt is előfordul, hogy többször is használni kell ezt a fegyvert. A megkötözöttség megszüntetéséhez különböző ördögűző formákat kell használni.

2. A második kísértés, mikor az ősellenség túlzásokra ragad benneteket, szintén bűnbánattal szüntethető meg, de ilyenkor le kell vonni a tanulságot is, s önfegyelemmel ügyelni kell arra, hogy helyt tudjatok állni, ha újra megjelenik az ilyen kísértés..

3. A harmadik, amelyet te is szenvedsz, mikor belülről azt érzed, hogy máshol, másképpen, mást kellene tenned, mint amit teszel.
HANG-médiumom is, mióta írja sugallataimat, szinte állandóan ezt a kísértést szenvedi. Ennek legyőzése direkt módon nem lehetséges. A türelem, bizalom, Rám hagyatkozás, józanság, szerető társakra hallgatás, ezek azok az indirekt erőforrások, amelyek segítenek nem legyőzni, hanem kiállni az ilyen kísértést.
Ha valakinél Én akarom megváltoztatni helyzetét, azt annyira egyértelművé teszem számára, hogy az minden kétséget kizár szívéből.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/692

13. hét

(2014. 03. 24. - 30.)

Témáink:

"A benned lévő nyugtalanság rokonod halálával kapcsolatban nem Tőlem van. Ez egy olyan kísértés, amely akadályozni akarja benned a szeretet növekedését. E kísértés legyőzése az, ha Rám bízod ezt az egész ügyet, tehát ha kiszállsz belőle. Tudom, hogy ez nem könnyű, mert nyugtalanságod egy megkötözöttség eredménye."

"Az is megkötözöttség, amikor valaki olyankor is ragaszkodik valaminek földerítéséhez, amikor annak már semmi boldogító következménye nincs senki számára. Tehát olyankor, amikor a földerítéstől senki sem jut közelebb Hozzám."

"A nehéz sorsú emberek annak nyílnak ki, aki ezt számukra lehetővé teszi. Erre ismét azt mondhatom, hogy nem Én küldöm őket hozzád, hanem te teszed számukra lehetővé, hogy neked kinyíljanak. Ebből jó, rossz egyaránt származhat, attól függően, hogy mennyire vagy kapcsolatban Velem."

"Istenen kívül senkit sem szabad feltétel nélkül szeretni, ha a szeretet alatt nem az igazságban szeretést érted. Csak akkor, ha a szeretet igazságban, az igazság szeretetben nyilvánul meg, csak akkor vagyok ott jelen. Különben csak az érzelmeknek, az önzésnek álcázásáról van szó. Az ilyen szeretet nem szeretet."

"Földi küldetésed neked is a szeretni tanítás. Azt a szeretetet kell megtanítanod, amely Bennem öltött testet, s amelyről azt mondhattam: számotokra Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET. De ahhoz, hogy ezt másoknak tanítani tudd, először magadnak kell megtanulnod, hogy Én ki vagyok, és mit is akarok e kijelentésemmel: "Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást ÚGY, ahogy Én szeretlek titeket" (Jn 13;34)."

Kérdező: FELTÉTEL NÉLKÜL SZERETEK VALAKIT

1. Nagybátyám halála nem hagy nyugodni.
2. Miért vonzom a nehéz sorsú embereket?
3. Feltétel nélkül szeretek valakit.
4. Mi az én földi küldetésem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. A benned lévő nyugtalanság rokonod halálával kapcsolatban nem Tőlem van. Ez egy olyan kísértés, amely akadályozni akarja benned a szeretet növekedését. E kísértés legyőzése az, ha Rám bízod ezt az egész ügyet, tehát ha kiszállsz belőle. Tudom, hogy ez nem könnyű, mert nyugtalanságod egy megkötözöttség eredménye. Az is megkötözöttség, amikor valaki olyankor is ragaszkodik valaminek földerítéséhez, amikor annak már semmi boldogító következménye nincs senki számára. Tehát olyankor, amikor a földerítéstől senki sem jut közelebb Hozzám.
2. Túlzásba esel. A nehéz sorsú emberek annak nyílnak ki, aki ezt számukra lehetővé teszi. Erre ismét azt mondhatom, hogy nem Én küldöm őket hozzád, hanem te teszed számukra lehetővé, hogy neked kinyíljanak. Ebből jó, rossz egyaránt származhat, attól függően, hogy mennyire vagy kapcsolatban Velem.
3. Istenen kívül senkit sem szabad feltétel nélkül szeretni, ha a szeretet alatt nem az igazságban szeretést érted. Csak akkor, ha a szeretet igazságban, az igazság szeretetben nyilvánul meg, csak akkor vagyok ott jelen. Különben csak az érzelmeknek, az önzésnek álcázásáról van szó. Az ilyen szeretet nem szeretet.
4. Földi küldetésed neked is a szeretni tanítás. Azt a szeretetet kell megtanítanod, amely Bennem öltött testet, s amelyről azt mondhattam: számotokra Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET. De ahhoz, hogy ezt másoknak tanítani tudd, először magadnak kell megtanulnod, hogy Én ki vagyok, és mit is akarok e kijelentésemmel: "Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást ÚGY, ahogy Én szeretlek titeket" (Jn 13;34)."

Jézus - A Hang: 9/693

14. hét

(2014. 03. 31. - 04. 06.)

Témáink:

"Egy ember sorsa annyi tényező, annyi különböző döntési lehetőség összetevője, hogy csak olyanoknak a jövőjét lehet bizonyos határok között megjövendölni, akik nem megszentelődni, hanem megszentelni jöttek a Földre. A te gyermekeid sorsa saját kezükben van. Jó, ha tudod: NEM A TE KEZEDBEN. A te kezedben a te sorsod van. Amikor a halál pillanatában átvilágítok mindenkit, akkor senki sem hivatkozhat senki másra, csak önmagára. "

"Erkölcsi értelemben nincs öröklött jóság vagy rosszaság. Mindenki azért felel, amiről tehet, és nem azért, amiről mások tehetnek. Sajnos, a legtöbb szülőt az a gondolat vezérli, hogy tőlük függ gyermekük jövőjének boldogsága. Amíg valaki át nem jut ezen, addig éppen e téves felfogás által teszi lehetetlenné a maga számra azt a lelki fejlődést, amiért lejött a Földre. Aki nem jut túl ezen, az nem azért nem jut túl, mert ezt nem mondták meg neki, hanem azért, mert nem használta kellőképpen az eszét. Mindenki ki tudja találni önmagától is, hogy senki sem felelhet Isten előtt olyasmiért, amiről nem tehet."

"Nem azért kell hitben nevelni egy gyermeket, hogy később hitben éljen, hanem azért, mert ez szentel meg téged! Ő e nélkül is hitre juthat később, és ennek ellenére is elhagyhatja a hitét. De te jóvátehetetlen bajt szerezhetsz azzal magadnak, ha nem neveled gyermekeidet hitre. Erre is alkalmazható, hogy az önszeretet CSÚCSÉRTÉK! (Mt 22;39)."

"Botor gondolat, hogy majd ők el tudják dönteni, hogy mi lesz gyermekeikkel. A szülőknek azt kell eldönteniük, hogy mi lesz velük, ha vállalnak, és mi lesz velük, ha nem vállalnak gyermeket. Csak saját szívének békéjét biztosíthatja mindenki! Az Én Anyámnak is sok imájába és szenvedésébe került, míg megtanulta, hogy nem tőle függ az Én boldogságom, hanem önmagamtól (Lk 24;26). Amíg valaki erre nem jön rá, addig tévedésben van e téren."

"Senkit nem tudtok helyesen megítélni. Csak cselekedetet tudtok megítélni. Csak azt tudjátok megítélni, hogy mi jó és mi rossz. De azt már nem tudjátok megítélni, hogy aki valami jót vagy rosszat elkövetett, az mennyire felelős tettéért. Még magatokról sem tudhatjátok, hogy mit hoztatok magatokkal, és azt sem tudjátok számon tartani, hogy mások milyen hatással voltak rátok. Azt meg végképp nem tudjátok, hogy innen a szellemvilágból milyen és mennyi tanítást és erőt kaptatok, amelyek erősítették vagy csökkentették, de soha meg nem szüntették akaratotokat, és nem érintették szándékvilágotokat."

"Ha nem volna újraszületés, akkor valóban értetlenül állnátok a gyermekek szenvedései előtt. De ha tudjátok, hogy van újraszületés, akkor tisztelettel kell meghajolnotok minden emberi sors előtt, függetlenül attól, hogy hány éves az illető."

"Mindenki öl állatot. Amikor lélegzetet vesztek, millió kis állat kerül bele a szervezetetekbe, és pusztul ott el. Aki szívében nem szeretetet hord, aki tehát gyűlöl, az képes embert ölni. Ha nagy gyűlölet van benne, akkor könnyebben, ha kicsi, akkor nehezebben. De egyetlen gyilkost sem az tesz könnyen gyilkossá, hogy bölléreskedik valahol vagy nem."

"Az állat, az emberalatti világ az emberért van. Az ember pedig az Istenért van. Aki állatot öl, az jót cselekszik akkor, ha jó célból teszi. Rosszat, ha rossz célból teszi. Az ilyen esetben tehát a cselekedet célja dönti el, hogy erkölcsileg hogyan kell minősíteni az illető tettét. Aki embert öl, az mindenképpen erkölcstelen cselekedetet hajt végre, még akkor is, ha e tette által saját földi életét próbálja meghosszabbítani. A Ne ölj! parancs, amelyet a kőtáblára írattam Mózessel, nem ismer kivételt. A kivétel a ti találmányotok, és nem az Én gondolatom."

"Keresni nem szabad a halált, de ha előtted áll, nem szabad elmenekülnöd előle más ember meggyilkolása által. Neked nem az tesz roszszat, aki megöl téged, hanem az, ha te megölsz mást, tehát ha vétkezel a Ne ölj! parancs ellen. Aki megöl téged, az önmagának tesz rosszat. Aki téged megöl, az azt teszi veled, amit úgysem kerülhetsz ki, tehát átsegít a másvilágba."

"Kétezer évvel ezelőtt az Én gyermekeim, bár kiprovokálniuk nem volt szabad, de kifejezetten örültek, amikor kivégezték őket. Ez bizony nem mondható el gyilkosaikról."

"Át kell alakítanod gondolkodásodat, ha az Én életemet magadba akarod fogadni. De akard ezt, mert ez maga a boldogság számodra."

Kérdező: MEGÍTÉLHETŐ EGY GYERMEK?

1. Mi lesz fiaim sorsa?
2. Gyerekeket milyen alapon lehet megítélni?
3. Aki állatot öl, nem könnyebben fordul az ember ellen is?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Első kérdésedre válaszom ez: nem tudom. Egy ember sorsa annyi tényező, annyi különböző döntési lehetőség összetevője, hogy csak olyanoknak a jövőjét lehet bizonyos határok között megjövendölni, akik nem megszentelődni, hanem megszentelni jöttek a Földre. A te gyermekeid sorsa saját kezükben van. Jó, ha tudod: NEM A TE KEZEDBEN. A te kezedben a te sorsod van. Amikor a halál pillanatában átvilágítok mindenkit, akkor senki sem hivatkozhat senki másra, csak önmagára. Erkölcsi értelemben nincs öröklött jóság vagy rosszaság. Mindenki azért felel, amiről tehet, és nem azért, amiről mások tehetnek. Sajnos, a legtöbb szülőt az a gondolat vezérli, hogy tőlük függ gyermekük jövőjének boldogsága. Amíg valaki át nem jut ezen, addig éppen e téves felfogás által teszi lehetetlenné a maga számra azt a lelki fejlődést, amiért lejött a Földre. Aki nem jut túl ezen, az nem azért nem jut túl, mert ezt nem mondták meg neki, hanem azért, mert nem használta kellőképpen az eszét. Mindenki ki tudja találni önmagától is, hogy senki sem felelhet Isten előtt olyasmiért, amiről nem tehet.
Ezzel már arra is válaszoltam, hogy te nevelheted-e gyermekedet hitre vagy nem. Nem azért kell hitben nevelni egy gyermeket, hogy később hitben éljen, hanem azért, mert ez szentel meg téged! Ő e nélkül is hitre juthat később, és ennek ellenére is elhagyhatja a hitét. De te jóvátehetetlen bajt szerezhetsz azzal magadnak, ha nem neveled gyermekeidet hitre. Erre is alkalmazható, hogy az önszeretet CSÚCSÉRTÉK! (Mt 22;39).
Gyermeket sem azért kell vállalni, mert annak biztosíthatnátok jövőjét. A szülőknek azért kell vállalniuk gyermeket, mert szülők. Botor gondolat, hogy majd ők el tudják dönteni, hogy mi lesz gyermekeikkel. A szülőknek azt kell eldönteniük, hogy mi lesz velük, ha vállalnak, és mi lesz velük, ha nem vállalnak gyermeket. Csak saját szívének békéjét biztosíthatja mindenki! Az Én Anyámnak is sok imájába és szenvedésébe került, míg megtanulta, hogy nem tőle függ az Én boldogságom, hanem önmagamtól (Lk 24;26). Amíg valaki erre nem jön rá, addig tévedésben van e téren.

2. Senkit nem tudtok helyesen megítélni. Csak cselekedetet tudtok megítélni. Csak azt tudjátok megítélni, hogy mi jó és mi rossz. De azt már nem tudjátok megítélni, hogy aki valami jót vagy rosszat elkövetett, az mennyire felelős tettéért. Még magatokról sem tudhatjátok, hogy mit hoztatok magatokkal, és azt sem tudjátok számon tartani, hogy mások milyen hatással voltak rátok. Azt meg végképp nem tudjátok, hogy innen a szellemvilágból milyen és mennyi tanítást és erőt kaptatok, amelyek erősítették vagy csökkentették, de soha meg nem szüntették akaratotokat, és nem érintették szándékvilágotokat.
Ha nem volna újraszületés, akkor valóban értetlenül állnátok a gyermekek szenvedései előtt. De ha tudjátok, hogy van újraszületés, akkor tisztelettel kell meghajolnotok minden emberi sors előtt, függetlenül attól, hogy hány éves az illető.

3. Mindenki öl állatot. Amikor lélegzetet vesztek, millió kis állat kerül bele a szervezetetekbe, és pusztul ott el.
Aki szívében nem szeretetet hord, aki tehát gyűlöl, az képes embert ölni. Ha nagy gyűlölet van benne, akkor könnyebben, ha kicsi, akkor nehezebben. De egyetlen gyilkost sem az tesz könnyen gyilkossá, hogy bölléreskedik valahol vagy nem.
Az állat, az emberalatti világ az emberért van. Az ember pedig az Istenért van. Aki állatot öl, az jót cselekszik akkor, ha jó célból teszi. Rosszat, ha rossz célból teszi. Az ilyen esetben tehát a cselekedet célja dönti el, hogy erkölcsileg hogyan kell minősíteni az illető tettét. Aki embert öl, az mindenképpen erkölcstelen cselekedetet hajt végre, még akkor is, ha e tette által saját földi életét próbálja meghosszabbítani. A Ne ölj! parancs, amelyet a kőtáblára írattam Mózessel, nem ismer kivételt. A kivétel a ti találmányotok, és nem az Én gondolatom.
Keresni nem szabad a halált, de ha előtted áll, nem szabad elmenekülnöd előle más ember meggyilkolása által. Neked nem az tesz roszszat, aki megöl téged, hanem az, ha te megölsz mást, tehát ha vétkezel a Ne ölj! parancs ellen. Aki megöl téged, az önmagának tesz rosszat. Aki téged megöl, az azt teszi veled, amit úgysem kerülhetsz ki, tehát átsegít a másvilágba.
Kétezer évvel ezelőtt az Én gyermekeim, bár kiprovokálniuk nem volt szabad, de kifejezetten örültek, amikor kivégezték őket. Ez bizony nem mondható el gyilkosaikról.
Drága Gyermekem! Át kell alakítanod gondolkodásodat, ha az Én életemet magadba akarod fogadni. De akard ezt, mert ez maga a boldogság számodra.
Megáldalak, hogy vállald a gondolkodásodnak átalakítását. Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/694

15. hét

(2014. 04. 07 - 13.)

Témáink:

17 rövid kérdés és tömör válaszokkal. Jézus megkülönbözteti az erkölcsi és nem erkölcsi jellegű kérdéseket és ennek megfeleően válaszol. A megkülönböztetés elsajátítása rendkívül fontos és lényeglátóvá tesz.

Kérdező: SOK TÖMÖR VÁLASZ

Sok kérdést teszek fel tömören.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Én pedig mindegyikre válaszolni fogok tömören.
1. K: Szeretném tisztázni a Föld geológiai történetét a Vörös-tengeren történt átkeléskor.
H: Érdeklődj az illetékeseknél!
2. K: A csillagászok 2016-ra jósolják a Földünk összeütközését egy égi-testtel. Elkerülhető ez vagy sem?
H: Érdeklődj a csillagászoknál!
3. K: Jézus születésének időpontjával kapcsolatban 7 év különbség áll fenn? Hogyan történhetett ez?
H: Fennáll. Elszámították magukat.
4. K: A napkeleti bölcseket egy csillag vezette. A kutatók azt bizonygatják, hogy véletlenszerűen arra tartó üstökösről van szó. Melyik igaz?
H: Véletlenek nincsenek.
5. K: Zavarban vagyok. Eddig úgy tudtam, hogy Isten teremtette a világot. A HANG című könyv szerint pedig Te. Nyugtass meg!
H: Mindannyian istenek vagytok (Jn 10;34). Én különösképpen az vagyok.
6. K: Te nem gyóntattál. A katolikus egyházban miért van gyóntatás?
H: Értetek van. A gyónási vágy mindenkiben ott van. Vagy papnál, vagy jó barátnál, vagy pszichológusnál, de mindenki gyónni akar, hogy bensőleg megkönnyebbüljön. A földi élet egyik legnagyobb áldása egy jó gyóntató.
7. K: Jézus a szeretetet hirdette, Mózes a szemet szemért viselkedést. Az előbbi felülbírálja az utóbbit?
H: Én beteljesíteni jöttem a törvényt(Máté 5;17).
8. K: A HANG című könyvben az áldásoknál különböző Lélekkel történik az áldás. Hányféle lélek van? Vagy rosszul értelmezem?
H: Rosszul értelmezed. Amint a fehér fény magában hordja a szivárvány összes színét, úgy az EGY LÉLEK magában hordja az értékes tulajdonságok minden változatát. Minden esetben tehát ugyanannak a Léleknek egy bizonyos tulajdonságán van a hangsúly, függően attól, hogy a kérdezőnek melyikre van legjobban szüksége.
9.K: Istennek tetsző volt az a szent inkvizíció, amely által annyi embert kínoztak meg? Istennek tetszőek a szentté avatások, amelyek a katolikus egyházban oly gyakoriak?
H: Az inkvizíció nem Istennek tetsző. A szentté avatások emberi hagyományból keletkeztek. Ezeket lehet úgy is tekinteni, hogy jók, és úgy is, hogy nem jók.
10. K: A Biblia csak a Föld népeinek szól, vagy más bolygón élőknek is?
H: Olyan Biblia, mint nektek van, másoknak nincs.
11. K: Jézus kereszthalála elrendelt volt?
H: Nincs gonosz eleve elrendelés. A keresztre feszítés gonosztett volt.
12. K: Urunk mennybemenetele lélekben vagy testben történt?
H: Én a mennybemenetelem által megdicsőültem. Pontosítanod kellett volna, hogy mit értesz test és lélek alatt.
13.K: Az ember feltámadása testben vagy lélekben történik?
H: Megdicsőült testben.
14. K: Ki a pogány, és ki az igazhitű?
H: Pogány az, aki nincs megkeresztelve. Igazhitű az, aki Bennem hisz.
15. K: Amióta élek, mindig betegség gyötört. Meddig tart ez?
H: A földi élet egy gyógyíthatatlan halálos betegség.
16. K: Önmagamtól találtam a SZBE-re, vagy Te vezettél oda?
H: Mondtam már, hogy nincsenek véletlenek.
17. K: Szeretném, ha Mária mennybevitelét megvilágítanád előttem.
H: Várd meg, míg az egyik medjugorjei látnok kiadja azt a könyvet, amelyet Anyám lediktált neki.
Megáldalak, hogy lényeglátóvá válj.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/695

16. hét

(2014. 04. 14. - 20.)

Témáink:

"Az említett álmod nem más, mint érzelemvilágod és vágyaid képekben történt megjelenülése. Nem üzenetet hordoz, mely a jövőről fedné fel a fátylat, hanem arról tudósít, hogy tudattalan világodban milyen alakokat tud ölteni hangulatod. Csak azokra az álmokra érdemes komolyabban odafigyelni, amelyek visszatérők."

"Az unokáddal kapcsolatban azt tudom ajánlani, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hasonló korú gyermekkel, aki már részesült olyan beavatásokban, melyek következtében a különböző szimbólumok értelméről már rendelkezik annyi ismerettel, amennyire a te unokádnak erre szüksége van. E gyermek nevét, címét neked megadom, de nyilvánosságra nem hozom. Te se propagáld addig, amíg tőlük erre felhatalmazást nem kapsz."

"Azért adom meg e címet, mert az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, s fontosnak érzem, hogy alakuljanak ki ilyen kapcsolatok. Bízom bennetek, és abban, hogy ezek a kapcsolatok erősítik és tisztítják a beavatottak érzékenységét, és ezáltal megkönnyítik, felgyorsítják lelki, szellemi fejlődéseteket."

Kérdező: UNOKÁM KÜLÖNÖS ADOTTSÁGAI

1. Egy titkos és furcsa álomról kérdezem, hogy mit jelent.
2. Unokám különös adottságokkal rendelkezik: energiával, látással. Szimbólumokat különös színekben és nagyságban lát az embereken.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Az említett álmod nem más, mint érzelemvilágod és vágyaid képekben történt megjelenülése. Nem üzenetet hordoz, mely a jövőről fedné fel a fátylat, hanem arról tudósít, hogy tudattalan világodban milyen alakokat tud ölteni hangulatod. Csak azokra az álmokra érdemes komolyabban odafigyelni, amelyek visszatérők.
Az unokáddal kapcsolatban azt tudom ajánlani, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hasonló korú gyermekkel, aki már részesült olyan beavatásokban, melyek következtében a különböző szimbólumok értelméről már rendelkezik annyi ismerettel, amennyire a te unokádnak erre szüksége van. E gyermek nevét, címét neked megadom, de nyilvánosságra nem hozom. Te se propagáld addig, amíg tőlük erre felhatalmazást nem kapsz.
Azért adom meg e címet, mert az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, s fontosnak érzem, hogy alakuljanak ki ilyen kapcsolatok. Bízom bennetek, és abban, hogy ezek a kapcsolatok erősítik és tisztítják a beavatottak érzékenységét, és ezáltal megkönnyítik, felgyorsítják lelki, szellemi fejlődéseteket.
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/696

17. hét

(2014. 04. 21-27.)

Témáink:

"Amire az ember képtelen, azt nem kell tennie. Mindenki a képességén belül hordozza a felelősséget."

"A növény növekedését nem lehet azáltal gyorsítani, ha húzni akarsz rajta egyet. De igenis lehet azáltal, hogy műveled a talajt. Ilyen értelemben természetesen kell gyorsítani a lelki fejlődésed növekedését, mert ha nem teszed, mulasztással vétkezel. Mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy növekedj a szeretetben."

"Azért vagy feszült a meditációban, mert nem jól meditálsz. Az nem meditál jól, aki csak úgy, minden előkészület nélkül kinyílik befelé, és engedi, hogy bármiféle szellem, gondolat, érzés eluralkodjék rajta. Az nem jól meditál, aki csak a keretet biztosítja a befelé figyelésnek, de a tartalomra, annak kontrolljára nem fektet nagy hangsúlyt. Az nem meditál jól, aki tehetetlen játékszerévé válik a benne lejátszódó történéseknek. Az nem meditál jól, aki először nem könyörög Hozzám komoly áhítattal, és nem ajánlja magát nagy elszántsággal az Én, az angyalaim védő oltalmába."

A helyes meditálás 5 lépésének felsorolása a levélben!

"Mindenki csak azt tudja helyesen szeretni, akitől szabaddá vált. Amíg meg vagy kötözve gyermekeddel, addig mindig ki vagy téve annak a veszélynek, hogy bűnrészességet vállalsz vele. Ez pedig sem neki, sem neked nem jó. Tehát mindkettőtöknek árt. Tehát nem szeretet, hanem önzés van ennek hátterében. Legtöbb szülő nem szeretetből, hanem önzésből áldozza fel önmagát gyermekéért. E szülőket a butaságukon kívül semmi sem menti fel."

"A húsevés semmiféle erkölcsi értéket nem hordoz. Aki húst eszik és szeret, az üdvözül, aki nem eszik húst és nem szeret, az elkárhozik. Azt, hogy mit esztek, erkölcsivé az a cselekedet, az a szándék teszi, amire az ételből nyert energiát felhasználjátok. Éjjel-nappal eheti a húst az, aki az így nyert energiát szeretésre használja. És éjjel-nappal vegetáriuskodhat az, aki energiáit nem szeretésre használja. A lelketekben lévő szándék nem függvénye a gyomrotokban lévő ételnek."

Kérdező: FESZÜLT VAGYOK

1. Nyilvánosság előtt képtelen vagyok beszélni.
2. Kell-e gyorsítanom a fejlődési ütemet magamban?
3. Feszült vagyok a meditációkban. Miért?
4. Egyik fiammal nehezen boldogulok. Mit tegyek?
5. Te kéred, hogy hagyjam abba a vállalkozásomat?
6. A húsevés akadályozza lelki fejlődésemet?
7. Újjászülettem-e már?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Az nem baj, ha nyilvánosság előtt képtelen vagy beszélni. Amire az ember képtelen, azt nem kell tennie. Mindenki a képességén belül hordozza a felelősséget.

2. A növény növekedését nem lehet azáltal gyorsítani, ha húzni akarsz rajta egyet. De igenis lehet azáltal, hogy műveled a talajt. Ilyen értelemben természetesen kell gyorsítani a lelki fejlődésed növekedését, mert ha nem teszed, mulasztással vétkezel. Mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy növekedj a szeretetben.

3. Azért vagy feszült a meditációban, mert nem jól meditálsz. Az nem meditál jól, aki csak úgy, minden előkészület nélkül kinyílik befelé, és engedi, hogy bármiféle szellem, gondolat, érzés eluralkodjék rajta. Az nem jól meditál, aki csak a keretet biztosítja a befelé figyelésnek, de a tartalomra, annak kontrolljára nem fektet nagy hangsúlyt. Az nem meditál jól, aki tehetetlen játékszerévé válik a benne lejátszódó történéseknek. Az nem meditál jól, aki először nem könyörög Hozzám komoly áhítattal, és nem ajánlja magát nagy elszántsággal az Én, az angyalaim védő oltalmába.
A meditálásnak lényegéhez tartozik, hogy miután komoly imában Hozzám fordultál, kérted Lelkem oltalmát, segítségét, és miután őrangyalod vezetésére bíztad magad, számodra az első a benső csend megteremtése. Ennek pedig feltétele a relaxálás, ellazítás, RÁM hagyatkozás, mely olyan, mint mikor valaki kifekszik a Napra, s hagyja, hogy a napsugarak ráragyogjanak. Ez az első lépése a meditációnak.
A második az a gondolati koncentrálás, amely megragadja a lelkedből a Lelkem által magad elé vetített képet.
A harmadik lépés az, hogy e képnek hatásával engeded átitatni magadat.
A negyedik lépés az, hogy megfogalmazod magadban az elmélkedésed gyakorlati hatását.
Az ötödik lépés az, hogy megköszönöd Nekem a meditációban szerzett lelki, szellemi gazdagodást.
Ha így meditálsz, akkor szeretetemben gazdagodsz, akkor idegzeted erősödik, akkor bizalmad mélyül Irántam, és az Én békém átjárja életedet.

4. Fiadtól szabaddá kell válnod! Felelős tetteiért neki kell vállalnia a felelősséget, s te nem vehetsz át abból semmit. Mindenki csak azt tudja helyesen szeretni, akitől szabaddá vált. Amíg meg vagy kötözve gyermekeddel, addig mindig ki vagy téve annak a veszélynek, hogy bűnrészességet vállalsz vele. Ez pedig sem neki, sem neked nem jó. Tehát mindkettőtöknek árt. Tehát nem szeretet, hanem önzés van ennek hátterében. Legtöbb szülő nem szeretetből, hanem önzésből áldozza fel önmagát gyermekéért. E szülőket a butaságukon kívül semmi sem menti fel.

5. A te vállalkozásodért te felelsz, és nem Én.

6. A húsevés semmiféle erkölcsi értéket nem hordoz. Aki húst eszik és szeret, az üdvözül, aki nem eszik húst és nem szeret, az elkárhozik. Azt, hogy mit esztek, erkölcsivé az a cselekedet, az a szándék teszi, amire az ételből nyert energiát felhasználjátok. Éjjel-nappal eheti a húst az, aki az így nyert energiát szeretésre használja. És éjjel-nappal vegetáriuskodhat az, aki energiáit nem szeretésre használja. A lelketekben lévő szándék nem függvénye a gyomrotokban lévő ételnek.

7. Nem születtél még újjá. De újjá fogsz születni, ha hiszed, hogy ezt az Én Lelkem meg tudja tenni benned.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/697

18. hét

(2014. 04. 28. - 05. 04.)

Témáink:

"Evési problémád megoldása az, hogy időre egyél! Pl. csak negyedóráig. Nem kell sokat. Amennyit azalatt eszel, azzal elégedj meg! Az nem baj, ha utána éhes vagy. De négy alkalomnál többször ne egyél naponta!"

"Az állatokkal kapcsolatban azért van annyi problémátok, mert helytelenül értelmezitek a szeretést. Az állatokat nem kell szeretni. Sőt, nem is lehet. Aki azt gondolja, hogy ő szereti az állatokat, az vagy butaságból mondja ezt, mert úgy gondolja, hogy az állatnak van éntudata, tehát valójában nem is állat, hanem ember, vagy önző módon önmagát szereti."

"Az állat, és minden, ami emberalatti világ, az emberért van. Ha valaki ezeket értelmesen használja saját javára, az nem önző, hanem helyesen szereti önmagát. Ez pedig csúcsérték! (Mt 22;39) Lehet egy bögrével is vétkezni, ha valaki értelmetlenül földhöz vágja. Nem a bögre ellen vétett, hanem önmaga ellen, mert értelmetlenül cselekedett. Így van ez az állat esetében is. Aki egy állattal szemben értelmetlenül cselekedett, pl. kedvtelésből megfojtotta, az nem az állat ellen vétett, hanem önmaga ellen, mert értelmetlenül cselekedett, tehát nem emberhez méltó módon viselkedett."

"Szeretteidet szeretni kell! Szeretni annyi, mint jót akarni. Ezt lehet mérgesen, haragosan is (Mk 3;5) tenni, de a jót kell szándékolni. Ha nem ezt teszed, akkor nem élek benned."

"A szeretet nem azt mérlegeli, hogy ki miért jutott rászoruló állapotba, hanem azt, hogy akin segít, az e segítséget mire fogja felhasználni. Ha úgy tűnik, hogy azt a pénzt, amit neki adsz, elissza, akkor nem szabad odaadnod, bármennyire is rászorulónak mutatja magát."

"Az Én szememben a boldog szegények azok, akiknek mindig van adnivalójuk, tehát akik a náluk szegényebbekre figyelnek. És azok, akik híjával vannak olyan javaknak, amelyek jobban tudnák segíteni őket abban, hogy jobban szeressenek. Tehát azok az éhezők, akik nem iszákosságra, hanem életszükségleti energiára akarják használni a kapott javakat."

"A lelkiismereti nyugtalanságod egyik oka az, hogy helytelen a Rólam alkotott fogalmad. Úgy gondolod, hogy amikor majd szemtől szemben találkozni fogunk, akkor a te tökéletességed fontosabb szerepet fog játszani, mint az Én jóságom, irgalmam. Ez nem így van. Légy nagyvonalúbb magaddal szemben! Tudatosítsd magadban azt, hogy bármit teszel, az az Isten-szeretőknek mindig javára válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárukra van. Ha ezt komolyan elhiszed, akkor feloldódik benned a lelkiismereti szorongás."

"Az említett kísértésekkel kapcsolatban szintén a nagyvonalúság segít. Amíg egészséges vagy, addig bizonyos képek, szövegek kísértésként hatni fognak rád. Ha nem ezzel a szándékkal kerested ezeket, akkor egyáltalán nem érdekesek ezek. Aki tudatosan azzal a szándékkal néz, hall kísértést előidéző dolgokat, hogy azok ilyen irányban hassanak rá, az helytelenül cselekszik, s árt önmagának."

Kérdező: KIK A RÁSZORULÓK?

1. Kik azok a rászorulók, akiken segíthetnék?
2. Életemet hogyan tudom jobban Jézusnak átadni?
3. Az evéssel problémáim vannak.
4. Az állatok szeretetét hogyan kell érteni?
5. Azok iránt, akikkel együtt élek, mintha kihűlő félben lenne a szeretetem.
6. A szeretetnek szabad mérlegelni, hogy ki, miért jutott olyan állapotba, hogy segítségre szorul? Ki a szegény, ki a tehetős?
7. Állandóan nyugtalanít a lelkiismeret, hogy nem tettem meg azt, amit meg kellett volna tennem.
8. Kísértéseimmel mit kezdjek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Megadok egy címet. Vedd fel e címmel a kapcsolatot! Ő eligazít téged az első két pontban kérdezett problémádban.
Evési problémád megoldása az, hogy időre egyél! Pl. csak negyedóráig. Nem kell sokat. Amennyit azalatt eszel, azzal elégedj meg! Az nem baj, ha utána éhes vagy. De négy alkalomnál többször ne egyél naponta!
Az állatokkal kapcsolatban azért van annyi problémátok, mert helytelenül értelmezitek a szeretést. Az állatokat nem kell szeretni. Sőt, nem is lehet. Aki azt gondolja, hogy ő szereti az állatokat, az vagy butaságból mondja ezt, mert úgy gondolja, hogy az állatnak van éntudata, tehát valójában nem is állat, hanem ember, vagy önző módon önmagát szereti.
Az állat, és minden, ami emberalatti világ, az emberért van. Ha valaki ezeket értelmesen használja saját javára, az nem önző, hanem helyesen szereti önmagát. Ez pedig csúcsérték! (Mt 22;39) Lehet egy bögrével is vétkezni, ha valaki értelmetlenül földhöz vágja. Nem a bögre ellen vétett, hanem önmaga ellen, mert értelmetlenül cselekedett. Így van ez az állat esetében is. Aki egy állattal szemben értelmetlenül cselekedett, pl. kedvtelésből megfojtotta, az nem az állat ellen vétett, hanem önmaga ellen, mert értelmetlenül cselekedett, tehát nem emberhez méltó módon viselkedett.
Szeretteidet szeretni kell! Szeretni annyi, mint jót akarni. Ezt lehet mérgesen, haragosan is (Mk 3;5) tenni, de a jót kell szándékolni. Ha nem ezt teszed, akkor nem élek benned.
A szeretet nem azt mérlegeli, hogy ki miért jutott rászoruló állapotba, hanem azt, hogy akin segít, az e segítséget mire fogja felhasználni. Ha úgy tűnik, hogy azt a pénzt, amit neki adsz, elissza, akkor nem szabad odaadnod, bármennyire is rászorulónak mutatja magát.
Az Én szememben a boldog szegények azok, akiknek mindig van adnivalójuk, tehát akik a náluk szegényebbekre figyelnek. És azok, akik híjával vannak olyan javaknak, amelyek jobban tudnák segíteni őket abban, hogy jobban szeressenek. Tehát azok az éhezők, akik nem iszákosságra, hanem életszükségleti energiára akarják használni a kapott javakat.
A lelkiismereti nyugtalanságod egyik oka az, hogy helytelen a Rólam alkotott fogalmad. Úgy gondolod, hogy amikor majd szemtől szemben találkozni fogunk, akkor a te tökéletességed fontosabb szerepet fog játszani, mint az Én jóságom, irgalmam. Ez nem így van.
Légy nagyvonalúbb magaddal szemben! Tudatosítsd magadban azt, hogy bármit teszel, az az Isten-szeretőknek mindig javára válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárukra van. Ha ezt komolyan elhiszed, akkor feloldódik benned a lelkiismereti szorongás.
Az említett kísértésekkel kapcsolatban szintén a nagyvonalúság segít. Amíg egészséges vagy, addig bizonyos képek, szövegek kísértésként hatni fognak rád. Ha nem ezzel a szándékkal kerested ezeket, akkor egyáltalán nem érdekesek ezek. Aki tudatosan azzal a szándékkal néz, hall kísértést előidéző dolgokat, hogy azok ilyen irányban hassanak rá, az helytelenül cselekszik, s árt önmagának.
Megáldalak a NAGYVONALÚSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/698

19. hét

(2014. 05. 05. - 11.)

Témáink:

"... nem szerencsés, ha valaki próféta akar lenni saját hazájában, otthonában. Ez azt jelenti, hogy családodra vonatkozóan a leglényegesebb tudnivalót ne fiadtól várd. Vagy közvetlenül adom tudtodra, vagy te magad találsz rá különböző könyvek, Biblia, Hang, stb. olvasásában."

"A fiadtól kapott információk a családodra vonatkozóan csak anynyiban helytállóak, amennyiben máshonnan is megerősítést nyernek. Ne légy fiaddal megkötözve! Velem légy megkötözve! Velem, Lelkemmel, a Szabadsággal! (2Kor 3;17 E megkötözést Én nem tudom megtenni, de te meg tudod tenni."

"Kislányotok, miután benneteket megválasztott önmaga számára szülőnek, azért tette ezt, mert bízott abban, hogy nem lesztek gondban miatta. Ne is legyetek! Mivel sorsa, már ami az egészségi állapotát illeti, az Én kezemben van."

"...minden betegség meggyógyítható Általam és Velem. Ha pedig azt tapasztaljátok, hogy hiába imádkoztok, hiába tesztek meg mindent, mégsem történik gyógyulás, akkor azért kell hálát adnotok, hogy kettőnk kapcsolatában nem az a fontos, hogy Én teljesítsem a ti akaratotokat, hanem az, hogy ti ismerjétek fel és teljesítsétek az Én akaratomat. Azért kell hálát adnotok, hogy nem a ti tudásotok és szeretetetek irányít Engem, hanem a saját tudásom és szeretetem."

"...ha józanul gondolkodtok, sohasem mernétek semmit kérni, mert azt sohasem tudhatjátok, hogy melyik az a kívánság, amely bár a mulandóságra irányul, pl. hogy gyógyuljon meg valaki, jót eredményeze az örökkévalóság mérlegén. Mulandó dolgok megvalósításáért mindig csak feltételesen szabad könyörögnötök, ha elhiszitek, hogy Én jobban tudom, mi jó nektek, mint ti."

"Az erkölcsi rendben az egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Jobb sántán, bénán, vakon, csonkán ÉLETRE jutni, mint egészségesen elkárhozni (Mk 9;43)."

A válaszokat illetően "a döntő nem az, hogy honnan kapod, hanem az, hogy mire használod. Így vagytok mindennel, anyagi, szellemi kincseitekkel egyaránt. Ami fontos, az az, hogy értelmed használatát sohase kapcsold ki. Akkor se, ha biztos vagy abban, hogy Tőlem jön az információ."

"Volt ugyan olyan esetem, mikor a Földön jártam, hogy halásztanítványaimtól olyat kértem, ami számukra nem volt értelmes, de irántam való szeretetből mégis hallgattak rám. Ez olyankor volt, amikor nem az volt kétséges, hogy Én mondom, vagy nem Én mondom, hanem azt kellett tapasztalniuk, hogy minden körülményben érdemes Rám hallgatni. Olyan élményben még neked is lehet részed, hogy egyértelmű lesz előtted, Én szólok hozzád, s eszeddel nem tudsz még fölzárkózni ehhez. De ez mindig olyankor történhet csak, amikor a Rám hallgatás gazdagítana, a nem Rám hallgatás nem szegényítene."

"Akik Tőlünk kapják az értesüléseket, azoknak nem szabad fagyöngyként szüleiket erkölcsi alapnak használni. Maga a fa is beteg, amely elviseli a fagyöngyöt. Nem arról van szó, hogy ne viseld gondját, de igenis szó van arról, hogy erkölcsi alapul ne te szolgálj, és főleg ne te akarj belőle élni, szépülni. Neked itt vagyok Én. Neki is itt vagyok Én."

"Vigyázzatok! Más emberek, azért, hogy egymással rivalizáljanak, föl akarják használni Enyéimet önmaguk öntömjénezésére. Vigyázzatok! Ne menj bele, hogy nyilvánosság előtt produkálja magát fiad, hogy ki mellett kit és hogyan lát. Négyszemközt lehet ilyet csinálni, de tömeg előtt, többiek előtt, nagy lehetőséget ad az ősellenségnek arra, hogy az ott lévők gyengéit kihasználva, ártson, nehezítse az emberek életét. Nem műsorok rendezésére választottam ki őt. Téged sem! Tanulni és tanítani! Ez a fontos mindkettőtöknek."

"... azok a szenvedések, amelyeket hordasz és még rád várnak, azt a célt szolgálják, hogy csiszolják koronádat. Igen, mint az égen a csillagoknak, úgy kell majd ragyognod igazi otthonodban, de már most el kell ezt kezdened!"

Kérdező: BETEG A KISLÁNYUNK

1. Beteg kislányunkkal mi a teendőnk?
2. Magam is beteg vagyok. Jó úton járok?
3. Jó helyről kapom válaszaimat?
4. Kisfiam különleges látó, halló, gyógyító képességekkel rendelkezik. Számomra is jelzés ez? Mi a teendőm ezzel kapcsolatban?
5. Van jelentősége annak, hogy közel azonos szintű kísérőink vannak?
6. Mit jelentenek álmaim? (Életem vágányra kerül. Istenből vagyok. Legszentebb imádságunk).

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Mint tudod, nem szerencsés, ha valaki próféta akar lenni saját hazájában, otthonában. Ez azt jelenti, hogy családodra vonatkozóan a leglényegesebb tudnivalót ne fiadtól várd. Vagy közvetlenül adom tudtodra, vagy te magad találsz rá különböző könyvek, Biblia, Hang, stb. olvasásában.
A fiadtól kapott információk a családodra vonatkozóan csak anynyiban helytállóak, amennyiben máshonnan is megerősítést nyernek. Ne légy fiaddal megkötözve! Velem légy megkötözve! Velem, Lelkemmel, a Szabadsággal! (2Kor 3;17) E megkötözést Én nem tudom megtenni, de te meg tudod tenni.
Kislányotok, miután benneteket megválasztott önmaga számára szülőnek, azért tette ezt, mert bízott abban, hogy nem lesztek gondban miatta. Ne is legyetek! Mivel sorsa, már ami az egészségi állapotát illeti, az Én kezemben van. Nektek csupán annyi a kötelességetek, hogy használjátok azokat a normál eszközöket, - imádság, orvosi ellátás, gyógyszerek, melyek természetszerűen rendelkezésetekre állnak. Az nyilvánvaló, hogy ezeket csak akkor tudjátok hittel és bizalommal használatba venni, ha meg vagytok győződve arról, hogy kislányotok meggyógyítható.
Tudnotok kell, hogy minden betegség meggyógyítható Általam és Velem. Ha pedig azt tapasztaljátok, hogy hiába imádkoztok, hiába tesztek meg mindent, mégsem történik gyógyulás, akkor azért kell hálát adnotok, hogy kettőnk kapcsolatában nem az a fontos, hogy Én teljesítsem a ti akaratotokat, hanem az, hogy ti ismerjétek fel és teljesítsétek az Én akaratomat. Azért kell hálát adnotok, hogy nem a ti tudásotok és szeretetetek irányít Engem, hanem a saját tudásom és szeretetem.
Ha biztosak lehetnétek abban, hogy mindig megvalósítom kéréseiteket, akkor ha józanul gondolkodtok, sohasem mernétek semmit kérni, mert azt sohasem tudhatjátok, hogy melyik az a kívánság, amely bár a mulandóságra irányul, pl. hogy gyógyuljon meg valaki, jót eredményeze az örökkévalóság mérlegén. Mulandó dolgok megvalósításáért mindig csak feltételesen szabad könyörögnötök, ha elhiszitek, hogy Én jobban tudom, mi jó nektek, mint ti.
Az erkölcsi rendben az egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Jobb sántán, bénán, vakon, csonkán ÉLETRE jutni, mint egészségesen elkárhozni (Mk 9;43).
A fenti sorok kislányodra és reád egyaránt vonatkoznak.
Az energiaoszlopon keresztül kapott válasszal kapcsolatban, amit érzel, azt kell mondanom, hogy ebből a dimenzióból kapod, ez természetes. A döntő nem az, hogy honnan kapod, hanem az, hogy mire használod. Így vagytok mindennel, anyagi, szellemi kincseitekkel egyaránt. Ami fontos, az az, hogy értelmed használatát sohase kapcsold ki. Akkor se, ha biztos vagy abban, hogy Tőlem jön az információ. Volt ugyan olyan esetem, mikor a Földön jártam, hogy halásztanítványaimtól olyat kértem, ami számukra nem volt értelmes, de irántam való szeretetből mégis hallgattak rám. Ez olyankor volt, amikor nem az volt kétséges, hogy Én mondom, vagy nem Én mondom, hanem azt kellett tapasztalniuk, hogy minden körülményben érdemes Rám hallgatni. Olyan élményben még neked is lehet részed, hogy egyértelmű lesz előtted, Én szólok hozzád, s eszeddel nem tudsz még fölzárkózni ehhez. De ez mindig olyankor történhet csak, amikor a Rám hallgatás gazdagítana, a nem Rám hallgatás nem szegényítene.
Fiaddal kapcsolatban nem sokat tehetsz. Amennyire rajtad áll, engedd el magadtól! Ne rád támaszkodjon, ha benső sugallatok után akar menni, hanem járja a maga útját. Bizony szabaddá kell válnod tőle, ha neki is, magadnak is jót akarsz. Küldtem hozzá egy hasonló korú fiút. Ne avatkozzatok nagyon bele az ő ügyeikbe! Akik Tőlünk kapják az értesüléseket, azoknak nem szabad fagyöngyként szüleiket erkölcsi alapnak használni. Maga a fa is beteg, amely elviseli a fagyöngyöt. Nem arról van szó, hogy ne viseld gondját, de igenis szó van arról, hogy erkölcsi alapul ne te szolgálj, és főleg ne te akarj belőle élni, szépülni. Neked itt vagyok Én. Neki is itt vagyok Én.
Vigyázzatok! Más emberek, azért, hogy egymással rivalizáljanak, föl akarják használni Enyéimet önmaguk öntömjénezésére. Vigyázzatok! Ne menj bele, hogy nyilvánosság előtt produkálja magát fiad, hogy ki mellett kit és hogyan lát. Négyszemközt lehet ilyet csinálni, de tömeg előtt, többiek előtt, nagy lehetőséget ad az ősellenségnek arra, hogy az ott lévők gyengéit kihasználva, ártson, nehezítse az emberek életét. Nem műsorok rendezésére választottam ki őt. Téged sem! Tanulni és tanítani! Ez a fontos mindkettőtöknek.
Bízzál Bennem! Mérhetetlenül szeretlek, és azok a szenvedések, amelyeket hordasz és még rád várnak, azt a célt szolgálják, hogy csiszolják koronádat. Igen, mint az égen a csillagoknak, úgy kell majd ragyognod igazi otthonodban, de már most el kell ezt kezdened!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/699

20. hét

(2014. 05. 12. - 18.)

Témáink:

"Kétségtelen, hogy a szeretet meg akar nyilvánulni tettekben. Az is kétségtelen, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni másoknak. Az is kétségtelen, hogy azt a jót kell másoknak akarni, amit mindenki jónak látna a maga számára is. De a te életedben van egy komoly probléma. Szeretni azt is jelenti, hogy először azokkal kell megtalálni a megfelelő viselkedési formát, akikkel együtt élsz. És itt van a te nagy problémád."

"Férjedre, élettársadra feltétlenül figyelned kell." ...."Első tehát a férjeddel való kapcsolat finomítása. Ha ez nem sikerül, az nem baj. De ne miattad ne sikerüljön! Tehát, ha te azt akarod, amit Én, és ő nem akarja ezt tudomásul venni, annak ellenére, hogy nincsenek komoly érvei ellene, akkor ne hallgass rá. "

" Igaz, hogy nem azért kell szeretni valakit, mert jó, hanem azért, mert az jó, aki szeret. De szeretni nem annyit jelent, hogy bűnrészességet vállalni, hanem annyit, hogy igazságban megnyilvánulni mindaddig, amíg bűnbánattal nem találkozik az, aki szeret."

"... szó sem lehet arról, hogy gyermeked téged kihasználhat, ha igazi a szereteted, tehát Én élek benned. Ha nem hallgat Rád, ki kell adnod az útját. Amíg fiad rá nem jön, hogy ő felel tetteiért, és miattad nem jön erre rá, mert téged kihasználva hozzá juthat olyan anyagi eszközökhöz, amelyek nem az ő, hanem a te munkád eredményei, addig te nem szereted fiadat! Te önző módon magadat szereted még akkor is, ha teljesen áldozatává válsz fiad szeszélyeinek."

"Mindenki annyira tud jól szeretni, amennyire szabad, tehát nincs megkötözve attól, akit szeretni akar. A megkötözöttség, az elfogultság nem szeretet. Súlyosbítja e felismerést az, ha valaki a rosszul szeretést jónak tudja, s meg tudja magyarázni önmagának, hogy mert anya, hát gyermekéért mindent meg kell tennie. Ez így nem igaz! Valamikor még Anyámat is rá akarták venni ostoba rokonok, hogy jöjjön értem és vigyen haza, mert különben bajom lehet. Bizony kénytelen voltam akkor nyilvánosan megtagadni Anyámat, hogy ráébredjen arra, mennyire helytelen módon akart nekem segíteni (Mt 12;48-49)."

"Akkor szereted fiadat helyesen, ha nem léped át az ő szabadságának körét, és nem engeded, hogy ő átlépje a te szabadságodnak körét. A te területeden neked kell döntened vele szemben, akkor is, ha ő ezért elhagy téged, s az ő területén neki kell döntenie akkor is, ha ezért meghasad a szíved."

"Fiadnak nem tudsz sem segíteni, sem ártani erkölcsi értelemben. Ha ő istenszerető, akkor minden javára válik. Ha nem istenszerető, akkor minden a kárára válik. Csak magadnak tudsz segíteni vagy ártani. Fiadnak is, és másnak is csak esetleg meg tudod nehezíteni vagy meg tudod könnyíteni rövid távon a helyzetét. De ez nem tartozik a lényeghez."

"A lényeghez az tartozik, hogy bűnrészes vagy, vagy nem vagy bűnrészes. Támogatod fiadat a rosszban, vagy tudsz nemet mondani neki olyankor, amikor azt látod, hogy nem lelke javára akarja fölhasználni a te támogatásodat? Ez a lényeg! E magatartásod fog téged vádolni, vagy fölmenteni a halálod pillanatában. Neked nem a fiadért kell élned, hanem Értem! Aki jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám! (Mt 10;37)."

Kérdező: NEM AKAROK TÁGÍTANI

1. REIKI-tanfolyamon tanultakat akarom gyakorlatban megvalósítani. Férjem nincs mellettem, de én nem akarok tágítani ettől. Jó úton járok?
2. Fiammal nem tudok mit kezdeni. Hogyan tudnék segíteni rajta?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Kétségtelen, hogy a szeretet meg akar nyilvánulni tettekben. Az is kétségtelen, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni másoknak. Az is kétségtelen, hogy azt a jót kell másoknak akarni, amit mindenki jónak látna a maga számára is.
De a te életedben van egy komoly probléma. Szeretni azt is jelenti, hogy először azokkal kell megtalálni a megfelelő viselkedési formát, akikkel együtt élsz. És itt van a te nagy problémád.
Férjedre, élettársadra feltétlenül figyelned kell. Ha olyan érvei vannak, amelyek alapján igazolni látszik, hogy te mint anya vagy mint feleség, éppen a REIKI- vagy akármilyen tanfolyamok miatt vádolható vagy, akkor bizony nem jársz jó úton. Ha azt látja rajtad, hogy éppen a tanfolyam hatására egy nagy, pozitív irányú javulás állott be viselkedésedben, s ennek ellenére akadályoz, akkor nem kell figyelembe venned szavait, mivel akkor nem segíteni akar téged, akkor nem a szeretet beszél belőle, hanem az uralkodási vágy, az önzés, melyet nem szabad engedned, hogy befolyásoljon téged.
Első tehát a férjeddel való kapcsolat finomítása. Ha ez nem sikerül, az nem baj. De ne miattad ne sikerüljön! Tehát, ha te azt akarod, amit Én, és ő nem akarja ezt tudomásul venni, annak ellenére, hogy nincsenek komoly érvei ellene, akkor ne hallgass rá.

A fiaddal kapcsolatban attól tartok, hogy nagy tévedésben vagy. Legalábbis, amit a Hang 2. kötetéből idéztél, abból erre lehet következtetni. Igaz, hogy nem azért kell szeretni valakit, mert jó, hanem azért, mert az jó, aki szeret. De szeretni nem annyit jelent, hogy bűnrészességet vállalni, hanem annyit, hogy igazságban megnyilvánulni mindaddig, amíg bűnbánattal nem találkozik az, aki szeret.
Tehát szó sem lehet arról, hogy gyermeked téged kihasználhat, ha igazi a szereteted, tehát Én élek benned. Ha nem hallgat Rád, ki kell adnod az útját. Amíg fiad rá nem jön, hogy ő felel tetteiért, és miattad nem jön erre rá, mert téged kihasználva hozzá juthat olyan anyagi eszközökhöz, amelyek nem az ő, hanem a te munkád eredményei, addig te nem szereted fiadat! Te önző módon magadat szereted még akkor is, ha teljesen áldozatává válsz fiad szeszélyeinek.
Mindenki annyira tud jól szeretni, amennyire szabad, tehát nincs megkötözve attól, akit szeretni akar. A megkötözöttség, az elfogultság nem szeretet. Súlyosbítja e felismerést az, ha valaki a rosszul szeretést jónak tudja, s meg tudja magyarázni önmagának, hogy mert anya, hát gyermekéért mindent meg kell tennie. Ez így nem igaz! Valamikor még Anyámat is rá akarták venni ostoba rokonok, hogy jöjjön értem és vigyen haza, mert különben bajom lehet. Bizony kénytelen voltam akkor nyilvánosan megtagadni Anyámat, hogy ráébredjen arra, mennyire helytelen módon akart nekem segíteni (Mt 12;48-49).
Akkor szereted fiadat helyesen, ha nem léped át az ő szabadságának körét, és nem engeded, hogy ő átlépje a te szabadságodnak körét. A te területeden neked kell döntened vele szemben, akkor is, ha ő ezért elhagy téged, s az ő területén neki kell döntenie akkor is, ha ezért meghasad a szíved.
Fiadnak nem tudsz sem segíteni, sem ártani erkölcsi értelemben. Ha ő istenszerető, akkor minden javára válik. Ha nem istenszerető, akkor minden a kárára válik. Csak magadnak tudsz segíteni vagy ártani. Fiadnak is, és másnak is csak esetleg meg tudod nehezíteni vagy meg tudod könnyíteni rövid távon a helyzetét. De ez nem tartozik a lényeghez.
A lényeghez az tartozik, hogy bűnrészes vagy, vagy nem vagy bűnrészes. Támogatod fiadat a rosszban, vagy tudsz nemet mondani neki olyankor, amikor azt látod, hogy nem lelke javára akarja fölhasználni a te támogatásodat? Ez a lényeg! E magatartásod fog téged vádolni, vagy fölmenteni a halálod pillanatában. Neked nem a fiadért kell élned, hanem Értem! Aki jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám!(Mt 10;37). Ezeket az idézeteket feltétlenül olvasd el!
Fiaddal való magatartásodba be kell vonnod élettársadat is.
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/700

21. hét

(2014. 05. 19. - 25.)

Témáink:

"Az álomképek csak akkor érdemelnek komoly figyelmet, ha ismétlődő álmokról van szó. Ezeket az álmokat lehet szó szerint is értelmezni, ha valami balesetet jelenítenek meg. Különben csak olyan szimbólumok, amelyeket maga az álmodó és akivel álmát meg akarja fejteni, együttesen tudnak értelmezni."

"Az álmoknál sokkal fontosabb az ébrenlét. Ébrenlétben válik minden ember morális-, tehát erkölcsi lénnyé. Van egy közmondás, mely így hangzik: 'Aki alszik, az nem vétkezik.' De így is lehetne mondani: 'Aki alszik, az nem tud érdemszerző jót cselekedni álmában.' Ezért nagyon fontos, hogy ne az álom, hanem az ébrenlét foglalkoztasson benneteket."

"Aki éber állapotban tud megbocsátani, tud magának parancsolni, tud vigyázni a nyelvére, tud elnéző lenni, tud határozottan a jó mellett dönteni, az nyugodtan gázolhat vérben álmában, gyilkolhat és kínozhat százakat és ezreket, rabolhat és paráználkodhat, tehát tehet bármit, szíve szeretete csorbát nem szenvedhet. Boldogsága meg nem inoghat, tehát a benső békéje azonos az Én békémmel."

"Ne akarjatok menekülni a VALÓSÁG elől! Éppen a valóságot kell megszentelnetek. Ezért jöttetek a Földre. Azok is, akik megszentelődni jöttek, feladatul kapták azt is, hogy másokat megszenteljenek. Az álmokban megszerzett, kiélt sikerélmények hozhatnak ugyan némi harmóniát benső világotokba, de az ilyen harmónia gyökértelen, s a kísértő az ilyen harmóniát könnyen fel tudja borítani."

"A nappal fiai vagytok, és nem az éjszakáé! Nappal vagytok azok, akiknek lennetek kell. Csak másodrangú és rendű lehet az éjszaka."

"...angyalaim éjszaka is veletek vannak, és a ti tudattalan világotok éjjel jobban átlendülhet a szellemek birodalmába, kaphattok információkat is álmotokban, de azt ne tegyétek meg, hogy elhanyagoljátok az éber állapotban felétek nyújtott lehetőségeket. Ezek elhanyagolása szinte pótolhatatlan."

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Húgomnak egy álmát szeretném eléd vinni, Uram. Az álma a következő: Reggel felé, mikor felébred, kiszáll belőle egy fehér folt, mint egy szellem, és egy fehér galamb, aki az őrangyala. Nappal kiszáll, de estére visszaszáll belé.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Nem szoktam közvetítő útján információkat közölni, mert lehetetlen, hogy tisztán tudna eljutni ahhoz, akihez kellene. Így most sem mondhatok olyan konkrét utasítást, amely húgodnak szól. Csupán olyan gondolatokat mondok, amelyek neki is, neked is hasznodra lehetnek.
Az álomképek csak akkor érdemelnek komoly figyelmet, ha ismétlődő álmokról van szó. Ezeket az álmokat lehet szó szerint is értelmezni, ha valami balesetet jelenítenek meg. Különben csak olyan szimbólumok, amelyeket maga az álmodó és akivel álmát meg akarja fejteni, együttesen tudnak értelmezni.
Az álmoknál sokkal fontosabb az ébrenlét. Ébrenlétben válik minden ember morális-, tehát erkölcsi lénnyé. Van egy közmondás, mely így hangzik: 'Aki alszik, az nem vétkezik.' De így is lehetne mondani: 'Aki alszik, az nem tud érdemszerző jót cselekedni álmában.' Ezért nagyon fontos, hogy ne az álom, hanem az ébrenlét foglalkoztasson benneteket.
Aki éber állapotban tud megbocsátani, tud magának parancsolni, tud vigyázni a nyelvére, tud elnéző lenni, tud határozottan a jó mellett dönteni, az nyugodtan gázolhat vérben álmában, gyilkolhat és kínozhat százakat és ezreket, rabolhat és paráználkodhat, tehát tehet bármit, szíve szeretete csorbát nem szenvedhet. Boldogsága meg nem inoghat, tehát a benső békéje azonos az Én békémmel.
Ne akarjatok menekülni a VALÓSÁG elől! Éppen a valóságot kell megszentelnetek. Ezért jöttetek a Földre. Azok is, akik megszentelődni jöttek, feladatul kapták azt is, hogy másokat megszenteljenek. Az álmokban megszerzett, kiélt sikerélmények hozhatnak ugyan némi harmóniát benső világotokba, de az ilyen harmónia gyökértelen, s a kísértő az ilyen harmóniát könnyen fel tudja borítani.
A nappal fiai vagytok, és nem az éjszakáé! Nappal vagytok azok, akiknek lennetek kell. Csak másodrangú és rendű lehet az éjszaka.
Persze, angyalaim éjszaka is veletek vannak, és a ti tudattalan világotok éjjel jobban átlendülhet a szellemek birodalmába, kaphattok információkat is álmotokban, de azt ne tegyétek meg, hogy elhanyagoljátok az éber állapotban felétek nyújtott lehetőségeket. Ezek elhanyagolása szinte pótolhatatlan.
Megáldalak benneteket SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/701

22. hét

(2014. 05. 26 - 06. 01.)

Témáink:

"A legtöbb anya ...ösztönlény. Ez mondatta velem azt, hogy az utolsó időkben JAJ nekik."

"Mivel nem alakították át gondolkodásukat.. Úgy gondolják, hogy nekik gyermekükért kell élniük. Úgy gondolják, hogy az a feladatuk, még pedig a Tőlem kapott feladatuk, hogy mást se csináljanak, mint kisbabájukkal foglalkozzanak. Úgy gondolják, hogy arra teremtette őket Isten, hogy gyermekeikért, családjukért éljenek. Úgy gondolják, hogy Istennek legelemibb kötelessége ezt számukra biztosítani. Úgy gondolják, hogy számukra ennél szentebb kötelesség nincs is."

"... ezek az anyák, amikor már gyermekük elért egy bizonyos kort, akkor úgy gondolják, hogy gyermeküknek feladata és kötelessége, sőt, legszentebb kötelessége az, hogy védjék a hazát, esküdjenek meg arra, hogy parancsra gyilkolni is fognak, s az ilyen eskütételt még családi körben ünnepséggel is megünneplik, hogy feladatuk a minél nagyobb hatalom megszerzése és minél több pénz gyűjtése, mert anyjukra, családjukra csak így hoznak dicsőséget."

"Míg az anyák valóban az egyik legnagyobb kulcsfigurái a földi élet továbbadásának, addig gyakran a legnagyobb kerékkötői az Én gondolkodás-átalakítási programom megvalósításának."

"Igyekeznek elfelejteni azt, hogy gyermekük nem az ő gyermekük, hanem Istené. Elfelejtik, hogy nem gyermekükért kell élniük, hanem Értem, elfelejtik, hogy aki jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Mt 10;37). Elfelejtik, hogy nekik is Értem kellene élniük, és nem gyermekeikért. Elfelejtik, hogy olyan megkötözöttséget vállalnak gyermekeikkel, amely mindkettőjüknek megnehezíti a benső béke, a boldogság megtalálását. Gondolj csak azokra a tréfákra, amelyeknek főszereplője az ANYÓS!"

"... a végidőkben, amikor már nem lehet gondolkodás-átalakítás nélkül senkinek sem megnyugtatnia önmagát, megtalálnia boldog önmagát, mennyire éppen ezek a várandós anyák fogják megszenvedni azt, hogy nem Rám, hanem az ösztöneikre bízták magukat. Persze lesznek anyák akkor is, akiket nem fog zavarni az, ami akkor bekövetkezik, mert számukra nem a gyermekük, hanem saját lelkük Hozzám kapcsolása a fontos. Ezeknek nem szólnak azok a JAJ-kiáltások, amelyeket rögzítettek az evangéliumaim. De meg kell mondanom, ezek annyira kevesen lesznek, hogy számuk szinte elenyészőnek mondható."

"...a világ az anyák és a nők magatartása miatt jut pusztulásra. Éppen úgy, mint az első bűn elkövetésekor is Éva miatt nyílt ki a Földön a pokol kapuja, a végítéletkor is a nők magatartása fogja igazolni legjobban azt, hogy a világ megérett a pusztulásra."

"... alig ötven évvel ezelőtt egy 13 -14 éves fiú még kezitcsókolommal köszönt egy hasonló korú leánynak, ha arra gondolsz, hogy a női eszmény a férfiakat is képes volt bizonyos erkölcsi szinten tartani, és minden valamire való férfi méltóságán alulinak tartotta volna, ha feleségének pénzkereső foglalkozás után kellene járnia, ha arra gondolsz, hogy ma anyák és anya-jelöltek azon versengenek, hogy ki jobb traktoros, ki tud jobban célba lőni, diszkoszt vetni, autót, repülőt vezetni, tehát, hogy ki férfiasabb, ha arra gondolsz, hogy ma már szinte lenézik azt a nőt, aki megelégszik azzal, hogy családjának éljen, és ő maga is szégyelli ezt, ha arra gondolsz, hogy még az udvarlásban és mulatozásban, cigarettázásban, ivásban, narkotikumok fogyasztásában is már nemcsak fölzárkóztak, de meg is előzték a férfiakat, és ezt kitüntetésnek, dicséretre méltónak hirdetik, ha arra gondolsz, hogy a családokban a férjek iszákosságának legnagyobb része abból adódik, hogy a feleség erre lehetőséget ad férjének, ha arra gondolsz, hogy ma már nemcsak az elválás, de az újraházasodás szinte mindennapi esemény, akkor talán megérted, hogy a nők azáltal, hogy eldobták maguktól azt a természetükbe oltott méltóságot, amely miatt évszázadokon, évezredeken át tisztelet övezte őket, bizony a legnagyobb nyomorúság reájuk vár éppen akkor és olyan állapotukban, amikor ezt a legméltatlanabbnak élik meg magukra nézve. "

"...Alakítsd át gondolkodásodat, amíg lehetséges, tedd magadat szabaddá minden megkötözöttségtől, hogy el tudd kerülni azt, ami a megkötözöttekre vár, ami a gondolkodás-átalakítást el nem végzőkre vár."

Kérdező: A KISMAMÁKNAK SZÓLNAK A JAJOK?

Hogyan kell érteni e szavakat: "Jaj a végítéletkor a terhes és szoptatós anyáknak!"

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Úgy kell érteni azokat, ahogyan elhangzottak. Most megmagyarázom, hogy miért.
A legtöbb anya - és most bocsáss meg a nyers fogalmazásért, de kénytelen vagyok erre, mert így tudom csak megvilágítani érthetően azt, amit szeretnék - ösztönlény. Ez mondatta velem azt, hogy az utolsó időkben JAJ nekik.
Mivel nem alakították át gondolkodásukat, ezért úgy gondolkodnak, mint te most. Úgy gondolják, hogy nekik gyermekükért kell élniük. Úgy gondolják, hogy az a feladatuk, még pedig a Tőlem kapott feladatuk, hogy mást se csináljanak, mint kisbabájukkal foglalkozzanak. Úgy gondolják, hogy arra teremtette őket Isten, hogy gyermekeikért, családjukért éljenek. Úgy gondolják, hogy Istennek legelemibb kötelessége ezt számukra biztosítani. Úgy gondolják, hogy számukra ennél szentebb kötelesség nincs is.
Csak kitérőként említem, hogy ezek az anyák, amikor már gyermekük elért egy bizonyos kort, akkor úgy gondolják, hogy gyermeküknek feladata és kötelessége, sőt, legszentebb kötelessége az, hogy védjék a hazát, esküdjenek meg arra, hogy parancsra gyilkolni is fognak, s az ilyen eskütételt még családi körben ünnepséggel is megünneplik, hogy feladatuk a minél nagyobb hatalom megszerzése és minél több pénz gyűjtése, mert anyjukra, családjukra csak így hoznak dicsőséget.
Míg az anyák valóban az egyik legnagyobb kulcsfigurái a földi élet továbbadásának, addig gyakran a legnagyobb kerékkötői az Én gondolkodás-átalakítási programom megvalósításának.
Most elmondom, hogy mit zárnak ki tudatukból:
Igyekeznek elfelejteni azt, hogy gyermekük nem az ő gyermekük, hanem Istené. Elfelejtik, hogy nem gyermekükért kell élniük, hanem Értem, elfelejtik, hogy aki jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Mt 10;37). Elfelejtik, hogy nekik is Értem kellene élniük, és nem gyermekeikért. Elfelejtik, hogy olyan megkötözöttséget vállalnak gyermekeikkel, amely mindkettőjüknek megnehezíti a benső béke, a boldogság megtalálását. Gondolj csak azokra a tréfákra, amelyeknek főszereplője az ANYÓS!
Amit eddig mondtam, az bizony érthetővé teszi, hogy a végidőkben, amikor már nem lehet gondolkodás-átalakítás nélkül senkinek sem megnyugtatnia önmagát, megtalálnia boldog önmagát, mennyire éppen ezek a várandós anyák fogják megszenvedni azt, hogy nem Rám, hanem az ösztöneikre bízták magukat. Persze lesznek anyák akkor is, akiket nem fog zavarni az, ami akkor bekövetkezik, mert számukra nem a gyermekük, hanem saját lelkük Hozzám kapcsolása a fontos. Ezeknek nem szólnak azok a JAJ-kiáltások, amelyeket rögzítettek az evangéliumaim. De meg kell mondanom, ezek annyira kevesen lesznek, hogy számuk szinte elenyészőnek mondható.
Hidd el, a világ az anyák és a nők magatartása miatt jut pusztulásra. Éppen úgy, mint az első bűn elkövetésekor is Éva miatt nyílt ki a Földön a pokol kapuja, a végítéletkor is a nők magatartása fogja igazolni legjobban azt, hogy a világ megérett a pusztulásra.
Ha arra gondolsz, hogy alig ötven évvel ezelőtt egy 13 -14 éves fiú még kezitcsókolommal köszönt egy hasonló korú leánynak, ha arra gondolsz, hogy a női eszmény a férfiakat is képes volt bizonyos erkölcsi szinten tartani, és minden valamire való férfi méltóságán alulinak tartotta volna, ha feleségének pénzkereső foglalkozás után kellene járnia, ha arra gondolsz, hogy ma anyák és anya-jelöltek azon versengenek, hogy ki jobb traktoros, ki tud jobban célba lőni, diszkoszt vetni, autót, repülőt vezetni, tehát, hogy ki férfiasabb, ha arra gondolsz, hogy ma már szinte lenézik azt a nőt, aki megelégszik azzal, hogy családjának éljen, és ő maga is szégyelli ezt, ha arra gondolsz, hogy még az udvarlásban és mulatozásban, cigarettázásban, ivásban, narkotikumok fogyasztásában is már nemcsak fölzárkóztak, de meg is előzték a férfiakat, és ezt kitüntetésnek, dicséretre méltónak hirdetik, ha arra gondolsz, hogy a családokban a férjek iszákosságának legnagyobb része abból adódik, hogy a feleség erre lehetőséget ad férjének, ha arra gondolsz, hogy ma már nemcsak az elválás, de az újraházasodás szinte mindennapi esemény, akkor talán megérted, hogy a nők azáltal, hogy eldobták maguktól azt a természetükbe oltott méltóságot, amely miatt évszázadokon, évezredeken át tisztelet övezte őket, bizony a legnagyobb nyomorúság reájuk vár éppen akkor és olyan állapotukban, amikor ezt a legméltatlanabbnak élik meg magukra nézve.
Drága Gyermekem! Alakítsd át gondolkodásodat, amíg lehetséges, tedd magadat szabaddá minden megkötözöttségtől, hogy el tudd kerülni azt, ami a megkötözöttekre vár, ami a gondolkodás-átalakítást el nem végzőkre vár.
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/702

23. hét

(2014. 06. 2 - 08.)

Témáink:

"Annak a harcnak, amely az eszed és a szíved között dúl, véget kell vetned. Úgy kell véget vetned, hogy szívedre hallgatva, eszeddel ezt tudd alátámasztani."

"Az emberi szív egy olyan törekvés-központ, amely hajtóerőt jelent minden ember életvitelében. Olyan, mint a gépkocsiban a motor. De a kormány az ÉRTELEM! Amíg nem látod be értelmeddel, hogy mi a teendőd, addig szíved motorja csak hajt, csak hajt, de magad sem tudod, hogy hová?! Meg kell tanulnod látni! Nemcsak nézni. Először befelé kell jól látnod, hogy aztán kifelé tudj tájékozódni. Látnod kell, hogy mire teremtettelek, hogy miért jöttél le a Földre, hogy mi a küldetésed, és milyen eszközök állnak rendelkezésedre ahhoz, hogy küldetésedet teljesíteni tudd."

"A befelé látás célja először is az önismeret. Föl kell tudnod mérned erődet, tehát azt, hogy gyenge vagy, és látnod kell, hogy azért élek benned, mert erőmmel erősíteni akarom erődet. Természetesen nem mindenre. Elsősorban erőmet azért akarom rendelkezésedre bocsátani, hogy jól lásd az irányt, amelyet eltévesztened nem szabad. Én nemcsak a CÉL vagyok. Én vagyok az IRÁNY is. Ezt valamikor így fejeztem ki: Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG ÉS ÉLET!"

"Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy törekedned kell nem csupán kifelé eltakarni benső háborgásodat, hanem kifelé megmutatni benső nyugodtságodat, amelyet Én ajándékozni akarok és fogok is neked. Ehhez szükséges részedről az az önfegyelem ..."

"Az önismeret lényegéhez tartozik még az is, hogy felismerd: Én vagyok a te Urad, Istened! Uradat, Istenedet imádd, és őt szolgáld, amikor szolgálsz."

"Látnod kell még belül azt is, hogy míg kívül mindent az jellemez, hogy elmúlik, addig belül minden maradandó akar lenni, mert semmit nem hoztatok ide a Földre, de elvinni igenis elviszitek azt, amit magatokban hordoztok."

"Viszont mindent, ami rajtad kívül van, azt itt kell hagynod. Nemcsak anyagi javaidat, de gyermekeidet, barátaidat, munkádat és mindent, ami körülvesz. Ezek miatt tehát nem lehetsz gondban, mert hiába is lennél, úgyis le kell válnod róluk. Minél előbb, annál jobb!"

"Amit viszont magadban hordasz, az a te szándékvilágod, és mindaz, ami szívedből indulva jellemez téged. Ez örök benned! Itt belül Velem találkozol, ha elhiszed szavaimat: "Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála (Jn 14;23). Ha ezt elhiszed, akkor lényegében már mindent megoldottál magadban."

"Én sohasem végzek félmunkát. Aki engedi, hogy benne éljek, abban a Mennyország vesz lakást, és az Én békém olyan valóság lesz számára, hogy nem kell különösebb önfegyelemmel kifelé békét mutatnia, csak engednie kell, hogy benső békéje megnyilatkozzék."

"Ha komolyan elkezdtél befelé látni, akkor kifelé is látni fogod, hogy mennyire igaz e mondás: Az istenszeretőknek minden javukra válik (Róm: 8;28)."

Kérdező: MAGAMRA MARADTAM

Magamra maradtam két gyermekemmel. Egy világ omlott össze bennem, de ezt kifelé nem mutatom. Idegileg kezdek felőrlődni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Senki nem ért meg téged úgy, mint Én. Annak a harcnak, amely az eszed és a szíved között dúl, véget kell vetned. Úgy kell véget vetned, hogy szívedre hallgatva, eszeddel ezt tudd alátámasztani. Hogyan történhet ez?
Az emberi szív egy olyan törekvés-központ, amely hajtóerőt jelent minden ember életvitelében. Olyan, mint a gépkocsiban a motor. De a kormány az ÉRTELEM! Amíg nem látod be értelmeddel, hogy mi a teendőd, addig szíved motorja csak hajt, csak hajt, de magad sem tudod, hogy hová?!
Meg kell tanulnod látni! Nemcsak nézni. Először befelé kell jól látnod, hogy aztán kifelé tudj tájékozódni. Látnod kell, hogy mire teremtettelek, hogy miért jöttél le a Földre, hogy mi a küldetésed, és milyen eszközök állnak rendelkezésedre ahhoz, hogy küldetésedet teljesíteni tudd.
A befelé látás célja először is az önismeret. Föl kell tudnod mérned erődet, tehát azt, hogy gyenge vagy, és látnod kell, hogy azért élek benned, mert erőmmel erősíteni akarom erődet. Természetesen nem mindenre. Elsősorban erőmet azért akarom rendelkezésedre bocsátani, hogy jól lásd az irányt, amelyet eltévesztened nem szabad. Én nemcsak a CÉL vagyok. Én vagyok az IRÁNY is. Ezt valamikor így fejeztem ki: Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG ÉS ÉLET! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy törekedned kell nem csupán kifelé eltakarni benső háborgásodat, hanem kifelé megmutatni benső nyugodtságodat, amelyet Én ajándékozni akarok és fogok is neked. Ehhez szükséges részedről az az önfegyelem, amellyel gyermekeiddel bánnod kell. Ők szintén nemcsak terhet, de erőforrást is jelentenek neked. Az önismeret lényegéhez tartozik még az is, hogy felismerd: Én vagyok a te Urad, Istened! Uradat, Istenedet imádd, és őt szolgáld, amikor szolgálsz.
Látnod kell még belül azt is, hogy míg kívül mindent az jellemez, hogy elmúlik, addig belül minden maradandó akar lenni, mert semmit nem hoztatok ide a Földre, de elvinni igenis elviszitek azt, amit magatokban hordoztok.
Viszont mindent, ami rajtad kívül van, azt itt kell hagynod. Nemcsak anyagi javaidat, de gyermekeidet, barátaidat, munkádat és mindent, ami körülvesz. Ezek miatt tehát nem lehetsz gondban, mert hiába is lennél, úgyis le kell válnod róluk. Minél előbb, annál jobb!
Amit viszont magadban hordasz, az a te szándékvilágod, és mindaz, ami szívedből indulva jellemez téged. Ez örök benned! Itt belül Velem találkozol, ha elhiszed szavaimat: "Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála (Jn 14;23). Ha ezt elhiszed, akkor lényegében már mindent megoldottál magadban.
Arról pedig nem kell sokat beszélnem, hogy Én sohasem végzek félmunkát. Aki engedi, hogy benne éljek, abban a Mennyország vesz lakást, és az Én békém olyan valóság lesz számára, hogy nem kell különösebb önfegyelemmel kifelé békét mutatnia, csak engednie kell, hogy benső békéje megnyilatkozzék.
Ha komolyan elkezdtél befelé látni, akkor kifelé is látni fogod, hogy mennyire igaz e mondás: Az istenszeretőknek minden javukra válik (Róm: 8;28).
Megáldalak a LÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/703

24. hét

(2014. 06. 9 - 15.)

Témáink:

"Minden embernek szívében ott van a vágy, hogy közösségben találjon magának megfelelő életcélt. A legtágabb és legszemélytelenebb közösség maga a társadalom. Szűkebb közösség egy szervezett vallási intézmény, még szűkebb a baráti kör, és a legszűkebb a család."

"Aki boldog és békés ember akar lenni a Földön, annak nem elég az, hogy családban és társadalomban él. Olyan baráti társaságot kell találnia, amely Hozzám kapcsolódik. Most nem teszek hangsúlyt a hogyanra. Fontos, hogy Hozzám kapcsolt baráti társaságot találj magadnak. Ez nemcsak fontos. Ez a legfontosabb!"

"Aki vagy talált vagy kialakított magának ilyen közösséget, annak a közösségen belül megadom azt a szerepet, azt a beavatást, amelyre a közösség érdekében neki szüksége van. Nem lehet és nem szabad emberektől elkülönülten szerepeket kérni és kapni Tőlem."

"Van Nekem egy olyan megjelenési formám, hogy ahol ketten-hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Ez azt jelenti, hogy aki bármiféle Hozzám kapcsolódó beavatást, szerepvállalást úgy akar magára vállalni, hogy e megjelenési formámat nem veszi figyelembe, az nagy teret ad az ősellenségnek arra, hogy elrontsa még a legjobbat is, vagyis a Velem való élő kapcsolatot is."

"Legyen tehát számodra egy olyan baráti kör, amely az Én nevemben szokott összejönni. Akár a pásztori, akár a házasság, akár mind a kettő vállalása ebből kell hogy kinőjön. Így lehet biztosítani életetekre az Én áldásomat."

Kérdező: PÁSZTORKÉNT SZOLGÁLJAK?

Pásztorként szolgáljalak? Házasságra lépjek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Minden embernek szívében ott van a vágy, hogy közösségben találjon magának megfelelő életcélt. A legtágabb és legszemélytelenebb közösség maga a társadalom. Szűkebb közösség egy szervezett vallási intézmény, még szűkebb a baráti kör, és a legszűkebb a család.
Aki boldog és békés ember akar lenni a Földön, annak nem elég az, hogy családban és társadalomban él. Olyan baráti társaságot kell találnia, amely Hozzám kapcsolódik. Most nem teszek hangsúlyt a hogyanra. Fontos, hogy Hozzám kapcsolt baráti társaságot találj magadnak. Ez nemcsak fontos. Ez a legfontosabb!
Aki vagy talált vagy kialakított magának ilyen közösséget, annak a közösségen belül megadom azt a szerepet, azt a beavatást, amelyre a közösség érdekében neki szüksége van. Nem lehet és nem szabad emberektől elkülönülten szerepeket kérni és kapni Tőlem.
Van Nekem egy olyan megjelenési formám, hogy ahol ketten-hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Ez azt jelenti, hogy aki bármiféle Hozzám kapcsolódó beavatást, szerepvállalást úgy akar magára vállalni, hogy e megjelenési formámat nem veszi figyelembe, az nagy teret ad az ősellenségnek arra, hogy elrontsa még a legjobbat is, vagyis a Velem való élő kapcsolatot is.
Legyen tehát számodra egy olyan baráti kör, amely az Én nevemben szokott összejönni. Akár a pásztori, akár a házasság, akár mind a kettő vállalása ebből kell hogy kinőjön. Így lehet biztosítani életetekre az Én áldásomat.
Megáldalak a FELISMERÉS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/704

25. hét

(2014. 06. 16 - 22.)

Témáink:

"Mindenki a lelkiismeretén keresztül kap irányítást az égiektől. A lelkiismeret pedig olyan hangolható mikrofon, melynek behangolására szükség van lelki szakértőkre, akik a józan ész határán belül tanácsokkal láthatják el azt, aki formálni akarja lelkiismeretét. De soha nem szabad lemondani arról, hogy saját lelkiismeretét kövesse valaki, és ne a másikét, legyen az a másik bármilyen okos vagy szent is."

"Földi lelki vezetőre két okon van szükség. Az egyik az, hogy Én nemcsak egyén helyett, de emberi kapcsolatok helyett sem vagyok hajlandó megtenni azt, amit az egyénnek vagy a kapcsolatok által megvalósítható egymásra hallgatásnak kell elvégeznie. A másik ok pedig az, hogy az ilyen formájú magánbeszélgetések nagyon tudják segíteni a szeretet kibontakozását, az egymásra utaltság tudomásulvételét, ennek elfogadását azért, hogy egymást jobban tudjátok szolgálni. Ennek is két iránya van. Megszentelődik az is, aki tanácsokat ad szíve szeretetét követve, és megszentelődik az is, aki kapja ezeket a tanácsokat önmaga és a közösség javára."

"Az ismétlődő szituációkkal kapcsolatban jobb természetes magyarázatot keresni. Egy fának levelei ugyanolyannak tűnnek, pedig nincs két egyforma levél ugyanazon a fán. Egy réten minden fűszál egyformának tűnik, pedig nincs két egyforma fűszál még a legnagyobb réten sem. Ennek tudatában mondhatod, hogy az ismétlődőnek tűnő események, helyzetek egyáltalán nem ismétlődőek, csak annak látszanak a felszínen."

Kérdező: KELL FÖLDI VEZETŐ?

1. Hogyan viszonyuljak égiekhez, földiekhez?
2. Miért van szükség földi lelki vezetőre?
3. Mitől van, hogy ismétlődőnek élek meg szituációkat?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Mindenki a lelkiismeretén keresztül kap irányítást az égiektől. A lelkiismeret pedig olyan hangolható mikrofon, melynek behangolására szükség van lelki szakértőkre, akik a józan ész határán belül tanácsokkal láthatják el azt, aki formálni akarja lelkiismeretét. De soha nem szabad lemondani arról, hogy saját lelkiismeretét kövesse valaki, és ne a másikét, legyen az a másik bármilyen okos vagy szent is.
2. Földi lelki vezetőre két okon van szükség. Az egyik az, hogy Én nemcsak egyén helyett, de emberi kapcsolatok helyett sem vagyok hajlandó megtenni azt, amit az egyénnek vagy a kapcsolatok által megvalósítható egymásra hallgatásnak kell elvégeznie. A másik ok pedig az, hogy az ilyen formájú magánbeszélgetések nagyon tudják segíteni a szeretet kibontakozását, az egymásra utaltság tudomásulvételét, ennek elfogadását azért, hogy egymást jobban tudjátok szolgálni. Ennek is két iránya van. Megszentelődik az is, aki tanácsokat ad szíve szeretetét követve, és megszentelődik az is, aki kapja ezeket a tanácsokat önmaga és a közösség javára.
3. Az ismétlődő szituációkkal kapcsolatban jobb természetes magyarázatot keresni. Egy fának levelei ugyanolyannak tűnnek, pedig nincs két egyforma levél ugyanazon a fán. Egy réten minden fűszál egyformának tűnik, pedig nincs két egyforma fűszál még a legnagyobb réten sem. Ennek tudatában mondhatod, hogy az ismétlődőnek tűnő események, helyzetek egyáltalán nem ismétlődőek, csak annak látszanak a felszínen.
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/705

26. hét

(2014. 06. 23 - 29.)

Témáink:

"Sokan szeretnék azáltal csökkenteni kijelentéseim súlyát, hogy bizonygatják, Indiában kapott beavatások után kezdtem el tanítani szülőföldemen. Nem mondhatok semmi olyat, ami csökkenthetné azt a tekintélyemet, amelyet az Atya adott Nekem."

"Van olyan, hogy valakit szülei akadályoznak abban, hogy lelkiismerete szerint kövessen Engem. Ilyenkor nem lehet döntő a szülői szó. Inkább kell hallgatni Istenre, mint embereknek engedelmeskedni, még akkor is, ha azok az emberek a szülők. Nincs tehát arról szó, hogy aki szüleivel él együtt, az nem lehet az Én követőm. Arról van szó, hogy ha bárki akadályoz abban, hogy gyakorlatban kimutasd Irántam való szeretetedet, akkor Mellettem kell döntened. Erre Én mindig mindenkinek megadom a szükséges erőt. Nem lehet hát hivatkozni semmiféle szülői kényszerre a lelkiismeret szavával szemben. "

"Kétségtelen, hogy a szülők magatartása gyermekeikkel szemben nem maradhat hatástalan a gyermek későbbi életére. De két dologgal tisztában kell lenned: Az egyik az, hogy mielőtt megszülettél, neked tudnod kellett arról, hogy mi vár rád, és te pontosan azért vállaltad szüleidet, mert tudtad, hogy azok magatartásával szemben kell igazolnod azt, hogy a szeretet megélését tartod életed legfontosabb feladatának. Döntéseid kerete tehát, ami nem más, mint a te karmád, sorsod megváltoztathatatlan vonala, melyet döntéseid töltenek meg tartalommal, ez nemcsak tudott volt előtted, de a legmegfelelőbbnek is tűnt, hogy valódi megtérésed létre tudjon jönni."

"... nincs sem öröklött, sem mások által csinált boldogság vagy boldogtalanság. Vagyis mindenkinek azon a határon belül kell megvalósítania szíve nyugalmát, amely határon belül felelősséget hordoz. Amiről valaki nem tehet, azért nem felel, tehát az kiesik abból az erkölcsi keretből, ahol boldogságról vagy boldogtalanságról lehet beszélni."

"Aki azt gondolja, hogyha szülei vagy testvérei, vagy hazája, vagy egészsége, vagy vagyoni helyzete, vagy munkahelye, vagy kapott képessége, vagy külső megjelenési formája, vagy más, önmagán kívüli esemény, személy, stb., más lenne, akkor boldog lenne, az nagyon téved!"

"Meg kell tanulnod, hogy az a szemlélet, mely ezt mondatja veled: mi lenne, ha...., ez nem vezet sehová. Meg kell tanulnod megragadnod a jelen lehetőségeit, s a jelenben kell megélned azt, hogy megtaláld békédet. Ennek megvalósítására tudnod kell, hogy az Én erőm a te erőd is, és az Én bölcsességem a te bölcsességed is lehet, ha komolyan kéred ezt Tőlem (Jakab 1;5)."

Kérdező: EL KELL HAGYNUNK SZÜLEINKET ÉRTED?

1. Igaz, hogy fiatal korodban Indiában jártál?
2. Mi az értelme e kijelentésednek, hogy aki nem hagyja el szüleit, az nem járhat a Te utadon?
3. Önállótlanságom okozói a szüleim?
4. Családom kötelékeit lazíthatom valaha?
5. Lehet-e számomra valaha értelmes alternatíva?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Sokan szeretnék azáltal csökkenteni kijelentéseim súlyát, hogy bizonygatják, Indiában kapott beavatások után kezdtem el tanítani szülőföldemen. Nem mondhatok semmi olyat, ami csökkenthetné azt a tekintélyemet, amelyet az Atya adott Nekem.
Van olyan, hogy valakit szülei akadályoznak abban, hogy lelkiismerete szerint kövessen Engem. Ilyenkor nem lehet döntő a szülői szó. Inkább kell hallgatni Istenre, mint embereknek engedelmeskedni, még akkor is, ha azok az emberek a szülők.
Nincs tehát arról szó, hogy aki szüleivel él együtt, az nem lehet az Én követőm. Arról van szó, hogy ha bárki akadályoz abban, hogy gyakorlatban kimutasd Irántam való szeretetedet, akkor Mellettem kell döntened. Erre Én mindig mindenkinek megadom a szükséges erőt. Nem lehet hát hivatkozni semmiféle szülői kényszerre a lelkiismeret szavával szemben.
Kétségtelen, hogy a szülők magatartása gyermekeikkel szemben nem maradhat hatástalan a gyermek későbbi életére. De két dologgal tisztában kell lenned: Az egyik az, hogy mielőtt megszülettél, neked tudnod kellett arról, hogy mi vár rád, és te pontosan azért vállaltad szüleidet, mert tudtad, hogy azok magatartásával szemben kell igazolnod azt, hogy a szeretet megélését tartod életed legfontosabb feladatának. Döntéseid kerete tehát, ami nem más, mint a te karmád, sorsod megváltoztathatatlan vonala, melyet döntéseid töltenek meg tartalommal, ez nemcsak tudott volt előtted, de a legmegfelelőbbnek is tűnt, hogy valódi megtérésed létre tudjon jönni.
A másik, amit tudnod kell, az az, hogy nincs sem öröklött, sem mások által csinált boldogság vagy boldogtalanság. Vagyis mindenkinek azon a határon belül kell megvalósítania szíve nyugalmát, amely határon belül felelősséget hordoz. Amiről valaki nem tehet, azért nem felel, tehát az kiesik abból az erkölcsi keretből, ahol boldogságról vagy boldogtalanságról lehet beszélni.
Aki azt gondolja, hogyha szülei vagy testvérei, vagy hazája, vagy egészsége, vagy vagyoni helyzete, vagy munkahelye, vagy kapott képessége, vagy külső megjelenési formája, vagy más, önmagán kívüli esemény, személy, stb., más lenne, akkor boldog lenne, az nagyon téved!
Kedves Barátom! Meg kell tanulnod, hogy az a szemlélet, mely ezt mondatja veled: mi lenne, ha...., ez nem vezet sehová. Meg kell tanulnod megragadnod a jelen lehetőségeit, s a jelenben kell megélned azt, hogy megtaláld békédet. Ennek megvalósítására tudnod kell, hogy az Én erőm a te erőd is, és az Én bölcsességem a te bölcsességed is lehet, ha komolyan kéred ezt Tőlem (Jakab 1;5).
Megáldalak ERŐM, BÉKÉM, BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/706

27. hét

(2014. 06. 30 - 07. 06.)

Témáink:

Példa a rossz medítációra.

Hogyan meditáljunk jól? (Öt lépést kell betertanunk.)

Kérdező: MEDITÁCIÓRÓL

1. A Gonosz kegyetlenül nevetett rám meditációm alatt. Miért?
2. Másik meditációban Jézust láttam, mintha mondott volna valamit, de nem tudom, hogy mit.
3. Szintén meditációban óriási alakokat láttam. Kik voltak azok? Majd Salamon templomát láttam. Később egy dal szólalt meg bennem, melyben benne van Jeruzsálem.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Nem jól meditálsz. Olvasd el a 697-dik válaszom 3-dik pontjában leírt gondolatokat a meditációról, és abból megtudhatod, hogy hogyan kell jól meditálni. Ha úgy meditálsz, ahogy ott olvasod, akkor mindaz a problémád megoldódik, amelyeket Elém terjesztettél.
Megáldalak az IMÁDÁS LELKÉVEL!"

A 697. levél 3. pontja így szól:

Azért vagy feszült a meditációban, mert nem jól meditálsz. Az nem meditál jól, aki csak úgy, minden előkészület nélkül kinyílik befelé, és engedi, hogy bármiféle szellem, gondolat, érzés eluralkodjék rajta. Az nem jól meditál, aki csak a keretet biztosítja a befelé figyelésnek, de a tartalomra, annak kontrolljára nem fektet nagy hangsúlyt. Az nem meditál jól, aki tehetetlen játékszerévé válik a benne lejátszódó történéseknek. Az nem meditál jól, aki először nem könyörög Hozzám komoly áhítattal, és nem ajánlja magát nagy elszántsággal az Én, az angyalaim védő oltalmába.

A meditálásnak lényegéhez tartozik, hogy miután komoly imában Hozzám fordultál, kérted Lelkem oltalmát, segítségét, és miután őrangyalod vezetésére bíztad magad, számodra az első a benső csend megteremtése. Ennek pedig feltétele a relaxálás, ellazítás, RÁM hagyatkozás, mely olyan, mint mikor valaki kifekszik a Napra, s hagyja, hogy a napsugarak ráragyogjanak. Ez az első lépése a meditációnak.
A második lépés az a gondolati koncentrálás, amely megragadja a lelkedből a Lelkem által magad elé vetített képet.
A harmadik lépés az, hogy e képnek hatásával engeded átitatni magadat.
A negyedik lépés az, hogy megfogalmazod magadban az elmélkedésed gyakorlati hatását.
Az ötödik lépés az, hogy megköszönöd Nekem a meditációban szerzett lelki, szellemi gazdagodást.
Ha így meditálsz, akkor szeretetemben gazdagodsz, akkor idegzeted erősödik, akkor bizalmad mélyül Irántam, és az Én békém átjárja életedet.

Jézus - A Hang: 9/707

28. hét

(2014. 07. 07-13.)

Témáink:

"Ha hiszed, ha nem, önmagában már az, hogy tudod, a te gyermeked az, aki beteg, számodra ez olyan külső kegyelem, amely óriási mértékben tisztítja le rólad előző életeidben fölszedett, de ma már szinte teljesen eltűnőben lévő önzéseidnek, hiúságodnak rozsdafoltjait. Gyermeked éppen azért választott téged, mert neki is arra az állapotra volt szüksége, amelyben most van, hogy előző életének - enyhén szólva - szertelenségeit jóvá tegye."

" A földi élet egy kegyetlen pénzváltó asztal, ahová azért jöttök, hogy kiegyenlítsétek azt a számlát, amely csak itt, csak így, és csak most egyenlíthető ki legsikeresebben részetekről."

"A poklot sem, tehát a Földet sem a gonoszság hozta létre, sőt azért van, hogy a gonoszság látványosan kimúljon rajta, hogy a pokol lángja ellobbanjon a szeretet oltárán, tehát a Földre született emberek szívében az Értem vállalt áldozatban."

"Szeretnéd tudni, mit hoz a jövő? ERŐT! Erőt a tisztuláshoz, tisztulást a fejlődéshez, fejlődést a lelki gazdagodáshoz, gazdagodást a benső békéhez, benső békét az ember és Isten, ember és ember egymásra találásában. A jövő az Én álmomat hordozza, s mindazok elérik, mindazokat elér, akik a jelen keresztjét nem átoknak, hanem Értem vállalt, tehát szeretetben megélt áldozatnak élik meg. "

Kérdező: MIT HOZ A JÖVŐ?

Mit hoz nekem még a jövő?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Nagyon szeretnék olyan választ adni kérdésedre, melyből erőt meríthetsz. Igen.
Ha hiszed, ha nem, önmagában már az, hogy tudod, a te gyermeked az, aki beteg, számodra ez olyan külső kegyelem, amely óriási mértékben tisztítja le rólad előző életeidben fölszedett, de ma már szinte teljesen eltűnőben lévő önzéseidnek, hiúságodnak rozsdafoltjait. Gyermeked éppen azért választott téged, mert neki is arra az állapotra volt szüksége, amelyben most van, hogy előző életének - enyhén szólva - szertelenségeit jóvá tegye.
Drága Gyermekem! A földi élet egy kegyetlen pénzváltó asztal, ahová azért jöttök, hogy kiegyenlítsétek azt a számlát, amely csak itt, csak így, és csak most egyenlíthető ki legsikeresebben részetekről.
A poklot sem, tehát a Földet sem a gonoszság hozta létre, sőt azért van, hogy a gonoszság látványosan kimúljon rajta, hogy a pokol lángja ellobbanjon a szeretet oltárán, tehát a Földre született emberek szívében az Értem vállalt áldozatban.
Szeretnéd tudni, mit hoz a jövő? ERŐT! Erőt a tisztuláshoz, tisztulást a fejlődéshez, fejlődést a lelki gazdagodáshoz, gazdagodást a benső békéhez, benső békét az ember és Isten, ember és ember egymásra találásában.
A jövő az Én álmomat hordozza, s mindazok elérik, mindazokat elér, akik a jelen keresztjét nem átoknak, hanem Értem vállalt, tehát szeretetben megélt áldozatnak élik meg.
Nagyon szeretlek! Benned vagyok! Érted vagyok benned!
Megáldalak: VESS KERESZTET!"

Jézus - A Hang: 9/708

29. hét

(2014. 07. 14 - 20.)

Témáink:

"Nem az a megtért ember, aki önmagáról állítja, hogy megtért, hanem az, akiről a környezete állapítja ezt meg. Mert az él Értem, aki ott, ahol él, tanúságot tesz Rólam először tetteivel, vagyis szeretetével, aztán szavaival, vagyis vigasztaló, bátorító, irgalmat közvetítő szavaival."

"Aki Értem él, az nem sértődik meg semmitől, és megbocsát mindenkinek szívéből úgy, hogy nem emlegeti föl még önmagában sem azt, hogy őt valaki valamikor bántotta. Az él Értem, aki ha találkozik embertársával, akkor nem egy harmadikról beszél, aki ott sincs, hanem Rólam, vagyis arról érdeklődik, hogy hogyan lehetne jobban kimutatni azt, hogy Engem szeret."

"Ha Értem akarsz élni, akkor imáidban ne a mennyiségen, hanem a minőségen legyen a hangsúly, vagyis, légy áhítatos, odafigyelő, ha Hozzám beszélsz, és minél többet saját szavaiddal szólj Hozzám."

"Ha Értem akarsz élni, akkor sokszor mondj hálaimát, dicsőítést, és tégy meg mindent, hogy miattad nem káromolják nevemet az emberek, hanem inkább örüljenek a veled való találkozásnak."

"Ha Értem akarsz élni, akkor olvass szent könyveket, és gondolkodj el azon, hogy Én mennyire szeretlek, s mimindent megtettem már érted. Vállald a jelenben megmutatkozó szenvedéseket türelemmel, és azzal a lelkülettel, amely másoknak is példát adhat arra, hogy szívbékében hogyan lehet elviselni a szenvedéseket."

"Minden reggel ajánld fel magadat Nekem, és minden este gondolj vissza a napodra, s kérdezd meg magadat, hogy vajon aznap kinek sikerült örömet okoznod? Ki örült annak, hogy te a világon vagy? Mert aki Értem él, az örömforrás mások számára is abban a siralomvölgyben, amelyet ti földi életnek neveztek."

"...tudd mindig a jelen pillanatot megszentelni!"

Kérdező: HOGYAN ÉLJEK JÉZUSNAK?

Hogyan éljek Jézusnak?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Ha megkérdezed a papotoktól, vagy akár azoktól, akikkel együtt élsz, azok pontosan meg tudják neked mondani, hogy hogyan élj Nekem.
Nem az a megtért ember, aki önmagáról állítja, hogy megtért, hanem az, akiről a környezete állapítja ezt meg.
Mert az él Értem, aki ott, ahol él, tanúságot tesz Rólam először tetteivel, vagyis szeretetével, aztán szavaival, vagyis vigasztaló, bátorító, irgalmat közvetítő szavaival.
Aki Értem él, az nem sértődik meg semmitől, és megbocsát mindenkinek szívéből úgy, hogy nem emlegeti föl még önmagában sem azt, hogy őt valaki valamikor bántotta. Az él Értem, aki ha találkozik embertársával, akkor nem egy harmadikról beszél, aki ott sincs, hanem Rólam, vagyis arról érdeklődik, hogy hogyan lehetne jobban kimutatni azt, hogy Engem szeret.
Ha Értem akarsz élni, akkor imáidban ne a mennyiségen, hanem a minőségen legyen a hangsúly, vagyis, légy áhítatos, odafigyelő, ha Hozzám beszélsz, és minél többet saját szavaiddal szólj Hozzám.
Ha Értem akarsz élni, akkor sokszor mondj hálaimát, dicsőítést, és tégy meg mindent, hogy miattad nem káromolják nevemet az emberek, hanem inkább örüljenek a veled való találkozásnak.
Ha Értem akarsz élni, akkor olvass szent könyveket, és gondolkodj el azon, hogy Én mennyire szeretlek, s mimindent megtettem már érted.
Vállald a jelenben megmutatkozó szenvedéseket türelemmel, és azzal a lelkülettel, amely másoknak is példát adhat arra, hogy szívbékében hogyan lehet elviselni a szenvedéseket.
Minden reggel ajánld fel magadat Nekem, és minden este gondolj vissza a napodra, s kérdezd meg magadat, hogy vajon aznap kinek sikerült örömet okoznod? Ki örült annak, hogy te a világon vagy? Mert aki Értem él, az örömforrás mások számára is abban a siralomvölgyben, amelyet ti földi életnek neveztek.
Megáldalak, hogy tudd mindig a jelen pillanatot megszentelni!
Vess magadra keresztet!"

Jézus - A Hang: 9/708-2.

30. hét

(2014. 07. 14 - 20.)

Témáink:

"...Földre-jöttöm előtt, ... még nem ismertétek helyesen a szeretet rendjét, s olyan feltételek mellett kellett vigyáznotok testi egészségetekre, mint az ételek kiválasztása, a különböző mosakodások, tehát olyasmit is nagyon figyelembe kellett vennetek, amit ma már ... nem kell..."

"...szellemi fejlődésetek nemcsak atombombát tudott kitalálni, hanem olyan fertőtlenítő körülményeket is, amelyek ellensúlyozni és helyettesíteni is képesek a régi idők étkezési, mosakodási fegyelmét."

"Régen sem ártott lelkileg közvetlenül senkinek az, hogy mit eszik, iszik, de igenis testileg vigyázni kellett, hogy ne érje enyéimet olyan fertőzés, amelyet a piacokról, a levágott állatok belső részeinek, a vérnek gyors megromlásából keletkezhettek volna, ha nem figyelmezteti Lelkem őket időben, és a megfelelő, az akkori nép szellemi fejlettségének megfelelő formájú törvények, rendeletek, intézkedések által."

"Lelkileg közvetlenül akkor is és most is az árt, ha nem adjátok át Nekem értelmi képességeteket, s nem engeditek, hogy Lelkem szabadon megszólaljon bennetek. Újra arra hívom fel figyelmedet, hogy míg azok, akik az Én legnagyobb ellenlábasaim voltak, a farizeusok, kisarkítottan hirdették és vigyázták ezeket az étkezési és mosakodási törvényeket, addig a leglényegesebbet, az irgalmasságot, a szolgáló szeretetet, a gyülekezetekben az utolsó helyek elfoglalását eszük ágában sem volt megvalósítani."

"Teljesen képtelenség az, hogy bármi is beszennyezhetné az embert a szeretetlenségen kívül."

"Az állat nem szeretet tárgya. Sem élve, sem döglött formában. Az állat és minden emberalatti élő és nem élő lény az emberért van. Az ember pedig Értem! Sem állat, sem kapanyél ellen nem lehet vétkezni. De lehet mindkettővel, ha az ember ezeket értelmét félretéve használja. Ami tehát e célt, vagyis az Értem élést akadályozza, az akkor is rossz étel, ha az nyers fű, és akkor is jó étel, ha az véres hurka."

"Gondolj arra, hogy véred véradás nélkül is lecserélődik bizonyos idő alatt. Ha ezt a lecserélődést te úgy irányítod, hogy ezzel még másokon segíteni is tudsz, s közben a te egészséged kárt nem szenved, akkor kifejezetten növeled az örök boldogságod esélyeit."

"Jó lenne, ha nemcsak átvitt értelemben fogadnátok el azt, hogy Én a véremet italul adtam, testemet pedig ételül. Persze akkor meg is botránkoztak rajtam emiatt, részben még tanítványaim is."

"Az egyáltalán nem tartozott, és ma sem tartozik a lényeghez, hogy véremet bor-színében, testemet kenyér-színében veszitek magatokhoz. A lényeghez az tartozik, hogy az Én testem valóban étel, és az Én vérem valóban ital! (Jn 6;55). Tehát amikor Engem magatokhoz vesztek, akkor vért isztok és húst esztek, amikor szentáldozáshoz vagy úrvacsorához, vagy akárhogyan nevezve járultok, és teszitek azt, amire Én azt mondottam, hogy tegyétek az Én emlékezetemre."

Kérdező: LEHETEK VÉRADÓ?

1. Adhatok vért embertársamnak?
2. Lehet állati vért enni?
3. Hibáimról szeretnék hallani valamit.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Nyugodtan adhatsz vért, és nyugodtan ehetsz vért. A vérrel kapcsolatban azért vagytok tévedésben, mert Földre-jöttöm előtt, amikor még nem ismertétek helyesen a szeretet rendjét, s olyan feltételek mellett kellett vigyáznotok testi egészségetekre, mint az ételek kiválasztása, a különböző mosakodások, tehát olyasmit is nagyon figyelembe kellett vennetek, amit ma már azért nem kell, mert szellemi fejlődésetek nemcsak atombombát tudott kitalálni, hanem olyan fertőtlenítő körülményeket is, amelyek ellensúlyozni és helyettesíteni is képesek a régi idők étkezési, mosakodási fegyelmét.
Régen sem ártott lelkileg közvetlenül senkinek az, hogy mit eszik, iszik, de igenis testileg vigyázni kellett, hogy ne érje enyéimet olyan fertőzés, amelyet a piacokról, a levágott állatok belső részeinek, a vérnek gyors megromlásából keletkezhettek volna, ha nem figyelmezteti Lelkem őket időben, és a megfelelő, az akkori nép szellemi fejlettségének megfelelő formájú törvények, rendeletek, intézkedések által. Lelkileg közvetlenül akkor is és most is az árt, ha nem adjátok át Nekem értelmi képességeteket, s nem engeditek, hogy Lelkem szabadon megszólaljon bennetek.
Újra arra hívom fel figyelmedet, hogy míg azok, akik az Én legnagyobb ellenlábasaim voltak, a farizeusok, kisarkítottan hirdették és vigyázták ezeket az étkezési és mosakodási törvényeket, addig a leglényegesebbet, az irgalmasságot, a szolgáló szeretetet, a gyülekezetekben az utolsó helyek elfoglalását eszük ágában sem volt megvalósítani.
Teljesen képtelenség az, hogy bármi is beszennyezhetné az embert a szeretetlenségen kívül.
Az állat nem szeretet tárgya. Sem élve, sem döglött formában. Az állat és minden emberalatti élő és nem élő lény az emberért van. Az ember pedig Értem! Sem állat, sem kapanyél ellen nem lehet vétkezni. De lehet mindkettővel, ha az ember ezeket értelmét félretéve használja. Ami tehát e célt, vagyis az Értem élést akadályozza, az akkor is rossz étel, ha az nyers fű, és akkor is jó étel, ha az véres hurka.
Gondolj arra, hogy véred véradás nélkül is lecserélődik bizonyos idő alatt. Ha ezt a lecserélődést te úgy irányítod, hogy ezzel még másokon segíteni is tudsz, s közben a te egészséged kárt nem szenved, akkor kifejezetten növeled az örök boldogságod esélyeit.
Jó lenne, ha nemcsak átvitt értelemben fogadnátok el azt, hogy Én a véremet italul adtam, testemet pedig ételül. Persze akkor meg is botránkoztak rajtam emiatt, részben még tanítványaim is.
Az egyáltalán nem tartozott, és ma sem tartozik a lényeghez, hogy véremet bor-színében, testemet kenyér-színében veszitek magatokhoz. A lényeghez az tartozik, hogy az Én testem valóban étel, és az Én vérem valóban ital! (Jn 6;55). Tehát amikor Engem magatokhoz vesztek, akkor vért isztok és húst esztek, amikor szentáldozáshoz vagy úrvacsorához, vagy akárhogyan nevezve járultok, és teszitek azt, amire Én azt mondottam, hogy tegyétek az Én emlékezetemre.
Megáldalak a belső SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/709

31. hét

(2014. 07. 28. -08. 03.)

Témáink:

"Veled, érted mindent. Helyetted semmit! Ez olyan kikezdhetetlen kettőnk kapcsolatában, mint a lélegzéshez szükséges levegő. A veled és érted annyit jelent, hogy világosan, félreérthetetlenül rámutatok arra az útra, amelyet neked kell kikövezned, kiegyengetned, amikor valamelyik problémádat Velem és Értem meg akarod oldani. Csak a veled és érted, csak a Velem és Értem az a kapcsolat, amelyet a kapcsolatok Lelke, tehát az Isten táplál. E kapcsolatból vannak a többi leágazások: család, rokonság, barátság, közösség, társadalom, emberiség. "

"Ezek tehát leágazások, melyek kivitelezésébe Nekem szinte semmi beleszólásom nincs. Én a gyökeret táplálom, a közvetlen személyes kapcsolatot. Ennek kell hordoznia a többit. Aki meg akarja fordítani ezt az egészet, tehát előbb azt kérdezi, arra kér Tőlem eligazítást, hogy hogyan viszonyuljon családhoz, másokhoz, annak egyszerűen azt kell mondanom, hogy e kérést nem lehet megválaszolni, mivel itt nemcsak rólad van szó, hanem róluk is.
Márpedig, ha bármiben két emberről van szó, akkor szinte naponta változhat a viszonyulás, mivel az egyik magatartása függ a másik hozzáállásától. Így hát csak arról tudok neked mondani pár szót, hogy a gyökérrel, tehát Velem milyen kapcsolatban kell lenned ahhoz, hogy e kapcsolatból olyan magatartás formálódjék, amely kifelé is az Én áldásomat közvetíti." "

"Azt világosan látnod kell, hogy Engem nem lehet és nem is szabad besorolni, még elsőnek sem, valamilyen teremtényekből álló libasorba. Annyira más minőségileg kettőnk kapcsolata, hogy minden más kapcsolatot ennek kell meghatároznia. Ez is történik mindig.
Amikor bárkivel kapcsolatban bizonytalan vagy, annak az az oka, hogy elhomályosult, elerőtlenedett benned az Én jelenlétem hatékonysága. Ilyenkor az okoskodás mit sem ér! Csak elodázódik a megoldás. Szembesülnöd kell azzal a gondolattal, hogy Előttem megvizsgáld magadat, s Én, aki Lelkem által mindig benned vagyok, még akkor is, ha te elfordultál Tőlem, amikor visszafordulsz Hozzám, Rám találsz, akkor Én feltétlenül érzékeltetem veled, hogy mit tartok helyesnek és mit nem. Gyakorlatilag tapasztalhatod, hogy érted és veled mindent, de helyetted semmit. Bár ez a helyetted semmit, nem egészen így van. Mihelyt bűnbánattal találkozom, azonnal helyette is megteszek mindent, hogy javára váljék még az is, amit addig önmaga ellen és Ellenem tett az illető. Igen, mert a szeretet körén belül MINDENHATÓ vagyok."

"Azt pedig csak a felszínen látva mondhatod, hogy neked más a kapcsolatod az emberekkel, mint másoknak. Minden embernek minden kapcsolata egészen egyedi, lenn a mélyben. Ne engedd, hogy a felszín határozza meg látásodat!"

"Csak az lehet társad, aki téged Hozzám akar közelebb segíteni. Aki nem ezt akarja, az ELLENSÉGED. Te nem lehetsz senkinek ellensége, de neked, sajnos, lehetnek és lesznek is ellenségeid, ha örök barátságot kötsz Velem. Ellenség nélkül csak az tud meglenni a Földön, aki Nekem válik ellenségemmé. Ezt pedig nyilván nem akarod magadra vállalni."

Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Mi a teendőm családunkkal kapcsolatban?
2. Tegyem-e azt, amit fontosnak tartok?
3. Miért mások az emberi kapcsolataim, mint másoké?
4. Társproblémámat hozom Eléd.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Veled, érted mindent. Helyetted semmit! Ez olyan kikezdhetetlen kettőnk kapcsolatában, mint a lélegzéshez szükséges levegő. A veled és érted annyit jelent, hogy világosan, félreérthetetlenül rámutatok arra az útra, amelyet neked kell kikövezned, kiegyengetned, amikor valamelyik problémádat Velem és Értem meg akarod oldani. Csak a veled és érted, csak a Velem és Értem az a kapcsolat, amelyet a kapcsolatok Lelke, tehát az Isten táplál. E kapcsolatból vannak a többi leágazások: család, rokonság, barátság, közösség, társadalom, emberiség.
Ezek tehát leágazások, melyek kivitelezésébe Nekem szinte semmi beleszólásom nincs. Én a gyökeret táplálom, a közvetlen személyes kapcsolatot. Ennek kell hordoznia a többit. Aki meg akarja fordítani ezt az egészet, tehát előbb azt kérdezi, arra kér Tőlem eligazítást, hogy hogyan viszonyuljon családhoz, másokhoz, annak egyszerűen azt kell mondanom, hogy e kérést nem lehet megválaszolni, mivel itt nemcsak rólad van szó, hanem róluk is. Márpedig, ha bármiben két emberről van szó, akkor szinte naponta változhat a viszonyulás, mivel az egyik magatartása függ a másik hozzáállásától. Így hát csak arról tudok neked mondani pár szót, hogy a gyökérrel, tehát Velem milyen kapcsolatban kell lenned ahhoz, hogy e kapcsolatból olyan magatartás formálódjék, amely kifelé is az Én áldásomat közvetíti.
Azt világosan látnod kell, hogy Engem nem lehet és nem is szabad besorolni, még elsőnek sem, valamilyen teremtényekből álló libasorba. Annyira más minőségileg kettőnk kapcsolata, hogy minden más kapcsolatot ennek kell meghatároznia. Ez is történik mindig.
Amikor bárkivel kapcsolatban bizonytalan vagy, annak az az oka, hogy elhomályosult, elerőtlenedett benned az Én jelenlétem hatékonysága. Ilyenkor az okoskodás mit sem ér! Csak elodázódik a megoldás. Szembesülnöd kell azzal a gondolattal, hogy Előttem megvizsgáld magadat, s Én, aki Lelkem által mindig benned vagyok, még akkor is, ha te elfordultál Tőlem, amikor visszafordulsz Hozzám, Rám találsz, akkor Én feltétlenül érzékeltetem veled, hogy mit tartok helyesnek és mit nem. Gyakorlatilag tapasztalhatod, hogy érted és veled mindent, de helyetted semmit. Bár ez a helyetted semmit, nem egészen így van. Mihelyt bűnbánattal találkozom, azonnal helyette is megteszek mindent, hogy javára váljék még az is, amit addig önmaga ellen és Ellenem tett az illető. Igen, mert a szeretet körén belül MINDENHATÓ vagyok.
Második kérdésedre is benne van a felelet az előzőkben. Ha Velem szinkronban vagy, akkor bármit teszel, mindig teszem azt Én is veled.
Azt pedig csak a felszínen látva mondhatod, hogy neked más a kapcsolatod az emberekkel, mint másoknak. Minden embernek minden kapcsolata egészen egyedi, lenn a mélyben. Ne engedd, hogy a felszín határozza meg látásodat!
Csak az lehet társad, aki téged Hozzám akar közelebb segíteni. Aki nem ezt akarja, az ELLENSÉGED. Te nem lehetsz senkinek ellensége, de neked, sajnos, lehetnek és lesznek is ellenségeid, ha örök barátságot kötsz Velem. Ellenség nélkül csak az tud meglenni a Földön, aki Nekem válik ellenségemmé. Ezt pedig nyilván nem akarod magadra vállalni.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/710

32. hét

(2014. 08. 04 - 10.)

Témáink:

"a szeretet törvényét Velem és embertársaiddal kapcsolatban minden nap és minden esetben a helyzetadta lehetőségek szerint kell megélned. Az elvet tudod: amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak sem. Amiről tudod, hogy téged közelebb hoz Hozzám, azt próbáld elősegíteni másban is."

"A gyengeség nem erény, éppen úgy, mint a tudatlanság sem az. De van gyengeség és van tudatlanság. Vergődő gyermekeimnek azt tudom ajánlani, hogy az vesse rájuk az első követ, aki bűn nélkül van. Ettől nem lett megengedett a bűn, de a bűnös elítélése kérdésessé vált."

"Amíg valaki nem arra törekszik, hogy magát megideologizálja, hanem arra, hogy önfegyelemmel önmagát kézben tartsa, addig ember marad az ember akkor is, ha hetvenhétszer vétkezik."

"Vannak olyan pocsolyák, amelyekben bizonyos állat jól érzi magát. És van olyan erkölcsi légkör, amelyben az ember elembertelenedik. Az ember sorsa a Földön lényegében küzdelem!, és nem feladás. Aki harcol, az általában ki van téve annak, hogy sebeket is kap. Kétségtelen, hogy háborút megnyerni nem akkor kezd valaki, amikor csatát veszít. De háborúban mindkét fél ki van téve ennek."

"Én biztosan nem ítéllek el soha. De magad elől véglegesen el nem menekülhetsz. Tehát magaddal kell lerendezned dolgaidat, és nem Velem. Éppen ezért csak két eshetőséged van. Vagy állandóan menekülsz, vagy állandóan harcolsz. A lelki életben nincs megállás. Vagy előre, vagy hátra. De megállni nem lehet."

"Boldog ember az, aki soha nem veszíti el reményét, mert tudja, hogy megfelelő eszközök használatával Velem együtt harcol, s így gyengeségből történt elesései még elszántabbá teszik annak bizonyítására, hogy ő a GYŐZTES oldalán van."

"Unokáiddal szemben nem lehet számodra szempont, hogy szüleik hogyan éreznek, mikor te tanúságot teszel Mellettem. Velük szemben is tanúságot kell tenned. Én nem dajkamese vagyok, hanem ÉLET! És neked nem lehet mindegy, hogy unokáid szülei üdvözülnek vagy elkárhoznak, ha valóban elhiszed, hogy Velem nem lehet bolondozni. Jaj azoknak a szülőknek, akik gyermeküket el akarják zárni Tőlem, és jaj azoknak a nagyszülőknek, akik unokáikat lelkileg elhanyagolják, ostoba látszatszeretésre hivatkozva."

"Ha magaddal tisztába tudsz jönni, akkor világos lesz előtted, hogy gyermekednek is, unokádnak is és magadnak is ártasz, ha nem Engem képviselsz előttük, ha mentségeket próbálsz találni, csakhogy ne kelljen tanúskodni Mellettem. "Aki megvall Engem az emberek előtt, azt Én is megvallom mennyei Atyám előtt" (Mt 10;32)."

Kérdező: HOGYAN LEHETEK ISTENNEK TETSZŐ?

1. Hogyan éljek Istennek tetsző módon?
2. Van valaki, akivel a kapcsolatom megítélését Eléd teszem.
3. Unokáimmal beszéljek Rólad annak ellenére, hogy szülei ezt nem szeretik?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gondolom, az első kérdést csak bevezetőnek szántad a többihez. De azért ehhez is mondok valamit.
Mint tudod, e téren gyakorlati tanácsot nem adhatok, mivel egy ember sem dróton rángatott bábu, s a szeretet törvényét Velem és embertársaiddal kapcsolatban minden nap és minden esetben a helyzetadta lehetőségek szerint kell megélned. Az elvet tudod: amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak sem. Amiről tudod, hogy téged közelebb hoz Hozzám, azt próbáld elősegíteni másban is.
És ezzel már ott is vagyunk a második kérdésednél. A gyengeség nem erény, éppen úgy, mint a tudatlanság sem az. De van gyengeség és van tudatlanság. Vergődő gyermekeimnek azt tudom ajánlani, hogy az vesse rájuk az első követ, aki bűn nélkül van. Ettől nem lett megengedett a bűn, de a bűnös elítélése kérdésessé vált.
Amíg valaki nem arra törekszik, hogy magát megideologizálja, hanem arra, hogy önfegyelemmel önmagát kézben tartsa, addig ember marad az ember akkor is, ha hetvenhétszer vétkezik.
Vannak olyan pocsolyák, amelyekben bizonyos állat jól érzi magát. És van olyan erkölcsi légkör, amelyben az ember elembertelenedik. Az ember sorsa a Földön lényegében küzdelem!, és nem feladás. Aki harcol, az általában ki van téve annak, hogy sebeket is kap. Kétségtelen, hogy háborút megnyerni nem akkor kezd valaki, amikor csatát veszít. De háborúban mindkét fél ki van téve ennek.
Én biztosan nem ítéllek el soha. De magad elől véglegesen el nem menekülhetsz. Tehát magaddal kell lerendezned dolgaidat, és nem Velem. Éppen ezért csak két eshetőséged van. Vagy állandóan menekülsz, vagy állandóan harcolsz. A lelki életben nincs megállás. Vagy előre, vagy hátra. De megállni nem lehet.
Boldog ember az, aki soha nem veszíti el reményét, mert tudja, hogy megfelelő eszközök használatával Velem együtt harcol, s így gyengeségből történt elesései még elszántabbá teszik annak bizonyítására, hogy ő a GYŐZTES oldalán van.
Unokáiddal szemben nem lehet számodra szempont, hogy szüleik hogyan éreznek, mikor te tanúságot teszel Mellettem. Velük szemben is tanúságot kell tenned. Én nem dajkamese vagyok, hanem ÉLET! És neked nem lehet mindegy, hogy unokáid szülei üdvözülnek vagy elkárhoznak, ha valóban elhiszed, hogy Velem nem lehet bolondozni.
Jaj azoknak a szülőknek, akik gyermeküket el akarják zárni Tőlem, és jaj azoknak a nagyszülőknek, akik unokáikat lelkileg elhanyagolják, ostoba látszatszeretésre hivatkozva.
Ha magaddal tisztába tudsz jönni, akkor világos lesz előtted, hogy gyermekednek is, unokádnak is és magadnak is ártasz, ha nem Engem képviselsz előttük, ha mentségeket próbálsz találni, csakhogy ne kelljen tanúskodni Mellettem. "Aki megvall Engem az emberek előtt, azt Én is megvallom mennyei Atyám előtt" (Mt 10;32). Nem folytatom az idézetet. Tudod te magad is.
Megáldalak a BÁTORSÁG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/711

33. hét

(2014. 08. 11 - 17.)

Témáink:

"Minden olyan jelenség, amelyet nem tudsz megmagyarázni természetes okokkal, azt a veszélyt hordozzák magunkban, hogy felébresztik, fokozzák benned azt az emberi vágyat, amely érdekességek révén akar sikerélményekhez jutni. Minden megélt érdekességnek két forrása lehet. Az egyik olyan természetes jelenség, amelynek okát ismerik azok, akik azon a területen szakemberek. Ebben az esetben jó, jó, érdekes, de nem kell vele tovább időt tölteni. A másik forrás, amikor más dimenzióból kap valaki jelzést. Ilyenkor nem a jelzés, nem a jelenség az, amire figyelni kell, hanem annak következményei az ember tudatalatti világában, lelkében, magatartásának megváltozásában. Tehát szintén nem érdemes időt vesztegetni magára a jelenségre. "

" A társkapcsolat keresése nem egészséges dolog. Nyitottnak kell lenni reá, de keresni nem kell.Fontos viszont a Velem való élő kapcsolat ápolása, mert ennek milyensége fogja minden más emberi kapcsolatodat minősíteni. Attól függően, hogy mennyire vagyunk jó barátok, fog társkapcsolatod boldogító vagy boldogtalanító irányt venni, ha nyitott vagy, és nem keresed e kapcsolatot. Azért tettem a hangsúlyt arra, hogy elég a nyitottság, s nem kell különösebben keresni azt, mert aki a keresésre hangsúlyt tesz, szinte mindig a boldogtalanság felé indul el."

"Senki helyett nem vállalok felelősséget. Senkinek sem adok olyan tanácsot, amely csak a földi élet leélésére vonatkozik. Én az örök élet Istene vagyok, és benneteket is az Én Atyám örök életre teremtett gyermekeiként kezellek. Csak olyan vállalkozást tudok ajánlani, ami e körbe tartozik. Az ilyen tanácsokkal van tele mind a négy evangéliumom."

"Mindenki gyógyító, de nem mindenki gyógyít. Arra vagytok teremtve, hogy segítsétek, gyógyítsátok egymást. Ennek a természetetekbe oltott vágynak és képességnek fölerősítését, ha Velem élitek át, akkor pozitív irányú a gyógyításotok, ha nem Velem élitek át, akkor negatív, tehát a boldogtalanság irányában hat. De gyógyító képessége mindenkinek van. Sőt! Öngyógyító képessége is van mindenkinek!"

Kérdező: LEHETEK GYÓGYÍTÓ?

1. Mi volt az a fényjelenség, amit fiammal láttunk?
2. Társproblémám van.
3. Mi a célja földi életemnek?
4. Merjek vállal-kozni?
5. Lehetek gyógyító?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Minden olyan jelenség, amelyet nem tudsz megmagyarázni természetes okokkal, azt a veszélyt hordozzák magunkban, hogy felébresztik, fokozzák benned azt az emberi vágyat, amely érdekességek révén akar sikerélményekhez jutni.
Minden megélt érdekességnek két forrása lehet. Az egyik olyan természetes jelenség, amelynek okát ismerik azok, akik azon a területen szakemberek. Ebben az esetben jó, jó, érdekes, de nem kell vele tovább időt tölteni. A másik forrás, amikor más dimenzióból kap valaki jelzést. Ilyenkor nem a jelzés, nem a jelenség az, amire figyelni kell, hanem annak következményei az ember tudatalatti világában, lelkében, magatartásának megváltozásában. Tehát szintén nem érdemes időt vesztegetni magára a jelenségre.
2. A társkapcsolat keresése nem egészséges dolog. Nyitottnak kell lenni reá, de keresni nem kell. Fontos viszont a Velem való élő kapcsolat ápolása, mert ennek milyensége fogja minden más emberi kapcsolatodat minősíteni. Attól függően, hogy mennyire vagyunk jó barátok, fog társkapcsolatod boldogító vagy boldogtalanító irányt venni, ha nyitott vagy, és nem keresed e kapcsolatot.
Azért tettem a hangsúlyt arra, hogy elég a nyitottság, s nem kell különösebben keresni azt, mert aki a keresésre hangsúlyt tesz, szinte mindig a boldogtalanság felé indul el.
3. Az előző pontban említett gondolat: a Velem való élő kapcsolat ápolása életed célja és értelme!
4. Senki helyett nem vállalok felelősséget. Senkinek sem adok olyan tanácsot, amely csak a földi élet leélésére vonatkozik. Én az örök élet Istene vagyok, és benneteket is az Én Atyám örök életre teremtett gyermekeiként kezellek. Csak olyan vállalkozást tudok ajánlani, ami e körbe tartozik. Az ilyen tanácsokkal van tele mind a négy evangéliumom.
5. Mindenki gyógyító, de nem mindenki gyógyít. Arra vagytok teremtve, hogy segítsétek, gyógyítsátok egymást. Ennek a természetetekbe oltott vágynak és képességnek fölerősítését, ha Velem élitek át, akkor pozitív irányú a gyógyításotok, ha nem Velem élitek át, akkor negatív, tehát a boldogtalanság irányában hat. De gyógyító képessége mindenkinek van. Sőt! Öngyógyító képessége is van mindenkinek!
Nagyon szeretlek! Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/712

34. hét

(2014. 08. 18 - 24.)

Témáink:

"Ti a földi életben csupán erkölcsi bizonyosságra juthattok azokban a kérdésekben, amelyekben minden ember tükör által, homályban láthat. A színről színre látás a földi életben nem lehetséges. Ez tehát arra vonatkozik, ami a hit területére tartozik. Ezért olyan nagyon fontos a szellemek megkülönböztetésének adománya és a tanulékonyság."

"A szellemek megkülönböztetésének adományát minden olyan esetben kérni kell, amikor a szellemvilággal akartok kapcsolatba kerülni. A tanulékonyság pedig természetszerűen nem egyedi eset, hanem állapot."

"Nagy szeretettel kérlek: VIGYÁZZ! Amikor közvetlenül akarsz kapcsolatba kerülni Velem vagy bármelyik jó szellemtestvéreddel, akkor ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy arról szerezz bizonyságot, kitől jön az információ, hanem az, hogy mi az információ! Gyümölcseiről lehet megismerni a fát, és nem csillogásáról!"

"Ha belebonyolódsz abba, hogy kivel kerültél kapcsolatba, hogy ki szól hozzád, akkor nem lesz időd arra a természetes szeretetre, jóságra, másért-élésre, ami pedig a legfontosabb! Mert ezek döntik el, hogy Hozzám tartozol, vagy sem!"

"A jó szándék önmagában nem elég ahhoz, hogy félre ne csússzon életed. Ha te tudnád, hogy hány jó szándékú ember volt azok között, akik Engem keresztre feszítettek!"

"légy meggyőződve, hogy semmiféle Lélekkeresztség, semmiféle újjászületés nem képes benső harcok nélkül senkit szentté tenni. A Lélekkeresztségtől senki sem lesz jobb, csak boldogabb. Jobb attól leszel, ha jobb AKARSZ lenni!"

"A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége, ezek végig kísérik életedet, ha újjászülettél, ha nem, ha tetszik ez neked, ha nem! Bár a Földön kell megvalósulnia az égi újjászületésnek, de a földi élet mindaddig, amíg tart, pokoli harcok színtere minden ember számára. Ne kergess hát délibábot, de ne is veszítsd el reményedet! Légy reális!"

"Általam, Velem és Bennem! Örülök, hogy ezt választottad magad számára jelmondatul. Ez ugyanakkor, amikor boldogságod forrása, egyben erőforrás is, amely arra bátorít, hogy elhidd: akkor is a GYŐZTES oldalán állsz, ha a napi küzdelmek sebeket ejtenek rajtad."

Kérdező: TELJES BIZONYOSSÁGOT SZERETNÉK KAPNI

Teljes bizonyosságot szeretnék kapni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Ti a földi életben csupán erkölcsi bizonyosságra juthattok azokban a kérdésekben, amelyekben minden ember tükör által, homályban láthat. A színről színre látás a földi életben nem lehetséges. Ez tehát arra vonatkozik, ami a hit területére tartozik. Ezért olyan nagyon fontos a szellemek megkülönböztetésének adománya és a tanulékonyság.
A szellemek megkülönböztetésének adományát minden olyan esetben kérni kell, amikor a szellemvilággal akartok kapcsolatba kerülni. A tanulékonyság pedig természetszerűen nem egyedi eset, hanem állapot.
Nagy szeretettel kérlek: VIGYÁZZ! Amikor közvetlenül akarsz kapcsolatba kerülni Velem vagy bármelyik jó szellemtestvéreddel, akkor ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy arról szerezz bizonyságot, kitől jön az információ, hanem az, hogy mi az információ! Gyümölcseiről lehet megismerni a fát, és nem csillogásáról!
Ha belebonyolódsz abba, hogy kivel kerültél kapcsolatba, hogy ki szól hozzád, akkor nem lesz időd arra a természetes szeretetre, jóságra, másért-élésre, ami pedig a legfontosabb! Mert ezek döntik el, hogy Hozzám tartozol, vagy sem!
A jó szándék önmagában nem elég ahhoz, hogy félre ne csússzon életed. Ha te tudnád, hogy hány jó szándékú ember volt azok között, akik Engem keresztre feszítettek!
Arról pedig légy meggyőződve, hogy semmiféle Lélekkeresztség, semmiféle újjászületés nem képes benső harcok nélkül senkit szentté tenni. A Lélekkeresztségtől senki sem lesz jobb, csak boldogabb. Jobb attól leszel, ha jobb AKARSZ lenni!
A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége, ezek végig kísérik életedet, ha újjászülettél, ha nem, ha tetszik ez neked, ha nem! Bár a Földön kell megvalósulnia az égi újjászületésnek, de a földi élet mindaddig, amíg tart, pokoli harcok színtere minden ember számára. Ne kergess hát délibábot, de ne is veszítsd el reményedet! Légy reális!
Általam, Velem és Bennem! Örülök, hogy ezt választottad magad számára jelmondatul. Ez ugyanakkor, amikor boldogságod forrása, egyben erőforrás is, amely arra bátorít, hogy elhidd: akkor is a GYŐZTES oldalán állsz, ha a napi küzdelmek sebeket ejtenek rajtad.
Nagyon szeretlek! Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/713

35. hét

(2014. 08. 25 - 31.)

Témáink:

"Már földi születésed előtt ugyanarra az elhatározásra jutottál, mint Én, mielőtt a Földre jöttem. Mindketten azt határoztuk el, hogy kiüresítjük magunkat, fölvesszük a szolgai alakot, s teljesen bele akarunk simulni az emberi természetnek abba az esendő formájába, mely lehetőséget ad arra, hogy ne mondhassák rólunk: 'Könnyű volt neki, mert....'"

"Mindketten azzal az elhatározással jöttünk a Földre, hogy az embertestvéreink, látva rajtunk, hogyan kell szeretni, vállalják ezt az egyedüli üdvözítő utat. Ne tudjanak kibúvót találni, kimagyarázkodást, kiskaput ennek az útnak kikerülésére."

"Persze azért volt kettőnk között némi különbség is. Én csak megszentelni jöttem! Te azért megszentelődni is jöttél. Ennek lett aztán következménye az, hogy te olyan mellékutakon is bolyongtál, amelyek saját megszentelődésednek szükségszerű eszközei voltak."

"Mivel az Én utam töretlen volt, ezért nem is tartott földi léptékkel sokáig. De a tiéd sem azért húzódik hosszabbra, mint az Enyém volt hajdan, mert sok volt a kitérőd, hanem azért, mert felaprózódóbb, kisebb területekre korlátozott, s a megsérült emberi természet hiányosságait is megtapasztalt utakra volt és van szüksége megszentelődésednek."

"Nagyon szeretlek! Ez azt jelenti, hogy sorsomban kell osztoznod. Ami szenvedés Nálam összesűrített volt időben, az nálad szétterülőbb időben. De az Én sorsomat osztom meg veled a Földön, hogy aztán itt is közös lehessen sorsunk. Amikor tehát szenvedés, bánat ér, akkor Én szenvedek benned, és közös szeretetünk, tehát a Szentlélek képes tudatni veled, hogy ez valójában az egyik legnagyobb kitüntetés a Földön."

"Neked is, mint nekem, a győzelemért azonos árat kell fizetnünk! Amit Lukács 24;26-ban olvasol, az kicsit más hangfekvésben, rád is áll! Ez az oka annak, hogy nem megdicsőülten, hanem a kereszten szenvedve jelenek meg előtted. HANG-médiumomnak is így jelentem meg több mint harminc évvel ezelőtt, amint a HANG 1. kötetében olvashatod. S számára azóta ez a megjelenésem olyan erőforrás, amely a leglehetetlenebb helyzetekben is Hozzám láncolta őt."

"Légy tehát hálás Nekem azért, hogy megosztom veled keresztemet. Ha nem akarod, szólj, és nem adok keresztemből. Ha szólsz, ha nem kell semmi az Én szenvedésemből, akkor mást fogok keresni, aki vállal Engem, hogy ne maradjak egyedül szenvedésemben. Nagyon szeretem saját szavaiddal mondott imáidat. Minden más imánál kedvesebbek ezek Nekem, mert ilyenkor érzem és látom ezekben szívedet dobogni. De azért kötött imáid is kedvesek Nekem!"

Kérdező: MEDITÁCIÓMRÓL

Miért látom az Urat mindig keresztre feszítve, amikor testemet elhagyva meditálok? Kedves az Úrnak, mikor spontán, saját szavaimmal szólok Hozzá?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Nálad azzal kezdem, amivel másnál befejezni szoktam: Nagyon szeretlek! Azért kezdem ezzel, mert e szavaimat akarom jobban kifejteni előtted. Már földi születésed előtt ugyanarra az elhatározásra jutottál, mint Én, mielőtt a Földre jöttem. Mindketten azt határoztuk el, hogy kiüresítjük magunkat, fölvesszük a szolgai alakot, s teljesen bele akarunk simulni az emberi természetnek abba az esendő formájába, mely lehetőséget ad arra, hogy ne mondhassák rólunk: 'Könnyű volt neki, mert....' Mindketten azzal az elhatározással jöttünk a Földre, hogy az embertestvéreink, látva rajtunk, hogyan kell szeretni, vállalják ezt az egyedüli üdvözítő utat. Ne tudjanak kibúvót találni, kimagyarázkodást, kiskaput ennek az útnak kikerülésére. Persze azért volt kettőnk között némi különbség is. Én csak megszentelni jöttem! Te azért megszentelődni is jöttél. Ennek lett aztán következménye az, hogy te olyan mellékutakon is bolyongtál, amelyek saját megszentelődésednek szükségszerű eszközei voltak. Mivel az Én utam töretlen volt, ezért nem is tartott földi léptékkel sokáig. De a tiéd sem azért húzódik hosszabbra, mint az Enyém volt hajdan, mert sok volt a kitérőd, hanem azért, mert felaprózódóbb, kisebb területekre korlátozott, s a megsérült emberi természet hiányosságait is megtapasztalt utakra volt és van szüksége megszentelődésednek. Nagyon szeretlek! Ez azt jelenti, hogy sorsomban kell osztoznod. Ami szenvedés Nálam összesűrített volt időben, az nálad szétterülőbb időben. De az Én sorsomat osztom meg veled a Földön, hogy aztán itt is közös lehessen sorsunk. Amikor tehát szenvedés, bánat ér, akkor Én szenvedek benned, és közös szeretetünk, tehát a Szentlélek képes tudatni veled, hogy ez valójában az egyik legnagyobb kitüntetés a Földön. Neked is, mint nekem, a győzelemért azonos árat kell fizetnünk! Amit Lukács 24;26-ban olvasol, az kicsit más hangfekvésben, rád is áll! Ez az oka annak, hogy nem megdicsőülten, hanem a kereszten szenvedve jelenek meg előtted. HANG-médiumomnak is így jelentem meg több mint harminc évvel ezelőtt, amint a HANG 1. kötetében olvashatod. S számára azóta ez a megjelenésem olyan erőforrás, amely a leglehetetlenebb helyzetekben is Hozzám láncolta őt. Légy tehát hálás Nekem azért, hogy megosztom veled keresztemet. Ha nem akarod, szólj, és nem adok keresztemből. Ha szólsz, ha nem kell semmi az Én szenvedésemből, akkor mást fogok keresni, aki vállal Engem, hogy ne maradjak egyedül szenvedésemben. Nagyon szeretem saját szavaiddal mondott imáidat. Minden más imánál kedvesebbek ezek Nekem, mert ilyenkor érzem és látom ezekben szívedet dobogni. De azért kötött imáid is kedvesek Nekem! Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/714

36. hét

(2014. 09. 01 - 07.)

Témáink:

"Nagylelkűségből vállaltad, hogy leszüless a Földre. Nem kellett volna, ha nem akarod. A különböző lehetőségek közül te az egyik legnehezebbet választottad."

"Férjed haláláig tartott az az előkészületi idő, amelyben azért kellett szeretetemet éreztetnem veled, hogy a bő esztendők után legyen miből lelkileg táplálkoznod akkor, amikor beköszöntenek a szűk esztendők."

"Hontalanságod érzése nem egyszerű hangulat, hanem megsejtése annak a valóságnak, amely nem jut szóhoz addig az emberi szívben, amíg jól mennek a dolgok (Zsid 13;14)."

"Nagyon keményen meg kell tapasztalnod azt, ami az édesanyáknak a legnehezebb, hogy gyermeked nem a tiéd. Anyósod még nem tudja, de majd ő is meg fogja tapasztalni, hogy az övé sem. Bizony vállalnod kell eddigi életed természetes folyományaként azt, hogy vagy leoldódnak, vagy leoldják rólad mindazt, amit nem vihetsz el magaddal majd akkor, amikor angyalom eljön érted, hogy megszüntesse hontalanságodat."

"Nem lehet számodra fontosabb annál, mint hogy szeresd azokat, akik nem rád, hanem valami egyébre vannak tekintettel. Minden görcsös kapaszkodás, minden erőszakos próbálkozás zsákutcába torkol előbb-utóbb. A te boldogságod, a te benső békéd kulcsa nincs másnak a zsebében. Fiadéban sem!"

"Ha értelmeddel belátod, hogy számára előnyösebb, ha nem a te befolyásod alatt áll, akkor túl kell tenned ezen magad. Ha pedig azt látod, hogy hátrány számára, akkor ennek hangot kell adnod, de sem gyermeked, sem anyósod szabadását nem korlátozhatod, mint ahogy ők sem korlátozhatják a te szabadságodat. "

"A szabadságod addig tart, ameddig a felelősséged. Az övék is addig tart. Erőszakkal nem lehet senkit sem boldoggá tenni. Erőszakkal nem lehet senkit megtanítani szeretni. Erőszakkal nem lehet bejutni a szelídek birodalmába."

"Jobban hinned kell abban, hogy az Én szeretetem töretlen irányodban. Én most is mérhetetlen szeretettel szeretlek, akkor is, ha a földi életnek pokoli oldalát kell most megismerned, s ezen az oldalon kell tanúságot tenned arról, hogy a szeretet erősebb, mint az önzés."

Kérdező: LELKILEG ELFÁRADTAM

Lelkileg kissé elfáradtam. Férjem meghalt, gyermekemet anyósom lefoglalta magának. Hazátlannak érzem magam.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Nagylelkűségből vállaltad, hogy leszüless a Földre. Nem kellett volna, ha nem akarod. A különböző lehetőségek közül te az egyik legnehezebbet választottad.
Férjed haláláig tartott az az előkészületi idő, amelyben azért kellett szeretetemet éreztetnem veled, hogy a bő esztendők után legyen miből lelkileg táplálkoznod akkor, amikor beköszöntenek a szűk esztendők.
Hontalanságod érzése nem egyszerű hangulat, hanem megsejtése annak a valóságnak, amely nem jut szóhoz addig az emberi szívben, amíg jól mennek a dolgok (Zsid 13;14).
Nagyon keményen meg kell tapasztalnod azt, ami az édesanyáknak a legnehezebb, hogy gyermeked nem a tiéd. Anyósod még nem tudja, de majd ő is meg fogja tapasztalni, hogy az övé sem. Bizony vállalnod kell eddigi életed természetes folyományaként azt, hogy vagy leoldódnak, vagy leoldják rólad mindazt, amit nem vihetsz el magaddal majd akkor, amikor angyalom eljön érted, hogy megszüntesse hontalanságodat.
Nem lehet számodra fontosabb annál, mint hogy szeresd azokat, akik nem rád, hanem valami egyébre vannak tekintettel. Minden görcsös kapaszkodás, minden erőszakos próbálkozás zsákutcába torkol előbb-utóbb. A te boldogságod, a te benső békéd kulcsa nincs másnak a zsebében. Fiadéban sem!
Ha értelmeddel belátod, hogy számára előnyösebb, ha nem a te befolyásod alatt áll, akkor túl kell tenned ezen magad. Ha pedig azt látod, hogy hátrány számára, akkor ennek hangot kell adnod, de sem gyermeked, sem anyósod szabadását nem korlátozhatod, mint ahogy ők sem korlátozhatják a te szabadságodat. A szabadságod addig tart, ameddig a felelősséged. Az övék is addig tart. Erőszakkal nem lehet senkit sem boldoggá tenni. Erőszakkal nem lehet senkit megtanítani szeretni. Erőszakkal nem lehet bejutni a szelídek birodalmába.
Jobban hinned kell abban, hogy az Én szeretetem töretlen irányodban. Én most is mérhetetlen szeretettel szeretlek, akkor is, ha a földi életnek pokoli oldalát kell most megismerned, s ezen az oldalon kell tanúságot tenned arról, hogy a szeretet erősebb, mint az önzés.
Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/715

37. hét

(2014. 09. 8 - 14.)

Témáink:

"Szabadságotokat úgy sem korlátozhatom, hogy naprakész tanácsokat adjak. Ennek következtében azt a felelősséget sem vállalhatom át tőletek Magamra, amit nektek kell vállalnotok szabad döntéseitekért."

"Amit határozottan állíthatok és ígérhetek, az az, hogy mindaddig veled maradok, amíg engeded, hogy Lelkem irányítson. Lelkem mindaddig irányítani fog, amíg nem az önzés, nem a földi élet mulandó értékei, nem a pillanatnyi érdek a döntő, amikor elhatározásra jutsz."

"Vigyázz! Ne keverd össze a sorrendet! Minden anya hajlamos arra, hogy Engem eszköznek akar használni gyermekei, családja érdekében. Éppen fordítva kell lennie! Mindenkinek mindent eszköznek kell használnia, hogy Engem szolgáljon. Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó Hozzám! (Mt 10;37)."

"Kizárólag magad iránt érezz felelősséget! Csak magadért felelsz! Ennek az az alapja, hogy az Isten-szeretőknek minden javukra válik!(Róm 8;28)."

Kérdező: KÜLFÖLDBEN BÍZOM

Szeretnék külföldre vándorolni, és egy jóságos társra találni, aki vállalná gyermekeim nevelését is.

Médium: Kedves Testvérem! Köszönöm kedves leveledet. Eddigi életed és a jövőre vonatkozó terveid bizonyára ott vannak Urunk előtt, és hiszem, hogy Ő, aki végtelen szeretettel van irántunk, minden olyan lépésünkre áldását adja, amely szeretetünk megerősítését, kibontakozását és mások felé áradását segíti elő.
A bennem megszólaló HANG, amelyről meg vagyok győződve, hogy Jézus hangja, az általad közölt terveiddel kapcsolatban és hasonló kérdésekben nem szokott üzenetet adni. Meg is okolja, hogy miért.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Szabadságotokat úgy sem korlátozhatom, hogy naprakész tanácsokat adjak. Ennek következtében azt a felelősséget sem vállalhatom át tőletek Magamra, amit nektek kell vállalnotok szabad döntéseitekért.
Amit határozottan állíthatok és ígérhetek, az az, hogy mindaddig veled maradok, amíg engeded, hogy Lelkem irányítson. Lelkem mindaddig irányítani fog, amíg nem az önzés, nem a földi élet mulandó értékei, nem a pillanatnyi érdek a döntő, amikor elhatározásra jutsz.
Vigyázz! Ne keverd össze a sorrendet! Minden anya hajlamos arra, hogy Engem eszköznek akar használni gyermekei, családja érdekében. Éppen fordítva kell lennie! Mindenkinek mindent eszköznek kell használnia, hogy Engem szolgáljon. Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó Hozzám! (Mt 10;37).
Kizárólag magad iránt érezz felelősséget! Csak magadért felelsz! Ennek az az alapja, hogy az Isten-szeretőknek minden javukra válik!(Róm 8;28). / A jelzett szentírási részeket feltétlenül olvasd el!/
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL! "

Jézus - A Hang: 9/716

38. hét

(2014. 09. 15 - 21.)

Témáink:

"Mindig a legjobb helyre fordulsz, amikor nehéz a szíved, és Hozzám fordulsz. Valamikor ezt mondtam: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket."(Máté 11;28). Amit akkor mondtam, azt ma is mondom."

"Igaz ugyan, hogy gyakran nem úgy adom az enyhülést, ahogyan valaki kéri, mert ti bizony gyakran másképpen gondolkodtok, mint Én, és számotokra az nagy baj lenne, ha Én úgy gondolkodnék, mint ti. Igen, mert ti csak nagyon rövid távon, és ott is nagyon szűken tudtok látni, míg Én az örök életetek fontosságát tartom elsősorban szemem előtt."

"Biztos lehetsz abban, hogy ha majd itt leszel Velem, akkor te is úgy fogsz látni, mint Én, és örülni fogsz annak, hogy amikor Hozzám fordultál, akkor nem az volt Nekem a legfontosabb, hogy pillanatnyilag teljesítsem kérésedet, hanem az, hogy olyasmit adjak neked, ami örökkön-örökké érték lesz számodra."

"Ha hiszed, hogy benned élek, akkor tudnod kell azt is, hogy amint Nekem cirenei Simon segített a keresztet hordozni, úgy én neked és mindenkinek, aki Hozzám tartozik, a ti cirenei Simonotok vagyok, és ha már ketten hordjuk a te válladra nehezedő keresztet, akkor már nemcsak elviselhető az, hanem KEGYELEM is! Mindig nagy kegyelem az, ha valakivel megéreztethetem, hogy vele vagyok. Tehát olyan erőforrás ez, amely bőséges nemcsak arra, hogy cipelni tudd Irántam való szeretetből a keresztedet, de arra is, hogy másokat erősíts, vigasztalj, bátoríts Általam."

"Azoknak a betegeknek, akik hisznek Bennem, akár gyerekek, akár felnőttek, a betegségük is javukra válik, míg azoknak, akár gyerekek, akár felnőttek, akik nem hisznek Bennem, egészségük is kárukra szolgál."

Kérdező: VIGASZTALÁST KÉREK!

Két beteg gyermekem van. Vigasztalást kérek!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Mindig a legjobb helyre fordulsz, amikor nehéz a szíved, és Hozzám fordulsz. Valamikor ezt mondtam: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket."(Máté 11;28). Amit akkor mondtam, azt ma is mondom.
Igaz ugyan, hogy gyakran nem úgy adom az enyhülést, ahogyan valaki kéri, mert ti bizony gyakran másképpen gondolkodtok, mint Én, és számotokra az nagy baj lenne, ha Én úgy gondolkodnék, mint ti. Igen, mert ti csak nagyon rövid távon, és ott is nagyon szűken tudtok látni, míg Én az örök életetek fontosságát tartom elsősorban szemem előtt.
Biztos lehetsz abban, hogy ha majd itt leszel Velem, akkor te is úgy fogsz látni, mint Én, és örülni fogsz annak, hogy amikor Hozzám fordultál, akkor nem az volt Nekem a legfontosabb, hogy pillanatnyilag teljesítsem kérésedet, hanem az, hogy olyasmit adjak neked, ami örökkön-örökké érték lesz számodra.
Ha hiszed, hogy benned élek, akkor tudnod kell azt is, hogy amint Nekem cirenei Simon segített a keresztet hordozni, úgy én neked és mindenkinek, aki Hozzám tartozik, a ti cirenei Simonotok vagyok, és ha már ketten hordjuk a te válladra nehezedő keresztet, akkor már nemcsak elviselhető az, hanem KEGYELEM is! Mindig nagy kegyelem az, ha valakivel megéreztethetem, hogy vele vagyok. Tehát olyan erőforrás ez, amely bőséges nemcsak arra, hogy cipelni tudd Irántam való szeretetből a keresztedet, de arra is, hogy másokat erősíts, vigasztalj, bátoríts Általam.
Azoknak a betegeknek, akik hisznek Bennem, akár gyerekek, akár felnőttek, a betegségük is javukra válik, míg azoknak, akár gyerekek, akár felnőttek, akik nem hisznek Bennem, egészségük is kárukra szolgál.
Bízzál Bennem. Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/717

39. hét

(2014. 09. 22 - 28.)

Témáink:

"Ma sokat és nagyon vonzóan beszélnek és írnak arról, hogy miképpen tudja valaki megvalósítani önmagát. Kedvet kaptatok erre, és bizony nem kevés idő- és anyagi áldozatot tesztek le az önmegvalósításnak nevezett áldozat asztalára, hogy aztán azt tudjátok mondani: elindultam az önmegvalósítás útján, mert részt vettem bizonyos tanfolyamokon, beavatásokon, s hiszem, hogy így leszek igazi önmagam. Egy idő után azonban úgy veszitek észre, hogy valami miatt nem működik úgy a dolog, ahogy szeretnétek. Hamarosan kétféle emberrel kerültök kapcsolatba: akik már nem hisznek nektek, és akik még nem hisznek nektek. Az első csoporttal nem tudtok mit kezdeni, mert a kiábrándult ember olyan, mint akit a kígyó megmart. Fél már a gyíktól is. A másik az a terület, amelyen még lehet találni reménykedő embereket, akik még bízni tudnak abban, hogy a természet erői a hit által valóban képesek csodákra."

"Megismétlem azt, amit kétezer évvel ezelőtt sokszor és sokféle módon mondtam el hallgatóimnak: Aki meg akarja menteni életét, el fogja azt veszíteni. De aki elveszíti életét ÉRETTEM ÉS AZ EVANGÉLIUMÉRT, az nyeri azt meg! (Márk 8;35). Az önmegvalósítás korotok pszichikai betegsége. Csak két út áll előtted. Vagy Értem élsz, vagy nem Értem élsz. Nem lehet két Úrnak szolgálni. Tehát nem arról van szó, hogy nem szabad. Arról van szó, hogy nem lehet! Értem akkor élsz, ha Velem élsz. Velem akkor élsz, ha Velem foglalkozol. Velem akkor foglalkozol, ha főleg az evangéliumaimmal foglalkozol, és nem nyugszol addig, amíg ezekben valamit nem értesz világosan. "Keressetek, és találni fogtok." (Lk 11;9).Mert "nektek adatott tudni, az Isten országának titkait"(Mt 13;11)."

"Te Értem akarsz élni. Nagyon fontos, hogy Hozzám mérd magadat. Hidd el, Engem sokkal könnyebb megvalósítani, követni, mint bárki mást, mert nem kell hozzá tülekedni, versengeni, csak egyszerűen el kell foglalni az utolsó helyet. Az mindig szabad."

"Az Én egyszerűségem a legegyszerűbb ember számára is hozzáférhető, és a legkomplikáltabb agyú ember számára sem kimeríthető. Én vagyok a világ világossága (Jn 8;12). Benned sem vagyok hajlandó másképpen élni, mint a názáreti Ácsban. Benned is a nemártás, a megbocsátás és a szolgálat életét akarom élni. Nem is vagyok képes másra."

"Ha valóban önmagadra akarsz találni, akkor ÚT-nak kell Engem elfogadnod. A kicsiség, a kiszolgáltatottság és a szegénység útjaként kínálom fel Magamat neked. Nem táplálok benned hiú ábrándokat. Nem hitegetlek sikerrel, elismeréssel. Amit ígérni tudok, az az, hogy szívem békéjét megosztom veled. Ennél kevesebbet nem adok, többet pedig nem tudok, mert ezzel Magamat adtam neked. Csak aki sorsomat, golgotai sorsomat is vállalja, az jut el oda, hogy elmondhatja magáról: élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem!(Gal 2;20)."

"... a fajfenntartás ösztöne minden egészséges emberben működik. Aki nem eszköznek, hanem célnak állítja maga elé ennek az ösztönnek kiélését, az maga is tudja, hogy árt önmagának. Semmiféle helytelen cselekedetnek nem adhat létjogosultságot az, hogy sokan csinálják. A szex elbírálása nem szavazás kérdése, és nem nézőpont kérdése. Az önigazolás magas-iskoláját mutatja be ma e téren a világ. Kétségtelen, hogy az önfegyelemnek, az önuralomnak talán az egyik legnehezebb vizsgáját itt kell kiállnia. Amíg valaki nem azt tartja természetesnek, hogy elbukik, hanem azt, hogy újra és újra talpra áll, addig nincs komoly baj. De csak az elbukásról szabad lemondani. A talpraállásról soha!"

"... házasságban e téren sokkal nagyobb tétről van szó. Aki házasságban él, és megcsalja házastársát, nemcsak elbukik, de árulóvá is válik. Ezért hívjátok ezt házasságtörésnek."

Kérdező: SZEXRŐL, ÖNMEGVALÓSÍTÁSRÓL

Hogyan tudnám önmagam legjobban megismerni, megvalósítani?
Mi a véleménye Jézusnak a szexről, a házasságtörésről?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Ma sokat és nagyon vonzóan beszélnek és írnak arról, hogy miképpen tudja valaki megvalósítani önmagát. Kedvet kaptatok erre, és bizony nem kevés idő- és anyagi áldozatot tesztek le az önmegvalósításnak nevezett áldozat asztalára, hogy aztán azt tudjátok mondani: elindultam az önmegvalósítás útján, mert részt vettem bizonyos tanfolyamokon, beavatásokon, s hiszem, hogy így leszek igazi önmagam.
Egy idő után azonban úgy veszitek észre, hogy valami miatt nem működik úgy a dolog, ahogy szeretnétek. Hamarosan kétféle emberrel kerültök kapcsolatba: akik már nem hisznek nektek, és akik még nem hisznek nektek. Az első csoporttal nem tudtok mit kezdeni, mert a kiábrándult ember olyan, mint akit a kígyó megmart. Fél már a gyíktól is. A másik az a terület, amelyen még lehet találni reménykedő embereket, akik még bízni tudnak abban, hogy a természet erői a hit által valóban képesek csodákra.
Nem folytatom. Megismétlem azt, amit kétezer évvel ezelőtt sokszor és sokféle módon mondtam el hallgatóimnak: Aki meg akarja menteni életét, el fogja azt veszíteni. De aki elveszíti életét ÉRETTEM ÉS AZ EVANGÉLIUMÉRT, az nyeri azt meg! (Márk 8;35).
Az önmegvalósítás korotok pszichikai betegsége. Csak két út áll előtted. Vagy Értem élsz, vagy nem Értem élsz. Nem lehet két Úrnak szolgálni. Tehát nem arról van szó, hogy nem szabad. Arról van szó, hogy nem lehet! Értem akkor élsz, ha Velem élsz. Velem akkor élsz, ha Velem foglalkozol. Velem akkor foglalkozol, ha főleg az evangéliumaimmal foglalkozol, és nem nyugszol addig, amíg ezekben valamit nem értesz világosan. "Keressetek, és találni fogtok." (Lk 11;9).Mert "nektek adatott tudni, az Isten országának titkait"(Mt 13;11).
Drága Gyermekem! Te Értem akarsz élni. Nagyon fontos, hogy Hozzám mérd magadat. Hidd el, Engem sokkal könnyebb megvalósítani, követni, mint bárki mást, mert nem kell hozzá tülekedni, versengeni, csak egyszerűen el kell foglalni az utolsó helyet. Az mindig szabad.
Az Én egyszerűségem a legegyszerűbb ember számára is hozzáférhető, és a legkomplikáltabb agyú ember számára sem kimeríthető. Én vagyok a világ világossága (Jn 8;12). Benned sem vagyok hajlandó másképpen élni, mint a názáreti Ácsban. Benned is a nemártás, a megbocsátás és a szolgálat életét akarom élni. Nem is vagyok képes másra.
Ha valóban önmagadra akarsz találni, akkor ÚT-nak kell Engem elfogadnod. A kicsiség, a kiszolgáltatottság és a szegénység útjaként kínálom fel Magamat neked. Nem táplálok benned hiú ábrándokat. Nem hitegetlek sikerrel, elismeréssel. Amit ígérni tudok, az az, hogy szívem békéjét megosztom veled. Ennél kevesebbet nem adok, többet pedig nem tudok, mert ezzel Magamat adtam neked. Csak aki sorsomat, golgotai sorsomat is vállalja, az jut el oda, hogy elmondhatja magáról: élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem!(Gal 2;20).
Amit pedig a szexről kérdezel, arról te is tudod azt, amit mindenki tud: a fajfenntartás ösztöne minden egészséges emberben működik. Aki nem eszköznek, hanem célnak állítja maga elé ennek az ösztönnek kiélését, az maga is tudja, hogy árt önmagának.
Semmiféle helytelen cselekedetnek nem adhat létjogosultságot az, hogy sokan csinálják. A sex elbírálása nem szavazás kérdése, és nem nézőpont kérdése. Az önigazolás magas iskoláját mutatja be ma e téren a világ. Kétségtelen, hogy az önfegyelemnek, az önuralomnak talán az egyik legnehezebb vizsgáját itt kell kiállnia. Amíg valaki nem azt tartja természetesnek, hogy elbukik, hanem azt, hogy újra és újra talpra áll, addig nincs komoly baj. De csak az elbukásról szabad lemondani. A talpraállásról soha!
Kétségtelen, hogy házasságban e téren sokkal nagyobb tétről van szó. Aki házasságban él, és megcsalja házastársát, nemcsak elbukik, de árulóvá is válik. Ezért hívjátok ezt házasságtörésnek.
Megáldalak a SZELÍDSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/718

40. hét

(2014. 09. 29. - 10. 05.)

Témáink:

"Az önfenntartási ösztön minden emberben olyan erős, hogy senki sem akar meghalni mindaddig, amíg legkisebb reménye lehet arra, hogy életben maradhat. Legtöbb ember nem azért nem megy el orvoshoz, mert meg akar halni, hanem azért, mert nem akarja elfogadni azt, hogy beteg. De hát csak egy darabig lehet menekülni mindenkinek a valóság elől."

"... bármikor bárki meghalhat. Ha minden házaspár tudatában lenne annak, hogy bármelyikük bármikor meghalhat, akkor valószínű, hogy jobban megértenék azt, hogy az életnek Ura Én vagyok. Akkor nem hanyagolnák el az emberek a jelen megszentelését, mondván, úgyis meghalunk, hanem nagyon komolyan vennék, éppen azért, mert számítanának arra az átvilágításra, amelyet senki el nem kerülhet."

"Aki annyira ostobán gondolkodik, hogy 'nem érdemes semmit sem csinálni, úgyis meghalunk,' az nem gondolja magát különbnek, mint bármelyik állat. A normális ember így gondolkodik: 'nagyon komolyan kell vennünk a földi életet, mert bármikor meghalhatunk, és akkor szembesülünk azzal, hogy mire használtuk fel mulandó életünket?!'"

"... bárkinek a halálát föl lehet fogni úgy, hogy az valakinek árt, és úgy is, hogy nem árt. Hozzáállás kérdése ez. Először Én is benne voltam abban a kísértésben, hogy ártani fog a halálom. Mondtam is, ha lehetséges, akkor ne történjék meg (Mk 14;36). De hamarosan ki tudtam mondani, hogy feltétlenül használ, mivel Atyám kezéből veszem át e poharat (Jn 18;11)."

"Értelmetlen dolog a jövőért aggodalmaskodni. Ha úgy halsz meg, hogy nem tudod felnevelni gyermekedet, akkor egészen biztos, hogy nem is kell felnevelned őt. Az teljesen félrevezető gondolat, hogy bárki, akár gyermek, akár felnőtt, olyasmi miatt járhatna rosszabbul erkölcsileg, amiről nem tehet. Gyermekeidnek is Rám van szükségük, neked is Rám van szükséged. Ha ezt komolyan elhiszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Én mennyire szeretlek téged is, családodat is"

"Meg kell értened, hogy Én nem állhatok bele a te gondolkodási vonaladba, amikor azzal te sem tudsz mit csinálni. Neked kell beállnod az Én gondolkodási vonalamba, mert ezzel Én is, te is előbbre tudunk haladni. El kell fogadnod, hogy Én jobban szeretem gyermekedet, mint bárki a világon, és téged is és mindenkit, aki valaha élt vagy élni fog a világon."

"Nagyon jól teszed, ha gyülekezetbe jársz. Mindaddig oda kell járnod, amíg azt nem tapasztalod, hogy ott nem tudsz Velem találkozni. Amíg ott találkozhatsz Velem, addig találkozz is! Mindig jelen vagyok ott, ahol az Én nevemben jönnek össze emberek. Aki akar, az feltétlenül tud találkozni Velem ilyen helyen. Adj hálát Istennek, hogy van olyan gyülekezet, ahol szeretnek, és ahol te is szerethetsz másokat Bennem!"

Kérdező: FÉRJEM HALÁLÁRÓL

1. Férjem meg akart halni?
2. Betegen föl tudom-e nevelni gyermekemet?
3. Jó-e, hogy ebbe a gyülekezetbe járok?
4. Édesanyám miért nem hisz gyógyulásában?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Leányom!
1. Az önfenntartási ösztön minden emberben olyan erős, hogy senki sem akar meghalni mindaddig, amíg legkisebb reménye lehet arra, hogy életben maradhat. Legtöbb ember nem azért nem megy el orvoshoz, mert meg akar halni, hanem azért, mert nem akarja elfogadni azt, hogy beteg. De hát csak egy darabig lehet menekülni mindenkinek a valóság elől.
Két dologra felhívom a figyelmedet. Az egyik az, hogy bármikor bárki meghalhat. Ha minden házaspár tudatában lenne annak, hogy bármelyikük bármikor meghalhat, akkor valószínű, hogy jobban megértenék azt, hogy az életnek Ura Én vagyok. Akkor nem hanyagolnák el az emberek a jelen megszentelését, mondván, úgyis meghalunk, hanem nagyon komolyan vennék, éppen azért, mert számítanának arra az átvilágításra, amelyet senki el nem kerülhet.
Aki annyira ostobán gondolkodik, hogy 'nem érdemes semmit sem csinálni, úgyis meghalunk,' az nem gondolja magát különbnek, mint bármelyik állat. A normális ember így gondolkodik: 'nagyon komolyan kell vennünk a földi életet, mert bármikor meghalhatunk, és akkor szembesülünk azzal, hogy mire használtuk fel mulandó életünket?!'
Férjed nem ellenedre akart meghalni, hanem azért, mert számára lejárt a földi élet ideje.
A másik, amire fel kell hívnom figyelmedet, az, hogy bárkinek a halálát föl lehet fogni úgy, hogy az valakinek árt, és úgy is, hogy nem árt. Hozzáállás kérdése ez. Először Én is benne voltam abban a kísértésben, hogy ártani fog a halálom. Mondtam is, ha lehetséges, akkor ne történjék meg (Mk 14;36). De hamarosan ki tudtam mondani, hogy feltétlenül használ, mivel Atyám kezéből veszem át e poharat (Jn 18;11).

2. Értelmetlen dolog a jövőért aggodalmaskodni. Ha úgy halsz meg, hogy nem tudod felnevelni gyermekedet, akkor egészen biztos, hogy nem is kell felnevelned őt. Az teljesen félrevezető gondolat, hogy bárki, akár gyermek, akár felnőtt, olyasmi miatt járhatna rosszabbul erkölcsileg, amiről nem tehet. Gyermekeidnek is Rám van szükségük, neked is Rám van szükséged. Ha ezt komolyan elhiszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Én mennyire szeretlek téged is, családodat is. Drága Leányom! Meg kell értened, hogy Én nem állhatok bele a te gondolkodási vonaladba, amikor azzal te sem tudsz mit csinálni. Neked kell beállnod az Én gondolkodási vonalamba, mert ezzel Én is, te is előbbre tudunk haladni. El kell fogadnod, hogy Én jobban szeretem gyermekedet, mint bárki a világon, és téged is és mindenkit, aki valaha élt vagy élni fog a világon.

3. Nagyon jól teszed, ha gyülekezetbe jársz. Mindaddig oda kell járnod, amíg azt nem tapasztalod, hogy ott nem tudsz Velem találkozni. Amíg ott találkozhatsz Velem, addig találkozz is! Mindig jelen vagyok ott, ahol az Én nevemben jönnek össze emberek. Aki akar, az feltétlenül tud találkozni Velem ilyen helyen. Adj hálát Istennek, hogy van olyan gyülekezet, ahol szeretnek, és ahol te is szerethetsz másokat Bennem!

4. Azt, hogy édesanyád miért nem hisz a gyógyulásában, azt kérdezd meg őtőle, ne Tőlem! Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/719

41. hét

(2014. 10. 06 - 12.)

Témáink:

"Bőségesen elég annyit tudnod, hogy szolgálatra hív téged az Isten. A többi már nem a te dolgod. A hogyan és a mikor az annak tisztje, aki téged szolgálatra hív. Nem terméketlen várakozás az, ha valaki tudja, hogy mire kell várnia. Neked a körülmények adta lehetőségekre kell várnod. Amit viszont komolyan figyelmedbe ajánlok, az az, hogy a naponta felkínáló alkalmak felhasználásánál semmi sem lehet fontosabb. Még véletlenül se gondold, hogy nincs napi feladatod, amelyért felelősséggel tartozol!"

"A rendkívüliség kerülendő amennyire csak lehet. A REND LELKE a RENDES módokat, dolgokat sokkal fontosabbaknak tartja, mint a rendkívülieket. A te hitedet sem és mások hitét sem a rendkívüliségek növelik. Elfásult világotok reklám-stílusa, hogy föl kell csigázni az érdeklődést, érdekessé kell tenni azt a portékát, amin keresni akartok. A Belém vetett bizalom nem árucikk! Nem az érdekesség a lényeg, hanem a lélek haszna, ez pedig mindig a szeretetben történt áldozatvállalásnak a következménye."

"Ha egy közösségben nem igénylik azt a szolgálatodat, amelyet te fontosnak tartasz, akkor ott nem kell azzal előjönnöd. Én valamikor ezt mondtam: "Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást ÚGY, amint Én szerettelek titeket."(János 13;34).Ez az ÚGY azért annyira hangsúlyozott, mert lényege az, hogy legtávolabb áll minden erőszakosságtól, minden rátukmálástól, minden erőltetettségtől."

"Csak annak életében tudok hatékonyan működni, aki önmagát háttérbe tudja állítani, s hisz abban, hogy akkor Én tudom majd, hogy mit, mikor és hogyan működjem abban, aki átadta magát Nekem."

"Én ugyan mindent átadtam nektek, de ez a mindent átadás csak abban és annyiban lesz valóság, aki és amennyiben átadta magát Nekem az, aki szolgálatomba akar állni. E téren is igaz, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak."

"Azt nagyon bölcsen teszed, ha komolyan kezded boncolgatni szavaimat, melyek életet hordoznak, és boldogságot, békét tudnak közvetíteni, ha a lelkesedést nem engeded elhatalmasodni a fegyelmezettség rovására."

"Ha valóban legfontosabb lehetek életedben, akkor meg fogod találni azt a pár személyt, akik hozzád csatlakozva megjelenítik veled az Én titokzatos jelenlétemnek azt a formáját, amelyet így ígértem egykor: " Ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18;20)."

"... még a Szentírást sem úgy írták, hogy előre már valami forgatókönyv állt rendelkezésükre. Értsétek meg! Én nem vagyok személyválogató, és mindenkivel együtt dolgozom addig, amíg őt az önzetlenül szolgáló szeretet vezérli. Ismerlek benneteket, és nem előlegezek meg semmit. Együtt vagy sehogy! "

"A szellem-írás forrása lehet Lelkem is, és lehet félrevezető szellem is. Csak addig jön Tőlem, amíg nem rabolja el tőletek az időt a gyakorlati szeretet megélésétől."

"Azért kell nagyon jól ismerned evangéliumaimat, hogy meg ne tudjon téveszteni téged semmiféle szellem és semmiféle szellem-írás. A tévedésnek mindaddig ki vagy téve, míg olyan dolgokkal foglalkozol, amelyben a Földön mindenki tükör által homályban lát. Az erkölcsi területen ki kell zárni minden tévedést. Erre az Én tanításom, amely az evangéliumokban olvasható, nagyszerű eszköz"

Kérdező: HOGYAN SZOLGÁLJAK?

1. Hogyan fogjak hozzá a szolgálathoz?
2. A megírandó könyvről?
3. A Szellem-írás honnan jön?
4. Egy álmomról szeretnék magyarázatot kapni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Leányom! Bőségesen elég annyit tudnod, hogy szolgálatra hív téged az Isten. A többi már nem a te dolgod. A hogyan és a mikor az annak tisztje, aki téged szolgálatra hív. Nem terméketlen várakozás az, ha valaki tudja, hogy mire kell várnia. Neked a körülmények adta lehetőségekre kell várnod. Amit viszont komolyan figyelmedbe ajánlok, az az, hogy a naponta felkínáló alkalmak felhasználásánál semmi sem lehet fontosabb. Még véletlenül se gondold, hogy nincs napi feladatod, amelyért felelősséggel tartozol!
A rendkívüliség kerülendő amennyire csak lehet. A REND LELKE a RENDES módokat, dolgokat sokkal fontosabbaknak tartja, mint a rendkívülieket. A te hitedet sem és mások hitét sem a rendkívüliségek növelik. Elfásult világotok reklám-stílusa, hogy föl kell csigázni az érdeklődést, érdekessé kell tenni azt a portékát, amin keresni akartok. A Belém vetett bizalom nem árucikk! Nem az érdekesség a lényeg, hanem a lélek haszna, ez pedig mindig a szeretetben történt áldozatvállalásnak a következménye.
Ha egy közösségben nem igénylik azt a szolgálatodat, amelyet te fontosnak tartasz, akkor ott nem kell azzal előjönnöd.
Én valamikor ezt mondtam: "Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást ÚGY, amint Én szerettelek titeket."(János 13;34).Ez az ÚGY azért annyira hangsúlyozott, mert lényege az, hogy legtávolabb áll minden erőszakosságtól, minden rátukmálástól, minden erőltetettségtől.
Csak annak életében tudok hatékonyan működni, aki önmagát háttérbe tudja állítani, s hisz abban, hogy akkor Én tudom majd, hogy mit, mikor és hogyan működjem abban, aki átadta magát Nekem.
Én ugyan mindent átadtam nektek, de ez a mindent átadás csak abban és annyiban lesz valóság, aki és amennyiben átadta magát Nekem az, aki szolgálatomba akar állni. E téren is igaz, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.
Azt nagyon bölcsen teszed, ha komolyan kezded boncolgatni szavaimat, melyek életet hordoznak, és boldogságot, békét tudnak közvetíteni, ha a lelkesedést nem engeded elhatalmasodni a fegyelmezettség rovására.
Ha valóban legfontosabb lehetek életedben, akkor meg fogod találni azt a pár személyt, akik hozzád csatlakozva megjelenítik veled az Én titokzatos jelenlétemnek azt a formáját, amelyet így ígértem egykor: " Ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18;20).
Az említett könyvvel kapcsolatban mondom, hogy még a Szentírást sem úgy írták, hogy előre már valami forgatókönyv állt rendelkezésükre. Értsétek meg! Én nem vagyok személyválogató, és mindenkivel együtt dolgozom addig, amíg őt az önzetlenül szolgáló szeretet vezérli. Ismerlek benneteket, és nem előlegezek meg semmit. Együtt vagy sehogy!
A szellem-írás forrása lehet Lelkem is, és lehet félrevezető szellem is. Csak addig jön Tőlem, amíg nem rabolja el tőletek az időt a gyakorlati szeretet megélésétől.
Azért kell nagyon jól ismerned evangéliumaimat, hogy meg ne tudjon téveszteni téged semmiféle szellem és semmiféle szellem-írás. A tévedésnek mindaddig ki vagy téve, míg olyan dolgokkal foglalkozol, amelyben a Földön mindenki tükör által homályban lát.
Az erkölcsi területen ki kell zárni minden tévedést. Erre az Én tanításom, amely az evangéliumokban olvasható, nagyszerű eszköz.
Álmod nem kinyilatkoztatás. Tudattalan benső világod nyugtalanságát jeleníti meg szimbolikus nyelven.
Nagyon szeretlek. Megáldalak, hogy tudd megtalálni szíved nyugalmát Nálam, Bennem.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/720

42. hét

(2014. 10. 13 - 19.)

Témáink:

"A különböző kinyilatkoztatásoknak nem a forrásával kell törődnöd, hanem a tartalmával. Azért nem lehet egyértelműen a forrást megítélni, mert az lehet változó. Ma Én szólok neked, holnap a megtévesztő. Ti mindig ki vagytok téve annak, hogy kinyilatkoztatást kapjatok, s ha nem tanuljátok meg, hogy a lényeg e téren nem az, hogy ki mondja, hanem az, hogy mit mond, akkor lelkileg leáll fejlődésetek."

"Ha a kapott gondolat megegyezik az evangéliumokban kapott tanításommal, akkor Tőlem van, ha nem, akkor nem Tőlem van. Ha szolgáló szeretetre szólít fel, akkor Tőlem van, ha ennek valamiféle kikerülésére, akkor nem Tőlem van. Ha megbocsátásra szólít fel, akkor Tőlem van, ha ítéletre, akkor nem Tőlem van. És még sorolhatnám, és te is sorolhatnád. Mindent a nem bántás, megbocsátás, segítés mérlegére kell tenni. Ott dől el, hogy Tőlem van vagy sem. ... Gyümölcseikről ismeritek meg!"

"...vannak olyan tekercsek, amelyek tartalma nincs benne a Bibliában, s ezek apostoli eredetűek. De ezek nem érintik azt az erkölcsi területet, amelyen eldől, hogy boldogok lesztek vagy sem."

"Az étkezési, böjtölési előírások annyira eszköz jellegűek, hogy nem lehet általánosítani azokat. Kétségtelen, hogy imával és böjttel úrrá tudtok lenni a legkülönbözőbb ártó erőkön. De ezt nem lehet úgy előírni, hogy az mindig és mindenkire nézve érvényes módon működjön."

"... afelől nyugodtak lehettek, hogy az Én tanításom az evangéliumokban nincs meghamisítva. Csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy Engem annak idején falánk és borissza embernek neveztek (Lk 7;34), s ez természetesen túlzás volt ellenségeim részéről, de volt némi alapja, mivel sokszor megjelentem lakodalmakon, és egyáltalán nem lógtam ki a sorból. Ettem és ittam azt, amit a többiek."

"Többször jusson eszedbe, hogy soha nem vagy egyedül. Angyalaimmal gyakran formáljuk, alakítjuk lelked világát, hogy épülj és szépülj. Nagyon szeretlek, és nemcsak a szavak szintjén!"

Kérdező: KÜLÖNBÖZŐ KINYILATKOZTATÁSOKRÓL

1. A különböző módon kapott kinyilatkoztatások az Úrtól voltak-e?
2. A verseket, amelyeket írtam, Ő sugallta?
3. Valóban vannak olyan tekercsek, amelyek a Bibliából kimaradtak, de apostoliak, és böjtöt, étkezéseket szabályoznak?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Leányom! A különböző kinyilatkoztatásoknak nem a forrásával kell törődnöd, hanem a tartalmával. Azért nem lehet egyértelműen a forrást megítélni, mert az lehet változó. Ma Én szólok neked, holnap a megtévesztő. Ti mindig ki vagytok téve annak, hogy kinyilatkoztatást kapjatok, s ha nem tanuljátok meg, hogy a lényeg e téren nem az, hogy ki mondja, hanem az, hogy mit mond, akkor lelkileg leáll fejlődésetek.
Ha a kapott gondolat megegyezik az evangéliumokban kapott tanításommal, akkor Tőlem van, ha nem, akkor nem Tőlem van. Ha szolgáló szeretetre szólít fel, akkor Tőlem van, ha ennek valamiféle kikerülésére, akkor nem Tőlem van. Ha megbocsátásra szólít fel, akkor Tőlem van, ha ítéletre, akkor nem Tőlem van. És még sorolhatnám, és te is sorolhatnád. Mindent a nem bántás, megbocsátás, segítés mérlegére kell tenni. Ott dől el, hogy Tőlem van vagy sem. A versek, amelyeket írtál, ugyanúgy jöhetnek Tőlem is és a megtévesztőtől is. Gyümölcseikről ismeritek meg!
Valóban vannak olyan tekercsek, amelyek tartalma nincs benne a Bibliában, s ezek apostoli eredetűek. De ezek nem érintik azt az erkölcsi területet, amelyen eldől, hogy boldogok lesztek vagy sem.
Az étkezési, böjtölési előírások annyira eszköz jellegűek, hogy nem lehet általánosítani azokat. Kétségtelen, hogy imával és böjttel úrrá tudtok lenni a legkülönbözőbb ártó erőkön. De ezt nem lehet úgy előírni, hogy az mindig és mindenkire nézve érvényes módon működjön.
Mielőtt a Földre jöttem, akkor a mosakodási, étkezési böjtöknek fontos és általános érvényű szabályait meg kellett fogalmazni számotokra, mert így menekülhettetek meg olyan betegségektől, amelyektől ma már másképpen is meg lehet menekülni. De afelől nyugodtak lehettek, hogy az Én tanításom az evangéliumokban nincs meghamisítva. Csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy Engem annak idején falánk és borissza embernek neveztek (Lk 7;34), s ez természetesen túlzás volt ellenségeim részéről, de volt némi alapja, mivel sokszor megjelentem lakodalmakon, és egyáltalán nem lógtam ki a sorból. Ettem és ittam azt, amit a többiek.
Többször jusson eszedbe, hogy soha nem vagy egyedül. Angyalaimmal gyakran formáljuk, alakítjuk lelked világát, hogy épülj és szépülj. Nagyon szeretlek, és nemcsak a szavak szintjén!
Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/721

43. hét

(2014. 10. 20 - 26.)

Témáink:

"A katolikus (= egyetemes, általános) vallás mindenféle különleges képességekkel összeegyeztethető. Minden rossz egy elrontott jó. Most nem beszélek azokról, akik valamit elrontanak, hanem azokról, akik nem rontják el a katolikus vallást. A fát nem az árnyékáról lehet megismerni! Ha gondolatai, érzései jók, akkor azok csak azért lehetnek jók, mert igazolni is lehet értelmes módon, hogy miért jók. Amit nem lehet így igazolni, az nem jó! Semmi sem lesz jó azáltal, hogy azt mondják rá, hogy jó. Azért van eszünk, hogy használjuk. Azáltal használjuk, hogy érvelünk. A megérvelt gondolatok igen makacs dolgok. Nem tűnnek el azáltal, hogy valaki azt mondja róluk: " ...én másképpen érzem." Ez nem érv."

"A reinkarnációt sohasem tagadta a katolikus egyház. De vannak ebben az egyházban is olyanok, akik tagadják. Én nem kevés papot és nem papot ismerek, akik nem tagadják. Itt szintén utalnom kell arra, hogy nem attól lesz valami igaz vagy nem igaz, hogy hányan vallják vagy tagadják, hanem attól, hogy tudják igazolni vagy sem. Szó sincs tehát arról, hogy a katolikus egyház ezt mereven elutasítaná! Arról lehet szó, hogy ön csak ilyenekkel találkozott. De ez nem komoly érv ellene. Mivel kérdezte, hát megmondom: én komoly érveket tudok felsorakoztatni amellett, hogy van reinkarnáció."

"Jézus hangját valóban többször vélem hallani. Mindaddig úgy gondolom ezt, amíg valaki ennek ellenkezőjét be nem bizonyítja. Azért gondolom így, mert amit hallok, az teljesen megegyezik azzal, amit az evangéliumokban található Jézus szavai alapján bárki felismerhet. Az pedig egyenesen nem igaz, hogy Jézus szavait, mikor arról beszél, hogy mit kell tennünk, így is lehet érteni meg úgy is. Ezt nagyon egyszerűen lehet igazolni. Úgy kell érteni, ahogy mondta, használva a józan eszünket."

"A gyakorlati, hétköznapi életben nem kell sokáig várni arra, hogy cselekedeteink gyümölcséről megtudjuk, kitől van. A nemártás, megbocsátás, segítés jézusi követelmény felismerése már egy óvodás tudati szintű gyermek számára is lehetséges, sőt kötelező! A katolikus egyház évezredes tanítása, hogy erkölcsi, tehát gyakorlati szinten nem is szabad cselekedni bizonytalan lelkiismerettel. Tehát normális embernek csak az nevezhető, aki ha nem rendelkezik biztos lelkiismerettel, akkor mindent elkövet, hogy azzal rendelkezzen, mivel felelős cselekedetet csak így képes végrehajtani. Márpedig a normális ember felelős a cselekedeteiért. Persze a nem normális ember cselekedete még evilági bíróság előtt is felmentő hatállyal bír. "

"Nem gyógyításra, és nem csodák tevésére vagyunk kitalálva, hanem szeretésre, vagyis boldogságra! A szeretetnek lehetnek csodás következményei, sőt biztosan vannak is, de nem ez a lényeg. A lényeg a SZERETÉS. Szeretni pedig nagyon tisztán és nagyon egyértelműen meg lehet tanulni az evangéliumok alapján Jézustól. Ő ezért jött!"

Kérdező: NEM A HANGTÓL KÉRDEZEK

Nem a HANG-tól, hanem Öntől kérdezem a levelemben foglaltakat.

Dombi Ferenc médium válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Köszönöm kedves levelét. Mivel nem a HANG válaszára kíváncsi kérdéseiben, hanem engem kérdez, mint papot, mint médiumot és mint embert, ezért előre kell bocsátanom, hogy válaszomban nem tudok elvonatkoztatni a HANG-tól. Lényegében tehát csak azt tudom mondani, amit a HANG, tehát a lelkiismeretem mond. Mert a HANG nem más, mint lelkiismeretemnek Isten által megtisztított és felerősített hangja, tehát karizma. A karizma nem más, mint egy olyan emberi tulajdonság, képesség, amelyet a Szentlélek megtisztít, felerősít a közösség javára.
Mondom hát véleményemet, amely hiszem, hogy lényegében megegyezik a HANG véleményével.
Először is egy ellentmondásos kijelentésére hívom fel figyelmét. Ezt írja: "Nincs, aki megmondja, hogy mikor mit tegyek. De gondolataim, megérzéseim vannak, méghozzá igen pontosak." - Lám, mégis csak van, aki megmondja, hogy mikor mit tegyen. Gondolatai és érzései nem semmiből, nem senkitől vannak. Senki sem adhatja azt, amije nincs. Ha önnek nincs gondolata, és utána lett, akkor azt Valaki adta. Önnek is van tehát lelkiismerete, mely képes különböztetni a jó és a nem jó között. Ön is tudja, hogy szeretni annyit jelent, hogy ne akarjuk másnak azt, miről tudjuk, hogy nekünk is rossz lenne, ha mások ezt akarnák, és tegyük azt, amiről tudjuk, hogy halálunk óráján ezekre gondolva, békével töltenek majd el bennünket.
Most rátérek kérdéseire: A katolikus (= egyetemes, általános) vallás mindenféle különleges képességekkel összeegyeztethető. Minden rossz egy elrontott jó. Most nem beszélek azokról, akik valamit elrontanak, hanem azokról, akik nem rontják el a katolikus vallást. A fát nem az árnyékáról lehet megismerni! Ha gondolatai, érzései jók, akkor azok csak azért lehetnek jók, mert igazolni is lehet értelmes módon, hogy miért jók. Amit nem lehet így igazolni, az nem jó! Semmi sem lesz jó azáltal, hogy azt mondják rá, hogy jó. Azért van eszünk, hogy használjuk. Azáltal használjuk, hogy érvelünk. A megérvelt gondolatok igen makacs dolgok. Nem tűnnek el azáltal, hogy valaki azt mondja róluk: " ...én másképpen érzem." Ez nem érv.
A reinkarnációt sohasem tagadta a katolikus egyház. De vannak ebben az egyházban is olyanok, akik tagadják. Én nem kevés papot és nem papot ismerek, akik nem tagadják. Itt szintén utalnom kell arra, hogy nem attól lesz valami igaz vagy nem igaz, hogy hányan vallják vagy tagadják, hanem attól, hogy tudják igazolni vagy sem. Szó sincs tehát arról, hogy a katolikus egyház ezt mereven elutasítaná! Arról lehet szó, hogy ön csak ilyenekkel találkozott. De ez nem komoly érv ellene. Mivel kérdezte, hát megmondom: én komoly érveket tudok felsorakoztatni amellett, hogy van reinkarnáció.
Jézus hangját valóban többször vélem hallani. Mindaddig úgy gondolom ezt, amíg valaki ennek ellenkezőjét be nem bizonyítja. Azért gondolom így, mert amit hallok, az teljesen megegyezik azzal, amit az evangéliumokban található Jézus szavai alapján bárki felismerhet. Az pedig egyenesen nem igaz, hogy Jézus szavait, mikor arról beszél, hogy mit kell tennünk, így is lehet érteni meg úgy is. Ezt nagyon egyszerűen lehet igazolni. Úgy kell érteni, ahogy mondta, használva a józan eszünket.
A gyakorlati, hétköznapi életben nem kell sokáig várni arra, hogy cselekedeteink gyümölcséről megtudjuk, kitől van. A nemártás, megbocsátás, segítés jézusi követelmény felismerése már egy óvodás tudati szintű gyermek számára is lehetséges, sőt kötelező! A katolikus egyház évezredes tanítása, hogy erkölcsi, tehát gyakorlati szinten nem is szabad cselekedni bizonytalan lelkiismerettel. Tehát normális embernek csak az nevezhető, aki ha nem rendelkezik biztos lelkiismerettel, akkor mindent elkövet, hogy azzal rendelkezzen, mivel felelős cselekedetet csak így képes végrehajtani. Márpedig a normális ember felelős a cselekedeteiért. Persze a nem normális ember cselekedete még evilági bíróság előtt is felmentő hatállyal bír.
Testvérem! Önnél a gondot az okozza, hogy azt szeretné biztosan tudni, hogy honnan ered valami információ, és nem arra teszi a hangsúlyt, hogy mi az az információ. Pedig ez utóbbi a döntő!
Amit az ál-jézusokról mond, azoknak nem szeretnék a bőrükben lenni. Nem gyógyításra, és nem csodák tevésére vagyunk kitalálva, hanem szeretésre, vagyis boldogságra! A szeretetnek lehetnek csodás következményei, sőt biztosan vannak is, de nem ez a lényeg. A lényeg a SZERETÉS. Szeretni pedig nagyon tisztán és nagyon egyértelműen meg lehet tanulni az evangéliumok alapján Jézustól. Ő ezért jött!
Megértem, de fájlalom, hogy amikor megkérdezték öntől, hogy honnan tudja, hogy valóban jó az, amit csinál, akkor azt kellett mondania, hogy nem tudja. Amiről nem tudja, hogy jó, azt ne csinálja! Biztos vagyok benne, hogy éppen azért, mert normális ember, nagyon sok olyan van, amiről tudja, hogy jó. Csinálja azt! Testvérem! Ne az érzései után menjen, hanem az esze után. Az aztán külön nagyszerű, ha az értelme által jónak ítélt vállalkozásait, cselekedeteit jó érzések is alátámasztják. De nem lehet az érzéseké a döntő szó!
Testvéri szeretettel köszöntöm.

Jézus - A Hang: 9/722

44. hét

(2014. 10. 27 - 11. 02.)

Témáink:

"Éjszaka, még ébrenléti állapotban is, másképpen hatnak rátok a külső események, mint nappal. Így aztán akár a dolgok természetes megnyilvánulásai, akár szellemi erők hatásai felfokozott módon érvényesülnek."

"Mindegyik esetben a megoldás az, amit legutoljára is alkalmaztál. Jobban kell ráirányítanod figyelmedet az Én jelenlétemre, erőmre, szeretetem valóságára, angyalaim őrködésére, vigyázására. Ez azt eredményezi, hogy akár természetes, akár nem természetes okai vannak bizonyos jelenségeknek, mindenképpen ártalmatlanok, sőt hasznosak számodra, mivel még jobban Hozzám irányítják gondolataidat, lelkedet."

"Szívedben békét és nyugalmat teremtettem, s ez az Én közvetlen módon megnyilvánuló szeretetem feléd. Ha ilyenkor úgy érzed, hogy nagyon szeretsz Engem, ezt nem kell komolyan venned. Nem, mert a te szereteted Irányomban nem tud közvetlenül megnyilvánulni másban, mint szavakban és a szavakat alátámasztó áldozatokban. Te Engem gyakorlatban csak másokat szolgálással, másokért éléssel, megbocsátással, az irgalmasság cselekedeteinek vállalásával tudsz szeretni."

"Én közvetlenül is tudlak szeretni már a Földön is. Ilyenkor érzed nagyon jól magadat. Közvetve pedig állandóan kimutatom szeretetemet. Neked nem kell mást tenned, mint ezeket észre kell venned, hogy hálás tudj maradni akkor is, ha szívedben nem érzed jelenlétem édes érzését."

"Közvetlenül azért mutatom ki ritkán irántad való szeretetemet, mert ennek nem a földi élet a természetes helye. A földi élet két dologra való. Az egyik az, hogy vegyétek észre, mennyire szeretlek benneteket közvetlenül és közvetve egyaránt, a másik pedig az, hogy ti mutassátok ki, mennyire szerettek vissza Engem közvetve, tehát azáltal, hogy másokért tudtok élni, s tudtok Értem áldozattá válni."

"Amikor tehát nem érzed jelenlétem melegét, akkor tudd, hogy most rajtad a szeretés sora! Csak ilyenkor tudod megmutatni, hogy lelked mélyén önzés helyett Engem választottál."

Kérdező: KÍSÉRTETJÁRÁS VOLT ÉJSZAKA?

Éjszaka olyan recsegés-ropogás volt a szobában, hogy csak erővel tudtam úrrá lenni félelmemen. Az erőt a Jézustól kapott gondolatok adták. Valami magasabb rendű energiától volt ez?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Éjszaka, még ébrenléti állapotban is, másképpen hatnak rátok a külső események, mint nappal. Így aztán akár a dolgok természetes megnyilvánulásai, akár szellemi erők hatásai felfokozott módon érvényesülnek.
Mindegyik esetben a megoldás az, amit legutoljára is alkalmaztál. Jobban kell ráirányítanod figyelmedet az Én jelenlétemre, erőmre, szeretetem valóságára, angyalaim őrködésére, vigyázására. Ez azt eredményezi, hogy akár természetes, akár nem természetes okai vannak bizonyos jelenségeknek, mindenképpen ártalmatlanok, sőt hasznosak számodra, mivel még jobban Hozzám irányítják gondolataidat, lelkedet.
Szívedben békét és nyugalmat teremtettem, s ez az Én közvetlen módon megnyilvánuló szeretetem feléd. Ha ilyenkor úgy érzed, hogy nagyon szeretsz Engem, ezt nem kell komolyan venned. Nem, mert a te szereteted Irányomban nem tud közvetlenül megnyilvánulni másban, mint szavakban és a szavakat alátámasztó áldozatokban. Te Engem gyakorlatban csak másokat szolgálással, másokért éléssel, megbocsátással, az irgalmasság cselekedeteinek vállalásával tudsz szeretni.
Én közvetlenül is tudlak szeretni már a Földön is. Ilyenkor érzed nagyon jól magadat. Közvetve pedig állandóan kimutatom szeretetemet. Neked nem kell mást tenned, mint ezeket észre kell venned, hogy hálás tudj maradni akkor is, ha szívedben nem érzed jelenlétem édes érzését.
Közvetlenül azért mutatom ki ritkán irántad való szeretetemet, mert ennek nem a földi élet a természetes helye. A földi élet két dologra való. Az egyik az, hogy vegyétek észre, mennyire szeretlek benneteket közvetlenül és közvetve egyaránt, a másik pedig az, hogy ti mutassátok ki, mennyire szerettek vissza Engem közvetve, tehát azáltal, hogy másokért tudtok élni, s tudtok Értem áldozattá válni.
Amikor tehát nem érzed jelenlétem melegét, akkor tudd, hogy most rajtad a szeretés sora! Csak ilyenkor tudod megmutatni, hogy lelked mélyén önzés helyett Engem választottál.
Megáldalak az ÁLDOZATVÁLLALÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/723

45. hét

(2014. 11. 03 - 09.)

Témáink:

"... nem ilyen kérdések megválaszolására jöttem a Földre, és nem azért maradtam itt különböző formában, hogy olyasmivel traktáljalak benneteket, ami nem tartozik a lényeghez."

"Egész tudományos apparátus áll rendelkezésetekre, hogy megismerjétek betegségeitek okozóit. Én nem állok be a tudományos apparátus szolgálatába ingyenes munkaerőnek. Akinek fontosabb az, hogy mik betegségének okozói, mint az, hogy mit és hogyan tegyen, az fizesse meg ennek az árát megfelelő intézmények és szolgáltatások igénybevételekor."

"Ha étkezési előírásokat vár valaki Tőlem, azt sajnálom, mert csalódni fog Bennem. Egyszerűen azért, mert aki hisz Bennem, még ha valami halálosan mérgezőt is eszik, iszik, nem fog neki ártani (Mk 16;18)."

"Nincs piszkos energia. Egy közömbös dolognak erkölcsi értéket a felhasználója ad. Ha jóra használod energiádat, akkor jó, ha rosszra, akkor rossz. Pontosan ezt mondhatom arra a kérdésedre is, hogy ki szól benned. Ha olyasmit hallasz magadban, hogy tedd a jót, akkor Én beszélek, ha ennek ellenkezőjét, akkor nem Én beszélek. Ha nem tudod, hogy jó vagy nem jó, amit belül neked valaki mond, akkor ne csinálj semmit, mert bizonytalan lelkiismerettel nem szabad felelős cselekedetet tenni."

"Lehet mástól átvenni szerepet, munkát és sok egyebet, de felelősséget átvenni nem lehet, hacsak előre ebben meg nem állapodtunk. Olyan nincs, hogy te csinálsz valamit, és azért Én vállalhatom a felelősséget. Az ilyen magatartás meggyalázná azt a szeretetemet, amely éppen azért valódi, mert felelősséggel jár. Minden gyermeket minden jó, okos dologra meg kell próbálni megtanítani. Amennyiben a meditálást okos dolognak tartod, akkor természetes, hogy mindenkivel megtaníthatod, ha az illető szabad elhatározással igent mondott erre. Más lelkében történt folyamatokat megerőszakolni semmiképpen sem szabad!"

"Fénynek jöttem e sötét világba. Mindaz, aki fényben akar élni, az Hozzám jön, Velem foglalkozik, Rólam érdeklődik, Velem és Rólam beszélget, olvas, ír, tanúságot tesz, tehát Engem állít életének középpontjába. Ez munka, kemény szellemi, lelki munka!"

"Elfelejteni e szavakat: én, enyém, nekem, és helyettük: Te, Tiéd, Neked szavakat behelyettesíteni, megélni, bemutatni! Ezek azok a lényeget érintő dolgok, amiért a Földre jöttem, és ami miatt itt maradtam, főleg rászoruló módon, minden emberben."

"Ha ezt megérted, akkor élni fogok benned, és te boldog leszel, mert akiben Én élek, abban az Én békém VALÓSÁG, ÁRADÓ ÉLET! Azt, hogy mennyire szeretlek, annyiban tudom érzékeltetni veled, amennyire elhiszed szavaimat, és amennyire Rám bízod magadat. Megáldalak az ERŐM LELKÉVEL!"

Kérdező: JÉZUS SZÓL BENNEM?

Mik betegségeim okozói?
Vegetáriusnak kellene lennem?
Jézus szólt bennem?
Gyerekeket lehet-e meditációval megismertetni?
Mindig tiszta energiát kapok?
Át lehet-e vállalni másnak a karmáját?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Éppen azért, mert szeretlek, nem akartam minden kérdésed felíratni. Még ezek a kérdéseid is olyanok, amelyekre nem Nekem kell válaszolnom, mert nem ilyen kérdések megválaszolására jöttem a Földre, és nem azért maradtam itt különböző formában, hogy olyasmivel traktáljalak benneteket, ami nem tartozik a lényeghez.
Most először igazolom állításomat, aztán mondok olyan gondolatot számodra, amely a lényeget érinti.
Egész tudományos apparátus áll rendelkezésetekre, hogy megismerjétek betegségeitek okozóit. Én nem állok be a tudományos apparátus szolgálatába ingyenes munkaerőnek. Akinek fontosabb az, hogy mik betegségének okozói, mint az, hogy mit és hogyan tegyen, az fizesse meg ennek az árát megfelelő intézmények és szolgáltatások igénybevételekor.
Ha étkezési előírásokat vár valaki Tőlem, azt sajnálom, mert csalódni fog Bennem. Egyszerűen azért, mert aki hisz Bennem, még ha valami halálosan mérgezőt is eszik, iszik, nem fog neki ártani (Mk 16;18).
Nincs piszkos energia. Egy közömbös dolognak erkölcsi értéket a felhasználója ad. Ha jóra használod energiádat, akkor jó, ha rosszra, akkor rossz. Pontosan ezt mondhatom arra a kérdésedre is, hogy ki szól benned. Ha olyasmit hallasz magadban, hogy tedd a jót, akkor Én beszélek, ha ennek ellenkezőjét, akkor nem Én beszélek. Ha nem tudod, hogy jó vagy nem jó, amit belül neked valaki mond, akkor ne csinálj semmit, mert bizonytalan lelkiismerettel nem szabad felelős cselekedetet tenni.
Lehet mástól átvenni szerepet, munkát és sok egyebet, de felelősséget átvenni nem lehet, hacsak előre ebben meg nem állapodtunk. Olyan nincs, hogy te csinálsz valamit, és azért Én vállalhatom a felelősséget. Az ilyen magatartás meggyalázná azt a szeretetemet, amely éppen azért valódi, mert felelősséggel jár. Minden gyermeket minden jó, okos dologra meg kell próbálni megtanítani. Amennyiben a meditálást okos dolognak tartod, akkor természetes, hogy mindenkivel megtaníthatod, ha az illető szabad elhatározással igent mondott erre. Más lelkében történt folyamatokat megerőszakolni semmiképpen sem szabad!
Amit fontosnak és lényegesnek tartok, most azt mondom el pár szóban.
Fénynek jöttem e sötét világba. Mindaz, aki fényben akar élni, az Hozzám jön, Velem foglalkozik, Rólam érdeklődik, Velem és Rólam beszélget, olvas, ír, tanúságot tesz, tehát Engem állít életének középpontjába. Ez munka, kemény szellemi, lelki munka!
Elfelejteni e szavakat: én, enyém, nekem, és helyettük: Te, Tiéd, Neked szavakat behelyettesíteni, megélni, bemutatni! Ezek azok a lényeget érintő dolgok, amiért a Földre jöttem, és ami miatt itt maradtam, főleg rászoruló módon, minden emberben.
Ha ezt megérted, akkor élni fogok benned, és te boldog leszel, mert akiben Én élek, abban az Én békém VALÓSÁG, ÁRADÓ ÉLET!
Azt, hogy mennyire szeretlek, annyiban tudom érzékeltetni veled, amennyire elhiszed szavaimat, és amennyire Rám bízod magadat.
Megáldalak az ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/724

46. hét

(2014. 11. 10 - 16.)

Témáink:

A médium válasza: "...csak a józan ész alapján állíthatom, hogy Jézus szól hozzám. Ezt két forrásból tudhatom a/. Gyakran hivatkozik arra, amit annak idején tanítványaival beszélgetett. b/. Szavai tartalma teljesen megegyezik az evangéliumokban található jézusi kijelentésekkel. Más forrás nem áll rendelkezésemre."

Jézusnak hat megjelenési formája van. A levél ezeket felsorolja;

"Furcsa feltétele van annak, hogy valaki az Én védelmem alatt álljon. E feltétel az, hogy Én az illető védelme alatt álljak. Valamikor arra kértelek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat (Mk 1;15). Ezalatt azt is értettem, hogy ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy Én vigyázzak rátok, hanem arra, hogy ti vigyázzatok Rám! Ha elhiszed, hogy a megtestesült SZERETET vagyok, akkor megérted, hogy vigyáznod kell Rám, mert ha ezt nem teszed, akkor hamarosan el fogsz veszíteni Engem abban a világban, ahol annyira kevesen vigyáznak Rám, és annyira sokan akarnak elveszejteni."

"Ha vigyázol a szívedben lévő jelenlétemre, tehát a benned élő szeretetre, akkor evilági értelemben nem sok jót jósolhatok neked (Mk 8;35). Amit biztosan megígérhetek, az az, hogy boldog leszel, mert az Én békém fog átjárni. Gondolom, ez nem kevés, de evilági értelemben ezt nem díjazzák! Ha nem ezt teszed, akkor evilági értelemben akár az egész világot is megnyerheted, de boldogtalan leszel (Mk 8;36). Ezek a szavaim a világon minden emberre érvényesek, tehát reád is!"

"Nagyon szeretném, ha jól járnál, tehát ha elhinnéd, hogy benned élek, és ha vigyázol a benned lévő jelenlétemre, akkor meg fogod tapasztalni és meg fogod érteni, hogy mit is jelent az, hogy a szeretet körén belül mindenható vagyok. De csak a szeretet körén belül vagyok mindenható!"

Kérdező: A HANG BIZTOS JÉZUS HANGJA?

I. Bizonyos-e ön, hogy a HANG Jézustól jön?
II. Jézus nemcsak az utolsó időkben fog eljönni?
III. Szeretném Jézus védelmét élvezni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben I. Kedves Testvérem! Természetesen csak a józan ész alapján állíthatom, hogy Jézus szól hozzám. Ezt két forrásból tudhatom a/. Gyakran hivatkozik arra, amit annak idején tanítványaival beszélgetett. b/. Szavai tartalma teljesen megegyezik az evangéliumokban található jézusi kijelentésekkel. Más forrás nem áll rendelkezésemre.

II. Jézusnak van 6 (hat) megjelenési formája. Ezek közül csak az egyik az, amiről Ön beszél.
1. Ahogyan most az "Atya jobbján" van, tehát emberi módon, úgy fogjuk majd látni az ég felhőiben eljönni Őt teljes hatalommal és dicsőségben."(Mk 14;62).
A többi megjelenési formáiban Ő most is itt él közöttünk:
2. Itt él titokzatos módon: "Ahol ketten vagy hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük."(Mt 18;20).
3. Kegyelmi módon bennünk él: "Aki szeret Engem, Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és nála fogunk lakni."(Jn 14;23).
4. Itt maradt minden szentségben szentségi módon. Csak a legcsodálatosabbat említem: "Aki eszi az Én testemet és issza az Én véremet, az Énbennem marad" (Jn 6;56) / (Mt 26;26).
5. Itt maradt az evangéliumokban sugalmazott módon: "És az Ige testté lőn" (Jn 1;14).
6. Itt maradt minden szegényben, rászoruló módon. "Amit egynek tettetek, Nekem tettétek." (Mt 25;40).

III. Amit a harmadik pontban kér, arról hallgassuk meg a HANG véleményét.

HANG: "Furcsa feltétele van annak, hogy valaki az Én védelmem alatt álljon. E feltétel az, hogy Én az illető védelme alatt álljak. Valamikor arra kértelek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat (Mk 1;15). Ezalatt azt is értettem, hogy ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy Én vigyázzak rátok, hanem arra, hogy ti vigyázzatok Rám! Ha elhiszed, hogy a megtestesült SZERETET vagyok, akkor megérted, hogy vigyáznod kell Rám, mert ha ezt nem teszed, akkor hamarosan el fogsz veszíteni Engem abban a világban, ahol annyira kevesen vigyáznak Rám, és annyira sokan akarnak elveszejteni.
Ha vigyázol a szívedben lévő jelenlétemre, tehát a benned élő szeretetre, akkor evilági értelemben nem sok jót jósolhatok neked (Mk 8;35). Amit biztosan megígérhetek, az az, hogy boldog leszel, mert az Én békém fog átjárni. Gondolom, ez nem kevés, de evilági értelemben ezt nem díjazzák! Ha nem ezt teszed, akkor evilági értelemben akár az egész világot is megnyerheted, de boldogtalan leszel (Mk 8;36). Ezek a szavaim a világon minden emberre érvényesek, tehát reád is!
Nagyon szeretném, ha jól járnál, tehát ha elhinnéd, hogy benned élek, és ha vigyázol a benned lévő jelenlétemre, akkor meg fogod tapasztalni és meg fogod érteni, hogy mit is jelent az, hogy a szeretet körén belül mindenható vagyok. De csak a szeretet körén belül vagyok mindenható!
Megáldalak."

Jézus - A Hang: 9/725

47. hét

(2014. 11. 17 - 23.)

Témáink:

"Én vagyok az Út! Senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam! (Jn 14;6). Ha vállalod azt, amit Én vállaltam, vagyis ha nincs előtted emberi tekintély, melyet Elém helyeznél, akkor jó úton jársz. De Elém még a római pápát sem szabad helyezni! Semmi sem válik attól igazzá, mert egy emberi tekintély mondja ki azt. Igaznak csak azt fogadd el, amiről értelemmel is belátod, hogy szeretetem hordozója."

"A különböző tanfolyamok és beavatások annyiban vannak Istentől, amennyiben az Én békémet közvetítik. Az Én békémnek felismerése pedig nem nehéz. Békém nem egyszerű nyugalom. Békém a félelemnélküliségnek, tehát a bátorságnak olyan megnyilvánulása, amely a hatalmasokban, az önzőkben, az uralkodni akarókban félelmet kelt. Az Én békém: provokál!"

"Ti mindannyian, akik a Földön éltek, rendelkeztek gyógyító erővel. Még az állatokban is van gyógyító erő, hát hogyne lenne az emberben."

"Egy szeretetteljes simogatás már gyógyít. Ha valahol fájdalmat érzel, szinte ösztönösen odateszed a kezedet, és simogatni kezded. Higygyetek a magatokban valóban létező gyógyító erőtökben, és ne gondoljátok azt egyszerű trükknek. A gyermeknek valóban nem fáj már az az ujja, amelyre ráütött, miután édesanyja megpuszilja. A szeretetnek gyógyító ereje van!"

"A hittanoddal kapcsolatban azt kell mondjam, hogy Rólam tanítani vagy Engem tanítani nem ugyanaz. Te Rólam tanítasz. Ezt teszi minden jézusi felekezet hitoktatója. Engem az tanít, aki Engem ismer és Engem él. Ez azért nagyon nehéz, mert nem vagyok azonos egyetlen felekezettel sem, s ugyanakkor minden felekezet úgy hirdeti, hogy Engem ismer, Engem tanít, pedig csak Rólam tanít, mert Rólam ismer egyet s mást. Bármely jézusi felekezetben meg lehet ismerni Engem, de csak akkor, ha ott kicsi csoportban összejöttök azzal az előfeltevéssel, hogy még nem ismertek Engem, s közösen kezditek megbeszélni kijelentéseimet. Afelől megnyugtatlak, hogy akiket tanítasz, azok nem általad, hanem Általam fogják megtalálni boldogságukat, mint ahogy te is csak Általam találhatod azt meg. Ilyen értelemben tehát nem értük, hanem csupán magadért felelsz. Ők is magukért felelnek azon a körön belül, amely az ő szabadságuk területe. Azt, hogy valaki Istent-szerető legyen, senki sem döntheti el más helyett. Mindenkinek magának kell ezt megtennie. "

Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

1. Jó úton járok?
2. Az Úrtól van a REIKI?
3. Van kézrátételes gyógyítás? Jól tanítok hittant?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Én vagyok az Út! Senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam! (Jn 14;6). Ha vállalod azt, amit Én vállaltam, vagyis ha nincs előtted emberi tekintély, melyet Elém helyeznél, akkor jó úton jársz. De Elém még a római pápát sem szabad helyezni! Semmi sem válik attól igazzá, mert egy emberi tekintély mondja ki azt. Igaznak csak azt fogadd el, amiről értelemmel is belátod, hogy szeretetem hordozója.
A különböző tanfolyamok és beavatások annyiban vannak Istentől, amennyiben az Én békémet közvetítik. Az Én békémnek felismerése pedig nem nehéz. Békém nem egyszerű nyugalom. Békém a félelemnélküliségnek, tehát a bátorságnak olyan megnyilvánulása, amely a hatalmasokban, az önzőkben, az uralkodni akarókban félelmet kelt. Az Én békém: provokál!
Ti mindannyian, akik a Földön éltek, rendelkeztek gyógyító erővel. Még az állatokban is van gyógyító erő, hát hogyne lenne az emberben.
Egy szeretetteljes simogatás már gyógyít. Ha valahol fájdalmat érzel, szinte ösztönösen odateszed a kezedet, és simogatni kezded. Higygyetek a magatokban valóban létező gyógyító erőtökben, és ne gondoljátok azt egyszerű trükknek. A gyermeknek valóban nem fáj már az az ujja, amelyre ráütött, miután édesanyja megpuszilja. A szeretetnek gyógyító ereje van!
A hittanoddal kapcsolatban azt kell mondjam, hogy Rólam tanítani vagy Engem tanítani nem ugyanaz. Te Rólam tanítasz. Ezt teszi minden jézusi felekezet hitoktatója. Engem az tanít, aki Engem ismer és Engem él. Ez azért nagyon nehéz, mert nem vagyok azonos egyetlen felekezettel sem, s ugyanakkor minden felekezet úgy hirdeti, hogy Engem ismer, Engem tanít, pedig csak Rólam tanít, mert Rólam ismer egyet s mást. Bármely jézusi felekezetben meg lehet ismerni Engem, de csak akkor, ha ott kicsi csoportban összejöttök azzal az előfeltevéssel, hogy még nem ismertek Engem, s közösen kezditek megbeszélni kijelentéseimet. Afelől megnyugtatlak, hogy akiket tanítasz, azok nem általad, hanem Általam fogják megtalálni boldogságukat, mint ahogy te is csak Általam találhatod azt meg. Ilyen értelemben tehát nem értük, hanem csupán magadért felelsz. Ők is magukért felelnek azon a körön belül, amely az ő szabadságuk területe. Azt, hogy valaki Istent-szerető legyen, senki sem döntheti el más helyett. Mindenkinek magának kell ezt megtennie.
Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/726

48. hét

(2014. 11. 24 - 30.)

Témáink:

" A halálbüntetéssel kapcsolatban nem tudok mit mondani. Azért nem tudok mit mondani, mert akik Rám hallgatnak, azok tudják, hogy szeretni kell még, sőt, főleg ellenségeiteket. Igen. Az okosság, óvatosság és a Belém vetett bizalom szent hármassága képessé tesz benneteket arra, hogy bárányként tudjátok leélni rövid földi életeteket a farkasok között is."

"Mindazok, akik az enyéim, hallgatnak szavamra. Akik nem enyéim, azok sem attól nem lesznek enyéim, ha megszavazzák a halálbüntetést, és attól sem, ha nem szavazzák meg. Egyszerűen értelmetlen dolog az, hogy valaki Értem ellene mondjon a halálbüntetésnek akkor, ha nem hisz Bennem."

"Azok az egyházi vezetők, akik nem tiltják a hadbavonulást, végeredményben ezzel a halálbüntetés mellett szavaznak, mivel egy katona a háborúban csak úgy tudja büntetni az ellenséget, ha rálő, és nem vaktában, hanem igyekszik el is találni azt. Tehát e vezetők nem enyéim, nem hisznek Bennem akkor sem, ha állandóan az Én nevemet emlegetik!"

"Általában nem helyes az, ha ti akartok előírásokat adni a hitetleneknek. Amíg valaki nem tér meg, addig velük szemben egyetlen jogos fellépésetek lehet. Fel kell szólítani őket arra, hogy fogadjanak be Engem életükbe. Aki ezt megteszi, az akkor már tudni fogja, hogy nem mondhat ember ember fölött büntető ítéletet. De amíg valaki e lépést meg nem teszi, addig ne szóljatok bele, ne akarjátok neki előírni, hogy mit tegyen. Felemás dolog jön ki belőle. "

"A halálbüntetés feltétlenül csökkentené a bűnözők számát. Annyival mindenképpen, amennyit halálra ítéltek. A halálra ítélő hitetlen semmivel sem lesz attól szentebb, ha nem ítéli halálra azt, aki a hitetlen etika értelmében halálra méltó. Ez azt jelenti, hogyha szavazni kellene a halálbüntetés mellett vagy ellene, akkor az enyéim akkor tennék a legjobban, ha tartózkodnának a szavazástól, mert teljesen illetéktelenek e téren."

"Még saját halálos ítéletem ellen sem tettem hatékony lépéseket. A hóhérmunkát hagyjátok a hóhérokra! Azt, hogy mit csináljon az egyik farkas a másikkal, azt bízzátok a farkasokra. Ti mutassátok be a bárány-életet, s ne akarjátok, hogy a farkasok farkasokként bárány-viselkedést mutassanak néha, s ezzel próbálják önmaguk előtt feledtetni vagy legalább elviselhetővé tenni a valóságot, vagyis hogy ők farkasok."

"Lesz lelki szárazságban részed! Ne kívánd! Most azt éled át, hogy annyira szeretsz Engem. Nagy tévedésben vagy. A valóság az, hogy most Én közvetlenül éreztetem veled, hogy nagyon szeretlek téged. Amikor majd azt éled meg, hogy elhagytalak, hogy már imádkozni sem vagy képes, hogy már a Rámgondolás is nagy erőfeszítésedbe kerül, hogy semmiféle lelkizés nem képes vigaszt nyújtani neked, akkor annak lesz itt az ideje, hogy kimutasd hűségedet Irántam. Akkor rajtad lesz a sor, hogy megmutasd Nekem: nem azért szeretsz Engem, mert Én jó vagyok, hanem azért, mert te jó akarsz lenni Hozzám! A lelki szárazság a legnagyobb lelki szenvedés. A pokol valóságának kívül-belül való megtapasztalása. Imádkozz, hogy ne egyszerre kelljen ezt megélned, mint Nekem kellett a kereszten. De megélnie mindenkinek meg kell, ha EGY akar lenni Velem! "

"Őrangyalod részéről sokkal nagyobb valóság kettőtök kapcsolata, mint neked bárkivel a Földön. Adj érte gyakrabban hálát, és kérd gyakrabban az ő segítségét!"

Kérdező: HALÁLBÜNTETÉSRŐL

1. A halálbüntetésről.
2. Lelki szárazságról.
3. Őrangyalomról.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. A halálbüntetéssel kapcsolatban nem tudok mit mondani. Azért nem tudok mit mondani, mert akik Rám hallgatnak, azok tudják, hogy szeretni kell még, sőt, főleg ellenségeiteket. Igen. Az okosság, óvatosság és a Belém vetett bizalom szent hármassága képessé tesz benneteket arra, hogy bárányként tudjátok leélni rövid földi életeteket a farkasok között is.
Mindazok, akik az enyéim, hallgatnak szavamra. Akik nem enyéim, azok sem attól nem lesznek enyéim, ha megszavazzák a halálbüntetést, és attól sem, ha nem szavazzák meg. Egyszerűen értelmetlen dolog az, hogy valaki Értem ellene mondjon a halálbüntetésnek akkor, ha nem hisz Bennem.
Most furcsa dolgot mondok neked. Azok az egyházi vezetők, akik nem tiltják a hadbavonulást, végeredményben ezzel a halálbüntetés mellett szavaznak, mivel egy katona a háborúban csak úgy tudja büntetni az ellenséget, ha rálő, és nem vaktában, hanem igyekszik el is találni azt. Tehát e vezetők nem enyéim, nem hisznek Bennem akkor sem, ha állandóan az Én nevemet emlegetik!
Az most más kérdés, hogy ez mennyire tudatos bennük, tehát, hogy e téren mennyire beszámíthatóak. De hogy objektíve nem enyéim, az biztos. Általában nem helyes az, ha ti akartok előírásokat adni a hitetleneknek. Amíg valaki nem tér meg, addig velük szemben egyetlen jogos fellépésetek lehet. Fel kell szólítani őket arra, hogy fogadjanak be Engem életükbe. Aki ezt megteszi, az akkor már tudni fogja, hogy nem mondhat ember ember fölött büntető ítéletet.
De amíg valaki e lépést meg nem teszi, addig ne szóljatok bele, ne akarjátok neki előírni, hogy mit tegyen. Felemás dolog jön ki belőle.
A halálbüntetés feltétlenül csökkentené a bűnözők számát. Annyival mindenképpen, amennyit halálra ítéltek. A halálra ítélő hitetlen semmivel sem lesz attól szentebb, ha nem ítéli halálra azt, aki a hitetlen etika értelmében halálra méltó. Ez azt jelenti, hogyha szavazni kellene a halálbüntetés mellett vagy ellene, akkor az enyéim akkor tennék a legjobban, ha tartózkodnának a szavazástól, mert teljesen illetéktelenek e téren.
Még saját halálos ítéletem ellen sem tettem hatékony lépéseket. A hóhérmunkát hagyjátok a hóhérokra! Azt, hogy mit csináljon az egyik farkas a másikkal, azt bízzátok a farkasokra. Ti mutassátok be a bárány-életet, s ne akarjátok, hogy a farkasok farkasokként bárány-viselkedést mutassanak néha, s ezzel próbálják önmaguk előtt feledtetni vagy legalább elviselhetővé tenni a valóságot, vagyis hogy ők farkasok.

2. Drága Gyermekem! Lesz lelki szárazságban részed! Ne kívánd! Most azt éled át, hogy annyira szeretsz Engem. Nagy tévedésben vagy. A valóság az, hogy most Én közvetlenül éreztetem veled, hogy nagyon szeretlek téged.
Amikor majd azt éled meg, hogy elhagytalak, hogy már imádkozni sem vagy képes, hogy már a Rámgondolás is nagy erőfeszítésedbe kerül, hogy semmiféle lelkizés nem képes vigaszt nyújtani neked, akkor annak lesz itt az ideje, hogy kimutasd hűségedet Irántam. Akkor rajtad lesz a sor, hogy megmutasd Nekem: nem azért szeretsz Engem, mert Én jó vagyok, hanem azért, mert te jó akarsz lenni Hozzám!
A lelki szárazság a legnagyobb lelki szenvedés. A pokol valóságának kívül-belül való megtapasztalása. Imádkozz, hogy ne egyszerre kelljen ezt megélned, mint Nekem kellett a kereszten. De megélnie mindenkinek meg kell, ha EGY akar lenni Velem!

3. Őrangyalod részéről sokkal nagyobb valóság kettőtök kapcsolata, mint neked bárkivel a Földön. Adj érte gyakrabban hálát, és kérd gyakrabban az ő segítségét!
Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/727

49. hét

(2014. 12. 1 - 7.)

Témáink:

"A tudomány és a hit nem olyan értelemben tartoznak össze, ahogyan legtöbben gondoljátok. A tudományhoz nem kell Istenbe vetett hittel rendelkeznie annak, akit tudósnak neveztek. A hit, vagyis a tekintélyelven alapuló ismeretszerzés az egyik természetes útja annak, hogy valakiből tudós váljon. Az természetes, hogy gondolkodó ember megbízik olyan társában, akiről tudja, hogy utánanézett a dolgoknak, és nem akar senkit becsapni. Természetes dolog, hogy elhiszed barátodnak, akiről tudod, hogy szavahihető, ha idéz egy könyvből, amelyet elolvasott. Az így szerzett tudásod hiten alapuló tudás."

"Teljesen lebénulna minden komoly tudományos munka, ha ki akarnátok iktatni belőle a hiten alapuló ismeretszerzéseket. Ha mindig mindenkinek minden kísérletet előről kellene kezdenie, mert nem hinné el becsületes elődjének kutatási eredményeit."

"Az Istenben hívés viszont nem egyszerű ismeretszerzés, hanem életrátevés. Valakiben, valamiben hinni annyit jelent, mint érte élni. Az valóban gyerekes, felelőtlen lépés lenne, ha valaki nem tudná értelmét adni, nem tudná megokolni, hogy miért él azért, amiért vagy akiért él. Nem véletlenül mondottam: "Nektek adatott tudni az Isten országának titkait" (Mt 13;11). Ha arra gondolsz, hogy tanítványokat gyűjtöttem magam köré, és e szavakkal küldtem őket a világba: "Tegyetek tanítványommá minden népet"(Máté 28;19), akkor megérted, hogy a tanítvány nem más, mint állapotszerű tanuló, tehát bizonyos tudomány nélkül, az Engem ismerés tudománya nélkül nem lehet meg az, aki hisz Bennem. "

"Mindenki szent, tehát Atyám áldotta, aki meggyőződése szerint cselekszik. Aki nem meggyőződése szerint cselekszik, az tudja önmagáról, hogy rosszat tett. Valakinek a meggyőződése sokféle módon alakulhat, érlelődhet ki. Szubjektíve tehát a döntő a meggyőződés. Aki az Én tanításom és magatartásom szerint alakítja ki a meggyőződését, annak nemcsak szubjektíve, de objektíve is helyes a meggyőződése. Ez azt jelenti, hogy csak az Énáltalam elmondott és bemutatott életforma felel meg annak az életformának, amelyre minden ember teremtődött. Ezért mondhatom objektívnek."

"Amire azt mondtam, hogy szubjektív, az tudatlanságból sok tévedést is hordhat magában. De mivel tudatlanságból van, ezért nem felelős érte az, akinek így formálódott ki meggyőződése. Ilyen az általad említett hindu. Azért volna jó, ha mindenki az Általam elmondott és megélt életet fogadná el, mert ez az emberiség történetében a legemberibb életforma. Nálam emberibb ember nem létezhet! Ezért nem bírt elviselni, és nem bír elviselni ma sem, és nem fog tudni elviselni a jövőben sem Engem az embertelenség."

Kérdező: VÁNDOR HINDURÓL

1. Igaz, hogy a tudomány hit nélkül béna, a hit pedig a tudomány nélkül vak?
2. A vándor hindu is elnyerheti az Úr szeretetét?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Amit idéztél, az nagyon igaz. De ki kell kicsit bontani ezt a csomagot.
A tudomány és a hit nem olyan értelemben tartoznak össze, ahogyan legtöbben gondoljátok. A tudományhoz nem kell Istenbe vetett hittel rendelkeznie annak, akit tudósnak neveztek.
A hit, vagyis a tekintélyelven alapuló ismeretszerzés az egyik természetes útja annak, hogy valakiből tudós váljon. Az természetes, hogy gondolkodó ember megbízik olyan társában, akiről tudja, hogy utánanézett a dolgoknak, és nem akar senkit becsapni. Természetes dolog, hogy elhiszed barátodnak, akiről tudod, hogy szavahihető, ha idéz egy könyvből, amelyet elolvasott. Az így szerzett tudásod hiten alapuló tudás.
Teljesen lebénulna minden komoly tudományos munka, ha ki akarnátok iktatni belőle a hiten alapuló ismeretszerzéseket. Ha mindig mindenkinek minden kísérletet előről kellene kezdenie, mert nem hinné el becsületes elődjének kutatási eredményeit.
Az Istenben hívés viszont nem egyszerű ismeretszerzés, hanem életrátevés. Valakiben, valamiben hinni annyit jelent, mint érte élni. Az valóban gyerekes, felelőtlen lépés lenne, ha valaki nem tudná értelmét adni, nem tudná megokolni, hogy miért él azért, amiért vagy akiért él. Nem véletlenül mondottam: "Nektek adatott tudni az Isten országának titkait" (Mt 13;11). Ha arra gondolsz, hogy tanítványokat gyűjtöttem magam köré, és e szavakkal küldtem őket a világba: "Tegyetek tanítványommá minden népet"(Máté 28;19), akkor megérted, hogy a tanítvány nem más, mint állapotszerű tanuló, tehát bizonyos tudomány nélkül, az Engem ismerés tudománya nélkül nem lehet meg az, aki hisz Bennem.

2. Amit pedig a szent hinduról mondottál, az szintén magyarázatra szorul.
Mindenki szent, tehát Atyám áldotta, aki meggyőződése szerint cselekszik. Aki nem meggyőződése szerint cselekszik, az tudja önmagáról, hogy rosszat tett. Valakinek a meggyőződése sokféle módon alakulhat, érlelődhet ki. Szubjektíve tehát a döntő a meggyőződés.
Aki az Én tanításom és magatartásom szerint alakítja ki a meggyőződését, annak nemcsak szubjektíve, de objektíve is helyes a meggyőződése. Ez azt jelenti, hogy csak az Énáltalam elmondott és bemutatott életforma felel meg annak az életformának, amelyre minden ember teremtődött. Ezért mondhatom objektívnek.
Amire azt mondtam, hogy szubjektív, az tudatlanságból sok tévedést is hordhat magában. De mivel tudatlanságból van, ezért nem felelős érte az, akinek így formálódott ki meggyőződése. Ilyen az általad említett hindu.
Azért volna jó, ha mindenki az Általam elmondott és megélt életet fogadná el, mert ez az emberiség történetében a legemberibb életforma. Nálam emberibb ember nem létezhet! Ezért nem bírt elviselni, és nem bír elviselni ma sem, és nem fog tudni elviselni a jövőben sem Engem az embertelenség.
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/728

50. hét

(2014. 12. 8 - 14.)

Témáink:

"Ma a földi életben általánossá lett, hogy fellazultak a családi kötelékek. Megszűnőfélben van minden olyan tekintélyelven alapuló kapcsolat tiszteletben tartása, amiért nem küzdött meg az illető. Pl. hogy férfi, hogy anya, hogy öreg, stb. Sajnos, ez az állapot magával hozza azt, hogy az önzés, a törtetés, a másik félreállítása ma már nem szégyellendő magatartás, sőt erénynek feltüntetett hozzáállása az élethez."

"Mivel legtöbb helyen mindkét szülő dolgozni jár, s a munkahelyen uralkodó légkört természetszerűen hazaviszik, hát ezt szívja magába a család apraja-nagyja. Ahol pedig nem így van, ott sem lehet hermetikusan elzárkóznia senkinek attól a világtól, amelyben ilyen a légkör. Így aztán szinte mindenki részben csak maga körül forog, s arra ügyel, hogy itt és most hogyan tudja saját érdekeit érvényesíteni, s erre megy el minden ideje, vagy szidja a körülményeit, amelyekről az a véleménye, hogy egyre jobban megnehezítik számára az életet, egyre kevesebb időt és energiát biztosítanak az önérdek megvalósítására. Ez tehát az egyik oka annak, hogy az elmagányosodás érzése elhatalmasodik rajtatok."

"A másik ok pedig az, hogy ellentétben az előző folyamat gyökerével, minden emberben benne van az igény annak a tekintélyelvnek érvényesítésére, amiről ugyan nem tehet, pl. hogy öreg, hogy beteg, de mégis azt éli meg, hogy neki ezért tisztelet jár."

"Ebből a lehetetlen állapotból Rajtam kívül semmi és senki nem tudja kiemelni lelketeket. Nem, mert a tévé, a rádió, az újságok, ezek mind csak tüneti kezelést adnak, de nem teszik lehetővé azt, hogy átéljétek: NEM VAGYTOK EGYEDÜL."

"Tudom a válaszotokat. Valahogy így hangzik:"... de hát ember vagyok, emberi, társi kapcsolatra vágyom! " E kijelentésetek részben jogos. De csak részben. Miért? Azért, mert aki fiatal korában arra tette a hangsúlyt, hogy Velem társi kapcsolatba kerüljön, vagyis Bennem akarta megtalálni boldogságát, örömét, Nálam rakta le bánatát, gondjait, tehát azt élte meg, hogy nincs jobb megoldás, mint a Velem való élő kapcsolat, ha tehát valaki ezt élte meg, s ezt mások is láthatták rajta -mivelhogy csak így élhette meg igazán -, az öregkorában inkább azon fog keseregni, hogy nem hagyják őt eléggé magányban, hogy nincs elég szabad ideje arra, hogy Velem foglalkozzék."

"Aki nem az előzőkben elmondottak szerint élte fiatal életét, az most szembesül előző életének gyümölcseivel. De bármilyen keserűek is lehetnek e gyümölcsök az előző életben történt mulasztások miatt, amiről szinte nem is tehettek legtöbbször, mert nem is tanítottak benneteket arra, hogy lényegében mi is az az ÉLŐ HIT!, akkor sem kell félnetek az elmagányosodástól, ha most utólag és végérvényesen Mellettem döntötök."

"A magatokra hagyottság óriási lehetőséget ad Nekem arra, hogy újjászüljelek benneteket, hogy belemerítselek Lelkembe, hogy előkészítselek benneteket arra a boldog színről színre látásra, ami minden földi emberre vár, de amire oly kevesen jutnak el, éppen azért, mert nem adták át magukat Nekem arra, hogy előkészítsem őket erre. Várlak, szeretlek! Add át magadat Nekem minden nap!"

Kérdező: MAGAMRA MARADTAM

Magamra maradtam.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Álmodról nem mondok semmit, mivel lelki fejlődésedet nem érinti, csupán emberi kapcsolataid szimbolikus megjelenülése volt. De szólnom kell arról, hogy úgy érzed, magadra maradtál. Ennek kettős oka van.
Ma a földi életben általánossá lett, hogy fellazultak a családi kötelékek. Megszűnőfélben van minden olyan tekintélyelven alapuló kapcsolat tiszteletben tartása, amiért nem küzdött meg az illető. Pl. hogy férfi, hogy anya, hogy öreg, stb. Sajnos, ez az állapot magával hozza azt, hogy az önzés, a törtetés, a másik félreállítása ma már nem szégyellendő magatartás, sőt erénynek feltüntetett hozzáállása az élethez.
Mivel legtöbb helyen mindkét szülő dolgozni jár, s a munkahelyen uralkodó légkört természetszerűen hazaviszik, hát ezt szívja magába a család apraja-nagyja. Ahol pedig nem így van, ott sem lehet hermetikusan elzárkóznia senkinek attól a világtól, amelyben ilyen a légkör. Így aztán szinte mindenki részben csak maga körül forog, s arra ügyel, hogy itt és most hogyan tudja saját érdekeit érvényesíteni, s erre megy el minden ideje, vagy szidja a körülményeit, amelyekről az a véleménye, hogy egyre jobban megnehezítik számára az életet, egyre kevesebb időt és energiát biztosítanak az önérdek megvalósítására. Ez tehát az egyik oka annak, hogy az elmagányosodás érzése elhatalmasodik rajtatok.
A másik ok pedig az, hogy ellentétben az előző folyamat gyökerével, minden emberben benne van az igény annak a tekintélyelvnek érvényesítésére, amiről ugyan nem tehet, pl. hogy öreg, hogy beteg, de mégis azt éli meg, hogy neki ezért tisztelet jár.
Ebből a lehetetlen állapotból Rajtam kívül semmi és senki nem tudja kiemelni lelketeket. Nem, mert a tévé, a rádió, az újságok, ezek mind csak tüneti kezelést adnak, de nem teszik lehetővé azt, hogy átéljétek: NEM VAGYTOK EGYEDÜL.
Tudom a válaszotokat. Valahogy így hangzik:"... de hát ember vagyok, emberi, társi kapcsolatra vágyom! " E kijelentésetek részben jogos. De csak részben. Miért? Azért, mert aki fiatal korában arra tette a hangsúlyt, hogy Velem társi kapcsolatba kerüljön, vagyis Bennem akarta megtalálni boldogságát, örömét, Nálam rakta le bánatát, gondjait, tehát azt élte meg, hogy nincs jobb megoldás, mint a Velem való élő kapcsolat, ha tehát valaki ezt élte meg, s ezt mások is láthatták rajta -mivelhogy csak így élhette meg igazán -, az öregkorában inkább azon fog keseregni, hogy nem hagyják őt eléggé magányban, hogy nincs elég szabad ideje arra, hogy Velem foglalkozzék.
Aki nem az előzőkben elmondottak szerint élte fiatal életét, az most szembesül előző életének gyümölcseivel. De bármilyen keserűek is lehetnek e gyümölcsök az előző életben történt mulasztások miatt, amiről szinte nem is tehettek legtöbbször, mert nem is tanítottak benneteket arra, hogy lényegében mi is az az ÉLŐ HIT!, akkor sem kell félnetek az elmagányosodástól, ha most utólag és végérvényesen Mellettem döntötök. A magatokra hagyottság óriási lehetőséget ad Nekem arra, hogy újjászüljelek benneteket, hogy belemerítselek Lelkembe, hogy előkészítselek benneteket arra a boldog színről színre látásra, ami minden földi emberre vár, de amire oly kevesen jutnak el, éppen azért, mert nem adták át magukat Nekem arra, hogy előkészítsem őket erre.
Várlak, szeretlek! Add át magadat Nekem minden nap!
Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 9/729

51. hét

(2014. 12. 15 - 21.)

Témáink:

"A "már igen" és a "még nem". Ez az egyik problémád. Ki vagy téve annak a hatásnak, amelyet beemeltél tudatodba, és ugyanakkor ki vagy téve azoknak a hatásoknak, amelyek kívülről érnek téged. Már hordozol magadban olyan értékeket, amelyek próbálják befolyásolni közérzetedet, elhatározásaidat, de még nem tudod a környezetedből adódó benyomásokat megfelelően szelektálni."

"Először belül tégy rendet magadban. Itt is két tényezőre hívom fel figyelmedet. Az egyik maga a természet. Ebben is két irányt vegyél fontolóra. Az első a test állapotának komolyba vétele. Diéta, böjt csak szakemberek által ellenőrzött módon folytatható. E téren nem minden természetgyógyász szakember. Azért kell ezt mondanom, mert sok természetgyógyász éppen azáltal akar gyors sikert produkálni, hogy diétára fogja pácienseit. Ez legtöbbször helyes is, de nem mindig, és te pontosan a kivételhez tartozol. Te e téren a képzett orvossal többre mész."

"A másik a szellemi beállítottság, tehát amit az agykontroll és a többi különböző szellemi tartalmú könyvek, tanfolyamok kínálnak fel. Mivel az első kegyelem a józan ész, azért ezekből a szellemi eszközökből, melyek legtöbbször ömlesztett állapotban tárulnak eléd, ki kell tudnod válogatnod a megfelelőket. Ha magadat erre nem tartod elég elfogulatlannak, akkor kérdezz meg olyan ember, akit józan gondolkodásúnak tartasz. Az ne zavarjon, ha az illető a józan eszére hallgatva sok mindenben nem fogadja el a te nézeteidet. A fontos az, hogy amiben bizonytalan vagy, abban hallgasd meg, miképpen vélekedik ő, s utána dönts belátásod szerint."

"A benső rendbe szedésnek tehát a testi állapot okos figyelembevétele mellett a szellemi táplálékok megválasztása is fontos szempontja."

"A másik tényező Én vagyok! Vagyis a benned élő LELKEM! Lelkem munkáját két kézzel kell segítened. Az egyik kezed a hit, a másik a szolgáló szeretet gyakorlása. A hit az átélt imában tud megnyilvánulni és növekedni. Minden nap legyen legalább negyedórád vagy háromszor öt perced arra, hogy hitben átéld a Velem való kapcsolat valóságát. Tehát vagy beszélgess velem, vagy csak tudjunk egymáshoz simulni, mint két szerelmes szótlanul, de nagyon is beszédesen ahhoz, hogy mindketten megértsük: mi bizony szeretjük egymást!"

"A szolgáló szeretet pedig a hitből fakadó imának a kiteljesedése. Igen, mert Én feltétlenül tisztítom belső szemeidet, hogy meg tudd látni, hol, mikor és hogyan van valakinek szüksége arra, hogy Én, aki benned élek, segítsek azon a rászorulón, akiben szintén Én élek azért, hogy te ki tudd mutatni szeretetedet Irántam."

"Azt a szeretetedet, amelyet imádban csak elmondani tudtál, azt ilyenkor igazolhatod. Mert ne feledd: Én tudlak téged közvetlenül is szeretni. Ez akkor van, amikor nagyon jól érzed magadat. De te közvetlenül csak akkor tudod kimutatni, hogy szeretsz Engem, ha a te áldozatos szereteted hatására Én kezdem jól érezni magamat. Te tehát az imádban elmondod, a rászorulókban pedig megmutatod Nekem, hogy szeretsz. Én az imádban meghallgatom, és időnként közvetlenül is éreztetem veled, hogy szeretlek. Azért nem tehetem ezt állandóvá, mert akkor nem tudok lehetőséget adni neked arra, hogy kimutasd, hogy valóban van élő hited, és valóban önzetlenül szeretsz Engem."

"Téged a Mennyországba az juttat, ha kimutatod a rászorulókon keresztül, hogy mennyire szeretsz Engem. Én a Mennyországot neked azáltal teszem örök állapottá, hogy akkor már nemcsak meghallgatlak, de örökké éreztetem veled azt a végtelen szeretetemet, amelyet itt a Földön ki sem bírnál!"

Kérdező: NEM TALÁLOM HELYEMET

1. Nem találom helyemet. Munkahelyemen hasonló a helyzet. Hogyan juthatnék közelebb az Úrhoz?
2. Gyermekem vallásos nevelését bízzam az intézményes formákra?
3. Betegségről, egészségről.
4. Társaságról.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Leányom! Kettős hatásnak vagy kitéve. A "már igen" és a "még nem". Ez az egyik problémád. Ki vagy téve annak a hatásnak, amelyet beemeltél tudatodba, és ugyanakkor ki vagy téve azoknak a hatásoknak, amelyek kívülről érnek téged. Már hordozol magadban olyan értékeket, amelyek próbálják befolyásolni közérzetedet, elhatározásaidat, de még nem tudod a környezetedből adódó benyomásokat megfelelően szelektálni.
Először belül tégy rendet magadban. Itt is két tényezőre hívom fel figyelmedet. Az egyik maga a természet. Ebben is két irányt vegyél fontolóra. Az első a test állapotának komolyba vétele.
Diéta, böjt csak szakemberek által ellenőrzött módon folytatható. E téren nem minden természetgyógyász szakember. Azért kell ezt mondanom, mert sok természetgyógyász éppen azáltal akar gyors sikert produkálni, hogy diétára fogja pácienseit. Ez legtöbbször helyes is, de nem mindig, és te pontosan a kivételhez tartozol. Te e téren a képzett orvossal többre mész.
A másik a szellemi beállítottság, tehát amit az agykontroll és a többi különböző szellemi tartalmú könyvek, tanfolyamok kínálnak fel. Mivel az első kegyelem a józan ész, azért ezekből a szellemi eszközökből, melyek legtöbbször ömlesztett állapotban tárulnak eléd, ki kell tudnod válogatnod a megfelelőket. Ha magadat erre nem tartod elég elfogulatlannak, akkor kérdezz meg olyan ember, akit józan gondolkodásúnak tartasz. Az ne zavarjon, ha az illető a józan eszére hallgatva sok mindenben nem fogadja el a te nézeteidet. A fontos az, hogy amiben bizonytalan vagy, abban hallgasd meg, miképpen vélekedik ő, s utána dönts belátásod szerint.
A benső rendbe szedésnek tehát a testi állapot okos figyelembevétele mellett a szellemi táplálékok megválasztása is fontos szempontja.
A másik tényező Én vagyok! Vagyis a benned élő LELKEM! Lelkem munkáját két kézzel kell segítened. Az egyik kezed a hit, a másik a szolgáló szeretet gyakorlása. A hit az átélt imában tud megnyilvánulni és növekedni. Minden nap legyen legalább negyedórád vagy háromszor öt perced arra, hogy hitben átéld a Velem való kapcsolat valóságát. Tehát vagy beszélgess velem, vagy csak tudjunk egymáshoz simulni, mint két szerelmes szótlanul, de nagyon is beszédesen ahhoz, hogy mindketten megértsük: mi bizony szeretjük egymást!
A szolgáló szeretet pedig a hitből fakadó imának a kiteljesedése. Igen, mert Én feltétlenül tisztítom belső szemeidet, hogy meg tudd látni, hol, mikor és hogyan van valakinek szüksége arra, hogy Én, aki benned élek, segítsek azon a rászorulón, akiben szintén Én élek azért, hogy te ki tudd mutatni szeretetedet Irántam.
Azt a szeretetedet, amelyet imádban csak elmondani tudtál, azt ilyenkor igazolhatod. Mert ne feledd: Én tudlak téged közvetlenül is szeretni. Ez akkor van, amikor nagyon jól érzed magadat. De te közvetlenül csak akkor tudod kimutatni, hogy szeretsz Engem, ha a te áldozatos szereteted hatására Én kezdem jól érezni magamat. Te tehát az imádban elmondod, a rászorulókban pedig megmutatod Nekem, hogy szeretsz. Én az imádban meghallgatom, és időnként közvetlenül is éreztetem veled, hogy szeretlek. Azért nem tehetem ezt állandóvá, mert akkor nem tudok lehetőséget adni neked arra, hogy kimutasd, hogy valóban van élő hited, és valóban önzetlenül szeretsz Engem.
Téged a Mennyországba az juttat, ha kimutatod a rászorulókon keresztül, hogy mennyire szeretsz Engem. Én a Mennyországot neked azáltal teszem örök állapottá, hogy akkor már nemcsak meghallgatlak, de örökké éreztetem veled azt a végtelen szeretetemet, amelyet itt a Földön ki sem bírnál!
Most nem akarok többet mondani. A feltett kérdéseidre, ha megfogadod a fenti tanácsomat, magad is meg fogod tudni adni megfelelő időben a megfelelő választ."

Jézus - A Hang: 9/730

52. hét

(2014. 12. 22 - 28.)

Témáink:

"A munkahely nem más, mint kenyérkereseti forrás. Olyan munkát kell találnod, amely a legoptimálisabban segít téged anyagilag, s ugyanakkor a legtöbb szabadidődet biztosítja."

"Engem a munkahelyen is meg kell tudnotok vallani, de ahhoz, hogy tanításomat életté tegyétek, fel kell áldoznotok a szabadidőtöket Számomra! "Tegyetek tanítványommá minden népet!" (Mt 28;19). Erre kértem annak idején is tanítványaimat, erre kérem ma is."

"Iskolában legfeljebb csak előkészíteni lehet valakit arra, hogy majd tanítványom legyen, de ott nem válhat tanítványommá az, aki nem a szabadidejét használja fel arra, hogy Velem foglalkozzék. Az iskolában csak azt lehet erre előkészíteni, aki ezt szívesen vállalja. Tőlem minden erőszakoskodás távol áll!"

"Amikor tehát a munkahelyről van szó, akkor legfőbb szempont az legyen, hogy jól érezd magadat, minél több szabadidőd legyen, és munkáddal tudd biztosítani a becsületes megélhetés anyagi feltételeit. Minden más szempontot ennek kell alárendelned!"

"Természetesen feltételezem azt a hozzáállásodat a földi élethez, hogy munkahelyeden Engem megvallasz, szabadidődben pedig főleg Velem foglalkozol."

Kérdező: VÁLTOZTASSAK MUNKAHELYET?

Amit jelenleg tanítok, abban nincs sikerélményem. Egy idegen nyelvet és hittant tanítok. Változtassak munkahelyet?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! A munkahely nem más, mint kenyérkereseti forrás. Olyan munkát kell találnod, amely a legoptimálisabban segít téged anyagilag, s ugyanakkor a legtöbb szabadidődet biztosítja.
Engem a munkahelyen is meg kell tudnotok vallani, de ahhoz, hogy tanításomat életté tegyétek, fel kell áldoznotok a szabadidőtöket Számomra! "Tegyetek tanítványommá minden népet!" (Mt 28;19). Erre kértem annak idején is tanítványaimat, erre kérem ma is.
Iskolában legfeljebb csak előkészíteni lehet valakit arra, hogy majd tanítványom legyen, de ott nem válhat tanítványommá az, aki nem a szabadidejét használja fel arra, hogy Velem foglalkozzék. Az iskolában csak azt lehet erre előkészíteni, aki ezt szívesen vállalja. Tőlem minden erőszakoskodás távol áll!
Amikor tehát a munkahelyről van szó, akkor legfőbb szempont az legyen, hogy jól érezd magadat, minél több szabadidőd legyen, és munkáddal tudd biztosítani a becsületes megélhetés anyagi feltételeit. Minden más szempontot ennek kell alárendelned!
Természetesen feltételezem azt a hozzáállásodat a földi élethez, hogy munkahelyeden Engem megvallasz, szabadidődben pedig főleg Velem foglalkozol.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 9/731


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)