Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2013

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2012. 12. 30 - 2013. 01. 06.)

Témáink:

"Nincs életedben egyetlen olyan pillanat sem, amely elkerülné figyelmemet. Neked is, mint Nekem, a földi élet szenvedései képesek növelni vágyadat a Velem való színről színre találkozás után. Amíg ez nem történik meg, addig nemcsak te, de Én is várom a találkozást veled. Van azonban egy olyan találkozás, amelyre nem kell egyikünknek sem várni. Ez éppen a te templomba járásod. Nem Magamért, hanem érted, értetek maradtam itt abban a formában, amely által táplálék lehetek azoknak, akik nem Engem, hanem önmagukat akarják megváltoztatni azáltal, hogy Velem találkoznak."

"Feltétlenül növelni akarom benned az Én erőmet! Nincs olyan nehézség, nincs olyan gond, amely nyugtalanná tehetne, ha törekszel átélni, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik. Te igenis, istenszerető vagy! Szolgáló szereteted minden pillanatában csiszolod életednek azt a koronáját, amely egész lényedet át fogja ragyogni egy örökkévalóságon át. Ez nem üres beszéd! Az szól most hozzád, aki azért, hogy egyszer találkozni tudjon veled, vállalta azt a keserves kínszenvedést, amelynek súlyát a maga mélységében nem is értheti meg teremtett lélek."

"A keresztutam, amelyet jártam, ad némi ízelítőt szeretetemről, mely közétek hozott, és amely téged is boldogítani akar, és fog is."

"... azért éltem értetek, hogy ti Értem éljetek. Csak így igazi a szeretetet kettőnk között. Nem elég az, ha Én mindent megteszek. A te boldogságodnak lényeges részéhez tartozik az, hogy te is tegyél meg mindent Értem. Nem valami többlet-feladatra gondolok, hanem a szándékod egyértelműségére. Nem kell sem többet, sem mást tenned, mint eddig tettél, de amit teszel, azt ÉRTEM tedd!"

"Rózsafüzéred által lelked fel tud lazulni, mint a jól megdolgozott termőföld, mielőtt magot vetnek bele. Anyám kívánsága, hogy imádkozzátok a rózsafűzért, nem nekünk, hanem nektek fontos. Fontos, mert hiába hull szeretetem magocskája lelketek talajára, ha azt nem dolgozta meg imáitok ekéje. De ne csak kötött imákat mondj! Szólj Hozzám saját szavaiddal is! Szeretem gondolataidat. Örülök akkor, ha közvetlenül, saját szavaiddal fejezed ki kívánságaidat, háládat Felém. Beszélj gyakrabban őrangyaloddal is! Ő ezt várja is tőled. Sokat tud segíteni neked abban, hogy egészséged javuljon, és szíved békéje mélyüljön."

Kérdező: IMÁDKOZÓ NYUGDÍJAS VAGYOK

Templomba járó, rózsafüzért imádkozó nyugdíjas vagyok.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Nincs életedben egyetlen olyan pillanat sem, amely elkerülné figyelmemet. Neked is, mint Nekem, a földi élet szenvedései képesek növelni vágyadat a Velem való színről színre találkozás után. Amíg ez nem történik meg, addig nemcsak te, de Én is várom a találkozást veled. Van azonban egy olyan találkozás, amelyre nem kell egyikünknek sem várni. Ez éppen a te templomba járásod. Nem Magamért, hanem érted, értetek maradtam itt abban a formában, amely által táplálék lehetek azoknak, akik nem Engem, hanem önmagukat akarják megváltoztatni azáltal, hogy Velem találkoznak.
Feltétlenül növelni akarom benned az Én erőmet! Nincs olyan nehézség, nincs olyan gond, amely nyugtalanná tehetne, ha törekszel átélni, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik. Te igenis, istenszerető vagy! Szolgáló szereteted minden pillanatában csiszolod életednek azt a koronáját, amely egész lényedet át fogja ragyogni egy örökkévalóságon át. Ez nem üres beszéd! Az szól most hozzád, aki azért, hogy egyszer találkozni tudjon veled, vállalta azt a keserves kínszenvedést, amelynek súlyát a maga mélységében nem is értheti meg teremtett lélek. Nagyböjti idő van. A keresztutam, amelyet jártam, ad némi ízelítőt szeretetemről, mely közétek hozott, és amely téged is boldogítani akar, és fog is. A HANG című könyvem 2-es kötetének végén olvasd el a MEDJUGORJE-i Keresztutat, ha van rá lehetőséged. Nagyon sok lelki élményben lesz részed, és ráérezhetsz arra, hogy azért éltem értetek, hogy ti Értem éljetek. Csak így igazi a szeretetet kettőnk között. Nem elég az, ha Én mindent megteszek. A te boldogságodnak lényeges részéhez tartozik az, hogy te is tegyél meg mindent Értem. Nem valami többlet-feladatra gondolok, hanem a szándékod egyértelműségére. Nem kell sem többet, sem mást tenned, mint eddig tettél, de amit teszel, azt ÉRTEM tedd!
Rózsafüzéred által lelked fel tud lazulni, mint a jól megdolgozott termőföld, mielőtt magot vetnek bele. Anyám kívánsága, hogy imádkozzátok a rózsafűzért, nem nekünk, hanem nektek fontos. Fontos, mert hiába hull szeretetem magocskája lelketek talajára, ha azt nem dolgozta meg imáitok ekéje. De ne csak kötött imákat mondj! Szólj Hozzám saját szavaiddal is! Szeretem gondolataidat. Örülök akkor, ha közvetlenül, saját szavaiddal fejezed ki kívánságaidat, háládat Felém. Beszélj gyakrabban őrangyaloddal is! Ő ezt várja is tőled. Sokat tud segíteni neked abban, hogy egészséged javuljon, és szíved békéje mélyüljön.
Nagy szeretettel adom áldásom életedre."

Jézus - A Hang: 8/627

2. hét

(2013. 01. 07. - 13.)

Témáink:

"Gyógyíthatsz, elfogadhatsz ajándékot, van jogod tanácsot adni, életfeladatod a szeretés és a szeretni tanítás, a házasélet lényegéhez tartozik a nemi élet, mely nem akadálya, hanem elősegítője annak, hogy Velem harmonikus kapcsolatban járjátok a földi élet útját."

"A békességteremtés nehéz munkájában szeretném kérni segítségedet. Partnernek akarlak ebben. Ennek érdekében látnod kell azt, hogy az emberek azért vannak haragban egymással, mert vagy elvárásaik vannak, vagy terveik másokkal. Azt kell megértetned emberekkel, hogy nem az erények, hanem a gyengeségek, mások gyengeségei segítik előre az embereket a szeretet útján. Neked is nagy szükséged lesz majd arra, hogy ezt magadévá tedd. Aki egyszer ezt átlátja, az még hálálkodásra, dicsőítésre is képes olyankor, amikor mások gyengeségeivel találkozik. Természetesen nem a gyengeséget, nem a rosszat dicsőíti, hanem a lehetőséget arra, hogy szeretetéről tanúságot tehet, s ezzel másokat a szeretet útjára irányíthat."

"Isten tervei és az emberek tervei szinte sohasem fedik egymást, mikor másokról van szó. Vagyis, azt kell megértetned emberekkel, hogy mindenkinek saját érdeke az, hogy szeressen, hogy megbocsásson, hogy másokon segítsen."

"Nagyon természetes, hogy nem erre a csavarra jár a legtöbb ember gondolkodása. A tiéd sem. Ezt mindenkinek magának kell kibirkóznia önmagából. Ezt hívjuk ÖNNEVELÉSNEK. Erre kell ráirányítanod azokat, akik problémáikkal, bajaikkal felkeresnek téged. Talán mondanom sem kell, hogy erre az önnevelésre csak akkor tudsz hitelesen hivatkozni, ha saját életed példájából is megbizonyosodsz arról, hogy te sem nevelhetsz mást, csak irányt mutathatsz. Neked sincs más feladatod e téren, mint az, hogy önmagadat neveld"

"Minden ember a cselekedetei tükrében ismerheti meg helyesen önmagát, és nem azáltal, hogy mit gondol önmagáról, illetve hogy mások mit gondolnak róla. Aki nem tart rendszeresen lelkiismeretvizsgálatot, az lélektanilag képtelen arra, hogy helyes önismeretre tegyen szert. Minden lelkiismeretvizsgálatnak a lényege az, hogy a mit és a hogyan kérdésre világos választ adjon magának az, aki vállalja az önvizsgálatot. Tehát amit és ahogyan cselekedett valaki, az tanúskodik az illető valódi értékéről, és nem az, hogy mit gondol önmagáról."

"Nagyon nagy szükségem van békességteremtő társakra a jelen korotokban közöttetek."

Kérdező: GYÓGYÍTHATOK-E?

1. Gyógyíthatok-e? 2. Ajándékot elfogadhatok-e a gyógyításért? 3. Van-e jogom mások életébe beleszólni? 4. Mi az életfeladatom? 5. A házasságon belüli nemi élet hátráltatja-e a lelki fejlődést?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Valóban tudod már mindegyik kérdésedre a választ. Nem is emiatt kérdeztél, hanem azért, mert úgy érzed, hogy szavaimban, amelyeket közvetlenül mondok neked, erőt, bátorítást és olyan szeretetet kapsz, ami szíved békéjét erősíteni tudja. Igazad van. Először tehát tőmondatokban elmondom azt, ami te már úgyis tudsz.
Gyógyíthatsz, elfogadhatsz ajándékot, van jogod tanácsot adni, életfeladatod a szeretés és a szeretni tanítás, a házasélet lényegéhez tartozik a nemi élet, mely nem akadálya, hanem elősegítője annak, hogy Velem harmonikus kapcsolatban járjátok a földi élet útját.
Most megpróbálom elmondani neked azt, amire fel akarlak használni a földi életben.
A békességteremtés nehéz munkájában szeretném kérni segítségedet. Partnernek akarlak ebben. Ennek érdekében látnod kell azt, hogy az emberek azért vannak haragban egymással, mert vagy elvárásaik vannak, vagy terveik másokkal. Azt kell megértetned emberekkel, hogy nem az erények, hanem a gyengeségek, mások gyengeségei segítik előre az embereket a szeretet útján. Neked is nagy szükséged lesz majd arra, hogy ezt magadévá tedd. Aki egyszer ezt átlátja, az még hálálkodásra, dicsőítésre is képes olyankor, amikor mások gyengeségeivel találkozik. Természetesen nem a gyengeséget, nem a rosszat dicsőíti, hanem a lehetőséget arra, hogy szeretetéről tanúságot tehet, s ezzel másokat a szeretet útjára irányíthat.
A másik, amit neked is meg kell tanulnod, és másokkal is valahogyan meg kell próbálnod elfogadtatnod, az az, hogy Isten tervei és az emberek tervei szinte sohasem fedik egymást, mikor másokról van szó. Vagyis, azt kell megértetned emberekkel, hogy mindenkinek saját érdeke az, hogy szeressen, hogy megbocsásson, hogy másokon segítsen.
Nagyon természetes, hogy nem erre a csavarra jár a legtöbb ember gondolkodása. A tiéd sem. Ezt mindenkinek magának kell kibirkóznia önmagából. Ezt hívjuk ÖNNEVELÉSNEK. Erre kell ráirányítanod azokat, akik problémáikkal, bajaikkal felkeresnek téged. Talán mondanom sem kell, hogy erre az önnevelésre csak akkor tudsz hitelesen hivatkozni, ha saját életed példájából is megbizonyosodsz arról, hogy te sem nevelhetsz mást, csak irányt mutathatsz. Neked sincs más feladatod e téren, mint az, hogy önmagadat neveld.
Minden ember a cselekedetei tükrében ismerheti meg helyesen önmagát, és nem azáltal, hogy mit gondol önmagáról, illetve hogy mások mit gondolnak róla. Aki nem tart rendszeresen lelkiismeretvizsgálatot, az lélektanilag képtelen arra, hogy helyes önismeretre tegyen szert. Minden lelkiismeretvizsgálatnak a lényege az, hogy a mit és a hogyan kérdésre világos választ adjon magának az, aki vállalja az önvizsgálatot. Tehát amit és ahogyan cselekedett valaki, az tanúskodik az illető valódi értékéről, és nem az, hogy mit gondol önmagáról.
Drága Barátom! Nagyon nagy szükségem van békességteremtő társakra a jelen korotokban közöttetek. Kérlek, imádkozz gyakran a megfelelő BÖLCSESSÉG adományáért, hogy gyümölcsöt termő legyen kettőnk együttes munkája.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!

Jézus - A Hang: 8/628

3. hét

(2013. 01. 14. - 20.)

Témáink:

"Minden olyan cselekedet, amely szeretetből történik, örömömre szolgál, és növeli benned is az Én békémet. Lényeges, hogy ne az legyen a legfontosabb számodra és mások számára sem, hogy testi egészségük helyreálljon, hanem az, hogy lelki egyensúlyuk érdekében tegyék meg azt, amit az evangéliumok alapján kívánok tőletek. Mindenkinek tudnia kell, hogy jobb, ha keze, lába, szeme, stb. vész el, semhogy az egész ember (Mt 18; 8-9)."

"Unokáiddal akkor foglalkozol helyesen, ha önzetlenségre tanítgatod őket. Törekedned kell arra, hogy előttük az erőszak mindig utálatos dolog legyen. Meg kell neked is, nekik is értenetek, hogy Én a béke és megbocsátás Istene vagyok, és megértem gyengeségeiteket. Tehát nektek is meg kell értenetek egymás gyengeségeit. A gyermekeknek nem a fejüket kell tömni ismeretekkel, hanem a szívüket kell irgalomra, segítésre hangolni."

"Országotokról nem sok jót mondhatok. Ti azt mondjátok, hogy a ti országotok Anyám országa. Én pedig azt mondom nektek, hogy az egész Föld Anyám országa. Nem kivételezünk senkivel. Attól, hogy első királyotok neki ajánlotta az országot, ti nem lettetek sem jobbak, sem különbek másoknál. A kegyelmi életben nincs protekció. Minket nem tud senki lefizetni gyermekei vagy unokái érdekében."

"A ti országotok nagyon káromkodó ország. Nagyon fontos volna, ha gyarapodna azoknak a száma, akik többet és buzgóbban imádkoznának, éppen azért, hogy országotokban a káromlás iszonyatát mérsékeljék. Tőled is kérek további buzgóságot és okosságot, hogy unokáidat önzetlen életre és buzgó imára neveld. De vigyázz! Gyermeket csak akkor és csak addig szabad imádkozásra bíztatni, amikor és ameddig önkéntesen, szívesen teszi ezt. E téren már nagyon sokat ártottak azok a felnőttek, akik kényszert alkalmaztak, hogy a gyermeket imára bírják. Földi ajándékozással sem szabad kecsegtetni a gyerekeket az imádkozás érdekében. Légy tehát bölcs, megértő és elnéző, de ne légy soha bűnrészes!"

Kérdező: ÉRDEMES GYÓGYÍTANI?

1. Érdemes gyógyítással foglalkoznom?
2. Unokáimat hogyan tanítsam?
3. Milyen sors vár országunkra a jövőben?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Mint látod, csak olyan kérdésekre válaszolok, amelyek közvetlenül téged érintenek. Nem szoktam senkinek másokról véleményt mondani.
1. Nagyon természetes, hogy érdemes gyógyítással foglalkoznod. Minden olyan cselekedet, amely szeretetből történik, örömömre szolgál, és növeli benned is az Én békémet. Lényeges, hogy ne az legyen a legfontosabb számodra és mások számára sem, hogy testi egészségük helyreálljon, hanem az, hogy lelki egyensúlyuk érdekében tegyék meg azt, amit az evangéliumok alapján kívánok tőletek. Mindenkinek tudnia kell, hogy jobb, ha keze, lába, szeme, stb. vész el, semhogy az egész ember (Mt 18; 8-9).
2. Unokáiddal akkor foglalkozol helyesen, ha önzetlenségre tanítgatod őket. Törekedned kell arra, hogy előttük az erőszak mindig utálatos dolog legyen. Meg kell neked is, nekik is értenetek, hogy Én a béke és megbocsátás Istene vagyok, és megértem gyengeségeiteket. Tehát nektek is meg kell értenetek egymás gyengeségeit. A gyermekeknek nem a fejüket kell tömni ismeretekkel, hanem a szívüket kell irgalomra, segítésre hangolni. E téren nagyon sokat segíthet egy hithű nagymama!
3. Országotokról nem sok jót mondhatok. Ti azt mondjátok, hogy a ti országotok Anyám országa. Én pedig azt mondom nektek, hogy az egész Föld Anyám országa. Nem kivételezünk senkivel. Attól, hogy első királyotok neki ajánlotta az országot, ti nem lettetek sem jobbak, sem különbek másoknál. A kegyelmi életben nincs protekció. Minket nem tud senki lefizetni gyermekei vagy unokái érdekében.
A ti országotok nagyon káromkodó ország. Nagyon fontos volna, ha gyarapodna azoknak a száma, akik többet és buzgóbban imádkoznának, éppen azért, hogy országotokban a káromlás iszonyatát mérsékeljék. Tőled is kérek további buzgóságot és okosságot, hogy unokáidat önzetlen életre és buzgó imára neveld. De vigyázz! Gyermeket csak akkor és csak addig szabad imádkozásra bíztatni, amikor és ameddig önkéntesen, szívesen teszi ezt. E téren már nagyon sokat ártottak azok a felnőttek, akik kényszert alkalmaztak, hogy a gyermeket imára bírják. Földi ajándékozással sem szabad kecsegtetni a gyerekeket az imádkozás érdekében.
Légy tehát bölcs, megértő és elnéző, de ne légy soha bűnrészes!
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/629

4. hét

(2013. 01. 21. - 27.)

Témáink:

"Amikor Én szerepeket adok valakinek, akkor az a szerep általában nem helyhez kötött. Ha mégis olyan kérésem volna, hogy meghatározott helyre irányítsak valakit, akkor azt mindig közvetlenül az illetőnek, és félreérthetetlenül megmondom. Annyira így van ez, hogy ha valaki jó szándékkal nem akar arra a helyre menni, ahová Én irányítom őt, akkor egyszerűen lehetetlenné teszem számára, hogy a saját feje után menjen. Gondolj Jónásra és Ninivére!"

"Azt kell világosan látnod, hogy milyen szereped van. Ennek látását megkönnyítem, ha Hozzám fordulsz. Szereped mindenképpen az, hogy rugalmas hozzáállással tudj kapcsolatokat kiépíteni különböző nézetek képviselőivel úgy, hogy gerincességedhez ne férhessen kétség. Ezt azzal a nyitottsággal tudod megtenni, amely óvatossággal párosul. A nyitottság azért nagyon fontos, mert senki sem látja át tökéletesen a maga egészében az életet. Ahhoz viszont, hogy a kis mozaikokat össze tudjad szedni, szükséges a megfelelő nyitottság."

"A nyitottság gyakorlatban abból áll, hogy tanulékonyan állsz hozzá bárminemű eszméhez. Legtöbb ember azért nem képes lelkileg fejlődni, mert megszerzett ismeretei elfogulttá teszik más felfogásokkal szemben, s így nem tanulásra, hanem védekezésre használják fel szellemi energiájuk nagy részét. Én pontosan azt kérem tőled, hogy e téren légy rugalmas."

"Amíg Mellettem akarsz maradni, addig Mellettem is fogsz maradni. Jól ismerem gyengéidet, és jól ismerem azokat a nehézségeket, amelyeket át kell hidalnod. Erődön felül csak akkor kell vállalnod feladatot, amikor egyértelművé vált előtted, hogy az Én erőm a te erőd is. Ne félj hát!"

"Az óvatosságra azért van szükséged, mert a te természetedben is ott van a vágy, hogy mielőbb eredményeknek örvendhess. Ez pedig felületességre akar rávenni téged, pedig a jó munkához valóban IDŐ kell. Semmit nem elhamarkodni, semmit nem elsietni, semmit nem elkapkodni."

"Bármit teszel, tudnod kell, hogy Engem mindig magad mellett tudhatsz, s ha szükségét érzem, feltétlenül tudatni fogom veled, hogy mire kell vigyáznod."

"Elkötelezett csak Velem kapcsolatban légy! Én ott vagyok mindenütt, ahol az Én nevemben jönnek össze emberek. S mindazok, akik azért jönnek össze, mert szeretnének másokon segíteni, azok akkor is az Én nevemben vannak együtt, ha ezt így nem mondják ki."

"Azt kell ... felmérned az említett társaságban, hogy valóban az önzetlen szeretet irányába akarnak-e beállni. Helyed mindig csak ilyen társaságban lehet."

Kérdező: VAN-E FELADATOM A M.B.T.-BAN?

Van-e feladatom a Misztériumok Baráti Társaságában?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Az Enyéimnek mindig, mindenütt van feladatuk. Amikor Én szerepeket adok valakinek, akkor az a szerep általában nem helyhez kötött. Ha mégis olyan kérésem volna, hogy meghatározott helyre irányítsak valakit, akkor azt mindig közvetlenül az illetőnek, és félreérthetetlenül megmondom. Annyira így van ez, hogy ha valaki jó szándékkal nem akar arra a helyre menni, ahová Én irányítom őt, akkor egyszerűen lehetetlenné teszem számára, hogy a saját feje után menjen. Gondolj Jónásra és Ninivére!
Azt kell világosan látnod, hogy milyen szereped van. Ennek látását megkönnyítem, ha Hozzám fordulsz. Szereped mindenképpen az, hogy rugalmas hozzáállással tudj kapcsolatokat kiépíteni különböző nézetek képviselőivel úgy, hogy gerincességedhez ne férhessen kétség. Ezt azzal a nyitottsággal tudod megtenni, amely óvatossággal párosul. A nyitottság azért nagyon fontos, mert senki sem látja át tökéletesen a maga egészében az életet. Ahhoz viszont, hogy a kis mozaikokat össze tudjad szedni, szükséges a megfelelő nyitottság.
A nyitottság gyakorlatban abból áll, hogy tanulékonyan állsz hozzá bárminemű eszméhez. Legtöbb ember azért nem képes lelkileg fejlődni, mert megszerzett ismeretei elfogulttá teszik más felfogásokkal szemben, s így nem tanulásra, hanem védekezésre használják fel szellemi energiájuk nagy részét. Én pontosan azt kérem tőled, hogy e téren légy rugalmas.
Amíg Mellettem akarsz maradni, addig Mellettem is fogsz maradni. Jól ismerem gyengéidet, és jól ismerem azokat a nehézségeket, amelyeket át kell hidalnod. Erődön felül csak akkor kell vállalnod feladatot, amikor egyértelművé vált előtted, hogy az Én erőm a te erőd is. Ne félj hát!
Az óvatosságra azért van szükséged, mert a te természetedben is ott van a vágy, hogy mielőbb eredményeknek örvendhess. Ez pedig felületességre akar rávenni téged, pedig a jó munkához valóban IDŐ kell. Semmit nem elhamarkodni, semmit nem elsietni, semmit nem elkapkodni.
Ezek után talán már nem lesz számodra furcsa, hogy nem veszem át tőled a felelősséget azért, hogy eldöntsd, érdemes-e a kérdezett társaságba járnod. Bármit teszel, tudnod kell, hogy Engem mindig magad mellett tudhatsz, s ha szükségét érzem, feltétlenül tudatni fogom veled, hogy mire kell vigyáznod.
Elkötelezett csak Velem kapcsolatban légy! Én ott vagyok mindenütt, ahol az Én nevemben jönnek össze emberek. S mindazok, akik azért jönnek össze, mert szeretnének másokon segíteni, azok akkor is az Én nevemben vannak együtt, ha ezt így nem mondják ki.
Azt kell tehát felmérned az említett társaságban, hogy valóban az önzetlen szeretet irányába akarnak-e beállni. Helyed mindig csak ilyen társaságban lehet.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/630

5. hét

(2013. 01. 27. - 02. 03.)

Témáink:

"Nem ... kell problémát csinálnod abból, hogy hol tartasz, mivel aki a fény irányába vette útját, az egyre jobban kifényesedik, s aki a fénnyel háttal halad előre, az egyre jobban besötétül, függetlenül attól, hogy bármelyik milyen távolságra van a FÉNYTŐL. ... Nem az a lényeg, hogy jelenleg milyen vagy, hanem az, hogy milyen irányban haladsz."

"Valamikor azt mondtam tanítványaimnak, hogy ők már tiszták a Tőlem kapott tanítás által. Tehát azzal, hogy tanításomat magukba ölelték, automatikusan kiszóródott belőlük minden, ami nem volt odavaló (Jn 15;3)."

"Mindaddig, amíg nemcsak a személyem, hanem főleg a tanításom érdekel, te az Enyém vagy, bármilyen vagy!"

"Ami valakit érdekel, arra az illető mindig talál időt, energiát. Fontos tehát, hogy legyen Rám időd. Evangéliumaim nagyon alkalmasak arra, hogy munkára, feladatok elvégzésére szólítsanak fel, s egyben képesek felszítani az olvasóban azt az erőt, ami szükséges az Általam felkínált feladat megvalósítására."

"A legfontosabb feladat számodra is az, hogy igyekezz átalakítani gondolkodásodat, mert a tisztánlátást semmivel sem lehet pótolni. Ahol ködösítést észlelsz, ott fokozott elővigyázatra van szükséged, hogy Lelkem, a REND Lelke ne váljék tehetetlenné benned."

"Ha kérdések merülnek fel benned, írd össze azokat, és találd meg a módját annak, hogy azok kitisztázódjanak, mert nektek ADATOTT tudni az Isten országának titkait! (Lk 8;10). E téren nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség van. De hát a te életedben ez ne legyen! "

Kérdező: JÓ IRÁNYT KÖVETEK?

Jó irányt követek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kérdésed már önmagában arról tanúskodik, hogy nem vagy szeleburdi. Örömmel mondhatom, hogy nem vagy a másik végletnek sem betege. Tehát nem vagy betegesen aggályos.
Nagyon jó irányt követsz. Nem is kell problémát csinálnod abból, hogy hol tartasz, mivel aki a fény irányába vette útját, az egyre jobban kifényesedik, s aki a fénnyel háttal halad előre, az egyre jobban besötétül, függetlenül attól, hogy bármelyik milyen távolságra van a FÉNYTŐL. Jól érzed tehát. Nem az a lényeg, hogy jelenleg milyen vagy, hanem az, hogy milyen irányban haladsz.
Valamikor azt mondtam tanítványaimnak, hogy ők már tiszták a Tőlem kapott tanítás által. Tehát azzal, hogy tanításomat magukba ölelték, automatikusan kiszóródott belőlük minden, ami nem volt odavaló (Jn 15;3).
Mindaddig, amíg nemcsak a személyem, hanem főleg a tanításom érdekel, te az Enyém vagy, bármilyen vagy!
Azt nem nehéz senkinek sem felmérnie önmagában, hogy érdekli-e őt az Én tanításom vagy sem. Ami valakit érdekel, arra az illető mindig talál időt, energiát. Fontos tehát, hogy legyen Rám időd. Evangéliumaim nagyon alkalmasak arra, hogy munkára, feladatok elvégzésére szólítsanak fel, s egyben képesek felszítani az olvasóban azt az erőt, ami szükséges az Általam felkínált feladat megvalósítására.
A legfontosabb feladat számodra is az, hogy igyekezz átalakítani gondolkodásodat, mert a tisztánlátást semmivel sem lehet pótolni. Ahol ködösítést észlelsz, ott fokozott elővigyázatra van szükséged, hogy Lelkem, a REND Lelke ne váljék tehetetlenné benned. Ha kérdések merülnek fel benned, írd össze azokat, és találd meg a módját annak, hogy azok kitisztázódjanak, mert nektek ADATOTT tudni az Isten országának titkait!(Lk 8;10). E téren nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség van. De hát a te életedben ez ne legyen!
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/631

6. hét

(2013. 01. 28. - 02. 03.)

Témáink:

"Amit te kudarcnak élsz meg, az valójában semmi más, mint anyagba ágyazott korlátaid tudomásul vétele. Ne azon rágódj, hogy milyen vagy, hanem annak örülj, hogy az Enyém vagy! Lelki, szellemi energiáidat jobban arra kellene irányítanod, hogy másoknak okozz örömöt szolgálataiddal. Ez nemcsak azt eredményezné, hogy magadat jobban át tudod lépni, hanem azt is, hogy egyéni problémáid sokkal jobban megoldódnának, mint ahogy az közvetlen küzdelem árán lehetséges."

"Adnivalója mindig mindenkinek van, ha Hozzám tartozik. Sokszor nem kell egyéb, mint az, hogy adj valamit idődből annak, aki ezt igényli. Sok magányos ember élete felett feloszlanának a gondfelhők, ha lennének olyanok, akik néha rájuk nyitják az ajtót. Sok szívben felragyogna a fény, ha lenne valaki, aki rájuk tud mosolyogni, s tud hallgatni, hogy ők beszélhessenek. "

"Hidd el, nem kell sok ahhoz, hogy valaki az Én jelenlétemet megéreztesse másokkal. Te tele vagy jó szándékkal, és van ahhoz képességed, hogy bele tudd élni magadat mások problémáiba. Ez olyan képesség, amely az Én szívemben hordja gyökerét. Tőlem kap erőt, meleget, pozitív látást."

"Vannak olyan kellemes kellemetlenségek, amelyeket te kísértéseknek nevezel. És vannak olyan kellemetlen kellemességek, amelyeket Én mások szolgálatában végzett áldozatvállalásnak nevezek. Aki erre teszi a hangsúlyt, az feltétlenül megtapasztalja e kijelentésemet: 'Aki elveszíti életét, megnyeri azt!'(Lk 9;24)."

"A másokért élés az útja annak, hogy nyomorúságaid leoldódjanak rólad."

Kérdező: SZERETNÉLEK SZERETNI, URAM!

Uram! Szeretnélek szeretni, de mindig kudarcot vallok, amikor önmagamat kellene kézben tartanom. Mit tegyek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Amit te kudarcnak élsz meg, az valójában semmi más, mint anyagba ágyazott korlátaid tudomásul vétele. Ne azon rágódj, hogy milyen vagy, hanem annak örülj, hogy az Enyém vagy! Lelki, szellemi energiáidat jobban arra kellene irányítanod, hogy másoknak okozz örömöt szolgálataiddal. Ez nemcsak azt eredményezné, hogy magadat jobban át tudod lépni, hanem azt is, hogy egyéni problémáid sokkal jobban megoldódnának, mint ahogy az közvetlen küzdelem árán lehetséges.
Adnivalója mindig mindenkinek van, ha Hozzám tartozik. Sokszor nem kell egyéb, mint az, hogy adj valamit idődből annak, aki ezt igényli. Sok magányos ember élete felett feloszlanának a gondfelhők, ha lennének olyanok, akik néha rájuk nyitják az ajtót. Sok szívben felragyogna a fény, ha lenne valaki, aki rájuk tud mosolyogni, s tud hallgatni, hogy ők beszélhessenek.
Drága Gyermek! Hidd el, nem kell sok ahhoz, hogy valaki az Én jelenlétemet megéreztesse másokkal. Te tele vagy jó szándékkal, és van ahhoz képességed, hogy bele tudd élni magadat mások problémáiba. Ez olyan képesség, amely az Én szívemben hordja gyökerét. Tőlem kap erőt, meleget, pozitív látást.
Vannak olyan kellemes kellemetlenségek, amelyeket te kísértéseknek nevezel. És vannak olyan kellemetlen kellemességek, amelyeket Én mások szolgálatában végzett áldozatvállalásnak nevezek. Aki erre teszi a hangsúlyt, az feltétlenül megtapasztalja e kijelentésemet: 'Aki elveszíti életét, megnyeri azt!'(Lk 9;24).
Most nem mondok többet. Nagyon szeretlek, úgy, ahogy vagy! A másokért élés az útja annak, hogy nyomorúságaid leoldódjanak rólad.
Megáldalak SZERETETEM MELEGÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/632

7. hét

(2013. 02. 11. - 17.)

Témáink:

"Kétségtelenül sok lelki szenvedés megtapasztalása van mögötted. Az a cél, amiért a Földre jöttél, szükségessé tették ezeket a szenvedéseket, hogy döntéseid jó irányt vegyenek, és a szenvedések kohójában szándékaid tisztuljanak. Az eddigi csalódásaid szűkítették azok körét, akikben a jövőben még csalódnod kell. Szűkítették, de nem szüntették meg."

"...minden földi élet alkalmas arra, hogy célba juttassa vállalóját, ha ő maga is ezt akarja."

"Az általad említett eszköz jellegű hármasság, fiad, anyád és a REIKI, bár eszköznek szükségesek a te életedben, de egyáltalán nem tartoznak a lényeghez, s feltétlenül csalódást fognak okozni neked, ha fejlődni akarsz. Ha nem akarsz fejlődni, akkor el lehet ezekkel töltened az idődet, de lényegében nem oldottál meg szinte semmit abból, amiért a Földre születtél. És mivel nem magadtól jössz erre rá, hanem a velük kapcsolatos csalódások által, ezért bizony a te számodra ez olyan lesz, mintha rá se jöttél volna. Tehát nem fognak olyan értéket jelenteni, amelyek könnyebbé tehetnék további életedet."

"Mi hát a feladatod? SZABADDÁ kell válnod!!! Ezt egyetlen módon teheti meg földi halandó: Értem, Velem és Általam kell élned minden nap. Mindaz, aki jobban szereti fiát, anyját, REIKI-t, mint Engem, nem méltó Hozzám!(Mt 10;37)."

"Lelkem csak akkor és annyiban tud boldogítani téged, amikor és amennyiben szabaddá tetted magadat ( 2Kor 3;17.). Erre feltétlenül rá fogsz jönni, de nem mindegy, hogy magatehetetlen csalódások árán, amilyenekben már volt részed, vagy pedig Értem szeretetből vállalt áldozat árán éred ezt el."

" Ha azt látod, hogy azt jelentettem, hogy jobban élj fiadért, anyádért, REIKI-ért, akkor Engem ledegradáltál, föláldoztál a bálványok áldozati oltárán! Tudom, súlyos szavak ezek. Nem is mondanám e szavakat akárkinek. De te már nem vagy szememben akárki! Te már egy kicsit Én vagyok. És ez nagy szó! Súlyosabb kijelentés, mint az előző szavak."

"Mindenkinek az az istene, amivel, akivel tele van. Amíg valaki csak Isten létét hiszi el, ezzel még nem tett meg szinte semmit. Ezt az ördögök is elhiszik (Jakab 2;19). Aki családjáért él, az önmagáért él. Becsapva önmagát, próbál nyugalmat találni lelkének. Aki másért él, tehát Értem, az először önmagát, majd családját használja fel erre, amenynyire ez lehetséges. Gyakran, sőt legtöbbször csak odáig jut el az Engem szerető lélek, hogy családját átlépve, önmagát adja másokért. Ide mindenki eljuthat, ha Értem él!"

"Aki nem erre törekszik, az képtelenségre törekszik. Arra törekszik, hogy egyszerre két úrnak szolgáljon. Ez azért képtelenség, mert aki nem egyedül Értem él, nem egyedül Nekem szolgál, annak már nem is vagyok benn életében. Engem nem lehet sorba állítani másokkal, s úgy első helyre tenni. Nekem mindennap szándékom, tervem van veled, s ez a legritkább esetben van kapcsolatban fiaddal, anyáddal, REIKI-vel. Néha igen."

"... mindenkinek lehetőséget adok földi életében arra, hogy helyes döntései következtében ne kelljen újra végigjárnia a csalódások kálváriáját, s ne kelljen újra leszületni ide, ahol mindenkinek előbb-utóbb vizsgáznia kell abból, hogy leoldotta-e megkötözöttségeit, melyeket főleg a családi kötelékek szálai szoktak szó szerint húsbavágóvá merevíteni. Mérhetetlen szeretetem természetesen nem elégedhet meg kevesebbel, mint azzal, hogy a LEGJOBBAT akarja neked, tehát Önmagamat!"

Kérdező: FIAMÉRT, ANYÁMÉRT ÉLEK

Fiamért, anyámért élek, és a REIKI-t érzem annak a módszernek, amely legjobban segít biztosítani lelkem nyugalmát, és amely a legalkalmasabb arra, hogy általam másokat is e békéhez juttasson.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kétségtelenül sok lelki szenvedés megtapasztalása van mögötted. Az a cél, amiért a Földre jöttél, szükségessé tették ezeket a szenvedéseket, hogy döntéseid jó irányt vegyenek, és a szenvedések kohójában szándékaid tisztuljanak.
Az eddigi csalódásaid szűkítették azok körét, akikben a jövőben még csalódnod kell. Szűkítették, de nem szüntették meg.
Én jó pedagógusnak és jó emberismerőnek tudom magamat, ezért úgy gondolom, hogy te már elérted azt a lelki fejlődési fokot, ahol keményebb igazságokra is szükséged van a továbbiakban. Ezért mondok most olyasmit, ami nem elkedvetleníteni akar, hanem fölkészíteni, erősíteni, és mielőbb célba juttatni. Mert minden földi élet alkalmas arra, hogy célba juttassa vállalóját, ha ő maga is ezt akarja.
Az általad említett eszköz jellegű hármasság, fiad, anyád és a REIKI, bár eszköznek szükségesek a te életedben, de egyáltalán nem tartoznak a lényeghez, s feltétlenül csalódást fognak okozni neked, ha fejlődni akarsz. Ha nem akarsz fejlődni, akkor el lehet ezekkel töltened az idődet, de lényegében nem oldottál meg szinte semmit abból, amiért a Földre születtél. És mivel nem magadtól jössz erre rá, hanem a velük kapcsolatos csalódások által, ezért bizony a te számodra ez olyan lesz, mintha rá se jöttél volna. Tehát nem fognak olyan értéket jelenteni, amelyek könnyebbé tehetnék további életedet.
Mi hát a feladatod? SZABADDÁ kell válnod!!! Ezt egyetlen módon teheti meg földi halandó: Értem, Velem és Általam kell élned minden nap. Mindaz, aki jobban szereti fiát, anyját, REIKI-t, mint Engem, nem méltó Hozzám!(Mt 10;37).
Lelkem csak akkor és annyiban tud boldogítani téged, amikor és amennyiben szabaddá tetted magadat ( 2Kor 3;17.). Erre feltétlenül rá fogsz jönni, de nem mindegy, hogy magatehetetlen csalódások árán, amilyenekben már volt részed, vagy pedig Értem szeretetből vállalt áldozat árán éred ezt el. Minden nap föl kell tenned magadnak a kérdést, hogy mit jelentettem ÉN számodra. Ha azt látod, hogy azt jelentettem, hogy jobban élj fiadért, anyádért, REIKI-ért, akkor Engem ledegradáltál, föláldoztál a bálványok áldozati oltárán! Tudom, súlyos szavak ezek. Nem is mondanám e szavakat akárkinek. De te már nem vagy szememben akárki! Te már egy kicsit Én vagyok. És ez nagy szó! Súlyosabb kijelentés, mint az előző szavak.
Mindenkinek az az istene, amivel, akivel tele van. Amíg valaki csak Isten létét hiszi el, ezzel még nem tett meg szinte semmit. Ezt az ördögök is elhiszik (Jakab 2;19). Aki családjáért él, az önmagáért él. Becsapva önmagát, próbál nyugalmat találni lelkének. Aki másért él, tehát Értem, az először önmagát, majd családját használja fel erre, amenynyire ez lehetséges. Gyakran, sőt legtöbbször csak odáig jut el az Engem szerető lélek, hogy családját átlépve, önmagát adja másokért. Ide mindenki eljuthat, ha Értem él!
Aki nem erre törekszik, az képtelenségre törekszik. Arra törekszik, hogy egyszerre két úrnak szolgáljon. Ez azért képtelenség, mert aki nem egyedül Értem él, nem egyedül Nekem szolgál, annak már nem is vagyok benn életében. Engem nem lehet sorba állítani másokkal, s úgy első helyre tenni. Nekem mindennap szándékom, tervem van veled, s ez a legritkább esetben van kapcsolatban fiaddal, anyáddal, REIKI-vel. Néha igen.
Drága Gyermekem! Mint említettem, mindenkinek lehetőséget adok földi életében arra, hogy helyes döntései következtében ne kelljen újra végigjárnia a csalódások kálváriáját, s ne kelljen újra leszületni ide, ahol mindenkinek előbb-utóbb vizsgáznia kell abból, hogy leoldotta-e megkötözöttségeit, melyeket főleg a családi kötelékek szálai szoktak szó szerint húsbavágóvá merevíteni.
Mérhetetlen szeretetem természetesen nem elégedhet meg kevesebbel, mint azzal, hogy a LEGJOBBAT akarja neked, tehát Önmagamat!
Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 8/633

8. hét

(2013. 02. 18. - 24.)

Témáink:

"Küldetésed többrétű. Van egy általános, mindenkire érvényes, amely alól senki, soha föl nem menthető. Ezt így fogalmazhatom meg: SZERETNI TANÍTÁS. Nincs ember, aki nem ezért született volna le a Földre! Még az elvetélt gyermeket is ez a küldetés hozza le a Földre. E küldetés teljesítése nagyban függ attól, hogy mekkora szeretettel él valaki a Földön. Mert a legcsodálatosabb dallam is csupán nehezen elviselhető cincogás, ha nincs a húroknak rezonáló doboza. E doboz a te szíved szeretete. Ez adja meg szeretni tanításodnak azt a hátteret, azt a rezgésszámot, amely által elfogadhatóvá, sőt vonzóvá válhat tanításod."

"Küldetésed szűkebb értelemben az, hogy az előzőhöz megtaláld, kifejleszd azokat az eszközöket, amelyekre szükséged van. Küldetésed tehát tanulás, átszellemiesítése mindennek, amivel találkozol. A legszűkebb értelemben pedig küldetésed az, hogy Velem egy bensőséges, személyes kapcsolatot akarj kialakítani."

"... a legtöbb ember, még a legjobb szándék mellett is, csupán nevemet szokta emlegetni, amikor a Velem való kapcsolatát ki akarja fejezni, de alig van közöttetek olyan, aki valóban ismerne engem. Sokan szerettek Engem, de félre vagytok tájékoztatva Velem kapcsolatban. Tehát éppen ezért komoly és nem akármilyen hozzáállás kell ahhoz, hogy valaki Engem olyannak ismerjen meg, amilyen vagyok."

"... leküzdhetetlen akadály bennetek Számomra az az elfogultság Velem szemben, amelyet belétek neveltek, amelyet magatokban kialakítottatok Rólam. Éppen ezért, ezt a legszűkebb küldetést bár mindenkinek felkínálom, de csak azoknak adatik meg, akiknek fülük van a hallásra és szemük a látásra. Így is kifejezhetem Magamat: Legfőbb küldetésed az, hogy SZABADDÁ VÁLJ MEGKÖTÖZÖTTSÉGEIDTŐL ÁLTALAM! "

"Ha az a kívánságod, hogy képességeid karizmává minősüljenek, akkor azt kell tenned, hogy át kell azokat adnod Nekem. Mert a karizma nem más, mint olyan emberi képesség, amelyet az Én Lelkem megtisztít, fölerősít a közösség javára, szolgálatára. Legegyszerűbb, ha a nyelvkészségedet átadod, s vállalod azt a benső fellazulást és gyermeki kicsiséget, amely szükséges ahhoz, hogy elkezdj nyelveken dicsőíteni Engem. A legegyszerűbb ezzel kezdeni. De ennél nem szabad megállnod, mert minél több képességedet engeded át Nekem, annál jobban tudlak használni a magad és embertársaid javára."

"Hogyan kell átadnod a többi képességeidet? Gyakorlat által. Mindent úgy kell tenned, mintha az Enyém lenne. Úgy gondolkodj, mintha Én gondolkodnék benned, úgy beszélj, mintha Én beszélnék belőled, úgy használd lábadat, mintha Én mennék azokkal, úgy használd kezedet, mintha Én dolgoznék velük, stb. Tehát élj úgy, mintha hinnél Bennem!"

Kérdező: MI A KÜLDETÉSEM?

1. Mi a küldetésem?
2. Mit tegyek, hogy képességeimet tökéletesítsem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Kedves Barátom! Küldetésed többrétű. Van egy általános, mindenkire érvényes, amely alól senki, soha föl nem menthető. Ezt így fogalmazhatom meg: SZERETNI TANÍTÁS. Nincs ember, aki nem ezért született volna le a Földre! Még az elvetélt gyermeket is ez a küldetés hozza le a Földre. E küldetés teljesítése nagyban függ attól, hogy mekkora szeretettel él valaki a Földön. Mert a legcsodálatosabb dallam is csupán nehezen elviselhető cincogás, ha nincs a húroknak rezonáló doboza. E doboz a te szíved szeretete. Ez adja meg szeretni tanításodnak azt a hátteret, azt a rezgésszámot, amely által elfogadhatóvá, sőt vonzóvá válhat tanításod. Küldetésed szűkebb értelemben az, hogy az előzőhöz megtaláld, kifejleszd azokat az eszközöket, amelyekre szükséged van. Küldetésed tehát tanulás, átszellemiesítése mindennek, amivel találkozol.
A legszűkebb értelemben pedig küldetésed az, hogy Velem egy bensőséges, személyes kapcsolatot akarj kialakítani.
Meg kell mondjam neked, hogy a legtöbb ember, még a legjobb szándék mellett is, csupán nevemet szokta emlegetni, amikor a Velem való kapcsolatát ki akarja fejezni, de alig van közöttetek olyan, aki valóban ismerne engem.
Sokan szerettek Engem, de félre vagytok tájékoztatva Velem kapcsolatban. Tehát éppen ezért komoly és nem akármilyen hozzáállás kell ahhoz, hogy valaki Engem olyannak ismerjen meg, amilyen vagyok.
Mondhatnád, hogy az Engem megismerésnek mi akadálya van? Mondhatnád, hogy miért nem mutatom be magamat megfelelően, hogy jól megismerhessetek? Ezt mind mondhatnád, csakhogy kérdéseidre a válaszom ez: leküzdhetetlen akadály bennetek Számomra az az elfogultság Velem szemben, amelyet belétek neveltek, amelyet magatokban kialakítottatok Rólam. Éppen ezért, ezt a legszűkebb küldetést bár mindenkinek felkínálom, de csak azoknak adatik meg, akiknek fülük van a hallásra és szemük a látásra. Így is kifejezhetem Magamat: Legfőbb küldetésed az, hogy SZABADDÁ VÁLJ MEGKÖTÖZÖTTSÉGEIDTŐL ÁLTALAM!
Leveledben kérdezed még azt is, hogy te ki vagy. Kedves Barátom, ezt Én neked meg nem mondhatom. Csak azt mondhatom meg, hogy te Nekem ki vagy. Ezt az előzőkből már kitalálhatod.

2. Ha az a kívánságod, hogy képességeid karizmává minősüljenek, akkor azt kell tenned, hogy át kell azokat adnod Nekem. Mert a karizma nem más, mint olyan emberi képesség, amelyet az Én Lelkem megtisztít, fölerősít a közösség javára, szolgálatára.
Legegyszerűbb, ha a nyelvkészségedet átadod, s vállalod azt a benső fellazulást és gyermeki kicsiséget, amely szükséges ahhoz, hogy elkezdj nyelveken dicsőíteni Engem.
A legegyszerűbb ezzel kezdeni. De ennél nem szabad megállnod, mert minél több képességedet engeded át Nekem, annál jobban tudlak használni a magad és embertársaid javára.
Hogyan kell átadnod a többi képességeidet? Gyakorlat által. Mindent úgy kell tenned, mintha az Enyém lenne. Úgy gondolkodj, mintha Én gondolkodnék benned, úgy beszélj, mintha Én beszélnék belőled, úgy használd lábadat, mintha Én mennék azokkal, úgy használd kezedet, mintha Én dolgoznék velük, stb. Tehát élj úgy, mintha hinnél Bennem!
Kedves Barátom! Nagyon szeretlek, és az a vágyam, hogy növekedni tudjak benned!
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/634

9. hét

(2013. 02. 25. - 03. 03.)

Témáink:

"Hozzám sok út vezet, de Én egyetlen ÚT vagyok. Út és nem utak! Engem az vállal útként, aki a visszanemütést halálosan komolyan veszi. Aki valóban szeretni tud akkor is, ha őt nem szeretik. Aki Rám ismer az éhezőkben, a kisemmizettekben, de akit nem tudnak átverni az utcai koldusok önsajnáltató reklámhúzásai. Én a bölcsesség szeretete és a szeretet bölcsessége vagyok."

"Nagyon jól tetted, hogy mérlegeltél a gyógyítással kapcsolatban. Én sem tudtam ott gyógyítani, ahol erre nem volt megfelelő a felkészülés abban, aki gyógyulni akart. Kérd segítségemet, hogy a lélekbelátás adományát át tudd venni Tőlem, s így mindig helyesen tudj dönteni, mikor ezt várom tőled."

"Isten szükségszerűen KÖZÖSSÉG! Aki szeret, az sohasem lehet egyedül. Minden közösség Belőlem él, ha a szeretet inspirálja, és minden közösség híjával van segítségemnek, ha mulandó érdekek tartják össze. "

"a hiszékenység nem más, mint babona. A babona nem más, mint valaminek olyan erőt tulajdonítani, amelyet annak Atyám nem adott."

"Akkor válsz helyes módon befogadóvá gyermekek számára, ha te, mint gyermek, gyakorlatban is elismered e téren azt, hogy Én gyermekeket befogadó vagyok. Tehát ha megéled azt, hogy befogadtalak, és ez meg is látszik rajtad."

"A saját testedben történő újjászületésedet készítem elő! Ennek jeleit, jegyeit már tapasztaltad, de ez még folyamat, és nem végkifejlet."

Kérdező: MEGTALÁLTAM-E A HELYES UTAT?

1. Megtaláltam a Hozzád vezető utat?
2. Helyesen döntöttem, hogy nem vállaltam gyógyítást olyankor, mikor úgy láttam, hogy készületlenek erre?
3. Ellenkezik Isten törvényével a közösség tevékenysége?
4. Az álmomban hallott HANG mire figyelmeztet?
5. Mit kell tennem leendő gyermekeimért?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!
1. Keresd a Hozzám vezető utat. Van olyan válasz is a kérdésedre, mely szerint aki Engem keres, az már Rám is talált. De ezzel ne elégedj meg!
Hozzám sok út vezet, de Én egyetlen ÚT vagyok. Út és nem utak! Engem az vállal útként, aki a visszanemütést halálosan komolyan veszi. Aki valóban szeretni tud akkor is, ha őt nem szeretik. Aki Rám ismer az éhezőkben, a kisemmizettekben, de akit nem tudnak átverni az utcai koldusok önsajnáltató reklámhúzásai. Én a bölcsesség szeretete és a szeretet bölcsessége vagyok.
2. Nagyon jól tetted, hogy mérlegeltél a gyógyítással kapcsolatban. Én sem tudtam ott gyógyítani, ahol erre nem volt megfelelő a felkészülés abban, aki gyógyulni akart. Kérd segítségemet, hogy a lélekbelátás adományát át tudd venni Tőlem, s így mindig helyesen tudj dönteni, mikor ezt várom tőled.
3. Isten szükségszerűen KÖZÖSSÉG! Aki szeret, az sohasem lehet egyedül. Minden közösség Belőlem él, ha a szeretet inspirálja, és minden közösség híjával van segítségemnek, ha mulandó érdekek tartják össze.
4. Az álmodban hallott hangot nem magyarázhatom meg, mert hit helyett a hiszékenységet erősíteném benned. Márpedig a hiszékenység nem más, mint babona. A babona nem más, mint valaminek olyan erőt tulajdonítani, amelyet annak Atyám nem adott.
5. Akkor válsz helyes módon befogadóvá gyermekek számára, ha te, mint gyermek, gyakorlatban is elismered e téren azt, hogy Én gyermekeket befogadó vagyok. Tehát ha megéled azt, hogy befogadtalak, és ez meg is látszik rajtad.
Nagy szeretettel gondolok rád, és tele vagyok bizalommal irántad. A saját testedben történő újjászületésedet készítem elő! Ennek jeleit, jegyeit már tapasztaltad, de ez még folyamat, és nem végkifejlet.
Megáldalak, hogy vágyadat növelje feléd áradó szeretetem. Megáldalak, hogy tisztán TUDJAK BENNED SZERETNI!"

Jézus - A Hang: 8/635

10. hét

(2013. 03. 04. - 10.)

Témáink:

"Sok jót tudok mondani az Angyal-tanfolyamról. Angyalaim, tehát küldötteim ebben az angyali dimenzióban általatok elképzelhetetlenül nagy munkát végeznek érdeketekben. Nagyon nagy szükségük van azokra a földi segítőkre, akik erre vállalkoznak."

"Eddig nálatok a hangsúly főleg azon volt, hogy vannak gonosz szellemek, tehát ördögök, akik mindent el akarnak követni, hogy nektek megnehezítsék a földi életet, s aki a Földön átpártol hozzájuk, annak pillanatnyi földi örömöket juttatnak, hogy aztán itt, ebben a szellem-dimenzióban a szenvedések tengerét zúdítsák arra, akit sikerült behálózniuk. Éppen itt az ideje, hogy a jó szellemek munkáját is vegyétek már igénybe. Még Nekem is szükségem volt angyal által történt megerősítésre a Getszemániban (Lk 22;43). Ti sem lehettek meg nélkülük."

"Nem arról van szó, hogy Engem kell az angyaloknak helyettesíteniük. Nem. Arról van szó, hogy Isten szeretet-terve azt kívánja, hogy a teremtények, a szellemi teremtmények szeretetben összeforrva növekedjenek abban az ISTENI SZERETETBEN, amely véget nem érő kibontakozást, a boldog élet mélységeit, magasságait és szélességeit egyre tágítóbb mennyei békét és örömöt biztosít mindazoknak, akik ebben a tervben, Isten iránti szeretetből odaadták egymásnak magukat."

"... egy olyan odaadottságról van szó, amelynek gyökere, forrása és célja az Isten, és folyama az Isten Lelkével átitatott, Isten Lelkétől újjászületett szellemi lények egymás iránti szeretetének értelmes és szabad egysége. Szeresd tehát a téged kísérő angyalokat, légy velük beszélő viszonyban."

"Amikor azt érzed, hogy melletted vagyok, akkor természetesen, az úgy is van. De nemcsak akkor vagyok veled, amikor ezt érzed. Veled vagyok mindig. Amikor érzed, akkor közvetlen szeretetem érint meg, mivel tudom, hogy mennyire gyarló, esendő vagy, s tudom, hogy menynyire rászorulsz égi megtapasztalásokra, hogy hűséges tudj maradni."

"... ne akard állandósítani a Földön azt, ami csak a mennyben állandósulhat. Légy reális, józan, segítőkész, áldozatvállaló akkor is, sőt akkor igazán, amikor nem érzelmi töltés kíséri hited követelményeit."

"Az igaz a hitből él, és nem érzelmi túlfűtöttségből. Amint a Római és a Zsidó levél mondja (Róm 1;17- Zsid 10;38)."

Kérdező: ANGYAL-TANFOLYAMRÓL

1. Szeretnék hallani az Angyal-tanfolyamról.
2. Jézus van jelen nálam, amikor azt érzem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Sok jót tudok mondani az Angyal-tanfolyamról. Angyalaim, tehát küldötteim ebben az angyali dimenzióban általatok elképzelhetetlenül nagy munkát végeznek érdeketekben. Nagyon nagy szükségük van azokra a földi segítőkre, akik erre vállalkoznak.
Eddig nálatok a hangsúly főleg azon volt, hogy vannak gonosz szellemek, tehát ördögök, akik mindent el akarnak követni, hogy nektek megnehezítsék a földi életet, s aki a Földön átpártol hozzájuk, annak pillanatnyi földi örömöket juttatnak, hogy aztán itt, ebben a szellem-dimenzióban a szenvedések tengerét zúdítsák arra, akit sikerült behálózniuk.
Éppen itt az ideje, hogy a jó szellemek munkáját is vegyétek már igénybe. Még Nekem is szükségem volt angyal által történt megerősítésre a Getszemániban (Lk 22;43). Ti sem lehettek meg nélkülük.
Nem arról van szó, hogy Engem kell az angyaloknak helyettesíteniük. Nem. Arról van szó, hogy Isten szeretet-terve azt kívánja, hogy a teremtények, a szellemi teremtmények szeretetben összeforrva növekedjenek abban az ISTENI SZERETETBEN, amely véget nem érő kibontakozást, a boldog élet mélységeit, magasságait és szélességeit egyre tágítóbb mennyei békét és örömöt biztosít mindazoknak, akik ebben a tervben, Isten iránti szeretetből odaadták egymásnak magukat.
Tehát egy olyan odaadottságról van szó, amelynek gyökere, forrása és célja az Isten, és folyama az Isten Lelkével átitatott, Isten Lelkétől újjászületett szellemi lények egymás iránti szeretetének értelmes és szabad egysége.
Szeresd tehát a téged kísérő angyalokat, légy velük beszélő viszonyban.

2. Amikor azt érzed, hogy melletted vagyok, akkor természetesen, az úgy is van. De nemcsak akkor vagyok veled, amikor ezt érzed. Veled vagyok mindig. Amikor érzed, akkor közvetlen szeretetem érint meg, mivel tudom, hogy mennyire gyarló, esendő vagy, s tudom, hogy menynyire rászorulsz égi megtapasztalásokra, hogy hűséges tudj maradni.
Arra kérlek, ne akard állandósítani a Földön azt, ami csak a mennyben állandósulhat. Légy reális, józan, segítőkész, áldozatvállaló akkor is, sőt akkor igazán, amikor nem érzelmi töltés kíséri hited követelményeit. Az igaz a hitből él, és nem érzelmi túlfűtöttségből. Amint a Római és a Zsidó levél mondja (Róm 1;17- Zsid 10;38).
Nagyon szeretlek, és sok szép és nemes munkát akarok még veled közösen elvégezni.
Megáldalak ANGYALAIM BARÁTSÁGÁVAL!"

Jézus - A Hang: 8/636

11. hét

(2013. 03. 11. - 17.)

Témáink:

"Veletek szemben, akik az Enyéim vagytok, a gonosz szellemek olyanok, mint azok a szúnyogok, amelyek ott dünnyögnek-zümmögnek arcotok körül, de rátok nem szállhatnak, mert be vagytok kenve szúnyogirtóval. Mérgesíthetnek, de nem árthatnak. Tudom, komoly erőt kell kifejtenetek, de nem arra, hogy harcoljatok ellenük, mert erre nincs szükségetek, hanem arra, hogy ne figyeljetek rájuk, legalábbis ne vegyétek komolyan őket."

"Hidd el, be tudod szűkíteni annyira a tudatküszöbödet, hogy ne zavarhassanak. Ha pedig mégsem, akkor kezdj el dicsőíteni Engem, Atyámat ezért is. A gonosz nem ellensége annyira önmagának, hogy sokáig elviselné azt, ha őmiatta dicsőit valaki Bennünket."

"Soha nem vagy egyedül. Ott vagyok szívedben, és Én valóban legyőztem a világot. Tehát te a Győztes oldalán állsz, és ez kell hogy olyan benső bizonyosságot jelentsen neked, amely nem zavarodhat meg benned semmiféle gonosz erő által. Legalábbis a mélyben nem, csupán a felszínen fodrozódhatnak a hullámok. De én még alvó állapotomban is végtelen erőt jelentek számodra (Mt 8;23-27). Békét hoztam neked, az Én békémet adom neked! (Jn 14;27)."

"Az említett jósnővel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy se nem fehér, se nem fekete. Számára ez előny, de a ti számotokra bizony nehézséget jelent, mert csak az tudja építő módon alkalmazni a tőle kapott ismereteket, aki előzőleg már megkapta a szellemek megkülönböztetésének adományát. Aki tiszta fehér, az nyilván nem jelent problémát. Aki tiszta fekete - ilyen nincs is -, az szintén nem jelentene, mert könnyen fel lehetne ismerni. De aki öt fehér és öt fekete, hát bizony ott nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki ilyen személytől kap információt."

"Én soha nem ajánlottam semmiféle jósnő alkalmazását Velem kapcsolatban. Van nektek őrangyalotok, vannak Általam küldött próféták, karizmatikus lelkek, akiket már hitelesített Lelkem előttetek. Ezekre hallgassatok! Ha így tesztek, akkor sok keserű csalódástól, kiábrándító megtapasztalástól mentitek meg magatokat és másokat is. Hidd el, elég baja van annak a jósnőnek anélkül is, hogy jósol. Te ne tetézd ezt azzal, hogy ilyesmibe besegítesz neki akár ráfigyeléssel is."

Kérdező: EGY JÓSNŐRŐL

1. Hogyan lehet védekezni a gonosz szellemek ellen?
2. A JÚLIA jósnő fehér vagy fekete mágus?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Veletek szemben, akik az Enyéim vagytok, a gonosz szellemek olyanok, mint azok a szúnyogok, amelyek ott dünnyögnek-zümmögnek arcotok körül, de rátok nem szállhatnak, mert be vagytok kenve szúnyogirtóval. Mérgesíthetnek, de nem árthatnak. Tudom, komoly erőt kell kifejtenetek, de nem arra, hogy harcoljatok ellenük, mert erre nincs szükségetek, hanem arra, hogy ne figyeljetek rájuk, legalábbis ne vegyétek komolyan őket. Hidd el, be tudod szűkíteni annyira a tudatküszöbödet, hogy ne zavarhassanak. Ha pedig mégsem, akkor kezdj el dicsőíteni Engem, Atyámat ezért is. A gonosz nem ellensége annyira önmagának, hogy sokáig elviselné azt, ha őmiatta dicsőit valaki Bennünket.
Kedves Barátom! Soha nem vagy egyedül. Ott vagyok szívedben, és Én valóban legyőztem a világot. Tehát te a Győztes oldalán állsz, és ez kell hogy olyan benső bizonyosságot jelentsen neked, amely nem zavarodhat meg benned semmiféle gonosz erő által. Legalábbis a mélyben nem, csupán a felszínen fodrozódhatnak a hullámok. De én még alvó állapotomban is végtelen erőt jelentek számodra (Mt 8;23-27). Békét hoztam neked, az Én békémet adom neked! (Jn 14;27).
Az említett jósnővel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy se nem fehér, se nem fekete. Számára ez előny, de a ti számotokra bizony nehézséget jelent, mert csak az tudja építő módon alkalmazni a tőle kapott ismereteket, aki előzőleg már megkapta a szellemek megkülönböztetésének adományát. Aki tiszta fehér, az nyilván nem jelent problémát. Aki tiszta fekete - ilyen nincs is -, az szintén nem jelentene, mert könnyen fel lehetne ismerni. De aki öt fehér és öt fekete, hát bizony ott nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki ilyen személytől kap információt.
Én soha nem ajánlottam semmiféle jósnő alkalmazását Velem kapcsolatban. Van nektek őrangyalotok, vannak Általam küldött próféták, karizmatikus lelkek, akiket már hitelesített Lelkem előttetek. Ezekre hallgassatok! Ha így tesztek, akkor sok keserű csalódástól, kiábrándító megtapasztalástól mentitek meg magatokat és másokat is.
Hidd el, elég baja van annak a jósnőnek anélkül is, hogy jósol. Te ne tetézd ezt azzal, hogy ilyesmibe besegítesz neki akár ráfigyeléssel is. Megáldalak a SZELLEMEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/637

12. hét

(2013. 03. 18. - 24.)

Témáink:

"Nem akárhonnan irányított téged Lelkem, s te engedtél ennek az irányításnak. Sok olyan lélek-gyermekem van, akik kevesebb nehézséggel indulva sem jutottak el arra a lelki fejlődési szintre, ahová neked sikerült eljutnod. Ha hiszed, ha nem, de sok örömöt okoztál az angyalvilágnak!"

"A földi élet éppen azért nem mennyország, mert itt nálatok nincs tisztánlátás olyan értelemben, hogy ne kellene még tisztábban látnotok. Akik Hozzám tartoznak, azokat az jellemzi, hogy mindig nyitottak a jobb, a tisztább, a nemesebb felé. Olyan keresők tehát, akik már rátaláltak valamire, s olyan megtalálók, akik még tovább is keresők maradnak. Valójában nemcsak nálatok, de itt, ebben a dimenzióban sincs megállás a lelki fejlődés útján. Most tudtok annyit, hogy Isten gyermekei vagytok. De még nem tudjátok, hogy mivé lesztek!(1Jn 3;2). "

"Soha ne fogadj el semmi ködösítést, semmi misztifikálást, semmi "hát ezt nem lehet tudni, így kell elfogadni" kijelentést. Az se legyen soha elég érv számodra, hogy olyan mondja, akit te tisztelsz, becsülsz. Amíg belülről nem látod be valaminek az igazát, addig az nem lehet igaz számodra. Az élet nem rárakódások által növekszik, hanem belülről, mindent tovább építve és éltetve."

"Két forrás áll rendelkezésedre, hogy biztosítani tudd lelki harmóniádat. Az egyik a józan eszed, amelyet Én, aki benned élek, szívesen használok fel Lelkem által, ha engeded. A másik pedig a körülményeidből származó források: könyvek, személyes beszélgetések, előadások, stb. De az ezekből kapott információkat mindig Elém kell hoznod, ha nem akarsz ködösítésbe kerülni. Evangéliumaim sokat segíthetnek abban, hogy kincsekre is találj, és kereső is maradj."

"Egészen biztos, hogy jól jársz, ha minden nap kéred Istentől a bölcsesség adományát (Jak 1;5). Különben is, nagyon ajánlom a saját szavaiddal elmondott hálaadásod, dicsőítésed, kérésed megfogalmazását. Te már vagy azon a fokon, hogy saját szavaiddal imádkozz!"

Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN

Sok ellentmondásos információt kapok. Nem látok tisztán.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Nem akárhonnan irányított téged Lelkem, s te engedtél ennek az irányításnak. Sok olyan lélek-gyermekem van, akik kevesebb nehézséggel indulva sem jutottak el arra a lelki fejlődési szintre, ahová neked sikerült eljutnod. Ha hiszed, ha nem, de sok örömöt okoztál az angyalvilágnak! Örömmel válaszolok hát leveledre.
Drága Gyermekem! A földi élet éppen azért nem mennyország, mert itt nálatok nincs tisztánlátás olyan értelemben, hogy ne kellene még tisztábban látnotok. Akik Hozzám tartoznak, azokat az jellemzi, hogy mindig nyitottak a jobb, a tisztább, a nemesebb felé. Olyan keresők tehát, akik már rátaláltak valamire, s olyan megtalálók, akik még tovább is keresők maradnak. Valójában nemcsak nálatok, de itt, ebben a dimenzióban sincs megállás a lelki fejlődés útján. Most tudtok annyit, hogy Isten gyermekei vagytok. De még nem tudjátok, hogy mivé lesztek!(1Jn 3;2).
Soha ne fogadj el semmi ködösítést, semmi misztifikálást, semmi "hát ezt nem lehet tudni, így kell elfogadni" kijelentést. Az se legyen soha elég érv számodra, hogy olyan mondja, akit te tisztelsz, becsülsz. Amíg belülről nem látod be valaminek az igazát, addig az nem lehet igaz számodra. Az élet nem rárakódások által növekszik, hanem belülről, mindent tovább építve és éltetve.
Két forrás áll rendelkezésedre, hogy biztosítani tudd lelki harmóniádat. Az egyik a józan eszed, amelyet Én, aki benned élek, szívesen használok fel Lelkem által, ha engeded. A másik pedig a körülményeidből származó források: könyvek, személyes beszélgetések, előadások, stb. De az ezekből kapott információkat mindig Elém kell hoznod, ha nem akarsz ködösítésbe kerülni. Evangéliumaim sokat segíthetnek abban, hogy kincsekre is találj, és kereső is maradj.
Egészen biztos, hogy jól jársz, ha minden nap kéred Istentől a bölcsesség adományát (Jak 1;5). Különben is, nagyon ajánlom a saját szavaiddal elmondott hálaadásod, dicsőítésed, kérésed megfogalmazását. Te már vagy azon a fokon, hogy saját szavaiddal imádkozz!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/638

13. hét

(2013. 03. 28. - 04. 01.)

Témáink:

Húsvét alkalmából részlet egy levélből:

Kérdező: MIÉRT KAPOK ÜZENETEKET?

1. Miért kapok üzeneteket?
2. Valaki elfordult tőlem. Miért?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Az Én utam a földön nem sétagalopp! Ezt most, közvetlenül a húsvéti feltámadás ünnepe előtt mondom. Neked is eljön a te feltámadásod! Te is meg fogod tapasztalni, hogy érdemes volt szeretni akkor is, amikor ezért nem járt viszonzás. Igen, meg fogod ezt tapasztalni. Velem még senki sem járt rosszul hosszú távon! Ne ragadj meg a felszín pillanatainál! Szíved mélyén mindig Rám találsz!"Jézus - A Hang: 9/76014. hét

(2013. 04. 01-07.)

Témáink:

"Talán segít valamit problémáidban az, ha tudod, hogy Én sem voltam mentes olyan lelki, szellemi gyötrődésektől, amelyek megnehezítették földi életemet. Most nemcsak arról van szó, hogy az ilyen kétségekben nem vagy egyedül, hanem arról is, hogy ezek vele járnak a földi élet vállalásával."

"A HIT azért HIT, mert értelemmel ugyan alátámasztható, de azokra a miértekre, amelyeket fölvet a tudatotokban, nem ad pillanatok alatt kimerítő választ, hanem szellemi erőfeszítést követel."

"Amint fizikai erőfeszítés nélkül becsületes ember nem tudja biztosítani testének fönnmaradását, úgy szellemi erőfeszítés nélkül sem lehetséges biztosítani a lelki fejlődést. Merem mondani, hogy ez a második még fontosabb, mint az első, mivel a lelki életben megállás nincsen. Vagy előre halad valaki, vagy visszafejlődik."

"Én ebben is példát adtam nektek. Mindannyiszor, amikor kétségek gyötörtek, elvonultam beszélgetni Atyámmal, s addig nem tágítottam, amíg értelmileg megnyugtató választ nem találtam problémáimra. Tanítványaimnak is feltűnt, hogy miután imádságaimból visszatértem hozzájuk, mennyire határozott, mennyire egyenes, mennyire zavarmentes tudtam lenni. Ez is oka volt annak, hogy kérték, tanítsam meg őket imádkozni."

"Neked is van lehetőséged eljönni Hozzám. Nem kell mást csinálnod, mint kicsit el kell csendesedned, s ahogy a HANG 1. kötetében olvashatod, el kell kezdened párbeszéd imát folytatni Velem, aki mindig ott várlak szíved mélyén, és soha sem fáradok bele abba, hogy segítségedre legyek. Mindig építeni, buzdítani és vigasztalni akarlak, csak jöjj bizalommal Hozzám!"

"Nagyon szeretlek, és örülök, amikor lelkedben nemcsak Én figyelek rád, de te is Rám figyelsz."

Kérdező: KÉTSÉGEIM VANNAK

Sokszor gyötörnek kétségek. Segítségre van szükségem!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Talán segít valamit problémáidban az, ha tudod, hogy Én sem voltam mentes olyan lelki, szellemi gyötrődésektől, amelyek megnehezítették földi életemet. Most nemcsak arról van szó, hogy az ilyen kétségekben nem vagy egyedül, hanem arról is, hogy ezek vele járnak a földi élet vállalásával.
A HIT azért HIT, mert értelemmel ugyan alátámasztható, de azokra a miértekre, amelyeket fölvet a tudatotokban, nem ad pillanatok alatt kimerítő választ, hanem szellemi erőfeszítést követel.
Amint fizikai erőfeszítés nélkül becsületes ember nem tudja biztosítani testének fönnmaradását, úgy szellemi erőfeszítés nélkül sem lehetséges biztosítani a lelki fejlődést. Merem mondani, hogy ez a második még fontosabb, mint az első, mivel a lelki életben megállás nincsen. Vagy előre halad valaki, vagy visszafejlődik.
Én ebben is példát adtam nektek. Mindannyiszor, amikor kétségek gyötörtek, elvonultam beszélgetni Atyámmal, s addig nem tágítottam, amíg értelmileg megnyugtató választ nem találtam problémáimra. Tanítványaimnak is feltűnt, hogy miután imádságaimból visszatértem hozzájuk, mennyire határozott, mennyire egyenes, mennyire zavarmentes tudtam lenni. Ez is oka volt annak, hogy kérték, tanítsam meg őket imádkozni.
Neked is van lehetőséged eljönni Hozzám. Nem kell mást csinálnod, mint kicsit el kell csendesedned, s ahogy a HANG 1. kötetében olvashatod, el kell kezdened párbeszéd imát folytatni Velem, aki mindig ott várlak szíved mélyén, és soha sem fáradok bele abba, hogy segítségedre legyek. Mindig építeni, buzdítani és vigasztalni akarlak, csak jöjj bizalommal Hozzám!
Nagyon szeretlek, és örülök, amikor lelkedben nemcsak Én figyelek rád, de te is Rám figyelsz.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/639

15. hét

(2013. 04. 8. - 14.)

Témáink:

"Valóban nem vagy földi lélek. De most egy kicsit kiábrándítalak: földi lélek nem létezik! Te annyiban vagy más, mint az átlag, hogy gyakran érzed is gyökértelenségedet, míg mások, sőt, legtöbben ezt nem érzik. Benned van egy belülről fel-felbukkanó honvágy, és ez nagyon jogos honvágy. Te nem tudhatsz arról, hogy mely bolygóról jöttél. Álmaidban kapott képek ugyan sejtetnek ebből valamit, de nem az a fontos, hogy mely bolygóról jöttél, hanem az, hogy ahonnan jöttél, oda honnan jöttél. Tehát az a lényeg, hogy ebből a szellemvilágból kellett elindulnod, és olyan tisztulási folyamatokba kellett magadat bemerítened, amelyek a szabadság irányába akarnak beállítani téged." "

"Gyermeked, mint tudod, nem a tiéd, és a vele való megkötözöttséged nem jó se neki, sem neked. Nagyon nem jó, ha apjánál fél. Nem jó, és nem is igaz. A valóság az, hogy nem szeret ott lenni, ahol nem dédelgetik úgy, mint nálad. De ez nem válik javára később, mert az rögzül benne, hogy ő be tud csapni téged, és te hiszel neki. Fordítva kéne lennie. Neked kellene átjárnod az ő eszén, és azt kellene elérned, hogy ő higgyen neked. Egy gyermekkel nem lehet kompromisszumot kötni. Vagy ő uralkodik rajtatok, vagy ti uralkodtok rajta. Az a rendkívüliség, ami benne van, az nem emeli őt mások fölé, mert minden gyermekben van a többiekhez viszonyítva rendkívüliség. "

"Nagyon kérlek, légy józan, reális, és ne engedd, hogy ő irányítson téged. A gyerek egyetlen dologban lehet példakép: a tanulékonyságban. És semmiképpen sem a tanításban! Ha azt látod, hogy nem elég tanulékony, és nem hallgat rád, akkor nem benned van a hiba, hanem őbenne. Ő azért választott téged anyjául, hogy nálad tanulja meg a felnőttekhez való igazodást, és nem azért, hogy te, hogy ti a szolgái legyetek. Csak aranyos gyerek van, csak csodálatos gyerek van, csak különleges gyerek van. Ez van mindaddig, míg nincs kb. öt-hat testvérkéje, akik leszoktatják a gyereket is, anyját is erről az öntudatról."

"Bizony, meg kell mondjam neked, túl nyitott vagy. Ne hagyd magadat kirabolni senkitől, főleg ne gyerekedtől. Neki is Rám van szüksége, és nem másra, és neked is Rám van szükséged, és nem másra. Számodra az kell legyen a nagyon fontos, hogy tudd: csak akkor teljesül honvágyad, csak akkor nem kell újra megszületned a zárt, szűkdimenziós Földbolygóra, ha már újjászülettél saját testedben. Ez pedig akkor történik meg, ha magadba engeded a SZABADSÁG LELKÉT, tehát azt az ERŐMET, aki minden megkötözöttséget képes leoldani az Enyéimről, és képes megszüntetni minden hiszékenységet annak érdekében, hogy a HIT és Belém vetett BIZALOM egészséges fejlődésnek induljon."

"Nagyon szeretném, ha soha nem kellene kiábrándulnod Belőlem, és belefásulnod a körülötted és benned végbemenő folyamatok hatásaiban. A HIT megerősíti a Belém vetett bizalmat. A hiszékenység elősegíti a kiábrándulást minden ezoterikából. Nagyon szerettem volna örömtelibb gondolatokat közölni veled, de most meggyőződésem szerint ezekre van szükséged akkor is, ha lehangolnak a fenti gondolataim. Médiumomra nagyon komolyan kellett hatnom, hogy közölje veled a fenti sorokat."

Kérdező: NEM VAGYOK FÖLDI LÉLEK?

1. Nem vagyok földi lélek?
2. Ki az a Rammer, aki álmomban meglátogatott?
3. Egy bolygóra valók vagyunk?
4. Mi baja kisfiamnak?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Valóban nem vagy földi lélek. De most egy kicsit kiábrándítalak: földi lélek nem létezik! Te annyiban vagy más, mint az átlag, hogy gyakran érzed is gyökértelenségedet, míg mások, sőt, legtöbben ezt nem érzik. Benned van egy belülről fel-felbukkanó honvágy, és ez nagyon jogos honvágy. Te nem tudhatsz arról, hogy mely bolygóról jöttél. Álmaidban kapott képek ugyan sejtetnek ebből valamit, de nem az a fontos, hogy mely bolygóról jöttél, hanem az, hogy ahonnan jöttél, oda honnan jöttél. Tehát az a lényeg, hogy ebből a szellemvilágból kellett elindulnod, és olyan tisztulási folyamatokba kellett magadat bemerítened, amelyek a szabadság irányába akarnak beállítani téged.
Gyermeked, mint tudod, nem a tiéd, és a vele való megkötözöttséged nem jó se neki, sem neked. Nagyon nem jó, ha apjánál fél. Nem jó, és nem is igaz. A valóság az, hogy nem szeret ott lenni, ahol nem dédelgetik úgy, mint nálad. De ez nem válik javára később, mert az rögzül benne, hogy ő be tud csapni téged, és te hiszel neki. Fordítva kéne lennie. Neked kellene átjárnod az ő eszén, és azt kellene elérned, hogy ő higgyen neked. Egy gyermekkel nem lehet kompromisszumot kötni. Vagy ő uralkodik rajtatok, vagy ti uralkodtok rajta. Az a rendkívüliség, ami benne van, az nem emeli őt mások fölé, mert minden gyermekben van a többiekhez viszonyítva rendkívüliség.
Nagyon kérlek, légy józan, reális, és ne engedd, hogy ő irányítson téged. A gyerek egyetlen dologban lehet példakép: a tanulékonyságban. És semmiképpen sem a tanításban! Ha azt látod, hogy nem elég tanulékony, és nem hallgat rád, akkor nem benned van a hiba, hanem őbenne. Ő azért választott téged anyjául, hogy nálad tanulja meg a felnőttekhez való igazodást, és nem azért, hogy te, hogy ti a szolgái legyetek. Csak aranyos gyerek van, csak csodálatos gyerek van, csak különleges gyerek van. Ez van mindaddig, míg nincs kb. öt-hat testvérkéje, akik leszoktatják a gyereket is, anyját is erről az öntudatról.
Bizony, meg kell mondjam neked, túl nyitott vagy. Ne hagyd magadat kirabolni senkitől, főleg ne gyerekedtől. Neki is Rám van szüksége, és nem másra, és neked is Rám van szükséged, és nem másra. Számodra az kell legyen a nagyon fontos, hogy tudd: csak akkor teljesül honvágyad, csak akkor nem kell újra megszületned a zárt, szűkdimenziós Földbolygóra, ha már újjászülettél saját testedben. Ez pedig akkor történik meg, ha magadba engeded a SZABADSÁG LELKÉT, tehát azt az ERŐMET, aki minden megkötözöttséget képes leoldani az Enyéimről, és képes megszüntetni minden hiszékenységet annak érdekében, hogy a HIT és Belém vetett BIZALOM egészséges fejlődésnek induljon.
Nagyon szeretném, ha soha nem kellene kiábrándulnod Belőlem, és belefásulnod a körülötted és benned végbemenő folyamatok hatásaiban. A HIT megerősíti a Belém vetett bizalmat. A hiszékenység elősegíti a kiábrándulást minden ezoterikából.
Nagyon szerettem volna örömtelibb gondolatokat közölni veled, de most meggyőződésem szerint ezekre van szükséged akkor is, ha lehangolnak a fenti gondolataim. Médiumomra nagyon komolyan kellett hatnom, hogy közölje veled a fenti sorokat.
LÉGY ÁLDOTT ÉS SZÍVEDBEN MEGBÉKÉLT!"

Jézus - A Hang: 8/640

16. hét

(2013. 04. 15. - 21.)

Témáink:

"Arról a gyógyítóról, akit kérdezel, nem mondhatok véleményt. Én Júdás lelkének állapotát sem tárhattam fel közvetlenül azok előtt, akik őt ismerték. Neked volt alkalmad információt szerezni az illetőről olyantól, akiről tudtad, hogy nagyon szeret téged és a tieidet. Kétségtelen, hogy jobb lett volna, ha hallgatsz rá."

"Elsődleges célom az igazság közvetítése. Szívesen teszem ezt, főleg olyankor, amikor ez együtt jár a vigasztalással is. Most ez történik. Drága Gyermekem! Édesapádat kár volt ugyan elvinni ahhoz a gyógyítóhoz, de azok a kezelések neki nem ártottak semmit. Neked sokkal többet! Neki nem. Ő olyan kiszolgáltatott volt, amilyen kiszolgáltatottságban angyalaimnak már nem kell arra várniuk, hogy engedélyt kapjanak a közbelépésre. Tehetik saját belátásuk szerint. Hát ez történt. Engesztelő családi szentórátokon ott volt édesapád, s boldog mosollyal ölelt magához szellemi mivoltában benneteket. Angyalaitok olyan csodálatos zenét produkáltak imáitok köré, hogy még egész magas szférák is felfigyeltek rá."

"Arra kérlek szeretettel, hogy a jövőben azokra hallgass, akikről tudod, hogy nagyon szeretnek téged, és ne menj bele semmilyen kétes értékű személyek igénybevételébe."

"Vigyázzatok! Legyetek óvatosak! Jelen korotokban, amikor a szellemi fejlődés már elérte azt a szintet, amely jót, rosszat egyaránt képes felszabadítani, akkor nagyobb hangsúlyt kell tennetek az óvatosságra, mint előzőleg. Szellemi téren is úgy van, mint a fizikális társadalmi életben. A szabadság növekedésével nem erősödött, hanem gyengült a közbiztonság, és nagy városaitokban jól teszi az, aki óvatos olyankor, ha leszáll az est. Így van ez a szellemekkel is. Ma fokozottabb szemtelenséggel jár a sötétség fejedelme és csatlósserege a világosság angyalának képében, mint ezelőtt. Ezért mondom: legyetek óvatosak, amikor ebből a szellemvilágból információt kaptok. Legyetek óvatosak!"

Kérdező: EGY GYÓGYÍTÓRÓL ÉS APÁMRÓL

Egy gyógyítóról szeretnék hallani, aki kozmikus energiával gyógyít.
Apámról kérek értesítést.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Arról a gyógyítóról, akit kérdezel, nem mondhatok véleményt. Én Júdás lelkének állapotát sem tárhattam fel közvetlenül azok előtt, akik őt ismerték. Neked volt alkalmad információt szerezni az illetőről olyantól, akiről tudtad, hogy nagyon szeret téged és a tieidet. Kétségtelen, hogy jobb lett volna, ha hallgatsz rá.
Elsődleges célom az igazság közvetítése. Szívesen teszem ezt, főleg olyankor, amikor ez együtt jár a vigasztalással is. Most ez történik. Drága Gyermekem! Édesapádat kár volt ugyan elvinni ahhoz a gyógyítóhoz, de azok a kezelések neki nem ártottak semmit. Neked sokkal többet! Neki nem. Ő olyan kiszolgáltatott volt, amilyen kiszolgáltatottságban angyalaimnak már nem kell arra várniuk, hogy engedélyt kapjanak a közbelépésre. Tehetik saját belátásuk szerint. Hát ez történt. Engesztelő családi szentórátokon ott volt édesapád, s boldog mosollyal ölelt magához szellemi mivoltában benneteket. Angyalaitok olyan csodálatos zenét produkáltak imáitok köré, hogy még egész magas szférák is felfigyeltek rá.
Amit mondtam, azért mondtam, hogy igazságot közöljek. Öröm Nekem is, hogy ez az igazságközlés benső békét is eredményez bennetek.
Arra kérlek szeretettel, hogy a jövőben azokra hallgass, akikről tudod, hogy nagyon szeretnek téged, és ne menj bele semmilyen kétes értékű személyek igénybevételébe.
Vigyázzatok! Legyetek óvatosak! Jelen korotokban, amikor a szellemi fejlődés már elérte azt a szintet, amely jót, rosszat egyaránt képes felszabadítani, akkor nagyobb hangsúlyt kell tennetek az óvatosságra, mint előzőleg. Szellemi téren is úgy van, mint a fizikális társadalmi életben. A szabadság növekedésével nem erősödött, hanem gyengült a közbiztonság, és nagy városaitokban jól teszi az, aki óvatos olyankor, ha leszáll az est. Így van ez a szellemekkel is. Ma fokozottabb szemtelenséggel jár a sötétség fejedelme és csatlósserege a világosság angyalának képében, mint ezelőtt. Ezért mondom: legyetek óvatosak, amikor ebből a szellemvilágból információt kaptok. Legyetek óvatosak!
Megáldalak AZ IRÁNTAM VALÓ BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/641

17. hét

(2013. 04. 22. - 28.)

Témáink:

"... az ... nem természetes, hogy evangéliumaimat nem ismered eléggé. Neked tudnod kell, hogy immár kétezer éve annak, hogy közöttetek leéltem egy emberi életet, s ezt nem rendkívüliségekre használtam fel, hanem arra, hogy megtanítsalak benneteket úgy szeretni, ahogy Én szeretlek titeket (Jn 13;34). Meg kell mondjam, hogy Nekem nagyon fáj az, hogy még azok sem, akik annyi kegyelmet kaptak, mint te, nem ismerik betéve evangéliumaimat."

" Vannak a Földön olyan vallási irányzatok, amelyek messze elmaradnak attól a szeretet-tanítástól, amellyel Én megajándékoztalak benneteket, s e tanításokat több ember tudja pontosan idézni, mint ti az Enyémet, amely pedig valóban a ti boldogságotok érdekében hangzott el."

"Az egyáltalán nem baj, ha öntudattal képviselsz valamit. De igenis baj, ha nem Engem képviselsz így. De hogyan képviselhetnél, ha nem ismered tanításom lényegét, a tanítvánnyá tevésre felszólító kívánságomat? Hogyan képviselhetnél Engem, amikor valójában nem is Velem akarsz találkozni, hanem olyan szellemi lényekkel, akik veled kapcsolatba akarnak kerülni? Hogyan gondolod, hogy benned lényegi változást tudnak elérni azok, akik nem rendelkeznek Hozzám hasonló teremtő erővel? Honnan gondolod, hogy azok, akik iránt érdeklődsz, fontosabb információt adhatnak a te lelki gazdagodásodról, mintha Felőlem érdeklődnél? "

"Miért nem érdeklődsz Felőlem? Megmondom. Azért nem érdeklődsz Felőlem, mert úgy gondolod, hogy az téged nem vinne előbbre az általad elgondolt úton. És igazad is van! Valóban nem vinne előbbre azon az úton. Nekem nincs lehetőségem más utakon segíteni senkit, csak azon az úton, amelyet Magammal azonosítottam, amikor az mondtam: "Én vagyok az ÚT!" (Jn 14;6)."

"Nagyon szeretném, ha ez érdekelne legjobban téged, mert Nekem nem mindegy, hogy te boldog leszel vagy sem. Nincs másban boldogság számodra, csak Bennem. Tudom, hogy akkora ambícióval, amekkorával te rendelkezel, nem könnyű elfogadni a szelíd, szerény, feltűnést kerülő szolgálat látszatra hálátlan feladatát, de nem tehetek róla, igazat mondtam akkor, mikor ezt mondtam: "Milyen szűk a kapu és milyen keskeny az út, mely az életre visz, - bizony kevesen találják meg azt"(Mt. 7;14). Vágyam az, hogy te megtaláld. Leveled fölbátorít erre. Szándékod ebben az irányban nemes és igaz, csak nincs elég hangsúly téve erre, pedig csak erre kell hangsúlyt tenned."

"Újra mondom: Tanulmányozd tanításomat, melyet írásos formában megtalálsz az evangéliumokban. Ha valamit nem értesz, vagy úgy gondolod, hogy jobban kell értened, akkor kérdezd meg azt a HANG-tól. Biztos lehetsz, hogy kimerítő választ fogsz kapni. De ha más irányban akarsz jobb és több információhoz jutni, azt nem tudom megígérni neked, hogy ebben segíthetlek. Sőt! Ki merem jelenteni, hogy nem tudlak segíteni."

"Örülök annak a szent kíváncsiságnak, amely benned van, de felkérlek, vigyázz! A lényeg a fontos, a legfontosabb! Ez pedig nem más, mint tanítványokat, barátokat gyűjteni magad köré annak érdekében, hogy megtanuljátok Tőlem azt, hogy hogyan kell másokat szeretni tanítani."

Kérdező: SOK KÉRDÉS MÁSOKRÓL, MAGAMRÓL

Sok kérdés másokról és a magam sorsáról

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Te szellem-testvérednek, az Én médiumomnak írsz, s azt kéred, hogy másokról, magadról mielőbb választ kapj. Természetes ez a kívánságod, de az már nem természetes, hogy evangéliumaimat nem ismered eléggé. Neked tudnod kell, hogy immár kétezer éve annak, hogy közöttetek leéltem egy emberi életet, s ezt nem rendkívüliségekre használtam fel, hanem arra, hogy megtanítsalak benneteket úgy szeretni, ahogy Én szeretlek titeket (Jn 13;34). Meg kell mondjam, hogy Nekem nagyon fáj az, hogy még azok sem, akik annyi kegyelmet kaptak, mint te, nem ismerik betéve evangéliumaimat. Vannak a Földön olyan vallási irányzatok, amelyek messze elmaradnak attól a szeretet-tanítástól, amellyel Én megajándékoztalak benneteket, s e tanításokat több ember tudja pontosan idézni, mint ti az Enyémet, amely pedig valóban a ti boldogságotok érdekében hangzott el.
Az egyáltalán nem baj, ha öntudattal képviselsz valamit. De igenis baj, ha nem Engem képviselsz így. De hogyan képviselhetnél, ha nem ismered tanításom lényegét, a tanítvánnyá tevésre felszólító kívánságomat? Hogyan képviselhetnél Engem, amikor valójában nem is Velem akarsz találkozni, hanem olyan szellemi lényekkel, akik veled kapcsolatba akarnak kerülni? Hogyan gondolod, hogy benned lényegi változást tudnak elérni azok, akik nem rendelkeznek Hozzám hasonló teremtő erővel? Honnan gondolod, hogy azok, akik iránt érdeklődsz, fontosabb információt adhatnak a te lelki gazdagodásodról, mintha Felőlem érdeklődnél?
Miért nem érdeklődsz Felőlem? Megmondom. Azért nem érdeklődsz Felőlem, mert úgy gondolod, hogy az téged nem vinne előbbre az általad elgondolt úton. És igazad is van! Valóban nem vinne előbbre azon az úton. Nekem nincs lehetőségem más utakon segíteni senkit, csak azon az úton, amelyet Magammal azonosítottam, amikor az mondtam: "Én vagyok az ÚT!" (Jn 14;6).
Nagyon szeretném, ha ez érdekelne legjobban téged, mert Nekem nem mindegy, hogy te boldog leszel vagy sem. Nincs másban boldogság számodra, csak Bennem. Tudom, hogy akkora ambícióval, amekkorával te rendelkezel, nem könnyű elfogadni a szelíd, szerény, feltűnést kerülő szolgálat látszatra hálátlan feladatát, de nem tehetek róla, igazat mondtam akkor, mikor ezt mondtam: "Milyen szűk a kapu és milyen keskeny az út, mely az életre visz, - bizony kevesen találják meg azt"(Mt. 7;14). Vágyam az, hogy te megtaláld. Leveled fölbátorít erre. Szándékod ebben az irányban nemes és igaz, csak nincs elég hangsúly téve erre, pedig csak erre kell hangsúlyt tenned.
Újra mondom: Tanulmányozd tanításomat, melyet írásos formában megtalálsz az evangéliumokban. Ha valamit nem értesz, vagy úgy gondolod, hogy jobban kell értened, akkor kérdezd meg azt a HANG-tól. Biztos lehetsz, hogy kimerítő választ fogsz kapni. De ha más irányban akarsz jobb és több információhoz jutni, azt nem tudom megígérni neked, hogy ebben segíthetlek. Sőt! Ki merem jelenteni, hogy nem tudlak segíteni.
Örülök annak a szent kíváncsiságnak, amely benned van, de felkérlek, vigyázz! A lényeg a fontos, a legfontosabb! Ez pedig nem más, mint tanítványokat, barátokat gyűjteni magad köré annak érdekében, hogy megtanuljátok Tőlem azt, hogy hogyan kell másokat szeretni tanítani. Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 8/642

18. hét

(2013. 04. 28. - 05. 05.)

Témáink:

"A könnyek adománya Lelkem ajándéka azoknak, akiknek szükségük van arra, hogy növekedjen bennük az empátia, vagyis a beleérzés mások problémáiba. Persze lehet idegkimerültség jele is, ha valaki könnyen meghatódik." ... "Az mindig jó és hasznos, ha valaki próbál uralkodni feltörő érzelmein."

"Az érzéseket nem lehet és nem is kell konzerválni. A boldogság érzése nem lehet korlátlan a földi életben. Mindenkinél vannak visszahúzó erők, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy végleges megoldást ne akarj a Földön találni, mert a Föld nem arra való, hogy helyettesítse a mennyországot."

"Érzéseid helyett inkább feladataid elvégzésével foglalkozz. Örülj, hogy leoldódtak rólad azok a súlyok, amelyeket sokáig cipeltél, de ne ennek az örülésnek add át magad, hanem a szeretetből vállalt szolgálatoknak. Ha igazán az Enyém vagy, akkor az, akivel együtt élsz, nem járhat rosszabbul attól, hogy közelebb kerültél Hozzám, hanem csak jobban."

"A bölcsesség feltétlenül azt javallja, hogy ne áldozz olyan helyen, ahol nem ismerhetik tisztán és világosan lelked állapotát. Az sem lehet dicsekvés tárgya, hogy Isten megbocsátotta bűneidet. Neked arról kell tanúskodnod mások előtt, hogy odaadottabbá váltál Isten és emberek iránt, miután bocsánatot nyertél. Kedvességed által kell örömforrásává válnod mások számára, ha hiszed, hogy benned élek."

"Amit te lelki áldozásnak nevezel, az nem kevesebb, mint az, amit fizikálisan tesznek meg olyanok, akiknek élete külsőleg rendezettnek tűnik. Sem más templomba nem kell menned, sem áldoznod nem kell saját templomodban úgy, mint teszik ezt a többiek. Te ettől nem leszel szegényebb! A szentáldozás nem lehet cél, csupán eszköz arra, hogy növekedj a szeretetben, és mentsen meg Isten attól, hogy ez önmutogatássá váljék!"

"Ami a lényeg, és ami a legfontosabb, az az, hogy benned élek! Templomban és templomon kívül mindig veled vagyok. Bőven elég az, ha évente egyszer-kétszer szentségi módon is találkozol Velem. Erre túl nagy hangsúlyt tenned nem szabad. Az a fontos, hogy Értem élj! A többi nem érdekes!"

Kérdező: MI HÚZ VISSZA?

1. Mitől folynak könnyeim akkor is, ha szívem nem bánatos?
2. Mi húzza vissza benső boldogságomat?
3. Áldozzam-e ott, ahol ismernek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. A könnyek adománya Lelkem ajándéka azoknak, akiknek szükségük van arra, hogy növekedjen bennük az empátia, vagyis a beleérzés mások problémáiba. Persze lehet idegkimerültség jele is, ha valaki könnyen meghatódik.
Te olyan lelki élményeken mentél keresztül, melyek ugyancsak elősegítették ezt az idegállapotot. De nyugodj meg, nem ez a fő oka könnyeidnek, csak ez is benne van. Az mindig jó és hasznos, ha valaki próbál uralkodni feltörő érzelmein.

2. Az érzéseket nem lehet és nem is kell konzerválni. A boldogság érzése nem lehet korlátlan a földi életben. Mindenkinél vannak visszahúzó erők, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy végleges megoldást ne akarj a Földön találni, mert a Föld nem arra való, hogy helyettesítse a mennyországot. Érzéseid helyett inkább feladataid elvégzésével foglalkozz. Örülj, hogy leoldódtak rólad azok a súlyok, amelyeket sokáig cipeltél, de ne ennek az örülésnek add át magad, hanem a szeretetből vállalt szolgálatoknak. Ha igazán az Enyém vagy, akkor az, akivel együtt élsz, nem járhat rosszabbul attól, hogy közelebb kerültél Hozzám, hanem csak jobban.

3. A bölcsesség feltétlenül azt javallja, hogy ne áldozz olyan helyen, ahol nem ismerhetik tisztán és világosan lelked állapotát. Az sem lehet dicsekvés tárgya, hogy Isten megbocsátotta bűneidet. Neked arról kell tanúskodnod mások előtt, hogy odaadottabbá váltál Isten és emberek iránt, miután bocsánatot nyertél. Kedvességed által kell örömforrásává válnod mások számára, ha hiszed, hogy benned élek.
Amit te lelki áldozásnak nevezel, az nem kevesebb, mint az, amit fizikálisan tesznek meg olyanok, akiknek élete külsőleg rendezettnek tűnik. Sem más templomba nem kell menned, sem áldoznod nem kell saját templomodban úgy, mint teszik ezt a többiek. Te ettől nem leszel szegényebb! A szentáldozás nem lehet cél, csupán eszköz arra, hogy növekedj a szeretetben, és mentsen meg Isten attól, hogy ez önmutogatássá váljék!
Ami a lényeg, és ami a legfontosabb, az az, hogy benned élek! Templomban és templomon kívül mindig veled vagyok. Bőven elég az, ha évente egyszer-kétszer szentségi módon is találkozol Velem. Erre túl nagy hangsúlyt tenned nem szabad. Az a fontos, hogy Értem élj! A többi nem érdekes!
Megáldalak a BENSŐ BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/643

19. hét

(2013. 05. 6. - 12.)

Témáink:

"Neked sem lehet más feladatod, mint a jelen pillanat megszentelése. Karmád, amivel leszülettél a Földre, arra való, hogy életedben Hozzám igazítsd döntéseid által az életedet... Minden reggel meg kell beszélned Velem a napodat. Azért van eszed, hogy átgondold, mit kell tenned, s azért van szíved, hogy ne akárhogyan tedd, amit tenned kell. Ígérem, hogy mindig segíteni fogok gondolkodni, de nem vagyok hajlandó helyetted ezt elvállalni. Miattad nem vagyok hajlandó erre. Neked kell növekedned lelkileg, és nem Nekem. Csak úgy vagy képes növekedni bizalomban, türelemben, hitben és benső szabadságban, ha nem az Én szavaimra, hanem saját benső meggyőződésedet követve, az Értem vállalt egyértelműségben küzdesz megkötözöttségeid ellen."

"... nem az a lényeg, hogy valaki pénzt kér azért, amiért megdolgozott, hanem az, hogy mire használja a kért és kapott pénzt. Több alkalommal utaltam már arra, hogy csupán a beavatásoknál helytelenítem, ha valaki ezt pénzért csinálja. A pénzért történt beavatásokon nincs Isten áldása! De tanításért, a tanítás által megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásáért nyugodtan kérhet pénzt bárki."

"Szeretni csak abban a keretben tud mindenki, amely keretben szabad. Neked is rá kell látnod arra a határra, ameddig a te szabadságod tart leányoddal szemben, s azt te át nem lépheted, s meg nem engedheted, hogy azt ő átlépje. Te nem segítesz neki, mikor cselekedetei következményeit magadra vállalod, hanem ártasz. Ha leányod nem tudja nálad megtanulni, hogy neki hol vannak szabadságának határai, akkor másutt fogja ezt megtanulni, de előbb-utóbb meg kell tanulnia, mert addig lesz pokol az élete, és addig teszi neked is pokollá az életed, amíg ezt be nem látjátok. Én nem vagyok jelen semmiféle megkötözöttségben. Az Én Lelkem a szabadság lelke!( 2Kor 3;17). "

"Veszekedéssel nem mész semmire. De ha ő azt tapasztalja, hogy te szabaddá lettél tőle, vagyis, hogy rajta csattan az ostor mindazért, amit ő csinál, akkor lehet reményed, hogy javulás áll majd be életében. De addig, amíg te nem vagy szabad, mert azzal áltatod magadat, hogy szereted őt, addig bizony nem használsz, hanem ártalmára vagy. Te nem őt szereted, hanem önző módon önmagadat. Pedig meg kell tanulnod magadat igazán és helyesen szeretni, mert az önszeretet, a helyes önszeretet: CSÚCSÉRTÉK! (Mt 22;39)."

"Csak azt szereted helyesen a teremtmények közül, akiről le tudsz mondani Értem. Akiről nem tudsz lemondani, azt az Én helyembe próbálod állítani. Súlyosbítja a tisztánlátást az, mikor valaki ezt úgy ideologizálja meg, hogy az Én kedvemért nem mond le a másikról. Ez az önbecsapásnak egyik legfájdalmasabb formája. Ez tulajdonképpen az a fából vaskarika, amikor valaki boldogtalanul akar boldog lenni. Ne tedd ezt! Tudd teljesen elengedni leányodat, s ne vállalj érte semmi felelősséget! Csak ez a megoldás. Úgyis csak vergődni fogsz, amíg erre rá nem jössz. Ezt akkor is meg kellene tenned, ha úgy viselkedne veled és mással is, mint egy angyal! Csak akkor ez nehezebb lenne. Így is alig elviselhető, mivel már előbb ezt kellett volna tenned. De jobb későn, mint soha. Lelkem mindenkinek erőt ad ahhoz, hogy helyesen tudjon szeretni."

"olyan kapcsolat, ami ki ne tudódnék. Semmi sem marad elrejtve. Ha szétszakadt egy Isten által egynek gondolt emberi kapcsolat, akkor ezt tudomásul véve, lehet áldásomra számítani egy igazán szeretetteljes kapcsolatban. De csak akkor! Ennek viszont nyilvánosságot kell biztosítani, mivel e nélkül olyan pszichikai megterhelést vállalsz magadra, ami még más emberi kapcsolataidat is veszélyezteti. Sőt! A Velem való kapcsolatodat is szinte lehetetlenné teszi."

"Felnőtt ember vagy. Ne áltasd magad! Még Velem is csak nehezen tudtok boldogok lenni. Hát még Nélkülem! Velem és Bennem, az annyit jelent, hogy a FÉNYBEN, a VILÁGOSSÁGBAN. Akiben a világosság sötét, mekkora akkor abban a sötét? (Mt 6;23). "

Kérdező: MI A FELADATOM?

1. Mi az életfeladatom?
2. Fogadhatok el pénzt munkámért?
3. Lányommal nem felhőtlen a kapcsolatom.
4. Egy kapcsolatomról kérek véleményt, melyet a levélben részleteztem.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Úgy akarok válaszolni kérdéseidre, hogy ne csak általánosságokat hallj ki válaszaimból, hogy igaz is legyen, amit mondok, és pontosítsa is benned a Velem való kapcsolat lényegét.
1. Neked sem lehet más feladatod, mint a jelen pillanat megszentelése. Karmád, amivel leszülettél a Földre, arra való, hogy életedben Hozzám igazítsd döntéseid által az életedet. Mivel döntéseid FELELŐS döntések kell hogy legyenek, ezért nem lehetek olyan számodra, mint egy vállalati munkaadó, aki kiadja a munkát, hanem csak olyan lehetek számodra, mint egy szerető munkatárs.
Minden reggel meg kell beszélned Velem a napodat. Azért van eszed, hogy átgondold, mit kell tenned, s azért van szíved, hogy ne akárhogyan tedd, amit tenned kell. Ígérem, hogy mindig segíteni fogok gondolkodni, de nem vagyok hajlandó helyetted ezt elvállalni. Miattad nem vagyok hajlandó erre. Neked kell növekedned lelkileg, és nem Nekem. Csak úgy vagy képes növekedni bizalomban, türelemben, hitben és benső szabadságban, ha nem az Én szavaimra, hanem saját benső meggyőződésedet követve, az Értem vállalt egyértelműségben küzdesz megkötözöttségeid ellen. Rámutatok megkötözöttségeidre, de előbb válaszolok a pénzzel kapcsolatos kérdésedre.

2. Természetesen fogadhatsz el pénzt. A pénzről olvashatsz a HANG 3-dik kötetében a 250-dik pont alatt. Most erről annyit mondok, hogy nem az a lényeg, hogy valaki pénzt kér azért, amiért megdolgozott, hanem az, hogy mire használja a kért és kapott pénzt. Több alkalommal utaltam már arra, hogy csupán a beavatásoknál helytelenítem, ha valaki ezt pénzért csinálja. A pénzért történt beavatásokon nincs Isten áldása! De tanításért, a tanítás által megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásáért nyugodtan kérhet pénzt bárki.

3. Nagyon meg vagy kötözve leányoddal. Ez nem jó sem neki, sem neked. Minél később jön erre rá valaki, annál nagyobb nehézséget jelent ettől a megkötözöttségtől megszabadulni.
Szeretni csak abban a keretben tud mindenki, amely keretben szabad. Neked is rá kell látnod arra a határra, ameddig a te szabadságod tart leányoddal szemben, s azt te át nem lépheted, s meg nem engedheted, hogy azt ő átlépje. Te nem segítesz neki, mikor cselekedetei következményeit magadra vállalod, hanem ártasz. Ha leányod nem tudja nálad megtanulni, hogy neki hol vannak szabadságának határai, akkor másutt fogja ezt megtanulni, de előbb-utóbb meg kell tanulnia, mert addig lesz pokol az élete, és addig teszi neked is pokollá az életed, amíg ezt be nem látjátok. Én nem vagyok jelen semmiféle megkötözöttségben. Az Én Lelkem a szabadság lelke!( 2Kor 3;17).
Veszekedéssel nem mész semmire. De ha ő azt tapasztalja, hogy te szabaddá lettél tőle, vagyis, hogy rajta csattan az ostor mindazért, amit ő csinál, akkor lehet reményed, hogy javulás áll majd be életében. De addig, amíg te nem vagy szabad, mert azzal áltatod magadat, hogy szereted őt, addig bizony nem használsz, hanem ártalmára vagy. Te nem őt szereted, hanem önző módon önmagadat. Pedig meg kell tanulnod magadat igazán és helyesen szeretni, mert az önszeretet, a helyes önszeretet: CSÚCSÉRTÉK! (Mt 22;39). Csak azt szereted helyesen a teremtmények közül, akiről le tudsz mondani Értem. Akiről nem tudsz lemondani, azt az Én helyembe próbálod állítani. Súlyosbítja a tisztánlátást az, mikor valaki ezt úgy ideologizálja meg, hogy az Én kedvemért nem mond le a másikról. Ez az önbecsapásnak egyik legfájdalmasabb formája. Ez tulajdonképpen az a fából vaskarika, amikor valaki boldogtalanul akar boldog lenni. Ne tedd ezt! Tudd teljesen elengedni leányodat, s ne vállalj érte semmi felelősséget! Csak ez a megoldás. Úgyis csak vergődni fogsz, amíg erre rá nem jössz. Ezt akkor is meg kellene tenned, ha úgy viselkedne veled és mással is, mint egy angyal! Csak akkor ez nehezebb lenne. Így is alig elviselhető, mivel már előbb ezt kellett volna tenned. De jobb későn, mint soha. Lelkem mindenkinek erőt ad ahhoz, hogy helyesen tudjon szeretni.
Az említett kapcsolatról annyit mondok, hogy nincs olyan kapcsolat, ami ki ne tudódnék. Semmi sem marad elrejtve. Ha szétszakadt egy Isten által egynek gondolt emberi kapcsolat, akkor ezt tudomásul véve, lehet áldásomra számítani egy igazán szeretetteljes kapcsolatban. De csak akkor! Ennek viszont nyilvánosságot kell biztosítani, mivel e nélkül olyan pszichikai megterhelést vállalsz magadra, ami még más emberi kapcsolataidat is veszélyezteti. Sőt! A Velem való kapcsolatodat is szinte lehetetlenné teszi.
Felnőtt ember vagy. Ne áltasd magad! Még Velem is csak nehezen tudtok boldogok lenni. Hát még Nélkülem! Velem és Bennem, az annyit jelent, hogy a FÉNYBEN, a VILÁGOSSÁGBAN. Akiben a világosság sötét, mekkora akkor abban a sötét? (Mt 6;23).
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/644

20. hét

(2013. 05. 13. - 19.)

Témáink:

"... rendet kell teremtened a fejedben! Az embereknek általában nincs rend a fejükben. Ezért nem is érdemes olyan emberrel vitatkozni, aki nem tudja pontosan meghatározni azokat a fogalmakat, amelyeket beszédében használ. Neked arra kell törekedned, hogy világos fogalmaid legyenek. Nem szégyen felnőtt fejjel tanulni! Ha valamit képviselni akarsz, azzal annyira tisztában kell lenned, hogy nézetedet meg is tudd védeni. Ez nem gyávaság kérdése, hanem szellemi rendetlenség, ha valaki ezt nem tudja megtenni. Ha valaki cáfolni tud téged, akkor neki van igaza. Ez sem szégyen, ha ezt beismered."

"Az nem megalkuvás, amikor valaki képes leváltani véleményét egy jobbra. De csak JOBBRA! Ha nem jobbat mond valaki, akkor meg kell tudnod cáfolni, s igazolnod kell saját állításod helyességét. Természetesen, ha olyan ember akar veled vitatkozni, akiről már előre tudod, hogy nem fogadja el úgysem a te nézetedet, akkor ne is menj bele a vitába. Gondolkodni kicsit mindig azt jelenti, hogy másképpen gondolkodni, mint mások."

"Jobban át kell élned, hogy Én valóban Lelkemmel benned vagyok, és mindig rendelkezésedre állok. Felém kell bátrabbnak lenned! Jobban el kell hinned, hogy minden a javadra válik, ami veled történik. Igen, mert Én a te érdekedben, a te szívedben mindenható vagyok! Az egész világmindenség is kevés ahhoz, hogy árthasson neked, míg Én benned élhetek. Azt pedig tudnod kell, hogy Én mindaddig benned élek, amíg te tudatosan ki nem tessékelsz magadból. Nyugodt vagyok atekintetben, hogy ez soha nem fog megtörténni. Így hát te a GYŐZTES oldalán állsz! Hát akkor mit izgulsz?!"

"Bizony van rajtad kívül más is a lakásodban. Ott vagyok Én egy egész angyalsereggel! Ez nem tréfa! Ott vagyok bizony, és ott is akarok maradni veled. Az igaz, hogy az Én jelenlétem hatékony ereje nagyban függ attól, hogy ezt te mennyire fogadod hálás szívvel. Többször meg kellene köszönnöd, hogy veled vagyunk. Sokkal több hálaimát kellene küldened hozzánk!"

"Ne tekintgess hátra! Még a jelenedet is az mérgezi meg, hogy többet foglalkozol a tegnappal, mint a mával. " Ha így mondtam volna,... ha ezt tettem volna,... ha másképpen döntök..." Ezek nagyon nem jó problémázások. Ilyenektől valóban viszolyogj, mert semmire sem jók. Csak a jelen a tiéd. A jelenben tudok melletted állni Én, az ÖRÖK JELEN. Többet foglalkozz azzal, hogy hol, mit és miképpen tudnál segíteni másokat abban, hogy könnyebb legyen az életük. Igenis, van képességed szebbé tenni mások életét! Igenis, benned is van találékony szeretet. Igenis, általad is szeretni akarok másokat! Nélküled szegényebb lenne a világom! Hidd ezt el Nekem! Ha nem így lenne, nem szerettelek volna létbe téged. Nagyon szeretem és nagyon értékelem szeretetem megjelenését benned. Tanulj meg örülni Nekem! Igen, öröm vagy Számomra. Hadd legyek Én is öröm számodra! "

Kérdező: NEM ÁLLOK KI IGAZAM MELLETT

1. Viszolygok a problémáktól, a vitáktól. Nem merek kiállni igazam mellett.
2. Kevés barátom van. Nem merek halottat megnézni, mert úgy gondolom, hogy nem fogok tudni megszabadulni a szellemétől. Igaz ez?
3. Van más is rajtam kívül a lakásomban?
4. Nagyon érdekelnek az ufók.
5. Félek a kutyáktól. Mi ennek az oka?
6. Ki voltam előző életemben?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Olyan alkat vagy, aki nagyon mélyen át tudod élni a problémákat, de azt is látod, hogy megoldásukhoz nem elég az erőd. Ezért aztán még ahhoz sem mersz hozzákezdeni, amelyet meg tudnál oldani. Ez az egyik oka, hogy nem mersz kiállni igazad mellett. Erről nem tehetsz.
De van egy másik ok is, amiről tehetsz, és ha akarod, akkor fel tudod számolni magadban az ilyen viszolygást. Tömören így mondanám: rendet kell teremtened a fejedben! Az embereknek általában nincs rend a fejükben. Ezért nem is érdemes olyan emberrel vitatkozni, aki nem tudja pontosan meghatározni azokat a fogalmakat, amelyeket beszédében használ. Neked arra kell törekedned, hogy világos fogalmaid legyenek. Nem szégyen felnőtt fejjel tanulni! Ha valamit képviselni akarsz, azzal annyira tisztában kell lenned, hogy nézetedet meg is tudd védeni. Ez nem gyávaság kérdése, hanem szellemi rendetlenség, ha valaki ezt nem tudja megtenni. Ha valaki cáfolni tud téged, akkor neki van igaza. Ez sem szégyen, ha ezt beismered.
Az nem megalkuvás, amikor valaki képes leváltani véleményét egy jobbra. De csak JOBBRA! Ha nem jobbat mond valaki, akkor meg kell tudnod cáfolni, s igazolnod kell saját állításod helyességét. Természetesen, ha olyan ember akar veled vitatkozni, akiről már előre tudod, hogy nem fogadja el úgysem a te nézetedet, akkor ne is menj bele a vitába. Gondolkodni kicsit mindig azt jelenti, hogy másképpen gondolkodni, mint mások.
Te nagyon vágyakozol biztos támaszpontra, azért akarsz barátokat is magad körül. Nem szívesen bíztatlak ebben az irányban. Jobban át kell élned, hogy Én valóban Lelkemmel benned vagyok, és mindig rendelkezésedre állok. Felém kell bátrabbnak lenned! Jobban el kell hinned, hogy minden a javadra válik, ami veled történik. Igen, mert Én a te érdekedben, a te szívedben mindenható vagyok! Az egész világmindenség is kevés ahhoz, hogy árthasson neked, míg Én benned élhetek. Azt pedig tudnod kell, hogy Én mindaddig benned élek, amíg te tudatosan ki nem tessékelsz magadból. Nyugodt vagyok atekintetben, hogy ez soha nem fog megtörténni. Így hát te a GYŐZTES oldalán állsz! Hát akkor mit izgulsz?!
Bizony van rajtad kívül más is a lakásodban. Ott vagyok Én egy egész angyalsereggel! Ez nem tréfa! Ott vagyok bizony, és ott is akarok maradni veled. Az igaz, hogy az Én jelenlétem hatékony ereje nagyban függ attól, hogy ezt te mennyire fogadod hálás szívvel. Többször meg kellene köszönnöd, hogy veled vagyunk. Sokkal több hálaimát kellene küldened hozzánk! Akkor azok a buta kísértések, amelyek ijesztgetnek, hogy ha halottra nézel, akkor hozzád kötődik szellemük, semmivé válnának. Bolondok lennének a halottak szellemei hozzád kötődni, mikor Hozzám is kötődhetnek. Ha pedig Hozzám nem kötődhetnek, akkor nyilván az Enyéimhez sem.
A kutyáktól való irtózásod valóban született terheltséged. De ez is eltüntethető. Kérd angyalodtól, hogy gyógyítgasson e téren.
Ha akarod tudni, hogy honnan ered ez a terheltséged, megmondom. Nem kutyától. Valamikor egy hűtlenséged annyira mélyen bántott téged, hogy majdnem belebolondultál. Ekkor hallottál a kutyahűségről, és az itatódott beléd, hogy te még a kutyánál is rosszabb vagy. Persze így nem volt igazad, de te mindig is túlérzékeny voltál. Szemtelen szellemek ezt sokszor kihasználták benned. Mindig élt benned egy furcsa kettősség. Mindig melankolikus természetet akartál magadnak, amely labilis, túlérzékeny, s ugyanakkor mindig vágytál szilárd, biztos talaj után. Jó volna, ha most már végre komolyan átélnéd, hogy Én valóban biztos talaj vagyok számodra!
Ki voltál előző életedben? Ma nagyon sokan életük egyik legfőbb feladatának azt tartják, hogy kikísérletezzék előző életük különböző időszakait. Valamikor tettem egy olyan kijelentést, amely éppen ennek ellenkezőjére akar rávenni benneteket (Lk 9;62).
Drága Gyermekem! Ne tekintgess hátra! Még a jelenedet is az mérgezi meg, hogy többet foglalkozol a tegnappal, mint a mával. " Ha így mondtam volna,... ha ezt tettem volna,... ha másképpen döntök..." Ezek nagyon nem jó problémázások. Ilyenektől valóban viszolyogj, mert semmire sem jók. Csak a jelen a tiéd. A jelenben tudok melletted állni Én, az ÖRÖK JELEN. Többet foglalkozz azzal, hogy hol, mit és miképpen tudnál segíteni másokat abban, hogy könnyebb legyen az életük. Igenis, van képességed szebbé tenni mások életét! Igenis, benned is van találékony szeretet. Igenis, általad is szeretni akarok másokat! Nélküled szegényebb lenne a világom! Hidd ezt el Nekem! Ha nem így lenne, nem szerettelek volna létbe téged. Nagyon szeretem és nagyon értékelem szeretetem megjelenését benned. Tanulj meg örülni Nekem! Igen, öröm vagy Számomra. Hadd legyek Én is öröm számodra!
Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/645

21. hét

(2013. 05. 20. - 26.)

Témáink:

"A földi élet főleg arra való, hogy kiérlelődjön bennetek az a benső mag, amelyet személyiségnek neveztek. A személyiség azokban a kapcsolatokban érlelődik, amelyeket a Földön alakítotok ki egymás között."

"...kapcsolatotokon addig van áldásom, amíg remény van arra, hogy Bennem gazdagodjatok mindketten. Te azáltal, hogy Belőlem merítve akarsz ajándékozó lenni, ő pedig azáltal, hogy Értem akarjon általad gazdagodni."

"Az emberi kapcsolatokat nem szabad összekeverni az isteni kapcsolattal. Az emberi kapcsolat mindig eszköz jellegű. Ezért mindig komoly önfegyelmet kíván attól, azoktól, akit, akiket érint. E hármasság: kapcsolatot létrehozni, kapcsolatot fenntartani és kapcsolatot megszüntetni, ezek döntik el, hogy ki is vagy tulajdonképpen."

"Éppen azért, mert Értem vagy Ellenemre alakítják életedet, Én nem szólhatok bele. Annyit tehetek csupán, hogy vagy veled dolgozom együtt, vagy tehetetlenül nézem munkádat. A Velem való beszélgetéseid éppen arra valók, főleg a reggeli beszélgetéseknek kellene ilyeneknek lennie, hogy Én ne tehetetlenkedjek, hanem veled dolgozzam együtt. Kérlek, figyelj erre!"

"A Velem való beszélgetéseid éppen arra valók, főleg a reggeli beszélgetéseknek kellene ilyeneknek lennie, hogy Én ne tehetetlenkedjek, hanem veled dolgozzam együtt. Kérlek, figyelj erre!"

"Minden emberalatti lény érted van, de te nem értük vagy. Figyelmedet ne engedd lekötni általuk."

"Ember embernek csak külső segítséget adhat. Ilyet természetesen tudsz adni bátyádnak is. Azt, hogy valaki feldolgozza életállapotát, sem te, sem Én nem tudjuk átvállalni tőle. Ember emberért éljen úgy, ahogy a szeretet ezt kívánja. Úgy, és ne jobban."

"Csak az erkölcs szintjén szabad engedni, hogy fájjon a másik ember baja. Fizikális szinten a tehetetlenség amiatt, hogy valaki nem tud segíteni a másikon, nem szabad, hogy problémát jelentsen. Ha probléma, akkor ennek gyökere nem a másik ember testi baja, hanem egy bizonyos megkötözöttség a másikkal. Ez pedig, mivel ellentéte a szabadságnak, ellentéte a helyes szeretetnek is. A tehetetlenségben a legtöbb és a legkevesebb az imádság. Ha valaki hisz az ima erejében, akkor tudja, hogy amit Nekem felajánl valaki, azt Én nagyon komolyan fogadom."

".... nagyon jó, ha az égiekkel megbeszéled emberi kapcsolataidnak rád vonatkozó részét. A legjobb, amit magadnak tehetsz, hogy hálát mondasz Nekem mindazokért az eseményekért, amelyek naponta, mint az Én ajándékaim, tárulnak eléd. Nemcsak neked, de Nekem is nagy öröm, ha beszélhetek hozzád. A szeretet az ilyen! "

Kérdező: A HANG ÜZEN VALAMI KÜLÖNÖSET?

1. Egy társammal való kapcsolatomat szeretném rendezni.
2. Irtózom a rovarokról. Legyőzhető ez?
3. Tudok-e segíteni a bátyámnak?
4. Jó az, ahogy az égiekkel beszélek?
5. A HANG üzen-e nekem valami különöset?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. A földi élet főleg arra való, hogy kiérlelődjön bennetek az a benső mag, amelyet személyiségnek neveztek. A személyiség azokban a kapcsolatokban érlelődik, amelyeket a Földön alakítotok ki egymás között.
Az említett illetővel kapcsolatban okosan érzed, hogy olyan lehetőséget kaptál, amely lehetőség nemcsak felméri szereteted milyenségét, hanem értelmednek is munkát ad arra, hogy szíved szeretete leleményes is legyen. Világos kell legyen előtted, hogy kapcsolatotokon addig van áldásom, amíg remény van arra, hogy Bennem gazdagodjatok mindketten. Te azáltal, hogy Belőlem merítve akarsz ajándékozó lenni, ő pedig azáltal, hogy Értem akarjon általad gazdagodni. Az emberi kapcsolatokat nem szabad összekeverni az isteni kapcsolattal. Az emberi kapcsolat mindig eszköz jellegű. Ezért mindig komoly önfegyelmet kíván attól, azoktól, akit, akiket érint. E hármasság: kapcsolatot létrehozni, kapcsolatot fenntartani és kapcsolatot megszüntetni, ezek döntik el, hogy ki is vagy tulajdonképpen.
Éppen azért, mert Értem vagy Ellenemre alakítják életedet, Én nem szólhatok bele. Annyit tehetek csupán, hogy vagy veled dolgozom együtt, vagy tehetetlenül nézem munkádat. A Velem való beszélgetéseid éppen arra valók, főleg a reggeli beszélgetéseknek kellene ilyeneknek lennie, hogy Én ne tehetetlenkedjek, hanem veled dolgozzam együtt. Kérlek, figyelj erre!
2. A rovaroktól való irtózásodat egy kicsit te magad is eltúlzod. Valóban irtózol e kis állatkáktól, de ez az irtózás nem beteges annyira, hogy különösebben analizálnod kellene az okát. Elég arra gondolnod, hogy vannak olyan teremtmények, amelyek nem irtóznak ezektől, hanem ezekből élnek. Gondolj pl. a sárgarigóra. Ha nem lennének rovarok, akkor rigó sem lenne. Minden emberalatti lény érted van, de te nem értük vagy. Figyelmedet ne engedd lekötni általuk.
3. Ember embernek csak külső segítséget adhat. Ilyet természetesen tudsz adni bátyádnak is. Azt, hogy valaki feldolgozza életállapotát, sem te, sem Én nem tudjuk átvállalni tőle. Ember emberért éljen úgy, ahogy a szeretet ezt kívánja. Úgy, és ne jobban.
Csak az erkölcs szintjén szabad engedni, hogy fájjon a másik ember baja. Fizikális szinten a tehetetlenség amiatt, hogy valaki nem tud segíteni a másikon, nem szabad, hogy problémát jelentsen. Ha probléma, akkor ennek gyökere nem a másik ember testi baja, hanem egy bizonyos megkötözöttség a másikkal. Ez pedig, mivel ellentéte a szabadságnak, ellentéte a helyes szeretetnek is. A tehetetlenségben a legtöbb és a legkevesebb az imádság. Ha valaki hisz az ima erejében, akkor tudja, hogy amit Nekem felajánl valaki, azt Én nagyon komolyan fogadom.
4. Mint már említettem, nagyon jó, ha az égiekkel megbeszéled emberi kapcsolataidnak rád vonatkozó részét. A legjobb, amit magadnak tehetsz, hogy hálát mondasz Nekem mindazokért az eseményekért, amelyek naponta, mint az Én ajándékaim, tárulnak eléd.
5. Nemcsak neked, de Nekem is nagy öröm, ha beszélhetek hozzád. A szeretet az ilyen!
Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 8/646

22. hét

(2013. 05. 27. - 06. 02.)

Témáink:

"A REIKI-tanfolyam, mint minden bensőleg építő tanfolyam, addig jó és előnyös, amíg azt a célt szolgálja, hogy növekedjen benned a szeretet. Az egész földi életnek ez az értelme. Különböző tanfolyamok, melyek meditálásokat tanítanak, azt a célt szolgálják, hogy felfedezzétek magatokban azokat az erőket, amelyek által jobban tudtok parancsolni önmagatoknak. Ez azért nagyon fontos, mert az ember boldogsága a Földön egy olyan fejlődési folyamat, amely csak önfegyelem által maradhat meg azon az úton, amely biztosítja számára a benső békét. Legtöbb ember éppen azért nem tud önmagára találni, mert másoktól várja a fegyelmet, és nem önmagán vasalja azt be."

"A REIKI-tanfolyam, mint minden bensőleg építő tanfolyam, addig jó és előnyös, amíg azt a célt szolgálja, hogy növekedjen benned a szeretet. Az egész földi életnek ez az értelme. Különböző tanfolyamok, melyek meditálásokat tanítanak, azt a célt szolgálják, hogy felfedezzétek magatokban azokat az erőket, amelyek által jobban tudtok parancsolni önmagatoknak. Ez azért nagyon fontos, mert az ember boldogsága a Földön egy olyan fejlődési folyamat, amely csak önfegyelem által maradhat meg azon az úton, amely biztosítja számára a benső békét. Legtöbb ember éppen azért nem tud önmagára találni, mert másoktól várja a fegyelmet, és nem önmagán vasalja azt be. "

"... azokon a tanfolyamokon, amelyeken komoly összegeket zsebelnek be az előadók, ott az Én áldásomnak nincs sok tere. A beavatásokat pedig egyenesen bűnös dolog pénzért vásárolni! Vannak reiki-tanfolyamot végzett boldogtalan emberek, és vannak reiki-tanfolyamot nem végzett boldog emberek. És ez elmondható minden tanfolyamról. Azért mondom ezt, nehogy egyedüli üdvözítő tanfolyamnak gondold bármelyiket is. A döntő az, hogy Bennem akard megtalálni magadat, azért, hogy jobban le tudj mondani mások szolgálatában önmagadról, és ne valami különleges élményeknek megszerzésén fáradozz. Ez utóbbi üres járat!"

"...a földi életben a legtöbb, amit megtehetsz, az az, hogy tisztítsd szándékodat, éleszd vágyadat Irányomban, és bízzál abban, hogy minden megoldást megtalálhatsz Nálam. A te szívedben Én mindig ott vagyok, s az a legjobb neked is, ha nem elhanyagolt állapotban vagyok benned, hanem úgy, mint akire nagyon vigyáznak."

"Én csak arra tudok vigyázni, annak tudok gondviselője lenni, aki pontosan ezt a feladatot vállalja Velem kapcsolatban. Meg kell tanulnod, hogy Én csak a szeretet körén belül vagyok. E körön kívül nem is vagyok. A figyelem és a fegyelem tehát komolyan kötelez téged irányomban, ha hiszel Bennem. Mert aki Bennem hisz, az azt éli meg, hogy boldogságának Én vagyok kizárólagos biztosítója. Aki nem hisz Bennem, az tulajdonképpen menekül önmaga elől. "

Kérdező: REIKI-RŐL SZERETNÉK HALLANI VALAMIT

1. A REIKI-ről szeretnék hallani.
2. A csukott szemmel látottakról kérem a véleményét.
3. Az ufókról szeretnék hallani valamit.
4. Egy álomról kérdezem a HANG-ot, melyben romba dőlt ház mögé húzódva láttam az égen egy nagy FÉNYT, aki szólt. Nem tudom, hogy mit mondott.
5. Anyám, aki meditálás közben ostyát kap, kérdezi, hogy ez mit jelent?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben A REIKI-tanfolyam, mint minden bensőleg építő tanfolyam, addig jó és előnyös, amíg azt a célt szolgálja, hogy növekedjen benned a szeretet. Az egész földi életnek ez az értelme. Különböző tanfolyamok, melyek meditálásokat tanítanak, azt a célt szolgálják, hogy felfedezzétek magatokban azokat az erőket, amelyek által jobban tudtok parancsolni önmagatoknak. Ez azért nagyon fontos, mert az ember boldogsága a Földön egy olyan fejlődési folyamat, amely csak önfegyelem által maradhat meg azon az úton, amely biztosítja számára a benső békét. Legtöbb ember éppen azért nem tud önmagára találni, mert másoktól várja a fegyelmet, és nem önmagán vasalja azt be.
Fölhívom figyelmedet azonban arra, hogy azokon a tanfolyamokon, amelyeken komoly összegeket zsebelnek be az előadók, ott az Én áldásomnak nincs sok tere. A beavatásokat pedig egyenesen bűnös dolog pénzért vásárolni! Vannak reiki-tanfolyamot végzett boldogtalan emberek, és vannak reiki-tanfolyamot nem végzett boldog emberek. És ez elmondható minden tanfolyamról. Azért mondom ezt, nehogy egyedüli üdvözítő tanfolyamnak gondold bármelyiket is. A döntő az, hogy Bennem akard megtalálni magadat, azért, hogy jobban le tudj mondani mások szolgálatában önmagadról, és ne valami különleges élményeknek megszerzésén fáradozz. Ez utóbbi üres járat! A fölvetett kérdéseidet mind az előbb elmondottak alapján kell felmérned.
Örök szeretettel szeretlek, és azért teremtettelek, azért hívtalak létbe, hogy ennek a szeretetemnek boldog megélője lehess egykor. Azért mondom, hogy egykor, mert a földi életben a legtöbb, amit megtehetsz, az az, hogy tisztítsd szándékodat, éleszd vágyadat Irányomban, és bízzál abban, hogy minden megoldást megtalálhatsz Nálam. A te szívedben Én mindig ott vagyok, s az a legjobb neked is, ha nem elhanyagolt állapotban vagyok benned, hanem úgy, mint akire nagyon vigyáznak.
Igen. Azt akarom, hogy légy gondviselőm. Én csak arra tudok vigyázni, annak tudok gondviselője lenni, aki pontosan ezt a feladatot vállalja Velem kapcsolatban. Meg kell tanulnod, hogy Én csak a szeretet körén belül vagyok. E körön kívül nem is vagyok. A figyelem és a fegyelem tehát komolyan kötelez téged irányomban, ha hiszel Bennem. Mert aki Bennem hisz, az azt éli meg, hogy boldogságának Én vagyok kizárólagos biztosítója. Aki nem hisz Bennem, az tulajdonképpen menekül önmaga elől.
Édesanyád meditálásával kapcsolatban annyit mondok, hogy az ostya, amelyet kap ilyenkor, az azt jelenti, hogy Én táplálom benne azt az életet, amely kaphat ugyan sebeket a mulandó idő sodrában, de éppen azért nem lát halált sohasem, mert Én táplálom.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/647

23. hét

(2013. 06. 3 - 9.)

Témáink:

"Aki nem biztos abban, hogy jó úton jár-e, az legtöbbször nem jár jó úton. Aki jó úton jár, annak Én a szívében nagy nyugalmat teremtek. Van olyan, hogy valaki tudatlanul jár olyan úton, amely nem ad neki nyugalmat. Akinek szívében nincs nyugalom, annak keresnie kell, hogy mit kell életében megváltoztatnia."

"Neked azt kell megváltoztatnod, hogy jobban bízd Rám magadat és tieidet is. Imáidnál többet nem tehetsz értük. De azt meg kell tenned, hogy ostromold az eget. Azért kell ezt tenned, hogy belőled béke áradjon, amely őket is elgondolkodtatja."

"Én nem akármilyen békét hoztam közétek. Az Én békém a rendnek olyan nyugalma, ami hatni képes másokra is. Ahhoz, hogy ezt a békét a szívedben hordozni tudd, többször kell megköszönnöd Nekem a családodat. Az ő hibáik alkalmat adnak neked arra, hogy türelmedet, szeretetedet, megértésedet bemutassák neked és Nekem. Igen, mert ti emberek nagyon könnyen be tudjátok csapni magatokat. Amilyen könynyen meg tudjátok látni a másik emberben azt, ami nem jó, annyira nehéz meglátnotok magatokban azt, ami Nekem nem kedves. Pedig ezt meg kell látnia annak, aki fejlődni akar a szeretetben. "

"E nagyböjti időben ne csak arra törekedj, hogy evésben fegyelmezd magadat, hanem arra, hogy szavaidban legyen minél több kedvesség, szeretet, türelem, megbocsátás, irgalom. Ezek azok a tulajdonságok, amelyekre annyira szükséged van, hogy szívedben az Én békém végleg lakást vegyen."

"Ami bennetek rossznak tűnik, az olyan lelki betegség, amelyet majd ki fogok gyógyítani, ha te imáidban buzgón hálát fogsz adni az eddigi jótéteményeimért. "

Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK-E?

Jó úton járok-e? Férjem és fiam nem tartják a vallásukat. Hogyan tudnék segíteni rajtuk?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Aki nem biztos abban, hogy jó úton jár-e, az legtöbbször nem jár jó úton. Aki jó úton jár, annak Én a szívében nagy nyugalmat teremtek. Van olyan, hogy valaki tudatlanul jár olyan úton, amely nem ad neki nyugalmat. Akinek szívében nincs nyugalom, annak keresnie kell, hogy mit kell életében megváltoztatnia.
Neked azt kell megváltoztatnod, hogy jobban bízd Rám magadat és tieidet is. Imáidnál többet nem tehetsz értük. De azt meg kell tenned, hogy ostromold az eget. Azért kell ezt tenned, hogy belőled béke áradjon, amely őket is elgondolkodtatja.
Én nem akármilyen békét hoztam közétek. Az Én békém a rendnek olyan nyugalma, ami hatni képes másokra is. Ahhoz, hogy ezt a békét a szívedben hordozni tudd, többször kell megköszönnöd Nekem a családodat. Az ő hibáik alkalmat adnak neked arra, hogy türelmedet, szeretetedet, megértésedet bemutassák neked és Nekem. Igen, mert ti emberek nagyon könnyen be tudjátok csapni magatokat. Amilyen könynyen meg tudjátok látni a másik emberben azt, ami nem jó, annyira nehéz meglátnotok magatokban azt, ami Nekem nem kedves. Pedig ezt meg kell látnia annak, aki fejlődni akar a szeretetben.
E nagyböjti időben ne csak arra törekedj, hogy evésben fegyelmezd magadat, hanem arra, hogy szavaidban legyen minél több kedvesség, szeretet, türelem, megbocsátás, irgalom. Ezek azok a tulajdonságok, amelyekre annyira szükséged van, hogy szívedben az Én békém végleg lakást vegyen.
Nagyon szeretlek téged is, családodat is. Ami bennetek rossznak tűnik, az olyan lelki betegség, amelyet majd ki fogok gyógyítani, ha te imáidban buzgón hálát fogsz adni az eddigi jótéteményeimért.
Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 8/648

24. hét

(2013. 06. 10. - 16.)

Témáink:

"Neked nincs más feladatod, csak az, hogy szívedben éld meg az Én jelenlétemet. Akkor éled ezt meg, ha nem akarsz megjavítani senkit, de azt sem engeded, hogy téged mások javítsanak. Meg kell tanulnod, hogy Én mindenkit olyan szabadságra teremtettem, amely szabadságban Lelkem nagyszerűen érzi magát (2Kor 3;17). "

"Én nem szertartásokat írtam elő, hanem a Velem való kapcsolatot kívántam és kívánom meg ma is mindenkitől, aki boldog akar lenni."

"Meg kell értened, hogy a te örömöd és boldogságod nem függ attól, hogy körülötted milyen az élet. Az Én örömöm és boldogságom sem függött attól, hogy mi van körülöttem. A fontos az volt, hogy mi van Bennem! Ez nálad is a fontos. Ha Én élhetek benned, akkor számodra a többi már nem fontos. Ha igazán élek benned, akkor leleményes vagy abban, hogy hogyan mutasd ki szeretetedet azokkal szemben, akikkel együtt élsz. Ez független az ő hozzáállásuktól. Ők is csak akkor lesznek az Én békém és örömöm hordozói, ha engedik, hogy bennük éljek. Nálad is ez a helyzet. "

"A templomba járás akkor érték, ha nagyobb béke és szeretet a következménye. Ha nem ez, akkor kár elmenni templomba. A templom arra való, hogy ott jobbá váljanak azok, akik odamennek. Ha nem ez történik velük, akkor mehetnek bárhová. Sőt! Még jobb is, ha máshol mennek lelkileg tönkre, és nem a templomban. "

"Nekem hő vágyam az, hogy te úgy szeress Engem, hogy ez látszszon is rajtad azáltal, hogy nyugodtabb, békésebb, szeretettel teljesebb leszel Általam. Mert Általam mindenki ilyen kell hogy legyen, ha engedi, hogy működjem benne. "

Kérdező: HOGYAN TÉRÍTSEM MEG CSALÁDOMAT?

Családom nem jár templomba, csak én. Mit kell tennem, hogy megtérjenek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Neked nincs más feladatod, csak az, hogy szívedben éld meg az Én jelenlétemet. Akkor éled ezt meg, ha nem akarsz megjavítani senkit, de azt sem engeded, hogy téged mások javítsanak. Meg kell tanulnod, hogy Én mindenkit olyan szabadságra teremtettem, amely szabadságban Lelkem nagyszerűen érzi magát (2Kor 3;17). Én nem szertartásokat írtam elő, hanem a Velem való kapcsolatot kívántam és kívánom meg ma is mindenkitől, aki boldog akar lenni.
Meg kell értened, hogy a te örömöd és boldogságod nem függ attól, hogy körülötted milyen az élet. Az Én örömöm és boldogságom sem függött attól, hogy mi van körülöttem. A fontos az volt, hogy mi van Bennem! Ez nálad is a fontos. Ha Én élhetek benned, akkor számodra a többi már nem fontos. Ha igazán élek benned, akkor leleményes vagy abban, hogy hogyan mutasd ki szeretetedet azokkal szemben, akikkel együtt élsz. Ez független az ő hozzáállásuktól. Ők is csak akkor lesznek az Én békém és örömöm hordozói, ha engedik, hogy bennük éljek. Nálad is ez a helyzet.
A templomba járás akkor érték, ha nagyobb béke és szeretet a következménye. Ha nem ez, akkor kár elmenni templomba. A templom arra való, hogy ott jobbá váljanak azok, akik odamennek. Ha nem ez történik velük, akkor mehetnek bárhová. Sőt! Még jobb is, ha máshol mennek lelkileg tönkre, és nem a templomban.
Nekem hő vágyam az, hogy te úgy szeress Engem, hogy ez látszszon is rajtad azáltal, hogy nyugodtabb, békésebb, szeretettel teljesebb leszel Általam. Mert Általam mindenki ilyen kell hogy legyen, ha engedi, hogy működjem benne.
Bízom benned! Szeretnélek jobban megerősíteni a hitben és a türelemben.
Égi Anyám szerető Szívén keresztül megáldalak!"

Jézus - A Hang: 8/649

25. hét

(2013. 06. 10. - 16.)

Témáink:

"Nagyon szeretném a földi életedet mennyországgá varázsolni. De nem lehet. Én nem tudom, te pedig nem akarod. Én nem tudom, mert Én hiába jöttem ezért a Földre, te nem ezért jöttél. Te azért jöttél, mert pontosan olyan körülményekre volt szükséged, amelyekkel itt találkozhatsz, annak érdekében, hogy megpróbáld a mulandóságot odaadni az örökkévalóságért. Erre itt bőven van lehetőséged. Itt aztán minden mulandó. Mulandó a szépség, az egészség, az idegállapot, mulandó a fiatalság, az erő, a biztonság, mulandó minden emberi kapcsolat, barátság, szerelem."

"Ez az egész mulandó földi élet arra való, hogy eszköznek használd az örökkévalóság érdekében. Amíg az lebeg szemed előtt, hogy pillanatnyilag hogyan érzed jól magadat, addig önbecsapásban élsz. Amíg azt állítod magad elé, hogy te milyen áldozatra vagy képes másokért, addig ábrándvilágban élsz. Ha majd az kezd előtted megvilágosodni, hogy nem Engem kell felhasználnod arra, hogy másokhoz közelebb kerülj, hanem másokat arra, hogy Hozzám közelebb kerülj, tehát ha nem csupán az áldozatvállalás bűvkörében akarsz körözni, hanem a szabadság lesz számodra a legfontosabb, akkor fogsz Engem ÚT-ként elfogadni, s akkor teszed Számomra lehetővé, hogy téged olyan partneremnek tekintselek, akivel öröm együtt dolgoznom. "

"...csak az a kapcsolat érdemli meg a boldogító jelzőt, amely a szabadság irányába akar beállítani. Ez egy kivételt nem tűrő szabály."

"...hazátokban nem hívok senkit papnak, mivel hivatalosan nem engedik meg a ti egyházi elöljáróitok azt, hogy az Én szabadságom bárkinek életében is megnyilvánuljon. Persze, azért megnyilvánul! Csak nem engedéllyel. De ma nálatok éveket nem lehet úgy eltölteni szemináriumokban, hogy onnan önálló gondolkodású, érett jellemek kerüljenek ki."

"A meditációs csoportról és a harmadik szem kinyitásáról azt kell mondanom, hogy nem játék az emberi képességek felnyitása, hanem nagy felelősség. Világosan megmondom neked, hogy sokkal fontosabb és sokkal gazdagítóbb az, ha valaki a szívével lát, tehát ha van hite, mintha a harmadik szemével bármilyen látásra sikerül is jutnia."

"a hitből élés helyett akarnak sokan olyan élményekhez jutni, amely élmények ugyan érdekesek és tanulságosak is, de sajnos, vérszegénnyé tehetik azt a hitet, amely nem csupán egy ismeret elfogadását jelenti, hanem a Nekem odaadottságot fejezi ki."

"... alig van hazátokban olyan ember, aki Engem valóban ismer. Nem az, aki mondja: Uram, uram!, nem az ismer Engem, hanem az, aki előtt egyértelmű, hogy Én miért jöttem közétek, és miért maradtam itt különböző megjelenési formában. Még az sem elég, hogy tanításomat valaki ismerje, mivel az aztán a legegyszerűbb, mert egyetlen dolgot tanítottam, hogy szeressétek egymást. A Velem való kapcsolat a lényeg! Ezt kell elősegíteni, és ennek kell kifejeződnie minden emberi kapcsolatotokban."

Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL

1. Egy kapcsolatról kérek véleményt.
2. Egy meditációs csoportról és a harmadik szem kinyitásáról kérek véleményt.
3. Egy álmom megfejtését kérem. Álmomban sok sárga rózsa között voltam, s kaptam egy piros rózsát, amely megszúrta a kezemet.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Nagyon szeretném a földi életedet mennyországgá varázsolni. De nem lehet. Én nem tudom, te pedig nem akarod.
Én nem tudom, mert Én hiába jöttem ezért a Földre, te nem ezért jöttél. Te azért jöttél, mert pontosan olyan körülményekre volt szükséged, amelyekkel itt találkozhatsz, annak érdekében, hogy megpróbáld a mulandóságot odaadni az örökkévalóságért. Erre itt bőven van lehetőséged. Itt aztán minden mulandó. Mulandó a szépség, az egészség, az idegállapot, mulandó a fiatalság, az erő, a biztonság, mulandó minden emberi kapcsolat, barátság, szerelem.
Ez az egész mulandó földi élet arra való, hogy eszköznek használd az örökkévalóság érdekében. Amíg az lebeg szemed előtt, hogy pillanatnyilag hogyan érzed jól magadat, addig önbecsapásban élsz. Amíg azt állítod magad elé, hogy te milyen áldozatra vagy képes másokért, addig ábrándvilágban élsz. Ha majd az kezd előtted megvilágosodni, hogy nem Engem kell felhasználnod arra, hogy másokhoz közelebb kerülj, hanem másokat arra, hogy Hozzám közelebb kerülj, tehát ha nem csupán az áldozatvállalás bűvkörében akarsz körözni, hanem a szabadság lesz számodra a legfontosabb, akkor fogsz Engem ÚT-ként elfogadni, s akkor teszed Számomra lehetővé, hogy téged olyan partneremnek tekintselek, akivel öröm együtt dolgoznom.
Mindaz, amit eddig elmondtam, azt jelenti számodra, hogy csak az a kapcsolat érdemli meg a boldogító jelzőt, amely a szabadság irányába akar beállítani. Ez egy kivételt nem tűrő szabály.
Azt már mondottam, s most ismét kijelentem, hogy hazátokban nem hívok senkit papnak, mivel hivatalosan nem engedik meg a ti egyházi elöljáróitok azt, hogy az Én szabadságom bárkinek életében is megnyilvánuljon. Persze, azért megnyilvánul! Csak nem engedéllyel. De ma nálatok éveket nem lehet úgy eltölteni szemináriumokban, hogy onnan önálló gondolkodású, érett jellemek kerüljenek ki.

2. A meditációs csoportról és a harmadik szem kinyitásáról azt kell mondanom, hogy nem játék az emberi képességek felnyitása, hanem nagy felelősség. Világosan megmondom neked, hogy sokkal fontosabb és sokkal gazdagítóbb az, ha valaki a szívével lát, tehát ha van hite, mintha a harmadik szemével bármilyen látásra sikerül is jutnia.
Attól tartok, hogy a hitből élés helyett akarnak sokan olyan élményekhez jutni, amely élmények ugyan érdekesek és tanulságosak is, de sajnos, vérszegénnyé tehetik azt a hitet, amely nem csupán egy ismeret elfogadását jelenti, hanem a Nekem odaadottságot fejezi ki.
Azért gondolom ezt, mert alig van hazátokban olyan ember, aki Engem valóban ismer. Nem az, aki mondja: Uram, uram!, nem az ismer Engem, hanem az, aki előtt egyértelmű, hogy Én miért jöttem közétek, és miért maradtam itt különböző megjelenési formában. Még az sem elég, hogy tanításomat valaki ismerje, mivel az aztán a legegyszerűbb, mert egyetlen dolgot tanítottam, hogy szeressétek egymást.
A Velem való kapcsolat a lényeg! Ezt kell elősegíteni, és ennek kell kifejeződnie minden emberi kapcsolatotokban.

3. Az álmoddal kapcsolatban inkább nem mondok semmit. Annyira belevitted vágyaidat, hogy nem látom értelmét annak, hogy tárgyilagosságra próbáljalak rávenni. Annyit viszont mondanom kell, hogy fájdalmasan vérre mennek a dolgok a te életedben. Komoly ígéretet teszek amellett, hogy az Én szeretetemet irántad semmi és senki nem képes csökkenteni.
Ha a keresztre nézel, megérted szavaimat.
Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 8/650

26. hét

(2013. 06. 24. - 30.)

Témáink:

"Számomra kimondhatatlan öröm az a bizonyosság, amely szívedet átjárja. Megköszönöm, hogy nem szeretlek hiába. Megköszönöm, hogy szíved bizonyosságával tudod kijelenteni: "A HANG engem nagyon szeret." Ekkora IGAZSÁGOT még soha nem mondtál ki életedben. Itt most a horderőre gondolok, amikor azt mondom, hogy EKKORA. Ez a kijelentésed isteni erőmet hozza mozgásba annak érdekében, hogy bizonyítsam neked: Az istenszeretőknek minden a javára válik."

"Sokszor és sokféleképpen akarom bizonyítani előtted, hogy Bennem nem lehet csalódni, hogy messze fölülmúlja elképzelésedet az érted hozott életáldozatom, és nincs olyan pillanat, amelyben ne élnék érted!"

"Nagyon kérlek, higgy saját kijelentésedben, mert nem a test és a vér, nem hangulat vagy rábeszélés, hanem a benned élő Lelkem nyilatkoztatta ezt ki neked: a HANG engem nagyon szeret."

"Lelked antennája legyen mindig üzemkész állapotban, hogy Lelkem hangja tisztán, töretlenül, boldogító örömmel csendüljön benned"

Kérdező: A HANG ENGEM NAGYON SZERET

A HANG engem nagyon szeret.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Számomra kimondhatatlan öröm az a bizonyosság, amely szívedet átjárja. Megköszönöm, hogy nem szeretlek hiába. Megköszönöm, hogy szíved bizonyosságával tudod kijelenteni: "A HANG engem nagyon szeret." Ekkora IGAZSÁGOT még soha nem mondtál ki életedben. Itt most a horderőre gondolok, amikor azt mondom, hogy EKKORA. Ez a kijelentésed isteni erőmet hozza mozgásba annak érdekében, hogy bizonyítsam neked: Az istenszeretőknek minden a javára válik.
Sokszor és sokféleképpen akarom bizonyítani előtted, hogy Bennem nem lehet csalódni, hogy messze fölülmúlja elképzelésedet az érted hozott életáldozatom, és nincs olyan pillanat, amelyben ne élnék érted!
Nagyon kérlek, higgy saját kijelentésedben, mert nem a test és a vér, nem hangulat vagy rábeszélés, hanem a benned élő Lelkem nyilatkoztatta ezt ki neked: a HANG engem nagyon szeret.
Lelked antennája legyen mindig üzemkész állapotban, hogy Lelkem hangja tisztán, töretlenül, boldogító örömmel csendüljön benned:
A HANG ENGEM NAGYON SZERET!"

Jézus - A Hang: 8/651

27. hét

(2013. 07. 01 - 07.)

Témáink:

"Finom érzékkel azt próbálod érzékelni, hogy házastársad hol tart a lelki fejlődés útján. Ez kétségtelenül nagyon fontos. Nem elég látni, tudni a végső célt. Nem elég ezt világosan egyértelműen kimondani."

"Elvben ugyanilyen problémával küzdöttem, mikor népem körében se nem állíthattam, se nem tagadhattam, hogy Én vagyok a messiás. Nem állíthattam, mert ők mást értettek a messiás szó alatt, mint Én. De nem is tagadhattam, mert mégis csak az voltam, csak nem olyan értelemben, mint ők gondolták."

"Amint akkor Nekem, úgy most neked is komolyan számolnod kell házastársad lelki fejlődésével. Bizony vállalnod kell bizonyos kompromisszumot a családi béke érdekében, de megfelelő időben és hangulatban - csak nagyon kedves hangulatról lehet szó!- bölcsen, szelíden, de utalnod kell rá, hogy az ő boldogsága nem valósulhat meg attól, ha te lemondasz a neked kijáró szabadságodról, hanem csak akkor, ha ő Tőlem átveszi saját szabadságát, vagyis megkér Engem, hogy segítsek neki megkötözöttségeinek felszámolásában."

"A fejlődés azért fejlődés, mert folyamat jellemzi. Folyamat, és nem valami drasztikus törés. Ha okosan érted, akkor lehet jelmondatod e téren ez: "A szeretet mindent elvisel."(1Kor 13;7)."

Kérdező: TÁRSAM BIRTOKOLNI AKAR ENGEM

Házastársam úgy gondolja, hogy őt az boldogítja, ha engem birtokol. Vállaljam ezt az áldozatot a családi béke kedvéért?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Barátom! Finom érzékkel azt próbálod érzékelni, hogy házastársad hol tart a lelki fejlődés útján. Ez kétségtelenül nagyon fontos. Nem elég látni, tudni a végső célt. Nem elég ezt világosan egyértelműen kimondani.
Elvben ugyanilyen problémával küzdöttem, mikor népem körében se nem állíthattam, se nem tagadhattam, hogy Én vagyok a messiás. Nem állíthattam, mert ők mást értettek a messiás szó alatt, mint Én. De nem is tagadhattam, mert mégis csak az voltam, csak nem olyan értelemben, mint ők gondolták.
Amint akkor Nekem, úgy most neked is komolyan számolnod kell házastársad lelki fejlődésével. Bizony vállalnod kell bizonyos kompromisszumot a családi béke érdekében, de megfelelő időben és hangulatban - csak nagyon kedves hangulatról lehet szó!- bölcsen, szelíden, de utalnod kell rá, hogy az ő boldogsága nem valósulhat meg attól, ha te lemondasz a neked kijáró szabadságodról, hanem csak akkor, ha ő Tőlem átveszi saját szabadságát, vagyis megkér Engem, hogy segítsek neki megkötözöttségeinek felszámolásában.
A fejlődés azért fejlődés, mert folyamat jellemzi. Folyamat, és nem valami drasztikus törés. Ha okosan érted, akkor lehet jelmondatod e téren ez: "A szeretet mindent elvisel."(1Kor 13;7).
Higgy házastársad jó szándékában! Higgy fejlődőképességében! Higgy az Én segítségemben!
Megáldalak az ÉN BÉKÉMMEL!"

Jézus - A Hang: 8/652

28. hét

(2013. 07. 08. - 14.)

Témáink:

"A te hazád ott van, ahol Én vagyok, mint ahogy az Én hazám is a te szívedben van. Otthont akarok megélni nálad, és az a vágyam, hogy te is Nálam találd meg otthonodat."

"Számodra nem olyan értelemben a te országod a mostani országod, mint az Én számomra volt Enyém Izrael földje. Az azért volt kivétel, mert a Földön valahol el kellett kezdeni valamit, amit az Én Általam elmondott és megélt szeretetnek neveztek. Ilyen értelemben Nekem csak Izrael elveszett juhait kellett megcéloznom, hogy elinduljon a szeretet országának megvalósulása."

"Te már egy folyamatba állsz bele, s így ha a józan eszed azt diktálja, hogy idegen országban találd meg a földi élethez szükséges lehetőségeket, akkor föl kell tudnod számolnod magadban azt a megkötözöttséget, amelyet egy földi ország általában mindenki számára létrehoz."

"A különböző tanfolyamok által felfedezett szellemi vezetőkkel légy óvatos. Tanfolyamok Engem sohasem jelenítenek meg olyan értelemben, hogy ezek nélkül ne lehetne Velem találkozni. Sőt! Legtöbb esetben éppen nem tanfolyamok által lehet Velem találkozni, hanem olyan bensőséges imában, amely ima nem tanfolyam következménye, hanem egy nevemben összejött csoportnak az a meglátása, hogy ott kell lennem, ha egyszer azt mondtam, hogy ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, ott vagyok közöttük."

"Szellemi vezető sohasem vállalhat érted felelősséget, ha felnőtt ember vagy. Nem véletlenül történt, hogy Részemről idegen volt mindig ember és ember kapcsolatában az engedelmeskedtetés. Semmiféle szellemi vezető sem igényelheti magának azt a jogot, hogy engedelmességet követeljen. Csak arról lehet szó, hogy hallgassatok egymásra. Tehát bárki is mond valamit, az soha nem lehet kötelező érvényű erkölcsi téren. Számodra a döntő a te lelkiismereted, és nem más, akármilyen is az a más, az a szellemi vezető lelkiismerete."

"Szellemi vezető tehát nem lehet sorsdöntő számodra akkor, amikor nem az ő pénzéből kell megélned, hanem saját munkádból, keresetedből. E téren lelkiismeretedre hallgatva kell megválasztanod azt az országot, azt a helyet, ahol biztosítanod kell magad, családod számára a megélhetést."

Kérdező: LEHET KÜLFÖLDÖN MAGAMRA TALÁLNI?

Szabad-e idegen országban keresnem életem megoldását?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Szabad! Itt be is fejezhetném üzenetemet, de természetesen szeretetem ezt nem engedi meg.
Drága Gyermekem! A te hazád ott van, ahol Én vagyok, mint ahogy az Én hazám is a te szívedben van. Otthont akarok megélni nálad, és az a vágyam, hogy te is Nálam találd meg otthonodat.
Számodra nem olyan értelemben a te országod a mostani országod, mint az Én számomra volt Enyém Izrael földje. Az azért volt kivétel, mert a Földön valahol el kellett kezdeni valamit, amit az Én Általam elmondott és megélt szeretetnek neveztek. Ilyen értelemben Nekem csak Izrael elveszett juhait kellett megcéloznom, hogy elinduljon a szeretet országának megvalósulása.
Te már egy folyamatba állsz bele, s így ha a józan eszed azt diktálja, hogy idegen országban találd meg a földi élethez szükséges lehetőségeket, akkor föl kell tudnod számolnod magadban azt a megkötözöttséget, amelyet egy földi ország általában mindenki számára létrehoz.
A szellemi vezetővel kapcsolatban szeretném, ha nem lennél tudatlanságban. A különböző tanfolyamok által felfedezett szellemi vezetőkkel légy óvatos. Tanfolyamok Engem sohasem jelenítenek meg olyan értelemben, hogy ezek nélkül ne lehetne Velem találkozni. Sőt! Legtöbb esetben éppen nem tanfolyamok által lehet Velem találkozni, hanem olyan bensőséges imában, amely ima nem tanfolyam következménye, hanem egy nevemben összejött csoportnak az a meglátása, hogy ott kell lennem, ha egyszer azt mondtam, hogy ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18;20).
Szellemi vezető sohasem vállalhat érted felelősséget, ha felnőtt ember vagy. Nem véletlenül történt, hogy Részemről idegen volt mindig ember és ember kapcsolatában az engedelmeskedtetés. Semmiféle szellemi vezető sem igényelheti magának azt a jogot, hogy engedelmességet követeljen. Csak arról lehet szó, hogy hallgassatok egymásra. Tehát bárki is mond valamit, az soha nem lehet kötelező érvényű erkölcsi téren. Számodra a döntő a te lelkiismereted, és nem más, akármilyen is az a más, az a szellemi vezető lelkiismerete.
Szellemi vezető tehát nem lehet sorsdöntő számodra akkor, amikor nem az ő pénzéből kell megélned, hanem saját munkádból, keresetedből. E téren lelkiismeretedre hallgatva kell megválasztanod azt az országot, azt a helyet, ahol biztosítanod kell magad, családod számára a megélhetést.
Megáldalak, hogy önálló, felelős döntésre tudj jutni mindabban, ami életed fenntartását, alakítását illeti.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/654

29. hét

(2013. 07. 15. - 21.)

Témáink:

"Igenis, tudok közvetlenül benned és neked szólni, ha befelé figyelsz. Nem szükséges számodra, hogy így, a HANG által hozzam tudomásodra, hogy azok a hibák, amelyeket nem veszel észre, nem tartoznak a kiirtandók közé. Nem szükséges magyaráznom, hogy van neked olyan tükröd, nem is egy, amelyben felismerheted, hogy ki is vagy, és min is kell változtatnod, ha békém közvetítője akarsz lenni."

"Azt sem kell különösebben hangsúlyoznom, hogy senki sem adhatja azt, amije nincsen. Tehát először el kell fogadnod az Én békémet, s csak ezután adhatod, áraszthatod, sugározhatod mások felé azt. Úgy tudod békémet elfogadni, ha törekszel átélni: érted élek benned!"

"Az Én békém megszerzésének bár az a célja, hogy javítsd magadat, de nem ez az útja. Az út a Velem való foglalkozás, és nem a magaddal való foglalkozás. Velem kell foglalkoznia annak, aki békémet élvezni akarja. Velem, aki mindenkiben ott vagyok rászoruló módon, s neked csak az a feladatod, hogy akikkel élsz, akikkel kapcsolatba kerülsz, azokban fedezd fel, hogy mi az, amiben rászorulnak az általad Tőlem kapott segítségre. Ez nem komplikált ugyan, de nem is nagyon egyszerű. Ezt hívhatjátok ÉLETMŰVÉSZETNEK. Ezt kérem tőled. Ebbe dolgozd bele magadat! Ez maga a keskeny út!"

"Én csak egyet mondhatok: hivatásod a szeretni tanítás! A többi mind, amit vállalsz, csupán munka. A munka minden ember életében eszköz jellegű. Nem a megélhetés céljából, hanem az előbb említett HIVATÁS céljából."

Kérdező: HOL TARTOK A KESKENY ÚTON?

1. Hibáim közül melyeket nem veszem észre?
2. Hol tartok a keskeny útamhoz viszonyítva?
3. Elfogadjam-e a felajánlott álláslehetőséget?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Igenis, tudok közvetlenül benned és neked szólni, ha befelé figyelsz. Nem szükséges számodra, hogy így, a HANG által hozzam tudomásodra, hogy azok a hibák, amelyeket nem veszel észre, nem tartoznak a kiirtandók közé. Nem szükséges magyaráznom, hogy van neked olyan tükröd, nem is egy, amelyben felismerheted, hogy ki is vagy, és min is kell változtatnod, ha békém közvetítője akarsz lenni. Azt sem kell különösebben hangsúlyoznom, hogy senki sem adhatja azt, amije nincsen. Tehát először el kell fogadnod az Én békémet, s csak ezután adhatod, áraszthatod, sugározhatod mások felé azt. Úgy tudod békémet elfogadni, ha törekszel átélni: érted élek benned!
Az Én békém megszerzésének bár az a célja, hogy javítsd magadat, de nem ez az útja. Az út a Velem való foglalkozás, és nem a magaddal való foglalkozás. Velem kell foglalkoznia annak, aki békémet élvezni akarja. Velem, aki mindenkiben ott vagyok rászoruló módon, s neked csak az a feladatod, hogy akikkel élsz, akikkel kapcsolatba kerülsz, azokban fedezd fel, hogy mi az, amiben rászorulnak az általad Tőlem kapott segítségre. Ez nem komplikált ugyan, de nem is nagyon egyszerű. Ezt hívhatjátok ÉLETMŰVÉSZETNEK. Ezt kérem tőled. Ebbe dolgozd bele magadat! Ez maga a keskeny út!
Az említett állással kapcsolatban szintén nem szorul különösebb magyarázatra számodra, hogy Én semmiképpen sem mondhatom ezt meg neked kívülről. Hol lenne akkor az egyéni felelősség? Én csak egyet mondhatok: hivatásod a szeretni tanítás! A többi mind, amit vállalsz, csupán munka. A munka minden ember életében eszköz jellegű. Nem a megélhetés céljából, hanem az előbb említett HIVATÁS céljából.
Megáldalak a BÁTORSÁG, A BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/655

31. hét

(2013. 07. 29. - 08. 04.)

Témáink:

"Az általad említett tanfolyam mindaddig hasznodra válik, amíg nem kerül komoly anyagi áldozatba. Én mindig helyeseltem azt, ha valaki tanulni akar azért, hogy szeretetét jobban ki tudja mutatni embertársai felé. De mindig elleneztem azt, amikor valaki pénzért akar eladni vagy vásárolni beavatásokat. Áldásom nincs azon, ami üzleti érdekből történik csupán. Mindenkit be tudok avatni, mindenkinek tudok Lelkem által olyan karizmát adni, amivel segíteni tud az embereken, de elhatárolom magam minden olyan iránytól, amely a meggazdagodást állítja főhelyre."

"Minden ember életében csak és kizárólag a JELEN a fontos. Nincs más dolgod, mint az, hogy itt és most tedd meg azt, amit megtehetsz azért, hogy kimutasd szeretetedet, illetve az Én szeretetemet, amely benned működni akar. Nincs sem jövő, sem múlt. Csak JELEN van! Én, az ÖRÖK JELEN mondom ezt neked. Én csak a JELENNEK vagyok az Istene. Nem a jövő reményében kell Bennem bíznod, hanem abban, hogy veled és benned vagyok, és mindezt érted teszem a jelenben."

"Tőlem mindenfajta álmodozás idegen. Te nem azért jöttél a Földre, hogy jövőt biztosíts, hanem azért, hogy a jelent megszenteld. Ez a küldetésed. Ezt vállaltad, mielőtt megszülettél. Ezzel a szándékoddal és döntéseddel fogsz szembesülni, amikor földi életed véget ér, tehát amikor a halálod után Én, a FÉNY átvilágítalak. Igen. Szembesülni fogsz a születésed előtt elgondolt önmagaddal."

"A gyermeknevelés egyik legfontosabb eleme a szabadságra, tehát a felelősségvállalás tudatosítására való nevelés. Minden gyermeknek meg kellene tanulnia már szüleitől, hogy meddig terjed szabadsága köre, és hogy mivel jár, ha ezt nem tölti be, illetve ha ezt túl akarja lépni.
A szeretni tanításnak ez az értelme, tartalma. Ez a te munkád gyermekeiddel és mindenkivel szemben. Ez végeredményben számodra önnevelés. Arra kell ránevelődnöd, hogy kit és hogyan tudsz megtanítani szeretni, tehát megtanítani arra, hogy szeretni csak szabadon lehet, csak felelősséggel lehet, és csak helyes Isten- és önismeretre való törekvéssel lehet"

Kérdező: EGY TANFOLYAMRÓL

1.Egy tanfolyamról érdeklődöm, amellyel kapcsolatban bizonytalan vagyok.
2. A jövőmet illetően szeretnék információt kapni.
3. Kérek iránymutatást a gyermeknevelés terén.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Az általad említett tanfolyam mindaddig hasznodra válik, amíg nem kerül komoly anyagi áldozatba. Én mindig helyeseltem azt, ha valaki tanulni akar azért, hogy szeretetét jobban ki tudja mutatni embertársai felé. De mindig elleneztem azt, amikor valaki pénzért akar eladni vagy vásárolni beavatásokat. Áldásom nincs azon, ami üzleti érdekből történik csupán. Mindenkit be tudok avatni, mindenkinek tudok Lelkem által olyan karizmát adni, amivel segíteni tud az embereken, de elhatárolom magam minden olyan iránytól, amely a meggazdagodást állítja főhelyre.
Első kérdésedre tehát a válaszom ez: Amennyiben időd lehetővé teszi, hogy a nevezett tanfolyamra beiratkozz, tedd meg, ha nem kerül különösebben pénzedbe, és ha nem annak reményében teszed, hogy anyagi előnyökhöz juttasson a jövőben e tanfolyam.

2. Minden ember életében csak és kizárólag a JELEN a fontos. Nincs más dolgod, mint az, hogy itt és most tedd meg azt, amit megtehetsz azért, hogy kimutasd szeretetedet, illetve az Én szeretetemet, amely benned működni akar. Nincs sem jövő, sem múlt. Csak JELEN van! Én, az ÖRÖK JELEN mondom ezt neked. Én csak a JELENNEK vagyok az Istene. Nem a jövő reményében kell Bennem bíznod, hanem abban, hogy veled és benned vagyok, és mindezt érted teszem a jelenben.
Tőlem mindenfajta álmodozás idegen. Te nem azért jöttél a Földre, hogy jövőt biztosíts, hanem azért, hogy a jelent megszenteld. Ez a küldetésed. Ezt vállaltad, mielőtt megszülettél. Ezzel a szándékoddal és döntéseddel fogsz szembesülni, amikor földi életed véget ér, tehát amikor a halálod után Én, a FÉNY átvilágítalak. Igen. Szembesülni fogsz a születésed előtt elgondolt önmagaddal.

3. A gyermeknevelés egyik legfontosabb eleme a szabadságra, tehát a felelősségvállalás tudatosítására való nevelés. Minden gyermeknek meg kellene tanulnia már szüleitől, hogy meddig terjed szabadsága köre, és hogy mivel jár, ha ezt nem tölti be, illetve ha ezt túl akarja lépni.
A szeretni tanításnak ez az értelme, tartalma. Ez a te munkád gyermekeiddel és mindenkivel szemben. Ez végeredményben számodra önnevelés. Arra kell ránevelődnöd, hogy kit és hogyan tudsz megtanítani szeretni, tehát megtanítani arra, hogy szeretni csak szabadon lehet, csak felelősséggel lehet, és csak helyes Isten- és önismeretre való törekvéssel lehet.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/657

32. hét

(2013. 08. 05. - 11.)

Témáink:

"Azok a birkózások, amelyeket magaddal és környezeteddel folytatsz, bőséges anyagot tárnak eléd annak érdekében, hogy tanulj meg rangsorolni. Pszichikailag szellősebbé és szellemileg nagyvonalúbbá kell lenned, ha nem akarsz fölöslegesen ellenségeket gyűjteni magadnak."

"Amikor arra kérlek, hogy tanulj meg rangsorolni, akkor arra gondolok, hogy komolyan föl kell mérned, mi az, amihez ragaszkodnod kell, és mi az, ami nem tartozik a lényeghez. Te túlságosan az igazság rendjébe ágyaztad be magadat, s ez akadálya bizonyos empátia kifejlődésének benned. Pedig mások megértése nélkül nem tud senki a Földön fölszabadultan szeretni."

"A gondolkodás-átalakításnak ezt az irányát azokkal szemben kell elkezdened, akikkel konfliktusokba kerülsz. Mivel a szeretetnek csak akkor van értelme, ha az a gyakorlatban is megnyilvánul, ezért fontos az, hogy a megértés is gyakorlati magatartás legyen."

"A szellősség és a nagyvonalúság együttesen RUGALMASSÁG szóval fejezhető ki. A lemerevedés nem azonos az állhatatossággal. Az állhatatosságnak akkor van helye, amikor a jóakarat megnyilvánulását akarja valaki megmásítani benned. De csak akkor!"

"Aki kijelentéseihez ragaszkodik, az általában nem állhatatos, hanem lemerevedett gondolkodásában, s ez bizony előbb-utóbb képtelenné teheti gazdáját arra, hogy szellemileg, lelkileg fejlődni tudjon."

"Meg kell tanulnod, hogy ne a pillanatnyi sikerélmény, hanem az örökkévalóság fényében megvizsgált és próbát kiállt érték legyen számodra a mérvadó. Általában sok keserű csalódástól menekül meg az, aki a napi eseményekre így kérdez rá: Mi ez az örökkévalósághoz képest?!"

Kérdező: MI A FELADATOM?

Mi a legfontosabb feladatom?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Azok a birkózások, amelyeket magaddal és környezeteddel folytatsz, bőséges anyagot tárnak eléd annak érdekében, hogy tanulj meg rangsorolni. Pszichikailag szellősebbé és szellemileg nagyvonalúbbá kell lenned, ha nem akarsz fölöslegesen ellenségeket gyűjteni magadnak.
Amikor arra kérlek, hogy tanulj meg rangsorolni, akkor arra gondolok, hogy komolyan föl kell mérned, mi az, amihez ragaszkodnod kell, és mi az, ami nem tartozik a lényeghez. Te túlságosan az igazság rendjébe ágyaztad be magadat, s ez akadálya bizonyos empátia kifejlődésének benned. Pedig mások megértése nélkül nem tud senki a Földön fölszabadultan szeretni.
A gondolkodás-átalakításnak ezt az irányát azokkal szemben kell elkezdened, akikkel konfliktusokba kerülsz. Mivel a szeretetnek csak akkor van értelme, ha az a gyakorlatban is megnyilvánul, ezért fontos az, hogy a megértés is gyakorlati magatartás legyen.
Újra csak azt mondom, hogy e téren bőséges anyag áll rendelkezésedre.
A szellősség és a nagyvonalúság együttesen RUGALMASSÁG szóval fejezhető ki. A lemerevedés nem azonos az állhatatossággal. Az állhatatosságnak akkor van helye, amikor a jóakarat megnyilvánulását akarja valaki megmásítani benned. De csak akkor! Aki kijelentéseihez ragaszkodik, az általában nem állhatatos, hanem lemerevedett gondolkodásában, s ez bizony előbb-utóbb képtelenné teheti gazdáját arra, hogy szellemileg, lelkileg fejlődni tudjon.
Meg kell tanulnod, hogy ne a pillanatnyi sikerélmény, hanem az örökkévalóság fényében megvizsgált és próbát kiállt érték legyen számodra a mérvadó. Általában sok keserű csalódástól menekül meg az, aki a napi eseményekre így kérdez rá: Mi ez az örökkévalósághoz képest?!
Legyen ez életed iránymutatója!
Megáldalak SZERETETEM ÉS ÖRÖMÖM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/658

33. hét

(2013. 08. 12. - 18.)

Témáink:

"Érdeklődési irányod vagy a múltra, vagy a jövőre, vagy rajtad kívüli eseményekre van beállítva. Ez nem azt eredményezi, amit gyakran kérek tőletek, hogy feladatokban gondolkodjatok. Nem. Ez éppen ettől veszi el az időt."

"Semmi sem lehet fontosabb számodra, mint a jelen megszentelése. Ezért jöttél le a Földre!"

"A jelen megszenteléséhez ugyan szükség van a múlt, jövő, rajtad kívüli eseményekből levont tanulságokra, bátorításra, de csak emlékezőképességed határain belül lehetnek ezek mérvadók."

"Sokkal fontosabb az, hogy magadon belül, Velem közvetlenül hogyan beszéled meg, hogyan tervezed meg az előtted álló feladatok végrehajtását, vagyis azt, hogy hogyan kell a jelenedet megszentelned."

"Csak általad tudom olyan fényesre csiszolni koronádat, hogy az a te szent koronád legyen!"

Kérdező: EDDIGI ÉLETPÁLYÁMRÓL

1. Eddigi életpályámról mi a véleménye az Úrnak?
2. Milyen sors vár a tőlem külön élő családomra?
3. Kaposmérőn rendezett ünnepünk sikeres volt-e az égiek szemében?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Irántad érzett szeretetem parancsolja azt, hogy megmondjam neked a következőket:
1. Érdeklődési irányod vagy a múltra, vagy a jövőre, vagy rajtad kívüli eseményekre van beállítva. Ez nem azt eredményezi, amit gyakran kérek tőletek, hogy feladatokban gondolkodjatok. Nem. Ez éppen ettől veszi el az időt.
2. Semmi sem lehet fontosabb számodra, mint a jelen megszentelése. Ezért jöttél le a Földre!
3. A jelen megszenteléséhez ugyan szükség van a múlt, jövő, rajtad kívüli eseményekből levont tanulságokra, bátorításra, de csak emlékezőképességed határain belül lehetnek ezek mérvadók.
Sokkal fontosabb az, hogy magadon belül, Velem közvetlenül hogyan beszéled meg, hogyan tervezed meg az előtted álló feladatok végrehajtását, vagyis azt, hogy hogyan kell a jelenedet megszentelned.
Drága Barátom! Munkára fel! Csak általad tudom olyan fényesre csiszolni koronádat, hogy az a te szent koronád legyen!
Megáldalak JELENLÉTEM BIZONYOSSÁGÁVAL"

Jézus - A Hang: 8/659

34. hét

(2013. 08. 19. - 25.)

Témáink:

"Egy földi élet túl kevés ahhoz, hogy olyan lelki sebek, amelyeket ti hordotok magatokban, begyógyuljanak. Egész életednek jelen problémája nem jelen életetek következménye. Minden ember hoz magával egy olyan sorsvonalat, amely kizárólag az övé, és amely arra való, hogy e sorsvonal mentén igazolja azt a szeretetet, amely lényegében Velem azonos, és amelyre mint szemetek fényére kellene vigyáznotok."

"A házasságok arra valók, hogy mindkét fél segítse egymást e szeretetnek megtisztításában, kibontásában. Arra való tehát a házasság, hogy azok a hiányosságok, amelyek miatt le kellett születnetek a Földre, az önzetlenségben hozott döntéseitek által megszűnjenek, s így ez a föli pokol ugródeszka legyen számotokra, hogy Hozzám térjetek."

Feladatod, "hogy szabaddá válj házastársadtól. Nemcsak vágynod nem kellene utána, de nem is szabadna engedned, hogy még egyszer nálad találjon biztonságot felelőtlen életének eltussolására."

"Te összekevered a toleranciát a bűnpártolással, a bűnrészességgel. Amit te megélsz, az nem szeretet, az nem tolerancia, hanem bűnpártolás! Szívvel-lélekkel, tűzzel-vassal ellene kellene lenned ennek, ha megfelelő önérzettel rendelkeznél, s nem azt tartanád legfontosabbnak, hogy ő visszatérjen, hanem azt, hogy férjed kedvesét kizavard házadból. Neked ez lenne a feladatod!, és nem az elnézés, a lelkizés, a rábeszélés, a tűrés és miegyéb. "

"...pontosan úgy, ahogy társad bűnös módon nem oldja fel karmáját, te éppen ezt teszed, amikor őt tartod életed boldogítójának, és nem Engem. Tudom, hogy csúnyán hangzik, de mégis igaz, hogy a lényegben azonos vagy férjeddel. Ő a felszínen és nyíltan, te a mélyben és burkoltan állítasz Engem félre, s teszel helyembe mást."

"Idegen vagy házastárs, egyre megy, amikor arról van szó, hogy valaki bűnös vagy bűnrészes. Az a fájdalom, amely benned van, az nem az Én fájdalmam, hanem a pokol fájdalma, bűnös elnézésed fájdalma, melyet összekeversz a házastársi hűséggel, holott ahhoz ennek semmi köze sincsen. Mivel helyetted nem tudok Én megjavulni, nem tudok Én határozott lenni, ezért nem is tudom e magatartásod következményeit könnyíteni."

"Nagyon szenvedek amiatt, hogy nem tudsz kiállni Mellettem! S nem tudod elzavarni mindkettőjüket, akik téged egy önérzet nélküli rongysenkinek néznek, és akik e magatartásukkal, éppen benső szabadságod hiánya miatt, téged is elsodornak Tőlem."

Kérdező: TÁRSAM VISSZATÉR?

1. Van-e reményem arra, hogy házastársam visszatér családjához?
2. Hibás vagyok házastársam hűtlenségében?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Egy földi élet túl kevés ahhoz, hogy olyan lelki sebek, amelyeket ti hordotok magatokban, begyógyuljanak. Egész életednek jelen problémája nem jelen életetek következménye. Minden ember hoz magával egy olyan sorsvonalat, amely kizárólag az övé, és amely arra való, hogy e sorsvonal mentén igazolja azt a szeretetet, amely lényegében Velem azonos, és amelyre mint szemetek fényére kellene vigyáznotok.
A házasságok arra valók, hogy mindkét fél segítse egymást e szeretetnek megtisztításában, kibontásában. Arra való tehát a házasság, hogy azok a hiányosságok, amelyek miatt le kellett születnetek a Földre, az önzetlenségben hozott döntéseitek által megszűnjenek, s így ez a föli pokol ugródeszka legyen számotokra, hogy Hozzám térjetek.
Mint tapasztalod, olyan vágy él benned, amely a legtermészetesebb, ha családanyának tudod magadat. De te elsősorban Isten gyermeke kell hogy legyél, és akkor már e vágyad bátorítása Részemről nem gyógyítana téged, csak elodázná azt a feladatodat, amely nem kevesebb, mint az, hogy szabaddá válj házastársadtól. Nemcsak vágynod nem kellene utána, de nem is szabadna engedned, hogy még egyszer nálad találjon biztonságot felelőtlen életének eltussolására.
2. Drága Leányom! Te összekevered a toleranciát a bűnpártolással, a bűnrészességgel. Amit te megélsz, az nem szeretet, az nem tolerancia, hanem bűnpártolás! Szívvel-lélekkel, tűzzel-vassal ellene kellene lenned ennek, ha megfelelő önérzettel rendelkeznél, s nem azt tartanád legfontosabbnak, hogy ő visszatérjen, hanem azt, hogy férjed kedvesét kizavard házadból. Neked ez lenne a feladatod!, és nem az elnézés, a lelkizés, a rábeszélés, a tűrés és miegyéb.
Sajnos, nem tudok mást mondani, mint azt, hogy pontosan úgy, ahogy társad bűnös módon nem oldja fel karmáját, te éppen ezt teszed, amikor őt tartod életed boldogítójának, és nem Engem. Tudom, hogy csúnyán hangzik, de mégis igaz, hogy a lényegben azonos vagy férjeddel. Ő a felszínen és nyíltan, te a mélyben és burkoltan állítasz Engem félre, s teszel helyembe mást.
Idegen vagy házastárs, egyre megy, amikor arról van szó, hogy valaki bűnös vagy bűnrészes. Az a fájdalom, amely benned van, az nem az Én fájdalmam, hanem a pokol fájdalma, bűnös elnézésed fájdalma, melyet összekeversz a házastársi hűséggel, holott ahhoz ennek semmi köze sincsen. Mivel helyetted nem tudok Én megjavulni, nem tudok Én határozott lenni, ezért nem is tudom e magatartásod következményeit könnyíteni.
Nagyon szenvedek amiatt, hogy nem tudsz kiállni Mellettem! S nem tudod elzavarni mindkettőjüket, akik téged egy önérzet nélküli rongysenkinek néznek, és akik e magatartásukkal, éppen benső szabadságod hiánya miatt, téged is elsodornak Tőlem.
Megáldalak A TISZTÁNLÁTÁS ÉS A BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/661

35. hét

(2013. 08. 26. - 09. 01.)

Témáink:

"Nyilván tudod, hogy nincs ember a világon, aki kielégíthetné azt a boldogság-vágyat, amely rugója minden emberi törekvésnek. Tudod azt is, hogy a mulandó élet nem is lehet olyan emberi kapcsolatoknak műhelye, amely kapcsolatok örök kapcsolatok lehetnének. Tudod azt is, hogy az erkölcs, tehát a boldogság, tehát a benső béke területén fából vaskarika az, amikor valaki úgy gondolja, hogy boldogítani tudna valakit. De azt is tudnod kell, hogy Én feltétlenül képes vagyok arra, amire benneteket teremtettelek, vagyis arra, hogy Bennem, Általam és Velem bármilyen nehézségen át tudjatok lendülni, s átvegyétek Tőlem az Én békémet."

"Ha egy művész ott áll egy értékes márványtömb előtt, s hosszan nézi, akkor már látja e márványban azt az alakot, amelyet ki fog belőle bontani. Látja, tudja, nem kell mást csinálnia, mint a márványtömbről lefaragni a fölösleget, hogy ott álljon előtte az, amit, akit még munkája kezdetén beleálmodott a kidolgozandó márványba. Ha a márványtömb öntudatra ébredne, s látná, hogy a Mester vésővel, kalapáccsal közeledik feléje, bizony följajdulna.
Én vagyok az a Mester, aki az érzékek, a szellem, a lélek éjszakáján átgyúrom hol törékeny, hol kemény márványlétedet, hogy álmom rólad, a te örök, Engem visszatükröző szépséged soha el nem múlónak tündököljön magad és az egész mennyország örömére."

"... NE imádkozz azért az illetőért, akiről leveledben írtál! Az imáddal csak ártasz magadnak is, neki is. Bőven elég, ha egyetlen alkalommal, gondolatban Rám bízod őt, és a többi már nem a te dolgod. A te ősellenséged akar kínozni azzal is, hogy imádkoztat. Csak akkor tudok segítségedre lenni, ha nem veszed be ezt a csalit, és a vallásosság ördögének támadására nem adod meg magadat. A vallásosság ördöge az egyik legördögibb ördög."

"Az Én Édesanyám rájött, hogy akkor tesz Nekem és önmagának is legjobbat, ha kilép az életemből (Mt. 12;48). Amikor ezt megtette, akkor nem eltávolodott a boldogságától, hanem ekkor biztosította azt igazán. A vallási mezbe öltöztetett emberi kapcsolatok tudnak lenni a legkegyetlenebb, legördögibb, legrabszolgatartóbb, legmegkötözöttebb kapcsolatok. Ezek vannak legtávolabb Tőlem, az Atyámtól, az Isten országától, tehát attól a szabadságtól, amely a Lelkem természetes tartózkodási helye (2Kor 3;17). "

Kérdező: NAGYON MEGGYÖTÖRT VAGYOK

Nagyon meggyötört vagyok. Akiért szívből tudnék élni, azzal nem élhetek. Mit tegyek érte?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Mivel Hozzám fordultál, ezért feltétlenül olyan választ fogsz kapni problémádra, amely egészen biztosan átsegít minden nehézségen. Igen, mert az elmúlt időben nagyon meg kellett tapasztalnod, hogy mennyire törékeny benned az a tartás, amelyet idegzetnek neveztek.
Nyilván tudod, hogy nincs ember a világon, aki kielégíthetné azt a boldogság-vágyat, amely rugója minden emberi törekvésnek. Tudod azt is, hogy a mulandó élet nem is lehet olyan emberi kapcsolatoknak műhelye, amely kapcsolatok örök kapcsolatok lehetnének. Tudod azt is, hogy az erkölcs, tehát a boldogság, tehát a benső béke területén fából vaskarika az, amikor valaki úgy gondolja, hogy boldogítani tudna valakit. De azt is tudnod kell, hogy Én feltétlenül képes vagyok arra, amire benneteket teremtettelek, vagyis arra, hogy Bennem, Általam és Velem bármilyen nehézségen át tudjatok lendülni, s átvegyétek Tőlem az Én békémet.
Amire nem szoktál gondolni, az a következő: Ha egy művész ott áll egy értékes márványtömb előtt, s hosszan nézi, akkor már látja e márványban azt az alakot, amelyet ki fog belőle bontani. Látja, tudja, nem kell mást csinálnia, mint a márványtömbről lefaragni a fölösleget, hogy ott álljon előtte az, amit, akit még munkája kezdetén beleálmodott a kidolgozandó márványba. Ha a márványtömb öntudatra ébredne, s látná, hogy a Mester vésővel, kalapáccsal közeledik feléje, bizony följajdulna.
Én vagyok az a Mester, aki az érzékek, a szellem, a lélek éjszakáján átgyúrom hol törékeny, hol kemény márványlétedet, hogy álmom rólad, a te örök, Engem visszatükröző szépséged soha el nem múlónak tündököljön magad és az egész mennyország örömére.
Amit kérek tőled, az az, hogy NE imádkozz azért az illetőért, akiről leveledben írtál! Az imáddal csak ártasz magadnak is, neki is. Bőven elég, ha egyetlen alkalommal, gondolatban Rám bízod őt, és a többi már nem a te dolgod. A te ősellenséged akar kínozni azzal is, hogy imádkoztat. Csak akkor tudok segítségedre lenni, ha nem veszed be ezt a csalit, és a vallásosság ördögének támadására nem adod meg magadat. A vallásosság ördöge az egyik legördögibb ördög.
Az Én Édesanyám rájött, hogy akkor tesz Nekem és önmagának is legjobbat, ha kilép az életemből (Mt. 12;48). Amikor ezt megtette, akkor nem eltávolodott a boldogságától, hanem ekkor biztosította azt igazán. A vallási mezbe öltöztetett emberi kapcsolatok tudnak lenni a legkegyetlenebb, legördögibb, legrabszolgatartóbb, legmegkötözöttebb kapcsolatok. Ezek vannak legtávolabb Tőlem, az Atyámtól, az Isten országától, tehát attól a szabadságtól, amely a Lelkem természetes tartózkodási helye (2Kor 3;17).
Megáldalak SZERETETEM SZABADSÁGÁVAL ÉS SZABADSÁGOM SZERETETÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/662

36. hét

(2013. 09. 01. - 08.)

Témáink:

"Óh, mikor értitek meg, drága gyermekeim, hogy hiába tömitek magatokba az olyan ételt, amelyből ki van vonva a tápszer?! Akár szét is pukkadhattok, mégsem juttok el a jóllakottság érzéséig! Mikor nyílik ki már szívetek szeme, tehát mikor kezditek elhinni, hogy a megkötözöttség az rabság, és mivel szabadságra lettetek teremtve, rabságban soha nem lehettek boldogok?! Mikor értitek meg, hogy szabadságotokat csak Tőlem lehet elfogadnotok, mert mások azt nektek meg nem adhatják, hisz senki sem adhatja azt, amije nincs?!"

"Szülők, mikor értitek meg, hogy nem gyermekeitekre vagytok teremtve, hogy ő nem azért választott titeket, hogy birtokolhassátok gyermeketeket, és a gyermek is csak addig akarja birtokolni szüleit, amíg nem jut el oda, hogy már nincs szüksége a szülőre?! Mikor értitek meg, hogy aki jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám?! (Mt 10;37). Hogyan adjam tudtotokra, hogy nem boldogít annak elérése, amiben bíztok? Hogyan mondjam meg, hogy Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET? Vagyis minden más zsákutca, hazugság és halál!"

"Azt gondolod, hogy neked, gyermekednek boldogságán valamit is változtat az, hogy együtt vagytok vagy sem. Nem hiszed el, hogy a földi életben azok az apró örömök, amelyek feledtetik veletek azt, hogy a halál felé meneteltek, azok narkotikumok csupán, és nem életet adó nektár"

"Hidd el, hogy nagyobb szeretetem van Irántad, mint a tiéd mások iránt. Hidd el, hogy ennek a szeretetnek megnyilvánulását csak azok élvezhetik, akik vállalkoznak arra, hogy átalakítsák gondolkodásukat ..."

"Ha arra gondolsz, hogy még így sincs elég időd rám, amikor egyedül vagy, hát akkor hogyan lenne akkor, ha mással lennél elfoglalva. Gondold el, ha valakit még kényszeríteni sem tudok arra, hogy felismerje, vagy Én boldogítom, vagy boldogtalan marad, akkor mennyire reménytelenül remélek Én bennetek!"

"kénytelen vagyok engedni annak, aki ki akar szorítani a boldogsága területéről. Vagyis, kénytelen vagyok megtapasztaltatni azt, hogy lehetetlenség boldoggá lenni úgy, ahogy Én nem akarom, illetve Én azért nem akarom, hogy úgy legyél boldog, ahogy te akarod, mert tudom, hogy az lehetetlenség. Csak aki elveszíti életét, az tudja megtalálni azt (Mt. 10;39). Csak aki életének középpontjában vagyok, annak vagyok benne az életében."

"Amikor azt kérdezed: " ...van-e valamilyen remény ebben az életben", akkor tökéletes tanúságot teszel arról, hogy elkezdődik közöttünk a süketek párbeszéde (1Kor 15;19). "

"Könyörgöm, kezdd el átalakítani gondolkodásodat, hogy át tudjam adni neked szívem békéjét, boldogságát. Nagyon szeretném, ha nem gyermekedtől, nem másoktól, hanem Tőlem várnád azt, amit másoktól hiába is vársz, mert ha helyembe állítod bármelyiket, attól gyermeked, más embertársad vagy akárki, nem lesz isten, csupán bálvány marad. Én pedig lerontok minden bálványt!!! Átvilágítok minden hazugságot, és megszüntetek minden mellébeszélést! Nem elégszem meg azzal, hogy bárki is csupán szavaival imádjon! Csak az az imádás igazi, amely mögött ott áll egy Nekem adott hiteles élet. Minden más imádás KÁROMLÁS! "

"Nagyon szeretlek! Egyetlen földi életemet, bár vérrel verejtékezve, de odaadtam érted! Bízzál jobban Bennem!"

Kérdező: TÁVOL VAGYOK GYERMEKEMTŐL

Távol vagyok gyermekemtől. Szenvedek a magány miatt. Meddig tart ez még?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Nagyon megértem lelki szenvedésedet. Sőt!, azt kell mondanom, hogy az Én szenvedésemnek töredékét kell megélned azáltal, hogy távol vagy gyermekedtől. Azért mondom ezt, mert mérhetetlenül sok gyermekemtől kell távol lennem, pedig tudom, hogy csak Nálam találhatják meg boldogságukat, tehát nem olyan helyzetben tudom enyéimet, mint te gyermekedet. Bizony iszonyatos dolog az, ami együvé lett teremtve, az nem lehet együtt. A fenti sorokat azért mondtam, hogy éreztessem veled, mennyire nem azon az alapon állsz életszemléleteddel, amely megkönnyíthetné életedet. Én valóban, mint a te legjobban szerető Istened, így vagyok kénytelen sóhajtani: Óh, mikor értitek meg, drága gyermekeim, hogy hiába tömitek magatokba az olyan ételt, amelyből ki van vonva a tápszer?! Akár szét is pukkadhattok, mégsem juttok el a jóllakottság érzéséig! Mikor nyílik ki már szívetek szeme, tehát mikor kezditek elhinni, hogy a megkötözöttség az rabság, és mivel szabadságra lettetek teremtve, rabságban soha nem lehettek boldogok?! Mikor értitek meg, hogy szabadságotokat csak Tőlem lehet elfogadnotok, mert mások azt nektek meg nem adhatják, hisz senki sem adhatja azt, amije nincs?! Szülők, mikor értitek meg, hogy nem gyermekeitekre vagytok teremtve, hogy ő nem azért választott titeket, hogy birtokolhassátok gyermeketeket, és a gyermek is csak addig akarja birtokolni szüleit, amíg nem jut el oda, hogy már nincs szüksége a szülőre?! Mikor értitek meg, hogy aki jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám?! (Mt 10;37). Hogyan adjam tudtotokra, hogy nem boldogít annak elérése, amiben bíztok? Hogyan mondjam meg, hogy Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET? Vagyis minden más zsákutca, hazugság és halál!
Hiába mondom, nem hiszitek. Azt gondoljátok, hogy egy ötös lottó többet ér, mint Velem együtt élni. Azt gondolod, hogy neked, gyermekednek boldogságán valamit is változtat az, hogy együtt vagytok vagy sem. Nem hiszed el, hogy a földi életben azok az apró örömök, amelyek feledtetik veletek azt, hogy a halál felé meneteltek, azok narkotikumok csupán, és nem életet adó nektár. Drága Gyermekem! Amit te most tanulsz, azért tanulod, mert segíteni akarsz szenvedő embertársaidon. Szeretet van hát benned, s hiszed azt, hogy ez a szeretet értelmes dolog. Hidd el, hogy nagyobb szeretetem van Irántad, mint a tiéd mások iránt. Hidd el, hogy ennek a szeretetnek megnyilvánulását csak azok élvezhetik, akik vállalkoznak arra, hogy átalakítsák gondolkodásukat, mint ahogy a te gyógyító masszázsod is csak annak használ, aki aláveti magát annak.
Ha arra gondolsz, hogy még így sincs elég időd rám, amikor egyedül vagy, hát akkor hogyan lenne akkor, ha mással lennél elfoglalva. Gondold el, ha valakit még kényszeríteni sem tudok arra, hogy felismerje, vagy Én boldogítom, vagy boldogtalan marad, akkor mennyire reménytelenül remélek Én bennetek!
A betegségekre azt szoktátok mondani, hogy azok az ÉN kegyetlen kegyelmeim, mert akkor legalább hangzik szívetekből: "Jaj Istenem! Meddig tűröd még? Meddig tart ez még?!"
Sajnos, nektek már ez is sok, hogy ennyit foglalkozzatok Velem. Velem, Aki nélkül semmit sem tehettek, ami hasznotokra lenne. Nagyon szeretlek! Nem tudok nélküled élni! Ezért életednek arról a területéről, amelyről nem szoríthatsz ki, tehát meglétedből, soha nem tágítok. De kénytelen vagyok engedni annak, aki ki akar szorítani a boldogsága területéről. Vagyis, kénytelen vagyok megtapasztaltatni azt, hogy lehetetlenség boldoggá lenni úgy, ahogy Én nem akarom, illetve Én azért nem akarom, hogy úgy legyél boldog, ahogy te akarod, mert tudom, hogy az lehetetlenség. Csak aki elveszíti életét, az tudja megtalálni azt (Mt. 10;39). Csak aki életének középpontjában vagyok, annak vagyok benne az életében.
Amikor azt kérdezed: " ...van-e valamilyen remény ebben az életben", akkor tökéletes tanúságot teszel arról, hogy elkezdődik közöttünk a süketek párbeszéde (1Kor 15;19).
Drága Gyermekem! Könyörgöm, kezdd el átalakítani gondolkodásodat, hogy át tudjam adni neked szívem békéjét, boldogságát. Nagyon szeretném, ha nem gyermekedtől, nem másoktól, hanem Tőlem várnád azt, amit másoktól hiába is vársz, mert ha helyembe állítod bármelyiket, attól gyermeked, más embertársad vagy akárki, nem lesz isten, csupán bálvány marad. Én pedig lerontok minden bálványt!!! Átvilágítok minden hazugságot, és megszüntetek minden mellébeszélést! Nem elégszem meg azzal, hogy bárki is csupán szavaival imádjon! Csak az az imádás igazi, amely mögött ott áll egy Nekem adott hiteles élet. Minden más imádás KÁROMLÁS!
Újra mondom: Nagyon szeretlek! Egyetlen földi életemet, bár vérrel verejtékezve, de odaadtam érted! Bízzál jobban Bennem!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/663

37. hét

(2013. 09. 09 - 15.)

Témáink:

"Mielőtt a Földre születtél, vállaltál egy olyan szenvedékeny emberi sorsot, amely részben megóv, részben megerősít. "

"Legtöbb ember az egészségi állapotához nem köti hozzá azt a felelősségvállalást, ami pedig ezzel együtt jár. Amint legtöbb ember nem éli meg vigasznak azt, hogy betegsége csökkenti felelősségvállalásának körét, úgy nem éli meg fokozott tehernek az egészséggel járó többlet-felelősséget sem. Ez érthető, mivel a földi élet csupa köd és homály ahhoz viszonyítva, ahonnan jöttél, és ahová tartasz. Itt valóban az cselekszik legjobban, aki a pillanat lehetőségeire figyel, és ezt törekszik megtölteni jó erkölcsi tartalommal."

"...egészségi állapotod se nem siralmas, se nem rózsás, csupán olyan, amilyen, és neked ezt az állapotot, mint karmikus adottságot, kell a mindenkori jelenben úgy megélned, hogy örülni tudj majd a pillanatok sorozatában hozott döntéseidnek akkor, amikor az utolsó pillanatban búcsút mondasz e földi vándorlásnak."

"A Lélekkeresztség egy istenélmény, Mennyország-élmény, tehát örömforrás fölszakadása az emberi lélekben. A Lélekkeresztség a Szentlélek műve, akit az Én Atyám boldog örömmel ad mindazoknak, akik vágyakoznak erre (Lukács 11:13). Az ember oldaláról tehát feltétlen feltétel, hogy vágyakozzon utána az, aki már hallott erről. Kérje, könyörögjön érte, és bízzon abban, hogy Isten hűséges ígéretei teljesítésében. Állhatatosan és nagy áhítattal kell kérned. Nem Atyám miatt kell kérned így, hanem magad miatt, mert áhítatos és állhatatos kéréseddel teszed magadat lélekben befogadóvá."

"Gyermekét az a szülő szereti helyesen, aki nem lépi át gyermeke szabadságának körét, tehát nem vállal felelősséget a gyermek felelős cselekedeteinek következményeiért, és aki nem engedi, hogy gyermeke átlépje az ő szabadságának körét, tehát megállj-t! tud parancsolni gyermekének, amikor az olyat kér szülőjétől, amihez nincs joga."

"Vigyázz! Már az alapbeállítás hamis, ha azt gondolod, hogy van gyermeked! Van olyan, akit a világra hoztál az Én gyermekeim közül, és ez a gyermek azért vállalt téged, hogy gondját viseld addig, amíg nem lesz nagykorú. Ha ezután is saját gyermekednek tartod őt, akkor nem szereted őt helyesen. Nem, mert könnyen bűnrészessé tehet téged. Könnyen olyasmit kívánhat, amely kívánság teljesítése vagy bűnöket takar, vagy további bűnöket segít elő."

"Minden szülőnek - ebben a saját Édesanyám sem volt kivétel - meg kell tanulnia, hogy szabaddá váljon gyermekétől, hogy megszüntesse azt a megkötözöttséget szellemileg, lelkileg, erkölcsileg, anyagilag, amelyet a Földre születésnél a köldökzsinór elvágása szimbolizál."

Kérdező: MI A LÉLEKKERESZTSÉG?

1. Egészségi állapotom siralmas.
2. Egész életemet ilyen szenvedésekkel kell leélnem?
3. Mi a Lélekkeresztség?
4. Helyes-e az a szeretet, amellyel a tévelygő gyermekemet szeretem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Mielőtt a Földre születtél, vállaltál egy olyan szenvedékeny emberi sorsot, amely részben megóv, részben megerősít.
Legtöbb ember az egészségi állapotához nem köti hozzá azt a felelősségvállalást, ami pedig ezzel együtt jár. Amint legtöbb ember nem éli meg vigasznak azt, hogy betegsége csökkenti felelősségvállalásának körét, úgy nem éli meg fokozott tehernek az egészséggel járó többlet-felelősséget sem. Ez érthető, mivel a földi élet csupa köd és homály ahhoz viszonyítva, ahonnan jöttél, és ahová tartasz. Itt valóban az cselekszik legjobban, aki a pillanat lehetőségeire figyel, és ezt törekszik megtölteni jó erkölcsi tartalommal.
Amikor tehát az első két problémádra válaszolok, akkor lényegében arra hívom fel figyelmedet, hogy egészségi állapotod se nem siralmas, se nem rózsás, csupán olyan, amilyen, és neked ezt az állapotot, mint karmikus adottságot, kell a mindenkori jelenben úgy megélned, hogy örülni tudj majd a pillanatok sorozatában hozott döntéseidnek akkor, amikor az utolsó pillanatban búcsút mondasz e földi vándorlásnak.
A Lélekkeresztség egy istenélmény, Mennyország-élmény, tehát örömforrás fölszakadása az emberi lélekben. A Lélekkeresztség a Szentlélek műve, akit az Én Atyám boldog örömmel ad mindazoknak, akik vágyakoznak erre (Lukács 11:13). Az ember oldaláról tehát feltétlen feltétel, hogy vágyakozzon utána az, aki már hallott erről. Kérje, könyörögjön érte, és bízzon abban, hogy Isten hűséges ígéretei teljesítésében.
Állhatatosan és nagy áhítattal kell kérned. Nem Atyám miatt kell kérned így, hanem magad miatt, mert áhítatos és állhatatos kéréseddel teszed magadat lélekben befogadóvá.
Gyermekét az a szülő szereti helyesen, aki nem lépi át gyermeke szabadságának körét, tehát nem vállal felelősséget a gyermek felelős cselekedeteinek következményeiért, és aki nem engedi, hogy gyermeke átlépje az ő szabadságának körét, tehát megállj-t! tud parancsolni gyermekének, amikor az olyat kér szülőjétől, amihez nincs joga.
Vigyázz! Már az alapbeállítás hamis, ha azt gondolod, hogy van gyermeked! Van olyan, akit a világra hoztál az Én gyermekeim közül, és ez a gyermek azért vállalt téged, hogy gondját viseld addig, amíg nem lesz nagykorú. Ha ezután is saját gyermekednek tartod őt, akkor nem szereted őt helyesen. Nem, mert könnyen bűnrészessé tehet téged. Könnyen olyasmit kívánhat, amely kívánság teljesítése vagy bűnöket takar, vagy további bűnöket segít elő.
Minden szülőnek - ebben a saját Édesanyám sem volt kivétel - meg kell tanulnia, hogy szabaddá váljon gyermekétől, hogy megszüntesse azt a megkötözöttséget szellemileg, lelkileg, erkölcsileg, anyagilag, amelyet a Földre születésnél a köldökzsinór elvágása szimbolizál.
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/664

38. hét

(2013. 09. 16. - 22.)

Témáink:

"Minden meditációs csoportnak az kell legyen a célja, hogy növelje bennetek a szeretetet Irántam és embertársaitok iránt. E szeretet csak akkor valódi, hogyha szívbékével jár együtt. Ezt célozza meg az a meditációs csoport, amely ki akarja hozni belőletek azt az erőt, amelyet Én oltottam bele természetetekbe. A cél tehát a fontos!"

"A házastársi kapcsolat semmiképpen sem alá-fölé rendelt kapcsolat. Aki a házasságban uralkodni akar, az gyakorlatilag cáfolja azt az ígéretét, amelyet a házasságkötés alkalmával mondott. Igen, mert a szeretet és az uralkodás ember és ember között nem fér össze. A szeretet: szabad szolgálat, amely semmiféle kényszert nem képes sem elfogadni, sem alkalmazni. Ahol kényszer van, ott Én nem vagyok jelen."

"A gyermekeiddel kapcsolatban neked is, gyermekeidnek is meg kell harcolnotok azt a szabadságharcotokat, amely feltétele annak, hogy helyesen tudjátok szeretni egymást. A szabadság körén belül mindenkinek saját felelőssége, hogy tettei következményeit magára kell vállalnia. Az a szülő, aki elnéző, az bűnrészes. Feltétlenül fontos, hogy a szeretet IGAZSÁGBAN nyilvánuljon meg, és az igazság SZERETETBEN. Csak abban az esetben fordulhat át az igazság IRGALOMRA, ha komoly bűnbánatot mutat az, aki úgy érzi, hogy az igazság nagy szenvedést jelent számára. De csak ebben az esetben lehet lemondani arról az igazságról, ami szükségszerűen együtt jár a szeretettel, ha nem akar megalkuvássá silányulni."

"Arról szó sem lehet, hogy bármit vagy bárkit is feláldozz gyermekeid jövőjéért. Gyermekeid jövője nem a te kezedben van!!! Neked a jelen megszentelése a feladatod. Ezért születtél le a Földre, és gyermekeid azért választottak téged, mert akkor, amikor sokkal tisztábban láttak, mint most, akkor úgy látták, hogy melletted tudják kibontani legjobban benső értékeiket. Ha ők ezt nem teszik, azért nem te vagy a felelős. Neked nem gyermekeidért kell élned, hanem Értem! Nekik is, mint mindenkinek, Értem kell élniük, ha boldogok akarnak lenni. Amíg erre rá nem jön valaki, addig csak menekül önmaga elől."

"Mérhetetlen szeretettel szeretlek, és azt akarom, hogy ne engedj Engem kiszorítani senkitől, sem házastárstól, sem gyermektől, életed gyújtópontjából. Őket is csak akkor szereted helyesen, ha úgy szereted őket, mint Én, tehát csak abban állsz melléjük, amiben saját erejük nem elégséges, tehát amiben nincs semmi felelősségük, tehát abban, ami a jelened megszentelésében neked a feladatod. Ez férjedre, gyermekeidre egyaránt áll."

Kérdező: HÁZASSÁGOM VÁLSÁGOS

1. Egy meditációs csoportba járok.
2. Házasságom válságos.
3. Problémáim vannak gyermekeimmel kapcsolatban. Gyermekeim jövőjéért feláldozhatom-e házaséletünk látszat-nyugalmát?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Minden meditációs csoportnak az kell legyen a célja, hogy növelje bennetek a szeretetet Irántam és embertársaitok iránt. E szeretet csak akkor valódi, hogyha szívbékével jár együtt. Ezt célozza meg az a meditációs csoport, amely ki akarja hozni belőletek azt az erőt, amelyet Én oltottam bele természetetekbe. A cél tehát a fontos!
A házastársi kapcsolat semmiképpen sem alá-fölé rendelt kapcsolat. Aki a házasságban uralkodni akar, az gyakorlatilag cáfolja azt az ígéretét, amelyet a házasságkötés alkalmával mondott. Igen, mert a szeretet és az uralkodás ember és ember között nem fér össze. A szeretet: szabad szolgálat, amely semmiféle kényszert nem képes sem elfogadni, sem alkalmazni. Ahol kényszer van, ott Én nem vagyok jelen.
A gyermekeiddel kapcsolatban neked is, gyermekeidnek is meg kell harcolnotok azt a szabadságharcotokat, amely feltétele annak, hogy helyesen tudjátok szeretni egymást. A szabadság körén belül mindenkinek saját felelőssége, hogy tettei következményeit magára kell vállalnia. Az a szülő, aki elnéző, az bűnrészes. Feltétlenül fontos, hogy a szeretet IGAZSÁGBAN nyilvánuljon meg, és az igazság SZERETETBEN. Csak abban az esetben fordulhat át az igazság IRGALOMRA, ha komoly bűnbánatot mutat az, aki úgy érzi, hogy az igazság nagy szenvedést jelent számára. De csak ebben az esetben lehet lemondani arról az igazságról, ami szükségszerűen együtt jár a szeretettel, ha nem akar megalkuvássá silányulni.
Arról szó sem lehet, hogy bármit vagy bárkit is feláldozz gyermekeid jövőjéért. Gyermekeid jövője nem a te kezedben van!!! Neked a jelen megszentelése a feladatod. Ezért születtél le a Földre, és gyermekeid azért választottak téged, mert akkor, amikor sokkal tisztábban láttak, mint most, akkor úgy látták, hogy melletted tudják kibontani legjobban benső értékeiket. Ha ők ezt nem teszik, azért nem te vagy a felelős. Neked nem gyermekeidért kell élned, hanem Értem! Nekik is, mint mindenkinek, Értem kell élniük, ha boldogok akarnak lenni. Amíg erre rá nem jön valaki, addig csak menekül önmaga elől.
Mérhetetlen szeretettel szeretlek, és azt akarom, hogy ne engedj Engem kiszorítani senkitől, sem házastárstól, sem gyermektől, életed gyújtópontjából. Őket is csak akkor szereted helyesen, ha úgy szereted őket, mint Én, tehát csak abban állsz melléjük, amiben saját erejük nem elégséges, tehát amiben nincs semmi felelősségük, tehát abban, ami a jelened megszentelésében neked a feladatod. Ez férjedre, gyermekeidre egyaránt áll.
Megáldalak, hogy IGAZSÁGBAN TUDJ SZERETNI, ÉS SZERETETBEN TUDJ IGAZSÁGOS LENNI!"

Jézus - A Hang: 8/665

39. hét

(2013. 09. 23. - 29.)

Témáink:

"Te Isten gyermeke vagy. Azt a karmádat, amely földi életed sorsvonalát jelenti, azért választottad, mert úgy láttad, hogy e sorsvonalra tudod legjobban felfűzni azokat a döntéseidet, amelyek tisztává, egyértelművé érlelik szeretetedet. "

"A leglényegesebb a másért élés, amely boldogítani fog téged - ha el nem hanyagolod - a halálod pillanatában."

"Az a hangsúly, amit jelen korotokban az étkezési dolgokra tesztek, azért van, mert már nem köt le benneteket semmiféle előttetek álló eszme, feladat, s ezért szembesülnötök kell azzal a mulandósággal, amely kérlelhetetlenül elétek áll, rátok kérdez, s ti szeretnétek menekülni attól, hogy választ kelljen adnotok e kérdésre: mire használjátok fel a mulandó élet lehetőségeit? E menekülés hozza ki belőletek azt a választ, amelyről úgy gondoljátok, hogyha nem is nyugtat meg benneteket, de legalább nem teszi gyötrelmessé a mulandóság valóságának elfogadását. A válaszotok így hangzik: mulandó életünket arra használjuk, hogy a mulandóság minél tovább tartson."

"Sokkal jobban tennétek, ha nem arra tennétek a hangsúlyt, hogy mit esztek, mit isztok, mibe öltözködtök, hanem arra, hogy a mulandó életben azt keressétek, ami nem mulandó, tehát az Isten országát és annak igazságát (Mt 6;33)."

"Ami ... az említett evangéliumot illeti, azt kell mondanom, hogy a jelenleg ismert négy evangélium sem elég arra, hogy bárki is mindenben színről színre lásson mindent. De igenis elég arra, hogy erkölcsi kérdésekben kételyei ne legyenek. És ez a lényeg! Ha valaki a négy evangélium alapján, mint életformán, úgy akar eligazodni, hogy átadja Lelkemnek saját józan eszét, akkor a maga részéről megtett mindent, amit itt a Földön ember megtehet, és így Lelkem irányítása alatt és által a földi életben is és az örök életben is boldog lesz. Ez azért evidens, mert Isten a maga részéről nem vétkezik mulasztással sem!"

Kérdező: KI VAGYOK ÉN?

1. Ki vagyok, és miért van annyi testi bajom?
2. A dianetikával érdemes foglalkozni?
3. Szerinted az ember növényevő?
3. Igaz forrás az arámi nyelvű evangélium?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Te Isten gyermeke vagy. Azt a karmádat, amely földi életed sorsvonalát jelenti, azért választottad, mert úgy láttad, hogy e sorsvonalra tudod legjobban felfűzni azokat a döntéseidet, amelyek tisztává, egyértelművé érlelik szeretetedet.
2. Érdemes egyszer komolyan, odafigyelve elolvasni az említett könyvet, de gyakorlati alkalmazására annyi időt kellene áldoznod, ha a teljességre törekednél, hogy éppen a leglényegesebbet kellene ennek érdekében elhanyagolnod. A leglényegesebb a másért élés, amely boldogítani fog téged - ha el nem hanyagolod - a halálod pillanatában.
3. Az ember soha nem volt növényevő. Az ember mindig mindenevő volt. Az a hangsúly, amit jelen korotokban az étkezési dolgokra tesztek, azért van, mert már nem köt le benneteket semmiféle előttetek álló eszme, feladat, s ezért szembesülnötök kell azzal a mulandósággal, amely kérlelhetetlenül elétek áll, rátok kérdez, s ti szeretnétek menekülni attól, hogy választ kelljen adnotok e kérdésre: mire használjátok fel a mulandó élet lehetőségeit? E menekülés hozza ki belőletek azt a választ, amelyről úgy gondoljátok, hogyha nem is nyugtat meg benneteket, de legalább nem teszi gyötrelmessé a mulandóság valóságának elfogadását. A válaszotok így hangzik: mulandó életünket arra használjuk, hogy a mulandóság minél tovább tartson.
Sokkal jobban tennétek, ha nem arra tennétek a hangsúlyt, hogy mit esztek, mit isztok, mibe öltözködtök, hanem arra, hogy a mulandó életben azt keressétek, ami nem mulandó, tehát az Isten országát és annak igazságát (Mt 6;33).
4. Ami pedig az említett evangéliumot illeti, azt kell mondanom, hogy a jelenleg ismert négy evangélium sem elég arra, hogy bárki is mindenben színről színre lásson mindent. De igenis elég arra, hogy erkölcsi kérdésekben kételyei ne legyenek. És ez a lényeg! Ha valaki a négy evangélium alapján, mint életformán, úgy akar eligazodni, hogy átadja Lelkemnek saját józan eszét, akkor a maga részéről megtett mindent, amit itt a Földön ember megtehet, és így Lelkem irányítása alatt és által a földi életben is és az örök életben is boldog lesz. Ez azért evidens, mert Isten a maga részéről nem vétkezik mulasztással sem!
Megáldalak. Kérd gyakran áldásomat, főleg reggel, amikor felébredsz! Áldásom ilyenkor olyan erőt közvetít, amire aznap éppen szükséged lesz. - NAGYON SZERETLEK!"

Jézus - A Hang: 8/666

40. hét

(2013. 09. 30. - 10. 06.)

Témáink:

"Ha elolvasod Máté 6;24-34-ig mondott szavaimat, ha elolvasod Lukács 12;20-ban lévő szavaimat vagy Máté 16;25-öt, és még sorolhatnám azokat az evangéliumi helyeket, amelyekben kérdésedre bőséges választ adtam már kétezer évvel ezelőtt, akkor belátod, hogy Én mire való vagyok. "

"Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! (Zsid 13;8). Ez igaz arra is, hogy mérhetetlenül szeretlek téged, szeretem családodat, és nem vagyok személyválogató, tehát senki válláról nem vehetem le a felelősség terhét. Vagyis senki sem hivatkozhat Rám, ha úgy tapasztalja, hogy nem jött be valami vállalkozása, és senki sem mondhatja azt sem, hogy őt jobban segítettem másokkal szemben, ha bejön valamelyik vállalkozása."

"Szabad ember vagy! Senki sem bújhat ki a felelősség alól. Ezért nagyon fontos, hogy tiszta szándék vezessen, bármit csinálsz. Ha szándékod tiszta, akkor lelkileg akkor is nyertes vagy, ha vállalkozásod sikertelennek bizonyul, ha pedig nem tiszta a szándékod, tehát nem az Irántam való önzetlen szeretet vezérelt, akkor lelkileg akkor is vesztes leszel, ha vállalkozásod sikeresnek bizonyult. A szándék tehát a fontos, amelyet józan eszed alapján kell gyakorlattá tenned."

Kérdező: VÁLLALKOZÁSOM SIKERES LEHET?

Vállalkozásom miképpen lehet sikeres?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Ha elolvasod Máté 6;24-34-ig mondott szavaimat, ha elolvasod Lukács 12;20-ban lévő szavaimat vagy Máté 16;25-öt, és még sorolhatnám azokat az evangéliumi helyeket, amelyekben kérdésedre bőséges választ adtam már kétezer évvel ezelőtt, akkor belátod, hogy Én mire való vagyok.
Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! (Zsid 13;8). Ez igaz arra is, hogy mérhetetlenül szeretlek téged, szeretem családodat, és nem vagyok személyválogató, tehát senki válláról nem vehetem le a felelősség terhét. Vagyis senki sem hivatkozhat Rám, ha úgy tapasztalja, hogy nem jött be valami vállalkozása, és senki sem mondhatja azt sem, hogy őt jobban segítettem másokkal szemben, ha bejön valamelyik vállalkozása.
Szabad ember vagy! Senki sem bújhat ki a felelősség alól. Ezért nagyon fontos, hogy tiszta szándék vezessen, bármit csinálsz. Ha szándékod tiszta, akkor lelkileg akkor is nyertes vagy, ha vállalkozásod sikertelennek bizonyul, ha pedig nem tiszta a szándékod, tehát nem az Irántam való önzetlen szeretet vezérelt, akkor lelkileg akkor is vesztes leszel, ha vállalkozásod sikeresnek bizonyult. A szándék tehát a fontos, amelyet józan eszed alapján kell gyakorlattá tenned.
Megáldalak LELKEM BÖLCSESSÉGÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/667

41. hét

(2013. 10. 07. - 13.)

Témáink:

"A beavatás és a tanulás nem azonos tartalmú fogalmak. Természetes, hogy fizetni kell egy tanárnak, ha valaki tanulni akar tőle. Olyan beavatásoktól elhatárolom magam, amelyekért pénzt kérnek. Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem. Aki az emberi természet természetes erőit tanulmányozva tanulni akar, s ezért professzora anyagi hozzájárulást kér, ezt természetesnek tartom. Súlyos bűnnek tartom viszont, ha valaki a szellemi világgal való érintkezéshez szükséges mágiáért, szertartásért pénzt kér, pénzt ad. A tudatlanságon kívül az ilyen embert semmi sem menti föl erkölcsileg."

"Mivel az istenszeretőknek minden javukra válik, ezért az Általam ellenzett módon történt beavató is tud gyógyítani, jövőbe látni, lélekbe látni, s így használni az enyéimnek. De ezek fogják hallani tőlem azt, amit Máté 7;23-ban olvashatsz. Nem is beszélve 24;24-ben leírtakról. Bizony végidőket éltek!"

"Mindenféle továbbképzést, mely tiszta szándékkal, tehát Irántam való szeretetből történik, csak helyeselni tudok. Főleg a nyelvek tanulását! Ez különösen közel áll szívemhez, mert szöges ellentéte annak a gonoszságnak, amelyet ti bábeli nyelvzavarnak mondotok."

"Igenis, nektek szellemi emberekké kell válnotok. Csak szellemi erőfeszítéssel lehet legyőzni az anyagiasság lehúzó erőit. Olyan szellemi erőfeszítésekkel, amelyek igyekszenek értelmet adni a szeretetből meghozott áldozatoknak. Olyan szellemi erőfeszítésekre van szükség, amely által valóban TANÍTVÁNYAIMMÁ lehettek."

"Sajnos, a ti korotokban, és főleg a ti országotokban, szinte kézzel lehet megfogni azt az igazságot, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál (Lk 16;8). E világ fiai éppen azért, mert átadták értelmüket sötét erőknek, uralkodni látszanak a világosság azon fiain, akik még nem adták át eszüket az Én Lelkemnek. Pedig az a világosság, amit a világ fiai értelmük odaáldozásával átadtak a sötétség Fejedelmének, az a világosság nem más, mint a csukott szemű ember fantáziavilágában kigyúlt fény világossága. A fantáziálás a leglustább embernek is képes sikerélményeket nyújtani. Országokat hódíthat meg fantáziálásában az, aki még arra sem képes, hogy reggel időben fölkeljen. "

"Amikor tehát azt kérem tőled, hogy légy szellemi ember, akkor azt kérem, hogy az Én Szellemem által alakítsd életedet!"

"Az Én Lelkem az erő és a bölcsesség Lelke. Ezért amennyire rajtad áll, feltétlenül menj utána annak, aki nagyobb összeggel tartozik neked. Addig kell utána menned, míg vagy véglegesen el nem utasít, s így igazolja, hogy átok alatt áll, vagy hitegetés helyett valóban mindent elkövet annak érdekében, hogy helyreálljon a becsülete. A te bölcsességednek kell döntenie ilyen esetben, hogy okos kompromisszumot köss. De semmiképpen sem szabad engedned, hogy bárgyúnak nézzenek azért, mert szeretet van benned. A szeretet nagyon kemény is tud lenni, ha azt látja, hogy a másik félnek erre van szüksége ahhoz, hogy helyesen gondolkodjék. Higgy Nekem ebben is!"

"Abban a közösségben, amelybe jársz, az Én jelenlétem teljesen tőletek függ. Mindenütt ott vagyok, ahol ketten-hárman az Én nevemben jönnek össze. Abban az közösségben is csak azok számára vagyok jelen, akik így gondolkodnak. A te jó szándékod egyedül nem elég, hogy mások számára is jelen legyek. Legalább kettőnek lenni kell egy közösségben, hogy Engem megjelenítsenek annak érdekében, hogy az a közösség Lelkem irányítása alá kerüljön."

"Kérem, hogy tartózkodj a végletektől, tudj különbséget tenni a különböző szavak tartalma között, igazságra törekedj szíved szeretetében, és feltétlenül bízz a szeretet győzelmében, ha igazságtalanul bánnak veled."

Kérdező: HOZZAK ÁLDOZATOT A TOVÁBBKÉPZÉSÉRT?

1. Akitől választ kaptam egy problémámra, "pénzért" vásárolta a tudását. Jöhet a tőle kapott tanács Tőled?
2. Pénz nélkül hogyan lehet olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a szeretet kibontakozását?
3. Fektessek pénzt abba, hogy tovább képezzem magam?
4. Valaki egy nagyobb összeggel tartozik nekem. Menjek utána?
5. Csütörtöki összejövetelünkön jelen vagy?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "A beavatás és a tanulás nem azonos tartalmú fogalmak. Természetes, hogy fizetni kell egy tanárnak, ha valaki tanulni akar tőle. Olyan beavatásoktól elhatárolom magam, amelyekért pénzt kérnek. Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem. Aki az emberi természet természetes erőit tanulmányozva tanulni akar, s ezért professzora anyagi hozzájárulást kér, ezt természetesnek tartom. Súlyos bűnnek tartom viszont, ha valaki a szellemi világgal való érintkezéshez szükséges mágiáért, szertartásért pénzt kér, pénzt ad. A tudatlanságon kívül az ilyen embert semmi sem menti föl erkölcsileg.
Mivel az istenszeretőknek minden javukra válik, ezért az Általam ellenzett módon történt beavató is tud gyógyítani, jövőbe látni, lélekbe látni, s így használni az enyéimnek. De ezek fogják hallani tőlem azt, amit Máté 7;23-ban olvashatsz. Nem is beszélve 24;24-ben leírtakról. Bizony végidőket éltek!
Mindenféle továbbképzést, mely tiszta szándékkal, tehát Irántam való szeretetből történik, csak helyeselni tudok. Főleg a nyelvek tanulását! Ez különösen közel áll szívemhez, mert szöges ellentéte annak a gonoszságnak, amelyet ti bábeli nyelvzavarnak mondotok.
Igenis, nektek szellemi emberekké kell válnotok. Csak szellemi erőfeszítéssel lehet legyőzni az anyagiasság lehúzó erőit. Olyan szellemi erőfeszítésekkel, amelyek igyekszenek értelmet adni a szeretetből meghozott áldozatoknak. Olyan szellemi erőfeszítésekre van szükség, amely által valóban TANÍTVÁNYAIMMÁ lehettek.
Sajnos, a ti korotokban, és főleg a ti országotokban, szinte kézzel lehet megfogni azt az igazságot, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál (Lk 16;8). E világ fiai éppen azért, mert átadták értelmüket sötét erőknek, uralkodni látszanak a világosság azon fiain, akik még nem adták át eszüket az Én Lelkemnek. Pedig az a világosság, amit a világ fiai értelmük odaáldozásával átadtak a sötétség Fejedelmének, az a világosság nem más, mint a csukott szemű ember fantáziavilágában kigyúlt fény világossága. A fantáziálás a leglustább embernek is képes sikerélményeket nyújtani. Országokat hódíthat meg fantáziálásában az, aki még arra sem képes, hogy reggel időben fölkeljen.
Amikor tehát azt kérem tőled, hogy légy szellemi ember, akkor azt kérem, hogy az Én Szellemem által alakítsd életedet!
Az Én Lelkem az erő és a bölcsesség Lelke. Ezért amennyire rajtad áll, feltétlenül menj utána annak, aki nagyobb összeggel tartozik neked. Addig kell utána menned, míg vagy véglegesen el nem utasít, s így igazolja, hogy átok alatt áll, vagy hitegetés helyett valóban mindent elkövet annak érdekében, hogy helyreálljon a becsülete.
A te bölcsességednek kell döntenie ilyen esetben, hogy okos kompromisszumot köss. De semmiképpen sem szabad engedned, hogy bárgyúnak nézzenek azért, mert szeretet van benned. A szeretet nagyon kemény is tud lenni, ha azt látja, hogy a másik félnek erre van szüksége ahhoz, hogy helyesen gondolkodjék. Higgy Nekem ebben is!
Abban a közösségben, amelybe jársz, az Én jelenlétem teljesen tőletek függ. Mindenütt ott vagyok, ahol ketten-hárman az Én nevemben jönnek össze. Abban az közösségben is csak azok számára vagyok jelen, akik így gondolkodnak. A te jó szándékod egyedül nem elég, hogy mások számára is jelen legyek. Legalább kettőnek lenni kell egy közösségben, hogy Engem megjelenítsenek annak érdekében, hogy az a közösség Lelkem irányítása alá kerüljön.
Nagyon szeretlek és nagyon bízom benned. Kérem, hogy tartózkodj a végletektől, tudj különbséget tenni a különböző szavak tartalma között, igazságra törekedj szíved szeretetében, és feltétlenül bízz a szeretet győzelmében, ha igazságtalanul bánnak veled.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/668

42. hét

(2013. 10. 14. - 20.)

Témáink:

"Töröld le lelkedről a bűnbánat könnyeit, és hullass örömkönnyeket! A te eddigi életed már megszűnt a te életed lenni. Azok a lelki betegségek, amelyeken át kellett menned, már megszűntek, és így te már nem vagy az az ember, aki régen a bűnök mélységét járta. Értsd meg! Újjá születtél!!! "

"Egy új ember vagy már, akinek nem siránkoznia kell a régi ember botlásai miatt, hanem örömmel kell hálát adnod azért, hogy az Enyém vagy. Azt nagyon jól gondoltad, hogy az Én országomban nincs helye bűnös embereknek, csak megigazult embereknek (Lk 14;18) Éppen azért teremtettelek újjá, hogy ne a régi, bűnös embernek tudd magadat, akinek Isten megbocsátott..."

"Igaz, csak azért kaphattad, mert bűnbánó voltál, de a lényeg, hogy most már nincs miért bűnbánóskodnod, mert új teremtmény vagy! Ostoba ember az, aki kigyógyulva egy betegségéből, még később is amiatt kesereg, hogy valamikor beteg volt. A normális az, hogy örül az egészégének! Tehát te is, nem az vagy már, aki voltál."

"Emlékeidben ugyan az vagy, de az emlék az emlék, és nem valós jelen. Ne emlékeidből élj, hanem Belőlem! Ha te tudnád, ha te átélhetnéd, hogy itt a mennyben mekkora örömöt okoztál nekünk megtéréseddel, akkor kimondhatatlanul örülnél velünk együtt! Én ezt is kérem tőled. "

"Te vagy nekünk a megtalált bárány, akit vállaimon hordok szívemhez szorítva, s akiből, míg hordom, a megtalálás örömében sem feledkezem meg arról, hogy finoman kiszedjem belőled azokat a tüskéket, melyeket azalatt, míg elcsatangoltál, fölszedtél magadra, s mindent el akarok követni, hogy gyógyítsam e tüskék által okozott sebeket. Te vagy az az elgurult drachma, amelyért a háziasszony mindent fölkutatott, míg végül megtalált, s most örvendezve mutogat szomszédainak: megtaláltam az elveszett drachmámat! Örüljetek velem! (Lk 15;9) "

"Fogadd szívedbe az Én békémet! Békét adok neked. Az Én békémet adom neked. Nem amint a világ adja, adom Én neked. Ne nyugtalankodjék hát szíved ( Jn 14;27)!"

"Hidd el, hogy mérhetetlen szeretettel örülök neked, és nekem fáj az, ha ezt nem fogadod el, ha nem hiszel abban, hogy új teremtmény vagy, ha nem akarsz örülni a Tőlem kapott új életednek."

"Hidd el, semmi különbség nincs aközött a lélek között, aki soha sem volt szennyes, és aközött, aki szennyes volt, de megmosdott a Bárány vérében! Hidd el, hogy egyformán tündöklő mindkettő. A különbség csupán annyi lehet a kettő között, hogy aki a Bárány vérében lett tiszta, az jobban örülhet, és annak jobban örülhetnek. Ezt jelenti az, amit a Máté 18;13-ban olvasol."

Kérdező: JÉZUS MEGBOCSÁT NEKEM?

Megbocsát nekem az én drága Jézusom?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága, drága Gyermekem! Töröld le lelkedről a bűnbánat könnyeit, és hullass örömkönnyeket! A te eddigi életed már megszűnt a te életed lenni. Azok a lelki betegségek, amelyeken át kellett menned, már megszűntek, és így te már nem vagy az az ember, aki régen a bűnök mélységét járta. Értsd meg! Újjá születtél!!! Egy új ember vagy már, akinek nem siránkoznia kell a régi ember botlásai miatt, hanem örömmel kell hálát adnod azért, hogy az Enyém vagy. Azt nagyon jól gondoltad, hogy az Én országomban nincs helye bűnös embereknek, csak megigazult embereknek (Lk 14;18) Éppen azért teremtettelek újjá, hogy ne a régi, bűnös embernek tudd magadat, akinek Isten megbocsátott, de azért ugyanúgy bűnös, hanem új teremtménynek tudd magadat, és örülj ennek az új életednek, amelyet Tőlem kaptál.
Igaz, csak azért kaphattad, mert bűnbánó voltál, de a lényeg, hogy most már nincs miért bűnbánóskodnod, mert új teremtmény vagy! Ostoba ember az, aki kigyógyulva egy betegségéből, még később is amiatt kesereg, hogy valamikor beteg volt. A normális az, hogy örül az egészégének! Tehát te is, nem az vagy már, aki voltál. Emlékeidben ugyan az vagy, de az emlék az emlék, és nem valós jelen. Ne emlékeidből élj, hanem Belőlem! Ha te tudnád, ha te átélhetnéd, hogy itt a mennyben mekkora örömöt okoztál nekünk megtéréseddel, akkor kimondhatatlanul örülnél velünk együtt! Én ezt is kérem tőled.
Te vagy nekünk a megtalált bárány, akit vállaimon hordok szívemhez szorítva, s akiből, míg hordom, a megtalálás örömében sem feledkezem meg arról, hogy finoman kiszedjem belőled azokat a tüskéket, melyeket azalatt, míg elcsatangoltál, fölszedtél magadra, s mindent el akarok követni, hogy gyógyítsam e tüskék által okozott sebeket. Te vagy az az elgurult drachma, amelyért a háziasszony mindent fölkutatott, míg végül megtalált, s most örvendezve mutogat szomszédainak: megtaláltam az elveszett drachmámat! Örüljetek velem! (Lk 15;9)
Drága Gyermekem! Fogadd szívedbe az Én békémet! Békét adok neked. Az Én békémet adom neked. Nem amint a világ adja, adom Én neked. Ne nyugtalankodjék hát szíved ( Jn 14;27)!
Szeretettel kérlek, ne légy hitetlen! Hidd el, hogy mérhetetlen szeretettel örülök neked, és nekem fáj az, ha ezt nem fogadod el, ha nem hiszel abban, hogy új teremtmény vagy, ha nem akarsz örülni a Tőlem kapott új életednek.
Hidd el, semmi különbség nincs aközött a lélek között, aki soha sem volt szennyes, és aközött, aki szennyes volt, de megmosdott a Bárány vérében! Hidd el, hogy egyformán tündöklő mindkettő. A különbség csupán annyi lehet a kettő között, hogy aki a Bárány vérében lett tiszta, az jobban örülhet, és annak jobban örülhetnek. Ezt jelenti az, amit a Máté 18;13-ban olvasol.
Örülj Velem és angyalaimmal ÖNMAGADÉRT! Alleluja!
Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL ÉS ÖRÖMÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/669

43. hét

(2013. 10. 21. - 27.)

Témáink:

"Semmiféle tanulást nem szabad abbahagyni, ha az saját lelked fejlődése, és mások megsegítése érdekében történik. Nem vagyok ellene, sőt mellette vagyok minden olyan kutatásnak, kísérletezésnek, amely arra irányul, hogy szeretetben fejlődjetek. Viszont ellene vagyok minden olyan beavatásnak, ami anyagi áldozatot kíván tőletek."

".... a tanultak utáni mágiát csak akkor vállald el, ha Általam hiteles személyek kínálják fel azt. Ennek egyik jele az, hogy az "ingyen kaptátok, ingyen adjátok" elvet fontosnak tartják. Aki pénzért kapta, és pénzért adja, ahhoz Nekem semmi közöm! Ezek lesznek azok, akik hallani fogják tőlem azt, amit Máté 7;23-ban olvashatsz. Tanulj hát, de a beavatást bízd Rám! Semmiféle negatív erő nem képes ártani az enyéimnek. Botor beszéd ennek minden ellenkezője!"

"Jönnek hozzátok különböző jó és nem jó lelkek. Itt nem az Én helyeslésemről van szó. Ez független Tőlem. Azért van eszetek és szívetek, hogy figyeljetek, jóra irányuljon szándékotok, és akkor minden, ami ennek ellene van, úgyis lelepleződik. Aki ijesztget, elbizonytalanít, fáraszt, fölizgat, idegileg rád telepszik, az sohasem jöhet Tőlem, akármilyen szépeket ígér, akármilyen tetszetős szavakkal akar elbódítani benneteket."

"Házasságoddal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ahol nincs kapcsolat, ott Lelkemre nem szabad hivatkozni. Aki a kapcsolatot megszegte, tehát az, aki lélekben levált a másikról, az úgyis tudja, hogy ő a ludas. Tudja akkor is, ha nem vallja be. Éppen szeretetlenségei által tesz erről tanúságot. Aki nem Hozzám akarja társát segíteni, az már elszakította azt a köteléket, amelynek lelke az ÉN Lelkem lenne."

"... ha azt éled meg lelkedben, hogy nem segít társad téged Hozzám közelebb, sőt akadályokat, nehézségeket állít eléd ezen az úton, akkor ő már nem társad! Nem te válsz el tőle, hanem egyszerűen tudomásul veszed azt a tényt, hogy ő elvált tőled, s így te szabad vagy. Ha ezt megérted, akkor nem fogsz rabszolgaságot vállalni ott, ahol Ellenemre akarják felhasználni a rabszolgát."

"Figyelmedbe ajánlom 2Kor 3;17-ben leírtakat. Abból nemcsak azt lehet kiolvasni, hogy ahol a Lélek, ott a szabadság, hanem azt is, hogy ahol a szabadság, csak ott van jelen a LÉLEK!"

"A DIANETIKA szép-szép, de gyakorlatilag annyira nehézkes, hogy valójában csak időt rabol el a lényegtől, vagyis az Irántam való szeretetből másokért vállalt szolgálat megvalósításától."

Kérdező: TANULJAK MÉDIUMÍTÁST, VAGY SEM?

1. Hagyjam abba a médiumítás tanulását? 2. Nem leszek negatív erőknek kitéve, ha ezt teszem? 3. A Te helyesléseddel jött az, aki bejelentkezett nálam? 4. Lelked akkor is a kapcsolatok lelke, ha mindenben elmegyünk egymás mellett? Ezt házasságommal kapcsolat-ban kérdezem. 5. Mi a véleményed a DIANETIKÁRÓL? 6. Amikor őr-angyalommal beszélek, érintést érzek. Tőle jön ez?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Semmiféle tanulást nem szabad abbahagyni, ha az saját lelked fejlődése, és mások megsegítése érdekében történik. Nem vagyok ellene, sőt mellette vagyok minden olyan kutatásnak, kísérletezésnek, amely arra irányul, hogy szeretetben fejlődjetek. Viszont ellene vagyok minden olyan beavatásnak, ami anyagi áldozatot kíván tőletek.
Nem arról van tehát szó, hogy ne foglalkozz médiumítással, hanem arról, hogy a tanultak utáni mágiát csak akkor vállald el, ha Általam hiteles személyek kínálják fel azt. Ennek egyik jele az, hogy az "ingyen kaptátok, ingyen adjátok" elvet fontosnak tartják. Aki pénzért kapta, és pénzért adja, ahhoz Nekem semmi közöm! Ezek lesznek azok, akik hallani fogják tőlem azt, amit Máté 7;23-ban olvashatsz. Tanulj hát, de a beavatást bízd Rám! Semmiféle negatív erő nem képes ártani az enyéimnek. Botor beszéd ennek minden ellenkezője!
Jönnek hozzátok különböző jó és nem jó lelkek. Itt nem az Én helyeslésemről van szó. Ez független Tőlem. Azért van eszetek és szívetek, hogy figyeljetek, jóra irányuljon szándékotok, és akkor minden, ami ennek ellene van, úgyis lelepleződik. Aki ijesztget, elbizonytalanít, fáraszt, fölizgat, idegileg rád telepszik, az sohasem jöhet Tőlem, akármilyen szépeket ígér, akármilyen tetszetős szavakkal akar elbódítani benneteket.
Házasságoddal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ahol nincs kapcsolat, ott Lelkemre nem szabad hivatkozni. Aki a kapcsolatot megszegte, tehát az, aki lélekben levált a másikról, az úgyis tudja, hogy ő a ludas. Tudja akkor is, ha nem vallja be. Éppen szeretetlenségei által tesz erről tanúságot. Aki nem Hozzám akarja társát segíteni, az már elszakította azt a köteléket, amelynek lelke az ÉN Lelkem lenne.
A fentiek azt jelentik, hogy ha azt éled meg lelkedben, hogy nem segít társad téged Hozzám közelebb, sőt akadályokat, nehézségeket állít eléd ezen az úton, akkor ő már nem társad! Nem te válsz el tőle, hanem egyszerűen tudomásul veszed azt a tényt, hogy ő elvált tőled, s így te szabad vagy. Ha ezt megérted, akkor nem fogsz rabszolgaságot vállalni ott, ahol Ellenemre akarják felhasználni a rabszolgát.
Figyelmedbe ajánlom 2Kor 3;17-ben leírtakat. Abból nemcsak azt lehet kiolvasni, hogy ahol a Lélek, ott a szabadság, hanem azt is, hogy ahol a szabadság, csak ott van jelen a LÉLEK!
A DIANETIKA szép-szép, de gyakorlatilag annyira nehézkes, hogy valójában csak időt rabol el a lényegtől, vagyis az Irántam való szeretetből másokért vállalt szolgálat megvalósításától.
Megáldalak LELKEM SZABADSÁGÁVAL!"

Jézus - A Hang: 8/670

44. hét

(2013. 10. 28. - 11. 03.)

Témáink:

"A te megváltozott életed nagy öröm itt a mennyben. Azt tudod, hogy aki szeret, az nemcsak örül annak, amikor valaki rátalált önmagára, rátalált az egyetlen lényeges útra, rátalált a másért élés látszatra fárasztó, de valójában boldogító útjára, de szorong is, mivel félti azt, akit szeret."

"Így vagyok Én is veletek. Nagy öröm Számomra, hogy különböző segédeszközök által eljutottatok Hozzám, a Szeretethez, de újra és újra felhívom figyelmeteket, hogy ébren legyetek, és vigyázzatok, mert csak aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül."

"Az állhatatosság viszont nem betokozódás, nem megmerevedés, nem önfejűség. Az állhatatos, aki mindenkor kész nem a múltban, hanem a jelenben meglátott jóért minden áldozatot vállalni. Az az állhatatos az Én szememben, aki rugalmasan tanulékony, aki mindig nyitott afelé, hogy a jónál van jobb is, és aki tudja, hogy a legjobb nem található meg a Földön határtalanul, csak mehettek feléje, mert a legjobb ÉN VAGYOK!"

"Azt a befogadó képességet, amellyel benned élhetek, állandóan növelheted azáltal, hogy mindig megelégedett és hálás vagy azért, amit Tőlem kaptál, de soha nem vagy teljesen megelégedve azzal, amit Nekem adtál. Tehát amíg biztosíthatom a békémet benned, és erősíthetem vágyadat Irányomban, akkor és addig vagy állhatatos."

Kérdező: A REIKI ÁLTAL MEGVÁLTOZTAM

A REIKI útján megváltozott az életem.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! A te megváltozott életed nagy öröm itt a mennyben. Azt tudod, hogy aki szeret, az nemcsak örül annak, amikor valaki rátalált önmagára, rátalált az egyetlen lényeges útra, rátalált a másért élés látszatra fárasztó, de valójában boldogító útjára, de szorong is, mivel félti azt, akit szeret.
Így vagyok Én is veletek. Nagy öröm Számomra, hogy különböző segédeszközök által eljutottatok Hozzám, a Szeretethez, de újra és újra felhívom figyelmeteket, hogy ébren legyetek, és vigyázzatok, mert csak aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
Az állhatatosság viszont nem betokozódás, nem megmerevedés, nem önfejűség. Az állhatatos, aki mindenkor kész nem a múltban, hanem a jelenben meglátott jóért minden áldozatot vállalni. Az az állhatatos az Én szememben, aki rugalmasan tanulékony, aki mindig nyitott afelé, hogy a jónál van jobb is, és aki tudja, hogy a legjobb nem található meg a Földön határtalanul, csak mehettek feléje, mert a legjobb ÉN VAGYOK!
Azt a befogadó képességet, amellyel benned élhetek, állandóan növelheted azáltal, hogy mindig megelégedett és hálás vagy azért, amit Tőlem kaptál, de soha nem vagy teljesen megelégedve azzal, amit Nekem adtál. Tehát amíg biztosíthatom a békémet benned, és erősíthetem vágyadat Irányomban, akkor és addig vagy állhatatos.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/671

45. hét

(2013. 11. 04. - 10.)

Témáink:

"Az érzékenység lehet áldás, ha olyankor is észreveszi mások felé a segítségnyújtás fontosságát, amikor még legtöbb ember ezt nem érzékeli. Átok és beteges az érzékenység akkor, ha sértődékenységgé fajul, ha a legkisebb figyelmeztetésre is már magába roskad az illető. Minden depressziós ilyen érzékenységben szenved. És minden szerető szív magában hordja az előbbit. Mikor Jairus leányát föltámasztottam, senki nem gondolt arra, amit Én érzékenyen megéreztem, mikor ezt mondtam: "Adjatok neki enni" (Lk 8;55). Senkinek nem volt érzéke arra, hogy e gyermek éhes, csak Nekem. Akkor használod fel tehát érzékenységedet pozitív módon, ha a segítőkészségben előtte jársz a többieknek."

"A lét síkján minden létező . Ezért van. A lét jobb, mint a nemlét. Ilyen értelemben a pokol is jó. Az erkölcs szintjén az a jó, ami senkinek sem árt, és mindenkinek használ. A filozófiában, gondolkodásban az a jó, ami megegyezik a valósággal, tehát ami igaz is, stb. A jó tehát egy olyan önmagában való érték, ami nem mérhető máshoz, csak önmagához. Az a jó, ami önönmagáért jó, mert van, mert használ, mert Istentől létben tartott, Istent megjelenítő létező."

"A szemetet, a piszkot, a körülmény határozza meg. Önmagában szemét, piszok nincs. Minden tiszta a maga helyén. Erkölcsi tisztaság maga az Isten, mint SZÍNLÉT. Minden teremtmény: RÉSZLÉT. Amennyit Istenből, Isten szándéka szerint birtokol valaki, annyira TISZTA. Ha a tisztátalanságot leszűkíted a paráznaságra, a tisztaságot pedig ennek hiányára, akkor világos, hogy tiszta az, aki nem paráználkodik, és tisztátalan az, aki paráználkodik. Ilyen értelemben tiszta minden impotens. De e téren sem lehet a tisztaságot versenybe állítani a jósággal, mint ahogy nem lehet megmondani, hogy mi jobb, két körte vagy három szilva. Ezek nem összemérhető fogalmak"

"A jót jó megtapasztalni, a rosszat nem jó megtapasztalni. Jó megtapasztalni, hogy milyen finom egy sütemény, de nem jó megtapasztalni, hogy milyen finom a heroin vagy bármilyen kábítószer. Jó megtapasztalni, hogy tud szeretni valaki, de nem jó megtapasztalni, ha becsapnak valakit. A keserű tapasztalatokat sohasem szabad értékeseknek kikiáltani."

" bűnt megtapasztalni mindig ostobaság. Megtapasztalni azt, hogy szíved gyűlölettel legyen tele, ez gonosz dolog, és mindig rossz. Nem tapasztalatból kell megtanulni, hogy mi a rossz. Ha jó út volna a rossz megtapasztalása, akkor a kárhozottak járnának a legjobb úton, mert azok mást sem csinálnak, mint tapasztalják a rosszat. Attól senki sem lesz jó, mert a rosszat megtapasztalta. Attól lesz mindenki jó, ha a jót tapasztalja meg. Nem attól lesz valaki jó tanuló, ha megbukik a vizsgán. Az ördög-élmények nem tesznek senkit jobbá, csak félősebbé, mint a börtön a gyilkosokat. Az istenélmények tesznek jobbá. Ezek persze történhetnek börtönökben is, de nem a börtönök hatására, hanem Isten és a bűnbánat hatására. Verés által nem lehet javítani, csak idomítani. Senkit sem lehet erőszakkal, megfélemlítéssel, rákényszeríteni arra, hogy szeressen. "

"Mindent lehet előnyösen használni, mint ahogy mindent lehet előnytelenül használni. Aki szeret Engem, annak minden a javára válik. Aki nem szeret, annak minden a kárára válik."

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Hogyan használhatom fel érzékenységemet pozitív módon?
2. Mi a fontosabb: a jóság, a tisztaság vagy a tapasztalat?
3. A megkülönböztetést, a kritikát lehet-e előnyös tulajdonsággá fejleszteni?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Nagy kár, hogy A kérdéseidben használt fogalmakat nem határozod meg pontosan. Nincs annál fontosabb, mint az, hogy tudd, miről beszélsz. Az érzékenység lehet áldás, ha olyankor is észreveszi mások felé a segítségnyújtás fontosságát, amikor még legtöbb ember ezt nem érzékeli. Átok és beteges az érzékenység akkor, ha sértődékenységgé fajul, ha a legkisebb figyelmeztetésre is már magába roskad az illető. Minden depressziós ilyen érzékenységben szenved. És minden szerető szív magában hordja az előbbit.
Mikor Jairus leányát föltámasztottam, senki nem gondolt arra, amit Én érzékenyen megéreztem, mikor ezt mondtam: "Adjatok neki enni" (Lk 8;55). Senkinek nem volt érzéke arra, hogy e gyermek éhes, csak Nekem.
Akkor használod fel tehát érzékenységedet pozitív módon, ha a segítőkészségben előtte jársz a többieknek.

2. Magad sem tudod, hogy mit értesz jóság, tisztaság, tapasztalat alatt.
Valamikor ezt mondtam egy lelkes ifjúnak: Miért mondasz Engem jónak? Egyedül Isten a JÓ! (Mt 19;17). Ha tehát a jó alatt Istent érted, akkor tudod a választ kérdésedre. Ha nem Őt, akkor előbb mondd meg, hogy mit értesz alatta, s akkor megmondom, hogy jól érted-e.
A lét síkján minden létező jó. Ezért van. A lét jobb, mint a nemlét. Ilyen értelemben a pokol is jó. Az erkölcs szintjén az a jó, ami senkinek sem árt, és mindenkinek használ. A filozófiában, gondolkodásban az a jó, ami megegyezik a valósággal, tehát ami igaz is, stb. A jó tehát egy olyan önmagában való érték, ami nem mérhető máshoz, csak önmagához. Az a jó, ami önönmagáért jó, mert van, mert használ, mert Istentől létben tartott, Istent megjelenítő létező.
Mit értesz tisztaság alatt? A szemetet, a piszkot, a körülmény határozza meg. Önmagában szemét, piszok nincs. Minden tiszta a maga helyén. Erkölcsi tisztaság maga az Isten, mint SZÍNLÉT. Minden teremtmény: RÉSZLÉT. Amennyit Istenből, Isten szándéka szerint birtokol valaki, annyira TISZTA. Ha a tisztátalanságot leszűkíted a paráznaságra, a tisztaságot pedig ennek hiányára, akkor világos, hogy tiszta az, aki nem paráználkodik, és tisztátalan az, aki paráználkodik. Ilyen értelemben tiszta minden impotens. De e téren sem lehet a tisztaságot versenybe állítani a jósággal, mint ahogy nem lehet megmondani, hogy mi jobb, két körte vagy három szilva. Ezek nem összemérhető fogalmak. Mit értesz tapasztalat alatt? A jót jó megtapasztalni, a rosszat nem jó megtapasztalni. Jó megtapasztalni, hogy milyen finom egy sütemény, de nem jó megtapasztalni, hogy milyen finom a heroin vagy bármilyen kábítószer. Jó megtapasztalni, hogy tud szeretni valaki, de nem jó megtapasztalni, ha becsapnak valakit. A keserű tapasztalatokat sohasem szabad értékeseknek kikiáltani.
A bűnt megtapasztalni mindig ostobaság. Megtapasztalni azt, hogy szíved gyűlölettel legyen tele, ez gonosz dolog, és mindig rossz. Nem tapasztalatból kell megtanulni, hogy mi a rossz. Ha jó út volna a rossz megtapasztalása, akkor a kárhozottak járnának a legjobb úton, mert azok mást sem csinálnak, mint tapasztalják a rosszat. Attól senki sem lesz jó, mert a rosszat megtapasztalta. Attól lesz mindenki jó, ha a jót tapasztalja meg. Nem attól lesz valaki jó tanuló, ha megbukik a vizsgán. Az ördög-élmények nem tesznek senkit jobbá, csak félősebbé, mint a börtön a gyilkosokat. Az istenélmények tesznek jobbá. Ezek persze történhetnek börtönökben is, de nem a börtönök hatására, hanem Isten és a bűnbánat hatására. Verés által nem lehet javítani, csak idomítani. Senkit sem lehet erőszakkal, megfélemlítéssel, rákényszeríteni arra, hogy szeressen.

3. Mindent lehet előnyösen használni, mint ahogy mindent lehet előnytelenül használni. Aki szeret Engem, annak minden a javára válik. Aki nem szeret, annak minden a kárára válik.
Kérd gyakran a bölcsesség adományát! (Jak 1;5).
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/672

46. hét

(2013. 11. 11. - 17.)

Témáink:

"A te vágyad, hogy lásd azokat az összefüggéseket, amelyeket éppen azért nem láthatsz, nehogy pártos légy. Az Irántam való szereteted önzetlen csak azáltal lehet, ha pártatlanul döntesz a jó mellett, az áldozatvállalás mellett."

"Én hát nem mondok neked előző életedről semmit. Ha mások mondanak, az nem Én vagyok. Persze nemcsak Én ismerem múltadat."

"Tiszta szándékod könnyíti felelősségedet, de bizonyos tudatlanság nehezíti azt. E tudatlanságodat most megszüntetem. Csak magadért felelsz. De nem Előttem, hanem Általam. Ez azt jelenti, hogy Én foglak átvilágítani, és a továbbiakat rád bízom. Erkölcsi felelősséget senkiért nem lehet vállalni. Én sem tehettem ezt értetek. Csak Magamért! Ezért kellett megfizetnem az árát annak, hogy hűséges maradjak az Atyámhoz azzal, amit szenvedésemben vállaltam (Lk 24;26). "

"Felelősségedet csökkenti az a felismerés, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik. Isten plusz egy fő, mindig legyőzhetetlen. Csak látszatvereség érheti azt, aki Hozzám tartozik, míg csak látszat győzelemnek örülhet az az ostoba, aki nem tartozik Hozzám. Te Hozzám tartozol, mert Én nem azért jöttem közétek, hogy bárkit is elküldjek Magamtól (Jn 6;37). Ha tehát Hozzám tartozol, akkor egy vagy Velem, mert ugyanaz a Lélek éltet téged is, mint Engem. A megoldás mindig az, amit Jn 7; 37-39-ben olvasol. Lelkem azért akar égni benned is, hogy olyan bizonyosságra juss, mely leold rólad minden megkötözöttséget, s te benső szabadságodban az Én békémre, nyugalmára, erejére találhatsz. "

"Amire Én nem voltam képes, arra te sem lehetsz képes. Nemcsak nem tudtam és nem tudom megmenteni enyéimet a szenvedésektől, de tudomásukra is adtam és adom, hogy boldogságomat csak azokkal tudom megosztani, akik szenvedést is képesek vállalni Értem.(Mk 8;35)."

" Szellemi vezetőd is szeretne veled mélyebb kapcsolatba kerülni. Nem rajta múlik, hogy ez lassan alakul. Meg kell teremtened azt a csendet, nyugalmat, az imádságnak azt a légkörét, amely szükséges kettőtök kapcsolatának felizzására. Őrangyalodnál jobb vezetőt nem találsz. Mint tudod, neki csak akkor és anynyiban van lehetősége hatni rád, amennyiben és amikor te ezt kifejezetten tudtára adod. Hallatlan finomsággal tisztel ő téged, és még bukdácsolásaidban is kellő tisztelettel várja, hogy kérd segítségét. Ha nem tudnád, mindazt a finomságot és fogékonyságot, amellyel most rendelkezel, tőle tanultad. Légy hálás neki az általa Tőlem közvetített kegyelmi adományokért. Te jársz jól ezzel is! Egy egész csapat angyal-szellem-testvéreddel figyelünk, vigyázunk, örülünk neked, és állandóan várjuk jelzéseidet felénk. "

Kérdező: ELŐZŐ ÉLETEMRŐL

1. Szeretnék tudni előző életemről, hogy értsem a kapcsolást.
2. Sokszor vagyok bizonytalan, s nyomaszt a felelősség mások és magam miatt.
3. Szeretném szeretteimet megvédeni a sok szenvedéstől, ami reájuk is vár.
4. Szellemi vezetőmmel szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Drága Gyermekem! Az a tiszta szándék és az az őszinte vágy, ami eltölti szívedet, az Én szívemben is jelen van. Igen, de mégsem azonosítható a kettő, mert másra irányulnak.
A te vágyad, hogy lásd azokat az összefüggéseket, amelyeket éppen azért nem láthatsz, nehogy pártos légy. Az Irántam való szereteted önzetlen csak azáltal lehet, ha pártatlanul döntesz a jó mellett, az áldozatvállalás mellett. Te is úgy vagy, mint Ábrahám volt egykor. Ő sem tudhatta, hogy milyen kimenetele lesz áldozatvállalásának, amikor fiával, Izsákkal építette a hegyen az áldozati oltárt. Értéke éppen ez a nem-tudása volt cselekedetének. Ha minden olyan kapcsolást látnátok, amilyet szeretnétek, akkor nektek is jogotok lenne ítéletet mondani arról, hogy ki mit érdemel. Én hát nem mondok neked előző életedről semmit. Ha mások mondanak, az nem Én vagyok. Persze nemcsak Én ismerem múltadat.
2. Tiszta szándékod könnyíti felelősségedet, de bizonyos tudatlanság nehezíti azt. E tudatlanságodat most megszüntetem.
Csak magadért felelsz. De nem Előttem, hanem Általam. Ez azt jelenti, hogy Én foglak átvilágítani, és a továbbiakat rád bízom. Erkölcsi felelősséget senkiért nem lehet vállalni. Én sem tehettem ezt értetek. Csak Magamért! Ezért kellett megfizetnem az árát annak, hogy hűséges maradjak az Atyámhoz azzal, amit szenvedésemben vállaltam (Lk 24;26).
Felelősségedet csökkenti az a felismerés, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik. Isten plusz egy fő, mindig legyőzhetetlen. Csak látszatvereség érheti azt, aki Hozzám tartozik, míg csak látszat győzelemnek örülhet az az ostoba, aki nem tartozik Hozzám. Te Hozzám tartozol, mert Én nem azért jöttem közétek, hogy bárkit is elküldjek Magamtól (Jn 6;37). Ha tehát Hozzám tartozol, akkor egy vagy Velem, mert ugyanaz a Lélek éltet téged is, mint Engem. A megoldás mindig az, amit Jn 7; 37-39-ben olvasol. Lelkem azért akar égni benned is, hogy olyan bizonyosságra juss, mely leold rólad minden megkötözöttséget, s te benső szabadságodban az Én békémre, nyugalmára, erejére találhatsz.
3. Amire Én nem voltam képes, arra te sem lehetsz képes. Nemcsak nem tudtam és nem tudom megmenteni enyéimet a szenvedésektől, de tudomásukra is adtam és adom, hogy boldogságomat csak azokkal tudom megosztani, akik szenvedést is képesek vállalni Értem.(Mk 8;35).
4. Szellemi vezetőd is szeretne veled mélyebb kapcsolatba kerülni. Nem rajta múlik, hogy ez lassan alakul. Meg kell teremtened azt a csendet, nyugalmat, az imádságnak azt a légkörét, amely szükséges kettőtök kapcsolatának felizzására. Őrangyalodnál jobb vezetőt nem találsz. Mint tudod, neki csak akkor és anynyiban van lehetősége hatni rád, amennyiben és amikor te ezt kifejezetten tudtára adod. Hallatlan finomsággal tisztel ő téged, és még bukdácsolásaidban is kellő tisztelettel várja, hogy kérd segítségét. Ha nem tudnád, mindazt a finomságot és fogékonyságot, amellyel most rendelkezel, tőle tanultad. Légy hálás neki az általa Tőlem közvetített kegyelmi adományokért. Te jársz jól ezzel is!
Egy egész csapat angyal-szellem-testvéreddel figyelünk, vigyázunk, örülünk neked, és állandóan várjuk jelzéseidet felénk.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/673

47. hét

(2013. 11. 18. - 24.)

Témáink:

"A megholtak sorsa csak annyiban érinthet benneteket, hogy ők segíthetnek-e nektek vagy sem. Az nem lehet kérdéses, hogy nektek imádkoznotok kell értük, mivel a szeretet parancsa az, hogy legyetek ajándékozók. Márpedig aki meghalt, afelé csak azáltal tudtok ajándékozók lenni, hogy az Én áldásomat kéritek rájuk."

"... nincs hiába végzett ima. Minden imádság áldásként hat arra, aki imádkozik, mert aki imádkozik, az lelkét Hozzám emeli. És aki Velem lélekben találkozik, az feltétlenül számíthat arra, hogy Én, aki szintén ajándékozásban mutatom ki szívem szeretetét, megajándékozom az imádkozót azzal a kegyelemmel, amire éppen szüksége van."

"Én nem teszek meg helyettetek semmit. Veletek és értetek mindenre kész vagyok, de helyettetek nem. Ha valaki el akar utazni valahová, és elmondja barátainak, hogy majd szól a jó Istennek, vigye el őt, hát bizony mindenki nevetne az illetőn. Pedig mindenki tudja, hogy a képességem megvan erre, de mégsem teszem meg, mert nem kényelmeteket, hanem üdvösségeteket akarom szolgálni. Így van ez az említett ismerősöddel kapcsolatban is. Ha akarod, megtudhatod, hogy él vagy nem él."

Kérdező: FELESÉGEM ÜDVÖZÜLT-E?

Feleségem üdvözült-e? Él-e még egy ismerősünk?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "A megholtak sorsa csak annyiban érinthet benneteket, hogy ők segíthetnek-e nektek vagy sem. Az nem lehet kérdéses, hogy nektek imádkoznotok kell értük, mivel a szeretet parancsa az, hogy legyetek ajándékozók. Márpedig aki meghalt, afelé csak azáltal tudtok ajándékozók lenni, hogy az Én áldásomat kéritek rájuk.
Azt tudnotok kell, hogy nincs hiába végzett ima. Minden imádság áldásként hat arra, aki imádkozik, mert aki imádkozik, az lelkét Hozzám emeli. És aki Velem lélekben találkozik, az feltétlenül számíthat arra, hogy Én, aki szintén ajándékozásban mutatom ki szívem szeretetét, megajándékozom az imádkozót azzal a kegyelemmel, amire éppen szüksége van.
Fontosnak tartom tudatni veletek, hogy Én nem teszek meg helyettetek semmit. Veletek és értetek mindenre kész vagyok, de helyettetek nem. Ha valaki el akar utazni valahová, és elmondja barátainak, hogy majd szól a jó Istennek, vigye el őt, hát bizony mindenki nevetne az illetőn. Pedig mindenki tudja, hogy a képességem megvan erre, de mégsem teszem meg, mert nem kényelmeteket, hanem üdvösségeteket akarom szolgálni. Így van ez az említett ismerősöddel kapcsolatban is. Ha akarod, megtudhatod, hogy él vagy nem él. Megvan a hivatalos útja annak, hogy ezt megtudd. Ha ezt az utat végigjárod, megkapod kérdésedre a választ.
Megáldalak a HIT KEGYELMÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/674

48. hét

(2013. 11. 25. - 12. 01.)

Témáink:

"... nem azért jöttem közétek, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött Engem (Jn 6;38). Te sem azért születtél le a Földre, hogy a magad akaratát tedd, hanem annak akaratát, aki küldött téged. Annak pedig, aki téged küldött, az az akarata, hogy tudd kivárni életedben azt a pillanatot, amikor nem az történik, hogy te használsz föl Engem, hanem az, hogy Én használlak föl téged. Ne feledd! Nekem több mint harminc évig kellett várnom, hogy ez Velem megtörténjen."

"Jelenleg az a feladatod, hogy légy bátor! Tudnod kell, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak nyugodt, szeretetteljes, békés elviseléséhez kell a bátorság! Erre van most szükséged. Imádkozz, elmélkedj, írj, szolgálj, hallgass meg másokat, tanulj könyvekből, életből egyaránt!"

"Idegrendszered olyan, hogy könnyen elmosódik az álom és az ébrenlét közötti határ. Ez nem baj. Baj akkor lenne, ha másoktól is meg akarnád követelni azt, hogy úgy lássanak, mint te, azt tartsák fontosnak, amit te fontosnak tartasz. Baj akkor lenne, ha nem számolnál eléggé azzal, hogy belőled csak egy van, és nem is lesz több. A baj akkor lenne, ha az evangéliumokban található tanításomtól el akarnál térni, hivatkozva különböző magán-kinyilatkoztatásokra, beavatásokra."

"Igen, ez baj lenne, mert ez azt jelentené, hogy szerinted ma már másképpen gondolkodom, mint kétezer évvel ezelőtt. Pedig Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! (Zsid 13;8). Ez pedig azt jelentené, hogy már elhagytad az alázatnak azt a légkörét, amely feltétlen feltétele annak, hogy hallhasd HANGOMAT."

"Én vagyok az ajtó! (Jn 10;9). Senki sem jut el az Atyához, csak Énáltalam! (Jn 14;6)."

Kérdező: MENNYIRE VAGYOK BEAVATOTT?

Mennyire reális az én beavatottságom, és mi a teendőm abban az irányban, amit nekem közvetlenül a HANG mondott?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Mint tudod, nem azért jöttem közétek, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött Engem (Jn 6;38). Te sem azért születtél le a Földre, hogy a magad akaratát tedd, hanem annak akaratát, aki küldött téged. Annak pedig, aki téged küldött, az az akarata, hogy tudd kivárni életedben azt a pillanatot, amikor nem az történik, hogy te használsz föl Engem, hanem az, hogy Én használlak föl téged. Ne feledd! Nekem több mint harminc évig kellett várnom, hogy ez Velem megtörténjen.
Jelenleg az a feladatod, hogy légy bátor! Tudnod kell, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak nyugodt, szeretetteljes, békés elviseléséhez kell a bátorság! Erre van most szükséged. Imádkozz, elmélkedj, írj, szolgálj, hallgass meg másokat, tanulj könyvekből, életből egyaránt!
Idegrendszered olyan, hogy könnyen elmosódik az álom és az ébrenlét közötti határ. Ez nem baj. Baj akkor lenne, ha másoktól is meg akarnád követelni azt, hogy úgy lássanak, mint te, azt tartsák fontosnak, amit te fontosnak tartasz. Baj akkor lenne, ha nem számolnál eléggé azzal, hogy belőled csak egy van, és nem is lesz több. A baj akkor lenne, ha az evangéliumokban található tanításomtól el akarnál térni, hivatkozva különböző magán-kinyilatkoztatásokra, beavatásokra.
Igen, ez baj lenne, mert ez azt jelentené, hogy szerinted ma már másképpen gondolkodom, mint kétezer évvel ezelőtt. Pedig Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! (Zsid 13;8). Ez pedig azt jelentené, hogy már elhagytad az alázatnak azt a légkörét, amely feltétlen feltétele annak, hogy hallhasd HANGOMAT.
Én vagyok az ajtó! (Jn 10;9). Senki sem jut el az Atyához, csak Énáltalam! (Jn 14;6).
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/675

49. hét

(2013. 12. 02. - 08.)

Témáink:

"Minden ember olyan az emberiség testében, mint a testben a sejt. Két élesen megkülönböztethető feladatot kell teljesítenie. Az egyik az önmaga építése, a másik a nagy egész szolgálata. Egyik sem lehet meg a másik nélkül a földi életben. A sejt esetében nincs különösebb probléma, mert ez egyszerű automatika. Az ember viszont, aki éppen azért szabad lény, mert lehet munkatársam vagy akadályozóm, tehát lehet boldog vagy boldogtalan, pontosan ennek a feladatnak megoldására született le a Földre."

"Az önszeretet: CSÚCSÉRTÉK: (Mt 22;39). Viszont ennek megvalósítása a másokért történt életelvesztésben valósul meg (Jn 12;24-25). Ennek okos, napra lebontott megvalósítása a szeretetnek és bölcsességnek olyan harmóniáját igényli, amelyet Nálam nélkül meg nem valósíthattok (Jn 15;5). Én is időigényes vagyok!"

"Mindig belülről kell elindulni kifelé, és nem fordítva. Ez nálad azt jelenti, hogy férjeddel kell megbeszélned legtöbb problémádat, mert azt is mondtam, hogy a házasságnak lényegéhez tartozik, hogy nem egymástól függetlenül, még csak nem is csupán egymásra tekintettel kell gondolkodnotok és cselekednetek, hanem egymásban (Mk 10;8)."

"Gyermekeddel és további karriereddel kapcsolatban tehát férjeddel együtt kell döntened. Mert mit használ az neked, ha az egész világot megnyered is, de lelked közben kárt szenved? Mit adhatnál cserébe lelkedért? (Mt 16;26)."

"A benned lévő bizonytalanságnak gyökere éppen az, hogy nem éled át megfelelően, hogy meddig tart a te szabadságod határa, ha egyszer házasságot kötöttél. E téren férjed hozzáállása ehhez nem az Én szeretetem szerint való, tehát egyikteknek sem hasznos. Neki is tudnia kéne, hogy meddig tart a szabadságköre, amelyért ha akarja, ha nem, felelni fog, mert semmi sincs olyan, ami nyilvánosságra ne kerülne.(Mt. 10;26)."

Kérdező: JÖVŐM BIZONYTALAN

1. Gyermekemet akadálynak élem meg a további fejlődésemben.
2. Tehetségem kihasználatlan marad, ha gyermekemre fordítom időm nagy részét.
3. Gyermekem születése óta romlott férjemmel a kapcsolatom.
4. Nagy bizonytalanság van bennem jövőmet illetően.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Minden ember olyan az emberiség testében, mint a testben a sejt. Két élesen megkülönböztethető feladatot kell teljesítenie. Az egyik az önmaga építése, a másik a nagy egész szolgálata. Egyik sem lehet meg a másik nélkül a földi életben. A sejt esetében nincs különösebb probléma, mert ez egyszerű automatika. Az ember viszont, aki éppen azért szabad lény, mert lehet munkatársam vagy akadályozóm, tehát lehet boldog vagy boldogtalan, pontosan ennek a feladatnak megoldására született le a Földre.
Az önszeretet: CSÚCSÉRTÉK: (Mt 22;39). Viszont ennek megvalósítása a másokért történt életelvesztésben valósul meg (Jn 12;24-25). Ennek okos, napra lebontott megvalósítása a szeretetnek és bölcsességnek olyan harmóniáját igényli, amelyet Nálam nélkül meg nem valósíthattok (Jn 15;5). Én is időigényes vagyok!
Mindig belülről kell elindulni kifelé, és nem fordítva. Ez nálad azt jelenti, hogy férjeddel kell megbeszélned legtöbb problémádat, mert azt is mondtam, hogy a házasságnak lényegéhez tartozik, hogy nem egymástól függetlenül, még csak nem is csupán egymásra tekintettel kell gondolkodnotok és cselekednetek, hanem egymásban (Mk 10;8).
Gyermekeddel és további karriereddel kapcsolatban tehát férjeddel együtt kell döntened. Mert mit használ az neked, ha az egész világot megnyered is, de lelked közben kárt szenved? Mit adhatnál cserébe lelkedért? (Mt 16;26).
A benned lévő bizonytalanságnak gyökere éppen az, hogy nem éled át megfelelően, hogy meddig tart a te szabadságod határa, ha egyszer házasságot kötöttél. E téren férjed hozzáállása ehhez nem az Én szeretetem szerint való, tehát egyikteknek sem hasznos. Neki is tudnia kéne, hogy meddig tart a szabadságköre, amelyért ha akarja, ha nem, felelni fog, mert semmi sincs olyan, ami nyilvánosságra ne kerülne.(Mt. 10;26).
Megáldalak SZERETETEM ÉS BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/676

50. hét

(2013. 12. 02. - 08.)

Témáink:

"Senkinek sem adok olyan jelet, amelynek magyarázatát meg ne adnám. Ha te azt éled meg, hogy jelet kaptál Földön túli dimenzióból, és nem kaptad meg hozzá a magyarázatát, akkor az nem a te számodra jelent valamit, hanem annak, azoknak, akiktől kaptad."

" Idődet csak értelmes dolgokra használd fel, s ne engedd, hogy bármiféle erők eltántorítsanak ettől. Rövid az időd! Hidd el, hogy minden Tőlem, tőlünk származó információ olyan tevékeny szeretetet kíván tőletek, amely nem engedi meg, hogy olyan rejtvények megfejtésén fáradozzatok, amelyek az előttetek álló és kínálkozó lehetőségektől - melyek éppen azért vannak és kínálkoznak fel, hogy szívetek szeretete meg tudjon nyilvánulni - elrabolják az időt."

"Tanulj meg olyan feladatokban gondolkodni, amelyek öröm forrásai lesznek számodra a halál óráján!"

"Ne az legyen a legfontosabb számodra, hogyha kaptál jelet, akkor ezzel mit akarnak mások veled, hanem az, hogy lelkedben hordozol egy olyan jelet, amely kötelez téged arra, hogy figyelj, Én mit akarok veled!"

Kérdező: KAPTAM EGY JELET

Kaptam egy jelet. Mire kaptam, és hogyan tudom felhasználni?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Senkinek sem adok olyan jelet, amelynek magyarázatát meg ne adnám. Ha te azt éled meg, hogy jelet kaptál Földön túli dimenzióból, és nem kaptad meg hozzá a magyarázatát, akkor az nem a te számodra jelent valamit, hanem annak, azoknak, akiktől kaptad.
Fölhívom figyelmedet egy nagyon fontos dologra: Idődet csak értelmes dolgokra használd fel, s ne engedd, hogy bármiféle erők eltántorítsanak ettől. Rövid az időd! Hidd el, hogy minden Tőlem, tőlünk származó információ olyan tevékeny szeretetet kíván tőletek, amely nem engedi meg, hogy olyan rejtvények megfejtésén fáradozzatok, amelyek az előttetek álló és kínálkozó lehetőségektől - melyek éppen azért vannak és kínálkoznak fel, hogy szívetek szeretete meg tudjon nyilvánulni - elrabolják az időt.
Tanulj meg olyan feladatokban gondolkodni, amelyek öröm forrásai lesznek számodra a halál óráján!
Ne az legyen a legfontosabb számodra, hogyha kaptál jelet, akkor ezzel mit akarnak mások veled, hanem az, hogy lelkedben hordozol egy olyan jelet, amely kötelez téged arra, hogy figyelj, Én mit akarok veled!
Megáldalak a SZÍVVEL-LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/677

51. hét

(2013. 12. 16. - 22.)

Témáink:

"Te azért jöttél a Földre, hogy ne csak megszentelődj, de meg is szentelj másokat. Ezt a munkát elsősorban otthonodban kell elkezdened, de nem szabad ebben a keretben megállnod. Mivel hajlamos vagy arra, hogy közvetlen kapcsolatba kerülj Velem, ezért feltétlenül ápolnod kell magadban a magány, a csend, a természet szeretetét. Ezek önnevelésednek és küldetésednek nagyon fontos eszközei. "

"... mint mondtad, nem vagy egyedül. Ezért személyes problémáidat nem is egyedül kell oldozgatnod. Mindenbe bele kell vonnod férjedet, mert ami veled történik, az elsősorban őt érinti. Én nagyon komolyan gondoltam, mikor azt mondtam, hogy a házasságban a kettő: EGY! Nemcsak testi kapcsolatról van e kijelentésemben szó, hanem abban a sorsban, amely kell hogy egy legyen, ha egyszer házastársak vagytok. A te sorsod tehát az ő sorsa is, és az ő sorsa a te sorsod is. Bizony igazat írt Pál az 1Kor 7;14-ben."

PÁL - 1Kor 7,14: "Mert a hitetlen férjet megszenteli a hívő feleség. És a hitetlen feleséget is megszenteli a hívő férj; máskülönben gyermekeitek tisztátalanok volnának, így pedig szentek."

Kérdező: MUNKÁM NAGYON TERHEMRE VAN

Boldognak mondható házasságban élek. Szeretem a magányt, a csendet, és sokat foglalkoztat, hogy "miért is élek?" Nem félek a haláltól. A GYES után nem szeretnék visszamenni a munkahelyemre. Az ottani munka nagyon terhemre volna. Emberi kapcsolatokban szeretnék segítőként dolgozni. Jelentkeztem egy gyógyító tanfolyamra. Fiamon szeretnék segíteni elsősorban. Mit tegyek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Te azért jöttél a Földre, hogy ne csak megszentelődj, de meg is szentelj másokat. Ezt a munkát elsősorban otthonodban kell elkezdened, de nem szabad ebben a keretben megállnod. Mivel hajlamos vagy arra, hogy közvetlen kapcsolatba kerülj Velem, ezért feltétlenül ápolnod kell magadban a magány, a csend, a természet szeretetét. Ezek önnevelésednek és küldetésednek nagyon fontos eszközei.
De, mint mondtad, nem vagy egyedül. Ezért személyes problémáidat nem is egyedül kell oldozgatnod. Mindenbe bele kell vonnod férjedet, mert ami veled történik, az elsősorban őt érinti. Én nagyon komolyan gondoltam, mikor azt mondtam, hogy a házasságban a kettő: EGY! Nemcsak testi kapcsolatról van e kijelentésemben szó, hanem abban a sorsban, amely kell hogy egy legyen, ha egyszer házastársak vagytok.
A te sorsod tehát az ő sorsa is, és az ő sorsa a te sorsod is. Bizony igazat írt Pál az 1Kor 7;14-ben. Megáldalak a
SZERETETBŐL VÁLLALT SZOLGÁLAT LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 8/678

52. hét

(2013. 12. 16. - 22.)

Témáink:

""Segíts magadon, s az Isten is megsegít." Mit jelent ez a kijelentés? Elsősorban azt jelenti, hogy gondolkodnod kell. Bizony, azért kaptad az eszedet, hogy használd. Egy kisbaba azért kisbaba, mert nem tud gondolkodni eléggé, ezért szülei, tehát mások gondolkodnak helyette. Ha nem tennék, a baba elpusztulna. Ha egy gyermek már felcseperedett, akkor bizony el kell kezdenie azt a gondolkodást, amire valójában csak emberi lény képes a Földön."

"Egész életedet az dönti el, hogy akarsz gondolkodni vagy sem. Sajnos sokan vannak, akik inkább menekülnek a gondolkodás elől, mert úgy hiszik, boldogítóbb a nemgondolkodás, mint a gondolkodás. Mondanom se kell, rosszul hiszik. Hiába menekül valaki különböző narkotikumokba, előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy senki sem született a Földre menekülésre. Mielőtt megszülettél, te nagyon jól láttad, hogy nem menekülésre való a földi élet, hanem szembesülésre."

"... miről kell gondolkodnod, ha fejlődni akarsz. Tömören így mondhatom: RÓLAM ÉS MAGADRÓL. Végső soron ez az a kapcsolat, amin áll, bukik életed."

"Lusta kétféleképpen lehet valaki. Vagy úgy, hogy nem csinál semmit, vagy úgy, hogy nem azt csinálja, amit csinálnia kell. Az első nem tartható soká. A második egy egész életen át végighúzódhat, s tönkreteheti azt."

"Úgy vagytok teremtve, hogy az akaratot nem a nagy elhatározás erősíti, hanem a cél megmotiválása. Ez azt jelenti, hogy mindennapi feladataidat olyan gondolatokkal kell alátámasztanod, amelyek bizonyítják előtted, hogy azokat Értem és magadért nemcsak meg kell tenned, hanem érdemes is megtenned, mivel halálod óráján csak e feladatok megtétele fogja igazolni, hogy Értem, Velem és Általam éltél."

"Hidd el, nagyon értelmes életre hívtalak. Együtt akarok dolgozni veled az emberek boldogításán, vagyis azon, hogy belássák, szeretetre teremtettem mindenkit, s ezt mindenki azzal bizonyítja, hogy boldog akar lenni. Boldog pedig csak az lehet, akiben az a szeretet él, ami Velem azonos, tehát örök és élő."

Megáldalak DINAMIKUS SZERETETEMMEL! (Jn 5;17)
Jn 5,17: "Jézus pedig így felelt nekik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom."

Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI MAGAMON

Hogyan tudok segíteni magamon?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Azt szoktátok mondani: "Segíts magadon, s az Isten is megsegít." Mit jelent ez a kijelentés? Elsősorban azt jelenti, hogy gondolkodnod kell. Bizony, azért kaptad az eszedet, hogy használd. Egy kisbaba azért kisbaba, mert nem tud gondolkodni eléggé, ezért szülei, tehát mások gondolkodnak helyette. Ha nem tennék, a baba elpusztulna. Ha egy gyermek már felcseperedett, akkor bizony el kell kezdenie azt a gondolkodást, amire valójában csak emberi lény képes a Földön.
Egész életedet az dönti el, hogy akarsz gondolkodni vagy sem. Sajnos sokan vannak, akik inkább menekülnek a gondolkodás elől, mert úgy hiszik, boldogítóbb a nemgondolkodás, mint a gondolkodás. Mondanom se kell, rosszul hiszik. Hiába menekül valaki különböző narkotikumokba, előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy senki sem született a Földre menekülésre. Mielőtt megszülettél, te nagyon jól láttad, hogy nem menekülésre való a földi élet, hanem szembesülésre.
Most rátérek arra, hogy miről kell gondolkodnod, ha fejlődni akarsz. Tömören így mondhatom: RÓLAM ÉS MAGADRÓL. Végső soron ez az a kapcsolat, amin áll, bukik életed.
Lusta kétféleképpen lehet valaki. Vagy úgy, hogy nem csinál semmit, vagy úgy, hogy nem azt csinálja, amit csinálnia kell. Az első nem tartható soká. A második egy egész életen át végighúzódhat, s tönkreteheti azt.
Úgy vagytok teremtve, hogy az akaratot nem a nagy elhatározás erősíti, hanem a cél megmotiválása. Ez azt jelenti, hogy mindennapi feladataidat olyan gondolatokkal kell alátámasztanod, amelyek bizonyítják előtted, hogy azokat Értem és magadért nemcsak meg kell tenned, hanem érdemes is megtenned, mivel halálod óráján csak e feladatok megtétele fogja igazolni, hogy Értem, Velem és Általam éltél.
Kedves Barátom! Hidd el, nagyon értelmes életre hívtalak. Együtt akarok dolgozni veled az emberek boldogításán, vagyis azon, hogy belássák, szeretetre teremtettem mindenkit, s ezt mindenki azzal bizonyítja, hogy boldog akar lenni. Boldog pedig csak az lehet, akiben az a szeretet él, ami Velem azonos, tehát örök és élő.
Megáldalak DINAMIKUS SZERETETEMMEL! (Jn 5;17)".

Jézus - A Hang: 8/679


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)