Jézus - A Hang kötetekben Krisztus, az Emberfia az evangéliumok szellemében bemutatja a boldogsághoz vezető utat a mai kor emberének!


Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2011

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2011. 01. 03. - 09.)

Témáink:

... mivel te nem kerested Nálam a megoldást, hát nem is kerülhettél döntéseddel olyan helyzetbe, amellyel meg lehetnél elégedve.

Legtöbb tanfolyam mögött, melyek most annyira divatosak köreitekben, és amelyekért annyi anyagi áldozatot is hoztok, csak rövid távon és a felszínen adnak simogatást, reményt a Velem való egységre.

Sajnosnak kell mondanom azt a tényt, hogy nem imában közvetlenül, hanem különböző mesterek által irányított szellemi, gondolati gyakorlatok útján vállaltok olyan beavatásokat, amelyek nem Engem, hanem Belőlem részeket kínálnak fel nektek, s ti abban a hiszemben, hogy Rám találtatok, olyan magabiztos életdöntéseket hoztok, amelyek egy idő után csütörtököt mondanak, de ekkor már csak óriási alázattal és megbánással lehet helyrehozni azt az elrontott jót, amelyet ti rossznak ítéltek meg, mert az is.

Hogyan mondjam el neked, hogy élettársad nem élettársad? Hogyan mondjam el, hogy ember embernek nem lehet élettársa, csak haláltársa? Hogyan mondjam el, hogy ember embernek csak annyiban lehet építőtársa, amennyiben Hozzám segíti a társát? Az ÉLET Én vagyok! Nálam nélkül, Tőlem függetlenül életről beszélni nem is szabadna. Nélkülem a Földön csak haldoklás van. Ezért ti egymásnak csak haláltársai lehettek. Élettárs mindenki csak Bennem lehet!

Mindenképpen és feltétel nélkül Mellettem kell döntened. Amennyiben az, akit te élettársnak nevezel, melléd áll ebben a döntésedben, annyiban ő is lehet áldásom. Amennyiben nem áll melléd, annyiban átok lesz ő életedben.

Kérdező: ÉLETTÁRSAM JÉZUSTALAN

Feleségem halála után van egy élettársam, aki nem helyesli kapcsolatomat Jézussal, akinek szeretnék szolgálni. Anyagi viszályaink vannak.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! A te életed és az Én életem olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy Nálam nélkül semmit sem tehetsz azért, hogy benső békédet megtaláld. Sajnos, ez házastársad halála után is így volt, s mivel te nem kerested Nálam a megoldást, hát nem is kerülhettél döntéseddel olyan helyzetbe, amellyel meg lehetnél elégedve. Nagyon súlyos probléma a ti életetekben az, hogy különböző tanfolyamokra hivatkozhattok, mikor arról van szó, hogy Velem kapcsolatba kerültetek. Azért súlyos ez a probléma, mert ez csupán felszín. Legtöbb tanfolyam mögött, melyek most annyira divatosak köreitekben, és amelyekért annyi anyagi áldozatot is hoztok, csak rövid távon és a felszínen adnak simogatást, reményt a Velem való egységre.
Sajnosnak kell mondanom azt a tényt, hogy nem imában közvetlenül, hanem különböző mesterek által irányított szellemi, gondolati gyakorlatok útján vállaltok olyan beavatásokat, amelyek nem Engem, hanem Belőlem részeket kínálnak fel nektek, s ti abban a hiszemben, hogy Rám találtatok, olyan magabiztos életdöntéseket hoztok, amelyek egy idő után csütörtököt mondanak, de ekkor már csak óriási alázattal és megbánással lehet helyrehozni azt az elrontott jót, amelyet ti rossznak ítéltek meg, mert az is.
Mit is mondjak, hogyan is segítsek rajtad? Olyasmit kell súlytalannak mondanom, amiről te úgy voltál meggyőződve, hogy az számodra a legszentebb! Hogyan mondjam el neked, hogy élettársad nem élettársad? Hogyan mondjam el, hogy ember embernek nem lehet élettársa, csak haláltársa? Hogyan mondjam el, hogy ember embernek csak annyiban lehet építőtársa, amennyiben Hozzám segíti a társát? Az ÉLET Én vagyok! Nálam nélkül, Tőlem függetlenül életről beszélni nem is szabadna. Nélkülem a Földön csak haldoklás van. Ezért ti egymásnak csak haláltársai lehettek. Élettárs mindenki csak Bennem lehet! Amíg ezt nem tudom neked megmagyarázni, addig kár minden szóért! Úgyis elmegyünk egymás mellett.
Az eddig említett gondolatnak természetesen anyagi vonzata is van. Ez kikerülhetetlen. De anyagi szinten ez meg nem oldható.
Amit tehát mondanom kell, az a következő: Mindenképpen és feltétel nélkül Mellettem kell döntened. Amennyiben az, akit te élettársnak nevezel, melléd áll ebben a döntésedben, annyiban ő is lehet áldásom. Amennyiben nem áll melléd, annyiban átok lesz ő életedben. Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/526

2. hét

(2011. 01. 03. - 09.)

Témáink:

Olyan karmikus sors nincsen, hogy valakinek mindig rossz legyen a közérzete. A szellemvilágban senki sem vállal állapotszerűen fájdalmas sorsot, mielőtt a Földre születik. Csak az lehet karmikus egy ember életében, ami kikerülhetetlen döntésre kényszeríti. Tehát élethelyzetek lehetnek csak karmikusak, de öröm vagy bánat, mint osztályrész, nem lehet karmikus. Bizonyos élethelyeztek, amelyek döntésre kényszerítenek, ezek lehetnek karmikusak, de döntésed nem lehet karmikus. Ti nemcsak születésetek előtt vagytok szeretetre teremtve, tehát szabadságot birtokló lények, hanem utána is.

... rossz karma nincsen. Kereszthalálom nem volt Nekem olyan értelemben karmikus sorsom, hogy az semmiképpen sem lehetett volna kikerülhető. Igenis, ha nem feszítenek keresztre, akkor nem halok kereszthalált. Senki sem volt eleve elrendelve arra, hogy Engem keresztre feszítsen. Karmikus az volt, hogy nekem a mindent odaadást kellett hirdetnem és megélnem. Népemnek pedig az volt karmikus sorsa, hogy döntés elé került ezáltal: helyesli vagy elutasítja a mindent odaadás eszméjét. Érted ezt?

Én nem akarom, hogy szenvedj, de melletted állok, és segítek neked akkor is, ha saját vagy mások döntései következtében testi szenvedéseket kell vállalnod. A lelki szenvedések annyiban lehetnek karmikusak, amennyiben az anyagba ágyazott szellemnek át kell élnie, hogy boldogságát a mulandó anyagi világban sohasem találhatja meg, bár a boldogság eléréséről soha le nem mondhat. Ez viszont kivétel nélkül minden megszületett embernek karmikus sorsa.

Istenem, Istenem, miért hagytál el Engem?!", éppen azt igazolta, hogy valóságos ember voltam, akiknek vállalnia kellett azt a karmikus sorsot, amelyet minden embernek vállalnia kell. Vagyis azt, hogy csak Isten boldogító jelenlétének átélése boldogíthat, bár ez a mulandó életben nem lehetséges főleg olyankor, amikor a testi szenvedés teljesen lefoglalja a tudatot. Ugyanakkor erről a vágyról a mulandóságban sem mondhat le az, aki ember.

Karmikus sors tehát az, hogy Isten az ember földi életében nem oka, hanem feltétele boldogságának. Oka maga az ember, aki hite által, bár tükör által homályban, de láthatja Őt, és kétségbeesésének is, amennyiben nem láthatja Őt. Akár testi szenvedés teszi erre pillanatnyilag képtelenné, akár előző helytelen döntései következtében olyan lelki szenvedéseket okozott önmagának, amelyeknek ez a következménye. De Isten mindenképpen csupán feltétele, és nem oka ennek. Aki ember, annak ezt meg kell élnie! Ez akkor is így van, ha Istent, mint feltételt, okként vetíti ki valaki maga elé, bizonyos pszichikai törvényszerűségek alapján, amint Én is tettem ezt haláltusámban.

Aki Engem követ, az nem jár sötétben, mert övé az élet világossága. Azt viszont, hogy Engem követsze, azt magadtól kérdezd, mert e kérdésedre csak magadból, belülről kaphatsz megnyugtató választ. Az Én békémet csak belülről tudom átadni nektek ...

Kérdező: ÁLLANDÓAN ROSSZ A KÖZÉRZETEM

1. Állandóan rossz a közérzetem. Karmikus sorsom ez? 2. Jó az Út, melyen járok?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Leányom! Olyan karmikus sors nincsen, hogy valakinek mindig rossz legyen a közérzete. A szellemvilágban senki sem vállal állapotszerűen fájdalmas sorsot, mielőtt a Földre születik. Csak az lehet karmikus egy ember életében, ami kikerülhetetlen döntésre kényszeríti. Tehát élethelyzetek lehetnek csak karmikusak, de öröm vagy bánat, mint osztályrész, nem lehet karmikus. Bizonyos élethelyeztek, amelyek döntésre kényszerítenek, ezek lehetnek karmikusak, de döntésed nem lehet karmikus. Ti nemcsak születésetek előtt vagytok szeretetre teremtve, tehát szabadságot birtokló lények, hanem utána is.
Felelőtlen döntés nem létezik. Tehát rossz karma nincsen. Kereszthalálom nem volt Nekem olyan értelemben karmikus sorsom, hogy az semmiképpen sem lehetett volna kikerülhető. Igenis, ha nem feszítenek keresztre, akkor nem halok kereszthalált. Senki sem volt eleve elrendelve arra, hogy Engem keresztre feszítsen. Karmikus az volt, hogy nekem a mindent odaadást kellett hirdetnem és megélnem. Népemnek pedig az volt karmikus sorsa, hogy döntés elé került ezáltal: helyesli vagy elutasítja a mindent odaadás eszméjét. Érted ezt?
Én nem akarom, hogy szenvedj, de melletted állok, és segítek neked akkor is, ha saját vagy mások döntései következtében testi szenvedéseket kell vállalnod.
A lelki szenvedések annyiban lehetnek karmikusak, amennyiben az anyagba ágyazott szellemnek át kell élnie, hogy boldogságát a mulandó anyagi világban sohasem találhatja meg, bár a boldogság eléréséről soha le nem mondhat. Ez viszont kivétel nélkül minden megszületett embernek karmikus sorsa. A kereszten kimondott sóhajom:
"Istenem, Istenem, miért hagytál el Engem?!", éppen azt igazolta, hogy valóságos ember voltam, akiknek vállalnia kellett azt a karmikus sorsot, amelyet minden embernek vállalnia kell. Vagyis azt, hogy csak Isten boldogító jelenlétének átélése boldogíthat, bár ez a mulandó életben nem lehetséges főleg olyankor, amikor a testi szenvedés teljesen lefoglalja a tudatot. Ugyanakkor erről a vágyról a mulandóságban sem mondhat le az, aki ember. Karmikus sors tehát az, hogy Isten az ember földi életében nem oka, hanem feltétele boldogságának. Oka maga az ember, aki hite által, bár tükör által homályban, de láthatja Őt, és kétségbeesésének is, amennyiben nem láthatja Őt. Akár testi szenvedés teszi erre pillanatnyilag képtelenné, akár előző helytelen döntései következtében olyan lelki szenvedéseket okozott önmagának, amelyeknek ez a következménye. De Isten mindenképpen csupán feltétele, és nem oka ennek. Aki ember, annak ezt meg kell élnie! Ez akkor is így van, ha Istent, mint feltételt, okként vetíti ki valaki maga elé, bizonyos pszichikai törvényszerűségek alapján, amint Én is tettem ezt haláltusámban.
A második kérdésedre azt tudom mondani, hogy Én vagyok az Út. Én vagyok a világotok világossága. Aki Engem követ, az nem jár sötétben, mert övé az élet világossága. Azt viszont, hogy Engem követsze, azt magadtól kérdezd, mert e kérdésedre csak magadból, belülről kaphatsz megnyugtató választ. Az Én békémet csak belülről tudom átadni nektek, és nem médium által, hanem közvetlenül.
Megáldalak a BÉKESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/527

3. hét

(2011. 01. 17. - 23.)

Témáink:

... még ki sem formáltad a szavaidat, még csak szívedben van, mint magocska, Én már akkor hallom azokat.

a földi életben nem bírnád elviselni, ha százszor úgy éreznéd szeretetemet, mint most érzed, pedig az igazihoz viszonyítva még az is csak töredéke lenne annak, amit megélek feléd.

Nemcsak úgy általánosságban vagy te az Én egyetlenem! Hidd el, Én lennék szegényebb, ha te nem lennél!

Azt érezd nagyon fontosnak, hogy az Enyém vagy! Ezt akkor igazolod, ha többet foglalkozol Velem, mint magaddal. Én ezt csinálom. Többet foglalkozom veled, mint Magammal.

Tőlem senkinek sem kell félnie. Valóban IRGALOM a nevem, s ez a tulajdonságom azonos az Én teremtő ERŐMMEL. Ez azt jelenti, hogy te egy olyan új teremtmény vagy, aki valóban nem az, aki voltál régebben. Nem te voltál a Nekem ellentmondó, nem te voltál a Tőlem távol élő. És még azt is ki merem mondani, hogy most és a jövőben is, ahányszor elbotlasz, az nem te vagy!

Vannak sötét erők, amelyek értelmükkel tudják, hogy Én legyőztem őket, de magatartásukkal ezt nem akarják elfogadni, s meddő lázongásuk ostorcsapásai azok a bukdácsolások, amelyekbe téged is bizony gyakran belerángatnak

Szeress! Erre teremtettelek! Ez mindkettőnk boldogsága. Nekem ez tölti ki egész életem. Bárcsak a tiédet is ez töltené ki! Törekedjünk erre mindketten!

Kérdező: HALLOD IMÁMAT?

Hallod imámat? Gyengeségeim miatt van bennem félelem Irántad.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Hidd el, amikor te Hozzám beszélsz, Én csupa fül vagyok. Egész lényemmel figyelek arra, amit mondasz. Sőt! Elárulom neked, hogy még ki sem formáltad a szavaidat, még csak szívedben van, mint magocska, Én már akkor hallom azokat. Hidd el, a földi életben nem bírnád elviselni, ha százszor úgy éreznéd szeretetemet, mint most érzed, pedig az igazihoz viszonyítva még az is csak töredéke lenne annak, amit megélek feléd.
Igenis, különleges választ akarok adni! Nemcsak úgy általánosságban vagy te az Én egyetlenem! Hidd el, Én lennék szegényebb, ha te nem lennél!
Arra a kérdésedre pedig, hogy mit kellene javítanod magadon, hát azt mondom, hogy ezt bízd Rám! Azt érezd nagyon fontosnak, hogy az Enyém vagy! Ezt akkor igazolod, ha többet foglalkozol Velem, mint magaddal. Én ezt csinálom. Többet foglalkozom veled, mint Magammal.
A félelemnek mondj ellene! Tőlem senkinek sem kell félnie. Valóban IRGALOM a nevem, s ez a tulajdonságom azonos az Én teremtő ERŐMMEL. Ez azt jelenti, hogy te egy olyan új teremtmény vagy, aki valóban nem az, aki voltál régebben. Nem te voltál a Nekem ellentmondó, nem te voltál a Tőlem távol élő. És még azt is ki merem mondani, hogy most és a jövőben is, ahányszor elbotlasz, az nem te vagy! Vannak sötét erők, amelyek értelmükkel tudják, hogy Én legyőztem őket, de magatartásukkal ezt nem akarják elfogadni, s meddő lázongásuk ostorcsapásai azok a bukdácsolások, amelyekbe téged is bizony gyakran belerángatnak. Ne félj hát Tőlem. Szeress! Erre teremtettelek! Ez mindkettőnk boldogsága. Nekem ez tölti ki egész életem. Bárcsak a tiédet is ez töltené ki! Törekedjünk erre mindketten!
Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/528

4. hét

(2011. 01. 24. - 30.)

Témáink:

... ember embert képtelen boldogítani.

... nincs duálpár.

Én nem vagyok arra való, hogy azoknak akaratát teljesítsem, akik nem akarják az Én akaratomat teljesíteni. ... az Én akaratom ez: "Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül! Nem az, aki mondja nekem: Uram, Uram, megy be a menynyek országába, hanem aki az én Atyám akaratát cselekszi.

... a szeretet a Földön nem élvezet, hanem áldozat.

...sem embert, sem Istent nem boldogíthatja az a szeretet, amit kap, csak az, amit magában hord!, tehát az, amit ad!

... Én csak a bűnbánón tudok segíteni, de te nem ezt az utat akarod járni, hanem azt, ami nem benned, hanem Bennem idézne elő változást. Az ilyen út teljesen idegen Tőlem!

Helyetted senki, maga az Isten sem térhet meg. Te pedig csak akkor mondhatod, hogy meg akarsz térni, ha nem a körülményeiden akarsz változtatni, hanem magadon, magadban.

Kérdező: KÉT TÖNKREMENT HÁZASSÁG

Közel az ötvenhez, tele bizonytalansággal a jelenemet és jövőmet illetően. Két tönkrement házasság, s egy jelenlegi beteges kapcsolat. Ez az életem. Mit tegyek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Azok az alapok, amelyekre életedet építeni próbáltad, annyira áldatlanok, hogy egyszerűen ilyen alapokra nem lehet jó épületet emelni. Először is ember embert képtelen boldogítani. Másodszor, nincs duálpár. Harmadszor, Én nem vagyok arra való, hogy azoknak akaratát teljesítsem, akik nem akarják az Én akaratomat teljesíteni. Annyit nyilván tudsz, hogy az Én akaratom ez: "Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül! Nem az, aki mondja nekem: Uram, Uram, megy be a menynyek országába, hanem aki az én Atyám akaratát cselekszi."
Azt is tudnod kell, mivel értelmedet azért kaptad, hogy tudd ezt: a szeretet a Földön nem élvezet, hanem áldozat. Azt is tudnod kell, hogy sem embert, sem Istent nem boldogíthatja az a szeretet, amit kap, csak az, amit magában hord!, tehát az, amit ad!
Leányom! Teljes káosz van benned a boldogságot, a gyermekvállalást és a nevelést, az emberi kapcsolatok önzetlen megélését illetően. Te nem azt nézed, hogy Én mit akarok, hanem azt, hogy mások mit csinálnak, és hogy te ennek alapján hogyan tudsz pillanatnyilag érzelmileg jól járni. Nagy fájdalommal, de őszinte szeretettel meg kell mondjam neked, nem tudok sem olyan tanácsot adni, ami kielégíthetne, sem erőt nem tudok adni ahhoz, hogy helytelen döntéseid következményeit könynyebben tudd elviselni. Én csak a bűnbánón tudok segíteni, de te nem ezt az utat akarod járni, hanem azt, ami nem benned, hanem Bennem idézne elő változást. Az ilyen út teljesen idegen Tőlem!
Leányom! Helyetted senki, maga az Isten sem térhet meg. Te pedig csak akkor mondhatod, hogy meg akarsz térni, ha nem a körülményeiden akarsz változtatni, hanem magadon, magadban.
Nagyon szeretlek, és nagyon drukkolok érted!"

Jézus - A Hang: 7/529

5. hét

(01. 31. - 02. 06.)

Témáink:

... a szellemi táplálékok is tartalmazhatnak olyan mérgeket, amelyek a lélek pusztulására törekednek.

Akkor jársz a helyes úton, ha a Szentírásban az evangéliumokat nagyon átolvasod. Minél többször olvasod ezeket, annál jobban lehetőséged lesz arra, hogy lelki szervezeted felismerje azt, hogy milyen könyvek tartalmaznak mérget, és milyen könyvek segítik elő lelki fejlődésedet.

Nagyon kell vigyáznod arra, hogy ne mondd mindjárt igaznak azokat a gondolatokat, amelyek újnak tűnnek és érdekesek. Azért volna fontos, hogy az evangéliumokat nagyon ismerd, mert akkor olyan ismeretnek lennél birtokában, amely megfelelően tudná alkalmazni kritikai érzékedet.

Meg kell mondanom azt is, hogy még azokkal az erőkkel is óvatosan kell bánnod, amelyek úgy mutatkoznak be, hogy szeretetre tanítanak téged. Azért kell óvatosnak lenned, mert köreitekben a szeretet szó nagyon tisztátalan. Szeretetnek csak azt szabadna nevezni, ami Velem azonos.

Kérdező: JÓ KÖNYVEKET OLVASOK?

1 Rosszak azok a könyvek, amelyeket olvasok?
2. Anyukám helyesen látja, hogy nem jó irányban haladok? Nem beszűkült az ő látása?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Leányom! Valóban vigyáznod kell, hogy milyen szellemi táplálékot veszel magadba, mert amint a méreg fel tud szívódni a testi szervezetbe, s azt képes elpusztítani, úgy a szellemi táplálékok is tartalmazhatnak olyan mérgeket, amelyek a lélek pusztulására törekednek. Nem alaptalan tehát édesanyád aggodalma. De az sem megoldás, hogy valaki aggályosan vigyázza azt, amit olvas.
Akkor jársz a helyes úton, ha a Szentírásban az evangéliumokat nagyon átolvasod. Minél többször olvasod ezeket, annál jobban lehetőséged lesz arra, hogy lelki szervezeted felismerje azt, hogy milyen könyvek tartalmaznak mérget, és milyen könyvek segítik elő lelki fejlődésedet.
Nagyon kell vigyáznod arra, hogy ne mondd mindjárt igaznak azokat a gondolatokat, amelyek újnak tűnnek és érdekesek. Azért volna fontos, hogy az evangéliumokat nagyon ismerd, mert akkor olyan ismeretnek lennél birtokában, amely megfelelően tudná alkalmazni kritikai érzékedet.
Meg kell mondanom azt is, hogy még azokkal az erőkkel is óvatosan kell bánnod, amelyek úgy mutatkoznak be, hogy szeretetre tanítanak téged. Azért kell óvatosnak lenned, mert köreitekben a szeretet szó nagyon tisztátalan. Szeretetnek csak azt szabadna nevezni, ami Velem azonos.
Drága Leányom! Te nagyon mély és nyitott érzelemvilággal rendelkezel. Ezért nem árt az óvatosság!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/530

6. hét

(02. 07. - 13.)

Témáink:

Ti gyakran kérdeztek Engem boldogságotok felől, de valahogy úgy tűnik Nekem, hogy nem az Én válaszomra vártok, hanem arra, hogy bátorítást kapjatok olyasmire, amiről ti is tudjátok, hogy emberi sorsokat forgatnának fel, s nehezítenék sok embernek azt a hűséget megélni, ami pedig feltétlen feltétele az üdvösségeteknek. (Mk. 13;13).
Amikor ilyen szót mondasz ki: utálom, ezzel végső soron azt fejezed ki, hogy nekünk nincs is közünk egymáshoz.

Az a szeretet, amelyet Én tanítottam és éltem elétek, az elsősorban nem élvezetet, hanem áldozatot kínál fel. De csak ennek az áldozatnak a gyümölcse lehet az az élvezet, amelyet benső békének hívnak, és ezt a békét nem lehet senki embertől átvenni, csak Tőlem. Arra vagytok teremtve, hogy az Én békém hordozói legyetek. Azért vállaltam azt, hogy nemcsak köztetek, hanem bennetek is jelen legyek, hogy békémnek hűséges megmaradásához biztosítsam számotokra a szükséges erőt.(Jn. 14;23).

Meg kell tanulnod újra, hogy szeresd a férjedet. Nem azért, mert megérdemli. Én sem azért szeretlek téged, mert méltó vagy rá! Én azért szeretlek, mert Én vagyok a jó! Neked is azért kell törekedned jót akarni (ez a szeretet) férjednek, mert jó akarsz lenni. Ha nem akarsz jó lenni, tehát nem akarod őt szeretni, akkor nincs Hozzám semmi közöd!

Engem sem az a szeretet boldogít, amit kapok, hanem az, amit Magamban hordok. Ez nálad sem megy másképpen. A szeretés áldozatához mindig megkapod Tőlem az erőt. Nagyon szeretném, ha békémet, tehát boldogságodat megtalálnád végre Bennem!

Kérdező: FÉRJEMTŐL ELHIDEGÜLTEM

Férjemtől elhidegültem, de gyermekeim miatt nem váltam el. Van-e reményem arra, hogy mással boldog leszek valaha?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Nincs! Nincs reményed arra, hogy mással, hogy azzal, akire gondolsz, boldog leszel valaha!
Édes Leányom! Ti gyakran kérdeztek Engem boldogságotok felől, de valahogy úgy tűnik Nekem, hogy nem az Én válaszomra vártok, hanem arra, hogy bátorítást kapjatok olyasmire, amiről ti is tudjátok, hogy emberi sorsokat forgatnának fel, s nehezítenék sok embernek azt a hűséget megélni, ami pedig feltétlen feltétele az üdvösségeteknek. (Mk. 13;13).
Amikor ilyen szót mondasz ki: utálom, ezzel végső soron azt fejezed ki, hogy nekünk nincs is közünk egymáshoz.
Az a szeretet, amelyet Én tanítottam és éltem elétek, az elsősorban nem élvezetet, hanem áldozatot kínál fel. De csak ennek az áldozatnak a gyümölcse lehet az az élvezet, amelyet benső békének hívnak, és ezt a békét nem lehet senki embertől átvenni, csak Tőlem. Arra vagytok teremtve, hogy az Én békém hordozói legyetek. Azért vállaltam azt, hogy nemcsak köztetek, hanem bennetek is jelen legyek, hogy békémnek hűséges megmaradásához biztosítsam számotokra a szükséges erőt.(Jn. 14;23).
Lányom! Meg kell tanulnod újra, hogy szeresd a férjedet. Nem azért, mert megérdemli. Én sem azért szeretlek téged, mert méltó vagy rá! Én azért szeretlek, mert Én vagyok a jó! Neked is azért kell törekedned jót akarni (ez a szeretet) férjednek, mert jó akarsz lenni. Ha nem akarsz jó lenni, tehát nem akarod őt szeretni, akkor nincs Hozzám semmi közöd!
Hidd el, Engem sem az a szeretet boldogít, amit kapok, hanem az, amit Magamban hordok. Ez nálad sem megy másképpen. A szeretés áldozatához mindig megkapod Tőlem az erőt. Nagyon szeretném, ha békémet, tehát boldogságodat megtalálnád végre Bennem!
Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 7/531

7. hét

(2011. 02. 14. - 20.)

Témáink:

"Mindenkiben hullámzik a szeretet és a harag. Bennem is hullámzott és hullámzik itt is."

"Csak a szabad ember a félelemnélküli."

"Örülj annak, hogy amikor vágyakozol valamire, akkor nem a te akaratod szerint, hanem az Én akaratom szerint teljesítem vágyaidat. De teljesítem! Csak így járhatsz jól."

Kérdező: APÁNK MEGHALT

1. Apánk meghalt. Hol van most? 2. Éjszaka nagyon félek, hogy jelez. Mit tegyek? 3. Máriát láttam-e? 4. Miért van az, hogy szentmise alatt a látásom változik? 5. A templom falán Jézust láttam? 6. Férjem ellene van a vallásosságomnak. Mit tehetek érte? 7. Benső hang azt mondja, hogy hiába imádkozom, ha bűnt követek el. Így van? 8. A skapuláré érem nélkül is érvényes? 9. Munkahelyemen be kell csapnom az embereket. Szabad ezt? 10. A cigarettázás bűn? 11. Bűn az, ha állva áldozunk? 12. Miért kalandozom el ima közben? 13. Hullámzik bennem a szeretet és a harag. 14. Gyermekeimet nagyon féltem. 15. Jézus teljesíti kérésemet?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Tömören válaszolok kérdéseidre. De elképzelhető, hogy a HANG 7-dik kötetében bővebben olvashatsz majd ezekről. 1. Édesapád jó helyen van. Ha imádkozol érte, az mindkettőtöknek lelki hasznot jelent. 2. Nem jár vissza hozzátok. 3. Nem Máriát láttad, de ő nem ellenezte ezt a látásodat 4.Te okozod magadnak a látászavart. 5. Nem Engem láttál a templom falán. Magadból kivetített kép volt az. 6. Férjedet szeresd olyannak, amilyen. A többi nem a te dolgod. 7. Nem égi lényektől van a kísértő benső hang. Ne hallgass rá, ne törődj vele! Ha szól hozzád, akkor adj Istennek hálát, hogy Ő akkor is szeret téged, ha te esetleg nem szeretted Őt. 8. A skapuláré nem attól értékes, hogy hogyan hordják, hanem attól, hogy lélekben vállalja-e valaki Anyámat. 9. Sohasem és sehol sem szabad tudatosan ártani senkinek. 10. A cigarettázás nem bűn. Akkor volt bűn, amikor elkezdted. Most már nem az, csak káros szenvedély. 11. Az a normális, ha valaki állva áldozik. Jobb, mintha térdelve áldozik valaki. Normálisabb! Ez akkor is így van, ha egyes papok ellene vannak ennek. 12. Azért kalandozol el ima közben, mert nem saját szavaiddal beszélsz, imádkozol Hozzám. Nekem jobban tetszik pár mondat, amit szíved szerint, saját szavaiddal mondasz, mint megannyi miatyánk és üdvözlégy, melyeket gépiesen darálsz el. 13. Mindenkiben hullámzik a szeretet és a harag. Bennem is hullámzott és hullámzik itt is. 14. Gyermekeiddel meg vagy kötözve. Ez nem jó. Ebből még sok szenvedés fog származni rád. Gyermekeid nem a tieid, hanem az Enyéim. Csak a szabad ember a félelemnélküli. Erre kell törekedned gyermekeiddel kapcsolatban is. 15. Örülj annak, hogy amikor vágyakozol valamire, akkor nem a te akaratod szerint, hanem az Én akaratom szerint teljesítem vágyaidat. De teljesítem! Csak így járhatsz jól.
Megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/532

8. hét

(2011. 02. 21. - 27.)

Témáink:

Ha lakhelyed megvátoztatása nem belső indíttatásból történik, vagy nem azért, mert jelentkezett nálad valaki Jézustól kapott ilyen üzenettel, akkor ennek eldöntése legyen a józan ész és az érintettekkel való közös megbeszélés eredményére.

Mindazokat, akik Engem befogadtak életükbe, mindig meghallgatom mindenféle ügyben. Azoknak, akik még nem fogadtak be Engem életükbe, csak egyetlen kérésük juthat el Hozzám. Ez pedig az, hogy segítsem őket abban, hogy Engem befogadjanak magukba,

Mindenféle módszer csupán pótszer. Egyedül Én vagyok az, aki olyan békével tudlak eltölteni benneteket, amely az otthonérzést váltja ki belőletek. De Engem nem az talált meg, aki mondja: Uram, Uram, hanem az, aki vállalja, hogy kilépjen önmaga körüli forgásából, s a szeretetet nem élvezeti cikknek nézi, hanem áldozati oltárnak.

Amikor valaki elfogadja és befogadja Lelkemet, tehát igent mond az igazi ÉLET megnyerésére annak árán is, hogy le tud mondani a látszat, mulandóélet mulandó örömének pillanatnyi élvezetéről, akkor nemcsak az ő szívében, hanem itt a mennyben is nagyobb lesz az öröm, és még a mulandó életben is több lesz az ilyen ember öröme. Itt is áll a mondás: CSAK AZ FOG SZOLGÁLNI BENNETEKET, AMINEK URALMÁT MEGSZÜNTETTÉTEK MAGATOK FELETT!

Kérdező: VÁLTOZTASSAK LAKHELYET?

1. Változtassak lakhelyet? 2. Meghallgat Jézus evilági ügyekben? 3. Időnként depressziós az öcsém. A REIKI-módszert is ismeri, de mégsem tud segíteni magán.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Volt már olyan a világtörténelemben, hogy Lelkem valakit, pl. Ábrahámot, lakóhelye megváltoztatására ösztönözte.
A földi vándorlásnak ilyen irányítása olyankor történik, amikor az egész emberiségre nézve valami világra szóló eseményeket készít elő az Isten. Ezek mindig belülről jövő indítások. Olyan is előfordulhat, hogy valaki belülről indítást kap arra, hogy üzenetet adjon át valakinek ilyen tárgyban. De a leggyakoribb az, amikor józan eszetekre hallgatva, az érintettekkel megbeszélve döntitek el, hogy hol lakjatok, meddig, miért és hogyan. Amíg erre nem kapsz indítást belülről, amíg nem jelentkezik nálad valaki Tőlem kapott ilyen üzenettel, addig ennek eldöntése legyen a józan ész és az érintettekkel való közös megbeszélés eredménye.
2. Mindazokat, akik Engem befogadtak életükbe, mindig meghallgatom mindenféle ügyben. Azoknak, akik még nem fogadtak be Engem életükbe, csak egyetlen kérésük juthat el Hozzám. Ez pedig az, hogy segítsem őket abban, hogy Engem befogadjanak magukba, tehát a bűnbánatban megfogant kérésük.
3. Öcséddel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy az ő számára is kizárólag Nálam van a megoldás. Mindenféle módszer csupán pótszer. Egyedül Én vagyok az, aki olyan békével tudlak eltölteni benneteket, amely az otthonérzést váltja ki belőletek. De Engem nem az talált meg, aki mondja: Uram, Uram, hanem az, aki vállalja, hogy kilépjen önmaga körüli forgásából, s a szeretetet nem élvezeti cikknek nézi, hanem áldozati oltárnak. Csak az ilyenek mondhatják, hogy beengedtek Engem életükbe.
Amikor valaki elfogadja és befogadja Lelkemet, tehát igent mond az igazi ÉLET megnyerésére annak árán is, hogy le tud mondani a látszat, mulandóélet mulandó örömének pillanatnyi élvezetéről, akkor nemcsak az ő szívében, hanem itt a mennyben is nagyobb lesz az öröm, és még a mulandó életben is több lesz az ilyen ember öröme. Itt is áll a mondás: CSAK AZ FOG SZOLGÁLNI BENNETEKET, AMINEK URALMÁT MEGSZÜNTETTÉTEK MAGATOK FELETT!
Megáldalak a BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/533

9. hét

(2011. 02. 28. - 03. 06.)

Témáink:

Azt mondtam, hogy keressétek az Isten országát és az Ő igazságát, és mindent megkaptok ahhoz, amire szükségetek van. Tehát akkor nem azt mondtam, hogy Nálam keressetek munkahelyet. Nem azt mondtam, hogy ilyesmit kérjetek Tőlem. Pont ennek az ellenkezőjét mondtam! És ma is azt mondom!

Hozzám térni nem annyit jelent, hogy biztosítani segítségemmel a mulandó élet feltételeit. Nem! Ennek ellenkezőjét jelenti. Lemondani a mulandó élet feltételeinek kereséséről annak érdekében, hogy az örök értékek birtokába kerüljetek. Aki ezt megteszi, az azt fogja tapasztalni, hogy a mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, és ti az Ő szemében többet értek a verebeknél. De a sorrendet megváltoztatni nem lehet.

... azért megy tönkre a ti világotok, mert nem hisztek Nekem. Ti úgy gondoljátok, hogy a többi mind megszerzése után, RÁADÁSKÉNT fogjátok megkapni az Isten országát, s nem hiszitek el, hogy az Isten országáért folytatott munkáért fogjátok RÁADÁSKÉNT megkapni azt, amire mulandó, földi életetekben szükségetek van. Megmondom, hogy mi lesz a vége annak, hogy a többi mind megszerzése után remélitek RÁADÁSKÉNT az Isten országát. El fogjátok veszíteni, sőt már el is veszítettétek az Isten országát, de el fogjátok veszíteni a többi mindet is. Tehát MINDENT elveszítetek az általatok gyakorolt sorrenddel.

Kérdező: FIAM LESZERELT. NEM TUD ELHELYEZKEDNI.

Fiam leszerelt, s nem tud elhelyezkedni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Mérhetetlenül szeretlek téged is, fiadat is. Ne sértődj meg hát amiatt, amit most mondok. Bízom benne, hogy a Tőlem kapott felvilágosításra nem engeded, hogy a szeretetlenség uralkodjék el rajtad Irányomban. Ne légy szeretetlen Velem. Nem válna javadra! Mondom hát a felvilágosítást.
Rossz helyen kopogtatsz. Én nem vagyok álláshirdető. Nekem nem is volt munkahelyem, amikor azt mondtam, hogy példát adtam nektek. Azt mondtam, hogy keressétek az Isten országát és az Ő igazságát, és mindent megkaptok ahhoz, amire szükségetek van. Tehát akkor nem azt mondtam, hogy Nálam keressetek munkahelyet. Nem azt mondtam, hogy ilyesmit kérjetek Tőlem. Pont ennek az ellenkezőjét mondtam! És ma is azt mondom!
Hozzám térni nem annyit jelent, hogy biztosítani segítségemmel a mulandó élet feltételeit. Nem! Ennek ellenkezőjét jelenti. Lemondani a mulandó élet feltételeinek kereséséről annak érdekében, hogy az örök értékek birtokába kerüljetek. Aki ezt megteszi, az azt fogja tapasztalni, hogy a mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, és ti az Ő szemében többet értek a verebeknél. De a sorrendet megváltoztatni nem lehet. Pontosan azért megy tönkre a ti világotok, mert nem hisztek Nekem. Ti úgy gondoljátok, hogy a többi mind megszerzése után, RÁADÁSKÉNT fogjátok megkapni az Isten országát, s nem hiszitek el, hogy az Isten országáért folytatott munkáért fogjátok RÁADÁSKÉNT megkapni azt, amire mulandó, földi életetekben szükségetek van. Megmondom, hogy mi lesz a vége annak, hogy a többi mind megszerzése után remélitek RÁADÁSKÉNT az Isten országát. El fogjátok veszíteni, sőt már el is veszítettétek az Isten országát, de el fogjátok veszíteni a többi mindet is. Tehát MINDENT elveszítetek az általatok gyakorolt sorrenddel.
Miután fiad hosszú hónapokat töltött azzal, hogy kitanulja az embergyilkosság fortélyait, most csodálkozik, hogy nem biztosítok neki valami jó, stabil állást. Majd ha nagyon elfelejti, majd ha nagyon ellene mondd annak, amit a katonaságnál tanult, akkor remélheti azt, hogy áldásom és békém örömét megélheti szívében. Addig nem.
Megáldalak a HITTEL ÁTJÁRT JÓZAN GONDOLKODÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/534

10. hét

(2010. 12. 13. - 19.)

Témáink:

Ördögtől megszállott embernél "Az a szeretet, amely általános érvényű, itt nem nyilvánulhat meg véget nem érő engedékenységben, mert akkor bűnrészesek vagytok, és segítés helyett ti is a pillanatnyi megoldás felé léptek, ami pedig nem mehet a végtelenségig."

"... csak ő maga tud segíteni önmagán, ha Hozzám fordul, és segítségemet komolyan kéri. Rajta másképpen segíteni nem lehet."

"...nagy keménységet kell tanúsítanotok vele szemben akkor is, sőt, éppen azért, hogy ő szakítson veletek. Ha annyira meg vagytok kötözve vele, hogy erre nem vagytok képesek, akkor ti is a megszállottságnak egyik formáját szenveditek, s ebből csak úgy tudtok kijönni ti is, ahogy ő tudna. Vagyis ha Hozzám fordultok, és komolyan kéritek ehhez az okos keménységhez szükséges erőt."

"... az Én szabadságom véget ér ott, ahol a tiétek kezdődik, de az Én erőm éppen akkor lép be hatékonyan életetekbe, amikor a ti erőtök már fogytán van. Igen. Helyettetek semmit, de veletek mindent meg tudok tenni értetek. De csak azzal, aki komolyan akarja."

"Ne megtéríteni akarjátok őt, hanem akarjátok kimutatni megtéréseteket azzal, hogy elhatárolódtok tőle. Ez nem szeretetlenség, hanem számára is a legjobb megoldás afelé, hogy ráébredjen, meglássa azt a sehová sem vezető zsákutcát, amibe keverte magát."

"... az érte továbbra is mondott imáitokkal biztosítanotok kell magatokban azt az irgalmas lelkületet, amely képessé tesz benneteket arra, hogyha az illető valóban meg akar menekülni megszállottságától, és bűnbánóan könyörög Hozzám erőért, akkor mellé tudjatok állni."

Kérdező: ÖRDÖGTŐL MEGSZÁLLOTT A ROKONOM?

Lehet, hogy ördögtől megszállott a rokonom?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Bizony lehet. Sőt! Egészen biztos. Nálatok a legnagyobb probléma nem is az, hogy ő milyen, hanem az, hogy ennek mi a következménye rátok nézve. Persze az is, hogy ő milyen. De erről tudjátok, hogy ez nála nem öröklött, hanem józan eszének tudatában teszi azt, amit tesz. Tehát nem mutat hajlandóságot arra, hogy mások segítsenek lelkileg rajta. Az ilyen lélek mindig a pillanatnyi anyagi segítés reményében tud máról holnapra élni. Egyszer szükségszerűen összecsapnak feje felett a hullámok, ráomlik a megszállottsággal épített ház. A nagy problémátok az, hogy esetleg titeket is maga alá temetnek a romok.
Ezzel kapcsolatban mondom, hogy nagyon okosnak és óvatosnak kell lennetek vele szemben. Az a szeretet, amely általános érvényű, itt nem nyilvánulhat meg véget nem érő engedékenységben, mert akkor bűnrészesek vagytok, és segítés helyett ti is a pillanatnyi megoldás felé léptek, ami pedig nem mehet a végtelenségig.
Két dolgot kell hát világosan látnotok. Az egyik az, hogy csak ő maga tud segíteni önmagán, ha Hozzám fordul, és segítségemet komolyan kéri. Rajta másképpen segíteni nem lehet. A másik dolog pedig az, hogy nagy keménységet kell tanúsítanotok vele szemben akkor is, sőt, éppen azért, hogy ő szakítson veletek. Ha annyira meg vagytok kötözve vele, hogy erre nem vagytok képesek, akkor ti is a megszállottságnak egyik formáját szenveditek, s ebből csak úgy tudtok kijönni ti is, ahogy ő tudna. Vagyis ha Hozzám fordultok, és komolyan kéritek ehhez az okos keménységhez szükséges erőt.
Tudnotok kell, hogy az Én szabadságom véget ér ott, ahol a tiétek kezdődik, de az Én erőm éppen akkor lép be hatékonyan életetekbe, amikor a ti erőtök már fogytán van. Igen. Helyettetek semmit, de veletek mindent meg tudok tenni értetek. De csak azzal, aki komolyan akarja.
Ne megtéríteni akarjátok őt, hanem akarjátok kimutatni megtéréseteket azzal, hogy elhatárolódtok tőle. Ez nem szeretetlenség, hanem számára is a legjobb megoldás afelé, hogy ráébredjen, meglássa azt a sehová sem vezető zsákutcát, amibe keverte magát. Természetesen az érte továbbra is mondott imáitokkal biztosítanotok kell magatokban azt az irgalmas lelkületet, amely képessé tesz benneteket arra, hogyha az illető valóban meg akar menekülni megszállottságától, és bűnbánóan könyörög Hozzám erőért, akkor mellé tudjatok állni.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/535

11. hét

(2010. 12. 13. - 19.)

Témáink:

"... nincs földi boldogság. ... Legfeljebb bódultság van a Földön, ami sajnos feledtetni képes azt a boldogságot, amire teremtve vagytok."

"... a benső békén kívül csak addig hazudhatja magát boldognak valaki, amíg menekül az értelmes gondolkodás elől, s valamilyen narkotikum segítségével igyekszik e hazugságot állandósítani a maga számára. De ebből a kábulatból előbb-utóbb mindenkinek egyszer fel kell ébrednie."

Aki gondolkodik, az nem képes józanul sokáig olyan étellel táplálkozni, amelyből ki van vonva a tápszer. A tápszer pedig a normális ember számára mindig valami örök jó! Ennél kevesebb normális embert hosszú távon ki nem elégíthet. Örök jót pedig kizárólag egyedül csak Nálam lehet találni. Mindaddig szükségszerűen nyugtalan marad szívetek, míg Bennem meg nem nyugszik. Otthonotok csak Én vagyok. Aki nem akar Engem, az hontalan marad.

"... azt a békét, amelyet Én adok neked, tudd úgy sugározni, hogy benned Rám ismerjenek azok, akik veled találkoznak."

Kérdező: AGGÓDOM ÖCSÉM SORSÁÉRT

Aggódom öcsém sorsáért, és szeretném, ha társam is megtalálná az Urat.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Éppen azért, mert mérhetetlenül szeretlek, nem mondhatok neked olyat, ami megtéveszthet, vagy tévedésben hagyhat.
Először is meg kell mondjam, hogy nincs földi boldogság. Ha te úgy gondolod, hogy öcséd valaha is földi boldogságban élhet, akkor tévedésben vagy. Legfeljebb bódultság van a Földön, ami sajnos feledtetni képes azt a boldogságot, amire teremtve vagytok.
Mivel te nem azt kívánod Tőlem, hogy valami bódultságra segítsem öcsédet, ezért arra kérlek, hogy imáiddal és magatartásoddal arról tégy tanúságot előtte, hogy a benső békén kívül csak addig hazudhatja magát boldognak valaki, amíg menekül az értelmes gondolkodás elől, s valamilyen narkotikum segítségével igyekszik e hazugságot állandósítani a maga számára. De ebből a kábulatból előbb-utóbb mindenkinek egyszer fel kell ébrednie.
Társaddal kapcsolatban szintén nem lehet más a magatartásod. Aki gondolkodik, az nem képes józanul sokáig olyan étellel táplálkozni, amelyből ki van vonva a tápszer. A tápszer pedig a normális ember számára mindig valami örök jó! Ennél kevesebb normális embert hosszú távon ki nem elégíthet. Örök jót pedig kizárólag egyedül csak Nálam lehet találni. Mindaddig szükségszerűen nyugtalan marad szívetek, míg Bennem meg nem nyugszik. Otthonotok csak Én vagyok. Aki nem akar Engem, az hontalan marad.
Megáldalak, hogy azt a békét, amelyet Én adok neked, tudd úgy sugározni, hogy benned Rám ismerjenek azok, akik veled találkoznak.
Nagyon szeretlek benneteket!"

Jézus - A Hang: 7/536

12. hét

(2011. 03. 21. - 27.)

Témáink:

"Azért jöttem közétek, hogy szemeket és erőt kapjatok Tőlem. Szemeket, hogy meglássátok a számotokra egyedül helyes utat, és erőt, hogy ezt az utat vállalni is képesek legyetek. Tehát ezért jöttem. És azért maradtam köztetek, hogy meg tudjatok maradni azon az úton, amelyről Én nagyon tudom, hogy egyedüli út számotokra a félelem nélküli szívbékéhez."

"Azért maradtam közöttetek Lelkemmel, mert tudtam, hogy fejlődő lények vagytok, és jönnek idők, amikor a természetes lelki, szellemi fejlődés következtében olyan pályamódosításokat kell végeznetek, amelyet elvégezni Tőlem függetlenül képtelenség."

"A REIKI és egyéb ismeretek, módszerek és beavatások csak annyiban képesek félelem nélküli életet biztosítani, amennyiben Általam, Velem és Bennem érlelődnek hatékonnyá. Sajnos, ezek más, ártó szellemek hatására is hatékonnyá tudnak érlelődni. Sőt! Ha nem Általam, Velem és Bennem történik ez, akkor mindig ellenemre és ellenetekre történik. Hosszú távon ezt mindenki kénytelen lesz belátni."

"... aki szeret, az félt! Van, amikor így mutatom meg Magamat, hogy észrevegyétek jelenlétemet életetekben, és azt, hogy segíteni akarok."

"Amikor még a szellemi, lelki fejlődésnek alacsonyabb fokán álltatok, akkor - amint a Bibliában is olvashatod - kifejezetten tiltotta Lelkem azt, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljetek a szellemvilággal. Ma ezt már nem tiltom, sőt, nagyon is helyeslem. De csak akkor és annál az embernél, amikor és aki jól ismer Engem, Jézust, és ennek az ismeretnek a birtokában számára nem a Biblia a forrás, hanem az a Lelkem, aki semmiképpen sem szokta kikerülni, feleslegessé tenni a józan ész használatát, hanem nagyon is igényt tart rá!"

" ... bátran, kritikusan kezdd el olvasni a Bibliában található evangéliumaimat. Legyen egy olyan füzeted, amelybe beleírod fenntartásaidat, kételyeidet. Időnként találd meg a módját annak, hogy problémáidat másokkal is megbeszéld. Most nem papokra gondolok elsősorban. Sőt! Legkevésbé rájuk! Ők a legkevésbé alkalmasak arra, hogy Lelkemre figyeljenek, mivel arra nevelték őket, hogy ne Lelkemre, hanem elöljáróikra figyeljenek. Valamikor, a fejlődés előző szakaszaiban ez helyes is volt. De ma már ők, hacsak nem nagyon nyitottak, a legkevésbé alkalmasak arra, hogy Engem jól megismerjenek. Országotokban egyetlen olyan társaság van, amely jobban ismer Engem, mint a többiek. A BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉG. Irodalmuk legtanulságosabb könyvei a KIO és a MERRE MENJEK?

"Jogos ... a félelmed mindaddig, amíg Engem meg nem ismersz zavarmentesen. Ez azt jelenti, hogy akkor ismersz Engem jól, ha Rám hivatkozva, értelmednek megnyugtató választ tudsz adni magadnak és természetesen másoknak is, minden felmerülő problémában. A benned lévő Lelkemnél nagyobb tekintély nem lehet számodra senki!"

Kérdező: BIZONYOSSÁGOT KÉREK

Szeretnék bizonyosságot kapni. Találkoztam a REIKI- csodával. Angyalokat észlelek közelemben. Félek. Alaptalan a félelmem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Azért jöttem közétek, hogy szemeket és erőt kapjatok Tőlem. Szemeket, hogy meglássátok a számotokra egyedül helyes utat, és erőt, hogy ezt az utat vállalni is képesek legyetek. Tehát ezért jöttem. És azért maradtam köztetek, hogy meg tudjatok maradni azon az úton, amelyről Én nagyon tudom, hogy egyedüli út számotokra a félelem nélküli szívbékéhez.
Félelmed nem alaptalan. Örülök, hogy nem elnyomni akarod, hanem feldolgozni, megszüntetni Általam.
Azért maradtam közöttetek Lelkemmel, mert tudtam, hogy fejlődő lények vagytok, és jönnek idők, amikor a természetes lelki, szellemi fejlődés következtében olyan pályamódosításokat kell végeznetek, amelyet elvégezni Tőlem függetlenül képtelenség. Az Út és a Cél, mindkettő Én vagyok. A REIKI és egyéb ismeretek, módszerek és beavatások csak annyiban képesek félelem nélküli életet biztosítani, amennyiben Általam, Velem és Bennem érlelődnek hatékonnyá. Sajnos, ezek más, ártó szellemek hatására is hatékonnyá tudnak érlelődni. Sőt! Ha nem Általam, Velem és Bennem történik ez, akkor mindig ellenemre és ellenetekre történik. Hosszú távon ezt mindenki kénytelen lesz belátni. Azok, akik úgy nyílnak ki a szellemvilág felé, hogy azt nem Felülről, Lelkemtől kapták meg, azok nagyon ki vannak téve annak, hogy megtévesztő szellemek hálójában találják magukat.
Persze nem a félelem a megoldás, hanem annak felismerése, hogy a fellépő félelem az Én szeretésemnek a jele. Mert aki szeret, az félt! Van, amikor így mutatom meg Magamat, hogy észrevegyétek jelenlétemet életetekben, és azt, hogy segíteni akarok.
Amikor még a szellemi, lelki fejlődésnek alacsonyabb fokán álltatok, akkor - amint a Bibliában is olvashatod - kifejezetten tiltotta Lelkem azt, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljetek a szellemvilággal. Ma ezt már nem tiltom, sőt, nagyon is helyeslem. De csak akkor és annál az embernél, amikor és aki jól ismer Engem, Jézust, és ennek az ismeretnek a birtokában számára nem a Biblia a forrás, hanem az a Lelkem, aki semmiképpen sem szokta kikerülni, feleslegessé tenni a józan ész használatát, hanem nagyon is igényt tart rá!
Azt tanácsolom tehát, hogy bátran, kritikusan kezdd el olvasni a Bibliában található evangéliumaimat. Legyen egy olyan füzeted, amelybe beleírod fenntartásaidat, kételyeidet. Időnként találd meg a módját annak, hogy problémáidat másokkal is megbeszéld. Most nem papokra gondolok elsősorban. Sőt! Legkevésbé rájuk! Ők a legkevésbé alkalmasak arra, hogy Lelkemre figyeljenek, mivel arra nevelték őket, hogy ne Lelkemre, hanem elöljáróikra figyeljenek. Valamikor, a fejlődés előző szakaszaiban ez helyes is volt. De ma már ők, hacsak nem nagyon nyitottak, a legkevésbé alkalmasak arra, hogy Engem jól megismerjenek. Országotokban egyetlen olyan társaság van, amely jobban ismer Engem, mint a többiek. A BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉG. Irodalmuk legtanulságosabb könyvei a KIO és a MERRE MENJEK?
Jogos tehát a félelmed mindaddig, amíg Engem meg nem ismersz zavarmentesen. Ez azt jelenti, hogy akkor ismersz Engem jól, ha Rám hivatkozva, értelmednek megnyugtató választ tudsz adni magadnak és természetesen másoknak is, minden felmerülő problémában. A benned lévő Lelkemnél nagyobb tekintély nem lehet számodra senki! Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/537

13. hét

(2011. 03. 28. - 04. 03.)

Témáink:

"A házasságban a szakítás nem kezdődhet, nem indulhat el attól, aki Engem igazán szeret. De ha a másik már elhagyta, akkor ne érezzen az elhagyott lelkiismeretfurdalást."

"Egy köteléket elég az egyiknek elszakítani. Akkor az el van szakítva. Igaz, hogy amit Isten egybekötött, azt ember el ne szakítsa, de van még sok más tilalom is, melyeket ha valaki nem tart meg, akkor Isten hiába mondja, hogy nem szabad. A tények tények a tilalom ellenére is."

"Amennyiben karmikus sors számotokra az, hogy házasságban éljetek, akkor ezt, mint egy vizsgán megbukott diák, csak az cipeli a további életében, aki kezdeményezője volt a szakításnak. A szakításhoz nem szükséges a fizikai eltávolodás. Elég, ha valaki lelke mélyén nem vállalja tovább azt, hogy a másikért éljen. Aki e téren ezt elkezdi, az ezt rosszul teszi. Aki tudomásul veszi ezt a másik fél részéről, az éppen azáltal mutatja ki, hogy okos, mert szabadnak mondhatja magát."

Csak Bennem találhatod meg az igazi önmagadat, és azt a benső békét és harmóniát, amely után annyira vágyódik a lelked. Nagyon szeretlek, és ez Nálam nem csupán szavakból áll. Amíg hű akarsz maradni Hozzám, addig Én felelek érted. Az Irántam való hűségből nem következik az, hogy hű légy olyanhoz, aki hűtlen lett hozzád, aki kilépett életedből. A két hűségnek semmi köze egymáshoz. Az Én hűségem akkor is él, ha te megszakítanád. Ember és ember közötti hűséggel nem így van.

... aki nem segít téged Felém, az visszahúz. Nem igaz az, hogy Isten bárkihez is kötné saját hűségét. Ha társad elhagy téged, s te szeretni akarsz Engem továbbra is, akkor egy új, tisztultabb hűség fog szívedben otthonra találni. Jobban át tudod élni akkor, hogy mi végleg és örökre egymáshoz tartozunk. Légy erős!

Kérdező: VALLÁSOS VAGYOK. TÁRSAM ELHAGYOTT

Vallásos vagyok. Társam elhagyott. Menjek utána?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Szó sincs róla! Te szabad vagy! Tudom, hogy ezt így kimondani könnyű, de te, aki szinte mindent egy lapra tettél fel, ezt így megélni nehezen tudod. Pedig ez az igazság. Ő sohasem mondott komolyan IGEN-t arra, hogy életét érted áldozza.
A házasságban a szakítás nem kezdődhet, nem indulhat el attól, aki Engem igazán szeret. De ha a másik már elhagyta, akkor ne érezzen az elhagyott lelkiismeretfurdalást. Egy köteléket elég az egyiknek elszakítani. Akkor az el van szakítva. Igaz, hogy amit Isten egybekötött, azt ember el ne szakítsa, de van még sok más tilalom is, melyeket ha valaki nem tart meg, akkor Isten hiába mondja, hogy nem szabad. A tények tények a tilalom ellenére is.
Azt ajánlom, ne tégy lépéseket arra, hogy újra együtt legyetek. Amennyiben karmikus sors számotokra az, hogy házasságban éljetek, akkor ezt, mint egy vizsgán megbukott diák, csak az cipeli a további életében, aki kezdeményezője volt a szakításnak. A szakításhoz nem szükséges a fizikai eltávolodás. Elég, ha valaki lelke mélyén nem vállalja tovább azt, hogy a másikért éljen. Aki e téren ezt elkezdi, az ezt rosszul teszi. Aki tudomásul veszi ezt a másik fél részéről, az éppen azáltal mutatja ki, hogy okos, mert szabadnak mondhatja magát.
Bízzál nagyon Bennem! Csak Bennem találhatod meg az igazi önmagadat, és azt a benső békét és harmóniát, amely után annyira vágyódik a lelked. Nagyon szeretlek, és ez Nálam nem csupán szavakból áll. Amíg hű akarsz maradni Hozzám, addig Én felelek érted. Az Irántam való hűségből nem következik az, hogy hű légy olyanhoz, aki hűtlen lett hozzád, aki kilépett életedből. A két hűségnek semmi köze egymáshoz. Az Én hűségem akkor is él, ha te megszakítanád. Ember és ember közötti hűséggel nem így van.
Kemény megtapasztalások árán megtanulhattad, hogy aki nem segít téged Felém, az visszahúz. Nem igaz az, hogy Isten bárkihez is kötné saját hűségét. Ha társad elhagy téged, s te szeretni akarsz Engem továbbra is, akkor egy új, tisztultabb hűség fog szívedben otthonra találni. Jobban át tudod élni akkor, hogy mi végleg és örökre egymáshoz tartozunk. Légy erős!
Megáldalak az ERŐSSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/538

14. hét

(2011. 04. 04. - 10.)

Témáink:

"Mint tudod, előttem nincs férfi és nő olyan értelemben, hogy különbséget tennék közöttük. De az Én lelkem a REND LELKE, s mivel szerepeket kiosztó vagyok, ezért a költözés egy házaspár esetében a férfi döntésén kell hogy múljon." (A döntést természetesen a feleség bevonásával kell kialakítani.)

"Én közvetlenül, sugallat által csak nagyon ritkán, és nagyon súlyos esetekben szólok hozzátok. Az Én természetes utam az, hogy a hittől átjárt józan eszeteket használom eszköznek arra, hogy irányítást adjak nektek az életetek folyamán."

A kérdező Őrangyala mondja: "Kérjétek gyakran segítségünket, mert az irántatok tanúsított tiszteletünk megkívánja tőlünk, hogy várakozni tudjunk addig, míg nem szólítotok meg bennünket. Ez a magatartásunk, mely annyira tiszteli és értékeli szabadságotokat, megkülönböztetett értékünk azokkal a szemtelen szellemekkel szemben, akik bizony nem szabadságtisztelők. Pedig tudják az ostobák, hogy éppen ez a viselkedésük az, ami miatt értéktelen a térhódításuk, mivel a szellemvilág és az embervilág kapcsolatában az erkölcsi értéket az embervilágban megvalósult szabad döntés biztosítja. Szeretni, nem szeretni, igazán csak szabad döntés következtében lehet."

Vezeték és keresztnevünknek, illetve a névváltozttatásnak is mélyebb jelentése van, erről olvashatunk egy kokrét példát.

Kérdező: HOVÁ KÖLTÖZZÜNK?

1. Hová költözzünk?
2. Őrangyalomról szeretnék többet tudni.
3. Jelent valamit a névváltoztatásom? És keresztnevem?
4. Egy álomról kérek magyarázatot. Egy meleg szeretetet árasztó gazdaságban jártunk. Az volt mindannyiunk érzése, hogy föl tudnánk fejleszteni a gazdaságot.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Barátom! A költözéssel kapcsolatban csak arra a sugallatra mondj igent, amit te hallasz belülről. Mint tudod, előttem nincs férfi és nő olyan értelemben, hogy különbséget tennék közöttük. De az Én lelkem a REND LELKE, s mivel szerepeket kiosztó vagyok, ezért a költözés egy házaspár esetében a férfi döntésén kell hogy múljon. Azt is tudod, hogy Én közvetlenül, sugallat által csak nagyon ritkán, és nagyon súlyos esetekben szólok hozzátok. Az Én természetes utam az, hogy a hittől átjárt józan eszeteket használom eszköznek arra, hogy irányítást adjak nektek az életetek folyamán. Tehát ne úgy tedd föl a kérdést, hogy vagy Kalifornia, vagy Alaszka, hanem azt is számításba kell venned, hogy ott kell maradnod, ahol vagy, addig, amíg sugallatot nem kapsz, illetve a hited által átjárt józan megfontolásod hatására, melyet természetesen elsősorban feleséged segítségével kell kialakítanod, másképpen nem döntesz.
2. Őrangyalodról szeretnél többet tudni? Átadom neki a szót.
'Drága Testvérem! Nagy öröm számomra, hogy közvetlenül szólhatok most így hozzád, mivel erre édes Mesterünk, Urunk és drága Barátunk, Jézus kért fel engem.
Testvérem! Szólíts ADORANS-nak. Nemcsak imádkozó vagyok, hanem olyan imádó, akinek lénye az imádás. Létem minden rezdülése imádság FELÉJE! Ez emberi szavakkal meg sem közelíthető. Ezt élni kell! Ez az ÉLET a szerepem FELÉJE! E szerepem tisztító, sugárzó örvénye ölel át téged s tieidet. Ez a szerepem feléd! Soha nem vagyok egyedül, és te sem vagy soha egyedül! Angyaltestvéreim, kik imádkozó lényem édes létének boldog élvezői és árasztói is, szintén nagyon szeretnek téged, tieidet, és így, mint egy kicsiny, de küldetésében mérhetetlenül hatékony csoport vigyáz arra, hogy a feléd és tieid felé áradó ártó erők megszégyenüljenek, elgyengüljenek, és vegyék tudomásul, hogy te az ÉG gyermeke vagy.
Feleséged őrangyalának neve: ANIMOSA. Szándékunkban egyek vagyunk, de külön valóság ő is, én is. Kérjétek gyakran segítségünket, mert az irántatok tanúsított tiszteletünk megkívánja tőlünk, hogy várakozni tudjunk addig, míg nem szólítotok meg bennünket. Ez a magatartásunk, mely annyira tiszteli és értékeli szabadságotokat, megkülönböztetett értékünk azokkal a szemtelen szellemekkel szemben, akik bizony nem szabadságtisztelők. Pedig tudják az ostobák, hogy éppen ez a viselkedésük az, ami miatt értéktelen a térhódításuk, mivel a szellemvilág és az embervilág kapcsolatában az erkölcsi értéket az embervilágban megvalósult szabad döntés biztosítja. Szeretni, nem szeretni, igazán csak szabad döntés következtében lehet.'
Eddig tehát az ADORANS szólt hozzád. Most ismét Én, Jézus szólok hozzád.
3. A névváltoztatásod bizony jelent valamit. Először azt jelenti, hogy az a föld, az a táj, melyből gyökereid erednek, arra figyelmeztetnek, hogy képviselned kell annak értékeit. A 'Péter' nevednek pedig szintén van jelentősége. Az elgondolásom szerint általad birtokolt lelki, szellemi értékek Tőlem meghatározott, s tőled is nagyon helyeselt keménységet igényelnek. Ez nem valami általánosítás. A ti földi életetekben nagyon gyakran a nyitottság nem szokott együtt járni az állhatatossággal. A te életednek pedig éppen az a küldetése, hogy nyitott légy, s ugyanakkor kemény. E két magatartásforma csak a felszínen tűnik ellentétesnek. A mélységben e kettő: EGY. Amint EGY személyt jelent a két neved, úgy EGY-et jelent e két név jelentése és jelentősége is.
4. Álmod arról a belőletek kibontakozó energiáról tudósít, amely hivatva van megkönnyíteni mások életét. Álmod tartalma ÁLDÁSOMAT HORDOZZA!
Megáldalak a NYITOTTSÁG és a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/539

15. hét

(2011. 04. 04. - 10.)

Témáink:

"Kétféle feladat van, amiért valaki a Földre születik. Vannak a megszentelők és vannak a megszentelendők. ... a megszentelők azért jönnek le a Földre, hogy segítsék a megszentelendők megszentelődését. Ezek a jó szellemek tehát annyira égnek az Én szeretetem tüzétől, hogy szinte Hozzám hasonlóan kiüresítik önmagukat, lemondva a színről színre látás végtelen boldogságáról, vállalva földi sorsomat, Lelkem sugallatát követve hirdetik szóval és cselekedetükkel, hogy nem sok, csak egy ÚT vezet az üdvösségre." ... "Ezek a jó szellemek, akár kunyhóban, akár palotában születnek, hamarosan keresztutat járnak, és valamilyen formában keresztre feszíti őket a földi világ. Ezeknek minden javukra válik!"

"A megszentelendők kétfélék. Vannak az újraszületettek egy más testben, és vannak az újjászületettek ugyanabban a testben. Amíg nem születik valaki újjá ugyanabban a testben, mindaddig újra le kell születnie a Földre egy másik testben. A megszentelendők számára tehát a cél az, hogy átéljék az újjászületés csodálatos élményét, s így többé már ne kényszerüljenek újra lejönni a Földre. Vannak ugyan ezek között is olyanok, akik földi haláluk után lejönnek, de akkor már mint megszentelők jönnek. Ez nagyon ritka."

Minden ember számára ... a földi halál után van egy olyan dimenzió, amelyben mindenki olyan önismeretre jut, melyben tisztán és egyértelműen látja, hogy az Enyém vagy nem az Enyém. Ha az Enyém, akkor végtelen, boldog örömben bízza Rám magát tovább, s Én lendítem őt a lelki, szellemi fejlődésének további dimenziói felé. Ha azt látja, hogy nem az Enyém, akkor két eset lehetséges. Vagy kéri azt az őrangyalát, aki hozzá letranszformálódva segíthet neki abban, hogy hogyan és miképpen szülessen le újra a Földre vagy más bolygóra, vagy nem kér segítséget, s önmaga akarja megválasztani szüleit, karmáját.

Kérdező: MIBEN KELL VÁLTOZNOM?

1. Milyen tulajdonságaimon kell változtatnom? 2. Mi az életfeladatom? 3. Hány életem volt már eddig?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Kérdéseid sorrendjét megváltoztatom. Az utolsóval kezdem.
3. Kétféle feladat van, amiért valaki a Földre születik. Vannak a megszentelők és vannak a megszentelendők. Amint a szavak jelentése is mutatja, a megszentelők azért jönnek le a Földre, hogy segítsék a megszentelendők megszentelődését. Ezek a jó szellemek tehát annyira égnek az Én szeretetem tüzétől, hogy szinte Hozzám hasonlóan kiüresítik önmagukat, lemondva a színről színre látás végtelen boldogságáról, vállalva földi sorsomat, Lelkem sugallatát követve hirdetik szóval és cselekedetükkel, hogy nem sok, csak egy ÚT vezet az üdvösségre. Az, amely Bennem testesült meg kétezer évvel ezelőtt. Tehát a feltétel nélküli, mindenkire kiterjedő és jót akaró szeretet útja.
Ezek a jó szellemek, akár kunyhóban, akár palotában születnek, hamarosan keresztutat járnak, és valamilyen formában keresztre feszíti őket a földi világ. Ezeknek minden javukra válik!
A megszentelendők kétfélék. Vannak az újraszületettek egy más testben, és vannak az újjászületettek ugyanabban a testben. Amíg nem születik valaki újjá ugyanabban a testben, mindaddig újra le kell születnie a Földre egy másik testben. A megszentelendők számára tehát a cél az, hogy átéljék az újjászületés csodálatos élményét, s így többé már ne kényszerüljenek újra lejönni a Földre. Vannak ugyan ezek között is olyanok, akik földi haláluk után lejönnek, de akkor már mint megszentelők jönnek. Ez nagyon ritka.
Arra a kérdésedre tehát, hogy hány életed volt eddig, az a válaszom, hogy egy volt, s ennek az egynek addig kellett újra leszületnie a Földre különböző testben, amíg ugyanabban a testedben, tehát a mostaniban, nem ér véget egy újjászületéssel e sorozat. Erről az újjászületésről beszéltem Nikodémusnak, aki akkor még előtte állt ennek. (Eddigi reinkarnációidnak számát nem kell tudod.)
Minden ember számára tehát a földi halál után van egy olyan dimenzió, amelyben mindenki olyan önismeretre jut, melyben tisztán és egyértelműen látja, hogy az Enyém vagy nem az Enyém. Ha az Enyém, akkor végtelen, boldog örömben bízza Rám magát tovább, s Én lendítem őt a lelki, szellemi fejlődésének további dimenziói felé. Ha azt látja, hogy nem az Enyém, akkor két eset lehetséges. Vagy kéri azt az őrangyalát, aki hozzá letranszformálódva segíthet neki abban, hogy hogyan és miképpen szülessen le újra a Földre vagy más bolygóra, vagy nem kér segítséget, s önmaga akarja megválasztani szüleit, karmáját.
Téged megnyugtatlak. Nem kell újra leszületned a Földre. Szereteted elég erős és letisztult ahhoz, hogy végbemehessen benned az újjászületés élménye.
2. Életfeladatod tehát az, hogy engedd magadban működni Lelkemet, aki rugalmassá, hajlékonnyá, és bizonyos határokon belül alkalmazkodóbbá akar formálni téged Isten dicsőségére és mindazok lelki javára, akikkel kapcsolatba kerülsz. Életfeladatod tehát a szeretni tanítás. Főleg példával!
1. Semmiféle tulajdonságodon nem kell változtatnod. Minden tulajdonságod jó arra, hogy áldásomat hordozza. Neked csupán az irányra kell figyelned. Tehát a tiszta szándék az, amit kérek naponta tőled. Benned is nagyon tudatosulnia kell annak a felismerésnek, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy!
Megáldalak a SZERÉNYSÉG LELKÉVEL! ( Ez meglep. Ugye?)"

Jézus - A Hang: 7/540

16. hét

(2011. 04. 18. - 24.)

Témáink:

"Küldetésed nem kisebb, s nagyobb nem lehet, mint az, hogy általad Én éljek. Hidd el, ez nem nehéz. Az Én igám édes, és az Én terhem sokkal könnyebb, mint azok a terhek, amelyeket ti választotok ki magatoknak. Sokkal jobban szeretlek annál, semhogy túlfeszített megterhelést raknék rád."

"... vannak olyan szülők, akik, főleg idősebb korban, semmivel sincsenek megelégedve. Ennek egyszerű oka az, hogy életében ahelyett, hogy önmagát fegyelmezte volna, mindig másokat akart nevelni. Te ne essél bele ebbe a hibába!"

"Arra lehetőséget kell adnod tieidnek, hogy felhasználjanak, de arra nem, hogy kihasználjanak. Tehát van olyan, hogy fel kell kínálnod szolgálatodat. Csak azt nem szabad engedned, hogy állapotszerű cselédsorsot várjanak el tőled."

Figyelnünk kell megérzéseinkre, "... de itt is fontos az óvatosság. Az értelem kontrollja, a kritikai érzék használata nagyon fontos magaddal szemben is."

"A te angyalod és a jó szellemek, ha kéred őket, segítenek e megérzésed továbbfejlesztésében, ápolásában. Jól teszed, ha ezt teszed."

Kérdező: KÜLDETÉSEM MILYEN MAGATARTÁST KÍVÁN?

Mi a küldetésem? Milyen legyen a helyes viselkedésem gyermekeimmel szemben? Lehetek-e önzőbb, vagy csak szolgálnom szabad? Megérzéseim helyesek-e, és kitől jönnek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Küldetésed nem kisebb, s nagyobb nem lehet, mint az, hogy általad Én éljek. Hidd el, ez nem nehéz. Az Én igám édes, és az Én terhem sokkal könnyebb, mint azok a terhek, amelyeket ti választotok ki magatoknak. Sokkal jobban szeretlek annál, semhogy túlfeszített megterhelést raknék rád.
Gyermekeiddel szemben nyugodtan hódolhatsz kedvtelésednek. Egyetlen szempontot kell tisztán látnod: soha senkinek nem szabad ártanod. Legtöbb édesanya úgy van önmagával, hogy nem látja elégnek azt, amit gyermekeiért áldoz. Tehát nem ott szoktak a problémák jelentkezni, hogy bántasz valakit, hanem ott, hogy nem szereted eléggé. De itt az igazság kedvéért azt is meg kell mondanom, hogy vannak olyan szülők, akik, főleg idősebb korban, semmivel sincsenek megelégedve. Ennek egyszerű oka az, hogy életében ahelyett, hogy önmagát fegyelmezte volna, mindig másokat akart nevelni. Te ne essél bele ebbe a hibába!
Az, amit te önzésnek nevezel, az valójában nem önzés, csupán nem hagyod magadat kihasználni. De itt is felhívom valamire a figyelmedet. Arra lehetőséget kell adnod tieidnek, hogy felhasználjanak, de arra nem, hogy kihasználjanak. Tehát van olyan, hogy fel kell kínálnod szolgálatodat. Csak azt nem szabad engedned, hogy állapotszerű cselédsorsot várjanak el tőled.
Megérzéseid azért helytállóak, mert benső érzékenységed erre alkalmassá tett téged. De itt is fontos az óvatosság. Az értelem kontrollja, a kritikai érzék használata nagyon fontos magaddal szemben is.
A megérzéseid forrásának nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítanod. Ez veled született adottság, s működéséhez nincs szükséged különleges szellemi segítségre. De itt is hozzá kell tennem ehhez valamit. A te angyalod és a jó szellemek, ha kéred őket, segítenek e megérzésed továbbfejlesztésében, ápolásában. Jól teszed, ha ezt teszed.
Megáldalak BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!

Jézus - A Hang: 7/541

17. hét

(2011. 04. 25. - 05. 01.)

Témáink:

"A harmadik szem egy szimbólum, amely mögött olyan képesség húzódik meg, amelynek segítségével valaki nem a szemével, hanem valahogy másképpen lát. Tehát itt nem fényvisszaverődés észleléséről van szó, hanem olyan képességről, amelynek nincs szüksége külső fényre ahhoz, hogy eseményeket, tárgyakat, képeket felismerjen. Tehát olyan benső szemről van szó, amellyel sötétben is lehet látni. Nevezhetnétek ezt - kissé leegyszerűsítve - hatodik érzéknek is."

"Ez a képesség mindenkiben ott szunnyad, csak eddig azért szorult háttérbe, mert nem volt rá szükség a szellemi, lelki fejlődésetek érdekében olyan elterjedten, mint most."

"...e szemeket lehet fejleszteni. E fejlesztés mindig rizikóval jár, vagyis ha nem szemnek, hanem hatodik érzéknek nevezem, akkor jobban megérted, belekeveredhet, főleg kezdetben, de később is, olyan emberi vágy, amely csak a vágyak szintjén valóság, de a hatodik érzéket, mint forrást, nem veszi igénybe."

"... ezt nemcsak fejleszteni lehet, hanem Általam is fölerősíthető, és ott és akkor erősíti föl ezt Lelkem, ahol és amikor jónak látja. Ilyenkor lehet adománynak, karizmának nevezni."

"... ez nincs benne a Bibliában. Sok olyan tény van, ami nincs benne a Bibliában."

"Akiknek a Biblia az istenük, azok bálványimádók akkor is, ha ezt képtelenségnek tartják magukra nézve. Azért bálványimádók, mert nem a Biblia azonos Velem, hanem az Én Szent Lelkem! Aki tehát a Bibliát Velem azonosítja, az bálványimádó!"

"A Szentlélek akár írásban, akár szóban, olyan gondolatokat közöl veletek, amelyeket éppen azért, mert ti fogalmaztok meg önmagatok szintjén, nem azonosak a Szentlélek LÉNYÉVEL. Tehát a Bibliában található szavak nem Isten szavai, hanem azoknak szavai, akik azokat leírták. Vagyis a legjobb szándék mellett is kénytelenek voltak önmagukat is belevinni abba, amit leírtak vagy mondtak. Ezért olyan fontos rangsorolni a Bibliában, és az Én szavaimat szabad csak egy az egyben Isten szavainak mondani."

"... még az Én szavaimról is ki kell jelentenem, hogy ember szavai. Igaz azonban, hogy olyan ember szavai, aki a legtisztultabban, a legzavarmentesebben tudta közölni veletek Isten gondolatait."

"Hozzám mérjétek a Bibliában található gondolatokat, mert akkor ki tudjátok szűrni azt, amit a szent író, mint sajátját írt le. Így nagyobb lehetőségetek lesz arra, hogy felismerjétek Isten országának titkait. Ha e titkok megfejtését nem Nálam, hanem Pálnál vagy Izaiásnál, vagy bármelyik szent írónál keresitek, bizony tévedést tévedésre fogtok halmozni, s nem fog megadatni nektek, hogy megismerjétek Isten országának titkait.
Mindebből láthatod, hogy nagyon sok jó szándékú bálványimádó él közöttetek, akik személyes sértésnek vennék, ha szemükbe mondanád ezt."

Kérdező: A HARMADIK SZEMRŐL, ISTEN ORSZÁGÁRÓL

1. A harmadik szem látása kitől van? 2. Csak ami a Bibliában található, olyan feladatok vannak? 3. Te ígérted, hogy a menyek országának titkait megtudhatjuk. Hogyan?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "A harmadik szem egy szimbólum, amely mögött olyan képesség húzódik meg, amelynek segítségével valaki nem a szemével, hanem valahogy másképpen lát. Tehát itt nem fényvisszaverődés észleléséről van szó, hanem olyan képességről, amelynek nincs szüksége külső fényre ahhoz, hogy eseményeket, tárgyakat, képeket felismerjen. Tehát olyan benső szemről van szó, amellyel sötétben is lehet látni. Nevezhetnétek ezt - kissé leegyszerűsítve hatodik érzéknek is.
Ez a képesség mindenkiben ott szunnyad, csak eddig azért szorult háttérbe, mert nem volt rá szükség a szellemi, lelki fejlődésetek érdekében olyan elterjedten, mint most. De előttetek is sok embernek nyílt meg így ez a benső szeme, csak nem nevezték ezt szemnek.
Éppen azért, mert emberi képesség, e szemeket lehet fejleszteni. E fejlesztés mindig rizikóval jár, vagyis ha nem szemnek, hanem hatodik érzéknek nevezem, akkor jobban megérted belekeveredhet, főleg kezdetben, de később is, olyan emberi vágy, amely csak a vágyak szintjén valóság, de a hatodik érzéket, mint forrást, nem veszi igénybe.
Az természetes, hogy ezt nemcsak fejleszteni lehet, hanem Általam is fölerősíthető, és ott és akkor erősíti föl ezt Lelkem, ahol és amikor jónak látja. Ilyenkor lehet adománynak, karizmának nevezni.
Az ne zavarjon, hogy ez nincs benne a Bibliában. Sok olyan tény van, ami nincs benne a Bibliában.
Akiknek a Biblia az istenük, azok bálványimádók akkor is, ha ezt képtelenségnek tartják magukra nézve. Azért bálványimádók, mert nem a Biblia azonos Velem, hanem az Én Szent Lelkem! Aki tehát a Bibliát Velem azonosítja, az bálványimádó!
A Szentlélek akár írásban, akár szóban, olyan gondolatokat közöl veletek, amelyeket éppen azért, mert ti fogalmaztok meg önmagatok szintjén, nem azonosak a Szentlélek LÉNYÉVEL. Tehát a Bibliában található szavak nem Isten szavai, hanem azoknak szavai, akik azokat leírták. Vagyis a legjobb szándék mellett is kénytelenek voltak önmagukat is belevinni abba, amit leírtak vagy mondtak. Ezért olyan fontos rangsorolni a Bibliában, és az Én szavaimat szabad csak egy az egyben Isten szavainak mondani.
De még az Én szavaimról is ki kell jelentenem, hogy ember szavai. Igaz azonban, hogy olyan ember szavai, aki a legtisztultabban, a legzavarmentesebben tudta közölni veletek Isten gondolatait.
Ezért jogos kérésem az, hogy Hozzám mérjétek a Bibliában található gondolatokat, mert akkor ki tudjátok szűrni azt, amit a szent író, mint sajátját írt le. Így nagyobb lehetőségetek lesz arra, hogy felismerjétek Isten országának titkait. Ha e titkok megfejtését nem Nálam, hanem Pálnál vagy Izaiásnál, vagy bármelyik szent írónál keresitek, bizony tévedést tévedésre fogtok halmozni, s nem fog megadatni nektek, hogy megismerjétek Isten országának titkait.
Mindebből láthatod, hogy nagyon sok jó szándékú bálványimádó él közöttetek, akik személyes sértésnek vennék, ha szemükbe mondanád ezt.
A fenti sorokban, ha figyelmesen olvasod, minden felvetett kérdésedre megtalálod a válaszomat.
Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/542

18. hét

(2011. 05. 02. - 08.)

Témáink:

"A Földön élő emberek kicsiny töredéke az, akiknek nem kell többé reinkarnálódniuk. Te e kicsiny töredékhez tartozol. Te reinkarnálódtál már mostani életedben saját, jelenlegi testedben, vagyis újjászülettél, s így többé nem kell olyan szenvedékeny sorsot vállalnod, amilyet magad körül látsz. Nagy szó ez a ti fogalmaitok körén belül. Csak az újjászületettek tudják megérteni az újjászületetteket. Mások csupán kicsit csodabogaraknak könyvelik el őket."

"Minden ember számára az az újjászületés, amit inkább így lehet fogalmazni, újraszületés, tehát rendre más testben megjelenés a földi dimenzióban addig tart, amíg meg nem történik az az újjászületés, amely saját testben megy vége."

"... aki már újjászületett, az tapasztalatból tudja, hogy élete az Én kezemben van, tehát Nálam nélkül semmit sem tehet, de Általam mindenre képes."

"Hibázhat egy újjászületett is, de az ilyen botlása nem megkeményíti őt, hanem még közelebb hozza Hozzám. Nekem nem kell tartanom attól, hogy e kijelentésemből egy újjászületett azt következteti ki, hogy vétkezzen csak, mert így közelebb jut, jobban egy lesz Velem. Nem, mert ő tudja, hogy bármit bárhogy vétkezik, az a vétek nem Ellenemre történt, hanem érte, aki szinte észrevétlenül kezdte figyelmen kívül hagyni Lelkem szavát, s a vétek, mint valami ostor vége úgy csattant rajta, hogy ez észhez térítette őt. Így lett e vétke annak a felismerésnek oka, hogy elhajlott Tőlem, s így nyitott e vétek utat ismét vissza Hozzám. Fognak még furcsa dolgok történni veled életedben. Ezek mind azért lesznek lehetségesek, mert te új teremtmény vagy!"

Kérdező: A HANG VÉLEMÉNYE ÖNMAGAMRÓL

Szeretném hallani életemről véleményedet!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Halljad hát! A lényegre mutatok rá. A te feladatod lesz ebből kibontani mindazt, ami a gyakorlati életed számára naprakész állapotban tudja tartani lelkedet.
A MÁSSÁGOD a lényeg! A Földön élő emberek kicsiny töredéke az, akiknek nem kell többé reinkarnálódniuk. Te e kicsiny töredékhez tartozol. Te reinkarnálódtál már mostani életedben saját, jelenlegi testedben, vagyis újjászülettél, s így többé nem kell olyan szenvedékeny sorsot vállalnod, amilyet magad körül látsz. Nagy szó ez a ti fogalmaitok körén belül.
Csak az újjászületettek tudják megérteni az újjászületetteket. Mások csupán kicsit csodabogaraknak könyvelik el őket.
Minden ember számára az az újjászületés, amit inkább így lehet fogalmazni, újraszületés, tehát rendre más testben megjelenés a földi dimenzióban addig tart, amíg meg nem történik az az újjászületés, amely saját testben megy vége.
Ezzel be is fejezhetném a kívánságodra adott véleményemet, mivel aki már újjászületett, az tapasztalatból tudja, hogy élete az Én kezemben van, tehát Nálam nélkül semmit sem tehet, de Általam mindenre képes. De nem fejezem még be, mert buzgóságod érdekében fontosnak tartom tudatosítani benned a következőket:
Amit a Zsidó levél szerzője írt, (Zsid. 6;4-6.) az inkább ijesztgetés, mint valós tény. Hibázhat egy újjászületett is, de az ilyen botlása nem megkeményíti őt, hanem még közelebb hozza Hozzám. Nekem nem kell tartanom attól, hogy e kijelentésemből egy újjászületett azt következteti ki, hogy vétkezzen csak, mert így közelebb jut, jobban egy lesz Velem. Nem, mert ő tudja, hogy bármit bárhogy vétkezik, az a vétek nem Ellenemre történt, hanem érte, aki szinte észrevétlenül kezdte figyelmen kívül hagyni Lelkem szavát, s a vétek, mint valami ostor vége úgy csattant rajta, hogy ez észhez térítette őt. Így lett e vétke annak a felismerésnek oka, hogy elhajlott Tőlem, s így nyitott e vétek utat ismét vissza Hozzám.
Fognak még furcsa dolgok történni veled életedben. Ezek mind azért lesznek lehetségesek, mert te új teremtmény vagy!
Megáldalak, hogy ÁLDÁSOM maradj!"

Jézus - A Hang: 7/543

19. hét

(2011. 05. 09. - 15.)

Témáink:

"...minden olyan döntés, ami valakinek életét értelmesen segíti a boldog kibontakozás útján, nem külső hatásoktól kapja az impulzust, a kezdeti lendületet, hanem Tőlem, aki a te lelkedben is ott vagyok, és azért vagyok ott, hogy Tőlem várd a megoldást, és ne magadtól, s főleg ne más embertől."

"Csak keserves tapasztalat józaníthat ki abból az alapállásból, amelyet te most valóságosan, egyedülállóan jónak tartasz. Te így fejezted ezt ki leveledben: "Ezért mindent vállalok!" - Meg kell mondjam, nagyon éretlen, buta beszéd ez. De majd kinövöd! De addig....! Nem szeretnék a bőrödben lenni!"

"A karma egy olyan meghatározott keret, melyben el kell tudnia dönteni mindenkinek, hogy Mellettem vagy Ellenem akarja életét megoldani. A karmikus találkozások nem arra valók, hogy bárkit is tönkretegyenek, hanem arra, hogy kihívást jelentsenek a Mellettem vagy az Ellenem hozandó döntésre. Mindent vállalni csak Mellettem szabad és lehet. Mindaz, aki nem Mellettem vállal mindent, az senki mellett sem vállal semmit! Egy óriási hazugságban él! A hazugság atyjának adta át magát. Magyarul: az ördögnek! Én vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Hát ennyit a karmáról."

Mivel szabadnak, tehát Magamra teremtettelek, ezért nem szólhatok bele életedbe, s minden ostobaságot kénytelen vagyok megengedni annak reményében, hogy egyszer te is el fogsz jutni arra a felismerésre, amit így fogalmazhatok meg: Az Istent szeretők tanácsa szerint akarom elrendezni életemet. Itt most elsősorban Istent szeretőnek Magamat gondolom, Jézust. Ha tehát a Bibliában olvasható evangéliumaim lesznek majd számodra irányelvek, akkor kezdünk majd egy nyelven beszélni.

Kérdező: HÁZASSÁGOM SOHASEM VOLT IGAZ

1. A házasságom sohasem volt az igazi. 2. Miért nincs szinte senkivel jó kapcsolatom? 3. Sorsszerű az a kapcsolat, akivel most úgy gondolom, hogy egy tudok lenni? E kapcsolatért mindent vállalok.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Házasságod valóban nem volt igazi. Az általad elképzelt igazi házasság csupán fantázia szüleménye. Számomra súlyos gondot jelent az, hogy attól tartok, nem tudok a te nyelveden beszélni, s így nem értjük meg egymást. Azért gondolom ezt, mert Én tudom, hogy minden olyan döntés, ami valakinek életét értelmesen segíti a boldog kibontakozás útján, nem külső hatásoktól kapja az impulzust, a kezdeti lendületet, hanem Tőlem, aki a te lelkedben is ott vagyok, és azért vagyok ott, hogy Tőlem várd a megoldást, és ne magadtól, s főleg ne más embertől.
Te összeolvastál eztazt, s úgy vagy, mint mikor valaki végignéz egy filmet a tévén, s úgy gondolja, hogy már ismeri is az ott szereplők életét. Az ilyen szemléletet cáfolni lehetetlen. Csak keserves tapasztalat józaníthat ki abból az alapállásból, amelyet te most valóságosan, egyedülállóan jónak tartasz. Te így fejezted ezt ki leveledben: "Ezért mindent vállalok!" - Meg kell mondjam, nagyon éretlen, buta beszéd ez. De majd kinövöd! De addig....! Nem szeretnék a bőrödben lenni!
Mondok neked pár szót a karmáról. A karma egy olyan meghatározott keret, melyben el kell tudnia dönteni mindenkinek, hogy Mellettem vagy Ellenem akarja életét megoldani. A karmikus találkozások nem arra valók, hogy bárkit is tönkretegyenek, hanem arra, hogy kihívást jelentsenek a Mellettem vagy az Ellenem hozandó döntésre. Mindent vállalni csak Mellettem szabad és lehet. Mindaz, aki nem Mellettem vállal mindent, az senki mellett sem vállal semmit! Egy óriási hazugságban él! A hazugság atyjának adta át magát. Magyarul: az ördögnek! Én vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Hát ennyit a karmáról.
Most arról mondok pár szót, hogy miért nincsenek jó kapcsolataid.
Mielőtt a Földre születtél, olyan állapotban voltál, hogy nem voltál alkalmas saját földi jövőd karmikus sorsának kitisztázására. Így mások tették ezt meg helyetted és érted. Mióta a Földön vagy, nem vagy képes ezt feldolgozni magadban. Lelked mélyén azt a makacsságot hordod, hogyha te Isten lehetnél, akkor bizony sok mindent másképpen csinálnál, mint ahogy Én teszem. A lázadásnak ez a sátáni vonása mérgezi kapcsolataidat, s fogja is mindaddig, míg meg nem adod magadat Nekem!
Mivel szabadnak, tehát Magamra teremtettelek, ezért nem szólhatok bele életedbe, s minden ostobaságot kénytelen vagyok megengedni annak reményében, hogy egyszer te is el fogsz jutni arra a felismerésre, amit így fogalmazhatok meg: Az Istent szeretők tanácsa szerint akarom elrendezni életemet. Itt most elsősorban Istent szeretőnek Magamat gondolom, Jézust. Ha tehát a Bibliában olvasható evangéliumaim lesznek majd számodra irányelvek, akkor kezdünk majd egy nyelven beszélni.
Most csak annyit tudok mondani, hogy függetlenül a te viselkedésedtől, döntéseidtől, CSAK ÉN SZERETLEK TÉGED IGAZÁN, ÉS BOLDOG CSAK AZ ÉN SZERETETEM ELFOGADÁSA ÁLTAL LEHETSZ. ENGEM NEM HELYETTESÍTHET SENKI!"

Jézus - A Hang: 7/544

20. hét

(2011. 05. 16. - 22.)

Témáink:

"Én, Jézus sokat szenvedek azokban az emberekben, akik bármiféle gonoszság áldozatai lettek, és azok, akiknek ez fáj, szintén az Én fájdalmamat hordozzák. Arra kérlek benneteket, hogy ne csak imával, de böjttel és jó cselekedetekkel, tehát a szeretet igazi megélése által igyekezzetek vigasztalni Engem. Az az ima, amelynek nincsenek szeretetben meghozott áldozat-cselekedetei, azok nem érnek semmit, sőt ártanak, mert félrevezetik az imádkozót. Azt hiszi magáról, hogy a szeretetben való növekedés nélkül is hatékony lehet az, ha Hozzám beszél. Nem lehet hatékony!"

"Minden imának az a legfőbb feladata, hogy növelje bennetek a szeretetet. Tehát azt a viselkedést, aminek örül minden jó szándékú ember. Főleg a megszólástól tartózkodjatok, mert azt nagyon nehéz jóvá tenni! Legyetek nagyon irgalmasok egymáshoz, hogy irgalmasságot nyerjetek!"

A karizmatikusok azok a gyermekeim, akik az Én Lelkem által újjászülettek. Igaz, nem lettek okosabbak, mint azelőtt voltak, egyik-másik talán jobb sem lett, de az biztos, hogy boldogabbak, mint azelőtt voltak. Imádkozzatok azért, hogy mindannyian karizmatikusok legyetek. A mennyek országába csak azok mehetnek be, akik újjászülettek a Szentlélek által (János 3;5). A karizmatikusok ilyenek!

Az ördög mindannyiotoknál okosabb, mégis ördög. Az embert értékessé Előttem nem az teszi, amit tud, hanem az, ahogy szeret!

Megrontani csak azt, csak azokat lehet, akik maguk is akarják ezt. Aki átadta magát Nekem, azt a pokol összes ördöge sem tudja megrontani. Minden megrontás ellen biztos védekezés az az elhatározás, hogy ha valaki kijelenti, hogy ő soha senkinek nem akar ártani, hogy ő mindig mindenkinek meg akar bocsátani, és mindig segíteni, szolgálni akar ott, ahol erre lehetősége van. Aki így gondolkodik, az Bennem él, és Én őbenne!

Kérdező: VAN MEGRONTÁS? JÉZUS SZENVED MIATTUNK?

1. Amit a tévében láttam: jégeső, ami piros lett. Igaz ez? Jézus valóban szenved miattunk? 2. A karizmatikusok szektások? 3. Egy testvérünk nincs kibékülve velünk, pedig megajándékozta Jézus őt a tudomány lelkével. 4. Van olyan, hogy valaki meg tud rontani családokat? Ha van, hogyan lehet védekezni ellene?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Én, Jézus sokat szenvedek azokban az emberekben, akik bármiféle gonoszság áldozatai lettek, és azok, akiknek ez fáj, szintén az Én fájdalmamat hordozzák. Arra kérlek benneteket, hogy ne csak imával, de böjttel és jó cselekedetekkel, tehát a szeretet igazi megélése által igyekezzetek vigasztalni Engem. Az az ima, amelynek nincsenek szeretetben meghozott áldozat-cselekedetei, azok nem érnek semmit, sőt ártanak, mert félrevezetik az imádkozót. Azt hiszi magáról, hogy a szeretetben való növekedés nélkül is hatékony lehet az, ha Hozzám beszél. Nem lehet hatékony!
Minden imának az a legfőbb feladata, hogy növelje bennetek a szeretetet. Tehát azt a viselkedést, aminek örül minden jó szándékú ember. Főleg a megszólástól tartózkodjatok, mert azt nagyon nehéz jóvá tenni! Legyetek nagyon irgalmasok egymáshoz, hogy irgalmasságot nyerjetek!
2. A karizmatikusok azok a gyermekeim, akik az Én Lelkem által újjászülettek. Igaz, nem lettek okosabbak, mint azelőtt voltak, egyik-másik talán jobb sem lett, de az biztos, hogy boldogabbak, mint azelőtt voltak. Imádkozzatok azért, hogy mindannyian karizmatikusok legyetek. A mennyek országába csak azok mehetnek be, akik újjászülettek a Szentlélek által (János 3;5). A karizmatikusok ilyenek!
3. Aki nincs kibékülve veletek, az nem jár jó úton akkor sem, ha a világ összes tudományát magában hordja. Az ördög mindannyiotoknál okosabb, mégis ördög. Az embert értékessé Előttem nem az teszi, amit tud, hanem az, ahogy szeret!
4. Megrontani csak azt, csak azokat lehet, akik maguk is akarják ezt. Aki átadta magát Nekem, azt a pokol összes ördöge sem tudja megrontani. Minden megrontás ellen biztos védekezés az az elhatározás, hogy ha valaki kijelenti, hogy ő soha senkinek nem akar ártani, hogy ő mindig mindenkinek meg akar bocsátani, és mindig segíteni, szolgálni akar ott, ahol erre lehetősége van. Aki így gondolkodik, az Bennem él, és Én őbenne!
Így ajánld föl magadat is Nekem!
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/545

21. hét

(2011. 05. 23. - 29.)

Témáink:

"Én nem gyártok szériában semmit és senkit. Két fűszál, két levél nincs egyforma. Hogy is lehetne két ember egyforma, ha egyszer külön-külön teremtettem boldogságra minden embert! Ezt nem cáfolja, hanem elősegíti az, hogy egymásra hangoltan kell mindegyikteknek megtalálni saját boldogságát, és senki sem lehet sem boldog, sem boldogtalan a másik helyett. De a másik miatt sem, annak ellenére, hogy egymásra hangoltan lehettek csak boldogok. Mindenki önmaga miatt lehet boldog a másikért! Ha ezt megérted, akkor egy nagyon lényeges alapot helyeztél életedben megfelelő helyre."

Három szempontot kell tehát figyelembe venned. Az egyik az, hogy a Tőlem kapott vagy engedélyezett látásokat, élményeket szellemi munkával fel kell dolgoznod, s ezt a munkát nem végezheti el más helyetted. A másik az, hogy irigylésre méltóvá kell válnod mások szemében. Ez azt jelenti, hogy másokért kell boldognak lenned. A harmadik pedig az, hogy e kettőnek közös gyökere az Én életem benned.

A világon Én vagyok az egyetlen, aki saját boldogságomat át tudom adni annak, aki elfogad Engem olyannak, amilyen vagyok. Kizárólag csak Lelkem képes személyiségedet úgy megnyitni, hogy EGY lehessek veled. Itt tehát nem valami felületes egységről van szó, hanem annyira EGY tudok lenni Enyéimmel, amint az izzó parázsba dobott szén egy tud lenni a parázsló tűzzel. Az izzó parázs Én vagyok, s te ilyenné azonosulsz Bennem!

Kérdező: MI A TERVED VELEM?

Mi a feladatom? Mi a terved velem? Miért kellett tennem azt, amit tettem? Az énekről, képekről mit kell tudnom?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Te a HANG-tól vársz felvilágosítást olyasmiről, aminek benső megérlelődése előtt nem hasznát, hanem kárát vallanád. Siettetni akarsz valamit, amit siettetni nem szabad.
Azt jól látod, hogy külön-külön kell feldolgoznotok információimat. Igen. Én nem gyártok szériában semmit és senkit. Két fűszál, két levél nincs egyforma. Hogy is lehetne két ember egyforma, ha egyszer külön-külön teremtettem boldogságra minden embert! Ezt nem cáfolja, hanem elősegíti az, hogy egymásra hangoltan kell mindegyikteknek megtalálni saját boldogságát, és senki sem lehet sem boldog, sem boldogtalan a másik helyett. De a másik miatt sem, annak ellenére, hogy egymásra hangoltan lehettek csak boldogok. Mindenki önmaga miatt lehet boldog a másikért! Ha ezt megérted, akkor egy nagyon lényeges alapot helyeztél életedben megfelelő helyre.
Három szempontot kell tehát figyelembe venned. Az egyik az, hogy a Tőlem kapott vagy engedélyezett látásokat, élményeket szellemi munkával fel kell dolgoznod, s ezt a munkát nem végezheti el más helyetted. A másik az, hogy irigylésre méltóvá kell válnod mások szemében. Ez azt jelenti, hogy másokért kell boldognak lenned. A harmadik pedig az, hogy e kettőnek közös gyökere az Én életem benned.
A világon Én vagyok az egyetlen, aki saját boldogságomat át tudom adni annak, aki elfogad Engem olyannak, amilyen vagyok. Kizárólag csak Lelkem képes személyiségedet úgy megnyitni, hogy EGY lehessek veled. Itt tehát nem valami felületes egységről van szó, hanem annyira EGY tudok lenni Enyéimmel, amint az izzó parázsba dobott szén egy tud lenni a parázsló tűzzel. Az izzó parázs Én vagyok, s te ilyenné azonosulsz Bennem!
Bízom abban, hogy feltétel nélkül vállalod ezt az AZONOSSÁGOT VELEM!
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/546

22. hét

(2011. 05. 30. - 06. 05.)

Témáink:

A földi halál után, itt mindenki átvilágított állapotában - van, akinél ez nem is olyan egyszerű - nemcsak önismeretre jut, hanem rálát arra a további szerepére is, amely további szeretet-fejlődésében segítheti őt. Itt nem kaszál bele senki a másik szerepébe. Mivel egészen más a ti idődimenziótok, mint ami itt van, ezért nincs értelme próbálkoznom azzal, hogy e téren megértessem magamat. Csak tényeket mondok, és nem folyamatokat.

Aki még nem született újjá saját földi testében, annak nincs lehetősége arra, hogy segítse azokat, akik jelenleg földi testben élnek. Annak egy másik testben még reinkarnálódnia kell.

A kereszt erejének győzelmi jellege a Földön éppen abban mutatkozik meg, hogy mások segítsége nélkül képes elűzni az ártó szellemeket az, aki a kereszt erejét alkalmazza.

A szimbólumoknak éppen az a lényege, hogy lehetőségek. Lehetőségek arra, hogy különböző időben, különböző helyeken különböző gondolatokat juttassanak kifejezésre.

Tudattalanod csak akkor képes építő módon hatni rád, ha Engem, mint SZŰRŐT felismersz, és ennek megfelelően, ennek ismeretében viszonyulsz álmaidhoz.

Kérdező: A FEJTETŐN LÉVŐ CSAKRÁRÓL

1. Miért csak nagymamám segít? 2. Miért kellett csak nekem küzdenem a sötét alakokkal? 3. Mit jelent a fejtető csakrán megjelenő jel? 4. Feladatomról érdeklődöm. 5. Minden vonatkozásban társam lesz az, akire gondolok? 6. Mit jelent az, amit egyik éjjel a másik dimenzióban átéltem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. A földi halál után, itt mindenki átvilágított állapotában - van, akinél ez nem is olyan egyszerű - nemcsak önismeretre jut, hanem rálát arra a további szerepére is, amely további szeretet-fejlődésében segítheti őt. Itt nem kaszál bele senki a másik szerepébe. Mivel egészen más a ti idődimenziótok, mint ami itt van, ezért nincs értelme próbálkoznom azzal, hogy e téren megértessem magamat. Csak tényeket mondok, és nem folyamatokat.
Aki még nem született újjá saját földi testében, annak nincs lehetősége arra, hogy segítse azokat, akik jelenleg földi testben élnek. Annak egy másik testben még reinkarnálódnia kell.
2. A kereszt erejének győzelmi jellege a Földön éppen abban mutatkozik meg, hogy mások segítsége nélkül képes elűzni az ártó szellemeket az, aki a kereszt erejét alkalmazza.
3. Nem akarlak megijeszteni, de fel kell hívnom a figyelmedet arra, hogy az a terület, amelyet te olyan nagyon magabiztosan vélsz kezelni, sokkal nagyobb óvatosságot igényel. Tér-idő dimenzió fogalmaiba akarsz olyan valóságokat öltöztetni, amelyek e keretet nem viselhetik el. A szimbólumoknak éppen az a lényege, hogy lehetőségek. Lehetőségek arra, hogy különböző időben, különböző helyeken különböző gondolatokat juttassanak kifejezésre.
4. Sokkal többet kellene foglalkoznod Velem, evangéliumaimmal, mint a szellemvilággal! Sokkal többet kellene kérned angyalaimat, hogy álljanak melletted, segítsenek, mert kezded elhitetni magaddal azt, hogy te tisztán látsz ott is, ahol minden földi halandó, akár ébren van, akár nem, csak tükör által és homályban képes látni.
Most még van időd és van lehetőséged arra, hogy megálljt parancsolj magadnak, mert különben idegosztályra kerülhetsz.
Feladatod tehát az, hogy nagyon józanul, Velem kezdj komolyabban foglalkozni. Velem, aki egyedül vagyok az ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!
5. Nem lesz, mert nem is lehet minden vonatkozásban társad az, akire gondolsz. Más sem lehet az. E gondolatod gyökere éppen abból a félreértésből táplálkozik, melyre az előbb felhívtam figyelmedet.
6. Tudattalanod csak akkor képes építő módon hatni rád, ha Engem, mint SZŰRŐT felismersz, és ennek megfelelően, ennek ismeretében viszonyulsz álmaidhoz.
Foglakozz Velem, és gyógyíts, segíts ott, ahol erre lehetőséget kapsz, de ne keverd össze a klubot a templommal. Csak a komoly, elmélyült imádság, tehát lelkednek Hozzám emelése hozhat áldást reád és munkádra. Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/547

23. hét

(2011. 06. 6. - 12.)

Témáink:

"Ne mondd magadat kicsinek! Nem vagy te olyan nagy! Kétségtelenül igaz, hogy azért teremtettelek, mert EGY akarok lenni veled. Bízd azt Rám, hogy milyenné akarlak tenni. Ne legyen hát probléma számodra, hogy milyen vagy. Fontos az, hogy az Enyém vagy, és Én tudom, hogy miért vállaltalak."

"Neked azt kellene megfogalmaznod, hogy te miért vállaltál Engem, és ezt minden nap meg kellene fogalmaznod. Nemcsak te, de legtöbb ember nagyon feledékeny e tekintetben. Azért volna fontos e megfogalmazás, mert akkor értelmesebben tudnál képviselni Engem. Most inkább a szíveddel képviselsz, mint az eszeddel. Pedig Nekem az is fontos, hogy érvelni is megtanulj az Én érdekemben. Hidd el, hogy képes vagy erre. Ha valakiben a szelídség párosulni tud az okossággal, akkor az illető nagyon jól tud Engem képviselni, s nagyon tud segíteni azoknak a jó szándékú embereknek, akik éppen lehetőség hiánya miatt nem ismerik fel, hogy mit jelent Hozzám igazodni."

"Őrangyalod a te legkedvesebb testvéred a teremtményeim között. Nagyon tud együtt örülni és együtt szomorkodni veled. Ne csak vele beszélj gyakrabban, hanem többször köszönd is meg őt Nekem. Az ilyen szeretet-megnyilvánulás jobban alkalmassá tesz téged arra, hogy őrangyalod segítségével gyorsabban és tisztultabban fejlődj és zárkózz fel Hozzám."

Kérdező: KICSISÉGEM ELFOGADJA-E AZ ATYA?

Segítségem, kicsiségem elfogadja-e Atyám? Őrangyalommal szeretném mélyíteni kapcsolatomat.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Gyermekem! Ne mondd magadat kicsinek! Nem vagy te olyan nagy! Kétségtelenül igaz, hogy azért teremtettelek, mert EGY akarok lenni veled. Bízd azt Rám, hogy milyenné akarlak tenni. Ne legyen hát probléma számodra, hogy milyen vagy. Fontos az, hogy az Enyém vagy, és Én tudom, hogy miért vállaltalak.
Neked azt kellene megfogalmaznod, hogy te miért vállaltál Engem, és ezt minden nap meg kellene fogalmaznod.
Nemcsak te, de legtöbb ember nagyon feledékeny e tekintetben. Azért volna fontos e megfogalmazás, mert akkor értelmesebben tudnál képviselni Engem. Most inkább a szíveddel képviselsz, mint az eszeddel. Pedig Nekem az is fontos, hogy érvelni is megtanulj az Én érdekemben. Hidd el, hogy képes vagy erre. Ha valakiben a szelídség párosulni tud az okossággal, akkor az illető nagyon jól tud Engem képviselni, s nagyon tud segíteni azoknak a jó szándékú embereknek, akik éppen lehetőség hiánya miatt nem ismerik fel, hogy mit jelent Hozzám igazodni.
Őrangyalod a te legkedvesebb testvéred a teremtményeim között. Nagyon tud együtt örülni és együtt szomorkodni veled. Ne csak vele beszélj gyakrabban, hanem többször köszönd is meg őt Nekem. Az ilyen szeretet-megnyilvánulás jobban alkalmassá tesz téged arra, hogy őrangyalod segítségével gyorsabban és tisztultabban fejlődj és zárkózz fel Hozzám.
Nagyon szeretlek. Őrangyalod nagyon örül, hogy érdeklődtél felőle.
Megáldalak A BÉKE és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/548

24. hét

(2011. 05. 16. - 22.)

Témáink:

"Megkötözöttséged következtében úgy gondolod, hogy rajtad kívül kell a dolgoknak megváltozni ahhoz, hogy te önmagadra, békédre rátalálj. Mindaddig, amíg nem látod be ennek igaztalan voltát, csupán tüneti kezeléssel tudsz segíteni magadon, vagyis valami formáját vállalnod kell a menekülésnek. De ez sem fog sokáig menni, mert előbb-utóbb vagy megbolondulsz, vagy belefásulsz ebbe."

"Teljes szemléletváltást kell végezned. Meg kell értetned önmagaddal, hogy nem feleségednek kell megváltoznia a te boldogságod, benső békéd érdekében, hanem neked. Itt nem arról van szó, hogy neki nem kell megváltoznia. Neki is meg kell, ha boldog akar lenni. De a te boldogságod nem függhet tőle. Ő számodra: tükör. Ebben a tükörben láthatod, hogy hol tartasz a türelemben, a megértésben, az önfegyelemben, a rugalmasságban. Természetesen te éppen így tükör vagy az ő számára. Ő is benned láthatja meg önmagát olyannak, amilyen."

"Egy házasság akkor boldog, ha mindketten azt az egyetlen feladatot vállalják, hogy önmagukat megjavítják. Ha csak az egyik vállalja ezt, akkor a házasság boldogtalan, de az, aki az önnevelés útját vállalja, megtalálja saját békéjét, és abban biztos lehet, hogy megkapja Tőlem ehhez az úthoz szükséges erőt."

"Gyermekeddel is meg vagy kötözve. Ő nem a tiéd. Az Enyém! Te azért kaptad, mert ő választott téged arra, hogy addig, míg fel nem nő, a te nevelésed alatt álljon. De az ő boldogsága sem függ attól, hogy te a kapott feladatot hogyan teljesíted. Meg kell értened, hogy mindenki, kivétel nélkül mindenki a maga boldogságának kovácsa."

"A szeretet a Földön lényegében nem élvezet, hanem ÁLDOZAT! Te is azért jöttél le a Földre, mert szükséged volt arra, hogy vállald életed áldozatát, és nem azért jöttél, hogy menekülj előle. Csak az áldozat tüze képes kioltani bennetek az önzésnek pokoli lángját, és csak az áldozatvállalás által lehetsz te is azzá az emberré, akit Én örök boldogságra álmodtam."

"Tudom, rettenetesen nehéz elhinni, hogy csak másodsorban szabad személyekben gondolkodnotok. Elsősorban feladatokban kell ezt tenned. Aki feladatokban gondolkodik, az fel tudja mérni, hogy mi a feladata, és át tudja élni, hogy feladatának teljesítésére mindig készen áll számára a szükséges erő, az ÉN ERŐM! Ezzel tesz legnagyobb jót annak, akivel szemben feladata van."

Kérdező: SEM FÉRJEMMEL, SEM GYERMEKEIM NÉLKÜL

Társammal nem értjük meg egymást, de gyermekem nélkül nem tudnék élni, hát nem válok el. Így viszont nem tudok abban a szeretetben élni, amit Isten elvár tőlem. Mit tegyek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Nehéz helyzetben vagyok most problémáddal kapcsolatban, mert az a sínpár, melyen életed vonatának haladnia kell, nem javítható ki. Ki kell cserélned! E sínpár: SZERETET ÉS SZABADSÁG.
A másodikkal kezdem, és annak is negatív megfogalmazásával, hogy az elsőt jobban megértsd. Neve: MEGKÖTÖZÖTTSÉG.
Megkötözöttséged következtében úgy gondolod, hogy rajtad kívül kell a dolgoknak megváltozni ahhoz, hogy te önmagadra, békédre rátalálj. Mindaddig, amíg nem látod be ennek igaztalan voltát, csupán tüneti kezeléssel tudsz segíteni magadon, vagyis valami formáját vállalnod kell a menekülésnek. De ez sem fog sokáig menni, mert előbb-utóbb vagy megbolondulsz, vagy belefásulsz ebbe.
Teljes szemléletváltást kell végezned. Meg kell értetned önmagaddal, hogy nem feleségednek kell megváltoznia a te boldogságod, benső békéd érdekében, hanem neked. Itt nem arról van szó, hogy neki nem kell megváltoznia. Neki is meg kell, ha boldog akar lenni. De a te boldogságod nem függhet tőle. Ő számodra: tükör. Ebben a tükörben láthatod, hogy hol tartasz a türelemben, a megértésben, az önfegyelemben, a rugalmasságban. Természetesen te éppen így tükör vagy az ő számára. Ő is benned láthatja meg önmagát olyannak, amilyen.
Egy házasság akkor boldog, ha mindketten azt az egyetlen feladatot vállalják, hogy önmagukat megjavítják. Ha csak az egyik vállalja ezt, akkor a házasság boldogtalan, de az, aki az önnevelés útját vállalja, megtalálja saját békéjét, és abban biztos lehet, hogy megkapja Tőlem ehhez az úthoz szükséges erőt.
Gyermekeddel is meg vagy kötözve. Ő nem a tiéd. Az Enyém! Te azért kaptad, mert ő választott téged arra, hogy addig, míg fel nem nő, a te nevelésed alatt álljon. De az ő boldogsága sem függ attól, hogy te a kapott feladatot hogyan teljesíted. Meg kell értened, hogy mindenki, kivétel nélkül mindenki a maga boldogságának kovácsa.
A szeretettel kapcsolatban is teljes szemléletváltást kell vállalnod, ha nem akarsz egész életedben hazugságban élni.
A szeretet a Földön lényegében nem élvezet, hanem ÁLDOZAT! Te is azért jöttél le a Földre, mert szükséged volt arra, hogy vállald életed áldozatát, és nem azért jöttél, hogy menekülj előle. Csak az áldozat tüze képes kioltani bennetek az önzésnek pokoli lángját, és csak az áldozatvállalás által lehetsz te is azzá az emberré, akit Én örök boldogságra álmodtam.
Az eddig elmondott szavaim, bár nagyon keményeknek tűnnek, de hidd el, olyan ez, mint valami operáció. Ha nem valósulhat meg, akkor rothad tovább az a szép élet, ami nem rothadásra, hanem boldogságra és boldogításra teremtődött. Mérhetetlen szeretetem nem engedheti meg, hogy ne leplezzem le előtted betegségedet, s ez a szeretet követeli azt, hogy rámutassak a gyógyulás módjára.
Kimondhatatlanul szeretlek. Szeretnélek megkímélni azoktól a csalódásoktól is, amelyeket nem kerülhetsz ki, ha nem válsz szabaddá gyermekedtől. Tudom, rettenetesen nehéz elhinni, hogy csak másodsorban szabad személyekben gondolkodnotok. Elsősorban feladatokban kell ezt tenned. Aki feladatokban gondolkodik, az fel tudja mérni, hogy mi a feladata, és át tudja élni, hogy feladatának teljesítésére mindig készen áll számára a szükséges erő, az ÉN ERŐM! Ezzel tesz legnagyobb jót annak, akivel szemben feladata van.
Megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/549

25. hét

(2011. 06. 20. - 26.)

Témáink:

"Most is ott vagyok veled, benned! Lelked az Én lakásom."

"Én mindenkinél, nálad is jobban szeretem családodat."

"Ne engedd, hogy a szorongás eluralkodjék rajtad. Azt szeretném, ha jobban tudnál örülni annak, hogy benned élek. Ennek az örömnek erősebbnek kell lennie benned, mint annak a tudatnak, hogy beteg vagy."

"Már születésed előtt, még itt ebben a dimenzióban döntöttél úgy, hogy ezzel a betegségeddel (rák) az Én szívem szándéka szerint fogsz szembesülni. Ez tehát egy olyan karmád, amelynek éppen az a feladata, hogy kihívást jelentsen számodra. Kihívást hitre, bizalomra, Rám hagyatkozásra."

"Békédnek őre olyan angyal, aki általad el sem képzelhető erővel rendelkezik abban az irányban, amelyet boldogságod érdekében vállalnod kell. Ne félj! Egyetlen pillanatig sem hagy ő téged magadra. Angyalod az a Fény, aki belőlem, mint NAPBÓL, állandóan kapja erejét, ragyogását. És mindezt érted kapja!"

"Tudom, hogy a nyomorúságotok földjén nem sok vigaszt találtok önmagatokon kívül. De Én benned vagyok! Hő vágyam, hogy erős hittel higgy Bennem! A hívőnek minden lehetséges! Még az is, hogy a leglehetetlenebb körülmények között is BOLDOG legyen, vagyis az Én BÉKÉMET hordja szívében."

Kérdező: RÁKOS BETEG VAGYOK

1. Daganatos betegségem van. Szeretnék még pár évet élni a Földön. Jó úton járok? 2. Tüskés természetemet hogyan tudnám átalakítani úgy, hogy a szeretet útját tudjam járni?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Drága Gyermekem! Nagyon jól ismerem eddigi küzdelmeidet, szenvedéseidet. Nagyon közel voltam hozzád olyankor, amikor csüggedés vet rajtad erőt. Most is ott vagyok veled, benned! Lelked az Én lakásom. Nagyon megértem, hogy a földi életet nagyon fontosnak tartod, mivel úgy gondolod, hogy családodnak nagy szüksége van még rád. Ez igaz is. Tudom ezt Én is. Örülnék, ha nem vennéd üres, általános kijelentésnek szavaimat, mikor azt mondom, hogy Én mindenkinél, nálad is jobban szeretem családodat.
Ne engedd, hogy a szorongás eluralkodjék rajtad. Azt szeretném, ha jobban tudnál örülni annak, hogy benned élek. Ennek az örömnek erősebbnek kell lennie benned, mint annak a tudatnak, hogy beteg vagy. Ez az örömöd tud képesíteni arra, hogy természeted simulékony, áldást hordozó szeretet legyen.
Már születésed előtt, még itt ebben a dimenzióban döntöttél úgy, hogy ezzel a betegségeddel az Én szívem szándéka szerint fogsz szembesülni. Ez tehát egy olyan karmád, amelynek éppen az a feladata, hogy kihívást jelentsen számodra. Kihívást hitre, bizalomra, Rám hagyatkozásra.
Békédnek őre olyan angyal, aki általad el sem képzelhető erővel rendelkezik abban az irányban, amelyet boldogságod érdekében vállalnod kell. Ne félj! Egyetlen pillanatig sem hagy ő téged magadra. Angyalod az a Fény, aki belőlem, mint NAPBÓL, állandóan kapja erejét, ragyogását. És mindezt érted kapja!
Tudom, hogy a nyomorúságotok földjén nem sok vigaszt találtok önmagatokon kívül. De Én benned vagyok! Hő vágyam, hogy erős hittel higgy Bennem! A hívőnek minden lehetséges! Még az is, hogy a leglehetetlenebb körülmények között is BOLDOG legyen, vagyis az Én BÉKÉMET hordja szívében. Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/550

26. hét

(2011. 05. 27. - 07. 03.)

Témáink:

"Valamikor nemcsak együtt voltunk, hanem EGY-ek voltunk. Azért vállaltál kitérő pályát, mert nagyon bíztál az igazadban. Nagyon bíztál abban, hogy a szellemi élet kibontakoztatása főleg az igazság rendjében valósulhat meg. Nem tudtad elfogadni, hogy a szeretet rendjében történnek az átváltozások és átváltoztatások ..."

"... a ti fogalmaitok szerinti jogi igazság nem is létezik. Ez csupán a ti találmányotok, mint ahogy a ti találmányotok az az isten is, aki a ti általatok kitalált és nagyra tartott igazság rendjét, amelyben mindenki megkapja azt, ami neki jár, fenntartja."

"A KARMA egy olyan élethelyzetekből összefont életsors, amely élethelyzetek kikerülhetetlenek, de az egyén életét erkölcsi szinten sem meg nem határozzák, sem nem befolyásolhatják oly mértékben, hogy karmájára lehetne tolni boldogságáért vagy boldogtalanságáért, békéjéért vagy békétlenségéért a felelősséget.
Azok a kikerülhetetlen helyzetek, melyek összessége jelenti valakinek a karmáját, arra szolgálnak, hogy sorozatos kihívásokkal döntésre kényszerítsék hordozóját. E döntések következtében válik aztán valaki boldoggá vagy boldogtalanná, attól függően, hogy szándékom szerint döntött vagy sem. Még pontosabban így mondhatnám: Az általa jónak látott irányt benső meggyőződéssel tette-e vagy csak elnagyoltan.
Karmája által tehát senki sem lehet sem rosszabb, sem jobb erkölcsi értelemben. Hogy valaki jó vagy rossz, az attól függ, hogy a karmája által felkínált lehetőségeket hogyan használta fel."

A szeretet rendjébe nem ruhaváltással kerül be valaki, hanem átváltoztatással, melyet Én végzek Lelkem által abban, aki erre állhatatos könyörgéssel nyitottá tette magát.

Nem szüleid választottak téged, hanem neked választották őket azok a jó szellemek, akik jól tudták, hogy leginkább ők lesznek számodra azoknak a lehetőségeknek megteremtői, tehát karmikus sorsvonalad kipontozói, amely lehetőségek rá fognak ébreszteni arra, hogy használd az eszed és a szíved egyaránt.

Kérdező: BOCSÁNATOT NYERHETEK?

1. Bocsánatot nyerhetek-e? 2. Karmikus bűnök terhelnek? 3. Miért mondják, hogy furcsa vagyok? 4. Hogyan kezdjek hozzá, hogy harmóniába kerüljek Veled? 5. Vágyaim a másik nem után kielégülhetnek-e? 6. Szüleim életéről mit tudhatok meg?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Mint látod, nagyon leegyszerűsítettem kérdéseidet. Nem azért, mert el akarom nagyolni a választ, hanem azért, mert sokkal kevesebb a gyökér, mint a szerteágazó lombozat. Azt pedig magyarázat nélkül is tudod, hogy a gyökér hordozza a fát, és nem fordítva. Még az a hat kérdés is sok, amelyeket e levél elejére írattam médiumommal. Magad is be fogod látni, ha figyelmesen végig olvasod válaszomat.
1. Nekem kell tőled bocsánatot kérnem. Alapvető problémád az, hogy nem tudsz megbocsátani Nekem. Bocsánatkérésem jogos. Az az istenkép, melyet te hordozol, olyan, hogy okolja haragodat Irántam. Más téma most az, hogy valójában a te istenképedhez Nekem semmi közöm. Nem hiszek az istenedben. Mint ahogy, sajnos, te sem Bennem hiszel, hanem abban az istenben, akiben Én nem hiszek. Sőt! Tudom, hogy nincs is! De mégis ennek a nem létező istennek nevében kell bocsánatot kérnem, mivel neked csak ilyen istened van, és mert szerinted ez a te istened jobban is kitalálhatta volna ezt a világot, mint ahogy kitalálta.
Kedves Barátom! Valamikor nemcsak együtt voltunk, hanem EGY-ek voltunk. Azért vállaltál kitérő pályát, mert nagyon bíztál az igazadban. Nagyon bíztál abban, hogy a szellemi élet kibontakoztatása főleg az igazság rendjében valósulhat meg. Nem tudtad elfogadni, hogy a szeretet rendjében történnek az átváltozások és átváltoztatások, mint ahogy még most sem hiszed ezt el. Nem tudtad elfogadni a szeretet egyeduralmát, vagyis hogy itt és a Földön is az erkölcsi igazságon kívül, tehát azon kívül, hogy szeretnetek kell önmagatokat, és ehhez kell mérni minden mást, az igazságnak harmónia a neve, amely itt látás következtében boldogságot, a Földön pedig irgalmas cselekedetek megvalósítása és irgalmatlan cselekedetek elszenvedése által benső békét eredményez. Tehát a ti fogalmaitok szerinti jogi igazság nem is létezik. Ez csupán a ti találmányotok, mint ahogy a ti találmányotok az az isten is, aki a ti általatok kitalált és nagyra tartott igazság rendjét, amelyben mindenki megkapja azt, ami neki jár, fenntartja.
2. Úgy gondolom, hogy e szó: 'KARMA', mást jelent neked, és mást jelent Nekem. Megmondom, mint jelent Nekem e szó: A KARMA egy olyan élethelyzetekből összefont életsors, amely élethelyzetek kikerülhetetlenek, de az egyén életét erkölcsi szinten sem meg nem határozzák, sem nem befolyásolhatják oly mértékben, hogy karmájára lehetne tolni boldogságáért vagy boldogtalanságáért, békéjéért vagy békétlenségéért a felelősséget.
Azok a kikerülhetetlen helyzetek, melyek összessége jelenti valakinek a karmáját, arra szolgálnak, hogy sorozatos kihívásokkal döntésre kényszerítsék hordozóját. E döntések következtében válik aztán valaki boldoggá vagy boldogtalanná, attól függően, hogy szándékom szerint döntött vagy sem. Még pontosabban így mondhatnám: Az általa jónak látott irányt benső meggyőződéssel tette-e vagy csak elnagyoltan.
Karmája által tehát senki sem lehet sem rosszabb, sem jobb erkölcsi értelemben. Hogy valaki jó vagy rossz, az attól függ, hogy a karmája által felkínált lehetőségeket hogyan használta fel.
3. Furcsaságod éppen abból adódik, hogy nem tudsz szemet hunyni, nem tudsz felületes szemlélője lenne annak a jogi igazságtalanságnak, amely körülvesz, átjár, és pokollá teszi számodra és sok ember számára az életet. Dübörög benned az igény, hogy ítélet jöjjön létre. Ez az igény magad felé éppen úgy hatni akar, mint mások felé. Bizony furcsa ember az, aki kizárólagossá és feltétlenül megtörténtté akarja tenni a maga és mások számára a jogi igazság diadalát. A poklot akarja kizárólagossá tenni magában és maga körül annak reményében, hogy így valósul meg a mennyország. Micsoda ellentmondás! Bizony az életnek ilyen hozzáállásával csak furcsa lehet az az ember, aki ezt képviseli.
4. Kérd türelmesen, állhatatosan az újjászületés kegyelmét (Lk 11;13.). A szeretet rendjébe nem ruhaváltással kerül be valaki, hanem átváltoztatással, melyet Én végzek Lelkem által abban, aki erre állhatatos könyörgéssel nyitottá tette magát.
5. Vágyaid a testi egészség jelei. De ezeknek megfegyelmezése nem megy máról holnapra. Egész földi életet betöltő feladat ez, amelyet botladozások közepette tudtok csak megvalósítani. De aki erre vállalkozik, azt még a botlásai is Hozzám hozzák közelebb, mert botlásaiban megélt hontalansága szinte kényszeríti arra, hogy Nálam újra és újra átvegye szíve békéjét.
6. Nem szüleid választottak téged, hanem neked választották őket azok a jó szellemek, akik jól tudták, hogy leginkább ők lesznek számodra azoknak a lehetőségeknek megteremtői, tehát karmikus sorsvonalad kipontozói, amely lehetőségek rá fognak ébreszteni arra, hogy használd az eszed és a szíved egyaránt.
Tehát nem az ő életük ismerete által juthatsz előbbre lelkileg, hanem az Engem megismerés által. Erre törekedj! Annyi mindent összeolvastál már. Sokkal jobban kellene ismerned az Evangéliumaimat! Megáldalak a HAZATALÁLTSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/551

27. hét

(2011. 07. 4. - 10.)

Témáink:

"Amikor valaki imádkozik, akkor lelkét az Istenhez emeli. ... Ha valaki szívből imádkozik, akkor Istennel találkozik. Aki Istennel találkozik, abban minden esetben olyasmi történik, hogy Bennem és Általam gazdagodik lelkében. Tehát jobban átitatódik Lelkemmel, és így jobban és tisztultabban tudja szeretni azokat, akikkel együtt él."

"Aki dicsőíti Istent, annak benső szemeket nyitok arra, hogy lássa, mennyire szeret az Isten. Aki engesztel, annak növekszik az emberismerete, s megérti, hogy a Földön senki sem külön sziget, mivel mindenki sorsa mindenki sorsával valamiképpen kapcsolatban van. Aki kér, az megtapasztalja, hogy gondom van reá, és aki hálálkodik, az hamarosan rájön, hogy Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúlni."

"Vannak emberek, akiket arra indítok, hogy hagyják el a világot, és egész életüket csak az imának és az önmegtagadásnak szenteljék. Az ilyen lelkek csodálatos kegyelmi sugárpontok a Földön, s életükkel, imáikkal semlegesíteni tudják a közöttetek, rátok hatni akaró ártó erőket.
Ne sajnáljátok hát az időt az imától! Tartsátok nagyon értékesnek az imában eltöltött időt! Az imáitok teremtenek élő kapcsolatot Ég és Föld között."

"Én annyira értékelem minden ember életét, hogy már azt is nagy feladatnak tekintem, ha valaki csak egy pohár friss vizet ad szomjúhozó embertársának. Így aztán a nagy feladat nagyon viszonylagos dolog. Ha pedig olyan feladattal akarok megbízni valakit, amit nagy szélességben kell terjesztenie, akkor közvetlenül neki szólok, és nem médiumon keresztül."

" A jó médium általában nem az, aki önmaga médium akar lenni, hanem az, akit Én választok ki médiumnak, s aki általában húzódozik e feladat elől, mert tudja, hogy mivel jár. Én az Általam kiválasztott médiumaimat, földi mércével mérve, hosszú időn át szoktam előkészíteni erre a feladatra. A HANG-médiumomat is gyermekkorától készítettem erre, de jelenleg is csak addig mondható médiumomnak, amíg szívesen vállal bárkitől minden jó szándékú kritikát, lemérettetést." "

"Imádkozzatok sokat, szeressétek nagyon egymást, és legyetek nagyon józanok. A megtévesztés szelleme mindig készen áll arra, hogy gyengeségeiteket meglovagolja, s mindent elkövet, hogy szíveteket és értelmeteket, vagy mindkettőt egyszerre, vagy külön-külön bármelyiket, elterelje Tőlem."

Kérdező: ELÉG CSAK IMÁDKOZNI?

1. Nekünk, öregeknek, elég az, ha csak imádkozunk? 2. Egy médiumon keresztül azt az üzenetet kaptam, hogy nagy feladat vár rám. Igaz ez?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Amikor valaki imádkozik, akkor lelkét az Istenhez emeli. Csak imádkozni, ez a kijelentés nagyon félreérthető. Nem úgy van, hogy amikor valaki imádkozik, akkor nem történik semmi más, csupán az, hogy ő szavakat mond, és ezzel tölti az időt. Ha valaki szívből imádkozik, akkor Istennel találkozik. Aki Istennel találkozik, abban minden esetben olyasmi történik, hogy Bennem és Általam gazdagodik lelkében. Tehát jobban átitatódik Lelkemmel, és így jobban és tisztultabban tudja szeretni azokat, akikkel együtt él.
Aki dicsőíti Istent, annak benső szemeket nyitok arra, hogy lássa, mennyire szeret az Isten. Aki engesztel, annak növekszik az emberismerete, s megérti, hogy a Földön senki sem külön sziget, mivel mindenki sorsa mindenki sorsával valamiképpen kapcsolatban van. Aki kér, az megtapasztalja, hogy gondom van reá, és aki hálálkodik, az hamarosan rájön, hogy Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúlni.
Vannak emberek, akiket arra indítok, hogy hagyják el a világot, és egész életüket csak az imának és az önmegtagadásnak szenteljék. Az ilyen lelkek csodálatos kegyelmi sugárpontok a Földön, s életükkel, imáikkal semlegesíteni tudják a közöttetek, rátok hatni akaró ártó erőket.
Ne sajnáljátok hát az időt az imától! Tartsátok nagyon értékesnek az imában eltöltött időt! Az imáitok teremtenek élő kapcsolatot Ég és Föld között.
2. Az az állítólag Tőlem jövő üzenet, hogy nagy feladat vár rád, arra figyelmeztet, hogy légy nagyon józan. Ha valakinek üzenetet küldök, akkor nem általánosságokat, hanem nagyon konkrét feladatokat fogalmazok meg. Nem akarom kétségbe vonni annak a médiumnak jó szándékát, de meg kell mondjam, hogy Én annyira értékelem minden ember életét, hogy már azt is nagy feladatnak tekintem, ha valaki csak egy pohár friss vizet ad szomjúhozó embertársának. Így aztán a nagy feladat nagyon viszonylagos dolog. Ha pedig olyan feladattal akarok megbízni valakit, amit nagy szélességben kell terjesztenie, akkor közvetlenül neki szólok, és nem médiumon keresztül. A jó médium általában nem az, aki önmaga médium akar lenni, hanem az, akit Én választok ki médiumnak, s aki általában húzódozik e feladat elől, mert tudja, hogy mivel jár. Még azt is elmondom, hogy Én az Általam kiválasztott médiumaimat, földi mércével mérve, hosszú időn át szoktam előkészíteni erre a feladatra. A HANG-médiumomat is gyermekkorától készítettem erre, de jelenleg is csak addig mondható médiumomnak, amíg szívesen vállal bárkitől minden jó szándékú kritikát, lemérettetést.
Imádkozzatok sokat, szeressétek nagyon egymást, és legyetek nagyon józanok. A megtévesztés szelleme mindig készen áll arra, hogy gyengeségeiteket meglovagolja, s mindent elkövet, hogy szíveteket és értelmeteket, vagy mindkettőt egyszerre, vagy külön-külön bármelyiket, elterelje Tőlem.
Megáldalak A SZERETET és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/552

28. hét

(2011. 07. 11. - 17.)

Témáink:

"Az alvás állapota tudatalatti világod idő-tér korlátainak fittyet hányva olyan információkat képes belevetíteni tudatodba, melyekre bizonyos problémák megoldására, veszély elkerülésére, örömök felkészítésére szükséged van."

Tudatalatti világod nyitott a szellemvilág felé, de nem határtalanul. A tudatosan kialakított erkölcsi magatartásod határt szab e nyitottságnak, s így egészen ritka eseteket kivéve, amikor valaki tudatosan teljesen eladta magát a gonosznak, csak jó szellemek hatásai érvényesülhetnek.

Az álmokat illetően "Azt mindig nagyon jól teszed, ha Tőlem védelmet kérsz, de van őrangyalod is, aki nagyszerűen tud aktivizálódni érdekedben, ha erre megkéred. "

"E felszólítással két fontos üzenetet kaptál. Az egyik az, hogy te soha nem vagy egyedül. Van, aki vigyáz rád." ... "A másik, a szószerinti értelmezés. Az ébredés éberséget jelent. Főleg azok, akikről köztudott, hogy szerető lelkek, ki vannak téve annak, hogy ne csak felhasználják, de ki is használják őket. Nem kevés azoknak a száma, akik a jóságot a bárgyúsággal azonosítják, s természetesnek veszik, hogy az ilyen emberek becsaphatók."

"...minél határozottabb, egyértelműbb valaki, annál rafináltabb módon jön ellene a kísértő. Már évezredekkel ezelőtt Én is gyakran felhívtam tanítványaim figyelmét e szavakkal: "Ébren legyetek!"

"Nálad az őszinteség leple alatt, bizony, kicsit a fegyelmezetlenség húzódik meg a beszédedben."

Kérdező: ÉJSZAKA EGY HANG RÁM PARANCSOLT

Éjszaka egy hang rám parancsolt: "Ébredj!" Ki volt, és mit értett ezalatt?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Az alvás állapota tudatalatti világod idő-tér korlátainak fittyet hányva olyan információkat képes belevetíteni tudatodba, melyekre bizonyos problémák megoldására, veszély elkerülésére, örömök felkészítésére szükséged van. Tudatalatti világod nyitott a szellemvilág felé, de nem határtalanul. A tudatosan kialakított erkölcsi magatartásod határt szab e nyitottságnak, s így egészen ritka eseteket kivéve, amikor valaki tudatosan teljesen eladta magát a gonosznak, csak jó szellemek hatásai érvényesülhetnek.
Azt mindig nagyon jól teszed, ha Tőlem védelmet kérsz, de van őrangyalod is, aki nagyszerűen tud aktivizálódni érdekedben, ha erre megkéred.
Az említett esetben tehát nem is az a lényeg, hogy kitől jött a felszólítás, hanem az, hogy jött. E felszólítással két fontos üzenetet kaptál. Az egyik az, hogy te soha nem vagy egyedül. Van, aki vigyáz rád. Ennek tudatosítása feltétlenül elősegíti benned az Én békémnek elfogadását. Zaklatott világotokban ez mérhetetlenül fontos. Igen, mert az Én békém nem csupán valami statikus nyugalmat jelent, hanem jótékony hatást fejt ki mindazokra, akikkel kapcsolatba kerülsz. Örülj hát ennek, és adj érte hálát Istennek!
A másik, a szószerinti értelmezés. Az ébredés éberséget jelent. Főleg azok, akikről köztudott, hogy szerető lelkek, ki vannak téve annak, hogy ne csak felhasználják, de ki is használják őket. Nem kevés azoknak a száma, akik a jóságot a bárgyúsággal azonosítják, s természetesnek veszik, hogy az ilyen emberek becsaphatók.
Te ugyan nem tartozol azok közé, akik becsaphatóknak látszanak, de annál jobban kell vigyáznod, mert minél határozottabb, egyértelműbb valaki, annál rafináltabb módon jön ellene a kísértő. Már évezredekkel ezelőtt Én is gyakran felhívtam tanítványaim figyelmét e szavakkal: "Ébren legyetek!"
Neked természetednél fogva megadatott a fegyelmezett gondolkodás képessége, de jobban kell vigyáznod arra, hogy kivel és milyen mélységig lehetsz bizalmas. Szeretettel kérlek, ne sértődj meg, de azért mondom, amit most mondok, mert kellemetlenségektől akarlak megkímélni: Nálad az őszinteség leple alatt, bizony, kicsit a fegyelmezetlenség húzódik meg a beszédedben.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉBERSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/553

29. hét

(2011. 07. 18. - 24.)

Témáink:

"Most abban a korban éltek, amelyet ti VÍZÖNTŐ KORNAK neveztek. E korban az eddig bennetek szunnyadó energiák, melyek természetes kapcsolatban vannak a világmindenség-energiával, most érzékelhetőbbé válnak azok életében, akik nemcsak azért születtek le a Földre, hogy szolgáljanak - minden ember azért születik a Földre -, hanem azért is, hogy ezt a szolgálatot arra használják fel, hogy a szellemvilág valóságáról tapasztalati bizonyítékkal rendelkezve, vágyat ébresszenek másokban e világ felé."

"A szellemektől nem félni kell, hanem foglalkozni kell velük. Vannak angyalok, akik még a boldog színről színre látásban is szenvednek azért, mert kedvencük a Földön nem akar kapcsolatot teremteni velük. Azért szenvednek, mert tudják, hogy a földi kedvenceik, éppen érdektelenségük miatt, nagyon sok jótól esnek el. Sajnos, jótól el lehet esni tudatlanul is."

"...a kozmikus energia beléd tud áramlani. Ez számodra azért jó, mert ennek az energiának felhasználása nem gyengíti le szervezetedet. Akik csupán a bennük lévő bioenergiát adva tovább gyógyítanak, azok nagyon el tudnak fáradni ebben. Aki viszont kapcsolatban van a kozmikus erőkkel, az fel tud töltődni mindanynyiszor, ahányszor erre szüksége van."

"Ezzel az adománnyal nem lettél senkinél különb. Minden képesség felelősséggel is jár. Nem a Tőlem kapott adomány által lesz valaki különb, mint más, hanem attól, hogy Nekem ő többet ad, mint más. Sohasem szabad emberekhez mérned magadat, mivel nem tudhatod, hogy a másik ember mit örökölt, milyen hatások érték, és milyen szerepet kapott Tőlem a földi életére vonatkozóan. Csak Hozzám, Jézushoz szabad mérned magadat. De ezt nemcsak szabad, hanem kell is! Ne ijedj meg! Voltam annyira ember, hogy meg tudjalak érteni, és neked kell lennie annyi intelligenciádnak, hogy meg tudj Engem érteni. "

A benned lévő kisebbségi érzés azért van, mert másokhoz méred magadat, mert azzal vagy elfoglalva, hogy milyen vagy, és nem arra teszed a hangsúlyt, hogy az ENYÉM VAGY!

Kérdező: HONNAN VAN GYÓGYÍTÓ HATALMAM?

Van bennem olyan elektromos töltet, amellyel gyógyítani is tudok. Honnan van ez, és miért én kaptam?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Most abban a korban éltek, amelyet ti VÍZÖNTŐ KORNAK neveztek. E korban az eddig bennetek szunnyadó energiák, melyek természetes kapcsolatban vannak a világmindenség-energiával, most érzékelhetőbbé válnak azok életében, akik nemcsak azért születtek le a Földre, hogy szolgáljanak - minden ember azért születik a Földre -, hanem azért is, hogy ezt a szolgálatot arra használják fel, hogy a szellemvilág valóságáról tapasztalati bizonyítékkal rendelkezve, vágyat ébresszenek másokban e világ felé.
A szellemektől nem félni kell, hanem foglalkozni kell velük. Vannak angyalok, akik még a boldog színről színre látásban is szenvednek azért, mert kedvencük a Földön nem akar kapcsolatot teremteni velük. Azért szenvednek, mert tudják, hogy a földi kedvenceik, éppen érdektelenségük miatt, nagyon sok jótól esnek el. Sajnos, jótól el lehet esni tudatlanul is. Ezért jó, hogy írtad e levelet a HANG-nak, mert így megszűnhet benned az a tudatlanság, amely miatt nem gazdagodhattál eddig megfelelő ütemben.
Az általad megtapasztalt energia, vagy ahogyan te mondod, elektromos kezelés, azáltal valósul meg, hogy a kozmikus energia beléd tud áramlani. Ez számodra azért jó, mert ennek az energiának felhasználása nem gyengíti le szervezetedet. Akik csupán a bennük lévő bioenergiát adva tovább gyógyítanak, azok nagyon el tudnak fáradni ebben. Aki viszont kapcsolatban van a kozmikus erőkkel, az fel tud töltődni mindanynyiszor, ahányszor erre szüksége van.
Ezzel az adománnyal nem lettél senkinél különb. Minden képesség felelősséggel is jár. Nem a Tőlem kapott adomány által lesz valaki különb, mint más, hanem attól, hogy Nekem ő többet ad, mint más. Sohasem szabad emberekhez mérned magadat, mivel nem tudhatod, hogy a másik ember mit örökölt, milyen hatások érték, és milyen szerepet kapott Tőlem a földi életére vonatkozóan. Csak Hozzám, Jézushoz szabad mérned magadat. De ezt nemcsak szabad, hanem kell is! Ne ijedj meg! Voltam annyira ember, hogy meg tudjalak érteni, és neked kell lennie annyi intelligenciádnak, hogy meg tudj Engem érteni.
A benned lévő kisebbségi érzés azért van, mert másokhoz méred magadat, mert azzal vagy elfoglalva, hogy milyen vagy, és nem arra teszed a hangsúlyt, hogy az ENYÉM VAGY! Megáldalak az ÖNTUDATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/554

30. hét

(2011. 07. 25. - 31.)

Témáink:

"Sajnos, a SZERETET RENDJÉBEN is létezhet Nap, vagyis JELENLÉTEM anélkül, hogy ennek sugárzása volna. Amint a természet világában nemcsak a felhők, hanem a levegő különböző szennyezői is akadályozzák a Nap sugarait, úgy az erkölcsi létrendben is a különböző szennyezők akadályai annak, hogy a JÓ érvényre jusson. A benneteket körülvevő szennyezettség csak egyéni áldozatok árán tisztulhat. Minél elszántabb valaki, annál több kegyelmi sugárnak erejét tudja biztosítani az emberek életében."

" ...a felhők nem szennyezettséget jelentenek, hanem olyan karmikus lehetőségeket, amelyek éppen kihívásukkal döntés elé állítanak benneteket, s e döntésetek révén dől el, hogy tisztultabb vagy szennyezettebb lesz életetek erkölcsi légtere, égboltja."

"Van olyan, hogy nagyon pontos útmutatást adok. De vigyázzatok! Általában értelmetek használatának függvényében tudok csak együtt dolgozni veletek. Nem helyettetek, hanem veletek!"

"Amit imában ketten-hárman kérnek az Én nevemben az Atyától, az egészen biztosan áldásként fog megjelenni. Tehát nem az a lényeg, hogy azt kapjátok, amit kértek, hanem az, hogy ÁLDÁSOMAT kapjátok. Így aztán vagy azonos ez az ÁLDÁS azzal, amit kértetek, vagy kijavít benneteket."

"Három feltételnek mindig együtt jelen kell lennie: Nyitottság, rugalmasság, állhatatosság. A nyitottság azért fontos, hogy belétek tudjon áradni Lelkemnek az az adománya, amire éppen szükségetek van. A rugalmasság arra való, hogy a kapott ÚJ megfelelően tudjon beépülni az eddig is Általam helyesnek igazolt RÉGI-be. Az állhatatosság pedig nem más, mint az állapotszerű CÉLIRÁNYOSSÁG. A nyitottság és a rugalmasság éppen a célirányosság érdekében alkalmassá tesz benneteket arra, hogy menet közben a szükséges pályamódosításokat el tudjátok végezni."

Kérdező: VÉLEMÉNY EGY ALAPÍTVÁNYRÓL

Uram! Mondj véleményt a TEST, LÉLEK, SZELLEM, EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYRÓL!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Barátom! Ennek az alapítványnak forrása Én vagyok. Igen. Minden jónak Én vagyok a forrása. Jót nem lehet tenni Nélkülem, mint ahogy napsugár sem létezhet Nap nélkül. Sajnos, a Földön lehetséges olyan, hogy létezik Nap a sugarai nélkül. De ennek fordítottja nem. Sajnos, a SZERETET RENDJÉBEN is létezhet Nap, vagyis JELENLÉTEM anélkül, hogy ennek sugárzása volna.
Amint a természet világában nemcsak a felhők, hanem a levegő különböző szennyezői is akadályozzák a Nap sugarait, úgy az erkölcsi létrendben is a különböző szennyezők akadályai annak, hogy a JÓ érvényre jusson. A benneteket körülvevő szennyezettség csak egyéni áldozatok árán tisztulhat. Minél elszántabb valaki, annál több kegyelmi sugárnak erejét tudja biztosítani az emberek életében.
Az előző hasonlattal élve, a felhők nem szennyezettséget jelentenek, hanem olyan karmikus lehetőségeket, amelyek éppen kihívásukkal döntés elé állítanak benneteket, s e döntésetek révén dől el, hogy tisztultabb vagy szennyezettebb lesz életetek erkölcsi légtere, égboltja.
Van olyan, hogy nagyon pontos útmutatást adok. De vigyázzatok! Általában értelmetek használatának függvényében tudok csak együtt dolgozni veletek. Nem helyettetek, hanem veletek!
Amit imában ketten-hárman kérnek az Én nevemben az Atyától, az egészen biztosan áldásként fog megjelenni. Tehát nem az a lényeg, hogy azt kapjátok, amit kértek, hanem az, hogy ÁLDÁSOMAT kapjátok. Így aztán vagy azonos ez az ÁLDÁS azzal, amit kértetek, vagy kijavít benneteket.
Három feltételnek mindig együtt jelen kell lennie: Nyitottság, rugalmasság, állhatatosság. A nyitottság azért fontos, hogy belétek tudjon áradni Lelkemnek az az adománya, amire éppen szükségetek van. A rugalmasság arra való, hogy a kapott ÚJ megfelelően tudjon beépülni az eddig is Általam helyesnek igazolt RÉGI-be. Az állhatatosság pedig nem más, mint az állapotszerű CÉLIRÁNYOSSÁG. A nyitottság és a rugalmasság éppen a célirányosság érdekében alkalmassá tesz benneteket arra, hogy menet közben a szükséges pályamódosításokat el tudjátok végezni.
Ez az alapítvány tehát, melynek forrása Én vagyok, addig és anynyiban lesz eredményes, gyümölcstermő, míg tagjai az előbb említett hármasságot ALAPKŐNEK, ALAPKÖVEKNEK tekintik.
Megáldalak benneteket a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/555

31. hét

(2011. 08. 1. - 7.)

Témáink:

" ... minden lélek, aki leszületik a Földre, az egyben médium is. Tehát mindenkinek feladata, küldetése az, hogy Engem közvetítsen mások felé. Vannak esetek, amikor valakit kihangsúlyozottabban használok fel. Ezen nem szabad meglepődni, és nem kell valami egészen különlegesnek tartani."

"... túlságosan megkötözött vagy egyházadnak olyan eszközeivel, amelyek csupán eszközök, és nem tartoznak a lényeghez. Te olyan vagy, mint amikor valakinek testéhez nőtt a ruhája. Amint a test nőni kezd, a ruha akkor már nem előny, hanem akadály lesz. Fájdalmas szorításával akadályozni igyekszik a növekedést."

"Az Egyház nem bezárt doboz, hanem körülhatárolt kert. A fa, mely gyökerét a kert földjébe ereszti, s onnan szedi a táplálékához szükséges anyagokat, nem lehet tekintettel a kert kerítésére, mert nem oldalt, hanem fölfelé nő, a Nap felé!"

"Ha te egyházadat nem kertnek, hanem minden oldalról lezárt ládának gondolod, akkor bizony szenvedésedet magadnak köszönheted, s nem lehet életed az Én áldásom. De ha kert számodra az egyházad, akkor nem kevered össze a lényeget a lényegtelennel, a célt az eszközzel. A LÉNYEG ÉN VAGYOK. Sem szentségek, sem imák, sem templomba járások, sem papok, sem főpapok NEM LÉNYEGEK. A Lényeg ÉN VAGYOK! Az előbb említettek mind, mind ESZKÖZÖK!, melyeket NEKED kell okosan alkalmaznod arra, hogy Velem személyes kapcsolatba kerülj, és így is maradj! Nem a fent említettek a legfontosabbak, hanem az, hogy ÉN a szívedben vagyok!"

"Engem is az akkori egyházam, egyházam főpapjai, az akkor legvallásosabb hívei vittek a keresztre. Na és?! A földi élet ilyen. Ezen nem sopánkodni kell, hanem miután tudomásul vetted, szabaddá kell válnod az egyházadban is minden olyan faltól, amely akadályozni akarja a Velem való személyes kapcsolatot."

"Ne bántsd a papokat! Nem tehetnek róla, hogy nem látnak bele lelkedbe. Nem téged, de Engem sem tudnak magukba fogadni úgy, hogy boldogítani tudnám őket! A Korintusi levél 2;3.17-ben olvasható igazságot nem bírják magukévá tenni. A papok az egyik legsajnálatra méltóbb társaság most a Földön, mivel legkevésbé alkalmasak arra, hogy Lelkem szabadságának légkörében éljenek. Ők úgy élik meg az Egyházamat, mint valami ládát, melynek ugyan nagyon nagyok a méretei, de mégis csak lehatárolt minden oldala, s ők, a papok ismerik e láda oldalainak határait. Ez nem így van. Kert az Én Egyházam, s fölfelé határa a csillagos égbolt, tehát nincs határa."

"Aki annak fogadja el az Én Egyházamat, aminek Én gondoltam, amire Én alapítottam, az éppen a papok és a vallásos hívek miatt nem kerülheti el sorsomat. Bizony nem lehet különb a tanítvány sorsa, mint amilyen mesterének sorsa volt. Ahogyan Engem nem bírtak elviselni, úgy titeket, az Enyéimet sem bírják elviselni sokáig."

Nem megoldás egy másik egyház! A megoldás ÉN VAGYOK! Más egyházban sem vagyok jelen jobban, mint abban, amely most a te egyházad. De nagyon fontos tudnod és élned azt, hogy sem személyek, sem szertartások Engem nem helyettesíthetnek, Engem nem biztosíthatnak, és Engem le nem korlátozhatnak. A lényeg nem a szertartás, még kevésbé az, aki ezt végzi, hanem a MAGATARTÁS!!!

"... ne keverj össze azokkal, akik magukat szolgáimnak gondolják és hirdetik! Engem senki és soha nem foglalhat le magának úgy, hogy ő irányíthatna. Sem római pápa, sem intézmény nem béníthat le Engem azokban, akik újjászülettek Lelkem által."

Te újjászülettél. Szeress nyelveken imádkozni, énekelni! Ez nálad jele annak, hogy újjászülettél. Aki egyszer saját testében újjászületett, annak már nem kell többé más testben leszületnie a Földre.

Kérdező: KI LEHET MÉDIUM?

1. Rendkívüli dolgokat vettem észre magamban, magamon. Kitől vannak ezek? 2. Egyházam vezetői helyesen cselekednek velem szemben?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Első kérdésedre azt kell mondjam, hogy minden lélek, aki leszületik a Földre, az egyben médium is. Tehát mindenkinek feladata, küldetése az, hogy Engem közvetítsen mások felé. Vannak esetek, amikor valakit kihangsúlyozottabban használok fel. Ezen nem szabad meglepődni, és nem kell valami egészen különlegesnek tartani.
Nálad az a helyzet, hogy túlságosan megkötözött vagy egyházadnak olyan eszközeivel, amelyek csupán eszközök, és nem tartoznak a lényeghez. Te olyan vagy, mint amikor valakinek testéhez nőtt a ruhája. Amint a test nőni kezd, a ruha akkor már nem előny, hanem akadály lesz. Fájdalmas szorításával akadályozni igyekszik a növekedést.
Az Egyház nem bezárt doboz, hanem körülhatárolt kert. A fa, mely gyökerét a kert földjébe ereszti, s onnan szedi a táplálékához szükséges anyagokat, nem lehet tekintettel a kert kerítésére, mert nem oldalt, hanem fölfelé nő, a Nap felé!
A te sok kérdésednek, mint egy fa lombjának, nagyon kevés, szinte egyetlen főgyökere van. Ha te egyházadat nem kertnek, hanem minden oldalról lezárt ládának gondolod, akkor bizony szenvedésedet magadnak köszönheted, s nem lehet életed az Én áldásom. De ha kert számodra az egyházad, akkor nem kevered össze a lényeget a lényegtelennel, a célt az eszközzel. A LÉNYEG ÉN VAGYOK. Sem szentségek, sem imák, sem templomba járások, sem papok, sem főpapok NEM LÉNYEGEK. A Lényeg ÉN VAGYOK! Az előbb említettek mind, mind ESZKÖZÖK!, melyeket NEKED kell okosan alkalmaznod arra, hogy Velem személyes kapcsolatba kerülj, és így is maradj! Nem a fent említettek a legfontosabbak, hanem az, hogy ÉN a szívedben vagyok! Ne feledd el, Engem is az akkori egyházam, egyházam főpapjai, az akkor legvallásosabb hívei vittek a keresztre. Na és?! A földi élet ilyen. Ezen nem sopánkodni kell, hanem miután tudomásul vetted, szabaddá kell válnod az egyházadban is minden olyan faltól, amely akadályozni akarja a Velem való személyes kapcsolatot.
Ne bántsd a papokat! Nem tehetnek róla, hogy nem látnak bele lelkedbe. Nem téged, de Engem sem tudnak magukba fogadni úgy, hogy boldogítani tudnám őket! A Korintusi levél 2;3.17-ben olvasható igazságot nem bírják magukévá tenni. A papok az egyik legsajnálatra méltóbb társaság most a Földön, mivel legkevésbé alkalmasak arra, hogy Lelkem szabadságának légkörében éljenek. Ők úgy élik meg az Egyházamat, mint valami ládát, melynek ugyan nagyon nagyok a méretei, de mégis csak lehatárolt minden oldala, s ők, a papok ismerik e láda oldalainak határait. Ez nem így van. Kert az Én Egyházam, s fölfelé határa a csillagos égbolt, tehát nincs határa.
Aki annak fogadja el az Én Egyházamat, aminek Én gondoltam, amire Én alapítottam, az éppen a papok és a vallásos hívek miatt nem kerülheti el sorsomat. Bizony nem lehet különb a tanítvány sorsa, mint amilyen mesterének sorsa volt. Ahogyan Engem nem bírtak elviselni, úgy titeket, az Enyéimet sem bírják elviselni sokáig. Gyermekem! Te még nagyon meg vagy kötözve papokkal, szentségekkel, templommal és a vallásos emberekkel. Jól jegyezd meg, amit most mondok: Nem megoldás egy másik egyház! A megoldás ÉN VAGYOK! Más egyházban sem vagyok jelen jobban, mint abban, amely most a te egyházad. De nagyon fontos tudnod és élned azt, hogy sem személyek, sem szertartások Engem nem helyettesíthetnek, Engem nem biztosíthatnak, és Engem le nem korlátozhatnak. A lényeg nem a szertartás, még kevésbé az, aki ezt végzi, hanem a MAGATARTÁS!!!
Sokat kell még szenvedned. Én veled és benned vagyok! Higgy jobban jelenlétemben! Maradj állhatatos HOZZÁM, és ne keverj össze azokkal, akik magukat szolgáimnak gondolják és hirdetik! Engem senki és soha nem foglalhat le magának úgy, hogy ő irányíthatna. Sem római pápa, sem intézmény nem béníthat le Engem azokban, akik újjászülettek Lelkem által.
Te újjászülettél. Szeress nyelveken imádkozni, énekelni! Ez nálad jele annak, hogy újjászülettél. Aki egyszer saját testében újjászületett, annak már nem kell többé más testben leszületnie a Földre.
Megáldalak a BÁTORSÁG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/556

32. hét

(2011. 08. 8. - 14.)

Témáink:

"Nekem nagyon kedvesek azok, akik imáikkal, énekeikkel dicsőítenek, mert ezeknek ki tudom nyitni azokat a benső szemeiket, amelyekkel jobban láthatják, hogy mennyire szeretem őket. Ez azért nagyon fontos, mert aki átéli, hogy Én mennyire szeretem őt, azt ez nagyon boldoggá tudja tenni. Éppen azért van olyan sok boldogtalan közöttetek, mert kevesen vagytok, akik lehetővé teszitek Számomra, hogy megnyissam szívetek szemét."

"... azért van olyan sok boldogtalan közöttetek, mert kevesen vagytok, akik lehetővé teszitek Számomra, hogy megnyissam szívetek szemét."

"Én nemcsak látást adok, hanem ERŐT is. Az Én erőm ma is töretlen. Ma is tudok építeni, buzdítani, vigasztalni, gyógyítani, irányítani, megnyugtatni és lelkesíteni. Aki vágyakozik Lelkem után, azt megajándékozom Lelkemmel (Lk 11;13). Meg kell tanulnotok nemcsak hinni abban, hogy bennetek vagyok Lelkem által, hanem abban is, hogy működni akarok általatok a Földön."

"... az Engem dicsőítés, a Hozzám fordulás nincs papokhoz kötve. Mindenki által tudok szólni és cselekedni, aki eszét és szívét egyaránt használni szokta az Én érdekemben. Nem a félelem lelkét kaptátok, hanem a fogadott istengyermekség Lelkét. Ha lesz bennetek bátorság arra, hogy Velem közvetlen kapcsolatban, az Én Lelkem sugallatát kövessétek, akkor papok nélkül is gazdagodni tudtok Bennem. Ha nem lesz erre bátorságotok, akkor nem lesztek jó tanítványaim."

"Amint a világi életben nemcsak fogyasztói réteg van, hanem termelői is, pontosan így, ti eddig csak fogyasztói réteg voltatok a kegyelem rendjében. Vállalnotok kell, hogy termelők legyetek! Vagyis a bennetek élő Lelkem hatására jöjjetek össze, beszélgessetek Rólam, imádkozzatok a világért, és úgy foglalkozzatok tanításommal, ahogy azt Én az evangéliumokban meghagytam nektek. Ne féljetek! Nagyobb tévedésekbe nem fogtok kerülni, mint amiben papjaitok vannak. Az Én Lelkem nem akárki! Jobban szeretlek Én benneteket, mint ti gondoljátok. Várom, és ELVÁROM, hogy a Lélek gyümölcseit teremjétek. (Galata levél 5;22-25)."

Kérdező: FIATALOKRÓL, KONZERVATÍV PAPOKRÓL

1. Istennek kedves az, amit a fiatalok minden hónap utolsó péntekén végeznek? Nem szektások? 2. Miért szűnt meg az az engesztelő ájtatosság, amelyet papok tartottak?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Nekem nagyon kedvesek azok, akik imáikkal, énekeikkel dicsőítenek, mert ezeknek ki tudom nyitni azokat a benső szemeiket, amelyekkel jobban láthatják, hogy mennyire szeretem őket. Ez azért nagyon fontos, mert aki átéli, hogy Én mennyire szeretem őt, azt ez nagyon boldoggá tudja tenni. Éppen azért van olyan sok boldogtalan közöttetek, mert kevesen vagytok, akik lehetővé teszitek Számomra, hogy megnyissam szívetek szemét. De Én nemcsak látást adok, hanem ERŐT is. Az Én erőm ma is töretlen. Ma is tudok építeni, buzdítani, vigasztalni, gyógyítani, irányítani, megnyugtatni és lelkesíteni. Aki vágyakozik Lelkem után, azt megajándékozom Lelkemmel (Lk 11;13). Meg kell tanulnotok nemcsak hinni abban, hogy bennetek vagyok Lelkem által, hanem abban is, hogy működni akarok általatok a Földön. Ki kell nőnötök azokat a mankókat, amelyekre eddig ugyan szükségetek volt, de most már tudnotok kell járni saját lábatokon. Ez azt jelenti, hogy az Engem dicsőítés, a Hozzám fordulás nincs papokhoz kötve. Mindenki által tudok szólni és cselekedni, aki eszét és szívét egyaránt használni szokta az Én érdekemben. Nem a félelem lelkét kaptátok, hanem a fogadott istengyermekség Lelkét. Ha lesz bennetek bátorság arra, hogy Velem közvetlen kapcsolatban, az Én Lelkem sugallatát kövessétek, akkor papok nélkül is gazdagodni tudtok Bennem. Ha nem lesz erre bátorságotok, akkor nem lesztek jó tanítványaim. Amint a világi életben nemcsak fogyasztói réteg van, hanem termelői is, pontosan így, ti eddig csak fogyasztói réteg voltatok a kegyelem rendjében. Vállalnotok kell, hogy termelők legyetek! Vagyis a bennetek élő Lelkem hatására jöjjetek össze, beszélgessetek Rólam, imádkozzatok a világért, és úgy foglalkozzatok tanításommal, ahogy azt Én az evangéliumokban meghagytam nektek. Ne féljetek! Nagyobb tévedésekbe nem fogtok kerülni, mint amiben papjaitok vannak. Az Én Lelkem nem akárki! Jobban szeretlek Én benneteket, mint ti gondoljátok. Várom, és ELVÁROM, hogy a Lélek gyümölcseit teremjétek. (Galata levél 5;22-25). Megáldalak az OKOSSÁG és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/557

33. hét

(2011. 08. 15. - 21.)

Témáink:

"Az Út Én vagyok. Engem nem keresni kell, hanem el kell hinned, hogy útitársad vagyok. Van egy olyan megjelenési formám, amely számodra is a legboldogítóbb lehet, ha hiszel Bennem. Csak azt kell elhinned, hogy megtartom ígéreteimet, és akkor máris fölragyog benned a boldogító felfedezés. Ígéretem így hangzik: "Aki szeret Engem..., Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni (Jn 14;23). De Engem nem az szeret, aki ezt csupán mondja, hanem az, aki ismeri kívánságaimat, és azok szerint él."

"Neked tehát feladatod az, hogy egyre jobban megismerj Engem. Ezt az ismeretet természetesen nem belülről kapod. Akármilyen furcsán is hangzik, mégis így igaz: Engem meg kell tanulnod. Azt elhinned kell, hogy benned élek, azt pedig megtanulnod kell, hogy Én hogyan éltem, és mit kívánok Enyéimtől."

"Meg kell tanulnod szeretetre tanítani másokat. Meg kell tanulnod, hogy hol ér véget a te szabadságod, és hol kezdődik a másik ember szabadsága veled szemben. Tehát meg kell tanulnod tisztelni mások szabadságát, és el kell várnod másoktól, hogy tiszteljék a te szabadságodat. Ez utóbbi miatt szokott kereszthordozás lenni a szeretetben megélt élet. Mert azt még csak elviselik az emberek, hogy szeressék őket, de azt már nehezebben, hogy megálljt parancsoljanak nekik, mikor szabadságuk határát át akarják lépni."

"Az elviselhetetlen fájdalmakról annyit mondanom kell, hogy Én erején felüli áldozatot senkitől sem kérek. Nagyon sok fájdalomnak maga a szenvedő alany az oka. Bár igaz, hogy sokszor tudatlanul van ez így. Aki Velem kapcsolatban él, az lelkében megtalálja azokat az erőforrásokat, amelyek egyben fájdalomcsillapítók is. Aki lélekben végig jön Velem az Én keresztutamon, az a legnagyobb testi szenvedések közepette is fel tud töltődni Velem úgy, hogy Én olyan társa leszek, mint amilyen társam volt a keresztúton nekem cirenei Simon, aki valóban könynyítette a Rám nehezedő keresztgerendát."

"A látnokokkal nagyon óvatosnak kell lenned. Nincs neked rájuk szükséged. Látnokokra azoknak van szükségük, akik saját hibáikon kívül hitetlenek. Vannak ilyenek. Neked Énrám van szükséged. Ha hiszel az Én benned élő valóságomban, akkor a magad számára éppen eléggé látnok vagy te is, mivel a hit a szívnek a szeme. Ha hiszel Bennem, akkor Én neked közvetlenül mutatom meg azt, ami a boldogságodhoz szükséges."

Kérdező: EGY LÁTNOKNŐRŐL

1. Szeretném megtalálni az utat. Hogyan éljek tovább? 2. Anyám fájdalmai szinte elviselhetetlenek. Miért? 3. Egy látnoknővel kapcsolatban szeretnék tiszta képet kapni, és arról, aki már nincs az élők sorában.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Az Út Én vagyok. Engem nem keresni kell, hanem el kell hinned, hogy útitársad vagyok. Van egy olyan megjelenési formám, amely számodra is a legboldogítóbb lehet, ha hiszel Bennem. Csak azt kell elhinned, hogy megtartom ígéreteimet, és akkor máris fölragyog benned a boldogító felfedezés. Ígéretem így hangzik: "Aki szeret Engem..., Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni (Jn 14;23). De Engem nem az szeret, aki ezt csupán mondja, hanem az, aki ismeri kívánságaimat, és azok szerint él.
Neked tehát feladatod az, hogy egyre jobban megismerj Engem. Ezt az ismeretet természetesen nem belülről kapod. Akármilyen furcsán is hangzik, mégis így igaz: Engem meg kell tanulnod. Azt elhinned kell, hogy benned élek, azt pedig megtanulnod kell, hogy Én hogyan éltem, és mit kívánok Enyéimtől. Tömören ez így hangzik: Meg kell tanulnod szeretetre tanítani másokat. Meg kell tanulnod, hogy hol ér véget a te szabadságod, és hol kezdődik a másik ember szabadsága veled szemben. Tehát meg kell tanulnod tisztelni mások szabadságát, és el kell várnod másoktól, hogy tiszteljék a te szabadságodat. Ez utóbbi miatt szokott kereszthordozás lenni a szeretetben megélt élet. Mert azt még csak elviselik az emberek, hogy szeressék őket, de azt már nehezebben, hogy megálljt parancsoljanak nekik, mikor szabadságuk határát át akarják lépni.
Az elviselhetetlen fájdalmakról annyit mondanom kell, hogy Én erején felüli áldozatot senkitől sem kérek. Nagyon sok fájdalomnak maga a szenvedő alany az oka. Bár igaz, hogy sokszor tudatlanul van ez így. Aki Velem kapcsolatban él, az lelkében megtalálja azokat az erőforrásokat, amelyek egyben fájdalomcsillapítók is. Aki lélekben végig jön Velem az Én keresztutamon, az a legnagyobb testi szenvedések közepette is fel tud töltődni Velem úgy, hogy Én olyan társa leszek, mint amilyen társam volt a keresztúton nekem cirenei Simon, aki valóban könynyítette a Rám nehezedő keresztgerendát.
A látnokokkal nagyon óvatosnak kell lenned. Nincs neked rájuk szükséged. Látnokokra azoknak van szükségük, akik saját hibáikon kívül hitetlenek. Vannak ilyenek. Neked Énrám van szükséged. Ha hiszel az Én benned élő valóságomban, akkor a magad számára éppen eléggé látnok vagy te is, mivel a hit a szívnek a szeme. Ha hiszel Bennem, akkor Én neked közvetlenül mutatom meg azt, ami a boldogságodhoz szükséges.
Arról pedig, aki már nem él közöttetek, nem mondhatok semmit. Azért nem mondhatok semmit, mert nem kell tudnod róla semmit.
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/558

34. hét

(2011. 08. 22. - 28.)

Témáink:

"Amit átéltél, az volt a te újjászületésed. Aki egyszer újjászületik saját testében, annak már nem kell kényszerítenie magát arra, hogy egy más testben megszülessék. Az a fájdalom, amit átéltél, valóban az Én fájdalmam volt."

"Az Isten és minden istenképű lény olyan, hogy lényében hordoz másoknak átadhatatlan átéléseket. Ezt ti így mondjátok: személyes tulajdonság. Ilyen az öröm, ilyen a fájdalom. Ezek olyan átélések, amelyekről beszélni lehet, többé-kevésbé lehet együtt is érezni azzal, aki e személyes élményeit elmondja, de át nem vehetők."

"De van egy KIVÉTEL! A Szentlélek az egyetlen a világon, aki képes úgy kinyitni valakinek személyét, hogy EGY tud lenni vele. Így teszi a Lélek EGGYÉ a Fiút (Engem) az Atyával, és tesz a SZENTLÉLEK EGGYÉ titeket Velem. Ez tehát nem azt jelenti, hogy a ti örömötök, szenvedésetek olyan, mint az Enyém, hanem azt, hogy örömötök, szenvedésetek az ENYÉM!, és az Én örömöm és szenvedésem a TIÉTEK! EGY ÉS UGYANAZ VAGYUNK! Aki ezt megéli, arra lehet azt mondani, hogy újjászületett, hogy Lélekkeresztelt lett, tehát azt, hogy mivel saját testében átélte ezt, már nem kell neki többé más testeket, más sorsokat, formákat vállalni, hogy ez megtörténjék vele. Veled ez történt! Légy nagyon hálás érte!"

Kérdező: BELÜLRŐL FÁJDALOMMAL CSERÉLŐDTEM KI

Amikor átéltem, hogy a szeretet = elfogadás, akkor egy nagy benső fájdalmat éltem át. Ez egészen kicserélt engem belülről.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Amit átéltél, az volt a te újjászületésed. Aki egyszer újjászületik saját testében, annak már nem kell kényszerítenie magát arra, hogy egy más testben megszülessék. Az a fájdalom, amit átéltél, valóban az Én fájdalmam volt. Most megmagyarázok neked valamit.
Az Isten és minden istenképű lény olyan, hogy lényében hordoz másoknak átadhatatlan átéléseket. Ezt ti így mondjátok: személyes tulajdonság. Ilyen az öröm, ilyen a fájdalom. Ezek olyan átélések, amelyekről beszélni lehet, többé-kevésbé lehet együtt is érezni azzal, aki e személyes élményeit elmondja, de át nem vehetők. A legszeretőbb édesanya sem képes arra, hogy kisfiának fogfájását a kisfiúval azonos módon élje át.
De van egy KIVÉTEL! A Szentlélek az egyetlen a világon, aki képes úgy kinyitni valakinek személyét, hogy EGY tud lenni vele. Így teszi a Lélek EGGYÉ a Fiút (Engem) az Atyával, és tesz a SZENTLÉLEK EGGYÉ titeket Velem. Ez tehát nem azt jelenti, hogy a ti örömötök, szenvedésetek olyan, mint az Enyém, hanem azt, hogy örömötök, szenvedésetek az ENYÉM!, és az Én örömöm és szenvedésem a TIÉTEK! EGY ÉS UGYANAZ VAGYUNK! Aki ezt megéli, arra lehet azt mondani, hogy újjászületett, hogy Lélekkeresztelt lett, tehát azt, hogy mivel saját testében átélte ezt, már nem kell neki többé más testeket, más sorsokat, formákat vállalni, hogy ez megtörténjék vele. Veled ez történt! Légy nagyon hálás érte!
Megáldalak, hogy új életed által, csakúgy mint Én, te is a világ világossága légy, ott, ahol élsz. (Mt 5;14)!"

Jézus - A Hang: 7/559

35. hét

(2011. 08. 29. - 09. 04.)

Témáink:

Higgy Bennem annyira, hogy nem engedlek bele olyan döntésbe, mely károdra lehetne, ha rád bíztam a döntést, és nem figyelmeztetlek a következményekre.

Te nem szenveded a rossz döntés következményét, hanem rossznak látod döntésed következményét. Ennek lehet oka az, hogy más is rossznak látja, és az is, hogy csak te látod rossznak. Bármelyik a forrás, mindenképpen igaz az, hogy utólag nem létezik erkölcsileg rossz döntés. Tehát olyan döntés, amely ellene lenne szíved békéjének. Ilyen értelemben rossz döntést csak az hoz, aki erről tud már akkor, mielőtt a döntést meghozta volna.

Sajnos, az emberek nem kis része nagyon hajlamos arra, hogy a másik emberben inkább a rosszat tételezze fel, mint a jót. Kár, hogy így van, mert az ilyen szemlélet nagyon meg tudja mérgezni még a legjobb szándékkal indult kapcsolatokat is. Lelki harmóniádat akkor tudod megőrizni, ha véreddé tudod tenni ezt az igazságot: se jobb, se roszszabb nem lesz senki attól, hogy róla mások hogyan vélekednek. Pozitív fogalmazásban: mindenkinek boldogsága vagy boldogtalansága attól függ, hogy önmaga, belül, lelkében, tudatosan akarta a jót, vagy tudatosan rosszat akart.

Közel akarsz kerülni a HANGHOZ? A HANG is közel akar kerülni hozzád. Én mindenkinek olyan szerepet adok a földi életére vonatkozóan, melyben ha akarja, akkor felismeri irányításomat. Tehát valami benső megtapasztalást mindenkinek biztosítok. Van olyan, aki ezt HANG-nak nevezi, van aki LÁTÁS-nak, van aki MEGÉRZÉS-nek. Mindegy. A lényeg az, hogy mindenki, aki imádkozni szokott, képes érzékelni is Engem.

Kérdező: MIÉRT ÉRTIK FÉLRE JÓ SZÁNDÉKAIMAT?

1. Mi a feladatom a Földön? 2. Rossz döntés következményét szenvedem? 3. Miért értik félre jó szándékomat? 4. Hogyan kerülhetek én is közel a HANG-hoz? 5. A rám bízott gyermekek meggyógyulnak-e?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Első kérdésedre azt válaszolom, hogy e kérdést minden reggel föl kellene tenned magadnak, s befelé, kifelé egyaránt figyelve meg kellene válaszolnod. Ha nem kapsz biztos irányítást, az annyit jelent, hogy teljesen rád van bízva a döntés. Higgy Bennem annyira, hogy nem engedlek bele olyan döntésbe, mely károdra lehetne, ha rád bíztam a döntést, és nem figyelmeztetlek a következményekre.
Te nem szenveded a rossz döntés következményét, hanem rossznak látod döntésed következményét. Ennek lehet oka az, hogy más is rossznak látja, és az is, hogy csak te látod rossznak. Bármelyik a forrás, mindenképpen igaz az, hogy utólag nem létezik erkölcsileg rossz döntés. Tehát olyan döntés, amely ellene lenne szíved békéjének. Ilyen értelemben rossz döntést csak az hoz, aki erről tud már akkor, mielőtt a döntést meghozta volna.
A te jó szándékodnak félreértése pontosan abból a nézőpontból ered, amelyből te ítéled meg rossznak a nem rossz szándékkal hozott döntéseidet. Sajnos, az emberek nem kis része nagyon hajlamos arra, hogy a másik emberben inkább a rosszat tételezze fel, mint a jót. Kár, hogy így van, mert az ilyen szemlélet nagyon meg tudja mérgezni még a legjobb szándékkal indult kapcsolatokat is. Lelki harmóniádat akkor tudod megőrizni, ha véreddé tudod tenni ezt az igazságot: se jobb, se roszszabb nem lesz senki attól, hogy róla mások hogyan vélekednek. Pozitív fogalmazásban: mindenkinek boldogsága vagy boldogtalansága attól függ, hogy önmaga, belül, lelkében, tudatosan akarta a jót, vagy tudatosan rosszat akart.
Közel akarsz kerülni a HANGHOZ? A HANG is közel akar kerülni hozzád. Én mindenkinek olyan szerepet adok a földi életére vonatkozóan, melyben ha akarja, akkor felismeri irányításomat. Tehát valami benső megtapasztalást mindenkinek biztosítok. Van olyan, aki ezt HANG-nak nevezi, van aki LÁTÁS-nak, van aki MEGÉRZÉS-nek. Mindegy. A lényeg az, hogy mindenki, aki imádkozni szokott, képes érzékelni is Engem.
A gyógyulással kapcsolatban, amit kérdezel, nem válaszolhatok egyértelműen. Csak a te gyógyulásodat ígérhetem, ha figyeled irányításomat.
Megáldalak a FIGYELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/560

36. hét

(2011. 09. 25. - 31.)

Témáink:

"Családtag gonoszságával szemben "Te éppúgy, mint Én annak idején, csak azt teheted, hogy leborulva Atyánk előtt, könyörögve sóhajtod: ha lehetséges, múljék el e pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te."

"A földi életben a pokol az, ami természetes. Nekem is, neked is ezt kell megélnünk. De amint Én, bizonyos idő elteltével ki tudtam mondani: "Ne igyam-e ki a kelyhet, amit Atyám nyújt nekem?", ugyanígy neked is, nem a szituáció, hanem a döntés lehetősége az a kehely, amit közös Atyánk kínál fel neked is. Méltatlan volna hozzád is, Hozzám is, ha üres vigasztaló szavakkal próbálnálak fárasztani. Amit viszont mondok, mert mondanom kell, mert ez az igazság: cirenei Simonod leszek! Együtt cipeljük azt a keresztet, amelyet a gonoszság rakott rád és családodra. Nem fogsz összeroppanni, nem szabad összeroppannod!"

" ...azt kell mondanom gyermekeiddel kapcsolatban is, hogy az ő számukra sem más a földi élet, mint a mi számunkra: pokol. Nekik is rendre dönteniük kell a felismert jó mellett vagy ellene, bármilyen körülmény is provokálja döntésüket. A pokol egész hatalmának ereje sem képes arra, hogy gyermekeidet letérítse arról az Útról, amelyet Magammal azonosítottam, ha ők ezt nem akarják. Az kétségtelen, hogy férjed hűtlensége nagyon megnehezíti életüket, de ezek a nehézségek nem kárukra, hanem javukra fognak válni. Nem pusztulnak bele, hanem megerősödnek tőle."

"Férjed önmagát gyűlöli, s ezt vetíti ki rátok. Számára teljes képtelenség a nyugodt lelkiismeret. Ő egy olyan menekülő ember, aki hontalanságának átkát azáltal próbálja elviselhetővé tenni a maga számára, hogy átkot szór másokra. De ezek az átkok, ez a gyűlölet mind visszahull az ő fejére, s így egyre elviselhetetlenebb lesz számára a földi élet. Hidd el, csak rövid távon tudja magát megjátszani fölényesnek, közömbösnek az, akit belül a pokol tüze éget. Szó sincs róla, hogy ő boldog lenne! Olyan ő, mint egy madár, amely fenn repül a légben. A szemlélő azt gondolná, milyen jó is annak a fent repülő madárnak! De a szemlélő nem tudja azt, amit a madár nagyon is tud: nincsenek lábai! Örök repülésre van kárhoztatva! Soha le nem szállhat! Nincs fészek, amely őt várja!"

"A gonoszságot nem lehet elviselni. Aki a gonoszsággal találkozik, és átadja magát neki, az állandóan, lábnélküli madár módjára, menekülésben van, míg egyszer lezuhanva végleg össze nem zúzza magát. A gonoszságot nem lehet elviselni. Aki nem adja át magát neki, az Hozzám jön. Ettől ugyan nem lesz kisebb a keresztje, de nagyobb lesz az EREJE, mert saját ERŐMET osztom meg vele."

Kérdező: ÉRTETLENÜL ÁLLOK EGY GONOSZSÁG ELŐTT

1. Értetlenül állok egy gonoszság előtt. 2. Hogyan menekülhetnek, gyógyulhatnak meg gyermekeim attól a lelki sérüléstől, melybe apjuk által jutottak? 3. Miért van férjemben az a gyűlölet és nemtörődömség irántunk? 4. Hogyan lehet elviselni e gonosz világ gonosz hatásait?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága, Gyermekem! 1. Mit is mondhatnék neked az első kijelentésedre? A gonoszság előtt csak a gonoszok képesek részben megállni. Te éppúgy, mint Én annak idején, csak azt teheted, hogy leborulva Atyánk előtt, könyörögve sóhajtod: ha lehetséges, múljék el e pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te. - De hát hogyan akarhatja Isten azt, hogy ilyen családi tragédiát okozzon egy apa hűtlensége? Sehogyan! Isten nem akarja az ilyen gonoszságot. Isten azt akarja, hogy ha ilyen gonoszság megtörténik, akkor az, aki Istent szerető, Isten szándéka szerint tudjon dönteni e kihívásban.
Drága Gyermekem! A földi életben a pokol az, ami természetes. Nekem is, neked is ezt kell megélnünk. De amint Én, bizonyos idő elteltével ki tudtam mondani: "Ne igyam-e ki a kelyhet, amit Atyám nyújt nekem?", ugyanígy neked is, nem a szituáció, hanem a döntés lehetősége az a kehely, amit közös Atyánk kínál fel neked is. Méltatlan volna hozzád is, Hozzám is, ha üres vigasztaló szavakkal próbálnálak fárasztani. Amit viszont mondok, mert mondanom kell, mert ez az igazság: cirenei Simonod leszek! Együtt cipeljük azt a keresztet, amelyet a gonoszság rakott rád és családodra. Nem fogsz összeroppanni, nem szabad összeroppannod!
2. Sajnos, azt kell mondanom gyermekeiddel kapcsolatban is, hogy az ő számukra sem más a földi élet, mint a mi számunkra: pokol. Nekik is rendre dönteniük kell a felismert jó mellett vagy ellene, bármilyen körülmény is provokálja döntésüket. A pokol egész hatalmának ereje sem képes arra, hogy gyermekeidet letérítse arról az Útról, amelyet Magammal azonosítottam, ha ők ezt nem akarják. Az kétségtelen, hogy férjed hűtlensége nagyon megnehezíti életüket, de ezek a nehézségek nem kárukra, hanem javukra fognak válni. Nem pusztulnak bele, hanem megerősödnek tőle.
3. Férjed önmagát gyűlöli, s ezt vetíti ki rátok. Számára teljes képtelenség a nyugodt lelkiismeret. Ő egy olyan menekülő ember, aki hontalanságának átkát azáltal próbálja elviselhetővé tenni a maga számára, hogy átkot szór másokra. De ezek az átkok, ez a gyűlölet mind visszahull az ő fejére, s így egyre elviselhetetlenebb lesz számára a földi élet. Hidd el, csak rövid távon tudja magát megjátszani fölényesnek, közömbösnek az, akit belül a pokol tüze éget. Szó sincs róla, hogy ő boldog lenne! Olyan ő, mint egy madár, amely fenn repül a légben. A szemlélő azt gondolná, milyen jó is annak a fent repülő madárnak! De a szemlélő nem tudja azt, amit a madár nagyon is tud: nincsenek lábai! Örök repülésre van kárhoztatva! Soha le nem szállhat! Nincs fészek, amely őt várja! - Ó, Gyermekem! Férjed élete az igazi pokol, és nem a tiéd. Neked legalább vagyok Én, de neki senkije sincs!, mert akiről azt próbálja önmagával elhitetni, hogy az övé, arról ő is tudja, meg az illető is, hogy nem így van.
4. A gonoszságot nem lehet elviselni. Aki a gonoszsággal találkozik, és átadja magát neki, az állandóan, lábnélküli madár módjára, menekülésben van, míg egyszer lezuhanva végleg össze nem zúzza magát. A gonoszságot nem lehet elviselni. Aki nem adja át magát neki, az Hozzám jön. Ettől ugyan nem lesz kisebb a keresztje, de nagyobb lesz az EREJE, mert saját ERŐMET osztom meg vele. Ezt akarom veled is tenni. Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/561

37. hét

(2011. 09. 12. - 18.)

Témáink:

"Úgy kétezer évvel ezelőtt nyilvánosság elé léptem, és első beszédem lényege egy felszólítás volt. "Alakítsátok át gondolkodásotokat!" E kijelentésemet ragoztam egész földi életemben. Azért nem volt más mondanivalóm, mert tudtam, hogy mindannyian boldogok akartok lenni, de nem úgy, ahogy lehet, hanem úgy, ahogy nem lehet." Jézus erre egy példát is hoz a lenti levélben..

"Mióta a Földre jöttem, állandóan hangzik Felőlem, hogy kezdjetek már végre másképpen gondolkodni! Alakítsátok át gondolkodásotokat! Jussatok más szemléletre! De nem! Nem hisztek Nekem. Az nem elég indok nektek, hogy eddig még soha senkinek sem sikerült másképpen boldogságra jutnia, csak úgy, ahogy Én kívántam tőle. Mégsem fáradtatok bele abba, hogy magatokban, egymásban bízzatok. Hiába csalódtatok önmagatokban, embertársaitokban."

"Nem hiszitek el, hogy egyetlen megoldás van csak, ez pedig az, amit Én javasolok: alakítsátok át gondolkodásotokat! Minden más csupán önámítás, homokot szórás a sebekre, s még rosszabb lesz később. Bizony szomorú az is, hogy bár kétezer éve mondom a Magamét, még odáig sem jutottatok el, hogy komolyan érdeklődnétek az iránt, hogy hogyan kell átalakítani a gondolkodásotokat. Azért nem, mert nem kis alázat kell ahhoz, hogy azt elismerjétek: nem a baj nagy, hanem a szellemi erő a kicsiny, mely a szemléletváltáshoz szükséges lenne, s ezt a szellemi erőt kellene Tőlem kérnetek. Semmi más nem fontos!"

Kérdező: FRAPPÁNS FELELET SOK KÉRDÉSRE

Valakiről tudni szeretném, hogy miért kell megvakulnia? Másvalakiről azt szeretném tudni, hogy jó úton jár-e? Egy harmadikról azt szeretném tudni, miért nem tud elaludni? Egy negyedikről, hogy az álmában kapott figyelmeztetés jól értelmezett volt-e? Ugyanő kapott egy sebet, melyet nem vett észre. Elvitték az ufók, és onnan vannak a sebek? - Van még pár kérdésem, melyet különböző hozzátartozóim nevében kérdezhetnék, de most csak ennyit.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Úgy kétezer évvel ezelőtt nyilvánosság elé léptem, és első beszédem lényege egy felszólítás volt. "Alakítsátok át gondolkodásotokat!" E kijelentésemet ragoztam egész földi életemben. Azért nem volt más mondanivalóm, mert tudtam, hogy mindannyian boldogok akartok lenni, de nem úgy, ahogy lehet, hanem úgy, ahogy nem lehet. Egy hasonlattal megmagyarázom, mit is akarok mondani.
Gondold el, hogy van egy utca, és te csak akkor lehetsz boldog, ha ezt az utcát sikerül egy házban elhelyezni. Mindent megpróbálsz, de sehogy sem megy a dolog. De te nem mondhatsz le arról, hogy boldog akarj lenni. Újra és újra próbálkozol. Sehogy sem megy. Erre jövök Én, s azt mondom: A keretet kell megváltoztatnod. A ház falait tágítanod kell! De sajnos, Én hiába teszek csodákat, melyekkel igazolom, hogy érdemes volna Rám hallgatnod, te Hozzám fordulva arra kérsz, hogy ha egyszer tudok csodákat tenni, hát tegyem már meg azt a csodát is, hogy az utca beférjen a szobába. Én hiába mondom, hogy a kerettel van baj, a falakat kell szélesíteni. Te csak mondod, szinte az Én szavaimra nem is figyelve, hogy boldogítsalak már úgy, ahogy te ezt jónak látod, s ne akarjalak rávenni, hogy Szerintem gondolkodjál. Ha nem hallgatok rád, akkor bizony Én nem is vagyok igazán Isten, s ha mégis, akkor tehetetlen Isten vagyok, vagy pedig nem szeretek jól.
Drága Gyermek! Mióta a Földre jöttem, állandóan hangzik Felőlem, hogy kezdjetek már végre másképpen gondolkodni! Alakítsátok át gondolkodásotokat! Jussatok más szemléletre! De nem! Nem hisztek Nekem. Az nem elég indok nektek, hogy eddig még soha senkinek sem sikerült másképpen boldogságra jutnia, csak úgy, ahogy Én kívántam tőle. Mégsem fáradtatok bele abba, hogy magatokban, egymásban bízzatok. Hiába csalódtatok önmagatokban, embertársaitokban, újra és újra megpróbáljátok elhitetni magatokkal, hogy bizony az a nagy utca betelepíthető a kicsiny házba, csak legyen hozzá elég pénz, egészség, bátorság, szerencse, társadalmi rendszerváltozás, nemzeti hozzájárulás, banki segítség, stb, és esetleg valami kozmikus szellemi ERŐ, mely megoldja ezt is. Nem hiszitek el, hogy egyetlen megoldás van csak, ez pedig az, amit Én javasolok: alakítsátok át gondolkodásotokat! Minden más csupán önámítás, homokot szórás a sebekre, s még rosszabb lesz később.
Bizony szomorú az is, hogy bár kétezer éve mondom a Magamét, még odáig sem jutottatok el, hogy komolyan érdeklődnétek az iránt, hogy hogyan kell átalakítani a gondolkodásotokat. Azért nem, mert nem kis alázat kell ahhoz, hogy azt elismerjétek: nem a baj nagy, hanem a szellemi erő a kicsiny, mely a szemléletváltáshoz szükséges lenne, s ezt a szellemi erőt kellene Tőlem kérnetek. Semmi más nem fontos!
Bármennyire is szeretlek és szeretem azokat, akik kérdéseit Elém hoztad, nem tudok vállalkozni arra, hogy azt a bizonyos utcát valami csoda útján bevarázsoljam abba a kicsiny házba. Tehát nem tudok problémáitokhoz hozzáállni abból a nézőpontból, amelyet éppen megváltoztatni kérek tőletek.
Megáldalak a BELÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/562

38. hét

(2011. 09. 19. - 25.)

Témáink:

"A földi életben minden arra való, hogy eszköz legyen az emberek számára a CÉL eléréséhez. Cél: Istent szeretni azáltal, hogy az embereket megtanítjátok szeretni. E cél érdekében nagyon jó eszköz lehet a radiesztézia."

"Ha e cél előtted egyértelmű, akkor feltétlenül birtokába kerülsz azoknak az energiáknak, amelyekre szükséged van. "

"Nemcsak a gyógyítás eszköz, eszköz az egészség is. Hiába egészséges valaki, ha nem a cél irányában halad, sohasem lesz boldog. Ahhoz, hogy valaki célba érjen, jó vonatra kell szállnia. Ha egyszer már fölszállt valaki a jó vonatra, akkor lehet szó arról, hogy szűnjenek meg bajai. De amíg a rossz vonatba kapaszkodik, addig teljesen fölösleges minden fáradozás. Hiába gyógyul meg az illető, ez semmit sem használ neki. Sőt! Árt! Mivel egy beteg ember jobban rákényszerül arra, hogy rendezze benső világát Velem, mint az, aki már meggyógyult."

"... legalább annyit foglalkozz a CÉLLAL, tehát Velem, mint az eszközzel, tehát a radiesztéziával. Ha nem borul fel ez az arány, akkor áldásom van életeden. "

"A társad iránti szeretet nem függhet attól, hogy ő hogyan és mennyire szeret téged. Ha Értem szereted őt, akkor megértesz Engem. Éppen elég baj számára az, hogy éppen azt, amit a legértékesebbnek kellene tartania, az értelmét, azt fertőzi meg saját kárára is. Ne nevelni akard őt, hanem szeretni. Vagyis: megérteni. Az érte mondott imádság mellett ez a leghathatósabb eszköz arra, hogy mindketten megtaláljátok szívetek békéjét."

Kérdező: ITTAS FÉRJEM ELVISELHETETLEN

1. Radiesztéziával foglalkozom. Érdemes? 2. Férjemet, ha ittas, nehezen viselem el. Mit tegyek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "A földi életben minden arra való, hogy eszköz legyen az emberek számára a CÉL eléréséhez. Cél: Istent szeretni azáltal, hogy az embereket megtanítjátok szeretni. E cél érdekében nagyon jó eszköz lehet a radiesztézia. De a CÉL a fontos. Ha e cél előtted egyértelmű, akkor feltétlenül birtokába kerülsz azoknak az energiáknak, amelyekre szükséged van. Függetlenül a korodtól.
Nemcsak a gyógyítás eszköz, eszköz az egészség is. Hiába egészséges valaki, ha nem a cél irányában halad, sohasem lesz boldog. Ahhoz, hogy valaki célba érjen, jó vonatra kell szállnia. Ha egyszer már fölszállt valaki a jó vonatra, akkor lehet szó arról, hogy szűnjenek meg bajai. De amíg a rossz vonatba kapaszkodik, addig teljesen fölösleges minden fáradozás. Hiába gyógyul meg az illető, ez semmit sem használ neki. Sőt! Árt! Mivel egy beteg ember jobban rákényszerül arra, hogy rendezze benső világát Velem, mint az, aki már meggyógyult. Neked tehát azt ajánlom, hogy legalább annyit foglalkozz a CÉLLAL, tehát Velem, mint az eszközzel, tehát a radiesztéziával. Ha nem borul fel ez az arány, akkor áldásom van életeden.
A második kérdésedre azt kell mondanom, hogy bizony túl kell tenned magadat a nehézségen. A társad iránti szeretet nem függhet attól, hogy ő hogyan és mennyire szeret téged. Ha Értem szereted őt, akkor megértesz Engem. Éppen elég baj számára az, hogy éppen azt, amit a legértékesebbnek kellene tartania, az értelmét, azt fertőzi meg saját kárára is.
Ne nevelni akard őt, hanem szeretni. Vagyis: megérteni. Az érte mondott imádság mellett ez a leghathatósabb eszköz arra, hogy mindketten megtaláljátok szívetek békéjét.
Megáldalak a MEGÉRTÉS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/563

39. hét

(2011. 09. 26. - 10. 02.)

Témáink:

"Sem az aktivitás, sem a becsvágy nem rossz önmagában. Minden fejlődésre teremtett gondolkodó lényben ott kell lennie annak a becsvágynak, amely lendítő erőt ad, táplál és biztosít. Akiben nincs becsvágy, az nagyon sérült lélek. Főleg a helytelenül értelmezett alázat hangoztatásával lehet valakit ilyen értelemben beteggé tenni."

"Az egy kicsit sem baj, hogy nem vagy őszinte, és az sem, ha nem az igazság a csúcsérték nálad. Az őszinteséget olyan értelemben, amilyen értelemben ti használjátok, sohasem ajánlottam. Azt mondtam, hogy legyetek okosak, mint a kígyó, és azt is, hogy óvakodjatok az emberektől. Ti általában éppen azt értitek az őszinteség alatt, hogy az okosságot és az óvatosságot nem kell mindig szem előtt tartani. Pedig kell!"

"Az igazságról csak annyit, jobban jár az, aki azt az irgalmasságot tartja fontosnak, ami számára is lelki békét biztosít, mint ha valaki az igazság kedvéért lemond erről. Én az igazság rendjében nem tudom átadni nektek erőmet. Csak a szeretetnek abban a rendjében, amelyben szabaddá akartok válni minden megkötözöttségtől, és biztosítani akarjátok magatokban a Tőlem kapott szívbékét."

"A földi élet mindenki számára küzdőtér. Az emberi kapcsolatokban szabaddá kell válni mindenkitől, és a saját benső világban pedig állandó éberséget, harcot kell tanúsítani a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége ellen. A földi élet erre való! Az természetes, hogy aki harcol, az sebeket is kap: van, amikor gyakran, van, amikor súlyos sebeket kap. De sohasem vérzik el az, aki nem mond le a küzdelemről. Egy lélek tragédiája ott szokott kezdődni, amikor valaki megpróbálja önmagának megmagyarázni akár azt, hogy nem szabad elesni, akár azt, hogy nem fontos felállni. E két véglet teszi lehetetlenné, hogy Lelkem ereje, békéje és öröme megnyilvánuljon bennetek, közöttetek."

"Csak azokat a házasságokat tudom elhalmozni áldásommal, amelyekben nincs alá-fölérendelt viszony. Ahol Miattam szeretik egymást a házastársak. Ahol ez nincs, ott nem tudok jelen lenni. Ameddig te képes vagy arra, hogy Miattam szeresd társadat, addig az ERŐM nem hagy el. De ha azt fogod tapasztalni, hogy ő téged lélekben már elhagyott, akkor nincs semmi keresnivalód mellette. Nem is fogod sokáig bírni. Hiába akarod megjavítani házasságodat, nem fog sikerülni. Hiába akarsz társadnak kedvében járni. Nem fog sikerülni. Ha az Én kedvemben akarsz járni, ha magadban az Én szeretetem és békém biztosításán fáradozol, ez sikerülni fog. De ez nem jelenti azt, hogy házasságod boldog lesz."

"A boldog házassághoz az kell, hogy mindketten Engem fogadjatok be életetek fókuszába. A boldog házasságban mindketten arra teszik a hangsúlyt, hogy Énrám vigyáznak, és nem arra, hogy Tőlem várják, hogy Én vigyázzak rájuk. Ha ez nem megy mindkét fél részéről, akkor az, aki beenged Engem, mint irányítót az életébe, az vigyázni fog, hogy el ne veszítsen Engem, és az szabaddá tud lenni társától, s nem kell vállalnia, hogy a másik magával rántsa őt a boldogtalanságba."

Kérdező: ROSSZ-E AKTIVITÁSOM GYÖKERE?

Aktivitásom nem becsvágyból van? Munkahelyemmel kapcsolatban vannak néha kételyeim. 2. Nem vagyok elég őszinte és igazságos. Ez bánt. 3. Nem kaptam vallásos nevelést. Isten számomra valóság. De valóság a gonosz elleni küzdelem is. Miért ilyen nehéz e küzdelem? Miért teszem akkor is a rosszat, mikor tudom, hogy az rossz? 4. Házasságom nagyon sok problémát vet fel, és ez elszomorító.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Gyermekem! Sem az aktivitás, sem a becsvágy nem rossz önmagában. Minden fejlődésre teremtett gondolkodó lényben ott kell lennie annak a becsvágynak, amely lendítő erőt ad, táplál és biztosít. Akiben nincs becsvágy, az nagyon sérült lélek. Főleg a helytelenül értelmezett alázat hangoztatásával lehet valakit ilyen értelemben beteggé tenni. Munkahelyednek éppen úgy, mint más munkahelynek, van árny- és van fényoldala. Annyi fényt, mint jelenlegi munkahelyeden, nehezen találnál bárhol. Légy hálás a jelenlegi munkahelyedért, imádkozz, kérd áldásomat a kicsinyekre, és kérj erőt, hogy fáradságod ne legyen az idegzet fáradsága, hanem olyan, amely együtt jár a szív békéjével.
2. Az egy kicsit sem baj, hogy nem vagy őszinte, és az sem, ha nem az igazság a csúcsérték nálad. Az őszinteséget olyan értelemben, amilyen értelemben ti használjátok, sohasem ajánlottam. Azt mondtam, hogy legyetek okosak, mint a kígyó, és azt is, hogy óvakodjatok az emberektől. Ti általában éppen azt értitek az őszinteség alatt, hogy az okosságot és az óvatosságot nem kell mindig szem előtt tartani. Pedig kell!
Az igazságról csak annyit, jobban jár az, aki azt az irgalmasságot tartja fontosnak, ami számára is lelki békét biztosít, mint ha valaki az igazság kedvéért lemond erről. Én az igazság rendjében nem tudom átadni nektek erőmet. Csak a szeretetnek abban a rendjében, amelyben szabaddá akartok válni minden megkötözöttségtől, és biztosítani akarjátok magatokban a Tőlem kapott szívbékét.
3. A földi élet mindenki számára küzdőtér. Az emberi kapcsolatokban szabaddá kell válni mindenkitől, és a saját benső világban pedig állandó éberséget, harcot kell tanúsítani a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége ellen. A földi élet erre való! Az természetes, hogy aki harcol, az sebeket is kap: van, amikor gyakran, van, amikor súlyos sebeket kap. De sohasem vérzik el az, aki nem mond le a küzdelemről. Egy lélek tragédiája ott szokott kezdődni, amikor valaki megpróbálja önmagának megmagyarázni akár azt, hogy nem szabad elesni, akár azt, hogy nem fontos felállni. E két véglet teszi lehetetlenné, hogy Lelkem ereje, békéje és öröme megnyilvánuljon bennetek, közöttetek.
4. Házasságod úgy, ahogy te látod, kilátástalan. Legkisebb jelét sem láthatod az Én áldásomnak rajta. Nincs is! Csak azokat a házasságokat tudom elhalmozni áldásommal, amelyekben nincs alá-fölérendelt viszony. Ahol Miattam szeretik egymást a házastársak. Ahol ez nincs, ott nem tudok jelen lenni. Ameddig te képes vagy arra, hogy Miattam szeresd társadat, addig az ERŐM nem hagy el. De ha azt fogod tapasztalni, hogy ő téged lélekben már elhagyott, akkor nincs semmi keresnivalód mellette. Nem is fogod sokáig bírni. Hiába akarod megjavítani házasságodat, nem fog sikerülni. Hiába akarsz társadnak kedvében járni. Nem fog sikerülni. Ha az Én kedvemben akarsz járni, ha magadban az Én szeretetem és békém biztosításán fáradozol, ez sikerülni fog. De ez nem jelenti azt, hogy házasságod boldog lesz.
A boldog házassághoz az kell, hogy mindketten Engem fogadjatok be életetek fókuszába. A boldog házasságban mindketten arra teszik a hangsúlyt, hogy Énrám vigyáznak, és nem arra, hogy Tőlem várják, hogy Én vigyázzak rájuk. Ha ez nem megy mindkét fél részéről, akkor az, aki beenged Engem, mint irányítót az életébe, az vigyázni fog, hogy el ne veszítsen Engem, és az szabaddá tud lenni társától, s nem kell vállalnia, hogy a másik magával rántsa őt a boldogtalanságba.
Megáldalak AZ ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/564

40. hét

(2011. 10. 03. - 10.)

Témáink:

"Többé-kevésbé minden ember lelki beteg ..."

"Lelketek mélyén úgy gondoljátok, hogy jobban is végezhetnénk dolgunkat, és jobban kellene rátok hallgatni, mint a saját fejünk után menni. De amint a kórházakban is, az orvosok általában nem a beteg utasításai szerint adagolják az orvosságot, hanem saját belátásuk szerint, úgy mi is inkább magunkra hallgatunk, mint rátok, amikor el kell döntenünk, hogy hogyan segítsünk rajtatok."

"Ma széles körben elterjedt jó tanács az, hogy el kell tudni lazítania annak, aki gyógyulni, idegileg rendeződni akar. A jelen fejlődési fázisban mindenkinek arra kellene törekednie, hogy gyakorolja azt a lelki ellazulást, amit más szóval RÁHAGYATKOZÁSNAK lehet nevezni."

"Amikor a Földön jártam, nagy hangsúlyt tettem arra, hogy BÍZZATOK! A bizalom az a jogos és bizonyíthatóan termékeny táptalaj, amely helyre tudja tenni az emberben azokat az érzelmi ellentmondásokat, amelyek különböző lelki betegségekben nyilvánulnak meg. Ez így van, mert nem akármilyen tengeren bukdácsol az a törékeny kis csónak, melyet ti emberi életnek neveztek a Földön, hanem az Én mérhetetlen szeretetem tengerén! És ez furcsa módon nemcsak tenger, hanem kikötő is! Ezért oly mérhetetlenül fontos a BIZALOM!"

"A benned lévő és időnként benned eluralkodó kisebbségi érzés, amelynek felületi fodrozását félelemnek hívják, csak olyan mértékben képes lecsitulni, eltűnni, amilyen mértékben előre haladsz ebben a lelki relaxációban!"

"Ha úgy érzed, hogy nagy benned a feszültség, a kuszáltság, akkor írd ki magadat! Írj levelet Nekem, Jézusnak, vagy bárkinek a szellemvilágban élő barátaid közül. Utána nyugodtan elégetheted, eldobhatod a levelet, mert miután kiírtad magad, szinte automatikusan megkönnyebbülsz."

Kérdező: LELKI BETEG VAGYOK

1 Lelki beteg vagyok. Nehezen tudok megbocsátani magamnak is, másnak is. 2 Munkahelyi problémám van. 3. Valóban a bukott angyalok földje a város egyik része? 4. Miért nem gyógyít meg az Úr? Nem lett belőlem semmi! 5. A két HANG között nem tudok tisztán különbséget tenni. 6. Nagyon gyenge szellemi képességűnek tudva magamat, mindig féltem tanulni, vizsgázni egyaránt.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Többé-kevésbé minden ember lelki beteg, és legtöbben úgy gondolják, hogy ők különösen azok. Te is ezek közé tartozol. Meg kell mondjam neked, hogy a földi élet olyan gyógykezelési hely, ahol nagyon sok szellemi lény vállalja azt, hogy gyógyítgasson benneteket.
Amint a kórházakban is a betegek általában nincsenek megelégedve a terápiával, mert úgy gondolják, hogy lehetne jobb és hatásosabb gyógykezelést is alkalmazni, éppen így vagytok ti a földi életben velünk kapcsolatban. Lelketek mélyén úgy gondoljátok, hogy jobban is végezhetnénk dolgunkat, és jobban kellene rátok hallgatni, mint a saját fejünk után menni. De amint a kórházakban is, az orvosok általában nem a beteg utasításai szerint adagolják az orvosságot, hanem saját belátásuk szerint, úgy mi is inkább magunkra hallgatunk, mint rátok, amikor el kell döntenünk, hogy hogyan segítsünk rajtatok.
Ma széles körben elterjedt jó tanács az, hogy el kell tudni lazítania annak, aki gyógyulni, idegileg rendeződni akar. A jelen fejlődési fázisban mindenkinek arra kellene törekednie, hogy gyakorolja azt a lelki ellazulást, amit más szóval RÁHAGYATKOZÁSNAK lehet nevezni.
Amikor a Földön jártam, nagy hangsúlyt tettem arra, hogy BÍZZATOK! A bizalom az a jogos és bizonyíthatóan termékeny táptalaj, amely helyre tudja tenni az emberben azokat az érzelmi ellentmondásokat, amelyek különböző lelki betegségekben nyilvánulnak meg. Ez így van, mert nem akármilyen tengeren bukdácsol az a törékeny kis csónak, melyet ti emberi életnek neveztek a Földön, hanem az Én mérhetetlen szeretetem tengerén! És ez furcsa módon nemcsak tenger, hanem kikötő is! Ezért oly mérhetetlenül fontos a BIZALOM!
A benned lévő és időnként benned eluralkodó kisebbségi érzés, amelynek felületi fodrozását félelemnek hívják, csak olyan mértékben képes lecsitulni, eltűnni, amilyen mértékben előre haladsz ebben a lelki relaxációban! Drága Gyermek! Leveledben még sok kérdést tettél fel, és e levelet felfoghatod úgy, hogy nem kaptál kielégítő választ. Mégis úgy gondolom, hogy az, aki sokat markol, keveset fog alapján, neked erre az egyre, az Irántam való bizalom kifejlesztésére kell koncentrálnod. Ha jobban részletekbe mennék, akkor te képes lennél elveszni ezekben, s elmennél a lényeg mellett. De azért valamit még mondok:
Ha úgy érzed, hogy nagy benned a feszültség, a kuszáltság, akkor írd ki magadat! Írj levelet Nekem, Jézusnak, vagy bárkinek a szellemvilágban élő barátaid közül. Utána nyugodtan elégetheted, eldobhatod a levelet, mert miután kiírtad magad, szinte automatikusan megkönnyebbülsz.
Nagyon szeretlek, nagyon bízom benned, és örülök neked. Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/565

41. hét

(2011. 10. 10. - 16.)

Témáink:

"... a gonosz mindent el akar követni, ami szét tudja dobálni azokat, akik Hozzám tartoznak."

"Össze kell fogniuk azoknak, akik ráébrednek arra, hogy a földi élet olyan küzdőtér, olyan aréna, amelyben a győztes oldalán állnak azok, akik az Én oldalamon állnak, akárhány gonosz erő is próbálja legyőzni őket. Az Enyéimnek nem szabad hátat fordítaniuk egymásnak, mert az Én Lelkem a KAPCSOLATOK LELKE! Ezt nagyon fontos tudnotok!"

"Jó, ha attól tartózkodtok, aki megadta magát a gonosznak. De a küzdőket nem szabad magukra hagyni, mert akkor ezek, bár le nem győzhetők, mert ERŐM mindig rendelkezésükre áll, de szenvedéseik növelhetők vagy csökkenthetők, attól függően, hogy melléjük álltok vagy magára hagyjátok őket küzdelmeikben. Én is magamra vonzottam a gonosz szellemek hadát! Igaz, Engem is magamra hagytak! De ezt Én soha nem helyeseltem."

"Ne félj hát! Nagy erők működnek benned! A Győztes oldalán állsz, akár csatlakoznak hozzád mások, akár elhagynak téged. Én nem hagylak el soha! Örüljünk egymásnak!"

Kérdező: Azonos vagyok a Sárkányölő Györggyel?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Kérdésedre nem lehet egyszerű formában válaszolni. Van egy olyan metafizikai szemlélet, amelyben NEM-mel kell válaszolnom a feltett kérdésedre. De van olyan is, amely alapján IGEN-nel.
Nemmel kell válaszolnom, ha azt érted alatta, hogy te azért jöttél a Földre, hogy valami speciális, csak neked kiosztott feladatként kell legyőznöd a sárkányt. Igennel kell válaszolnom olyan értelemben, hogy igenis, feladatod a gonosz erők legyőzése.
Aki megszakította veled a kapcsolatot, az sajnos önmagának is ártott ezzel és neked is. Ártott olyan értelemben, hogy neki is feladata a gonosz legyőzése, és a gonosz mindent el akar követni, ami szét tudja dobálni azokat, akik Hozzám tartoznak. Belzebub, ez magyarul annyit jelent, mint Szétdobáló.
Kétségtelen, hogy sok gonosz lélek kényszerül arra, hogy mérkőzzék veled. De ez semmiképpen sem lehet ok arra, hogy valaki is, aki az Enyém, elhagyjon téged. Pontosan fordítva kell tennie mindenkinek, aki Hozzám akar tartozni. Össze kell fogniuk azoknak, akik ráébrednek arra, hogy a földi élet olyan küzdőtér, olyan aréna, amelyben a győztes oldalán állnak azok, akik az Én oldalamon állnak, akárhány gonosz erő is próbálja legyőzni őket.
Az Enyéimnek nem szabad hátat fordítaniuk egymásnak, mert az Én Lelkem a KAPCSOLATOK LELKE! Ezt nagyon fontos tudnotok!
Jó, ha attól tartózkodtok, aki megadta magát a gonosznak. De a küzdőket nem szabad magukra hagyni, mert akkor ezek, bár le nem győzhetők, mert ERŐM mindig rendelkezésükre áll, de szenvedéseik növelhetők vagy csökkenthetők, attól függően, hogy melléjük álltok vagy magára hagyjátok őket küzdelmeikben. Én is magamra vonzottam a gonosz szellemek hadát! Igaz, Engem is magamra hagytak! De ezt Én soha nem helyeseltem.
Ne félj hát! Nagy erők működnek benned! A Győztes oldalán állsz, akár csatlakoznak hozzád mások, akár elhagynak téged. Én nem hagylak el soha! Örüljünk egymásnak!
Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/566

42. hét

(2011. 10. 17. - 23.)

Témáink:

"Te nyitott vagy Felém, de ez a nyitottság rendezetlen, s ezért olyan erők is kihasználják, amelyek ártani akarnak neked. Mivel komolyan és véglegesen ártani nem tudnak, mert őrangyalod résen áll, ezért legalább azt akarják, hogy megnehezítsék életedet."

"Én most elmondom neked, hogy hogyan lehet e támadásokat kivédeni. Az imádságaidon kell változtatnod! Te eddig főleg azért imádkoztál, hogy megszabadulj bajodtól, félelmeidtől, gyenge idegállapotodtól. Ennek azért nem volt komoly hatása, mert nem magadon, hanem Rajtam akartál változtatni. Akartad, hogy tegyek valamit, amit eddig nem tettem. Vagyis, gyógyítsalak meg. Ha hallgatok rád, hidd el, az nagyon elvitt volna téged a lényegtől."

"Először is el kell hinned, hogy Én olyan csodálatos Isten vagyok, aki képes az istenszeretőknek mindent javukra fordítani. Ha ezt el tudod hinni, akkor a többi már gyerekjáték. E hittel kell elkezdened imáidat a hála irányába terelni. Még szentmiséidet is hálaképpen kell felajánlanod. Ha engeded a hálát kifejlődni magadban, akkor a gonosz lélek kénytelen lesz felhagyni próbálkozásaival, mivel azok még nagyobb hálálkodást fognak kiváltani belőled Irántam."

"Te most csak azokat a hátrányokat látod, amik betegséged következményei. De nem látod azokat az előnyöket, amelyek éppen ennek a betegségnek következtében akarják úgy formálni lelkedet, hogy aztán egyetlen dolog legyen fontos neked, s ez a lényeg: az hogy az ENYÉM VAGY!!! Eddig csak azért tudtál hálát adni, amiről értelmeddel is beláttad, hogy érdemes érte hálálkodni. Amit Én most tőled kérek, az éppen az igazi HITBŐL élés. Nem azért mondasz hálát, mert belátod, hogy azt kell tenned, hanem azért, mert hiszed, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik! Ha ezt egyszer át tudod komolyan élni, akkor már meg is gyógyultál, mert az Én békémnek és örömömnek látója lettél."

Ti is gyakran már csak akkor, mikor az örök világosság fényében láttok, veszitek észre, hogy micsoda értékek voltak azok az események, körülmények, amelyeket ti szerettetek volna az Én segítségemmel megszüntetni, holott az Én fényemben azok igenis nagy értékeket hordoztak számotokra, mivel hitetek, bizalmatok, hűségetek próbakövei, aranyai voltak a Földön.

Kérdező: KIGYÓGYULHATOK-E SZÍVBAJOMBÓL?

Kigyógyulhatok-e szívbajomból?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Hidd el, ki lehet gyógyulnod szívbetegségedből. E betegséged egy olyan félelem következménye, amelynek gyökere kiirtható. Igen. Én azért jöttem közétek, hogy belétek tudjak költözni. Te nyitott vagy Felém, de ez a nyitottság rendezetlen, s ezért olyan erők is kihasználják, amelyek ártani akarnak neked. Mivel komolyan és véglegesen ártani nem tudnak, mert őrangyalod résen áll, ezért legalább azt akarják, hogy megnehezítsék életedet. Ez sajnos gyakran sikerül is nekik. De Én most elmondom neked, hogy hogyan lehet e támadásokat kivédeni.
Az imádságaidon kell változtatnod! Te eddig főleg azért imádkoztál, hogy megszabadulj bajodtól, félelmeidtől, gyenge idegállapotodtól. Ennek azért nem volt komoly hatása, mert nem magadon, hanem Rajtam akartál változtatni. Akartad, hogy tegyek valamit, amit eddig nem tettem. Vagyis, gyógyítsalak meg. Ha hallgatok rád, hidd el, az nagyon elvitt volna téged a lényegtől. Majd kicsit később megmondom, hogy mi e téren a lényeg.
Amire kérlek, az a következő: Először is el kell hinned, hogy Én olyan csodálatos Isten vagyok, aki képes az istenszeretőknek mindent javukra fordítani. Ha ezt el tudod hinni, akkor a többi már gyerekjáték. E hittel kell elkezdened imáidat a hála irányába terelni. Még szentmiséidet is hálaképpen kell felajánlanod. Ha engeded a hálát kifejlődni magadban, akkor a gonosz lélek kénytelen lesz felhagyni próbálkozásaival, mivel azok még nagyobb hálálkodást fognak kiváltani belőled Irántam.
Te most csak azokat a hátrányokat látod, amik betegséged következményei. De nem látod azokat az előnyöket, amelyek éppen ennek a betegségnek következtében akarják úgy formálni lelkedet, hogy aztán egyetlen dolog legyen fontos neked, s ez a lényeg: az hogy az ENYÉM VAGY!!! Eddig csak azért tudtál hálát adni, amiről értelmeddel is beláttad, hogy érdemes érte hálálkodni. Amit Én most tőled kérek, az éppen az igazi HITBŐL élés. Nem azért mondasz hálát, mert belátod, hogy azt kell tenned, hanem azért, mert hiszed, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik! Ha ezt egyszer át tudod komolyan élni, akkor már meg is gyógyultál, mert az Én békémnek és örömömnek látója lettél. Hidd el, legtöbb ember nem azért boldogtalan, mert nincs miért örülnie, hanem azért, mert nem látja, hogy milyen kincsekkel halmozom el enyéimet! Olyanok vagytok, mint az a sötétben a folyóparton botorkáló ember, aki ahányszor megbotlott, mindig a folyóba dobta, amibe botlott, s csak amikor megvirradt, akkor vette észre, hogy aranyakat dobált a folyóba. Ti is gyakran már csak akkor, mikor az örök világosság fényében láttok, veszitek észre, hogy micsoda értékek voltak azok az események, körülmények, amelyeket ti szerettetek volna az Én segítségemmel megszüntetni, holott az Én fényemben azok igenis nagy értékeket hordoztak számotokra, mivel hitetek, bizalmatok, hűségetek próbakövei, aranyai voltak a Földön.
Gyógyulásod útja tehát a hálaadásoddal együtt fog előrehaladni.
Megáldalak a HÁLÁLKODÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/567

43. hét

(2011. 10. 24. - 30.)

Témáink:

"Nincs bennetek olyan vágy, amelyet ne Én oltottam volna belétek! Tehát nem vágyaitokkal kellene bajlódnotok, hanem azzal, hogy a bennetek élő vágyakat milyen irányban engeditek fejlődni. Az IRÁNY a fontos. "

"Összetartó szeretet egyetlen létezik. Ezt úgy hívják: SZENTLÉLEK. Több összetartó erő nem létezik! A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Mivel a kapcsolatok általában éppen azért kapcsolatok, mert magányban, egyedül nem létezhetnek, ezért legfontosabb a te részedről és minden jó szándékú ember részéről az, hogy azzal legyen Lelkem által kapcsolatban, aki mindenütt jelen van. Igen. Aki Istennel állapotszerűen kapcsolatban van, az eleve belekerült abba a szeretetáramlásba, amelyben szeret és szeretik! Ennek teljesülnie kell! Ha valaki életében ez nem teljesül, az nem szeret Engem! Mivel Én vagyok ennek az állapotnak a FORRÁSA. "

"Abból pedig gyógyulj ki, hogy van olyan, aki nem hisz Bennem, de jó ember. Ez olyan lenne, mintha volna olyan napsugár, amely nem a Napból jön. Ha hitetlen jó emberrel találkozol, s megkérdezed tőle, hogy miben hisz - mivel mindenkinek kell valamiben hinnie -, hát hamarosan felismerheted, hogy - ha tényleg jó ember - akkor csupán valami torz istenképben nem hisz. De aki nem hisz a halál utáni életben, az a lélektani törvények szerint nem lehet jó ember. Miért? Azért, mert bolond az, aki áldozattá képes válni, ha tudja, hogy ebből semmi előnye nem származik."
"Erre csak az a szeretet képes, amely Belőlem él!, tehát aki tudja, hogy végső soron az áldozatvállalásaival Nálam csak jól járhat! A Hozzám-tartozók nem a hülyék gyülekezete, amint ezt a hitetlenek gondolják, hanem pontosan fordítva, a BÖLCSEK gyülekezete! "

"A boldogság világában a mindentadásból van a mindentbirtoklás. Ez csak az előtt világos, aki tudja, hogy az időtlenségben van minden embernek igazi otthona, és nem a mulandóságban." "

"A mulandóságban is szívbékét csak az tud megélni, aki hisz az örökkévalóságban. Ez azonnal megvilágosodik bárki előtt, ha van bátorsága használni az eszét, s mer szembesülni a halál gondolatával."

"Azt a vágyat is Én oltottam beléd, hogy vágyódjál földi ember szeretete után. De ki kell tisztáznod magad előtt, hogy mit értesz SZERETET alatt. Tudnod kell, hogy nem az szeret téged, aki neked azt mondja, hogy szeret, hanem az, aki azt akarja neked, amit Én akarok neked! Egészen biztos, hogyha Engem szeretsz, akkor találkozol ilyen emberekkel. Én sohasem hagyom magára azt, aki az Enyém! Csak arról lehet szó, hogy ti elhagytok Engem, s akkor természetes, hogy nem tudom érzékeltetni veletek békémet. Légy hűséges Hozzám, amint Én is hűséges vagyok hozzád, s megkapod az ÉLET KORONÁJÁT!"

Kérdező: SZERETETRE VÁGYOM!

1. Összetartó szeretetre vágyom. Teljesülhet ez?
2. Családommal jobb, harmonikusabb viszonyt szeretnék. Lehetséges ez?
3. Vágyódhatunk földi ember szeretetére?


A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Gyermekem! Nincs bennetek olyan vágy, amelyet ne Én oltottam volna belétek! Tehát nem vágyaitokkal kellene bajlódnotok, hanem azzal, hogy a bennetek élő vágyakat milyen irányban engeditek fejlődni. Az IRÁNY a fontos.
Összetartó szeretet egyetlen létezik. Ezt úgy hívják: SZENTLÉLEK. Több összetartó erő nem létezik! A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Mivel a kapcsolatok általában éppen azért kapcsolatok, mert magányban, egyedül nem létezhetnek, ezért legfontosabb a te részedről és minden jó szándékú ember részéről az, hogy azzal legyen Lelkem által kapcsolatban, aki mindenütt jelen van. Igen. Aki Istennel állapotszerűen kapcsolatban van, az eleve belekerült abba a szeretetáramlásba, amelyben szeret és szeretik! Ennek teljesülnie kell! Ha valaki életében ez nem teljesül, az nem szeret Engem! Mivel Én vagyok ennek az állapotnak a FORRÁSA.
Abból pedig gyógyulj ki, hogy van olyan, aki nem hisz Bennem, de jó ember. Ez olyan lenne, mintha volna olyan napsugár, amely nem a Napból jön. Ha hitetlen jó emberrel találkozol, s megkérdezed tőle, hogy miben hisz - mivel mindenkinek kell valamiben hinnie -, hát hamarosan felismerheted, hogy - ha tényleg jó ember - akkor csupán valami torz istenképben nem hisz. De aki nem hisz a halál utáni életben, az a lélektani törvények szerint nem lehet jó ember. Miért? Azért, mert bolond az, aki áldozattá képes válni, ha tudja, hogy ebből semmi előnye nem származik.
Erre csak az a szeretet képes, amely Belőlem él!, tehát aki tudja, hogy végső soron az áldozatvállalásaival Nálam csak jól járhat! A Hozzám-tartozók nem a hülyék gyülekezete, amint ezt a hitetlenek gondolják, hanem pontosan fordítva, a BÖLCSEK gyülekezete! A boldogság világában a mindentadásból van a mindentbirtoklás. Ez csak az előtt világos, aki tudja, hogy az időtlenségben van minden embernek igazi otthona, és nem a mulandóságban.
A mulandóságban is szívbékét csak az tud megélni, aki hisz az örökkévalóságban. Ez azonnal megvilágosodik bárki előtt, ha van bátorsága használni az eszét, s mer szembesülni a halál gondolatával.
Gyermekem! Azt a vágyat is Én oltottam beléd, hogy vágyódjál földi ember szeretete után. De ki kell tisztáznod magad előtt, hogy mit értesz SZERETET alatt. Tudnod kell, hogy nem az szeret téged, aki neked azt mondja, hogy szeret, hanem az, aki azt akarja neked, amit Én akarok neked!
Egészen biztos, hogyha Engem szeretsz, akkor találkozol ilyen emberekkel. Én sohasem hagyom magára azt, aki az Enyém! Csak arról lehet szó, hogy ti elhagytok Engem, s akkor természetes, hogy nem tudom érzékeltetni veletek békémet.
Légy hűséges Hozzám, amint Én is hűséges vagyok hozzád, s megkapod az ÉLET KORONÁJÁT!"

Jézus - A Hang: 7/568

44. hét

(2011. 10. 31. - 11. 06.)

Témáink:

"Valójában akkor él, cselekszik, gondolkodik valaki művészien, amikor Hozzám méltón teszi ezt."

"Mindenben annyi a művészi, amennyi az Én tökéletességemből érzékelhető benne. Ezért az nevezhető művésznek, aki Engem fölvállalva valamiképpen harmóniát hirdet, és ezen dolgozik úgy, hogy mindig az egészet tartja szem előtt, s ehhez igazítja a részeket."

"A művész sohasem dolgozhat Ellenem, mert akkor már nem művész. A képességek művészi fokra fejlesztése viszont nem lehet célja annak az embernek, aki tudja, hogy tanítványommá akarok tenni minden embert. Az emberi képesség, bármilyen tökéletes is, csupán részteljesítményre képes, s ha fővonalba állítják, akkor éppen a lényeget, az EGÉSZET takarja el. Mert a lényeg mindig a teljes ember, és nem annak egy szelete."

Amíg valaki nem engedi, hogy megegye őt a művészetre való törekvés, tehát amíg valakinek egyetlen célja az, hogy minden képességét igénybe véve törekedjen arra, hogy megtanítson minél több embert szeretni, addig és ott a művészet a helyén van, és az örök élet eszköze. De ha nem ebben a vonalban áll, akkor a mulandó élet mulandó örömeinek csinálja a propagandát az, aki művésznek gondolja magát.

Kérdező: MI A MŰVÉSZET?

1. Mi a művészet? Szükséges-e életünkben. 2. Mitől szép, jó egy műalkotás?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Amint az életet nem lehet meghatározni, szavakba tömöríteni, úgy a művészetet sem. Élet nem létezik művészet nélkül, és művészet nem létezik élet nélkül. Nem, mert a lehetőségeknek azt a tárházát nevezzük életnek, melyben mindent lehet művészien és nem művészien csinálni.
Valójában akkor él, cselekszik, gondolkodik valaki művészien, amikor Hozzám méltón teszi ezt. Mindenben annyi a művészi, amennyi az Én tökéletességemből érzékelhető benne. Ezért az nevezhető művésznek, aki Engem fölvállalva valamiképpen harmóniát hirdet, és ezen dolgozik úgy, hogy mindig az egészet tartja szem előtt, s ehhez igazítja a részeket.
A művész sohasem dolgozhat Ellenem, mert akkor már nem művész. A képességek művészi fokra fejlesztése viszont nem lehet célja annak az embernek, aki tudja, hogy tanítványommá akarok tenni minden embert. Az emberi képesség, bármilyen tökéletes is, csupán részteljesítményre képes, s ha fővonalba állítják, akkor éppen a lényeget, az EGÉSZET takarja el. Mert a lényeg mindig a teljes ember, és nem annak egy szelete. Az igazi művészet tehát mindig az egészre irányul.
Amíg valaki nem engedi, hogy megegye őt a művészetre való törekvés, tehát amíg valakinek egyetlen célja az, hogy minden képességét igénybe véve törekedjen arra, hogy megtanítson minél több embert szeretni, addig és ott a művészet a helyén van, és az örök élet eszköze. De ha nem ebben a vonalban áll, akkor a mulandó élet mulandó örömeinek csinálja a propagandát az, aki művésznek gondolja magát.
Örülök neked. Örüljünk egymásnak! Oly kevés örvendezni valója van ma ebben a földi életben annak, aki úgy lát, mint te meg Én. Örüljünk hát egymásnak! Örülj annak, hogy neved fel van írva a mennyben. Nekem ezzel nagy örömet okozol.
Megáldalak a SZÉPSÉG, a HARMÓNIA LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/569

45. hét

(2011. 11. 07. - 13.)

Témáink:

"Valóban nagyon stabil, minden rizikótól mentes életet akarsz biztosítani magad és mások számára. Egyszerűen nem vagy hajlandó tudomásul venni azt, hogy amit te akarsz, az nincs. Az élet egy olyan folyamat, melyben nagyon sok a kiszámíthatatlan tényező, amelyben nem is kell olyan biztonságra törekedni, mint amilyenre te akarsz."

"... nem jó az, ha valaki meg van kötözve gyermekével. Egy gyermek szeretése sohasem lehet olyan, hogy a gyermek uralkodjék a szülőn, hanem ennek csak a megfordítottja lehet a helyes. ... nem szabad engedned, hogy határtalanul lefoglaljon téged. Meg kell tanulnia, hogy a te szereteted feléje néha olyan is lehet, ami kellemetlen számára. Tanítgatni kell tehát, hogy ő is alkalmazkodjon, s vegye észre, hogy nem csak te, nem csak ti alkalmazkodtok hozzá."

"A különböző látók, hallók és egyéb szellemi tevékenységet folytatók akkor vannak harmóniában Velem, ha azt hirdetik, aminek gyökerét meg lehet találni az evangéliumokban is. Ha olvasod az evangéliumokat, akkor magad is rá fogsz jönni, hogy miképpen kell élned ahhoz, hogy családod és Én is jól érezzük magunkat melletted, veled."

"Azt tudnod kell, hogy nagyon szeretlek, de ez a szeretetem nem abban nyilvánul meg, hogy zavarmentes életet próbáljak biztosítani számodra, hanem abban, hogy nem vagyok tekintettel vágyaidra mindaddig, amíg ezek nem Rám irányulnak. Ez azért van, mert benső békét csak Én tudok adni neked. Jelen vagyok ott, ahol élsz, és ez elég kell legyen számodra ahhoz, hogy megtaláld lelked nyugalmát."

Kérdező: KÉRDÉSEM MAGAMRÓL, MÁSOKRÓL

Sok kérdést teszek fel magamról és másokról. Hogyan tudhatom, hogy Te szólalsz meg valakiben? Beiratkozzam-e g.k. vezető tanfolyamra? Gyermekem helyesen szeretem-e?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Valóban nagyon stabil, minden rizikótól mentes életet akarsz biztosítani magad és mások számára. Egyszerűen nem vagy hajlandó tudomásul venni azt, hogy amit te akarsz, az nincs. Az élet egy olyan folyamat, melyben nagyon sok a kiszámíthatatlan tényező, amelyben nem is kell olyan biztonságra törekedni, mint amilyenre te akarsz. Ha nem kaptál választ előző kérdéseidre, az nem azért volt, mert elfelejtettem válaszolni, hanem azért, mert nem akartam választ adni. Csak azt ne kérdezd meg, hogy miért? Nem vagyok hajlandó kíváncsiságokat kielégíteni! Most sem vagyok hajlandó másokról információkat adni, hogy kielégítsem kíváncsiságodat. Amit pedig a férjeddel kell megbeszélned, azt vele beszéld meg és ne Velem. Ilyen pl. az, hogy beiratkozz-e tanfolyamra.
Azt már mondottam máskor is, de elengeded a füled mellett, hogy nem jó az, ha valaki meg van kötözve gyermekével. Egy gyermek szeretése sohasem lehet olyan, hogy a gyermek uralkodjék a szülőn, hanem ennek csak a megfordítottja lehet a helyes. Tudom, hogy gyermeked több figyelmet érdemel, mint más, hasonló korú gyermek. De nem szabad engedned, hogy határtalanul lefoglaljon téged. Meg kell tanulnia, hogy a te szereteted feléje néha olyan is lehet, ami kellemetlen számára. Tanítgatni kell tehát, hogy ő is alkalmazkodjon, s vegye észre, hogy nem csak te, nem csak ti alkalmazkodtok hozzá.
Az a kérdésed pedig, amelyben arról érdeklődsz, hogy hogyan vagyok benned felismerhető, vagyis ha félelemmel jár, akkor nem, ha békével, akkor igen, ezt szintén nem kell tőlem kérdezned, mert annyira magától értetődő.
A különböző látók, hallók és egyéb szellemi tevékenységet folytatók akkor vannak harmóniában Velem, ha azt hirdetik, aminek gyökerét meg lehet találni az evangéliumokban is. Ha olvasod az evangéliumokat, akkor magad is rá fogsz jönni, hogy miképpen kell élned ahhoz, hogy családod és Én is jól érezzük magunkat melletted, veled.
Azt tudnod kell, hogy nagyon szeretlek, de ez a szeretetem nem abban nyilvánul meg, hogy zavarmentes életet próbáljak biztosítani számodra, hanem abban, hogy nem vagyok tekintettel vágyaidra mindaddig, amíg ezek nem Rám irányulnak. Ez azért van, mert benső békét csak Én tudok adni neked.
Jelen vagyok ott, ahol élsz, és ez elég kell legyen számodra ahhoz, hogy megtaláld lelked nyugalmát.
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/570

46. hét

(2011. 11. 14. - 20.)

Témáink:

"Nincs olyan tanítás a világon, amelyben ne lenne jó és ne lenni hamis is. Azért vagytok birtokában a kritikai érzéknek, hogy el tudjátok dönteni, mi az, amit itt és most be tudtok építeni harmonikusan az eddigi ismereteitekbe, és mi az, amit nem fogadhattok el. Az természetes, hogy mindegyik döntéseteket meg kell tudnotok okolni. Értelmes embernek nem szabad csupán tekintélyelv alapján eldöntenie, hogy mi jó számára és mi nem jó számára."

"Az elmúlt pár évtized elszoktatott benneteket attól, hogy saját fejetekkel, felelős döntéseket vállaljatok különböző ismeretek elfogadására vagy elvetésére. Igenis, felnőtt emberek vagytok! Igenis, nem lehet a legfontosabb az a tekintélyelv, amely az egyéni kritikai döntés felelős állásfoglalását kiiktathatná."

"Neked vannak magasba törő álmaid, vágyaid. Ez jó mindaddig, míg e vágyakért vállalod a felelősséget, s nem akarod másra hárítani döntéseid következményeit. Nekem leghőbb vágyam egyike, hogy olyan testvéreim legyenek, akik egyértelműen vállalják nemcsak értelmük használatát, hanem ennek következményeit is. Kiérett személyiséggé kell válnotok, aki tudja, hogy mit akar, és ezt mások is tudják róluk."

"Amikor erőteljesen felhívom figyelmedet arra, hogy vállald fel az építő, felelős kritizálást, ugyanakkor még nagyobb nyomatékkal arra kérlek, hogy fogadd el mások kritikáját. Te nem olyan vagy, amilyennek magadat ismered, hanem olyan, amilyennek mások tükrében láthatod magadat. Én nem helyettesíthetem, mint tükör, azokat, akik környezetedben életed tükrei. Azért nem helyettesíthetem, mert te Velem belülről is tudsz találkozni, és ez nagy lehetőséget ad arra, hogy torzítsd azt a képet, melyet Általam, Velem és Bennem látsz meg magadról. De akik körülötted élnek, azok mentesek ettől a lehetőségtől. Ők, akár jó, akár rossz szándékúak, arról tudósítanak téged, hogy te milyen vagy az ő szemükben. Neked ezt nagyon komolyan kell venned! Nem azért, hogy nekik tessél, hogy az ő kedvükbe járj, hanem azért, hogy helyes önismeretre juss."

Kérdező: EGY TERMÉSZETGYÓGYÁSZ TANÍTÁSÁRÓL

Egy természetgyógyász tanításáról szeretném tudni, hogy hasznos vagy káros e tanítás?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Nincs olyan tanítás a világon, amelyben ne lenne jó és ne lenni hamis is. Azért vagytok birtokában a kritikai érzéknek, hogy el tudjátok dönteni, mi az, amit itt és most be tudtok építeni harmonikusan az eddigi ismereteitekbe, és mi az, amit nem fogadhattok el. Az természetes, hogy mindegyik döntéseteket meg kell tudnotok okolni. Értelmes embernek nem szabad csupán tekintélyelv alapján eldöntenie, hogy mi jó számára és mi nem jó számára.
Kérdésedre válaszolva tehát egyértelműen azt kell válaszolnom, hogy kritikátlanul a HANG médiumtól sem szabad semmit elfogadni. De nagyon fontosnak tartom, hogy hangsúlyt tegyek e szóra: megokolás. Az elmúlt pár évtized elszoktatott benneteket attól, hogy saját fejetekkel, felelős döntéseket vállaljatok különböző ismeretek elfogadására vagy elvetésére. Igenis, felnőtt emberek vagytok! Igenis, nem lehet a legfontosabb az a tekintélyelv, amely az egyéni kritikai döntés felelős állásfoglalását kiiktathatná.
Neked vannak magasba törő álmaid, vágyaid. Ez jó mindaddig, míg e vágyakért vállalod a felelősséget, s nem akarod másra hárítani döntéseid következményeit. Nekem leghőbb vágyam egyike, hogy olyan testvéreim legyenek, akik egyértelműen vállalják nemcsak értelmük használatát, hanem ennek következményeit is. Kiérett személyiséggé kell válnotok, aki tudja, hogy mit akar, és ezt mások is tudják róluk.
Amikor erőteljesen felhívom figyelmedet arra, hogy vállald fel az építő, felelős kritizálást, ugyanakkor még nagyobb nyomatékkal arra kérlek, hogy fogadd el mások kritikáját. Te nem olyan vagy, amilyennek magadat ismered, hanem olyan, amilyennek mások tükrében láthatod magadat. Én nem helyettesíthetem, mint tükör, azokat, akik környezetedben életed tükrei. Azért nem helyettesíthetem, mert te Velem belülről is tudsz találkozni, és ez nagy lehetőséget ad arra, hogy torzítsd azt a képet, melyet Általam, Velem és Bennem látsz meg magadról. De akik körülötted élnek, azok mentesek ettől a lehetőségtől. Ők, akár jó, akár rossz szándékúak, arról tudósítanak téged, hogy te milyen vagy az ő szemükben. Neked ezt nagyon komolyan kell venned! Nem azért, hogy nekik tessél, hogy az ő kedvükbe járj, hanem azért, hogy helyes önismeretre juss.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/571

47. hét

(2011. 11. 21. - 27.)

Témáink:

"Nyitott vagy a szellemvilág hatásai felé, de nincs megfelelő SZŰRŐD, mely ki tudná szűrni azokat az információkat, amelyek az ellentmondásokat okozzák. Emiatt bizonytalanodsz el, s ez csökkenti önbizalmadat is. A megoldás nem az, hogy abbahagyd azt, amit eddig jónak láttál, hanem az, hogy komoly szellemi munkával olyan szűrőt dolgozz ki, amelyen fönnakadnak azok a megtévesztő gondolatok, melyek eddig zavart okoztak benned. Nincs jobb és nincs más módszer e SZŰRŐ megteremtésére, mint a komoly tanulás és az imádság."

"Az Én tanításom rendelkezésedre áll. Be kell ütemezned magadnak rendszeres időbeosztással a Rólam tanulást, és a Velem beszélgetést. Ezeket nem lehet megspórolni. Ti most abban a korban éltek, amikor nagyon sok emberre kiárad Lelkem ereje, fénye."

Korunkban "két esemény indul útra. Az egyik az, s ez látszik leginkább, hogy felkészületlenül kezditek használni Lelkem adományait, s ezzel rövid távon lehet ugyan csillogni, de hosszú távon ez bizony majd nagyon visszaüt. A másik az, hogy utólag vállaljátok a hozzátanulást ezekhez az adományokhoz, e fegyverek helyes használatát. Mondanom se kell, hogy ezt az utat kellene mindenkinek járnia. A tiszta forrás kevés, de van!"

"Meg- és felismerhető vagyok minden jó szándékú ember számára. E téren az a jó szándékú, akinek van elég alázata arra, hogy beismerje a menet közben történt tévedéseit. Ezekre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik."

"Sajnos, sok a hiú, öntelt ember, akik sem tanulni, sem kritikát elfogadni nem akarnak, de akarják Lelkem adományait használni, mint a katona a fegyverét, anélkül, hogy a megfelelő kiképzés gyötrelmeit magukra vállalnák."

"Ara kérlek hát, tanulj, hogy legyen rend a fejedben, és imádkozz, hogy a fejedben lévő rend szívedben tudjon lakást találni magának. Mondhatnám így is: fejedben és szívedben egyaránt jelen akarok lenni, mert Én azonos vagyok tanításommal."

Kérdező: SZELLEMI LÁTÁS, HALLÁS, ÖNBIZALOM

1. A bennem megszólaló HANG ellentmondásos. 2. Léleksebészeti műtét után mi a teendőm? 3. Hogyan növelhető magamban a szellemi látás, hallás, önbizalom?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Nyitott vagy a szellemvilág hatásai felé, de nincs megfelelő SZŰRŐD, mely ki tudná szűrni azokat az információkat, amelyek az ellentmondásokat okozzák. Emiatt bizonytalanodsz el, s ez csökkenti önbizalmadat is. A megoldás nem az, hogy abbahagyd azt, amit eddig jónak láttál, hanem az, hogy komoly szellemi munkával olyan szűrőt dolgozz ki, amelyen fönnakadnak azok a megtévesztő gondolatok, melyek eddig zavart okoztak benned. Nincs jobb és nincs más módszer e SZŰRŐ megteremtésére, mint a komoly tanulás és az imádság. Az Én tanításom rendelkezésedre áll. Be kell ütemezned magadnak rendszeres időbeosztással a Rólam tanulást, és a Velem beszélgetést. Ezeket nem lehet megspórolni. Ti most abban a korban éltek, amikor nagyon sok emberre kiárad Lelkem ereje, fénye. Egy hasonlattal próbálom érzékeltetni a mostani helyzetet: Képzeld el, hogy egy hadsereg vezérkara már hosszú idő óta tudja, hogy fegyvereket fog kapni, s azt szét kell osztania a katonák között. E fegyverekből mintapéldányok bőven állnak rendelkezésükre. A vezérkarnak az volna a feladata, hogy felkészítse a katonákat. Amikor aztán a fegyverek megérkeznek, akkor csak ki kell osztaniuk e fegyvereket. Az Én népem vezérkara, sajnos, elmulasztotta felkészíteni katonáimat, benneteket, pedig bőséges mintapéldány állt rendelkezésükre e cél érdekében. Most aztán, mikor megérkeztek a fegyverek - Lelkem kiáradása-, s kiosztásra kerülnek, ti anélkül, hogy tehetnétek róla, nem vagytok megfelelően felkészülve ennek fogadására. Így két esemény indul útra. Az egyik az, s ez látszik leginkább, hogy felkészületlenül kezditek használni Lelkem adományait, s ezzel rövid távon lehet ugyan csillogni, de hosszú távon ez bizony majd nagyon visszaüt. A másik az, hogy utólag vállaljátok a hozzátanulást ezekhez az adományokhoz, e fegyverek helyes használatát. Mondanom se kell, hogy ezt az utat kellene mindenkinek járnia. A tiszta forrás kevés, de van! Meg- és felismerhető vagyok minden jó szándékú ember számára. E téren az a jó szándékú, akinek van elég alázata arra, hogy beismerje a menet közben történt tévedéseit. Ezekre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. Sajnos, sok a hiú, öntelt ember, akik sem tanulni, sem kritikát elfogadni nem akarnak, de akarják Lelkem adományait használni, mint a katona a fegyverét, anélkül, hogy a megfelelő kiképzés gyötrelmeit magukra vállalnák. Ara kérlek hát, tanulj, hogy legyen rend a fejedben, és imádkozz, hogy a fejedben lévő rend szívedben tudjon lakást találni magának. Mondhatnám így is: fejedben és szívedben egyaránt jelen akarok lenni, mert Én azonos vagyok tanításommal. AZ IGE TESTESÜLT MEG BENNEM! 2. Léleksebészet után lényegében ugyanazt kell ajánlanod annak, akit kezeltél, mint amit Én ajánlottam neked. Aki titeket hallgat, Engem hallgat. Tanulást és imádkozást, főleg dicsőítést, saját gondolataival, szavaival! 3. Amit az első pontban mondtam, az válasz a harmadik kérdésedre is."

Jézus - A Hang: 7/572

48. hét

(2011. 11. 27. - 12. 04.)

Témáink:

"Az Én irányításom kérés, ajánlás, mely örömmel, derűvel, benső békével jár együtt. Minden erőszak, mely emberek irányában nyilvánul meg, idegen Tőlem."

"De van egy olyan erőszak, amely kedves Nekem. Mikor valaki önmagán követ el erőszakot olyan értelemben, hogy a mulandóságra irányuló vágyait az örökkévalóság értékei alá akarja rendezni. Ez nem megy önfegyelem nélkül. Ilyen értelemben mondtam, hogy a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt. De egymás irányában csak érvelnetek szabad. A lélektani kényszer sem megengedett. Tehát érzelmi hatást sem szabad annak érdekében kiváltani, hogy rád hallgasson valaki. "

Jézus Feri bácsinak mondja: "Szeretnék mindenkihez közvetlenül szólni úgy, mint hozzád szólok. Egyetlen kivételt azonban elvileg lehetségesnek tartok. Amikor tudatában vagy annak, hogy valamilyen ügyben nagyon elfogult lettél, akkor megkérhetsz mást vagy másokat, hogy rajtuk keresztül adjak választ a problémádra. De ez csak akkor lehetséges, ha te kérsz erre föl valakit."

Kérdező: EGY TÁRSASÁGRÓL

Uram! Egy társaság kér arra, hogy kapcsolódjak be munkájukba, mely állítólag a Te irányításod alatt áll.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Mindenki mindaddig irányításom alatt áll, amíg nem mond ennek ellene. Az Én irányításom kérés, ajánlás, mely örömmel, derűvel, benső békével jár együtt. Minden erőszak, mely emberek irányában nyilvánul meg, idegen Tőlem.
De van egy olyan erőszak, amely kedves Nekem. Mikor valaki önmagán követ el erőszakot olyan értelemben, hogy a mulandóságra irányuló vágyait az örökkévalóság értékei alá akarja rendezni. Ez nem megy önfegyelem nélkül. Ilyen értelemben mondtam, hogy a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt. De egymás irányában csak érvelnetek szabad. A lélektani kényszer sem megengedett. Tehát érzelmi hatást sem szabad annak érdekében kiváltani, hogy rád hallgasson valaki.
Neked világosan tudtodra adtam, hogy mit kívánok tőled. Azt kívánom, hogy hozd Elém testvéreid kérdéseit, és Én rajtad keresztül olyan tanácsokat fogok adni nekik, amelyek az Én erőmet is magukban hordják, s így építik, buzdítják és vigasztalják azokat, akiknek rajtad keresztül válaszolok. Lesznek olyanok, akik föl fognak háborodni a válaszaim olvasása közben. Ennek több oka is lehetséges, ezért nem szabad elmarasztaló ítéletet mondanod azokról, akik nem úgy reagálnak válaszaimra, ahogyan te szeretnéd.
Azt újra megismétlem, hogy maradj meg olyan írómédiumomnak, mint eddig voltál. Ha valami mást akarok majd veled, azt közvetlenül is meg tudom neked mondani. Ne hallgass senkire, mikor arról van szó, hogy az Én nevemben kívánnak valamit tőled. Az Én nevemben mindenkor közvetlenül Én fogok szólni hozzád. Ha annyira megzavarna valaki, hogy e téren nem hallanád tisztán a hangomat, akkor jusson eszedbe, hogy van neked lelki atyád, s vele kell tisztáznod azt, ami benned homályos. Én téged teljesen lefoglaltalak! Vagy közvetlenül szólok hozzád, vagy nem szólok hozzád! Szeretnék mindenkihez közvetlenül szólni úgy, mint hozzád szólok.
Egyetlen kivételt azonban elvileg lehetségesnek tartok. Amikor tudatában vagy annak, hogy valamilyen ügyben nagyon elfogult lettél, akkor megkérhetsz mást vagy másokat, hogy rajtuk keresztül adjak választ a problémádra. De ez csak akkor lehetséges, ha te kérsz erre föl valakit.
Nagyon ismerlek, és nagyon szeretlek. Örülök, hogy megkérdeztél e tárgyban. Megáldalak: VESS KERESZTET!"

Jézus - A Hang: 7/573

49. hét

(2011. 12. 5 - 11.)

Témáink:

"A legáradóbb erőforrás az a tudat, hogy az Enyém vagy! Ez annyira közhelynek számít ma már a Földön, hogy nem is szoktátok megnyitni e forrást. Engem az a tudat, hogy az Atyámé vagyok, mindennél jobban tudott lelkesíteni. Próbáltam tanítványaimat is efelé terelni. Mikor azzal jöttek Hozzám nagy-nagy örömmel, hogy még a tisztátalan szellemek is engedelmeskednek nekik, akkor mondtam e szavakat: "Inkább annak örüljetek, hogy be van írva a nevetek a mennybe." Nem volt nagy sikerem ezzel. Ők sem tudták ezt az erőforrást megfelelően kinyitni magukban. Pedig ez hallatlan erőt képes árasztani magából!"

"Általában meg szokta határozni mindenki életét az, hogy kivel van legszorosabb kapcsolatban, tehát kihez tartozik. Csak éppen a legfontosabb kapcsolat szürkült el legtöbb ember szívében, s különbözi evilági hordalék úgy belepte ezt a forrást, hogy bizony szinte szellemi és lelki erőfeszítést kell kifejtenetek, hogy éltetni tudjon benneteket annak tudata, hogy az Enyémek vagytok. "

"A másik erőforrás szintén felfedezés eredménye, s ez az előzőből logikusan következik. Ezt így lehet megfogalmazni. 'Ha Istené vagyok, akkor én csak jól járhatok!' Ez az igazság segít leoldani azokat a megkötözöttségeket, amelyek akadályai a benső szabadságnak, vagyis annak, hogy békéd akkor lesz, ha megteszed azt, amit megtehetsz, és nem is kell mást tenned, csak azt, amiről tudod, hogy meg tudod tenni. Aki előtt nem nyilvánvaló a teendője, az ha megkérdezi Tőlem, tehát a benne élő Lelkemtől, akkor megnyugtató döntést tud hozni. Sokkal jobban szeretlek, semmint magadra hagynálak vergődéseidben. "

"Az külön öröm Számomra, hogy súlyos beteggel foglalkozol. Nekem teszed azt, amit neki teszel, mikor segítesz rajta. De ebben a szolgálatodban is ott kell lennie annak a bölcsességnek, amely Bennem élővé teszi azt. A te szíved békéjénél fontosabb a te számodra nem lehet. "

Kérdező: SÚLYOS BETEGET ÁPOLOK

1 Két gyermekem van. A kisebbik depressziós, a másik pedig uralni akarja őt. Jó az, ha a fiatalabb pártjára állok? 2. Egy súlyos beteget ápolok. Nagyon nehéz.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Nagyon megértem helyzetedet. Abban az állapotban, amelyben vagy, ez a legokosabb, hogy Hozzám fordultál. Elsődlegesen nem körülményeid megváltoztatásán fáradozom, bár azon is. Főleg benned akarok megnyitni olyan erőforrásokat, amelyek segíteni tudnak abban, hogy könnyebben tudjad hordozni azokat a terheket, amelyek ezek nélkül elviselhetetlenné válnának.
A legáradóbb erőforrás az a tudat, hogy az Enyém vagy! Ez annyira közhelynek számít ma már a Földön, hogy nem is szoktátok megnyitni e forrást. Engem az a tudat, hogy az Atyámé vagyok, mindennél jobban tudott lelkesíteni. Próbáltam tanítványaimat is efelé terelni. Mikor azzal jöttek Hozzám nagy-nagy örömmel, hogy még a tisztátalan szellemek is engedelmeskednek nekik, akkor mondtam e szavakat: "Inkább annak örüljetek, hogy be van írva a nevetek a mennybe." Nem volt nagy sikerem ezzel. Ők sem tudták ezt az erőforrást megfelelően kinyitni magukban. Pedig ez hallatlan erőt képes árasztani magából!
Általában meg szokta határozni mindenki életét az, hogy kivel van legszorosabb kapcsolatban, tehát kihez tartozik. Csak éppen a legfontosabb kapcsolat szürkült el legtöbb ember szívében, s különbözi evilági hordalék úgy belepte ezt a forrást, hogy bizony szinte szellemi és lelki erőfeszítést kell kifejtenetek, hogy éltetni tudjon benneteket annak tudata, hogy az Enyémek vagytok.
A másik erőforrás szintén felfedezés eredménye, s ez az előzőből logikusan következik. Ezt így lehet megfogalmazni. 'Ha Istené vagyok, akkor én csak jól járhatok!' Ez az igazság segít leoldani azokat a megkötözöttségeket, amelyek akadályai a benső szabadságnak, vagyis annak, hogy békéd akkor lesz, ha megteszed azt, amit megtehetsz, és nem is kell mást tenned, csak azt, amiről tudod, hogy meg tudod tenni. Aki előtt nem nyilvánvaló a teendője, az ha megkérdezi Tőlem, tehát a benne élő Lelkemtől, akkor megnyugtató döntést tud hozni. Sokkal jobban szeretlek, semmint magadra hagynálak vergődéseidben.
Depressziós gyermeked számára részedről a legjobb orvosság az, ha megtapasztalja, hogy te nem vagy depressziós, pedig több okod lenne rá, mint neki. És azért nem vagy, mert élni igyekszed, hogy benned élek. Ha ő nem foglalja le magát még a házi munkával sem, akkor neked fel kell tudnod mérni, hogy hol az a határ, ameddig elmehetsz követeléseiddel, s hol kezdődik az ő szabadságának az a határa, amit már át nem léphetsz, bárhogy is szeretnéd.
Fontosnak tartom figyelmedet felhívni arra, hogy ne állj egyik gyermekednek a pártjára sem. Te az általad jónak ítélt pártjára állj. Nagyon valószínű, hogy ennek pozitívumát a fiatalabb, tehát leányod fogja érezni és élvezni. De előfordulhat, hogy fiad mellé kell állnod, ha neki van igaza szerinted is.
Az külön öröm Számomra, hogy súlyos beteggel foglalkozol. Nekem teszed azt, amit neki teszel, mikor segítesz rajta. De ebben a szolgálatodban is ott kell lennie annak a bölcsességnek, amely Bennem élővé teszi azt. A te szíved békéjénél fontosabb a te számodra nem lehet.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/574

50. hét

(2011. 12. 12. - 18.)

Témáink:

"Értelmesen ... csak azok tudnak élni, akik vállalják, hogy kiérlelik magukban azt a meggyőződést, amely valóban az övék, és nem ruha, hanem a belülről megismert igazság. Aki ilyen meggyőződés szerint képes élni, az érett lélek, az valóban az Enyém! "

"...minden félelem legmélyén a haláltól való félelem áll. E félelem érthető, mivel a halál nem természetes dolog a boldogságra teremtett embernél akkor sem, ha tudjátok, hogy mindenki meghal."
"Nekem is volt halálfélelmem! A baj akkor keletkezik, ha ez a félelem állapotszerűvé válik. Az állatoknál ilyen nincs. Az embernél, sajnos, mint háttér, mindig ott lehet a tudattalanodban, és szinte mindent sötétre tud színezni. Ennek megszüntetése az egyik legfőbb feladata minden földi embernek!"
"Amilyen mértékben engedi valaki, hogy benne éljek, olyan mértékben szűnik meg benne az állapotszerű háttérfélelem. És bár az önfenntartás ösztöne, mint megijedés lehetősége, megmarad, de mint félelem megszűnik benne létezni. "

"Ha valaki azért hitetlen, mert eddig még csak torz istenképpel találkozott a hívők körében, akkor lehet egy ilyen kapcsolat nagyszerű lehetőség arra, hogy korrigálja magában a torz istenképet."
"...nagy veszélyt rejt magában az, ha egy hívő fiatal egy hitetlen fiatalban látja meg szerelmét. Ez azért nagyon veszélyes, mert senki sem a másikba szerelmes, hanem saját alteregóját vetíti ki a másikra." (Ilyen másnemű én mindenkiben van.) "Azért veszélyes az ilyen kapcsolat, mert arról tesz tanúságot, hogy az illető vallásos fél lelke legmélyén valójában hitetlen. Azért tud vonzódni a hitetlenhez. Ha belül is hívő lenne, akkor Isten iránti szeretetből azonnal fel tudná számolni e kapcsolatot, ha a másikban nem egyértelmű a megtérés szándéka."
"Általában ilyen esetben karmáról van szó. A karma az a születés előtt vállalt lehetőség, amely döntést provokál ki megszületés után az illetőből. A döntés mindig lényegében ez: Isten mellett vagy Isten ellen. ..."

"Az elbizonytalanodásnak két forrása van. Az egyik együtt jár a fejlődéssel. Senki sem szeret csalódni. Pedig a csalódások olyan megtapasztalások, amelyek növelik bennetek azt a bölcsességet, amelyre a jövő életetek nagyobb felelősségvállalásainál elengedhetetlenül szükségetek van. A másik forrás pedig az, hogy mindenki az életnek csak kis szeletét látja, s a többit a fantáziájával egészíti ki. Így aztán a valóság talaja ugyancsak leszűkül.
Van még egy forrás: a Gonoszlélek. Az elbizonytalanítás fegyverét bámulatosan megtanulta használni. Nincs ember a világon, aki e téren sebet ne kapott volna már tőle."
"Döntésed után nem szabad engedned a nyugtalanító gondolatoknak. Az ilyen gondolatok sohasem Tőlem jönnek. Ha döntésed után azt tapasztalod, hogy e döntésednek rossz következményei vannak, akkor adj hálát azért, hogy végre ezt felismerted. De lelkiismeretfurdalásnak ne adj helyet. Ne feledd: az istenszeretőknek minden javukra válik! Mindenki tévedhet. E mindenkiben te is benne vagy. Sokkal jobb a tévedés, mint az attól való félelem! Ez legyen döntéseid egyik alapköve. A helytelen, jó szándékú döntések nagyon alkalmasak arra, hogy alázatra neveljenek. De ha valakit elbátortalanítanak, akkor az illető meg van kötözve különböző hiúsági komplexusokkal. Amíg hálát tudsz adni azért, hogy valamelyik döntésedről kiderült, hogy nem volt jó, addig a boldogok útját járod! Ezt ajánlom hát!"

"Engem nem lehet megbántani!, de lehet Nekem fájdalmat okozni. Mivel nagyon szeretlek benneteket, ezért Nekem nagyon fáj, ha önmagatokat vagy egymást bántjátok" "Minden bűn szeretetlenség, önzés!"

"Semmiképpen sem helyes, ha valakit egy másik ember teljesen lefoglal. Csak Én foglalhatok le teljesen mindenkit, mert csak Én tudok adni tökéletes szabadságot és boldogságot mindenkinek. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy Én mindenkit Önmagamra teremtettem, és nem a másik emberre. Nem egymásért kell élnetek, hanem egymással Értem."

Kérdező: 12-14 ÉVESEK KÉRDÉSEI

12-14 évesek kérdései: 1. Miért félek az örök élettől? 2. Szabad-e lassú zenére összebújva táncolnunk? 3. Bűn-e, ha egy hívő lány hitetlen fiúval jár? 4. Sok dologban nem tudok dönteni, és ha döntöttem, sokszor megbánom döntéseimet. Miért? 5. Bűn-e az önkielégítés? 6. Hogyan nyerhetem el egy hozzám való tetszését, és helyes-e, ha ez teljesen le-foglal? 7. Bűnt követett-e el az az édesanya, aki azért ölte meg leányát, hogy az már ne szenvedjen annyit tovább?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Nagyon örülök a felvetett kérdéseknek, mert ezek azt igazolják, hogy rendet akartok rakni a fejetekben, szívetekben egyaránt. Ne is nyugodjatok meg addig, amíg értelmileg megnyugtató választ nem kaptok a bennetek felmerülő kérdéseitekre.
Higgyétek el, Én, aki azt mondtam: "Nektek adatott tudni az Isten országának titkait" (Mt. 13;11.), azt akartam, hogy értelmesen éljetek. Értelmesen pedig csak azok tudnak élni, akik vállalják, hogy kiérlelik magukban azt a meggyőződést, amely valóban az övék, és nem ruha, hanem a belülről megismert igazság. Aki ilyen meggyőződés szerint képes élni, az érett lélek, az valóban az Enyém!
Ezért örülök minden kérdezőnek, mert bízom abban, hogy válaszaimat, amelyeket az örök rendelésem megnyilvánulásainak ismer fel, belülről akarja átlátni és magába építeni.
Vegyük hát sorba a kérdéseket: 1. Nem az örök élettől félsz, hanem a haláltól. Valójában minden félelem legmélyén a haláltól való félelem áll. E félelem érthető, mivel a halál nem természetes dolog a boldogságra teremtett embernél akkor sem, ha tudjátok, hogy mindenki meghal. Akkor sem, ha tudjátok, hogy minden pillanatban elhal bennetek, rajtatok valami. Akkor sem, ha, amint mondani szoktátok: egyetlen biztos dolog van, a HALÁL.
Az emberalatti világnak ösztönpárja, a faj- és önfenntartási ösztönpár. Ezek bennetek is ugyanúgy megvannak, mint az állatokban. Bármelyik veszélybe kerül, szorongás fog el benneteket. Ez önmagában még nem volna baj. Nekem is volt halálfélelmem! A baj akkor keletkezik, ha ez a félelem állapotszerűvé válik. Az állatoknál ilyen nincs. Az embernél, sajnos, mint háttér, mindig ott lehet a tudattalanodban, és szinte mindent sötétre tud színezni. Ennek megszüntetése az egyik legfőbb feladata minden földi embernek!
Az ember nem más, mint anyagban élő szellemi lény. Feladata az, hogy az anyagot szellemiesítse. Olyan örök értékű gondolatokkal itassa át, amelyek képesek teljesen semlegesíteni az anyagtól meghatározott önfenntartás ösztönét. Ennek útja, tartalma a szeretés. Míg az anyagba ágyazott önfenntartás ösztönét a vevés élteti, addig a boldogságra, örök életre teremtett ember éltető eleme a szeretés, vagyis az adás. Ennek vagyok Én megtestesült formája. Amilyen mértékben engedi valaki, hogy benne éljek, olyan mértékben szűnik meg benne az állapotszerű háttérfélelem. És bár az önfenntartás ösztöne, mint megijedés lehetősége, megmarad, de mint félelem megszűnik benne létezni.
Tehát minden benső szorongásnak, félelemnek megszüntetése nemcsak lehetséges, hanem törvényszerű, ha valaki feladatának tekinti az anyag átszellemiesítését a szeretetből vállalt áldozatok által.
2. Nem ajánlom az általad említett táncformát. Azért nem, mert sokkal jobban kedvez a fajfenntartás ösztönének erősödésére, mint az anyag átszellemiesítésére. Most nevettek ezen, de ti is tudjátok, hogy ez így van. Sokkal nagyobb értékű és pihentetőbb egy feloldott, szellősebb táncforma, ha már táncolni akartok.
3. A hívő lány és hitetlen fiú kapcsolatáról csak akkor lehet véleményt mondani, ha több részlet is ismert e kapcsolat tartalmából.
Ha valaki azért hitetlen, mert eddig még csak torz istenképpel találkozott a hívők körében, akkor lehet egy ilyen kapcsolat nagyszerű lehetőség arra, hogy korrigálja magában a torz istenképet. De akkor ennek kell a legfontosabbnak lennie! És ezt megfogalmazottan tudatosítania kell mindkettőjüknek.
Meg kell mondjam, hogy nagy veszélyt rejt magában az, ha egy hívő fiatal egy hitetlen fiatalban látja meg szerelmét. Ez azért nagyon veszélyes, mert senki sem a másikba szerelmes, hanem saját alteregóját vetíti ki a másikra. Ezért természetes a szerelem elmúlása, s bizonyos csalódás egymásban. Ilyenkor a csalódás nem más, mint felébredés abból a bódulatból, mely elhitette vele, hogy a másik olyan, mint amilyennek ő gondolta, holott ő a másikat a saját alteregójával, a benne élő másnemű énjével azonosította. Ilyen másnemű én mindenkiben van. Most nem térek ki ennek magyarázatára, mert nagyon messzire vinne. Most a kérdésre térek vissza.
Azért veszélyes az ilyen kapcsolat, mert arról tesz tanúságot, hogy az illető vallásos fél lelke legmélyén valójában hitetlen. Azért tud vonzódni a hitetlenhez. Ha belül is hívő lenne, akkor Isten iránti szeretetből azonnal fel tudná számolni e kapcsolatot, ha a másikban nem egyértelmű a megtérés szándéka.
Általában ilyen esetben karmáról van szó. A karma az a születés előtt vállalt lehetőség, amely döntést provokál ki megszületés után az illetőből. A döntés mindig lényegében ez: Isten mellett vagy Isten ellen. Valamikor Én ezt így fejeztem ki: "Legyen a szavatok igen, igen, nem, nem. A többi az ördögtől van!"(Mt 5;37). Azt ajánlom hát, hogy nagyon gyorsan vigye dűlőre a hívő fél a dolgot. E téren elsietni semmit sem lehet! Itt már induláskor késésben van a hívő fél. Ha most nem tudja dűlőre vinni, később már szinte lehetetlen lesz ez neki. Vagyis arra ébredhet rá, hogy ő maga is belül mindig is hitetlen volt.
4. Az elbizonytalanodásnak két forrása van. Az egyik együtt jár a fejlődéssel. Senki sem szeret csalódni. Pedig a csalódások olyan megtapasztalások, amelyek növelik bennetek azt a bölcsességet, amelyre a jövő életetek nagyobb felelősségvállalásainál elengedhetetlenül szükségetek van. A másik forrás pedig az, hogy mindenki az életnek csak kis szeletét látja, s a többit a fantáziájával egészíti ki. Így aztán a valóság talaja ugyancsak leszűkül.
Van még egy forrás: a Gonoszlélek. Az elbizonytalanítás fegyverét bámulatosan megtanulta használni. Nincs ember a világon, aki e téren sebet ne kapott volna már tőle.
Tanácsom a következő: Döntésed után nem szabad engedned a nyugtalanító gondolatoknak. Az ilyen gondolatok sohasem Tőlem jönnek. Ha döntésed után azt tapasztalod, hogy e döntésednek rossz következményei vannak, akkor adj hálát azért, hogy végre ezt felismerted. De lelkiismeretfurdalásnak ne adj helyet. Ne feledd: az istenszeretőknek minden javukra válik! Mindenki tévedhet. E mindenkiben te is benne vagy. Sokkal jobb a tévedés, mint az attól való félelem! Ez legyen döntéseid egyik alapköve. A helytelen, jó szándékú döntések nagyon alkalmasak arra, hogy alázatra neveljenek. De ha valakit elbátortalanítanak, akkor az illető meg van kötözve különböző hiúsági komplexusokkal. Amíg hálát tudsz adni azért, hogy valamelyik döntésedről kiderült, hogy nem volt jó, addig a boldogok útját járod! Ezt ajánlom hát!
5. Nem tartom szerencsésnek e szót: BŰN. Azért nem tartom szerencsésnek, mert olyan tartalmat hordoz, mintha Engem bántott volna valaki, amikor azt a bűnt elkövette. Engem nem lehet megbántani!, de lehet Nekem fájdalmat okozni. Mivel nagyon szeretlek benneteket, ezért Nekem nagyon fáj, ha önmagatokat vagy egymást bántjátok. A BŰN szó helyett jobbnak tartom az ÖNZÉS szót. Ez ellentéte az önszeretetnek. Az önszeretet csúcsérték: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat."(Mt 22;39). Minden bűn szeretetlenség, önzés! A fajfenntartás ösztönének önző módon való kiélése azért okoz Nekem fájdalmat, mert tudom, hogy értékes önfegyelmező erők szorulnak háttérbe, melyek ha működhetnének, akkor nagyon tudnák segíteni az illetőt személyiségének gazdagodásában. Ez pedig azonos az emberi kapcsolatainak értékes gazdagításával.
Mivel éppen a fajfenntartási ösztön területén mérhető fel legkevésbé a tudatos beszámíthatóság az önzés irányában, tehát az, hogy valakit valóban az önzés vagy más megterheltség motivál, ezért e téren nem véletlenül került e probléma a parancsok hatodik körébe, és nem előbbre.
A fajfenntartás ösztönének természetes medre a monogám házasság. Ami ettől eltér, az objektíve természetellenes. Szubjektíve viszont, éppen a fent említett szempontok alapján nem lehet sablonizálni.
6. Semmiképpen sem helyes, ha valakit egy másik ember teljesen lefoglal. Csak Én foglalhatok le teljesen mindenkit, mert csak Én tudok adni tökéletes szabadságot és boldogságot mindenkinek. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy Én mindenkit Önmagamra teremtettem, és nem a másik emberre. Nem egymásért kell élnetek, hanem egymással Értem. Ezt nem tudom és nem is akarom megváltoztatni. Éppen a ti érdeketekben van ez így. Azért van bennetek a boldogság utáni vágy, mert a legfőbb JÓ ÉN VAGYOK! Az érthetőség kedvéért megismétlem a boldogság meghatározását: A BOLDOGSÁG = A JÓ BIRTOKLÁSA AZ ELVESZTÉS FÉLELME NÉLKÜL! Tehát, akiben mint SZERETET élhetek, az a boldog. A földi életben minden folyamat, tehát az a boldog, aki arra törekszik, hogy Velem legyen EGY!
7. Ne akarj ítéletet mondani az említett édesanyáról se pró, se kontra. Maradjon ez kettőnk ügye. Az ő és az Én ügyem.
Megáldalak benneteket a tanulni- és a tudnivágyás LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/575

51. hét

(2011. 12. 19-25.)

Témáink:

"... ne csupán annak örüljünk, természetesen annak is, hogy karácsonyi ajándékot adunk és kapunk, hanem főleg annak, hogy Isten azért ajándékozott meg bennünket Önmagával Jézusban, hogy mi is odaajándékozhassuk magukat Neki abban a tudatban, hogy így a boldog Istennek boldog gyermekei lehetünk (Jn 14.23)!"

A HANG KÖTETEK MÉDIUMÁNAK 1999. ÉVI KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐJE.

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "ADVENT-SZENTKARÁCSONY KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK az, hogy SZENTKARÁCSONY ünnepén örülni illik. Miért illik örülni SZENTKARÁCSONY ünnepén? Két okból feltétlenül! Sajnos, a hangsúly egy harmadikon van!
Az egyik ok, amiért az épp ésszel bíró emberek közül az, akinek van történelmi emberismerete, örül, mert évezredek álma-vágya megvalósulását ünnepli SZENTKARÁCSONY ünnepén. Amíg ez álom-vágy, addig ADVENT a neve. Megvalósuláskor SZENTKARÁCSONY.
A gondolkodó ember számára akkor sem lehet vitás az, hogy van Isten, ha a Reá hivatkozók lejáratták Őt a vallástörténelem folyamán. Akár lejáratták, akár nem, mindenkiben élt és él a vágy, hogy emberi szinten tudjon találkozni ezzel a lejáratott, vagy nem lejáratott Istennel.
A SZENTKARÁCSONY ünnepének egyik örömforrása tehát az, hogy Ember lett az Isten. Azért írtam nagy betűvel az 'ember' szót, mert eddig még csak egy volt belőle. Csak Jézus születése óta tudjuk, hogy milyen is egy olyan, tehát igaz ember élete, aki öntudatra ébredése pillanatától kezdve tudja, hogy ő az örök élet gyermeke, s ezt kell józanul képviselnie a földi élet mulandóságának az idején.
Az első ADVENT évezredekig tartó álma-vágya az első SZENTKARÁCSONY ünnepén még az angyalok kórusát is énekre indította a földön: "Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek (Lk 2.14)!" Örült tehát az ég, természetes, hogy mindazok, akik az örökkévalóság gyermekeinek tudják magukat, együtt örülnek ma az éggel!
Tehát az egyik ok, amiért örülünk e napon, hogy EMBER lett az ISTEN. De van ennél nagyobb okunk is az örömre. Ez pedig az, hogy e pillanattól kezdve, Isten édes gyermekévé válhat minden ember! Ez az igazi, személyre szabott örömforrás, boldogság-állapot számunkra SZENTKARÁCSONY ünnepén, és nem az a bizonyos harmadik, hogy mulandó ajándékot adunk, kapunk!
Jézus születéséig, még a legjobb szándékkal sem tudtuk volna kitalálni, hogy milyennek is kell lennie egy boldog ember életvitelének. (A boldogság másik neve: benső béke) Jézus születése óta megvan erre minden jó szándékú embernek a lehetősége. Az a boldogság-magocska, amely minden embernek ott van a lelkében, az első SZENTKARÁCSONY ünnepe óta szárba szökkenhet, kivirágozhat. E pillanattól kezdve ez már Istenen nem múlik! E pillanattól kezdve, aki nem boldog, az csak önmagát okolhatja. Igen, mert Isten Jézusban, mint valóságos Emberben, egyértelművé tette, miképpen lehet boldog - a leglehetetlenebb körülményben is - , tehát valóságos ember, az ember. Addig is tudta mindenki, hogy a boldogtalan ember egyben embertelen ember is, vagyis természetellenes ember, mivel természetünk lényegéhez tartozik az, hogy Isten boldognak álmodott meg bennünket, de miután ezt az isteni álmot eljátszottuk, kaptunk egy új lehetőséget Istentől, hogy Őt emberként is befogadva, elinduljunk a boldogság, az égi béke útján a földön!
Az angyalok tehát nem gúnydalt énekeltek, amikor békességet énekeltek a földön a jó akaratú embereknek, hanem egy naponta megvalósítható, nagyszerű feladatra szólítottak fel bennünket. Az, hogy ma kevés a boldog ember, nem azért van, mert erre nincs lehetőség, hanem azért, mert sokan nem használják fel az Istentől kapott lehetőséget. Ha arra gondolunk, hogy számunkra e lehetőség biztosítása Isten részéről mibe került Neki, akkor csak gondoljuk el: Rongyos istállóban születik, a kereszt bitófáján hal meg, s a kettő között - Ő mondja - nincs hová fejét lehajtsa! S ilyen szituációban azt sugározza, hogy Ő milyen boldog, s arról beszél, hogy mi is lehetünk olyan boldogok, mint Ő, mert Ő Istenként képes arra, hogy ne csak rongyos istálló és bitófa, hanem érző, szerető emberi szív is legyen számára igazi ÖRÖKLAKÁS!
SZENTKARÁCSONY ünnepén én azt kívánom minden kedves olvasómnak, hogy ne csupán annak örüljünk, természetesen annak is, hogy karácsonyi ajándékot adunk és kapunk, hanem főleg annak, hogy Isten azért ajándékozott meg bennünket Önmagával Jézusban, hogy mi is odaajándékozhassuk magukat Neki abban a tudatban, hogy így a boldog Istennek boldog gyermekei lehetünk (Jn 14.23)!
Ilyen értelemben, amikor belekapcsolódom az angyalok énekébe, s dicsőséget zengek a magasságos Istennek, szívem-lelkem szeretetével nagyon boldog, békés SZENTKARÁCSONYT kívánok minden jó szándékú embertestvéremnek, ennek az évezrednek utolsó SZENTKARÁCSONYÁN!"

Dombi Ferenc - A Hang: 37/4013

52. hét

(2011. 12. 26. - 2012. 01. 01.)

Témáink:

""Az Én lelkem a KAPCSOLATOK LELKE! Bármennyire próbálom megértetni veletek azt, hogy ebben a mulandó életben mindannyitoknak közös feladata a halál előtti életelvesztés annak érdekében, hogy már a halál előtt megtaláljátok az életet. Hiába mondom ezt, mivel általában a ti korotokban nagyon nagy baj van a HITTEL. Nagyon rosszul hisztek!"

"Ti a mulandóságot örökké tartónak hiszitek, az örök életet nem létezőnek, az örömöt boldogságnak, s a boldogságról pedig, éppen a rossz irányú hit miatt, alig van megtapasztalásotok. Hiába tapasztaljátok, hogy még a legsikeresebb párkapcsolat is több nehézséggel jár, mint békével, ti mégis vállaljátok a délibáb kergetését, mert fantáziátokra jobban rá mertek hagyatkozni, mint Rám!"

"Nem is hiszitek el, hogy veszélyben vagytok! Nem is hiszitek el, hogy pusztulás előtt áll világotok. Nem hiszitek el, hogy itt segíteni, a pohárba tiszta vizet önteni már csak egy világkatasztrófa képes. Nem hiszitek el, hogy reménytelen eset vagytok fantáziálásaitokkal, s minden olyan próbálkozásaitokkal, amelyekkel nem Engem, hanem a legkülönbözőbb narkotikumokat akarjátok biztosítani magatoknak, csak helyesen HINNI ne kelljen! "

"Ti inkább a szirénhangok irányában nyitottatok. Majd a társadalmi változás!, majd a pénz!, majd az élettárs!, majd a gyerek!, majd az isten..!. Igen, kis ível írt istenben, tehát bálványokban látjátok és bálványoktól várjátok a megoldást, s Engem, akit ti Jézusnak neveztek, s akinek nevét, hatalmát, erejét is bálványimádásra használjátok, Engem nem akartok befogadni szívetekbe. Nem vállaljátok, hogy értetek éljek, mivel tudjátok, hogy Én csak akkor tudok értetek élni, ha ti Értem akartok élni. Földi boldogság! Drága Gyermek! Ha tudnád, hogy micsoda üres, felfújt luftballon e szó! Ha tudnád, mennyire értelmetlen hazugság! Mennyire tápszer nélküli üres étel!"

"Mindaddig, míg valaki saját testében újjá nem születik, újra és újra meg kell születnie, borzalmasnál borzalmasabb szenvedéseket kell vállalnia, mert a boldogság országa csak az ugyanabban a testben újjászületetteké! Csak annak, aki saját testében már újjászületett, van némi megtapasztalása abból, hogy mi is a boldogság."

"... erkölcsi nevelést nem lehet adni, csak átvenni. Aki szüleitől átveszi a jót, hogy éljen vele, és átveszi a rosszat, hogy eldobja magától, az erkölcsösen él. Aki ennek ellenkezőjét teszi, az erkölcstelenül él. Az átvevő számára az átvevőn múlik minden! Ha nem így lenne, akkor az Isten személyválogató lenne! Nincs se visszafelé, sem előre mutató formában felelősség másokért. Mindenki, mindenkor, mindenhol önmagáért felel."

"Csak áltatja magát az, aki úgy gondolja, hogy neki szüksége van valakire, hogy jobban Rám találjon. Ismered a főparancsot: "Teljes szív, teljes lélek, teljes értelem". (Mt. 22;37). Ez nem változott a mai napig sem!"

Kérdező: PÁRKAPCSOLATRÓL, FELELŐSSÉGRŐL

1. Párkapcsolatról. 2. Gyermekemért felelősséget érzek. 3. Versek hatnak rám. Nehéz egyedül, de van, aki kiegészít. 4. A földi boldogság csak egyeseknek adatik?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Az Én lelkem a KAPCSOLATOK LELKE! Bármennyire próbálom megértetni veletek azt, hogy ebben a mulandó életben mindannyitoknak közös feladata a halál előtti életelvesztés annak érdekében, hogy már a halál előtt megtaláljátok az életet. Hiába mondom ezt, mivel általában a ti korotokban nagyon nagy baj van a HITTEL. Nagyon rosszul hisztek! Most kicsit sarkítottan fogalmazok:
Ti a mulandóságot örökké tartónak hiszitek, az örök életet nem létezőnek, az örömöt boldogságnak, s a boldogságról pedig, éppen a rossz irányú hit miatt, alig van megtapasztalásotok. Hiába tapasztaljátok, hogy még a legsikeresebb párkapcsolat is több nehézséggel jár, mint békével, ti mégis vállaljátok a délibáb kergetését, mert fantáziátokra jobban rá mertek hagyatkozni, mint Rám!
Sajnos, egyénileg is és kollektíve is össze kell roncsolódnotok, hogy felhagyjatok e délibábkergetéssel. Nem tudok segíteni rajtatok, nem tudlak megmenteni benneteket, mert ti nem akartok megmenekülni. Nem is hiszitek el, hogy veszélyben vagytok! Nem is hiszitek el, hogy pusztulás előtt áll világotok. Nem hiszitek el, hogy itt segíteni, a pohárba tiszta vizet önteni már csak egy világkatasztrófa képes. Nem hiszitek el, hogy reménytelen eset vagytok fantáziálásaitokkal, s minden olyan próbálkozásaitokkal, amelyekkel nem Engem, hanem a legkülönbözőbb narkotikumokat akarjátok biztosítani magatoknak, csak helyesen HINNI ne kelljen!
Anyám olyan missziót teljesített az elmúlt száz év alatt közöttetek a Földön, hogy ennek még a köveket is meg kellett volna lágyítania. Ti inkább a szirénhangok irányában nyitottatok. Majd a társadalmi változás!, majd a pénz!, majd az élettárs!, majd a gyerek!, majd az isten..!. Igen, kis ível írt istenben, tehát bálványokban látjátok és bálványoktól várjátok a megoldást, s Engem, akit ti Jézusnak neveztek, s akinek nevét, hatalmát, erejét is bálványimádásra használjátok, Engem nem akartok befogadni szívetekbe. Nem vállaljátok, hogy értetek éljek, mivel tudjátok, hogy Én csak akkor tudok értetek élni, ha ti Értem akartok élni. Földi boldogság! Drága Gyermek! Ha tudnád, hogy micsoda üres, felfújt luftballon e szó! Ha tudnád, mennyire értelmetlen hazugság! Mennyire tápszer nélküli üres étel!
Hidd el, hogy nincs ilyen meg olyan boldogság. Egyetlen boldogság van, s minden más bódultság, menekülés attól a feladattól, amely elől hiába menekültök, mert egy nagy vargabetűvel ismét előttetek áll, s mindaddig így lesz, míg meg nem oldjátok. Egy kis gyenge hasonlattal élve olyan ez, mint amikor valakinek autójogosítványt KELL szereznie, de mindig megbukik a vizsgán. Bár tudja, hogy addig kell vizsgáznia, míg meg nem tanulja azt, amit ennek érdekében meg kell tanulnia. Ha csak egy kis esze van, akkor mielőbb át akar menni a vizsgán, hogy vezetni tudjon. Ez áll rátok is. Mindaddig, míg valaki saját testében újjá nem születik, újra és újra meg kell születnie, borzalmasnál borzalmasabb szenvedéseket kell vállalnia, mert a boldogság országa csak az ugyanabban a testben újjászületetteké! Csak annak, aki saját testében már újjászületett, van némi megtapasztalása abból, hogy mi is a boldogság.
Ne gyermekedért, hanem magadért érezz nagyobb felelősséget! Gyermeked számára te az ő karmájának része lehetsz csupán. A karma, mint sorsvonal, nem vezet sehová. E sorsvonalon hozott döntések azok, amelyeket gyermekednek kell meghoznia, függetlenül attól, hogy te saját sorsvonaladon milyen döntésekkel haladsz előre.
Szeretném, ha megértenétek egyszer, hogy erkölcsi nevelést nem lehet adni, csak átvenni. Aki szüleitől átveszi a jót, hogy éljen vele, és átveszi a rosszat, hogy eldobja magától, az erkölcsösen él. Aki ennek ellenkezőjét teszi, az erkölcstelenül él. Az átvevő számára az átvevőn múlik minden! Ha nem így lenne, akkor az Isten személyválogató lenne! Nincs se visszafelé, sem előre mutató formában felelősség másokért. Mindenki, mindenkor, mindenhol önmagáért felel.
Ne fájjon hát fejed gyermekedért! Elég, ha magad megnevelésével, megfegyelmezésével bajlódsz.
Nagy szeretettel kérlek, ne áltasd magadat! Te teljes vagy a magad területén. Nemcsak nem tud téged senki kiegészíteni, de nincs is erre szükség! Amit neked tenned kell boldogságod érdekében, abban sem segíteni, sem akadályozni téged senki nem tud. Csak áltatja magát az, aki úgy gondolja, hogy neki szüksége van valakire, hogy jobban Rám találjon. Ismered a főparancsot: "Teljes szív, teljes lélek, teljes értelem". (Mt. 22;37). Ez nem változott a mai napig sem!
Végezetül idézem leveled utolsó mondatát: "Szeretettel várom és elfogadom a választ, bármi legyen is az." Erre Én csak azt tudom mondani: ÁMEN, ÚGY LEGYEN!
Megáldalak A BÁTORSÁG ÉS AZ ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/576

1. hét

(2012. 01. 02. - 08.)

Témáink:

"Ma nagyon sok ember menekül attól, hogy józanul gondolkodjék, mert nagyon kicsiny a hit az emberek szívében. Hit nélkül pedig nehéz elviselni józanul a földi életet. "

"... azzal, hogy valaki nem akar gondolkodni, semmit sem old meg. Csak nehezíti azok életét, akik emberek akarnak maradni ebben az embertelen világban. Bizony csak addig ember az ember, míg igényt tart arra, hogy józan maradjon. A részeg ember még az állatnál is állatibb. De ezen sem veszekedéssel, sem rábeszéléssel változtatni nem lehet. Imádkozva szenvedni, és szenvedve imádkozni érte. Ez az egyetlen orvosság. Aki önmagán segíteni nem akar, azon az ISTEN sem tud segíteni!"

"Segítek elviselni minden olyan embertelen körülményt, amit éppen az okoz neked, akinek a legjobban kellene arra törekednie, hogy te jól érezd magadat mellette, hiszen valamikor ezt ígérte neked! De ne veszekedj! Semmit sem használsz vele. Azt néha megkérdezheted, hogy jó-e az neki, ha elissza az eszét és a pénzét? De csak ennyit!, és csak néha!"

Kérdező: RÉSZEGES FÉRJEMHEZ HOGYAN VISZONYULJAK?

Részeges férjemhez hogyan viszonyuljak?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Férjed részegeskedése Nekem is fáj, nemcsak neked. Ha szeretsz Engem, akkor az, hogy közös a fájdalmunk, már enyhíti is a tiédet, mert kitüntetésnek veheted, hogy Velem szenvedhetsz. Tudom, ez nem oldja meg ezt a problémát, de feltétlenül elviselhetőbbé teheti.
Ma nagyon sok ember menekül attól, hogy józanul gondolkodjék, mert nagyon kicsiny a hit az emberek szívében. Hit nélkül pedig nehéz elviselni józanul a földi életet.
Persze azzal, hogy valaki nem akar gondolkodni, semmit sem old meg. Csak nehezíti azok életét, akik emberek akarnak maradni ebben az embertelen világban. Bizony csak addig ember az ember, míg igényt tart arra, hogy józan maradjon. A részeg ember még az állatnál is állatibb. De ezen sem veszekedéssel, sem rábeszéléssel változtatni nem lehet. Imádkozva szenvedni, és szenvedve imádkozni érte. Ez az egyetlen orvosság. Aki önmagán segíteni nem akar, azon az ISTEN sem tud segíteni!
Azt megígérem, hogy mindig veled maradok. Segítek elviselni minden olyan embertelen körülményt, amit éppen az okoz neked, akinek a legjobban kellene arra törekednie, hogy te jól érezd magadat mellette, hiszen valamikor ezt ígérte neked! De ne veszekedj! Semmit sem használsz vele. Azt néha megkérdezheted, hogy jó-e az neki, ha elissza az eszét és a pénzét? De csak ennyit!, és csak néha!
Megáldalak az ERŐ és az IMÁDSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/577


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)