Jézus - A Hang kötetekben Krisztus, az Emberfia az evangéliumok szellemében bemutatja a boldogsághoz vezető utat a mai kor emberének!


Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2010

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2010. 01. 04. - 10.)

Témáink:

"Téged mindenki elhagy. Végső soron ez történik mindenkivel. Ez ... még nem volna probléma. A probléma az, hogy bár erre te előbb rájöttél, mint a legtöbb ember, de ezt nem tudod helyeselni."

"Nincs olyan ember a világon, aki egy másik emberért lenne teremtve. Nincs olyan ember a világon, aki bárki embert boldoggá tehetne. Nincs olyan ember a világon, aki méltó volna arra, hogy más ember érte áldozza életét. Nincs olyan ember, és nincs olyan világ, melyért bárki is odaadhatná lelkét."

"Az egészen biztos, hogy Én senkit sem engedek, tudtán kívül, erején felüli gondokba merülni. Sajnos azonban, ti képesek vagytok belemenni olyan szituációkba, melyekben az Én erőm tehetetlen veletek szemben."

"Akiket igazán szerettek, azokat sohasem veszítitek el. Csak azokat veszítitek el, akiket önző módon szerettek."

Kérdező: ELVESZÍTEM AZT, AKIT SZERETEK?

Végleg elveszítem azt, akit szeretek? Engem mindenki elhagy.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Gyermekem!
Nagyon jól mondod. Téged mindenki elhagy. Végső soron ez történik mindenkivel. Ez tehát még nem volna probléma. A probléma az, hogy bár erre te előbb rájöttél, mint a legtöbb ember, de ezt nem tudod helyeselni. Olyan vagy, mint az a gyermek, akit cipelnek hazafelé, s ő tudja is, hogy jelenleg úton van, tehát itt, ezen az úton nem élheti meg a hazataláltság örömét, csupán az útrataláltság örömét, de azért minden kerítéslécbe belekapaszkodik, hogy megnehezítse önmaga számára az utat.
Nincs olyan ember a világon, aki egy másik emberért lenne teremtve. Nincs olyan ember a világon, aki bárki embert boldoggá tehetne. Nincs olyan ember a világon, aki méltó volna arra, hogy más ember érte áldozza életét. Nincs olyan ember, és nincs olyan világ, melyért bárki is odaadhatná lelkét.
Az egészen biztos, hogy Én senkit sem engedek, tudtán kívül, erején felüli gondokba merülni. Sajnos azonban, ti képesek vagytok belemenni olyan szituációkba, melyekben az Én erőm tehetetlen veletek szemben. Olyan ez, mint mikor egy gyerek nem tanul az iskolában, és megbukik. A szülő nem vizsgázhat le helyette. Csak azt teheti meg, hogy lehetőséget biztosít a gyereknek a tanulásra, hogy meg ne bukjon. Ha mégis megbukik, az már nem a szülőn múlik ilyenkor. Így vagyok Én veletek.
Neked örülnöd kellene, hogy nem sikerült teljesen tönkretenni egy család életét, csupán belekavartál. Örülnöd kellene, hogy halálod óráján, melyet nyilván nem kerülhetsz el, az előző kapcsolat végkifejlete nem fogja nyomasztani lelkedet. Hálát kellene adnod azért, hogy e téren angyalaim munkája nem volt számodra sikertelen. Hálát kellene adnod, hogy a Sátánnak nem sikerült szomorú győzelmet aratni felettetek. Akiket igazán szerettek, azokat sohasem veszítitek el. Csak azokat veszítitek el, akiket önző módon szerettek.
Drága Gyermekem! Annyi jelzést kaptál már Tőlem, tőlünk, hogy meg sem tudnád számlálni. Vegyél észre bennünket, a te legjobb jótevőidet, angyalaimat, akik minden erővel azon dolgoznak, hogy te ÖRÖKRE boldog lehess! Ne áldozd fel e munkájukat múlandó, csipcsup örömökért, melyek után mindig csak keserű lesz a szád íze, melyek után kiábrándító csalódások, hazug képzelgések és újabb csalódások sorozata szakad rád. Akire olyan gyermekek vannak bízva, mint a te leányaid, annak nem szabad lelépni a szilárd talajról, nem szabad értelmetlen délibábok után vágyakozni!
Ha visszanézel életedre, rövidnek látod. Ami még hátra van, az szintén nagyon rövid. Ne ámítsd magad! Úgy élj Értem, hogy gyermekeid neked is, Nekem is örülni tudjanak. Ez a te életed értelme!
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/474

2. hét

(2010. 01. 15. - 21.)

Témáink:

"Adj hálát, hogy eddig sikerült téged megmentenem a hittudomány és a hitoktatás gondjaitól. Gondolj a papotokra! Ő végzett hittudományt, és hol tart a szeretetben?"

"Az a hittudomány, mely jelenlegi egyházatok intézményét jellemzi, nagyon távol áll a szeretet gyakorló iskolájától. Többet árt, mint használ. Pedig nem kellene ennek így lennie ..."

"Ott, ahol a bárányok megkérdezése nélkül, felülről helyeznek pásztort a nyáj élére, ott valóban birkáknak tartják a híveket azok az emberek, akik magukat pásztornak gondolják."

"Komolyabban kell venned a Szentírás olvasását, az elmélkedéseket, azokat az imákat, melyek átjárják nemcsak értelmedet, de szívedet is. Többet kell Velem beszélned, és másokkal Rólam. Többet kellene nevemben hálát adnod a mennyei Atyának, és komolyabban kellene kérned Lelkem kiáradását életedre."

"... nagy szükséged lenne olyan istenélményekre, melyek bensőleg szabaddá tudnának tenni ..."

"Semmi értelme olyan templomba járni, ahonnan nem a szeretet és béke légkörét viszitek el magatokkal. Komolyan rá kell ébredned arra, hogy nem vagy már gyerek, akit csak úgy fel lehet pofozni lelkileg a templomban."

"Csak a vak nem látja, hogy a hatalmaskodó egyházi intézmények ideje már lejárt a gondolkodó emberek szemében, mikor vallásról van szó."

"... aki papjaitok életét szemléli, ezekben annyi kivetnivalót talál, hogy komolytalannak érzi a kárhozattal ijesztgető szavak súlyát szájukból. Gondolkodó emberek tudják, hogy Istennek nincs szüksége sem papokra, sem hívekre. Az embereknek van szükségük Istenre, Akihez ma könnyebben kerülnek közvetítő nélkül, mint a mai úgynevezett főközvetítőkkel."

"Tudom, hogy szükségetek van lelkészekre. De nektek kell eldöntenetek, hogy kik legyenek azok, akik segítségében bizakodhattok. Vagy inkább így mondom: Rajtatok keresztül akarom Én szolgálatban mellétek állítani azt, akit e feladatra fölkérek. Vagytok már olyan nagykorúak, hogy erre fölhasználhatlak benneteket."

"Vallási vezetőitek annyira leváltak a ti életetek vonaláról, hogy meg sem értik ma már, mi az, amire annyira szükségetek van lélekben, hogy adományaim gyümölcsözően működni tudjanak bennetek."

"Kérd a Szentlélek betöltését, ... hogy olyan lelki szabadság állapotába kerülj /2.Kor. 3;17/, amely lelki adományaim működését lehetővé teszik benned."

Kérdező: A TEMPLOMBA JÁRÁSRÓL

1. Jól döntöttem-e, mikor családom mellett döntöttem?
2. Hogyan tovább?
3. A templomba járásról szeretném hallani a HANG véleményét.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem!
Neked feltétlenül férjed elgondolását kell magadévá tenned a jövődet illetően. Semmi jó nem származik abból, ha más utat választasz. Meg kell tanulnod, hogy Nekem nem a te munkád kell, hanem te kellesz. Akkor vagy igazán az Enyém, ha férjed helyesli életviteledet. Ez mindaddig igaz, amíg ő vállalja melletted az életet. Adj hálát, hogy eddig sikerült téged megmentenem a hittudomány és a hitoktatás gondjaitól. Gondolj a papotokra! Ő végzett hittudományt, és hol tart a szeretetben?
Az a hittudomány, mely jelenlegi egyházatok intézményét jellemzi, nagyon távol áll a szeretet gyakorló iskolájától. Többet árt, mint használ. Pedig nem kellene ennek így lennie, de így van! Ott, ahol a bárányok megkérdezése nélkül, felülről helyeznek pásztort a nyáj élére, ott valóban birkáknak tartják a híveket azok az emberek, akik magukat pásztornak gondolják. Örülj annak, hogy nem kell közéjük keveredned.
De tanulnod kell! Komolyabban kell venned a Szentírás olvasását, az elmélkedéseket, azokat az imákat, melyek átjárják nemcsak értelmedet, de szívedet is. Többet kell Velem beszélned, és másokkal Rólam. Többet kellene nevemben hálát adnod a mennyei Atyának, és komolyabban kellene kérned Lelkem kiáradását életedre.
"Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik ezt kérik!"-mondtam /Lukács. 11; 13/. Ezért kellene imádkoznod minden nap. Neked nagy szükséged lenne olyan istenélményekre, melyek bensőleg szabaddá tudnának tenni az egyházatok emberarcának torz vonásaitól.
Semmi értelme olyan templomba járni, ahonnan nem a szeretet és béke légkörét viszitek el magatokkal. Komolyan rá kell ébredned arra, hogy nem vagy már gyerek, akit csak úgy fel lehet pofozni lelkileg a templomban. Neked nem nyakörvvel a nyakadban kell hitoktatást végezned, hanem az Én Lelkem irányítása alatt kell tanúságot tenned mellettem úgy, hogy az vonzó legyen azok számára, akik már rég kiábrándultak a papi basáskodásokból, s ugyanakkor nem akarják magukat elkötelezni olyan szektáknak, melyekről érzik, hogy tiszavirág életükkel úgyis hamarosan lecsengenek, s csak az marad meg belőlük, ami Velem azonos bennük. Ez utóbbi pár szó természetesen érvényes a ti egyházatokra is!
Csak a vak nem látja, hogy a hatalmaskodó egyházi intézmények ideje már lejárt a gondolkodó emberek szemében, mikor vallásról van szó. Ma már sem máglyákat nem tudnak gyújtani papjaitok, sem börtönökkel nem tudnak ijesztgetni benneteket. Igazán már a pokollal sem, mert egy gondolkodó ember, aki papjaitok életét szemléli, ezekben annyi kivetnivalót talál, hogy komolytalannak érzi a kárhozattal ijesztgető szavak súlyát szájukból. Gondolkodó emberek tudják, hogy Istennek nincs szüksége sem papokra, sem hívekre. Az embereknek van szükségük Istenre, Akihez ma könnyebben kerülnek közvetítő nélkül, mint a mai úgynevezett főközvetítőkkel.
Ne érts félre! Tudom, hogy szükségetek van lelkészekre. De nektek kell eldöntenetek, hogy kik legyenek azok, akik segítségében bizakodhattok. Vagy inkább így mondom: Rajtatok keresztül akarom Én szolgálatban mellétek állítani azt, akit e feladatra fölkérek. Vagytok már olyan nagykorúak, hogy erre fölhasználhatlak benneteket.
Vallási vezetőitek annyira leváltak a ti életetek vonaláról, hogy meg sem értik ma már, mi az, amire annyira szükségetek van lélekben, hogy adományaim gyümölcsözően működni tudjanak bennetek.
Tanácsom tehát ez: Örömmel adj hálát, hogy nem sikerült hivatalosan hitoktatóként működnöd! Maradj családodnál, s ne félj a jövőtől.! Míg férjed melletted áll, te ne akarj semmiféle tudománnyal foglalkozni, csak azzal, hogy Engem, a rendelkezésedre álló könyvek alapján jobban megismerj, megszeress! Kérd a Szentlélek betöltését, melyben részesülnöd kellett volna a bérmáláskor, hogy olyan lelki szabadság állapotába kerülj /2.Kor. 3;17/, amely lelki adományaim működését lehetővé teszik benned.
Megáldalak SZERETETEM, BÉKÉM ÉS ÖRÖMÖM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/475

3. hét

(2010. 01. 15. - 21.)

Témáink:

"Az természetes, hogy bárhol és bárki mondhat imát, és kérheti Tőlem életére az áldásomat. Az biztosan nem az Én szándékom szerint jár el, aki azt akarja előírni, hogy hol szabad imádkozni, és hol nem. Az sem jár az Én utamon, aki azt akarja elhitetni veletek, hogy van olyan hely, ahol megáldom az embereket, és van, ahol nem áldom meg azokat, akik ezt Tőlem kérik."

"A zarándokhelyeknek nem azért van nagyobb jelentőségük, mint más helyeknek, mert ott jobban jelen vagyok, hanem azért, mert a ti földi életetekben fontos, hogy egy meghatározott helyen, meghatározott időben különböző helyről összejöjjetek, s így egymást erősítsétek a hitben, a szeretetben. Tehát nem Én adok ott nektek többet, hanem ti ott jobban rá tudtok hangolódni az Én adakozó szeretetemre."

"Leányodnak nem az volna a legfontosabb, hogy gyermeke legyen, hanem az, hogy ő az Én gyermekem legyen. A többi nem tartozik a lényeghez. Amennyiben ő az Enyém, és olyat kér Tőlem, ami még jobban Hozzám kapcsolja őt, akkor biztos lehetsz abban, hogy megadom azt neki."

A nálad összejött imacsoportnak csak annyiban van értéke, amennyiben erősödtök általa a szeretetben. Jobbá lenni nem imádság által lehet, hanem a szeretet által. Ha az ima erre segít, akkor jó, ha nem segít erre, akkor haszontalan időtöltés, önámítás, babona. Nem az a jó ima, amely Engem akar valamire rávenni, Engem akar megagitálni, hanem az, amelyben megtanultok Rám hallgatni, s egymást szeretni.

Kérdező: ZARÁNDOKOLJUNK?

1. Helyes-e, hogy zarándoklatot szervezek Ausztriába?
2. Leányom, aki házasságban él, szeretne édesanya lenni.
3. A Szeretetláng szellemében imádkozó imacsoportunk tetszik-e az Úrnak?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!
A zarándoklatokkal kapcsolatban általában érdemes a helyi plébánosra hallgatni. Sok fölösleges bosszúságtól és kiadástól kímélitek meg magatokat, ha e téren papjaitokra hallgattok.
Az természetes, hogy bárhol és bárki mondhat imát, és kérheti Tőlem életére az áldásomat. Az biztosan nem az Én szándékom szerint jár el, aki azt akarja előírni, hogy hol szabad imádkozni, és hol nem. Az sem jár az Én utamon, aki azt akarja elhitetni veletek, hogy van olyan hely, ahol megáldom az embereket, és van, ahol nem áldom meg azokat, akik ezt Tőlem kérik.
A zarándokhelyeknek nem azért van nagyobb jelentőségük, mint más helyeknek, mert ott jobban jelen vagyok, hanem azért, mert a ti földi életetekben fontos, hogy egy meghatározott helyen, meghatározott időben különböző helyről összejöjjetek, s így egymást erősítsétek a hitben, a szeretetben. Tehát nem Én adok ott nektek többet, hanem ti ott jobban rá tudtok hangolódni az Én adakozó szeretetemre.
2. Leányodnak nem az volna a legfontosabb, hogy gyermeke legyen, hanem az, hogy ő az Én gyermekem legyen. A többi nem tartozik a lényeghez. Amennyiben ő az Enyém, és olyat kér Tőlem, ami még jobban Hozzám kapcsolja őt, akkor biztos lehetsz abban, hogy megadom azt neki.
3. A nálad összejött imacsoportnak csak annyiban van értéke, amennyiben erősödtök általa a szeretetben. Jobbá lenni nem imádság által lehet, hanem a szeretet által. Ha az ima erre segít, akkor jó, ha nem segít erre, akkor haszontalan időtöltés, önámítás, babona. Nem az a jó ima, amely Engem akar valamire rávenni, Engem akar megagitálni, hanem az, amelyben megtanultok Rám hallgatni, s egymást szeretni.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/476

4. hét

(2010. 01. 25. - 31.)

Témáink:

"Önmagatok magatartásának megítélése nem az Én feladatom." "Ismerj meg Engem egyre jobban, és mérd magadat Hozzám! Így olyan önismeretre jutsz, melyre szükséged van, hogy fel tudd mérni magadat."

"A Názáretben való nevelkedésem alatt sokat kellett tanulnom kívülről, tehát az emberi megtapasztalásokra nekem is éppen olyan szükségem volt, mint bárkinek, aki emberként születik a földre. És még többet kellett tanulnom belülről." "Nekem fokozottan fontos és szükséges volt az imádság. Vagyis az az állapot, szellemi elmélyülés, mely által bensőmben ráláthattam arra, hogy honnan jöttem, miért jöttem, kikhez jöttem, és hová megyek vissza."

"Amit közel negyven évig csendben, halkan, pianóban csak közvetlen családomnak, vagy csupán önmagamnak muzsikáltam, azt ezután hangszóróval fölerősítve, világgá kiáltottam. ... Bennem semmi minőségi változás nem történt."

"Annak és addig kell böjtölni, akinek és ameddig nem válik természetessé számára az, hogy már nem szenved lelki, erkölcsi gerincferdülésben."

Az eredendő bűn kétféle megközelítéséről;

A földi és égi létsíkok fajtái;

Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

1. Jó úton járok-e?
2. Mi volt Jézussal nyilvános működése előtt?
3. Mire jó a böjt?
4. Igaz-e az eredendő bűn?
5. Hányféle és milyen létsíkok léteznek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom!
1. Önmagatok magatartásának megítélése nem az Én feladatom. Kétezer évvel ezelőtt elmondtam és elétek éltem egy UTAT, melyet Magammal azonosítottam. Sem halálotok előtt, sem halálotok után nem Én, hanem ti fogjátok eldönteni, hogy mennyire azonosultatok Velem. Első kérdésedre tehát a válaszom ez: Ismerj meg Engem egyre jobban, és mérd magadat Hozzám! Így olyan önismeretre jutsz, melyre szükséged van, hogy fel tudd mérni magadat.
2. A Názáretben való nevelkedésem alatt sokat kellett tanulnom kívülről, tehát az emberi megtapasztalásokra nekem is éppen olyan szükségem volt, mint bárkinek, aki emberként születik a földre. És még többet kellett tanulnom belülről. Nekem fokozottan fontos és szükséges volt az imádság. Vagyis az az állapot, szellemi elmélyülés, mely által bensőmben ráláthattam arra, hogy honnan jöttem, miért jöttem, kikhez jöttem, és hová megyek vissza. Tehát a gyakorlati emberi cselekvések által kibontakozó élet és a szemlélődő életforma erkölcsileg arányban állt nyilvános működésem ideje alatt eltöltött életemmel, küldetésemmel. Ez azt jelenti, hogy nyilvános működésem előtt sem voltam szándékomban, és az Atyámmal való kapcsolatomban más, mint bármikor később. Egy hasonlattal élve: Amit közel negyven évig csendben, halkan, pianóban csak közvetlen családomnak, vagy csupán önmagamnak muzsikáltam, azt ezután hangszóróval fölerősítve, világgá kiáltottam. Hát ez történt. Bennem semmi minőségi változás nem történt. Csupán az történt, hogy küldetésem teljesítése következtében szükségszerűen jobban Magamra, tanításomra irányítottam a közvélemény figyelmét.
3. A böjttel kapcsolatban is hasonlattal élek. Ha egy fa ferdén nő ki a földből, azt nem elég csak egyenesbe hozni. Ellenkező irányba, erővel el kell döntögetni, hogy aztán a megfelelő egyenesbe beálljon. Annak és addig kell böjtölni, akinek és ameddig nem válik természetessé számára az, hogy már nem szenved lelki, erkölcsi gerincferdülésben.
4. Az eredendő bűnnek kétféle megközelítése van. Az egyik az, hogy ha már valaki elkövetett egy szeretetlenséget a földön, akkor mindaz, aki ide születik, olyan földre születik, ahol már elkövettek szeretetlenséget, és ezáltal már nemcsak elvileg, de gyakorlatilag is fertőzötté vált a légkör. Ilyen értelemben van eredeti bűn. A másik megközelítés, hogy valakinek szeretetlensége következtében utódai is, nemcsak elvileg, de gyakorlatilag is szeretetlenek lesznek anélkül, hogy erről tehetnének. Ilyen értelemben nincs eredeti bűn. Éppen ezért Én soha, még átvitt értelemben sem beszéltem róla nektek, míg az első megközelítéssel nagyon is számoltam. Sőt! Azért jöttem, hogy igazoljam előttetek, hogy nemcsak elvileg, de gyakorlatilag is fölszámolható a szeretetlenség. Aki Engem befogad, és engedi, hogy benne éljek, az ezt igazolja!
5. A létsíkok taglalásába nem akarok belemélyedni. Elégedj meg most azzal, hogy kielégítő információkat és erőforrásokat kínál fel az a szemlélet, mely az érzékelhető világot négy ( ásvány-, növény- állat-, ember-) világra osztja fel, a szellemvilágot pedig kilenc (angyalok, főangyalok, fejedelmek,---, erők, uralmak, hatalmak,---, kórusok, kerubok, szeráfok,) világára osztja fel.
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/477

5. hét

(2010. 02. 01. - 07.)

Témáink:

Az átlagon felüli emberismeret amennyire érték, annyira felelősség is;

"Mivel mindannyian többé-kevésbé tükrök vagytok egymásnak, ezért fontos két dolog: Az egyik a tiszta szándék, a másik pedig az okos nyíltság. Amint egy tükör, ha maszatos, vagy ha le van takarva, nem használható, úgy vagytok ti is. A szándék tesz benneteket tisztává egymás iránt, az okos nyíltság pedig eltávolítja azt a takarót, mely egyébként akadályt jelentene."

"Jelen esetedben tehát szándékod akkor tiszta, ha igyekszel szabaddá válni attól, akin segíteni akarsz. A megkötözött, elfogult emberek csak mondják, hogy szándékuk jó. Csak azok tudnak elfogulatlanok lenni, akik az Én szememen át igyekeznek nézni és látni. Nem nehéz ez annak, aki ismer Engem. Lehetetlen annak, aki nem ismer Engem. Engem csak akkor lehet jól megismerni, ha valaki Velem akar élni.

"... az Engem megismerés próbája a Velem élés. Ez azért nem nehéz, mert nem kell mást csinálnotok, csak emberré kell lennetek. Tehát azzá, amire teremtve vagytok. Ne azt mondjátok tehát, hogy szentek akartok lenni, hanem azt, hogy emberek. Bizonyos értelemben sokkal nehezebb az embertelen élet, mint az emberséges élet."

"Amikor azt mondtam, hogy az Én igámat vegyétek magatokra, akkor éppen arra gondoltam, hogy az emberré válás igáját próbáljátok hordozni, s ne azt, amit legtöbbször hordoztok, és magatokénak gondoltok, vagyis az embertelenné válásét, mely se nem édes, se nem könnyű. Ehhez viszonyítva az Én igám, tehát az egyre emberibb emberré válás igája valóban édesebb is, és könnyebb is, mivel boldogítóbb."

"Te nem tudsz másképpen segíteni azon, akin segíteni akarsz, csak azáltal, hogy tiszta és nyílt magatartásoddal éled előtte is életedet. Én sem tudtam másképpen segíteni nektek, rajtatok. Az a bizonyos páli ideológia, mely szerint Én helyettetek is megtettem valamit, hát az nagyon félreérthető, és félre is értitek. Te sem tudsz az illető helyett semmit sem megtenni az ő érdekében azon kívül, amit az előbb mondottam."

"... benső szabadságot kell kialakítanod magadban ... a tiszta szándék és az okos nyíltság érdekében. Ha törekszel Velem élni, akkor sokkal jobban képes leszel erre, mint most gondolod. Én nagyon át tudom járni azt, aki erre lehetőséget ad Nekem!"

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK

Szeretnék valakin segíteni, akinek megpróbálom természetét, jellemét felvázolni levelemben.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Valóban nagyon jól rá tudsz érezni más emberekben lévő pszichikai folyamatokra. Valóban átlagon felüli emberismerettel rendelkezel. Ez amennyire érték, annyira felelősséget is hordoz.
Leveledet azzal kezded, hogy tudod, nem helyes más életébe beleavatkozni, de mégis...
Pontosítom e téren a helyes magatartást. Mivel mindannyian többé-kevésbé tükrök vagytok egymásnak, ezért fontos két dolog: Az egyik a tiszta szándék, a másik pedig az okos nyíltság. Amint egy tükör, ha maszatos, vagy ha le van takarva, nem használható, úgy vagytok ti is. A szándék tesz benneteket tisztává egymás iránt, az okos nyíltság pedig eltávolítja azt a takarót, mely egyébként akadályt jelentene.
Jelen esetedben tehát szándékod akkor tiszta, ha igyekszel szabaddá válni attól, akin segíteni akarsz. A megkötözött, elfogult emberek csak mondják, hogy szándékuk jó. Csak azok tudnak elfogulatlanok lenni, akik az Én szememen át igyekeznek nézni és látni. Nem nehéz ez annak, aki ismer Engem. Lehetetlen annak, aki nem ismer Engem. Engem csak akkor lehet jól megismerni, ha valaki Velem akar élni.
Azt szoktátok mondani, hogy a puding próbája az evés. Hát Én azt mondom, hogy az Engem megismerés próbája a Velem élés. Ez azért nem nehéz, mert nem kell mást csinálnotok, csak emberré kell lennetek. Tehát azzá, amire teremtve vagytok. Ne azt mondjátok tehát, hogy szentek akartok lenni, hanem azt, hogy emberek. Bizonyos értelemben sokkal nehezebb az embertelen élet, mint az emberséges élet.
Amikor azt mondtam, hogy az Én igámat vegyétek magatokra, akkor éppen arra gondoltam, hogy az emberré válás igáját próbáljátok hordozni, s ne azt, amit legtöbbször hordoztok, és magatokénak gondoltok, vagyis az embertelenné válásét, mely se nem édes, se nem könnyű. Ehhez viszonyítva az Én igám, tehát az egyre emberibb emberré válás igája valóban édesebb is, és könnyebb is, mivel boldogítóbb.
Te nem tudsz másképpen segíteni azon, akin segíteni akarsz, csak azáltal, hogy tiszta és nyílt magatartásoddal éled előtte is életedet. Én sem tudtam másképpen segíteni nektek, rajtatok. Az a bizonyos páli ideológia, mely szerint Én helyettetek is megtettem valamit, hát az nagyon félreérthető, és félre is értitek. Te sem tudsz az illető helyett semmit sem megtenni az ő érdekében azon kívül, amit az előbb mondottam.
Tehát benső szabadságot kell kialakítanod magadban vele szemben a tiszta szándék és az okos nyíltság érdekében. Ha törekszel Velem élni, akkor sokkal jobban képes leszel erre, mint most gondolod. Én nagyon át tudom járni azt, aki erre lehetőséget ad Nekem!
Örülök levelednek. Általában nem szoktam elfogadni, és nem szoktam megvalósítani azt a kívánságot, hogy másokról bármit is elmondjak a kérdezőnek, és ehhez most is tartottam Magamat, de leveled lehetőséget adott Nekem arra, hogy olyan véleményt nyilvánítsak egy témában, melyből mások is sokat meríthetnek.
Megáldalak a TISZTASÁG ÉS A NYÍLTSÁG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 6/478

6. hét

(2010. 01. 15. - 21.)

Témáink:

"A nyomasztó álmokat csak akkor érdemes komolyan venni, ha ismétlődnek. Ha egyszer álmodsz valami olyasmit, ami levert hangulatot idéz elő benned, akkor fordulj az őrangyalodhoz. Angyalaim sokat tudnak segíteni azoknak, akiket álmukban figyelmeztettek valamire."

"Ha nyomasztó álmod nem tőlük származik, akkor annak nincs jelentősége jövődre nézve, mivel fiziológiás eredetű, tehát következmény, és nem előrejelzés."

"Ami a földi lehetőségeket illeti, természetesen mindenkinek megadatik, hogy egyetlen földi élettel kiegyenesítse jellemének gerincét, s egyértelmű legyen, mint áldozat, a szeretet oltárán. Más dolog az, hogy alig van ember, aki így él a földön."

"Még azok közül is, akik nem megszentelődni, hanem másokat megszentelni jönnek közétek, gyakran jönnek le többször is, hogy így tegyék számotokra elviselhetőbbé és felismerhetőbbé a földi élet értelmét, vagyis, hogy nem a földre, nem a pokolra, hanem szeretetre teremtett benneteket a SZERETET. És csak ezt érdemes választani akkor is, ha ez SZENVEDÉSSEL jár együtt."

"Az a bizonytalanság, melyet hitedben, imádban, lelki fejlődésedben érzel, szintén a földi élet velejárója. Ezen nem szabad fennakadnod, mivel a józan eszed is átlátja, hogy erkölcsi téren nem lehet senkinek fizikai bizonyosságra jutni, csak erkölcsi bizonyosságra. Tehát a tapasztalat szintjén mindig kisér benneteket némi bizonytalanság. Mindenki tudja, hogy aki áll, az eleshet. Ezért kell VIGYÁZNI, ÉBERNEK lenni."

"... nagyon fontosak az istenélmények számotokra, hogy a bennetek lévő erkölcsi bizonyosság, vagyis, hogy szeretlek benneteket és Hozzám tartoztok, ez nagyon el ne halványuljon bennetek, nehogy aggályos lelkűvé, vagy laza erkölcsűvé váljatok."

Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK A HITEMBEN.

1. Egy nyomasztó álomról kérek magyarázatot.
2. El lehet-e érni egy emberöltő alatt, hogy ne kelljen még egyszer leszületni a földre?
3. Néha bizonytalan vagyok hitemben, imáimban, lelki fejlődésemben.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!
1. A nyomasztó álmokat csak akkor érdemes komolyan venni, ha ismétlődnek. Ha egyszer álmodsz valami olyasmit, ami levert hangulatot idéz elő benned, akkor fordulj az őrangyalodhoz. Angyalaim sokat tudnak segíteni azoknak, akiket álmukban figyelmeztettek valamire. Ha nyomasztó álmod nem tőlük származik, akkor annak nincs jelentősége jövődre nézve, mivel fiziológiás eredetű, tehát következmény, és nem előrejelzés. Ilyen álmod akkor is lehetséges, ha nem benned van az oka, hanem valamelyik gyermekedben. Erre szoktátok azt mondani, hogy ez a VÉR szava. Igen. A vérszerinti együvé tartozást nem szokták az évek megszüntetni, s így hatásuk is állandó maradhat.
Akárhogy is van, az egészen biztos, hogy őrangyalaitok mindent elkövetnek, hogy figyelmeteket rájuk is irányítsátok, mivel szeretetük kinyilvánítását figyelmetek rájuk fordítása nagyon megkönynyíti.
2. Ami a földi lehetőségeket illeti, természetesen mindenkinek megadatik, hogy egyetlen földi élettel kiegyenesítse jellemének gerincét, s egyértelmű legyen , mint áldozat, a szeretet oltárán. Más dolog az, hogy alig van ember, aki így él a földön. Még azok közül is, akik nem megszentelődni, hanem másokat megszentelni jönnek közétek, gyakran jönnek le többször is, hogy így tegyék számotokra elviselhetőbbé és felismerhetőbbé a földi élet értelmét, vagyis, hogy nem a földre, nem a pokolra, hanem szeretetre teremtett benneteket a SZERETET. És csak ezt érdemes választani akkor is, ha ez SZENVEDÉSSEL jár együtt.
3. Az a bizonytalanság, melyet hitedben, imádban, lelki fejlődésedben érzel, szintén a földi élet velejárója. Ezen nem szabad fennakadnod, mivel a józan eszed is átlátja, hogy erkölcsi téren nem lehet senkinek fizikai bizonyosságra jutni, csak erkölcsi bizonyosságra. Tehát a tapasztalat szintjén mindig kisér benneteket némi bizonytalanság. Mindenki tudja, hogy aki áll, az eleshet. Ezért kell VIGYÁZNI, ÉBERNEK lenni.
De éppen azért nagyon fontosak az istenélmények számotokra, hogy a bennetek lévő erkölcsi bizonyosság, vagyis, hogy szeretlek benneteket és Hozzám tartoztok, ez nagyon el ne halványuljon bennetek, nehogy aggályos lelkűvé, vagy laza erkölcsűvé váljatok.
Megáldalak a JÓZAN MÉRLEGELÉS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/479

7. hét

(2010. 02. 15. - 21.)

Témáink:

"Én nem hazudhatok sem neked, sem másnak, mivel azzal, még nagyobb csalódásnak, kiábrándulásnak tennélek ki benneteket."

"Amikor megszülettél, akkor egy olyan iskolába iratkoztál be, melyben a legfőbb tantárgy: A HALÁLÁRA KÉSZÜLÉS! Erre nem kell senkinek külön felhívni a figyelmét, mert minden gondolkodó ember tudja, hogy ez vár mindenkire. EZ MINDENKIRE VÁR! És aki nem készül fel erre, nem erre vár, annak teljesen mindegy, hogy hatvan, vagy hetven, vagy száz év van mögötte, bármikor jön a halál, mindig váratlanul, mindig rosszkor jön."

"Én minden embert Önmagamra teremtettem! Ismétlem: ÖNMAGAMRA!, és nem egy másik emberre. Ember embert még soha nem tudott boldogítani. Csak elbódítani! És ez nem ugyanaz."

"...Én mindig melletted maradok, mint ahogy eddig is ott voltam melletted, akkor is, ha te nem voltál mellettem. Igen. E kijelentésem csak a fizikai világban ellentmondás. Az erkölcsi rendben nem az. Az erkölcsi rendben valaki mellett lenni, az egy tudatos magatartás. Én nagyon tudatosan melletted voltam mindig. Akkor is tanítottalak, mikor nem tanultál. Tanítottalak mulandóságra az óra járásával, a napok, hónapok, évek múlásával, a hangulatok, érzelmek változásaival, a találkozások és elválások minden formájával. Nem mondhatod, hogy nem tanítottalak."

"A halál nem Engem vizsgáztat le, hanem téged, titeket, hogy míg én tanítottalak benneteket, addig ti mit csináltatok? Ezt nemcsak megkérdezi a halál, de ki is kényszeríti az őszinte választ. A válasz nem szóban történik, hanem lelkiállapottal. E vizsgán tehát maga a lelkiállapot a vizsga végeredménye."

Kérdező: FÉRJEM HALÁLOS BETEG. MI LESZ VELEM?

Mindketten pedagógusok vagyunk. Férjem halálos beteg. Napjai meg vannak számlálva. Nekem iszonyatos még rágondolni is, hogy itt hagy engem. Mi lesz velem itt egyedül ebben a nagy házban? Bár már mindketten túl vagyunk a hatvanon, de legalább hetven éves koráig élnie kellene.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Drága Gyermekem!
Most olyan lelki állapotban vagy, melyben bármennyire is szeretnélek vigasztalni, simogatni, neked mindenképpen úgy fog tűnni, hogy fájdalmat okozok szavaimmal. De hát Hozzám fordultál, s Én nem tehetem meg, hogy ne szóljak hozzád, mert te azt is szeretetlenségnek fognád fel. Olyan ez, mint amikor valaki elmegy az orvoshoz nagy fájdalmában, s az orvos látja, hogy valami segítséget csak akkor tud nyújtani hosszabb távon, ha a jelenben fájdalmas kezelést ad a hozzá fordulónak. Így vagyok Én is most veled.
Nagyon szeretném, ha eldöntenéd, hogy mit akarsz. Vigasztaló szavakat? Mit értesz ezen. Ha azt érted, hogy ne mondjak igazat, mondjam azt, hogy férjed meg fog gyógyulni, és fog még hetvenéves koráig élni, tehát ha az a vágyad, hogy mondjam ki azt, amit te szeretnél, akkor azt kell mondanom, hogy ne Engem kérdezz. Én nem hazudhatok sem neked, sem másnak, mivel azzal, még nagyobb csalódásnak, kiábrándulásnak tennélek ki benneteket. Csak akkor olvasd tovább e sorokat, ha Engem akarsz hallani, ha nem bódítást, nem tüneti kezelést kívánsz magadnak, hanem gyökeres orvoslást. Adom hát az orvosságot.
Te pedagógus vagy. Kérdezlek: ha egy gyerek egész évben nem tanul, megbukik, majd kétségbeesésében elmegy hozzád vigaszért, te mit mondasz neki? Gondolom valami ilyesmit: " Édes gyermekem! Ha tanultál volna, akkor nem jártál volna így." Szinte biztosan nem a tanárokat kezdenéd szidni, s nem arról tartanál e gyermeknek kiselőadást, hogy mennyire érthető, hogy valaki tanulás helyett inkább mást csinál, stb. Nem. Te feltétlenül meg akarnád értetni a gyerekkel, hogy csak az kerüli ki a bukás kétségbeesett állapotát, aki tanul.
Édes Gyermekem! Amikor megszülettél, akkor egy olyan iskolába iratkoztál be, melyben a legfőbb tantárgy : A HALÁLÁRA KÉSZÜLÉS! Erre nem kell senkinek külön felhívni a figyelmét, mert minden gondolkodó ember tudja, hogy ez vár mindenkire. EZ MINDENKIRE VÁR! És aki nem készül fel erre, nem erre vár, annak teljesen mindegy, hogy hatvan, vagy hetven, vagy száz év van mögötte, bármikor jön a halál, mindig váratlanul, mindig rosszkor jön. Tehát Én sem mondhatok most mást neked, mint te mondtál volna annak a kétségbeesett diáknak, aki tudta, hogy mi a teendője, de nem azt tette, inkább mással foglalta el magát.
Gyermekem! Én minden embert Önmagamra teremtettem! Ismétlem: ÖNMAGAMRA!, és nem egy másik emberre. Ember embert még soha nem tudott boldogítani. Csak elbódítani! És ez nem ugyanaz.
Annyit mondhatok, hogy Én mindig melletted maradok, mint ahogy eddig is ott voltam melletted, akkor is, ha te nem voltál mellettem. Igen. E kijelentésem csak a fizikai világban ellentmondás. Az erkölcsi rendben nem az. Az erkölcsi rendben valaki mellett lenni, az egy tudatos magatartás. Én nagyon tudatosan melletted voltam mindig. Akkor is tanítottalak, mikor nem tanultál. Tanítottalak mulandóságra az óra járásával, a napok, hónapok, évek múlásával, a hangulatok, érzelmek változásaival, a találkozások és elválások minden formájával. Nem mondhatod, hogy nem tanítottalak. A halál nem Engem vizsgáztat le, hanem téged, titeket, hogy míg én tanítottalak benneteket, addig ti mit csináltatok? Ezt nemcsak megkérdezi a halál, de ki is kényszeríti az őszinte választ. A válasz nem szóban történik, hanem lelkiállapottal. E vizsgán tehát maga a lelkiállapot a vizsga végeredménye.
Most nem tudok többet mondani.
Megáldalak, és tovább reménykedem benned."

Jézus - A Hang: 6/480

8. hét

(2010. 02. 22. - 28.)

Témáink:

"Én hiába mondom neked, hogy eddig még senkit sem boldogított semmiféle szerelem, mely embert emberrel kötött össze. Hiába mondja ezt neked bárki is. Ez azért van így, mert a szerelem önmagában csak Bennem azonos a szeretettel. Benned és minden emberben a szerelem irányt tévesztett önfeláldozás. Azért irányt tévesztett, mert nem arra irányul, aki boldogítani képes, tehát nem Istenre. A szerelem és a csalódás úgy együvé tartoznak a földön, mint a születés és a halál."

"Aki megszületik, az élni akar. Aki szerelmes, az boldog akar lenni. De aki megszületik, az, ha akarja, ha nem, végül is nem élni fog, hanem meg fog halni. Aki szerelmes, az, ha akarja, ha nem, végül is nem boldog lesz szerelmével, hanem csalódni fog benne, mert nem őérette van teremtve, hanem Istenért."

"... egy gyermek megszületéséhez nemcsak a földi keretben, hanem itt, a szellemek világában is olyan szabad döntésre van szüksége annak, aki e téren érdekelt, hogy szintén nincs értelme önmagában semmiféle próféciának. Más lenne a helyzet, ha akár neked, akár születendő gyermekednek olyan szerepet szántam volna, melyről előre tudnod kellene. Én mindenkinek megadom a szerepéhez szükséges kellékeket. De fölösleges információkkal nem segítenék, inkább ártanék velük."

Munkahelyváltoztatáshoz szükséges döntéssel kapcsolatban sem veheti át senki tőled azt a felelősséget, melyet vállalnod kell, mint döntésed következményét. Lehet tanácsot kérni okos, hozzáértő emberektől, de nem Tőlem. Tőlem csak erőt lehet kérni, ha már döntöttél. Természetesen lehet világosságot is kérni a döntés előtt, s Én meg is adom ezt annak, aki kéri, de ez a világosság sem mentesít téged a felelős döntésed alól.

"Mindenki át tudja alakítani gondolkodását ... Jól csak az változik meg, aki ezt Velem teszi. Minden más gondolkodás-átalakítás előbb-utóbb csütörtököt mond, vagyis nem képes lelki békét biztosítani."

Kérdező: A SZERELEM BOLDOGÍT-E?

1. Szerelmem boldogítani fog-e?
2. Lesznek gyermekeim?
3. Változtassak munkahelyet?
4. Meg tud-e változni szerelmem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kérdéseid alapján azt kell mondanom, hogy olyasmit akarsz tapasztalat nélkül megtudni, amit így megtudni nem lehet. Én hiába mondom neked, hogy eddig még senkit sem boldogított semmiféle szerelem, mely embert emberrel kötött össze. Hiába mondja ezt neked bárki is. Ez azért van így, mert a szerelem önmagában csak Bennem azonos a szeretettel. Benned és minden emberben a szerelem irányt tévesztett önfeláldozás. Azért irányt tévesztett, mert nem arra irányul, aki boldogítani képes, tehát nem Istenre. A szerelem és a csalódás úgy együvé tartoznak a földön, mint a születés és a halál. Tudom, hogy mikor egy gyermek megszületik, illetlen dolog ott halálról beszélni. Éppen így egy szerelmesnek illetlen dolog szeme elé állítani azt a nagy valóságot, hogy csalódni fog. Aki megszületik, az élni akar. Aki szerelmes, az boldog akar lenni. De aki megszületik, az, ha akarja, ha nem, végül is nem élni fog, hanem meg fog halni. Aki szerelmes, az, ha akarja, ha nem, végül is nem boldog lesz szerelmével, hanem csalódni fog benne, mert nem őérette van teremtve, hanem Istenért.
A gyermekáldással kapcsolatban azt kell mondanom, hogy azok a párok, akik biztosítják egy megszületendő gyermek számára a megfelelő körülményeket, még mindig nem lehetnek egészen biztosak abban, hogy lesz gyermekük, vagy sem. Ennek pedig az az oka, hogy egy gyermek megszületéséhez nemcsak a földi keretben, hanem itt, a szellemek világában is olyan szabad döntésre van szüksége annak, aki e téren érdekelt, hogy szintén nincs értelme önmagában semmiféle próféciának. Más lenne a helyzet, ha akár neked, akár születendő gyermekednek olyan szerepet szántam volna, melyről előre tudnod kellene. Én mindenkinek megadom a szerepéhez szükséges kellékeket. De fölösleges információkkal nem segítenék, inkább ártanék velük.
Munkahelyeddel kapcsolatban sem veheti át senki tőled azt a felelősséget, melyet vállalnod kell, mint döntésed következményét. Lehet tanácsot kérni okos, hozzáértő emberektől, de nem Tőlem. Tőlem csak erőt lehet kérni, ha már döntöttél. Természetesen lehet világosságot is kérni a döntés előtt, s Én meg is adom ezt annak, aki kéri, de ez a világosság sem mentesít téged a felelős döntésed alól.
Utolsó kérdésedre a válaszom ez: Mindenki át tudja alakítani gondolkodását, ha akarja. Sőt! Ezt teszi is mindenki. De nem mindegy, hogy kihez igazítja gondolatait. Jól csak az változik meg, aki ezt Velem teszi. Minden más gondolkodás-átalakítás előbb-utóbb csütörtököt mond, vagyis nem képes lelki békét biztosítani.
Megáldalak, hogy Hozzám akard igazítani magadat."

Jézus - A Hang: 6/481

9. hét

(2010. 03. 01. - 07.)

Témáink:

"Boldog ember az, aki menetkész állapotban tudja magát, s így bármikor bármire felkérhetem, nem akar ideológiákat találni önmagának annak érdekében, hogy saját akaratát érvényesítse az Én kívánságom helyett. Boldog ember az, aki ilyen értelemben mindig ébren található!"

"Nem kell külön keresned az alkalmakat arra, hogy kimutathasd Irántam való szeretetedet. Küldöm Én megfelelő időben erre a megfelelő lehetőségeket."

"...amint a szeretet szemeket nyit az értelmi látásra, úgy e látás a szívet nyitja meg, ha valakiben tiszta szándék lakozik. Ismeret és szeretés így transzformálják föl egymást meg nem szűnően. A boldog örökkévalóság is csak azért lehet boldog és örökkévaló, mert az Engem jobban megismerés, és ennek következtében jobban megszeretés, az Engem jobban megszeretés, és ennek következtében jobban megismerés, mint véget nem érő állapot jellemzi enyéimet. Általam, Velem és Bennem soha sincs unatkozás!"

Egy elhunyt gyermek szól édesanyjának: "Anyám! Drága lelki Testvérem! Azt a boldog életet, ahol most vagyok, megfogalmazni nem lehet, csak ÉLNI! Ha a múlandó életet arra használnák fel az emberek, amire való, vagyis elvesztésre a szolgáló szeretet őrlő malmában, akkor már a múlandóságban is többet és jobban megélhetnének valamit ebből a nagybetűkkel írt ÉLETBŐL!"

Egy elhunyt apa szól lányának: "Én, édes lányom, bocsánatot kérek tőled. Messze elmaradtam attól a szinttől, melyet meg kellett volna élnem veled kapcsolatban. Még nem tudom biztosan, mi lesz majd velem. Imáid nemcsak rád hullanak áldásként, de rám is. De nem azt kérem tőled, hogy többet imádkozz, hanem azt, hogy tudatosan áraszd azt a békét, amellyel Jézus megajándékozott téged. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten gyermekeinek hívják. Áldjon meg Ő, az ÁLDOTT, az Ő áldásával."

Kérdező: HOGYAN TOVÁBB?

1. Hogyan tovább?
2. Szeretnék többet tudni családomról, hogy jobban szerethessem őket.
3. Tehetek-e valamit kedves halottaimért?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem!
Csak így tovább! Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy ameddig érdeklődő maradsz, addig mindig lehetőséget adsz Nekem arra, hogy Bennem növekedjél. E kijelentésem jelen pillanatban nagyon banálisnak tűnik, de hamarosan eljön az ideje annak, hogy ráérezz ennek horderejére.
Boldog ember az, aki menetkész állapotban tudja magát, s így bármikor bármire felkérhetem, nem akar ideológiákat találni önmagának annak érdekében, hogy saját akaratát érvényesítse az Én kívánságom helyett. Boldog ember az, aki ilyen értelemben mindig ébren található! Nem kell külön keresned az alkalmakat arra, hogy kimutathasd Irántam való szeretetedet. Küldöm Én megfelelő időben erre a megfelelő lehetőségeket.
A családoddal kapcsolatban valóban helyes a vágy benned aziránt, hogy többet tudj, mert amint a szeretet szemeket nyit az értelmi látásra, úgy e látás a szívet nyitja meg, ha valakiben tiszta szándék lakozik. Ismeret és szeretés így transzformálják föl egymást meg nem szűnően. A boldog örökkévalóság is csak azért lehet boldog és örökkévaló, mert az Engem jobban megismerés, és ennek következtében jobban megszeretés, az Engem jobban megszeretés, és ennek következtében jobban megismerés, mint véget nem érő állapot jellemzi enyéimet. Általam, Velem és Bennem soha sincs unatkozás!
De visszatérve családodra. Ne médiumon keresztül akarj nagyobb megismerésre jutni. A legtökéletesebb médiumom sem képes olyan ismeretet közölni Tőlem családodról, mely szíved rezgésszámával megegyező lenne. Tehát szívedben lévő jelenlétem az, ahol föl kell keresned Engem, ha szeretteiddel kapcsolatban szeretetet erősítő ismeretre, és ismeretet erősítő szeretetre akarsz találni.
Akarsz szerető fiadról hallani valamit? Mondok jobbat! Akard őt hallani! Szólni akar hozzád!
'Anyám! Büszke vagyok rád! Nem hiába vállaltál engem, s én nem hiába választottalak téged. Innen lehet látni igazán, hogy menynyire fontosak voltunk és vagyunk most is egymásnak. Ez nem megkötözött fontosság, hanem éppen ellenkezője. Te egyre szabadabb vagy, mert a miattam átélt, megtapasztalt élethelyzetedet végül is nem a zúgolódásnak, hanem az Isten iránti bizalomnak engedted át. Ami nem ez volt, az mind átmeneti állapot volt csak benned.
Anyám! Drága lelki Testvérem! Azt a boldog életet, ahol most vagyok, megfogalmazni nem lehet, csak ÉLNI! Ha a múlandó életet arra használnák fel az emberek, amire való, vagyis elvesztésre a szolgáló szeretet őrlő malmában, akkor már a múlandóságban is többet és jobban megélhetnének valamit ebből a nagybetűkkel írt ÉLETBŐL! Most átadom a szót édesapádnak.'-
- 'Én, édes lányom, bocsánatot kérek tőled. Messze elmaradtam attól a szinttől, melyet meg kellett volna élnem veled kapcsolatban. Még nem tudom biztosan, mi lesz majd velem. Imáid nemcsak rád hullanak áldásként, de rám is. De nem azt kérem tőled, hogy többet imádkozz, hanem azt, hogy tudatosan áraszd azt a békét, amellyel Jézus megajándékozott téged. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten gyermekeinek hívják. Áldjon meg Ő, az ÁLDOTT, az Ő áldásával.'
Most elköszönök tőled. Neked is, nekem is ez most a fontosabb. Köszönd meg Jézusnak, hogy szólhattam hozzád! Legyen veled az Ő drága áldása!'

Jézus - A Hang: 6/482

10. hét

(2010. 03. 08. - 14.)

Témáink:

"A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonosságra törekszik. Én valóban mindent megtettem, hogy azonosuljak veletek. Neked is arra kell törekedned, hogy azonosulj Velem. Ez nem nehéz. Sokkal könnyebb Velem azonosulni, mint bárki mással. Gondolj csak arra, hogy ezt mondtam:" Amit egynek tettetek ... / a rászorulók közül /, Nekem tettétek. (Mt. 25; 37-40). Hát ennyire azonos tudok lenni az Engem szeretőkkel. Hozzá megyek, és nála lakom.(Jn. 14;23)."

"... azt a pénzt, amit a templomperselybe teszel, legyen az bármelyik persely, sajnos nem azokra a rászorulókra fordítják, akik ma a legkisemmizettebbek. Nekem kedvesebb, ha összegyűjtöd a tizededet, s olyan szegény családnak adod, vagy olyan rászorulókhoz juttatod el, akik áldani fogják ezért nevemet."

"A tanítványgyűjtést mindenki számára feladatnak gondolom. Tanulni, és tanítani. Na nem iskolás szinten, hanem baráti körökben."

"Azok a választottak, akik Engem választottak, akik átadták életüket Nekem úgy, mint te is. De ez következmény. Következménye a következő eseménynek: Mielőtt a földre jöttem, már tudtam, hogy mennybemenetelem után is, egészen az idők végezetéig, itt kell maradnom a földön, már a földi életük előtt kiválasztott személyekben, akik vállalják a világ végezetéig sorsomat, hogy így azoknak, akik javulási célból kénytelenek lejönni a földre, példát, tanítást, erőt adjanak át. Tehát már földi életem előtt, amikor a szellemvilágban előterjesztettem, hogy földi sorsom vállalására jelentkezőkre volna szükségem, akkor sokan jelentkeztek az Én szeretteim közül, szinte mind. Ezek közül kellett Nekem kiválasztanom azokat, akiket választottaknak, elsődleges választottaknak lehet nevezni. Ez nem predestináció. Ők már előbbre igazolták, hogy szabadon döntöttek Mellettem."

Kérdező: NEM TALÁLOM A HELYEM A VILÁGBAN.

1. Keresetem tizedét hová adjam: a templomperselybe, vagy a szegényeknek?
2. Alig találom helyemet a világban. Sohasem fogom tudni megosztani gondolataimat mással?
3. Kik a választottak?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Kedves Barátom!
Ne lepődj meg ezen a megszólításon. A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonosságra törekszik. Én valóban mindent megtettem, hogy azonosuljak veletek. Neked is arra kell törekedned, hogy azonosulj Velem. Ez nem nehéz. Sokkal könnyebb Velem azonosulni, mint bárki mással. Gondolj csak arra, hogy ezt mondtam:" Amit egynek tettetek ... / a rászorulók közül /, Nekem tettétek. (Mt. 25; 37-40). Hát ennyire azonos tudok lenni az Engem szeretőkkel. Hozzá megyek, és nála lakom.(Jn. 14;23).
1. Fájdalmasan mondom, de meg kell mondanom, hogy azt a pénzt, amit a templomperselybe teszel, legyen az bármelyik persely, sajnos nem azokra a rászorulókra fordítják, akik ma a legkisemmizettebbek. Nekem kedvesebb, ha összegyűjtöd a tizededet, s olyan szegény családnak adod, vagy olyan rászorulókhoz juttatod el, akik áldani fogják ezért nevemet.
2. Részben természetes az, hogy alig találod helyedet a világban. De csak részben. Azért csak részben, mert egyik feladatod éppen az, hogy megtaláld azt, azokat, akikkel megoszthatod szellemi kincseidet. A tanítványgyűjtést mindenki számára feladatnak gondolom. Tanulni, és tanítani. Na nem iskolás szinten, hanem baráti körökben.
3. A választottakkal kapcsolatban most tömören két gondolatot adok. Az egyik ez: Azok a választottak, akik Engem választottak, akik átadták életüket Nekem úgy, mint te is. De ez következmény. Következménye a következő eseménynek: Mielőtt a földre jöttem, már tudtam, hogy mennybemenetelem után is, egészen az idők végezetéig, itt kell maradnom a földön, már a földi életük előtt kiválasztott személyekben, akik vállalják a világ végezetéig sorsomat, hogy így azoknak, akik javulási célból kénytelenek lejönni a földre, példát, tanítást, erőt adjanak át. Tehát már földi életem előtt, amikor a szellemvilágban előterjesztettem, hogy földi sorsom vállalására jelentkezőkre volna szükségem, akkor sokan jelentkeztek az Én szeretteim közül, szinte mind. Ezek közül kellett Nekem kiválasztanom azokat, akiket választottaknak, elsődleges választottaknak lehet nevezni. Ez nem predestináció. Ők már előbbre igazolták, hogy szabadon döntöttek Mellettem. Ilyen volt pl. János, a keresztelő. De nagyon sokan vannak, akiket úgy ismertek, mint akik előbbre vittek, éspedig életük feláldozása árán vitték előbbre azt a humánumot, amely ha nem is képes megszüntetni a földi poklot, de feltétlenül mérsékli azt az Enyéim javára.
Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/483

11. hét

(2010. 03. 15. - 21.)

Témáink:

"Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. A legnagyobb jó kétségtelen Én vagyok. Az szeret tehát legtisztábban, aki Engem akar engedni működni önmagában. A szeretet tehát akarat kérdése. Az akarat pedig értelmileg megmotivált, felszított vágyak sodrában éri el célját. Az szeret tehát Engem helyesen, abban tudok helyesen szeretni, aki tisztán akarja látni azt a jót, amit Én akarok akár ővele, akár mással."

"Mindenkivel azt akarom, hogy benne éljek. Ehhez nem kell más, mint az, hogy tudjon ellene mondani mindannak, amit nem tud Velem összhangba hozni, s mondjon IGEN-t arra, amit úgy ítél, hogy az Nekem kedves. Ellene mondani tehát annak, amit valaki nem tud azonosítani az Én tanításommal, és dönteni az Én tanításom mellett."

"Az Engem szeretés tehát részben önfegyelem útján, részben pedig gondolkodás útján lesz egyre érettebbé. Ez bizony, gyakorlás kérdése."

"Nagyon fontos, hogy tanulj meg jól imádkozni. Ez szintén nem valami különleges feladat. Bárhogy is emeled Hozzám lelkedet: imádkozol. Ezt szinte állapottá lehet tenni, s arra is kell törekedned, hogy az legyen. Beszélj úgy Hozzám, mint bárkihez beszélnél, akiről tudod, hogy érted él. Sokszor adj hálát! A hála csodálatosan ki tudja nyitni benső szemeidet, s látni fogod, hogy milyen jó vagyok hozzád. Ez a boldogság, a benső béke visszhangját teremti meg benned. Engedd, hogy vigasztaljalak! Ezt a párbeszédimával éred el legkönynyebben. Saját szavaiddal Én mondom azokat a vigasztaló szavakat, melyeket te formálsz, és mondasz ki magadnak. Észre fogod venni, hogy erő van a kigondolt, a kimondott vigasztaló szavakban. Nyilván nem tőled, hanem Tőlem van az az erő számodra!"

"... lehet az állatoktól tanulni, és lehet őket pótcselekvésként alkalmazni. Állat képes helyettesíteni Istent, embert egyaránt, ha valaki erre alkalmazza valamelyiket. De állat sohasem volt ember, és nem is lesz soha. Az állatnak nincs örök élete. Amikor ösztönvilága felbomlik, akkor léte tovább értelmét veszti." Az állatnak "nem gondolatai irányítják ösztönét, hanem az ösztöne irányítja gondolatát, emlékezetét."

Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Mit kell tennem, hogy a szeretet Istene tevékeny módon lakjék bennem?
2. Szeretnék megtanulni jól imádkozni.
3. Hogyan rendezhetjük be életünket férjemmel Isten akarata szerint?
4. Egy kutyáról is szeretnék hallani.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. A legnagyobb jó kétségtelen Én vagyok. Az szeret tehát legtisztábban, aki Engem akar engedni működni önmagában.
A szeretet tehát akarat kérdése. Az akarat pedig értelmileg megmotivált, felszított vágyak sodrában éri el célját. Az szeret tehát Engem helyesen, abban tudok helyesen szeretni, aki tisztán akarja látni azt a jót, amit Én akarok akár ővele, akár mással.
Mindenkivel azt akarom, hogy benne éljek. Ehhez nem kell más, mint az, hogy tudjon ellene mondani mindannak, amit nem tud Velem összhangba hozni, s mondjon IGEN-t arra, amit úgy ítél, hogy az Nekem kedves. Ellene mondani tehát annak, amit valaki nem tud azonosítani az Én tanításommal, és dönteni az Én tanításom mellett.
Az Én tanításom nem különleges. Ne akard másnak azt, amiről tudod, hogy ha neked tennék, azt nem tartanád jónak. Tedd másnak azt, amiről tudod, hogy halálod óráján is örülni fogsz annak.
Az Engem szeretés tehát részben önfegyelem útján, részben pedig gondolkodás útján lesz egyre érettebbé. Ez bizony, gyakorlás kérdése. Szeretni tehát azt jelenti, hogy törekedni kell az előbb említett jót akarásra. Ez áll Velem kapcsolatban éppen úgy, mint mással kapcsolatban.
2. Nagyon fontos, hogy tanulj meg jól imádkozni. Ez szintén nem valami különleges feladat. Bárhogy is emeled Hozzám lelkedet: imádkozol. Ezt szinte állapottá lehet tenni, s arra is kell törekedned, hogy az legyen. Beszélj úgy Hozzám, mint bárkihez beszélnél, akiről tudod, hogy érted él. Sokszor adj hálát! A hála csodálatosan ki tudja nyitni benső szemeidet, s látni fogod, hogy milyen jó vagyok hozzád. Ez a boldogság, a benső béke visszhangját teremti meg benned. Engedd, hogy vigasztaljalak! Ezt a párbeszédimával éred el legkönynyebben. Saját szavaiddal Én mondom azokat a vigasztaló szavakat, melyeket te formálsz, és mondasz ki magadnak. Észre fogod venni, hogy erő van a kigondolt, a kimondott vigasztaló szavakban. Nyilván nem tőled, hanem Tőlem van az az erő számodra!
3. Férjeddel kell megbeszélned azt, amit férjeddel együtt akarsz tenni. Velem azt kell megbeszélned, amit Velem akarsz megtenni.
4. Az állatokról általánosságban mondok pár szót:
Az állat tökéletesebb a maga nemében, mint az ember, mivel a beleprogramozott ösztönrendszer automatikusan működik. Ezért lehet az állatoktól tanulni, és lehet őket pótcselekvésként alkalmazni. Állat képes helyettesíteni Istent, embert egyaránt, ha valaki erre alkalmazza valamelyiket. De állat sohasem volt ember, és nem is lesz soha. Az állatnak nincs örök élete. Amikor ösztönvilága felbomlik, akkor léte tovább értelmét veszti. Az állat önmagában értéket nem hordoz. Ha hasznos az ember számára, vagyis, ha Hozzám közelebb tud általa kerülni valaki, akkor gondoznia kell, és alkalmazni, ha káros, akkor el kell pusztítani. Ne keverjétek össze az eszközöket a céllal. Nincs állatokon és növényeken keresztül vándorló lélekvándorlás. Amint a pákozdi hegyek nem tudnak sem boldogok, sem boldogtalanok lenni, úgy egyetlen állat sem képes egyikre sem. Nem, mert nem tud örök értékben gondolkodni. Nem gondolatai irányítják ösztönét, hanem az ösztöne irányítja gondolatát, emlékezetét.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/484

12. hét

(2010. 03. 22. - 28.)

Témáink:

"Szó sincs róla, hogy társadat, vagy bárkit is elhagyj, amíg benned élek! Amikor Én valakit arra szólítok fel, hogy hagyjon el bárkit is, akkor annak a megkötözöttségnek felszámolására gondolok, mely akadályozza az illetőt abban, hogy Hozzám közelebb kerüljön. Az Enyéim soha senkit nem hagynak el más okból. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke, míg az ősellenség, a Diabolosz annyit jelent, hogy Szétdobáló."

"A Földön minden ember főfeladata az, hogy küzdjön minden megkötözöttség ellen, mert amint 2. Kor. 3: 17-ben olvashatod, az Én Lelkem a szabadság Lelke. Szabadnak pedig csak az mondható, aki leoldott magáról minden külső és belső köteléket, mely akadályozta őt a felismert JÓ megvalósításában. E téren is igaz: Az a szabad, aki szabadságra törekszik, tehát aki küzd a megkötözöttségei ellen. És itt mindjárt a 4-dik pontra utalok."

" Az nem vészes, ha valaki az Enyéim közül úgy érzi, hogy pocsolyába került. A fontos, hogy ne érezze ott jól magát!"

"Igaz, hogy Isten férfiak és nőnek teremtette az embert, de nem egymás számára teremtette őket, hanem Önmaga számára. Ezért aki jobban szereti házastársát, mint Istent, az nem méltó Istenhez, és nem való házastársnak sem. Ez azért van így, mert az ilyen személyben szeretet helyett önzés uralkodik, mely pokollá teszi az életét házasságban is, és azon kívül is. Azt pedig mondanom sem kell, hogy nem pokolra vagytok teremtve, hanem Istenre, tehát BOLDOGSÁGRA. Istenen kívüli boldogság, az nem más, mint fából vaskarika.

"Mivel a házasság megkötése közösséget érintő aktus, ezért nem elég az, ha valaki csupán belül, szívében mondta ki a nagy igent. De azt is tudnod kell, hogy ha valaki belül nem mondta ki, akkor a kifelé megtörtént házasságkötés nem valóságos. A házasságok nem az égben köttetnek, bár Isten az, aki köti azokat. Keresztény ember számára ez a templomban történik."

"A házasság nem boldogításra való, hanem a szeretetben való növekedésre, levizsgázásra, tehát áldozattá válásra való. Aki nem ezért köt házasságot, az feltétlenül pórul jár. Csak ott van remény arra, hogy egy házasságkötés hűségben megmarad, ahol mindkét fél így köt házasságot. A házasságkötés nemcsak nem boldogít, de arra sem való, hogy az egyik megjavítsa a másikat. Csak az önnevelés célját szolgálhatja."

"Bizony van olyan boldog ember, aki boldogtalan házasságban él! Igen, mert Én mindenkit képes vagyok boldogítani, akár házasságban él, akár nem, csak Engem tartson életében abszolút ELSŐNEK. Tehát bízza rám, hogy életében ki a második, illetve, ki az, aki a teremtmények közül itt és most neki a legfontosabb kell, hogy legyen. Egyáltalán nem biztos, hogy a házastársa lesz az! Aki ezt nem érti meg, az boldogtalan lesz, bármilyen is a házastársa. Aki ezt megérti, az átveheti Tőlem az Én békémet, bármennyire is pokollá teszi házasságát az Engem megérteni nem akaró társa."

"... a szülői tisztelet nem annyit jelent, hogy engedelmeskedned kell szüleidnek, hanem annyit, hogy ki kell kérni tanácsukat. A tanácsra hallgatás, vagy nem hallgatás, ez már a te felelősséged. De tanácsot kérned kell tőlük."

"Amikor egy megkötözöttséget valaki nem tud leoldani magáról, akkor ez azért van, mert maga a megkötözöttség nem gyökérprobléma, csak maga a megkötözött gondolja annak. Másutt van a baj gyökere. Ennek megkeresése, felismerése, tehát a helyes elfoglaltság, áldozattá válás, ezek hozzák meg azt a következményt, melynek másik neve: szabadság."

Kérdező: EL KELL HAGYNOM TÁRSAMAT?

1. El kell hagynom társamat ahhoz, hogy Jézushoz közelebb kerüljek?
2. Mettől kezdve vagyok házastársa társamnak? (Fontos a templomi esküvő?)
3. Egy álmom értelmét szeretném tudni, melyben keresztény üldözött voltam.
4. Egy küzdelmemre adj tanácsot!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Szó sincs róla, hogy társadat, vagy bárkit is elhagyj, amíg benned élek! Amikor Én valakit arra szólítok fel, hogy hagyjon el bárkit is, akkor annak a megkötözöttségnek felszámolására gondolok, mely akadályozza az illetőt abban, hogy Hozzám közelebb kerüljön. Az Enyéim soha senkit nem hagynak el más okból. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke, míg az ősellenség, a Diabolosz annyit jelent, hogy Szétdobáló.
A Földön minden ember főfeladata az, hogy küzdjön minden megkötözöttség ellen, mert amint 2. Kor. 3: 17-ben olvashatod, az Én Lelkem a szabadság Lelke. Szabadnak pedig csak az mondható, aki leoldott magáról minden külső és belső köteléket, mely akadályozta őt a felismert JÓ megvalósításában. E téren is igaz: Az a szabad, aki szabadságra törekszik, tehát aki küzd a megkötözöttségei ellen. És itt mindjárt a 4-dik pontra utalok. Az nem vészes, ha valaki az Enyéim közül úgy érzi, hogy pocsolyába került. A fontos, hogy ne érezze ott jól magát!
2. A házasságról tudnod kell, hogy az nem cél, hanem eszköz. Bármennyire is szereted és tiszteled nagyanyádat, nem fogadhatod el egy az egyben azt, amit mond, mikor a másik félről beszél.
Igaz, hogy Isten férfiak és nőnek teremtette az embert, de nem egymás számára teremtette őket, hanem Önmaga számára. Ezért aki jobban szereti házastársát, mint Istent, az nem méltó Istenhez, és nem való házastársnak sem. Ez azért van így, mert az ilyen személyben szeretet helyett önzés uralkodik, mely pokollá teszi az életét házasságban is, és azon kívül is. Azt pedig mondanom sem kell, hogy nem pokolra vagytok teremtve, hanem Istenre, tehát BOLDOGSÁGRA. Istenen kívüli boldogság, az nem más, mint fából vaskarika.
Mivel a házasság megkötése közösséget érintő aktus, ezért nem elég az, ha valaki csupán belül, szívében mondta ki a nagy igent. De azt is tudnod kell, hogy ha valaki belül nem mondta ki, akkor a kifelé megtörtént házasságkötés nem valóságos. A házasságok nem az égben köttetnek, bár Isten az, aki köti azokat. Keresztény ember számára ez a templomban történik. A házasság nem boldogításra való, hanem a szeretetben való növekedésre, levizsgázásra, tehát áldozattá válásra való. Aki nem ezért köt házasságot, az feltétlenül pórul jár. Csak ott van remény arra, hogy egy házasságkötés hűségben megmarad, ahol mindkét fél így köt házasságot. A házasságkötés nemcsak nem boldogít, de arra sem való, hogy az egyik megjavítsa a másikat. Csak az önnevelés célját szolgálhatja. Bizony van olyan boldog ember, aki boldogtalan házasságban él! Igen, mert Én mindenkit képes vagyok boldogítani, akár házasságban él, akár nem, csak Engem tartson életében abszolút ELSŐNEK. Tehát bízza rám, hogy életében ki a második, illetve, ki az, aki a teremtmények közül itt és most neki a legfontosabb kell, hogy legyen. Egyáltalán nem biztos, hogy a házastársa lesz az! Aki ezt nem érti meg, az boldogtalan lesz, bármilyen is a házastársa. Aki ezt megérti, az átveheti Tőlem az Én békémet, bármennyire is pokollá teszi házasságát az Engem megérteni nem akaró társa.
3. Az álmodról annyit, hogy a benned és körülötted lévő feszültséget öltöztette képekbe. Itt említem meg, hogy a szülői tisztelet nem annyit jelent, hogy engedelmeskedned kell szüleidnek, hanem annyit, hogy ki kell kérni tanácsukat. A tanácsra hallgatás, vagy nem hallgatás, ez már a te felelősséged. De tanácsot kérned kell tőlük. A szülők kedvéért sem siettetni, sem késleltetni nem kell a házasságkötést. Az időpontot lehet közösen megbeszélni, de csak akkor hallgass a szülői tanácsra, ha jónak ítéled. Nem a szülő a felelős a te döntésedért, hanem te magad!
4. Amikor egy megkötözöttséget valaki nem tud leoldani magáról, akkor ez azért van, mert maga a megkötözöttség nem gyökérprobléma, csak maga a megkötözött gondolja annak. Másutt van a baj gyökere. Ennek megkeresése, felismerése, tehát a helyes elfoglaltság, áldozattá válás, ezek hozzák meg azt a következményt, melynek másik neve: szabadság.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/485

13. hét

(2010. 03. 29. - 04. 04.)

Témáink:

"Csak szellem van, amelynek létezik olyan lelkes megnyilvánulási módja, amit ti anyagnak, földnek, pornak, sónak, vasnak, mésznek, tehát emberi testnek neveztek."

"Feltámadás van, nem is egy. Mindannyiszor, ahányszor valaki meghal, egyben fel is támad. Lesz majd egy végleges, végső feltámadás, amikor is elérkezettnek látom az időt arra, hogy új ég és új föld legyen. Akkor majd megjelenek az ég felhőiben teljes hatalommal és dicsőségben, s akkor hallani fogjátok, hogy most már valóban elérkezett hozzátok a ti megváltásotok.( Lukács 21;28)."

"... míg ez meg nem történik, addig van lehetőségük az itteni szellemeknek, tehát a földön már egyszer megholtaknak is arra, hogy újra legyen egy olyan összesűrített gondolat, melyben megjelenhetnek a földön azért, hogy szeretetük tisztuljon vagy tisztítson."

"Rólad nem mondok véleményt olyan értelemben, ahogy te ezt várod. Azért van lelkiismereted, és azért vagy értelemmel és akarattal rendelkező földi lény, hogy birkózd ki magadból azt a legjobbat, amire szíved boldogan mond igent. A földi életet ne tévesszétek össze a tévé útján kapott információkkal. Nem adhatok kész téglákat. Neked kell kifaragnod magadnak ezeket, s úgy építeni magadat, hogy Velem közvetlenül, rendszeresen konzultálj szereteted kibontakozása érdekében."

Sokan nem veszik észre, "hogy gondolati bakugrásokat végeznek, mikor úgy érvelnek, hogy nem lenne nyomor, ha Én lennék. Pedig nem kellene sok ráfigyelés, és észrevehetnék, hogy egészen más az, hogy Én vagyok, vagy sem, és egészen más az, hogy milyen vagyok. Bizony Én olyan vagyok, hogy helyettetek csak akkor tudok bármit is megtenni, ha szeretetben akartok növekedni. Különben tehetetlen vagyok veletek szemben. Szüleidben, és még nagyon sok emberben, van egy torz kép rólam, vagyis olyan kép, hogy Én tehetek a gonoszság, a szeretetlenség létezéséről."

"Én vagyok a világ VILÁGOSSÁGA! Ti pedig olyanok vagytok, hogy Engem, e világosságot képesek vagytok kiiktatni életetekből. Ilyenkor ott sötét van. Szeretetről csak addig lehet beszélni, míg elvben megvan a lehetősége a nemszeretésnek is. A szeretés Én vagyok. A nemszeretés az Én hiányom, mely abból, ered, hogy nem fogadtok be Engem. Éppen szeretésem miatt lehettek ilyenek. Éppen szeretésem miatt nem lehetek rátok erőltetett Lény."

"Éppen a szeretésem miatt lehettek ti olyanok, akik nem szerettek Engem vissza. Éppen azért lehettek boldogtalanok, mert lehetnétek boldogok is. Aki ezt nem érti meg, annak nem az eszével van baj. Azért nem érti, mert nem akarja érteni. Aki nem akar megérteni Engem, annak hiába magyarázol. Aki Engem bolondnak néz, az téged is annak fog nézni, ha Hozzám akarsz tartozni."

Kérdező: VAN-E TESTTŐL KÜLÖNÁLLÓ LÉLEK?

1. Van-e testtől különálló lélek? Az újjászületés megcáfolná a feltámadást.
2. Az első emberpár asztráltestben élt először?
3. Miért nem vagyok fegyelmezettebb? Egy álom magyarázatát is szeretném hallani. Gyönyörű lankás domboldalakon mentem. Jézus ment előttem, az egyik domb tetején megálltam. Ő előttem lebegett, rám mosolygott.
4. Szüleim nem hisznek Benned. Azt mondják, hogy ha lennél, nem lenne annyi nyomor a földön. Hogyan lehetne őket Rólad meggyőzni?
5. Menyasszonyommal együtt Neked ajánlottuk életünket.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Csak hasonlattal tudom megközelíteni kérdésedre a választ. Mint tudod, a sötétség nem más, mint a fény hiánya. De mégsem mondhatjuk, hogy nincs sötétség, mert van, mert a fényhez szokott teremtmény, ha sötétbe kerül, akkor botladozik. Van hát sötétség, pedig sötét az a fény hiánya. Van hát valami, ami azért van, mert valami nincs, valami hiányzik. Sötét olyan értelemben nincs, mintha közvetlenül csinálni lehetne. Sötétet csinálni nem lehet. Van fény, melyet ha megszüntetsz, sötétség lesz. Valaminek, a fény elpusztításának következményét nevezitek tehát sötétnek.
Az anyag csakúgy van, mint a sötétség. Tudósaitok, akik az anyagot vizsgálják, arra kezdenek rájönni, hogy anyag nincs is, csak gondolat van, s e gondolatnak, e fénynek bizonyos besűrűsödését nevezitek ti anyagnak.
Ezután mondhatom a következőket: Csak szellem van, amelynek létezik olyan lelkes megnyilvánulási módja, amit ti anyagnak, földnek, pornak, sónak, vasnak, mésznek, tehát emberi testnek neveztek.
Feltámadás van, nem is egy. Mindannyiszor, ahányszor valaki meghal, egyben fel is támad. Lesz majd egy végleges, végső feltámadás, amikor is elérkezettnek látom az időt arra, hogy új ég és új föld legyen. Akkor majd megjelenek az ég felhőiben teljes hatalommal és dicsőségben, s akkor hallani fogjátok, hogy most már valóban elérkezett hozzátok a ti megváltásotok.( Lukács 21;28). De míg ez meg nem történik, addig van lehetőségük az itteni szellemeknek, tehát a földön már egyszer megholtaknak is arra, hogy újra legyen egy olyan összesűrített gondolat, melyben megjelenhetnek a földön azért, hogy szeretetük tisztuljon vagy tisztítson. Nincs tehát ebben semmi ellentmondás a föltámadással kapcsolatban. Ezzel válaszoltam a 2-dik pont kérdésére is.
3. Rólad nem mondok véleményt olyan értelemben, ahogy te ezt várod. Azért van lelkiismereted, és azért vagy értelemmel és akarattal rendelkező földi lény, hogy birkózd ki magadból azt a legjobbat, amire szíved boldogan mond igent. A földi életet ne tévesszétek össze a tévé útján kapott információkkal. Nem adhatok kész téglákat. Neked kell kifaragnod magadnak ezeket, s úgy építeni magadat, hogy Velem közvetlenül, rendszeresen konzultálj szereteted kibontakozása érdekében. Tehát közvetlenül Velem, és nem médiumon keresztül. Nagyon fontos a médiumon szerepe is, de nem helyettesítheti azt a közvetlen kapcsolatot Velem, melyre felelősséggel támaszkodhatsz. Álmod éppen azt jelenti, hogy szeretjük egymást, együvé tartozunk, s egyikünk sem akarja megszüntetni e közvetlen kapcsolatunkat egymással.
4. Szüleid, sajnos nem veszik észre, amit ugyancsak sajnos, sokan nem vesznek észre, hogy gondolati bakugrásokat végeznek, mikor úgy érvelnek, hogy nem lenne nyomor, ha Én lennék. Pedig nem kellene sok ráfigyelés, és észrevehetnék, hogy egészen más az, hogy Én vagyok, vagy sem, és egészen más az, hogy milyen vagyok. Bizony Én olyan vagyok, hogy helyettetek csak akkor tudok bármit is megtenni, ha szeretetben akartok növekedni. Különben tehetetlen vagyok veletek szemben. Szüleidben, és még nagyon sok emberben, van egy torz kép rólam, vagyis olyan kép, hogy Én tehetek a gonoszság, a szeretetlenség létezéséről.
Ismét csak az első hasonlathoz térek vissza: Én vagyok a világ VILÁGOSSÁGA! Ti pedig olyanok vagytok, hogy Engem, e világosságot képesek vagytok kiiktatni életetekből. Ilyenkor ott sötét van. Szeretetről csak addig lehet beszélni, míg elvben megvan a lehetősége a nemszeretésnek is. A szeretés Én vagyok. A nemszeretés az Én hiányom, mely abból, ered, hogy nem fogadtok be Engem. Éppen szeretésem miatt lehettek ilyenek. Éppen szeretésem miatt nem lehetek rátok erőltetett Lény. Éppen a szeretésem miatt lehettek ti olyanok, akik nem szerettek Engem vissza. Éppen azért lehettek boldogtalanok, mert lehetnétek boldogok is. Aki ezt nem érti meg, annak nem az eszével van baj. Azért nem érti, mert nem akarja érteni. Aki nem akar megérteni Engem, annak hiába magyarázol. Aki Engem bolondnak néz, az téged is annak fog nézni, ha Hozzám akarsz tartozni.
5. Amit menyasszonyoddal kapcsolatban mondasz, az nagyon komoly dolog. De csak akkor igaz, ha azért akartok egymással élni, hogy Hozzám segítsétek egymást. Ha mindketten erre törekedtek, akkor, bár nagyon nehezen, de el fogjátok tudni viselni egymást. De már most számolnotok kell azzal, hogy életetekben a legnehezebb éppen az lesz, hogy egymást szeressétek, tehát, hogy egymásért áldozattá váljatok. Én ezt tettem értetek. Ezért még a vérrel verejtékezést is vállalnom kellett. Pedig, de szerettem volna kikerülni! Mondtam is:"Ha lehetséges, múljék el e pohár!" -Persze nem minden áron kívántam ezt. A minden áron kívánást is kifejezem ugyanakkor.( Luk-ács: 22;42).
Végezetül meg kell mondanom, hogy leveledben, mikor Hozzám szóltál, nagyon örültem, s örültek itt az ég angyalai is, mivel ekkor valóban szépen IMÁDKOZTÁL!
Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/486

14. hét

(2010. 04. 05. - 11.)

Témáink:

"... csak másodlagosan kell arra törekedni, hogy bármilyen betegségből valaki meggyógyuljon. Elsődlegesen arra kell törekedni, hogy tanuljatok meg bajaitokkal, betegségeitekkel együtt élni. Enélkül hiába gyógyultok meg testileg, mert boldogabbá nem váltok általa. Aki arra törekszik, hogy bajaival élni tudjon, az gyakran kilábol betegségeiből is. De aki nem erre teszi a hangsúlyt, az még azt a kis jót is tönkreteszi, amit birtokolhatna betegségében."

"A szeretetben való növekedés valóban gyakorlás kérdése. Úgy teremtett benneteket a Teremtő, hogy ennek hogyanját mindenki kiolvashatja szívéből. Nem lehet sem kibújni a felelősség alól, sem másra hárítani azt. Csak azért felelsz, amiről tehetsz. Csak áldozatvállalás által növekedhet mindenki a szeretetben. A földi életben ez a szeretet útja. Nincs más. Amilyen könnyű meglátni, olyan nehéz megvalósítani. De aki vállalja, az biztos lehet abban, hogy nem hagyom őt magára."

"Halottaid sorsa mindenképpen javul imáid által. Ha ennél több információra lenne szükséged velük kapcsolatban, hidd el, eljuttatnám hozzád."

A szentáldozás "sohasem volt lényegileg összekötve a szentgyónással. A szentgyónás arra való, hogy visszanyerjed lelki egyensúlyodat, ha valami súlyos szeretetlenség következtében azt elvesztetted."

"Az évi egyszeri szentgyónás kötelezettsége azt akarja érzékeltetni, hogy minden, még a legkisebb szeretetlenség is árt az egész világnak. Mivel mindenkitől bocsánatot nem kérhetsz, hát legalább évente egyszer, egy olyan személy előtt tégy bűnbevallást, aki ilyen értelemben az egész emberiséget képviseli számodra. Hidd el, idegzetileg nem lehet egyenesbe jönni mindaddig, míg valaki, valami fel nem oldott, ki nem mondott lelki, erkölcsi problémát hordoz magában. Hidd el, hogy azok, akik évente egyszer sem akarnak papoknál meggyónni, azok gyakran súlyos pénzeket fizetnek ki pszichológusoknak, hogy náluk ugyanezt megtegyék. Bár azok feloldozást nem, csupán tüneti kezelést tudnak nyújtani."

Kérdező: VÁLLALJAK-E TOVÁBBTANULÁST?

1. Vállaljak-e olyan továbbtanulást, mely a pozitív gondolkodásomat előbbre viszi?
2. Hogyan gyógyítható meg annak a szeme, aki baleset következtében sérülést szenvedett az egyik szemére?
3. Szeretnénk előbbre jutni a szeretetben.
4. Elhunytak felől érdeklődöm.
5. Áldozhatok-e rendszeres gyónás nélkül?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. A továbbtanulás ma már általában pénztárca kérdése. Azért mondom, hogy ma már, mivel e téren az előadók nem szégyenlősek, s ugyanakkor vannak olyan könyvek, van olyan irodalom, melyből magánúton is szerezhet bárki elégséges ismereteket.
Tudom, hogy amit te akarsz, arról az járja, hogy nem lehet könyvből megtanulni. De ez csak részben igaz. Ma már semmi sem történik csupán szájhagyomány, vagy közvetlen gyakorlat útján. Még járni, táncolni, tornászni is meg lehet tanulni bizonyos fokig könyvekből.
2. Kérdezel egy szembetegséggel kapcsolatban. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy csak másodlagosan kell arra törekedni, hogy bármilyen betegségből valaki meggyógyuljon. Elsődlegesen arra kell törekedni, hogy tanuljatok meg bajaitokkal, betegségeitekkel együtt élni. Enélkül hiába gyógyultok meg testileg, mert boldogabbá nem váltok általa. Aki arra törekszik, hogy bajaival élni tudjon, az gyakran kilábol betegségeiből is. De aki nem erre teszi a hangsúlyt, az még azt a kis jót is tönkreteszi, amit birtokolhatna betegségében.
3. A szeretetben való növekedés valóban gyakorlás kérdése. Úgy teremtett benneteket a Teremtő, hogy ennek hogyanját mindenki kiolvashatja szívéből. Nem lehet sem kibújni a felelősség alól, sem másra hárítani azt. Csak azért felelsz, amiről tehetsz. Csak áldozatvállalás által növekedhet mindenki a szeretetben. A földi életben ez a szeretet útja. Nincs más. Amilyen könnyű meglátni, olyan nehéz megvalósítani. De aki vállalja, az biztos lehet abban, hogy nem hagyom őt magára.
4. Halottaid sorsa mindenképpen javul imáid által. Ha ennél több információra lenne szükséged velük kapcsolatban, hidd el, eljuttatnám hozzád.
5. Hittanórán tanulnod kellett volna, hogy egyházadnak van olyan kívánsága, miszerint bűneidet minden esztendőben meggyónjad. Ha egyházad kívánságának eleget akarsz tenni, akkor évente egy alkalommal ezt meg kell tenned.
Ami pedig a szentáldozást illeti, ezt annyiszor teheted, ahányszor erre alkalmad van. Ez sohasem volt lényegileg összekötve a szentgyónással. A szentgyónás arra való, hogy visszanyerjed lelki egyensúlyodat, ha valami súlyos szeretetlenség következtében azt elvesztetted.
Az évi egyszeri szentgyónás kötelezettsége azt akarja érzékeltetni, hogy minden, még a legkisebb szeretetlenség is árt az egész világnak. Mivel mindenkitől bocsánatot nem kérhetsz, hát legalább évente egyszer, egy olyan személy előtt tégy bűnbevallást, aki ilyen értelemben az egész emberiséget képviseli számodra. Hidd el, idegzetileg nem lehet egyenesbe jönni mindaddig, míg valaki, valami fel nem oldott, ki nem mondott lelki, erkölcsi problémát hordoz magában. Hidd el, hogy azok, akik évente egyszer sem akarnak papoknál meggyónni, azok gyakran súlyos pénzeket fizetnek ki pszichológusoknak, hogy náluk ugyanezt megtegyék. Bár azok feloldozást nem, csupán tüneti kezelést tudnak nyújtani.
Megáldalak, hogy vállald a lelki, szellemi NAGYKORÚSÁGOT!"

Jézus - A Hang: 6/487

15. hét

(2010. 03. 15. - 21.)

Témáink:

"... ne legyen soha legfontosabb számodra a testi erőnlét. Többet kell gondolnod arra, hogy többre vagy teremtve, mint arra, hogy mulandó egészségeddel túl sokat foglalkozz. Mielőbb meg kell barátkoznod azzal a gondolattal, hogy sokkal többre vagy méltó, mint a mulandóság."

"A földi élet pillanata olyan, mint a tűzből kipattant szikra. Visszahull kiinduló helyére. Múlt már nincs, jövő még nincs. A jelen annyira pillanat, s a visszatérés annyira a lényeg, hogy nem is érdemes más irányba tájolódni annak, aki boldog akar lenni."

Megnyugvást csak Bennem találhatsz. Csak Bennem nem lehet csalódni! Én vagyok az otthonod! Még a legjobb esetben is, legfeljebb csak vendég lehetsz másutt. De inkább csak megtűrt. Nem azért mondom ezt, hogy lehangoljalak, hanem azért, hogy megmentselek!

"Életed hátralévő része sem fog lassabban eltelni, mint az eddigi. Sőt! Mint a magnón a szalag, mikor már túl van a felén, egyre gyorsul, úgy van a ti földi életetek is. Egyre gyorsul, amint egyre lassul a mozgásotok, fogy az erőtök. És ez így van jól. Igen, mert nem szenvedésre teremtettelek téged sem, hanem annak a boldogító kapcsolatnak véget nem érő kibontakoztatására, mely szívemet összeköti a te szíveddel. De ennek itt, a földi életben kell egyértelművé válni számodra, számomra egyaránt."

"Csak aki az Én oldalamon áll, az áll a GYŐZTES oldalán."

"Hitetlen hozzátartozóiddal kapcsolatban pontosan az a feladatod, ami Nekem. Szeretned kell őket. Éppen elég baj számukra, hogy megfosztják saját magukat attól a nagy jótól, amit a HIT jelent. Ne nehezítsd életüket azzal, hogy vitázz velük. A tevékeny szereteten kívül semmi más feladatod nincs velük szemben. Még Én sem lehettem hatásos próféta saját házam táján! Neked sem tudok nagyobb sikert jósolni."

Kérdező: EGÉSZSÉGEM SZÁMÁRA MI A LEGFONTOSABB?

1. Erőnlétem, egészségem számára mi a legfontosabb?
2. Mit kell tennem, hogy találkozhassam testi, lelki, szellemi társammal?
3. Hogyan bánjak hitetlen hozzátartozóimmal?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Nagy szeretettel kérlek, ne legyen soha legfontosabb számodra a testi erőnlét. Többet kell gondolnod arra, hogy többre vagy teremtve, mint arra, hogy mulandó egészségeddel túl sokat foglalkozz. Mielőbb meg kell barátkoznod azzal a gondolattal, hogy sokkal többre vagy méltó, mint a mulandóság.
A földi élet pillanata olyan, mint a tűzből kipattant szikra. Visszahull kiinduló helyére. Múlt már nincs, jövő még nincs. A jelen annyira pillanat, s a visszatérés annyira a lényeg, hogy nem is érdemes más irányba tájolódni annak, aki boldog akar lenni.
Megnyugvást csak Bennem találhatsz. Csak Bennem nem lehet csalódni! Én vagyok az otthonod! Még a legjobb esetben is, legfeljebb csak vendég lehetsz másutt. De inkább csak megtűrt. Nem azért mondom ezt, hogy lehangoljalak, hanem azért, hogy megmentselek!
Életed hátralévő része sem fog lassabban eltelni, mint az eddigi. Sőt! Mint a magnón a szalag, mikor már túl van a felén, egyre gyorsul, úgy van a ti földi életetek is. Egyre gyorsul, amint egyre lassul a mozgásotok, fogy az erőtök. És ez így van jól. Igen, mert nem szenvedésre teremtettelek téged sem, hanem annak a boldogító kapcsolatnak véget nem érő kibontakoztatására, mely szívemet összeköti a te szíveddel. De ennek itt, a földi életben kell egyértelművé válni számodra, számomra egyaránt.
2. Természetesen imádkozhatsz a társaddal való találkozásért. Amennyiben nem teljesül kérésed, imád akkor sem volt hiábavaló, mert gyógyító áldásként hull vissza rád. Veszteni semmiképpen sem vesztesz semmit, míg Én vagyok a legfontosabb neked. Ha pedig nem így lenne, akkor semmiképpen sem nyernél semmit. Csak aki az Én oldalamon áll, az áll a GYŐZTES oldalán.
3. Hitetlen hozzátartozóiddal kapcsolatban pontosan az a feladatod, ami Nekem. Szeretned kell őket. Éppen elég baj számukra, hogy megfosztják saját magukat attól a nagy jótól, amit a HIT jelent. Ne nehezítsd életüket azzal, hogy vitázz velük. A tevékeny szereteten kívül semmi más feladatod nincs velük szemben. Még Én sem lehettem hatásos próféta saját házam táján! Neked sem tudok nagyobb sikert jósolni. Megáldalak a BELÉM VETETT BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/488

16. hét

(2010. 04. 19. - 25.)

Témáink:

"...nem a mások által kapott szeretet a legfontosabb, hanem az, hogy a te szívedben legyen jóakarat mindenki iránt."

"Ne nyugtalankodj anyád miatt. Őneki kell nyugtalankodnia saját maga miatt. Csak ha már sehogy sem tudod kikerülni vele a találkozást, akkor vállald. De te semmiképpen sem légy kezdeményező. Nem a te magatartásodon múlik az ő lelkének sorsa. Megtérni mindenkinek önmagának kell. Senki sem teheti ezt meg más helyett. Te pedig nem vagy azáltal szeretetlen, ha kerülöd, hogy ő szeretetlen legyen veled szemben. Légy határozott e téren. Gondolj arra, hogy Én, akinek pedig nem akárki volt az édesanyja, milyen kemény voltam anyámmal szemben. Ez neki csak előnyére vált. A te anyádnak sem fog hátrányára válni, ha te kemény leszel továbbra is vele szemben. Ne menj bele olcsón, kétes szeretetű kapcsolat látszatbékéjébe."

Nem nevezető önzésnek az, "ha valaki saját kedvtelésére, hogy jobban érezze magát, elpusztítja a rovarokat. Az önszeretet csak akkor vált át önzésbe, ha embereket rövidít meg valaki azért, hogy jobban érezze magát. Az állat tehát, és ez áll a növényre, és minden emberalatti létezőre, önmagában nem szeretet tárgya."

"Csak azt tedd, amit becsülettel magadnak is kívánnál, hogy mások tegyenek. Amíg nem akarsz becsapni senkit, addig mindig meg kell mindent tenned, hogy téged se tudjon senki becsapni. Hát ennyi"

"Az érzelmi vonzódás kísértését el nem lehet kerülni világotokban. De igenis mindenki képes lezárt maradni minden olyan irányban, melyet a józan ész helytelennek tart. Csak aki játszik a tűzzel, azt égeti meg. Csak aki kacérkodik a kísértésekkel, azt nyeli magába, s marja szét. Az ősellenséggel szemben nagyon fontos szabály az, hogy nemcsak a bűnt kell elkerülni, hanem a bűnre vezető alkalmakat is. Mérhetetlen sok családi szenvedés forrása volt már e téren a könnyelműség, a komolytalan, felelőtlen vigyázatlanság."

Kérdező: A FÉRGEKET IS SZERETNI KELL?

1. Házastársamról tudtam, hogy halálos beteg, de nem mondtam meg neki, nehogy bántsa őt. Jól tettem ezt, vagy nem?
2. Anyám nagyon rossz hozzám. Kerülöm őt. Hogyan viselkedjek vele szemben?
3. A férgek is Isten teremtményei. Azokat is szeretni kell?
4. Úgy gondolom, hogy házamból ki akarnak semmizni. Hagyjam az egészet?
5. Érzelmi szálakkal mennyire kötheti meg magát az ember?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Társad halála karmikus sorsának velejárója volt. Te akkor lehetnél joggal nyugtalan, ha nem jó szándék vezetett volna akkor, mikor titkoltad előtte betegségének súlyát. Légy nyugodt! Amit vállalt, azon ment keresztül. Halála valóban fontos volt számodra, s gyermeketek számára is. Örülök, hogy erre rájöttél magad is. E szavaim megerősítenek ebben téged.
2. Sajnos azt kell mondanom, hogy anyád nem valósított meg szinte semmit azokból az elhatározásokból, melyek születése előtt benne megérlelődtek. Te azért választottad őt, mert neked is szükséged volt arra, hogy ráérlelődj még időben a legfontosabbra, vagyis, hogy nem a mások által kapott szeretet a legfontosabb, hanem az, hogy a te szívedben legyen jóakarat mindenki iránt.
Ne nyugtalankodj anyád miatt. Őneki kell nyugtalankodnia saját maga miatt. Csak ha már sehogy sem tudod kikerülni vele a találkozást, akkor vállald. De te semmiképpen sem légy kezdeményező. Nem a te magatartásodon múlik az ő lelkének sorsa. Megtérni mindenkinek önmagának kell. Senki sem teheti ezt meg más helyett. Te pedig nem vagy azáltal szeretetlen, ha kerülöd, hogy ő szeretetlen legyen veled szemben. Légy határozott e téren. Gondolj arra, hogy Én, akinek pedig nem akárki volt az édesanyja, milyen kemény voltam anyámmal szemben. Ez neki csak előnyére vált. A te anyádnak sem fog hátrányára válni, ha te kemény leszel továbbra is vele szemben. Ne menj bele olcsón, kétes szeretetű kapcsolat látszatbékéjébe.
3. Gyermekem! Amit a különböző férgekről mondasz, az nemcsak a te problémád. Sokan vannak, akik úgy vélik, hogy a szeretetnek ki kell terjedni reájuk is. Ez nem így van. Mivel az önszeretet csúcsérték (Máté 22; 38-39.), ezért semmiképpen sem nevezető önzésnek az, ha valaki saját kedvtelésére, hogy jobban érezze magát, elpusztítja a rovarokat. Az önszeretet csak akkor vált át önzésbe, ha embereket rövidít meg valaki azért, hogy jobban érezze magát. Az állat tehát, és ez áll a növényre, és minden emberalatti létezőre, önmagában nem szeretet tárgya.
4. Sajnos, a házzal kapcsolatban már nem olyan egyértelmű a helyzet. Éppen ezért nagy bölcsességre van szükséged, hogy birkának se nézzenek, s szeretetlen se légy. E téren a szeretetednek igazságban kell megnyilvánulnia, és az igazadnak szeretetben. Végig melletted leszek, de most olyan egyértelmű elveket nem tudok adni, amelyekhez könnyen igazodhatnál. Csak azt tudom mondani: Csak azt tedd, amit becsülettel magadnak is kívánnál, hogy mások tegyenek. Amíg nem akarsz becsapni senkit, addig mindig meg kell mindent tenned, hogy téged se tudjon senki becsapni. Hát ennyi.
5. Az érzelmi vonzódás kísértését el nem lehet kerülni világotokban. De igenis mindenki képes lezárt maradni minden olyan irányban, melyet a józan ész helytelennek tart. Csak aki játszik a tűzzel, azt égeti meg. Csak aki kacérkodik a kísértésekkel, azt nyeli magába, s marja szét. Az ősellenséggel szemben nagyon fontos szabály az, hogy nemcsak a bűnt kell elkerülni, hanem a bűnre vezető alkalmakat is. Mérhetetlen sok családi szenvedés forrása volt már e téren a könnyelműség, a komolytalan, felelőtlen vigyázatlanság.
Nagyon szeretlek. Nagyon szeretném, ha Lelkem Bölcsességét engednéd működni magadban.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/489

17. hét

(2010. 04. 26. - 05. 02.)

Témáink:

"... akiket a földi életben a szeretet jellemzett, éppen az Én országomban van az igazi otthonuk. A szeretet nem ismer elválást, elszakadást. Csak rövid ideig történhet meg az, hogy búcsút mondanak egymásnak azok, akiket a szeretet köt össze. CSAK RÖVID IDEIG!"

"Nagyon szeretném, ha nem más életének sorsával foglalkoznál, hanem a magadéval. Ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozz mással! Sőt! Nagyon is kell másokkal törődnöd! Nagyon is kell másokon segítened, amennyire csak képes vagy erre. Szeretetedet csak így tudod megélni embertársaiddal szemben. Amikor arra kérlek, hogy ne foglalkozz más sorsával, akkor azt szeretném elérni nálad, hogy megmenekülj minden pletyka szintű megszólástól, rágalomtól, elítéléstől, melyek nagyon ott vannak annak ajtaja előtt, aki másokkal foglalkozik."

"Segíts hát, tégy jót mindenkinek, akikkel kapcsolatba kerülsz, de légy beszédedben fegyelmezett, mert aki beszédében nem törekszik tökéletességre, az semmiben sem törekszik arra."

"Az általad kérdezőknek mondd meg, hogy Én mindenkihez szívesen szólok, de tolmácsaim csak azok a médiumaim lehetnek, akiket Én választok ki erre. Nektek nincs meg erre a felhatalmazásotok. Hidd el, a ti érdeketekben van ez így."

Kérdező: HALÁLUNK UTÁN LÁTJUK SZERETTEINKET?

Két ismerősöm kérését szeretném a HANG elé terjeszteni. Az én kérdésem pedig az, hogy halálunk után találkozunk-e szeretteinkkel?

Kedves Asszonyom! Tisztelettel közlöm Önnel, hogy a HANG elé nem terjeszthetek közvetítő útján kérdéseket. Ennek több oka van. Talán elég, ha egyet említek: Nagyon sok félreértésre adna okot, ha nem közvetlenül a kérdezőnek szólna a válasz. Gondolja csak el, hogy nézne az ki, ha valaki vállalkozna arra, hogy ismerőse helyett elmenjen gyónni, s majd hozná a gyóntató pap tanácsát, elégtételt annak, aki helyett meggyónta ismerőse lelki problémáit?! Sem gyónni, sem imádkozni más helyett nem lehet, mint ahogy üdvözülni sem lehet más helyett. Aki a HANG-hoz szól, az IMÁDKOZIK! Tehát csak a saját nevében teheti ezt bárki. Ezért csak az Ön kérdését vihetem a HANG elé.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Arra a kérdésedre, hogy szeretteiddel találkozol-e halálod után, szinte fölösleges válaszolnom, mivel magad is tudod, hogy azoknak, akiket a földi életben a szeretet jellemzett, éppen az Én országomban van az igazi otthonuk. A szeretet nem ismer elválást, elszakadást. Csak rövid ideig történhet meg az, hogy búcsút mondanak egymásnak azok, akiket a szeretet köt össze. CSAK RÖVID IDEIG!
Nagyon szeretném, ha nem más életének sorsával foglalkoznál, hanem a magadéval. Ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozz mással! Sőt! Nagyon is kell másokkal törődnöd! Nagyon is kell másokon segítened, amennyire csak képes vagy erre. Szeretetedet csak így tudod megélni embertársaiddal szemben. Amikor arra kérlek, hogy ne foglalkozz más sorsával, akkor azt szeretném elérni nálad, hogy megmenekülj minden pletyka szintű megszólástól, rágalomtól, elítéléstől, melyek nagyon ott vannak annak ajtaja előtt, aki másokkal foglalkozik.
Segíts hát, tégy jót mindenkinek, akikkel kapcsolatba kerülsz, de légy beszédedben fegyelmezett, mert aki beszédében nem törekszik tökéletességre, az semmiben sem törekszik arra.
Az általad kérdezőknek mondd meg, hogy Én mindenkihez szívesen szólok, de tolmácsaim csak azok a médiumaim lehetnek, akiket Én választok ki erre. Nektek nincs meg erre a felhatalmazásotok. Hidd el, a ti érdeketekben van ez így.
Bízzál Bennem, és bízzál abban is, hogy mindazokkal, akik előtted már átjöttek ide, Hozzám, örökre együtt lehetsz majd abban a boldogságban és békében, amelyet Lelkem biztosít számotokra.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/490

18. hét

(2010. 05. 03. - 09.)

Témáink:

"... minden ismeret felelősséggel is jár."

"Én nem azért nem szoktam feltárni előttetek jövőtök fontosabb eseményeit, mert szeretek titkolódzni. Nem. Éppen szeretetem kívánja ezt Tőlem."

Ha Jézus feltárná jövőnk fontosabb eseményeit, több rossznak is elvetné a magvát. A levél konkrét példákat is felsorol.

"A feltett kérdések addig tudnak rád és tieidre áldásként hatni, míg lehetőséget kaptok arra, hogy ti foglalkozzatok ezekkel, ti oldjátok meg, ti váljatok lelkileg figyelőkké, fegyelmezettekké. Nagyon szeretlek, és éppen ezért nem a te fejeddel gondolkodom, hanem az Én szívemmel."

Kérdező: TOVÁBBI ÉLETEMRŐL SZERETNÉK TUDNI.

További életemről, gyermekem jövőjéről, férjem életének további alakulásáról szeretnék tudni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Gyermekem! Tudom, hogy tele vagy jó szándékkal, tudom, hogy azért akarsz tudni többet, mert úgy gondolod, hogy ezzel jobban tudod segíteni azokat, akik körülvesznek téged. Van azonban valami, amire nem gondoltál. Ez pedig az, hogy minden ismeret felelősséggel is jár.
Én nem azért nem szoktam feltárni előttetek jövőtök fontosabb eseményeit, mert szeretek titkolódzni. Nem. Éppen szeretetem kívánja ezt Tőlem. Ha részletes beszámolót tartanék azokról a témákról, melyeket Elém terjesztettél, akkor több rossznak is elvetném a magvát. Először is lelki lustaságra lennél kárhoztatva. Minek is törnéd magad, ha már előre tudod, hogy mi fog következni. Aztán nagyon bezavarnál azoknak szándékvilágába, akikkel kapcsolatban információkat kaptál. De ártanál mindenkinek, akivel ismereteidet közölnéd, mivel szabad utat nyitnál az irigység, a gőg, a nagyképűség, a kisebbségi érzés, és nem sorolom, hogy még milyen sátáni erőnek, melyek mind, mind, éppen a Belém vetett hitet, bizalmat, az Irántam tanúsított tiszteletet és figyelmet pusztítanák el bennetek.
Nem, kedves gyermekem! A feltett kérdések addig tudnak rád és tieidre áldásként hatni, míg lehetőséget kaptok arra, hogy ti foglalkozzatok ezekkel, ti oldjátok meg, ti váljatok lelkileg figyelőkké, fegyelmezettekké. Nagyon szeretlek, és éppen ezért nem a te fejeddel gondolkodom, hanem az Én szívemmel. Megáldalak SZERETETEMMEL"!

Jézus - A Hang: 6/491

19. hét

(2010. 05. 10. - 16.)

Témáink:

"Olyan megváltás, amilyen a te tudatodban van, olyan a valóságban nem létezik. Én senki helyett nem csináltam meg semmit. Főleg nem csináltam olyat, hogy megváltoztattam volna az Isten szeretetét az emberek felé. Isten földre jöttöm előtt sem szerette kevésbé, sem jobban az embereket, mint földre jöttöm után. Azt talán mondanom sem kell, hisz minden nap tapasztalhatjátok, hogy az emberek szeretetét Istenhez és egymáshoz szintén nem sikerült megváltoztatnom. Sajnos, nem lettetek jobbak azóta, hogy eljöttem közétek. Legalábbis attól nem, hogy közétek jöttem."

" Furcsa módon olyan emberek vitték gyakran előbbre elgondolásaimat a világban, akiknek eszük ágában sem volt, hogy Engem tűzzenek zászlajukra. Azok pedig, akik hivatalból emlegették nevemet, inkább lejárattak Engem, mint segítettek volna Bennem, Velem és Általam szebbé tenni a földet."

"...az még kicsit odébb van, amikor hallani fogjátok Tőlem: "Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti megváltástok." (Lukács 21;28). Jelenleg tehát még nem érkezett el!"

"A gyógyítással kapcsolatban légy óvatos. Minden ember rendelkezik bizonyos fokú gyógyító erővel. Képesek vagytok erősíteni saját és egymás immunrendszerét. A hit, főleg ha kétoldalú /gyógyító és beteg/, óriási intenzitásúvá képes ezt növelni. A szeretet pedig megfelelő irányba tudja ezt állítani."

"Az emberek általában nem arra használják életüket, amire kellene, vagyis a Velem való kapcsolat kiépítésére. Ez főleg akkor van így, ha nem betegek! Ezért az egészség nem szokta őket Hozzám irányítani, nem szokta őket a halálukkal megbarátkoztatni, tehát a Velem való színről színre látásra serkenteni, hanem éppen ellenkezőleg. Nekem nagyon nem volt kedvemre való, hogy gyógyítanom kellett. De meg kellett tennem, mert számolnom kellett nemcsak a ti gyengeségeitekkel, hanem azzal is, hogy jelekkel igazoljam előttetek Magamat. Újra mondom: Légy óvatos, ha gyógyítást vállalsz! Senkinek sem ajánlanám ezt főfoglalkozásként."

"Ha tudsz magad köré olyan közösséget összehozni, mely Engem akar jobban megismerni és szeretni, akkor fogok Lelkem által olyan karizmákat adni, amelyek között a gyógyítás karizmája is szerepelhet. De csak egy élő közösség keretén belül látom ezt jónak. Csak így van remény arra, hogy szándékom szerint a föld sója, kovász, mely átjárja a tésztát,- lehettek ebben a világban."

Kérdező: REINKARNÁCIÓ ÉS MEGVÁLTÁS

1. A reinkarnáció hogyan egyeztethető össze a krisztusi megváltással?
2. Gyógyításra érzek indítást. Nem akarom szétforgácsolni erőimet. Mit tegyek?
3. Három álomról kérnék magyarázatot.

I./ Repültem, s hallottam: Ne félj! Vigyázok rád, nyisd ki a szemedet! Megkérdeztem kisérőm: Ki vagy te? Azt válaszol-ta:"Arkangyal vagyok." Amint lenéztem, láttam egy kiáradt folyót, melyet 3 hét múlva éppen úgy láttam a tévében.

II./ Valaki adott nekem egy gyermeket, melyre vörös palástot tettek, és azt mondták, ő a pápa, akit meg akarnak ölni, s nekem kell vigyáznom rá. Üldöztek, szaladtunk, de megmenekültünk.

III./ Egy bérházban értesítést kaptunk, hogy másnap este 6-kor meg fogunk halni. Nagyon féltünk. A megadott időpontban szellemi lények jöttek be. Majd egy feszülés után határtalan boldogság járt át.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Gyermekem!
1. Benned nincs megfelelő értelmezésben a krisztusi megváltás. Olyan megváltás, amilyen a te tudatodban van, olyan a valóságban nem létezik. Én senki helyett nem csináltam meg semmit. Főleg nem csináltam olyat, hogy megváltoztattam volna az Isten szeretetét az emberek felé. Isten földre jöttöm előtt sem szerette kevésbé, sem jobban az embereket, mint földre jöttöm után. Azt talán mondanom sem kell, hisz minden nap tapasztalhatjátok, hogy az emberek szeretetét Istenhez és egymáshoz szintén nem sikerült megváltoztatnom. Sajnos, nem lettetek jobbak azóta, hogy eljöttem közétek. Legalábbis attól nem, hogy közétek jöttem. Furcsa módon olyan emberek vitték gyakran előbbre elgondolásaimat a világban, akiknek eszük ágában sem volt, hogy Engem tűzzenek zászlajukra. Azok pedig, akik hivatalból emlegették nevemet, inkább lejárattak Engem, mint segítettek volna Bennem, Velem és Általam szebbé tenni a földet.
Most nem fejtem ki előtted a valódi és Általam képviselt megváltást, csak annyit mondok erről, hogy az még kicsit odébb van, amikor hallani fogjátok Tőlem: "Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti megváltástok." (Lukács 21;28). Jelenleg tehát még nem érkezett el!
Ha pedig még nem érkezett el az általad említett megváltás, akkor remélem, az általad elgondolt reinkarnációval sem lehet ellentétben.
2. A gyógyítással kapcsolatban légy óvatos. Minden ember rendelkezik bizonyos fokú gyógyító erővel. Képesek vagytok erősíteni saját és egymás immunrendszerét. A hit, főleg ha kétoldalú /gyógyító és beteg/, óriási intenzitásúvá képes ezt növelni. A szeretet pedig megfelelő irányba tudja ezt állítani. Éppen ez utóbbi miatt mondom, hogy légy óvatos.
Az emberek általában nem arra használják életüket, amire kellene, vagyis a Velem való kapcsolat kiépítésére. Ez főleg akkor van így, ha nem betegek! Ezért az egészség nem szokta őket Hozzám irányítani, nem szokta őket a halálukkal megbarátkoztatni, tehát a Velem való színről színre látásra serkenteni, hanem éppen ellenkezőleg. Nekem nagyon nem volt kedvemre való, hogy gyógyítanom kellett. De meg kellett tennem, mert számolnom kellett nemcsak a ti gyengeségeitekkel, hanem azzal is, hogy jelekkel igazoljam előttetek Magamat. Újra mondom: Légy óvatos, ha gyógyítást vállalsz! Senkinek sem ajánlanám ezt főfoglalkozásként.
Ha tudsz magad köré olyan közösséget összehozni, mely Engem akar jobban megismerni és szeretni, akkor fogok Lelkem által olyan karizmákat adni, amelyek között a gyógyítás karizmája is szerepelhet. De csak egy élő közösség keretén belül látom ezt jónak. Csak így van remény arra, hogy szándékom szerint a föld sója, kovász, mely átjárja a tésztát,- lehettek ebben a világban.
I. Első álmod arról ad jelzést, hogy tudattalan világod, tehát az a másik dimenzió, amely álomban különösen szerephez juthat, képes maradandóan emlékezetedbe idézni olyan eseményeket, melyeknek elindulása már megtörtént. A jövőben, ha figyeled, észre fogod venni, hogy mely terület az, ahol különösen fogékony vagy a jövőben bekövetkező események előre megérzésére. Ez a képesség általában nem szokott mindenre kiterjedő lenni. E képesség kifejlődésében nagy szerepet szokott játszani az az égi szellemtestvéred, akit ti őrangyalnak neveztek. Köszöntsd őrangyalodat gyakrabban!
II. A második álmod arról tudósít, hogy az a keret, melyet intézményes egyháznak neveztek, a te életedben is nagy veszélynek van kitéve, de általad, ott ahol élsz, át tudja vészelni a nehézségeket.
III. A harmadik álmodnak is nagyon megnyugtató a magyarázata. Kettőnk kapcsolatának szilárdságát bizonyítja. Amint a tenger felszínén fodrozódó hullámok nem zavarhatják meg a mélység nyugalmát, úgy a te életed felszínén történt problémák sem szüntethetik meg benned az Én békémet, mely nem csupán fegyverszünet az élet harcában, hanem a Bennem átélhető hazataláltság békéje. Adj hálát azért, hogy elszakíthatatlanul egymáshoz tartozunk.
Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM EREJÉVEL !"

Jézus - A Hang: 6/492

20. hét

(2010. 05. 17. - 23.)

Témáink:

Vannak, akik bárhogyan is döntenek, később mindig megbánják! Mi az oka ennek? Erre ad válasz ez a levél.

"Úgy tudsz kigyógyulni betegségedből, ha megtanulod azt, hogy ne bánd meg döntéseidet."

"Számodra a megoldás abban van, hogy meg kell tanulnod bátran vállalni döntéseid következményeit, bármilyenek legyenek is azok. Ehhez az kell, hogy jobban értékeld magadat. Számodra egy döntés elsősorban azért kell, hogy értékesnek minősüljön, mert a te döntésed! Végleg tudomásul kell venned, hogy a földi élet az ilyen. A mindenkori helyzet pillanatnyi lehetőségeit a józan ész mérlegén súlyozni, és utána már nem mérlegelni később, hogy mi lett volna, ha."

Nem tréfának szántam azt, hogy testi egészséged is nagyrészt attól függ, hogy mennyire leszel képes arra, ami mindenki számára fontos. Vagyis, hogy mennyire hiszed el: nincs legjobb döntés. Csak döntés van. Döntéseid erkölcsi értékét nem az adja meg, hogy mi a következmény, hanem az, hogy milyen volt a szándék, amivel azokat meghoztad. A jó szándéknak csak jó következménye lehet lelki fejlődésedre, legyen annak bármi is a következménye!

"Valamit rossznak látni, és azt jó szándékkal igenelni, ez fából vaskarika. Valamit jónak látni, és azt igenelni, ez az egészséges lelki fejlődés útja. Valamit nem látni tisztán, és azt követni, ez betegség. Ebből ki kell gyógyulnod."

"A kigyógyulás útja ... a Belém vetett bizalom. Amit Irántam való szeretetből teszel, az már maga orvosság!

Kérdező: HÁZASODJAK VAGY NE?

1. Az előttem álló utak közül melyiket válasszam?
2. Összeházasodjunk-e barátnőmmel, vagy szakítsunk?
3. Hogyan gyógyulhatnék ki betegségemből?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Teljesen mindegy, hogy melyik utat választod, úgyis megbánod. Teljesen mindegy, hogy hogyan döntesz a házassággal kapcsolatban, úgyis megbánod. Úgy tudsz kigyógyulni betegségedből, ha megtanulod azt, hogy ne bánd meg döntéseidet. Most megpróbálom megmagyarázni az előbb megfogalmazott magatartásodra adott válaszaimat.
Döntéseidet nem azért bánod meg, mert idővel azt igazolták, hogy nem voltak jó döntések. Nem. Nálad az a probléma, hogy fantáziálásod erősebb a realitásoknál. Tehát, ha döntéseid után jönnek a nehézségek, melyek természetesen még a legjobb döntések után is jönnek, akkor te nem arra teszed a hangsúlyt, hogy számolva a realitásokkal, igyekezz ismét az általad legjobb módon hozzálátni a további teendőkhöz, hanem amiatt vagy gondban, hogy miért nem döntöttél másképpen.
Számodra a megoldás abban van, hogy meg kell tanulnod bátran vállalni döntéseid következményeit, bármilyenek legyenek is azok. Ehhez az kell, hogy jobban értékeld magadat. Számodra egy döntés elsősorban azért kell, hogy értékesnek minősüljön, mert a te döntésed! Végleg tudomásul kell venned, hogy a földi élet az ilyen. A mindenkori helyzet pillanatnyi lehetőségeit a józan ész mérlegén súlyozni, és utána már nem mérlegelni később, hogy mi lett volna, ha...
Nem tréfának szántam azt, hogy testi egészséged is nagyrészt attól függ, hogy mennyire leszel képes arra, ami mindenki számára fontos. Vagyis, hogy mennyire hiszed el: nincs legjobb döntés. Csak döntés van. Döntéseid erkölcsi értékét nem az adja meg, hogy mi a következmény, hanem az, hogy milyen volt a szándék, amivel azokat meghoztad. A jó szándéknak csak jó következménye lehet lelki fejlődésedre, legyen annak bármi is a következménye!
Valamit rossznak látni, és azt jó szándékkal igenelni, ez fából vaskarika. Valamit jónak látni, és azt igenelni, ez az egészséges lelki fejlődés útja. Valamit nem látni tisztán, és azt követni, ez betegség. Ebből ki kell gyógyulnod. A kigyógyulás útja pedig a Belém vetett bizalom. Amit Irántam való szeretetből teszel, az már maga orvosság!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/493

21. hét

(2010. 05. 24. - 30.)

Témáink:

"A bölcsesség nem azonos a megszerzett ismeretek mennyiségével. Bölcsességnek azt az ismeretet lehet nevezni, melyet a gyakorlatban talpraesetten tudtok alkalmazni saját lelki fejlődésetek érdekében."

"nem nevezhető bölcs embernek az, aki képességeit mulandó értékek megszerzésére használja csupán, bármilyen sikeres is legyen e téren."

"A bölcsességhez elengedhetetlen a BÖLCSESSÉG LELKE! A bölcsességet kérni kell! (Jakab lev. 1;5.) Ehhez viszont az szükséges, hogy kellő önismerettel lássatok rá a bölcsesség hiányára önmagatokban."

"Mindaddig elégedett vagyok veled, amíg te elégedetlen vagy önmagaddal. Csak ezt az elégedetlenséget nem szabad túlzásba vinni. Egy elégedetlenség addig jó, amíg motor a továbbhaladáshoz, amíg nem párosul elkeseredéssel."

"A földön helyesen élni csak reményből lehet. E reménynek egyik forrása a benned lévő jó szándék, s a másik annak tudata, hogy az enyéimnek minden a javukra válik, mivel Én igenis mindenható vagyok azok számára, akik minden hatást életükben Velem szinkronizálnak."

"Mindenhatóságom tehát nem passzivitást kíván tőletek, hanem Rámfigyelést, Rámhallgatást, és mindabban, amiről már józan eszeddel úgy ítéled, hogy túl van saját erődön, Rámhagyatkozást."

"Bár szabadok vagytok, de szabadságotoknak vannak korlátai. Olyan ez, mint amikor valakit zárt udvarba tesznek. Mehet ahová akar, de csak a kerítés-adta határok között."

"Ember emberre csak a szolgálat rendjének irányában van teremtve. Ha nem így él valaki, akkor a legjobb barátság is zsákutcába futhat, a legjobbnak indult házasság is elválással végződhet, és a legideálisabb szülőgyermek kapcsolat is kiábrándultságot eredményezhet."

2Az a tény, hogy az emberi élet egyben felelősséggel járó élet is, nem lelketlenségemnek, hanem éppen ellenkezőleg, szeretetemnek következménye. Így, és csak így lehettek partnereim, és nem dróton rángatott bábjaim."

Kérdező: A TANULÁS NEM TETT BÖLCSEBBÉ.

1. Eddig sokat tanultam, de sajnos ettől nem lettem bölcsebb. 2. Fele-ségem nagyon fontos számomra. Sorsszerű ez?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Barátom!
A bölcsesség nem azonos a megszerzett ismeretek mennyiségével. Bölcsességnek azt az ismeretet lehet nevezni, melyet a gyakorlatban talpraesetten tudtok alkalmazni saját lelki fejlődésetek érdekében. Ebből az is következik, hogy nem nevezhető bölcs embernek az, aki képességeit mulandó értékek megszerzésére használja csupán, bármilyen sikeres is legyen e téren. A bölcsességhez elengedhetetlen a BÖLCSESSÉG LELKE!
A bölcsességet kérni kell! (Jakab lev. 1;5.) Ehhez viszont az szükséges, hogy kellő önismerettel lássatok rá a bölcsesség hiányára önmagatokban. Te elérted az alázatnak ezt a fokát. Így remélheted, hogy kérésed e téren nem fog süket fülekre találni Nálam.
Mindaddig elégedett vagyok veled, amíg te elégedetlen vagy önmagaddal. Csak ezt az elégedetlenséget nem szabad túlzásba vinni. Egy elégedetlenség addig jó, amíg motor a továbbhaladáshoz, amíg nem párosul elkeseredéssel. A földön helyesen élni csak reményből lehet. E reménynek egyik forrása a benned lévő jó szándék, s a másik annak tudata, hogy az enyéimnek minden a javukra válik, mivel Én igenis mindenható vagyok azok számára, akik minden hatást életükben Velem szinkronizálnak. Mindenhatóságom tehát nem passzivitást kíván tőletek, hanem Rámfigyelést, Rámhallgatást, és mindabban, amiről már józan eszeddel úgy ítéled, hogy túl van saját erődön, Rámhagyatkozást.
A második problémádra sem adhatok olyan választ, mely pár szóban összetömöríthető lehetne. Amit ti sorsszerűnek mondotok, az csupán részben az. Bár szabadok vagytok, de szabadságotoknak vannak korlátai. Olyan ez, mint amikor valakit zárt udvarba tesznek. Mehet ahová akar, de csak a kerítés-adta határok között. Így van ez a párválasztásnál is. Nem felelőtlen automatika ez. Nem áldás és nem átok. De lehet mindkettőre használni. Ember emberre csak a szolgálat rendjének irányában van teremtve. Ha nem így él valaki, akkor a legjobb barátság is zsákutcába futhat, a legjobbnak indult házasság is elválással végződhet, és a legideálisabb szülőgyermek kapcsolat is kiábrándultságot eredményezhet.
Az a tény, hogy az emberi élet egyben felelősséggel járó élet is, nem lelketlenségemnek, hanem éppen ellenkezőleg, szeretetemnek következménye. Így, és csak így lehettek partnereim, és nem dróton rángatott bábjaim.
Nem az tehát a fontos, hogy mi sorsszerű, hanem az, hogy sorsodat mennyire tartod kezedben az Én szándékom szerint.
Megáldalak a BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/494

22. hét

(2010. 05. 31. - 06. 06.)

Témáink:

"Az Én részemről sohasem lehet a testi gyógyítás elsődleges. (Márk 2;5.) Ha jól belegondolsz, magad is rájössz arra, hogy a földi életben nincs olyan, hogy valaki végleg egészséges lesz. A ti életetekben egyetlen fontos tényező az IRÁNY ! Ha ez jó, akkor a többi már csupa másodlagos dolog. Az irány nem más, mint törekvésed célja. Ezért mindig ezt kell először megvizsgálnod, s ha szükséges, ezen kell pályamódosítást végezned. Megvizsgálni naponta kell. Pályamódosítást ritkábban. De feltétlenül meg kell vizsgálni naponta!"

"A nem ártás, a megbocsátás és a segítés, ez az a szentháromság, melyet röviden és tömören két betűvel le lehet írni a ti nyelveteken: ÚT! Minél kevesebb kitérőt!, és főleg holtvágányt! A mulandó földi élet tele van útvesztőkkel. Fontos, hogy így legyen, hogy éberségre, tevékeny, felelősségteljes fáradozásra, tehát a valódi szeretet értékelésére, és megélésére ösztönözzön."

"A pénzzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy erkölcsileg közömbös dolog pénzt elfogadnod. A pénz elsősorban azt minősíti, aki adja. Aki kapja, azt annyiban minősíti, amennyiben az önzetlen szeretet motiválja. Beavatásokat tehát nem szabad pénzért csinálni. De elfogadni valakitől pénzt azért, mert háláját így akarja kifejezni az, akin segítettél, ez teljesen megengedett és helyénvaló."

"Nem szabad SZÉP otthonra törekedned sem neked, sem másnak. Csak praktikus otthonra szabad törekedned. Tehát olyan otthonra, melyben minden jó szándékú ember otthonosan érezheti magát. Ennek természetesen lehet velejárója az is, hogy SZÉP. De ez csak velejáró lehet, és nem legfőbb szempont. Különben csak a hiúság hízlalását szolgálná. Az autóval kapcsolatban is ez legyen a szabály. Olyan kocsi után nyugodtan törekedhetsz, mely biztonságot jelent az utazáskor, s mely jobban lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen segíts másokon."

"...azt kell kitisztáznod magadban, hogy eddig még senki sem üdvözült azáltal, hogy meggyógyult. Mindenkinek boldogsága attól függ, hogy mennyire szeret!"

"Férjed sajnos könnyen válik megszállottá. Nem állapotszerűen megszállott, de sajnos, az ősellenségnek erre nincs is szüksége férjeddel kapcsolatban. Sőt. Nem is volna jó számára, hogy állapottá válna benne a megszállottság, mert akkor végleg be lehetne tenni őt az elmegyógyintézetbe, ami pedig nem volna jó az ősellenségnek, mert akkor őt kivonnák abból a forgalomból, ahol fölhasználható a rosszra."

Kérdező: SUGALLATOT ÉRZEK GYÓGYÍTÁSRA.

1. Sugallatot érzek a gyógyításra. Vállaljam fel?
2. Pénzt fogadhatok el szeretetszolgálatért?
3. Szép otthonra vágyom. Szabad ápolnom e vágyat?
4. Bűn volna számomra egy új autó?
5. Gyermekem miattam és általam gyógyul?
6. Felelős vagyok férjemért? Ő megszállott?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Az általad fölvetett gondolatok alapján próbálom elmondani azt, amiről úgy gondolom, hogy számodra fontos. 1. A gyógyításnál fontosabb a sugallat. Ha hiszed, hogy benned képes vagyok működni, akkor hinned kell abban is, hogy hallani tudsz Engem, ha befelé figyelsz. Nem gyógyítónak akarlak. De akarok gyógyítani is általad. Sajnos, legtöbb gyermekem, akik sugallatom által azt vették észre önmagukban, hogy vágyat ébresztettem bennük a gyógyításra, nem arra figyeltek, hogy Én mit kívánok tőlük napról napra, hanem beszűkültek a testi gyógyítás irányában.
Az Én részemről sohasem lehet a testi gyógyítás elsődleges. (Márk 2;5.) Ha jól belegondolsz, magad is rájössz arra, hogy a földi életben nincs olyan, hogy valaki végleg egészséges lesz. A ti életetekben egyetlen fontos tényező az IRÁNY ! Ha ez jó, akkor a többi már csupa másodlagos dolog. Az irány nem más, mint törekvésed célja. Ezért mindig ezt kell először megvizsgálnod, s ha szükséges, ezen kell pályamódosítást végezned. Megvizsgálni naponta kell. Pályamódosítást ritkábban. De feltétlenül meg kell vizsgálni naponta! A nem ártás, a megbocsátás és a segítés, ez az a szentháromság, melyet röviden és tömören két betűvel le lehet írni a ti nyelveteken: ÚT! Minél kevesebb kitérőt!, és főleg holtvágányt! A mulandó földi élet tele van útvesztőkkel. Fontos, hogy így legyen, hogy éberségre, tevékeny, felelősségteljes fáradozásra, tehát a valódi szeretet értékelésére, és megélésére ösztönözzön.
A pénzzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy erkölcsileg közömbös dolog pénzt elfogadnod. A pénz elsősorban azt minősíti, aki adja. Aki kapja, azt annyiban minősíti, amennyiben az önzetlen szeretet motiválja. Beavatásokat tehát nem szabad pénzért csinálni. De elfogadni valakitől pénzt azért, mert háláját így akarja kifejezni az, akin segítettél, ez teljesen megengedett és helyénvaló.
Amit a szép otthonodról mondasz, az bizony nagyon megszívlelendő. Nem szabad SZÉP otthonra törekedned sem neked, sem másnak. Csak praktikus otthonra szabad törekedned. Tehát olyan otthonra, melyben minden jó szándékú ember otthonosan érezheti magát. Ennek természetesen lehet velejárója az is, hogy SZÉP. De ez csak velejáró lehet, és nem legfőbb szempont. Különben csak a hiúság hízlalását szolgálná. Az autóval kapcsolatban is ez legyen a szabály. Olyan kocsi után nyugodtan törekedhetsz, mely biztonságot jelent az utazáskor, s mely jobban lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen segíts másokon.
Gyermeked gyógyulása, gyógyítása a te szolgálatodhoz is hozzátartozik. Csak azt kell kitisztáznod magadban, hogy eddig még senki sem üdvözült azáltal, hogy meggyógyult. Mindenkinek boldogsága attól függ, hogy mennyire szeret!
Férjed sajnos könnyen válik megszállottá. Nem állapotszerűen megszállott, de sajnos, az ősellenségnek erre nincs is szüksége férjeddel kapcsolatban. Sőt. Nem is volna jó számára, hogy állapottá válna benne a megszállottság, mert akkor végleg be lehetne tenni őt az elmegyógyintézetbe, ami pedig nem volna jó az ősellenségnek, mert akkor őt kivonnák abból a forgalomból, ahol fölhasználható a rosszra.
Nagyon megértem tartózkodásodat, és nem is kívánom, hogy engedékeny légy. De magaddal szemben se légy engedékeny, mikor kettőnk kapcsolatáról van szó. Nagyon szeretlek, s elvárom, hogy ezt erődhöz mérten viszonozd. Ha elfelejtetted volna, hát emlékeztetlek, ez a főparancs! (Máté 22;37).
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/495

23. hét

(2010. 06. 07. - 13.)

Témáink:

"...az a szomorú gyakorlat a földi életben, hogy olyan problémák, amelyeken neked át kellett birkóznod magadat, legtöbb esetben leoldják Rólam azokat, akik pedig azért jöttek a Földre, hogy e problémák megoldása révén, még közelebb kerüljenek Hozzám. Te nem oldódtál le Rólam. Ezért mondom, hogy túl vagy már a nehezén."

"Föl kell hívnom figyelmedet azonban valamire. Van olyan furcsa eset, hogy valaki egy nehéz vizsgán képes átjutni, s utána egy könnyebb vizsgán pedig megbukik."

"A MEGVÁLÁS nem más, mint az, hogy elhoztam számotokra azt a mérleget, amely születésetek előtt még ismert volt. Azért hoztam el, hogy ezen a mérlegen mérjétek le a földi életben hozott döntéseiteket. Ezen, és ne máson!"
"A MEGVÁLTÁS nem más, mint FÉNY! De az a FÉNY csak annak segít, annak ad eligazítást, aki rányitja szívének a szemét erre FÉNYRE, vagyis HISZ!"

"ÖRÖMHÍR, JÓ HÍR! Ez az Én evangéliumom. Ennek lényege az, hogy nincs két mérce. Egy evilági és egy másvilági. Csak MÁSVILÁGI van!, és ezt kell alkalmaznotok döntéseitek meghozatalakor, ha boldogok akartok lenni, ha ki akarjátok védeni a lelki, szellemi, erkölcsi kudarcok rohamát."

"Én FÉNYNEK jöttem a világba. Számodra most különböző neonfények és szirénhangok akarják karmikus életed döntéseinek súlyozását összekuszálni. Csak alázatos türelemmel védheted ki e támadást. Az alázatnak, az igazi és nem álalázatnak lényege: TŐLEM tanulás, VELEM törődés, ENGEM keresés."

"Az önfegyelmet, az önnevelést eléje kell tenned gyermekeid nevelése elé, és minden más elé. ELÖLJÁRÓNAK kell lenned a szó legszorosabb értelmében a türelem, megértés, irgalmazás, s ugyanakkor a benső szabadság megőrzésében."

"Vigyázz! Evangéliumaim semmivel sem helyettesíthetők! Semmiféle meditációk, semmiféle tanfolyamok, beavatások nem képesek boldoggá tenni, tisztán látóvá, jól hallóvá formálni senki emberfiát, Nélkülem. Engem pedig arról lehet legjobban felismerni, hogy soha, tehát ma sem, és senkinek, tehát neked sem, nem mondok olyasmit, ami ellenkezne az evangéliumaimban elmondottakkal!"

"Kihangsúlyozottan az evangéliumokat említettem, és nem a Bibliát. A Biblia akármilyen nagyszerű, Lelkem által sugallt írás, sajnos könynyen félreérthető, mivel akik írták, szabadságuk és megkötözöttségük hatása alatt írták. Nem is tehettek másképpen."

Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

1. Istennek megfelelni jöttem a Földre. Jó úton járok?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Gyermekem!
Bizonyos értelemben túl vagy a nehezén! Ez alatt nem azt értem, hogy életed már egy megoldott élet, hanem azt, hogy jól vetted azokat az akadályokat, melyek már induláskor eléd kerültek, és amelyekkel az ősellenség nem tudott kiiktatni az élők sorából. Sajnos azt kell mondanom, hogy az a szomorú gyakorlat a földi életben, hogy olyan problémák, amelyeken neked át kellett birkóznod magadat, legtöbb esetben leoldják Rólam azokat, akik pedig azért jöttek a Földre, hogy e problémák megoldása révén, még közelebb kerüljenek Hozzám. Te nem oldódtál le Rólam. Ezért mondom, hogy túl vagy már a nehezén.
Föl kell hívnom figyelmedet azonban valamire. Van olyan furcsa eset, hogy valaki egy nehéz vizsgán képes átjutni, s utána egy könnyebb vizsgán pedig megbukik. Ettől szeretnélek megóvni téged, s ezért mondom a következőket:
1. Tisztán kell látnod, hogy mit is jelent a karma. A vállalt földi élet sok kisebb-nagyobb döntés sorozatából áll. E döntések nagyságának és mélységének megítélése, sajnos nem azonos a születés előtt és a születés után. Ha azonos lenne, akkor nem lenne semmi komoly baj. A nehézséget éppen az jelenti, hogy más a mérleg születés előtt, és más a születés után. Ennek aztán nagyon sok keserű következménye van. A csalódások, kiábrándulások, a Velem való konfrontálások egész áradatát idézheti ez elő bennetek. És itt lép most be életetekbe a megváltás.
2. A MEGVÁLTÁS-ról annyi badarságot beszélnek össze, hogy ma már szinte nem találkozol emberrel, aki értelmet megnyugtató választ tudna adni neked e kérdésben. A MEGVÁLÁS nem más, mint az, hogy elhoztam számotokra azt a mérleget, amely születésetek előtt még ismert volt. Azért hoztam el, hogy ezen a mérlegen mérjétek le a földi életben hozott döntéseiteket. Ezen, és ne máson!
3. ÖRÖMHÍR, JÓ HÍR! Ez az Én evangéliumom. Ennek lényege az, hogy nincs két mérce. Egy evilági és egy másvilági. Csak MÁSVILÁGI van!, és ezt kell alkalmaznotok döntéseitek meghozatalakor, ha boldogok akartok lenni, ha ki akarjátok védeni a lelki, szellemi, erkölcsi kudarcok rohamát.
A MEGVÁLTÁS nem más, mint FÉNY! De az a FÉNY csak annak segít, annak ad eligazítást, aki rányitja szívének a szemét erre FÉNYRE, vagyis HISZ!
4. Földi életetekben mindannyitok élete karmikus élet. Ennek lényege az, amit te nagyon okosan így fogalmaztál meg: "Istennek megfelelni jöttem a Földre." Tönkrement házasságaidnak nem sikerült téged is a romok alá temetni. Ezért mondtam, hogy a nehezén túl vagy. Ami viszont most következik, az bár nem nehezebb, de rafináltabb próbatétel. Én FÉNYNEK jöttem a világba. Számodra most különböző neonfények és szirénhangok akarják karmikus életed döntéseinek súlyozását összekuszálni. Csak alázatos türelemmel védheted ki e támadást. Az alázatnak, az igazi és nem álalázatnak lényege: TŐLEM tanulás, VELEM törődés, ENGEM keresés.
5. Az önfegyelmet, az önnevelést eléje kell tenned gyermekeid nevelése elé, és minden más elé. ELÖLJÁRÓNAK kell lenned a szó legszorosabb értelmében a türelem, megértés, irgalmazás, s ugyanakkor a benső szabadság megőrzésében. Ez utóbbi azt jelenti, hogy törekednek kell, éspedig ELÖLJÁRÓ szinten kell törekednek arra, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd megtenni az Általam, az Én fényemben meglátott jót, vagyis, tudj JÓZANUL HITBŐL ÉLNI!
6. Vigyázz! Evangéliumaim semmivel sem helyettesíthetők! Semmiféle meditációk, semmiféle tanfolyamok, beavatások nem képesek boldoggá tenni, tisztán látóvá, jól hallóvá formálni senki emberfiát, Nélkülem. Engem pedig arról lehet legjobban felismerni, hogy soha, tehát ma sem, és senkinek, tehát neked sem, nem mondok olyasmit, ami ellenkezne az evangéliumaimban elmondottakkal! Kihangsúlyozottan az evangéliumokat említettem, és nem a Bibliát. A Biblia akármilyen nagyszerű, Lelkem által sugallt írás, sajnos könynyen félreérthető, mivel akik írták, szabadságuk és megkötözöttségük hatása alatt írták. Nem is tehettek másképpen.
Nagyon szeretlek. Nagyon szeretném benned szeretni egész családodat. Tedd ezt Nekem lehetővé.
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/496

24. hét

(2010. 06. 14. - 20.)

Témáink:

"... a földi életben senki sem szerezheti meg lelki nyugalmát azáltal, hogy eseményeket kitisztáznak neki, hanem csak azáltal, ha Velem komoly, egyértelmű kapcsolatba akar kerülni. Csak Én tudom megadni azt a BÉKÉT, mely után szíved vágyakozik."

"Valamikor ezt mondtam: 'Jöjjetek Hozzám..., és Én megenyhítelek titeket.' (Mt. 11;28). E kijelentésem ma is helytálló."

"Nagyon szeretném, ha, ... rá tudnál látni arra, hogy mennyire mulandó a te életed is, és mennyire nincs értelme semmi olyanért nyugtalankodnod a földön, ami kizárólag úgyis csak itt, Nálam talál megoldásra."

"... a szeretet nem ismer elszakadást, ezért a földi életben, ... minden találkozás tulajdonképpen egy elválás kezdete, és minden elválás figyelmeztetés, hogy nincs itt maradandó lakásotok ..."

" ... a halál angyalának, bármilyen körülmény közepette is jelenik meg valahol, olyan feladatot kell elvégeznie, mely legtöbbször fájdalmas operáció, de nem annak, aki elmegy, hanem azoknak, akik itt maradnak."

Egy hozzánktartozónk elvesztésének fájdalmát "csak az képes önmagában enyhíteni, akiben egyértelművé tud válni a majdani találkozás bizonyossága."

"Igen, ez lehetséges, mert a szeretet nem ismer elszakadást. Higgyetek ebben! Aki ebben hisz, az Bennem hisz!"

Kérdező: ÖCSÉM BALESETBEN MEGHALT.

Öcsém balesetben meghalt. Lelki nyugalmunk érdekében szeretnénk tudni, hogy valóban ő-e a felelős?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Gyermekem!
Nem adok információt testvéred jelenlegi állapotáról, de arról igen, hogy miért történt az, ami történt. Testvéred még meg sem született, már előre tudta, hogy élete hogyan fog végződni. A rendőrség joggal nem állapíthatott meg mást, mint amit megállapított. Arról van tehát szó, hogy testvéred nem kerülhette ki azt, ami történt. Teljesen helytelen lenne bárkit is felelősségre vonni e baleset miatt. Nemcsak azért, mert attól testvérednek nem lenne jobb, / sőt!, kifejezetten bántaná!/ de elsősorban azért, mert ez egy vállalt sors volt, amelynek a földön így kellett véget érnie.
Fontos tudnod a következőket. Itt most nem is az az érdekes, hogy ő ezt választotta, hanem az, hogy miért?! Teéretted, értetek! Földi életében nem emlékezhetett rá, de földre jötte előtt nagyon is tudta, hogy neki hatni kell rátok olyan formán, hogy így kapj Tőlem egy levelet, amely ráébreszt arra, hogy a földi életben senki sem szerezheti meg lelki nyugalmát azáltal, hogy eseményeket kitisztáznak neki, hanem csak azáltal, ha Velem komoly, egyértelmű kapcsolatba akar kerülni. Csak Én tudom megadni azt a BÉKÉT, mely után szíved vágyakozik. Nem öcsédről kell neked többet tudnod, hanem Rólam! Rólam kell tudnod, hogy végtelen szeretettel szeretlek, és várom azt a pillanatot, hogy őszinte szívvel befogadj magadba Engem. Megjegyzem, öcsédnek is hő vágya ez most.
Drága Gyermek! Valamikor ezt mondtam:" Jöjjetek Hozzám..., és Én megenyhítelek titeket."(Mt. 11;28). E kijelentésem ma is helytálló! Magadon is, öcséden is csak Bennem lehet segíteni. Bennem, és senki másban, semmi más által.
Nagyon szeretném, ha az említett baleset olyan benső szemeket tudna kinyitni benned, amelyekkel rá tudnál látni arra, hogy mennyire mulandó a te életed is, és mennyire nincs értelme semmi olyanért nyugtalankodnod a földön, ami kizárólag úgyis csak itt, Nálam talál megoldásra.
Mivel a szeretet nem ismer elszakadást, ezért a földi életben, ahol minden találkozás tulajdonképpen egy elválás kezdete, és minden elválás figyelmeztetés, hogy nincs itt maradandó lakásotok, ezért a halál angyalának, bármilyen körülmény közepette is jelenik meg valahol, olyan feladatot kell elvégeznie, mely legtöbbször fájdalmas operáció, de nem annak, aki elmegy, hanem azoknak, akik itt maradnak.
Furcsa módon tehát az a szenvedés, mely lelkedben van, szeretetedből forrásozik. De megszüntetni nem szabad, és nem is lehet azáltal, hogy ne szeress. Az ilyen fájdalmat csak az képes önmagában enyhíteni, akiben egyértelművé tud válni a majdani találkozás bizonyossága.
Igen, ez lehetséges, mert a szeretet nem ismer elszakadást. Higgyetek ebben! Aki ebben hisz, az Bennem hisz! - Megáldalak a bizalom és a benső BÉKE LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/497

25. hét

(2010. 06. 21. - 27.)

Témáink:

"A földi életben nincs olyan jó, aminél jobb ne lehetne."

"Az a tudat, hogy lehetne jobb is, nem szabad, hogy problémát jelentsen. A természetadta fejlődésnek ez velejárója."

"a gyermekektől sokat lehet tanulni. Szinte szabálynak mondható, hogy attól az óvónőtől tanulnak legtöbbet a gyerekek, aki maga is tanul, míg gyerekekkel foglalkozik. Ennek pedig legbiztosabb alapja az, ha többször gondolsz arra, hogy te is GYERMEK vagy. Kell is, hogy gyermek légy, mert ti felnőttek, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermek, nem mentek be Atyám országába. (Lukács 18:17)."

"A földi életben mindenféle 'iszony' alapja a haláltól való félelem." "Ezeknek gyökere legtöbbször egy előző életedben történt eseményben lelhető fel." "E félelmet úgy kell elkezdened legyőzni, hogy bizonyossá kell tenned magadban ezt az igazságot: nincs halál! (János 11:26). Minél jobban át tudod élni, hogy örökéletet hordasz magadban, annál kisebb hatást tudnak kiváltani benned a külső körülmények által előidézett félelmek."

"Őrangyalod élő kapcsolatban van veled. Nagyon is élő kapcsolatban! Részedről elég, ha ezt tudomásul veszed, és időnkint úgy fordulsz hozzá, azzal a bizonyossággal, hogy ő mindig rendelkezésedre áll. A Gondviselés tervében a te számodra sokkal természetesebb őrangyalodhoz fordulni, mint a HANG-hoz."

Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

1. Mint óvónő, helyesen foglalkozom-e a gyerekekkel?
2. Tériszonyomnak mi az eredete?
3. Láttam egy szimbólumot. Mit jelent az?
4. Őrangyalommal hogyan kerülhetek élő kapcsolatba?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Gyermekem!
A földi életben nincs olyan jó, aminél jobb ne lehetne. Pedagógiád tehát akkor a legjobb, ha arra törekszel, hogy egyre jobb legyen. Erre senki sem adhat kívülről receptet. Szívedre hallgatva mindig azt kell tenned, amit pillanatnyilag a legjobbnak látsz. Az a tudat, hogy lehetne jobb is, nem szabad, hogy problémát jelentsen. A természetadta fejlődésnek ez velejárója.
Csak erősítésként mondom, hogy a gyermekektől sokat lehet tanulni. Szinte szabálynak mondható, hogy attól az óvónőtől tanulnak legtöbbet a gyerekek, aki maga is tanul, míg gyerekekkel foglalkozik. Ennek pedig legbiztosabb alapja az, ha többször gondolsz arra, hogy te is GYERMEK vagy. Kell is, hogy gyermek légy, mert ti felnőttek, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermek, nem mentek be Atyám országába. (Lukács 18:17).
2. A földi életben mindenféle "iszony" alapja a haláltól való félelem. E félelmet úgy kell elkezdened legyőzni, hogy bizonyossá kell tenned magadban ezt az igazságot: nincs halál! (János 11:26). Minél jobban át tudod élni, hogy örökéletet hordasz magadban, annál kisebb hatást tudnak kiváltani benned a külső körülmények által előidézett félelmek. Az ne zavarjon, hogy nem oldható le ez magadról egy gombnyomásra. Szépen és soká lehet ilyen terheltségekkel élni itt a földön. Ezeknek gyökere legtöbbször egy előző életedben történt eseményben lelhető fel. Te láttál valakit, aki nagyon közel állt hozzád, egy piramis csúcsáról lezuhanni. Ennek nyomait cipeled ma is magadban. Jó ha tudod, hogy akit akkor lezuhanni láttál, az többé már nem született le ide a földre. Nem volt rá szüksége.
3. Szimbólumok magyarázatába azért nem bonyolódok bele, mert egy szimbólum azért szimbólum, hogy mindenki egyedi esetként értelmezzen a maga számára belőle olyat, ami beépíthető életfolyamatába.
4. Őrangyalod élő kapcsolatban van veled. Nagyon is élő kapcsolatban! Részedről elég, ha ezt tudomásul veszed, és időnkint úgy fordulsz hozzá, azzal a bizonyossággal, hogy ő mindig rendelkezésedre áll. A Gondviselés tervében a te számodra sokkal természetesebb őrangyalodhoz fordulni, mint a HANG-hoz.
Megáldalak téged, munkádat, törekvéseidet!"

Jézus - A Hang: 6/498

26. hét

(2010. 06. 28. - 07. 04.)

Témáink:

"Kivétel nélkül minden médium, a HANG-médiumot is beleértve, képtelen arra, hogy tökéletesen közölje gondolataimat. Gondolataim legtisztább formában az evangélisták által íródtak le, legalábbis azok, amelyeket emlékezetből le tudtak írni, mivel azokat nem ők, hanem Én fogalmaztam meg. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Nem vagytok automaták!"

Emiatt "...csak olyan üzenetet fogadj el hitelesnek magadra nézve, amelyről saját mérlegelésed alapján is be tudod látni, hogy nem ellenkezik azokkal a gondolatokkal, amelyek az evangéliumokban megtalálhatók."

Egy médium akkor hiteles, "ha szinkronban van tanításom lényegével, vagyis azzal, hogy nem szabad soha senkinek ártani, hogy mindig mindenkinek meg kell bocsátani, és segíteni kell a rászorulókon. Mindaz, ami ebben az irányban hat, Tőlem van."

"Nagyon szeretlek. Szeretetem valódi izzását földi ember képtelen nemcsak fölfogni, de kibírni sem. Nem is az a fontos, hogy irántad való szeretetemmel foglalkozz, hanem az, hogy te SZERESS!"

Kérdező: EGY MÉDIUMRÓL

Hihetek-e a Magdika "médium" által nekem mondottaknak?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! E kérdésedre lélektani képtelenség egyetlen mondattal válaszolnom.
Kivétel nélkül minden médium, a HANG-médiumot is beleértve, képtelen arra, hogy tökéletesen közölje gondolataimat. Gondolataim legtisztább formában az evangélisták által íródtak le, legalábbis azok, amelyeket emlékezetből le tudtak írni, mivel azokat nem ők, hanem Én fogalmaztam meg. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Nem vagytok automaták!
Ennek előre bocsátása után azt kell mondanom kérdésedre, hogy csak olyan üzenetet fogadj el hitelesnek magadra nézve, amelyről saját mérlegelésed alapján is be tudod látni, hogy nem ellenkezik azokkal a gondolatokkal, amelyek az evangéliumokban megtalálhatók.
Az említett médiumom nagyon jó tolmácsom tud lenni, de mint mondottam, személyre lebontva csak akkor tudom hitelesíteni, ha szinkronban van tanításom lényegével, vagyis azzal, hogy nem szabad soha senkinek ártani, hogy mindig mindenkinek meg kell bocsátani, és segíteni kell a rászorulókon. Mindaz, ami ebben az irányban hat, Tőlem van. De felhívom figyelmedet arra, hogy Én soha senkinek sem legyezgettem a hiúságát, sőt! És a jövőtökre vonatkozóan sem mondottam soha olyat, amiről úgy ítéltem, hogy elvihet bárkit is a lényegtől, a szeretet kibontakoztatásától, s annak vállalásától, ami a szeretettel általában együtt jár, vagyis az áldozattá válástól.
Nagyon szeretlek. Szeretetem valódi izzását földi ember képtelen nemcsak fölfogni, de kibírni sem. Nem is az a fontos, hogy irántad való szeretetemmel foglalkozz, hanem az, hogy te SZERESS! Köszönöm a Nekem adott SZÍVEDET! MEGÁLDALAK!"

Jézus - A Hang: 6/499

27. hét

(2010. 07. 05. - 11.)

Témáink:

"Akit az Én Édesanyám valamivel megbíz, az nem törődik azzal, hogy ennek következtében milyen lesz a sorsa. Csak az érdekli, hogy szeretettel megtegye azt, amire Anyám felkérte őt."

"Ha nem vagy biztos abban, hogy valóban Mária kért fel téged, akkor kérdezd meg a helyi lelkészt, s minden felelősséget rá kell hárítanod a következményekért. A különböző ájtatossági gyakorlatokkal, melyek több embert érintenek, mindig így kell eljárni, mert különben a rend és a szeretet helyett a zűrzavar és a gyűlölet kezd uralkodni köreitekben."

"Ha pedig szentül meg vagy győződve arról, hogy Anyámtól kaptad a megbízatást az említett ájtatosság irányítására, s ebből neked problémáid lettek, akkor Anyámhoz fordulj további eligazításért. Ha ő tudott neked közvetlenül megbízatást adni úgy, hogy az számodra benső bizonyosság, akkor megvan a lehetősége ugyanerre a továbbiakban is."

"Itt, a mi világunkban csodálatos rend és szabadság uralkodik, és sohasem kaszálunk bele egymás döntéseinek folyamatába."

Kérdező: SZŰZANYA MEGBÍZOTT.

A Szűzanya rám bízta, hogy vezessem a Rózsafüzér
Társulatot. Emiatt sokan támadnak. Mitévő legyek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!
Kérdésed alapján azt kell mondanom, hogy te nem vagy biztos abban, hogy valóban Mária rád bízta azt a feladatot, amely miatt most szenvedned kell. Azért mondom ezt, mert ha biztos lennél, akkor nem lehetne számodra probléma az, hogy mitévő légy. Akit az Én Édesanyám valamivel megbíz, az nem törődik azzal, hogy ennek következtében milyen lesz a sorsa. Csak az érdekli, hogy szeretettel megtegye azt, amire Anyám felkérte őt.
Ha nem vagy biztos abban, hogy valóban Mária kért fel téged, akkor kérdezd meg a helyi lelkészt, s minden felelősséget rá kell hárítanod a következményekért. A különböző ájtatossági gyakorlatokkal, melyek több embert érintenek, mindig így kell eljárni, mert különben a rend és a szeretet helyett a zűrzavar és a gyűlölet kezd uralkodni köreitekben.
Ha pedig szentül meg vagy győződve arról, hogy Anyámtól kaptad a megbízatást az említett ájtatosság irányítására, s ebből neked problémáid lettek, akkor Anyámhoz fordulj további eligazításért. Ha ő tudott neked közvetlenül megbízatást adni úgy, hogy az számodra benső bizonyosság, akkor megvan a lehetősége ugyanerre a továbbiakban is.
Itt, a mi világunkban csodálatos rend és szabadság uralkodik, és sohasem kaszálunk bele egymás döntéseinek folyamatába.
MEGÁLDALAK ÉGI ÉDESANYÁNK SZEPLŐTELEN SZÍVÉN KERESZTÜL!"

Jézus - A Hang: 6/500

28. hét

(2010. 07. 12. - 18.)

Témáink:

"A Szentírás olyan lelki táplálék, amelyet a józan ész használata képes beépíteni Isten gyermekeinek gyakorlati életvitelébe. Tehát nem kész épületet, hanem téglákat kínál fel, melyeket a Lélek által irányított józan ész képes Isten szándékának megfelelő épületté, templommá formálni bennetek. Aki ezt vállalja, az jó úton jár."

"A szeretet nem ismer elválást. Általában olyankor szokott ilyen kérdés felmerülni, amikor háttérbe szorul annak felismerése, hogy a szeretet itt a földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. A szeretet valódiságát, mélységét, értékét mindig az mutatja meg, hogy mekkora áldozatra képes. Más dolog az, amikor valakinek tudomásul kell vennie, hogy őt elhagyták, s ezért, mivel szükségét érzi, hogy társa legyen, nyitottá válik további kapcsolat kialakítására."

"A hűtlenség idegen a szeretettől, idegen Tőlem. De annak tudomásulvétele, hogy hűtlen lett az, aki neked hűséget ígért, és ennek olyan további következménye is van, hogy te, az elhagyott, mással, elsősorban éppen elhagyott családod érdekében, életközösséget vállalsz, ez Előttem nem hűtlenség."

"Csak az a kapcsolat helyes, amely növeli benned a hűséget. Főleg olyankor helyes az ilyen kapcsolat amikor arról van szó, hogy a szeretet nagy áldozatvállalást kíván. Ebben az esetben kifejezetten keresni kell az ilyen helyes kapcsolatot. A hűséget gyengítő kapcsolat sohasem jó."

"Kétféle hűségkapcsolat van. Az egyik: amikor a hűséget nem szüntetheti meg a másik fél hűtlensége. Ilyen az Én hűségem veletek kapcsolatban."

"A másik: amikor az egyik hűtlensége értelmetlenné tette e szó tartalmát kettejük között. Ilyenkor az, aki nem vádolható hűtlenséggel, szívének hűségét nem veszti el, csupán áthelyezi máshová azt a tartópillért, melyet a hűtlen fél felmondott. Az ilyen állapot hordozza tovább az Én áldásomat akkor is, ha különböző jogi előírások ebben problémát látnak, illetve nem is tartják megengedhetőnek."

"A magány a melegágya annak, hogy egyéniséggé érlelődjetek. Az emberi kapcsolatok pedig a személyiség gazdagodását segítik elő. Aki tehát gyengének éli meg egyéniségét, annak több lehetőséget kell keresnie ahhoz, hogy magányban legyen. Aki viszont túl erős egyéniség, s azt veszi észre, hogy lemerevül, annak a kapcsolatait kell szaporítania, hogy oldottabbá, rugalmasabbá váljon."

"A hitet csak gyakorlat által lehet növelni. De lehet növelni! El kell kezdened úgy élni, mintha hinnéd, hogy benned élek, mintha hinnéd, hogy látlak, hallom szavaidat, mintha hinnéd, hogy Én azért vagyok, hogy segítségedre legyek. Így tudod magadban növelni a hitet."

"... hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen!"

"... sohasem vagytok magatokra hagyva. Nincs titokban maradt esemény! Sokkal nagyobb nyilvánosság előtt zajlik életetek, mint korlátolt földi érzékeitekkel ez megtapasztalható lehetne."

Kérdező: JOBB, HA ELVÁLOK?

1. A Szentírás forgatásán kívül mivel kell még biztosítanom azt, hogy helyes úton járjak?
2. Gyermekeim érdekében jobb-e, ha elválok?
3. Egy kapcsolatról. Helyes-e?
4. Mit tegyek, hogy ne mások irányítsanak?
5. A HÁZI ÁLDÁS hatására úgy gondolom, hogy baj van a hitemmel. Igaz ez?
6. Egy fekete kutyáról mit gondoljak, amiről leányaim álmodnak?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. A Szentírás olyan lelki táplálék, amelyet a józan ész használata képes beépíteni Isten gyermekeinek gyakorlati életvitelébe. Tehát nem kész épületet, hanem téglákat kínál fel, melyeket a Lélek által irányított józan ész képes Isten szándékának megfelelő épületté, templommá formálni bennetek. Aki ezt vállalja, az jó úton jár.
2. A szeretet nem ismer elválást. Általában olyankor szokott ilyen kérdés felmerülni, amikor háttérbe szorul annak felismerése, hogy a szeretet itt a földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. A szeretet valódiságát, mélységét, értékét mindig az mutatja meg, hogy mekkora áldozatra képes.
Más dolog az, amikor valakinek tudomásul kell vennie, hogy őt elhagyták, s ezért, mivel szükségét érzi, hogy társa legyen, nyitottá válik további kapcsolat kialakítására.
A hűtlenség idegen a szeretettől, idegen Tőlem. De annak tudomásulvétele, hogy hűtlen lett az, aki neked hűséget ígért, és ennek olyan további következménye is van, hogy te, az elhagyott, mással, elsősorban éppen elhagyott családod érdekében, életközösséget vállalsz, ez Előttem nem hűtlenség.
3. Csak az a kapcsolat helyes, amely növeli benned a hűséget. Főleg olyankor helyes az ilyen kapcsolat amikor arról van szó, hogy a szeretet nagy áldozatvállalást kíván. Ebben az esetben kifejezetten keresni kell az ilyen helyes kapcsolatot. A hűséget gyengítő kapcsolat sohasem jó.
Kétféle hűségkapcsolat van. Az egyik: amikor a hűséget nem szüntetheti meg a másik fél hűtlensége. Ilyen az Én hűségem veletek kapcsolatban. Én akkor is hűséges vagyok hozzátok, ha ti hűtlenné váltatok Velem szemben. Ez azért lehetséges, mert ismerem szeretetem erejét, és tudom, hogy előbb-utóbb mindannyian rá fogtok jönni arra, hogy ti sem lehettek másképpen boldogok, csak úgy, ha kipróbált hűséggel kapcsolódtok Hozzám. Tehát ti sem lehettek másképpen boldogok, csak úgy, ahogy Én. Engem is kipróbált hűségem boldogít (Lukács 24:26). Minél előbb rájöttök erre, annál hamarább lesztek boldogok.
A másik: amikor az egyik hűtlensége értelmetlenné tette e szó tartalmát kettejük között. Ilyenkor az, aki nem vádolható hűtlenséggel, szívének hűségét nem veszti el, csupán áthelyezi máshová azt a tartópillért, melyet a hűtlen fél felmondott. Az ilyen állapot hordozza tovább az Én áldásomat akkor is, ha különböző jogi előírások ebben problémát látnak, illetve nem is tartják megengedhetőnek. Idővel feltétlenül láthatóvá lesz, hogy valóban jelen van áldásom, vagy nincs. Illetve, hogy valóban azt történt, hogy csak az egyik vált hűtlenné, s a másik minden áron hű akar maradni. Mivel a másikhoz már nem lehet, mert ezt az a másik lehetetlenné tette, hát Hozzám! Hozzám úgy, hogy a levált társa helyett egy másik élettárs is meg tapasztalhatja az elhagyottnak Általam megáldott hűségét.
4. A magány a melegágya annak, hogy egyéniséggé érlelődjetek. Az emberi kapcsolatok pedig a személyiség gazdagodását segítik elő. Aki tehát gyengének éli meg egyéniségét, annak több lehetőséget kell keresnie ahhoz, hogy magányban legyen. Aki viszont túl erős egyéniség, s azt veszi észre, hogy lemerevül, annak a kapcsolatait kell szaporítania, hogy oldottabbá, rugalmasabbá váljon.
5. Baj van a hiteddel. A hitet csak gyakorlat által lehet növelni. De lehet növelni! El kell kezdened úgy élni, mintha hinnéd, hogy benned élek, mintha hinnéd, hogy látlak, hallom szavaidat, mintha hinnéd, hogy Én azért vagyok, hogy segítségedre legyek. Így tudod magadban növelni a hitet.
A hittel nagy baj van jelenleg a Földön. Mivel kevesen hisznek, ezért sokan lesznek hiszékenyek, babonásak. Ez pedig nem vezet jóra, mert nem teszi lehetővé Számomra azt, hogy hatékonyan tudjak működni bennetek és általatok.
Bizony, az igazi hit, melyet Én joggal várok el tőletek, mindig a szeretet irányában áraszt erőt. Tehát hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen!
6. A fekete kutyával kapcsolatos álom nem ad neked lehetőséget arra, hogy érdemben változtass leányaid életén. Arra azonban figyelmeztet téged is, leányaidat is, hogy van egy olyan világ, egy olyan dimenzió, mely különböző szimbólumokkal figyelmeztetni akar benneteket álmotokban arra, hogy jobban ismeri földi életetek múltját, jövőjét, és természetesen jelenét is, mint ti. Tehát sohasem vagytok magatokra hagyva. Nincs titokban maradt esemény! Sokkal nagyobb nyilvánosság előtt zajlik életetek, mint korlátolt földi érzékeitekkel ez megtapasztalható lehetne.
Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/501

29. hét

(2010. 05. 31. - 06. 06.)

Témáink:

A látomások céljának és helyes megkülönböztetésének magyarázata;

Az álmok céla, hogy tanuljunk belőlük;

"Nem az eredmény az, ami fontos, hanem az, hogy magad előtt légy ártatlan. Az természetes, hogy neked is, Nekem is fáj az, amikor bárki részéről is rosszat tapasztalunk. De ez a fájdalom SZENT fájdalom, tehát nem is kell arra törekedni, hogy bárki is megszüntesse azt.
Ha valaki ki akarná irtani a rosszakat a világból, hogy senkinek se fájjon tovább a rossz, az nem tenne mást, mint homokot szórna a sebre. A rosszat csak magadból irthatod ki! Más megjavítására nincs senkinek felhatalmazása. Szenvedéseitek legnagyobb része abból adódik, hogy egymást akarjátok javítani ahelyett, hogy önmagatokat javítanátok."

"Nagyon fontos volna találnom megfelelő munkatársakat, akik GYAKORLATBAN kívánnák bemutatni e kijelentésem időszerűségét és igazságát: 'Aki elveszíti életét, az megtalálja azt.' (Máté 10:39.)"

Kérdező: MÁRIÁT LÁTTUK?

1. Egy éjszaka, mikor autóval mentünk, egy szép, fehérruhás leánnyal találkoztunk az úton. Nem tudott beszélni, csak mutogatott. Kérdésem az, hogy valóban csak egy beteg leányt láttunk, vagy a Szűzanyát?
2. Voltak álmaim, amelyekben égi lényeket láttam. De már régen nincsenek ilyen álmaim. Nem tudom, miért?
3. Családom lelkiüdvéért aggódom.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!
1. Akivel ti találkoztatok az éjszakában, az földi halandó volt. Innen, a mi világunkból általában nagyon komoly programmal, tervvel szoktunk bizonyos meghatározott, kiszemelt személyekkel látomásban találkozni. Mi nem akarunk soha sem érdekesek, sem ijesztőek, sem titokzatosak lenni. Szinte kizárólag egyetlen szándék vezet bennünket, amikor veletek valamilyen érzékelhető kapcsolatba kívánunk kerülni. Ez az egyetlen szándék pedig az, hogy tudatosítsuk bennetek ennek a mi világunknak nem csupán létét, hanem a ti jelenetekre is döntően hatni akaró létét. Szándékunk tehát az, hogy a múlandóság bűvöletét fölváltsa bennetek az örökélet utáni vágy. Csak azok a látomások vannak tőlünk, melyek e célt szolgálják. Legyetek tehát nagyon józanok!
2. Álmaitokban szoktatok jelzéseket kapni. Ezek nem arra valók, hogy jól érezzétek magatokat, hanem arra, hogy tanuljatok belőlük. Előző álmaidból meg kellett volna már tanulnod, hogy olyan szeretetben tudj élni tieiddel, amely szeretet egyben tanúságtétel is Mellettem. Vagyis olyan megértő szívvel kellene rendelkezned, amely az Én békémet sugározza azok felé, akik benső békétlenségük miatt különböző narkotikumokba menekülnek. Nagyon fontos volna találnom megfelelő munkatársakat, akik GYAKORLATBAN kívánnák bemutatni e kijelentésem időszerűségét és igazságát: "Aki elveszíti életét, az megtalálja azt." (Máté 10:39.)
3. Családoddal kapcsolatban azt kell látnod, hogy mi a te feladatod. Nem az eredmény az, ami fontos, hanem az, hogy magad előtt légy ártatlan. Az természetes, hogy neked is, Nekem is fáj az, amikor bárki részéről is rosszat tapasztalunk. De ez a fájdalom SZENT fájdalom, tehát nem is kell arra törekedni, hogy bárki is megszüntesse azt. Ha valaki ki akarná irtani a rosszakat a világból, hogy senkinek se fájjon tovább a rossz, az nem tenne mást, mint homokot szórna a sebre. A rosszat csak magadból irthatod ki! Más megjavítására nincs senkinek felhatalmazása. Szenvedéseitek legnagyobb része abból adódik, hogy egymást akarjátok javítani ahelyett, hogy önmagatokat javítanátok.
A te feladatod a környezetedben ez: SZERESS ÉS IMÁDKOZZ!
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/502

30. hét

(2010. 08. 02. - 08.)

Témáink:

Mi, illetve Ki biztostja legjobban benső világunk fejlődését és melyek ezeknek a feltételei?

Mi célból jött és mi célból nem jött Jézus a földre?

"Mivel természeteteknél fogva a Velem létazonos SZERETETRE vagytok teremtve, ezért nagyon is lehetséges, sőt szükséges, hogy a kereszténységen kívül is megtalálható legyen az üdvösség. Mint ahogy a kereszténységen belül nem található meg akkor, ha valaki sem Rám, sem a természetéből felismerhető szeretetre nem hajlandó odafigyelni."

Kérdező: EGYEDÜL A KERESZTÉNYSÉG ÜDVÖZÍT?

1. Mi biztosítja legjobban lelki, szellemi fejlődésemet?
2. Vállalkozásom sikertelenségéről szeretnék hallani, és most hogyan tovább?
3. Egyedül a kereszténység üdvözít?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Neked is az biztosítja legjobban benső világod fejlődését, ami minden emberét: ÉN. Aki Velem jár, az nem jár sötétben, mert övé az élet világossága. Én vagyok az a FÉNY, mely nemcsak megvilágosít mindent, hanem úgy világosítok meg mindent, hogy ennek hatására kénytelenek lelepleződni mindazok, akik e FÉNYBE kerültek.
Számodra tehát, és az egész világ számára nincs másban megoldás, csak Bennem. Ez gyakorlatban nem jelent valami különleges, valami rendkívüli magatartást. Éppen ellenkezőleg! Ez a legtermészetesebb életforma. Úgy teremtett titeket a TEREMTŐ, hogy mindenki annyiban valóságos ember, amennyiben Velem azonosítható. Csak abban és csak annyiban tudok bennetek élni, amennyiben vállaljátok azt a természetes emberi életet, amely értelmileg örök távlatokban gondolkodik, akaratilag pedig a jelen pillanatot szenteli meg azáltal, hogy azt a jót akarja másnak, amiről meggyőződött, hogy neki is jó.
Csak az ÉN békém biztosíthat biztos lelki, szellemi fejlődést minden földön élő embernek. Az Én békémnek pedig az a lényege, hogy vállalja a mulandó élet elvesztését abban a biztos tudatban, hogy csak az marad meg örökre, amit szeretetben másnak odaadott. Ennek az életformának kidolgozása az, amiért leszülettél a földre.
2. Vállalkozásaid sem lepleződnek le megfelelő módon az Én fényem nélkül. Én nem azért jöttem a földre, és nem azért maradtam itt köztetek és bennetek, hogy megszüntessem a munkanélküliséget és elhalmozzalak benneteket feladatokkal. Azért sem jöttem, hogy karba tett kézzel várjátok, hogy a sült galamb a szátokba repüljön. Azért jöttem, hogy elmondjam és megmutassam: "Keressétek az Isten országát és az ő igazságát. A többit megkapjátok hozzá." Nem az, aki mondja Nekem Uram, Uram, megy be az Isten országába. És az sem, aki nem mondja. Isten országa azé, aki azt keresi. (Máté 6:33).
3. Egyedül ÉN üdvözítek. Nem intézmények. De tudomásul kell vennetek, hogy intézmények nélkül nem élhettek a földön. Az az intézmény, mely önmagát Velem tökéletesen azonosnak mondja, nem mond igazat! Amikor Én LÉTAZONOSSÁGRÓL beszélek veletek kapcsolatban, akkor ezt kizárólag az erkölcsi létrendre vonatkoztatva mondhatom, tehát a SZERETET megélésének létrendjére. Ez a ti boldogságotok területe.
Mivel természeteteknél fogva a Velem létazonos SZERETETRE vagytok teremtve, ezért nagyon is lehetséges, sőt szükséges, hogy a kereszténységen kívül is megtalálható legyen az üdvösség. Mint ahogy a kereszténységen belül nem található meg akkor, ha valaki sem Rám, sem a természetéből felismerhető szeretetre nem hajlandó odafigyelni.
Megáldalak a BUZGALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/503

31. hét

(2010. 08. 02. - 08.)

Témáink:

"Aki téged kibírhatatlannak mond, az maga is tudja, hogy nem mond igazat. Az egyik ok, ami indítja őt erre, az az, hogy kivetíti önmagát. Ő az, aki képtelen alkalmazkodni, ő az, aki eddigi életében nem arra tette a hangsúlyt, hogy megváltoztassa gondolkodását, hanem arra, hogy megideologizálja saját igazát. Tehát itt egy egyszerű projiciálásról, önkivetítésről van szó veled kapcsolatban."

"A másik ok, amiért így vélekedik rólad, mert veled szemben úgy érzi, hogy csatát vesztett. Vagyis egy olyan kisebbségi érzés mondatja vele feléd a negatív ítéleteket, melyekkel szeretne,legalább elvben, egy szintre kerülni veled."

"Sajnálattal kell mondanom, hogy mindenkiben, akiben kisebbségi érzés úrrá lesz, az két út között kénytelen választani. Vagy föl akar emelkedni ahhoz, akivel szemben lelkében kevesebbnek tudja magát, vagy le akarja húzni a másikat önmagához, hogy így tegye elviselhetővé a kapcsolatot a maga számára. Sajnálattal mondom, de az, aki téged annyira kibírhatatlannak mond, valóban örülne, ha olyan lennél. Azért nyilvánít ilyen véleményt, hogy fölbosszantson, hogy bántson téged, és nem azért, hogy segítsen neked. Így bízik abban, hogy hátha olyanná válsz, amilyennek ő mond téged. Ne ugorj be ennek!"

"Az ilyen véleménnyel legjobb nem törődni. Változtatni úgysem tudsz e téren a másikon. Bármennyire alkalmazkodnál, bármennyire igyekeznél kedvébe járni, ő mindig meg tudná találni, hogy kiforgassa viselkedésed rugóit, s te bármit is tennél jól, ő mindig el tudná mondani, hogy az miért nem jó."

"Amikor ... csupa elmarasztaló kritikát kapsz valakitől, tudatosítsd magadban, hogy az illetőből, aki nyilván tele van lelki sebekkel, valaki más, olyan szellem beszél, aki nem szeret téged. Ahol pedig nem találkozol szeretettel, ott húzódj Hozzám, és ne engedd, hogy hasson rád az illető szellem szeretetlensége úgy, hogy átvedd stílusát. Hidd el, képes vagy immunissá, közömbössé válni. Tudatosítsd magadban azt, hogy nagyobb az, aki benned van, mint az, aki kívülről támad téged. ( 1. János 4:4.)"

Kérdező: VALÓBAN KIBÍRHATATLAN VAGYOK?

Valóban kibírhatatlanul rossz a természetem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Te is tudod, hogy amit kérdeztél, arra milyen választ fogsz kapni. Nem is azért kérdezted, mert az különösebben érdekelne. Te azért kérdezted, mert tisztábban szeretnéd látni annak okát, hogy miért vélekedik így rólad valaki.
Aki téged kibírhatatlannak mond, az maga is tudja, hogy nem mond igazat. Az egyik ok, ami indítja őt erre, az az, hogy kivetíti önmagát. Ő az, aki képtelen alkalmazkodni, ő az, aki eddigi életében nem arra tette a hangsúlyt, hogy megváltoztassa gondolkodását, hanem arra, hogy megideologizálja saját igazát. Tehát itt egy egyszerű projiciálásról, önkivetítésről van szó veled kapcsolatban. A másik ok, amiért így vélekedik rólad, mert veled szemben úgy érzi, hogy csatát vesztett. Vagyis egy olyan kisebbségi érzés mondatja vele feléd a negatív ítéleteket, melyekkel szeretne,legalább elvben, egy szintre kerülni veled. Sajnálattal kell mondanom, hogy mindenkiben, akiben kisebbségi érzés úrrá lesz, az két út között kénytelen választani. Vagy föl akar emelkedni ahhoz, akivel szemben lelkében kevesebbnek tudja magát, vagy le akarja húzni a másikat önmagához, hogy így tegye elviselhetővé a kapcsolatot a maga számára. Sajnálattal mondom, de az, aki téged annyira kibírhatatlannak mond, valóban örülne, ha olyan lennél. Azért nyilvánít ilyen véleményt, hogy fölbosszantson, hogy bántson téged, és nem azért, hogy segítsen neked. Így bízik abban, hogy hátha olyanná válsz, amilyennek ő mond téged. Ne ugorj be ennek!
Gyermekem! Az ilyen véleménnyel legjobb nem törődni. Változtatni úgysem tudsz e téren a másikon. Bármennyire alkalmazkodnál, bármennyire igyekeznél kedvébe járni, ő mindig meg tudná találni, hogy kiforgassa viselkedésed rugóit, s te bármit is tennél jól, ő mindig el tudná mondani, hogy az miért nem jó.
Amikor tehát csupa elmarasztaló kritikát kapsz valakitől, tudatosítsd magadban, hogy az illetőből, aki nyilván tele van lelki sebekkel, valaki más, olyan szellem beszél, aki nem szeret téged. Ahol pedig nem találkozol szeretettel, ott húzódj Hozzám, és ne engedd, hogy hasson rád az illető szellem szeretetlensége úgy, hogy átvedd stílusát. Hidd el, képes vagy immunissá, közömbössé válni. Tudatosítsd magadban azt, hogy nagyobb az, aki benned van, mint az, aki kívülről támad téged. ( 1. János 4:4.)
Megáldalak SZERETETEM ÉS TÜRELMEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/504

32-33-34. hét

(2010. 08. 09. - 29.)

Témáink:

"Neked azt kell eldöntened, hogy kívánja-e Isten tőled azt, hogy templomba járj, vagy sem. Isten azt kívánja mindenkitől, hogy növekedjék a szeretetben. Ennek biztosítására eszközök állnak rendelkezésetekre. Ilyen eszköz a templom is. Én ott jelen vagyok szentségi módon. Várom azokat, akik ilyen módon találkozni akarnak Velem."

"Templomba tehát csak akkor járj, ha olyan meggyőződésre jutsz, hogy ezáltal növekedsz a szeretetben. Azt tudnod kell, hogy intézményes egyházad iránti szeretet viszont kötelez a templomba járásra. Viszont az nem kötelező, hogy egy intézményt szeress. A te egyházad intézménye is csak annyiban szeretetre méltó, amennyiben Hozzám segít közelebb jutni téged."

"Velem lehet más módokon is találkozni, s azok számára, akiknek különböző okok miatt egyházi intézmények vezetői nem engedik meg a Velem való találkozásnak ilyen formáját, különösen fontos, hogy más formákban akarjanak találkozni Velem."

"lyen a rászorulókon való segítés, mivel minden rászorulóban jelen vagyok, hogy szeressetek általuk. Ilyen a Biblia, de ilyen minden olyan találkozás, melyet azért hoztok létre, hogy Velem foglalkozzatok. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük. Ami pedig a legfontosabb: Ott vagyok szívedben kegyelmi módon. Ez valós jelenlétem Nekem, és ahányszor lelked Hozzám emeled, vagyis imádkozol, akkor Hozzám beszélsz, és képes vagy átvenni szívem békéjét."

"A másokon segítés akkor érték, ha az Értem történik. Értem akkor történik, ha nem hiúság, öntetszelgősség, nem emberek elismerése van mögötte. Akkor elégséges. Egyetlen dolog a fontos: tedd mással azt, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek hasonló esetben. Aki ezt teszi, az mindent megtett üdvössége érdekében."

"A gyermeknevelési hiányosságokkal kapcsolatban elég anynyi, hogy fájlalod a helytelenségeket. Messzire vezetne most ennek részletes magyarázata. Annyit azonban mondanom kell róla, hogy mivel az Istent szeretőknek minden javukra válik, ezért minden rossz csak annak árt, aki elköveti, és nem annak, akin a rosszat elkövették. Ezért elég részedről a megbánás. A többi az Én dolgom."

"Gyermekeid Istent szeretése nem függhet sem tőled, sem másoktól. Egyedül saját maguktól. Nekik sincs más mérce, mint neked: tenni másnak azt, amit szeretnél, ha tennének neked, és nem tenni azt, amit nem szeretnél, ha nem tennének neked. Ez a törvény mindenkinek ott van szívében."

Kérdező: TEMPLOMBA NEM JÁROK.

1. Szeretem Istent, de templomba nem járok. Baj ez?
2. Szeretek segíteni másokon. Elég ez?
3. Hogyan tehetem jóvá a hibáimat, melyeket a gyermeknevelésben elkövettem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!
1. Egy parancs értelmetlen végrehajtása a kaszárnyák stílusa. Neked azt kell eldöntened, hogy kívánja-e Isten tőled azt, hogy templomba járj, vagy sem. Isten azt kívánja mindenkitől, hogy növekedjék a szeretetben. Ennek biztosítására eszközök állnak rendelkezésetekre. Ilyen eszköz a templom is. Én ott jelen vagyok szentségi módon. Várom azokat, akik ilyen módon találkozni akarnak Velem. Velem lehet más módokon is találkozni, s azok számára, akiknek különböző okok miatt egyházi intézmények vezetői nem engedik meg a Velem való találkozásnak ilyen formáját, különösen fontos, hogy más formákban akarjanak találkozni Velem. Ilyen a rászorulókon való segítés, mivel minden rászorulóban jelen vagyok, hogy szeressetek általuk. Ilyen a Biblia, de ilyen minden olyan találkozás, melyet azért hoztok létre, hogy Velem foglalkozzatok. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük. Ami pedig a legfontosabb: Ott vagyok szívedben kegyelmi módon. Ez valós jelenlétem Nekem, és ahányszor lelked Hozzám emeled, vagyis imádkozol, akkor Hozzám beszélsz, és képes vagy átvenni szívem békéjét.
Templomba tehát csak akkor járj, ha olyan meggyőződésre jutsz, hogy ezáltal növekedsz a szeretetben. Azt tudnod kell, hogy intézményes egyházad iránti szeretet viszont kötelez a templomba járásra. Viszont az nem kötelező, hogy egy intézményt szeress. A te egyházad intézménye is csak annyiban szeretetre méltó, amennyiben Hozzám segít közelebb jutni téged.
2. A másokon segítés akkor érték, ha az Értem történik. Értem akkor történik, ha nem hiúság, öntetszelgősség, nem emberek elismerése van mögötte. Akkor elégséges. Egyetlen dolog a fontos: tedd mással azt, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek hasonló esetben. Aki ezt teszi, az mindent megtett üdvössége érdekében.
3. A gyermeknevelési hiányosságokkal kapcsolatban elég anynyi, hogy fájlalod a helytelenségeket. Messzire vezetne most ennek részletes magyarázata. Annyit azonban mondanom kell róla, hogy mivel az Istent szeretőknek minden javukra válik, ezért minden rossz csak annak árt, aki elköveti, és nem annak, akin a rosszat elkövették. Ezért elég részedről a megbánás. A többi az Én dolgom. Gyermekeid Istent szeretése nem függhet sem tőled, sem másoktól. Egyedül saját maguktól. Nekik sincs más mérce, mint neked: tenni másnak azt, amit szeretnél, ha tennének neked, és nem tenni azt, amit nem szeretnél, ha nem tennének neked. Ez a törvény mindenkinek ott van szívében.
Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/505

35. hét

(2010. 08. 30. - 09. 05.)

Témáink:

"Én nem vagyok sem lefizethető, sem megfélemlíthető! Engem senki és semmi nem korlátozhat. Lelkem a szabadság lelke!" Az eisenbergi Fűkereszt "kapcsolat az Ég és a Föld között!" "A Fűkereszt FORRÁS! Forrás..." "Ott kiemelten ERŐT lehet szerezni!"

"A világ azért is került végső pusztulás elé, mert a búcsúsok a búcsújáró helyeket nem arra használták, amire Én és Anyám szerette volna, hogy használják." "Nem szabadna úgy gondolnotok, hogy nektek az igazság bajnokaivá kell avatódnotok a zarándokhelyen, hanem annak kellene megtörténnie, hogy a szeretet megélőivé váljatok a zarándokhely hatására." "Áldássá, és ne VÁDLÓKKÁ" váljatok"

"Szomorúan kell kijelentenem, hogy nagyon kevesen válnak egy zarándokút után olyan áldássá, amely áldás az Én szeretetem melegét, tüzét vinné e hideg, fagyos, sötét világba. Pedig a zarándoklatok erre valók!"

"...nincs mágikus erejük a szavaknak önmagukban. Te bárhogyan imádkozhatsz magadban, csak az a fontos, hogy lelkedet Istenhez emeld." "Másoknak sem írhatod elő az Istenhez emelés formáját, szavait. Azt megteheted, hogy ajánlod valamelyik szót, vagy szöveget ..."

"A Szeretetláng-fohász és a hozzákapcsolt szövegek azért nem szerencsések, mert olyan képet festenek Istenről, amely kép nem felel meg a valóságnak. Csak szerető Isten van! Büntető Isten nem létezik! Aki gonoszt tett, az már ezzel büntette is önmagát. Csak idő kérdése, és ez beigazolódik."

"A világ, ha elpusztul, azért pusztul el, mert a gonoszok elpusztítják. A világ, ha megmenekül, azért menekül meg, mert a jók megmentik! Az természetes, hogy Én a jókkal vagyok. Sőt! Pontosabban így mondhatom: a jók éppen azért jók, mert Mellettem döntöttek. Én sohasem vagyok a gonoszokkal, akik a világot elpusztítják. Ők ezt Nélkülem teszik. De azt tudnod kell, hogy ezzel a jók nem járnak rosszul, csak a rosszak! A jók azért járnak jól mindenképpen, mert Mellettem vannak, Mellettem, aki mindig jó vagyok! A világkatasztrófák a gonoszok művei. A világ Fejedelme az Én ellenlábasom. Ő szenved, és Ő okoz másoknak szenvedést."

"Sohasem mondtam, hogy az Én Atyám majd megbüntet Engem, ha nem hallgatok Rá. Azt sem mondtam, hogy megbüntet benneteket, ha nem hallgattok rá. Én az Atyámat a tékozló fiú atyjában mutattam be nektek, aki szívére akar mindenkit ölelni, aki erre Neki lehetőséget ad. Aki nem ad erre lehetőséget Neki, az elpusztul! De az nem az Atya büntető haragja miatt, hanem saját önzése, szeretetlensége miatt pusztul el!"

"A félelem sohasem jó!"

"... senkinek sem lehet biztosítani üdvösségét mások által. Az anyagi világban meg lehet tenni, hogy befizetsz valaki nevére valami értéket egy bankba. Az erkölcsi életben ilyen nem lehetséges. Te nem tehetsz mást, mint felajánlhatod férjed felé azt a szeretetéletet, amely téged őtőle függetlenül is boldogít. Ha nincs ilyen szeretetéleted, akkor nincs is szeretet benned, hanem egy szeretet-öltözékbe bújtatott uralkodási vágy, mellyel meg akarod téveszteni őt is, magadat is."

"Engem nem téveszthet meg senki sem imával, sem böjttel, sem olyan áldozatokkal, amelyek valami egyéni önző érdeket takarnak. Egyedül az önmagát is elfelejteni, elveszíteni képes szeretet tud Engem meghatni. Semmi más!"

Kérdező: EINSENBERGI FŰKERESZTRŐL

1. Az eisenbergi Fűkereszt honnan származik?
2. A Szeretetláng-fohász fontos-e?
3. Férjem üdvösségében bízhatom-e?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem!
1. A Fűkereszttel kapcsolatban határozottan kijelentem neked, hogy igenis, az ÉG üzenetét közvetíti számotokra. Én nem vagyok sem lefizethető, sem megfélemlíthető! Engem senki és semmi nem korlátozhat. Lelkem a szabadság lelke! A Fűkereszt kapcsolat az Ég és a Föld között! Ezt a kapcsolatot nem egyházi emberek, hatalmasságok hozták létre, ezek nem is szüntethetik meg. De van valami, ami nagyon fontos e kereszttel kapcsolatban, s most azt itt elmondom neked. A Fűkereszt FORRÁS! Forrás, és nem pénzváltó hely! Nem úgy van, hogy ott lehet kiengesztelni, vagy inkább így mondom, semlegesíteni a földi gonoszságot. Nem. Ott kiemelten ERŐT lehet szerezni! És aki nem ezért megy oda, annak kár odamenni! Erőt lehet szerezni bárhol. De azért mondom, hogy kiemelten ott, mert amint a Nap sugara mindenütt tud világítani és melegíteni, ha engedik, de általában gyűjtőlencsére van szüksége ahhoz, hogy a tüzet lángra lobbantsa. Így van ez a búcsújáró helyekkel is, így van a Fűkereszttel is.
A világ azért is került végső pusztulás elé, mert a búcsúsok a búcsújáró helyeket nem arra használták, amire Én és Anyám szerette volna, hogy használják. Legtöbbször ez tudatlanságból történt, de ez történt.
Csak azért szabadna a Fűkereszthez is zarándokolnotok, hogy onnan visszatérve áldássá váljatok környezeteteknek. Áldássá, és ne VÁDLÓKKÁ! Nem szabadna úgy gondolnotok, hogy nektek az igazság bajnokaivá kell avatódnotok a zarándokhelyen, hanem annak kellene megtörténnie, hogy a szeretet megélőivé váljatok a zarándokhely hatására. A zarándokhelyeken úgy vagyok jelen előttetek, mint Mózes volt a nép előtt, mikor ezt mondta nekik: Választanotok kell áldás és átok között!
Szomorúan kell kijelentenem, hogy nagyon kevesen válnak egy zarándokút után olyan áldássá, amely áldás az Én szeretetem melegét, tüzét vinné e hideg, fagyos, sötét világba. Pedig a zarándoklatok erre valók!
2. A Szeretetlánggal kapcsolatban szintén arra hívom fel a figyelmet, hogy nincs mágikus erejük a szavaknak önmagukban.
Te bárhogyan imádkozhatsz magadban, csak az a fontos, hogy lelkedet Istenhez emeld. Másoknak sem írhatod elő az Istenhez emelés formáját, szavait. Azt megteheted, hogy ajánlod valamelyik szót, vagy szöveget azoknak, akikkel együtt imádkozol, vagy akiket imára buzdítasz. De amint a madarak sem pontosan egyforma szárnyakkal szárnyalnak, úgy van ez az emberi lélekkel is. Többed magaddal beszállhatsz ugyan egy közös repülőbe, de erre nem szabad senkit erőltetni. Nem igaz az, hogy csak az a repülő repülő, melybe te, vagy azok, akik veled egyetértenek, szálltatok be. A rózsafüzér imának is nagyon sokféle formája van. Válassza mindenki azt, amelyik legjobban tudja szívét Hozzám emelni.
A Szeretetláng-fohász és a hozzákapcsolt szövegek azért nem szerencsések, mert olyan képet festenek Istenről, amely kép nem felel meg a valóságnak. Csak szerető Isten van! Büntető Isten nem létezik! Aki gonoszt tett, az már ezzel büntette is önmagát. Csak idő kérdése, és ez beigazolódik.
A világ, ha elpusztul, azért pusztul el, mert a gonoszok elpusztítják. A világ, ha megmenekül, azért menekül meg, mert a jók megmentik! Az természetes, hogy Én a jókkal vagyok. Sőt! Pontosabban így mondhatom: a jók éppen azért jók, mert Mellettem döntöttek. Én sohasem vagyok a gonoszokkal, akik a világot elpusztítják. Ők ezt Nélkülem teszik. De azt tudnod kell, hogy ezzel a jók nem járnak rosszul, csak a rosszak! A jók azért járnak jól mindenképpen, mert Mellettem vannak, Mellettem, aki mindig jó vagyok! A világkatasztrófák a gonoszok művei. A világ Fejedelme az Én ellenlábasom. Ő szenved, és Ő okoz másoknak szenvedést. Sohasem mondtam, hogy az Én Atyám majd megbüntet Engem, ha nem hallgatok Rá. Azt sem mondtam, hogy megbüntet benneteket, ha nem hallgattok rá. Én az Atyámat a tékozló fiú atyjában mutattam be nektek, aki szívére akar mindenkit ölelni, aki erre Neki lehetőséget ad. Aki nem ad erre lehetőséget Neki, az elpusztul! De az nem az Atya büntető haragja miatt, hanem saját önzése, szeretetlensége miatt pusztul el!
Ha a Szeretetláng-fohász nem Istennel szembeni félelmet, hanem vonzalmat ébreszt bennetek, akkor mondjátok. De ha a büntető Istentől való félelmet kelti fel bennetek, akkor jobb, ha nem mondjátok. A félelem sohasem jó! Férjeddel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy senkinek sem lehet biztosítani üdvösségét mások által. Az anyagi világban meg lehet tenni, hogy befizetsz valaki nevére valami értéket egy bankba. Az erkölcsi életben ilyen nem lehetséges. Te nem tehetsz mást, mint felajánlhatod férjed felé azt a szeretetéletet, amely téged őtőle függetlenül is boldogít. Ha nincs ilyen szeretetéleted, akkor nincs is szeretet benned, hanem egy szeretet-öltözékbe bújtatott uralkodási vágy, mellyel meg akarod téveszteni őt is, magadat is. Azt tudnod kell, hogy Engem nem téveszthet meg senki sem imával, sem böjttel, sem olyan áldozatokkal, amelyek valami egyéni önző érdeket takarnak. Egyedül az önmagát is elfelejteni, elveszíteni képes szeretet tud Engem meghatni. Semmi más!
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/506

36. hét

((2010. 09. 06. - 12.)

Témáink:

"Gyógyíthatatlan betegség nincs! A földi életben mindenkinek és mindig van valami betegsége. De egyikről sem lehet azt mondani, hogy gyógyíthatatlan. Amikor ti azt mondjátok, hogy valakinek valami baja van, akkor tulajdonképpen egy tünetet neveztek meg, mint betegséget."

"Minden emberben van egy bizonyos erejű életenergia. Ti ezt immunrendszernek nevezitek. Amikor ez az életenergia valahol lebénul, kioldódik, akkor ez valamilyen betegségben nyilvánul meg. Amit te említesz, az valójában nem is betegség, hanem inkább rendellenesség."

"Neked, mint Isten szeretett gyermekének, mélyebbre kell látnod, mint a felszín. Jobban rá kell hangolódnod arra a megváltozhatatlan igazságra, hogy a földi élet azért földi élet, hogy minden nap valami feladatot kínáljon fel megvalósításra."

"Aki a napi feladatainak elvégzésére koncentrál, az tapasztalni fogja, hogy a földi életnek is Ura vagyok, s gondviselő szeretetem nem ábránd."

"Az ábrándozásnak kétféle formája van. Az egyik az, amikor valaki önmagát és problémáit embertársai problémáival próbálja összemérni, és rendre elégedetlenül arra a megállapításra jut, hogy másoknak sokkal könnyebb, jobb a helyzetük. A másik ábrándozási forma az, amikor valaki függetlenül attól, hogy mások hogyan élnek, arról ábrándozik, hogy mennyivel jobb lenne az élete, ha a körülményei jobbak lennének."

"Mindkét ábrándozás akadályozza a lélek, a szellem érlelődését, és ezzel az egész ember benső békéjének kialakulását. Igen, mert mint az egyik ismert költőtök mondotta: "Az ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekbe néz!"

Abban nincs semmi meglepő, hogy nem látunk egyformán. Én senkivel sem látok egyformán, aki a Földön él. De a Földön élők közül ez a különböző látás csak azokat zavarja, akik nem akarják elhinni, hogy Én jobban látok mint ők. Aki elhiszi ezt, az nemcsak hisz nekem, hanem igyekszik BENNEM hinni. Vagyis kezembe helyezi életét úgy, ahogy van, s így átveszi Tőlem azt a szívbékét, amelyet csak Tőlem lehet átvenni, és csak annak, aki Nekem és Bennem hisz. Tehát annak, aki elhiszi, amit mondok, és Rám tudja bízni magát úgy, hogy nem támaszt feltételeket Velem szemben, mikor átadja életét Nekem. A hálaadó ima ebben nyújt nagy segítséget, mert látásra kényszerít, hogy látni akarj a szíveddel!

"Az Isten nem ember, hogy csalódhatnál Benne!"

"Hitet adni nem tudok, mert szabad lény vagy, aki ha akarja, felnyitja szíve szemét, ha nem akarja, akkor nem nyitja fel. A hit a szív szeme!"

Kérdező: EGY MAGÁRA HAGYOTT ÉDESANYA

Egy beteg kisfiammal magamra hagyott édesanya vagyok. Kisfiam valóban gyógyíthatatlan?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyógyíthatatlan betegség nincs! A földi életben mindenkinek és mindig van valami betegsége. De egyikről sem lehet azt mondani, hogy gyógyíthatatlan. Amikor ti azt mondjátok, hogy valakinek valami baja van, akkor tulajdonképpen egy tünetet neveztek meg, mint betegséget.
Minden emberben van egy bizonyos erejű életenergia. Ti ezt immunrendszernek nevezitek. Amikor ez az életenergia valahol lebénul, kioldódik, akkor ez valamilyen betegségben nyilvánul meg. Amit te említesz, az valójában nem is betegség, hanem inkább rendellenesség. Gyermekednél lényegében nem is annyira hiányról van szó, mint inkább arról, hogy nála nem ott és úgy történnek az ingerfelvevések, leadások, reagálások, ahogy az általában lenni szokott. Ez természetesen súlyos problémát jelenthet, de nem gyógyíthatatlan.
Neked, mint Isten szeretett gyermekének, mélyebbre kell látnod, mint a felszín. Jobban rá kell hangolódnod arra a megváltozhatatlan igazságra, hogy a földi élet azért földi élet, hogy minden nap valami feladatot kínáljon fel megvalósításra. Aki a napi feladatainak elvégzésére koncentrál, az tapasztalni fogja, hogy a földi életnek is Ura vagyok, s gondviselő szeretetem nem ábránd. Az Én szeretetem munkáját ábránddá csak azok teszik, akik az ábrándozásnak adják át magukat, ahelyett hogy a napi feladatukra koncentrálnának.
Az ábrándozásnak kétféle formája van. Az egyik az, amikor valaki önmagát és problémáit embertársai problémáival próbálja összemérni, és rendre elégedetlenül arra a megállapításra jut, hogy másoknak sokkal könnyebb, jobb a helyzetük. A másik ábrándozási forma az, amikor valaki függetlenül attól, hogy mások hogyan élnek, arról ábrándozik, hogy mennyivel jobb lenne az élete, ha a körülményei jobbak lennének.
Mindkét ábrándozás akadályozza a lélek, a szellem érlelődését, és ezzel az egész ember benső békéjének kialakulását. Igen, mert mint az egyik ismert költőtök mondotta: "Az ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekbe néz!"
Te szeretnéd, ha gyermekedben a rendellenességek megszűnnének, s így megszűnne az az állapot, amit most betegségnek mondasz. Kívánságod helyes. Én is szeretném. Ha pedig mindketten szeretnénk ugyanazt, akkor annak be is kell következnie. Ez nyilván meg fog történni. Nem is lehet másképpen.
De kettőnk között mégis van egy nagy különbség. Te azt szeretnéd, ha mielőbb megtörténne ez, mivel már nagyon nehezen viseled el életed nehézségeit. Én pedig ennek megtörténtéhez még nem látom elérkezettnek az időt. Hálaadó imádság az útja annak, hogy megközelítsd, elfogadd látásmódom helyességét.
Abban nincs semmi meglepő, hogy nem látunk egyformán. Én senkivel sem látok egyformán, aki a Földön él. De a Földön élők közül ez a különböző látás csak azokat zavarja, akik nem akarják elhinni, hogy Én jobban látok mint ők. Aki elhiszi ezt, az nemcsak hisz nekem, hanem igyekszik BENNEM hinni. Vagyis kezembe helyezi életét úgy, ahogy van, s így átveszi Tőlem azt a szívbékét, amelyet csak Tőlem lehet átvenni, és csak annak, aki Nekem és Bennem hisz. Tehát annak, aki elhiszi, amit mondok, és Rám tudja bízni magát úgy, hogy nem támaszt feltételeket Velem szemben, mikor átadja életét Nekem. A hálaadó ima ebben nyújt nagy segítséget, mert látásra kényszerít, hogy látni akarj a szíveddel!
Mérhetetlen szeretettel szeretlek. Értsd meg! Az Isten nem ember, hogy csalódhatnál Benne! Ha feltétel nélkül Rám bízod magadat, akkor Én úgy, ahogy a te és gyermeked érdekében jónak látom, szintén feltétlenül teljesíteni fogom azokat a vágyaidat, melyek segítenek benneteket azon a fejlődési úton, amelyen képesek lesztek a mulandó élet eszközeit örök boldogságotok érdekében alkalmazni. Hitet adni nem tudok, mert szabad lény vagy, aki ha akarja, felnyitja szíve szemét, ha nem akarja, akkor nem nyitja fel. A hit a szív szeme!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/509

37. hét

(2010. 09. 13. - 19.)

Témáink:

"...azt kell bűnnek mondani, ami tudatos ellenszegülés az Én akaratomnak."

A levében arra kapunk választ, hogy "Miért kell annyit szenvednie annak, aki Istenhez hű akar maradni, olyan emberektől, akiknek éppen ennek ellenkezőjét kellene tenniük, vagyis segíteni az életben azokat, akik Hozzám akarnak tartozni?

"A Föld a pokol bugyra. Arra a kérdésre, hogy neked miért kellett leszületned ide, azt kell mondanom, mert te akartad. Igen. Nem kellett volna." "Értelmed és szíved egyaránt igent mondott akkor arra a sorsra, melyet Én így fogalmaztam meg nektek: 'Nem lehet különb a tanítvány mesterénél. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.'"

"Az intézményes egyházak megszűnnek szolgálni Engem, ha azok, akik az intézményt képviselik, uralkodni akarnak az emberen. Azt kell tehát mondanom, hogy sok szenvedéstől megkímélhetted volna magadat, ha nem veszed őket komolyabban, mint Engem."

"Megvilágítom egy hasonlattal azoknak az egyházi vezetőknek szerepét, akik bár biztosan jót akartak, de nagyon rosszul csinálják. Amint a szép zenében nagyon fontos a szünet, mert különben elviselhetetlen lenne, úgy ezek az emberek az Én szeretetem muzsikájában a szünetek. A szünetre nem szabad hangsúlyt tenni, mert aki ezt teszi, az a semmire teszi a zenében a hangsúlyt. A dallam Én vagyok! A szünetek a legtöbb egyházi vezető. Nem szabad őket a dallamot elnyomóan komolyan venni, bár létük, ha nem is fontos, de szükséges a földi életben, hogy még a leganalfabétább lelkű ember is valami REND-élményhez tudjon jutni általuk".

Kérdező: TÍZ KÉRDÉS AZ ÉLETEMMEL KAPCSOLATBAN

Tíz kérdés az életemmel kapcsolatban, hogy miért bűn 1. a születésem, 2. hogy férjem kivégezték, 3. hogy lehetetlent nem ismertem, 4. hogy klinikai halálban voltam, 5. hogy többet látok az átlagnál, 6. hogy nem tudok gyűlölni, 7. hogy mindenemet szétosztottam, 8. hogy gyógyítok, 9. hogy a megfeszített Krisztus festménye alatt vérzett a kezem? 10. Mit tegyek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Te legalább olyan jól tudod, mint Én, hogy amiket kérdeztél, azok nem értelmes kérdések olyan értelemben, hogy bűnként kérdezed. Te is tudod, hogy azt kell bűnnek mondani, ami tudatos ellenszegülés az Én akaratomnak. Nálad tehát nem erről van szó. Hanem miről?
Arról van szó, hogy választ vársz Tőlem arra a problémádra, amit így lehet megfogalmazni: Miért kell annyit szenvednie annak, aki Istenhez hű akar maradni, olyan emberektől, akiknek éppen ennek ellenkezőjét kellene tenniük, vagyis segíteni az életben azokat, akik Hozzám akarnak tartozni? A válaszom a következő:
Drága Gyermekem! A Föld a pokol bugyra. Arra a kérdésre, hogy neked miért kellett leszületned ide, azt kell mondanom, mert te akartad. Igen. Nem kellett volna. Te azért jöttél el, mert szenvedéseid ellenére akartad megmutatni sok beteg embernek azt, hogy másodrendű az, hogy milyen valaki. Az első az, hogy kié! Azt a feladatot vállaltad magadra, hogy megmutasd a világnak: nem a körülmények által, hanem éppen a körülmények ellenére lehet ember az ember.
Vállaltad azt, amit Én, csak természetesen egy másik fokon, és behatároltabb területre hatóan. Értelmed és szíved egyaránt igent mondott akkor arra a sorsra, melyet Én így fogalmaztam meg nektek: "Nem lehet különb a tanítvány mesterénél. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak." E kijelentéseim akkor izzó vággyal töltöttek el téged, s Én nem ígértem mást, csak azt, hogy veled leszek, és érted leszek veled. Ezzel te meg voltál elégedve, és most Én drukkolok a szívedben, mert kezdesz belefáradni keresztem, keresztünk cipelésébe. Több humort kérek tőled! Anyámat is tömjénfüsttel és szenteltvízzel akarták elzavarni a kis Bernadett elől Lourdesban. Ő csak mosolygott. Nevesd ki azokat a bohócokat, akik ördögűző szertartásokkal játszadoznak körülötted. Már régen ki kellett volna nőnöd azokat az intézményes kereteket, melyek bár fontos szerepet töltenek be általában, de sok olyan konkrét eset van, amikor abroncsként akarják kordába szorítani Lelkemet. Pedig ezt nem lehet!
Az intézményes egyházak megszűnnek szolgálni Engem, ha azok, akik az intézményt képviselik, uralkodni akarnak az emberen. Azt kell tehát mondanom, hogy sok szenvedéstől megkímélhetted volna magadat, ha nem veszed őket komolyabban, mint Engem. Megvilágítom egy hasonlattal azoknak az egyházi vezetőknek szerepét, akik bár biztosan jót akartak, de nagyon rosszul csinálják.
Amint a szép zenében nagyon fontos a szünet, mert különben elviselhetetlen lenne, úgy ezek az emberek az Én szeretetem muzsikájában a szünetek. A szünetre nem szabad hangsúlyt tenni, mert aki ezt teszi, az a semmire teszi a zenében a hangsúlyt. A dallam Én vagyok! A szünetek a legtöbb egyházi vezető. Nem szabad őket a dallamot elnyomóan komolyan venni, bár létük, ha nem is fontos, de szükséges a földi életben, hogy még a leganalfabétább lelkű ember is valami REND-élményhez tudjon jutni általuk.
Drága Gyermekem! Újra mondom: TÖBB HUMORT!
Megáldalak a HUMOR LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 6/510

38. hét

(2010. 09. 20. - 26.)

Témáink:

"... sokkal többet kell önmagadra építened, bátrabban kell vállalnod a csalódások kockázatát, és jobban kell hinned abban, hogy Én közvetlenül is elérhető vagyok számodra."

"Önismeretre csak emlékezés által lehet jutni, és nem elmélkedés által. Elmélkedés által lehet épülni, javulni, bensőleg erősödni, tisztulni. A nyelvima által pedig jól ki lehet szellőztetni lelkivilágodat, s így csökkenteni lehet bizonyos beteges szorongásokat, helytelen gátlásokat és félelmeket."

"Esti visszaemlékezések szükségesek ahhoz, hogy valaki reálisan fel tudja mérni egy idő után önmagát. Nem szégyen, sőt üdvös dolog írásban rögzített esti lelkiismeretvizsgálatot tartani."

"Minden reális ismeret megszerzéséhez kell bizonyos távlat. E távlatot biztosíthatod az előbb említett vizsgálat által. Kivétel nélkül minden ember csak cselekedetei tükrében ismerheti meg önmagát. E nélkül önismeret nem létezik. Cselekedetek alatt értem azokat a gondolatokat, tervezéseket, szavakat is, amelyeknek kézzelfogható következményei vannak a hétköznapi életben. Nagyon fontos a rendszeresség! Aki e téren nem fegyelmezi meg magát, akinek sok a félbemaradt munkája ..."

" ... az élet nem más, mint döntések sorozata", sok ember azonban "elkótyavetyéli, eljátssza egész életét, ahelyett, hogy Velem, mint TARTALOMMAL töltené azt meg."

"CSAK AZ ÁLLHATATOSAK ÜDVÖZÜLNEK! (Mk.13:13). Az elmélkedéseknek nem ismeretszerzés a céljuk, hanem a megismert jónak beépítése a lélekbe. Jól az elmélkedik, aki Istenről, önmagáról, emberekről és feladatokról úgy kezd gondolkodni, hogy gondolatait szívével átmelegítve, akaratát meghatározott feladatokra megmotiválva olyan döntésekre, elhatározásokra jut, melyek növelik benne a szeretetet."

"Minden más meditáció, mely nem erre vagy ennek elérésére törekszik, csupán pótcselekvés, mely időt igényel ugyan, de a lélek fejlődését nem segíti elő."

"A nyelveken történő imádságnak fontos és boldogító szerepe lehet ott, ahol sem föl, sem le nem értékelik. Akkor értékelődik föl, ha valaki úgy gondolja, hogy nyelvimával többet, jobbat és érdekesebbet tud mondani Nekem, mint saját szavaival. Ott értékelődik le, ahol sajnálják rá az időt, ahol úgy gondolják, hogy e nélkül is könnyen rányílhat valakinek lelke az Én Lelkem irányítására. Nem nyílik rá e nélkül könnyen senkinek a lelke Lelkemre. E nélkül mindenkinek nehezen nyílik lelke a Lelkemre."

"Magánimákban a nyelveken való imának legjobb helye az imádságok elején és végén van. Nagyon építi önmagát az, aki imáit nyelvimával kezdi és azzal is fejezi be."

" A gyógyító energiáról annyit, hogy nem elég ezt csak a gyógyítónak akarni. A befogadónak is komoly szerepe van. Nyitottnak kell lennie, szinte be kell lélegzenie a feléje áradó energiát. Az energia áradásának intenzitását a gyógyító azáltal növelheti, ha tisztítja szeretetét mindenki iránt, főleg azok iránt, akik nem szimpatizálnak vele."

Kérdező: ÖNISMERETRŐL

1. Önismeretről, önmagamra találásról, vállalt sorsomról, nyelvimáról, meditációkról szeretnék hallani. 2. Gyógyító energiát szeretnék jobban sugározni. 3. A szellemvilág ismert alakjairól és családi kapcsolataimról szeretnék többet tudni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Kedves Barátom! Szívesen válaszolok kérdéseidre, de már előre felhívom figyelmedet arra, hogy sokkal többet kell önmagadra építened, bátrabban kell vállalnod a csalódások kockázatát, és jobban kell hinned abban, hogy Én közvetlenül is elérhető vagyok számodra.
1. Önismeretre csak emlékezés által lehet jutni, és nem elmélkedés által. Elmélkedés által lehet épülni, javulni, bensőleg erősödni, tisztulni. A nyelvima által pedig jól ki lehet szellőztetni lelkivilágodat, s így csökkenteni lehet bizonyos beteges szorongásokat, helytelen gátlásokat és félelmeket. Most kicsit bővebben beszélek ezekről.
Esti visszaemlékezések szükségesek ahhoz, hogy valaki reálisan fel tudja mérni egy idő után önmagát. Nem szégyen, sőt üdvös dolog írásban rögzített esti lelkiismeretvizsgálatot tartani. Ha valaki rendszeresen rögzíti pár mondatban elmúlt napját - nem részletes naplóra gondolok -, akkor ki tudja védeni azokat az önbecsapást okozó képzelgéseket, amelyeknek mindannyian ki vagytok téve.
Minden reális ismeret megszerzéséhez kell bizonyos távlat. E távlatot biztosíthatod az előbb említett vizsgálat által. Kivétel nélkül minden ember csak cselekedetei tükrében ismerheti meg önmagát. E nélkül önismeret nem létezik. Cselekedetek alatt értem azokat a gondolatokat, tervezéseket, szavakat is, amelyeknek kézzelfogható következményei vannak a hétköznapi életben. Nagyon fontos a rendszeresség! Aki e téren nem fegyelmezi meg magát, akinek sok a félbemaradt munkája, tehát aki nem kéri komolyan számon önmagától saját döntéseit, az olyan, mint az a maratoni futó, aki már az első száz méteren kiad magából minden erőt, s így célba sohasem fog érkezni. Azért, hogy a látszatot mentse, a célt próbálja módosítani, s el akarja hitetni mással is, önmagával is, hogy ő nem negyven kilométert akart futni, csak száz métert. Az ilyen ember nem önmagát alakítja, hanem döntéseivel játszik, s mivel az élet nem más, mint döntések sorozata, hát elkótyavetyéli, eljátssza egész életét, ahelyett, hogy Velem, mint TARTALOMMAL töltené azt meg. CSAK AZ ÁLLHATATOSAK ÜDVÖZÜLNEK! (Mk.13:13). Az elmélkedéseknek nem ismeretszerzés a céljuk, hanem a megismert jónak beépítése a lélekbe. Jól az elmélkedik, aki Istenről, önmagáról, emberekről és feladatokról úgy kezd gondolkodni, hogy gondolatait szívével átmelegítve, akaratát meghatározott feladatokra megmotiválva olyan döntésekre, elhatározásokra jut, melyek növelik benne a szeretetet. Minden más meditáció, mely nem erre vagy ennek elérésére törekszik, csupán pótcselekvés, mely időt igényel ugyan, de a lélek fejlődését nem segíti elő.
A nyelveken történő imádságnak fontos és boldogító szerepe lehet ott, ahol sem föl, sem le nem értékelik. Akkor értékelődik föl, ha valaki úgy gondolja, hogy nyelvimával többet, jobbat és érdekesebbet tud mondani Nekem, mint saját szavaival. Ott értékelődik le, ahol sajnálják rá az időt, ahol úgy gondolják, hogy e nélkül is könnyen rányílhat valakinek lelke az Én Lelkem irányítására. Nem nyílik rá e nélkül könnyen senkinek a lelke Lelkemre. E nélkül mindenkinek nehezen nyílik lelke a Lelkemre. Magánimákban a nyelveken való imának legjobb helye az imádságok elején és végén van. Nagyon építi önmagát az, aki imáit nyelvimával kezdi és azzal is fejezi be.
2. A gyógyító energiáról annyit, hogy nem elég ezt csak a gyógyítónak akarni. A befogadónak is komoly szerepe van. Nyitottnak kell lennie, szinte be kell lélegzenie a feléje áradó energiát. Az energia áradásának intenzitását a gyógyító azáltal növelheti, ha tisztítja szeretetét mindenki iránt, főleg azok iránt, akik nem szimpatizálnak vele.
3. A harmadik kérdésedre most nem adok választ. E területen saját tapasztalataidból kell megtanulnod, hogy mennyit emelhetsz be magadba, mennyit tudsz feldolgozni annak érdekében, hogy ne válj felszínessé. Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/511

39. hét

(2010. 09. 27. - 10. 03.)

Témáink:

"Azért teremtettelek gondolkodó lénynek, hogy felelős módon tudd felmérni helyzetedet. E felmérésben nagyon segítek. Azért van benned Isten létbentartó módon, hogy gondban sohase légy atekintetben, hogy miből kell megélned. De igenis gondban kell lenned atekintetben, hogy Velem foglalkozz, az Én szeretetemet vizsgáld, azt sajátítsd el, azt éld át. Tehát törekvési irányod legyen az Én békém magadban."

"Szentelj Rám minden nap bizonyos időt! Szívedben vagyok, és vágyom erre! Nélküled is megteszek mindent érted, amíg életedben legfontosabbnak azt a szeretetet tartod, amely senkinek soha nem akar ártani, aki mindig kész mindenkinek szívből megbocsátani. De Én igazán nem csupán érted, hanem veled szeretnék együtt dolgozni."

"... önmagáért mindenki felel! Nem ruházható át senki részéről a felelősség másra. Azért van lelkiismeretetek, hogy azon keresztül tudassam veletek mindazt, amire benső békétek érdekében szükségetek van. Az Én oldalamról tehát szó sem lehet hiányosságról. A ti részetekről pedig, ha lelkiismeretetekre hallgattok, akkor szintén nem érhet benneteket erkölcsi károsodás, bármilyen nevelést is kaptatok. Sem boldog, sem boldogtalan nem lehet senki más hibájából."

A Földön a szeretet másik neve: ÁLDOZAT. Ez meg nem változtatható! Ez azt jelenti, hogy aki meg akarja nyerni, menteni életét, annak vállalnia kell az élet elvesztésének útját! De ezen az úton az Én jelenlétem feltétlenül biztosítja számodra azt a szívbékét, amit az egész világ sem képes megadni senkinek, de el sem veheti senkitől, amíg Velem akar együtt élni valaki.

Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK-E?

1. Vállalt feladatom teljesítéséhez jó úton járok-e? 2. Kaphatok-e segítséget a HANG által, hogy még tisztábban lássam feladatomat? 3. Gyermekeim megtalálják-e a Hozzád vezető utat? 4. Mit kell tennem, hogy szerető társra leljek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! A két első kérdésed mögött olyan gond húzódik meg, mely elbizonytalanít téged, és ennek következtében félsz a felelősségvállalástól. Vagy pontosabban így mondhatom: Rám akarod hárítani a felelősséget a továbbiakban. Meg kell mondanom, hogy erre nem vagyok hajlandó.
Azért teremtettelek gondolkodó lénynek, hogy felelős módon tudd felmérni helyzetedet. E felmérésben nagyon segítek. Azért van benned Isten létbentartó módon, hogy gondban sohase légy atekintetben, hogy miből kell megélned. De igenis gondban kell lenned atekintetben, hogy Velem foglalkozz, az Én szeretetemet vizsgáld, azt sajátítsd el, azt éld át. Tehát törekvési irányod legyen az Én békém magadban. Erre nagyon hajlandó vagyok veled együttműködni. Azért jöttem közétek, és azért maradtam köztetek, hogy békémet átvehessétek Tőlem.
Szentelj Rám minden nap bizonyos időt! Szívedben vagyok, és vágyom erre! Nélküled is megteszek mindent érted, amíg életedben legfontosabbnak azt a szeretetet tartod, amely senkinek soha nem akar ártani, aki mindig kész mindenkinek szívből megbocsátani. De Én igazán nem csupán érted, hanem veled szeretnék együtt dolgozni.
Gyermekeid nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe boldogságukat, és főleg örök boldogságukat illetően olyan hatások miatt, amiről nem tehetnek, sem olyan mulasztások miatt, amiről nem tehetnek. De önmagáért mindenki felel! Nem ruházható át senki részéről a felelősség másra. Azért van lelkiismeretetek, hogy azon keresztül tudassam veletek mindazt, amire benső békétek érdekében szükségetek van. Az Én oldalamról tehát szó sem lehet hiányosságról. A ti részetekről pedig, ha lelkiismeretetekre hallgattok, akkor szintén nem érhet benneteket erkölcsi károsodás, bármilyen nevelést is kaptatok. Sem boldog, sem boldogtalan nem lehet senki más hibájából.
Ami pedig a szerető társat illeti, hát abban ne reménykedj. A földi élet nem arra való, hogy szerető társak egymásra találásának legyen a gyülekező helye. Nem. A Földön a szeretet másik neve: ÁLDOZAT. Ez meg nem változtatható! Ez azt jelenti, hogy aki meg akarja nyerni, menteni életét, annak vállalnia kell az élet elvesztésének útját! De ezen az úton az Én jelenlétem feltétlenül biztosítja számodra azt a szívbékét, amit az egész világ sem képes megadni senkinek, de el sem veheti senkitől, amíg Velem akar együtt élni valaki.
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/512

40. hét

(2010. 10. 04. - 10.)

Témáink:

Tudattalan világodat időnként vékony függönyréteg választja el attól a tudatos világodtól, melyet valóságnak neveztek. Mint tudod, valóság mindkét réteg, de nem azonos a nyelvük. A tudatos dimenzióban akkor érted meg legjobban a tudattalanod lényegét, ha nem a szavak szintjén akarsz megvilágosodást kapni, hanem olyan benső megérzésszinten, melyet gyakorlással fejleszteni lehet.

Két véglet között feszül a tudattalanban lejátszódó üzenet. A nagyon jó és a nagyon rossz érzés között. Minél kifinomultabbá válsz e benső figyelésre, annál pontosabb információkat tudnak veled közölni a tudattalanodra ható szellemek, illetve a saját tudattalanodba épített messzelátó és messzehalló képességeid.

Az igazság keresésére szóló felhívás mindig a jó szellemektől van. A rossz szellemek is szívesen használják csalinak az igazság gondolatát, de nem úgy, hogy keresd, hanem úgy, hogy azt közlik veled, hogy birtokodban van, és azt ki kell mondanod, azt meg kell védened, azt rá kell erőltetned másokra. Néha még magadra is akarják, hogy erőltesd, ha látják előre, hogy később károdra vagy más kárára fordíthatják azt. Magad felé inkább elbizonytalanítanak.

Kérdező: LÁTOMÁSBAN EGY HANG SZÓLT

1. Látomásban egy hang szólt: "Keresd meg az igazság királyát!" Válaszom ez volt: Már ott vagyok! 2. Két kezemmel szórtam szét a vizet. 3. Egy szellem-alak állt mellettem, és mondott valamit, amit nem értettem. Szeretném tudni, hogy mit mondott?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Tudattalan világodat időnként vékony függönyréteg választja el attól a tudatos világodtól, melyet valóságnak neveztek. Mint tudod, valóság mindkét réteg, de nem azonos a nyelvük. A tudatos dimenzióban akkor érted meg legjobban a tudattalanod lényegét, ha nem a szavak szintjén akarsz megvilágosodást kapni, hanem olyan benső megérzésszinten, melyet gyakorlással fejleszteni lehet. Két véglet között feszül a tudattalanban lejátszódó üzenet. A nagyon jó és a nagyon rossz érzés között. Minél kifinomultabbá válsz e benső figyelésre, annál pontosabb információkat tudnak veled közölni a tudattalanodra ható szellemek, illetve a saját tudattalanodba épített messzelátó és messzehalló képességeid. E rövid kis előzmény után a jelenések magyarázata a következő:
1. Nemcsak természetednél fogva vagy olyan, akinek szellemi emberré kell lennie - természeténél fogva ilyen minden ember - hanem még külön doppinghatásokat idéznek benned elő a téged nagyon szerető, féltő, érted drukkoló jó szellemek. Az igazság keresésére szóló felhívás mindig a jó szellemektől van.
A rossz szellemek is szívesen használják csalinak az igazság gondolatát, de nem úgy, hogy keresd, hanem úgy, hogy azt közlik veled, hogy birtokodban van, és azt ki kell mondanod, azt meg kell védened, azt rá kell erőltetned másokra. Néha még magadra is akarják, hogy erőltesd, ha látják előre, hogy később károdra vagy más kárára fordíthatják azt. Magad felé inkább elbizonytalanítanak. Van egy találó mondásotok, mely jól jelzi a gonosz játékát az igazsággal. Ez a mondás így szól: A kibicnek semmi sem drága.
2. Van mondanivalója a vízszórásnak is. Pozitív töltetet hordoz e látomás. A szeretetnek azt a nyitottságát, amely együtt tud érezni a szűkölködőkkel, és örül, ha segíthet az élet kibontakoztatásában. E két egymásmellé rendelt mondat nagyon mély és gazdag tartalmakat hordoz. Érdemes elgondolkodnod rajtuk.
3. A melletted lévő szellem értetlen szavainak értelme ez: Ez az eset segítette és biztosította számodra azt, hogy megírd leveledet, és megkapd e fenti válaszokat.
Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/513

41. hét

(2010. 10. 11. - 17.)

Témáink:

A Földre mindenki halálos ítélettel születik. A földi élet egyik legfontosabb feladata éppen az, hogy a halál angyalát ne ellenségként fogadjátok, hanem oly küldöttemnek, aki a Földön az Én szeretetemnek, ha nem is a legnagyobb, bár sokszor az is, de legutolsó megjelenülése. A halál angyala nagyon élvezi gondoskodásomat.

Azok, akik öngyilkosok lesznek, általában két végletben, két hibás szemléletben élik földi életüket. Az egyik az, amely elhiteti velük, hogy nincs semmi a halál után, a másik pedig az, hogy van olyan nagyobb jó, amelyet csak az önkezével végrehajtott életkioltás által tud megszerezni valaki a maga számra. Mindkét szemlélet hamis. Mindkét belátás érdekében nem kell mást tenni, mint kicsit józanul gondolkodni

Ne legyetek megkötözve egymással! Egyetlen módon lehet ez ellen védekezni, mivel a megkötözöttség nélküli ember, az fából vaskarika. Azért fából vaskarika, mert a részlét - és ez minden teremtmény - szükségszerűen csak valakihez, valamihez kapcsoltan élhet értelmesen. Talán nem kell nagyon magyaráznom, hogy aki gondolkodik és szeret, az nem elégszik meg hideg eszmével, hogy életét érte áldozza. Tehát szükségszerűen Rám talál.

A halál ... nem elszakít benneteket egymástól, hanem külön-külön eljuttat benneteket Hozzám, és így egymáshoz is közelebb kerültök Bennem.

Aki otthagyja a földi életét, bárhogyan is történik ez az otthagyás, az újra választás elé kerül. Miután kénytelen átlátni, hogy az általa vállalt akadályokat hogyan vette, dönthet a hogyan tovább tekintetében. Földre jötte előtt is lehetősége volt választani, de lényegesen kevesebb tapasztalattal rendelkezett, mint a Földet elhagyása után. Ezért most, több tapasztalat birtokában, újra döntésre kell szánnia magát: vagy a Földre születik, vagy más bolygón próbál szerencsét szeretetének kibontása érdekében. Meg kell mondanom, hogy nagyon kevesen születnek vissza a Földre.

Kétféle szellem vállalja általában újra a földi életet. Az egyikhez azok tartoznak, akik előző életükben magas rangokat viseltek. Ha jó szándékkal tették ezt, akkor az újraszületés által szintén ilyen sorsot akarnak maguknak. Ha nem jó szándék vezette őket, akkor alacsonyabb szinten akarják jóvá tenni előző életük ostobaságait. A másik társaságot azok képezik, akik annyira elrontották földi életükben a szeretetüket, hogy képtelenek önmaguk dönteni saját jövőjüket illetően. Ezek számára az itteni jó szellemek vállalják helyettük az újraszületés döntésének hogyanját. Ezek általában nincsenek megelégedve földi életükben e döntéssel, és mivel képtelenek helyesen látni, csak maguk körül forognak, s bizony sok keserű tapasztalatnak teszik ki magukat mindaddig, míg meg nem térnek.
... a fentiek nem vonatkoznak azokra, akik nem megszentelődni, hanem másokat megszentelni jönnek a Földre.

Csak tragédiában vergődő házasság létezik a Földön. Csak ott nem élik meg ezt, ahol nem gondolják végig életük döntéseit. Előbb-utóbb kénytelenek ezt elfogadni mindenütt. Nincs égben köttetett házasság! Csak az van, hogy vagy azért köttetnek a Földön, hogy Hozzám közelebb kerüljenek azok, akik házasságra léptek, vagy az van, hogy elkezdődött egy tragédia-folyamat. Harmadik lehetőség nincs!!!

... nem egymásra teremtettelek benneteket, hanem Önmagamra. Nektek az volna a jó, sőt, az volna életetek megoldása, ha erre rájönnétek, és Hozzám segítenétek egymást. Általában, sajnos, ennek éppen az ellenkezője történik. Legtöbbször akadályozzátok egymást abban, hogy bárki közületek Hozzám közelebb kerüljön! Sokszor a legszentebb eszméitek a legostobább akadályai ennek!

Kérdező: A HALÁLRÓL ÉS A REINKARNÁCIÓRÓL

1. A halálról és a reinkarnációról. 2. A család élete csupa tragédia?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! 1. A Földre mindenki halálos ítélettel születik. A földi élet egyik legfontosabb feladata éppen az, hogy a halál angyalát ne ellenségként fogadjátok, hanem oly küldöttemnek, aki a Földön az Én szeretetemnek, ha nem is a legnagyobb, bár sokszor az is, de legutolsó megjelenülése. A halál angyala nagyon élvezi gondoskodásomat. Olyan életösztönt oltottam belétek, amely egészen magas fokon képes ellenállni minden olyan gondolatnak, kísértésnek, amely életetek kioltásán fáradozik.
Azok, akik öngyilkosok lesznek, általában két végletben, két hibás szemléletben élik földi életüket. Az egyik az, amely elhiteti velük, hogy nincs semmi a halál után, a másik pedig az, hogy van olyan nagyobb jó, amelyet csak az önkezével végrehajtott életkioltás által tud megszerezni valaki a maga számra. Mindkét szemlélet hamis. Mindkét belátás érdekében nem kell mást tenni, mint kicsit józanul gondolkodni, és az öngyilkosság ellen máris igénybe vehető az az erő, melyet belétek oltottam. De mindenképpen tudnotok kell, hogy ahol nem öngyilkosságról van szó, ott valami nagyon nagy jó történik azzal, akit a halál angyala elszólít tőletek.
Ne legyetek megkötözve egymással! Egyetlen módon lehet ez ellen védekezni, mivel a megkötözöttség nélküli ember, az fából vaskarika. Azért fából vaskarika, mert a részlét - és ez minden teremtmény - szükségszerűen csak valakihez, valamihez kapcsoltan élhet értelmesen. Talán nem kell nagyon magyaráznom, hogy aki gondolkodik és szeret, az nem elégszik meg hideg eszmével, hogy életét érte áldozza. Tehát szükségszerűen Rám talál. (Itt zárójelben meg kell jegyeznem, hogy bár Rám talál, de legtöbbször nagyon félreismerten talál Rám. Erről viszont nem tehet, s ezért nem is számítódik be neki erkölcsi tehernek.)
Gyermekem! A halál tehát nem elszakít benneteket egymástól, hanem külön-külön eljuttat benneteket Hozzám, és így egymáshoz is közelebb kerültök Bennem. Most rátérek a reinkarnációra.
Aki otthagyja a földi életét, bárhogyan is történik ez az otthagyás, az újra választás elé kerül. Miután kénytelen átlátni, hogy az általa vállalt akadályokat hogyan vette, dönthet a hogyan tovább tekintetében. Földre jötte előtt is lehetősége volt választani, de lényegesen kevesebb tapasztalattal rendelkezett, mint a Földet elhagyása után. Ezért most, több tapasztalat birtokában, újra döntésre kell szánnia magát: vagy a Földre születik, vagy más bolygón próbál szerencsét szeretetének kibontása érdekében. Meg kell mondanom, hogy nagyon kevesen születnek vissza a Földre. Kétféle szellem vállalja általában újra a földi életet. Az egyikhez azok tartoznak, akik előző életükben magas rangokat viseltek. Ha jó szándékkal tették ezt, akkor az újraszületés által szintén ilyen sorsot akarnak maguknak. Ha nem jó szándék vezette őket, akkor alacsonyabb szinten akarják jóvá tenni előző életük ostobaságait. A másik társaságot azok képezik, akik annyira elrontották földi életükben a szeretetüket, hogy képtelenek önmaguk dönteni saját jövőjüket illetően. Ezek számára az itteni jó szellemek vállalják helyettük az újraszületés döntésének hogyanját. Ezek általában nincsenek megelégedve földi életükben e döntéssel, és mivel képtelenek helyesen látni, csak maguk körül forognak, s bizony sok keserű tapasztalatnak teszik ki magukat mindaddig, míg meg nem térnek.
Itt említem meg, hogy ti, akik a Földön éltek, és hisztek a reinkarnációban, általában el tudjátok dönteni, hogy kinek kell újra megszületnie, és milyen körülmények között.
Nagyon fontosnak tartom tudatni veletek, hogy a fentiek nem vonatkoznak azokra, akik nem megszentelődni, hanem másokat megszentelni jönnek a Földre.
2. A második kérdésedre olyan választ adok, amely fel fogja borzolni szinte mindenkinek a kedélyét. Ez tömören így hangzik: Csak tragédiában vergődő házasság létezik a Földön.
Csak ott nem élik meg ezt, ahol nem gondolják végig életük döntéseit. Előbb-utóbb kénytelenek ezt elfogadni mindenütt. Nincs égben köttetett házasság! Csak az van, hogy vagy azért köttetnek a Földön, hogy Hozzám közelebb kerüljenek azok, akik házasságra léptek, vagy az van, hogy elkezdődött egy tragédia-folyamat. Harmadik lehetőség nincs!!!
Tudom, hogy az előző szavaim szinte elfogadhatatlanok, de akkor is így van. Szavaimat csak bizonyos élettapasztalat után lehet elfogadnotok. Ezt Én nagyon jól tudom. Időm van, tehát kivárom, míg felzárkóztok az Általam megfogalmazott igazsághoz. Szavaim végső gyökere az, hogy nem egymásra teremtettelek benneteket, hanem Önmagamra. Nektek az volna a jó, sőt, az volna életetek megoldása, ha erre rájönnétek, és Hozzám segítenétek egymást. Általában, sajnos, ennek éppen az ellenkezője történik. Legtöbbször akadályozzátok egymást abban, hogy bárki közületek Hozzám közelebb kerüljön! Sokszor a legszentebb eszméitek a legostobább akadályai ennek!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/514

42. hét

(2010. 10. 18. - 24.)

Témáink:

Örülnék, ha jobban ráhangolódnál az Én munkámra magadban, amelyet a te érdekedben folytatok.

... a lelkek mentése nem azáltal történik, hogy valaki meggyógyul vagy sem. ... a testileg meggyógyult emberek legritkább esetben vállalják életük elvesztését Értem, pedig a test gyógyulásának semmi más értelme nincsen, csak az, hogy Értem áldozatul szentelődjenek. ... Én nagyon nem örültem annak, hogy testi gyógyításokat kértek Tőlem, s ha már nem térhettem ki előle, akkor megpróbáltam akadályozni, hogy terjesszék e képességemet. Nagyon ritka volt az az eset, amikor szívem szerint gyógyítottam.

... azok, akik azért akarnak meggyógyulni, mert betegnek tudják magukat, a testi egészség által nem kerülnek közelebb Hozzám. Mert gondold csak végig: Valaki meg akar gyógyulni azért, mert beteg. Meggyógyul. Előbb-utóbb ezután újra beteg lesz. Ismét meg akar gyógyulni, mert beteg. Mondd, meddig mehet ez? A végtelenségig? Ha valaki úgy akar meggyógyulni, hogy meg ne haljon, annak nem testileg kell meggyógyulnia, hanem hinnie kell. Én azt mondtam Lázár sírjánál, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem! És ez a lényeg. E látásra szeretnélek téged meggyógyítani.

... a testi pillanatnyi egészség a leggyakrabban akadálya annak, hogy valaki ki tudja védeni életének hármas kísértését, a test kívánságának, a szemek kívánságának és az élet kevélységének támadásait.
... az segít igazán az embereken, aki szavaival és példájával igazolja előttük, hogy az a HIT üdvözít, amelynek természetes következménye a szeretetnek különböző megnyilvánulása. Ha valaki ezt a szemléletet magáévá tette, akkor nagyon elképzelhető, hogy számára testi egészséget is adok, hogy e szemléletéből fakadó szeretetét nagyobb területen, szélesebb körben, nagyobb hatékonysággal mutassa meg, tanúsítsa.

Kérdező: NYÍLT LEVÉL JÉZUSHOZ

1. Vállalkozom gyógyításra. 2. Nyílt levél Jézushoz.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem!
1. Buzgóságod dicséretre méltó. Lelki sebeid gyógyításán sokat fáradozom. Örülnék, ha jobban ráhangolódnál az Én munkámra magadban, amelyet a te érdekedben folytatok.
Először is fontos tudnod, hogy a lelkek mentése nem azáltal történik, hogy valaki meggyógyul vagy sem. Tudnod kell, hogy a testileg meggyógyult emberek legritkább esetben vállalják életük elvesztését Értem, pedig a test gyógyulásának semmi más értelme nincsen, csak az, hogy Értem áldozatul szentelődjenek. Tudnod kell, hogy Én nagyon nem örültem annak, hogy testi gyógyításokat kértek Tőlem, s ha már nem térhettem ki előle, akkor megpróbáltam akadályozni, hogy terjesszék e képességemet. Nagyon ritka volt az az eset, amikor szívem szerint gyógyítottam. Tudnod kell, hogy azok, akik azért akarnak meggyógyulni, mert betegnek tudják magukat, a testi egészség által nem kerülnek közelebb Hozzám. Mert gondold csak végig: Valaki meg akar gyógyulni azért, mert beteg. Meggyógyul. Előbb-utóbb ezután újra beteg lesz. Ismét meg akar gyógyulni, mert beteg. Mondd, meddig mehet ez? A végtelenségig? Ha valaki úgy akar meggyógyulni, hogy meg ne haljon, annak nem testileg kell meggyógyulnia, hanem hinnie kell. Én azt mondtam Lázár sírjánál, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem! És ez a lényeg. E látásra szeretnélek téged meggyógyítani.
Az a gyermekem, aki nem képes végtagjait mozgatni, és aki szájával megtanult nemcsak beszélni, de írni, rajzolni is, és aki a ti országotokban is járt, és Rólam prédikált, ékes bizonyítéka annak, hogy valakinek Hozzám találása nem testi kondíció függvénye! Sőt! Éppen a testi pillanatnyi egészség a leggyakrabban akadálya annak, hogy valaki ki tudja védeni életének hármas kísértését, a test kívánságának, a szemek kívánságának és az élet kevélységének támadásait.
Tudnod kell tehát, hogy az segít igazán az embereken, aki szavaival és példájával igazolja előttük, hogy az a HIT üdvözít, amelynek természetes következménye a szeretetnek különböző megnyilvánulása. Ha valaki ezt a szemléletet magáévá tette, akkor nagyon elképzelhető, hogy számára testi egészséget is adok, hogy e szemléletéből fakadó szeretetét nagyobb területen, szélesebb körben, nagyobb hatékonysággal mutassa meg, tanúsítsa.
2. Ami pedig nyílt leveledet illeti, az nagyon szép, és át van itatva Irántam való szeretettel. Örülök ennek az imádnak. Szívemből kívánom, hogy minél többen fogalmazzanak meg ehhez hasonló, szeretettel átitatott imát. Boldogan kijelentem, hogy ezek az imádságok eljutnak Hozzám, és mint termékenyítő harmat hullanak vissza a Földre. Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/515

43. hét

(2010. 10. 25. - 31.)

Témáink:

Az Én utaim nem a ti utaitok, az Én gondolataim nem ti gondolataitok. ... Egészen másképpen látom Én ... a ti életeteket, mint ti. ... hiába akarom, hogy az Én látásomat átvegyétek, ti mindent el akartok követni azért, hogy Én vegyem át a ti látásotokat. Valójában ebben őrlődtök fel.

Értsétek meg! Velem szinte mindent meg lehet csinálni. Lehet bántani, lehet kínozni, lehet megölni, lehet tagadni. De egyet sohasem tudtok megtenni. Ez pedig az, hogy átalakítsátok gondolkodásomat. Vagyis, hogy a ti kedvetek szerint gondolkodjam.

Ti azért nem akartok az Én elgondolásom szerint gondolkodni, mert nem hiszitek el, hogy Én jobban tudom, mi jó nektek, mint ti. Én pedig azért nem akarok a ti elgondolásotok szerint gondolkodni, mert TUDOM, hogy nektek az lenne a rosszabb, akkor is, ha ti most ezt nem látjátok be.

Egyiktek sem szent. Nem is lehettek azok a Földön. A Föld nem a boldogság földje, hanem a siralom völgye. A Föld sokkal jobban pokol, mint mennyország! Nagyon sajnálom, hogy ezt évezredek tapasztalata alapján sem hiszitek el. Nektek sem az Én sorsom, mely istálló és kereszt között feszült, sem a ti sorsotok, mely annyira terhelt különböző szenvedésektől, nem tudta eléggé tudomásotokra hozni azt, amit Én annyira hangoztattam: "Keressétek az Isten országát, és annak igazságát!"(Máté 6:33).

... aki a Földre születik, az olyan vándorlásba kezd, amely vándorlásnak a Földön megnyugtató vége sohasem lehet. Nem, mert a mulandóság világa az örökkévalóságra teremtett gyermekeimnek nem lehet más, mint lefelé haladó mozgólépcső. Aki nem akar fölfelé törekedni, aki megáll rajta, az automatikusan távolodik Tőlem.

Végtelen szeretetem nem tehet mást, mint bízik bennetek, hogy egyszer majd zúgolódás helyett tisztábban és erőteljesebben fogjátok keresni azt, ami örök, és könnyebben el tudjátok majd engedni azt, ami mulandó.

Kérdező: TESTVÉREM FEJSÉRÜLÉSBEN MEGHALT

Testvérem fejsérülésben meghalt. Szinte nem tudunk belenyugodni.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Az Én utaim nem a ti utaitok, az Én gondolataim nem ti gondolataitok. Két tragédia malomköve között őrlődtök. Az egyik az, amit leírtam. Egészen másképpen látom Én az életet, a ti életeteket, mint ti. A másik malomkő pedig az, hogy hiába akarom, hogy az Én látásomat átvegyétek, ti mindent el akartok követni azért, hogy Én vegyem át a ti látásotokat. Valójában ebben őrlődtök fel.
Értsétek meg! Velem szinte mindent meg lehet csinálni. Lehet bántani, lehet kínozni, lehet megölni, lehet tagadni. De egyet sohasem tudtok megtenni. Ez pedig az, hogy átalakítsátok gondolkodásomat. Vagyis, hogy a ti kedvetek szerint gondolkodjam. Sajnos, Én sem tudom megtenni, hogy ti az Én kedvem szerint gondolkodjatok. A ti gondolkodásotok rajtatok áll, az Én gondolkodásom pedig Rajtam áll. Ti azért nem akartok az Én elgondolásom szerint gondolkodni, mert nem hiszitek el, hogy Én jobban tudom, mi jó nektek, mint ti. Én pedig azért nem akarok a ti elgondolásotok szerint gondolkodni, mert TUDOM, hogy nektek az lenne a rosszabb, akkor is, ha ti most ezt nem látjátok be.
Most csak annyit tudok mondani, hogy ha ismételten átolvasod azt a levelet, melyet HOZZÁM, A HANGHOZ intéztél, akkor magad is rájöhetsz, hogy öcséd nem volt az a makulátlan szent, amilyennek őt leírod. Egyiktek sem szent. Nem is lehettek azok a Földön. A Föld nem a boldogság földje, hanem a siralom völgye. A Föld sokkal jobban pokol, mint mennyország! Nagyon sajnálom, hogy ezt évezredek tapasztalata alapján sem hiszitek el. Nektek sem az Én sorsom, mely istálló és kereszt között feszült, sem a ti sorsotok, mely annyira terhelt különböző szenvedésektől, nem tudta eléggé tudomásotokra hozni azt, amit Én annyira hangoztattam: "Keressétek az Isten országát, és annak igazságát!"(Máté 6:33).
Azt tudom tehát mondani, hogy aki a Földre születik, az olyan vándorlásba kezd, amely vándorlásnak a Földön megnyugtató vége sohasem lehet. Nem, mert a mulandóság világa az örökkévalóságra teremtett gyermekeimnek nem lehet más, mint lefelé haladó mozgólépcső. Aki nem akar fölfelé törekedni, aki megáll rajta, az automatikusan távolodik Tőlem.
Végtelen szeretetem nem tehet mást, mint bízik bennetek, hogy egyszer majd zúgolódás helyett tisztábban és erőteljesebben fogjátok keresni azt, ami örök, és könnyebben el tudjátok majd engedni azt, ami mulandó.
Megáldalak benneteket a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/516

44. hét

(2010. 11. 01. - 07.)

Témáink:

Mit csinálsz a templomba járás helyett, amiről úgy gondolod, hogy az jobban növeli benned az Irántam és az emberek iránti szeretetedet? Nagyon fontos, hogy erre világosan, mellébeszélés nélkül adj választ magadnak. Azt neked is tudnod kell, hogy a ti kultúrkörötökön belül azok, akik Hozzám tartozónak mondják magukat, valamiképpen meg kell hogy szenteljék azt a napot, melyet úgy hívtok, hogy az ÚR NAPJA. Ez nálatok a vasárnap. Vannak olyan gyermekeim, akik szinte az egész napjukat ilyenkor az Én társaságomban töltik el egymással. Vannak, akik csak egy órácskát szánnak erre. Olyan nincs, aki tud Rólam, szeret Engem, és mégsem találja fontosnak azt, hogy az Én napomon különösképpen Nekem szentelje magát.

Nagyon szeretném, ha legalább egy olyan nap volna minden héten, amelyben közösen át tudnátok élni azt, hogy Isten családja vagytok. Annak az Istennek vagytok gyermekei, AKI szükségszerűen KÖZÖSSÉG, ha egyszer SZERETÉS!

... a vasárnap megszentelésének negatív formáját jobban megünnepli a ti korotok embere, mint a pozitív formáját. Ezen a napon sokkal jobban tele vannak a kocsmák, diszkók, vendéglők, mulatóhelyek és egyéb evilági szórakozó helyek, mint a templomok. Nem is lehet tehát csodálkoznotok azon, hogy nem áldást, hanem átkot hord magán ez a jelen kor.

... nem adok semmilyen instrukciót a templomba járással kapcsolatban, de igenis kívánom, hogy tedd fel magadnak e kérdést: vasárnapokon, a templomba járás helyett milyen eszközt használsz arra, hogy ezen az Én különleges napomon az Én áldásomban részesülj?!

Kérdező: JÉZUSSAL KAPCSOLATBAN VAGYOK

1. Jézussal kapcsolatban vagyok. Templomba nem járok. Idegen tőlem a térdhajtás és a keresztvetés. 2. Szeretnék taxizni. Fogadjak el erre pénzt?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Az első gondolatodra, amit Elém terjesztettél, először egy kérdéssel válaszolok. Mit csinálsz a templomba járás helyett, amiről úgy gondolod, hogy az jobban növeli benned az Irántam és az emberek iránti szeretetedet? Nagyon fontos, hogy erre világosan, mellébeszélés nélkül adj választ magadnak. Azt neked is tudnod kell, hogy a ti kultúrkörötökön belül azok, akik Hozzám tartozónak mondják magukat, valamiképpen meg kell hogy szenteljék azt a napot, melyet úgy hívtok, hogy az ÚR NAPJA. Ez nálatok a vasárnap. Vannak olyan gyermekeim, akik szinte az egész napjukat ilyenkor az Én társaságomban töltik el egymással. Vannak, akik csak egy órácskát szánnak erre. Olyan nincs, aki tud Rólam, szeret Engem, és mégsem találja fontosnak azt, hogy az Én napomon különösképpen Nekem szentelje magát.
Talán mondanom sem kell, hogy a vasárnapot nem a saját kedvtelésemre állítottam be a ti életetekbe. Nagyon szeretném, ha legalább egy olyan nap volna minden héten, amelyben közösen át tudnátok élni azt, hogy Isten családja vagytok. Annak az Istennek vagytok gyermekei, AKI szükségszerűen KÖZÖSSÉG, ha egyszer SZERETÉS!
Itt említem meg, hogy a vasárnap megszentelésének negatív formáját jobban megünnepli a ti korotok embere, mint a pozitív formáját. Ezen a napon sokkal jobban tele vannak a kocsmák, diszkók, vendéglők, mulatóhelyek és egyéb evilági szórakozó helyek, mint a templomok. Nem is lehet tehát csodálkoznotok azon, hogy nem áldást, hanem átkot hord magán ez a jelen kor.
Neked mindent el kell követned, hogy áldásomban részesülj azon a napon, amikor az ősellenség annyi mocskot, szennyet hord rá azok lelkére, akik behódolnak neki.
Most tehát nem adok semmilyen instrukciót a templomba járással kapcsolatban, de igenis kívánom, hogy tedd fel magadnak e kérdést: vasárnapokon, a templomba járás helyett milyen eszközt használsz arra, hogy ezen az Én különleges napomon az Én áldásomban részesülj?!
A második kérdésre nem adhatok egyértelmű választ. Nem vállalhatok felelősséget semmi olyan vállalkozásban, amiről egyértelmű, hogy a ti szabad döntésetek területe. Nem nevelhetlek benneteket felelőtlenkedésre. Bárhogyan döntesz, tudnod kell, hogy Én melletted vagyok mindaddig, amíg engeded, hogy az Én szeretetem, tehát Lelkem irányítson.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/517

45. hét

(2010. 09. 20. - 26.)

Témáink:

Törvényei vannak annak a világnak, amelyben éltek. De nemcsak rajtatok kívül léteznek törvények, hanem bennetek is. A rajtatok kívüli törvényekről nem kell bővebben magyarázatot adnom. Ha valaki magasból leugrik, akkor a Föld nehézségi törvénye érvényesül: lefelé esik. Bennetek is van törvényszerűség, de ezeket nem lehet egy az egyben azonosítani a fizikai törvényekkel. Nem, mert bár meg nem szüntethetők, de torzítani lehet ezeket. Mivel torzítani lehet őket, ezért nem az anyagi, hanem az erkölcsi világ törvényei.

Az erkölcsi rendben, tehát a jó és rossz megítélésének világában ... van egy objektív valóság. Ez a LELKIISMERET. Ezt most hasonlítsuk egy mikrofonhoz. E mikrofonba mindig Én beszélek bele, de a behangolás nem az Én feladatom. Éppen azért vagytok szellemi lények, mert lelkiismeretek behangolása teljesen tőletek függ. Annak nyugodt a lelkiismerete, aki az általa behangolt lelkiismeret szerint cselekszik.

Két véglet között van lehetőségetek a lelkiismeretetek behangolására. Az egyik az arányosság elve. Ezt úgy hívjátok: JOGI IGAZSÁG. Vagyis mindenkinek megadni azt, ami neki jár. Tudatosan igazságtalanságot elkövetni nyugodt lelkiismerettel nem lehet.
A másik véglet az egyén által jónak látott döntés, mely ha nem az igazságból meríti döntéséhez az erőt, akkor az általa SZERETETNEK mondott forrást kénytelen használni. Lelkiismerete csak így lehet nyugodt. Itt a SZERETET alatt az odaadottságot értem. Azt szereted, aminek vagy akinek jónak látod odaadni magadat.

Én éppen azért jöttem a Földre VILÁGOSSÁGNAK (Jn. 8:12), hogy azok, akik a SZERETET forrásából akarnak meríteni erőt lelkiismeretük behangolására, azok ne akármit lássanak JÓnak, hanem azt, amit ÉN látok annak. Így az Enyéimet nemcsak az jellemzi, hogy szeretnek, hanem az, hogy úgy szeretnek, ahogy Én szeretek.

Kérdező: EGY ANYA MEGÖLTE GYERMEKÉT IRGALOMBÓL

1. Szeretnék segíteni egy rokonomon, hogy sorvadásos lába meggyógyuljon. Mit kell tennem? 2. Egy anya megölte gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekét, hogy ne szenvedjen tovább. Vétett a ne ölj parancs ellen?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "A másodikkal kezdem. Az nem szorul különösebb magyarázatra, hogy az illető anya vétett a ne ölj parancs ellen. Téged és általában az embereket most nem is ez érdekli. Az érdekel benneteket, hogy Én hogyan ítélem meg ennek az anyának a cselekedetét. Megmondom: MINDENHOGYAN ÉS SEHOGYAN! Kifejtem:
MINDENHOGYAN: Törvényei vannak annak a világnak, amelyben éltek. De nemcsak rajtatok kívül léteznek törvények, hanem bennetek is. A rajtatok kívüli törvényekről nem kell bővebben magyarázatot adnom. Ha valaki magasból leugrik, akkor a Föld nehézségi törvénye érvényesül: lefelé esik. Bennetek is van törvényszerűség, de ezeket nem lehet egy az egyben azonosítani a fizikai törvényekkel. Nem, mert bár meg nem szüntethetők, de torzítani lehet ezeket. Mivel torzítani lehet őket, ezért nem az anyagi, hanem az erkölcsi világ törvényei.
A nehézségi erőt nem lehet torzítani. Az van. Lehet különböző helyzeteket teremteni, és akkor különböző módon érvényesül, de VAN! Az erkölcsi rendben, tehát a jó és rossz megítélésének világában nem így van. Van egy objektív valóság. Ez a LELKIISMERET. Ezt most hasonlítsuk egy mikrofonhoz. E mikrofonba mindig Én beszélek bele, de a behangolás nem az Én feladatom. Éppen azért vagytok szellemi lények, mert lelkiismeretek behangolása teljesen tőletek függ. Annak nyugodt a lelkiismerete, aki az általa behangolt lelkiismeret szerint cselekszik.
Két véglet között van lehetőségetek a lelkiismeretetek behangolására. Az egyik az arányosság elve. Ezt úgy hívjátok: JOGI IGAZSÁG. Vagyis mindenkinek megadni azt, ami neki jár. Tudatosan igazságtalanságot elkövetni nyugodt lelkiismerettel nem lehet.
A másik véglet az egyén által jónak látott döntés, mely ha nem az igazságból meríti döntéséhez az erőt, akkor az általa SZERETETNEK mondott forrást kénytelen használni. Lelkiismerete csak így lehet nyugodt. Itt a SZERETET alatt az odaadottságot értem. Azt szereted, aminek vagy akinek jónak látod odaadni magadat.
Én éppen azért jöttem a Földre VILÁGOSSÁGNAK (Jn. 8:12), hogy azok, akik a SZERETET forrásából akarnak meríteni erőt lelkiismeretük behangolására, azok ne akármit lássanak JÓnak, hanem azt, amit ÉN látok annak. Így az Enyéimet nemcsak az jellemzi, hogy szeretnek, hanem az, hogy úgy szeretnek, ahogy Én szeretek.
A MINDENHOGYAN ítéletem tehát éppen azért kikerülhetetlen, mert az erkölcsi rendben csak az az egyetlen igazság létezik, hogy szeretnetek kell egymást, de nem akárhogyan, hanem úgy, ahogy Én szeretlek titeket.
A SEHOGYAN ítélet pedig azért helytálló, mert nem Én ítélek, hanem az általatok behangolt lelkiismeret ítél. Ha pedig e lelkiismeret, mely bár a szeretet által, de nem az Általam elmondott és bemutatott szeretet által hangolódott be, nem ítéli el a cselekvőt, akkor lelkiismerete nyugodt, s így szívem szerint él. Kicsit csúnyán kifejezve így mondhatom: a butasága menti őt Előttem.
Feltételezheted, hogy az általad említett eset ez utóbbi kategóriába tartozik.
Az első témával kapcsolatban már oly sok eligazítást adtam a HANG lapjain, hogy azokból bőven kiolvashatod a választ.
Megáldalak!"

Jézus - A Hang: 7/518

46. hét

(2010. 11. 15. - 21.)

Témáink:

A szülő és gyermek kapcsolat olyan erős megkötözöttséget jelent, amelyet csak kegyelmi szinten lehet eloldani. Mindaddig, míg fáj benned az, hogy gyermeked nem változik meg, nem nyugodhatsz bele, hogy utána ne járj: ez a fájdalom benned az Én fájdalmam-e, vagy pedig az anyai ösztönből származó birtoklás utáni vágy fájdalma.

Akkor az Én fájdalmam ez benned, ha nem megszüntetni törekszel, hanem elviselni e fájdalmat. Más hűtlenségét ugyanis megszüntetni csak az tudja, aki hűtlen lett. E téren a szeretet mindent elvisel. Ha megszüntetni törekszel, akkor nem az Én fájdalmam ez benned. Akkor az a birtoklás utáni vágy fáj benned, amelyet nem tudsz kielégíteni, mivel nem tudod birtokolni azt, akiről úgy gondoltad, hogy a tiéd volt, és most már nem a tiéd.

Egy gyermek mondhatja az anyjáról, hogy az övé, mert a gyermek vette őt birtokba még mielőtt megszületett volna. De az anya nem mondhatja, hogy a gyermek az övé, mert nem birtokba vette a gyermeket. Nem, hanem egy vállalkozás következményeképpen olyan feladatot kell megoldania, amelyet nevelésnek hívnak. Ennek a feladatnak elvégzésére megszűnik a lehetőség, amikor a gyermek önálló életet kezd élni.

Akkor van benned az Én fájdalmam, ha nemcsak az a hűtlenség fáj benned, melyet fiad okozott az Irántam való hűtlenségével, hanem minden olyan hűtlenség fáj, amit bárki okoz és okozott eddig Nekem a ti életetekben.

Kérdező: FIAM ELFORDULT TŐLEM EGY LÁNY MIATT

Fiam, aki templomba járt, miután egy hitetlen lányt vett el, elfordult Istentől és tőlem is.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! A szülő és gyermek kapcsolat olyan erős megkötözöttséget jelent, amelyet csak kegyelmi szinten lehet eloldani. Mindaddig, míg fáj benned az, hogy gyermeked nem változik meg, nem nyugodhatsz bele, hogy utána ne járj: ez a fájdalom benned az Én fájdalmam-e, vagy pedig az anyai ösztönből származó birtoklás utáni vágy fájdalma.
Akkor az Én fájdalmam ez benned, ha nem megszüntetni törekszel, hanem elviselni e fájdalmat. Más hűtlenségét ugyanis megszüntetni csak az tudja, aki hűtlen lett. E téren a szeretet mindent elvisel.
Ha megszüntetni törekszel, akkor nem az Én fájdalmam ez benned. Akkor az a birtoklás utáni vágy fáj benned, amelyet nem tudsz kielégíteni, mivel nem tudod birtokolni azt, akiről úgy gondoltad, hogy a tiéd volt, és most már nem a tiéd.
Most egy furcsa, érdekes tényre hívom fel figyelmedet: Egy gyermek mondhatja az anyjáról, hogy az övé, mert a gyermek vette őt birtokba még mielőtt megszületett volna. De az anya nem mondhatja, hogy a gyermek az övé, mert nem birtokba vette a gyermeket. Nem, hanem egy vállalkozás következményeképpen olyan feladatot kell megoldania, amelyet nevelésnek hívnak. Ennek a feladatnak elvégzésére megszűnik a lehetőség, amikor a gyermek önálló életet kezd élni.
Benned tehát akkor van az Én fájdalmam, ha azt éled meg fájdalomnak, hogy fiad Engem elhagyott, Hozzám hűtlen lett. Igen. Hozzád nem is kell neki olyan értelemben hűnek lennie, hogy annak hiánya fájhatna, ha az Én szeretetem élteti lelked nyugalmát.
Még egy szempont: Akkor van benned az Én fájdalmam, ha nemcsak az a hűtlenség fáj benned, melyet fiad okozott az Irántam való hűtlenségével, hanem minden olyan hűtlenség fáj, amit bárki okoz és okozott eddig Nekem a ti életetekben.
Megáldalak az Irántam való HŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/519

47. hét

(2010. 11. 22. - 28.)

Témáink:

Pénzért nem lehet a Belőlem forrásozó energiát megvásárolni! Arról lehet csupán szó, hogy valaki pénzt kér azért, hogy megismertessen téged azokkal a módszerekkel, melyek által energiák birtokába juthatsz. Bizony azok, akik ilyen módszereket tanítanak, általában nem szoktak megállni a tanítás szintjén. Ha itt megállnának, akkor mint minden tisztességes tanár, ők is kérhetnének bizonyos órabért tanítói munkájuk fejében. A probléma a beavatáskor van.

A beavatás egy olyan kapcsolatteremtést jelent valakivel, amely a beavató mester nélkül nem lehetséges, bármennyire is felkészült szellemileg valaki egy feladatra.

... a REIKI tanfolyamokon való ismeretszerző részvételért lehet, sőt a tanfolyamot tartó részéről nagyon is elképzelhető, hogy szükségét lássa annak, hogy órabért, vagy napi bért, vagy tanfolyami bért számoljon fel. De ebbe maga a beavatás nem kalkulálható bele. Ha valaki úgy gondolja, hogy a kettő nem választható el, akkor annak tudnia kell, hogy ott nem történik beavatás, csupán bizonyítványkiosztás.

Azok az energiák, melyek Velem, mint Forrással vannak kapcsolatban, nem vásárolhatók meg pénzen. Ezekre az energiákra mondottam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!"(Máté 10;8). E kijelentésem megváltoztathatatlan. Aki pénzért jut energiákhoz, az nem Általam jut ezekhez, és el is határolom magam minden olyan energiától, melyet megvásárolt beavatás által szerez meg valaki. Teljesen független ez attól, hogy az illető a megvásárolt energiát mire használja. E téren a cél nem szentesíti az eszközt!

Én nem vagyok megvásárolható. Ha valóban hiszel Bennem, akkor nem arra fogsz gyűjtögetni, hogy energiák megszerzésére fordítsd a pénzedet, hanem arra, hogy segíts a rászorulókon úgy, ahogy képes vagy erre. Ha pedig azt mondod, hogy éppen azért akarsz energiához jutni, hogy jobban tudj segíteni, akkor újra csak a Máté 10;8-at ajánlom figyelmedbe.

Kérdező: GYÓGYÍTÓ ENERGIÁT LEHET PÉNZÉRT VENNI?

Rossz az, ha pénzért vásárol valaki gyógyító energiát?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Pénzért nem lehet a Belőlem forrásozó energiát megvásárolni! Arról lehet csupán szó, hogy valaki pénzt kér azért, hogy megismertessen téged azokkal a módszerekkel, melyek által energiák birtokába juthatsz.
Bizony azok, akik ilyen módszereket tanítanak, általában nem szoktak megállni a tanítás szintjén. Ha itt megállnának, akkor mint minden tisztességes tanár, ők is kérhetnének bizonyos órabért tanítói munkájuk fejében. A probléma a beavatáskor van. A beavatás olyan szertartás, amely nem egyszerűen ismeret elsajátítását jelenti, hanem valami egészen mást. A beavatás egy olyan kapcsolatteremtést jelent valakivel, amely a beavató mester nélkül nem lehetséges, bármennyire is felkészült szellemileg valaki egy feladatra. Mondok egy egyszerű példát.
Aki a katolikus egyházban pap akar lenni, annak el kell végeznie a teológiát. Nagyon természetes, hogy ennek az ismeretszerzésnek fejében anyagi ellenértéket kell adnia azok számára, akik tanítanak. Miután valaki elvégezte a teológiát, ezután következik a papszentelés. Ez a beavatás. Ha ezért pénzt kérnének vagy pénzt kínálnának fel, az bizony olyan cselekedet lenne, amelyen nincs rajta az Én áldásom. Éppen így van a keresztség kiszolgáltatásával is. Azért sem szabad pénzt kérni, és azt sem szabad megtenni, hogy valaki lefizessen egy papot azért, hogy valakit megkereszteljen.
Tehát a REIKI tanfolyamokon való ismeretszerző részvételért lehet, sőt a tanfolyamot tartó részéről nagyon is elképzelhető, hogy szükségét lássa annak, hogy órabért, vagy napi bért, vagy tanfolyami bért számoljon fel. De ebbe maga a beavatás nem kalkulálható bele. Ha valaki úgy gondolja, hogy a kettő nem választható el, akkor annak tudnia kell, hogy ott nem történik beavatás, csupán bizonyítványkiosztás. Olyasmi, mint mikor valaki jogosítványt szerez az autóvezetéshez. Bizony ott nem történik beavatás, csupán egy megtanult anyagról letett sikeres vizsga lepecsételéséről van szó.
Azok az energiák, melyek Velem, mint Forrással vannak kapcsolatban, nem vásárolhatók meg pénzen. Ezekre az energiákra mondottam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!"(Máté 10;8). E kijelentésem megváltoztathatatlan. Aki pénzért jut energiákhoz, az nem Általam jut ezekhez, és el is határolom magam minden olyan energiától, melyet megvásárolt beavatás által szerez meg valaki. Teljesen független ez attól, hogy az illető a megvásárolt energiát mire használja. E téren a cél nem szentesíti az eszközt!
Gyermekem! Ha elhiszed, hogy benned élek, ha elhiszed, hogy a szeretet körén belül mindenható vagyok, ha elhiszed, hogy teremtmény által felfoghatatlan szeretettel szeretlek, akkor nem lehet kétséges számodra, hogy Én nem vagyok megvásárolható. Ha valóban hiszel Bennem, akkor nem arra fogsz gyűjtögetni, hogy energiák megszerzésére fordítsd a pénzedet, hanem arra, hogy segíts a rászorulókon úgy, ahogy képes vagy erre. Ha pedig azt mondod, hogy éppen azért akarsz energiához jutni, hogy jobban tudj segíteni, akkor újra csak a Máté 10;8-at ajánlom figyelmedbe.
Megáldalak SZERETETEM KIMERÍTHETETLEN EREJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/520

48. hét

(2010. 10. 28. - 11. 05.)

Témáink:

Testi-lelki sebeid nemcsak ismertek Előttem, de ezekkel az szívem minden vágya, hogy ezek már a földi életedben jellemalakító erőkké váljanak benned.

... amíg teljesen lefoglal az a törekvés, hogy megszabadulj gondjaidtól, addig nem sok reményed lehet, hogy megtaláld az Én békémet magadban. Ha majd arra teszed a hangsúlyt, hogy nehézségeiddel megpróbálj nemcsak élni, de szeretettel élni, akkor csodálkozva fogod tapasztalni azt az átváltoztatást, amely gondjaidban végbemegy.

Feltétlenül foglalkozz Velem minél elmélyültebben, mert ennek fogsz örülni legjobban halálod óráján! De nem szabad lemondanod arról sem, hogy rögzítsd gondolataidat. Abban a kultúrkörben, amelyben éltek, rendkívül fontos az, hogy írásban foglalt maradandó nyoma legyen minél több gyermekem lelki fejlődésének.

Kérdező: ISZÁKOS FÉRJEMTŐL ELVÁLTAM

Iszákos férjemtől elváltam. Betegen élek. Hiszek Jézusban, s erről tanúságot is teszek.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Kétezer évvel ezelőtt tanítványaimat fiacskáimnak szólítottam. Ezzel is ki akartam fejezni előttük azt, hogy mennyire Hozzám tartozóknak ismerem el őket. Ez a szándék vezetett most is, mikor téged gyermekemnek neveztelek. Igen. Testi-lelki sebeid nemcsak ismertek Előttem, de ezekkel az szívem minden vágya, hogy ezek már a földi életedben jellemalakító erőkké váljanak benned.
Amíg arra törekszel, hogy e sebek megszűnjenek, amíg teljesen lefoglal az a törekvés, hogy megszabadulj gondjaidtól, addig nem sok reményed lehet, hogy megtaláld az Én békémet magadban. Ha majd arra teszed a hangsúlyt, hogy nehézségeiddel megpróbálj nemcsak élni, de szeretettel élni, akkor csodálkozva fogod tapasztalni azt az átváltoztatást, amely gondjaidban végbemegy. Nem fogod fölösleges tehernek érezni azt sem, hogy magányos vagy, azt sem, hogy családod körében nem megy minden rendben, és azt sem, hogy szeretet utáni vágyad rendre csalódások forrásának bizonyul.
A leveledben felvetett gondolatról, amely a Rólam való beszélgetésről szól, illetve arról a késztetésről, amely írói képességed fejlesztését sugallja, az a véleményem, hogy feltétlenül tanulj, hogy taníthass. Feltétlenül foglalkozz Velem minél elmélyültebben, mert ennek fogsz örülni legjobban halálod óráján! De nem szabad lemondanod arról sem, hogy rögzítsd gondolataidat. Abban a kultúrkörben, amelyben éltek, rendkívül fontos az, hogy írásban foglalt maradandó nyoma legyen minél több gyermekem lelki fejlődésének.
Most, mikor áldásomat küldöm életedre, gondolataimat azzal fejezem be, amivel kezdtem. Gyermekemnek nevezlek, mert érzékeltetni akarom, hogy nem akárhogyan tartozol Hozzám, tartozunk egymáshoz. Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL, és ajánlom elmélkedésre Jakab 1; 5-ben Lelkem által sugallt gondolatot."

Jézus - A Hang: 7/521

49. hét

(2010. 12. 06. - 12.)

Témáink:

Mielőtt a Földre születtél, volt lehetőséged arra, hogy átgondold döntésedet. Nem helyetted döntöttek mások, mivel voltál már olyan érett, hogy e feladatot magadra vállald. Kétségtelen, hogy szereteted előtte járt gondolataidnak annyiban, hogy inkább hallgattál szívedre, mint a józan megfontolásra. De ezt jogosan tetted, mert egyértelmű volt előtted az, hogy Én sohasem hagylak magadra.

Fordulhatsz HOZZÁM azzal, hogy adjak megoldást, de te is tudod, hogy kihagyod ezzel azokat a közbülső lehetőségeket, melyeket Én éppen azért gondoltam bele életedbe, hogy azokat vedd igénybe, s ne közvetlenül Engem.

... a lelki görcsök, feszültségek testi bajokban, tünetekben mutatkoznak meg.

Imáidban többet dicsőíts, többször hálálkodj! Az ilyen ima segít abban, hogy szemeiddel jobban lásd az Én működésemet életedben, s tudj jobban erőt meríteni abból, hogy nem akárki, hanem ÉN SZERETLEK TÉGED VÉGTELEN SZERETETTEL!

Kérdező: MUNKAHELYI PROBLÉMÁVAL KÜZDÖM

1. Munkahelyi problémával küzdöm. 2. Gyermek-vállalási problémánk van. 3. Szüleim miatt szenvedek. 4. A lelki bajoknak testi kivetítései is vannak.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben HANG: "1. Drága Gyermekem! Mielőtt a Földre születtél, volt lehetőséged arra, hogy átgondold döntésedet. Nem helyetted döntöttek mások, mivel voltál már olyan érett, hogy e feladatot magadra vállald. Kétségtelen, hogy szereteted előtte járt gondolataidnak annyiban, hogy inkább hallgattál szívedre, mint a józan megfontolásra. De ezt jogosan tetted, mert egyértelmű volt előtted az, hogy Én sohasem hagylak magadra. Azt a szellemtestvéredet pedig, aki annyira közel volt hozzád, hogy őrangyaloddá lehetett, különösen alkalmasnak találtad arra, hogy melletted álljon olyankor, mikor erre majd rászorulsz a Földön. Így tehát most, akkori döntésednek természetes következménye az, hogy keresd azokat a személyeket, akik segítenek neked abban, hogy lelkedben békével tudd vállalni azt, amit vállalnod kell. Ez indított téged arra, hogy Hozzám, a HANGHOZ fordulj.
Valami azonban elkerülte a figyelmedet. Egy példán mutatok rá arra, amit közölni akarok veled.
Ha valaki el akar jutni Inárcsra, akkor megteheti azt, hogy Hozzám fordul, és megkér arra, hogy vigyem őt el. Megteheti. De nem fogja megtenni, mert tudja, hogy bár el tudnám vinni a kívánt helyre, mégsem fogom megtenni. Nem fogom megtenni akkor sem, ha világos előtte, hogy Én nagyon akarom, hogy Inárcsra utazzon. Azért lesz ez világos előtte, mert tudja, hogy azért vannak a különböző közlekedési eszközök, hogy azok igénybevétele által jusson oda, ahová Én is és ő is akarja, hogy jusson.
A te munkahelyi problémáddal pontosan ez a helyzet. Fordulhatsz HOZZÁM azzal, hogy adjak megoldást, de te is tudod, hogy kihagyod ezzel azokat a közbülső lehetőségeket, melyeket Én éppen azért gondoltam bele életedbe, hogy azokat vedd igénybe, s ne közvetlenül Engem.
A családi, baráti, ismerősi körök nem hagyhatók ki, mert ezzel a szeretet csorbulna, és a felelősség látszatra csökkenne. Márpedig szeretni kell, és felelősséget vállalnod kell döntésedért. Egyik sem csökkenthető.
2. Az előző gondolat válasz a második pontban feltett problémádra is.
3. Szüleiddel kapcsolatban jó, ha tudod, hogy nincs meg benned az a patikamérleg, melyen lemérhetnéd azt, hogy mennyire vannak távol vagy közel Hozzám. Nekik is volt életük születésük előtt. Ők is feladattal, küldetéssel jöttek le a Földre. Nekik is maguknak kell megküzdeniük azt a szabadságharcot, amely nélkül Lelkem működése az ő életükben sem lehetséges úgy, hogy áldássá formálja életüket. Ők is gyermekeim, és életem várományosai. Nekik sem segíthet senki, csak az, akit ők kérnek fel erre. Velük kapcsolatban sem lehet senkinek nagyobb problémája, mint amit önmagának csinál valaki. És ez az utolsó mondat nagyon alkalmazható rád!
4. Abban tökéletesen igazad van, hogy a lelki görcsök, feszültségek testi bajokban, tünetekben mutatkoznak meg.
Imáidban többet dicsőíts, többször hálálkodj! Az ilyen ima segít abban, hogy szemeiddel jobban lásd az Én működésemet életedben, s tudj jobban erőt meríteni abból, hogy nem akárki, hanem ÉN SZERETLEK TÉGED VÉGTELEN SZERETETTEL!
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/522

50. hét

(2010. 12. 13. - 19.)

Témáink:

Meg kell tanulnod azt, hogy ne vegyél annyira a szívedre mindent. Rá kell jobban hangolódnod arra, hogy nem lehet olyan kibírhatatlan ez a világ, ha egyszer szeretlek benneteket. Hinned kell abban, hogy legtöbb esetben a külső szemlélő borzalmasabbnak látja a világot és annak eseményeit, mint aki ezekben éppen benne van, akin az ostor csattan. Bármennyire is hihetetlennek tűnik számodra, mégis igaz, és el kell hinned, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még a bűnösök bűnei és az ártatlanok szenvedései is!

Ami pedig talán még ennél is fontosabb, az az, hogy föl kell adnod hiúsági komplexusaidat. Jobban át kell élned, hogy nem az a fontos, hogy az emberek szemében milyennek látszol, hanem az, hogy az Én szememben olyan vagy, akivel szívesen járok együtt. A külső rend a te életedben nem tartozik az Én szememben a lényeghez. Sok fölösleges fáradtságtól kímélnéd meg magadat, ha egy kis rendetlenséget is el tudnál viselni magad körül. Ne érts félre! Nem erkölcsi rendetlenségre gondolok.

... ne zárkózz el minden változás elől. Először tudd elfogadni másokban azt, hogy nem olyanok, mint te vagy. Aztán tanulj tőlük több rugalmasságot.

Kérdező: JELLEMEMRŐL, HOGYAN TOVÁBB?

1. Jellememről. 2. Hogyan tovább?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Mivel kértél, hát adok némi elemzést önmagadról.
Mély érzelemi világ és magasba törő vágyak feszülésében élsz. Ennek következtében azáltal próbálod elviselhetővé tenni életed napjait, hogy erősen bezárod lelked reteszeit, s ezzel akarod védeni magadat a széttépéstől. De ennek a zártságnak nemcsak előnye van. Azt sem teszi lehetővé, hogy a boldogsághoz, lelki békéhez elegendő fény és erő áradjon beléd.
Megmondom, hogy mi a teendőd: Meg kell tanulnod azt, hogy ne vegyél annyira a szívedre mindent. Rá kell jobban hangolódnod arra, hogy nem lehet olyan kibírhatatlan ez a világ, ha egyszer szeretlek benneteket. Hinned kell abban, hogy legtöbb esetben a külső szemlélő borzalmasabbnak látja a világot és annak eseményeit, mint aki ezekben éppen benne van, akin az ostor csattan. Bármennyire is hihetetlennek tűnik számodra, mégis igaz, és el kell hinned, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még a bűnösök bűnei és az ártatlanok szenvedései is!
Ami pedig talán még ennél is fontosabb, az az, hogy föl kell adnod hiúsági komplexusaidat. Jobban át kell élned, hogy nem az a fontos, hogy az emberek szemében milyennek látszol, hanem az, hogy az Én szememben olyan vagy, akivel szívesen járok együtt. A külső rend a te életedben nem tartozik az Én szememben a lényeghez. Sok fölösleges fáradtságtól kímélnéd meg magadat, ha egy kis rendetlenséget is el tudnál viselni magad körül. Ne érts félre! Nem erkölcsi rendetlenségre gondolok.
Bízom abban, hogy ráérzel arra, amit mondani akarok. Öröklött adottságaid és azok a hatások, amelyeknek eddig kitetted magadat, nem tudtak sokat változni azoknak a hatásoknak következtében, amelyek akaratod ellenére érték eddigi életedet. Én mégis azt mondom, hogy ne zárkózz el minden változás elől. Először tudd elfogadni másokban azt, hogy nem olyanok, mint te vagy. Aztán tanulj tőlük több rugalmasságot.
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/523

51. hét

(2010. 12. 20. - 26.)

Témáink:

... az emberi ima, főleg a szeretettel átitatott emberi ima hatására könnyebben erőre tud kapni fiadban az a jó szándék, mely természetesen jelenleg is megvan benne, de erőtlen ahhoz, hogy az Én békémet átvegye.

... nagyon nagy szüksége van minden embernek az egymásért mondott imátokra. Nem azért, hogy Én vagy Atyám megváltozzék, hanem azért, mert a szívetekből áradó és egymásra áldást könyörgő ima nagy hatékonysággal tudja rendezni azokat a pszichikai szálakat, amelyekkel egymásba vannak fonódva a Földön a jó szándékú lelkek.

Valóságosan szabaddá kell válnod fiadtól olyan értelemben, hogy ne tekintsd őt sajátodnak. Ő választhatott téged szülőül annak idején, és mondhatja is, hogy te az övé vagy. De te nem mondhatod el ezt, mert ő nem a tiéd, hanem az Enyém. Azzal, hogy téged választott szülőül, neked egy programot adott, amelyet gyereknevelésnek hívnak. E feladat addig lehet a tiéd, ameddig a gyermek föl nem nő. Attól kezdve, hogy önálló életet él, már nem feladatod az, hogy érte élj.

Kérdező: GONDBAN VAGYOK FIAM MIATT

1. Fiammal kapcsolatos gondomról. 2. Meghalt édesanyám mit kíván tőlem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "1. Fiaddal kapcsolatban két dolgot kérek tőled. Az egyik az, hogy gyakran ajánld fel őt nevemben az Atyámnak. Azért fontos az, hogy ez gyakran történjék, mert a fiadat körülvevő szigetelő réteg nem Énfelőlem vékonyítható, hanem felőletek. Tehát az emberi ima, főleg a szeretettel átitatott emberi ima hatására könnyebben erőre tud kapni fiadban az a jó szándék, mely természetesen jelenleg is megvan benne, de erőtlen ahhoz, hogy az Én békémet átvegye.
Fontosnak tartom felhívni figyelmeteket arra, hogy nagyon nagy szüksége van minden embernek az egymásért mondott imátokra. Nem azért, hogy Én vagy Atyám megváltozzék, hanem azért, mert a szívetekből áradó és egymásra áldást könyörgő ima nagy hatékonysággal tudja rendezni azokat a pszichikai szálakat, amelyekkel egymásba vannak fonódva a Földön a jó szándékú lelkek.
Az első kérésem tehát az, hogy imádkozz fiadért. A másik kérésem pedig a következő:
Valóságosan szabaddá kell válnod fiadtól olyan értelemben, hogy ne tekintsd őt sajátodnak. Ő választhatott téged szülőül annak idején, és mondhatja is, hogy te az övé vagy. De te nem mondhatod el ezt, mert ő nem a tiéd, hanem az Enyém. Azzal, hogy téged választott szülőül, neked egy programot adott, amelyet gyereknevelésnek hívnak. E feladat addig lehet a tiéd, ameddig a gyermek föl nem nő. Attól kezdve, hogy önálló életet él, már nem feladatod az, hogy érte élj.
2. Édesanyádnak szintén segíthetsz imáiddal. Ezek az imák viszont már ne könyörgő imák legyenek elsősorban, hanem hálaadó imák. Lásd meg azokat az értékeket, melyeket édesanyád által adtam neked, s ezekért tudd őt megköszönni Nekem. Ez a legtöbb, amit tehetsz.
Megáldalak a BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/524

52. hét

(2010. 12. 27. - 2011. 01. 02.)

Témáink:

Földi ember nem lehet védőangyalod. Földi ember vagy barátod (testvéred), vagy felebarátod (elvben minden ember), vagy ellenséged (ha rosszakaród).

Én mindenkinek odaadtam Magamat, de benneteket nem adtalak oda senkinek. Mindannyian az Enyéim vagytok. Senkit sem adtam ki albérletbe olyan értelemben, hogy boldogságotok kettőnkön kívül bárkitől is függhetne. Azért mondom, hogy kettőnkön kívül, mert Én ugyan oka nem lehetek boldogságodnak, de feltétele, az vagyok!

... ha nyitott vagy, akkor a Földön mindenkitől tanulhatsz, s így lehetsz védőangyala önmagadnak, s az, aki őrangyalként kíséri életedet innen a szellemvilágból, szintén csak annyiban tud segíteni neked, amennyiben nyitott vagy feléje. Tehát még az őrangyaloddal kapcsolatban is te vagy önmagad védőangyala.

Az egy más téma, hogy ahhoz a szerephez szükséges lehetőségek biztosítását, amelyet neked kell megélned, az itteni világ szellemei vigyázzák. Tehát akaratodon kívül nem kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy ne tudd megvalósítani azt, amire boldogságodhoz szükséged van. Vagyis azt, hogy Hozzám tartozzál.

... nincs olyan anyagi létező sem a Földön, sem más bolygón vagy égitesten, amelynek szellemi háttere ne lenne. Nincs szellemi létezőktől függetlenült anyagi létező. A szellemi létezők pedig RENDET alkotnak mind a szabadsággal rendelkezők körén belül, mind azokon kívül. Ez azt jelenti, hogy egy létező a szabadsági körén belül sem teheti azt, amit akar. Az örök törvények, a szellemvilág mindenütt jelen lévő REND megjelenülései, biztosítói.

Kérdező: LEHET-E FÖLDI EMBER VÉDŐANGYAL?

1. Lehet-e földi ember a védőangyalom? 2. A világmindenség Ura és a mennyei Atya egyek-e? 3. Létezik-e az Univerzum Tanács, és tudhatom-e, ki voltam előző életemben? 4. Miért távolodott el tőlem házastársam? 5. Nem tudok lefogyni. Miért?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Földi ember nem lehet védőangyalod. Földi ember vagy barátod (testvéred), vagy felebarátod (elvben minden ember), vagy ellenséged (ha rosszakaród). Lehetnek nevelőid, tanítóid, vezetőid a munkahelyeden, de védőangyalod nem lehet. Tehát nem lehet olyan ember, akire sorsod bízva van. Én mindenkinek odaadtam Magamat, de benneteket nem adtalak oda senkinek. Mindannyian az Enyéim vagytok. Senkit sem adtam ki albérletbe olyan értelemben, hogy boldogságotok kettőnkön kívül bárkitől is függhetne. Azért mondom, hogy kettőnkön kívül, mert Én ugyan oka nem lehetek boldogságodnak, de feltétele, az vagyok!
Furcsa módon a szó legszorosabb értelmében még a szellemvilágban sem lehet őrangyalod. Tágabb értelemben igen. Ez alatt azt értem, hogy ha nyitott vagy, akkor a Földön mindenkitől tanulhatsz, s így lehetsz védőangyala önmagadnak, s az, aki őrangyalként kíséri életedet innen a szellemvilágból, szintén csak annyiban tud segíteni neked, amennyiben nyitott vagy feléje. Tehát még az őrangyaloddal kapcsolatban is te vagy önmagad védőangyala. Az egy más téma, hogy ahhoz a szerephez szükséges lehetőségek biztosítását, amelyet neked kell megélned, az itteni világ szellemei vigyázzák. Tehát akaratodon kívül nem kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy ne tudd megvalósítani azt, amire boldogságodhoz szükséged van. Vagyis azt, hogy Hozzám tartozzál. Ilyen értelemben itt van védőangyalod, de a földi életben ilyen nem lehetséges.
2. Természetes, hogy a világmindenség Ura, és az örök, végtelen, egyedülálló, önmagát állandó szeretetté konstituáló, megváltoztathatatlan TÖKÉLETESSÉG, AKI VAN, Ő EGY!
3. Ameddig nem tisztázod magad előtt, hogy mit értesz Univerzum Tanács kifejezés alatt, addig nem szólhatok hozzá érdemben e kérdésedhez. Azt azonban mondhatom, hogy nincs olyan anyagi létező sem a Földön, sem más bolygón vagy égitesten, amelynek szellemi háttere ne lenne. Nincs szellemi létezőktől függetlenült anyagi létező. A szellemi létezők pedig RENDET alkotnak mind a szabadsággal rendelkezők körén belül, mind azokon kívül. Ez azt jelenti, hogy egy létező a szabadsági körén belül sem teheti azt, amit akar. Az örök törvények, a szellemvilág mindenütt jelen lévő REND megjelenülései, biztosítói.
4. Azt, hogy miért távolodott el tőled házastársad, ne Tőlem kérdezd, hanem tőle.
5. A lefogyással kapcsolatban ne fogalmazz nagyon kategorikusan. Meghízni nem tud mindenki, de lefogyni mindenki tud, ha akar, hacsak nem beteg hormonálisan.
Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 7/525


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)