Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2008

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2007. 12. 31. - 2008. 01. 06.)

Témáink:

"Legtöbb esetben, mikor egy szellemi vezető visszavonul, az Tőlem kap erre indítást."

"Minden vezetettnek felnőtté kell válnia, tehát vezetővé kell kinőnie magát."

"Az egyéni meggyőződés jár csupán együtt a felelősségvállalással."

"Akiben nem érlelődött ki megfelelő önállóság, míg vezető állt rendelkezésére, az valahol valamit elmulasztott, s most ennek következménye az, hogy pofonnak érzi a vezető visszavonulását."

"Ezt a pofont mielőbb ki kell hevernetek, ha az Én erőm által akartok élni. Egyedül Én vagyok nélkülözhetetlen."

"Nem engedem meg, hogy jó szándékú gyermekeim tudatlanul ártsanak maguknak. Márpedig aki rosszat tesz, az árt önmagának."

"Semmiféle műszaki berendezés sem képes a valódi szeretetet uralni."

"Nem okoz örömöt számomra, mikor különleges úton akar valaki megközelíteni Engem."

Az allergia, az asztma szinte minden esetben pszichikai eredetű."

"A szívből jövő ima olyan energiákat szabadít fel, melyeket az angyalok nagyon nagyszerűen fel tudnak használni javatokra."

"Angyalaim ... akkor tudnak nagyon hatékonyan működni, ha kéritek őket."

Kérdező: AZ ALLERGIA MENNYIRE BETEGSÉG?

1. Eddigi szellemi vezetőnk visszavonult. A Te beavatkozásodra történt ez? Rossz volt, amit végeztünk? 2. Jó, ha műszaki berendezéssel mindenki számára elérhetővé tesszük szereteted fényét, mint ingyenes energiát? 3. Néha feltűnik egy-egy gondolat, mely nem az enyém. Tőled van? 4. Helyes téged Jézus Krisztusnak nevezni? 5. Az allergia mennyire lelki betegség?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Első kérdésedre a válaszom: IGEN. Ez nemcsak most volt így. Legtöbb esetben, mikor egy szellemi vezető visszavonul, az Tőlem kap erre indítást. Szempontjaimat nem részletezem. Csupán a következményekre hívom fel figyelmedet.
Minden vezetettnek felnőtté kell válnia, tehát vezetővé kell kinőnie magát. Az egyéni meggyőződés jár csupán együtt a felelősségvállalással. Akiben nem érlelődött ki megfelelő önállóság, míg vezető állt rendelkezésére, az valahol valamit elmulasztott, s most ennek következménye az, hogy pofonnak érzi a vezető visszavonulását. Ezt a pofont mielőbb ki kell hevernetek, ha az Én erőm által akartok élni. Egyedül Én vagyok nélkülözhetetlen. Nálam nélkül valóban semmi olyasmit nem tehettek, melyre boldogan lehetne majd emlékeznetek halálotok óráján.
Amit eddig végeztetek, az nem volt rossz. Ha rossz lett volna, akkor már régen figyelmeztettelek volna benneteket erre. Nem engedem meg, hogy jó szándékú gyermekeim tudatlanul ártsanak maguknak. Márpedig aki rosszat tesz, az árt önmagának.
Amit az ingyenes energiával kapcsolatban említesz, azt nehezen fogod tudni műszaki berendezéssel úgy előállítani, hogy az az Én szeretet-fényem konvertált energiája legyen. Semmiféle műszaki berendezés sem képes a valódi szeretetet uralni. Mindkettő egészen más műfaj. A szeretet, az jó akarat. Semmi más. Nem alakítható át semmi mássá, mert ha nem ez, akkor nincs.
A benned időnként feltűnő gondolat, melyet nem magadénak ismersz, igen gyakran nem az Én művem. Olyankor az Én művem, mikor jobban magadénak ismered, s örömmel, békével tölt el.
Nevem JÉZUS, akit KRISZTUSNAK is mondanak. Nem okoz örömöt számomra, mikor különleges úton akar valaki megközelíteni Engem. Ez a név: JÉZUS KRISZTUS, soha nem válik közhellyé.
Az allergia, az asztma szinte minden esetben pszichikai eredetű. Te is tudsz segíteni kitartó imával. A szívből jövő ima olyan energiákat szabadít fel, melyeket az angyalok nagyon nagyszerűen fel tudnak használni javatokra. Többször fordulj saját angyalodhoz, és leányod angyalához. Ami az ő feladatuk, azt Én nem szoktam megtenni helyettük, mint ahogy helyettetek sem teszem meg azt, ami a ti feladatotok. Angyalaim viszont akkor tudnak nagyon hatékonyan működni, ha kéritek őket. Kéréseitek az a kulcs, mely kinyitja szívetek ajtaját az ő számukra. Kéréseitek talentum, lehetőség számukra, melyet nekik kamatoztatni kell, s boldogan teszik ezt. Megáldalak."

Jézus - A Hang: 5/377

2. hét

(2008. 01. 07. - 13.)

Témáink:

"Isten az, s nem teremtett égi lény, kinek szerelméből lett minden teremtett világ."

"Minél fehérebb köztetek egy teremtmény-ember, annál jobban alkalmas arra, hogy Isten szerelme tartós boldogság teremtője legyen benne és általa.

"Igazi társadat ne a Földön keresd, mert ott csak legfeljebb társutasra lelsz."

"Ha Engem keresel társutas társaid körében, akkor biztosan megtalálod azt, aki e munkádban segít kifehéríteni lelkedet."

"...csak ha Engem keresel, találhatsz boldogító gyöngyöt társutas társaid között."

"Csak ott van hitvallás hitelesíthetőn, ahol a hangsúly nem csupán halláson, de legalább ennyire a látáson is van."

"...mindenki abban hisz, amiért él."

"Minden út zsákutca, mely nem azonos Velem. Ebben az a nehéz, hogy mérhetetlen sok a zsákutcák száma, s mind kedvező színben kelleti magát felétek..."

"Vagy Engem választasz, mint utat, vagy mindegy, bármi mást, hisz mérhetetlen számuk ellenére is egyben megegyeznek, hogy zsákutca mind."

"Pórázon csak annak élete vergődik, kinek szabadsága függetlenült Tőlem."

"Engem árul az el, ki nem vágyik szabadnak."

"...minden megkötözött önmagára marad. Igen, mert a póráznak mindig egyik vége véges. Csak a SZERETETBEN nyílik végtelenre annak boldogsága, ki Közösségem szabadságában pórázát letépte magáról."

Kérdező: SZERELEM, ÉLETCÉL, TÁRS, HITVALLÁS, STB.

Gyermekem! Leveled lüktető ritmikus sorainak gyökere, nem benned lelhető. Visszhang az, mely Tőlem, tőlünk indul útnak feléd, hogy téged is átmosva, áradjon szét benned, és abban a közegben, mely alkalmatlan önmagában arra, hogy harmóniába formáljon gondolatot.

A HANG válasza:

1. A Tőlem, tőlünk feléd induló gondolatok sorát e szó: SZERELEM nyitja meg. Isten az, s nem teremtett égi lény, kinek szerelméből lett minden teremtett világ. Ésszel és akarattal bíró minden teremtmény-ember szomorú kitüntetése az, hogy benne a visszhang nem cseng töretlenül vissza, mivel szabadsága által oly sötét foltok teremtésére képes, melyek úgy torzítják el Isten szerelmének áradását, hogy terméketlenül elnyelik azt. Minél fehérebb köztetek egy teremtmény-ember, annál jobban alkalmas arra, hogy Isten szerelme tartós boldogság teremtője legyen benne és általa.
A forrás tehát, mely minden teremtett lény örök Alkotója, Isten szerelmének felétek áradó gyönyörűsége. Az életcél pedig részetekről az, hogy tiszta és repedésmentes tükörként ragyogjátok vissza ezt éltető erőt a Teremtőre és teremtményeire egyaránt.
Igazi társadat ne a Földön keresd, mert ott csak legfeljebb társutasra lelsz. Égi lények várják boldog izgalommal, hogy reájuk találj. Ők azok, kik téged már rég megtaláltak, s ők, mint tiszta, makulátlan tükrök, optimális fokon végzik Isten szerelmének tükrözését Felé, és feléd. Ha Engem keresel társutas társaid körében, akkor biztosan megtalálod azt, aki e munkádban segít kifehéríteni lelkedet. De csak ha Engem keresel, találhatsz boldogító gyöngyöt társutas társaid között. Amit pedig a hitvallás szó zár magába, az mérhetetlenül több és fontosabb, mint sem csupán szavak szerepét írhatnák elő. Csak ott van hitvallás hitelesíthetőn, ahol a hangsúly nem csupán halláson, de legalább ennyire a látáson is van. Hit, mely nem tapasztalható meg mások által, arról vall, hogy nincs. Minden teremtmény-ember képes arra, mert már önmagában hozta születésekor a földre, hogy olvasni tudja értelmi képességének fejlettsége szintjén, társai hitét, amint társai elől sem rejtheti el sokáig azt, hogy mire tette rá saját életét. Mert nagyon téved az, aki a hitet csupán ismeretszerzés szintjére silányítja. Így van, mert mindenki abban hisz, amiért él. Ezt pedig látni is lehet.
2. Mindaz, ki önnön Napjának képzeli magát, s folyton csak önmaga körül kering, árulója lesz annak az ÚT-nak, melyet Önmagammal azonosnak hirdettem egykor.
Minden út zsákutca, mely nem azonos Velem. Ebben az a nehéz, hogy mérhetetlen sok a zsákutcák száma, s mind kedvező színben kelleti magát felétek, választásra. Az viszont könnyű, hogy csak kettő közül tudtok választani. Vagy Engem választasz, mint utat, vagy mindegy, bármi mást, hisz mérhetetlen számuk ellenére is egyben megegyeznek, hogy zsákutca mind.
Tudatodnak tükrén a bohóc szó jelent meg. Szent e szó. Sokkal szentebb, mint gondolja bárki. Az igazi bohóc nem nevetség tárgya, hanem alanya annak az áldott szerepnek, melynek hatására könynyebbség árad szét azok idegzetén, akik e hatásnak magukat kitették.
Az erkölcsi élet, ha élet, igényli, hogy csősz vigyázza azt. A baj csak akkor van, ha saját területét elhanyagolva vigyázza a másét.
Iskola, munkahely, mindkettő egyre megy. A munka élteti iskoláitokat, és minden munkahely tanterem is egyben.
Az önállóságról nem kell szólnom sokat. Az életvitelnek ez irányítója. Pórázon csak annak élete vergődik, kinek szabadsága függetlenült Tőlem. Pontos neve ennek: megkötözött rabság. Engem árul az el, ki nem vágyik szabadnak. S bármily furcsán hangzik, minden megkötözött önmagára marad. Igen, mert a póráznak mindig egyik vége véges. Csak a SZERETETBEN nyílik végtelenre annak boldogsága, ki Közösségem szabadságában pórázát letépte magáról.
ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET."

Jézus - A Hang: 5/378

3. hét

(2008. 01. 14. - 20.)

Témáink:

Álomfejtés

Kérdező: EGY ÁLMOMBAN HALLOTT MONDATRÓL

Egy álmomban hallott mondatra kérek magyarázatot. E mondat, melyre felébredtem így hangzott: " Amíg Csinszka benned él, nem halsz meg." - Pedig szívesen mennék már Atyámhoz az égbe.

A HANG válasza:

"Gyermekem! Az elhangzott, és általad hallott név olyan az álmok birodalmában, mint a ti érzékelhető világotokban e szó: ufó. Tehát azonosíthatatlan. A mondat többi részére van magyarázat. Ez pedig a következő:
Életfonalad hosszát másokkal egyeztetve szabtad meg még akkor, mielőtt a földre születtél volna. Az általad hallott név itt nem személyt jelentett, hanem azt a feladatot, melyet el kell végezned ahhoz, hogy örömödet Nálam ne árnyékolja be súlyosan a mulasztás tudata.
Éberségre és készségre szólít fel tehát őrangyalod, az álmok nyelvén. Itt és most nem fogalmazhatom meg a még rád váró munkát, melyet el kell végezned ahhoz, hogy Nálam megnyugtató bebocsátásra találj. Itt nem áll rendelkezésre olyan idő, mely lehetővé tehetné az imának és szeretetszolgálatnak azt a megvalósítását, mely annyira fontos életed beteljesítéséhez. Ezzel már meg is adtam az irányát lelki fejlődésednek, mely még reád vár, hogy végig haladj rajta.
A Rám figyelő, szívből jövő imáidra azért van szükségem, hogy áldásként vissza tudjam hullatni rád. A szeretetszolgálatodnak pedig lényege, szándékod tiszta, önzetlen, megbocsátó odafordulása azok felé, akiknek erre szükségük van.
Ha részletezném, hogy mit, mikor, kivel és hogyan, akkor nem általad, csupán rajtad történne meg az, aminek éppen az ad értéket számodra, hogy belülről, szabad döntésed alapján, általad valósul meg az.
Szeretlek. Bízom benned. Várlak. Légy türelmes.
MEGÁLDALAK."

Jézus - A Hang: 5/379

4. hét

(2008. 01. 21. - 27.)

Témáink:

Kellő elősmeret és felkészültség nélkül veszélyes lehet túlzottan nyitottá válni a szellemvilág felé;

A földi élet dimenzióit túlhaladó világ megismerésére irányuló vágy természetes, de ezen az úton a túlzott sietség súlyos helyzetbe hozhat;

"Nem az tesz jót, aki sokat markol, hanem az, aki amit markolt, azt meg is emészti, s nem markol addig, míg ez meg nem történt."

"Először is tudnotok kell, hogy bármilyen rozoga egy épület, az első lépés nem az épület lebontása, hanem új anyagok beszerzése kell, hogy legyen."

"A rossz a jónak a hiánya. Mint a sötétség a fény hiánya, a hideg a meleg hiánya. Én nem tartok létben olyat, melyben semmi jó nincs. Még a pokolnak a léte is jobb, mint a nemléte."

"A katolikus Egyház és a többi egyházak között az egyik különbség éppen az, hogy a katolikusok hozzá tettek, fölhígították, a többiek pedig valamit elvettek tanításomból."

"... a négy evangéliumom gondosan őrzi azokat a szavaimat, melyek által szabaddá tehet benneteket az IGAZSÁG. /Jn.8:32./"

"Nem papokhoz küldelek benneteket, hanem Magamhoz hívlak."

"Nem az embereket kell kerülni, hanem a szeretetlenséget."

"... ha nem Tőlem várjátok beavatásotokat, akkor bár testeteket méregteleníthetitek böjttel, de lelketekben, életetekben olyan sötét erők kínálnak fel szerepeket, melyek lehet, hogy rövid távon tetszetősnek látszanak, de csak idő kérdése, és idegileg, lelkileg teljesen ronggyá tépnek benneteket."

"Legalább annyit tegyetek meg, hogy VELEM foglalkozzatok. Ne csak nevemet ismerjétek, hanem életem és tanításom tartalmát is. Főleg ezt."

"A négy evangéliumban leírt tanításomnál hitelesebb tanításom nincs a világon!"..."Egyedül evangéliumaim időtállóak!"

"Olyan nincs, hogy valaki Hozzám akar tartozni, és közben rontás alatt áll."

"Nem nektek kell félnetek a gonosz szellemektől, hanem őnekik kell félniük tőletek, ha az Enyéim vagytok."

"Aki úgy gondolja, hogy a gonoszt nem kell szeretni, az tévedésben van."

"Aki szeret, az nem üzletel szeretetével: ezt szeretem, ezért és ezért, amazt pedig nem szeretem, azért, meg azért."

"...nem elég nevemet emlegetni. Életemet kell vállalnotok, amint Én vállaltam a ti életeteket."

"...nem az szennyezi be az embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami az ember száján kijön."

Kérdező: PARAJELENSÉGEKRŐL, ÁTOKRÓL, RONTÁSRÓL

Kazettán küldtük el kérdéseinket. 1. Szeretnénk magyarázatát kapni azoknak a parajelenségeknek, melyeket tapasztalunk családunkban. Tárgyak változtatják helyüket, színüket, alakjukat. Hangok hangzanak, melyek forrását nem tudjuk. Talán átok, rontás van rajtunk. Ezt egy jós meg is állapította, de megszüntetni nem tudta. Író barátunk óv bennünket a templomtól, temetésektől, tehát a tömegtől, mert médiumi képességeink vannak. Sokat olvastunk, tanultunk olyan könyvekből, melyek erre vonatkoznak. Szervezetünket kitisztítottuk a méregtől böjt által, s már húst nem eszünk. Halottak is megjelennek nálunk. Szeretnénk jobban beavatódni a delejezésbe, magnetizálásba, demagnetizálásba, s így tudnánk jobban segíteni másoknak.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekeim! Valóban tágra nyitottátok szívetek, lelketek, szellemetek kapuját olyan erők felé, melyeket még nem ismertetek, s most komoly probléma számotokra az, hogy hogyan is lehetne rendet teremteni magatokban, környezetetekben, tehát külső és belső világotokban.
Meg kell mondanom, hogy vigyázatlanságotok miatt vagytok olyan helyzetben, amilyenben vagytok. Én mindent meg szeretnék tenni értetek, de szempillantás alatt nem lehet semlegesíteni azoknak az erőknek hatását, melyek közös ügyüknek tekintették azt, hogy elérjék céljukat, s megzavarjanak benneteket.
Úgy jártatok lelkileg, mint valamikor, az aranyláz idején jártak azok, akik semmiféle áldozattól nem riadtak vissza annak reményében, hogy kincseknek juthatnak nyomára. Ti is szomjas, kiszáradt lélekkel vágyódtatok a földi élet dimenzióit túlhaladó világ megismerésére, annak reményében, hogy boldogságotokat, melynek forrását itt a földi létben nem találtátok meg, majd föllelitek túlvilági titkok és erők megismerésében és birtoklásában.
Meg kell mondanom azt is, hogy ez a vágyatok nagyon is természetes, mert nem arra teremtettelek benneteket, hogy a mulandóságban találjátok meg az örökkévalóságot, hanem arra, hogy az örökkévalóságot birtokolva éljetek a mulandóságban. Tehát Én vagyok annak okozója, hogy szívetekkel is látni akartok, s hallani akartok benső fülekkel olyan tanításokat, melyek meghaladják a földhöz ragadt képzelet minden próbálkozását, minden erőfeszítését.
Ti nagyot szaladtatok előre anélkül, hogy a megtett utat megfelelő módon beépítettétek volna életetek menetébe. Úgy jártatok, mint az a hadsereg, mely behatol mélyen egy idegen ország területére, s az előrehaladás mámorában nem szán időt arra, hogy az elfoglalt területeket okos rendszerezéssel közigazgatása alá rendelje. Így aztán az élen haladók nem támogatást és rendet, hanem ellenséges hátteret hagyva maguk után, olyan súlyos helyzetbe hozzák magukat, hogy előttük is, mögöttük is, ellenséges, ártó erők nehezítik minden csapatmozdulatukat.
Nem az tesz jót, aki sokat markol, hanem az, aki amit markolt, azt meg is emészti, s nem markol addig, míg ez meg nem történt.
Nekem most vállalkoznom kell arra, hogy lépésről lépésre megmutassam, hogyan tudtok úgy gazdagodni az eddig szerzett szellemi kincseitek által, hogy e kincsek elsősorban titeket töltsenek el békével, boldogsággal, a hazataláltság örömével.
Ezt Én meg fogom most kísérelni. De azt nem tehetem meg, hogy hallgassatok is Rám. Ahogy eddig is szabadságotok felhasználása kellett ahhoz, hogy oda jussatok, ahol most vagytok, úgy az is szabadságotokra van bízva, hitelt adtok-e szavaimnak, vagy sem.
Először is tudnotok kell, hogy bármilyen rozoga egy épület, az első lépés nem az épület lebontása, hanem új anyagok beszerzése kell, hogy legyen. Ha már megvan az új, akkor lehet eltávolítani azt, ami fölött már eljárt az idő, s lehet helyébe rendezni, helyébe építeni az újat.
Nem szabad belemenni abba, hogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntsétek.
Mint említetted, ti indulásban a római katolikus Egyházhoz tartoztatok, s most sem vagytok olyan értelemben külön szekta, hogy bárki is bekebelezhetett volna benneteket. Mivel a rossz nem más, mint egy elrontott jó, ezért abban a vallásban, amelybe akár tudtotok és akaratotok nélkül kerültetek, meg kell látnotok, hogy mi az a jó, ami ott elromlott. Ne mondjátok, hogy minden. Ez így nem igaz. Ha minden elromlott volna benne, akkor már nem lenne. A rossz a jónak a hiánya. Mint a sötétség a fény hiánya, a hideg a meleg hiánya. Én nem tartok létben olyat, melyben semmi jó nincs. Még a pokolnak a léte is jobb, mint a nemléte. De ebbe most nem mélyedek bele.
Egyházatokban feltétlenül jó, hogy a Bibliát szentnek tartja, és az Én tanításomhoz ugyan sok mindent hozzátett, amit nem kellett volna, de tanításomból úgy el nem vett semmit, hogy azt lényegesen csonkította volna. A katolikus Egyház és a többi egyházak között az egyik különbség éppen az, hogy a katolikusok hozzá tettek, fölhígították, a többiek pedig valamit elvettek tanításomból. Ha már most van bátorságotok használni józan eszeteket, akkor könnyen rájöttök arra, hogy ott, ahol úgy torzították el tanításomat, hogy hozzátettek, fölhígították, ott nagyobb esély van a teljesség rátalálására, mint ott, ahol abból valami hiányzik. Meg kell tehát látnotok, hogy mi az a MAG, mely kétezer éve meglelhető abban az Egyházban, melyet ma katolikusnak neveztek. Rá fogtok jönni arra, hogy a négy evangéliumom gondosan őrzi azokat a szavaimat, melyek által szabaddá tehet benneteket az IGAZSÁG. /Jn.8:32./
Nem azt mondom, hogy vizsgáljátok az írásokat, melyek Rólam tesznek tanúságot. Akik a történelemben ezt tették, azok általában nem jutottak világosságra. Én valami mást kívánok. Vizsgáljatok Engem, éspedig az evangéliumaim alapján. Éppen azért van annyi szekta és annyi félreértés, mert ezt oly kevesen merik vállalni. Pedig Velem találkozni másképpen úgy, hogy békét teremtsek szívetekben, hogy boldog harmónia legyen közöttetek, hogy a sötét erők minden fondorlata lelepleződjék, ez nem valósítható meg.
Nem papokhoz küldelek benneteket, hanem Magamhoz hívlak. Aki Hozzám jön, annak nem kell tartania a tömegtől sem templomban, sem temetésen. Sehol. Nem az embereket kell kerülni, hanem a szeretetlenséget. Tehát aki szívében szeretetet hordoz, az az Én áldásomat viszi, bárhová megy.
Nektek sem lehet más küldetésetek, mint az, hogy az Én áldásom hordozói legyetek. Ha nem Tőlem kéritek és fogadjátok el az Általam felkínált szerepet, akkor Én, aki nem vagyok személyválogató, de igenis szerepeket kiosztó vagyok, nem tudok segíteni rajtatok. Tehát ezt mondom: ha nem Tőlem várjátok beavatásotokat, akkor bár testeteket méregteleníthetitek böjttel, de lelketekben, életetekben olyan sötét erők kínálnak fel szerepeket, melyek lehet, hogy rövid távon tetszetősnek látszanak, de csak idő kérdése, és idegileg, lelkileg teljesen ronggyá tépnek benneteket.
Amit Én kínálok nektek, az az Én szerető szívem. Ennél kevesebbet nem adok. Többet meg nem tudok adni. Tudnotok kell, hogy mennyire nem a levegőbe beszélek. Nézzetek a keresztre. Azt az életemet, melyet föláldozhattam irántatok és Atyám iránti szeretetből, azt bizony nagyon keserves szenvedés vállalása árán is, de megtettem. Azt talán mondanom sem kell, hogy földi lénynek szeretete meg sem közelítheti az Enyémet, mely át akar ölelni benneteket.
Legalább annyit tegyetek meg, hogy VELEM foglalkozzatok. Ne csak nevemet ismerjétek, hanem életem és tanításom tartalmát is. Főleg ezt. Ezt sohasem fogjátok megtalálni azokban a könyvekben, melyeket most oly fontosnak gondoltok, és oly nagyra értékeltek.
A négy evangéliumban leírt tanításomnál hitelesebb tanításom nincs a világon! Minden más tanítás, mely forrásként Rám hivatkozik, csak annyiban fogadható el, amennyiben evangéliumaimmal öszszeegyeztethető. Egyedül evangéliumaim időtállóak!
Természetesen jó az, hogy sok könyvet olvastatok, és tanultatok. De ha bármelyikben olyat találtok, ami ellenkezik az evangéliumokban föllelhető kijelentéseim bármelyikével, akkor ne az evangéliumot tegyétek félre, hanem azt, ami ezzel nem egyezik.
Nagyon szeretnék rendet teremteni bennetek, saját érdeketekben. Olyan nincs, hogy valaki Hozzám akar tartozni, és közben rontás alatt áll. Ez ostobaság, sőt!, ördögi gondolat! Az Engem szeretőknek minden csak a javukra válhat. Nem nektek kell félnetek a gonosz szellemektől, hanem őnekik kell félniük tőletek, ha az Enyéim vagytok. Ez döntő! Ti igenis Enyéim vagytok, ha szeretet lakik bennetek. Igenis, mindenkit szeret az, akiben szeretetem él. Nem vagyok személyválogató.
Aki úgy gondolja, hogy a gonoszt nem kell szeretni, az tévedésben van. Én nem azért szeretlek benneteket, mert ti jók vagytok, hanem azért, mert Én vagyok a jó. Nektek sem azért kell szeretni bárkit is, mert jó, hanem azért, mert ezzel tesztek tanúságot arról, hogy ti jók akartok lenni.
Aki szeret, az nem üzletel szeretetével: ezt szeretem, ezért és ezért, amazt pedig nem szeretem, azért, meg azért. Én ráragyogtatom Napomat jókra és rosszakra egyaránt. Esőt adok igazaknak és hamisaknak, válogatás nélkül. Mindenkit szívemre ölelek, aki ezt engedi. Mentsen Isten benneteket attól, hogy ti akarjátok megítélni, kire tehetitek kezeteket, kire nem, kiért érdemes imádkozni, kiért nem.
Gyermekeim! Nagyon felelősségteljes munkát vállaltam azzal, hogy kihozlak benneteket abból az ingoványból és szürkeségből, mely most körülfoly titeket. Nem rajtam fog állni, ha ez nem sikerül. Meg kell tanulnotok helyesen és valóságosan szeretni. Senki irányában nem tehettek kivételt. A papok felé sem, az oroszok felé sem, és semmiféle rendű és rangú ember felé sem.
Szeretnétek gyógyítani? Jó. De nem kerülhetitek ki, és nem spórolhatjátok meg azt a munkát, melyet saját lelketek gyógyítása érdekében vállalnotok kell. Sem birtokló, sem tovább áradó energia nem ér semmit sem Nélkülem. Ez azt jelenti, hogy nem elég nevemet emlegetni. Életemet kell vállalnotok, amint Én vállaltam a ti életeteket. Minden delejezés, magnetizálás, demagnetizálás eltörpül Mellettem. A különböző gyakorlatok, agykontroll, fényadás, stb. nagyon könnyen olyan pótcselekvésekké degradálódnak, melyek időt ugyan lefoglalnak, de benső békét teremteni nem képesek sem bennetek, sem általatok másokban.
Okosan teszitek, ha nem esztek húst, ha körülményeiteket így alakítottátok. De tudnotok kell, hogy nem az szennyezi be az embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami az ember száján kijön. Az a sok gyűlöletet szító, rágalmazó, ítélkező, elmarasztaló kijelentés, mely úgy árad a szennyezett szívű ember száján kifelé, mint valami fertőző bacilusfelhő, ezek azok, melyek ártani képesek szívetek békéjének. Akik nem esznek húst, azok semmivel sem különbek azoknál, akik mindent megesznek, ami éppen rendelkezésükre áll. Én bizony húst is ettem, bort is ittam, és mégis, Nálam tökéletesebb ember nem volt még a Földön, és nem is lesz. Az étel, ital, ruházkodás, ezek mind eszközök. Válogassa meg mindenki úgy ezeket az eszközöket magának, hogy növekedni tudjon általuk a szeretetben. Mert ezt semmivel sem lehet pótolni, és ez mindent pótol.
Drága Gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket. Megszabadításotokra jöttem közétek. Fogadjatok el. Ne féljetek! Ne féljetek sem templomtól, sem temetéstől, sem tömegtől, de még az ördögtől sem. Ismétlem: veletek vagyok, és értetek vagyok veletek. Foglalkozzatok angyalaimmal, angyalaitokkal. Ők átjárják életeteket. Már eddig is sokat segítettek nektek, de szeretnének még többet tenni értetek. Ha kéritek, akkor általuk olyan személyekkel, és a Szentírás olyan gondolataival kerülhettek kapcsolatba, melyek lépésről lépésre gyógyítani fognak benneteket. Ha viszont ti úgy gondoljátok, hogy mintegy varázsütésre, minden rendbe jön bennetek, akkor csak sajnálattal tudok gondolni rátok, és várok tovább, hogy mikor juttok el oda, ahol átadhatom nektek az Én békémet.
Nagyon szeretném, ha áldásaim hordozói lennétek. Megáldalak benneteket és feloldalak benneteket minden ártó megkötözöttség alól, Én, Jézus Krisztus, aki az Atyával és a Szentlélekkel egy vagyunk. Ámen."

Jézus - A Hang: 5/380

5. hét

(2008. 01. 28. - 02. 03.)

Témáink:

"A földi dolgok irányításába azért nem szólok bele, mert az ilyesmiben csak félmegoldások vannak."

"Bárki bármit is csinál a földi, mulandó élete vonalán, abban mindig van jó is, meg nem jó is."

"Ha Én ilyesmiben tanácsot adnék, akkor kitenném Magamat annak, hogy Rám háríthatnátok döntéseitekért a felelősséget."

"...bármit tesztek, tegyétek józan meg-fontolással" és "Tanácskozzátok meg döntéseiteket mindazokkal, akiket érint."

"Döntésetek következménye bármilyen is legyen, Én nem hagyom el azokat, akik Engem nem hagynak el."

"A ti hazátok a mennyben van. A földön nincs örök lakása senkinek."

"Akár csőlakó volt valaki, akár palotában vett magának lakást, mindenképpen a szívszeretet mérlegén méretik le."

"...a nagy döntések előtt kérjétek áldásomat életetek további szakaszára..."

"...a naponként visszatérő gondok, bajok közepette ti váljatok áldásommá egymás épülésére."

Kérdező: LAKÁS-PROBLÉMÁRÓL

Lakás-problémáinkat hozom eléd, Uram.

A HANG válasza:

Gyermekem! A földi dolgok irányításába azért nem szólok bele, mert az ilyesmiben csak félmegoldások vannak. Bárki bármit is csinál a földi, mulandó élete vonalán, abban mindig van jó is, meg nem jó is. Ha Én ilyesmiben tanácsot adnék, akkor kitenném Magamat annak, hogy Rám háríthatnátok döntéseitekért a felelősséget.
Azt tudom mondani, hogy bármit tesztek, tegyétek józan meg-fontolással. Tanácskozzátok meg döntéseiteket mindazokkal, akiket érint. Döntésetek következménye bármilyen is legyen, Én nem hagyom el azokat, akik Engem nem hagynak el. Örömben, bánatban egyaránt osztozni akarok veletek.
A ti hazátok a mennyben van. A földön nincs örök lakása senkinek. Minden olyan gond, mely földi lakással van kapcsolatban, a lényeget nem érinti. Akár csőlakó volt valaki, akár palotában vett magának lakást, mindenképpen a szívszeretet mérlegén méretik le. Csak könnyűnek ne találtassatok ezen a mérlegen! Ez az egyetlen, ami igazán fontos.
Fontos persze az is, hogy a nagy döntések előtt kérjétek áldásomat életetek további szakaszára, de még fontosabb, hogy a naponként visszatérő gondok, bajok közepette ti váljatok áldásommá egymás épülésére.
Megáldalak."

Jézus - A Hang: 5/381

6. hét

(2008. 02. 04. - 10.)

Témáink:

"Kézen, lábon ott vannak azok az idegvégződések, melyek minden testi, pszichikai problémára többé- kevésbé reagálni szoktak."

"A földi életben mindennek van előnye is, hátránya is."

"Senki sem dönthet helyetted olyasmiben, amiért neked kell a felelősséget vállalni."

"Mindig úgy kell hozzáállnod egy döntéshez, hogy abból javadra fog válni az, ami fontos."

"...az Istent szeretőknek minden javukra válik."

"...senkit sem kell kínozni azért, hogy meggyógyuljon..."

A szülő helyes szemléletéről, a gyermekével való kacsolatában;

Az őrangyalunkkal való helyes kapcsolatról;

Ne félj a felelősségtől! "...tőled, döntéseidtől szinte nem függ semmi."

"Nem fontos, hogy milyen vagy. Fontos, hogy az Enyém vagy."

Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

1. Bal tenyeremen jelzést érzek. Honnan jön ez? 2. Hordjam magamnak az ebédet, vagy készítsem? 3. Anyagi helyzetemben hogyan segítsek másnak? 4. Gyermekem gyógyítása lehetséges-e? 5. Őrangyalommal hogyan tudok jobban kapcsolatba kerülni?

A HANG válasza:

"1. Gyermekem! Kézen, lábon ott vannak azok az idegvégződések, melyek minden testi, pszichikai problémára többé- kevésbé reagálni szoktak. Ez az alapja minden tenyér- és talpmasszázsnak. Nincs ezeknek semmi fizikán túli jelentősége nálad.
2. A földi életben mindennek van előnye is, hátránya is. Azért van eszed, hogy magad döntsd el, mit tegyél, amikor választás előtt állsz. Senki sem dönthet helyetted olyasmiben, amiért neked kell a felelősséget vállalni. Mindig úgy kell hozzáállnod egy döntéshez, hogy abból javadra fog válni az, ami fontos. Ez azért egészen biztos, mert az Enyém vagy. Azt pedig tudod, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik.
3. Nyugodtan költsd magadra, családodra azt az összeget, melyet leveledben említettél.
4. A testi gyógyítás, gyógyulás mindaddig lehetséges, míg valaki meg nem hal. De senkit sem kell kínozni azért, hogy meggyógyuljon, hacsak önmaga ezt nem kívánja.
E gyermekről is tudnod kell, hogy a vele való kapcsolatodban nem ő a fontos, hanem te. Amennyiben segít neked abban, hogy békét hordj magadban, annyiban kell neked e kapcsolatot formálnod. Az ő jövőjét nem te határozod meg. Te a te jövődnek vagy alapozója.
Számodra különösen nehéz megtanulni, hogy ne személyekben, hanem feladatokban gondolkodj. Pedig efelé kell fejlődnöd, ha ki akarsz kerülni abból az önmarcangoló körből, mely annyira megnehezíti döntéseidet.
6. Őrangyalod mindig jelen van életedben. Neked nincs más feladatod vele kapcsolatban, mint az, hogy beszélj vele, bízd rá döntéseidet, és kérd segítségét abban, hogy lelkedben béke legyen.
Azt a feszültséget, mely benned van, csak úgy tudod oldani, hogy megtanulsz nem félni a felelősségtől. Ez pedig akkor fog sikerülni, ha lelked mélyén törekszel átélni azt, hogy tőled, döntéseidtől szinte nem függ semmi.
Te egy külső látszat-alázatba burkoltan, nagyon fontosnak éled meg magadat. Az nem jó. A fontos Én vagyok. Nem fontos, hogy milyen vagy. Fontos, hogy az Enyém vagy. Ezt komolyan kell venned, ha örülni akarsz az életnek. Az önmarcangolás sehová sem vezet.
Szeretlek. Megáldalak."

Jézus - A Hang: 5/382

7. hét

(2008. 02. 11. - 17.)

Témáink:

"A világ nem segítségre szorul, hanem megsemmisítésre való."

"Egyik legnagyobb hibátok ..., hogy otthonotoknak, hazátoknak gondoljátok azt világot, mely e felfogásotokat rendre cáfolja."

"Öltök, gyilkoltok, háborúztok, tülekedtek, marjátok egymást ahelyett, hogy Velem törődnétek..."

"Ti inkább a világgal törődtök, mint Velem." "Pedig a ti hazátok, otthonotok Nálam van....és sehol máshol."

"Munkátok, fáradozásaitok, ezek mind veszendőbe mennek, ha nem azt célozzák meg, hogy Én, a SZERETET növekedjem bennetek."

"Aki a világgal foglalja el magát, azért van gondban, mert gonosz a világ, az elrabolja az időt attól a munkától, mely növeszthetné benne szeretetem működését..."

"Én nem félelemmel és feszültséggel teli békét kínálok fel nektek. Az Én békém: öröm a Szentlélekben."

"Önmagatokat jobban becsapjátok, mint embertársaitokat."

"Ez azért van így, mert önmagatok becsapását nagyon segíti az ősellenség. Ez szinte minden erejét igénybe veszi."

"Nem azért jöttem, hogy szebb legyen a föld. Azért jöttem, hogy jobban, és tisztultabban tudjatok örülni akkor is, ha csúnyábbá válik a föld."

"Azért jöttem, hogy örülni tudjatok annak ..., mely szerint a ti hazátok a mennyben van..."

"...a föld szebbé tételén a politikusok, a katonák, és a sport, művészet, tudomány emberei dolgoznak, akik ennek éppen az ellenkezőjét érték el eddig munkájukkal az emberiség történetében."

"Bízzatok, Én legyőztem a világot. Nektek már nem ez a dolgotok. Elég, ha önmagatok legyőzésén fáradoztok."

"Ez az ára, és ennek következménye: ÖRÖM A SZENTLÉLEKBEN."

Kérdező: LEHET-E SEGÍTENI A VILÁG ÉRTETLENSÉGÉN?

Aki szenvedi e világ értetlenségét, s nem tudja, hogyan lehetne rajta segíteni.

A HANG válasza:

"Sehogyan. A világ nem segítségre szorul, hanem megsemmisítésre való. Egyik legnagyobb hibátok éppen az, hogy otthonotoknak, hazátoknak gondoljátok azt világot, mely e felfogásotokat rendre cáfolja. De ezt ti nem akarjátok tudomásul venni. Öltök, gyilkoltok, háborúztok, tülekedtek, marjátok egymást ahelyett, hogy Velem törődnétek, Velem, aki köztetek vagyok a szenvedőkben, és bennetek vagyok a jó szándékotokban. Ti inkább a világgal törődtök, mint Velem. Pedig a ti hazátok, otthonotok Nálam van. Nálam, és sehol máshol. Munkátok, fáradozásaitok, ezek mind veszendőbe mennek, ha nem azt célozzák meg, hogy Én, a SZERETET növekedjem bennetek. Tehát az a BÉKE és ÖRÖM, mely irigylésre készteti azokat, akik még nincsenek ennek birtokában.
Aki a világgal foglalja el magát, azért van gondban, mert gonosz a világ, az elrabolja az időt attól a munkától, mely növeszthetné benne szeretetem működését, s így építhetné magában azt a készséget, hogy átvegye tőlem az Én BÉKÉMET, melyet nem úgy adok, mint a világ. Én nem félelemmel és feszültséggel teli békét kínálok fel nektek. Az Én békém: öröm a Szentlélekben. Ezen akkor sem tudok változtatni, ha ezt ti nem fogadjátok el. Nem csaphatlak be benneteket. Főleg akkor nem, mikor látom, hogy ti mennyire becsapjátok önmagatokat. Önmagatokat jobban becsapjátok, mint embertársaitokat. Ez azért van így, mert önmagatok becsapását nagyon segíti az ősellenség. Ez szinte minden erejét igénybe veszi. De így már nincs is szüksége arra, hogy segítsen benneteket egymás becsapásában. Elég neki az, amit ti végeztek e téren. Elég, ha eléri azt, hogy ne Velem foglalkozzatok. Számára a többi már nem is érdekes. Ő nem fecsérli idejét arra, hogy mulandósággal foglalkozzék. Neki elég, ha ti nem csináltok mást, csak ezt. Ő az örök értékeket akarja elködösíteni lelki szemeitek előtt, s Én csak akkor tudok e téren nektek segíteni, ha szívetekben Hozzám tértek. Hozzám, és nem a mulandó világhoz. Nem azért jöttem, hogy szebb legyen a föld. Azért jöttem, hogy jobban, és tisztultabban tudjatok örülni akkor is, ha csúnyábbá válik a föld. Azért jöttem, hogy örülni tudjatok annak az isteni rendelésnek, mely szerint a ti hazátok a mennyben van, hogy főleg annak tudjatok örülni, hogy be van írva nevetek a mennybe.
Megértelek benneteket. Nekem is kemény küzdelembe került legyőzni azt a kísértést, melynek lényege éppen az volt, hogy tegyem szebbé a földi életet. De nektek is látnotok kell azt, amit akkor Én láttam. Látnotok kell, hogy a föld szebbé tételén a politikusok, a katonák, és a sport, művészet, tudomány emberei dolgoznak, akik ennek éppen az ellenkezőjét érték el eddig munkájukkal az emberiség történetében.
Csak az örökélet igézetében lehet jól navigálni azt a rozoga, törékeny csónakot, melyet ti a földön emberi életnek neveztek.
Bízzatok, Én legyőztem a világot. Nektek már nem ez a dolgotok. Elég, ha önmagatok legyőzésén fáradoztok. Ez az ára, és ennek következménye: ÖRÖM A SZENTLÉLEKBEN.
Megáldom bennetek ezt a Tőlem származó VÁGYAT."

Jézus - A Hang: 5/383

8. hét

(2008. 02. 18. - 24.)

Témáink:

Társunk, illetve a környezetünkben élők durvaságának lehetséges okai;

"Általában minden problémának megoldását azzal kell kezdeni, hogy a problémát szét kell boncolni."

"Csak az tud problémát megoldani, aki törekszik megérteni annak gyökerét."

"...a problémát is előbb szét kell szedni, hogy kárára ne legyen a léleknek."

"A megértés nem azonos a helyesléssel."

"Mindaddig fennáll az igazságtalanság veszélye, amíg meg nem értitek, hogy miért történt meg az, ami megtörtént."

"Amíg nem vagy biztos magadban, addig ne csinálj semmit."

"Senkinek sem szabadna a gyógyítást életformának választania az orvosokon kívül. "Miért? Azért, mert minden életforma magában hordja a pénzszerzésnek nemcsak lehetőségét, de szükségszerűségét is."

"Ne akarj szeretetből segíteni pénzért, vagyis életformaként. Ez ellentmondás. Szeretni nem lehet pénzért. Pénzért csak a mulandóság érdekében lehet tevékenykedni úgy, hogy a segítség csupán a testre, tehát mulandóságra irányul. Az ilyen szeretet, nem is szeretet. Ilyenkor álnév."

"Azok ..., akik életformának választják a gyógyítást, s ezért anyagi javakat nem kérnek, csak akkor tehetik ezt, ha másképpen biztosítva van számukra a megélhetés, és környezetük is helyesli e magatartásukat. Különben az a furcsa helyzet állna elő, hogy míg másokat gyógyít, addig az övéit beteggé teszi ezzel."

"A Mennyországban a legkisebb öröm is szétfeszíti a földön lehetséges legnagyobb öröm korlátait..." "Ez áll a külső sötétségre kerültekre is, csak negatív előjellel."

"Borzalmas szenvedéseket készítenek elő maguknak azok a nyomorultak, akik nemcsak hallgatni nem akarnak Rám, de hallani sem akarnak Rólam. Imádkozzatok, hogy minél kevesebb ilyen szerencsétlennel kerüljetek kapcsolatba. Ezek félelmetes bacilusgazdák, akik csak fertőzni, roncsolni tudnak minden kapcsolatot."

Kérdező: LEHET-E ÉLETFORMÁM A GYÓGYÍTÁS?

1. Gyermekeim apja nagyon durva velem. Adj útmutatást. 2. Írni szándékozom, de nem vagyok biztos magamban. 3. Választhatom-e a gyógyítást életformámnak? 4. Akik a feltámadás reményében hunytak el, azokról mennyit tudhatunk meg?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem! 1. Az a tény, hogy valakinek élettársa durva, nem elég ahhoz, hogy rá lehessen mutatni, hogyan lehetne ezen segíteni. Fontos átgondolni két dolgot. Az egyik, hogy te milyen okot szoktál erre adni. A másik pedig az, hogy mások - munkahely, baráti társaság, ivócimborák, öröklött vagy szerzett idegállapot - mennyire okolható ezért a durvaságért.
Általában minden problémának megoldását azzal kell kezdeni, hogy a problémát szét kell boncolni. Csak az tud problémát megoldani, aki törekszik megérteni annak gyökerét. Az ételt is általában meg kell rágni előbb, hogy kárára ne legyen a testnek. Éppen így, a problémát is előbb szét kell szedni, hogy kárára ne legyen a léleknek. A megértés nem azonos a helyesléssel. Ti általában azért nem akarjátok megérteni egymást, mert úgy gondoljátok, hogy ez csak igazságérzetetek kárára történhet. Nem így van. Éppen igazságérzetetek megnyugtatása érdekében kell megértőnek lennetek egymással. Mindaddig fennáll az igazságtalanság veszélye, amíg meg nem értitek, hogy miért történt meg az, ami megtörtént.
2. Amíg nem vagy biztos magadban, addig ne csinálj semmit.
3. Mindenkiben van gyógyító képesség. Van akinél erősebben mutatkozik ez meg, és van, akinél gyengébben. Önmagában már egy szeretetből jövő simogatás is gyógyít. Gyógyíts ahol csak lehet, és amennyit lehet! De életformának ne válaszd!
Senkinek sem szabadna ezt életformának választani az orvosokon kívül. Miért? Azért, mert minden életforma magában hordja a pénzszerzésnek nemcsak lehetőségét, de szükségszerűségét is. Ne akarj szeretetből segíteni pénzért, vagyis életformaként. Ez ellentmondás. Szeretni nem lehet pénzért. Pénzért csak a mulandóság érdekében lehet tevékenykedni úgy, hogy a segítség csupán a testre, tehát mulandóságra irányul. Az ilyen szeretet, nem is szeretet. Ilyenkor álnév.
Azok tehát, akik életformának választják a gyógyítást, s ezért anyagi javakat nem kérnek, csak akkor tehetik ezt, ha másképpen biztosítva van számukra a megélhetés, és környezetük is helyesli e magatartásukat. Különben az a furcsa helyzet állna elő, hogy míg másokat gyógyít, addig az övéit beteggé teszi ezzel.
4. E negyedik kérdésedre csak ezt tudom mondani: "Szem nem látta, fül nem hallotta, földi ember értelme föl sem foghatja, hogy Isten mit készített az Övéinek"! Én azért nem beszéltem erről, mert a legszebb szavak is csak silány nyomorúságok ilyenkor. Akikről halljátok, hogy onnan visszajöttek, s elmondják élményeiket, azok is csak gyenge ízelítőt tudnak adni, mert ők maguk is csak annyit kaphattak. Itt a legkisebb öröm is szétfeszíti a földön lehetséges legnagyobb öröm korlátait is.
Ez áll a külső sötétségre kerültekre is, csak negatív előjellel. Borzalmas szenvedéseket készítenek elő maguknak azok a nyomorultak, akik nemcsak hallgatni nem akarnak Rám, de hallani sem akarnak Rólam. Imádkozzatok, hogy minél kevesebb ilyen szerencsétlennel kerüljetek kapcsolatba. Ezek félelmetes bacilusgazdák, akik csak fertőzni, roncsolni tudnak minden kapcsolatot.
Megáldalak SZERETETEM, BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/384

9. hét

(2008. 02. 25. - 03. 02.)

Témáink:

Az intézmények természete;

Ha az intézmények természete és a lelkiismeret szabadsága szembekerül;

"Egy intézmény vezető testülete sohasem a tagjai érdekeit képviseli, hanem az intézmény rentábilis működését."

"...Én nem tudom átalakítani gondolkodásotokat. Felelős döntést a ti érdeketekben csak ti tudtok hozni. A földi élet lényegében erre való."

A földön "nincs megállapodott boldogság. Csak ÚT van a boldogság felé."

"Én nem intézményben gondolkodom. Nekem a SZEMÉLY a fontos."

"A SZEMÉLYNEK viszont Én csak akkor vagyok fontos, ha az a SZEMÉLY feladatokban tud és akar gondolkodni."

"...csak feladatok teljesítése által válik láthatóvá, hogy valaki Hozzám akar tartozni."

"Az Értem vállalt feladatok ... csak akkor igazak és helyesek, ha békét eredményeznek annak szívében."

"...vannak olyan feladatok, melyekre nem adtam példát. Ilyen pl. a házasság."

Kérdező: EGY TÖRVÉNYESNEK EL NEM ISMERT KAPCSOLATRÓL

1. Léphet-e társkapcsolatba az, aki ennek ellenkezőjére tett ígéretet? 2. Egy álom magyarázatát szeretném tudni, mely nagyon közelről érint.

A HANG válasza:

"Gyermekem! Minden intézmény rendelkezik előírásokkal, rendeletekkel, melyeket az intézmény tagjai magukra nézve kötelezőnek fogadnak el. Gyakran megtörténik, hogy egy intézmény előírásával nem tud azonosulni valakinek a lelkiismerete. Ilyenkor két út áll előtte. Az egyik, hogy otthagyja az intézményt. A másik, hogy nem hagyja ott, mert fontos számára az intézmény, csupán bizonyos előírásait nem tudja vállalni. Ilyenkor az illető jövőjének sorsa az intézmény vezetőinek kezében van. Ezek döntenek belátásuk szerint, hogy az intézmény hogyan jár jobban: ha elbocsátja az illetőt, vagy ha szemet huny az illető engedetlensége felett. Egy intézmény vezető testülete sohasem a tagjai érdekeit képviseli, hanem az intézmény rentábilis működését.
Az álmoddal kapcsolatban zavaros vágyaid nyilatkoztak meg. A tudattalanodból felmerülő képek, események azt jelzik, hogy nem látnak maguk számára megnyugtató megoldást tudatod szintjén.
Azt világosan tudnod kell, hogy Én nem tudom átalakítani gondolkodásotokat. Felelős döntést a ti érdeketekben csak ti tudtok hozni. A földi élet lényegében erre való. De itt nincs megállapodott boldogság. Csak ÚT van a boldogság felé. Ez az ÚT pedig VELEM azonos.
Én nem intézményben gondolkodom. Nekem a SZEMÉLY a fontos. A SZEMÉLYNEK viszont Én csak akkor vagyok fontos, ha az a SZEMÉLY feladatokban tud és akar gondolkodni. Mert csak feladatok teljesítése által válik láthatóvá, hogy valaki Hozzám akar tartozni, vagy sem. Az Értem vállalt feladatok pedig csak akkor igazak és helyesek, ha békét eredményeznek annak szívében, aki a feladatot végzi. Tudom, vannak olyan feladatok, melyekre nem adtam példát. Ilyen pl. a házasság. De ez Velem kapcsolatban nem is tartozik a lényeghez.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/385

10. hét

(2008. 03. 03. - 09.)

Témáink:

"Hangerővel ijesztgetni lehet, de gyógyítani nem."

"Más a határozott hang. De az lehet halk is."

"Abban a világban, melyben most éltek, nem éppen előny az, ha valaki járni tud."

"Akár beteg valaki, akár nem, szíve békéjét, tehát a földön elérhető boldogságát, mindenki csak Nálam találhatja meg."

"Nem az Engem kérők lesznek boldogok, hanem a Velem foglalkozók."

"Ha arra törekednétek, hogy azt tartsátok fontosnak, amit Én annak tartok, és nem arra, hogy Én tartsam fontosnak azt, amit ti annak tartotok, akkor megtapasztalhatnátok, hogy mennyire szeretlek benneteket."

"A kiabálóktól az ördög se fél. Nem, mert ezek az ő stílusát veszik át, s ezzel csak ártanak maguknak."

Kérdező: EGY BETEGGEL KAPCSOLATBAN

Egy beteggel kapcsolatban valami arra biztat, hogy rákiáltással meggyógyíthatnám. Képzelődés ez?

A HANG válasza:

Gyermekem! A hangerő nem az az erő, mely tőlem venné erejét. Hangerővel ijesztgetni lehet, de gyógyítani nem. Más a határozott hang. De az lehet halk is.
Az illető beteggel kapcsolatban tudnod kell, hogy betegsége nem csupán kereszt, de óvintézkedésnek következménye is. Abban a világban, melyben most éltek, nem éppen előny az, ha valaki járni tud.
Ne hidd, hogy az egészséges lábúak között több a békét hordozó, mint azok között, akik nem tudnak járni. Akár beteg valaki, akár nem, szíve békéjét, tehát a földön elérhető boldogságát, mindenki csak Nálam találhatja meg. De Nálam valóban megtalálhatja!
Nem az, aki Tőlem ezt kéri! Emiatt kerültök legtöbb esetben keserű csalódásba. Nem az Engem kérők lesznek boldogok, hanem a Velem foglalkozók. Ha egy felnőtt csak töredékét foglalkozna Velem annak, amit egy gyerek játékaival foglalkozik, bizony más lenne az élet bennetek és körülöttetek egyaránt. Ha arra törekednétek, hogy azt tartsátok fontosnak, amit Én annak tartok, és nem arra, hogy Én tartsam fontosnak azt, amit ti annak tartotok, akkor megtapasztalhatnátok, hogy mennyire szeretlek benneteket. Sajnos önzésetek és önfejűségetek nagyon tud akadályozni Engem abban, hogy megfelelő módon segítsek rajtatok.
Arra kérlek tehát, hogy inkább légy halk szavú, mint kiabáló. Többre mész ezzel. Ne akard kiabálással kimutatni szeretetedet, mert nem lehet. A kiabálóktól az ördög se fél. Nem, mert ezek az ő stílusát veszik át, s ezzel csak ártanak maguknak. Igaz, volt amikor Én is kiabáltam. De ilyenkor felháborodásomnak adtam ezzel jelét, és nem ettől reméltem javulást körülöttem.
Az említett beteget szeretni, és szeretetre tanítani, ez a feladatod, és ezzel gyógyítod őt legjobban. A többi nem rád tartozik. A többit bízd Rám.
Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/386

11. hét

(2008. 03. 10. - 16.)

Témáink:

"A HÁLA örök erőforrás számotokra."

"Nem úgy van, hogy minél többet kaptok, annál többet kell hálálkodnotok, hanem úgy, hogy minél többet hálálkodtok, annál több adományomat látjátok meg." életetekben.

Minél többet adtok hálát a meglátott jóért, annál többet láttok meg Jézusból;

"Ha hálálkodsz, zárt szemek nyílnak meg szívedben..."

"...ha hálálkodsz, első lehetsz környezetedben, ki látja, hogy mennyire gazdag vagy Általam."

"Azok, akik körülötted élnek, csak akkor kapnak kedvet látásra, ha észlelik, hogy aki lát, az boldog." ( Boldogtalanul hálát adni nem lehet.)

"...mindaddig világító fáklya lesz életed, míg égésének forrása szívedben, a HÁLA ajkadon megfogalmazódik."

"Álalázat az, és Engem hazudtol meg, ki gőgnek ítéli magában a Tőlem kapott értékek felismerését."

"Engem tagad meg az, aki nem akar tudomást venni ajándékaimról életében..."

"Elfogadom aktív módon Jézusom győzelmét."

Miért nem értik meg az emberk Jézus szeretetét?

Kérdező: MIÉRT NEM ÉRTIK MEG AZ EMBEREK JÉZUST?

1. Hála a kapott válaszért. 2. Győznöm kell. 3. Hogyhogy nem értik meg az emberek Jézus szeretetét?

A HANG válasza:

Gyermekem! A HÁLA örök erőforrás számotokra. Nem úgy van, hogy minél többet kaptok, annál többet kell hálálkodnotok, hanem úgy, hogy minél többet hálálkodtok, annál több adományomat látjátok meg életetekben. A valóság az, hogy Én mindig magamat adom, s ezért van az, hogy annál többet láttok meg belőlem, minél többet adtok hálát a meglátott jóért. Ha hálálkodsz, zárt szemek nyílnak meg szívedben, ha hálálkodsz, első lehetsz környezetedben, ki látja, hogy mennyire gazdag vagy Általam. És ez nagyon fontos. Azok, akik körülötted élnek, csak akkor kapnak kedvet látásra, ha észlelik, hogy aki lát, az boldog. Azt pedig nem kell külön magyaráznom, hogy boldogtalanul hálát adni nem lehet. Ez azt jelenti hát életedben, hogy mindaddig világító fáklya lesz életed, míg égésének forrása szívedben, a HÁLA ajkadon megfogalmazódik. Ne fáradj hát bele hálálkodni a meglátott értékeidért, mert mindez Tőlem van benned.
Álalázat az, és Engem hazudtol meg, ki gőgnek ítéli magában a Tőlem kapott értékek felismerését. Engem tagad meg az, aki nem akar tudomást venni ajándékaimról életében, mert Én nem csupán vállalom, de azonosulok is ajándékaimmal. Minden szó, mely hálát hordoz, s Felém száll, Engem, szeretetem mozgósítja benned, hogy tudd úgy szeretni embertársaidat, mint önmagadat.
2. "Győznöm kell" szavaid át kell fogalmaznod, hogy még a vesztes csatából is győztesen kerülj ki. Fölkínálok neked egy átfogalmazást, mely szilárd pont lesz mindig, és biztos menedék: "Elfogadom aktív módon Jézusom győzelmét." Igen, mert így újabb hála gyullad ki szívedben, ha igaz, amit mondtál, mert ez a győzelem akkor is él, ha te éppen nem élsz vele.
3. Azért nem értik meg sokan szeretetem, mert kikerülhetetlenül keresztet is jelent. Amíg menekültök az áldozat elől, addig a félelem uralja szívetek. A félelem pedig rossz tanácsadó. Visszájára fordít mindent. A jót ijesztővé torzítja, s vonzóvá a rosszat. Csak azok, akik bátrak, építik a jövőt, mert szeretetük megnyilvánulását igazságban merik vállalni, s ez elsődlegesen nem élvezetet, hanem áldozatot jelent.
Megáldalak a HÁLA ÉS DICSŐÍTÉS LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/387

12. hét

(2008. 03. 17. - 23.)

Témáink:

Tőlünk független - szenvedéseket okozó - körülményeinket általában mi választottuk születésünk előtt azért, hogy növekedjünk szeretetben;

"A földi élet mulandó szenvedései nem mérhetők ahhoz a véget nem érő boldogsághoz, mely reád vár, ha mered vállalni a földön azt az áldozattá válást, melyre már születésed előtt IGEN-t mondtál."

"Erőmet megosztom veled mindaddig, míg engeded magadban érvényesülni irgalmas jóságomat."

"...életet csak az nyer, ki életet veszni hagy. Érdemes. Mert a megnyert élet örök, s amit veszni vállalsz, az akkor is elvész, ha nem vállalod."

"Nem rizikót vállal, aki Engem választ, hanem a biztos GYŐZTEST. Mert Isten plusz egy fő, ez abszolút többség."

"Boldogságodat naponta kell vigyáznod. Ezt azáltal teszed, ha egy nap többször is tudatosul benned, hogy nem vagy egyedül."

"A bizalom útja tisztítja látásod, s ez úgy nyilvánuljon meg, hogy hálaimával dicsőítesz Engem, aki a mulandóság keresztjét úgy veszi át tőled, hogy már a földön is szívbékét teremt benned."

Kérdező: TIZENNYOLC ÉVES VAGYOK. PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLOK.

Tizennyolc éves vagyok. Betegségem miatt az iskolában osztályt kellett halasztanom. Családunk szétesett. Szüleim elváltak. Én vallásos vagyok. Különös adottságokat vettem észre magamon. Pályaválasztás előtt állok.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem! Nem pergethettem le előtted, csak utalhatok rá, hogy mielőtt megszülettél, miért vállaltad azokat a körülményeket, melyek most annyi szenvedést okoznak neked. Azt azonban el kell mondanom, hogy jól választottál, mert éppen e körülmények fogják értékes gyönggyé formálni, és a szellemvilág örömének növekedésére alkalmassá tenni benned azt, amit ti magatokban örökéletnek neveztek.
Hidd el! A földi élet mulandó szenvedései nem mérhetők ahhoz a véget nem érő boldogsághoz, mely reád vár, ha mered vállalni a földön azt az áldozattá válást, melyre már születésed előtt IGEN-t mondtál.
Keresztedet cipelni segítek, de súlyát nem csökkenthetem. Erőmet megosztom veled mindaddig, míg engeded magadban érvé-nyesülni irgalmas jóságomat.
Minden adottságod, mely szeretni segít, lehetőség számodra, hogy Én jobban szolgáljak benned. Minden látszat ellenére is te jársz jól, ha Én szabadon működhetem általad. A látszat nem kevesebb, mint az élet elvesztésének, tehát a vértanúságnak egyik formája. De már kétezer évvel ezelőtt is megmondtam, hogy életet csak az nyer, ki életet veszni hagy. Érdemes. Mert a megnyert élet örök, s amit veszni vállalsz, az akkor is elvész, ha nem vállalod. Nem rizikót vállal, aki Engem választ, hanem a biztos GYŐZTEST. Mert Isten plusz egy fő, ez abszolút többség.
A pályaválasztás, mely előtt most állasz, hidd el, nem sorsdöntő. Sorsod akkor dőlt el, mikor megszülettél. Persze boldogságod, és a sorsod nem EGY. Boldogságodat naponta kell vigyáznod. Ezt azáltal teszed, ha egy nap többször is tudatosul benned, hogy nem vagy egyedül. Ahogy Én szeretlek, az egyedülálló. Földön, égben nincs több ilyen, és nem is lesz soha. Gondold csak el, ha ilyen kincsem vagy, mennyit érhetsz Nekem!?! Nincsen olyan mérce, mellyel fölmérhetnéd, mit jelentesz Nekem.
Ne félj a jövőtől! Én mindent megteszek, amit csak egy Isten megtehet érted. Csak bízd Rám magadat, még jobban, mint eddig. A bizalom útja tisztítja látásod, s ez úgy nyilvánuljon meg, hogy hálaimával dicsőítesz Engem, aki a mulandóság keresztjét úgy veszi át tőled, hogy már a földön is szívbékét teremt benned.
Ne félj a jövőtől! Sorsod nemcsak ismert Előttem, hanem Bennem él. Az Én hűségem: KIKEZDHETETLEN feléd."
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/388

13. hét

(2008. 03. 24. - 30.)

Témáink:

"...e földi élet csupa haldoklás, meghalás, temetés."

"Te számolsz is ezzel lelked mélyén. És ez az, ami miatt ki merem mondani, hogy egészséges vagy."

A testi betegségek sokszor karmikus örökségek;

A betegségek nem érintik az ember boldogságát;

A boldog betegek üzenete az, hogy nem a felszínen múlik egy ember boldogsága;

"...testi bajaid...szükséges és fontos részt vállalnak fel a te lelked fejlődésének érdekében."

"Lelketek mélyén az él bennetek, hogy a szeretet: ÉLVEZET. Ez így is van, de csak abban az életben, mely nem ismer mulandóságot."

"És csak akkor, ha a mulandóságban így mutatkozhat be nektek: ÁLDOZAT."

"Erőm, a te erőd, kereszted, az Én keresztem, melyet nem sorscsapásként, hanem olyan küzdőtérként vállalunk, melyet csak győztesként hagyhatunk el."

Kérdező: SZERETNÉK MEGGYÓGYULNI

Szeretnék meggyógyulni. Istent szerető ember vagyok.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem! Te nagyon is egészséges vagy. Nálad a látszat valóban csal. Te nemcsak tudod, amit mindenki tud, hogy e földi élet csupa haldoklás, meghalás, temetés. Te számolsz is ezzel lelked mélyén. És ez az, ami miatt ki merem mondani, hogy egészséges vagy.
A testi betegségtünetek, melyek bizony keresztek a javából, ezek nálad olyan karmikus örökségek, melyek úgy, mint egy ragyogó festmény mögött a sötét háttér, mely jobban kihozza a művészi látványt, ezek is jobban érzékeltetik a világgal, mely körülvesz, hogy mennyire nem a felszínen múlik egy ember boldogsága.
A te életedben nem megszüntetni kell, hanem helyre tenni mindazt a testi bajt, mely bár mozgásodban korlátoz, de imáid korlátlan szárnyalását inkább segíti, mintsem gátolja. Tán nem is jól mondottam, hogy helyére tenni, mivel a helyén van. Pontosabban mondom hát. Jobban meg kell látnod, hogy testi bajaid a te életed színpadán olyan szereplők, melyek szükséges és fontos részt vállalnak fel a te lelked fejlődésének érdekében.
Lelketek mélyén az él bennetek, hogy a szeretet: ÉLVEZET. Ez így is van, de csak abban az életben, mely nem ismer mulandóságot. És csak akkor, ha a mulandóságban így mutatkozhat be nektek: ÁLDOZAT.
Így fogadd, így kezeld sorsodat, s Én ígérem, hogy cirenei Simonod leszek. Erőm, a te erőd, kereszted, az Én keresztem, melyet nem sorscsapásként, hanem olyan küzdőtérként vállalunk, melyet csak győztesként hagyhatunk el.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/389

14. hét

(2008. 03. 31. - 04. 06.)

Témáink:

Az orvosok és a betegek felelősségi köréről;

Egyes betegségek lehetséges okai és gyógyításuk lehetőségei

Benső szabadságunk komolyságát cáfolná meg az, ha Jézus helyettünk vállalná a felelősséget;

"A szeretet benned csak akkor valódi, ha megnyilvánul ott, ahová tartozol. Ha még azon túl is tudsz fölvállalni terheket, jól teszed, ha teszed."

Kérdező: FELESÉGEM MŰTÉT ELŐTT ÁLL. VÁLLALJA?

1. Feleségem műtét előtt áll. Vállaljuk? 2. Maradjunk meg a helyi közösség életének ápolásánál, vagy vállaljuk tovább a Máltai keretet? 3. Megszólal-e valaha az a harang, mely készülőben van?

A HANG válasza:

"1. Első kérdésedre nem válaszolhatok röviden. Tehát meg kell világítanom előttetek bizonyos szempontokat. Az egyik szempont az, mely a felelősség kérdését illeti. Minden orvos felel azért a műtétért, melyet magára vállalt. Mindenképpen igazolnia kell, hogy műhiba nem fordult elő. Ez könnyű akkor, ha a műtét javulást eredményez. De a felelősség akkor is fennáll, ha nem hoz eredményt a művi beavatkozás. Igazolnia kell, hogy rajta nem múlott semmi.
Ha nem vállaljátok a javallt műtétet, akkor ti hordjátok tovább a felelősség terhét.
A másik szempont az, hogy az általad említett betegségnek kettő oka lehet. Az egyik a fiziológiai ok. Vagyis, valamely baleset által keletkezett sérülés, mely időnként kiváltja az ilyen tudatvesztést. Ha ilyen esetről van szó, akkor ez a legtöbb esetben műtéttel részben helyrehozható. A mások ok, melynek következményét funkcionálisnak nevezik, ennek valódi arca ismeretlen. Ilyen esetben a hit biztatóbb eredménnyel jár, mint a műtét.
Azt meg kell értenetek, hogy Én nem vállalhatom át döntésetekért a felelősséget, mert az megcáfolná benső szabadságotok komolyságát. Azt mindenképpen tudnotok kell, hogy Én veletek vagyok, bárhogyan dönt, bármelyiktek. Útitársnak hozzátok szegődtem, s nem tágítok mellőletek, belőletek.
2. Második kérdésedre azt kell mondanom, hogy mindkét helyen helyt kell állnod. Természetesen csak annyiban, amennyiben benső békéd ezt engedi. A szeretet benned csak akkor valódi, ha megnyilvánul ott, ahová tartozol. Ha még azon túl is tudsz fölvállalni terheket, jól teszed, ha teszed.
3. A harang sorsáról annyit mondhatok, hogy bár sok ember szabadságán kell átmennie, de egykor célba ér.
Megáldalak benneteket."

Jézus - A Hang: 5/390

15. hét

(2008. 04. 07-13.)

Témáink:

"Eddig még soha senkit nem tett boldoggá az a haladás, melyet te fejlődésnek mondasz."

"Környező világotok pusztulását el nem kerülhetitek."

"Ti, akik a galaktikák mérhetetlenségében is képesek vagytok gondolkodni, még odáig sem jutottatok, hogy a Szentírásnak legalább azokat a részeit, melyek az Én szavaim tartalmát hordozzák, vagyis az evangéliumokat, betéve tudnátok."

"Az arab világban nem egy ember tudja betéve a KORÁN-t."

Ti pedig, akik úgy gondoljátok, hogy civilizáltabbak vagytok, mint bármelyik náció, éppen attól sajnáljátok az időt, ami által boldogság tölthetné el szíveteket."
"Az erkölcsileg semleges terület nem az Én világom"

Kérdező: MUNKÁMMAL SEGÍTEM-E AZ EMBERISÉGET?

Komoly munkán dolgozom. Segít-e ennek eredménye az emberiség fejlődésében? Egyáltalán, én jól fejlődök-e? Az Atlantiszról kapott információk helyesek-e?

A HANG válasza:

Sokkal jobban szeretnék segíteni neked, mint te elképzelhetnéd. Sajnos megköti erőmet a te hozzáállásod életednek ahhoz a területéhez, melyen eldől a boldogságod. Eddig még soha senkit nem tett boldoggá az a haladás, melyet te fejlődésnek mondasz. Környező világotok pusztulását el nem kerülhetitek. Nem is érdemes sok energiát pazarolni arra, hogy azt a kis időt, ami még hátravan a végső pusztulásig, nevetséges pillanatokkal meghosszabbítsátok. Ti, akik a galaktikák mérhetetlenségében is képesek vagytok gondolkodni, még odáig sem jutottatok, hogy a Szentírásnak legalább azokat a részeit, melyek az Én szavaim tartalmát hordozzák, vagyis az evangéliumokat, betéve tudnátok. Az arab világban nem egy ember tudja betéve a KORÁN-t. Ti pedig, akik úgy gondoljátok, hogy civilizáltabbak vagytok, mint bármelyik náció, éppen attól sajnáljátok az időt, ami által boldogság tölthetné el szíveteket.
Ne haragudj meg Rám, de vállalt utadon csak annyiban tudok rendelkezésedre állni, amennyiben olyasmivel foglalkozol, ami senkinek nem árthat, s mindenki csak lelki javára használhatja föl azt. Az erkölcsileg semleges terület nem az Én világom.
Nagyon szeretlek, aggódom érted, bízom benned.
Megáldalak SZERETETEM BIZONYOSSÁGÁVAL."

Jézus - A Hang: 5/391

16. hét

(2008. 04. 14-20.)

Témáink:

Szükségünk lehet olyan tanulásra, megtapasztalásokra, melyeket csak karmikus betegség állapotában vagyunk képesek elsajátítani;

A türelem nélkülözhetetlen szerepe a megfelelő ütemű lelki fejlődésben;

A remény és a bizalom jellege, irányultsága, és szerepe a lelki fejlődésban;

"...az idő- és szeretet-elszámolás, mindenki életében, akár beteg, akár egészséges, sorsdöntő!"

További fontos tanácsok a lelki fejlődés útján;

Kérdező: BETEGSÉGEM SORSSZERŰ-E?

Betegségem sorsszerű? Mi célja van?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Betegséged, vagy inkább így mondom: az az állapotod, melyben most vagy, nagyon is sorsszerű. Nem olyan értelemben, hogy büntetésként kellene vállalnod, hanem azért, mert szükséged van olyan tanulásra, megtapasztalásokra, melyeket csak ebben az állapotodban vagy képes elsajátítani. Két dologra hívom fel figyelmedet. Mindkét dolog szorosan összefügg.
Az egyik a türelem. Ennek nagyon fontos szerepe van életedben. Az Általam beléd oltott szívszeretet, csak így tud megfelelő ütemben növekedni benned. A türelem a te életedben olyan, mint a rét virágainak a napsugár. Sem helyettesíteni nem lehet, sem pedig felpörgetni nem lehet intenzitását, ha azt akarjátok, hogy a virág, saját ritmusának megfelelően fejlődjék.
A másik, a remény, a bizalom. Míg az első inkább passzivitás, mely a jelenre koncentrál, addig e második, nagy, benső aktivitást tud létrehozni, azáltal, hogy a jövő felé tekint. Jövődet tehát, türelmeddel jeleníted meg. Így függ össze a kettő.
Szeretnéd tudni, hogy milyen szerepet kell átélned? Szeretnéd tudni, hogy mire kell felkészülnöd?
Tudnod kell, hogy az idő- és szeretet-elszámolás, mindenki életében, akár beteg, akár egészséges, sorsdöntő! Azokat, akiket korlátoz valami betegség a tevékeny mozgásban, azokat könnyen elragadja a fantáziálásnak olyan formája, mely az időt mulasztja ugyan, de tartalommal azt ki nem tölti.
Neked tehát meg kell találnod, tanulnod, azt az imaformát, mely képessé tesz arra, hogy lelked tovább tudjon Nálam időzni, mint eddig erre képes volt. Jövő életed feladatához a téglákat, nem egyben kapod meg, mint valami kész házat, hanem fokozatosan. Azért történik ez így, mert emberi kapcsolataidban a vállalt szereped, mások szabadságához viszonyítva, különböző magatartást kíván meg tőled. Éppen a rugalmasságot az egyértelműségben, az egyértelműséget a rugalmasságban, kell most megtanulnod. Ezt kell eredményezze, a reményből élő türelem, melyet itt és most, vállalnod kell sorsszerűen.
Bízom benned! Megáldalak ERŐMMEL."

Jézus - A Hang: 5/392

17. hét

(2008. 04. 21-27.)

Témáink:

Annak övetkezményei, ha valakiben "túl nagy érték van", "nagyon össze-vissza kötözött csomagolásban."

A nagy érték súlya erőt felfokozó energiát is produkál.

Idegrendszerünket és érzelemvilágukat mi választottuk leszületésünk előtt, amin azonban dolgoznunk kell;

"Én nemcsak SZERETET vagyok, hanem érted vagyok SZERETET."

"Nem a csoda következménye a HIT, hanem a HIT következménye a csoda."

"Először el kell hinned, hogy szerelmesed vagyok, s utána fogod megtapasztalni a csodát..."

"...a hitet úgy tudod magadban erősíteni, hogy párbeszéd imában szépeket mondasz magadnak NEVEMBEN."

"Vedd rá magadat arra, hogy láss hálálkodni valót életedben."

"Aki Nekem hálát ad életéért, hitéért, ember voltáért, az önmagában lévő jelenlétemért, az hamarosan tapasztalni fogja, hogy Engem nem lehet felülmúlni nagylelkűségben."

"Én nem lelkiismeretfurdalást előidéző, hanem lelkiismeretfurdalást megszüntető SZERETET vagyok."

"...nem azért szeretlek, mert te jó vagy, hanem azért, mert Én jó vagyok."

"Nem a te viselkedésed az érdekes, hanem az, hogy az Enyém vagy..."

"...az öröm Istenét nem lehet szomorúan, a béke Istenét nem lehet békétlenül, nyugtalanul, a boldog Istent, nem lehet boldogtalanul képviselni."

Kérdező: NYUGTALANSÁG, SZOMORÚSÁG, LELKIISMERET-FURDALÁS. KÉREK ÚTMUTATÁST!

1. Örökös nyugtalanság, szomorúság, lelkiismeretfurdalás gyötör. 2. Mi ez a gátlásosság bennünk? Kérek útmutatást.

A HANG válasza:

Gyermekem! Látszatra túl nagy feladatra vállalkoztál, mikor vállaltad a földi életet. Csak azért látszatra nagy, mert erődhöz mérten e feladat éppen akkora, amekkorának lennie kell. Mit jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy túl nagy érték van benned, nagyon össze-vissza kötözött csomagolásban. De éppen a nagy érték súlya egyben erődet felfokozó energiát is produkál.
A földi világ nagy gondolkodói és nagy szenvedői, szívesen választották maguknak a hozzád hasonló ideg- és érzelemvilággal átcsomagolt állapotot, mikor testben megjelentek köztetek.
Tehát az anyag, amit magadra vállaltál, nem rossz. Az viszont nem jó, ha nem dolgozol ezen az anyagon.
Először tudatodban kell helyreraknod magadat. Ez a következőképpen megy.
1. Jobban tudatosítanod kell magadban, hogy Én nemcsak SZERETET vagyok, hanem érted vagyok SZERETET. Nem baj, ha ezt még nem látod. Nem a csoda következménye a HIT, hanem a HIT következménye a csoda. Először el kell hinned, hogy szerelmesed vagyok, s utána fogod megtapasztalni a csodát, hogy ez így is van. E hitet úgy tudod magadban erősíteni, hogy párbeszéd imában szépeket mondasz magadnak NEVEMBEN. Ha ezt teszed, hidd el, hogy nem te teszed, hanem Én teszem ezt benned.
2. Vedd rá magadat arra, hogy láss hálálkodni valót életedben. Aki Nekem hálát ad életéért, hitéért, ember voltáért, az önmagában lévő jelenlétemért, az hamarosan tapasztalni fogja, hogy Engem nem lehet felülmúlni nagylelkűségben. Minden szeretettől átitatott gondolat, mely tőled, tőletek Felém száll, csak halvány tükrözése annak a szeretetnek, melyet Én árasztok rád, rátok.
3. Tudomásul kell venned, hogy Én nem lelkiismeretfurdalást előidéző, hanem lelkiismeretfurdalást megszüntető SZERETET vagyok. Ezt úgy éred el legegyszerűbben, ha elfogadod ezt az igazságot: nem azért szeretlek, mert te jó vagy, hanem azért, mert Én jó vagyok. Nem a te viselkedésed az érdekes, hanem az, hogy az Enyém vagy, és Én pontosan téged szeretlek, téged, aki pontosan olyan, amilyen. Ne nevess ki nagyon, ilyen az ízlésem! Ha az eddig elmondottakat magadévá teszed, akkor szinte törvényszerűen feloldódnak gátlásaid, megszűnik minden gyötrő szomorúságod. Igen, mert belülről fogod megérteni, hogy az öröm Istenét nem lehet szomorúan, a béke Istenét nem lehet békétlenül, nyugtalanul, a boldog Istent, nem lehet boldogtalanul képviselni.
Megáldalak BOLDOGÍTÓ BÉKÉM SZERETETÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/393

18. hét

(2008. 04. 28.- 05. 04.)

Témáink:

"...sorsunk EGY. Szenvedem a szenvedésed, s örömeid az Én örömeim is."

"...sorsom nélkül Én senkinek sem létezhetek az életében."

"Szenvedékeny sorsomnak annyi megjelenési formája van, ahány szenvedő ember létezik a földön. Így vagyok jelen mindenkiben rászoruló módon."

"...bár sorsunk EGY, s mégis egymást kell vigasztalnunk..."

"...Bennem csalódni csak annak lehet, aki saját boldogtalanságára akar felhasználni Engem. Mert van ilyen is. Azok, akik a poklot mennyországnak akarják hazudni önmaguknak..."

"Tanítványaim is így jártak, mikor földi, királyi trónus helyett a kereszt oltárát választottam szeretetem megnyilvánulási formájának."

"Gyakorold a hálaadást. Ezzel tudod önmagadat rákényszeríteni arra, hogy ne félj a sötéttől..."

"A hála olyan erőket tud felszabadítani az emberi szívben, mely erőknek van képességük arra, hogy a legnagyobb ködben is tájékozódni tudjon a lélek."

Kérdező: VAN, AKIT ÉRDEKEL AZ ÉN SORSOM?

Van, akit érdekel az én lelkem sorsa?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem! Nem tudom azt mondani, hogy jobban érdekel Engem a te sorsod, mint az Enyém, de azért nem tudom ezt mondani, mert sorsunk EGY. Szenvedem a szenvedésed, s örömeid az Én örömeim is.
Mielőtt megszülettél, akkor világosan láttad, hogy sorsom nélkül Én senkinek sem létezhetek az életében. Szenvedékeny sorsomnak annyi megjelenési formája van, ahány szenvedő ember létezik a földön. Így vagyok jelen mindenkiben rászoruló módon.
Nagyon érdekes, hogy bár sorsunk EGY, s mégis egymást kell vigasztalnunk, hogy közös sorsunk ne lefelé húzzon bennünket, hanem éppen azáltal, hogy szeretetből vállaljunk egymást, kiteljesedést idézzen elő benned időben, az örökkévalóság számára.
Nem értelmetlen tehát az a keresztsokaság, melyet cipelned kell. Velem vagy erre képes, és Bennem csalódni csak annak lehet, aki saját boldogtalanságára akar felhasználni Engem. Mert van ilyen is. Azok, akik a poklot mennyországnak akarják hazudni önmaguknak, s erre Tőlem kérik a segítséget, hát azok nagyot csalódnak Bennem. Tanítványaim is így jártak, mikor földi, királyi trónus helyett a kereszt oltárát választottam szeretetem megnyilvánulási formájának.
Mérhetetlen szeretetem nagyon drukkol érted. Nem tágítok mellőled, belőled. Gyakorold a hálaadást. Ezzel tudod önmagadat rákényszeríteni arra, hogy ne félj a sötéttől, mert aki hálát tud adni, az ezt csak azáltal képes megtenni, mert benső szemeivel, a legsötétebb felhők közepette is, érzékel valamit a Nap valóságából. A hála olyan erőket tud felszabadítani az emberi szívben, mely erőknek van képességük arra, hogy a legnagyobb ködben is tájékozódni tudjon a lélek.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/394

19. hét

(2008. 05. 05-11.)

Témáink:

A vágy önmagában nem elég egy cél megvalósításához. Ehhez szükséges a képesség és a lehetőség is.

Ha valaki a leszületése előtt nem vállalt egy képességet (és lehetőséget), az azért van, mert ezekkel a negatívummal élve látta legjobban megvalósíthatónak a Jézus által felajánlott, s az általa felvállalt földi feladatát;

"Bizony, motoron nehéz Rám találni. Általában e gyors közlekedési eszközök nem közelebb, hanem távolabb viszik utasukat Tőlem."

Kérdező: VÁLLAJAK-E FELELŐSSÉGET GYERMEKEM MOTOROZÁSÁÉRT?

1. Szeretnék gitározni, énekelni az Úr dicsőségére, de se gitárom, se hangom nincsen. 2. Vállaljak-e felelősséget kiskorú gyermekem motor-igazolványának megszerzésében?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Nagyon örülök vágyaidnak, melyekkel Engem dicsőíteni akarsz, bár két lényeges dolog hiányzik a kivitelezéshez: a képesség és a lehetőség. Mert ugye, aki úgy született, hogy nem vállalta az énekléshez szükséges képességeket, az nyilván azért született így, mert ezzel a negatívummal élve látta legjobban megvalósíthatónak az Általam felajánlott, s az általa felvállalt földi életben feladatát. Ez tehát annyit jelen, hogy vágyaid e téren bármilyen kedvesek is Előttem, és bármilyen vágyakozóak is benned, mégsem valók arra, hogy meg is akard valósítani őket. Elég a tiszta szándék, s Én már úgy veszem, hogy te meg is tetted, énekeltél gitár kíséretében anélkül, hogy akár gitárod lenne, akár énekeltél volna.
A másik kérdéseddel kapcsolatban úgy gondolom, hogy neked nem kell vállalnod semmiféle felelősséget. Ezt intézze el az apjával.
Az nagyon nagy terhet jelentene neked, ha bármi baja is történne gyermekednek motorozás közben. Hozzá kell még tennem, hogy általában az ő korában egy motor olyan elfoglaltságot jelent, melyre nemcsak szüksége nincs, de legtöbb esetben káros hatással van a lélek fejlődésére. Olyan hiúsági erőket tud felszabadítani, melyek nagyon el tudják vinni a lelket Tőlem. Bizony, motoron nehéz Rám találni. Általában e gyors közlekedési eszközök nem közelebb, hanem távolabb viszik utasukat Tőlem.
Azt ajánlom tehát, hogy ne vállalj felelősséget, s a magad részéről ne add beleegyezésedet ilyesmibe. Ha aztán a másik szülő megadja ezt, akkor már a te lelkiismereted nyugodt lehet, bármi történjék is.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/395

20. hét

(2008. 05. 12-18.)

Témáink:

"Minden olyan összejövetel, mely azt célozza, hogy segítsetek egymáson, Tőlem van."

"Számotokra természettörvény az, hogy közösségi igény van bennetek."

"Szeretni, tehát ajándékozni, másért élni, nem lehet egyedül."

"A lényeg mindig az ÖRÖKÉLET, és az, hogy erre a földre mindenki halálos, gyógyíthatatlan betegséggel születik."

"...eszköz minden, ami mulandó, így az ember testi egészsége is. Eszköz arra, hogy az örök boldogság érdekében akár föláldozható is legyen."

"'Aki elveszíti életét, megnyeri azt.' Nyilván a mulandó életre gondoltam, mikor elveszítést mondtam, s nyerőnek csak azt az életet gondolhattam, melynek örökélet a neve."

"Mindaz, aki nem él az örökélet igéztében, a testi egészséget célnak tekinti, még akkor is, ha ennek ellenkezőjét állítja."

"Mindenkinek az a célja, amiért él. És mindenki azért él, ami legjobban foglalkoztatja."

"Aki nem ér rá imádkozni, Szentírást olvasni, az Én életemnek földi és túlvilági szerepével foglalkozni, az csak ámítja magát, ha úgy gondolja, hogy Értem él."

"Annak az élete biztosan jó úton halad, aki gondolatait, szavait és cselekedeteit minden nap rendre hozzáméri az Én gondolataimhoz, szavaimhoz és cselekedeteimhez."

"A különböző tanfolyamokkal azért kell óvatosan bánni, mert legtöbb esetben azok, akik tartják, a meggazdagodás reményében teszik ezt, még akkor is, ha szavaikkal tagadják e szándékukat."

"Kettő fegyvert kell nagyon komolyan vennetek: az okosságot és az óvatosságot. Ezeknek megfelelő használata segíthet benneteket abban, hogy lelepleződjék köreitekben a gonosz, még mielőtt komoly kárt tehetne bennetek."

"Legyetek hűségesek józan eszetekhez, mert ez számotokra a Tőlem kapott első kegyelem."

"...akit jobban érdekel múltja, ...mint jövője, vagyis, hogy mi az életének értelme, az eleve rossz irányban tájékozódik."

Kérdező: EGY KLUBRÓL, GYÓGYÍTÁSRÓL, EGY APÁRÓL

1. Egy klubról, és a kézrátételes gyógyításról szeretném hallani a HANG véleményét. 2. Egy ember édesapjának kilétéről érdeklődöm.

A HANG válasza:

"Gyermekem! Minden olyan összejövetel, mely azt célozza, hogy segítsetek egymáson, Tőlem van. Számotokra természettörvény az, hogy közösségi igény van bennetek. Én magam is szükségszerűen közösség vagyok. Ezért mondható el Rólam, hogy szeretek. Szeretni, tehát ajándékozni, másért élni, nem lehet egyedül.
Mivel az emberek általában legsürgetőbben megoldandó problémáiknak azt tartják, hogy testileg egészségesek legyenek, - ezt mutatja az a mérhetetlen anyagi- és időáldozatvállalás is, melyet ennek érdekében hoztok, - ezért ez az igény sok embert képes elvinni olyan utakra, melyek éppen a lényeget nem érintik. A lényeg mindig az ÖRÖKÉLET, és az, hogy erre a földre mindenki halálos, gyógyíthatatlan betegséggel születik.
Csak akkor, ha ez az igazság nem csupán ismeret számotokra, hanem szándékaitokat és elhatározásaitokat döntően befolyásoló tényező is, csak akkor mondhatjátok, hogy eszköz minden, ami mulandó, így az ember testi egészsége is. Eszköz arra, hogy az örök boldogság érdekében akár föláldozható is legyen. Ezt annak idején így fejeztem ki: " Aki elveszíti életét, megnyeri azt." Nyilván a mulandó életre gondoltam, mikor elveszítést mondtam, s nyerőnek csak azt az életet gondolhattam, melynek örökélet a neve.
Mindaz, aki nem él az örökélet igéztében, a testi egészséget célnak tekinti, még akkor is, ha ennek ellenkezőjét állítja. Ez azért van így, mert nem szavakon múlik az, hogy ki, és mit tart élete céljának.
Mindenkinek az a célja, amiért él. És mindenki azért él, ami legjobban foglalkoztatja. Erre mindenkinek van biztosított ideje. Aki nem ér rá imádkozni, Szentírást olvasni, az Én életemnek földi és túlvilági szerepével foglalkozni, az csak ámítja magát, ha úgy gondolja, hogy Értem él. Értem csak VELEM lehet élni. Annak az élete biztosan jó úton halad, aki gondolatait, szavait és cselekedeteit minden nap rendre hozzáméri az Én gondolataimhoz, szavaimhoz és cselekedeteimhez.
A különböző tanfolyamokkal azért kell óvatosan bánni, mert legtöbb esetben azok, akik tartják, a meggazdagodás reményében teszik ezt, még akkor is, ha szavaikkal tagadják e szándékukat. A különböző tiszteletdíjak, és egyéb, a tanfolyamokkal kapcsolatos kiadások, bevételek óhatatlanul elárulják, hogy Engem gyakorlatilag kiiktattak az egészből.
Kettő fegyvert kell nagyon komolyan vennetek: az okosságot és az óvatosságot. Ezeknek megfelelő használata segíthet benneteket abban, hogy lelepleződjék köreitekben a gonosz, még mielőtt komoly kárt tehetne bennetek.
A HIT nem hiszékenység. Sokkal inkább HŰSÉG. Legyetek hűségesek józan eszetekhez, mert ez számotokra a Tőlem kapott első kegyelem.
A második kérésedre azt kell mondanom, hogy az a rokonod, akit jobban érdekel múltja, vagyis, hogy ki az édesapja, mint jövője, vagyis, hogy mi az életének értelme, az eleve rossz irányban tájékozódik. Örülj neki, hogy nincs lehetőséged megfelelő tájékoztatást nyújtani ebben az ügyben. Így semmiféle téren téged felelősség nem terhel. Rajta nem az segítene, hogyha tudná, ki az apja, hanem az, ha elhinné, hogy Én vagyok boldogságának forrása. Ha elhinné, hogy Isten mindannyitok Atyja, és ti egymásnak testvérei vagytok.
Amiket most elmondtam, ezek nem zárják ki, hogy az illető ne járjon utána édesapjának különböző egyházi, és állami anyakönyvekben. De annyit bizony jelent, hogy ettől még lélekben nem haladt előre.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/396

21. hét

(2008. 05. 19-25.)

Témáink:

"A földi élet egy szomorú vándorlás mindaddig, míg rá nem jöttök, hogy ez a vándorlás nemcsak elválásokkal, búcsúzásokkal van tele, de legalább annyi bizakodással is a jövő felé."

"Nem jó az, ha valaki sokat gondol arra, ami már elmúlt. Sokkal jobban jársz, ha azzal foglalkozol, amivel a jelenben foglalkoznod kell..."

"...soha ne add át magadat a szomorúságnak."

"Jobban teszed, ha azokat az eseményeket, személyeket veszed észre, melyek felvidítanak, mintha olyasmin bánkódol, amin változtatni úgysem lehet..." >>> "...az élet mindenkinek olyan, amilyennek látja."

"...nem az a legfontosabb, hogy téged szeretnek-e vagy sem, hanem az, hogy te szereted-e azokat, akikkel kapcsolatban vagy."

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ennyit, és sem többet, sem kevesebbet.

"a földi életben a tantárgyakkal meg kell barátkozni. Ha pedig ez nem sikerül, akkor meg kell birkózni velük. De mindenképpen neked kell győzedelmeskedned felettük. Nem futamodhatsz meg a tantárgyak elől. Tudom, hogy e csatának neve, melyben küzdened kell: SZORGALOM."

"Én sem örülök semmiféle elválásnak, mert a kapcsolatok Istene vagyok..."

"Nálad is hiba az, hogy nem mással törődsz inkább, hanem magaddal."

Kérdező: KÉT GYERMEK KÉRDEZ

Két gyermek kérdez. I. 1. Miért vagyok szomorúbb a mostani iskola miatt, mint az előzőben voltam? 2. Hogyan viszonyuljak apához, aki most talán szeret, de régebben nem nagyon foglalkozott velem? II. 1. Miért vagyok bizonytalan a tantárgyakban? 2. Elvált szüleim miatt vagyok gondban. Nem örülök annak, hogy apánál kisbaba születik.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Sorban válaszolok nektek.
I. 1. Mindenki szomorú, ha ott kell hagynia azt a társaságot, amelyet már megszokott és megszeretett. Drága Gyermekem! A földi élet egy szomorú vándorlás mindaddig, míg rá nem jöttök, hogy ez a vándorlás nemcsak elválásokkal, búcsúzásokkal van tele, de legalább annyi bizakodással is a jövő felé. Nem jó az, ha valaki sokat gondol arra, ami már elmúlt. Sokkal jobban jársz, ha azzal foglalkozol, amivel a jelenben foglalkoznod kell, s reménykedsz abban, hogy a jövőben is mindig lesznek olyanok, akiknek fogsz tudni örülni. Arra kérlek, soha ne add át magadat a szomorúságnak. Nem akarom, hogy szomorú légy. Neked van okod örülni is. Jobban teszed, ha azokat az eseményeket, személyeket veszed észre, melyek felvidítanak, mintha olyasmin bánkódol, amin változtatni úgysem lehet, akár szomorú valaki, akár nem. Bizony, kedves gyermekem, az élet mindenkinek olyan, amilyennek látja. Meg kell tanulnod úgy látni életedet, hogy a szomorúság soha el ne uralkodjon rajtad. Ez azért a legfontosabb, mert ha te szomorú vagy, akkor Én is az vagyok miattad és veled.
2. Azt is meg kell tanulnod, ha boldog akarsz lenni, hogy nem az a legfontosabb, hogy téged szeretnek-e vagy sem, hanem az, hogy te szereted-e azokat, akikkel kapcsolatban vagy. Tudom, hogy az nagyon jó, ha szeretnek valakit, de azt is tudom, hogy nem ez a legfontosabb. Hidd el, Engem nagyon sokan szidnak, káromolnak, gyűlölnek, és Én mégis végtelenül boldog vagyok. Na, nem azért, mert bántanak, hanem azért, mert Én mindenkit szeretek. Ha benned szeretet van, akkor a többi már nem is olyan érdekes.
Apádat tehát mindig szeretned kell. Szeretni annyit jelent, hogy jót akarsz neki. Ennyit, és nem többet. De kevesebbet sem.
II. 1. Bizony, a földi életben a tantárgyakkal meg kell barátkozni. Ha pedig ez nem sikerül, akkor meg kell birkózni velük. De mindenképpen neked kell győzedelmeskedned felettük. Nem futamodhatsz meg a tantárgyak elől. Tudom, hogy e csatának neve, melyben küzdened kell: SZORGALOM. Ez néha keserű dolog, de az eredmény mindenért kárpótol. A sportban is rettentő sok, és keserves tréninget kell végigszenvedni egy versenyzőnek, de a győzelem feledteti vele a múlt fáradalmait. Hát így kell hozzáállnod a tantárgyakhoz is, akkor nem leszel bizonytalan miattuk.
2. Én sem örülök semmiféle elválásnak, mert a kapcsolatok Istene vagyok De azt nem teszed jól, ha nem örülsz egy születendő kisbabának. Ő ezt hamar megérzi ám! Nálad is hiba az, hogy nem mással törődsz inkább, hanem magaddal. Persze, ez érthető, de csak addig, míg az nincs másnak kárára. Neked is meg kell még tanulnod, hogy Én csak akkor élek benned, ha szeretet van a szívedben. Ez a szeretet pedig azonnal eltűnik, ha valaki nem a jót akarja. Márpedig egy kisbaba, az jó. Aki ezt nem akarja, abban kihűlt a szeretet. Remélem, te még itt nem tartasz!
Nagyon szeretlek benneteket. De ennek csak akkor tudtok örülni, ha ti is szeretitek egymást, és mindenkit.
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Vessetek magatokra keresztet."

Jézus - A Hang: 5/397

22. hét

(2008. 05. 26.- 06. 01.)

Témáink:

"Az sajnos általános gyakorlat, hogy ahol emberek együtt élnek, ott szinte mindig van hatalmi harc is. Ez abban mutatkozik meg, hogy el akarjátok dönteni, ki kire hallgasson jobban."

"Kétségtelen, nagy okosságról tesz tanúságot az, aki tud hallgatni a másikra, s bizonyos mérlegelés után hoz felelős döntéseket."

"Ha te nem figyelsz oda a másikra, az baj, ha rád nem figyelnek, az neked nem lehet baj."

"Mindenki annyiban jár rosszul anyagilag, ha párja elhibázott döntéseket hoz, amennyiben anyagilag függő viszonyt alakított ki párjával."

Ott, ahol gyermek van, a teher anyagi része általában a férj ügye. "Az asszony az, aki inkább a szolgáló szerepet képviseli, s így gyermekei felé nem a kielégítés a feladata, hanem csupán a példaadásé."

"Ne végy ... magadra nagyobb gondot, mint amennyit szereped megkíván." Ne aggodalmaskodj családtagjaid életvitele miatt. "Ha Engem szeretsz, akkor úgyis minden a javadra válik..."

Társadnak ne adj ... tanácsot, csak akkor, ha ő erre felkér. "Ha kéretlenül okosabbnak tünteted fel magad előtte, mint ő, akkor éppen ellenkezőjét éred el, mint amit szerettél volna."

"Az igazi okosság nem tanácsadásban nyilvánul meg, hanem türelmes áldozatvállalásban."

"...mindenkinek gyökerei sokkal messzebbre nyúlnak vissza, mintsem bárki közületek azt át tudná látni. Azt, hogy ki mit örökölt, hogy eddigi és előző életeiben milyen hatások érték, hogy mennyire volt Rám figyelő eddigi életei folyamán, hát ezek közül egyre sem tudhattok olyan választ találni, ami feljogosíthatna benneteket arra, hogy kéretlenül is, nevelője lehetnétek egymásnak."

"Önmagamra teremtettelek, s szíved nyugalmát kizárólag csak Bennem találhatod meg."

Kérdező: HA FÉRJEM HALLGATNA RÁM, SZEBB VOLNA ÉLETÜNK.

Szeretném férjemet jobban megérteni, hogy jobban tudjam segíteni őt. Ehhez kérek eligazítást.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Kívánságod nagyon szép, csak ne legyen fedőneve olyan kíváncsiságnak, mely a lélek mélyén nem segíteni, hanem uralkodni akar a másik felett.
Az sajnos általános gyakorlat, hogy ahol emberek együtt élnek, ott szinte mindig van hatalmi harc is. Ez abban mutatkozik meg, hogy el akarjátok dönteni, ki kire hallgasson jobban.
Kétségtelen, nagy okosságról tesz tanúságot az, aki tud hallgatni a másikra, s bizonyos mérlegelés után hoz felelős döntéseket. Ezt nagyon ajánlom neked is. De tudnod kell, hogy neked is, másnak is lehetősége van arra, hogy csak a maga feje után menjen, s ezzel erkölcsi kár nem érheti azt, akire nem hallgatott az önfejű másik. Ha te nem figyelsz oda a másikra, az baj, ha rád nem figyelnek, az neked nem lehet baj. Mindenki annyiban jár rosszul anyagilag, ha párja elhibázott döntéseket hoz, amennyiben anyagilag függő viszonyt alakított ki párjával.
E téren az asszonynak könnyebb a helyzete. Azért könnyebb, mert annyi megélhetési lehetősége általában mindig van, mint házastársának. Ami pedig a gyermekeket illeti, ott a teher anyagi része általában a férj ügye. Az asszony az, aki inkább a szolgáló szerepet képviseli, s így gyermekei felé nem a kielégítés a feladata, hanem csupán a példaadásé. Olyan gyermek kevés van, akit ki lehetne elégíteni. Azt viszont mindig meg lehet tenni, hogy valaki példát adjon a szolgáló szeretet megélésében.
Ne végy hát magadra nagyobb gondot, mint amennyit szereped megkíván. Sem férjednek, sem gyermekeidnek életét nem te oldod meg. Éppen elég az, ha a magadét megoldod. Ennek az útja pedig az, hogy ne aggodalmaskodj férjed életvitele miatt. Ha Engem szeretsz, akkor úgyis minden a javadra válik, s ez áll gyermekeidre és férjedre egyaránt. Ha pedig bármelyiktek életéből hiányzik az a törekvés, hogy Engem szeressetek, akkor úgyis pokol az életetek, ha anyagi téren meg is van mindenetek.
Férjednek ne adj hát tanácsot, csak akkor, ha ő erre felkér. Ha kéretlenül okosabbnak tünteted fel magad előtte, mint ő, akkor éppen ellenkezőjét éred el, mint amit szerettél volna. Az igazi okosság nem tanácsadásban nyilvánul meg, hanem türelmes áldozatvállalásban. Ha pedig valaki úgy gondolja, hogy akkor tudja jobban szeretni társát, ha tisztában van az ő gyökereivel, szüleivel, neveltetésével, stb., annak azt mondom, hogy mindenkinek gyökerei sokkal messzebbre nyúlnak vissza, mintsem bárki közületek azt át tudná látni. Azt, hogy ki mit örökölt, hogy eddigi és előző életeiben milyen hatások érték, hogy mennyire volt Rám figyelő eddigi életei folyamán, hát ezek közül egyre sem tudhattok olyan választ találni, ami feljogosíthatna benneteket arra, hogy kéretlenül is, nevelője lehetnétek egymásnak.
Arra kérlek szeretettel, hogy nézz túl a földi mulandóságon úgy, hogy a JELEN-ben a számodra felkínált feladatot Irántam való szeretetből végezd el. Csak így találhatod meg szíved békéjét, melyet hiába is keresel másutt, férjednél, gyermekeidnél. Önmagamra teremtettelek, s szíved nyugalmát kizárólag csak Bennem találhatod meg.
Megáldalak a NAGYVONALÚSÁG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/398

23. hét

(2008. 06. 02-08.)

Témáink:

"Minél egyszerűbb az életed, annál közelebb vagy Hozzám."

"Imáidban akkor vagy legegyszerűbb, ha saját szavaiddal, úgy beszélsz Hozzám, mint akiről tudod, hogy téged mérhetetlenül szeret."

"Az imának hatékonysága nem akaráson múlik, hanem a HIT-en."

"Hitből akkor imádkozol helyesen, ha egyre több hálálkodó gondolat száll szívedből Felém."

"Akkor van élő HIT-ed, ha szíveddel meglátod minden nap, hogy mit kívánok tőled, s azt akkor is örömmel teszed, ha ez éppen nem kedvedre való."

"Akkor van élő hited, ha olyankor is tudsz hálát adni, amikor nem látod még a vállalt áldozatodnak gyümölcseit, amikor olyasmiért is hálát tudsz adni, amiért látszatra boszszankodnod volna inkább jogod."

"Akkor vagy Hozzám nagyon közel, mikor nem magaddal törődsz, hanem azokkal, akikről látod, hogy rászorulnak segítségedre, segítségemre, általad."

"A szolgáló szeretet tud Engem legjobban érzékeltetni a ti világotokban."

"...a legtöbb ember nem az örökkévalóság igézetében él, hanem a mulandóság bódulatában. A gond, aggódás, félelem, mint valami fekete köd, úgy borul rá mulandó életetek hétköznapjaira. Aki tudja, hogy ez egyáltalán nem baj, sőt!, ezek olyan tanítómesterek, melyek képesek még a megkeményedett lelkű embereket is gondolkodásra késztetni, aki mindezt tudja, az nagyon közel van Hozzám, mert elindult azon az úton, mely a legcsodálatosabb és legboldogítóbb ismerettel képes gazdagítani a földi vándort. Ez a legboldogítóbb felismerés pedig az, hogy a körülmények egyáltalán nem érdekesek."

"Egyetlen fontos dolog van a világon: örülni minden lehetőségnek, mely segíti bennetek kimunkálni szívetek szeretetét."

Kérdező: MEGSZENTELŐDÉS

Szeretnék Istenhez közelebb kerülni. Hogyan imádkozzam, hogy ezt elérjem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Gyermekem! Minél egyszerűbb az életed, annál közelebb vagy Hozzám. Imáidban akkor vagy legegyszerűbb, ha saját szavaiddal, úgy beszélsz Hozzám, mint akiről tudod, hogy téged mérhetetlenül szeret. Az imának hatékonysága nem akaráson múlik, hanem a HIT-en. Hitből akkor imádkozol helyesen, ha egyre több hálálkodó gondolat száll szívedből Felém. Akkor van élő HIT-ed, ha szíveddel meglátod minden nap, hogy mit kívánok tőled, s azt akkor is örömmel teszed, ha ez éppen nem kedvedre való. Akkor van élő hited, ha olyankor is tudsz hálát adni, amikor nem látod még a vállalt áldozatodnak gyümölcseit, amikor olyasmiért is hálát tudsz adni, amiért látszatra boszszankodnod volna inkább jogod. Akkor vagy Hozzám nagyon közel, mikor nem magaddal törődsz, hanem azokkal, akikről látod, hogy rászorulnak segítségedre, segítségemre, általad. A szolgáló szeretet tud Engem legjobban érzékeltetni a ti világotokban.
Meg kell mondjam, hogy környezetedben is, és általánosságban is, a legtöbb ember nem az örökkévalóság igézetében él, hanem a mulandóság bódulatában. A gond, aggódás, félelem, mint valami fekete köd, úgy borul rá mulandó életetek hétköznapjaira.
Aki tudja, hogy ez egyáltalán nem baj, sőt!, ezek olyan tanítómesterek, melyek képesek még a megkeményedett lelkű embereket is gondolkodásra késztetni, aki mindezt tudja, az nagyon közel van Hozzám, mert elindult azon az úton, mely a legcsodálatosabb és legboldogítóbb ismerettel képes gazdagítani a földi vándort. Ez a legboldogítóbb felismerés pedig az, hogy a körülmények egyáltalán nem érdekesek. Egyetlen fontos dolog van a világon: örülni minden lehetőségnek, mely segíti bennetek kimunkálni szívetek szeretetét. Ez, bár valóban szűk kapu és keskeny út, de ez csalhatatlanul az ÉLETRE vezet. Értékét nem is az adja, hogy hányan járják ezt az utat, hanem az, hogy ez az ÚT Velem azonos.
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/399

24. hét

(2008. 06. 09-15.)

Témáink:

"Feladatod ... innen nézve is átlagon felüli. Természetes, hogy átlagon felüli a segítség is, mely Tőlünk feléd árad."

Sok jó tanács egy testvér számára, aki édesanyja halála miatt egyedül gyámkodik testvérei felett;

  • "...minden nap imában, legalább egy fohászban, kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT."
  • "Testvéreid felé nem az oktatás a fontos, hanem a példaadás."
  • "Testvéreidet olyannak kell szeretned, amilyenek, és ez előbb-utóbb meghozza gyümölcsét."
  • "Akkor is megértőnek kell lenned velük szemben, ha nem adsz nekik igazat. A megértés nem azonos a helyesléssel, de igenis azonos az el nem ítéléssel és a szeretet megnyilvánulásával"
  • "Rendszeresen imádkozz testvéreidért."
  • A megértés és az ima fontossága, más családtagjaink irányában;

A megértés és az ima fontossága, más családtagjaink irányában;

"...nem elég valakiben a jó szándék ahhoz, hogy Engem képviseljen. Sokkal több kell ehhez. Komoly benső szabadság, mely nem visel el semmiféle engedelmeskedtetést, ehelyett kiérlelt meggyőződése szerint cselekszik."

"...nem is maga a közösség a döntő, hanem az a pszichikai állapot, mely által belekapcsolódik valaki valamely közösségbe."

"Ha aztán ott Engem akar képviselni az illető, akkor úgyis meg fogja tapasztalni, hogy igazam volt, mikor előre megjövendöltem: " Nem lehet különb a tanítvány sorsa mesterénél."

"A földi élet inkább pokol, mint mennyország. De ez nem baj. Sőt! Éppen ez segíti elő legjobban, hogy honvágyatok legyen az Én irányomban."

Kérdező: ANYÁNK MEGHALT. MENNYIBEN FELELEK TESTVÉREIMÉRT?

Mivel édesanyánk meghalt, én gyámkodom két testvérem felett. Mire figyeljek legjobban? Mennyire és miben felelek értük? Apámért mit tehetek? Nagyanyámmal hogyan találhatom meg a harmóniát? Uram! Világosítsd meg hibáimat, hogy javíthassam magam! Márta barátnőm döntése helyes volt-e? Te működsz bennünk? Mi a véleményed az Arany Rózsakereszt Közösségről?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Először biztosítani akarlak, hogy angyalaim nagyon szorgoskodnak a te érdekedben itt. Nagy égi energiákat mozgósítanak meg, hogy helyt tudj állni ott, ahol most valóban korodat meghaladó bölcsességre van szükséged. Meg kell mondanom, hogy mielőtt megszülettél, már akkor nagyon drukkolt neked egy angyalcsoport, mert te, Irántam való szeretetből, olyan feladatra vállalkoztál, melyre kevés jelentkező volt. Feladatod tehát, innen nézve is átlagon felüli. Természetes, hogy átlagon felüli a segítség is, mely Tőlünk feléd árad.
Testvéreiddel kapcsolatban neked a legfontosabb, hogy minden nap imában, legalább egy fohászban, kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT. Azért kell kérned, mert ez a kérés igazolja azt az alázatodat, mely tudatja veled, hogy szükséged van segítségünkre. Lelkem olyan bölcsességgel áld meg téged, mely bölcsesség el fog irányítani napi gondjaid közepette.
Testvéreid felé nem az oktatás a fontos, hanem a példaadás. Testvéreidet olyannak kell szeretned, amilyenek, és ez előbb-utóbb meghozza gyümölcsét. Akkor is megértőnek kell lenned velük szemben, ha nem adsz nekik igazat. A megértés nem azonos a helyesléssel, de igenis azonos az el nem ítéléssel és a szeretet megnyilvánulásával
Rendszeresen imádkozz testvéreidért. Azok az említett angyalok, akik nagyon fontos szerepet játszanak földi életed alakulásában, imáidat úgy juttatják el Hozzánk, hogy hatékonyságuk feltétlenül megtapasztalhatóvá válik testvéreid számára is.
Nagyon fontos az is, hogy nagyanyád megértést találjon nálad. Itt is érvényes, hogy a megértés nem azonos a helyesléssel. Ha nem is látod jónak, hogy hallgass rá, azt mindig jónak kell látnod, hogy hallgasd meg! Ennyit elvárhat tőled, tőletek.
Apád sorsa szintén részben kezedben van. Itt is a megértés és az ima az, ami előbbre viheti életét. Én jobban szeretem őt is, mint bárki a világon, de sajnos, erre nincs megfelelő antennája. De ez akkor is igaz, és ez a tudat kell, hogy rajtad segítsen vele kapcsolatban. Nem elveszett ember ő. E téren is sokat jelenthetnek imáid.
Barátnőd döntésével kapcsolatban nem mondhatok neked semmi egyértelműt. Persze, hogy veletek voltam abban az időben, melyre utaltál. De ti nem voltatok Velem annyira, hogy egyértelmű lehetnék. Nem olyan egyszerű az Én bennetek lévő jelenlétemnek működése. Azért nem egyszerű, mert nagyon ki vagyok szolgáltatva nektek.
Sajnos, de igaz, nem elég valakiben a jó szándék ahhoz, hogy Engem képviseljen. Sokkal több kell ehhez. Komoly benső szabadság, mely nem visel el semmiféle engedelmeskedtetést, ehelyett kiérlelt meggyőződése szerint cselekszik. Csak az a döntés hordoz komoly felelősségvállalást, mely ebben az irányban mutatkozik meg.
Arról a közösségről, melyről kérdezel, szintén kétértelműen kell nyilatkoznom. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy minden olyan közösség, mely mások segítésére irányul, a nagyon sok jó mellett árnyékot is hordoz. Valójában nem is maga a közösség a döntő, hanem az a pszichikai állapot, mely által belekapcsolódik valaki valamely közösségbe. Ha aztán ott Engem akar képviselni az illető, akkor úgyis meg fogja tapasztalni, hogy igazam volt, mikor előre megjövendöltem: " Nem lehet különb a tanítvány sorsa mesterénél.--- Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen Engem."
Drága Gyermekem! A földi élet inkább pokol, mint mennyország. De ez nem baj. Sőt! Éppen ez segíti elő legjobban, hogy honvágyatok legyen az Én irányomban. - Veled vagyok, benned vagyok, érted vagyok. Kimondhatatlan szeretettel bízom benned. Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/400

25. hét

(2008. 06. 16-22.)

Témáink:

A prófétai szereppel törvényszerűen együtt jár a prófétai sors is;

"Akik Engem nem szeretnek, azok téged sem szeretnek, s akik Rám hallgatnak, azok téged is megértenek."

"Azok ..., akik az Én prófétámnak tudják magukat, azok éppen azért az Enyémek, mert tudják, hogy mindig tanulniuk kell."

"A Tőlem kapott JÓZAN ÉSZ sokkal nagyobb fontosságot érdemel, mint amit ma ti ennek tulajdonítotok."

"...azok, akiket ti tanult embereknek mondotok, nem Tőlem tanultak, hanem olyan forrásokból merítettek, melyek inkább voltak mérgezett kutak, mint üdítő források."

"...az elmúlt évezredek borzalmasnál borzalmasabb háborúi nem a gyűlöletből ábrándították ki az emberek nagy részét, hanem az értelem használatából..."

Az Én kívánságom, és elgondolásom mindig is az volt, hogy ne mondjatok le sem az értelem, sem a szív használatáról. Mi tehát a teendő: 1. Alakítsátok át gondolkodásotokat. 2. Legyetek bátrak.

"a Szentlélek elleni vétek az nem egy esemény, hanem a hatalmon lévők állapota. A Szentlélek elleni bűnnek másik neve: MEGÁTALKODOTTSÁG. Ezért nincs rá bocsánat."

"...megbocsátani csak annak lehet, aki meg akar térni. A hatalmon lévők általában nem megtérni akarnak, hanem megtéríteni..."

"Félelmetes ember az a hatalom szemében, aki nem fél tőlük. Ezek az Enyéim, ezek az Én prófétáim. És bár ezeknek földi sorsa prófétai sors, az Én sorsom, mégis, ezek a boldog, bátor emberek, akik előbbre viszik bátorságukkal, áldozattá válásukkal a világot."

Kérdező: A SZENTLÉLEK ELLEI VÉTSÉG

Sok jelet és kinyilatkoztatást kaptam Istentől, de nem voltam elég fegyelmezett, s úgy adtam ezeket tovább, hogy azok nem építették, nem buzdították és nem vigasztalták azokat, akiknek tovább adtam, hanem éppen ellenkező hatást váltottak ki. Talán ezzel a Szentlélek ellen vétettem? Nagyon bánom bűneimet. Szeret engem még Isten?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Igenis, kaptál prófétai szerepet. Ezzel, sajnos, együtt jár a prófétai sors is. Akik Engem nem szeretnek, azok téged sem szeretnek, s akik Rám hallgatnak, azok téged is megértenek.
Kétségtelen, hogy mindazt, amit mondanod kellett, másképpen, fegyelmezettebben és nagyobb türelemmel kellett volna elmondanod. De azon kár bánkódnod, amin változtatni nem tudsz. Én nem bánatra, hanem örömre, boldogságra, békére teremtettelek. Így hordozza a megvalósult IDEA az ALKOTÓJÁT!
A hibáidból tanulnod kell. Azért kaptál tőlem vágyat a tanulásra, hogy ez a vágy vezessen, erősítsen téged. A prófétai küldetés, az tanítói küldetés is. Azok tehát, akik az Én prófétámnak tudják magukat, azok éppen azért az Enyémek, mert tudják, hogy mindig tanulniuk kell. Akik önmagukkal elteltek, azokkal nem tudok együtt dolgozni. Márpedig Nekem olyanokra van szükségem, akik éppen azáltal lesznek szócsöveim, hogy mindig tanulni akarnak Tőlem.
A Biblia, és minden magán-kinyilatkoztatás lehetőség arra, hogy egyre jobban megismerjétek gondolataimat, életetekről elkészített terveimet, szeretetem jeleinek észrevételét. A Tőlem kapott JÓZAN ÉSZ sokkal nagyobb fontosságot érdemel, mint amit ma ti ennek tulajdonítotok. Ez amiatt történt így, mert azok, akiket ti tanult embereknek mondotok, nem Tőlem tanultak, hanem olyan forrásokból merítettek, melyek inkább voltak mérgezett kutak, mint üdítő források.
Miután csupa okos ember olyan vezetői pozícióba került, ahonnan szítani lehet a gyűlöletet, hát az elmúlt évezredek borzalmasnál borzalmasabb háborúi nem a gyűlöletből ábrándították ki az emberek nagy részét, hanem az értelem használatából, s átvette az uralmat felettetek részben az uralkodási vágy azok részéről, akik értelmüket rosszra használják, s részben a félelem azok részéről, akik lemondtak eszük józan használatáról. E két sátáni erő aztán megtette a magáét. Kiszorította tudatotokból az örökkévalósággal való foglalkozást, és olyan zsákutcába kerültetek, melyet ez a magatartás jellemez: amiről nem gondolkodom, az nincs is.
Amennyiben tehát használtátok eszeteket, ezt rosszra használtátok, s amennyiben szerepet engedtetek a szívnek, ezt félelemmel töltöttétek meg. Az Én kívánságom, és elgondolásom mindig is az volt, hogy ne mondjatok le sem az értelem, sem a szív használatáról. Mi tehát a teendő: 1. Alakítsátok át gondolkodásotokat. 2. Legyetek bátrak.
Aki bátran vállalkozik arra, hogy Tőlem tanuljon, az automatikusan tanít is, mert az Én prófétám hirdeti tanításomat, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Nagyon szeretlek. Te nem vétkezhetsz a Szentlélek ellen, mert a Szentlélek elleni vétek az nem egy esemény, hanem a hatalmon lévők állapota. A Szentlélek elleni bűnnek másik neve: MEGÁTALKODOTTSÁG. Ezért nincs rá bocsánat. Érted?! Maga a megátalkodott teszi lehetetlenné a megbocsátást, mivel megbocsátani csak annak lehet, aki meg akar térni. A hatalmon lévők általában nem megtérni akarnak, hanem megtéríteni, önmagukhoz téríteni másokat. Akik hatalmon vannak, azok általában nem azt akarják, hogy Enyém légy, hanem azt, hogy az övék légy. Akik ellenállnak, azokat megpróbálják likvidálni, megsemmisíteni, vagy legalább megfélemlíteni.
Félelmetes ember az a hatalom szemében, aki nem fél tőlük. Ezek az Enyéim, ezek az Én prófétáim. És bár ezeknek földi sorsa prófétai sors, az Én sorsom, mégis, ezek a boldog, bátor emberek, akik előbbre viszik bátorságukkal, áldozattá válásukkal a világot. A jövő nemzedék ezeknek nevét foglalja imába, míg azok, akik ezeket bántották, kínozták, ijesztgették, ezek teljesen elvesznek a feledés homályában. Igen. Ez utóbbiak nevei nincsenek beírva az ÉLET KÖNYVÉBE, ezért kitörlődnek az élők emlékezetéből is. Értsd meg: az Enyéim hordozzák az ÉLETET! Enyéim pedig azok, akik szellemét jellemzi a tanulás, a gondolkodás-átalakítás és a bátorság, a bátor tanúskodás.
Törekvésed legyet tehát az, hogy tanúságtevésed által építs, buzdíts és vigasztalj, de ha ez nem sikerül, bár szándékod ez volt, az nem baj. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.
Maradj hűséges Hozzám, és tiéd az ÉLET KORONÁJA!
Megáldalak a SZERETET ÉS A BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/401

26. hét

(2008. 06. 23-29.)

Témáink:

"Az értelem nemcsak arra való, hogy használjátok, hanem arra, hogy jól használjátok. Az értelmet használni sok mindenre lehet. Jól használni csak egy dologra lehet: arra, hogy közelebb kerüljetek szeretetben Hozzám. Jól semmi másra nem lehet használni."

"A pótcselekvések mérhetetlen sora igazolja, hogy értelmeteket minden másra jobban és szívesebben használjátok, sőt, még képesek vagytok le is mondani értelmetek használatáról, csak ne kelljen más szemléletre, gondolkodás-átalakításra vállalkoznotok."

Az elragadtatásról: "...nem az egymáshoz tartozáson múlik egy ember örök sorsa, hanem azon, hogy Hozzám tartozik, vagy sem. Mert akik egy ágyban fekszenek, akik egy malomban együtt őrölnek, akik egy szántóföldön együtt dolgoznak, azok látszatra egymáshoz tartozónak tűnhetnek. De a valóság fog lepleződni azokban a napokban még ott is, ahol az utolsó pillanatig sikerült azt eltakarni."

"Már most, a ti életetekben is lehet észlelni, hogy mennyire ketté válik a jó és a rossz. Mivel most már nagyobb a fény, ezért jobban látszik mindkettő. De még lehet színészkedni. De nem sokáig, és főleg nem állandóan. Ne halasszátok az időt. Itt és most mondjatok Nekem IGENT."

"...olyan nem lesz, hogy csak úgy eltűnnek emberek, s azok, akik itt maradnak, azok azt sem tudják majd, hogy hová lettek. Nem. Ilyen nem lesz. Akiket itt hagytak, azok tudni fogják, hogy betelt a mérték. Tudni fogják, hogy lejárt számukra az érdemszerzés ideje. Tudni fogják, hogy életüket nem arra használták, amire kapták. Az a külső sötétség pedig, ami reájuk vár, az szintén kegyelem lesz számukra. De boldogok azok, akik nem fognak rászorulni erre a kegyelemre, mert nincs annál nagyobb szenvedés, mint mikor a lélek szenved, és pedig tudatosan, önként, igazságosan. Azért teszi ezt, mert számára még ez a legjobb, de ez a legjobb olyan, mint mikor valakinek az a legjobb, ha - bár érzéstelenítés nem áll rendelkezésre, - ki kell húzni a fogát. De ezt a foghúzást számítsd évezredekig tartó állapotnak."

"Radikális megoldás fogja jellemezni a végkifejletet. Mindenki előtt megvilágosodik e mondásom realitása: 'Senki sem szolgálhat két úrnak!' De az oda vezető út úgy jön el, mint a tolvaj. Szinte észrevétlenül. De akiknek van szemük a látásra, azok az idők jeleiből fel fogják ismerni közeledését. Bizony, már itt van az ajtóban!"

Kérdező: VOLTAK-E JÉZUSNAK VÉRTESTVÉREI?

1. Máriának voltak-e gyermekei Jézuson kívül? Miért mondja Mt.1.25-ben őt elsőszülöttnek az Írás, ha nem volt több gyermeke Máriának? József özvegy volt, mielőtt Máriát elvette? 2. Mit jelent gyakorlatban az elragadtatás, melyről az Írás beszél?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Kicsit messziről kell most magyarázatomat indítanom.
Amikor Isten megteremtette az embert, akkor értelemmel és szeretetre képes akarattal áldotta meg. Ez volt az indulás! Az értelem nemcsak arra való, hogy használjátok, hanem arra, hogy jól használjátok. Az értelmet használni sok mindenre lehet. Jól használni csak egy dologra lehet: arra, hogy közelebb kerüljetek szeretetben Hozzám. Jól semmi másra nem lehet használni.
Földre jöttömnek szinte kizárólagosan egyetlen tartalma volt: megértetni veletek annak fontosságát, hogy más szemléletre kell jutnotok. Sajnos a mai napig alig van ember, aki ezt elfogadná. A pótcselekvések mérhetetlen sora igazolja, hogy értelmeteket minden másra jobban és szívesebben használjátok, sőt, még képesek vagytok le is mondani értelmetek használatáról, csak ne kelljen más szemléletre, gondolkodás-átalakításra vállalkoznotok. Pedig azon Én sem tudok változtatni, hogy értelmetek egyetlen dologra való, mint mondtam, arra, hogy Hozzám közelebb kerüljetek szeretetben. Aki lemond értelme használatáról, vagy nem arra használja, amire való, az Hozzám el nem juthat.
Hiába neveztem, feltámadásom után apostolaimat testvéreimnek, hiába mondtam, hogy mindenki testvérem, aki Atyám akaratát teljesíti. Nem. Titeket nem ez érdekel. Titeket az foglalkoztat, s akár gyűlölködésre is késztetően, hogy földi Édesanyámnak hány vérszerinti gyermeke volt, és hogy hogyan lehetnék Én elsőszülött, ha nem lett volna utánam más, vérszerinti testvérem.
Drága Gyermekeim! Nagyon ostobák vagytok. Máté, aki elsősorban a zsidóknak írta evangéliumomat, fontosnak tartotta kihangsúlyozni azt a törvényben szabályozott és előjogokat jelentő tényt, hogy Én elsőszülött vagyok. Minden zsidó családban, ahol csak egyetlen fiúgyermek volt, kijárt e fiúnak az elsőszülött cím, mert ennek előjogi következményei voltak és vannak még ma is. És éppen a zsidó szokásjog tette volna lehetetlenné számomra azt is, hogy a kereszten János tanítványomra bízzam Anyámat, aki nyilván nem lehetett vérszerinti testvérem, ha lett volna más, ilyen testvérem is. Ekkora embertelenséget feltételezni Rólam, akiről azt mondjátok, és az Én sugallatomra mondjátok, hogy embernek lenni olyan nehéz, hogy eddig igazán még csak Nekem sikerült, mondom, ekkora embertelenséggel vádolni Engem, hát ez bizony káromlás.
És abban is tévedésben vagytok, hogy József özvegy lett volna. Nem. Az ő felkészítése feladatára is már születése előtt megkezdődött, s egész földi életében dolgozott lelkében az a kegyelem, mely később Máriához kötötte őt.
Még valamit. Még egy átlag földi gondolkodású asszonynál is lehet feltételezni olyan szeretetet férje iránt, hogy semmilyen körülmények között sem vállal férjén kívül mástól gyermeket, még akkor sem, ha már férje meghalt. Hát tételezzétek már föl Máriáról, hogy ha egyszer a Szentlélektől fogant, akkor nem vállalta volna, hogy mástól is foganjon. Nem is kell ehhez különösebb szeretet és hűség, csak éppen akkora, hogy az, amire eszeteket teremtette az Isten, vagyis annyi józan gondolkodás, hogy szeretetben Hozzám akarjatok közelebb kerülni. Máriának minden gondolata ez volt. Volt olyan, amikor nem a legsikerültebbek voltak ezek a gondolatok. De ilyenkor mindig, mikor új felismerésre jutott, alázattal korrigálta, átalakította előző gondolkodását. Ezt a Biblia így fejezi ki: "Mária szívébe véste e szavakat, és el-elgondolkodott rajtuk." /Pl. Lk. 2; 19./
2. Most mondok pár szót az elragadtatásról. Angyalaim nagy munkát fognak végezni azokban a napokban a Terra bolygón. Nem ijesztgetésről van itt szó, hanem radikális megoldásról. Arról van szó, hogy nem az egymáshoz tartozáson múlik egy ember örök sorsa, hanem azon, hogy Hozzám tartozik, vagy sem. Mert akik egy ágyban fekszenek, akik egy malomban együtt őrölnek, akik egy szántóföldön együtt dolgoznak, azok látszatra egymáshoz tartozónak tűnhetnek. De a valóság fog lepleződni azokban a napokban még ott is, ahol az utolsó pillanatig sikerült azt eltakarni.
Itt föl kell hívnom figyelmeteket arra, hogy a végkifejlet ugyan gyorsan fog történni, de az oda vezető út, az nagyon előkészített lesz. Már most, a ti életetekben is lehet észlelni, hogy mennyire ketté válik a jó és a rossz. Mivel most már nagyobb a fény, ezért jobban látszik mindkettő. De még lehet színészkedni. De nem sokáig, és főleg nem állandóan. Ne halasszátok az időt. Itt és most mondjatok Nekem IGENT.
Bárhogyan magyarázzátok a végkifejletet, az kikerülhetetlen, és úgy lesz, ahogyan mondtam. De olyan nem lesz, hogy csak úgy eltűnnek emberek, s azok, akik itt maradnak, azok azt sem tudják majd, hogy hová lettek. Nem. Ilyen nem lesz. Akiket itt hagytak, azok tudni fogják, hogy betelt a mérték. Tudni fogják, hogy lejárt számukra az érdemszerzés ideje. Tudni fogják, hogy életüket nem arra használták, amire kapták. Az a külső sötétség pedig, ami reájuk vár, az szintén kegyelem lesz számukra. De boldogok azok, akik nem fognak rászorulni erre a kegyelemre, mert nincs annál nagyobb szenvedés, mint mikor a lélek szenved, és pedig tudatosan, önként, igazságosan. Azért teszi ezt, mert számára még ez a legjobb, de ez a legjobb olyan, mint mikor valakinek az a legjobb, ha - bár érzéstelenítés nem áll rendelkezésre, - ki kell húzni a fogát. De ezt a foghúzást számítsd évezredekig tartó állapotnak.
Nem beszéltem ezekről, mert úgyis csak tapasztalat által érthető meg a Hozzám költözés boldogsága éppúgy, mint a Tőlem eltávolodottság állapotának tudomásul vétele.
Olyan elragadtatás nem lesz tehát, amilyet különböző szektákban tevékenykedő gyermekeim írnak különböző könyvekben az ezeréves uralomról és az elragadtatásról. Ne akarjátok semmivel se behelyettesíteni, se kiegészíteni az evangéliumaimban elmondott gondolataimat.
Amit most leírattam médiumommal, az akkor is igaz, ha ennek következtében e médium nem lesz népszerű. Akkor is igaz, ha a katolikus egyházam évezredes tanítására lehet ebben ráismerni. Akkor is igaz, ha senki sem hiszi el. Majd meglátjátok! Jusson eszetekbe! Előre megmondtam nektek. Radikális megoldás fogja jellemezni a végkifejletet. Mindenki előtt megvilágosodik e mondásom realitása:" Senki sem szolgálhat két úrnak!" De az oda vezető út úgy jön el, mint a tolvaj. Szinte észrevétlenül. De akiknek van szemük a látásra, azok az idők jeleiből fel fogják ismerni közeledését. Bizony, már itt van az ajtóban! Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/402

27. hét

(2008. 06. 30-07. 06.)

Témáink:

"...amennyiben te nem adod ki magadat a HANG médiumának, annyiban ezt Én sem tehetem meg."

"Ha azt látod jónak, hogy csak ketten tudjunk valamiről, akkor azt csak Velem, közvetítő nélkül próbáld letárgyalni."

"...akár közvetlenül, akár közvetítő által akarod megtudni az Én véleményemet bizonyos dolgokról, akkor azt neked pontosan és félre nem érthető módon kell Elém terjesztened."

"Amikor imádkoztok, és saját szavaitokkal Elém terjesztitek problémáitokat, szinte minden esetben lelketek mélyén meghalljátok válaszomat."

"...ha elnagyoltan kérdeztek, akkor nem tudok mélyre hatóan szólni hozzátok"

"...minden imát meghallgatok, de e meghallgatásnak érzékelhetősége azért marad homályban legtöbbször előttetek, mert homályos volt a kérdésetek átgondolása, megfogalmazása is."

Kérdező: AMIRE NEM LEHET VÁLASZOLNI

Jó-e, amit folytatok? Szeretném tovább folytatni, amíg bírom.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Drága Gyermekem! Először is, föl kell világosítanom téged arról, hogy amennyiben te nem adod ki magadat a HANG médiumának, annyiban ezt Én sem tehetem meg.
Ha azt látod jónak, hogy csak ketten tudjunk valamiről, akkor azt csak Velem, közvetítő nélkül próbáld letárgyalni. Nagyon szívesen szólok hozzád, csak legyenek füleid a hallásra. De akár közvetlenül, akár közvetítő által akarod megtudni az Én véleményemet bizonyos dolgokról, akkor azt neked pontosan és félre nem érthető módon kell Elém terjesztened.
Az a fogalmazás, mely így szól:' Jó-e, amit folytatok?' Ez semmiképpen sem alkalmas arra, hogy érdemben válaszoljak rá. Nem, mert annyifélét folytathatsz éppen akkor, mikor válaszomat meghallod, hogy magad sem tudhatod akkor, Én mire is gondoltam, mikor helyeseltem, vagy helytelenítettem cselekedetedet.
Drága Gyermekeim! Tanuljatok meg úgy szólni Hozzám, hogy arra ne kelljen félreérthető választ adnom. Az az igazság, hogy inkább nem is mondok semmit, sem mint félrevezesselek benneteket.
Amikor imádkoztok, és saját szavaitokkal Elém terjesztitek problémáitokat, szinte minden esetben lelketek mélyén meghalljátok válaszomat. De ha elnagyoltan kérdeztek, akkor nem tudok mélyre hatóan szólni hozzátok. Higgyétek el, hogy legtöbb imameghallgatás azért marad el, mert nem részletezitek ki, mit is akartok tulajdonképpen. Sőt! Még pontosabban így fogalmazhatok: Én minden imát meghallgatok, de e meghallgatásnak érzékelhetősége azért marad homályban legtöbbször előttetek, mert homályos volt a kérdésetek átgondolása, megfogalmazása is.
Drága Gyermekem! Én nem zsonglőrködni akarok HANG által, hanem építeni, buzdítani és vigasztalni. Nem meghökkentő, csodával határos lélekbelátást adtam médiumomnak, hanem azt a bölcsességemet, mely képes helyrerakni bennetek azt, amit ti általa Elém terjesztetek.
E kérdésedre tehát: 'Jó-e, amit most folytatok?', nem válaszolhatok.- Gondold csak el: Mondjuk jelenleg éppen olyan tévéműsort nézel, melyre azt kell mondanom, hogy nagyon jó, amit most folytatsz. Te e kijelentésemet esetleg ráruházod olyan ténykedésre is, melyre ezt semmiképpen sem mondhattam volna. De te, Rám hivatkozva, mégis tehetnéd, mert Én azt mondtam, hogy amit most folytatsz, az nagyon jó.
Gyermekem! Remélem, megértesz. Saját érdekedben nagyon fontos az, hogy tisztán láss! Megáldalak a VILÁGOSSÁG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/403

28. hét

(2008. 07. 07-13.)

Témáink:

"A földi életnek természetéhez tartozik az, hogy félreértések, csalódások sorozatán keresztül juttok megfelelő önismeretre."

Másrészt "...a bennetek lévő szeretetem próbája az, amin át kell mennetek, nehogy összekeverjétek az önzést az önszeretettel."

"Az önzés ... azáltal tud meghúzódni a jócselekedetek ruhái mögött, hogy jutalomra számít már itt a földön."

"...ne csak anyagi jutalmazásra gondolj. Az elismertség vágya is önzéstől szennyezett. Minden olyan szemlélet, mely nagyobb hangsúlyt tesz a cselekedetek következményeire, mint annak forrására, valójában áruba bocsátja szíve szeretetét. Örök életre teremtett értéket kínál föl talmi, múlandó megbecsülés hiú káprázatáért."

"Csak az segít igazán önmagán, ki másoktól nem vár jutalmat, megbecsülést, ha szíve szeretetének sugallatára másoknak rendelkezésére áll."

"Isten, a te Urad az, akinél vár, akitől jár szeretetedre viszontszeretet, mivel az Ő szeretetét viszonoztad te akkor, amikor szerettél másokat."

"Hálásnak lenni azért kell, mert aki háláját ki tudja fejezni, az maga gazdagodik ezáltal lélekben."

"Csak lelkiismereted ne vádoljon, mások vádaskodása "vele jár a Hozzám hűséges lelkek sorsával."

"...az alvás állapota ... kiszolgáltatja szellemeteket is afelé a szellemvilág felé, amelyhez tartoztok ugyan, de még nem véglegesültetek benne."

Szellemetek számára azonban "lehetséges olyan külső biztonság igénybevétele, mely megvédi az alvó ember szellemét az ártó szellemek támadásaitól."

"Az álomban kapott általánosításokkal nem kell komolyabban törődni. Ez áll azokra a sarlatán jóslatokra is, melyek így szoktak jelentkezni: " Vigyázz, mert a jövőben veszély fenyeget.", vagy "szerencsés kimenetelű esemény vár rád", stb."

"Azokkal az álomképekkel viszont, melyek konkrét formában mélyre ható örömöt vagy ijedséget idéznek elő, ezekkel nagyon is érdemes komolyan foglalkozni, mert ezek előjelekként segíteni akarják álomban azt, akit ébrenlétben nem tudnak kellő módon figyelmeztetni bizonyos jövőbeli eseményekre. Az ilyen álomképek forrása mindig Én vagyok, eszközeim pedig azok az angyalok, akiket ezzel megbíztam."

Kérdező: SZERETETSZOLGÁLATBAN MAGAMRA MARADTAM

1. Karitász ügyben serénykedtem, de magamra hagytak. Akiktől pedig ezután segítséget kértem, azok vádaskodnak ellenem. 2. Különös álmaim voltak. Az egyikben kijelentést kaptam, hogy családomnak feladata van. A másikban el akartak vinni. 3. Éb-renlétemben mintha áramütés ért volna, s úgy éreztem, hogy beleszerelmesedtem Jézus Krisztusba.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! A földi életnek természetéhez tartozik az, hogy félreértések, csalódások sorozatán keresztül juttok megfelelő önismeretre. De nemcsak. Éppen a bennetek lévő szeretetem próbája az, amin át kell mennetek, nehogy összekeverjétek az önzést az önszeretettel.
Az önzés éppen azáltal tud meghúzódni a jócselekedetek ruhái mögött, hogy jutalomra számít már itt a földön. Most ne csak anyagi jutalmazásra gondolj. Az elismertség vágya is önzéstől szennyezett. Minden olyan szemlélet, mely nagyobb hangsúlyt tesz a cselekedetek következményeire, mint annak forrására, valójában áruba bocsátja szíve szeretetét. Örök életre teremtett értéket kínál föl talmi, múlandó megbecsülés hiú káprázatáért. Csak az segít igazán önmagán, ki másoktól nem vár jutalmat, megbecsülést, ha szíve szeretetének sugallatára másoknak rendelkezésére áll. Jobban értékeld önmagadat! Isten, a te Urad az, akinél vár, akitől jár szeretetedre viszontszeretet, mivel az Ő szeretetét viszonoztad te akkor, amikor szerettél másokat.
A hálátlanság nem azért rossz, mert Engem bánt. Nekem nem árt az, ha az egész világotok is hálátlan Velem szemben. Hálásnak lenni azért kell, mert aki háláját ki tudja fejezni, az maga gazdagodik ezáltal lélekben.
Ami pedig a vádaskodásokat illeti, ezek olyan övön aluli ütések, melyeket kivédeni Nekem sem volt lehetőségem. Csak lelkiismereted ne vádoljon, a többi vele jár a Hozzám hűséges lelkek sorsával.
Álmaidról tudnod kell, hogy az alvás állapota nemcsak a test kiszolgáltatottságát idézi elő, melyet külső biztonsági intézkedésekkel szoktatok ellátni, de kiszolgáltatja szellemeteket is afelé a szellemvilág felé, amelyhez tartoztok ugyan, de még nem véglegesültetek benne. Szellemetek számára is lehetséges olyan külső biztonság igénybevétele, mely megvédi az alvó ember szellemét az ártó szellemek támadásaitól.
A szemtelen szellemek, amikor tehetik, bedobnak egy-egy olyan gondolatot az alvó ember szellemébe, mely üres általánosítást tartalmaz csupán, de sajnos, alkalmas arra, hogy felébredés után zavart idézzen elő az öntudatra ébredt emberben. Ilyen pl. ez a mondat: "Tervem van családoddal." Az álomban kapott általánosításokkal nem kell komolyabban törődni. Ez áll azokra a sarlatán jóslatokra is, melyek így szoktak jelentkezni: " Vigyázz, mert a jövőben veszély fenyeget.", vagy "szerencsés kimenetelű esemény vár rád", stb.
Azokkal az álomképekkel viszont, melyek konkrét formában mélyre ható örömöt vagy ijedséget idéznek elő, ezekkel nagyon is érdemes komolyan foglalkozni, mert ezek előjelekként segíteni akarják álomban azt, akit ébrenlétben nem tudnak kellő módon figyelmeztetni bizonyos jövőbeli eseményekre. Az ilyen álomképek forrása mindig Én vagyok, eszközeim pedig azok az angyalok, akiket ezzel megbíztam.
Tehát, az az álmod, melynek hatására szinte fölijedtél, az ilyen volt. Arra figyelmeztet, hogy vedd komolyabban földi életedben az időkihasználást, hogy a múlandóságban eltöltött napjaid az örökkévalóság szempontjából is értéket hordozzanak.
Ami pedig azt a bizonyos áramütésszerű élményt illeti, az szintén Tőlem származik. A benned fellobbanó szeretet irányomban nem más, mint az Én mérhetetlen szeretetem piciny érzékelhetősége szívedben. Ez az élmény legyen FORRÁS a jövőben, melyből mindig képes leszel erőt meríteni, hogy hűséges maradj Hozzám.
Nagyon szeretlek, s nagyon bízom benned.
MEGÁLDALAK!"

Jézus - A Hang: 5/404

29. hét

(2008. 07. 14-20.)

Témáink:

"...amíg Hozzám méred magatartásodat, addig jó úton jársz még akkor is, ha ennek eredménye nem mondható kielégítőnek számodra."

"Azok a gyermekeim, akiket ti keletieknek neveztek, most, hogy a szellemi fejlődésetek lehetővé tette a földi távolságok áthidalását, át tudják adni nektek azokat a módszereket, lelki, szellemi gyakorlatokat, melyek segíthetnek benneteket abban, hogy Velem szoros, személyes kapcsolatot alakítsatok ki."

A röpimák nagy jelentőségéről;

"...valóban szabadnak vagytok teremtve, mivel ez a szeretni tudás feltétlen feltétele, ugyanakkor pedig, mivel e szabadságotokról gyakran lemondtatok, nagyon összekötözöttek vagytok, s alig van szabad tettetek."

"...szabadságotokat senki sem vette el, de sokszor és sokféle módon szoktatok lemondani e szabadságról. Egyszerűen azért, mert rövid távon kevesebb felelősséggel és kényelemmel jár a megkötözöttség, mint a szabadság tudata."

"...csak ajánlani tudom a keleti filozófiák, vallások meditatív alkalmazását, mint eszközöket, hogy ne sodorjon el benneteket a civilizáció áldásainak nevezett átka, vagyis az a gépesített rohanás, mely szinte lehetetlenné teszi a csendes Rám figyelést."

"Ha kéred angyalodat, akkor kinyílik szíved zára. Ha nem kéred, akkor nem sokat tud tenni érted. Nagyon fontosnak gondolom, hogy minden nap beszélj hozzá. Ha megteszed, akkor hamarosan érzékelni fogod, hogy nem a levegőbe beszéltél, mikor hozzá fordultál szavaiddal."

A házastársi kapcsolat "legalább annyi hátránnyal is jár, mint előnnyel, ha azt a célt tartod szem előtt, hogy legfontosabb a Velem való, egyre szorosabb kapcsolat kiépítése."

Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK? JÓGÁRÓL, KELETI FILOZÓFIÁRÓL

1. Jó úton járok-e? 2. Konkrét válaszokat kaphatok-e? 3. Jó-e keleti filozófiával, vallásokkal foglalkoznom? 4. Hogyan vehetem fel a kapcsolatot lelki irányítómmal? 5. Segít-e a vegetáriánus életmód, a jógázás, meditálás? 6. Találok társat, és lesz családom? 7. Egy bírósági ügyben kérem a tanácsodat.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Mint tudod, Én vagyok az ÚT. Mindaddig, amíg Hozzám méred magatartásodat, addig jó úton jársz még akkor is, ha ennek eredménye nem mondható kielégítőnek számodra. Ez azt jelenti, hogy e szó, ÚT, nem valami meghatározott életvitelt jelent, mely bizonyos eszmerendszer keretén belül kipontozható, hanem személyt jelent, Engem, akivel személyes kapcsolatban kell állnod állapotszerűen. Ez nem valami komplikált dolog.
Reggelenként, miután köszöntöttük egymást, együtt induljunk el életutadon. Hidd el, Én nem tágítok mellőled. Zavarni semmiképpen, segíteni mindenképpen foglak. Azok a gyermekeim, akiket ti keletieknek neveztek, most, hogy a szellemi fejlődésetek lehetővé tette a földi távolságok áthidalását, át tudják adni nektek azokat a módszereket, lelki, szellemi gyakorlatokat, melyek segíthetnek benneteket abban, hogy Velem szoros, személyes kapcsolatot alakítsatok ki. Én rendelkezésetekre állok, s számomra öröm, ha segítségemet kérik enyéim.
Ti röpimának nevezitek azokat a röpke fohászokat, melyekkel spontán, naponta gyakran, Hozzám tudjátok emelni szíveteket. Az ilyen röpimáknak sokkal nagyobb jelentőségük van, mint ti gondoljátok. A tér-idő dimenzió nagyon megköti a szellemvilág kezét. Van egy olyan terület, melyen nektek át kell haladnotok, hogy Én, vagy angyalaim kellő kapcsolatba tudjunk kerülni veletek.
Világosan meg kell mondanom, hogy míg valóban szabadnak vagytok teremtve, mivel ez a szeretni tudás feltétlen feltétele, ugyanakkor pedig, mivel e szabadságotokról gyakran lemondtatok, nagyon összekötözöttek vagytok, s alig van szabad tettetek.
Éppen e megkötözöttségetek teszi nagyon nehézzé innen a mi oldalunkról, hogy megfelelő segítséggel tudjunk mellétek állni. A helyzet az, hogy szabadságotokat senki sem vette el, de sokszor és sokféle módon szoktatok lemondani e szabadságról. Egyszerűen azért, mert rövid távon kevesebb felelősséggel és kényelemmel jár a megkötözöttség, mint a szabadság tudata.
A keleti gyermekeim e téren jól rá tudnak mutatni azokra a hiányosságokra bennetek, melyek gátolják az ÉN Lelkem jelenlétének hatékony felhasználását megsérült természetetek gyógyulása érdekében. Ezért csak ajánlani tudom a keleti filozófiák, vallások meditatív alkalmazását, mint eszközöket, hogy ne sodorjon el benneteket a civilizáció áldásainak nevezett átka, vagyis az a gépesített rohanás, mely szinte lehetetlenné teszi a csendes Rám figyelést.
Amit a röpimáról mondtam, tehát a spontán fohászkodásokról, ezt kell alkalmaznod, hogy őrangyalod hatékonyabban tudjon kapcsolatba kerülni veled. A te őrangyalod nagyon szorgos angyal. A ti szavaitokkal élve így jellemezhetném: se éjjele, se nappala, csakhogy veled foglalkozni tudjon. De neked is megismétlem, amit már sok gyermekemmel közöltem: a ti lelketekhez a kulcs nem az angyaloknál van, hanem nálatok. Ha kéred angyalodat, akkor kinyílik szíved zára. Ha nem kéred, akkor nem sokat tud tenni érted. Nagyon fontosnak gondolom, hogy minden nap beszélj hozzá. Ha megteszed, akkor hamarosan érzékelni fogod, hogy nem a levegőbe beszéltél, mikor hozzá fordultál szavaiddal.
Ami pedig a társkapcsolatot illeti, hát ez kikerülhetetlen. Aki nem akar elkárhozni, az nem élhet magányosan. De ami a magányt feloldó társformát illeti, azt nem Én határozom meg. Legföljebb áldásomat kérheted arra a formára, amelyet e téren te határoztál el a magad számára. Aki Engem keres, az feltétlenül társra talál. Ha valaki úgy akarja, hát ez a társra találás, - legtöbb esetben (szinte kizárólag), ha a fajfenntartás ösztönét követi-, házastársi formát szokott ölteni. De e kapcsolat legalább annyi hátránnyal is jár, mint előnnyel, ha azt a célt tartod szem előtt, hogy legfontosabb a Velem való, egyre szorosabb kapcsolat kiépítése. Aki ezt nem ismeri el, az előbb-utóbb kénytelen lesz tapasztalatból elfogadni, hogy a családalapítás célja mellett, a Hozzám, a Velem járás megvalósítása nem szükségszerűen a házastárs által válik könnyebbé.
Ami pedig a bírósági ügyet illeti, erre már kétezer évvel ezelőtt megadtam a választ. ( Lukács. 12; 24. )
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL !"

Jézus - A Hang: 5/405

30. hét

(2008. 07. 21-27.)

Témáink:

"...amint a kályha sem tudja megfelelően melegíteni azt, aki hőszigetelővel veszi körül magát, úgy az Én szeretetem melegét is csak az tudja érzékelni, aki olyankor is hálát tud adni nekem, amikor más, külső szemlélő e hálálkodást értelmetlennek ítéli."

"Csak azt tudom bensőleg átmelegíteni, aki hisz szeretetem jelenvalóságában. Az, aki erre nem képes, az valójában nem is hisz Bennem, akkor sem, ha sokat imádkozik, s naponta templomba jár."

"Érted mindenre képes vagyok, de helyetted nem tehetek semmit."

"Szabadságod határának felismerésben ne vezessen az, hogy mások hogyan vélekednek erről. Tudnod kell, hogy miért vagy felelős, és miért nem."

"...nem vagy felelős senki másért, csak önmagadért. Te mást nem kényszeríthetsz jó útra."

"...azért kell szeretned mindenkit, mert Engem engedsz szeretni magadban. Ha ezt megérted, akkor meg fogod tapasztalni, hogy nem ki-, hanem felhasználni fognak azok, akik körülötted vannak."

"Ha engeded magadat kihasználni másoktól, akkor könnyen bűnrészessé válsz, s nem hallgattathatod el lelkiismeretedet azzal, hogy mások vittek bele abba a rosszba, melyet éppen azáltal segítettél elő, hogy hagytad magadat kihasználni. Bizony, okosság és bátorság nélkül a szeretetet: önámítás."

"...más dolog Engem megbántani, és más dolog Nekem fájdalmat okozni."

"Engem tudatlanul megbántani tehát nem lehet. Az viszont szükségszerű, hogy nekem fájdalmat okozzatok a földön."

"Szükségszerű, mert enyéimnek fáj a földön tapasztalható rossz, s Én fájdalmukat szintén átélem. Amikor tehát te szenvedsz egy megtapasztalt rossz miatt, akkor Én is szenvedek veled. Ezt vedd kitüntetésnek, és nem elkerülendőnek."

"A földön tehát, ha szeretjük egymást, akkor fájdalmat okozunk egymásnak éppen azáltal, hogy átéljük egymás fájdalmát, amit a szeretet ellen elkövet ez a világ."

Kérdező: HOL VAN SZABADSÁGOM HATÁRA?

1. Adj felismerést akaratodra. 2. Hol van szabadságom határa családtagjaimmal kapcsolatban? 3. Tudatlanul sem akarok fájdalmat okozni Neked.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Körülményeidbe beleírtam szeretetem melegét. De amint a kályha sem tudja megfelelően melegíteni azt, aki hőszigetelővel veszi körül magát, úgy az Én szeretetem melegét is csak az tudja érzékelni, aki olyankor is hálát tud adni nekem, amikor más, külső szemlélő e hálálkodást értelmetlennek ítéli. Csak azt tudom bensőleg átmelegíteni, aki hisz szeretetem jelenvalóságában. Az, aki erre nem képes, az valójában nem is hisz Bennem, akkor sem, ha sokat imádkozik, s naponta templomba jár.
Én tehát nyújtom a felismerés lehetőségét, de helyetted nem tudom felismerni azt az akaratomat, melyet pontosan neked kell meglátnod. Érted mindenre képes vagyok, de helyetted nem tehetek semmit. Ez szeretetem parancsa, mely Engem kötelez a te érdekedben.
Szabadságod határának felismerésben ne vezessen az, hogy mások hogyan vélekednek erről. Tudnod kell, hogy miért vagy felelős, és miért nem. Tehát tudnod kell, hogy nem vagy felelős senki másért, csak önmagadért. Te mást nem kényszeríthetsz jó útra. Ezt Én sem tehetem meg. Csak véleményt mondhatsz arról, hogy te hogyan látod az életet.
Azt is tudnod kell, hogy nem lehet mások jósága a te szeretésed forrása. E forrás csak Én lehetek benned. Tehát azért kell szeretned mindenkit, mert Engem engedsz szeretni magadban. Ha ezt megérted, akkor meg fogod tapasztalni, hogy nem ki-, hanem felhasználni fognak azok, akik körülötted vannak. Ha engeded magadat kihasználni másoktól, akkor könnyen bűnrészessé válsz, s nem hallgattathatod el lelkiismeretedet azzal, hogy mások vittek bele abba a rosszba, melyet éppen azáltal segítettél elő, hogy hagytad magadat kihasználni. Bizony, okosság és bátorság nélkül a szeretetet: önámítás.
Mondok még pár szót arról az elhatározásodról, hogy te nem akarsz Engem tudatlanul sem megbántani. Ez az elhatározás nagyon szép. De tégy különbséget: más dolog Engem megbántani, és más dolog Nekem fájdalmat okozni. Azt aránylag könnyen meg tudod tehát tenni, hogy ne bánts meg Engem. Ehhez nem kell más, mint reggel fölindítani azt a tiszta szándékot, mely ezt az elhatározásodat magába foglalja. Engem tudatlanul megbántani tehát nem lehet. Az viszont szükségszerű, hogy nekem fájdalmat okozzatok a földön. Szükségszerű, mert a föld nem mennyország. Szükségszerű, mert enyéimnek fáj a földön tapasztalható rossz, s Én fájdalmukat szintén átélem. Amikor tehát te szenvedsz egy megtapasztalt rossz miatt, akkor Én is szenvedek veled. Ezt vedd kitüntetésnek, és nem elkerülendőnek. A földön tehát, ha szeretjük egymást, akkor fájdalmat okozunk egymásnak éppen azáltal, hogy átéljük egymás fájdalmát, amit a szeretet ellen elkövet ez a világ. E fájdalomokozás egyben kitüntetés is. Akik megkapták Tőlem szenvedésem stigmáit, azok ezt mindig kitüntetésnek vették, bár nagyon szenvedtek miatta. Így vagyok Én is. Átveszem azokat a fájdalmakat, melyeket magatokba engedtek szeretetből, s így okai vagyunk egymás fájdalmának, sorsának. Persze, örömünk is EGY.
Nagyon szeretlek. Köszönöm, hogy soha sem akarsz megbántani, és köszönöm azt is, hogy vállalod Velem, vállalhatom veled közös fájdalmunkat, a szeretés következményeinek fájdalmát itt a földön.
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/406

31. hét

(2008. 07. 27. - 08. 03)

Témáink:

"...mindaddig, míg nem fejlesztitek ki magatokban azt a szellemi képességet, mely nélkülözhetetlenül szükséges minden lelki, szellemi fejlődés elősegítésére, addig a legjobb tanácsaim sem visznek benneteket előbbre. E feltétlenül fontos képesség pedig nem más, mint koncentrálni tudás annak érdekében, hogy pontosan meg tudjátok magatokban fogalmazni problémáitoknak nemcsak tényét, hanem gyökerét is."

"Én nem való vagyok másra, csak arra, hogy a földi életútvesztők közepette segítselek benneteket kilábolni a lehúzó erőknek azokból a csápjaiból, melyek, miközben sok szépet ígérnek, mindent elrabolnak tőletek, amire boldogságotoknak szüksége volna."

"Nélkülem csupa zsákutca vár rád, úgy a földi, mint a földöntúli életben egyaránt."

"Én nem vagyok pletykatermészet. Jó volna, ha komolyan átgondolnád, hogy mit jelent e szó: diszkréció. Biztos lehetsz abban, hogy rólad sem mondok soha senkinek semmit. Ezért bízhatsz Bennem határtalanul."

"...kell..., hogy bízzál Bennem, mert ha szívedben e bizalom él irányomban, akkor lesz bátorságod arra, hogy minden problémádra Nálam akard megtalálni a megoldást, s ne másnál. Csak akkor találsz rá a helyes életvitelre, ha bizalmad Irányomban töretlenné válik. De míg ide eljutsz, addig még sokat kell csalódnod az emberekben, sőt a Rólam alkotott elképzelésedben is. Vagyis, ki kell ábrándulnod másokból is, magadból is. Ezt a kemény leckét senki sem spórolhatja meg magának, ha boldog akar lenni. Márpedig mindenki boldog akar lenni, mert mindenki életének az a remény ad értelmet, mely erre bátorítja."

Kérdező: ŐSANYÁNKRÓL KÉRDEZEK

Szeretnék hallani valamit az Ősanyánkról!

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Drága Gyermekem! Csak akkor tudok érdemben válaszolni felvetett kérdésekre, ha azok érthetőek. Nemcsak azért, mert a feltett kérdésekre adott válaszokból mindenki tanulhat, jobban megvilágosodhat, hanem főleg azért, mert mindaddig, míg nem fejlesztitek ki magatokban azt a szellemi képességet, mely nélkülözhetetlenül szükséges minden lelki, szellemi fejlődés elősegítésére, addig a legjobb tanácsaim sem visznek benneteket előbbre. E feltétlenül fontos képesség pedig nem más, mint koncentrálni tudás annak érdekében, hogy pontosan meg tudjátok magatokban fogalmazni problémáitoknak nemcsak tényét, hanem gyökerét is.
E kérésed, hogy meséljek Ősanyádról, nem alkalmas arra, hogy olyan ismeretekkel tudjalak gazdagítani, amely boldogabbá tehet. Márpedig Én nem való vagyok másra, csak arra, hogy a földi életútvesztők közepette segítselek benneteket kilábolni a lehúzó erőknek azokból a csápjaiból, melyek, miközben sok szépet ígérnek, mindent elrabolnak tőletek, amire boldogságotoknak szüksége volna.
Azzal nem sokra mész, ha azt mondom, hogy ősanyád van több is. Azzal sem, ha azt mondom, hogy még te is lehetsz sok ember ősanyja. Az már jelenthetne valamit számodra, ha arról beszélnék neked, hogy mennyire szeretlek, hogy mennyire Magamra teremtettelek, hogy Nélkülem csupa zsákutca vár rád, úgy a földi, mint a földöntúli életben egyaránt.
Ami pedig barátnődet illeti, hát azt meg végképp nem tehetem meg, hogy bárkiről is áttételesen másnak mondjak bármit is. Én nem vagyok pletykatermészet. Jó volna, ha komolyan átgondolnád, hogy mit jelent e szó: diszkréció. Biztos lehetsz abban, hogy rólad sem mondok soha senkinek semmit. Ezért bízhatsz Bennem határtalanul. És kell is, hogy bízzál Bennem, mert ha szívedben e bizalom él irányomban, akkor lesz bátorságod arra, hogy minden problémádra Nálam akard megtalálni a megoldást, s ne másnál. Csak akkor találsz rá a helyes életvitelre, ha bizalmad Irányomban töretlenné válik. De míg ide eljutsz, addig még sokat kell csalódnod az emberekben, sőt a Rólam alkotott elképzelésedben is. Vagyis, ki kell ábrándulnod másokból is, magadból is. Ezt a kemény leckét senki sem spórolhatja meg magának, ha boldog akar lenni. Márpedig mindenki boldog akar lenni, mert mindenki életének az a remény ad értelmet, mely erre bátorítja.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/407

32. hét

(2008. 08. 04. - 10.)

Témáink:

"Akik nem hisznek szavaimnak, azokat éppen úgy kell szeretni, sőt, ha lehet, még jobban, mint azokat, akik hisznek."

"Mindenkinek lehetősége van, hogy eldöntse, mire teszi életét. Mindenki abban hisz, amiért él."

"A HANG által közölt gondolataim nem rendkívüliek. Pontosan egyeznek az evangéliumaimban található mondanivalómmal..."

"...amennyire teheted, minél több embernek hívd fel figyelmét HANGOMRA. Ezt szintén a szeretet kívánja tőled. De erőltetni semmikor sem szabad a Tőlem származó jót, mert erőltetéssel már el is romlik az."

"Ha Máriával beszélni akarsz, azt éppúgy megteheted, mint ahogy Velem beszélhetsz. Csak nevén kell szólítanod őt, s akkor, ha olyan gondolatok jönnek föl benned, melyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak, ezeket ő küldi neked."

"Ne törekedj rendkívüliségekre. Légy egyszerű gondolkodásodban, cselekedeteidben egyaránt."

"A jövő majd gondoskodik magáról. Legyen elég mindig a mának a maga baja."

"Egy ember karmikus sorsa más emberek karmikus sorsával mindig úgy van összekapcsolódva, hogy segítsék egymást előre a szeretet kibontakozásának útján."

"Az egyszerű, szerény, átlátszó lelkek a legnagyobb jótevői mai világotoknak. Erre kell neked is hangolódnod."

Kérdező: AKIK NEM HISZNEK A HANG-NAK

1. Mit mondjak azoknak, akik nem hisznek a HANG-nak? 2. Fényadásról. 3. Szeretném hallani Máriát. 4. Látomásokról. 5. Gyermekemről. 6. Őseinkről.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Akik nem hisznek szavaimnak, azokat éppen úgy kell szeretni, sőt, ha lehet, még jobban, mint azokat, akik hisznek. Mindenkinek lehetősége van, hogy eldöntse, mire teszi életét. Mindenki abban hisz, amiért él.
A HANG által közölt gondolataim nem rendkívüliek. Pontosan egyeznek az evangéliumaimban található mondanivalómmal, csak jobban ráirányulnak azokra a ma megjelenő problémákra, melyek évezredekkel ezelőtt még nem voltak olyan elevenek. Tehát semmiképpen sem szabad veszekedésre, haragoskodásra, pártoskodásra használni HANGOMAT.
Az viszont nagyon fontos, hogy amennyire teheted, minél több embernek hívd fel figyelmét HANGOMRA. Ezt szintén a szeretet kívánja tőled. De erőltetni semmikor sem szabad a Tőlem származó jót, mert erőltetéssel már el is romlik az.
A fényadásról, és különböző, ma gyakorlatban megjelenő emberi segítésekről, már sokat beszéltem. Ha figyelmesen olvasod az eddig megjelent HANG-köteteket, szinte minden kérdésedre, melyet most föltettél, választ találsz.
Ha Máriával beszélni akarsz, azt éppúgy megteheted, mint ahogy Velem beszélhetsz. Csak nevén kell szólítanod őt, s akkor, ha olyan gondolatok jönnek föl benned, melyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak, ezeket ő küldi neked.
Ne törekedj rendkívüliségekre. Légy egyszerű gondolkodásodban, cselekedeteidben egyaránt. Gyermekeddel kapcsolatban sem szabad problémákon rágódnod. A jövő majd gondoskodik magáról. Legyen elég mindig a mának a maga baja.
Gyermeked karmikus sorsa nem azonosítható betegségével. Senkinek sincs olyan karmikus sorsa, hogy mindig látványosan beteg legyen. Egy ember karmikus sorsa más emberek karmikus sorsával mindig úgy van összekapcsolódva, hogy segítsék egymást előre a szeretet kibontakozásának útján. Így az egészség, betegség váltakozása, vagy bármelyik állandósulása csupán mellékkörülmény. Ami a lényeg, az a szeretetben való növekedés.
Az egyszerű, szerény, átlátszó lelkek a legnagyobb jótevői mai világotoknak. Erre kell neked is hangolódnod.
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/408

33. hét

(2008. 08. 11. - 17.)

Témáink:

"Kérdéseid közül csak azokra válaszolok, melyek nem igényelnek tőled olyan szellemi munkát, melyet neked kellene elvégezned."

"Velem sokkal többször találkozol életedben, sem mint gondolnád." "Ha van szemed a látásra, akkor észreveheted, hogy lépten-nyomon Belém botlasz."

"Ha pedig hallani akarsz Engem, hát figyelj lelkiismereted szavára. Én szólok hozzád e benső mikrofonodon keresztül. Velem csak az nem találkozik, aki nem akar találkozni, csak az nem hall, aki nem akar hallani Engem."

"Amikor azt mondom, hogy nagyon szeretlek, akkor nem elcsépelt kijelentést közlök veled. Ezek szívem szavai, és e szavaknak mindig isteni méretű súlyuk van."

Kérdező: HOGYAN LEHET JÉZUSSAL TALÁLKOZNI?

1. Ki vagyok én? 2. Milyen keresztutat kell járnom, hogy maradandó gyümölcsöt teremjek? 3. Szeretnék Jézussal találkozni. 4. Hogyan sajátítható el az Ő tudása? 5. Miért érzem néha azt, hogy Jézus vagyok? 6. Barátomról kérdezek. 7. Sokáig kell még távol lennem IGAZI otthonomtól?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Gyermekem! Kérdéseid közül csak azokra válaszolok, melyek nem igényelnek tőled olyan szellemi munkát, melyet neked kellene elvégezned.
Velem sokkal többször találkozol életedben, sem mint gondolnád. Minden olyan rászorulóban jelen vagyok, akik segítséget várnak tőled, hogy emberi méltóságuk tudatára ébredve, életük problémáira a megoldást Nálam keressék. De jelen vagyok a Bibliában, a HANG-ban. Megtalálhatsz templomok csendjében éppúgy, mint a kórházi ágyakon szenvedőkben. Jelen vagyok a csillagok káprázatában csakúgy, mint a tengerek, folyamok morajlásában. A hegyek hófödte csúcsain éppen úgy meg lehet Engem találni, mint a lankás dombok virágzó rétjein. De legboldogítóbban önmagadban találhatsz meg Engem, mikor hálát tudsz adni azokért a keserű percekért, órákét, napokért, melyek a múlandóság igézetéből igyekeznek kiábrándítani. Ha van szemed a látásra, akkor észreveheted, hogy lépten-nyomon Belém botlasz.
Ha pedig hallani akarsz Engem, hát figyelj lelkiismereted szavára. Én szólok hozzád e benső mikrofonodon keresztül. Velem csak az nem találkozik, aki nem akar találkozni, csak az nem hall, aki nem akar hallani Engem.
Amikor Engem magaddal azonosítasz, akkor nem Engem azonosítasz. Még nagyon messze van Tőlem az a kép, melyet Rólam te elgondolsz. Ha komolyan meg akarsz ismerni Engem, akkor kérd meg e HANGOM médiumát, hogy utánvéttel küldjön neked olyan könyvet, melyből nemcsak rólam tanulhatsz, hanem Engem tanulhatsz. Ma van ilyen könyv országotokban. És jelenleg csak itt van. E könyv címe: "Merre menjek?" Nem drága. Olcsóbb, mint a HANG utóbbi kötetei.
Amikor azt mondom, hogy nagyon szeretlek, akkor nem elcsépelt kijelentést közlök veled. Ezek szívem szavai, és e szavaknak mindig isteni méretű súlyuk van. Higgy jobban szeretetemben.
Megáldalak. Én vagyok IGAZI OTTHONOD."

Jézus - A Hang: 5/409

34. hét

(2008. 08. 18. - 24.)

Témáink:

"Nem jut nyugvópontra az, aki külső, vagy belső forrásból eredezteti betegsége gondját. A nyugvópont valójában hozzáállás kérdése."

"Az cselekszik okosan, aki a megvalósítandó napi feladatokra koncentrál, s tudatában van annak, hogy mindenkinek csak annyi a köteles tennivalója, amennyi erejéből telik."

"Annak megállapítása ..., hogy valakinek mennyi telik erejéből, az önismeret kategóriájába tartozik. Önismeretre pedig azáltal lehet szert tenni, hogy megvizsgálod magadat eddigi cselekedeteidnek tükrében." (Pl. idő-, pénz-, és szeretet-elszámolás néhány hétig;)

"Mindaddig, míg mások elvárásait magaddal szemben megszívlelendőnek tartod, jó úton jársz, mert nyitott vagy arra, hogy korrigáld magaddal és másokkal szembeni nézőpontodat."

"Az eddigiekből megérted tehát, hogy nem akkor segítesz magadon, nem akkor szereted magadat helyesen, ha egészségi állapotodra, vagy annak forrására teszed a hangsúlyt, hanem akkor, ha veszed magadnak a fáradságot arra, hogy naponta megvizsgáld, mi az, amit aznap erődhöz mérten el kell végezned."

"Ha ... segítségemet kéred, megtalálod békédet Nálam, akár magad számára, akár mások számára táblázod be idődet."

"Nekem nemcsak a nevem SZERETET, hanem az egész életvitelem az. Ezt eddig is megtapasztalhattad, s meg fogod tapasztalni ezt a jövőben is, ha nyitott szemmel, nyitott szívvel nézel szét magadban és magad körül."

Kérdező: HOZZÁÁLLÁS KÉRDÉSE MINDEN

1. Gond az egészségi állapotom. 2. Hogyan segítsek gondban lévő testvéremnek?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Egészségi állapotod nem határolható be sem koroddal járó, sem pszichikai eredetű kijelentésekkel. Nem jut nyugvópontra az, aki külső, vagy belső forrásból eredezteti betegsége gondját. A nyugvópont valójában hozzáállás kérdése. Az cselekszik okosan, aki a megvalósítandó napi feladatokra koncentrál, s tudatában van annak, hogy mindenkinek csak annyi a köteles tennivalója, amennyi erejéből telik. Annak megállapítása pedig, hogy valakinek mennyi telik erejéből, az önismeret kategóriájába tartozik. Önismeretre pedig azáltal lehet szert tenni, hogy megvizsgálod magadat eddigi cselekedeteidnek tükrében.
Kétségtelen, hogy az idő múlásával lassul mindenkinél az élet ritmusa, s gyengül a korábban megtapasztalt életerő. De éppen a tapasztalat segít abban, hogy elmélyültté váljék eközben a higgadt mérlegelés magad és mások megítélésében egyaránt.
Mindaddig, míg mások elvárásait magaddal szemben megszívlelendőnek tartod, jó úton jársz, mert nyitott vagy arra, hogy korrigáld magaddal és másokkal szembeni nézőpontodat.
Az eddigiekből megérted tehát, hogy nem akkor segítesz magadon, nem akkor szereted magadat helyesen, ha egészségi állapotodra, vagy annak forrására teszed a hangsúlyt, hanem akkor, ha veszed magadnak a fáradságot arra, hogy naponta megvizsgáld, mi az, amit aznap erődhöz mérten el kell végezned.
Másik kérdéseddel kapcsolatban szintén nem adható konkrét eligazítás, mivel sem te, sem testvéred, sem a körülmények nem merev, állandósult valóságok, hanem éppen ellenkezőleg. Így szinte órákra lebontva lehetne csak elfogadható tanácsot adni, ami nyilván képtelenség.
Annyit természetesen megígérhetek, hogy állandóan rendelkezésedre állok. Tőlem telhetően segíteni foglak, hogy segíthess testvérednek, szíved szavát követve. Ha tehát segítségemet kéred, megtalálod békédet Nálam, akár magad számára, akár mások számára táblázod be idődet.
Nekem nemcsak a nevem SZERETET, hanem az egész életvitelem az. Ezt eddig is megtapasztalhattad, s meg fogod tapasztalni ezt a jövőben is, ha nyitott szemmel, nyitott szívvel nézel szét magadban és magad körül.
Megáldalak BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/410

35. hét

(2008. 08. 25. - 31.)

Témáink:

Szülők válásakor mi a legfőbb szempont gyermekelhelyezésnél?

"...a körülményeknek elsődlegesen leleplező erejük, szerepük van, és nem sorsformáló feladatuk. Életetek nem rajtatok kívül, hanem bennetek dől el."

Kérdező: KINÉL LEGYEN GYERMEKEM? APJÁNÁL? NÁLAM?

Gyermekemet eddig, egészségi állapotom miatt, apja nevelte. Kérdésem: jöjjön-e vissza hozzám gyermekem?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! A te gyermeked most olyan korban van, amikor szükségszerűen vágyódik életének minden területén változásokra. Éppen ezért a legfőbb szempont nem lehet ebben az ő kívánsága.
A legfőbb szempont Én vagyok. Mivel a józan ész azt diktálja, hogy nálad nagyobb lehetősége lesz arra, hogy Velem jobb kapcsolatba kerüljön, ezért neked ezt a gondolatot kell melengetned.
De már előre figyelmeztetlek, hogy a körülményeknek elsődlegesen leleplező erejük, szerepük van, és nem sorsformáló feladatuk. Életetek nem rajtatok kívül, hanem bennetek dől el. Ennek tudatában tehát semmiképpen sem szabad erővel keresztülvinni szándékodat. Ehelyett hinned kell abban, hogy melletted állok, és feltétlenül elő fogom segíteni, hogy a lehető legjobb megoldást találjátok meg. Csak légy türelmes és nyugodt. Bízzál Bennem. Ez most számodra a legfontosabb.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/411

36. hét

(2008. 09. 1. - 7)

Témáink:

"...meg kell tanulnod másképpen LÁTNI. Mindaddig, míg úgy gondolod, hogy valakit jó tulajdonságai miatt kell és lehet szeretni, addig nem lesz szívedben béke. Szívetek szeretetét nem határozhatja meg semmi rajtatok kívül."

"...arról lehet szó,hogy az, aki felé irányul szíved szeretete, e szeretet megnyilvánulási módját döntheti el. De szeretni nem azért kell mást, mert az illető szeretetre méltó, hanem azért, mert az igazi szeretet Én vagyok, és Én nem vagyok személyválogató.

"Aki szeret, az jót akar. Tehát engedi, hogy működjem benne annak érdekében, akit szeret. ... A szeretethez az ERŐT Én biztosítom. Amit tőletek e tekintetben elvárok, az az, hogy értelmesen szeressetek. Akkor szeretsz értelmesen, ha magatartásodból nem gyengeségedet, hanem jóakaratodat olvassa ki az, akit szeretsz."

"Ne nevezzétek szeretetnek azt, ha gyengeségből engedékenyek vagytok. Az igazi szeretet bizony néha nagyon kemény döntés elé állítja azt, akit szeret."

"Nem megoldás veszekedni senkivel, aki részeges. De minden esetben meg kell kérdezni tőle, miután kijózanodott, hogy jó-e ez neki. A szeretet gyakran szembesíti embertársát azzal, amitől az illető el akar fordulni, amitől menekülni akar, csak szembesülnie ne kelljen hibájával, szeretetlenségével, tehát a megtérés szükségességével. De nagyon fontos tudnod, hogy a szeretet másik neve: TÜRELEM."

"Tudnotok kell, hogy Isten úgy alkotta meg világotokat, hogy éppen a szeretet kibontakozása érdekében, tehát boldogságotok érdekében, egymásra vagytok utalva. Őrangyalod rád van utalva annyiban, hogy várja tudatos odafordulásodat felé. Te pedig rá vagy utalva az ő segítő jóságára, mert a nagy egészben minden mindennel összefüggésben van. Tőled Felénk ő ez első láncszem. Tőlünk feléd ő az utolsó láncszem. Ezt fontos tudnod."

"Erőm, éppen angyalaim által, rendelkezésedre áll, hogy a Velem lényegében azonos szeretet hatékonyan tudjon benned működni, vagyis, hogy Általam megtalálhasd szíved békéjét, függetlenül attól, hogy a földön milyen körülötted az élet."

Kérdező: FÉRJEM ISZÁKOS. MIT TEGYEK?

Férjem italozik. Mit kell tennem, hogy életünk harmonikusabb legyen? Kik a segítőim?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Gyermekem! Szerinted sokat kell még tenned, hogy megtaláld lelked békéjét. Szerintem nem kell sokat tenned. Valójában nem is kell mást csinálnod, mint meg kell tanulnod másképpen LÁTNI. Mindaddig, míg úgy gondolod, hogy valakit jó tulajdonságai miatt kell és lehet szeretni, addig nem lesz szívedben béke. Szívetek szeretetét nem határozhatja meg semmi rajtatok kívül. Esetleg arról lehet szó,hogy az, aki felé irányul szíved szeretete, e szeretet megnyilvánulási módját döntheti el. De szeretni nem azért kell mást, mert az illető szeretetre méltó, hanem azért, mert az igazi szeretet Én vagyok, és Én nem vagyok személyválogató.
Aki szeret, az jót akar. Tehát engedi, hogy működjem benne annak érdekében, akit szeret. Igen. A szeretethez az ERŐT Én biztosítom. Amit tőletek e tekintetben elvárok, az az, hogy értelmesen szeressetek. Akkor szeretsz értelmesen, ha magatartásodból nem gyengeségedet, hanem jóakaratodat olvassa ki az, akit szeretsz.
Ne nevezzétek szeretetnek azt, ha gyengeségből engedékenyek vagytok. Az igazi szeretet bizony néha nagyon kemény döntés elé állítja azt, akit szeret. Gondolj csak arra, hogy még az elkárhozást is meg kell engednem, s nem azért, mert nem szeretem azt, aki nem Engem választott, hanem éppen azért, mert tudom, hogy csak így juthat el egyszer arra az elhatározásra, hogy Engem válasszon.
Nem megoldás veszekedni senkivel, aki részeges. De minden esetben meg kell kérdezni tőle, miután kijózanodott, hogy jó-e ez neki. A szeretet gyakran szembesíti embertársát azzal, amitől az illető el akar fordulni, amitől menekülni akar, csak szembesülnie ne kelljen hibájával, szeretetlenségével, tehát a megtérés szükségességével. De nagyon fontos tudnod, hogy a szeretet másik neve: TÜRELEM.
Kérdésedre, hogy kik a segítőid, azt kell mondanom, hogy van egy olyan őrangyalod, aki nagyon szívén viseli sorsodat. Sokkal jobban, mint azt te valaha is elképzelhetnéd. Tudnotok kell, hogy Isten úgy alkotta meg világotokat, hogy éppen a szeretet kibontakozása érdekében, tehát boldogságotok érdekében, egymásra vagytok utalva. Őrangyalod rád van utalva annyiban, hogy várja tudatos odafordulásodat felé. Te pedig rá vagy utalva az ő segítő jóságára, mert a nagy egészben minden mindennel összefüggésben van. Tőled Felénk ő ez első láncszem. Tőlünk feléd ő az utolsó láncszem. Ezt fontos tudnod.
Erőm, éppen angyalaim által, rendelkezésedre áll, hogy a Velem lényegében azonos szeretet hatékonyan tudjon benned működni, vagyis, hogy Általam megtalálhasd szíved békéjét, függetlenül attól, hogy a földön milyen körülötted az élet.
Megáldalak BÉKÉM ÉS ERŐM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/412

37. hét

(2008. 09. 08. - 14.)

Témáink:

Jézus hangját nekünk kell "kiszűrnünk" önmagunkban;

Ez aktivitást feltételez, amikor is építő, buzdító, vigasztaló gondolatokat hozunk felszinre önmagunkban;

"Nem a bűnös gondolatok visznek el Tőlem, hanem a SZÁNDÉK."

"Aki már reggel felindítja magában a jó szándékot, vagyis azt, hogy csak a szeretet irányában akar gondolkodni, szólni és cselekedni, annak nem kell törődnie azzal, ha a szemtelen szellemektől bármiféle gondolatok is lövöldözik."

"Ha szándékod tiszta, akkor egész lényed tiszta, bármilyen gondolatok is kavarognak benned."

"...tanúságot kell tenned a jó mellett akkor is, ha ezt nem díjazzák" környezetedben, fontos azonban az, hogy megértsd az ilyen embertársaidat is;

"Ez nem jelenti azt, hogy adj nekik igazat, de azt jelenti, hogy bármilyen is felfogásuk, bármennyire is eltér az általad tisztán meglátott jótól, igazságtól, szeretetlennek nem szabad lenned. A kemény hűség a meglátott igazsághoz, nem szeretetlenség. Sőt! Éppen ez hitelesíti igazi szeretetedet."

"Szeretni csak azt tudod, akit megértesz."

"Mindig, mindenkinek, mindenben bizonyos értelemben igaza van. Ezt a bizonyos értelembent kell meglátnod, hogy szíved szeretete töretlen maradjon akkor is, ha bántanak."

Kérdező: GONDOLATI BŰNÖK ELLEN MIT TEGYEK? MUNKAHELYEM PROBLEMATIKUS.

1. Nekem kell kiszűrnöm a HANG hangját magamban? 2. A gondolati bűnök ellen mit tegyek? 3. Munkahelyemen nehezen tudom megélni a szeretetet.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Jól gondolod. Neked kell kiszűrnöd az Én HANGOMAT. De ez nem passzivitás. Törekedned kell, hogy olyankor, mikor elcsendesedsz, építő, buzdító, vigasztaló gondolatok töltsék fel tudatodat. Az ilyen gondolatoknak forrása Én vagyok.
Ami pedig a gondolati bűnöket illetik, hát e téren tévedésben vagy. Nem a bűnös gondolatok visznek el Tőlem, hanem a SZÁNDÉK. Aki már reggel felindítja magában a jó szándékot, vagyis azt, hogy csak a szeretet irányában akar gondolkodni, szólni és cselekedni, annak nem kell törődnie azzal, ha a szemtelen szellemektől bármiféle gondolatok is lövöldözik. Azt szoktátok mondani, és jól mondjátok, mert e kép Tőlem van, hogy az nem baj, ha valaki feje felett kárognak a madarak, csak azt ne engedjétek, hogy fejeteken fészket rakjanak.
Ha szándékod tiszta, akkor egész lényed tiszta, bármilyen gondolatok is kavarognak benned.
Munkahelyi problémád nem szabad, hogy menekülésre kényszerítsen. Neked ott kell helytállnod, ahol vagy. Igenis, nyilatkoznod kell, tanúságot kell tenned a jó mellett akkor is, ha ezt nem díjazzák munkatársaid. De fontos, hogy értsd meg őket. Ez nem jelenti azt, hogy adj nekik igazat, de azt jelenti, hogy bármilyen is felfogásuk, bármennyire is eltér az általad tisztán meglátott jótól, igazságtól, szeretetlennek nem szabad lenned. A kemény hűség a meglátott igazsághoz, nem szeretetlenség. Sőt! Éppen ez hitelesíti igazi szeretetedet.
Ne feledd! Szeretni csak azt tudod, akit megértesz. Mindig, mindenkinek, mindenben bizonyos értelemben igaza van. Ezt a bizonyos értelembent kell meglátnod, hogy szíved szeretete töretlen maradjon akkor is, ha bántanak.
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/413

38. hét

(2008. 09. 15. - 21)

Témáink:

"Az alvás állapota lehetőséget ad a szellemvilágnak arra, hogy olyan hatással legyen az alvó emberre, amilyen hatást éber állapotban nem tud benne kiváltani."

Senki sem lehet azonban kiszolgáltatott olyan értelemben semmiféle rossz szellemnek, mely őt további életsorsában meghatározhatná;

"A ti szellemetek alvásállapotban olyan dimenziókat képes átölelni, mely dimenziókból információkat kaphat az időbeli jövőre nézve bizonyos eseményekről."

" E bizonyos események viszont nem olyan esetek, melyek tudatosan megváltoztathatók, hanem olyanok, melyek az ébrenlét jelenében csupán végkifejlettségükben mutatkoznak meg. Gyökerük tehát már régebbre nyúlik vissza Vagyis olyankor, amikor megvalósulnak, akkor már nem szabad döntés következtében valósulnak meg, csupán egy folyamat végét jelzik. Ezt ti úgy szoktátok kifejezni, hogy előre megálmodtátok az eseményt. Valójában egy már előbb megtörtént döntést álmodtatok meg, mely döntésnek automatikusan lesz következménye az időbeli beteljesedés."

Lehetséges olyan folyamatban lévő - nem kívánatos - eseményről is álmodni, aminek az esetében nem történt meg a fentihez hasonló döntés. Ezek megakadályozhatók az itt említett módon is ("Jézus nevében ráparancsoltam, hogy távozzék..."), vagy úgy, hogy "akár álomban, akár felébredés után azonnal, segítséget kértek őrangyalotoktól, s ő képes biztosítani részetekre a szerencsés kimenetelét annak a döntésnek, mely különben az ébrenlétben szerencsétlenségbe torkollna."

Forduljatok gyakran őrangyalotokhoz! Egy őrangyal számára nagy lehetőséget jelent, ha hisznek és bíznak segítségében.

Kérdező: EGY IJESZTŐ ÁLOM

Egy álom. Nagy, fekete asszony, aki ijesztő hatást váltott ki bennem. Jézus nevében ráparancsoltam, hogy távozzék. Ekkor felébredtem.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Az alvás állapota lehetőséget ad a szellemvilágnak arra, hogy olyan hatással legyen az alvó emberre, amilyen hatást éber állapotban nem tud benne kiváltani. Természetesen itt is áll az, hogy senki sem lehet kiszolgáltatott olyan értelemben semmiféle rossz szellemnek, mely őt további életsorsában meghatározhatná.
A ti szellemetek alvásállapotban olyan dimenziókat képes átölelni, mely dimenziókból információkat kaphat az időbeli jövőre nézve bizonyos eseményekről. E bizonyos események viszont nem olyan esetek, melyek tudatosan megváltoztathatók, hanem olyanok, melyek az ébrenlét jelenében csupán végkifejlettségükben mutatkoznak meg. Gyökerük tehát már régebbre nyúlik vissza Vagyis olyankor, amikor megvalósulnak, akkor már nem szabad döntés következtében valósulnak meg, csupán egy folyamat végét jelzik. Ezt ti úgy szoktátok kifejezni, hogy előre megálmodtátok az eseményt. Valójában egy már előbb megtörtént döntést álmodtatok meg, mely döntésnek automatikusan lesz következménye az időbeli beteljesedés.
Ami az említett álmot illeti, itt nem történt meg az a bizonyos döntés, melynek bizony káros következménye lett volna, ha meg tud történni. Azért nem történt meg, mert Nevem ereje a kimondás által megakadályozta ezt. Van más mód is arra, hogy az álmotokban megélt káros döntés erejét veszítse. Ez úgy lehetséges, hogy akár álomban, akár felébredés után azonnal, segítséget kértek őrangyalotoktól, s ő képes biztosítani részetekre a szerencsés kimenetelét annak a döntésnek, mely különben az ébrenlétben szerencsétlenségbe torkollna.
Forduljatok gyakran őrangyalotokhoz! Egy őrangyal számára nagy lehetőséget jelent, ha hisznek és bíznak segítségében.
Megáldalak a HIT KEGYELMÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/414

39. hét

(2008. 09. 22. - 28.)

Témáink:

"...nem adhatok kész téglákat, mint ahogy a TV-ben csinálják, mikor egy nagy írót, vagy költőt, festőt, vagy szobrászt méltatnak. Ha valaki egy ilyen műsort megnéz, sajnos, azt következteti ki, hogy már ismeri is azt az illetőt, akiről pár negyedórás előadást végig nézett. Én nem tehetlek ki benneteket ilyen önbecsapásnak, pedig ti erre vagytok hangolva."

"...minden olyan gyülekezetben helyed van, melyben Nekem is helyet biztosítanak. De nincs helyed egyetlen olyan gyülekezetben sem, ahol Engem nem képviselhettek szabadon."

"Mindenhol helyed van, és sehol sincs helyed. Ez nem ellentmondás, mivel a te helyed viszonylagos, bárhol is vagy. Nem vagy lecövekelhető. A földi élet nem való arra, hogy rajtatok kívüli események, körülmények végleg meghatározhatnának bárkit is."

"Benned élek, és ha figyelsz rám, akkor rendszeresen kapsz Tőlem olyan elirányítást, mely esetenként megmutatja, hogy hol a helyed, és miért van éppen ott a helyed, ahol vagy.

"Szinte minden üzenet, mely kívülről hangzik, csak annyiban üzenet, amennyiben szinkronban van a bensődben élő HANGGAL. Amikor pedig a benső HANGTÓL kapsz üzenetet, az annyiban hiteles, amennyiben aláhúzza, jobban megvilágítja, egyértelműbbé teszi benned az evangéliumokból kiolvasható tanításomat."

Jézus nem hajlandó semkit kisbabaként kezelni, akit "szájbarágósan kell táplálni". "Felelősséget vállalni tudó, felnőtt testvérem vagy. Ragaszkodom hozzá, hogy szereteted kibontakozásán fáradozz."

"Ne vedd magadat annyira komolyan. Engem kell komolyan venned. Én nemcsak a háborgó tengert tudtam lecsendesíteni. Le tudom a háborgó szívedet is."

"Minden hitetlennek elmondhatod, hogy abban az istenben, melyben ő nem hisz, abban te sem hiszel. Ő nyilván azért nem hisz, mert torz istenfogalma van. Azt pedig, hogy hogyan lehetne a torz istenképét kijavítani, azt nem neked kell kitalálnod, hanem neki. Neked csak az a feladatod, hogy a te istenképed legyen élő, és erről tudj hitelesen tanúságot tenni. A többi nem a te dolgod."

"Amíg egy iszákos nem jön rá, hogy iszákossága saját magának árt, addig te hiába szövegelsz neki. Végeredményben egy iszákos nem akar mást, mint gondolkodás-átalakítást végezni annak érdekében, hogy könnyebb legyen az élete. Én is erre hívtam fel figyelmeteket, csak nem ital által várom el tőletek e gondolkodás-átalakítást, hanem az Engem jobban megismerés által, melynek együtt kell járnia a helyes önismeretre való törekvéssel."

Kérdező: HOL A HELYEM, ÉS MI A TEENDŐM?

1. A mostani gyülekezetben van-e a helyem? 2. Hiteles-e a nem régen kapott üzenet? 3. Rákbetegségemről. 4. Mit nem teszek jól? 5. Szívdobogásomról. 6. Mit tehetek hitetlen testvéreimért? 7. Hogyan segíthetek alkoholistán?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben 1. Drága Gyermekem! Számomra kellemetlen, hogy nehezen tudom megértetni Magam veletek. Onnan kell kezdenem, hogy nem adhatok kész téglákat, mint ahogy a TV-ben csinálják, mikor egy nagy írót, vagy költőt, festőt, vagy szobrászt méltatnak. Ha valaki egy ilyen műsort megnéz, sajnos, azt következteti ki, hogy már ismeri is azt az illetőt, akiről pár negyedórás előadást végig nézett.
Én nem tehetlek ki benneteket ilyen önbecsapásnak, pedig ti erre vagytok hangolva.
Ezek után az első kérdésedre olyan választ adok, mely bizony nem olyan, amilyet Tőlem elvársz.
Hát persze, hogy helyed van abban a gyülekezetben, amelyet kérdezel. Neked minden olyan gyülekezetben helyed van, melyben Nekem is helyet biztosítanak. De nincs helyed egyetlen olyan gyülekezetben sem, ahol Engem nem képviselhettek szabadon. Értsd meg! Mindenhol helyed van, és sehol sincs helyed. Ez nem ellentmondás, mivel a te helyed viszonylagos, bárhol is vagy. Nem vagy lecövekelhető. A földi élet nem való arra, hogy rajtatok kívüli események, körülmények végleg meghatározhatnának bárkit is.
Benned élek, és ha figyelsz rám, akkor rendszeresen kapsz Tőlem olyan elirányítást, mely esetenként megmutatja, hogy hol a helyed, és miért van éppen ott a helyed, ahol vagy.
2. A második kérdésedre sem adhatok fekete-fehér választ. Szinte minden üzenet, mely kívülről hangzik, csak annyiban üzenet, amennyiben szinkronban van a bensődben élő HANGGAL. Amikor pedig a benső HANGTÓL kapsz üzenetet, az annyiban hiteles, amennyiben aláhúzza, jobban megvilágítja, egyértelműbbé teszi benned az evangéliumokból kiolvasható tanításomat. Én nem vagyok hajlandó téged kisbabaként kezelni, akit szájbarágósan kell táplálni.
Felelősséget vállalni tudó, felnőtt testvérem vagy. Ragaszkodom hozzá, hogy szereteted kibontakozásán fáradozz. Ez nem Nekem, hanem neked az érdeked. Nekem annyiban, amennyiben érdekem, hogy boldog légy, mert szeretlek.
3-4-5. Nem értelmezted jól a betegséggel kapcsolatos jelzést. Te most nem vagy rákbeteg hagyományos értelemben. Mivel vérnyomásod ugrál, hát zakatol a szíved. Vérnyomásod pedig azért ugrál, mert erőszakos kereső vagy, és nem várakozni tudó kereső. Ne vedd magadat annyira komolyan. Engem kell komolyan venned. Én nemcsak a háborgó tengert tudtam lecsendesíteni. Le tudom a háborgó szívedet is.
6. Testvéreid hitetlensége okos dolog. Te sem hihetsz abban az istenben, melyben ők nem hisznek. Azért nem hihetsz, mert az az isten nincs is, amelyben ők nem hisznek. Minden hitetlennek elmondhatod, hogy abban az istenben, melyben ő nem hisz, abban te sem hiszel. Ő nyilván azért nem hisz, mert torz istenfogalma van. Azt pedig, hogy hogyan lehetne a torz istenképét kijavítani, azt nem neked kell kitalálnod, hanem neki. Neked csak az a feladatod, hogy a te istenképed legyen élő, és erről tudj hitelesen tanúságot tenni. A többi nem a te dolgod. 7. Ami pedig az említett alkoholistát illeti, hát erre azt tudom tanácsolni, hogy sohase veszekedj miatta vele. A legtöbb, amit megtehetsz, esetleg annyi, hogy néha megkérdezed tőle, hogy jó-e ez neki. A többi szintén nem a te dolgod. Amíg egy iszákos nem jön rá, hogy iszákossága saját magának árt, addig te hiába szövegelsz neki.
Végeredményben egy iszákos nem akar mást, mint gondolkodás-átalakítást végezni annak érdekében, hogy könnyebb legyen az élete. Én is erre hívtam fel figyelmeteket, csak nem ital által várom el tőletek e gondolkodás-átalakítást, hanem az Engem jobban megismerés által, melynek együtt kell járnia a helyes önismeretre való törekvéssel.
Megáldalak BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/415

40. hét

(2008. 09. 29. - 10. 05)

Témáink:

"Korotok egyik legjellemzőbb nyomorúsága a benső bizonytalanság és az ezzel együtt járó félelem", melynek súlyosak a következményei;

"...ezekkel együtt élni nem lehet. Aki mégis megpróbálja, az inkább haldoklik, mint él."

"Mindaddig, míg valaki úgy gondolja, hogy több út közül választhat, azt fogja tapasztalni, hogy amit választott, az éppen az, melyet nem kellett volna. "

"Aki valóban Engem választott, az tudja, hogy teendőit, döntéseit naponta megbeszélheti Velem, s míg együtt haladunk, addig irányításomra mindig számíthat."

"Mit gondolsz, miért mondottam, hogy jobb nektek, hogy Én elmegyek? Azért mondottam, mert még Én sem voltam számotokra optimális segítség, egyszerűen azért, mert emberként rajtatok kívül voltam..."

"... nektek akkor tud igazán, hozzátok méltó módon segíteni az Isten, ha azt tapasztaljátok, ha arról vagytok meggyőződve, hogy Én rajtatok belül vagyok."

"Tehát mindenkinek, aki beenged Engem önmagába, aki keresi, kéri, vágyja a Szentlelket, abban képessé válok arra, hogy minden pillanatban irányítója legyek."

"...a benső elbizonytalanodást és az ezzel járó szorongást, félelmeket, az az újjászületés, az a Lélekkeresztség szünteti meg, melyet mindenkinek megadok, aki azt komolyan kívánja./Lukács.11:13./"

Kérdező: JÓ ÚTON HALADOK-E?

Jó úton haladok-e?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Gondolom, számodra is nyilvánvaló, hogy kérdésedre nem lehet igennel, nemmel felelni. Nem is elégednél meg ennyivel. Kérdésed tehát egy olyan benső bizonytalanságról tesz tanúságot, melyet feltétlenül rendezned kell, ha nem akarsz idegileg túlterhelődni.
Korotok egyik legjellemzőbb nyomorúsága a benső bizonytalanság és az ezzel együtt járó félelem. Most nem részletezem ezek káros hatásának súlyos következményeit. Ehelyett rámutatok arra, hogyan lehet ebből kilábolni. Nagyon fontos ez, mert ezekkel együtt élni nem lehet. Aki mégis megpróbálja, az inkább haldoklik, mint él. Nézzük hát.
Mindaddig, míg valaki úgy gondolja, hogy több út közül választhat, azt fogja tapasztalni, hogy amit választott, az éppen az, melyet nem kellett volna. Ma általános pszichikai betegség az, amelyet egyik bölcs gyermekem így fogalmazott meg annak a tanítványának, aki megkérdezte tőle, hogy házasságra lépjen-e, vagy sem: "Mindegy, hogy melyiket választod, úgyis megbánod."
Oly szerencsés helyzetben vagytok, hogy még amiatt sem kell aggódnotok, hogy esetleg két út közül kell választani valamelyiket. Az egyetlen ÚT, melyet felkínálok nektek, az ÉN vagyok. Aki valóban Engem választott, az tudja, hogy teendőit, döntéseit naponta megbeszélheti Velem, s míg együtt haladunk, addig irányításomra mindig számíthat.
Mit gondolsz, miért mondottam, hogy jobb nektek, hogy Én elmegyek? Azért mondottam, mert még Én sem voltam számotokra optimális segítség, egyszerűen azért, mert emberként rajtatok kívül voltam, s nektek akkor tud igazán, hozzátok méltó módon segíteni az Isten, ha azt tapasztaljátok, ha arról vagytok meggyőződve, hogy Én rajtatok belül vagyok.
Szentlelkem által jelenleg ez a helyzet. Tehát mindenkinek, aki beenged Engem önmagába, aki keresi, kéri, vágyja a Szentlelket, abban képessé válok arra, hogy minden pillanatban irányítója legyek.
Ezek után most már megérted, hogy a benső elbizonytalanodást és az ezzel járó szorongást, félelmeket, az az újjászületés, az a Lélekkeresztség szünteti meg, melyet mindenkinek megadok, aki azt komolyan kívánja./Lukács.11:13./ Ennek az ígéretnek garanciája maga az ATYA!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/416

42. hét

(2008. 10. 13. - 19.)

Témáink:

"...immár kétezer éve próbálom érthetővé tenni számotokra a boldog élet titkát, s ti mégis úgy gondoljátok, hogy ez elsősorban a testi egészség után következhet csak be."

"Pontosan ennek fordítottja az igaz. A boldogság bizonyos értelemben nem következmény, hanem forrás, melynek következménye nagyon gyakran a test egészsége is."

"Ahhoz, hogy melléd állhassak, az szükséges, hogy te mellém állj. Ennek pedig első lépése az, hogy kezdj jobban megismerni Engem."

"A Bibliában bizony rangsorolnod kell, ha szíved nyugalmát Nálam meg akarod találni. Ez azt jelenti, hogy a négy evangéliumot kell nagyon megismerned először..."

"Próbáld elhinni, hogy Én legalább annyira szeretem gyermekedet, mint te. Sőt! Nem terád, hanem Önmagamra van ő is teremtve."

"Angyalaim nagyon készségesek abban, ami javatokra válik, s igazán mindent elkövetnek, hogy az ártó erőket távol tartsák tőletek. Kétezer évvel ezelőtt szó szerint mondottam, hogy gyermekeitek angyalai szüntelenül látják Atyámat. Ez olyan mérhetetlen energiákkal gazdagítja őket a ti javatokra, hogy minden betegséget képesek megszüntetni általuk."

"...igyekezz megtanulni hálálkodni olyasmikért is, amiknek értékét most még nem ismered, de hiszed, hogy képesek javadat szolgálni, ha Hozzám tartozol. Ne feledd: az Istent szeretőknek minden javukra szolgál, tehát jogosan kívánhatom tőlük, hogy legyenek mindenért hálásak."

Kérdező: BETEG GYERMEKEM HOGYAN GYÓGYULHAT MEG HITEM ÁLTAL?

1. Gyermekünk cukorbeteg, s ez sok problémát jelent. 2. Olyasmit észleltem, hogy jó ufók megtették, amit tehettek, de most már az én hitemen múlik minden. Hogyan higgyek jobban?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Nagyon nehéz az Én szívemnek az, hogy immár kétezer éve próbálom érthetővé tenni számotokra a boldog élet titkát, s ti mégis úgy gondoljátok, hogy ez elsősorban a testi egészség után következhet csak be.
Pontosan ennek fordítottja az igaz. A boldogság bizonyos értelemben nem következmény, hanem forrás, melynek következménye nagyon gyakran a test egészsége is.
Azt lehet mondani, hogy nem hullámzana a tenger, ha nem fújna a szél. De azt már nem lehet mondani, hogy a tengervíz simaságát a szél nem fújása okozza. Csak azt lehet mondani, hogy ha nem fúj a szél, akkor a tenger nyugalomban van. Nyugalmának oka saját természetében rejlik. Természetszerűen megállapodik saját medrében. Nem nyugtalanítja, hogy majd fog fújni a szél.
Az eddig elmondottakból az a tanulság, hogy előbb meg kell találnod Nálam szíved nyugalmát, mert Én vagyok életed medre, s csak akkor tudok érdemben úgy melléd állni, hogy rajtad keresztül hatni is tudjak gyermekedre.
Ahhoz, hogy melléd állhassak, az szükséges, hogy te mellém állj. Ennek pedig első lépése az, hogy kezdj jobban megismerni Engem. A Biblia a maga egészében nem alkalmas arra, hogy rendet tégy a szívedben, mert előbb az értelmedben kell rendet teremtened. A Bibliában bizony rangsorolnod kell, ha szíved nyugalmát Nálam meg akarod találni. Ez azt jelenti, hogy a négy evangéliumot kell nagyon megismerned először, hogy legyen mihez mérned a többit. Ha engem megismertél jobban, akkor vágyakozni fogsz az után, hogy még jobban megismerj.
Neked most gyermeked egészsége a legfontosabb. Ez mostani látásod következménye. Ezt a látást mindenképpen meg kell változtatnod, mert boldogságra vagy teremtve, s még senkinek sem sikerült azáltal boldoggá lennie, hogy gyermeke egészséges lett.
Drága Gyermekem! Bármennyire vergődöm, nem tudom jobban megértetni veled, hogy gyermeked betegségének megszüntetése általad csak akkor következhet be, ha már nem azt fogod legfontosabbnak tartani, hogy ő egészséges legyen, hanem azt, hogy te tudj Nekem gyermeked betegségéért is hálát adni. Igen, mert ő nem véletlenül beteg, hanem a te és saját maga javára az. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz így elfogadnod, de először csak próbálj barátkozni e gondolattal. Próbáld elhinni, hogy Én legalább annyira szeretem gyermekedet, mint te. Sőt! Nem terád, hanem Önmagamra van ő is teremtve. Hogyisne tennék meg mindent érte, amit jónak látok, ha igazán szeretem őt. És ez veled kapcsolatban is igaz. Érte is mindenre képes vagyok, a te boldogságod érdekében. Csak nem gondolod, hogy Én rosszabb vagyok, mint egy átlagember.
Gyermeked betegsége tehát elsősorban talentum, lehetőség arra, hogy HITBŐL kezdj hálát adni, és ne olyan TAPASZTALATBÓL, mely egyértelműen eszed és szíved előtt is megérdemli azt, hogy hálát adj érte. Ami pedig azokat az ufókat illeti, hát nem szükséges őket ufóknak, vagyis meg nem határozható valakiknek nevezni. Nevezd őket angyalaimnak. Angyalaim nagyon készségesek abban, ami javatokra válik, s igazán mindent elkövetnek, hogy az ártó erőket távol tartsák tőletek. Kétezer évvel ezelőtt szó szerint mondottam, hogy gyermekeitek angyalai szüntelenül látják Atyámat. Ez olyan mérhetetlen energiákkal gazdagítja őket a ti javatokra, hogy minden betegséget képesek megszüntetni általuk.
Kérésem tehát ez: Először kezdjél hálát adni szeretetem olyan megnyilvánulásaiért, melyet könnyen be tudsz látni. Pl. hogy hiszel Bennem, hogy van gyermeked, hogy tudsz szeretni, stb. De igyekezz megtanulni hálálkodni olyasmikért is, amiknek értékét most még nem ismered, de hiszed, hogy képesek javadat szolgálni, ha Hozzám tartozol. Ne feledd: az Istent szeretőknek minden javukra szolgál, tehát jogosan kívánhatom tőlük, hogy legyenek mindenért hálásak.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/417

44. hét

(2008. 10. 27. - 11. 02.)

Témáink:

"...nem vagyok hajlandó áttételes tanácsadásra."

"Minden olyan esetben, amikor más ember sorsába akar bárki is belenyúlni, a HANG elnémul."

"...az Isten sem képes ott érdemben működni, ahol a másik ember nem teszi tudatosan lehetővé számára e működést. Ebben az ördög a főatyamester."

"Isten soha nem segít abban, hogy bárki bárkit is manipuláljon, mert a szeretet körén kívül nemcsak tehetetlen, de nincs is jelen."

"...amikor valaki észrevétlenül akar hatni a másik emberre, tehát manipulálni akarja anélkül, hogy az illetővel ezt megbeszélné, e szándékát előtte föltárná, akkor valójában a saját maga által jónak látott elképzelését akarja a másikkal elfogadtatni úgy, hogy uralkodjék az illetőn. "

Bizonyos szekták tagjai "...szinte mind, kivétel nélkül, becsapott, manipulált emberek, akik csak úgy képesek e becsapottságukkal együttélni, hogy igyekeznek másokat szintén manipulálni, becsapni. Persze, ez nem tudatos szinten történik náluk."

"Ezeket az embereket tehát nem az IGAZSÁG szabadította fel, hanem a manipulálásnak egyik formája kötötte gúzsba őket."

"Fontos különbséget tenni a manipulálás és a meggyőzés között."

"A tanulékonysághoz átlagon felüli intelligencia és alázat szükséges. Az Isten országában csak ezek érzik magukat otthon."

Kérdező: AKINEK A HANG NEM VÁLASZOL, S EZT MEG IS OKOLJA

Hogyan tudnék hatni egy bajban lévő ismerősömre?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Sokszor és sokféle formában közöltem már, hogy nem vagyok hajlandó áttételes tanácsadásra. Tehát csak azokkal beszélek, akik hajlandók Velem közvetítő nélkül szóba állni.
Ha az a kérdésed, hogy mit kell tenned az említett ismerősöddel kapcsolatban, arra a válaszom az, hogy beszéld meg az illetővel.
Minden olyan esetben, amikor más ember sorsába akar bárki is belenyúlni, a HANG elnémul. Igen, mert maga az Isten sem képes ott érdemben működni, ahol a másik ember nem teszi tudatosan lehetővé számára e működést. Ebben az ördög a főatyamester.
Isten soha nem segít abban, hogy bárki bárkit is manipuláljon, mert a szeretet körén kívül nemcsak tehetetlen, de nincs is jelen.
Arról van szó tehát, hogy amikor valaki észrevétlenül akar hatni a másik emberre, tehát manipulálni akarja anélkül, hogy az illetővel ezt megbeszélné, e szándékát előtte föltárná, akkor valójában a saját maga által jónak látott elképzelését akarja a másikkal elfogadtatni úgy, hogy uralkodjék az illetőn. Amikor később kisül a turpisság, akkor a manipulált személy mindig becsapottnak érzi magát.
Mivel ilyen lelki állapotban nem lehet nyugodtan élni, ezért azt úgy oldja meg a kárvallott, hogy másokkal ugyanúgy próbál eljárni, ahogy vele szemben jártak el, tehát a pszichikai erőszak minden fegyverét igénybe veszi, hogy a másikat ezekkel leterítse.
Ezt a pszichikai folyamatot nagyon szépen fel lehet ismerni bizonyos szekták életében. Ezek szinte mind, kivétel nélkül, becsapott, manipulált emberek, akik csak úgy képesek e becsapottságukkal együttélni, hogy igyekeznek másokat szintén manipulálni, becsapni. Persze, ez nem tudatos szinten történik náluk. Tudatosan nem lehet becsapódni. Azáltal képesek ezt elviselni, hogy állapotukat így fogalmazzák meg: "Más térített meg minket, mi is törekszünk mást megtéríteni."
Ezeket az embereket tehát nem az IGAZSÁG szabadította fel, hanem a manipulálásnak egyik formája kötötte gúzsba őket. Az Engem annyira jellemző tolerancia az egyszerű népek felé náluk szóba sem jöhet.
Persze, azért ezeket az embereket is nagyon kell szeretni. De ettől még az Isten nem lesz manipulálható, és nem lesz rávehető arra, hogy segítsen mások megmanipulálásában.
Ha szabad ajánlanom, engedd az események szabad folyását az ismerősöddel kapcsolatban. Lehet, hogy ez rövid távon neked is, neki is fájdalommal járó következményeket hoz, de csak így válik lehetővé számára az, hogy tapasztalat által jusson megfelelő önismeretre, és ez nagyon fontos minden ember életében.
Még valamit. Fontos különbséget tenni a manipulálás és a meggyőzés között. Olyankor lehet meggyőzésről beszélni, amikor valaki úgy sorakoztatja fel az általa jónak felismert igazságokat, hogy közben nyitott az ezeknél esetleg tisztább igazságok meghallására és felismerésére. Akit tehát meggyőződés vezet, az fejlődőképes, mert nem tudja magát tévedhetetlennek, s ezzel nyitott marad afelé, hogy az eddiginél tisztultabb igazságokat is magába fogadjon.
A manipulált ember erre képtelen. Szinte verkliszerűen mondja a magáét, a másik véleményére érdemben oda sem figyel, mert fél attól, hogy kizökkenthetik fanatizmusából, s akkor el kell ismernie becsapottságát nemcsak önmaga előtt, hanem éppen azok előtt az emberek előtt is, akikről eddig azt gondolta, hogy ők tévedésben vannak. A tanulékonysághoz átlagon felüli intelligencia és alázat szükséges. Az Isten országában csak ezek érzik magukat otthon.
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/418

45. hét

(2008. 11. 3. - 9.)

Témáink:

" Közös Ősellenségünknek az elbizonytalanítás a leghatásosabb fegyvere."

"Ameddig Enyém akarsz lenni, addig biztonságban vagy minden látszat ellenére is."

"Számodra nem is az a lényeg, hogy higgyenek neked, hanem az, hogy te higgy Bennem."

"Ha pedig azt észleled, hogy visszautasítanak, amikor jó szándékkal tanácsot akarsz adni, hát ne adj addig tanácsot senkinek, míg nem kérik azt tőled."

"Én képes vagyok lecsendesíteni a szívek hullámverését, ha ezt valaki őszinte hittel kéri Tőlem."

"A ti hazátok a mennyben van. Ott, ahol már nincs könny, és nincs semmiféle benső nyugtalanság."

"Ha boldog akarsz lenni, meg kell tanulnod reményből élni."

"Jól szeretni talán a legnehezebb dolog a világon. Nem a szeretet megnyilvánulása miatt nehéz, hanem amiatt a gyökér miatt, melyből képes a helyes szeretet kinőni. E gyökérnek neve: SZABADSÁG."

"Ti annyira meg vagytok kötözve különböző terheltségekkel, hogy bizony ezektől megszabadulni a legnehezebb a világon. De Én éppen azért jöttem, hogy szabaddá tegyelek benneteket. Amennyiben befogadsz Engem életedbe, annyiban tudlak szabaddá tenni. A szabaddá válás tehát folyamat. Nem megy máról holnapra."

" Légy türelmesebb másokkal és önmagaddal szemben is."

"... lehetőleg mindent ahhoz mérj, amit a halálod óráján értéknek fogsz tartani."

Kérdező: CSOPORTUNKAT NEM JÓ SZEMMEL NÉZIK

1. Ha kérdezem Jézust, ő válaszol nekem, de szeretném válaszát papíron is látni. 2. Kis csoportunkkal szemben idegen körülöttünk a világ. Ez rossz nekünk is, rossz másoknak is. 3. Családom tagjai rosszul szeretnek engem, tehát nem segítenek, hanem féltenek.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben Drága Gyermekem! Nagyon megértelek. Tudom, hogy a benső bizonytalanság mennyire gyötrő lelki fájdalommal jár. Közös Ősellenségünknek az elbizonytalanítás a leghatásosabb fegyvere. Bízzál jobban Bennem! Kaptál Tőlem olyan szívósságot, mely át tud segíteni a nehézségeken. Ha pedig úgy érzed, hogy kevés az erőd, akkor, mint most is, adok lehetőséget arra, hogy másképpen juss hozzá szavaim erejéhez. Ameddig Enyém akarsz lenni, addig biztonságban vagy minden látszat ellenére is.
Ne lepődj meg, hogy nem hisznek neked. Gondolj arra, hogy még Nekem sem hittek, és nem hisznek ma sem sokan. Számodra nem is az a lényeg, hogy higgyenek neked, hanem az, hogy te higgy Bennem. Ha pedig azt észleled, hogy visszautasítanak, amikor jó szándékkal tanácsot akarsz adni, hát ne adj addig tanácsot senkinek, míg nem kérik azt tőled. Légy türelmesebb mások fejlődésével szemben. Én is türelmes vagyok velük és veled szemben is. Légy hasonló ebben is Hozzám!
Az is a földi élet velejárója, hogy az a kis csoport, melyben öszszetart benneteket a barátság érzése, sokszor ki van téve, mint a tengerben a kis sziget, a hullámverésnek. Én képes vagyok lecsendesíteni a szívek hullámverését, ha ezt valaki őszinte hittel kéri Tőlem. Csak azt ne akarjátok, hogy ezt a földi életet, mely annyira átmeneti hidacska, annyira nyomorúságos siralomvölgy, olyanná próbáljam tenni, mintha ez lenne az örök hazátok. Nem. A ti hazátok a mennyben van. Ott, ahol már nincs könny, és nincs semmiféle benső nyugtalanság. Hidd el, még így is nehéz sok embernek elhagyni ezt a mulandó, félreértésekkel fölhasogatott életet.
Ha boldog akarsz lenni, meg kell tanulnod reményből élni. A reménynek jele a horgony. Aki az Én szerető szívembe akasztja reménye horgonyát, az Bennem csalódni nem fog soha, de el kell hagynia azokat a torz képeket, melyeket eddig Rólam kialakított magában. Én nagyobbra teremtettelek téged is, semhogy a mulandóság ki tudna elégíteni. És ne feledd: az emberektől kapott megértés is mulandó!
Jól szeretni talán a legnehezebb dolog a világon. Nem a szeretet megnyilvánulása miatt nehéz, hanem amiatt a gyökér miatt, melyből képes a helyes szeretet kinőni. E gyökérnek neve: SZABADSÁG.
Ti annyira meg vagytok kötözve különböző terheltségekkel, hogy bizony ezektől megszabadulni a legnehezebb a világon. De Én éppen azért jöttem, hogy szabaddá tegyelek benneteket. Amennyiben befogadsz Engem életedbe, annyiban tudlak szabaddá tenni. A szabaddá válás tehát folyamat. Nem megy máról holnapra. Légy türelmesebb másokkal és önmagaddal szemben is. Veled vagyok. Nemcsak tudok rólad! És nemcsak Én vagyok veled. Angyalaim is ott vannak életed minden mozzanatában. Rajtuk keresztül is hatni akarok rád, és szeretni akarlak téged. Fordulj hozzájuk többször. A jó szellemek, tehát a segítő angyalaim örülnek, ha segíthetnek. Légy hozzájuk közvetlen és bizalmas. De velük szemben is tudnod kell, hogy nem azért vannak körülötted, hogy a mulandósággal engedd magadat leterhelni, hanem azért, hogy lehetőleg mindent ahhoz mérj, amit a halálod óráján értéknek fogsz tartani.
Megáldalak: NE FÉLJ! HIGGY!"

Jézus - A Hang: 5/419

46. hét

(2008. 11. 10. - 16.)

Témáink:

"...míg nem tanulod meg, hogy hogyan tudd másoknak elősegíteni azt, hogy téged megértsenek, addig ne várd másoktól, hogy megértsenek."

"Legtöbb esetben nem azért nem értenek meg valakit, mert nem akarják, hanem azért, mert nem tudják."

Fájdalmaink gyakran olyan görcsök miatt vannak, "melyek legnagyobb része nyugodt, higgadt elcsendesedéssel feloldhatók lennének."

"Akkor tud elcsendesedni valaki, ha az Én irgalmas, gyógyító jelenlétem simogató valóságára gondolva lazítja el magát egy kis időre."

"...meg kell találnod a tevékeny szeretetednek azt a gyakorlatát, mely egészséges fáradtsággal, és utána nyugodt alvással jár."

"Őrangyaloddal azáltal tudsz kapcsolatba kerülni, hogy hiszel jelenlétében, és abban, hogy érted van jelen ott és akkor, ahol és amikor éppen hozzá fordulsz."

Kérdező: KI VOLTAM ELŐZŐ ÉLETEMBEN?

1. Szeretném tudni, hogy előző életemben ki voltam. 2. Miért vonz engem a fegyver, a halál gondolata? 3. Gondom van szüleimmel, iskolával. 4. Miért érdekel annyira az a kultúra, amit olvashatatlan szóval írtam le?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "A végénél kezdem. Mindaddig, míg nem tanulod meg, hogy hogyan tudd másoknak elősegíteni azt, hogy téged megértsenek, addig ne várd másoktól, hogy megértsenek. Legtöbb esetben nem azért nem értenek meg valakit, mert nem akarják, hanem azért, mert nem tudják. Bizony, nem lehet könnyen megérteni azt, aki nem teszi ezt könnyűvé másoknak. Ha nem küldtél volna megcímzett válaszborítékot, akkor médiumom, aki nevedet nem tudta elolvasni a küldött leveleden, így címezte volna meg a válaszborítékot: ? László.
Kérlek hát, tégy nagyobb hangsúlyt arra, hogy megértsenek, mert legtöbb esetben elsősorban magadat okolhatod, ha nem értenek meg. Kevésbé kapkodó, nyugodtabb formában kell kinyílnod, ha megértésre akarsz találni. Ez áll szüleid felé is.
Azok a fájdalmak, melyeket magadban gyakran kell megszenvedned, olyan görcsök miatt vannak, melyek legnagyobb része nyugodt, higgadt elcsendesedéssel feloldhatók lennének. Nem arra bíztatlak, hogy ábrándozz, hanem arra, hogy elcsendesedj. Akkor tud elcsendesedni valaki, ha az Én irgalmas, gyógyító jelenlétem simogató valóságára gondolva lazítja el magát egy kis időre. Nálad ez hiányzik.
Előző életed valóban tele volt csatazajjal, de nem az a megoldás, hogy ezeket fölmerülni engeded, s beléjük kapaszkodol, hanem az, hogy ezeket elengeded, és életed gyakorlatában a segítőkészséget ápolod magadban. Tehát meg kell találnod a tevékeny szeretetednek azt a gyakorlatát, mely egészséges fáradtsággal, és utána nyugodt alvással jár.
Őrangyaloddal azáltal tudsz kapcsolatba kerülni, hogy hiszel jelenlétében, és abban, hogy érted van jelen ott és akkor, ahol és amikor éppen hozzá fordulsz. Biztosítlak, hogy meg fogod tapasztalni segítő szeretetét hamarosan életedben.
Bízzál jobban szeretetem megnyugtató erejében! Megáldalak, hogy képes légy erre."

Jézus - A Hang: 5/420

47. hét

(2008. 11. 17. - 23.)

Témáink:

"Mindenki azért születik a földre, hogy gyümölcsöt teremjen..."

"Mindig mindennel összefügg. Ez akkor is igaz, ha ezt nem látod át."

"Ha ... a ténye nem is, de a lehetősége mindig megvan annak, hogy Sajátomnak mondjalak benneteket. És Én nem nyugszom addig, míg az ilyen lehetőség ténnyé nem válik."

A karmikus törlesztés tartalma: "...ez nem olyan értelemben karmikus bűnöd, hogy nem tudsz ellene tenni, hanem olyan értelemben, hogy földi életedben éppen ezt kell feloldanod magadban. Ezért nem is szerencsés ilyen esetben bűnről beszélni, hanem inkább sorsról..."

"a földön nem lehet szenvedés nélkül élni. Csupán arról lehet szó, hogy ki mennyit foglalkozzék, foglalkozik szenvedésével. Szeretetre teremtett lény számára nem szenvedni ott, ahol mindenki szenved, ez ellentmondás." "...bizonyos értelemben a mennyekben is szenvedést okoz a szenvedők léte."

"Aki egyre jobban megismer Engem, s aszerint akar élni, ahogy Én szeretném, az úgy talál Rám, mint ÚTRA. Akik nem akarják követni őt ezen a ÚTON, azok úgyis előbb-utóbb vagy bolondnak, vagy forradalmárnak fogják őt mondani. De egészen más, hogy valakit kinek mondanak, és egészen más, hogy ki kicsoda."

"Az Én UTAMON csak szelíd és alázatos szívvel lehet járni. Ez azért van így, mert az Én utam nem rajtatok kívül van, hanem BENNETEK, ha vállaltok Engem."

Jézus megjelenési területei;

Az alázatos ember szükségszerűen öntudatos ember, mert nincs félteni valója. Nem érdekli, hogy mint mondanak róla mások. Csak az érdekli, hogy hogyan tud hűséges maradni a Tőlem hallott, az életemből kiolvasott jóhoz. Az alázatos ember az a szenvedő ember, aki szívében az Én békémet elfogadta, s ezt másokkal is érezteti, másoknak is felkínálja elfogadásra. A földön csak az ilyen ember lehet boldog. Igen, mert nem következményektől várja benső békéjét, hanem forrásként ezt képes másoknak felajánlani."

Kérdező: MI A KARMIKUS BŰNÖM?

1. Hasznos lesz még életem mások számára? 2. Mi a karmikus bűnöm? 3. Betegségemben miért nem tudok megfelelően akarni? 4. Véget érnek szenvedéseim ebben az életben? Megtalálom páromat? Kitörjek a társadalmi kényszerből? Alázatommal mi a baj? 5. Jézussal miért nem találkozhatom az életben? Vagyis, a földi boldogságom miért nem valósulhat meg Vele?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem! Sorjába veszem kérdéseidet.
1. Mindenki azért születik a földre, hogy gyümölcsöt teremjen, tehát hasznot hozó élet minden ember élete. Ez akkor is így van, ha valaki nem éli meg életét annak. Nem válhatna minden az istenszeretők javára, ha nem így lenne. Nem önmagadért vagy az, aki vagy, mivel nem vagy TEREMTŐ ISTEN. Neked sem a jövőd a hasznos, hanem a jelened. Mindig mindennel összefügg. Ez akkor is igaz, ha ezt nem látod át. Nem te vagy az egyetlen e téren. Ha átlátnád, akkor egyetlen lennél a világon ebben. Félre tehát az olyan gondolatokkal, melyek leértékelésed irányában akarnak hatni rád.
Önmagában az, hogy az Enyém vagy, már végtelen értéket kell jelentsen számodra. Ha nem lennél Enyém, akkor ebben is egyetlen lennél a világon az értelmes lények között, s egyenesen az Istent tennéd hazuggá, aki bár azt mondja, hogy mindenkit Önmagára teremtett, de ez nem lehet igaz, mert van, aki nem lehet soha az Övé. Ha tehát a ténye nem is, de a lehetősége mindig megvan annak, hogy Sajátomnak mondjalak benneteket. És Én nem nyugszom addig, míg az ilyen lehetőség ténnyé nem válik. Tehát eddig, most és ezután is, MIATTAM értékes az életed.
2. Karmikus bűnöd a bizalmatlanság. Karmikus bűnöd az, hogy önértékelésedből Engem, a leglényegesebbet ki szoktad hagyni. De ez nem olyan értelemben karmikus bűnöd, hogy nem tudsz ellene tenni, hanem olyan értelemben, hogy földi életedben éppen ezt kell feloldanod magadban. Ezért nem is szerencsés ilyen esetben bűnről beszélni, hanem inkább sorsról, mert sorsod e téren az a küzdelem, mely küzdelemben éppen az a lényeg, hogy ne magadat méricskéld, hanem tedd azt, amit tenned kell.
3. Az említett betegség nem az akarás által csökken, illetve szűnik meg, hanem olyan passzivitás által, mely vállalja, hogy együtt éljen ezzel. Itt is áll az, hogy aki vállalja az élet elvesztését, az megnyeri azt. 4. Mint mindenkinél, úgy nálad is érvényes az, hogy a földön nem lehet szenvedés nélkül élni. Csupán arról lehet szó, hogy ki mennyit foglalkozzék, foglalkozik szenvedésével. Szeretetre teremtett lény számára nem szenvedni ott, ahol mindenki szenved, ez ellentmondás. S, bár szenvedését senki sem adhatja át másoknak, és nem is veheti át másoktól, de bizonyos értelemben a mennyekben is szenvedést okoz a szenvedők léte. Ezt nagyon könnyíti, s neked is könnyíteni fogja az, ha tudod, hogy valamikor mindenki, minden szenvedést elvben magára vállalt. A Földre csak így lehet lejönni.
Az alázatotokkal mindig baj van, de az sohasem megoldás, hogy bárhonnan is kitörj. Aki egyre jobban megismer Engem, s aszerint akar élni, ahogy Én szeretném, az úgy talál Rám, mint ÚTRA. Akik nem akarják követni őt ezen a ÚTON, azok úgyis előbb-utóbb vagy bolondnak, vagy forradalmárnak fogják őt mondani. De egészen más, hogy valakit kinek mondanak, és egészen más, hogy ki kicsoda. Az Én UTAMON csak szelíd és alázatos szívvel lehet járni. Ez azért van így, mert az Én utam nem rajtatok kívül van, hanem BENNETEK, ha vállaltok Engem. Az ÚT éppen a szelíd és alázatos szív által irányított élet.
5. Azt nem mondhatod komolyan, hogy Velem nem találkozol. Csak azt mondhatod, hogy nem abban a ruhámban találkozol Velem, amelyik neked tetszene. Ne a ruhám legyen számodra a fontos, hanem a SZÍVEM. És ez benned dobog, és minden rászoruló emberben. De ott vagyok a templomok csendjében épp úgy, mint a csillagokban, felhőkben, folyókban, tengerekben, erdőkben és réteken, dalban és sírásokban. Ott vagyok minden születésben, és ott vagyok minden temetésnél. Ott vagyok az ünnepeitekben, és ott vagyok verejtékes munkátokban. Ott vagyok várakozásaitokban, és még a soha be nem teljesülő vágyaitokban is megtalálhattok Engem. Igen, mert az ilyen vágyakat Én elő nem idézem, de megszüntetni képes vagyok, tehát ott vagyok.
Mondanom kell még valamit az alázatodról és a földi életed boldogságáról.
Az alázatos ember, és az önmagát becsmérlő ember közé nem lehet egyenlőségjelet tenni. Az alázatos ember szükségszerűen öntudatos ember, mert nincs félteni valója. Nem érdekli, hogy mint mondanak róla mások. Csak az érdekli, hogy hogyan tud hűséges maradni a Tőlem hallott, az életemből kiolvasott jóhoz. Az alázatos ember az a szenvedő ember, aki szívében az Én békémet elfogadta, s ezt másokkal is érezteti, másoknak is felkínálja elfogadásra. A földön csak az ilyen ember lehet boldog. Igen, mert nem következményektől várja benső békéjét, hanem forrásként ezt képes másoknak felajánlani.
Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/421

48. hét

(2008. 11. 24. - 30.)

Témáink:

"...az öregedés is azt bizonyítja, amit általában mindenki tagad. Ez pedig az, hogy az élet nem arra való, amire legtöbben használják."

"Amíg valakit el nem ér az öregkor, addig be tudja csapni önmagát, és esetleg másokat is azzal, hogy saját hibáit nem kell megszüntetnie, elég, ha eltakarja azokat az emberek elől."

"...az öregkornak kemény, leleplező ereje van. Ekkor lehet valójában meglátni mindenki életében, hogy mire használta fel eddigi életét. Az, aki életében úgy akart boldog lenni, ahogy Én kívántam, az boldog lesz öreg korában is, többek között azért is, mert örülni fognak neki azok, akikkel együtt él. Az, aki nem Rám hallgatott életében, hanem önmagára, vagy valaki másra, az boldogtalan lesz öreg korában, s ezt nyilván azokra vetíti ki, akikkel együtt él."

"Aki öregkorában meg akarja keseríteni mások életét, azt magára kell hagyni."

"Az önző, embertelen ember /a kettő ugyanaz/, éppen öregkorában tesz tanúságot arról, hogy életét elrontotta."

"Azért van olyan sok boldogtalan öregember, mert hazug életet éltek előbbre, s most, megtérés helyett, másokat okolnak önzésük következményei miatt."

"...ne hagyjátok magatokat szekálni, kihasználni általuk. ... Nem szabad ilyenkor csupán szívetekre hallgatni. Sok embert tönkretett már az, hogy szívére hallgatott józan esze helyett."

"Egy pillanatig se érezzetek lelkiismeretfurdalást amiatt, hogy valamelyik öreggel nem úgy bántatok, ahogy az szerette volna. Csak amiatt legyen fájdalom bennetek, ha ti megfeledkeztek a most felnövekvő nemzedékkel szemben megélni az önzetlen szeretetet."

"Aki öreg, ... azt aratja le, amit vetett. ... Az, aki öregkorára boldogtalan, az arról tesz tanúságot, hogy neveletlen. Vagyis, hogy elmaradt életében az az önnevelés, mely boldogságát biztosíthatta volna öregkorára."

"Már most el kell határoznod, hogy te boldog akarsz lenni öregkorodban, s ez nem attól fog függni, hogy hogyan bánnak majd veled, hanem attól, hogy te hogyan bánsz most, és majd akkor másokkal. Az Én Szentlelkem nemcsak van. Légkört is teremt."

"Aki szeret, az törekszik segíteni azon, aki rászoruló. De hogy ki a rászoruló, azt nem a rászoruló mondja meg, hanem a te szívedben lakó Lelkem. Ha a rászorulóra hallgatsz, akkor feltétlenül kihasználnak, s emiatt keserű csalódások fognak érni. Ha a szívedben lévő Lelkemre hallgatsz, akkor felhasználnak azok, akiket rajtad keresztül segíteni akarok abban, amire szükségük van. Ennek következménye pedig szívedben az Én békém elmélyülése, tehát a boldogság már itt a földön."

Kérdező: KEMÉNY BESZÉD AZ ÖREGEKHEZ

Nagyra nőtt a távolság egy idős családtag, és közöttem, közöttünk.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Minden megtapasztalás tanulságul is szolgál. A ti esetetekben nemcsak egy következtetést kell levonnotok, de többet is.
Az első az, hogy az öregedés is azt bizonyítja, amit általában mindenki tagad. Ez pedig az, hogy az élet nem arra való, amire legtöbben használják. Legtöbben arra használják, hogy különféle praktikák által mulandó előnyt szerezzenek maguknak. E praktikák egyike az, hogy nem önismeretre akartok jutni mulandó életetekben, hanem elismerésre. Amíg valakit el nem ér az öregkor, addig be tudja csapni önmagát, és esetleg másokat is azzal, hogy saját hibáit nem kell megszüntetnie, elég, ha eltakarja azokat az emberek elől.
Bizony, az öregkornak kemény, leleplező ereje van. Ekkor lehet valójában meglátni mindenki életében, hogy mire használta fel eddigi életét. Az, aki életében úgy akart boldog lenni, ahogy Én kívántam, az boldog lesz öreg korában is, többek között azért is, mert örülni fognak neki azok, akikkel együtt él. Az, aki nem Rám hallgatott életében, hanem önmagára, vagy valaki másra, az boldogtalan lesz öreg korában, s ezt nyilván azokra vetíti ki, akikkel együtt él.
Nem szabad túlságosan sajnálni a boldogtalan öregeket. Aki öregkorban boldogtalan, az nagyon is megérdemli ezt az állapotot. A vele való bánásmód nem lehet szívügy. Aki öregkorában meg akarja keseríteni mások életét, azt magára kell hagyni.
Soha sem lesz magányos az, aki szeret. De homokot szór a sebekre az, aki egy önző embert takargatni akar. Az önző, embertelen ember / a kettő ugyanaz /, éppen öregkorában tesz tanúságot arról, hogy életét elrontotta. Éppen azáltal tesz erről tanúságot, hogy mások viselkedésében látja saját életének megoldását, és nem mások érdekében, szeretetből hozott saját döntéseiben.
Azért van olyan sok boldogtalan öregember, mert hazug életet éltek előbbre, s most, megtérés helyett, másokat okolnak önzésük következményei miatt. Újra mondom: Ne sajnáljátok a boldogtalan öregeket. Csak azt kell megenniük, amit főztek. Ti ne hagyjátok magatokat szekálni, kihasználni általuk. Ez az egyik, amit meg kell tanulnotok. Nem szabad ilyenkor csupán szívetekre hallgatni. Sok embert tönkretett már az, hogy szívére hallgatott józan esze helyett. Én még anyámat is megtagadtam, mikor rá akarták venni önzésre. (Márk 3; 34-35.) Pedig anyámnál áldottabb teremtés nem volt soha a földön. (Lukács 1; 42.) Egy pillanatig se érezzetek lelkiismeretfurdalást amiatt, hogy valamelyik öreggel nem úgy bántatok, ahogy az szerette volna. Csak amiatt legyen fájdalom bennetek, ha ti megfeledkeztek a most felnövekvő nemzedékkel szemben megélni az önzetlen szeretetet. Aki öreg, az ha akarja, ha nem, azt aratja le, amit vetett. Nincs pórul járt öreg. Az, aki öregkorára boldogtalan, az arról tesz tanúságot, hogy neveletlen. Vagyis, hogy elmaradt életében az az önnevelés, mely boldogságát biztosíthatta volna öregkorára. És itt megemlítem: Az, aki most e sorokat leírja, nem vádolható azzal, hogy saját érdekeit írja bele e sorokba. Nem, mert hetvenedik életévének küszöbén áll, tehát tapasztalatból tudja, hogy milyenek az öregek, és hogy milyen az öregkor.
De van más megtanulni valótok is ebből az esetből. Már most el kell határoznod, hogy te boldog akarsz lenni öregkorodban, s ez nem attól fog függni, hogy hogyan bánnak majd veled, hanem attól, hogy te hogyan bánsz most, és majd akkor másokkal. Az Én Szentlelkem nemcsak van. Légkört is teremt. Ezt az öregeknek kellene legjobban tudniuk. Tudnák is, ha életüket az Én Szentlelkem jelenléte jellemezte volna. Ahol ez megtörtént, ott boldog öregkort tapasztal az is, aki öreg, az is, aki együtt van ilyen öreggel.
Aki szeret, az törekszik segíteni azon, aki rászoruló. De hogy ki a rászoruló, azt nem a rászoruló mondja meg, hanem a te szívedben lakó Lelkem. Ha a rászorulóra hallgatsz, akkor feltétlenül kihasználnak, s emiatt keserű csalódások fognak érni. Ha a szívedben lévő Lelkemre hallgatsz, akkor felhasználnak azok, akiket rajtad keresztül segíteni akarok abban, amire szükségük van. Ennek következménye pedig szívedben az Én békém elmélyülése, tehát a boldogság már itt a földön.
Megáldalak, hogy szeretetedet IGAZSÁGBAN tudd megélni!"

Jézus - A Hang: 5/422

49. hét

(2008. 12. 01. - 07.)

Témáink:

"Életed az idő sodrában olyan hullámzásoknak van kitéve, hogy szinte napról napra, óráról órára kellene Rám figyelned. Ez pedig nyilván csak úgy lehetséges, ha a benned lévő jelenlétemre koncentrálsz."

"...az általános elveket ... megtalálhatod evangéliumaimban. Ha pedig problémák merülnek föl benned, hogy mit és hogyan kell értened, akkor az a jelenlétem segít neked, melyet így fogalmaztam meg: "Ahol ketten, vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük."

"...minden emberi kapcsolatodnak arra kellene irányulnia, hogy Hozzám kerülj közelebb. Jobban át kellene gondolnod, hogy nincs erkölcsileg közömbös emberi kapcsolat. Vagy jó egy kapcsolat, ha közelebb hoz Hozzám, vagy rossz, ha nem ezt teszi. Azt az emberi kapcsolatot, mely nem segít Hozzám, azt vagy meg kell változtatnod, vagy meg kell szüntetned. Harmadik út nincs. Illetve, ha a harmadikat választod, akkor nem Engem választottál. Bizony, feltétele van annak, hogy Én valakivel együtt járjak."

"Ha benned élek, akkor eleve gyógyítóként is benned élek. Az orvosi gyakorlat nem tartozik ehhez a kategóriához."

"... a boldogság azon áll, hogy ki hogyan gondolkodik, és nem azon, hogy kinek mije fáj."

"A benned lévő szeretetem képes általad gyógyítani akkor is, ha ennek megnyilvánulását nem kötöd valamilyen eljáráshoz."

Kérdező: MIBEN KELL MEGVÁLTOZNOM?

1. Mit kell változtatnom magamon? 2. Szükséges-e megtanulnom gyógyító eljárásokat?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! A benned megszólaló HANGOM-tól várd első kérdésedre a választ. Így, ahogy föltetted e kérdést, nem tudok semmiféle médiumon keresztül érdemben válaszolni neked. Életed az idő sodrában olyan hullámzásoknak van kitéve, hogy szinte napról napra, óráról órára kellene Rám figyelned. Ez pedig nyilván csak úgy lehetséges, ha a benned lévő jelenlétemre koncentrálsz.
Azokat az általános elveket, amelyeknek ismerete számodra is nagyon fontos, megtalálhatod evangéliumaimban. Ha pedig problémák merülnek föl benned, hogy mit és hogyan kell értened, akkor az a jelenlétem segít neked, melyet így fogalmaztam meg: "Ahol ketten, vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük."
Valójában minden emberi kapcsolatodnak arra kellene irányulnia, hogy Hozzám kerülj közelebb. Jobban át kellene gondolnod, hogy nincs erkölcsileg közömbös emberi kapcsolat. Vagy jó egy kapcsolat, ha közelebb hoz Hozzám, vagy rossz, ha nem ezt teszi. Azt az emberi kapcsolatot, mely nem segít Hozzám, azt vagy meg kell változtatnod, vagy meg kell szüntetned. Harmadik út nincs. Illetve, ha a harmadikat választod, akkor nem Engem választottál. Bizony, feltétele van annak, hogy Én valakivel együtt járjak.
A második kérdésedre azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem szükséges áldozatot hoznod azért, hogy gyógyítónak mondhasd magad. Ha benned élek, akkor eleve gyógyítóként is benned élek.
Az orvosi gyakorlat nem tartozik ehhez a kategóriához. Aki orvosnak megy, az természetes, hogy azért megy, mert meg akar élni abból a tevékenységből, hogy bizonyos betegségeket, bizonyos testi fájdalmakat kezel, gyógyít. De ez nem tartozik az emberek boldogításához, csak közérzetük pillanatnyi javításához. Éppen ezért kellett Nekem is otthagynom azokat a helyeket, melyekben csak testi gyógyítást vártak Tőlem ahelyett, hogy Rám hallgatva, vállalták volna a gondolkodás-átalakítást boldogságuk érdekében. ( Márk: 1; 38-39.) Mert a boldogság azon áll, hogy ki hogyan gondolkodik, és nem azon, hogy kinek mije fáj.
A benned lévő szeretetem képes általad gyógyítani akkor is, ha ennek megnyilvánulását nem kötöd valamilyen eljáráshoz.
Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/423

50. hét

(2008. 12. 08. - 14.)

Témáink:

"Ma is csak olyan kérdésekkel tudok érdemben foglalkozni, amilyen kérdésekkel évezredekkel ezelőtt is foglalkoztam."

"Egyetlen vállalkozás rizikómentes: a szeretetre vállalkozás. E vállalkozásban mindig jól jár a vállalkozó. A szeretet mindig növekszik, ha tovább adják. És nem abban növekszik, aki kapta, hanem abban, aki adja. Ha ezt megérted, akkor mindent megértettél, ami fontos és szükséges a boldogságodhoz."

"... hetenként, de lehet akár naponta is, vedd számba azokat az eseményeket, melyekért érdemes volna hálát adnod Nekem."

"...egyetlen élmény mellett csak akkor érdemes letáboroznod, ha abból erő fakad további életed boldogítására. Azokkal a jelenésekkel pedig, melyek inkább okoznak fejtörést, mint benső békét, nem érdemes foglalkoznod. Minden olyan jelenés, mely Tőlem van, annyira egyértelmű, hogy nem való rejtvényfejtésre."

"Én nem szeretek titokzatoskodni. Igen, igen, nem, nem. Ez van Tőlem."

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI

Sikerülni fog-e vállalkozásom? Szeretnék tisztábban látni. Mi volt a 4 évvel ezelőtt átélt jelenés értelme?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Ma is csak olyan kérdésekkel tudok érdemben foglalkozni, amilyen kérdésekkel évezredekkel ezelőtt is foglalkoztam. Szívesen bocsátkozom jóslásokba is, ha az világméretű tartalmat hordoz. De egyéni életetek vállalkozásaihoz nem adhatok csalhatatlan tippeket. Nem áll módomban pl. előre megmondani, hogy mely számokkal lesz nyerő a következő lottó. Pedig a lottózás is vállalkozás. Ha egy vállalkozásnál Tőlem várhatnátok a biztos tippet, akkor ezt elvárhatnátok egy másik vállalkozásnál is.
Válaszom tehát első kérdésedre az, hogy a siker nem Rajtam múlik. Így a sikertelenségért sem lehet Engem felelősségre vonni. A vállalkozások, azok ilyenek. Rizikó! Egyetlen vállalkozás rizikómentes: a szeretetre vállalkozás. E vállalkozásban mindig jól jár a vállalkozó. A szeretet mindig növekszik, ha tovább adják. És nem abban növekszik, aki kapta, hanem abban, aki adja. Ha ezt megérted, akkor mindent megértettél, ami fontos és szükséges a boldogságodhoz.
Négy évvel ezelőtt átéltél egy jelenést? Mondok valamit. Az elmúlt időszakban sokkal több jelenést éltél át, mint egyet. De az az egy nem hagy nyugodni, mely évekkel ezelőtt történt. Ajánlanám, hogy hetenként, de lehet akár naponta is, vedd számba azokat az eseményeket, melyekért érdemes volna hálát adnod Nekem.
Ezt azért mondom, mert egyetlen élmény mellett csak akkor érdemes letáboroznod, ha abból erő fakad további életed boldogítására. Azokkal a jelenésekkel pedig, melyek inkább okoznak fejtörést, mint benső békét, nem érdemes foglalkoznod. Minden olyan jelenés, mely Tőlem van, annyira egyértelmű, hogy nem való rejtvényfejtésre. Olvasd ki tehát az említett jelenésből azt, ami jó irányba visz. A többi nem érdekes. Hidd el, Én nem szeretek titokzatoskodni. Igen, igen, nem, nem. Ez van Tőlem.
Megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/424

51. hét

(2008. 12. 15. - 21.)

Témáink:

"...az átlagember gondolatát vetted át ... De az átlagembernek nincs igaza. Igaza csak annak van, Aki azonosnak mondhatta magát az IGAZSÁGGAL."

"Depressziós vagy, mert nem látod értelmét életednek, de annak sem, hogy másképpen gondolkodjál. Annak látnád értelmét, ha megváltozna körülötted a világ úgy, ahogy te azt jónak látod."

"E világ fejedelme a Sátán, és aki e világ irányításába bele akar avatkozni, az vele beszélje meg a dolgot. Én csak azon tudok segíteni, aki nem a világot, hanem önmagát akarja megváltoztatni."

"Amennyire igaz, hogy a szeretet körén belül mindenható vagyok, annyira igaz, hogy a szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Sőt! Ott nem is vagyok."

"Újra és újra gondolkodás-átalakításra szólítok fel mindenkit, aki Hozzám fordul. Meg kell mondjam, éppen ezért nem tolonganak Hozzám az emberek."

"Minden kérdésedre válaszolni tudok, ha igény van benned arra, hogy úgy legyél boldog, ahogy azt az Isten akarja. De tehetetlen vagyok, ha körülményeid megváltoztatását kéred Tőlem."

"Ha körülményeid megváltoztatásától reméled boldogságodat, ezt a Sátántól kell kérned. De előre figyelmeztetlek, kegyetlenebb boldogtalanság vár akkor rád, sem mint elképzelhetnéd."

Kérdező: MIRE SZÜLETTEM A FÖLDRE?

Elhagytak. Gyermekemmel élek, s már lassan felőrlődöm. Magányom számomra nem természetes. Anyának, feleségnek születtem e földre.

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Drága Gyermekem! Kétségtelen, hogy földi életedet akkor éled meg természetesnek, ha anyának, feleségnek tudod magadat. De tévedésben vagy, ha azt hiszed, hogy erre születtél. Nem. Arról van szó, hogy az átlagember gondolatát vetted át, s ez mondatja veled azt, amit írtál. Minden átlagember igazat ad neked. De az átlagembernek nincs igaza. Igaza csak annak van, Aki azonosnak mondhatta magát az IGAZSÁGGAL.
Te valami egészen különös, hogy ne mondjam, véget nem érő jelenségnek gondolod a földi életet, mely pontosan arra való, hogy ne kelljen átalakítani senki gondolatát ahhoz, hogy boldog legyen. Illetve, csak azoknak kell gondolkodás-átalakítást végezniük, akik nem úgy gondolkodnak, ahogy te látod jónak.
Depressziós vagy, mert nem látod értelmét életednek, de annak sem, hogy másképpen gondolkodjál. Annak látnád értelmét, ha megváltozna körülötted a világ úgy, ahogy te azt jónak látod.
Úgy gondolom, hogy talán át is vennéd Tőlem e világ irányítását, ha felkínálnám neked. Hidd el, ezt meg is tenném, ha e világ irányítása az Én kezemben lenne. De nem így van. E világ fejedelme a Sátán, és aki e világ irányításába bele akar avatkozni, az vele beszélje meg a dolgot. Én csak azon tudok segíteni, aki nem a világot, hanem önmagát akarja megváltoztatni. Amennyire igaz, hogy a szeretet körén belül mindenható vagyok, annyira igaz, hogy a szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Sőt! Ott nem is vagyok.
Drága Gyermekem! Tudom, hogy nehéz, szinte lehetetlen hinni Nekem. Sajnos, ezt már megszoktam. De Én nem hitegethetek senkit, ha egyszer tudom, hogy rövidesen elmúlik e világ, minden örömével és fonákságával együtt. Újra és újra gondolkodás-átalakításra szólítok fel mindenkit, aki Hozzám fordul. Meg kell mondjam, éppen ezért nem tolonganak Hozzám az emberek. Múlandó testi, lelki bajaik tüneti kezelését még csak elfogadják Tőlem, de amire való vagyok, azzal nem szívesen állnak szóba. Pedig egyetlen dologra vagyok való, hogy boldogítsalak benneteket úgy, ahogy lehet és kell, s nem úgy, ahogy nem lehet.
Minden kérdésedre válaszolni tudok, ha igény van benned arra, hogy úgy legyél boldog, ahogy azt az Isten akarja. De tehetetlen vagyok, ha körülményeid megváltoztatását kéred Tőlem. Ha körülményeid megváltoztatásától reméled boldogságodat, ezt a Sátántól kell kérned. De előre figyelmeztetlek, kegyetlenebb boldogtalanság vár akkor rád, sem mint elképzelhetnéd.
Én valóban nagyon szeretlek. Valóban boldogságra teremtettelek. Valóban magadban hordod ennek kulcsát. Valóban segíteni akarok e kulcsot megfelelően forgatni. Valóban szeretném, ha Rám találnál.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 5/425

52. hét

(2008. 12. 22. - 28.)

Témáink:

"Nyugodtabb ima, és több önmegtagadás, böjt. Ezek azok az eszközök, melyek segítenek abban, hogy valaki tisztábban lássa napi teendőit, s erőt nyerjen, hogy amit lát, azt meg is tudja valósítani."

"Fontosabb a tisztánlátás, mint az erő."

"...sokszor fordul elő olyan eset, mikor ti erőért könyörögtök, mivel nem az Én elgondolásomat, hanem a saját elgondolásotokat kívánjátok megvalósítani, ami bizony nem egyszer nehezebb, mint az Én kívánságom vállalásának végrehajtása."

"Másokon segíteni nem görcsös akarással kell, hanem befelé figyelve ráhallani hangomra, ráérezni irányításomra."

"Veled vagyok, irányítalak. Ezt különösen fontos hinned olyankor, amikor másokon segíteni akarsz."

"Legfontosabb a lelki béke." Amennyiben ezt elő tudod segíteni másokban is, tedd meg. Így szereted őket a legjobban. Annyiban tudod elősegíteni ezt másokban, amennyiben meg tudod őket érteni.

Mások annyiban tudnak átvenni tőled segítséget, amennyiben meg tudnak téged érteni. Vagyis megértik, hogy te valóban helyesen szereted őket, amikor számodra az ő szívbékéjük a legfontosabb.

"...a szívbéke nem a testi egészség következménye. De a szívbéke könnyen lehet a testi egészség elősegítője."

Kérdező: MIT KELL TENNEM ÖNMAGAMÉRT ÉS HALÁLOSAN BETEG APÁMÉRT?

1. Mit kell tennem a tisztább benső látásért, hallásért?
2. Mit tehetek halálos beteg apámért?
3. Mi az, ami a legfontosabb most számomra?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!
1. Nyugodtabb ima, és több önmegtagadás, böjt. Ezek azok az eszközök, melyek segítenek abban, hogy valaki tisztábban lássa napi teendőit, s erőt nyerjen, hogy amit lát, azt meg is tudja valósítani. Fontosabb a tisztánlátás, mint az erő. Igen, mert sokszor fordul elő olyan eset, mikor ti erőért könyörögtök, mivel nem az Én elgondolásomat, hanem a saját elgondolásotokat kívánjátok megvalósítani, ami bizony nem egyszer nehezebb, mint az Én kívánságom vállalásának végrehajtása. Azért is fontosabb tisztánlátásért könyörögni, mert ha valaki látja az Általam megkívánt feladatot, akkor bízhat abban, hogy kérés nélkül is megadom hozzá a szükséges erőt. De azért erőért sem felesleges könyörögni. Ez nem Miattam fontos, hanem miattatok. Így tudjátok jobban átélni, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek.
2. Beteg apádtól szabaddá kell válnod. Akkor tudod helyesen szeretni, ha szabad vagy tőle. Másokon segíteni nem görcsös akarással kell, hanem befelé figyelve ráhallani hangomra, ráérezni irányításomra. Veled vagyok, irányítalak. Ezt különösen fontos hinned olyankor, amikor másokon segíteni akarsz. A segíteni akarás az Én egyik legfontosabb életelemem köztetek, bennetek, általatok.
Apádtól akkor vagy szabad, ha nem az ő egészsége a legfontosabb számodra. Legfontosabb a lelki béke. Amennyiben ezt elő tudod segíteni benne, tedd meg. Így szereted őt a legjobban. Annyiban tudod elősegíteni ezt benne, amennyiben meg tudod őt érteni. A te oldaladról ennél továbbmenni nem lehet. Ő annyiban tud átvenni tőled segítséget, amennyiben meg tud téged érteni. Vagyis megérti, hogy te valóban helyesen szereted őt, amikor számodra az ő szívbékéje a legfontosabb.
Ahhoz nem kell különösebb értelmi nyitottság, hogy valaki belássa: a szívbéke nem a testi egészség következménye. De a szívbéke könnyen lehet a testi egészség elősegítője.
3. Számodra most legfontosabb a higgadtság, a bizalom irányomban, és hatékony, tevékeny jelenlétemnek tudomásulvétele.
Megáldalak."

Jézus - A Hang: 6/428
Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)