Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2007

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1. hét

(2007. 01. 1. - 7.)

Témáink:

Az emberek közömbösségéből fakadó fájdalmunk, Jézus fájdalma mibennünk;

A közömbös emberek iránti helyes magatartásról;

Jézusért vállalni kell a mindenkitől való eltávolodást - elvben mindenképpen! "Ne félj! Nem maradsz egyedül."

"Aki Értem távolodik el az emberektől, az egy olyan vákuumot hagy maga után, melynek lelkeket szívó hatása van."

"Én az enyéim számára a körülményeknek is Istene vagyok."

"Ne érezd magadat se méltónak, se méltatlannak Hozzám. Érezd magad olyannak, akit Isten mérhetetlenül, tehát úgy szeret, ahogy csak egy Isten tud szeretni."

"Nem egyházatok, hanem egyes egyháziak zárkóznak el a reinkarnációtól." Ennek okai;

"Az igazság nem tantétel, hanem egy SZEMÉLY", Aki Jézus!

Az önszeretet CSÚCSÉRTÉK, ami nem azonos az önzéssel, hanem az ellentéte!

"... az szereti helyesen önmagát, aki teljesen oda tudja ajándékozni magát Nekem, illetve az Én kedvemért embertársainak."
('Aki elveszti életet, megnyeri azt')
('Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja?')

"...egyetlen felekezet vezetői sem örülnek azoknak, akik valóban Engem keresnek, és nem elöljáróik tetszését. Bár van néha, hogy a kettő egybevág. De általában nem ez a jellemező."

"Ha valaki jól imádkozik, akkor semmiképpen nem lehet boldogtalan..."

"Velem általában minden lehetséges, mert nemcsak Én, hanem mindenki mindenható a szeretet körén belül, ha Hozzám tartozik."

Kérdező: "Egy nagy lelki élményem után nagyon fáj környezetem közömbössége, jövőjük sorsa. Sokszor kellene szólnom, ellent- mondanom, vagy otthagyni a társaságot, de nem tudom megtenni. Nem távolodhatok el mindenkitől! Keresem azt a közösséget, melyben megtalálhatnám lelkem gazdagodásának lehetőségeit. Problémám az Oltáriszentség. Nem tudok úgy leborulni lélekben, mint szeretnék. Egyházunk miért zárkózik el a reinkarnációtól? Sok a klubokban a zagyvaság. Hol az igazság? Önmagunk szeretetét hogyan értsem? Mi lesz a másvallásúakkal? Hogyan lehet más másságát elviselni szeretetben? Van nem hatékony ima?, most egy betegre gondolok, aki úgy tűnik, hiába imádkozik, nem lesz ettől boldog."

A HANG válasza:

"Gyermekem! Nekem is fáj, nagyon fáj az emberek közömbössége. Amikor ez neked fáj, olyankor ÉN fájok benned. Ennek semmiképpen sem lehet következménye szeretetlenség azokkal szemben, akik közömbösek Irántam. Még jobban kell szeretni őket, vagyis éreztetni velük, hogy nem azért szereted őket, mert jók, hanem azért, mert te akarsz jó lenni, te vagy a jó.
Bizony vállalni kell a mindenkitől való eltávolodást - elvben mindenképpen -, hogy azt a mindenkit arra késztesd, hogy ők közeledjenek hozzád. Ne félj! Nem maradsz egyedül. Egyedül azok maradnak, akik Tőlem távolodnak el. Aki Értem távolodik el az emberektől, az egy olyan vákuumot hagy maga után, melynek lelkeket szívó hatása van.
Jól teszed, hogy keresed azt a közösséget, mely szíved gazdagodását elősegítheti. Azzal, hogy keresed, ezzel már meg is teszed azt, amit neked meg kell tenned. A többi már nem a te dolgod. Én az enyéim számára a körülményeknek is Istene vagyok.
Ami az Én szentségi jelenlétemet illeti, hát arról csak annyit mondok, hogy Én egyáltalán nem igénylek semmiféle leborulást. Erre viszont - legalább is lélekben - feltétlenül szükségetek van, ha nem akartok idő előtt kiborulni. Ne érezd magadat se méltónak, se méltatlannak Hozzám. Érezd magad olyannak, akit Isten mérhetetlenül, tehát úgy szeret, ahogy csak egy Isten tud szeretni. Ha erre többször és tőled telhetően átélten gondolsz, akkor irántad való szeretetemnek visszhangja nem fog elmaradni benned, vagyis fel fog izzani szívedben Irántam való szereteted. Ez pedig közvetlenül önfegyelemben, önmegtagadásokban, közvetve pedig az emberek iránti jóindulatban fog megnyilvánulni.
Nem egyházatok, hanem egyes egyháziak zárkóznak el a reinkarnációtól. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy legtöbb embert a reinkarnáció elfogadása nem hozna közelebb Hozzám, mivel a megtérésre a ti stílusotokban ezt mondanák:' Hej, ráérünk arra még!'- A másik ok az, hogy valóban nem tartozik a jelen megszentelésének lényegéhez. De van más oka is. Pl. egyszerű tudatlanság.
Az igazság nem tantétel, hanem egy SZEMÉLY!, ÉN vagyok. Hol vagyok? Hát a szívedben is, a ti egyházatok szentségeiben is, a Bibliában is. De a Bibliában csak azoknak vagyok jelen, akik jól ismernek Engem az evangéliumok alapján. Neked ezt ajánlom, az evangéliumok olvasását pár évig.
Tőlem megtanulhatod, hogy az önszeretet CSÚCSÉRTÉK! Az önszeretet nem azonos az önzéssel, hanem ellenkezik vele. Mivel a szeretet ADÁS, AJÁNDÉKOZÁS, azért az szereti helyesen önmagát, aki teljesen oda tudja ajándékozni magát Nekem, illetve az Én kedvemért embertársainak. 'Aki elveszti életet, megnyeri azt' 'Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja?'- Hát erről van szó.
A másvallásúakkal ugyanaz lesz, mint veletek. Mindenki annyiban Enyém, amennyiben az Enyém akar lenni. Függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartozik. Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG ÉS ÉLET, és nem valamelyik felekezet. Én minden felekezetben megtalálható vagyok annak, aki Engem keres. De azt tudnotok kell, hogy egyetlen felekezet vezetői sem örülnek azoknak, akik valóban Engem keresnek, és nem elöljáróik tetszését. Bár van néha, hogy a kettő egybevág. De általában nem ez a jellemező. Ez viszont, azok számára, akik Engem keresnek és szeretnek, nem baj.
Nagyon komoly problémát említettél, mikor arról kérdezel, hogy miképpen lehet imádkozó ember boldogtalan.
Ha valaki jól imádkozik, akkor semmiképpen nem lehet boldogtalan, mivel az imádságnak a földön éppen az az egyik legfőbb feladata, hogy boldogítson.
Boldogtalan az az ember, aki nem tud szeretni. Aki nem azért jön Hozzám, tehát nem azért imádkozik, hogy jobban szeressen, az nem jól imádkozik. Lélektani képtelenség, hogy ha valaki Engem magához ölel, ha engedi, hogy Én őt magamhoz öleljem, hogy ennek semmi következménye se legyen benne. Még ha ember embert ölel szeretetben magához, annak is van érzelmi, hangulati következménye is, hát mennyivel inkább kell legyen annak, ha valaki így találkozik Velem. Akire tehát te gondolsz, az nem imádkozik jól, s hiába is viszik el őt templomba, nem arra van beállítva lelke antennája, hogy az ilyen vallási események őt boldoggá tegyék. Az ilyeneken nem megbotránkozni kell, inkább sajnálkozni. Persze rajtuk ez sem segít, de segít neked, hogy jobban el tudd viselni az ilyen embert. -
Ez nem könnyű, de Velem lehetséges. Velem általában minden lehetséges, mert nemcsak Én, hanem mindenki mindenható a szeretet körén belül, ha Hozzám tartozik.
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL."

Jézus; A Hang, 4/325

2. hét

(2007. 01. 8. - 14.)

Témáink:

"A hűtlenség az hitetlenség is."

"...az, aki nem akar jól látni, azt kívülről erre megtanítani nem lehet."

A hűség értékelését a hűtlennek csak szenvedések árán lehet megtanulnia, megtapasztalva, hogy hűtlenségének milyen következményei vannak saját magára nézve.

Egy ideig lehet menekülni önmagunk elől, de véglegesen nem. Egyszer mindenkinek szembesülnie kell önmagával.

A hűtlen fél iránti imával a menekülése megrövidíthető, de ez nem törvényszerű;

Kérdező: Házastársam hűtlen lett, de én tovább szeretem, csak sajnos nem tudok neki segíteni kilábolni hitetlenségéből. Van, amikor sírnom kell, ha olvasom a Bibliát. Szeretnék mindig segíteni a rászorulókon. De fáj, hogy amit adok, szeretetet, megbocsátást, ezeket nem fogadja el az, akinek adni szeretném.

A HANG válasza:

Drága Gyermekem! A hűtlenség az hitetlenség is. Bizony az, aki nem akar jól látni, azt kívülről erre megtanítani nem lehet. Társadnak sem lehet megtanulnia másképpen a hűség értékelését, csak úgy, hogy keservesen meg kell tapasztalnia, milyen következményei vannak hűtlenségének saját magára nézve. Egy ideig lehet menekülni önmagatok elől, de véglegesen nem. A földi élet végességének velejárója az is, hogy egyszer véget kell érnie minden önbecsapásnak, minden bújócskának. Egyszer mindenkinek szembesülnie kell önmagával. Ha sokat imádkozol társadért és továbbra is szereted őt, akkor megrövidítheted számára a menekülés útját. Minél előbb szembesül valaki önmagával, annál hamarább lehet boldogságom részese.
Az ne zavarjon, hogy nincs e téren sikerélményed. Számodra ne is az legyen a fontos, hogy ő, vagy bárki hogyan reagál szereteted megnyilvánulásaira. A fontos az, hogy te ezekbe ne fáradj bele. Számodra fontosak ezek. Ezzel tudod igazán bizonyítani, hogy Velem akarod járni életed útját. Kell, hogy tanúságtevőm légy. Kell, hogy ne légy a körülmények könnyű eszköze, hanem az Én szeretetem bemutatója minden bántó körülmény ellenére. A könnyek adománya is az Én adományom. Megkönnyíti életedet.
A feladatod vállalásához szükséges erőt gyakran kérd Tőlem. Nem nekem fontos e gyakoriság, hanem neked. Ezzel tudod életben tartani magadban azt a bizonyosságot, hogy mérhetetlenül szeretlek téged.
Megáldalak SZERETETEM KIMERÍTHETETLEN EREJÉVEL".

Jézus; A Hang, 4/326

3. hét

(2007. 01. 15. - 21.)

Témáink:

Nem a Biblia a forrás, hanem a Szent Szellem;

A négy evangélium ad kimerítő tanítást arról, hogy Jézus Lelke mit is akar tőlünk;

Mindenki boldogságra lett teremtetve;

A boldogság egy olyan érzelmi és tudati állapot, mely a legnagyobb örömöt éppen a halál óráján tudja megadni annak, aki Jézus elgondolása szerint rendezte a földi életét;

"Aki nem erre törekszik, az mindig, mindenkiben és mindenhol csalódni fog."

Nincs kívülről belénk áradó boldogság! Csak olyan van, melyet magunkban kell fölfedezni függetlenül attól, hogy milyen körülmény között élünk;

"A körülmény csak a szemetet határozza meg. Szemét önmagában nem létezik. Minden szemét addig, míg nincs megfelelő helyen."

"Ma már sokkal rafináltabb módon próbálja az Ősellenség elterelni az emberek figyelmét az egy és igaz Isten imádásáról", mint a bálványimádás régebbi módozatainál (szobrok, képek);

Akiben nem az emberek iránti szeretet növekedését szorgalmazza valamilyen tevékenység, hanem valami mást, annak már bálványimádás lehet a neve;

"Élni azért kell, hogy boldog legyen a halálod órája. A többi mind hiúságok hiúsága."

"Te is arra vagy teremtve, hogy szeress, és nem arra, hogy szeressenek."

"Ha azért élsz, amire teremtve vagy, vagyis azért, hogy szeress, akkor úgyis szeretni fognak."

"...ha arra törekszel, hogy szeressenek, akkor nincs sem földi, sem égi lény, aki téged boldogítani tudna." "Nem áldott, hanem átkozott életet fogsz megélni kívül-belül egyaránt."

"...erődön felül soha- sem kerülhetsz lehetetlen helyzetbe."

"...a Biblia csak azok számára épületes olvasmány, akik már nagyon jól ismerik az evangéliumok alapján az Én tanításomat, életemet."

"Mindaddig, míg valaki nem kezdi átalakítani gondolkodását, mindaddig nem jött meg az esze."

"Csak az lehet boldog, aki az elvesztés félelme nélkül tudja birtokolni azt a jót, amit el sem rabolhatnak tőle." Ez pedig: "Szeretni embereket szolgálat által, és szeretni Istent áldozatok által"

Kérdező: Mit jelent az, hogy tilos képmást formálni? A természetgyógyászat az utam? Csak Jézus boldogít?, én ezt emberektől várnám el. Házasságom, családi problémám rendeződhet-e? Miért kerültem ebbe a sorsba, melyben vagyok? Egy találkozásról, s annak következményéről szeretnék világos képet kapni. Helyes úton járok? A Biblia cenzúrázott része megtalálható-e?

A HANG válasza:

"Gyermekem! A végénél kezdem. Nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, vagy ahogyan még pontosabban mondjátok, a Szent Szellem. A Bibliának az a része, melyben a négy evangélium található, ez ad kimerítő tanítást arról, hogy az Én Lelkem mit is akar tőletek annak érdekében, hogy boldogok legyetek. Mindenkit boldogságra teremtettem.
A boldogság egy olyan érzelmi és tudati állapot, mely a legnagyobb örömöt éppen a halál óráján tudja megadni annak, aki boldogítóan, helyesen, tehát az Én elgondolásom szerint rendezte úgy a földi életét, hogy annak végső kibontakozása az örök életben képes legyen megvalósulni. Aki nem erre törekszik, az mindig, mindenkiben és mindenhol csalódni fog. Nincs kívülről belétek áradó boldogság! Csak olyan van, melyet magatokban kell fölfedezni függetlenül attól, hogy milyen körülmény között éltek.
A körülmény csak a szemetet határozza meg. Szemét önmagában nem létezik. Minden szemét addig, míg nincs megfelelő helyen. Föld, mész, papír, stb. mind szemét, ha nincs ott, ahol lennie kéne. Sajnos ez az emberre is áll.
Most próbálok válaszolni kérdéseidre:
Isten parancsa a képekről, szobrokról akkor, mikor a bálványimádást éppen ezek biztosították, természetesen tiltó parancs volt. Ma is az, ha valaki képeket, szobrokat istenít. De, éppen a természetes fejlődés következtében, ma már nem ezek a bálványimádás elősegítői. Ma már sokkal rafináltabb módon próbálja az Ősellenség elterelni az emberek figyelmét az egy és igaz Isten imádásáról.
A természetgyógyászat is lehet egy ilyen fajta bálványimádás. Akiben nem az emberek iránti szeretet növekedését szorgalmazza, hanem valami mást, akkor és ott már bizony bálványimádás lehet a neve. Ne akarj ezért élni. Élni azért kell, hogy boldog legyen a halálod órája. A többi mind hiúságok hiúsága. Ne áltasd magad. Te is arra vagy teremtve, hogy örökké boldog légy. Te is arra vagy teremtve, hogy szeress, és nem arra, hogy szeressenek. Ha azért élsz, amire teremtve vagy, vagyis azért, hogy szeress, akkor úgyis szeretni fognak. De ha arra törekszel, hogy szeressenek, akkor nincs sem földi, sem égi lény, aki téged boldogítani tudna. Lehetnek pillanatnyi kábulat-örömeid, de boldog sohasem leszel. Nem áldott, hanem átkozott életet fogsz megélni kívül-belül egyaránt.
Valóban nem tehetsz arról, hogy nőnek születtél, és arról sem, hogy ilyen a sorsod vonala. Azért nem tehetsz erről, mert azt az életszakaszodat, melyről tehettél, annyira elrontottad, hogy előző életed után nem voltál alkalmas arra, hogy magad válassz magadnak életsorsot. Akik ezt számodra választották, azok tudták, hogy csak ebben az életsorsban fogsz találkozni olyan kihívásokkal, melyeket, ha akarod, akkor képes leszel pozitív módon megoldani. Tehát erődön felül soha- sem kerülhetsz lehetetlen helyzetbe. A te házifeladatodat neked kell megoldanod, s nem jó, ha mások házifeladatai felé sóvárogva kacsingatsz, mert számodra arra kapod az osztályzatot, amely a tiéd.
Első kijelentésem vagy kétezer évvel ezelőtt, mikor az emberek elé léptem, így hangzott: "Alakítsátok át gondolkodásotokat" Ezt ti így fordítottátok le: "Térjetek meg!" - "Tartsatok bűnbánatot!" Végső soron mindegyik fordítás jó, de a legjobb az eredeti: "Alakítsátok át gondolkodásotokat". Ezt kell mondjam neked is. Ez a kiindulás minden problémádra. Ha nem ezt teszed, úgy fogsz járni, mint az az ember, aki egy fa körül keringett, s azon siránkozott, hogy be van deszkázva, körül van zárva. Házastárs, kapcsolat, család, rokonság, állás, ezek mind ennek a függvényei. Olvasd tehát az evangéliumokat. Nem Bibliát mondtam, mert a Biblia csak azok számára épületes olvasmány, akik már nagyon jól ismerik az evangéliumok alapján az Én tanításomat, életemet. Csak az EVANGÉLIUMOK! Így kerülhetsz annak a FÉNY-nek birtokába, melyről ezt mondtam:" Én vagyok a világ világossága.".
Hidd el, nagyon szeretlek. Az, hogy te ebből nem sokat, vagy éppen semmit sem veszel észre, ez látásod hiányossága miatt van. Erről nem Én tehetek. Sohase hidd el, hogy bárki ember valaha is biztosítaná szíved nyugalmát. Kísérletezhetsz, de mindig pórul fogsz járni. És JAJ annak, aki ezt a halála óráján lesz kénytelen megtapasztalni. Jöhet majd újra vissza, mint te jöttél, s nagyon nem olyan körülményekbe, melyeket kedvezőnek tudna magára nézve tartani. Mindaddig, míg valaki nem kezdi átalakítani gondolkodását, mindaddig nem jött meg az esze. Csak az mondhatja, hogy megjött az esze, aki kezdi azt átalakítani. Senkinek sem jön meg készre az esze, csupán átalakítandó anyagként!
Összegezem: te is azért jöttél a földre, hogy boldog légy. Csak az lehet boldog, aki az elvesztés félelme nélkül tudja birtokolni azt a jót, amit el sem rabolhatnak tőle. Ez a jó pedig csak EGYETLEN valami. Szeretni embereket szolgálat által, és szeretni Istent áldozatok által. - Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL."

Jézus; A Hang, 4/327

4. hét

(2007. 01. 22. - 28.)

Témáink:

Az anyag nem más, mint sűrített gondolat, ami tehát csak a felszín;

A felszíni problémák lehetnek talán még legsürgősebbek is, de az biztos, hogy nem a legfontosabbak;

"Az az Isten, aki egy egész népet negyven évig tudott etetni, itatni, ruházni pusztai vándorlás közben, az nyílván bárkit képes ellátni ilyesmivel, ha az Ő kedvéért vándorol az illető."

A fentiekhez nem kell mást tennünk, mint minden nap azt, amit azon a napon a bennünk élő Lélek mond. - Ez ilyen egyszerű.

"Isten öngólt rúgna önmagának, ha nem gondoskodna övéiről.."

Kérdező: Legsürgősebben megoldandó problémám az anyagi helyzetem. Munkám, melyet szeretek, nem biztosít megélhetést. Megtalálom azt, aki mellett vágyaim szerint élhetek?

A HANG válasza:

Gyermekem! Legsürgősebbnek anyagi problémáid megoldását gondolod. Én nem tudok helyetted másképpen gondolkodni, csupán elmondanám véleményemet erről-arról.
Az anyag nem más, mint sűrített gondolat. Az anyag tehát felszín. Lehetnek felszíni problémák, talán még legsürgősebbek is, de biztos, hogy nem a legfontosabbak. Egy szomjúhozónak lehet legsürgősebb, hogy vízhez jusson, de boldogsága szempontjából biztosan nem ez a legfontosabb. Amennyiben valóban legsürgősebben megoldandó probléma életedben az anyagi helyzeted stabilizálása, annyiban sem lehetsz kétségbeesett helyzetben, ha az Enyémnek tudod magadat. Az az Isten, aki egy egész népet negyven évig tudott etetni, itatni, ruházni pusztai vándorlás közben, az nyílván bárkit képes ellátni ilyesmivel, ha az Ő kedvéért vándorol az illető. Neked nem kell mást tenned, mint minden nap azt tenni, amit azon a napon a benned élő Lélek mond. Vagyis lelkiismereted szerint gondolkodni, szólni és cselekedni.
Ilyen egyszerű. Isten öngólt rúgna önmagának, ha nem gondoskodna övéiről, Enyéimről, akikről azt állítottam, hogy többet érnek a verebeknél és a mezők virágainál.
Munkáddal kapcsolatban kétségtelenül jó, ha valaki szereti azt csinálni, amiből meg is tud élni. De elsődleges mégsem az, hogy kedved legyen hozzá, hanem az, hogy meg tudj élni belőle. Mivel Én csak elveket adhatok e téren, ezért ennél többet nem is mondhatok ezzel kapcsolatban.
A harmadik kérdésedre csak nemleges választ tudok adni. Nincs ember a világon, aki a másik ember vágyait ki tudná szolgálni olyan módon, hogy az illető azzal meg lehetne elégedve. Gondolj csak arra, hogy még Velem sem vagytok megelégedve a földön! Hát hogy is lehetnétek megelégedve egymással.
Ha arra irányul törekvésed, hogy veled legyenek megelégedve mások annyira, amennyire ez lehetséges, akkor megtettél mindent, nem mások, hanem a magad érdekben.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus; A Hang, 4/328

5. hét

(2007. 01. 28. - 02. 04.)

Témáink:

Tanfolyamokon, emberektől ne vállaljunk beavatást!

A Jézus által történt beavatás mindent felülmúl;

Az agykontrollon tanultakat használd az életedben!

"A harmadik szemnél van tisztultabb szem. Ez a SZÍV-nek a szeme..."

"...csak akkor, kapod meg az ÉLET KORONÁJÁT", ha hűséges maradsz Jézushoz;

Kérdező: Vállaljak-e beavatást okt. 27-28-án? Melyik a helyes út? Járjak-e karizmatikusok közé?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Ne vállalj beavatást. Én akkor avatlak be, amikor azt jónak látom. Az Én általam történt beavatás mindent felülmúl. Ne vállalj beavatást. Amennyiben lehetőséged van arra, hogy karizmatikusokkal kapcsolatba kerülj, az ártani nem fog. De ha már egyszer Hozzám fordultál a HANG-hoz, legjobb lenne nem eltérni ettől.
Az agykontrollon tanultakat ne add föl. A harmadik szemnél van tisztultabb szem. Ez a SZÍV-nek a szeme, melyet Én megadok neked. Bízzál Bennem. Soha sem fogsz csalódni addig, míg lesz bátorságod elfogadni tanácsaimat.
Nagyon szeretlek. Engem ez a szeretet irányít, és ez diktálja ezeket a sorokat is, melyet médiumom által küldök neked. Maradj HŰSÉGES HOZZÁM, és akkor, de csak akkor, kapod meg az ÉLET KORONÁJÁT.
Megáldalak a BIZALOM ÉS A HŰSÉG LELKÉVEL."

Jézus; A Hang, 4/329

6. hét

(2007. 02. 05. - 11.)

Témáink:

A körülmények megváltozása, vagy megváltoztatása nem lényegi változás az életünkben, ezzel semmit sem oldhatunk meg;

Nem a szülő választja gyermekét, hanem a gyermeke őt;

"Csak az a szülő találja meg gyermekeivel kapcsolatban szíve békéjét, aki úgy képes gyermekével kapcsolatos megkötözöttségét felszámolni, hogy bűnrészességet sem vállal vele."

"Senkinek sem lehet erkölcsi nevelést adni. Vagy önmagát neveli valaki, vagy neveletlen marad erkölcsileg."

"Csak illemszabályok adhatók át apáról fiúra, illetve tanítótól tanítványnak."

"...nem feleltek gyermeketek erkölcsi magatartásáért, csak önmagatokért."

"...az Én fájdalmam bennetek számotokra kitüntetés is, záloga annak, hogy örömömnek is várományosai vagytok."

Kérdező: Gyermekem rossz társaságba keveredett. Nem is tudjuk, mi van vele. Kérjük a HANG segítségét.

A HANG válasza:

"Gyermekem! Teljesen megértem, hogy mint szülő, azt tartod legfontosabbnak, hogy gyermekedet megtaláld. Valamikor Én is pár napra elvesztem, s Anyám bánkódva keresett. Magatartását nem helyeseltem, bár megértettem.
Ne gondold, hogy gyermeked mostani elveszése és az akkori enyém között lényegi különbség van. Nincs. Ne hidd, hogy akkor Én jobb társaságban voltam, mint most a te gyermeked. Nem bizony. Azok, és azok későbbi utódai feszíttettek Engem később keresztre. Az persze kétségtelen, hogy az Én szándékom és a te gyermeked szándékvilága között ég és föld különbség van. De erről sem ti , sem ő nem nagyon tehet. Amennyiben tehettek, annyiban meg is adjátok az árát.
Mint tudjátok, Én nem vagyok rendőrség, így a számotokra annyira fontos megkeresésben nem segíthetek. De azt meg kell mondanom nektek, hogy semmit sem old meg az, ha megtaláljátok őt. Nektek is, neki is ez csupán körülményváltozást jelenthet. A körülmény-változás pedig nem lényegi változás. Egy szülőnek tudnia kell, hogy nem ő választotta gyermekét, hanem a gyermeke őt. Csak az a szülő találja meg gyermekeivel kapcsolatban szíve békéjét, aki úgy képes gyermekével kapcsolatos megkötözöttségét felszámolni, hogy bűnrészességet sem vállal vele. Senkinek sem lehet erkölcsi nevelést adni. Vagy önmagát neveli valaki, vagy neveletlen marad erkölcsileg. Csak illemszabályok adhatók át apáról fiúra, illetve tanítótól tanítványnak. Amint lehet felszínesen egy sebet eltakarni, de az a seb tovább roncsolja az egész testet, éppen így lehet a külső körülmények által felkínált lehetőségeket, melyek külsőleg is látható rossz irányba mutatnak, csökkenteni, de ezzel semmi sem oldódik meg. Ha visszagondoltok eddigi magatartásotokra gyermeketekkel kapcsolatban, s ebben vádol benneteket a lelkiismeret, hát azt meg kell bánni, s Én újra békét teremtek szívetekben.
Tehát nem feleltek gyermeketek erkölcsi magatartásáért, csak önmagatokért. Gyermeketeknek is, mint mindenkinek, saját keserves tapasztalata alapján kell megtanulnia, hogy számára mi boldogító és mi csupán önámítás.
Az természetes, hogy fáj nektek az, amit gyermeketek elkövetett. Ez Nekem is fáj. Sőt a ti fájdalmatok részben az Én fájdalmam bennetek. Azért mondom, hogy részben, mert a ti fájdalmatokat növeli megkötözöttségetek, s az a helytelen szemlélet, hogy ti is felelősek vagytok érte. E fájdalmat Én csökkenteni nem tudom. Ennek kezelése a ti kezetekben van. Az biztos, hogy az Én fájdalmam bennetek számotokra kitüntetés is, záloga annak, hogy örömömnek is várományosai vagytok.
Ott vagyok gyermeketek mellett! Várom, mikor segíthetek neki, mikor részesíthetem őt erőmben, békémben. Bízzatok Bennem!"

Jézus; A Hang, 4/330

7. hét

(2007. 02. 12. - 18.)

Témáink:

Áldozz gyónás nélkül is!

"nem a te tökéletességed kettőnk kapcsolatában a lényeg, hanem az Én irgalmam."

"...nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy!"

Hogyan kell és nem kell másokon segíteni;

A hit külső formái egyáltalán nem fontosak.

Kérdező: Valóban nem követhetek el halálos bűnt? Áldozhatok gyónás nélkül? Hogyan tudok segíteni másokon? Fontosak-e a hit külső formái?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem! Valóban nem követhetsz el halálos bűnt. Még a gondolatáról is mondjál le, hogy ilyenre képes vagy. Nem. Nem vagy képes. Minden további nélkül áldozhatsz, sőt áldozz is gyónás nélkül. Neked meg kell tanulnod, hogy nem a te tökéletességed kettőnk kapcsolatában a lényeg, hanem az Én irgalmam. Ezt csak úgy tudod megtanulni, ha elhiszed Nekem, hogy Én nem törődöm bűneiddel. Én a te boldogságoddal törődöm, s te akkor teszed Nekem és magadnak is a legnagyobb örömet, ha Nekem örülsz, és magad miatt nem bánkódsz. Értsd meg, nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Áldozz minél gyakrabban és gyónjál minél ritkábban. Ez a te gyógyulásod útja.
Ami pedig mások segítését illeti, hát erre a következőt tanácsolom. Ne adj senkinek anyagi segítséget. Igyekezz kereseted egy részét, pl. öt százalékát félretenni. Aztán ha már több tízezer forintot összegyűjtöttél így, akkor majd tudni fogod, hogy kinek add oda. Ha nem fogod tudni, akkor majd kérdezd meg tőlem, HANG-omtól. Pontosan el foglak igazítani. Kis összegekkel ma nálatok nem lehet senkit komolyan segíteni. A kis összegek, mint ajándékok, legtöbbször rosszra, pl. italozásra, vagy ehhez hasonlókra használódnak fel.
Ne adj hát senkinek, még akkor sem, ha nagyon kérik. Gyűjtsd össze azt, amiről le tudsz mondani. Csak így fognak megnyílni szemeid arra, hogy hogyan kell másokon segíteni.
A hit külső formái úgy, ahogy te gondolod, /templom előtt keresztvetés, betanult ima evés előtt és után /, egyáltalán nem fontosak. Nálad semmi szükség rájuk.
Megáldalak A SZERETET ÉS A BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus; A Hang, 4/331

8. hét

(2007. 02. 19. - 25.)

Témáink:

"A kegyelmeket nem lehet kiérdemelni. Én szerepeket kiosztó Isten vagyok, s mindenkinek megadom a szerepéhez szükséges kegyelmeket."

"Az Én oldalamról nézve nincs fő- és mellékszerep, csak jól és rosszul megvalósított szerep van."

Senki sem különb a másiktól, csak más. Senkinek sem különb a szerepe, csak más.

Jézus nem személyválogató, ezért aki sokat kapott, attól sokat is fognak követelni. Ilyenformán van egyenlőség közöttünk;

"Minden jót el lehet rontani. Ez a szándékban dől el."

"Igazi társadat csak Bennem találhatod meg. Önmagamra teremtettelek, s nem is adhat számodra szívbékét senki rajtam kívül."

"Ha szükségesnek látom, ... küldök embertársat is, de ...jobban járnál, ha nem vágyakoznál ilyen után."

"Én féltékeny Isten vagyok. Vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott."

Kérdező: Mivel érdemeltem ki a kapott kegyelmeket? 2. Mit jelent a pici fehér korona, amit kaptam? 3. Kiben találhatom meg igazi társam? 4. Miért oly erős családomban az összetartozás érzése? 5. A három bejelentéssel kapcsolatban, melyet a Megváltó születéséről kaptam, mit kell gondolnom? 6. Az álmokkal kapcsolatban mit kell tudnom?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem! 1. A kegyelmeket nem lehet kiérdemelni. Én szerepeket kiosztó Isten vagyok, s mindenkinek megadom a szerepéhez szükséges kegyelmeket. Mindenkinek olyan szerepet adok, amilyet jónak látok. Az Én oldalamról nézve nincs fő- és mellékszerep, csak jól és rosszul megvalósított szerep van. Örülnék, ha te jól valósítanád meg szerepedet. Nem különb hát szereped másokénál, csak más. Mint ahogy te sem vagy különb, csak más. De ezt mindenki elmondhatja magáról. Éppen, mert nem vagyok személyválogató, ezért aki úgy gondolja, hogy sokat kapott, annak gyakran jusson eszébe, hogy tőle sokat is fognak követelni. Ilyenformán egyenlőség van köztetek.
Minden jót el lehet rontani. Ez a szándékban dől el. Az a gyógyító, aki nem a szeretetet tartja a legfontosabbnak életében, az látszat-gyógyító. Az ember nem a teste. Aki a Tőlem kapott gyógyító erőt csupán anyagi érdekek szolgálatába állítja, az kénytelen lemondani arról, hogy az ember lelkét, szellemét is segítsen helyreállítani. Így önmagának sokat árt a gyógyítással, mivel annak, akinek testét meggyógyítja, annak nem használt annyit, mint használhatott volna. Elrontani mindent el lehet, ha ezt akarjátok.
2. A második kérdésedre azt kell mondanom, hogy Én általában gyakran szoktam figyelmeztető jeleket adni. De ezek soha sem kiváltságot jelentenek, hanem áldozatvállalásra serkentik azokat, akik felismerik e Tőlem kapott jeleket.
3. Igazi társadat csak Bennem találhatod meg. Önmagamra teremtettelek, s nem is adhat számodra szívbékét senki rajtam kívül. Ha szükségesnek látom, természetesen küldök embertársat is, de jegyezd meg, jobban járnál, ha nem vágyakoznál ilyen után.
4. Családodban még nem alakult ki az a szabadság légkör, amely Lelkem által az egymástól való megkötözöttségeteket oldani tudná. Ez a szabadság csak nagy keresztek vállalása árán tud megvalósulni. Lesz rá lehetőségetek, hogy ebbe az irányba döntsetek.
5. Az Én születésemmel kapcsolatban pedig jó ha tudod: nincs reális alapja olyan értelemben, ahogyan gondolod. Ostoba kísértés.
6. Az álmokra jó odafigyelni, de csak akkor, ha veszély-helyzetre hívják fel a figyelmet. Ilyenkor fokozott buzgósággal kell kérned őrangyalodat, hogy vigyázzon rád. Az ő erejének kiáradása nagyban függ attól, hogy milyen buzgón kéred. Az angyalok csakúgy, mint Én, nagyon tiszteletben tartják szabadságotokat.
Légy továbbra is józan és megfontolt. Veled vagyok mindaddig, míg gondolataidban, szavaidban és tetteidben be nem helyettesítesz Engem valaki vagy valami mással. Én féltékeny Isten vagyok. Vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG ÉS JÓZANSÁG LELKÉVEL."

Jézus; A Hang, 4/332

9. hét

(2007. 02. 26. - 03. 04.)

Témáink:

"Immár kétezer éve a kereszt az Én győzelmi jelvényem."

"Az első hely még nem véglegesített számodra. Még CÉL, mely felé törekedned kell."

Jelen életed és jövőd sorsa nagyban függ attól, hogy mennyire leszel körültekintő, együttérző azokkal, akiket ti kis embereknek neveztek, de az Én szememben egyáltalán nem azok;

Kérdező: Valaki, aki lát a harmadik szemével, egy aranykeresztet lát rajtam. Mit jelent ez?

A HANG válasza:

Gyermekem! Immár kétezer éve a kereszt az Én győzelmi jelvényem. Azáltal vált azzá, hogy ezen, mint egy küzdőtéren, végső győzelmet arattam az Ősellenség felett. Most elmondom, mit jelent rajtad e jel.
Mint tudod, egy küzdőtéren a versenyzők teljesítményük szerint vagy bronz- vagy ezüst- vagy aranyérmet kapnak.
A te életed küzdőterén a rajtad harmadik szemmel látható aranykereszt azt jelenti, hogy nem elégedhetsz meg az első helynél kevesebbel. Nem azért arany hát a rajtad lévő kereszt, mert már elérted, hanem azért, mert megelőlegeztem bizalmammal neked ezt a helyezést. Vigyázz! Ne használj olyan doppingszert, melynek minősége nincs harmóniában Velem, áldozatokat vállaló szeretetemmel. Az első hely még nem véglegesített számodra. Még CÉL, mely felé törekedned kell. Én nem csupán azóta ismerlek és szeretlek, mióta megszülettél e földre. Jelen életed és jövőd sorsa nagyban függ attól, hogy mennyire leszel körültekintő, együttérző azokkal, akiket ti kis embereknek neveztek, de az Én szememben egyáltalán nem azok. Újra mondom: VIGYÁZZ! Az éberség nem feszült figyelmet jelent most, hanem olyan Hozzám simulást, melyből ráérezhetsz, hogy problémáid közepette is veled vagyok, és szíved békéjét igyekszem biztosítani csakúgy, mint értelmed frissességét.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus; A Hang, 4/333

10. hét

(2007. 03. 05. - 11.)

Témáink:

"...embernek teremtettelek, s aki ember, annak birtokában van egy olyan lehetőség, melyről ugyan lemondhat, de akkor a boldogságáról is le kell mondania."

"E lehetőség nem más, mint olyan gondolkodás-átalakítás, mely nem a körülményekre, hanem befelé, tehát szívre teszi a hangsúlyt."

"...csak azok számára vagyok a körülményeknek is Istene, akik önmagukban már megtaláltak Engem."

"Aki Engem, mint békét Teremtőt, önmagán kívül, a külső körülményekben akar elsődlegesen megtalálni, az sem kívül, sem belül nem fog Rám találni."

A gyökérproblémánk nem más, mint a megkötözöttség, vagyis belső szabadság-hiány.

"...a szabadság nem más, mint megszabadultság érzése a megkötözöttségektől."

Az ördögűzés modja önmagunkon;

"Senki sem szeret úgy téged, mint Én. Senki sem ért meg téged úgy, mint Én, és senki sem tud téged jobban boldogítani, mint Én."

"míg elfogadsz és befogadsz Engem életedbe, addig a győztes oldalán állsz."

Sokkal nagyobb az az ERŐ, amely benned van, mint amely kívülről próbál téged támadni;

Kérdező: Üldöznek külföldön, üldöznek itthon. Van lehetőség arra, hogy ez kivédhető legyen?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Én elmondom neked, hogyan tudnál megnyugodni azoktól a zaklatásoktól, melyeket átélsz. De csak elmondani tudom. Elfogadnod neked kell. Ezt helyetted nem tudom megcsinálni. Te sem lehetsz kivétel. Nem, mert embernek teremtettelek, s aki ember, annak birtokában van egy olyan lehetőség, melyről ugyan lemondhat, de akkor a boldogságáról is le kell mondania. E lehetőség nem más, mint olyan gondolkodás-átalakítás, mely nem a körülményekre, hanem befelé, tehát szívre teszi a hangsúlyt.
Tudnod kell, hogy csak azok számára vagyok a körülményeknek is Istene, akik önmagukban már megtaláltak Engem. Fordítva nem megy. Aki Engem, mint békét Teremtőt, önmagán kívül, a külső körülményekben akar elsődlegesen megtalálni, az sem kívül, sem belül nem fog Rám találni.
Te is, mint minden más ember, belül, tehát lelkedben hordasz olyan sebeket, melyek orvoslása nélkül semmiféle körülmény nem képes biztosítani szíved nyugalmát. Ha nem ezeket gyógyítod meg, akkor csak tüneti kezeléseket tudnak majd adni bizonyos orvosi körök, de gyökeres orvoslást nem.
Rámutatok e sebekre. Fiatal korod olyan botlásai, melyekről csak te meg Én tudunk, melyeket ahelyett, hogy időben Elém hoztál volna, elfojtani próbáltál, s tudatod alatt tovább mérgezett, s szinte rákényszerültél, hogy ne magadon belül, hanem kívül próbáld elkezdeni életed rendbeszedését. Aztán férjed, rokoni kapcsolataid, baráti köröd, mid-mind megannyi betegségi góc, melyek mindegyike azonos gyökérből fakad. A gyökér pedig: megkötözöttség, szabadság-hiány. Azért írattam le ezt pozitív és negatív megfogalmazásban is, mert a szabadság nem más, mint megszabadultság érzése a megkötözöttségektől. Nem akarlak megijeszteni, de meg kell mondjam, hogy önmagadon bizony ördögűzést kell végezned. Erre te képes vagy. Nem kell mást csinálnod, csak kijelentened: ' Elfogadom Jézust uramnak és megszabadítómnak.' - Ezt többször kell ismételned magadban és hangosan kimondva is. Ha ezt megtetted, akkor már joggal kimondhatod e szavakat is: ' Jézus nevében megparancsolom neked, a külső körülményeket ártásra felhasználó lélek, távozz körülményeimből !' -
Gyógyulásod feltétele, hogy ne félj Tőlem. Senki sem szeret úgy téged, mint Én. Senki sem ért meg téged úgy, mint Én, és senki sem tud téged jobban boldogítani, mint Én. Ne félj! Amíg elfogadsz és befogadsz Engem életedbe, addig a győztes oldalán állsz. Én legyőztem a világot. Főleg azt a világot, melyet magadban hordasz. Kitűztem szíved ablakára az Én győzelmi jelvényemet. KERESZTÉNY vagy. Semmi sem árthat neked. Általam, Velem és Bennem biztosítva van lelki békéd. Báránykám vagy, Én pedig JÓ PÁSZTOROD vagyok. Sokkal nagyobb így az az ERŐ, mely benned van, mint amely kívülről próbált eddig téged támadni. Megáldalak, hogy tudj elfogadni Engem URADNAK ÉS MEGSZABADÍTÓDNAK."

Jézus; A Hang, 4/334

11. hét

(2007. 03. 12. - 18.)

Témáink:

"Mindenkinek az a legfőbb problémája, amit annak lát."

"...nincs olyan problémátlan házasság, amilyen...bárkit is kielégíthetne."

"A szeretet körén belül nincs JOG."

Vannak olyan emberek, akik szinte lelkiismeretfurdalás nélkül képesek menekülni önmaguk elől;

Ezen az úton az ember éppen akkor maradhat magára, amikor az a legjobban fog fájni;

Ha "múlandó hangulati elemek által összefabrikált álmok játsszák veled kisded játékukat", nincs kapcsolatod Jézussal;

A fentiek következménye, hogy önmagadért nem úgy akarsz felelősséget vállalni, mint ahogy az egy felnőtt emberhez illő;

Iyenkor nagyon szenved miattad Jézus, ilyen életfelfogásban képtelen találkozni veled;

Legfőbb problémád tehát az életfelfogásod, nem pedig az ebből fakadó napi problémáid;

"A végelszámolás közeledik megállíthatatlanul" - minden nap gondolj erre, hiszen nem tudhatod, meddig élsz a Földön;

Földi életed után "át foglak világítani azzal a fényemmel, melynek hatására minden ideológia, minden magyarázat elnémul."

"Most még van időd arra az önismeretre, mely időben figyelmeztethet lelki sebeidre, s elindíthat gyógyulásra Hozzám, az igazi GYÓGYÍTÓHOZ."

Kérdező: Legfőbb problémám a házasságom.

A HANG válasza:

Gyermekem! Mindenkinek az a legfőbb problémája, amit annak lát. Te a házasságodat látod annak. Először is meg kell mondjam, hogy nincs olyan problémátlan házasság, amilyen téged, vagy bárkit is kielégíthetne. Aki házasságát a legfőbb problémának látja, azon semmiképpen sem lehet segíteni. Maga az ISTEN sem tud! Itt be is fejezhetném mondanivalómat. De nem teszem, mert szeretlek, s szeretném, ha az az életszemléleted, mely jelenleg enyhén szólva homályos, olyan fényt kapna, mely által jobban eligazodhatnál magadban. Mert erről van szó.
Amit házastársadban előbbre hibáztattál, azt most, mikor magad teszed meg, természetesnek, sőt jogosnak tartod. Persze megvan hozzá a magyarázatod, mint annak idején társadnak is megvolt a maga magyarázata önmaga számára. Ő az övét akkor, te a tiédet most, tartod jogosnak. Pedig házastársak között ilyesmi sohasem jogos. A szeretet körén belül nincs JOG.
Te ott keresed a boldogságodat, ahol eddig még senki sem találta meg azt. Te sem fogod. Férjben, gyerekekben, munkában, stb-ben. Te, mint okos diplomata, úgy tudsz menekülni önmagad elől, hogy ezt szinte lekiismeretfurdalás nélkül képes vagy megtenni. Jól jegyezd meg, amit most mondok: Ha ezt az utat fogod folytatni, MAGADRA MARADSZ ÉPPEN AKKOR, MIKOR A LEGJOBBAN FOG EZ FÁJNI.
Az út , amit jársz, nem jó. Nincs kapcsolata Velem. Mulandó hangulati elemek által összefabrikált álmok játsszák veled kisded játékukat. Meg kell mondjam: ez nem méltó hozzád. Hozzám mégúgy sem.
Férjedet nem változtathatod meg. Én sem tehetem. Gyermekeidet nem kötheted magadhoz, Hozzám sem. De ezek még nem lennének nagy bajok. A baj az, hogy önmagadért nem úgy akarsz felelősséget vállalni, mint egy felnőtt emberhez illő, hanem valahogy sehogy.
Nagyon szenvedek miattad. Sokkal, mérhetetlenül jobban szeretlek, mint te gyermekeidet - valójában te nem is őket szereteted, hanem magadat bennük.- Erre majd akkor fogsz rádöbbenni, mikor azt éled meg, hogy boldogulásukat nem a te elgondolásod szerint, hanem éppen ellenkezőleg képzelik el.
Én, Jézus nem azért jöttem közétek, amiért te gondolod, ha egyáltalán gondolod. Találkozni szeretnék veled. De abban az életfelfogásban, mely most meghatároz, Én erre képtelen vagyok.
Az Én legfőbb problémám veled egyáltalán nem a házasságod. Legfőbb problémám az életfelfogásod. Óriási felelősség terhel. Nagyon sok lehetőséget és nagyon értékes képességeket kaptál. A végelszámolás közeledik megállíthatatlanul. Ez nem ijesztgetés akar lenni, de ha nem mondom meg e tényt, akkor nem szeretlek helyesen. Ne bagatellizáld el azt a megmásíthatatlan tényt, hogy hamarosan találkoznod kell Velem.
Még van időd. Arra való időd van, hogy rád találhassak. Egyedül tőled függ. Sem férj, sem gyerek, és semmi és senki a világon nem fog melletted állni akkor, mikor át foglak világítani azzal a fényemmel, mely hatására minden ideológia, minden magyarázat elnémul. Most még van időd arra az önismeretre, mely időben figyelmeztethet lelki sebeidre, s elindíthat gyógyulásra Hozzám, az igazi GYÓGYÍTÓHOZ.
Megáldalak. VÁRLAK."

Jézus; A Hang, 4/335

12. hét

(2007. 03. 19. - 25.)

Témáink:

"...a szándék a döntő."

Az erkölcsi és nem erkölcsi értéket hordozó sugárzások megkülönböztetésének fontosságáról;

A radiesztéziai sugárzások helyes használatáról;

Kérdező: Helyes úton járok-e a radiesztéziai munkámmal?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Abban a világban, melyet ti másvilágnak neveztek, s ahová mindnyájatokat szeretettel és örömmel várunk, a te szándékvilágod már most nagy örömöt okoz. Mint tudod, a szándék a döntő. Aki segíteni akar embertársain, az már eleve olyan sugárzást bocsát ki magából, mely Belőlem nyeri hatékonyságát.
Az egész világot átjáró, és bizonyos erővonalak mentén különböző energiákat árasztó erők erkölcsi értéket nem hordoznak. Szándékotok az, ami erre a szintre tudja ezeket az erőket emelni. Nem elég csak a te jó szándékod. Mindazoktól ezt kell kívánni, akik közérzetük, egészségük érdekében felkérnek téged arra, hogy rendezd számukra pozitív módon ezeket az energiákat.
Ti azt szoktátok mondani, hogy fűben-fában van az orvosság. Nyugodtan lehetne folytatni: földben, vízben, levegőben van az orvosság. De ismétlem és hangsúlyozom: szeretet nélkül ezeknek nincs erkölcsi értéke.
Kérdésedre válaszom tehát ez: mindaddig helyes úton jársz, míg szándékodban szeretet irányít, és amíg azok a sugárzások, melyekre rá tudsz érezni, másokat is a szívbéke és a szeretet irányába tud hangolni. Veled vagyok.
Megáldalak a BENSŐ ÉRZÉKENYSÉG LELKÉVEL."

Jézus; A Hang, 4/336

13. hét

(2007. 03. 26. - 04. 01.)

Témáink:

"A sokat akarok és gyorsan" lelkiállapotnak az idő előtti kimerülés, depresszió, és az "elrontottam az életemet" fájdalom lesz a következménye!

Mára az emberek hite megfogyatkozott, ezért hiszékennyé váltak;

"...valóban kevés az időtök. Fontos lenne megtérésre, gondolkodás-átalakításra fordítanotok a még rendelkezésetekre álló időt, míg nem késő."

"A hit a szívnek a szeme."

Az igazi Istentől jövő emberi hivatás az, ha valaki Jézushoz vezet valakit;

A harmadik fatimai üzenetet át kéne elmélkedni és terjeszteni azoknak, akik a jövő érdekében valami okosat szeretnének még tenni!

"Rólam joggal állapíthatták meg, hogy nem is vagyok vallásos..."

Ne kössétek egy ma élő ember lelkét előző életbeli személyekhez, mert ez kifejezetten káros!

Kérdező: Uram! 1. Mi a véleményed a pszichotronikáról? 2. A REIKI tanfolyam után nem tapasztaltam azt, amit a mester szóban és könyvében jelzett. Mit tegyek? 3. Gyermek-problémámról mi a véleményed? 4. Hogyan vezethetek egy gyermeket a Te utadra? 5. A fatimai szoborról mi a véleményed? 6. Arról a szektáról, ahová jártunk, mi a véleményed? 7. Lehet-e anyám lelke egy kislányban?

A HANG válasza:

"Sok kérdésed van, és postafordultával szeretnél ezekre választ kapni. Kár, hogy sokat akarsz és gyorsan. Az ilyen lelki állapotnak az szokott a vége lenni, hogy idő előtt kimerül, depressziós lesz, és fájlalni fogja, hogy elrontotta az életét. Valójában csak EGY a szükséges. Ez nem a REIKI tanfolyam, sem a pszichotronika, de még csak a többi kérdésed sem.
1. Az első kérdésedre válaszom ez: Mivel ma az emberek hite megfogyatkozott, hiszékennyé váltak. A hit a szívnek a szeme. Ma a harmadik szemmel akartok látni, s akiknek ez megadatott, azok nagyobb hatással tudnak rátok lenni, mint azok, akik a szívükkel, tehát szeretetük, áldozatos életük által akarnak hatni rátok. Gyorsan akartok olyan eredményeket látni, melyek sikerélményekben is megnyilvánulnak. Szeretet nélkül a pszichotronika nem ér semmit. A szeretet pszichotronika nélkül is mindenre képes. Azt, hogy mennyire van szeretet a pszichotronikában, azon lehet lemérni, hogy mennyire kötött, illetve szabad a pénzzel kapcsolatban. De nemcsak. Fontos azt is felmérni, hogy mennyire időigényes. E téren fordított a helyzet, mint a pénzzel kapcsolatban. Ha pénzt nem, de sok időt vesz igénybe, akkor érdemes odafigyelni rá. De aki gyors eredményt vár ettől, azt csak sajnálni tudom. Ilyen és ehhez hasonló tanfolyamokat senkinek sem szoktam ajánlani. Nem, mert valóban kevés az időtök. Fontos lenne megtérésre, gondolkodás-átalakításra fordítanotok a még rendelkezésetekre álló időt, míg nem késő.
2. Azok a mesterek, akik érzékeiteken túli valóságokról határozott kijelentéseket tesznek, csak annyiban vállalhatnak felelőséget kijelentésükért, amennyiben megfelelő feltételeket is rendelkezésetekre tudnak bocsátani. Ez viszont szinte a nullával egyenlő. Így aztán csak annyiban lehet bizonyos tapasztalatokat szerezni ezeknek a mestereknek tanítása alapján, amennyiben a technikai eszközökön túl, átélt, mindenkit átölelni képes szeretet és Isten iránti bizalom járja át a gyakorlatot végzőt.
3. Gyermek-problémád eredetét génjeidben hordod. E téren nem bocsátkozhatom jóslásokba, mert zavarná benső fejlődésed ütemét.
4. Hozzám vezetni valakit, akár gyermek, akár felnőtt, ez bizony az igazi Istentől jövő emberi hivatás. E téren hallgass a szívedre.
A természetgyógyászati tevékenységeden áldásom nyugszik. Első kegyelmem felétek éppen az a természet, melyet civilizációtok azért rontott el, mert nem kellő erkölcsi súllyal nyúlt hozzá. Az igazi természetgyógyászok mind az Én munkatársaim. Ilyen értelemben te is az utolsó idők munkása vagy.
5. A fatimai szoborral kapcsolatban, melyet országotokban körülhordoznak, annyit mondhatok, hogy nem szándékom szerint kezelik ezt az egész fatimai ügyet. Sajnos, Anyám fájdalmára van ez így. E témában nem maga a szobor az érdekes és a fontos, hanem az ÜZENET. De ezt nagyon cenzúrázva adják elő. Ha egyáltalán beszélnek róla. Főleg a harmadik üzenetet kellene terjeszteni és átelmélkedni mindazoknak, akik a jövő érdekében valami okosat szeretnének még tenni. De ez éppen hiányzik. Ezért a szobor mutogatásának nincs komoly következménye rátok. Főleg nincs a főpapokra és az ország irányítóira.
6. Akiket te őskeresztényeknek nevezel, hát bizony nem Hozzám, hanem azokhoz az őskeresztényekhez próbálnak igazodni, akik akkor sem értettek meg Engem, mikor emberként közöttük jártam. Én semmiféle szertartást nem írtam elő olyan értelemben, mintha általa áradna Tőlem a kegyelem, függetlenül a befogadótól. Számomra egyedül az a magatartás tetszik, melyet az önzetlen szeretet sugall. A különböző ruházatok, különbségtétel nő és férfi között, testtartások, stb. ezek mind a farizeusok legfőbb témái voltak. Rólam joggal állapíthatták meg, hogy nem is vagyok vallásos, mert bizony a vallási előírásokat ruházatra és egyéb külsőségekre, nem tartottam meg. Persze el sem ítéltem azt, aki ezeket is megtartja, csak éppen nem tartottam fontosnak, mint ahogyan ma sem tartom annak.
7. E kérdésre, hogy lehet-e egy halott lelke egy élő kislányban, egyértelműen válaszom ez: LEHET. De ne kössétek egy élő ember lelkét más személyhez. Nemcsak semmi jóra nem vezet, de kifejezetten árt. A kislányban a kislány lelke van!
Megáldalak a NYUGALOM ÉS A TÜRELEM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 4/337

14. hét

(2007. 04. 02. - 08.)

Témáink:

Ne akard legyőzni azokat a vágyaidat, amelyek kiélése embertársaidon segíthet!

Jelen korunkban az ismert energiák legnagyobb részét olyan emberek foglalták le maguknak, akik az embereknek nem a javára, hanem a kárára, megfélemlítésére, és saját pillanatnyi, mulandó hasznuk gyarapítására használják fel;

"...egyre több olyan embert keresek fel és oltok be az ismeretlen energiák kutatásának vágyával, akik ... nem az önzés, hanem a világot fenntartó és mozgató SZERETET irányára törekszenek hangolódni."

Kérdező: Vonz a misztikum, az ismeretlen energiák felhasználásnak lehetősége, a természetgyógyászat. Ez küldetésem, vagy pedig csupán legyőzendő meddő kíváncsiság?

A HANG válasza:

"Semmiképpen se akard legyőzni azokat a vágyaidat, melyek kiélése másokon, embertársaidon segíthet. Sokkal nagyobb az energiáknak az a tartománya, melyet nem ismertek és így helyesen használni sem tudtok, mint az, amit ismertek. Jelen korotokban viszont ez a jó, mivel az ismert energiák legnagyobb részét olyan emberek foglalták le maguknak, akik az embereknek nem javára, hanem kárára, megfélemlítésére, és saját pillanatnyi, mulandó hasznuk gyarapítására használják fel azokat.
A nagy világégés előtt tehát most, egyre több olyan embert keresek fel és oltok be az ismeretlen energiák kutatásának vágyával, akik már eddig is igazolták Előttem, hogy nem az önzés, hanem a világot fenntartó és mozgató SZERETET irányára törekszenek hangolódni. Így remélhetitek, hogy azok, akik majd nem esnek át a rostán, olyan energiák birtokába kerülhetnek, melyek nemcsak felülmúlják a mostaniakat, hanem használatuk által az eljövendő világ paradicsomi állapota felé fordíthatják a világmindenség Általam nektek adott kormányrúdját.
Higgy a FÉNYBEN, higgy a természetadta energiák jótékony hatásának valóságában akkor is, ha kudarcok érnek. E kudarcokért nemcsak értelmed és ismereted elégtelensége a felelős, hanem azok az ártó szellemek is, akik, ha meg nem is akadályozhatják a jó szándékú emberek jó szándékú próbálkozásait, de nehezíteni sajnos tudják azokat.
Örülj minden megtapasztalható ERŐNEK, mely erőtlenséged ellenére, sőt gyakran éppen hatására, mutatkozhat meg úgy, hogy ne téged, hanem Engem vegyenek észre azok, akik általad Engem működni engedtek boldogulásuk érdekében. - Szeretlek- .
MEGÁLDALAK."

Jézus - A Hang: 4/338

15. hét

(2007. 04. 09. - 15.)

Témáink:

Jézus és a Katolikus Egyház eltérő álláspontja a papi nőtlenségről;

A főpapok magatartásának háttere és érdekei a papok nőkkel való kapcsolatát illetően;

"Én több mint tíz éve senkit sem hívok országotokban papnak." Ezt a 90-es évek közepén mondta először Jézus a Hang-kötetekben ;

"Amit Én kívánok, azt semmiféle intézményes egyházban nem bírják elviselni ma sokáig."

"Egyetlen intézmény sem hisz abban, hogy úgy fönnmaradhatna, ha SORSOMAT minden tagja vállalná. ... Pedig bizony nemcsak fönnmaradna, de akkor virágozna ki igazán."

Nagy katasztrófa felé rohan a Föld, ami után hosszabb időre igazolódni fog, hogy "az Én egyházam valóban szolgálókból fog állni, és nem uralkodókból."

"A ti országotokban ma nem papokra, hanem Nekem elkötelezett családapákra és családanyákra van szükség."

"Ott, ahol éltek, abban az országban és abban az egyházban kell megmutatnotok, hogy lehet közvetlen kapcsolatotok Velem, függetlenül attól, hogy erről másoknak, akármilyen hatalmasoknak, mi a véleményük."

A JÉZUSI ÚT KÖVETKEZMÉNYE a kicsiség, alulértékeltség és kiszolgáltatottság;

A tiszta jézusi utat járó papot az intézményes egyházak sokáig nem tudják elviselni;

"A Nap már lement a jelen egyházi struktúrák egéről" és "A Nap pályáját szükségszerűen követik sugarai."

"Ma sokkal többet használ az Én ügyemnek az, aki példás családi élettel vállalja sorsomat..."

Aki ma Magyarországon papnak megy, az inkább nehezíti, mint elősegíti a Szeretet!

Kérdező: Egy római katolikus kispap udvarolhat-e komoly szándékkal egy leánynak? Fölszentelt pap vállalhat-e házastársi kapcsolatot? Mindkét esetben az illetők meg akarnak maradni egyházi szolgálatukban.

A HANG válasza:

"Az a struktúra, melyben az említett egyházam jelenleg működik, nem ad lehetőséget arra, hogy valaki - akár fölszentelt, akár csak erre készül, - házasként szolgáljon a feljebbvalója engedélyével. Ezt nyilván te is tudod, és tudják mindazok, akik e témában érdekeltek. E téren minden próbálkozás kudarcra van ítélve. Nemcsak a főpapok részéről, de a hagyományos vallásosságot komoly lelkiismerettel követők részéről még jobban.
A főpapok azért nem csinálnak ma már ebből nagy ügyet, mert ma már nem jár az ilyen kapcsolat olyan anyagi, gazdasági hátrányokkal országotokban, mint korábban. Ezért a főpapok mindaddig szemet hunynak az ilyen esetek felett, míg nagyobb nyilvánosságot nem kap az eset. A nagyobb nyilvánosság azért jelent számukra is problémát, mert azok a laikusok, akik ilyesmin megbotránkoznak, hivatkozva erkölcsi érzékükre, lényegében ezek a laikusok tartják fenn anyagilag a nagy főpapi rezidenciákat csakúgy, mint a legkisebb plébániákat, fíliákat. Ezt a réteget tehát e struktúra fenntartói nem veszíthetik el, mert akkor e főurak mehetnének kapálni. Ez pedig, főleg már hatvan év után, nem rentábilis foglalkozás.
Én örömmel adom áldásom minden igazi szeretet-kapcsolatra, de ezzel az áldással sem változik meg a fenti képlet.
Újra kijelentem, amit már máskor is mondottam: Én több mint tíz éve senkit sem hívok országotokban papnak. Aki ma papnak megy, az nem azért megy, mert erre Én fölkértem. Azért megy, mert pszichikailag hangolt erre, és úgy gondolja, hogy e pályán kiélheti szíve-lelke ambícióit, s jót tehet azokkal, akik hinni fognak szavainak.
Amit Én kívánok, azt semmiféle intézményes egyházban nem bírják elviselni ma sokáig. Egy darabig igen, de egy nemzedéken át már nem. Egyetlen intézmény sem hisz abban, hogy úgy fönnmaradhatna, ha SORSOMAT minden tagja vállalná. Főleg a vezető réteg előtt ez teljes képtelenség, utópia. Pedig bizony nemcsak fönnmaradna, de akkor virágozna ki igazán.
Nem tudom megállni, hogy ne említsem meg azt a nagy katasztrófát, mely felé rohantok. A katasztrófa után igazolódni fog, hogy - legalább egy hosszabb időre,- az Én egyházam valóban szolgálókból fog állni, és nem uralkodókból.
A ti országotokban ma nem papokra, hanem Nekem elkötelezett családapákra és családanyákra van szükség. Nem szertartások, hanem magatartások vihetik csak előbbre életemet köztetek. Ott, ahol éltek, abban az országban és abban az egyházban kell megmutatnotok, hogy lehet közvetlen kapcsolatotok Velem, függetlenül attól, hogy erről másoknak, akármilyen hatalmasoknak, mi a véleményük. Meg kell tanulnotok mindenben alkalmazkodni a földi életben szükségszerűen kialakuló intézményekhez, mindenben, ami nem ellenkezik az igazságban megnyilvánuló szeretettel, és a szeretetben megnyilvánuló igazsággal. Mert Hozzám, mint ÚT-hoz, hűségesnek kell maradnotok a nem-ártás, megbocsátás és segítés szent háromságában annak ellenére, hogy ennek következménye olyan kicsiség, alulértékeltség, melyet méltán mondhattok méltánytalannak, olyan kiszolgáltatottság, mely biztonságát nem mulandó emberi ígéretekre alapozza, és olyan szegénység, mely azért tudja magát gazdagnak, mert mindig a szegényebbeket tartja szem előtt.
Ezt papként egyetlen intézményben sem lehet sokáig képviselni, mert az ilyen magatartás TÜKÖR, melyet valami formában óhatatlanul össze fognak törni azok, akik e tükörbe nem szeretnek belenézni.
Aki ma papnak megy, az, ha akarja, ha nem, csupán már jelenlétével gátolja annak a lelki-szellemi fejlődésnek ütemét, melyet megszüntetni ugyan nem tud, de némileg még tartósíthat azoknak körében, akik nem vállalják, illetve vezetőik felelősségére hárítják lelkiismereti döntéseiket. Tehát azok körében, akik lelkileg infantilizáltak. A Nap már lement a jelen egyházi struktúrák egéről, de sugaraiból maradt még vissza valami. A Nap pályáját szükségszerűen követik sugarai. Ne akarjátok e sugarakat az egyházi struktúrák egén konzerválni. Nem rögzíthetők azok. Ma sokkal többet használ az Én ügyemnek az, aki példás családi élettel vállalja sorsomat, mint az, aki felszentelt főtisztelendőségében megfellebbezhetetlen tekintéllyel mond ítéletet elevenek és holtak felett.
Nagyon szeretlek benneteket. Szeressétek egymást úgy, mint Én szeretlek titeket. Ezért árasztottam ki rátok Lelkemet. Belőlem, az ÉLŐ GYÖKÉRBŐL élő kövekként építse fel Lelkem általatok a régi Bábel ellenpólusát, melyben mindenki egyetlen nyelven, az Én szeretetem nyelvén ért és beszél, és ez az Én Titokzatos Testemnek nevezett isteni csoda ragyogja be az egész teremtett világot Atyám dicsőségére, és mindannyitok boldogságára.
Aki ma országotokban papnak megy, az ezt inkább nehezíti, mint elősegíti.
Megáldalak benneteket az ÁTLÁTSZÓSÁG ÉS BECSÜLETESSÉG LELKÉVEL"

Jézus - A Hang: 4/339

16. hét

(2007. 04. 16. - 22.)

Témáink:

"A HIT nem más, mint a szívnek a szeme. Igazán az lát jól, aki szívével tudja látni környezetét, de önmagát is."

Az életünk legfontosabb kérdései:

"Tevékeny életet élhetsz-e bennem Uram?"
"Mennyiben használom tükörnek körülményeimet, és mennyiben vagyok tükör másoknak?"

Jézus annyiban tud bennünk élni, amennyiben a szándékvilágunkat irányíthatja;

"...nem az eredmény a fontos, hanem, a forrás."

"Nem az a fontos, hogy mi történik, hanem az, hogy miért történik."

"Ha a miértekre teszed a hangsúlyt, akkor jobban tudlak irányítani, mintha azokkal engeded magad elfoglaltatni, amik történtek."

"Körülményeid mindenképpen tükrök, melyek által olyan önismeretre juthatsz, amely megment az önámítástól."

"Nemcsak olyan vagy, amilyennek látod magad, hanem olyan is, amilyennek látnak mások."

"Akkor vagy szabad, ha az Általam megmutatott jót, minden külső és belső kényszer ellenére képes vagy VÁGYNI."

"Nem te választottad gyermekedet, hanem ő választott téged."

Ne érezz felelősséget másokért, csak önmagad iránt!

"nem az a boldog, akit szeretnek, hanem az, aki szeret. Ha nem így lenne, akkor Nekem pokol lenne az életem köztetek."

Kérdező: Uram! Össze vagyok zavarodva. Kérlek segíts!

A HANG válasza:

"Gyermekem! Azt mondod, nagy utat tettél meg. Ez így igaz. Azonban nem az az út volt nagy, amit ma megtettél, hanem az, amit lélekben kellett megtenned ahhoz, hogy most itt légy. Az a zavar, mely most benned van, csak a felszín. Ha jobban elmélyedsz, akkor fény felé fogsz hatolni, és magad is látni fogod, hogy hogyan rendezd azokat a problémáidat, melyekről eddig úgy gondoltad, hogy erődet, képességeidet felülmúlják. Gondolkodjunk együtt.

Azt mondod: 'Nem látom a fényt. Elvesztettem hitemet önmagamban. Nem tudom, hogy ki vagyok, és merre tartok. Nem tudom hogyan döntsek családban, emberi kapcsolataimban.'

Nyilván nem a FÉNNYEL van baj, hanem azokkal a benső szemekkel, melyeket más néven hitnek szoktatok nevezni. A HIT nem más, mint a szívnek a szeme. Igazán az lát jól, aki szívével tudja látni környezetét, de önmagát is. Most megpróbálom elmondani neked, hogy mit kéne látnod szíved szemével, vagyis hiteddel:
1. Nincs sok kérdésed, csak egy-kettő, s ezek hordozzák a felületen a többit. Ez a pár kérdés így hangzik: A./ Tevékeny életet élhetsz-e bennem Uram? B./ Mennyiben használom tükörnek körülményeimet, és mennyiben vagyok tükör másoknak?- Ha e két kérdésre komolyan válaszolsz, akkor a többi kérdésre többé-kevésbé már feleltél is magadnak.
2. Annyiban tudok benned élni, amennyiben szándékvilágodat irányíthatom. Értsd meg: nem az eredmény a fontos, hanem, a forrás. Nem az a fontos, hogy mi történik, hanem az, hogy miért történik. Ha a miértekre teszed a hangsúlyt, akkor jobban tudlak irányítani, mintha azokkal engeded magad elfoglaltatni, amik történtek.
Körülményeid mindenképpen tükrök, melyek által olyan önismeretre juthatsz, amely megment az önámítástól. Nemcsak olyan vagy, amilyennek látod magad, hanem olyan is, amilyennek látnak mások. Ez mindaddig igaz lesz, míg egészen át nem járja lelkedet az Én Lelkem. Ha ez megtörténik, akkor benső szabadsághoz jutsz, mert ahol a LÉLEK, OTT A SZABADSÁG. Akkor vagy szabad, ha az Általam megmutatott jót, minden külső és belső kényszer ellenére képes vagy VÁGYNI. Tehát nem arról van szó, hogy meg is tudod tenni, de igenis szó van arról, hogy szándékodban "igen"-t tudj ezekre mondani.
Gyermekeddel és férjeddel kapcsolatban a következőket kell tudnod: Nem te választottad gyermekedet, hanem ő választott téged. Ezt nagyon fontos tudnod. De legalább ilyen fontos még az is, hogy ne érezz felelősséget iránta, csak önmagad iránt. Te őt sem jobbá, sem rosszabbá, sem boldogabbá, sem boldogtalanabbá tenni nem tudod. Ez nem a te, hanem az Én feladatom, illetve kettőnk feladata, az Enyém és az övé. Amíg meg vagy kötözve gyermekeddel, addig nem is tudod helyesen szeretni őt, mert helyesen az szeret, aki úgy szeret, mint Én. Tehát gyermekeddel kapcsolatban sem lehet feladatod az, hogy elveszíthesd szíved nyugalmát, és az sem, hogy megszerezd az ő szíve nyugalmát. Jól tudom, hogy egy édesanyának ezek a szavak nem eléggé megnyugtatóak. A saját Édesanyámnak sem voltak szavaim megnyugtatóak igen gyakran. Sokszor nem értettük meg egymást. De nem engedhettem abból, amit jónak láttam, Vele szemben sem, mert akkor nem igazságban szerettem volna őt. A te életedben is az Én szeretetem csak igazságban nyilvánulhat meg. De hidd el, ez az az igazság, mely egyedül képes megszabadítani minden olyan benső gyötrődéstől, mely erődet legyengíti.
Férjeddel kapcsolatban pedig azt kell mondjam, hogy ő sem képes sem boldogulni általad, sem boldogítani téged. Az az együtt-szenvedés, melyet sorsként kell hordanod, szintén arra az önismeretre akar ránevelni, melynek végső kicsengése így hangzik: nem az a boldog, akit szeretnek, hanem az, aki szeret. Ha nem így lenne, akkor Nekem pokol lenne az életem köztetek.
Drága Gyermekem! A munkáddal és jövő életviteleddel kapcsolatban - ne haragudj, de - kissé kiábrándítalak. Ha Én most világos választ adnék szívedben lévő kérdésedre, akkor belemennék abba, hogy áthárítsd Rám a felelősséget, melyet éppen döntésed által magadnak kell vállalnod.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 4/340

17. hét

(2007. 04. 23. - 29.)

Témáink:

Egy cél eléréséhez szükséges eszközök soha sem lehetnek ellentétben a helyes cél erkölcsi értékével;

"A cél ... nem minden esetben szentesíti az eszközt. Csak a SZERETET cél ilyen, mert az nem viselhet el szeretetlen eszközöket."

"Bizonytalan lelkiismeret nem járhat együtt szívbékével."

"...mikor valaki önmaga választja meg szüleit, természetes, hogy jobban ismeri őket, mint ők gyermeküket."

Ez azonban akkor nem így van, ha "olyan lélek indul megszületni a Föld bolygóra, aki alkalmatlan volt arra, hogy maga választhassa meg szüleit."

"Ha valaki a dac-korszakokat, a pubertás éveket nem számítva, harmóniában van szüleivel, akkor ez annak a jele, hogy ő jobban ismeri szüleit, mint a szülei őt, mert ő választotta magának szüleit."

"...a karmikus sorsvonalakon belül van olyan szabad terület, mellyel csak hozzávetőlegesen tudnak az itteni lelkek kalkulálni."

TÁMOGAT ISTEN MINDEN MUNKÁT? ISMERHETI EGY GYERMEK SZÜLEIT JOBBAN, MINT A SZÜLŐ A GYERMEKÉT?

Kérdező: 1. Lehet-e egy olyan munka Isten által támogatott és áldott, melynek végeredménye biztonságot és függetlenséget eredményezhet az országnak és a benne élő embereknek, de ennek a végeredménynek a megközelítése kígyó-okosságot igényel a munka végrehajtójától, néha kétes elemek bevonásával? 2. Lehetséges-e az, hogy a Földre születő gyermekek jobban ismerik szüleiket, mint a szülők a gyerekeiket, de erről képtelenek földi életükben bizonyosságot szerezni?

A HANG válasza:

"Első kérdésedre határozott IGEN a válaszom. De, hogy ezt az IGEN-t jobban megértsed, részletesebben kell foglalkoznom a föltett kérdéseddel.
Aki olyan munkát vállal, melynek következménye általad említett eredmény, akkor az, aki e munkát felvállalja, nagyon helyesen cselekszik, mivel olyan célt tűzött ki maga elé, mely teljesen szinkronban van az Én szándékommal.
Egy cél eléréséhez természetesen eszközöket kell használni. Ezek az eszközök soha sem lehetnek ellentétben a helyes cél erkölcsi értékével. Tehát csak olyan eszközök megengedhetőek, melyek mentesek mások tudatos megkárosításától, az illetők akarata ellenére. Ezt is magyaráznom kell. Van olyan, hogy mások megkárosítása megengedett, ha az illetők szabadon vállalják e megkárosításnak rizikóját. Ilyen pl. bizonyos szerencsejátékokban való részvétel. Ha valaki szerencsejátékokban kárt szenved, az nem vádolhatja erkölcstelenséggel az ő kárára történt nyertest.
Az általad említett kétes elemek, ha emberek, akkor felhasználhatók, de nem vehetők rá arra, hogy erkölcstelen eszközökkel dolgozzanak. Ha pedig előre látni lehet, hogy ők ilyen eszközöket fognak használni, akkor tudomásukra kell hoznod, hogy te az ilyen eszközöktől elhatárolod magad. Ha ennek ellenére használnak ilyen eszközöket, akkor te nem vagy bűnrészes, máskülönben igen. A cél tehát nem minden esetben szentesíti az eszközt. Csak a SZERETET cél ilyen, mert az nem viselhet el szeretetlen eszközöket. Szeretetlen eszközökkel nem lehet szeretni! Ellentmondás lenne. Ez esetben nincs hosszabb vagy rövidebb táv. Nem mondható tehát, hogy rövid távon ugyan szeretetlen valaki, de ez hosszú távon szeretetet eredményez. Hosszú és rövid táv csak a képzelet világában van A szeretetet nem szabad a képzelet világába helyezni. Annak itt és most kell megvalósulnia. Ha pedig bizonytalan vagy egy eszköz erkölcsi értékét illetően, akkor bizonyosságra kell jutnod. Bizonytalan lelkiismeret nem járhat együtt szívbékével. Márpedig a szívbéke a legfontosabb a világon számotokra. Mit is használna nektek, ha az egész világot megnyernétek is, de lelketek kárát szenvedné?! Ugyan, mit adhat egy ember cserébe lelkéért?
Második kérdésedre szintén IGEN-nel kell válaszolnom. De itt is részletesebb magyarázatara van szükség.
Azokban az esetekben, mikor valaki önmaga választja meg szüleit, természetes, hogy jobban ismeri őket, mint ők gyermeküket. De van olyan eset, mikor ebből a világból, melyet ti másvilágnak neveztek, olyan lélek indul megszületni a Föld bolygóra, aki alkalmatlan volt arra, hogy maga választhassa meg szüleit. Ez olyankor van, mikor valaki előző életében annyira szétroncsolta erkölcsi életét, hogy képtelen már az önértékelésen kívüli helyes értékelésre. Önértékelése helyes, éppen ezért szenvedi itt a poklok poklát, de ez a fájdalmas önértékelés lehetetlenné teszi önmaga számára, hogy józanul tudjon dönteni a jövendő föli életét illetően. Ezért mások, olyanok, akik őt sokkal jobban szeretik, mint ő saját magát, döntenek leendő földi életének sorsvonaláról, karmájáról. Az ilyen lélek, ha leszületik a földre, akkor nem ismeri jobban szüleit, mint azok őt.
De sem egyik, sem másik esetben nem szerezhetnek bizonyosságot olyan értelemben, hogy őket ez befolyásolhatná földi életükben. Van azonban egy másik bizonyosság. Ha valaki a dac-korszakokat, a pubertás éveket nem számítva, harmóniában van szüleivel, akkor ez annak a jele, hogy ő jobban ismeri szüleit, mint a szülei őt, mert ő választotta magának szüleit. De ha szinte egy életen át nem találja meg valaki szüleivel a harmóniát, az bizony - kevés esettől eltekintve - nagyon lerongyolódott állapotú volt, mielőtt a Földre született volna. Azért mondom, hogy kevés esettől eltekintve, mert előfordul ritkán, hogy valamelyik szülő, bár gyermeke őt választotta, olyan irányt vesz, mellyel a gyermeke a Földre jötte előtt nem számíthatott. Ez azért lehetséges, mert a karmikus sorsvonalakon belül van olyan szabad terület, mellyel csak hozzávetőlegesen tudnak az itteni lelkek kalkulálni.
Megáldalak SZERETETEM ÉS BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/343

18. hét

(2007. 04. 30. - 05. 06.)

Témáink:

Nagyon helytelenül "sokan istenítik azt a munkát, melyről Lelkem az emberi történelmetek indulásakor így fogalmazott: 'Arcod verejtékével eszed a kenyered.'"

A munkahely nem oltár, hanem a földi életetünk fenntartásához szükséges ESZKÖZ;

"...tudnod kell, hogy a földi életed fenntartása is eszköz csupán."

"A CÉL az az örök boldogság, melynek vágyát szívedben hordod..."

"Ha munkahelyeden nem élheted meg a szívbékédet, nem gyávaság, nem megfutamodás, ha otthagyod;

"...az Isten is időigényes! Nem lehet ráadás a többi elfoglaltságod mellett, hanem meg kell, hogy előzzön fontosságban mindent, át kell járnia gyakorlatilag minden percedet."

"Ha ez történik, akkor meg fogod találni azt a munkahelyet, melyet Én hozok eléd ráadásként az Isten országát kereső elfoglaltságod mellé."

Az nem jó, "ha nem észlelsz magadban belülről életedre vonatkozó utalásokat. A hiba nem a leadóban van, hanem a felvevőben."

"Imádkozni számodra is azt jelenti, hogy lelkedet az Istenhez emeled. Ha ez nem jár magadra nézve következményekkel, az nem jó."

"Ha nem találod meg békédet, békémet magadban, akkor ne Nálam keresd ennek okát."

"Személyeknek csak önmagukról, és sohasem a másikról mondok véleményt."

" Bár ti is úgy tennétek, hogy senkiről sem mondanátok véleményt az illető háta mögött."

Kérdező: MIÉRT NEM KAPOK BELÜLRŐL IRÁNYÍTÁST?

1. Jól cselekedtem, mikor otthagytam munkahelyemet? 2. Van-e oka, hogy nem kapok belülről utalásokat életemet illetően? 3. Egy olyan szolgádról kérdezlek, aki tanítóm is. Jó szolgád ő? A HANG válasza:

Gyermekem! Valamikor Én is otthagytam munkahelyemet. Jó okom volt rá. Annyira otthagytam, hogy tanításaim során még csak nem is példálóztam ezzel kapcsolatban. Pedig az életnek szinte minden területéről hoztam fel példákat tanításom jobb megértése céljából. Az ács-mesterséggel kapcsolatban sohasem példálóztam. Azért nem, nehogy valaki Velem akarja alátámasztani, és így áldássá minősíteni azt a kenyérkereső munkát, melyet átokként cipeltek magatokon földi életetek során. Sajnos még így is sokan istenítik azt a munkát, melyről Lelkem az emberi történelmetek indulásakor így fogalmazott: 'Arcod verejtékével eszed a kenyered.'
A munkahely nem oltár, melyen naponta be kell mutatnotok Nekem hétköznapi áldozatotokat. A munkahely ESZKÖZ. Eszköz arra, hogy biztosítsátok magatoknak azokat a szintén eszközöket, melyek a földi életetek fenntartására szükségesek. De tudnod kell, hogy a földi életed fenntartása is eszköz csupán. A CÉL az az örök boldogság, melynek vágyát szívedben hordod, s melyet azáltal tudsz ápolni, hogy kedvemben jársz minden próbálkozásodban.
Nem jelent tehát gyávaságot, sem pedig megfutamodást az, ha valaki azért hagyja el munkahelyét, mert ott nem élhette meg az Én szívbékémet.
Soha nem vagy fölmentve viszont az alól, hogy keresd Isten országát és az Ő igazságát. Ez azt jelenti, hogy az Isten is időigényes! Nem lehet ráadás a többi elfoglaltságod mellett, hanem meg kell, hogy előzzön fontosságban mindent, át kell járnia gyakorlatilag minden percedet. Ha ez történik, akkor meg fogod találni azt a munkahelyet, melyet Én hozok eléd ráadásként az Isten országát kereső elfoglaltságod mellé. Az semmiképpen sem jó, ha nem észlelsz magadban belülről életedre vonatkozó utalásokat. A hiba nem a leadóban van, hanem a felvevőben. Imádkozni számodra is azt jelenti, hogy lelkedet az Istenhez emeled. Ha ez nem jár magadra nézve következményekkel, az nem jó. Aki Istennel találkozik, az vagy nyugtalankodni kezd, mert belülről tudja, hogy nem vagyok életében ELSŐ, vagy pedig békémet élvezi. Ha nem találod meg békédet, békémet magadban, akkor ne Nálam keresd ennek okát. Amennyire rajtam állt, annyira átadtam mindent nektek. Ennek a ténynek meglátása, megtapasztalása már a te feladatod.
Harmadik kérdésedre nem válaszolok. Személyeknek csak önmagukról, és sohasem a másikról mondok véleményt. Ha más kérdezne felőled, rólad sem mondanék senkinek semmit. Bár ti is úgy tennétek, hogy senkiről sem mondanátok véleményt az illető háta mögött. Sok olyan bajt tudnátok kiszűrni köreitekben, melyek emberi kapcsolataitokat mérgezik.
Azt, hogy kire hallgass, és mit tegyél magadévá, azt nem Nekem, hanem neked kell eldöntened. Éppen ezért vagy felelősségre vonható, és ezért vagy megjutalmazható. Ezért lehetsz partnerem.
Megáldalak a szellemek megkülönböztetésének LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/344

19. hét

(2007. 05. 07. - 13.)

Témáink:

"Senkit sem vehetek rá erőszakkal arra, hogy figyeljen Rám."

"...aki hallani akar önmagában Engem, annak kinyilatkoztatom Magamat..."

"...nem az a legfontosabb, hogy hogyan mondod az Én gondolataimat, hanem az, hogy AZT mondod."

Kérdező: BÁTORÍTÁST KÉREK

Több füzetet írtam már tele gondolataiddal. Adj további bátorítást.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem! Az ÉGBEN is öröm az, hogy figyelsz Rám, és rögzíteni akarod gondolataimat. Bizony sok csatornára volna szükségem, hogy jelen földi életeteket elviselhetőbbé tudjam tenni. Senkit sem vehetek rá erőszakkal arra, hogy figyeljen Rám. De aki hallani akar önmagában Engem, annak kinyilatkoztatom Magamat, hogy a Bibliában található örömhírem valóban minél több ember életében teremtsen Tőlem áradó, Általam küldött lelki örömöket. Téged is erre választottalak és hidd el, nem az a legfontosabb, hogy hogyan mondod az Én gondolataimat, hanem az, hogy AZT mondod. De azért a hogyan sem hanyagolható el egészen.
Lelkemnek te is hangszere vagy. Az az Én vágyam, hogy rajtad keresztül is mennyei muzsika, vagyis erőt adó harmónia, és az Én békém legyen jelen köztetek.
Megáldalak BÉKÉMET ÉRLELŐ LELKEMMEL."

Jézus - A Hang: 5/345

20. hét

(2007. 05. 14. - 20.)

Témáink:

"Az Én evangéliumaim, melyek megtalálhatók a Bibliában, olyan források, melyek nemcsak a világmindenséget járják át, hanem a világmindenséget is fogják össze, egybe."

"Mindent ... a Bibliában megtalálható evangéliumokhoz kell mérnetek."

"Ezért is olyan fontos, hogy az evangéliumokban föllelhető tanításomban nagyon otthon legyetek. Ez semmivel sem pótolható, ez mindent képes pótolni, ami a boldogságotokat érinti."

Előbb Isten országát kell keresnünk ahhoz, hogy anyagi életünk is elinduljon a rendeződés útján;

A jelent úgy kell élni, hogy halálunk órája boldog legyen!

"a Belém vetett bizalom, és arra való törekvés, hogy bízni tudjak benned, ... a te részedről megköveteli azt az önfegyelmet, mely nem rázódhat szét mások fegyelmezetlensége miatt."

" Senkit sem engedek erején felüli nehézségekbe bonyolódni."

"...nemcsak ÚT, hanem KIÚT is vagyok."

"Én sohasem vagyok jelen senki életében ERŐM nélkül. Ahol erőm nem működhet, ott nem is vagyok jelen."

Kérdező: A KOZMIKUS EVANGÉLIUMRÓL. TÁRSTALANSÁGRÓL

1. Mi a véleménye a Kozmikus Evangéliumról? 2. Anyagi, lelki problémáimra személyre szóló üzenetet szeretnék kapni. 3. Társtalannak érzem magam. Meddig lesz ez így? A gyermek utáni vágy hiánya bennem jó, vagy nem jó?

A HANG válasza:

Leányom! 1. Csak Kozmikus Evangélium létezik. Tudom, te nem erre gondoltál, mikor ezt a kérdést föltetted, hanem arra, hogy valóban az Én Evangéliumaimon kívül nevezhetők-e más evangéliumok is Tőlem származónak. Erre az a válaszom, hogy csak részben. Az Én evangéliumaim, melyek megtalálhatók a Bibliában, olyan források, melyek nemcsak a világmindenséget járják át, hanem a világmindenséget is fogják össze, egybe. Mindent ehhez, a Bibliában megtalálható evangéliumokhoz kell mérnetek. Azok az eszmék, szemléletek, melyek ezekbe nem illenek bele, azok nem adhatnak olyan eligazítást, mely Hozzám közelebb hozhatna bárkit is. Ezért is olyan fontos, hogy az evangéliumokban föllelhető tanításomban nagyon otthon legyetek. Ez semmivel sem pótolható, ez mindent képes pótolni, ami a boldogságotokat érinti.
2. Második kérdésedre azt kell mondanom, hogy akkor jársz jó úton, ha a leírtakat fordított sorrendben tartod megoldandónak. Azt mindenképpen észre kellett már venned, hogy életed folyását Én tartom kezemben. Ezért is volt eddig fedél a fejed felett mindig, és volt mit enned annyi, amennyire szükséged volt. Ez így lesz mindaddig, míg józan eszedre hallgatva a jelent akarod úgy élni, hogy halálod óráján te tudjál nevetni olyankor, mikor körülötted sírnak majd azok, akiket el kell hagynod. Nem arról van szó, hogy ez fog történni, hanem arról, hogy így kell gondolkodnod. Tehát a Belém vetett bizalom, és arra való törekvés, hogy bízni tudjak benned, számítani tudjak rád, a te részedről megköveteli azt az önfegyelmet, mely nem rázódhat szét mások fegyelmezetlensége miatt.
3. Karmikus problémára kérdeztél rá a harmadik kérdésedben. Senkit sem engedek erején felüli nehézségekbe bonyolódni. A Bibliában olvashatod, hogy egyszer ezt mondtam: "Én vagyok az AJTÓ." Ez azt is jelenti, hogy nemcsak ÚT, hanem KIÚT is vagyok. Csak olyan értelemben van könnyebb, vagy nehezebb út, amennyiben az Én szándékom szerinti az, vagy nem. Én sohasem vagyok jelen senki életében ERŐM nélkül. Ahol erőm nem működhet, ott nem is vagyok jelen. Gyermekkel vagy anélkül, társsal vagy anélkül, lényegében egyre megy. Ami nem megy egyre: Jézussal, vagy anélkül. Minden ezen áll.
Megáldalak."

Jézus - A Hang: 5/346

21. hét

(2007. 04. 16. - 22.)

Témáink:

"...az álom az olyan szimbolikus nyelv, mely sokkal több tartalommal telített, mint első látásra tűnik."

Az erős igazságérzet Jézus szemében olyankor értékes, amikor mások érdekében használod fel ezt. Magad számára az a jobb, ha nem az igazság-, hanem az irgalom lelkületét ápolod magadban.

"Azok a katasztrófák, melyek előtt álltok, olyan imával és böjttel, mely gondolkodás-átalakítást eredményezne, csökkenthetők, sőt megszüntethetők lennének."

"Ez az egyik fontos szempont, amely miatt vannak a legkülönbözőbb helyeken legkülönbözőbb jelzések innen tőlünk, felétek." A Hang-kötetek is ezért íródtak!

"Minden Velem való kapcsolat értelmét veszti akkor, ha e kapcsolatban bármilyen mások felé irányuló erőszak megjelenik."

"Nem kell félnetek a rátok jövő katasztrófáktól, melyek majd azokat, akik nem Enyéim, halálos rémületbe fognak ejteni. Ti bízzatok. Külső és belső világotoknak egyaránt győztese vagyok."

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

1. Egy álom, melyben nekem fizetnem kell, s a többieknek nem. Még mosolyogtak is rajtam. Ezt én nem tartottam igazságosnak. 2. Az előre jelzett megpróbáltatások megszüntethetők-e /imával, böjttel, stb./? 3. Hogyan tudom kérni az égiek segítségét hatékonyan családom érdekében?

A HANG válasza:

"1. Mint tudod, az álom az olyan szimbolikus nyelv, mely sokkal több tartalommal telített, mint első látásra tűnik. A te álmod megfejtését a végén kell kezdeni szétbontani.
Erős igazságérzettel rendelkezel, s ez rövid távon nem kifizetődő. Sőt! Az a világ, melyben élsz, annyira nem értékeli ezt, hogy szinte bántó azok számára, akik szintén erős igazságérzéssel rendelkeznek. Föl kell hívnom figyelmedet arra, hogy ez a tulajdonságod az Én szememben olyankor értékes igazán, mikor mások érdekében használod ezt fel. Te a magad számára jobban teszed, ha nem az igazság-, hanem az irgalom lelkületét ápolod magadban. De merj kiállni mások érdekében az igazságtalanság ellen akkor is, ha ebből pillanatnyilag hátrányod származik. Ne az emberek véleménye legyen döntő számodra, hanem az Én véleményem.
2. Azok a katasztrófák, melyek előtt álltok, olyan imával és böjttel, mely gondolkodás-átalakítást eredményezne, csökkenthetők, sőt megszüntethetők lennének. Ez az egyik fontos szempont, amely miatt vannak a legkülönbözőbb helyeken legkülönbözőbb jelzések innen tőlünk, felétek. E sorok is többek között ennek érdekében íródtak. Ezért is szólok jelen korotokban a legkülönbözőbb korú, rangú, nemű médiumaimon keresztül hozzátok. Imádkozzatok és böjtöljetek, hogy szeretetem bennetek olyan talajt teremtsen, melyből sokszoros termés remélhető Istenetek dicsőségére, és lelketek javára.
3. Amikor családodról van szó, olyankor rólad van szó. Családod nem más, mint a te kiteljesedésed, olyan értelemben, mint a gyümölcs a fa kiteljesedése. De azért van egy lényeges különbség a kettő között. A te családod erkölcsi tartalma nem azonos a te erkölcsi magatartásoddal. A te közvetlen hozzátartozóid közvetlenül Hozzám vannak bekötve erkölcsi vonalon, vagyis a boldogságuk vonalán. Hozzád csupán annyiban tartoznak, amennyiben ők akarják, s nem annyira, amennyire te akarod. Értük akkor tennéd az igazi jót, ha velük tennéd azt, amit magadnak is jónak tartasz. Ha velük imádkoznál, ha velük böjtölnél, ha velük beszélnél Rólam érdeketekben. De ez csak akkor lenne érték, ha nemcsak te karnád ezt, hanem ők is. Minden Velem való kapcsolat értelmét veszti akkor, ha e kapcsolatban bármilyen mások felé irányuló erőszak megjelenik. E kijelentésemben a hangsúly a mások felé szavakon van, mert az nagyon értékes, ha valaki saját magán vesz erőszakot annak érdekében, hogy Velem szorosabb kapcsolatba kerüljön.
Gondban ne légy családodat illetően. Magadat illetően sem. Ti Hozzám tartoztok. Nem kell félnetek a rátok jövő katasztrófáktól, melyek majd azokat, akik nem Enyéim, halálos rémületbe fognak ejteni. Ti bízzatok. Külső és belső világotoknak egyaránt győztese vagyok. A külső világotoknak azért, mert a szelídek fogják birtokolni a földet. Belső világotoknak pedig azért, mert nyitva hagytátok szíveteket Felém akkor is, mikor mások különböző félelmi okok miatt elfordultak Tőlem.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/347

22. hét

(2007. 05. 28. - 06. 03.)

Témáink:

"Egy gyermeknek csak akkor és ott van reménye, hogy a szülő-gyermek kapcsolat ne mérgesedjen el, amikor és ahol a szülő akar tanulni a gyermektől."

"Ne feledjétek, hogy Én nem felnőttet állítottam gyermekek elé, hanem egy gyermeket a felnőttek elé példaképnek."

"Szeretni nem azt jelenti, hogy szófogadónak lenni. Tisztelni nem azt jelenti, hogy engedni."

"Szeretni azt jelenti, hogy akard másoknak azt a jót, amiről tudod, hogy neked is, Nekem is jó volna."

"Tisztelni ... azt jelenti, hogy észrevenni másban bizonyos értékeket..."

" A szeretés forrása tehát benned van. A tisztelés forrása abban van, akit tisztelned kell értékei miatt."

"Nem könnyítheted meg édesanyád életét azáltal, hogy vállalod mellette az önállótlanságot."

"Megváltoztatni senkit sem lehet, mivel mindenki csak önmagán tud gondolkodás-átalakítást végezni."

A kiélezett helyzeteket ne keresd, de ha adódik ilyen, akkor egységre nem a másik féllel, hanem Jézussal kell jutnod!

"Emberek között az egység ... nem lehet cél. A Velem való egységnek kell a célnak lenni."

"Ennek lesz következménye az, hogy akik Velem egységben vannak, azok egymással is egységbe kerülnek."

"...eleve számolnotok kell azzal, hogy ellensége lesz saját háza népe annak, aki Engem követ."

"Velem nem az ima, vagy egyéb ájtatosság kapcsol benneteket össze, hanem a szeretet..."

Ez a "gyakorlatban legtöbbször éppen abban nyilvánul meg, hogy nem akarja saját igazát erővel a másikra ráhúzni."

"...aki jobban szereti anyját, vagy bárkit mint Engem, az nem méltó Hozzám."

Kérdező: ANYÁMNAK SOK BAJA VAN VELEM

Édesanyámnak sok baja van velem.

A HANG válasza:

"Gyermekem! Az Én Édesanyámnak is sok baja volt velem. Ő ezt úgy oldotta meg, hogy elfogadta érveimet, melyekkel próbáltam megmagyarázni cselekedeteim rugóit. Mikor pedig azt láttam, hogy nincs értelme magyarázkodásra, akkor úgy tettem, azt éreztettem vele, hogy csak annyiban tartozunk egymáshoz, amennyiben hallgat Rám. (Máté 12: 47-50.)
Egy gyermeknek csak akkor és ott van reménye, hogy a szülő-gyermek kapcsolat ne mérgesedjen el, amikor és ahol a szülő akar tanulni a gyermektől. Az egy más kérdés, hogy ez lehetséges-e mindig. De egy szülőnek ez kell legyen az alapállása, ha gyermekének nem akarja megkeseríteni az életét.
Ne feledjétek, hogy Én nem felnőttet állítottam gyermekek elé, hanem egy gyermeket a felnőttek elé példaképnek. Te nyilván másképpen látod nemcsak az életedet, de a világot is, mint édesanyád, mint ahogy a te gyermeked is másképpen fogja látni azt, mint te.
Semmiképpen sem szabad engedned, - semmiféle békesség kedvéért -, hogy anyád szempontjai irányítsanak. Figyelembe veheted őket, de csak azokat értékeld, amelyek szíved nyugalmát nem veszélyeztetik. Szeretni nem azt jelenti, hogy szófogadónak lenni. Tisztelni nem azt jelenti, hogy engedni. Szeretni azt jelenti, hogy akard másoknak azt a jót, amiről tudod, hogy neked is, Nekem is jó volna. Tisztelni pedig azt jelenti, hogy észrevenni másban bizonyos értékeket, melyek természetszerűen tiszteletet váltanak ki abból, aki ezt észreveszi. A szeretés forrása tehát benned van. A tisztelés forrása abban van, akit tisztelned kell értékei miatt.
Nem könnyítheted meg édesanyád életét azáltal, hogy vállalod mellette az önállótlanságot. Én sem tehettem ezt meg anyámmal, Máriával. Egy örökkévalóságon át hálás Ő ezért most Nekem.
Megváltoztatni senkit sem lehet, mivel mindenki csak önmagán tud gondolkodás-átalakítást végezni. A kiélezett helyzeteket nyilván nem szabad keresned. De ha adódnak ilyen helyzetek, akkor tudnod kell, hogy egységre nem a másik féllel, hanem Velem kell jutnod. Ha a másik fél is ezt teszi, akkor egység van köztetek. Különben szakadás. Emberek között az egység tehát nem lehet cél. A Velem való egységnek kell a célnak lenni. Ennek lesz következménye az, hogy akik Velem egységben vannak, azok egymással is egységbe kerülnek.
Máté 10: 34-39-ben előre megmondtam, eleve számolnotok kell azzal, hogy ellensége lesz saját háza népe annak, aki Engem követ. Én pontosan fogalmaztam. Nem azt mondtam, hogy ellensége lesz háza népének ő, hanem fordítva. Őneki lesznek ellenségei azok, akik nem bírják elviselni az ő másságát, tehát Velem nincsenek élő kapcsolatban. Velem nem az ima, vagy egyéb ájtatosság kapcsol benneteket össze, hanem a szeretet, mely gyakorlatban legtöbbször éppen abban nyilvánul meg, hogy nem akarja saját igazát erővel a másikra ráhúzni.
Éppen ezért mondtam azt is, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, mely bizony családokon belüli szakadásokat eredményez. Igen, mert aki jobban szereti anyját, vagy bárkit mint Engem, az nem méltó Hozzám.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/348

23. hét

(2007. 06. 04. - 10.)

Témáink:

A Jézussal való foglalkozásra kellő időt kell szánni!

"Amíg valaki a földön él, addig csak a SZÍVÉVEL tud Engem látni."

"Aki hisz Bennem, az Értem él."

"...úgy szeretlek téged, mint senkit a világon."

"...nem mindig tudom megakadályozni, hogy bajba ne keveredj, mert szabadnak teremtettelek..."

"A világ rosszabbodását csak ti emberek tudjátok akadályozni..."

"Az szeret jól, aki csak azt akarja a másik embernek, amiről tudja, hogy saját magának is jó lenne..."

"Csak azok lehetnek igazán boldogok, akik belül a lelkükben minden mulandótól meg tudnak szabadulni az Én kedvemért."

"Én mindent tudok pótolni, de Engem semmi sem tud pótolni."

Kérdező: EGY TÍZÉVES KISLÁNY KÉRDEZ

Egy tízéves kislány kérdez. 1. Hogyan tudnálak Téged látni, és hogyan találkozhatnék veled, Istenem? 2. Ki és hogyan tudja megakadályozni a világ rosszabbodását? 3. Miért nem akadályozza meg Jézus a sok bűncselekményt? 4. Volt egy kedves kiscicám. Miért kellett olyan fiatalon elmennie tőlünk? Fogom e még őt látni, és ha igen, mikor????

A HANG válasza: "Nagyon aranyos vagy! Kérdéseidre nem is olyan könnyű válaszolnom. Azért nem könnyű, mert ehhez nem elég, hogy nagyon szeretjük egymást. Ehhez még az is kellene, hogy te jobban ismerjél Engem. Sajnos ehhez idő kell. Nemcsak annyiban, hogy idősebbnek kell lenned, hanem azért, mert több időt kellene arra fordítanod, hogy Velem foglalkozz. Ha ezt megteszed, akkor jól meg fogod érteni azt, amit most mondok kérdéseiddel kapcsolatban.
1. Amíg valaki a földön él, addig csak a SZÍVÉVEL tud Engem látni. Bizony testvérkém, a te szívednek is van szeme. Ezt ti úgy hívjátok, hogy HIT. Aki hisz Bennem, az Értem él. Ez azt jelenti a te korodban, hogy az Én kedvemért kel föl reggel, Értem megy iskolába, Értem tanul és Értem segít otthon és máshol is. Értem játszik és Értem néz tévét. Ha így teszel, akkor látsz Engem a szíveddel. Azért mondtam, hogy Engem látsz, mert Én a te szerető Istened vagyok, aki úgy szeretlek téged, mint senkit a világon. Persze ez nem annyit jelent, hogy minden kívánságodat teljesítem. Nem, mert te nem látsz úgy a jövőbe, mint Én, és ezért lehetnek olyan kívánságaid, melyek, ha teljesülnének, akkor később bajod származna belőlük. Éppen mert szeretlek, az ilyen kívánságaidat nemcsak hogy nem segítem, de amennyire Rajtam áll, még akadályozom is. Sajnos nem mindig tudom megakadályozni, hogy bajba ne keveredj, mert szabadnak teremtettelek, és ahogy korban növekedni fogsz, úgy növekszik szabadságod területe is. A felnőtteket azért nem tudom akadályozni, hogy nagy bajokat ne csináljanak, mert nekik nagy a szabadság-területük, vagyis a felelősségük.
2. A világ rosszabbodását csak ti emberek tudjátok akadályozni azáltal, hogy igazán szeretni akarjátok egymást. Az szeret jól, aki csak azt akarja a másik embernek, amiről tudja, hogy saját magának is jó lenne, hogy így tennének mások vele.
Te annyiban tudod akadályozni a világ rosszabbodását, amennyiben igyekszel jót akarni mindenkinek otthon, iskolában, mindenhol.
3. Úgy gondolom, e harmadik kérdésedre már válaszoltam az elsőnek a végén. Én valóban szabadnak teremtettelek benneteket. Ezt azért kellett így tennem, hogy szeretni tudjatok. Szeretni csak az tud, aki tud nem szeretni is. Hát ezért nem tehetem, hogy akadályozzam a nem-szeretést, mert ezzel a szeretést is akadályoznám. Ezt jelenti az, hogy csak szabadon lehet szeretni. Ha ezt nem érted egészen, kérd meg édesanyádat, hogy magyarázza el neked.
3. A kiscicáddal kapcsolatban pedig annyit mondhatok, hogy nincs rosszabb sorsa most, mint mikor nálad volt. Csak neked rosszabb így. Ez azért van, mert nem vagy még szabad a cicádtól. Csak azok lehetnek igazán boldogok, akik belül a lelkükben minden mulandótól meg tudnak szabadulni az Én kedvemért. Ne hidd, hogy ez nehéz. Sokkal könnyebb, mint bárki is gondolná. Én mindent tudok pótolni, de Engem semmi sem tud pótolni.
Gyermekem! Amiket most üzentem neked, azokat később jobban meg fogod érteni, ha akarod. De mindez csak akkor lesz, ha többet foglalkozol Velem imában, olvasásban, tanulásban, beszélgetésekben.
Nagyon szeretlek. Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/349

24. hét

(2007. 06. 11. - 17.)

Témáink:

"Imádkozni annyit jelent, hogy lelkedet Hozzám emeled."

Van olyan nyugalmi állapot, és ez is egy ima, mikor valaki nem gondol semmi másra, csak arra, hogy őt Jézus jelenléte járja át;

Lelked fejlődése érdekében ne ragadj le egyetlen imaformánál!

Imánál nem a szövegek hossza a lényeg, hanem az, hogy "a szíveddel láss Engem magadban."

Merd vállalni a párbeszéd-imát!

Hidd el, hogy az építő, buzdító és vigasztaló gondolatok Jézustól jönnek, melyekből ERŐT tudsz meríteni;

Ha úgy gondolod, hogy ezeket a gondolatokat te találod ki, akkor hiányozni fog belőlük az az ERŐ, melyre pedig nagy szükséged van, hogy szíved békéjét állapotszerűen meg tudd őrizni.

Kérdező: LEHET IMA A SEMMIRE GONDOLÁS NYUGALMA?

Helyes ima-e a semmire gondolásban átélt nyugalom?

A HANG válasza:

Gyermekem! Amikor valaki semmire gondol, akkor éppen nem is imádkozik, mert nem gondol semmire. Imádkozni annyit jelent, hogy lelkedet Hozzám emeled.
Van olyan nyugalmi állapot, és ezt elő is lehet, sőt hasznos előidézni, mikor valaki úgy igyekszik átélni az Én jelenlétemet, hogy nem gondol semmi másra. Másra nem, de arra igen, hogy most az Én jelenlétem járja át. Ezt az imát nagyon ajánlom mindenkinek. Olyan ez, mint mikor valaki kifekszik a Napra, és igyekszik átélni, hogy a Nap sugarai átjárják minden porcikáját. A többit a Nap már elvégzi. E hasonlat abban sántít, hogy eszméletlenül is lehet valakit kitenni a Napra, s a sugarak akkor is dolgoznak rajta, míg az Én jelenlétem hatékonysága nagyban függ attól, hogy mennyire tud valaki Rám, jelenlétemre koncentrálni.
E pár sorban már meg is kaptad kérdésedre a választ. Ahhoz, hogy lelked fejlődése megfelelően tudjon kibontakozni, az szükséges, hogy ne ragadj le egyetlen imaformánál. Nem a szövegek hossza a lényeg, hanem az, hogy amikor Rám gondolsz, olyankor hidd el, hogy veled vagyok és szeretlek. Tehát a szíveddel láss Engem magadban. Merd vállalni a párbeszéd-imát. Szívesen és örömmel mondok olyan gondolatokat, melyek téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Csak hidd el, hogy ezek Tőlem jönnek. Ezáltal tudsz ezekből ERŐT meríteni. Amíg úgy gondolod, hogy ezeket te találod ki, addig éppen az az ERŐ fog belőlük hiányozni, melyre annyira szükséged van, hogy szíved békéjét állapotszerűen meg tudd őrizni.
Megáldalak LELKEMMEL, hogy szíved szeme, a HIT tudjon erősödni benned. Nagyon szeretlek, és örömet jelent számomra, ha ez tudatos benned."

Jézus - A Hang: 5/350

25. hét

(2007. 06. 18. - 24.)

Témáink:

Miért nem válaszol a Hang egyes, ufókkal kapcsolatos kérdésekre?

"...az ufó-probléma egyáltalán nem érinti senki boldogságát."

Gyakorlati tanácsok az önismeret elsajátításához;

Az idő- és szeretetelszámolásról;

Az idő- és szeretetelszámolás kikerülésének veszélyei;

Kérdező: ÁLMAIMRÓL, ÖNISMERETRŐL

1. Jó úton járok-e? 2. Az ufókkal felvették-e a kapcsolatot a nagyhatalmak? Velük kapcsolatban igazak-e álmaim, vagy képzelgek? 3. Mi az önismeret útja?

A HANG válasza:

1. Én vagyok az ÚT. Fölteszem a kérdést: Hányszor olvastad már el a négy evangéliumot? Minél többször teszed, annál világosabb lesz előtted, hogy hol tartasz, és milyen úton jársz.
2. Az ufókkal kapcsolatos kérdésedet nem tetted volna föl, ha előbb átgondoltad volna, hogy mit is kérsz Tőlem. Gondold csak el: bármely titkosszolgálat Hozzám fordulna médiumom által, és olyasmiről kapna információt, amiről hivatalos úton nem lehet informálódni. Mi lenne ennek következménye? Az, hogy ilyen ostobaság miatt vagy megölnék, vagy a bolondok házába zárnák ezt az informálót, s így médiumom éppen azt a feladatát nem tudná tovább betölteni, amire használom, vagyis arra, hogy boldogságotokat illetően adjak általa nektek olyan üzeneteket, melyeket mástól így nem kaphattok. Hidd el, az ufó-probléma egyáltalán nem érinti senki boldogságát. Semmi köze ahhoz, hogy valaki Hozzám tartozik, vagy sem. Márpedig ez a lényeg. Minden más pótcselekvés irányába hat. Éppen ezért álmaid ezzel kapcsolatban merő képzelgések.
3. Az önismeret útját elmondom neked. Írd le egy hétig, hogy mit csinálsz reggeltől estig. Rögzítened kellene azt is, hogy hány órakor fekszel le, és hány órakor kelsz fel, s miután részletesen leírtad, hogy mit tettél egész nap, akkor osztályozd meg aznapi tetteidet. Így egy hét múlva előtted fog állni, hogy mit csináltál, és amit tettél, azt hogyan csináltad. Egy hét multán csoportosíthatod öt, vagy hat szempont szerint napjaid tartalmát, s ezeket, ha pár hétig külön mindig leosztályozod, előtted fog állni önmagad valósága. Látni fogod, hogy mire használtad fel idődet, - ez az időelszámolás, - és látni fogod, hogy mennyire szerettél, mert a szereteted mércéje az, ahogyan használod idődet. Ez a szeretet-elszámolás. Tehát a MIT, és a HOGYAN.
Aki az ilyen önismereti munkát ki akarja kerülni, az könnyen beleesik az önámítás hibájába, mert fantáziájában átélt sikerélményei kielégítik őt a felszínen, s önmagát soha valójában meg nem ismerve éli le azt az életét, melyet éppen azért választott önmagának, hogy helyes önismeret által benső énje megfelelő módon fejlődjék.
Megáldalak."

Jézus - A Hang: 5/351

26. hét

(2007. 06. 25. - 07. 01.)

Témáink:

"A mélységekbe nem lehet annak lemerülni, aki nem mer magára maradni gondjaival. Aki fél az elhagyatottságtól, annak nincs még olyan hite, mely túl tudna mutatni különböző kedélyhullámzásokon."

"Az ÉLŐ HIT ott kezdődik, mikor valaki benső meggyőződéssel vallja, hogy bár Engem el lehet hagyni, de Én soha senkit sem hagyok el."

Amikor valaki azt éli meg, hogy magára maradt, akkor két út áll előtte: Az egyik, hogy a felszínen maradva olyan kapaszkodókat keres, melyek rövid távon a biztonság érzetét keltik.

A felszín azonban nem más, mint káprázat. Káprázat az egészség, a betegség, káprázat a gazdagság, a szegénység, káprázat a hosszú idő és a rövid idő. Ezek mind csak felszín, ruha, stílusforma.

A másik út a mélységekbe vezet, és Jézus itt található meg. A valódi lelki fejlődés útja ez, mert lelki magányában az elhagyott kénytelen Jézusra bízni magát.

A mélységben nincs más, csak ő, és a hite szerint, ha ez a hit élő, Jézus. Az élő hit csak itt ismerhető fel.

A felszín csak viszonylagosan érték. Az igazi érték a mélység!

"Minden betegségnek kettős következménye van. Az egyik az a hatás, melyet magára a betegre gyakorol, a másik pedig az, melyet a környezetére gyakorol."

A gyógyulás ritkán teszi erkölcsileg tisztultabbá földi vlágunkat!

Az úgynevezett csodás gyógyulások esetén részben Jézusra hárul a felelősség az érintett jövőjét illetően is.

"Ez viszont csak akkor van helyén, ha karmikus a gyógyulás, vagyis, már születése előtt belekalkuláltatott az illető sorsába. ( Jn. 9: 3.) Ezért ritka a valódi csodás gyógyulás."

A gonosz imáinkba is beszemtelenkedhet. "...ha ilyenkor Rám bízzátok őt, s nem törődtök tovább jelenlétével, akkor hamarosan eltávozik, mert ő csak ott érzi jól magát, ahol fontosnak tartják őt, s nem bírja elviselni, ha mellőzik."

A veszekedéshez legalább kettő ember kell.

"Ha valakinek veszekedős a házastársa, azt ott kell hagyni olyankor. Akár végleg is."

Az ilyen elhagyás válasz arra, hogy a másik fél már régebben elhagyta lélekben őt.

"A megkötözöttség és a részleges otthagyás furcsa módon azonos tartalmat hordoznak. Mindenki azzal veszekszik, akivel meg van kötözve, és akivel veszekszik, éppen e veszekedésével azt fejezi ki, hogy lelkileg nincsenek együtt. Tehát aki veled veszekszik, az már ott is hagyott téged, de meg is van kötözve veled, mert bántja az, hogy otthagyott."

Jézus nem válaszol olyan kérdésedre, ami nincs közvetlen kapcsolatban velünk, ugyanakkor másik két ember kapcsolatát közvetlenül érinti.

Kérdező: GYÓGYÍTÁSRÓL, HÁZASSÁGI PROBLÉMÁK

Hat kérdés. 1. Jézus mai gyógyításaival kapcsolatos. 2. Őrangyalom mintha ezt mondta volna: "Köztünk van az ördög." Ennyire rossz vagyok? 3. Férjem sokat veszekszik velünk. Jobb volna nélküle? 4. Egy leány kérdése apjával kapcsolatban: Miért oly rossz e kapcsolat? 5.Miért nem tudok imádkozni, böjtölni és virrasztani? 6. Miért nincs meg bennem az a szeretet, aminek lenni kéne?

A HANG válasza:

"Fölöslegesen aprózod kérdéseidet. A te főproblémád nem ezekben a kérdésekben található meg. Főproblémád a felszín. A mélységekbe nem lehet annak lemerülni, aki nem mer magára maradni gondjaival. Aki fél az elhagyatottságtól, annak nincs még olyan hite, mely túl tudna mutatni különböző kedélyhullámzásokon.
Az ÉLŐ HIT ott kezdődik, mikor valaki benső meggyőződéssel vallja, hogy bár Engem el lehet hagyni, de Én soha senkit sem hagyok el. Amikor tehát valaki azt éli meg, hogy magára maradt, akkor két út áll előtte. Az egyik, hogy a felszínen marad, s olyan kapaszkodókat keres, melyek rövid távon a biztonság érzetét keltik. A másik út az, mely a mélységekbe vezet. Vagyis, minden érzelmi hullámzáson túlra hívja azt, aki ez út előtt áll. Ha elindul valaki ezen az úton, akkor jó darabig sivatagon kell járnia, s át kell élnie, hogy önmagában semmi értéket nem hordoz olyan értelemben, hogy bárkinek is nélkülözhetetlenül szüksége lenne reá. Minden érték azáltal érték benne, hogy Hozzám akar tartozni, s érthetetlen számára, hogy ez Nekem a minden, neki meg nem jelent semmit. De ekkor indul el valóban a lelki fejlődés útján, mert lelki magányában kénytelen Rám bízni magát. Rám, és senki másra, mivel a mélységben nincsen más, csak ő, és hite szerint, ha ez a hit élő, Én. Ez az élő hit csak itt ismerhető fel. A felszín nem más, mint káprázat. Káprázat az egészség, a betegség, káprázat a gazdagság, a szegénység, káprázat a hosszú idő és a rövid idő. Ezek mind csak felszín, ruha, stílusforma. Én a mélységben vagyok megtalálható.
Természetesen felszín nélkül nincs mélység, mint ahogy mozgás nélkül nincs idő múlása. Ha semmi sem mozogna, akkor megállna az idő. Ha nem volna felszín, akkor mélység sem volna. De mindenképpen a felszín csak viszonylagosan érték. Az igazi érték a mélység, a magadra maradottság érzését vállalás problémáid közepette annak reményében, hogy hiszel ebben: ENYÉM VAGY. És ha ebben az állapotban ráébredsz arra, hogy mennyire bizalmatlan vagy Velem szemben, akkor nagyon el kell sírnod magadat. Ezek a könnyek képesek a mélység sivatagát oázissá változtatni.
Ilyen ELŐZMÉNYEK után most rátérek kérdéseidre.
1. Minden betegségnek kettős következménye van. Az egyik az a hatás, melyet magára a betegre gyakorol, a másik pedig az, melyet a környezetére gyakorol. Általam és Velem minden betegség meggyógyítható. A valóságban azonban gyakran még a legjobb szándék mellett sem ezt tapasztaljátok. Ennek legtöbb esetben nem a csekély hitetek az oka, hanem az, hogy a gyógyulás ritkán teszi erkölcsileg tisztultabbá világotokat, s ritkán eredményez növekedést az Általam megkívánt szeretetben. Ugyan ki merné vállalni egy kisgyermek csodás gyógyítását, ha fennállna a veszélye annak, hogy az illető később elzüllik? A természetes úton történő gyógyítást is csak azért vállalhatja bárki is, mert ezzel nem a betegnek, hanem önmagának tartozik, mivel mindenki csak önmagáért felelhet. Amikor olyan gyógyítást vártok, mely csodának minősíthető, akkor részben Rám hárul a felelősség az illető jövőjét illetően is. Ez viszont csak akkor van helyén, ha karmikus a gyógyulás, vagyis, már születése előtt belekalkuláltatott az illető sorsába. ( Jn. 9: 3.) Ezért ritka a valódi csodás gyógyulás.
2. Őrangyalod amit mondott, az nem volt minősítés feléd, csupán egy ténymegállapítás. A gonosz nem lehet szigetelő közegként jelen angyal és ember között. Arról viszont szó lehet, hogy hatékonyan akar olyankor is működni, hatni rátok, mikor akár angyalotokkal, akár Velem akartok beszélni. Tehát imáitokba is beszemtelenkedhet. De ha ilyenkor Rám bízzátok őt, s nem törődtök tovább jelenlétével, akkor hamarosan eltávozik, mert ő csak ott érzi jól magát, ahol fontosnak tartják őt, s nem bírja elviselni, ha mellőzik. Inkább elmegy onnan.
3. A veszekedéshez legalább kettő kell. Senki sem tud komolyan önmagában veszekedni. Ha valakinek veszekedős a házastársa, azt ott kell hagyni olyankor. Akár végleg is. Az ilyen otthagyás válasz arra, hogy a másik fél már régebben otthagyta lélekben azt, akivel állandóan veszekszik. A megkötözöttség és a részleges otthagyás furcsa módon azonos tartalmat hordoznak. Mindenki azzal veszekszik, akivel meg van kötözve, és akivel veszekszik, éppen e veszekedésével azt fejezi ki, hogy lelkileg nincsenek együtt. Tehát aki veled veszekszik, az már ott is hagyott téged, de meg is van kötözve veled, mert bántja az, hogy otthagyott. Ha nem bántaná, nem veszekedne veled. Te akkor teszel jót vele is, magaddal is, ha nem veszed át stílusát.
4. Nem áll módomban válaszolni olyan kérdésedre, mely nincs közvetlenül kapcsolatban veled, mely másik két ember kapcsolatát érinti közvetlenül. Ha veled foglalkozom, akkor veled foglalkozom. Veled, és nem mással. Amennyiben a leány apjával való kapcsolata téged is érint közvetlenül, annyiban tudnék választ, tanácsot adni. De a kérdést nem így tetted föl. Én úgy kezelek minden kérdést, ahogy fölteszik.
5. E kérdésedre azt válaszolom, hogy úgy soha sem kell imádkoznod, böjtölnöd, virrasztanod, ahogy nem tudsz. Csak úgy csináld ezeket, ahogyan tudod, és csak azt, amit tudsz.
6. E kérdésedre az ELŐZMÉNYEK-ben már válaszoltam.
MEGÁLDALAK."

Jézus - A Hang: 5/352

27. hét

(2007. 02. 02. - 08.)

Témáink:

Bármily nehéz a sorsod, lásd meg, hogy mennyire hálás lehetsz Jézusnak!

"Alakítsátok át gondolkodásotokat". Ma is ezt mondom minden boldogtalan gyermekemnek."

"...legyőztem azt a világot, mely meg akarja szüntetni bennetek az Irántam való bizalom alapjait."

"Bennem nem lehet csalódni."

"Szeretetem másik neve: szívbékét teremtő ERŐ."

"Ez az ERŐ ... annyiban tudja kifejteni hatását lelkedben, amennyire erősödik benned az Irántam való bizalom."

"...nem az a boldogtalan, aki rossz, és nem az a boldog, aki jó, hanem az a boldogtalan, aki nem lát, és az a boldog, aki lát."

"A látásod következménye tehát a boldogságod, és a nem-látásod következménye a boldogtalanságod."

Aki tehát nem akarja látni Jézus szeretetének jeleit, a ROSSZ úton halad;

A látásunk, tehát a boldogságunk ilyen értelemben nem Jézustól függ;

Kérdező: MEDDIG BÍROM MÉG A TERHELÉST?

Fáradt, beteg szívem meddig bírja még a terhelést? Én vagyok rossz, és azért bűnhődöm, vagy mások rosszasága miatt?

A HANG válasza:

Drága Gyermekem! Egy alkalommal valaki így szólított meg: "Jó Mester!" - Akkor Én ezt válaszoltam: "Egyedül Isten a JÓ." Most neked ezt mondom: Az ördög a rossz, és nem te. Te csupán annyiban vagy hibás, hogy eddigi életedben nem tanultad meg arra tenni a hangsúlyt, ami miatt hálás lehetnél Nekem. Erre te azt mondod, hogy azért nem tetted ezt, mert annyi rossz volt életedben. - Ebbe a szemléletbe nem tudok belemenni. Nemcsak első nyilvános beszédemet kezdtem így: " Alakítsátok át gondolkodásotokat". Ma is ezt mondom minden boldogtalan gyermekemnek. Kezdd meglátni életedben az Én boldogító jelenlétemet. Ne mondd, hogy ilyen nincs. Ezzel valóban bántanál Engem. Igenis, legyőztem azt a világot, mely meg akarja szüntetni bennetek az Irántam való bizalom alapjait. Érdemes Bennem bízni. Bennem nem lehet csalódni. Én nem állhatatlan ember vagyok, hanem szerető Isten! Szeretetem másik neve: szívbékét teremtő ERŐ. Ez az ERŐ VISZONT annyiban tudja kifejteni hatását lelkedben, amennyire erősödik benned az Irántam való bizalom. Ennek pedig forrása részedről az a törekvés, hogy minden nap, mikor este visszagondolsz az elmúlt napodra, vedd észre azokat az Általam, azon az elmúlt napon adott szeretet-megnyilvánulásaimat, melyeket sohasem vonok meg, és nem vontam meg eddig sem tőled. E szeretet-megnyilvánulásaimnak nem a te viselkedésed az elindítója, hanem az Én jóságom. Ezért minden nap, függetlenül attól, hogy észreveszed, vagy sem, Én küldöm ezeket feléd. Boldogságod, lelki békéd attól függ, hogy mennyire veszed ezeket észre. Tehát nem az a boldogtalan, aki rossz, és nem az a boldog, aki jó, hanem az a boldogtalan, aki nem lát, és az a boldog, aki lát. A látásod következménye tehát a boldogságod, és a nem-látásod következménye a boldogtalanságod. Ebből természetesen az is következik, hogy aki látja, észreveszi szeretetem jeleit, az a JÓ úton halad. Aki pedig nem veszi észre ezt, az a ROSSZ úton halad. Te olyan vagy, amilyen utat választasz magadnak. Aki nem akarja látni szeretetem jeleit, tehát aki a ROSSZ úton halad, azt nem tudom jobb belátásra bírni, mert mindenkinek szabadságában áll az, hogy ha akar lát, ha akar, nem lát. Vagyis, ha akarja, akkor szívbékét hord, ha akarja, akkor nem hord szívbékét. Ez nem függ sem Tőlem, sem mástól, egyedül külön-külön egyedileg magától az egyes embertől.
Nagyon szeretlek. Törekedj ezt észrevenni! Megáldalak! "

Jézus - A Hang: 5/353

28. hét

(2007. 07. 09 - 15.)

Témáink:

A jézusi embert félelemből is lesátánozhatják;

Jézus előre elmondta: "Nem lehet tanítványaim sorsa különb, mint az Enyém volt."

Jézusnak is azt mondták, hogy a sátán működik Benne;

"Inkább örülj annak, és vedd kitüntetésnek, hogy veled is úgy bánnak, mint Velem bántak."

Akivel Jézus megoszthatja szenvedő sorsát, azzal feltétlenül meg fogja osztani megdicsőült sorsát is;

A jelen szenvedései nem mérhetőek ahhoz az örömhöz és boldogsághoz, amely Jézus tanítványára vár a Mennyben;,

A kitartás nagyon fontos a Jézus iránti szeretetben, amely embertársaink szenvedéseinek megkönnyítésén keresztül nyilvánul meg bennünk és általunk;

"Te a GYŐZTES oldalán állsz! Bízzál! Én legyőztem a világot. Körülményeidnek is az Istene vagyok. Én valóban MINDENHATÓ vagyok, de csak a szeretet körén belül."

Óriási ezért a felelősségünk abban, hogy a szeretet körén kívül vagy belül akarunk élni;

Aki a Szentlélek temploma, akinek élő hite van, annak nem szabad engednie, hogy idegileg felmorzsolódjon!

Ne emberekben, ne papokban higgy, hanem Jézusban! Ne emberekre, ne papokra tedd az életedet, hanem Jézusra;

"Én hűséges Istened vagyok. Erődön felül nem engedem, hogy kísértést szenvedj."

Kérdező: A SÁTÁN MŰKÖDIK BENNEM?

Sokan úgy gondolják, hogy a sátán működik bennem, azért árad belőlem valami erő, melyet gyógyításra használok.

A HANG válasza:

"Édes Gyermekem! Légy biztos abban, hogy Lelkem temploma vagy. Lelkem működik benned. Azok, akik téged lesátánoznak, azért teszik ezt, mert félnek. Te ne félj! Gondolj arra, hányszor vigasztaltalak már meg olyan esetekben, amikor emberileg nagyon magad alatt voltál, amikor körülményeid föl akarták őrölni benned az Én jelenlétem erőt adó szeretetét. Te ne félj! Az Enyém vagy! Ez a legfontosabb.
Gondolj arra, hogy előre elmondtam: Nem lehet tanítványaim sorsa különb, mint az Enyém volt. Nekem is azt mondták, hogy a sátán működik Bennem.
Drága Gyermekem! Inkább örülj annak, és vedd kitüntetésnek, hogy veled is úgy bánnak, mint Velem bántak. Akivel megoszthatom szenvedő sorsomat, azzal feltétlenül meg fogom osztani megdicsőült sorsomat is. Hidd el, nem mérhető a jelen szenvedésed ahhoz az örömhöz és boldogsághoz, mely reád vár, csak légy kitartó abban az Irántam való szeretetben, mely embertársaid szenvedéseinek megkönnyítésén keresztül nyilvánul meg benned és általad. Együtt dolgozom veled, míg te együtt akarsz dolgozni Velem. Semmi, és soha nem választhat el bennünket egymástól.
Te a GYŐZTES oldalán állsz! Bízzál! Én legyőztem a világot. Körülményeidnek is az Istene vagyok. Én valóban MINDENHATÓ vagyok, de csak a szeretet körén belül. A szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Ezért olyan óriási a felelősségetek a tekintetben, hogy e körön kívül vagy belül akartok élni. Aki e körön belül van, annak kinyilatkoztatom Magamat. Aki a szeretet körén kívül van, azért nagyon fáj a szívem, de erővel nem tudom Magamhoz édesgetni. Ki kell várnom, hogy keserves megtapasztalások árán válasszon végre Engem élete ÚTJÁUL. De ez bizony egyeseknél sok-sok földi élet keserves szenvedésein keresztül valósulhat csak meg.
Te a Szentlélek temploma vagy! Nem szabad engedned, hogy idegileg felmorzsolódj. Benned élek! Gondolj e szavaimra: "Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála." (Jn. 14: 23.) Érted ezt? Benned ÉLEK. Nemcsak benned vagyok, hanem ÉLEK BENNED. Szeretetem végtelen energiái nemcsak téged, de általad másokat is boldogítani, békéltetni akarnak. Nem mehetsz tönkre idegileg addig, míg élő hited van. Ne emberekben, ne papokban higgy. Higgy Bennem. Ne emberekre, ne papokra, hanem Rám tedd az életedet.
Ezt azáltal tudod elérni, ha nem azzal törődsz, hogy mit mondanak Rólam papok és nem papok, hanem azzal törődsz, hogy Én mit mondok magamról. Rólad azt mondom, hogy nagyon szeretlek. Én hűséges Istened vagyok. Erődön felül nem engedem, hogy kísértést szenvedj. Bízzál jobban a benned lévő jelenlétemben. Én sohasem vagyok erőmön kívül. Erőmmel, békémmel, örömömmel és vigasztalásommal együtt vagyok benned.
Újra mondom: nagyon szeretlek. Bízzál Bennem.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/354

29. hét

(2007. 07. 16. - 22.)

Témáink:

"...minden angyal és nem angyal benned van, Velem együtt."

"...benned van előző életed minden történése, eseménye."

"Benned van mások életének minden történése és eseménye is, ha azoknak erkölcsi vonzata van."

Midezek képesek arra, hogy "álmaitokban képeket vetítsen emlékezésetek képernyőjére úgy, hogy ébrenlétben vissza tudjátok idézni álmaitok eseményeit."

"...az alvás nemcsak pihentető funkciót lát el, hanem információt is közöl szimbolikus nyelven ebből az időtlen világból."

"A visszatérő álmok minden esetben szellemek által irányított álmok."

Álmaid azonban akkor is értékes információt szolgáltatnak, ha nincs mögöttük szellem vezető;Kérdező: EGY ÁLOM MAGYARÁZATA

Egy olyan álmom magyarázatát szeretném tudni, melyben megélhettem, hogy egy vagyok Jézussal. Csodálatos élmény volt, annak ellenére, hogy keresztre akartak feszíteni, s valaki mondta, hogy ez jobb, mint mikor máglyán kellett elégnem.

A HANG válasza:

"Gyermekem! 1. Először arról mondok pár szót, hogy mi lakik egy emberben. 2. Aztán arról adok magyarázatot, hogy mit is jelent az alvás állapota. 3. Aztán szólok álmod tartalmáról.
1. Bizonyára hallottál már az őstudattalanról. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan időtlen világ bennetek, amellyel kapcsolatban van minden időtlen létező. Nem arról van szó, hogy mindez hat is mindenkire ebben a dimenzióban, hanem arról, hogy jelen van. Tehát minden angyal és nem angyal benned van, Velem együtt. De benned van előző életed minden történése, eseménye. Benned van mások életének minden történése és eseménye is, ha azoknak erkölcsi vonzata van. Ez az őstudattalan viszont képes arra, hogy álmaitokban képeket vetítsen emlékezésetek képernyőjére úgy, hogy ébrenlétben vissza tudjátok idézni álmaitok eseményeit.
2. Az alvás állapotában nemcsak az történik, hogy kikapcsol a tudat, s így megszűnik a tudat ébrenlét állapotban történő idegzetre gyakorolt nyomása. Tehát az alvás nemcsak pihentető funkciót lát el, hanem információt is közöl szimbolikus nyelven ebből az időtlen világból. E szimbolikus nyelv megértése, megfejtése, nem a tudatos, logikus gondolkodás feladata. Bár, ha gyakran fordul elő azonos tartalmú álom, akkor a józan gondolkodás sok olyan ismeretet tud kifejteni belőle, mely az álmodó jelenének problémáit, de jövőjének eseményeit is segíti pozitív módon kezelni. A visszatérő álmok minden esetben szellemek által irányított álmok. A nem visszatérő álmokról ez így nem mondható el. Azért nem, mert az, aki álmodik, saját maga okozza önmagának, bizonyos tudattalanból feltörő képek megjelenítését. Az mindenesetre figyelemre méltó tény, hogy egy álomból való felébredés után, érzelmi szinten felismerhető, hogy valaki jelene, vagy jövője kosarába milyen benyomásokat engedett be, s így álmai akkor is értékes információt szolgáltatnak, ha nincs mögöttük szellem vezető, illetve ilyenkor ő maga saját magának vezetője.
3. A te álmod nem akar számodra semmiféle múltbeli eseményről tájékoztatni. Ne magyarázz ilyesmit bele. Egyszerűen arról van szó, hogy a Velem való kapcsolatodat élményszerűbben tudtad így átélni, mintha ébrenlétben, tudatosan fogadtad volna el ezt, egy átéltebb ima kapcsán.
Az evangéliumaimban olvashatod, hogy valamikor azért imádkoztam, hogy ti úgy legyetek egyek Velem, mint Én az Atyával. ( Jn. 17: 21.) Erről van tehát szó.
A Velem való EGYSÉG záloga Lelkem, AKIT elküldtem nektek. Nagyon vágyom arra, hogy Lelkem bölcsessége irányítása alatt kívánj élni minden körülmények között. Ezt a vágyam öntöztetem bele szeretetembe, mellyel MEGÁLDALAK."

Jézus - A Hang: 5/355

30. hét

(2007. 07. 23. - 29.)

Témáink:

"A legfontosabb az, hogy jelenleg mit csinálsz. Mindig a jelenből, a realitásokból kell kiindulni."

"Én sem a múltban, sem a jövőben nem vagyok megtalálható. Én az vagyok, aki VAGYOK. Akkor van rajtad áldásom, ha napi teendőidet beszéled meg Velem."

"Egy kabát begombolásakor nagyon fontos, hogy az első gomb jól legyen begombolva."

"...nincs is más feladatod, mint az, hogy minden napodat, tehát az első gombot a helyére gombold."

Kérdező: KÉT HANG VIASKODIK BENNEM

Két hang viaskodik bennem. Az egyik azt akarja, hogy minden eddigi kudarcok ellenére, folytassam azt a szellemi munkát, melynek lényege, célja, hogy fiatalokat Jézushoz terelgessek. A másik azt mondja, hogy éppen az eddigi kudarcok arra figyelmeztetnek, hogy nem ezt a feladatot kell erőltetnem, hanem kell vállalnom más, olyan kereső foglalkozást, mely anyagi problémáimat csökkentheti. Mi hát a teendőm?

Kedves Barátom! Kérdéseidben elmondtad, hogy mit csináltál eddig, tehát utaltál a múltra, és elmondtad, hogy a jövődről milyen bizonytalanság él benned. Ami viszont a legfontosabb lett volna, arról nem beszéltél. A legfontosabb az, hogy jelenleg mit csinálsz. Mindig a jelenből, a realitásokból kell kiindulni. Csak akkor tudok hozzád csatlakozni, ha a napi teendőiddel számot vetettél. Én sem a múltban, sem a jövőben nem vagyok megtalálható. Én az vagyok, aki VAGYOK. Akkor van rajtad áldásom, ha napi teendőidet beszéled meg Velem.
Amiket felsoroltál, - fiatalok nevelése irányomban, anyagi bázis biztosítása magad számára, stb. - ezek mind nagyon szép és okos dolgok, de megvalósulásuk, megvalósításuk nem nélkülözheti azt az egyértelmű tisztánlátást, amelyben föl kell tudnod mérned jelened tartalmát. Egy kabát begombolásakor nagyon fontos, hogy az első gomb jól legyen begombolva. Persze fontos a többi is, de a legfontosabb az első. A te életedben ez az első gomb akkor van a helyén, ha meg vagy elégedve azzal, amit reggeltől estig, estétől reggelig teszel.
Egy nevetségesen egyszerű dolgot mondok most neked. Bár lehetséges, hogy úgy járok veled, mint prófétám, Elizeus járt a szíriai Naamánnal. Mint tudod, ez a leprás ember szinte fölháborodott, mikor prófétám még csak ki sem ment hozzá, csupán kiüzent, hogy menjen és mosakodjon meg a Jordánban. ( 2. Kir. 5: 1-15.) A nevetségesen egyszerű mondandóm pedig így szól: nincs is más feladatod, mint az, hogy minden napodat, tehát az első gombot a helyére gombold.
Összegezem hát az eddigieket: veled vagyok a jelenedben. Veled vagyok kudarcaidban. Veled vagyok napi gondjaid megoldásaiban. De nem vagyok jelen hosszú távú tervezgetésedben, álmodozásaidban, és nem vagyok jelen semmi olyan elképzeléseidben, várakozásodban, amely nincs szinkronban jelened gyakorlati megszentelésével.
Megáldalak a TEVÉKENY BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/356

31. hét

(2007. 07. 30. - 08. 05.)

Témáink:

Az őrangyalaink álmainkban is küldhetnek üzenetet;

A gyógyítás és az imádságos lelkület kacsolatáról;

"Amit ingyen kaptál, azt ingyen is add tovább."

"...nagyon szoros kapcsolat van az ERŐ és az imaéleted között."

A gyógyulások megtérésre és más, ezzel kapcsolatos dolgokra köteleznek;

Egyik ember sem különb a másiknál, csak a szerepük más;

"...ahol Engem, ... Jézust vállalják, ott a keresztet is kell vállalniuk..."

Kérdező: ERŐÁRADÁSRÓL, MELYTŐL MÁSOK ELESNEK

1. Egy álomról, melyben gyógyításra kaptam felszólítást. 2. Arról az erőről, mely úgy áradt belőlem, hogy ettől mások hanyatt estek. 3. Egy látomásról, melyben trónt, rajta koronákat láttam, majd máskor Jézust és egy fakeresztet.

A HANG válasza:

Gyermekem! Álmod, melyet többször is álmodtál, attól a jó szellemtől származik, akit te őrangyalnak nevezel. Igen. A te őrangyalod rajtad keresztül segíteni akar szenvedő embereken. Az az erő, melynek következtében mások hanyatt esnek, szintén azt akarja tudatni veled, hogy birtokában vagy, az őrangyalod által neked juttatott segítő erőnek. Ez az erő képes másokban helyreállítani azt az elrontott rendet, melyet más néven betegségnek neveztek.
Fontos tudnod, hogy az általad történt gyógyulások szorosan össze vannak kapcsolva imádságaitokkal. Általad gyógyítás csak addig és annyiban fog történni, ameddig és amennyire ápolod magadban és társaidban az imádságos lelkületet. Óvakodj az anyagi haszonszerzéstől! Amit ingyen kaptál, azt ingyen is add tovább. Ismétlem: nagyon szoros kapcsolat van az ERŐ és az imaéleted között.
Még valamit tudnod kell ezzel kapcsolatban. Azok a betegek, akikért kezedet rájuk téve imádkozol , szintén vegyék tudomásul, hogy az általad, őrangyalodtól kapott gyógyulások imára, megtérésre, tehát megbocsátó és segítő szeretetre kötelezi őket. Meggyógyulásukért pénzt nem, de ezt az ígéretet adniuk kell.
Látomásodban valóban arra akartam felhívni figyelmedet, hogy te és mindazok, akikkel együtt tudsz imádkozni, nagyon fontos személyek az Én szememben. Lelkem trónusán nem egy, de több koronát is láttál. Imaközösséged hordozza áldásomat, hogy egyikőtök se érezze magát különbnek a másiknál. Az, hogy te, és nem más kapta az angyal által küldött erőmet, az nem azt jelenti, hogy te különb vagy, mint a többiek, csupán annyit jelent, hogy szereped kicsit más. De mindannyian együttesen hordozzátok áldásomat, s így a felelősséget is minden kapott adományért.
Kimondhatatlanul szeretlek benneteket. Nagyon bízom bennetek.
Megáldalak és kérlek, erősítsd tovább társaidban az Irántam való és mások iránti szeretetet.
Látomásodban Jézus és a csupasz fakereszt azt jelenti, hogy ahol Engem, tehát Jézust vállalják, ott a keresztet is kell vállalniuk azoknak, akik Engem képviselni akarnak a szeretet áldozati oltárán."

Jézus - A Hang: 5/357

32. hét

(2007. 08. 06. - 12.)

Témáink:

"Eljön az idő, mikor minden teremtményem részese lesz boldogságomnak..."

Miért ne álljatok ellen a gonosznak;

A hamis krisztusok fellépése miért nem akadályozható meg;

"Csak enyéimnek tudok tanácsot adni, de nem tudom megtenni, hogy akik nem enyéim, azok ne menjenek szirén-hangok után."

"...csak azok mondhatók Velem szinkronban levőknek, akik a mulandó értékek helyett az örök értékekre irányították figyelmüket."

A politiai választások és az örök értékek kapcsolatának teljes hiánya; "...szinte mindenkit az érdekelt, arról volt gondban: mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk?, tehát arról, amiről Én egyértelműen szó szerint azt mondtam, hogy ezt ne tegyétek."

"...legyetek éberek, és imádkozzatok. Közeledik az az idő, mikor még a választottakat is megtévesztő, vakító fények próbálják elirányítani figyelmeteket az örök értékekről a mulandó értékek felé."

Ha valamikor, hát most mindenkinek ez kellene, hogy legyen jelmondata minden nap: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST!" "Kizárólag ezen a mérlegen lehet majd a jövőben lemérni, hogy mi súlytalan és minek van súlya az Én szememben."

(Mindezt olyan időben kell megtenni, amikor a TV-ben, rádióban, sajtóban elárasztanak bennünket a hamis krisztusok szirén-hangjai.)

"LEGYETEK ÉBEREK ÉS IMÁDKOZZATOK. Mert mit használ bárkinek is, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved?"

"...mit adhat bári cserébe lelkéért? Gazdasági előnyöket? Testvériség nélküli szabadságot? Szabadság nélküli testvériséget? Vagy talán külön-külön, vagy együtt, az anyagi jólét, a testvériség, a szabadság orvosság a halál ellen? "

"...van orvosság a halál ellen. Ezt mondtam, mielőtt feltámasztottam Lázárt: 'Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem'. Ez az egyetlen orvosság a halál ellen és a boldog örökélet mellett."

Kérdező: HAMIS KRISZTUSOKRÓL

Mit kell tennünk, hogy a fellépő hamis krisztusokat leleplezzük? Mit kell tennünk, hogy hatásukat csökkenteni tudjuk? Most főleg arra az egyre gondolok, akit most MAITREYA-ként ismer a világ.

A HANG válasza:

Mielőtt érdemben válaszolnék, valamit előre kell bocsátanom.
Van egy örök álmom, mely egykor számotokra is valóság lesz. Eljön az idő, mikor minden teremtményem részese lesz boldogságomnak, békémnek, örömömnek, s ezekben egyre jobban CSAK növekedni fog mindenki.
Valamikor ezt mondtam: "Ne álljatok ellen a gonosznak." Azért mondtam ezt, mert a Gonosz addig gonosz, míg van lehetősége a gonoszkodásra. Ha majd a gyakorlatban azt fogja tapasztalni, hogy gonoszkodása nem csupán egyoldalú, de egyenesen dicsőségemre is felhasználható az enyéim részéről, vagyis csak magának árt vele, mivel az Istent szeretőknek minden a javukra válik, akkor a Gonosz rádöbben, hogy önmagának akkor tesz jót, ha megtér.
Ezután az előzmény után mondom: a hamis krisztusok fellépése nem akadályozható meg. Azok az emberek, akik nem akarnak hinni Bennem, mert tudják, hogy annak szeretetáldozat kell legyen a következménye, azok hiszékenységük folytán minden korban azt a látszatra könnyebb utat választják, mely nem azonos Velem, de múlandó, földi jólét bódulatával kecsegteti azokat, akiket nem az önszeretet, hanem az önzés irányít.
Csak enyéimnek tudok tanácsot adni, de nem tudom megtenni, hogy akik nem enyéim, azok ne menjenek szirén-hangok után.
Megtapasztalhattátok eddigi történelmetek során, hogy csak azok mondhatók Velem szinkronban levőknek, akik a mulandó értékek helyett az örök értékekre irányították figyelmüket. Gyönyörű szép, hangzatos szavakkal aránylag könnyen el lehet kápráztatni azokat, akiknek nincs fülük a hallásra olyankor, mikor a földi élet mulandóságáról, a halálról, az örök élet valóságáról, az Általam boldogító élet birtoklásáról van szó. Gondolj csak országotokban az utolsó választás eredményeire. Kinek volt eszébe egyáltalán az, hogy van Isten, örök élet, mennyország, pokol, stb. Szinte mindenki elfelejtette az elmúlt emberöltő sátáni uralmának borzalmas erkölcsi roncsolását, s szinte mindenkit az érdekelt, arról volt gondban: mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk?, tehát arról, amiről Én egyértelműen szó szerint azt mondtam, hogy ezt ne tegyétek. Nincs józaneszű ember országotokban, akik ne tudná, hogy aki ateistákra, istentelenekre szavaz, az a pokolra szavaz. És lám, elképesztő mértékben ezt tették a hiszékeny emberek.
Így jár a világ az antikrisztusokkal is, és azzal az illetővel is, akinek nevét fentebb említetted.
Csak az enyéimnek tudok tanácsot adni. Ez pedig pontosan megegyezik azzal a tanácsommal, melyet már kétezer évvel ezelőtt is elmondtam: legyetek éberek, és imádkozzatok. Közeledik az az idő, mikor még a választottakat is megtévesztő, vakító fények próbálják elirányítani figyelmeteket az örök értékekről a mulandó értékek felé. Ha valamikor, hát most mindenkinek ez kellene, hogy legyen jelmondata, bármilyen hangzatos, úgynevezett szeretettel és igazságossággal átitatott kijelentések hangozzanak is el: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST! Kizárólag ezen a mérlegen lehet majd a jövőben lemérni, hogy mi súlytalan és minek van súlya az Én szememben.
Ne legyen nap életetekben, hogy föl ne tennétek magatoknak e kérdést: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST, olyankor, mikor majd TV-ben, rádióban, sajtóban elárasztanak benneteket a hamis krisztusok szirén-hangjai.
Újra mondom: LEGYETEK ÉBEREK ÉS IMÁDKOZZATOK. Mert mit használ bárkinek is, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Ugyan mit adhat bári cserébe lelkéért? Gazdasági előnyöket? Testvériség nélküli szabadságot? Szabadság nélküli testvériséget? Vagy talán külön-külön, vagy együtt, az anyagi jólét, a testvériség, a szabadság orvosság a halál ellen? Tudnotok kell: van orvosság a halál ellen. Ezt mondtam, mielőtt feltámasztottam Lázárt: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem". Ez az egyetlen orvosság a halál ellen és a boldog örökélet mellett.
Sajnos bármit tesztek, ezekre a gondolatokra csak keveseknek van hallásra beállított fülük. Legalább a tiétek legyen ilyen.
Megáldalak benneteket a TISZTÁN-LÁTÁS LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/358

33. hét

(2007. 08. 13. - 19.)

Témáink:

Az álmok és a tartós lelki állapot kapcsolata;

Az álmok helyes értelmezése az épülésünket szolgálja;

"... amíg értelmedet pozitív módon használod, ... Én sohasem hagylak magadra."

Kérd gyakran az angyalok segítségét, mert enélkül nem sokat tehetnek;

Mely eszközök által szabadulhatsz meg a bűnök terhelő voltától;

"Nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy."

"Majd Én, akkor, amikor jónak látom, olyanná foglak tenni, amilyenné akarlak."

"Akkor vagy az Enyém, ha minden botlásod ellenére sem akarsz Engem elzavarni magadtól."

"Hozzám tartozni nem nehéz. Sokkal könnyebb, mint jónak lenni."

"...ne csak magadban, de körülményeidben is lásd meg szerető jelenlétem jeleit."

"Sokkal többet foglalkozz Velem, mint magaddal."

Kérdező: SZERETNÉK MEGTISZTULNI

Álmaimban hol üldöznek, hol akadályoznak. Nagyon bűnösnek érzem magam, s szeretnék megtisztulni.

A HANG válasza:

Drága Gyermekem! Álmaidról elmondott magyarázataid helyesek. Csupán álmaid nem azok. Nem, mert saját magad lelki birkózásait szimbolizálják, s ezeknek a birkózásoknak fárasztó hatása nem lenne szükségszerű, ha te jobban ismernél Engem. Kétségtelen, hogy angyalaim többször is munkálkodtak, akadályoztak abban, amit te bár jó szándékkal, de önmagában mégis helytelen próbálkozásokkal akartál elérni. Az nagyszerű, hogy te szinte mindig ki tudtad okoskodni álmaidból azt, ami épülésedre szolgált. Mindaddig, amíg értelmedet pozitív módon használod, tapasztalni fogod, hogy Én sohasem hagylak magadra. Angyalaim nagyon hűségesek hozzád, csak kérd gyakran segítségüket, mert enélkül nem sokat tehetnek. Ők nagy tisztelői a te szabad döntéseidnek.
Ami pedig a bűnöket illeti, hát azok terhelő voltától kettő eszköz által szabadulhatsz meg. Az egyik, annak felismerése, hogy bűneiddel, melyeket te annak tartasz, Engem nem bántasz meg. Legföljebb magadat. Engem minden rossz tett annyiban bánt, amennyiben önmagatoknak ártotok vele. Bárki, bármilyen rosszat tesz, az önmagának árt vele. Tehát nem szabad engedned, hogy bűntudatod legyen Velem szemben. Nekem nem okoz az örömet, ha valaki, - akár bűnei miatt is -, szomorkodik. Nekem az okoz örömet, ha valaki, ismerve saját gyengeségét, örül annak, hogy Én így is szeretem őt. Már több kérdezőnek mondtam azt, amit most neked is mondok. Nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. Majd Én, akkor, amikor jónak látom, olyanná foglak tenni, amilyenné akarlak. De az nagyon fontos, hogy az Enyém legyél. Akkor vagy az Enyém, ha minden botlásod ellenére sem akarsz Engem elzavarni magadtól. Hidd el, Hozzám tartozni nem nehéz. Sokkal könnyebb, mint jónak lenni. Neked tehát első az legyen, hogy Hozzám akarj tartozni. A többi majd jön, talán nem úgy, mint te előre szeretted volna.
A másik eszköz, mely lelked békéjét feltétlenül segíteni képes, az az, hogy ne csak magadban, de körülményeidben is lásd meg szerető jelenlétem jeleit. Lásd meg minden tövis mellett a rózsát, s tudatosítsd magadban, hogy a legsötétebb felhő sem képes megszüntetni, csak kis időre esetleg eltakarni a Napot.
Nagyon szeretném veled megosztani örömömet, békémet. Sokkal többet foglalkozz Velem, mint magaddal. És főleg szeretetemmel, irgalmas jóságommal foglalkozz többet, mint botlásaiddal.
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/359

35. hét

(2007. 08. 27. - 09. 02.)

Témáink:

"Nekem sincs más vágyam veletek kapcsolatban, mint az, hogy növekedjen bennetek a minden fél-elmet legyőző egész-ség."

"Amikor szeretettel megsimogatsz valakit, már annak gyógyító hatása van."

"Az Általam történő gyógyítás nem tanulás kérdése. Nem az értelemnek, hanem a szívnek van ebben főszerepe."

"Neked ... nem az kell legyen a legfontosabb, hogy gyógyíts, hanem az, hogy szeress."

"Igazi, Tőlem megáldott szeretet akkor van benned, ha másokban is vágyat tud ébreszteni a megbocsátás, másokon segítés irányában."

"Annak nincs semmi értelme, hogy valakit azért gyógyítsak meg, mert testileg beteg."

"...nemcsak a test gyógyítására kell használnod a Tőlem kapott adományokat, hanem apostolkodásra is"

Kérdező: KÉZRÁTÉTELES GYÓGYÍTÁSRÓL

Kézrátétellel gyógyítok. Szeretnék erősítést, biztatást, útbaigazítást kapni további szolgálataimhoz.

A HANG válasza:

"Gyermekem! Örömmel segítek neked abban, hogy az Általam feléd sugárzó szeretetem általad mások felé jobban tudjon áradni. Nekem sincs más vágyam veletek kapcsolatban, mint az, hogy növekedjen bennetek a minden fél-elmet legyőző egész-ség.
Amikor szeretettel megsimogatsz valakit, már annak gyógyító hatása van. Ha pedig koncentráltan, a szeretet áradására irányítod figyelmedet, gyógyító célzattal, akkor különösen lehetővé teszed Nekem, aki benned élek, hogy erősítsem azt, akire kezedet rátetted. Az Általam történő gyógyítás nem tanulás kérdése. Nem az értelemnek, hanem a szívnek van ebben főszerepe. Azt viszont tudnod kell, hogy csak az a valóban Tőlem jövő és gyógyító szeretet, mely nemcsak akkor él, mikor valaki felett imádkozol, hanem állandóan át akarja járni gondolataidat, szavaidat és tetteidet. Neked tehát nem az kell legyen a legfontosabb, hogy gyógyíts, hanem az, hogy szeress. Amikor úgy adódik, hogy ez gyógyítás közben nyilvánul meg, az semmiképpen sem jelentheti azt, hogy csupán erre korlátozódjék.
Igazi, Tőlem megáldott szeretet akkor van benned, ha másokban is vágyat tud ébreszteni a megbocsátás, másokon segítés irányában. Annak nincs semmi értelme, hogy valakit azért gyógyítsak meg, mert testileg beteg. Értelme annak van, ha általad az Én gyógyító erőm úgy tesz egészségessé valakit, hogy abban megszülessék, gyarapodjék és tovább- adódjék szívem szeretete mások felé. Tehát nemcsak a test gyógyítására kell használnod a Tőlem kapott adományokat, hanem apostolkodásra is. Ennek az apostolkodásnak viszont, nem a különböző vallási intézményekre kell tenni a hangsúlyt, hanem arra a Velem való közvetlen kapcsolatra, mely minden felekezeten belül lehetséges.
Örömöm telik benned. MEGÁLDALAK."

Jézus - A Hang: 5/360

36. hét

(2007. 09. 03. - 09.)

Témáink:

" A múló, anyagi értékek soha ne kerüljenek az elé az igazság elé, mely Velem azonos."

Az igazság fajtái: erkölcsi igazság, jogi igazság, történelmi igazság, matematikai igazság, bölcseleti igazság, logikai igazság, sbt.

Jézus csak az erkölcsi igazság terén érdekelt, ami így szól: SZERETNI KELL;

"ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET."

"...a nem-bántás, megbocsátás, segítés útja vezet el téged HOZZÁM"

Az azstrológia, a mágia olyan eszközök, melyek önmagukban erkölcsi értéket nem hordoznak;

"...attól függően, hogy mire használja valaki ezeket, lesz hasznos, vagy káros az alkalmazásuk."

Kérdező: EGY SZEMÉLYES ÉS EGY KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉS

Egy személyes és egy közérdekű kérdés. 1. Hívást kaptam, hogy ne a hasznot, hanem az igazságot keressem. 2. Az egyházi vezetők által helytelenített tudományok: asztrológia, mágia, ezek segítik vagy nehezítik az igazságot keresőket?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Lelked legmélyéről kapott hívás Tőlem való. De tisztán kell látnod e kérdésben. Először is van olyan haszon, mely éppen az igazság keresése által kerül birtokodba. Tehát az igazság és a haszon nem abszolút ellentétes dolgok. A múló, anyagi értékek soha ne kerüljenek az elé az igazság elé, mely Velem azonos. Mint tudod, Én azt mondtam magamról, hogy Én vagyok az IGAZSÁG.
Az "igazsággal" kapcsolatban is legyenek tiszta fogalmaid. Amikor Velem kapcsolatban elhangzik e szó, akkor ez feltétlenül erkölcsi igazságot akar jelenteni.
Jogi igazság az, mikor mindenkinek megadjátok azt, ami az illetőnek jár. Történelmi igazság minden megtörtént esemény. Matematikai igazság az arányok törvénye. Bölcseleti igazság a valóság tudati tükrözése. Logikai igazság az evidencia törvénye, vagyis, hogy minden egyenlő önmagával, mindennek megvan a megfelelő oka, tehát, senki sem adhatja azt, amije nincs. És az ellentmondás elve: vagyis nem lehet valami egyszerre létező és nem létező.
Ha a fentieket komolyan átgondolod, akkor egyértelművé válik előtted, hogy Én csak az erkölcsi igazság terén vagyok érdekelt. Egyetlen erkölcsi igazság létezik, ez pedig így szól: SZERETNI KELL. Ez az, amivel azonosítottam Magamat, mikor azt mondtam, hogy Én vagyok az IGAZSÁG.
Az általad meghallott felszólítás ezt az erkölcsi igazságot kívánja meg céloztatni veled. Ez az az igazság, mely megszabadít téged is, és mindenkit, aki boldogságra teremtetett.
Ahhoz, hogy ezt az igazságot keresd és megtaláld, egy ÚT vezet, melyet ugyancsak azonosítottam Magammal, mikor ezt mondottam: "Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG." Tehát a nem-bántás, megbocsátás, segítés útja vezet el téged HOZZÁM, az IGAZSÁGHOZ . Ennek lesz számodra haszna az ÉLET, mely szintén Én vagyok. Így hangzott és hangzik ma is felétek bemutatkozásom: " ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET." A te életedben sem szabad, hogy bármi is elhomályosítsa e téren törekvésed irányát Felém. Ez nem álom, nem ábránd, hanem minden napra szóló, lelkedet gazdagító szent kötelesség.
A második kérdésedre azt tudom mondani, hogy a vallási felekezet vezetői csak annyiban jogosultak irányt mutatni, amennyiben az emberek iránti szeretetet az Én kedvemért szolgálják. Az említett tudományok sajnos nagyon alkalmasak arra, hogy ködös képzelgéseknek legyenek melegágyai, s képesek még arra is, hogy - nem egy ilyen példáról tud a történelmetek - pusztító háborúk kimenetelét próbálják e tudományok által kiszámítani. Nem ritkán e tudományok által ajánlott időben indultak el a hadvezérek gyilkolni egymást, e tudományok képviselőinek tanácsára. Éppen ezért, az egyházi vezetők óvintézkedéseit nem kell mindenestül lesöpörni az asztalról.
Mivel az említett tudományok eszközök, melyek önmagukban erkölcsi értéket nem hordoznak, ezért attól függően, hogy mire használja valaki ezeket, lesz hasznos, vagy káros az alkalmazásuk.
A napkeleti bölcsek köztudottan asztrológusok voltak, és van fehér mágia is.
Keresd az IGAZSÁGOT. Foglalkozz továbbra is Velem. Ha ezt teszed, akkor életedben az ismeret szeretetté válik, a szeretet pedig ismeretté.
Megáldalak az IGAZSÁG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/361

37. hét

(2007. 09. 10. - 16.)

Témáink:

"...a lélek nem részekből áll. Mindig az egészet kell szem előtt tartani..."

"Úgy gyógyítani valakinek lelkét, hogy ennek következtében a teste is gyógyuljon, ez részetekről nagyon kedvemre való vállalkozás."

"Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke."

"A töprengés gyakran a hűtlenkedésnek a kezdete."

"Semmiben ne engedd, hogy hangulati hullámzások irányítsanak. Törekedj arra, hogy mindig józan, megfontolt, érvekkel alátámasztott döntéseid legyenek!"

"Örökké tartó párkapcsolat nem létezik."

"...nem szokott azonos lenni két ember lelki-szellemi fejlődésének üteme."

"...senki sem képes a másik emberben megtalálni teljes önmagát, csak Bennem."

"...az Értem élést más ember megnehezíteni tudja, de megkönnyíteni nem. ... mert képesek vagytok akadályozni egymást a helyes önismeret megszerzésében."

"...leendő párod elsősorban nem segítőd lesz, hanem tükröd..."

"...a fény és az árnyék együtt vannak jelen a földi élet minden vonatkozásában. Tehát a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó."

Kérdező: A LÉLEKSEBÉSZETRŐL

1. A léleksebészetről kérnék véleményt. 2. Járjak-e az eddigi társaságomba? 3. Párkapcsolatomról szeretnék véleményt hallani. 4. Mit jelentenek álmaim, melyekben veszekedés és féltékenykedés is előfordul?

A HANG válasza:

1. A léleksebészettel óvatosan kell bánni, mert a lélek nem részekből áll. Mindig az egészet kell szem előtt tartani annak, aki egy lélekhez hozzá akar nyúlni. Valójában nem is arról van szó a léleksebészetben, hogy valakinek a lelkét próbálja bárki is foltozni, hanem arról, hogy a beteg lélek saját betegségét a testnek bizonyos részén jeleníti meg, s ilyenkor a léleksebész szeretne olyan gyógyulást előidézni a lélekben, melynek következtében a beteg testrész egészségessé válik. Éppen ezért nem szerencsés kifejezés a léleksebészet, mert félreérthető. Úgy gyógyítani valakinek lelkét, hogy ennek következtében a teste is gyógyuljon, ez részetekről nagyon kedvemre való vállalkozás.
2. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. Ha valaki vállalja a kovász szerepét, akkor mindaddig megmarad abban a tésztában, melyben éppen van, amíg külső, vagy belső erő onnan ki nem kényszeríti. A töprengés gyakran a hűtlenkedésnek a kezdete. Csak akkor menj el egy csoporttól, ha külső, vagy belső kényszert érzel elmenni! Semmiben ne engedd, hogy hangulati hullámzások irányítsanak. Törekedj arra, hogy mindig józan, megfontolt, érvekkel alátámasztott döntéseid legyenek!
3. Örökké tartó párkapcsolat nem létezik. Ennek nemcsak az az oka, hogy nem szoktak házastársak páronként meghalni, hanem főleg az, hogy sem indulásban, sem az élet folyamatában nem szokott azonos lenni két ember lelki-szellemi fejlődésének üteme. Még a legösszeszokottabbak is, csak egy bizonyos szintig képesek azonosulni egymással. Ez azt jelenti, hogy senki sem képes a másik emberben megtalálni teljes önmagát, csak Bennem. Ez azért van így, mert mindenkit a legnagyobb boldogságra, vagyis Önmagamra teremtettem. Ennek az a furcsa következménye van, hogy az Értem élést más ember megnehezíteni tudja, de megkönnyíteni nem. Azért tudja megnehezíteni, mert képesek vagytok akadályozni egymást a helyes önismeret megszerzésében. És azért nem tudjátok könnyíteni e téren egymást, mert az önismeretre jutás fáradalmait senki sem kerülheti el. E téren senki sem teheti meg helyetted azt, amit neked kell megtenned. Ezért leendő párod elsősorban nem segítőd lesz, hanem tükröd, aki által, ha hűséges maradsz hozzá, eljuthatsz, - bár fájdalmas úton - a helyes önismeretre. Igaz, a helyes önismeretre, csak fájdalmas úton lehet eljutni.
4. Álmaid szimbólumai, a jelen és a jövő irányában is, a realitást vetítik tudatod képernyőjére. Vagyis azt, hogy a fény és az árnyék együtt vannak jelen a földi élet minden vonatkozásában. Tehát a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó.
Megáldalak."

Jézus - A Hang: 5/362

38. hét

(2007. 09. 17. - 23.)

Témáink:

"Ahol nincs céltudatosság, ott szétesettség, összevisszaság, ötletszerűség, felelőtlenség van csupán."

"Ahol ilyen élet formálódik ki, ott éppen parttalansága miatt megbízhatatlanság, felületesség, és az értékeknek nem szándékom szerinti kezelése kezd eluralkodni."

"Ha valaki nem céltudatos, az akkor tesz legjobbat embertársainak, ha minden emberi kapcsolatát felszámolja, leépíti, mielőtt őt számolnák fel, és őt építenék le."

"Ha egy ember nem törekszik céltudatos életet élni, az szükségszerűen állati szint alá süllyed..."

A céltudatosságot "minden embernek önmagának kell kialakítania életében, mert ha ezt nem teszi meg, akkor többet árt embertársainak rendezetlen életével, mint az állatok árthatnának."

"Amennyire céltudatos valaki, annyira válik kiszámíthatóvá, olyan értelemben, hogy építeni lehet rá. Mindenkinek törekednie kell arra, hogy mások számíthassanak, építhessenek rá. Ezt kívánja ... a szeretet..."

"Aki valóban céltudatos hosszú távon, az mindenképpen rövidtávon is az."

"A CÉLTUDATOSSÁG ... minden ember lelki, szellemi, testi fejlődésének nélkülözhetetlen alapállása."

Kérdező: CÉLTUDATOSSÁGRÓL

Mit jelent e szó: CÉLTUDATOSSÁG?

A HANG válasza:

"Ahhoz, hogy e szó valódi tartalmát bemutathassam, szükséges ennek ellenkezőjére rámutatnom.
Ahol nincs céltudatosság, ott szétesettség, összevisszaság, ötletszerűség, felelőtlenség van csupán. Ahol ilyen élet formálódik ki, ott éppen parttalansága miatt megbízhatatlanság, felületesség, és az értékeknek nem szándékom szerinti kezelése kezd eluralkodni. Ha valaki nem céltudatos, az akkor tesz legjobbat embertársainak, ha minden emberi kapcsolatát felszámolja, leépíti, mielőtt őt számolnák fel, és őt építenék le.
Az ember alatti, állati világba olyan ösztönrendszert építettem bele, hogy ott az állatok csak céltudatosan tudnak élni, az őket megillető állati szinten. Amelyik állat ösztönrendszerében e téren hiba keletkezik, az az állat nemcsak magára marad a többiekkel szemben, de idő előtt el is pusztul. És pusztuljon is, mert közveszélyessé válik így abban az állatseregletben, amelyhez tartozik.
Ha egy ember nem törekszik céltudatos életet élni, az szükségszerűen állati szint alá süllyed, mivel ösztönrendszerébe nincs ez a céltudatosság beépítve. Ezt minden embernek önmagának kell kialakítania életében, mert ha ezt nem teszi meg, akkor többet árt embertársainak rendezetlen életével, mint az állatok árthatnának.
Most pozitív szempontból szólok a céltudatosságról. Az emberi léleknek természetes törekvése a céltudatosság. Egy gyermeknél, éppen céltudatossági szintje alapján állapítható meg, hogy még mennyire gyermek, illetve infantilizáltságát kezdi-e már felszámolni. Amennyire céltudatos valaki, annyira válik kiszámíthatóvá, olyan értelemben, hogy építeni lehet rá. Mindenkinek törekednie kell arra, hogy mások számíthassanak, építhessenek rá. Ezt kívánja az a szeretet, melyre mindenkit nemcsak meghívtam, hanem egyenesen, amire teremtettem.
Aki valóban céltudatos hosszú távon, az mindenképpen rövidtávon is az. Ha egy hajó jól bevette az irányt a számára meghatározott kikötő felé, akkor az egész gépezetét ennek szolgálatába fogja beállítani a kapitány.
Az ember tudatos énje az a kapitány, aki felelős szolgálatot teljesít az egész ember földi- és örök élete fölött A CÉLTUDATOSSÁG tehát minden ember lelki, szellemi, testi fejlődésének nélkülözhetetlen alapállása."

Jézus - A Hang: 5/363

39. hét

(2007. 09. 24. - 30.)

Témáink:

Az álmok jelezhetik belső bizonytalanságainkat és ekkor szemtelen szellemek is próbálnak negatív módon hatni ránk;

Természetesen ébrenlétedben is szoktak így próbálkozni;

A védekezés módozatai:

- erősítsd magadban azt a nyugodt magabiztosságot, hogy Jézus benned él;
- esti imádban nagyon bízd rá magadat őrangyalodra;

Mi a szellemvilág földi vándorai vagyunk, így fejlődésünk őrangyalok nélkül elképzelhetetlen!

Minél jobban átéljük, hogy rászorulunk segítségükre, annál jobban tudják közvetíteni felénk Jézust, Jézus Lelkének irányítását;

Őrangyalodat közvetlenül szeretni csak úgy tudod, hogy elmondod neki, mennyire igényled szolgálatát;

"A depresszió a lelki élet AIDS-e."

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

"Álmomban egy társaságban voltam. Volt ott valaki, akin éreztem, hogy van benne valaki, s én is, mások is, segíteni akartunk rajta. Mikor én ráparancsoltam arra, aki benne volt, hogy menjen ki belőle, akkor az a lélek belém jött, és lebénított engem. Ekkor felébredtem.

A HANG válasza:

Álmod benső bizonytalanságot jelez benned. Jelzi azt is, hogy a szellemvilág szemtelen szellemei, negatív módon próbálnak hatni rád. Nem arról van szó, hogy képesek is erre, csupán arról, hogy megpróbálják ezt. Ébrenlétedben is szoktak így próbálkozni veled. Még Velem szemben is próbálkoztak így, annak idején.
Ha erősíted magadban azt a nyugodt magabiztosságot, hogy Én benned vagyok, akkor a lebénulás sohasem fog bekövetkezni.
Hogyan tudod ezt erősíteni? Úgy, hogy esti imádban nagyon bízd rá magadat őrangyalodra. Nem gyerekes ima az őrangyalhoz intézett ima. Vagy inkább így mondom: ti mindannyian olyan gyermekei vagytok mennyei Atyátoknak, akik nagyon is rászorulnak az őrangyalok segítségére. Isten szeretete úgy gondolta ki a szellemvilág fejlődését és kibontakozását, hogy szellemtestvérek segítségével történjék meg mindez. Ti a szellemvilág földi vándorai vagytok. Életetek útjait nagyvonalakban ti választottátok, de a segítő szellemtestvéreiteket Én adtam mellétek. Azért adtam, hogy vándorlásotokban mellettetek állva erősítsenek benneteket abban, hogy le ne bénuljatok, el ne csüggedjetek, depresszióba ne essetek. A depresszió a lelki élet AIDS-e.
Álmoddal tehát saját benső, igazi ÉN-ed arra akar figyelmeztetni, hogy erősítsd magadban, tudatosítsd magadban őrangyalodnak ne csak jelenlétét, hanem őrangyalodra való ráutaltságodat is. Minél jobban átéled, hogy rászorulsz segítségére, annál jobban tudja szolgálni benned az ÉN életem, az ÉN LELKEM irányítására figyelésed.
ÉN nagyon szeretem őrangyalodat. Te is szeresd őt nagyon. Közvetlenül szeretni másképpen te nem tudod őt, csak úgy, hogy elmondod neki, mennyire igényled szolgálatát. Megáldalak."

Jézus - A Hang: 5/364

40. hét

(2007. 10. 1. - 7.)

Témáink:

"...az emberek legnagyobb része kapni akar és nem adni."

"...a szeretetet nem lehet odaadni, mert a szeretet maga az adás, ezért csak megnyilvánulásaiban ismerhető fel."

"Csak az okos adományozás nevezhető Tőlem jövő szeretet-megnyilvánulásnak."

"Egyik legnagyobb tévedésetek ... az, hogy boldogságotok forrását mások irántatok tanúsított szeretésétől várjátok"

"...tartós boldogságot csak az biztosít magának, aki magában hordja azt a szeretetet, mely mások iránti szolgálatban, ajándékozásban, megbocsátásban nyilatkozik meg."

A szeretetnek van pozitív és negatív irányú megnyilatkozása;

"...közvetlenül Engem szeretni nem lehet, csak közvetve, embereken keresztül."

"Minden ember törekszik afelé, hogy jó véleménnyel legyenek róla." Ennek az az oka, hogy szeretetre vágyik, és ezért jobbnak akar feltűnni, mint amilyen.

"... általában még a legjobb emberek sem a másik embert szeretik, hanem annak jó tulajdonságait. Kevesen vannak olyanok, akik hibáikkal együtt szeretik embertársaikat."

"...azok a kutyák, melyekkel az utcán találkozol, jobbak, mint az emberek. Ok nélkül nem támadnak."

"...a gyógyító szerep sokkal veszélyesebb, mint sokan gondolják." "...főleg a mai kor emberének veszélyes, mivel legtöbb ember, a visszakapott egészségét nem arra használja, amire kéne."

"Legtöbb embernek jobb lenne, ha beteg maradna, mert akkor kisebb felelősség terhelné a tekintetben, hogy mire használta fel idejét, szeretetét."

Kérdező: AKI AZT HISZI, HOGY HISZ A SZERETETBEN

Uram! Nem tudok megfogalmazni kellőképpen kérdéseket egy tizenhét éves leány levelével kapcsolatban. De tudom, hogy Te így is válaszolni akarsz neki.

A HANG válasza:

" Igen, válaszolok. Gyermekem! Te azt írod, hogy hiszel a SZERETETBEN. Úgy látod, hogy az embereknek nem szeretetre, hanem pénzre van szükségük. Szerinted tele van legtöbb közösség képmutatással. Te úgy gondolod, hogy néha érdemes templomba is elmenni, de ezt ne mások írják neked elő, hogy mikor. Akkor mész el, ha a templom hidegét, csendjét, levegőjét és a szentség aranyát be tudod fogadni. A haláltól nem félsz, de félsz a kutyáktól. Neked furcsa, hogy milyen kérdésekkel fordulnak emberek Hozzám, a HANG-hoz. Úgy gondolod, hogy az emberi agy mindenben korlátolt. Magadban az állatok tulajdonságait véled felfedezni. Vágyad az, hogy gyógyítani tudjál. Nem tudod, hogy rossz vagy, vagy jó. Érzed, hogy valaki figyel téged írásod közben. Tudni szeretnéd, hogy ki ő.
Ami most benned van, az mellett nem mehetek el szó nélkül. Először is óriási kijelentésed az, hogy hiszel a SZERETETBEN. Szavaid arról tanúskodnak, hogy jól tudod, mit jelent valójában szeretni. ADNI. Kétségtelen, hogy az emberek legnagyobb része kapni akar és nem adni. Mivel a szeretetet nem lehet odaadni, mert a szeretet maga az adás, ezért csak megnyilvánulásaiban ismerhető fel. A ti földi életetekben abban az emberben van igazán szeretet, aki okosan áldozatot tud vállalni mások érdekében. Csak az okos adományozás nevezhető Tőlem jövő szeretet-megnyilvánulásnak.
Gyermekem! Hidd el, mindenki vágyik arra, hogy szeressék. Egyik legnagyobb tévedésetek viszont éppen az, hogy boldogságotok forrását mások irántatok tanúsított szeretésétől várjátok, és nem a bennetek tevékenykedni, adni akaró szeretettől. Hidd el, bármennyire is tud boldogítani valakit az, hogy más, vagy mások szeretik őt, tartós boldogságot csak az biztosít magának, aki magában hordja azt a szeretetet, mely mások iránti szolgálatban, ajándékozásban, megbocsátásban nyilatkozik meg.
Tehát a szeretetet mindenki igényli másoktól, csak sajnos azt nem, hogy másokat szeressen. Pedig az Irántam való szeretet nem is tud pozitív módon másképpen megnyilvánulni, csak úgy, hogy adományozásban az emberek felé irányul.
Az Irántam való szeretetnek van negatív irányú megnyilatkozása is. Mikor valaki Irántam való szeretetből megtagad önmagától valamit. Ha ezt okosan teszi / böjtök, egyéni önfegyelmező eszközök használata /, akkor Felém áradó szeretetéről tesz tanúságot. De pozitív módon, közvetlenül Engem szeretni nem lehet, csak közvetve, embereken keresztül. Közvetlenül csak elmondani tudjátok Nekem, hogy szerettek Engem.
A közösségekben tapasztalható képmutatást ne vedd gonoszkodásnak. Minden ember törekszik afelé, hogy jó véleménnyel legyenek róla. Ennek nem az az oka, hogy az ilyen ember másokat be akar csapni, csupán az, hogy szeretetre vágyik, és ezért jobbnak akar feltűnni, mint amilyen. Ez pedig onnan van, hogy általában még a legjobb emberek sem a másik embert szeretik, hanem annak jó tulajdonságait. Kevesen vannak olyanok, akik hibáikkal együtt szeretik embertársaikat. A képmutatásoknak legtöbbször ez a gyökere. Persze ez sem dicsérendő, de meg lehet érteni.
A kutyáktól való félelem részben jogos. Azért részben, mert azok a kutyák, melyekkel az utcán találkozol, jobbak, mint az emberek. Ok nélkül nem támadnak. De ha valaki menekülni kezd előlük, akkor ösztönük szerint, azt meg kell fogniuk. Ha párszor megtapasztalod, hogy egy kutya az utcán akkor sem bánt, ha egészen magadhoz engeded, akkor e félelmed teljesen eltűnik. Más dolog az, mikor egy kutya saját otthonának területén van. Ott nyugtalanító számára, ha egy idegen megjelenik.
Gyermekem! A gyógyítással kapcsolatban azt mondom neked, hogy belőled is árad olyan energia, mely képes mások baját enyhíteni. Aki szeret, abban Én jelen vagyok. Az viszont már problematikusabb dolog, hogy a testi bajok gyógyítására kit választhatok ki, mert a gyógyító szerep sokkal veszélyesebb, mint sokan gondolják. Nem miattad veszélyes, és nem azok miatt, akik Általam gyógyítani tudnak, bár ezek is visszaélhetnek ezzel az adománnyal, de főleg a mai kor emberének veszélyes, mivel legtöbb ember, a visszakapott egészségét nem arra használja, amire kéne. Legtöbb embernek jobb lenne, ha beteg maradna, mert akkor kisebb felelősség terhelné a tekintetben, hogy mire használta fel idejét, szeretetét. Azt ajánlom hát, hogy bízd Rám e dolgot. Fogsz tudni gyógyítani annyira, amennyire lelked, lelketek javára válik.
Aki pedig melletted van és szeretettel figyel téged, az a te őrangyalod. Ő nem tágít mellőled. Sokat segít neked, de még többet tudna, ha többet foglalkoznál vele.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/365

41. hét

(2007. 10. 08. - 14.)

Témáink:

Halála után mindenki önbíráskodásra kényszerül az Jézus szeretetének felismerése folytán;

"...nincs büntető Isten. Csak szerető Isten van..."

"az Általam elétek festett atya-képet Istenről a mai napig sem fogadtátok el."

"Inkább kitaláltátok a megváltó és kiengesztelő kereszthalálom gondolatát, csak ne kelljen ... gondolkodás-átalakítást végeznetek..."

"...így képesek vagytok felmenteni magatokat az igazi megtérés alól, s minden ez irányú kötelezettséget rám hárítotok."

"Mintha számotokra és az Isten számára elég lenne egyetlen keresztény módon megélt élet az emberiség történelmében..."

A hagyományos keresztények úgy viselkednek, mintha üdvösségük eléréséhez elég lenne az, hogy Jézust helyettük keresztre feszítették;

Ez több mint szégyen, mert ezzel éppen a lényeget, Jézust, mint UTAT tagadták meg;

A keresztények úgynevezett MEGVÁLTOTT élete Jézus életútjának a karikatúrája és egyben a nevetség tárgya lett a meg nem váltott, tehát a nem keresztény világ szemében!

Ez annak a következménye, hogy a hagyományos keresztények nem ismerik sem Jézust, sem az Atyát.

a "tükör által homályban látás" helytelen felfogása alapján Engem, mint IGAZSÁGOT is képesek vagytok megkerülni. Így valójában az ÉLETRŐL mondotok le..."

Mindezek következménye, hogy utópiának tartják a földön elérhető legnagyobb boldogságot, a szívbékét és azt áttolják az időtlen világba;

A fentiek következményeként a különböző vallási felekezetek olyan IGAZSÁGOT fogalmaznak meg, melyeket megfellebbezhetetlennek tartva, máglyán égettek el embereket, halomra öltek más felekezethez tartozókat, sőt azt hazudják, hogy nemcsak ők gyilkolják az embereket, de Jézus is pokolra valónak mondja azokat, akik nem úgy látnak teológiai igazságokat, mint ők.

Az eddigi legnagyobb teológusnak, aquinói Tamásnak a megrendítő története;

Béke csak akkor lesz a különböző felekezetek között, ha alázattal bevallják, hogy éppen azért, mert "tükör által, homályban" látnak, állandóan ki vannak téve tévedéseknek.

Béke csak akkor lesz, ha elfogadjuk, hogy Jézus nem dogmatikai igazságot mondott, amikor Magát IGAZSÁG-nak nevezte, hanem erkölcsi igazságot.

"Amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak. Amit magadnak akarsz, azt kínáld fel másnak is. De csak KÍNÁLD, és ne erőltesd."

Kérdező: KÉT SZENTÍRÁSI RÉSZ MAGYARÁZATA

Két szentírási rész magyarázatát kérem: 1. A tékozló fiú történetében mi volt Jézusnak a lényeges üzenete? 2. Mit jelent az, hogy "tükör által, homályban látunk.

A HANG válasza:

" Nagyon örülök kérdéseidnek, mert e kérdésekre adott helyes válaszom, az egész teológiátok lényegét érinti.

1. A tékozló fiú történetében, lényegében, a fiú apjának képében, annak a mennyei Atyának képét rajzoltam meg, aki mérhetetlen szeretettel és részvéttel van a megtért bűnös iránt.
Ti a mennyei Atyát olyan IGAZSÁGOS BÍRÓNAK ismeritek, akinek kezébe, szeme elé kerülni, félelmetes dolog. Ez részben igaz. Azért igaz részben, mert aki bűneivel nem törődve kerül eléje, az látva jóságos szeretetének sugárzását, ez annyira bántja, hogy egyenesen inkább a poklok poklát választja, csak ne kelljen olyan lelkileg összeroncsolt állapotában e szeretetfényben lennie. Tehát nem olyan értelemben IGAZSÁGOS BÍRÓ a mennyei Atya, hogy bárkit is büntetni akarna gonoszságáért, hanem olyan értelemben, hogy mindenki önbíráskodásra kényszerül az Ő szeretetének felismerése folytán.
A tékozló fiú apjában tehát azt akartam tudomásotokra juttatni, hogy nincs büntető Isten. Csak szerető Isten van, akinek mérhetetlenül fáj az, ha egy gyermeke azzal bünteti önmagát, hogy rosszat tesz. Meg kell mondanom, hogy az Általam elétek festett atya-képet Istenről a mai napig sem fogadtátok el. Inkább kitaláltátok a megváltó és kiengesztelő kereszthalálom gondolatát, csak ne kelljen olyan gondolkodás-átalakítást végeznetek, melyet természetszerűen követnie kell olyan magatartásnak, mely az Általam bemutatott ÚT vállalásával egyenlő.
E magatartásotoknak mérhetetlen sok káros következménye van. A legnagyobb e sok közül az, hogy így képesek vagytok felmenteni magatokat az igazi megtérés alól, s minden ez irányú kötelezettséget rám hárítotok. Mintha számotokra és az Isten számára elég lenne egyetlen keresztény módon megélt élet az emberiség történelmében, az Enyém. Mintha nektek, a ti üdvösségetek eléréséhez elég lenne az, hogy csupán elhiggyétek azt a történeti igazságot, hogy Engem valamikor, mert szeretetből Atyám iránt és irántatok, mindent vállaltam, keresztre feszítettek.
Ez bizony több mint szégyen, mert ezzel éppen a lényeget, Engem, mint UTAT tagadtatok meg, s lett a ti úgynevezett MEGVÁLTOTT életetek karikatúrája és nevetség tárgya az Én életutamnak, a meg nem váltott, tehát a nem keresztény világ szemében. Mindez annak következménye, hogy nem ismertek sem Engem, sem az Atyát.
PEDIG ÉN ŐT a tékozló fiú atyjában bemutattam nektek.

2. A "tükör által, homályban látás" tartalma szintén hasonló horderejű, mint a tékozló fiú története. Míg ez utóbbi félremagyarázásával lehetővé vált számotokra, hogy Engem, mint UTAT ne kelljen vállalnotok, addig a "tükör által homályban látás" helytelen felfogása alapján Engem, mint IGAZSÁGOT is képesek vagytok megkerülni. Így valójában az ÉLETRŐL mondotok le, mert ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. E három úgy összetartozik, mint a SZENTHÁROMSÁG. Úgy mondotok le az Általam meghirdetett ÉLET-ről, a szívbékéről és boldogságról, hogy ezt áttoljátok az időtlen világba. Holott én éppen onnan hoztam közétek azzal a szándékkal, hogy az, mint MAG, bennetek szárba szökkenjen, fává nőjön és gyümölcsöt teremjen. Utópiának tartjátok azt, amit Én egyetlen, és megvalósítandó IGAZSÁGNAK hirdettem nektek, és éltem elétek.
A különböző vallási felekezetek által megfogalmazott hitvallások hittételei, dogmái, mind olyan IGAZSÁGOT fogalmaznak meg, melyeket megfellebbezhetetlennek tartva, égettek el máglyán embereket, öltök halomra más felekezethez tartozókat, sőt hirdetitek, hogy nemcsak ti gyilkoljátok ezeket, de Én is, mert pokolra valónak mondom azokat, akik nem úgy látnak teológiai igazságokat, mint ti.
Az eddigi legnagyobb teológusotoknak, aquinói Tamásnak egy alkalommal bepillantást engedtem az örök igazságok birodalmába. Eredménye az lett, hogy ez az általatok legnagyobbnak tartott teológus ettől kezdve nem vett tollat kezébe, nem volt hajlandó egyetlen örök és megváltoztathatatlan igazságot sem leírni, sőt amit eddig írt, azt mind értéktelen holminak tekintette.
Bizony, béke csak akkor lesz majd a különböző felekezetek között, ha alázattal bevalljátok, hogy éppen azért, mert "tükör által, homályban" láttok, állandóan ki vagytok téve tévedéseknek. Csak akkor lesz béke, ha elfogadjátok, hogy Magamra mutatva nem dogmatikai igazságot mondtam, mikor Magamat IGAZSÁG-nak neveztem, hanem erkölcsi igazságot. Vagyis azt, hogy egyetlen IGAZSÁGOT hirdetek. SZERETNETEK KELL EGYMÁST! Ennek a SZERETÉSNEK a tartalmát már többször megfogalmaztam, a HANG különböző köteteiben. Most csak annyit erről, amennyit az evangéliumokban tömören mondtam: 'Amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak'. 'Amit magadnak akarsz, azt kínáld fel másnak is'. De csak KÍNÁLD, és ne erőltesd.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/366

42. hét

(2007. 10. 15. - 21.)

Témáink:

"...mindenki halálos betegséggel születik erre a Földre."

Mindenki vagy beteg, vagy pillanatnyilag, átmenetileg jól van;

"...az egész földkerekség egy nagy kórház."

"Én nem azért jöttem a földre, hogy megszüntessem a betegségeket..."

"Nem kell AKARNOD meggyógyulni. Ezt bízd Rám! Amit akarnod kell, az a következő: Adj sokszor, naponta, hálát az Istennek, hogy embernek teremtett, tehát Önmagára, örök boldogságra."

"Ne azon töprengj, hogy mi lenne most neked jó. Hidd el, azt Én jobban tudom, mint te. Te azt kutasd, keresd, és valósítsd, hogy mi lenne Nekem jó."

"Imákra Nekem nincs szükségem. Neked van szükséged ezekre azért, hogy szíved békéjét fölismerd Nálam..."

"Szívedben lakom, és oda várlak, hogy meghallgassalak, de azért is, és főleg azért, hogy te meghallgass Engem."

"...minden olyan gondolat, mely épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem jön tudatodba."

"...Ez az, ami téged igazán meggyógyít."

"Legyen legfőbb vágyad felkészülni a Velem való találkozásra."

"...aki Velem találkozik, az valóban a legnagyobb, a teremtetlen SZERETETTEL köti össze életét."

"E pár sor nem kevesebb, mint Istentől küldött szerelmes levél számodra."

Kérdező: SZERETNÉK MEGGYÓGYULNI

Mit kell tennem ahhoz, hogy meggyógyuljak?

A HANG válasza:

Gyermekem! Mint tudod, mindenki halálos betegséggel születik erre a Földre. Bárkivel beszélhetsz, mindenki csak azt mondhatja, hogy vagy beteg, vagy pillanatnyilag, átmenetileg jól van. Az orvosok, a természetgyógyászok, az energiaközvetítők mind, mind, azért nagyon elfoglalt emberek, mert mindenki szeretne szabadulni attól a betegségétől, mely azt jelzi, hogy az egész földkerekség egy nagy kórház.
Mint tudod, Én nem azért jöttem a földre, hogy megszüntessem a betegségeket, hanem azért, hogy elmondjak nektek valamit, amit ÉN JÓ HÍRNEK neveztem, amit ha magatokévá tesztek, akkor feltétlenül kikerül életetek gyújtópontjából testi betegségetek lehúzó ereje, mert nem magatokkal lesztek elfoglalva, hanem azzal, hogy hogyan tudnátok szebbé tenni azoknak életét, akikkel egy kocsiban utaztok az örök haza felé.
Nem kell AKARNOD meggyógyulni. Ezt bízd Rám! Amit akarnod kell, az a következő: Adj sokszor, naponta, hálát az Istennek, hogy embernek teremtett, tehát Önmagára, örök boldogságra. Adj hálát sokszor, naponta, hogy Én, Jézus benned élek, öröklakást vettem nálad. Adj hálát sokszor, naponta, hogy Lelkem temploma vagy, tehát azért, hogy az Enyém vagy. Ne azon töprengj, hogy mi lenne most neked jó. Hidd el, azt Én jobban tudom, mint te. Te azt kutasd, keresd, és valósítsd, hogy mi lenne Nekem jó. Csak annyiban tudok kedvedben járni, amennyiben te az Én kedvemben jársz. Imákra Nekem nincs szükségem. Neked van szükséged ezekre azért, hogy szíved békéjét fölismerd Nálam, aki jobban szeretlek téged, mint bárki is szerethetne e világon, sőt a másvilágon sincs olyan, aki szeretésben Velem felvehetné a versenyt.
Neked tudnod kell, hogy van lelki áldozás, és a te esetedben ez semmivel sem jár kevesebb kegyelemmel, mint a templomi szentáldozás. Én nem kívülről akarlak téged vigasztalni, hanem belülről. Szívedben lakom, és oda várlak, hogy meghallgassalak, de azért is, és főleg azért, hogy te meghallgass Engem. Hidd el, hogy minden olyan gondolat, mely épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem jön tudatodba. Engedd feltörni magadból az ilyen gondolataimat. A te érdekedben kérlek erre. Ez az, ami téged igazán meggyógyít úgy, hogy nem sajnálatra, hanem irigylésre méltónak fognak mondani azok, akik veled találkoznak. Ne azon keseregj, hogy mennyit tehetnél, ha jó lenne a lábad, ha egészséges lennél, hanem tedd vidám szívvel azt, mit tehetsz. Tanulj meg újra örülni, mosolyogni. Hidd el, neked van miért. Van hited, van örök életed, van mennyországod, melyet már most magadban hordasz, csak higgy benne, higgy Bennem. Már elmúlt fölötted fél évszázad. A nehezén már túl vagy. Legyen legfőbb vágyad felkészülni a Velem való találkozásra. Gondolj arra, mennyi gonddal készítik fel a menyasszonyt az esküvőre, pedig legtöbb esetben inkább a poklot kell megtapasztalnia, mint a mennyországot. De aki Velem találkozik, az valóban a legnagyobb, a teremtetlen SZERETETTEL köti össze életét. Értsd meg, Én tényleg szeretlek. Nálam van boldogságod kulcsa. Ezt nem is engedem ki, nem engedhetem ki kezemből, szívemből. Ez isteni természetem lényege. Ezért váltam áldozattá érted, hogy te is merj áldozattá válni Értem, irántam való szeretetből.
Drága Gyermekem! E pár sor nem kevesebb, mint Istentől küldött szerelmes levél számodra.
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/367

43. hét

(2007. 10. 22. - 28.)

Témáink:

Azok a kérdéseid hordoznak valódi értéket, amelyeket Jézussal akarsz megoldani;

"Mindaz, aki Hozzám fordul, arról tesz tanúságot, hogy lelke mélyén tudja: nemcsak vagyok, de érte is vagyok."

"Vannak területei életednek, melyeket Én szentnek tartok a magad számára."

"Azokra az eszközökre gondolok, melyek szükségesek ahhoz, hogy célodat, az Engem jobban megismerést, megszeretést, az emberek felé forduló empatikus képességed fejlesztését, hatékonyabban megvalósítsd."

Szent eszközök Jézus előtt az olvasás, meditálás és befelé fordulásaink. "Szentek előttem azok a részcélok is, melyek a napi programjaid."

"Meg kell tanulnod feladatokban gondolkodnod. Nem személyekben, nem intézményekben..." "Ehhez az szükséges, hogy legyen céltudatos napi terved."

A lelkedben megjelenő CSEND, minden lelki, szellemi élet fejlődésének alapja;

"Erőm , szeretetem rendelkezésedre áll, ha olyan CSEND vár Engem benned, melyben Én megszólalhatok."

"Azt pedig tudnod kell, hogy az Én szavam TEREMTŐ SZÓ. Tehát nemcsak gondolatot közlök azokkal, akikben szólhatok, hanem mindenki számára hasznos életenergiákat is közlök szavaim által."

Kérdező: ÉLETCÉLOK

Mik legyenek életem kitűzött céljai? Milyen jogon írjak cikkeket a gyógyításról, ha magamon sem tudok segíteni?

A HANG válasza:

Kérdéseid számomra azért értékesek, mert Velem akarod azokat megoldani. Mindaz, aki Hozzám fordul, arról tesz tanúságot, hogy lelke mélyén tudja: nemcsak vagyok, de érte is vagyok. Igen. Érted vagyok. Sokkal egyértelműbben, mint ahogy te Értem vagy. Egyértelműségem abban is megnyilvánul, hogy nem akarok helyetted lenni. Vannak területei életednek, melyeket Én szentnek tartok a magad számára. Nem, nem az életed céljára gondolok. Azt a Magam számára tartom szentnek, mivel Magamra teremtettelek.
Azokra az eszközökre gondolok, melyek szükségesek ahhoz, hogy célodat, az Engem jobban megismerést, megszeretést, az emberek felé forduló empatikus képességed fejlesztését, hatékonyabban megvalósítsd. Melyek ezek az eszközök? Olvasás, meditálás, befelé fordulásaid. Ezek szentek Előttem. Szentek előttem azok a részcélok is, melyek a napi programjaid. Ezeket szentnek tartom a magad számára, mert érdekelt vagyok bennük a te lelki gazdagodásod érdekében.
Meg kell tanulnod feladatokban gondolkodnod. Nem személyekben, nem intézményekben, hanem feladatokban. Ehhez az szükséges, hogy legyen céltudatos napi terved. Isten és ember egyaránt akkor tud rád számítani, ha észre lehet venni rajtad, hogy elhatározásaidat kizárólag csak valami praktikus szeretés változtathatja meg. Ha többet és jobban gyakorolod a beszéd-böjtöt, vagyis ráneveled magadat arra, hogy jobban meggondold, kinek, mikor és mit mondj el, akkor lelkedben megjelenik majd az a CSEND, mely minden lelki, szellemi élet fejlődésének alapja. Te képes vagy ezt a CSEND-et megjeleníteni magadban, de csak aszkézis, szóaszkézis által.
Ha az eddig elmondottakat jól végig gondolod, akkor rájössz, hogy tudod magadat gyógyítani olyan értelemben, hogy irigykedhetnek rád az emberek. És ez a lényeg. Te távolról sem vagy sajnálatra méltó! Erőm , szeretetem rendelkezésedre áll, ha olyan CSEND vár Engem benned, melyben Én megszólalhatok. Azt pedig tudnod kell, hogy az Én szavam TEREMTŐ SZÓ. Tehát nemcsak gondolatot közlök azokkal, akikben szólhatok, hanem mindenki számára hasznos életenergiákat is közlök szavaim által. Ezt akarom általad, veled is elérni.
Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/368

44. hét

(2007. 10. 29. - 11. 04.)

Témáink:

"Az üdvözülés és a vallásosság nem összefüggő fogalmak."

Ki üdvözül, és ki nem?

" Engem bizony vallásos emberek ítéltek halálra, és legfőbb bűnömül azt rótták fel, hogy nem vagyok vallásos."

"Nincs tehát jó, vagy legjobb vallás. Vannak szeretetben élni akaró emberek, és vannak nem szeretetben élni akaró emberek."

"Egyetlen keresztény felekezet sem Engem, hanem önmagát tartja a legfontosabbnak. Sőt! Szinte mindegyik önmagához akar torzítani Engem..."

"...milyen világosan kértelek benneteket: Semmire ne esküdjetek. - Szeressétek inkább ellenségeiteket. - Egymás szolgái legyetek - stb." Ennek éppen az ellenkezőjét tapasztalhatjátok felekezeteitek vezetői részéről.

"A Mária-tisztelet és a szentek tisztelete nem ellentétes azzal, hogy Engem kell követnetek."

Jézus is ezt tette, amikor fölment a hegyre, hogy beszéljen szentekkel, Illéssel, Mózessel.

"...ne idegenkedjetek társalogni az angyalvilág boldog lakóival. Lelki fejlődésetek nagyot lendülhet általuk."

A Bibliát a keresztények nem úgy használják, ahogy kéne," hanem úgy, hogy szétforgácsolódtok, éppen a Bibliára hivatkozva."

"Ma nincs egyetlen olyan felekezet sem, mely ne a Bibliára hivatkozva akarná saját igazát bizonyítani."

Ha józan eszünket, logikus gondolkodásunkat a bennünk élő Szentlélek, Szentszellem irányítaná, akkor, csak akkor tudna kellő segítséget nyújtani számunkra a Bibliában föllelhető sugalmazott szöveg.

"...minden tárgy egy összesűrűsödött gondolat. ... Ha tehát valaki imával, áldással, egy tárgyat arra szentel, hogy Velem jobban kapcsolatba hozza őt, akkor ez a tárgy ... külső kegyelemmé válik..."

"Persze, ezt is, mint mindent, el lehet rontani." Egy ilyen tárgy így pótcselekvések rugójává válhat.

Kérdező: JÉZUS MEGVÁLTÓI ÁLDOZATÁRÓL

1. A keresztény vallás jobb, mint a többi? Hogyan üdvözülnek a nem-keresztények Jézus megváltói áldozata nélkül? 2. Ha Jézus nevét kell segítségül hívni, akkor miért kell a szentekhez, Máriához imádkozni? Tárgyak közvetíthetnek kegyelmet, isteni erőt? 3. Meg fogok-e nősülni? Sokat imádkoztam ezzel kapcsolatban, de hiába. 4. Mit kell tennem, hogy édesapám az üdvözültek között le-gyen a feltámadáskor?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Válaszolok kérdéseidre, de meg kell mondanom, hogy a jobb hittankönyvekből is kiolvashatod e kérdéseidre a feleleteket. Van ma országotokban olyan hittankönyv, mely nem csupán Rólam tanít, hanem Engem tanít. Címe: MERRE MENJEK ?
1. Az üdvözülés és a vallásosság nem összefüggő fogalmak. Mindenki üdvözül, ha azt teszi, amit a legjobbnak lát a szeretet körén belül. Mindenkit arra teremtettem, hogy a szeretetben élést tartsa legjobbnak maga és mások számára is. Aki ez ellen cselekszik, az természetellenesen cselekszik. Ha tudatosan teszi ezt, akkor tudja, hogy nem azt teszi, amit a legjobbnak lát. Ha nem tudatosan teszi, akkor beteg, tehát nem számítható be neki e viselkedése.
A vallásosság alatt általában azt értitek, hogy a különböző felekezetek törvényeinek megtartása által tegyetek tanúságot arról, hogy Velem kapcsolatban vagytok. Ez azért nem azonos az előbb említett üdvösséghez szükséges magatartással, mert ez lehet csupán külső szertartások gyakori látogatása, de nem azért, hogy valaki szeretetben növekedjen, hanem valami más cél érdekében. Engem bizony vallásos emberek ítéltek halálra, és legfőbb bűnömül azt rótták fel, hogy nem vagyok vallásos.
Nincs tehát jó, vagy legjobb vallás. Vannak szeretetben élni akaró emberek, és vannak nem szeretetben élni akaró emberek. Ha ez utóbbiak tudatosan ilyenek, akkor üdvösségük ellen cselekszenek. A különböző felekezeteknek az lenne a feladata, hogy a szeretésben élés fontosságát, mindenekfelettiségét hirdessék, és tegyék hitvallásuk alapjává. Ha ezt tennék, akkor azonos lenne az üdvösség biztosítása a vallásossággal. De ilyen felekezet nincs. Egyetlen keresztény felekezet sem Engem, hanem önmagát tartja a legfontosabbnak. Sőt! Szinte mindegyik önmagához akar torzítani Engem, s azt hirdeti, hogy amit ő képvisel hivatalból, az mindig azonos Velem, az Én elképzelésemmel még akkor is, ha ennek ellenkezőjét egyértelműen hirdettem, evangéliumaimban leírattam, annak idején. Gondolj csak arra, hogy milyen világosan kértelek benneteket: Semmire ne esküdjetek. - Szeressétek inkább ellenségeiteket. - Egymás szolgái legyetek - stb. Sorolhatnám még azokat a kijelentéseimet, melyeknek éppen az ellenkezőjét tapasztalhatjátok felekezeteitek vezetői részéről. Én mindenesetre nagyon örülnék, ha a vallásosság és a szeretésben élés egy gyékényen árulna, de nem így van.
2. A Mária-tisztelet és a szentek tisztelete nem ellentétes azzal, hogy Engem kell követnetek. Az összemberiség világméretű szeretetrendjében éppen azáltal vagytok alkalmasak arra, hogy az Én nevemben oldjátok meg életetek problémáit, ha nemcsak a földön élő embertársaitokkal vagytok élő szeretetkapcsolatban, hanem azokkal is, akik már a szellemvilág boldog lakói. Azt természetesnek tartjátok, hogy földön élő embertársaitok segítségére szorultok, illetve, hogy társaitok segítségére lehettek. Hát hogy volna lehetséges az, hogyha valaki közületek, a Szeretet országának teljes jogú polgárává válik a földi halála után, hogy ne akarnátok továbbra is a kapcsolatot tartani vele?! Számomra képtelenségnek tűnik, hogy éppen a Szeretetországba jutás lehetne akadálya annak, hogy ne találkozhatnátok velük, ne kérhetnétek őket, ne szerethetnétek, ne tisztelhetnétek őket. Talán azért, mert Én erre külön nem hívtam föl a figyelmet? Bizony fölhívtam. Ezt mondtam Lázár feltámasztása előtt: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem". Aztán fölmentem a hegyre, hogy beszéljek szentekkel, Illéssel, Mózessel. A Getszemániban is angyal erősített, mielőtt a Golgotára mentem.
Azok, akik ellenzik a szentek tiszteletét, általában ezt nem merik így kijelenteni. Azt szokták mondani, hogy fölösleges, ha egyszer Én is rendelkezésükre állok. Nincs igazuk. Nincs, mert a szeretet köre korántsem olyan egysíkú, mint gondoljátok. Számotokra külön boldogság lesz az, hogy nemcsak Engem, nemcsak Atyámat, de az ég angyalait és szentjeit is látni és tapasztalni fogjátok. Egy családban a gyermekek nemcsak szüleiknek örülnek, hanem egymásnak is, nemcsak szüleikkel vannak segítésrászorultság kapcsolatban, hanem egymással is. Azt mondom tehát, ne idegenkedjetek társalogni az angyalvilág boldog lakóival. Lelki fejlődésetek nagyot lendülhet általuk. Értsétek meg: nekem nincs nagyobb erőm az égben, mint a földön, most sem. És ha a földön most, egymásra is rászorultok, miért akarnátok kizárni, hogy igénybe vegyétek azok segítségét, akik már színről színre látják az Istent?! Ha logikusan gondolkodnátok, akkor azt mondanátok, hogy nem kell igénybe venni a vasutat, buszt, ha utazni akar valaki, mivel Isten képes bárhová bárkit elvinni. Minek közbülső segítséget igényelnem, mikor az Istenhez is fordulhatok közvetlenül.
Sajnos a Biblia sok ember számára bálvány lett. Így aztán nem úgy használjátok ezt a nagyszerű, sugalmazott könyvet, ahogy azt a szeretet érdekében használnotok kéne, hanem úgy, hogy szétforgácsolódtok, éppen a Bibliára hivatkozva, ahelyett, hogy eggyé válnátok Velem a szeretetben. Ma nincs egyetlen olyan felekezet sem, mely ne a Bibliára hivatkozva akarná saját igazát bizonyítani. Ha engednétek, hogy józan eszetek, logikus gondolkodásotok a bennetek élő Szentlélek, Szentszellem irányítása alá kerüljön, akkor, de csak akkor tudna kellő segítséget nyújtani számotokra a Bibliában föllelhető sugalmazott szöveg. Így inkább széttép benneteket, mint összekapcsol, inkább rivalizálásra ösztönöz, mint kölcsönös szeretésre. E téren egyetlen felekezet sem kivétel.
Szólnom kell még tárgyakról, melyek képesek kegyelmeket közvetíteni. Mint tudod, minden tárgy egy összesűrűsödött gondolat. Isten mindenben létbenntartó módon jelen van. A kő azért kő, mert az Isten kőnek szereti azt. Ha tehát valaki imával, áldással, egy tárgyat arra szentel, hogy Velem jobban kapcsolatba hozza őt, akkor ez a tárgy olyan külső kegyelemmé válik, mely jobban segítheti őt Felém. Persze, ezt is, mint mindent, el lehet rontani. Válhat ilyen tárgy olyan pótcselekvések rugójává, melyek nem növelik, hanem késlelteik a szeretet kibontakozását. De egy tárgy fölött végzett ima, áldás nem erre való, hanem arra, hogy jobban szeressétek egymást, Irántam való szeretetből. Erre valók az ereklyék is.
3. Kérdezed, hogy meg fogsz-e nősülni. Válaszom nagyon egyszerű: ha akarsz, akkor igen. De nem ajánlom, hogy erőltesd.
4. Mit kell tenned, hogy édesapád az üdvözültek között legyen? Válaszom ez: neked semmi különöset. Imádkozz azért, hogy iránta való szeretetből jobban tudj szeretni másokat. Ezzel segítesz magadnak is, neki is legtöbbet.
Megáldalak a gyakorlati gondolkodás LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/369

45. hét

(2007. 11. 05. - 12.)

Témáink:

"Minden ijesztő álom azt jelzi, hogy segítségre van szükséged" ... és, "hogy erődet meghaladó probléma előtt állsz, mely beteggé tehet, ha nem találsz megoldást."

"ilyen álom után ... fordulj ahhoz az égi lényhez, aki Atyámtól kapott utasítás alapján mindig rendelkezésedre áll..."

Ő tud segíteni abban, "hogy vagy háruljon el az előre jelzett veszély, vagy töltsenek fel olyan erőkkel, melyek által úrrá lehetsz a fölmerülő problémákon."

"Óriási erők állnak rendelkezésetekre az égi világban." "...nem kell mást tennetek, csak komolyan oda kell fordulnotok égi testvéreitek felé."

"ennek ... lesz következménye az, hogy mérhetetlenül nagy lelki, szellemi, sőt anyagi kincseknek kerülhettek így birtokába."

"Minden zavaró körülménynek leleplező szerepe van." "...leleplezi azokat a szellemi erőket, melyek zavart akarnak okozni." "De titeket is leleplez minden zavaró körülmény."

"A jó út előtti zavar ártó erők jelenlétét leplezi le. A rossz út előtti zavar pedig azt, hogy a jó szellemek segítségnyújtásra jelentkeznek."

Kérdező: EGY IJESZTŐ ÁLOMRÓL

1. Egy ijesztő álomról. 2. Egy zavaró tényezőről. 3. Mit csinálok rosszul? 4. Ki ő nekem, akivel a templomban találkoztam?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Amit kérdéseidre válaszolok, azok annyira mindenkit érdekelnek, és érintenek, hogy csupán személyed inkognitóját szavatolhatom, de válaszaimat nem rejthetem el azok elől, akiket ez lelkileg feltétlenül gazdagítani fog.
1. Az ijesztő álmokra feltétlenül oda kell figyelni. Amíg alszol, addig olyan korlátok, gátak szünnek meg, melyek megszünte által sok figyelmeztetést tud közölni veled, ennek a másik dimenziónak téged szerető népe.
Minden ijesztő álom azt jelzi, hogy segítségre van szükséged. Azt jelzi, hogy erődet meghaladó probléma előtt állsz, mely beteggé tehet, ha nem találsz megoldást. Ezért azt ajánlom, hogy ilyen álom után, nagy benő bizonyossággal fordulj ahhoz az égi lényhez, aki Atyámtól kapott utasítás alapján mindig rendelkezésedre áll, ha hozzá fordulsz. Kérd őt, hogy konzultáljon égi testvéreivel, s legyenek segítségedre abban, hogy vagy háruljon el az előre jelzett veszély, vagy töltsenek fel olyan erőkkel, melyek által úrrá lehetsz a fölmerülő problémákon.
Most már megérted, hogy miért tartom fontosnak közismertté tenni válaszomat. Amit neked most mondtam, azt mindenkinek mondtam.
Óriási erők állnak rendelkezésetekre az égi világban. Olyan ez számotokra, mint egy nagy kincses raktár. De e raktár kulcsa nálatok van. Amilyen kicsiny és jelentéktelennek tűnő lehet egy kulcs önmagában, de használata által mérhetetlen kincsek birtokába lehet jutni, úgy kicsinynek és jelentéktelennek tünhet, hogy nem kell mást tennetek, csak komolyan oda kell fordulnotok égi testvéreitek felé. De ennek a jelentéktelennek tűnő cselekedetnek lesz következménye az, hogy mérhetetlenül nagy lelki, szellemi, sőt anyagi kincseknek kerülhettek így birtokába.
2. Minden zavaró körülménynek leleplező szerepe van. Először is leleplezi azokat a szellemi erőket, melyek zavart akarnak okozni. Zavar nemcsak akkor keletkezhet, ha jó úton jártok, hanem akkor is, ha rossz útra akartok lépni. A jó út előtti zavar ártó erők jelenlétét leplezi le. A rossz út előtti zavar pedig azt, hogy a jó szellemek segítségnyújtásra jelentkeznek. Az általad említett esetben a szemtelen szellemek lepleződtek le.
De titeket is leleplez minden zavaró körülmény. Ilyenkor lehet elfogulatlanul felismerni, hogy mennyire tartjátok fontosnak azt, amit a megjelenő zavar gyengíteni, sőt!, lehetetlenné tenni akar. Az ártó erőknek éppen ez jelent öngólt, vagyis éppen zavarásuk által döbbenhetnek rá arra, hogy az Istent-szeretőknek minden javukra válik.
3. Arra a kérdésedre, hogy mit csinálsz rosszul, mindig közvetlenül neked megadom a választ, lelkiismereteden keresztül.
4. Negyedik kérdésedre nem válaszolhatok. Köt a diszkréció, és nemcsak veled szemben. Veled és érted megteszek mindent, de helyetted semmit.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/370

46. hét

(2007. 11. 12. - 18.)

Témáink:

"...azok, akik átadják magukat Nekem, ettől az elhatározásuktól még nem teszik lehetővé Számomra, hogy mindig Én beszéljek belőlük."

"... a szavakkal kijelentett Nekem átadás, önmagában csupán szövegelés."

"Az adja át magát Nekem valóban, aki mindent el akar követni, hogy evangéliumaim által egyre jobban megismerje gondolataimat."

"Te sem ismerheted fel azt, hogy Én beszélek-e valakiből, ha nem foglalkozol sokat az evangéliumokkal."

"...csak azoknak van egymásba simuló rezgésszámuk, akik testben, lélekben és szellemben egy húron pendülnek. E három közül nem hiányozhat egyik sem..."

Az egymással való megkötözöttség mutatkozhat meg abban, hogy uralkodni akartok egymáson.

"Az Én szabadságom veled kapcsolatban is véget ér ott, ahol a tiéd kezdődik. Nem vagy bábu. Tudsz szeretni, és tudsz nem szeretni. Rendre neked kell döntened ebben."

Az egyházi házasságról: "...kellő felkészültség nélkül történt esketés után azt is bünteti a jelen gyakorlat, aki elváláskor vétlen."

"Lelked fejlődésében nem az érzéseid a legfontosabbak, hanem az áldozatvállalásaid."

"Nem a közösségbe járás a cél, hanem az értelmet és szívet megnyugtató ismeretszerzés."

"Minden közösség azáltal lepleződik le, amit tanít."

Kérdező: JÉZUS VEZET ENGEM?

1. Akivel beszéltem, abból Jézus beszélt? 2. Mi a gyökere annak, hogy mindig veszekszünk ? Jön valaki hamarosan életembe? 3. Testvérem jó helyen van? 4. Öngyilkos, vagy természetes halál vitte el egyik ismerősöm fiát? 5. Jézus vezet engem? Mi nem tetszik Neki az én életemben? Min kell változtatnom? 6. A hideg áramlat arcomon mit jelent? És a talpamon a meleg érzés? 7. Az egyházi házassággal kapcsolatban kérnék tanácsot valaki számára. 8. Miért nem érzem most Veled a kapcsolatot? 9. Két országosan ismert emberről kérnék véleményt. 10. Mondj véleményt egy közösségről!

A HANG válasza:

"Gyermekem! Kérdéseid sorrendjében válaszolok neked.
1. Akivel beszéltél, abból valóban beszéltem Én is. Sokszor beszélek belőle. De ez nem mindig van így. Én szívesen beszélek abból, aki lényegében azt akarja közölni másokkal, amit általánosságban és nagy vonalakban már evangéliumaimban felismerhettek. De meg kell mondanom, hogy azok, akik átadják magukat Nekem, ettől az elhatározásuktól még nem teszik lehetővé Számomra, hogy mindig Én beszéljek belőlük. Ez azért van így, mert a szavakkal kijelentett Nekem átadás, önmagában csupán szövegelés. Az adja át magát Nekem valóban, aki mindent el akar követni, hogy evangéliumaim által egyre jobban megismerje gondolataimat. E nélkül még a legjobb szándékú önátadás is csak időszakos fellángolás, mely ellobban, s utána sajnos, csalódnom kell az ilyen önátadóban.
Te sem ismerheted fel azt, hogy Én beszélek-e valakiből, ha nem foglalkozol sokat az evangéliumokkal. Ezt a szellemi munkát senki sem kerülheti el, ha komolyan tudni akarja, hogy Én ki vagyok, és mit akarok. A Szentírás többi részét evangéliumaim fényében kell értelmezni. De evangéliumaim értelmezése, csak evangéliumaim alapján értelmezhetők hitelesen, és nem a Szentírás többi részei alapján.
2. Veszekedéseiteknek gyökere az, hogy részben nem vagytok egymáshoz illők, részben pedig meg vagytok kötözve egymással. Azért nem vagytok egymáshoz illők, mert csak azoknak van egymásba simuló rezgésszámuk, akik testben, lélekben és szellemben egy húron pendülnek. E három közül nem hiányozhat egyik sem, mert élő ember nem trancsírozható sem kettő, sem három részre. A megkötözöttség pedig abban mutatkozik meg, hogy uralkodni akartok egymáson. Ez természetes olyanok között, akik lelkük mélyén tudják, hogy énjük egy részét kellene feladniuk, ha engednének a másiknak. Két ember kapcsolatának nem lehet következménye az, hogy bármelyik is megnyomorodjék. Alávetettséget csak az a fél tud vállalni, aki meg van győződve arról, hogy a másik fél által fel fog magasztaltatni. Még Isten és ember kapcsolatában is így van. De ez a meggyőződés csak akkor érvényesülhet, ha testben, lélekben, szellemben egyaránt egy cél felé törekszenek.
Az ilyen kijelentések: 'Valaki jön az életedbe?', nem komoly dolgok. Az ilyen kijelentés igaz is, meg nem is. Attól függ, hogy te hogyan nézed a világot. Az Én földi életemben egyrészt minden nap jött valaki az életembe, másrészt pedig minden nap Én mentem be másnak az életébe. Az ilyen, jövődet illető kókleres jóslásokat, dobd a papírkosárba. Méltatlanok hozzád.
3. Testvéred az ő számára legjobb helyen van. Ezzel az információval meg kell elégedned. Ha ennél többet akarsz, az olyan kíváncsiság, mely egyáltalán nem viszi előbbre lelked fejlődését.
4. Ismerősöd fiát természetes halál vitte el.
5. E kérdésedre nem mondhatok egyértelmű igent. Részben Én vezetlek, részben nem. Szabadnak teremtettelek. Ha jobban megismersz, akkor jobban fogod tudni is, hogy mi az Én szándékom veled. Az Én szabadságom veled kapcsolatban is véget ér ott, ahol a tiéd kezdődik. Nem vagy bábu. Tudsz szeretni, és tudsz nem szeretni. Rendre neked kell döntened ebben. Evangéliumaimból megtanulhatod, hogy mit jelent az Én szándékom szerint szeretni. Tömören így mondhatom: Amit akarsz, hogy veled tegyenek, azt tedd mással. Amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, azt ne tedd mással. A szolgálat vállalás, nem lehet egyenlő a bűnrészesség vállalásával is.
6. A hideg szellő, melyet időnkint érzel, nálad nem jelent rosszat. Ezt azért fontos tudnod, mert legtöbb embernél ez nem így van. Nálad azért jelent ez jót, mert nagyobb szükséged van higgadtságra, mint hevességre.
7. Az egyházi házassággal kapcsolatban nem tudok tanácsot adni, mert nem tartom helyesnek azt a gyakorlatot, mely jelenleg érvényben van. Azt fájlalom leginkább, hogy kellő felkészültség nélkül történt esketés után azt is bünteti a jelen gyakorlat, aki elváláskor vétlen.
8. Érzéseid Velem kapcsolatban nem konzerválhatók. Ha mindig tele lennél jó érzésekkel Velem kapcsolatban, akkor nem Értem, hanem saját önző éned érdekében keresnél fel Engem gondolatban. Tanításom helyett olyasmire figyelnél, ami attól éppen elterel. Tehát az áldozatvállalás kikerülésére tennéd a hangsúlyt. Lelked fejlődésében nem az érzéseid a legfontosabbak, hanem az áldozatvállalásaid.
9. Emberekről nem mondok véleményt. Két okon. Az egyik ok az, hogy nem vagyok árulkodós szószátyár. A másik pedig, hogy bárkinek bármikor van lehetősége jobbá, vagy rosszabbá válni. Amit tehát ma mondhatnék bárkiről is, az lehet, hogy holnap már módosításra szorulna. Csak a magatok dolgaival gyertek Hozzám. Persze, hozhattok elém másokat is, de nem véleményezésre, hanem, hogy segítségemet kérjétek abban, amiben ti keveseknek érzitek magatokat.
10. Mondok még pár szót a közösségedről. Amennyiben az Én nevemben vagytok jelen, annyiban jelen vagyok köztetek. E téren nagyon kiszolgáltatott vagyok nektek. Kizárólag tőletek függ, hogy ott vagyok, vagy sem. Neked mindig az kell legyen szándékod, hogy jelenlétemet biztosítsd. Ezt azáltal tudod elérni, hogy kedves vagy a többiekhez, és nem a kritikai szellem erősítése, hanem a tanulási vágy dominál benned. Ez nem azt jelenti, hogy kritika nélkül fogadd el, amit ott hallasz, hanem azt, hogy kérdezz inkább, mint oktass. Addig ne nyugodj, míg kérdéseidre értelmedet megnyugtató választ nem kapsz. Ha azt tapasztalod, hogy e cél érdekében hiába kérdezel, mert nem adnak feleletet, mely megnyugtathatná értelmedet és szívedet, akkor ott kell hagynod a közösséget. Nem a közösségbe járás a cél, hanem az értelmet és szívet megnyugtató ismeretszerzés. Minden közösség azáltal lepleződik le, amit tanít. Ezért aránylag könnyen és gyorsan felismerhető jelenlétem, vagy jelenlétem hiánya, ha azt figyeled, hogy az evangéliumokban föllelhető tanításomhoz hogyan állnak hozzá a jelenlevők. Én senkire sem erőszakolom rá Magamat, de csendben eltávozom onnan, ahol mást fontosabbnak tartanak, mint az evangéliumokban Általam elmondottak megszívlelését.
Megáldalak továbbra is a JÓZANSÁG LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/371

47. hét

(2007. 11. 19. - 25.)

Témáink:

A tanfolyamokról és a beavatások helytelen értelmezéséről, káros hatásáról;

"Én be tudlak avatni munkatársaim közé anyagi ráfordítás nélkül is, sőt, csak e nélkül!"

Általában mire adja, és mire nem adja az áldását Jézus a természetgyógyászat terén egy kérdezőnek;

Kérdező: VÁLLALJAK-E TANFOLYAMOKAT ?

Van bizonyos képzettségem a természetgyógyászat terén. Úgy gondolom, hogy benső indíttatás késztet arra, hogy tovább fejlesszem magam. Kérdésem az, hogy vállaljak-e olyan tanfolyamokat, melyek e téren előbbre vihetnek, s ennek következtében vállaljam-e azt, hogy csak ezzel foglalkozzam?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Úgy, ahogy belül érzed, úgy a továbbképzés sugallata nem Tőlem van. Munkahelyedet semmiképpen sem szabad föladnod. Csak olyan értelemben tudom helyeselni továbbképzésedet, ha ezért anyagi áldozatot nem hozol, és csupán kenyérkereső foglalkozásod mellett szánsz erre időt. Ebből világos lehet már előtted, hogy mindenféle beavatás Ellenemre van. Sok pénzt kellene rá költened, s ha esetleg később az anyagi ráfordítás meg is térülne, - bár ebben egyáltalán ne legyél olyan biztos, - az a lelki kár, mely ennek következtében érne, bizony nagy hátrányt jelentene neked is, családodnak is a jövőben. Ha hallgatsz Rám, Én be tudlak avatni munkatársaim közé anyagi ráfordítás nélkül is, sőt, csak e nélkül!
Természetesen jól teszed, ha különböző könyvek alapján képezed magad. Ma már állnak rendelkezésetekre olyan könyvek, melyek alapján felismerhetitek önmagatokban azokat az energiákat, melyeknek mobilizálása, mások felé irányítása sok áldást hordozhat. De az ilyen munkának a te esetedben nem szabad jelenleg főfoglalkozássá előlépni. Nem. Dolgozz, és emellett épülj és építs másokat lelkileg, szellemileg és testileg.
Összegezem: Nem adom áldásomat olyan tanfolyamok látogatására, melyekért fizetned kell. Nem adom áldásom olyan beavatásokra, melyekért fizetned kell. Áldásomat adom olyan tanulmányozásokra, melyeket munkád mellett - természetesen pénzért vásárolható könyvekből - igyekszel elsajátítani. Áldásomat adom minden olyan imádra és energiaátadásodra, melyeket kenyérkereső munkád mellett, szeretetből végzel. És főleg áldásomat adom minden Felém fordulásodra.
Hát így fogadd ÁLDÁSOMAT."

Jézus - A Hang: 5/372

48. hét

(2007. 11. 26. - 12. 02.)

Témáink:

"Ismerem a földi emberek hálátlanságait, melyek nemcsak titeket, de Engem is érintenek."

"Mai világotok tele van Engem káromló szavakkal..."

"...még a szívből jövő ima is sokszor inkább az önzést akarja szolgálni..."

"Az a világ, melyet magatokban hordotok, az sokkal fontosabb, mint az, amely körülvesz benneteket."

"Az Istent-szeretőknek minden a javukra válik."

"Még ha az egész pokol össze is fogna ellenetek, akkor is ti vagytok a győztes oldalán, mert Én nemcsak veletek vagyok, hanem értetek vagyok bennetek."

"Minden nap ... gondoljatok vissza az elmúlt napra úgy, hogy felismerjétek, azon a napon mit tettem értetek."

"Ha nem látjátok ezt, akkor baj van a hitetekkel, akkor hiába imádkoztok, mert Engem nem az ima szavai érnek el, hanem a HIT-ből jövő szavak."

"Én mindennap küldök erőt, bíztatást, bátorítást nektek, csak ezt észre kell vennetek."

"Gyakran adjatok hálát azért, hogy minden nyomorúságotok ellenére, az ellenség minden mesterkedése ellenére, az Enyéim vagytok."

"Köszönjétek meg, hogy nem a földi életre, hanem a boldog örök életre teremtettelek benneteket."

"Titeket ... boldogságomra teremtettelek."

"A föld nekem sem volt mennyország. Nektek sem lehet az. Nekem is pokol volt. Nektek sem lehet más."

"Erőtöket meghaladó keresztet nem engedek rátok."

"De amit hordanotok kell, azt vállalnotok is kell Irántam való szeretetből, ahogy Én is vállaltam az Én keresztemet irántatok, és Atyám iránt való szeretetből."

Kérdező: SOKAT ÉS NAGYON SZENVEDÜNK

Sokat és nagyon szenvedünk feleségemmel együtt. A betegség és nyomorúság mellé még valami megszállottság is jött. Mások gyötörnek, kinevetnek bennünket. Pedig sokat imádkozunk.

A HANG válasza:

Drága Gyermekeim! Ismerem szenvedéseiteket. Tudom, hogy mennyit kell gyötrődnötök. Ismerem a földi emberek hálátlanságait, melyek nemcsak titeket, de Engem is érintenek. Mai világotok tele van Engem káromló szavakkal, és még a szívből jövő ima is sokszor inkább az önzést akarja szolgálni, mint megnyitni azokat a benső szemeket, melyekkel látni lehet ma is az Én jóságomat a ti világotokban. Nektek a következőket kell megszívlelni:
1. Az a világ, melyet magatokban hordotok, az sokkal fontosabb, mint az, amely körülvesz benneteket.
2. Az Istent-szeretőknek minden a javukra válik. Még ha az egész pokol össze is fogna ellenetek, akkor is ti vagytok a győztes oldalán, mert Én nemcsak veletek vagyok, hanem értetek vagyok bennetek.
3. Minden nap, főleg este, gondoljatok vissza az elmúlt napra úgy, hogy felismerjétek, azon a napon mit tettem értetek. Ha nem látjátok ezt, akkor baj van a hitetekkel, akkor hiába imádkoztok, mert Engem nem az ima szavai érnek el, hanem a HIT-ből jövő szavak. Én mindennap küldök erőt, bíztatást, bátorítást nektek, csak ezt észre kell vennetek. Ezt Én nem tudom megtenni helyettetek.
4. Gyakran adjatok hálát azért, hogy minden nyomorúságotok ellenére, az ellenség minden mesterkedése ellenére, az Enyéim vagytok.
Köszönjétek meg, hogy nem a földi életre, hanem a boldog örök életre teremtettelek benneteket. A földi életre csak állatoknak és növényeknek adtam életet. Titeket saját életemre, boldogságomra teremtettelek. A föld nekem sem volt mennyország. Nektek sem lehet az. Nekem is pokol volt. Nektek sem lehet más. Ne féljetek. Erőtöket meghaladó keresztet nem engedek rátok. De amit hordanotok kell, azt vállalnotok is kell Irántam való szeretetből, ahogy Én is vállaltam az Én keresztemet irántatok, és Atyám iránt való szeretetből.
Köszönöm, hogy Hozzám fordultatok. Megáldalak benneteket SZERETETEM ÉS ERŐM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/373

49. hét

(2007. 12. 03. - 09.)

Témáink:

Az ember nyitottsága csak kis részben passzivitás;

Csak arról az az ember nyitott a jóra, "aki fáradságot vállalva, magát nem kímélve keresi, kutatja, utána jár annak, amit be akar fogadni. Ettől fejlődő ember az ember."

"A csupán passzív befogadás egy ember életében csak ruha, melyet könnyen cserélgethet az így befogadó."

"Csak passzivitással Hozzám jutni nem lehet."

Szinte legfontosabb feladatunk az, hogy megismerjük vállalt tetteiteink tükrében önmagunkat;

"Sem az, aki csak cselekszik, de nem gondolkodik, sem az, aki csak gondolkodik, de nem cselekszik, nem juthat helyes önismeretre ..."

Földi feladatunk felismerése egyben Isten akaratának felismerése is;

"Csak az mondja ki őszintén, hogy kívánja Isten akaratának teljesítését igaz szívvel, aki tudja, hogy ehhez neki valamit vállalnia kell."

Kérdező: EGY ISMERŐSÖM ÉRDEKÉBEN

Kérdem a HANG-ot egy ismerősöm érdekében, aki nagyon nyitott. Nem érti, hogy miért nem történik vele, benne, előrelépés?

A HANG válasza:

Gyermekem! Szó sincs róla, hogy ismerősöd nyitott lenne. Az olyan nyitottság, mint az övé, tehát a passzív magatartás, csak az emberalatti világban nyitottság. Az ember nyitottsága csak részben passzivitás. Sőt! Csak kis részben. Csak arról az emberről lehet elmondani, hogy nyitott a jóra, aki fáradságot vállalva, magát nem kímélve keresi, kutatja, utána jár annak, amit be akar fogadni. Ettől fejlődő ember az ember. A csupán passzív befogadás egy ember életében csak ruha, melyet könnyen cserélgethet az így befogadó. De aki keres, aki vállal áldozatot, hogy fejlődjön, az nagyon értékelni fogja a megtalált, a befogadott jót.
Tehát ebből már magad is kitalálhatod, hogy semmit sem üzenek, semmit sem mondok ismerősödnek. Nem, mert nem vagyok hajlandó senkit ruházni lelkileg, szellemileg. Csak passzivitással Hozzám jutni nem lehet. Földi életetek lényegéhez tartozik az, hogy feladatot kell teljesítenetek.
Az egyik, és szinte legfontosabb feladat az, hogy megismerjétek vállalt tetteitek tükrében önmagatokat. Önismeretre nem lehet eljutni semmittevéssel. Sem az, aki csak cselekszik, de nem gondolkodik, sem az, aki csak gondolkodik, de nem cselekszik, nem juthat helyes önismeretre, s nem láthatja meg azt a földi feladatát, mely egyben Isten akarata is számára. Amikor valaki azt imádkozza, hogy legyen meg a Te akaratod, akkor nem lehet az a szándéka, önmagára gondolva, hogy ehhez nekem semmi közöm. Csak az mondja ki őszintén, hogy kívánja Isten akaratának teljesítését igaz szívvel, aki tudja, hogy ehhez neki valamit vállalnia kell. Ez a valami pedig nem lehet ismeretlen az előtt, akinek vállalnia kell Isten akaratát. Mikor Én ezt imádkoztam a Getszemániban, akkor nagyon is tudtam, hogy ez számomra mit jelent. Nagyon is tudtam, hogy mit kell ezért vállalnom. Éppen ezért verejtékeztem vérrel akkor.
Téged arra kérlek, hogy ne vállalj lelkipostás szerepet annak életében, akinek erre nincs szüksége, aki maga is képes megtenni azt, amit te teszel meg helyette. Ez nem helyes szeretet. Éppen, mert helyesen szeretem ismerősödet, ezért nem vállalom, hogy rajtad keresztül kapjon üzenetet Tőlem. Mert szerettem, ezért várok erőfeszítést tőle, saját érdekében. Mert szeretem, ezért kívánok közvetlenül tőle lépéseket, ha valóban tudni akar olyasmit, ami kettőnkre tartozik.
Megáldalak, hogy TUDD A MÉRTÉKET MINDENBEN."

Jézus - A Hang: 5/374

50. hét

(2007. 12. 10. - 16.)

Témáink:

"...amit ti halálnak mondotok, az valójában inkább kilépés a halálból, mert a földi élet mulandósága joggal és jobban megérdemli halál szót, mint az örökélet."

Az örökéletben viszont nincsenek meg azok a feltételek, amelyekekkel megfelelő lelki, szellemi fejlődés valósulhat meg; Erre a Föld lett teremtve.

"Hosszú távon csak akkor tartható értelmesnek az életed, ha a földi jelent úgy tudod felhasználni, hogy baráti kapcsolatot alakítasz ki a halál gondolatával."

"...döntőnek kell lennie, hogy Hozzám méred magadat, vagy sem." "Ehhez viszont nagyon jól kell ismerned Engem. Ez pedig nem megy spontán, csak úgy, magától."

"Tanításom és életem harmonikus egybecsengését alig ismerik"... a vilgon;

"A Biblia különböző szent íróival, főleg Pállal akarnak magyarázni, értelmezni Engem. Ennek következménye ... a nagy összevisszaság, mely a kereszténységen belül mutatkozik."

"Higgy nagyon Bennem! Hidd el, hogy benned vagyok, és érted vagyok benned. Én soha nem hagylak el."

"Akkor is ott vagyok életedben, amikor te hiányomat érzed. Mélyebben vagyok benned, mint ameddig legfinomabb érzelmeid elérhetnének."

"...nem a felhő a fontos, hanem a NAP. A felhők jönnek, mennek. A NAP marad!"

"Nem te választottál Engem, hanem Én választottalak téged. Ez azt jelenti, hogy az első lépést Én tettem meg feléd. Ezért bízhatsz bennem még akkor is, ha felhők takarják el a NAPODAT."

"...közös a sorsunk. Ez nem ijesztgetés, hanem jutalmazás, örömforrás."

"Én a körülötted, és a benned lévő világnak is, győztese vagyok. Tehát mindenképpen a GYŐZTES oldalán állsz."

Kérdező: KAPCSOLAT A HALOTTAKKAL

1. Nagyon közelinek érzem magamhoz a halottakkal és a halállal kapcsolatos témákat. Mi ennek az oka? 2. Valakivel kapcsolatban szeretném hallani a HANG véleményét. Az illető nem közömbös számomra. Szeretnék nagyon a javára lenni. Hogyan tudnám ezt elérni?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Nagyon bölcsen gondolod, ha úgy gondolod, hogy amit ti halálnak mondotok, az valójában inkább kilépés a halálból, mert a földi élet mulandósága joggal és jobban megérdemli halál szót, mint az örökélet. Amit viszont tudnod kell ezzel kapcsolatban, az az, hogy az örökéletben nincsenek meg azok a feltételek, melyek nélkül megfelelő lelki, szellemi fejlődés nem valósulhat meg a földre születendők számára. A földi élet egy nagyszerű lehetőség-szertár arra, hogy majdan az örökéletben megtaláljátok azt a boldogságotokat, melyre teremtve vagytok. Pontosan azon a helyen vagy, ahol be tudod tölteni feladatodat. És pontosan olyan szellemi adottságokkal rendelkezel, melyekre építheted örökéleted alapjait. Az alapozás nagyon fontos. Hosszú távon csak akkor tartható értelmesnek az életed, ha a földi jelent úgy tudod felhasználni, hogy baráti kapcsolatot alakítasz ki a halál gondolatával.
Az soha ne legyen komoly probléma számodra, hogy gondolkodásod eltér az átlagtól. Annak viszont döntőnek kell lennie, hogy Hozzám méred magadat, vagy sem. Ostoba kísértésnek kell elkönyvelned azt, ha méltatlannak tartod magad arra, hogy Hozzám mérd gondolataidat, szavaidat és cselekedeteidet. Éppen ez a feladatod. Ez juttat el oda, hogy nem leszel körülményeidnek játékszere. Figyelned kell ugyan arra, hogy ne lógj ki a sorból, de nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy Velem szinkronban maradj. Ehhez viszont nagyon jól kell ismerned Engem. Ez pedig nem megy spontán, csak úgy, magától.
Ma országotokban és külföldön egyaránt sok szellemi irányzat tűzte zászlajára nevemet. De csak a NEVEMET. Tanításom és életem harmonikus egybecsengését alig ismerik. A Biblia különböző szent íróival, főleg Pállal akarnak magyarázni, értelmezni Engem. Ennek következménye a sok szekta, a nagy összevisszaság, mely a kereszténységen belül mutatkozik. Ha rászánsz pár hónapot arra, hogy csak az evangéliumaim alapján próbálsz értelmezni, megérteni Engem, akkor kívülről és belülről egyaránt olyan FÉNNYEL fogsz átjáródni, mely nemcsak megvilágosítja előtted életed útját, de erőt is áraszt beléd, hogy Engem ÚT-ként fogadj el. Ez az Én vágyam! Ezért jöttem, és ezért jöttél te is a földre.
Arról a kapcsolatról pedig, melyről kérdezel, nem válaszolhatok most érdemben. Azért nem válaszolhatok, mert mielőtt megszülettél, már ismert volt e kapcsolat előtted, s nem azért lett ismeretlen születésed után, hogy most kívülről, tehát mástól kapj ezzel kapcsolatban elirányítást. E kapcsolatban neked kell megbirkóznod úgy önmagaddal, mint azokkal a problémákkal, melyek e kapcsolat kapcsán szükségszerűen előjönnek. Nekem most az a feladatom, hogy biztosítsam számodra azt a pártatlanságot, mely szereteted kibontakozását, felelősségvállalással együtt, érvényesítheti életedben.
Higgy nagyon Bennem! Hidd el, hogy benned vagyok, és érted vagyok benned. Én soha nem hagylak el. Akkor is ott vagyok életedben, amikor te hiányomat érzed. Mélyebben vagyok benned, mint ameddig legfinomabb érzelmeid elérhetnének. Tudnod kell: nem a felhő a fontos, hanem a NAP. A felhők jönnek, mennek. A NAP marad!
Te, mint bolygó, csak olyan pályán keringhetsz, melynek Napja Én vagyok. Arra nagyon vigyázok, hogy e pályáról idegen erők le ne téríthessenek. Ne aggódj. Bízz jobban Bennem. Közös a sorsunk. Az Én békémet hordod magadban. Ezt senki sem veheti el tőled. Te pedig nem fogsz soha lemondani erről. Lelkem a lelked lelke. Arra rendeltelek, hogy maradandó gyümölcsöt teremj. Nem te választottál Engem, hanem Én választottalak téged. Ez azt jelenti, hogy az első lépést Én tettem meg feléd. Ezért bízhatsz bennem még akkor is, ha felhők takarják el a NAPODAT.
Újra mondom: közös a sorsunk. Ez nem ijesztgetés, hanem jutalmazás, örömforrás. A keresztem nem csupán szenvedésemre emlékeztet benneteket, hanem és főleg győzelmem jelvénye is. Én a körülötted, és a benned lévő világnak is, győztese vagyok. Tehát mindenképpen a GYŐZTES oldalán állsz. Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

Jézus - A Hang: 5/375

52. hét

(2007. 12. 24. - 30.)

Témáink:

A magányosság karmikus is lehet;

"Mindenkinek lehetősége van arra, hogy bizonyos mértékig változtasson sorsán. Bizonyos mértékig!"

A várakozás és vágyakozás egy életen át kísérői lehetnek életünknek, mint Jézusnak is;

Ezek szükségesek lehetnek a földi élet előtt vállalt földi feladatok végrehajtásához;,

"...ne akarj előre szaladni időben, hanem tudd kivárni azokat az isteni jelzéseket, melyek hatására és iránymutatására kell majd megfelelő időben és irányban lépned."

"...úgy tudj reményből élni, mint Én éltem a földön kétezer évvel ezelőtt."

"Beszélgess Velem bátran. Van sok olyan téma, mely nem tartozik kettőnkön kívül másra."

"Olvasd sokszor az evangéliumaimat. Az ott felmerült problémáidat PÁRBESZÉD-IMÁBAN beszéld meg Velem. Ily módon nagyon elő tudod segíteni lelki fejlődésedet."

Kérdező: MAGÁNYOM FELOLDÓDIK-E VALAHA?

1. Magányom feloldódik-e valaha? 2. A bennem megszólaló HANG azonos a könyv által tanító HANG-gal? Ha igen, akkor hogyan tudnám erősíteni a Vele való kapcsolatomat?

A HANG válasza:

"Gyermekem! Amit te most magányosságnak nevezel, az bizony neked karmikus sorsod. Nem arról van szó, hogy ennek végig kell vonulnia életeden. Mindenkinek lehetősége van arra, hogy bizonyos mértékig változtasson sorsán. Bizonyos mértékig! Ez azt jelenti, hogy magányosságodat társas kapcsolatban sem tudnád teljesen feloldani. És azt is jelenti, hogy a várakozás és vágyakozás egy életen át kísérőid lesznek. Ezek Nekem is jellemzőim voltak földi életemben. Neked is, mint Nekem, szükségesek ezek ahhoz, hogy a földi élet előtt vállalt földi feladatoknak, megfelelő legyen benned is, mint Bennem, az isteni küldetésünkhöz való hozzáállásunk. Ennek a hoz-záállásnak lényege az, hogy ne akarj előre szaladni időben, hanem tudd kivárni azokat az isteni jelzéseket, melyek hatására és iránymu-tatására kell majd megfelelő időben és irányban lépned. Ezt jelenti az, hogy tudj várakozni. A vágyakozásod pedig azért fontos, hogy legyen erőd és bátorságod elindulni és lendülni, amikor annak eljön az ideje.
Ezekkel tehát nem elbizonytalanítani, hanem inkább erősíteni akarlak idegileg, lelkileg, hogy úgy tudj reményből élni, mint Én éltem a földön kétezer évvel ezelőtt.
Ami pedig a benned megszólaló HANG-ot illeti, az pontosan úgy az Én hangom, mint ez, amit most olvasol. Természetesen van egy nem elhanyagolható különbség a kettő között. Bár az Én hangom mindegyik, de a mikrofon, melybe beszélek, nagyon különböző.
Te harmincnyolc évesnek mondod magad. A HANG könyv szerzője ennek duplája, aki már közel ötven éve foglalkozik az Én életemmel, tanításommal. Nyilvánvaló, hogy belőle több és gazdagabb információkat tudok küldeni a kérdező emberek épülésére, mint általad. De Én beszélek benned is. A te számodra és a te épülésedre van benned elég lehetőségem, hogy bátorítsalak és vigasztaljalak, ha Tőlem ezt igényled.
Beszélgess Velem bátran. Van sok olyan téma, mely nem tartozik kettőnkön kívül másra. Olvasd sokszor az evangéliumaimat. Az ott felmerült problémáidat PÁRBESZÉD-IMÁBAN beszéld meg Velem. Ily módon nagyon elő tudod segíteni lelki fejlődésedet.Ily módon lehetővé tudod tenni Számomra, hogy nagyon tisztán tudjak megnyilatkozni benned, elsősorban a te javadra. Megáldalak"

Jézus - A Hang: 5/376
Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)