Jézus üzenetei A HANG kötetekben!

 • A Hang kötetek szerzőiről
 • A HANG kötetek letöltése
 • A főoldal heti frissítése
 • Léleképítő idézetek
 • A HANG közösségekről
 • A HANG terjesztése
 • Égi béke a Földön Jézussal
 • Esthajnal magazin
 • Mária üzentei
 • Hang Szociális Alapítvány
 • Közösségi fórum
 • Kihelyezhető bannerjeink
 • Vendégkönyv és chat

 • "Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)

  2006

  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

  1. hét
  (2005. 11. 21. - 27.)

  Témáink:

  A gonosz szellemek légiói zúdulnak rá azokra a szerencsétlenekre, akik alkohol-problémával küzdenek;
  Legtöbbször azok az emberek válnak leginkább embertelenné, akik józan állapotukban nagyon használhatóak;
  Egy idő után szinte állapotszerűvé tud válni a megszállottságnak ez a formája;

  Mi a teendő?

  A helyes szülő-gyermek kapcsolatról;
  Csak az tud jól szeretni, aki belül szabad attól, aki felé a szeretetét ki kell mutatnia;
  Jézus tehetetlen a szeretet körén kívül. Ő csak a szeretet körén belül mindenható;
  Minden kapcsolatnak a Jézussal való kapcsolatot kellene szolgálnia. Csak így járhat jól mindenki.

  Kérdező: Uram! Egy iszákos apa, aki már szinte az egész családját tönkretette, egyszerűen lehetetlenné teszi azt, hogy emberséges életet élhessen mellette bárki is. Mi itt a teendő?

  A HANG válasza:

  "Közvetlenül annak szólok, aki ezt a problémát annyira szenvedi. - Drága Gyermekem! Az Én szívem is vérzik, mikor látom, hogy milyen roncsolást tud végezni köreitekben az alkohol. A gonosz szellemek légiói zúdulnak rá azokra a szerencsétlenekre, akik az alkohol mámorának úgy adják át magukat, hogy tompuljon felelősségük tudata. Legtöbbször éppen azok az emberek válnak leginkább embertelenné, akik józan állapotukban nagyon használhatónak bizonyulnak. Egy idő után viszont már szinte állapotszerűvé tud válni a megszállottságnak ez a formája. Mi hát a teendő?
  Először is ez az állapot valóságos betegség. Az illetőt úgy is kell nézni, mint egy beteg embert. Egy betegtől nagyon sokat el lehet tűrni, mivel tudjátok róla, hogy nem beszámítható. Tudom, hogy ezt nem könnyű úgy tudatosítani magatokban, hogy ne éreznétek felőle a bántást. Pedig efelé kell törekednetek. A részeg, az alkoholista, az nem beszámítható. Csak azt kell megpróbálni, hogy hatékonysága körét szűkítsétek úgy, ahogy tudjátok. Nagyon komolyan és sokat kell annak imádkoznia, aki iszákos emberrel kénytelen együtt élni. Az imádság hatására a környezet úgy jár, mint mikor valaki szúnyogirtóval keni be magát. Dünnyöghetnek a szúnyogok körülötte, de rá nem szállnak. Így van ez az iszákossal kapcsolatban is. Nem árthatnak a rátelepedett gonosz lelkek annak, aki egy iszákos közelében él. De ez tényleg csak akkor igaz, ha erre imában kér segítséget az, aki ilyen szerencsétlennel kénytelen együtt lenni.
  Most lehet, hogy Magamból is kiábrándítalak egy kicsit. -
  Ha szüleid nem akarják eladni azt a nagy házat, melyre kétségtelenül már nincs annyira szükségük, akkor neked nagyon meg kellene gondolnod, hogy jót teszel-e, ha anyagilag segíted őket. Anyádat nem kell féltened. Na persze apádat sem, csak magadat. A szülő-gyermek kapcsolatnak nem szabad megkötözöttséggé fajulni. Szüleidért nem felelsz. Minél inkább segíted őket, annál inkább megnehezíted látásukat abban az irányban, melyben felismerhetik, hogy mennyire felelős emberek.- Tudnod kell, hogy nem könnyű jól szeretni! Csak az tud jól szeretni, aki belül szabad attól, aki felé szeretetét ki kell mutatnia. Még házastársak kapcsolatában is nélkülözhetetlen az a benső szabadság, mely külön-külön felelőssé teszi mindegyiket a Velem való kapcsolatában. Nem kell közelítenetek ahhoz a házhoz, melyből gyűlölet árad akár feléd, akár férjed felé. Ha ezt szüleid nem értik meg, az az ő bajuk. Anyád miatt sem kell vállalnod semmit. Te arra az időre választottad őt anyául, ameddig saját lábadra nem állhattál. A szülő-gyermek kapcsolat nem csúcsérték! Egyetlen kapcsolat sem csúcsérték a földön. Mind eszköz csupán arra, hogy Velem EGY tudjon lenni az, aki akarja ezt.
  Még valamit. Eligazítást kérsz egy ismerősöddel kapcsolatban. Meg kell mondjam, hogy nincs végleges viszonyulás senkihez, aki a földön él. Nem tudok olyan tanácsot adni szabad akaratú lények kapcsolatát illetően, melyre biztonságosan építeni lehetne. Az emberi kapcsolatok következményei lehetnek csupán a Velem való kapcsolatnak. Én tehetetlen vagyok a szeretet körén kívül. Csak a szeretet körén belül vagyok mindenható. Amikor pedig a szeretet köréről beszélek, akkor nyilván a szabadságukban Mellettem döntöttekről van szó. Így te bármit teszel vagy mondasz, ha az, aki nem engedi, hogy benne éljek, nem fogja megfelelő módon értékelni a te ténykedésedet. Ha viszont te engeded, hogy benned éljek, akkor úgysem tudsz elrontani semmit. Tehát jó kapcsolatot sem létrehozni, sem ápolni nem tud senki senkivel, csak Velem. E kapcsolatunknak következménye minden más. Valójában minden kapcsolatnak ezt, a Velem való kapcsolatot kellene szolgálni. Csak így járhat jól mindenki.
  Megáldalak a BÖLCSESSÉG ÉS A SZABADSÁG LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/277)

  2. hét
  (2006. 01. 9 - 15.)

  Témáink:

  Életetünk eligazításában nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek;

  Ha átadjuk értelmünk a Szentléleknek, akkor karizmák kezdenek működni bennünk;

  Isten nem igazságot sugall, hanem VALÓSÁGOT;

  A Biblia teljesen alkalmatlan arra, hogy az annak alapján állók egységre jussanak, bárhogyan is akarják ezt;

  A kézrátételes gyógyításról;

  Kérdező: Uram! Miért kell rangsorolni a Szentírásban? Adj tisztánlátást a jóga és a kézrátétel általi gyógyításban.

  A HANG válasza:

  "Örömet jelent számomra az, ha őszinte kérdésekkel, vágyakkal fordultok Felém. Szívesen ismétlem Magamat azért, hogy jobban megértsetek. Életetek eligazításában nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, Akinek ha átadjátok értelmeteket, akkor karizmák kezdenek működni bennetek. A karizma nem más, mint egy olyan emberi képesség, melyet Lelkem megtisztít és fölerősít a közösség javára. Most elmondom, mit nem ismert és értett Johannes Gréber.
  Isten nem sugall igazságot, mivel az igazság nem más, mint a valóság tudati tükrözése. Isten VALÓSÁGOT sugall. Miután e VALÓSÁG átszűrődött valakinek tudatán, az illető ezt éli meg IGAZSÁGNAK. Tehát mindenképpen rányomja tudatának foncsorozott tükrét a sugalmazást kapott lény arra a valóságra, melyet IGAZSÁGNAK fogalmaz meg. És mint tudjátok, ahány foncsorozás, annyi igazság egy-ugyanazon valóságot illetően.
  Most mondom az ismert példát: Egy képet nézve, kaptok némi ismeretet a kép alkotójáról. Még több ismeretet tudtok meg róla, ha az alkotó falujából jönnek emberek, és beszélnek róla. De a legtöbbet és legtisztább ismeretet akkor kapjátok, ha maga az alkotó jön el, és beszél önmagáról.
  E példa alapján már a teremtés /kép/ ad némi ismeretet Istenről. Sokkal több ismerethez jutnak azok, akik a sugalmazás /Biblia/ által igyekszenek nagyobb istenismeretre. / Az alkotó falujából jött emberek által kapott ismeret /, de minőségileg és mennyiségileg egyaránt tisztultabb és több ismeretre jut az, aki a MEGTESTESÜLT IGÉT hallgatja./ Maga az alkotó jön, és beszél önmagáról./
  Gréber ez utóbbival nem számolt. Sőt! Szinte egyetlen felekezet sem számol ezzel. Ezért van az, hogy a Bibliából mindent ki tudnak olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is. Így aztán a Biblia teljesen alkalmatlan arra, hogy a Biblia alapján állók egységre jussanak, bárhogy is akarják.
  Valamit a kézrátételes gyógyításról. Ez is karizma, bár meg lehet tanulni. Ez így ellentétnek tűnik, de nem az. Miért?
  Ha valakit megsimogatsz szeretettel, akkor ettől jobban érzi magát az illető. Ha ehhez társul még az is, hogy szíved szeretetét élő hittel összekapcsolod a benned élő Isten szeretetével, akkor ez bizony karizma, mert Én Lelkem által ott élek minden szerető szívben, s szeretetteljes simogatását megtisztítom, fölerősítem annak javára, aki éppen e kézrátétel boldog részese.
  Hitben és örömben tedd kezed szerető testvéredre, hogy gyógyítani tudjam őt általad. Természetesen a lélek gyógyulása az első, sőt, kizárólag ez a fontos. Minden más mellékes. Ahol azt látom, hogy a test gyógyulása nem segíti elő a lélek gyógyulását, ott nem válhat karizmává semmiféle simogatás, semmiféle kézrátétel.
  Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/278)

  3. hét
  (2006. 11. 16. - 22.)

  Témáink:

  Az emberek testi szenvedései Jézusnak nem okoznak örömet, de megengedi, hogy fölébressze bennünk az égi honvágyat;

  A szenvedés lehet szerep, amit az illető önmaga vállalt a földi élete előtt;

  Van olyan szenvedés, amit éretlensége miatt nem az érintett vállalt a földi élete előtt, hanem szeretetből feladatként kapott;

  Van törlesztés miatti szenvedés, vagyis vezeklés;

  Van eleve kudarcra itélt szenvedés, mert a Jézustól kapott szerepet nem érinti, vagy, mert Jézus győzelmét igazolja a szenvedések felett. Ilyenkor szokott Jézus gyógyítani.

  Kérdező: Idős, beteg ember vagyok. Gyógyulásra, jó szóra vágyom.

  A HANG válasza:

  "Drága gyermekem! Egy katolikus pap által küldöm hozzád szavaimat. Ezt azért bocsátottam előre, mert nem tudtad, holott jó lett volna, ha tudod. Nem mintha ez lényeges lenne.
  Álmod, melyben kis keresztet láttál, Tőlem való. Erőt áraszt még ma is reád. A testi szenvedések valóban nem okoznak Nekem sem örömet, de mint eszközök nagyon alkalmasak arra, hogy mulandó földi életetek nyomorúságaiból kikívánkozzatok. Tehát nem azért engedem meg, hogy aztán megszüntessem, hanem azért, hogy fölébresszem azokat a vágyakat bennetek, melyeket égi honvágynak is nevezhetnék.
  Most részleteiben nem taglalom az emberi szenvedéseket, de vázlatában fontosnak vélem megemlíteni.
  Van olyan szenvedés, mely szerep, melyet az illető önmaga vállalt magára még földi élete előtt. Az Enyém is részben ilyen volt. Van olyan, melyet nem ő, a szenvedő vállalt, mert éretlen volt dönteni afelől, hogy számára mi a legjobb, hanem mások, akik őt nagyon szerették, döntöttek így helyette. Van olyan szenvedés, mely egyben vezeklés is, s mely csak itt a földön lehetséges. És van olyan szenvedés, mely eleve kudarcra van ítélve: vagy azért, mert a Tőlem kapott szerepet nem érinti, vagy azért, mert nem befolyásolja, tehát győzelmemet igazolja, jelenti a szenvedések felett. Ilyenkor szoktam gyógyítani.
  Légy meggyőződve arról, hogy szeretetem azért engedte meg eddigi szenvedéseidet, s engedi még most is, hogy a te szereteted Irántam tudjon megnyilvánulni áldozatvállalásaid által azok felé, akik boldogságukat nem Nálam keresik, hanem olyan mulandó dolgokban, melyekben szükségszerűen csalódni fognak.
  Nagyon szeretlek, és megáldalak a TÜRELEM ÉS BIZALOM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/279)

  4. hét
  (2006. 01. 23. - 29.)

  Témáink:

  Mai világunkban minden fertőzés csak részben csökkenthető;

  A fetőzések csökkenetésére három lehetőség áll a rendelkezésünkre;

  A kérő és dicsőítő imának is három fajtája van;

  Főleg a dicsőítő ima tudja nagyon hatásosan erősíteni az immunrendszert, ha ez szívből jön;

  A teremtettség szintjén mindannyian egyenlők vagyunk, de soha át nem hidalható az a különbség, mely TEREMTŐ és teremtményei között van;

  Olyan értelemben sohasem lehettek istenek, mint a világmindenséget teremtő Isten! Ez nem teológiai tantétel csupán, hanem a teremtés lényege;

  A JÓT, az ISTENT képesek vagyunk birtokolni, de sohasem leszünk képesek kimeríteni;

  Kérdező: Uram! Megelőzhetők-e a gyakori fertőzések, melyek családunkat érik? Ki teremtette a lelkemet? Gyermekem ekcémája hogyan gyógyítható?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Abban a világban, melyben most éltek, minden fertőzés csak részben csökkenthető, de csökkenthető. Három lehetőség áll rendelkezésetekre e téren. Az egyik mindenki által ismert. Megfelelő higiénia, orvosi kezelés A másik sok ember által ismert: kérő imádság. A harmadik kevesek által ismert: dicsőítő imádság. A kérő és a dicsőítő imának is három-féle megnyilvánulása van. Egyéni, másokért végzett, és közösen végzett. Főleg a dicsőítő ima tudja nagyon hatásosan erősíteni az immunrendszert, ha ez az ima szívből jön.
  Gyermeked ekcémája természetesen meggyógyulhat. E téren sok függ az ő egyéni lelki hozzáállásától.
  Arra a kérdésedre, hogy lelkedet ki teremtette, egyértelműen azt kell mondanom, hogy ISTEN. A földön tapasztalható materializáció egészen más, mint a teremtés. Ez az oka annak, hogy csak Nálam, Nálunk találhatod meg boldogságodat. Ha más teremtett volna, akkor sohasem válhatnál annyira szabaddá lelkedben, amennyire szükséges ahhoz, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel és minden erővel ISTENÉRT élj. Márpedig ez életed értelme. A teremtettség szintjén mindannyian egyenlők vagytok, tehát mindannyian teremtmények vagytok. Soha át nem hidalható az a különbség, mely TEREMTŐ és teremtményei között van. Olyan értelemben sohasem lehettek istenek, mint a világmindenséget teremtő Isten! Ez nem teológiai tantétel csupán, hanem a teremtés lényege. Van tehát olyan, amiben nem lehettek olyanok, mint az Isten. De ez nem érinti boldogságotokat. A JÓT, az ISTENT képesek vagytok birtokolni, de sohasem lesztek képesek kimeríteni. Még pontosabban így fogalmazhatom ezt meg: ti képesek vagytok teljesen átadni magatokat Istennek, de Isten csak annyiban adhatja át magát nektek, amennyiben ezt el tudjátok viselni. Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/280)

  5. hét
  (2006. 01. 30. - 02. 05.)

  Témáink:

  Az asztrológiával foglalkozók nem végeznek hiábavaló munkát;

  Az asztrológia azonban csak azokban hozhat pozitív gyümölcsöket, akik belülről is igyekeznek ráhangolódni a világmindenség Teremtőjének szerető, segítő, boldogító szándékára;

  Minden emberekért vállalt szerepnek az önzetlenség kerete adja meg az elfogadhatóság hiteles formáját;

  A szerepeket kiosztó Isten soha nem feledkezik meg azokról az eszközökről, amelyek egy szerep szükséges kellékei;

  Isten mindenkinek csak önmagáról mond véleményt, másról azonban soha;

  Kérdező: Uram! Íme egy asztrológus kérdései :- Asztrológiával foglalkozom és szeretném az embereket olyan önismeretre segíteni, mely Istenhez vezeti őket. Ehhez kérnék útmutatást. Vannak körülményadta problémáim is, és szeretném hallani a HANG véleményét egy dalszövegíróról.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! A szerepeket kiosztó Isten a világmindenséget olyannak gondolta, hogy segítse a Föld-bolygón élőket szerepük megvalósításában. Ezért az asztrológiával foglalkozók - gondolj a napkeleti bölcsekre - nem végeznek hiábavaló munkát. Éppen az a szerepük, amit te megfogalmaztál. De ne várja senki az asztrológiától azt, hogy napkeleti bölccsé válik ennek ismeretei által. A felismert út vállalása által lesz minden asztrológus pozitív munkása Lelkemnek. Éppen az áldozat vállalása mutatja meg, hogy mennyire épít Rám valaki, illetve, hogy mennyire fontos számára az emberek hiszékeny hozzáállása ehhez. Az asztrológia csak azokban hozhat pozitív gyümölcsöket, akik belülről is igyekeznek ráhangolódni a világmindenség Teremtőjének szerető, segítő, boldogító szándékára.
  Amint számomra az istálló és a bitófa, s a közte feszülő hontalanságom biztosított hiteles keretet arra, amit képviseltem, úgy minden emberekért vállalt szerepnek az önzetlenség kerete adja meg az elfogadhatóság hiteles formáját.
  Afelől nyugodt lehetsz, hogy a szerepeket kiosztó Isten soha nem feledkezik meg azokról az eszközökről, melyek egy szerep szükséges kellékei. Az Isten ilyen.
  Azt pedig ne kívánd Tőlem, hogy bárki személyről is véleményt mondjak bárkinek is. Csak az illetőnek, önmagának mondok önmagáról véleményt, de másnak soha. Ez isteni diszkrécióm természete.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL"

  (Jézus; A Hang, 4/281)

  6. hét
  (2006. 02. 06. - 12.)

  Témáink:

  Fontos tények a Jehova tanúiról, amelyeket érdemes tudni;

  Az nem jó, hogy küldöttnek akarjuk kinevezni Máriát Jézus és az Atya felé;

  Ehelyett a Jézus által küldött követekre, pl. Máriára kellene komolyan hallgattnunk, mert Istenhez való viszonyunk ezáltal mélyül;

  Elsősorban tehát ne kérjünk Márjától, hanem kérdezzük meg, hogyan tudnánk neki segíteni abban, hogy minél több ember jusson Jézushoz;

  Kérdező: Uram! Mondj valamit a Jehova tanúiról és Máriáról.

  A HANG válasza:

  "A Jehova tanúi mozgalom, mely a XIX. század második felében született Amerikában, a szekták paradicsomában, a többi mozgalomhoz hasonlóan, a Bibliát bálványként kezelik, s úgy gondolják, hogy amit abból kiolvasnak, az számukra Isten üzenete. Ezek az emberek nagyon beszűkült gondolkodású és nagyon jámbor emberek, akik óriási anyagi háttérrel rendelkeznek Amerikából, s vezetőiket vakon követik.
  E mozgalmat Russel indította el 1879-ben. Az Őrtornyot /Sión Őrtornya = Zion's Watch Touwer/, ami 1939-től "Jehova királyságát hírül adó Őrtorony" címen jelenik meg, a Jehova tanúi tévedhetetlennek tartják. A mozgalom székhelye ma Brooklynban van. Alapítója, Russel is, már 1909-ben ide költözött. Jó hírnevét megtépázta, hogy hatvanszoros áron adott el bizonyos "csodás " gabonaszemeket, felesége pedig törvényesen elvált tőle önzése, hatalmaskodása és hűtlensége címén.- Erről bővebben olvashatsz Giuseppe de Rosa " Vallások, szekták és a kereszténység" c. könyvében. Annyit mondhatok még róla, hogy bár várja, de még nem kapta meg a lehetőséget arra, hogy újjászülessék. Ő maga éretlennek bizonyult saját életének átvilágítására, ezért mások döntenek majd jövendő sorsáról. Sajnos nem egyedüli e téren.
  Nektek tudnotok kell, hogy az a bálványimádás, mely nemcsak a Jehova tanúit jellemzi a Szentírással kapcsolatban, éppen azért nem fogadható el iránytűként, mert nem felel meg az Általam sugallt valóságnak. Már beszéltem nektek a kinyilatkoztatás négy formájáról, mely szerint első a teremtés, második a sugalmazás, harmadik pedig a megtestesülés. / A negyedik még ezután jön, a színről színre látás/ A második tehát, vagyis a sugalmazás örökké tart, mert Lelkem ilyen. Tehát nem a Biblia a forrás, hanem Lelkem által sugalmazó jelenlétem bennetek és azokban, akik nektek hagyományként adják tovább a bennük sugallt gondolatokat. Így maga a Biblia, mint a szent hagyomány terméke, nagyon előkelő helyen van az Engem megismertető eszközök között, de nem a legelső. A Biblia segítheti, de nem helyettesítheti az Én munkámat bennetek.

  A Jehova tanúinak nagy értéke, hogy komolyan veszik azt, amit igaznak tartanak, de csökkenti ezt az értéket az, hogy éppen beszűkültségük következtében vehetik komolyan a Biblia fundamentalista módon való kezelését. Sajnos azt is meg kell mondanom, hogy bizony hamisítják is a Bibliát. Vezetőik számára nem jelent gondot az, hogy ahol én jelen időt használtam pl. Jn. 8;58-ban, ott ők múlt időt használnak egyes könyveikben, mikor idéznek. Pl. "A legnagyobb EMBER, aki valaha élt" című tankönyvükben. Fontos, hogy ne lógjak ki abból a skatulyából, melybe próbálnak beilleszteni. De van még pár hely, melyet azért kénytelenek hamisítani, mert másképpen ellentétbe kerülnének önmagukkal. Giuseppe de Rosa könyvében megtalálhatod ezek egy részét.
  Mindez nem von le semmit azok buzgóságából, akik időt és fáradságot nem kímélve törekszenek képviselni az általuk felismert igazságot. Legtöbbjük nem vétkes tudatlanságban szenved, hanem olyan tudatlanságban, melyről nem tehet, de igenis tehetnek azok a különböző egyházak vezetői, akik bár vezetőknek, főpapoknak mondják és mondatják magukat, de életükkel cáfolják Lelkem gyümölcstermő munkáját.
  Nagyon szeressétek a Jehova tanúit is, de merjétek kimondani, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, aki bennetek értelmetek és akaratotok által működni akar. Engem semmiféle intézmény nem képes beszűkíteni önmagába. A Jehova-tanúi sem foglalhatnak le maguknak. Én személyekben gondolkodom, és nem intézményekben, és nem tanokban. Én SZERETETBEN gondolkodom. Minél többet vállal magára ebből valaki, annál közelebb van HOZZÁM!
  Máriáról is mondok pár gondolatot. Földi Édesanyám, jelenleg a ti égi édesanyátok, jelenlegi végtelen boldogságában is sokat szenved amiatt, hogy nem akartok vállalni Engem úgy, mint ő vállalt annak idején. Azért kapott engedélyt annyi JELENÉSRE, mert kért. És azért kért, mert anyátoknak tudja magát. Úgy gondolja, hogy természetének az a színezete, melyet anyai szeretetnek neveztek, talán nagyobb hatékonysággal érheti el szíveteket, mint Lelkem bennetek működő ereje. Kétségtelen, hogy minden jelenésére áldásom adom, mivel Engem akar látni mindannyitokban, Engem, aki jelen vagyok számotokra ma is, bennetek, rászoruló módon, mindegyikőtökben.
  Az az út tehát, melyet ő tesz felétek, az nagyon szent és nagyon áldozatos és nagyon fontos. De az már nem jó, hogy ti is küldöttnek akarjátok őt kinevezni Felém, Atyám felé. Ez nemcsak az egységet teszi lehetetlenné köztetek, de kétfókuszúvá teszi Irántam való szereteteteket. Ez nem jó. Persze még mindig jobb, mint a semmi.
  Istenhez való viszonyotok nem azáltal mélyül, hogy ti küldtök követeket Hozzánk, hanem azáltal, hogy az Általunk küldött követekre, - ilyen Mária is -, komolyan hallgattok, és megteszitek azt, amikre kérnek benneteket.
  Sajnos Mária-tiszteletetek főleg abból áll, hogy kéritek Máriát, legyen közbenjáró értetek. Bizony, sajnos szent királyotok, István is így gondolkodott. Nem Istennek van szüksége közbenjáróra, hanem nektek, Tőlünk küldöttekre és küldettekre. Mária ma is ilyen. Figyeljetek hát arra, hogy mit mond, mit kíván tőletek. Ne abban merüljön ki Mária-tiszteletetek, hogy elmondjátok neki, mint mondjon nevetekben az Istennek. SOKKAL FONTOSABB, hogy megtegyétek azt, amit ő mond Isten nevében nektek. Az ő mondanivalója a fontos, és nem a tiétek! Az ÉG tudja, hogy mit kell tennie, akkor is, ha nem mondjátok. De sajnos, ti nem tudjátok mit kell tennetek még akkor sem, ha Mária mondja. Azért nem tudjátok, mert nem arra van nyitva fületek, hogy meghalljátok, mi a feladatotok. Nyitva van viszont szátok atekintetben, hogy megfogalmazzátok Nekünk, hogy szerintetek mi a Mi feladatunk. Ez így nem jól van.
  Szeressétek nagyon Máriát, és kérdezzétek őt gyakran arról, hogy mit kell tennetek, hogyan tudnátok neki segíteni abban, hogy minél több ember Hozzám jusson.
  Megáldalak MÁRIA SZENT SZÍVÉN KERESZTÜL."

  (Jézus; A Hang, 4/282)

  7. hét
  (2006. 02. 13. - 19.)

  Témáink:

  "...tudomásul kell vennetek, hogy Én vagy első vagyok valakinek életében, vagy nem is vagyok ott."

  "Csak azok számára vagyok a körülményeknek is Istene, akik életében abszolút első lehetek. ...Aki ezt nem fogadja el, az csak tönkremehet."

  "Bizony igaz: vagy leborulni, vagy kiborulni. Harmadik út nincs."

  "A tüneti kezelés, mely csupán elodázza a dolgokat, ez nem az Én stílusom. Ezt ti találtátok ki különböző orvosi és pszichológiai praktikákkal."

  Jézus nem szertartásokat kíván tőlunk, hanem gondolkodásátalakítást.

  "Az Istent szeretőknek minden javukra válik."

  Kérdező: Uram! Egy anya, aki miután férje meghalt, újra férjhez ment, s olyan családapát vállalt, aki előző házasságából, mely elválással végződött, gyermekeit bizony nem áldásként hozta magával. Ezután nemcsak számban gyarapodott a család, hanem súlyos erkölcsi terhekkel is, amint a gyerekek kezdtek növekedni. Kérlek, válaszolj közvetlenül ennek a szenvedő asszonynak.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Te vagy már annyira érett személy, hogy megérted: a megoldás nem jöhet kívülről. Számodra egyre világosabb, hogy nem vagy képes úrrá lenni a helyzeten. Nem, mert mások szabadságát nem korlátozhatod úgy, hogy ez az állapot véglegesüljön. És mások sem tehetik ugyanezt veled.
  A Velem való kapcsolatod sajnos eddig csupán pótcselekvés volt. Márpedig tudomásul kell vennetek, hogy Én vagy első vagyok valakinek életében, vagy nem is vagyok ott. Ez természetemből adódó követelmény felétek. Az Isten ilyen. Csak azok számára vagyok a körülményeknek is Istene, akik életében abszolút első lehetek, tehát akik életében mindig és minden más csak utánam következhet. Ez megint természetes, ha meggondolod, hogy Magamra és nem egymásra teremtettelek benneteket. Aki ezt nem fogadja el, az csak tönkremehet. Ez magától értetődő. Ha valaki mérgezetten él, az rövid távon érezheti jól magát, de csak rövid távon. A méreg hatása idővel magától nem válik hatástalanná, hanem fölerősödve szétroncsolja a szervezetet. Így van ez lelki síkon is. Akiben nincs jelen állapotszerűen az Irántam való hódolat, azt előbb-utóbb olyan bódulat keríti hatalmába, mely bensőleg szétroncsolja az illetőt. Bizony igaz: vagy leborulni, vagy kiborulni. Harmadik út nincs.
  Ami jelenleg körülötted van, s valljuk be benned is, az a pokol különböző megnyilvánulása. A pokolban és a pokollal csak pokolian lehet élni. Valamikor ezt mondtam: " Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és az élet terhét hordozzátok, és én megenyhítelek titeket." De e kijelentésemnek elmondtam a feltételét is ugyanott, mely így szólt: 'Vegyétek magatokra az én igámat. Az én igám édes, az én terhem elviselhető '.- Aki ezt nem teszi, az sajnos lehetetlenné teszi számomra, hogy gyökeresen segítsek rajta. Mert Én csak így tudok. A tüneti kezelés, mely csupán elodázza a dolgokat, ez nem az Én stílusom. Ezt ti találtátok ki különböző orvosi és pszichológiai praktikákkal. Ezért tüneti kezelést náluk kell keresni.
  Mi hát a teendőd? Minden nap rendszeresen biztosítanod kell magad számra bizonyos időt - mondjuk negyedórát - melyben lélekben Hozzám simulsz, és úgy kéred magad számra azt az erőmet, mely szeretetedet önmagadban mások felé akkor is táplálja, mikor jogtalanul és ártatlanul bántanak, és nehezítik életedet. Velem mindenki mindenre képes. Én legyőztem azt a világot, mely téged meg akar nyomorítani. Akár kívüled van ez a világ, akár benned. Neked van lehetőséged tehát a Győztes oldalára állni. De ez nem statikus állapot, hanem egy olyan reménybeli küzdelem, melynek kimenetele már ismert, vagyis: győzelem.
  Már észrevehetted, hogy Én nem szertartásokat kívánok tőled, hanem egy olyan magatartást, melynek tartalma nem más, mint gondolkodásátalakítás. Ennek pedig alapja ez: az Istent szeretőknek minden javukra válik. Ennek a valóságnak életedbe építése az a gyógymód, mely gyökeres megoldást eredményezhet.
  Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Tedd lehetővé számomra, hogy közvetlenebb, személyesebb barátságba kerülhessek veled. Akarj jobban megismerni, hogy jobban el tudd fogadni erőmet, vigasztaló, bátorító szándékomat.
  Megáldalak, hogy a csüggedés ne tudjon úrrá lenni rajtad. Fogadd el és használd fel ennek az ÁLDÁSOMNAK EREJÉT."

  (Jézus; A Hang, 4/283)

  8. hét
  (2006. 02. 20. - 26.)

  Témáink:

  A szeretet csak akkor létezik, ha cselekvő. Kimerevített szeretet nem létezik;

  Isten megteremtményesülése szükségszerű, ami Jézusban megvalósult;

  A teremtés Jézussal vette kezdetét, és Vele is teljesedett be, ezért Ő az alfa és az omega;

  Annyiban vagyunk emberek, amennyiben bennünk élhet Jézus. Minden nem Jézusból forrásozó magatartásunk embertelen;

  Csak az boldog igazán, aki azt éli meg, hogy az abszolút JÓT - Jézust - magában hordja;

  "Az abszolút önállóság, az butaság. Fából vaskarika. Létezni sem tudnátok, ha nem tartanálak létben benneteket."

  A hit az olyan szeme a szívnek, mely sötétben is lát. Az oktalan félelem nem más, mint ennek a szemnek valamilyen megbetegedése.

  A hit hiánya nem gyógyítható kívülről.

  Szívével csak az fog látni, aki ezt valóban akarja;

  "Senkiben, Istenben se bízz addig, míg meg nem győződsz arról, hogy érdemes."

  "Amíg olyan Istened van, akiben nem érdemes bízni, addig még nem találkoztál az igaz és élő Istennel..."

  Kérdező: Uram! Egy olyan kérdező embert hozok Eléd, kinek kérdései Téged is örömmel töltöttek el. Ezt nagyon éreztem a szívemben, míg olvastam levelét. Kérdései: Az embernek miért van szüksége Istenre, és az Istennek miért van szüksége az emberekre? Az ember lelke teremtődött vagy öröktől van? Az embernek mi a természetes állapota? Magányosság, közösségi élet, valakivel vagy csoporttal? Lesz-e olyan idő, mikor az ember elég lesz önmagának? Vagy kicsit mindig gyermek marad, akinek függenie kell Istentől? Honnan a félelem, szorongás? Valóban lehet bízni Istenben?

  A HANG válasza:

  "Jól érezted. Mindig öröm a mennyben, mikor valaki őszinte kérdező. Meg kell mondanom, hogy válaszaim túl tömörnek fognak tűnni, mert mindegyikről könyvet lehetne írni, de most nem ennek van itt az ideje. Na, meg vannak is könyvek, melyeket megtalálhat a kérdező, ha nagyon akar, melyek eligazítást tudnak nyújtani a felvetett témákban. De Én itt és most kívánok, és fogok is válaszolni.
  Isten a SZERETET. A szeretet csak akkor létezik, ha cselekvő. Kimerevített szeretet nem létezik. A cselekvő szeretet szükségszerűen a szerető lény oldaláról nézve teremtő szeretés. Így a teremtés Istennek szükségszerű szabad tette. Ez nem ellentmondás, mert másra vonatkozik a szükségszerűség, és másra a szabadság. Az is szükségszerű, hogy Isten önmagához méltót teremtsen. Ezért szükségszerű az Ő megteremtményesülése is. Ez Bennem, akit ti Jézusnak hívtok, megvalósult. Ezért mondhattam nyilvános működésem első pillanataiban ezt: 'Betelt az idő'./Mk. 1; 15./ A teremtés Velem vette kezdetét is, és Velem is teljesedett be. Ezért vagyok ÉN az alfa is, és az ómega is. Így a ti oldalatokról nézve Belőlem indul ki a ti teremtésetek / Jn. 1; 3./, s Hozzám is kell visszatérnie. Ez annyit jelent, hogy annyiban vagytok emberek, amennyiben bennetek élhetek. Minden nem Belőlem forrásozó magatartásotok, embertelen is egyben.
  Nektek föl nem fogható az öröktől fogva való teremtés. Mert sem e szónak nem tudjátok tartalmát átfogni: örök, sem annak, hogy teremtés. De nem is szükséges. Szükséges és fontos az, hogy Istenre, tehát boldogságra vagytok teremtve. A boldogság és Isten a ti életetekben ugyanaz, mert csak az boldog igazán, aki azt éli meg, hogy az abszolút JÓT magában hordja. Ebben Én teljesen azonos vagyok veletek. Köztem és köztetek csupán annyi e téren a különbség, hogy Bennem ennek tudata csupán nagyon rövid időre, és csak a kereszten homályosult el. Nálatok kicsit fordított a helyzet. Meglehetősen ritkán, és akkor is csak rövid időre világosodik meg Istennel, Velem való élő kapcsolatotok.
  Gyermekem! Számotokra Rajtam kívül nincs boldogság, nincs benső béke, mert a teremtésnek mégis csak van bizonyos értelemben bizonyos megállapodottsága. Ez pedig az, hogy létben tartó módon is élek bennetek. Tehát a nemlétbe esnétek vissza, ha csak egy pillanatig is nem szeretnélek benneteket embernek. Állapotszerű szeretésem azonos az állapotszerű teremtésemmel. Mivel ez folyamat, ezért célirányos. Azt meg nem tehetem veletek, hogy Nálam alacsonyabb szintű célra irányuljatok, ha egyszer szeretésre képes szabadságra vagytok teremtve. Nekem ez a LÉNYEGEM. Nektek ez a CÉLOTOK. Így kerek kettőnk egymáshoz kapcsolt világa.
  Részetekről tehát az az ideális, természetes állapot, hogy EGY HÚRON pendüljetek Velem. Közétek azért jöttem, hogy be engedjetek magatokba. /Jn. 14;23./ Ez nem ledegradálás, hanem a legmagasabb fokban kitüntetett szeretet-megnyilvánulás részünkről. Isten gyermekének lenni, egyben a TEREMTÉS KORONÁJÁNAK IS LENNI. Az abszolút önállóság, az butaság. Fából vaskarika. Létezni sem tudnátok, ha nem tartanálak létben benneteket! Bár tudnátok mindig kicsit gyermekek lenni! Gyermekei az Én Atyámnak, s lennétek testvéreim örök boldogságban!
  A félelemről, szorongásról is mondok pár szót. A hit az olyan szeme a szívnek, mely sötétben is lát. Ezért az oktalan félelem nem más, mint ennek a szemnek valamilyen megbetegedése. A hit hiánya nem gyógyítható kívülről. Hitet adni nem képes semmi csoda, semmi rábeszélés. Szívével csak az fog látni, aki ezt valóban akarja. Nagyon sok ember, aki azt hiszi magáról, hogy hisz, olyan, mint az a vak, akit finom ösztönökkel rendelkező kutyája vezet. Egy egész életet le lehet élni ilyen önámításban.
  Hogy mennyire bízhatsz Istenben, azt neked kell észrevenned. Nézd az ég madarait, a mezők liliomait. Van gondviselőjük. Vajon értékeled magad legalább annyira, mint ezeket a teremtményeket? Ez a mércéje bizalmadnak.
  Senkiben, Istenben se bízz addig, míg meg nem győződsz arról, hogy érdemes. Amíg olyan Istened van, akiben nem érdemes bízni, addig még nem találkoztál az igaz és élő Istennel, aki fölkelti Napját jókra, gonoszokra, esőt ad igazaknak, hamisaknak egyaránt, s aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen, éspedig boldogan éljen.
  Megáldalak a BIZALOM ÉS A TÜRELEM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/284)

  10. hét
  (2006. 03. 6. - 12.)

  Témáink:

  Jézus a kapcsolatok Lelke, így Ő nem ismer elválást;

  "...nem akarok barátból férjet, férjből valami más társat, hanem a barátságot."

  "Bennem megszentelt barátságnak, a házastársat Bennem megerősödő házastárssá akarom növelni, nevelni."

  "Én azt az emberi kapcsolatot áldom meg, melyet előttem kötöttek azért, hogy áldásom ereje segítse át őket minden próbatételen."

  "Álljatok ellen annak a kísértésnek, mely a világosság angyalának képében bódítani és hódítani egyaránt akar benneteket."

  "Tőlem csak olyan találkozások jönnek, melyek erősítik a már meglévő kapcsolatokat. Ha találkozol valakivel, aki erősíteni, segíteni akar házasságod harmonikussá tételében, az Tőlem van. Aki gyengíti, sőt veszélyezteti, elerőtleníti az eddigi kapcsolatot, az az Ősellenségtől van."

  "Higgy jobban, vagyis légy jobban áldozattá válásra is kész"

  Kérdező: Uram! Eléd hozok valakit, aki egy meditációban olyasmit látott, ami nem hitelesíti házastársával a kapcsolatát. Sőt..! Kérlek szólj hozzá.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Már több helyen is elmondtam, hogy Én nem ismerek elválást. Én a kapcsolatok Lelke vagyok, s nem a kapcsolatok milyenségét akarom változtatni, hanem a minőségét. Tehát nem akarok barátból férjet, férjből valami más társat, hanem a barátságot. Bennem megszentelt barátságnak, a házastársat Bennem megerősödő házastárssá akarom növelni, nevelni. - Az a látás, vagy inkább így mondom, annak a látásnak magyarázata nincs egy hullámhosszon Velem. Lehet ugyan Értem elhagyni házastársat is, ha az illető lehetetlenné akarja tenni a Velem való kapcsolatot, de soha sem azért, hogy más majd ezt könnyíteni fogja. Nem fogja! Ha téged elhagy valaki, az más. De te ne akard elhagyni azt aki nem akar úgy élni, ahogy te szeretnéd. Nagy bajban lennél, ha Én elhagynálak olyankor, mikor nem kívánsz úgy élni, ahogy Én szeretném.
  Én azt az emberi kapcsolatot áldom meg, melyet előttem kötöttek azért, hogy áldásom ereje segítse át őket minden próbatételen. Álljatok ellen annak a kísértésnek, mely a világosság angyalának képében bódítani és hódítani egyaránt akar benneteket. Tőlem csak olyan találkozások jönnek, melyek erősítik a már meglévő kapcsolatokat. Ha találkozol valakivel, aki erősíteni, segíteni akar házasságod harmonikussá tételében, az Tőlem van. Aki gyengíti, sőt veszélyezteti, elerőtleníti az eddigi kapcsolatot, az az Ősellenségtől van. Megismétlem: Én a kapcsolatok Lelke vagyok. A Diabolos, a Szétdobáló, az Nekem ellenségem.
  A tanfolyamokkal kapcsolatban felhívom figyelmedet egy fontos tényezőre. Alaposság. Enélkül csak laposság lesz az, amit csinálsz. Ahogy ti mondani szoktátok: a kevesebb a több. Igen. Nem a sokféle a fontos, hanem az elmélyülés. Ismét Ellenlábasomra hivatkozom. Neki természetéhez tartozik, hogy mindig a halmozásra teszi a hangsúlyt. Bár természetedben van egy túlerős éhség, de ezt inkább a minőség felé próbáld kielégíteni, mint a mennyiség irányában. Egy idő után úgyis rájönnél, hogy a megszerzendő ismeretanyagból ki van vonva számodra az a tápszer, mely biztosíthatná benned a szellemi, lelki jóllakottság érzését.
  Jelenlétem bizonyítéka az a szívbéke, mely nemcsak mindent képes elviselni, de képes vágyat ébreszteni azokban, akik együtt élnek azzal, akikben így élhetek, hogy ők is részesüljenek ebben a békémben.
  Leányod lisztérzékenysége semmiképpen sem gyógyíthatatlan. Számára sincs viszont igazi gyógyulás anélkül a szívbéke nélkül, melyet tőled kell megtanulnia, életedről leolvasnia. Jelenlétem nemcsak kapcsolatot erősítő, de gyógyítóan teremtő jelenlét is.
  Higgy jobban, vagyis légy jobban áldozattá válásra is kész. Egy családban nagyon érzékelhetően tapasztalható, főleg az édesanya életében, hogy a búzamagnak el kell halnia, hogy jó termést hozzon. Ha nem ezt teszi, akkor előbb-utóbb magára marad. Nem azért, mert az emberek elhagyják, hanem azért, mert Engem elhagyott. Ennek persze természetes következménye lesz az is, hogy csalódni fog az emberekben. Tán éppen azokban, akikben a legjobban megbízott.
  Nagyon szeretlek. Helyetted nem tudom élni életedet boldogításodra, de veled igen, ha te is akarod.
  Megáldalak a TISZTÁN-LÁTÁS LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/285)

  11. hét
  (2006. 03. 13. - 19.)

  Témáink:

  Az önismerre önvizsgálattal juthat mindenki;

  Rendszeresen vállalod kell, hogy naponta feltedd magadnak e kérdéseket:
  Mire használtad idődet, szeretetedet, tehát mit csináltál, és hogyan tetted azt?

  Mindenki elsősorban saját cselekedetei tükrében ismerheti meg legreálisabban önmagát!

  "....mire használtad fel anyagi javaidat, és hogyan tartasz rendet magad körül. Ha e kérdésekre becsülettel válaszolsz, akkor olyan önismeretre jutsz, mely azonos azzal, ahogy Én ismerlek"

  "Az emberek nem lehetnek tárgyak számodra. Mindegyik külön egy csodás világ, s neked minden ember felé olyan küldetésed van, hogy akikkel kapcsolatba kerülsz, azok egyediségüknek ébredjenek tudatára."

  Kérdező: Uram! Így szól Hozzád egy Téged szerető ember: "Ki vagyok én, és milyen kapcsolatban állok Istennel?"

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Amit tudni akarsz, és amit tudnod kell, ezek nem egészen fedik egymást. Amit tudni akarsz, az két egészen különböző tartalmú. Az egyik kizárólag az Én területemre tartozik, tehát léted gyökerét, kiindulását érinti. A másik neve önismeret, melyre önvizsgálattal mindenki eljuthat. Amennyiben az első érdekel, azt meg fogod tudni akkor, amikor Én azt majd jónak látom a te érdekedben, lelki fejlődésed érdekében. A másikban csupán partnered lehetek, mivel helyetted nem vállalhatom azt a lelki, szellemi munkát, mely önmagad megismeréséhez szükséges. Amennyiben rendszeresen vállalod, hogy naponta felteszed magadnak e kérdéseket: Mire használtad idődet, szeretetedet, tehát mit csináltál, és hogyan tetted azt, amit tettél, akkor ebben melletted állok, és segíteni foglak, mert mindenki elsősorban saját cselekedetei tükrében ismerheti meg legreálisabban önmagát. Az előző két kérdéshez még fontosnak tartom hozzá tenni a következő kettőt: mire használtad fel anyagi javaidat, és hogyan tartasz rendet magad körül. Ha e kérdésekre becsülettel válaszolsz, akkor olyan önismeretre jutsz, mely azonos azzal, ahogy Én ismerlek.
  Kettőnk kapcsolatáról a következőket mondhatom: Azt nem szükséges magyaráznom, hogy mérhetetlenül szeretlek téged. Nem úgy, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon . Ha még mást is szeretnék úgy, mint téged, akkor kettő lenne belőled. Ez, gondolom, előtted is világos. A másik: szereped az emberek felé nem sablon-szerep. Az emberek nem lehetnek tárgyak számodra. Mindegyik külön egy csodás világ, s neked minden ember felé olyan küldetésed van, hogy akikkel kapcsolatba kerülsz, azok egyediségüknek ébredjenek tudatára. E szereped megvalósításában teljesen melletted állok. Csak együtt tudjuk jól végezni ezt.
  Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL"

  (Jézus; A Hang, 4/286)

  12. hét
  (2006. 03. 20. - 26.)

  Témáink:

  Minden intézményben működik egy olyan önfenntartási ösztön, mely minden felelősséget igyekszik magáról elhárítani;

  Az erő világában mindig annak van igaza, aki erősebb;

  Aki hisz bennem, az halált nem lát sohasem;

  Feladatotok a jelent megszentelni úgy, hogy növeljétek magatokban a szeretetet, még az ellenség szeretése irányában is;

  Kérdező: Uram! Gyermekem a katonaságnál állítólag öngyilkos lett. Számunkra ez elképzelhetetlen.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Bizony van olyan eset, hogy elképzelhetetlen dolgok valósulnak meg. Azt is tudnod kell, hogy minden intézményben működik egy olyan önfenntartási ösztön, mely minden felelősséget igyekszik magáról elhárítani. E téren egyértelművé válik, hogy az erő világában mindig annak van igaza, aki erősebb.
  A kaszárnyák világa nem az Én világom. Az emberi tudat fejlődése folytán egyre több országban van lehetősége enyéimnek arra, hogy olyan szolgálatot vállaljanak a seregben - alternatív szolgálat - melyben szinte kizárt dolog a baleset és az öngyilkosság is. A ti országotokban is van erre már lehetőség. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, az nem teszi számomra lehetővé azt a gondviselést, mely megakadályozhatná az olyan esetet, melynek gyermeketek is áldozata lett. A ti lépéseitek következményeit nem vállalhatom magamra. Szabad lények vagytok, s ezért olyan következményei vannak felelős döntéseiteknek, melyeket akkor is vállalnotok kell, ha azok nagyon kellemetlenek. Annak is van következménye, ha valaki az alternatív katonai szolgálatot vállalja, és annak is, aki a fegyveres katonai szolgálatot vállalja.
  Két dolgot azonban feltétlenül meg kell mondanom, ha már kérdeztél:
  Az egyik: semmiféle felelősségre vonásban nem vállalok besegítést. Én nemcsak hirdettem, de éltem és tanítottam is azt a megbocsátást, mely az irgalom rendjének alapszabálya.
  A másik: aki hisz bennem, az halált nem lát sohasem. - Ti túl nagy tragédiának fogjátok fel azt az eseményt, melyet senki el nem kerülhet a földön, vagyis a halált. Hidd el, gyermeked jobban járt azzal, hogy meghalt, mintha életben maradt volna. Ezt ő ma már nagyon is tudja. Megidézhetitek őt. Álmaitokban megjeleníthetitek. Arról fog tanúságot tenni, hogy olyan önismeretre jutott, melyre a földön soha sem jutott volna.
  Nektek tehát nem feladatotok a múltba visszajárni. Feladatotok a jelent megszentelni úgy, hogy növeljétek magatokban a szeretetet, még az ellenség szeretése irányában is.
  Megáldalak a SZERETETEM IRGALMAZÓ LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/287)

  13. hét
  (2006. 03. 27. - 04. 02.)

  Témáink:

  "Bizonyos értelemben minden betegség gyógyítható, bizonyos értelemben már maga az élet egy állapotszerű betegség."

  Mindenki boldogsága a Jézussal való élő kapcsolat természetes következménye!

  Öröklött betegség a szó szoros értelmében nem létezik, viszont van tudatosan átvállalt betegség a születendő gyermek részéről;

  Amennyiben felismered és vállalod szerepedet - a szeretni tanítás megfelelő módját és formáját - annyiban gyógyulsz;

  Kérdező: Betegségem gyógyítható e? Miként? Öröklik e a gyerekek? Bajaim gyökere-e ez a baj, vagy mit kell még tennem?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Bizonyos értelemben minden betegség gyógyítható, bizonyos értelemben már maga az élet egy állapotszerű betegség. Induljunk ki az elsőből.
  Minden ember arra a boldogságra van teremtve, mely a Velem való élő kapcsolat természetes következménye. Mindenkiben biztosítom azt a szívbékét és harmóniát, mely a földi élet boldogságának csúcsa. Az nevezhető egészséges embernek, akiben ezt megvalósíthatom. Ennek megvalósításához vagy megakadályozásához nem tartozik hozzá az, hogy hogyan funkcionál a test. Amihez ez hozzátartozik, az az a szerep, melynek vállalására megbízatást kapott Tőlem. Ilyen értelemben mondom, hogy minden betegség gyógyítható. Ha a test megbetegedése akadályozza a Tőlem kapott szerep tökéletes vállalását, akkor a test gyógyulásához szükséges eszközökre mindig rá fogok mutatni azoknak, akik Tőlem e téren tanácsot kérnek. Azért fogalmaztam így, mert sokkal többször gyógyítok természetes eszközökkel, gyógyszerekkel, orvosok közreműködésével, mint közvetlenül.
  Neked nem a betegségeddel kell törődnöd, hanem a Tőlem kapott szerepeddel, s akkor minden rendeződik benned, körülötted.
  Öröklött betegség a szó szoros értelmében nem létezik. Van tudatosan átvállalt betegség a születendő gyermek részéről. Ez az a karmikus betegség, mely gyógyulhat, sőt megszűnhet ugyan egy bizonyos feladat betöltése után, de csak akkor, mivel a karma nem más, mint egy bizonyos meghatározott sors vállalása.
  Tágabb értelemben tehát karmikus betegség maga az élet is. Ez annyit jelent, hogy amennyiben felismered és vállalod szerepedet - a szeretni tanítás megfelelő módját és formáját - annyiban gyógyulsz.
  A te életedben e célnak megragadása egyben gyógyulásod útja is.
  Megáldalak a TISZTÁN-LÁTÁS LELKÉVEL"

  (Jézus; A Hang, 4/288)

  14. hét
  (2006. 04. 03. - 09.)

  Témáink:

  Legtöbb embernek már előre eldöntött sorsa a házasélet, vagy éppen ennek az ellenkezője;

  Jótanácsok a fentiek felismeréséhez, a helyes magatartáshoz;

  Ameddig hűségesen ragaszkodik valaki Jézushoz, addig mindig remélheti, hogy nem fog magára maradni - minden értelemben;

  Kérdező: Kapok e életemben megfelelő társat?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Kérdésedben a hangsúly a megfelelőn van. Ameddig tőlem teszed függővé, addig csak ilyet találhatsz.
  Fontosnak érzem, hogy valami lényeges dologra felhívjam figyelmedet.
  Vannak, akik szinte mindent elkövetnek, hogy társat találjanak maguknak, s mégsem sikerül. Vannak, akik szinte semmit nem tesznek ezért, és mégis találnak maguknak társat. Van, mikor az erre látszatra legkevésbé számíthatók találnak társat, és van, mikor az erre legalkalmasabbnak tűnők nem találnak társat.
  Igen. Legtöbb embernek már előre eldöntött sorsa a házasélet. Ezek szinte belesodródnak ebbe. Akik nem sodródnak bele, azok nem teszik jól, ha minden áron házasságban szeretnének élni. Az ilyeneknél ez a vágy olyan kísértés, mely különböző elfoglaltságok vállalásával legyőzhető. A házasságban nem élők élete olyan komoly feladatokra predestinált, melyeket házasságban megvalósítani nem lehet. Van Tőlem kívánt cölebsz /házaséletet nem élő/ élet. Nemcsak papok és apácák körében. Amint van nem Tőlem kívánt cölebsz próbálkozás papok és apácák körében. Mi hát a te feladatod?
  Először is az, hogy ne irányítsanak leányod tanácsai. Én csak azokon tudok segíteni, akik vagy saját maguk nevében jönnek Hozzám, vagy azonosulnak mások tanácsával, s így szintén sajátjukként hozzák azt Elém.
  A másik: Ameddig hűségesen ragaszkodik valaki Hozzám, addig mindig remélheti, hogy nem fog magára maradni. Nemcsak olyan értelemben, hogy Én még soha senkit magára nem hagytam, - bár ez már önmagában is megnyugtató kell legyen -, hanem olyan értelemben, ahogy ti kívánjátok.
  Megáldalak a BIZALOM ÉS A TÜRELEM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/289)

  15. hét
  (2006. 04. 10. - 16.)

  Témáink:

  Váratlan megérzéseink, melyek folyamatban lévő eseményeket előre jeleznek, arra szólítanak fel, hogy élőbb kapcsolatot kell létesítenünk őrangyalunkkal;

  Ha az angyalokkal élő kapcsolatban állunk, segítségükkel megszelídíthetők, sőt teljesen meg is szüntethetők folyamtban lévő ártó események;

  Az angyaloknak a szabadságkörük megszűnik ott, ahol a miénk elkezdődik;

  Az angyalok azonban kérésünkre szabad utat kapnak belépni életetünkbe, méghozzá sokkal jobban, mintha erre nem kérnénk őket;

  Kérdező: "Bár mindig és mindenkire vigyázni akarok, de néha valami előérzet figyelmeztet olyan bajra, melynek én is akarva-akaratlan előidézője leszek. Megelőzhetők-e ezek a bajok? A másik kérdésem még rosszabb látomás: Kigyulladt házból kellett valakit kimentenem."

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Gondolatodba villant megérzéseid, melyek folyamatban lévő eseményeket előre jeleznek, arra szólítanak fel, hogy élőbb kapcsolatot kell létesítened őrangyaloddal, s egyáltalán az angyal-világgal. Az ilyen folyamatok, ha te angyalaiddal élő kapcsolatban állsz, mikor hozzád érnek, éppen az angyalok révén megszelídíthetők, sőt teljesen meg is szüntethető ártó kiteljesülésük.
  Főleg este és reggel ajánld magadat angyalod oltalmába. Az angyaloknak szabadságkörük megszűnik ott, ahol a tiétek kezdődik, de kérésetekre szabad utat kapnak belépni életetekbe sokkal jobban, mintha erre nem kérnétek őket. A te angyalod is szoros és élő kapcsolatban áll több angyallal, akik szívesen segítenek neki a te érdekedben. De ezt kezdeményezned neked kell, vagyis kérni kell segítségét, segítségüket. Tehát nem megijedni, hanem buzgón kérni őrangyalod segítő erejét.
  Ami az égő házat illeti, az pedig téged békesség-teremtő szerep vállalására szólít fel, amint ezt Máté 5; 9-ben olvashatod. Lesz erre alkalmad.
  Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/290)

  16. hét
  (2006. 03. 20. - 26.)

  Témáink:

  "Szeretném, ha törekednél arra, hogy kicsinek lásd a közeli bajokat, és megfelelő méretűeknek ... a távoliakat..."

  "Utcáitok koldusai dúsgazdag emberek azokhoz képest, akiket néha láthattok a TV képernyőin, mint csontváz embereket..."

  "Kétségtelenül igaz, hogy nem egyszerű ezek irányában a segítés. De azért nem lehetetlen. Részemről elég, ha e gondolatot nem hagyod elhalni magadban. Az idő meghozza majd azt a lehetőséget, melyet majd meg kell ragadnod. Spórolj erre."

  Isten kegyetlen kegyelmének oka, szerepe;

  Kérdező: Nagyon közel van hozzám egy nagy beteg és családja. Hogyan tudnék segíteni rajtuk?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Kérdésed nagyon kedves, bájos. Megszólal benned annak a szeretetnek örök emberi hangja, mely képes nagynak látni még a kis bajt is, ha közel van, míg a távoli bajok, még ha nagyok is, kevésbé tűnnek nagynak.
  Miért mondom ezt most neked? Azért, hogy felhívjam figyelmedet bizonyos távlatokra. Megvan benned az a képesség, melyet szeretnék karizmává formálni. Szeretném, ha törekednél arra, hogy kicsinek lásd a közeli bajokat, és megfelelő méretűeknek azokat a távoliakat, melyek sok-sok ezer ember felől kiáltanak felétek, s kérik segítségeteket. Utcáitok koldusai dúsgazdag emberek azokhoz képest, akiket néha láthattok a TV képernyőin, mint csontváz embereket, vagy akikről olvashattok időnkint az újságaitokban. Gyakran úgy gondoljátok, hogy mivel ezek messze vannak, nincs hát lehetőségetek melléjük állni. Kétségtelenül igaz, hogy nem egyszerű ezek irányában a segítés. De azért nem lehetetlen. Részemről elég, ha e gondolatot nem hagyod elhalni magadban. Az idő meghozza majd azt a lehetőséget, melyet majd meg kell ragadnod. Spórolj erre.
  Ami pedig az említett közeli problémát illeti, hát bizony az a maga nemében nem kicsi. Van ennek egy súlyos erkölcsi oldala. Az ilyen eseteket szoktátok Isten kegyetlen kegyelmének nevezni. Találó a kifejezés. Van aki éppen ilyen baja által kényszerül arra, ami nem érte volna, ha jobban figyel arra a hangomra, mely benne is szól időben és hallhatóan, érthetően. Az erkölcsi oldal az egyedüli fontos. Ez a boldogság - boldogtalanság talaja. Te annyiban segíthetsz, amennyiben az illető, illetve a család e vágyát kimutatja feléd. Az imádságod főleg téged segít abban, hogy itt és most ráláss arra, mi is a teendőd. De ez az egész esemény szerintem kell, hogy tanítson téged távlatokban gondolkodni.
  Nagyon szeretlek. Melletted vagyok. Együtt akarok működni veled. Szánj Rám több időt. Megáldalak."

  Jézus; A Hang, 4/291

  17. hét
  (2006. 04. 24. - 30.)

  Témáink:

  A szellemvilág felé való kinyílás előnyei és lehetséges hátrányai;

  Sokat és elmélyülten kell foglalkozni az evangéliumokkal, ha azt akarjuk, hogy a megtévesztő szellemek ne vigyenek félre;

  A test gyógyításának az örök élet szempontjából nincs semmi értéke. Sokkal fontosabb lenne lelki sebeink gyógyítása;

  Mindegyikünknek egyedüli hivatás van, a szeretni tanítás; Minden más csak eszköz, hogy ezt a feladatotot el tudjuk végezni;

  Aki nem ezt teszi, az készüljön fel egy keserves pótvizsgára (ismételt leszületésre)!

  Minél többször kell valakinek pótvizsgázni, annál fájdalmasabb feladatokat kell megoldania;

  Kérdező: "Egy gyógyító társaságnak vagyok tagja, ahol látó és halló médiumok is vannak. Úgy gondoltam, tudok beszélni az Atyával és Jézussal is, bár a válaszok nem mindig voltak igazak, tehát más szellemek szóltak hozzám, s megtévesztettek. Hogyan lehetséges ez? Többen Jézusként látnak. Én azt érzem, hogy az Atyához vagyok közel. Vágyódhatom egy új autóra? Segítene ez engem előbbre? Barátnőmmel milyen legyen a kapcsolatom? Beszélgethetek-e Jézussal? Szükséges számomra a szeptemberi tanfolyam?"

  A HANG válasza:

  "Igyekszem neked úgy válaszolni, hogy megérintse szívedet. Bár ettől a válaszomtól függetlenül is lesz alkalmad még találkozni HANG-ommal.
  Ma sok olyan társaság van, melyekben kinyílnak lelketek kapui a szellemvilág felé. Ennek nagy előnye az, hogy akarva-akaratlan, a földi élet mulandóságát nem félelemmel veszitek tudomásul, hanem tényként, ugródeszkaként, kifutó-pályaként, tehát olyannak, amilyen az valójában. Számomra viszont fájdalmas az, hogy bár kikerülhetetlenül el kell fogadnotok a szellemvilág fontosságát, sőt a földi életnél gazdagabb létét, mégis nem arra használjátok az ilyen irányú tapasztalatokat, amire kéne. Pl. a test gyógyításának az örök élet szempontjából nincs is semmi értéke. Sokkal fontosabb lenne lelki sebeitek gyógyítása, vagyis a megértés, megbocsátás, mások segítése, szolgálata abban az irányban, hogy minél több embert megtanítsatok szeretni. Valójában a szeretni- tanítás mindegyiktek számára az egyedüli hivatás, melyet Tőlem kaptatok. Csak olyan ember születik le a földre, aki ezzel a küldetéssel rendelkezik. Minden más eszköz, hogy ezt a feladatotokat el tudjátok végezni. Aki nem ezt teszi, az készüljön fel egy keserves pótvizsgára. S minél többször kell valakinek pótvizsgázni, annál fájdalmasabb feladatokat kell megoldania.
  Ha azt akarod elérni, hogy megtévesztő szellemek ne vigyenek félre, akkor sokkal többet és sokkal elmélyültebben kell foglalkoznod a Bibliában található evangéliumaimmal. Ott rátalálhat mindenki arra a tiszta hangra, melyhez mérnetek kell minden más szellemvilágból érkező hangot, képet.
  Az eddigiek alapján már tudhatod, hogy nem Bennünk, hanem benned van annak alapja, hogy te az Atyát jobban érzékeled, mint Engem, a Fiút. Mi annyira egyek vagyunk, hogy arra igazán nem is lehet földi hasonlatot mondani. Talán még a NAP és annak SUGARA közelíti meg ezt az EGYSÉGET. Ha Velem beszélsz, akkor az Atyához is beszélsz. Ha az Atyával beszélsz, akkor Velem is beszélsz. A különbség köztünk nem miattatok van, hanem MIATTUNK. Benső életünk ilyen.
  Ami pedig az új autót illeti, hát ezt valóban segítek előteremteni neked, amennyiben úgy látom, hogy magadnak és másoknak is eszköz lehet a szeretet további fejlődéséhez bennetek.
  Még a tanfolyammal kapcsolatban is van mondanivalóm. Csak annyiban érdemes vállalni, amennyiben nem teszi lehetetlenné evangéliumaimmal való foglalkozásodat. Mert a szellemi gazdagodásnak ez kell legyen legfőbb célja, hogy a Bibliában található evangéliumaimmal tisztában legyetek.
  Barátnőddel való kapcsolatod sokkal komolyabb következményekkel jár, mint gondolod. Egy ember sorsával nem lehet, nem szabad játszani. Nemcsak a te életed szentség. Az övé is az. Szentség abban az értelemben, hogy benne élek! Egy embert nem lehet használati tárgyként, amit cserélgetni szabad. Nem! Te óriási módon felelsz azért, hogy mennyire hoztad őt Hozzám közelebb, illetve mennyire távolodott el Tőlem miattad! Ismétlem. Óriása a felelőséged. Én ÉLETEMET adtam érte. Te mit tettél érte, vele? Amit vele tettél, Velem tetted. Ennek igazságát az utolsó ítélet tablóján látni fogod te is, és látni fogja mindenki!
  Szeretetem irántad töretlen. Legyen ez igaz visszafelé is.
  Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS ÉS HŰSÉG LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/292)

  18. hét
  (2006. 05. 1. - 7.)

  Témáink:

  "Szívesen végzett munka a földön csak akkor van a szeretet világán belül, ha az kötelességekből összeállított, és akkor is befejezett, ha ez már nagyon nem tetszik annak, akinek ezt végeznie kell."

  "A be nem fejezett munkák félemberei mind pszichés emberek, vagyis lelkileg betegek. Csak áldozatvállalások révén lesz mindenki teljes ember."

  "Jól csak azok tudnak aludni itt a ti földeteken, akik vállalják a hétköznapi élet nehéz munkájának a rosszul fekvését is."

  "Annak az életelvesztésnek, melynek eredménye az élet megnyerése, éppen az a lényege, hogy mindenben teljességre kell törekedni, és nem kedélyes jó- érzések konzerválására."

  "Ha csak egyetlen munkát végzel el, de azt jól és egészen elvégzed, akkor már nem éltél hiába a földön."

  "...bármennyit vállalsz, ha nem valósítod meg vállalt ténykedéseidet, boldogtalan maradsz ezen és a másvilágon egyaránt."

  "Fél emberekkel nem lehet egész-séget teremteni. Igenis, szürke kötelességekből álló élet az igazi az Én szememben."

  "A félmunkák mögött félemberek vannak. A félemberek mindig gyáva emberek. Félnek félelmükkel szembesülni, mert tudják, hogy áldozattá kéne válniuk olyasmiben, ami nem látványos. ...Az ilyen emberek... önámításban élnek."

  "Nem baj, ha nincs önbizalmad. Honnan is lenne? Bennem bízzál. Én bízom benned!"

  Kérdező: Szeretném látni életem problémáinak gyökerét. Visszatértek azok a keserű érzések, fejfájások, melyek egy időre elhagytak. Önbizalmam nagyon fogyóban. Apám sem bízik bennem. Nagy szükségem lenne anyagi segítségre. Tőle kérhetek-e? A függőségi érzést nehezen viselem. Sok a félbemaradt munkám, de nem akarok kötelességekből összeállított életet.

  A HANG válasza:

  "Már első mondatodban ismét a dolgok könnyebbik részét akarod megragadni. Problémáid gyökerének meglátását kéred Tőlem, hogy aztán minden egy szuszra megoldódjék. Hát ez nem megy. Legalább is úgy nem megy, ahogyan szeretnéd. Problémáid gyökere ugyanis éppen az, amit utolsó mondatodban fogalmaztál meg. Nem akarsz kötelességekből összeállított életet. Pedig életnek csak az ilyen nevezhető. Szívesen végzett munka a földön csak akkor van a szeretet világán belül, ha az kötelességekből összeállított, és akkor is befejezett, ha ez már nagyon nem tetszik annak, akinek ezt végeznie kell. Minden keserű íz, minden fejfájásod onnan van, hogy tudatod alatt benned is az él, hogy ember vagy, és nem félember. A be nem fejezett munkák félemberei mind pszichés emberek, vagyis lelkileg betegek. Csak áldozatvállalások révén lesz mindenki teljes ember. Neked tudnod kell, hogy ez a földi élet sokkal inkább pokol, mint mennyország. Jól csak azok tudnak aludni itt a ti földeteken, akik vállalják a hétköznapi élet nehéz munkájának a rosszul fekvését is. Annak az életelvesztésnek, melynek eredménye az élet megnyerése, éppen az a lényege, hogy mindenben teljességre kell törekedni, és nem kedélyes jó- érzések konzerválására. A kapkodó életben, bármennyire is akarnám, nem tudom létrehozni azt a szívbékét, mely nem jár sem fejfájással, sem keserűséggel. Ha csak egyetlen munkát végzel el, de azt jól és egészen elvégzed, akkor már nem éltél hiába a földön. De bármennyit vállalsz, ha nem valósítod meg vállalt ténykedéseidet, boldogtalan maradsz ezen és a másvilágon egyaránt. Fél emberekkel nem lehet egész-séget teremteni. Igenis, szürke kötelességekből álló élet az igazi az Én szememben. Nagy igazság van e mondatban: Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez kell a bátorság. A félmunkák mögött félemberek vannak. A félemberek mindig gyáva emberek. Félnek félelmükkel szembesülni, mert tudják, hogy áldozattá kéne válniuk olyasmiben, ami nem látványos. Az ilyen emberek álmaikban igyekszenek sikerélményekhez jutni, de maguk is tudják, hogy önámításban élnek. - Kérlek, ne akarj ilyenek közé tartozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy köztük vagy, mielőbb hagyj föl az ilyen életvitellel, még mielőtt teljes depresszióba juttat.
  Ne éld meg magad számára megalázónak, ha apádtól anyagi támogatást kérsz. Megbecsülni és nem kikerülni kell az ilyen lehetőséget. Ez a normális, és ez az emberi. Viseld csak el a függőségi érzést, ha ez a valóság. Amíg a valóság talaján maradsz, addig Veled vagyok, addig a legmélyen csak Velem vagy függőségi kapcsolatban. Ez pedig, remélem nem nagy baj. Nem baj, ha nincs önbizalmad. Honnan is lenne? Bennem bízzál. Én bízom benned!
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/293)

  19. hét
  (2006. 05. 8. - 14.)

  Témáink:

  "...jobban ismerem problémáitokat, mint önmagatok."

  "...a Tőlem felétek áradó kegyelem első megnyilvánulása a természet."

  Mire jó a párbeszédima?

  "...nem az a fontos, te milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy."

  "...itt a földön csupán törekvés állapotában lehet lenni. A megvalósultság állapota: álom."

  "Több cselekvés, kevesebb okoskodás."

  "...hozd jobban felszínre magadban azt az empatikus képességet, mely az irgalmas szeretet irányában kibontakoztatva valóban szebbé tudja tenni a te világodat, és másokét is."

  "Amennyire szükséged van dicsőítő imára, úgy nekem szükségem van kérő imáidra."

  Kérdező: Nem részletezem gondjaimat, vergődéseimet, életem problémáit. Te jobban látod ezeket, mint én. Kérlek adj eligazítást.

  A HANG válasza:

  "Már elmondtam párszor, most újra megismétlem. Valóban ismerem, sőt jobban ismerem problémáitokat, mint önmagatok. Miattam nyilván nem kellene senkinek megfogalmaznia kérdéseit. De magatok miatt feltétlenül szükséges, mert enélkül kettő helytelen dolgot kívántok Tőlem. Az egyik: fölösleges csodát. A másik: indiszkréciót. Olyankor vannak ezek, mikor médiumon keresztül akarjátok HANGOMAT hallani. Azt kívánjátok ilyenkor, hogy a médiumnak adjam meg a lélekbelátás adományát, és azt kívánjátok, hogy fedjem fel előtte azt, amit ti meg nem tesztek.
  Azért is fontos megfogalmaznotok kérdéseiteket, mert a Tőlem felétek áradó kegyelem első megnyilvánulása a természet. Tehát már a megfogalmazás alatt olyan antennákat tudok kinyitni lelketekben, melyek tisztultabban képesek fogni a médium, jelenleg a HANG hallója által megfogalmazott feleleteket. De azért is, hogy munkatársaimként dolgozzatok együtt a HANGGAL.
  Adok eligazítást, de ez egyben további feladatot is jelent számodra, ha fejlődni akarsz lélekben.
  A PÁRBESZÉD-IMA számodra azért fontos, hogy felismerd belső elbizonytalanodásaidat, azok forrásait, s elsősorban dicsőítő imával nyitogasd szíved szemeit - ez a hit - a Tőlem feléd már eddig is bizonyított szeretetem meglátására. Meg kell látnod és meg kell tapasztalnod, hogy az Én erőm, a te erőd is, hogy nem az a fontos, te milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. Tudomásul kell venned, hogy probléma-erdőben jársz, s ez nem baj akkor sem, ha neked úgy tűnik, hogy ennek soha sincs vége. Idealizmusod szárnyainak éppen problémáid biztosítják a rendszeres földre-szállást. Fel kell tudnod dolgozni magadban azt a tényt, hogy itt a földön csupán törekvés állapotában lehet lenni. A megvalósultság állapota: álom. A földre nem megvalósulni jöttél, hanem fölkészülni a megvalósulásra. Éppen a jóra való törekvéseid által. Ne csak beszélgess Velem. Nem csak gondolataimat akarom közölni veled. Szeretnélek arra az irgalmas szeretetre ránevelni, melyre képes vagy, de elracionalizálod.
  Több cselekvés, kevesebb okoskodás. Fennkölt gondolkodásod helyett, vagy mellett hozd jobban felszínre magadban azt az empatikus képességet, mely az irgalmas szeretet irányában kibontakoztatva valóban szebbé tudja tenni a te világodat, és másokét is. Nagyszerű adottságaid vannak erre. Tudni kell másoknak rád támaszkodni. Nem csalódhatnak benned, mert építő, buzdító, vigasztalni tudó képességeid Bennem gyökereznek. Nagyon örülök neked. Tanulj meg te is nagyon örülni Nekem. A dicsőítő ima ebben ad nagy segítséget.
  Amennyire szükséged van dicsőítő imára, úgy nekem szükségem van kérő imáidra. Ezek révén tudom igazolni előtted és mások előtt is, hogy szeretlek, veled vagyok, érted élek. Legyen most ennyi elég.
  Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/294

  20. hét
  (2006. 05. 15. - 21.)

  Témáink:

  "Három templom van, melyekben az Én Atyám él és tevékenykedik."

  "...mindhárom templom súlyos rombolásoknak van kitéve."

  "Lelked megtisztítása minden önzéstől, ez a legfontosabb. Minden más mellékes."

  Kérdező: Uram! Úgy érzem, életem az Isten házában mindig megtalálja szíve békéjét.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Három templom van, melyekben az Én Atyám él és tevékenykedik. Az egyik maga a világmindenség. Ez tanúságot tesz Isten jelenlétéről azoknak, akik Lélekben és igazságban keresik és imádják Őt. A másik templom az élő ember. Ti mindannyian a Szentlélek templomai vagytok. Létben tartó módon bennetek él az Isten, és boldogító módon, ha szeretitek Őt. A harmadik az a kövekből épült hajlék, melyben az Én szentségi jelenlétemet őrzitek.
  Sajnos, mindhárom templom súlyos rombolásoknak van kitéve. Ti magatok a legjobban. Pedig nagyon szeretnék úgy élni bennetek, hogy ne csak higgyétek, de tapasztaljátok is jelenlétem áldásos létét magatokban. Ehhez az szükséges részetekről, hogy arra a tiszta szeretetre törekedjetek, mely soha senkinek nem akar ártani, mely mindig mindenkinek képes megbocsátani, és legfőbb kívánsága az, hogy segítsen ott, ahol tud. Aki efelé törekszik, az feltétlenül megtapasztalja jelenlétünket. A természet templomában és a kőből épült templomokban eszköz-jellegűen vagyok jelen. Vagyis azért, hogy bennetek boldogító módon jelen lehessek.
  Lelked megtisztítása minden önzéstől, ez a legfontosabb. Minden más mellékes.
  Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/295

  21. hét
  (2006. 05. 22. - 28.)

  Témáink:

  "A te hazád annyira a menyben van, hogy ennél jobban már nem is lehet. E perctől kezdve már semmit sem számít, hogy milyen vagy. A fontos az, hogy az Enyém vagy!"

  "...mert az Enyém vagy, nem a te dolgod a többi."

  "Én úgy szeretlek, amilyen vagy."

  "Azok a szellemek, akik zavarni akarnak, ... azért engedem a közeledbe, mert akarom, hogy megedződj."

  "Én akarok foglalkozni veled, de ezt csak akkor tudom megtenni, ha te nem foglalkozol magaddal."

  "Én senkit semmiképpen sem akarok és nem is fogok elítélni."

  "Nagyon butuska bárány az, amelyik nem érzi magát biztonságban a Pásztora mellett."

  "A bűnök általában olyan lelki betegségek, melyekből hiába akar valaki önerejéből kilábolni."

  "Bőven elég, ha negyedévenként gyónsz! Bőven! Senki sem lett attól még jobb, hogy sokszor gyónt. Attól inkább boldogtalanabbak lesznek az ilyen emberek."

  "Akkor foglak meggyógyítani, amikor majd Én akarom."

  "Te nem vagy képes sem gyorsítani, sem lassítani e folyamatot."

  "...ez bizony kereszted, melyet tűrnöd kell, ha egyszer magadnak csinálod. Ha ennél okosabbat nem tudsz csinálni. Pedig tudnál. Ha nem törődnél magaddal."

  Nem bűn, hanem betegség az, amiből ki akarsz mászni, de éppen ezt kell Rám bíznod!

  Kérdező: Tele vagyok aggályoskodással.

  A HANG válasza:

  "Drága Gyermekem! Aggályoskodásod olyan, mint annak a halnak vergődése, melyet azért fognak ki a vízből, hogy egy sokkal jobb, tisztább, egészségesebb tóba tegyék át. Ez történik most veled. Bele kell nyugodnod, hogy kifogtalak abból a pocsolyából, amit ti földön, fölből, földért életnek neveztek. A te hazád annyira a menyben van, hogy ennél jobban már nem is lehet. E perctől kezdve már semmit sem számít, hogy milyen vagy. A fontos az, hogy az Enyém vagy! Ez így van, ha hiszed, ha nem. Éppen, mert az Enyém vagy, nem a te dolgod a többi. Nyüzsöghetnek körülötted, gondolatodban bárhogy és bármennyire és bármilyen ocsmány szellemek, a te szíved szeretete könnyedén hatol át ezeken, és mond Nekem hálát azért, mert lefoglaltalak Magamnak.
  Minden, mint rossz gúnya hull le rólad, ha hálát adsz azért, mert az Enyém vagy. Ennél fontosabb nincs. Én úgy szeretlek, amilyen vagy. Bízd Rám a többit. Azok a szellemek, akik zavarni akarnak, éppen azt akarják, hogy ne rám gondolj, hanem ővelük foglalkozz, illetve magaddal. Őket Én azért engedtem közeledbe, mert akarom, hogy megedződj. Akarom, hogy ne az legyen számodra a fontos, hogy milyen vagy. Azt akarom, hogy ne magaddal foglalkozz. Én akarok foglalkozni veled, de ezt csak akkor tudom megtenni, ha te nem foglalkozol magaddal. Ezt a szerepet át kell engedned Nekem. Velem kell foglalkoznod. Olvasd az evangéliumokat. Akard kihallani tanításomból azt, hogy szeretlek. Én senkit semmiképpen sem akarok és nem is fogok elítélni. Nem azért jöttem közétek, hogy nektek rosszabb legyen, hanem azért, hogy jobb legyen. Egyáltalán nem fontos, hogy milyen vagy, ha az Enyém vagy. Nem te, hanem Én vagyok a jó pásztor. Nagyon butuska bárány az, amelyik nem érzi magát biztonságban a Pásztora mellett.
  Ne bűneidet bogarászd. Ebből a betegségedből Én ki tudlak gyógyítani. Neked csak annyit kell elfogadnod, hogy kettőnk kapcsolatában nem az a fontos, hogy te milyen vagy, hanem az, hogy Én milyen vagyok. És ezzel kell neked egyre többet foglalkoznod. Engem egyáltalában nem érdekelnek bűneid. Ne érdekeljenek téged se. A bűnök általában olyan lelki betegségek, melyekből hiába akar valaki önerejéből kilábolni. Csak még jobban összekuszálódik benne minden. Úgy belekeveredsz, mint majom a cérnába, - ahogy ti mondani szoktátok.- Bőven elég, ha negyedévenként gyónsz! Bőven! Senki sem lett attól még jobb, hogy sokszor gyónt. Attól inkább boldogtalanabbak lesznek az ilyen emberek. Inkább szerető szavakat mondj Nekem, mint bűneidet. Légy már kicsit nagyvonalúbb. Azt hiszed, hogy a mennyei Atya, vagy Én rosszabbak vagyunk, mint a tékozló fiú apja, aki meg se engedte, hogy fia elkeseregje előtte bűneit, hanem mindjárt ünneplőbe öltöztette, s lakodalmat csapott tiszteletére. - Értsd meg, az ott-léte volt a fontos, és nem az, hogy milyen.
  Biztos, hogy hiába gyónsz akárhányszor. Nem leszel tőle boldogabb. Ebből az aggályoskodásból meg kell gyógyulnod. Akkor foglak meggyógyítani, amikor majd Én akarom. Te nem vagy képes sem gyorsítani, sem lassítani e folyamatot. Tehát ez bizony kereszted, melyet tűrnöd kell, ha egyszer magadnak csinálod. Ha ennél okosabbat nem tudsz csinálni. Pedig tudnál. Ha nem törődnél magaddal. Legalább azt hidd el, hogy annyira igazán szeretlek, mint egy átlagorvos a páciensét. Persze a valóság az, hogy úgy szeretlek, mint senkit a világon. Mint már többször és több helyen említettem, ha még valakit szeretnék úgy, mint téged, akkor kettő lenne belőled. Ha nem tudnád, szeretetem által létezel!
  Hidd el, számodra nincs halálos bűn! Nem bűn, hanem betegség az, amiből ki akarsz mászni, de éppen ezt kell Rám bíznod! Amit pedig a hazugságról gondolsz, az nevetséges dolog. Éppen az a bajod, hogy nem egészséges benned a bíráló képesség. Elsősorban saját magad felé nem egészséges.
  Az evéssel kapcsolatban tudnod kell, hogy Engem falánk és borissza embernek ismertek. Igenis szerettem a jó falatokat, szerettem lakodalmakba menni és erről sokat példázódni. S ha elfelejtetted volna, első csodámat is lakodalomban tettem, s tettem ezt azért is, hogy jobb legyen a hangulat. Nagyon sok vizet, nagyon jó borrá változtattam. Csak képzeld el, hogy jelen lelki aggályos természeteddel mertél e volna ilyenre vállalkozni. Sőt, ha azt mondták volna neked, hogy a földre szállt Isten ezzel nyitja csodáit, hát valószínű, hogy nagyon megbotránkoztál volna ennek még csak a föltételezésén is. Pedig hát így volt.
  Én akkor örülök, ha ti örülni tudtok. Csak olyan örömeiteknek nem tudok örülni, melyről előre látom, hogy nagyon hamar sírás lesz a vége.
  Írod, hogy rengeteg kérdésed van még. Ha a fentieket átgondolod, akkor az általad most rengetegnek fogalmazott kérdésekből semmi sem marad.
  Szeretlek. MEGÁLDALAK A BIZALOM LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/296

  22. hét
  (2006. 05. 29. - 06. 04.)

  Témáink:

  A gátlásosság erényei, nehézségei;

  "Ma éppen az a legnagyobb hátránya lelki fejlődéseteknek, hogy nem tudtok várakozni.
  Folyton siettek, s ezért minden fontos dologról lemaradtok. Elnagyoljátok életeteket."

  Kérdező: Gátlásosságomnak mi a gyökere? Tudnám-e fokozni tanulási hatékonyságomat?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Valójában mindkét kérdésednek gyökere ugyanaz. De most kicsit bővebben vagyok kénytelen ezt az egyetlen gyökeret megközelíteni és megvilágítani.
  Alkatilag olyan természetet választottál magadnak, természetesen az Én jóváhagyásommal, mely amilyen mély a felszín alatt, olyan lassú a felszínen. Ez bizonyos értelemben karmikusan határozza meg sorsodat. Ez azt jelenti, hogy ezt csupán javítani lehet, de módosítani nem. Éppen azért, mert ilyen vagy, nagy empatikus képességgel rendelkezel, s emiatt nem is az számodra a legfontosabb, hogy slágfertig légy, tehát hogy könnyedén tudj válaszolni, formálódni adott helyzetekhez, hanem az, hogy tudj másokra figyelni, másokat meghallgatni, problémáikat átérezni, s együttérző szívvel tudj melléjük állni. Te már akkor is sokat teszel, ha nem teszel semmi mást, mint türelmesen meghallgatod a másikat. Erre szoktátok ti azt mondani, hogy vállalnod kell azt a kellemetlen szerepet, melyben mások szemétládája leszel, melybe beledobálhatják lelkük nyomorúságait az emberek anélkül, hogy ezáltal hátrányt szenvednének. Te tehát képes vagy arra, hogy elvárások helyett várakozással tudsz viseltetni mások iránt. Ez nem kis dolog. Ma éppen az a legnagyobb hátránya lelki fejlődéseteknek, hogy nem tudtok várakozni. Folyton siettek, s ezért minden fontos dologról lemaradtok. Elnagyoljátok életeteket.
  Egy tanár megkérdezte egyszer tanítványait:" Tudjátok-e, hogyan lehet egy idegen nyelvet gyorsan és könnyen megtanulni?" A tanítványok érdeklődve kérdezték: "Hogyan" A válasz ez volt: "Sehogyan. Ezt csak lassan és nehezen lehet megtenni." - A tanárnak igaza volt.
  A te alkatod nem felületességre való. De ez ne keserítsen el. Mert bár igaz, hogy az átlagnál nagyobb lelki szenvedéseknek vagy szenvedő alanya, de az átlagnál nagyobb lelki élményekben is te részesülsz. Ez a te karmikus sorsod. Szorgalmadról nem szabad lemondanod látszatsiker kedvéért.
  Bízzál Bennem. Nem maradsz le semmiről, s amire szükséged van ahhoz, hogy földi életed szerepét jól betöltsed, azt mindig megkapod Tőlem.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/297

  23. hét
  (2006. 06. 5. - 11.)

  Vitatémánkhoz:

  Értelmes érvekkel vitában meggyőzni csak szenteket lehet!

  Az áldoztatást Jézus helyesnek tartja, nem véletlenül kérte ezt az utolsó vacsorán!

  Ha Jézus a Hangban az áldoztatást helyesnek tartja, az áldozást is, hiszen áldózók nélkül nincs áldoztatás;

  "Csak magamért felelek!.... Amíg az van bennem, hogy jaj, csak úgy történjen, ahogy én akarom, addig valójában uralkodni akarok". (Feri bácsi)

  Így nem felelek azért sem, hogy a katolikus, vagy más egyházakban hogyan áldoznak, áldoztatnak;

  Nem felelek másért, csak magamért? Ajánlott olvasmányok az alábbi Hang levelek:

  1/8, 1/9, 1/14, 1/30, 1/33, 1/48, 1/68, 1/81, 2/100, 2/129, 2/134, 3/177, 3/219, 3/232, 3/246, 4/262, 4/277, 4/292, 4/302, 4/306, 4/317, 4/323, 5/344, 5/349, 5/375, 5/382, 5/385, 5/390, 5/395, 5/400, 5/406, 6/439, 6/452, 6/485, 7/522, 7/571, 8/622, 8/630, 8/657, 8/673, 9/690, 9/697, 9/716, 9/724, 9/752, 9/767, 10/822, 10/828, 11/951, 12/1002, 12/1088, 13/1178, 13/1191, 14/1245, 15/1361, 15/1373, 15/1408, 15/1423, 15/1427, 15/1451, 16/1463, 16/1496, 16/1551, 17/1598, 17/1696, 18/1746, 18/1785, 20/1944, 21/2047, 21/2065, 21/2103, 22/2144, 22/2151, 22/2155, 22/2156, 22/2237, 23/2262, 23/2265, 23/2272, 24/2355, 24/2410, 25/2485, 25/2497, 25/2504, 25/2526, 25/2527, 25/2529, 25/2529, 25/2551, 26/2606, 26/2620, 27/2683, 27/2712, 27/2721, 27/2774, 27/2783, 28/2790, 28/2864, 28/2871, 28/2899, 29/2984, 29/3016, 30/3121, 31/3147, 31/3163, 31/3181, 31/3261, 32/3302, 32/3333, 32/3349, 32/3362, 33/3402, 33/3432, 33/3455, 33/3466, 34/3492, 34/3497, 34/3515, 34/3518, 34/3522, 34/3602, 35/3666, 35/3725, 35/3729, 35/3736, 35/3740, 35/3744, 35/3746, 36/3819, 36/3827, 36/3845, 37/3894, 37/3924, 37/3943, 37/3963, 38/4025, 38/4053, 38/4066, 40/4250, 40/4260, 40/4350, 40/4353, 41/4407, 41/4413, 41/4446, 42/4538, 42/4587, 42/4612, 42/4644, 42/4645, 43/4700, 43/4712, 43/4740, 43/4767

  Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK !
  Nem merek áldoztatni.

  A HANG válasza:

  Kedves Barátom!

  Meg kell gyógyulnod lelkileg! Ez az egész áldoztatás-felfogásod tiszta bohóckodás! A szívedben lehetek, de a kezedben nem? Magadat áldoztathatod, de másokat nem? Mit képzelsz magadról? Lehetsz valaha is olyan tökéletes, hogy méltó légy Előttem valamire? Hát nem az Én szeretetem nagyságát fejezed ki akkor, ha áldoztatsz? Úgy gondolod, hogy ez a te nagyságodat feltételezi? Mondd, drága gyermekem, minek képzeled magadat?
  Állítsd már le magadat! Mindig magaddal vagy elfoglalva. Felejtsd el magadat! Foglalkozz Velem és másokkal, a rászorulókkal, és ne azzal, hogy te milyen bűnös vagy! Ne mond magad kicsinek, nem vagy te olyan nagy!
  Drága Gyermekem! Sem anyagi, sem szellemi, sem lelki bajaidból nem tudlak kigyógyítani addig, amíg ilyen mértékben magaddal vagy elfoglalva! Mert ami benned van, az nem alázat, hanem rejtett gőg! Te nem az Én nagyságomra akarsz építeni, hanem a magad nagyságára azáltal, hogy leköpködöd magadat. Nagyon téves felfogásod van az alázatról. Csak öntudatos ember tud igazán alázatos lenni!
  Megáldalak ERŐMMEL,BÉKÉMMEL,NAGYLEKŰSÉGEMMEL!"

  Jézus; A Hang, 1247/7

  24. hét
  (2006. 06. 12. - 18.)

  Témáink:

  A tanítványság egy állapotszerű életforma;

  A lelki fejlődében nincs megállás!

  "Nem engedem, hogy bárki is bárkit megakadályozzon abban, hogy szerepét, azt a bizonyos kűrt a földi élet síkos talaján végig ne fussa, mégha néha meg is botlik, el is esik közben."

  "Valamikor azt mondtam, hogy jobb nektek, ha Én elmegyek. A mai napig sem nagyon értitek ezt a maga mélységében."

  "...nagyon sok olyan szemtelen szellem van, akik olyanok, mint nálatok a rádiózásban a zavaró állomások."

  "Akit, amit megáldasz szíved szeretetével, azt Én is megáldom."

  "Akit, amit megáldasz szíved szeretetével, azt Én is megáldom. ...Csak ennyit kell gondolnod vagy mondanod: 'Áldjon meg téged az Úr.' ... Ennek az az érdekes következménye lehet, hogy azon a napon jobban le fog lepleződni ennek hatására életedben a rossz, és fel fog transzformálódni a jó."

  Kérdező: Úgy éreztem, hogy Te előkészítettél egy olyan útra, mely fejlődésben tartja lelkemet. Vajon mi az oka annak, hogy nem hagyhattam el a földi életet akkor, mikor már szinte halott voltam?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Mint már hallottad is, Én nem szoktam sem félmunkát végezni, sem félmunkát végeztetni. Aki Hozzám tartozik, annak meg kell tanulnia, hogy a tanítványság egy állapotszerű életforma. E téren nincs megállás. Mindig meg fogod kapni Tőlem azokat a feltételeket, melyekre szükséged lesz munkád folytatásához.
  Valóban előkészítettelek. Ez az előkészület még most is tart. És még további előkészületek következnek. De ez nem jelenti azt, hogy már most, minden birtokodban lévő ismeret és erő ne volna alkalmas arra, hogy felhasználd ezeket mások javára. Éppen ezeknek gyakori alkalmazása által készülhetsz fel további fejlődésre. Amint egy iskolában az előző osztály feltétlenül szükséges a következő osztály vállalásához, úgy van itt is. Nincs megállás!
  Bizony azért nem hagyhattad el még a földi világot, mert olyan szerep vállalására vagy predestinálva, mely szerepet akkor, mikor idegen erők el akartak távolítani téged a fölről, még szinte el se kezdted. Nem engedem, hogy bárki is bárkit megakadályozzon abban, hogy szerepét, azt a bizonyos kűrt a földi élet síkos talaján végig ne fussa, mégha néha meg is botlik, el is esik közben.
  Mivel Én az ÉLET vagyok, tehát halált nem ismerek, ezért enyéim számára sem lehet a halál probléma. Az csupán átmenet. Éppen ezért, akik szüleid voltak, azok most sokkal közelebb vannak hozzád, mint voltak földi életükben. Ezt nehezen fogjátok fel a lekorlátolt földi dimenzióban. -
  Valamikor azt mondtam, hogy jobb nektek, ha Én elmegyek. A mai napig sem nagyon értitek ezt a maga mélységében. Éppen így mondhatom, hogy jobb neked, hogy volt szüleid már eltávoztak a földi életedből. Sokkal jobban tudnak téged most segíteni abban, amire igazán szükséged van. Vagyis a szellemvilággal való kapcsolatod erősítésében, tisztán tartásában. Azért fontos ez, mert nagyon sok olyan szemtelen szellem van, akik olyanok, mint nálatok a rádiózásban a zavaró állomások. Ezeket kiszűrni vannak hivatottak a te számodra jelenleg volt szüleid is. Erre képtelenek lettek volna, ha még a ti szűk földi életetek dimenzióiban kellene segíteniük.
  Örülök imáidnak. Akit, amit megáldasz szíved szeretetével, azt Én is megáldom. Csak ennyit kell gondolnod vagy mondanod: 'Áldjon meg téged az Úr.' Elég ha csak gondolod. Ezt az áldást volt szüleid is erősítik benned. Ez nem azt jelenti, hogy minden alkalommal gondold ezt, mikor valakivel találkozol, hanem azt, hogy reggelenként gondold ezt egész napodra, mely előtted áll. Akkor minden és mindenki az általad gondolt áldás erejében részesül. Ennek az az érdekes következménye lehet, hogy azon a napon jobban le fog lepleződni ennek hatására életedben a rossz, és fel fog transzformálódni a jó.
  Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/298

  25. hét
  (2006. 06. 19. - 25.)

  Témáink:

  Érdekes és fontos gondolatok a magyar nép egészéről;

  Tanulj meg nagyvonalú lenni másokkal szemben, és nagyon aprólékos magaddal szemben!

  "Aki szabadsága határait ismeri, abban csodálatosan tud működni Lelkem ereje."

  Kérdező: Van-e a magyarságnak kiváltságos szerepe a Földbolygó történelmében? Van-e olyan világkép, mely megfelelő eligazítást ad a jövőre nézve?

  A HANG válasza:

  "Olyan értelemben, hogy személyválogató volnék, olyan értelemben nincs kiváltságos szerepe egy országnak sem. Olyan értelemben, hogy feladatot kell elvégeznie egy népnek, olyan értelemben van kiváltságos szerepe. Micsoda ez a szerep? Egy olyan nyitottság, mely más népek életét nem jellemzi annyira. Ez a nép a többiekhez viszonyítva gyermekded nép. Csak vékony rétegben található meg a kis-egónak az a leárnyékoló ereje, mely az igazi én-t, azt, ahol Én bennetek élek, egészen le tudja bénítani.
  Az ebben az országban tapasztalható tanulékonyságnak természetesen veszélye az, hogy sok és nagy fájdalomnak teszi ki magát. Vezetői és félrevezetői gyakran élnek vissza ennek a népnek jóhiszeműségével.
  De Én nem akarok neked a magyar népnek, mint egésznek történelmi szerepéről, jövőjéről beszélni. Azért nem akarok, mert a te egyéni, és jelenben megélt szerepednél fontosabb számodra nem lehetséges.
  Bizony minden, ami életedet meghatározza, gyökerében nagyon mélyen van benned, s rá kell nevelődnöd, hogy egyéni döntéseidet onnan egészen mélyről érezd hitelesítettnek. Ez csak akkor lehetséges, ha megtanulsz nagyvonalú lenni másokkal szemben, s nagyon aprólékos magaddal szemben. Ez a sorrend nagyon fontos. Azért fontos, mert az a világkép, melyről érdeklődsz, emberképű. Tehát te állsz személyesen a központban. Ne zavarjon, hogy ezt minden ember elmondhatja magáról. A lényeg, hogy igaz. A világmindenség középpontjában állsz. Döntéseid nem lehetnek elnagyoltak. De mások számára csak akkor lesz sodróerejű minden döntésed, ha másokkal tudsz nagyvonalú lenni.
  Kétségtelen, hogy ezt a nagyvonalúságot a szülőkkel való kapcsolatban kell elsősorban megtanulni és megvalósítani. Mivel lépcsőfokokat nem lehet csak úgy átugrani, ezért aprólékosnak kell lenned, magaddal szemben, hogy világosan fel- és megismerd határaidat. Most elsősorban szabadságod határaira gondolok. Aki szabadsága határait ismeri, abban csodálatosan tud működni Lelkem ereje.
  Megáldalak."

  Jézus; A Hang, 4/299

  26. hét
  (2006. 06. 26. - 07. 02.)

  Témáink:

  A józan ész használatának nagy fontosságáról;

  Nem tudod rendbe szedni magadat, ha nem képességeid mozgósítására teszed a hangsúlyt, hanem valami ál-alázat folytán megideologizálod magadnak, hogy te úgysem tudod mit és hogyan kell tenni;

  "...arra vagy teremtve, hogy logikus gondolkodással találj rá a problémák megoldására, és őszinte szívvel vállalj olyan áldozatot, melyről előre látható, hogy hosszú távon eredményt érsz el vele."

  "Merj értelmedre hagyatkozni. Ne félj a tévedéstől."

  "Az önfejű és a tévedésekben csetlő-botló ember között óriási a különbség. Aki téved, azon nagyon szeretek segíteni. De az önfejűekkel nem tudok mit kezdeni."

  "Semmit sem szabad csak azért jónak, helyesnek ítélned, mert mások úgy látják."

  "Kell legyen annyi önállóságod, hogy belülről tudjál látni és dönteni. Ehhez nélkülözhetetlen a józan ész használata."

  "A gondolat mindent megelőz és mindent ki tud javítani addig, míg hisz a gondolkodó az Én jelenlétemben."

  "Ne szentekhez, hanem Hozzám mérd magad. Én sokkal emberségesebb ember vagyok, mint a szentek."

  "Arra a kérdésedre pedig, hogy hogyan tudj másokat is építeni úgy, hogy ne avatkozz mások életébe, a feleletem ez: sehogyan."

  A senki nem lépheti át más szabadságának határát, és senki nem engedheti meg, hogy átlépjék saját szabadsága határát;

  "A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonossá tesz."

  Kérdező: Hogyan szüntethető meg a belső lelki kesze-kuszáltság? Hogyan segíthetem mások lelki fejlődését, ha nem avatkozhatom bele életükbe? Egy kapcsolatra nézve kérek tanácsot. Lesz-e alkalmam családalapításra?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Nem meditációval tudod rendbe szedni magadat. Nem kell mást csinálod, csak használnod kell a józan eszedet. Te nem vagy depressziós. Még nem vagy. Nem is leszel, ha használod a józan eszedet. Ezért kaptad. Amíg a könnyebbik végénél kezded önmagad rendbe szedését, addig ne remélj sikert. A könnyebbik vége az, mikor nem képességeid mozgósítására teszed a hangsúlyt, hanem valami ál-alázat folytán megideologizálod magadnak, hogy te úgysem tudod mit és hogyan kell tenni.
  Te arra vagy teremtve, hogy logikus gondolkodással találj rá a problémák megoldására, és őszinte szívvel vállalj olyan áldozatot, melyről előre látható, hogy hosszú távon eredményt érsz el vele. Nem szabad csak az orrodig látni. Akinek olyan logikája van, mint neked, annak nem szabad, hogy ezt megengedje magának. Újra mondom: használd az eszedet. Ez irányítson. Merj értelmedre hagyatkozni. Ne félj a tévedéstől. Az önfejű és a tévedésekben csetlő-botló ember között óriási a különbség. Aki téved, azon nagyon szeretek segíteni. De az önfejűekkel nem tudok mit kezdeni. Semmit sem szabad csak azért jónak, helyesnek ítélned, mert mások úgy látják. Kell legyen annyi önállóságod, hogy belülről tudjál látni és dönteni. Ehhez nélkülözhetetlen a józan ész használata.
  A gondolat mindent megelőz és mindent ki tud javítani addig, míg hisz a gondolkodó az Én jelenlétemben. Értsd meg: nemcsak létben tartó módon vagyok benned, hanem boldogító módon is. De így csak azokban tudok lenni, akik akarnak értelmesek lenni, s akik nem azért öntudatosak, mert önfejűek, hanem azért, mert józanul Hozzám merik mérni magukat. Ne szentekhez, hanem Hozzám mérd magad. Én sokkal emberségesebb ember vagyok, mint a szentek.
  Amikor a kisegér az elefánttal ment át a hídon, s ezt mondta: "Hallod, hogyan dübörög alattunk a híd!", a kisegérnek ekkor igaza volt. Nemcsak az elefánt alatt dübörgött a híd, hanem a kisegér alatt is. Amikor te isteni öntudattal bátran képviselsz valamit, amiről meg vagy győződve, akkor persze, hogy ez Nélkülem nem megy, de mégis csak együtt, tehát te is benne vagy ebben. Öntudatod nem önfejűség, hanem a hitnek a megnyilvánulása.
  Arra a kérdésedre pedig, hogy hogyan tudj másokat is építeni úgy, hogy ne avatkozz mások életébe, a feleletem ez: sehogyan.
  Először is egyetlen feladatod, hogy saját lelked épülésén fáradozz. Ennek hármas következménye lehet. Az egyik, hogy akikkel kapcsolatban vagy, azok önkéntelenül is le tudják olvasni rólad azt, ami számukra követésre érdemes. A másik, hogy rád kérdeznek, s ilyenkor ők kérik, hogy avatkozz életükbe. A harmadik pedig, s ennek két ága van. Az egyik az, hogy vagy te akarod átlépni szabadságod határát, s ehhez nincs jogod semmiféle ideológia alapján, pl. hogy meg akarom javítani őt akarata ellenére. Ezt még Én sem tehetem meg. A másik pedig az, ha más akarja átlépni szabadsága határát a te károdra. Vagyis arra akar rávenni, hogy bűnrészes légy vele. Ennek egyértelműen ellene kell mondanod. Ez esetben azonban nem arról van szó, hogy te bele akarsz avatkozni életébe, hanem arról, hogy ő akar a tiédbe, s te ennek ellene mondasz.
  A kérdezett kapcsolattal kapcsolatban pedig ezt mondom: minden barátságban kettőn áll a vásár. Neked nem arra kell törekedned, hogy a másik számára elfogadható légy. Ahányszor erre törekszel, burkoltan ilyenkor mindig az Én helyembe állítod őt. A Velem való baráti kapcsolat a lényeg. A többi mind ennek következménye. Nem egymásra, hanem Magamra teremtettelek benneteket. Ne feledd: A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonossá tesz. Ezért kell kizárólag a Velem való barátságra törekedni. Azok a barátságok, melyek nem a Velem való barátságból nőnek ki, azok valójában mindaddig zavaró állomások, míg az egyik fél meg nem tér igazán.
  Még van egy kérdésed: lesz e lehetőséged családalapításra, s fontos e ez neked? Válaszom: lesz lehetőséged, de nem fontos. Egyáltalán nem fontos. Semmit nem fogsz nyerni vele, ha felhasználod a felkínálkozó lehetőséget. Persze, veszíteni sem fogsz, míg Én vagyok a legfontosabb számodra. Azt tudnod kell, hogy Számomra te a legfontosabb vagy.
  Szeretlek. Megáldalak."

  Jézus; A Hang, 4/300

  27. hét
  (2006. 07. 3. - 9.)

  Témáink:

  "Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ez nem kapcsolódik lényegileg az érzelemvilághoz."

  A szeretet addig él benned, amíg függetlenül minden érzéstől, jót akarsz másnak;

  Ha teret engedünk a negatív érzelmi hullámoknak, ez az önfegyelem hiánya;

  Az önfegyelem hiánya gyakorlással megszüntethető;

  A legtöbb ember, akik különböző narkotikumok által próbálják életüket megoldani, éppen az önfegyelem elől menekülnek;

  Ebből nagyon komoly megtérés nélkül nincs kiút;

  A benned megszólaló HANG csak akkor állandósulhat benned, ha sokszor elolvasod a négy evangéliumot;

  Akik elhatározták, hogy minden hónapban legalább egyszer elolvassák a négy evangéliumot, ez napi pár percet jelent csupán!

  A Bibliával ezt ne tegyük!

  Kérdező: Mintha két én lenne bennem. Az egyik nagyon tud szeretni, a másik nagyon tud gyűlölni. Hogyan lehetnék állhatatos a szeretet oldalán? Időnként megszólal bennem egy HANG, ami eligazít. Lehet ezt állandósítani? Hogyan tudok hatékonyabban segíteni az embereken?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! A földre azért születtél le, hogy birkózások legyenek benned. Ezek a birkózások adnak én-ednek lehetőséget arra, hogy el tudd dönteni hovatartozásodat. Tisztáznod kell magadban bizonyos fogalmakat.
  Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ez nem kapcsolódik lényegileg az érzelemvilághoz. Természetesen van, amikor nagyon is át van itatva érzelemmel. De ez nem lényeg. A szeretés akarás kérdése. Addig él benned, míg függetlenül minden érzéstől, jót akarsz másnak. Amikor azt mondod, hogy meg tudnád ölni azt a másik ember, ezt nem az értelmed mondatja veled, hanem az a negatív érzelmi hullám, mely elöntött. Az ilyen elöntésnek több oka is van. Kétségtelen, hogy az egyik, és nem is a legkisebb, az önfegyelem hiánya. Ez csak gyakorlással, önfegyelmezésekkel szüntethető meg. Ezt semmivel nem lehet helyettesíteni. Legtöbb ember, akik különböző narkotikumok által próbálják életüket megoldani, éppen az önfegyelem elől menekülve kerülnek olyan zsákutcába, melyből nagyon komoly megtérés nélkül nincs kiút. Érzelmi hullámzásaidon tehát csak akkor válsz úrrá, ha tudatosan, értelmesen mindig azt a jót kívánod másnak, amiről tudod, hogy az neked is javadat szolgálná, ha más azt neked kívánná.
  A benned megszólaló HANG feltétlenül állandósulni akar benned. Ez csak akkor valósul meg, ha sokszor elolvasod a négy evangéliumot. Van egy pár olyan gyermekem, akik elhatározták, hogy minden hónapban legalább egyszer elolvassák a négy evangéliumot. Ez napi pár percet jelent csupán! Nem az egész Bibliát mondtam. Azt nem is ajánlom. Nem. A négy evangélium az, melyben úgy ismerhetsz meg Engem, amilyen valójában vagyok. Ez alapja annak, hogy a benned megszólaló HANG az Enyém legyen, mikor néked tanácsot ad.
  Mások segítésére sem tudok jobb módszet ajánlani, mint amit az előző két gondolatkörben eléd tártam. Vagyis: eszedet használni jóakarattal, és törekedni Engem megismerni az evangéliumaim által.
  Megáldalak a TÜRELEM ÉS AZ ALÁZAT LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/301

  28. hét
  (2006. 07. 10. - 16.)

  Témáink:

  Ne olyanokon segíts anyagilag, akik saját hibáik, - hanyagság, lustaság, ostoba jóhiszeműség, naivitás - miatt jutottak nehéz helyzetbe!

  Segíteni azokon kell, akik nem tehetnek róla, hogy nehéz helyzetbe jutottak!

  Ne vállaljátok magatokra mások hibáinak következményeit!

  Legtöbb koldus azért nem tanulta meg a becsületes munkás életet, mert mindig voltak helytelenül jó szívűek, akik megóvták őket attól, hogy saját hibáikból egy életre tanuljanak!

  Kivétel az, aki saját hibájából rászoruló lett, birkózik nehézségeivel, de ő - és ez a lényeg - nem fordul hozzánk segítségért!

  "Nem azért jöttem közétek, hogy ti segítsetek másokat könnyelmű életre, hanem azért, hogy mutassátok meg, Belőlem mindig lehet élni annak, aki értelmét és akaratát Hozzám igazítja."

  Kérdező: Kin és hogyan segítsen testvérem?

  A HANG válasza:

  Üzenem Testvérünknek: nem azért segítettelek téged anyagi előnyökhöz jutni, hogy olyanokon segíts, akik saját hibáik,- hanyagság, lustaság, ostoba jóhiszeműség, naivitás - miatt jutottak nehéz helyzetbe. Ez lényegében semmivel sem különbözik attól, mintha azon segítenétek, aki kártyán vagy lóversenyen vesztette volna el anyagi javait. Segítened azokon kell, akik nem tehetnek róla, hogy nehéz helyzetbe jutottak. Bármilyen jó is az Én isteni pedagógiám, hajótörést szenved ott, ahol feleslegesen magatokra vállaljátok mások hibáinak következményeit. Higgyétek el, legtöbb koldus azért nem tanulta meg a becsületes munkás életet, mert mindig voltak helytelenül jó szívűek, akik megóvták őket attól, hogy saját hibáikból egy életre megtanulják, hogy mit jelent felelőséggel dönteni olyan esetekben, melyek meghatározzák kinek-kinek az életvitelét. Egyetlen kivétel van. Amikor az, aki saját hibájából rászoruló lett, nem fordul hozzátok segítségért, ehelyett birkózik nehézségeivel, s ti úgy érzitek szívetekben, hogy bár valóban ő volt a hibás, de nektek segítenetek kell. De ez csak akkor fordulhat elő, ha erre nem kér fel benneteket az illető szenvedő alany.
  Egész jelenleg legelterjedtebb teológiátok legnagyobb tévedése éppen az, hogy úgy gondoljátok, helyettetek megtettem valamit. Nem szeretnélek benneteket helyesen, ha így tettem volna. És ti sem szerettek helyesen, ha így tesztek mások látszatérdekében.
  Mindaz, amit az adásról mondtam, az annyiban és olyankor hiteles, amennyiben és amikor az illető saját hibáján kívül - pl. elvesztette pénzét, kirabolták, súlyos betegség miatt nem tud keresni, stb. - kerül ilyen helyzetbe. Nem azért jöttem közétek, hogy ti segítsetek másokat könnyelmű életre, hanem azért, hogy mutassátok meg, Belőlem mindig lehet élni annak, aki értelmét és akaratát Hozzám igazítja.
  Így vagytok kedvesek Nekem. Így vagytok az ÉN ÁLDOTTAIM."

  Jézus; A Hang, 4/302

  29. hét
  (2006. 07. 17. - 23.)

  Témáink:

  A KIO terjesztésének helyes módja, speciális helyzete;

  "...minden döntésetek és cselekedetek annyit ér, amennyire a halálotok óráján majd értékelni tudjátok azokat."

  "Amikor bizalmat kérek tőled, olyankor soha sem kérem értelmed kikapcsolását, hanem ennek éppen az ellenkezőjét, értelmed bekapcsolását."

  Kérdező: Hogyan vállaljam a könyvterjesztés feladatát? Vállaljam-e egyáltalán?

  A HANG válasza:

  "Feltett kérdésedre nagyon egyértelműen fogok válaszolni, mert ez számodra további életednek meghatározója lehet.
  Először elvi tisztázást adok: 1. Csak olyan könyveknek terjesztését kell vállalnod, mely könyveket szívügyednek tekintesz. 2. Minden könyvterjesztés olyan felelősségteljes munka, mely felelősség nem ruházható át másra. Ez azt jelenti, hogy nem teheted csupán azért, mert egy általad tisztelt személy, vagy személyek így látják jónak. Csak amennyiben te jónak látod, olyan értelemben, hogy halálod óráján e döntésedért hálás leszel Nekem tehát sem pozitív, sem negatív értelemben nem hivatkozhatsz másra. Vagyis mondanod kell, hogy ez a te érdemed is, és nem mondhatod, hogy valamiben rászedtek, tehát nem vagy felelős érte.
  Ezek után lássuk a konkrét esetet: A KIO nem való terjesztésre olyan értelemben, mint általában a többi könyvek. Ez egy olyan tudományos munka, amelyet ha valaki ügyesen el is tud adni másoknak, azok, akik megveszik így, nem fogják elolvasni.
  A KIO-t ingyen kell odaadni papoknak, főpapoknak, püspököknek, és nemcsak a katolikus valláshoz tartozóknak. Pénzért csak azoknak adjátok, akik keresik e könyvet. Ha ingyen adjátok, és ennek ellenére azok a teológusok, akik így megkapták, még arra sem méltatják, hogy ezt az ingyen kapott művet elolvassák, hát bizony semmire sem hivatkozhatnak majd saját mentségükre.
  A KIO-val kapcsolatban tehát ez a javaslatom. Lehet ugyan párral próbálkozni némely könyvesboltban, de ennek elolvasására nincs felkeltve igény. Sőt! Az a példányszám, amelyben kinyomtattátok, akkoriban nem volt annyira átgondolt, mint kellett volna.
  Amit előbbre, az elvi részben mondottam, az a többi könyvre vonatkozik. Főleg a " Merre menjek? "- re. Ezt, ha szívügyednek tudod tekinteni, s így terjeszted belátásod szerint, ez biztosan örömet fog okozni neked halálod óráján. - Hidd el, minden döntésetek és cselekedetek annyit ér, amennyire a halálotok óráján majd értékelni tudjátok azokat.
  Pénzügyi dolgaid intézésében nem azért adtam neked jelenleg annyi szabad időt, hogy csupán nyaralásra használd ezt fel, bár ez is kell néha. Mindaddig, míg Engem kérdezel munkád felől, akár a HANG által, akár közvetlenül, s tanácsomat megfogadod, mindaddig áldásomat élvezni fogod. Ezt már eddig is megtapasztalhattad. Neked most fog majd beérni eddigi életed Általam irányított, s általad teljesen át nem látott sorsod soros korszaka.
  Amikor bizalmat kérek tőled, olyankor soha sem kérem értelmed kikapcsolását, hanem ennek éppen az ellenkezőjét, értelmed bekapcsolását. Olvass, tanulj, szellemileg is töltekezz.
  A könyvterjesztést úgy, ahogy eléd tártam, nem munkád helyett, hanem munkád mellett ajánlom neked. Így amit teszel Értem, azt Velem és Általam is teszed.
  Megáldalak ÖRÖMÖMMEL ÉS BÉKÉMMEL."

  Jézus; A Hang, 4/303

  30. hét
  (2006. 07. 24. - 30.)

  Témáink:

  "Az Ősellenség, akit Sátánnak, Belzebubnak is neveznek, a világosság angyalának képében akar félrevezetni benneteket."

  Az állatnak nincs boldogság utáni vágya, minden életmegnyilvánulásuk az ön- és a fajfenntartás ösztönére vezethető vissza;

  Az állatokak azért nincs örök életük, mert nincs értelme létüknek, ha e két ösztön felbomlik;

  "Az embernek azért van örök élete, mert az ön és fajfenntartás ösztöne mellet a boldogság utáni vágy is élteti. Sőt ez élteti elsősorban."

  Ne csak a szíved jóságát igyekezzél nevelni és növelni, hanem gazdagítsd szellemedet is állapotszerűen, napi szinten jézusi ismeretekkel, különben zsákutcába jutsz! Tanulj tehát egész életeden át! (De természetesen ne öncélúan, hiszen a tanultakat mindig át kell ültetned fejedből a szívedbe! Csak ezzel a magatartással tudsz mindig jól segíteni magadon és másokon!)

  "Egy állattal kapcsolatban az embernek csak annyiban van erkölcsileg felelős tette, amennyiben ezt a kapcsolatot saját és más ember lelke érdekében használja, vagy elrontja."

  Az állatokkal való foglalkozás, amennyiben csupán az állatok érdekében történik, nem más, mint önbecsapás;

  Jézus is szereti az állatokat, hiszen, ha nem szeretné, nem lennének. De csak annyiban és azért szereti őket, amennyiben másokra, emberekre vonatkoztatva értékké válhatnak.

  A mi dimenziótokban csak az ember istenképű, és minden más arra való, hogy EZT az istenképűséget segítse elő!

  Ha bejelentkezik nálad egy szellem, és mondandója nem felel meg az evangéliumoknak, akkor nevezheti magát bárkinek, légy nagyon óvatos, mert nagyon félrevihet."

  Tévedéseink elkerüléséhez nincs biztosíték, azonban ezek elkerüléséhez rendelkezésünre áll a józan eszünk, az evangéliumok és Jézus földön bemutatott élete. A magyarul tudók ezeken túl tanulhatják az evangéliumokat kibontó Hang köteteket is.

  Kérdező: Főleg az állatok szenvedéseivel van problémám.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Nagyon komolyan akarok hozzád szólni. Nem szeretném, ha levegőbe beszélnék. Problémád magadra nézve tragikus! Az Ősellenség, akit Sátánnak, Belzebubnak is neveznek, a világosság angyalának képében akar félrevezetni benneteket. Te egy óriási tévedésben vagy!
  Az állatnak nincs boldogság utáni vágya. Az állat minden életmegnyilvánulása két ösztönre vezethető vissza. Az ön- és a fajfenntartás ösztönére. Vannak fajok, melyeknél a fajfenntartás ösztöne az erősebb, pl. méheknél, hangyáknál. Éppen azért nincs örök életük, mert nincs értelme létüknek, amikor e két ösztön felbomlik. Az embernek azért van örök élete, mert az ön és fajfenntartás ösztöne mellet a boldogság utáni vágy is élteti. Sőt ez élteti elsősorban. Ezért, mikor az említett két ösztön felbomlik, akkor is van értelme létének. Sőt, akkor van igazán! Teljesen ostoba dolog imádkozni és anyagi áldozatokat hozni állatokért. Még jó, hogy nem rendeztek be tetű, poloska, szúnyog és bolha szanatóriumokat. A te fölfogásod alapján ezt is nyugodtan megtehetnétek. Az állat, állat.
  Nagyon nem az Én elgondolásom szerint gondolkodsz ezekről. Te szerinted minden fecske, minden bagoly és minden ragadozó gyilkos? - Gyermekem! Hogyan jutottál el eddig? - Megmondom. Te csak a szíved jóságát igyekeztél nevelni és növelni. De nem gazdagítottad szellemedet olyan ismeretekkel, mint pl. az evangéliumok, az őskeresztények nagyjainak tanításai, stb. Te még Engem is gyilkosnak nevezhetnél jelen gondolkodásodban, mert feltámadásom után halakat fogtam, azokat leöltem, és tüzet raktam, hogy megsüssem ezeket. /Jn. 21; 9./
  Embert ugyan neveztem kutyának, mikor az akkori szóhasználatnak megfelelően pogányokról, pogánynak beszéltem /Mt. 15; 26./, de hogy állatot emberként neveztem volna meg?! SOHA! Az állatnak nincs olyan tudata, mely önmagára vonatkoztatva tudatosíthatná, hogy neki jó, vagy rossz sorsa van. Amennyiben a földi élet után állatról itt beszélni lehet, az csupán gondolkodó szellemi lények gondolatainak kivetítése, megjelenülése. De VALÓSÁGOSAN ezek itt nem létező lények. Nem léteznek a gondolkodó szellemi lények gondolataitól függetlenül.
  Próbáld kivédeni az Ősellenségnek ezt az ellened használt fegyverét úgy, hogy emberekre koncentrálj. Ha nem ezt teszed, bizony egyre jobban megbolondulsz, vagyis az ördögnek leszel alkalmas eszköze legalább arra, hogy el tudjon téríteni a normális jócselekedetektől. Egy állattal kapcsolatban az embernek csak annyiban van erkölcsileg felelős tette, amennyiben ezt a kapcsolatot saját és más ember lelke érdekében használja, vagy elrontja. E téren nincs különbség egy kutya és egy kődarab között. Teljesen igaza volt annak a tanítódnak, akitől természet-gyógyászatot tanultál, mikor arra figyelmeztetett, hogy ne állatokkal, hanem emberekkel foglalkozzál. Tudom, ez hálátlanabb és fárasztóbb. De legalább nem csapod be magadat. Az állatokkal való foglalkozás, amennyiben csupán az állatok érdekében történik, akkora önbecsapás, hogy attól Én teljesen elhatárolom Magam. Ilyen gondolkodásban és kivitelezésben Én nem vagyok jelen. Semmi közöm hozzá! Idegen Tőlem! E téren Értem semmit sem lehet tenni. Illetve akkor teszel értem valamit, ha ezt az ostobaságot elhagyod, ha kéred ERŐMET, BÖLCSESSÉGEMET, hogy ebből a szemléletből kigyógyítsalak.
  Ne érts félre! Én is szeretem az állatokat. Ha nem szeretném, akkor nem lennének. De csak annyiban és azért szeretem ezeket, amennyiben másokra, emberekre vonatkoztatva értékké válhatnak. Pl. Szeretem a halat, hogy legyen mit kifogni a halászoknak, s tudják saját érdekükben ezeket felhasználni. Az ne zavarjon, hogy úgy tűnik rövid távon, mintha legtöbb állat, növény sohasem kerülne semmiféle kapcsolatba szellemi lényekkel, s mégis léteznek. Most nem akarok ennek magyarázatába belemenni, mint ahogy azt sem akarom magyarázni, hogy mennyi olyan porszem van a világon, ami soha semmiféle élőlényhez nem férhet hozzá, s mégis minden porszem ezekért van. Amire most nagy hangsúlyt kívánok tenni, az az, hogy a ti dimenziótokban csak az ember istenképű, s minden arra való, hogy EZT az istenképűséget segítse elő. Az Ősellenség pedig mindent megtesz azért, hogy az emberalatti világ által is ezt megakadályozza.
  Édesapáddal kapcsolatban is van mondanivalóm. Én mérhetetlenül jobban szeretlek, mint bárki a világon. Ebbe persze beleértem édesapádat is. Az, hogy eddig nem tette szóvá tévedésedet az állatokkal kapcsolatban, e tény kell, hogy óvatossá tegyen téged. Aki innen bejelentkezik nálatok, az csak annyiban hiteles, amennyiben szinkronban van az Én evangéliumaimmal. Minden segítség csak annyiban segítség, amennyiben megfelel e normának. Azért mondtam el evangéliumaimat, hogy legyen zsinórmérce birtokotokban, amikor életviteleteket kell meghatároznotok. Én helyettetek nem tudok megtenni semmit. De fel tudom kínálni Magamat szolgálatotokra ÚT ÉS IGAZSÁGKÉNT AZ ÉLETRE. Ha bejelentkezik nálad egy szellem, s nem felel meg e vonalnak, akkor nevezheti magát édesapádnak, vagy bárkinek, légy nagyon óvatos, mert nagyon félrevihet, mint ahogy az állatokkal kapcsolatban is nagyon félrementél. Végleges, tévedésmentes biztosítékot nem tudok adni. Azért kaptátok a józan eszeteket, azért adtam evangéliumomat és az életemet, hogy tudjatok jól dönteni, ha akartok. De dönteni nem tudok helyettetek.
  Megáldalak az OKOSSÁG ÉS AZ ÓVATOSSÁG LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/304

  31. hét
  (2006. 07. 31. - 08. 06.)

  Témáink:

  A földi életmszámunkra egy nagy betegség, melynek előbb-utóbb földi halál lesz a vége. Itt egészségről beszélni, enyhén szólva felületes beszéd;

  Neked azzal kell foglalkoznod, hogy itt és most hogyan tudod olyan tartalmassá tenni életedet, hogy környezeted gazdagodni tudjon belőled!

  "Nálam mindig megtalálhatod azt az ERŐT, amire éppen szükséged van."

  Nem is egészségre van szükséged, hanem benső békére, ami a földön átélhető legnagyobb boldogság!

  Nem könnyű figyelmedet elterelni bajaidról, nehézségeidről, mégis ezt kell tenned, Jézussal kell erőteljesebben foglalkoznod!

  "...a hosszú élet nem jobb, mint a rövid élet, sőt a betegség nem rosszabb, mint az egészség."

  "...mindennek értéket, mértéket az ad, hogy mennyire van kapcsolatban az örök élettel."

  "Szállóigévé kell tenned magad számára ... ezt a mondást: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST ?!?!"

  "Az örökkévalóságra gondolásnak óriási leleplező ereje van."

  "A türelem, a másra figyelés, a befelé fordulás, az önfegyelem, ezek mind nagyszerű gyümölcsöket tudnak teremni..."

  Kérdező: Súlyos műtét előtt állok. Túlélem-e? Meggyógyulok-e még valaha?

  A HANG válasza:

  Drága Gyermekem! Amennyiben a műtétre sor kerül, túlélheted, ha akkor is ezt akarod, és ameddig ezt kívánod, de hogy mennyire leszel majd egészséges utána, ezt meghatározni nem lehet. Maga a földi élet is számotokra egy nagy betegség, melynek előbb-utóbb földi halál lesz a vége. Itt egészségről beszélni, enyhén szólva felületes beszéd.
  Neked nem is azzal kell foglalkoznod, hogy mi lesz novemberben és utána, hanem azzal, hogy itt és most hogyan tudod olyan tartalmassá tenni életedet, hogy környezeted gazdagodni tudjon belőled. Ez akkor történhet meg, ha te Belőlem gazdagodsz. De ehhez nem elég az imádság. Jobban kell ismerned szavaimat, melyeket megtalálhatsz a négy evangéliumban. Ezekről kell sokat gondolkodnod, beszélgetned Velem is, és másokkal is. Nálam mindig megtalálhatod azt az ERŐT, amire éppen szükséged van. Nem is egészségre van szükséged, hanem benső békére, aminek másik neve a földön átélhető boldogság. Ez a döntő. Benned élek. Nálad vagyok mindig. Mondj magadnak vigasztaló, bátorító szavakat. Hidd el, ezeket Én sugallom neked, mert azt akarom, hogy Belőlem élj, és jól élj Belőlem! Nem adom Én senkinek szűkösen Lelkem szeretetét, békéjét, erejét. Ezeket nem is adom, hanem ÁRASZTOM! Tudom, nem könnyű figyelmedet elterelni bajaidról, nehézségeidről. Pedig ezt kell tenned. Velem kell erőteljesebben foglalkoznod. Ha ezt teszed, akkor rájössz arra, hogy a hosszú élet nem jobb, mint a rövid élet, sőt a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Ez így van, mert mindennek értéket, mértéket az ad, hogy mennyire van kapcsolatban az örök élettel. Szállóigévé kell tenned magad számára is ezt a mondást: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST ?!?! E mondás mérlegén minden és mindenki kénytelen megmutatni saját értékének súlyát. Minden más hiábavalóság. Ez nem jelent elrugaszkodást a földi élettől. Pont fordítva van. Ez tesz helyre mindent földi értelemben is. Az örökkévalóságra gondolásnak óriási leleplező ereje van. Minden eszköz jellegű. Az egészség és a betegség egyaránt. Mindegyiknek értelme az, hogy kincseket gyűjtsetek magatoknak az örökéletre. Semmivel sem lehet jobban ezt megtenni egészségesen, mint betegen. A türelem, a másra figyelés, a befelé fordulás, az önfegyelem, ezek mind nagyszerű gyümölcsöket tudnak teremni annak a betegnek, aki valóban törekszik az örökkévalóság igézetében élni. Aki nem erre törekszik, az valóban sajnálatra méltó, akár egészséges, akár beteg.
  A masszázs és a bioenergia, ezek nagyon jó dolgok.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/305

  32. hét
  (2006. 08. 7. - 13.)

  Témáink:

  Nemcsak tudnak rólad egy másik dimenzióban, de drukkolnak is érted;

  Gyermekeidnek ne csak szülője, hanem barátnője, barátja is tudj lenni!

  "Akkor szereted őket helyesen, ha felelős emberekké akarod őket nevelni és nem olyanokká, akiket mindig meg szeretnél kímélni azoktól a szenvedésektől, melyeket ők maguk okoztak saját maguknak."

  Akkor szereted gyermekeidet helyesen, ha átérzed, hogy nem felelsz értük. Csak önmagadért felelsz. De önmagadért valóban felelsz, s gyermekeid is rájönnek, hogy önmagukért komolyan felelnek;

  Meg kell tanulnod, hogy hol vannak a te szabadságodnak a határai gyermekeiddel szemben, s nem szabad engedned, hogy ők azt büntetlenül átlépjék!

  "A hálaadás olyan szemeket fog kinyitni lelkedben, melyek által még több erőforrásra lelsz."

  "Isten gyengéje gyermekei hálálkodása."

  "Utolérhetetlen, és felülmúlhatatlan vagyok a nagylelkűségben azokkal szemben, akik szívében újra és újra kinyílik a hála virága."

  Kérdező: Elvált asszony vagyok, akinek voltak szép álmai Máriával kapcsolatban, s jelenleg két gyermekem egyedül nevelem. Szeretném tudni, mi a HANG véleménye életemről?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Álmaid még ma is erőforrások. Arra figyelmeztetnek, hogy tudnak rólad abban a másik dimenzióban, melyhez a földi élet buktatóin át vezet az út. Tudom, ez nem volna elég számodra. Nemcsak tudunk rólad, de drukkolunk is érted. Alapvetően jó az életszemléleted, és jó az önismereted is. Valóban az jelenleg a feladatod, hogy várakozz. Ne hidd, hogy gyermekeidnek fontos volna rajtad kívül másvalaki is. Nem. Meg sem értené őket. Éppen ezért nem szabad elsietned e téren a döntést. Gyermekeid a te én-ed kiteljesedései. Éppen ezért segítséget, támogatást az ő érdekükben kívülről nem várhatsz. Neked belülről kell kidolgoznod magadban önfegyelem által azt a magatartást, hogy gyermekeidnek ne csak édesanyja, hanem barátnője is tudj lenni. Ehhez nagyon komolyan kell venned gyermekeid szabadságát, s nem szabad vállalnod hibáik következményeinek súlyát. Akkor szereted őket helyesen, ha felelős emberekké akarod őket nevelni és nem olyanokká, akiket mindig meg szeretnél kímélni azoktól a szenvedésektől, melyeket ők maguk okoztak saját maguknak. Akkor szereted őket helyesen, ha átérzed, hogy nem felelsz értük. Csak önmagadért felelsz. De önmagadért valóban felelsz, s ők is rájönnek, hogy önmagukért komolyan felelnek. Meg kell tanulnod, hogy hol vannak a te szabadságodnak a határai velük szemben, s nem szabad engedned, hogy ők azt büntetlenül átlépjék.
  Te valóban nem vagy egyedül. Nemcsak gyermekeid, nemcsak Én, de problémáid is veled vannak, s ezek a problémák részben fogyni, részben szaporodni fognak. Ez a te életutad.
  Szeress hálát adni Nekem. Hidd el, van miért. A hálaadás olyan szemeket fog kinyitni lelkedben, melyek által még több erőforrásra lelsz. Engem hálaadással lehet legjobban levenni a lábamról. Ezen lehet mosolyogni, de hát így van. Isten gyengéje gyermekei hálálkodása. Utolérhetetlen, és felülmúlhatatlan vagyok a nagylelkűségben azokkal szemben, akik szívében újra és újra kinyílik a hála virága. Neked van akkora alázatod, és vagy annyira értelmes, hogy e hála-virágokat még akkor is ápolni tudod magadban, ha könnyeiddel kell azokat időnként öntöznöd.
  Nagyon szeretlek, és nagyon szeret földi édesanyám, Mária. Éppen ma van nálatok az Ő neve-napja, nevetek-napja.
  Megáldalak MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉN KERESZTÜL."

  Jézus; A Hang, 4/306

  33. hét
  (2006. 08. 14. - 20.)

  Témáink:

  "Azzal, hogy keresztem a te jeled, ... feladatot is kaptál Tőlem."

  "E feladat pedig az, hogy nagyon szeresd embertársaidat."

  Az gyógyít helyesen, aki gyógyítása által felhívja Jézusra embertársai figyelmét, és aki tudatában van annak, hogy valójában nem ő gyógyít, hanem Jézus gyógyít általa;

  Aki a fentieket elfelejti, vagy elhallgatja, elront magában valami nagyon nagy jót, amit Jézustól kapott;

  "Általam, Velem és Bennem. Ez az a SZENTHÁROMSÁG, melyből egy sem hiányozhat, ha valakit saját helyembe állítok."

  A KERESZT nem bitófa, hanem győzelmi jelvény!

  Kérdező: Az álmomban látott hatalmas fehér kereszt az én jelem? Helyesli Jézus a nyakamban hordott aranykeresztet?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! A kereszt, melyet láttál, természetesen az Én jelem. Amennyiben Hozzám akarsz kapcsolódni, természetesen annyiban a te jeled is. Mondtam én annak idején ezt:' Én vagyok a világ világossága.', és mondtam ezt is: 'Ti vagytok a világ világossága.' Ez áll keresztemre is. Az Enyém, és mindazoké, akik Enyéimnek tudják magukat.
  Gyermekem! Azzal, hogy keresztem a te jeled is, nemcsak azt jeleztem, hogy nagyon szeretlek téged, hanem ezzel feladatot is kaptál Tőlem. E feladat pedig az, hogy nagyon szeresd embertársaidat. Ezért segítelek abban, hogy gyógyítás által felhívd Reám embertársaid figyelmét. Nem te gyógyítasz, hanem Én gyógyítok általad. Amennyiben ezt elfelejted, vagy elhallgatod, annyiban elrontasz magadban valami nagyon nagy jót, amit Tőlem kaptál. Úgy szeretnélek használni, hogy ezáltal Bennem gazdagodjanak azok, akik általad gyógyulnak. Ne ti akarjatok helyembe állni. Engedjétek, hogy Én állítsalak helyembe benneteket. Általam, Velem és Bennem. Ez az a SZENTHÁROMSÁG, melyből egy sem hiányozhat, ha valakit saját helyembe állítok.
  Az az aranykereszt pedig, melyet hordasz, kedves számomra. Tudnod, kell, hogy a KERESZT nem bitófa, melyen fölfeszítettek, hanem egy olyan aréna, küzdőtér, melyen végleg győzelmet arattam a Gonosz felett. Ez tehát győzelmi jelvény! Az pedig, hogy aranyból és nem fából van, ez nem érinti a lényeget. Ez nem jelent mást a te életedben, mint azt, hogy tudattalanul is győzelmi jelnek értékelted, mikor így kezdted használni. A sportolóknál is az aranyérem elsősorban nem az anyagi értéket hivatott képviselni, hanem azt, hogy az, akinek nyakába teszik, az első lett a viadalon. Ez tehát ne zavarjon téged.
  Valóban nagyon szeretlek, s rajtad keresztül szeretném kimutatni szeretetemet mindazok iránt, akikkel kapcsolatba kerülsz.
  Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL"

  Jézus; A Hang, 4/307

  34. hét
  (2006. 08. 21. - 27.)

  Témáink:

  Az Isten szó nem tulajdon főnév, hanem SZÍNLÉTET jelent, AKI éppen ezért ok-nélküli LÉT.

  Ha nem lenne SZÍNLÉT, akkor nem lehetne RÉSZLÉT sem, tehát nem lehetne világ;

  Mivel a SZABADSÁG feltétlen feltétele a szeretésnek, ez a RÉSZLÉTEKBEN lehetőséget nyújt az önzésre, vagyis a szeretetlenségre;

  Senki sem eshet vissza a nemlétbe, mert a SZÍNLÉT úgy döntött, hogy létbenntartó módon legyen jelen az önmagára teremtett lényekben;

  Mivel minden ember tökéletesedésre teremtődött, ezért az ember célja FOLYAMAT. Tökéletesedési folyamat. Ennek soha sem lehet vége.

  "...egy RÉSZLÉT a SZÍNLÉTET soha ki nem merítheti, de állandóan és egyre többet meríthet belőle."

  A BOLDOGSÁG nem köldöknézés, hanem beleszerelmesedés a végtelen SZERETÉSBE;

  Az "abszolút JÓNAK teremtés" gondolata önellentmondás. Ugyanis vagy abszolút létező Valaki, vagy teremtett lény.

  Az abszolút JÓRA teremtettség az ember esetében valóság;

  Az Istent-szeretőknek senki nem árthat, mert a minden javukra válik.

  Kérdező: "Isten mi okból létezik? Ha nem létezne Isten, akkor milyen lenne a világ? Mitől van, hogy Istennel és Jézussal való kapcsolatunk ritkán világosodik meg? Miért nem emlékezünk? Kerülhetünk-e a nemlétbe? Milyen lesz az, mikor célba érünk? Miért kell végigjárnunk egy folyamatot? Miért nem teremtődtünk abszolút jónak? Árthat- e nekem itt a földön valaki?

  A HANG válasza:

  Gyermekem! A sok kérdésednek egyetlen gyökere van. Ajánlanék neked egy könyvet, mely jelenleg 240 Ft-ba kerül, és e sorok írójánál megrendelheted. Címe ez: "MERRE MENJEK?" E könyvtől függetlenül is próbálok választ adni kérdéseidre, de ezek számodra nem lesznek elég kielégítők, mivel nem rendelkezel azokkal az alapismeretekkel, melyeket így, pár sorban elmondani nem lehet. Halld hát válaszom.
  1. Az Isten szó nem tulajdon főnév. A SZÍNLÉTET jelölitek e szóval, AKI éppen, mert SZÍNLÉT, ezért ok-nélküli LÉT.
  2. Ha nem lenne SZÍNLÉT, akkor nem lehetne RÉSZLÉT sem, tehát nem lehetne világ.
  3. Azért világosodik meg ritkán kapcsolatotok a SZÍNLÉTTEL, mert az a SZABADSÁG, mely feltétlen feltétele a szeretésnek, lehetőséget ad a RÉSZLÉTEKBEN arra, hogy ne szeressenek, hogy bezárják magukat önzésükkel a SZÍNLÉT irányában.
  4. Senki sem eshet vissza a nemlétbe, mert a SZÍNLÉT úgy döntött, hogy létbenntartó módon legyen mindazokban, akiket önmagára teremtett.
  5. A cél funkciója, hogy tökéletesíti a célba törekvőt. Mivel minden ember tökéletesedésre teremtődött, ezért az ember célja FOLYAMAT. Tökéletesedési folyamat. Ennek soha sem lehet vége. Az ember célja e tökéletesedési folyamatba való betagozódás, vagyis egyre nagyobb fokú fejlődés a szeretésben. Az ember azért láthatja meg Istent, mert szereti. Mert látja, még jobban szereti. Mert még jobban szereti, még többet lát meg Belőle. Mert még többet lát meg Belőle, még jobban szereti. Mert még jobban szereti, még többet lát meg Belőle. És ez így megy soha véget nem érően, mert egy RÉSZLÉT a SZÍNLÉTET soha ki nem merítheti, de állandóan és egyre többet meríthet belőle. A BOLDOGSÁG tehát nem köldöknézés, hanem beleszerelmesedés abba a végtelen SZERETÉSBE, abba az állandó TEVÉKENYSÉGBE, akit ti ISTENNEK neveztek.
  6. Abszolút JÓNAK teremtés, ez ellentmondás. Vagy abszolút létező Valaki, vagy teremtett lény.
  Isten abszolút JÓRA teremtett téged és minden szellemi lényt. Vagyis, ÖNMAGÁRA. Az ember boldogsága nem más, mint annak a boldogító érzésnek tudata, hogy állandóan, egyre jobban kibontakozhat benne az a SZERETET, AKI MAGA AZ ISTEN, s ezáltal ő állandóan és egyre jobban kibontakoztathatja ebben a SZERETETBEN önmagát, aki az igazi ÉN-je. Vagyis egyre nagyobb csodálattal élheti át, hogy Isten úgy szereti őt, mint senki mást, hogy ő valóban EGYETLENJE ISTENNEK.
  Utolsó kérdésedre a válaszom ez: az Istent-szeretőknek minden javukra válik.
  Az említett könyvet, ha kéred, utánvéttel megkapod.
  Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL"

  Jézus; A Hang, 4/308

  35. hét
  (2006. 08. 28. - 09. 03.)

  Témáink:

  A körülményeinkben történt események nem véletlenek, hanem olyan jelek, amelyekből olvasni lehet;

  A szenvedéseinkből tanulnunk kell, ezekből következtetések, tanulságok vonhatóak le;

  Ha egy családban valaki könnyelmű döntést hoz saját életére vonatkozóan, azzal fokozza az egész család szenvedését is;

  "...ne akarjátok se nevelni, se figyelmeztetni egymást nevelő szándékkal, hanem mindenki igyekezzék saját magát megnevelni, és a másik hibáit szeretetben elviselni."

  "Bízzatok jobban Bennem, aki bennetek élek."

  "Erőtökön felüli nehézségeket soha sem engedek meg. Ti csinálhattok magatoknak ilyent, de akkor ne Engem okoljatok."

  "Nem vállalhatom magamra az általatok hozott helytelen, át nem gondolt döntéseitek következményeit."

  Kérdező: Szeretnénk választ kapni arra, hogy jelent-e valamit az a döglött állat, melyet találtunk udvarunkon, mikor valaki öngyilkos lett?

  A HANG válasza:

  "Igen, jelent. Azt jelenti, hogy meghalt az, aki tüskéivel annyi fájdalmat okozott környezetének. E téren már nincs mitől tartanotok. De van valami, amivel számolnotok kell. Ez pedig az, hogy eddigi szenvedéseitekből le kell vonnotok a következtetést. Ha egy családban csak egy valaki is át nem gondolt, könnyelmű döntést hoz saját életére vonatkozóan, az nemcsak saját életét nehezíti meg, hanem fokozza az egész család szenvedését is. Minden családtag arra kapott tőlem feladatot, hogy könnyítse azok terhét, akikkel együtt él.
  Ennek útja pedig az, hogy ne akarjátok se nevelni, se figyelmeztetni egymást nevelő szándékkal, hanem mindenki igyekezzék saját magát megnevelni, és a másik hibáit szeretetben elviselni.
  Bízzatok jobban Bennem, aki bennetek élek. Erőtökön felüli nehézségeket soha sem engedek meg. Ti csinálhattok magatoknak ilyent, de akkor ne Engem okoljatok. Nem vállalhatom magamra az általatok hozott helytelen, át nem gondolt döntéseitek következményeit. Ezt nagyon fontos tudnotok. Éppen azért szeretlek helyesen benneteket, mert nem helyettetek, hanem veletek és értetek akarok élni. Akarjátok ezt ti is.
  Megáldalak benneteket a TÜRELEM LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/309

  36. hét
  (2006. 09. 04. - 10.)

  Témáink:

  "A mindenkit magához ölelni akaró szeretet útja az, ami egyedül adhat olyan egészséget, mely a boldogsággal egyenlő."

  "Minden más módszer enélkül csak tüneti kezelést ad. Bár ez is több a semminél, de nagyon messze van a valamitől."

  A mindenkit magába ölelő szeretet vállalására részleteiben ezt jelenti: senkinek nem ártani, mindenkinek szívből megbocsátani, és segíteni a rászorulóknak.

  "...a test gyógyítása a lélek és a szellem gyógyítása nélkül a nullával egyenlő."

  A hangsúly elsősorban a tiszta szándékú szeretésen van, ami mindent képes kárpótolni, mindent képes helyettesíteni. Cak ezután jön értékben az a szellemi képesség, melyet értelmes gondolkodásnak nevezünk.

  "...amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak, s amiről tudod, hogy szellemileg, lelkileg jó neked, mert növeli benned a szeretetet, ami végső soron nem más, mint jóakarat, ezt akard másnak is."

  "Szeretetem természetes következménye az, hogy más emberről soha senkinek nem mondhatok véleményt."

  A jó szellemek nagyon tiszteletben tartják földi embertestvéreik szabadságát, nem úgy a szemtelen szellemek;

  A jó szellemek segítő munkája nagyban függ attól, hogy mennyire fejezzük ki irányukban igényeinteket, kéréseinket;

  "A fejlődést nem szabad azáltal siettetni, hogy erőlteti valaki."

  Kérdező: "Jó úton haladok-e ? Mi a véleménye a földi tanítómról? Égi tanítóm az, akit gondolok? Hogyan lehet javítani eddigi munkámon?"

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Nagyon jó úton haladsz. Az ÚT, amin haladsz, azonos Velem. A mindenkit magához ölelni akaró szeretet útja az, ami egyedül adhat olyan egészséget, mely a boldogsággal egyenlő. Minden más módszer enélkül csak tüneti kezelést ad. Bár ez is több a semminél, de nagyon messze van a valamitől.
  Eddigi életedben töretlenül efelé irányított téged Lelkem, aki ma is a te igazi irányítód. Légy nagyon hálás azért a szerepért, amit kaptál, vállaltál. Általad is szebb lesz, szebb lett a föld. Én a földre éppen ezért jöttem. Nem bűnöket bocsátani jöttem. Ezt enélkül is megtudtam tenni mindenkor. Azért jöttem, hogy szebb legyen a föld. Ezt pedig csak azok által tudom megtenni, akik befogadnak Engem önmagukba, hogy bennük élve tovább, itt a földön tanítsam mindazokat, akiknek van fülük a hallásra, a mindenkit magába ölelő szeretet vállalására. Ez részleteiben ezt jelenti: senkinek nem ártani, mindenkinek szívből megbocsátani, és segíteni ott, ahol rászorulóval találkozom általatok.
  Természetesen a test gyógyítása a lélek és a szellem gyógyítása nélkül a nullával egyenlő. Minden test, már születésekor azzal a gyógyíthatatlan betegséggel jön világra, hogy meg kell halnia, fel kell bomlania. Nem is ezt teszi az embert emberré. A hangsúly elsősorban a tiszta szándékú szeretésen kell legyen. Ez képes mindent kárpótolni, mindent helyettesíteni. Ezután jön értékben az a szellemi képesség, melyet értelmes gondolkodásnak neveztek. De a döntő a SZERETET. Vagyis, amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak, s amiről tudod, hogy szellemileg, lelkileg jó neked, mert növeli benned a szeretetet, ami végső soron nem más, mint jóakarat, ezt akard másnak is. Bizony jónak lenni nagyon egyszerű. Nem kell mást csinálni, mint jónak kell lenni. Aki ezt megérti, az lényegében már egészséges ember, még akkor is, ha keze-lába hiányzik.
  Földi tanítóddal kapcsolatban neked is elmondom azt, amit már sok kérdezőnek elmondtam. Szeretetem természetes következménye az, hogy más emberről soha senkinek nem mondhatok véleményt. Rólad se mondhatok másnak, csak neked. Bár így tennétek ti is! Sok bajtól menekítenétek meg magatokat is, másokat is. Remélem megértesz. Én nem adhatok ki senkit senkinek.
  Égi tanítóddal kapcsolatban meg kell mondjam, hogy van őrangyalod, aki különböző esetekben, alkalmakkor, különböző szellemi lényekkel konzultál érdekedben. Ez legyen elég számodra. Jól teszed, ha őrangyalodhoz gyakrabban fordulsz. Az ő segítő munkáját nagyon felfokozza az, ha hozzáfordulsz. Az Engem és téged szerető szellemek nagyon tiszteletben tartják földi embertestvéreik szabadságát, nem úgy a szemtelen szellemek. Éppen azért, mert a jó szellemek tisztelnek benneteket, éppen ezért, segítő munkájuk nagyban függ attól, hogy ti mennyire fejezitek ki irányukban igényeiteket. Szükségük van tehát a kérésetekre, hogy igazolni tudják, ők valóban hallanak, és meghallgatnak benneteket.
  Légy türelmes. A fejlődést nem szabad azáltal siettetni, hogy erőlteti valaki. A virág nem attól nő gyorsabban, hogy húzza valaki, hanem attól, hogy öntözi, és napsugárban fürdeti gazdája. Képességeidnek gazdája te vagy. Öntözd képességeidet verejtékes munkával, s fürdesd meg szíved szeretetének melegével. Így fejlődik a leggyorsabban.
  Megáldalak a TÜRELEM ÉS VÁGYAKOZÁS LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/310

  37. hét
  (2006. 10. 11. - 17.)

  Témáink:

  "Kapsz ugyan erőt, de nem a bajok láttán, hanem éppen ellenkezőleg."

  Ne csak arra láss rá, hoyg nem vagy egyedül, mert Jézus veled van!

  Tudnod kell látni azt is, hogy a nehéz körülményeid mennyire a javadra válnak!

  A bajok láttán ne sötétüljön be a lelked ablaka!

  Lásd meg a számodra fontos élettartamakat (nem-bántás, megbocsátás, segítés), és akkor képes kifényesedni szíved ablaka!

  A legragyogóbb palotában, a legcsodálatosabb győzelmi emelvényen is bárki el tudja mondani, ha akarja, hogy neki miért rossz;

  Még a legsötétebb börtönben is, bárki el tudja mondani, ha akarja, hogy neki miért jó!

  "Ha csak kettő-három megjelenési formámat ismered, már nem jelenthet számodra problémát a Velem való kapcsolat megtalálása."

  Soha ne feledd: a világ nem olyan, amilyennek látjuk, hanem amilyenek látjuk, olyan a világ!

  Kérdező: Körül vagyok véve nyűgös, testileg-lelkileg beteg, szenvedő emberekkel. Mi a feladatom ebben a helyzetben?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Magad is tudod, hogy te itt most az éremnek csak az egyik oldalát mondtad el. A másik oldal, ahol rá lehet látni szeretetem jelenlétére, az most nem került szóba. Ez természetes, mert úgy gondolod, hogy nem szemléletváltásra, hanem valami másra volna szükséged ahhoz, hogy lelkileg talpon maradj. Vársz valami olyan erőt, mely által majd esetleg mosolyogni tudsz a bajok közepette is, mivel erőben részesültél.
  Meg kell mondjam, hogy nem így van. Kapsz ugyan erőt, de nem a bajok láttán, hanem éppen ellenkezőleg. Ha arra látsz rá, hogy nemcsak nem vagy egyedül, mert Én veled vagyok, hanem ha látni tudod azt is, hogy mennyi minden javadra válik abban a környezetben, mely éppen most körül vesz. A bajok láttán besötétül lelked ablaka. Ha afelé tekintesz, ahol láthatod a számodra fontos élettartalmakat, - nem- bántás, megbocsátás, segítés - akkor képes kifényesedni szíved ablaka. A világon bárhol, a legragyogóbb palotában, a legcsodálatosabb győzelmi emelvényen, bárki el tudja mondani, ha akarja, hogy neki miért rossz. Éppen így, a világon bárhol, még a legsötétebb börtönben is, bárki el tudja mondani, ha akarja, hogy neki miért jó. Aki erre képtelen, az feltétlenül öngyilkos lesz. De ez már a nem-beszámíthatóság területe.
  Rád nagy szükség van ott, ahol vagy. Tudom nehézségeidet, s nem engedem, hogy erődet meghaladó feladat terheljen. De ezt csak veled együtt tudom elérni, és ellenedre soha. Meg kell tanulnod, hogy tudj együtt gondolkodni Velem. Ez nem nehéz. Ha csak kettő-három megjelenési formámat ismered, már nem jelenthet számodra problémát a Velem való kapcsolat megtalálása.
  Jelen vagyok az evangéliumokban, jelen vagyok ott, ahol ketten-hárman az Én nevemben jönnek össze. Jelen vagyok szívedben. Ennyi elég is, hogy az érem másik oldalát is lásd, s ezáltal tudj örülni akkor is, mikor azok, akik Engem nem ismernek, Velem kapcsolatban nincsenek, el vannak keseredve, és éppen arra vannak rászorulva, hogy te vigasztald őket.
  Sokkal jobban szeretlek, mint valaha is elképzelhetnéd.
  Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/311

  38. hét
  (2006. 09. 18. - 24.)

  Témáink:

  Mi a jó tudás?

  Radikálisan rangsorolnunk kell a tudás tartalmának megszerzése területén!

  Ami egyszerű és a szívünk szerint természetes, az a legnagyobb érték!

  Nem azok az okosok, aki mindent tudnak (ilyen nincs is), hanem akik irgalmasak;

  A lenti Hang levél minden vastagon kiemelt mondata a jó tudás lényeget érinti!

  Kérdező: 1. Én tisztán maradt elsőd szellem vagyok-e a Kabbala szerinti hatodik szintről? Ha igen, milyen néven vagyok a Kabbalában? 2. Feladatom-e, hogy a hozzám fordulókat az Atya színe elé vigyem hipnózisban? 3. Igaz-e, hogy nyitva van a harmadik szemem, és ha igen, mit tehetek ( ha tehetek) azért, hogy lássak is vele?

  A HANG válasza:

  "Kedves Kérdező! A HANG-médium nem rendelkezik azzal a gondolati kód-rendszerrel, melyben te meglehetősen otthonos vagy. Ezért e médiumon keresztül nem tudok neked megfelelő üzeneteket küldeni. De tudok adni olyan jó tanácsot, melyet te is képes vagy fogni, és ezt a médiumom is képes közvetíteni. Íme:
  Szeretni annyi, mint jót akarni. Élni annyi, mint meghalni tudni. A szó akkor igaz szó, ha a csend gyermeke. Csak az lát igazán, aki látja a láthatatlant, ami a láthatók mögött van. Engem el lehet hagyni, de Én nem vagyok képes senkit elhagyni. A ragaszkodás nem megkötözöttség. A ragaszkodás a szabadság hiteles gyümölcse. A megkötözöttség ragaszkodás az elrontott jóhoz. Aki Hozzám ragaszkodik, az valóban szabad. - E médiumomon keresztül nem tudok mást üzenni neked."

  Jézus; A Hang, 4/312

  39. hét
  (2006. 09. 25. - 10. 01.)

  Témáink:

  Mi okoz örömet Jézusnak?

  Mitől leszünk boldog, kiegyensúlyozott emberek?

  Lelki fejlődésünk szinte kizárólag egyedüli egészséges táplálója a hálaadás!

  Az álom a szimbólumok nyelve, amelyek tartalma nem meríthető ki mondatokká tördelve;

  Egy gyermeket rá kell nevelni saját szabadsága határainak felismerésére!

  Súlyos tévedések a gyerekneveleés területén;

  Egy gyermeket idomítani is kell!

  Kérdező: Uram! 1. Mit kell másképpen csinálnom, hogy örömet szerezzek Neked? 2. Álmodtam két szót. Kérlek magyarázd meg! 3. Adj tanácsot a gyermeknevelésre! Második gyermekünk vállalásáról mi a véleményed?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Nekem az okoz örömet, ha azok, akik valóban szeretnek Engem, nem fáradnak bele a hálaadásba. Ez azért nagy öröm számomra, mert lelki fejlődéseteknek szinte kizárólag egyedüli egészséges táplálója az, ha egyre többet láttok abból a szeretetből, mely Tőlem felétek árad. Nem tudtok nagyobb jót tenni magatoknak, mint azt, hogy észreveszitek szeretetem jelenlétét életetekben. Ettől lesztek boldog, kiegyensúlyozott emberek. Ez okoza Nekem a legnagyobb örömöt.
  Az álmokkal kapcsolatban pedig a következőket kell mondanom:
  Az álom a szimbólumok nyelve. Akár képekben, akár szavakban rögzülnek, olyan mélységeket próbálnak jelezni, melyek éppen azért nyilvánulnak meg szimbólumokban, mert tartalmuk nem meríthető ki mondatokká tördelve. Az általad álmokban rögzült szavak: "cooibis csibindó", gyermekvárással vannak kapcsolatban, mely számodra nagyon személyes és csak rád tartozó tartalmakat hordoznak. Nem megoldást akarnak kifejezni, hanem e témához való hozzáállásod problematikus kifejezői. Tehát nem üzeneteket, hanem egy állapotot szimbolizálnak.
  Ami pedig a gyermeknevelést illeti, hát e téren bizony jobban kellene józan eszetekre és szívetekre hallgatni, mint a tudományra. Egy gyermeket rá kell nevelni saját szabadsága határainak felismerésére. Ilyen nincs, hogy erős akaratú gyerek. Van hisztis gyerek, van makacs gyerek, de nincs erős akaratú gyerek. Ne csapjátok be magatokat. Az ilyen önbecsapásnak később a gyermek látja a kárát. Az erős akarathoz nagyon komoly szellemi érettség szükséges, mely gyermekkorban még nem lehetséges. A gyermeknek azt is meg kell tanulnia, hogy hol kezdődik a felnőtt emberek szabadsága, melyet büntetlenül nem léphet át. Aki azt az ostoba felfogást képviseli a gyermekkel szemben, hogy jaj, ne okozzunk a gyermeknek fájdalmat, az keserűen fogja majd tapasztalni később, hogy éppen emiatt, mennyi fájdalmat képes okozni egy gyermek az ostoba felfogást képviselő szüleinek. Egy gyermeket idomítani is kell!
  A mai gyermekek írási, olvasási, tanulási problémái arra vezethetők vissza, hogy túl gyors, és át nem gondolt volt a váltás a régi és az új tanítási szisztéma vonalán. A szülők és gyermekeik e téren nincsenek szinkronban egymással. Jobban bele kellett volna vonni a szülőket abba a tanítási formába, melyben gyermekeik részesülnek. Mivel ez nem történt meg, ezért olyan zavarok és gátlások keletkeztek a gyermekek benső világában, melyeket sok gyermek nem volt képes önmagában feldolgozni.
  A gyermekvállalással kapcsolatban tudnod kell: ÉN AZ ÉLET ISTENE VAGYOK.
  Szeretetem irányodban töretlen. Megáldalak."

  Jézus; A Hang, 4/313

  40. hét
  (2006. 10. 02. - 08.)

  Témáink:

  Egy hajlam örökölhetősége és annak a gyakorlása két különböző dolog;

  Általánosítani nem szabad!

  Öröklött, vagy szerzett képességeink a boldogságunkat érintően nem lehetnek sorsdöntőek;

  A lelki betegségek és a bennük rejlő pozitív lehetőségek;

  ..."senkiről sem tudjátok, hogy az illető mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy eddig hogyan azonosult a Tőlem kapott kegyelmekkel."

  "...a JOG szükségszerűen nem képviselhet erkölcsi igazságot."

  "Az irgalmasság és a jogi igazságtétel nem árulhatnak egy gyékényen."

  "...JOG terén akkor tudsz Engem legjobban megközelíteni, ha az irgalom irányában igyekszel kijátszani a jogi paragrafusokat."

  "Testi egészség valójában nem létezik, ...kivétel nélkül mindenki testileg halálosan beteg testtel születik a világra."

  "Halált csak az nem lát sohasem, aki bennem hisz."

  Jézus szertetének a másik neve a HŰSÉG.

  Kérdező: Súlyos betegségben vergődő jogász vagyok. Úgy gondolom, hogy betegségem oka lelki eredetű. Szeretnék e téren rendbejönni.

  A HANG válasza:

  "Vastagnyakú kálvinistának mondod magadat. Ez nem egészen így van. Akinek ősei protestálásra kényszerültek, azok természetesen átitatódtak az ellenálláshoz szükséges keménységgel, s ennek hajlama valóban örökölhető. De egy hajlam és annak gyakorlása, az két különböző dolog. Nem szabad általánosítanod. Minden kisebbség hemzseg a vastagnyakúaktól, s ettől terhelődhetnek is részben az utódok, de nem engedhető meg, hogy bárki is ebből olyan ideológiát gyártson magának, amivel esetleg bizonyítványát szeretné magyarázni. Bármilyen öröklött vagy szerzett képessége is van valakinek, az illető boldogságát érintően ez nem lehet sorsdöntő.
  A lelki eredetű betegségek valóban az Én kegyetlen kegyelmeim, melyek a lényeget tekintve feltétlenül jó gyümölcsöt teremnek. Valóban legtöbb betegség ilyen. Igen, mert minden lehetőséget felhasználok annak érdekében, hogy Hozzám találjanak azok a jó szándékú emberek, akikkel együtt tudok dolgozni világotok szebbé, jobbá tételén.
  A jogászatban megtanulhattad, hogy nem járható az igazságnak az az útja, melyen meg akarjátok adni kinek-kinek, ami neki jár. Nem, mert senkiről sem tudjátok, hogy az illető mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy eddig hogyan azonosult a Tőlem kapott kegyelmekkel. Így a JOG szükségszerűen nem képviselhet erkölcsi igazságot. Tudom, nem is állítja ezt magáról. De kivédhetetlenül éppen erre vagytok teremtve. Arra az egyetlen erkölcsi igazságra, hogy vagy kezditek egymást szeretni, s akkor elviselhetővé tehetitek egymás életét, vagy nem, és akkor Isten sem tud veletek mint kezdeni. Az irgalmasság és a jogi igazságtétel nem árulhatnak egy gyékényen. Szinte azt bátorkodom mondani, hogy a JOG terén akkor tudsz Engem legjobban megközelíteni, ha az irgalom irányában igyekszel kijátszani a jogi paragrafusokat.
  Gyermekem! Próbáld meg ezt. Ez jelenleg szép és nemes feladat lenne számodra.
  Ha megfogadod tanácsomat, akkor mindenféle betegséged ellenére is már egészséges ember vagy. Testi egészség valójában nem létezik, csak a felületen tűnhet valaki ilyennek, de kivétel nélkül mindenki testileg halálosan beteg testtel születik a világra. Halált csak az nem lát sohasem, aki bennem hisz ( Jn. 11; 26.) Csak az ilyen ember egészséges, minden testi betegsége ellenére.
  Nagyon szeretlek. Ezt már eddig is megtapasztalhattad.
  Szeretetem másik neve: HŰSÉG.
  Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/314

  41. hét
  (2006. 10. 09. - 15.)

  Témáink:

  A kereszt győzelmi jelvény és nem bitófa;

  "Ahol Én vagyok, ott a mindent-odaadásból van a mindent-birtoklás."

  "Papnak azért nem hívok senkit országotokban, mert ma sem teszik lehetővé a prófétai szót azoknak, akik e pályát választják maguknak."

  "Az Én szabadságom véget ér ott, ahol a tiétek kezdődik."

  "A szeretet, amennyiben méltó akar lenni e névre, nem ismer jogot."

  Az evangéliumokban van szó a reinkarnációról;

  van olyan jellembetegség, melyhez nincs szükség újra megszületni a földre.

  "...a földöntúli életben is van tisztítóhely..."

  Kérdező: Igaz, hogy az Egyház velejéig rothadt, működése félrevezet? Van reinkarnáció előző életünk vétkeiért? Lehet-e az ördög gyógyítását a jézusi értelemben gyógyításnak nevezni?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Először is meg kell határoznod, hogy mit értesz Egyház szó alatt. Ha az Én köztetek élő Titokzatos Testemet érted, akkor semmiképpen sem igaz, hogy az Én Egyházam velejéig romlott. Az Én Egyházam, tehát az Én köztetek intézményesült Titokzatos Testem és az Én keresztem ugyanazon érem két oldala. Keresztem nem bitófa. Keresztem egy olyan aréna, olyan küzdőtér, melyben, melyen végső győzelmet arattam az Ősellenségen. Győzelmi jelvény tehát. Szeressétek keresztemet, és engedjétek, hogy emlékeztessen benneteket arra, mennyire szeret benneteket az Isten. Itt nem az az érdekes, hogy emberi életemet ezen oltották ki, hanem az a fontos, hogy itt mutattam meg a mindent-odaadás teljességét, hatalmát. Ahol Én vagyok, ott a mindent-odaadásból van a mindent-birtoklás. Az Én világom az AJÁNDÉKOZÁS világa, a mindent-odaajándékozás világa. Itt azért van meg mindenkinek mindene, mert itt mindenkit az odaadottság hajt, irányít.
  Egyházam szintén aréna, küzdőtér. A benne élőknek,- akikben Én élek - a szolgálat irányában vállalt kemény önlegyőzésüknek és az egymás fölött uralkodni akarásnak, különböző dicsőítő címek, rangkórságok utáni önző, nyomorult, földhözragadt emberi vágyaknak küzdőtere. Ez az Egyházam. Ebben az Egyházamban vannak szentek, és vannak velejükig romlott emberek, akik bizony mindent elkövetnek, és minden aljasságot, félrevezetést vállalnak pillanatnyi jólétük érdekében.
  Papnak azért nem hívok senkit országotokban, mert ma sem teszik lehetővé a prófétai szót azoknak, akik e pályát választják maguknak. Pedig erre lenne legnagyobb szüksége ma országotokban az Én Egyházamnak. Azok a barátaid, akiket te azon a bizonyos teológián megismertél, bizony nem az Én hívásomra mentek oda. Természetesen meg nem akadályozhattam egyiket sem, hogy odamenjen. De hát a bűnt sem tudom megakadályozni. Az Én szabadságom véget ér ott, ahol a tiétek kezdődik. Azt, hogy mennyire nem engedik meg a prófétai szót egyetlen szemináriumban sem, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a HANG című könyvnél árnyaltabban fogalmazott prófétai szót sem engednének ilyen helyeken forgalmazni. Pl. A KIO-t. /Keressétek Isten Országát, melyet P. Bulányi írt, aki Irántam való szeretetből vállalta, hogy halálra ítéljék, amit aztán életfogytiglani börtönre változtattak. / Pedig de jó volna nemcsak minősítést, de érveket is hallani azok szájából, akik ma Egyházam vezetőinek gondolják magukat. De jó volna, ha legalább egymással vállalnák a párbeszédet Egyházamban azok, akik ellentétben állnak egymással. De jó volna, ha nem hatalmi szóval akarnának az ilyen konfliktusoknak véget vetni.
  Különben minden intézményes egyházban megvannak azok az eszközök, melyekkel lehet élni és lehet visszaélni. Aki él ezekkel a kegyelmi eszközökkel, az szinkronba kerül Velem, aki visszaél, az keresztre feszít Engem. De győzelmem már meg nem szüntethető.
  Gyermekem! Ne botránkozz meg! Írod, hogy így minden jogalapot kihúzok a klerikusok alól. Ki bizony. Az Én országomban nincs jog. A szeretet, amennyiben méltó akar lenni e névre, nem ismer jogot. A JOG a ti földi világotok rendező elve. Erről szóltam már a HANG első kötetének végén.
  Másik kérdésed a reinkarnációval van kapcsolatban. Ezt is bőven kifejtettem már a harmadik kötetben, s rámutattam ezt alátámasztó evangéliumi helyekre. Nem akarom ismételni magam. Az evangéliumokban van szó újraszületésről. Olvasd el őket figyelmesen, és te is megtalálhatod ezeket a helyeket. Az újraszületés csak azok számára szükséges, akik önzésük betegségéből csak a földön találnak maguknak életteret arra, hogy kiláboljanak belőle. Olyan ez, mint mikor valaki azt hiszi magáról, hogy türelmes, holott nem az, csak éppen nem bántja őt senki. Ahhoz, hogy a türelem ne önbecsapás legyen számára, azt próbának kell alávetnie. Persze van olyan jellembetegség, melyhez nincs szükség újra megszületni a földre. Az ilyen embernek nem kell újra megszületni. Nemcsak a földön, a földöntúli életben is van tisztítóhely, mint ahogy nemcsak a földön, de a földöntúli életben is van pokol.
  Harmadik kérdésedre, hogy lehet-e az ördög gyógyítását jézusi értelemben gyógyításnak nevezni, válaszom ez: eredményében lehet. Amikor Én azt mondtam, hogy a Sátán országa nem állhatna fenn, ha meghasonlana, akkor nem azzal vádoltak, hogy ördög által gyógyítok, hanem azzal, hogy ördögöt űzök. Ne keverd össze a kettőt. Bár van, mikor nem választhatók el ezek egymástól.
  Az allergiáddal kapcsolatban pedig ez a válaszom: Az allergia gyökerében pszichikai okok következménye. Az allergia megszűnése, bár pillanat alatt megy végbe, de az út odáig, bizony hosszadalmas lehet. Pontos receptet nem lehet e téren adni. Annyit azonban mondhatok, hogy a Belém vetett bizalomban és az emberek iránti irgalmas, megbocsátó szeretetben való növekedés juttathat el az allergiád megszüntetéséhez.
  Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/315

  42. hét
  (2006. 10. 16. - 22.)

  Témáink:

  Jézus soha nem ad ki senkit, senkinek! Az embereknek is erre kéne törekedniük!

  "...önmagadért érezz felelőséget, és ne másért."

  "...mások helyett Velem kapcsolatban nem tehetsz semmit."

  A túlbuzgóság senkinek nem tesz jót!

  Kérdező: Egy keresztény testvérem problémáját hozom a HANG elé.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Sokszor és sokféle módon közöltem már veletek, hogy bármennyire is szeretek mindenkit, sőt, éppen azért, mert nagyon szeretek mindenkit, a HANG-médiumon keresztül közvetlenül csak annak problémáira válaszolok, aki azt Elém tárja. Közvetítő által e Közvetítőm nem közvetíthet. Köt a diszkréció!
  Neked feladatod az, hogy önmagadért érezz felelőséget, és ne másért. Te segíthetsz másokon, sőt kell is, hogy ezt tedd, de mások helyett Velem kapcsolatban nem tehetsz semmit. Ha valakiért imádkozol, akkor sem helyette teszel valamit, hanem teszed azt, ami benned növeli a szeretetet.
  Tehát nem adhatok semmiféle tanácsot ilyen formában általad az említett testvérednek.
  Túlbuzgóságod sem neked, sem másnak nem tesz jót.
  Megáldalak."

  Jézus; A Hang, 4/316

  44. hét
  (2006. 10. 30. - 11. 05.)

  Témáink:

  "...te nem felelsz azért, amit mások tesznek."

  "Te csak önmagadért felelsz."

  "...ha Én, a földre szállt Isten, bárki iránt is felelőséget éreznék, akkor bizony csak idő kérdése lenne, és Én a bolondok házában kötnék ki."

  "Istent-szeretőknek minden a javukra válik. Az Istent-nemszeretőkkel pedig Én sem tudok mit kezdeni!"

  A legfontosabb a lelki békénk!

  Szeretni pedig nem más, mint jót akarni!

  "Az nem jó neked, ha bármire is rá akarnak beszélni, szinte erőszakkal rád akarnak valamit kényszeríteni."

  "...csak ott kínálj fel segítséget, ahol ezt kérik tőled!"

  Kérdező: Lelki vigasz híjával vagyok. Fogadott gyermekünk ateista gyermekeivel együtt alig elviselhető. Hogyan tudnám megtalálni lelkem nyugalmát?

  A HANG válasza:

  "Drága Gyermekem! Együtt szenvedek veled. Tudom, hogy ez lelki fájdalmadat nem csökkenti, de mégis értelmet ad annak elviselésére. Azt szeretném megértetni veled, hogy te nem felelsz azért, amit mások tesznek.
  Gondolj csak arra, ha Én, a földre szállt Isten, bárki iránt is felelőséget éreznék, akkor bizony csak idő kérdése lenne, és Én a bolondok házában kötnék ki. Nem. Te csak önmagadért felelsz. Ha pedig valamit eddigi életedben elrontottál, sebaj!, az Istent-szeretőknek minden a javukra válik. Az Istent-nemszeretőkkel pedig Én sem tudok mit kezdeni! A legfontosabb a te lelki nyugalmad, békéd.
  Amíg ki tudod mondani, hogy szeretni akarsz, addig nyugodt lehetsz, mert szíved békéjét soha, senki el nem veheti tőled. Te magad pedig ne mondj le róla az Ősellenség kísértésének hatására. Semmit sem tehet veled, amíg szeretni akarsz. Szeretni pedig nem más, mint jót akarni.
  Amiről tudod, hogy jó neked, azt akard másnak. Amiről tudod, hogy nem jó neked, azt ne akard másnak. Az nem jó neked, ha bármire is rá akarnak beszélni, szinte erőszakkal rád akarnak valamit kényszeríteni. Ez nem jó neked még akkor sem, ha az illetők azt hiszik, hogy a legjobbat akarják neked. Te se akarj senkire semmit rátukmálni A legszentebbet sem. Igenis, magaddal törődj. Lelked békéje az Én nagy örömöm. Ezért el kell hinned, hogy irgalmas szeretetem a fontos, és nem a te tökéletességed e téren.
  Bízzál jobban Bennem, és csak ott kínálj fel segítséget, ahol ezt kérik tőled.
  Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/317

  45. hét
  (2006. 11. 06. - 12.)

  Témáink:

  Téves felfogások a testi egészségről;

  "...szinte nem találsz olyan esetet, ahol a gyógyulás bárkit is közelebb hozott volna Hozzám."

  "...lelkedet naponta öltöztesd ünneplőbe..."

  "...mindenkinek segítek, ha kéri, de nem csinálok meg semmit senki helyett."

  Találhatsz ugyan olyan társat, aki melléd áll, de ami megjön a réven, az elmegy a vámon. Igazán jól csak Jézussal lehet járni.

  Kérdező: Három kérdés: Az első egészségi probléma. A másik anyagi természetű. A harmadik pedig párkapcsolat-probléma.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Nemcsak te, de legtöbb gyermekem úgy gondolja, hogy élete számára a megoldást az önmaga által elgondolt testi egészség jelentené. Meg kell mondjam, hogy nem így van. Ha így lenne, akkor Én, a földre szállt Isten lennék a világ leggonoszabb embere, mert nem adtam tudtotokra, hogy hogyan lehettek mindig egészségesek. Az ilyen kijelentés nyílván káromkodás lenne felém.
  Amennyiben lelkileg vállaljátok, hogy egészségesek legyetek, - ezt tudjátok, hogyan kell, mert egész földi életemben erről beszéltem -, annyiban természetes, hogy megkapjátok hozzá azt a testi kondíciót, melyre szükségetek van. De fordítva nem megy a dolog. Nemcsak a háborúban, a bunkerekben elhangzott rövid életű fogadkozások tesznek erről tanúságot, de számtalan betegség megszűnése is igazolja, hogy szinte nem találsz olyan esetet, ahol a gyógyulás bárkit is közelebb hozott volna Hozzám.
  Azt mondom tehát: lelkedet naponta öltöztesd ünneplőbe, s így várj Rám. Én az ajtódnál állok, és kopogtatok. Kopogtatásaim a külső körülményeid lehetőségei. Ezeket vedd észre, s ezáltal nyiss Nekem ajtót. Betérek hozzád, és veled fogok lakomázni. ( Jelenések könyve 3; 20. )
  Anyagi gondjaid megoldásához megadom a megfelelő okosságot, de többre nem vagyok képes. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek segítek, ha kéri, de nem csinálok meg semmit senki helyett. Légy óvatos és átgondolt.
  Harmadik kérdésedre azt tudom mondani, hogy nem tudsz találni olyan párt magadnak, amilyet szeretnél. Találhatsz ugyan olyat, aki melléd áll, de ami megjön a réven, az elmegy a vámon. Igazán jól csak Velem lehet járni.
  Szeretlek. Segíteni akarok. Bízzál Bennem. Megáldalak."

  Jézus; A Hang, 4/318

  46. hét
  (2006. 09. 04. - 10.)

  Témáink:

  "Sem Nekem, sem apostolaimnak nem volt kristályunk, nem volt ingánk, de volt áradó szeretet a szívünkben, és volt olyan hitünk, mely a hegyeket is képes volt megmozgatni. Ezek nélkül a legcsodálatosabb kristály, a legdrágább tanfolyam sem ér fabatkát sem."

  "Az imádkozik jól, akinek imáját szívbéke követi."

  A földi élet senkinek sem ajándék. Az ajándékozás világa a Mennyország!

  Kérdező: Ingámon ártó erő van. Gyógyító kristályrudam kezelését hogyan tudom megtanulni? Jól imádkozom? Álmomban amit láttam, az mit jelent? Létra, fény, letakart halott, és e mondat: 'Ezt mi így szoktuk csinálni.'- Valóban kaptam tizenöt évet ajándékba?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Ingádat tedd félre, a kristályrúdról és annak használatáról pedig a következőket mondom:
  A kristályrúd a maga természete szerint olyan megkötött energiákkal rendelkezik, melyeknek sugárzása nem szorul különösebb, megtanulandó módszerek kidolgozására. Tehát magának a kristálynak önmagában van sugárzása, rezgésszáma. Ha azzal a dimenzióval, melyben Én érzékelhetően élek, amit ti túlvilágnak neveztek, akarod kapcsolatba hozni, akkor nem kell mást tenned, mint imádkozni fölötte és kérni rá az Én erőmet.
  Olyan ez, mint mikor valaki vizet szentel. A szenteltvizet sem szükség felszentelt papnak létrehozni. Én minden gyermekem imáját meghallgatom, ha olyat kér, ami hasznára válik a lelkeknek. Kérd tehát áldásomat arra a kristályra, s hidd el, semmivel sem leszel hátrányban azokkal, akik súlyos pénzeket adnak ki azért, hogy kristályukat eredményesen tudják használni. Engedd, hogy az Én Lelkem legyen a te Mestered. Irányítson Ő, s akkor nemcsak kristállyal, de egy fapálcával is csodákat fogsz tudni tenni. Sem Nekem, sem apostolaimnak nem volt kristályunk, nem volt ingánk, de volt áradó szeretet a szívünkben, és volt olyan hitünk, mely a hegyeket is képes volt megmozgatni. Ezek nélkül a legcsodálatosabb kristály, a legdrágább tanfolyam sem ér fabatkát sem.
  Kérdezed, hogy jól imádkozol e. Az imádkozik jól, akinek imáját szívbéke követi.
  Álmod nem Tőlem jövő útmutató, hanem a benned jelenben meglévő gondolataidnak jelképszerű megjelenülése. Ne foglalkozz vele.
  Ami pedig a tizenöt év ajándékozásról szól, hát erre csak azt mondom, hogy a földi élet senkinek sem ajándék. A Föld nem az ajándékozás világa. Az az ország, mely felé tartotok, mely a Velem való közvetlenül érzékelhető múlhatatlan élményt kínálja majd neked is, az az ország az ajándékozás országa. De a Föld nem ilyen.
  Addig jársz jó úton, míg tudod, hogy nem mulandóságra vagy teremtve. Míg nem az van vágyaid fókuszában, hogy minél tovább élj a földön, hanem az, hogy minél szorosabb kapcsolatba kerülj Velem.
  Megáldalak a BÉKESSÉG LELKÉVEL"

  Jézus; A Hang, 4/319

  47. hét
  (2006. 11. 20. - 26.)

  Témáink:

  "Én nem intézményekben gondolkodom. Szeretetem áradását nem határozzák meg intézmények."

  Az egyházi gyónás mai formáinak súlyos hibái;

  "...találhatsz olyan papot, aki iránt bizalmasan kitárhatod szívedet..."

  "...van még sok más lehetőség arra, hogy Velem kapcsolatba kerülj. Pl. a párbeszéd-ima, az evangéliumok olvasása, komoly könyvek, vagy olyan barátok megtalálása, akikkel érdemes eltöltenetek együtt az időt."

  "A földön csak gyarló, esendő emberekből álló közösségeket találsz még a legjobb esetben is."

  "Az önismeret és az Isten-ismeret, egy gyékényen árulnak."

  Kérdező: "Eltávolodtam a hivatalos egyházi előírásoktól. Taszít a templomi közösség. Hiszem és tudom az Istent. Szeretet-közösségre vágyunk mindketten férjemmel."

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Legnagyobb problémád nem az, hogy eltávolodtál bizonyos egyházi előírások megtartásától, hanem az, hogy nem találtad meg ezek helyett azokat az eszközöket, melyek segítségével szíved nyugalmát stabilizálhatnád. E probléma azonban korántsem olyan nagy, mint gondolnád. Én nem intézményekben gondolkodom. Szeretetem áradását nem határozzák meg intézmények. Bár intézményekre nektek szükségetek van, mert ezek nélkül a földön az emberi élet felületén sem lehetne jogosan elvárható biztonsági érzést kialakítanotok. A probléma ott van, mikor - ahogy ti mondani szoktátok - , a vízzel együtt kiöntitek a gyereket is.
  Meg kell tanulnotok meglátni abban az intézményben, melyhez tartoztok, az általam felkínált kegyelmi eszközöket. A te egyházadban a gyónásnak mai formáját nem tudom ajánlani. Szinte már kész szentnek kell lennie annak, aki vállalja, hogy bemegy egy olyan nagy dobozba, melyet ti gyóntatószéknek mondotok, de ez a gyónó számára semmiképpen sem szék, s ott leborulni egy nem hétköznapi, természetes emberi ruhába öltözött istenség előtt, aki bűneidre gyakran vagy kemény, indulatos kioktatásokat ad, minden részvét nélkül, vagy azt hiszi, hogy neki most kell téged megtéríteni, hiszen te most kiszolgáltattad magadat neki, vagy véget nem érő intelmekkel untat a kifáradásig, főleg, ha közben térdelned kell. Hát bizony ezt nem tudom ajánlani. De találhatsz olyan papot, aki iránt bizalmasan kitárhatod szívedet. S ha ez nem sikerül, akkor van még sok más lehetőség arra, hogy Velem kapcsolatba kerülj. Pl. a párbeszéd-ima, az evangéliumok olvasása, komoly könyvek, vagy olyan barátok megtalálása, akikkel érdemes eltöltenetek együtt az időt. Ma országotokban egyre több olyan klub alakul, melyekben érdemes időt áldozni, hogy lelkileg gazdagodjatok.
  Meg kell mondjam, hogy jó szeretet-közösség, mely után ti vágytok, az csak a mennyben van. A földön csak gyarló, esendő emberekből álló közösségeket találsz még a legjobb esetben is. Meg kell tanulnotok, hogy ne erényeitek miatt akarjátok szeretni egymást, hanem hibáitokkal együtt fogadjátok el embertársaitokat. Én sem vagyok személyválogató, ti se legyetek nagyon azok. Saját értékeidet is csak akkor fogod elfogulatlanul felismerni, ha próbának veted azokat alá. Merni kell vállalni olyan kockázatokat, melyek esetleg nem a legkedvezőbb színben tüntetnek fel benneteket saját magatok előtt. Az önismeret és az Isten-ismeret, egy gyékényen árulnak. Jó erre is gondolnod.
  Szeretetem hozzátok köt Engem. Megáldalak benneteket."

  Jézus; A Hang, 4/320

  48. hét
  (2006. 11. 27. - 12. 03.)

  Témáink:

  "Nagy szeretetem egyik következménye az, hogy örömömet, bánatomat, fájdalmaimat megosztom Enyéimmel."

  "Annak a sok szenvedésnek, melyet át kellett élned, legnagyobb része számodra kitüntetés volt, mert az Én szenvedéseimnek lehettél és még lehetsz most is részese."

  "Az automatikus írással vigyáznod kell."

  A józan ész is elegendő kontroll azok számára, akik jól ismerik tanításomat.

  "Legalább nekünk kell szeretnünk azokat az embereket, akik nem szeretik helyesen önmagukat."

  "Ne nézd azt, hogy megérdemli vagy nem érdemli meg az a másik. Csak arra vigyázz, hogy jószívűséged révén ne válj bűnrészessé!"

  Kérdező: Súlyos pszichikai betegség után automatikus írás kerített hatalmába. Ez nem tett jót nekem. Ezért e kísértésnek ellenálltam. De később újra vállalkoztam rá. Ez által most vezetést érzek. Gyógyultnak érzem magam, bár nagy lelki fájdalmat jelent, hogy fiam alkoholista. Segíthetek-e ezen? Húgom sem tud békét szerezni szívének. Elváltak.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Nagy szeretetem egyik következménye az, hogy örömömet, bánatomat, fájdalmaimat megosztom Enyéimmel. Annak a sok szenvedésnek, melyet át kellett élned, legnagyobb része számodra kitüntetés volt, mert az Én szenvedéseimnek lehettél és még lehetsz most is részese. Én is sokat megélek abból az igazságból, hogy a megosztott bánat, fél bánat, a megosztott szenvedés, fél szenvedés.
  Az automatikus írással vigyáznod kell. Legbiztosabban az tudja kikerülni e téren a csapdákat, aki nem megy bele az ilyen szituációba. Én mindent átadtam nektek, amit Atyámtól hallottam, láttam, s evangéliumaimban bárki megtalálhatja a lelki vezetésnek fonalát. Veszélyes különböző bejelentkező szellemekkel olyan kapcsolatot kialakítani, mely nincs megfelelő kontroll alatt. A józan ész is elegendő kontroll azok számára, akik jól ismerik tanításomat. De csak azoknak. Azt ajánlom, ne menj vakon olyan irányítás vonalán, mely irányítást nem mértél HOZZÁM, aki nem véletlenül mondtam magamról, hogy Én vagyok az ÚT !
  A környezetedben lévő rosszal szemben, - gondolok most iszákosság, szeretetlenség, békétlenség, stb. - nincs más fegyvered neked sem, mint Nekem. Legalább nekünk kell szeretnünk azokat az embereket, akik nem szeretik helyesen önmagukat. Mindig jót kell akarnod mindenkivel szemben. Ne mérlegelj. Ne nézd azt, hogy megérdemli vagy nem érdemli meg az a másik . Csak arra vigyázz, hogy jószívűséged révén ne válj bűnrészessé. Vagyis ne légy akadálya lelki gyógyulásának azzal, hogy eltereled figyelmét lelki sebeiről. Aki nagyon megértő, az könnyen beleesik ebbe a nem kis hibába!
  Megáldalak a TISZTÁN-LÁTÁS LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/321

  49. hét
  (2006. 12. 04. - 10.)

  Témáink:

  Jézus Lelke a soha véget nem érő kapcsolatok Lelke;

  Jézus Lelke csak ott tud működni, ahol megvannak azok a feltételek, melyek túl mutatnak a földi élet határain;

  "Két ember mindaddig két ember, míg Bennem nem lesznek EGY"

  "Csak aki le tud mondani a másik emberről Értem, az találhatja meg őt Bennem."

  "A lényeghez az tartozik, hogy tudj lemondani emberről Istenért."

  "...minden döntésed előtt ...tedd föl magadnak e kérdést: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest? Hogyan fogok szembesülni ezzel a döntésemmel a halálom óráján?'"

  "Nagyobbra van minden ember teremtve, mint a test, és nagyobbra, mint hogy a mulandó test gyógyításán fáradozzék."

  Kérdező: Egy kapcsolat megszakításáról, egy másik kapcsolat kialakításáról kérnék véleményt. Feladatom-e a gyógyítás? Mit kell változtatnom gondolkodásomon?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Mint tudod, Én halálosan komolyan vettem az embereket. Számomra egy sem volt próbababa. Ezeket azért mondtam most neked, hogy tágabbra nyissam látásod horizontját.
  Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. A soha véget nem érő kapcsolatoké. Lelkem csak ott tud működni, ahol megvannak azok a feltételek, melyek túl mutatnak a földi élet határain. Ez azt jelenti, hogy csak az találta meg a földön a párját, aki Bennem találta meg azt. Két ember mindaddig két ember, míg Bennem nem lesznek EGY. Senkit sem teremtettem a másik emberre. Magamra teremtettem mindenkit. Csak aki le tud mondani a másik emberről Értem, az találhatja meg őt Bennem. De ez nem tartozik a lényeghez. Már az, hogy megtaláld őt Bennem. A lényeghez az tartozik, hogy tudj lemondani emberről Istenért. Ez még a házasságokban is érvényes igazság. Aki bárkit, akár házastársát is, jobban szereti, mint Engem, az méltatlan olyan kapcsolatba kerülni Velem, mely örökké tart. Igen, mert ilyenkor éppen Lelkemet zárta ki magából az illető önző én-jének pillanatnyi érdekében. Az érzelmi kapcsolatok mindig járulékos kapcsolatok. Bármennyire is szeretné valaki ezeket különböző tetszetős ideológiákkal tartósítani. Neked is nagyon ajánlom, hogy minden döntésed előtt, főleg melyek az emberi kapcsolatok területére tartoznak, tedd föl magadnak e kérdést: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest? Hogyan fogok szembesülni ezzel a döntésemmel a halálom óráján?' - Ha engeded, hogy e kérdésekre szívedből őszintén Lelkem válaszoljon, akkor hallani fogod magadban azt a válaszomat, mely szíved nyugalmát biztosítja a jelenben, s megóv a további csalódásoktól a jövőben.
  A gyógyítással kapcsolatban fontosnak tartom elmondani, hogy a te életedben is, és társaid életében is ez a vágy azért ébredhetett fel, mert szeretetre, tehát szolgálatra teremtett természetetek ki akar bontakozni embertársaitok érdekében. Mivel az Én kegyelmi ajándékaim csak abban az irányban tudnak akadálytalanul működni, amely irányban nyitott az értelmetek, és mivel értelmetek nyitottsága a testi bajoknál tovább nem nagyon lát, ezért érzitek olyan fontosnak a betegségek megszüntetésén fáradozni. Ez nem rossz, de egyáltalán nem elég. Egy gépet is csak addig és azért érdemes javítgatni, amíg céljának, rendeltetésének megfelelően remény van azt működtetni. Az emberi test gépezetét is így kell szemlélni. Nincs értéke önmagában. Nagyobbra van minden ember teremtve, mint a test, és nagyobbra, mint hogy a mulandó test gyógyításán fáradozzék. A legmagasabb szintű orvostudomány is csupán eszköz-jellegű. Minden orvos tisztában van azzal, hogy a halál ellen nincs orvosság. Nektek is tisztában kell lenni ezzel. És még az sem lehet végső cél, hogy legalább könnyítsétek, fájdalommentessé tegyétek egymás életét a halál pillanatáig. Ez a törekvés is csak eszköz- jellegű lehet.
  Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Számomra lelki fejlődésed egyáltalán nem közömbös. Olvasd el újból e neked írt soraim első bekezdését.
  Megáldalak az ÉRTELEM ÉS TÜRELEM LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/322

  50. hét
  (2006. 12. 11. - 17.)

  Témáink:

  "...csak akkor tudlak és annyiban tudlak szolgálni, amikor, és amennyiben legalább szándékodban egy hullámhosszra, egy rezgésszámra akarsz kerülni Velem. Tehát amikor, és amennyiben te is szolgálni akarsz Engem."

  "...a cselekedetek forrása a gondolat. Ha igaz a gondolat és a gyakorlat, akkor a kettőt a szó köti össze. Ezt nevezitek tanúság-tevésnek."

  "...jobban kellene tudnod, hogy Én hogyan gondolkodom. Ezt az evangéliumaimból tudod legegyszerűbben és leghatékonyabban megtanulni."

  "...a Bibliát csak azoknak tudom ajánlani, akik már ismerik az Én gondolkodásomat, elképzeléseimet veletek kapcsolatban. Ameddig ez nincs meg, addig sajnos legtöbbször inkább árt a Bibliára való hivatkozás, mint használ."

  "Anyagi gondjaid soha sem fognak megszűnni, amíg azokkal többet foglalkozol, mint Velem, az Én ügyemmel."

  Ne akartj aratni anélkül, hogy vetnél előbb"

  Kérdező: 1. Belevágjak-e egy nagy vállalkozásba? 2. Életemben kapcsolataim miért végződnek mindig kudarccal? 3. Mi a feladatom a földön? 4. Miért látok különböző arcokat, figurákat felhőkben, festményekben stb. 5. Apám testvérét szeretném megtalálni. 6. Miért nem jó a kapcsolatom testvéremmel? 7. Anyagilag hogyan lehet jobb a helyzetem? 8. Hogyan segíthetek másoknak? 9. Jó-e a kapcsolatom az Úrral?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! A végénél kezdem. Ha jó volna a kapcsolatod Velem, akkor egészen más kérdéseid lennének. A Velem való kapcsolatod nagyon ÉN-központú. Nem az a probléma, hogy Engem a magad érdekében akarsz munkáltatni. Én is ezt akarom. A te érdekedben akarok tenni, és teszek is mindent. A probléma az, hogy te egészen mást gondolsz magad számára jónak, mint Én. Neked valóban egyéni a hozzáállásod az Én valóságomhoz, szerepemhez, tevékenységemhez veled kapcsolatban. Ez bizony nem jó.
  Minden problémád gyökere a Velem való helytelen kapcsolatod. Ezért ezt kell kitisztáznom most neked.
  Az egyértelmű és világos, hogy Nekem szolgálnom kell téged. Ez szeretetem természetes velejárója. Szolgálnom kell téged gondolataidban, szavaidban és cselekedeteidben. E szolgálatom egyetlen és kizárólagos akadálya te vagy. Miért és hogyan?
  Azt tudod, hogy Önmagamra teremtettelek. Tehát csak akkor tudlak és annyiban tudlak szolgálni, amikor, és amennyiben legalább szándékodban egy hullámhosszra, egy rezgésszámra akarsz kerülni Velem. Tehát amikor, és amennyiben te is szolgálni akarsz Engem. Hidd el, nem Rajtam állnak veled kapcsolatban a dolgok.
  Az a probléma, hogy te csupán a felszínen, a cselekedetek vonalán érzed fontosnak azt, hogy Engem szolgálj. Pedig a cselekedetek forrása a gondolat. Ha igaz a gondolat és a gyakorlat, akkor a kettőt a szó köti össze. Ezt nevezitek tanúság-tevésnek. Ahhoz, hogy úgy tudjalak szolgálni, mint szeretném, ahhoz az kell, hogy úgy kezdj gondolkodni és tanúskodni, mint szeretném. Ahhoz pedig, hogy úgy tudj gondolkodni, mint szeretném, jobban kellene tudnod, hogy Én hogyan gondolkodom. Ezt az evangéliumaimból tudod legegyszerűbben és leghatékonyabban megtanulni. Tudatosan nem a Szentírást, nem a Bibliát mondtam, mert a Bibliát csak azoknak tudom ajánlani, akik már ismerik az Én gondolkodásomat, elképzeléseimet veletek kapcsolatban. Ameddig ez nincs meg, addig sajnos legtöbbször inkább árt a Bibliára való hivatkozás, mint használ.
  Most bemutatom neked kérdéseid negatív rugóit:
  1. Vállalkozásaiddal kapcsolatban ki akarsz bújni a felelőség alól, s azt Rám akarod hárítani. 2. Kudarcaid emlegetésével árnyékba helyezed, sőt gyakran észre sem veszed azokat a sikerélményeket, melyekért hálát kellett volna már többször is adnod. 3. Feladatodat ruhának gondolod, melyet másnak kellene rád adni, holott magadban belülről kellene ezt meglátnod. Persze ez felelősség-vállalást is jelentene. 4. Képességeidnek forrása után kutatsz ahelyett, hogy felhasználnád azokat szereteted növekedésére. 5. Át akarod lépni illetékességed határait, hogy sikerélményhez juss. 6. Testvéreddel való kapcsolatodról testvéredet kellene megkérdezni, és nem Engem. 7. Anyagi gondjaid soha sem fognak megszűnni, amíg azokkal többet foglalkozol, mint Velem, az Én ügyemmel. Ez így lenne akkor is, ha milliomos lennél. 8. Aratni akarsz, anélkül, hogy vetnél előbb. 9. E kérdésedre már feleltem.
  Drága Gyermekem! Csak a te munkád által tudom a te munkádat segíteni. Csak veled és semmit nélküled.
  Megáldalak, a FELELŐSSÉGVÁLLALÁS LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/323

  51. hét
  (2006. 12. 18. - 24.)

  Témáink:

  A testi egészség, vagy egészségtelenség értékei az örök értékek szemüvegén át;

  "...legtöbb embert hozzám testi és lelki betegségeik hozzák."

  "A gyógyító segítés ... nem a betegek érdekét szolgálja, hanem annak érdeke, aki gyógyít."

  "...minden, még a legalkalmasabb eszköz is elveszti áldásomat, ha pénzért vásárolják."

  "Ma a PÉNZ legtöbbször az Ősellenség ruhája", de ez nem mindig van így;

  Kérdező: Vállaljak-e további anyagi áldozatot a REIKI legmagasabb fokozat elérésére, beavatására?

  A HANG válasza:

  Drága Gyermekem! SEMMIKÉPPEN! Ezt a kiemelten hangsúlyos szót magyaráznom kell.
  Három pontban foglalom össze mondanivalómat:
  1. A testi egészség csak annyiban pozitív értékű, amennyiben áldásomat hordozza.
  2. Csak annyiban hordozza a testi egészség áldásomat, amennyiben karbantartása Általam megáldott eszközökkel történik.
  3. Az eszközök csak annyiban hordozzák áldásomat, amennyiben nem pénzzel megvásároltak.
  Most részleteszem e pontokat.
  1. A test az örök értékek szempontjából annyira eszköz jellegű, hogy gyakran éppen azáltal válik JÓ eszközzé, hogy nem egészséges. Akármilyen furcsának tűnik előtted, de igaz, hogy legtöbb embert hozzám testi és lelki betegségeik hozzák, és tartják meg őket Nálam. Nagyon könnyen meg tudod számolni azokat az embereket, akik testi betegségeikből meggyógyulva közelebb kerültek hozzám, mint akkor voltak, mikor még nem gyógyultak meg. A gyógyító segítés tehát nem a betegek érdekét szolgálja, hanem annak érdeke, aki gyógyít. Igen, mert ha egyszer megvan ez a képessége, akkor élnie is kell vele. És így érthető a második pont.
  2. Csak az Általam megáldott eszközök alkalmazása használ azoknak, akik ezeket az eszközöket alkalmazzák. Márpedig minden, még a legalkalmasabb eszköz is elveszti áldásomat, ha pénzért vásárolják. Ez a simóniának egy gusztustalan formája. Aki pénzért kerülhet beavatásra, az az ördög beavatottja lesz még akkor is, ha ezt tudatlanul tette. A tudatlanság legföljebb annyi pozitívumot jelent, hogy annak, aki így jutott beavatáshoz, annak lelkileg nem árt. De használata felett az Ősellenség uralkodik. Hozhat látszat-eredményeket az ilyen eszköz használata, de hosszú távon feltétlenül kárát vallja az, aki ilyen eszközzel dolgozik.
  3. Ma a PÉNZ legtöbbször az Ősellenség ruhája. Azért mondom, hogy legtöbbször, mert ez nem szükségszerű. Elfogadni pl. lehet pénzt gyógyításért, de azért fizetni, hogy valaki ilyen erő birtokába kerüljön, ez kifejezetten merénylet Ellenem. Ha tehát úgy gondolod, hogy ilyen beavatásért pénzt el nem fogadva elárulod mestertársaidat, hát JÓL TESZED. Vagy őket kell elárulnod, vagy Engem. Két úrnak nem lehet szolgálni. Nem arról van szó, hogy nem szabad, hanem arról, hogy nem lehet. KÉPTELENSÉG!
  Tehát semmiképpen se vállald a magasabb, legmagasabb fokozatba való beavatást. Anyagi javaidat okosabb dolgokra használd, ne ilyen simóniára, gonoszságra. Ilyesmit a legjobb szándék sem tehet jóvá.
  Megáldalak a BÖLCSESSÉG ÉS BIZALOM LELKÉVEL."

  Jézus; A Hang, 4/324

  Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
  06/30/202-5553
  info KUKAC web-hang PONT hu
  http://web-hang.hu

  (E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)


  [Égi béke]   [Esthajnal]   [Mária üzentei]