Jézus üzenetei A HANG kötetekben!

 • A Hang kötetek szerzőiről
 • A HANG kötetek letöltése
 • A főoldal heti frissítése
 • Léleképítő idézetek
 • A HANG közösségekről
 • A HANG terjesztése
 • Égi béke a Földön Jézussal
 • Esthajnal magazin
 • Mária üzentei
 • Hang Szociális Alapítvány
 • Közösségi fórum
 • Kihelyezhető bannerjeink
 • Vendégkönyv és chat

 • "Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)

  2005

  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

  1. hét
  (2005. 01. 3-9.)

  Témánk: A te fájdalmad Jézus fájdalma is. Minden olyan rossz, amiről nem tehetsz és neked fájdalmat okoz, az Jézusnak is fájdalmat okoz.

  Kérdező: Idős, özvegy édesanya, aki sokat szenved részeges fia miatt.

  A HANG válasza:

  "Drága Gyermekem! A te fájdalmad az Én fájdalmam is. Vedd ezt kitüntetésnek! Ha valakinek lehetősége van bármiben is osztozni Velem, az egészen biztosan lelkileg gazdagodni fog ezáltal. Igen. Minden olyan rossz, amiről nem tehetsz és neked fájdalmat okoz, az Nekem is fájdalmat okoz. De amint Én, úgy te sem tehetsz mást, mint ezt az áldozatot, ezt a fájdalmat felajánlod Atyámnak, annak a Végtelen szeretetnek, aki az ártatlanul szenvedők szeretete által képes elviselhetővé tenni számotokra azt a poklot, melyet ti földi életnek neveztek.
  Veszekedésnek csak akkor és ott van értelme, ha az, aki miatt a dorgálás történik, nem veszi észre, hogy fájdalmat okoz magatartásával annak, azoknak, akiket szeretnie kellene. Úgy nem szabad a veszekedést kikerülni, hogy abból a vétkes azt magyarázza ki, hogy a másik beleegyezett a vétkes gonoszságába. De ha azt látod, hogy fiad tudva tudja, hogy ő neked ellenséged, - mert ellenség az, aki tudatosan rosszat akar -, ha tehát ő ezt tudva tudja, akkor nincs értelme ezt újra elmagyarázni neki. Amit valaki tud, azt nincs értelme magyarázni neki. De fájdalmadról állandóan tudnia kell. Csak így jöhet rá, hogy ő gonosz. Ez pedig nagyon fontos, mert enélkül nincs önismeret, és nincs helyes istenismeret sem.
  Amiatt ne aggódj, hogy mi lesz fiaddal, ha te már nem leszel itt a földön. Először is, Én jobban szeretem és ismerem fiadat mint te, másodszor pedig innen, ha ide kerülsz, segítheted őt, még jobban, mint most. Igen, mert itt tisztábban fogsz látni, és jobban meg fogod tudni érteni, hogy az igazi szeretet részben türelmes, részben pedig nagyon kemény. Csak így lehet a legtöbb embert ráébreszteni arra, hogy nem szabad felelőtlenül élnie.
  Bízzál Bennem! Nagyon szeretlek, és nagyon szeretem fiadat is. Hidd el, eljön az az idő, amikor együtt fogtok boldogan örülni egymásnak Bennem!
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/229)

  2. hét
  (2005. 01. 10-16.)

  Témánk: A nagy és igazi örömök forrása mindig a kicsiny életfeláldozások gyümölcse!
  Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez kell a bátorság!

  Kérdező: Egy álom. Egy megrepedezett csigaházból különböző folyamatok után egy újszülött gyermeket mondhattam magamének.

  A HANG válasza:

  "Amit álmodban láttál, az a maga álom-szimbolikájával a következőket tanítja neked is, és mindenkinek:
  A nagy és igazi örömök forrása mindig a kicsiny életfeláldozások gyümölcse. Az életáldozatok azok a kicsiny csigaház-magocskák, melyek csíraszerűen hordják magukban azt az örömöt és boldogságot, mely életetek igazi értelme.
  Sajnos, mivel a kicsiny áldozatok gyümölcse nem közvetlenül, hanem bizonyos folyamatok, időt igénylő események UTÁN következik be, ezért legtöbbször nem akarjátok vállalni azokat a kicsiny életáldozatokat, melyekkel nap mint nap szembesültök. Pedig ezeknek lenne gyümölcse a családok békéje, szomszédok, ismerősök, munkatársak, rokonok egymás iránti szeretetének kivirágzása. Aki, ahelyett, hogy nagy életáldozatok vállalásáról álmodozna, inkább a kicsiny önfeláldozásokat vállalja, annak szól ez a kijelentésem: Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe /25; 21./. Valóban igaz, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez kell a bátorság, az erő, melyet Én örömmel nyújtok mindazoknak, akik nem elégednek meg azzal, hogy álmodozásokkal sikerélményekhez jussanak, hanem bíznak abban, hogy lesz sikerélményük, éspedig maradandó sikerélményük, ha felvállalják a jelenben adódó felszólításokat önfegyelmezésre. Ez nem azt jelenti, hogy önfegyelem címén az úgynevezett béke kedvéért hallgass akkor is, ha szólnod kellene, hanem éppen ennek ellenkezőjét. Önfegyelemből vállalnod kell, hogy akár bántsanak is azért, mert hűséges akarsz maradni ahhoz a szívedben meglátott JÓ-hoz, mely lényegében Velem azonos. Ehhez nyújtom erőmet.
  Megáldalak, hogy örömöd forrása mindig az legyen, amit evangéliumomban így fejeztem ki: "Annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben." /Lukács 10; 20./

  (Jézus; A Hang, 3/230)

  3. hét
  (2005. 01. 17-23.)

  Témánk: A családtagok között lévő kötelék helyes kezelése

  Kérdező: Úgy láttam magam, hogy előző életemben elhagytam gyermekeimet. Vajon ez az oka annak, hogy mostani gyermekeimhez annyira ragaszkodom? - Gyakran látom magam, amint egy sivatagban lévő fa körül topogok. Vajon életemet jelképezi ez?- Nyugdíjam mellett még sok munkát vállalok. Ezek már nagyon fárasztanak Van ennek értelme?

  A HANG válasza:

  "Általában nem beszéltem nektek arról, hogy földre jöttötök előtt mi volt veletek. Ennek egyszerű oka az, hogy a múltatok ilyen ismerete nem szokott segíteni a jelen gondok megoldásában.
  A gyermekeiddel való megkötözöttség nem egyedi jelenség. Sőt! Szinte nem is ismer kivételt. A természetnek ez a törvénye. Perverz dolog lenne ennek ellenkezője. Ezért fáj annyira minden normális szülőnek, ha meghal gyermeke. E törvény súlya nem csökkenthető. De növelhető az az erő, amely elviseléséhez szükséges. Ilyen gondolatokkal lehet ezt növelni: "Isten jobban szereti gyermekeimet, mint bárki a világon. Csak az lehet gyermekeimnek is a legjobb, amit Isten lát számukra legjobbnak. Én is eszköz vagyok Isten kezében gyermekim javára. Jobban kell Isten szándékára figyelnem, mint gyermekeim kívánságaira. Önmagamért felelek gyermekeimmel kapcsolatban is. Isten engem nem gyermekeimre, hanem önmagára teremtett. Gyermekeimet is Önmagára teremtette. Ők is csak Istenben találhatják meg boldogságukat. Nem kísérhetem őket, ha más utakon keresik lelkük békéjét. Nem csaphatom be őket akkor sem, ha ez pillanatnyilag jó érzést váltana ki belőlük. Az igazi szeretetnek itt a földön a másik neve: áldozat. Ezt velük is meg kell taníttatnom. Csak akkor szeretem őket igazán, ha engedem, hogy Isten szeresse bennem őket. Isten nem szerethet senkit istentelenül, tehát az általa meghozott törvények ellenében. Szeretet-megnyilvánulásaimat gyermekeim felé nem gyermekeimnek kell helyeselni, hanem a bennem élő Istennek. Gyakran kell imádkoznom azért, hogy gyermekeim is felismerjék bennem: ha úgy szeretem őket, ahogy Isten kívánja, csak az válhat javukra. Ennek ellenkezője nem is szeretet, hanem a szeretet látszatában hatékonyan működni akaró Sátán."
  Tehát a családtagok között lévő kötelék súlya az előbbi gondolatok által nem csökken, hanem helyére kerül, s nemcsak elviselhető lesz, de áldásom hordozójává is válik.
  A sivatagban történő topogásod egy fa körül pozitív magatartásodat tükrözi. Igen, mert a sivatagban az életet csupán a fa jelenti, s te nem vagy hajlandó ennek hátat fordítani, nem vagy hajlandó ezt elhagyni. Ne is légy hajlandó erre!
  Ami pedig munkádat illeti, te akkor sem pihennél, ha nem járnál pénzt keresni. Ezért tehát nem a fáradtság-pihenés között kell választanod, hanem azt kell mérlegelned, hogy nyugtdíjadból tudod-e biztosítani megélhetésedet. Ha tudod, akkor ne járj pénzt keresni. Azt semmiképpen se vállald, hogy mások számra keress pénzt. Ezen már túl kell lenned.
  Megáldalak bölcsességgel párosult szeretetemmel, mely segít abban, hogy benső szabadságod felé vedd az irányt. "

  (Jézus; A Hang, 3/231)

  4. hét
  (2005. 01. 24-30.)

  Témánk:

  Ha egy ember szenved, az azt jelenti, hogy rákényszerült a szembesülésre;
  Jézus csak a szeretet körén belül mindenható;

  Kérdező: Gyermekemről és apjának sorsáról kérdezlek.

  A HANG válasza:

  "Nem csak oka, de következménye is van mindennek. Nagyon sok nehézség adódik abból, hogy bizonyos cselekedetek következményét nem feldolgozni, hanem kikerülni akarjátok. Ez az a bizonyos szőnyeg alá söprés. Ha egy ember szenved, az azt jelenti, hogy rákényszerült a szembesülésre. Neki kell döntenie abban, hogy feldolgozza, vagyis tanul előző tetteiből, vagy elodázza, tehát menekül a megoldás elől. Ez utóbbi sohasem hoz megoldást. Nem, mert saját felelős tetteitek következménye ugyan nemcsak titeket érint, de megoldását mások fel nem vállalhatják. Sokkal komolyabban veszlek benneteket, mint ti önmagatokat. Nem játszom veletek.
  Ne fájdalomcsillapítók akarjatok lenni egymás számára, hanem olyan orvosság, mely nem a fájdalmat akarja megszüntetni, hanem a bajt orvosolni.- Jelen esetedben ez úgy megy, hogy tudj örülni a Velem való kapcsolatodnak, és tudj remélni abban, hogy gyermeked apjának csak javára válhat minden olyan fájdalom, mely eddigi életvitelének természetes következménye.
  Gyermekedről már mondottam, hogy az jobban az Enyém, mint a tiéd. Ember nem lehet embernek birtoka. E téren már annyi jó tanácsot kaptál lelki testvéreidtől, hogy ezeket szaporítani már nem tartom szükségesnek. Lelki testvéreid a jövőben is melletted állnak, érted vannak.
  Azt kéred, hogy vigyázzak rájuk. Erre csak azt tudom mondani, hogy csak annyira tudok rájuk vigyázni, amennyire ők vigyázni akarnak Rám. Persze nem arra a Jézusra, akit te ismersz, hanem arra a szeretetre, melyet ők magukban felismernek és ápolni akarnak. Én csak a szeretet körén belül vagyok mindenható. Akik e körből kilépnek, azokkal nem tudok mást tenni, mint életük szenvedéseiben újra és újra felajánlom nekik barátságomat, behívom őket e körbe. Tehát Tőlem talentumokat kapnak. De sáfárkodni e talentumokkal nekik kell. Azért kapták!
  Nagyon szeretlek. Bízzál Bennem továbbra is! Megáldalak."

  (Jézus; A Hang, 3/232)

  5. hét
  (2005. 01. 10-16.)

  Témánk: Kétféle gondviselés van. Az egyik megnyilvánulása független minden teremtménytől, a másik függ annak a magatartásától, aki gondviselésre szorul.

  Kérdező: A HANG jobban tudja, hogy mire van szükségem, mint én. Csak annyit tudok, hogy segítségre szorulok. Várom a választ.

  A HANG válasza:

  "Aranyos vagy. Nem hiszek neked. Az igaz, hogy Én tudom, mire van szükséged. De ezt te is tudod. Pontosan úgy tudod, mint Én. Pontosan azért fordultál Hozzám, mert tudod, erre van szükséged.
  Most megvilágítok előtted valamit. Kétféle gondviselés van. Az egyik megnyilvánulása független minden teremtménytől, a másik függ annak magatartásától, aki gondviselésemre szorul. Úgy van ez, mint egy családban a gyermek élete. Van, kell legyen olyan szülői gondoskodás, mely nem függ a gyermek hozzáállásától. Minél kisebb egy gyermek, ez annál gyakoribb. A másik, amikor a szülő igényli, hogy gyermeke valahogy tudassa a szülővel, tudatosan tegye lehetővé a szülőnek azt a szándékát, hogy a szülő tanúságot tegyen gondoskodó szeretetéről. Így van ez kettőnk kapcsolatában is. Van gondviselő szeretetemnek olyan megnyilvánulása, mely nem függ teremtményeimtől. Fölkeltem Napomat jókra, rosszakra, esőt adok igazaknak, hamisaknak egyaránt. Működtetem a természet erőit annak rendje és módja szerint, ha tetszik ez valakinek, ha nem.- A másik megnyilvánulása gondviselésemnek irántatok, s most speciálisan irántad az, hogy igénylem kérőimádat, mert enélkül nem tudok tanúságot tenni arról, hogy meghallgatlak, hogy figyelek rád, hogy fontosak számomra kéréseid, tehát az, hogy fontos számomra igazolni azt, hogy senkit sem szeretek úgy, mint téged, azért van csak egy belőled. De kérő imád csak akkor kényszerít Engem tanúságtevésre melletted, ha az áhítat és az állhatatosság jellemzik. Ha egy ima ilyen, akkor lehetetlen, hogy ne tennék tanúságot meghallgatásáról.
  Nagyon szeretlek. Bár ezt te legalább olyan jól tudod, mint Én, mégis fontos, hogy kinyilvánítsam, mert e kijelentésem fölrázza benned erőmet állhatatosságra, s képes átmelegíteni arra az áhítatra, melynek következménye az Én tanúságtevésem melletted.
  Megáldalak."

  (Jézus; A Hang, 3/233)

  6. hét
  (2005. 02. 7-13.)

  Témánk: Első kegyelem a természet

  Kérdező: Furcsa álmaimnak lehet-e oka egy bizonyos ártalmatlan szer bevevése?

  A HANG válasza:

  Vigyázzatok! A velem egy hullámhosszon élő, tevékenykedő szellemek, főleg álomban, csak akkor tudnak segítségetekre lenni, ha nem vagytok manipulált állapotban. A hipnotikus állapotnak egyik veszélye éppen az, hogy manipulált állapot. Nekem és enyéimnek csak ott van lehetőségünk megfelelő működésre, segítségnyújtásra, ahol elfogadjátok, hogy az első kegyelem a natúra, a természet, mely eleve magában hordja azt a készséget, hogy működjünk benne.
  Mint tudod, az álmok szimbolikus nyelven beszélnek hozzátok. S, mint ahogy egy mondatból nem szabad kiragadni egy szót, hogy általa értsétek meg a mondat értelmét, éppen így az álmot is nem részeiben, hanem egészében kell vizsgálni. Vizsgálni viszont főleg a visszatérő álmokat érdemes, mert azokban található meg a megfejtés kulcsa.
  A te álmod a fekete mágiával kapcsolatban és az apádról, anyádról szóló álom egy benső fáradtság jele, mely fáradtság nem fizikai erők kimerülésének következménye - bár erre igazán szükséged lenne: egy hosszú séta, egy nagy kirándulás, egy nagyobb méretű kikapcsolódás a jelen érdeklődési körödből- , tehát nem ez, hanem ez a fáradtság következménye csekély sikerélményednek. Pedig munkád termékeny, csak nem rövid távon érzékelhető gyümölcse úgy, ahogy szeretnéd.
  Szánj rá magadnak naponta legalább negyed órát, s lazítsd el magad! Szükségem van rád!
  Szeretlek, s számítok odaadottságodra. Számítok rá, hogy nem saját erődre, hanem az Én benned lévő jelenlétem erejére támaszkodva hiszel abban, hogy Enyém vagy, s Én a tiéd. Értékeld nagyon nagyra a Velem való kapcsolatodat! Bennem kell nyugalmat találnod.
  Megáldalak."

  (Jézus; A Hang, 3/234)

  7. hét
  (2005. 02. 14-20.)

  Témáink:

  Jézus feladatok adásával tud békét adni nekünk, s mi e feladatok gyümölcseként tudjuk megtapasztalni az Ő békéjét;
  Nem az a szeretet boldogít, amit kapunk, hanem amit mások felé sugárzunk;
  Csak ha keressük és rátalálunk életetünkben Jézus szeretetének jeleire, akkor tudjuk átlépni a testi szenvedések korlátait;

  Kérdező: Uram! Egy sokat szenvedő, nagy beteget hozok most eléd. Várja gyógyító szavaidat.

  A HANG válasza:

  "Barátom! Nagyon ismerem lelked minden rezdülését, és hidd el, jobban szeretlek, mint te önmagadat. Az a kesze-kuszaság, mely szellemedet különböző irányokba próbálta már cibálni, nem azt eredményezte, amire vártál, nem lelked békéjét kaptad meg általuk. Úgy, amint Én adom békémet, úgy senki nem adhatja neked, s neked éppen erre a benső békére van nagyon szükséged.
  Béke veled! Én nem úgy adom békémet, mint az a világ, melyben élsz. Én úgy adom, hogy feladatot adok neked, s neked e feladat gyümölcseként kell megtapasztalnod az Én békémet. Milyen feladatot adok? Figyelj hát:
  Bár tudod, hogy benned élek, de azt még nem dolgoztad föl magadban, hogy miért élek benned. Nem csupán azért, mert szeretlek. Az természetes, hogy szeretlek, hisz te azáltal élsz. A nemlétbe esnél vissza, ha csak egy pillanatig is nem szeretnélek. Én azért élek benned, hogy neked lehetőséget adjak arra, hogy kimutasd irántam való szeretetedet. Mert amint Engem sem az a szeretet boldogít, amit kapok, hanem amit magamban hordozok, tehát amit mások felé sugárzok, éppen így téged sem fog hosszú távon soha boldogítani sem az Én, sem a mások szeretete, ha ez nem indítja meg benned, hogy kimutasd magad, mások és irántam való szeretetedet. Hogy történhet ez Velem kapcsolatban? Úgy, hogy nemcsak olyan szellemi munkát végzel, mely ismeretekben gazdagít, hanem olyan magad által megfogalmazott HÁLA-imákat mondasz, melyek megnyitják benső szemeidet, s meglátod lelked gazdagságát minden testi nyomorúság függönye mögött is.
  Feladatod tehát az, hogy elindulj gondolatban egy olyan felfedező útra, melyen rátalálsz életedben szeretetem jeleire. Kezdve onnan, hogy e szavaimat olvashatod, göngyölve visszafelé életedet, meglepő jeleket találhatsz, ha valóban azokat keresed, s nem engeded, hogy testi bajaid rabláncainak csörgése elnyomja szívedben az Én HANGOMAT. Mert Én mondani és megmutatni egyaránt akarom neked, hogy az Én feléd áradó szeretetem nem elmélet, hanem a leggyakorlatibb valóság, ami egyáltalán létezhet világodban. Csak ha e feladatot vállalod, akkor tudod átlépni testi szenvedéseid korlátait, s leszel képes arra, hogy akkor is szeretet áradjon belőled, amikor a testi szenvedés ezt le akarná árnyékolni benned.
  Szeretném, ha megértenél. Szeretném, ha megértenéd, hogy hiába gyógyítanálak meg akár minden testi bajodból, éppen át nem alakított gondolkodásod következtében boldogságod törékeny edény maradna csupán, mely csak idő kérdése, s ismét széttörne, s akkor sokkal nehezebben tudnád már a benső békédhez szükséges feldolgozást megvalósítani.
  Megáldalak. BÉKE VELED !"

  (Jézus; A Hang, 3/235)

  8. hét
  (2005. 02. 21-27.)

  Témánk:

  Jézus nem ismer az elválást, ez lénye lényege;
  Társkapcsolat terén nem kettőn áll a vásár, hanem csak egyen;
  Ne előlegezzünk meg bizalmat!
  A körülmények gyökeres változása nem hoz létre gyökeres emberi változást, ezeknek nem embert formáló, hanem embert leleplező ereje és szerepe van;

  Kérdező: Uram! Egy édesanya, aki két leányával és két tönkrement házasságával lelkileg, testileg, anyagilag, szellemileg fáradtan, de nem reménytelenül fordul most Hozzád.

  A HANG válasza:

  "Leányom! Nekem sem könnyű olyankor szólnom, mikor tudom, hogy a szavakból már éppen eleged van. Tudom, hogy nem szavakra van szükséged, hanem erőre, mely túl minden szón, éreztetheti veled azt, hogy nem vagy egyedül. - De hát azon a földön, melyen ti éltek, mégsem lehet meglenni szavak nélkül, mivel a szellemi kapocs, a szavakban közölt gondolat közösségteremtő ereje nem tud másképpen megnyilvánulni, s nem tud megszilárdulni enélkül. Mondom hát, amit mondani szükségesnek tartok.
  Én valóban nem ismerem az elválást, az elhagyást. Engem bárki elhagyhat, de Én soha senkit el nem hagyok. Ez lényem lényege. Ez természetem természete. Amikor házastársak elválnak, olyankor az van nehezebb helyzetben, aki elhagyta a másikat, és nem az, akit elhagytak. Akit elhagytak, azzal még szorosabban vagyok egységben, mint az elválás előtt. De aki elhagyta a másikat, az nagyon nehezen tud Hozzám kapcsolódni, mert Én nem az elválás, hanem a kapcsolatok Lelke vagyok.
  Fontos tudnod, hogy az elválás nem elválási per következménye. Az csupán lezárja azt a szomorú tényt, hogy valaki valakit elhagyott. Nem az válik el, aki beadja a válópert. Az válik el, aki szívében megszegte házassági ígéretét, s szívében sorozatosan ellene döntött annak a kapcsolatnak, melyet Előttem szentnek és sérthetetlennek mondott ki. Nem kettőn áll a vásár. Csak egyen. Azon, aki életvitelével nem segíteni, hanem akadályozni próbálta a másik felet abban, hogy Hozzám közelebb kerüljön. Ilyen esetben értelmetlen vergődnie annak, aki hűséges akar Hozzám lenni. Ez tehát az egyik, melyet tudnod kell. A másik, amit tudnod kell, legalább ilyen fontos:
  Nagyon sokszor, szinte legtöbbször, nem is történt igazán kapcsolat bensőleg azok között, akik egymásnak igen-t mondtak, s később elváltak.
  Te ezt úgy fejezted ki, hogy neki "csak a házam kell, és nem én." Itt létre sem jött soha a kapcsolat. Tehát nem lehet elválásról sem beszélni a szó valódi értelmében.
  Ne legyen hát bűntudatod egyik "házasságoddal" kapcsolatban sem abban az értelemben, hogy e "házasságok" szétestek. Neked az előzmények miatt lehet bűntudatod. Bizony a kellően át nem gondolt döntések következményei kérlelhetetlen valóságok, melyeknek életet morzsoló hatását csak Velem közösen lehet úgy vállalni, hogy azok áldássá formálódjanak a jövőben. Ez igaz akkor is, ha esetleg nem te, hanem gyermekeid fogják jótékonyan fogadni az ilyen együttműködésünkből származó áldásomat. Hidd el, kereszted nagyobbik fele az Én vállamon van mindaddig, míg el nem hagysz!
  Arra a kérdésedre pedig, hogy mi a teendőd, válaszom ez: Ne higgy volt társad ígérgetéseinek! Ne előlegezz bizalmat! Ha egy-két évig igazolja életével, hogy valóban más ember kíván lenni, akkor érdemes csak őt e téren komolyan venni. Ne higgy abban, hogy a körülmények gyökeres változása létrehozhat gyökeres emberi változást. A körülményeknek nem embert formáló, hanem embert leleplező ereje és szerepe van csupán. Azok a körülmények, melyekről valaki nem tehet, sohasem hordozhatnak egy ember számára sem erőt meghaladó követelményeket. Nem lenne atyátok az Isten, ha ilyet megengedne. Ha pedig valaki úgy látja, hogy ő volt az oka erejét meghaladó kereszttel találkozni, akkor a bűnbánatban olyan erőforrás nyílik meg számára, mely éppen e nagy kereszt által még közelebb juttatja őt Hozzám.
  Jelenleg egyetlen imafeladatod van: Adj hálát azért, hogy Hozzám tartozol. Hozzám, aki soha el nem hagy téged.- A cselekvési területen pedig bízzál abban, hogy Én valóban hálás vagyok a te háládért, s meg fogod tapasztalni, hogy Engem nagylelkűségben felülmúlni nem lehet.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/236)

  9. hét
  (2005. 02. 28. - 03. 06.)

  Témánk:

  Csak az akarja komolyan szebbé tenni életét, aki javítani akar imádságán;
  Általában az emberek fejében nincsen rend, s így a szívükben sem lehet;
  Senki sem lesz boldog azáltal, hogy meggyógyul. Csak szeretés által lehet bárki is boldog;
  Mindenkinek csak önmagától kell félnie;

  Kérdező: Egy ötödik osztályos kislány, akinek levele tartalmát leírom, mert oly kedvesnek találom.
  "5. osztályos tanuló vagyok. Anyukámtól tudom, hogy ... lehet levelet írni és kérdéseinkre válaszol a Jézuska, HANG formájában.
  Én is szeretnék kérdéseket feltenni, melyekre reménykedve várom a választ. E kérdések a következők: Miért van az, hogy nem tudok összeszedetten imádkozni? Úgy érzem, Jézuskától távolabb kerültem. Miért van, hogy állandóan veszekszem szüleimmel? Miért fáj anyukámnak a bal tenyere középen? Miért nem tudok barátnőt szerezni, vagy vele sokáig kapcsolatot tartani? Miért nem megy nekem végképp a matek és az angol, pedig akarom tudni? Valóban eljön bennünket megölni az a nagy király Nyugatról, mert én nagyon félek tőle? Testvérem meg fog-e tanulni beszélni és járni, lesz-e öntudata ebben az életben? Ő most, augusztusban lesz 4 éves.
  Nagyon szépen kérem ... a drága HANG-ot, adja meg a választ minden kérdésemre! Hálásan köszönöm...fáradozásait!!! - Tisztelettel."
  Drága testvérkém! Örömmel olvastam leveled, s örömmel viszem a HANG elé. Mivel nekem is meggyőződésem, hogy a HANG Jézus hangja, hát előbb imádkozni szoktam, s most is azt teszem, hogy az Ő hangját minél érthetőbben adhassam tovább.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Az nagyszerű, hogy első kérdésed az imáddal van kapcsolatban. Hidd el, hogy ez a legfontosabb az életben! Csak az akarja komolyan szebbé tenni életét, aki javítani akar imádságán. Aki úgy gondolja, hogy van ennél fontosabb is, az nem ismer sem engem, sem önmagát igazán. Hidd el, minden megoldódna életetekben, ha komolyan vennétek imádságaitokat. Sajnos az törvény, hogy Én is csak annyira tudlak benneteket komolyan venni, amennyire ti komolyan vesztek engem. Hogyan kell Engem komolyan venni? Hát úgy, hogy foglalkoztok Velem. Ha te elmondod saját szavaiddal problémáidat, mint e Hozzám írt leveledben is tetted, akkor Én mindig válaszolok neked, akár úgy, hogy megszólalok szívedben, - ezt legtöbbször a lelkiismeret hangjának mondjátok, vagy mások által adok választ, de az is lehet, hogy úgy irányítom életed eseményeit, hogy azokból ráismerhetsz válaszomra. A fontos tehát az, hogy élő valóság legyek számodra.
  Visszatérek problémádra. Általában akkor szórakozol el imáidban, ha mások által kiötlött imaszövegekkel akarsz szólni Hozzám. Ha saját szavaiddal mondod el azt, amit el akarsz mondani, akkor e problémád megoldódik. De kérlek szépen, ne csak kéréseket mondj, beszélj meg Velem, hanem gyakrabban mondj hálát, köszönetet. Ne feledd, minden, ami szép és jó életedben, az mindig Tőlem van. Szülők, barátok, ismerősök vagy ismeretlenek, csak eszközök a kezemben, akik által eljuttatom hozzád azt, ami szebbé teszi életedet. Ha megtanulsz hálálkodni, dicsőíteni, akkor látni fogod, hogy mennyire szeretlek. Szeretetemet neked kell észrevenned, ezt nem tudom helyetted megtenni. De ne hidd, hogy ez nehezebb, mint a matek, vagy az angol. Nem. Neked nem lesz nehéz megtanulnod a szíveddel gondolkodnod.
  Gyermekem! Szó sincs róla, hogy távolabb kerültél volna Tőlem! Nem kerültél távolabb Tőlem, hanem közelebb kerültél ahhoz az élethez, melyben annyi a lelki zavaró állomás, hogy bizony közelségem emiatt nem érzékelhető annyira, mint előbb volt. Valójában ez az oka időnként veszekedős hangulataidnak is. Veszekedésre mindig lehet okot találni, mint ahogy a veszekedések kikerülésére is. Kétségtelen, hogy amikor veszekszel, akkor nem vagy ura önmagadnak. De azért ne fogj mindent a lelki zavaró állomásokra, vagyis az ördögre, vagy rossz hangulataidra, és főleg ne azokra, akikkel veszekszel. A szeretet nagyon leleményes, és ki tudja kerülni mások megbántását.
  A barátságokkal kapcsolatban pedig ezt mondom: A te korodban cipődet, ruháidat is elég rövid idő alatt alakítanod kell, mert különben nem tudnád használni ezeket. Így van ez ilyenkor a barátságokkal is. Ez általános jelenség. Nem is az a fő probléma, hogy te nem érted meg a másikat, hanem inkább az, hogy téged nem értenek meg mások. Egy darabig igen, de csak egy darabig. Hidd el, így tanulsz meg önállósulni! Az önállósulásra pedig nagy szükséged lesz, mert a te korosztályodnak nem jósolok sok jót a jövőre nézve.
  Tanulásoddal kapcsolatban a következőket mondom: Az, hogy a matek nem megy, ez még érthető. Bár itt tudnod kell, hogy ez a tantárgy olyan az értelmed számára, mint a késnek a köszörűs. Tehát nem közvetlen látjátok hasznát, hanem közvetve. Élesíti az értelmet, s logikus gondolkodásra nevel. Ez pedig fontos, mert általában az emberek fejében nincsen rend, s így a szívükben sem lehet. Én csak annyiban tudlak benneteket munkatársaimmá tenni, amennyiben átadjátok értelmeteket is Nekem. S minél csiszoltabb az az értelem, melyet felhasználhatok, annál több segítséget tudok adni az embereknek az ilyen értelmes emberek által.
  Az angollal kapcsolatban már nem tudok olyan megértő lenni, mint a matekkal. Nem, mert ez nemcsak szorgalom kérdése, hanem több is ennél. A többlet pedig az, hogy aki egy nyelvet legalább olvasási szinten elsajátít, az kaput nyit lelkében sok olyan ismeret befogadására, melyektől enélkül elesik. Az enyéim számára a nyelvek ismerete, legyen az bármily csekély ismereti szint, olyan eszköz, mely lehetőséget ad bizonyos rendteremtésre zűrzavaros életetekben. Tanulj hát szorgalmasan angolul! Hasznát fogod még venni.
  Most rátérek kistestvéred és édesanyád testi fájdalmára. A tenyér, csakúgy, mint a talp, idegvégződések tárháza. Ha valakinek a tenyere vagy a talpa fáj, az rendszerint más testi megbetegedésnek tüneti jele.
  Tudnod kell, hogy az igazi szeretés nem az, ha megcsinálja valaki más helyett azt, amit neki kellene megcsinálnia, pl. nem az szeret téged helyesen, aki esetleg helyetted megcsinálja a leckédet, hanem az, aki segít neked, hogy te csináld meg azt. Így a betegségeknél is, Én szívesen segítek, de az orvosokat nem helyettesítem, csak a betegnek segítek gyógyulni. Édesanyádnak szívesen segítek, s ezt tettem az előbbi fejezetben, de ha szükségét látja, akkor orvost kell kérnie, ha gyógyíttatni akarja magát.
  Testvéreddel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy sorsa a jövőre nézve nem egyértelmű. Ez azt jelenti, hogy előre meg nem határozható Általam sem minden, mivel valóban szabadnak teremtettem az embert. Annyit mondhatok, hogy kétezer évvel ezelőtt is képes voltam gyógyítani, látván az emberek hitét. Erre ma is képes vagyok, ha látom azok hitét, akiknek fontos, hogy gyógyítsak. De azt tudnod kell, hogy még senki sem lett boldog azáltal, hogy meggyógyult. Csak szeretés által lehet bárki is boldog. És az is igaz, hogy mivel a szeretés nem más, mint másért élés, ezért ott, ahol beteg van, jobban kivirágozhat, mint ott, ahol senki sem szorul annyira rá, hogy segítsenek rajta.
  Az a nagy király pedig, akitől te félsz, hogy jön és megöl, az nincs. Nem is lesz. Félelmed alaptalan. Neked is, mint mindenkinek, csak önmagatoktól kell félnetek, mert míg Enyéim vagytok, addig senki soha nem tehet veletek olyat, ami valaha is lelketek kárára lehetne. Ne félj hát! Sokkal jobban szeretlek Én téged, mint ezt te valaha is el tudnád képzelni. Egy olyan mennyországot teremtettem számodra, ahol valóban minden kívánságod teljesülni fog. De ez még egy kicsit odébb van. Ezt még ki kell várnod hitben, reményben és szeretetben. De az biztos, hogy ha te itt a földön teljesíted az Én egyetlen kívánságomat, tehát ha törekedni fogsz, hogy növekedj a szeretetben, akkor Én örökkön örökké teljesíteni fogom neked minden kívánságodat abban az országban, melyet pontosan neked és olyanoknak készítettem, akik számára a földön és a másvilágon sem létezik fontosabb, mint a SZERETET. Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."

  (Jézus; A Hang, 3/237)

  10. hét
  (2005. 03. 07-13.)

  Témánk:

  Van reinkarnáció, de nagy tévedésben van az, aki ezt könnyítésnek gondolja;
  Vannak olyan szeretetlenségek, melyek csak a földi életben korrigálhatók;
  Minden rossz egy elrontott jó;
  Egyszer kiürül a pokol, lesz olyan, hogy mindenki boldog lesz;

  Kérdező: A reinkarnációval és az Úr napjával kapcsolatban kérem a HANG válaszát.

  A HANG válasza:

  "A jelen korban sok embert foglalkoztat a reinkarnáció. Ez természetes következménye annak a szellemi fejlődésnek, mely összezsugorította a földet olyan értelemben, hogy kommunikációs eszközei által megszüntette még földrészek között is a távolságot. Így tömöríve olyan információkhoz jutottatok, melyek nemcsak felvetik a reinkarnáció kérdését, de nem is tudnak mit kezdeni vele előző ismereteik alapján.
  Van reinkarnáció. Akár eszetekre, akár szívetekre hallgattok, nem tudtok belenyugodni abba, hogy a földi élet poklánál nagyobb és általánosabb poklot létben tarthat az az Isten, akit ti joggal SZERETET-nek neveztek. Hogy is szűnhetne meg a fejlődés lehetősége abban a világban, amelyet ti másvilágnak neveztek, melyben még nagyobb lehetőség kell hogy legyen az örök értékek kibontakozására, mint itt a földön. Ha pedig valaki azt mondaná, hogy nem a fejlődés, csupán a fejlődés iránya válik megváltoztathatatlanná, hát erre csak azt mondom, hogy ismét olyasmit állítotok, mely át nem gondolt kijelentés, mivel a tisztábban látás nem eredményezhet nagyobb lemerevülést a boldogtalanság irányában, mint a kevésbé tiszta látás. Ha tehát valaki odaát nem lát tisztábban, mint itt a földön, akkor nem is lehet boldogtalanabb a rossz miatt. Ha pedig éppen tisztultabb látása következtében él át nagyobb lekiismeretfurdalást, az csak azért lehet, mert javulni akar. Ha pedig valaki javulni akar, képtelenség, hogy éppen a TEREMTETLEN SZERETET akadályozná meg ebben! Higgyétek el, nem lehet örökkön örökké senkinek rosszul törekednie arra, hogy boldog legyen, ha egyszer arra teremtette őt a TEREMTŐ.
  Igaz, hogy minden rossz egy elrontott jó. Amint lehetetlenség, hogy valaki mindig minden jót elrontson, éppen úgy lehetetlenség, hogy valaki mindig minden jót jól csináljon. Mindig mindent jól csinálni csak Én tudok, mert egy vagyok az Atyával. Ezért mondhattam, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, de Velem természetesen tehetitek mindig a jót. Ennek örökkön örökké csak elvben lehet ellene mondani. Gyakorlatban azért nem, mert nemcsak örök életre vagytok teremtve, hanem örök boldogságra is. És ez a döntő. Igazán keresni örökké a boldogságot, s azt soha meg nem találni, ez olyan ellentmondás, mintha azt mondaná valaki, hogy olyasmire van teremtve, ami nincs is.
  Én most itt a reinkarnáció tényét említettem, illetve szükségességét annak, hogy mindenkinek lehetővé kell tennem a megfelelő szellemi irányváltoztatást. E kettő együvé tartozik. Vannak olyan szeretetlenségek, melyek csak a földi életben korrigálhatók. Ezért kell legyen reinkarnáció. Nyilván nagy tévedésben van az, aki ezt könnyítésnek gondolja a maga számára jelen szeretetlenségeinek kiélése kapcsán, mert neki nem könnyebb, hanem nehezebb, illetve így mondom, fájdalmasabb vizsgán kell majd átesnie.
  Valóban nem sokat beszéltem nektek földi életem során a reinkarnációról, de már az is elegendő kell legyen, hogy nem beszéltem ellene, pedig sokszor meg kellett volna tennem, ha nem lenne ez. De azért beszéltem róla. Nemcsak Illés és János esetében, hanem mikor arról beszéltem, hogy addig vettetik börtönbe az adós, míg ki nem fizeti tartozását. Fontosabbnak tartottam, hogy az örök kárhozat elvi lehetőségét állítsam elétek. Van tehát örök kárhozat, de nincs örök kárhozott. Vagyis, egyszer kiürül a pokol, gyakorlatban lesz olyan, hogy mindenki boldog lesz. Csak olyan nem lesz soha, hogy valaki anélkül lehetne boldog, hogy ne tette volna rá életét a szeretetre. Tehát senki sem kerül könnyebben a mennyországba a reinkarnáció ténye alapján, mint ahogy enélkül gondoltátok. Ezért nem a reinkarnáció ténye az érdekes számotokra, hanem a szeretetben való növekedés. Ez az, amit, ha tetszik, ha nem, mindenkinek meg kell valósítania, s mielőbb teszitek, annál kevesebb szenvedés vár rátok. Félelemből különben sem lehet mennyországba jutni, csak szeretetből. Félelem csak a cselekedetek szintjén hozhat gyümölcsöt, s ez csak átmeneti lehet. Gondoljatok arra, hogy a háború borzalmai közepette, a bombázások alatt szinte mindenki megtért. Jaj, de rövid ideig tartott ez a megtérés! Hát mennyország nem ilyesmiért jár. Természetesen a félelem által elindított bűnbánat is válhat jó irányúvá. Ilyen félelem nem alaptalan a reinkarnáció esetében sem. Sőt! Jobban megalapozott, mint az enélküli, mivel a szeretet Istenét nem teszi soha talonba. Nektek még meg kell tanulnotok, hogy ha valaki rosszat tesz, az feltétlenül árt önmagának, s nem árthat az Istent szeretőknek. Ti azért akarjátok megjavítani a rosszakat, mert ezt nem hiszitek el. Ha elhinnétek, ha nem akarnátok megjavítani a rosszakat, ha arra törekednétek, hogy számukra rámutassatok arra, hogy rosszaságukkal önmaguknak ártanak, ha csak arra törekednétek, hogy önmagatokat javítsátok meg, akkor gyorsabban lehetne szebb és jobb a világotok. Nem véletlenül mondtam már kétezer évvel ezelőtt: "Ne álljatok ellen a gonosznak!" /Mt. 5;40./
  Valamit még az Úrnapjáról. Heti egy nap pihenő azért fontos, mert az idegzetbe ágyazott szellem enélkül nem képes regenerálni azt az anyagot, testet, mely eszköze a szellem megnyilatkozásainak, s temploma az ÉN Szellememnek. Azt meghatározni, hogy a hét napból melyik legyen az az egy nap, ez nem lényeges. Különböző vallások különböző napot jelöltek meg erre a célra. E különbözőség nem Tőlem van, hanem tőletek. Tőlem az van, hogy kell legyen egy ilyen nap. Nyilvánvaló, hogy e téren nem lehet egyénieskedni, mivel egy igazi jó kikapcsolódás egyben társadalmi és társasági, családi esemény is. Ahol te élsz, ha keresztény vagy, akkor számodra az Úr napja természetesen a vasárnap. E napnak nem a tartalma más, mint a kereszténység előtti időben volt, hanem az időpontja. A Biblia előbb sem mondta ki, hogy melyik legyen a hét közül a szabbat, vagyis a pihenő nap, csupán ezt nevezte hetediknek. Hagyományotok a vasárnapot, a hét első napját ajánlotta fel Nekem, ugyanazzal a tartalommal, mint amivel a szombat volt addig felruházva. Ezt az elsőt tartjátok most hetediknek.
  Arra kérlek, ne keveredjetek bele olyan lényeget nem érintő vitákba, melyek a farizeusokat és az akkori /és mostani/ főpapokat jellemezték! Ezek még engem is bitófára juttattak, s ezt teszik most is Velem. Ne azonosuljatok velük! Ebben ne. Megáldalak szeretetem LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/238)

  12. hét
  (2005. 03. 21-27.)

  Témánk:

  Nem a házasság és a gyermek boldogít, hanem Jézus;
  A boldogság nem másoktól függ;
  Az ábrándozás a jelent rabolja el;

  Kérdező: Egy érett leány, aki nem érti, miért nem teljesülnek azok a legelemibb vágyai, melyek minden leánynál természetesek? Miért kell csalódnia abban, akit férjének remélt, miért nem lehet már édesanya úgy, mint annyian mások?

  A HANG válasza:

  "Leányom! Ha megkérdeznéd ismerőseidet, s azok őszintén válaszolnának arra a kérdésedre, hogy számukra a boldogságot jelentette-e az a döntésük, mely életük sorsát döntötte el, hát bizony nagyon meglepődnél. Neked már nagyon ki kellett volna nőnöd azt a szemléletet, miszerint a házasság és a gyermek boldogít. Hogy is gondolhatod ezt, mikor ez még senkinél sem lett így. Vagy Én boldogítok, vagy senki. Mit akarsz? Azt hogy vágyaid teljesüljenek? Nem igaz, hogy ezt akarod. Igazolom: Tételezzük fel, hogy lesz egy gyermeked. Te nyílván azt akarod, hogy mindig rád hallgasson. Vagy nem? De. Ezt viszont csak úgy tudnád elérni, ha fejecskéjét jól a falnak ütnéd, hogy egész életére hülye maradjon, s csak rád figyeljen, s mindig azt tegye, amit te mondasz neki.
  Leányom! Maradj a földön! Az ábrándozás a fantáziálásnak olyan formája, mely éppen azt a jelent rabolja el tőled, melyben szereteted növekedését képezhetnéd. Amíg ki nem növöd azt az ostobaságot, hogy boldogságod másoktól függ, addig Én, a mindenható Isten sem tudok neked eleget tenni. Már az egy helytelen alapállás, hogy te oly csekélységnek gondolod magad számára azt, ami eddig még szinte senkinek sem sikerült, vagyis, hogy legyen egy melegszívű társa, gyermek, akikkel szépen eléldegélhet majd. Édes lányom, hol élsz! ?
  Én valóban szeretlek. Ha nem hiszed, nézz a keresztre! Te szeretsz Engem? Hát úgy szeretnék ránézni a te keresztedre, hogy ezt leolvashassam róla, mint te leolvashatod az Én keresztemről, hogy mennyire szeretlek.
  Bocsáss meg, most nem tudok neked mást mondani! Nagyon szeretlek, nagyon meg akarlak érteni, de nem tudom helyeselni azt a látásmódodat, mely jelenleg meghatároz téged.
  Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/239)

  13. hét
  (2005. 03.28.-04.03.)

  Témánk: A különböző vallásokról
  Többször és elmélyültebben olvassuk az evangéliumokat
  Ne féljünk a problémáktól
  Sátán van, de Jézus oldalán a GYŐZTES OLDALÁN ÁLLUNK!

  Kérdező: Egy éve érettségizett, s most nem sikerült a felvételije. Jézus akarata ezt, vagy a felkészültség hiánya? Kezdje újra, vagy külföldön próbáljon szerencsét? Mi a feladata? Mint keresztényt, érdekelhetnek a többi, főleg a keleti vallások, a jóga? Van sátán?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Nem felkészültséged hiánya az oka, hogy nem vettek fel. Vettek fel nálad sokkal kevésbé felkészültet is. Itt most nem térhetek ki arra, hogy mit kerültél el azáltal, hogy nem vettek fel. Annyit viszont mondhatok, hogy a jövőben, ha felvételire jelentkezel, és nem vesznek fel, ez akkor sem a felkészültséged, illetve fel nem készültséged következménye lesz. Azt viszont nagyon nem javaslom, hogy külföldön próbálkozz. Sorsodat nem rajtad kívül álló erők dönthetik el. Külföldet azért nem ajánlom, mert fölöslegesen időt veszítenél, és olyan keserű tapasztalatokat szereznél, melyek nagyon bekeményítenének. De persze szabad vagy. Választanod neked kell felelősséggel. Ezt senki sem teheti meg helyetted. Én sem.
  Ami a különböző vallásokat, főleg a keleti vallásokat illeti, hát erre azt mondom, hogy nem kell félned egyiktől sem. A te mostani vallásodban is van kivetnivaló, és a keleti vallásokban is van megszívlelni való. Feltétlenül tartozni kell valláshoz, mert Engem szeretni magányosan nem lehet, ahogy Én sem mutathatom ki szeretetemet úgy, mint szeretném, azok iránt, akik nem tartoznak semmiféle valláshoz. Olvasd többször és elmélyültebben evangéliumaimat! Sok termékeny gondolatot fogsz kapni általuk. A problémáktól ne félj! Akarj mindig értelmileg megnyugtató válaszokat kapni felmerülő problémáidra! Hidd el, minden problémádra van ilyen válasz! Nem szeretnélek igazán, ha nem találnál Nálam sem szellemedben megnyugvást.
  Sátán persze hogy van. De ne légy gondban miatta! Te, ha mellettem állsz, akkor a GYŐZTES oldalán állsz.
  Megáldalak."

  (Jézus; A Hang, 3/240)

  14. hét
  (2005. 04. 4-11.)

  Témánk: A Jézus által kívánt életelvesztés nem más, mint másért élés;
  Ne akarjátok nevelni egymást!
  Tiszteljétek egymást még bűneitekben is;

  Kérdező: Látomás, vagy képzelődés? Férjem vallásosságán lehetne változtatnom?

  A HANG válasza:

  "Leányom! Az emberi lélek nagyon sok élményt hordoz magában, melyeket szelleme különböző képekben vetít tudata elé. E képeknél nem az a fontos, hogy milyen az eredetük, hanem az, hogy mire használja fel őket az, akinek tudatában ezek megjelentek. Tehát nem azt kell kutatni, vajon Jézustól vannak, vagy sem, hanem arra kell törekedni, hogy növeljék szívedben azt a szeretetet, mely olyan áldozatokban nyilvánul meg, amit családod igényel. Ha valaki megérti azt, hogy az Általam kívánt életelvesztés nem más, mint másért élés, akkor nem fog mindig önmagába botlani, nem azon fog spekulálni, hogy jól tette-e azt, amit tett, hanem, ezt az ítéletet is Rám bízva, teszi tovább a másért élés áldozatát.
  Semmi értelme, sőt kifejezetten káros minden olyan próbálkozás, mesterkedés, mely bárkinél megpróbálja manipulálni más embernek vallásos, vagy nem vallásos érzelmeit. Teljesen helytelen, ha valakit valaki rá akar venni valamire. Csak arról lehet szó, hogy ha kérdeznek, miért vagy olyan, amilyen, akkor tudd megválaszolni. Természetesen te is rákérdezhetsz férjedre, vagy bárkire, hogy miért olyan, amilyen Velem kapcsolatban, de nem helytelenítheted azt, amit mond. Csupán nem kell magadévá tenned. Neki kell helyteleníteni, ha Előttem, tehát lelkiismeretében helytelennek látja. Ne akarjátok nevelni egymást! Szinte minden gyűlölködésnek ez és ehhez hasonló próbálkozás a forrása. Viseljétek el egymást szeretetben, ahogy Én is elvisellek benneteket! Én sem törekszem megjavítani benneteket. A törekvés területét mindenki saját lelkében hordja. Csak lehetőségeket kínálok fel. Ezt kell tenned neked is! Tiszteljétek egymást még bűneitekben is, legalább annyira, mint Én tisztellek benneteket! Legjobban akkor kínálod fel a szeretés lehetőségét, ha a másik úgy éli meg, hogy ez részéről viszontszeretés. Amint a ti szeretetetek sem indító, hanem visszasugárzó szeretet Felém, úgy, akikben élek, azok másoktól csak visszasugárzó szeretetet várhatnak. Várhatnak és nem elvárhatnak. Remélem érzed a két szó közötti különbséget.
  Megáldalak a türelem és béke LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/241)

  16. hét
  (2005. 04. 18-24.)

  Témánk: Senkinek sincs maradandó hazája, boldogsága ott, ahol él;
  A szeretetből hozott áldozat a boldogság útja;
  Vállald a PÁRBESZÉD-IMAFORMÁT!

  Kérdező: Egy gyermekéért aggódó édesanya kér tanácsot.

  A HANG válasza:

  "Amióta ember él a földön, azóta minden nemzedéknek külön-külön meg kell tanulnia, éspedig tapasztalatból, hogy senkinek sincs maradandó hazája, boldogsága ott, ahol él.
  Gyermekem! Te a világ legboldogabb édesanyjának nevezted magad kisfiad születése után, Hozzám intézett leveledben. Az ilyen szavaknak nincs komoly tartalmuk, nincs realitásuk. Tehát távol vannak Tőlem. Te is, mint minden ember, olyan iskolába jársz, mely iskola egyetlen főtantárgyra akarja felhívni a figyelmedet: A szeretetből hozott áldozat a boldogság útja. Amíg vágyaid, álmaid, elképzeléseid kielégítésétől reméled boldogságodat, addig valótlan világokban keresed a valóságot, vagyis boldogságod, vagyis Engem. Gyermeked, aki lényegében nem a tiéd, hanem az Enyém, sem téged, sem mást soha boldogítani nem fog. Boldogítani egyes-egyedül csak Én tudok. Amíg ezt nem értitek meg, amíg ezt magyarázgatnom kell, addig olyan mókuskereket forgattok, ahol csak a kerék forog, de ti egyhelyben toporogtok.
  Te most azt hiszed, hogy gyermeked akkor lesz boldog, ha olyan lesz egészségileg, mint a többi ember. Kérdezd meg az egészséges többi embert, vajon boldogok-e? Aki azt fogja mondani, hogy igen, az, ha őszinte, hozzá fogja tenni, hogy olyankor boldog, ha nem kell gondolkodnia. Tehát a boldogság nála a bódultsággal egyenlő. Ilyennek akarod gyermekedet? Ugye nem.
  Drága Gyermekem! Kisfiad valóban egészséges Bennem. Sokkal jobban, mint gondolod, vagy egyáltalán elképzelhetnéd, Ő nem miattad, nem miattatok, hanem ÉRTED van olyan állapotban, amilyenben van. Kicsit messzire vezetne, és számodra most félreérthető is lenne, ha részletekbe menően beszélnék arról, hogy ő születése előtt hogyan és miért vállalta a földi életet. Most elégedj meg azzal, hogy számodra bármennyire kereszt, de megváltói kereszt ő. Mert volt ám neked is olyan előéleted, melyről most nem tudhatsz. Nem is kell tudnod. Neked a legfontosabb az, mit te írtál le a levélben de Én fogalmaztam meg, s így írtad: "A mennyei Atya velünk van, irányítja lépéseinket." - Már többször fogalmazhattam meg benned gondolatokat, melyek gyógyírt jelentettek lelkednek. Ezt fogom tenni a jövőben is. Vállald a PÁRBESZÉD-IMAFORMÁT. Mindig Én fogok szólni hozzád, ha olyan gondolatokat engedsz megfogalmazódni magadban, ami téged épít, buzdít és vigasztal. Benned vagyok, mint ahogy gyermekedben is. Ez sokkal értékesebb, mint az, hogy járni lásd és beszélni halljad őt. Persze ennek is eljön az ideje, de csak akkor, ha az értékesebbet már nem homályosítja ez el.
  Nagyon szeretlek. Áldozatos szereteteddel szeress vissza! Így magad is gyógyító erőt fogsz sugározni magad körül.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/242)

  17. hét
  (2005. 04. 25. - 05. 01.)

  Témánk: A házasságban mindkét fél odaadja önmagát a másik félnek;
  A szeretet mindig eggyé akar ölelni mindent és mindenkit;
  Ha mindenki elhagy is, maradj hűséges Jézushoz!

  Kérdező: Házasságunk elválással végződött. Mennyiben vagyok én is oka ennek? Szeretnék okulni, tanulni e tragédiából.

  A HANG válasza:

  "Ti azt szoktátok mondani:' Kettőn áll a vásár.' Hát a vásár lehet hogy kettőn áll, de a házasság nem vásár. A házasságban nem vásárol meg senki semmit. Még csak el sem ad. A házasságban mindkét fél odaad. Odaadja önmagát a másik félnek azért, hogy egyre jobban kinyilvánuljon mindkettőjük életében a mindent odaadó Isten jelenléte. A szétesett házasságokban nem elválás történik, hanem elhagyás. Ezt pedig nyilván nem mindketten követik el, hanem csak az, aki belül a szívében otthagyta a másikat. Ez már akkor megtörténik, mikor még tovább is együtt élnek. Csak ekkor még nem lehet kívülről látni az egyik fél hűtlenségét. Persze van olyan, hogy ezt később sem tudja látni külső szemlélő, de a házastársak tudják, hogy melyikük hagyta el szívében a másikat. Főleg az tudja, akiben elindult a hűtlenség.
  Azt mondom tehát, ne keressd azt, ami nincs. Bármit tettél volna, ő akkor is elhagyott volna. Az elhagyás csírája nem benned, hanem őbenne élt, s csak megfelelő feltételek kellettek, és e csíra megérett benne. A megfelelő feltételeket nem te teremtetted meg, hanem ő találta meg ezeket magának.
  Neked most reálisan, a józan ész szavát követve kell tovább élned életedet úgy, hogy ne csorbuljon hűséged, ne váltson át szereteted az igazság és a jog küzdőterére, hanem benső bizonyossággal bízz Bennem, aki nem ismerek elválást, mivel a szeretet mindig eggyé akar ölelni mindent és mindenkit.
  Ha mindenki elhagy is, maradj hűséges Hozzám. Én örökre hű maradok hozzád!
  Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/243)

  18. hét
  (2005. 05. 02. - 05. 08.)

  Témánk:

  Nem olyan események előtt áll a világ, melyben előnyt jelentene a családban a gyermek!
  Elsődlegesen nem házasságra teremtettelek benneteket, hanem Önmagamra;
  Ne legyetek családcentrikusak, mert akkor legjobb esetben is két-fókuszú lesz az életetek!
  Az látszik Jézus szándékával megegyezőnek, ha a tanítvány-gyűjtés feladatát érezzük magunkra nézve a legfontosabbnak!

  Kérdező: Egy fiatal házaspár, akik nagyon szeretnék, ha volna gyermekük.

  A HANG válasza:

  "Gyermekeim! Három út áll előttetek. Az egyik, hogy orvosi beavatkozással igyekeztek lehetőséget teremteni egy gyermek megszületéséhez. A másik, hogy rendszeres imával könyörögtök a gyermekáldás megmaradásáért, s így hitetek meghozza ezt a gyümölcsöt. A harmadik pedig az, hogy bár imádkoztok gyermekért, de a hangsúlyt nem erre teszitek, hanem arra, hogy azt az időt, melyet a családokban egy gyermek nevelése lefoglal, úgy használjátok fel, hogy lélekben szülessenek gyermekei az én Atyámnak. Én ezt a harmadikat ajánlanám. Föl kell hívnom figyelmeteket, hogy nem olyan események előtt áll a világ, melyben előnyt jelentene a családban a gyermek. Tudom, hogy nektek nem is az előny az a szempont, mely bennetek él, hanem az a természetes igény, melyet az Általam teremtett természet magában hord, ha egyszer házasságra léptetek egymással.
  De tudnotok kell, ez a természetes igény nem szabad, hogy döntő legyen bárki számára is, mivel elsődlegesen nem házasságra teremtettelek benneteket, hanem Önmagamra. Valóban akkor teszitek önmagatokkal is a legjobbat, ha egymást abban segítitek, hogy Értem jobban, szabadabban éljen másokért. Ahol gyermek van, ott jelen társadalmi berendezkedésetek miatt egy időre föl kell függeszteni azt a nagyon fontos rendet, hogy Én abszolút első helyen maradjak. Ez csak olyan életközösségekben valósulhat meg, melyek nálatok még szinte nincsenek is. Mindaddig, míg valaki nemcsak gondolkodni, de élni sem tud életközösség-en kívül, mindaddig csak olyan emberi kapcsolatokban lehetek abszolút első / vagyis, ahol nincs második, mert Én mondom meg, akár naponta megváltoztatva is, hogy mi a teendő/, ahol a szülőt nem határozza meg a gyermeknevelésre kötelezően kiszabott, kikényszerített idő. És természetesen abszolút első lehetek a magányosoknál. Igen, ez még akkor is így van, ha egy magányos úgy gondolja, hogy előbb el kell tudnia temetnie apját, anyját vagy testvérét. Az ilyennel könnyebben meg tudom értetni, hogy abszolút első vagyok, mint azzal a kismamával, aki még gyermekét dajkálja, gyermekét, aki nem is az övé, hanem az Enyém.
  Ne legyetek családcentrikusak, mert akkor legjobb esetben is két-fókuszú lesz életetek! Amit ti természeti törvénynek mondotok, az csak részben lehet életetek meghatározója.
  Mint abszolút Első, tehát mikor nincs második, mondhatom bárkinek, hogy legyen nagycsaládos, csak úgy, mint mondhatom bárkinek azt is, hogy legyen remete. Ezzel nem kerülök ellentétbe azzal a kívánságommal, miszerint nem kivenni akarlak benneteket a világból, hanem azt akarom, hogy megmeneküljetek a gonosztól. Éppen így, életközösségben élés nélkül is kérhetem azt, akit akarok, arra, hogy vállaljon nagy családot irántam való szeretetből. Itt azért nincs szó ellentétről, mert ilyen egyedi esetekben igazán csak Én látom át tisztán a nagy egészet. Ezért a "tegyetek tanítványommá minden népet", mint általános elvet, nem üti a nagy család vállalása, ha az konkrét esetben benső indításra történik. De ilyen esetben nem szabad lelkiismeret-furdalást éreznie annak, aki számára nem a közösségalakítás a legfontosabb, hanem saját családja.
  Számotokra jelenleg az látszik az Én szándékommal megegyezőnek, ha nem a nagy, vagy bármilyen család vállalását, hanem a tanítvány-gyűjtés feladatát érzitek magatokra nézve legfontosabbnak.
  Megáldalak benneteket a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

  (Jézus; A Hang, 3/244)

  19. hét
  (2005. 05. 09 - 15.)

  Témáink:

  Ne légy családcentrikus, ne légy két-fókuszú lény!
  'Aki sokat kap, attól sokat is követelnek.'
  "Mindenkit szeretni tanításra szólítottam ebbe az életbe... és nem megkötözöttségre."
  Kik élik meg állapotszerűen mulasztással a vétkezést?
  Nem az az érdekes, amit csinálsz, hanem az, amiért, és akiért csinálod!
  "Tanulj meg magaddal szemben is elvárások helyett várakozni tudni!"

  Kérdező: Uram! Egy orvosi diplomával rendelkező személyt hozok eléd, aki családanya. Szenvedi, hogy e két szerepkörnek nem tud egyszerre úgy megfelelni, mint önmaga és mások is ezt elvárnák tőle. Mitévő legyen?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Megmondom neked úgy, ahogy van. Nem tudok egyértelmű választ adni problémádra. De természetesen nem maradhatsz tanácstalanul, mivel Hozzám fordultál. Csak nem lesz egyértelmű a mondandóm. Tehát nem megoldom, hanem segítem megoldani nehézségedet.
  Neked is szól az, amit már köreitekben valakinek mondtam: Ne légy családcentrikus! Ne légy két-fókuszú lény! Legalább is ne erőltesd ezt! Más dolog valamit elviselni, és más dolog valamire törekedni. Két-fókuszú az, akinek életében az egyik gyújtópont Én vagyok, a másik pedig hol ez, hol az. Segítségül kell hívnod férjedet és közösségedet. Nem kell követned tanácsukat, de ki kell kérned azt! Éppen azért nem adhatok egyértelmű választ neked, mert e téren nem egyedül kell hordoznod a felelősséget. Nem befolyásolhatom sem férjed, sem közösséged döntését úgy, hogy a felelősség Rám hárítható legyen. Ami egészen biztos, az az, hogy Én melletted állok akkor is, ha orvosként dolgozol, tanulsz, és akkor is, ha anyaként, feleségként teszed azt, amit tenned kell. E téren egy pillanatig se légy bizonytalanságban! Amit csinálsz, Velem teszed. Nem tágítok mellőled!
  Te azok közé tartozol, akik Lelkem előtt álltak akkor, mikor a Bibliában ez fogalmazódott meg: 'Aki sokat kap, attól sokat is követelnek.' Igen, mert a férj, a gyermek, az orvosi diploma, ez így sok. Sok annak, aki tudja, hogy mindenkit szeretni tanításra szólítottam be ebbe az életbe. Szeretni tanításra, és nem megkötözöttségre. Tudnod kell, hogy a beteggyógyítás csakúgy, mint a családi kötelékben végzendő munka, ezek mind eszközök csupán arra, hogy a szeretni tanítás, mint cél, csorbát ne szenvedjen. Szíved nyugalmát elfoglaltságaidban el kell fogadnod. Ha valaki utólag mindig úgy gondolja, hogy éppen mást kellett volna csinálnia, mint amit tett, az engedett annak a kísértésnek, mely az irrealitások világába akarja emelni a lelket. Ezek azok, akik a mulasztással vétkezést állapotszerűen élik meg. Mint tudod, ez betegség. A gyógymódja ennek a betegségnek az, ha átteszed a hangsúlyt a cselekedetről a szándékra. Tehát nem az az érdekes, amit csinálsz, hanem az, amiért, akiért csinálod. Tedd Értem, amit teszel, s nyugalmat talál a lelked. Mindenki annyi mulasztást talál életében, amennyit csak akar. Ezzel nem szabad törődnie annak, aki Értem kel fel reggel, és Értem teszi azt, amit tesz.
  Nagyon szeretlek téged, férjedet, családodat, de nagyon szeretem a diplomádat is. Ezek mind-mind talentumok. Türelem! Tanulj meg magaddal szemben is elvárások helyett várakozni tudni!
  Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL"

  (Jézus; A Hang, 3/245)

  20. hét
  (2005. 05. 16-22.)

  Témáink:

  A jó "nevelés" alapfeltételei

  "Nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy!"
  Az se tarstsd fontosnak, hogy mások milyenek, hanem azt, hogy Jézus milyen!
  Nem jól "nevel" az a szülő, akire gyermeke mindig számíthat!
  Nem jól szeret az a gyermek, aki szüleiért él, akire szülei mindig számíthatnak!
  Az "nevel" jól, aki lehetőséget ad neveltjének arra, hogy saját kárán, keserves tapasztalatok árán megtanulja az önnevelés nem könnyű mesterségét!

  Kérdező: Uram! Egy önmagával állandóan elégedetlen édesanyát hozok eléd, aki nagyon szenvedi, hogy annyira türelmetlen övéivel szemben.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Türelmetlenséged ősforrása önállótlanságod. Azért vannak elvárásaid másokkal szemben, mert ahhoz szoktattad magadat, hogy másoknak is elvárásai vannak veled szemben. Teljesen helytelen alapállás az, ami jellemez. Hány évet kell még élned, talán egész életedet úgy akarod leélni, hogy más akarjál lenni, mint ami vagy? Mikor látod már be, hogy nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy? Ha pedig azt hiszed, hogy te tehetsz olyat, ami által már nem vagy Enyém, vagy tehetsz olyat, ami által tökéletesen méltó lehetsz Hozzám, hát akkor - ne sértődj meg nagyon, - de balga vagy. Neked nem megjavulnod kell! Neked meggyógyulnod kell! Ennek pedig az az útja, hogy nem azt tartod fontosnak, te milyen vagy, még kevésbé azt, hogy mások milyenek, hanem azt, hogy Én milyen vagyok. Ha pedig rájössz, hogy Én olyan vagyok, mint az irgalmas szamaritánus, mint a jó pásztor, mint a szőlőtő, mint a juhok aklának kapuja, mint az Isten báránya, mint az az Isten, aki lelkedben vettem magamnak lakást, akkor már nem lesz nehéz rájönnöd, hogy ha te nem is lehetsz olyan, mint Én, de Én lehetek olyan benned, mint a Názáreti Ácsban voltam.
  Éppen, mert szeretlek, nem tehetem meg, hogy mássá tegyelek. Azt sem, hogy fölmentselek az önfegyelem, az önuralom, az önállóvá válás feladatai alól. Te azt hiszed, hogy téged jól neveltek. Nem. Ha jól neveltek volna, akkor nem írtad volna ezt a levelet. Nem jól nevel az a szülő, akire gyermeke mindig számíthat. Mint ahogy nem jól szeret az a gyermek, aki szüleiért él, akire szülei mindig számíthatnak. A jó nevelés alapfeltétele az önálló, felelősségvállalásra, karó nélkül is egyenesen maradásra nevelés. Az nevel jól, aki lehetőséget ad neveltjének arra, hogy saját kárán, keserves tapasztalatok árán megtanulja az önnevelés nem könnyű mesterségét. Mit gondolsz, miért tettem azt tizenkét éves koromban, hogy anyám és nevelőapám három napon át keressenek? Mit gondolsz, miért tehettem meg, hogyan vehettem bátorságot magamnak arra, hogy szó nélkül három napon át elmaradjak tőlük? Mert rosszul neveltek? Nem! Mert jól neveltek!!!
  Gyakrabban gyere Hozzám GYÓGYULÁSÉRT! A szívedben vagyok. Ott várok rád. - MEGÁLDALAK! "

  (Jézus; A Hang, 3/246)

  21. hét
  (2005. 05. 23-29.)

  Témáink:

  Lelki betegséged gyógyítását ne tüneti kezelésekben keresd, mert belül találod meg a gyökeres terápiát!
  A Jézus név annyit jelent, hogy Isten a szabadító;
  El kell hinned, hogy Jézus minden problémádra gyakorlati megoldást ad!
  Ne félj attól, hogy becsaphatod magadat párbeszédimában!
  A szeretetnek olyan a természete, hogy nem kell csinálni Vele semmit!
  Az önbizalom hiánya önmagunk túlértékeléséből is eredhet!
  Foglalkozz feladatokkal, olvasással, munkával, szórakozással, de ne annyit önmagaddal!
  Azt tedd és annyit, amit és amennyire képes vagy!
  Ha mások véleményeivel, elvárásaival nagyon meg vagy kötözve, akkor ez hiúsági komplexust takar!

  Kérdező: Uram! Olyan ember kér tőled tanácsot életére vonatkozóan, akit a pszichológiai kezelések nem tudtak kigyógyítani pánik-betegségéből, s bizonyos természetes gyógymódok sokat javítottak állapotán. Úgy érzi, szíve szeretetét, önbizalmát nem tudja megfelelő módon kezelni.

  A HANG válasza:

  Gyermekem! Ha jobban ismernél, akkor már régen túllennél azokon a nehézségeken, melyeket most szenvedsz. Tehát jobban meg kell Engem ismerned, hogy ne tüneti kezelésekkel szórakozzanak veled, hanem belülről találd meg azt a terápiát, mely képes tökéletesen meggyógyítani benső sebeidet.
  Az első lépés, hogy ne azzal az istenképpel foglalkozz, mely benned él, hanem örülj annak, hogy te Istenben élsz. A második lépés pedig az, hogy gondolkodj el ezen: a Jézus név annyit jelent, hogy Isten a szabadító. El kell hinned, hogy valóban szabadító az Isten azáltal a Jézus által, aki most hozzád beszél, és aki minden problémára megoldást, gyakorlati megoldást ad. A harmadik lépés az, hogy az EVANGÉLIUMOKAT olvasd, s próbáld meg az azokban találtakat párbeszéd-imában Velem megbeszélni. Ha arra törekszel, hogy csak olyan gondolatokat fogalmazz meg az ilyen imában, melyek téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak, akkor ne félj attól, hogy becsaphatod magadat. Nem, Nem és harmadszor is Nem! Benső szabadságra teremtettelek. Nem a szorongás lelkét, hanem az istenfiúság lelkét kaptad Tőlem.
  Az elgondolásod, miszerint szeretetedet nem tudod igazán kiélni, nem áll valós talajon, ennek így nincs is értelme. A szeretetet nem kell törekedni kiélni, másokkal megosztani. Nem kell, és nem is lehet. A szeretetnek olyan a természete, hogy nem kell csinálni Vele semmit. Azért írattam nagy V-vel, mert a szeretet maga az Isten. Ne akard őt dirigálni! Ha benned élhetek, akkor úgyis kiáradok mások felé. Passzív élet, ez ellentmondás. Olyan, mintha azt mondád, hogy van kialudt láng. Ha már kialudt, akkor nem láng.
  Az önbizalom hiánya nálad - ha hiszed, ha nem -, onnan ered, hogy túlértékeled magadat. Ha nem így lenne, akkor nem foglalkoznál annyit önmagaddal. Én valójában ezt ajánlom. Foglalkozz feladatokkal, olvasással, munkával, szórakozással, de ne annyit önmagaddal! Ne akard magad annyira megváltoztatni! Helyette inkább akard elvégezni azt, amire képes vagy! Ne menj bele a mulasztással vétkezés depressziójába. Annak örülj, hogy azért valamire te is képes vagy! Azt tedd és annyit, amit és amennyire képes vagy! Ha pedig mások véleményeivel, elvárásaival nagyon meg vagy kötözve, hát akkor tudd meg, hogy ez egy olyan hiúsági komplexus, mely baj volna, ha nem volna kellemetlen.
  Te kérted a HANG-ot, hogy mondja meg neked, mit üzenek. Hát ezt üzenem. Tudnod kell, hogy nagyon szeretlek, de nem azért, mert te valami rendkívüli lény vagy, hanem azért, mert Én vagyok olyan, amilyen. Ez azt jelenti, hogy irántad való szeretetemet, még ha akarnád, akkor sem tudnád csorbítani. Vigasztaljon ez a tudat egész életeden át.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL.

  (Jézus; A Hang, 3/247)

  22. hét
  (2005. 05. 30. - 06. 05.)

  Témáink:

  A Hang boldogsága, békéje, harmóniája semmi kapcsolatban sincs mások Róla alkotott véleményével;
  A Hang nem vitázik soha;
  Nagy tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy a gyógyulással feltétlenül jól jár;
  A Hang korunk súlyos betegségének a hitetlenséget, és a rosszul hívést, más szóval a babonát tarja;
  Az empátiának alacsony szintje ugyancsak korunk súlyos problémája;
  A nagyobb világosság nem használ, inkább ártalmára van az önző embereknek, akik emellett olyan tudálékosak, hogy még zártságukban is nyitottságukról vannak meggyőződve;
  A rossz, a jónak a hiánya!

  Kérdező: Uram! Azt kívánod tőlem, hogy én válaszoljak egy olyan levélre, melyben az illető elmondja, hogy Te nem értetted meg, s reméli, hogy nem haragszol, de neked valahogy másképpen és mást kellene mondanod, mint amit és ahogy válaszoltál neki. Hát akkor most én válaszolok. Természetesen saját nevemben.

  A médium válasza:

  Kedves Uram! Nem a HANG nevében, de a HANG helyett én válaszolok levelére.
  Írja, hogy a HANG nem értette önt meg. Azt is írja, hogy ne sértődjön meg a HANG.
  Először is megnyugtatom, hogy a HANG nem sértődős fajta. Nem, mert boldogsága, békéje, harmóniája semmi kapcsolatban sincs mások Róla alkotott véleményével. A HANG senkinek soha semmit nem mond azért, hogy az illető előtt JÓFIÚ legyen. Az azonban kétségtelen, hogy egyáltalán nem vitaképes. Senkivel sem hajlandó ütközni. Ha valaki azt mondja neki: ' Nem értesz engem egészen, vagy jól' akkor a HANG nem magyaráz, hanem tovább megy. Csak olyankor magyaráz, ha valaki azt mondja neki: 'Nem értettelek jól, nem kérdeztelek talán jól? Vagy úgy gondolod, hogy amit kérdeztem, arra éppen az a válaszod, hogy nem válaszolsz, mert ez nekem a legjobb?'- Ilyenkor a HANG általában magyarázni kezd, tanít, érvel, alátámaszt, stb.
  A levelében említett illető balesete után nem adott hálát gyógyulásáért. Beszélgettem ezzel kapcsoltban a HANGGAL. Ő elmondta nekem, hogy nagy tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy az illető e gyógyulással jól járt. A halálban még az elkárhozottak is, sőt főleg ők, csak jól járnak, mert legalább olyan önismeretre jutnak, melyre földi életükben már képtelenekké váltak.
  Azzal a bizonyos "Magasabb Intelligenciával" kapcsolatban, meg korunk betegségével kapcsolatban is beszélgettem a HANGGAL. Nagyon furcsa választ kaptam. A HANG elmondta nekem, hogy nem a "csúsztatás" korunk betegsége. Azt mondta, hogy az nem is betegség. Ő korunk betegségének a hitetlenséget, illetve a rosszul hívést mondta, tehát a babonát. A "csúsztatást" ügyeskedésnek mondotta. A babona a HANG SZERINT AZ, mikor valaminek olyan erőt tulajdonítunk, amilyet annak az Isten nem adott. A HANG ezt tartja korunk súlyos betegségének. A "Magasabb Intelligenciával" kapcsolatban pedig olyasmit mondott, hogy bizony egyáltalán nincs meg bennünk az a nyitottság, mely lehetővé tenné számunkra az említett "Intelligencia" általi gazdagodást. Most szó szerint idézem Őt:" Gondolj csak arra, mennyire zártak, mennyire önmagukba gubancolódottak ma még azok az emberek is, akiktől méltán kéne már elvárni némi érzést, nyitottságot mások iránt. Gondolj csak arra, hogy hányan még odáig sem jutottak el lelki intelligencia terén, hogy mikor téged arra kérnek, kérdezz meg Engem problémáik felől, s írd meg nekik válaszomat, még arra sem méltatnak, arra sem engednek önmagukban ráérezni, hogy kívánságaik teljesítése érdekében neked felbélyegzett válaszborítékot küldjenek. Okos eszük legtöbbjüknél nem ér el odáig, hogy nekik ez csupán húsz forint többletet jelent, de neked, aki több száz levelet vagy kénytelen megválaszolni, ezt a többszáz levelet beszorozva hússzal, bizony már komoly summát jelent. Amíg az empátiának ilyen szintjén álltok, addig bizony nem vagytok képesek pozitív módon reagálni arra a fényre, melyet szívesen ajándékoznék nektek. A nagyobb világosság nem használ, inkább ártalmára van az önző embereknek, akik emellett olyan tudálékosak, hogy még zártságukban is nyitottságukról vannak meggyőződve. Borzalmas katasztrófák előtt álltok. Majd csak kinyílik egyszer szemetek, s jobban igyekeztek látni. Ha nem a földön, hát a másvilágon."
  Kedves Uram! A HANG harmadik kötetének előszavában - bár sokkal finomabban, mint nekem a HANG mondta, - már felkértem a HANG olvasóit, hogy felbélyegzett válaszborítékkal segítsék munkámat.
  Nem tudok válaszolni arra, hogy ön kivételezett ember, vagy sem, mert nem tudom, mit ért a kivételezett szó alatt. Arra viszont nagyon is tudok válaszolni, hogy mire való a tíz parancs. Arra, hogy megtartsuk! - Ön összekeveri a hiányt a nincscsel. A rossz, az a jónak a hiánya. Ez a hiány VAN!
  Tisztelettel:

  (Dombi Ferenc; A Hang, 3/248)

  23. hét
  (2005. 06. 06 - 12.)

  Témáink:

  Fejlődő lényként egyszer kinővünk abból a szellem-iskolából, mely sok embert képes táplálni prédikációkon keresztül!
  Imáinkban rendszeresen kérnünk kell a szellemek megkülönböztetésének adományát!
  Ne VAKON higgyünk, csak ami értelmünkkel is okosan alátámasztható!
  Az automatikus írás veszélye, és a kontroll rendkívüli fontossága;
  A HANG megjelentetésében nagyon kevés szerepe volt azoknak, akik által megjelenhetett;

  Kérdező: Egy olyan lélek kér megerősítést, aki már több, mint féléve kap információkat automatikus írás által a szellemvilágból.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Neked is tudnod kell, hogy fejlődő lénynek teremtett téged a Teremtőd. Ez azt jelenti, hogy kinőttél abból a szellem-iskolából, mely még képes táplálni sok embert prédikációkon keresztül. De azt is jelenti, hogy az átlag prédikációkban hallottakat könnyen félreérthetnéd, s ezért szorulsz rá külön szellemi vezetőkre. Ezek kétségtelenül most rendelkezésedre állnak. Nemcsak neked. Imáidban kérd többször a szellemek megkülönböztetésének adományát, mely nélkül idővel összekuszálódhatnak benned a kapott információk. Jól tetted, hogy hozzám, a HANG-hoz fordultál. Senki sem szeret úgy téged a világon, mint Én. Az Én szeretetem nem édeskés, szirupos ámítgatásból áll, hanem bátorító, lelkesítő bölcsesség az, ami Tőlem feléd árad. Ez a bölcsesség arra biztat téged, hogy ismerd fel mindig a fát gyümölcséről. Vagyis ne VAKON higgy! Csak ami értelmeddel is okosan alátámasztható, azt igyekezz beépíteni életed szeretetben fejlődő vonalába!
  Az automatikus írásnak van egy olyan veszélye, melyet csak az előbb említett jó tanács elfogadásával lehet elkerülni. Sok szemtelen szellem tülekedik hatni olyan emberekre, akik kontroll nélkül vállalkoznak arra, hogy kapcsolatba kerüljenek a szellemvilággal. Legalább az utólagos kontrollt nagyon komolyan kell venni.
  Kétségtelen, hogy bármely vallás körében a papság között nehéz megfelelő alanyt találni arra, hogy megfelelő felkészültséggel, szeretetben segítsék azokat, akiket innen, erről a világról, közvetlenül próbálunk irányítani. De azért találni ilyet. A HANG megjelentetésében nagyon kevés szerepe volt annak, azoknak, aki által, akik által megjelenhetett. Ennek munkásai főleg MI voltunk és vagyunk. Itt valóban egy nagy hiány pótlásáról kellett gondoskodnunk.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

  (Jézus; A Hang, 3/249)

  24. hét
  (2005. 06. 13 - 19.)

  Témáink:

  Önmagad megváltoztatásánál ne a megsemmisítésre tedd a hangsúlyt, hanem arra, hogy a jelen értékeit mások javára fordítsd!
  A rosszat nem elfojtani kell, hanem úgy engedni elsorvadni, hogy ezalatt a jóra törekvésre teszed a hangsúlyt. Ehhez türelemre van szükség. Az elfojtott rossz ugyanis a lélek mélyén hizlalja magát, s majd egy másik, az előzőnél jobban leplezett álarcban újra felszínre jön, s akkor még nagyobb rombolást képes elvégezni, mint akkor tette, amikor és amiért elfojtották.
  Nem kiirtani kell a rosszat, hanem meglátni és napvilágra hozni a benne elrontott jót.
  "Nem elég, ha valaki csak Nekem, vagy az Atyámnak gyón meg. Meg kell találnod embertársaidban azt, akihez bizalommal tudsz fordulni..."

  Kérdező: Uram! Olyan embert hozok Eléd, aki sok és rendkívüli álmokban olyan problémákkal találja magát szemben, melyeket úgy gondolja, hogy meg kell oldania.

  A HANG válasza:

  Igen. Életed meg kell oldanod. Az élet arra való. De ehhez a jó szándék nem elég. Sőt nagyon is kevés. Ne elégedj meg azzal, hogy amit jónak gondolsz jó szándékkal, az mindig az Én szándékom szerint is jó. A te esetedben alapprobléma az, hogy azt ami fontos és szükséges, vagyis önmagad megváltoztatása, azt úgy akarod megoldani, hogy ebben a megsemmisítésnek fő szerepet juttatsz. Ne az elpusztításra tedd a hangsúlyt, ha meg kell valamiben változtatni eddigi életedet, hanem arra, hogy a jelen értékeit mások javára fordítsd. Gondolj galambjaidra, melyeket elpusztítottál, ahelyett, hogy másnak adtad volna, hogy másnak örömére fordítottad volna benső szabadság utáni vágyadat. Az elpusztítás útja nem a te, nem az Én utam. A mi utunk az értékesítés útja mások javára. Te úgy akarsz jobbá lenni, hogy megpróbálod elfojtani magadban azt, ami rossz. Általában ennek következményei borzalmas álmaid. A rosszat nem elfojtani kell, hanem úgy engedni elsorvadni, hogy ezalatt a jóra törekvésre teszed a hangsúlyt. Ehhez persze türelemre van szükséged magaddal szemben is. Ez nem könnyű, de célhoz csak ez vezet. A pillanatnyi benső szabadság érdekében történt pusztítás nagyon meg szokta bosszulni magát. Az elfojtásnak az szokott lenni a következménye, hogy az elfojtott rossz a lélek mélyén hizlalja magát, s majd egy másik, az előzőnél jobban leplezett álarcban újra felszínre jön, s bizony akkor még nagyobb rombolást képes elvégezni, mint tette, amikor és amiért elfojtották.
  Tehát nagyon fontos a te életedben, hogy semmit ne akarj elpusztítani a jelenben a jövő érdekében, hanem törekedj a jelent azáltal megszentelni, hogy Velem, minden rosszban törekszel meglátni azt a jót, ami a fölmerült megkötözöttségben, rosszban, elrontása által lett rossz. Mert minden rossz egy elrontott jó! Ezt ne feledd. Tehát nem kiirtani kell a rosszat, hanem meglátni és napvilágra hozni a benne elrontott jót. Ez Velem megtehető. Amit te eddig csináltál, az csak pillanatnyi, bár látványos megoldást jelenthetett. Emiatt joggal nézhetnek téged mások különcnek, és semmiképpen sem követésre érdemesnek. Márpedig az Enyéimnek követésre érdemesnek kell mutatkozniuk mások szemében. Csak az ilyen ember mondhatja magáról, hogy teret adott önmagában Nekem arra, hogy működni tudjak benne. Ezt várom tőled is. Nagyon szeretlek. Semmiben se légy pusztító, hanem mindenben törekedj napvilágra hozni azt a jót, ami esetleg megromlott abban, amit te rossznak ítélsz.
  Még valamit. Nem elég, ha valaki csak Nekem, vagy az Atyámnak gyón meg. Meg kell találnod embertársaidban azt, akihez bizalommal tudsz fordulni, s ki tudod tárni előtte lelkedet. Az ősellenség nagyon ki- és felhasználja azokat az embereket, akik úgy akarnak Velem közvetlen kapcsolatot kiépíteni, hogy nem teszik lehetővé embertestvéreik közül senkinek sem azt, hogy kontrollálja őket. Ha így teszel, te is bele fogsz pusztulni, bármennyire is jó szándékkal teszed, hogy nem nyílsz ki senki emberfia előtt. Hallgass Rám, míg nem késő!
  Megáldalak!"

  (Jézus; A Hang, 4/252)

  25. hét
  (2005. 06. 20 - 26.)

  Témánk: "...mondanivalóm lényege a másért élés, a szolgálat, a segítés..."
  Nem az boldogít, amit mások csinálnak velünk, hanem az, amit mi teszünk másokkal szeretetből;
  Sorsunk mélyen leárnyékoljuk, ha nem arra tesszük a hangsúlyt, amit Jézus kíván tőlünk, hanem arra, amit mi kívánunk Tőle;
  A földi életnek nem felületes járuléka, hanem LÉNYEGE a mulandóság, és az ESZKÖZ-SZEREP elfogadása;
  Ami mulandó, az nem lehet a lényeg;
  Akinek életében Jézus nem tanítóként, hanem gyógyítóként van elsődlegesen jelen, az nem lesz boldog sem ezen, sem a másvilágon;
  A hit a szívnek szeme;

  Kérdező: Uram! Egy beteg kislányt hozok most elő. Édesapja kéri, segíts rajta.

  A HANG válasza:

  "Eljöttem a Földre, mert olyan mondanivalóm van, mely képes boldogítani benneteket. Mivel mondanivalóm lényege a másért élés, a szolgálat, a segítés, ezért nemcsak beszéltem erről, de be is mutattam a szeretetet. Főleg gyógyító erőm kiáradása által tudtam veletek érzékeltetni, hogy szeretlek benneteket. De szinte minden esetben felhívtam figyelmeteket arra, hogy ez nem tartozik a boldogsághoz. Az Én boldogságomhoz igen, de a tiétekhez nem. Ha végig olvasod az evangéliumokat, akkor magad is észre fogod venni, hogy kiket mondtam boldogoknak, s nem lesz közöttük ilyen: "Boldogok, akiket meggyógyítottam". Nem, mert boldoggá nem az teszi teremtményeimet, amit velük mások csinálnak, hanem az, amit ők tesznek másokkal szeretetből. Földi sorsotok életvonalát mélyen leárnyékolja az a magatartásotok, hogy Istennel való kapcsolatotokban, nem azon van a hangsúly, amit Én kívánok tőletek, hanem azon, amit ti kívántok Tőlem. Ez érthető, de csak részben. Érthető, mert ezzel mutatjátok ki, hogy rászorultok segítségemre. De csak azért helyeselhető és érthető részben, mert Én éppen azért jöttem a földre, hogy szebb legyen a föld tanításom elfogadtatása által.
  A földi életnek nem felületes járuléka, hanem LÉNYEGE a mulandóság, az ESZKÖZ-SZEREP elfogadása. Ennek valósága annyira súlyos, hogy egészségesen nem is akartok rágondolni. Csak ha beteg van a családban, csak ha betegek vagytok, akkor mertek szóba állni e kikerülhetetlen ténnyel: ami mulandó, az nem lehet a lényeg.
  Ki kell jelentenem: Akinek életében nem tanítóként, hanem gyógyítóként vagyok elsődlegesen jelen, az nem lesz boldog sem ezen, sem a másvilágon.
  Most rátérek arra, ami téged főleg érdekel, gyermeked betegségére, de így is mondhatom: gyermeked jelenlegi életállapotára. Ezt azért tartottam fontosnak így tudatni, mert te is beteg vagy, s neked is gyógyulnod kell. Amint elindulhat benső gyógyulásod, úgy juthat gyermeked is olyan egészségi állapotra, mely neked is, neki is és nem utolsó sorban Nekem is örömet jelenthet.
  Az a szeretet, mely Bennem emberi személyként mutatkozott a világ előtt, a szeretet körén belül mindenható. Ez azt jelenti, hogy benned is mindenható, s amennyiben valóban hiszed és akarod, leányod meggyógyul testileg a te hited és életviteled által. A hit benned is a szívednek szeme, s amennyire tisztítod, erősíted szíved látását, annyira válik mindenhatóvá benned az Én jelenlétem gyógyító hatékonysága.
  Mondhatom tehát: Munkára fel! Minden nap várok tőled hálaadó imát. Azért hálaadó imát, mert a hála érzetét csak az tudja fölkelteni magában, aki rálát arra, hogy milyen sok ajándékkal láttam már el eddig is életében. A hála érzete olyan légkört tud teremteni benned, mely képes mozgásba hozni azokat a benned lévő, Általam tápláló erőket, melyekre szükséged van, hogy gyógyító erőként áradjanak gyermeked felé. Nem helyetted, csak veled tudom vállalni kívánságod, kérésed megvalósításának elérését.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL !"

  (Jézus; A Hang, 4/253)

  26. hét
  (2005. 06. 27. - 07. 03.)

  Témáink:

  A tüneti kezelések nem vezetnek gyógyuláshoz, csupán elodázzák a bajt;
  Az igazi orvoslás menete nem hagyhatja figyelmen kívül a lélek állapotát;
  A gyógyszerek nem arra valók, hogy eltereljék figyelmünket a lényegről, ami az örök élet;
  Az embereket kell komolyan venni, nem a problémáikat;
  Meg kell tanulnunk örülni annak, hogy a nevünk föl van jegyezve a mennyben;
  A boldogság nem más, mint a jónak birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Ez a mulandó földi életben csupán törekvésszerűen lehetséges.

  Kérdező: Hét kérdés: 1. Mi a teendő egy rákgyógyászati találmánnyal.? 2. Mi a vélemény a SÓ-HIVATAL-ról és az azzal kapcsolatos tervekről? 3. Mi a feladatunk konkrétan ebben az életben? 4. Gyógyítható e rokonom, és ha igen, akkor hogyan? 5. Folytassam-e könyvemet a RADIESZTÉZIÁRÓL? 6. Mi a véleménye a VÍZÖNTŐ KÖRRŐL? 7. Hogyan valósítható meg a tökéletes boldogság?

  A HANG válasza:

  "1. Amikor biológiai életetekben azt élitek meg, hogy zavar keletkezett, akkor tüneti kezeléssel próbáljátok a bajt elhárítani. Ez természetes, mivel nem is láthattok rá a gyökérre, ahonnan a baj táplálékát kapja. A tüneti kezelés a beteget közvetlenül segíti abban, hogy foglalkozzék a földi élet lényegével, a mulandósággal. A tüneti kezelések nem vezetnek gyógyuláshoz, csupán elodázzák a bajt. Az igazi orvoslás menete nem hagyhatja figyelmen kívül a lélek állapotát.
  Ezeket azért kellett előre bocsátanom, mert azok, akik gyógyszerek feltalálásával foglalkoznak, azok nem érezhetik maguk számára feladatnak a gyökeres orvoslást, és tudniuk kell, hogy mégis nagyon fontos feladatot teljesítenek, mégpedig azt, hogy talentumot, lehetőséget biztosítanak találmányukkal arra, hogy egy beteg rákényszerüljön gondolataival arra, hogy nagyobb önismeretre jusson. De nemcsak a beteg, hanem környezete is tisztább felismerésre jut önmagával és a beteggel kapcsolatban.
  Nem fölösleges tehát gyógyszerek feltalálásával foglalkozni, de nem is szabad mindenek elé helyezni. Azért fontos ezt tudni, mert az emberek általában óriási áldozatokra is képesek, csak hogy mulandó föli életük végét kicsit odébb tolják. Nem cselekszik helyesen az, akinek minden idejét felemészti a gyógyszer-kutatás. Az cselekszik helyesen, aki olyan munkának fogja fel, melyre napi nyolc óránál többet nem nagyon érdemes szentelni. Téved, aki úgy gondolja, hogy egy gyógyszer feltalálásával óriási segítséget nyújt az embereknek. Nem. Segítséget azok nyújtanak embertársaiknak, akik feladatnak tekintik, hogy felhívják a betegek figyelmét arra, hogy a gyógyszerek sem valók arra, hogy eltereljék bárkinek is figyelmét a lényegről. Lényeg pedig az örök élet.
  2. A SÓ-HIVATALNAK sokkal nagyobb az erkölcsi súlya, mint a gyógyszerek feltalálásának. Mélyebb, gyökérproblémákat érinthet, ha megfelelő szeretettel rendelkeznek tagjai. De meg kell mondjam, Nélkülem nyilván nem lehet komoly jövőt jósolni neki.
  Majdnem minden ember olyan sebeket hord lelkében, melyeknek már csupán kimondása is megkönnyebbülést jelent. De nagyon fontos: az embereket és nem a problémáikat kell komolyan venni. Ha egy panaszkodó ezt megérzi, akkor már áldásom van az ilyenfajta terápián. Akkor veszitek komolyan az embert, ha időt szántok rá, ha bátorító, vigasztaló szavakba csomagolt igazságot közöltök vele. Akkor teszitek helyére a panaszokat, ha tudatjátok az illetővel, hogy baja mulandó, de ő nem.
  3. A földi életet élő embernek általában nem tudok konkrét feladatot mondani. A konkrét feladatot meg kell látnia mindenkinek a napi eseményekben. Ha itt és most nem tudná valaki, hogy mit kell tennie, akkor, ha Hozzám fordul, választ kap Tőlem. Ha nem kap választ, akkor bármit csinálhat. Enyéimet mindig leállítom, ha olyat akarnak tenni, ami lelkük kárára van, de nem szoktam helyettük eldönteni, hogy mit tegyenek.
  4. Rokonod gyógyítható. Azért is jöttem közétek, hogy erőmmel vissza tudjátok szorítani a sötét erők uralmát. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. De meg kell tanulnotok annak örülni, hogy nevetek föl van jegyezve a mennyben. E levélben találsz egy címet, ahol rendszeresen megjelenek. Vedd fel e címmel a kapcsolatot.
  5. Ha valaki benső indítást, érdeklődést érez magában a radiesztézia iránt, az azért van, mert Tőlem kapott feladatainak elvégzésében képeznie kell magát e téren. A könyv megírásában ne az legyen az első, hogy mások mit fognak ebből profitálni, hanem az, hogy te egyre tisztultabb ismeretekkel rendelkezz e témakörben. Feltétlenül foglalkozz vele, de ne engedd, hogy megegyen.
  6. Nagy örömömre szolgál a VÍZÖNTŐ KÖR. Ez és az ehhez hasonló körök azért fontosak jelen életetekben, hogy ellensúlyozzák azokat az egyesületeket, köröket, melyek ellenemre alakulnak egyéni hiúsági, önző érdekeik kiérlelésére, s összekeverik a célt és az eszközt. Eszköznek használják fel a földön túli valósággal kialakítandó kapcsolataikat mulandó, földi csip-csup életük fűszerezésére. Közöttetek ne így legyen!
  7. Kérdezed, hogyan valósítható meg a tökéletes boldogság. Itt valamit nagyon tisztán kell látnod. Csak tiszta fogalmakkal lehet tiszta megértésre jutni.
  Nyugodtan elfogadhatod e régi meghatározását a boldogságnak.: A boldogság nem más, mint a jónak birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Nyilvánvaló, hogy az abszolút JÓ birtoklása az elvesztés félelme nélkül a mulandó földi életben csupán törekvésszerűen lehetséges. Itt nálatok tehát minden érték megvalósítás elé oda lehet tenni: törekszem rá. Tehát szeretni = törekedni arra, hogy szeress. Boldognak lenni = törekedni arra, hogy boldog légy. Gyakorlatilag érthetőbbé válik ez, ha a boldogság szó helyében a Velem való harmonikus kapcsolatot, tehát a benső békét teszed. - Annyira valósul meg életedben a tökéletes boldogság, amennyiben törekszel Velem lépést tartani.
  Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/254)

  27. hét
  (2005. 07. 4 - 10.)

  Témánk: Vannak olyan kérdések, amelyeknek megválaszolása a HANG által nem lehetséges!

  Kérdező: Uram, valaki szeretné tudni, hogy választott társa jó úton jár-e?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Három pontban adom meg kérdésedre a választ.
  1. Hallottál már biztosan a gyónási titokról. Még ha megölnék, akkor sem mondhatná meg egyetlen pap sem azt, amit más ember legbensőbb világáról az illető által megtudott gyónás keretében. Gondolod, hogy Én beszélhetek neked társad legbenső életéről az ő tudta és beleegyezése nélkül?
  2. Éppen mert az ő beleegyezése kikerülhetetlen, ezért nem Tőlem, hanem tőle kell megkérdezned, hogy jó úton jár-e, vagyis igyekszik-e saját lelkiismerete szerint élni?
  3. Amíg valaki a földön él, addig szabadságában áll ellenkezőképpen dönteni, mint előző nap tette. Most gondold el: Ma azt mondom neked, hogy az illető jó úton jár. Talán mikor erről te tudomást szerzel, már megváltoztatta nézetét, s akkor te azt mondhatod: 'Lám a HANG nem tudta, mint beszél.'
  Ha tehát e három pontot kicsit jobban átgondolod, akkor magad is be fogod látni, hogy bizony van olyan kérdés, melynek megválaszolása a HANG által nem lehetséges.
  Nagyon szeretlek. Igyekezz Hozzám hű maradni minden áron!
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL"

  (Jézus; A Hang, 4/255)

  28-29-30. hét
  (2005. 07. 13 - 31.)

  Témáink:

  Jézus szeretete tiltja, hogy bárkit bárkinek kiadjon. Tőle mindenkor csak olyat hallhatunk, ami a mi lelkünk javát szolgálja úgy, hogy az mást személyesen nem érinthet.
  Minden olyan gondolat, amely minket épít, buzdít és vigasztal, az Jézustól jön a mi javunkra. Mindez úgy jön, hogy az másokat nem sérthet.
  A helytelen kíváncsiskodással mindig együtt jár a beszéd fegyelmezetlensége!
  Olyan vagy, amilyen a beszéded!
  A beszéd is a cselekedet egyik formája, ezért meglehetősen jó tükör!
  Befelé kell elindulnod!
  Csak aki LÁT, az tudja, hogy hogyan kell lépnie! Szánj rá ezért időt, hogy naponta megvizsgáld, mit tettél, és hogyan tetted azt, amit tettél!
  "Azon a kultúrkörön belül, melyben éltek, Én nem hívok senkit papnak. Ha valaki mégis elmegy, annak nem kegyelmi, hanem pszichikai okai vannak. Ez így van már vagy tíz éve. Más országban, más földrészen más a helyzet. Nálatok nem papokra, hanem egészséges lelkű, Engem valóban kereső és szerető emberekre van szükség." (Jézus mindezt 1994-ben mondta!)

  Kérdező: Uram! valaki Olyan kérdéseket tesz fel Neked, melyekre azért vár választ, hogy jobban rátaláljon a Hozzád vezető útra.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Valójában nem azért tetted föl kérdéseidet, mert a Hozzám vezető utat keresed. Bár elfogadom, hogy ezt is keresed.
  Te másokról akarsz Tőlem információhoz jutni. Bizony a kíváncsiság nem erény abban a formában, ahogy benned él. Neked tudnod kell, hogy rólad sem adnék senkinek semmiféle információt a te tudtod és beleegyezésed nélkül. Szeretetem tiltja, hogy bárkit bárkinek kiadjak. Ha valakiről valamit tudni akarsz, akkor van annak egyenes, becsületes útja-módja, hogy megtudd, s ha ennek az illető ellene mond, akkor ezzel kell beérned. Tőlem mindenkor csak olyat hallasz, ami a te lelked javát szolgálja úgy, hogy az mást személyesen nem érinthet.
  Sokszor, és sokféleképpen szóltam már hozzád, és még fogok is szólni a jövőben. Minden olyan gondolat, mely téged épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem jön a te javadra. Éspedig úgy, hogy másokat nem sérthet.
  Kérdezed, hogy helyesen tetted-e, mikor valakinek valamiről beszéltél. Ha helyesen tetted volna, akkor most nem kérdeznéd. Sajnos a helytelen kíváncsiskodással mindig együtt jár a beszéd fegyelmezetlensége. Beszédben tökéletesnek lenni nagyon nehéz, de nem lehetetlen. Olyan vagy, amilyen a beszéded. Mivel mindenki cselekedetei tükrében látja meg legjobban magát, mivel a beszéd is a cselekedet egyik formája, hát ezért meglehetősen jó tükör.
  Igazán keresd a Hozzám vezető utat. Ez az ÚT nem rajtad kívül található meg. Befelé kell elindulnod. Szánj rá időt, hogy naponta megvizsgáld, mit tettél, és hogyan tetted azt, amit tettél. Ezt hívják bizonyos körök idő- és szeretet elszámolásnak. Előre haladni másképpen nem lehet. Csak aki LÁT, az tudja, hogy hogyan kell lépnie. Gondolataid, szavaid és tetteid tükrében, vizsgálatában tanulsz meg helyesen LÁTNI.
  Azon a kultúrkörön belül, melyben éltek, Én nem hívok senkit papnak. Ha valaki mégis elmegy, annak nem kegyelmi, hanem pszichikai okai vannak. Ez így van már vagy tíz éve. Más országban, más földrészen más a helyzet. Nálatok nem papokra, hanem egészséges lelkű, Engem valóban kereső és szerető emberekre van szükség. Szeretném, ha te is ilyenné válnál.
  Megáldalak a BENSŐ NYUGALOM LELKÉVEL!"

  (1994/Jézus; A Hang, 4/256)

  31. hét
  (2005. 08. 1 - 7.)

  Témáink:

  A szelídség megelőzi a gyakorlatban az alázatot. Az szelíd, aki empatikus, tehát beleérző képességét jól alkalmazza mások és önmaga érdekében. Az alázat közel sem olyan passzív tulajdonság, mint legtöbben gondolják. Aki alázatos, azt éppen az jellemzi, hogy semmiféle gyalázkodás vagy megfélemlítés nem képes feltartóztatni abbéli törekvésében, hogy az általa meglátott jó irányába törekedjék úgy, hogy mindig nyitott maradjon a még jobb befogadására.

  A másik ember hibája lehetőséget ad arra, hogy azok, akik Jézushoz tartoznak, előbbre jussanak ezáltal az önnevelés, az önismeret útján. Amikor viszont valaki önmaga helyett mást akar megnevelni, akkor a másik ember hibáját nem arra használja fel, amire kéne.

  Az öröm nemcsak az immunrendszert erősíti, hanem aktivizálásra serkent további szeretet-megnyilvánulások felé!

  Ne törődj a múlttal!

  Kérdező: Uram! Egy önmagával elégedetlen, Téged szeretni és követni akaró lélek vár Tőled elirányítást.

  A HANG válasza:

  "Drága Gyermekem! Életed feladatai közé kétségtelenül hozzátartozik a lelki fejlődés utáni vágy, de ennek megoldása nem alázat kérdése. Nem véletlenül mondtam előbbre a szelídséget és csak utána az alázatot, mikor arra kértelek benneteket, hogy tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. A szelídség megelőzi gyakorlatban az alázatot. Az szelíd, aki empatikus, tehát beleérző képességét jól alkalmazza mások és önmaga érdekében. Az alázat közel sem olyan passzív tulajdonság, mint legtöbben gondolják. Aki alázatos, azt éppen az jellemzi, hogy semmiféle gyalázkodás vagy megfélemlítés nem képes feltartóztatni abbéli törekvésében, hogy az általa meglátott jó irányába törekedjék úgy, hogy mindig nyitott maradjon a még jobb befogadására.
  Te már génjeidben átlagon felüli beleérző képességet hoztál magaddal, s így ennek kibontakozása tudja megteremteni benned azt a szelídséget, melyre nemcsak neked, de környezetednek is annyira szüksége van. Olyan küldetést nem kaptál, mert nem kaphattál Tőlem, hogy más felnőtt embert akarjál megnevelni. A másik ember hibája lehetőséget tud adni arra, hogy azok, akik Hozzám tartoznak, előbbre tudnak jutni ezáltal az önnevelés, az önismeret útján. Amikor valaki önmaga helyett mást akar megnevelni, akkor a másik ember hibáját nem arra használja fel, amire kéne. Más ember hibáját, lehet az bármekkora, senki a világon meg nem szüntetheti, még Én sem, csak ő maga, ha akarja. Ha nem akarja, akkor akár a síron túlra is elkíséri őt, s lesz önmagának pokla.
  Ne arra irányuljon kívánságod, hogy lássad saját fejlődésed fokát. Ez mindenképpen ártalmas. Ha pozitív irányban fejlődsz, s ezt látod, akkor belegabalyodsz különböző hiúság- gőgkomplexusokba, ha visszafejlődést, egyhelyben toporgást észlelsz, akkor pedig elindulsz a depresszió irányába. Egyik sem helyes magatartás. Tanulj meg örülni annak, hogy valami jót azért te is tehetsz minden nap. Az öröm nemcsak az immunrendszert erősíti, hanem aktivizálásra serkent további szeretet-megnyilvánulások felé. Aki azzal foglalkozik, hogy meg legyen elégedve önmagával, az nem lesz megelégedve soha sem önmagával, sem mással. Foglalkozz Velem többet, mint önmagaddal. Így tudok majd Én többet foglalkozni veled.
  Ami pedig a konkrét kérdéseidet illeti: Jól tanultad a hittanórákon. Bűn az, ha tudva és akarva teszed az ellenkezőjét annak, amit Én jónak látok. De tudnod kell, hogy azok, akik tudatlanul tesznek Ellenemre, azok is ártanak önmaguknak., mert a rossz közvetlenül soha sem Ellenem irányul, hanem az ellen, aki azt elköveti. Ez az oka annak, hogy olyan bűnök, mint pl. az abortusz, mivel roncsolást végzett a testi felépítés törvényében, bár lehet, hogy egyáltalán nem bűn, mert nem tudatosan irányult Ellenem, lehet hogy bűn volt az elkövetésekor, de már bocsánatot nyert, mégis olyan idegi megviseltség marad utána, hogy visszatérő benső fájdalmat, nyugtalanságot tud okozni. Amint az eltört csontok az összeforrás után is reagálnak az időjárás változásaira, úgy vannak bűnök, melyek megbocsátásuk után is különböző pszichés hatások változásakor újra fájni, marni kezdik azt, akinek pedig már nem is kellene törődni vele. Igen. Ilyen ez a földi pokol, melyre bár elhoztam Isten országát szívetekbe, de nem vittem el a Sátán országát sem körülményeitekből, sem testileg szenvedékeny mulandóságotokból.
  Most megismétlem azt, ami szerintem számodra jelenleg a legfontosabb: Ne törődj a múlttal. Amikor teszed azt, amit megtehetsz, akkor nem fontos, hogy mennyit tehetnél még. Annak örülj, amit megtettél. Örömöd úgy tudod kifejezni, hogy hálát adsz Nekem érte. Életed fejlődésére ne legyen gondod. Az az Én gondom. Neked arra legyen gondod, hogy Engem jobban megismerj, Velem beszélgess, adj hálát, kérj erőt, és föleg használd ki empatikus, beleérző képességedet magad és mások javára.
  Megáldalak a SZELÍDSÉG LELKÉVEL!"

  (Jézus; A Hang, 4/257)

  32. hét
  (2005. 08. 8 - 14.)

  Témáink:

  Jobban figyelj befelé, mint kifelé, még akkor is, ha mindkét oldalról Jézust akarod hallani!

  Boldogságod csak önmagadban találhatod meg, nem másban;

  Mikor töltik be feladatukat helyesen a barátságok és szeremi kapcsolatok;

  A közösségekről;

  Kérdező: Uram! Valaki önmagáról, egy kapcsolatról és egy közösségről kéri véleményedet.

  A HANG válasza:

  "Elég nehéz probléma elé állítasz. Mondom ezt azért, mert nem szeretném, hogy kérdéseidre válaszaim számodra meghatározók legyenek. Nem azért, mert ezt lényegtelennek tartanám. Ó nem! Ennél nincs is lényegesebb. Azt nem akarom, hogy a kívülről jött válaszokat fontosabbaknak tartsd, mint a belülről jövőket. A HANG-nak benned kell megszólalnia ahhoz, hogy számodra sorsdöntő lehessen az, amit mond. Ezeket azért mondtam, hogy jobban figyelj befelé, mint kifelé, még akkor is, ha mindkét oldalról Engem akarsz hallani. Azért szeretnélek megtanítani erre, mert ez jövőd érdeke. Véleményem rólad, kapcsolatodról, közösségedről csak a jelenben érvényes. A jelen pedig szinte mérhetetlenül rövid idő. Abban a folyamatban pedig, melyben életed, kapcsolataid, közösséged szükségszerűen benne állnak, hogy kibontsátok Hozzám kapcsolódó, Belőlem táplálkozó értékeiteket, nem áll módomban olyan konkrét próféciát adni, mely éppen onnan vonná el figyelmedet - a befelé figyelésről, - melyre teremtettelek, mely okozója volt annak, hogy a földre jöttél. Tehát csak olyan általános, mindenkorra szóló elveket tudok mondani neked, melyek gyakorlati alkalmazása majd önmagáért beszél.
  1. Boldogságod csak önmagadban találhatod meg, ha magadban Rám találsz. Ha másban keresed, akkor még a másikat is akadályozod saját boldogsága megtalálásában.
  2. Minden emberi, szellemi kapcsolat forrása az Én szentháromságos életem. Vagyis: Istenből Istenhez. Ez minden szellemi létező életútja. A barátságok, szerelmi kapcsolatok akkor teszik azt, amit tenniük kell, ha ezt segítik elő.
  3. A közösségek, ha NEVEMBEN jönnek össze, akkor Engem jelenítenek meg. Mindig ott vagyok, ahol ketten - hárman összejönnek nevemben. Ez részemről a nektek kiszolgáltatottságomnak egyik formája. Igen. E formámban tapasztalhatjátok meg, hogy nektek vigyáznotok kell Rám! Ha ez megvalósul, akkor minden körülményben építeni, buzdítani és vigasztalni, tehát boldogítani tudlak titeket.
  Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/258)

  33. hét
  (2005. 08. 15 - 21.)

  Témáink:

  Jézus szeretete mindig olyan igazságban nyilvánul meg, amely képes megszabadítani megkötözöttségeitől azt, aki ezt elfogadja;

  Szinte általános probléma az emberek körében, hogy azt várják Jézustól, Ő teljesítse az akaratukat, holott nekik kéne teljesíteni Jézus akaratát;

  A házasság köteléke nem azt jelenti, hogy egymásért kell élnünk! Azt kell jelentenie, hogy legyünk hűségesek egymáshoz abban, hogy kölcsönösen Jézushoz segítjük a másikat!

  A házastárs (mint a gyermek is) nem a miénk, hanem Jézusé!

  Ápolhatjuk ugyan eltávozott hozzátartozónk sírját, költhetünk arra bármennyit, neki azonban ehhez már semmi köze. A Jézust temetőkben ábrázoló szobrok pedig bálványok, amelyekhez Jézusnak nincs sok köze. "Én nem vagyok megtalálható a temetőkben" - mondja Jézus."

  Jézus megtalálható viszont szegény rászoruló embertársainkban, a szívünkben, ott, ahol ketten-hárman a Nevében összejönnek, a Bibliában, ezen belül is főleg az Evangéliumokban, minden szentségben, és a templomokban;

  Egy embernek soha nem szabad arra törekedni, hogy szeressék őt. Ez mindig az önzés irányába visz, tehát a pokolba.
  Helyesen az szereti önmagát, aki mindig szolgálni akar másokat Jézus iránti szeretetből, tehát úgy, hogy nem engedi megkötöztetni magát azokkal, akiket szolgál;

  A helyes önismeretnek nagyszerű eszköze az, ha mások hibáival találkozunk. Mások hibái által ismerhetjük meg, hogy hol tartunk a türelemben, irgalomban, megértésben, áldozatvállalásban, alázatban és hűségben.

  A pénzzel kapcsolatban soha se szégyelld azt, ami téged megillet! Amiatt azonban lehet szégyenkezés benned, hogy mire adod ki pénzedet;

  A HIT a szívnek a szeme. "Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent."

  Kérdező: Uram! Aki nem találja helyét férje halála után.

  A HANG válasza:

  "Drága Gyerekem! Attól tartok, lelki sebeid miatt még akkor is fájdalmat okozok neked, ha simogatlak. De tudnod kell, hogy ennek a fájdalomnak okozója nem Én vagyok, hanem a te életedben már sokkal régebben elindított, dédelgetett és ápolt folyamat. Mert kérdeztél, így kénytelen vagyok válaszolni. Az Én szeretetem mindig olyan igazságban nyilvánul meg, mely képes megszabadítani megkötözöttségeitől azt, aki elfogadja.
  Írod, hogy 29 év után is töretlen szeretettel, szerelemmel szerettétek egymást. E kijelentésed elárulja, hogy valami nagyon súlyos hiba volt kapcsolatotokban. Én senkit soha nem teremtettem arra, hogy másik embert boldogítson, vagy másik embertől remélje bol-dogságát. Mindenkit Önmagamra teremtettem, s az, aki mást boldogítani akar, vagy más által akarja megélni, hogy boldog, az lényegében két boldogságot tesz tönkre. Legalább is megpróbál tönkretenni. Egyet biztos tönkretesz. A sajátját.
  Az az igazság, hogy eddigi életedben Engem is be akartál fogni szekeredbe, s lelked mélyén az volt, hogy ne Én legyek a te istened, hanem te legyél az Én istenem. Te azt vártad Tőlem, hogy teljesítsem akaratodat, s nagyon elhalványult benned az, hogy neked kéne teljesítened az Én akaratomat. E probléma szinte általános köztetek.
  Az Én akaratom az, hogy életetekben fölszámoljátok megkötözöttségeiteket. A házasság köteléke nem azt jelenti, hogy egymásért kell élnetek, hanem azt, hogy legyetek hűségesek egymáshoz abban, hogy Hozzám segítsétek egymást. Hogy mennyire nem ezt tetted, éppen az mutatja, hogy mikor végre férjed Hozzám tért, ezt úgy fogtad fel, mintha elraboltam volna őt tőled, pedig ő sohasem volt a tiéd. Enyém volt mindig, s neked az lett volna a feladatod, hogy ez már a földön egyre jobban nyilvánvalóvá váljék. Ápolhatod a sírját, költhetsz rá bármennyit, őneki ahhoz más semmi köze nincsen. Bizony nincs. Az Engem ábrázoló szobrokhoz a temetőkben pedig Nekem nincs sok közöm. Bálványok azok leányom, bálványok, melyeket egy földrengés, egy meteorit úgy el fog pusztítani, mintha soha sem lettek volna. A fényhez sincs semmi közöm a szobor mögött sem Nekem, sem férjednek. Az a Fény, mely azonos Velem, az vagy szívedben van, vagy nincs számodra sehol. Persze e Fény kivetítődhet a szívből, s materializálódhat, de akinek így vetítődik ki szívéből a Fény, az nem a temetőkben akarja megtalálni szíve nyugalmát, hanem Nálam. Én nem vagyok megtalálható a temetőkben. Benne vagyok a szegény rászoruló embertársaidban, megtalálható vagyok templomokban, megtalálható vagyok ott, ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, megtalálható vagyok a Bibliában, főleg az Evangéliumokban, megtalálható vagyok minden szentségben, megtalálható vagyok szívedben, de máshol nem vagyok megtalálható a földön. Sem szobrokban, sem képekben, sem vagyonban, és semmiféle földön értéknek tartott kincsekben.
  Leányom! Meg kell változtatnod életfelfogásodat, ha azt akarod, hogy lelkileg meggyógyulj. Különbséget kell tenned az önzés és az önszeretet között. Az önzés nem az Én világom. Önző az, aki arra teszi a hangsúlyt, hogy szeressék. Helyesen az szereti önmagát, aki mindig szolgálni akar másokat Irántam való szeretetből, tehát úgy, hogy nem engedi megkötöztetni magát azokkal, akiket szolgál. Az önszeretet tehát az igazi szeretet. Az szereti helyesen önmagát, aki meg tud feledkezni kedvemért önmagáról, viszont mindenhol és mindenkiben meglátja azt, hogy minden és mindenki által Én menynyire szeretem őt.
  A helyes önismeretnek nagyszerű eszköze az, ha mások hibáival találkoztok. Mások hibái által ismerheted meg, hogy hol tartasz te a türelemben, irgalomban, megértésben, áldozatvállalásban, alázatban, hűségben. Ezekkel kapcsolatban nehezen tud bárki is önismeretre jutni magányban vagy olyankor, ha mások szeretik őt. Egy embernek soha nem szabad arra törekedni, hogy szeressék őt. Ez mindig az önzés irányába visz, tehát a pokolba.
  A pénzzel kapcsolatban: Soha se szégyelld azt, ami téged megillet. Amiatt a pénz miatt, amit kapsz, vagy kapnod kell, ne szégyelld magad. De amiatt lehet szégyenkezés benned, hogy mire adod ki pénzedet. Ne halottaidra költsd. Őket nem lehet pénz által szeretni, csak erények által, tehát a nem látványos jócselekedetek által.
  A pénzt, pénzes kazettát is megtalálhatod, ha őrangyaloddal komolyan és állhatatosan kezded keresni. Az angyalok sokat tudnak segíteni nektek, ha komolyan veszitek őket.
  Még meg kell mondjam, hogy megélt hallucinálásod nem tőlem származik, és a Jó Isten nem vitt el semmit sehová. Az is nagyon egészségtelen megérzésed volt, hogy Én magamhoz akartalak hívni örökre, de megkegyelmeztem. Nem kegyelmeztem meg. Örökre magamhoz akarlak hívni. Már itt a földön el kell kezdődni ennek, és soha nem szabad véget érnie. Tudom, te úgy gondoltad, hogy halálodat akarom. Nem. Én halállal nem foglalkozom. Én az ÉLET vagyok, és aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem. Mások láthatják az ilyen embert egykor halottként, de ő magát sohasem láthatja halottnak. Aki engedi, hogy benne éljek, az Bennem az ÉLET tengerét találja meg akkor, mikor a földi élet mulandósága megszűnik számára. Ezt szeretném veled is elérni.
  Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Nagyon rendelkezésedre állok, hogy megszabadulj megkötözöttségeidtől, akár volt férjeddel kapcsolatban, akár másokkal kapcsolatban rögződtek beléd a különböző megkötözöttségek.
  Megáldalak a HIT KEGYELMÉVEL. A HIT a szívnek a szeme. Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent."

  (Jézus; A Hang, 4/259)

  34. hét
  (2005. 08. 22 - 28.)

  Témáink:

  Teljesen értelmetlen bárkit is győzködni arról, hogy Jézus létezik, vagy sem;

  Jézushoz csak élete bemutatásával lehet embereket toborozni, mivel Ő az ÉLET;

  Egy nagyobb jó igazáról, melyben eddig hittek, vitában meggyőzni csak a szenteket lehet. A nem-szentek csak megtapasztalások révén juthatnak el Jézushoz.

  A férfi ott kezdődik, mikor tud magának parancsolni!

  Egyre kevésbé lehet Jézust a szentmiséken ÚT-ként felismerni!

  Ha valaki számára világossá válik, hogy a szentmisék által nő benne a szeretet, az erő, akkor belülről érez majd késztetést arra, hogy szentáldozáshoz járuljon;

  Jézus Útként való elfogadásának kikerülésén fáradoznak mindenütt az egyházi vezetők. Ne menj utánuk! Jézus után menj!

  Aki valóban Jézus Útján jár, az egyházi vezetők részéről fog a legtöbb értetlenséggel találkozni, mivel ők hivatalból nem Jézust, hanem egy intézményt próbálnak képviselni, melyet Jézussal kívánnak azonosítani.

  Kérdező: Uram! Egy olyan fiatalember kérdez téged, aki barátjával és Veled is olyan kapcsolatra törekszik, mely lelkileg megnyugtató.

  A HANG válasza:

  "Nem. Nem arra törekszik.
  Kedves Barátom! Amire te törekszel, az bizony nem hordozza az Én áldásomat. Minden barátság azonosságot tételez fel, és mélyebb azonosságra törekszik. A ti barátságotok is ilyen. Azonosak vagytok abban, hogy meg vagytok kötözve egymással. Ez a megkötözöttség igyekszik szinte szó szerint húsbavágóvá válni. Ez így nem vezet sehová.
  Barátod annyiban valóban normális ember, hogy nem tud hinni abban a torz istenképben, melyet eddigi életében kialakított magában. Te sem hinnél abban az istenképben. A te istenképed nyilván nem torz, ezért hihetsz benne. De vigyázz ! Benned is eltorzulhat az istenkép, és akkor te is hitetlenné válsz.
  Teljesen értelmetlen bárkit is győzködni arról, hogy Én létezem vagy sem. Aki valóban hisz Bennem, annak életéről ezt leolvashatja az, aki le akarja olvasni. Aki pedig nem akarja, az vagy elhagyja a Bennem hívőt, vagy igyekszik az illetőben eltorzítani Engem, s akkor az illető hagy el Engem. Harmadik út nincs. Hozzám, mivel Én vagyok az ÉLET, csak életem bemutatásával lehet embereket toborozni. Fölösleges másképpen próbálkozni. Egy nagyobb jó igazáról, melyben eddig hittek, vitában meggyőzni csak a szenteket lehet. A nem-szentek csak megtapasztalások révén juthatnak el Hozzám. Ilyen megtapasztalásokra kell lehetőséget adni számukra.
  Az teljesen helytelen, hogy "a férfinak szabadságot kell adni a természete miatt." Semmi köze a szabadságnak ahhoz, hogy valaki azt csinálja, amit a megsérült természete diktál. És semmi köze a férfiassághoz. Sőt! A pipotyasághoz van csupán köze. A férfi ott kezdődik, mikor tud magának parancsolni, tehát mikor ura önmagának, ösztöneinek, beidegzettségeinek, hangulatainak, éretlen vágyainak. Férfivá nem születik senki. Azzá csak kemény önfegyelmező munka árán lehet eljutni. Aki ezt ki akarja kerülni, azt nem hogy férfinak, de még embernek sem lehet igazán nevezni. Ne feledd: Embernek lenni olyan nehéz, hogy eddig még igazán csak az Istennek sikerült. Igen. Nekem sikerült. De ehhez Nekem is vérrel kellett verejtékeznem, hogy sikerüljön. Velem neked is, és mindenkinek sikerülhet. De csak Velem! És soha nem Nélkülem.
  Kérdezed: "Tényleg olyan fontos a mise?" Válaszom ez: Nekem mérhetetlenül fontos volt. Én ezáltal tudtam megvalósítani és bemutatni legegyértelműbben azt a mindent odaadást, mely mindig is jellemezte magatartásomat. Számotokra csak annyiban lehet fontos, amennyiben felismertek benne Engem, mint UTAT. Enélkül egyáltalán nem fontos. Meg kell mondjam, mivel egyre kevésbé lehet Engem a szentmiséken ÚT-ként felismerni, ezért nem is tartom fontosnak számotokra. De azt feltétlenül nagyon fontosnak tartom, hogy keressetek Engem, mint UTAT. Ha pedig valakinek megvilágosodik az, hogy a szentmisék által nő benne a szeretet, az erő, akkor belülről érez majd késztetést arra, hogy szentáldozáshoz járuljon, tehát szentmisén részt vegyen.
  Arra a kérdésedre pedig, hogy jobb-e a katolikus Egyház, mint a többi, válaszom egyértelműen: NEM! De ezt mondanám bármelyik egyházra. Nem azért kell valamelyik egyházhoz tartozni, mert az jobb, mint a többi, hanem azért, hogy abban az egyházban, melyhez tartozol, keresd és találd meg azokat az eszközöket, melyek által Engem ÚT-ként elfogadhatsz. Talán már fárasztó számodra, hogy annyira hangsúlyozom ÚT-ként magamat. De ez a legfontosabb! Ennek kikerülésén fáradoznak mindenütt az egyházi vezetők. Ne menj utánuk. Utánam gyere, Velem gyere tovább életed útján. Velem járni nem lehet úgy, hogy valaki nem tartozik egy egyházhoz sem. Aki így akar Velem járni, az ki akarja mazsolázni mindegyik egyházból azt, ami neki kedves, csak ne kelljen áldozattá válnia, mint Nekem.
  Tudnod kell, bármelyik egyházhoz tartozol, mindegyikben egyformán nehéz, mert mindegyikben vannak olyanok, akik uralkodni akarnak Rajtam is, rajtad is. Amit kétezer évvel ezelőtt mondottam, az ma is áll. Nem lehet különb a tanítvány sorsa, mint amilyen az Enyém volt. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Éppen az egyházi vezetők részéről fogsz legtöbb értetlenséggel találkozni, mivel ők hivatalból nem Engem, hanem egy intézményt kívánnak képviselni, melyet Velem kívánnak azonosítani.
  Kedves Barátom! Nagyon szeretném, ha hinnél szavaimnak. Hidd el, szívemből szóltam most hozzád. Az Én szeretetem az egyedüli időtálló.
  Megáldalak az ŐSZINTESÉG LELKÉVEL"

  (Jézus; A Hang, 4/260)

  35. hét
  (2005. 08. 29. - 09. 04.)

  Témáink:

  "Legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől!"

  "Az okosság nem terem magától. Szellemi munka következménye."

  "...teljesen ne szolgáltasd ki magad azáltal, hogy egészen beengedsz magadba valakit."

  A Földön a jót nem lehet véglegesíteni, és a rosszat nem lehet végleg kiirtani;

  Nem szabad kizárólagosan földi kapcsolatokra építeni senkinek az életét!

  Kérdező: Egy olyan férfit hozok Eléd, aki elhagyta szülőföldjét a jobb élet reményében, s most elhagyta őt az, akit egy életre élettársul kívánt maga mellett azért, hogy együtt építsék azt a szebb jövőt, mely lehetővé teszi majd mindkettőjüknek szeretetük egészséges kibontakozását.

  A HANG válasza:

  "Kedves Fiam! Kétszeresen is hontalannak érzed magadat. Az egyik hontalanság inkább csak látszólagos, mivel ma már a földrajzi távolságok aránylag könnyen legyőzhetők. A másik hontalanság viszont, mikor valaki úgy megy lakásába, hogy ott nem várja senki, tehát ez az erkölcsi hontalanság sokkal súlyosabb teher. Ezt valójában nem is lehet legyőzni. Nem, mert láthatatlan ellenséggel szemben nem lehet harcolni. Csak várni, remélni, bizakodni lehet, s közben harcolni önmagaddal, hogy butaságot ne csinálj.
  Milyen kiutat mutathatok neked? Valamikor, kétezer évvel ezelőtt két fegyvert adtam nektek, hogy tanuljátok használni. Az egyiket okosságnak, a másikat óvatosságnak neveztem. Legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől. Az okosság nem terem magától. Szellemi munka következménye. Aki tud erőt venni magán, és vállalja az önképzés kemény munkáját, az gyakran ki tud bújni olyan sötét erők szorításából, melybe te is most belekerültél. Az a láthatatlan ellenség, mely jelenleg téged gyötör, csak a fantáziára tud hatni, de a fegyelmezett gondolkodásra nem. Míg a fantázia gyakran szárnyalni képes, az értelmes szellemi munka néha olyan nehéz, mint mikor valaki súlyos terhet kényszerül fölvinni meredek hegyre. Neked most nagyon kell hinned abban, hogy a hegycsúcson nemcsak a levegő lesz tisztább, nemcsak a kilátás lesz varázslatosabb, de ott vár rád a fáradságos munkád pihentető nyugalma is, szíved igazi békéje, melyet másutt meg nem találhatsz. Ez azt jelenti, hogy ott várok Én rád!
  Igen. Komoly terveim vannak veled. Kemény iskolát kell kijárnod, hogy megfelelően kiformálódj lelkileg azzá, amivé látni szeretnélek. Tanulj! Tanuld azt, amit belül már régebben vágytál tanulni. Érzékennyé akarlak tenni olyan sugárzásokra, melyek neked is, másoknak is épülésére szolgálhatnak majd. Jelen erkölcsi hontalanságodat ez tudja most legjobban feloldani.
  A másik fegyver, melyet ajánlottam már kétezer évvel ezelőtt is, az óvatosság. Nem olyan bizalmatlanságot értek ezalatt, mely hideggé dermeszti emberi kapcsolataidat, hanem arra akarlak ezzel felszólítani, hogy teljesen ne szolgáltasd ki magad azáltal, hogy egészen beengedsz magadba valakit. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy minden emberi kapcsolat kezdetétől fogva többször kell gondolnod arra, hogy csak mulandó kapcsolatok léteznek a földön. Ez az a világ, melyben a jót nem lehet véglegesíteni, és a rosszat nem lehet végleg kiirtani. Én olyan világra teremtettelek benneteket, melyben csak a jó képes véglegesülni, és minden rosszat ki lehet és ki is kell irtani. Ez nem jelenti azt, hogy ne akarj jó és tartós kapcsolatokat itt a földön. De igenis jelenti azt, hogy nem szabad kizárólagosan földi kapcsolatokra építeni senkinek az életét.
  Ami benned összeomlott, az jó is, hogy összeomlott. Nem volt szikla az alapja. Esendő ember soha sem lehet szikla.
  Ha életedben az okosságra és az óvatosságra nagyobb hangsúlyt teszel, akkor föléje tudsz emelkedni minden problémádnak aránylag rövid idő alatt, és minden különösebb megrázkódtatás nélkül.
  Bennem bízzál jobban! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL !"

  (Jézus; A Hang, 4/261)

  36. hét
  (2005. 09. 5 - 11.)

  Témáink:

  A "hallgatni rá", és "engedelmeskedni neki" között óriási különbség van!

  Inkább kell Istenre hallgatni, mint emberekre!

  Jézus soha nem kérte tőlünk, hogy engedemeskedjünk neki;

  Az engedelmesség mindig felelősségáthárítással jár;

  Miért mondta Jézus a tanítványainak, hogy jobb lesz nekik, ha Ő elmegy?

  Félni semmitől sem kell, ha egyszer Isten él az emberben!

  Ha valaki ismeri Jézust, akkor nem tudják megzavarni téveszmék;

  Aki szorong, az lelkileg még nem egészséges;

  Csak szabad lélekben tud szabadon működni a Szentlélek;

  Nem lehet mindenkinek a kedvébe járni. Erre Isten sem képes, hát még mi;

  Vitában csak szenteket lehet meggyőzni!

  Kérdező: Uram! Egy fiatal leány fordul most Hozzád általam.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Mondok pár szót az engedelmességről. Akkor beszélünk engedelmességről, mikor valaki nem azt teszi, amit jónak lát, hanem azt, amit az lát jónak, akinek engedelmeskedik. Ha valaki éppen azt látja jónak, amit a másik kér tőle, akkor nem engedelmességről van szó, hanem arról, hogy az illető meggyőződése szerint cselekszik, s ez a meggyőződése éppen azonosságban van azzal, amit kértek tőle. Igen, mert nem szoktátok azt mondani, hogy önmagamnak engedelmeskedem.
  Az engedelmeskedés könnyebbnek tűnik, mint a meggyőződés kialakítása, de csak rövid távon. Igen, mert úgy látszik, hogy nem jár felelőséggel. Átháríthatja a felelőséget tetteiért arra, akinek szót fogadott. Az a töménytelen embergyilkosság, mely a háborúk alkalmával együtt jár, az mind engedelmességre épül. Így aztán, amelyik csapat győz, annak vezérei aranyláncot kapnak, a vesztes vezérei pedig kötelet a nyakukra. De mindkét félnél azok, akik engedelmeskedtek, gyilkosok.
  Én soha sem mondtam ki e szót: engedelmesség, sem Isten, sem ember irányában. Csak az emberalatti lények felé. Soha sem mondtam, hogy valaha is engedelmeskedtem volna az Atyának. Azt sem mondtam soha, hogy Nekem bárki is engedelmeskedjen. Sőt! Egyenesen éppen azért, mert Nekem kérés nélkül is sokszor engedelmeskedtek, tehát nem meggyőződésük szerint, hanem éretlen gyerek módjára, csak azért, mert Én mondtam valamit, ezért azt mondtam tanítványaimnak, hogy jobb nekik, ha elmegyek. Igen, mert a bennük élő Szentlélek helyett, a tanítványok nem befelé figyeltek, hanem kívülről, engedelmeskedő készséggel várták a parancsot, melyért nyílván a parancskiadónak kell majd vállalnia a felelőséget. Ezért volt jobb számukra a Szentlélek eljövetele, mert attól kezdve belülről kellett megtudniuk, hogy mit kell tenniük. Így váltak felelős emberekké. Cselekedeteik rugóit nem háríthatták át másra.
  Az okkultizmussal kapcsolatban a következőket tudom mondani:
  Félni semmitől sem kell, ha egyszer Isten él az emberben. De óvatosnak lenni, azt igen. Ha valaki ismer Engem , - az evangéliumok alapján egészen jól megismerhető vagyok -, akkor nem tudják az illetőt megzavarni téveszmék. Ha mégis, nem baj. Én mindig ki tudom javítani tévedéseiteket, ha hisztek Bennem, és nem fogadtok el más Tanítót, csak Engem magatok számára. Csak ne engedjétek a szorongást elhatalmasodni magatokban. Aki szorong, az lelkileg még nem egészséges, mert bensőleg nem szabad. Márpedig csak szabad lélekben tud szabadon működni a Szentlélek. /2. Korintus 3;17./
  Az a kívánságod, hogy Jézusnak is, és a katolikus Egyház vezetőinek is kedvébe járj, az nem fog menni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem arról van szó, hogy nem szabad, hanem arról, hogy nem lehet. Az egyházak vezetőinek kívánságait csak annyiban szabad és kell is teljesítenetek, amennyiben alá tudják azokat támasztani számotokra az Én kijelentéseimmel. Van olyan, hogy ez lehetséges. Ez különben minden egyházzal kapcsolatban így van. De mindig igaz marad: INKÁBB KELL ISTENRE HALLGATNI, MINT EMBEREKRE. Tehát főleg Istenre kell HALLGATNOD, Aki benned is él!- Ez a lelkiismeret szava, melyre a legjobban kell figyelned.
  Az természetes, hogy édesanyád és más tapasztalt felnőttek többet és jobbat tudhatnak, mint te. De akkor sem szabad kritikátlanul átvenned tanácsaikat. Csak ha belül is azonosulni tudsz velük. Tehát ha meg vagy győződve arról, hogy amit édesanyád, vagy a felnőttek mondanak, az tényleg helyes. Ha nem vagy meggyőződve, akkor ne engedelmeskedj, mert éppen azáltal követsz el bűnt, hogy nem lelkiismeretedre hallgattál, hanem annak ellenére tettél.
  Hidd el Testvérkém, nem lehet mindenkinek kedvébe járni. Erre Isten sem képes!, hát még ti!
  Az engedelmesség szó helyett én, Jézus mindig azt mondtam, hogy hallgatni kell Reám, csakúgy, amint Én hallgatok az Atyára. A hallgatni rá, és az engedelmeskedni neki között óriási különbség van. Akire hallgatok, annak kijelentéseit komolyan veszem, odafigyelek rá, átgondolom, s amit helyesnek tartok benne, azt magamévá teszem. Így lehet a meggyőződést kialakítani. Így válik egy ember felelős személlyé.
  Az otthoni és egyéb vitákat szinte lehetetlen kikerülni, mivel ti mindannyian általában nem Jézusra figyelők vagytok, aki pedig bennetek élek, hanem saját igazatoknak akartok érvényt szerezni. Vitában csak szenteket lehet meggyőzni, ti pedig, főleg felnőttek, nem vagytok szentek. Nélkülem semmiképpen"

  (Jézus; A Hang, 4/262)

  37. hét
  (2005. 09. 12 - 18.)

  Témáink:

  Istennel való kapcsolatunk forrása nem a Biblia!

  A "betű öl, a Lélek az, ami éltet"

  A reinkarnációról Jézus és az evangéliumok írói is szó szerint beszéltek;

  Kérdező: Uram! Egy olyan asszony problémáját hozom eléd, akinek te vagy lényegében a problémája. Nevezzük őt Zsuzsának.

  A HANG válasza:

  "Barátom! Volt már rá példa, hogy téged kértelek meg arra, hogy helyettem válaszolj. Most is ezt teszem!"
  Igen. - Kedves Zsuzsám! Részben örülök levelednek, mellyel fölkerestél. Azért csak részben, mert részben szomorú is vagyok. Szomorú vagyok amiatt a szorongásod miatt, melyet leveled elárul. Szomorú vagyok, hogy férjed nem örül annak, ha a Bibliával foglalkozol. Nyilván azért nem örül, mert te a Bibliát nem arra használod, hogy erőt meríts belőle arra a szeretetre, mely képessé tenné férjedben Isten Lelkének tüzét melengetni, hanem pótcselekvésnek használod. Oda menekülsz, mint egy bálványhoz. Ezt gyakran igazolod leveledben, mikor a Bibliára hivatkozol. Zsuzsám! A Biblia az KÖNYV! Abban van sok-sok betű, melyet Istentől sugallt emberek írtak le. De olyan nincs, hogy a Biblia ezt vagy azt mondja, hirdeti, kijelenti. Te magad is észrevehetted volna, ha jobban figyelsz magadra, mikor írsz, hogy ilyeneket nem lehet mondani: "A Biblia mondja", közben te a Bibliából idézed Pétert, Izaiást, stb. Zsuzsám! Aki e Könyvben összemossa a dolgokat, az bizony bármilyen jó szándékú is legyen, BÁLVÁNYIMÁDÓ! Így bizony! Nem régen volt nálam valamelyik gyülekezetből egy fiatalember, aki meg akarta nekem magyarázni a Bibliát. Megkérdeztem tőle, mióta foglalkozik vele. Nagy lelkesedéssel mondta, hogy már két éve. Még azt hozzátette, hogy ezalatt nagyon meg lehet tanulni látni. Mondtam neki, hogy én már negyvenöt éve foglalkozom vele. Akkor hamarosan átváltott, s mondta, hogy az nem is lényeges.
  Zsuzsám! Tudtommal Isten négy kinyilatkoztatást adott nekünk. Az első a teremtés. A világból sok minden felismerhető a Teremtőről. Olyan ez, mint mikor egy festményt szemlélve némi ismereteket kapunk a művészről, aki azt festette. A második a sugalmazás. Olyan, mint mikor a művész falujából jönnek emberek, s beszélnek a művészről. Így már többet tudunk meg róla, de akik mondják ismereteiket, mindig önmagukat is beleviszik mondandójukba. A harmadik, az a megtestesülés, tehát mikor maga a művész jön el, és beszél önmagáról. Így kapunk legtisztább képet róla. Ez történik az evangéliumokban található jézusi kijelentésekben. A negyedik kinyilatkoztatás lesz majd a színről színre látás. Ez még odébb van.
  Zsuzsám! Istennel való kapcsolatunk forrása nem a Biblia! Arról a sok betűről, mely a Bibliában található, arról még a Bibliában is azt lehet olvasni, hogy a "betű öl, a Lélek az, ami éltet"
  A HANG lemérettetését Jézus valóban vállalja. És ha olyasmire hívná fel valaki figyelmemet Jézusra hivatkozva, hogy az Ő szavaival itt és itt ellenkezésben van, akkor azt nagyon megköszönném, bárki legyen az illető. Magam nagyon ügyelek arra, hogy csak olyan gondolatoknak engedjek teret magamban, melyek az evangéliumok Jézusával megegyezők. És itt most két dologra hadd hívjam fel figyelmedet.
  1. Valamikor elmondtam, hogy voltam olyan lelki válságban, hogy még a kárhozatot is vállaltam volna Jézusért. Te erre botránkozva mondod, hogy lehet ilyet egyáltalán feltételezni. - Most nem kis szent Terézre hivatkozom, aki szintén elmondta szinte szóról szóra ugyanezt, hanem Jézusra, aki a kereszten így kiáltott: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?"- Mondhatnád: hogy mondhat valaki ilyet Istenről! Épp Ő, aki mindig Istenért élt!- Igen, mondhatnád leányom, mert te még közelébe sem kerültél annak a lelki válságnak, melynek ilyen megnyilvánulása is van.
  Arról viszont nem tudok, hogy én valaha is a Szűzanyáért ajánlottam volna fel bármit vagy bárkit, vagy magamat. Soha! Én nagyon szeretem a Szűzanyát. Meggyőződésem, hogy Isten után Neki köszönhetem a legtöbbet, de eszembe sem volt, hogy valaha is isteníteném Őt. Nem. Ő abban különbözik tőled és tőlem, hogy bár neki is volt olyan esti imája, melyben a lelkiismeretvizsgálatkor azt mondta, ha újra kezdhetném e napot, akkor másképpen csinálnám, de soha sem volt olyan döntése, hogy ne a meglátott jót tette volna. Mindig csak később derült ki, hogy számára is lett volna jobb a meglátott jónál. Ezek voltak azok az esetek, mikor Jézus őt helyreigazította.
  2. A reinkarnációról pedig bizony Jézus beszélt. Szószerint beszélt. Ker. Jánosról azt mondta, hogy ő Illés. De beszélnek az evangéliumok írói is, csak meg kell hallani szavukat. A nem személyválogató Isten hogy tehette volna meg, hogy János már édesanyjának, Erzsébetnek méhében felujjonghatott a Lélek hatására, s a Tábor hegyén, mikor már János, akiről maga Jézus mondta, hogy a világon a legnagyobb volt, nem János, hanem Illés és Mózes jelenik meg, hogy beszéljenek Jézussal a halálát illetően. De elegendő volna az az egyetlen hely, ahol Jézus megkérdezi tanítványait, hogy kinek tartják őt, s mikor tanítványai a reinkarnációt természetesnek véve elkezdik mondani a magukét, Jézus nem cáfolja őket e téren.
  Zsuzsám! A Bibliában nem lehet megtalálni az Istent. Istent az ember csak emberben, s főleg önmagában tudja úgy megtalálni, hogy szorongásai megszűnjenek. A te számodra rajtad kívül nincs boldogító Isten. Vagy benned van, vagy nincs sehol számodra. Jézus ezt így fejezte ki: "Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála." Ha Isten él benned, akkor szól hozzád, ha a Bibliát olvasod, sok okos gondolatot találhatsz benne, de Istent nem! A Biblia könyv. Tárgy! Ma már talán ezernél is többen vannak azok a felekezetek, melyek mind a Bibliára alapozták gyülekezeteiket. Én hálát adok Istennek , hogy a katolikus Egyházhoz tartozom, mert eddigi tapasztalataim alapján, amíg Jézus szavaival alá tudom támasztani magatartásomat, nézeteimet, addig itt csak hazudhatnak rám rosszat, megnehezíthetik életemet, mint Jézusét tették, akár meg is ölhetnek, de ki nem közösíthetnek. Legalább is eddig ezt tapasztaltam.
  Fontosnak tartanám, hogy ne kábítószerezz, hanem Isten Lelkének engedd át józan eszedet. Hidd el, te is, férjed is boldogabbak lesztek ezáltal."

  (Jézus; A Hang, 4/263)

  38. hét
  (2005. 09. 19 - 25.)

  Témáink:

  A boldog órák perceknek tűnnek, s a fájdalmas percek pedig óráknak. A földön minden relatív;

  A karmikus keresztek jobbak, mint gondoljátok. Erős tisztulásokat eredményeznek;

  A családi béke a Földön szinte megoldhatatlan;

  Csak az egyén békéjét tudom garantálni annak, aki Hozzám jön terhével. Én személyben gondolkodom. Nem családban, nem intézményekben. Egyházakban sem;

  A lelkesedés túltöltött érzelmi dimenzió is, mely nem konzerválható, nem állandósítható. Az Én békém, az Én jelenlétem azonban igen;

  Isten nem olyan, hogy tőletek függetlenül csinálja, rendezi az emberek sorsát. Nem. Isten bennetek van. Ezért nem a világot, hanem gondolkodásotokat átalakítani;

  A reális önismerethez szinte elengedhetetlen feltétel életetekben az idő-, szeretet-, és pénz-elszámolás;

  Az igazi szabadsághoz mindig az őszinteség útja vezet. Az kezd ezen az úton járni, aki legelőször önmagához akar őszinte lenni;

  Kérdező: Uram! Egy régóta beteg édesapával kapcsolatos magatartásról kérdez téged leánya.

  A HANG válasza:

  "Leányom! Téged nyugtalanít édesapád hosszas betegsége. A földön húsz év valóban hosszúnak tűnő idő. Főleg, ha tartalma nem rövidíti azt le. A boldog órák perceknek tűnnek, s a fájdalmas percek pedig óráknak. A földön minden relatív. A mulandóság ilyen. Nálad nem is annyira a betegség a legfőbb baj. Úgy érzed, hogy néha már kevés az erőd. Elfáradtál a reménykedésben, s szeretnél ehhez Tőlem most erőt kapni. A karmikus keresztek jobbak, mint gondoljátok. Erős tisztulásokat eredményeznek. Lényegében itt is erről van szó.
  Részedről minden próbálkozás, mely gyógyítani akar, nagyon jó. Jó az új orvos is, és főleg jó minden természetes erők felszabadításával járó energiák igénybe vétele.
  A családi béke szinte megoldhatatlan. Földi életemben az Én családomban is komoly feszültségek voltak, s ezek bizony a nyilvánosság elé is kerültek, mint a Bibliából ismerhetitek. Csak az egyén békéjét tudom garantálni annak, aki Hozzám jön terhével. Családét nem. Én személyben gondolkodom. Nem családban, nem intézményekben. Egyházakban sem. Tudom, kellenek a családok, intézmények, egyházak, de Én személyekben gondolkodom. Igen, mert nem annyira lelkesítő, mint inkább boldogító az Én jelenlétem ott, ahol tudatosan befogadnak. Azért mondtam, hogy nem annyira lelkesítő, mert a lelkesedés túltöltött érzelmi dimenzió is, mely nem konzerválható, nem állandósítható. Az Én békém, az Én jelenlétem az igen. Most tehát, mikor azt tanácsolom, hogy keressetek, találjatok, használjatok föl minden lehetőséget a beteg gyógyulása érdekében, akkor ezt nem azért tanácsolom, hogy a gyógyulás bekövetkezzék, hanem azért, hogy szívedben, és mindenki szívében, aki szeretetben törekvő ember, beültethessem az Én békémet. Mert ez az egyedüli fontos. Úgy gondolom, hogy e szavakkal mindazoknak, akiket felsoroltál, adtam némi eligazítást. Ha akarják, észreveszik. Isten nem olyan, hogy tőletek függetlenül csinálja, rendezi az emberek sorsát. Nem. Isten bennetek van. Ezért kell nem a világot, hanem gondolkodásotokat átalakítani. A boldogságnak, a benső békének ez az útja. Minden más önámítás.
  Arra a kérdésedre pedig, hogy mennyit vállaljál fel mások problémájából, hát erre azt mondom, hogy semennyit. Saját problémáidat boncolgasd. Ha egy beteg neked probléma, azt neked kell úgy megoldanod szívedben, hogy az Én békémet át tudd venni. Amikor valaki a másikon akar segíteni, ezt csak annyiban teheti, amennyiben saját lelke gazdagodik ezáltal. Enélkül igazán nem is tud hosszú távon segíteni másokon.
  A reális önismerethez pedig szinte elengedhetetlen feltétel életetekben az idő-, szeretet-, pénz-elszámolás. Csak az képes önmagát reálisan megismerni, aki vesz magának időt és fáradságot arra, hogy esténként - de lehet bármely időpontban - áttekinti, hogy mit csinált / ez az idő-elszámolás / és amit csinált, azt hogyan csinálta / ez a szeretet-elszámolás /. Ha ehhez még azt is hozzá veszi valaki, hogy hogyan gazdálkodott az elmúlt nap anyagi javaival, akkor kikerülheti az önámítás csapdáit. Napi öt perc szellemi munka. Megéri, mert nagyon hajlamosak vagytok arra, hogy önámítók legyetek.
  Valóban kezdesz rátalálni saját utadra. Az igazi benső én-ed, aki igazán vagy, aki az Én igazi álmom, kezdi lazítani benned a felettes én-ed szorításait.
  Az igazi szabadsághoz mindig az őszinteség útja vezet. Az kezd ezen az úton járni, aki legelőször önmagához akar őszinte lenni. Tehát aki nem álmai, hanem cselekedetei tükrében meri szemlélni önmagát.
  Megáldalak az ŐSZINTESÉG LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/264)

  39. hét
  (2005. 09. 26. - 10. 02.)

  Témáink:

  Lehetőséget kell adnod másoknak, hogy segíthess rajtuk, ha kívánják ezt!

  Ne kicsinyeld le a szakképzettségeket igazoló papírokat!

  Törekedni kell arra, hogy félbe maradt munkád ne legyen!

  Nagyon jellemromboló tud lenni és idegzetet is felőrlő az olyan félbemaradt munka, melyet nem külső erőszak szakított félbe.

  Én mindenkit lebeszélnék arról, hogy JOGOT végezzen!

  Kérdező: Uram! Választ kér valaki Tőled arra, hogy grafikai munkáival mit tegyen. Arra is kéri véleményed, hogy legyen-e papírral igazolható képzettsége, s fejezze-e be azt az egyetemet, melyhez nincs kedve tovább.

  A HANG válasza:

  "Barátom! Semmiképpen sem szabad fiókba zárni munkáidat. Más dolog az, hogy igény tartanak-e rá mások, és más, hogy felkínálod-e másoknak. Munkád nagyon szemléletesen tud tanítani. Amennyire rajtad áll, tedd közkinccsé. Azt nem tudom megtenni, hogy igényt keltsek másokban iránta, mint ahogy azt sem tudtam megtenni, hogy az Általam felkínált életformára kedvet ébresszek másokban. De egészen a keresztig hű maradtam ahhoz az életformához, hogy mások Belőlem élni tudjanak.- Elnézést a hasonlatomért -. Nyílván nem ilyen horderejű dologról van szó a tartalom tekintetében, de a hozzáállás tekintetében ugyanarról van szó. Lehetőséget kell adnod másoknak, hogy segíthess rajtuk, ha kívánják ezt ilyen formában is. Ami pedig a papírral igazolható képzettséget jelenti, bizony mindent el kell követned azért, hogy ennek híjával ne legyél. Az a bizonyos papír nem egyszerű papír. Ilyen papírt, mely képzettséget igazol, megvásárolni nem szabad, de megdolgozni érte bizony kell! Ne kicsinyeld le a szakképzettségeket igazoló papírokat. Kemény munka és sok verejték van legtöbb mögött. Bár igazolvány nélkül is lehet képzettséghez jutni, de a zsebből előhúzható igazolás nem semmi. Légy reális. Ami pedig a jogi egyetemet illeti, először általánosságot mondok, majd konkrét feleletet adok. Amennyire lehet, törekedni kell arra, hogy félbe maradt munkád ne legyen. Nagyon jellemromboló tud lenni és idegzetet is felőrlő az olyan félbemaradt munka, melyet nem külső erőszak szakított félbe. Ami a konkrétumot illeti: Az Én országomban nincs JOG. Amennyiben Rajtam áll, Én mindenkit lebeszélnék arról, hogy JOGOT végezzen. Téged is lebeszélnélek, ha lenne számodra termékenyebb elfoglaltság ezidőben. De csak azért, mert valakinek nincs valamihez kedve, amit már elkezdett, ez nem elég indok arra, hogy félbehagyja az iskoláját. Tehát csak akkor hagyd abba tanulmányaidat, ha magad és mások véleménye szerint is - a mások alatt a legközvetlenebb hozzád- tartozókat értem - szellemileg és lelkileg áldásosabb munkával tudod helyette kitölteni idődet. Újra mondom: LÉGY REÁLIS. Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL"

  (Jézus; A Hang, 4/265)

  40. hét
  (2005. 10. 3. - 9.)

  Témánk:

  Az Isten országa bennetek van."

  Kérdező: Uram valaki olyan látomásokat észlelt, melyek szerint úgy gondolja, hogy Te üzensz általa neki valamit.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Kétségtelenül van üzenetem számodra, de ezek az üzenetek nem jelentik azt, hogy olyan szerepet akarnék adni most neked, melyek által az emberek elé kellene állnod, s ezeket nekik tovább kellene adnod. Én adtam neked egy érzékeny idegrendszert, és egy olyan sorsot választottál, alakítottál ki magadnak, melynek természetes velejárója az, hogy olyasmire is rá tudsz érezni, ami mellett mások könnyedén elmennek anélkül, hogy hatna rájuk.
  Ami fontos, az az, hogy a benned és körülötted lévő eseményekből igyekezz olyasmit kiolvasni, ami szíved békéjét nem zavarja, s szeretetedet pedig jobban kibontakoztatja. Téged sem a mulandóságra teremtettelek, hanem olyan boldogságra, mely nem ismeri az idő múlását. Amiket láttál, e látomások éppen azt akarják, hogy tudatosuljon benned a következő: Csak a rajtad kívüli világ áll a változások, mulandóságok örvényében. De ami benned van, az ezektől független. Ami ÖRÖK, azt hordod magadban. Valamikor ezt így fejeztem ki:" Az Isten országa bennetek van."
  Kérlek hát, ne annyira a külső jelek megfejtése töltse ki idődet, hanem annak a szeretetnek megnyilvánulása, melyet, vagy inkább így mondom, Akit szívedben hordozol.
  Megáldalak SZERETETEM ÖRÖMÉVEL!"

  (Jézus; A Hang, 4/266)

  41. hét
  (2005. 10. 10. - 16.)

  Témáink:

  Gyakran azért harcolnak értünk ártó erők, mert oly nehezen akarják elhinni, hogy valóban Jézusé akarunk maradni;

  Vágyak, melyek csak lelki szárazságon keresztül valósulhatnak meg;

  Kérdező: Uram! Valaki nagy lelki vergődéseket él át. Segítsd Őt!

  A HANG válasza:

  "Drága Gyermekem! Valóban kemény harcmezőt hordasz magadban. Itt kell megmutatnod, hogy a GYŐZTES oldalán akarsz maradni. Ha megszüntetném a harcmezőt benned, akkor nem igazolódhatna az a hűséged, mely éppen azáltal hűség, mert egyben hősiesség is. Ilyesmi csak harctereken tud megvalósulni.
  Attól nem kell tartanod egy pillanatra sem, hogy lemondok rólad. Nem. Te az Enyém vagy visszavonhatatlanul. Éppen ezért harcolnak érted ártó erők, melyek oly nehezen akarják elhinni, hogy te valóban az Enyém akarsz maradni.
  Drága Gyermekem! Ha föleleveníted magadban azokat az eseteket, melyekben könnyű volt Hozzám tartozni, akkor be fogod látni, hogy igazán olyankor vagyok legközelebb hozzád, mikor nem az ajándékaimra való figyelés tölti el lelkedet, hanem az, hogy Hozzám akarsz ragaszkodni életed napi eseményei közben is. Bizony a föld nem mennyország. De itt van tere a mennyek utáni vágyak kifejlődésének. Ne mondj le erről. Bizony igaz: Az embert vágyai irányítják. Vágyakozz Lélekkeresztségre! Vágyakozz az újjászületés csodálatos átélésére. Vágyakozz az Általa, Velem és Bennem lévő megújulásra. E vágyak megvalósulása csak lelki szárazságon keresztül valósulhatnak meg. Amint választott népemnek sivatagon kellett átmennie, hogy elérje KÁNAÁN földjét.
  Te annyival vagy előnyben e téren, hogy Őrangyalod nagyon akar segíteni a hűséged megerősítésében. De ezt neked tudatosan kérned is kell Tőle.
  Persze meglátogathatod, aki által HANGOM hallatom most jelenleg országotokban, de ennél fontosabb, hogy Őrangyaloddal legyen élő a kapcsolatod.
  Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 4/267)

  42. hét
  (2005. 10. 17. - 23.)

  Témáink:

  A szeretet nem birtoklás;

  A halál csak azoknak lehet büntetés, akik még nem haltak meg;

  Odaát nem probléma a várakozás;

  Olyasmi miatt szenvedsz, ami már nincs;

  Akarjál látni a szíveddel, tehát erősítsd hitedet!

  Kérdező: Egy édesanya szeretne meghalt leányával valahogy kapcsolatba kerülni.
  Asszonyom! Tisztelettel közlöm Önnel, hogy én nem vagyok halottidéző. Szó sincs róla. Csupán arról van szó, hogy bejelentkezhetnek nálam olyan szellemi lények, akik már akár elköltöztek e világból, akár soha nem is jöttek le ide. Ezt én nem tudom előidézni, csupán gondolatban fordulhatok hozzájuk, de nem rajtam áll, hogy kapok-e választ, vagy sem. Úgy gondolom, ezzel mindenki így van. A mennyek országa nem a halállal kezdődik, s a pokol sem. Már itt magunkban hordjuk ezt, vagy azt. Kérem ne mondja senkinek, hogy ilyen ügyben keressenek fel, mert ettől én nagyon el akarom határolni magamat. A bennem megszólaló HANG olyankor szokott válaszolni a feltett kérdésekre, amikor azok a kérdezőt lelkileg előbbre tudják vinni. E HANG mögött legtöbbször valóban Jézust ismerem fel, de természetesen szólhat más is odaátról.- Meg kell mondjam, hogy most ez történt, mert alig kezdtem olvasni levelét, máris megszólalt bennem leánya hangja. Ezeket mondta:

  A HANG válasza:

  "Anyám! A szeretet nem birtoklás. A SZERETET nem más, mint bizalmas ráhagyatkozás a SZERETET FORRÁSÁRA, AKI MINDENKIT ÖNMAGÁRA TEREMTETT, mert NÁLA boldogítóbb nem lehet senki a világon. A halál csak azoknak büntetés, akik még nem haltak meg. A földi élet senkinek sem ad megoldást. Neked sem Anyám. A föld csak a kárhozottaknak nem rossz. Nekem itt sokkal jobb, mint valaha is elképzelhettem volna. Azért nem hiányzol, mert itt nem probléma a várakozás. Itt mindenki ráér. Kivéve a kárhozottakat. Ők szeretnének minél előbb legalább a Földre visszakerülni, hogy életük anyag-rezgéseit finomítani tudják. De általában nem tőlük függ, hogy mikor juthatnak ilyen állapotba. Ezért ők nagyon türelmetlenek, s borzasztóan szenvednek önzéseik miatt, és amiatt, hogy nem hitték azt, amit itt most tapasztalnak.
  Most így szólítottalak meg: Anyám. Pedig Testvérem vagy. Anyám csak voltál. Számomra nem okoz örömet, hogy olyasmi miatt szenvedsz, ami már nincs: anya-gyermek kapcsolat miatt. Sokkal mélyebb kapcsolat itt a testvéri kötelék. Ez a legmélyebb a szellemvilágban. E kapcsolatban lehet a legtisztább szeretetet megtalálni. Azért ez a legtisztább, mert ez a legszabadabb. Jézus is elsősorban nem apánk, nem anyánk, hanem TESTVÉRÜNK lett. És ez olyan nagyszerű! Veled is testvéri kapcsolatban fogok véglegesülni. De erre még várnod kell. Neked jobban kell várnod, mint nekem. Ezt most nem tudom neked megmagyarázni, hogy miért. Csak annyit mondhatok, hogy te komplikáltabb földi sorsot választottál magadnak, mint én annak idején.
  Imádkozz sokat. De ne értem! Beszélgess Istenünkkel. Annyi hálálkodni valód van. Ezeket vedd észre. Szeresd dicsőíteni azt, Akit ez egyedül valóban megillet. Kérő imáid alapja pedig legyen az a hét kérés, amit minden Miatyánkban el szoktatok mondani. Ne bánkódj miattam, hanem örülj velem. Azt szoktátok mondani, hogy a HIT a szívnek a szeme. Ez így igaz. Akarjál látni a szíveddel, tehát erősítsd hitedet. - Neked most furcsa lehet, hogy én tanítalak téged, de hát itt sokkal tisztábban látunk mindent, mint a földi életünkben.
  Nagyon szeretlek, és sokat imádkozom érted. Áldjon meg téged a végtelen SZERETET!"
  Hát ezeket mondta nekem most a HANG, melynek tulajdonosa valamikor az Ön leánya volt.
  Tisztelettel!"

  43. hét
  (2005. 10. 24. - 30.)

  Témáink:

  A lélek fejlődésében hullámhegyek és hullámvölgyek váltogatják egymást. Ami azonban mindig döntő: A HŰSÉG!

  Csak értelmeddel is értékelhető gondolatokra, kijelentésekre tedd rá az életedet!

  Élőlény nem tud kívülről fejlődni. Belülről kell épülnie annak, aki él!

  Fontosabb a gyümölcs, mint a gyökér!

  Önmagadért felelsz, és nem másokért!

  Kérdező: Uram! Sok-sok kérdést vetett papírra valaki azért, hogy választ kapjon rájuk Tőled. Igyekeztem mindig arra, hogy minden kérdező minden válaszát Eléd tárjam. De most már úgy érzem, hogy ha minden kérdést részletesen meg akarsz válaszolni általam, akkor a kérdezőknek fele sem kap választ egy éven belül. Arra kérlek hát, hogy csak egy-egy kérdésre válaszolj, hogy lehetőleg mindenkinek tudjam továbbítani üzenetedet.

  A HANG válasza:

  " Barátom! A válaszolást bízd Rám. Most válaszolok a kérdezőnek:
  Gyermekem! A lélek fejlődésében bizony hullámhegyek és hullámvölgyek váltogatják egymást. Ami döntő: A HŰSÉG. Hozzám nem azért kell tartoznod, mert kedved van hozzá. Persze van olyan, hogy ez is jól eső érzés. De mint a sportolóknak, ha jó eredményeket akarnak elérni, akkor olyankor is kemény erőt kell kifejteniük, mikor nincs kedvük hozzá. Egy úszó bizony vacogva, kéklő ajakkal is birkózik a vízzel, csakhogy jó helyezést érjen el. Ilyenkor az segíti őt, hogy bízik a sikerben.- Ez kell legyen a te lelkednek is akarása. Bízzál abban, hogy nemcsak virágos mezőkön, nemcsak árnyas rózsaligeteken, de tövises tarlón és sivatagi pusztaságon át is ÉN vezetlek. A CÉL a fontos, és annak tudata, hogy veled vagyok az ÚTON. Sőt! ÉN VAGYOK AZ ÚT!
  Keresőnek érzed magad? Az is vagy. Légy is az. Csak értelmeddel is értékelhető gondolatokra, kijelentésekre tedd rá az életedet. Én csak abban az irányban tudok hatni rád, melyben nyitott értelemmel akarod átlátni kívánságaimat. Én nem árulok zsákba-macskát. Nem kívánok tőled értelmetlen Rám hagyatkozást. Nem. Azért teremtettelek fejlődőképesnek, hogy fejlődj. Élőlény nem tud kívülről fejlődni. Nem tud úgy többé válni, hogy ráraknak valamit. Belülről kell épülnie annak, aki él. Ezt várom tőled is. Erre adom áldásomat. Mehetsz bármiféle társaságba. Ha Velem mész oda, akkor megszenteled azt a társaságot. Előbb-utóbb észre fogják ezt venni a jó szándékú emberek.
  A világ és az élet keletkezéséről lehet ugyan értekezni, de nem sok értelme van. Fontosabb a gyümölcs, mint a gyökér. Bár akit a gyökér nagyon érdekel, annak is tudnia kell, hogy fontosabb a gyümölcs, vagyis a JELEN.
  Gyermekeidről is tudnod kell, hogy első sorban az Enyémek ők. Ezért nem "a számukra legjobb módon kell segítened őket", hanem a SZÁMODRA legjobb módon. Ami a te lelkedet gazdagítja, azt kell tenned. Szinte függetlenül attól, hogy ők ezt hogyan fogadják. Önmagadért felelsz, és nem értük. Ők szintén önmagukért felelnek. Sem a jóban, sem a rosszban, senki sem hivatkozhat másra, csak önmagára. Nagyobb benső szabadságot kérek tőled. Ez azt jelenti, hogy ne megkötözöttségeid szabjanak határt terveidnek, hanem az Általam megvilágított utat legyen bátorságod vállalni Velem.
  Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

  (Jézus; A Hang, 4/269)

  44. hét
  (2005. 10. 31. - 11. 06.)

  Témáink:

  Senki sem külön sziget a nagy ember-óceánban;

  Világunkban nem a gyökértelenség, hanem a gyökértelenség képtelensége az igazi valóság.

  Ne rekedj meg a felszínen, a hangsúlyt ne a felszínre, hanem a mindenséget behálózó gyökereidre tedd!

  Kérdező: Uram! Egy olyan testvéremet hozom Eléd, akinek munkájához nemcsak értelmi felkészültség, hanem komoly megérző készség is kell, hogy talpon tudjon maradni.

  A HANG válasza:

  "Közvetlenül e testvérednek szólok: Először is Nekem is testvérem vagy. Hát most jól figyelj: Amivel te foglalkozol, azzal Én nem foglalkoztam. De ez nem jelenti azt, hogy te se foglalkozzál ezzel. Én alig foglalkoztam olyasmivel, amivel nektek viszont szükségszerűen foglalkoznotok kell, ha - amint barátod mondta, - talpon akartok maradni. Annak idején Zakeus olyan manőverezésekbe bocsátkozott, melyek sok embernek megnehezítették az életét. Miután betértem hozzá, ő igyekezett korrigálni azt, amit elrontott, s nagy bőkezűséggel tett tanúságot arról, hogy nem engedi az anyagi javak elválasztó gátját közte és köztem megmerevülni. Én egy szóval sem mondtam neki, hogy hagyjon fel addigi munkájával, de kifejtettem előtte, hogy nagyon helyeslem a nagylelkűségben megnyilvánuló magatartását.
  Tudom, te nem mások tönkretételén mesterkedsz. Tudom, hogy akik belépnek abba az arénába, mely neked főmunka-területed, azok számolnak azzal a lehetőséggel, hogy tönkre is mehetnek, s nyereséghez is juthatnak. Tehát nem úgy vannak, mint annak idején a Zakeusnak kiszolgáltatott emberek. Neked tehát nem is kell őket úgy tekintened, mint veszteseket még akkor sem, ha a te előnyödre lettek azok. De természetesen ezzel a rizikóval neked is számolnod kell.
  Nekem nem feladatom, hogy belenyúljak munkád játékszabályaiba úgy, hogy mindig jól járj, s mások mindig rosszul járjanak. Nekem feladatom az, hogy bátorítsalak téged: így is úgy is veled vagyok mindaddig, míg te nem akarsz elhagyni Engem. Engem azok hagynak el, akik engedik szívükben eluralkodni azt a rosszindulatot, mely az ügyes spekuláció mellett akár csalással is próbálkozik annak érdekében, hogy anyagi előnyökhöz jusson.
  Akik el akarnak téged bizonytalanítani, azoknak nincs igazuk, ha ezt Rám hivatkozva akarják tenni. Nincs, mert Én nem helytelenítem munkádat. Csupán erkölcsi dimenzióját vigyázom. Ez pedig minden vállalkozásotokban tisztemhez tartozik. Rizikó mentessé tehát nem tehetlek, mert nem lehetek személyválogató. De nem engedhetem meg, hogy megfélemlítsenek. Nekem nem e területen van problémám veled.
  Észrevehetted már eddigi életedben is, hogy olyan gyökértelenség jellemez téged, mely nem mondható normál-állapotnak. Ennek az állapotodnak elfogadása lelked mélyén később egyre fárasztóbbnak fog tűnni, mivel senki sem külön sziget a nagy ember-óceánban, hanem mindenki annyira szerves része a nagy mindenségnek, hogy éppen nem a gyökértelenség, hanem a gyökértelenség képtelensége az igazi valóság. Állapotodnak tehát tudatos elfogadása, vagyis, hogy gyökértelen vagy a felszínen, s ugyanakkor gyökereid a mélyben az egész mindenséget behálózzák, csak akkor bizonyul számodra félelem nélkül elfogadhatónak, ha a hangsúlyt nem a felszínre, hanem a mindenséget behálózó gyökereidre teszed. Ez esetben már nem lesz számodra döntően érdekes, hogy anyagi nyereség vagy veszteség ér-e, mivel eleve csak nyerhet az, aki nem reked meg a felszínen, ha tudja, hogy minden megoldás a mélység tárházában rendelkezésre áll annak, akinek itt húzódnak gyökerei.
  Problémám tehát veled kapcsolatban az, hogy megrekedsz a felszínen. Ebben az esetben olyan nyárspolgár lehet belőled, aki nem szívesen áll szóba semmiféle jövőbeli bizonytalansági tényezővel. Eddigi sorsod ismerete alapján tudnod kell, hogy ami másnak megnyugvást jelent, - mondjuk egy biztonságos élet, - az neked halálodat jelentené. Téged az a feszültség tart életben, mely nem talál, mert nem is találhat nyugvó pontot a felszínen. Értsd meg, téged nem teremtettelek olyan hazugságra, mellyel becsaphatod magadat. Másoknál ilyet megengedek. Nálad nem akarom megengedni földi szereped miatt. Ezért alakítom, építem kapcsolataidat olyanná, hogy ne rekedj meg a felszínen. - Itt most nem engedem meg tovább írni barátod által gondolataimat, mert csak pár nap múlva lesz ez lehetséges."
  Uram! Elmúlt a pár nap. Írom hát tovább, amit mondasz testvéremnek és barátomnak.
  HANG:" Keresd föl azt, akihez küldelek, akivel már időpontot is megbeszéltél. Tárd fel előtte is problémádat, s gondolkozz el majd a kapott ajánlaton, beszéld meg Velem, s ne félj a jövőtől, merj vállalkozni!
  Megáldalak!"

  (Jézus; A Hang, 4/270)

  45. hét
  (2005. 11. 7. - 13.)

  Témáink:

  A karizma olyan erő, amelyet jóra és rosszra is fel lehet használni, ezért fontos a kontroll!

  Az ingára való ráhagyatkozással óvatosan kell bánni, mert ki van téve sok zavaró erőnek; Használhatod nyugodtan ingádat, de az általa kapott információkat más úton is meg kell próbálnod mérlegelni!

  "Legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől."

  Nem az eredmény a fontos, hanem a forrás;

  Nem az a lényeg, hogy mit mondanak az emberek, hanem az, hogy mit mond Jézus;

  Kérdező: Uram! Egy fényadó, ingával foglalkozó testvéremet hozom Eléd. Olyan látó-képessége van, mely által szinte minden gyűrődésben arcok jelennek meg számára.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Látó-képességed Tőlem van. Rajzaid téged is, másokat is képesek olyan önismeretre juttatni, mely Hozzám segíthet benneteket. E képességed: karizma. Ezt azt jelenti, hogy olyan emberi képesség, melyet közösen akarok felhasználni veled. Tőlem van az erő, tőled pedig a felhasználása. Éppen ezért karizma. A Tőlem származó erőket sajnos lehet akár Ellenemre is felhasználni. Ez azért van így, mert az erő önmagában nem hord erkölcsi értéket. Nektek feladatotok, hogy olyan erkölcsi töltést kapjon a Tőlem származó erő, amilyet ti ennek adni akartok. Ezért fontos a kontroll. Te most jó kezekben vagy, mert vállalod, hogy kontroll alatt állj. Engem nem, de téged, ingádat megzavarhatják ártó erők. Kérned kell angyalaim segítségét. Ők szívesen segítenek ott, ahol ezt kérik.
  Azt a benső feszültséget, mely benned időnként fölerősödik, ne úgy vezesd le, hogy saját akaratod akard érvényre juttatni, hanem valami más önfegyelmezéssel. Fontos tudnod, hogy az általad formált képekben lévő energia helytelen irányt kap, ha te akarod annak irányát meghatározni. Ezt bízd arra, aki képeidet nézi. E képek mindenképpen önismeretre segítik a szemlélőt. Nem szabad megzavarnod őt ebben. Mivel az Én segítségemmel formált képeid képesek mindenkiben a felettes én-nek félreállításával az igaz én-t megérinteni, ezért nem szerencsés, ha e téren bárkit is befolyásolni igyekszel. E téren részedről az önfegyelem amilyen nehéz, olyan fontos. Te akkor teszed a legnagyobb jót a képek szemlélőivel, ha hallgatsz. - Ne érts félre. Nem azokról a képekről és arcokról beszélek, melyeket csak te látsz szinte minden felhőben, gyűrődésben, fában, hanem azokról az arcokról beszélek, melyeket rajzolsz. Amelyeket te látsz, azokról is felesleges sokat beszélned másoknak, mert gyakran olyan ez, mintha egy vaknak akarnád megmagyarázni, hogy milyen a lila szín.
  A fényezés sok pozitív energiát képes mozgósítani embertársaid érdekében. De az ingára való ráhagyatkozással óvatosan kell bánnod. Az inga önmagában nem képes úgy Rám hagyatkozni, hogy általa bárkit is tévedhetetlenül vezetni tudnék. Erre a lelkiismeret való. Az inga, mivel külső és benső sugárzásokra, rezgésekre reagál, azért ki van téve olyan zavaró erőknek, melyek éppen nem a szeretet és szeretés irányát kívánják követni. Ezért e téren igen nagy a bizonytalansági tényező. Én sohasem lehetek egy inga mozgásának feltétlen ura. Ezért ott mindig megvan a tévedés veszélye, mely csak megfelelő kontroll által csökkenthető. Vedd tudomásul: nincs csalhatatlan ingázó, csupán többé-kevésbé tévedő ingázó van. Használhatod tehát nyugodtan ingádat, de az általa kapott információkat más úton is meg kell próbálnod mérlegelni.
  Ami pedig a nyilvánosságot illeti bármilyen téren, tanácsomat már kétezer évvel ezelőtt tudomástokra hoztam. Ez akkor is, és most is így fogalmazható meg: "Legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől." Tehát az okosság és óvatosság mindig helyén való. E téren is igaz, hogy nem az eredmény a fontos, hanem a forrás. Nem az a lényeg, hogy mit mondanak az emberek, hanem az, hogy mit mondok Én. Én pedig mindig olyat mondok és olyat teszek, ami az enyéimet mindig építi, buzdítja és vigasztalja. Neked is ez legyen mindig vezérlő elved.
  Megáldalak."

  (Jézus; A Hang, 4/271)

  46. hét
  (2005. 11. 14. - 20.)

  Témáink:

  Boldogságunk nem attól függ, milyenek körülményeink;

  Nem kívülről, hanem belülről van számunkra a végleges megoldás;

  Gyógyítani csak az tud jézusti módon, aki a fentieket átültette a szívébe!

  Kérdező: Uram! Egy olyan embert hozok Eléd, aki testében ráérez a legkülönbözőbb betegségekre, melyben mások szenvednek. A betegségek gyökerét észleli, s olyan gyógyításra érez késztetést, mely lelki eredetű és a természet erőinek felhasználásával aktivizálható.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Eddigi életed nehéz próbáin azért kellett átmenned, hogy kialakuljon benned olyan empatikus képesség, mely által jobban, és eredményesebben szolgálhatod azokat, akik vigaszra, gyógyulásra várnak. Jelen életed nehézségei sem véletlenek. Tükrök és vizsgáztatók egyaránt. Tükrök, melyek által jobb és tisztultabb önismeretre juthatsz, s vizsgáztatóid, mert körülményeidre könyörtelenül válaszolnod kell. Amíg nem tudod azt látni, hogy boldogságod nem attól függ, milyenek körülményeid, addig nem vagy elég érett arra, hogy mások általad gyógyuljanak. Amíg nem egyértelmű benned, hogy nem kívülről, hanem belülről van számodra is a végleges megoldás, addig mással sem tudod elhitetni ezt az igazságot, bármennyire is világos ez az Én tanításom alapján.
  Mi hát gyakorlatilag a teendőd? Kettős. Az egyik az, hogy önmagadban és önmagaddal légy tisztában. Vagyis vedd észre, hogy magad számára benned, belülről van a megoldás. Tehát körülményeid tükrében meg kell találnod, látnod azokat a lehetőségeket, melyek téged Hozzám közelebb tudnak hozni. A másik pedig, hogy átérezve mások problémáit, szenvedéseit, ne a felületen, tehát tüneti kezeléssel akard azokat megoldani, megszüntetni, hanem hármasban Velem és az illetővel, aki éppen rászorul az általad Tőlem származó gyógyulásra.
  A természet erői szolgálatára állnak azoknak, akik kellő hittel, bizalommal akarják felhasználni azokat bizonyos nemes célok érdekében. De a nemes célon nagy hangsúly van.
  Megáldalak."

  (Jézus; A Hang, 4/272)

  47. hét
  (2005. 11. 21. - 27.)

  Témáink:

  Szülőnek és gyermeknek is ugyanaz a feladata, hogy hogyan tudná jobbá tenni a kapcsolatát Jézussal!

  Imának csak az mondható, ahol Jézust idézik meg, és ahol komolyan veszik Őt;

  A sűrű bűnbánat nagyon nem jó!

  Kérdező: Uram! 1. Mit tehetnek a szülők azért, hogy gyermekükkel jobb legyen a kapcsolat. 2. Egy imaközösség problémáinak megoldásában hogyan járhat valaki elől? 3. Miért nem járulhatok sűrűbben szentgyónáshoz?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Vedd magadat komolyabban. Egy szülőnek nem lehet feladata az, hogy olyasmin spekuláljon, hogy hogyan alkalmazkodjon jobban gyermekéhez. Az ilyen magatartás csak csődhöz vezethet. Neked és minden szülőnek az a feladata, hogy hogyan tudná jobbá tenni kapcsolatát Velem! Nincs is más dolga! Ez az a gyökér, forrás, melyből természetszerűen árad minden megoldás. Minden más kísérletezés csupán olyan tüneti kezelés, mely önbecsapás. Ezért mondtam, hogy vedd komolyabban magadat. Ami pedig egy imaközösség problémáit illeti: Hát vegyetek már komolyan Engem. Imának csak az mondható, ahol Engem idéznek meg. Ahol Engem komolyan vesznek, ott Én midig megnyilvánulok.
  A harmadik kérdésedre pedig válaszom ez: Nagyon nem jó a sűrű bűnbánat. Én nem azért jöttem közétek, hogy bűneitekkel foglalkozzatok, hanem azért, hogy Velem foglalkozzatok. Aki sokat foglalkozik bűneivel, az sokat foglalkozik önmagával és sokat foglalkozik az ősellenséggel. Így ahelyett, hogy saját örömévé engedné tenni azt, hogy neve be van írva a mennybe, nem ezt teszi, hanem ennek éppen ellenkezőjét.
  Összegezem kívánságomat: Vedd komolyabban magadat: tehát a Hozzám-tartozással foglalkozzál és végy komolyabban Engem: tehát a hozzád tartozásomnak tudj jobban örülni.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

  (Jézus; A Hang, 4/273)

  48. hét
  (2005. 11. 28. - 12. 04.)

  Témáink:

  Aki kérdez, az tudja, hogy nem tud, és tudja, hogy tudni akar. Ez nagyszerű;

  Többé-kevésbé az egész Föld elátkozott hely;

  Amint a gonosz gondolatok és szavak mögötti sötét erők tudnak bántó sugárzást produkálni, úgy az imádság, az áldás szavai képesek az ártó sugárzásokat megszüntetni. Ha tehát megbocsátó szeretettel áldást mondasz, akkor megszentelődik általa az előbb még megátkozott hely;

  Nagyobb AZ, AKI benned van, mint aki kívüled;

  Nem csupán van ördögűző hatalom, hanem VAN ördögűző hatalmunk is, ha használjuk Jézus erejét!

  Meggyógyulni minden lelki betegségből meglehet, de ennek belülről kell elindulnia, és ez kívülről abban mutatkozik meg, hogy kikkel akarja magát körülvenni az illető;

  Csak egyetlen kapcsolat rendeződhet megnyugtató módon a földi életünkben, ez pedig a Jézussal való kapcsolat;

  "Soha nem tudom áldásom adni olyan törekvésre egy könyvben, mely nem akarja kellőképpen tudomásul venni a másik ember benső szabadságát, s különböző kiemelésekkel, alá-, fölé-, melléhúzásokkal szinte rá akarja erőltetni nézetét az olvasóra. A másik ember szabadsága mindig sokkal szentebb, mint egy megfogalmazott igazság."

  A szerepek kiolvashatóak a világmindenségből (az asztrológiából) csakúgy, mint annak a szívéből, aki a szerepet kapta. De csak e kettő együttes vizsgálta érdemel kellő figyelmet. Aki tisztán akar látni, az, bár az első vizsgálatát elhagyhatja, de szíve vizsgálatát semmiképpen.

  "Az Én országomban nincsenek papok és nem-papok. Itt olyan ember-lelkek vannak, akik vállalták azt, hogy egymásnak testvérei legyenek. Ezáltal vagyok Én is nekik a testvérük."

  "Mint tudhatod, Én magam sem tartoztam papi nemzetséghez. Ti csináltatok Belőlem papot, sőt főpapot."

  "Az ősellenség az iskolákban, a tanárokban törekszik a legnagyobb erőt kifejteni Ellenem. Nem annyira direkt, inkább indirekt módon. Bizony az iskolák gyakran olyan ördög-műhelyek, melyekben a leghatalmasabb főigazgató, a legerősebb tanerő e világ Fejedelme, és nem az a szándék érvényesülése, hogy Velem egyre szorosabb kapcsolatba kerüljenek a diákok."

  A különböző egyházi iskolákban, látszatra Jézust és Jézusról tanítanak, valójában azonban ott is az a fontos, hogy megtanulják, megtanítsák, hogy milyen módon lehetne összefogni, együttműködni az e-világ fenntartásának, kényelmessé tételének érdekében a Sátánnal;

  "Csak személytől személyig jutva van némi reményetek arra, hogy Országom láthatóvá váljék köztetek. Intézmények erre alkalmatlanok."

  Ti szerelmei vagytok Jézusnak (és ez elől örökre nem menekühettek)!

  Kérdező: Uram! Van-e elátkozott hely? A transzfúzió megváltoztatja-e természetünket? Leányom mások hatására úgy tűnik, hogy tönkrement. Megváltozhat ez az állapota? Megnyugtató módon rendeződhet-e vőlegényemmel a kapcsolatunk? Mi a véleménye a HANG-nak egy könyvről: "A TITKOK MEGNYÍLNAK", és az asztrológiáról? Mit kéne tenni, hogy iskolákban is találkozzanak a tanulók a másvilági dolgokkal? Üzensz-e valamit leányomnak, aki egy meg nem hallgatott ima hatására távolodott el a hittől?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Sok kérdésed van. Ez jó. Aki kérdez, az tudja, hogy nem tud, és tudja, hogy tudni akar. Ez nagyszerű. Soha se fáradj bele annak kutatásába, amit tudni szeretnél. Nézzük hát kérdéseidet:
  Van-e elátkozott hely? Van. Többé-kevésbé az egész Föld ilyen. De egy földrész sohasem szavak által lesz átkozott, hanem esetleg szavak miatt. Vagyis nem a szavak ereje hoz létre átkozott helyeket, hanem a szavak és cselekedetek mögötti személyek miatt lehet azt mondani, hogy átkozott valamely hely. Amint igaz, hogy egy helynek van géniusza, úgy igaz ennek negatív tartalmú jelentése is. De fontos tudnod, hogy ezt meg lehet szüntetni, illetve lehet ellensúlyozni. Amint a gonosz gondolatok és szavak mögötti sötét erők tudnak bántó sugárzást produkálni, úgy az imádság, az áldás szavai képesek az ártó sugárzásokat megszüntetni. Minden áldást tartalmazó gondolatnak ez az értelme. Ha tehát megbocsátó szeretettel áldást mondasz, akkor megszentelődik általa az előbb még megátkozott hely. Hidd el: Nagyobb AZ, AKI benned van, mint aki kívüled. Ha tehát használod erőmet, akkor minden ártó erőnek meg KELL szűnnie, mely körül akar venni, és hatni akar rád, rátok. Tehát nem csupán van ördögűző hatalom, hanem VAN ördögűző hatalmad! Ez áll a vérátömlesztéssel kapcsolatban is.
  Ami leányodat illeti, ő bizony keserves tapasztalatok, külső-belső fájdalmak révén okosodik. Nagyon szeresd őt. Én szeretem őt általad is. De tudnod kell, hogy számára sem a kapott szeretet a döntő. Amennyiben enged önmagában érvényre jutni egy jobb társaság utáni vágyat, annyiban gyógyul. Meggyógyulni minden lelki betegségből meglehet, de ennek belülről kell elindulnia, és ez kívülről abban mutatkozik meg, hogy kikkel akarja magát körülvenni. Amennyiben segíteni tudsz neki abban, hogy barátja légy, illetve olyan baráti társasága legyen, akik áldásom hordozói, annyiban sokat segítettél rajta. Enélkül csak látszat-gyógyulás, tüneti kezelés történik.
  Arra a kérdésedre, hogy megnyugtató módon rendeződhet-e kapcsolatod vőlegényeddel, válaszom ez :NEM! Valójában csak egyetlen kapcsolat rendeződhet megnyugtató módon, éspedig a Velem való kapcsolat. Minden más kapcsolat csak annyiban nevezhető jónak, amennyiben a Velem való kapcsolat elmélyítését szolgálja. Tehát mindig csak viszonylagosan lehet megnyugtató. Mostani kapcsolatod nagyon nem ilyen. Ettől a kapcsolattól, mint forrástól felüdülni nem lehet. E téren csak a kínlódás, csak az önámítás növekszik mindkettőtökben. Soha senkire sem haragszom, aki ilyen kapcsolatot megszüntet. Az ilyen kapcsolat nem is való másra. Részemről nem is kapcsolat.
  Kéred véleményemet egy könyvről és az asztrológiáról. A könyvvel kapcsolatban nagyon értékelem azt a szándékot és fáradságot, mely e könyvnek komoly erkölcsi súlyt ad. Viszont soha nem tudom áldásom adni olyan törekvésre egy könyvben, mely nem akarja kellőképpen tudomásul venni a másik ember benső szabadságát, s különböző kiemelésekkel, alá-, fölé-, melléhúzásokkal szinte rá akarja erőltetni nézetét az olvasóra. A másik ember szabadsága mindig sokkal szentebb, mint egy megfogalmazott igazság. - Ami pedig az asztrológiát illeti: Tudatában kell lennetek annak, hogy az Én Atyám nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. E szerepek valóban kiolvashatók a világmindenségből csakúgy, mint annak szívéből, aki a szerepet kapta. Csak e kettő együttes vizsgálta érdemel kellő figyelmet. Aki tisztán akar látni, az, bár az első vizsgálatát elhagyhatja, de szíve vizsgálatát semmiképpen. Csak asztrológiai vizsgálattal nem állapítható meg hitelesen senki számára a Tőlem kapott élet-szerepe.
  Valamit a papokkal kapcsolatban említett logikáról. Édes Gyermekem! Az Én országomban nincsenek papok és nem-papok. Itt olyan ember-lelkek vannak, akik vállalták azt, hogy egymásnak testvérei legyenek. Ezáltal vagyok Én is nekik a testvérük. Mint tudhatod, Én magam sem tartoztam papi nemzetséghez. Ti csináltatok Belőlem papot, sőt főpapot. Én az akkori Kaifás helyébe Kéfást tettem, de nem azért, hogy valami papi funkciót alakítson ki magának, hanem azért, hogy sziklaként legyen Velem együtt alapja annak a szeretet-országnak, mely Velem és Általam elérkezett hozzátok. - Mindazok, amit ti iskolákban tanítotok és tanultok, olyan talentumok, melyeket mint lehetőségeket föl kellene használnotok országom felismerésére és megvalósítására. Sajnos az ősellenség számotokra éppen az iskolákban, a tanárokban törekszik legnagyobb erőt kifejteni Ellenem. Nem annyira direkt, inkább indirekt módon. Bizony az iskolák gyakran olyan ördög-műhelyek, melyekben a leghatalmasabb főigazgató, a legerősebb tanerő e világ Fejedelme, és nem az a szándék érvényesülése, hogy Velem egyre szorosabb kapcsolatba kerüljenek a diákok. Ahol pedig, különböző egyházi iskolákban, látszatra Engem és Rólam tanítanak, ott is az a fontos, hogy megtanulják, megtanítsák, milyen módon lehetne összefogni, együttműködni az e-világ fenntartásának, kényelmessé tételének érdekében az e-világ fejedelmeivel, tehát Fejedelmével.
  Gyermekem! Csak személytől személyig jutva van némi reményetek arra, hogy Országom láthatóvá váljék köztetek. Intézmények erre alkalmatlanok.
  Kérdezed, hogy üzenek e valamit leányodnak. Hát persze. Nagyon szeretem őt, előbb-utóbb meg fogom őt hódítani magamnak. Nem Rajtam., hanem rajta áll, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy az Én szabadságom végetér ott, ahol az övé kezdődik. Ő nem bábfigurám, hanem szerelmem Nékem. Azok a nevetséges okok, melyek a Tőlem való elpártolásának ideológiai alapjai jelenleg, azok nem Nekem, csak neki fognak még gondokat okozni. Én várom őt. Ráérek. Rajtam kívül nem találhatja meg azt a boldogságot, amire teremtettem. Részemről ez természetes. Majd ő is rá fog erre jönni. Nagyon szeretem őt, és megáldom szeretetem áldásával."

  (Jézus; A Hang, 4/274)

  49. hét
  (2005. 12. 5. - 25.)

  Témáink:

  "Mindenkiben szeretnék megszólalni."

  "Mindenkiben szeretne megszólalni az Ősellenség is."

  "Ahol Én megszólalok, ott béke és öröm tölti el azokat, akik HANGOM légkörében élnek. Én a KAPCSOLATOK lelke vagyok"

  "A Diabolos, magyarul Szétdobáló, egyik legismertebb megjelenülése az, hogy még azt is szét akarja tépni, ami eddig össze volt kötve, még azt is távolinak akarja tudni, ami eddig közeli volt, még azt is tagadni akarja, ami eddig természetes volt."

  Csak azon tudok segíteni, aki maga is akarja.

  "Az Ősellenség romboló, gyötrő szándéka végtelenre van nyitva. Vigyázzatok! Csak annyiban higgyetek a bennetek megszólaló HANG-nak, amennyiben azonos mondanivalója van Velem, aki a négy evangéliumomban, mint ÚT felismerhető vagyok."

  "...nem abban szólok, aki azt mondja, hogy belőle szólok, hanem abban, akiről környezete állapítja ezt meg."

  "Vigyázzatok! Jönnek hamis HANGOK és hamis PRÓFÉTÁK, s ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. / Mk. 13: 22./"

  Az ördögűzés eredményes csak akkor lesz, ha a megszállott nem ragaszkodik megszállottságához, hanem tudatos benne megszállottságának ténye.

  Kérdező: Uram! Itt volt valaki, akinek feleségében, az asszony állítása szerint szól a HANG.

  A HANG válasza:

  "Kettő igazságot kell kimondanom. Az egyik: Mindenkiben szeretnék megszólalni. A másik: Mindenkiben szeretne megszólalni az Ősellenség is. Miről lehet tehát felismerni, hogy Én vagy az Ősellenség szólal meg? Nem hagyom magára az enyéimet. Igenis felismerhető vagyok. Ahol Én megszólalok, ott béke és öröm tölti el azokat, akik HANGOM légkörében élnek. Én a KAPCSOLATOK lelke vagyok. A Diabolos, magyarul Szétdobáló, egyik legismertebb megjelenülése az, hogy még azt is szét akarja tépni, ami eddig össze volt kötve, még azt is távolinak akarja tudni, ami eddig közeli volt, még azt is tagadni akarja, ami eddig természetes volt.
  Ennek a férfinak feleségében nem vagyok meghallható. Tőlem idegen hang az, ami benne szól. És most rá is parancsolok erre a HANG-ra, hogy némuljon el. Nem engedélyezem számára azt, hogy egészséges embereket megzavarjon. Amennyiben az, aki engedi, hogy szóljon belőle, nem akar Rám hallgatni, úgy el fog különülni szeretteitől, szellemi és lelki zavarai olyan méretűvé válnak, hogy fizikai állapotán is tükröződni fog ez. Csak azon tudok segíteni, aki maga is akarja. Senki ellenében nem tudom megfékezni úgy az Ősellenséget, hogy az ne tudja gyötörni azokat, akik nem akarnak kikerülni hatalma alól. Borzalmas gyötrelmek várnak arra az asszonyra, aki az Engem utánzó HANG-ra akar támaszkodni. Az Ősellenség romboló, gyötrő szándéka végtelenre van nyitva.
  Vigyázzatok! Csak annyiban higgyetek a bennetek megszólaló HANG-nak, amennyiben azonos mondanivalója van Velem, aki a négy evangéliumomban, mint ÚT felismerhető vagyok. Csak abban szólalok Én meg, akiben az Én bölcsességem is felismerhető. Ezt a bölcsességet pedig nem az látja és hallja világosan, akiben beszélek, hanem a környezete. Ez azt jelenti, hogy nem abban szólok, aki azt mondja, hogy belőle szólok, hanem abban, akiről környezete állapítja ezt meg.
  Felismerhetőségem lényegéhez tartozik az, hogy szavaimat bírálatnak teszem ki. Ha ellentétben vannak az evangéliumaimban leírt szavaimmal, akkor nem Én beszélek az illetőből. Soha nem kerülhetek ellentétbe Önmagammal.
  Vigyázzatok! Jönnek hamis HANGOK és hamis PRÓFÉTÁK, s ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. / Mk. 13: 22./
  Jelen esetben az ördögűzés nagyon helyén való. De eredményes csak akkor lesz, ha a megszállott nem ragaszkodik megszállottságához, hanem tudatos benne megszállottságának ténye. Imádkozzatok és ébren legyetek! Erőmet rendelkezésetekre bocsátottam, s azt vissza nem vontam. Legyetek hát bátrak a hitben. Hallgassatok Rám! Rám, aki az evangéliumok tartalmát magyarázom jelen korotokban és jelen adottságaitokra vonatkozóan. Megáldalak benneteket!"

  (Jézus; A Hang, 4/275)

  52. hét
  (2005. 12. 26. - 2006. 01. 01.)

  Témáink:

  "A sietség nem jó semmire, főleg, ha Rám bíztad sorsodat."

  Hogyan ébreszt Jézus vágyat bennünk szemeink tisztaságának megőrzésére?

  "Ha jól akarsz élni, akkor kettős programot kell egyszerre megvalósítanod."

  "Sorsod ... egy olyan kétfülű kosár, melynek egyik fülét Én, a másik fülét pedig te fogod."

  Kérdező: Uram! Egyik testvérem életét teszem eléd. Ő Érted akar élni, és csak olyan munkát akar vállalni, amelyről tudja, hogy Neked tetsző.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Eddigi életed, sorsod irányításában azért lehettem annyira jelen, mert nem akadályoztál meg benne. Ezt várom most is tőled. A sietség nem jó semmire, főleg, ha Rám bíztad sorsodat. Annál fontosabbak a tiszta szemek. Szemeidet kívülről is, belülről is bizony veszélyek fenyegetik. A külső veszélyek onnan adódhatnak, hogy az általad komolyan értékelt személyektől is kaphatsz olyan sürgetést, mely nem Tőlem való. Így kényszerítve érezheted magadat olyan lépésre, mely később felesleges kitérőnek fog tűnni. Belülről pedig a test oldaláról érhet téged szemeket elhomályosító hályog.
  Szemeid tisztaságának megőrzésére vágyat ébresztek benned azáltal, hogy olyan programokat kínálok fel napi feladatként, melyek segíthetnek a látó szemek tisztaságának megőrzésében. Amennyiben nem a nagy tervekről szőtt álmoknak, ábrándoknak szenteled idődet, magad is abban az egyszerű, természetes gondolkodás irányában találod meg életed értelmét, mely képes téged olyan gyermekké tenni, aki már itt a földön is Isten országának boldog birtokosának mondhatja magát.
  Ne bizonytalanodjál el. Ha jól akarsz élni, akkor kettős programot kell egyszerre megvalósítanod. Az egyik az, hogy távlatban kell gondolkodnod. Ez azt jelenti, hogy olyan reményből élőként kell végezned munkádat, mely remény éppen azért remény, mert még nincs a cél birtokodban, tehát nem érezheted magadat valójában otthon, hiszen úton vagy. A másik megvalósítandó program pedig számodra az, hogy a jelent, a mát, az "itt és most"-ot kell optimálisan megélned. Tehát a reményből élés nem merülhet ki üres várakozásban, hanem szükséges, hogy a pillanatnyi jelen olyan tartalommal töltődjék meg, melyre halálod óráján szívesen gondolsz majd vissza.
  Sorsod tehát egy olyan kétfülű kosár, melynek egyik fülét Én, a másik fülét pedig te fogod. Így megyünk együtt egy olyan kirakatokkal szegélyezett úton, melyen hol te, hol Én rakok kosárkádba értékelendő anyagokat, s bár te főleg csak azokat látod, melyeket te teszel e kosárba, de amikor itt lesz az ideje, akkor együtt fogjuk összeállítani a kosárkádba rejtett dolgokból azt az élettartalmat, mely másoknak fog alapanyagul szolgálni gyümölcs-termésre, maradandó gyümölcs-termésre. (Jn. 15; 16.)
  Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL"

  (Jézus; A Hang, 4/276)

  Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
  06/30/202-5553
  info KUKAC web-hang PONT hu
  http://web-hang.hu

  (E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)


  [Égi béke]   [Esthajnal]   [Mária üzentei]