Jézus üzenetei A HANG kötetekben!

 • A Hang kötetek szerzőiről
 • A HANG kötetek letöltése
 • A főoldal heti frissítése
 • Léleképítő idézetek
 • A HANG közösségekről
 • A HANG terjesztése
 • Égi béke a Földön
 • Esthajnal magazin
 • Medjugorjei üzenetek
 • Hang Szociális Alapítvány
 • Közösségi fórum
 • Kihelyezhető bannerjeink
 • Vendégkönyv és chat

 • "Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)

  2004

  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

  1. hét
  (2003. 12. 29.- 2004. 01. 04.)

  Témánk: ÁLOMFEJTÉS

  Kérdező: Uram! Egy álom megfejtését kéri tőlem egy édesapa.

  A HANG válasza:

  "Akik olvassák e sorokat, azoknak fontos tudniuk magát az álmot is: Egy fiú három disznót belehajt egy kútba, a negyediket már nem. - E fiú életvitele miatt az apa gondban van. Nem minden álomnak van sorsdöntő értelme. Ez az álom sem jövőre mutató annyira, mint inkább a jelent öltözteti képbe. Az apa jól látja fia érzelmi kuszáltságát. Látja ezt a fiú is. A fiú lelke mélyén nem engedi el az otthon kapott erkölcsi értékelést. Az álom tanulsága: A szülői aggódás természetes és helyénvaló mindaddig, míg van remény arra, hogy lehet segítséget nyújtani annak, aki bajba sodorta önmagát. De a szülő-gyermek kapcsolatnak sem szabad megkötözöttséget eredményezni. Amíg valakiben az Én fájdalmam fáj, addig ezt kitüntetésnek veheti az a szülő, aki aggódik gyermekéért."

  (Jézus; A Hang, 3/175)

  2. hét
  (2004. 01. 05-11.)

  Témánk: AZ ÖNISMERET ÚTJA

  Kérdező: Uram! Egy gyermeked gyakorlati tanácsot kér Tőled. Hogyan tudná gyakorlatban megélni azt a szeretetet, melyet Te kívánsz tőle?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Önismeret nélkül nem tudod kitisztítani szeretetedet úgy, hogy az téged szándékom szerint boldogítson. Önismeretet pedig nem lehet könyvből tanulni. Ha akarod tudni, hogy ki is vagy igazán, akkor legalább egy vagy két hétig írd le minden nap, hogy mire használtad fel az idődet.
  Ti sajnos képesek vagytok arra, hogy becsapjátok önmagatokat. A tényeket nem lehet letagadni. Cselekedeteid tükrében tudod megismerni, hogy milyen is vagy valójában.
  Ha egy hétig óra-pontossággal föl tudtad mérni magad a tekintetben, hogy mire használtad fel az idődet, akkor szánd rá magadat, és osztályozd meg cselekedeteidet. Így aránylag objektív képet kapsz magadról.
  Ha vállalod önmagad megismerésének ezt az útját, akkor látni fogod, hogy hol tartasz jelenleg a szeretetben. A szeretetnek mindig a másért végzett szolgálat mutatja meg valódiságát.
  A szeretés nem az álmok világa, hanem a gyakorlati áldozatvállalásé. Ebben lehet Velem találkozni. Így várlak téged."

  (Jézus; A Hang, 3/176)

  3. hét
  (2004. 01. 12-18.)

  Témánk: LÁTOMÁSOK MAGYARÁZATA; SEGÍTSÉG A PÁRBESZÉD-IMÁHOZ

  Kérdező: Uram! Egy érzékeny, talán túl finoman hangolt idegzetű lélek fordul most Hozzád. Ő is több ízben hall Téged. Nem álmodik, nem hallucinál?

  A HANG válasza:

  Közvetlenül neki szólok. -
  Gyermekem! Valóban jó, hogy kontrolláltatod magadat. Valóban érzékeny benső világot választottál magadnak. Nagyon résen kell hát lenned, ha azt akarod, hogy használni tudjalak. Sokszor kérd a JÓZANSÁG LELKÉT.
  Az a világ, melyben élsz, túl nyers információkat közöl feléd, s ezeknek áttranszformálása, feldolgozása nagy józanságot és bölcsességet igényel, kíván tőled. - Nem, nem álmodsz, nem hallucinálsz, ha azért fordulsz Hozzám, hogy segítsek neked növekedni a szeretetben. Neked tudnod kell, hogy a szeretet türelmes, nem keresi a magáét és tud várni.
  Most megpróbálok valamit megmagyarázni, ami számodra is szokatlan lesz.
  Engem nem láthat földi halandó. Azok a látomások, melyekben Engem vélnek látni, valóban nem Engem láttatnak, bár Tőlem vannak. Így van ez Máriával és minden égi lénnyel. Sajnos erről ritkán világosítanak föl benneteket azok, akiknek pedig ez lenne a feladatuk. Ha ezt még eddig nem hallottad, akkor is azt kell mondanom, hogy bizony ez így van.
  Egyházatokban a hivatalosan elfogadott látomások nem olyan értelemben valódiak, hogy Én, vagy Mária, vagy bármely angyal, szent, olyan, amilyennek a látnokok látják, hanem olyan értelemben valódiak, hogy Tőlem, tőlünk származnak. -
  A ti földi életetek egyszerűen alkalmatlan arra, számotokra elviselhetetlen lenne, belehalnátok, ha átjárna benneteket ennek a dimenziónak teljes valósága. Amint egy villám erejét képtelen lenne elviselni egy kis kézi elemlámpa, úgy ti sem bírnátok elviselni látomásban ennek a dimenziónak fényét, szépségét. Csak amennyit el tudtok viselni, annyit mutatunk magunkból. De ez TŐLÜNK van!
  A HANG is Tőlem van, de úgy, mint valóság, melyet te, vagy e sorok írója kénytelen mondatokká tördelni. Így sugalmazódott a BIBLIA is. Akik írták, azok egy Általam, Lelkem által sugallt valóságot fogalmaztak meg saját szavaikkal, saját műveltségük szintjén. Bizony e sorok írójának is gyakran nem kis fáradságába kerül rákoncentrálni arra, hogy az Én mondanivalóm ne az ő mondanivalója legyen. Ezért adtam meg támpontnak azt, hogy ami Tőlem van, az mindig épít, buzdít és vigasztal. Ez természetesen vonatkozik rád is.
  Drága Gyermekem! Minden olyan kép, mely tatodban fölmerül, ha épít, buzdít és vigasztal, akkor Tőlem van. Ha viszont bizonytalanná tesz, akkor ne foglalkozzál vele. Még akkor sem fogsz veszteni semmit, ha az valóban Tőlem van. Ez azért igaz, mert a Tőlem származó gondolatok, ha bizonytalanságban hagynak, akkor olyan közegeken mennek át míg hozzád érnek, melyek eltorzították. Van ilyen. Azért engedem meg ezt, mert nem automatának, hanem partnernek kívánlak benneteket magam mellett. A partnerség pedig nemcsak kitüntetés, de felelősséggel is jár. De ennek a felelősségnek nem szabad nyomasztania benneteket, mivel az Istent-szeretőknek minden javukra válik.
  Tehát inkább tarts távol magadtól még olyan gondolatokat is, melyek Tőlem eredhetnek, ha bizonytalanságban tartanak, mintsem egyre is igent mondj, ami nem Tőlem származik. Egy pohár vízben inkább kevesebb jó víz legyen, mintsem egy csöpp szennyezett is belekerüljön.
  Ami tehát épít, buzdít és vigasztal, azt engedd uralkodni gondolataidon, akkor ezek fogják cselekedeteidet is kormányozni.
  Ismételten mondom, mert nagyon fontosnak érzem: Meg kell tanulnod várakozni tudni. Aki örökkévalóságot hordoz, annak ez nem lehet különösebben probléma.
  Összegezem hozzád intézett gondolataimat: Tőlem vannak látomásaid, Tőlem vannak sugallataim. De mivel partnernek akarlak magam mellett, ezért e látomásokat neked kell felhasználnod építésre, buzdításra, vigasztalásra mások érdekében. Imádkozz gyakran a bölcsesség adományáért, mert minden rossz egy elrontott jó, így minden Tőlem jövő sugallat, látomás elrontható.
  Még valamit. Fiad számára nem az a döntő, hogy te mit teszel vele, hanem az, hogy ő mit tesz Velem. Csak önmagatokért feleltek. Senki sem vonható felelősségre azért, amit nem ő tett. Bárki cselekedeteit képes vagyok az Istent-szeretők javára fordítani, bármilyenek is azok a cselekedetek. Tehát csak arról lehet szó, hogy fiad téged közelebb hozhat-e Hozzám a te véleményed szerint, ha nálad van. Ebben a te döntésed nem hárítható át másra. Fiadnak mindegy. Neked nem mindegy.
  Megáldalak, hogy bölcsességemet tudd befogadni."

  (Jézus; A Hang, 3/177)

  4. hét
  (2003. 01. 19-25.)

  Témánk: VILÁGNÉZETI KÜLÖNBSÉGEK CSALÁDON BELÜL

  Kérdező: Uram! Egyik gyermeked nem érti, hogy lehet egyetlen családban oly nagy különbség a családtagok között világnézeti téren, mint amilyen náluk van. Ezért fordul Hozzád.

  A HANG válasza:

  "Amikor valaki eldönti, hogy leszületik a földre, akkor olyan családot választ magának, melyhez lényegében csak vérségi kötelékek kötik, de világnézetiek nem. Világnézeti kötelékkel Hozzám kell kapcsolódnia mindenkinek. E téren csupán következmény lehet az, hogy másokhoz is hasonul valaki. De ez egészen más, mint a vérkapcsolat.
  Megpróbálom érthetővé tenni magam. A világnézet nem más, mint megvallása annak, hogy ki miben hisz. A hitet nem lehet sem örökölni, sem lopni, sem véletlenül rábukkanni. Aki hisz, az olyasmit tart igaznak, ami meggyőződése szerint megérdemli azt, hogy rátegye az életét. Itt a meggyőződésen nagy hangsúly van.
  Valamilyen meggyőződése mindenkinek van. Olyan, amilyet kialakított magának. Természetesen a vérkapcsolat lehet jó alkalom arra, hogy valaki Hozzám közelebb kerüljön, de lehet ennek az ellenkezője is. Nem a vérkapcsolaton múlik ez, hanem azon, hogy az illető belül akar-e Engem, vagy sem.
  Az első emberpár történetében olvashatod, hogy vér szava ide, vér szava oda, testvér-gyilkosság történt. Az is a dolgok rendjéhez tartozik, hogy ha valaki szeretni akar, akkor nagyon át tudja élni a vérkötelék-adta lehetőségeket.
  Az igazi szeretet akkor nyilatkozik meg, mikor valaki észreveszi azokat a rászorulókat, akiken segíteni kell, s meg is tesz mindent értük, amit megtehet. Az igazi szeretet sem sovinizmust, sem nacionalizmust, sem faji előítéleteket, sem társadalmi, sem vallási, vagy egyéb rangkórságokat nem díjaz. Az igazi szeretet Belőlem és Értem él, s vállal áldozatot még akkor is, ha nem tud erről.
  Hogyan lehet ez? Úgy, hogy Magamra teremtettem mindenkit, s minden más, ami ezt akadályozza, az számotokra természetellenes és káros. Igen, mert minden más ki akarja kerülni önző cselekedeteinek továbbgondolását. Az önzés minden rossz forrása. Ez éppen ellentéte az önszeretetnek. Az szereti helyesen önmagát, aki másért él. Aki megreked vérkapcsolat-adta övéi szeretésénél, az nem szeret igazán mást, mint önmagát, kicsit kiterjesztett önmagát.
  A vérkapcsolaton belüli szeretet tehát még nem mond meg semmit a Velem való kapcsolat milyenségéről, ezért nem is lehet összekapcsolni világnézeti, tehát hiten alapuló hovatartozással. Amikor arról beszéltem, hogy ketten lesznek a mezőn, ketten őrölnek a malomban, ketten lesznek egy ágyban, s az egyiket fölveszik, s a másikat ott hagyják, akkor éppen erre utaltam. Semmi meglepő nincs tehát abban, hogy különböző világnézetűek azonos vérkapcsolatban vannak egymással."

  (Jézus; A Hang, 3/178)

  5. hét
  (2004. 01.26.- 02.01.)

  Témánk: AKINEK NINCS ÁLLÁSA ÉS KILÁTÁSTALANNAK TARTJA A JÖVŐJÉT

  Kérdező: Uram! Egy fiatal barátom szomorúan látja, hogy sem szakmája, sem iskolai végzettsége nem teszi lehetővé számára azt, amit minden fiatal pár évvel ezelőtt még természetesnek tartott. Nincs állása, és így kilátástalan jövő elé néz.

  A HANG válasza:

  "Most közvetlenül neki szólok: Kedves fiatal Barátom! Azt szoktátok mondani, hogy addig fiatal valaki, míg álmai, tervei vannak, s akkor kezd öregedni, mikor már csupán emlékeiből él. Ez részben igaz. De csak részben. A legfontosabb minden gyermekem számára, hogy legyenek álmai, legyenek tervei. Amit most álom alatt értek, az nem azonos az álmodozással. Annak van szép és hasznos álma, aki az Én őróla álmodó álmomat akarja megközelíteni. Ezt pedig az teszi, akinek napra lebontott tervei vannak irántam való szeretetből.
  Ez kell legyen hát a te programod is. Ha reálisan felmérted élethelyzetedet, akkor látod majd, hogy mit és hogyan kell még tenned ahhoz, hogy megközelítsd az Én rólad álmodó álmomat. Ne add át magadat olyan vágyaknak, melyek bármily szépek és bármily vonzóak is, de nincsenek elérhető távolságban. Délibábok azok. Ha közelükbe kerülnél, látnád, hogy mennyire azok. Nézd meg azokat, akikről úgy gondolod, hogy elérték vágyaikat. Látni fogod, hogy gondjaik nem kisebbek a tiédnél.
  Hidd el, nincs számodra fontosabb a JELEN megszentelésénél. Ez lehet, hogy silánynak tűnik, de valós alapot biztosít boldogságod számára, amelyre teremtettelek. Meg kell tanulnod okosan élned azokkal, akikkel most élned kell. Ez a feladatod. Ezt helyetted más meg nem teheti. Sokkal többet érsz te Nekem, mint bárkinek a világon valaha is érhetnél. Én nem csupán tudok rólad. Én érted is élek! Neked is ez a fontos. Ne csak tudj Rólam, de akarjál is Értem élni. Ez nem üres jámborkodás lesz részedről, hanem olyan önmagadra találás, amely föléje emel a napi gondoknak.
  Szólok pár szót a másik problémádról is, baráti kapcsolataidról. Hidd el, nem lógsz ki a sorból. Te olyan szín vagy jelenlegi baráti körödben, amilyennek lenned kell. Sohasem jó az, ha valaki más akar lenni, mint ami, mint aki. Fontos, hogy aki vagy, az igazán legyél. Egy virágoskertben ne akarjon egyik virág sem a másik virág lenni, de igenis akarjon lenni mindegyik önmaga. Ne mástól várd kapcsolataid tartalmassá tételét, hanem te akard azt tartalmassá tenni mások számára. Hogyan? Hát ezt kell megbeszélnetek, mikor erre lehetőség nyílik."
  Megáldalak, hogy benső békéd a Tőlem átvett béke legyen."

  (Jézus; A Hang, 3/179)

  6. hét
  (2004. 02.02. - 02.08.)

  Témánk: NINCS FÁRADSÁG NÉLKÜLI PROBLÉMAMAMEGOLDÁS

  Kérdező: Uram! Egy gyermeked, aki hálás azért, hogy a HANG-ot hozzá is eljuttattad, az életével kapcsolatban fordul Hozzád. Nem tudom, mi a problémája, de Te nyilván tudod.

  A HANG válasza:

  "Nyilván tudom, de mégsem. Ha ő előtted nem tárta fel szívét, hogy tehetném ezt meg Én előtted? Ennél sokkal diszkrétebb vagyok. Mint már mondtam egy alkalommal, hogy annak a pogány századosnak sem gyógyíthattam volna meg szolgáját, ha csak annyit mond Nekem:' Uram te tudod, mit akarok.'
  Tehát nem csupán arról van szó, hogy fölöslegesen nem függesztem fel azokat a természetes törvényeket, melyek keretében zajlik életetek, hanem arról is, hogy lelkileg sem járnátok jól, ha nem igényelném tőletek gondjaitok, problémáitok megfogalmazását.
  Nagyon természetes, hogy személy szerint mindenkinek rendelkezésére állok párbeszédimában. Ehhez viszont nem kell a te közvetítő szereped. Senki sem spórolhatja meg azt a szellemi, lelki fáradságot, mely szükséges ahhoz, hogy problémái segítségemmel megoldódjanak. Partneretek akarok lenni, és nem kényelmetek dajkálója. Nincs fáradság nélküli problémamegoldás. Vagy a kérdezőnek magának kell fáradságot venni párbeszédimára vagy neked. Azt nem tehetem saját érdeketekben, hogy a ti fáradságotok megspórolásával megoldásra jussatok. Nem tehetem, mert éppen szellemi-lelki munkátok gyümölcseként tudom adni nektek azt, amire szükségetek van.
  Most közvetlenül a kérdezőnek szólok: Gyermekem! Nem csak a felületen, de lenn a mélyben is vágyom találkozni veled. Életednek nem csak egy-egy részében akarlak, hanem minden téren. Erőmmel nem tudsz találkozni a felszínen. Neked olyan igazságokkal is szembesülnöd kell, melyeknek elviseléséhez kevés a te erőd.
  Jobban szeretlek, semmint tüneti kezelésekkel akarnálak enyhíteni, bódítani. Csak addig tudok veled haladni, ameddig te akarod. Ez a te szabadságod velejárója. Amikor már nem tudok veled haladni, amikor már nem mehetek veled tovább, akkor ott várlak, ahol elváltunk. Várlak, hogy újra visszatérj Hozzám. Szeretnélek ránevelni arra, hogy jobban értékelj Engem, mint adományaimat. Szeretném, ha nem csak te várnál tőlem adományokat, hanem foglalkoznál elvárásaimmal is veled kapcsolatban. Akarom, hogy tudd: Nem csak neked vannak vágyaid Velem kapcsolatban, hanem Nekem is vannak vágyaim Veled kapcsolatban.
  Többször adj hálát azért, mert szeretlek téged. Ennek feltétele viszont az, hogy jobban vedd észre feléd áradó szeretetem megnyilvánulásait.
  Megáldalak a belső látás kegyelmével."

  (Jézus; A Hang, 3/180)

  7. hét
  (2004. 02. 09-15.)

  Témánk: HOGYAN SEGÍT NEKÜNK JÉZUS

  Kérdező: Uram! Egy gyermeked, aki olyan kavarodást él meg lelkében, ami nagyon nyugtalanná teszi, Hozzád fordul. Kérlek, segíts rajta.

  A HANG válasza:

  "Lényem természete a segítés. Szükségem van kérő imátokra, mert ez teszi lehetővé, hogy tapasztalatilag igazoljam, mennyire szeretlek benneteket.
  Gyermekem! Én csak segíteni tudok. Nagyon jól írtad: "Kérjetek, és adatik". Igen.
  Az állhatatos imára nem azért van szükség, mert nem hallom jól, amit kérsz, hanem miattad. Lelked zárai gyakran csikorognak, mikor Felém kinyílnak. Ha gyakran kéred ugyanazt, akkor ezzel olajozod ezeket a zárakat. Így teszed magadat alkalmassá arra, hogy válaszom hozzád eljusson.
  Mint tudod, a párbeszéd-imának lényege éppen abban áll, hogy Tőlem mindig olyan gondolat jön, ami téged épít, buzdít és vigasztal. Ha ilyen mondatokat fogalmazol meg magadban, akkor e gondolatok forrása Én vagyok.
  Az ősellenségnek fegyvere az elbizonytalanítás. De nem szükségszerű, hogy gyermekeimet az elbizonytalanodás jellemezze. Gyakran mondd el magadban: Jézusom, bízom benned! E bizalom nagyon fontos. Ennek jelenléte tőled függ.
  Kétségtelen, túl érzékeny is vagy. De ez nem lehet ok a nyugtalanságra. Aki túl érzékeny, annak erős az empatikus, a mások bajainak átélésére való hajlama is. Ez pedig szeretet-megnyilvánulás.
  Tudnod kell, hogy a szeretethez sohasem vagy gyenge, mert szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Az kétségtelen, hogy teherbíró képességed neked is véges. Kérd a bölcsességet magad számára, hogy ostobaság miatt ne roppanj össze. Csak azokon tudok segíteni, akik nem tudnak segíteni magukon. De éppen azért nem vagy bábu, mert van olyan terület, mely a te erőtered. E területen csak drukkolhatok érted, de nem segíthetek. Mert ha segíteni akarnék, akkor éppen ártanék, becsapnálak, mert a Tőlem kapott szabadságodat függeszteném így fel. Ezt semmiképpen sem tehettem. Erre kötelez irántad való szeretetem.
  Nagyon szeretlek és mindig veled vagyok. Veled vagyok erőmmel, érzékenységemmel, bölcsességemmel.
  Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/181)

  8. hét
  (2004. 02. 16-22.)

  Témánk: A SZENVEDÉS ÉS BOLDOGSÁG KAPCSOLATA

  Kérdező: Uram! Kérem áldásod lelki atyámra és arra az egyházközségre, melynek lelki gondozását irántad való szeretetből vállalja. Tudom Uram, hogy Nálad nélkül semmit nem tehetünk. De azt is tudom, hogy nélkülünk Te csak akkor tudsz tenni valamit a szeretet érdekében, ha helyettünk mást, másokat kensz fel Lelkeddel erre a munkára.

  A HANG válasza:

  "Szörnyű világ az, melyben éltek, melyben élünk. Veletek vagyok. Rettentő sokat szenvedek. Ki sem tudom fejezni, hogy mennyit. Szó sincs arról, hogy a SZERETET a Mennyországban nem szenved. Ti mindig összekeveritek a boldogságot azzal, ami nem-szenvedés. A boldogság bizony nyugtalan állapot. Igen, mert a szeretet jelenléte annak tudatában, hogy van szeretetlenség.
  Ti még a frontokon is a halottakat, a sebesülteket sajnáljátok. Természetesen sajnálom a sebesülteket Én is, de ami igazán számomra a fájdalmat jelenti, az azoknak a viselkedése, akik mindezt előidézik. Annak a pokolnak, melyet ti földi életnek neveztek, feltétlenül előnye az, hogy nem láttok bele egymás lelkébe. Akkor tényleg elviselhetetlen lenne a földi élet számotokra. Van pokol ideát is. Ennek éppen az a legpokolibb része, hogy nincs titok, hogy itt mindenki mindenkibe belelát. Kimondhatatlan lelki fájdalmat jelent a sok elszalasztott lehetőség, az elásott talentum. Tehát minden olyan magatartás, melyet nem Irántam való szeretet sugallt.
  Most tehát, mikor lelki atyádért és egyházközségének tagjaiért imádkozol, tudatosuljon benned az, hogy Nekem igenis fájdalmat jelent mindazoknak viselkedése, akik önmaguknak ellenségei, akik nem hallgatnak lelkiismeretükre, és főleg nem akarnak tudomást venni arról, hogy Én szeretnék velük találkozni. De az is fájdalmat okoz, ha lelki atyáddal, veled, vagy bárkivel, akik hisznek Bennem, nem lehetek olyan élő kapcsolatban, mint amilyen kapcsolatban lehetnék, ha jobban figyelnétek Engem."
  Ó Uram! Lelki atyámról sugárzik a Hozzád-tartozás szépségéből, a Te tisztaságodból visszaverődő szellem ragyogása. Csak csodálni tudom őt ezért.
  HANG: "Öröm számomra, hogy vállal Engem. Ennek az örömömnek hangot is adok. De nem fölösleges a te imád. Nem, mert általad is, és közvetlenül is imád hatására jobban tökéletesedhet. Máskor is mondtam, és most is mondom: Ne avassatok senkit szentté. Ezt bízzátok Rám, és ti magatok akarjatok szentek lenni. Imádnak örülök.
  Vannak, és nem kevesen vannak lelkiatyád községében olyanok, akik miatt éppen azért vérzik a szívem, mert önhibájukon kívül tudatlanok a boldogságukat érintő dolgokban. Így pokolibb akkor is az élet körülöttük, ha nem tehetnek róla. De van, aki tehet. Ilyen apostolokért imádkozz. Valamikor ezt így fejeztem ki: Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Sok az aratni való, és a munkás kevés. Most is ezt mondom."
  Uram! Kérem hát az aratás Urát. Küldj munkásokat lelkiatyám falujába, hogy kevesebb szenvedésben kelljen Neked ott részesülnöd, és több boldog ember tehessen tanúságot itt Rólad."

  (Jézus; A Hang, 3/182)

  9. hét
  (2004. 02. 23-29.)

  Témánk: A VEGETÁRIÁNUS ÉLETMÓD ÉS AZ ERKÖLCS;
  Beteg testű szentek és egészséges testű ördögök; Testileg sokkal egészségesebb a húsnélküli ételek fogyasztása, mint a húsételeké, de ez kizárólag csak a testi állapotra vonatkozik.

  Kérdező: Uram! Kissé nyugtalanná tett az a kazetta, amit Kecskemétről küldtek, s mely szerint a Te velem közölt kijelentéseid, melyek számomra szentek és igazak, nem megfelelő súlyozással fogalmazódnak meg.
  A kérdező tőlem idézőnek mondta e kijelentésedet, amelyet Márk evangéliuma 7-dik fejezetének 14. versétől így mondtad: "Hallgassatok rám, és értsétek meg: nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut a szájába, hanem az szennyezi be, ami az emberből távozik." A 18-dik versben ezt még jobban kiélezed. A kérdésre választ váró vagy egyáltalán nem ismeri tanításodat, s ez mentségéül szolgálna, vagy rosszhiszemű, mivel a Te kijelentésedet határozottan visszautasította.
  Tudom Uram, hogy amit Te mondasz, az úgy is van. Azt is tudom, hogy az ősellenség keveri az igazat a hamissal. Előttem tisztán megvilágosodott, hogy nem Te beszélsz a kazettáról beszélőben, mivel abban van olyan is, ami helyes, és van olyan is, ami szinte istenkáromlás. Pl., hogy a húsevőben nincs az Atya.
  Jézusom! Te mondtad, hogy jönnek majd hamis krisztusok, és ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. /Máté 24;24./ Itt most ez jelent meg, mivel ellentétét mondja annak, amit Te evangéliumaidban mondtál. Számomra ez azért nyugtalanító, mert az általam nagyon tisztelt kérdező Tehozzád fordult, és nem Te válaszoltál, hanem valami más szellem a Te nevedben. Uram mentsd meg a kérdező testvéremet az ilyen alattomos ámítóktól, akik Rád hivatkozva mondanak ellenedre!

  A HANG válasza:

  "Barátom! Ne engedj annak a sötét felhőnek, mely elindult akkor feléd, mikor kezdted hallgatni a kazettát. Te vállaltál negyven napos igazi böjtöt, mikor erre kértelek. Sem a kazettára beszélő, sem az ott jelenlévők még csak meg sem közelítették az igazi böjt lényegét annyira, mint te akkor megtapasztaltad. Ne engedj annak a kísértésnek, mely képes elvinni a lényegtől. Te még hamvazó szerdán is, tehát olyan napon, mikor a te egyházadban szigorú böjt van, ettél egy családnál rántott húst, mert mondtam akkor, hogy most ezt kívánja a szeretet. Az ott megnyilvánuló szabadságod e témában az Én Lelkem jelenlétének volt a jele /2. Kor. 3;17./.
  Hidd el, senki sem lesz sem jobb, sem rosszabb attól, hogy mit eszik. Természetes, hogy ami árt, azt kerülni kell, amennyire csak lehet. De, ha arra gondolsz, hogy milyen vitád volt éppen egy olyan emberrel, aki vegetáriánus, s aki feleségét és öt gyermekét elhagyta egy másik nő kedvéért, s aki vegetáriánusságával ezt egyáltalán nem tartotta összeegyeztethetetlennek, ha erre, és ehhez hasonlókra gondolsz, (nem egy ilyen esetről tudsz), akkor megérted, hogy mennyire nem az a lényeg, ki mit eszik, iszik, ha evése és ivása nincs a gyakorlati szeretet rovására.
  Sajnos azt kell mondanom, hogy bár testileg kétségtelenül egészségesebb a húsnélküli ételek fogyasztása, mint a húsételeké, de ez az egészség csak, és kizárólag csak a testi állapotra vonatkozik. Vannak beteg testű szentek és vannak egészséges testű ördögök a földön. Gondolj csak arra az asszonyra, aki éppen ott, ahol te plébános voltál, szinte minden vasárnap kiült a kapuja elé, és gúnyolva kiabálta meg azokat, akik templomba mennek, mondván:" Nézzetek engem, már elmúltam kilencven éves, soha beteg nem voltam, orvosra sohasem volt szükségem, pedig templomba nem jártam, s csak röhögök a ti isteneteken, akihez ti jártok. Nekem semmi bajom sincs!"- Emlékszel, hogy mit ártott ez az egészséges testű szerencsétlen ott mindannak, amit te Rólam továbbadni akartál?!
  Mit mondjak hát? Aki úgy gondolja, hogy jobban tud szeretni, ha olyasmit eszik, amit a kazettáról hall, az tegye azt, de ne higgye senki, hogy attól lesz valaki állat-ember, mert húst eszik. Én, az Istenember sokszor ettem húst, és bizony egyáltalán nem csináltam ebből soha problémát. Problémát ebből mindig a farizeusok csináltak.
  Benne élek a húsevőben, ha szeret, és nem élek a nem húsevőben, ha nem szeret. Ezt így fejeztem ki:" Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála."/Jn. 14;23/. Tehát nem azt mondtam, hogy aki nem eszik húst, ahhoz megyünk. Nem ez a feltétel. A feltétel ez:" Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."/Jn. 13;35./ Most nem térek ki arra, hogy mennyire teológiailag is abszurd állítás az, hogy a húsevő emberben nem él az Atya, ahogy ezt a kazettáról beszélő mondja.
  Azt meg vedd természetesnek., hogy az, aki a húst nem evést olyan fontosnak tartja, mint a kazettára beszélő, aki sajnos azt a látszatot kelti, mintha Én beszélnék belőle, az ilyen szellem nyugodt lélekkel át fogja keresztelni a bort mustra, és a bárányhússal kapcsolatban is meg fogja találni azt a fogalmazást, mely óvni fogja hallgatóit a bárányhús fogyasztásától, ha ez jobban beleillik elképzelésébe. Pedig hát, akik falánk és borissza embernek neveztek Engem, bizony a kánai lakomán megállapították Rólam, hogy olyan bort teremtettem az edényekbe, melynek minőségét szerintük a még meg nem ittasodottak szokták díjazni, tehát azok, akik még nem keverték össze a bort a musttal.
  És ne higgyétek, hogy a héber nyelvnek nincsen a mustra külön szava, azért mondták volna a bort mustnak, vagy a mustot bornak.
  Barátom! Te soha ne másítsd meg szavaimat. Ne aggódj! Mindaddig, míg szinkronban van a benned megszólaló HANG azzal a HANGGAL, mely ismert az evangéliumaim alapján, mindaddig, míg nem kezded magyarázni, hogy szavaimat nem úgy írták le, ahogy kellett volna, és nem úgy kell érteni, ahogyan mondtam, addig nem szabad elbizonytalanodnod, bárhonnan is jön feléd bírálat.
  Meg kell mondjam: Igenis, az utolsó vacsorán bort ittam, és húst ettem. Így igaz ez akkor is, ha ez valakinek vagy valakiknek nem illeszthető bele étrendi elképzeléseikbe. Még az Általam meggyógyítottaknak sem adtam soha étkezési, diétás receptet.
  Figyeld meg: Te sohasem támadtad, te mindig szeretted és értékelted a vegetáriánusokat, de sohasem azért, mert vegetáriusok. Téged támadni fognak, magatartásodat erkölcsileg is minősíteni fogják azok a vegetáriánusok, akiknek nem a megtérés a legfontosabb, hanem valami pótcselekvés, mely étkezéssel nagyszerűen palástolható. Az Én tanításom lényege a szeretés, mégpedig főleg az ellenségszeretés. Ezt nem fogják hangsúlyozni azok, akik pótcselekvésekkel akarják kikerülni sorsomat. Pedig hát nem lehet a tanítvány, ha igazi tanítvány, sorsában kivételezettebb, mint Mestere.
  Hidd el, minden arra megy ki, hogy ne kelljen Engem, mint UTAT vállalni. Ennek érdekében hamisítanak már kétezer éve. És ez így lesz az idők végezetéig. De bízzál! Én legyőztem a világot. Azt a világot, amit magadban hordasz. És mindaddig, míg Hozzám akarsz tartozni, addig elhiheted azt a mondatomat is, hogy az enyéimet igenis jellemezni fogja mindig az is, hogy még ha valami önmagában halálosat, mérgezettet esznek, isznak is, NEM FOG ÁRTANI NEKIK /Mk. 16; 18./. Csak az a fontos, hogy amit esznek, isznak, annak energiái - minden energia önmagában erkölcsileg semleges - az enyéim döntései alapján szeretésre, szolgálatra használódjanak fel.
  Ez a színtiszta IGAZSÁG, mely VELEM AZONOS.
  A fentiek ismeretében most már kijelenthetem: Sokkal egészségesebb a vegetáriánus étkezés, mint a húsfogyasztóké. Bár egyik sem tudhatja, hogy a holnapot megéli-e. Aki úgy gondolja, hogy jobban megért Engem, ha nem fogyaszt húst, az kövesse a kazettán elhangzottakat. Feltétlenül jól fog járni. De az Engem megértés lényegében nem gyomor-kérdés.
  Valóban igaz megállapítás hangzott el a kazettán a következő gondolatok által.: Különböző tartalmakat hordoznak olyan kérdésekre adott válaszok, melyek nem azonos rezgésszámúak a felvetett kérdésekkel kapcsolatban.
  Az általad közölt válaszaim rezgésszáma szinte csak itt és most megvalósítandó erkölcsi tartalmak hordozására hivatottak. Valójában egész tanításom ilyen. Aki nem így kérdez, akit nem ez foglalkoztat leginkább, az a kazettáról beszélőtől jobban kaphat választ kérdéseire, mint Tőlem rajtad keresztül.
  Nagyon szeressétek egymást, s ne engedjétek, hogy sötét erők káros feszültségeket okozzanak köreitekben, s így eltereljék figyelmeteket a lényegről, a szeretésről azáltal, hogy étkezési témákba bonyolítanak benneteket. És amennyiben ez nem lehetséges, higgyetek abban a jóhiszeműségben, melynek forrása ÉN VAGYOK mindegyiktekben."

  (Jézus; A Hang, 3/183)

  10. hét
  (2004. 03. 1-7.)

  Témánk: "VEGYÉTEK MAGATOKRA AZ ÉN IGÁMAT, ÉS ...NYUGALMAT TALÁLTOK LELKETEKNEK"

  Kérdező: Uram! Egy édesanya, aki nagy utat tett meg azért, hogy hallja hangodat, kér Téged. Élete elég kilátástalan. Bízni akar Benned. Testileg-lelkileg beteg férje mellett nem látja, mit tegyen azért, hogy szíve békéjét megtalálja, megőrizze.

  A HANG válasza:

  "Leányom! Szavaimnak, tanácsaimnak nem tudok úgy értelmet adni, hogy az számodra olyan orvosság legyen, melyet csak be kell venni, várni kell kicsit, és máris gyógyít. Nem. Pedig ilyen orvosságot kínálok neked. Igen. Olyan orvosságot tudok adni, amit csak be kell venni, várni egy kicsit és máris gyógyít. De mindez akkor történhet meg, ha TE adsz ennek az orvosságnak értelmet. Én nem tudok. Miért? Mert az az orvosság Én magam vagyok. Csak ha értelmet adsz életemnek a te életedben, csak ha beengedsz életed minden zugába, csak ha minden kaput kinyitsz lelkedben számomra, akkor lehetek orvosság számodra. Hogyan történik az Engem ilyetén befogadás? Hát úgy, hogy nem elsőnek akarsz Engem életedben.
  Aki Engem sorba állít, az sarokba állít. Az életét valójában csak az adta át Nekem, tehát annak számára lehetek orvosság, aki megadja magát nekem. Aki átadja élete gyeplőjét szívemnek. Tehát aki felajánlja magát. Valahogy így:
  'Jézusom! Sok mindent megpróbáltam már életemben nélküled, sok mindent megpróbáltam már veled, s nem találtam meg szívem nyugalmát, nem tapasztalhattam meg, hogy körülményeimnek is Istene vagy. És most Te arra szólítasz fel, hogy ne nélküled, ne veled, hanem ÉRTED gondoljam, szóljam, cselekedjem, amit gondolok, szólok és cselekszem. TEÉRETTED! Így válsz számomra olyan orvossággá, mely már rövid távon érezteti hatását. Köszönöm, hogy erre kérsz. Köszönöm, hogy Irántad való bizalomra akarod építeni kapcsolatunkat. Irántad való bizalomra, és nem gondjaimra. Eddig gondjaimra akartam építeni, vagyis ezekkel való foglalkozásom töltötte ki időmet. E helyébe akarom tenni a Beléd vetett bizalmamat. Te ekkor átvállalod gondjaimat. Megvilágosítod számomra, hogy nem lehet gondom, ha van, mert van GONDVISELŐM! Gondviselőmmé válsz, ha én gondviselőddé leszek. És én ezt vállalni akarom. Annak vagyok gondviselője, akiért gondolkodom, szólok és cselekszem, tehát akiért élek. Hogy Te valóban értem élj, tehát gondviselőm légy, ennek az az egyetlen feltétele, hogy Érted tegyem, amit naponta amúgy is tennem kell. - Uram! Nagyon keveset kérsz tőlem. Minden nap úgyis tennem kell azt, amit teszek. Mától kezdve csak az a feladatom, hogy ezt egy benső lelki döntés következtében Érted tegyem. Nem akarod, hogy mást tegyek, csak azt, hogy amit teszek, azt Érted tegyem. -
  Uram! Elfogadlak GONDVISELŐMNEK azáltal, hogy felvállalom a Te gondviselésedet. Ezt valamikor így fogalmaztad meg: "Vegyétek magatokra az én igámat, és...nyugalmat találtok lelketeknek." Ezt akarom, ezt vállalom, erre kérem Lelked áldását. Ámen.'
  Azért kérem tőled ezt, vagy ehhez hasonló felajánlást, mert rövid idő alatt szeretnélek boldog embernek látni. Mielőbb szeretném jelenlétemmel átjárni napjaidat, hogy vedd észre: Az Én szeretetem nemcsak áldozat, hanem benső béke és boldog harmónia is. Az a vágyam, hogy mielőbb felismerd: A körülményeidnek is Istene vagyok. Bízzál Bennem. ÉN bízom benned. Megáldalak."

  (Jézus; A Hang, 3/184)

  11. hét
  (2004. 03. 8-14.)

  Témánk: "MAGATOKON NEM TI DOLGOZTOK, HANEM ÉN. EZÉRT AZ, HOGY MILYEN VAGY, AZ AZ ÉN GONDOM."

  Kérdező: Uram! Akit most Eléd hozok, az szenved egy benső bizonytalanságtól. Apja alkohollal megkötözött, édesanyja nagyon szenved emiatt, és testvére felé sem tudja, mi a teendője. De még vagy hat problémát hoz Eléd. Férj, gyermek, nevelés, munkahely, közösség, a HANG.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! A morális bizonyosságban mindig van egy bizonytalansági tényező. Ez azért van, mert ezáltal lehet pszichikailag megakadályozni a végleges lezártságot. Te is csak azáltal lehetsz érdeklődő és nyitott a jobb felé, mert bizonytalanság van benned. Tudom, hogy ez némi nyugtalanságot is okoz, de e nyugtalanság csak abban az esetben káros, ha nem az Én jóságomra, hanem a te tökéletességedre teszed a hangsúlyt. Az aggályos lelkűek mindig lelkük mélyén rejtett gőgöt hordanak. Az gondolják, hogy nekem szükségem van az ő tökéletességükre. Valójában nekik sincs rá szükségük bizonyos értelemben. Rám van szüksége mindenkinek. Engem pedig nem keresni kell, hanem szándékolni. Aki Értem teszi, amit tesz, az lehet ugyan nyugtalan azért, hogy nem jól teszi, amit tesz, de ennek sok értelme nincs, mert aki értem él, az az Enyém. Úgy, amilyen. És ez a lényeg. Magatokon nem ti dolgoztok, hanem Én. Ezért az, hogy milyen vagy, az az Én gondom. Hogy kié vagy, az a te gondod. Ha ezt átéled, minden olyan nyugtalanságod megszűnik, mely árnyékot vethet kedélyedre e téren. Kié vagy? Akiért élsz!
  Amíg szerethetlek, addig problémamentessé nem tehetlek. Éppen problémáiddal való birkózásaid által leszel olyan, hogy megfelelő önismeretre jutsz, és bizonyos értelemben olyan ismeretre, mely Engem tesz előtted egyre ismertebbé. Egyre jobban így láthatod meg, hogy az Én Erőm a te Erőd. Amíg menekülsz problémáid elől, addig ennek ellenkezőjét tapasztalod. Vagyis azt, hogy a te gyengeséged az Én gyengeségem is. Menekülőkkel nem tudok lépést tartani. Csak küszködőkkel tudok együtt küzdeni. Ha csak ezt az egyetlen gondolatomat teszed magadévá, már megoldottad életedet annyira, amennyire a földön megoldani lehet azt.
  Férjed szavait feltétlenül fontold meg, de döntéseidnek ne azok, hanem az Én, tehát lelkiismereted szava legyen a forrása. Akár magadról, akár másról döntesz. Férjed nem lehet irányítód, csak partnered. Az irányítód kell, hogy Én legyek. Én pedig csak azzal a gondolatanyaggal tudlak irányítani, ami a tiéd, amit te magadévá tettél.
  A gyermek-problémád teljesen az Én problémám. Ezt teljesen add át Nekem. Az állami gondozott gyermek vállalása az alternatív megoldás. Amennyiben nem tud valaki apostoli, tehát hitterjesztői, tehát evangelizációs munkát vállalni - akár körülményei, akár képzetlensége miatt - az jól teszi, ha ilyen gyermekgondozói munkát vállal.
  A munkával kapcsolatban tudnod kell, hogy aki Hozzám tartozik, annak naponta kell kérnie a bölcsesség adományát. Különben nem felhasználnak benneteket, hanem kihasználnak. És ez nem mindegy. Segítenetek kell, ahol csak lehet, de bűnrészességet sehol sem vállalhattok. Akkor sem, ha ezért retorziót kell elszenvednetek. A közösségről is mondok pár szót.
  Csak azzal lehetsz lelki közösségben, aki nem uralkodni, hanem szolgálni akar, tehát aki Velem akar lelki közösségben élni. Azok között, akikkel esetenként összejársz, szinte mindig lesznek olyanok, akik ha így gondolkodnak is, de nem így cselekednek. Ez ne zavarjon. Neked az a fontos, hogy Velem maradj lelki közösségben. A több nem a te dolgod. Nálad is, másoknál is lehetnek kilengések. Nemcsak egyénre, de közösségekre is érvényes, hogy csak azok az Enyémek, akik kísértéseket szenvednek. Az ősellenség csak azokat akarja megnyerni, akik nem az övéi. Ezért nagyobb baj, ha nincsenek problémák egy közösségben, mintha vannak.
  Gyermekem! Benned is élek, téged is egész lényemmel szeretlek. Így benned is megszólal HANGOM. Ezek az elvek: Amit nem akarsz magadnak, az másnak sem jó; ami épít, buzdít, vigasztal téged, az az Én HANGOM, ezek mindig megfelelő eligazítást fognak adni neked, hogy felismerj mögötte Engem.
  Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

  (Jézus; A Hang, 3/185)

  12. hét
  (2004. 03. 15-21.)

  Témánk: "Legyen a szavatok igen, igen, - nem, nem. A többi az ördögtől van"

  Kérdező: Uram! Akit most eléd hozok, már megtapasztalta, hogy Te felhasználod őt. Kérlek, adj további gondolatokat számára, hogy a jövőben még jobban Rád figyelő tudjon lenni.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Olyan húrozatú érzelmi világot kaptál Tőlem, mely nagyon alkalmas arra, hogy olyan ismereteknek is birtokába kerülj, melyek túl mutatnak az általatok megtapasztalható világ keretein.
  Ez az adományom számodra nemcsak érték, de felelősség is. Aki többet kap, attól többet is követelhetnek.
  Eddig életed gyötrődései úgy keletkeztek, hogy függetlenülni akartál Tőlem. Meg kell tapasztalnod olyan gyötrelmeket is, melyek abból adódnak, hogy ragaszkodni akarsz Hozzám.
  De nagy különbség van a két gyötrődés között. Az első annak silányságára akart rámutatni, ami az Én szememben is értéktelen. E második viszont azt akarja igazolni, hogy Én értékesebb vagyok számodra, mint bármi más. Ez az, ami a te örökélet-koronádat csiszolja. Ezért kikerülhetetlenül Neked nemcsak azt kell megmutatnod, hogy mit mondasz Rólam másoknak, hanem azt is, hogy mit vállalsz értem önmagadért, értünk. A mi kapcsolatunknál már szorosabb kapcsolat nem lehet számodra e földi életben. Minden más kapcsolat ezt kell, hogy szolgálja. Adj ezért hálát közös Atyánknak, annak az Istennek, aki az Én Atyám és a te Atyád is.
  Kapcsolatunk olyan erőforrás számodra, mely egyben tisztultabb látást is biztosít. Erre legalább olyan nagy szükséged lesz a jövőben, mint arra az erőre, mely áldozatvállalásokra képesít.
  Nem elég tenni, vállalni. Okosan kell tenni és vállalni. Ez azt jelenti, hogy viselkedésednek, tetteidnek ködösítés-menteseknek kell lenniük. Az cselekszik okosan, akiről mások tévedésmentesen le tudják olvasni azt az egyértelműséget, melyet Én annak idején így fejeztem ki :" Legyen a szavatok igen, igen, - nem, nem. A többi az ördögtől van". /Máté 5; 37./ Ez nem csupán szavakra áll. Ez egész magatartásodat kell, hogy jellemezze. Megáldalak. Vess magadra keresztet!"

  (Jézus; A Hang, 3/186)

  13. hét
  (2004. 03. 22-28.)

  Témánk: Anya-gyermek kapcsolat problémái

  Kérdező: Uram! Egy fiatalember problémáját hozom Eléd. Szeret téged, és szereti édesanyját is. Emiatt van dilemmában.

  A HANG válasza:

  "Neki szólok közvetlenül: Gyermekem! Állítom neked, hogy nem volt, és nem is lesz tökéletesebb édesanya a földön, mint amilyen az Én Édesanyám volt. Ha elolvasod az evangéliumoknak azokat a részeit, melyekben Anyámmal közösen szerepelünk, látni fogod, hogy szinte sohasem értettük meg egymást azonnal.
  Az anyák olyan szemszögből látják gyermekeik életét, mint a szerelmes szerelmét. Egyszerűen képtelenek elfogulatlanok lenni gyermekeikkel kapcsolatban. Nem értik meg, hogy gyermekeikkel kapcsolatban lemondásuknak állapotszerűvé kell válnia. Az édesanya az a fa, mely nem érti meg, hogy miért esik le a gyümölcs róla éppen akkor, mikor úgy érzi, hogy igazán mindent megtett érte.
  Amit te most megélsz, az szinte törvényszerű a földön. Ez a gond általában úgy szokott, ha nem is megoldódni, de elviselhetővé válni legtöbbször, hogy a gyermek elköltözik a családi házból akár házasságkötés okán, akár más miatt. De így sem oldódik meg igazán a probléma. Alig van édesanya a földön, aki ki tudna lépni gyermeke életéből úgy, hogy ezt értelmesnek tartaná. Az Én Édesanyám meg tudta ezt tenni.(Máté 12; 48-50). De ilyen kevés van!
  Gyermekem! Az enyéimet az is jellemzi, hogy egész életük egy állapotszerű SZABADSÁGHARC. Szabadságharc önmagaddal szemben, és szabadságharc azokkal szemben, akik körülötted élnek. Senki sem biztosíthatja lelked békéjét Rajtam kívül. Legkevésbé vérszerinti kapcsolataid. Ez így volt Velem, és így lesz mindazokkal, akik velem valódi kapcsolatban akarnak élni.
  Édesanyádnak is meg kell harcolnia a maga szabadságharcát önmagával és környezetével. Önmagával aktív módon, környezetével pedig passzív módon.
  E másodikat kicsit magyarázom. Egyre jobban át kell élnie, hogy gyermekei az Én gyermekeim. Sőt ő maga is az Én gyermekem. Ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok. Igen, még a szülő-gyermek kapcsolatban is. Nem egymásra, hanem Magamra teremtettelek benneteket, és mindaddig nyugtalan lesz szívetek, míg Bennem meg nem nyugszik.
  Mint minden harc, így a szabadságharc is a megsebesülések lehetőségeit hordja magában. Ez vele jár a földi élettel. Aki sebesülések, fájdalmak lehetősége nélkül akar harcolni, az nem tudja, mit beszél. Önmagatokkal és környezetetekkel vívott szabadságharcotokban nem a fájdalmak kikerülésére kell törekednetek, hanem azok feldolgozására, elviselésére. Ebben Én nagyon tudok segíteni annak, aki Hozzám fordul. Azért mondtam el a Máté 11; 28-at:"Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok....", mert előtte el kellett mondanom Máté 10; 34-39-et: "Nem azért jöttem a földre, hogy békét hozzak....." Olvasd el e részeket. Ezek világosan hordozzák annak tartalmát, melyet követőim sorsként élnek át.
  Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/187)

  14. hét
  (2004. 03.29. - 04.04.)

  Témánk: Nincs megoldhatatlan probléma; az intézmények szerepe

  Kérdező: Uram! Most egy gyermeked következő kéréseit terjesztem Eléd: 1. Tudom, hogy bűnt követtem el, amikor Isten előtt tett házassági ígéretemet nem tartottam be. Hogyan tehetem jóvá? 2. Mit tegyek, hogyan imádkozzam, hogy Isten szívembe költözzön? 3. Az elrontott életemet hogyan hozhatnám rendbe? 4. Gyermekeimet, - akiket nagyon szeretek - hogyan neveljem, hogy Istennek tetsző életet éljenek?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Korod zavaros szellemi, erkölcsi, vallási áramlatainak vagy áldozata. Én azért jöttem közétek, hogy ne legyenek megoldhatatlan problémáitok. Csak a Tőlem leszakadt életek helyzete reménytelen. Az a vallási intézmény, melynek tagja vagy, valóban nem tud lelked nyugtalanító sebeire gyógyírt nyújtani. De Én nem vagyok egyetlen intézmény korlátainak sem a kiszolgáltatottja. Ne intézményben gondolkodjál, hanem fogadd el az Én jelenlétem intézményektől is független működésének valóságát.
  Valamilyen intézményhez tartozni kell. De mivel minden intézménynek az a feladata, hogy Hozzám segítse tagjait, hogy megkönnyítse a Velem való személyes kapcsolat kialakulását, ezért csak addig kell figyelembe venni, míg ennek a feladatának nem mond ellent.
  Semmiféle intézménycsere nem old meg semmit. Mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai. Mindegyik segíti a Velem való találkozást, és mindegyik akadályozza a Bennem való kibontakozást. Ezért nincs értelme a vallás-, a felekezetváltoztatásnak. Megoldást úgyis csak Én tudok adni, s csak annak, aki nem intézménytől, hanem Tőlem várja azt.
  Fontosnak éreztem, hogy elmondjam ezeket, nehogy helytelen utakon akarj megoldást találni életed rendbeszedésére.
  Mi hát a feladatod? Először is nem az, hogy valamit jóvá tégy. A megtörtént dolgokat nem lehet meg nem történtekké tenni. A jelenből kell kiindulnod. Amíg valamit jóvá akarsz tenni, addig nem vagy képes szabaddá válni múltadnak azon részeitől, melyek éppen azáltal marják szívedet, mert megkötözött vagy velük. Nem jóvá, hanem jót kell tenned. Erre nyilván képes vagy. Akkor teszed az Általam számodra megfelelő jót, ha a jelenedben igyekszel kimutatni azt a szeretetet, mely az Én jelenlétem benned. Neked nem tenned kell valamit, hogy szívedbe költözzem, hanem HINNED kell, hogy a szívedben vagyok. Itt nem a te méltóságod, vagy méltatlanságod számít, hanem az Én JÓSÁGOM. Hidd el, nem foghatsz mellé. Nem lényeg, hogy milyen vagy. A lényeg az, hogy kié vagy. Mindaddig az Enyém vagy, míg elhiszed, hogy Én a tiéd vagyok. Adj gyakran hálát azért, hogy egymáshoz tartozunk. Nem a múltad, hanem a jelened a fontos. A jelened hordozza jövőd értékeinek csíráját. Tudom, nehéz elhinned, hogy egymáshoz tartozunk. De ez a nehézség abból ered, hogy magadat nézed, és nem Engem. Akkor nézel Engem, ha Velem foglalkozol, és nem magaddal. Ha Engem akarsz egyre jobban megismerni, szeretni és szolgálni. Ez benned egy döntésnek következménye. El kell döntened, hogy irántam való szeretetből senkinek sem akarsz olyasmit, amit magadnak sem szeretnél másoktól kapni, és igyekszel tenni azt, amit magadnak is jó lenne, ha mások megtennék.
  Folytass párbeszédet Velem. Nekem mondhatsz amit akarsz. Én neked csak olyanokat mondok, amik téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Engedj ilyen gondolatokat fölmerülni magadban. Hidd el, ezek mindig Tőlem valók. Bennem nem lehet csalódni.
  Gyermekeidről tudnod kell annyit, hogy ők nem a tieid. Kölcsön kaptad őket. Enyémek ők is. Ne akarj helyettük élni, csupán Értem velük. Erkölcsi nevelést nem tudsz adni nekik. Én sem tudok. Csak ők tudnak önmaguknak, ha akarnak. Nincs erkölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés. Illemszabályokra természetesen meg kell tanítanod őket, de az Istennek-tetszés számukra az ő feladatuk. Még csak nem is szólhatsz bele. Arra ügyelj majd, hogy ne légy bűnrészes velük kapcsolatban. Értem ezalatt, hogy tudj "nem"-et mondani olyankor, amikor azt jónak látod. Tehát ne az ő kedvüket keressd, hanem az Én kedvemet velük kapcsolatban is.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL: Vess keresztet!"

  (Jézus; A Hang, 3/189)

  15. hét
  (2004. 04. 5-11.)

  Témánk: Kapcsolat a szellemvilággal

  Kérdező: Uram! Mióta nyilvánosságra hoztam, hogy Veled párbeszédet folytathatok, azóta olyan kérdésekkel keresnek fel, melyekre valóban csak Te tudsz helyes választ adni. Most is ilyen kérdést hozok Eléd.
  Van egy társaság, mely nagy intenzitással kíván foglalkozni a szellemvilág megismertetésével. Uram! Mi erről a véleményed?

  A HANG válasza:

  "Barátom! Nagyon itt az ideje már annak, hogy kezdjétek komolyan venni azt a világot, ahonnan és ahová valók vagytok. Mióta birtokotokban van tanításom lényege, amit örömhírnek neveztek, azóta tudnotok kéne, hogy nem a félelem lelkét kaptátok, hanem a fogadott fiúság Lelkét. Rátok nézve szomorú dolog az, hogy míg különböző felekezetek vezetői nem látnak abban semmi kivetni valót, hogy materialista tanokkal fertőződjenek, addig a spiritiszta összejövetelektől óva intenek benneteket, nehogy lecserélhetőkké váljanak azok a vezetőitek, akik hatalmukat éppen azáltal tudják fenntartani köztetek, hogy nélkülözhetetlennek mutatkoznak éppen az olyan ismeretszerzés dolgában, mint a szellemek világa.
  Valójában egyetlen dologra kell ügyelnetek. Ez pedig az, hogy amit názáreti vándortanítóként mondtam el nektek, az érvényes az idők végezetéig. " Ég és föld elmúlnak, de az Én igéim el nem múlnak."
  A médiumképzéssel kapcsolatban legyen elvetek az, hogy csak olyan személy jelentkezésére mondjatok igen-t, aki ismeri az evangéliumokban leírt tanításomat. Igen, mert aki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni, annak tudnia kell, hogy új kinyilatkoztatásban részesül. De ez az új nem szabad, hogy szőlőtőről lemetszett vessző legyen. Új hajtás, de nem új gyökér. Fontosabb tehát az erkölcsi hozzáállás, mint a technika. Vagyis az a jó szándék, amely olyan, mint a jó gazda, aki kincseiből régit és újat egyaránt hozhat elő. Csak az lehet jó médium, aki legbelül nem minden áron és feltétel nélkül akar médium lenni, hanem elsősorban Nekem tetsző lélek.
  Valamikor neked, Barátom, aki írod most szavaimat, azt mondtam, hogy ne az legyen a legfőbb célod, hogy pap légy, hanem az, hogy jó keresztény. Ha aztán emellett még pap is leszel, az lényegében már az Én ügyem, és nem a tiéd. Hát ezt mondom most a médiumképzéssel kapcsolatban is. Ha jó szándékú valaki és ismeri evangéliumi tanításomat, azt nagyon fel tudom használni arra, hogy a szellemvilággal olyan kapcsolatba kerüljön, mely áldása lehet a z egész világnak. Az ilyen médiumot nem fogják zavarni a kritikák, sőt hálás lesz értük. Az igazság soha senkinek nem árthat. Bár nem megfelelő helyen és nem megfelelő időben kimondott igazsággal lehet ártani, de ilyenkor az ártás nem az igazság rovására, hanem a helytelenül megválasztott hely és idő kiválasztására írandó.
  Ne féljetek a tévedéstől! A félelem rosszabb, mint a tévedés. Aki téved, azt ki tudom javítani, ha jó szándékú. De aki fél, azzal nem tudok mit kezdeni. Ha valaki elesik, azt fel tudom segíteni, de aki fél elindulni, nehogy elessen, azt nem tudom célba juttatni. Erre még sokszor föl fogom hívni figyelmeteket.
  Tartalmában, gyökerében ne szakadjatok el elődeitektől. De a névváltoztatással szóba kell állnotok, mivel az erősen pejoratív értelemben használt fogalmak elve megnehezítik a kívülállók közeledését.
  Nem kevés azoknak a szellem-testvéreiteknek a száma, akik nagy örömmel készülnek arra, hogy veletek kapcsolatba kerülve, új hajtásként ismertessék veletek tanításomat.
  A siker érdekében Rajtam semmi nem fog múlni. MEGÁLDOM VÁLLALKOZÁSOTOKAT. "

  (Jézus; A Hang, 3/190)

  16. hét
  (2004. 04. 12-18.)

  Témánk: Az alkoholprobléma helyes kezelése; Ki lehet Jézus tanítványa

  Kérdező: Uram! Egyik legsúlyosabbnak tűnő problémáját hozza Eléd valaki, aki nagyon szenvedi azt, hogy nem talál semmi megoldást e problémára: Alkoholista férje mellett hogyan lehet elviselni az életet?

  A HANG válasza:

  "Drága Gyermekem! Valóban az egyik legsúlyosabb probléma ez a földi életben. Ősellenségetek ezáltal tud legtöbb embert gyilkossá tenni. Igen, mert kikapcsolja az emberből éppen azt, ami által ember az ember, az értelmét.
  E súlyos problémánál világosan kell látnod, hogy amint egy folyamot nem lehet megszüntetni azáltal, hogy valaki kezdi kimeregetni belőle a vizet, hanem csak úgy, hogy a forrás megszüntetését kell vállalnia, éppen így az iszákosságnál a tüneti kezelések, a veszekedések, a fogadkozások, az elhatározások semmit sem érnek. A szeretetlenségnek minden formájával fel kell hagyni.
  Gyökeres orvoslás az egyetlen vállalható terápia. Tehát azt kell kinyomozni közösen a józan állapotban lévő iszákossal, hogy mi az, ami elől az italhoz menekül. Ez a forrás. Ezt kell megszüntetni. Az iszákos-mentő akciók is csak annyiban lesznek sikert hozók, amennyiben ez az elv irányítja őket. Ezt a feltárást mindenképpen meg kell próbálni. Enélkül Én sem tudok segíteni. Ha valaki megpróbálta ezt, és nem sikerült, akkor tudok segíteni. De itt is áll az az igazság, hogy helyettetek semmit, értetek mindent.
  Tehát még az sem elég, hogy valaki azt mondja: 'Vállalom, hogy megtérek, imádkozzatok értem.' Nem, ez nem elég, mert nem is igaz a megtérési nyilatkozata. Egy megtérési nyilatkozat csak akkor igaz, ha a nyilatkozó vállalja a beígért megtérés feltételeit. Csak ott tudok segíteni, ahol őszinteség van. Ha az, aki mindent megpróbált annak érdekében, hogy iszákos társán segítsen, és ez nem sikerült, akkor igenis rendelkezésére állok annak, aki Engem befogadott életébe. Nemcsak az az igazság, hogy senkit sem engedek erején felüli megpróbáltatásba kerülni, hanem az is, hogy messze több erőt kap a Hozzám tartozó ártatlan fél, mint amire szüksége van. Én nem szűkösen mérem adományaimat az enyéim javára.
  Kérdésedre tehát a válaszom ez: Meg kell próbálnod részeges társaddal e témáról olyankor beszélni, mikor józan állapotban van, s közösen megkeresni a megszüntetendő forrást. Volt már olyan eset, hogy ilyen beszélgetéskor az lett nyilvánvaló, hogy éppen a józan fél a forrás. Igen, mert magatartását nem az a szeretet éltette, amely Belőlem árad.
  Ha nem sikerül e témát megbeszélned iszákos élettársaddal, s erről nem tehetsz, akkor Én mindent lelked fejlődésének javára tudok fordítani. De azt a gondolkodás-átalakítást, amely feltétlen feltétele az Én békémnek, azt nem tudom sem Én, sem más helyetted megtenni.
  A gondolkodás-átalakításnak pedig legegyszerűbb módja az evangéliumokban megtalálható tanításom átelmélkedése. A Belőlem áradó kegyelem csak abban az irányban tud hatni, melyben értelmed nyitott. Én annak idején azt kértem tanítványaimtól: "Tegyetek tanítványommá minden népet." Ebben a minden-ben te is benne voltál. Tanítvány pedig csak az, aki állapotszerű tanuló. Ezért fontos az evangéliumaimban / és nem a Biblia többi részeiben/ megtalálható tanításom átelmélkedése. Ez a boldogság útja.
  Ne feledd! Még pillanatnyi örömöket sem adnak ingyen. Azért a békémért és boldogságért, mely jelenlétem következménye, bizony ezt az árat kell megfizetni. Ez ennyibe kerül.
  Hidd el, nem vagyok személyválogató. Számodra is rendelkezésre áll erőm, békém egyaránt. Ennek biztosítása pedig a gondolkodás-átalakítás útjának komoly vállalása.
  Amikor azt mondtam: "Bízzatok, én legyőztem a világot", akkor a te világodnak legyőzését is gondoltam. Te tehát a GYŐZTES oldalán állsz. Így van ez akkor is, ha pokol tombol körülötted.
  Most felelek a másik kérdésedre. Azt kérdezed, hogy mit kell tenned, hogy ép testben ép lélek legyen. Válaszom: Semmit. Neked csak azt kell tenned, hogy ép lélek legyen benned, hogy az Én Lelkem legyen irányítód. Ennek biztosítása a reggeli ima által valósulhat meg. Ha megbeszéled reggel a napodat Velem, s kéred erre áldásomat, biztos lehetsz benne, hogy nem hagylak magadra. Ha pedig tudod, hogy Velem járod életed útját, akkor többet fogsz foglalkozni Velem, mint a napi fölmerülő problémákkal. Ha két egymást szerető lélek kapaszkodik fölfelé bármilyen sziklás, köves, göröngyös úton is, sokkal jobban el lesznek foglalva egymással, mint az út nehézségeivel. Még csak eszükbe sem jutna egyiknek sem, hogy ezt mondja: 'Nem tudok tovább menni veled az út nehézsége miatt.'
  Nehézségeidben jó, ha többször eszedbe jut: Mi ez az örökkévalósághoz képest!
  Megerősítlek abban, hogy templomaimban különösen hatékonyan tudok kapcsolatba kerülni veled. Az a megjelenési formám, mellyel ott találkozol, hatalmas erőforrás lehet számodra, és mindazok számára, akik hisznek Bennem.
  MEGÁLDALAK: Vess keresztet!"

  (Jézus; A Hang, 3/191)

  17. hét
  (2004. 04. 19-25.)

  Témánk: Leszületik-e Jézus újra? Gyümölcsök, amelyek leleplezik a jelen prófétáit; Pszichológiáról, időről...

  Kérdező: Uram! Kezd elterjedni az az állítás, hogy Te egy kislányként újra megjelensz, és még azt is tudni vélik, hogy Anna lesz a neved.

  "Barátom! Tévedésben vannak, nagy-nagy tévedésben vannak, akik az újraszületésemet emlegetik. A jó szándék nem elég ahhoz, hogy valaki tévedhetetlen legyen. A jó szándék semmiféle ismeret pontosítását nem biztosítja. A Rólam terjesztett kijelentés, miszerint újra megszületnék, ha a terjesztők végig gondolnák, akkora összevisszaságot eredményezne szerte a világon, hogy egész eddigi áldozatom és tanításom tönkremenne bele. Gondold csak el: Ha mást kezdenék tanítani, mint kétezer éve tanítok, akkor olyan öngólt lőnék Magamnak, mely tökéletesen megszüntetné nemcsak e kijelentésemet: 'Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak', de azt is :'Bízzatok, én legyőztem a világot.'
  Mondtam nektek, hogy eljön az az idő, amikor majd azt fogják mondani:Itt a Krisztus, ott a Krisztus. De azt is mondtam, hogy ezt ne higgyétek el, mert jönnek hamis krisztusok és hamis szellemek, s ha lehet, még a választottakat is megtévesztik.
  Éppen az a legkellemetlenebb ebben, hogy jó szándékú emberek válnak becsapottá bizonyos hamis szellemektől. - Világosan megmondtam, hogy gyümölcseiről meg lehet ismerni őket. Gyümölcseik nem csupán a tetteik, melyeket látványosan végeznek, hanem baráti körük, erkölcsi hozzáállásuk keresztemhez, barátaimhoz és mindahhoz, amit az elmúlt kétezer év alatt szent-nek ismertetek meg. Nem a bódulat, hanem a hódolat jellemzi enyéimet. Hódolat a múlt tiszta forrásai iránt, a szentek és vértanuk seregei iránt, hódolat azok előtt a bilincsek előtt, melyeket enyéim Értem viseltek. Ezek azok a gyümölcsök, melyek leleplezik a jelen prófétáit. Igenis, meg lehet tudni, hogy kit küldtem Én, és ki jött közétek Ellenemre.
  Bár hirdetem, hogy a félelem rosszabb, mint a tévedés, de ettől még a tévedés rossz marad, melyet igyekeznetek kell kerülni.
  Tudnotok kell Rólam, hogy van olyan megjelenési formám, melyet kegyelmi módon való jelenlétnek neveztek. Így vagyok benne enyéimben, nőkben, férfiakban egyaránt.
  Tanításom egyszerűen alkalmatlan arra, hogy nőként elindíthattam volna. Képzeld csak el, ha mint nő, ilyeneket mondanék: Aki első akar lenni, legyen az utolsó, legyen mindenkinek a szolgája, sőt rabszolgája! Milyen kapóra jött volna ez akkor is, és milyen kapóra jönne ez most is a férfiaknak. Képzeld csak, milyen embertelen sorba taszítottam volna az akkori, és a mostani nőket is. Nőként nőknek, férfiaknak hirdetni ilyesmit, bizony tökéletesen lehetetlen lett volna, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok. - Hisz még így sem fogadjátok el!
  Most nem fejtegetem tovább a fenti tévedést, mert az, aki e kérdést általad feltette, nagyszerűen gondolkodó lény, s ő maga is sok érvet tud találni állításom igazolására, - ha akar.
  A másik kérdés, melyet feltett: a pszichológia és az idő problematikája.
  Ezt most nagyon röviden intézem el. E témák boncolgatása nem érinti az erkölcs területét. A legkiválóbb pszichológiai ismeretekkel rendelkező lélek is elkárhozhat, s lehet megpróbálni az időt úgy dimenzionálni, hogy attól függetleníti valaki, ami által létezik, vagyis a mozgástól. Az ilyen és ehhez hasonló szellemi bravúrkodások rengeteg időt és szellemi energiát igénybe vesznek egy olyan kérdés boncolására, melyet mát az ismert Ágoston így fogalmazott meg. "Mi az idő? Ha nem kérdezed, tudom. Ha kérdezed, nem tudom." Hát erről van szó."
  MEGÁLDALAK A LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/192)

  18. hét
  (2004. 04. 26. - 05. 02.)

  Témánk: Atyáról, értelemről, nehéz körülményekről

  Kérdező: Uram! Ma sok üzenetet kapunk a szellemvilágból. Ezek között az egyik furcsa közlés számunkra az, hogy e szó: ATYA, valójában kit jelent. Te tulajdonképpen két Atyáról beszéltél. Az egyik a Te Atyád, a másik a mi Atyánk. Egy ez, vagy különböző?

  A HANG válasza:

  Barátom! Az, aki ezt a kérdést általad felvetette, olyan ismeretnek akar birtokába jutni, ami sem őt, sem mást nem hozna közelebb Hozzám. Én mégis válaszolok e kérdésre, de megismétlem: E kérdéssel nem az a kérdező szándéka, hogy Én jobban éljek benne, hanem egy új ismeret érdekessége izgatja. - Halld hát válaszom!
  Égen és földön EGY ISTEN VAN. Amikor Én atyáról beszéltem, akkor erről az Egy Istenről azt adtam tudtotokra, hogy Nekem másképpen Atyám Ő, vagy inkább így mondom: Én másképpen vagyok Istennek Fia, mint ti. Az Én atyám és a ti atyátok EGY ÉS UGYANAZ. De lényegesen más Nekem ezzel az Atyával a kapcsolatom, mint nektek. Ha külön atyám lenne nekem és külön atyátok lenne nektek, akkor nem neveztelek volna benneteket testvéreimnek feltámadásom után. Ugyanazon szó alatt Én ugyanazt szoktam érteni, mikor veletek beszéltem és beszélek.
  Igaz viszont, hogy különböző dimenziók vezérszellemeit szokták atyáknak nevezni azok, akik nem az Én tanításom hallgatóiként ismerték fel életük értelmét. Ti ne vegyétek át ezek szóhasználatát, mert csak zavart keltenek bennetek. Fogadjátok el, hogy az Én Atyám és a ti Atyátok egy és ugyanaz az Atya, csak a Velem és veletek való kapcsolatában különbözik annyira, hogy kénytelen voltam mindig kihangsúlyozni, hogy nem ugyanaz ennek az Atyának viszonyulása Hozzám és hozzátok. Akkora különbség van a kettő között, hogy ti sohasem mondhatjátok, hogy aki titeket lát, az látja az Atyát is. Én viszont ezt joggal mondhattam. Bennem számotokra úgy jelenült meg, mint Én. De számomra nem. Egészen másképpen! Úgy ahogy szavakkal semmiképpen sem tudom ezt veletek érzékeltetni. Ezért különböztettem.
  A másik kérdése az általad kérdezőnek, aki természetének keménységét racionalitásával indokolva ezt helyteleníti, s úgy gondolja, hogy igazán az a hiteles, amit nem kell magyarázni, ezért szeretne lágyabb lenni. Mi ennek az útja, módja?
  Válaszom: Először is a racionalitás jó, értékes. Nagyon is az. Aki a rációtól fél, az az igazságtól fél. Helytelen megállapítás az, hogy igazán az a hiteles, amit nem kell magyarázni. Mindent meg kell tudnotok magyarázni. Csupán arról lehet szó, hogy vannak esetek és vannak személyek, mikor nem szükséges valamire a magyarázatot megadni. Értelmetek elhanyagolása mondatta Velem felétek azt az éppen nem dicsérő kijelentésemet, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál.
  Nem az értelem keményít helytelenül, hanem az értetlenség és az értelmetlenség. Ha valaki nagy hangsúlyt tesz arra, hogy értelmes legyen, annak még akkor is rendeződik élete, ha csupa értelmetlen emberrel van körülvéve. Sokszor jusson eszetekbe e kijelentésem: "Nektek adatott tudni az Isten országa titkait." /Lk. 8;10/b./
  Valamit mondanom kell még azokról a nehéz körülményekről is, melyeket sem letagadni, sem megszüntetni nem lehet a kérdező életében.
  Amikor azt mondtam, hogy vegyétek magatokra az Én igámat, ezt azért mondhattam, mert Én nem vagyok elválasztható igámtól. Az Én igám nem más, mint annak a szeretetnek megélése, mely nem érzelmeket akar konzerválni, hanem azt a jót akarja másnak, amit önmagának is joggal kíván.
  Csak puhány emberek málnak szét a körülményeik nehézsége alatt. Aki engedi, hogy Én éljek benne, az minden körülményben képes reményből élő emberként élni, mert tudja, hogy a körülmény csak a szemetet határozza meg. Mint tudjátok, szemét önmagában nem létezik. De bármi lehet azzá, ha elhagyja helyét. Tehát csak a körülménye miatt mondható valamire, hogy szemét.
  Nektek még a hajatok szálait is számon tartja Atyátok. Csak azt kell elfogadnotok, hogy többet értek, mint a verebek. Aki ezt elfogadja, annak el kell kezdenie gondolkodását ráirányítani azokra az értékekre, melyek miatt többet ér, mint a verebek.
  Leányom, most közvetlenül neked szólok. Ezeket az értékeket nem Nekem kell elmondanom neked, hanem neked kell meglátnod, és elmondanod Nekem. Minden nehéz körülménynek ez a megoldása. Minden más csupán tüneti kezelés. MEGÁLDALAK!"

  (Jézus; A Hang, 3/194)

  19. hét
  (2004. 05. 03-09.)

  Témánk: Átokról, érzésekről, szívűgyről, bűnről, reinkarnációról...

  Kérdező: Szeretném mindig érezni jelenlétedet Miért nem valósulhat ez meg? Bűneim, viselkedésem miatt, vagy valami átok van rajtam? Mennyire bántottalak meg eleséseimmel? Hogyan viszonyuljak családomhoz? Mi a véleményed a munkámról, építkezésről, betörésekről, betörőkről? Van reinkarnáció?

  A HANG válasza:

  "Okosan tetted, hogy Elém hoztad ezeket a kérdéseket. De már előre megmondom, hogy nem tételes válaszokat fogsz kapni Tőlem. Olyan anyagot adok, melyből kiformálhatod kérdéseidre a választ. Teszem ezt azért, mert munkatársamként szeretlek, és nem éretlen gyermekként, aki még akkor sem tud mit kezdeni a kapott tanácsokkal, ha szájába rágják.
  Először is megnyugtatlak, hogy semmiféle átok nem ül rajtad, ha visszavonod azokat az átkokat, melyeket valaha másokra mondtál. Csak olyan emberen van átok, aki gonosz lelkeket hív segítségül tervei megvalósításához. Átok csak addig van rajtad tehát, míg valakit megátkoztál, s azt nem vontad vissza. Tehát csak az átkozódó emberen van átok.- E téren tehát könnyű magadon segíteni.
  A másik, amit tudnod kell, hogy az érzések nem konzerválhatók. Engem nem lehet érezni. Csak Miattam lehet jól vagy rosszul éreznie magát valakinek. Kapcsolatunk tehát nem érzés dolga, annak ellenére, hogy szívügy. Vagyis olyan szeretet jelenléte, mely azonos a jót akarással. Azért szívügy, mert békémet hordozza.
  Bűneidről pedig tudnod kell, hogy azokkal kizárólag csak magadnak ártottál, mivel az Istent-szeretőknek minden javukra válik. Örülhetsz hát annak, hogy még saját bűneid is, melyeket a múltban elkövettél, s melyekkel csak magadnak ártottál, ha megbántad azokat, tehát Istent-szerető lettél, akkor ezek is javadra válnak. Igen. Szinte mindenkit, akik hozzám tartoznak, bűneik felismerése, megbánása juttatta el Hozzám! A bűnöd tehát csak addig szakít el Tőlem, míg akarod. Mihelyt Engem akarsz, bűnöd az, ami Hozzám lódít.
  Te a földön közvetlenül nem tudsz szeretni Engem. Csak elmondani tudod, hogy szeretsz. Megmutatni csak másokat szeretésed által tudod. Én is csak ajándékaimon keresztül tudom kimutatni irántad való szeretetemet, pedig te e szeretetem által létezel. Ez történik olyankor is, mikor érzed jelenlétemet. Ezt azért nem általánosíthatom, nehogy Engem ajándékaim mögé helyezz. Nehogy ajándékaim fontosabbak legyenek neked, mint Én.
  Ha szeretlek, márpedig téged is úgy szeretlek, mint senki mást, ezért van egy belőled, - akkor meg kell óvjalak az önzéstől, mely könnyen elhatalmasodik azon, aki ajándékaimat többre értékeli, mint Önmagamat. Aki nem érez Engem és mégis akarja azt a jót, amit Én akarok, az sokkal közelebb van hozzám, mint az, aki akár extázisig menően érzi jelenlétemet.
  Családoddal és munkáddal kapcsolatban arra hívom fel figyelmedet, hogy tisztítsd magadban a szándékot. Az a legtisztább szándék, ha Értem teszed azt, amit teszel. Ez áll családban, munkában és mindenütt. Előttem nincs külön családapa, munkásapa, szórakozó apa, stb. Ember van, akinek szándéka dönti el, hogy mennyire tartozik Hozzám.
  Minden munkádon, minden építkezésen rajta van áldásom, ha Értem történik. Ez még akkor is így van, ha betörők tönkreteszik bárkinek munkáját. A szándékot nem tudják tönkretenni.
  A reinkarnációval kapcsolatban azért jelent számomra problémát válaszom, mert egészen mást értesz reinkarnáció alatt, mint ami az a valóságban. Annak idején azt sem mondhattam meg, hogy Én vagyok a Messiás, mert egészen más tartalom volt az emberek tudatában erről, mint amit a valóság hordozott. Így vagyok most Én is veletek. Van inkarnáció, de nem úgy, mint ti elgondoljátok. Nem úgy, hogy ennek tudata gyengíthetné a jelen megszentelését. Ezért nem is beszéltem bővebben erről akkor, mikor názáreti vándortanítóként jártam köztetek.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/195)

  20. hét
  (2004. 05. 10-16.)

  Témánk: Minden tárgy, személy és esemény eszköz ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz

  Kérdező: Uram! Elvesztettem a macskámat. Valaki ellopta? Agyonütötte? Elkóborolt?

  A HANG válasza:

  HANG:" Aranyos vagy. Feltételezéseidet vegyük sorra: 1. Ellopta valaki: Egykor azt mondtam:" Ha valaki el akarja venni köpenyedet, add oda a köntösödet is." Ez azt jelenti a te esetedben, hogy ha valaki elveszi macskádat, add oda a kutyádat is. Képes vagy erre?- Ha igen, akkor semmi gond. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy megelégszik csupán a macskáddal. Ha nem vagy erre képes, akkor még fejlődnöd kell Bennem. 2. Agyonütötte valaki. Ha véletlenül - mondjuk elgázolták, - akkor az illető maga is fájlalja, de már segíteni nem tud. Ha tudatosan, akkor nem fájlalja. Tehát neki legalább nem fáj. Ennek örülnöd kéne, ha komolyan veszed a szeretet parancsát. - Az, ami neked fáj ebben, az azt jelenti, hogy meg voltál kötözve egy macskával. A megkötözöttség még akkor sem jó, ha ember emberrel van megkötözve. Ha pedig állattal, akkor egyenesen káros, mert összekeveri az értékrendet, összekeveri a célt és az eszközt. Minden tárgy, személy és esemény eszköz. A cél: Hozzám közelebb kerülni, tehát minden eseménynek ezt kell megcéloznia. Egy macska elvesztése is. 3. Elkóborolt. Vagyis teszi azt, amit istenadta természete, ösztöne megkíván. Hát ennyi. - Aranyos vagy."

  (Jézus; A Hang, 3/196)

  21. hét
  (2004. 05. 17-24.)

  Témánk: Politika, korábbi választások...

  Kérdező: Uram! Mi a véleményed a szocialisták győzelméről hazánkban?

  A HANG válasza:

  "Ezt inkább Nekem kellene kérdeznem tőletek. Az Én országom nem ismer tülekedést, pozíció-harcot, hatalmi rangvitát. Az Én országom nem e világból való.
  A ti földi országotok olyan, amilyenné teszitek. Az Én országom olyan, amilyenné Én teszem. A ti országotokban kell nektek az Én országom életstílusát bemutatnotok. Minél inkább megteszitek ezt, annál inkább kiütközik a különbözőség a kettő között. Nem azért győzött tehát az ateista irány, mert ti rosszabbak vagytok, hanem mert jobbak vagytok másoknál. Amikor e világ Fejedelme átengedi nektek e világ kormányzását, akkor már nagy baj van nálatok, bennetek. Ahol nem ateista irány uralkodik a földön, ott egyházi vezetőiteknek még lehetőségük sincs a megtérésre. Igaz, így se sok, de a semminél azért több lehetőségük lesz felismerni azt, hogy Hozzám tartozni nem azonos azzal, hogy a hatalomhoz is tartozni kell. Éppen ellenkezőleg.
  Adj tehát hálát azért, hogy e világ Fejedelme érzékelhető módon kénytelen működni. Így jobban felismerhető, hogy mi fontos számára, és ezáltal az enyéim jobban tudnak magukra vigyázni. Ne bánkódj, az Enyéim csak jól járnak ezzel!"

  (Jézus; A Hang, 3/197)

  22. hét
  (2004. 05. 24-30.)

  Témánk: hatalom - szolgálat

  Kérdező: Uram! Veszélyes-e a zsidó uralom?

  A HANG válasza:

  "Semmiképpen! Van egy olyan törvényszerűség, melynek a másik neve kegyelem. Ezzel nektek nem is kell foglalkoznotok. Nem, mert amit most kegyelem alatt értek, az nem más, mint az Én benső munkám teremtményeimben. Ilyen kegyelem az a kiválasztottság, melyet a zsidók magukban hordanak. De a kegyelem nem jelent igazságtalanságot olyan értelemben, hogy bárkivel is kivételeznék ezáltal. Ha valaki a Tőlem kegyelemként kapott kiválasztottságot arra használja, hogy mulandó, hatalmi érdekek szolgálatába állítja magát, - gondolj az egyházi vezetők különböző rang- és címkórságára - akkor önmagának feltétlenül árt, de hát ezt sem ti, sem én megváltoztatni nem tudom. A rosszat nem tudom olyan címkével ellátni, mely azt Általam kívánatosnak hirdethetné.
  A hatalom, mint uralom emberek, társadalmak felett, ROSSZ! Ezért szólítottalak fel benneteket arra, hogy aki első akar lenni, az legyen az utolsó, önuralma által legyen SZOLGA!
  A zsidóság a vezető szerepek lefoglalása által nem tesz mást, mint negatív módon tesz tanúságot arról a kegyelemről, mely kiválasztottságuk által az Én munkám bennük. Nekik nem jó. Időnként ez a nem jó annyira fölgyülemlik, hogy a történelem ezeket a korokat zsidóüldözések- korának nevezi. A zsidóüldözések, az antiszemita megnyilvánulások nem mások, mint a bennük működő kegyelmem elrontásának következményei kárukra. Kárukra, és nem a ti károtokra."

  (Jézus; A Hang, 3/198)

  23. hét
  (2004. 06. 1-6.)

  Témánk: Dicsőítő és hálaadó imánkon áll, vagy bukik a boldogságunk!

  Kérdező: Hogyan kell Téged helyesen dicsőíteni, Uram?

  A HANG válasza:

  "Örömmel válaszolok kérdésedre. Igen, mert egy fontos tudnivalóra hívhatom így fel figyelmedet.
  A dicsőítő imára, mint már többször említettem, nem Nekem, hanem nektek van szükségetek. Igen, mert a dicsőítő imában kénytelenek vagytok megfogalmazni azokat az indítóokokat, melyek miatt szívetek dicsőítésemre gyúl. Így egyre jobban nemcsak megismeritek, hanem át is élitek mérhetetlen jóságom tengerének egy-egy sugarát, ami miatt dicsőítésem nemcsak jogos, hanem számotokra gazdagító is.
  Válaszom tehát ez: Akkor dicsőítesz jól, ha ennek a dicsőítésnek következtében valóban rálátsz gazdagító szeretetemre életedben. Tehát az dicsőít jól, akiben növekszik a dicsőítésem által a hála. Igen, Én nem üzletet akarok kötni veletek, hanem barátságot. Amennyire átéled, hogy mily mélyre nyúltam le érted, annyira tudlak Magamhoz emelni. Akkor dicsőítesz tehát, ha imádban nem az áll előtted, hogy mit tettél Értem, hanem az, hogy mit tettem veled.
  A dicsőítő ima tehát előszobája a hálaadó imának. A dicsőítő ima a mindenkire kiterjedő általános szeretetem felismerését zengi, míg a hálaadó ima a hálálkodó személy által felismert önmagára szabott jóságomról tesz tanúságot önmaga, - illetve, ha nyilvánosan történik - mások előtt. Mindenképpen igaz tehát, hogy a dicsőítő, hálaadó imára nektek olyan nagy szükségetek van, mint a testnek a levegőre. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire nagy szükségetek van rá! Ezen áll-bukik boldogságotok ezen és a másvilágon egyaránt."

  (Jézus; A Hang, 3/199)

  24. hét
  (2004. 06. 7-13.)

  Témánk: Helyes viszony a Szűzanyához

  Kérdező: Oly sok csoportosulás vette már föl Mária nevét. Mi a véleményed arról a társaságról, amely Mária koronájára is hivatkozik elnevezésében?

  A HANG válasza:

  Kérdezd meg Máriát!

  Kérdező: Drága Szűzanya! Mondj hát véleményt!

  A HANG válasza:

  "Emberi természetetek és az én gyakori megjelenéseim okozzák azt, hogy nevemet zászlótokra tűzitek. Megmondom úgy, ahogy van: nem örülök ennek. Bár ti azért teszitek, az a célotok ezzel, hogy érzékeltessétek a kívülállókkal azt a tartalmat, melyhez segítségemet remélitek, mégsem tudom helyeselni. Sajnos nem azt éritek el vele, ami lelketeket előbbre vinné. Sokkal fontosabb lenne az, hogy ti hallgassatok rám, mint az, hogy én hallgassak rátok. Ti nem segítség hiányában szenvedtek, hanem okosság hiányában és elszántság hiányában. Vagyis HIT hiányában.
  Én a béke Királynéja vagyok. A koronák és a kardok itt a földön nagyon édestestvérek. Sőt! Ugyanazon érem két oldala. Nem jó az, ha nem az alázatomat akarjátok követni, hanem inkább Istentől kapott szerepemért kívántok koronával ékesíteni. Én nagyon szeretem a szépet, de annak belülről jövő kisugárzásnak kell lennie, és nem kívülről fölvett ruhának.
  A szerzetesi élet minden formája idegen szent Fiam szándékától. Nem jámborkodásra van szüksége a világnak, hanem okosságra, elszántságra, a hittől átjárt józan ész használatára. A szerzetesek eddig is csak tüneti kezeléseket tudtak adni a földi élet poklában fölmerülő nehézségekre. Megoldást csak Fiam tud adni. Ő pedig nem azért imádkozott az Atyához, hogy vegyen ki benneteket a világból, hanem azért, hogy szabadítson meg benneteket a gonosztól. De ezt csak veletek együtt tudja megtenni, nélkületek nem."

  (Jézus; A Hang, 3/200)

  25. hét
  (2004. 06. 14-20.)

  Témánk: Az okoz Jézusnak örömet, ha okosan másért élünk

  Kérdező: Jézusom! Mi okoz Neked örömet, és mi az, ami megszomorít?

  A HANG válasza:

  "Az Én örömforrásom ugyanaz, mint a tiétek, mint a tiéd. A SZENTLÉLEK. Ami ŐT megszomorítja, az Engem is megszomorít. Őt pedig az szomorítja legjobban, hogy nem szeretitek a SZERETETET. Az szereti a SZERETETET, aki engedi önmagában ŐT szabadon működni. Az szomorítja, aki akadályozza az Ő szabad működését. Az jár az ŐT örvendezés útján, aki nem azt mérlegeli, hogy hol lehet könnyebben boldogulni, hanem azt, hogy kit hogyan lehet legjobban boldogítani, vagyis azon jár esze és szíve, hogy kit és hogyan lehet legjobban megtanítani arra, hogy másokat szeressen, és ne csupán önző módon csak önmagával legyen elfoglalva. Sohasem leszel boldog, ha másoktól várod azt, hogy boldogítsanak. A boldogítás az Én feladatom. Ezt senki soha át nem veheti Tőlem.
  Az okoz tehát Nekem örömet, ha okosan másért élsz. Azért mondom, hogy OKOSAN, mert lehet bután is másért élni, vagyis ész nélkül. Ennek nem örülök."

  (Jézus; A Hang, 3/201)

  26. hét
  (2004. 06. 21-27.)

  Témánk: Egyetlen hivatás van a világon: a SZERETNI TANÍTÁS. A többi minden más munka!

  Kérdező: Gyógyító közösség összefügg-e életfeladatommal?

  A HANG válasza:

  "Ezt most ki kell tisztáznom előtted. Általában azért vagy tele kérdésekkel, mert nem dolgozol világos, egyértelmű fogalmakkal. Ha szavaidat mélyebben átgondolod, alig fogsz olyan problémával találkozni, amit meg ne tudnál oldani Velem, tehát amit mások segítségével kellene kibogoznod.
  Nézzük most részleteiben kérdésedet. Mit jelent az, hogy gyógyító közösség? Nyílván olyan emberek társaságát, akik külön-külön életük főfeladatának a betegek meggyógyítását tartják. És mint jelent e szó: életfeladat? Ha azt jelenti, hogy azonos azzal, amire teremtettelek, akkor azt kell mondanom, hogy senkinek a világon nincs szüksége gyógyító közösségre, mert senkit sem teremtettem arra, hogy gyógyító közösségben egész életét azzal töltse el, hogy betegeket gyógyít. Ha életfeladat alatt azt kell érteni, amiből meg kell élned a földön, akkor persze, hogy van olyan foglalkozás is, amit egy gyógyító közösségben kell elvégezned. Jó pénzért vállalnod is kell az ilyen munkát, ha késztetést érzel magadban erre. De hogy valaki EZÉRT éljen, arra soha sem tudnám áldásomat adni. Én nem gyógyítani jöttem a földre, és nem küldetem enyéimet sem kizárólag, egész életet betöltő gyógyító szolgálatra. Egyetlen hivatás van a világon: a SZERETNI TANÍTÁS. A többi minden más munka! Eszköz arra, hogy hivatásotokat, a SZERETNI TANÍTÁST megvalósítsátok."

  (Jézus; A Hang, 3/202)

  27. hét
  (2004. 06.28.-07.04.)

  Témánk: Test és lélek, imádság, stb...

  Kérdező: Helyes-e az összefüggések látása test és lélek között? - Ismeretszerzés előző életünkről lehetséges-e? Van fölösleges imádság? Mi a véleményed Uram a szülinapomra kapott ajándékról? - Ki legyen a lelki vezetőm?

  A HANG válasza:

  "Vegyük sorra kérdéseidet:
  1. Test és lélek között bizonyos értelemben van összefüggés, és bizonyos értelemben nincs. Van összefüggés olyan értelemben, hogy a testnek szolgáló szerep van a lélek előnyére. Nincs összefüggés olyan értelemben, hogy a lélek képes test nélkül élni, de a test lélek nélkül szétesik. De nem is jó az ilyen kérdésfelvetés. Valójában test, mint anyag, nincs is. Amit ti testnek, anyagnak neveztek, az sűrített szellemi energia. A sűrítettség foka és milyensége meghatározó olyan értelemben, hogy a NAGY EGÉSZ számára sajátos szerepét "felismerje" és beteljesíthesse. Azért mondtam az utóbbit feltételes módban, mert nem következik a "felismerésből" szükségszerűen a szerepfelvállalás.
  Számodra tehát az a helyes magatartás, ha szellemednek szolgálatába állítod egész lényedet, s nem azzal akarsz mindig foglalkozni, hogy anyagi részed minél alkalmasabb legyen szellemi életed szolgálatára. Ha nem ezt teszed, kelepcébe kerülsz, szellemi értékeid elsőbbségét hangoztatva fogod szolgálni a testet. Ez nem jó.
  2. Előző életed iránti érdeklődésed helyett az Én életem iránt érdeklődj inkább. Így jobban jársz. Hidd el, szeretlek annyira, hogy előző életeddel kapcsolatban mindig mindent tudomásodra hozok alkalmas időben. Most annak van itt az ideje, hogy Velem foglalkozz többet, és ne magaddal, főleg ne a múltaddal.
  3. Imádságnak azt kellene neveznetek, ha nem Rólam, hanem Velem beszélgettek. Ennek helyességét az ŐSZINTESÉG-etek határozza meg. Ha igazán őszinte vagy, amikor Velem beszélsz, akkor Én úgyis figyelmeztetlek, hogy mi itt és most a teendőd. Az őszinte embert éppen az jellemzi, hogy nem pótcselekvés számára a Velem való beszélgetés, hanem teendői elvégzését, illetve ennek elvégzésére való felkészülését beszéli meg Velem. - Mint mindent, úgy ezt is el tudjátok rontani. Sajnos az imádságaitok is, a Velem való foglalkozásaitok is lehetnek kibúvók, pótcselekvések, csakhogy ne kelljen átalakítani gondolkodásotokat. Igen, mert az imának nemcsak lendítő, hanem konzerváló ereje is van. És ez képes az ÉN tevékeny szeretetemet leárnyékolni.
  4. Minden, tehát a szülinapra kapott ajándék is alkalmas Felém hozni és Tőlem vinni bárkit is. Véletlenek nyílván nincsenek. Az események egybeesését azonban nemcsak jó, de ártó erők is képesek úgy időzíteni, hogy az elgondolkodtató legyen. Nem szabad beugrani. Több eseménynek és nagyon megnyugtatóan kell egybecsengeni ahhoz, hogy az egybeesést Tőlem jövőnek ismerje meg valaki. - A Sátán az Isten majma. Istent utánozza meglehetősen jó szerepjátszással. Évezredes tapasztalatai kifinomították működési stílusát. Csak az alázatos ember eszén nem tud túljárni. Az alázatnak pedig lényeges része a NYITOTTSÁG FELÉM, tehát az a tanulékonyság, mely az önzetlen szeretetről nem tervezget, hanem azt a jelenben jó szándékkal meg valósítja.
  5. Ami pedig a lelki vezetőt illeti, arról véleményem ez: Az legyen lelki vezetőd, akihez olyan, vagy legalább megközelítőleg olyan őszinte tudsz lenni, mint Hozzám. Csak olyan lelki vezetőt válassz magadnak, aki nem kíván engedelmességet. Igazi lelki vezetőd úgyis Én kell, hogy legyek. Csupán segítséget kérhetsz erre egy földi lelki vezetőtől. Engem nem helyettesíthet senki, és e téren a te felelősségedet sem veheti át tőled senki. Döntened neked kell! Ezt még Én sem tehetem meg helyetted.
  Nagyon szeretlek. Jobban bízzál Bennem! Bennem állapodjál meg! Megáldalak."

  (Jézus; A Hang, 3/203)

  28. hét
  (2004. 07. 05-11.)

  Témáink:

  Erkölcstelen csak józan ember lehet...
  A könnyebb vagy nehezebb nem helyettesíthető be a jobb vagy rosszabb szó tartalmával...
  A szeretet áldozat oldalát tanulni kell...
  Aki újraszületik, az nagyobb szenvedésre születik...

  Kérdező: Bár érthető, hogy mindenkinek önmagának kell erkölcsi magatartását kimunkálnia, de azért csak fontos, hogy kit és hogyan befolyásoltak gyermekkorában. Nemde?

  A HANG válasza:

  "Fölvetett kérdésed nem olyan egyszerű, mint hiszed. Egy ember élete döntések sorozatából tevődik össze. Arra az emberre mondhatjátok, hogy erkölcsös, aki igyekszik az általa megítélt jó mellett dönteni. Abban senkit sem lehet befolyásolni, hogy ne amellett döntsön, ami mellett jónak látja, hogy döntsön. Abban lehet befolyásolni, hogy változtasson nézetén, mivel bizonyos szempontokat addig nem vett figyelembe, s gyakran megtörténik, hogy ezután másképpen dönt, mint előbbre, mert ezt látja jónak.
  Azt nem lehet mondani, hogy aki iszákos, az erkölcstelen. Legtöbb esetben az iszákosok nem erkölcstelenek, hanem betegek. Így van ez a legtöbb narkotikum esetében. Aki erkölcstelen, az tudja ezt magáról. Még dicsekedni is szokott vele. Erkölcstelen csak józan ember lehet. Csak ilyen ember képes tudva és akarva úgy tenni a rosszat, hogy azt esze ágában sincs megbánni. Az ilyen ember az erkölcstelen.
  Húgoddal kapcsolatban valóban lehet mondani, hogy jobb helyen lenne nálatok, de ez a "jobb hely" nagyon csalóka. Először is mindenkinek Nálam van a legjobb helye. Másodszor pedig a könnyebb vagy nehezebb nem helyettesíthető be a jobb vagy rosszabb szó tartalmával. Van olyan, hogy a nehezebb a jobb és a könnyebb a rosszabb. Legtöbb esetben így van. Nekem a kereszten volt a legnehezebb, s egyben a legjobb. Az viszont kétségtelen, hogy ha a szeretet által lehetséges, akkor meg kell könnyítenetek embertársaitok életét. De ez sohasem történhet a szeretet rovására.
  Kedves kis Barátom! A szeretet csak részben spontán dolog. Részben meg kell tanulni. Ez a szeretet áldozat oldala. A reinkarnációval kapcsolatban nagyon óvatosan kell fogalmaznom, mert legtöbb ember e téren nagy tévedésben van. Sokan úgy gondolják, hogy ha van reinkarnáció, akkor nem kell a mostani életüket halálosan komolyan venni.
  Azt mondom tehát: van reinkarnáció, de vágyaitokban azt kell megélnetek, hogy bár ne lenne. Éppen úgy, mint van pokol, de bár ne lenne. A reinkarnáció nem könnyítést jelent. Olyan az, mint mikor valaki súlyos betegsége miatt nagy szenvedésekkel járó kezelésre kényszerül egy kórházban. De van olyan is, mikor egy-egy nagy lélek engedélyt kap, hogy közétek menjen azzal a küldetéssel, amivel Én mentem közétek. Ilyen volt Illés Keresztelő Jánosban.
  Aki tehát újraszületik, az nagyobb szenvedésre születik, mint amit megélt előző életében. A különbség csupán annyi, hogy a nagyobb szenvedést mások kényszerítik rá. Mindenki a jelenlegi életében szenvedéseket okoz magának rossz döntései következtében. A jelenben mások által okozott szenvedéseid előző életed rossz döntéseinek következményei. - Megáldalak"

  (Jézus; A Hang, 3/204)

  29. hét
  (2004. 07. 12-18.)

  Témánk:

  Nem elég az, hogy megbántad bűneidet...
  A megtérés fokozatai...
  Folytass Jézussal rendszeresen párbeszédet...
  Párbeszédimát akadályozó gondolatok...

  Kérdező: Uram! AIDS-fertőzésben szenved valaki. Segítségért fordul Hozzád. Hová is fordulhatna?

  A HANG válasza:

  "Barátom! Valóban, hová is fordulhat egy olyan ember, aki minden nap szembesül azzal, hogy ő halálra ítélt? Két út között választhat csupán. Emiatt előnyben van azokkal szemben, akik nem fertőződtek meg AIDS-el, mivel azok három út között választhatnak, holott mindenki számára csak EGY ÚT A JÓ ÚT.
  A két út pedig a következő: Vagy átadja magát olyan benső szorongásnak, mely csak különböző narkotikumok által teszik elviselhetővé számára a jelent, vagy átadja egészen magát Nekem. - Most neki szólok közvetlenül:
  Drága Gyermekem! Mivel valóban megbántad botlásaidat, ezért érzékeltettem veled, hogy mennyire szeretlek. Gyötrődéseidben úgy álltam melletted, hogy azt nem tudtad észre nem venni. Lelkedről a múlt árnyékait el tudtam hessegetni. Így megtapasztalhattad, hogy mit is jelent a Hozzám tartozás tudata. Igen. Depressziódból kihoztalak már némiképpen, de ennél többre nem tudtam jutni veled. Most megmondom, hogy miért. Azért, mert a boldogsághoz, az Én zavartalan, teljes jogú munkámhoz fölötted nem elég az, hogy megbántad bűneidet. Még egy kisdiáknak sem elég, hogy fájlalja hanyagságait rossz jegye miatt, hanem valamit még nagyon meg kell tennie. A kisdiáknak tanulnia kell, hogy kijavítsa rossz jegyeit. Te azzal, hogy megbántad bűneidet, még megtérésednek csak kisebbik részét valósítottad meg. Ezután kell, hogy következzék a java. Ez pedig nem más, mint az, hogy add át Nekem életedet. Nagyon kérlek erre! Könyörgöm, tedd meg! Nézd, életeddel már úgysem tudsz nagyon mit kezdeni. Az AIDS-t csak Én tudom meggyógyítani! De nem tehetem, míg nem vagy az Enyém egészen. Nem, nem úgy van, hogy előbb gyógyítsalak meg, aztán majd átadod Nekem életedet. Nem, nem így van. Éppen fordítva. Először add át életedet, úgy add magadat oda Nekem, amilyen vagy, aztán bízd rám a többit. Onnan tudod, hogy meg vagyok elégedve élet-átadásoddal, onnan tudod, hogy igaznak tartom, ha már át tudod élni azt, hogy számodra nem a gyógyulás a fontos, hanem AZ, akinek a kezébe tetted az életedet. Ha világos előtted, hogy csak Én tudlak meggyógyítani, s tényleg átadtad Nekem életedet, akkor számodra már teljesen mindegy, hogy hogyan döntök. Ha igazán szeretsz, akkor örülsz, hogy részedről már le van a gond a döntésről. Én majd tudni fogom, hogy milyen szerep lesz számodra a legjobb a te jövődre nézve is, ha már igazán az Enyém vagy. Ha igazán szeretsz, akkor ne az után vágyódj, hogy meggyógyítsalak, hanem az után, hogy Valóban Enyém legyél. Ez a fontosabb mindennél még annál is, hogy gyermekedet fölneveld. Fontosabb, mert ha van akkora hited, hogy átadd magadat Nekem, akkor azt is el fogod hinni, hogy számomra sokkal fontosabb gyermeked élete, jövője, mint neked. Értsd meg, Velem csak jól lehet járni! Mondj ellene a Kísértő ijesztgetésének! Velem foglalkozz többet, sokkal többet, mint eddig tetted. Sokat mondj hála-imát. Ahhoz, hogy erre képes legyél, ahhoz meg kell tanulnod meglátni szeretetem megnyilvánulásait életedben.
  A megtérésnek az a szintje, melyben most élsz, nem elég. Sajnos legtöbben, miután elárasztottam őket Lelkemmel, megrekednek annál a szintnél, melyben most te vagy. Ez olyan, mint mikor egy beteg megreked ott, megelégszik azzal, hogy jó orvosra talált, s már nem is fárasztja magát azzal, hogy rábízza magát orvosára. Főleg, ha észreveszi, hogy orvosa nem elégszik meg a tüneti kezeléssel. Pedig orvosa éppen ezáltal nevezhető JÓ orvosnak.
  Nagyon szeretlek! Kimondhatatlanul! Folytass Velem rendszeresen párbeszédet. Erőltesd rá magadat arra, hogy olyan gondolatok jussanak eszedbe, melyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Nem Miattam kell erőltetned magad, hanem miattad. Én a Forrása vagyok az említett gondolatoknak, de neked kell eltávolítani azokat a gátlásokat, melyek akadályai e Forrás feltörésének. Ilyen gátlások: nincs értelem; minden mindegy; majd csak lesz valahogy; nem Jézus az, aki beszélni akar bennem, csak én akarom vigasztalgatni magam; szegény kislányom, mi lesz vele; nem is szeret igazán az Isten; nem is érdemlem meg, hogy foglalkozzék velem; mit számít neki, hogy mi van velem; stb.
  Az ilyen és ehhez hasonló gondolatok mind a Megtévesztőtől jönnek. Ezeket direktben nem tudod legyőzni, csak indirekt módon, vagyis úgy, hogy nemcsak hiszel a Forrásban, aki benned él, vagyis Bennem, hanem segítesz Nekem abban, hogy felszínre törhessenek a számodra építő, vigasztaló, buzdító gondolatok. Én csak PARTNERED tudok lenni a földön. Ha ezt lehetővé teszed számomra, akkor SZOLGÁD leszek a másvilágon.
  Újra mondom: Nagyon szeretlek. Gondolj erre gyakran, és törekedj meglátni szerelmem jeleit életedben! Így kikerülheted a legnagyobb rosszat, a hálátlanságot, s megölelheted a legnagyobb jót, a hála érzését.
  Nagyon szeretlek, és nagyon várom feltétel nélküli önátadásod, s ennek további, gyakori megismétlését. Ez lesz Számomra a te szerelmi vallomásod.
  Megáldalak. Csókold meg ezt a levelemet, vallomásomat, üzenetemet."

  (Jézus; A Hang, 3/205)

  30. hét
  (2004. 07. 19-25.)

  Témáink:

  Az Őrangyalainkkal való helyes együttműködésről...
  Csak olyan vállalkozásokra, házasságokra, stb. mondj igent, amelyekbe belesodródsz...
  Aki igazán Jézushoz akar tartozni, az soha sem lesz munkanélküli...
  A keresztények legalább nyolcvan százaléka számára az ima pótcselekvés...
  Mi által lehetünk állhatatosak?

  Kérdező: Ki segít nekem "kívülről", ki az őrzőangyalom? Mi az alapvető feladatom? Mit kell tennem, hogy ezt megvalósítsam? Belekezdjek-e egy vállalkozásba, melyet terveztem? Hogyan oszlassam el szorongásaimat? Hogyan növelhető az önbizalom? Hogyan lehetek kitartó?

  A HANG válasza:

  "Közvetlenül a kérdezőnek válaszolok:
  Kedvesem! Nagyon okos, hogy a "kívülről" szót azért tetted macskakörmök közé, mert valójában nem kívülrőlt értesz alatta. Én nem mondhatom meg őrzőangyalod "nevét", de kérdezd meg őt, s ha számodra előnyösnek látja, biztosan meg fogja mondani. Arról azonban szívesen szólok pár szót, hogy ki is ő. Ő a szellemvilág buzgó munkása, aki nem elégszik meg azzal, hogy csak önmaga álljon rendelkezésedre, hanem szellemkapcsolatai révén többekkel figyelteti lelki rezdüléseidet. - Ami viszont nagyon fontos számodra, hogy tudd: szükséges munkájához a te szellemi erőfeszítésed arra, hogy szándékodat világosan igyekezz megfogalmazni. A szellemvilág egyik legnagyobb problémája éppen az, hogy az általuk vállalt kedvenceikben nem találnak elegendő tisztán megfogalmazott szándékot, s emiatt nem tudnak nagyobb hatásfokkal dolgozni, mint ahogy tehetnék, ha tisztán és részleteiben megfogalmazott terveket, leülepedett gondolatokat látnának bennetek. Nem is hiszitek, hogy a bennetek lévő káosz mekkora akadály a szellemvilágnak, hogy segíthessen rajtatok. A káosz megszüntetésére is szívesen vállalkoznának, ha meg tudnátok fogalmazni, hogy mit és miért nem láttok tisztán. Meg kell értened, hogy az angyalvilág segítő, és nem tőletek függetlenül titeket formáló lények szeretetkészsége felétek.
  Azt kérem hát tőled, adj időt magadnak arra, hogy rend teremtődjék benned. Itt is áll az, de tágabb értelemben, hogy a kegyelem csak abban az irányban tud hatni, amelyikben az értelem nyitott. Angyalod csak abban tud segíteni, amiben átlátszó problémát társz eléje.
  Ezzel már alapvető feladatodra rá is mutattam. Szűkebb értelemben az a feladatod, ami mindenkinek, s ez mégsem sablon-feladat. Idő- és szeretet-elszámolás. Vagyis miért szánod arra az idődet, amire szánod, és hogyan teszed azt, amit tenned kell nap mint nap. Tágabb értelemben pedig most kapsz Tőlem egy felismerést: Csak olyan vállalkozásokra mondj igen-t, amelyekbe szinte úgy sodródsz bele. Ez még a házasságkötésekre is áll. Sorsodat komolyan érintő dolgok megtételére Én úgy készítem elő enyéimet, hogy világosan felismerhetővé váljak, mint Forrás. Aki igazán Hozzám akar tartozni, az sohasem lesz munkanélküli. Teológusaitok actus purus-nak, tiszta cselekvésnek mondanak Engem, és az is vagyok. Sőt, azáltal vagyok, hogy az vagyok. Elképzelhetetlen tehát, hogy valaki úgy tartozzon Hozzám, hogy azt tétlenségnek élje meg. Most nem arra gondolok, hogy aki imádkozik, az cselekszik. Nem, mert ez így nem is igaz. Nem mondok nagy számot, mikor azt mondom, hogy az úgynevezett keresztényeknek legalább a nyolcvan százaléka számára az ima nem más, mint pótcselekvés. Lehet, hogy ezen sokan meg fognak botránkozni, de nem baj. Főleg a papjaitok imái pótcselekvések. Nem is tudnák lelkiismeretükben elviselni, hogy hogyan is tudnának család és kötött munkaviszony nélkül jól élni. Mert így élnek. Ennek pedig nem az az oka, hogy keresik Isten országát és igazságát, mert ennek következtében bár meglenne mindenük, de nem lenne több, mint amire szükségük van, és tényleg boldog szegények lennének. A különböző imamennyiségek és szertartás-formák nagyszerű pótcselekvési lehetőségek. De ne érts félre! Azt mondtam, hogy főleg ők, és nem azt, hogy csak ők. Ti mindannyian ódzkodtok olyan gyakorlati programok felvállalásától, melyek hosszú távú állhatatosságot igényelnek belátható haszon nélkül. Pedig az állhatatosság főleg olyasmi mellett kifizetődő, amit nem emészt meg a rozsda, s nem rágja szét a moly, tehát ami örök értékű.
  Végezetül pár szót arról, hogy mi által lehetsz állhatatos. Nem a nagy elhatározások tesznek állhatatossá, hanem az, ha időt szánsz arra, hogy megmotiváld a világosan megfogalmazott célodat, tehát azt, amit el akarsz érni. Nemcsak angyalodnak van szüksége tehát a te elmélkedő imádra, hanem önmagadnak is, azért, mert nem helyetted, hanem érted és veled dolgozik a téged váró, majdan befogadó szellemvilág, ahol egyedül és kizárólag az Én szempontjaim a csúcsérték mindenki számára.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/206)

  31. hét
  (2004. 07. 26-08.01.)

  Témánk: Téves nézetek a jobbáválásban

  Kérdező: Hogyan lehetséges az, hogy valaki évtizedekben mérhető idejű boldog házasság után elhagyja házastársát, gyermekeit éppen akkor, mikor a hűséges fél legtöbbet meditál a szeretetről?

  A HANG válasza:

  "Drága Gyermekem! Örülök, hogy Elém hoztad e problémát. Igen, mert van két általánosan elterjedt téves nézet, s most kérdéseddel kapcsolatban lehetőséget adtál Nekem arra, hogy több ember számára kifejtsem ezzel kapcsolatban véleményemet.
  Az egyik téves nézet: Ha jók leszünk, akkor csak idő kérdése, és jók lesznek körülöttünk azok, akikkel együtt élünk. Ez a téveszme abból ered, hogy valóban a legtöbb ember engedi hatni magára környezete példáit. Csakhogy az ilyen hatások valójában csupán ruhák, melyek a becsületen kívül rengeteg hiúsági, gőg, stb. komplexust takarnak, s e ruhák annál drasztikusabban hullanak le hordozójáról, minél tovább hordozta őket. Azt felismerni, hogy valakiben a kimondott ígéretéhez kötött hűsége nem ruha csupán, hanem lényéhez tartozik, ez csak halálosan komoly válság alkalmával ismerhető fel.
  A másik téveszme: Az a szubjektív tudat, hogy csupán külső hatások biztosítása által válhat valaki belsőleg éretté. Most külső hatás alatt értem az imát, a böjtöket és mindenféle "léleképítő" gyakorlatokat is, akár önmaga, akár mások érdekében fejti ki valaki. Ez tehát annyit jelent, hogy téved az, aki azáltal akar jó lenni, hogy majd saját vagy mások jócselekedetei azzá teszik. Az gondolkodik helyesen, aki, mert belülről a JÓ mellett döntött, ezért, ennek következtében imádkozik, böjtöl, meditál úgy és akkor, amikor AZ, AKI mellett döntött szívében, erre felkéri őt. Tehát semmiképpen sem lehet semmiféle módon kívülről megjavulni.
  Amikor tehát valaki azért meditál a szeretetről, hogy azt elérje, megszerezze, akkor ez nem fog neki sikerülni. De ha valaki azért meditál a szeretetről, hogy abban növekedjen, akkor csodákat élhet meg. Ha valaki azért kapálja kertjét, hogy abból kinőjön olyan virág, melyet bele sem ültetett, akkor hiába kapálja. De ha már bele vetette a magot, és azért kapálja, hogy kinőjön virága, akkor nagyon helyesen cselekszik.
  A te esetedben drága Gyermekem az történt, hogy hosszú időn keresztül olyan ruhát hordott hitvestársad, mely előled is, sőt önmaga elől is el tudta rejteni a benső helyes döntésének hiányát. Mivel pedig a helyes imának, meditálásnak van egy olyan következménye, hogy igazzá tesz, tehát leleplez, ezért, ha valaki helyesen végzett meditálásának energiáját valakire ráirányítja, akkor az - ha akarja, ha nem -, kénytelen felszínre hozni azt, amit addig a ruha eltakart.
  Ti gyakran példálózni szoktatok szent Ágoston esetével, aki tudvalevőleg nagyon kereszténytelen életet élt mindaddig, míg édesanyja, szent Mónika imájára meg nem tért. Ebben az esetben is pontosan fordítva történtek a dolgok, mint ti értelmezitek. Nem az ima hatására került szívébe a kereszténnyé válás gondolata, hanem e mélyen elrejtett és általa tudatlanul is igenelt mag Mónika imájára szökött szárba, tört a felszínre.
  Gyermekem! Örülj annak, hogy imáidnak leleplező ereje van. Önmagamra teremtettelek téged és mindenkit. Csak Bennem lehet maradéktalanul megnyugodni. A leleplezett igazság lehet fájdalmas, de sohasem lehet ártalmas hosszú távon.
  Megáldalak a Bennem otthonra találtak BÉKÉJÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/207)

  32. hét
  (2004. 08. 02-08.)

  Témánk: Tudd mindig megválasztani azt a fórumot, ahol kérdéseidre értelmedben és szívedben egyaránt megnyugtató választ tudsz találni!

  Kérdező: 1. Ki veheti magához az Oltáriszentséget, és milyen gyakran? 2. Ellentmondást látok a Mt 19; 10. és a HANG első kötetének 13-dik fejezete között. 3. A párválasztásnál mi a fontos szempont? 4. Házasságban kinek mi a feladata? 5. Bűn nélkül használhatók-e fogamzásgátlók? 6. Megváltoztatták-e a Bibliát? 7. Vállalható át büntetés? 8. Lehet-e hazugsággal másokat megmenteni? 9. Szervátültetések megengedhetők-e? 10. Gyógyszerek erőszakolhatók-e? 11. Hol az erőszak kezdete?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Kérdéseid nagy részére nem válaszolhatok, mert nem lehet feladatom. Hogy ki és mikor veheti magához az Oltáriszentséget, ezt kérdezd meg bármely paptól, ha már elfelejtetted azt, amit erről tanultál. Senki sem megy a Közlekedési Minisztériumba, ha villamosjegyet akar vásárolni.
  A Mt. 19. és a HANG 13-dik pontja hogyan lehetne ellentmondásban. Máténál az apostolok beszélnek, a HANG-ban pedig Én. Ellentmondás csak akkor lehetne, ha ugyanaz a valaki ugyanabban a témában ellentéteket állítana igaznak.
  A párválasztásnál is mindenkinek tudnia kell, hogy az egymást megértés a legfontosabb. Azt pedig, hogy kinek mi a feladata, azt egymás között úgyis megbeszélik.
  A fogamzásgátló eszközökkel kapcsolatban tudnod kell egyházad véleményét. Ha azt lelkiismereteddel ellentétesnek véled, akkor lelkiismeretedet kell követned. Mindig a lelkiismeretedet kell követni.
  A többi kérdésben is egyházad tanítását megtalálhatod. Ha aztán ezek valamelyikével nem értesz egyet, s meg tudod mondani, hogy miért, akkor kérdezd meg Tőlem akár a HANG-on keresztül, akár közvetlenül.
  Megáldalak, hogy továbbra is szeressél gondolkodni, s tudd mindig megválasztani azt a fórumot, ahol kérdéseidre értelmedben és szívedben egyaránt megnyugtató választ tudsz találni."

  (Jézus; A Hang, 3/208.)

  33. hét
  (2004. 08. 09-15.)

  Témánk: Én elsősorban nem olyan Isten vagyok, aki másokra vigyázok, hanem olyan, akire másoknak kell vigyázni!

  Kérdező: Férjem elhagyott, s leendő élettársam több mint tíz évvel fiatalabb, mint én. Volt férjem gyermekemet ellenünk fordította. - Súlyos műtéteken kellett átesnem. Leszázalékoltak. Előbb jól éltünk, most alig tudom gyermekemet fölnevelni. Nagy gond a szegénységünk. Jézushoz hiába könyörgök, nem hallgat meg. Van ebből kiút?

  A HANG válasza:

  "Drága gyermekem! Én nem látok ebből kiutat. Ha volna, gondolom már régen megláttad volna. Alig van lelkileg rosszabb, mint a kiuttalanság. Hitet, reményt nem tudok adni. Vagy így kell elfogadnod Engem, amilyen vagyok, vagy sehogy. Én elsősorban nem olyan Isten vagyok, aki másokra vigyázok, hanem olyan, akire másoknak kell vigyázni. Persze, ha valahol vigyáznak Rám, akkor Én ott nagyon hálás tudok lenni, s hálám egyik legtermészetesebb megnyilvánulása, hogy ők számomra többet érnek, mint a verebek, vagy a mezők hervadó virágai. De ennek a megnyilvánulásnak megtapasztalói csak azok, akik valóban vigyáznak Rám. Tehát azok élhetik át igazán, hogy mégis csak vigyázok rájuk.
  Gyermekem! Nagyon didergek és fázom közeledben. Te azt akarod, hogy hallgassalak meg, Én pedig azt akarom, hogy te hallgass meg. Eddigi életednek alig volt olyan döntése, melyet előtte Velem beszéltél volna meg. Mindig irányítani akartál Engem, s bár szolgálni szeretnélek, de a rosszat soha nem Én okoztam neked. Ennek ellenére sajnos lelked mélyén legtöbbször Engem okoltál. Te jogosnak érzed kimondani :"Nem ezt érdemlem." Pontosan így fogalmazhatok Én is nálad: Nem ezt érdemlem.
  Gyermekem! Nagyon kicsiny az a terület, melyben Én működhetek életedben. E terület kicsinységét az is mutatja, hogy tudom, hiába is mondanám, mutatnám a kiutat, nem akarnád felfogni. Csak olyan hatást váltanék ki, hogy te elkezdenéd keresni azokat a szempontokat, hogy miért nem lehet elfogadni az általam felkínált kiutat. Különben nemcsak Velem, de a legtöbb emberrel, sőt szinte mindenkivel szemben olyan a hozzáállásod, hogy azt keresed, miért nem lehet jó az, amit a másik jónak tart. - Bizony ezért vagyok Én meglehetősen talonban nálad. Mit is mondjak olyat neked, ami téged épít, buzdít, vigasztal? Mondjam azt, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó? Mondjam azt, hogy gyermeked nem a tiéd, hanem az Enyém? Mondjam azt, hogy te is az Enyém vagy úgy, ahogy vagy? Mondjam azt, hogy sokkal jobban szeretnék a tiéd lenni, mint ahogyan vagyok?, de ez csak akkor volna lehetséges, ha inkább látnád életedben a jót, mint a rosszat?! Mondjam azt, hogy mi az az örökkévalósághoz képest, amit most át kell élned? Vagy azt mondjam, hogy a szenvedés szeretet nélkül a pokol, a szeretet szenvedés nélkül a mennyország, a kettő pedig együtt a földi élet? Ezeket és ezekhez hasonlót mondhatnék még jó párat. De mit ér mindez, ha nem azt veszed ki belőlük, amit kell. Mit ér bármi a világon annak, aki nem a látását, hanem körülményeit akarja megváltoztatni. SEMMIT SEM ÉR!
  Drága Gyermekem! Csak azt tudom mondani: bármit gondolsz, bármit érzel, bármit teszel, Én úgy szeretlek téged, mint senki mást. És ezt azzal tudom igazolni, hogy ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, akkor kettő lenne belőled. Ez így igaz, ha hiszed, ha nem.
  Megáldalak azzal az áldással, mely bizalmamat viszi el hozzád. Bízom benned."

  (Jézus; A Hang, 3/209)

  34. hét
  (2004. 08. 16-22.)

  Témánk: Jézusra könnyű rátalálni, de nem könnyű felismerni

  Kérdező: Uram! Az elmúlt pár évtized alatt a katonaság, párt, ateizmus oda juttatott, hogy hátat fordítottam Neked. Szeretnék visszatérni Hozzád. Mi ennek az útja?

  A HANG válasza:

  "Először megnyugtatlak, utána azonban kis gondot is fogok okozni neked.
  Megnyugtatlak. Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint gondolnád. Valójában nem is keresnél, ha már nem találtál volna meg. A múltadban azok a vallási formák, tartalmak, melyekkel találkoztál, tényleg alkalmatlanok voltak arra, hogy lelki igényeidet kielégítsék. Nem bűneid voltak tehát azok, amelyek miatt, ahogy te mondod, elfordultál Tőlem. Te nem valaminek elkövetése által vétkeztél elmúlt életedben, hanem mulasztással. Igen. Azokat a lehetőségeket, talentumokat, melyeket fölkínáltam neked, te sokszor nem használtad fel arra, amire kaptad. De ezen már kár keseregni.
  Ami némi gondot, és pedig Tőlem jövő gondot jelent a jövőben számodra, az az, hogy még jó ideig kereső fogsz maradni. Nem abban az értelemben, hogy nem találsz Rám, hanem abban, hogy nem találsz magadra. Rám találni nagyon könnyű, hisz mindenütt jelen vagyok. Engem fölismerni viszont nem könnyű. Ez számodra a jövőben sem lesz az. Pedig akarom, hogy fölismerj. Ennek útja pedig olyan önismeret elsajátítása, melyben el tudod választani, ki tudod választani magadban azt, ami Tőlem ered, attól, ami nem Tőlem ered.
  Kétségtelen, hogy egyházi keretben is rendezned kell házasságodat, amennyiben ez lelkiismereted fóruma előtt lehetséges. Meg kell mondjam, nem könnyű ma olyan papot találni, aki erre alkalmas. De talán érdemes volna egyszer rászánnod egy fél napot, vagy akár egy egészet is, hogy nejeddel fölkeressd e sorok íróját, akibe, mint leveled mutatja, bizalmad helyezted. Ő minden külső rendezést problémamentesen elintézne számotokra. De ezt a lépést csak azért kellene megtennetek, hogy a benső, a lelki békédhez olyan kikezdhetetlen külső keret is tartozzék, mely segíti majd a további szilárd lépések megtételét."
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL

  (Jézus; A Hang, 3/210)

  35. hét
  (2004. 08. 23-29.)

  Témánk:Helyesen szeretni csak annyiban tud valaki, amennyiben szabad attól, akit szeretnie kell

  Kérdező: Uram! 17 éves fiamnak nagyon kesze-kusza élete van. Nem őszinte, s ami ezzel együtt jár, még szüleit is meglopja. Leány-kapcsolata csak helyteleníthető, de ő nem hallgat ránk. Rettenetesen szenvedjük, hogy mennyire jellemtelen. Hol rontottuk el nevelését? Mit tegyünk a jövőben? Tehetetlenek vagyunk.

  A HANG válasza:

  "Nem csodálom. Mindenki eljut előbb-utóbb arra a pontra, amikor tehetetlennek érzi magát, ha olyasmire vállalkozik, amit nem néki kell megtenni. Senki sem javulhat meg más helyett. Azt kell meglátnod, meddig tart a te szabadságod. Mert ahol a tiéd véget ér, ott kezdődik fiad szabadsága vele kapcsolatban.
  Problémádnak kettős méreg-gyökere van. Az egyik éppen az előbb említett szabadság-probléma, a másik pedig megkötözöttséged fiaddal. Mindkét mérges gyökér kiirtható, ha összedolgozunk. De csak akkor. Sem te, sem Én egyedül nem tudunk semmit sem csinálni.
  Hogyan dolgozzunk hát együtt? Az elsőnél úgy indul el a megoldás, hogy fiaddal megbeszéled, meddig tart szerinted az ő szabadsága, mozgástere. Vagyis idő- és pénzelszámolást kell követelned tőle mindaddig, míg veled lakik. Ha ebből engedsz, akkor bűnrészes vagy. Neked nemcsak jogod, de kötelességed is, hogy tudd: fiad hol és mit csinál, s anyagi javait mire használja. Ezt el kell, hogy mondd neki. Ez majd neki is kötelessége lesz saját fiával, gyermekével szemben. Te nem vállalhatod, hogy elkárhozz miatta. Ha mindezeket elmondtad, megértetted vele, és ezek után mégis átráz?- E téren is kettő dologgal kell tisztában lenni. Az egyik: Ne adj rá okot, hogy könnyen átrázzon. Ezt azáltal éred el, ha addig, míg iskolai és otthoni feladatát el nem végezte, nem mehet el otthonról. Ha mégis elmegy, akkor nem jöhet vissza, csak akkor, ha bocsánatot kér és megígéri, hogy a jövőben nem tesz ilyet. De ezt neki előre tudnia kell! - Ennek kapcsán felmerülő minden fájdalmadról tudnod kell, hogy ez az Isten fájdalma benned, tehát egy fájdalmas kitüntetés.
  A másik: Míg az első főleg kifelé való megnyilvánulása jóakaratodnak, addig ez a második egy befelé történő kemény munka kell, hogy legyen.- SZABADDÁ KELL VÁLNOD fiadtól. Helyesen szeretni csak annyiban tud valaki, amennyiben szabad attól, akit gyakorlatilag szeretnie kell. Ez a szabadság nem függetlenséget jelent, hanem egy egészséges távolságot. E távolság teszi lehetővé, hogy átéld: mindenki, tehát te is, csak magadért felelsz. Végső fokon nem az a lényeg, hogy fiad hogyan reagál magatartásodra, mivel az Istent-szeretőknek úgyis minden javukra válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárukra válik, hanem az, hogy a te szíved békéje, mely nagyon is együtt tud járni szívfájdalommal, benned meglegyen. E második tehát a te szeretetednek befelé történő megnyilvánulása az Én irányomban.
  Megáldalak az ERŐSSÉG ÉS A BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/211)

  36. hét
  (2004. 08.30. - 09.29.)

  Témáink:

  Magatartásunk és életvitelünk megváltoztatása gondolkodás-átalakítás nélkül nem megy;
  Megkötözötten nem lehet helyesen szeretni;
  A megbocsátásról és bizalomról;
  Milyen lelki beszélgetésnek van értelme?
  Minden embernek ugyanaz a hivatása!

  Kérdező: Mit kellene változtatnom magatartásomon, életvitelemen, életszemléletemen, hogy békét nyerjek?

  A HANG válasza:

  "Ahogy felsoroltad azt, amin változtatnod kéne, e sorrendet éppen meg kell fordítanod. A magatartás, életvitel, ezek következményei kell legyenek a gondolkodás megváltozásának. Ha nem így történik, akkor a legjobb szándék mellett is csupán színészkedésről van szó, ruháról, mely éppen akkor fog lehullani, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Vagy kétezer évvel ezelőtt, nyilvános működésem ezzel kezdtem: 'Alakítsátok át gondolkodásotokat!' Ezt kell hangsúlyoznom ma is."

  Kérdező: Hogyan tudnék nagyobbik fiamnak nagyobb szeretettel, jobban segíteni?

  A HANG válasza:

  "Mindenkiben azáltal válik lehetővé, hogy jobban tudjon szeretni és másokon segíteni, ha szabaddá válik. Akivel meg van valaki kötözve, azt mindig csak szennyezetten tudja szeretni. Igen, mert vagy azt akarja neki, amit az illető jónak lát, vagy azt, amit az lát jónak, aki szeretetét ki akarja mutatni az illető felé. Nyilvánvaló, hogy helyesen csak az szeret, aki azt a jót akarja a másiknak, amit Én látok jónak. Ezt pedig tisztán csak az tudja látni, aki nincs megkötözve, aki szabad attól, aki felé szeretetét ki akarja mutatni. Ez természetes, mert a Lélek ott van jelen, ahol a szabadság /2.Kor. 3.17/"."

  Kérdező: Hogyan tudjak megbocsátani?

  A HANG válasza:

  "A megbocsátás nem egyenlő az elfelejtéssel. Aki elfelejtésre törekszik, az menekül és elfojtani igyekszik valós vagy vélt sebeit. A megbocsátás MAGJA a megértés. Meg kell tudni érteni azt, aki megbántott. Nem helyeselni tettét, de megérteni. Tudnod kell, hogy mindig mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza van. Tehát még a Sátánt is meg lehet érteni. Természetesen senkinek sem szabad igazat adni, semmi olyat nem szabad helyeselni, ami helytelen. Megbocsátás megértés nélkül: fából vaskarika. Ez egyénekre, közösségekre egyaránt áll.""

  Kérdező: Mondj valamit a bizalomról!

  A HANG válasza:

  "A bizalom nem lehet, nem szabad hogy alapmagatartás legyen. Alapmagatartás a bizalmatlanság. Csak aki bizonyította, hogy érdemes benne bízni, abban szabad bízni. A vakon bízás ostobaság. Mindenkiben annyira szabad tehát bízni, amennyire rászolgált. Még Magam számára sem igényeltem soha olyan bizalmat, melynek jogosságát előzőleg meg ne alapoztam volna. Aki azt mondja, hogy ő vakon bízik Istenben, az nem mond igazat. Nem, mert csak azért bízik, mert már megtapasztalta, hogy érdemes bízni Benne. A vakon szó helyett jobb lenne, ha a teljesen szót használná. Így nem lenne félreérthető"

  Kérdező: Lelki segélyszolgálatról.

  A HANG válasza:

  "Csak olyan lelki beszélgetéseknek van értelme, ahol mindkét fél tudja, hogy kivel, mi okból és mi célból történik a beszélgetés. Minden más lelki segély csupán haszontalan időtöltés"

  Kérdező: Milyen feladatot szánt nekem Isten?

  A HANG válasza:

  "Hivatásod, mint minden embernek: A szeretni tanítás. Más hivatás nincs is a világon. Mindenkit erre hívok. Ennek természetesen feltétlen feltétele az, hogy elvben mindenkit, gyakorlatban pedig azokat, akikkel kapcsolatba kerülsz, úgy szeresd, úgy akarj nekik jót, ahogy Lelkem kívánja ezt tőled. Ennek alapja pedig, mint már mondtam, a SZABADSÁG állapota. Ez egyben az ALÁZAT állapota is, mert az az alázatos, akit nem lehet rávenni sem arra, hogy megalkudjon, sem arra, hogy uralkodjon. Mindenképpen TÁRSAD vagyok. Tudod, hogy ezt miért mondom.
  Megáldalak szeretetem fényével"

  (Jézus; A Hang, 3/212.)

  37. hét
  (2004. 09. 06-12.)

  Témáink: Az adott képességek és lehetőségek ne maradjanak parlagon senki életében az illető hibája miatt;
  A lelki mozgássérültek, a lemerevedett lelkek problémái;
  Az ima fontossága

  Kérdező: Mi Istennek a célja velem? Mozgássérült vagyok. Rajzkészségem nem ismerték el.

  A HANG válasza:

  Gyermekem! Pontosítom kérdésedet. Problémád az, hogy mi a feladatod. Problémád az, hogy nem tudod, hogyan lehetnél igazán boldog, pedig tudod, hogy erre teremtettelek.
  Elmondom, hogy mi a problémám Nekem veled. Először is az, hogy amikor mások életében olyan lehetőséget látsz, mely a tiédben nincs meg, akkor fantáziád után akarsz tájékozódni, és nem lehetőségeid keretén belül.
  El kellene fogadnod, hogy Én nem vagyok személyválogató, de igenis szerepeket kiosztó vagyok. Persze nem minden értelemben. Csak olyan értelemben vagyok szerepeket kiosztó, amilyen értelemben a Tőlem kapott szerepek mindig megfelelnek képességeiteknek és lehetőségeiteknek. Éppen ezért mindenki lehet boldog és megelégedett, aki az akar lenni. Ez az "az akar lenni" azt jelenti, hogy aki Velem beszéli meg a napját, annak mindig naprakész programot adok. Amint nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma naprakész program sem.
  Te csak külső lehetőségeket látsz mások életében, melyek nyilván kellenek is az illető feladatának elvégzésére. De vannak benső lehetőségek, melyeket nem látsz, s e téren minden kiegyenlítődik. Aki sokat kapott, attól sokat kérnek majd számon. Tehát nem az a fontos, hogy sokat kapjon valaki, hanem az, hogy az adott képességek és lehetőségek ne maradjanak parlagon senki életében az illető hibája miatt.
  A testi mozgássérültség közel sem olyan hátrány, mint amilyennek látszik. Nem, mert olyan tényező, melyre hivatkozni lehet azon a területen, amelyen a mulasztással elkövetett hanyagságok vádolhatnak valakit. Sokkal nagyobb problémát jelentenek a lelki mozgássérültek. Ezeknél legtöbbször bizony nem lehet eltekinteni bizonyos tudatos hanyagságtól, mely az ilyen mozgássérültséget előidézte. A lemerevedett lelkek igen gyakran olyan ártó szellemek hatása alatt állnak, melyekkel barátságot kötöttek. Ezek az ártó erők, melyek nagy részük csak imádság és böjt által űzhetők el, nagyon alattomosak és úgy tudják álcázni magukat, hogy csak nagy lélek-koncentrálással vehetők észre. Egyénre, társadalomra nézve ezek szinte a legveszedelmesebbek, mert életek, generációk múlhatnak el anélkül, hogy elűznék őket. A lemerevedett lélek éppen rugalmatlansága révén olyan bódultság állapotába kerül, mely képtelenné teszi arra a boldogságra, melyre teremtődött. Az ilyen lélek egyszerűen hazugságban él, s még föl is ül a benne lévő ártó szellem hazugságainak. E hazugságok lényege szinte mindig az, hogy nem a lélekben, hanem a körülményekben van a baj. Tehát nem gondolkodás-átalakításra van szükség, hanem kicsiben-nagyban körülmény-változásra. Tehát végső soron Engem hibáztat lelke mélyén minden ilyen lélek, mert tudja, hogy Én a körülményeknek is Istene vagyok. Valóban az vagyok, de nem olyan értelemben, mint az ilyen lélek gondolja. Istene vagyok a körülményeknek azok számára, akik nem önmagukon kívül, hanem magukban akarnak Engem megtalálni. Önmagukon kívül esetleg csak ott, ahol másokon segíthetnek.
  Nem véletlenül beszéltem ily sokat erről. Te is ki vagy téve annak a veszélynek, melyről szóltam.
  Ahhoz, hogy a látszat ne uralja érzelemvilágodat, szükséges, hogy hangsúlyt tegyél imaéleted fejlődésére. Számodra nem lehet elégséges a kötött szövegű ima e fejlődés érdekében, még akkor sem, ha az a te kötött szöveged. Elmélkedés, majd szemlélődés kell, hogy legyen az imádságod. A másokért mondott imának étékét csak akkor tudod átélni, ha belelátsz abba a sugárzásba, mely egy szeretettel átitatott ima hatására elindul belőled hódító útjára. Ha belelátsz abba, hogy kegyelmi szálak kötnek össze azokkal, akikért imád elindul. Ha túl fogsz látni a tér-idő korlátain, s megérted, hogy az imába csomagolt gondolat mindig teremtő gondolat. A világ lesz általa szebb, elviselhetőbb. Ha rájössz arra, hogy van állapotszerű imádság, s ezt főleg a mozgássérültek tudnák legjobban átélni, mert nem akadályozza őket annyira az a cselevési lehetőség, mely bizony a nem-mozgássérülteknél néha alig legyőzhető akadálya a lélek fejlődésének.
  Drága Gyermekem! Feladatod tehát az imában való fejlődés. Számomra úgy vagy jó, ahogy vagy. Benned élek, és ez a lényeg.
  Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/213.)

  38. hét
  (2004. 09. 13-19.)

  Témánk: "...míg tükör által homályban láttok, addig meg kell elégednetek olyan látással, melyre szükségetek van, hogy szeretetben növekedjetek."

  Kérdező: Mi történt Jézussal halálakor?

  A HANG válasza:

  "Bizony nagyon furcsa dolgokat fogok most neked mondani halálommal kapcsolatban.
  Amikor a kereszten azt mondtam bűnbánatot tartó testvéremnek: 'Még ma velem leszel a paradicsomban', akkor így is mondhattam volna: Még ma velem leszel az időtlenségben. Mondhattam volna, csak éppen értelmetlen lett volna azoknak, akik hallották hangomat.
  Azt mindannyian tudjátok, hogy Én tudtam, honnan jöttem közétek, és azt is tudtam, hogy hová megyek vissza. Amint a napsugár, mely bemegy szobátokba, de kapcsolata nem szűnik meg a Nappal, úgy lettem Én ember, bár nem szűntem meg EGY LENNI AZ ATYÁVAL. Amint a Nap sugarát füsttel, porral szennyezni, elhomályosítani lehet, de akkor sem szűnik meg kapcsolata a Nappal, így az Én lényem sem szűnt meg egy lenni az Atyával akkor sem, mikor emberré lettem.
  A visszamenés Bennem nem távolsági, nem térbeli ügy volt, hanem olyan dimenzionális, melyet egyszerűen nem lehet tér-idő dimenzióban érzékeltetni. Nem fér bele. Egészen más.
  Tehát aki a kereszten mellettem bűnbánatot tartott, az Valóban a halálom pillanatában olyan dimenzióba került, mely csak számotokra érthetetlen, de ezt nem is lehet megmagyarázni. Ez nem baj, mert nincs is rá szükségetek.
  Én tehát sohasem hagytam el az Atyát, mint ahogy a napsugár sohasem hagyja el, nem is hagyhatja el a Napot. Amikor azt mondtam: 'Istenem. Istenem, miért hagytál el engem!?', akkor olyasmi történt, - az előbbi hasonlattal élve, - mintha a napsugár azt mondaná, miután füstöt, port fújtak rá: Nap-atyám, miért hagytál el engem? - Nyilván a Nap nem hagyhatja el sugarát, és a sugár sem hagyhatja el a Napot. De igenis, a napsugarat el lehet ködösíteni. Volt, amikor az Én emberségem ezt tette Velem, Velem, aki akkor is az Atyánál voltam, mikor nem úgy tűnt azoknak, akik csak a füsttel, porral szennyezett sugarat, emberségemet szemlélhették.
  Tehát mindig az Atyánál voltam, de volt olyan emberi állapotom, mely ezt számomra sem tehette láthatóvá. Emberi állapotom nem láttathatta meg egész lényemet semmikor másokkal. De számomra a színről színre látás többször is átélhetővé vált annyiban, amennyiben a test elviselhető képessége ezt lehetővé tette, mikor küldetésem maradéktalan teljesítéséhez erre szükségem volt. Nemcsak Én, de sok misztikus lélek is részesült ilyen élményben már itt a földön. Ti csak egy Tábor-hegyi jelenetről tudtok. De ez nem jelenti azt, hogy nem volt több.
  Gyermekem! Jó, ha valaki érteni akar. De tudnotok kell, hogy mindaddig, míg tükör által homályban láttok, addig meg kell elégednetek olyan látással, melyre szükségetek van, hogy szeretetben növekedjetek. Olyan ismeretek, melyek nem ezt szorgalmazzák, szintén kutathatók, de nem baj, ha nem tisztulnak ki. Nem is érdemes sok időt pazarolni rájuk.
  Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/214.)

  39. hét
  (2004. 09. 20-26.)

  Témánk: Az ember a fontos, nem a szertartás

  Kérdező: Uram! Vannak olyan Téged szerető közösségek, melyek szerintem túl sok szertartás-szerű dolgot csinálnak ahelyett, hogy - szerintem - Veled foglalkoznának.

  A HANG válasza:

  "Kétségtelen, hogy nem kevés azoknak a száma, akik azt az érzéküket, mely nyitott arra, hogy a földön túli világgal kapcsolatokat alakítson ki, nem arra használják fel, hogy értelmüket és szeretetüket gazdagítsák általa, hanem arra, hogy erőbe részesüljenek. E magatartásnak sokkal több a veszélye, mint a haszna. Igen, mert pótcselekvés szintjére degradálják a Velem való kapcsolatot. Sajnos ez a lelki lustaságnak abba a kategóriájába tartozik, melyben nem a semmit-tevés dominál, hanem az a cselekvési inger, melynek irányítója nem Én vagyok, hanem egy parttalan metafizikai vágy, egy érzék, mely időt ugyan rabol, de nem vezet sehová. Nem, mert az Általam közölt kegyelem csak abban az irányban tud érvényesülni, melyben az értelem nyitott. Ha pedig az értelem beszűkül, illetve energiáit arra használja fel, hogy megnyugtassa a nyugtalan lelkiismeretet, akkor bizony Lelkem próféciái valósulnak meg, mert itt van az az idő, amikor az embereknek viszket a fülük, hogy odaadják magukat a meséknek. Ennek szükségszerű velejárója majd az : itt a Krisztus, ott a Krisztus. Ennek a kornak eseményeire mondottam: "Ne higgyétek! Támadnak hamis krisztusok és hamis próféták, s ha lehet, még a választottakat is megtévesztik." Most is azt mondom: VIGYÁZZATOK! A sok hókuszpókusz sokkal inkább ködösítés, mint világítás. Ezek a szertartások természetesen rövid távon okozhatnak látszat lelki gyógyulásokat és valódi testi gyógyulásokat. Csak éppen hosszú távon, sőt már közép- távon sem hoznak növekedést a szeretetben, abban az áldozattá válásban, mely képes volna jelezni az Én szeretetemben való növekedést.
  Nem a szertartások ellen beszélek, de igenis ellene mondok minden olyan liturgiának, mely idegen a mindennapi földi élet természetétől. Nem Nekem, nem Istennek, hanem nektek van szükségetek bizonyos szertartásokra, melyek képesek értelmes cél felé lendíteni benneteket. Nekem nincs szükségem rájuk. Azoknak a szellem-testvéreiteknek, akik kapcsolatba szeretnének kerülni veletek, szintén szükséges, de nem feltétlenül, hogy valamilyen látható, érzékelhető keretet adjatok bizonyos szertartások által arra, hogy hatni tudjanak rátok. De ez sohasem lehet groteszk, és főleg nem túlhangsúlyozott, s nem ködösítheti el a körültekintő szeretet megnyilvánulásait. Vagyis az ember fontos és nem a szertartás.
  Ha valaki úgy gondolja, hogy azáltal lesz misztikus, ha bizonyos test és imaformát alkalmaz, hát lehet hogy az lesz, csak éppen kárára önmagának és szenvedésére másoknak. Az igazi misztikus nem akarja, hogy más is az legyen. Nem, mert tudja, hogy ez mivel jár. A fegyelmezett szeretetnek és az ezzel járó szenvedésnek olyan hőfokán kell átmennie, melyet senki sem kívánhat komolyan önmagának. Akit Én misztikussá teszek, az örülhet annak, hogy ÉN felhasználom őt valamire, de annak nem örül, amire használom. Normális ember lehet boldog bármilyen szenvedés közepette, de nem azért, mert szenved.
  Ne a misztikumot erőltessétek, hanem a józan szeretést, mely nem lehet meg részben önfegyelem, részben pedig türelem nélkül. Engem nem lehet szertartásokkal siettetni olyan formában, hogy valaki ezáltal kibújasson napi feladatainak elvégzése alól. A szertartás senkit sem szentel meg. A szertartásnak feladata, hogy vagy elindítson, vagy lepecsételjen egy olyan benső döntést, melyet Velem hozott meg az illető. Ha nem ezt teszi, akkor bizony fekete mágia, melyet gyakran még az Enyéim is csinálnak, természetesen tudatlanságuk miatt. Csak ezért lehetnek az Enyéim. Sajnos nagyon sokan tesznek és nagyon sok rosszat, jó szándékkal.
  Legyetek józanok! A Sátán, mint ordító oroszlán, de úgy is mint báránybőrbe bújt farkas, különböző cselekkel, megszentelt eszközökkel is, minden tőle telhetőt elkövet, hogy félrevezessen benneteket. Újra mondom: JÓZANOK LEGETEK!
  Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/215)

  40. hét
  (2004. 09. 27.- 10.03.)

  Témáink:

  A mulasztással elkövetett hibák, a föl nem használt talentumok miatt sokan szenvednek a haláluk után;
  Rendszeresen kérdezd meg magadtól: Mit tanultam az elmúlt időben, ami előbbre vihet a szeretetben?;
  Ha helyesen akarod szeretni önmagadat, akkor mondjál le arról, hogy bárkitől is bármit számon kérjél!

  Kérdező: Hőn szeretett apám közúti baleset áldozata lett. Felőle érdeklődöm. Hogy történt a baleset? Sokat szenvedett, mielőtt meghalt? Mi van vele?

  A HANG válasza:

  "Közvetlenül ő szólhat most hozzád.
  'Leányom! Ezt a balesetet senki sem szándékolta. Nem bűnért járó büntetés. Nem történt olyan értelemben szeretetlenség, melyért jogosan bárkit is felelősségre lehetne vonni. Az, aki közvetlen oka volt, szenved miatta éppen eleget. Egy életre beléivódik az, ami történt. De most nem szabad róla bővebben beszélnem, mert egészen más problémákkal kell foglalkoznom.
  Annyit mindenesetre mondhatok, hogy ez a világ egyszerűen fantasztikus. Bár nem láthatom még ŐT színről színre, de SUGÁRZÁSÁBAN élek. Majd ha árnyékom megszűnik, akkor kerülhetek arra a pályára, amelyre teremtve vagyok.
  Földi életem utolsó napja egyben nagy fölébredés is volt számomra. Egyszerűen föl sem tudom idézni, hogy szenvedtem-e a baleset miatt. Itt nincsenek meg azok a feltételek, melyek ezt lehetővé tenhetnék. Más miatt van itt nekem is, és másoknak is bizonyos szenvedésünk. Hidd el leányom, a mulasztással elkövetett hibák, a föl nem használt talentumok égetnek itt bennünket. De ez a szenvedés nem olyan, amiről bármelyikünk is lemondana. Ó nem! Ez már az Isten fájdalma bennünk! Ez már olyan, mint mikor a földet kapálják, hogy szép legyen a virágoskert. Ha a föld érezhetné, bizonyára azt mondaná, hogy bár fáj a kapavágás, de abba ne hagyd, mert ez a feltétele az én virágba borulásomnak. Igen, ez a tudat hallatlanul boldogít. Erkölcsi bizonyosságom van afelől, hogy Aki teremtett, ÖNMAGÁRA teremtett. Amit Ő tesz, abban semmi kivetni való nincs soha. Önmagának farag engem. Ennél boldogítóbb érzést itt el sem tudnék viselni.
  Itt minden szeretetből van, minden a SZERETETÉRT van. Tudom, hogy e szavak csak zörgő csontvázak ahhoz képest, amit itt megélhetek. Egy pillanatra se sajnáljatok engem! De ez nem jelenti azt, hogy ne gondoljatok rám szeretettel! Minden szeretet által elindított gondolat innen van és ide tér vissza. Ezt most kezdem érteni. Nagyon jó az értés. Itt csak ez visz előbbre a szeretetben. Bárcsak tudtam volna akkor azt, mit most ajánlok neked. Ezt ajánlom: Egy-egy nap, vagy hét, vagy hónap elteltével kérdezd meg magadtól: 'Mit tanultam az elmúlt időben, ami előbbre vihet a szeretetben?'- Igen, ezt kérdezd meg magadtól! Igazán majd akkor fogsz örülni tanácsomnak, mikor már te is itt leszel, együtt leszünk, s tapasztalni fogjuk, hogy nem szülő-gyermek a mi kapcsolatunk, hanem testvérek vagyunk, és édestestvérünk Jézus, aki áldott örökké, aki a FÉNY és ERŐ, aki csodálatos helyet készít itt mindannyiunknak. Mi itt nem tétlenkedünk. Mi itt szeretünk, és azt szenvedjük, - legalább is ezen a szinten, ahol én vagyok, hogy nagyobb szeretetre vagyunk teremtve, mint amennyit eddig befogadtunk magunkba. Persze, nem a nagyobb szeretet miatt szenvedünk itt, hanem amiatt, hogy e nagyobb szeretet útját leszűkítettük magunkban.
  Bár közhely, de mégis elhanyagolt, hogy a szeretet léte és növekedése azonos. Csak ott van, ahol növekszik. Igen, mert ahol van, ott kiárad, és éppen azáltal növekszik, hogy kiárad. Csak továbbított szeretet létezik. Minden más csupán ámítás.
  Leányom! Ne engedjétek elhatalmasodni magatokban halálom körülményeit! Inkább engedjétek elhatalmasodni magatokban az egymás iránti jóindulatot, megértést és szolgálatot.
  Feltétlenül találkozni fogunk! Itt senkitől senki nem kér számon semmit. Itt mindenki csak önmagától kéri számon földi életének döntéseit. Ha helyesen akarod szeretni önmagadat, akkor mondjál le arról, hogy bárkitől is bármit számon kérjél. Nagyon örülni fogsz annak, hogy hallgattál rám, ha hallgattál rám. Gondolj csak arra, milyen nagy ÉGI ajándék számodra már az is, hogy így, itt és most szólhatok hozzád!
  Imádkozzunk! Vagyis emeljük gondolatainkat ŐHOZZÁ, aki a SZERETET."

  (Jézus; A Hang, 3/216)

  41. hét
  (2004. 10. 04-10.)

  Témánk: Az erkölcsi világban nincs ilyen, hogy mi az igazság. Csak ez van: KI AZ IGAZSÁG!

  Kérdező: Lemondhatok-e tulajdonjogomról, ha ezzel nehezítem helyzetemet? A másik kérdés: Miért, mi az igazság?

  A HANG válasza:

  "A végéről kezdem. Ti nagyon félreismertek engem. Úgy gondoljátok, hogy Nálam minden világos és egyértelmű, ami előttetek homályos és többértelmű. Ez csak részben van így. Előttem valóban minden világos és egyértelmű, ami előttetek is az lesz egykor. De homályos és sokértelmű, ami előttetek is az, és az is marad. Ez azt jelenti, hogy a ti szellemi erőfeszítésetek helyett nem tudok erőfeszítést tenni. Tiltja a szeretetem és az irántatok érzett tisztelet. Ti nem azáltal lesztek tiszteletre méltók Előttem, mert Én azzá teszlek titeket, hanem azáltal vagytok tiszteletre méltóak, hogy olyanok vagytok, amilyenek vagytok. Én nem másnak szeretlek benneteket, mint vagytok, hanem valójában benneteket szeretlek.
  Sok miért hangzik el Felém. Szinte el sem hiszitek, hogy Én pontosan akkor és abban a témában kérdezlek benneteket: Miért? Jobban, többször és következetesebben kellene végiggondolnotok azokat az utakat, melyek végén e szó: MIÉRT, áll. Fölfedezőnek teremtett benneteket a Teremtő, és nem teremtőnek a "Fölfedező". Ti fölfedezőnek gondoltok Engem, pedig nem vagyok az. Ti vagytok azok. És legyetek is azok! Fedezzétek fel magatokban és a magatokon kívüli világban gondolataimat. Az erkölcsi világban nincs ilyen, hogy mi az igazság. Csak ez van: KI AZ IGAZSÁG!
  Ha számodra nem csupán Személyem az igazság, tehát nem csupán az irgalom rendjében akarsz tájékozódni, akkor a földi élet jogrendjében úgy kell eligazodnod, ahogy azt a jogi szabályok előírják. Ekkor nem leszel igazságtalan, s nem kell más helyett neked megrövidülnöd. Akiben nagyon erős az igazságérzet a földön, az előbb-utóbb önmagával szemben is igazságos akar majd lenni, s ez bizony kiábrándítóan zsákutcát jelent majd. Éppen a megválaszolatlan, a föl nem derített, a miértekre meg nem adott válaszok miatt kerülsz zsákutcába. Ne feledd: Júdást az igazságérzete juttatta akasztófára. Mert képtelen volt az irgalomrendjét értéknek felismerni.
  Szeretném, ha nem értenél félre. Míg valaki föl nem fedezi az irgalomrendjének értékét, addig nem tud vele mit kezdeni. És ne is kezdjen vele semmit, mert ha akár az Én szavamra, akár más szavára ezt vállalja, akkor saját igazságérzete fogja pokollá tenni az életét. Csak olyat szabad tenni, vállalni, amire azt tudod mondani: Megérte! Csak ilyet szabad tenned.
  Aki Hozzám akar valójában tartozni, annak elsősorban nem Engem, hanem önmagát kell vállalnia. Menekülők semmiféle formában nem tartoznak Hozzám. Az Engem várók, megvárók igen.
  Ígéretet teszek neked. Megbukni nem fogsz soha, de a bukdácsolástól nem menthetlek meg. Hidd el, még bukdácsolni is jó, érdemes Velem. Gondolkodjunk, mérlegeljünk együtt. Én nemcsak előljáród vagyok. Utánad is szívesen ballagok.
  El sohasem hagylak.
  MEGÁLDALAK."

  (Jézus; A Hang, 3/217)

  42. hét
  (2004. 10. 11-17.)

  Témánk:

  A Jézussal való barátság jellemzői
  A kísértés természetes jellemzője a földi életnek
  Meg kell tanulnunk jól látni befelé!

  Kérdező: Sok súlyos betegség gyötör, és bár sokat foglalkoztam a Bibliával, s imáimban is gyakran emelem lelkem Istenhez, mégsem erősödöm idegileg úgy, ahogy azt eddig remélhettem volna.

  A HANG válasza:

  "Barátom! Igen, barátomnak nevezlek, mert szenvedéseid közepette nem a zúgolódásra tetted a hangsúlyt, bár ez a kísértés is gyakran elkapott. Mint tudod, ez Engem is megkísértett, s ez is oka volt annak, hogy a keresztemen ilyen szavakat mondtam: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" Na persze e kísértés legyőzetett azzal, hogy utolsó szavaim ezek voltak: "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet." Tehát maga a kísértés természetes jellemzője a földi életnek. A fontos a döntés. Ezért nevezhetlek barátomnak, mert súlyos szenvedéseid közepette sem döntöttél ellenem. Kettőnk barátságának velejárója kell legyen az olyan azonosulás, mely értelmileg talán nem annyira, de a szív, a szeretet területén egybevágó Velem.
  Feltétlenül küldöm azokat a szellemeket, azokat az angyali lelkeket, akik felhatalmazást kaptak arra, hogy benső erőt kapjál és idegileg erősödj. Mert ez nagyon fontos. A te oldaladról az szükséges, hogy szuggeráld magadba azt az igazságot, hogy Én valóban szeretlek. Ennek az ténynek el- és felismerése pedig formálja imádságaidat a hála és dicsőítés irányába.
  Rá kell erőltetned magadat arra, hogy lásd meg a dicsőítő imának nemcsak gyógyító erejét, hanem jogos voltát is. Tehát Én jogosan kérem ezt tőled. Hidd el, a szemeid által gyógyulsz meg! Először meg kell tanulnod jól látni befelé. Ez nem annyira egészség kérdése, mint inkább szellemi munka következménye. Tehát felismerés kérdése. Bizony-bizony, nagyon sok hálálkodnivalód van, s ha ezeket meg tudod látni, ha e látás forrása elől elhordod azokat a törmelékeket, melyek ezt akadályozzák, ha jobban hiszel abban, hogy arany van a sárréteg mögött, akkor ez képes fölerősíteni benned a reményt úgy, hogy a boldogságodat magadban és nem körülményeid alakulásában igyekszel majd átélni.
  Kétezer évvel ezelőtt mondtam: Boldog a szem, mely látja azt, amit ti láttok. Ezt most is mondom. Befelé látó, boldogító szemekre van szükséged. Megadom. A felismerés nagyrészt a te munkád, az ebből áradó boldogító élmény az Én feladatom. Éppen azért nevezlek barátomnak, mert nem részesülhetsz kevesebb benső örömben, mint az emmauszi tanítványok, akiknek ugyancsak hevült a szívük, mikor felismerték az Általam kifejtett írások értelmét. Így akarlak téged is belsőleg gazdagítani és bőségesen kárpótolni azért a sok mellőzésért, melyben Értem végzett munkádat gyakran részesítették.
  Köszönöm, és örülök minden olyan gondolatodnak, melyek Velem foglalkoznak. Főleg nem magam miatt örülök ezeknek, hanem miattad, mert eddigi életerődet is ezeknek köszönheted.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL. "

  (Jézus; A Hang, 3/219)

  43. hét
  (2004. 10. 18-24.)

  Témánk: Nincsenek véletlenek;
  Jézus nem a világot akarja bevinni a templomba, hanem a templomot akarom kivinni a világba;
  Országunkban nem az imára és a böjtre kell tenni a hangsúlyt, hanem az alamizsnára;
  A házasságok is tönkre mennek, ha egymásért élnek a házastársak. Csak ha együtt valami vagy valaki másért élnek, akkor lehet maradandó a kapcsolatuk;
  Csak a gyökéren maradás biztosít örök életet;
  A Sátán Jézusból merített, amikor megkísértette a pusztában;
  Lehet szent lélekkel nem Szentlélek szándéka szerint szólni és írni;
  A Jehova Tanúiról

  Kérdező: Mondj néhány szót nekünk a reinkarnációról, Lorber Jakabról és Gabrielláról, a Würtzburg-i prófétanőről, és a Jehova Tanúiról. - Van még három személyes jellegű kérdésem, melyeket az előzők megválaszolása után teszek fel.

  A HANG válasza:

  "Kedves Barátom! Elöljáróban megemlítem, hogy kérdéseidre, kérdéseitekre adandó válaszomra már régebben készítelek elő benneteket. Nincsenek véletlenek, mint tudjátok. Csak azt nem tudjátok, és nem is mérhetitek föl reálisan, hogy mennyire nagy horderejű e kijelentés: nincsenek véletlenek. Itt most nem talán, hanem kétséget kizáróan kellene úgy hozzáállnotok válaszom meghallásához, hogy az éppen azért jön Tőlem, mert igényli a kritikát, igényli a józan ész használatát. Nem tekintélyelv alapján kérlek benneteket, hogy Rám figyeljetek, hanem értelmetek alapján. Nem arra vagytok teremtve, hogy bármit is elfogadjatok, hanem arra, hogy csak azt fogadjátok el, ami számotokra nagyon értelmesnek látszik. Ilyenkor nem eszetekre támaszkodtok, hanem az eszetek használatára. Ez pedig mindennél fontosabb, ha embernek, felnőtt, felelősséget vállalni képes embereknek akarjátok tudni magatokat. Nagyon aláhúzottan kell ezt hangsúlyoznom, mert éppen abban az időben éltek, amikor az embereknek viszket a fülük, hogy valami izgalmasan újat halljanak, s emiatt elfordulnak sokan a realitásoktól, s odaadják magukat a meséknek.
  Mint mondtam, nincsenek véletlenek. Ti éppen akkor találkoztatok Velem, a HANG-gal, amikor erre legnagyobb szükségetek lett. Hát ennyit elöljáróban. Most nézzük a kérdéseket!
  Van reinkarnáció. Éppen úgy van, mint ahogy van megváltás. De amint Én annak idején nem neveztem magamat Megváltónak, mert e szó alatt egészen mást értettek hallgatóim, mint Én, így e szó alatt is: reinkarnáció, nem azt értik az emberek, amit az valójában jelent. Ti sem azt értitek. Számotokra is okosabb lenne nem ezzel foglalkozni, hanem azzal, ami a teendőtök külön-külön és együttesen. Ezt azért mondom, mert a reinkarnációnak ténye egyáltalán nem érinti földi életetek lényegét, tartalmát. Legalábbis, ami a ti tevékenységi körötöket, a mindennapi életben vállalandó felelősségeteket illeti.
  Értsétek meg! Nekem nem az a célom, hogy megnyugtassalak benneteket, hanem az, hogy olyan igazságot közöljek, melyet nagyon fontos tudnotok. A reinkarnációval kapcsolatban senki sem jár jól azzal, ha tud róla, hanem azzal jár jól, ha nem sokat törődik vele. Azzal jár jó mindenki, ha azzal törődik, hogy Én hogyan és mint szeretném őt partneremként kezelni. Ez a legfontosabb. Ennek érdekében sem Nekem, sem nektek, nem hosszú imákra van szükségünk, hanem nektek tanulásra, Nekem pedig arra, hogy ennek érdekében ESZKÖZÖKET biztosítsak számotokra. Ezért tehát ti már nem az előtt a dilemma előtt álltok, hogy két rossz, vagy egy rossz és egy jó közül kellene választanotok, hanem az előtt, hogy két önmagában jó közül legyen bátorságotok azt a jót választani, ami, bár számotokra kétségtelenül színtelenebb és fárasztóbb, de Részemről mégis a fontosabb. Lehetővé kell tennetek, hogy Én közelítsek hozzátok, és ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy ti közelítsetek ahhoz a Rólam elgondolt képhez, mely gondolkodás-átalakítást képtelen végezni bennetek.
  Imádkozni annyit jelent, mint Istenhez emelni a lelket. Ezt teszi minden pogány bálványimádó is. Jutnak is ezáltal bizonyos önmegszentelődésre, mert az imának konzerváló hatása van. De hát Én nem ezért jöttem közétek. Azért jöttem, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. Ezt Én bennetek megtenni képtelen vagyok. Szeretetem tiltja, hogy manipuláljalak benneteket. Azt pedig - sajnos - szeretetem lehetővé teszi, hogy olyasmire is felhasználjatok Engem, ami nagyon nem az Én szándékom szerint való.
  Kétezer év alatt egyházatokban olyan közösségek is alakultak már, melyek regulák keretei között szinte az egész napjukat az imádságnak szentelik, pedig tudják, hogy Én nem ezért jöttem. Ne ti akarjatok Engem fölhasználni, hanem engedjétek, hogy Én használjalak föl benneteket. Bár elhinnétek, hogy így jártok a legjobban. Igaz, ez rövid távon nem látványos, mivel nem kihívni akarlak benneteket a világból, hanem megszabadítani a gonosztól. Én nem a világot akarom bevinni a templomba, hanem a templomot akarom kivinni a világba. Ti élő templomok vagytok. Nem profanizálni akarom azt, ami szent, hanem szakralizálni azt, ami profán. Tehát a normál-élet átitatását akarom általatok az Én szeretetemmel, mely bölcsességem irányítása alatt áll. Legyetek okosak, mint a kígyó, és legyetek óvatosak. Ne engedjétek, hogy kihasználjanak, de tegyetek meg mindent, hogy fölhasználjanak benneteket az emberek arra, amire mindenki teremtve van, vagyis a szeretni tanításra, ami olyan igazságban nyilvánul meg, mely irigylésre méltó azok szemében, akik még nem találkoztak vele. Különbséget kell tudnotok tenni a bárány és a birka természet között. Báránynak és nem birkának akarlak benneteket, s ez után vágyódik az a világ is, melyben éltek. Csak akkor lesztek a világ világossága és kovásza, ha mások azt látják, hogy érdemes követni benneteket. Ha nem azt látják, hogy szerencsések vagytok, hanem azt, hogy szilárd talaj van lábatok alatt, hogy sziklán álltok.
  De visszatérek a kérés megválaszolásához. A reinkarnációval csak akkor kellene foglalkoznotok, illetve akkor kellene egyszerűen tudomásul vennetek azt, mikor benső világotok lázadozni akar Ellenem. Csak ilyekor van létjogosultsága. Különben felesleges időpazarlás, és növeli azt az adóságotokat, melyet ti így fogalmaztok meg: mulasztással vétkezés. Mint tudjátok, amikor nem azzal foglalkoztok, amire hívva, teremtve vagytok, akkor jobban ártotok magatoknak és természetesen Nekem is, mintha nem csinálnátok semmit. Sem keleti, sem nyugati misztikus szellemi áramlat nem világít rá úgy a lényegre, mint Én tettem kétezer évvel ezelőtt. Ezt evangéliumaimban találhatjátok meg legegyértelműbben.
  A világnak Világossága vagyok, és nem ködösítése. Meg kell tanulnotok tiszta fogalmakkal, egyszerű, világos, átlátható megfogalmazásokkal dolgozni. Ezt annak idején így fejeztem ki: 'Legyen szavatok IGEN-IGEN, NEM-NEM. A többi az ördögtől van.' Az a vágyam, hogy ÉLJETEK, és nem az, hogy éldegéljetek. Anyagilag, erkölcsileg egyaránt BELŐLETEK kell tudnia élni másoknak. Csak így nevezhetlek benneteket Atyám áldottainak, akik, mikor éheztem, akkor Nekem enni adtatok, amikor szomjaztam, inni adtatok, mikor ruhátlan voltam, fölruháztatok.
  Igen. Ti ne mondjátok, hogy éppen ti voltatok az éhezők, szomjazók, ruhátlanok. Nem, mert ha ezeket valóban el akarjátok mondani magatokról, akkor menjetek el a harmadik világba, éljetek ott a rászorulókkal. De ne áltassátok magatokat azzal, hogy jelen országotokban ezt magatokra érvényesnek tudhatjátok. Bizony nem.
  Aki itt éhező, szomjazó, ruhátlan akar lenni ahelyett, hogy segíteni akarna a harmadik világ rászorulóin, az önbecsapásban él, és a butáságán kívül semmi meg nem mentheti a kárhozattól. Ez akkor is igaz, ha éjjel-nappal imádkozik és böjtöl valaki. A ti országotokban nem az imára és a böjtre kell tenni a hangsúlyt, hanem az alamizsnára. De nem úgy, hogy egymást támogatjátok, hanem úgy, hogy közösen valóban azokat a csontváz embereket, akik felé nem lehet csökkenteni a felelősségeteket azzal, hogy azoknak karmikus sorsuk az, ami a sorsuk. Éppen itt van a reinkarnációval való foglalkozásnak a veszélye. Nem arra szoktátok használni, amire való, hanem arra, hogy megnyugtassátok lelkiismereteteket, hogy fölmentsétek magatokat olyan felelősség alól, ami alól fölmenthetők nem vagytok.
  Nagyon szeretlek benneteket, s aki ezt kétségbe vonja, az nézzen a keresztre. Aki vállalja, hogy elveszíti életét, az nyeri meg azt. Akik nem így gondolkodnak, azoknak életvitelébe nem tudok sem beleállni, sem beleszólni. Egyszerűen zárt világ számomra. Én csak a jóra való törekvésben nyitott, tehát az Általam bemutatott és meghirdetett tevékeny életvitelre tudom adni áldásomat.
  Most már talán kimondhatom anélkül, hogy megbotránkoztatnálak benneteket: Ne egymást segítsétek, hanem közösen mást, másokat, akik nem azért vannak nálatok nehezebb helyzetben, mert ezt ideologizálták meg maguknak, hanem azért, mert egyszerűen valóban nincs mit enniük, nincs fedél a fejük fölött, pedig minden lehetőséget felhasználnának ennek megszüntetésére. Ezekre legyen gondotok! Ne a reinkarnációra. Ne egymásért éljetek, hanem közösen másért! Ha nem hallgattok Rám, szét fog esni a társaság. Még a házasságok is tönkre mennek, ha egymásért élnek a házastársak. Csak ha együtt valami vagy valaki másért élnek, akkor lehet maradandó a kapcsolatuk. És jól értsétek meg: Szándékban Értem kell tenni, amit tesztek, de e szándék kivitelezésének nem lehetek Én a célja. Én végső cél vagyok. E végső célhoz napi célok megvalósítása árán juttok el. Ez jelenti azt, hogy " szeretet nélkül nem juttok oda, nem segít rajtatok semmilyen csoda."
  Összegezem az eddigieket. Van reinkarnáció. De ez nem a ti dolgotok, hanem az Enyém. Ezzel nem kell foglalkoznotok. Nektek azzal kell foglalkoznotok, hogy hogyan tudjátok egyénileg és közösségileg elviselhetőbbé tenni mások életét azáltal, hogy nem magatokra akarjátok irányítani egymás szeretetét, hanem külön-külön és együtt saját szereteteteket igyekeztek másokra irányítani. Ha nem ezt teszitek, akkor rövid életű szekta lehet belőletek, melynek megszűnése csak idő kérdése.
  Két nevet is említesz, s kéred, hogy mondjak róluk véleményt. Nyilván nem azt akarod hallani, hogy szeretem őket vagy sem, hanem azt, hogy Belőlem merítve szólnak-e hozzátok. Válaszom: IGEN. Belőlem merítve szólnak. De itt is szabály az, hogy csak az az új hajtás érdemli meg, hogy felfigyeljetek rá, mely Belőlem, a régi gyökérből nő ki. Evangéliumaim ékes bizonyítékai annak, hogy éveken keresztül a legkülönbözőbb variánsokban mindig ugyanazt hirdettem és cselekedtem. Elmondtam és megmutattam, hogy hogyan kell szeretni, s hogy erre ti is tanítsatok meg másokat példám alapján. A Gyökér tehát ugyanaz. A variánsok különbözők. De csak a Gyökéren maradás biztosít örök életet. És most arra kérlek, próbálj nem megbotránkozni. Maga a Sátán is Belőlem merített, mikor megkísértett a pusztában. Lelkem által ihletett szövegekkel akart rávenni olyasmire, ami az ő malmára hajtotta volna a vizet.
  Belőlem merítettek tehát az általad megkérdezettek, de objektíve csak úgy, mint a Sátán. Szubjekíve nem úgy. Nektek viszont most nem az a lényeg, hogy milyen lélekkel tették, amit tettek, hanem az, hogy milyen lélek tette azt, ami általuk megíródott.
  Bizony lehet szent lélekkel nem Szentlélek szándéka szerint szólni és írni. Ennek oka részben a különböző felekezeteim, egyházam bűnei, részben pedig az a jó szándékú tenni akarás, mely nem maradhat tétlen akkor sem, ha tudatlansága miatt melléfog. Gondolj csak arra, még azokról is, akik egy akarattal keresztre feszítettek, azt mondtam: 'Mózes székében ülnek. Amit mondanak, tegyétek, de tetteiket ne kövessétek!' Bizony, egészen különlegesen kifinomult és teljesen Nekem adott szándék kell ahhoz, hogy valaki ilyen különbséget megfelelően tudjon kezelni.
  Az említett személyek tehát építő szándékkal mondták és írták, amit mondtak és írtak. De csupán ennyi bennük a pozitívum. Nekik nem volt akkora lehetőségük eredeti tanításom mérlegére tenni a kapott sugallatokat, mint nektek van.
  Gyermekségem története nem azért nem került be a szent iratok közé, mert nem volt közismert, hanem azért, mert túlburjánzottan volt közismert. Vagyis, a jámbor szeretet annyi legendás elemet vitt bele, hogy szinte nem lehetett kihámozni már belőle a történeti igazságot. Ami belekerült, az is ma már komolyan megkérdőjelezett, de nem mernek hozzányúlni, mert főleg a gyermeki lélek formálását nagyon jól szolgálják mind a napkeleti bölcsek, mind a Heródesi gyermekgyilkosságok történetei. De be kell látnotok, hogy ezek a történetek a felnőttek tudatára semmi átalakító erővel nem tudtak hatni mind a mai napig sem. Tehát nem tűnnek alkalmasnak a szeretet növekedésére úgy, hogy elmélyülést okoznának az igazság megismerése irányában.
  A fent említett személyek tehát olyasmiket kaptak sugallatokban, amelyek simogatóan szépek, s ahol nem történetet olvasol, ott nagyon okos gondolatokat találsz, melyek igaznak tűnnek. De akár simogató, akár igaznak tűnő bármelyik, nem szabad rájuk alapozni. Rám kell alapozni, s amennyiben lehet a Rám-alapozottságot értelmesen alátámasztani, annyiban jó mindkettőt felhasználni. De csak annyiban.
  A Jehova Tanúiról röviden szólok. Félelmetesen beszűkült emberek, akik éppen e beszűkült látással felszabadított energiák sokaságát használják fel arra, hogy ne kelljen gondolkodniuk. Igen, ez egy olyan ördögi kör, melyből csak súlyos lelki sebek árán van kiút. Még jó, hogy a hozzájuk csatlakozottak közül tízből hat idejében visszalép, s így sok kellemetlenségtől menekülnek meg ők maguk is, és mindazok, akikkel életüket összekapcsolták.
  Ne túlozzátok el azt a magatartásukat, hogy nem mennek el katonának! Katonának nyilván Én sem mentem volna el soha. De ettől még nem lesz senki azzá, amivé szeretném, hogy legyen. Ez részben túl látványos, részben túl kevés ahhoz, hogy Hozzám tartozzon bárki is. Ugyanakkor enélkül gyakorlatilag senki sem képviselhet engem hitelesen."

  (Jézus; A Hang, 3/219)

  44. hét
  (2004. 10. 25-31.)

  Témánk: A HELYES GYERMEKNEVELÉS

  Ha a gyermek nem szenvedi el az idomítás fájdalmát, akkor majd el fogja szenvedni felnőtt korában;
  Jaj annak a társadalomnak, ahol olyanok kerülnek túlsúlyba, akiket gyermekkorukban óvtak a fenyítéstől!
  Helyes élni csak nehezen és lassan lehet megtanulni;

  Kérdező: Mondj néhány konkrét tanácsot a gyermeknevelésről! 2-7 évesekről. 4 vagy 6, illetve nagyobb létszámú gyermek jó egy óvodai csoportban? Legyenek-e együtt a kicsik a nagyokkal? És mi a véleményed a paradoxiákról?

  A HANG válasza:

  "Egy gyermeket nemcsak nevelni, de idomítani is kell. Segíteni kell őket arra, hogy mielőbb kiépüljenek bennük azok az egészséges gátlások, melyek által felismerhetik tevékenységük lehetőségeinek határait. Nagyon helytelen pedagógiai elv az, hogy nem szabad a gyermeket bántani. Aki ezt képviseli, az kikapcsolja értelmes eszét a szeretetéből. Az a szeretet, mely szabadjára engedi az éretlen gyermek felelőtlen viselkedését, az nagyon rosszul szereti gyermekét. Nem is volna szabad az ilyen magatartást szeretésnek nevezni, mert nem is az.
  Minden korosztálynak és minden gyermeknek megvannak a maguk szabadság-korlátai. Nem szabad engedni ezeket büntetlenül átlépni. Hol van a határ? Ezt minden gyermeknél az értelmi szint mondja meg. Értelmesebb gyermeknek nagyobb a felelőssége, vagy inkább így mondom, hamarább kell felelősséget éreznie, mint annak, akinek kisebb az értelmi fejlettsége. Vagyis hamarább kell felelősségre vonni. Ez persze nem azt jelenti, hogy az értelmesebbnek hamarább kijár a büntetés, mint a nem értelmesnek, hanem azt, hogy a kevésbé értelmes esetében a gyermek-vigyázónak jár ki ugyanakkor a büntetés, mint mikor az értelmes gyermeknek.
  Igen. Az idomítás fájdalmát, ha nem szenvedi el a gyermek, akkor majd el fogja szenvedni felnőtt korában, de sokkal keservesebben. Úgy van ezzel is, mint a különböző betegségekkel. Egy gyermek könnyebben átvészeli a legtöbb betegséget, mint egy felnőtt. Buta beszéd, hogy óvjuk a gyermeket a fájdalmaktól. Igenis csak fájdalom-átéléssel nevelhető rá kivétel nélkül minden gyermek arra, hogy felismerje, hol van szabadságának határa és hol kezdődik a másik ember szabadsága. Korotokban éppen azok a gyermekek válnak randalírozó huligánokká tömegesen, akiknek gyermekkorukban minden meg volt engedve, akik nem tanulták meg, hogy hol ér véget szabadságuk határa. Ezek a gyermekek a neveletlenek. Jaj annak a társadalomnak, ahol olyanok kerülnek túlsúlyba, akiket gyermekkorukban óvtak a fenyítéstől! És jaj azoknak az öregeknek, akiknek hátán csattan az ilyen fiatalok helytelen nevelésének következménye.
  A csoportlétszámmal kapcsolatban jobb a nagyobb csoport, mert egy gyermek úgyis megtalálja a maga kiscsoportját. De ha ugyanakkor nincs tapasztalata a sokgyermekes együttesről, akkor könnyebben kinőhetnek benne olyan soviniszta hajlamok, melyek gyűlölet-gócok lehetnek további életében.
  Most szólok a paradoxiákról. Már a régiek is tudták, hogy aki jól különböztet meg, az jól tanít. Tanuljatok meg megkülönböztetni! Egy és ugyanazon esetben különböző ellentétes hozzáállások lehetnek szubjektíve helyesek. De egy dolog, személy vagy esemény nem lehet ugyanazon nézőpontból egyszerre ilyen is, meg olyan is. Normális embereknek általában van lekiismeretük és van józan eszük. Ennek az a következménye, hogy a maguk nézetének helyességét értelmesen meg kell tudniuk magyarázni. Azt nem szabad értelmes magyarázatnak elfogadni, hogy valaki kijelenti: ' Én másképpen látom ezt az esetet, ezért nem fogadom el a te véleményedet.' E kijelentés csak akkor volna helyes kijelentés, ha az illető világos érvekkel meg tudná okolni, hogy ő miért látja másképpen az esetet, és ez a látás miért jobb, mint annak a látása, aki másképpen lát. Ha nem ezt teszi, akkor nem paradoxiát képvisel, hanem ellentmondásban van önmagával, csak nincs bátorsága ezt bevallani különböző hiúsági komplexusok miatt. A paradoxia elve nem fogadható el éppúgy, mint nem vethető el az ellentmondás elve. Ha nem így volna, nem lehetnétek értelmes lények, s nemcsak bábeli nyelvzavarnak lennétek előidézői, hanem egy olyan fogalmi zűrzavarnak, mely teljesen értelmetlenné és érthetetlenné tenne minden szellemi működést számotokra. A bölcseletben az okság elve, az azonosság elve és az ellentmondás elve olyan alapvető sziklabázis, melyet még azok is kénytelenek alkalmazni, akik cáfolni akarják ezeket. - Ne akarjátok magatokat a bolondok házába juttatni!
  Egyik gyermekemtől egyszer valaki megkérdezte: Hogyan lehet könnyen és gyorsan megtanulni helyesen élni? A válasz ez volt.: Sehogyan. Helyes élni csak nehezen és lassan lehet megtanulni. - Ezt válasszátok!
  Megáldalak benneteket LELKEM BÖLCSESSÉGÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/220)

  45. hét
  (2004. 07. 05-11.)

  Témánk:

  A pokol tüzét csak Jézus Lelke tüze tudja semlegesíteni;
  Átkot csak hálálkodással lehet jóvátenni;
  Üldözőid nem azáltal üldözőid, hogy üldöznek, hanem azáltal, hogy te azoknak tartod őket! Áldjátok üldözőiteket és ne átkozzátok!
  A tett halála az okoskodás!

  Kérdező: Súlyos testi bajok, talán még súlyosabb lelki megrázkódtatások - a családban öngyilkosság, vagy nem? Mai napig tisztázatlan. - Megátkoztam azokat, akik üldöznek. Aztán olyan jelenségek, melyek fizikai, sőt lelki fájdalmakat okoznak. Hogyan szabadulhatok meg ezektől?

  A HANG válasza:

  "A Szabadító egyedül Én vagyok. Sohasem küldtem el magamtól azokat, akik segítségemet kérték arra, hogy békét találjanak. Azért jöttem, hogy az Én békém bennetek legyen. A pokol tüzét csak az Én Lelkem tüze tudja semlegesíteni. Nem adom szűkösen ajándékaimat. Ígéretet tettem, hogy ha engem fölmagasítanak, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Te tudod, hogy akkor keresztre feszítésemre gondoltam, mikor ezt az ígéretet tettem. Ez azóta már megtörtént. Mire vársz? Keresztem a menedéked.
  Drága Gyermekem! Keresztemhez kellett volna jönnöd és nem javasasszonyhoz. Hálálkodnod kellett volna és nem átkot mondanod, amikor bajban voltál. Te sajnos akkor nem hitből cselekedtél, hanem bosszúból, mely Tőlem teljesen idegen.
  Vissza kell térned a HÁLÁHOZ! Egyáltalán nem vagy reménytelen eset. Értelmileg is be tudod látni, hogy átkot csak hálálkodással lehet jóvátenni. Azt pedig szintén tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik. Te nem járhatsz rosszul akkor sem, ha a pokol minden ördöge is összefog ellened. Te a győztes oldalán állsz mindaddig, míg hiszel a keresztem győzelmében.
  Nem komplikált a te eseted, csupán te teszed azzá. Én olyannak fogadlak el téged, amilyen vagy. Miért ne tudnád te is elfogadni magadat olyannak, amilyen vagy? Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy az időfelhasználásodban ne magaddal foglalkozz, hanem azokkal a feladatokkal, melyek még előtted állnak, melyek elvégzése után az esti imádban hálát adhatsz Nekem azért, hogy azon a napon sem volt életed hiábavaló. Nyilván sokkal jobban szeretlek Én téged, mint te magadat, de meg kell szerettetned magadat önmagaddal. Ezt azáltal tudod megtenni, ha fölszítod szívedben a szeretetet, tehát a jóindulatot azok iránt, akiket most üldözőidnek gondolsz. Üldözőid nem azáltal üldözőid, hogy üldöznek. Azáltal üldözőid, hogy te azoknak tartod őket. Ha üldözőidet olyanoknak tartod, akik eszközök az Én kezemben a te érdekedben, - mivel tényleg azok, különben nem lehetne azt mondani, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, - akkor még szándékuk ellenére is ajándékok számodra Részemről, aki legyőztem a világot. Ez a győzelmem valójában éppen a ti hitetekben nyilvánulhat meg. Csak aki hiszi, hogy legyőztem a világot, csak az képes az őt, az Engem üldözőkben olyan eszközöket látni, melyekre éppen azért van szükség, hogy az Én győzelmem mások előtt is nyilvánvalóvá tudjon válni.
  Drága Gyermekem! Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint gondolnád. Azt szeretném, ha ezt elhinnéd. Akkor tudnál hálálkodni és tudnál üldözőidért imádkozni. Áldjátok üldözőiteket! Áldjátok és ne átkozzátok! Így lesztek gyermekeim! Így mutatja meg hitetek, hogy képes győzedelmeskedni a romlott világ felett.
  Most nem mondok többet. Ennek két oka van. Az egyik: Ha megvalósítod amit eddig mondtam, biztosan meg fogsz gyógyulni annyira, amennyire szükséged van ahhoz, hogy boldog légy már itt a földön. Vagyis, hogy benső békédet megtaláld. A másik ok: Nem jó a sok jó tanács. Hidd el, igaz az a mondás, hogy a tett halála az okoskodás. Ha valaki több megoldás közül választhat, annak az a veszélye, hogy amit választott, arról hamarosan úgy gondolja, hogy nem a legjobb, akkor egy másikkal próbálkozik. Persze erről is hamarosan ilyen lesújtó véleménye lesz, s tele lesz félbemaradt próbálkozásokkal. Ha azt az egyet kipróbálod pár évig, hogy hálával töltöd meg a lelked, akkor feltétlenül eredményt fogsz felmutatni. Tudomásul kell venned, hogy a benső békét megszerezni, az nem "sült galamb ügy", mely a szátokba repül, hanem kemény önfegyelmező, önlegyőző munka eredménye. Igaz, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, de az is igaz, hogy így vagyok Én is veletek. Nélkületek nem tudom létrehozni szívetekben az Én békémet. Velem ti és Én veletek igenis mindenkor képesek vagyunk erre.
  Nagyon szeretlek és megáldalak"

  (Jézus; A Hang, 3/221)

  46. hét
  (2004. 11. 08-14.)

  Témáink

  Kérdező: Amivel foglalkozom, abban még kezdő vagyok. Szeretném, ha nem másoknak kellene kifizetni az én tanulópénzemet. Mi a legfontosabb lépés most számomra? Súlyos lakásproblémával birkózunk. Probléma a templomba járás, egyházhoz tartozás, de a szentáldozást nagyon hiányolom.

  "Gyermekem! Azt szoktátok mondani, hogy a gyakorlat teszi a mestert. Ez így igaz. Gyakorlatot csak gyakorlattal lehet megszerezni. Gondolj arra, hogy nemcsak veled vagyok, hanem azokkal is, akikkel foglalkozol. Valójában nem is tudnál értük tenni semmit, ha nem lennék velük is. Bár nem a forma a lényeg, hanem a tartalom, de kétségtelen, hogy nem mindegy, egy tartalmat milyen formába önt valaki. De akkor is a tartalom a fontos. E téren pedig ne nyugtalankodj, ha úgy érzed, hogy más fizeti ki a tanulópénzt. Mindenki önmagáért felel. Kell a ruha az embernek, mert az ember több, mint a test, de a ruha csak jelzi ezt. A többlet tartalma nem ruhakérdés. Ezt természetesen átvitt értelemben is értem.
  Lakásproblémákkal valóban csak annyiban tudok foglalkozni, hogy hogyan kell ehhez hozzáállni. E probléma súlyát valamikor magam is átéltem, ezért mondhattam ki, hogy az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania. A hozzáállás lényege a HOZZÁMÁLLÁS. Öröktől fogva úgy gondolta ki Atyám e világot, hogy mivel nincs itt maradandó lakása senkinek, ezért az Én országom keresése feltétlenül magával hozza a lakásgondok megszűnését, mint ahogy ennek ellenkezője is igaz. Az Én országomat pedig helyes módon az keresi, aki, mialatt segít másokon, nem rejti véka alá, hogy ő maga is szintén segítségre szorul.
  Amit így fejeztél ki: Jézushoz tartozni, nem az egyházhoz, ez csak részben elfogadható. Sem egyházak nélkül, sem egyházak által nem lehet Hozzám tartozni. Nem lehet egyházak nélkül, mert Én az Atyával és Lelkemmel szükségszerűen KÖZÖSSÉG vagyunk. Ahol ketten-hárman az Én nevemben jönnek össze, ott valóban jelen vagyok. Ennek pedig rendszeres megismétlése szükségszerűen intézményesülést hoz létre. Nem megy másképpen, mivel rendnek lenni kell. De az is igaz, hogy nem az egyházak által lehet Hozzám tartozni, mert a Hozzám tartozás egyéni döntés következménye. Így tehát mindkét állítás igaz.
  Fontos a helyes megkülönböztetés. Bármelyik intézményesült egyházban meg lehet és meg is kell találni azokat az eszközöket, melyek közelebb vihetnek Hozzám. Mindenkinek JOGA van bármelyik egyházamban használni az ilyen eszközöket. De itt is érvényes, hogy a JOG egyben KÖTELESSÉGEKKEL is jár. Tehát minden egyházban minden olyan előírást, mely közömbös a tekintetben, hogy közelebb vagy távolabb visz tőlem, ezeket vállalnia kell annak, aki jogot formál azokra az eszközökre, melyek Hozzám közelebb hozhatják abban az egyházamban az illetőt. Az nagyon nem jó, ha valaki ki akarja mazsolázni a különböző egyházakból azt, ami számára kényelmes és kedvező, de ki akar bújni minden olyan kötelezettség alól, ami némi terhet jelenthet az illető számára. A természetben, gyermekeidben, férjedben is csak annyiban találsz meg Engem, amennyiben terheket is vállalsz e téren. Így van ez az Én egyházaimban is. Aki az Én szentségi jelenlétemmel egyesülni akar, annak bizony vállalnia kell e téren a Hozzám vezető út terhét is.
  Nagyon szeretlek. Sokszor és sokféleképpen igazoltam ezt már és fogom még ezután is igazolni. Bennem nem lehet csalódni, mert valóban mindenható vagyok a szeretet körén belül.
  Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/222)

  47. hét
  (2004. 11. 15-21.)

  Témáink:

  Jézus szívének szeretete és ereje ma is tud ördögöket űzni általunk!
  Ne a hitünkben higgyünk, hanem Jézusban!

  Kérdező: Valaki már többször kísérelt meg öngyilkosságot azért, mert ezt valaki kéri tőle, aki benne él.

  A HANG válasza:

  Az nyilván világos előttetek, hogy nem Én vagyok az, aki az illetőben öngyilkosságra szólít fel.
  Kettő úton próbálom segíteni életeteket. Az egyik: a természet törvényei által. Ez azt jelenti, hogy ha valakiben olyan sugallatok jelennek meg, melyek ellene vannak e törvényeknek, akkor különböző orvosi terápiákkal lehet adni ideig-óráig tüneti kezeléseket. De ezek a kezelések valóban csak rövid életűek. Olyan ez, mint mikor egy távirányítású autót, melyet arra állítottak be, hogy nekimenjen egy háznak, állandóan megpróbálnák eltéríteni az iránytól, ahelyett, hogy megsemmisítenék az irányító központot. A másik: az irányító központ megsemmisítése. Én azért jöttem, hogy ez képes legyen megvalósulni. Mivel azonban az Én jelenlétemet annyira elhomályosítottátok, ezért ez utóbbit csak ritkán, csak kevesek képesek végrehajtani. Így marad továbbra is az orvosi kezelés.
  Jelen esetben mégis azt kérem, ne elégedjetek meg csupán orvosi kezeléssel. Erőm rendelkezésetekre áll. Ha valóban szándékotok az, hogy bennetek éljek, akkor szívem szeretete és ereje ma is tud ördögöket űzni általatok, és akiket ti tudathasadásosoknak mondotok, s ez az állapot nem fiziológiás, hanem funkcionális eredetű, akkor bizony megtapasztalhatjátok, hogy az enyéim ma is ördögöket űznek nevemben. Aki egészen átadta magát Nekem, az ezt megtapasztalhatja.
  Higgyetek Bennem! Jobban higgyetek! Mindenki, aki boldogan vállalja az állapotszerű vértanúságot, az biztos lehet benne, hogy Enyém! Tehát ne a hitetekben higgyetek, hanem Bennem. Aki hitében hisz, az önmagára épít. Aki bennem hisz, az nyugodt, mert kudarc nem érheti, mivel Bennem hitt.
  Imádkozni, böjtölni, nevemben erőt árasztani, ezek enyéim életének természetes velejárói.
  Bízzatok, Én legyőztem a világot! Azt a világot is, mely bennetek van, és azt a világot is, mely körülvesz benneteket. A ti feladatotok, hogy a GYŐZTES oldalára álljatok.
  Bízom bennetek. Megáldalak benneteket

  (Jézus; A Hang, 3/223)

  48. hét
  (2004. 11. 22-28.)

  Témáink:

  Jézus megismerésének az útja egyben az önismeret útja is
  Nem a vágyaink, hanem a tetteink minősítenek;
  Mi lenne az asztrológia valós feladata?

  Kérdező: Kapok-e támogatást a HANG-tól arra a munkára, mely előtt állok? A társ, gyermek utáni vágyam beteljesül-e?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! "Útkeresőnek" mondod magad. Örülj ennek, mert ez azt jelenti, hogy már bizonyos értelemben meg is találtál. Maradj is "útkereső"! Itt a földön mindannyian úton vagytok. Amíg kereső maradsz, addig veled vagyok. Minden vállalkozásodra áldásomat adom. Nem is az az érdekes, hogy mit vállalsz, hanem az, hogy Velem tedd azt, amit teszel. Az Engem megismerés útja egyben az önismeret útja is. Azáltal ismered meg helyesen önmagadat, amit csinálsz és ahogyan csinálod; az mindig pontosan el fogja árulni neked, hogy te ki is vagy. Nem a vágyaid, hanem a tetteid minősítenek. A Velem való kapcsolatod segít abban, hogy napi problémáidat feldogozd magadban. Nekem kifejezetten kívánságom, hogy vigyél bele problémáidba. Olyan társad akarok lenni, aki nem akadálya, hanem elősegítője tud lenni más társ-kapcsolatodnak. Csak ne nélkülem történjék ez. Engedd, hogy ez az Én feladatom legyen! Nagyon fontos, hogy a minden áron csak a Velem való kapcsolatra legyen érvényes életedben. Ez a döntő. Ha ez megvan, akkor szívem szeretetével tudlak irányítani boldogságod felé.
  Az asztrológiáról fontosnak tartom, hogy adjak némi felvilágosítást, vagy inkább így mondom, hogy fölhívjam figyelmed valamire.
  Amint Máté evangéliumában olvasod, az Engem fölkereső bölcsek is asztrológusok voltak, és asztrológiai ismereteiknek belső ereje juttatta el őket Hozzám. Fontos tehát tudnod, hogy az asztrológiai ismereteknek elsődleges feladata nem az önismeret önmagában, hanem az Istenismeret az ember érdekében. A zsoltárok szavai szerint: "Isten nagyságát hirdeti az ég. A mennybolt vallja kezei művét. Egy nap a másnak ezt harsogja át. Erre tanítja éj az éjszakát"/18 (l9) zsoltár. 2-3./ Sajnos, napjaitokban az asztrológia is annyira öncélúvá vált, s elszakadt az Istent megismeréstől, hogy sokszor inkább pótcselekvés, mint lélekben gazdagodás.
  Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL. "

  (Jézus; A Hang, 3/224)

  49. hét
  (2004. 11. 29. - 12. 05.)

  Témáink:

  Jézussal nem lehet teoretikus úton kapcsolatba kerülni, csak tapasztalati úton;
  A teremtmények között tévedhetetlen szellemi vezető nincs;
  Senkinek sem szabad szellemvezető nélkül élni;
  Nem jó váltogatni a szellemi vezetőnket;
  Kerülendő az a szellemi vezető, aki uralkodni akar a lelkiismeretünkön;
  Nem vagyunk magányos szigetek;

  Kérdező: Uram! Egy szellemi vezetőről kér valaki információt Tőled.

  A HANG válasza:

  "Ma feltűnően sok szellemi vezető jár köztetek. Ez nem baj. A Velem és az égiekkel nem lehet teoretikus úton kapcsolatba kerülni, csak tapasztalati úton. Egyéni megtapasztalásaitok vezetnek rá benneteket arra is, hogy nem vagytok képesek szellemi vezető nélkül helyesen fejlődni, és megtapasztalások kellenek ahhoz is, hogy óvatosakká váljatok e téren.
  Földi életetekben nem kerülhető ki a rossz megtapasztalása sem. Valamilyen formában mindenkinek meg kell tapasztalnia, hogy a rossz az valóban rossz. Még azt a rosszat is, melyet nem te tapasztaltál meg, csak azért tudod elhinni, mert akinek elhiszed, arról tudod, hogy ő megtapasztalta, vagy legalábbis az, akinek ő elhitte.
  Tévedhetetlen szellemi vezető nincsen teremtményeim között. Aki magáról azt állítja, hogy tévedhetetlen, azt jó elkerülni.
  Azért nem lehet senki tévedhetetlen a teremtények között, mert minden teremtett szellemi vezető végtelen lehetőségekkel szemben véges képességekkel rendelkezik. Tehát a képességek és a lehetőségek nem fedik egymást.
  Senki sem lett szellemi vezető anélkül, hogy ne tévedett volna, és minden szellemi vezetőnek az a célja, hogy vezetettje is egyszer szellem-vezető lehessen, tehát ha ő nem, nyilván vezetettje sem spórolhatja meg a tévedés kockázatát. E téren pedig a kockázat nem csupán teória.
  Csak a Szentszellem, csak a Szentlélek tévedhetetlen. De akin keresztül megnyilvánul, annak mindig lehetősége van torzítani ezt a megnyilatkozást. Ezért van helyén állandó jelleggel a kontroll.
  Aki egyszer, sokszor nem tévedett, az még nem jelenti azt, hogy nem fog tévedni a jövőben. És ismétlem: E lehetőség nagyon reális lehetőség.
  Mit mondjak tehát a szellem-vezetővel kapcsolatban? Általános megfogalmazásban ezt:
  1. Senkinek sem szabad szellemvezető nélkül élni, mert aki enélkül él, az előbb-utóbb bukdácsoló szenvedései következtében úgyis rákényszerül, hogy szellemvezető után nézzen.
  2. De nem jó váltogatni sem a szellemi vezetőt, hacsak ő maga nem ajánlja, illetve te ki nem kéred jóváhagyását e téren.
  Feltétlenül kerülendő az a szellemi vezető, aki uralkodni akar lelkiismereteden, tehát rajtad, tehát Rajtam.
  Most konkrétabb megfogalmazást adok számodra:
  Szellemi vezetődnek mérhetetlenül sokat köszönhetsz. Szíved parancsa tehát, hogy hálásan megköszönd őt Nekem. E köszönet téged fog gazdagítani, mert tisztulni fog ettől látásod. Látni fogod jobban azt is, amit segítségével elértél, de jobban fogod látni azt is, amit eddig közösen elhanyagoltatok, pedig jobb lett volna, ha ilyesmi nem történt volna. Gondolok most az idő jobb felhasználására, olvasmányaid tisztultabb rendszerezésére, stb. E stb-t szellemi vezetőddel közösen kell kibontanod, felgöngyölnöd.
  Gyermekem! E kijelentésem: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan", ez tehát azt jelenti, hogy teremtményeim nem magányos szigetek. Egymáshoz tartozásotok tudata, ismerete, igénye nélkül nem tartozhattok Hozzám sem. Az az igazság, hogy Magamra teremtettelek benneteket, nem zárja ki azt, hogy egymáshoz is tartoznotok kell, hanem feltételezi azt.
  Adj hálát szellemi vezetődért, és készülj arra, hogy te is felismerd magadban: feladataid között fontos szerepe van annak, hogy te is jó szellemi vezető légy.
  Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

  (Jézus; A Hang, 3/225)

  50. hét
  (2004. 12. 06-12.)

  Témáink:

  Szándékunk az, ami mindent eldönt;
  Ha Jézus felkér valakit valamire, akkor ez nagyon egyértelmű szokott lenni;
  Lelki fejlődés csak a szabadság irányában lehetséges;
  Jézustól mindent kérhetünk, de úgyis csak azt kaphatjuk meg, ami a javunkra válik;
  Szeress, és tégy, amit akarsz!

  Kérdező: Milyen irányú legyen fejlődésem? Menjek-e misszióba? Tanárommal kapcsolatban mi a teendőm? Betegek kezeléséről. Előttem két ember. Melyik számára fontosabb tevékenységem? Kérhetek-e megnyugtató álmot? Megvalósulhat-e az általam elgondolt "központ"?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Valamikor valaki azt kérdezte Tőlem, hogy mikor jön el Isten országa. Válaszom az volt, hogy ez nem szembetűnő módon történik, mert Isten országa már itt van, bennetek. Fejlődéseddel kapcsolatban is ehhez hasonlót mondhatok. Benned van a megoldás. Szándékod az, ami mindent eldönt. Nem nehéz megtalálni az irányt. Csupán annyi kell hozzá, hogy amit teszel, azt Értem tedd, amit mondasz, azt Értem mondd, és amit gondolsz, azt Értem gondold. Sokkal szorosabb kapcsolatban vagyok Én enyéimmel, semmit engedném, hogy az Értem felhasznált idő bárkinek is kárára lehetne. Fejlődésed éppen azért a tiéd, mert nem rajtad kívüli az útja. A megnyilvánulás mindig felszín. Döntő a szándék, melyet lehet megmutatni és elrejteni, de nem lehet másra hárítani. Rám sem.
  A misszióval kapcsolatban azt mondtam tanítványaimnak, hogy menjenek el az egész világra. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy nem elég a lehetőség. E lehetőségnek sodró erejűnek kell lennie ahhoz, hogy valaki elhagyja hazáját e cél érdekében. De ez az erő szintén nem "külső rábeszélés", vagy akár csak "tanács" következménye, hanem a benned lévő jelenlétem következménye kell, hogy legyen. Ha Én valakit valamire felkérek, akkor nagyon egyértelmű szoktam lenni. Akit Én hazájának elhagyására szólítok fel, az nem tud szabadulni ettől a gondolattól, bár szeretne. Tisztánlátásod érdekében nem tanácsra van szükséged, hanem megtapasztalásra. Ott kell megtalálnod szeretetből áldozattá válásodat, ahol éppen jelenleg vagy. Ha ezt teszed, akkor legyőzted a feladataidtól menekülésre késztető kísértésedet. Ekkor tudlak Én igazán használni szándékom szerint.
  A betegekhez való hozzáállásod teljesen azonos az Enyémmel. A cél mindenkor a Velem való élő kapcsolat. Ennek elérésére kell felhasználni minden külső és belső lehetőséget.
  Arra a kérdésedre, hogy kettő személy közül melyik az, amelyik lelki fejlődés szempontjából előbbre való, hát itt előbb valamit nagyon ki kell tisztáznom veled. Először is lelki fejlődés csak a szabadság irányában lehetséges. Minden megkötözöttség ezt szeretné akadályozni. Ha tehát lelkileg fejlődni akarsz, akkor arra kell tenned szeretetedben a hangsúlyt, akivel jobban meg vagy kötözve. E megkötözöttséget kell leoldanod, megszüntetned az Én segítségemmel. A megkötözöttség lehet rokonszenv éppen úgy, mint ellenszenv. A lelki indifferencia olyan egészséges közömbösség, mely lehetővé teszi az Én akaratomnak felismerését a kapcsolatban. Kérdésedre tehát válaszom az, hogy segítségemmel váljál mindkettőtől szabaddá. Így biztosítod magad számára és természetesen az ő számukra is az Általam kívánt fejlődést.
  Kérdezed, kérhetsz-e megnyugtató álmot. Kérni mindent lehet. Tőlem úgyis csak azt kapod meg, ami javadra válik.
  Ami pedig azt a bizonyos KÖZPONT-ot illeti, hát erre csak azt mondom, hogy van ezekből éppen elég.
  Szeress, és tégy, amit akarsz!
  Megáldalak, hogy benső bizonyosságra juss tépelődéseidben."

  (Jézus; A Hang, 3/226)

  51. hét
  (2004. 12. 13-19.)

  Témánk: Befelé látni

  Kérdező: Általános lebénulás /S.M./ állapotában élek; van ebből kiút, vagy karmikus sorsom ez az állapot?

  A HANG válasza:

  "Drága Gyermekem! Az a szeretet, mely Belőlem árad feléd, nem eredményezhet semmilyen formában olyan sorsszerűséget, mely boldogságodat komolyan veszélyeztethetné. Csak ennek ellenkezőjét eredményezheti, tehát csak boldogíthat. Amikor tehát arról érdeklődsz, hogy karmikusan érthető-e testi állapotod, akkor számomra gondot jelent úgy válaszolnom, hogy megértsd szeretetemet. Problémám az, hogy olyasmit kell kérnem tőled, ami elől éppen el akarsz menekülni. Azért kell ilyesmit kérnem, mert Én, éppen mert igazán szeretlek, nem elégedhetek meg azzal, hogy tényeket közöljek veled. Nekem megoldást kell felkínálnom. Ha azt mondom, hogy állapotod karmikus, akkor legjobb esetben is pillanatnyi belenyugvást eredményezhet e kijelentésem. Ezzel Én nem lehetek megelégedve, mert a pillanatnyi belenyugvás valamibe nem jelenti a probléma feldolgozását. Ha azt mondom, hogy nem karmikus jelen betegséged, mert van belőle kiút, akkor pedig olyan irányt adok törekvéseidnek, melyek szinte minden idődet fölemésztenék annak érdekében, hogy meggyógyuljon az a részed, ami valójában nem is te vagy, és bár a tiéd, de te nem vagy az övé. Tehát a világ bűne számára, ami nem más, - mint magasabb értéket alacsonyabb érték szolgálatába állítani -, adnék zöld utat életedben. Ez hát az Én gondom most. Rá kell mutatnom arra, hogy olyan értékek vannak jelenleg is benned, melyeknek a kiaknázására kellene fordítanod a földi életedben kapott időt.
  Kicsiséged hallatlanul alkalmas arra, hogy fölhasználjalak mások lelki épülésére. Ha imádságaidban tisztább és egyértelműbb szerepet kap a hála, akkor ez annak lesz jele, hogy kezdesz befelé látni és meglátni. Kezded észrevenni, hogy sokkal több ajándékkal halmoztalak el eddigi életedben, mint amennyit eddig megláttál. Vagyis, kezded meglátni, hogy több hálálkodnivalód van, mint kérnivalód. Ha pedig ez egyértelművé válik benned, akkor egyre többen fogják idejüket arra használni, hogy veled legyenek, de nem azért, mert te rájuk szorulsz, hanem azért, mert ők tanulhatnak tőled életművészetet.
  Így tehát egy olyan hitet kívánok tőled, mely minden vonalon meghozza gyümölcsét gyógyulásban. Olyan hitet, mely éppen mert a szív szeme, tapasztalatilag igazolja ennek az állításomnak igazát: " Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent. " /Mt. 5,8./ Megáldalak, hogy otthont találj Bennem."

  (Jézus; A Hang, 3/227)

  52. hét
  (2004. 12. 20-26.)

  Témánk: Fontos gondolatok a gyógyulásról és a párbeszédimáról

  Kérdező: Szeretnék véleményt hallani magamról. Két éve találtam rá olyan útra, mely nagyon kedves nekem. Bár elvégeztem a REIKI tanfolyamot, tartok attól, hogy általam a gyógyítás nem működik.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Az a fehér Fény, ami átölelt, az az álom, mely bearanyozta lényedet, az mind Tőlem volt. Ami pedig tőlem van, az maradandó. Amint te Általam, Velem és Bennem akarsz élni és munkálkodni, éppen így, Én is általad, veled és benned akarom élni azt az életet, melyet már bemutattam nektek abban a Názáreti Ácsban, akit ti Jézusnak neveztek.
  Bízzál jobban a benned lévő jelenlétemben! Sajnos meg kell mondjam, hogy a legtöbb gyógyulás nem azért nem történik meg, mert a gyógyítóval van baj, hanem azért, mert a legtöbb betegnek annyira helytelen Rólam a felfogása, hogy inkább ártana hosszú távon, mint használna, ha meggyógyulna az illető. Sokszor neki is, másoknak is több kára lenne, ha testi egészsége helyreállna.
  Tudom, ezt nem könnyű elfogadni. Nem véletlenül törekedtem annak idején arra, hogy hangsúlytalanná tegyem gyógyító erőm eredményes működését.
  Az a legnagyobb probléma e téren, hogy ha valaki beteg lélekkel és egészséges testtel rendelkezik, az olyan, mint mikor valami nagyszerű eszköz kerül egy hozzá nem értő kezébe. Nemcsak másnak okoz vele bajt, de az eszközt is előbb-utóbb tönkreteszi. Tehát a testi gyógyulása után újra megbetegszik, s ez az állapota rosszabb lesz, mint előző gyógyulása előtt volt.
  Te sok örömet szereztél már Nekem. Ha majd tapasztalod, hogy kezdem megvonni tőled örömöm átélt érzését - mert jelenleg .ez biztosítja benned a harmóniát -, ez nem szeretetem csökkentése lesz, hanem ellenkezőleg. Jobban fogom így tudni adni MAGAMAT neked.
  Aki igazán szeretni akar Engem, annak meg kell tanulnia nagyobbra értékelni az Ajándékozót, mint ajándékait. Bizony az élő hit túlvezet az érzelmi melegségek kellemes hangulatán. De előre tudnod kell, hogy ez nem visszafejlődés, hanem növekedés a benső szabadság irányában.
  Legyen csak bátorságod saját szavaiddal beszélgetni Velem! Főleg a hálaérzést formáld mondatokká magadban! Ne félj a párbeszéd-imától! Mindaddig, és akkor mindig, amikor olyasmit mondasz magadnak, mely téged épít, buzdít és vigasztal, ÉN mondom ezeket neked, általad, benned. Az ősellenségnek egyetlen fegyvere az elbizonytalanítás. Ezt háttérbe kell szorítanod magadban. Benned vagyok, és mindig segíteni foglak, ha gyengülni látlak e téren.
  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang, 3/228)

  Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
  06/30/202-5553
  info KUKAC web-hang PONT hu
  http://web-hang.hu

  (E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)


  [Égi béke]   [Esthajnal]   [Mária üzentei]