Jézus üzenetei A HANG kötetekben!

 • Párbeszéd égi lényekkel
 • Léleképítő idézetek
 • A főoldal heti frissítése
 • Új cikkek havonta
 • A HANG közösségekről
 • A HANG terjesztése
 • A Hang kötetek letöltése
 • Országos reklámfelület
 • Reklámtábla megrendelése
 • "Bemutatkozó" weboldal
 • "Mini" web-csomag
 • "Gumi" web-csomag
 • Online otthonról!

 • "Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)

  2003

  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

  1. hét
  (2002. 12. 30. 2003. 01. 05.)

  Témánk: A SZABADSÁGRÓL ÉS A HANG HITELESSÉGÉRŐL

  Kérdező: Uram! Belső kényszert érzek, hogy kollégámnak olyan választ adjak levelére, mely meggyőződésem szerint Tőled jövő, és jó, ha mások is olvasni fogják, bár természetesen az illető személye teljesen titokban marad.

  A HANG válasza:

  "Ne is mondd tovább. Átveszem a szót.
  Gyermekem! Az a szabadság, melyet elhoztam közétek, s melyet nyújtok felétek, nem egyszerű üres tartály. Ez az, amit vállalni kell. Nem külső pufogtatással, hanem szívós benső elszántsággal Ez az, ami erőmet hordozza. Ennek a szabadságnak másik neve: LELKEM JELENLÉTE. /2.Kor. 3:17./ E szabadságot csak az képes vállalni, aki vállalja azt is, hogy naponta kéri azt a bölcsességet /Jak. 1:5./, mely segít abban, hogy megfelelő módon tudjon valaki élni a Tőlem kapott szabadsággal.
  A másik, amit fontosnak gondolok tudomásodra hozni, ez: Cselekedeteidet ne engedd befolyásolni attól, hogy mások mit gondolnak rólad. De tégy nagy hangsúlyt arra, hogy te minél nagyobb szeretettel gondolj másokra, s törekedj arra, hogy az általad meglátott igazságot nagyon finoman fogalmazd meg.
  Ne akarj hatni a formával. Higgy a tartalom hatékonyságában. Nem csupán arról van szó, hogy a hangerő nem erő, hanem arról, hogy a helytelen, szeretetlen forma képes még a jót, az igaz tartalmat is negatív erők játékszerévé tenni. -
  Igaz, Én gyakran használtam kemény szavakat a farizeusok, a főpapok, az írástudók ellen. Ha majd úgy rendelkezel a lélekbe-látás adományával, mint Én, akkor, de csak akkor követhetsz ebben is Engem. Inkább vádoljanak azzal, hogy még a rosszal szemben is gyengéd vagy, mint azzal, hogy még a jóval szemben is kemény vagy.
  Végezetül megnyugtatlak: A HANG addig az Én hangom, míg szinkronban van az evangéliumokban megfogalmazottakkal. Vigyázok, hogy ez mindig így legyen. Ha valaki mást hall ki belőle, az minősítés helyett megokolással igazolja igazát. -
  Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."

  (Jézus)

  2. hét
  (2003. 01. 06-12)

  Témánk: HÁROM KÉRDÉS: JÓ ÚTON JÁR-E TESTVÉREM, MI A FELADATA, ÉS MIÉRT VALL KUDARCOKAT?

  Kérdező: Uram! Három kérdést teszek Eléd, majd arra kérlek, szólj valamit azokról az álmokról, melyeket a kérdező intéz Hozzád.
  1. Jó úton jár-e testvérem?
  2. Mi az igazi feladata?
  3. Miért vallanak sorra kudarcot üzleti vállalkozásai?

  A HANG válasza:

  "Első kérdésre válaszom ez: A jó úton nem jár. Ahhoz, hogy járjon, el kellene indulnia. - Most közvetlenül neki szólok a következőkben.
  Gyermekem! Egyetlen jó út létezik a világon. Az, melyet Magammal azonosítottam, mikor ezt mondtam: 'Én vagyok az Út.'- Ezen az úton az indul el, aki elindul afelé, hogy megismerje önmagát. Önismeret nélkül ezen az úton járni nem lehet. Sem neked, sem másnak. Önismeretre nem lehet úgy jutni, hogy majd valaki bemutat téged önmagadnak. Önismeretre véletlenül sem lehet eljutni. Csak az indul el az önismeret útján, aki cselekedetei tükrében igyekszik szemlélni önmagát. Ennek magyarázata: Gyümölcseiről lehet a fát megismerni. A helyes önismeret megszerzéséhez távlat szükséges. Csak akkor van önmagadhoz távlatod, ha valamiképpen rögzíted elmúlt napod eseményeit.
  Első lépés tehát, hogy tudj számot adni magadnak arról, mit csinálsz reggeltől estig. De ne csak úgy általában, hanem minél pontosabban.
  A második lépés semmivel sem marad el értékelésben az elsőtől. Ez pedig az, hogy osztályozd meg önmagad számára cselekedeteid minőségét, vagyis hogy amit csináltál, azt hogyan csináltad. Bizonyos körökben e kettőt nevezik idő és szeretet-elszámolásnak.
  Az önismeretre jutásnak tehát az útja ez: Tisztán kell látnod, hogy mit csinálsz, és azt, hogy amit csinálsz, azt hogyan csinálod. Ekkor indultál el Felém.
  Annak érdekében, hogy járd is a Velem azonos utat, ahhoz azonban nem elég az önismeret. Szükséges hozzá még az, hogy Engem is olyannak ismerj, amilyennek megismerhető vagyok evangéliumaim alapján. Tehát tisztán kell látnod azt, hogy Én mit tettem, és amit tettem, azt hogyan és miért tettem. - Ennyit tehát az első és második kérdésedhez.
  A harmadik kérdésedre nagyon tömören válaszolok.
  Nézőpont kérdése, hogy valaki cselekedetei következményeit kudarcnak vagy sikernek könyveli el. Az Én életem részemről kifejezetten sikeresnek volt mondható, pedig szinte mindenki kudarcnak könyvelte el. Sohasem az eredmény a fontos, hanem a forrás. Amikor lelkiismeretedre hallgatva tettél valamit, az, az Én szememben mindig sikeres lépés volt. Amikor nem így cselekedtél, az Nálam mindig kudarcként könyvelődött el.
  Fölhívom figyelmedet arra, hogy nyilvános működésem első kijelentése ez volt: 'Alakítsátok át gondolkodásotokat!'
  Most rátérek álmaidra:
  A jámbor bikákkal kapcsolatban meg kell mondjam, hogy éppen ellenezőjét jelentik számodra, mint azt mások neked mondták.
  Álmokban a nagy, szelíd erőknek - bármilyen képben is jelennek meg - mindig az a magyarázata, hogy nincs ok a félelemre. Ostoba fantáziálás az, hogy ezek megvadulhatnak. Ha tudattalan világod erről akart volna értesíteni, akkor nem szelídnek mutatta volna neked ezeket a nagy erőket szimbolizáló állatokat. A nagy erő, ha szelíd, akkor inkább oltalom.
  Itt jegyzem meg: Óvlak a negatív tartalmú fantáziálásoktól. Ezek nincsenek kapcsolatban Velem.
  A másik álmod a vizekről, s a víz kereséséről, a benned hullámzó félelmek és vágyak, az igen-ek és nem-ek, a különböző ellentétek egymásba ütközésének képszerű megnyilvánulásai.
  Megáldalak azzal a BÉKÉVEL, melyet mindig megtalálhatsz Nálam."

  (Jézus)

  3. hét
  (2003. 01. 13-19.)

  Témánk: AKI TÚLSÁGOSAN NYITOTTÁ VÁLT IDEGEN HATÁSOK BEFOGADÁSÁRA.

  Kérdező: Uram! Egy olyan ember-testvérem kérését hozom Eléd, aki úgy érzi, túlságosan nyitottá vált idegen hatások befogadására, s nem tudja e hatásokat megfelelően kezelni. Kérlek, mondj erről véleményt!

  A HANG válasza:

  Közvetlenül a kérdezőnek felelek.
  Gyermekem! Az átlagember öt érzékszerve által szerzi információit a kívüle lévő világról. El kell mondjam, hogy egyre kevesebb ilyen átlag-ember van, és egyre többen vagytok, akik olyan hatásokat is képesek vagytok érzékelni, melyek nem foghatók közvetlenül érzékszervekkel, csupán kifejlettségükben jutnak el oda.
  Kétségtelen, hogy a nyitottság, ha parttalanná válik, akkor több hátránnyal jár, mint előnnyel. Hátránya az a nyugtalanság, mely racionális érvekkel nem szüntethető meg.
  Angyalaim nem kis munkát végeznek annak érdekében, hogy fékezzék, eltereljék azokat az ártó erőket, melyek egy nyitottá vált lélekben nyugtalanságot akarnak előidézni. Angyalaim munkája azonban szorosan hozzá van kötve a ti szándékvilágotokhoz. Komoly munkát csak segítségetekkel tudnak végezni bennetek.
  Lényegében nem az a fontos, hogy egy hatás milyen érzést vált ki benned, hanem az, hogy milyen irányba viszi gondolataidat. Mindig az irány a fontos. Amennyiben erősíti benned a másért-élés vágyát, annyiban válik számodra lehetővé, hogy angyalaim távol tartsanak tőled minden ártó sugárzást. Ha nem ez történik, akkor elszánt akarattal kell tudatodat ráirányítani azokra a szavaimra, melyeket Máté 6;25-34-ben elmondtam.
  Pszichés problémák területére különösen áll, hogy nem szabad egyszerre több helyen keresni rájuk a megoldást, mert ezzel teret nyittok különböző ellentétes erőknek magatokban. Gyökeres megoldást viszont csak Nálam lehet találni. Minden más próbálkozás csupán tüneti kezelést ad.
  Jobban át kell élned, hogy Én nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, akkor kettő lenne belőled! Ennek az igazságnak átélése olyan pszichikai páncélba öltöztet, mely szó szerint golyóálló minden ártó sugárzás ellen."

  (Jézus)

  4. hét.
  ((2003. 01. 20-26.)

  Témánk: AKIT ELHAGYOTT HITVESE, S NEM ÉRT MEG GYERMEKE.

  Kérdező: Uram! Egy olyan embert hozok Eléd, aki a jelenben sok sebből vérzik, s szeretne kissé belelátni a jövőbe. Akár azért, hogy jobban fölkészülhessen, akár azért, hogy abból erőt meríthessen. Házastársa elhagyta, s ő gyermekével ugyancsak vergődik, aki éppen most kezdi azokat a kamasz-éveket, melyek még egy harmonikus családban is problémáktól terhesek.

  A HANG válasza:

  "Közvetlenül neki válaszolok.
  Drága, drága gyermekem! Tudom, hogy végső megnyugvást nem ad, de kell hogy enyhítse keresztedet az a tudat, hogy Én veled szenvedek, s szenvedtem eddigi életed folyamán a múltban is. Számításaid nem jöttek be, nem is jöhettek be, mert nem onnan indultál el, ahonnan kellett volna. Mindig onnan indultál el, hogy sok baj, nehézség zúdult reád, s te néha ezektől alig kaptál levegőt. Ez mind igaz, hogy így történt, de a te életben tüneti kezelések nem vezetnek megoldáshoz, csupán kissé elviselhetőbbé teszik a jelent. Hosszú távon nem kifizetődőek a tüneti kezelések. Vállalni kell a gyökeres megoldást. Pszichikai operációnak kell magadat alávetned. Ezt az operációt ketten kell, hogy végezzük. Ehhez külsőleg nem kapsz segítséget, csupán visszajelzéseket, hogy mennyire sikerült ez az operációnk.
  Mi hát a teendőd? Bizony nem a jövőd ismerete, hanem az Én szeretetem fölfedezése jelenedben úgy, hogy az egyben terápia is legyen számodra.
  Tisztában kell lenned a következőkkel: Eddig még nem született meg az az ember, aki egy másik embert boldoggá tudott volna tenni, holott mindenki boldog akar lenni. A boldogság és a bódultság nem árulnak egy gyékényen. Nálad is gyökérprobléma az, hogy bódultságodból kiábrándulva újabb bódultságtól reméled szíved békéjének megtalálását. Sajnos szinte minden válhat narkotikummá, pillanatnyi enyhülést nyújtva úgy, hogy következményeit nem gondoljátok végig.
  Közös operációnk első lépése tehát az, hogy kitisztuljon benned: boldogságod nem függhet senki mástól, csak egyedül tőled. Ezért mondottam azt, hogy rá kell látnod arra, mennyire vagy az Enyém! Az mindig idegterheltséggel jár, ami nincs kapcsolatban Velem. Ami nincs kapcsolatban Velem, az vagy nem is lehet kapcsolatban, s akkor fel kell számolnod, vagy lehet, s akkor e kapcsolatot létre kell hoznod. Ez a második lépése ennek a közös operációnknak. Minden és mindenki kapcsolatban lehet Velem, ha akar. Aki, vagy ami nem akar, azzal te se akarj kapcsolatban maradni. De a Velem való kapcsolat kiépítését sem kikerülni, sem elhanyagolni nem lehet, illetve nem szabad annak, aki valóban benső harmóniára törekszik. Csak aki Engem szeret, az képes téged is helyesen szeretni, vagyis segíteni abban, hogy jobban Hozzám kapcsolódj.
  Én nem tudok, és nem is akarok fél megoldást adni. Éppen, mert úgy szeretlek, mint senkit a világon / kettő lenne belőled, ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged /, éppen ezért nem ajánlhatok langyos megoldást számodra.
  Kivel élj? Azzal, aki Velem is élni akar! Találsz e ilyent? Eddig még mindenki talált, aki akart. Bár az ilyenre rátalálás nem jár mindig együtt a házastársi kapcsolattal.
  Én bízom benned. Te is bízzál Bennem! Megáldalak olyan látással, amely segítségével képes leszel több hálaimát mondani. Ilyen imára nem Nekem, hanem neked van igen nagy szükséged. Minél több hálát mondasz, annál több értékre látsz majd rá, amiért még hálálkodnod kellene. Ez a te boldogulásod útja. Újra mondom, nem szeretek senkit úgy, mint téged! Ennél nagyobb kitüntetés sem földön, sem égen nem érhet."

  (Jézus)

  5. hét
  (2003. 01. 27.- 02. 02.)

  Témánk: A "KAPCSOLAT A SZELLEMVILÁGGAL" CÍMŰ KÖNYVÉRŐL MOND VÉLEMÉNYT JOHANNES GREBER, AZ ELHUNYT ÍRÓ!

  Kérdező: J. Greber tudatosan ferdített, vagy félre informálták? Itt átadom neki a szót. Szívesen válaszol. (Tehát Jézus adja át a szót a már elhunyt Grébernek.)

  A HANG válasza:

  J. GREBER:" Jézusom ma is gyakran tesz úgy, mint kétezer évvel ezelőtt. Ma is elvárja, hogy az Ő nevében beszéljünk. Ezt teszem most is.
  Tudatos ferdítésről szó sem lehetett nálam. Ha csak egyszer is előfordult volna, akkor most nem itt lennék, s nem beszélhetnék hozzátok. Azok közé tartozom, akiket nem hajt benső kényszer arra, hogy újra elkezdjék földi életük vándorlását. A tudatosan ferdítők képtelenek itt megmaradni. Tehát tudatos ferdítésről szó sem lehetett nálam. Miről van hát szó?
  Először is el kell mondanom, hogy itt a színről színre látásban sincsen megmerevült befejezettség az ismerés és a szeretés terén. A teljesség tehát relatív. Csak az ismereteket befogadó, csak a szeretetet, odaadottságot megélő számára teljesség az, amit birtokol, de ez egy olyan folyamat, olyan sodrás medrében történik, mely nem ismeri olyat, hogy eddig, és ne tovább. Ezért viszonylagos.
  Azok a lelkek, akik médiumokon keresztül ismereteket nyilvánítanak ki erről a világról, nem azonos szinten élik meg a földi ember méltóságának értékét. Így aztán ismereteik szintjét úgy közvetítik, hogy vagy túlértékelve, vagy alulértékelve a médium emberi méltóságát, bizony csak hosszabb-rövidebb ideig képes a földi ember, tehát a médium a tükör által homályban látást tartós igazsággá formálni.
  Az ember méltóságának gyökere a szabadsága. Azok a szellemek, akik magatehetetlen eszközként, bábuként használják médiumaikat, azok nagyon sokszor torzítva közvetítik ismereteiket anélkül, hogy így akarnák. Ez azért van, mert minden ember, tehát minden médium is szabadságának mértéke szerint hordozója Isten Lelkének, tehát e mérték szerint képes tükrözni azt a valóságot, melyet egy szellem a médium szellemére vetít. A kényszernek mindig valóságot torzító hatása van. Minél fenségesebb egy szellem, annál inkább partnerként működik együtt médiumával. Erre legkirívóbb példát éppen a Szentírást sugalmazásra írt írók adják. Egyéniségük csorbítatlan marad a sugalmazás alatt. Jézusnál ez egyedülálló.
  Mióta Jézus tanítását ismerhetitek, azóta rendelkezésetekre áll egy olyan tévedhetetlen igazodási pont, melyet nem használni lehet, de megváltoztatni nem. Minden szembenállás megszűnne köztetek, ha a Bibliának csak a Jézus által alátámasztható mondatait vinnétek át a gyakorlatba."

  (Greber a szellemvilágból)

  6. hét
  (2003. 02. 03-09.)

  Témánk: HONNAN IGAZ, HOGY VAN JOBB, MINT AMIT GREBER ÍRT?

  Kérdező: Honnan igaz, hogy van jobb, mint amit írt?

  A HANG válasza:

  "Az előzőkben J. Greber már utalt erre. Aki teremtmény, az soha sem érheti el az ABSZOLÚTUMOT. Csak közelíthet Hozzá. Ezért hangoztattam már gyakran, hogy a lényeg az ÚT ÉS AZ IRÁNY. A HANG is annyiban értékelhető, amennyiben szinkronba hozható evangéliumom tanításával. Ez áll minden kinyilatkoztatásra. Még a Bibliában leírt szövegekre is! Van tehát biztos útmutatótok: Szavaim az evangéliumokban.
  Ha megfigyelitek a legkülönbözőbb vallási irányzatokat, szembetűnően tapasztalhatjátok, hogy legtöbbször - bár tudják, hogy tükör által homályban látnak - nem Engem, hanem valamelyik apostolomat vagy prófétámat idézik saját igazuk igazolására. Az evangéliumokban található tanításom azok számára, akik nem külső tekintélyekre, hanem saját józan eszükre támaszkodnak, nem tartalmaz ellentmondásos erkölcsi eligazítást. Ellentmondásos erkölcsi eligazítást Rám hivatkozva csak azok mondanak, akik bizonyos kijelentéseimet figyelmen kívül hagyva, más szentírási hellyel akarják alátámasztani azt a látásmódjukat, mely ellentétes az Enyémmel. Inkább lemondanak hittől átjárt józan eszükről, csak ne kelljen Engem ÚTKÉNT vállalniuk."

  (Jézus)

  7. hét
  (2003. 02. 10-16.)

  Témánk: MIT JAVASOLSZ AZ EGYHÁZAK HELYETT?

  Kérdező: Mit javasolsz az egyházak helyett? Kell-e, lehet-e megreformálni a meglévő egyházakat?

  A HANG válasza:

  "Úgy gondolom, hogy ugyanazon szó alatt nem értjük ugyanazt. Igazolom. -
  Nekem csak egy Egyházam van. De ez az egy Egyház végig vonul az összes jelenleg ismert egyházakon. Az Én Egyházamnak ismertető jele az, hogy ugyanaz a Lélek élteti, Aki Engem, mivel létazonosságban van Velem. Vagyis az evangéliumokban megtalálható tanításom ennek az Egyháznak az alapja.
  Tehát mindaz, aki a Szentírás többi részét ennek a tanításomnak fényében magyarázza, és nem fordítva, mindaz tudatosan élő tagja Egyházamnak. Éppen ezért a keresztény felekezetek közötti egységet nem megteremteni kell, hanem megtalálni. Azok mind EGYEK egymással is, akik arra a Jézusra mondanak IGEN-t, aki az EVANGÉLIUMOK alapján, mint ÚT felismerhető. Minden más egyházias elképzelést ehhez kell igazítani. Ilyen értelemben állandó folyamat kell legyen minden egyházban a reform."

  (Jézus)

  8. hét
  (2003. 02. 17-23.)

  Témánk: MI SZÁRMAZIK AZ ÖRDÖGTŐL?

  Kérdező: Mi származik az ördögtől? Hogyan lehet megkülönböztetni a látszat-jót az igazi jótól?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Minden rossz egy elrontott jó. Az erkölcsi rendben az annyit jelent, hogy minden rossz egy elrontott szeretet. A szeretet természetesen csak Tőlem származhat. A szeretetnek ŐSFORRÁSA VAGYOK. Ennek elrontása, ha bennetek tudatos, akkor tőletek származik, ha nem tudatos, akkor a gonosztól van.
  Arra a kérdésedre, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a látszat-jót az igazi jótól, hát erre nem lehet oly könnyen válaszolni, mint legtöbben gondoljátok. A pokol tüze és a Szentlélek tüze - mondottam egyszer egy gyermekemnek - a felületen meg nem különböztethető. De ez nem baj, ha tudod, hogy aki Engem szeret, annak minden, még a pokol tüze is javára válik.
  Hosszabb távon persze megkülönböztethető. A Gonosz nem képes sokáig a világosság angyalának ábrázatát magára ölteni. A Lélek gyümölcseinek felsorolása megtalálható a Galata levél 5: 22-ben.
  Az előbb leírtak természetesen arra vonatkoznak, mikor mások magatartásán kellene meglátnod, hogy az jó, vagy nem jó. Önmagad számára nem lehet kétséges, hogy erkölcsileg rosszat véletlenül tenni nem lehet. Csak készakarva. Mindenkinél a SZÁNDÉK a döntő.
  Ostoba kijelentés az, hogy a pokol útja jó szándékkal van kikövezve. Az ilyen kijelentés tényleg ördögi. Jó szándékkal nem lehet elkárhozni, csak üdvözülni, még akkor is, ha valaki jó szándékkal valami nagyon nagy ostobaságot csinál. Bár van bűnös tudatlanság is. Ha valaki tudatosan hanyagolta el, hogy elsajátítson bizonyos ismereteket, melyek további életében majd fontos szerepet kaphatnak, hát annak bizony terhet fog jelenteni a bűnösen elmulasztott ismeretek hiányából származó rossz következmény. De ekkor sincs számotokra olyan mérce, mely képessé tenne benneteket arra, hogy megfelelő bírói ítéletet tudnátok hozni az illető rovására."

  (Jézus)

  9. hét
  (2003. 02. 24.- 03. 02.)

  Témánk: KÉZRÁTÉTELES GYÓGYÍTÁS

  Kérdező: Van-e Istentől származó kézrátételes gyógyítás?

  A HANG válasza:

  Drága Gyermekem! E kérdésre is kissé bővebben fogok válaszolni.
  Minden karizma egy olyan emberi képesség melyet Isten megtisztít és fölerősít a közösség javára.
  Már úgy vagytok teremtve, hogy a szeretetteljes simogatás is gyógyító erőt sugároz. A kézrátételes gyógyítás nem más, mint ezt a természetes emberi adottságotokat megtisztítom, fölerősítem, s így jön létre a gyógyítás karizmája.
  A bennetek lévő gyógyító erő főleg a ti hitetek által tud kapcsolatba kerülni velem. Ezért ez az emberi képesség főleg akkor tud karizmaként működni, ha a gyógyító és a gyógyulni akaró is élő hittel rendelkezik.
  Nem minden betegség gyógyítható. Vannak olyan sorsként vállalt betegségek, melyek éppen e szerepüknél fogva nem szüntethetők meg.
  Még valamit kell tudnod a betegségekkel kapcsolatban. Ellentétben a közhiedelemmel, előnye, hátránya egyaránt van a betegségnek és az egészségnek is. Nagyon kevesen gondolnak arra, hogy az egészség óriási felelősséget is hordoz. Nem kevés azoknak az úgynevezett egészségeseknek a száma, akik haláluk után új földi életet vállalva komoly betegségeket építenek be jövendő sorsukba, melyeknek éppen az a szerepük, hogy csiszolják lelkükben a Rám hagyatkozás, a Velem való kapcsolat elmélyítésének fontosságát.
  Természetesen a Gonosz is tud testi egészséget helyre állítani. Erre akkor képes, ha a gyógyulni akaró tudatosan rábízza jövőjét a Gonoszra. A Gonosz nem tudja, és nem is akarja gyógyítani azokat, akik nem az övéi. Nem dolgozik önmaga ellen. Jó szándékú embert tehát Gonoszlélek által meggyógyítani nem lehet."

  (Jézus)

  10. hét
  (2003. 03. 03-09.)

  Témánk: BIOENERGIA

  Kérdező: Mit kell tudni a bioenergiáról?

  A HANG válasza:

  Gyermekem! Sokkal több erőhatásnak vagytok kitéve kívülről, belülről egyaránt, sem mint gondoljátok. Még nagyon gyerekcipőben jár e téren az az ismeret, melynek jelenleg birtokában vagytok. Még nagyon a kísérleti stádium küszöbén álltok.
  Valamikor elmondtam nektek, hogy a hívőnek minden lehetséges. Ti leszűkítettétek a hívő szó tartalmát csakúgy, mint a mindent. Tettétek azért, mert nehezen akarjátok elfogadni, hogy a hitben nemcsak lehet növekedni, de kellene is. Bizony az elmúlt kétezer év alatt inkább toporgás, sőt visszafejlődés tapasztalható nálatok, mint előrelépés.
  Vannak a földön olyanok, akik rendelkeznek megfelelő nyitottsággal és hittel ahhoz, hogy bioenergiájukat mozgósítsák. De ezek a küldötteim csak akkor válhatnak áldásaivá világotoknak, ha nem a mulandó világ pótcselekvéseit szaporítják képességeik által, hanem Rám irányítják figyelmeteket. Rám, aki Lelkemmel bennetek működni akarok békémmel, örömömmel, pozitív látásommal.
  Mindannyitokban képesek a bioenergiák harmónia- teremtő munka vállalására. De ennek értelme csak akkor van, ha az örök életet célozza meg. Különben narkotikum, pótcselekvés."

  (Jézus)

  11. hét
  (2003. 03. 10-16.)

  Témánk: A BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉG

  Kérdező: Pár gondolat a BOKOR bázisközösségről.

  A HANG válasza:

  "Tömören összefoglalom mindazok számára, akik e könyvet valaha olvasni fogják.
  A BOKOR bázisközösség igyekszik tartalmában sallang-mentesen megfogalmazni, és formájában gyakorlatilag naprakész állapotban tartani az evangéliumaimban és az Ap.csel-ben föllelhető tanításomat. A tartalmat egy eredetileg hat kötetes munka tartalmazza, melynek címe: KIO. / Keressétek az Isten Országát./ E munka megírására használtam fel apostolomat és prófétámat, Bulányi György piarista tanárt.
  A BOKOR formáját a hármas kötelék adja.
  1. Tagjai minden reggel megbeszélik imában Velem az elkövetkező nap feladatait. Vagyis közösen TERVET készítünk. E tervet aztán este szintén imában Velem, összevetjük az elmúlt nap TÉNY-eivel. Első kötelék tehát egy ilyen reggeli és esti ima.
  2. A második kötelék az elsőt biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a BOKOR tagjai kiválasztanak maguknak egy olyan bokorbeli testvért, akinek megbeszélt időszakonként elmondják, hogyan is állnak az első kötelékkel.
  3. A harmadik kötelék pedig olyan közösséghez tartozás, melynek tagjai vállalták az első két kötelék ápolását, s céljuknak tűzték ki, hogy mielőbb mindenkinek legyen egy fölvevő / tanuló / és legalább egy leadó /ahol ő tanít / közössége.
  Akik e hármas köteléket vállalják, azok tudják, hogy magatartásukkal főleg e világ hatalmasságai felé sok problémájuk lesz, ezért úgy szervezik kapcsolataikat, hogy KÖZÖS dolgaik megbeszélésére, egymást informálására módot találjanak.
  Ennyit tehát röviden a BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉGRŐL.
  Még egy kérdésedre válaszolok röviden, bár az eddigiekből is ki lehetne olvasni. Kérdésed így hangzik: Honnan lehet megtudni, hogy ki az a hiteles ember, aki Engem tolmácsol? Válaszom ez:
  AZ EVNGÉLIUMAIMBÓL ÉS A SZÍVEDBŐL, HA ELHISZED, HOGY LELKEM BENNED ÉL! Lelkem abból, hogy építeni, buzdítani és vigasztalni akar téged."

  (Jézus)

  12. hét
  (2003. 03. 17-23.)

  Témánk: HELYES MAGATARTÁS-E A NAGY ELFOGLALTSÁG?

  Kérdező: Uram! Valaki, aki nagyon elfoglaltnak tudja magát, tudni szeretné, helyes úton jár-e?

  A HANG válasza:

  "Leányom! Valamikor ezt mondtam nektek: 'Aki elveszíti életét, megmenti azt.' - Ezt mondom ma is. Az élet elvesztésének másik neve: másért élés.
  Akit idős ember és gyermeke vesz körül, az nemcsak természetszerűen éli meg, hogy másokért kell élnie, hanem egy nagy kísértésnek is áldozatává válhat. A nagy kísértés pedig az, hogy közvetlen környezete nem csupán felhasználja az illetőt, hanem ki is használja. Ezt ki kell tudnod védeni.
  Aki gyermekéért él, az nem másért él, hanem önmagáért. Ha öreget kell istápolnod, az már másért élés. Gyermekednek már nem szabad belőled élnie, mert ezzel éppen neki ártasz. Pontosan e téren áll az, hogy ha valaki igazán másért kezd élni, akkor azt tapasztalja, amit így fejeztem ki: 'Ellensége lesz az embernek saját házanépe'.
  Családodnak segítenie kell téged abban, hogy amit gyógyító szolgálatban tehetsz, azt minél nagyobb hatékonysággal tedd.
  A tanulás csak annak megy rovására, akiben ezáltal csökken a szeretet. Nálad nem lehet ez a helyzet, mert nem családodért kell élned, hanem családodból. Családodért már éppen eleget éltél.
  Fiadtól sokkal jobban szabaddá kell válnod. Ez mindkettőtök érdeke. Ugyanakkor jobban el kell köteleződnöd a dicsőítő imához. Hidd el, sokkal jobban szeretlek, mint gondolod. Szeretetem még nagyobb önállóságra akar nevelni. Így adom életedre áldásomat!"

  (Jézus)

  13. hét
  (2003. 03. 24-30.)

  Témánk: VALAMIT A KÖNNYEK ADOMÁNYÁRÓL

  Kérdező: Uram! Egy, a BOKOR-hoz közel álló testvérem kérdéseit hozom Eléd. Első kérdése: Mit jelent a könnyek adománya?

  A HANG válasza:

  "Minden kérdésre közvetlenül testvérednek válaszolok. Testvérem! Nemcsak Mózes volt olyan helyzetben, hogy az akkori embereknek szívük keménysége miatt gondot okozott számára a benne megszólaló HANG továbbadása. Számomra is gond volt ez akkor, mikor emberként köztetek jártam. Sokszor kellett burkoltan beszélnem, és gyakran nem is mondhattam el azt, amit javatokra elmondhattam volna, ha nem vagytok olyan kemény szívűek. Meg kellett várnotok, míg Én elmegyek, hogy Lelkemet elküldve, az megpuhítsa szíveteket. Mit jelent ez?
  Azoknak, akiknek az átlagnál nagyobb szükségük van arra, hogy tisztábban halljanak szívükkel - nem csupán önmaguk, hanem a közösségek, a többi ember számára is - azoknak Lelkem megadja ezt a karizmát. Átlagnál nagyobb empatikus, mások sorsába beleérző szívvel kezdenek rendelkezni, s nagy érzelmi gazdagsággal képesek átélni szeretetem hatékonyságát, értetek vállalt szenvedéseim áldozatát.
  Az az ember is, aki most neked tolmácsolja HANGOMAT, volt mikor hetekig nem tudott Rólam másoknak úgy beszélni, hogy ne fojtogatta volna a sírás. Ez nem fáradtság, nem idegkimerültség következménye volt, hanem annak következménye, hogy Lelkem puhító munkát végzet addigi kemény szívében. Ez tehát nem azonos a Hegyi beszédben mondott - boldogok, akik sírnak - kijelentésemmel. Az ott említett sírók alatt az ártatlanul megsanyargatottakat értettem."

  (Jézus)

  14. hét
  (2003. 03. 31. - 04-06.)

  Témánk: NEVEZHETŐ-E NEM-JÉZUSINAK EGY HAGYOMÁNYOS KERESZTÉNY?

  Kérdező: Nevezhető-e nem-jézusi embernek egy hagyományos keresztény tudattal rendelkező, és e szerint élni igyekvő ember?

  A HANG válasza:

  "Bármennyire is tiltakozol, bizony csak annak nevezhető. Hidd el, az apostolok még a Szentlélek eljövetele után sem voltak jézusi emberek. Neked már igazán tudnod kellene, hogy a lelkiismerete szerint cselekvő és az ÉN, tehát Jézus lelkiismerete szerint cselekvő ember nem szükségszerűen azonos. Sőt! A legritkábban azonos.
  Jézusi embernek csak az mondható, aki Engem Út-ként vállal. Apostolaim hogy lettek volna jézusiak, mikor még közvetlen mennybe-menetelem előtt is azt kérdezték Tőlem: "Uram! Most állítod helyre Izrael országát?" /Ap.csel. 1;6./ Hogyan lehetne jézusinak mondani azokat a jámbor lelkeket, akik bár minden szertartást felhasználnak annak érdekében, hogy lelkiismeretüket megnyugtassák, de ünnepséget tartanak jó lélekkel, mikor gyermekük vagy unokájuk bejelenti, hogy esküt tesz embergyilkolásra a katonaságnál!
  Csak az mondható jézusi embernek, aki kilépve az igazság rendjéből, vállalja az irgalom rendjét, de nemcsak passzív módon, hanem aktív módon is. Vagyis: nemcsak éli, de hirdeti is. Nemcsak azok felé, akik ezért őt nem bántják, hanem azok felé is, akik őt ezért bántják.
  A jézusi ember mindenféle hatalom számára - egy bizonyos szint után - elviselhetetlen. Ezért mondhattam ki egyértelműen azt, hogy aki Velem azonosul, az szükségszerűen sorsomban is osztozik.
  Tágabb értelemben viszont jézusi embernek mondható mindaz, aki ha tudná, hogy ennek érdekében állapotszerűen vértanúnak kell lennie, akkor ezt szívesen vállalná.
  Tehát nemcsak az a jézusi ember, aki az irgalom rendjében él, hanem az is, aki tudatlansága miatt nem ebben él, de nyitott ebben az irányban."

  (Jézus)

  15. hét
  (2003. 04. 07-13.)

  Témánk: VAN-E ÉRTELEM IMÁDKOZNI HALOTTAINKÉRT?

  Kérdező: Van értelme a halottakért mondott imának akkor is, ha az illető már újra itt van a földön?

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! A halottakért mondott imának nem az az értelme, hogy akiért imádkoztok, az előnyösebb helyzetbe kerül ennek hatására a többi halotthoz viszonyítva, bár ez is történik bizonyos megszorításokkal. De imáitok ilyenkor éppen a megérintett által mindenki számára áldást sugároznak. Azért mondtam e szót: megszorításokkal, mivel feladatot is ró az illetőre.
  Nektek viszont pszichikailag nem mindegy, hogy olyanért imádkoztok, akit érzelmileg is a szeretet szála köt hozzátok, vagy olyanért, aki számotokra közömbös. Ezért nektek nagyobb szükségetek van arra, hogy halottaitokért imádkozzatok, mint nekik. Az ilyenkor bennetek növekvő szeretet intenzitása miatt van ez így.
  Az teljesen mindegy számotokra, hogy akiért imádkoztok, hol van. Bárhol legyen is az, akiért imádkoztok, az őt megérintett ima mindenkire áldást áraszt. Ha pedig képtelen őt megérinteni, akkor imádságotok visszaszáll rátok. Van ilyen is.
  E fohász: "nyugodjanak békében", nagyon is hatékony fohász. Ez a fohász az ellen a bántó nyugtalanság ellen dolgozik, mely akadályozza az Én békémnek létrejöttét. Az Én BÉKÉM nem csupán a rend nyugalma. Az Én békém az Én szeretetemben való fejlődésnek az alapja és rugója. E fohásszal azt a vágyatokat fejezitek ki és irányítjátok az örökkön élők országába, melyet legszentebb imátokban így fejeztek ki: "Jöjjön el a Te Országod."
  Ez a békében nyugvás olyan, mint mikor egy csónakos behúzhatja evezőit, mert ráfektette csónakját olyan sodrásra, melynek lendületét evezői csak gátolnák. Aki az Én békémben nyugszik, az szeretetem erejével olyan létdimenziókat hasít át, melyek messze meghaladják saját erejét. Az itt valóban azt éli meg, hogy minden kegyelem! - Értékes tehát ezt a fohászt mondani.
  3. Mivel kérdezel a szentekhez szóló imáról is, hát erre is kitérek.
  Lázár feltámasztásával kapcsolatban mondottam, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem. Ez így igaz.
  Kétségtelen, imádságnak nevezitek, ha kapcsolatba léptek az itteniekkel. De tudnotok kell, hogy igenis kapcsolatba léphettek velük. Amikor a Tábor hegyén kapcsolatba léptem Mózessel és Illéssel, bizony tudtam, hogy azért megyek oda, hogy ez megtörténjék. És bár a Getszemániban nem azt mondtam, hogy szólhatnék az angyaloknak, hanem azt, hogy kérhetném Atyámat, s Ő küldene segítségemre angyalokat, de mondhattam volna azt is, hogy az angyaloknak szólhatnék. Szándékom egyáltalán nem az volt, hogy lebeszéljelek ezzel benneteket az égi lelkekkel való társalgásról. Egészen más gondolatok foglalkoztattak akkor Engem az Atyámmal kapcsolatban.
  Mikor a Pusztában vadállatok között éltem és angyalok szolgáltak Nekem, akkor gyakran szólítottam meg égi lelkeket annak érdekében, hogy akadályozzák Bennem a Kisértő gondolatait. Ő akkor egy időre elhagyott. De az égi lelkek mindig rendelkezésemre álltak, mint ahogy a ti rendelkezésetekre is állnak, ha kéritek őket.
  Ahogy egymást tudjátok kérni imára, könyörgésre, dicsőítésre, hálálkodásra, hogy segítsenek nektek, éppen úgy azokat, akik már közelebb vannak Hozzám, még nagyobb hatékonyság reményében kérhetitek. Isten Országa, és természetesen annak lakói sokkal közelebb vannak hozzátok, mint ti földi emberek egymáshoz.
  Ha valaki neveltetése, felekezete hatására nem kíván az itteniekkel társalogni, az nem baj. Fontos az ő szíve nyugalma. Ha nyitott a fejlődésre, akkor fejlődni fog e téren. De bizony baj az, ha valakit le akartok beszélni, FŐLEG RÁM HIVATKOZVA!, hogy ápolja a kapcsolatot az égiekkel, ha rá akartok beszélni valakit arra, hogy ne álljon szóba, ne társalogjon azokkal, akik Engem már színről színre látnak. Újra mondom: Az ÉG közelebb van hozzátok, mint ti egymáshoz. És jobban rendelkezésetekre is áll.
  Mivel minden rossz egy elrontott jó, persze ezt a jót is el lehet rontani. De erre is áll a mondás: A fát nem az árnyékáról, hanem a gyümölcseiről lehet megismerni."

  (Jézus)

  16. hét
  (2003. 04. 14-20.)

  Témánk: VÉLEMÉNY A TEMETŐKRŐL

  Kérdező: Mondanivaló a temetőkről, és arról, hogy ne avassunk szentté politikusokat.

  A HANG válasza:

  "Van még mondanivalóm a temetőkkel kapcsolatban. Nagyon fontosak! Nem lehet eléggé ráirányítani figyelmeteket arra, hogy mulandó életetek porból van, és porrá válik. Bár jobban tudatosulna bennetek, hogy temetőkön jártok akkor is, mikor nem temetőben jártok. Aligha találni jobb eszközt a helyes értékrend kialakítására, mint a temetők által sugallt valóság.
  Az igaz, hogy aki már meghalt, annak semmit nem jelent, hogy hol vannak földi hamvai. De a még itt maradottaknak az egyik leghatékonyabb fölkiáltó jel arra, hogy saját jövőjükkel szembesüljenek.
  Levelednek még egy részére kell reflektálnom.
  Ne avassátok szentté egymást. Főleg ne politikusaitokat, államfőiteket. Egy államfő akkor tenne legjobbat önmaga számára, ha lemondana arról a hivataláról, melyben szükségszerűen és sűrűn szembekerül ezekkel a kijelentéseimmel: 'Ne ítéljetek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem ha megütik arcod egyik felét, tartsd oda a másikat is'.
  Higgyétek el, egy politikus sem képes sokáig itt maradni színem előtt. Ameddig pedig kénytelen, addig bizony itt pokol az élete. Ne avassátok szentté a hatalmon levőket. Ha szentek lennének az Én szememben, akkor nem lennének hatalmon. Persze itt is áll, hogy a tudatlanság enyhítő körülmény, de fölmentő csak egészen kivételes esetekben."

  (Jézus)

  17. hét
  (2003. 04. 21-27.)

  Témánk: BIZONYTALANSÁG AZ AGYKONTROLL, JÓGA, EMBERI KAPCSOLATOK TERÉN

  Kérdező: Uram, akit most Eléd hozok, az benső bizonytalanságban él, s szeretne a Te szándékod szerint haladni előre.
  Agykontroll, jóga, szülő- és barátnő-kapcsolatai mind kérdőjeleket támasztanak lelkében.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Problémáid nemcsak megalapozottak, de szükségszerűek is. Ezekre a benső birkózásokra azért van szükséged, hogy jobban kitisztuljon benned, mi az, ami meggyőződésed, és mi az, amit csupán ruhaként hordasz magadon. Mivel mindenkinek, így neked is, a meggyőződés szerinti élet felé kell törekedned, ezért ébrednek benned a megválaszolandó kérdőjelek.
  Az agykontrollal foglalkozni megfelelő mértékkel, az nagyon bölcs dolog. Tudnotok kell, hogy sok olyan képesség rejlik bennetek, melyeket még nem aknáztatok ki. E képességek megfelelő használata nagyon tudna segíteni benneteket abban, hogy lelketek harmóniáját, békéjét jobban elmélyítsétek. Sajnos, e képességekre is áll az a mondásom, hogy a világ fiai okosabban a maguk nemében a világosság fiainál, s így e képességeket ők nemcsak fölfedezik magukban, hanem használják is, és nem éppen a lelkek épülésére, hanem arra, hogy anyagilag, szellemileg a világosság fiai elé kerüljenek.
  Nagyon szétszórt a gondolkodásotok. Az agykontrol alkalmas eszköz a koncentrált gondolkodás megtanulására.
  A jóga is adományaim közé tartozik. Ne feledd: az első kegyelem a természet. A jóga természetes eszközökkel akarja benső elmélyedésre késztetni a jógázót. Ezektől nem félni kell, hanem okosan felhasználni annak a bennetek szunnyadó végtelen szeretetenergiának mozgósítására, mely által ki tudtok nyílni az örök értékek befogadására.
  Mindkettő ismeretét és tapasztalatát föl kell használnod arra, hogy kitisztuljon előtted apáddal és barátnőddel való kapcsolatod.
  A te feladatod mindenképpen az, hogy benső szabadságot szerezzél. Ennek útja pedig egy speciális imádság. Rendszeresen kell könyörögnöd azért, hogy betöltődjél Szentlélekkel. /Lukács 11; 13./ Mert ahol a Lélek, ott a szabadság. / 2.Kor. 3; 17./ Ez az esemény nem történik észrevétlenül. Nagy lelki élményt fog jelenteni számodra, s mindent tisztábban és egyértelműbben fogsz látni. De nemcsak látni fogsz egyértelműen, hanem cselekedni is.
  Megáldalak, hogy tudj bizakodóan reménykedni szavaim beteljesülésében."

  (Jézus)

  18. hét
  (2003. 04. 28.- 05-04.)

  Témánk: AGGÓDÁS MÁSOK LELKI ÜDVÉÉRT

  Kérdező: Uram! Egy gyermeked aggódik közvetlen hozzátartozója lelkének üdvéért. Szeretné, hogy ha az a hit, mely őt élteti, e hozzátartozóját is éltetné.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Nagyon át kell alakítanod gondolkodásodat ahhoz, hogy meg tudjál érteni Engem.
  Először is tudnod kell, hogy hitetlen ember nem létezik. Csupán arról lehet szó, hogy valaki nem azt és nem úgy hiszi, mint te. Ha te azt gondolod, hogy te jobban szereted anyósodat, mint Én, akkor bizony te nem igazán hiszel Bennem. Vagy inkább így mondom, nem ismersz Engem.
  Neked semmi más dolgod nincs, mint az, hogy hited által légy szabad mindentől és mindenkitől. Te mindaddig megkötözött vagy, míg úgy gondolod, hogy te aztán jól látsz.
  Hát nem furcsállod? Te félted őt, ő félt téged. Legalábbis ezt írod. Hát van ennek értelme? Szerintem elég, ha Engem féltesz. Mert bizony Engem lehet megszomorítani is, és elveszíteni is.
  Újra mondom: Nincs más feladatod, mint imádkozni azért, hogy szabaddá válj megkötözöttségeidtől, félelmeidtől, aggódásaidtól. Te nem vagy képes senkit üdvözíteni, de lehetővé tudod tenni azt Számomra, hogy te üdvözülj. Így van ezzel más is. Mindenki lehetővé tudja tenni Nekem, ha akarja, hogy boldoggá tegyem, de senki sem tudja ezt más helyett megtenni. Te sem. Tehát ne anyósod megtéréséért könyörögj, hanem saját szabadságodért. Hidd el, ennél nagyobb jót anyósodnak sem tudsz tenni."

  (Jézus)

  19. hét
  (2003. 05. 05-11.)

  Témánk: VAN-E ISTENTŐL JÖVŐ PAPI HIVATÁS?

  Kérdező: Uram! Valaki aziránt érdeklődik, hogy mi a szándékod vele? Pap, szerzetes, tanár, vagy valami egészen más pályát gondolsz számára?

  A HANG válasza:

  "Kedves kis Barátom! Pap vagy szerzetes semmiképpen ne légy! Ez az Én ajánlatom. Különben azt teszel, amit akarsz, s Én mindaddig melletted állok, míg szándékod az, hogy növekedj a szeretetben.
  Először is a keresztény felekezetek éppen azért járattak le Engem, mert a papnak jelentkezők nem szándékom szerint, nem Általam hívott egyének voltak. Nem igaz az, amit a katolikus Egyház létéről tréfásan állítani szoktak, hogy t.i. isteni eredete azzal is igazolható, hogy még papjai sem tudták tönkretenni. Igenis tönkre tudták tenni! Mutatja ezt a cölibátus kötelezettsége, a szentségek csak papok által kiszolgáltatható szükségszerűnek hirdetése az üdvösség elérésére, a fegyverek mindkét oldalon való megáldása, a harcoló katonák egymás elleni uszítása, az ellenség szeretésének tudomásul nem vétele, a sok-sok cím és rangkórság vágyainak felszítása, stb, stb.
  Volt, akit hívtam papnak. De az illetőnek azt annyira nyilvánvalóan hoztam tudomására, hogy ahhoz semmi kétsége sem férhetett. Ma már nem hívok senkit papnak, sem szerzetesnek. Ma mindenkit olyan szeretetre hívok, mely nem ismerheti az engedelmeskedtetés korlátait. Csak ezt ismerheti: "Szeress és tégy, amit akarsz!" Ezt az elvet ma már egyetlen felekezet urai sem tudják elfogadni alattvalóikra vonatkoztatva.
  Ha hiszel Bennem, akkor tudod, hogy sokkal jobban szeretlek annál, semhogy valaha is magadra hagynálak. De mindent a maga idejében. Neked mindig a jelent kell megszentelned. Számodra más nem is fontos. Ha tudod, hogy veled vagyok, ha igyekszel a mindenkori jelenben kedvembe járni, akkor tudlak vezetni, s te mindenkor tudni fogod, hogy mi a teendőd.
  Általában nem azért rejtettem el a jövő eseményeit előletek, hogy ez károtokra legyen, hanem éppen fordítva. Szükségesek azok az erőfeszítések, melyeket meg kell tennetek, hogy a Belém vetett bizalom ne csak elmélet maradjon, hanem tudjon életetek gyakorlatában is érvényesülni.
  Ebben a korszakban, melyben éltek, nagyon sok segítséget tud adni egy kisközösség, egy jó baráti kör, jövőtök megalapozása érdekében.
  Megáldalak, hogy ezzel is erősítselek hitedben, hogy jobban tudj bízni Bennem."

  (Jézus; Hang 2/116)

  20. hét
  (2003. 05. 12-18.)

  Témánk: BIZONYTALANSÁG HÁZASSÁG ELŐTT

  Kérdező: Uram! Egy fiatal testvérem bizonytalan önmagában most, amikor házasság előtt áll. Kétségek kínozzák. Te is azt szántad neki, akit most ő gondol, vagy nem? Jól döntött-e emellett a házastárs-jelölt mellett? Egyáltalán, nem volna számára előnyösebb, ha sohasem lépne senkivel házasságra? Uram! Testvérem várja útmutatásodat.

  A HANG válasza:

  Uram! Egy fiatal testvérem bizonytalan önmagában most, amikor házasság előtt áll. Kétségek kínozzák. Te is azt szántad neki, akit most ő gondol, vagy nem? Jól döntött-e emellett a házastárs-jelölt mellett? Egyáltalán, nem volna számára előnyösebb, ha sohasem lépne senkivel házasságra? Uram! Testvérem várja útmutatásodat.
  HANG: "Kedves Barátom! Nem vagy egyedül kétségeiddel. Legtöbb házasulandóban fölmerülnek hasonló gondolatok. Ennek általában két oka szokott lenni. Az egyik egy olyan megkötözöttség az eddigi életvitellel kapcsolatban, melyet főleg kényelmi szempontok motiválnak. Főleg az eddigi szülői kötődés szokott itt főszerepet játszani.
  Hosszabb távon ez nagyon rosszul szokott végződni, mivel a szülő általában hamarabb hal meg, mint a gyermek. Ezután újra váltani már nagyon nehéz. A másik ok abból szokott adódni, hogy a jövendőbeliben hátha nincsenek meg azok a tulajdonságok, melyeket most meglenni gondol, s így esetleg olyan csalódásnak teszi ki magát, melyet majd nem bír feldolgozni magában. Ennek az oknak alapja nem annyira a kényelem, mint inkább az önbizalom hiánya. E téren az eddigi neveltetés sokat jelenthet. Nem kevés azoknak a fiataloknak a száma, akikben éppen a szülők akadályozták az egészséges önbizalom kifejlődését.
  Mi hát a tanácsom? Több időt kell töltenetek azzal, hogy elbeszélgessetek egymással eddigi szülői, rokoni kapcsolataitokról, és arról, hogy jövőtöket hogyan gondoljátok új alapokra építeni úgy, hogy eddigi életetek és szülői, rokoni, baráti kapcsolataitok ne akadályai, hanem segítői legyenek jövő életeteknek. Ennél többet most ajánlani nem tudok neked. De tudnod kell: Rám mindig számíthatsz! "

  (Jézus; A Hang 2/127)

  21. hét
  (2003. 21. 19-25.)

  Témánk: VAN-E MEG NEM HALLGATOTT IMA?

  Kérdező: Uram! Egy hívő lélek arra kér Téged, hogy mondd meg néki, miért nem talál meghallgatásra imája, melyet fogadott fia érdekében már annyiszor Eléd terjesztett? Azt is szeretné tudni, miért nem tud olyan folyamatosan imádkozni hangosan, mint gondolatban?

  A HANG válasza:

  Uram! Egy hívő lélek arra kér Téged, hogy mondd meg néki, miért nem talál meghallgatásra imája, melyet fogadott fia érdekében már annyiszor Eléd terjesztett? Azt is szeretné tudni, miért nem tud olyan folyamatosan imádkozni hangosan, mint gondolatban? HANG:" Gyermekem! Nincs meg nem hallgatott ima. Én mindenkinek hallom szavát, aki Hozzám intézi azokat. Még azokat a szavakat is, melyeket nem Hozzám intéz valaki, azokat is hallom!
  Ti, akiknek látása éppen anyagi lehatároltságotoknál fogva nagyon is korlátozott, gyakran kértek Tőlem olyat, amit ha megadnék, akkor nem szeretnélek igazán titeket. Jaj lenne nektek, ha minden kéréseteket teljesíteném. Jaj lenne annak a gyermeknek, akinek minden kérését teljesítenék szülei.
  Az igaz, érett hitet éppen az jellemzi, hogy megelégszik azzal, ha kér. Igen, mert tudja, hogy kérésével problémáját átruházta Rám, s így e probléma már jó kezekben van. Csak az a kérés érdemli meg, hogy hitből jövőnek legyen nevezhető, mely mögött feltétlen bizalom áll. Aki valóban bízik abban, hogy nemcsak meghallgatom, de mérlegelem is kérését, az akkor is nyugalmat hordoz szívében, ha nem tapasztalja kérése teljesítését.
  Ami pedig a hangos és a gondolatban végzett imádságot illeti, erre válaszom a következő:
  A gondolati ima minél átéltebb, annál jobban halad a szemlélődés felé. Ápold és gyakorold hát a gondolati imádságot.
  A szóbeli ima külsőleg ad nagyobb ünnepélyességet a Velem való találkozásnak. Ezért kissé körülményesebb, s olyan gátlásokat kell általa legyőznöd magadban, melyek szinte szükségszerűen fölmerülnek, ha olyan személlyel kell beszélned, aki iránt átlagnál nagyobb tiszteletet érzel.
  Beszélj bátran és gyakran Velem hangosan azzal a tudattal, hogy senki sem szeret téged megközelítőleg sem annyira, mint Én. Ez nem fog az ünnepélyesség rovására menni, de igenis mélyíteni fogja benned a Velem való benső BARÁTSÁGOT. Át fogod tudni élni azt, hogy számodra nem az az igazi kitüntetés, hogy Hozzám fölemelkedhetsz, hanem az, hogy Én leszállok, leereszkedem hozzád. Ez nem kisebbé, hanem örömtelibbé fogja tenni kettőnk kapcsolatát.
  Megáldalak a bizalom Lelkével."

  (Jézus; A Hang 2/128)

  22. hét
  (2003. 05-26. 06-01.)

  Témánk: HAMVAZÓSZERDÁRÓL PAPOKNAK

  Kérdező: Uram! Kérlek, mondj valamit hamvazószerdáról, a nagyböjti időszakról papjaidnak.

  A HANG válasza:

  "Nem csupán a nagyböjti hangulat mondatja Velem azt, amit most hallani fogtok Tőlem. Szomorú, nagyon szomorú valóságot tárok most elétek.
  Istenérvnek szoktátok mondani Egyházam isteni eredetének igazolására azt, hogy még a papok sem tudták tönkretenni. Ez bizony nem így van. Tönkre tudtátok tenni, mint ahogy tönkre tudtak tenni Engem is földi életemben, és teszitek ezt ma is. Beiszaposodtak azok a források, melyek eddig éltettek benneteket.
  Az imádkozást, főleg a magánimát, fölösleges időtöltésnek tartjátok, a Breviáriumról ne is beszéljek. De a szentmisék, és általában a szentség-kiszolgáltatások sem szolgálják azt a célt, hogy emberi kapcsolataitok Bennem elmélyültebbek legyenek. Van-e egyáltalán használatban olyan eszköz nálatok, mely e célt szolgálná?
  És hogy álltok a közösségeitekkel? Bizony vannak országotokban olyan közösségek, melyek jobban működnek nélkületek mint általatok. Még mindig fensőbb-rendűségeteknek a tudata határozza meg legtöbbször életviteleteket. Ti magatok fogalmaztátok azt meg, hogy akinek közületek nincs családja, annak általában nincs felelősségteljes munkaviszonya sem. Viszont minden mása megvan. Főleg pénze! Pedig az tényleg az ördög trágyája. Ettől bűzlik sok papi lélek.
  Akit igazán szeretünk, azzal törekszünk együtt érezni. Erre bőséges példát adtam annak idején. Az egész nagyböjti időszak arra szólít fel benneteket, hogy próbáljatok együtt érezni Velem. Egyházatokban csak kettő szigorú böjti nap van évente. Az egyik éppen hamvazószerda. Ennek olyannak kellene lennie, mint egy mű nyitányának. Benne kellene dobognia szívetek minden jó szándékú elhatározásának afelé, hogy most aztán igazán együtt akartok Velem érezni.
  Itt most nem csupán azokról a kétezer évvel ezelőtt történt eseményekről van szó, melyek Engem emberileg valóban tönkretettek a földön, hanem a mai fájó jelenlétem helyzetéről köztetek. Köztetek, akik bátorkodtok kijelenteni, hogy szolgálni akartok Engem.
  Valljátok meg önmagatoknak őszintén: hányszor és hogyan beszéltétek meg velem idő- és szeretet-elszámolásaitokat az elmúlt év hamvazószerdája óta, ha egyáltalán voltak ilyenek? A lelkigyakorlataitokon tett elhatározásaitokról nem is beszélve.
  Nagyon szeretlek benneteket. Ez nem kétséges. De ettől ti még sem jobbak, sem boldogabbak nem lesztek. Pedig erre teremtettem minden embert, tehát benneteket is. Ezért vállaltátok nyomorult földi életetek sorsát. Nálam nincs kivételezés. Nem kívánhatok papjaimtól semmivel sem kevesebbet, mint egy többgyermekes családapától.
  Legalább odáig jussatok el nagyböjt folyamán lelkileg, ameddig valamelyik nagycsaládos jó barátotok. Legalább akkora felelősséget érezzetek önmagatok iránt, ha már más iránt nem éreztek.
  Sorsom köztetek tőletek függ !!!"

  (Jézus; A Hang 2/129)

  23. hét
  (2003. 06. 02-08.)

  Témánk: FOGALMAK TISZTÁZÁSA: SZEGÉNYSÉG; ALÁZAT; JÓZAN ÉSZ; JÓSZÁNDÉK; NYÁRSPOLGÁR; ÖNZÉS; STB.

  Kérdező: Uram! Egy testvérem, aki 11 oldalban írta le gondolatait, melyek kétségtelenül a HANG által mondottak alapján fogalmazódtak meg benne, szeretne választ kapni Tőled kérdéseire.

  A HANG válasza:

  "Barátom! Fogalmi tisztázást kérsz. Jól teszed. Csak akkor tudjuk megérteni egymást, ha ugyanazon szó alatt ugyanazt értjük. Kérdezed: " Atya, Krisztus, Szűzanya, külön lelkek-e?" Hát persze, hogy külön lények!
  Az igaz, hogy a HANG által nem mindig a megkérdezett válaszol, de amit válaszol, azt az is mondhatná, akit a kérdező megkérdezett. Most nem térek ki, hogy ez miért van így. Csak annyit mondok erről, hogy itt is vannak bizonyos témaköröknek, bizonyos feladatoknak megbízottjai. Így előfordul, hogy közvetlenül nem a megszólított válaszol, de a megszólított mindig tud róla, és mindig helyesli a választ. Ez a lényeg. Így a kérdező sohasem érezheti magát megtévesztettnek. Akkor sem, ha nem a megszólítottól kapja közvetlenül a választ. Így fordulhat elő, hogy az Atyát megszólításra a válasz így kezdődik: "Barátom", holott az Atya sohasem szólítja meg így teremtményeit. De a válasz tartalmi részét mondhatná akár közvetlenül az Atya is.
  A HANG első kötetében említettem, miután médiumom Rám kérdezett, hogy honnan ismerheti meg a HANG mögötti SZELLEMET, hogy ez pillanatnyilag nem tartozik a lényeghez, s nem tartozik a médium ismeretanyagához sem. Amiért akkor ezt mondtam, most ezt röviden az előbb megválaszoltam.
  Most azokat a szavakat veszem sorra, amelyek tartalmát pontosítani kívánod.
  SZERÉNYSÉG: Az mondható SZERÉNYNEK, aki belül már szabaddá vált minden szereplési vágytól. A SZERÉNYSÉG nem mindig értékesebb, mint a szerénytelenség. De aki SZERÉNY, az nagyobb hitelességgel tudja képviselni az Én munkámat életében, mikor tanúskodik Rólam.
  ALÁZATOSSÁG: A Hozzám tartozásnak és az Általam megkívánt lelki fejlődésnek az alapja. Kettő összetevője van. Az alázatos, aki :
  1. a felismert igazságért minden gyalázatot, bántást vállal, 2. aki mindig nyitott afelé, hogy a felismert igazságnál lehet igazabb felismerésre is jutni.
  Alázatos tehát az, aki mindent vállalva pillanatnyi meggyőződéséért, nyitott Felém, a Tőlem felkínált esetleges jobb elfogadására.
  Összegezve így is mondhatom: az az alázatos ember, aki meggyőződését még élete feláldozása árán is, egyedül Általam engedi formálni.
  HITTŐL ÁTJÁRT JÓZAN ÉSZ: Mint már többször említettem, az első kegyelem, vagyis Tőlem származó adomány, maga az emberi természet. Ezt Én sohasem szándékolom lerombolni az emberben. Sőt éppen erre akarok építeni.
  Mivel mindenkiben ott vagyok létbenntartó módon, - ez még akkor is igaz, ha nem közvetlenül Tőlem történik a teremtés, - ezért minden embernek lehetősége van arra, hogy szándékolja Lelkem irányítása alá helyezni értelmi képességét. Aki ezt megteszi, azt a HITTŐL ÁTJÁRT JÓZAN ÉSZ irányítani tudja.
  JÓ SZÁNDÉKÚ EMBER: mindaz, aki végső soron az Én akaratom megvalósulását szándékolja. Erre igazán rá kellett volna magadnak is jönnöd!
  NYÁRSPOLGÁR. Ennek tartalmát keresd ki egy lexikonból.
  ÖNZÉS: Ellentéte az ÖNSZERETETNEK. Az ÖNSZERETET AZ CSÚCSÉRTÉK! 'Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.!' Az ÖNZÉS nem más, mint elrontott ÖNSZERETET. Az az önző ember, aki az örök értékek birtokba szerzése helyett mulandó értékek fölhalmozásán fáradozik. Ezek lehetnek anyagi /pénz/, szellemi /tudományoskodó/, és lelki /öndicsőítő, pl. sport/ körében lévő mulandó értékek.
  ÖNFEGYELEM: Nem más, mint ERŐSZAK, mely nem mások ellen, hanem a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége ellen irányul magában abban az emberben, akiben e vágyak felébrednek az önzés irányában.

  (Jézus; A Hang 2/130)

  24. hét
  (2003. 06. 09-15.)

  Témánk: ÜDVÖZÜL-E MINDENKI, AKI MEGGYŐZŐDÉSE SZERINT ÉL?

  Kérdező: Üdvözül-e mindenki, aki meggyőződése szerint cselekszik.

  A HANG válasza:

  "Válaszom ez: CSAK AZ ÜDVÖZÜL.
  Meggyőződés nélkül nincs üdvösség. Meggyőződés ellenére sincs üdvösség. Nem is lehet! Nem lehetséges, hogy valakit az juttasson boldogságra, amiről meggyőződése, hogy rossz! Boldoggá mindenkit csak az tehet, ha a meggyőződése szerinti jót teszi.
  Fontosnak tartom tudatni veled, hogy az üdvösség, tehát a boldogság, nem a halál után nyerhető el. A halál képes véglegesíteni a lélek fejlődési irányát, de nem tud irányváltoztatást produkálni.
  A Gondolkodás-átalakításra itt a földön van alkalom. A halál képtelen gondolkodás-átalakítást előidézni.
  Az persze előfordulhat, sőt leggyakrabban éppen az fordul elő, hogy valaki nem azt tartja legjobbnak, amit Én. E téren tudatlansága oly mértékben számít enyhítő körülménynek, amilyen mértékben nem tehet e tudatlanságáról.
  Elsősorban tehát azért fontos tanulmányozni az Én viselkedésemet, s azért fontos Hozzám igazítani a ti viselkedéseteket, hogy ezáltal segítségére tudjatok lenni egymásnak a boldogságotok, lelki békétek megtalálásában."

  (Jézus; A Hang 2/131)

  25. hét
  (2003. 06. 16-22.)

  Témánk: EGY LEENDŐ KÖNYV MEGJELENÉSÉRŐL

  Kérdező: Uram! Most megszakítom előző testvérem kérdéssorozatát. De majd folytatni fogom. Most a kecskemétiek kérését kell Eléd hoznom, akik könyvet akarnak írni a Veled való közvetlen kapcsolat által kapott kinyilatkoztatásaidról. Egy oldalt megküldtek nekem terjesztésre, illetve véleményezésre. Számomra olybá tűnt jelenleg ennek terjesztése, mint mikor túlontúl sok tápszerrel akarnak föltáplálni valakit annak érdekében, hogy meggyorsítsák növekedését.

  A HANG válasza:

  "Így igaz. Az a szűk időkeret, mely rendelkezésetekre áll, szinte állandó kísértést jelent számotokra, hogy felgyorsítsátok azokat az eseményeket, melyek beérésének ritmusát és törvényszerűségét nem ismeritek, s ezért nem győzitek kivárni az Általam meghatározott időket. De nemcsak idő-problémával kell szembesülnötök. Tér- és személy-problémával is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a mikor, hanem a hol és ki is döntő, ha prófécia kinyilvánításáról van szó. Amit nagyon értékelek az említett csoportnál, az az, hogy szívesen és sokszor vizsgálják és mérlegelik e próféciákat. E téren nagyon az Én szándékom szerinti az óvatosság. Ez BÖLCSESSÉGEM jelenlétének velejárója. Kérdésedre tehát, hogy mi a véleményem a készülő könyvről, válaszom ez: Figyeljétek az idők jeleit, folytassátok az óvatos vizsgálódást. Ne türelmetlenkedjetek. Higgyétek el, hogy Én nem fogok vétkezni mulasztással, ha eljön a publikálás ideje. Fontos, hogy az idők jelei világosan jelezzék előre a prófécia tartalmát."

  (Jézus; A Hang 2/132)  26. hét
  (2003. 06. 23-29.)

  Témánk: EGY LÁTÓ, HALLÓ EMBER KONTROLLÁLTATNI KÍVÁNJA MAGÁT.

  Kérdező: Uram! Egy olyan embert hozok Eléd, aki kontrolláltatni kívánja magát Veled. Ő lát és hall. Állandóan nyitva érzi magát olyan idegen szellemek felé, akikről nincs mindig meggyőződve, hogy felismeri őket, illetve szándékukat. Gyakran egyértelmű előtte, éppen az általuk hallatott ocsmány szavak miatt, hogy nem a Te irányításod alatt állnak. De vannak olyanok, akik irányítanák, vezetnék őt, és mondanak is szépeket neki, de nem tud bízni bennük, míg közvetlenül Tőled erre felszólítást nem kap. E testvérem naponta tapasztalja a benne működő és belőle áradó, másokat gyógyító erőt. Nagyon hisz Benned. De mégis sok benne a bizonytalanság, és súlyos tehernek éli meg azokat az anyagi problémákat, melyekkel neki és családjának naponta szembesülnie kell.

  A HANG válasza:

  "E korban, melyben éltek, az általános és természetes fejlődésnek olyan szintjére jutottatok, mely vágyat ébreszt bennetek arra, hogy meggyorsítsátok e fejlődés ütemét. Te is belekerültél a kísértésnek e hálójába, éspedig akkor, amikor feltétlenül akartad átadni magadat a természeten túli erőknek. Kétségtelen, hogy a szellemvilág átjár benneteket, és szívesen időznek bennetek olyan szellemi lények, akiknek szándékviláguk nem mindig van azonos sávon, mint az Én szándékom. Volt, amikor tanítványaimnak is kénytelen voltam kijelenteni: 'Nem tudjátok, milyen szellem van bennetek.' Ezt ma is sok jó szándékú embernek elmondhatnám. E szellemek tehetetlenek mindaddig, míg akaratilag nem teszitek nekik lehetővé a működést. Ez nem szünteti meg a benned lévő jelenlétem valóságát. Tudatosítani akarom most benned, hogy nem elég mindig a jó szándék. Fontos, hogy tudatosan add át magad Nekem. Ez gyakorlatban úgy történik, hogy nem engeded magadat automatává válni. Mindazok, akik önkontrolljukat kikapcsolva akarnak rendelkezésemre állni, ezek nem ismernek Engem. Amikor valaki engedi, hogy automatikus író-médiummá váljék, e pillanattól kezdve az Én közreműködésemre nem számíthat. Nem számíthat még akkor sem, ha utána másokkal kontrolláltatja irományát. Úgyis megkeresi majd azt a kontrollálót, akihez szintén nincs semmi közöm. Éppen a szemtelen szellemek azok, akik bizony nagyon meg tudják keseríteni annak életét, aki akár csak egyszer is önkontroll nélkül átadta magát e szellemi szférának. Jelenlegi, nem éppen irigylendő állapotodnak egyik forrására tehát a fenti sorokban ráismerhetsz. De van más forrás is, mely sajnos megnehezíti jelen helyzetedet. E forrás nem szellemi dimenziókban, hanem ennek az anyagi világnak, a te szellemed által átlátható, felmérhető keretén belül tört fel. Tudod, mire gondolok. Anyagi, üzleti, gazdasági próbálkozásaid nem tették lehetővé számomra, hogy bölcsességemmel irányíthassalak. Ez akkor is így igaz, ha nem te voltál ebben az egyedüli tudatosan vétkes. Inkább így mondom: Voltak, akik nálad nagyobb mértékben voltak vétkesek. De a tény akkor is tény marad, tehát nem az Én terhemet cipeled, s nem is egészen a magadét. És itt jön számodra Részemről olyan vigasztaló és bátorító sugallat, mely idővel nemcsak benned, de körülötted is helyre tesz mindent. Mint eddig is tapasztaltad már, idegzeted legvégső pontján túl nem engedem hatni rád a kísértőt. Ne félj! Tudatosítsd magadban: ISTEN PLUSZ EGY FŐ, MINDIG ABSZOLÚT TÖBBSÉG! Ez így van! Nemcsak veled vagyok, hanem érted vagyok veled. Csak ne add át magad még Nekem se önkontroll nélkül. Sokkal jobban tisztelem és szeretem benned személyiségedet, semhogy ember alatti szintű, tudattalan eszköznek akarnálak felhasználni. Neked is hallanod kell Tőlem: Senkit sem szeretek úgy, mint téged! Egyetlenem vagy! Ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled. De Én nem akarom, hogy kettő legyen belőled. Teéretted akarok élni, az egyetlenért. - Lehet, hogy úgy gondolod, ettől még nem oldódnak meg anyagi, idegzeti és egyéb ügyeid. Tévedsz! Nagyon tévedsz! Mivel szándékod jó, és itt most csak az a döntő, szeretetem visszhangot kap lelkedben, s ez úgy mutatkozik meg, hogy tudatosan Értem fogod tenni azt, amit teszel reggeltől estig. Ez nem ellenkezik azzal, hogy Tőlem kapott képességeidet anyagi dotációk fejében használod fel mások javára. Ez egy természetes bölcsesség velejárója. A döntő sohasem az, hogy mit kapsz, vagy kérsz másoktól, hanem az, hogy amid van, mire használod fel. Most egyenlőre nem kívánok többet mondani. Legyen elég számodra jelenleg ennyi: Negatíve: Nem belemenni tudattalanná váló automatikába /gondolj a veszélyes írómédium vállalására./ Pozitíve pedig: Minden nap tudatosan indítsd föl magadban: Istenem, érted akarok ma tenni mindent. Megáldalak bölcsességem és erőm jelenlétével."

  (Jézus; A Hang 2/133)

  27. hét
  (2003. 06-30. - 07-06.)

  Témánk: VALAKI VÉLEMÉNYT KÉR ÖNMAGÁRÓL

  Kérdező: Uram! Egyik testvéremről már elmondtad egyszer véleményedet. Ő ezt akkor nagyon komolyan vette. Most újra arra kér, milyennek látod őt jelenleg?

  A HANG válasza:

  "Számomra mindig pozitívum, ha valakit érdekel az Én véleményem. Ez szeretetem velejárója. Aki ilyen formában foglalkozik önmagával, az Velem foglalkozik, ez az, ami feltétlenül építi a Hozzám fordulót. Közvetlenül neki mondom hát, amit mondok. Gyermekem! Amint a kinti természetben a tél hidege után jön a tavasz színpompás, virágillatos meleg reményt ébresztő ideje, úgy a te benső életedben is megvannak azok a ritmikus változások, melyek nem csupán átsuhannak rajtad, de bele is vésik lelkedbe azokat a vonásokat, megtapasztalásokat, melyek az Én számomra faragnak rajtad akkor is, ha te ezt fájdalmas, nehézségekkel birkózó lélekkel éled is meg. Tehát nyilván csiszolódtál azóta, hogy olvastad véleményemet rólad. Nyitottságod mellett is hű maradtál a lényegben. Nálad a lényeg az a gyökér, melyből kinőtt eddigi életed, s mely olyan hagyományok ruháját viseli, melyek ma idejétmúltnak tűnnek. Ma sok gyermekemnek van olyan kísértése, mely el akarja bizonytalanítani bennetek a múlt értékeit, és helyébe pillanatnyilag igaznak tűnő, hangzatos mesékkel akar elkápráztatni benneteket. - Örülök hűségednek. Életednek egy bizonyos kapcsolatába nem tudok beleszólni. Nem, mert felelős személy vagy, aki nem térhet ki olyan döntések elől, melyek következményei nyilvánvalóak. De valamire megkérlek: Próbálj szeretettel gondolni első feleségedre, gyermekeid anyjára, és imádkozz érte. Én őt is nagyon szeretem. Te sem menekülhetsz a gondolat elől, hogy neked is ez kötelességed. Ha ezt megteszed, akkor gazdagodni fogsz bensőleg. Azt pedig tudom, hogy e vágy benned él. Imáidat őrangyalod örömmel hozza Elém, és Én ezekből az imákból erőforrásokat tudok fakasztani számodra, hogy föléje tudj emelkedni minden olyan helyzetnek, melyek reménytelenséget sugallnak. Szólni akarok még pár szót a munkádról. Ne félj a változásoktól. Amit Velem kezdesz, azt Velem is tudod folyatni. Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."

  (Jézus; A Hang 2/134)

  28. hét
  (2003. 07. 07-13.)

  Témánk: VÉLEMÉNY A LOMBIK-GYERMEKEKRŐL

  Kérdező: Uram! Mi a véleményed a lombik-gyerekekről?

  A HANG válasza:

  "Amiket most mondani fogok, azok, bár évezredek óta ismertek a gondolkodó emberek előtt, de a ti kultúrkörötökön belül még nem eléggé ismertek. Nektek a földön különböző lehetőségeitek vannak arra, hogy olyan körülményeket állítsatok elő, mely körülmények lehetővé teszik az itteni lények számára azt, hogy megjelenjenek a földön, éspedig több okból. Legtöbbször az indítóok nem más, mint bűnbánat. Vannak a szeretetnek olyan elrontott formái, melyeknek megjavítása csak a tér-idő dimenzióban lehetségesek. Azok, akiket ilyen indítóok hozott le közétek, azok legtöbbször nem jobbá, hanem még rosszabbá válnak köztetek. Ez azért van, mert már itt is a környezetváltozástól vártak minden megoldást. Ezt teszik aztán a földön is. De hát a környezetváltozás soha nem ad gyökeres lelki megújulást. Elérkezik viszont egyszer az az idő, hogy még a vak is látni fogja ennek igaz voltát. Közeledtek oda, hogy a földi élet pokla letagadhatatlanná váljék. Én azzal győztem le e világot, hogy nem mentem bele a környezetváltozásból eredő jobb élet hazug illúziójába. Higgyétek el, az a pár évtized, mely földi életetek maroknyi létét átkarolja, nem érdemli meg igazán az ÉLET nevet, még akkor sem, ha legszebb eszmék hevítik. Az ÉLET ÉN VAGYOK. De visszatérek a kérdéshez. Bármilyen formában teszitek lehetővé, hogy megszülessék valaki, ez meg fog történni. Sokkal többen akarnak leszületni földetekre, mint ahánynak lehetőséget adtok. Azoknál, akik szeretnének gyermeket, de nem születik számukra, ez azért van, mert nem elég, hogy valaki szeretne gyermeket. Vannak, akik nem tudják megteremteni ennek lehetőségét. Most nem magyarázom, hogy ez miért van. Ahol viszont a lehetőség megvan, ott Részemről mindig engedélyezett a megszületés. Így vagytok teremtve".

  (Jézus; A Hang 2/135)

  29. hét
  (2003. 07. 14-20.)

  Témánk: KAPCSOLATTEREMTÉS ŐRANGYALAINKKAL

  Kérdező: Uram! Hogyan lehet kapcsolatot teremteni őrangyalunkkal?

  A HANG válasza:

  "Azok, akiket ti őrangyaloknak neveztek, azok a jó szellemek, akik már akkor meleg barátságban voltak veletek, amikor még meg sem jelentetek a földön. Mivel nemcsak létük, hanem működésük forrása is Én vagyok, ezért mondhatók JÓ angyaloknak. Az erkölcsi rendben minden addig mondható jónak, míg működését Belőlem és Velem hajtja végre. Ezek a szellemi lények tehát épp oly hűségesek, mint Én vagyok. Éppoly hűségesek hozzátok, mint Hozzám. Mivel működésüknek nemcsak tartalmát, hanem formáját is Tőlem tanulják, ezért nagy tisztelettel vesznek benneteket körül. Működésük minden mozzanata hozzá van kötve a ti szabad döntéseitekhez. Nemcsak Nálam nélkül, de nálatok nélkül sem tehetnek semmit. E téren azonban van némi kivétel. Amikor szándékotok szinkronban van velem, de naivitásotok nem tesz alkalmassá benneteket arra, hogy belássátok, mennyire szükségetek van égi segítségre. Ilyenkor angyalaitoknak szabadságában áll tenni azt veletek, amit jónak látnak. Ez legtöbbször abban aktualizálódik, amit ti úgy hívtok, hogy szerencsés véletlen. Az ilyesmi legtöbbször angyalaitok műve. Ők tisztán látják azt a szerepkört, melyet be kell töltenetek, s képesek arra, hogy döntésetektől függetlenül is megálljt parancsoljanak a szerepeteket akadályozni akaró ártó szellemeknek. Éppen ezért ŐRangyalok. Angyalaitoktól mindent lehet kérni, mindent meg lehet beszélni, velük, amit ti fontosnak tartotok. Ők a jó barátság igazi ápolói. Nem kell hozzá semmi ceremónia. A ti nyelveteken szólva, ők állnak legközelebb hozzátok. Bizonyos megszorítással még Nálam is közelebb állnak hozzátok. E megszorítás a következő: Tőlem felétek számotokra legtöbbször ők formálják alkalmassá végtelen szeretetem kiáradását. Ez őket boldogítja, s mivel ők is teremtmények, így válnak végtelen szeretetem és boldogságom megélőivé. Ez teremtményeim szeretet-kibontakozásának velejárója. Tőletek Felém már nincs ilyen fontos szerepük. De majd lesz akkor, ha már ti is átlépitek a tér-idő dimenziókat. Hozzám intézett imáitok ugyan átjárják őket is, de ez nem érinti boldogságuk lényegét.- Az ő boldogságuk lényege is az, mint minden teremtményemé, hogy az Általam fölkínált szerepet, szeretést, szívvel-lélekkel vállalják. Kérjétek hát gyakran segítségüket."

  (Jézus A Hang 2/136)


  30. hét
  (2003. 07. 21-27.)

  Témánk: VÉLEMÉNY AZ AUTOMATIKUS ÍRÁSRÓL

  Kérdező: Uram! Mondd el véleményedet az automatikus írásról, és szólj arról, kell-e és hogyan kell kapcsolatot tartanunk a szellemvilággal?

  A HANG válasza:

  Tisztáznom kell valamit. Amikor valaki szinte automatikusan írja azokat a gondolatokat, melyek fölmerülnek benne, de közben önkontrollja alatt is áll, akkor ez egészen más, mint mikor valaki úgy válik egy szellem médiumává, hogy önkontrollját teljesen föladta.
  Amíg valaki nem adta fel önkontrollját, addig szándéka dönti el, hogy milyen szellemet enged önmagában hatékonyan működni.
  Ha valaki föladja önkontrollját, bármilyen jó szándékkal is, bizony nagy veszélynek teszi ki magát.
  Nem kevés azon szemtelen szellemeknek a száma, akik alig várják, hogy működhessenek olyanokban, akik erre nekik lehetőséget adnak. E téren a lehetőség-adás legtöbbször nem tudatos döntés közvetlenül a rossz szellemek mellett. Elég, ha közvetve hoz valaki rossz döntést. Az pedig mindig rossz, ha valaki önkontrollját föladja azért, hogy mások gondolkodjanak és szóljanak helyette.
  Sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben soha nem fogom teremtényeimet arra kérni, hogy bábok legyenek. Nekem természetemhez tartozik az, hogy felhasználom, és nem lerombolom azt, amit teremtettem. Sohasem mondtam, hogy szüntessétek meg, hanem azt mondtam, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat.
  Legyetek hát kapcsolatban a szellemek világával. Angyalaitok erre várnak. De tudatos legyen ez a kapcsolat! A tiszta szándék önmagában nem elég. E téren nem vagytok olyan naivak, hogy őrangyalotok meg tudna menteni benneteket.
  A tudattalanotokban meghúzódó, onnan feltörő beteges kíváncsiság, szereplési vágy, kisebbségi érzés túlkompenzálása, és még más egyéb nem szükséges kívánságotok, angyalaitok segítőkészségét lebénítja ilyenkor."

  (Jézus; A Hang 2/137)


  31. hét
  (2003. 07.28.-08.03.)

  Témánk: A VEGETÁRIUS ÉLETMÓDRÓL

  Kérdező: Uram! Mi a véleményed a vegetáriánus életmódról?

  A HANG válasza:

  "Nincs véleményem róla. Már kétezer évvel ezelőtt elmondtam, hogy tisztátalanná az embert az teszi, ami kijön a száján, és nem az, ami bemegy rajta. Akkor is megbotránkoztak kijelentésemen.
  A táplálkozás mindenki számára ESZKÖZ. Aki azt tapasztalja, hogy jobb neki, ha nem eszik húst, az legyen vegetáriánus. Aki nem érez erre indítást, az ne legyen az. Az indítás vagy nem indítás, az mindenkinek teljes lényét átfogó, átjáró szférájából jön vagy nem jön. Erre lehet rábeszélni és lehet erről lebeszélni is másokat. Erkölcsi értéke mindegyiknek nulla önmagában. Én erre is, arra is áldásom adom. Fontos a szívbéke."

  (Jézus; A Hang 2/138)

  32. hét
  (2003. 08. 04-10.)

  Témánk: HELYES-E SAI BABA TANÍTÁSA?

  Kérdező: Uram! Helyes-e Sai Baba tanítása?

  A HANG válasza:

  Nem helyes. Nem helyes akkor sem, ha ő tanításának alaphangjául a szeretetet választotta. Szeretetből már sok butaságot csináltak, és még többet mondtak az emberek.
  Ennek az embernek is voltak ősei. Ez az ember is hordoz magával olyan öröklött adottságokat, melyek nincsenek önkontrollja alatt. Ezt az embert is érték olyan hatások az életben, melyeket sajátos módon dolgozott föl magában. Csak annyiban helyes, amit mond, és amit tesz, amennyiben világosan szinkronban van az ÉN tanításommal.
  Természetesen nagyon sok olyan meglátása van, mely Tőlem ered. Szubjektíve messze fölötte áll az átlagembernek, ezt mondanom sem kell. De nem isteni lény olyan értelemben, mint ahogy Én mondtam magamról, hogy aki Engem lát, az látja az Atyát is.
  Ő Isten embere és nem Istenember. És azok számára, akiknek nincs lehetőségük Velem megismerkedni, azok számára nagy lelki előrehaladást tud biztosítani. Bárki sokat tanulhat tőle, de sok tévedést is tartalmaz tanítása, magatartása egyaránt. Tanítása annyiban, hogy nem von oly éles határt az értékrendek közé, mint ÉN, és magatartása pedig annyiban káros, hogy erejét olyan csodák megtevésére is használja, melyeket Én sohasem tettem volna. Ezzel eltereli a figyelmet a lényegről, ami nem más, mint a tudat-átalakítás az Általam elmondott és bemutatott SZERETET felé.
  Olvasd a könyvét, s kérd segítségemet! Biztosan ki fogod tudni szűrni azt, ami helyes és ami nem.
  Az egész tanításra tehát nem lehet azt mondanom, hogy helyes."

  (Jézus; A Hang 2/139)


  33. hét
  (2003. 08. 11-17.)

  Témánk: AKI FÖLÖTT ÁTCSAPTAK A HULLÁMOK

  Kérdező: Uram, egy asszony, aki úgy érzi, átcsapnak már fölötte a gondok hullámai, segítségért fordul Hozzád.

  A HANG válasza:

  Gyermekem! Hozzám fordulsz? Ez a legjobb, amit tehetsz. Ez annyit jelent, hogy hiszel Bennem. Most már csak az a kérdés, hogy milyennek gondolsz Engem? Elhiszed-e, hogy GONDVISELŐD is vagyok, vagy sem? Tudom, ezt nem könnyű elhinni olyankor, mikor bizonyos régebbi döntéseidnek következményeit kell a jelenben megszenvedned. De el kell hinned! Igenis Gondviselőd vagyok. A te hajszálaidat is számon tartom. Nem Nekem, hanem neked kell elhinned, hogy többet érsz, mint a verebek. Az Én szememben feltétlenül többet érsz.
  Nálad főleg az a baj, hogy a gondfelhőkön átcsillanó Napot bár észreveszed, de nem merítesz belőle erőt a bajok elviseléséhez. Nincs olyan nap, hogy ne adnék vigaszt neked. De ezt a vigaszt észre kell venned, el kell fogadnod.
  Segíteni fogok ebben neked. De te is segíts Nekem. Problémáidat egyedül sem te, sem Én megoldani nem tudjuk. Csak közösen. Valamikor azt mondtam: "Nálam nélkül semmit sem tehettek." Most azt mondom: "Velem mindenre képes vagy, ami a boldogságodat illeti." Már annak is örülnöd kell, hogy találkozhattál a HANGOMMAL. Én nemcsak gondolatokat közlök, hanem közösséget is formálok azzal, aki átveszi gondolataimat. Akivel pedig közösséget formálhatok, azzal a MENNYORSZÁG kerül kapcsolatba. Ne azon keseregj, hogy milyen vagy, hanem annak örülj, hogy KIÉ vagy.
  Legyen otthonodban egy sarok, egy szék, egy hely, ahol azt éled át, hogy most Velem töltesz el egy kis időt azért, hogy átvedd Tőlem erőmet. Legyen az a te töltőállomásod. Tapasztalni fogod, hogy ott mindig várlak, ha már elfáradtál és nagyon nyomasztanak a napi problémák. -
  Magányosnak érzed magad? Ez addig igaz, míg nem tanulsz meg befelé nézni. Én nem kívüled vagyok, hanem benned. Bár ha magadban felismersz, felfedezel, akkor azt is megtapasztalod, hogy körülményeidnek is Istene vagyok. Hidd el, ez Nekem is nagy vágyam. E vágyam csak akkor teljesülhet, ha ez nagy vágyad lesz neked is.
  Megáldalak a lelki erősség Lelkével!"

  (Jézus; A Hang 2/140)

  34. hét
  (2003. 08. 18-24.)

  Témánk: AKI MÁR MINDENT MEGMOZGATOTT IMÁJÁVAL ÉS MÉGSEM MOZDUL SEMMI

  Kérdező: Uram! Egy olyan ember problémáját hozom Eléd, aki imáiban már szinte minden szentet megmozgatott, s aki valahogy nem érti, miért nem találnak meghallgatásra kérései?

  A HANG válasza:

  Kedves Barátom! Valóban végig jártad már gondolatban az egész Mennyországot. Igyekeztél megértetni velünk, hogy milyen gondok gyötrik szívedet. Jogosan kértél, könyörögtél, hisz a Szentírásból azt olvastad ki, hogy 'KÉRJETEK'. Kéréseidnek mégsem lett következménye az, amit reméltél, hogy t.i. rendeződnek dolgaid. Megmondom, miért. De előbb felhívom figyelmedet arra, hogy erőt mindig kaptál annyit, amennyi feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy Hozzám hű maradj. Ez pedig nem is kevés!
  Most megválaszolom kérdéseidet. Tömören ez így hangzik: Nekem sokat mondtál, kedvemért sokat tettél, de arra nem fordítottál elég figyelmet, hogy Én mit mondok neked, hogy Én mit teszek és tettem érted.
  Te Engem magadon kívülinek ismersz, és ezért nem jól ismersz. Szertartásaid csak pillanatnyi nyugalmat tudnak biztosítani lelkednek. Kétségtelen, hogy minden ministrálás, minden szentmise, minden szertartás kapcsolatban van Velem, de ezek mind eszköz-jellegűek. A cél az, hogy ráébredj. BENNED ÉLEK.
  Aztán meg kellene találnod azt a közösséget, amely egyik megjelenési formám. Vagyis, ahol az Én nevemben összejött testvérekkel tudnál találkozni. Tudnod kell, hogy nemcsak benned élek, hanem másokban is.
  Szertartásokon keresztül csupán erőmet tudom fölszítani benned, de gyakorlati segítséget csak másokon keresztül tudok adni. E másokat kellene megtalálnod. Az enyéimnek csak akkor lesz hatékonyan boldogító az életük, ha nevemben közösséget tudnak alkotni. E megjelenési formám nélkül tudok erőt, bátorítást, vigasztalást adni, de gyökeres megoldást nem.
  Az kétségtelen, hogy halottaidért mondott imáid nagyon hasznosak azoknak is, akikért mondod, és magad számára is. De számodra gyökeres megoldást ezek sem adhatnak. Csak az Én nevemben összejött közösségben tudok olyan megoldást adni, amely megoldás egész családodnak is.
  Leányod miatt ne legyél gondban. Felelős döntéseit még Én sem akadályozhatom meg. Nyilván, hogy te még kevésbé.
  Ő nem a tiéd. Valójában soha nem is volt a tiéd. Mindig az Enyém volt, s előbb-utóbb az Enyém is lesz. Amit meg kell tenned érte, az az, hogy imádkozol, megköszönöd Nekem, hogy mellette állhattál addig, amíg tehetted, s most már Rám bízod további sorsát. Tehát ne helyeseld jelen állapotát, ne segítsd jelen állapotának megerősödésében, de ne is akadályozd.
  Te fiadat kisfiam-nak nevezed. Már ő sem a tiéd. Az ő problémájával elsősorban neki kell Hozzám fordulnia, és nem neked.
  Nagyon szeretlek, és megáldalak olyan benső szemekkel, melyek képessé tesznek meglátni szeretetemet akkor is, ha a külső események ezt megpróbálják elhomályosítani.

  (Jézus; A Hang 2/141)


  35. hét
  (2003. 08. 25-31.)

  Témánk: EGY ANYA SZENVED GYERMEKE HALÁLA MIATT

  Kérdező: Uram! Egy anya rettenetesen szenvedi gyermeke halálát.

  A HANG válasza:

  "Drága Gyermekem! Lelki szenvedésed egyik oka olyan tudatlanság, melyről nem tehetsz, a másik viszont olyan anyai ösztön, melyet már régen lazítanod kellett volna. Tudnod kell, hogy mindenki az Enyém! Gyermekeidet csak kölcsön kaptad Tőlem addig, míg jónak látom. Sajnos lelked mélyén az van, hogy nem hiszel abban, ami pedig józan eszed előtt is világos, hogy t.i. Én jobban rendezem az emberek sorsát, mint ők maguk tennék, ha tehetnék. Minden olyan esemény, mely nem bűneid következménye, csak javára vannak az Engem szeretőknek. Ha nem így lenne, akkor messze gonoszabb lennék egy átlagembernél is. Pedig egyedül Én vagyok az, akit úgy lehet JÓ-nak nevezni, mint senki mást. Hogyan segítsek rajtad, ha nem hiszed el, hogy mindaddig, míg nem hiszed el, hogy szabaddá kell válnod gyerektől, unokától egyaránt, mindaddig saját magadat tartod rabságban!? A halálról különösen helytelen felfogásod van. Ha igazán szeretnéd elhunyt gyermekedet, inkább örülnél, mint bánkódnál azon, hogy már elhagyta a földet, még akkor is, ha gyermekeit nem vihette magával. A halál mindazoknak nyereség, akik nem maguk idézték azt elő tudatosan maguknak. A valóság az, hogy lelki szenvedésednek elsősorban te magad vagy az oka. Elemi dolgokat nem dolgoztál fel eddig életedben, s most ezeknek természetes következményeit szenveded. Nagyon kérlek, hidd el, hogy a szeretet beszél Belőlem. Belőlem nem is tud más beszélni. Ez Lelkemnek másik neve. Neked tenném a legrosszabbat, ha nem engedném meg, hogy fájjon az, ami hozzáállásod helytelen következménye. Nálad nem a szenvedést kell megszüntetni, hanem hozzáállásodat kell megváltoztatnod Hozzám, embertársaidhoz, közvetlen hozzátartozóidhoz, és az egész élethez. Abban biztos lehetsz, hogy ebben melletted állok. - Eddig arra kaptál erőt Tőlem, hogy elviseld bajaidat. Most azt ajánlom fel, hogy segítséget adok arra, hogy kilábolj bajaidból. Ha vállalod a szükséges gondolkodás-átalakítást, ha vállalod a szabaddá válás útját, Én veled dolgozom ebben. De ehhez meg kell tanulnod megköszönni Nekem elhunyt leányod férjét, akinek már van élettársa, és azt, hogy gyermekeit nem a te elgondolásod szerint akarja kezelni. Tehát nem könnyű az, amit vállalnod kell. De enélkül sohasem lehetsz boldog ember. Enélkül nem tudlak boldoggá tenni. Ha pedig Én nem tudlak, akkor nyilván senki sem tud. A boldogságnak, a szabaddá levésnek ára van. Vállalni kell olyan szemléletváltást, amely látszatra talán elképesztően nehéznek tűnik, de sokkal rosszabbul jár az, aki nem vállalja ezt. Megáldalak! Bízom benned!"

  (Jézus; A Hang 2/142)


  36. hét
  (2003. 09. 01-07.)

  Témánk: EGY ÖNMAGÁVAL ELÉGEDETLEN EMBER

  Kérdező: Uram! Egy önmagával elégedetlen embert hozok Eléd.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Nagyon örülök elégedetlenségednek. Ez az elégedetlenség egészséges. Mert igazad van! Úton jársz. Jársz, és nem állsz. Mindaddig, míg elégedetlenséged nem eredményez szeretetlenséget mások irányában, addig építi benned azt a vágyat, mely lelki fejlődésednek természetes rugója, lendítő ereje. Az elégedetlenség akkor válik pszichikai betegséggé, ha valaki kezd megfeledkezni arról, hogy a növekedést Én adom. Ha valaki jobban kezd bízni abban, hogy kettőnk kapcsolatában nem Én, hanem ő a lényeg. Aki aggályos lelkű, az lelke mélyén saját gőgjének áldozata, mert számára nem az Én irgalmam a legfontosabb, hanem saját tökéletességének tudata. Az, hogy milyen vagy, az másodlagos kell legyen. Fontos az, hogy KIÉ vagy. Enyém vagy mindaddig, amíg Enyém akarsz lenni. Tehát nem a milyenség a legfontosabb, hanem a kapcsolatunk. Kapcsolatunknak gyökere nem a viselkedésed, hanem döntésed, melyet tudatosan meg kell hoznod, ki kell tudnod mondanod naponta. Tehát ha mindennap legalább egy mondat erejéig tanúságot teszel önmagad előtt Rólam, a Hozzám tartozni akarásodról, akkor félelmeid is megszűnnek. Kérd gyakran a BÖLCSESSÉGET. Azért kell gyakran kérned, mert e kérés tudja tudattalanod előtt is igazolni, hogy erre szükséged van. Tehát nem Nekem van szükségem az állhatatos imádra, hanem neked. Én már akkor is adhatom azt, amire szükséged van, mielőtt kérnéd. De te elfogadni csak akkor tudod, ha élményszerűen él benned, hogy erre szükséged van. Ezért kell sokszor kérned. Ez így van legtöbb kérésetekkel. Sokan nem értik, hogy miért nem kapják meg, amit kérnek. Gyakran baj van az elfogadással. A kérő imának az áhítatosság és az állhatatosság mindig ismertető jele kell, hogy legyen. Megáldalak, hogy készségesebb légy kegyelmeim elfogadásában, és önmagad elfogadásában. Nagyon szeretlek!"

  (Jézus; A Hang 2/143)


  37. hét
  (2003. 09. 08-14.)

  Témánk: AKI NEM TALÁLJA HELYÉT

  Kérdező: Uram! Aki már a 126-dik pontban kérdezett, most tovább kérdez Téged: Honnan lehet megtudni, hogy megfutamodás, vagy a Te szándékod az, ha valaki nem találja helyét ott, ahol van?

  A HANG válasza:

  A kényelmi szempontok nagyon jól meg tudják találni azokat az ideológiai kibúvókat, melyek képesek éveken keresztül önbecsapásban tartani a lelket. Ennek mindenki ki van téve. De nem szükségszerű, hogy áldozattá is váljék az, akit a kísértésnek ez a fajtája behálóz.
  Azt tudod, hogy Én nem kész téglákat adok életed épületéhez, hanem feladatot, melyhez természetesen az erőt is megadom. Az önismeret nem statikus állapot, hanem ÚT. Az van az önismeret birtokában, annak van önismerete, aki a szükséges, hasznos, kellemes hármasság sorrendjét figyelemmel kíséri életében.
  A változásoktól és a változtatásoktól nem szabad félni. Nincs fontosabb, mint megtaláld azt a lelki nyugalmat, melynek felismerése vagy fel nem ismerése másodlagos szempont. Az elsődleges a keresés.
  Téged nem kényelmi szempontok vezetnek. Legalábbis elsődlegesen nem. Nyugtalanságod gyökere olyan benső éhség, mely végig fogja kísérni életedet, - remélem -.
  Ismétlem, ne félj a változástól, és ne félj a változtatástól. Az a kaland, melyet ti földi életnek neveztek, nem más, mint az életnek felszíne. Életedben nincs kikötő, csak tenger. Utas vagy, aki hullámokon hányódsz. Ne hidd, hogy azok, akiket úgy látsz, mintha révbe jutottak volna, valóban ott volnának. Nem. Csupán befüggönyözték azt az ablakot, mely a tengerre néz. Attól nem jutott még senki révbe, hogy nem látja a tengert. Nem, te nem élsz önbecsapásban.
  Pár szót mondok azzal kapcsolatban, amit a Szeretetláng Közösség nevében tettél fel. A felvetett probléma kissé összetett.
  Szeretetközösségben élni, ez kell legyen minden Hozzám igazán igazodni akaró léleknek a vágya, mivel Én szükségszerűen SZERETETKÖZÖSSÉG vagyok.
  Jelenleg kétségtelen, hogy erre legalkalmasabb terület vidéken található. De csak akkor és annyiban szabad erre vállalkozni, amikor és amennyiben már a közösség kidolgozta azokat a feltételeket, melyek lehetővé teszik a közösség tagjainak, hogy engedelmeskedtetés nélkül, belső szabadságuk megőrzése mellett vállalni tudják egymást.
  Kétségtelen, hogy valódi önismeretre csak közösségben lehet eljutni. Ez pedig azt jelenti, hogy Engem is legjobban ott lehet felismerni annak, aki vagyok. De ismétlem: Csak bensőleg szabaddá válni akaró emberek vállalkozzanak az élet, a mulandó élet elvesztésének erre a formájára. Aki nem azért megy közösségbe, hogy terhet vállaljon, hanem azért, hogy tehertől szabaduljon, az a szeretetközösségben újra keresztre feszít Engem.
  Tehát csak az akarjon ilyen közösségben élni, aki meg tudja fogalmazni önmaga és közössége számára, hogy milyen terhet képes vállalni. De ezt olyan komolyan kell vennie, hogy ha aztán nem teszi meg, amit vállalt, akkor ígérje meg, hogy elhagyja a közösséget. És erre az ígéretére megfelelő időben és megfelelő módon mindenkit emlékeztetnie kell annak, akit erre a közösség megbíz.
  Ne az Én segítségemre számítsatok hát, hanem arra gondoljatok, hogy Én számítok a ti segítségetekre e téren. Csak így tudlak benneteket HEGYRE ÉPÜLT VÁROSSÁ TENNI !"

  (Jézus; A Hang 2/144)


  38. hét
  (2003. 09. 15-21.)

  Témánk: MÁRIÁRÓL

  Kérdező: Uram! Egy Máriát nagyon szerető lélek fordul Hozzád. Adj számára eligazítást!

  A HANG válasza:

  Gyermekem! Az a tény, hogy már óvodás korod óta Máriához oly közel érzed magad, ez nemcsak Isten különös jósága feléd, de felelősséggel is jár. Elsősorban önmagad felé.
  Mit jelenet ez? Először azt, hogy figyelj Máriára. Legtöbb Mária-tisztelő ahelyett, hogy örömet okozna Máriának, inkább szomorítja őt. Máriát úgy lehet szomorítani, ha nem Rá figyeltek, hanem azt akarjátok, hogy Ő figyeljen rátok.
  Máriát azok szomorítják, akik nem is tudnák megmondani, hogy Mária mit kér tőlük, de arról akár órákig is tudnak beszélni, hogy ők mit kérnek Máriától.
  Máriának nem feladata az, hogy helyettetek imádja Istent. Nem feladata az sem, hogy miattatok engesztelje Istent. Máriának az a feladata, hogy tanítgassa azokat, akik Reá figyelnek. Máriának az a feladata, hogy veletek együtt mondjon hálát Istennek mindenért.
  Amit Neki kérnie kell, az elsősorban nem Isten felé hangzik el tehát, hanem felétek. Tőletek kell kérnie Neki, Isten által jóváhagyott módon azt, hogy taníthasson, buzdíthasson, bátorítson benneteket. Bizony ezt kérnie kell tőletek, mert ha ti ezt nem igényelitek, ha nem adtok Neki lehetőséget, hogy elmondhassa Jézus örömhírét számotokra, akkor a Hozzá intézett szavaitok nem tudnak lelkileg gazdagítani benneteket, hanem olyan pótcselekvéssé válnak, mely pótcselekvés pillanatnyilag ugyan meg tudja nyugtatni lelketeket, de nem hull áldásként vissza rátok. Vagyis, nem lesztek ezáltal boldogok, nem lesztek irigylésre méltó emberek. Márpedig az igazi Mária-tisztelőnek ezzé kell válnia.
  Most rátérek az álmokra: Az a fényesség szintén az ÉG ajándéka volt számodra. Azért kaptad, hogy erőt meríts belőle. Azért kaptad, hogy éld át: Isten nagyon szeret téged.
  A másik álmod, mely elszomorított, pedig gazdagíthatott is volna azért tanulságos, mert önismeretre akart segíteni. Nem szabad belenyugodnod abba, hogy bármiféle testi bajod föléje nőhessen annak az örömnek, hogy szeret téged az Isten.
  Megáldalak, hogy továbbra is szeresd Máriát, és törekedj Tőle türelmes szeretetet tanulni."

  (Jézus; A Hang, 2/145)


  39. hét
  (2003. 09. 22-28.)

  Témánk: JÓ-E FELELEVENÍTENI A MÚLTAT?

  Kérdező: Uram! Egy olyan testvérem kérését hozom eléd, aki régmúlt kapcsolatának felelevenítéséről kérdez Téged.

  A HANG válasza:

  "Leányom! Ne tedd! Semmi jó nem származna abból, ha írnál, vagy bármiképpen lépnél. Két okon sem volna jó. Az egyik: Nem áll valós talajon az, aki múltba tekint. Ti sokat ártotok magatoknak azzal, hogy a valóságot olyan fantáziálással szövitek át, mely ha rátok szakad, akkor döbbent meg igazán. A "mi lett volna ha...", ez nem Tőlem származó gondolat. Tőlem az származik, ami a jelent szebbé tenni képes utat meg tudja mutatni, s képes erőt adni annak az áldozatnak vállalásához, melyet ember kikerülni itt a földön nem tud.
  Egyik legrosszabb próbálkozás az áldozatvállalás kikerülésére az, mikor valaki nem akar gondolkodni.
  Addig vagy reális, míg számolsz Velem. Ne akard hát feleleveníteni a múltat. A másik ok, ami miatt óvlak, az az, hogy lefoglaltalak Magamnak, s te már átnevelődni nem tudsz. De az sem lehet küldetésed, hogy átnevelj olyan valakit, akire árnyékod rendre rávetítődik. Egyszerűen nem tudod megtenni. Saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy mit jelent, ha valaki próféta akar lenni saját hazájában.
  Ne akarj hát nagyobb keresztet szerezni magadnak, mint amit most cipelned kell. Ennek elviseléséhez tudok biztosítani megfelelő erőket.
  Újra megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

  (Jézus; A Hang, 2/146)

  40. hét
  (2003. 09. 29.- 10. 05.)

  Témánk: EGY VERGŐDŐ LÉLEK VIGASZRA VÁR

  Kérdező: Uram! Vigasztalást vár tőled egy sok gonddal vergődő édesanya.

  A HANG válasza:

  "Gyermekem! Amint leveledben írtad, nagyon jól látod, mennyi érték, jó van életedben. Magad sem érted, hogy mindezek tudatában miért nincs tele szíved örömmel, vidámsággal, derűvel. Nem érted, hogy miért van nagyobb hatása életedben a lehúzó erőknek, s miért szorulnak háttérbe tudatodban azok a meglátások, melyek oly sokszor el tudták űzni lelked egéről a gondfelhőket.
  Nálad nem csupán idegkimerültségről van szó. Bár kétségtelen, hogy senkinek sem könnyű feldolgozni olyan állapotot, melyben azt kell megélnie, hogy távol él attól a helytől, ahol nevelkedett, ahol barátai, ismerősei élnek, ahol életének gyökerei bizonyos létbiztonságot nyújtottak éveken át. - Senkinek sem könnyű átültetődni. De nálad nem csupán erről van szó.
  Akinek lelke Lelkemmel szoros kapcsolatba került, annak meg kell tanulnia, hogy a földi élet értelme nem az, hogy valaki jó érezze magát, hanem elsősorban az, hogy körülményeiben rálásson arra, hogyan tudná Irántam való szeretetét beleágyazni e körülményekbe. Ezt a kicsit nehezen átlátható mondatot úgy hívjátok: LELKI SZÁRAZSÁG.
  Aki Engem vállal, az ezt ki nem kerülheti. Keményen meg kell tanulnod, hogy nem vagyok azonos adományaimmal. Ha egyszer Én akarlak boldogítani, akkor meg kell tanulnod lemondanod arról, hogy adományaim boldogítsanak. Erről van nálad szó!
  Adj hálát nyűglődéseidért. Bár tudom, hogy ez ebben az állapotban érzelmileg nem tölt fel, de tisztítja hitedet és bizalmadat Felém. Azt, hogy ez az állapot meddig tart és milyen lelki megpróbáltatásokkal jár, azt bízd Rám! Úgyse tudsz mást csinálni.
  MEGÁLDALAK! VESS KERESZTET MAGADRA!"

  (Jézus; A Hang, 2/147)

  41. hét
  (2003. 10. 06-12.)

  Témánk: EGY ISZÁKOS FIÚ ÉS EGY IDŐS ANYÓS MALOMKÖVEI KÖZÖTT

  Kérdező: Uram! Egy édesanya fordul Hozzád. Iszákos fia és egy idős anyós malomköve között őrlődik.

  A HANG válasza:

  "Leányom! Akkor tudod elfogadni Tőlem vigasztalásomat, ha hiszel abban, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Amíg ezt el nem hiszed, addig csak őrlődsz idegileg. Igen, mert olyan problémát engedsz közel magadhoz, amivel nem tudsz mit kezdeni. Eddig a világon még senki nem talált élete problémáira megoldást azáltal, hogy mások megváltozása idézte volna ezt elő. Minden az egyén szemléletalakításán múlik. A problémák megoldásának útja az, ha valaki rászánja magát arra, hogy minél nagyobb békességben együtt éljen problémáival.
  A földi élet valójában egy olyan probléma-erőd, melyből nincs kiút kifelé, csak befelé. Az ima, böjt, áldozatvállalások, és egyéb szeretet-cselekedetek mind azt segítik elő, hogy még a legmostohább körülmények is a lélek javát szolgálják. Számomra még a keresztrefeszítés is javamra vált. /Lk. 24; 26./ A te számodra sem lehet káros semmiféle szenvedés, ha hiszed, hogy te is Istent szerető vagy, és neked is javadra válik minden. Ha nem így lenne, akkor nem szeretnélek téged igazán. Márpedig nagyon szeretlek. Ha a Mennyországban leszel majd, még akkor sem foglak tudni téged jobban szeretni, mint most. Neked viszont most kell bizonyítanod, hogy Engem igazán szeretsz. Ezt pedig csak áldozatvállalással tudod megmutatni.
  Megáldalak a türelem és erősség Lelkével."

  (Jézus; A Hang, 2/148)

  42. hét
  (2003. 10. 13-19.)

  Témánk: AKI VÁRJA VÁLASZTOTTJA GYÓGYULÁSÁT

  Kérdező: Uram! Egy olyan fiatalembert hozok eléd, aki nagyon szereti választottját, életénél is jobban, s szeretné választottját egészségesnek látni. Mi a terved vele, mi a terved velük?

  A HANG válasza:

  "Örök tervem lényeges része az, amit ti a földön szerelemnek neveztek. A probléma abból adódik, hogy nálatok a megtapasztalás és a felismerés nem jár együtt. Nem ismeritek fel, hogy az a személy, akit úgy ismertek meg, hogy ő a szerelmetek, az nem a ti szerelmetek. A megtapasztalásokkal szemben szinte lehetetlen érvelni. Ott ki kell várni más megtapasztalásokat, aztán ismét más megtapasztalásokat, s ha majd valaki ráérik arra, hogy nagyobb a hit, mint a megtapasztalás, akkor tudok hozzá érdemben szólni.
  Kedves Barátom! Azt kérdezed, meggyógyul-e szerelmed?
  Válaszommal nemigen tudsz mit kezdeni, mert nem beszélünk egy nyelvet e téren. - Az egészség Szerintem nagyon összetett dolog. Te mindazokat egészségeseknek tartod, akik végtagjaikat megfelelően használni tudják, és akik nem éreznek semmi különösebb fájdalmat.
  A földi életre mindenki betegen születik, kivéve azokat a különleges küldötteimet, akik szerepébe nem fér bele ez, vagyis a betegen születés. Kivétel nélkül mindenki előbb-utóbb kezdi is megtapasztalni önmagán ezt a született terheltséget, vagyis, hogy beteg.
  Az Általam elgondolt egészség, gyógyulás, mindenki számára csak belülről indulhat el. A földi élet valójában erre való: elindulni a gyógyulás útján. Ez egyben a boldogulás útja is, vagy inkább így mondom, a boldogság útja is.
  Arra a kérdésedre, hogy szerelmed valaha el fog-e hagyni, hát válaszom egyértelmű: El fog hagyni! Nem is tehet mást. Így van teremtve! Nem egymásra teremtettelek benneteket, hanem Önmagamra. És mindenkinek szíve nyugtalan marad mindaddig, míg Bennem meg nem nyugszik.
  Ez részemről nem önzés, hanem szeretetem legtermészetesebb velejárója. De ezt megértetni veled úgy, hogy számodra életszerű is legyen, sajnos nem tudom amiatt, amit már üzenetem elején kissé nehezen felfoghatóan leírtam.
  Fontosabb a hit, mint a megtapasztalás. Itt a földön ez megmásíthatatlan igazság. Ennek oka az, hogy az Általam említett hit alapja Én vagyok, a megtapasztalásaitoknak pedig nem én vagyok.
  Most próbálok válaszolni harmadik kérdésedre: Mi az, amit rosszul csinálsz?
  Kedves Barátom! E kérdésére sem a világ legjobb, sem a világ legrosszabb emberének egyértelműen válaszolni nem tudnék. Nincs önmagában sem jó, sem rossz cselekedet, mert minden cselekedet valakié. És akié, annak a valakinek kell eldöntenie, hogy milyennek minősítse cselekedeteit. Én csak azt tudom neked elmondani, hogy hogyan tudod magadnak és magadon megállapítani, hogy helyes, vagy nem helyes, amit csinálsz. Ennek útja-módja: Gondolod át minden nap, mivel töltöd ki idődet. Azt mindenkinek tudnia kell, hogy mindenki azért van, hogy Engem egyre jobban megismerjen, megszeressen. Ehhez kell mérned azt, amivel foglalkozol. De nem elég felmérned, hogy mit csinálsz. Nem elég az idő-elszámolás. Fontos megítélned, hogy amit csinálsz, hogyan csinálod. Ezt hívjátok szeretet-elszámolásnak. Ha e két kérdést becsülettel naponta megválaszolod magadnak, akkor világos lesz előtted a hogyan tovább.
  Megáldalak a bölcsesség Lelkével."

  (Jézus; A Hang, 2/149)

  43. hét
  (2003. 10. 20-26.)

  Témánk: HOGYAN RENDEZŐDNEK DOLGAI ANNAK, AKI JÉZUSHOZ TARTOZIK?

  Kérdező: Uram! Annak a gyermekednek gondjait hozom Eléd, akinek már a 131-dik pontban válaszoltál. Válaszod újabb kérdéseket hozott fel benne. Mit jelent, hogy rendeződnek dolgai?

  A HANG válasza:

  "Azt semmiképpen, hogy megszüntetem számára a földi élet siralomvölgy jellegét! Aki önmagán kívülinek gondolja a mennyek országát, az feltétlenül ott keresi élete megoldását, ahol soha senki még meg nem találta.
  Barátom! Nagyon egyszerűen akarok válaszolni kérdéseidre. Nem tudod, hogyan tudnál figyelni Rám? Olvasd a Szentírást! Keresd azokat a napi ajándékaimat, amelyekért rendszeresen hálát kellene adnod! Én nem láthatom meg helyetted, hogy mennyivel tartozol Nekem. A Felém fordulás és az Engem dicsőítés együtt járnak. Amíg csak annyiban fordulsz Felém, hogy szegénységedet mutogatod Nekem, melyet Én jobban ismerek, mint te, addig nem is Felém fordultál, hanem önmagaddal vagy elfoglalva. Akkor fordulsz Felém, ha előre tudod, hogy mit kell megköszönnöd szívből.
  Azt meg Én nem értem, hogy te hogyan nem érted, mit jelent ráébredni arra, hogy benned élek?! Azért nem tudlak megérteni, mert ez annyira egyszerű, hogy már kisgyermekkorodban is tudtad. Egyszerűen el kell hinned, hogy Én igazat mondok. Ha nem mondtam volna azt, pedig azt mondtam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. /Jn. 14; 23./ Nem értem, hogy mit lehet ezen nem érteni? Majd magyarázd el ezt Nekem egyszer egy magánimádban, amikor vállalod, hogy Velem párbeszédet folytass. Nem kell hozzá más, csak engedned, hogy Nekem mondott szavaidra olyan gondolatokat fogalmazz meg, melyek téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Ezeket Én fogom sugallni.
  Közösséget ott fogsz találni, ahol ketten, hárman az Én nevemben jönnek össze azért, hogy Engem és önmagukat jobban megismerjék. Megáldalak. Vess keresztet!"

  (Jézus; A Hang, 2/150)

  44. hét
  (2003. 10. 27. - 11. 02.)

  Témánk: AZ ESZP-RŐL

  Kérdező: Uram! Az Ezoterikus - Szellemtani - Paratudományos Fórum /ESZP / konferenciát tart azzal a céllal, hogy e gondolatoknak minél nagyobb nyilvánosságot teremtsen. Helyes-e ez az elgondolás, vagy később szűkítsék-e az érdeklődők határait?

  A HANG válasza:

  "Atyámnak szándéka sem valósult meg, s az Enyém sem valósult meg. Atyám szándéka az volt, hogy az a NÉP, amelyet kiválasztott, legyen boldogító kovásza a föld összes népeinek. Az Én szándékom az volt, hogy tanítványaim tegyenek tanítvánnyá minden népet. Nem valósult meg egyik sem. Éppen azok lettek akadályozói szándékainknak, akiknek elő kellett volna azt mozdítani.
  Mivel a keresztény felekezetek ma már képtelenek úgy képviselni Engem, hogy az, - ahogy barátod mondta, - az utca emberét érdeklődővé tegye, ezért nagyon is áldásom adom az ESZP konferenciáira. Kétezer évvel ezelőtt azt mondtam az Én dicsőségemet akadályozóknak, hogy ellenükre a kövek fognak megszólalni /Lk. 19; 40/. Hát most is valami ilyesmit mondok azoknak a hivatalos szerveknek, akik ferde szemmel néznek rátok.
  Akik nem helyeslik az ESZP munkáját, azért teszik, mert nagyon is tudják, hogy itt nem üres fantáziálásról van szó. Ellenkezőleg. Az általuk elmulasztottak pótlását vállalja magára ezzel az ESZP.
  Anyagba ágyazottságuk bármily eredményeket is mutat fel a technika terén, a szellem és a lélek szárnyalásával nem tudnak mit kezdeni.
  Az egyik és a másik konferencia egymáshoz viszonyított tartalmát és formáját nem kell külön előre eldönteni. Az első tapasztalatai természetszerűen fogják nyújtani a másodikra vonatkozó tanulságokat.
  Minden olyan tanfolyamra áldásomat adom, melynek célja túllátni a vaskos anyagi világ határain. Minden tanfolyam azért tanfolyam, mert feltételekhez szabja a jelentkezők részvételét, s a továbbjutáshoz is feltételek megvalósítását írja elő.
  Az ilyen tanfolyamok anyagából nem hiányozhatnak különböző kultúrák szent könyvei, Biblia, Korán, nyugati és keleti misztikusok írásai, és természetesen minden olyan para-jelenséggel foglalkozó mű, mely számíthat a tanfolyam résztvevői érdeklődésére.
  Fontos az ilyen tanfolyamoknak működése közben olyan védelmi háló, mely az Én erőmmel rendelkezik. Lesznek, akik indíttatást éreznek majd imára, böjtre, és olyan kegyelmi fegyverek használatára, mint az ördögűzés, és különböző karizmák működése - nyelveken beszélés, ennek magyarázása, prófétálás. - De mindezeket csak annyiban szabad engedélyezni, amennyiben vállalják a jelenlevők kontrollját.
  A szeretet légköre csak akkor biztosítható, ha nincs semmiféle diktatúra, semmiféle engedelmeskedtetés a karizmák birtoklói és gyakorlói részéről, de igenis van részükre. Ha ezek nem alkalmazkodnak a szervezők elgondolásaihoz, akkor nem szólalhatnak meg. Rendnek kell lenni!
  E tanfolyamok végső célja nem lehet más, mint a jelenlevőknek olyan lehetőségeket, talentumokat felkínálni, melyeket használva az egyének személyiségük kibontakozását, a közösség pedig saját organikus fejlődését biztosítva látja. Ilyenkor tud Lelkem ereje úgy működni, hogy világotokban, amely már ott áll a végső pusztulás határán, menteni tuja azt, ami még menthető.
  Minden idegfárasztó túlmisztifikáltság csak árt az Én ügyemnek. Asztrál-utazgatások, és egyéb olyan értelemmel teljesen kontrollálhatatlan jelenségek, melyek elfogadása inkább hiszékenységet kíván, mint tekintélyemen alapuló hit-elfogadást, nagyon könnyen félreviszi még a legjobb szándékú társaságot is. Az ilyen jelenségek szinte ki akarják provokálni a jelenlévőktől, hogy higgyenek ezekben, mert különben kilógnak a sorból. Így pszichikai kényszert alkalmaznnak a jelenlevőkre.
  Sajnos próféciám, mely szerint jönnek majd hamis Krisztusok, s ha lehet még a választottakat is megtévesztik, ez most a ti időtökben kezd aktualizálódni.
  Nagyon természetes, hogy konferenciáitokra kapjanak meghívást karizmatikus körök, személyek. Ezek nélkül nem is lehetséges, hogy jó gyümölcsöt teremjetek.
  Az egyházak támadásaitól ma már nem kell tartanotok. A jelenleg működő ilyen szervezetek annyira legyengült állapotban vannak, hogy akiknek ártani akarnak, azoknak ezzel inkább használnak.
  Tudnotok kell, hogy Én mindenki által képes vagyok szólni hozzátok. Akik rám hivatkozva beszélnek, azokat nem nehéz felismerni. Ha környezetük állítja róluk, hogy ők tényleg megtért emberek, s mondanivalójuk nyilvános kontrollt nemcsak elvisel, de el is vár, akkor jó odafigyelni, hogy mit mondanak, mert aligha beszélnek Ellenemre.
  Itt most elém tárt személyekről nem mondok véleményt. Nem, mert részben mindegyik számára nyitva áll a helyes út megtalálása, másrészt pedig a ti feladatotok, hogy kikönyörögjétek a szellemek megkülönböztetésének karizmáját, s azt használjátok is.
  Amit a szombathelyiekkel közöltem, vagyis a végítéletről való beszélgetés fontossága, az aláhúzottan a lényeghez tartozik. Higgyétek már el, nincs sok időtök. Máriának, és a többi választottaimnak imái teszik lehetővé számotokra azt, hogy meghosszabbodott megtérésetek érdekében a nektek szánt idő. Itt nem arról van szó, hogy ők jobban szeretnek benneteket, mint Én, hanem arról, hogy általuk nőtt szeretetetek olyanná, ami mások számára további időlehetőséget biztosít arra, hogy többen hozzám térjenek."

  (Jézus; A Hang, 2/151)

  45. hét
  (2003. 11. 03-09.)

  Témánk: AKI AZ ESZP GONDJÁT MAGÁRA VÁLLALTA

  Kérdező: Uram! Az előbb említett ESZP gondját magára vállaló testvérem kérdezi, milyen irányt adjon, Te milyen irányt akarsz adni lelki fejlődésének?

  A HANG válasza:

  "Mivel senkitől sem kérek többet, mint amire képesítettem, és senkitől sem fogadok el kevesebbet, mint amire képes, ezért bizony az országok közötti ingázás fárasztó munkájára adom áldásomat. Most közvetlenül neki szólok:
  Barátom! Amint a kis magnak földből és napsugárból kell kidolgoznia illatozó szirmait, amint a kagyló a tenger mélyén kemény és keserves munkával formálja ki a számotokra értékes gyöngyöt, úgy neked sem adok kész téglákat lelked fejlődése érdekében, mert neked mondanék ellent, ha a te munkádat vállalnám Magamra.
  Utazásaid, emberi kapcsolataid olyan tapasztalatok megszerzéséhez juttatnak, melyeket sehogy másképpen meg nem szerezhetsz magadnak. E tapasztalatok nélkül pedig közel sem tudnál megfelelni annak a feladatnak, melyet Lelkem kiosztott neked.
  Lelked fejlődése azáltal van biztosítva, hogy amit teszel, azt Értem teszed. Ha gyakrabban tudatosítod ezt magadban, akkor arra is lesz gondod, hogy amit teszel, azt jól csináld. Ezzel meg is tetted a magad részét. A többi az Én dolgom."

  (Jézus; A Hang, 2/152)

  46. hét
  (2003. 11. 10-16.)

  Témánk: AKI HALOTT SZÜLEIRŐL ÉRDEKLŐDIK

  Kérdező: Uram! Egy jó barátom kérdezi Tőled, mi van szüleivel, nagyszüleivel? Milyen véleményen vannak róla, mit kívánnak továbbra tőle? Kerülhet-e velük kapcsolatba?

  A HANG válasza:

  Azok, kik iránt barátod érdeklődik, sokkal jobban érzik itt magukat, mint ahogy a földön valaha is érezhették volna. Azok a gondok, problémák, melyek földi életükben rájuk nehezedtek, természetesen itt nincsenek. De azért nekik is van megbánni valójuk. Amikor fényem átvilágította őket, akkor ők is számot adtak életük minden döntéséről, s mondhatom, hogy ennek következtében sokkal több öröm és hála töltötte el őket, mint amire számítottak. Így is mondhatom: kellemesen csalódtak. Igen, mert itt láthatták világosan azt, amit barátod a földön jelenleg nem láthat. Azt t.i., hogy sokkal nagyobb értékűek az Irántam való szeretetből hozott döntések, mint ti a földön azt el tudnátok képzelni. - Most közvetlen barátodnak szólok:
  Gyermekem! Jól választottál, mikor szüleidet választottad arra, hogy rajtuk keresztül vállald földi életed sorsát. Ők is jól választottak e téren annak idején. Tehát nagyszüleid is alkalmas keretet biztosítottak arra, hogy szüleid, és majdan te is élő kapcsolatban maradj Velem. Ők itt drukkolnak érted, és nagyon remélik, hogy hamarosan találkozhatnak veled. Ezt a hamarosant ne földi mércével mérd!
  Azt viszont meg kell mondanom, hogy bár öröm számukra a munkához, emberekhez való hozzáállásod, öröm számukra az, ami az Én számomra is öröm, hogy gyakran fordulsz Hozzám, de ők is szenvedik azt, amit te szenvedsz, s nem tudnak segíteni abban, ami a te felelős döntésed köréhez tartozik. E téren akkor tudnál segíteni rajtuk, ha magadon segítenél.
  Szüleid gyakran vannak közel, nagyon közel hozzád, de arra nincs módjuk, hogy érzékszerveiddel megtapasztald őket. Ne is akard ezt. Ez nem volna jó sem neked, sem nekik.
  Ők tudnak minden szavadról. Sokszor tőlük kapod azokat a sugallatokat, melyekre szükséged van, hogy helyesen döntsél. De semmire sem kényszeríthetnek sem téged, sem mást. Nem is akarnak. Az ő véleményük rólad pontosan az, ami az Én véleményem. Ezért lehetnek itt Velem. Ezért remélhetik, hogy öröm lesz majd a veled való találkozás is itt. Csak Nálam vannak örömteli találkozások.
  Amit fontos még tudnod: Azok a lelkiismeretfurdalások, melyek időnkint beléd marnak szüleiddel kapcsolatban, ezek bizony helyén valók. De csak addig, amíg Hozzám hoznak közelebb. Ez akkor történik, ha arra gondolsz, hogy valamikor e fájdalmak az ő szívüket járták át. Őket valamikor, téged most bánt, hogy nem hallgattál úgy rájuk, ahogy joggal elvárhatták volna tőled.
  Adj hálát e bűnbánatért. Nagyböjt nagyon alkalmas olyan bánat felindítására, mely tisztít, és örömet érlel a lelkedben. Ez Nekem, is és ez szüleidnek is kívánsága.
  Adj hálát szüleidért, őseidért, akik jelenben is sokat segítenek neked, és akik mind várják a jövőbeli boldog találkozást veled.
  Megáldalak, hogy jobban tudj reményből élni. Vess keresztet magadra!"

  (Jézus; A Hang, 2/153)

  47. hét
  (2003. 11. 17-23.)

  Témánk: ÚJRA SZÜLETIK-E JÉZUS A FÖLDRE?

  Kérdező: Uram! Olyan kérdéseket teszek Eléd, melyek ma sok embert foglalkoztatnak. Valóban újra le fogsz születni a földre?

  A HANG válasza:

  "Ezt teszem minden nap. Mikor értitek már meg, hogy jobb nektek az az állapotom, melyben szívetekben lakhatom, mint volt, mikor a Názáreti Ács formájában voltam köztetek? A hiszékenység és a hit nagyon különböző tartalmat hordoznak. Ahogy erősödik az egyik, úgy gyengül a másik.
  Testvéred egy könyvről kér Tőlem véleményt, melynek címe: Beavatás. Testvéredben a könyv "sok mindent helyre tett". Erre ezt mondom testvérednek: 'Gyermekem! Ha nyitott vagy a szellemi fejlődés irányában, akkor még többször is késznek kell lenned arra, hogy átrendezd azt a rendet, melyet most a legjobbnak tartasz. Számodra sincs ma a földön jobb mérce, mint a négy evangéliumom. Ezekből lehet Engem legjobban és legsallangmentesebben megismerni.
  Aki evangéliumaim olvasása kapcsán olyan problémák előtt találja magát, melyeket megoldani nem tud, az ne a Szentírás többi részeinek odaigazítása által akarjon tiszta látásra jutni, mert Engem nem lehet ezek által kiegészíteni, csupán fölerősíteni, vagy eltorzítani. Engem csak az evangéliumok által lehet kiegészíteni a józan ész használata mellett. Aki nem így tesz, az a legképtelenebb képet képes kialakítani Rólam magában.
  Légy hát nyitott abban az irányban, melyet az evangéliumaimban elhangzott szavaim alapján fogadtál el ÚT-nak. És ha ezeknek jobb megértése következtében változtatnod kell a mostani renden magadban, akkor, de csak akkor, tedd is meg ezt.
  Elmélkedéseidben gyakorlati következtetéseket csak olyan irányban szabad tenni, melyek szinkronban vannak tanításommal. Ha bárkitől elirányítást akarsz kapni, csak akkor fogadd el a felkínált tanácsot, ha az az evangéliumokban föllelhető szavaimmal igazolható. Még a római pápától se fogadd el azt, ami nem igazolható ismert szavaim alapján. Egyetlen tévedhetetlen ember létezik a világon, a megtestesült Istenember. Ez Én vagyok. Engem lehet magyarázni, és lehet félremagyarázni. Azok magyaráznak félre, akik nem fogadnak el Engem Út-nak, csak Igazságnak és Életnek. Az fogad el ÚT-nak, aki tudja, hogy nincs visszabántás, de van állapotszerű megbocsátás és legalább törekvés arra, hogy lássa meg azt a rászorulót, akin segítenie kell.
  Ha elmélkedéseid ebben az irányban lendítenek, akkor jó úton haladsz.
  Azért is jelentem meg emberként, hogy tudd olyan néven nevezni az Istent, akiről legalább némi képet is kialakíthatsz magadnak. Létben tartó módon vagyok benned úgy, mint Isten Egyszülöttje. És téged irányítani akaró módon vagyok benned Lelkem által úgy, mint a Názáreti Ácsban voltam. Tehát LÉTAZONOSSÁGBAN VAGYUNK EGYMÁSSAL! Ezért oly fontos, hogy magatartásbeli azonosságban is legyünk még akkor is, ha ennek természetes következménye a sorsazonosságunk.
  Gyermekem! Tudnivágyásod gyökere szent, és Általam megkívánt forrás benned. De az irányt csak felajánlhatom, s meg nem szabhatom. Az volna a jó, ha egyre inkább csak az érdekelne, ami Engem érdekelt földi életemben. Engem csak az érdekelt, hogy hogyan tudnám átadni nektek azokat az örökkévalóságban megtapasztalt boldogító tartalmakat, melyeket egy szóval SZERETETNEK lehet nevezni.
  Nemcsak Én jöttem le ezért a földre. Ezért vagy te is itt. Ezért, és semmi másért! Amivel odaát nem lehet mit kezdeni, azzal itt a földön nem szabadna sokat foglalkoznod. Itt minden eszköz. Egy eszköz annál fontosabb, minél jobban segít a CÉL eléréséhez. A CÉL-nak a feladata az, hogy tökéletesítse a célba törekvőt. A CÉL-nak, és nem MÁS-nak. Ha ezt a CÉLT világosan látod, akkor óriási értékűvé nőhet előtted, akár gyermeked megsimogatása is.
  Szereped tehát annak a szeretetnek megtisztítása, amely Létemmel azonos. - Megáldalak!"

  (Jézus; A Hang, 2/154)

  48. hét
  (2003. 11. 24-30.)

  Témánk: ÉLETRENDEZÉSHEZ KÉR TANÁCSOT VALAKI

  Kérdező: Uram! Egyik barátom szeretné nagyon jól rendbe tenni életét, s ehhez fontosnak tartja, hogy annak szüleitől halljon véleményt, akiknek gyermekével évekig élettársi viszonyban élt.

  A HANG válasza:

  "Az említett szülőkkel oly laza a kapcsolatom, hogy véleményük valójában nincs is. Ők nem szenteltek arra valami nagy és sok figyelmet, hogy leányuk lelki fejlődését számon tartották volna.
  A földön nagyon sokan vannak olyan szellemileg leállt fejlődésű emberek, akik azáltal törekszenek problémamentesen élni, hogy nem alakítanak ki felelősséget hordozó véleményt sem a maguk, sem mások életéről.
  A kérdezettek sokkal jobban el szoktak lenni foglalva önmagukkal, sem mint a te barátod érdekelné őket. Leányukkal sincs lelki kapcsolatuk az emlékezés szintjén. Tehát nem tudnak róla. Nem is akarhatnak tudni róla az örök életére vonatkozóan. Mással vannak elfoglalva, nem veletek. Valójában Velem sem. De ez nem maradhat így örökké! Természetesen egyszer ők is eljutnak oda, arra a szellemi szintre, mely az Én fényemben mutatja meg számukra is a fejlődésük útját. De még nincsenek ott.
  Így tehát barátod tőlük ne várjon élete rendbe szedéséhez támogatást. Ők erre egyszerűen képtelenek."

  (Jézus; A Hang, 2/155)

  49. hét
  (2003. 12. 01-07.)

  Témánk: EGY SZÍVBETEG LEÁNY KÉTSÉGBEESETT REMÉNYKEDÉSE.

  Kérdező: Uram! Egy húszéves szívbeteg leány fordul Hozzád. Te őt is, mint társait, olyan boldogságra teremtetted, mely reménye szerint beteljesítik azokat a vágyakat, álmokat, melyek csíráit az ő szívébe is beleültetted. Ott áll az élet kapujában, s fél. Fél, mert egészségi állapota és az eddigi kapcsolata Veled nem bíztatja a szép jövő irányába. Szólj Uram hozzá, mivel a Te szavaidnak nem csak gondolatközlő ereje van, de teremtő erővel is rendelkeznek. Teremts e leányba új szívet Uram! Nálad a szeretet körén belül minden lehetséges!

  A HANG válasza:

  Hagyd abba! - Senki nem szereti e leányt úgy, mint Én, és nem is fogja senki úgy szeretni tudni, mint Én. Most neki szólok közvetlenül:
  Drága, drága Gyermekem! Mit is mondjak most neked olyat, amire boldogan rá tudnád mondani az áment? A férjhez menéseddel és gyermek utáni vágyaddal kezdeném.
  Valójában egyik sem rajtad áll. Jaj, de nehezen hiszed ezt el. De nemcsak te vagy így. Így vagytok szinte mindannyian. Mivel a házasság érvényességéhez feltétlenül szükséges a szabad döntés, azért úgy gondoljátok, hogy az oda vezető utat is szabad döntéseitek előzték meg. Nem így van. Ezt főleg azoknak életéből lehet látni, akik bármennyire is szeretnének, nem tudnak házasságba kerülni. Bizonyára te is ismersz ilyeneket.
  A magyarázata ennek egyszerű. Minden ember általában azonos vágy és ösztönvilággal felszerelve indul útnak. Viszont már születése előtt mindenki nagy vonalakban kipontozott sorstervre mondott igent, melyről le nem térhet. Ez nem predestináció és nem is fatalizmus. Sorstervének megvalósításában mindenki szabadon eldöntheti, hogy boldog lesz benne, vagy sem. Boldog még senki sem lett azáltal, hogy házasságra lépett. A házasság nem arra való. Azért csalódik szinte mindenki a házasságában, mert azt hitte, hogy az fogja majd boldoggá tenni. Nem. Boldoggá csak Én tudok tenni embert. Ezt meg tudom tenni azzal is, aki házasságban él, és azzal is, aki nem él házasságban. Persze boldogtalanná sem tud senki tenni senkit sem. De önmagát bárki boldogtalanná tudja tenni. Mert mi a boldogság? A jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Így is mondhatom: A Tőlem elfogadott benső béke. Efelé itt a földön csak haladni lehet, de teljesen meg nem valósítható. A mulandóság képtelen rögzíteni az örökkévalóságot. Erre csak az örökkévalóság képes, mely más dimenzió. Döntő tehát az a látás, az a szemlélet, ahogy nézed a rajtad kívül lévő világot. Boldogságodat illetően az nem objektív valóság. Döntően tőled, látásodtól függ, hogy mulandó események boldogítanak, vagy elkeserítenek.
  A gyermekáldást legtöbb esetben csak addig élitek meg áldásnak, míg nincs gyermeketek. A fantázia által megszépített és a vágyak által táplált kép nagyon másképpen néz ki a valóságban, mint az álmok világában. De ennek a gondolatnak elfogadása is megtapasztalás által lehetséges csupán.
  Gyermekem! Amit kérek tőled: Ne az legyen gondod, mi történik veled, hanem az, hogy mi történik benned Velem. Ez, és csak ez oldja meg életed problémáit.
  Valamit még a megkeresztelésedről. Attól nem lesz senki keresztény, hogy megkeresztelték. Attól csupán megkeresztelt lesz. Kereszténnyé senki nem válik szertartások által, csak olyan magatartás melletti döntés által, melyben Én nem egy leszek életében a sok között, hanem abszolút ELSŐ. Vagyis Én mondom meg, hogy ki, vagy mi a második. Bennem csalódni nem lehet. De csak Bennem nem lehet csalódni!
  Vágyakozz nagyon arra a Lélekkeresztségre, melyet megígértem enyéimnek, s melynek lényege az, hogy a vágyakozó ezt éli meg: SZERELMES BELÉM AZ ISTEN!
  Megáldalak békét adó Jelenlétemmel!"

  (Jézus; A Hang, 2/156)

  50. hét
  (2003. 12. 08-14.)

  Témánk: A CSALÁDOK LELKI FEJLŐDÉSÉRŐL

  Kérdező: Uram! Egy édesapa kér Tőled tanácsot. Szeretné további életét, családját a Te szándékod szerint vezetni.

  A HANG válasza:

  "Barátom! Nagy öröm számomra az a nyitottság, mely jellemez irányomban. Bennem nem lehet csalódni, és Engem nem lehet nagylekűségben felülmúlni. Életed eddigi szakában is úgy voltam melletted, ahogy a te fejlődési, kibontakozási készséged ezt számomra lehetővé tette. E magatartásom feléd ezután sem változhat meg.
  Mivel benső fejlődésed már össze van kötve családod külső és belső fejlődésével, ezért további életedben ügyelned kell arra, hogy ne családod határozza meg életedet, hanem Én. Arra sem kell törekedned, hogy te határozd meg családod életét.
  Most kissé keményebb eledelt szolgálok fel neked.
  Családodat akkor tudod csak szándékom szerint vezetni, ha Én vezethetlek téged.
  Ennek kettő feltétele van. Az egyik az, hogy még családodtól is szabaddá kell válnod. Vagyis nem lehetsz megkötözve e téren sem. Akkor vagy szabad e téren, ha nem akarod vezetni családod tagjait, csupán arra irányul figyelmed, hogy leolvashassák rólad az ÉN vezetésem boldogító, békét biztosító erejét. Tehát le kell mondanod arra, hogy bárkit, bármikor is meg akarjál javítani. De soha nem mondhatsz le arról, hogy magadat javítsd. Tehát rendszeres lekiismeretvizsgálatban gyakran kell pályamódosításokat végezned.
  A te életedben már nem lehet elég csak arra törekedned, hogy azt tedd, amit jónak látsz. Neked már arra kell törekedned, hogy azt lásd jónak, amit ÉN látok annak. Ehhez viszont ismerned kell Engem. Ez a másik feltétel.
  Engem nem a Szentírásból, hanem az EVANGÉLIUMOKBÓL lehet megismerni legegyszerűbben. Nyilván az Evangéliumok is Szentírás, de MINŐSÍTVE AZ. Sajnos nagyon sok jó szándékú gyermekem, éppen azért, mert nem rangsorol a Szentírásban, hanem a Szentírást a Szentírásból akarja magyarázni, nagyon elmegy Mellettem. Igen, mert kénytelenek kihagyni életük első kegyelmét, a józan észt. Pedig Lelkem éppen azért akarja felhasználni józan eszeteket, hogy Engem annak ismerjetek meg, aki valójában vagyok, ÚTNAK A BOLDOGSÁG, A BENSŐ BÉKE FELÉ! Nem is mondhattam volna nyilvános működésem kezdetén, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat, ha nem éppen a gondolkodásotok használatát kívántam volna.
  Ha hallgatsz Rám, kemény munkát kell vállalnod. De hát ez az Általam megígért boldogság feltétele. Mi ez a kemény munka?
  Ha tanulmányozni kezded az evangéliumokat, akkor tele leszel problémákkal. De nem nyugodhatsz bele, hogy problémáidra értelmileg megnyugtató választ ne találj. Én nem misztériumokat tártam elétek, hanem azt mondtam: "Nektek adatott Tudni az Isten országa titkait."
  Meg kell találnod azokat az ember-testvéreidet, akik rangsorolva a Szentírásban, elsődlegesen az evangéliumok alapján úgy akarnak megismerni Engem, hogy Lelkem által átjárt józan eszüket valóban használják.
  Az Én országomban nincs engedelmeskedtetés, mert nincs parancsolgatás. Kérés, kívánság van, és Rám hallgatás úgy, ahogy ez értelemmel bíró személyek között lenni szokott.
  Testvéreket kell tehát keresned, és ilyeneket kell gyűjtened magad köré. Tehát vállalnod kell, hogy tanítsál másokat. Ennek pedig feltétlen feltétele az, hogy tanuljál másoktól. Meg kell tehát keresned azokat, akiktől tanulhatsz, és meg kell keresned azokat, akiket taníthatsz. Ezek lelki fejlődésed kihagyhatatlan összetevői.
  Barátom! Nagyon szeretlek. Nagyon szeretem tieidet, családodat. Nagyon szeretném lelki fejlődésedet, és családod lelki fejlődését. Megáldalak, hogy ez ne csak vágy legyen Bennem, hanem közös örömünk veled, tieiddel."

  (Jézus; A Hang, 3/172)

  51. hét
  (2003. 12. 15-21.)

  Témánk: EGY ÁLOM MAGYARÁZATA

  Kérdező: Uram! Egy álom magyarázatát kéri Tőled testvérem.

  A HANG válasza:

  "Ebben az álomban a legellentétesebb képek zsúfolódnak össze. Ember, ördög, madár, szülő, lelkiatya, templom, otthon, utazás, úszás, és mindez rendszertelenül váltakozó formában és módban.
  Gyermekem! Ennek az álomnak nincs jövődre mutató mondanivalója. Jelened benső hullámzásának képszerű kivetítődése. Éppen az álom utolsó mozzanata adja meg ehhez a kulcsot.
  Úgy érzed, nem veszi komolyan az, aki lelki irányítód, s mégis megnyugvással végződik álmod, bár félelem szorongatott.
  De ez az álom is tanulságos: Megnyugvással jár, ha kibeszéled félelmeidet, szorongásaidat még akkor is, ha értelmileg nem találsz megfelelő magyarázatot rájuk. Fontos az érzelmi kiegyensúlyozottság is. Legyen mindig valaki, akihez őszinte szívvel fordulhatsz, akinek kibeszélheted magad."

  (Jézus; A Hang, 3/173)

  52. hét
  (2003. 12. 22-28.)

  Témánk: AZ ÉSZ ÉS A SZÍV PRÓBATÉTELE

  Kérdező: Egy kereső, Téged kereső lélek kér Tőled tanácsot.

  A HANG válasza:

  Drága Gyermekem! Találkozni szeretnél a HANGGAL? Hát benned él! Benned élek! Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint te önmagadhoz. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy Én tartalak létben. Te azáltal létezel, hogy Én minden pillanatban szeretettel gondolok rád. Ha csak egy pillanatra is nem gondolnék rád, te megszűnnél létezni. Ettől nyilván nem kell tartanod, mivel Én öröktől fogva és örökkön örökké boldognak akarlak. Ez Részemről feléd áradó szeretetem következménye. Számomra ma is probléma veled az, ami minden gyermekemmel. Nagyon nehéz megértetnem két dolgot. Az egyik az értelmed miatt probléma, a másik a szíved miatt.
  Ésszel nehezen vállaljátok, hogy szállóigévé váljék mondásom, melyet a Jézus Társaság alapítója által tettem közismertté. Ez így hangzik: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST?- Földi életed problémái egyszerűen elvesztik erejüket, ha ezt gyakran elmondod magadban. Igen, mert hívő ember, ha értelmes, e szállóige gyakori mondása által úgy jár a mulandó élet értékeivel, mint az, aki a hólabdát a Napra teszi. Rájön, hogy az nem más, mint fontoskodónak mutatkozó piszkos víz.
  Még nagyobb problémát jelent az, ami szívedet, szíveteket teszi próbára. Ez pedig az, hogy meg kell tanítanom minden boldogságra teremtett gyermekemmel, hogy tudjon különbséget tenni az Adományozó és az adomány között.
  Ha közvetlenül éreztetem veled szeretetemet, akkor te nagyon jól érzed magad. De ez téged nem tesz jobbá! Ez nem növeli benned a szeretetet. Ami növeli, az a te áldozatvállalásod irántam való szeretetből. Az örökkévalóságban számodra EZ fog valutát jelenteni. Sajnos szívetek ezt nehezen fogja föl. Végtelen bölcsességem minden igyekezetét latba kell vetnem, hogy e téren meg tudjam értetni ezt: A lelki szárazság, lelki üresség, lelki sötétség olyan talentumok, melyek lehetőséget biztosítanak arra a fejlődésre, mely egyrészt illúziómentes, másrészt minden képzeletet fölülmúl.
  Drága Gyermekem! A Jehova Tanúi, bár jó szándékuk és tudatlanságuk miatt nagyon kedvesek nekem, de valójában nem az Én utamat járják. Neked tudnod kell: Nem a Biblia a forrás, bár nagyon jó eszköz, ha rangsorolnak benne. Nem a Biblia a forrása a boldog és szabad életnek, hanem a Szentlélektől átjárt józan ész. Ezt megadom mindenkinek, aki valóban szeretetben akar növekedni, s nem az számára a legfontosabb, hogy jól érezze magát.
  Abban a vallásban, melyben élsz, nagyon jól lehet szeretni, a szeretetben fejlődni, s ki lehet védeni minden olyan csapdát, melyet az ősellenség állít elétek, hogy lelki fejlődéseteket akadályozza, sőt leállítsa. Semmiféle felekezetváltoztatás nem érinti a lényeget. A lényeg ÉN vagyok. Ott szeress Engem, ahol vagy. Ott vállald sorsomat. Nemcsak benned vagyok, hanem érted vagyok benned. Bízzál az Én benned végzett munkámban. Jó úton jársz, mert ÉN VAGYOK AZ ÚT.
  Megáldalak: Vess keresztet. "

  (Jézus; A Hang, 2/174)

  Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
  06/30/202-5553
  info KUKAC web-hang PONT hu
  http://web-hang.hu

  (E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)


  [Égi béke]   [Esthajnal]   [Mária üzenetei]