Felhasználó Rendezés Privát megjelölés
szerint
4780 megjelölés 239 oldalon:
1
2
3
4
5
6
>
>I
1
1
1. kötet  –  Elõszó
1
2
ÖRVENDETES-RÓZSAFÜZÉR / SZENTLÉLEK-TALÁLKOZÁS
1
3
FÁJDALMAS-RÓZSAFÜZÉR / VÉR-VEREJTÉK-TÖVISKORONA-KERESZT-HALÁL
1
4
DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR
1
5
PÁRBESZÉD-IMÁDSÁG
1
6
PÁRBESZÉD A PÁRBESZÉD-IMÁRÓL
Istenem! Bemutatókat tartok a PÁRBESZÉD-IMÁRÓL, s magam számára oly ritkán alkalmazom.
1
7
DÖNTÖTT ISTEN MELLETTED. MÁRIA PÉLDAKÉP; LÉLEKKERESZTSÉG KÖVETKEZMÉNYE
Döntenem kell! Lélekkeresztelt vagyok. Te már döntöttél Uram mellettem.
1
8
A PÁRBESZÉD FELELŐSSÉGGEL JÁR
Istenem! Szereteted nagy rizikót vállalt azzal, hogy szabadnak teremtetted az embert. Bíztál abban, hogy mindannyian Rád találunk előbb-utóbb. Nyilván mielőbb szeretnéd látni életünkben bizalmad jogos voltát.
1
9
A SZEMÉLYES KAPCSOLAT ISTENNEL, FONTOSABB A SZERTARTÁSOKNÁL.
1
10
MÁRIA MAGATARTÁSA, JÉZUS SZENVEDÉSE IDEJÉN.
Istenem! Mi volt a Szűzanyával Jézus szenvedésének idején?
1
11
AZ IMA KINCS, ÉS NEM KITÜNTETÉS.
Istenem! Mérhetetlen kincsnek kell tartanom, hogy szólhatok Hozzád.
1
12
A SZOLGÁLATBAN AZ IRÁNY A LEGFONTOSABB.
1993. febr. 18. (csütörtök) Mennyei Atyám! Ma van 4-ik napja, hogy das Geheimnis Mariens című könyv alapján elmélkedem. Mária szolgálónak mondta magát, és élete leghőbb vágya az volt, hogy ennek megfeleljen. Hatalom, dicsőség? Ugyan! – Atyám! Hallgatni akarom Lelked hangját.
1
13
A SZEXUALITÁSRÓL
Istenem! Tudom, hogy a szexualitás nem ellenkezik az Általad elgondolt ember természetével, hanem nagyon is helyen van, ha Általad elrendelt módon működik.
1
14
A NYUGTALANSÁGRÓL
Istenem! Tele van a világ nyugtalansággal.
1
15
AZ DÖNTÖTT ISTEN MELLETT, AKIRŐL EZT MÁSOK IS ÁLLÍTJÁK. A HIT EGYBEN TERÁPIA IS.
Jézusom! Fejtegetésedből azt veszem ki, hogy én azért vagyok, mert Te mellettem döntöttél. Ha pedig azt akarom, hogy Te érzékelhető légy életemben mások számára is, ez éppen a Melletted való döntésem igazolását jelentené. Tehát csak akkor, és csak az mondhatja önmagáról, hogy Melletted döntött, akiről és amikor ezt mások igazolják.
1
16
MI SZÜKSÉG A PAPRA?
Ó Istenem! Most panaszkodom. Lelked elindított bennem egy folyamatot, amikor elmentem papnak. Bennem ez akkor abszolút IGEN volt. Föl sem merült bennem akkor, hogy más is lehetnék. De az a papi eszme, melyet elém állítottak, az nem azonos azzal, amit Te állítasz most elém. Ebben vergődöm. Tényleg nincs Neked szükséged arra, hogy számodra templomokat, oltárokat emeljenek. Nincs szükséged arra, hogy cifra-ruhás kultusz-sereg sündörögjön oltáraid körül azért, hogy valamire rávegyen, vagy azért, hogy így fejtsék ki, Te valamire rávetted őket. – De az embereknek sincs rá szükségük. Illetve, nagyon olyan irányban szükséges számukra, amely irány nem a Te szereteted sugárzását eredményezi. Törvények, szabályok, paragrafusok, regulák. Ó Istenem! Tilalmak, fékek, kimagyarázások, stb.
1
17
PÁRBESZÉD AZ ŐRANGYALLAL
Istenem! Köszönöm Néked azt az angyalsereget, mely körülvesz most is, és szinte drukkolnak azért, hogy nyerő legyek a Te számodra. Őrangyalom! Égi Mesterem! Örülök Neked. Köszönöm sugallataidat. Most kérlek, Te szólj hozzám!
1
18
VAN ÖNELÍTÉLÉS.
Istenem! Gyakran hangoztatom, s komolyan úgy gondolom, hogy az imádság és az élet mindig szinkronban vannak egymással. Amilyen az imánk, olyan az életünk. – Kérdem: hogyan kell értenünk e szavaidat: „Amit mondanak, tegyétek, de tetteiket ne kövessétek.”
1
19
A LÉLEK ÉLET-HALÁL HARCA
Istenem! Most nagyböjti idő van. Elimádkoztam a Fájdalmas Rózsafüzért. Szeretném hallani hangodat!
1
20
HALOTTAT JELENTETTEK BE.
Istenem! Köszönöm, hogy ma délelőtt olyan beszélgetéseket folytathattam, melyek a Te szent akaratod megismerésére irányultak. Halottat jelentettek be. – De érzem, szólni akarsz.