/

1. kötet  –  Elõszó

E könyv lektorálását azok végzik el, akik olvassák.

A HANG vállalja minden jó szándékú ember részéről a lemérettetést.

Akik levélben közlik velem észrevételeiket, véleményüket, kéréseiket, kívánságaikat, azoknak ígéretet teszek, hogy leveleiket a HANG elé terjesztem, s a bennem megszólaló HANG válaszát egy következő kötetben megjelentetem.

Tisztelettel és szeretettel,

2365. INÁRCS.
Rákóczi u. 3/b.

 

Dombi Ferenc

lelkész

Címkék: