HIRLEVÉL AZOKNAK, AKIK NEM A MULANDÓ ÉLETET AKARJÁK MEGHÓDÍTANI ÉS A LEHETETLENT TARTÓSÍTANI, HANEM AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT

"A mulandóságot mulandóságra felhasználni, ez az ember alatti világ ösztönjátéka. Élni, hogy meghaljunk. Az ember szintjén ez abszurdum."

Hang - Égi Béke a Földön

Kedves Testvérek!

A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére. Ha valaki a környeztedben szeretne ilyen levelet kapni, neve és E-mail címe megküldésével felvesszük a listára. Elérhetőségünk: info KUKAC web-hang PONT hu

A Szűzanya üzenete 2019. január 2-án Mirjana Soldo látnok által:

"Drága gyermekeim, sajnos nagyon sok közöttetek, gyermekeim között a harc, a gyűlölet, az önérdek és az önzés. Gyermekeim, oly könnyen elfelejtitek Fiamat, az Ő igéjét, az Ő szeretetét. Sok lélekben kialszik a hit, a szívek pedig a világ anyagi javaihoz ragaszkodnak. De az én édesanyai szívem tudja, hogy vannak még, akik hisznek és szeretnek, akik azt keresik, hogy minél közelebb kerüljenek Fiamhoz, akik fáradhatatlanul keresik Fiamat - és így engem is. Ők alázatosak és szelídek, akik fájdalmaikat és szenvedéseiket csendben, reménnyel, de mindenekfelett hittel hordozzák. Ők szeretetem apostolai.
Gyermekeim, szeretetem apostolai, arra tanítalak benneteket, hogy Fiam nemcsak szüntelen imát kér, hanem cselekedeteket és érzelmeket is, hogy higgyetek, imádkozzatok, hogy személyes imátok által növekedjetek a hitben, növekedjetek a szeretetben. Szeretni egymást, ez az, amit Ő kér, ez az örök életre vezető út. Gyermekeim, ne felejtsétek el, hogy Fiam világosságot hozott ebbe a világba, azoknak hozta el, akik akarták azt látni és befogadni. Ti legyetek ezek, mert ez az igazság, a béke és a szeretet fénye. Édesanyaként arra vezetlek benneteket, hogy imádjátok Fiamat; hogy velem együtt szeressétek Fiamat; hogy gondolataitok, szavaitok és cselekedeteik Fiam felé irányuljanak, az Ő nevében történjenek. Akkor teljessé lesz a szívem. Köszönöm nektek."


A 2019. januári kigyűjtés címe a többeknek problémát okozó "Mindenki önmagáért felel". E hosszú kigyűjtés elmélyült tanulmányozása lehetőséget ad azok téves nézeteinek megváltoztatására, akiknél lehet Jézusra hivatkozni, mert kellő alapalázattal rendelkeznek.

A teljes kigyűjtés letöltése: http://web-hang.hu/magazin.html#2019_januar

Folytatjuk az afrikai csodamozgalmak című sorozatunkat, "Az evangéliumot a közvetlen szolgálat hozza el" címmel. Tanulságos és elgondolkodtató igaz történetről olvashatunk. Ugyan ki cselekedne úgy, mint Wasim, aki már sok éve készült arra, hogy országában elfoglalja a legnagyobb főnök tisztségét. Egész életére biztosítva volt a jövője, hogy népének vezetője legyen, de ezt apja halála után visszautasította, mert jézusi (tehát nem hagyományos) kereszténnyé vált.

Végül "Egy reinkarnáció emlékei" címmel teszünk közzé egy videót, ami a TV-ben hangzott el. Ebben egy kisfiú évek óta az előző életéről beszél mindenkinek, fényképeket ismer fel, és olyan élményekről beszél, amelyekről sehonnan sem tudhat.

I.

Mindenki önmagáért felel

Kulcsszavak: önmagáért felel
(96 Hang-levélben, 20 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)

Bevezetőként az alábbi Hang leveleket emelem ki:

32/3332
Neked sem gyermekeid nevelése érdekében kell tenned azt, amit teszel, hanem a magad érdekében! Senkit nem lehet boldoggá nevelni, sem boldogtalanná tenni. Mindenki csak önmagáért felel! Én, Jézus is, csak Önmagamért feleltem. Nekem sem kellett mást tennem, mint teljesíteni Atyám akaratát. Neked sem kell mást enned! Soha ne azt nézd, hogy mi az eredmény, hanem azt, hogy mi a FORRÁS!

32/3369
Mindenki tudja, hogy nincs erkölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés van. Ez azt jelenti, hogy mindenki felel önmagáért. Nincs felelősség-áthárítás. Aki valóban Engem keres, az előbb-utóbb tapasztalatból fogja megismerni azt az igazságot, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. Igen, mert az Isten a körülményeknek is az Istene azok számára, akik az övéi!

3/188
… jól nevelni indítóokként nem azért kell valakit, hogy az illető jó legyen, hanem azért, mert a nevelő ezzel bizonyítja, mutatja meg, hogy ő jó. Hányan mondják: "Hiába neveltem gyermekem a jóra, mert elzüllött." Ne keverjétek össze az indító okot a célokkal. Mindenki csak önmagáért felel. Ha nem így lenne, akkor Én felelnék mindenkiért, holott Értem felelős mindenki.

5/352
… a gyógyulás ritkán teszi erkölcsileg tisztultabbá világotokat, s ritkán eredményez növekedést az Általam megkívánt szeretetben. Ugyan ki merné vállalni egy kisgyermek csodás gyógyítását, ha fennállna a veszélye annak, hogy az illető később elzüllik? A természetes úton történő gyógyítást is csak azért vállalhatja bárki is, mert ezzel nem a betegnek, hanem önmagának tartozik, mivel mindenki csak önmagáért felelhet. Amikor olyan gyógyítást vártok, mely csodának minősíthető, akkor részben Rám hárul a felelősség az illető jövőjét illetően is. Ez viszont csak akkor van helyén, ha karmikus a gyógyulás, vagyis, már születése előtt belekalkuláltatott az illető sorsába.(Jn. 9: 3.) Ezért ritka a valódi csodás gyógyulás.

7/512
Gyermekeid nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe boldogságukat, és főleg örök boldogságukat illetően olyan hatások miatt, amiről nem tehetnek, sem olyan mulasztások miatt, amiről nem tehetnek. De önmagáért mindenki felel! Nem ruházható át senki részéről a felelősség másra. Azért van lelkiismeretetek, hogy azon keresztül tudassam veletek mindazt, amire benső békétek érdekében szükségetek van. Az Én oldalamról tehát szó sem lehet hiányosságról. A ti részetekről pedig, ha lelkiismeretetekre hallgattok, akkor szintén nem érhet benneteket erkölcsi károsodás, bármilyen nevelést is kaptatok. Sem boldog, sem boldogtalan nem lehet senki, más hibájából.

12/1000
Te nem vagy felelős másokért. Mindenki csak önmagáért felel. Tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még az is, ha nagyon rosszul bánnak velük, ha félre akarják nevelni őket. Gondolj csak arra, hogy Számomra még a keresztre-feszítés is javamra vált (Lukács 24; 26)! Ne engedd tehát, hogy a bűntudat elhatalmasodjon rajtad! Az ördög ezt szeretné!

15/1364
Mivel senkiről nem tudhatjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életükben, nem tudhatjátok, hogy mennyire felel önmagáért, ezért a megértés és az óvatosság az, amit ajánlani tudok nektek.

18/1757
Ez az alapállás teljesen helytelen! Lehet, sőt biztos, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik sokkal okosabbak, mint az, aki miatt valaki gondban van, de ez mégsem elég ok arra, hogy valaki ne önmagára hallgasson! Mindenkinek önmagára kell hallgatnia, mivel mindenki önmagáért felel! Neked is az a feladatod, hogy saját lelkiismeretedre hallgass, amikor saját sorsodról van szó! Téged sem boldogíthat az, ha más lelkiismeretére hallgatsz! Neked is az rakja vállaidra a felelősséget, hogy saját elképzeléseid szerint döntesz akkor is, ha az egész világ ellenkezőjéről van meggyőződve, mint te. Ezt tudomásul kell venned másokkal kapcsolatban is. Le kell mondanod arról, hogy lelked mélyén, másokon akarj uralkodni, vagyis, hogy másokkal kapcsolatban gondban légy! Ha még az Isten is lemondott erről, akkor neked sem lehetnek olyan érveid, amelyek a te igazadat indokolnák! A legtöbb anyós-probléma és különböző gubancok abból erednek, hogy fegyelmezetlen, uralomvágytól megszállott anyósok, és egyéb lények kéretlenül okosabbak akarnak lenni annál, akinek saját sorsa van, s aki természetesen felel is saját sorsáért. Bár minden anyós és nem anyós belátná, hogy felelnie kell önmagáért, és ebben a felelősségben nagyon negatív osztályzatot kap az, aki kéretlenül beleszól másnak az életébe!

18/1799
Nem a szellemi vezetőd irányított e kapcsolatba! Ösztön-világod és jóhiszeműséged e kapcsolat forrása. Ezt lelked mélyén már most tudod, csak nem akarod tudni. Ti emberek hallatlanul meg tudjátok magatokat ideologizálni, ha akarjátok, ha az tűnik pillanatnyilag fontosabbnak számotokra! Te is még inkább személyben gondolkodsz, mint feladatban. Pedig Isten országában csak az talál magának otthont, aki megtanul feladatokban gondolkodni! Ehhez viszont feltétlenül szükséges az, hogy szabaddá váljatok egymástól! Ezt csak akkor tudod megtenni a magad számára, ha belátod, hogy nem felelsz másért, csak magadért! Mindenki csak önmagáért felel. Senkinek sincs a másikra szüksége ahhoz, hogy bárki boldog legyen. Mindenkinek a GONDOLKODÁSÁTALAKÍTÁSRA van szüksége! Csak ezáltal lehet megtalálni a benső szívbékét, tehát a földön elérhető legnagyobb boldogságot!

19/1829
Ismétlem: Mindenki csak önmagáért felel! Teljesen félreismeritek az Istent, ha azt gondoljátok, hogy bárki boldogságának kulcsa egy másik ember zsebében lehet! Ez teljesen képtelenség!

22/2155
Senki nem felel a másik emberért, csak önmagáért. … Ha megérted azt, hogy csak önmagadért felelsz, akkor megérted azt is, hogy a boldog Istennek csak boldog gyermekei lehetnek!

22/2167
Az egyik gondolat az, hogy mindenki csak önmagáért felel, mivel az istenszeretőknek minden javukra válik, az Istent nem szeretőkkel meg maga az Isten sem tud mit kezdeni! A keresztvállalás elviseléséhez két gondolat nyit kiskaput, hogy Tőlem a megfelelő erőt át tudjátok venni. Mivel erkölcsi nevelés nincs, csak erkölcsi önnevelés, ezért ki kell tisztáznotok, hogy kinek és meddig tart a szabadságköre. Mindenkinek véget ér ott a szabadsága, ahol a másiké kezdődik. A szabadságkörnek másik neve: felelősség köre! A boldogsága mindenkinek ezen belül valósítható, szerezhető meg.

23/2343
Drága Gyermekem! Hidd el, nincs a földön szívet megnyugtató megoldás mindaddig, amíg az Isten országát, tehát azt a tudatot, hogy mindenki önmagáért felel, és hogy Én azért jöttem közétek, hogy megkötözöttségeiteket leoldjam, csak a földi élet melléktermékeként kezelitek. Vagyis, amíg ezeket - nem feleltek másokért és megkötözöttségeitektől pedig megszabadítani jöttem közétek - úgy fogjátok fel, mintha ezek is hozzátartoznának a földi életetekhez, de ezeken kívül még sok más egyéb is, addig nem tud úgy működni bennetek Lelkem, hogy boldogítani tudna benneteket.

26/2577
Te nem felelsz gyermekeid erkölcsi értelemben vett jövőjéért! Mindenki csak önmagáért felel! Egy gyermeknek sem függ szüleitől, egy szülőnek sem függ gyermekeitől a boldogságuk! Neked csak azt kell megtenned mindegyikért, amit itt és most megtehetsz szíved békéjéért. Ha e téren gondban élsz, azt csak magadnak, gyermekeiddel való megkötözöttségednek köszönheted. Vagyis többet akarsz magadra vállalni, mint amennyit Én kívánok tőled!

26/2657
… csak azt kell figyelmeztetni, akiről egyértelmű az, hogy tudatlanságban van. Akiről feltételezhető, hogy tud helytelen magatartásáról, azt nem kell figyelmezteti. Mindenki önmagáért felel!

27/2783
Döntően mindenki önmagáért felel. Isten nem engedi meg, hogy bárki erején felüli kísértést szenvedjen. Képtelenség, hogy valaki olyasmiért feleljen, amiről nem tehet. Amikor te azt mondod, miattad valaki elveszhet, akkor te egy olyan kollektív felelősségre gondolsz, aminek lényege az, hogy bárki elveszhet anélkül, hogy ő tehetne róla. Nem!

28/2847
Azt pedig, hogy valaki jó, vagy rossz szándékú legyen, mindig belülről dönti el mindenki. Nincs jóra, vagy rosszra hatékonyan nevelni tudó nevelő! Hidd el, nincs hatékony erkölcsi nevelés! Csak önnevelés! Isten elsősorban nem kívülről, hanem belülről akar hatni rátok. Csak aki belülről elfogadta Őt, és valóban Őt fogadta el, arra tud hatni kívülről is. Mindenki csak önmagáért felel! De önmagáért valóban felel mindenki! Mindenkinek, a gyermeknek is, van bizonyos szabadságköre. Ezen belül felel önmagáért. Ezen kívül pedig semmiért nem felel!

29/2923
Tévesében az van, aki neveltetése és körülményei miatt nem tudhatja, hogy senki sem felel másokért, csak önmagáért! Csak azt kell tennie mindennap, ami szíve békéjét biztosítja, és ez teljesen független mások cselekedetitől. Ha ez nem így lenne, akkor Isten lenne a világon a legnagyobb gonosz, mivel olyan boldogságra teremtette szellemi teremtményeit, amelynek megvalósításához nem adta meg nekik a megfelelő feltételeket, eszközöket.

30/3106
Boldoggá nem lehet senkit csinálni! Boldogtalanná sem! Mindenki csak önmagáért felel. Nagy igazság van e mondatban: 'Aki rosszul szeret, gyűlöl! Aki jól gyűlöl, szeret!' Tudomásul kell venned, hogy neked is, fiadnak is van egy bizonyos szabadságköre, amelyen belül mindketten önmagatokért feleltek, és nem a másikért! A szabadságod vele kapcsolatban véget ér ott, ahol az övé kezdődik, és az övé véget ér ott, ahol a tiéd kezdődik. Ha ő nem is, de te feltétlenül vedd észre, meddig tart a te szabadságköröd. Vedd észre, hogy meddig vagy felelős önmagadért. Érte semeddig nem felelsz!

31/3225
Ne féltsél senkit a kárhozattól! Mindenki önmagát féltse a kárhozattól! Azt, hogy ki kárhozik el és ki nem, teljesen felesleges kutatni. Mindenki csak önmagáért felel. Amikor te azt éled meg, hogy mások jövője, üdvössége miatt aggódsz, akkor arról teszel tanúságot, hogy meg vagy kötözve velük, nem vagy tőlük szabad, s így benső békédet sem tudod átvenni Tőlem, Jézustól úgy, ahogy azt Én, Jézus, neked átadni szeretném.

32/3265
Minden szülőnek feladata az, hogy gyermekének, akár szép szóval, akár erővel, tudomására hozza, hogy felelős személy azon a határon belül, amely az ő szabadságköre. Ezt büntetlenül át nem lépheti! A szabadságkör és a felelősség együtt jár! Ez olyan örök törvény, amelyet sem gyermek, sem felnőtt át nem léphet! Ez mindenkire kérlelhetetlenül kötelező érvényű! Ez a REND törvénye az erkölcsi világban! Mindenki önmagáért felel! Ha egy gyermek túl akarja lépni felelőssége határát, akkor meg kell tanítani őt arra, hogy ez komoly fájdalmakat hoz magával a gyermek számára! Olyan nincs, hogy 'neki szabad, mert még nem érti'! Pontosan azért nem szabad, mert nem felelős személy! Neki csak azt szabad, amiért felel! Amiért nem felel, az a nevelő felelős köréhez tartozik, tehát a felnőtt büntetendő olyankor, amikor gyermekét felelőtlenkedni engedi. De a felelőtlenkedés árát valakinek feltétlenül meg kell fizetnie! Ha előbb nem, hát utóbb, de jobb előbb, mint utóbb!

33/3382
Mindenkinek csak azt kell megtennie, amit meg tud tenni. A boldogság nem más, mint szívbéke. Aki megtette azt, amit megtehetett, annak csak akkor nyugtalan a szíve, ha ezt ő maga is akarja. Igen, mert Én, Jézus, mindig szívbékével jutalmazom azt, aki megteszi azt, amit meg kell tennie, és soha nem kívánok senkitől olyat, amit nem tud megtenni. Ez azt jelenti, hogy mindenki csak önmagáért felel, mert szíve békéjét mindenki csak önmaga tudja önmagában felfedezni, ha hisz Bennem, aki benne boldogító módon élek.

33/3398
Földi életetekben csak akkor beszélhettek rendezésről, ha e rendezés belülről indul el! Ez azt jelenti, hogy mindenki csak önmagáért felel, s mindenki képes arra, hogy megtegye azt, amit Isten gondolata szerint meg kell tennie. Még embernek is gazember lenne az, aki olyat kíván bárkitől, amire képtelen. Isten, aki a végtelen szentség és szeretet, senkitől sem kíván lehetetlent, mert bármily nagy horderejűnek is látszik valamelyik kérése, mindig megvalósítható, mivel annak, aki szereti Istent, rendelkezésre áll Isten ereje is!

33/3399
Nem vagy bolond, de sajnos, a világ sem az. Azért sajnos, mert így felelősséget hordoz önmagáért minden ember. Kivéve a bolondot.

34/3492
Mindenki egy küldetéssel és két feladat megvalósítására jött a földre. Az egyetlen küldetés a SZERETNI TANÍTÁS. A két feladat pedig, amely által e küldetés erkölcsi súlyt kap, az önzetlenség és az egyéni felelősségvállalás. Az önzetlenség elég egyértelmű. Nem így a felelősségvállalás. Meg kell értenetek, hogy mindenki csak önmagáért felel! Meg kell tanulnotok, hogy nemcsak arról van szó, hogy ti ne lépjétek át mások szabadságkörét, hanem arról, hogy másokat figyelmeztetnetek kell, hogy ők sem léphetik át büntetlenül saját szabadságkörüket. Ezt akkor is meg kell tennetek, ha ezért áldozattá kell válnotok. Mindenkinek szabadságköre azonos a felelősségvállalása körével.

34/3514
Aki neked rosszat akar, az önmagának árt ezzel. Ha te istenszerető vagy, akkor minden a javadra válik. Az a rossz is, amit más neked akar. Mindenki csak önmagáért felel. Tehát, ha valaki téged szeretetlenül megbánt, akkor az illető egyedül és kizárólag csak önmagának árt! Ha ezt átgondolod, akkor megérted, hogy miképpen lehet szeretni ellenségeitek is!

35/3677
Nemcsak boldoggá nem lehet senkit tenni, de boldogtalanná sem! Mindenki önmagáért felel. Tehát azért, hogy saját szívének békéjét, amely nem más, mint az Én jelenlétem bennetek, hogyan őrzitek abban a világban, amely semmiképpen sem mennyország.

35/3729
Aki nem 'beszámítható', annak az akaratát nem kell figyelembe venni! Nem, mert nem felel önmagáért!

38/4043
Valamit nagyon nem értettél meg az Én, a te Jézusod tanításából. Ez pedig az, hogy egyetlen szülő sem felel gyermekéért, csak önmagáért! Még valamit! Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, sokkal jobban szeretjük azt, akit te még most is fiadnak gondolsz, mint te őt valaha is szerethetted volna, mivel ő sokkal jobban Isten gyermeke, mint a tiéd! Már régen le kellett volna válnod róla!

42/4532
Természetes, hogy ilyenkor is mérhetetlenül sokat segít az imádság és a böjt. De 'megtéríteni' kívülről nem lehet senkit! Mindenki önmagáért felel!

43/4752
Pusztán az a tény, hogy a boldogító igent előttem mondtátok ki, nem jogosít fel Engem arra, hogy felelősséget vállaljak kapcsolataitokért. Akkor sem, ha ezt Rám hivatkozva mások állítják. Nem a díszdobozt szoktuk ajándékba adni, hanem azt, ami benne van! Minden kapcsolat arra való, hogy a benne lévők egymást Hozzám, Jézushoz segítsék! Ez pedig csak az egymásért élésben fogalmazódhat meg minden körülmények között. Aki erről lemond, az szükségszerűen nem a másikért, hanem önmagáért él, vagyis szükségszerűen elhagyja a másikat. Én csak ott tudok hatékonyan bennetek működni, ahol első lehetek az életetekben. Ez azt jelenti, hogy minden emberi problémát, személyt és kapcsolatot megelőzve létfontosságú számotokra az, - külön-külön is -, hogy mit vár, mit akar tőletek az Isten! … Mindenki, aki az embereknek akar megfelelni, az csalódni fog, és azt éli meg, hogy kihasználják. Ebbe csak tönkremenni lehet. És mindenki, aki Nekem, Jézusnak akar megfelelni, azzal mindenkor azonosítom magam, és az Én békém az ő békéje, az Én boldogságom az ő boldogsága lesz! VALÓJÁBAN MINDEN EMBERT EZÉRT ÉS ERRE TEREMTETTEM! Annyira szűk ez a kapu és keskeny az út, hogy mindössze egyszemélyes! SENKI NEM TEHET SENKIT BOLDOGGÁ, MERT MINDENKI CSAK ÖNMAGÁÉRT FELEL! AKI TEHÁT NEM ENGEM VÁLASZT, AZ MINDEN ESETBEN ROSSZUL DÖNT, AKI PEDIG ENGEM VÁLASZT, AZ ÁLDÁSOMAT HORDOZZA BÁRMILYEN KAPCSOLATBAN ÉL!

II.

CSODAMOZGALMAK

Válogatások Jerry Trousdale könyvéből

Az elveszettek elérése

A főnök, aki egyben sejk is, nyíltan kiállt, és azt mondta: "Most adtatok nekünk természetes ivóvizet, de nem elégszünk meg ezzel. Azt akarjuk, hogy gyertek el ebbe a faluba a gyülekezetetekkel.

- egy muszlim falu főnöke egy kútásó csoportnak, akik imát is mondtak a népéért

AZ EVANGÉLIUMOT A KÖZVETLEN SZOLGÁLAT HOZZA EL

Wasim már sok éve készült arra, hogy országában elfoglalja a legnagyobb főnök tisztségét. Születése révén jogosult erre, ő volt apja elsőszülötte. Kiváló muszlim képzésben részesült, valamelyest még arabul is beszélt és olvasott. Egész életére biztosítva volt a jövője, hogy népének vezetője legyen. Ám mielőtt így történhetett volna, Wasim élete soha nem várt fordulatot vett - jézusi (nem hagyományos) kereszténnyé vált. 2006-ban képzésben részesült a tanítványképző mozgalmaknál, és úgy döntött, visszaviszi szülőföldjére az evangéliumot.
Wasim olykor azon elmélkedett, vajon kitart-e az eltökéltsége, amikor elérkezik az ideje, hogy új hitéről beszéljen a családjának, s visszautasítsa a megörökölt főnöki posztot. De amikor apja halálát követően eljött a napja, hogy a családját és az egész közösséget megdöbbentve bejelentse: "Nem fogadhatom el a pozíciót." Sok problémát okozott számára a döntés, mivel keresztény hite teljes valójában az emberek elé tárult, akik úgy érezték, hogy hátat fordított nekik egy idegen vallás kedvéért.
Wasim végül gyülekezeti pásztor lett az ország egy másik területén, ahol nem ismerték. Ezen az új helyen eltávolodhatott az otthoni bajoktól, és újra hétköznapi életet élhetett. Csakhogy itt sem állt kisebb kihívás előtt, mint otthon, mert errefelé 97%-ban iszlámhívők éltek. Wasim úgy ítélte meg, hogy Isten a bibliatanulmányainak hasznosítására hívja őt: hogy miként tegye tanítványokká a városa körüli közösségekben élő embereket. Tehát elkezdte szemrevételezni a környéket. Azt tudta, hogy pásztorként egyetlen muszlim faluba sem teheti be a lábát. Ismét félre kellett tennie a "megbízólevelét", hogy barátként közeledjen ezekhez az emberekhez.
Kutatni kezdett. Mindennap gyaloglással töltötte az idejét, a városától ötven kilométerre is elment, hogy olyan helyeket fedezzen fel, ahol az evangéliumot plántálhatja. Nem volt autója vagy motorbiciklije, még kerékpárja sem; közlekedési módszerét "lábmeghajtású"-nak nevezte. Végül a várostól 30 kilométerre Wasim felfedezett egy közösséget. Úgy tűnt, megfelelő a hely, és ettől kezdve ideje zömét ott töltötte. Kedvelte az ott élő embereket, de amikor már hosszabb ideje volt velük, felfedezte, hogy mivel annyira félreeső városban élnek, még egyszerű eszközökhöz sem jutnak hozzá, amelyekkel egy kicsit könnyebbé tehetnék az életüket. A legalapvetőbb és legolcsóbb eszközök hiányába is beletörődtek, egyszerűen azért, mert túl messze voltak a várostól, ahol ezeket a cikkeket megvásárolhatták volna - ennek pedig szenvedés volt a következménye.
Wasim tehát megjegyezte, mi mindenre lenne szükségük, aztán visszagyalogolt a városába, kevéske pénzén, amije volt, megvette ezeket, majd visszament a faluba - ez oda- vissza 60 kilométert jelentett -, és a holmit nagyon kicsi haszonkulccsal eladta. Valahányszor megvettek tőle valamit, Wasim rájuk mosolygott a másokra is átragadó vigyorával, és valami effélét mondott nekik: "Tudod-e, hogy Isten tényleg szeret?" Komoly áldozatot kívánt a részéről, hogy a hosszú utat megtegye, és alig tudott megélni az eladásokból nyert pénzből - viszont sok barátságot kötött. Két-három héttel később az emberek már leginkább a bátorító szavaiért vásárolták az aprócikkeket, nem is annyira az áruk vagy az elérhetőségük miatt.
Ám miközben tanítványokká tette őket, megtanult egy titkot: ha az evangéliummal el akarod érni egy muszlim szívét, előbb igazi baráttá kell lenned. Kérned kell Istentől, hogy adjon őszinte érdeklődést irántuk, és hogy a muszlimokra ne megtérési trófeaként tekints, hanem olyan embereket láss bennük, akiket Isten szeret, és akiket te is képes vagy szeretni. És ebben Wasim jó volt. Egy dolog biztos: a falubelieket nagyon boldoggá tette, és mások is jöttek a közeli falvakból, hogy találkozzanak a kedves férfival, aki barátságot kötött velük. Kis idő múlva a falu főnöke meglepetést tartogatva felkereste Wasimot. "Láttuk, hogy viszonyulsz a közösségünkhöz; velünk voltál. Nem ismerünk téged, nem tudjuk, honnan jöttél, de úgy nézünk rád, mint akit Isten küldött nekünk, hogy segítsen leküzdeni a problémáinkat. Mit tehetünk érted?"
Wasim azon gondolkodott, Isten vajon ad-e majd áttörést ebben a faluban. Hetekig imádkozott ezért, és most kezdett megnyílni az ajtó. "Egyvalamit szeretnék, uram - felelte, ami igen boldoggá tenne: ha ön és a népe megengedné nekem, hogy beszéljek arról az Istenről, akit szolgálok - hogy igaz történeteket mondjak el Istenről, a világ teremtésétől kezdve." A főnök így válaszolt: "Ez kedves tőled. Holnap lehetőséget kapsz, hogy szólj a népemhez. Ha az emberek hajlandók meghallgatni, én megadom nekik az engedélyt."
Másnap reggel tehát a főnök a közösségi udvarházba hívta a falu népét, és felkérte Wasimot, hogy tartson beszédet. Wasim elkezdte a teremtés történetével, időt hagyva az embereknek, hogy átgondolják, amit megosztott velük. Az a hallgatók számára világos volt, hogy ez nem egyszerű mesemondás; Wasim kérte őket, hogy gondolkozzanak, mérlegeljék, mit is jelentenének a szavai az ő életükre vonatkoztatva, hogyha igazat beszélt. Végül feltett egy kérdést: "Isten ezt mondta Ádámnak: A kert minden fájáról ehettek, ebben a kertben mindenről, de a kert közepén lévőről ne egyetek, mert ha esztek, meghaltok. Ádám vétkezett, mégsem halt meg. Szóval mit gondoltok, Isten miért nem ölte meg Ádámot és Évát azonnal, holott ezt mondta?"
A falubeliek egy ideig meghányták-vetették a dolgot maguk közt, majd előrukkoltak a válasszal: "Mert Isten szeret bennünket." Ekkor Wasim ezt mondta: "Ugyanez a szeretet késztetett engem is arra, hogy eljöjjek ebbe a faluba és veletek maradjak, függetlenül attól, hogy én ki vagyok." Tovább folytatva a bibliai történeteket, Wasim ugyanilyen feltáró eljárásban vezette őket, hogy mélyebben megértsék a Biblia Istenének természetét. És a felfedezés minden pontján ott volt egy felhívás, hogy kezdjenek engedelmeskedni mindannak, amit Istenről tanultak. Végül Wasim elérkezett a Biblia Jézusról szóló történeteihez, és addigra az emberek készen álltak megérteni, hogy Isten - az emberek iránti szeretetéből - elküldte Fiát, Jézust, hogy eljöjjön, és meghaljon értünk. Wasim segített nekik megérteni, hogy ha hajlandók Jézusnak adni az életüket, akkor Ő megszabadítja őket.
Ezen a ponton a muszlim főnök felállt, és azt mondta: "Én és a népem készek vagyunk Jézusnak adni az életünket!" A közösség tagjai ugyanígy nyilatkoztak, és azon a napon hatvannyolc férfi és nő részesült vízkeresztségben. A tanítványképzés azzal folytatódott, hogy megtanították ezeket az embereket imádkozni, böjtölni és Istenre hallgatni. Akik nem tudtak írni-olvasni, speciális szóbeli képzés keretében tanulták a bibliai történeteket és a Szentírást; ők is szilárd tanítványokká váltak. Mára ebből a közösségből nagyon erős gyülekezet lett, amely hét másikat alapított. Összesen nyolc gyülekezet létezik most - csupán amiatt, hogy valaki nemet mondott a főnöki ambícióknak, egy főnök viszont igent arra, hogy befogadjon egy idegent. Wasim egyre hatékonyabban sokasította a tanítványokat és képezett ki sok más vezetőt. Végül átköltözött egy nagyon kemény iszlám vidékre, ahol halálbüntetés terhe alatt tiltják mind az evangélium hirdetését, mind azt, hogy a muszlimok hátat fordítsanak a vallásuknak. Ennek ellenére Wasim és a munkatársai más keresztény szolgálatokat kezdtek képezni, amelyek korábban már igyekeztek elérni azt a régiót, de vajmi kevés sikerrel jártak.
Wasim egyszer így írta le a körülményeiket:
"Mielőtt képzés alá vontuk őket, sikertelenül próbálkoztak azon a vidéken. Kudarcot vallottak. Ezt mondtuk nekik: Ellenségként néztek a muszlimokra. Értésükre adtuk, hogy nem kell ellenséget látni az iszlámhívőkben. Ha azt akarod, hogy Jézust kövessék, akkor oda kell menned hozzájuk, velük kell élned, és ki kell fejezned, hogy szereted őket. Amikor szeretetet mutatsz irányukban, rátalálsz majd a békesség fiaira - férfiakra és nőkre -, akiknek átalakul a szívük.
A legtöbb általunk trenírozott gyülekezet és szolgálat elkezdte gyakorlatba ültetni mindezt - hogy szeretetet mutassanak a muszlim közösségek felé. Emiatt képesek voltak olyan kollektívákba is bejutni, amelyekről sohasem gondoltuk volna, hogy lehetséges. Ez pedig segített abban, hogy ezekben a közösségekben felderítő bibliatanulmányokat indítsanak. Elsőre itt nem tudsz látható gyülekezetet alapítani, viszont elindíthatod a felderítő bibliatanulmányokat, és abból majd kifejlődik egy földalatti gyülekezet.

Februárban folytatjuk!

III.

Egy reinkarnáció emlékei

https://www.youtube.com/watch?v=MoVo-YdmBbQ
(45 perc 05 mp.)

Közzététel: 2012. jan. 18.
Forrás: FEM3 TV

Norma Macaulay, az egyedülálló kétgyermekes anya kisebbik fia, az ötéves Cameron, évek óta az előző életéről mesél mindenkinek. Gus Taylor pedig kiskora óta azt vallja, hogy ő a nagyapja reinkarnációja. A kisfiú ugyanis fényképeket ismer fel, és olyan élményeket mesél el, amelyekről sehonnan sem tudhat. Ráadásul mindkét fiú azt állítja, hogy egy lyukon át jöttek ebbe a világba.

Krisztusi szeretettel, Péter

Kapta: 105 ember