HIRLEVÉL AZOKNAK, AKIK NEM A MULANDÓ ÉLETET AKARJÁK MEGHÓDÍTANI ÉS A LEHETETLENT TARTÓSÍTANI, HANEM AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT

"A mulandóságot mulandóságra felhasználni, ez az ember alatti világ ösztönjátéka. Élni, hogy meghaljunk. Az ember szintjén ez abszurdum."

Hang - Égi Béke a Földön

Kedves Testvérek!

A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére. Ha valaki a környeztedben szeretne ilyen levelet kapni, neve és E-mail címe megküldésével felvesszük a listára. Elérhetőségünk: info KUKAC web-hang PONT hu

A Szűzanya üzenete 2019.február 2-án Mirjana Soldo látnok által:

"Drága gyermekek! A Mennyei Atya szeretete és jósága kinyilatkoztatásokat ad azért, hogy növekedjen a hit, hogy értelmezzék, hogy békét, biztonságot és reményt adjon. Drága gyermekeim én is így, a Mennyei Atya irgalmas szeretete által, mindig újra mutatom nektek a Fiamhoz vezető utat, az örök üdvösségre vezető utat. De, sajnos sok gyermekem nem akar meghallani, sok gyermekem tétovázik. De én, én mindig, az időben és az időn túl magasztaltam az Urat mindazért, amit velem és általam tett. Fiam önmagát adja, a megtört kenyérben veletek van, az örök élet igéit közli veletek, hogy elvigyétek mindenkinek. És ti, gyermekeim, szeretetem apostolai, mitől féltek, ha Fiam veletek van? Ajánljátok fel neki lelketeket, hogy Ő lehessen benne, titeket pedig a hit és a szeretetet eszközeivé tehessen. Gyermekeim, éljétek az Evangéliumot, éljétek a felebarátatitok iránti irgalmas szeretetet, de mindenekelőtt a Mennyei Atya iránti szeretetet éljétek. Gyermekeim, nem véletlenül vagytok együtt. A Mennyei Atya senkit sem vezet a másik emberhez véletlenül. Fiam lelketekhez szól. Én a szívetekhez szólok. Édesanyaként azt mondom nektek, jöjjetek velem, szeressétek egymást, tegyetek tanúságot. Ne féljetek példátokkal védelmezni az igazságot, Isten Igéjét, amely örök és sohasem változik. Gyermekeim, aki az irgalmas szeretetet és igazság fényében munkálkodik, az mindig égi segítséget kap, és nincs egyedül. Szeretetem apostolai, a többiek között benneteket mindig rejtettségetekről, szeretetetekről és derűtökről ismerjenek meg. Veletek vagyok. Köszönöm nektek."


A 2019. februári kigyűjtés témája az öngyilkosság. Fontos tudni, hogy minden öngyilkosnak le kell születnie a Földre újra, és semmiképpen sem kerül könnyebb helyzetbe, mint amiből öngyilkosságba menekült.

A teljes kigyűjtés letöltése: http://web-hang.hu/magazin.html#2019_február

Folytatjuk az afrikai csodamozgalmak című sorozatunkat az "A jószág elűzője" címmel. Ennek főszereplője az iszlám vallásból Jézushoz megtért Azáb, az ács.

Végül Dobronai László halálközeli élményét hallgathatjátok meg. Figyelemre méltó hallani tőle a szeretet definícióját, miután testébe való visszatérésekor nem ismerte Hang könyveket, mégis szó szerint azt mondja, ami a Hang kötetekben van. A riport kapcsán tisztázzuk, hogy reinkarnáció van, lélekvándorlás azonban nincs, a kettő nem ugyanaz!

I.

Öngyilkosság

Kulcsszavak: öngyilkos
(64 Hang-levélben, 16 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)

Bevezetőként az alábbi Hang leveleket emelem ki:

2/95
Öröm nélkül ember sokáig élni nem tud. Még a TV által mutatott csőlakók között is lehet mosolygós embereket látni. Bár ehhez hozzá kell tennem, hogy ez részben a nem-gondolkodás eredménye legtöbbjüknél. Mert az értelemmel bíró lény, ha rabszolga is, vagyis nem ura az ember alatti világnak, akkor narkotikumok segítségével igyekszik legalább odáig eljutni, hogy ne legyen öngyilkos. Persze a narkotikumok használata éppenséggel nem más, mint öngyilkoló eszköz.

4/311
A világon bárhol, a legragyogóbb palotában, a legcsodálatosabb győzelmi emelvényen, bárki el tudja mondani, ha akarja, hogy neki miért rossz. Éppen így, a világon bárhol, még a legsötétebb börtönben is, bárki el tudja mondani, ha akarja, hogy neki miért jó. Aki erre képtelen, az feltétlenül öngyilkos lesz. De ez már a nem-beszámíthatóság területe.

6/454
Barátnődnek újra meg kell születnie. Nem lehet problémákat kikerülni. Azokat meg kell oldani. Semmi módon nem kerülheti meg földi halandó, hogy a földi életben eléje kerülő problémákat, melyeket neki kell megoldania, megússza. Minden öngyilkosnak meg kell születnie újra, és semmiképpen sem kerül könnyebb helyzetbe, mint amiből öngyilkosságba menekült. Az öngyilkosság az egyike azoknak a cselekedeteknek, melyek az illetőt kirepítik gondviselő szeretetem köréből.

7/514
Azok, akik öngyilkosok lesznek, általában két végletben, két hibás szemléletben élik földi életüket. Az egyik az, amely elhiteti velük, hogy nincs semmi a halál után, a másik pedig az, hogy van olyan nagyobb jó, amelyet csak az önkezével végrehajtott életkioltás által tud megszerezni valaki a maga számra. Mindkét szemlélet hamis. Mindkét belátás érdekében nem kell mást tenni, mint kicsit józanul gondolkodni, és az öngyilkosság ellen máris igénybe vehető az az erő, melyet belétek oltottam.

8/684
Annak az életszemléletnek, amely téged irányít, nem is lehet más következménye, mint az, amiben most vagy. Előtted három út áll: Az egyik az öngyilkosság. Ez a leggyávább, legbutább, legéretlenebb és legértelmetlenebb megoldás. Ettől semmi sem oldódik meg, mivel ennek következménye egy sokkal nyomorúságosabb élet, amelyről még most, fantáziádban sem lehet elképzelésed. Csak annyit mondok: Én vagyok az ÉLET. Aki saját életét elveti, az pontosan ellentétemet választja. Én azért jöttem, hogy életetek legyen. (János 10; 10).

10/799
Kérdező: Egy öngyilkosról kérdezlek, Uram.
Arról, akinek sorsáról érdeklődsz, azt tudom mondani, hogy imádkozz érte. Imádkozz, mert őt még most olyasmi is bántja, amiről nem tehet. Tehát önmagának fölöslegesen okoz szenvedést. Kérd számára a belátás kegyelmét! Bizony itt is nehéz önmagát megtalálnia annak, aki önmaga felett akar döntő ítéletet hozni, s nem érti meg, hogy ez nem az ő területe. Ezért kell kérned számára a belátás kegyelmét!

13/1137
Kérdező:
1. Egy öngyilkosról szeretnék hallani.
2. Egy vallástalan öngyilkosról is szeretnék hallani.


1. Gyakori az az eset, amikor valaki környezete miatt lesz öngyilkos. Ilyenkor az öngyilkos nem mindig, de a környezete mindig rosszul jár! Igen, mert elveszítenek egy olyan lehetőség-sorozatot, amely nagyban segíthette volna őket Hozzám közelebb kerülni, nagyban segíthette volna őket saját szeretetük tisztultabb kibontakozására.
2. A másik öngyilkossal kapcsolatban is áll, amit az előbb mondottam. De még hozzá kell tennem valamit. Tudnotok kell, hogy sohasem az Én megbocsátásomon múlik boldogságotok. Sajnos, hogy a köztudatban az él, hogy minden ezen múlik. El kelleni gondolkodnotok azon, hogy Én képtelen vagyok jogi igazság-keretben gondolkodni! Vagyis képtelen vagyok úgy mérlegelni, hogy kinek mi jár. Ha egyszer Isten önmagára megteremtett valakit, annak csak egyetlen dolog járhat Isten részéről: az, hogy Isten szeresse őt, és hogy ő boldog legyen! Ezt kell megértenetek. Ha ezt megértitek, akkor meg fogjátok azt is érteni, hogy Isten nem BÍRÓ! Nem, hanem ATYA! Tulajdonképpen az Engem nem szeretés számotokra azt jelenti, hogy magatokat nem szeretetitek, hogy - minden látszat ellenére - magatoknak tesztek rosszat!

14/1279
Az öngyilkosok a legostobább lényei a világnak, mert nemcsak gyávák, de nem is oldottak meg semmit, sőt!, azt próbálják véglegesíteni, hogy ne is lehessen megoldani semmit!

14/1280
Az öngyilkossági gondolatok semmit nem oldanak meg. Amellett, hogy a gyávaság forrását tágítják, még nagyobb lehetőséget adnak ártó erők működésére!

14/1289
Kérdező:
1.Aki öngyilkos, az elkárhozik?
2. Következő életemben rosszabb lesz a sorsom?


1. Aki tudatosan megszünteti földi életét, az okosabb akar lenni Istennél, és gyávább, mint egy nyúl. Természetes, hogy iszonyatos sors vár reá!
2. Mivel egy tudatosan előkészített és végrehajtott öngyilkosság azt igazolja, hogy az illető megszegte azt az ígéretét és elhatározását, amelyet még születése előtt Előttem tett, ezért csak rosszabbul járhat e tette által! Önmagamnak mondanék ellent, ha nem így lenne. Az ilyen öngyilkos gyáván menekül attól, hogy problémáit Velem és Általam megoldja. Nemcsak gyáva, de gonosz is, mivel Tőlem menekül! Más eset az, amikor valaki bizonyos körülmények következtében nem felel tetteiért, és így lesz öngyilkos. (Volt, aki kínzói elől kiugrott az emeleti ablakon, és így lett öngyilkos.)

14/1352
Kedves Barátom! Annyira kitekeredett a gondolkodásod, hogy te még az öngyilkosságot is bátorságnak gondolod, holott az a legaljasabb gyávaságok egyike! Eljutottál oda, hogy jogosnak tartod magad számára azt, hogy féljél olyasmitől, ami nincs is! Félsz a jövőtől! Remélem, annyira tudsz józanul gondolkodni, hogy tudod, a jövő még nincs! Te már most attól félsz, ami még nincs! Te már most félsz a valóságban attól, ami a jelenben lehetőség, olyan lehetőség, amelynek tartalma, ha elérkezik, az lesz, amit te a jelenben biztosítottál számára.

20/1979
Kérdező: Az öngyilkos elkárhozik?
Egy öngyilkos további élete attól függ, hogy e tette előtt milyen volt az élete. Akit a menekülés jellemezett, s végül a halálba menekült, az nagyon rosszul járt e tette által. Úgy járt, mint az a versenyző, aki azért, hogy könnyítsen magán, tudatosan lelépett a pályáról, s ezért újra startolnia kell, de most már sokkal rosszabb körülmények között, sokkal nehezebb feltételek mellett. Aki viszont sok-sok próbálkozás és lelki birkózás után jutott el arra az idegállapotra, hogy véget vessen földi életének, az rendelkezik bizonyos enyhítő körülményekkel is, és amikor önmaga fölött ítélkezik, akkor ezeket számba veheti.

22/2182
Amíg valaki az alázatnak legalább arra a fokára nem jut el, hogy téved, ha Istent nem JÓ-nak gondolja, addig az Isten sem tud vele mit kezdeni. Ezt igazolják azok az öngyilkosok is, akik a felszínen, tehát kívülről, evilági értelemben sikeresnek voltak mondhatók.

23/2346
Amennyire lehetséges, társaidnak se a rendkívüliségekről beszélj, hanem arra hívd fel figyelmüket, hogy Nélkülem, Jézus nélkül, a börtön falain túl is pokol mindenkinek az élete (azért van annyi öngyilkos), de Velem a börtönben is meg lehet találni azt a szívbékét, amely után mindannyian vágyódtok!

25/2495
Kérdező: Érdemes misét mondatni egy öngyilkosért?
Szentmisét mindig érdemes mondatni, mivel minden olyan szertartás, amely szeretetből és szeretetre irányul, áldást jelent mindenki számára. Azt pedig, hogy egy öngyilkos hogyan jutott el tettének végrehajtásához, egyszerűen képtelenek vagytok felmérni. Ne írjatok le senkit! Szeressétek egymást akkor is, ha bármilyen itt a földön, és akkor is, ha bármilyennek lehet őt elgondolni halála után.

25/2506
Kérdező: Bűn-e az öngyilkossági kísérlet?
Ha a földi életnek nem lenne folytatása, akkor lehetne azt mondani, hogy jól járhat az, aki öngyilkos. De a földi életnek VAN folytatása, és ez amennyire rossz és fájdalmas azok számára, akik öngyilkosságot akarnak elkövetni, olyan öröm és erőforrás azok számára, akik vállalják azt, hogy minden szenvedéssel szembenéznek, minden szenvedést vállalnak, amíg a földön élnek. Isten mindig elégséges erőforrás azok számára, akik befogadják Őt életükbe!

27/2710
Kacsalábon forgó várban is vannak boldogtalan, öngyilkosságra készülő emberek, és kunyhókban, sőt, börtönökben is vannak szívbékét hordozó, boldog emberek.

27/2724
Kérdező: Lehet-e megoldás az öngyilkosság? Olyan anyagi csődbe jutottam, hogy szinte csak halálommal tudok kijutni belőle.
HANG: "Drága Gyermekem!
Abból a lelkiállapotból, amelyben te vagy, te csak hiszed, hogy kiút a halába menekülés. Mivel nem ismered sem az Istent, sem az Istenre teremtett teremtmények sorsvonalát, azért mondod azt, amit mondasz.
Szegény gyermekem! Ha csak akkora hited lenne, mint a mustármag, akkor megértenél valamit abból, hogy nem olyan az élet, amilyennek látod, hanem amilyennek látod, számodra olyan. Megértenél valamit abból, hogy nem a pénztálcádat kellene átalakítanod, hanem a gondolkodásodat.
Az Én szememben kétféle ember létezik. Az egyik az, aki elfogad Engem, Jézust, urának, megszabadítójának. A másik a többi.
Aki elfogad Engem, annak nincsenek anyagi gondjai. Egyáltalán nincsenek gondjai. Illetve, egyetlen gondja az, hogy mindennap hogyan tudna egyre jobban kedvemben járni. Aki elfogad Engem, az tudja, hogy naponta nem kell tennie semmi mást, csak azt, amit megtehet. A többi nem az ő dolga.
Aki nem fogad el Engem, annak mindenféle gondja-baja van, s ezért állapotszerű menekülésben van. E menekülés akár a halálba is torkolhat, de ez sem old meg semmit. Sőt! Ott kell aztán igazán szembesülnie gyávaságával, felelőtlenségével, hitetlenségével, önzésével és minden megkötözöttségével. Igen, mert a halálban mindenki számára egy félelmetes kijózanodás történik. A halában mindenki mindenért csak önmagát okolhatja anélkül, hogy akár önmagán, akár másokon segíteni tudna. Aki a halába menekül az állapotszerűen bánja tettét, s a legszörnyűbb állapotok százszorosát is szívesen vállalná, csak még egyszer lejöhetne a földre. Ez aztán már nem tőle függ!
Drága Gyermekem! A megtért embernek azt kell csinálnia, amit Én kívánok tőle. A meg nem tért ember azt csinál, amit akar. Én, Jézus, csak boldogítani tudok. A bódultakkal nem tudok mit kezdeni!

27/2743
Eleve helytelen alap az, ha valaki nem az örök életre teszi a hangsúlyt. Eleve képtelenség, s valójában nem is lehet más következménye, mint az öngyilkosság, vagy valami bódulatba menekülés, ha valaki a mulandóságban akarja megtalálni azt a benső békét, amely után vágyódik, amire teremtődött. Olyan ez, mint amikor valaki olyan étellel akarja csillapítani éhségét, amelyből kivonták a tápszert, vagy szomjúságát a tenger vizével akarná csillapítani. Soha senki nem oldott még meg semmit azzal, hogy öngyilkos lett. Eddig még mindig mindenki csak nehezebbé tette saját életét azzal, ha életellenesen, ha természetellenesen cselekedett! Az Isten által teremtett szellemi, lelki életet teremtmény nem semmisítheti meg soha! És az sem lehetséges, hogy Tőlem függetlenül, főleg pedig Ellenemre, bárki is jól járhatna!

28/2811
Kérdező: Öngyilkos akarok lenni.
Amikor a gyávaság valakiben átfordul, és úgy gondolja, éppen gyávasága miatt, hogy nagyon bátor, tehát olyankor, amikor valakinek megbomlik a pszichéje, az agya, akkor kezd kacérkodni az öngyilkosság gondolatával. Ennek szinte mindig külső és belső indítékai is vannak. A sem Istent, sem önmagát, sem embertársait megérteni nem tudás és gyávaságból nem is akarás, juttat el ahhoz, hogy olyat tégy, ami a világon semmit meg nem old, viszont mindent megnehezít. Valójában minden bűn ilyen. Az öngyilkosság visszafordíthatatlanul embertelen és istentelen. Gyáva népnek (embernek, szellemnek) nincs hazája sem a földön, sem a másvilágon!

28/2874
De az öngyilkosokkal kapcsolatban is tudnotok kell, hogy a földön maradottak csak nyerhetnek ezzel is, ha istenszeretők! Azt is tudnotok kell, hogy képtelenek vagytok egyértelműen megítélni azt, hogy ki mennyire volt beszámítható akkor, amikor földi életének véget vetett. Az emberi sorosok megítélésében legyetek mindig nagyon óvatosak!

28/2880
Azok, akik öngyilkossági gondolatokkal foglalkoznak, bármilyen állásban is vannak, bármilyen is róluk másoknak a véleménye, ezek a lelkük mélyén gyáva és hitetlen emberek! Gyávák, mert a szembesülés helyett a menekülést választják, és hitetlenek, mert gondjaik megoldásában nem Velem, Jézussal, hanem nélkülem akarnak boldogulni!

29/3027
Kérdező: Helyes-e öngyilkosokért imádkozni?
Különben is, az önfenntartás ösztöne olyan erős bennetek, hogy ha ez megbomlik, az általában jelzi azt, hogy előbb már megbomlott az értelme is annak, aki öngyilkosságba menekült. A gyávaságnak ez a foka, nem viselhető el szinte soha, józan értelemmel!

30/3123
A földön nagyon erős tud lenni bennetek az igazságérzet. Az egyik apostolomban ez annyira erős volt, hogy emiatt lett öngyilkos! Fölakasztotta magát, mert nem bírta elviselni azt a ránehezedő bűntudatot, amelyet halálom és kínszenvedésem miatt érzett. Nem bírta elviselni azt, hogy elárult. Volt olyan tanítványom is, aki háromszor is elárult, s mégsem lett öngyilkos! Nem mondott ítéletet önmaga felett, hanem megbánva, megsiratva vétkeit, vállalta a felismerést, hogy ő, éppen Énáltalam, az irgalom rendjében él! Általam, a te Jézusod által, te is az irgalom rendjében vagy! Mindaddig bűntudatban fogsz élni, amíg fel nem vállalod ezt a felismerést!

31/3203
Kérdező: Megakadályozhatom-e azt, aki öngyilkos akar lenni?
Nemcsak szabad, de kell is megakadályoznod azt, hogy valaki öngyilkosságot kövessen el! Igen, mert az önfenntartás ösztöne oly erős bennetek, hogy az, akiben ez nem működik megfelelően, nem normális ember. Ha normálissá válik, ő lesz a leghálásabb, hogy közbeléptél, amikor önveszélyessé vált.

32/3318
A börtönökben gyakran előfordult, hogy a magánzárka lakója nem szenvedett a magánytól, mert szíve-lelke tele volt Velem és az egész mennyországgal. És vannak nagy társadalmi életet élők, akiket szinte az öngyilkosságba tud hajtani a magány érzése.

33/3455
Csak irgalmas Isten létezik! Nem vagy feljogosítva arra sem, hogy magad fölött ítéletet mondj! Júdás, ha ezt tudomásul vette volna, nem lett volna öngyilkos! Péter tudomásul vette ezt, s bár háromszor is megtagadott Engem, Jézust, és most mégis szent Péternek nevezitek őt, és joggal nevezitek így! Viszolyognék leírni, de te elolvashatod, mint mond a Bibliában a Lélek arról, aki nem akarja, nem tudja átlépni előző botlásait (Példabeszédek könyve 26; 11).

34/3551
Kérdező: Gyermekem öngyilkos lett. Üdvözülhet? Ki a hibás?
Az önfenntartás ösztöne oly erős bennetek, hogy 'normális' állapotban nem is vagytok képesek önmagatok meggyilkolására! Az öngyilkosok nem amiatt kerülnek a szenvedések helyére, mert öngyilkosok lettek, hanem amiatt az út miatt, amit megtettek e lépésük végrehajtásáig. Ezért az útért pedig kizárólag csak önmaguk felelnek!

35/3710
Kérdező: Van értelme egy öngyilkosért imádkozni?
A helyes imádkozás mindig szeretet-megnyilvánulás! Tehát mindig csak helyeselni lehet. Ne ítéljétek el az öngyilkosokat sem!

35/3724
Kérdező: Férjem miért lett öngyilkos? Depressziós volt.
A depresszióra való hajlam karmikus, tehát magával hozott terheltség. Ha valaki nem vállalja fel, nem tanul meg ezzel élni, az általában öngyilkos lesz, bárhogy is viselkednek vele kapcsolatban azok, akik szeretik őt.

36/3849
Kétségtelen, hogy veled voltam megpróbáltatásaidban. Kétségtelen, hogy mindenkor veled vagyok. De kétségtelen az is, hogy jó szándékod mellett nélkülözhetetlen az általam elmondott és bemutatott alázat vállalása. Az öngyilkos ember se nem bátor, se nem alázatos. Éppen ellenkezőleg. Számára az irgalom rendje idegen világ.

37/3946
... az öngyilkosság mindig menekülés, a gyávaságnak mindig egyik, ha nem az egyetlen, legrosszabb formája!

41/4419
Kérdező: Bűn-e az öngyilkosság?
A bűn tudva és akarva tenni Isten akarata ellen. Mivel az önfenntartás ösztöne mindenkiben nagyon erős, ezért azok, akik öngyilkosságot követnek el, legtöbbször nem tudják, hogy mit cselekszenek! Ilyenkor tehát nem számít be nekik ez bűnnek.

II.

CSODAMOZGALMAK

Válogatások Jerry Trousdale könyvéből

A jószág elűzője

Azáb egy távoli faluba költözött abban a reményben, hogy másokkal is megoszthatja Jézus Krisztus evangéliumát. Találkozott ott egy házaspárral - Ihmád és Lina volt a nevük -, akik befogadták a faluközösségbe. Azáb biztosra vette, hogy rátalált a béke családjára. Már hajlott rá, hogy hosszabb ideig ott marad velük és a gyermekeikkel, amikor egy váratlan kérdéssel álltak elő: "Te Jézus követője vagy?" Azáb megmondta az igazat - hogy elkötelezte magát Jézusnak, a Messiásnak -, mire az egész család részéről azonnal kihűlt a szívélyes fogadtatás. Megmondták neki, ha úgy dönt, velük maradhat, de ezekről a dolgokról nem beszélhet az otthonukban. Azáb elfogadta a feltételeiket, ráébredvén, hogy talán nem a hagyományos értelemben vett "békesség fiaira" talált, mint ahogy várta. Azonban vendégként bántak vele, tehát úgy határozott, velük marad, míg meglátja. Isten mit akar tenni. Ami ezután történt, egyáltalán nem volt bátorító.
Még aznap este egy tehén elkószált a faluból, és a legtöbb férfi a bozótos környékre ment, hogy megkeressék. Azáb is csatlakozott az expedícióhoz, és a felkutatásra indult csapatok csak éjfél után tértek haza, nyomát sem találva a tehénnek. Ezután a falubeliek gyanakodni kezdtek Azábra - talán az ő jelenléte hozott balszerencsét a falura. Később az éjszaka folyamán a dolgok még rosszabbra fordultak: két borjú is eltűnt, ami azt jelentette, hogy a pásztorok nem fejhették meg a borjakat szoptató teheneket, mert a borjakra szükség lett volna ahhoz, hogy a tejük ne apadjon el. Hirtelen már nem is akadt senki az egész faluban, aki szóba állt volna Azábbal. A háta mögött ellenben tartózkodás nélkül megszólták - azt mondták, ő a "jószág elűzője".
Másnap kora reggel Azáb elbarangolt a sűrű bozótba. Sírva és Istenhez kiáltozva a földre vetette magát. Miért történik mindez? Biztos volt abban, hogy Isten küldte ebbe a faluba, mégis egyetlen nap alatt mindenkit elidegenített magától. Miközben kiöntötte bánatát az Úr előtt, valami lármát hallott a faluból - mind a tehén, mind a borjak előkerültek! Ez csodálatos volt. Amint Azáb visszafutott a faluba, az emberek mosolyogva fogadták, sőt, meg is szólították. A jó érzések csak délutánig tartottak, amikor kiderült, hogy néhány kecskének is nyoma veszett. A falu lakói most már biztosra vették: ez az ember átkot hozott rájuk, mert a hiányzó kecskék alighanem a településre fogják csalogatni a hiénákat. Alig ért haza Azáb a faluba, már fordulhatott is vissza a bozótosba, hogy újra kiöntse szívét Isten előtt. Miért szégyenítették meg, pedig tudja, hogy vele van Isten a vállalkozásában?
Másnap a kecskék is hazataláltak, ám az emberek most már kezdtek gúnyt űzni Azábból, csúfneveket aggatva rá. Azáb kiképzése - hogy baráti kapcsolatokat építsen ki az emberekkel - nyilvánvalóan csődöt mondott, ezért úgy döntött, távozik a faluból, és keres magának egy helyet, ahol hét napig imádkozni fog. A hét nap elteltével visszatért. Ügyelt rá, hogy nappal érkezzen meg a faluba, abban a reményben, hogy egyetlen jószág sem hiányzik majd.
Ihmád és Lina megengedték Azábnak, hogy az otthonukban maradjon szálláson, bár a gyerekeik az esti teázásnál visszafogottság nélkül viccelődtek a "jószágpattintóval". Ihmád viszont beszélgetés közben elmondta Azábnak, hogy istállót akar építeni az állatai számára, mert a tehenei tették gazdaggá, és jobb tartási körülményeket érdemelnek - de nem talál szakembert, aki felépítené. Azáb gyakorlott ács volt, és meglátva a lehetőséget, hogy szolgálja Ihmádot, felajánlotta a munka elvégzését. Ihmád csak kuncogott az ötleten: 'Persze, képes lennél rá - mondta -, ha tudnád, hogyan kell a kalapácsot tartani!' A gúnyolódás hallatán a gyerekekből kitört a kacagás, Ihmád pedig világossá tette, hogy a jószágok elkergetőjére nem bízna rá semmit. Azonban mielőtt bármi mást mondhatott volna, Azáb biztosította róla, hogy gyorsan el tudná hozni az ácsszerszámait egy másik városból.
Huszonnégy órán belül Azáb visszajött az eszközökkel, munkára készen. Még abba is beleegyezett, hogy ingyen és bérmentve elvégzi a munkát, vagy döntse el Ihmád, menynyit fizetne. Pár nappal később Azáb tökéletesen elvégezte a feladatot. Ihmád meglepetéssel vegyes elégedettségének adott hangot: 'Azt gondoltam, te csak ostobaságokat tudsz fecsegni, de tényleg megleptél minket. Nagyon ügyes és erős ember vagy!' Ihmád dicsérte Azábot a többi falubeli előtt is, és utasította őket, hogy ne használják többé a közkedvelt gúnynevet. Miközben Azáb az istállót építette, a falubeli gyerekek odajöttek bámészkodni, ő meg arról kezdett beszélni, hogy tiszteljék a szüleiket, és fogadjanak szót nekik. Beszélt Istenről, a teremtésről és az ember bukásáról is. Nem sok idő múlva egyes családokban jó változásokat tapasztaltak a gyerekeknél, és megtudták, hogy Azáb elmondott nekik néhány csodálatos történetet. Akkortájt Azábnak egy időre a városba kellett költöznie, és a falu népe, különösen a gyerekek rádöbbentek, hogy hiányzik nekik a 'jószágok elűzője'. Azt akarták, hogy jöjjön vissza. Ajándékokat küldtek neki, és hívogatták, térjen vissza a faluba.
Mihelyt tehette, ment is. Amikor megérkezett, előkelőségeknek kijáró üdvözlettel fogadták. Az emberek még több történetet akartak hallani, és többet megtudni Istenről is. Azáb tehát azon az estén egy másik ószövetségi résszel kezdte. Minden történet után jutott idő a jelentésének megbeszélésére. Ha valóban Istenről szól a sztori, akkor ez milyen változást kíván az életükben? A történetek minden este folytatódtak.
Elsőként Ihmád és Lina tették Jézust az életük Urává, a többiek pedig gyorsan követték a példájukat. Azóta Azáb más iszlám vidékekre költözött a szerszámkészletével. Azon a muszlim területen ma már tizenkét gyülekezet működik, élő emlékeként annak, hogy a 'jószágok előzője' történeteket mesélt nekik, és Jézus megváltoztatta az életüket.

Márciusban folytatjuk!

III.

Dobronai László halálközeli élménye

http://web-hang.hu/halalelmeny/dobronay.mp3
(19 perc 56 mp.)

Dobronai Lászlóval Domján László agykontroll-oktató beszél. Megjegyzem, hogy beszélgetésük során összemossák a lélekvándorlás és a reinkarnáció fogalmát.

A reinkarnáció emberi testben való újraszületést jelent. A lélekvándorlás alatt pedig ugyanazon emberi léleknek az ember, állat és növény létsíkok közötti vándorlását értik azok, akik hisznek ebben.

Aki ismeri Jézus tanítását, az tudja, hogy reinkarnáció van, lélekvándorlás azonban nincs. Nincs tehát állatokon és növényeken keresztül vándorló lélekvándorlás. A reinkarnáció tehát nem lélekvándorlás! A szellemi lények mindig szellemi lények voltak és lesznek. Csak ott lehet szellemi lényekről beszélni, ahol számukra lehetőség van arra, hogy kialakuljon, kifejlődjön az öntudatra ébredésüknek lehetősége, ha testet öltöttek.
Példaként: Isten önmaga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, de nem önmaga képére és hasonlatosságára teremtette mondjuk a nem szellemi lényként élő cserebogarat.

Krisztusi szeretettel, Péter

Kapta: 107 fő