iratkezelés

LEVÉLTÁRI, IRATTÁRI INFORMATIKAI RENDSZERSZERVEZÉS, ÜZLETVITELI TANÁCSADÁS
BALLA KATALIN levéltári szakértő, minősített Európa Uniós tanácsadó
Tel. / Fax: 363-6134
Mobil: 06-30-282-6982
E-mail: balla.katalin1@chello.hu

Lakcím: 1142 Budapest, Rákospatak park 6. I. em. 4.

Valamennyi gazdálkodó szervezet, intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges a felhalmozódott iratok hatékony kezelése és tárolása, amely a hagyományos manuális módszerek alkalmazásával napjainkban egyre nehezebben megoldható feladatnak bizonyul.
Az igény is megnőtt az ügyiratok, a dokumentumok elektronikus kezelésére és feldolgozására, a tárolás biztonságára és a hatékony visszakeresésre. Az elektronikus dokumentumkezelés és archiválás az ügyviteli munkafolyamatokat gyorsítja és támogatja. A módosított levéltári törvény, a Ket. és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeit szabályozó kormányrendelet valamennyi közfeladatot ellátó szerv - elsősorban az önkormányzatok és az egészségügyi intézmények - részére kötelezően rendelte el, hogy a bevezetésre kerülő iratkezelési szoftverek tekintetében 2007. január 1-jétől, a már alkalmazásban lévő iratkezelési szoftvereket illetően pedig 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.
2007. január 1-től csak az erre a célra tervezett - tanúsítvánnyal rendelkező - iratkezelő szoftvereket szerezhetnek be a közfeladatot ellátó szervek, illetve alkalmazhatnak. A vonatkozó rendeletekben meghatározott előírások figyelembe vételével - különös figyelmet fordítva a napjainkban előtérbe került információ és adatvédelmi szempontokra - elkészítem bármely közfeladatot ellátó vagy gazdálkodó szerv ügyvitelére vonatkozó új iratkezelési szabályzatot és irattári tervet, a személyes adatok védelmére az adatvédelmi szabályzatot és a minősített adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatokat (gazdasági/ üzleti titok, TÜK szabályzat).

Közreműködöm:

Igény szerint vállalom bármely gazdálkodó szerv, vagy költségvetési intézmény

Dokumentum kezelésének átvilágítását és javaslat készítését az iratkezelés korszerűsítésére, az informatikai biztonságra,

Szabályzatainak elkészítését a pénzügyi-számviteli előírások és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján:

 • adatvédelmi szabályzat,
 • TÜK szabályzat,
 • üzleti titok kezelésének szabályozása,
 • pénzkezelési szabályzat,
 • leltározási szabályzat,
 • eszközök és források értékelési szabályzata,
 • hasznosítási és selejtezési szabályzat,
 • munkavédelmi szabályzat,
 • bizonylati szabályzat,
 • belső ellenőrzési szabályzat,
 • tűzvédelmi szabályzat,
 • szervezeti és működési szabályzat, ügyrend és
 • iratkezelési szabályzat és irattári terv készítését,
 • iratanyagok felmérését és rendezését, valamint selejtezését.

Az ügyiratkezelés oktatását.