Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

AZ ÖRÖMHÍR!

Igehelyek értelmezése belső látással

Mt 7;1 - 21. Szeretetlen itélgetésről

1. Ne ítélj, és nem ítélnek el!

2. Milyen ítélettel ítélsz? Jó szándékkal állsz hozzá? Találsz-e mentséget a hibáira, vagy a földbe döngölöd? Fel akarod-e menteni, vagy minden áron megbüntetni?

Amelyiket választod, te is arra számíthatsz az utolsó napon. Egyetlen jó mérték van, a jézusi szeretet mércéje. Ő az igazságos mérték. Őhozzá, Ővele kell mérni mindent.
Nem is mérhetsz másképp, ha Ő a Legfőbb Érték a szívedben.
A szívedben lévő érték határozza meg az ítéletedet.
Vagyis, ha Jézus él a szívedben, már nem is ítélsz, inkább mentséget keresel az illető számára.

3-4. Lehet, hogy annak, aki ítél, nagyobb a hibája, mint annak, akit elítél.
Annak, akinek gerenda nagyságú hibái vannak, ne akarja már azt ráncba szedni, akinek csak porszemnyi hibája van. Az ilyen ember nem lát a saját - gerendává nőtt - hibáitól.

5. Előbb talán a saját háza táján tegyen rendet, és utána szólhat esetleg a másik hibáiról. De általában úgy van, hogy aki a saját háza táját rendbe tette, az már nem a másik hibáját keresi, hanem azt nézi, mi jót lát a másikban.
Mi jót lát a testvérében?!

6. Itt már nem testvérről van szó, aki számára eddig mentségeket kerestünk. Itt már az istentelennel szembeni viselkedésemről teszek tanúságot. Ne akarjam őt jézusi módszerekkel meggyőzni. Ne akarjak annak a Tisztaságról, az Istenről beszélni, aki a mocsokban él, és a sárban hempereg. Ott érzi jól magát, mint a disznó. Olyan lelki sötétségben él, hogy bármikor rám támadhat.
Csak óvatosan az istentelenekkel! Ne akarjam megtéríteni!

7-8. Mi keressük, kutassuk az Istent, az Igazságot!
Akarjuk egyre jobban megismerni Őt! Aki keres, kutat, tanul, annak adatik ismeret.
Annak nyílik meg az Isten Országa.

9-11. Még egy földi apa is, aki nem bűntelen, jót akar a gyermekének. Hát akkor a Mennyei Atya hogyne tenne meg mindent annak, aki kitartóan keresi Őt.

12-14. Mindent, amit magunknak szeretnénk, másoknak is akarnunk kell. Csak így tudunk bemenni a szűk kapun, és milyen kevesen vannak azok, akik azt megtalálják.
Csak akiknek jézusi mércéjük van! Ez vezet az ÉLETRE!

15-21. Óvakodni kell a hamis tanítóktól, a hamis tanításoktól, akik - amik nem az igazság talaján állnak, nem a jézusi mércével mérnek. Kedvesek, elbűvöl a tanításuk, ami méreg. Gyümölcseik hamar leleplezik őket. Nem teremnek szeretet-gyümölcsöt. Tövisbokrok és bogáncskórók ők.
A jó fa jó gyümölcsöt terem, mert belül Istenből táplálkozik.
A rossz fa rossz gyümölcsöt terem, mert a Sátánból merít. Ki is lesznek vágva, száraz ágak, melyek leszáradtak Istenről, mint a kétszínű farizeusok.
Tehát a gyümölcs mutatja meg az igazi értéket, azt, hogy kinek a szívében él az Igazság, és kinek a szívében él a hazugság.
A szájával az ember mindent (akár igazat, akár hamisat) mondhat, de a tettei igazolják, hogy kihez is tartozik. Ha Istenhez, akkor teszi a Mennyei Atya akaratát. Be is megy az Isten Országába.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2014. 02. 26.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu