Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

AZ ÖRÖMHÍR!

Igehelyek értelmezése belső látással

Mt 5;17 - 46. A törvény igazi betöltése

17. Az Úr Jézus nem azért jött, hogy a Tízparancsot (a törvényt) eltörölje, vagy a próféták tanításait megváltoztassa, hanem azért, hogy a törvény igazságtartalmát visszaállítsa, Életté váltsa. Jött, hogy megtöltse szeretettel.

18. Elmúlhat az Ég és a Föld is, de az Isten törvénye örök. Nem lehet azon semmit sem változtatni, főleg kisebbíteni. Azt hiánytalanul, ahogy van, úgy kell tanítani addig, amíg más törvény nem lép a helyébe. Mint pl: az igazság talaján álló Szeretet-törvény.

19. Mert aki félremagyarázza a törvény legkisebb parancsolatát is, és így megtéveszti az embereket, azt bizony nem sokra becsülik Fent. Aki viszont úgy tanítja, ahogy van, ahogy azt az Isten megadta, tehát a valóságnak megfelelően, azt sokra becsülik Fent (pl: a tanítványokat, akik az igét hirdetik).

20. Mondja is az Úr Jézus, hogy az Ő tanítása az igazság talaján áll, és aki az Ő igazságosságát vallja, az felülmúlja az írástudók kitekert tanítását, s így bemehet az Egek Királyságába. Akik nem az Ő igazságosságát vallják és hirdetik, bizony nem mehetnek be.

21. Az Ószövetség népe a szemet szemért, fogat fogért elvet vallotta. Ha valaki gyilkolt, azt elítélték. Világi ítélet (külső).

22. Az Úr szerint pedig már az, aki haragot tart testvérével - aki ugyanolyan Isten teremtménye, mint ő -, és ráadásul még hitványnak és bolondnak is minősíti, az saját magát ítéli el.

23-24. Ilyen szívvel ne akarj Istennek tetszelegni, ne is vidd oda ajándékodat az oltárra, amit Istennek szántál, hanem előbb teremts békét a szívedben! Békülj ki testvéreddel, és úgy állj oda Isten elé!

25-26. Ellenséges lelkülettel a szívedben nem lehet Jézus útját járni. Csak jó szándékkal eltelve. Ha nem vagy jóindulatú, saját magadat juttatod ítéletre. Nem lehetsz senki ellensége! Neked lehetnek ellenségeid, de te jó szívvel viseltess irántuk. Jézus útját nem lehet úgy járni, hogy ellenséges lelkület van a szívedben. A rosszindulat a külső sötétségre vezet.
Csak akkor kerülsz ki onnét, ha kiirtottál magadból minden ártó szándékot, rosszindulatot. Míg a fájdalom észre nem térít. Míg bűnbánatot nem tartasz.

29. Ha a szemed, ami eddig a lelked tisztaságát tükrözte (A szem a lélek tükre, egyszerű szem - jobbik szem), a bűnös dolgok felé fordul, annak adja át magát, annak látásában gyönyörködik, addig fordulj meg, míg nem késő. Amíg a sötétséget, a bűnt nem kezdi el tükrözni a lelkeden. Tehát addig fordulj meg, míg el nem borít a sötétség. 30. Ugyanez vonatkozik a kézre is. Az a kezed, amivel eddig adtál, segítettél másokon, nehogy vevésbe menjen át. Jobb kéz: amivel adsz, bal kéz: amivel elveszed a másét. Jobbik oldal: isteni, világos. Bal oldal: rosszabbik oldal, ördögi, sötét.

39. Az orca a teljes személyt jelenti.
Az Istennek igazán odaadott embernek csak jobbik arca van.
Ha személyedben megsértenek, megbántanak, az Istennek odaadottságod miatt üldöznek, azt hordozd el, és ne add vissza. A bántás lehet testi és lelki támadás is.
Az Istennek odaadott ember nem fordulhat a rosszabbik arcával a gonosz felé, mert az neki nincs. Ha lenne rosszabbik arca, olyan lenne, mint aki bántja. Tehát nyugodtan fordíthatja a másik arcát a gonosz felé, mert az is a jobbik arca, a jót akaró arca. Bárhogy bántja a másik, nem üt vissza, mert ha visszaütne, máris bal arcú lenne, és a rossz arcát mutatná. Ez pedig képtelenség annál, aki az Istené, vagyis a jobbik oldalon áll.

44. Aki nem tudja szeretni ellenségét, az feltétlenül árt önmagának, mert nem tud együtt meglenni a gyűlölet és a szívbéke.

46. Ha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, az elégtelen szeretet, Isten nélküli. Nem teremt egységet, egymásban levést, mint a jézusi szeretet. Csak egyfajta egymáshoz tartozást jelent: érdekközösséget, cimboraságot.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2014. 02. 26.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu