Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Evangéliumi igehelyek belső összefüggéseinek értelmezése lelki szemmel

Jn 21;1-19 - Az Úr Jézus megjelenik a Tibériás tavánál

1. Az Úr Jézus feltámadása után többször megjelent tanítványainak. Most éppen a Tibériás tengerénél (tavánál).

2-3. Több tanítvány volt együtt a tónál. Péter halászni indul, és követik a többiek is. De ezen az éjszakán nem fognak halat (pedig van egy halfajta, ami éjszaka a legéberebb).
Talán már nem ezzel kellett volna nekik foglalkozni, hiszen ők ekkor már emberhalászok voltak. Lelkeket kellett volna már az Életre halászniuk. Hiszen erre lettek kiválasztva.

A Lk 5;1-10 igehelynél olvashatjuk a "Csodálatos halfogás" történetét.
Itt hívja el őket az Úr emberhalászoknak.
A tó, a tenger a lelkeket szimbolizálja. A szárazföld a fizikai testet. A part kötődik a tengerhez és a szárazföldhöz is. A helyzetnek megfelelően.

4. Mikor az Úr Jézus megáll a lelkünk partjánál, akkor felvirrad nekünk. Kivilágosodik az életünk.

5. Az Úr megszólítja a tanítványait, nincs-e valami ennivalójuk. (Nyilván nem a fizikai éhségét akarja csillapítani éppen, amikor már az Atyához készül.) Nem ez érdekelte, hanem az, hogy van-e lelki-szellemi táplálékuk. Hogyan állnak ezzel?

6. Tömör a válasz: nincs. Eszükbe sem jutott, hogy se baj, mert mi már tudjuk, hogy a lelki táplálék éltet igazán, hiszen 3 évig ezt töltötted a szívünkbe. Gondolniuk kellett volna a Jn 4;32,34-ben elhangzott jézusi szavakra.

     32. "van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok."
     34. "az én eledelem az, hogy tegyem annak akaratát, aki elküldött engem
           és bevégezzem az Ő munkáját (művét)."


Pontosan ezt akarja az Úr Jézus is, hogy most már Péterék vigyék tovább Isten elkezdett művét (Jn 21;15, 16, 17).

Ezután a tömör "nincs" után mondja nekik az Úr: vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálót, és találtok.
Vagyis? Dehogy is nincs eledel. Lelketek jobbik énjénél (életetek hajójának a jó oldalán) Engem találtok.
Ha a tanításomat befogadtátok, Engem elfogadtatok, akkor van lelki táplálékotok, mert a mélybe, a szívetekig-lelketekig levezettétek az Igét (a hálót), tehát Én ott vagyok!
Nézzetek csak magatokba, mennyi minden Életre hívó eledel halmozódott ott fel a 3 év alatt, amit most előhívhattok, felhozhattok magatokból, mert most lesz rá igazán szükségetek!

7. Milyen érdekes! Mindig Jánosnak van füle és szívének szeme (hite) a jézusi szavakra, tettekre. Csak ő ismeri fel az Urat. Péter azért nem ismeri fel Jézust, mert lecsupaszította a lelkét, amikor háromszor megtagadta az Urat. Most, hogy Jézus a lelke partján áll (a tengerparton), beugrik a vízbe, vagyis: elmerül lelkébe, befelé fordul, hogy a lelke partján álló Jézust újra beengedje a szívébe, "FELÖLTÖZZE".

8. A többi tanítvány, akiknek nem voltak hol az egyik, hol a másik végletbe menő kilengéseik, úgy mint Péternek (aki hol felismerte az Isten Szentjét, hol megtagadta), nyugodtan mennek a part felé életük hajóján, se nem közel, se nem távol nincsenek Jézustól, magukban hordva a tanítást, az Igét. Mint akik még tanításra, vezetésre szorulnak, mert a sok lelki kincset mintha még nem tudnák előhozni magukból. Így magukkal cipelik, vonszolják ezt a csodálatos terhet.

9-10. Amint partot érnek, ahol várja őket Jézus, látják a tüzet, amin kenyér és hal van.
A kenyér és a hal is az Úr Jézust jelképezi. Ő már odatette a Maga életét, elégette Magát a szeretet tüzében. Szól nekik, hogy hozzanak abból is, amit ők fogtak ki a lelkük mélyéről, amit felhoztak magukból: azt az áldozattá válni akaró tanítványi lelkületet, amire tanította őket, amiből példát adott nekik, tegyék le oda, az Övé mellé, a Szeretet Oltárára, a tűzre.

11. Azt mondja az igehely: "Feljött Simon Péter és kihúzta a hajót a szárazra".
Honnan jött fel? Bizony a befelé fordulásból, a lelkére figyelésből, és azt a sok lelki gazdagságot, tanítást, amit az Úr az ő lelkébe is elültetett, most felhozta. Hiszen ezzel kell a világ elé állniuk, ezzel kell dolgozniuk most már a világba küldésükkor, és a többieket is segíteni a tanítványi munkájukban.

Bármilyen gazdag is legyen valaki lelkileg, az soha sem lesz elég arra, hogy az Isten igéjéből ne tudna újból és újból meríteni. Nem szakad szét ez a háló (az Ige) akármilyen súlyos, mázsás igazságokat hordoz is, mert örökké tartó. Az Ige örök!

12-13. Az Úr Jézus hívja őket: "jertek ide, reggelizzetek."
Fizikailag talán reggeliztek, talán nem, de lelkileg igen, mert amikor a kenyeret és a halat adta nekik, ezzel szétosztotta köztük Önmagát.

Az evangéliumok több helyen említenek ilyen Önmagát szétosztást.
Pl.: a Lk 22;17-ben: elosztották maguk közt a szenvedés kelyhét, vagy a kenyérszaporításoknál is hal és kenyér által osztja szét Önmagát.
Tehát akár kenyérben, halban vagy borban osztja szét Önmagát az Úr Jézus közöttünk, nekünk is ugyanígy szét kell osztani magunkat másoknak.

14-15. Ez az Úr harmadik jelenése a tanítványok előtt. Azok után, hogy elhalmozta őket lelki táplálékkal, kéri fel Pétert, hogy vigye a világba ezeket a szellemi kincseket.

Háromszoros megerősítést vár Pétertől, háromszoros igent, hogy követni fogja Őt az áldozattá válás útján.

15. Először: Szereti-e annyira, hogy a tanítványokat (a bárányokat) rábízhatja továbbtanítás céljából? Lelki táplálékot szolgáltasson nekik mindenkor, amikor csak szükségük van rá.

16. Másodszor: Szereti-e annyira, hogy az újonnan megtérteket (a juhokat) összefogja, vezesse, terelgesse?
Rábízhatja-e Isten népének a vezetését, ami eddig a farizeusok, a törvénytudók dolga volt?

17. Harmadszor: Szereti-e annyira, hogy vállalni tudja, hogy a megtért lelkeknek, a juhocskáknak, is hirdeti a tanítást, vagyis lelkileg táplálja őket?

Mindezt Jézusért kell vállalnia üldöztetések közepette.
Háromszoros igen a háromszoros tagadás helyett.

Az Úr Jézus tudta, hogy Péter visszatér Hozzá, miután megtagadta. Hiszen imádkozott értük, főleg Péterért, hogy hitében megerősödhessen, visszaforduljon, mert Péternek kell majd a testvéreit is támogatnia, akiket szintén megérintett a hitetlenség szele, amikor az Úr Jézust keresztre feszítették. Támogatnia kell őket addig, míg a Szent Szellemtől megerősítést nem kapnak, és utána is vezetni, tanítani, összefogni őket. Lukácsnál olvashatunk erről (Lk 22;31-32).

Az Úr Jézus tudta, hogy Péterben olyan lelki harc ment végbe, miután megtagadta, amely aztán olyan elszántságba csapott át, egy olyan elszánt Jézus követésbe, hogy Péterre bízhatja a tanítványokat, a megtérteket, hiszen kősziklának nevezte már akkor, amikor megismerte (Jn 1;42).
Tudta mindezt már akkor, amikor először mondta neki, hogy életre halászó leszel!
Most mindezeknek a tudatában mondja Péternek, hogy:

Kövess Engem az áldozattá válás útján!                                                                                      Amen.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2013. április 20.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu