Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Evangéliumi igehelyek belső összefüggéseinek értelmezése lelki szemmel

Jn 9;1-41 - A vakon született meggyógyítása

Az Úr Jézus a templomból kijövet, ahol megint a farizeusokkal vitatkozott, meglát egy születése óta vak embert.

A tanítványok ezt kérdezik: miért sújtja ez a büntetés a vak koldust? Saját bűne-e, vagy a szüleit terheli a bűn? Ki vétkezett ilyen nagyot, hogy vakon született?

Az Úr Jézus válasza: egyik sem bűnös, hanem hogy az Isten megdicsőüljön általa. Azért, hogy az Úr Jézus cselekedetei nyilvánvalóvá váljanak azáltal, hogy ezt az embert most meggyógyítja. Ugyanis ezt a tettet, hogy egy születése óta vak embert látóvá tesz, csak az Isten teheti meg, vagyis a Messiás.

Ez a harmadik messiási csoda, amit az Úr Jézus a működése során tett. Ezzel üzent a farizeusoknak, akik az imént akarták Őt megkövezni a templomban.

Mivel a tömeg látta a gyógyítást, ezért viszik a meggyógyított vakot a farizeusokhoz.
Tudták ugyanis, hisz ezt tanulták, hogy ez a csoda csak Istentől jöhet, és a farizeusoknak ezt bizony ki kell vizsgálni és hitelesíteni.
Túlmutatva a vallási szertartásokon, minden gyógyításnak, példabeszédnek, igehelynek szimbolikus jelentéstartalma is van.
A földnek a nyállal való összekeverése a Teremtésre utal.
Bizony az ember fizikai teste a Föld elemeiből tevődik össze. Nincs olyan elem, ami akár nyomokban is található az emberben, hogy ne abból épült volna fel a Föld, persze sok-sok millió év alatt.

A Teremtés elkezdődött, de a megváltással fejeződik be, a lélek szabaddá válásával.
Az Úr Jézus elkezdte a megváltásunkat. Az Atya elküldte Őt a világba, és nekünk kell folytatni azzal, hogy az Ő lelkületét befogadjuk magunkba.
A megváltást az Úr Jézus fejezi be a II. eljövetelekor.

Nem véletlen, hogy a Siloám küldöttet jelent.
Jézusban, az Atya által Küldöttben, kell mindenkinek megtisztulnia, hogy a lelki vakok és akár a lelki süketek, a lelki halottak megváltódjanak.

Sok minden kiderül ebből a példabeszédből: pl. az, hogy nem minden betegség karmikus.
Az illető lélek fel is vállalhatja a betegségét, hogy az Istent itt a Földön ezzel is dicsőíteni tudja. (Éppen úgy, mint Bemerítő János vagy Lázár.)

A meggyógyított vak minket jelképez, az emberiséget.
Az emberek szellemi-lelki vakok, nem foglalkoznak az Istennel, nem érdeklődnek a szellemi világ iránt. Számukra ez nem valós. Csak a megfogható anyagot tartják annak.
Pedig pont ez a káprázat!
Csak miután találkoztunk az Úr Jézussal, a világ Világosságával, és miután megismertük Őt, és minden idegszálunkkal Bele kapaszkodunk, akkor tud Ő igazán tisztánlátó szemeket biztosítani nekünk.

A vak ember koldus volt. Minden szellemi-lelki vak koldus. Nem gondol bele, nem tudja, és főleg nem látja, hogyha ő Istené lenne, akkor a gondviselő Isten, Akire rábízhatná magát, a szükségleteiről gondoskodna. Mindene meglenne, amire a lelki-szellemi fejlődése érdekében szüksége van. Hiányt nem szenvedne, mert Istennel a Teljességet fogadná be, és ott nincs hiány. Mindenkinek, aki szellemi-lelki vak, addig hiányérzete van, amíg az Istent be nem fogadja. Jézust, a Világosságot! Addig koldulni kénytelen. Koldulja azt, amivel körülveheti magát. Koldulja a pénzt, a világi örömöket, a szeretetet, a bódultságot, és sóvárog az anyagi javakért. Azt hiszi, hogy ezek kellenek a boldogságához.
Mindent kívülről megoldani! Körülményeket javítani, vagyis bódulni! - gondolja.

Ha Jézus meggyógyítja - ha Jézusban meggyógyul, megszűnik a vakság, és jól látóvá válik Jézus által. Már rá fog látni, hogy az igazi érték belül van. Az ilyen ember megváltozik, rögtön bizonyságot tesz Jézusról. Örül, és mindenkinek elmondja az örömét. Hitet tesz Jézus mellett. Bátran kiáll Érte, pedig tudja, hogy a hatalom ezt nem nézi jó szemmel. Elmegy hozzájuk, és elmondja csodás gyógyulását. Nem fél, hogy veszélybe került.
Bátran képviseli az Igazságot, mert tapasztalatból beszél. Megingathatatlan hite lesz. Nagyon okosan kikerüli a farizeusok, a hatalom csapdáját, mikor azt mondják neki, hogy a Sátán erejével gyógyult meg. Bölcsen megokolja, hogy ez miért nem lehetséges. Megnyílik a lelki szeme, és tisztán lát azáltal, hogy a világ Világossága kivezette őt a sötétségből, és így ő is a világ világosságává válik. Már így éli tovább az életét, de ezzel maga ellen is fordítja a még szellemi-lelki vakok gyűlöletét.
A hatalom irigy és féltékeny rá, mert ők nem látnak, még mindig a sötétben élnek.
Az ilyen ember tud igazán Krisztus követőjévé válni.
A megnyílt szemű ember felismeri Krisztusban a Megváltót, az Isten Fiát, és imádni kezdi Őt.

Nagy változáson megy keresztül:
Először "csak egy ember"-nek mondja Jézust.
Gyógyultként "már Prófétának" vallja.
Aztán az Istentől valónak, és végül "ÚRNAK", ami az Istennek kijáró megszólítás.

Ez az ember azért vállalta fel a vakságot, mert tudta, hogy találkozni fog Jézussal, és Jézus meggyógyítja őt, ami majd elősegíti a környezetében élőket is arra, hogy megtérjenek és hitre jussanak.

Az Atya ítéletként küldte a világba az Úr Jézust, hogy Általa a szellemi-lelki vakok vaksága megszűnjön, és az Őt befogadással (a Világosság befogadásával) látóvá legyenek.
Aki azonban az Úr Jézust mellőzve mondja, hogy látok, az él igazán bűnben, mert eleve nem láthat jól az, akiben nem él a világ Világossága. Akkor csak a másik úr lakozhat benne, a sötétség ura. Ezért marad meg a bűnében!

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2013. április 20.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu