Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

A talentumok és a minák
Mt 25;14-30/Lk 19;11-27

... tovább folytatja az Úr Jézus a tanítását, rámutatva az értelem helyes használatának jelentőségére.
Ebben a példabeszédben emeli ki, hogy amit ránk hagyott vagyonul, azt az ember hogyan tudja gyarapítani, forgatni, használni, míg újból eljön, utalva itt a második eljövetelére.

Mit is hagyott ránk az Úr Jézus? Milyen vagyont? Milyen értékeket?
Bizony ránk hagyta Igéjét, tanítását.
Mindenki forgathatja, dolgozhat vele.
Ki ahogy tudja. Ki milyen képességgel rendelkezik.
Ahogy a vagyont elkezdjük forgatni a szívünkben, vagyis elkezdünk az Isten Igéje szerint élni - tanulva Őt, gazdagodni Benne, fejlődni Benne, birtokolni Őt, elmerülni egyre jobban az Istent tanulásban -, ezek a képességek növelhetők, megsokszorozhatók.
Egyre többet építek be magamba Istenből. Így dolgozom Isten vagyonával, amit rám bízott, hogy képességeim szerint gazdálkodjak vele, és ezáltal értelmes életet tudjak élni.
Az embernek vennie kell a fáradságot, és egyre többet kell magába építeni Istenből. Ezt nem lehet megspórolni. Elodázni lehet.
De csak fáradsággal juthatok be Isten Országába, az ISTEN ÖRÖMÉBE!

Van, aki meghallja az Igét, megkapja ő is a lehetőségét annak, hogy legalább szem előtt tartsa, legalább kérdezze meg egy hozzáértőtől, hogy mit is kezdjen vele. Már ez is belépő lehetne arra, hogy lassan-lassan elinduljon az Istenben való fejlődés útján, érdeklődővé válhatna, de nem, ő elássa, hogy ne is lássa.
Pedig tudja, hogy el kell neki ezzel számolni. Annyi értelmet kapott, hogy megkérdezzen másokat, ha egyedül nem boldogul. De ő visszaadja a vagyont az elszámolásnál, ezt a nagy értéket, ami az életet jelenthette volna neki.

Vissza is veszik tőle, és odaadják annak, aki értékelni tudja, és nagyon jól tudja kamatoztatni. Mert bizony ez a vagyon Maga az ISTEN, és aki nem akar Istennel élni, Benne gazdagodni, gyarapodni, mit is kezdhetne vele.
Az ilyen ember azt hiszi, hogy minden más, amiben gyarapodott a Földön, de nem isteni érték, az megmarad neki. Pedig az csak a Földön volt az övé, ott mesterkedhetett vele. Az emberi ismeretek, tanítások, amit az ember magába szerzett, az az Isten Országában szertefoszlik. Elvétetik tőle az, amiről azt hitte, hogy az övé.

Lukácsnál a minákról szóló példázatban az Úr Jézus még hozzáteszi, hogy minél jobban gazdagodsz Isten tanításában, vagyonában, Magában az Istenben, egyre közelebb kerülsz HOZZÁ az Isten Országában.

Így fogalmaz:
Pl.: akinek tíz minája lett: Legyen fennhatóságod tíz városon!
Tehát az Istenben való tudása arra jogosítja, hogy már tíz-városnyira bent jár Isten Országában.
Ki mennyit tanul, az Istenből annyit meríthet.
Ahogy gazdagodik Istenben a tanulás által, úgy kerül egyre közelebb Istenhez az Isten Országán belül, városról városra, lépésről lépésre.

Csak tanulni kell, értelmemet tornáztatni, gondolkodni, vagyis a hittől átjárt józan eszemet nem félretenni!
Így lehet erőszakot venni magamon, minden kifogást félretéve.
Csak így juthatok be az Isten Országába.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2011. 03 26.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu