Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Szegény Lázár
Lk 16;19-31

Ez a példabeszéd szintén a gazdag farizeusi réteg és a szegények, az alul elhelyezkedők, a koldusszegények viszonyát mutatja be. Szinte ég és föld a két osztály közötti szakadék.

A gazdag ember szerint természetes, hogy a háza előtt fekvő éhes, beteg koldussal nem kell foglalkoznia. Az, aki a háza előtt fekszik, az, aki így lecsúszott, és most szenved, az az előző élete bűneinek terheit most törleszti. Neki viszont jár a gazdagság, mert nyilván ő olyan erkölcsös előző életet tudhat magáénak, hogy ez a jólét neki - mint következmény - adatott.
Ez volt az elfogadott álláspont abban az időben. Ezt az akkori felfogást mindenki elfogadta, még a szegény Lázár is, hiszen megadással, szó nélkül hordozza élete megpróbáltatását.

Ez a felfogás szinte minden irgalmat kiölt a gazdag emberekből. Eszükbe sem jutott, hogy szeretettel forduljanak az ilyen megalázó sorban élő emberek felé.
Mindenki azt kapta, amit megérdemelt, és ezzel el volt intézve az irgalmasság ügye. Egyszerűbb volt bűnöst kiáltani, és elhatárolódni.

Az csak az ember halála után derül ki, hogy az irgalmasság gyakorlásának a Földön micsoda nagy súlya van. Az Isten Országában minden fordítva van, mint a Földön.

Most is ugyanolyan szakadék van a gazdag ember és a szegény Lázár között.
De most már az irgalmat nem gyakorló van a rosszabbik helyen.
Nem lehet rajta segíteni, ha akarnának sem, mert csak a Földön lehetett volna kiváltani a helyet az Isten Országában a vigaszt- és a segítséget nyújtással, a szeretet kimutatásával.
A gazdag mellőzte a szeretetet, s e cselekedete a gyötrelem helyére juttatta.

A gazdag a földi élet fonákságait csak a szellemvilágban látja tisztán. Most már felhívná testvérei figyelmét, míg nem késő. De már nem lehet! Ahogy Ábrahám is mondja, ha a földi életben nem rendezte kapcsolatát Istennel, amikor átmegy, a következményeket vállalnia kell.

A következményeket mindenkinek vállalnia kell!
Izrael vezetői földi életükben az élő Isten hírnökeit - a prófétákat - félretették, akikre pedig hallgatniuk kellett volna azért, hogy elkerülhessék a kárhozatot.

Így nyilván a Földön maradottakat, ha nem változtatnak gondolkodásmódjukon, a halottak hírnökei sem tudnák jobb belátásra bírni mindaddig, míg ragaszkodnak a régi gondolkodásukhoz.

Mert aki nem hisz az ÉLETNEK, az a halálnak sem hisz!

Amen

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2011. 03 05.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu