Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Az igazságtalan bíró
Lk 18;1-8

Az Úr Jézus ebben a példabeszédében is jól illusztrálja azt, hogy mennyire nem alkalmas a farizeusi réteg a választott nép lelki gondozására, vezetésére.
A hamis bíró, akinek igazságot kellene szolgáltatnia, aki nem ismer se Istent, se embert, csak a saját kényelmét, ennek bizony nem tud eleget tenni.
A hamis bíró csak hamisan tud ítélni, világi szempontok szerint.
A hamis bíró az igazság rendjében él, éppen úgy, mint az őt zaklató özvegy.
Az özvegy az "igazát" keresi, még olyan áron is, hogy az ellenségén jó lenne, ha bosszút állnának.

Földi bíró nem tud igazságosan ítélkezni, mert nem ismeri az Igazságot, Jézus Krisztust!
Ha ismerné, egyáltalán nem ítélkezne, mert tudná, hogy ember felett igazságos ítéletet nem tud hozni, mert nem tudja róla, hogy mit örökölt, mit hozott magával a Földre, milyen hatások érték, és azt sem tudja, hogy az Istentől kapott kegyelmekkel hogyan sáfárkodik. Semmit nem tud, aminek alapján nyugodt lelkiismerettel dönthetne.

A Föld a jog világa, mindenki a maga igazát keresi.
A jog világában nincs irgalom. Itt nem lehet irgalomból ítélkezni.
Ez lehetetlenség!
Vagy irgalmas, vagy igazságos a bíró. A Földön egyik kizárja a másikat.
Így bizony marad a hamis ítélkezés, és marad a bíró igazságtalan.
Igazságos ítéletet csak az Isten tud szolgáltatni, azáltal, hogy az Igazságot, Jézus Krisztust Ítéletként küldte a világba.

A Lk 18;8. versében azt kérdezi az Úr Jézus - szinte Magától -, hogy az Emberfia talál-e majd hitet a Földön, amikor újra eljön.
Lesz-e valaki, aki majd hisz Benne, a Tanításában, vagy ítéletet von magára az, aki nem hisz Benne?
Mert mindenki saját maga felett hoz ítéletet azzal, hogy hisz-e Jézusban, a megtestesült Igében, vagy az Ige ítéli el őt az utolsó napon, amiben nem hitt, a Tanításban, magában Jézusban.
Az Úr Jézus II. eljövetelével minden és mindenki a helyére kerül.
Életre támadnak fel azok, akik hittek Benne, és a halálra, az ítéletre azok, akik nem hittek Isten Egyszülött Fiában, a megtestesült Igazságban.

Amen

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2011. 03 06.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu