Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Az igazi boldogság - 8.

Mt 5;10 "Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazság(osság)ért, mert övék az Egek királysága (királyi uralma)."

Az ilyen ember Jézusért, az Igazságért, vállalja az üldöztetést. Jézus szándéka szerint él, és olyan tükör a környezetének, amit folyton össze akar törni az, aki belenéz.
Az ilyen ember állandóan emlékezteti a körülötte lévőket az ember igazi feladatára, amit sokan nagyon nem szeretnének meglátni és meghallani. Az ilyen ember nem az árral hagyja magát sodródtatni, hanem pont ellenkezőleg, ő igyekszik vissza a Forráshoz. Isten felé tart, így szemben az árral kell mennie. Természetesen így mindig beleütközik a világ fiaiba.
Az egész világ szemben áll vele. Kilóg a sorból, mert nem a világ igazát keresi.
Nem a világ normáit követi, hanem az Igazsághoz, Jézus Krisztushoz akar minden áron hűséges maradni. Ezért is lesz az övé az Egek Királysága, mert nemcsak a dicsőségben akar osztozni az Istennel, hanem bátran vállalja Jézusért a nehézségeket is, a szenvedést is. Pontosan a szenvedés vállalásával mutathatom meg az Istenhez tartozásomat, ha olyankor is hálát tudok adni, amikor más már káromkodik.

Az üldözőim bizony eszközök az Úr kezében az én érdekemben. Ajándékok számomra az Úr részéről, ezért hálát kell adni értük, és imádkozni kell értük, és áldani kell őket, és nem átkozni, tanítja ezt a HANG.
Azt tanuljuk a HANG-tól, hogy soha nem jutnánk helyes önismeretre, ha nem lenne szenvedés a Földön. Önismeret nélkül pedig az Istent sem tudnánk felismerni magunkban.
Bizony fel kell vállalni az Úr Jézus szenvedésében való részvételt, ha dicsőségében is részesülni akarunk. Ez együtt jár, nem lehet csak ezt vagy csak azt választani.
Azt tanítja a HANG, hogyha Őt képviseljük megfelelő elszántsággal itt a Földön, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy csak azok maradnak meg mellettünk, akik Őt is szeretik, és be akarják fogadni az életükbe.

Akik az Úr Jézust nem szeretik, azok minket sem fognak szeretni, akik az Urat képviseljük.
Bántani fognak, és az Úr Jézus iránt tanúsított hűségünk miatt hátat fognak nekünk fordítani.
Ők a Földön az Úr Jézust (a benső Békét, az Igazságot, a Szelídséget, az Irgalmat, a Megbocsátást, az emberek Vigasztalóját) nem fogadták el, így az övéit is mindig üldözni fogják.
Az Úr boldognak mondja azokat, akik minden szidalmat, gyalázást, üldözést vállalnak Érte.
Figyelmezteti is az Őt szeretőket, hogyha tanítványok akarnak lenni, nem lehet jobb a sorsuk, mint a Mesterüknek.


Amikor az Úr Jézusért szenvedünk, tudnunk kell azt, hogy saját szenvedését osztja meg velünk itt a Földön, mert majd az örökkévalóság lesz alkalmas arra, hogy a boldogságát és az örömét is teljes mértékben meg tudja osztani velünk.
Ha hálát tudunk adni a földi szenvedésekért, ezzel a hitünket és a szeretetünket tudjuk kimutatni Iránta.
A Föld az a terület, ahol bemutathatjuk azt, hogy képesek vagyunk arra, vállalni tudjuk, hogy a meglátott jóhoz ragaszkodni tudunk, és legalább elvben nem mondunk le róla.
Ezzel mindig együtt jár az, hogy támadás ér bennünket azok részéről, akik nem bírják elviselni, hogy az Istent szerető minden körülmény között nyugodt marad. A lelki nyugalmunk idegesíti őket. Ezt akarják minden áron megzavarni, elrabolni.
Azért sem tudják elviselni az Istent szeretőket, mert olyan benső szabadságot élnek meg, amit csak az Istennel való megkötözöttség tud biztosítani. Ahol ez a benső szabadság jelen van, ott tud a Szentlélek igazán megnyilvánulni.

Az Istent szeretők bátran kiállnak Jézus mellett minden támadás ellenére, mert tudják, hogy - minden nehézség ellenére is - ők a Győztes oldalán állnak.
Az Úr Jézust csak állapotszerű vértanúi lelkülettel lehet vállalni itt a Földön. Olyan elszántság kell ehhez, amire csak a tanítvány képes.

"Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd." (Jn 15;20)
"E világban szorongatástok lesz, de bátorodjatok, én legyőztem a világot." (Jn 16;33)

Az Isten után való vágyódás, az Ő hiánya miatti szomorkodás, a béke, az irgalom, a szeretet, a megbocsátás, a szelídség mellőzése által az ember kirekeszti magát az Isten boldogságából, az Isten világából, és a szeretet körén kívül az Isten már nem tud boldogítani senkit.

Ámen.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2012. április


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu