Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Az igazi boldogság - 6.

Mt 5;8 "Boldogok a szívben tiszták (tisztaszívűek), mert meglátják (észreveszik, felfogják) az Istent."

Boldogok, akik a szívükkel gondolkodnak, látnak, hallanak. Nem a fizikai szívvel, hanem az erkölcsi, a morális szívvel. Az ember lényege a szellemiségében, az erkölcsiségében rejlik.
Boldog az, akinek a szíve Egységben van Jézussal, akinek a figyelme nem oszlik meg kétfelé, aki nem szolgál két urat, és csak az Istennek ad szállást a szívében.
A kétség helyett az Egység jellemzi.
A tisztaszívűek Jézus útját járják, a szeretet útját, a nem ártás, a segítés, a megbocsátás útját, és Jézus békéjét hordják a szívükben.

Az Úr Jézus azt mondja: Az a béke, amely az Én szívem ajándéka azoknak, akik Nálam akarják megtalálni szívük nyugalmát, az értelem és a szív tisztaságát teremti meg bennetek. Ezt hoztam el közétek, hogy belétek tudjam ültetni. (Hang 10/829.)

Feltétele: a távlatokban (örökélet) és a feladatokban való gondolkodás.
Ha valóban követni akarjuk az Úr Jézust, akkor mindent a szívünk szeretetének kell alárendelni.
A szív a tudat és törekvésközpontunk. Innen származnak a jó és a gonosz gondolatok egyaránt, aszerint, hogy kit fogadtunk be a szívünkbe, vagyis ki határozza meg a gondolkodásunkat.
Ha a szíved tiszta, akkor a szeretet vezérel.
Ha a szíved gonosz, akkor káromkodsz, irigy vagy, önző, és minden rosszal teljes.

Kinek a valósága tükröződik a gondolataimon keresztül?
Vajon Istent hordozó vagyok?
Annak kellene lennie mindenkinek, hiszen "erre és ezért teremtett mindenkit az Isten" - olvashatjuk a Hang-könyvek hátsó borítóján. A tisztaszívűek a szívükkel látnak.
Ők tapasztalhatnak meg a legtöbbet Istenből, mert nagy a hitük.
Ha hiszel, csodákat láthatsz. Nem úgy van, hogyha majd csodákat látok, akkor hiszek.
A tisztaszívűek az örökéletre gyűjtik a kincseket. Nem vonzza őket a földi gazdagság. Ők a boldogok, mert szívük nyitottsága folytán Isten bennük élhet.
A tiszta szív és a békességet, egységet teremtő szándék feltétlenül boldogítja azt, aki ezeket magában hordja.
A boldogságnak ára van. Az ár: a gondolkodás-átalakítás Jézus szerint.

A szív tisztasága nagyon fontos. A világ felé fordulás szennyezi a szívet.
Csak az, aki a szívét megtisztította a világ szennyétől, aki lát és hall a szívével, az tudja felfogni Isten jelenlétét önmagában. Csak az tud az Istennel beszélgetni és élő kapcsolatban maradni. Csak az tud vigyázni Rá, és így tud az Isten is vigyázni őrá, és így tudnak együtt haladni a Haza-felé vezető úton, és így tudnak együtt belépni az "Ajtón"!

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2012. április


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu